Sony | DSLR-A200 | Sony DSLR-A200 DSLR-A200 Kun kabinet (der medfølger intet objektiv) Lynvejledning til opsætning og start

Introduktion
Klarg
rg
gøring
g
Fotog
ografering
o
og
g
Batterienheden
Objektivet
1
1
Oplad batterienheden indtil CHARGEindikatoren stopper med at lyse.
Hukommelseskortet
Fjern dækslerne.
Indstil dato/tid
1
Afsp
pilning
p
i
1 Indstil funktionsvælgeren til
AUTO.
Tryk på
Tænd for kameraet.
2 Kig ind i søgeren.
CHARGE-indikator
hvis der ikke opnås fokus gennem
søgeren.
 Hvis der trænger støv ind i kameraet,
Indsæt batterienheden i kameraet.
kan det muligvis ses på billedet.
Efterlad ikke kameraet og objektivet
uden dæksler på. Når du skifter
objektivet, skal du gøre det hurtigt på
et støvfrit sted.
2
Sådan afspilles det forrige eller næste billede:
Tryk på / på kontrolknappen.
 Drej på hjulet til indstilling af dioptrien
 Undlad at røre ved de indvendige
dele.
2
2
.
Sådan vender du tilbage til fotograferingstilstand:
Indstil datoen/klokkeslættet.
Støt objektivet fra
undersiden.
Sådan slettes billedet
Tryk på
Siden med en
etiket på
.
Fastgør objektivet.
 Tilpas mærkerne.
Indsæt batterienheden med et fast tryk,
mens du trykker på låsegrebet med
spidsen af batteriet.
 Sluk kameraet når du indsætter et
hukommelseskort.
 Du kan få flere oplysninger om
tilgængelige hukommelseskort i
betjeningsvejledningen.
3 Tryk udløserknappen
halvvejs ned for at fokusere.
 Trykker du udløserknappen halvvejs ned,
og holder den, aktiveres autofokus.
4 Tryk udløserknappen helt
ned for at tage et billede.
 Drej objektivet indtil det klikker.
Læs "betjeningsvejledningen", så du får fuldt udbytte af
dit spejlreflekskamera.
Download PDF