Sony | HDR-AZ1 | Sony HDR-AZ1 Mini aktivna videokamera s povezavo Wi-Fi® in vodotesnim ohišjem Vodnik za pomoč

Digitalna videokamera HD
HDR-AZ1/RM-LVR2V
O uporabi
Preberite najprej
Sestavni deli
Sestavni deli kamere [1]
Sestavni deli daljinskega upravljalnika [2]
Zaslon
Zaslon kamere [3]
Zaslon daljinskega upravljalnika Live-View (enkratna povezava) [4]
Zaslon daljinskega upravljalnika Live-View (večkratna povezava) [5]
Uvod
Pregled priloženih elementov
Pregled priloženih elementov [6]
Priprava na uporabo
Priprava na uporabo [7]
Priprava kamere
Vstavljanje/odstranjevanje paketa baterij kamere [8]
Polnjenje paketa baterij kamere [9]
Vstavljanje/odstranjevanje pomnilniške kartice kamere [10]
Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabite v kameri [11]
Vklop/izklop kamere [12]
Priprava daljinskega upravljalnika Live-View
Polnjenje daljinskega upravljalnika Live-View [13]
Nameščanje pasu na daljinski upravljalnik Live-View [14]
Vklop/izklop daljinskega upravljalnika Live-View [15]
Spreminjanje nastavitev datuma in časa z daljinskim upravljalnikom Live-View [16]
Pomožni podatki GPS [17]
Povezovanje daljinskega upravljalnika Live-View s kamero (enkratna
povezava)
Preverjanje načina povezave kamere [18]
Preverjanje načina povezave daljinskega upravljalnika Live-View [19]
Povezovanje daljinskega upravljalnika Live-View z eno kamero [20]
Vzpostavljanje ustrezne povezave [21]
Povezovanje daljinskega upravljalnika Live-View z več kamerami
(večkratna povezava)
Povezovanje daljinskega upravljalnika Live-View z več kamerami [22]
Ponastavitev podatkov o povezavi registriranih kamer [23]
Povezovanje kamere s pametnim telefonom
Nameščanje aplikacije v pametni telefon [24]
Preverjanje ID-ja/gesla [25]
Uporaba funkcij enega dotika za povezovanje s pametnim telefonom Android, ki
ima omogočeno funkcijo NFC [26]
Povezava s pametnim telefonom Android [27]
Povezava z napravo iPhone [28]
Druge priprave (uporaba dodatne opreme)
Uporaba adapterja za stojalo [29]
Uporaba vodotesnega ohišja (SPK-AZ1) [30]
Uporaba prilepnega nosilca [31]
Zajemanje posnetkov
Snemanje filmov ali fotografiranje
Stikalo REC HOLD (zaklep) [32]
Funkcija zaklenjenih gumbov daljinskega upravljalnika Live-View [33]
Preklapljanje med načini zajemanja posnetkov [34]
Način filma [35]
Način fotografije [36]
Način za intervalno fotografiranje [37]
Dolgotrajno snemanje [38]
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
Seznam nastavitvenih elementov
Seznam nastavitvenih elementov [39]
Nastavitve filma
Nastavitev kakovosti slike [40]
SteadyShot [41]
Obračanje (filmi) [42]
Prizor (filmi) [43]
Barvne nastavitve [44]
Format snemanja filmov [45]
Nastavitve fotografij
Obračanje (fotografije) [46]
Prizor (fotografije) [47]
Neprekinjeno fotografiranje [48]
Interval neprekinjenega fotografiranja [49]
Samosprožilec [50]
Nastavitve intervalnega fotografiranja
Obračanje (intervalno fotografiranje) [51]
Prizor (intervalno fotografiranje) [52]
Časovni zamik [53]
Nastavitve povezovanja naprav
Nastavitev časovne kode/uporabniškega bita [54]
Daljinski upravljalnik IR [55]
Preklapljanje med sistemoma NTSC/PAL [56]
Samodejni izklop [57]
Zvočni signal [58]
Format [59]
Nastavitve daljinskega upravljalnika
Vrtenje zaslona [60]
Svetlost zaslona [61]
Nastavitev datuma in časa [62]
Ponastavitev nastavitev [63]
Različica [64]
Način povezave [65]
Nastavitev GPS [66]
Letalski način [67]
Ponastavitev omrežnih nastavitev za večkratno povezavo [68]
Pregledovanje
Pregledovanje
Predvajanje z uporabo daljinskega upravljalnika Live-View [69]
Preklapljanje med zaslonom kamere in daljinskega upravljalnika Live-View
Preklapljanje načina povezave kamere [70]
Preklapljanje LCD-zaslona daljinskega upravljalnika Live-View [71]
Brisanje
Brisanje [72]
Pretakanje filmov v živo
Pretakanje v živo s kamero (povezava v živo)
Pretakanje v živo [73]
Priprava na pretakanje v živo [74]
Izvedba pretakanja v živo [75]
Računalnik
Program Action Cam Movie Creator
Uporabne funkcije programa Action Cam Movie Creator [76]
Preverjanje računalniškega okolja [77]
Namestitev programa Action Cam Movie Creator [78]
Prekinitev povezave z računalnikom (Windows 7/Windows 8) [79]
Prekinitev povezave z računalnikom (Windows Vista) [80]
Uvažanje pomožnih podatkov GPS
Pomožni podatki GPS [81]
Drugo
Predvideno trajanje snemanja in predvajanja pri uporabi paketa baterij
kamere
Predvideno trajanje snemanja pri uporabi paketa baterij kamere [82]
Predvideno trajanje predvajanja pri uporabi paketa baterij kamere [83]
Čas snemanja, število fotografij, ki jih lahko posnamete na pomnilniško
kartico
Predviden neprekinjeni čas snemanja filmov [84]
Predvideno število fotografij, ki jih lahko posnamete [85]
Opombe o uporabi
Opombe o upravljanju kamere in daljinskega upravljalnika Live-View [86]
Kondenzacija vlage [87]
Vzdrževanje in shranjevanje [88]
Opombe o dodatni opremi [89]
Opombe o odlaganju/prenosu pomnilniške kartice [90]
Paketi baterij kamere in daljinskega upravljalnika Live-View [91]
Omejitve pretakanja v živo s kamero [92]
Funkciji GPS in Wi-Fi pri distribuciji [93]
Omrežna povezava [94]
Sočasno pretakanje v živo z več kamerami [95]
Vpliv stanja linije [96]
Povezava pretakanja v živo [97]
Čas neprekinjene distribucije [98]
Omejitev povezave [99]
LCD-zaslon daljinskega upravljalnika Live-View [100]
Vodoodpornost daljinskega upravljalnika Live-View [101]
GPS [102]
Odlaganje daljinskega upravljalnika Live-View [103]
Uporaba kamere v tujini
Uporaba kamere v tujini [104]
Seznam časovnih razlik med večjimi svetovnimi mesti [105]
Tehnični podatki
Kamera [106]
Daljinski upravljalnik Live-View [107]
Blagovne znamke
Blagovne znamke [108]
Opombe glede licenc
Programska oprema, za katero veljajo določila licenc GNU GPL/LGPL [109]
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Kaj lahko naredim, da odpravim težavo? [110]
Paket baterij in napajanje kamere
Kamere ni mogoče vklopiti [111]
Kamera se nenadoma izklopi [112]
Čas delovanja baterije je kratek [113]
Kamere ni mogoče polniti [114]
Indikator preostale ravni napolnjenosti kamere ne prikazuje pravilne vrednosti
[115]
Pomnilniška kartica
Funkcij z uporabo pomnilniške kartice ni mogoče izvajati [116]
Fotografiranje
S kamero ni mogoče fotografirati [117]
Slikam ni mogoče dodati datuma [118]
Ogled slik
Slik ni mogoče predvajati [119]
Računalniki
Računalnik ne prepozna kamere [120]
Slik ni mogoče uvoziti [121]
Programa Action Cam Movie Creator ni mogoče namestiti [122]
Program Action Cam Movie Creator ne deluje pravilno [123]
Slik ni mogoče predvajati z računalnikom [124]
Wi-Fi
Prenos slike traja predolgo [125]
Drugo
Objektiv se zamegli [126]
Kamera in baterija se segrevata [127]
Prikaz datuma ali časa je napačen [128]
Daljinski upravljalnik Live-View
Daljinskega upravljalnika Live-View ni mogoče vklopiti [129]
Daljinskega upravljalnika Live-View ni mogoče polniti [130]
Indikator preostale ravni napolnjenosti daljinskega upravljalnika Live-View ne
prikazuje pravilne vrednosti [131]
Signala GPS ni mogoče sprejeti [132]
Velika napaka informacije o lokaciji [133]
Triangulacija traja dalj časa, čeprav so upoštevani pomožni podatki GPS [134]
Informacije o lokaciji se niso posnele [135]
Vprašanja in odgovori
Kamera
Kamere ni mogoče vklopiti [136]
Čas delovanja baterije je kratek [137]
Daljinski upravljalnik Live-View
Daljinski upravljalnik Live-View se nenadoma izklopi [138]
Daljinskega upravljalnika Live-View ni mogoče povezati s kamero prek povezave
Wi-Fi [139]
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
Prikaz na daljinskem upravljalniku Live-View
01-01/02-02 [140]
01-02 [141]
01-03/01-04 [142]
03-01/03-02 [143]
02-01 [144]
04-03 [145]
05-01 [146]
05-02 [147]
05-03 [148]
04-04 [149]
10-01 [150]
Koda, ki se začne s črko E ali C [151]
[1] O uporabi
Preberite najprej
Sestavni deli kamere
Sestavni deli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Lučka POWER/CHG (polnjenje)
Stikalo REC HOLD
Gumb REC (film/fotografija)
Lučka REC (rdeča)/lučka LIVE (modra)
Sveti (rdeče): med snemanjem
Utripa (rdeče): prišlo je do napake
Sveti (modro): med pretakanjem v živo
Počasi utripa (modro): med pretakanjem v živo (prisotno je občinstvo)
Objektiv
Mikrofon
Odprtina za adapter za stojalo
(oznaka N)
NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega polja) je mednarodni standard za
tehnologijo brezžične komunikacije kratkega dosega.
Zvočnik
Daljinski sprejemnik IR
Zaslon
Gumb ON/OFF
Gumb Wi-Fi
Pokrovček konektorja (USB)
Priključek Multi/Micro USB
Podpira naprave, združljive s priključkom Micro USB.
Gumb RESET
Reža za pomnilniško kartico
Pokrov za pomnilniško kartico
REC/lučka za dostop
Zaklepni vzvod pokrova baterije
Trak za izmet baterije
Območje za shranjevanje baterije
Pokrov paketa baterij
Oznaka SSID
[2] O uporabi
Preberite najprej
Sestavni deli
Sestavni deli daljinskega upravljalnika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Gumb MENU
Gumb DISP
Antena GPS
Gumb REC/ENTER
Lučka REC/Wi-Fi
LCD-zaslon
Gumb DOWN
Gumb UP
Lučka CHG (polnjenje)
Gumb RESET (ponastavi)
Priključek Multi/Micro USB
Zaklepni vzvod
Pokrovček konektorja (USB)
Gumb ON/OFF
Zanka za pas
[3] O uporabi
Preberi najprej
Zaslon kamere
Zaslon
V nadaljevanju so opisane ikone, ki so prikazane na zaslonu kamere.
1. Indikator ravni napolnjenosti baterije
Ko se baterija prazni, se indikator premika v desno smer.
2. Indikator opozorila pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica ni vstavljena (sveti)
Pomnilniška kartica je polna (sveti)
Napaka na pomnilniški kartici (utripa):
Vstavljena je pomnilniška kartica, ki ni združljiva s kamero.
Priključek pomnilniške kartice je umazan.
Pomnilniška kartica je poškodovana.
Pomnilniška kartica je vstavljena v napačni smeri.
3. Kazalnik nastavitev povezave Wi-Fi
Če je povezava Wi-Fi nastavljena na enkratno povezavo
Če je povezava Wi-Fi nastavljena na večkratno povezavo
Če je povezava Wi-Fi nastavljena na povezavo v živo
Če je povezava Wi-Fi nastavljena na OFF
[4] O uporabi
Preberite najprej
Zaslon
Zaslon daljinskega upravljalnika Live-View (enkratna
povezava)
Spodaj opisane ikone so prikazane na LCD-zaslonu daljinskega upravljalnika med
enkratno povezavo.
Zaslon ure
1 Indikator zaklenjenih gumbov
2 GPS/letalski način
Ikona letalskega načina
bo prikazana, če je letalski način nastavljen na
možnost ON. Ikona GPS bo prikazana, če je letalski način nastavljen na OFF.
Ikona GPS se spremeni glede na to, ali je GPS nastavljen na ON/OFF ali glede na
moč prejemanja signala GPS.
3 Indikator napolnjenosti baterije daljinskega upravljalnika
Ko se baterija prazni, se indikator premika v desno smer.
4 Zaslon ure
Prikaz Live-View
5 Prikaz snemalnega načina
6 Indikator ravni napolnjenosti baterije
7 Opozorilni indikator za pomnilniško kartico/
ikona za povečevanje temperature
Ko se prikaže oznaka
, zaustavite snemanje filma.
Če kamera preneha snemati zaradi temperature, jo izklopite in nekaj minut pustite
mirovati. Znova začnite snemati šele, ko se temperatura v kameri popolnoma
zniža.
8 Indikator preklapljanja snemalnega načina
9 Ikona REC
Med snemanjem filma je prikazana ikona
, med fotografiranjem je prikazana
ikona
, med intervalnim fotografiranjem pa je prikazana ikona
.
[5] O uporabi
Preberite najprej
Zaslon
Zaslon daljinskega upravljalnika Live-View (večkratna
povezava)
Spodaj opisane ikone so prikazane na LCD-zaslonu daljinskega upravljalnika v
načinu večkratne povezave.
1 Prikaz snemalnega načina/ikona REC
Prikazana sta snemalni način in stanje snemanja povezane kamere. Položaj
oranžnega kazalca označuje, kateri prikaz Live-View kamere je izbran.
Med snemanjem slik je na zgornji desni strani zaslona snemalnega načina
prikazana ikona REC.
2
Ikona za povečanje temperature
Ko se prikaže oznaka
, zaustavite snemanje filma.
Če kamera preneha snemati zaradi temperature, jo izklopite in nekaj minut pustite
mirovati. Znova začnite snemati šele, ko se temperatura v kameri popolnoma
zniža.
3 Indikator napolnjenosti baterije daljinskega upravljalnika
Ko se baterija prazni, se indikator premika v desno smer.
[6] O uporabi
Uvod
Pregled priloženih elementov
Pregled priloženih elementov
Preverite, ali imate spodnje priložene elemente. Številka v oklepajih označuje količino
priloženih elementov.
Kamera (1)
Kabel Micro USB (1)
Daljinski upravljalnik Live-View (RM-LVR2V) (1)
Paket akumulatorskih baterij (NP-BY1) (1)
Vodotesno ohišje (SPK-AZ1) (1)
Pritrditvena sponka (1)
Ploski prilepni nosilec (1)
Ukrivljeni prilepni nosilec (1)
Adapter za stojalo (1)
Komplet natisnjene dokumentacije
[7] O uporabi
Uvod
Priprava na uporabo
Priprava na uporabo
V nadaljevanju je povzeto, kaj je treba pripraviti vnaprej. Za več podrobnosti si oglejte
vsak element.
Kamera
Vstavljanje paketa baterij v kamero
Vstavite paket baterij, pri čemer se prepričajte, da je baterija pravilno obrnjena.
Polnjenje paketa baterij kamere
Preverite, ali je kamera izklopljena, in priključite kabel micro USB (priložen) v
vklopljen računalnik.
Vstavljanje pomnilniške kartice v kamero
Vstavite pomnilniško kartico v kamero, pri čemer se prepričajte, da je kartica pravilno
obrnjena.
Vklop kamere
Pritisnite gumb ON/OFF na kameri.
Filme lahko posnamete tako, da pritisnete gumb REC na kameri.
Daljinski upravljalnik
Polnjenje daljinskega upravljalnika
Preverite, ali je daljinski upravljalnik izklopljen, in priključite kabel micro USB
(priložen) v vklopljen računalnik.
Vklop daljinskega upravljalnika
Pritisnite gumb ON/OFF na daljinskem upravljalniku.
Nastavitev datuma in časa z daljinskim upravljalnikom
Ko prvič vklopite daljinski upravljalnik, se prikaže zaslon za nastavitev datuma in
časa. Ko je nastavitev datuma in časa končana, uporabite daljinski upravljalnik.
Povezovanje kamere in daljinskega upravljalnika Live-View prek povezave WiFi
Nastavitev kamere z daljinskim upravljalnikom Live-View
[8] O uporabi
Uvod
Priprava kamere
Vstavljanje/odstranjevanje paketa baterij kamere
Vstavljanje/odstranjevanje paketa baterij kamere
Vstavljanje paketa baterij
1. Odprite pokrov.
Zaklepni vzvod potisnite v smeri OPEN.
Odprite pokrov iz smeri .
2. Vstavite paket baterij.
Če je trak za izmet baterije shranjen pod baterijo, baterije morda ne bo
mogoče odstraniti. Poleg tega lahko to povzroči vdor vode.
1 Poravnajte oznako
baterije z isto oznako kamere.
2 Paket baterij namestite na trak za izmet baterije in ga vstavite.
3 Vstavite paket baterij, pri čemer poravnate oznako
na bateriji z oznako na
kameri in usmerite natisnjeno stran, kot je prikazano na sliki.
3. Zaprite pokrov
Varno zaprite pokrov in potisnite zaklepni vzvod v položaj LOCK. Prepričajte
se, da rumena oznaka na zaklepnem vzvodu ni več vidna in da je pokrov
varno zaprt. Dvakrat preverite, da ni trak za izmet baterije preščipnjen v
pokrovu ali da ne štrli iz pokrova. Če v pokrov prodre tuja snov, kot je pesek,
se lahko opraska tesnilo, zaradi česar lahko v kamero prodre voda.
4. Odstranite paket baterij
Odprite pokrov baterije in izvlecite trak za izmet baterije ter odstranite paket
baterij.
[9] O uporabi
Uvod
Priprava kamere
Polnjenje paketa baterij kamere
Polnjenje kamere z računalnikom.
1. Preverite, ali je napajanje kamere nastavljeno na OFF.
Polnjenje ni mogoče, če je kamera vklopljena. Če želite izklopiti kamero,
pritisnite in držite gumb ON/OFF, dokler lučka POWER ne ugasne.
2. S kablom micro USB (priložen) povežite kamero in vklopljen računalnik.
1 Med polnjenjem sveti oranžno
2 Kabel micro USB (priložen)
3. Med polnjenjem baterije kamero izključite iz računalnika.
Baterija je (povsem) napolnjena, ko se prižge lučka POWER/CHG
(napajanje).
Čas polnjenja*1 paketa baterij NP-BY1 (priložen) je takšen:
Polnjenje prek računalnika: pribl. 2 h 25 min.
Polnjenje prek AC-UD10*2 (naprodaj posebej): pribl. 2 h 5 min.
*1 Čas, potreben za napolnitev povsem izpraznjenega paketa baterij pri temperaturi 25 °C.
V nekaterih okoliščinah ali pogojih lahko polnjenje traja dlje.
*2 Hitro polnjenje omogoča napajalnik USB AC-UD10 (naprodaj posebej). Za povezovanje
s polnilnikom uporabite kabel micro USB (priložen).
Opomba
S to kamero lahko uporabljate le baterijo tipa Y.
Med polnjenjem baterije mora biti kamera izklopljena.
Med povezovanjem kamere in računalnika ne uporabljajte sile. Tako lahko
poškodujete kamero ali računalnik.
Če kamero povežete s prenosnim računalnikom, ki ni priključen na vir napajanja,
se akumulator prenosnega računalnika lahko hitro izprazni. Kamera naj ne bo
predolgo povezana z računalnikom.
Polnjenje paketa baterij ali povezovanje s prirejenimi ali ročno izdelanimi
računalniki ni zagotovljeno. Polnjenje morda ne bo delovalo pravilno, odvisno od
vrste uporabljene naprave USB.
Delovanje z vsemi računalniki ni zajamčeno.
Če kamere ne nameravate uporabljati dalj časa, baterijo napolnite vsakih 6–12
mesecev, da ohranite njeno zmogljivost.
Namig
Preverjanje preostale ravni napolnjenosti baterije
Indikator preostale ravni napolnjenosti se prikaže v levem zgornjem delu zaslona.
Raven napolnjenosti, ki jo prikazuje indikator, v nekaterih okoliščinah morda ni
pravilna.
Indikator prikaže pravilno raven napolnjenosti po približno eni minuti.
[10] O uporabi
Uvod
Priprava kamere
Vstavljanje/odstranjevanje pomnilniške kartice kamere
V nadaljevanju je opisano, kako vstavite/odstranite pomnilniško kartico.
1. Vstavite pomnilniško kartico, tako da se zaskoči.
Kartica microSD: vstavite jo s potiskano stranjo, obrnjeno navzgor .
Medij Memory Stick Micro™ (Mark2): vstavite ga v smeri strani s priključki
.
1 Kartica microSD/microSDHC/microSDXC
2 Medij Memory Stick Micro (Mark2)
Pravilno vstavite pomnilniško kartico, pri čemer mora biti ta ustrezno
obrnjena.
Vstavite pravilno usmerjeno pomnilniško kartico neposredno v kamero, saj je
ta sicer ne bo prepoznala.
2. Zaprite pokrov.
3. Odstranite pomnilniško kartico
Odprite pokrov pomnilniške kartice in nato rahlo potisnite pomnilniško kartico.
Opomba
Delovanje z vsemi pomnilniškimi karticami ni zajamčeno.
Preverite, ali je pomnilniška kartica pravilno obrnjena. Če jo napačno obrnjeno na
silo vstavite v režo, se lahko poškodujeta tako kartica in reža kot tudi slikovni
podatki na kartici.
Če želite zagotoviti stabilno delovanje pomnilniške kartice, priporočamo, da vsako
pomnilniško kartico pred prvo uporabo formatirate s to kamero.
Upoštevajte, da se s formatiranjem izbrišejo vsi podatki na pomnilniški kartici. Teh
podatkov ni mogoče obnoviti.
Izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov in jo shranite v računalnik ali na
drugo mesto za shranjevanje.
V režo pomnilniške kartice vstavljajte le pomnilniške kartice ustrezne velikosti. V
nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
Pri vstavljanju ali odstranjevanju pomnilniške kartice pazite, da kartica ne izskoči
in pade na tla.
Pred začetkom snemanja ustvarite preizkusni posnetek, da preverite, ali kamera
pravilno deluje.
Če izklopite kamero oziroma odstranite pomnilniško kartico, ko lučka za
dostop/REC sveti, lahko poškodujete pomnilniško kartico. Izdelajte varnostno
kopijo pomembnih podatkov in jo shranite v računalnik ali na drugo mesto za
shranjevanje.
Pri uporabi preverite naslednje:
da so pokrov priključka, pomnilniška kartica in pokrov paketa baterij dobro zaprti;
da z nobenim pokrovom ni priščipnjena kakršna koli tuja snov.
Če pokrovi niso dobro zaprti ali v pokrov prodre tuja snov, lahko v kamero prodre
voda.
[11] O uporabi
Uvod
Priprava kamere
Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabite v kameri
V kameri lahko uporabite pomnilniške kartice, navedene v nadaljevanju.
Pri snemanju filmov v formatu XAVC S uporabite kartico SDXC, ki je hitrejša
od razreda 10.
Medij Memory Stick Micro (Mark2)*1
Pomnilniška kartica microSD*2
Pomnilniška kartica microSDHC*2
Pomnilniška kartica microSDXC*2
*1
V tem vodniku za pomoč se uporablja izraz »Memory Stick Micro«.
*2
V tem vodniku za pomoč se uporablja izraz »kartica microSD«.
Opomba
Delovanje z vsemi pomnilniškimi karticami ni zajamčeno.
Kamera zajamčeno deluje pri delovni temperaturi od –5 do 40 °C. Vendar je
zajamčena delovna temperatura odvisna od vrst pomnilniških kartic. Več
informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena pomnilniški kartici.
Slik, shranjenih v pomnilniški kartici microSDXC, ni mogoče uvoziti ali predvajati v
računalnikih ali napravah AV, ki ne podpirajo sistema exFAT* (prek povezave
USB). Preden povežete napravo, preverite, ali podpira sistem exFAT. Če kamero
povežete z napravo, ki ne podpira sistema exFAT, se lahko prikaže poziv za
formatiranje pomnilniške kartice. V tem primeru ne formatirajte pomnilniške
kartice, sicer bodo izbrisani vsi podatki.
*
exFAT je datotečni sistem, ki ga uporabljajo pomnilniške kartice microSDXC.
[12] O uporabi
Uvod
Priprava kamere
Vklop/izklop kamere
Vklopite kamero.
1. Pritisnite gumb ON/OFF.
Za začetek snemanja pritisnite gumb REC na kameri, da vklopite kamero.
Izklop kamere
Če želite izklopiti kamero, znova pritisnite gumb ON/OFF.
Preverite, ali je lučka POWER izklopljena, tako da pritisnete gumb ON/OFF.
[13] O uporabi
Uvod
Priprava daljinskega upravljalnika Live-View
Polnjenje daljinskega upravljalnika Live-View
Daljinski upravljalnik polnite prek računalnika.
1. Preverite, ali je napajanje daljinskega upravljalnika nastavljeno na OFF.
2. S kablom micro USB (priložen) povežite daljinski upravljalnik in vklopljen
računalnik.
Lučka CHG (polnjenje) daljinskega upravljalnika zasveti oranžno in polnjenje
se začne.
Lučka CHG (polnjenje) ugasne, ko je postopek polnjenja končan.
Čas polnjenja*1 paketa baterij daljinskega upravljalnika je takšen:
Prek računalnika: pribl. 4 h 5 min.
Prek napajalnika AC-UD10*2: pribl. 2 h 55 min.
*1 Čas, potreben za napolnitev povsem izpraznjenega paketa baterij pri temperaturi 25 °C. V
nekaterih okoliščinah ali pogojih lahko polnjenje traja dlje.
*2 Hitro polnjenje omogoča napajalnik USB AC-UD10 (naprodaj posebej). Za povezovanje s
polnilnikom uporabite kabel micro USB (priložen).
Opomba
Daljinski upravljalnik lahko polnite tudi, kadar ni povsem izpraznjen. Tudi če
daljinski upravljalnik ni povsem napolnjen, lahko uporabljate delno napolnjen
paket baterij.
Ko je daljinski upravljalnik vklopljen, se napaja, vendar se ne polni.
Zmogljivost daljinskega upravljalnika ohranite tako, da ga povsem napolnite in
nato povsem izpraznite vsaj enkrat letno med shranjevanjem. Daljinski
upravljalnik hranite v hladnem prostoru z nizko vsebnostjo vlage.
Namig
Preverjanje preostale ravni napolnjenosti baterije
Indikator preostale ravni napolnjenosti se prikaže v desnem zgornjem delu LCDzaslona.
Raven napolnjenosti, ki jo prikazuje indikator, v nekaterih okoliščinah morda ni
pravilna.
Indikator prikaže pravilno raven napolnjenosti po približno 30 sekundah.
Če se paket baterij hitro izprazni, čeprav indikator označuje visoko raven
napolnjenosti, znova povsem napolnite daljinski upravljalnik. Indikator preostale
ravni napolnjenosti bo nato pravilno prikazal raven napolnjenosti. Upoštevajte, da
raven napolnjenosti morda ne bo prikazana pravilno, če daljinski upravljalnik
uporabljate dalj časa pri visokih temperaturah okolja ali če je daljinski upravljalnik
že popolnoma napolnjen.
[14] O uporabi
Uvod
Priprava daljinskega upravljalnika Live-View
Nameščanje pasu na daljinski upravljalnik Live-View
Namestite pas na daljinski upravljalnik.
1. Daljinski upravljalnik postavite na osnovno ploščo ter speljite pas skozi zanko za
pas na daljinskem upravljalniku in osnovni plošči, kot je prikazano na sliki , in
ga nato pritrdite, kot je prikazano na sliki .
Dolžino pasu lahko prilagodite glede na položaj pritrdil
in
.
2. Za pritrditev daljinskega upravljalnika na svojo roko daljinski upravljalnik nosite
tako, da bo LCD-zaslon vzporedno s hrbtno stranjo roke, gumb REC/ENTER
pa obrnjen proti prstom. Speljite pas skozi
Po pritrditvi
premaknite
, kot je prikazano levo spodaj.
, da pokrijete konec
.
Opomba
Nepravilna namestitev pasu lahko povzroči poškodbe.
Na sprednjem delu daljinskega upravljalnika je vgrajena antena GPS. Če daljinski
upravljalnik namestite tako, da je stran, ki bi morala biti zgoraj, spodaj, lahko
določanje položaja traja dolgo ali pa položaja ne bo mogoče določiti.
Kadar daljinski upravljalnik namestite na desno zapestje, obračanje zaslona v
nastavitvah daljinskega upravljalnika nastavite na ON.
Kadar daljinski upravljalnik uporabljate na roki, morate priloženo osnovno ploščo
in pas vedno pravilno pritrditi.
Pazite, da vam pri odpenjanju pasu daljinski upravljalnik ne pade na tla.
[15] O uporabi
Uvod
Priprava daljinskega upravljalnika Live-View
Vklop/izklop daljinskega upravljalnika Live-View
Vklopite/izklopite daljinski upravljalnik.
1. Pokrov priključka daljinskega upravljalnika mora biti zaprt.
Trdno zaprite pokrov priključka, tako da rumena oznaka pod zaklepnim
vzvodom ni več vidna.
Če v pokrov priključka prodre tuja snov, kot je pesek, se lahko opraska
tesnilo, zaradi česar lahko v daljinski upravljalnik prodre voda.
2. Pritisnite gumb ON/OFF na daljinskem upravljalniku.
Ko prvič vklopite daljinski upravljalnik, se prikaže zaslon za nastavitev
datuma in časa.
Izklop daljinskega upravljalnika
Če želite izklopiti daljinski upravljalnik, znova pritisnite gumb ON/OFF.
[16] O uporabi
Uvod
Priprava daljinskega upravljalnika Live-View
Spreminjanje nastavitev datuma in časa z daljinskim
upravljalnikom Live-View
Ko prvič vklopite daljinski upravljalnik ali če posodobite programsko opremo, se
prikaže zaslon za nastavitev datuma in časa. Ko je nastavitev datuma in časa
končana, uporabite daljinski upravljalnik.
1. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeni
element, in nato pritisnite gumb REC/ENTER.
Spodaj opisani elementi so prikazani na LCD-zaslonu daljinskega
upravljalnika.
GMT+0.0: nastavitev območja
: nastavitev poletnega časa
Y-M-D/M-D-Y/M(ang.)-D-Y/D-M-Y: format datuma in časa
Y-M-D: nastavitev datuma
00:00: nastavitev časa
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN, da izberete datum, in nato pritisnite gumb
REC/ENTER na daljinskem upravljalniku, da nastavite datum in čas.
Preklapljate lahko tudi z elementi MENU na daljinskem upravljalniku. Glejte
nastavitev datuma in časa.
[17] O uporabi
Uvod
Priprava daljinskega upravljalnika Live-View
Pomožni podatki GPS
Čas pridobivanja informacij o lokaciji funkcije GPS je mogoče skrajšati s pomožnimi
podatki GPS. Če je priložen daljinski upravljalnik RM-LVR2V povezan z
računalnikom in je internetna povezava vzpostavljena s programom Action Cam
Movie Creator, je mogoča samodejna posodobitev pomožnih podatkov GPS.
Časa pridobivanja informacij o lokaciji funkcije GPS ni mogoče skrajšati, če
nastavitev datuma in časa ni nastavljena ali če je nastavljeni čas precej
prestavljen.
Če čas veljavnosti pomožnih podatkov GPS poteče, ni mogoče skrajšati časa do
začetka snemanja informacij o lokaciji.
[18] O uporabi
povezava)
Uvod
Povezovanje daljinskega upravljalnika Live-View s kamero (enkratna
Preverjanje načina povezave kamere
Preden daljinski upravljalnik in kamero povežete prek omrežja Wi-Fi, lahko preverite,
kakšen je način povezave v tej kameri. Nastavitev Wi-Fi za kamero, ki jo povezujete
z daljinskim upravljalnikom Live-View, lahko preklapljate tako, da pritisnete gumb
Wi-Fi na kameri.
Tukaj preverite, ali je način povezave kamere nastavljen na enkratno povezavo.
1. Vklopite kamero.
2. Preverite, ali je na zaslonu kamere prikazana oznaka
Če oznaka
oznaka
.
ni prikazana ali je nad oznako
prikazana
, pritiskajte gumb Wi-Fi, dokler ni prikazana le oznaka
.
[19] O uporabi
povezava)
Uvod
Povezovanje daljinskega upravljalnika Live-View s kamero (enkratna
Preverjanje načina povezave daljinskega upravljalnika
Live-View
Preden daljinski upravljalnik in kamero povežete prek omrežja Wi-Fi, preverite, ali je
način povezave daljinskega upravljalnika nastavljen na enkratno povezavo.
1. Vklopite daljinski upravljalnik
2. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku, da izberete
(način
povezave) v meniju
(nastavitve daljinskega upravljalnika), nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Preverite, ali je izbrana možnost
(enkratna povezava), nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
Če je izbrana možnost
(večkratna povezava), preklopite na
možnost
(enkratna povezava).
[20] O uporabi
povezava)
Uvod
Povezovanje daljinskega upravljalnika Live-View s kamero (enkratna
Povezovanje daljinskega upravljalnika Live-View z eno
kamero
Če eno kamero in daljinski upravljalnik povežete prek omrežja Wi-Fi, lahko preprosto
upravljate vse funkcije kamere.
1. Vklopite kamero.
2. Pritisnite gumb Wi-Fi na kameri, da nastavite kamero na
povezava).
(enkratna
3. Vklopite daljinski upravljalnik.
4. Na LCD-zaslonu daljinskega upravljalnika se prikaže zaslon naprave Wi-Fi za
izbiro nastavitvenih možnosti. Z gumbom UP ali gumbom DOWN izberite SSID
kamere, s katero se želite povezati, in nato pritisnite gumb REC/ENTER.
Če SSID ni prikazan, preverite, ali je nastavitev Wi-Fi kamere nastavljena na
enkratno povezavo.
Izberite SSID, ki je naveden na nalepki na hrbtni strani pokrova paketa baterij
kamere.
5. Pritisnite in držite gumb Wi-Fi kamere, ko zaslišite zvočni signal.
Kamera in daljinski upravljalnik preklopita v stanje čakanja na potrditev Wi-Fi.
Ko zaslišite pisk z dolgim intervalom, pritisnite in zadržite gumb Wi-Fi. Sliši
se pisk s kratkim intervalom in vzpostavljanje povezave se zaključi.
Prikaz na LCD-zaslonu daljinskega upravljalnika preklopi v prikaz Live-View,
lučka REC/Wi-Fi daljinskega upravljalnika pa zasveti modro.
Opomba
Niz [DIRECT-] je izpuščen iz imena besedilnega niza SSID kamere, ko se prikaže
na LCD-zaslonu daljinskega upravljalnika.
Slik, posnetih s kamero, ni mogoče kopirati v daljinski upravljalnik.
Kamero povežite s pametnim telefonom ali daljinskim upravljalnikom le prek
povezave Wi-Fi in ne prek drugih dostopovnih točk Wi-Fi. Če se odločite, da
boste kamero povezali z drugimi dostopovnimi točkami Wi-Fi, to storite na vašo
lastno odgovornost. S tem lahko omogočite nepooblaščen dostop in prestrezanje
prenesene vsebine.
[21] O uporabi
povezava)
Uvod
Povezovanje daljinskega upravljalnika Live-View s kamero (enkratna
Vzpostavljanje ustrezne povezave
Če kamere in daljinskega upravljalnika ne morete povezati prek omrežja Wi-Fi, lahko
poskusite naslednje:
Preverite, ali je način povezave kamere in daljinskega upravljalnika nastavljen na
enkratno povezavo. Če za način povezave kamere in daljinskega upravljalnika ni
izbrana enkratna povezava, spremenite način povezave in ponovno vzpostavite
povezavo.
[22] O uporabi
Uvod
(večkratna povezava)
Povezovanje daljinskega upravljalnika Live-View z več kamerami
Povezovanje daljinskega upravljalnika Live-View z več
kamerami
Z daljinskim upravljalnikom lahko povežete in hkrati upravljate največ pet kamer.
1. Vklopite kamero.
2. Pritisnite gumb Wi-Fi na kameri, da preklopite na večkratno povezavo.
3. Vklopite daljinski upravljalnik.
4. Pritisnite gumb MENU, da izberete
(način povezave) v meniju
(nastavitev daljinskega upravljalnika) in nato izberite
(večkratna
povezava).
5. Pritisnite gumb MENU, da izberete
(registracija naprave).
Na LCD-zaslonu daljinskega upravljalnika bo prikazan zaslon za registracijo
naprave, pri čemer kamera in daljinski upravljalnik preklopita v stanje
čakanja na večkratno povezavo.
6. Pritisnite in držite gumb Wi-Fi na kameri.
Ko kamera daljinskemu upravljalniku pošlje zahtevo za povezavo, se
predvaja zvočni signal.
7. Pritisnite gumb OK, prikazan na LCD-zaslonu daljinskega upravljalnika.
Ko je povezava vzpostavljena, LCD-zaslon daljinskega upravljalnika preklopi
na prikaz Live-View.
8. Če želite povezati dodatno kamero, ponovite postopek od 1. koraka dalje.
Opomba
Kamero registrirajte, preden se stanje pripravljenosti povezave kamere prekliče.
Funkcija upravljanja več kamer je na voljo samo pri združljivih kamerah.
Ko upravljate kamero, ki ne podpira funkcije upravljanja več kamer, nastavite
daljinski upravljalnik na
(enkratna povezava).
Slik, posnetih s kamero, ni mogoče kopirati v daljinski upravljalnik.
Za povezovanje daljinskega upravljalnika z več kamerami uporabite način WPS.
Če je v bližini kamer druga naprava, ki uporablja način WPS, registracija morda
ne bo uspela. Če registracija ne uspe, znova izvedite oba koraka in povežite
napravi.
Kamero povežite s pametnim telefonom ali daljinskim upravljalnikom le prek
povezave Wi-Fi in ne prek drugih dostopovnih točk Wi-Fi. Če se odločite, da
boste kamero povezali z drugimi dostopovnimi točkami Wi-Fi, to storite vašo
lastno odgovornost. S tem lahko omogočite nepooblaščen dostop in prestrezanje
prenesene vsebine.
[23] O uporabi
Uvod
(večkratna povezava)
Povezovanje daljinskega upravljalnika Live-View z več kamerami
Ponastavljanje podatkov o povezavi registriranih kamer
Funkcija je na voljo samo, če je daljinski upravljalnik nastavljen na večkratno
povezavo.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku, da izberete
(ponastavitev omrežnih nastavitev) v meniju
(nastavitev daljinskega
upravljalnika).
Izberite možnost
, da ponastavite omrežne nastavitve. Če želite
ponastavitev preklicati, izberite možnost
.
[24] O uporabi
Uvod
Povezovanje kamere s pametnim telefonom
Nameščanje aplikacije v pametni telefon
V pametni telefon namestite aplikacijo PlayMemories Mobile. Če ste v pametni
telefon že namestili aplikacijo PlayMemories Mobile, jo posodobite na zadnjo
različico.
Najnovejše informacije in podrobnosti o funkcijah aplikacije PlayMemories Mobile so
na voljo na spodnji spletni strani:
http://www.sony.net/pmm/
Android OS
V storitvi Google Play poiščite aplikacijo PlayMemories Mobile in jo namestite.
Za uporabo funkcij povezave z enim dotikom (NFC) potrebujete Android 4.0 ali
novejšo različico.
iOS
V storitvi App Store poiščite aplikacijo PlayMemories Mobile in jo namestite.
Funkcije povezave z enim dotikom (NFC) niso na voljo za iOS.
Opomba
Za uporabo funkcij povezave z enim dotikom (NFC) potrebujete pametni telefon ali
tablični računalnik z omogočeno funkcijo NFC.
Delovanje funkcije Wi-Fi, opisane v tem vodniku za pomoč, ni zagotovljeno za vse
pametne telefone in tablične računalnike.
Načini upravljanja in prikazni zasloni aplikacije se lahko v prihodnjih nadgradnjah
aplikacije spremenijo brez predhodnega obvestila.
[25] O uporabi
Uvod
Povezovanje kamere s pametnim telefonom
Preverjanje ID-ja/gesla
Preverite ID/geslo, ki ste ga uporabili za povezovanje kamere s pametnim telefonom.
Preverite geslo na nalepki (nalepka SSID) na hrbtni strani pokrova paketa baterij.
Če funkcijo povezovanja z enim dotikom uporabljate s pametnim telefonom, ne
potrebujete ID-ja/gesla.
1. Oznaka SSID
Če se nalepka odlepi ali je nečitljiva, lahko svoj ID uporabnika in geslo prikličete z
naslednjim postopkom.
1. V kamero vstavite napolnjen paket baterij.
2. Kamero povežite z računalnikom, tako da uporabite kabel micro USB (priložen).
3. Pritisnite gumb ON/OFF za vklop kamere.
4. V računalniku izberite možnost [Computer] > [PMHOME] > [INFO] >
[WIFI_INF.TXT] ter potrdite ID uporabnika in geslo.
[26] O uporabi
Uvod
Povezovanje kamere s pametnim telefonom
Uporaba funkcij enega dotika za povezovanje s pametnim
telefonom Android, ki ima omogočeno funkcijo NFC
Če kamero povežete s pametnim telefonom, jo lahko upravljate s pametnim
telefonom in s priloženim daljinskim upravljalnikom.
1. Vklopite kamero.
2. Pritisnite gumb Wi-Fi na kameri, da se prikaže
(enkratna povezava).
3. V pametnem telefonu izberite [Settings] in nato [More...], da označite funkcijo
[NFC] ali [Reader/Writer].
4. S pametnim telefonom se dotaknite kamere.
Pred tem prekličite funkciji mirovanja in zaklepa zaslona pametnega telefona.
Ohranite stik (1 do 2 sekundi), dokler se aplikacija PlayMemories Mobile ne
zažene.
Z oznako (oznaka N) pametnega telefona se dotaknite oznake
N) na stranskem delu kamere.
(oznaka
Nekateri pametni telefoni z elektronsko denarnico podpirajo funkcijo NFC. Za
podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.
Če kamere in pametnega telefona ni mogoče povezati prek funkcije NFC, ju
povežite po metodi, opisani v poglavju »Povezava pametnega telefona
Android« (povezava brez uporabe funkcije NFC).
Opomba
Pametnega telefona ne morete povezati z več kamerami hkrati.
Glede na krajevno električno omrežje ali zmogljivost pametnega telefona bo prikaz
slik v živo morda moten.
Če je možnost letalskega načina na daljinskem upravljalniku nastavljena na [ON],
funkcija Wi-Fi ni na voljo.
Namig
O funkciji NFC
NFC je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo kratkega dosega med
različnimi napravami, kot so mobilni telefoni in oznake IC ipd. Prenos podatkov je
poenostavljen, saj je zanj potreben le stik določenih točk. NFC (komunikacija s
tehnologijo bližnjega polja) je mednarodni standard za tehnologijo brezžične
komunikacije kratkega dosega.
[27] O uporabi
Uvod
Povezovanje kamere s pametnim telefonom
Povezovanje s pametnim telefonom Android
Če kamero povežete s pametnim telefonom, jo lahko upravljate s pametnim
telefonom in s priloženim daljinskim upravljalnikom.
Če kamera in telefon nista povezana s funkcijo NFC, ju nastavite po naslednjih
korakih.
1. Vklopite kamero.
2. Pritisnite gumb Wi-Fi na kameri, da se prikaže
(enkratna povezava).
3. Zaženite aplikacijo PlayMemories Mobile v pametnem telefonu.
4. Izberite SSID, ki je natisnjen na nalepki na hrbtni strani pokrova paketa baterij.
5. Vnesite geslo na nalepki na hrbtni strani pokrova paketa baterij (samo ob prvi
uporabi).
Opomba
Pametnega telefona ne morete povezati z več kamerami hkrati.
Glede na krajevno električno omrežje ali zmogljivost pametnega telefona bo prikaz
slik v živo morda moten.
[28] O uporabi
Uvod
Povezovanje kamere s pametnim telefonom
Povezovanje z napravo iPhone
Če kamero povežete z napravo iPhone, jo lahko upravljate z napravo iPhone in s
priloženim daljinskim upravljalnikom.
1. V napravi iPhone odprite meni [Settings] ter nato izberite možnost [Wi-Fi] in
SSID kamere.
2. Vnesite geslo na nalepki na hrbtni strani pokrova paketa baterij (samo ob prvi
uporabi).
3. Potrdite povezavo s SSID na pritrjeni nalepki.
4. Vrnite se na začetni zaslon in zaženite aplikacijo PlayMemories Mobile.
Opomba
Naprave iPhone ne morete povezati z več kamerami hkrati.
Glede na krajevno električno omrežje ali zmogljivost naprave iPhone bo prikaz slik
v živo morda moten.
[29] O uporabi
Uvod
Druge priprave (uporaba dodatne opreme)
Uporaba adapterja za stojalo
Če na kamero priključite adapter za stojalo, lahko nanjo priključite dodatno opremo
brez uporabe vodotesnega ohišja. Poleg tega lahko odprete/zaprete pokrovček
konektorja priključka Multi/Micro USB. To omogoča priključitev kamere na računalnik
ali napravo USB, medtem ko je priključen adapter za stojalo.
Če želite več podrobnosti o adapterju za stojalo, obiščite to spletno stran:
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
[30] O uporabi
Uvod
Druge priprave (uporaba dodatne opreme)
Uporaba vodotesnega ohišja (SPK-AZ1)
Če kamero vstavite v vodotesno ohišje, lahko filme snemate pod vodo/ob vodi.
Če želite več podrobnosti o vodoodpornem ohišju, obiščite to spletno stran:
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
[31] O uporabi
Uvod
Druge priprave (uporaba dodatne opreme)
Uporaba prilepnega nosilca
Prilepni nosilec se uporablja za pričvrstitev vodotesnega ohišja ali adapterja za
stojalo na element, ki ga želite uporabiti.
Prilepni nosilec je splošen izraz za pritrditveno sponko, ploski prilepni nosilec in
ukrivljeni prilepni nosilec. Kamero namestite v vodotesno ohišje ali pričvrstite
adapter za stojalo, preden jo pritrdite na nosilec.
Če želite več podrobnosti o prilepnem nosilcu, obiščite to spletno stran:
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
[32] O uporabi
Zajemanje posnetkov
Snemanje filmov ali fotografiranje
Stikalo REC HOLD (zaklep)
Z gumbom REC lahko preprečite neželeno upravljanje.
Stikalo potisnite v smeri [HOLD], da zaklenete gumb REC. Če želite stikalo sprostiti,
ga pomaknite v prvotni položaj.
Pred snemanjem sprostite stikalo.
Če kamero zaklenete med snemanjem, »snemanje ne bo prekinjeno*«.
Če kamero zaklenete, ko ste končali s snemanjem, »bo kamera še naprej
zaustavljena*«.
*
Če želite spremeniti nastavitev, sprostite stikalo.
1 Stikalo REC HOLD (zaklep)
2 Gumb REC
3 Lučka REC/lučka LIVE
[33] O uporabi
Zajemanje posnetkov
Snemanje filmov ali fotografiranje
Funkcija zaklenjenih gumbov daljinskega upravljalnika
Live-View
Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku, povezanem s kamero, in ga držite
vsaj 2 sekundi, da vklopite funkcijo zaklenjenih gumbov.
V načinu zaklenjenih gumbov se na LCD-zaslonu daljinskega upravljalnika prikaže
. Gumb REC, gumb DISP, gumb UP in gumb DOWN na daljinskem
upravljalniku so onemogočeni.
Če želite funkcijo zaklepanja gumbov preklicati, pritisnite gumb MENU na daljinskem
upravljalniku in ga držite vsaj 2 sekundi ali pritisnite gumb ON/OFF, da izklopite
daljinski upravljalnik.
Opomba
Funkcija zaklepanja gumbov je na voljo samo, če je daljinski upravljalnik s kamero
povezan prek omrežja Wi-Fi. Če daljinski upravljalnik ni povezan, funkcije
zaklepanja gumbov ne morete uporabljati.
Funkcije zaklepanja gumbov ni mogoče uporabljati, ko so prikazani elementi
menija MENU.
Ko povezavo Wi-Fi med daljinskim upravljalnikom in kamero prekinete, je funkcija
zaklepanja gumbov preklicana.
[34] O uporabi
Zajemanje posnetkov
Snemanje filmov ali fotografiranje
Preklapljanje med načini zajemanja
Med načini zajemanja lahko preklapljate tako, da pritisnete gumb UP/DOWN na
LCD-zaslonu daljinskega upravljalnika.
Ikona načina zajemanja bo prikazana na zgornji levi strani zaslona.
Ikone načinov zajemanja so navedene spodaj.
Način filma: omogoča snemanje filmov.
Način fotografije: omogoča fotografiranje.
Način intervalnega fotografiranja: nadaljuje fotografiranje v rednih intervalih.
Namig
Preklopite med načini zajemanja z uporabo elementov menija MENU.
Način zajemanja lahko preklopite tudi z elementi menija MENU na daljinskem
upravljalniku. Postopek preklapljanja z elementi menija MENU je opisan spodaj.
Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku, da med elementi nastavitev izberete
(način zajemanja). Želeni način zajemanja lahko preklapljate tako, da
pritisnete gumb UP/DOWN na LCD-zaslonu daljinskega upravljalnika.
[35] O uporabi
Zajemanje posnetkov
Snemanje filmov ali fotografiranje
Način filma
Snemajte filme.
1. Pritisnite gumb ON/OFF za vklop kamere.
2. Potisnite in spustite stikalo REC HOLD na kameri.
Če ste spustili REC HOLD na kameri, nadaljujte s 3. korakom.
3. Način zajemanja lahko preklopite na
(način filma) tako, da pritisnete gumb
UP/DOWN na daljinskem upravljalniku.
4. Za začetek snemanja pritisnite gumb REC na kameri ali daljinskem
upravljalniku.
Lučka REC/Wi-Fi na daljinskem upravljalniku ne sveti več modro, ampak
rdeče.
Zaustavitev snemanja
Ponovno pritisnite gumb REC na kameri ali daljinskem upravljalniku.
Lučka REC/Wi-Fi na daljinskem upravljalniku ne sveti več rdeče, ampak modro.
Opomba
Slik ni mogoče predvajati na kameri. Za predvajanje slik potrebujete priloženi
daljinski upravljalnik ali pametni telefon, ki ima nameščeno aplikacijo
PlayMemories Mobile.
Pri dalj časa trajajočem snemanju se lahko temperatura kamere dvigne do točke,
na kateri se snemanje samodejno zaustavi.
Nastavitev načina snemanja je privzeto nastavljena na način filma. Za snemanje
PHOTO/INTVL potrebujete priloženi daljinski upravljalnik ali pametni telefon, ki
ima nameščeno aplikacijo PlayMemories Mobile.
Način snemanja, ki je nastavljen, ko je kamera izklopljena, bo ohranjen ob
naslednjem vklopu kamere.
[36] O uporabi
Zajemanje posnetkov
Snemanje filmov ali fotografiranje
Način fotografije
Fotografiranje
1. Pritisnite gumb ON/OFF za vklop kamere.
2. Način zajemanja lahko preklopite na
(način fotografije) tako, da pritisnete
gumb UP/DOWN na daljinskem upravljalniku.
3. Za začetek snemanja pritisnite gumb REC na kameri ali daljinskem
upravljalniku.
Opomba
Slik ni mogoče predvajati na kameri. Za predvajanje slik potrebujete priloženi
daljinski upravljalnik ali pametni telefon, ki ima nameščeno aplikacijo
PlayMemories Mobile.
Pri dalj časa trajajočem snemanju se lahko temperatura kamere dvigne do točke,
na kateri se snemanje samodejno zaustavi.
Način snemanja, ki je nastavljen, ko je kamera izklopljena, bo ohranjen ob
naslednjem vklopu kamere.
[37] O uporabi
Zajemanje posnetkov
Snemanje filmov ali fotografiranje
Način intervalnega fotografiranja
Ko začnete snemati, kamera še naprej fotografira v rednih intervalih, dokler
snemanja ne zaustavite.
1. Pritisnite gumb ON/OFF za vklop kamere.
2. Način zajemanja lahko preklopite na
(intervalno fotografiranje) tako, da
pritisnete gumb UP/DOWN na daljinskem upravljalniku.
3. Za začetek snemanja pritisnite gumb REC na kameri ali daljinskem
upravljalniku.
Zaustavitev snemanja
Pritisnite gumb REC na kameri ali daljinskem upravljalniku.
Lučka REC/Wi-Fi na daljinskem upravljalniku ne sveti več rdeče, ampak modro.
Opomba
Slik ni mogoče predvajati na kameri. Za predvajanje slik potrebujete priloženi
daljinski upravljalnik ali pametni telefon, ki ima nameščeno aplikacijo
PlayMemories Mobile.
Pri dalj časa trajajočem snemanju se lahko temperatura kamere dvigne do točke,
na kateri se snemanje samodejno zaustavi.
Način snemanja, ki je nastavljen, ko je kamera izklopljena, bo ohranjen ob
naslednjem vklopu kamere.
[38] O uporabi
Zajemanje posnetkov
Snemanje filmov ali fotografiranje
Dolgotrajnejše snemanje
Pri dolgotrajnejšem snemanju je treba upoštevati naslednje opombe.
Pri dolgotrajnejšem snemanju se temperatura kamere zviša. Če temperatura
preseže določeno raven, se snemanje samodejno ustavi. Kamere vsaj 10 minut
ne vklapljajte, da se temperatura v njeni notranjosti spusti na varno raven.
Pri visokih temperaturah okolja se temperatura kamere hitro dvigne.
Če temperatura fotoaparata naraste, se lahko kakovost slike zmanjša.
Priporočamo, da pred nadaljnjim snemanjem počakate, da se temperatura
kamere zniža.
Površina kamere se lahko segreje zaradi uporabe, kar je običajno.
[39] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
nastavitvenih elementov
Seznam
Seznam nastavitvenih elementov
Preverite lahko, ali bodo prikazani nastavitveni elementi in trenutni nastavitveni
elementi, ter spreminjate nastavitve tako, da pritisnete gumb MENU na daljinskem
upravljalniku, ko sta kamera in daljinski upravljalnik povezana prek funkcije Wi-Fi.
Izberete lahko nastavitev med naslednjimi elementi.
Prekini povezavo
Prekine povezavo Wi-Fi in se vrne na zaslon za izbiranje naprave Wi-Fi.
Registracija naprave *6
Registrira kamero, da se poveže z daljinskim upravljalnikom z večkratno
povezavo.
Način predvajanja *2
Predvaja in izbriše slike z daljinskim upravljalnikom.
Način zajemanja posnetkov
Preklaplja med filmom/fotografijo/intervalno fotografijo.
Nastavitveni elementi kamere*2
Spodaj navedene elemente lahko nastavite v načinu filma.
Nastavitve filma
Nastavitev kakovosti slike: nastavite ločljivost slike in hitrost sličic za snemanje
filmov.
SteadyShot: vključite funkcijo zmanjšanja tresenja kamere.
Obračanje: snemajte na glavo obrnjeno sliko.
Prizor: nastavite kakovost slike, primerno za prizor.
Barvne nastavitve: nastavite barvni odtenek slik.
Format snemanja filmov: s to funkcijo se izbere format snemanja filmov.
Spodaj navedene elemente lahko nastavite v načinu fotografije.
Nastavitve fotografij
Obračanje: snemajte na glavo obrnjeno sliko.
Prizor: nastavite kakovost slike, primerno za prizor.
Neprekinjeno fotografiranje: nastavite neprekinjeno fotografiranje (način
fotografiranja).
Interval neprekinjenega fotografiranja *3: nastavite interval
neprekinjenega fotografiranja za hitro neprekinjeno fotografiranje in fotografiranje
premikajočih se objektov z dolgo osvetlitvijo.
Samosprožilec: nastavite samosprožilec.
Spodaj navedene elemente lahko nastavite v načinu za intervalno fotografiranje.
Nastavitev intervalnega fotografiranja
Obračanje: snemajte na glavo obrnjeno sliko.
Prizor: nastavite kakovost slike, primerno za prizor.
Časovni zamik: nastavite časovni zamik za intervalno fotografiranje.
Nastavitveni elementi za povezovanje naprav*2
Nastavitve povezovanja naprav
Nastavitev časovne kode/uporabniškega bita*4: izberete lahko nastavitev
funkcije časovne kode/uporabniškega bita.
Daljinski upravljalnik IR: nastavite infrardeči daljinski upravljalnik RMT-845
(naprodaj posebej).
Preklapljanje med sistemoma NTSC/PAL: izberite nastavitev glede na
televizijski sistem države ali regije, kjer uporabljate kamero.
Samodejni izklop: nastavite, da se kamera samodejno izklopi.
Zvočni signal: nastavite zvočni signal na možnost ON/OFF.
Format*3: brisanje vseh slik na pomnilniški kartici in obnovitev
začetnega stanja pomnilniške kartice.
Nastavitveni elementi na daljinskem upravljalniku
Nastavitve daljinskega upravljalnika
Vrtenje zaslona: spremenite usmeritev LCD-zaslona in gumbov
UP/DOWN daljinskega upravljalnika.
Svetlost zaslona: s to funkcijo se nastavi svetlost LCD-zaslona daljinskega
upravljalnika.
Nastavitev datuma in časa: nastavite lahko leto/mesec/dan in regijo.
Ponastavitev nastavitev: ponastavite vsako nastavitveno vrednost daljinskega
upravljalnika na privzeto vrednost.
Različica: omogoča prikaz različice programske opreme daljinskega
upravljalnika.
Način povezave*1, *5: nastavite število kamer, povezanih z daljinskim
upravljalnikom.
Nastavitev GPS*5: med snemanjem filmov lahko posnamete dnevnik GPS in
med fotografiranjem lahko posnamete informacije o lokaciji z uporabo funkcije GPS
daljinskega upravljalnika Live-View.
Letalski način*1: nastavite, da kamera začasno onemogoči vse funkcije,
povezane s funkcijo Wi-Fi in funkcijo GPS, ko ste v letalu.
Ponastavitev omrežnih nastavitev*6: ponastavite omrežne nastavitve za
večkratno povezavo.
*1
Ni prikazano, ko sta kamera in daljinski upravljalnik povezana prek omrežja Wi-Fi.
*2
Prikazano samo za enkratno povezavo.
*3
Prikazano samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.
*4
Prikazano samo, ko je nastavljeno na način filma.
*5
Ni prikazano, ko je letalski način nastavljen na možnost ON.
*6
Prikazano samo za večkratno povezavo.
Opomba
Nastavitveni elementi kamere so prikazani samo, ko sta kamera in daljinski
upravljalnik povezana prek omrežja Wi-Fi (brez nastavitev daljinskega
upravljalnika).
Navedene so ikone, prikazane v privzetih nastavitvah.
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Izberite
, da aktivirate nastavitveni element na zaslonu za izbiro ali
nastavitveno vrednost.
[40] O uporabi
filma
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
Nastavitve
Nastavitev kakovosti slike
Nastavite lahko ločljivost slike in hitrost sličic za snemanje filmov.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
ali
(nastavitev kakovosti slike) v meniju
(nastavitve filma) in nato
pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
(Ko je format snemanja filmov nastavljen na XAVC S)
XAVC S 50 Mbps (privzeto) *1
Ločljivost: 1920 × 1080
Hitrost sličic pri zajemanju slik: 60p
Hitrost sličic pri predvajanju: 60p
XAVC S 50 Mbps *1
Ločljivost: 1920 × 1080
Hitrost sličic pri zajemanju slik: 30p
Hitrost sličic pri predvajanju: 30p
XAVC S 50 Mbps *1
Ločljivost: 1920 × 1080
Hitrost sličic pri zajemanju slik: 24p
Hitrost sličic pri predvajanju: 24p
XAVC S 50 Mbps (privzeto) *2
Ločljivost: 1920 × 1080
Hitrost sličic pri zajemanju slik: 50p
Hitrost sličic pri predvajanju: 50p
XAVC S 50 Mbps *2
Ločljivost: 1920 × 1080
Hitrost sličic pri zajemanju slik: 25p
Hitrost sličic pri predvajanju: 25p
(Ko je format snemanja filmov nastavljen na MP4)
Najvišja ločljivost (gladek posnetek, posnet s 4-kratno hitrostjo sličic)
Ločljivost: 1920 × 1080
Hitrost sličic pri zajemanju slik*3: 60p/50p
Hitrost sličic pri predvajanju*3: 60p/50p
Največja ločljivost (privzeto)
Ločljivost: 1920 × 1080
Hitrost sličic pri zajemanju slik*3: 30p/25p
Hitrost sličic pri predvajanju*3: 30p/25p
Visoka ločljivost
Ločljivost: 1280 × 720
Hitrost sličic pri zajemanju slik*3: 30p/25p
Hitrost sličic pri predvajanju*3: 30p/25p
/
Hitro snemanje (gladek posnetek, posnet s 4-kratno
hitrostjo sličic)*4
Ločljivost: 1280 × 720
Hitrost sličic pri zajemanju slik*3: 120p/100p
Hitrost sličic pri predvajanju*3: 120p/100p*5
Zelo počasno snemanje (počasni posnetek, posnet s 4-kratno
hitrostjo sličic)
Ločljivost: 1280 × 720
Hitrost sličic pri zajemanju slik*3: 120p/100p
Hitrost sličic pri predvajanju*3: 30p/25p
Standardna ločljivost
Ločljivost: 640 × 480
Hitrost sličic pri zajemanju slik*3: 30p/25p
Hitrost sličic pri predvajanju*3: 30p/25p
*1
Ko je možnost NTSC/PAL nastavljena na NTSC.
*2
Ko je možnost NTSC/PAL nastavljena na PAL.
*3
Hitrost sličic je odvisna od nastavitve NTSC/PAL.
*4
Program Action Cam Movie Creator omogoča pretvorbo hitrosti sličic na 60p/50p in predvajanje
sličic s standardno hitrostjo. Omogoča tudi počasno predvajanje posnetkov in njihovo urejanje med
počasnim predvajanjem.
*5
Glede na napravo in programsko opremo se sličice predvajajo s hitrostjo 60p/50p.
Opomba
Pri snemanju filmov v formatu XAVC S uporabite kartico SDXC, ki je hitrejša od
razreda 10.
Hitrost sličic predvajanja, prikazana zgoraj, je hitrost sličic ob predvajanju filmov z
napravami za predvajanje ali programsko opremo, ki ni daljinski upravljalnik.
Hitrost sličic predvajanja slik, prikazana na LCD-zaslonu priloženega daljinskega
upravljalnika Live-View, se bo spreminjala skladno s stanjem komunikacije Wi-Fi
med kamero in daljinskim upravljalnikom (ter se razlikuje od hitrosti sličic med
snemanjem).
Neprekinjeni čas snemanja filma je približno 13 ur. V načinu SSLOW je približno 3
ure.
Zvok se ne posname pri snemanju slik v načinu [SSLOW].
Vidni kot se spremeni, če je velikost filma nastavljena na [VGA].
Funkcija SteadyShot ne deluje, če je način za nastavitev kakovosti slike nastavljen
na [HS120]/[HS100] ali [SSLOW].
[41] O uporabi
filma
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
Nastavitve
SteadyShot
Vključite lahko funkcijo zmanjšanja tresenja kamere med snemanjem filmov.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(SteadyShot) v meniju
(nastavitve filma) in nato pritisnite gumb
REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
(privzeto): uporabi funkcijo SteadyShot (vidni kot: 120°)
: ne uporabi funkcije SteadyShot (vidni kot: 170°)
Opomba
Vidni kot se spremeni, če je velikost filma nastavljena na [VGA].
Funkcija SteadyShot ne deluje pri naslednjih nastavitvah.
Ko je velikost filma nastavljena na [HS120]/[HS100] ali [SSLOW]
V načinu fotografije
V načinu intervalnega fotografiranja
[42] O uporabi
filma
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
Nastavitve
Obračanje (filmi)
Slike lahko obrnete po navpični osi in jih posnamete med snemanjem filmov. Ta
funkcija je uporabna, če je kamera obrnjena na glavo.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(obračanje) v meniju
(nastavitve filma) in nato pritisnite gumb
REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
: sliko obrne po navpični osi.
(privzeto): slike ne obrne po navpični osi.
[43] O uporabi
filma
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
Nastavitve
Prizor (filmi)
Med snemanjem filmov lahko določite prizor.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(prizor) v meniju
(nastavitve filma) in nato pritisnite gumb
REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
(privzeto): snemanje slik s standardno kakovostjo.
: snemanje slik s kakovostjo, primerno za modrikaste predmete,
na primer med snemanjem v akvariju ali v bližini modro osvetljene vode.
Opomba
Če želite več podrobnosti o vodoodpornem ohišju, obiščite to spletno stran:
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
[44] O uporabi
filma
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
Nastavitve
Nastavitev barv
Med snemanjem filmov lahko spremenite barvni odtenek.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(nastavitev barv) v meniju
(nastavitve filma) in nato
pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
: snemanje v naravnih barvah.
Omogoča snemanje v barvah, ki jih je preprosto popraviti z orodjem za urejanje
slike po zajemanju.
(privzeto): snemanje v živih barvah.
Omogoča snemanje v barvah za izboljšanje dejanskega občutka zaporedja
dejavnih prizorov.
Opomba
Pri snemanju z nastavitvijo NUTRL imate lahko občutek, da je raven kontrasta
nizka. To ni okvara.
[45] O uporabi
filma
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
Nastavitve
Format snemanja filmov
Med snemanjem filmov lahko izberete format snemanja filmov.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(format snemanja filmov) v meniju
(nastavitve filma) in nato pritisnite
gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
: to možnost izberite za snemanje visokokakovostnih filmov z visoko
bitno hitrostjo približno 50 Mb/s. Poleg tega lahko nastavite časovno
kodo/uporabniški bit.
(privzeto): to možnost izberite, kadar prenašate slike v pametni telefon
ali jih prenašate na spletno mesto.
Opomba
Pri snemanju filmov v formatu XAVC S uporabite kartico SDXC, ki je hitrejša od
razreda 10.
Ko izberete format snemanja filmov, določite še nastavitve kakovosti slike.
[46] O uporabi
fotografij
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
Nastavitve
Obračanje (fotografije)
Slike lahko obrnete po navpični osi in jih posnamete med fotografiranjem. Ta funkcija
je uporabna, če je kamera obrnjena na glavo.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(obračanje) v meniju
(nastavitve fotografij) in nato pritisnite gumb
REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
: Sliko obrne po navpični osi.
(privzeto): slike ne obrne po navpični osi.
[47] O uporabi
fotografij
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
Nastavitve
Prizor (fotografije)
Med fotografiranjem lahko določite prizor.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(prizor) v meniju
(nastavitve fotografij) in nato pritisnite
gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
(privzeto): snemanje slik s standardno kakovostjo.
: snemanje slik s kakovostjo, primerno za modrikaste predmete,
na primer med snemanjem v akvariju ali v bližini modro osvetljene vode.
Opomba
Če želite več podrobnosti o vodoodpornem ohišju, obiščite to spletno stran:
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
[48] O uporabi
fotografij
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
Nastavitve
Neprekinjeno fotografiranje
Pri fotografiranju lahko izberete enkratno fotografiranje ali neprekinjeno
fotografiranje.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(neprekinjeno fotografiranje) v meniju
(nastavitve fotografij) in
nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
Enkratno fotografiranje (en posnetek) (privzeto): velikost slike 11,9 M
Posname eno fotografijo.
Hitro neprekinjeno fotografiranje: velikost slike 11,9 M
Neprekinjeno fotografiranje s hitrostjo sličic in trajanjem, ki sta določena z nastavitvijo
intervala neprekinjenega fotografiranja.
Fotografiranje premikajočih se objektov z dolgo osvetlitvijo:
velikost slike 3,0 M
Samodejno ustvari eno skupno fotografijo iz slik, ki so bile zajete z neprekinjenim
fotografiranjem s hitrostjo sličic in trajanjem, ki sta določena z nastavitvijo intervala
neprekinjenega fotografiranja.
Kako dobro fotografirati premikajoče se objekte z dolgo osvetlitvijo
Preizkusite naslednje načine fotografiranja.
Kamero dobro držite, da zmanjšate tresenje.
Če želite zmanjšati tresenje, lahko dosežete večjo učinkovitost s kombinacijo
ukazov na daljinskem upravljalniku ali funkcijami samosprožilca na pametnem
telefonu.
Pazite, da premikajoči se objekti niso preveliki in da jih ni preveč.
Pazite, da fotografirate v čim svetlejšem prostoru brez težav s svetlostjo.
Kako dobro hitro neprekinjeno fotografirati
Preizkusite naslednje načine fotografiranja.
Kamero dobro držite, da zmanjšate tresenje.
Če želite zmanjšati tresenje, lahko dosežete večjo učinkovitost s kombinacijo
ukazov na daljinskem upravljalniku ali funkcijami samosprožilca na pametnem
telefonu.
Opomba
Če je ustvarjanje sestavljenega posnetka premikajočih se objektov z dolgo
osvetlitvijo neuspešno, se na LCD-zaslonu daljinskega upravljalnika prikaže
[FAIL]. Odvisno od časa prikaza napisa [FAIL] slik morda ne bo mogoče shraniti.
Po fotografiranju z načinom hitrega neprekinjenega fotografiranja/načinom
fotografiranja premikajočih se objektov z dolgo osvetlitvijo je potreben določen
čas obdelovanja.
Samo ena fotografija se prenese v pametni telefon. V primeru hitrega
neprekinjenega fotografiranja se prenese zadnja fotografija. V primeru
fotografiranja premikajočih se objektov z dolgo osvetlitvijo se prenese sestavljena
fotografija.
[49] O uporabi
fotografij
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
Nastavitve
Interval neprekinjenega fotografiranja
Za hitro neprekinjeno fotografiranje ali fotografiranje premikajočih se objektov z dolgo
osvetlitvijo lahko nastavite hitrost neprekinjenega fotografiranja.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(interval neprekinjenega fotografiranja) v meniju
(nastavitve
fotografij) in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
(8fps 1s) (privzeto): skupaj posname 10 fotografij v 8 sekundah
s hitrostjo 1,25 fotografije na sekundo.
Primerno za fotografiranje sorazmerno hitro premikajočih se predmetov.
(5fps 2s): skupaj posname 10 fotografij v 5 sekundah s hitrostjo
2 fotografije na sekundo.
Primerno za fotografiranje dejanj ene ali več oseb.
(2fps 5s): skupaj posname 10 fotografij v 2 sekundah s hitrostjo
5 fotografije na sekundo.
Primerno za fotografiranje sorazmerno počasi premikajočih se predmetov.
Opomba
Možnosti [8fps], [5fps] in [2fps] so ocenjene največje hitrosti. V nekaterih pogojih
fotografiranja morda ne bo mogoče doseči največje hitrosti.
[50] O uporabi
fotografij
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
Nastavitve
Samosprožilec
Med fotografiranjem lahko uporabljate samosprožilec.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(samosprožilec) v meniju
(nastavitve fotografij) in nato pritisnite gumb
REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
(privzeto): ne uporablja funkcije samosprožilca.
: nastavi samosprožilec z 2-sekundnim zamikom.
: nastavi samosprožilec z 10-sekundnim zamikom.
Opomba
Med snemanjem filmov samosprožilca ni mogoče uporabljati.
Funkcija samosprožilca je omogočena, dokler je ne prekličete. Po uporabi
nastavite samosprožilec na
.
[51] O uporabi
fotografiranje
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
Intervalno
Obračanje (intervalno fotografiranje)
Slike lahko obrnete po navpični osi in jih posnamete med intervalnim fotografiranjem.
Ta funkcija je uporabna, če je kamera obrnjena na glavo.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(obračanje) v meniju
(nastavitve intervalnega fotografiranja) in nato
pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
: sliko obrne po navpični osi.
(privzeto): slike ne obrne po navpični osi.
[52] O uporabi
fotografiranje
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
Prizor (intervalno fotografiranje)
Intervalno
Med intervalnim fotografiranjem lahko nastavite prizor.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(prizor) v meniju
(nastavitve intervalnega fotografiranja) in
nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
(privzeto): snemanje slik s standardno kakovostjo.
: snemanje slik s kakovostjo, primerno za modrikaste predmete,
na primer med snemanjem v akvariju ali v bližini modro osvetljene vode.
Opomba
Če želite več podrobnosti o vodoodpornem ohišju, obiščite to spletno stran:
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
[53] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
intervalnega fotografiranja
Nastavitve
Časovni zamik
Nastavite lahko časovni zamik za intervalno fotografiranje.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(časovni razmik) v meniju
(nastavitve intervalnega fotografiranja) in nato
pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
: nadaljuje snemanje fotografij v približno 1-sekundnih intervalih.
(privzeto): nadaljuje fotografiranje v približno 2-sekundnih intervalih.
: nadaljuje fotografiranje v približno 5-sekundnih intervalih.
: nadaljuje fotografiranje v približno 10-sekundnih intervalih.
: nadaljuje fotografiranje v približno 30-sekundnih intervalih.
: nadaljuje fotografiranje v približno 60-sekundnih intervalih.
Opomba
Prva fotografija se posname takoj ob začetku snemanja, brez čakanja na
nastavljen interval. Druga fotografija in vse nadaljnje fotografije se posnamejo v
nastavljenih intervalih.
Največje število datotek, ki jih lahko posnamete, je 40.000, vključno s filmskimi
datotekami.
[54] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
povezovanja naprav
Nastavitve
Nastavitev časovne kode/uporabniškega bita
Časovno kod/uporabniški bit lahko uporabite, ko je način zajemanja nastavljen na
filmski način, format snemanja filmov pa na XAVC S.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(časovna koda/uporabniški bit) v meniju
(nastavitve povezovanja naprav)
in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
: Nastavi časovno kodo
Izberite štirimestno število in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
Časovno kodo lahko izberete v naslednjem obsegu.
Če izberete možnost 30p ali 60p
00:00:00:00 (privzeto) – 23:59:59:29
Če izberete možnost 25p ali 50p
00:00:00:00 (privzeto) – 23:59:59:24
Če izberete 24p, lahko nastavite zadnji 2 številki časovne kode sličic v večkratnikih
števila 4, in sicer med 0 in 23.
Nastavite lahko spodnje elemente.
FORMAT ČASOVNE KODE
(privzeto): časovno kodo posname v načinu izpuščanja sličice.
: časovno kodo posname v načinu brez izpuščanja sličice.
V naslednjih primerih je časovna koda posneta v načinu [NDF] in format ne bo
prikazan.
Pri TV-sistemu [PAL].
POTEK ČASOVNE KODE
: časovna koda napreduje zaporedno, ne glede na delovanje kamere.
(privzeto): časovna koda napreduje le med snemanjem filmov XVAC S in
se začne snemati zaporedno od časovne kode zadnje posnete slike.
ZAPIS ČASOVNE KODE
(privzeto): nova nastavljena časovna koda je posneta na zapisovalni
medij.
: zadnja časovna koda prejšnjega posnetka je prebrana z
zapisovalnega medija in nova časovna koda je posneta zaporedno od zadnje
časovne kode.
Časovna koda v načinu REC napreduje ne glede na nastavitev funkcije
.
: nastavi uporabniški bit
Nastavite štiri 4-mestno število in pritisnite gumb ENTER.
Uporabniški bit lahko izberete v naslednjem obsegu.
00:00:00:00 (privzeto) – FF:FF:FF:FF
Nastavite lahko spodnje elemente.
SNEMANJE ČASA UPORABNIŠKEGA BITA
: snema čas kot uporabniški bit.
(privzeto): ne snema časa kot uporabniškega bita.
Ponastavitev
Vse vrednosti se nastavijo na 0, če pritisnete gumb DISP na daljinskem upravljalniku
med izbiranjem možnosti TC PRESET ali UB PRESET z daljinskim upravljalnikom.
Vse vrednosti bodo ponastavljene, če znova pritisnete gumb REC/ENTER na
daljinskem upravljalniku.
Opomba
Časovno kodo/uporabniški bit lahko nastavite samo za način filma.
Pri snemanju filmov v formatu XAVC S uporabite kartico SDXC, ki je hitrejša od
razreda 10.
Ko daljinski upravljalnik ni povezan s kamero prek povezave Wi-Fi, nastavitev
kamere ni mogoče spreminjati.
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Izberite
, da aktivirate nastavitveni element na zaslonu za izbiro ali
nastavitveno vrednost.
Namig
O časovni kodi
Časovna koda je uporabna funkcija pri naprednem urejanju slik, saj posname
ure/minute/sekunde/sličice v slikovnih podatkih.
Ko je televizijski sistem nastavljen na možnost [NTSC] in je hitrost sličic 30p ali
60p, se med daljšim snemanjem pojavijo vrzeli med dejanskim časom in časovno
kodo zaradi manjše razlike med številom sličic časovne kode na sekundo in
dejansko frekvenco sličic slikovnega signala NTSC na sekundo. Funkcija
izpuščanja sličic popravi te razlike in tako zagotovi, da se časovna koda ujema z
dejanskim časom. Prve številke sličice (prvi 2 številki sličice za 30p ali prve 4 za
60p) so odstranjene vsako minuto razen vsako deseto minuto. Časovna koda
brez tega popravka se imenuje koda z neizpuščenimi sličicami.
O uporabniškem bitu
Uporabniški bit je funkcija, s katero lahko posnamete podatke (8-mestno
šestnajstiško število), kot so datum/čas/številka prizora. Ta funkcija je uporabna
za urejanje filmov, posnetih z dvema ali več kamerami.
[55] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
povezovanja naprav
Nastavitve
Daljinski upravljalnik IR
Omogoča upravljanje kamere z infrardečim daljinskim upravljalnikom (RMT-845
(naprodaj posebej)).
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(daljinski upravljalnik IR) v meniju
(nastavitve povezovanja naprav) in nato
pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
: omogoči upravljanje kamere z infrardečim daljinskim upravljalnikom.
(privzeto): onemogoči upravljanje kamere z infrardečim daljinskim
upravljalnikom.
Opomba
Za uporabo te funkcije potrebujete infrardeči daljinski upravljalnik RMT-845
(naprodaj posebej).
Kupite ga lahko v servisnih centrih Sony.
Z upravljalnikom RMT-845 (naprodaj posebej) lahko upravljate le naslednje
nastavitve. Drugih nastavitev ne morete upravljati.
Ponastavitev časovne kode
Zagon/zaustavitev snemanja
[56] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
povezovanja naprav
Preklapljanje med sistemoma NTSC/PAL
Nastavitve
Nastavitev lahko izberete glede na televizijski sistem države ali regije, kjer
uporabljate kamero.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(preklapljanje med sistemoma NTSC/PAL) v meniju
(nastavitve povezovanja naprav) in nato pritisnite gumb REC/ENTER na
daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
: To možnost izberite, ko je televizijski sistem nastavljen na
možnost NTSC.
: To možnost izberite, ko je televizijski sistem nastavljen na
možnost PAL.
Opomba
Ko spremenite nastavitve z daljinskim upravljalnikom, se povezava med kamero in
daljinskim upravljalnikom prekine in kamera se samodejno znova zažene. Ko je
vnovični zagon kamere končan, se bosta daljinski upravljalnik in kamera
samodejno povezala.
Zapisovalnega medija, ki je bil formatiran ali posnet v sistemu NTSC (PAL), ni
mogoče posneti ali predvajati v sistemu PAL (NTSC). Ko preklopite med
nastavitvami NTSC/PAL, formatirajte trenutni zapisovalni medij ali uporabite drug
zapisovalni medij.
[57] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
povezovanja naprav
Samodejni izklop
Spremenite lahko nastavitev funkcije samodejnega izklopa kamere.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Nastavitve
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(samodejni izklop) v meniju
(nastavitve povezovanja naprav) in nato
pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
(privzeto): izklop kamere po približno 60 sekundah.
: ne uporabi funkcije samodejnega izklopa.
Opomba
Samodejni izklop ni na voljo v naslednjih primerih.
med zapisovanjem podatkov na medije,
med snemanjem filmov ali snemanjem v načinu intervalnega fotografiranja,
med predvajanjem filma ali pretakanjem v živo,
med vzpostavljanjem povezave Wi-Fi, med vzpostavljeno povezavo Wi-Fi z daljinskim
upravljalnikom ali prenašanjem slike v pametni telefon,
med povezovanjem z napravo za količinsko shranjevanje.
Ko daljinski upravljalnik ni povezan s kamero prek povezave Wi-Fi, nastavitev
kamere ni mogoče spreminjati.
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Izberite
, da aktivirate nastavitveni element na zaslonu za izbiro ali
nastavitveno vrednost.
[58] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
povezovanja naprav
Nastavitve
Zvočni signal
Nastavite lahko zvočni signal kamere na ON/OFF.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(zvočni signal) v meniju
(nastavitve povezovanja naprav) in
nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
(privzeto): zvočni signal je vklopljen
: zvočni signal je izklopljen
Opomba
Ko daljinski upravljalnik ni povezan s kamero prek povezave Wi-Fi, nastavitev
kamere ni mogoče spreminjati.
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Izberite
, da aktivirate nastavitveni element na zaslonu za izbiro ali
nastavitveno vrednost.
[59] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
povezovanja naprav
Nastavitve
Format
Izbrišete lahko vse filme in fotografije na mediju in ponastavite pomnilnik medija.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(format) v meniju
(nastavitve povezovanja naprav) in nato
pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
Formatiranje je končano.
Izberite možnost
(nazaj), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER, da
prekličete formatiranje.
Opomba
Pred formatiranjem pomembne slike shranite v naprave, kot je računalnik.
Med formatiranjem ne izvajajte naslednjih funkcij:
pritiskanje gumba,
odstranitev pomnilniške kartice,
povezovanje/odstranjevanje kabla,
vstavljanje/odstranjevanje paketa baterij.
Ko daljinski upravljalnik ni povezan s kamero prek povezave Wi-Fi, nastavitev
kamere ni mogoče spreminjati.
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Izberite
, da aktivirate nastavitveni element na zaslonu za izbiro ali
nastavitveno vrednost.
[60] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
daljinskega upravljalnika
Nastavitve
Vrtenje zaslona
Spremenite lahko usmeritev LCD-zaslona in gumbov UP/DOWN daljinskega
upravljalnika. Obračanje zaslona lahko uporabite, kadar pas nosite na desnem
zapestju.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(vrtenje zaslona) v meniju
(nastavitve daljinskega upravljalnika) in nato
pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
: obračanje zaslona.
(privzeto): brez obračanja zaslona.
Opomba
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Izberite
, da aktivirate nastavitveni element na zaslonu za izbiro ali
nastavitveno vrednost.
[61] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
daljinskega upravljalnika
Nastavitve
Svetlost zaslona
Nastavite lahko svetlost LCD-zaslona daljinskega upravljalnika.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(svetlost zaslona) v meniju
(nastavitve daljinskega upravljalnika) in nato
pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
(privzeto): svetlo
: temno
Opomba
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Izberite
, da aktivirate nastavitveni element na zaslonu za izbiro ali
nastavitveno vrednost.
Svetlosti LCD-zaslona ne morete nastaviti, če uporabljate napajanje prek
priključka Multi/Micro USB (zaklenjeno na možnost »Svetlo«).
[62] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
daljinskega upravljalnika
Nastavitve
Nastavitev datuma in časa
Nastavite lahko leto/mesec/dan in regijo.
1. Pritisnite gumb MENU, da prikažete elemente nastavitev. Nato izberite
(nastavitev datuma in časa) v meniju
(nastavitve daljinskega upravljalnika).
2. Izberite želen format datoteke in nato pritisnite gumb REC/ENTER na
daljinskem upravljalniku.
Y-M-D: leto–mesec–dan
M-D-Y: mesec–dan–leto
M(ang.)-D-Y: mesec (v angleščini)–dan–leto
D-M-Y: dan–mesec–leto
GMT+0.0: nastavitev regije
Regije določa časovni zamik od greenwiškega srednjega časa (GMT).
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da nastavite datum,
in nato pritisnite gumb REC/ENTER, da nastavite datum in čas.
Opomba
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Izberite
, da aktivirate nastavitveni element na zaslonu za izbiro ali
nastavitveno vrednost.
[63] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
daljinskega upravljalnika
Nastavitve
Ponastavitev nastavitev
Nastavitve daljinskega upravljalnika lahko ponastavite na privzete vrednosti. Tudi če
vklopite ponastavitev nastavitev, se slike ne izbrišejo.
Nastavitve kamere ne bodo ponastavljene, čeprav so nastavitve daljinskega
upravljalnika ponastavljene.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(ponastavitev nastavitev) v meniju
(nastavitve daljinskega upravljalnika) in
nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
Opomba
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Izberite
, da aktivirate nastavitveni element na zaslonu za izbiro ali
nastavitveno vrednost.
[64] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
daljinskega upravljalnika
Nastavitve
Različica
Omogoča prikaz različice programske opreme daljinskega upravljalnika.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(različica) v meniju
(nastavitve daljinskega upravljalnika) in nato pritisnite
gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
Opomba
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Izberite
, da aktivirate nastavitveni element na zaslonu za izbiro ali
nastavitveno vrednost.
[65] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
daljinskega upravljalnika
Nastavitve
Način povezave
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(način povezave) v meniju
(nastavitve daljinskega upravljalnika), nato pa
pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
(privzeto): enkratna povezava
: večkratna povezava
Opomba
Prikazane ikone se razlikujejo glede na pogoje nastavitev povezave na daljinskem
upravljalniku.
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Izberite
, da aktivirate nastavitveni element na zaslonu za izbiro ali
nastavitveno vrednost.
[66] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
daljinskega upravljalnika
Nastavitve
Nastavitev GPS
Med snemanjem filmov lahko posnamete informacije o lokaciji in hitrost premikanja,
med fotografiranjem pa informacije o lokaciji s funkcijo GPS na daljinskem
upravljalniku, pri čemer te informacije prenesete na kamero.
Program Action Cam Movie Creator omogoča uvoz filmov, posnetih z dnevnikom
GPS (informacije o lokaciji, hitrost premikanja), v računalnik, ter ogled teh filmov z
zemljevidom.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(nastavitev GPS) v meniju
(nastavitve daljinskega upravljalnika) in nato
pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
(privzeto): snemanje filmov z dnevnikom GPS (informacije o lokaciji,
hitrost premikanja) in fotografij z informacijami o lokaciji
: ne uporablja funkcije GPS
Opomba
Če dnevnika GPS in informacij o lokaciji ne snemate, nastavite GPS na [OFF].
Med vzletanjem in pristajanjem letala nastavite način letenja na [ON].
GPS uporabljajte v skladu s predpisi držav in regij, v katerih ga uporabljate.
Ko funkcijo GPS uporabite prvič ali jo znova uporabite po dolgem času, lahko
snemanje informacij o lokaciji traja od nekaj deset sekund do nekaj minut. Čas
triangulacije je mogoče skrajšati z uporabo pomožnih podatkov GPS.
Na sprednjem delu daljinskega upravljalnika je vgrajena antena GPS. Če daljinski
upravljalnik namestite tako, da je stran, ki bi morala biti zgoraj, spodaj, lahko
določanje položaja traja dolgo ali pa položaja ne bo mogoče določiti.
Podjetje Sony ne zbira informacij o lokaciji in usmerjanju.
Na dan lahko posnamete največ 256 dnevniških datotek. Ko je doseženo največje
število dnevniških datotek, lahko nadaljujete s fotografiranjem, vendar pa
dnevniške datoteke ne bodo posnete.
Funkcije GPS priloženega daljinskega upravljalnika RM-LVR2V so združljive le s
kamerami HDR-AZ1.
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Izberite
, da aktivirate nastavitveni element na zaslonu za izbiro ali
nastavitveno vrednost.
[67] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
daljinskega upravljalnika
Nastavitve
Letalski način
Ko ste v letalu, lahko nastavite daljinski upravljalnik, da onemogočite vse funkcije,
povezane s funkcijama Wi-Fi in GPS.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN, da izberete
(letalski način) v meniju
(nastavitve daljinskega upravljalnika), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno
nastavitveno vrednost, in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
(privzeto): izberite to možnost, ko ste na letalu.
Funkcija Wi-Fi/GPS je onemogočena.
(privzeto): to možnost izberite za običajno uporabo.
Funkcija Wi-Fi/GPS je omogočena.
Ko ste v letalu, nastavite letalski način na daljinskem upravljalniku na ON in nastavite
način Wi-Fi na kameri na OFF.
Opomba
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Izberite
, da aktivirate nastavitveni element na zaslonu za izbiro ali
nastavitveno vrednost.
[68] O uporabi
Spreminjanje nastavitev daljinskega upravljalnika Live-View
daljinskega upravljalnika
Nastavitve
Ponastavitev omrežnih nastavitev za večkratno povezavo
Omrežne nastavitve večkratne povezave lahko ponastavite.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(ponastavitev omrežnih nastavitev) v meniju
(nastavitve daljinskega
upravljalnika) in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
in
nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
Ko po koncu ponastavitve nastavite večkratno povezavo, morate še enkrat
registrirati naprave, tudi če so že bile registrirane.
Če je na zaslonu za potrditev izbrana možnost
preklicana.
(nazaj), je ponastavitev
Opomba
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
(nazaj).
Izberite
, da aktivirate nastavitveni element na zaslonu za izbiro ali
nastavitveno vrednost.
[69] O uporabi
Pregledovanje
Pregledovanje
Predvajanje z daljinskim upravljalnikom Live-View
Z daljinskim upravljalnikom predvajajte slike, posnete s kamero.
V spodnjem postopku je razložen način predvajanja filmov.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku, medtem ko izbirate način
zajemanja posnetkov, pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem
upravljalniku, da izberete
(predvajanje z daljinskim upravljalnikom),
nato pa pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
2. Želeno vsebino izberite z gumbom UP/DOWN.
3. Za začetek predvajanja pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
4. Med predvajanjem filma pritisnite gumb UP na daljinskem upravljalniku.
Vrnitev v način zajemanja
Če se želite vrniti v način zajemanja, izberite
(način zajemanja) in
pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
Opomba
Kamera ne more predvajati zvoka.
Hitrost sličic predvajanja slik, prikazana na LCD-zaslonu med uporabo daljinskega
upravljalnika za predvajanje, se bo spreminjala skladno s stanjem komunikacije
Wi-Fi med kamero in daljinskim upravljalnikom. Hitrost sličic se razlikuje od
hitrosti sličic med snemanjem.
Namig
Za hitro pomikanje naprej na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb UP, za hitro
pomikanje nazaj pa gumb DOWN.
[70] O uporabi
Pregledovanje
upravljalnika Live-View
Preklapljanje med zaslonom kamere in daljinskega
Preklapljanje med načini povezave kamere
Vedno, kadar pritisnete gumb Wi-Fi na kameri, se način povezave Wi-Fi kamere
preklopi v spodnjem zaporedju.
1 Nastavitev povezave Wi-Fi na ON (enkratna povezava)
2 Povezovanje z več kamerami (večkratna povezava)
3 Izvajanje pretakanja v živo (povezava v živo)
4 Izklop povezave Wi-Fi (OFF)
Opomba
Način povezave za Wi-Fi je privzeto nastavljen na enkratno povezavo.
[71] O uporabi
Pregledovanje
upravljalnika Live-View
Preklapljanje med zaslonom kamere in daljinskega
Preklapljanje LCD-zaslona daljinskega upravljalnika LiveView
Ko je daljinski upravljalnik povezan s kamero prek povezave Wi-Fi, lahko z gumbom
DISP na daljinskem upravljalniku preklapljate med prikazi na LCD-zaslonu v
naslednjem zaporedju.
1 Prikaz Live-View
2 Izklop ikon
3 Zaslon ure
4 Izklop zaslona (le pri nastavitvi večkratne povezave)
Podatki o zajemanju so prikazani pri nastavitvi enkratne povezave.
[72] O uporabi
Pregledovanje
Brisanje
Brisanje
Izbrišite nepotrebne slike, shranjene na pomnilniški kartici kamere.
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku, medtem ko izbirate način
zajemanja posnetkov, pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem
upravljalniku, da izberete
(predvajanje z daljinskim upravljalnikom),
nato pa pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
2. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete sliko, ki jo
želite zbrisati, in nato pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
3. Izberite
(izbriši) in nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem
upravljalniku.
4. Na zaslonu za potrditev izberite
in pritisnite gumb REC/ENTER na
daljinskem upravljalniku za brisanje.
Opomba
Slike lahko brišete samo v načinu enkratne povezave.
Izbrišete lahko eno sliko na enkrat.
Če želite izbrisati vse slike, formatirajte pomnilniško kartico.
[73] O uporabi
Pretakanje filmov v živo
Pretakanje v živo s kamero (povezava v živo)
Pretakanje v živo
Z usmerjevalnikom Wi-Fi ali pametnim telefonom, ki se lahko poveže s kamero, lahko
izvedete pretakanje filmov v živo prek spletnih strani za skupno rabo
videoposnetkov, kot je USTREAM.
Sporočila o začetku distribucije lahko pošiljate* na predhodno nastavljeno storitev
družabnih omrežij (Facebook, Twitter itd.), ko začnete distribucijo filmov v živo.
*
Potrebna je registracija uporabnika za spletne strani za distribucijo v živo ali storitev družabnih
omrežij.
1 Wi-Fi
2 3G/LTE
3 Način skupne rabe
4 USTREAM
5 Občinstvo
6 Komentarji občinstva
Za pretakanje v živo so potrebne naslednje priprave.
Nastavite naslednje nastavitve distribucije v nastavitvah pretakanja v živo na kameri:
Registracija uporabnika za USTREAM
Pametni telefoni (skupna raba) s kamerami za omrežno povezavo Wi-Fi ali
omrežna okolja Wi-Fi
*
Več informacij o nastavitvah skupne rabe pametnega telefona ali omrežnih nastavitvah Wi-Fi je na
voljo v navodilih za uporabo, priloženih pametnemu telefonu, ali navodilih za omrežno storitev. Če
potrebujete več informacij o omrežnem okolju, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.
[74] O uporabi
Pretakanje filmov v živo
Pretakanje v živo s kamero (povezava v živo)
Priprava na pretakanje v živo
Najprej dokončajte omrežne nastavitve prek ustrezne aplikacije »Network setting
tool« (Orodje za nastavitev omrežja), registracijo računa za strani za distribucijo
videoposnetkov in nastavitve storitev družabnih omrežij.
Aplikacijo »Network setting tool« prenesite z naslednje spletne strani:
http://www.sony.net/nst/
1. Vnesite podatke za račun USTREAM in aplikacijo »Network setting tool«
2. USB
3. »Network setting tool«
4. Preverjanje pristnosti z OAuth
Pridobite ID kanala
Ponastavite orodje za nastavitev omrežja.
Nastavite naslednje nastavitve distribucije v nastavitvah pretakanja v živo na kameri:
Nastavitve omrežja
Nastavite lahko nastavitve omrežja Wi-Fi, s katerim je povezana kamera.
Omrežje SSID, geslo, način zaščite
Nastavitve pretakanja
Nastavite lahko način distribucije filmov.
Ciljna mesta, kanali, kakovost slike, nastavitve shranjevanja na ciljnih mestih
Naslovi in opisi
Nastavitve storitev družabnih omrežij
Komentarje lahko objavljate, ko se začne distribucija filma v dogovoru z družabnim
omrežjem.
Nastavitve povezave za Twitter, Facebook
Komentarji, ki jih želite objaviti
USTREAM
USTREAM je spletna stran za skupno rabo videoposnetkov, kjer lahko objavljate in
gledate filme s funkcijo kamere za pretakanje v živo.
Če želite več podrobnosti, obiščite spodnjo spletno stran storitve USTREAM.
http://www.ustream.tv/
Opomba
Na kameri morate nastaviti svoje osebne podatke (zahtevano za prijavo v storitev
USTREAM, Twitter in Facebook). Pri odlaganju kamere ali prenosu tretji osebi ne
pozabite ponastaviti nastavitev kamere, tako da pritisnete gumb RESET
(ponastavi) v stanju zagona. Nastavitve ponastavite tako, da pritisnete gumb
RESET (ponastavi) na kameri v stanju zagona.
[75] O uporabi
Pretakanje filmov v živo
Pretakanje v živo s kamero (povezava v živo)
Izvedba pretakanja v živo
Distribucijo v živo lahko začnete, ko je priprava na pretakanje v živo končana.
Priporočamo, da pred začetno distribucijo v živo izvedete poskusno distribucijo v
dobro pripravljenem okolju po predhodni nastavitvi računalnika.
1. Pritisnite gumb Wi-Fi na kameri in izberite možnost [LIVE].
2. Za začetek distribucije v živo pritisnite gumb REC na kameri.
Lučka REC na vrhu kamere zasveti modro.
3. Za konec distribucije v živo znova pritisnite gumb REC.
Opomba
Po začetku distribucije na kameri lahko traja 10 ali 20 minut, da se začne dejanska
distribucija na spletni strani za distribucijo filmov.
Na pomnilniško kartico kamere lahko posnamete filme, ki so distribuirani v živo.
Če je pomnilniška kartica že vstavljena, se filmi snemajo med distribucijo*.
Ko je pomnilniška kartica polna, bo končano le snemanje filma, distribucija pa ne
bo prekinjena.
Če pomnilniška kartica ni vstavljena, se bo izvajala le distribucija filma.
* Sočasno posneti filmi so obdelani v načinu MP4/HQ.
Lučka REC pri distribuciji v živo
Nastavitve pretakanja v živo lahko preverite z lučko REC, ko izberete način
pretakanja v živo.
1 Lučka REC
Izklopljena: pred distribucijo.
Zasveti modro: med distribucijo.
Počasi utripa modro (približno enkrat na sekundo): med distribucijo (prisotno
je občinstvo).
Utripa hitro rdeče (približno trikrat na sekundo): napaka pri distribuciji.
[76] O uporabi
Računalnik
Program Action Cam Movie Creator
Uporabne funkcije programa Action Cam Movie Creator
Program Action Cam Movie Creator omogoča uvoz filmov v računalnik, kjer jih lahko
urejate in uporabite na različne načine.
Prenesite programsko opremo s spodnjega naslova URL in jo namestite.
http://www.sony.net/actioncam/support/
Program Action Cam Movie Creator, s katerim lahko urejate filme, in PlayMemories
Home, s katerim lahko urejate filme in fotografije, bosta nameščena hkrati.
Uporabne funkcije programa Action Cam Movie Creator
Urejanje in prikaz filmov s podatki o sledenju in hitrosti premikanja
Uporabne funkcije programske opreme PlayMemories Home
Uvažanje in predvajanje filmov in fotografij
Za povezavo kamere in računalnika uporabite kabel micro USB (priložen).
Opomba
Uvozite film v računalnik s programom PlayMemories Home. Podatki GPS bodo
izgubljeni, če boste filme uvozili na drug način.
[77] O uporabi
Računalnik
Program Action Cam Movie Creator
Preverjanje okolja računalnika
Informacije o programski opremi računalniškega okolja najdete na spodnji spletni
strani.
http://www.sony.net/pcenv/
[78] O uporabi
Računalnik
Program Action Cam Movie Creator
Namestitev programa Action Cam Movie Creator
Namestite program Action Cam Movie Creator v računalnik. Upoštevajte navodila
spodaj.
1. Vklopite računalnik.
Vpišite se kot skrbnik.
Pred nameščanjem programske opreme zaprite vse aplikacije, ki se izvajajo
v računalniku.
2. Z internetnim brskalnikom v računalniku obiščite naslednje spletno mesto in
namestite program Action Cam Movie Creator.
http://www.sony.net/actioncam/
Po koncu namestitve se zažene program Action Cam Movie Creator.
3. Kamero in računalnik povežite s priloženim kablom micro USB.
Programu Action Cam Movie Creator se lahko dodajo nove funkcije. Povežite
kamero z računalnikom, tudi če je program Action Cam Movie Creator že
nameščen v vašem računalniku.
V priključek USB
V priključek Multi/Micro USB
Opomba
Kabla micro USB (priložen) ne odstranite iz kamere, dokler je na računalniškem
zaslonu prikazana oznaka, ki pomeni delovanje kamere ali dostopanje do nje. To
lahko povzroči okvaro podatkov.
Kamero odklopite iz računalnika tako, da kliknete
na pladnju z opravili in nato
(ikono za odklop). V operacijskem sistemu Windows Vista na pladnju z opravili
kliknite gumb .
[79] O uporabi
Računalnik
Program Action Cam Movie Creator
Prekinitev povezave z računalnikom (Windows 7/Windows
8)
Če želite prekiniti povezavo med kamero in računalnikom, upoštevajte spodnja
navodila za operacijski sistem Windows 7/Windows 8.
1. Kliknite
na pladnju z opravili.
2. Kliknite ikono za prekinitev povezave v razdelku Customize (po meri).
3. Kliknite napravo, ki jo želite odstraniti.
Windows 7/Windows 8
1 Ikona za prekinitev povezave
Opomba
Pomnilniške kartice kamere ne formatirajte z računalnikom. V nasprotnem primeru
kamera ne bo delovala pravilno.
Za dostop do kamere prek računalnika uporabljajte programsko opremo
PlayMemories Home. Ne spreminjajte datotek ali map v kameri neposredno prek
računalnika. Slikovne datoteke se lahko poškodujejo ali jih ne bo mogoče
predvajati.
Če s podatki na pomnilniški kartici kamere upravljate prek računalnika, delovanje
ni zajamčeno.
Za uvažanje dolgih filmov ali spremenjenih posnetkov iz kamere v računalnik
uporabite programsko opremo PlayMemories Home.
Če boste uporabili drugo programsko opremo, slike morda ne bodo uvožene
pravilno.
Če uporabljate računalnik Mac in želite prekiniti povezavo kamere z računalnikom,
povlecite ikono pogona na ikono »Trash« in jo spustite. Povezava med kamero in
računalnikom bo prekinjena.
[80] O uporabi
Računalnik
Program Action Cam Movie Creator
Prekinitev povezave z računalnikom (Windows Vista)
Če želite prekiniti povezavo med kamero in računalnikom, upoštevajte spodnja
navodila za operacijski sistem Windows Vista.
1. Dvokliknite ikono za prekinitev povezave na pladnju z opravili.
2. Izberite
(naprava USB za količinsko shranjevanje) in kliknite [Stop].
3. Potrdite izbiro naprave, s katero želite prekiniti povezavo, v oknu za potrditev in
kliknite [OK].
Najprej upoštevajte navodila v korakih 1–3.
Odklopite kabel micro USB (priložen).
Izklopite kamero.
Odstranite pomnilniško kartico.
Opomba
Pomnilniške kartice kamere ne formatirajte z računalnikom. V nasprotnem primeru
kamera ne bo delovala pravilno.
Za dostop do kamere prek računalnika uporabljajte programsko opremo
PlayMemories Home. Ne spreminjajte datotek ali map v kameri neposredno prek
računalnika. Slikovne datoteke se lahko poškodujejo ali jih ne bo mogoče
predvajati.
Če s podatki na pomnilniški kartici kamere upravljate prek računalnika, delovanje
ni zajamčeno.
Za uvažanje dolgih filmov ali spremenjenih posnetkov iz kamere v računalnik
uporabite programsko opremo PlayMemories Home.
Če boste uporabili drugo programsko opremo, slike morda ne bodo uvožene
pravilno.
Če uporabljate računalnik Mac in želite prekiniti povezavo kamere z računalnikom,
povlecite ikono pogona na ikono »Trash« in jo spustite. Povezava med kamero in
računalnikom bo prekinjena.
[81] O uporabi
Računalnik
Uvažanje pomožnih podatkov GPS
Pomožni podatki GPS
Čas pridobivanja informacij o lokaciji funkcije GPS je mogoče skrajšati s pomožnimi
podatki GPS. Če je priložen daljinski upravljalnik RM-LVR2V povezan z
računalnikom in je internetna povezava vzpostavljena s programom Action Cam
Movie Creator, je mogoča samodejna posodobitev pomožnih podatkov GPS.
Časa pridobivanja informacij o lokaciji funkcije GPS ni mogoče skrajšati, če
nastavitev datuma in časa ni nastavljena ali če je nastavljeni čas precej
prestavljen.
Če čas veljavnosti pomožnih podatkov GPS poteče, ni mogoče skrajšati časa do
začetka snemanja informacij o lokaciji.
[82] O uporabi
baterij kamere
Drugo
Predvideno trajanje snemanja in predvajanja pri uporabi paketa
Predvideno trajanje snemanja pri uporabi paketa baterij
kamere
Približen čas delovanja, če uporabljate popolnoma napolnjen paket baterij.
NP-BY1 (priložen)
Neprekinjeni čas snemanja
HQ: 80 min (85 min)
VGA: 85 min (100 min)
Običajen čas snemanja
HQ: 45 min (50 min)
VGA: 50 min (60 min)
Izmerjeni čas pri uporabi kamere pri temperaturi 25 °C. Kamero je priporočeno
uporabljati pri temperaturah 10–30 °C.
Čas snemanja bo krajši, če kamero uporabljate pri nižjih temperaturah.
Čas snemanja bo morda krajši, odvisno od pogojev snemanja.
Običajni čas snemanja je čas, izmerjen, ko ponavljate postopke, kot sta z
zajemanje v stanju pripravljenosti in preklapljanje načina zajemanja.
() kaže čas snemanja, če je nastavitev Wi-Fi nastavljena na [OFF].
[83] O uporabi
baterij kamere
Drugo
Predvideno trajanje snemanja in predvajanja pri uporabi paketa
Predvideno trajanje predvajanja pri uporabi paketa baterij
kamere
Približen čas delovanja, če uporabljate popolnoma napolnjen paket baterij.
Čas predvajanja
HQ: 120 min
VGA: 130 min
Izmerjeni čas pri uporabi kamere pri temperaturi 25 °C. Kamero je priporočeno
uporabljati pri temperaturah 10–30 °C.
Čas predvajanja bo krajši, če kamero uporabljate pri nižjih temperaturah.
Čas predvajanja bo morda krajši, odvisno od pogojev snemanja.
[84] O uporabi
Drugo
pomnilniško kartico
Čas snemanja, število fotografij, ki jih lahko posnamete na
Predviden neprekinjeni čas snemanja filmov
Povprečen čas snemanja (XAVC S)
64 GB
XAVC S 50 Mbps (ločljivost HD)
2 h 35 min.
(MP4) Povprečen čas snemanja
8 GB
Najvišja ločljivost (gladek posnetek, posnet z 2-kratno hitrostjo sličic):
35 min
Najvišja ločljivost:
1h
Visoka ločljivost:
2 h 40 min
/
hitrostjo sličic):
Hitro snemanje (gladek posnetek, posnet s 4-kratno
35 min.
Zelo počasno snemanje (počasni posnetek, posnet s 4-kratno
hitrostjo sličic):
40 min
Standardna ločljivost:
4 h 55 min
16 GB
Najvišja ločljivost (gladek posnetek, posnet z 2-kratno hitrostjo sličic):
1 h 20 min
Najvišja ločljivost:
2 h 5 min
Visoka ločljivost:
5 h 20 min
/
hitrostjo sličic):
Hitro snemanje (gladek posnetek, posnet s 4-kratno
1 h 20 min
Zelo počasno snemanje (počasni posnetek, posnet s 4-kratno
hitrostjo sličic):
1 h 20 min
Standardna ločljivost:
9 h 55 min
32 GB
Najvišja ločljivost (gladek posnetek, posnet z 2-kratno hitrostjo sličic):
2 h 40 min
Najvišja ločljivost:
4 h 10 min
Visoka ločljivost:
10 h 50 min
/
hitrostjo sličic):
Hitro snemanje (gladek posnetek, posnet s 4-kratno
2 h 40 min
Zelo počasno snemanje (počasni posnetek, posnet s 4-kratno
hitrostjo sličic):
2 h 45 min
Standardna ločljivost:
20 h
64 GB
Najvišja ločljivost (gladek posnetek, posnet z 2-kratno hitrostjo sličic):
5 h 20 min
Najvišja ločljivost:
8 h 25 min
Visoka ločljivost:
21 h 45 min
/
hitrostjo sličic):
Hitro snemanje (gladek posnetek, posnet s 4-kratno
5 h 20 min
Zelo počasno snemanje (počasni posnetek, posnet s 4-kratno
hitrostjo sličic):
5 h 35 min
Standardna ločljivost:
40 h 10 min
Če je izbrana nastavitev [SSLOW], zgornja vrednost kaže čas snemanja pri
snemanju in se razlikuje od časa predvajanja.
Kadar uporabljate pomnilniško kartico Sony.
Opomba
Čas snemanja je lahko odvisen od pogojev snemanja, motivov in nastavitev
kakovosti slike.
Neprekinjeni čas snemanja filma je približno 13 ur. V načinu [SSLOW] je približno
3 ure.
Uporabljen je format VBR (spremenljiva bitna hitrost), ki kakovost slike samodejno
prilagodi glede na prizor snemanja. Ta tehnologija povzroča spreminjanje časa
snemanja medija. Filmi s hitro premikajočimi se in sestavljenimi slikami so posneti
pri višji bitni hitrosti, s čimer se skrajša skupni čas snemanja.
[85] O uporabi
Drugo
pomnilniško kartico
Čas snemanja, število fotografij, ki jih lahko posnamete na
Predvideno število fotografij, ki jih lahko posnamete
Število fotografij, ki jih lahko posnamete
8 GB
Enakovredno približno 2.070.000 slikovnim pikam (intervalno fotografiranje) (16 : 9):
9,700
Pribl. 11.900.000 slikovnih pik (fotografije): 1,250
16 GB
Enakovredno približno 2.070.000 slikovnim pikam (intervalno fotografiranje) (16 : 9):
19,000
Pribl. 11.900.000 slikovnih pik (fotografije): 2,500
32 GB
Enakovredno približno 2.070.000 slikovnim pikam (intervalno fotografiranje) (16 : 9):
39,000
Pribl. 11.900.000 slikovnih pik (fotografije): 5,100
64 GB
Enakovredno približno 2.070.000 slikovnim pikam (intervalno fotografiranje) (16 : 9):
40,000
Pribl. 11.900.000 slikovnih pik (fotografije): 10,000
Kadar uporabljate pomnilniško kartico Sony.
Število fotografij, ki jih lahko posnamete na pomnilniško kartico, pomeni največje
število fotografij pri največji velikosti posnetka za vaš model kamere. Na LCD-
zaslonu daljinskega upravljalnika je prikazano dejansko število fotografij, ki jih
lahko posnamete.
Število fotografij, ki jih lahko posnamete na pomnilniško kartico, je odvisno od
pogojev snemanja.
[86] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Opombe o upravljanju kamere in daljinskega upravljalnika
Live-View
Kamere in daljinskega upravljalnika ne uporabljajte/shranjujte na spodaj
navedenih mestih
V zelo vročem, hladnem ali vlažnem okolju
V okolju, kot je na soncu parkiran avto, lahko ohišje kamere ali daljinskega
upravljalnika spremeni obliko, zaradi česar lahko pride do okvare.
Na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi ali viru toplote
Če kamero ali daljinski upravljalnik shranjujete na mestu, izpostavljenem
neposredni sončni svetlobi ali viru toplote, lahko njuno ohišje spremeni obliko ali
barvo, zaradi česar lahko pride do okvare.
Na mestu, izpostavljenem močnim vibracijam
V bližini močnih magnetnih polj
Ne uporabljajte kamere v bližini naprav, ki ustvarjajo močne radijske valove ali
povzročajo sevanje.
Na peščenih ali prašnih mestih
Pazite, da pesek ali prah ne pride neposredno v notranjost kamere. To lahko
povzroči okvaro kamere in daljinskega upravljalnika, ki je v nekaterih primerih ni
mogoče odpraviti.
Odpornost na prah in vodotesnost
Kamera je odporna na prah in je vodotesna (globina vode 5 m, 30 minut
neprekinjeno). Za več podrobnosti o uporabi vodotesnega ohišja glejte navodila za
uporabo na spletnem mestu.
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
Prenašanje
Če hranite kamero ali daljinski upravljalnik Live-View v žepu na zadnji strani hlač
ali krila, pazite, da se ne usedete nanj, ker lahko pride do okvare ali poškodb.
Ne izpostavljajte kamere tresljajem in udarcem, saj lahko pride do okvare in s
kamero morda ne bo več mogoče snemati. Poleg tega lahko pomnilniška kartica
postane neuporabna ali se poškodujejo slikovni podatki.
Delovna temperatura
Kamera je zasnovana za uporabo pri temperaturah od –5 °C do +40 °C, daljinski
upravljalnik pa od –10 °C do +40 °C.
[87] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Kondenzacija vlage
Če kamero ali daljinski upravljalnik prenesete s hladnega na toplo mesto, se lahko na
ohišju in v notranjosti kamere ali daljinskega upravljalnika nabere kondenzacijska
vlaga. Kondenzacija vlage lahko povzroči okvaro kamere.
Če pride do kondenzacije vlage
Izklopite kamero in počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Opomba glede kondenzacije vlage
Vlaga se lahko nabere, ko prinesete kamero ali daljinski upravljalnik iz hladnega v
topel prostor (ali obratno) ali če uporabljate kamero ali daljinski upravljalnik v
vlažnem okolju, kot je navedeno spodaj.
Ko kamero prinesete s smučišča v topel prostor
Ko kamero prinesete iz klimatiziranega avtomobila ali prostora na prosto, kjer je
zelo vroče
Ko kamero ali daljinski upravljalnik uporabljate po nevihti ali močnem dežju.
Ko kamero uporabljate v vročem in vlažnem prostoru
Kako se izogniti kondenzaciji
Preden kamero ali daljinski upravljalnik prenesete iz hladnega v toplejši prostor,
kamero postavite v plastično vrečko in jo zatesnite. Ko se temperatura v vrečki
izenači s temperaturo okolice, odstranite vrečko (po približno 1 uri).
[88] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Vzdrževanje in shranjevanje
Površino kamere ali daljinskega upravljalnika očistite z mehko krpo, rahlo
navlaženo z vodo, nato pa jo s suho krpo obrišite do suhega. Ne uporabljajte
nobenega od teh sredstev, saj lahko poškodujejo premaz ali ohišje:
kemični izdelki, kot so razredčilo, bencin, alkohol, čistilne krpe, insekticidi, kreme
za zaščito pred soncem in insekti itd.
Preprečite stik kamere s katerim koli od teh sredstev.
Izogibajte se dolgotrajnejšemu stiku kamere ali daljinskega upravljalnika z gumijastimi ali
vinilnimi predmeti.
Površino objektiva obrišite z mehko krpo v naslednjih primerih:
če so na površini objektiva prstni odtisi;
v vročem ali vlažnem prostoru;
če je objektiv izpostavljen slanemu zraku, na primer ob morju.
Hranite v dobro prezračevanem prostoru, kjer ni veliko umazanije ali prahu.
Redno čistite objektiv po postopku, opisanem zgoraj, da preprečite nastanek
plesni.
[89] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Opombe o dodatni opremi
Originalna dodatna oprema družbe Sony morda ni na voljo v nekaterih
državah/regijah.
Za podrobnosti o paketih dodatne opreme glejte naslednjo povezavo.
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
[90] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Opombe o odlaganju/prenosu pomnilniške kartice
Tudi če zbrišete podatke na pomnilniški kartici ali formatirate pomnilniško kartico na
kameri ali računalniku, morda ne boste zbrisali vseh podatkov s pomnilniške kartice.
Preden daste pomnilniško kartico naprej, vam priporočamo, da izbrišete vse podatke
s programsko opremo za brisanje podatkov na računalniku. Če nameravate
pomnilniško kartico zavreči, se priporoča, da jo fizično uničite.
[91] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Paketi baterij za kamero in daljinski upravljalnik Live-View
Polnjenje
Kamero in daljinski upravljalniki pred prvo uporabo napolnite.
Priporočamo, da kamero in daljinski upravljalnik polnite v prostoru s temperaturo
med 10 °C in 30 °C, dokler lučka POWER/CHG (polnjenje) ne ugasne. Polnjenje
kamere in daljinskega upravljalnika pri temperaturah zunaj tega obsega morda ne
bo učinkovito.
Lučka POWER/CHG (polnjenje) lahko med polnjenjem kamere utripa v naslednjih
primerih:
paket baterij ni pravilno nameščen,
paket baterij je poškodovan.
Če je temperatura paketa baterij kamere nizka, odstranite paket baterij in ga dajte
v topel prostor.
Če je temperatura paketa baterij kamere visoka, odstranite paket baterij in ga
dajte v hladen prostor.
Lučka CHG (polnjenje) na daljinskem upravljalniku lahko utripa v naslednjih
primerih:
paket baterij je poškodovan.
Če je temperatura daljinskega upravljalnika nizka, ga postavite v topel prostor.
Če je temperatura daljinskega upravljalnika visoka, ga postavite v hladen prostor.
Učinkovita uporaba paketa baterij
Zmogljivost paketa baterij se zmanjša v okolju z nizkimi temperaturami (nižjimi od
10 °C). V hladnem okolju je torej čas delovanja paketa baterij krajši.
Pogosteje ko uporabljate predvajanje ter hitro pomikanje naprej in nazaj, hitreje se
paket baterij izprazni.
Priporočamo, da paket baterij najprej segrejete, tako da ga na primer hranite v
žepu, in ga v kamero vstavite tik pred zajemanjem posnetkov, s čimer zagotovite
varno delovanje in daljšo življenjsko dobo.
Kamero izklopite vedno, kadar ne slikate ali predvajate posnetkov. Paket baterij se
v stanju pripravljenosti prazni.
Priporočamo, da imate pri roki vedno nadomestne pakete baterij, ki zadostujejo za
2- ali 3-kratni pričakovani čas snemanja, in pred dejanskim snemanjem naredite
preizkusne posnetke.
Če so kontakti baterij umazani, se kamera ali daljinski upravljalnik morda ne bo
vklopil ali paket baterij učinkovito napolnil. V tem primeru paket baterij previdno
očistite, tako da obrišete prah z mehko krpo.
Paketa baterij ne izpostavljajte vodi. Paket baterij ni vodoodporen.
Preostala raven napolnjenosti baterije
Če se paket baterij hitro izprazni, čeprav indikator označuje visoko raven
napolnjenosti, znova povsem napolnite kamero in daljinski upravljalnik. Indikator
preostale ravni napolnjenosti bo nato pravilno prikazal raven napolnjenosti.
Indikator morda ne bo pravilno prikazal ravni napolnjenosti, če:
se kamera ali daljinski upravljalnik dalj časa uporablja pri visokih temperaturah okolja;
je kamera ali daljinski upravljalnik že popolnoma napolnjen;
se kamera ali daljinski upravljalnik veliko uporablja.
Shranjevanje paketa baterij
Zmogljivost paketa baterij ohranite tako, da ga popolnoma napolnite in nato
povsem izpraznite v kameri vsaj enkrat letno med shranjevanjem. Pred
shranjevanjem odstranite paket baterij iz kamere in ga shranite na hladno, suho
mesto.
Za prenašanje ali shranjevanje paketa baterij uporabite plastično vrečko, da
preprečite stik s kovinskimi predmeti, kratek stik itd.
Življenjska doba paketa baterij
Življenjska doba paketa baterij je omejena. Zmogljivost baterije se zmanjšuje s
časom in večkratno uporabo. Če se čas delovanja med posameznimi polnjenji
bistveno skrajša, je verjetno čas, da staro baterijo nadomestite z novo.
Življenjska doba paketa baterij je odvisna od načina njegove uporabe.
[92] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Omejitve pretakanja v živo s kamero
Pretakanje videoposnetkov v živo v storitvi USTREAM je omejeno. Če želite več
podrobnosti, obiščite spodnjo spletno stran storitve USTREAM.
[93] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Funkciji GPS in Wi-Fi pri distribuciji
Funkcija GPS
Med distribucijo videoposnetkov v živo snemanje GPS s kamero ni na voljo.
Poleg tega med distribucijo videoposnetkov v živo spremljanje prek pametnega
telefona ali daljinskega upravljalnika ni podprto.
Funkcija Wi-Fi
Kamero in daljinski upravljalnik uporabljajte v skladu s predpisi na območju
uporabe.
Funkcije Wi-Fi na kameri in daljinskem upravljalniku ne morete uporabljati pod
vodo.
Varnost uporabe brezžičnih naprav LAN
Zagotovite uporabo varnega brezžičnega omrežja LAN in se tako izognite vdoru v
računalniški sistem, nepooblaščenemu dostopu tretjih oseb in drugim ranljivostim.
Pri uporabi brezžičnega omrežja LAN je pomembno, da nastavite zaščito.
Sony Corporation ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki je posledica
neustrezne zaščite ali predvidljivih okoliščin.
[94] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Omrežne nastavitve
Uporabite pametni telefon ali usmerjevalnik Wi-Fi, ki lahko omogoči skupno rabo
pretakanja videoposnetkov. Delovanje z vsemi napravami ni zagotovljeno. Povezava
prek javnega brezžičnega omrežja LAN ni podprta.
[95] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Sočasno pretakanje v živo z več kamerami
Videoposnetkov v živo ni mogoče distribuirati sočasno prek istega računa z več
kamerami (več kot 2 kamerama). Potrebna je povezava prek drugega računa.
[96] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Vpliv stanja linije
Komunikacija bo morda prekinjena, odvisno od stanja linije, ko omogočite skupno
rabo pametnega telefona ali usmerjevalnika Wi-Fi.
[97] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Povezava pretakanja v živo
Ker je čas komunikacije pri pretakanju videoposnetkov v živo omejen s pogodbo
vašega pametnega telefona ali usmerjevalnika Wi-Fi, bodite pri tem previdni.
[98] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Čas neprekinjene distribucije
Čas neprekinjene distribucije za pretakanje videoposnetkov v živo s kamero je
omejen na približno 13 ur.
[99] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Omejitev povezave
Strani za distribucijo videoposnetkov v živo v nekaterih državah morda niso
povezane. Kamero uporabljajte v skladu z zakoni posamezne države.
[100] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
LCD-zaslon daljinskega upravljalnika Live-View
Upravljanje LCD-zaslona
LCD-zaslona ne izpostavljajte soncu, saj ga ta lahko poškoduje. Bodite pazljivi, ko
odlagate daljinski upravljalnik ob okno.
Če daljinski upravljalnik uporabljate v mrzlem prostoru, se lahko na LCD-zaslonu
prikažejo vodoravne črte ali sled slike. To ni okvara. Ko se daljinski upravljalnik
segreje, bo LCD-zaslon deloval normalno.
Če je mirujoča slika ali nespremenjena slika prikazana dalj časa, se lahko na LCDzaslonu prikaže kot podvojena slika.
Svetle pike na LCD-zaslonu in izginjanje pik
LCD-plošča na daljinskem upravljalniku je izdelana z visokonatančno tehnologijo,
vendar je lahko zelo majhen delež slikovnih pik »blokiran«, bodisi da so vedno
izklopljene (črna), vedno vklopljene (rdeča, zelena ali modra) ali utripajo. Poleg tega
se zaradi fizičnih značilnosti prikaza s tekočimi kristali take »blokirane« slikovne pike
v daljšem obdobju uporabe pojavijo spontano. Te težave ne pomenijo, da gre za
okvaro.
Vzdrževanje
Čiščenje LCD-zaslona
Površina LCD-zaslona je posebej obdelana, da se zmanjša odsev svetlobe.
Nestrokovno vzdrževanje lahko zmanjša učinkovitost LCD-zaslona, zato pazite na
naslednje:
LCD-zaslon nežno očistite z mehko krpo, na primer s čistilno krpo ali krpo za
očala.
Trdovratne madeže lahko odstranite z mehko krpo, na primer z rahlo navlaženo
čistilno krpo ali krpo za očala.
Ne uporabljajte nobenih topil, kot je alkohol, benzen ali razredčilo, kislina, alkalen
ali abraziven detergent ali kemična krpa za čiščenje, saj lahko poškodujete
površino LCD-zaslona.
[101] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Vodoodpornost daljinskega upravljalnika Live-View
Vodoodpornost daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik je odporen na vodo. Poškodbe zaradi nepravilne uporabe,
zlorabe ali nepravilnega vzdrževanja niso zajete v omejeno garancijo.
Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte vodi pod pritiskom, kot je voda iz pipe.
Daljinskega upravljalnika ne uporabljajte v termalnih vrelcih.
Daljinski upravljalnik uporabljajte v priporočenem temperaturnem obsegu vode od
0 do 40 °C.
Daljinski upravljalnik zagotavlja 30-minutno neprekinjeno delovanje v vodi do
globine 3 metrov.
Opombe pred uporabo daljinskega upravljalnika pod vodo ali v njeni bližini
Pazite, da v pokrov konektorja ne prodre nobena tuja snov, denimo pesek, lasje ali
umazanija. Celo majhna količina tuje snovi lahko povzroči, da v daljinski
upravljalnik prodre voda.
Prepričajte se, da tesnilo in njegove povezovalne površine niso opraskane. Celo
majhna praska lahko povzroči, da v daljinski upravljalnik prodre voda. Če je
tesnilo ali njegove povezovalne površine opraskane, se obrnite na lokalnega
prodajalca izdelkov Sony ali na lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov
Sony.
Če v tesnilo ali njegove povezovalne površine prodre umazanija ali pesek, te dele
očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
Pokrova konektorja ne odpirajte/zapirajte z mokrimi ali prašnimi rokami ali v bližini
vode. V notranjost daljinskega upravljalnika lahko prodre pesek ali voda. Pred
odprtjem pokrova konektorja izvedite postopek, opisan v poglavju »Čiščenje po
uporabi daljinskega upravljalnika pod vodo ali v njeni bližini«.
Pokrov konektorja odprite, ko je daljinski upravljalnik popolnoma suh.
Vedno preverite, ali je pokrov konektorja ustrezno zaklenjen.
Opombe glede uporabe daljinskega upravljalnika pod vodo ali v njeni
bližini
Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte udarcem, na primer pri skoku v vodo.
Pokrova konektorja ne odpirajte in zapirajte pod vodo ali v njeni bližini.
Daljinski upravljalnik se v vodi potopi. Uporabite pas, ki je priložen daljinskemu
upravljalniku, s katerim preprečite, da bi potonil.
Čiščenje po uporabi daljinskega upravljalnika pod vodo ali v njeni bližini
Daljinski upravljalnik vedno očistite z vodo v 60 minutah po uporabi in ne odpirajte
pokrova konektorja pred koncem čiščenja. Pesek ali voda lahko prodre v
notranjost na delih, ki niso vidni, in zmanjša vodoodpornost daljinskega
upravljalnika, če se te snovi ne sperejo.
Daljinski upravljalnik za približno pet minut postavite v posodo s čisto vodo. Nato
daljinski upravljalnik rahlo potresite in pod vodo pritisnite vse gumbe, da
odstranite morebitno sol, pesek ali drugo snov okoli gumbov.
Po izpiranju obrišite vodne kapljice z mehko krpo. Počakajte, da se daljinski
upravljalnik popolnoma posuši v senčnem in dobro prezračevanem prostoru.
Daljinskega upravljalnika ne sušite s sušilnikom za lase, ker bi lahko spremenil
obliko in/ali bi se poslabšala njegova vodoodpornost.
Vodne kapljice ali prah na pokrovu konektorja obrišite z mehko suho krpo.
Kadar je daljinski upravljalnik pod vodo, se lahko pojavijo mehurčki. To ni okvara.
Ohišje daljinskega upravljalnika se lahko razbarva, če pride v stik s kremo ali
oljem za sončenje.
Če daljinski upravljalnik pride v stik s kremo ali oljem za sončenje, ga hitro obrišite.
Ne dovolite, da bi slana voda prodrla v notranjost daljinskega upravljalnika ali
prišla v stik z njegovo površino. To lahko povzroči korozijo ali razbarvanje in
slabšo vodoodpornost.
[102] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
GPS
O funkciji GPS
Ker se položaji satelitov GPS neprestano spreminjajo, lahko določanje lokacije
traja dlje časa ali pa sprejemnik sploh ne more določiti lokacije, kar je odvisno od
lokacije in ure uporabe kamere.
GPS je sistem, ki določa vaš položaj s pomočjo signalov, ki jih prejme od satelitov.
Funkcije GPS na daljinskem upravljalniku ne uporabljajte na mestih, kjer so
radijski signali blokirani ali se odbijajo, kot so npr. senčna mesta obkrožena s
stavbami ali drevesi itd. Daljinski upravljalnik uporabljajte na mestih s prostim
pogledom proti nebu.
Lokacijskih podatkov morda ne bo mogoče posneti na mestih, na katerih radijski
signali satelitov GPS ne dosežejo daljinskega upravljalnika, kot npr.:
v tunelih, v zaprtih prostorih ali v senci stavb,
med visokimi stavbami ali v ozkih ulicah, ki so obdane s stavbami,
na podzemnih mestih, mestih, ki so obdana z gostimi drevesi, pod mostovi ali na mestih z
magnetnimi polji, kot npr. v bližini visokonapetostnih kablov,
v bližini naprav, ki ustvarjajo radijske signale v istem frekvenčnem pasu kot daljinski
upravljalnik: v bližini mobilnih telefonov s frekvenčnim pasom 1,5 GHz itd.
Med iskanjem satelita ali določanjem položaja se z roko ali prsti ne dotikajte
sprejemnika GPS (dela z anteno GPS). V nasprotnem primeru se zmanjša
občutljivost sprejema in vašega položaja morda ni mogoče določiti.
Daljinski upravljalnik morda v nekaterih namestitvenih ali drugih položajih ne bo
prejemal električnih valov iz satelita GPS. Obrnite sprejemnik GPS (del z anteno
GPS) proti nebu.
V naslednjih primerih snemanje informacij GPS morda ne bo mogoče.
Izklopite daljinski upravljalnik.
Prekinite povezavo med daljinskim upravljalnikom in kamero.
Kadar je povezava med daljinskim upravljalnikom in kamero prek omrežja Wi-Fi
nestabilna.
Če fotografirate, ko je dnevnik GPS daljinskega upravljalnika nastavljen na [ON],
in te slike prenesete v internet, bodo lahko druge osebe videle lokacijo zajema
posnetka. Če se želite temu izogniti, pred snemanjem nastavite dnevnik GPS na
[OFF].
Napake triangulacije
Če se takoj po vključitvi daljinskega upravljalnika premaknete na drugo mesto, bo
morda trajalo več časa, da kamera začne s triangulacijo, kot če bi ostali na istem
mestu.
Napaka na satelitu GPS
Daljinski upravljalnik določi vaš trenutni položaj, kadar prejema signale več kot
enega satelita GPS. Triangulacijska napaka satelitov GPS je okrog 10 m.
Triangulacijska napaka je lahko večja, kar je odvisno od okolja lokacije. V tem
primeru se vaša dejanska lokacija morda ne ujema z lokacijo na zemljevidu glede
na podatke GPS. Satelite GPS nadzira Ministrstvo za obrambo Združenih držav
Amerike, zato je raven natančnosti lahko namerno spremenjena.
Napaka med postopkom triangulacije
Daljinski upravljalnik pridobiva lokacijske podatke postopoma med triangulacijo.
Med pridobivanjem informacij o lokaciji in zapisom teh informacij na sliko je krajši
časovni zamik, zato dejansko mesto snemanja morda ne bo povsem usklajeno z
mestom na zemljevidu glede na podatke GPS.
O omejitvi uporabe funkcije GPS
Funkcijo GPS uporabljajte v skladu s situacijo in predpisi države/regije, v kateri
uporabljate daljinski upravljalnik.
[103] O uporabi
Drugo
Opombe o uporabi
Odlaganje daljinskega upravljalnika Live-View
Pred odlaganjem daljinskega upravljalnika odstranite paket baterij.
Vijake odstranite le pri odlaganju daljinskega upravljalnika. Popravilo ali
zamenjavo bomo zavrnili, če bomo ugotovili, da je bila enota nepravilno
razstavljena.
Vgrajen paket baterij daljinskega upravljalnika je mogoče reciklirati. Pri odlaganju
daljinskega upravljalnika odstranite vgrajen paket baterij in ga odnesite svojemu
prodajalcu.
1.
2.
3.
4.
Če želite izklopiti daljinski upravljalnik, pritisnite gumb ON/OFF.
Odklopite povezane kable.
Odstranite vijake s križnim izvijačem (4 vijaki).
Odstranite pokrov.
5. Pritisnite zaponko navzven in odstranite paket baterij.
Opomba
Pri odstranjevanju vgrajenega paketa baterij daljinskega upravljalnika pazite na
naslednje.
Vijake itd. odstranjujte zunaj dosega otrok, da ne bi po nesreči pogoltnili katerega
od manjših delov. Vijake itd. odstranjujte zunaj dosega otrok, da ne bi po nesreči
pogoltnili katerega od manjših delov.
Pazite, da si ne poškodujete nohtov ali prstov.
[104] O uporabi
Drugo
Uporaba kamere v tujini
Uporaba kamere v tujini
Barvni sistemi televizorjev
Pred snemanjem morate nastaviti na TV-sistem države ali regije, v kateri si boste
ogledali posnetke. V nadaljevanju je navedeno, v katerih državah in regijah lahko
uporabite sistem [NTSC] ali [PAL].
Države in regije, v katerih si lahko ogledate slike, če je možnost
nastavljena na [NTSC]
Barbados, Bermudi, Bolivija, Kanada, Čile, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Dominika,
Ekvador, Salvador, Guam, Gvatemala, Gvajana, Haiti, Honduras, Japonska, Mehika,
Mikronezija, Mjanmar, Nikaragva, Panama, Peru, Filipini, Portoriko, Republika
Koreja, Saint Lucia, Samoa, Surinam, Tajvan, Trinidad in Tobago, Združene države
Amerike, Venezuela itd.
Države in regije, v katerih si lahko ogledate slike, če je možnost
nastavljena na [PAL]
Avstralija, Avstrija, Argentina, Belgija, Bolgarija, Brazilija, Kitajska, Hrvaška, Češka,
Danska, Finska, Francija, Francoska Gvajana, Nemčija, Grčija, Hongkong,
Madžarska, Indonezija, Iran, Irak, Italija, Kuvajt, Malezija, Monako, Nizozemska,
Nova Zelandija, Norveška, Paragvaj, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija,
Singapur, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Tajska, Turčija, Ukrajina, Združeno
kraljestvo, Urugvaj, Vietnam itd.
[105] O uporabi
Drugo
Uporaba kamere v tujini
Seznam časovnih razlik med večjimi svetovnimi mesti
Časovna razlika s standardnim časom svetovnih mest (od leta 2014).
Lizbona/London
GMT
Berlin/Pariz
+01:00
Helsinki/Kairo/Istanbul
+02:00
Nairobi
+03:00
Teheran
+03:30
Moskva/Abu Dabi/Baku
+04:00
Kabul
+04:30
Karači/Islamabad
+05:00
Kolkata/New Delhi
+05:30
Almaty/Daka
+06:00
Yangon
+06:30
Bangkok/Džakarta
+07:00
Hongkong/Singapur/Peking
+08:00
Tokio/Seul
+09:00
Adelaide/Darwin
+09:30
Melbourne/Sydney
+10:00
Nova Kaledonija
+11:00
Fidži/Wellington
+12:00
Midway
-11:00
Havaji
-10:00
Aljaska
-09:00
San Francisco/Tijuana
-08:00
Denver/Arizona
-07:00
Chicago/Mexico City
-06:00
New York/Bogota
-05:00
Santiago
-04:00
Novofunlandija
-03:30
Brasilia/Montevideo
-03:00
Fernando de Noronha
-02:00
Azori/Zelenortski otoki
-01:00
[106] O uporabi
Drugo
Tehnični podatki
Kamera
[Sistem]
Video signal:
HDTV
Slikovna naprava:
tip 1/2.3 (7,77 mm) senzor Exmor RTM CMOS
Skupno število slikovnih pik: pribl. 16,8 milijona megapik
Dejanska ločljivost slike (film): pribl. 11,9 megapik (16 : 9)*
Dejanska ločljivost slike (fotografije): pribl. 11,9 megapik (16 : 9)
Največja dejanska ločljivost fotografije: pribl. 11,9 milijona megapik
Način za intervalno fotografiranje: pribl. 2,1 megapik (16 : 9)
Objektiv:
ZEISS Tessar
Zaslonka: F2.8
Goriščna razdalja: f = 2,8 mm
*
Goriščna razdalja (ekvivalentna 35 mm) (način filma): f = 17,1 mm (16 : 9)
Vidno polje kamere: 170°*
Kamera:
Nastavitev osvetlitve: Auto
Najmanjša osvetlitev: 6lx (luksov)
Stabilizator slike: elektronski stabilizator slike SteadyShot
Največja razdalja snemanja: pribl. 30 cm (11 7/8 palca)
Format datoteke:
Filmi: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Avdio: MPEG-4 AAC-LC 2ch (pri snemanju filmov MP4), LPCM 2ch (pri snemanju
filmov XAVC S)
Fotografije: Podpira JPEG (DCF razl. 2.0, Exif razl. 2.3, MPF Baseline)
Tip zapisovalnega medija:
Pri snemanju filmov MP4:
Medij Memory Stick Micro (Mark2)
Pomnilniška kartica microSD/SDHC/SDXC (razred 4 ali hitrejša)
Pri snemanju filmov XAVC S:
Kartica microSDXC (razred 10 ali hitrejša)
*
SteadyShot je nastavljen na [OFF]
[Vhodni in izhodni priključki]
Priključek Multi/Micro USB*: micro-B/USB2.0 z visoko hitrostjo
*Podpira
naprave, združljive s priključkom Micro USB.
[Napajanje]
Napajanje:
Paket akumulatorskih baterij: 3.7 V (NP-BY1 (priložen))
Priključek Multi/Micro USB: 5,0 V
Način polnjenja:
Polnjenje prek priključka USB: 5,0 V enosmerne napetosti, 500 mA
Čas polnjenja:
Prek računalnika
NP-BY1 (priložen): pribl. 2 h 25 min.
Prek polnilnika AC-UD10 (naprodaj posebej)
NP-BY1 (priložen): pribl. 2 h 5 min.
Način napajanja:
Napajanje USB (priporočeno je 1,5 A ali več)
Poraba energije:
1,7 W (pri velikosti filma [1920 × 1080/30p])
Baterija:
Paket akumulatorskih baterij: NP-BY1 (priložen)
Največja izhodna napetost: 4,2 V DC
Izhodna napetost: 3,7 V enosmerne napetosti
Največja napetost polnjenja: 4,2 V DC
Največji tok polnjenja: 975 mA
Zmogljivost: 2,4 Wh (640 mAh)
Tip: litij-ionska
[Splošno]
Vodoodpornost: Globina vode 5 m, 30 minut neprekinjeno
(z uporabo vodotesnega ohišja (SPK-AZ1))
Vodoodpornost (pri pršenju): Enakovredno IPX4*
Delovna temperatura: –5 do +40 °C
Temperatura shranjevanja: –20 °C do +60 °C
Mere: Pribl. 24,2 mm × 36,0 mm × 74,0 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 48 g (samo kamera)
Teža (pri snemanju): pribl. 63 g (vključno z NP-BY1 (priložen))
Mikrofon: stereo
Zvočnik: mono
*
Vodoodpornost na podlagi standardnih preizkusov družbe Sony.
[Brezžični LAN]
Ustrezni standard: IEEE 802.11b/g/n
Frekvenca: 2,4 GHz
Podprti varnostni protokoli: WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Način dostopa: infrastrukturni način
NFC: skladno z oznakami NFC Forum Type 3
[Dodatna oprema]
Adapter za stojalo
Mere: pribl. 14,2 mm × 12,2 mm × 69 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 12 g
Vodotesno ohišje (SPK-AZ1)
Mere: pribl. 36,3 mm × 53,2 mm × 80,2 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 48 g (1,7 unče)
Tlačna odpornost: Globina vode 5 m, 30 minut neprekinjeno.
Pritrditvena sponka
Mere: pribl. 47,0 mm × 14,0 mm × 58,5 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 16 g
Ploski prilepni nosilec
Mere: pribl. 53,0 mm × 12,5 mm × 58,5 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 14 g
Ukrivljeni prilepni nosilec
Mere: pribl. 53,0 mm × 16,0 mm × 58,5 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 16 g
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
[107] O uporabi
Drugo
Tehnični podatki
Daljinski upravljalnik Live-View
[Vhodni priključek]
Priključek Multi/Micro USB: micro-B/USB
(Za polnjenje/uporabo pomožnih podatkov GPS)
[Power]
Napajanje
Paket akumulatorskih baterij: 3,6 V (notranja baterija)
Priključek Multi/Micro USB: 5,0 V
Način polnjenja:
Polnjenje prek priključka USB: DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Čas polnjenja:
Prek računalnika
Notranja baterija: pribl. 4 h 5 min.
Prek polnilnika AC-UD20 (naprodaj posebej)
Notranja baterija: pribl. 2 h 55 min.
Način napajanja:
Napajanje USB (priporočeno je 1,5 A ali več)
Poraba energije:
1,0 W (ko je vzpostavljena povezava prek Wi-Fi in med prikazom Live-View)
Baterija:
Paket akumulatorskih baterij: Notranja baterija
Največja izhodna napetost: 4,2 V DC
Izhodna napetost: 3,6 V (enosmerna)
Največja napetost polnjenja: 4,2 V DC
Največji tok polnjenja: 1,89 A
Zmogljivost: 4,5 Wh (1.240 mAh)
Tip: litij-ionska
[General]
Vodoodpornost: Globina vode 3 m, 30 minut neprekinjeno*
Delovna temperatura: od –10 °C do +40 °C
Temperatura shranjevanja: od –20 °C do +60 °C
Mere (pribl.): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 67 g (samo glavno ohišje)
Skupna masa pri uporabi: pribl. 98 g (vključno s priloženim pasom in osnovno
ploščo)
*Vodoodpornost
ni zagotovljena v vseh pogojih.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
[108] O uporabi
Drugo
Blagovne znamke
Blagovne znamke
Memory Stick in
sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe
Sony Corporation.
Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Inc. v ZDA in drugih državah.
iOS je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Cisco Systems,
Inc.
Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc.
iPhone je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Apple Inc.
Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi PROTECTED SET-UP so zaščitene blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC
Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.
Adobe, logotip Adobe in Adobe Acrobat so zaščitene blagovne znamke ali
blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih
državah.
Logotip microSDXC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.
Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljena v tem priročniku, na splošno
blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih razvijalcev ali
proizvajalcev. Vendar blagovne znamke, oznaka ™ ali ® v tem priročniku morda
niso opisane.
[109] O uporabi
Drugo
Opombe glede licenc
Programska oprema, za katero veljajo določila licenc GNU
GPL/LGPL
Kamera vključuje programsko opremo, za katero veljajo določila licence GNU za
splošno javnost (v nadaljevanju »GPL«) ali manjše licence GNU za splošno javnost
(v nadaljevanju »LGPL«). To pomeni, da imate pravico do dostopa, spreminjanja in
nadaljnje distribucije izvorne kode za te programe računalniške programske opreme,
in sicer v skladu s pogoji licence GPL/LGPL.
Izvorna koda je na voljo v spletu. Prenesete jo lahko s spodnjega spletnega mesta.
Za prenos obiščite naslednje spletno mesto:
http://www.sony.net/Products/Linux/
V zvezi z vsebino izvorne kode se ne obračajte na nas. Kopije licenc (v angleščini) so
shranjene v notranjem pomnilniku kamere. Vzpostavite povezavo za količinsko
shranjevanje med vašo kamero in računalnikom ter preberite datoteke v mapi
»LICENSE« v imeniku »PMHOME«.
[110] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Kaj lahko naredim, da odpravim težavo?
Če imate s kamero težave, preizkusite naslednje rešitve.
1. Preverite postavke pod razdelkom »Odpravljanje težav« in nato preverite
kamero.
2. Izklopite vir napajanja, ga po približno 1 minuti znova priklopite in nato vklopite
kamero.
3. Pritisnite gumb UP ali DOWN na daljinskem upravljalniku, da izberete
(ponastavitev nastavitev) v meniju
(nastavitve daljinskega upravljalnika) in
nato pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskem upravljalniku.
Nato bodo nastavitve, na primer datuma in časa, aktivirane.
4. Obrnite se na prodajalca izdelkov Sony ali na lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony prek telefona.
[111] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Kamere ni mogoče vklopiti
Paket baterij in napajanje kamere
V kamero vstavite napolnjen paket baterij.
Preverite, ali je paket baterij pravilno vstavljen v kamero.
[112] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Paket baterij in napajanje kamere
Kamera se nenadoma izklopi
Odvisno od temperature kamere in baterije se lahko zgodi, da snemanje filmov ne
bo mogoče in kamera se lahko samodejno izklopi, da ne pride do okvare. Preden
se naprava izklopi ali ko snemanje filmov ni več mogoče, se na zaslonu
daljinskega upravljalnika prikaže sporočilo
.
Ko se prikaže oznaka
, zaustavite snemanje filma.
Če kamera preneha snemati zaradi temperature, jo izklopite in nekaj minut pustite
mirovati. Znova začnite snemati šele, ko se temperatura v kameri popolnoma
zniža.
Če kamere nekaj časa ne uporabljate, kamera preklopi v način varčevanja z
energijo. Znova vklopite kamero.
Če je nastavitev samodejnega izklopa nastavljena na [OFF], se kamera ne bo
samodejno izklopila.
[113] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Paket baterij in napajanje kamere
Čas delovanja baterije je kratek
Kamero uporabljate v izredno vročem ali hladnem okolju ali baterija ni dovolj
napolnjena. To ni okvara.
Če kamere niste uporabljali daljše obdobje, lahko učinkovitost baterije izboljšate z
večkratnim polnjenjem in praznjenjem.
Če se čas delovanja baterije skrajša za polovico, tudi če je paket baterij
popolnoma napolnjen, ga morate zamenjati. Obrnite se na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
[114] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Paket baterij in napajanje kamere
Kamere ni mogoče polniti
Izklopite kamero in vzpostavite povezavo USB.
Odstranite kabel micro USB (priložen) in ga znova priključite.
Uporabite kabel micro USB (priložen).
Paket baterij polnite v prostoru s temperaturo med 10 °C in 30 °C.
Vklopite računalnik in ga povežite s kamero.
Preklopite računalnik iz stanja spanja ali mirovanja.
Kabel micro USB (priložen) priključite neposredno v konektor USB v računalniku.
Kamero in računalnik povežite z operacijskim sistemom, ki ga podpira kamera.
[115] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Paket baterij in napajanje kamere
Indikator preostale ravni napolnjenosti kamere ne prikazuje
pravilne vrednosti
Do tega pride, če daljinski upravljalnik uporabljate v izredno vročem ali hladnem
okolju.
Pride lahko do neskladnosti med vrednostjo, ki jo prikazuje indikator preostale
ravni napolnjenosti, in vrednostjo dejanske preostale ravni napolnjenosti paketa
baterij. To težavo odpravite tako, da popolnoma izpraznite paket baterij in ga nato
znova napolnite.
Znova popolnoma napolnite paket baterij. Če težave ne uspete odpraviti, je paket
baterij izrabljen. Zamenjajte paket baterij z novo.
[116] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Pomnilniška kartica
Funkcij z uporabo pomnilniške kartice ni mogoče izvajati
Če uporabljate pomnilniško kartico, ki je bila formatirana z računalnikom, jo znova
formatirajte s kamero.
[117] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Fotografiranje
S kamero ni mogoče fotografirati
Preverite razpoložljivi prostor na pomnilniški kartici.
Preverite, ali nastavitev NTSC/PAL obstoječe kamere ustreza nastavitvi kamere, s
katero je bila formatirana pomnilniška kartica, ki se trenutno uporablja.
Pred uporabo formatirajte novo pomnilniško kartico.
[118] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Fotografiranje
Slikam ni mogoče dodati datuma
Kamera ne vključuje funkcije dodajanja datuma slikam.
[119] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Ogled slik
Slik ni mogoče predvajati
Slik ni bilo mogoče predvajati, ko je bilo ime mape/datoteke spremenjeno z
računalnikom.
[120] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Računalniki
Računalnik ne prepozna kamere
Ko je raven stanja baterije nizka, kamero napolnite.
Vklopite kamero in jo povežite z računalnikom.
Uporabite kabel micro USB (priložen).
Micro kabel USB (priložen) odklopite z računalnika in kamere ter ga nato znova
ustrezno priklopite.
S priključkov USB na računalniku odklopite vse naprave, razen kamere, tipkovnice
in miške.
Kamero povežite z računalnikom neposredno in ne prek zvezdišča USB ali druge
naprave.
[121] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Računalniki
Slik ni mogoče uvoziti
Kamero in računalnik pravilno povežite prek povezave USB.
[122] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Računalniki
Programa Action Cam Movie Creator ni mogoče namestiti
Preverite računalniško okolje ali preberite navodila za namestitev programske
opreme.
[123] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Računalniki
Program Action Cam Movie Creator ne deluje pravilno
Zaprite program Action Cam Movie Creator in znova zaženite računalnik.
[124] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Računalniki
Slik ni mogoče predvajati z računalnikom
Posvetujte se s proizvajalcem računalnika ali programske opreme.
[125] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Wi-Fi
Prenos slike traja predolgo
Mikrovalovne pečice ali naprave z omogočeno povezavo Bluetooth, ki uporabljajo
valovno dolžino 2,4 GHz, lahko ovirajo komunikacijo. Če so takšne naprave v
bližini, premaknite kamero stran od teh naprav ali te naprave izklopite.
[126] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Drugo
Objektiv se zamegli
Prišlo je do kondenzacije vlage. Izklopite kamero in počakajte približno eno uro, da
vlaga izhlapi.
[127] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Drugo
Kamera in baterija se segrevata
Ohišje kamere in baterija se lahko segrejeta zaradi uporabe. To je običajno.
Kamere ne uporabljajte dalj časa, če jo držite v roki ali če je v neposrednem stiku
s kožo. Priporočamo, da uporabite priložene prilepne nosilce ali vodotesno ohišje
ali opcijsko dodatno opremo za pritrjevanje.
[128] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Drugo
Prikaz datuma ali časa je napačen
Nastavite datum in čas na daljinskem upravljalniku.
Povežite kamero in daljinski upravljalnik prek povezave Wi-Fi.
Datum in čas na kameri se nastavita s prenosom nastavitve datuma in časa na
LCD-zaslonu daljinskega upravljalnika prek povezave Wi-Fi.
[129] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Daljinski upravljalnik Live-View
Daljinskega upravljalnika Live-View ni mogoče vklopiti
Zadostno napolnite paket baterij.
[130] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Daljinski upravljalnik Live-View
Daljinskega upravljalnika Live-View ni mogoče polniti
Izklopite daljinski upravljalnik in vzpostavite povezavo USB.
Odstranite kabel micro USB (priložen) in ga znova priključite.
Uporabite kabel micro USB (priložen).
Paket baterij polnite v prostoru s temperaturo med 10 °C in 30 °C.
Vklopite računalnik in ga povežite z daljinskim upravljalnikom.
Preklopite računalnik iz stanja spanja ali mirovanja.
Kabel micro USB (priložen) priključite neposredno v konektor USB v računalniku.
[131] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Daljinski upravljalnik Live-View
Indikator preostale ravni napolnjenosti daljinskega
upravljalnika Live-View ne prikazuje pravilne vrednosti
Do tega pride, če daljinski upravljalnik uporabljate v izredno vročem ali hladnem
okolju.
Pride lahko do neskladnosti med vrednostjo, ki jo prikazuje indikator preostale
ravni napolnjenosti, in vrednostjo dejanske preostale ravni napolnjenosti paketa
baterij. To težavo odpravite tako, da popolnoma izpraznite paket baterij in ga nato
znova napolnite.
Znova popolnoma napolnite paket baterij. Če težave ne uspete odpraviti, je paket
baterij izrabljen. Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
[132] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Daljinski upravljalnik Live-View
Signala GPS ni mogoče sprejeti
Nastavitev GPS nastavite na [ON].
Kamera morda ne more prejemati signala satelitov GPS zaradi ovir.
Za pravilno pridobitev informacij o lokaciji odnesite kamero na odprt prostor in
znova vklopite daljinski upravljalnik.
[133] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Daljinski upravljalnik Live-View
Velika napaka informacije o lokaciji
Dovoljeno odstopanje lahko znaša več sto metrov glede na okoliške zgradbe,
šibek signal GPS itd.
[134] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Daljinski upravljalnik Live-View
Triangulacija traja dalj časa, čeprav so upoštevani
pomožni podatki GPS
Nastavitev datuma in časa ni nastavljena ali pa je nastavljeni čas precej
zamaknjen. Nastavite pravilni datum in čas. Znova poskusite izvesti nastavitve.
Čas veljavnosti pomožnih podatkov GPS je potekel. Posodobite pomožne podatke
GPS.
Ker se položaji satelitov GPS neprestano spreminjajo, lahko določanje lokacije
traja dlje časa ali pa sprejemnik sploh ne more določiti lokacije, kar je odvisno od
lokacije in ure uporabe kamere.
GPS je sistem za določanje geografskega položaja s triangulacijo radijskih
signalov satelitov GPS. Kamere ne uporabljajte na mestih, kjer so radijski signali
blokirani ali se odbijajo, kot so npr. senčna mesta, obkrožena s stavbami ali
drevesi itd. Kamero uporabljajte na mestih s prostim pogledom proti nebu.
[135] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Daljinski upravljalnik Live-View
Informacije o lokaciji se niso posnele
Če želite v računalnik uvoziti filme z informacijami o lokaciji GPS, uporabite
programsko opremo PlayMemories Home.
[136] Odpravljanje težav
Vprašanja in odgovori
Kamera
Kamere ni mogoče vklopiti
Vstavite napolnjen paket baterij.
Preverite, ali je paket baterij pravilno vstavljen.
[137] Odpravljanje težav
Vprašanja in odgovori
Kamera
Čas delovanja baterije je kratek
Kamero uporabljate v izredno vročem ali hladnem okolju ali baterija ni dovolj
napolnjena. To ni okvara.
Če kamere niste uporabljali daljše obdobje, lahko učinkovitost baterije izboljšate z
večkratnim polnjenjem in praznjenjem.
Če se čas delovanja baterije skrajša za polovico, tudi če je paket baterij
popolnoma napolnjen, ga morate zamenjati. Obrnite se na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
[138] Odpravljanje težav
Vprašanja in odgovori
Daljinski upravljalnik Live-View
Daljinski upravljalnik Live-View se nenadoma izklopi
Zadostno napolnite paket baterij.
Če kamere niste uporabljali daljše obdobje, lahko učinkovitost baterije izboljšate z
večkratnim polnjenjem in praznjenjem.
[139] Odpravljanje težav
Vprašanja in odgovori
Daljinski upravljalnik Live-View
Daljinskega upravljalnika Live-View ni mogoče povezati s
kamero prek povezave Wi-Fi
Prekinite in ponovno vzpostavite povezavo.
[140] Odpravljanje težav
upravljalniku Live-View
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
Prikaz na daljinskem
01-01/02-02
Povezava kamere z daljinskim upravljalnikom ni uspela.
Morda je prišlo do zastoja signala ali pa je kamera ali daljinski upravljalnik predaleč
od dostopovne točke.
[141] Odpravljanje težav
upravljalniku Live-View
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
Prikaz na daljinskem
01-02
Povezava kamere z daljinskim upravljalnikom ni uspela.
Izvedite korake v razdelku »Povezovanje daljinskega upravljalnika Live-View z več
kamerami«.
[142] Odpravljanje težav
upravljalniku Live-View
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
Prikaz na daljinskem
01-03/01-04
Povezava kamere z daljinskim upravljalnikom ni uspela.
Ta kamera ni podprta.
[143] Odpravljanje težav
upravljalniku Live-View
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
Prikaz na daljinskem
03-01/03-02
Povezava kamere z daljinskim upravljalnikom ni uspela.
Ni mogoče preveriti pristnosti kamere ali daljinskega upravljalnika. Izvedite korake
v razdelku »Povezovanje daljinskega upravljalnika Live-View z več kamerami«.
Morda je prišlo do zastoja signala ali pa je kamera ali daljinski upravljalnik
predaleč od dostopovne točke.
[144] Odpravljanje težav
upravljalniku Live-View
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
Prikaz na daljinskem
02-01
Napaka kamere.
Preverite povezano kamero ali pomnilniški kartici.
[145] Odpravljanje težav
upravljalniku Live-View
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
04-03
Zahteva, ki jo je prejela kamera, ni uspela.
Preverite kamero.
Prikaz na daljinskem
[146] Odpravljanje težav
upravljalniku Live-View
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
Prikaz na daljinskem
05-01
S kamero ni mogoče fotografirati.
Preverite kamero.
[147] Odpravljanje težav
upravljalniku Live-View
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
Prikaz na daljinskem
05-02
S kamero ni mogoče začeti snemanja.
Preverite kamero.
[148] Odpravljanje težav
upravljalniku Live-View
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
Prikaz na daljinskem
05-03
S kamero ni mogoče ustaviti snemanja.
Preverite kamero.
[149] Odpravljanje težav
upravljalniku Live-View
04-04
Kamera se ne odziva.
Preverite kamero.
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
Prikaz na daljinskem
Morda je prišlo do zastoja signala ali pa je kamera predaleč od dostopovne točke.
[150] Odpravljanje težav
upravljalniku Live-View
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
Prikaz na daljinskem
10-01
Temperatura kamere se je zvišala. Izklopite kamero in je vsaj 10 minut ne vklapljajte.
[151] Odpravljanje težav
upravljalniku Live-View
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
Prikaz na daljinskem
Koda, ki se začne s črko E ali C
Ko se na zaslonu prikaže koda, ki se začne s črko, deluje funkcija samodiagnoze v
daljinskem upravljalniku.
Ker je morda potrebno popravilo nekaterih delov, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony in mu navedite vse kode, ki se začnejo s črko E ali C.
Download PDF