Sony | HDR-AS100VW | Sony HDR-AS100VW Navodila za uporabo

4-532-707-11(1) (SI)
Kazalo
vsebine
Digitalna videokamera HD
Priročnik
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
SI
© 2014 Sony Corporation
HDR-AS100V
Kako uporabljati ta priročnik
S klikom gumba na desni strani se pomaknete na ustrezno stran.
To je priročno za iskanje funkcije, ki si jo želite ogledati.
4-532-707-11(1) (SI)
Poiščite informacije glede na funkcijo.
Stvarno
kazalo
kazalo
Poiščite informacije glede na ključno
besedo.
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
Iskanje
nastavitev
nastavitev
Poiščite informacije na seznamu
nastavitvenih možnosti.
Stvarno
Iskanje
Iskanje
postopkov
upravljanja
postopkov
Poiščite informacije glede na način
upravljanja.
Kazalo
vsebine
vsebine
Priročnik
Kazalo
vsebine
Kazalo
Digitalna videokamera HD
Oznake in zapisi, uporabljeni v tem priročniku
Zaslon
z nastavitvami
Iskanje
nastavitev
Flip
t
Sliko lahko posnamete obrnjeno na glavo. Ta funkcija je uporabna, če je kamera obrnjena
na glavo.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [FLIP] (Obrni), in nato pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
01
Nastavi mesec.
01
Nastavi dan.
00
Nastavi uro.
00
Nastavi minute.
Ne obrne slike.
Vrne se v meni [FLIP].
GMT + 0
Stvarno
kazalo
Obrne sliko po navpični osi in zamenja levi in desni zvočni kanal.
Privzeta nastavitev je označena
z oznako .
Nastavi regijo, kjer uporabljate kamero. (Regije določa časovni
zamik od greenwiškega srednjega časa (GMT)).
Opombe
• Ko dnevnik GPS nastavite na [ON], kamera med snemanjem samodejno prilagodi datum, čas in regijo.
zNastavitev regije
Označuje opozorila in omejitve, pomembne
za pravilno delovanje kamere.
V državi, ki jo obiščete, lahko uro nastavite na lokalni čas tako, da izberete ustrezno regijo.
Regije določa časovni zamik od greenwiškega srednjega časa (GMT). Glejte tudi
»Časovni pasovi« (stran 74).
z Označuje uporabniku koristne
informacije.
2SI
Opombe glede uporabe kamere
Zaščita pred pregrevanjem
O prikazanem jeziku
Jeziki, prikazani na zaslonu, so lahko samo
angleščina, francoščina in brazilska
portugalščina. Drugi jeziki niso na voljo.
Opombe glede snemanja/predvajanja in
povezave
Opombe glede paketa baterij
• Pred prvo uporabo kamere napolnite paket
baterij.
• Paket baterij lahko polnite, tudi kadar ni povsem
izpraznjen. Če paket baterij ni povsem
napolnjen, lahko uporabljate tudi delno
napolnjen paket baterij.
• Za podrobnosti o paketih baterij glejte stran 73.
Kazalo
vsebine
Iskanje postopkov upravljanja
Opombe glede zaslona in objektiva
• Če je zaslon ali objektiv dalj časa izpostavljen
neposredni sončni svetlobi, lahko pride do
okvar. Bodite pazljivi, ko odlagate kamero ob
okno ali jo uporabljate na prostem.
• Ne pritiskajte na zaslon. V nasprotnem primeru
lahko pride do okvare.
Združljivost slikovnih podatkov
• Ta kamera podpira »obliko MP4« kot obliko
zapisa filmske datoteke. Vendar predvajanje
posnetkov, ustvarjenih s to kamero, prek vseh
naprav, ki podpirajo obliko zapisa MP4,
ni zajamčeno.
• Ta kamera je skladna z globalnim standardom
DCF (Design rule for Camera File system
(Standard DCF)), ki ga je vzpostavilo združenje
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
• Pred začetkom snemanja ustvarite preizkusni
posnetek, da preverite, ali kamera pravilno
deluje.
• Če želite predvajati posnetke, povežite kamero
z drugo napravo prek kabla micro HDMI
(naprodaj posebej).
• Kamera ni odporna na prah in ni vodotesna.
Pred uporabo kamere preberite »Previdnostni
ukrepi« (stran 75).
• Preprečite stik kamere z vlago, če je odprt
pokrov konektorja ali paketa baterij/
pomnilniške kartice. Če notranjost kamere
postane vlažna, lahko pride do okvare. Kamere
v nekaterih primerih ni mogoče popraviti.
• Ne izpostavljajte kamere neposredni sončni
svetlobi ali drugemu viru močne svetlobe, saj
lahko pride do okvare.
• Ne uporabljajte kamere v bližini naprav, ki
ustvarjajo močne radijske valove ali povzročajo
sevanje. V nasprotnem primeru kamera morda
ne bo pravilno snemala ali predvajala posnetkov.
• Pri uporabi kamere na peščenih ali prašnih
lokacijah lahko pride do okvare.
• Če se v kameri nabere vlaga, jo pred uporabo
kamere odstranite (stran 75).
• Ne izpostavljajte kamere tresljajem in udarcem,
saj lahko pride do okvare in s kamero morda ne
bo več mogoče snemati. Poleg tega lahko
pomnilniška kartica postane neuporabna ali se
poškodujejo slikovni podatki.
• Pri povezavi kamere z drugo napravo prek kabla
pazite, da pravilno vstavite vtič konektorja. Pri
vstavljanju vtiča v priključek ne uporabljajte sile,
saj boste poškodovali priključek in tako
povzročili okvaro kamere.
• Predvajanje filmov, ki niso bili posneti, urejeni
ali sestavljeni s to kamero, ni zajamčeno.
• S preklopom med sistemoma NTSC/PAL se
temu ustrezno spremenijo vrednosti nastavitev,
ki jih lahko izberete v načinu za nastavitev
kakovosti slike. Vrednosti nastavitev za sistema
[NTSC] in [PAL] so prikazane v tem priročniku.
Odvisno od temperature kamere in baterije
snemanje filmov morda ne bo mogoče ali se
kamera samodejno izklopi, da ne pride do okvare.
Pred izklopom, ali ko snemanje filmov ni več
mogoče, se na zaslonu kamere prikaže sporočilo.
Opozorilo o avtorskih pravicah
Televizijski programi, filmi, videokasete
in druge vsebine so lahko avtorsko zaščitene.
Nepooblaščeno snemanje takšnih vsebin je lahko
v nasprotju z določili zakonov o avtorskih
pravicah.
Brez nadomestil za poškodovano
vsebino ali napake pri snemanju
Sony ne nudi nadomestil za napake pri snemanju
ali izgubo/poškodbe posnetih vsebin, ki so
posledica okvare kamere ali pomnilniške
kartice itd.
Temperatura kamere
Kamera se lahko pri dolgotrajnejši uporabi segreje,
vendar to ne pomeni okvare.
3SI
Se nadaljuje r
Ilustracije in slike, uporabljene v tem
priročniku
• Slike, ki so v tem priročniku uporabljene kot
primeri, so reproducirane slike in niso dejanski
posnetki, ustvarjeni s to kamero.
• Za medij Memory Stick Micro™ in kartico
microSD se v tem priročniku uporablja izraz
»pomnilniška kartica«.
• Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
Funkcija brezžičnega omrežja
• GPS uporabljajte v skladu s predpisi držav in
regij, v katerih ga uporabljate.
• Če informacij o lokaciji ne snemate, nastavite
dnevnik GPS na [OFF] (stran 34).
• Če fotografirate, ko je dnevnik GPS nastavljen
na [ON] in te fotografije prenesete v internet, je
mesto zajemanja lahko na voljo tretjim osebam.
Da se temu izognete, pred snemanjem nastavite
dnevnik GPS na [OFF] (stran 34).
O odpornosti na pršenje
Ohišje kamere je odporno na pršenje v skladu
z nivojem IPX4 (na naših preskusih).
• Kamera je zaščitena proti pršenju vode iz katere
koli smeri. Kljub temu pa ni zaščitena proti vodi
pod pritiskom, kot npr. vodi pri prhanju ali
iz pipe.
• Kamera ni zaščitena proti pršenju vode, če je
priključen kabel USB ali HDMI.
• Zaščita proti pršenju morda ni zagotovljena,
če je kamera izpostavljena močnejšemu udarcu,
kot npr. pri padcu. V takem primeru
priporočamo pregled kamere pri najbližjem
prodajalcu Sony (plačljivo).
• Poškodbe zaradi nepravilne uporabe niso zajete
v omejeni garanciji.
– Kamere ne uporabljajte v vodi (ni vodotesna).
– Čvrsto zaprite pokrov konektorja in paketa
baterij/pomnilniške kartice. (Če pokrov ni
povsem zaprt, lahko v kamero priteče voda.
Ne odpirajte/zapirajte pokrova z mokrimi
rokami.).
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
• Funkcija brezžičnega omrežja, vgrajena v to
kamero, je potrjeno skladna s specifikacijami
Wi-Fi, ki jih je določilo združenje Wi-Fi
Alliance (WFA).
• Dostop do brezžičnega omrežja LAN morda
ne bo na voljo ali bo vključeval stroške ločene
storitve oziroma bodo komunikacijo ovirali ali
motili izpadi s prekinitvami povezave, odvisno
od regije. Za več informacij se obrnite na
skrbnika brezžičnega omrežja LAN in/ali
ponudnika storitev.
• Sony ne daje nobenih zagotovil v zvezi
z zagotavljanjem omrežne storitve. Sony ne
prevzema nobene odgovornosti za poškodbe,
ki so posledica uporabe omrežne storitve, niti
v primeru zahtevkov, ki jih vloži tretja oseba.
• V primeru izgube ali kraje kamere Sony ne
prevzema nobene odgovornosti za škodo,
ki nastane zaradi nepooblaščenega dostopa ali
nepooblaščene uporabe kamere ali lokacij,
naloženih vanjo.
O napravah, združljivih s funkcijo GPS
Iskanje postopkov upravljanja
• Kamera podpira obliko MPEG-4 AVC/H.264
Main Profile za snemanje visokokakovostnih
slikovnih vsebin HD (visoka ločljivost). Zaradi
tega ni mogoče predvajati slikovnih vsebin v
kameri, ki so bile posnete s kakovostjo slike HD
(visoka ločljivost), prek naprav, ki ne podpirajo
oblike MPEG-4 AVC/H.264.
• Filmi, posneti s to kamero, se morda ne bodo
pravilno predvajali prek drugih naprav. Ravno
tako ta kamera morda ne bo pravilno predvajala
filmov, posnetih z drugimi napravami.
Kamera je opremljena z objektivom ZEISS,
ki omogoča reprodukcijo ostrih slik z odličnim
kontrastom.
Objektiv za kamero je bil izdelan v okviru sistema
za zagotavljanje kakovosti, ki ga je potrdilo
podjetje Carl Zeiss v skladu s standardi kakovosti
podjetja Carl Zeiss v Nemčiji.
Kazalo
vsebine
Opombe glede predvajanja v drugih
napravah
Objektiv ZEISS
O varnosti pri uporabi izdelkov
za brezžično omrežje LAN
Pri uporabi funkcije brezžičnega omrežja je
pomembno, da nastavite zaščito. Sony ne daje
nobenih zagotovil in ne prevzema odgovornosti
za morebitne poškodbe, ki so posledica neustrezne
zaščite ali uporabe funkcije brezžičnega omrežja.
4SI
Kazalo vsebine
Opombe glede uporabe kamere
Kazalo
vsebine
Kako uporabljati ta priročnik ·················································2
Opombe glede uporabe kamere··········································3
Iskanje postopkov upravljanja ··············································8
Iskanje nastavitev·······································································9
Sestavni deli ·············································································· 11
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
Pregled priloženih elementov············································ 12
Vstavljanje paketa baterij····················································· 13
Vstavljanje pomnilniške kartice ········································· 16
Nastavitev datuma in časa··················································· 18
Nastavitev poletnega časa··················································· 19
Način za nastavitev kakovosti slike··································· 20
SteadyShot ················································································ 22
Flip································································································ 23
Prizor···························································································· 24
Intervalno snemanje fotografij ·········································· 25
Barvne nastavitve···································································· 26
XAVC S························································································· 27
Časovna koda/uporabniški bit ··········································· 28
IR-daljinski upravljalnik ························································· 30
Nastavitve konfiguracije······················································· 31
Wi-Fi daljinski upravljalnik ··················································· 32
Kopiranje···················································································· 33
Dnevnik GPS ············································································· 34
Način letenja ············································································· 36
USB-napajanje·········································································· 37
Samodejni izklop····································································· 38
Zvočni signal············································································· 39
Nastavitev jezika······································································ 40
Preklapljanje med sistemoma NTSC/PAL······················· 41
Iskanje postopkov upravljanja
Uvod
5SI
Ponastavitev nastavitev························································ 42
Formatiranje ············································································· 43
Uporaba dodatne opreme··················································· 44
Zajemanje posnetkov
Zajemanje posnetkov···························································· 51
Kazalo
vsebine
Prikaz
Pregledovanje slik na televizorju ······································ 53
Iskanje postopkov upravljanja
Brezžično omrežje (Wi-Fi)
Iskanje
nastavitev
Priprava za povezavo s pametnim
telefonom ·················································································· 55
Povezovanje s pametnim telefonom······························· 56
Povezovanje z daljinskim upravljalnikom
za prikaz v živo ········································································· 60
Računalnik
Stvarno
kazalo
Koristne funkcije pri povezovanju kamere
in računalnika ··········································································· 62
Priprava računalnika ······························································ 63
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav·································································· 65
Opozorilne oznake in sporočila ········································· 69
6SI
Drugo
Snemalni čas ············································································· 71
Paket baterij ·············································································· 73
Uporaba kamere v tujini······················································· 74
Previdnostni ukrepi ································································ 75
Tehnični podatki······································································ 77
Kazalo
vsebine
Stvarno kazalo
Stvarno kazalo·········································································· 80
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
7SI
Iskanje postopkov upravljanja
Zajemanje slik z visoko
bitno hitrostjo
XAVC S ······························································································ 27
Spreminjanje velikosti
filmske datoteke
Način za nastavitev kakovosti slike ····························· 20
Snemanje informacij
o lokaciji
Dnevnik GPS ················································································ 34
Brisanje slik
Format ······························································································ 43
Iskanje postopkov upravljanja
Zajemanje posnetkov ··························································· 51
Kazalo
vsebine
Zajemanje filmov
in fotografij
Uporaba nastavitev
Ponastavitev nastavitev ······················································ 42
Pregledovanje
na televizorju
Pregledovanje slik na televizorju·································· 53
Iskanje
nastavitev
Spreminjanje nastavitev Nastavitev datuma in časa ················································ 18
datuma, časa in regije
Stvarno
kazalo
Upravljanje s pametnim Priprava za povezavo s pametnim telefonom ···· 55
telefonom ali tabličnim Povezovanje s pametnim telefonom ························ 56
računalnikom
Kopiranje slik iz kamere
v pametni telefon
Kopiranje ························································································ 33
Upravljanje z daljinskim Povezovanje z daljinskim upravljalnikom
upravljalnikom za prikaz za prikaz v živo ··········································································· 60
v živo
8SI
Iskanje nastavitev
Nastavitvene možnosti
S klikom posameznega elementa se pomaknete na ustrezno stran.
Seznam načinov
Zaslon
Načini
MOVIE
Filmski način
Način za intervalno snemanje fotografij
VMODE
Način za nastavitev kakovosti slike
SETUP
Nastavitveni način
PLAY
Način predvajanja
PwOFF
Izklopljen
Elementi, ki jih lahko nastavite
v meniju SETUP
Iskanje postopkov upravljanja
Način fotografije
INTVL
Kazalo
vsebine
PHOTO
Elementi, ki jih lahko nastavite
v meniju CONFG
Zaslon
Možnosti
Zaslon
Možnosti
STEDY
SteadyShot
Wi-Fi
Wi-Fi daljinski upravljalnik
GPS
Dnevnik GPS
Prizor
PLANE
Način letenja
LAPSE
Intervalno snemanje fotografij
USBPw
USB-napajanje
COLOR
Barvne nastavitve
A.OFF
Samodejni izklop
PRO
XAVC S™
BEEP
Zvočni signal
TC/UB
Časovna koda/uporabniški bit
DATE
Nastavitev datuma in časa
IR-RC
IR-daljinski upravljalnik
DST
Nastavitev poletnega časa
LANG
Nastavitev jezika
CONFG
Nastavitve konfiguracije
V.SYS
RESET
Preklapljanje med sistemoma
NTSC/PAL
Ponastavitev nastavitev
FORMT
Formatiranje
Stvarno
kazalo
Flip
SCENE
Iskanje
nastavitev
FLIP
Opombe
• Jeziki, prikazani na zaslonu, so lahko samo angleščina, francoščina in brazilska portugalščina. Drugi
jeziki niso na voljo.
9SI
Se nadaljuje r
Nastavitev možnosti
Elemente lahko nastavite s temi tremi gumbi na kameri.
NEXT*: prikaže naslednji meni
PREV*: prikaže prejšnji meni
ENTER: izbere meni
* Gumba NEXT in PREV se uporabljata za preklop menija.
Za namene prikaza se v tem priročniku običajno uporablja
gumb NEXT. Kadar se uporablja samo gumb PREV, je ta
običajno naveden kot gumb PREV.
Gumb REC/
gumb ENTER
gumb PREV
gumb NEXT
Če jo želite izklopiti, izberite [PwOFF] in pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo
vsebine
1 Pritisnite gumb NEXT ali PREV, da vklopite kamero.
3 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže nastavitvena možnost, in nato pritisnite
gumb ENTER.
Iskanje postopkov upravljanja
Če se želite vrniti v meni [SETUP], izberite [BACK] in pritisnite gumb ENTER.
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
10SI
Sestavni deli
A Senzor GPS
B Lučka REC/dostop/CHG (Polnjenje) *1
C Stikalo REC HOLD (zaklep) *2
D Gumb REC (Film/fotografija)
Gumb ENTER (izbira menija)
E Zaklepni vzvod
F Daljinski sprejemnik IR
(Oznaka N)*3
H Zaslon
I Zvočnik
Kazalo
vsebine
G
J Gumb PREV
K Gumb NEXT
M Objektiv
N Lučka REC
O Pokrovček konektorja
P Odprtina za adapter za stojalo
Q Priključek m (mikrofon)*4
Iskanje postopkov upravljanja
L Mikrofon
R Razširitveni konektor*5
T Pokrovček konektorja (USB)
U Priključek Multi/Micro USB*6
V Pokrov paketa baterij/pomnilniške kartice
Iskanje
nastavitev
S Priključek HDMI OUT
W Reža za pomnilniško kartico
X Vzvod za izmet baterije
Y Reža za baterijo
Stvarno
kazalo
*1 Med snemanjem filmov/dostopanjem
do zapisovalnega medija lučka sveti rdeče,
med CHG (Polnjenje) pa oranžno.
*2 Uporablja se za preprečitev neželenega
upravljanja. Za zaklep gumba REC potisnite
v smeri puščice na kameri. Če ga želite sprostiti,
ga pomaknite v nasprotno smer.
*3 Oznake se dotaknite, ko kamero povežete
s pametnim telefonom, ki podpira
funkcijo NFC.
NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega
polja) je mednarodni standard za tehnologijo
brezžične komunikacije kratkega dosega.
*4 Če je priključen zunanji mikrofon
(naprodaj posebej), zvoka ni mogoče
posneti prek vgrajenega mikrofona.
*5 Uporablja se za priključitev dodatne opreme.
*6 Podpira naprave, združljive s priključkom
micro USB.
11SI
Pregled priloženih elementov
Preverite, ali imate spodnje priložene elemente.
Številka v oklepajih označuje količino priloženih elementov.
• Kamera (1)
• Kabel micro USB (1)
• Paket akumulatorskih baterij (NP-BX1) (1)
Ukrivljeni prilepni nosilec (1)
Iskanje
nastavitev
Ploski prilepni nosilec (1)
Iskanje postopkov upravljanja
• Prilepni nosilec (VCT-AM1)
Pritrditvena sponka (1)
Kazalo
vsebine
• Vodotesno ohišje (SPK-AS2) (1)
• Adapter za stojalo (1)
Stvarno
kazalo
• Priročnik (ta priročnik)
Shranjen je v notranjem pomnilniku te kamere.
• Nabor tiskane dokumentacije
12SI
Vstavljanje paketa baterij
1 Pomaknite zaklepni vzvod tako, da bo
rumena oznaka vidna, nato odprite
pokrov.
2 Vstavite paket baterij.
Vzvod za izmet
baterije
Kazalo
vsebine
Paket baterij mora biti pravilno obrnjen. Nato ga
vstavite tako, da ga potisnete ob zaklepni vzvod
baterije, da se vzvod zaskoči.
Zaklepni vzvod
3 Zaprite pokrov.
Pravilno zaprite pokrov, tako da rumena oznaka
na zaklepnem vzvodu ne bo več vidna.
Odprite pokrov in potisnite vzvod za sprostitev baterije ter odstranite paket baterij.
Na zaslonu [SETUP] t [CONFG] izberite [A.OFF], nato nastavite funkcijo samodejnega
izklopa. Privzeta nastavitev je [60sec]. Če je potrebno, spremenite nastavitev.
Podrobnosti najdete v poglavju »Samodejni izklop« (stran 38).
Iskanje
nastavitev
z Nastavitev funkcije samodejnega izklopa
Iskanje postopkov upravljanja
z Odstranitev paketa baterij
Stvarno
kazalo
13SI
Se nadaljuje r
Polnjenje paketa baterij
1 Izklopite kamero.
Polnjenje je mogoče samo kadar je kamera
izklopljena.
Lučka REC/
dostop/CHG
(polnjenje)
2 Povežite kamero z vklopljenim
računalnikom, tako da uporabite kabel
micro USB (priložen).
Kazalo
vsebine
Lučka REC/dostop/CHG (polnjenje) zasveti
oranžno.
Kabel
micro USB
(priložen)
Potisnite vtič
do konca.
Postopek polnjenja se konča, ko se lučka REC/dostop/CHG (polnjenje) izklopi (baterija je
povsem napolnjena) (stran 73).
Opombe
Iskanje
nastavitev
• S to kamero lahko uporabljate le baterijo tipa X.
• Med polnjenjem baterije mora biti kamera izklopljena.
• Pri povezovanju kamere in računalnika ne uporabljajte sile. V nasprotnem primeru lahko poškodujete
kamero ali računalnik.
• Če povezujete kamero s prenosnim računalnikom, ki ni povezan z virom napajanja AC, se lahko
akumulator računalnika hitro izprazni. Ne puščajte kamere povezane z računalnikom dalj časa.
• Polnjenje paketa baterij ali povezava s prilagojenimi ali ročno izdelanimi računalniki ni zajamčena.
Odvisno od vrste uporabljene naprave USB se polnjenje morda ne bo izvajalo pravilno.
• Delovanje z vsemi računalniki ni zajamčeno.
• Če kamere ne nameravate uporabljati dalj časa, napolnite paket baterij vsakih 6–12 mesecev, da ohranite
njegovo zmogljivost.
Iskanje postopkov upravljanja
3 Ko se postopek polnjenja konča, prekinite povezavo USB med kamero in
računalnikom.
Stvarno
kazalo
z Čas polnjenja paketa baterij kamere
Čas polnjenja
Paket baterij
Prek računalnika
Prek polnilnika AC-UD20*
(naprodaj posebej)
NP-BX1 (priložen)
pribl. 245 min
pribl. 175 min
• Čas, potreben za napolnitev povsem izpraznjenega paketa baterij pri temperaturi 25 °C. V nekaterih
okoliščinah ali pod posebnimi pogoji lahko polnjenje traja dlje.
* Polnilnik USB AC-UD20 (naprodaj posebej) omogoča hitro polnjenje. Za povezavo s polnilnikom
uporabite kabel micro USB (priložen).
14SI
se nadaljuje r
zPreverjanje preostale ravni napolnjenosti baterije
Indikator preostale ravni napolnjenosti je prikazan v zgornjem desnem kotu zaslona.
Visoka
Nizka
• Raven napolnjenosti, ki jo prikazuje indikator, v določenih okoliščinah morda ni pravilna.
• Indikator prikaže pravilno raven napolnjenosti po približno eni minuti.
Kazalo
vsebine
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
15SI
Vstavljanje pomnilniške kartice
1 Pomaknite zaklepni vzvod tako, da bo
rumena oznaka vidna, nato odprite
pokrov.
Zaklepni vzvod
2 Vstavite pomnilniško kartico, tako da se
zaskoči na mesto.
• Če se na zaslonu prikaže sporočilo [WAIT], počakajte,
dokler sporočilo ne izgine.
• Vstavite pravilno usmerjeno pomnilniško kartico
neposredno v kamero, saj je ta sicer ne bo prepoznala.
A Potiskana stran
Memory Stick Micro
(Mark2) media
3 Zaprite pokrov.
Pravilno zaprite pokrov, tako da rumena oznaka
na zaklepnem vzvodu ne bo več vidna.
Iskanje postopkov upravljanja
kartica microSD
B Stran s priključki
Kazalo
vsebine
Kartica microSD: vstavite v smeri A.
Medij Memory Stick Micro (M2): vstavite
v smeri B.
Iskanje
nastavitev
z Odstranitev pomnilniške kartice
Odprite pokrov in nato rahlo potisnite pomnilniško kartico navznoter.
Stvarno
kazalo
16SI
Se nadaljuje r
z Vrste pomnilniških kartic, ki jih lahko uporabljate
s to kamero.
Pri snemanju v formatu MP4
Vrste pomnilniških kartic
Hitrostni razred SD
Izraz v tem priročniku
Memory Stick Micro (Mark2)
media
—
Memory Stick Micro media
Razred 4 ali višji
Kartica microSD
Pomnilniška kartica microSD
Pomnilniška kartica
microSDXC
Kazalo
vsebine
Pomnilniška kartica
microSDHC
Pri snemanju v formatu XAVC S
Hitrostni razred SD
Izraz v tem priročniku
Pomnilniška kartica
microSDXC
Razred 10 ali višji
kartica microSD
Opombe
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
• Priporočamo, da pomnilniško kartico pred prvo uporabo s kamero formatirate in tako stabilizirate njeno
delovanje (stran 43).
S formatiranjem se bodo izbrisali vsi podatki, shranjeni na pomnilniški kartici, njihova obnovitev pa ne
bo mogoča.
• Pred formatiranjem pomnilniške kartice kopirajte pomembne podatke, ki so shranjeni na njej, na drug
nosilec podatkov (npr. v računalnik).
• Če pomnilniško kartico v režo vstavite obrnjeno napačno, se lahko reža, pomnilniška kartica ali podatki
poškodujejo.
• V režo za pomnilniško kartico ne vstavljajte nobenih drugih nosilcev podatkov razen pomnilniških kartic
z ustrezno velikostjo. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
• Pri vstavljanju ali odstranjevanju pomnilniške kartice pazite, da kartica ne izskoči in pade na tla.
• Kamera zajamčeno deluje pri delovni temperaturi od -10 do 40 °C. Vendar je zajamčena delovna
temperatura odvisna od vrst pomnilniških kartic.
Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena pomnilniški kartici.
• Posnetkov, shranjenih v pomnilniški kartici microSDXC, ni mogoče uvoziti ali predvajati v računalnikih
ali napravah AV, ki ne podpirajo sistema exFAT* (prek povezave USB). Preden povežete napravo,
se prepričajte, da podpira sistem exFAT. Če kamero povežete z napravo, ki ne podpira sistema exFAT,
se lahko pojavi poziv za formatiranje pomnilniške kartice. V tem primeru ne formatirajte pomnilniške
kartice, drugače bodo izbrisani vsi podatki.
* exFAT je datotečni sistem, ki ga uporabljajo pomnilniške kartice microSDXC.
Iskanje postopkov upravljanja
Vrste pomnilniških kartic
17SI
Nastavitev
datuma in časa
Zaslon
z nastavitvami
t
t
Nastavite lahko leto/mesec/dan in regijo.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [CONFG], in nato pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT, da izberete želeni datum, čas in regijo ter nato potrdite
izbiro, tako da pritisnete gumb ENTER.
Kazalo
vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [DATE] (Datum/čas), in nato pritisnite
gumb ENTER.
Izberite 00:00 za polnoč in 12:00 za opoldne.
Privzeta nastavitev
2014
Nastavi leto.
01
Nastavi dan.
00
Nastavi uro.
00
Nastavi minute.
GMT + 0
Nastavi regijo, kjer uporabljate kamero. (Regije določa časovni
zamik od greenwiškega srednjega časa (GMT)).
Stvarno
kazalo
Nastavi mesec.
Iskanje
nastavitev
01
Iskanje postopkov upravljanja
Zaslon
Opombe
• Ko dnevnik GPS nastavite na [ON], kamera med snemanjem samodejno prilagodi datum, čas in regijo.
zNastavitev regije
V državi, ki jo obiščete, lahko uro nastavite na lokalni čas tako, da izberete ustrezno regijo.
Regije določa časovni zamik od greenwiškega srednjega časa (GMT). Glejte tudi
»Časovni pasovi« (stran 74).
18SI
Nastavitev
poletnega časa
Zaslon
z nastavitvami
t
t
Uro kamere lahko nastavite na poletni čas.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [CONFG], in nato pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Ne nastavi poletnega časa.
Iskanje postopkov upravljanja
Nastavi poletni čas.
Kazalo
vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [DST] (Poletni čas), nato pritisnite
gumb ENTER.
Vrne se v meni [DST].
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
19SI
Način za nastavitev
kakovosti slike
Zaslon
z nastavitvami
Za snemanje filmov lahko nastavite ločljivost slike in hitrost sličic.
Kakovost slike je mogoče nastaviti v odvisnosti od nastavitve [PRO] (stran 27).
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [VMODE], in nato pritisnite gumb ENTER.
Ko je funkcija [PRO] nastavljena na [OFF]
(snemanje v formatu MP4)
Posnetek
Ločljivost
Hitrost
sličic pri
zajemanju
slik*1
Hitrost
sličic pri
predvajanju*1
60p/50p
60p/50p
Najvišja ločljivost
1920×1080
30p/25p
30p/25p
Visoka ločljivost
1280×720
30p/25p
30p/25p
Hitro snemanje
(gladek posnetek, posnet z 4-kratno
hitrostjo sličic)*2
1280×720
120p/100p
120p/100p*3
Hitro snemanje
(gladek posnetek, posnet z 8-kratno
hitrostjo sličic)*2
800×480
240p/200p
240p/200p*3
Zelo počasno snemanje
(Zelo počasen posnetek, posnet
s 4-kratno hitrostjo sličic)
1280×720
120p/100p
30p/25p
Običajna ločljivost
640×480
30p/25p
30p/25p
Stvarno
kazalo
1920×1080
Iskanje
nastavitev
Najvišja ločljivost
(gladek posnetek, posnet z 2-kratno
hitrostjo sličic)
Iskanje postopkov upravljanja
Zaslon
Kazalo
vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da izberete kakovost slike, in nato pritisnite gumb ENTER.
Vrne se v meni [VMODE].
*1
Hitrost sličic je odvisna od nastavitve NTSC/PAL (stran 41).
Programska oprema PlayMemories Home™ omogoča pretvorbo hitrosti sličic na 60p/50p in predvajanje
sličic s standardno hitrostjo. Omogoča tudi počasno predvajanje posnetkov in njihovo urejanje med
počasnim predvajanjem (stran 62).
*3
Glede na napravo in programsko opremo se sličice predvajajo s hitrostjo 60p/50p.
*2
Se nadaljuje r
20SI
Ko je funkcija [PRO] nastavljena na [ON]
(snemanje v formatu XAVC S)
Ko je funkcija [V.SYS] nastavljena na [NTSC]
Zaslon
Posnetek
Ločljivost
Hitrost
sličic pri
zajemanju
slik
Hitrost
sličic pri
predvajanju
1920×1080
60p
60p
XAVC S 50 Mb/s
1920×1080
30p
30p
XAVC S 50 Mb/s
1920×1080
24p
24p
Zaslon
Posnetek
Ločljivost
Hitrost
sličic pri
zajemanju
slik
Hitrost
sličic pri
predvajanju
1920×1080
50p
50p
XAVC S 50 Mb/s
1920×1080
25p
25p
Iskanje
nastavitev
XAVC S 50 Mb/s
Iskanje postopkov upravljanja
Ko je funkcija [V.SYS] nastavljena na [PAL]
Kazalo
vsebine
XAVC S 50 Mb/s
Opombe
Stvarno
kazalo
• Neprekinjeni čas snemanja filma je približno 13 ur.
V načinu [SSLOW] je približno 3 ure.
• Zvok se ne posname pri snemanju v načinu [SSLOW].
• Vidni kot se spremeni, če je način za nastavitev kakovosti slike nastavljen na [HS120]/[HS100],
[HS240]/[HS200], [SSLOW] ali [VGA].
• Funkcija SteadyShot ne deluje, če je način za nastavitev kakovosti slike nastavljen na [HS120]/[HS100],
[HS240]/[HS200] ali [SSLOW].
• Če predvajate slike, posnete s kakovostjo [HS120]/[HS100] ali [HS240]/[HS200], bo hitrost
sličic 60p/50p, predvajanje pa bo potekalo s standardno hitrostjo.
21SI
SteadyShot
Zaslon
z nastavitvami
t
Vključite lahko funkcijo zmanjšanja tresenja kamere med snemanjem.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [STEDY] (SteadyShot), in nato pritisnite
gumb ENTER.
Uporablja funkcijo SteadyShot. (Vidni kot: 120°)
Vrne se v meni [STEDY].
Opombe
Iskanje
nastavitev
• Vidni kot pri privzeti nastavitvi je 120°. Za širši vidni kot nastavite [STEDY] na [OFF].
• Vidni kot se spremeni, če je način za nastavitev kakovosti slike nastavljen na [HS120]/[HS100],
[HS240]/[HS200], [SSLOW] ali [VGA].
• Funkcija SteadyShot ne deluje pri naslednjih nastavitvah.
– Če je način za nastavitev kakovosti slike nastavljen [HS120]/[HS100], [HS240]/[HS200] ali [SSLOW]
– V načinu fotografije
– V načinu intervalnega snemanja fotografij
Iskanje postopkov upravljanja
Ne uporablja funkcije SteadyShot. (Vidni kot: 170°)
Kazalo
vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Stvarno
kazalo
22SI
Flip
Zaslon
z nastavitvami
t
Sliko lahko posnamete obrnjeno na glavo. Ta funkcija je uporabna, če je kamera obrnjena
na glavo.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [FLIP] (Obrni), in nato pritisnite
gumb ENTER.
Kazalo
vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Obrne sliko po navpični osi in zamenja levi in desni zvočni kanal.
Vrne se v meni [FLIP].
Iskanje postopkov upravljanja
Ne obrne slike.
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
23SI
Prizor
Zaslon
z nastavitvami
t
Izberete lahko kakovost slike glede na prizor fotografiranja.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SCENE] (Prizor), in nato pritisnite
gumb ENTER.
Posname fotografije s standardno kakovostjo.
Vrne se v meni [SCENE].
Opombe
Iskanje postopkov upravljanja
Posname fotografije s kakovostjo slike, ki je primerna za slikanje pod vodo.
Kazalo
vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
• Kadar kamero uporabljate v vodi, namestite vodotesno ohišje (stran 45).
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
24SI
Intervalno
snemanje fotografij
Zaslon
z nastavitvami
t
Nastavite lahko interval za intervalno snemanje fotografij.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo
vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [LAPSE] (Interval), in nato pritisnite
gumb ENTER.
Nadaljuje snemanje fotografij v približno 1-sekundnih intervalih.
Nadaljuje snemanje fotografij v približno 5-sekundnih intervalih.
Nadaljuje snemanje fotografij v približno 30-sekundnih intervalih.
Iskanje
nastavitev
Nadaljuje snemanje fotografij v približno 10-sekundnih intervalih.
Iskanje postopkov upravljanja
Nadaljuje snemanje fotografij v približno 2-sekundnih intervalih.
Nadaljuje snemanje fotografij v približno 60-sekundnih intervalih.
Stvarno
kazalo
Vrne se v meni [LAPSE].
Opombe
• Prva fotografija se posname takoj po začetku snemanja brez čakanja, da preteče nastavljeni interval.
Od druge fotografije naprej se fotografije posnamejo v nastavljenih intervalih.
• Največje število datotek, ki jih lahko posnamete, je 40.000, vključno s filmskimi datotekami.
25SI
Barvne nastavitve
Zaslon
z nastavitvami
t
Med snemanjem lahko spremenite barvni odtenek.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [COLOR] (Barva), in nato pritisnite
gumb ENTER.
Snema v naravnih barvah.
Vrne se v meni [COLOR].
Iskanje postopkov upravljanja
Snema v živih barvah.
Kazalo
vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
26SI
XAVC S
Zaslon
z nastavitvami
t
Ta nastavitev je primerna za profesionalno snemanje filmov. Format pri snemanju bo XAVC S,
ob tem pa lahko snemate visokokakovostne slike z visoko bitno hitrostjo približno 50 Mb/s.
Spremenite lahko nastavitev časovne kode/uporabniškega bita, ko je funkcija [PRO] nastavljena
na [ON].
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev.
Kazalo
vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [PRO] (Pro), in nato pritisnite gumb ENTER.
Snema v formatu XAVC S.
Izberite kakovost slike v načinu za nastavitev kakovosti slike (stran 20).
Vrne se v meni [PRO].
Iskanje postopkov upravljanja
Snema v formatu MP4.
To možnost izberite, kadar kopirate slike v pametni telefon ali jih prenašate
na spletno mesto.
Opombe
Iskanje
nastavitev
• Pri snemanju v formatu XAVC S potrebujete združljivo pomnilniško kartico (stran 17).
Stvarno
kazalo
27SI
Časovna koda/
uporabniški bit
Zaslon
z nastavitvami
t
Uporabite lahko nastavitev časovne kode/uporabniškega bita, ko je funkcija [PRO] nastavljena
na [ON].
Naslednje nastavitve lahko nastavite v meniju [TC/UB].
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [TC/UB], in nato pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete [TCSET] ali [UBSET], in nato pritisnite
gumb ENTER.
Kazalo
vsebine
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Nastavi napredovanje časovne kode.
REC
Časovna koda napreduje le med snemanjem filmov XAVC S.
Posneta je zaporedno od časovne kode na sliki, ki je bila posneta
nazadnje (privzeto).
FREE
Časovna koda napreduje zaporedno, ne glede na delovanje
kamere.
Stvarno
kazalo
Izbere način snemanja časovne kode.
DF
Časovno kodo posname v načinu izpuščanja sličice (privzeto).
NDF
Časovno kodo posname v načinu brez izpuščanja sličice
(privzeto).
• Časovna koda, posneta v načinih [NDF] in [FORMT] ne bo prikazana
v naslednjih primerih.
– Ko je funkcija [VMODE] nastavljena na 24p
– Ko je funkcija [V.SYS] nastavljena na [PAL]
Iskanje
nastavitev
Inicializira časovno kodo.
• Pritisnite gumb ENTER, da se po možnosti [OK] prikaže možnost
[SURE?], in nato znova pritisnite gumb ENTER.
Iskanje postopkov upravljanja
Nastavi časovno kodo.
• Nastavite štiri dvomestne številke in pritisnite gumb ENTER.
• Časovno kodo lahko izberete v naslednjem obsegu.
– Če izberete 30p ali 60p
00:00:00:00 (privzeto) – 23:59:59:29
– Če izberete 25p ali 50p
00:00:00:00 (privzeto) – 23:59:59:24
• Če izberete 24p, lahko nastavite zadnji dve številki časovne kode sličic
v večkratnikih števila štiri, in sicer med 0 in 23.
Nastavi časovno kodo snemanja.
PRSET Nova nastavljena časovna koda je posneta na zapisovalni medij
(privzeto).
REGEN Zadnja časovna koda prejšnjega posnetka je prebrana
z zapisovalnega medija in nova časovna koda je posneta
zaporedno od zadnje časovne kode.
• Časovna koda v načinu [REC] napreduje ne glede na nastavitev
funkcije [RUN].
28SI
Se nadaljuje r
Vrne se v meni [TCSET].
Nastavi uporabniški bit.
• Nastavite štiri dvomestne številke in pritisnite gumb ENTER.
• Uporabniški bit lahko izberete v naslednjem obsegu.
00:00:00:00 (privzeto) – FF:FF:FF:FF
Inicializira uporabniški bit.
• Pritisnite gumb ENTER, da se po možnosti [OK] prikaže možnost
[SURE?], in nato znova pritisnite gumb ENTER.
Kazalo
vsebine
Nastavi čas snemanja uporabniškega bita.
OFF
Ne snema časa kot uporabniški bit (privzeto).
ON
Snema čas kot uporabniški bit.
Vrne se v meni [UBSET].
• Ko je funkcija [PRO] nastavljena na [OFF], možnost [TC/UB] ni prikazana (stran 27).
z O časovni kodi
Uporabniški bit je funkcija, s katero lahko posnamete podatke (8-mestno šestnajstiško
število), kot so datum/čas/številka prizora. Ta funkcija je uporabna za urejanje filmov,
posnetih z dvema ali več kamerami.
Stvarno
kazalo
zO uporabniškem bitu
Iskanje
nastavitev
Časovna koda je uporabna funkcija pri naprednem urejanju slik, saj posname ure/minute/
sekunde/sličice v slikovnih podatkih.
Ko je funkcija [V.SYS] nastavljena na sistem [NTSC], hitrost sličic pa je 30p ali 60p, se med
daljšim snemanjem pojavijo vrzeli v dejanskem času zaradi manjše razlike med številom
sličic časovne kode in dejansko frekvenco sličic sistema slikovnega signala sistema NTSC na
sekundo. Funkcija izpuščanja sličic popravi to razliko, tako da se časovna koda in dejanski
čas ujemata. Prvi dve številki sličice (pri 30p ali prve štiri številke pri 60p) sta odstranjeni
vsako minuto razen vsako deseto minuto. Časovna koda brez tega popravka se imenuje koda
z neizpuščenimi sličicami.
Iskanje postopkov upravljanja
Opombe
29SI
IR-daljinski
upravljalnik
Zaslon
z nastavitvami
t
Z infrardečim daljinskim upravljalnikom (RMT-845 (na prodaj posebej)) lahko zaženete/
zaustavite snemanje in inicializirate časovno kodo.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo
vsebine
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [IR-RC] (IR-daljinski upravljalnik), in nato
pritisnite gumb ENTER.
Omogoča upravljanje kamere z infrardečim daljinskim upravljalnikom.
Vrne se v meni [IR-RC].
Iskanje
nastavitev
Opombe
• Za uporabo te funkcije potrebujete infrardeči daljinski upravljalnik RMT-845 (naprodaj posebej).
Kupite ga lahko na servisnih centrih Sony.
• Z upravljalnikom RMT-845 (naprodaj posebej) lahko upravljate le naslednje funkcije. Drugih funkcij ne
morete upravljati.
– Inicializira časovno kodo.
– Zagon/zaustavitev snemanja.
Iskanje postopkov upravljanja
Onemogoči upravljanje kamere z infrardečim daljinskim upravljalnikom.
Stvarno
kazalo
30SI
Nastavitve
konfiguracije
Zaslon
z nastavitvami
t
Naslednje nastavitve lahko nastavite v meniju [CONFG].
S klikom posameznega elementa se pomaknete na ustrezno stran.
Za hierarhično zgradbo menija kamere glejte stran 9.
Zaslon
Wi-Fi daljinski upravljalnik
Wi-Fi
Dnevnik GPS
GPS
Način letenja
PLANE
USB-napajanje
USBPw
A.OFF
Zvočni signal
BEEP
Nastavitev datuma in časa
DATE
Nastavitev poletnega časa
DST
Nastavitev jezika
LANG
Preklapljanje med sistemoma NTSC/PAL
V.SYS
Ponastavitev nastavitev
RESET
Formatiranje
FORMT
Iskanje postopkov upravljanja
Samodejni izklop
Kazalo
vsebine
Možnosti
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
31SI
Wi-Fi daljinski
upravljalnik
Zaslon
z nastavitvami
t
t
Če kamero povežete z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo ali pametnim telefonom prek
povezave Wi-Fi, jo lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo ali pametnim
telefonom.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP] t [CONFG].
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [CONFG], in nato pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [Wi-Fi] (Wi-Fi), in nato pritisnite
gumb ENTER.
Kazalo
vsebine
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Ne upravlja kamere z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo ali s pametnim
telefonom.
Iskanje
nastavitev
Upravlja več kamer z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo.
NEW
To nastavitev izberite, kadar kamero prvič povezujete z daljinskim
upravljalnikom za prikaz v živo.
CRRNT To nastavitev izberite, če ste kamero že povezali z daljinskim
upravljalnikom za prikaz v živo.
Iskanje postopkov upravljanja
Upravlja kamero z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo ali s pametnim
telefonom.
Vrne se v meni [Wi-Fi].
6 Povežite kamero z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo ali s pametnim
telefonom prek povezave Wi-Fi.
Podrobnosti o načinu povezovanja za daljinski upravljalnik za prikaz v živo so na strani 60,
za pametni telefon pa na strani 55.
Stvarno
kazalo
5 Prikažite [MOVIE], [PHOTO] ali [INTVL].
7 Upravljanje kamere z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo ali s pametnim
telefonom.
Opombe
• Če kamero upravljate z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo ali s pametnim telefonom, se lahko
raven napolnjenosti baterije kamere hitro zniža.
• Ko kamero prvič povežete z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo, nastavitvi [CRRNT] in [MULTI]
nista prikazani na zaslonu kamere.
32SI
Zaslon
z nastavitvami
g
/
g
/
g
Kopiranje
Filme in fotografije, posnete s to kamero, lahko kopirate s pametnim telefonom.
1 Vklopite kamero in pritisnite gumb NEXT ter izberite način zajemanja.
2 V pametnem telefonu zaženite PlayMemories Mobile in vzpostavite
povezavo Wi-Fi.
3 Na zaslonu pametnega telefona v programski opremi PlayMemories Mobile
spremenite način kamere na način kopiranja.
4 Izberite slike za kopiranje.
Opombe
Iskanje
nastavitev
• Pred aktivacijo funkcije daljinskega upravljanja Wi-Fi posodobite programsko opremo PlayMemories
Mobile na najnovejšo različico.
• Ko je kamera v načinu zajemanja (filmski način/način fotografiranja/način intervalnega snemanja
fotografij), lahko kopirate slike v pametni telefon.
• Način lahko spremenite le, kadar je zajemanje v stanju pripravljenosti.
• Filmov XAVC S ne morete snemati, če je funkcija [PRO] nastavljena na [ON].
Iskanje postopkov upravljanja
Podrobnosti o nastavljanju pametnega telefona so v poglavju »Povezovanje s pametnim
telefonom« na strani stran 56.
Kazalo
vsebine
MOVIE: filmski način
PHOTO: način fotografije
INTVL: način za intervalno snemanje fotografij
Stvarno
kazalo
33SI
Dnevnik GPS
Zaslon
z nastavitvami
t
t
Med snemanjem filmov lahko posnamete informacije o lokaciji in hitrosti premikanja z uporabo
funkcije GPS.
Programska oprema PlayMemories Home vam omogoča uvoz filmov, posnetih z dnevnikom
GPS v računalnik in njihov ogled z zemljevidom, ki prikazuje lokacijske informacije (stran 62).
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [CONFG], in nato pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo
vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [GPS] (GPS), in nato pritisnite gumb ENTER.
Snema filme s funkcijo dnevnika GPS in fotografije z informacijami o lokaciji.
Iskanje postopkov upravljanja
Ne uporablja dnevnika GPS.
Vrne se v meni [GPS].
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stvarno
kazalo
•
•
Dnevnik GPS se posname le pri snemanju filmov.
Če informacij o lokaciji ne snemate, nastavite dnevnik GPS na [OFF].
Med vzletanjem in pristajanjem letala nastavite način letenja na [ON] (stran 36).
Funkcijo GPS uporabljajte v skladu s predpisi na območju uporabe ali situacijo.
Ko funkcijo GPS uporabite prvič ali jo znova uporabite po dolgem času, lahko snemanje informacij
o lokaciji traja od nekaj deset sekund do nekaj minut. Čas triangulacije je mogoče skrajšati z uporabo
pomožnih podatkov GPS (stran 35).
Med iskanjem satelitov GPS ali triangulacijo ne prekrijte senzorja GPS s prstom. S tem se zmanjša
občutljivost senzorja GPS in triangulacija morda ne bo uspela (stran 11).
Podjetje Sony ne zbira informacij o lokaciji in usmerjanju.
Za prikaz informacij o lokaciji in usmerjanju v obliki zemljevida v računalniku podjetje Sony informacije
o lokaciji in usmerjanju zagotavlja podjetju Google Inc.
Dnevniške datoteke lahko izbrišete s formatiranjem medija, čeprav kamera nima funkcije za brisanje
dnevniških datotek.
Če je pri fotografiranju dnevnik GPS nastavljen na [ON], bodo posnete le informacije o lokaciji.
Na dan lahko posnamete največ 256 dnevniških datotek. Ko je doseženo največje število dnevniških
datotek, lahko nadaljujete s snemanjem slik, vendar pa dnevniške datoteke ne bodo posnete.
Iskanje
nastavitev
Opombe
34SI
Se nadaljuje r
Preverjanje stanja triangulacije
Ko je aktivirana funkcija GPS, se indikator spremeni glede na moč prejemanja signala GPS.
GPS
Indikatorji
Brez
indikatorja
Stanje triangulacije
OFF
Stanje prejemanja signala GPS
Dnevnik GPS je nastavljen na [OFF] ali pa je prišlo do napake.
Iskanje satelitov GPS. (Do začetka triangulacije lahko mine
več minut.)
Triangulacija
Kamera prejema signal GPS. (Kamera lahko snema informacije
o lokaciji.)
Čas pridobivanja informacij o lokaciji funkcije GPS je mogoče skrajšati s pomožnimi
podatki GPS. Če je bila internetna povezava vzpostavljena s programsko opremo
PlayMemories Home, je mogoča samodejna posodobitev pomožnih podatkov GPS.
Uporaba pomožnega orodja GPS
Pomožne podatke GPS lahko posodobite tako, da v računalnik vstavite pomnilniško kartico.
Prikažite glavni zaslon programske opreme PlayMemories Home in izberite ime povezanega
modela t [GPS Support Tool] t želeni pogon pomnilniške kartice računalnika, ki bo
nameščena, in nato posodobite pomožne podatke GPS. Če vstavite pomnilniško kartico, bo
kamera uporabila pomožne podatke GPS.
Iskanje
nastavitev
• Časa pridobivanja informacij o lokaciji funkcije GPS ni mogoče skrajšati, če nastavitev datuma in
časa ni nastavljena ali če je nastavljeni čas precej prestavljen.
• Če čas veljavnosti pomožnih podatkov GPS poteče, ni mogoče skrajšati časa do začetka snemanja
informacij o lokaciji.
Iskanje postopkov upravljanja
z O pomožnih podatkih GPS
Kazalo
vsebine
Iskanje/težave
Stvarno
kazalo
35SI
Način letenja
Zaslon
z nastavitvami
t
t
Če ste v letalu ali na drugem omejenem mestu, lahko onemogočite vse funkcije, povezane
z brezžičnim delovanjem, kot sta Wi-Fi/GPS itd. Če način letenja nastavite na [ON],
bo na zaslonu prikazana oznaka letala.
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [CONFG], in nato pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo
vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [PLANE] (Način letenja), in nato pritisnite
gumb ENTER.
Izberite to, ko ste na letalu.
(Funkcija Wi-Fi/GPS je onemogočena.)
Vrne se v meni [PLANE].
Iskanje postopkov upravljanja
To izberite za običajno uporabo.
(Funkcija Wi-Fi/GPS je omogočena.)
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
36SI
USB-napajanje
Zaslon
z nastavitvami
t
t
Pri povezavi kamere z računalnikom ali napravo USB prek kabla micro-USB (priložen) lahko
nastavite, da se kamera napaja prek povezane naprave.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [CONFG], in nato pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo
vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [USBPw] (Napajanje USB), in nato pritisnite
gumb ENTER.
Omogoča napajanje prek naprave, povezane s kablom micro USB.
Vrne se v meni [USBPw].
Uporabite polnilnik USB AC-UD20 (naprodaj posebej). Za povezavo kamere s polnilnikom
uporabite kabel micro USB (priložen).
Stvarno
kazalo
zNapajanje iz stenske vtičnice
Iskanje
nastavitev
Opombe
• Če spremenite nastavitev napajanja USB, medtem ko je vzpostavljena povezava prek kabla micro USB,
ta kabel odklopite in ga nato znova priklopite.
• Napajanje prek naprave USB morda ne bo ustrezno, če je zmogljivost napajanja te naprave manj
kot 1,5 A.
• Če kamero vključite med polnjenjem paketa baterij, se polnjenje ustavi in se začne napajanje kamere prek
naprave, priključene prek priključka USB.
Iskanje postopkov upravljanja
Ne omogoča napajanja prek naprave, povezane s kablom micro USB.
37SI
Samodejni
izklop
Zaslon
z nastavitvami
t
t
Nastavitev funkcije samodejnega izklopa lahko spremenite.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [CONFG], in nato pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Izklopi kamero po približno 60 sekundah.
Iskanje postopkov upravljanja
Izklopi kamero po približno 10 sekundah.
Kazalo
vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [A.OFF] (Samodejni izklop), in nato
pritisnite gumb ENTER.
Ne izklopi kamere samodejno.
Iskanje
nastavitev
Vrne se v meni [A.OFF].
Opombe
Stvarno
kazalo
• Ta funkcija ni na voljo v teh primerih:
– med snemanjem podatkov na medij,
– med snemanjem filmov ali snemanjem v načinu intervalnega snemanja fotografij,
– med predvajanjem filma ali diaprojekcije,
– med uporabo povezave Wi-Fi, vzpostavljanjem povezave za Wi-Fi daljinsko upravljanje ali
prenašanjem posnetka v pametni telefon,
– pri vzpostavljanju povezave HDMI,
– pri napajanju prek povezane naprave USB,
– med povezavo naprave za količinsko shranjevanje.
• V naslednjih primerih se čas pred izklopom kamere podaljša, tudi če ste v funkciji samodejnega izklopa
izbrali možnosti [10sec] ali [60sec].
– med prilagajanjem nastavitev [SETUP],
– med predvajanjem fotografij,
– ko je za [Wi-Fi] nastavljena možnost [ON] in je prikazana ikona Wi-Fi.
38SI
Zvočni signal
Zaslon
z nastavitvami
t
t
Zvočna obvestila izvajanja funkcij lahko nastavite na ON/OFF.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [CONFG], in nato pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo
vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [BEEP] (Zvočni signal), in nato pritisnite
gumb ENTER.
Omogočeni so zvoki vseh funkcij.
Iskanje postopkov upravljanja
Predvajani so zvoki naslednjih funkcij:
• vklop napajanja,
• zagon snemanja,
• zaustavitev snemanja,
• pritisnjen zaklop,
• izbrana je bila onemogočena funkcija ali pa je prišlo do napake.
Onemogočeni so zvoki vseh funkcij.
Iskanje
nastavitev
Vrne se v meni [BEEP].
Stvarno
kazalo
39SI
Nastavitev
jezika
Zaslon
z nastavitvami
t
t
Nastavite lahko prikazani jezik.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [CONFG], in nato pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Nastavi francoščino.
Iskanje postopkov upravljanja
Nastavi angleščino.
Kazalo
vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [LANG] (Jezik), in nato pritisnite
gumb ENTER.
Nastavi brazilsko portugalščino.
Iskanje
nastavitev
Vrne se v meni [LANG].
Stvarno
kazalo
40SI
Preklapljanje
med sistemoma
NTSC/PAL
Zaslon
z nastavitvami
t
t
Glede na televizijski sistem države ali regije, kjer uporabljate kamero, lahko izbirate med
sistemoma NTSC/PAL.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP] t [CONFG].
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [CONFG], in nato pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [V.SYS] (Video sistem), in nato pritisnite
gumb ENTER.
Pri TV-sistemu NTSC.
Pri TV-sistemu PAL.
5 Pritisnite gumb NEXT, nato pritisnite gumb ENTER, ko je na zaslonu
prikazano [OK].
Iskanje
nastavitev
Vrne se v meni [V.SYS].
Iskanje postopkov upravljanja
4 Pritisnite gumb NEXT, da izberete nastavitev, in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo
vsebine
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
Za preklic nastavitve NTSC/PAL pritisnite gumb NEXT, ko je na zaslonu prikazano [OK],
izberite [CANCL] in nato pritisnite gumb ENTER.
• Kamera se bo samodejno ponovno zagnala, če spremenite nastavitev NTSC/PAL.
• Zapisovalnega medija, ki je bil formatiran ali posnet v sistemu NTSC, ni mogoče posneti ali predvajati
v sistemu PAL in obratno. Če se po spremembi nastavitve NTSC/PAL na zaslonu prikaže [FORMT],
na zaslonu za potrditev izberite [OK], nato formatirajte trenutni zapisovalni medij ali uporabite drug
zapisovalni medij (stran 43).
Stvarno
kazalo
Opombe
41SI
Ponastavitev
nastavitev
Zaslon
z nastavitvami
t
t
Nastavitve lahko ponastavite na privzete vrednosti.
Če omogočite [RESET], se slike ne izbrišejo.
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [CONFG], in nato pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb ENTER, da se po možnosti [OK] prikaže možnost [SURE?],
in nato znova pritisnite gumb ENTER.
Iskanje postopkov upravljanja
Po končani ponastavitvi se kamera znova samodejno zažene.
Če želite ponastavitev preklicati, med prikazom [SURE?] ali [OK] pritisnite gumb NEXT,
izberite [CANCL] in nato pritisnite ENTER.
Kazalo
vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [RESET] (Ponastavitev), in nato pritisnite
gumb ENTER.
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
42SI
Formatiranje
Zaslon
z nastavitvami
t
t
Formatiranje je postopek izbrisa vseh slik na pomnilniški kartici in obnovitve začetnega stanja
pomnilniške kartice.
Če želite nastaviti to možnost, najprej izberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [SETUP], in nato pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [CONFG], in nato pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb ENTER, da se po možnosti [OK] prikaže možnost [SURE?],
in nato znova pritisnite gumb ENTER.
Opombe
Iskanje
nastavitev
• Pred formatiranjem shranite pomembne posnetke.
• Med formatiranjem ne izvajajte teh postopkov:
– pritiskanje gumbov,
– odstranitev pomnilniške kartice,
– povezovanje/odstranjevanje kablov,
– vstavljanje/odstranjevanje paketa baterij.
Iskanje postopkov upravljanja
Zažene se postopek formatiranja. Po končanem postopku se na zaslonu prikaže oznaka
[DONE].
Za preklic formatiranja med prikazom [SURE?] ali [OK] pritisnite gumb NEXT, izberite
[CANCL] in nato pritisnite gumb ENTER.
Kazalo
vsebine
3 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [FORMT] (Formatiranje), in nato pritisnite
gumb ENTER.
Stvarno
kazalo
43SI
Uporaba dodatne opreme
Najnovejše informacije o dodatni opremi so na voljo na spletnem mestu te kamere.
Adapter za stojalo
Pritrditev
1 Vijak adapterja za stojalo privijte v odprtino za pričvrstitev adapterja za stojalo
kamere.
Iskanje postopkov upravljanja
2 Adapter za stojalo pritisnite ob dno kamere in privijte vijak v smeri puščice.
Kazalo
vsebine
Če na kamero priključite adapter za stojalo, lahko nanjo priključite dodatno opremo brez
uporabe vodotesnega ohišja. Odprete/zaprete lahko tudi pokrovček konektorja priključka multi/
micro USB. To omogoča priključitev kamere na računalnik ali napravo USB, medtem ko je
priključen adapter za stojalo.
Iskanje
nastavitev
Odstranitev
1 Odvijte vijak adapterja za stojalo v smeri puščice.
Stvarno
kazalo
2 Adapter za stojalo odstranite s kamere.
Opombe
• Kadar kamero uporabljate v vodi, namestite vodotesno ohišje (stran 45).
44SI
Se nadaljuje r
Vodotesno ohišje (SPK-AS2)
Če kamero namestite v vodotesno ohišje, lahko filme snemate na plaži.
Vzvod HOLD
Ohišje
Gumb REC
Gumb NEXT
Gumb PREV
Pokrov ohišja
Odprtina za vijak
stojala
Kazalo
vsebine
Odprtina
za pas
Zatič sponke
Sponka
Pritrditev
Iskanje postopkov upravljanja
1 Potisnite zatič sponke v smeri 1 in ga zadržite v tem
položaju, nato pa primite s krogom označena dela
ter zasukajte sponko v smeri 2.
Iskanje
nastavitev
2 Odprite pokrov ohišja.
Pas pokrova
ohišja
Stvarno
kazalo
3 Namestite kamero v ohišje.
• Sprostite stikalo REC HOLD (zaklep) na kameri.
4 Vstavite jeziček ohišja v režo na pokrovu ohišja.
45SI
Se nadaljuje r
5 Poveznite sponko prek jezička na spodnjem delu
pokrova ohišja 1 in jo zaprite v smeri 2, da se
zaskoči na mesto.
• Zaprite sponko, dokler se zatič sponke ne vrne na privzeto velikost.
Vodoodpornost vodotesnega ohišja
V vodotesnem ohišju lahko kamero uporabljate 30 minut do globine petih metrov.
Vodotesnost temelji na preskusnih standardih našega podjetja.
Vodotesnega ohišja ne izpostavljajte vodi pod pritiskom, kot je voda iz pipe.
Vodotesnega ohišja ne uporabljajte v termalnih vrelcih.
Vodotesno ohišje uporabljajte v priporočenem temperaturnem obsegu vode do 40 °C.
Vodotesnost ohišja ni zagotovljena, če je izpostavljeno močnejšemu udarcu, kot npr. pri padcu.
V takem primeru priporočamo pregled vodotesnega ohišja pri pooblaščenem serviserju (plačljivo).
• Če kamero uporabljate na globini pet metrov ali več ali pri vodnih športih, uporabite vodotesno ohišje
(SPK-AS1) (naprodaj posebej).
Iskanje postopkov upravljanja
Opombe
Kazalo
vsebine
•
•
•
•
•
•
• Ko je vzvod HOLD v zaklenjenem položaju, gumb REC ni na voljo.
Pred upravljanjem sprostite zatič.
• Pri snemanju pod vodno gladino s kamero v vodotesnem ohišju bodo
posnetki manj ostri kot pri običajnem snemanju. To ne pomeni, da gre
za okvaro.
• Pri snemanju s kamero v vodotesnem ohišju lahko posnamete tudi
zvok, vendar je glasnost zmanjšana.
• Skozi odprtino za kabel na vodotesnem ohišju napeljite primeren pas
in ga pripnite na predmet, ki ga nameravate uporabljati s kamero.
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
46SI
Se nadaljuje r
Opombe o uporabi
Vdor vode
Tesnilni obroček
Vodoodporno ohišje vključuje tesnilni obroček, ki ohranja njegovo vodotesnost.
Vzdrževanje tesnilnega obročka je zelo pomembno. Če tesnilni obroček ni vzdrževan v skladu z navodili,
lahko pride do vdora vode, zaradi česar se lahko vodotesno ohišje potopi.
Iskanje postopkov upravljanja
V malo verjetnem primeru, da okvara vodotesnega ohišja povzroči poškodbe zaradi vdora vode, Sony ne
prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe opreme (kamere, paketa baterij ipd.) v takem ohišju in
posnetih vsebin ali stroške, ki jih zajema uporaba kamere.
Kazalo
vsebine
• Vodotesnega ohišja ne mečite v vodo.
• Vodotesnega ohišja ne uporabljajte v naslednjih primerih:
– v zelo vročem ali vlažnem okolju,
– v vodi s temperaturo nad 40 °C,
– pri temperaturah pod -10 °C.
V teh primerih lahko pride do kondenzacije vlage ali vdora vode in posledične okvare kamere.
• Vodotesno ohišje ne sme biti dalj časa izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali biti v zelo vročem ali
vlažnem okolju. Če se izpostavljenosti vodotesnega ohišja neposredni sončni svetlobi ni mogoče izogniti,
prekrijte ohišje z brisačo ali ga kako drugače zavarujte.
• Če pride do pregretja kamere, se lahko ta samodejno izklopi ali snemanje morda ne bo pravilno. Preden
kamero znova uporabite, jo postavite na hladno mesto in počakajte, da se ohladi.
• Če pride vodotesno ohišje v stik s kremo za sončenje, ga temeljito sperite z mlačno vodo. Krema za
sončenje lahko razbarva ali poškoduje površino vodotesnega ohišja (npr. nastanejo lahko razpoke).
Pregled tesnilnega obročka
Iskanje
nastavitev
• Prepričajte se, da na tesnilnem obročku ni morebitne umazanije, peska, las, prahu, soli, vlaken ipd.
Morebitno umazanijo ali ostalo obrišite z mehko krpo.
• S prstom na rahlo pretipajte celoten tesnilni obroček, da preverite, ali se morda na njem skrivajo ostanki
umazanije, ki očem niso vidni.
• Ko očistite tesnilni obroček, na njem ne smejo ostati nobena vlakna krpe.
• Prepričajte se, da na tesnilnem obročku ni nobenih razpok, izboklin, zarez, prask, sledi vtisnjenega peska
ipd. Če na obročku najdete morebitne omenjene delce, ga zamenjajte.
• Na enak način preglejte površino ohišja, ki je v stiku s tesnilnim obročkom.
Preverjanje vodotesnosti
Življenjska doba tesnilnega obročka
Stvarno
kazalo
Preden namestite kamero v vodotesno ohišje, ga zaprite in ga potopite v vodo, da se prepričate,
da ne prepušča vode.
Življenjska doba tesnilnega obročka je odvisna od pogostosti uporabe vodotesnega ohišja in drugih pogojev.
Običajno je življenjska doba eno leto.
47SI
Se nadaljuje r
Vzdrževanje
• Po snemanju na lokaciji, ki je izpostavljena slanemu zraku ob morju, temeljito sperite enoto z zaprto
sponko v sladki vodi, da odstranite sol in pesek, nato pa jo obrišite s suho krpo. Priporočamo,
da vodotesno ohišje potopite v sladko vodo za približno 30 minut. Če na ohišju ostane sol,
se lahko kovinski deli okvarijo ali zarjavijo in povzročijo vdor vode.
• Če pride vodotesno ohišje v stik s kremo za sončenje, ga temeljito sperite z mlačno vodo.
• Obrišite notranjost vodotesnega ohišja z mehko suho krpo. Ne spirajte ga z vodo.
Te postopke vzdrževanja izvedite po vsakokratni uporabi vodotesnega ohišja.
Ne uporabljajte nobenih topil, kot so alkohol, bencin ali razredčilo za čiščenje, saj lahko poškodujete
površino vodotesnega ohišja.
Shranjevanje vodotesnega ohišja
Kazalo
vsebine
• Vodotesno ohišje shranite na hladno, dobro prezračevano mesto, da preprečite obrabo tesnilnega
obročka. Ne zapirajte sponke.
• Preprečite nabiranje prahu na tesnilnem obročku.
• Izogibajte se shranjevanju vodotesnega ohišja na hladnem, zelo vročem ali vlažnem mestu ali v istem
prostoru z naftalinom ali kafro, saj se lahko ohišje pod takimi pogoji poškoduje.
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
48SI
Se nadaljuje r
Prilepni nosilec (VCT-AM1)
Prilepni nosilec se uporablja za pričvrstitev vodotesnega ohišja ali adapterja za stojalo za element,
ki ga želite uporabiti. Prilepni nosilec je splošen izraz za pritrditveno sponko, ploski prilepni
nosilec in ukrivljeni prilepni nosilec. Kamero namestite v vodotesno ohišje ali pričvrstite adapter
za stojalo, preden jo pritrdite na nosilec.
Pritrditvena sponka
Vijak
stojala
Ploski prilepni nosilec
Ukrivljeni prilepni nosilec
Namestitvena nožica
Kazalo
vsebine
Iskanje postopkov upravljanja
Pritrditev
Spodnji postopek razloži način pričvrstitve vodotesnega ohišja.
1 Poravnajte odprtino za vijak stojala na dnu
vodotesnega ohišja z odprtino za vijak stojala
na pritrditveni sponki in tesno privijte vijak
za stojalo.
• Preverite, ali sta sestavna dela trdno pritrjena.
Iskanje
nastavitev
2 Pričvrstite pritrditveno sponko (z vodotesnim
ohišjem, nastavljenim v 1. koraku) na ploski prilepni
nosilec ali ukrivljeni prilepni nosilec, tako da ga
potiskate, dokler se ne zaskoči.
4 Odlepite zaščitno folijo s hrbtnega dela prilepnega nosilca in ga pritrdite na
želeno mesto.
Stvarno
kazalo
3 Povsem odstranite prah, vlago in mastne madeže
s površine, na katero boste pritrdili prilepni nosilec.
• Lepilo doseže največjo moč oprijema v 24 urah po namestitvi prilepnega nosilca na želeno mesto.
zNamestitev na pritrditveno sponko ali odstranitev z nje
Stisnite in zadržite s krogom označena dela, da
sprostite enoto, nato pa pomaknite enoto v nasprotni
smeri, kot je označeno v 2. koraku.
49SI
Se nadaljuje r
Opombe
Kazalo
vsebine
• Odstranjenega ploskega ali ukrivljenega prilepnega nosilca ni mogoče uporabiti znova.
• Posamezen nosilec odstranite tako, da ga počasi odlepite. Če pri odstranjevanju uporabite silo, lahko
poškodujete površino, na katero je bil pritrjen.
• Pred pritrditvijo preverite površino predmeta, ki ga nameravate uporabiti. Če je površina umazana,
prašna ali mastna, nosilec ne bo ustrezno pritrjen in se lahko odlepi že ob najmanjšem sunku.
• Za površino, na katero želite namestiti kamero, uporabite ustrezen prilepni nosilec (ploski ali ukrivljeni).
Če nosilec ni primeren za izbrano površino, se lahko odlepi že ob najmanjšem sunku.
• Skozi odprtino za kabel na vodotesnem ohišju napeljite primeren pas in ga pripnite na predmet, ki ga
nameravate uporabljati s kamero.
• Pred uporabo se prepričajte, da odprtina za vijak na pritrditveni sponki ni zrahljana in je ploski ali
ukrivljeni prilepni nosilec trdno prilepljen na površino.
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
50SI
Zajemanje
posnetkov
Zaslon
O stikalu REC HOLD (zaklep)
S stikalom REC HOLD (zaklep) lahko preprečite neželeno upravljanje. Stikalo REC HOLD
(zaklep) potisnite v smeri puščice, kot je prikazano, da zaklenete gumb REC. Če želite stikalo
sprostiti, ga pomaknite v nasprotni smeri puščice.
Pred snemanjem sprostite stikalo.
Če zaklenete stikalo med snemanjem, zaklenete kamero v stanju snemanja*.
Če zaklenete stikalo, ko končate snemati, zaklenete kamero v zaustavljenem stanju*.
Če želite spremeniti nastavitev, sprostite stikalo.
Kazalo
vsebine
•
•
•
*
Iskanje postopkov upravljanja
Lučka REC/dostop/CHG (polnjenje)
Stikalo REC HOLD (zaklep)
Gumb REC
1 Vklopite napajanje, nato pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [MOVIE].
2 Za začetek zajemanja pritisnite gumb REC.
3 Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb REC.
Iskanje
nastavitev
Filmski način
Način fotografije
2 Za snemanje pritisnite gumb REC.
Stvarno
kazalo
1 Vklopite napajanje, nato pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [PHOTO].
Način za intervalno snemanje fotografij
Kamera snema fotografije v rednih intervalih, dokler snemanja ne zaustavite.
1 Vklopite napajanje, nato pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [INTVL].
2 Za začetek zajemanja pritisnite gumb REC.
3 Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb REC.
Opombe
• Način snemanja, ki je nastavljen, ko je kamera izklopljena, bo ohranjen ob naslednjem vklopu kamere.
51SI
Se nadaljuje r
zOpombe glede dolgotrajnejšega snemanja
• Pri dolgotrajnejšem snemanju se temperatura kamere zviša. Če preseže določeno raven, se snemanje
samodejno zaustavi.
Počakajte vsaj 10 minut, da temperatura v notranjosti kamere pade pod mejo previsoke
temperature.
• Pri visokih temperaturah okolja se temperatura kamere hitro dvigne.
• Če temperatura fotoaparata naraste, se lahko kakovost slike zmanjša. Priporočamo, da pred
nadaljnjim snemanjem počakate, da se temperatura kamere zniža.
• Površina kamere se lahko segreje. To ne pomeni, da gre za okvaro.
Kazalo
vsebine
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
52SI
Pregledovanje slik
na televizorju
Zaslon
Povežite kamero s priključkom HDMI na televizorju, tako da uporabite kabel micro HDMI
(naprodaj posebej).
Upoštevajte tudi navodila za uporabo televizorja.
1 Izklopite kamero in televizor.
Iskanje postopkov upravljanja
Priključek HDMI
1 V priključek HDMI
Kazalo
vsebine
2 Odprite pokrovček konektorja in povežite kamero s televizorjem prek kabla
micro HDMI (naprodaj posebej).
Kabel micro HDMI
(naprodaj posebej)
2 V priključek HDMI OUT
3 Vhod televizorja nastavite na [HDMI input].
5 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [PLAY], in nato pritisnite gumb ENTER.
6 Pritisnite gumb NEXT, da se prikaže [MP4], [PHOTO] ali [PRO], nato pritisnite
gumb ENTER.
Iskanje
nastavitev
4 Pritisnite gumb NEXT, da vklopite kamero.
Izberite [MP4] za predvajanje filmov v formatu MP4, [PHOTO] za ogled fotografij ali [PRO]
za predvajanje slik XAVC S.
Če želite zaustaviti predvajanje, znova pritisnite gumb ENTER.
Stvarno
kazalo
Opombe
• Povežite priključek micro HDMI kabla micro HDMI (naprodaj posebej) s priključkom HDMI OUT na
kameri.
• Ne povežite izhodnega priključka kamere z izhodnim priključkom drugih naprav, saj lahko pride do
okvare.
• Nekatere naprave morda ne bodo delovale pravilno. Slikovne in zvočne vsebine se morda ne bodo
predvajale.
• Uporabite kabel micro HDMI z logotipom HDMI (naprodaj posebej).
• Priporočena je uporaba odobrenega kabla z logotipom HDMI ali kabla Sony HDMI.
53SI
Se nadaljuje r
z Upravljanje predvajane vsebine
Kazalo
vsebine
• Prikaz prejšnjega/naslednjega posnetka: Pritisnite gumb PREV/NEXT.
• Hitro previjanje nazaj/naprej (samo za filme): Pritisnite in zadržite gumb
PREV/NEXT.
• Začasna zaustavitev (samo za filme): Hkrati pritisnite gumba PREV in
NEXT.
Če v stanju začasne zaustavitve pritisnete in zadržite gumb PREV ali
Gumb PREV
NEXT, omogočite počasno previjanje nazaj/naprej.
Gumb NEXT
• Prilagoditev glasnosti (samo za filme): Hkrati pritisnite ter zadržite gumba
PREV in NEXT.
• Zagon diaprojekcije (samo za fotografije): Hkrati pritisnite gumba PREV in NEXT.
• Zaustavitev predvajanja: Pritisnite gumb ENTER.
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
54SI
Priprava za povezavo s pametnim
telefonom
Nameščanje programske opreme PlayMemories
Mobile™ v pametni telefon
Kazalo
vsebine
Namestite PlayMemories Mobile v pametni telefon. Če ste v pametni telefon že namestili
programsko opremo PlayMemories Mobile, jo posodobite na zadnjo različico.
Najnovejše informacije in podrobnosti o funkcijah o programski opremi PlayMemories Mobile
so na voljo na spodnjem spletnem mestu.
http://www.sony.net/pmm/
Programsko opremo PlayMemories Mobile poiščite v trgovini Google Play in jo namestite.
Iskanje postopkov upravljanja
• Za uporabo funkcij povezave z enim dotikom (NFC) potrebujete Android 4.0 ali novejšo različico.
Programsko opremo PlayMemories Mobile poiščite v trgovini App Store in jo namestite.
Iskanje
nastavitev
• Če uporabljate operacijski sistem iOS, funkcije povezave z enim dotikom (NFC) niso na voljo.
Opombe
Stvarno
kazalo
• Za uporabo funkcij povezave z enim dotikom (NFC) potrebujete pametni telefon ali tablični računalnik
z omogočeno funkcijo NFC.
• Funkcija Wi-Fi, opisana tukaj, morda ne bo delovala v vseh pametnih telefonih in tabličnih računalnikih.
Priprava ID-ja/gesla
• Pripravite nalepko z natisnjenim ID-jem/geslom, ki jo najdete na vodniku za uporabo.
• Če funkcijo povezovanja z enim dotikom uporabljate s pametnim telefonom, ne potrebujete ID-ja/gesla.
zČe izgubite geslo
1
2
3
Povežite kamero z računalnikom, tako da uporabite kabel micro USB (priložen).
Vklopite računalnik.
V računalniku izberite možnost [Computer] t [PMHOME] t [INFO] t [WIFI_INF.TXT] ter
preverite ID uporabnika in geslo.
55SI
Povezovanje
s pametnim
telefonom
Zaslon
z nastavitvami
Priprava za povezavo s pametnim telefonom (stran 55).
1 Na kameri izberite [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [ON] (stran 32).
2 Kamera mora biti v načinu za fotografiranje (stran 51).
Iskanje postopkov upravljanja
MOVIE: filmski način
PHOTO: način fotografije
INTVL: način za intervalno snemanje fotografij
Kazalo
vsebine
Android, ki podpira funkcijo NFC
3 V pametnem telefonu izberite
[Settings], nato izberite [More...]
in preverite, da je funkcija [NFC]
omogočena.
Iskanje
nastavitev
4 S pametnim telefonom se dotaknite
kamere.
Stvarno
kazalo
• Pred tem prekličite funkciji mirovanja in
zaklepa zaslona pametnega telefona.
• Ohranite stik, dokler se programska
oprema PlayMemories Mobile ne zažene
(1-2 sekundi).
• Z
(oznaka N) pametnega telefona se
dotaknite
(oznaka N) kamere. Če na
pametnem telefonu ni
(oznake N), potem
mesto oznake poiščite v navodilih za uporabo
pametnega telefona.
• Če kamere in telefona ni mogoče povezati
s funkcijo NFC, glejte »Android/iPhone ne podpira funkcije NFC« in ju povežite.
Opombe
• Če je možnost načina letenja nastavljena na [ON], funkcija Wi-Fi ni na voljo.
56SI
Se nadaljuje r
zVeč o funkciji NFC
NFC je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo kratkega dosega med različnimi
napravami, kot so mobilni telefoni in oznake IC ipd. Prenos podatkov je poenostavljen,
saj je zanj potreben le stik določenih točk na napravah.
NFC (Near Field Communication) je mednarodni standard za tehnologijo brezžične
komunikacije kratkega dosega.
Android/iPhone ne podpira funkcije NFC
2 Kamera mora biti v načinu za fotografiranje (stran 51).
Kazalo
vsebine
1 Na kameri izberite [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [ON] (stran 32).
MOVIE: filmski način
PHOTO: način fotografije
INTVL: način za intervalno snemanje fotografij
Iskanje postopkov upravljanja
Android
1 Zaženite PlayMemories Mobile.
Iskanje
nastavitev
2 Izberite SSID, ki je naveden na nalepki na teh
navodilih.
Stvarno
kazalo
3 Vnesite geslo, kot je navedeno na nalepki, ki jo
najdete na vodniku za uporabo (samo prvič).
57SI
Se nadaljuje r
iPhone/iPad
1 V pametnem telefonu izberite [Settings],
nato izberite [Wi-Fi] in SSID v kameri.
Kazalo
vsebine
2 Vnesite geslo, kot je navedeno na nalepki, ki jo
najdete na vodniku za uporabo (samo prvič).
Iskanje postopkov upravljanja
3 Potrdite povezavo s SSID, kot je navedeno
na nalepki na teh navodilih.
Iskanje
nastavitev
4 Vrnite se na začetni zaslon in zaženite
programsko opremo PlayMemories Mobile.
Stvarno
kazalo
58SI
Se nadaljuje r
Vzorčni prikaz na zaslonu pametnega telefona
Funkcije daljinskega
upravljanja Wi-Fi
• Za preverjanje vidnega polja
pred in med snemanjem
• Za spremljanje slik med
snemanjem
Nastavitve snemalnega načina
•
[MOVIE]
•
[PHOTO]/[INTVL]
Iskanje postopkov upravljanja
Opombe
• Pametnega telefona ne morete povezati z dvema ali več kamerami hkrati.
• Glede na motnje v krajevnem električnem omrežju ali zmogljivosti pametnega telefona slike v prikazu
v živo morda ne bodo prikazane gladko.
Kazalo
vsebine
Različne
nastavitve
• [SHARE]
• [VMODE]
• [STEDY]
Zagon/zaustavitev snemanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
59SI
Povezovanje z daljinskim
upravljalnikom za prikaz v živo
Z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo (RM-LVR1) lahko upravljate nekatere funkcije
kamere, kot sta npr. preverjanje vidnega kota ali zagon/zaustavitev snemanja na zaslonu
daljinskega upravljalnika za prikaz v živo, medtem ko je kamera nameščena na vaši glavi ali
oddaljenem mestu. Z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo lahko povežete in upravljate
več kamer.
• Pred uporabo posodobite vdelano programsko opremo daljinskega upravljalnika za prikaz v živo na
najnovejšo različico. Če želite več podrobnosti, obiščite spodnjo spletno stran.
www.sony.net/SonyInfo/Support/
1 Vklopite daljinski upravljalnik za prikaz v živo.
Podrobnosti postopka najdete v navodilih za uporabo daljinskega upravljalnika za prikaz
v živo.
2 Na kameri izberite [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [ON] (stran 32).
3 Izberite SSID kamere na daljinskem upravljalniku za prikaz v živo.
Iskanje postopkov upravljanja
Povezovanje daljinskega upravljalnika za prikaz
v živo s kamero
Kazalo
vsebine
Opombe
4 Ko je na zaslonu kamere prikazano [ACPT?], pritisnite gumb ENTER na kameri.
Iskanje
nastavitev
Povezovanje daljinskega upravljalnika za prikaz
v živo z dvema ali več kamerami
Z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo lahko povežete in hkrati uporabljate največ
pet kamer. To je uporabno pri snemanju z več kotov.
Stvarno
kazalo
1 Vklopite daljinski upravljalnik za prikaz v živo.
Podrobnosti postopka najdete v navodilih za uporabo daljinskega upravljalnika za prikaz
v živo.
2 Izberite [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [MULTI] in izberite nastavitev
na kameri.
Ko kamero prvič povežete z daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo, izberite [NEW]. Ko jo
povezujete drugič in pri vseh nadaljnjih povezovanjih, pa izberite [CRRNT] (stran 32).
Se nadaljuje r
60SI
3 Ko je na zaslonu kamere prikazano [AWAIT], registrirajte kamero v daljinskem
upravljalniku za prikaz v živo.
Ko je povezovanje končano, se na zaslonu kamere prikaže [DONE].
Vse kamere povežete tako, da sledite korakoma 2 in 3.
Opombe
• Slik, posnetih s kamero, ni mogoče kopirati v daljinski upravljalnik za prikaz v živo.
• Za povezovanje daljinskega upravljalnika za prikaz v živo z več kamerami uporabite način WPS. Če je
v bližini kamer druga naprava, ki uporablja način WPS, registracija morda ne bo uspela. Če registracija
ne uspe, znova izvedite oba koraka in povežite napravi.
Kazalo
vsebine
zZa preprost prikaz menija [Wi-Fi]
Hkrati pritisnite gumba PREV in NEXT, ko je kamera v načinu
snemanja. To je uporabno pri upravljanju več kamer.
Gumb NEXT
Iskanje postopkov upravljanja
Gumb PREV
zKako pregledovati slike, posnete z več kamerami
Opombe
Stvarno
kazalo
• Kamero povežite s pametnim telefonom ali daljinskim upravljalnikom za prikaz v živo le prek povezave
Wi-Fi in ne prek drugih dostopovnih točk Wi-Fi. Če se odločite, da boste kamero povezali prek druge
dostopovne točke Wi-Fi, je to na vašo lastno odgovornost, saj s tem lahko omogočite nepooblaščen
dostop do vse prenesene vsebine.
Iskanje
nastavitev
Uporabite lahko urejanje več pogledov, ki s programsko opremo PlayMemories Home
prikaže filme, posnete z več kamerami, na enem zaslonu.
61SI
Koristne funkcije pri povezovanju
kamere in računalnika
Programska oprema PlayMemories Home omogoča uvoz filmov in fotografij v računalnik,
kjer jih lahko uporabite na različne načine.
Prenesite programsko opremo s spodnjega naslova URL in jo namestite.
www.sony.net/pm/
Predvajanje
Urejanje
Prikaz filmov s podatki
o sledenju in hitrosti
premikanja.
Iskanje
nastavitev
Preverjanje računalniškega okolja
Iskanje postopkov upravljanja
• Za povezavo kamere in računalnika uporabite kabel micro USB (priložen).
• Funkcije programske opreme PlayMemories Home, ki jih je mogoče uporabiti, se razlikujejo za
računalnike s sistemom Windows in računalnike Mac.
• Podrobnosti o drugih aplikacijah najdete na naslednjem naslovu URL.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Kazalo
vsebine
Uvažanje posnetkov
Informacije o programski opremi računalniškega okolja najdete na spodnjem spletnem mestu.
www.sony.net/pcenv/
Glejte pomoč za programsko opremo PlayMemories Home.
Stvarno
kazalo
O uporabi programske opreme PlayMemories Home
62SI
Priprava računalnika
Namestitev programske opreme PlayMemories
Home
1 Vklopite računalnik.
• Vpišite se kot skrbnik.
• Pred nameščanjem programske opreme zaprite vse aplikacije, ki se izvajajo v računalniku.
www.sony.net/pm/
• Več informacij o namestitvi je na voljo na strani za podporo PlayMemories Home.
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Po koncu namestitve se zažene programska oprema PlayMemories Home.
• Programski opremi PlayMemories Home so lahko
dodane nove funkcije. Povežite kamero z računalnikom,
tudi če je programska oprema PlayMemories Home že
nameščena v računalniku.
Opombe
2 V priključek Multi/
Micro USB
1 V priključek USB
Iskanje
nastavitev
• Kabla micro USB (priložen) ne odstranite iz kamere, dokler
je na računalniškem zaslonu prikazana oznaka, ki pomeni
delovanje kamere ali dostopanje do nje. To lahko povzroči okvaro podatkov.
• Kamero odklopite iz računalnika tako, da kliknete
na pladnju z opravili in nato
(ikono za odklop).
Če uporabljate operacijski sistem Windows Vista, kliknite
na pladnju z opravili.
Iskanje postopkov upravljanja
3 Kamero in računalnik povežite s priloženim
kablom USB.
Kazalo
vsebine
2 Z internetnim brskalnikom v računalniku obiščite naslednje spletno mesto
in namestite programsko opremo PlayMemories Home.
Stvarno
kazalo
63SI
Se nadaljuje r
Prekinitev povezave USB
Windows 7/Windows 8
1 Kliknite
na pladnju z opravili.
2 Kliknite ikono za prekinitev povezave v razdelku
Customize (Po meri).
3 Kliknite napravo, ki jo želite odstraniti.
Ikona za prekinitev povezave
• Odklopite kabel micro USB (priložen).
• Izklopite kamero.
Kazalo
vsebine
Windows Vista
Preden izvedete katerega koli od spodaj navedenih dejanj, upoštevajte navodila v korakih 1–3.
1 Dvokliknite ikono za prekinitev povezave na pladnju z opravili.
(USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 Potrdite izbiro naprave v oknu za potrditev in kliknite [OK].
Opombe
Iskanje
nastavitev
• Ne formatirajte pomnilniške kartice kamere z računalnikom. V nasprotnem primeru kamera ne bo
delovala pravilno.
• Za dostop do kamere prek računalnika uporabljajte programsko opremo PlayMemories Home.
Ne spreminjajte datotek ali map v kameri neposredno prek računalnika. Slikovne datoteke se lahko
poškodujejo ali jih ne bo mogoče predvajati.
• Če s podatki na pomnilniški kartici kamere upravljate prek računalnika, delovanje ni zajamčeno.
• Za uvažanje dolgih filmov ali spremenjenih posnetkov iz kamere v računalnik uporabite programsko
opremo PlayMemories Home. Če uporabite drugo programsko opremo, se posnetki morda ne bodo
pravilno uvozili.
• Če uporabljate računalnik Mac in želite prekiniti povezavo kamere z računalnikom, povlecite ikono
pogona na ikono »Trash« in jo spustite.
Iskanje postopkov upravljanja
2 Kliknite
Stvarno
kazalo
64SI
Odpravljanje težav
Če imate s kamero težave, preizkusite naslednje rešitve.
1 Preverite postavke na straneh 66–70.
2 Izklopite in znova vklopite kamero.
Kazalo
vsebine
3 Obrnite se na prodajalca izdelkov Sony ali na lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony.
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
65SI
Se nadaljuje r
Paket baterij in napajanje
Kamere ni mogoče vklopiti.
• Priklopite napolnjen paket baterij.
• Preverite, ali je paket baterij pravilno vstavljen (stran 13).
Kamera se nenadoma izklopi.
Čas delovanja baterije je kratek.
Kamere ni mogoče polniti.
Iskanje
nastavitev
• Izklopite kamero in vzpostavite povezavo USB.
• Odklopite kabel micro USB (priložen) in ga znova priklopite.
• Uporabite kabel micro USB (priložen).
• Napolnite paket baterij v prostoru s temperaturo 10–30 °C.
• Vklopite računalnik in ga povežite s kamero.
• Preklopite računalnik iz stanja spanja ali mirovanja.
• Povežite kamero neposredno z računalnikom, tako da uporabite kabel micro USB (priložen).
• Povežite kamero z računalnikom z operacijskim sistemom, ki ga podpira kamera.
Iskanje postopkov upravljanja
• Kamero uporabljate v izredno vročem ali hladnem okolju ali zmogljivost baterije ni zadostna. To ne
pomeni, da gre za okvaro.
• Če kamere dalj časa niste uporabljali, lahko zmogljivost baterije izboljšate tako, da jo večkrat
napolnite in izpraznite.
• Ko se razpoložljivi čas delovanja baterije razpolovi, je morda treba zamenjati paket baterij, tudi če ste
ga povsem napolnili. Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Kazalo
vsebine
• Odvisno od temperature kamere in baterije se kamera samodejno izklopi, da ne pride do okvare.
V tem primeru se pred izklopom na zaslonu kamere prikaže sporočilo.
• Če je kamera vklopljena in je nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi, da prepreči praznjenje
paketa baterij. Znova vklopite kamero.
• Če ste v funkciji samodejnega izklopa izbrali možnost [OFF], se kamera ne izklopi samodejno.
Indikator preostale ravni napolnjenosti ne prikazuje pravilne vrednosti.
Stvarno
kazalo
• Do tega pride, če kamero uporabljate v izredno vročem ali hladnem okolju.
• Vrednost, ki jo prikazuje indikator preostale ravni napolnjenosti, in vrednost dejanske napolnjenosti
paketa baterij nista skladni. To težavo odpravite tako, da povsem izpraznite paket baterij in ga znova
napolnite.
• Paket baterij znova povsem napolnite. Če težave ne uspete odpraviti, je paket baterij izrabljen.
Zamenjajte paket baterij z novim.
Pomnilniška kartica
Uporaba pomnilniške kartice ni mogoča.
• Če uporabljate pomnilniško kartico, ki je bila formatirana z računalnikom, jo znova formatirajte
s kamero (stran 43).
66SI
Se nadaljuje r
Zajemanje slik
S kamero ni mogoče zajemati fotografij in filmov.
• Preverite razpoložljivi prostor na pomnilniški kartici.
Posnetkom ni mogoče dodati datuma.
• Kamera ne vključuje funkcije dodajanja datuma posnetkom.
Prikaz posnetkov
Kazalo
vsebine
Posnetkov ni mogoče predvajati.
• Ime mape/datoteke je bilo spremenjeno z računalnikom.
• Priklopite kabel micro HDMI (naprodaj posebej).
Fotografije in filmi se ne prikažejo na zaslonu televizorja.
GPS
Kamera ne prejema signala GPS.
• Dnevnik GPS nastavite na [ON].
• Kamera morda ne more prejemati signala satelitov GPS zaradi ovir.
• Za pravilno triangulacijo informacij o lokaciji odnesite kamero na odprt prostor in jo znova zaženite.
• Dovoljeno odstopanje lahko znaša več sto metrov glede na okoliške zgradbe, šibek signal GPS itd.
Iskanje
nastavitev
Velika napaka informacije o lokaciji.
Iskanje postopkov upravljanja
• Preverite, ali je povezava pravilno vzpostavljena (stran 53).
Triangulacija traja dalj časa, čeprav so upoštevani pomožni podatki GPS.
Stvarno
kazalo
• Nastavitev datuma in časa ni nastavljena ali pa je nastavljeni čas precej zamaknjen. Nastavite pravilni
datum in čas.
• Čas veljavnosti pomožnih podatkov GPS je potekel. Posodobite pomožne podatke GPS.
• Ker se položaji satelitov GPS neprestano spreminjajo, lahko določanje lokacije traja dlje časa ali pa
sprejemnik sploh ne more določiti lokacije, kar je odvisno od lokacije in ure uporabe kamere.
• »GPS« je sistem za določanje geografskega položaja s triangulacijo radijskih signalov satelitov GPS.
Kamere ne uporabljajte na mestih, kjer so radijski signali blokirani ali se odbijajo, kot so npr. senčna
mesta, obkrožena s stavbami ali drevesi itd. Kamero uporabljajte na mestih s prostim pogledom
proti nebu.
Informacije o lokaciji se niso posnele.
• Za uvoz filmov z informacijami o lokaciji GPS v računalnik uporabite programsko opremo
PlayMemories Home.
67SI
Se nadaljuje r
Računalniki
Računalnik ne prepozna kamere.
• Če je raven napolnjenosti baterije nizka, napolnite baterijo.
• Vklopite kamero in jo povežite z računalnikom.
• Uporabite kabel micro USB (priložen).
• Odklopite kabel micro USB (priložen) z računalnika in kamere ter ga nato znova ustrezno priklopite.
• S priključkov USB na računalniku odklopite vse naprave, razen kamere, tipkovnice in miške.
• Povežite kamero z računalnikom neposredno in ne prek zvezdišča USB ali druge naprave.
• Pravilno povežite kamero in računalnik prek povezave USB (stran 63).
Programske opreme PlayMemories Home ni mogoče namestiti.
Kazalo
vsebine
Fotografij in filmov ni mogoče uvoziti.
• Preverite računalniško okolje ali preberite navodila za namestitev programske opreme
PlayMemories Home.
• Zaprite PlayMemories Home in znova zaženite računalnik.
Fotografij in filmov ni mogoče predvajati z računalnikom.
• Obrnite se na proizvajalca računalnika ali programske opreme.
Prenos posnetka traja predolgo.
• Mikrovalovne pečice ali naprave Bluetooth uporabljajo valovno dolžino 2,4 GHz in lahko motijo
komunikacijo. Če uporabljate kamero v bližini takih naprav, jo premaknite stran ali izklopite te
naprave.
Objektiv se zamegli.
• Prišlo je do kondenzacije vlage. Izklopite kamero in počakajte približno pol ure, da vlaga izhlapi.
Stvarno
kazalo
Drugo
Iskanje
nastavitev
Wi-Fi
Iskanje postopkov upravljanja
PlayMemories Home ne deluje pravilno.
Kamera se pri dolgotrajnejši uporabi segreje.
• To ne pomeni, da gre za okvaro.
Prikaz datuma ali časa je napačen.
• Znova nastavite datum in čas (stran 18).
68SI
Opozorilne oznake in sporočila
Če se prikaže katero od spodnjih sporočil, upoštevajte navodila.
• Raven napolnjenosti baterije je nizka. Takoj napolnite paket baterij.
ERROR
• Izklopite in znova vklopite kamero.
• Zvišala se je temperatura kamere. Kamera se lahko samodejno izklopi ali snemanje morda ne bo
mogoče. Postavite kamero na hladno mesto in počakajte, da se temperatura zniža.
• Pri dolgotrajnejšem snemanju se temperatura kamere zviša. V tem primeru prekinite snemanje.
Iskanje postopkov upravljanja
NoIMG
Kazalo
vsebine
HEAT
• Na pomnilniški kartici ni posnetkov, ki jih je mogoče predvajati.
LowPw
• Baterija je prazna.
BATT
Iskanje
nastavitev
• Baterija ni dovolj napolnjena za uporabo kamere.
• Paket baterij dovaja tok, ki presega največji tok praznjenja (pravilno delovanje kamere med uporabo
zunanjega mikrofona ali druge naprave tako ni zajamčeno).
• Ob vklopu kamere je zaznan drugačen paket baterij.
• Zaznan je izrabljen paket baterij.
FULL
• Preostala zmogljivost pomnilniške kartice ne zadostuje za snemanje.
Stvarno
kazalo
MAX
• Doseženo je bilo največje število datotek, ki jih lahko posnamete.
MEDIA
• Pomnilniška kartica ni pravilno vstavljena.
• Pomnilniška kartica je poškodovana.
• Format pomnilniške kartice ni združljiv s to kamero.
• Pomnilniška kartica ne podpira snemanja filmov XAVC S (stran 17).
NoCRD
• Pomnilniška kartica ni vstavljena.
69SI
Se nadaljuje r
NoDSP
• Kamera ni povezana s televizorjem, ko se začne predvajanje.
PLANE
• Če je način letenja nastavljen na [ON], funkcij GPS in Wi-Fi ni mogoče uporabiti (stran 36).
Kazalo
vsebine
Iskanje postopkov upravljanja
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
70SI
Snemalni čas
Predvideno trajanje snemanja in predvajanja
za posamezni paket baterij
Čas snemanja
Približen čas delovanja, če uporabljate popolnoma napolnjen paket baterij.
(enote: minute)
Neprekinjen čas snemanja
HQ
VGA
120 (130)
140 (150)
Običajen čas snemanja
HQ
VGA
60 (65)
85 (90)
Čas predvajanja
Približen čas delovanja, če uporabljate popolnoma napolnjen paket baterij.
Približen čas, kadar predvajate posnetke prek televizorja, povezanega s kablom micro HDMI
(naprodaj posebej).
Iskanje postopkov upravljanja
• Izmerjeni čas pri uporabi kamere pri temperaturi 25 °C. Kamero je priporočeno uporabljati pri
temperaturah 10–30 °C.
• Čas snemanja in predvajanja je krajši, če kamero uporabljate pri nizkih temperaturah.
• Čas snemanja in predvajanja bo morda krajši, odvisno od pogojev snemanja.
• () kaže čas snemanja, če je funkcija daljinskega upravljanja Wi-Fi nastavljena na [OFF].
Kazalo
vsebine
Paket baterij
Kakovost slike
NP-BX1 (priložen)
(enote: minute)
Čas predvajanja
HQ
205
Iskanje
nastavitev
Paket baterij
Kakovost slike
NP-BX1 (priložen)
VGA
210
Predvideni čas snemanja filmov
Povprečje za format MP4
8 GB
35
35
60
40
160
295
Stvarno
kazalo
(Enote: minute)
Kakovost slike
PS
HS120/HS100/HS240/HS200
HQ
SSLOW
STD
VGA
16 GB
32 GB
64 GB
80
160
320
80
160
320
125
250
505
80
165
335
320
650
1305
595
1200
2410
Povprečje za format XAVC S
(Enote: minute)
Hitrost sličic
60p/50p/30p/25p/24p
64 GB
155
• Če je izbrana nastavitev [SSLOW], zgornja vrednost kaže čas snemanja pri snemanju in se razlikuje od
časa predvajanja.
• Kadar uporabljate pomnilniško kartico Sony.
71SI
Se nadaljuje r
Opombe
• Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja, motivov in nastavitev kakovosti slike (stran 20).
• Neprekinjeni čas snemanja filma je približno 13 ur.
V načinu [SSLOW] je približno 3 ure.
Predvideno število posnetih fotografij
(enota: posnetek)
8 GB
1450
3000
6000
12000
Iskanje postopkov upravljanja
• Kadar uporabljate pomnilniško kartico Sony.
• Število posnetih fotografij za prikazano pomnilniško kartico velja za največjo velikost posnetka za vaš
model kamere. Dejansko število posnetih fotografij je med snemanjem prikazano na LCD-zaslonu.
• Število posnetih fotografij za pomnilniško kartico je odvisno od pogojev snemanja.
Kazalo
vsebine
2 M (Intervalno snemanje
fotografij) (16 : 9)
13.5 M (Fotografije)
16 GB
32 GB
64 GB
7700
15500
31000
40000
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
72SI
Paket baterij
Polnjenje paketa baterij
Učinkovita uporaba paketa baterij
• Če se paket baterij hitro izprazni, čeprav indikator označuje visoko raven napolnjenosti, ga znova povsem
napolnite. Indikator preostale ravni napolnjenosti bo po tem pravilno prikazal raven napolnjenosti.
Indikator morda ne bo pravilno prikazal ravni napolnjenosti, če:
– uporabljate kamero dalj časa pri visoki temperaturi,
– kamero s polnim paketom baterij dalj časa ne uporabljate,
– uporabljate izrabljen paket baterij.
• Pred shranjevanjem povsem izpraznite paket baterij in ga shranite na hladno, suho mesto. Zmogljivost
paketa baterij ohranite tako, da ga s kamero povsem napolnite in nato povsem izpraznite vsaj enkrat letno
med shranjevanjem.
• Pri prenašanju ali shranjevanju paketa baterij uporabite plastično vrečko, da preprečite stik s kovinskimi
predmeti, kratek stik, nabiranje umazanije na kontaktih itd.
Stvarno
kazalo
Shranjevanje paketa baterij
Iskanje
nastavitev
Glede preostale ravni napolnjenosti baterije
Iskanje postopkov upravljanja
• Zmogljivost paketa baterij se v okolju z nizkimi temperaturami (manj kot 10 °C) zmanjša. V hladnem
okolju je tako čas delovanja paketa baterij krajši. Daljši čas delovanja paketa baterij zagotovite tako:
shranite paket baterij v žep, da ga segrejete s svojo telesno temperaturo, in ga vstavite v kamero, tik
preden začnete snemati.
• Pogosteje kot uporabljate funkcije predvajanja in hitrega previjanja naprej/nazaj, hitreje se izprazni paket
baterij.
• Ko s kamero ne snemate ali predvajate vsebin, jo izklopite. Paket baterij se v stanju pripravljenosti na
snemanje prazni.
• Priporočamo, da imate pri roki vedno nadomestne pakete baterij, ki zadostujejo za 2- ali 3-kratni
pričakovani čas snemanja, in pred dejanskim snemanjem naredite preizkusne posnetke.
• Če so kontakti paketa baterij umazani, se kamera morda ne bo vklopila ali paket baterij učinkovito
napolnil. V tem primeru previdno očistite paket baterij z mehko krpo.
• Paketa baterij ne izpostavljajte vodi. Paket baterij ni vodoodporen.
Kazalo
vsebine
• Pred prvo uporabo kamere napolnite paket baterij.
• Priporočamo, da paket baterij polnite v prostoru s temperaturo 10–30 °C, dokler se lučka REC/dostop/
CHG (Polnjenje) ne izklopi. Polnjenje paketa baterij pri temperaturah zunaj tega obsega morda ne bo
učinkovito.
• Lučka REC/dostop/CHG (Polnjenje) lahko utripa v teh primerih:
– paket baterij ni pravilno nameščen,
– paket baterij je okvarjen.
• Če je temperatura paketa baterij nizka, paket odstranite in ga postavite v topel prostor.
• Če je temperatura paketa baterij visoka, paket odstranite in ga postavite v hladen prostor.
Življenjska doba paketa baterij
• Življenjska doba paketa baterij je omejena. Zmogljivost baterije se zmanjšuje s časom in večkratno
uporabo. Če se čas delovanja med posameznimi polnjenji bistveno skrajša, je verjetno čas, da staro
baterijo nadomestite z novo.
• Življenjska doba paketa baterij je odvisna od načina njegove uporabe.
73SI
Uporaba kamere v tujini
Barvni sistemi televizorjev
Če si želite posnetke, ustvarjene s kamero, ogledati na televizorju, potrebujete televizor
(ali monitor) s priključkom HDMI in kabel micro HDMI (naprodaj posebej).
Pred snemanjem morate nastaviti [V.SYS] na TV-sistem države ali regije, v kateri si boste
ogledali posnetke. V nadaljevanju je navedeno, v katerih državah in regijah lahko uporabite
sistem [NTSC] ali [PAL].
Barbados, Bermudi, Bolivija, Kanada, Čile, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Dominika, Ekvador,
Salvador, Guam, Gvatemala, Gvajana, Haiti, Honduras, Japonska, Mehika, Mikronezija,
Mjanmar, Nikaragva, Panama, Peru, Filipini, Portoriko, Republika Koreja, Saint Lucia, Samoa,
Surinam, Tajvan, Trinidad in Tobago, Združene države Amerike, Venezuela itd.
Avstralija, Avstrija, Argentina, Belgija, Bolgarija, Brazilija, Kitajska, Hrvaška, Češka, Danska,
Finska, Francija, Francoska Gvajana, Nemčija, Grčija, Hongkong, Madžarska, Indonezija, Iran,
Irak, Italija, Kuvajt, Malezija, Monako, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Paragvaj,
Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Singapur, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Tajska,
Turčija, Ukrajina, Združeno kraljestvo, Urugvaj, Vietnam itd.
Nastavitev območja
Časovna
razlika
Nastavitev območja
GMT
Lizbona, London
+10:00
Melbourne, Sydney
+01:00
Berlin, Pariz
+11:00
Salomonovi otoki
+02:00
Helsinki, Kairo, Istanbul
+12:00
+03:00
Nairobi
Fidži, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
+03:30
Teheran
-11:00
Samoa
+04:00
Abu Dhabi, Baku, Moskva
-10:00
Havaji
+04:30
Kabul
-9:00
Aljaska
+05:00
Karači, Islamabad
-8:00
Los Angeles, Tijuana
+05:30
Kolkata, New Delhi
-7:00
Denver, Arizona
+06:00
Almaty, Daka
-6:00
Chicago, Mexico City
+06:30
Yangon
-5:00
New York, Bogota
Santiago
+07:00
Bangkok, Džakarta
-4:00
+08:00
Hongkong, Singapur, Peking
-3:30
St.John’s
+09:00
Seul, Tokio
-3:00
Brasilia, Montevideo
+09:30
Adelaide, Darwin
-2:00
Fernando de Noronha
-1:00
Azorski otoki, Zelenortski
otoki
Stvarno
kazalo
Časovna
razlika
Iskanje
nastavitev
Časovni pasovi
Iskanje postopkov upravljanja
Države in regije, v katerih si lahko ogledate slike, če je možnost
[V.SYS] nastavljena na [PAL]
Kazalo
vsebine
Države in regije, v katerih si lahko ogledate slike, če je možnost
[V.SYS] nastavljena na [NTSC]
74SI
Previdnostni ukrepi
Kamere ne uporabljajte/shranjujte na spodaj navedenih mestih
Prenašanje
Kazalo
vsebine
• v zelo vročem, hladnem ali vlažnem okolju
V okolju, kot je na primer na soncu parkiran avto, lahko ohišje kamere spremeni obliko, zaradi česar
lahko pride do okvare.
• Mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali viru toplote, niso primerna za shranjevanje.
Ohišje kamere se lahko razbarva ali spremeni obliko, zaradi česar lahko pride do okvare.
• na mestu, izpostavljenem močnim vibracijam
• v bližini močnih magnetnih polj
• na peščenih ali prašnih mestih
Pazite, da pesek ali prah ne preide v notranjost kamere. To lahko povzroči okvaro, ki je v nekaterih
primerih ni mogoče odpraviti.
Če hranite kamero v žepu na zadnji strani hlač ali krila, pazite, da se ne usedete nanjo, ker lahko pride
do okvare ali poškodb kamere.
Iskanje postopkov upravljanja
Zaščita in shranjevanje objektiva
• Obrišite površino objektiva z mehko krpo v naslednjih primerih:
– ko so na površini objektiva prstni odtisi,
– na vročem ali vlažnem mestu,
– ko je objektiv izpostavljen slanemu zraku ob morju.
• Hranite na dobro prezračenem mestu z malo prahu ali umazanije.
• Da preprečite pojavljanje plesni, občasno očistite objektiv, kot je opisano zgoraj.
Površino kamere najprej očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo, nato pa jo obrišite s suho krpo.
Ne uporabljajte spodaj navedenih sredstev, ker lahko poškodujejo površino ohišja.
– Kemični izdelki, kot so razredčilo, bencin, alkohol, čistilne krpe, insekticidi, maže za zaščito pred soncem
in insekti itd.
– Preprečite stik kamere s katerim koli od teh sredstev.
– Izogibajte se dolgotrajnejšemu stiku kamere z gumijastimi ali vinilnimi predmeti.
Kamera je zasnovana za uporabo pri temperaturah od –10 do 40 °C. Snemanje v zelo hladnem ali vročem
okolju s temperaturami zunaj tega obsega ni priporočeno.
Stvarno
kazalo
Delovna temperatura
Iskanje
nastavitev
Čiščenje
Kondenzacija vlage
Če kamero prenesete s hladnega na toplo mesto, se lahko na ohišju in v notranjosti kamere nabere
kondenzacijska vlaga. Kondenzacija vlage lahko povzroči okvaro kamere.
Če pride do kondenzacije vlage
Izklopite kamero in počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Opombe glede kondenzacije vlage
Vlaga se lahko nabere, ko prinesete kamero iz hladnega v topel prostor (ali obratno) ali če uporabljate
kamero v vlažnem okolju, kot je navedeno spodaj.
– Ko prinesete kamero s smučišča v topel prostor.
– Ko prinesete kamero iz klimatiziranega avtomobila ali sobe na prosto, kjer je zelo vroče.
– Ko kamero uporabljate po nevihti ali močnem dežju.
– Ko kamero uporabljate na vročem in vlažnem mestu.
se nadaljuje r
75SI
Kako preprečiti kondenzacijo
Ko prinesete kamero iz hladnega v topel prostor, jo dajte v plastično vrečko in jo dobro zatesnite. Iz vrečke
jo vzemite, ko temperatura v vrečki doseže temperaturo okolice (po približno 1 uri).
Opombe glede dodatne opreme
• Originalna dodatna oprema Sony v nekaterih državah/regijah morda ne bo na voljo.
Opombe glede odlaganja/prenosa pomnilniške kartice
Funkcija GPS
Stvarno
kazalo
• Če se takoj po vključitvi kamere premaknete na drugo mesto, bo morda trajalo več časa, da kamera začne
s triangulacijo, kot če bi ostali na istem mestu.
• Napaka zaradi položaja satelitov GPS
Kamera samodejno določi trenutni položaj s pomočjo triangulacije, ko prejme radijski signal od vsaj treh
satelitov GPS. Triangulacijska napaka satelitov GPS je okrog 10 m. Triangulacijska napaka je lahko večja,
kar je odvisno od okolja lokacije. V tem primeru se vaša dejanska lokacija morda ne ujema z lokacijo
na zemljevidu glede na podatke GPS. Satelite GPS nadzira Ministrstvo za obrambo Združenih držav
Amerike, zato je raven natančnosti lahko namerno spremenjena.
• Napaka med postopkom triangulacije
Kamera pridobiva lokacijske podatke postopoma med triangulacijo. Med pridobivanjem informacij
o lokaciji in zapisom teh informacij na sliko je krajši časovni zamik, zato dejansko mesto snemanja
morda ne bo povsem usklajeno z mestom na zemljevidu glede na podatke GPS.
Iskanje
nastavitev
Napake triangulacije
Iskanje postopkov upravljanja
• Ker se položaji satelitov GPS neprestano spreminjajo, lahko določanje lokacije traja dlje časa ali pa
sprejemnik sploh ne more določiti lokacije, kar je odvisno od lokacije in ure uporabe kamere.
• GPS je sistem, ki določa vaš položaj s pomočjo signalov, ki jih prejme od satelitov. Funkcije GPS v kameri
ne uporabljajte na mestih, kjer so radijski signali blokirani ali se odbijajo, kot so npr. senčna mesta
obkrožena s stavbami ali drevesi itd. Kamero uporabljajte na mestih s prostim pogledom proti nebu.
• Lokacijskih podatkov morda ne bo mogoče posneti na mestih, na katerih radijski signali satelitov GPS ne
dosežejo kamere, kot npr.:
– v tunelih, v zaprtih prostorih ali v senci stavb,
– med visokimi stavbami ali v ozkih ulicah, ki so obdane s stavbami,
– na podzemnih mestih, mestih, ki so obdana z gostimi drevesi, pod mostovi ali na mestih z magnetnimi
polji, kot npr. v bližini visokonapetostnih kablov,
– v bližini naprav, ki ustvarjajo radijske signale v istem frekvenčnem pasu kot kamera: v bližini mobilnih
telefonov s frekvenčnim pasom 1,5 GHz itd.
• Če fotografirate, ko je dnevnik GPS nastavljen na [ON] in te fotografije prenesete v internet, je mesto
zajemanja lahko na voljo tretjim osebam. Da se temu izognete, pred snemanjem nastavite dnevnik GPS
na [OFF].
Kazalo
vsebine
Tudi če izbrišete podatke s pomnilniške kartice ali kartico formatirate s kamero ali računalnikom,
se podatki na pomnilniški kartici morda ne izbrišejo v celoti. Če nameravate pomnilniško kartico predati
drugi osebi, je priporočljivo z nje izbrisati vse podatke z računalniško programsko opremo za brisanje
podatkov. Če nameravate pomnilniško kartico zavreči, se priporoča, da jo fizično uničite.
O omejitvi uporabe GPS
• Funkcijo GPS uporabljajte v skladu s situacijo in predpisi države/regije, v kateri uporabljate kamero.
76SI
Tehnični podatki
Fotoaparat
[System]
[Accessories]
Stvarno
kazalo
Ustrezni standard: IEEE 802.11b/g/n
Frekvenca: 2,4 GHz
Podprti varnostni protokoli:
WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Način dostopa: infrastrukturni način
NFC: skladno z oznakami NFC Forum Type 3 Tag
Iskanje
nastavitev
[Wireless LAN]
Iskanje postopkov upravljanja
Napajanje:
Paket akumulatorskih baterij:
3,6 V (NP-BX1 (priložen))
Priključek Multi/Micro USB: 5 V
Polnjenje USB: DC 5 V, 500 /800 mA
Čas polnjenja:
Prek računalnika
NP-BX1 (priložen): pribl. 245 min
Prek polnilnika AC-UD20 (naprodaj posebej)
NP-BX1 (priložen): pribl. 175 min
Poraba energije: 1,9 W (pri velikosti filma
[1920 × 1080/30p])
Delovna temperatura: –10 °C do +40 °C
Temperatura shranjevanja: –20 °C do +60 °C
Mere: Pribl. 24,2 mm × 46,5 mm × 81,5 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 67 g (samo kamera)
Teža (pri snemanju):
pribl. 92 g (vključno z NP-BX1 (priložen))
Mikrofon: stereo
Zvočnik: Mono
Paket akumulatorskih baterij:
NP-BX1 (priložen)
Največja izhodna napetost: 4,2 V DC
Izhodna napetost: 3,6 V DC
Zmogljivost (najmanj): 4,5 Wh (1240 mAh)
Tip: litij-ionska
Kazalo
vsebine
Video signal
Barve NTSC, standardi EIA
HDTV 1080/60i, specifikacija za 1080/60p
Barve PAL, standardi CCIR
HDTV 1080/50i, specifikacija za 1080/50p
Slikovna naprava:
7,76 mm (tipa 1/2.3)
Senzor Exmor R™ CMOS
Slikovne pike (16 : 9):
Način za intervalno snemanje fotografij:
Enakovredno največ 2 000 000 slikovnim pikam
Način fotografije: Enakovredno največ
13 500 000 slikovnim pikam
Skupaj: Pribl. 18.900.000 slikovnih pik
Efektivno (film, 16 : 9):
Pribl. 13 500 000 slikovnih pik
Efektivno (slika, 16 : 9):
Pribl. 13 500 000 slikovnih pik
Objektiv: Objektiv ZEISS Tessar
F2.8
f = 2,8 mm
Pri pretvorbi v 35 mm fotoaparat
Za filme: 17,1 mm (16 : 9)*
Nastavitev osvetlitve: Samodejna osvetlitev
Format datoteke:
Fotografije: podpira JPEG (DCF 2.0, Exif 2.3,
MPF Baseline)
Filmi: MP4: MPEG-4 AVC/H.264,
XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: MPEG AAC (Pri snemanju filmov MP4),
LPCM (Pri snemanju filmov XAVC S)
Zapisovalni medij:
Pri snemanju filmov MP4:
Medij Memory Stick Micro (Mark2)
kartica microSD (razred 4 ali hitrejši)
Pri snemanju filmov XAVC S:
kartica microSD (razred 10 ali hitrejši)
Najmanjša osvetlitev: 6 lx (luksov)
* Možnost SteadyShot, nastavljena na [OFF]
[Power, general]
Adapter za stojalo
Mere: Pribl. 23,0 mm × 14,0 mm × 48,7 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 12 g
[Input and Output connectors]
Priključek HDMI OUT: Priključek micro-HDMI
Priključek USB: Priključek Multi/Micro USB*:
micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(količinsko shranjevanje)
* Podpira naprave, združljive s priključkom
micro USB.
Priključek mikrofona (stereo)
• Povezava USB je samo izhodna.
(Za uporabnike v Evropi)
77SI
Se nadaljuje r
Iskanje postopkov upravljanja
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
Kazalo
vsebine
Vodotesno ohišje (SPK-AS2)
Mere: Pribl. 35,5 mm × 62,0 mm × 96,0 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 55 g
Tlačna odpornost: Neprekinjeno snemanje
na globini do pet metrov je mogoče 30 minut*.
*Ko je vstavljena kamera.
Prilepni nosilec (VCT-AM1)
Pritrditvena sponka
Mere: Pribl. 43,5 mm × 14,0 mm × 58,5 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 15 g
Ploski prilepni nosilec
Mere: Pribl. 50,0 mm × 12,5 mm × 58,5 mm
(š/v/d, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 14 g
Ukrivljeni prilepni nosilec
Mere: Pribl. 50,0 mm × 16,0 mm × 58,5 mm
(š/v/d, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 16 g
Iskanje
nastavitev
Stvarno
kazalo
78SI
Blagovne znamke
Stvarno
kazalo
Fotoaparat vključuje programsko opremo, za katero veljajo določila licence GNU za splošno javnost
Licenca GNU General Public License (v nadaljevanju »GPL«) ali manjše licence GNU za splošno javnost
Licenca GNU Lesser General Public License (v nadaljevanju »LGPL«).
To pomeni, da imate pravico do dostopa, spreminjanja in nadaljnje distribucije izvorne kode za to
programsko opremo, in sicer v skladu s pogoji licence GPL/LGPL.
Izvorna koda je na voljo v spletu. Prenesete jo lahko s spodnjega spletnega mesta. Pri prenosu izvorne kode
kot model vaše kamere izberite model HDR-AS100V.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Želimo, da se v zvezi z vsebino izvorne kode ne obračate na nas.
Kopije licenc (v angleščini) so shranjene v notranjem pomnilniku kamere.
Vzpostavite povezavo za količinsko shranjevanje med kamero in računalnikom ter preberite datoteke
v mapi »LICENSE« v imeniku »PMHOME«.
Iskanje
nastavitev
O programski opremi, za katero veljajo določila licenc GNU
GPL/LGPL
Iskanje postopkov upravljanja
• Dodatno izboljšajte doživetje pri uporabi izdelka PlayStation 3, tako da prenesete aplikacijo za
PlayStation 3 iz trgovine PlayStation Store (kjer je na voljo).
• Za uporabo aplikacije za PlayStation 3 morate to aplikacijo prenesti, poleg tega pa potrebujete račun
PlayStation Network. Na voljo je v območjih, kjer je na voljo PlayStation Store.
Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljena v tem priročniku, na splošno blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke svojih razvijalcev ali proizvajalcev. Vendar oznaki ™ in ® v tem priročniku
morda nista opisani.
Kazalo
vsebine
• Memory Stick in
sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki podjetja Sony Corporation.
• Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
• Microsoft, Windows in Windows Vista so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
• Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Inc. v ZDA in drugih državah.
• Intel, Pentium in Intel Core so blagovne znamke podjetja Intel Corporation v ZDA in drugih državah.
• Adobe, logotip Adobe in Adobe Acrobat so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe
Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.
• Logotip microSDXC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.
• Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in
v drugih državah.
• iPhone in iPad sta blagovni znamki družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah.
• iOS je zaščitena blagovna znamka podjetja Cisco Systems, Inc.
• Android in Google Play sta zaščiteni blagovni znamki družbe Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi PROTECTED SET-UP so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi.
• » « in »PlayStation« sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Sony Computer Entertainment Inc.
79SI
Stvarno kazalo
A
L
A.OFF ............................................................................................ 38
LANG ............................................................................................ 40
LAPSE ........................................................................................... 25
B
Barvne nastavitve.................................................................... 26
BEEP............................................................................................... 39
COLOR ......................................................................................... 26
CONFG ........................................................................................ 31
M
MOVIE ......................................................................................... 51
N
Način letenja ............................................................................. 36
Način za intervalno snemanje fotografij .................. 51
Čas snemanja filmov ............................................................ 71
Način za nastavitev kakovosti slike ............................. 20
Časovna koda/uporabniški bit ....................................... 28
Napajanje USB ......................................................................... 37
Nastavitev datuma in časa ................................................ 18
Nastavitev jezika ..................................................................... 40
Daljinski upravljalnik IR .................................................... 30
Nastavitev poletnega časa.................................................. 19
Daljinski upravljalnik za prikaz v živo ...................... 60
Nastavitve ......................................................................................9
Daljinsko upravljanje Wi-Fi ............................................ 32
Nastavitve konfiguracije .................................................... 31
DATE ............................................................................................. 18
NEXT, gumb ............................................................................. 10
Dnevnik GPS ............................................................................. 34
NFC ................................................................................................ 57
DST ................................................................................................. 19
O
Odpravljanje težav ................................................................. 65
ENTER (izbira menija), gumb ....................................... 10
Opozorilna sporočila ........................................................... 69
F
P
FLIP ................................................................................................ 23
Paket baterij ............................................................................... 73
Flip................................................................................................... 23
Pametni telefon ................................................................. 55, 56
Formatiranje .............................................................................. 43
PHOTO ........................................................................................ 51
FORMT ........................................................................................ 43
PLANE .......................................................................................... 36
Stvarno
kazalo
E
Iskanje
nastavitev
D
Iskanje postopkov upravljanja
Č
Kazalo
vsebine
C
Lučka za REC (snemanje)/dostop/CHG
(polnjenje) .................................................................... 14, 51
PLAY.............................................................................................. 53
G
Polnjenje ...................................................................................... 14
GPS.................................................................................................. 34
Ponastavitev nastavitev....................................................... 42
Gumb REC ................................................................................. 51
Pregledovanje
Filmi ....................................................................................... 53
I
Fotografija........................................................................... 53
Intervalno snemanje fotografij ....................................... 25
Preklapljanje med sistemoma NTSC/PAL ............. 41
INTVL ........................................................................................... 51
PREV, gumb .............................................................................. 10
IR-RC ............................................................................................. 30
Priključek HDMI OUT ...................................................... 53
K
Kopiranje ..................................................................................... 33
Priključek Multi/Micro USB ........................................... 63
Prizor ............................................................................................. 24
PRO ................................................................................................ 27
80SI
Se nadaljuje r
R
RESET ........................................................................................... 42
S
Samodejni izklop .................................................................... 38
SCENE .......................................................................................... 24
Sestavni deli ............................................................................... 11
SteadyShot .................................................................................. 22
STEDY .......................................................................................... 22
Stikalo REC HOLD (zaklep) ............................................ 51
Število posnetih fotografij ................................................. 72
Kazalo
vsebine
Š
T
U
USB ................................................................................................. 14
USBPw .......................................................................................... 37
V
Iskanje postopkov upravljanja
TC/UB ........................................................................................... 28
V.SYS ............................................................................................. 41
W
Wi-Fi .............................................................................................. 56
Iskanje
nastavitev
VMODE ....................................................................................... 20
Z
Zajemanje posnetkov
Fotografija ........................................................................... 51
Zvočni signal ............................................................................. 39
Stvarno
kazalo
Filmi ....................................................................................... 51
X
XAVC S ........................................................................................ 27
81SI
Download PDF