Sony | FDR-X3000R | Sony FDR-X3000R Aktivna videokamera FDR-X3000 4K s povezavo Wi-Fi® in sistemom GPS Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

4-586-864-11(1) (SL)
Pregled priloženih elementov
Vstavljanje pomnilniške kartice
Številka v oklepajih označuje količino priloženih elementov.
• Kamera (1)/podvodno ohišje (MPK-UWH1) (1)
Kamera je nameščena v podvodno ohišje. Odprite pokrov ohišja,
kot je prikazano spodaj.
Digitalna videokamera 4K
Digitalna videokamera HD
Navodila za začetek
• Kabel Micro USB (1)
• Paket akumulatorskih baterij
(NP-BX1) (1)
• Pritrditvena sponka (1)
• Navodila za začetek
(ta dokument) (1)
• Referenčni priročnik (1)
Kartica microSD/
microSDHC/
microSDXC
Podrobne informacije o načinih uporabe kamere in programske opreme
najdete na spodnjem spletnem mestu.
http://www.sony.net/actioncam/support/
FDR-X3000/HDR-AS300
Pomnilniška kartica
Kaj potrebujete, da ustvarite privlačen
film s kamero?
1
Uvod
Medij Memory Stick Micro™ (Mark2)
 Gumb (vklop/stanje
pripravljenosti)
 Daljinski sprejemnik IR
(samo FDR-X3000)
 Gumb MENU
 Zaslon
 Gumba UP/DOWN
 Lučka REC
 Gumb REC (film/slika)/
gumb ENTER (izbira menija)
 Lučka REC/LIVE
 (oznaka N)
 Objektiv
 Zvočnik
 Mikrofona
 Pokrov za baterijo
 Senzor GPS
 Pokrov konektorja (HDMI OUT,
večnamenski priključek/priključek
Micro USB, vtičnica za mikrofon)
 Lučka REC
 Zaklepni vzvod
 Pokrov za pomnilniško kartico
2
Snemanje
Nastavitev
4
*1
–
Pomnilniška kartica microSDHC
*1
*2
Pomnilniška kartica microSDXC
*1
*2
Nastavitev ure
Zaklepni vzvod potisnite navzdol, da odprete pokrov
baterije, in vstavite paket baterij.
Povezovanje s pametnim
telefonom
Zaklepni vzvod
Ko kamero prvič vklopite s pritiskom gumba (vklop/stanje
pripravljenosti), se prikaže čas območja/poletni čas oz. nastavitev
datuma in časa.
Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete želeni element,
in nato pritisnite gumb ENTER.
Namiga
• Zaslon za nastavitev datuma in časa/območja/poletnega časa se prikaže tudi,
ko ponastavite nastavitve.
• Regije določa časovna razlika med greenwiškim srednjim časom (GMT) in
standardnim časom mesta, kjer se nahajate. Za podrobnosti o časovnih razlikah
glejte razdelek »Seznam časovnih razlik med prestolnicami sveta« v spletnem
vodniku za pomoč.
Snemanje
Nastavitev snemalnega načina
Pritisnite gumb MENU in izberite
2
–
Pomnilniška kartica microSD
Opombe
• Delovanje z vsemi pomnilniškimi karticami ni zajamčeno. Če želite več
informacij o pomnilniških karticah, ki jih ne izdeluje Sony, se obrnite na
posamezne proizvajalce.
• Preverite, ali je pomnilniška kartica pravilno obrnjena. Če jo napačno obrnjeno
na silo vstavite v režo, se lahko poškodujejo tako kartica in reža kot tudi slikovni
podatki na njej.
• Pred uporabo pomnilniško kartico formatirajte v kameri.
• Prepričajte se, da sta pokrov konektorja in pokrov paketa baterij/pomnilniške
kartice varno zaprta ter da pred uporabo v pokrovu ni tujkov. V nasprotnem
primeru lahko pride do vdora vode.
Poravnajte smer puščic na kameri
in paketu baterij.
3
XAVC S
* Kartica SD Speed Class 4 (
) ali hitrejša ali UHS Speed Class 1 ( )
ali hitrejša
*2 Pomnilniška kartica, ki izpolnjuje vse naslednje specifikacije:
– vsaj 4 GB pomnilnika
) ali UHS hitrostnega razreda 1 ( )
– SD hitrostnega razreda 10 (
ali hitrejši razred
Pri snemanju s hitrostjo 100 MB/s ali več (samo FDR-X3000) je potrebna
pomnilniška kartica hitrostnega razreda UHS 3 ( ).
Polnjenje paketa baterij
1
MP4
 (samo Mark2)
1
Uvod
Preberite najprej
Medij Memory Stick
Micro™ (Mark2)
Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabite v kameri
Glavni deli
V teh navodilih so opisane priprave, potrebne za začetek uporabe
kamere, osnovne operacije in tako naprej. Za podrobnosti glejte
spletni vodnik za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/cam/1640/h_zz/
Stran
s priključki
Potiskana
stran
 snemalni način.
Trdno zaprite pokrov in potisnite zaklepni vzvod
v zaklenjeni položaj.
Prepričajte se, da rumena oznaka na zaklepnem vzvodu ni vidna.
5
3
Ustvarjanje lastnega filma
Filme lahko urejate s programsko opremo Sony.
• Action Cam App (za pametni
telefon/tablični računalnik)
http://www.sony.net/acap/
• Action Cam Movie Creator
(za osebne računalnike)
http://www.sony.net/acmc/
Seznam načinov
Odprite pokrov priključka ter povežite izklopljeno kamero
in vklopljeni računalnik s kablom micro USB (priložen).
Ikone
Snemalni načini
Način filma
Način fotografije
Lučka CHG (polnjenje) med
polnjenjem sveti oranžno
Snemanje s časovnim zamikom
Način pretakanja v živo
Pokrov
konektorja
Zančni snemalni način
Nastavitev filmskega formata
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Kabel Micro USB
Pritisnite gumb MENU in izberite
(nastavitve snemanja) 
filmski format (privzeto:
).
za zajem slik v kakovosti 4K (samo FDR-X3000).
Izberite
Več podrobnosti o elementih nastavitev najdete v poglavju
»Spreminjanje nastavitev« v spletnem vodniku za pomoč.
Snemanje
Za začetek snemanja pritisnite gumb REC.
Za zaustavitev snemanja znova pritisnite
gumb REC.
* Če pritisnete gumb REC, ko je nastavitev »Snemanje
z enim dotikom« nastavljena na »ON«, se zažene
snemanje v snemalnem načinu, ki ste ga nastavili
pred izklopom kamere.
Opombe
• Pri dalj časa trajajočem snemanju se lahko temperatura kamere poviša do točke,
na kateri se snemanje samodejno zaustavi.
• Če uporabljate kamero, ki je povezana z zunanjim virom napajanja prek
kabla micro USB (priložen), lahko zmanjšate porabo baterije za zajemanje ali
predvajanje posnetkov. V tem primeru potrebujete napolnjen paket baterij.
Povezovanje s pametnim telefonom
Android
 Ko se na pametnem telefonu prikaže sporočilo [Connect with
the camera?], izberite [OK].
iPhone/iPad
Nameščanje aplikacije PlayMemories
Mobile™ v pametni telefon
 Po navodilih na zaslonu v pametni telefon namestite profil
(informacije o nastavitvi).
 Na začetnem zaslonu izberite [Settings]  [Wi-Fi].
 Izberite SSID.
 Vrnite se na začetni zaslon in zaženite aplikacijo
PlayMemories Mobile.
Android OS




V storitvi Google Play poiščite aplikacijo PlayMemories Mobile
in jo namestite.
Nastavitev
Pritisnite gumb MENU, nato s pritiskom gumba UP ali DOWN izberite
element in pritisnite gumb ENTER.
1
2
Zaslon snemanja
Zaslon MENU
iOS
V storitvi App Store poiščite aplikacijo PlayMemories Mobile
in jo namestite.
Kako do ID-ja uporabnika in gesla, če nimate nalepke
• Funkcije povezave z enim dotikom (NFC) niso na voljo za iOS.
Gumb
MENU
3
4 Zaslon
Zaslon z nastavitvami
snemanja
Gumb
ENTER
z nastavitvami
Gumb
ENTER
Nastavitve kamere
Nastavitve snemanja*1
Ikone
Elementi nastavitev
Nastavitev kakovosti slike
Ikone
Elementi nastavitev
Letalski način
Filmski format
Nastavitev povezave
Wi-Fi
Velikost slike pri snemanju
s časovnim zamikom
Nastavitev Wi-Fi
Hi Power*2
Čas snemanja v zanki
Nastavitev Bluetooth
Preklop v način
fotografiranja
Nastavitev daljinskega
upravljalnika Bluetooth
Interval fotografiranja
Dnevnik GPS
Samosprožilec
Format
Interval snemanja
s časovnim zamikom
Številka posnetka
s časovnim zamikom
SteadyShot (film)
SteadyShot (fotografija)
Časovna koda/
uporabniški bit*3
Infrardeči daljinski
upravljalnik*3
Nastavitve HDMI*4
Glasba v ozadju*2
Nastavitev kota
Napajanje USB
Nastavitev za zoom
Zasuk
Zvočni signal
Preklop AE
Glasnost zvočnega
signala
Snemanje v načinu AE
Nastavitev lučke
Prizor
Snemanje z enim
dotikom
Opombe
• Če ste v pametni telefon že namestili aplikacijo PlayMemories Mobile,
jo posodobite na zadnjo različico.
• Delovanje funkcije Wi-Fi, opisane v teh navodilih, ni zagotovljeno za vse
pametne telefone in tablice.
• Načini upravljanja in prikazni zasloni aplikacije se lahko v prihodnjih
nadgradnjah aplikacije spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Za več informacij o aplikaciji PlayMemories Mobile obiščite naslednjo
spletno stran.
(http://www.sony.net/pmm/)
• Dostop do trgovine Google Play morda ne bo na voljo, odvisno od države
ali regije. V tem primeru v spletu poiščite aplikacijo »PlayMemories Mobile«
in jo namestite.
Povezovanje
 Uporaba funkcije enega dotika za povezovanje s pametnim
telefonom Android, ki ima omogočeno funkcijo NFC
V kameri omogočite povezavo Wi-Fi ter se z oznako N ( ) na
pametnem telefonu dotaknite oznake N ( ) na kameri.
Ko se aplikacija PlayMemories Mobile zažene, se samodejno
uporabijo nastavitve za vzpostavitev povezave Wi-Fi.
 Uporaba kode QR za povezovanje s pametnim telefonom
prek povezave Wi-Fi
 Vklopite kamero in omogočite povezavo Wi-Fi.
 Izberite snemalni način:
, , ,
.
 Zaženite aplikacijo PlayMemories Mobile v pametnem telefonu.
 Na zaslonu aplikacije PlayMemories Mobile izberite [Scan QR Code
of the Camera].
 Izberite [OK] (Če je prikazano sporočilo, znova izberite [OK]).
 Preberite kodo QR, ki je natisnjena na nalepki, pritrjeni na zadnji
strani pokrova za baterije.


Nastavitev beline
Samodejni izklop
Barvni način
Nastavitev snemanja zvoka
Odpravljanje šuma vetra
Preklapljanje med
sistemoma NTSC/PAL
Nastavitev datuma
in časa
Nastavitev območja
Nastavitev poletnega
časa
Različica
Ponastavljanje nastavitev
*1 Nastavitve elementov so odvisne od snemalnega načina.
*2 Ta nastavitev je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.
*3 Ta nastavitev je na voljo samo pri modelu FDR-X3000.
*4 Del te nastavitve je na voljo le pri modelu FDR-X3000.


Če se nalepka odlepi ali je nečitljiva, lahko svoj ID uporabnika in geslo
prikličete z naslednjim postopkom.
 V kamero vstavite napolnjen paket baterij.
 S kablom micro USB (priložen) povežite kamero in računalnik.
 Pritisnite gumb (vklop/stanje pripravljenosti), da vklopite kamero.
 V računalniku izberite možnost [Computer]  [PMHOME] 
[INFO]  [WIFI_INF.TXT] ter potrdite ID uporabnika in geslo.
Ustvarjanje lastnega filma
Urejanje filma s programom
Action Cam App
Action Cam App omogoča uvažanje filmov
v pametni telefon, kjer jih lahko urejate.
Poleg tega lahko ustvarite tudi filme
s časovnim zamikom.
Za več informacij o programu Action Cam App
obiščite naslednjo spletno stran.
http://www.sony.net/acap/
Namestite program Action Cam App,
ki je združljiv s pametnim telefonom.
Opomba
• Dostop do trgovine Google Play morda ne bo na voljo, odvisno od države
ali regije.
Urejanje filma s programom
Action Cam Movie Creator
Program Action Cam Movie Creator omogoča uvoz filmov in slik
v računalnik, kjer jih lahko urejate.
Poleg tega lahko filmom dodajate učinke (npr. več pogledov,
predvajanje z različnimi hitrostmi itd.) in ustvarjate filme
s časovnim zamikom.
Za več informacij o programu Action Cam Movie
Creator obiščite naslednjo spletno stran.
http://www.sony.net/acmc/
Download PDF

advertising