Sony | DSLR-A350 | Sony DSLR-A350 DSLR-A350 Kun kabinet (der medfølger intet objektiv) Lynvejledning til opsætning og start

Introduktion
Klarg
rg
gøring
g
Fotog
ografering
o
og
g
Batterienheden
Objektivet
1
1
Oplad batterienheden indtil CHARGEindikatoren stopper med at lyse.
Hukommelseskortet
Fjern dækslerne.
Indstil dato/tid
1
Tænd for kameraet.
Afsp
pilning
p
i
1 Indstil funktionsvælgeren til
AUTO.
Tryk på
.
 Kontroller, at LIVE VIEW/OVF-kontakten
er indstillet til "LIVE VIEW".
LIVE VIEW/OVF-kontakt
CHARGE-indikator
2 Kontroller motivet på
LCD-skærmen.
 Undlad at røre ved de indvendige
dele.
2
Hold på kameraets greb.
Sådan vender du tilbage til fotograferingstilstand:
 Hvis der trænger støv ind i kameraet,
Indsæt batterienheden i kameraet.
2
kan det muligvis ses på billedet.
Efterlad ikke kameraet og objektivet
uden dæksler på. Når du skifter
objektivet, skal du gøre det hurtigt på
et støvfrit sted.
2
Sådan afspilles det forrige eller næste billede:
Tryk på / på kontrolknappen.
Indstil datoen/klokkeslættet.
Støt objektivet fra
undersiden.
Siden med en
etiket på
Sådan slettes billedet
Tryk på
.
Fastgør objektivet.
 Tilpas mærkerne.
 Sluk kameraet når du indsætter et
hukommelseskort.
 Du kan få flere oplysninger om
tilgængelige hukommelseskort i
betjeningsvejledningen.
3 Tryk udløserknappen
halvvejs ned for at fokusere.
 Trykker du udløserknappen halvvejs ned,
og holder den, aktiveres autofokus.
Læs "betjeningsvejledningen", så du får fuldt udbytte af
dit spejlreflekskamera.
Indsæt batterienheden med et fast tryk,
mens du trykker på låsegrebet med
spidsen af batteriet.
ned for at tage et billede.
 Drej objektivet indtil det klikker.
Download PDF

advertising