Sony | HMZ-T1 | Sony HMZ-T1 HMZ-T1 Head Mounted Display Lynvejledning til opsætning og start

Nyd oplevelsen af video med følgende
fire trin
2Tag enheden på
Systemet er designet, så det først giver mulighed for at få en imponerende
oplevelse, når du har brugt et øjeblik på at justere det, så det passer godt til
dig. Gennemgå følgende trin og gør klar til brug, før du ser video og spiller
spil med systemet.
Head Mounted Display
Justerbare dele
5 Stram hovedbøjlen forsigtigt.
Øverste hovedbøjle
Stram forsigtigt hovedbøjlen, lige meget på begge sider. Hvis
den øverste eller nederste hovedbøjle er for løs, skal længden
justeres.
Nederste hovedbøjle
1Tilslut
Startvejledning
Når du har enheden på, vil du ikke kunne se uden for displayet. Før du tager det på, skal du bruge
et øjeblik på at gennemgå trin 2 – 4 (Tag enheden på, Opsætning og Nyd oplevelsen), så du kender
betjeningsrækkefølgen.
Hovedbøjle-udløserknap
2Tag enheden på
Juster den hovedmonterede enhed
korrekt.
6 Juster positionen på dit hoved.
Hvis du normalt bruger briller eller kontaktlinser, skal du bære dem som sædvanligt under brug (med undtagelse af
læsebriller). Bemærk, at brug af briller med bifokale glas kan være mindre end optimalt.
Juster den hovedmonterede enhed sikkert på dit
hoved, så displayet bliver siddende lige foran dine
øjne.
Juster forsigtigt enheden mod venstre og højre (og op og
ned efter behov) for at finde den bedste position til at se
midten af skærmene.
1 Træk hovedbøjlen ud.
Hold hovedbøjle-udløserknappen ned og løsn hovedbøjlen,
først i den ene side, derefter i den anden side.
3Opsætning
Bred
Støt enheden med både pandestøtten og den nederste
Juster linsevidden korrekt.
Pupilafstanden varierer fra person til person. Bær
den hovedmonterede enhed korrekt, og juster
linsevidden til den korrekte bredde, så billederne i
venstre og højre linse tilpasses og danner billeder.
Afstanden mellem
pupillerne
7 Stram hovedbøjlen godt til.
hovedbøjle. Hvil ikke enheden på næseryggen.
Fastgør
den, så den bliver siddende vandret på dit

hoved.
2 Tænd for systemet ().
Strømindikatoren på processoren lyser nu grønt.
Bemærk
 Hvis enheden vipper fremad, skal du sænke den nederste
hovedbøjle for at afbalancere enheden på dit hoved.
Smal
4Nyd oplevelsen
8 Juster hovedtelefonerne.
3 Før hovedbøjlerne ned omkring
Bevæg hovedtelefonerne frem, tilbage, op eller ned, så de
kommer til at sidde over dine ører.
bagsiden af dit hoved.
Hvad er der i æsken
Sænk den nederste hovedbøjle til kraniets basis.
DA
Hovedmonteret enhed
Processor
HDMI-kabel (1)
Tilbehør
4 Ret enheden til på Lysnetledning (1)
Se også "Sundhedsforholdsregler" og "Forsigtighedsregler" i
"Referencevejledning" før brug.
Hold hovedbøjle-udløserknapperne på begge sider trykket ind,
og løft enheden af ved at trække den fremad.
Ret enhedens forende til, så den
ikke vipper nedad.
© 2011 Sony Corporation Printed in Denmark
HMZ-T1
Sådan tages den hovedmonterede enhed af
dit hoved.
4-297-825-61(1)
3Opsætning
1Tilslut
2 Tilslut den hovedmonterede enhed.
1 Tilslut et afspilningsudstyr og et tv.
Følg vejledningen
på skærmen for
betjening.
4Nyd oplevelsen
1 Vælg et displaysprog (kun første
gang).
Tryk på / knappen for at vælge et
sprog, og tryk derefter på MENU- eller
 knappen.
Hvis afspilningsudstyret kun har ét
HDMI OUT-stik, og du også ønsker
at se indhold fra det på et tv, skal du
tilslutte det til processoren med det
medfølgende High-Speed HDMI-kabel,
og tilslutte processoren til tv'et med et
andet High-Speed HDMI-kabel (anbefalet
kabellængde: op til 5 m).
HDMI
IN
Tv
2 Juster linsevidden.
Hovedmonteret
enhed
Hold på linsevidde-justeringsknapperne på begge sider,
og skub dem sammen, indtil du kan se skærmen tydeligt.
Efter justering skal du trykke på MENU- eller  knappen.
Bemærkninger
 Sørg for at indstille "HDMI pass-through"
til "On" i "General Setup"-menuen, når du
tilslutter et tv eller en anden displayenhed.
 Sørg for, at systemet er i standby, når du ser
indholdet på et tilsluttet tv eller en anden
displayenhed.
Processor (bagside)
Processor (forside)
Bemærk
Betjene afspilning fra enheden
Afspilning
 Hvis du ikke kan se skærmen tydeligt efter justering af
linsevidden, skal du starte forfra fra "2 Tag enheden på".
Tilbagerykning
3 Kontroller tilpasning af displayet.
HDMI-kabel (medfølger)
Afspilningsudstyr
3 Tilslut lysnetledningen og sæt den i.
Alle tre ""-mærker og den vandrette
linje skærer hinanden.
Til lysnettet
Blu-ray Disc -afspiller
TM
HDMI
OUT
Spilkonsol
Betjen afspilning fra kompatible afspilningskilder.
Bemærk
Mere end et af ""-mærkerne og den
vandrette linje skærer ikke hinanden.
4 Tænd for afspilningsudstyret.
Kontroller, at alle tre ""-mærker og den vandrette
linje skærer hinanden, og tryk derefter på MENU- eller
 knappen.
Det er acceptabelt, hvis ""-mærkerne og den vandrette
linje skærer hinanden i en anden position end midten af
skærmen.
 Hvis bare et af ""-mærkerne og den vandrette linje ikke
skærer hinanden, skal du holde op med at bruge systemet.
Se "Referencevejledning" for nærmere oplysninger.
4 Følg de viste instruktioner.
Når du har læst oplysningerne, skal du trykke på
MENU- eller  knappen.
Hold knappen nede for at
springe til forrige kapitel.
Fremrykning
Hold knappen nede for at
springe til næste kapitel.
Pause
Lydstyrke
Bemærkninger
Tænd/standby
Hold knappen nede for at gå
i standby.
 Systemet kan ikke bruges til avanceret
betjening af afspilningsudstyr, f.eks. betjening
af menuer.
 Betjening ved hjælp af disse knapper er kun
mulig, når "Control for HDMI" i "General Setup"
er indstillet til "On" (standardindstilling).
 Noget afspilningsudstyr kan ikke betjenes ved
hjælp af knapperne på den hovedmonterede
enhed.
Se "Referencevejledning" for nærmere oplysninger om menuindstillinger og
fastgørelse af tilbehør.
HMZ-T1 4-297-825-61(1)
Download PDF

advertising