Sony | HDR-AS20 | Sony HDR-AS20 Aktivna videokamera AS20 z Wi-Fi® Navodila za uporabo

4-542-974-11(1) (SI)
Kazalo vsebine
Digitalna videokamera HD
Priročnik
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
SI
© 2014 Sony Corporation
HDR-AS20
Kako uporabljati ta priročnik
S klikom gumba na desni strani se pomaknete na ustrezno stran.
To je priročno za iskanje funkcije, ki si jo želite ogledati.
4-542-974-11(1) (SI)
Priročnik
Kazalo vsebine
Kazalo vsebine
Digitalna videokamera HD
Poiščite informacije glede na funkcijo.
Iskanje
nastavitev
Poiščite informacije na seznamu
nastavitvenih možnosti.
Stvarno kazalo
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje postopkov upravljanja
Poiščite informacije glede na način
upravljanja.
Poiščite informacije glede
na ključno besedo.
Oznake in zapisi, uporabljeni v tem priročniku
Nastavitveni
zaslon
Iskanje
nastavitev
Snemalni način
t
Za snemanje filmov lahko nastavite ločljivost slike in hitrost sličic.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Ko je prikazana možnost [VIDEO] (Recording Mode), pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete snemalni način, in nato pritisnite
gumb ENTER.
Posnetek
Nastavi
mesec.
01
Najvišja ločljivost/gladek posnetek,
posnet zdan.
2-kratno hitrostjo sličic)
Nastavi
00
Najvišja ločljivost
Nastavi uro.
Hitrost sličic
pri zajemanju
slik
Hitrost sličic pri
predvajanju
1920×1080
60p/50p
60p/50p
1920×1080
30p/25p
Ločljivost
30p/25p
00
GMT + 0
Visoka ločljivost
Nastavi minute.
1280×720
30p/25p
Stvarno kazalo
Zaslon
01
Privzeta nastavitev je označena
z oznako .
Počasen posnetek, posnet
60
Nastavi regijo, kjer uporabljate kamero. 1280
(Regije720
določa časovni
zamik od greenwiškega srednjega časa (GMT)).
Opombe
• Ko dnevnik GPS nastavite na [ON], kamera med snemanjem samodejno prilagodi datum, čas in regijo.
zNastavitev regije
Označuje opozorila in omejitve, pomembne
za pravilno delovanje kamere.
V državi, ki jo obiščete, lahko uro nastavite na lokalni čas tako, da izberete ustrezno regijo.
Regije določa časovni zamik od greenwiškega srednjega časa (GMT). Glejte tudi
»Časovni pasovi« (stran 74).
z Označuje uporabniku koristne
informacije.
2SI
Opombe glede uporabe kamere
Zaščita pred pregrevanjem
O prikazanem jeziku
Prikazi na zaslonu so samo v angleščini.
Drugi jeziki niso na voljo.
Opombe glede snemanja/predvajanja
in povezave
• Pred prvo uporabo kamere napolnite
paket baterij.
• Paket baterij lahko polnite, tudi kadar ni povsem
izpraznjen. Če paket baterij ni povsem
napolnjen, lahko uporabljate tudi delno
napolnjen paket baterij.
• Za podrobnosti o paketih baterij glejte stran 62.
Iskanje postopkov upravljanja
Opombe glede zaslona in objektiva
• Če je zaslon ali objektiv dalj časa izpostavljen
neposredni sončni svetlobi, lahko pride
do okvar. Bodite pazljivi, ko odlagate kamero
ob okno ali jo uporabljate na prostem.
• Ne pritiskajte na zaslon. V nasprotnem primeru
lahko pride do okvare.
Združljivost slikovnih podatkov
• Ta kamera podpira »obliko MP4« kot obliko
zapisa filmske datoteke. Vendar predvajanje
posnetkov, ustvarjenih s to kamero, prek vseh
naprav, ki podpirajo obliko zapisa MP4,
ni zajamčeno.
• Ta kamera je skladna z globalnim standardom
DCF (Design rule for Camera File system),
ki ga je vzpostavilo združenje JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
Temperatura kamere
Opombe glede paketa baterij
Kazalo vsebine
• Pred začetkom snemanja ustvarite preizkusni
posnetek, da preverite, ali kamera pravilno
deluje.
• Če želite predvajati posnetke, povežite kamero
z drugo napravo prek kabla Micro HDMI
(naprodaj posebej).
• Kamera ni odporna na prah, pršenje ali vodo.
Pred uporabo kamere preberite »Previdnostni
ukrepi« (stran 64).
• Preprečite stik kamere z vodo. Če pride do vdora
vode v kamero, se lahko ta poškoduje. Kamere
v nekaterih primerih ni mogoče popraviti.
• Ne izpostavljajte kamere neposredni sončni
svetlobi ali drugemu viru močne svetlobe,
saj lahko pride do okvare.
• Ne uporabljajte kamere v bližini naprav,
ki ustvarjajo močne radijske valove ali
povzročajo sevanje. V nasprotnem primeru
kamera morda ne bo pravilno snemala
ali predvajala posnetkov.
• Pri uporabi kamere na peščenih ali prašnih
lokacijah lahko pride do okvare.
• Če se v kameri nabere vlaga, jo pred uporabo
kamere odstranite (stran 64).
• Ne izpostavljajte kamere tresljajem in udarcem,
saj lahko pride do okvare in s kamero morda
ne bo več mogoče snemati. Poleg tega lahko
pomnilniška kartica postane neuporabna ali
se poškodujejo slikovni podatki.
• Pri povezavi kamere z drugo napravo prek
kabla pazite, da pravilno vstavite vtič priključka.
Pri vstavljanju vtiča v priključek ne uporabljajte
sile, saj boste poškodovali priključek in tako
povzročili okvaro kamere.
• Predvajanje filmov, ki niso bili posneti, urejeni
ali sestavljeni s to kamero, ni zajamčeno.
• S preklopom med sistemoma NTSC/PAL se
temu ustrezno spremenijo vrednosti nastavitev,
ki jih lahko izberete v snemalnem načinu.
Vrednosti nastavitev za sistema [NTSC] in
[PAL] so prikazane v tem priročniku.
Odvisno od temperature kamere in baterije
snemanje filmov morda ne bo mogoče ali se
kamera samodejno izklopi, da ne pride do okvare.
Pred izklopom, ali ko snemanje filmov ni več
mogoče, se na zaslonu kamere prikaže sporočilo.
Opozorilo o avtorskih pravicah
Televizijski programi, filmi, videokasete in
druge vsebine so lahko avtorsko zaščitene.
Nepooblaščeno snemanje takšnih vsebin
je lahko v nasprotju z določili zakonov
o avtorskih pravicah.
Brez nadomestil za poškodovano
vsebino ali napake pri snemanju
Sony ne nudi nadomestil za napake pri snemanju
ali izgubo/poškodbe posnetih vsebin, ki so
posledica okvare kamere ali pomnilniške
kartice itd.
Kamera se lahko pri dolgotrajnejši uporabi segreje,
vendar to ne pomeni okvare.
3SI
Se nadaljuje r
Ilustracije in slike, uporabljene
v tem priročniku
• Slike, ki so v tem priročniku uporabljene kot
primeri, so reproducirane slike in niso dejanski
posnetki, ustvarjeni s to kamero.
• Za Medij »Memory Stick Micro« in pomnilniško
kartico microSD se v tem priročniku uporablja
izraz »pomnilniška kartica«.
• Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
Objektiv ZEISS
Kamera je opremljena z objektivom ZEISS,
ki omogoča reprodukcijo ostrih slik z odličnim
kontrastom. Objektiv za kamero je bil izdelan
v okviru sistema za zagotavljanje kakovosti, ki ga
je potrdilo podjetje Carl Zeiss v skladu s standardi
kakovosti podjetja Carl Zeiss v Nemčiji.
Kazalo vsebine
Opombe glede predvajanja v drugih
napravah
Iskanje postopkov upravljanja
• Kamera podpira obliko MPEG-4 AVC/H.264
Main Profile za snemanje visokokakovostnih
slikovnih vsebin HD (visoka ločljivost). Zaradi
tega ni mogoče predvajati slikovnih vsebin
v kameri, ki so bile posnete s kakovostjo
slike HD (visoka ločljivost), prek naprav,
ki ne podpirajo oblike MPEG-4 AVC/H.264.
• Filmi, posneti s to kamero, se morda ne bodo
pravilno predvajali prek drugih naprav. Ravno
tako ta kamera morda ne bo pravilno predvajala
filmov, posnetih z drugimi napravami.
Funkcija brezžičnega omrežja
Iskanje
nastavitev
• Funkcija brezžičnega omrežja, vgrajena v to
kamero, je potrjeno skladna s specifikacijami
Wi-Fi, ki jih je določilo združenje Wi-Fi
Alliance (WFA).
• Dostop do brezžičnega omrežja LAN morda
ne bo na voljo ali bo vključeval stroške ločene
storitve oziroma bodo komunikacijo ovirali
ali motili izpadi s prekinitvami povezave,
odvisno od regije. Za več informacij se obrnite
na skrbnika brezžičnega omrežja LAN in/ali
ponudnika storitev.
• Sony ne daje nobenih zagotovil v zvezi
z zagotavljanjem omrežne storitve. Sony ne
prevzema nobene odgovornosti za poškodbe,
ki so posledica uporabe omrežne storitve, niti
v primeru zahtevkov, ki jih vloži tretja oseba.
• V primeru izgube ali kraje kamere Sony ne
prevzema nobene odgovornosti za škodo,
ki nastane zaradi nepooblaščenega dostopa
ali nepooblaščene uporabe kamere ali lokacij,
naloženih vanjo.
Stvarno kazalo
O varnosti pri uporabi izdelkov
za brezžično omrežje LAN
Pri uporabi funkcije brezžičnega omrežja je
pomembno, da nastavite zaščito. Sony ne daje
nobenih zagotovil in ne prevzema odgovornosti
za morebitne poškodbe, ki so posledica neustrezne
zaščite ali uporabe funkcije brezžičnega omrežja.
4SI
Zabavna uporaba kamere
Dodatni užitki z dodatno opremo
Nosilec za krmilo kolesa in vodotesno ohišje
Kazalo vsebine
Iskanje postopkov upravljanja
Pašček za pritrditev na zapestje in vodotesno ohišje
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
Držalo za ročno snemanje z LCD-zaslonom
5SI
Kazalo vsebine
Opombe o uporabi kamere
Kazalo vsebine
Kako uporabljati ta priročnik ·················································2
Opombe glede uporabe kamere··········································3
Zabavna uporaba kamere·······················································5
Iskanje postopkov upravljanja ··············································9
Iskanje nastavitev···································································· 10
Sestavni deli ·············································································· 12
Iskanje postopkov upravljanja
Uvod
Iskanje
nastavitev
Pregled priloženih elementov············································ 13
Vstavljanje paketa baterij····················································· 14
Vstavljanje pomnilniške kartice ········································· 17
Snemalni način ········································································ 19
SteadyShot ················································································ 20
Zrcalo··························································································· 21
Prizor···························································································· 22
Intervalno snemanje fotografij ·········································· 23
Način za letalo ·········································································· 24
Samodejni izklop····································································· 25
Zvočni signal············································································· 26
Nastavitev datuma in časa··················································· 27
Nastavitev poletnega časa··················································· 28
Napajanje USB·········································································· 29
Preklapljanje med sistemoma NTSC/PAL······················· 30
Ponastavitev nastavitev························································ 31
Formatiranje ············································································· 32
Uporaba dodatne opreme··················································· 33
Stvarno kazalo
6SI
Snemanje posnetkov
Snemanje posnetkov····························································· 39
Prikaz
Kazalo vsebine
Prikaz posnetkov prek televizorja ····································· 41
Brezžično omrežje (Wi-Fi)
Iskanje postopkov upravljanja
Priprava za povezavo s pametnim telefonom·············· 43
Povezovanje s pametnim telefonom······························· 44
Povezovanje z daljinskim upravljalnikom
za prikaz v živo ········································································· 47
Daljinsko upravljanje z Wi-Fi-jem······································ 49
Kopiranje···················································································· 50
Iskanje
nastavitev
Računalnik
Stvarno kazalo
Koristne funkcije pri povezovanju kamere
in računalnika ··········································································· 51
Priprava računalnika ······························································ 52
Zagon programske opreme »PlayMemories Home« ·····54
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav·································································· 55
Opozorilne oznake in sporočila ········································· 59
7SI
Drugo
Snemalni čas ············································································· 60
Paket baterij ·············································································· 62
Uporaba kamere v tujini······················································· 63
Previdnostni ukrepi ································································ 64
Tehnični podatki······································································ 66
Kazalo vsebine
Stvarno kazalo
Stvarno kazalo·········································································· 68
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
8SI
Iskanje postopkov upravljanja
Snemanje posnetkov ···························································· 39
Spreminjanje velikosti
filmske datoteke
Snemalni način ·········································································· 19
Brisanje slik
Posamezne slikovne datoteke lahko izbrišete
v računalniku, ki je priključen v kamero.
Kazalo vsebine
Snemanje filmov
in fotografij
Ponastavitev nastavitev ······················································ 31
Pregledovanje
na televizorju
Ogled slik na televizorju ······················································ 41
Iskanje
nastavitev
Uporaba nastavitev
Iskanje postopkov upravljanja
Spreminjanje nastavitev Nastavitev datuma in časa ················································ 27
datuma, časa in regije
Upravljanje s pametnim Daljinsko upravljanje z Wi-Fi-jem ································· 49
telefonom ali tabličnim
računalnikom
Stvarno kazalo
Kopiranje slik iz kamere
v pametni telefon
Kopiranje ························································································ 50
Upravljanje z daljinskim Povezovanje z daljinskim upravljalnikom
upravljalnikom za prikaz za prikaz v živo ··········································································· 47
v živo
Prenašanje posnetkov
na omrežno storitev
Povezovanje s pametnim telefonom ························ 44
9SI
Iskanje nastavitev
Nastavitvene možnosti
S klikom posameznega elementa se pomaknete na ustrezno stran.
Možnosti
Zaslon
Privzeta nastavitev
VIDEO
HQ (1920 × 1080/30p)
SteadyShot
STEDY
ON
Zrcalo
FLIP
OFF
Prizor
SCENE
NORML
Intervalno snemanje fotografij
LAPSE
5sec
Daljinsko upravljanje z Wi-Fi-jem
Wi-Fi
ON
Kopiranje*
SHARE
—
Način za letalo
PLANE
OFF
Kazalo vsebine
Snemalni način
60sec
BEEP
ON
Nastavitev datuma in časa
DATE
2014/1/1 00:00 GMT+0
Nastavitev poletnega časa
DST
OFF
Napajanje USB
USBPw
ON
Preklapljanje med sistemoma
NTSC/PAL
V.SYS
NTSC
Ponastavitev nastavitev
RESET
—
Formatiranje
FORMT
—
* Način lahko spremenite s pametnim telefonom, ko je kamera nastavljena na funkcijo za daljinsko
upravljanje z Wi-Fi-jem.
Iskanje
nastavitev
A.OFF
Zvočni signal
Iskanje postopkov upravljanja
Samodejni izklop
Opomba
Stvarno kazalo
• Prikazi na zaslonu so samo v angleščini. Drugi jeziki niso na voljo.
Nastavitev možnosti
Možnosti lahko nastavite s temi tremi gumbi na kameri:
NEXT*: prikaže naslednji meni
PREV*: prikaže prejšnji meni
ENTER: izbere meni
* Gumba NEXT in PREV se uporabljata za preklop menija.
Za namene prikaza se v tem priročniku običajno uporablja
gumb NEXT. Kadar se uporablja samo gumb PREV,
je ta običajno naveden kot gumb PREV.
Gumb REC/
gumb ENTER
Gumb PREV
Gumb NEXT
10SI
Se nadaljuje r
1 Pritisnite gumb NEXT ali PREV, da vklopite kamero.
Če jo želite izklopiti, izberite [PwOFF] in pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže nastavitvena možnost, in nato pritisnite
gumb ENTER.
Če se želite vrniti v meni [SETUP], izberite [BACK] in pritisnite gumb ENTER.
Kazalo vsebine
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
11SI
Sestavni deli
A Lučka REC/dostop
B Gumb REC (Film/fotografija)
Gumb ENTER (izbira menija)
C Stikalo b REC HOLD*1
D Zaslon
E Zvočnik
Kazalo vsebine
F Gumb PREV
G Gumb NEXT
H Mikrofon
I Objektiv
J Pokrovček priključka
K Priključek m (mikrofon)*2
M Lučka CHG (polnjenje)
N Priključek HDMI OUT
O Priključek Multi/Micro USB*4
P Pokrov paketa baterij/pomnilniške kartice
Q Reža za pomnilniško kartico
Iskanje postopkov upravljanja
L Razširitveni priključek*3
R Vzvod za izmet baterije
Stvarno kazalo
*1 Uporablja se za preprečevanje neželenega
upravljanja. Pomaknite ga v smeri b in
zaklenite gumb REC. Če ga želite sprostiti,
ga pomaknite v nasprotno smer.
*2 Če je priključen zunanji mikrofon
(naprodaj posebej), zvoka ni mogoče
posneti prek vgrajenega mikrofona.
*3 Uporablja se za priključitev dodatne opreme.
*4 Podpira naprave, združljive s priključkom
Micro USB.
Iskanje
nastavitev
S Reža za baterijo
12SI
Pregled priloženih elementov
Preverite, ali imate spodnje priložene
elemente.
Številka v oklepajih označuje količino
priloženih elementov.
• Kamera (1)
• Kabel Micro USB (1)
Kazalo vsebine
• Paket akumulatorskih baterij (NP-BX1) (1)
• Vodotesno ohišje (SPK-AS2) (1)
Iskanje
nastavitev
Ploski prilepni nosilec (1)
Iskanje postopkov upravljanja
• Prilepni nosilec (VCT-AM1)
Pritrditvena sponka (1)
Ukrivljeni prilepni nosilec (1)
Stvarno kazalo
• Priročnik (ta priročnik)
Shranjen je v notranjem pomnilniku
te kamere.
• Komplet tiskane dokumentacije
13SI
Vstavljanje paketa baterij
1 Pomaknite pokrov paketa baterij/
pomnilniške kartice v smeri puščice
in ga odprite.
2 Vstavite paket baterij.
Kazalo vsebine
Paket baterij mora biti pravilno obrnjen. Nato ga
vstavite tako, da ga potisnete ob zaklepni vzvod
baterije, da se vzvod zaskoči.
3 Zaprite pokrov.
Na zaslonu [SETUP] izberite [A.OFF] in nastavite funkcijo samodejnega izklopa.
Privzeta nastavitev je [60sec]. Če je potrebno, spremenite nastavitev.
Podrobnosti najdete v poglavju »Samodejni izklop« (stran 25).
Iskanje postopkov upravljanja
z Nastavitev funkcije samodejnega izklopa
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
14SI
Se nadaljuje r
Polnjenje paketa baterij
1 Izklopite kamero.
Polnjenje je mogoče, samo kadar je kamera
izklopljena.
2 Povežite kamero z vklopljenim
računalnikom, tako da uporabite kabel
Micro USB (priložen).
Lučka CHG
(Polnjenje)
Kazalo vsebine
Lučka CHG (Polnjenje) zasveti.
Kabel Micro USB
(priložen)
Potisnite vtič
do konca.
Postopek polnjenja se konča, ko se lučka CHG (Polnjenje) izklopi (baterija je povsem
napolnjena) (stran 62).
Opombe
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
• S to kamero lahko uporabljate le baterijo tipa X.
• Med polnjenjem baterije mora biti kamera izklopljena.
• Pri povezovanju kamere in računalnika ne uporabljajte sile. V nasprotnem primeru lahko poškodujete
kamero ali računalnik.
• Če povezujete kamero s prenosnim računalnikom, ki ni povezan z virom napajanja AC, se lahko
akumulator računalnika hitro izprazni. Ne puščajte kamere povezane z računalnikom dalj časa.
• Polnjenje paketa baterij ali povezava s prilagojenimi ali ročno izdelanimi računalniki ni zajamčena.
Odvisno od vrste uporabljene naprave USB se polnjenje morda ne bo izvajalo pravilno.
• Delovanje z vsemi računalniki ni zajamčeno.
• Če kamere ne nameravate uporabljati dalj časa, napolnite paket baterij vsakih 6 do 12 mesecev,
da ohranite njegovo zmogljivost.
Iskanje postopkov upravljanja
3 Ko se postopek polnjenja konča, prekinite povezavo USB med kamero
in računalnikom (stran 53).
zPolnjenje iz stenske vtičnice
Z uporabo USB polnilnika AC-UD20 (naprodaj posebej) lahko paket baterij napolnite
iz stenske vtičnice.
Za povezavo s polnilnikom uporabite kabel Micro USB (priložen).
15SI
Se nadaljuje r
z Čas polnjenja paketa baterij kamere
Čas polnjenja
Paket baterij
Prek računalnika
Prek polnilnika AC-UD20* (naprodaj posebej).
NP-BX1 (priložen)
pribl. 245 min
pribl. 175 min
Kazalo vsebine
• Čas, ki je potreben za napolnitev povsem izpraznjenega paketa baterij pri temperaturi 25 °C.
V nekaterih okoliščinah ali pod posebnimi pogoji lahko polnjenje traja dlje.
* Polnilnik USB AC-UD20 (naprodaj posebej) omogoča hitro polnjenje. Za povezavo s polnilnikom
uporabite kabel Micro USB (priložen).
zPreverjanje preostale ravni napolnjenosti baterije
Indikator preostale ravni napolnjenosti je prikazan v zgornjem desnem kotu zaslona.
Visoka
Nizka
Iskanje postopkov upravljanja
• Raven napolnjenosti, ki jo prikazuje indikator, v določenih okoliščinah morda ni pravilna.
• Indikator prikaže pravilno raven napolnjenosti po približno eni minuti.
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
16SI
Vstavljanje pomnilniške kartice
1 Pomaknite pokrov paketa baterij/
pomnilniške kartice v smeri puščice
in ga odprite.
Kazalo vsebine
2 Vstavite pomnilniško kartico, tako
da se zaskoči na mesto.
Kartica microSD: vstavite v smeri A.
Medij »Memory Stick Micro (M2)«: vstavite
v smeri B.
• Če se na zaslonu prikaže sporočilo [WAIT], počakajte,
dokler sporočilo ne izgine.
• Vstavite pravilno usmerjeno pomnilniško kartico
neposredno v kamero, saj je ta sicer ne bo prepoznala.
A Potiskana stran
Medij »Memory Stick
Micro (Mark2)«
3 Zaprite pokrov.
Iskanje postopkov upravljanja
Kartica microSD
B Stran s priključki
Iskanje
nastavitev
z Odstranitev pomnilniške kartice
Odprite pokrov in nato rahlo potisnite pomnilniško kartico navznoter.
Stvarno kazalo
z Vrste pomnilniških kartic, ki jih lahko uporabljate
s to kamero
Vrste pomnilniških kartic
Hitrostni razred SD
Izraz v tem priročniku
Medij »Memory Stick Micro (Mark2)«
—
Medij »Memory Stick Micro«
Pomnilniška kartica microSD
Pomnilniška kartica microSDHC
Razred 4 ali višji
Kartica microSD
Pomnilniška kartica microSDXC
• Delovanje z vsemi pomnilniškimi karticami ni zajamčeno.
17SI
Se nadaljuje r
Opombe
Kazalo vsebine
Iskanje postopkov upravljanja
• Priporočamo, da pomnilniško kartico pred prvo uporabo s kamero formatirate in tako stabilizirate njeno
delovanje (stran 32).
S formatiranjem se bodo izbrisali vsi podatki, shranjeni na pomnilniški kartici, njihova obnovitev
pa ne bo mogoča.
• Pred formatiranjem pomnilniške kartice kopirajte pomembne podatke, ki so shranjeni na njej,
na drug nosilec podatkov (npr. v računalnik).
• Če pomnilniško kartico v režo vstavite obrnjeno napačno, se lahko reža, pomnilniška kartica ali podatki
poškodujejo.
• V režo za pomnilniško kartico ne vstavljajte nobenih drugih nosilcev podatkov razen pomnilniških kartic
z ustrezno velikostjo. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
• Pri vstavljanju ali odstranjevanju pomnilniške kartice pazite, da kartica ne izskoči in pade na tla.
• Kamera zagotovo deluje pri delovni temperaturi od -10 do 40 °C. Vendar je zagotovljena delovna
temperatura odvisna od vrst pomnilniških kartic.
Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena pomnilniški kartici.
• Posnetkov, shranjenih v pomnilniški kartici microSDXC, ni mogoče uvoziti ali predvajati v računalnikih
ali napravah AV, ki ne podpirajo sistema exFAT* (prek povezave USB). Preden povežete napravo,
se prepričajte, da podpira sistem exFAT. Če kamero povežete z napravo, ki ne podpira sistema exFAT,
se lahko pojavi poziv za formatiranje pomnilniške kartice. V tem primeru ne formatirajte pomnilniške
kartice, drugače se bodo izbrisali vsi podatki.
* exFAT je datotečni sistem, ki ga uporabljajo pomnilniške kartice microSDXC.
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
18SI
Snemalni način
Nastavitveni
zaslon
t
Za snemanje filmov lahko nastavite ločljivost slike in hitrost sličic.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Ko je prikazana možnost [VIDEO] (Recording Mode), pritisnite gumb ENTER.
Zaslon
Posnetek
Ločljivost
Hitrost sličic
pri zajemanju
slik
Hitrost sličic pri
predvajanju
60p/50p
1920×1080
60p/50p
Najvišja ločljivost
1920×1080
30p/25p
30p/25p
1280×720
30p/25p
Počasen posnetek, posnet
z 2-kratno hitrostjo sličic
1280×720
60p
30p
1280×720
120p
Običajna ločljivost
640×480
30p/25p
Stvarno kazalo
Zelo počasen posnetek, posnet
s 4-kratno hitrostjo sličic
Iskanje
nastavitev
Visoka ločljivost
Iskanje postopkov upravljanja
Najvišja ločljivost/gladek posnetek,
posnet z 2-kratno hitrostjo sličic)
Kazalo vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete snemalni način, in nato pritisnite
gumb ENTER.
30p/25p
Vrnitev v meni [VIDEO].
Opombe
• Neprekinjeni čas snemanja filma je približno 13 ur.
V načinu [SLOW] je približno 6,5 ur.
V načinu [SSLOW] je približno 3 ure.
• Če izberete [SSLOW], funkcija SteadyShot ne deluje, tudi če je možnost SteadyShot nastavljena na [ON].
• Zvok se pri snemanju posnetkov ne posname v naslednjem primeru:
– če je nastavljena možnost [SSLOW] (720 120p), [SLOW] (720 60p).
• Če je snemalni način nastavljen na [VGA], je vidni kot ožji kot pri drugih snemalnih načinih.
• Hitrost sličic je odvisna od nastavitve NTSC/PAL (stran 30).
• Če nastavitev NTSC/PAL spremenite na [PAL], hitrost sličic ne bo prikazana.
19SI
SteadyShot
Nastavitveni
zaslon
t
Vključite lahko funkcijo zmanjšanja tresenja kamere med snemanjem.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [STEDY] (SteadyShot), in nato pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Uporablja funkcijo SteadyShot. (Vidni kot: 120°)
Vrnitev v meni [STEDY].
Opombe
Iskanje
nastavitev
• Vidni kot pri privzeti nastavitvi je 120°. Za širši vidni kot možnost [STEDY] nastavite na [OFF].
• Če je snemalni način nastavljen na [SSLOW], funkcija SteadyShot ne deluje.
• Možnost SteadyShot ni na voljo, ko je kamera nastavljena na snemalni način.
Iskanje postopkov upravljanja
Ne uporablja funkcije SteadyShot. (Vidni kot: 170°)
Stvarno kazalo
20SI
Zrcalo
Nastavitveni
zaslon
t
Sliko lahko posnamete obrnjeno na glavo. Ta funkcija je uporabna, če je kamera obrnjena
na glavo.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT , da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT , da se prikaže [FLIP] (obračanje), in nato pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT , da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Obrne sliko po navpični osi in zamenja levi in desni zvočni kanal.
Vrnitev v meni [FLIP].
Iskanje postopkov upravljanja
Ne obrne slike.
zNekaj o funkciji obračanja
Iskanje
nastavitev
Če je funkcija obračanja nastavljena na [ON], se pri spremembi načina za fotografiranje
pri nastavitvenih informacijah prikaže [FLIP].
Pri uporabi kamere v normalnem položaju se slike posnamejo obrnjene navzdol.
Stvarno kazalo
21SI
Prizor
Nastavitveni
zaslon
t
Izberete lahko kakovost slike glede na prizor fotografiranja.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SCENE] (Prizor), in nato pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Posname fotografije s standardno kakovostjo.
Vrnitev v meni [SCENE].
Iskanje postopkov upravljanja
Posname fotografije s kakovostjo slike, ki je primerna za slikanje pod vodo.
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
22SI
Intervalno snemanje
fotografij
Nastavitveni
zaslon
t
Nastavite lahko interval za intervalno snemanje fotografij.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [LAPSE] (Interval), in nato pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Nadaljuje snemanje fotografij v približno 5-sekundnih intervalih.
Nadaljuje snemanje fotografij v približno 30-sekundnih intervalih.
Iskanje postopkov upravljanja
Nadaljuje snemanje fotografij v približno 10-sekundnih intervalih.
Nadaljuje snemanje fotografij v približno 60-sekundnih intervalih.
Iskanje
nastavitev
Vrnitev v meni [LAPSE].
Opombe
Stvarno kazalo
• Prva fotografija se posname takoj po začetku snemanja brez čakanja, da preteče nastavljeni interval.
Od druge fotografije naprej se fotografije posnamejo v nastavljenih intervalih.
• Če snemanje fotografij v nastavljenih intervalih ni mogoče, pride do zakasnitve snemanja.
• Največje število datotek, ki jih lahko posnamete, je skupno 40.000, vključno s filmskimi
datotekami (MP4).
23SI
Način za letalo
Nastavitveni
zaslon
t
Če ste v letalu ali na drugem omejenem mestu, lahko onemogočite vse funkcije, povezane
z brezžičnim delovanjem, kot je Wi-Fi. Če način za letalo nastavite na [ON], se bo na zaslonu
prikazal znaka letala.
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [PLANE] (način za letalo), in nato pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Izberite to možnost, ko ste na letalu.
Vrnitev v meni [PLANE].
Iskanje postopkov upravljanja
To možnost izberite pri običajni uporabi.
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
24SI
Samodejni izklop
Nastavitveni
zaslon
t
Nastavitev funkcije samodejnega izklopa lahko spremenite.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [A.OFF] (Samodejni izklop), in nato
pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Izklopi kamero po približno 10 sekundah.
Ne izklopi kamere samodejno.
Iskanje postopkov upravljanja
Izklopi kamero po približno 60 sekundah.
Vrnitev v meni [A.OFF].
Stvarno kazalo
• Ta funkcija ni na voljo v teh primerih:
– med snemanjem podatkov na medij,
– med snemanjem filmov ali snemanjem v načinu intervalnega snemanja fotografij,
– med predvajanjem filma ali diaprojekcije,
– med uporabo povezave Wi-Fi, vzpostavljanjem povezave za Wi-Fi daljinsko upravljanje
ali prenašanjem posnetka v pametni telefon,
– pri vzpostavljanju povezave HDMI,
– pri napajanju prek povezane naprave USB,
– med povezavo naprave za količinsko shranjevanje.
• V naslednjih primerih se čas pred izklopom kamere podaljša, tudi če ste v funkciji samodejnega izklopa
izbrali možnost [10sec] ali [60sec]:
– pri prilagajanju nastavitev [SETUP],
– med predvajanjem fotografij,
– ko je za [Wi-Fi] nastavljena možnost [ON] in je prikazana ikona Wi-Fi.
Iskanje
nastavitev
Opombe
25SI
Zvočni signal
Nastavitveni
zaslon
t
Zvočna obvestila o izvajanju funkcij lahko nastavite na ON/OFF.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [BEEP] (Zvočni signal), in nato pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Omogočeni so zvoki vseh funkcij.
Onemogočeni so zvoki vseh funkcij.
Iskanje
nastavitev
Vrnitev v meni [BEEP].
Iskanje postopkov upravljanja
Predvajani so zvoki naslednjih funkcij:
• vklop napajanja,
• zagon snemanja,
• zaustavitev snemanja,
• pritisnjen zaklop,
• izbrana je bila onemogočena funkcija ali pa je prišlo do napake.
Stvarno kazalo
26SI
Nastavitev datuma
in časa
Nastavitveni
zaslon
t
Nastavite lahko leto/mesec/dan in regijo.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [DATE] (Datum/čas), in nato pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete želeni datum, čas in regijo ter nato potrdite
izbiro, tako da pritisnete gumb ENTER.
Izberite 00:00 za polnoč in 12:00 za opoldne.
Zaslon
Privzeta nastavitev
Nastavi leto.
Nastavi mesec.
01
Nastavi dan.
00
Nastavi uro.
00
Nastavi minute.
Stvarno kazalo
GMT + 0
Iskanje
nastavitev
01
Iskanje postopkov upravljanja
2014
Nastavi regijo, kjer uporabljate kamero. (Regije določa časovni
zamik od greenwiškega srednjega časa (GMT)).
zNastavitev regije
V državi, ki jo obiščete, lahko uro nastavite na lokalni čas tako, da izberete ustrezno
regijo. Regije določa časovni zamik od greenwiškega srednjega časa (GMT). Glejte
tudi »Časovni pasovi« (stran 63).
27SI
Nastavitev
poletnega časa
Nastavitveni
zaslon
t
Uro kamere lahko nastavite na poletni čas.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [DST] (Poletni čas), nato pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Nastavi poletni čas.
Vrnitev v meni [DST].
Iskanje postopkov upravljanja
Ne nastavi poletnega časa.
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
28SI
Napajanje USB
Nastavitveni
zaslon
t
Pri povezavi kamere z računalnikom ali napravo USB prek kabla Micro-USB (priložen) lahko
nastavite, da se kamera napaja prek povezane naprave.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [USBPw] (Napajanje USB), in nato pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Omogoča napajanje prek naprave, povezane s kablom Micro USB.
Vrnitev v meni [USBPw].
Iskanje postopkov upravljanja
Ne omogoča napajanja prek naprave, povezane s kablom Micro USB.
Opombi
Iskanje
nastavitev
• Če spremenite nastavitev, medtem ko je vzpostavljena povezava prek kabla Micro USB, ta kabel odklopite
in ga nato znova priklopite.
• Napajanje prek naprave USB morda ne bo ustrezno, če je zmogljivost napajanja te naprave manjša
kot 1,5 A.
zNapajanje iz stenske vtičnice
Stvarno kazalo
Uporabite USB-polnilnik AC-UD20 (naprodaj posebej). Za povezavo s polnilnikom
uporabite kabel Micro USB (priložen).
29SI
Preklapljanje
med sistemoma
NTSC/PAL
Nastavitveni
zaslon
t
Kazalo vsebine
Glede na televizijski sistem države ali regije, kjer uporabljate kamero, lahko izbirate med
sistemoma NTSC/PAL.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [V.SYS] (Video sistem), in nato pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Za preklic nastavitve NTSC/PAL pritisnite gumb NEXT, ko se na zaslonu prikaže [OK],
izberite [CANCL] in nato pritisnite gumb ENTER.
Pri TV-sistemu NTSC.
Vrnitev v meni [V.SYS].
Iskanje
nastavitev
Pri TV-sistemu PAL.
Iskanje postopkov upravljanja
4 Pritisnite gumb NEXT, nato pritisnite gumb ENTER, ko se na zaslonu
prikaže [OK].
Stvarno kazalo
Opombe
• Ko izberete [PAL], kamera izvede naslednje.
– Možnosti [SLOW] in [SSLOW] nista na voljo.
– Ko je kamera nastavljena na način filma, ni prikazana hitrost sličic.
– V snemalnem načinu ni prikazana hitrost sličic.
• Kamera se bo samodejno ponovno zagnala, če spremenite nastavitev NTSC/PAL.
• Zapisovalnega medija, ki je bil formatiran ali posnet v sistemu NTSC, ni mogoče posneti ali predvajati
v sistemu PAL in obratno. Če se po spremembi nastavitve NTSC/PAL na zaslonu prikaže [FORMT],
na zaslonu za potrditev izberite [OK], nato formatirajte trenutni zapisovalni medij ali uporabite
drug zapisovalni medij (stran 32).
30SI
Ponastavitev
nastavitev
Nastavitveni
zaslon
t
Nastavitve lahko ponastavite na privzete vrednosti.
Če omogočite [RESET], se slike ne izbrišejo.
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [RESET] (Ponastavitev), in nato pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb ENTER, da se po možnosti [OK] prikaže možnost [SURE?],
in nato znova pritisnite gumb ENTER.
Po končani ponastavitvi se kamera znova samodejno zažene.
Če želite ponastavitev preklicati, pritisnite gumb NEXT, po prikazani možnosti [SURE?]
ali [OK] izberite [CANCL] in nato znova pritisnite gumb ENTER.
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
31SI
Formatiranje
Nastavitveni
zaslon
t
Formatiranje je postopek izbrisa vseh slik na pomnilniški kartici in obnovitve
začetnega stanja pomnilniške kartice.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [FORMT] (Formatiranje), in nato pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb ENTER, da se po možnosti [OK] prikaže možnost [SURE?],
in nato znova pritisnite gumb ENTER.
Opombi
• Pred formatiranjem shranite pomembne posnetke.
• Med formatiranjem ne izvajajte teh postopkov:
– pritiskanje gumbov,
– odstranitev pomnilniške kartice,
– povezovanje/odstranjevanje kablov,
– vstavljanje/odstranjevanje paketa baterij.
Iskanje postopkov upravljanja
Zažene se postopek formatiranja. Po končanem postopku se na zaslonu prikaže oznaka
[DONE].
Če želite formatiranje preklicati, pritisnite gumb NEXT, po prikazani možnosti [SURE?]
ali [OK] izberite [CANCL] in nato znova pritisnite gumb ENTER.
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
32SI
Uporaba dodatne opreme
Najnovejše informacije o dodatni opremi so na voljo na spletnem mestu te kamere.
Vodotesno ohišje (SPK-AS2)
Če namestite kamero v vodotesno ohišje, lahko snemate filme v deževnem vremenu ali na plaži.
Vzvod HOLD
Kazalo vsebine
Ohišje
Gumb REC
Gumb NEXT
Gumb PREV
Pokrov ohišja
Odprtina za vijak
stojala
Zatič sponke
Iskanje postopkov upravljanja
Odprtina
za pas
Sponka
Pritrditev
1 Potisnite zatič sponke v smeri 1 in ga zadržite v tem
položaju, nato primite s krogom označena dela
in sponko zasučite v smeri 2.
Iskanje
nastavitev
2 Odprite pokrov ohišja.
Stvarno kazalo
Pas pokrova
ohišja
3 Namestite kamero v ohišje.
• Sprostite stikalo b REC HOLD na kameri.
33SI
Se nadaljuje r
4 Vstavite jeziček ohišja v režo na pokrovu ohišja.
Kazalo vsebine
5 Poveznite sponko prek jezička na spodnjem delu
pokrova ohišja 1 in jo zaprite v smeri 2, da zaskoči
na mesto.
• Zaprite sponko, dokler se zatič sponke ne vrne na začetni položaj.
Nekaj o vodoodpornosti
Iskanje postopkov upravljanja
• Kamera deluje v vodi 30 minut do globine 5 metrov. *
*Ko je vstavljena kamera.
• Vodotesnost temelji na preskusnih standardih našega podjetja.
• Vodotesno ohišje ne izpostavljajte vodi pod pritiskom, kot je voda iz pipe.
• Vodotesnega ohišja ne uporabljajte v termalnih vrelcih.
• Vodotesno ohišje uporabljajte v priporočenem temperaturnem obsegu vode od 0 °C do 40 °C.
• Vodotesnost vodotesnega ohišja ni zagotovljena, če je izpostavljeno močnejšemu udarcu, kot npr. pri
padcu. V tem primeru priporočamo pregled vodotesnega ohišja pri pooblaščenem serviserju (plačljivo).
• Če kamero uporabljate na globini pet metrov ali več ali pri vodnih športih, uporabite vodotesno ohišje
(SPK-AS1) (naprodaj posebej).
Opombe
Iskanje
nastavitev
• Ko je vzvod HOLD v zaklenjenem položaju, ni na voljo gumb REC.
Pred upravljanjem sprostite zatič.
• Pri podvodnem snemanju s kamero v vodotesnem ohišju bodo
posnetki manj ostri kot pri običajnem snemanju. To ne pomeni, da gre
za okvaro.
• Pri snemanju s kamero v vodotesnem ohišju se bo vidni kot zaradi
objektiva rahlo zožil.
• Pri snemanju s kamero v vodotesnem ohišju se z zmanjšano glasnostjo
posname tudi zvok.
• Napeljite primeren pas skozi odprtino za kabel na vodotesnem ohišju
in ga pripnite na predmet, ki ga nameravate uporabljati s kamero.
Stvarno kazalo
34SI
Se nadaljuje r
Opombe o uporabi
Kazalo vsebine
• Vodotesnega ohišja ne mečite v vodo.
• Izogibajte se uporabi vodotesnega ohišja v naslednjih primerih:
– v zelo vročem ali vlažnem okolju,
– v vodi s temperaturo nad 40 °C,
– pri temperaturah pod -10 °C.
V teh primerih lahko pride do kondenzacije vlage ali vdora vode in posledične okvare kamere.
• Vodotesno ohišje ne sme biti dalj časa izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali v zelo vročem
ali vlažnem okolju. Če se ne morete izogniti izpostavljenosti vodotesnega ohišja neposredni sončni,
ohišje prekrijte z brisačo ali ga kako drugače zavarujte.
• Če pride do pregretja kamere, se lahko ta samodejno izklopi ali snemanje morda ne bo pravilno.
Preden kamero znova uporabite, jo postavite na hladno mesto in počakajte, da se ohladi.
• Če pride vodotesno ohišje v stik s kremo za sončenje, ga temeljito sperite z mlačno vodo.
Če vodotesno ohišje pride v stik s sončno kremo, se lahko površina ohišja razbarva ali poškoduje
(na primer povzroči razpoke).
Vdor vode
Tesnilni obroček
Pregled tesnilnega obročka
Stvarno kazalo
• Prepričajte se, da na tesnilnem obročku ni morebitne umazanije, peska, las, prahu, soli, vlaken ipd.
Morebitno umazanijo ali ostalo obrišite z mehko krpo.
• S prstom na rahlo pretipajte celoten tesnilni obroček, da preverite, ali se morda na njem skrivajo ostanki
umazanije, ki očem niso vidni.
• Ko očistite tesnilni obroček, na njem ne smejo ostati nobena vlakna krpe.
• Prepričajte se, da na tesnilnem obročku ni nobenih razpok, izboklin, zarez, prask, sledi vtisnjenega peska
ipd. Če na obročku najdete morebitne omenjene delce, ga zamenjajte.
• Na enak način preglejte površino ohišja, ki je v stiku s tesnilnim obročkom.
Iskanje
nastavitev
Vodotesno ohišje vključuje tesnilni obroček, ki ohranja njegovo vodotesnost.
Vzdrževanje tesnilnega obročka je zelo pomembno. Če tesnilni obroček ni vzdrževan v skladu z navodili,
lahko pride do vdora vode, zaradi česar se lahko vodotesno ohišje potopi.
Iskanje postopkov upravljanja
Če pride do vdora vode, nemudoma preprečite stik vodotesnega ohišja z vodo.
• Če se kamera zmoči, jo takoj odpeljite k najbližjemu prodajalcu izdelkov Sony. Stroške popravila
krije stranka.
• V malo verjetnem primeru, ko okvara vodotesnega ohišja povzroči poškodbe zaradi vdora vode,
Sony ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe opreme (kamere, paketa baterij ipd.) v takem
ohišju in posnetih vsebin ali stroške, ki jih zajema uporaba kamere.
Preverjanje vodotesnosti
Pred namestitvijo kamere v vodotesno ohišje zaprite ohišje in ga potopite v vodo in se tako
prepričajte, da ne prepušča vode.
Življenjska doba tesnilnega obročka
Življenjska doba tesnilnega obročka je odvisna od pogostosti uporabe vodotesnega ohišja in drugih pogojev.
Običajno je življenjska doba eno leto.
35SI
Se nadaljuje r
Vzdrževanje
• Po snemanju na lokaciji, ki je izpostavljena slanemu zraku ob morju, temeljito sperite enoto z zaprto
sponko v sladki vodi, da odstranite sol in pesek, nato pa jo obrišite s suho krpo. Priporočamo,
da vodotesno ohišje potopite v sladko vodo in počakate približno 30 minut. Če na ohišju
ostane sol, se lahko kovinski deli okvarijo ali zarjavijo in povzročijo vdor vode.
• Če pride vodotesno ohišje v stik s kremo za sončenje, ga temeljito sperite z mlačno vodo.
• Notranjost vodotesnega ohišja obrišite z mehko suho krpo. Ne spirajte ga z vodo.
Te postopke vzdrževanja izvedite po vsakokratni uporabi vodotesnega ohišja.
Ne uporabljajte nobenih topil, kot so alkohol, bencin ali razredčilo za čiščenje, saj lahko poškodujete
površino vodotesnega ohišja.
Kazalo vsebine
Shranjevanje vodotesnega ohišja
• Vodotesno ohišje shranite na hladno, dobro prezračevano mesto, da preprečite obrabo tesnilnega
obročka. Ne zapirajte sponke.
• Preprečite nabiranje prahu na tesnilnem obročku.
• Izogibajte se shranjevanju vodotesnega ohišja na hladnem, zelo vročem ali vlažnem mestu ali v istem
prostoru z naftalinom ali kafro, saj se lahko vodotesno ohišje v takšnih pogojih poškoduje.
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
36SI
Se nadaljuje r
Prilepni nosilec (VCT-AM1)
Prilepni nosilec se uporablja za pritrditev vodotesnega ohišja na predmet, ki ga nameravate
uporabljati. Prilepni nosilec je splošen izraz za pritrditveno sponko ter ploski in ukrivljen
prilepni nosilec. Pred pritrditvijo namestite kamero v vodotesno ohišje.
Pritrditvena sponka
Vijak
stojala
Ploski prilepni nosilec
Ukrivljeni prilepni nosilec
Namestitvena nožica
Kazalo vsebine
Pritrditev
Iskanje postopkov upravljanja
1 Poravnajte odprtino za vijak stojala na dnu
vodotesnega ohišja z odprtino za vijak stojala
na pritrditveni sponki in tesno privijete
vijak stojala.
• Preverite, ali sta sestavna dela trdno pritrjena.
Iskanje
nastavitev
2 Pritrditveno sponko (s sklopom vodotesnega
ohišja iz 1. koraka) namestite na ploski ali ukrivljen
prilepni nosilec, tako da zaskoči na mestu.
3 V okolju pri sobni temperaturi (20 °C ali več)
s površine, na katero boste pritrdili prilepni nosilec,
povsem odstranite prah, vlago in mastne madeže.
Stvarno kazalo
4 Odlepite zaščitno folijo s hrbtnega dela prilepnega nosilca in pritrdite nosilec
na želeno mesto.
• Lepilo doseže svojo največjo moč v 24 urah po namestitvi prilepnega nosilca na želeno mesto.
zNamestitev na pritrditveno sponko ali odstranitev iz nje
Stisnite in zadržite s krogom označena dela,
da sprostite enoto, nato pa pomaknite enoto
v nasprotni smeri, kot je označeno v 2. koraku.
37SI
Se nadaljuje r
Opombe
Kazalo vsebine
• Odstranjenega ploskega ali ukrivljenega prilepnega nosilca ni mogoče uporabiti znova.
• Posamezen nosilec odstranite tako, da ga počasi odlepite. Če pri odstranjevanju uporabite silo, lahko
poškodujete površino, na katero je bil pritrjen.
• Pred pritrditvijo preverite površino predmeta, ki ga nameravate uporabiti. Če je površina umazana,
prašna ali mastna, nosilec ne bo ustrezno pritrjen in se lahko odlepi že ob najmanjšem sunku.
• Za površino, na katero želite namestiti kamero, uporabite ustrezen prilepni nosilec (ploski ali ukrivljeni).
Če nosilec ni primeren za izbrano površino, se lahko odlepi že ob najmanjšem sunku.
• Napeljite primeren pas skozi odprtino za kabel na vodotesnem ohišju in ga pripnite na predmet,
ki ga nameravate uporabljati s kamero.
• Pred uporabo se prepričajte, da odprtina za vijak na pritrditveni sponki ni zrahljana in da je ploski
ali ukrivljeni prilepni nosilec trdno prilepljen na površino.
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
38SI
Snemanje
posnetkov
Zaslon
Nekaj o stikalu b REC HOLD
S stikalom b REC HOLD lahko preprečite neželeno upravljanje. Stikalo b REC HOLD zaklenete
tako, da ga pomaknete proti oznaki b. Če želite stikalo sprostiti, ga pomaknite v nasprotni smeri
oznake b.
Pred snemanjem sprostite stikalo.
Če zaklenete stikalo med snemanjem, zaklenete kamero v stanju snemanja*.
Če zaklenete stikalo, ko končate snemati, zaklenete kamero v zaustavljenem stanju*.
Če želite spremeniti nastavitev, sprostite stikalo.
Kazalo vsebine
•
•
•
*
Gumb REC
Lučka REC/dostop
Iskanje postopkov upravljanja
Stikalo b REC HOLD
1 Vklopite napajanje, nato pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [MOVIE].
2 Za začetek snemanja pritisnite gumb REC.
3 Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb REC.
Iskanje
nastavitev
Filmski način
Stvarno kazalo
Način fotografiranja
1 Vklopite napajanje, nato pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [PHOTO].
2 Za začetek snemanja pritisnite gumb REC.
Način za intervalno snemanje fotografij
Kamera snema fotografije v rednih intervalih, dokler snemanja ne zaustavite.
1 Vklopite napajanje, nato pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [INTVL].
2 Za začetek snemanja pritisnite gumb REC.
3 Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb REC.
Opomba
• Če je način snemanja posnetkov spremenjen, se kamera ob naslednjem vklopu preklopi v način,
v katerem je bila izklopljena.
39SI
Se nadaljuje r
zOpombe o dolgotrajnejšem snemanju
Kazalo vsebine
• Pri dolgotrajnejšem snemanju se temperatura kamere zviša. Če preseže določeno raven, se snemanje
samodejno zaustavi.
Počakajte vsaj 10 minut, da temperatura v notranjosti kamere pade pod mejo previsoke
temperature.
• Pri visokih temperaturah okolja se temperatura kamere hitro dvigne.
• Če temperatura fotoaparata naraste, se lahko kakovost slike zmanjša. Priporočamo, da pred
nadaljnjim snemanjem počakate, da se temperatura kamere zniža.
• Površina kamere se lahko segreje. To ne pomeni, da gre za okvaro.
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
40SI
Prikaz posnetkov
prek televizorja
Zaslon
Povežite kamero s priključkom HDMI na televizorju, tako da uporabite kabel Micro HDMI
(naprodaj posebej).
Upoštevajte tudi navodila za uporabo televizorja.
Kazalo vsebine
1 Izklopite kamero in televizor.
2 Odprite pokrovček priključka in povežite kamero s televizorjem prek
kabla Micro HDMI (naprodaj posebej).
Iskanje postopkov upravljanja
Priključek HDMI
1 V priključek
Kabel Micro HDMI (naprodaj posebej)
2 V priključek HDMI OUT
3 Vhod televizorja nastavite na [HDMI input].
5 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [PLAY], in nato pritisnite gumb ENTER.
6 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [MP4] ali [PHOTO], in nato pritisnite
gumb ENTER.
Iskanje
nastavitev
4 Pritisnite gumb NEXT, da vklopite kamero.
Izberite [MP4] za predvajanje filmov ali [PHOTO] za prikaz fotografij.
Če želite zaustaviti predvajanje, znova pritisnite gumb ENTER.
Stvarno kazalo
Opombe
• Povežite priključek Micro HDMI kabla Micro HDMI (naprodaj posebej) s priključkom HDMI OUT
na kameri.
• Ne povežite izhodnega priključka kamere z izhodnim priključkom drugih naprav, saj lahko pride
do okvare.
• Nekatere naprave morda ne bodo delovale pravilno. Slikovne in zvočne vsebine se morda ne
bodo predvajale.
• Uporabite kabel Micro HDMI z logotipom HDMI (naprodaj posebej).
• Priporočena je uporaba odobrenega kabla z logotipom HDMI ali kabla Sony HDMI.
41SI
Se nadaljuje r
z Upravljanje predvajane vsebine
Kazalo vsebine
• Prikaz prejšnjega/naslednjega posnetka: Pritisnite gumb PREV/NEXT.
• Hitro previjanje nazaj/naprej (samo za filme): Pritisnite in zadržite
gumb PREV/NEXT.
• Začasna zaustavitev (samo za filme): Hkrati pritisnite gumba PREV
in NEXT.
Če v stanju začasne zaustavitve pritisnete in zadržite gumb PREV
Gumb PREV
ali NEXT, omogočite počasno previjanje nazaj/naprej.
Gumb NEXT
• Prilagoditev glasnosti (samo za filme): Hkrati pritisnite ter zadržite gumba
PREV in NEXT.
• Zagon diaprojekcije (samo za fotografije): Hkrati pritisnite gumba PREV in NEXT.
• Zaustavitev predvajanja: Pritisnite gumb ENTER.
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
42SI
Priprava za povezavo s pametnim
telefonom
Nameščanje programske opreme
PlayMemories Mobile v pametni telefon
Iskanje
nastavitev
iOS
Programsko opremo PlayMemories Mobile poiščite v trgovini App Store in jo namestite.
Iskanje postopkov upravljanja
Android OS
Programsko opremo PlayMemories Mobile poiščite v trgovini Google Play in jo namestite.
Kazalo vsebine
Namestite PlayMemories Mobile v pametni telefon. Če ste v pametni telefon že namestili
programsko opremo PlayMemories Mobile, jo posodobite na zadnjo različico.
Najnovejše informacije in podrobnosti o funkcijah o programski opremi PlayMemories Mobile
so na voljo na spodnjem spletnem mestu.
http://www.sony.net/pmm/
Stvarno kazalo
Opomba
• Tukaj opisana funkcija Wi-Fi, morda ne bo delovala v vseh pametnih telefonih in tabličnih računalnikih.
Priprava ID-ja/gesla
• Pripravite nalepko z natisnjenim ID-jem/geslom, ki jo najdete na vodniku za uporabo.
zČe izgubite geslo
1
2
3
Povežite kamero z računalnikom, tako da uporabite kabel Micro USB (priložen).
Vklopite računalnik.
V računalniku izberite možnost [Computer] t [PMHOME] t [INFO] t [WIFI_INF.TXT]
ter preverite ID uporabnika in geslo.
43SI
Povezovanje
s pametnim
telefonom
Nastavitveni
zaslon
Priprava za povezavo s pametnim telefonom (stran 43).
Kazalo vsebine
1 V kameri izberite [SETUP] t [Wi-Fi] t [ON] (stran 49).
2 Kamera mora biti v načinu za fotografiranje (stran 39).
MOVIE: Filmski način
PHOTO: Način fotografiranja
INTVL: Način za intervalno snemanje fotografij
Android
Iskanje postopkov upravljanja
1 Zaženite programsko opremo
PlayMemories Mobile.
Iskanje
nastavitev
2 Izberite SSID, ki je naveden na nalepki
na teh navodilih.
Stvarno kazalo
3 Vnesite geslo, kot je navedeno na nalepki, ki jo
najdete na vodniku za uporabo (samo prvič).
44SI
Se nadaljuje r
iPhone/iPad
1 V pametnem telefonu izberite [Nastavitve],
nato izberite [Wi-Fi] in SSID v kameri.
Kazalo vsebine
2 Vnesite geslo, kot je navedeno na nalepki, ki jo
najdete na vodniku za uporabo (samo prvič).
Iskanje postopkov upravljanja
3 Potrdite povezavo s SSID, kot je navedeno
na nalepki na teh navodilih.
Iskanje
nastavitev
4 Vrnite se na začetni zaslon in zaženite
programsko opremo PlayMemories Mobile.
Stvarno kazalo
45SI
Se nadaljuje r
Vzorčni prikaz na zaslonu pametnega telefona
Različne nastavitve
• [SHARE]
• [VMODE]
• [STEDY]
Kazalo vsebine
Funkcije daljinskega
upravljanja Wi-Fi
• Za preverjanje
vidnega polja pred in
med snemanjem
• Za spremljanje slik
med snemanjem
Zagon/zaustavitev snemanja
Nastavitve snemalnega načina
•
[MOVIE]
•
[PHOTO]/[INTVL]
Iskanje postopkov upravljanja
Opombi
• Pametnega telefona ne morete povezati z dvema ali več kamerami hkrati.
• Glede na motnje v krajevnem električnem omrežju ali zmogljivosti pametnega telefona slike v prikazu
v živo morda ne bodo prikazane gladko.
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
46SI
Povezovanje z daljinskim
upravljalnikom za prikaz v živo
Kazalo vsebine
Z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo (RM-LVR1) (naprodaj posebej) lahko na zaslonu
daljinskega upravljalnika za prikaz v živo upravljate nekatere funkcije kamere, kot sta npr.
preverjanje vidnega kota ali zagon/zaustavitev snemanja, medtem ko je kamera nameščena
na vaši glavi ali oddaljenem mestu. Z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo lahko povežete
in upravljate več kamer.
Opomba
• Pred uporabo posodobite vdelano programsko opremo daljinskega upravljalnika za prikaz v živo
na najnovejšo različico. Če želite več podrobnosti, obiščite spodnjo spletno stran.
www.sony.net/SonyInfo/Support/
1 Vklopite daljinski upravljalnik za prikaz v živo.
Podrobnosti postopka najdete v navodilih za uporabo daljinskega upravljalnika za prikaz
v živo.
2 V kameri izberite [SETUP] t [Wi-Fi] t [ON] (stran 49).
3 Na daljinskem upravljalniku za prikaz v živo izberite SSID kamere.
Iskanje postopkov upravljanja
Povezovanje daljinskega upravljalnika za prikaz
v živo s kamero
4 Ko je na zaslonu kamere prikazano [ACPT?], pritisnite gumb ENTER na kameri.
Iskanje
nastavitev
Povezovanje daljinskega upravljalnika za prikaz
v živo z dvema ali več kamerami
Stvarno kazalo
Z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo lahko povežete in hkrati uporabljate največ
pet kamer. To je uporabno pri snemanju z več kotov.
1 Vklopite daljinski upravljalnik za prikaz v živo.
Podrobnosti postopka najdete v navodilih za uporabo daljinskega upravljalnika za prikaz
v živo.
2 Izberite [SETUP] t [Wi-Fi] t [MULTI] in izberite nastavitev v kameri.
Ko kamero prvič povežete z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo, izberite [NEW].
Ko jo povezujete drugič in pri vseh nadaljnjih povezovanjih, pa izberite [CRRNT] (stran 49).
Se nadaljuje r
47SI
3 Ko je na zaslonu kamere prikazano [AWAIT], registrirajte kamero v daljinskem
upravljalniku za prikaz v živo.
Ko je povezovanje končano, se na zaslonu kamere prikaže [DONE].
Vse kamere povežete tako, da sledite korakoma 2 in 3.
Opombi
• Slik, posnetih s kamero, ni mogoče kopirati v daljinski upravljalnik za prikaz v živo.
• Za povezovanje daljinskega upravljalnika za prikaz v živo z več kamerami uporabite način WPS.
Če je v bližini kamer druga naprava, ki uporablja način WPS, registracija morda ne bo uspela.
Če registracija ne uspe, znova izvedite oba koraka in povežite napravi.
Kazalo vsebine
zZa preprost prikaz menija [Wi-Fi]
Hkrati pritisnite gumba PREV in NEXT, ko je kamera v načinu
snemanja. To je uporabno pri upravljanju več kamer.
Gumb NEXT
Iskanje postopkov upravljanja
Gumb PREV
zKako pregledovati slike, posnete z več kamerami
Opomba
Iskanje
nastavitev
Uporabite lahko urejanje več pogledov, ki s programsko opremo PlayMemories Home
prikaže filme, posnete z več kamerami, na enem zaslonu.
Stvarno kazalo
• Kamero povežite s pametnim telefonom ali daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo le prek povezave
Wi-Fi in ne prek drugih dostopovnih točk Wi-Fi. Če se odločite, da boste kamero povezali prek druge
dostopovne točke Wi-Fi, je to na vašo lastno odgovornost, saj s tem lahko omogočite nepooblaščen
dostop do vseh prenesenih vsebin.
48SI
Daljinsko
upravljanje
z Wi-Fi-jem
Nastavitveni
zaslon
t
Kazalo vsebine
Če kamero povežete z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo ali pametnim telefonom prek
povezave Wi-Fi, jo lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo ali pametnim
telefonom.
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [Wi-Fi] (Wi-Fi), in nato pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Ne upravlja kamere z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo ali
s pametnim telefonom.
Vrnitev v meni [Wi-Fi].
Iskanje
nastavitev
Upravlja več kamer z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo.
NEW
To nastavitev izberite, kadar kamero prvič povezujete z daljinskim
upravljalnikom za prikaz v živo.
CRRNT To nastavitev izberite, če ste kamero že povezali z daljinskim
upravljalnikom za prikaz v živo.
Iskanje postopkov upravljanja
Upravlja kamero z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo ali
s pametnim telefonom.
Stvarno kazalo
4 Prikažite [MOVIE], [PHOTO] ali [INTVL].
5 Povežite kamero z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo ali s pametnim
telefonom prek povezave Wi-Fi.
Podrobnosti o načinu povezovanja za daljinski upravljalnik za prikaz v živo so na strani 47,
za pametni telefon pa na strani 44.
6 Upravljanje kamere z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo ali
s pametnim telefonom.
Opombi
• Če kamero upravljate z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo ali s pametnim telefonom, se lahko
raven napolnjenosti baterije kamere hitro zniža.
• Ko kamero prvič povežete z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo, se nastavitvi [CRRNT]
in [MULTI] ne prikažeta na zaslonu kamere.
49SI
Nastavitveni
zaslon
g
/
g
/
g
Kopiranje
Filme in fotografije, posnete s to kamero, lahko kopirate s pametnim telefonom.
Kazalo vsebine
1 Vklopite kamero in pritisnite gumb NEXT ter izberite način snemanja.
MOVIE: Filmski način
PHOTO: Način fotografiranja
INTVL: Način za intervalno snemanje fotografij
2 V pametnem telefonu zaženite PlayMemories Mobile in vzpostavite
povezavo Wi-Fi.
3 Na zaslonu pametnega telefona v programski opremi PlayMemories Mobile
spremenite način kamere na način kopiranja.
4 Izberite slike za kopiranje.
Opombe
Iskanje
nastavitev
• Pred aktivacijo funkcije daljinskega upravljanja Wi-Fi posodobite programsko opremo
»PlayMemories Mobile« na najnovejšo različico.
• Ko je kamera v načinu snemanja (filmski način/način fotografiranja/način intervalnega snemanja
fotografij), lahko kopirate slike v pametni telefon.
• Način lahko spremenite le, kadar je snemanje v stanju pripravljenosti.
Iskanje postopkov upravljanja
Podrobnosti o nastavljanju pametnega telefona so v poglavju »Povezovanje s pametnim
telefonom« na strani stran 44.
Stvarno kazalo
50SI
Koristne funkcije pri povezovanju
kamere in računalnika
Programska oprema »PlayMemories Home« vam omogoča uvoz filmov in slik v računalnik,
kjer jih lahko uporabljate na različne načine.
Prenesite programsko opremo s spodnjega naslova URL in jo namestite.
www.sony.net/pm/
Kazalo vsebine
Predvajanje
Uvažanje posnetkov
Urejanje
Prikaz filmov s podatki
o sledenju in hitrosti
premikanja.
Iskanje
nastavitev
Preverjanje računalniškega okolja
Iskanje postopkov upravljanja
• Za povezavo kamere in računalnika uporabite kabel Micro USB (priložen).
• Funkcije programske opreme PlayMemories Home, ki jih je mogoče uporabiti, se razlikujejo
pri računalnikih s sistemom Windows in računalnikih Mac.
• Podrobnosti o drugih aplikacijah najdete na naslednjem naslovu URL.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Informacije o programski opremi računalniškega okolja najdete na spodnjem spletnem mestu.
www.sony.net/pcenv/
Stvarno kazalo
Nekaj o uporabi programske opreme PlayMemories Home
Glejte pomoč za programsko opremo PlayMemories Home.
51SI
Priprava računalnika
Nameščanje programske opreme
»PlayMemories Home«
1 Vklopite računalnik.
Kazalo vsebine
• Vpišite se kot skrbnik.
• Pred nameščanjem programske opreme zaprite vse aplikacije, ki se izvajajo v računalniku.
2 Prenesite programsko opremo s spodnjega naslova URL.
www.sony.net/pm/
Prikaže se čarovnik AutoPlay.
3 Nadaljujte postopek namestitve, tako
da upoštevate navodila na zaslonu
računalnika.
Iskanje
nastavitev
2 V priključek Multi/ 1 V priključek USB
• Če je programska oprema »PlayMemories Home«
Micro USB
že nameščena v računalniku, povežite kamero
z računalnikom in jo registrirajte s programsko opremo
»PlayMemories Home«. Nato bodo na voljo funkcije,
ki jih lahko uporabljate s to kamero.
• Če je v računalniku nameščena programska oprema »PMB (Picture Motion Browser)«, jo bo prepisala
programska oprema »PlayMemories Home«.
• Za podrobnosti o programski opremi »PlayMemories Home« izberite
(vodnik za pomoč
»PlayMemories Home«) v programski opremi ali pojdite na stran za podporo PlayMemories Home
(http://www.sony.co.jp/pmh-se/).
• Ko kamero priključite v računalnik z nameščeno programsko opremo PlayMemories Home,
lahko filme, ki ste jih posneli s kamero, predvajate na zaslonu računalnika.
Iskanje postopkov upravljanja
Po koncu namestitve se zažene
»PlayMemories Home«.
Stvarno kazalo
52SI
Se nadaljuje r
Prekinitev povezave USB
Windows7/Windows8
1 Kliknite
na pladnju z opravili.
2 Kliknite ikono za prekinitev povezave v razdelku
Customize (Po meri).
3 Kliknite napravo, ki jo želite odstraniti.
Ikona za prekinitev povezave
Kazalo vsebine
Windows Vista
Preden izvedete katerega koli od spodaj navedenih dejanj, upoštevajte navodila v korakih 1–3:
• odklopite kabel Micro USB (priložen),
• izklopite fotoaparat.
1 Dvokliknite ikono za prekinitev povezave na pladnju z opravili.
(USB naprava za količinsko shranjevanje) t [Stop].
3 Potrdite izbiro naprave v oknu za potrditev in kliknite [OK].
Opombe
Iskanje
nastavitev
• Ne formatirajte pomnilniške kartice kamere z računalnikom. V nasprotnem primeru kamera ne
bo delovala pravilno.
• Za dostop do kamere prek računalnika uporabljajte programsko opremo »PlayMemories Home«.
Ne spreminjajte datotek ali map v kameri neposredno prek računalnika. Slikovne datoteke se lahko
poškodujejo ali jih ne bo mogoče predvajati.
• Če s podatki na pomnilniški kartici kamere upravljate prek računalnika, delovanje ni zajamčeno.
• Za uvažanje dolgih filmov ali spremenjenih posnetkov iz kamere v računalnik uporabite programsko
opremo »PlayMemories Home«. Če uporabite drugo programsko opremo, se posnetki morda ne bodo
pravilno uvozili.
• Če uporabljate računalnik Mac in želite prekiniti povezavo kamere z računalnikom, povlecite ikono
pogona na ikono »Trash« in jo spustite.
Iskanje postopkov upravljanja
2 Kliknite
Stvarno kazalo
53SI
Zagon programske opreme
»PlayMemories Home«
1 Dvokliknite ikono »PlayMemories Home« na zaslonu
računalnika.
Zažene se programska oprema »PlayMemories Home«.
Kazalo vsebine
2 Podrobnosti o uporabi programske opreme
PlayMemories Home najdete v pomoči programske
opreme PlayMemories Home.
• Če registrirate svoj izdelek, vam lahko Sony zagotovi izboljšano podporo.
• Uporabniki računalnikov Mac uporabite aplikacijo Mac Product registration software.
Iskanje postopkov upravljanja
z Registrirajte svoj izdelek
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
54SI
Odpravljanje težav
Če imate s kamero težave, preskusite naslednje rešitve.
1 Preverite postavke na straneh 56–59.
2 Izklopite in znova vklopite kamero.
Kazalo vsebine
3 Obrnite se na prodajalca izdelkov Sony ali na lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony.
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
55SI
Se nadaljuje r
Paket baterij in napajanje
Kamere ni mogoče vklopiti.
• Priklopite napolnjen paket baterij.
• Preverite, ali je paket baterij pravilno vstavljen (stran 14).
Kamera se nenadoma izklopi.
Kazalo vsebine
• Odvisno od temperature kamere in baterije se kamera samodejno izklopi, da ne pride do okvare.
V tem primeru se pred izklopom na zaslonu kamere prikaže sporočilo.
• Če je kamera vklopljena in je nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi, da prepreči praznjenje
paketa baterij. Znova vklopite kamero.
• Če ste v funkciji samodejnega izklopa izbrali možnost [OFF], se kamera ne izklopi samodejno.
Čas delovanja baterije je kratek.
Kamere ni mogoče polniti.
Iskanje
nastavitev
• Izklopite kamero in vzpostavite povezavo USB.
• Odklopite kabel Micro USB (priložen) in ga znova priklopite.
• Uporabite kabel Micro USB (priložen).
• Paket baterij polnite v prostoru s temperaturo med 10 in 30 °C.
• Vklopite računalnik in ga povežite s kamero.
• Preklopite računalnik iz stanja spanja ali mirovanja.
• Povežite kamero neposredno z računalnikom, tako da uporabite kabel Micro USB (priložen).
• Povežite kamero z računalnikom z operacijskim sistemom, ki ga podpira kamera.
Iskanje postopkov upravljanja
• Kamero uporabljate v izredno vročem ali hladnem okolju ali zmogljivost baterije ni zadostna.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
• Če kamere dalj časa niste uporabljali, lahko zmogljivost baterije izboljšate tako, da jo večkrat
napolnite in izpraznite.
• Ko se razpoložljivi čas delovanja baterije razpolovi, je morda treba zamenjati paket baterij, tudi če ste
ga povsem napolnili. Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Stvarno kazalo
Indikator preostale ravni napolnjenosti ne prikazuje pravilne vrednosti.
• Do tega pride, če kamero uporabljate v izredno vročem ali hladnem okolju.
• Vrednost, ki jo prikazuje indikator preostale ravni napolnjenosti, in vrednost dejanske napolnjenosti
paketa baterij nista skladni. To težavo odpravite tako, da povsem izpraznite paket baterij in ga znova
napolnite.
• Paket baterij znova povsem napolnite. Če težave ne uspete odpraviti, je paket baterij izrabljen.
Zamenjajte paket baterij z novim.
Pomnilniška kartica
Uporaba pomnilniške kartice ni mogoča.
• Če uporabljate pomnilniško kartico, ki je bila formatirana z računalnikom, jo znova formatirajte
s kamero (stran 32).
56SI
Se nadaljuje r
Snemanje slik
S kamero ni mogoče snemati slik.
• Preverite razpoložljivi prostor na pomnilniški kartici.
Posnetkom ni mogoče dodati datuma.
• Kamera ne vključuje funkcije dodajanja datuma posnetkom.
Kazalo vsebine
Prikaz posnetkov
Posnetkov ni mogoče predvajati.
• Ime mape/datoteke je bilo spremenjeno z računalnikom.
• Priklopite kabel Micro HDMI (naprodaj posebej).
Slika se ne prikaže na zaslonu televizorja.
Računalniki
Računalnik ne prepozna kamere.
Posnetkov ni mogoče uvažati.
Iskanje
nastavitev
• Če je raven napolnjenosti baterije nizka, napolnite baterijo.
• Vklopite kamero in jo povežite z računalnikom.
• Uporabite kabel Micro USB (priložen).
• Odklopite kabel Micro USB (priložen) z računalnika in kamere ter ga nato znova ustrezno priklopite.
• S priključkov USB na računalniku odklopite vse naprave, razen kamere, tipkovnice in miške.
• Povežite kamero z računalnikom neposredno in ne prek zvezdišča USB ali druge naprave.
Iskanje postopkov upravljanja
• Preverite, ali je povezava pravilno vzpostavljena (stran 41).
• Pravilno povežite kamero in računalnik prek povezave USB (stran 52).
Stvarno kazalo
Programa »PlayMemories Home« ni mogoče namestiti.
• Preverite računalniško okolje ali preberite navodila za namestitev programa »PlayMemories Home«.
»PlayMemories Home« ne deluje pravilno.
• Zaprite »PlayMemories Home« in znova zaženite računalnik.
Fotografij in filmov ni mogoče predvajati z računalnikom.
• Obrnite se na proizvajalca računalnika ali programske opreme.
57SI
Se nadaljuje r
Wi-Fi
Prenos posnetka traja predolgo.
• Mikrovalovne pečice ali naprave Bluetooth uporabljajo valovno dolžino 2,4 GHz in lahko motijo
komunikacijo. Če uporabljate kamero v bližini takih naprav, jo premaknite stran ali izklopite
te naprave.
Drugo
Kazalo vsebine
Objektiv se zamegli.
• Prišlo je do kondenzacije vlage. Izklopite kamero in počakajte približno pol ure, da vlaga izhlapi.
Kamera se pri dolgotrajnejši uporabi segreje.
• To ne pomeni, da gre za okvaro.
• Znova nastavite datum in čas (stran 27).
Iskanje postopkov upravljanja
Prikaz datuma ali časa je napačen.
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
58SI
Opozorilne oznake in sporočila
Če se prikaže katero od spodnjih sporočil, upoštevajte navodila.
• Raven napolnjenosti baterije je nizka. Takoj napolnite paket baterij.
ERROR
Kazalo vsebine
• Izklopite in znova vklopite kamero.
HEAT
• Zvišala se je temperatura kamere. Kamera se lahko samodejno izklopi ali snemanje morda ne bo
mogoče. Postavite kamero na hladno mesto in počakajte, da se temperatura zniža.
• Pri dolgotrajnejšem snemanju se temperatura kamere zviša. V tem primeru prekinite snemanje.
• Na pomnilniški kartici ni posnetkov, ki jih je mogoče predvajati.
LowPw
• Baterija je prazna.
Iskanje postopkov upravljanja
NoIMG
BATT
Iskanje
nastavitev
• Baterija ni dovolj napolnjena za uporabo kamere.
• Paket baterij dovaja tok, ki presega največji tok praznjenja (pravilno delovanje kamere med uporabo
zunanjega mikrofona ali druge naprave tako ni zajamčeno).
• Ob vklopu kamere je zaznan drugačen paket baterij.
• Zaznan je izrabljen paket baterij.
FULL
Stvarno kazalo
• Preostala zmogljivost pomnilniške kartice ne zadostuje za snemanje.
MAX
• Doseženo je bilo največje število datotek, ki jih lahko posnamete.
MEDIA
• Pomnilniška kartica ni pravilno vstavljena.
• Pomnilniška kartica je poškodovana.
• Format pomnilniške kartice ni združljiv s to kamero.
NoCRD
• Pomnilniška kartica ni vstavljena.
NoDSP
• Kamera ni povezana s televizorjem, ko se začne predvajanje.
PLANE
• Če je način za letalo nastavljen na [ON], ne morete uporabiti funkcije Wi-Fi (stran 24).
59SI
Snemalni čas
Predvideno trajanje snemanja in predvajanja
za posamezni paket baterij
Čas snemanja
Približen čas delovanja, če uporabljate popolnoma napolnjen paket baterij.
Kazalo vsebine
(enote: minute)
Paket baterij
Kakovost slike
NP-BX1 (priložen)
Neprekinjen čas snemanja
HQ
VGA
130 (150)
170 (210)
Običajen čas snemanja
HQ
VGA
65 (90)
85 (125)
Čas predvajanja
Približen čas delovanja, če uporabljate popolnoma napolnjen paket baterij.
Približen čas, kadar predvajate posnetke prek televizorja, povezanega s kablom Micro HDMI
(naprodaj posebej).
Iskanje postopkov upravljanja
• Izmerjeni čas pri uporabi kamere pri temperaturi 25 °C. Kamero je priporočeno uporabljati pri
temperaturah od 10 do 30 °C.
• Čas snemanja in predvajanja je krajši, če kamero uporabljate pri nizkih temperaturah.
• Čas snemanja in predvajanja bo morda krajši, odvisno od pogojev snemanja.
• () kaže čas snemanja, če je funkcija daljinskega upravljanja Wi-Fi nastavljena na [OFF].
(enote: minute)
Čas predvajanja
HQ
205
Iskanje
nastavitev
Paket baterij
Kakovost slike
NP-BX1 (priložen)
VGA
210
Predvideni čas snemanja filmov
Stvarno kazalo
Povprečje za dvokanalni MP4AVC
(enote: minute)
Snemalni način 8 GB
16 GB
32 GB
PS
35
80
160
HQ
60
125
250
SSLOW
40
80
165
SLOW
80
165
330
STD
160
325
650
VGA
295
600
1.205
• Če je izbrana nastavitev SLOW/SSLOW, zgornja vrednost kaže čas snemanja pri snemanju in se razlikuje
od časa predvajanja.
• Kadar uporabljate pomnilniško kartico Sony.
60SI
Se nadaljuje r
Opombe
• Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja, motivov in izbranega načina snemanja (stran 19).
• Neprekinjeni čas snemanja filma je približno 13 ur.
V načinu [SLOW] je približno 6,5 ure.
V načinu [SSLOW] je približno 3 ure.
Predvideno število fotografij, ki jih je
mogoče posneti
Kazalo vsebine
(enota: posnetek)
8 GB
2 M (Intervalno snemanje
fotografij) (16 : 9)
12 M (Fotografije)
16 GB
32 GB
10.500
21.000
40.000
1.300
2.650
5.300
Iskanje postopkov upravljanja
• Kadar uporabljate pomnilniško kartico Sony.
• Število posnetih fotografij za prikazano pomnilniško kartico velja za največjo velikost posnetka za vaš
model kamere. Dejansko število posnetih fotografij je med snemanjem prikazano na LCD-zaslonu.
• Število posnetih fotografij za pomnilniško kartico je odvisno od pogojev snemanja.
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
61SI
Paket baterij
Polnjenje paketa baterij
Kazalo vsebine
• Pred prvo uporabo kamere napolnite paket baterij.
• Priporočamo, da paket baterij polnite v prostoru s temperaturo med 10 in 30 °C, dokler se lučka CHG
(Polnjenje) ne izklopi. Polnjenje paketa baterij pri temperaturah zunaj tega obsega morda ne bo
učinkovito.
• Lučka CHG (Polnjenje) lahko utripa v naslednjih primerih:
– paket baterij ni pravilno nameščen,
– paket baterij je poškodovan,
– če je sobna temperatura zunaj primernega temperaturnega obsega, se polnjenje samodejno ustavi.
• Če je temperatura paketa baterij nizka, paket odstranite in ga postavite v topel prostor.
• Če je temperatura paketa baterij visoka, paket odstranite in ga postavite v hladen prostor.
Učinkovita uporaba paketa baterij
Stvarno kazalo
• Če se paket baterij hitro izprazni, čeprav indikator označuje visoko raven napolnjenosti, ga znova povsem
napolnite. Indikator preostale ravni napolnjenosti bo po tem pravilno prikazal raven napolnjenosti.
Indikator morda ne bo pravilno prikazal ravni napolnjenosti, če:
– uporabljate kamero dalj časa pri visoki temperaturi,
– kamero s polnim paketom baterij dalj časa ne uporabljate,
– uporabljate izrabljen paket baterij.
Iskanje
nastavitev
Glede preostale ravni napolnjenosti baterije
Iskanje postopkov upravljanja
• Zmogljivost paketa baterij se v okolju z nizkimi temperaturami (manj kot 10 °C) zmanjša. V hladnem
okolju je tako čas delovanja paketa baterij krajši. Daljši čas delovanja paketa baterij zagotovite tako:
shranite paket baterij v žep, da ga segrejete s svojo telesno temperaturo, in ga vstavite v kamero,
tik preden začnete snemati.
• Pogosteje kot uporabljate funkcije predvajanja in hitrega previjanja naprej/nazaj, hitreje se izprazni
paket baterij.
• Ko s kamero ne snemate ali predvajate vsebin, jo izklopite. Paket baterij se v stanju pripravljenosti
na snemanje prazni.
• Priporočamo, da imate pri roki vedno nadomestne pakete baterij, ki zadostujejo za 2- ali 3-kratni
pričakovani čas snemanja, in pred dejanskim snemanjem naredite preizkusne posnetke.
• Če so kontakti paketa baterij umazani, se kamera morda ne bo vklopila ali paket baterij učinkovito
napolnil. V tem primeru previdno očistite paket baterij z mehko krpo.
• Paketa baterij ne izpostavljajte vodi. Paket baterij ni vodoodporen.
Shranjevanje paketa baterij
• Pred shranjevanjem povsem izpraznite paket baterij in ga shranite na hladno, suho mesto. Zmogljivost
paketa baterij ohranite tako, da ga s kamero povsem napolnite in nato povsem izpraznite vsaj enkrat
letno med shranjevanjem.
• Pri prenašanju ali shranjevanju paketa baterij uporabite plastično vrečko, da preprečite stik s kovinskimi
predmeti, kratek stik, nabiranje umazanije na kontaktih itd.
Življenjska doba paketa baterij
• Življenjska doba paketa baterij je omejena. Zmogljivost baterije se zmanjšuje s časom in večkratno
uporabo. Če se čas delovanja med posameznimi polnjenji bistveno skrajša, je verjetno čas, da staro
baterijo nadomestite z novo.
• Življenjska doba paketa baterij je odvisna od načina njegove uporabe.
62SI
Uporaba kamere v tujini
Barvni sistemi televizorjev
Če si želite posnetke, ustvarjene s kamero, ogledati na televizorju, potrebujete televizor
(ali monitor) s priključkom HDMI in kabel Micro HDMI (naprodaj posebej).
Pred snemanjem morate nastaviti [V.SYS] na TV-sistem države ali regije, v kateri si boste
ogledali posnetke. V nadaljevanju je navedeno, v katerih državah in regijah lahko uporabite
sistem [NTSC] ali [PAL].
Kazalo vsebine
Države in regije, v katerih si lahko ogledate slike, če možnost
[V.SYS] nastavite na [NTSC]
Barbados, Bermudi, Bolivija, Čile, Dominika, Ekvador, Filipini, Guam, Gvajana, Gvatemala,
Haiti, Honduras, Japonska, Kanada, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Mehika, Mikronezija,
Mjanmar, Nikaragva, Panama, Peru, Portoriko, Republika Koreja, Saint Lucia, Salvador,
Samoa, Surinam, Tajvan, Trinidad in Tobago, Venezuela, Združene države Amerike itd.
Argentina, Avstralija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Brazilija, Češka, Danska, Finska, Francija,
Francoska Gvajana, Grčija, Hongkong, Hrvaška, Indonezija, Irak, Iran, Italija, Kitajska, Kuvajt,
Madžarska, Malezija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Paragvaj,
Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Singapur, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Tajska,
Turčija, Ukrajina, Urugvaj, Vietnam, Združeno kraljestvo itd.
Nastavitev območja
Časovna
razlika
Nastavitev območja
GMT
Lizbona, London
+10:00
Melbourne, Sydney
+01:00
Berlin, Pariz
+11:00
Salomonovi otoki
+02:00
Helsinki, Kairo, Istanbul
+12:00
+03:00
Nairobi
Fidži, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
+03:30
Teheran
-11:00
Samoa
+04:00
Abu Dhabi, Baku, Moskva
-10:00
Havaji
+04:30
Kabul
-9:00
Aljaska
+05:00
Karači, Islamabad
-8:00
Los Angeles, Tijuana
+05:30
Kolkata, New Delhi
-7:00
Denver, Arizona
+06:00
Almaty, Daka
-6:00
Chicago, Mexico City
+06:30
Yangon
-5:00
New York, Bogota
Santiago
+07:00
Bangkok, Džakarta
-4:00
+08:00
Hongkong, Singapur, Peking
-3:30
St.John’s
+09:00
Seul, Tokio
-3:00
Brasilia, Montevideo
+09:30
Adelaide, Darwin
-2:00
Fernando de Noronha
-1:00
Azorski otoki, Zelenortski
otoki
Stvarno kazalo
Časovna
razlika
Iskanje
nastavitev
Časovni pasovi
Iskanje postopkov upravljanja
Države in regije, v katerih si lahko ogledate slike, če možnost
[V.SYS] nastavite na [PAL]
63SI
Previdnostni ukrepi
Kamere ne uporabljajte/shranjujte na spodaj navedenih mestih
Kazalo vsebine
• V zelo vročem, hladnem ali vlažnem okolju
V okolju, kot je na primer na soncu parkiran avto, lahko ohišje kamere spremeni obliko, zaradi česar
lahko pride do okvare.
• Mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali viru toplote, niso primerna za shranjevanje.
Ohišje kamere se lahko razbarva ali spremeni obliko, zaradi česar lahko pride do okvare.
• Na mestu, izpostavljenem močnim vibracijam
• V bližini močnih magnetnih polj
• Na peščenih ali prašnih mestih
Pazite, da pesek ali prah ne preide v notranjost kamere. To lahko povzroči okvaro, ki je v nekaterih
primerih ni mogoče odpraviti.
Prenašanje
Če hranite kamero v žepu na zadnji strani hlač ali krila, pazite, da se ne usedete nanjo, ker lahko pride
do okvare ali poškodb kamere.
Iskanje postopkov upravljanja
Zaščita in shranjevanje objektiva
• Obrišite površino objektiva z mehko krpo v naslednjih primerih:
– ko so na površini objektiva prstni odtisi,
– na vročem ali vlažnem mestu,
– ko je objektiv izpostavljen slanemu zraku ob morju.
• Hranite na dobro prezračenem mestu z malo prahu ali umazanije.
• Da preprečite pojavljanje plesni, občasno očistite objektiv, kot je opisano zgoraj.
Površino kamere najprej očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo, nato pa jo obrišite s suho krpo.
Ne uporabljajte spodaj navedenih sredstev, ker lahko poškodujejo površino ohišja.
– Kemični izdelki, kot so razredčilo, bencin, alkohol, čistilne krpe, insekticidi, maže za zaščito pred soncem
in insekti itd.
– Preprečite stik kamere s katerim koli od teh sredstev.
– Izogibajte se dolgotrajnejšemu stiku kamere z gumijastimi ali vinilnimi predmeti.
Iskanje
nastavitev
Čiščenje
Stvarno kazalo
Delovna temperatura
Kamera je zasnovana za uporabo pri temperaturah od –10 do 40 °C. Snemanje v zelo hladnem ali vročem
okolju s temperaturami zunaj tega obsega ni priporočeno.
Kondenzacija vlage
Če fotoaparat prenesete s hladnega na toplo mesto, se lahko na ohišju in v notranjosti fotoaparata
nabere kondenzacijska vlaga. Kondenzacija vlage lahko povzroči okvaro kamere.
Če pride do kondenzacije vlage
Izklopite kamero in počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Opombe glede kondenzacije vlage
Vlaga se lahko nabere, ko prinesete kamero iz hladnega v topel prostor (ali obratno) ali če uporabljate
kamero v vlažnem okolju, kot je navedeno spodaj.
– Ko prinesete kamero s smučišča v topel prostor.
– Ko prinesete kamero iz klimatiziranega avtomobila ali sobe na prosto, kjer je zelo vroče.
– Ko kamero uporabljate po nevihti ali močnem dežju.
– Ko kamero uporabljate na vročem in vlažnem mestu.
Se nadaljuje r
64SI
Kako preprečiti kondenzacijo
Ko prinesete kamero iz hladnega v topel prostor, jo dajte v plastično vrečko in jo dobro zatesnite.
Iz vrečke jo vzemite, ko temperatura v vrečki doseže temperaturo okolice (po približno 1 uri).
Opombe glede dodatne opreme
• Originalna dodatna oprema Sony v nekaterih državah/regijah morda ne bo na voljo.
Opombe glede odlaganja/prenosa pomnilniške kartice
Kazalo vsebine
Tudi če izbrišete podatke s pomnilniške kartice ali kartico formatirate s kamero ali računalnikom, se
podatki na pomnilniški kartici morda ne izbrišejo v celoti. Če nameravate pomnilniško kartico predati
drugi osebi, je priporočljivo z nje izbrisati vse podatke z računalniško programsko opremo za brisanje
podatkov. Če nameravate pomnilniško kartico zavreči, se priporoča, da jo fizično uničite.
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno kazalo
65SI
Tehnični podatki
Kamera
[Sistem]
Napajanje:
Paket akumulatorskih baterij: 3,6 V (NP-BX1
(priložen))
Priključek Multi/Micro USB: 5 V
Polnjenje prek priključka USB
(priključek Multi/Micro USB):
enosmerno 5 V, 500 /800 mA
Vodotesno ohišje (SPK-AS2)
Mere: pribl. 35,5 mm × 62 mm × 96 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 55 g
Tlačna odpornost: neprekinjeno snemanje na
globini do pet metrov je mogoče 30 minut. *
*Ko je vstavljena kamera.
Prilepni nosilec (VCT-AM1)
Pritrditvena sponka
Mere: pribl. 43,5 mm × 14 mm × 58,5 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 15 g
Ploski prilepni nosilec
Mere: pribl. 50 mm × 12,5 mm × 58,5 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 14 g
Ukrivljeni prilepni nosilec
Mere: pribl. 50 mm × 16 mm × 58,5 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 16 g
Stvarno kazalo
[Napajanje, splošno]
[Priložena oprema]
Iskanje
nastavitev
Priključek HDMI OUT: priključek Micro-HDMI
Priključek Multi/Micro USB*: micro-B/USB2.0
Hi-Speed (količinsko shranjevanje)
* Podpira naprave, združljive s priključkom
Micro USB.
• Povezava USB je samo izhodna.
(Za uporabnike v Evropi)
Ustrezni standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenca: 2,4 GHz
Podprti varnostni protokoli:
WPA-PSK/WPA2-PSK
Iskanje postopkov upravljanja
[Vhodni in izhodni priključki]
[Brezžično omrežje]
Kazalo vsebine
Video signal
Barve NTSC, standardi EIA
HDTV 1080/60i, specifikacija za 1080/60p
Barve PAL, standardi CCIR
HDTV 1080/50i, specifikacija za 1080/50p
Slikovna naprava:
7,77 mm (tipa 1/2,3)
Senzor Exmor R CMOS
Slikovne pike (16 : 9):
Način za intervalno snemanje fotografij:
enakovredno največ 2 000 000 slikovnim pikam
Način fotografiranja: enakovredno največ
11.900.000 slikovnim pikam
Skupaj: pribl. 16.800.000 slikovnih pik
Efektivno (film, 16 : 9):
pribl. 11.900.000 slikovnih pik
Efektivno (slika, 16 : 9):
pribl. 11.900.000 slikovnih pik
Objektiv: objektiv ZEISS Tessar
F2.8
f = 2,5 mm
Pri pretvorbi v 35 mm fotoaparat
Za filme: 15,3 mm (16:9)*
Nastavitev osvetlitve: samodejna osvetlitev
Oblika zapisa datoteke:
Slike: podpira JPEG (DCF 2.0, Exif 2.3,
MPF Baseline)
Filmi: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Zvok: MPEG AAC
Zapisovalni mediji:
medij »Memory Stick Micro (Mark2)«,
kartica microSD (razred 4 ali hitrejši)
Najmanjša osvetlitev: 6 lx (luksov)
* Možnost SteadyShot, nastavljena na [OFF].
Čas polnjenja:
Prek računalnika
NP-BX1 (priložen): pribl. 245 min.
Prek polnilnika AC-UD20 (naprodaj posebej)
NP-BX1 (priložen): pribl. 175 min.
Poraba energije: 1,8 W (pri velikosti filma
[1920 × 1080/30p])
Delovna temperatura: od 10 do 40 °C
Temperatura shranjevanja: od 20 do 60 °C
Mere: pribl. 24,5 mm × 47 mm × 82 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 58 g (samo kamera)
Teža (pri snemanju):
pribl. 83 g (vključno z NP-BX1 (priložen))
Mikrofon: stereo
Zvočnik: mono
Paket akumulatorskih baterij:
NP-BX1 (priložen)
Največja izhodna napetost: 4,2 V enosmerno
Izhodna napetost: 3,6 V enosmerno
Zmogljivost: 4,5 Wh (1240 mAh)
Tip: litijeva ionska
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
66SI
Blagovne znamke
Iskanje
nastavitev
Kamera vključuje programsko opremo, za katero veljajo določila licence GNU General Public License
(v nadaljevanju GPL) ali GNU Lesser General Public License (v nadaljevanju LGPL).
To pomeni, da imate pravico do dostopa, spreminjanja in nadaljnje distribucije izvorne kode
za te programe računalniške programske opreme, in sicer v skladu s pogoji licence GPL/LGPL.
Izvorna koda je na voljo v spletu. Prenesete jo lahko s spodnjega spletnega mesta. Za prenos
izvorne kode izberite model kamere HDR-AS20.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Želimo, da se v zvezi z vsebino izvorne kode ne obračate na nas.
Kopije licenc (v angleščini) so shranjene v notranjem pomnilniku kamere.
Vzpostavite povezavo za količinsko shranjevanje med kamero in računalnikom ter preberite datoteke
v mapi »LICENCA« v imeniku »PMHOME«.
Iskanje postopkov upravljanja
Programska oprema, za katero veljajo določila licenc GNU GPL/LGPL
Kazalo vsebine
• »Memory Stick« in
sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Sony Corporation.
• Izraza HDMI in HDMI, High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
• Microsoft, Windows in Windows Vista so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke družbe
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
• Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Inc. v ZDA in drugih državah.
• Intel, Intel Core in Pentium so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation
ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah.
• Adobe, logotip Adobe in Adobe Acrobat so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke
družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.
• Logotip microSDXC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.
• iPhone in iPad sta blagovni znamki družbe Apple Inc., zaščiteni v ZDA in drugih državah.
• iOS je zaščitena blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc.
• Android in Google Play sta zaščiteni blagovni znamki družbe Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi PROTECTED SET-UP so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi.
Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljena v tem priročniku, na splošno blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke svojih razvijalcev ali proizvajalcev. Vendar oznaki ™ in ® nista uporabljeni
v vseh primerih v tem priročniku.
Stvarno kazalo
67SI
Stvarno kazalo
A
L
A.OFF ............................................................................................ 25
LAPSE ........................................................................................... 23
Lučka REC/dostop................................................................. 39
B
BEEP............................................................................................... 26
M
MOVIE ......................................................................................... 39
CHG (Polnjenje), lučka ...................................................... 15
Kazalo vsebine
C
N
Način za intervalno snemanje fotografij .................. 39
Č
Način za letalo .......................................................................... 24
Čas snemanja filmov ............................................................ 60
Napajanje USB ......................................................................... 29
D
Nastavitev datuma in časa ................................................ 27
nastavitve..................................................................................... 10
Daljinsko upravljanje z Wi-Fi-jem .............................. 49
NEXT, gumb ............................................................................. 10
DATE ............................................................................................. 27
DST ................................................................................................. 28
E
O
odpravljanje težav .................................................................. 55
Opozorilna sporočila ........................................................... 59
Iskanje postopkov upravljanja
Nastavitev poletnega časa.................................................. 28
Daljinski upravljalnik za prikaz v živo ...................... 47
ENTER (izbira menija), gumb ....................................... 10
Paket baterij ............................................................................... 62
FLIP ................................................................................................ 21
Pametni telefon ................................................................. 43, 44
Formatiranje .............................................................................. 32
PHOTO ........................................................................................ 39
FORMT ........................................................................................ 32
PLANE .......................................................................................... 24
G
H
HDMI OUT, priključek...................................................... 41
PLAY.............................................................................................. 41
polnjenje ...................................................................................... 15
Ponastavitev nastavitev....................................................... 31
Preklapljanje med sistemoma NTSC/PAL ............. 30
PREV, gumb .............................................................................. 10
Prikaz
filmov..................................................................................... 41
I
Intervalno snemanje fotografij ....................................... 23
INTVL ........................................................................................... 39
K
Kopiranje ..................................................................................... 50
Stvarno kazalo
Gumb REC ................................................................................. 39
Iskanje
nastavitev
P
F
slik ........................................................................................... 41
Priključek Multi/Micro USB ........................................... 52
Prizor ............................................................................................. 22
R
RESET ........................................................................................... 31
68SI
Se nadaljuje r
S
Samodejni izklop .................................................................... 25
SCENE .......................................................................................... 22
Sestavni deli ............................................................................... 12
Snemalni način ........................................................................ 19
Snemanje posnetkov
Filmi ....................................................................................... 39
Fotografija ........................................................................... 39
Kazalo vsebine
SteadyShot .................................................................................. 20
STEDY .......................................................................................... 20
Stikalo REC HOLD ............................................................... 39
Š
Število posnetih fotografij ................................................. 61
USB ................................................................................................. 15
USBPw .......................................................................................... 29
V
V.SYS ............................................................................................. 30
Iskanje postopkov upravljanja
U
VIDEO .......................................................................................... 19
Wi-Fi .............................................................................................. 44
Z
Iskanje
nastavitev
W
Zrcalo ............................................................................................. 21
Zvočni signal ............................................................................. 26
Stvarno kazalo
69SI
Download PDF

advertising