Sony | NEX-7K | Sony NEX-7K Betjeningsvejledning

4-297-562-32(1)
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
α Håndbog
Indholdsfortegnelse
Prøvebillede
Menu
Indeks
© 2011 Sony Corporation
NEX-7
DK
Bemærkninger om brug af kameraet
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap øverst til højre på dækslet og på hver side for at gå til den tilhørende
side.
Dette er praktisk, når du søger efter en funktion, du gerne vil bruge.
Prøvebillede
Søg oplysninger efter
funktion.
Søg oplysninger efter
prøvebilleder.
Søg oplysninger på en liste
over menupunkter.
Menu
Søg oplysninger efter
nøgleord.
Mærker og tegn, der bruges i denne håndbog
Indeks
I denne håndbog, vises
betjeningsrækkefølgen med pile (t).
Betjening af kameraet skal foregå i den
nævne rækkefølge.
Standardindstillingen vises med et
.
Viser advarsler og begrænsninger, som
er relevante i forhold til korrekt
betjening af kameraet.
De fotografier, der bruges som
eksempler på billeder i denne
vejledning, er reproducerede billeder og
ikke faktiske billeder, der er taget med
dette kamera.
z Viser brugbare oplysninger.
2DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
Prøvebillede
Sådan bruges denne håndbog ······························2
Prøvebillede ··························································6
Identificering af dele ············································12
Liste over ikoner på skærmen ·····························15
Grundlæggende brug
Menu
Betjening af kameraet ·········································18
Menu ···································································21
Optagelse af billeder ···········································26
Visning af billeder ················································28
Sletning af billeder···············································30
Indeks
Brug af funktioner via kontrolhjulet
DISP (Vis indhold) ···············································48
(Ekspon.komp.) ··············································51
(Fremf.metode)··········································52
(Billedindeks)··················································59
Brug af kontrolfunktionen, hvor knappen
anvendes 3 gange
Kontrolfunktion, hvor knappen anvendes 3 gange···31
Eksponeringsindstillinger·····································33
Fokusindstillinger·················································34
Hvidbalanceindst. ················································36
D-områdeindst. ····················································38
Kreative indstillinger ············································40
Billedeffektindst. ··················································42
Specialindstillinger···············································45 3DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Brug af AF/MF-knappen/AEL-knappen
AEL (AE-lås)························································46
AF/MF (AF/MF-kontrol) ·······································47
Prøvebillede
Brug af funktioner i menuen
Menu
Optagetilstand ·····················································21
Kamera································································22
Billedformat ·························································22
Lysstyrke/farve ····················································23
Afspil····································································23
Opsætning···························································24
Oprettelse af forbindelse til andet udstyr
Indeks
Visning af billeder på et tv ·································174
Brug af computeren···········································177
Brug af softwaren ··············································179
Tilslutning af kameraet til computeren···············182
Oprettelse af en filmdisk ····································184
Udskrivning af stillbilleder··································188
Fejlfinding
Fejlfinding ··························································189
Advarselsmeddelelser ·······································196
Andet
Brug af kameraet i udlandet ······························199
Hukommelseskort··············································200
"InfoLITHIUM"-batterienhed ······························202
Batterioplader ····················································204
Fatningsadapter ················································205
4DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
AVCHD-format ··················································207
Rengøring··························································208
IIndeks
Prøvebillede
Indeks ································································209
Menu
Indeks
5DK
Indholdsfortegnelse
Prøvebillede
"Det er dette motiv, jeg ønsker at indfange i et billede, men hvordan gør man?"
Du kan måske finde svaret ved at gennemgå prøvebillederne nedenfor. Klik på dette
ønskede prøvebillede.
Prøvebillede
Billeder af personer (side 7)
Makrobilleder (side 8)
Landskabsbilleder (side 9)
Solnedgang/natbilleder (side 10)
Motiver med hurtige bevægelser (side 11)
Menu
Hvis du klikker på et billede, vil skærmen gå til den side, hvor den anbefalede funktion
til netop denne type billeder er beskrevet.
Du kan henvise til disse beskrivelser, som tillæg til de optagetip, der er vist på
kameraskærmen.
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Klik!
Indeks
6DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Billeder af personer
Samme motiv med forskellig lysstyrke (57)
84
64
Smiler glad (84)
I levende lys (64)
62
96
En person i forgrunden af et natfoto (62)
En person i bevægelse (96)
55
74
Et gruppebillede (55, 56)
En person, der oplyses bagfra (74)
Indeks
En person fremhæves, mens baggrunden
sløres væk (62)
Menu
57
Prøvebillede
62
86
Med bløde hudtoner (86)
7DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Makrobilleder
Tilpas farven til indendørs lys (97)
62
101
Blomster (62)
Reducer mængden af blitzlys (101)
76
51
Manuelt fokus (76)
I bedre lys (51)
96
51
Undgå kamerarystelser i forbindelse med
indendørs billeder (96)
Få mad til at se indbydende ud (51)
Indeks
Bring baggrunden ud af fokus (62)
Menu
97
Prøvebillede
62
8DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Landskabsbilleder
Himlen i levende farver (51)
Løbende vand (71)
106
106
Levende, grønne farver (106)
Farvede blade (106)
Menu
71
Prøvebillede
51
65
102
102
Motiver med flere lysstyrker (102)
Oplyste udendørsbilleder, taget inde fra et
mørkt rum (102)
Indeks
Panoreringsfotos (65)
125
Hold billedet vandret (125)
9DK
Fortsættes r
Manuel kameraføring (62)
En smuk optagelse af solnedgangens røde
skær (62)
70
74
Fyrværkeri (70)
Lysstribe (74)
57
55
Undgå kamerarystelse (55)
Indeks
Samme motiv med forskellig lysstyrke (57)
Menu
62
Prøvebillede
62
Indholdsfortegnelse
Solnedgang/natbilleder
10DK
Fortsættes r
Følg et motiv i bevægelse (79)
Udtryk kraftfuld aktivitet (71)
76
54
Hvor motivet går imod kameraet (76)
Indfang det bedste øjeblik (54)
Menu
71
Prøvebillede
79
Indholdsfortegnelse
Motiver med hurtige bevægelser
Indeks
11DK
I
Markering af billedsensorens
placering (76)
J Mikrofon*
K Objektiv
Indholdsfortegnelse
Identificering af dele
L Fatning
Prøvebillede
M Billedsensor**
N Objektivkontakter**
O
(Afspilning)-knap (28)
P (pop op-blitz)-knap (74)
Q Diopter-justeringsknap
R Kontrolknap L (20)
Når objektivet er fjernet
U AF/MF-knap/AEL-knap (46, 47)
V AF/MF/AEL-skydeknap (46, 47)
W Kontrolhjul (18)
Menu
S Kontrolknap R (20)
T MOVIE (film)-knap (26)
X Funktionstast C (19)
Y Funktionstast B (19)
Z Funktionstast A (19)
**
Dæk ikke denne del til ved videooptagelse.
Undgå at berøre denne del direkte.
Indeks
*
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
A Blitz
B AF-lampe/Selvudløserindikator/
Smiludløserindikator
C Udløserknap (26)
D Navigationsknap (20)
E ON/OFF (Tænd/sluk)-kontakt
F Fjernsensor (58)
G Udløserknap til objektivet
H Tilbehørssko med autolås
12DK
Fortsættes r
• Vipningen af LCD-skærmen på kameraet
giver mulighed for fleksible
optagepositioner.
K Gevind til kamerastativ
L Højttaler
M Aktivitetslampe
N Batterihus
O Indføringsrille til hukommelseskort
P Dæksel til forbindelsesplade
B Søger
Indeks
A Øjestykkesensor
• Brug denne, når der benyttes en AC-PW20vekselstrømsadapter (sælges separat).
Anbring forbindelsespladen i batterihuset,
og før dernæst ledningen gennem dækslet til
forbindelsespladen som vist nedenfor.
Menu
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på maks. 5,5 mm. Du kan ikke fastgøre
kameraet sikkert til et stativ, hvis skruerne
er længere end 5,5 mm, og kameraet kan
derved blive beskadiget.
Prøvebillede
I Batteri/hukommelseskortdæksel
J Krog til skulderrem
Indholdsfortegnelse
H LCD-skærm
C Øjestykkedel
• Øjestykkedelen er ikke påsat, når du køber
kameraet.
D HDMI-terminal (174)
E
(USB)-terminal (182)
F MIC-stik (mikrofon)
• Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon,
slås den interne fra automatisk. Når den
eksterne mikrofon er en strømtype med
plugin-funktionen, leveres strømmen til
mikrofonen fra kameraet.
• Sørg for, at ledningen ikke klemmes, når
dækslet lukkes.
G Lyssensor
13DK
Fortsættes r
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (leveres sammen med NEX-7K)
A Modlysblændeindeks
B Fokus-ring
E Brændviddeindeks
F Objektivkontakter*
G Fatningsindeks
* Undgå at berøre denne del direkte.
Prøvebillede
C Zoom-ring
D Brændviddeskala
Indholdsfortegnelse
Objektiv
Menu
Indeks
14DK
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmvisningen ved hjælp af DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet
(side 48).
Standbytilstand
Indholdsfortegnelse
Liste over ikoner på skærmen
A
Beskrivelse
Optagetilstand
PASM
Prøvebillede
Skærm
Valg af motiv
Menu
Motivgenkendelse
Billedformat for
stillbilleder
Optagelse af film
Billedstørrelse for
stillbilleder
RAW RAW+J
FINE STD
Billedkvalitet for
stillbilleder
100
Antal af stillbilleder, der
kan optages
60i/50i
60i/50i
60p/50p
24p/25p
24p/25p
Tilstand for
filmoptagelse
Indeks
24M 20M 12M
10M 6M 5.1M
Afspil
Hukommelseskort/
overførsel
123 Min
100 %
Tid til optagelse af film
Resterende batteritid
Opladning af blitz i gang
AF-lampe
Live View
15DK
Fortsættes r
Beskrivelse
Skærm
Optager ikke lyd under
optagelse af film
SteadyShot/SteadyShotadvarsel
Beskrivelse
Blød hud-effekt
Hvidbalance
AWB
Indholdsfortegnelse
Skærm
Kontrolknapper L/R
DRO/Auto HDR
Kreativ indstilling
Databasefil er fuld/fejl i
databasefil
Kontrolhjul låst
Prøvebillede
7500K A7 G7
Advarsel om
overophedning
Visningstilstand
Afspilningsmappe –
filnummer
Billedeffekt
Menu
101-0012
Beskyt
Udskriftsbestilling
B
Følsomhedsindikator for
smilregistrering
Beskrivelse
Funktionstaster
(MENU/Optagetilstand/
Slet/Forstør)
Indeks
Skærm
C
Skærm
Beskrivelse
D
Blitztilstand/
Rødøjereduktion
Skærm
Beskrivelse
z
Fokustilstand
Fremføringsmetode
1/125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
±0.0
Fokusmetode
±0.0
±0.0
Blitzkompensation
ISO400
Lysmålermetode
Eksponeringskompensation
ISO-følsomhed
AE-lås
Fokusområdemetode
Lukkerhastighedsindikator
Genstandssporing
Ansigtsregistrering
Manuelt målt
Blændeindikator
OPT 0:12
Optagetid for filmen
(m:s)
16DK
Fortsættes r
Beskrivelse
2011-1-1 9:30AM
Optagedato/-tidspunkt
for billedet
12/12
Billednummer/antal
billeder i
visningstilstanden
Vises, når Billedeffekt
ikke fungerede på
billedet.
Histogram
Prøvebillede
Vises, når HDR ikke
fungerede på billedet.
Indholdsfortegnelse
Skærm
Menu
Indeks
17DK
Grundlæggende brug
Kontrolhjul, funktionstaster og kontrolknapper gør det
muligt at bruge kameraets forskellige funktioner.
Kontrolknapper
Indholdsfortegnelse
Betjening af kameraet
Prøvebillede
Funktionstaster
Kontrolhjul
Menu
Kontrolhjul
Når der optages, knyttes funktionerne DISP (Vis indhold),
(Ekspon.komp.) og
(Fremf.metode) til kontrolhjulet. Når der afspilles, knyttes funktionerne DISP
(Vis indhold) og
(Billedindeks) til kontrolhjulet.
Du kan tildele funktionerne til knappen til højre på kontrolhjulet (side 145).
Indeks
18DK
Fortsættes r
Funktionstasterne har forskellige roller afhængigt af konteksten.
Den tildelte rolle (funktion) for hver funktionstast vises på skærmen.
Tryk på funktionstast A for at bruge den funktion, der vises øverst til højre på skærmen.
Tryk på funktionstast B for at bruge den funktion, der vises nederst til højre på skærmen.
Tryk på midten af kontrolhjulet (funktionstast C) for at bruge den funktion, der vises i
midten.
Du kan tildele funktionerne til funktionstasterne B og C (side 145).
I denne håndbog angives funktionstasterne med det ikon eller den funktion, som vises på
skærmen.
A
C
B
Indeks
Funktionstaster
Menu
Når valgmulighederne vises på
skærmen, kan du vælge mellem dem
ved at dreje eller trykke til højre/venstre/
op/ned på kontrolhjulet. Tryk i midten for
at foretage dit valg.
Prøvebillede
Pilen betyder, at du kan dreje på
kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Når du drejer eller trykker på op/ned/højre/venstre på kontrolhjulet efter anvisningerne
på skærmen, kan du vælge indstillinger for forskellige elementer. Dit valg foretages,
når du trykker på midten af kontrolhjulet.
I dette tilfælde fungerer
funktionstast A som MENU
(Menu)-knap og funktionstast B
som
(Annuller
genstandssporing)-knap.
Funktionstast C fungerer som
MODE (Optagetilstand)-knap.
19DK
Fortsættes r
Navigationsknap
Prøvebillede
Med kontrolknapperne L/R og kontrolhjulet kan du på én skærm justere eller indstille
relaterede elementer som f.eks. fokusering, eksponeringskompensation og andre
optagejusteringer samtidigt (kontrolfunktionen, hvor knappen anvendes 3 gange).
F.eks. kan du i [Auto programmeret]-tilstanden indstille programskifte med
kontrolknappen L, eksponeringskompensation med kontrolknappen R og ISO med
kontrolhjulet. Se side 31-45 for at få flere oplysninger.
Indholdsfortegnelse
Kontrolknapper
Menu
Elementer, som kan indstilles ved at dreje på
kontrolknappen R
Indeks
Elementerne kan indstilles ved at dreje på kontrolhjulet
Elementer, som kan indstilles ved at dreje på
kontrolknappen L
Hvis der trykkes på navigationstasten, slås funktionerne til/fra som følger. Se side 31 for
at få flere oplysninger.
Eksponeringsindstillinger
r
Fokusindstillinger
r
Hvidbalanceindst.
r
D-områdeindst.
r
Kreative indstillinger
Bemærkninger
• Du kan ikke bruge kontrolfunktionen, hvor knappen anvendes 3 gange, med [Intelligent auto] og [Valg af
motiv].
• Funktioner kan ikke knyttes til kontrolknapperne L og R eller kontrolhjulet i bestemte tilstande.
20DK
Brug af funktioner i menuen
Du kan konfigurere de grundlæggende indstillinger for hele kameraet eller udføre
funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger.
Indholdsfortegnelse
Menu
Prøvebillede
1 Vælg MENU.
3 Følg vejledningen på skærmen, vælg
det ønskede element, og tryk dernæst
på midten af kontrolhjulet for at foretage
dit valg.
Menu
2 Vælg det ønskede element ved at
trykke til højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet, og tryk dernæst på
midten.
MENU
Indeks
Kontrolhjul
Optagetilstand
Giver dig mulighed for at vælge en optagetilstand såsom blændetilstand, panorering,
Valg af motiv.
Intelligent auto
Kameraet vurderer motivet og foretager passende
indstillinger. Du kan benytte automatisk optagelse med de
rette indstillinger.
Valg af motiv
Optager med forudindstillinger afhængigt af motiv eller
forhold.
Anti-bevægelsesslør
Reducerer kamerarystelser ved en mere mørk optagelse
indendørs eller ved brug af telelinse.
Panorering
Optager med panoreringsformat.
3D-panorering
Opdater 3D-panoreringsbilleder, som anvendes til
afspilning på et 3D-kompatibelt tv.
Manuel eksp.
Justerer blænde og lukkerhastighed.
Lukkerhast.prior.
Justerer lukkerhastigheden for at udtrykke motivets
bevægelser.
Blændeprioritet
Justerer området, som er i fokus eller bringer baggrunden ud
af fokus.
21DK
Fortsættes r
Automatisk optagelse, som giver dig mulighed for at
tilpasse indstillingerne med undtagelse af eksponering
(lukkerhastighed og blænde).
Kamera
Fremf.metode
Vælger fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse,
selvudløser eller bracketing-optagelse.
Blitztilstand
Vælger metoden til udløsning af blitzen.
AF/MF-valg
Vælger automatisk eller manuel fokusering.
Autofokusområde
Vælger det område, der skal fokuseres på.
Autofokusmetode
Vælger autofokusmetode.
Holder fokus på motivet, mens det forfølges.
Præc. dig. zoom
Indstiller den digitale zoom.
Ansigtsregistrering
Registrerer automatisk ansigter og justerer fokus og
eksponering, så det passer til ansigterne.
Registrerer eller ændrer personen, der er i fokus.
Smiludløser
Hver gang kameraet registrerer et smil, udløser kameraet
automatisk lukkeren.
Blød hud-effekt
Optager huden på en jævn måde i Ansigtsregistreringfunktionen.
LCD-visning (DISP)
Ændrer de oplysninger, der skal vises på LCD-skærmen.
Søgervisning (DISP)
Ændrer de oplysninger, der vises i søgeren.
DISP-knap (skærm)
Giver dig mulighed for at vælge, hvilke typer muligheder
der skal vises på LCD-skærmen, når du trykker på DISPknappen.
Indeks
Ansigtsregistrering
Menu
Genstandssporing
Prøvebillede
Gør det muligt at indstille optagefunktioner såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser og
blitz.
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
Billedformat
Gør det muligt at indstille billedstørrelsen og -formatet.
Stillbillede
Billedformat
Vælger billedstørrelse.
Format
Vælger format.
Kvalitet
Vælger komprimeringsformat.
3D-panorama
Billedformat
Vælger billedstørrelsen for 3D-panoreringsbilleder.
Panoreringsretning
Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der
optages 3D-panoreringsbilleder.
22DK
Fortsættes r
Billedformat
Vælger billedstørrelsen for panoreringsbilleder.
Panoreringsretning
Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der
optages panoreringsbilleder.
Film
Vælger AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p eller MP4.
Optageindstilling
Vælger billedstørrelse, -hastighed og -kvalitet for film.
Lysstyrke/farve
Giver dig mulighed for at foretage indstillinger for lysstyrke såsom lysmålermetode samt
farveindstillinger såsom hvidbalance.
Ekspon.komp.
Kompenserer for lysstyrken for hele billedet.
ISO
Indstiller ISO-følsomheden.
Justerer farvetemperaturen ud fra omgivelsernes lysforhold.
Lysmålermetode
Vælger metode til måling af lysstyrke.
Blitzkompens.
Justerer mængden af blitzlys.
Korrigerer lysstyrke eller kontrast automatisk.
Billedeffekt
Optager med de ønskede effekter for at give udtryk for en
unik atmosfære.
Kreativ indst.
Vælger billedbehandlingsmetode.
Indeks
DRO/Auto HDR
Menu
Hvidbalance
Prøvebillede
Filformat
Indholdsfortegnelse
Panorering
Afspil
Giver dig mulighed for at indstille afspilningsfunktioner.
Slet
Sletter billeder.
Diasshow
Viser billeder automatisk.
Visningstilstand
Giver dig mulighed for at bestemme, hvordan man
grupperer billedvisningen.
Billedindeks
Vælger antallet af billeder, som skal vises på
indeksskærmen.
Roter
Roterer billeder.
Beskyt
Beskytter billeder eller annullerer beskyttelsen.
3D-visning
Opretter forbindelse til et 3D-kompatibelt tv og gør det
muligt at få vist 3D-billeder.
Forstør
Forstørrer billedet.
Indst. for lydstyrke
Indstiller lydstyrken for film.
Angiv udskrivning
Vælger billeder til udskrivning eller foretager
udskriftsindstillinger.
Vis
indhold
Under
afspilning
Skifter de oplysninger, der skal vises på
afspilningsskærmen.
23DK
Fortsættes r
Giver dig mulighed for at foretage mere detaljerede optageindstillinger eller ændre
kameraindstillingerne.
Optagelsesindstil.
Angiver, hvordan AF/MF-knappen skal fungere.
Kontrolhjul låst
Angiver, om kontrolknapperne og kontrolhjulet skal låses.
AF-lampe
Indstiller AF-lampen til at hjælpe i forbindelse med
automatisk fokusering på steder med svag belysning.
Rødøjereduktion
Udfører en blitztest før optagelse med brug af blitz for at
forhindre røde øjne.
FINDER/LCD-indstil.
Angiver, hvordan der skal skiftes mellem søgeren og
LCD-skærmen.
Live View-visning
Giver dig mulighed for at vælge, om du vil vise værdien for
eksponeringskompensation m.m. på skærmvisningen.
Autovisning
Indstiller tidsrummet for visning af billedet straks efter
optagelse.
Gitterlinje
Aktiverer gitterlinjen, som hjælper dig med at justere
sammensætningen af billeder.
Forbedrer omridset af områder i fokus med en valgt farve.
Maksimumfarve
Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen.
MF-hjælp
Viser et forstørret billede, når der fokuseres manuelt.
MF-hjælpetid
Angiver, i hvor lang tid billedet skal vises i et udvidet format.
Farverum
Ændrer området for farvegengivelse.
SteadyShot
Indstiller kompensation for kamerarystelser.
Udløser u/obj.
Indstiller, hvorvidt lukkeren udløses, når der ikke er monteret
et objektiv.
Eye-Start AF
Angiver, om der skal bruges autofokus, når du kigger
gennem søgeren.
Udløserfrontknap
Angiver, om funktionen til den elektroniske
frontudløserknap skal bruges.
Lang eksp.SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med lang
eksponeringstid.
Høj ISO SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med høj
ISO-følsomhed.
Objektivkomp.: Skygge
Kompenserer for de falmede hjørner på skærmen.
Objektivkomp.: Krom. Ab.
Reducerer farveafvigelsen i hjørnerne på skærmen.
Objektivkomp.: Forvrængn.
Kompenserer for forvrængning af skærmen.
Filmlydoptagelse
Indstiller lyden for optagelse af film.
Reduktion af vindstøj
Reducerer vindstøj ved filmoptagelse.
AF-mikrojust.
Finjusterer autofokus, når du bruger LA-EA2
Fatningsadapter (sælges separat).
Indeks
Maksimumniveau
Menu
Angiver, hvordan AEL-knappen skal fungere.
AF/MF-kontrol
Prøvebillede
AEL
Indholdsfortegnelse
Opsætning
24DK
Fortsættes r
Menustart
Vælger en menu, der vises først, i den øverste menu eller
den sidste menuskærm.
Funktionsindstillinger
Indstiller de funktioner, som skal hentes til
kontrolfunktionen, hvor knappen anvendes 3 gange.
Specialtastsindstillinger
Tildeler funktioner til forskellige taster.
Bip
Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.
Vælger, hvilket sprog der bruges på skærmen.
Indst.dato/tid
Indstiller dato og klokkeslæt.
Indstilling af sted
Vælger det område, hvor du anvender kameraet.
Hjælpeguidevisn
Slår hjælpeguiden til eller fra.
Strømbesparelse
Indstiller det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes i
strømbesparende tilstand.
LCD-lysstyrke
Indstiller lysstyrken i LCD-skærmen.
Indstiller lysstyrken i søgeren.
Skærmfarve
Indstiller farven på LCD-skærmen.
Bredt billede
Vælger en metode til visning af brede billeder.
Vis afspilning
Vælger metoden til visning af portrætbilleder.
Indstiller opløsningen, når kameraet er tilsluttet et HDMI-tv.
KONTROL TIL HDMI
Angiver, om kameraet skal betjenes med fjernbetjeningen til
et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv.
USB-tilslutning
Vælger metode for USB-tilslutning.
Rensetilstand
Giver dig mulighed for at rense billedsensoren.
Version
Viser versionerne af kameraet og objektivet/
fatningsadapteren.
Demotilstand
Indstiller, hvorvidt demonstrationen af film skal vises.
Nulstil
Nulstiller kameraet til fabriks-indstillingerne.
Indeks
HDMI-opløsning
Menu
Søgerlysstyrke
Prøvebillede
Sprog
Indholdsfortegnelse
Primære indstill.
Hukommelseskortværktøj
Formater
Formaterer hukommelseskortet.
Filnummer
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til
billeder.
Mappenavn
Vælger format til mappenavn.
Vælg optagemappe
Vælger optagemappen.
Ny mappe
Opretter en ny mappe.
Gendan billed-db.
Reparerer billeddatabasefilen, når der opdages
uoverensstemmelser.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film samt antallet af
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
Eye-Fi-opsætning*
Overførselsindst.
Indstiller kameraets overførselsfunktion, når der anvendes et
Eye-Fi-kort.
* Vises, når der er isat et Eye-Fi-kort (sælges separat) i kameraet.
25DK
[Intelligent auto]-tilstanden gør, at du nemt kan optage ethvert motiv under alle forhold,
fordi kameraet foretager passende bedømmelser af situationen og justerer indstillingerne.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto].
Indholdsfortegnelse
Optagelse af billeder
2 Juster vinklen på LCD-skærmen, og hold kameraet.
3 Hvis du vil tage stillbilleder, skal du trykke udløserknappen halvt ned for
at fokusere på motivet og trykke den helt ned for at fotografere.
Tryk på MOVIE-knappen for at begynde optagelse af en film.
Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.
Prøvebillede
Funktionen Motivgenkendelse aktiveres.
Bemærk
Menu
• Du kan optage en film i op til 29 minutter kontinuerligt og en film i MP4-format på op til 2 GB.
Optagetiden kan forkortes afhængigt af den omgivende temperatur eller optageforholdene.
z Om Motivgenkendelse
Indeks
Funktionen Motivgenkendelse lader kameraet genkende
optageforholdene automatisk og giver dig mulighed for at
optage billedet med de passende indstillinger.
Motivgenkendelsesikon
og -guide
• Kameraet genkender (Nattescene),
(Stativ - nattescene),
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab),
(Makro),
(Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller
(Baby) og viser det tilsvarende ikon samt
vejledning på LCD-skærmen, når motivet genkendes.
26DK
Fortsættes r
svært at fokusere på
Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et
motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på
fokusindstillingen.
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst.
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et
motiv i bevægelse.
lyser
Fokuserer stadig.
z blinker
Kan ikke fokusere.
Menu
lyser
Prøvebillede
Fokusindikator
Indholdsfortegnelse
z Hvis du optager et billede af et motiv, som det er
• Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer:
Det er mørkt, og objektivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
Motivet ses igennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader.
Motivet blinker.
Motivet er bagbelyst.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
27DK
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder
Viser de optagede billeder.
1 Tryk på
(Afspilning)-knappen.
2 Vælg billedet med kontrolhjulet.
Under afspilning af film
Betjening af kontrolhjul
Pause/genoptag
Tryk på midten.
Spol frem
Tryk i højre side, eller drej med uret.
Spol tilbage
Tryk i venstre side, eller drej mod uret.
Drej med uret ved pause.
Langsom tilbagespoling*
Drej mod uret ved pause.
Juster lydstyrke
Tryk på nederste t op/ned.
Menu
Langsomt afspilning
Prøvebillede
3 Tryk på midten af kontrolhjulet for at få vist panoreringsbilleder eller film.
* Filmen afspilles ét stilbillede ad gangen.
Bemærk
• Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises muligvis ikke korrekt.
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe (side 59), og tryk så på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan ændre visningstilstanden ved at
trykke på midten af kontrolhjulet.
Indeks
z Visning af en ønsket mappe
28DK
Fortsættes r
Dele af et stillbillede kan forstørres under afspilning, så det kan undersøges nærmere.
Dette er praktisk, når du skal kontrollere fokusforholdet på et stillbillede, som du har
taget. Du kan forstørre billedvisningen fra menuen (side 114).
1 Vis det billede, du vil forstørre, og vælg så
(Forstør).
3 Vælg den del, du vil forstørre, ved at trykke
til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet.
Prøvebillede
2 Juster skaleringen ved at dreje på
kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Forstørret afspilning
4 Vælg
for at annullere den forstørrede
afspilning.
Menu
Bemærkninger
• Du kan ikke benytte funktionen til forstørret afspilning med film.
• Sæt afspilningen på pause, og tryk derefter på
(Forstør) for at forstørre panoreringsbilleder.
z Skaleringsintervaller
Billedformat
Skaleringsintervaller
L
Ca. ×1,0 – ×16,7
M
Ca. ×1,0 – ×11,8
S
Ca. ×1,0 – ×8,3
Indeks
Skaleringsintervallet er følgende.
29DK
Indholdsfortegnelse
Sletning af billeder
Du kan slette det viste billede.
1 Vis det billede, du vil slette, og vælg
(Slet).
2 Vælg OK.
Prøvebillede
Vælg
for at afbryde handlingen.
(Slet)
Menu
OK
Bemærkninger
• Du kan ikke slette beskyttede billeder.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du sletter billedet på forhånd.
Vælg MENU t [Afspil] t [Slet] for at vælge og slette flere billeder samtidigt.
Indeks
z Sådan sletter du flere billeder
30DK
Brug af kontrolfunktionen, hvor knappen anvendes 3 gange
Sådan vælger du sættet af elementer for
optagejustering
1 Vælg en optagetilstand fra P, A, S eller M.
Prøvebillede
Kontrolfunktionen, hvor knappen anvendes 3 gange, giver dig mulighed for på én skærm
at justere eller indstille forskellige elementer for optagejustering.
Selvom disse funktioner kan indstilles separat på menuskærmen, kan du med
kontrolfunktionen, hvor knappen anvendes 3 gange, justere disse funktioner interaktivt
på samme skærm.
Indholdsfortegnelse
Kontrolfunktion, hvor knappen
anvendes 3 gange
Navigationsknap
Menu
2 Tryk på navigationsknappen for at vælge
indstillingerne.
Indeks
Hver gang du trykker på knappen, slås elementet til/fra
som følger med eksponeringsindstillinger som
udgangspunkt.
[Fokusindstillinger] t [Hvidbalanceindst.] t
[D-områdeindst.] t [Kreative indstillinger] t
Eksponeringsindstillinger
Du kan ændre de forskellige indstillinger ved at vælge
MENU t [Opsætning] t [Funktionsindstillinger]
efterfulgt af en tildeling af et af punkterne til
[Funktionsindstillinger 1 til 4].
Eksponeringsindstillingerne er permanente og kan ikke
ændres.
Eksponeringsindstillinger
(side 33)
Giver dig mulighed for at indstille blænden,
eksponeringskompensationen, lukkerhastigheden eller ISO'en
afhængigt af optagetilstanden.
Fokusindstillinger
(side 34)
Giver dig mulighed for at indstille området for
autofokusering, positionen og forstørringshastigheden.
Hvidbalanceindst.
(side 36)
Giver dig mulighed for at indstille hvidbalancetilstanden og
justere farvetemperaturen.
D-områdeindst. (side 38)
Giver dig mulighed for at indstille DRO/Auto HDRtilstanden, det optimale niveau og justere værdien for
eksponeringskompensation.
Kreative indstillinger
(side 40)
Giver dig mulighed for at angive tilstanden for kreativ indst.
og justere kontrasten, mætheden eller skarpheden.
Billedeffektindst.
(side 42)
Giver dig mulighed for at angive tilstanden for Billedeffekt og
foretage yderligere indstillinger afhængigt af undertilstanden.
Specialindstillinger
(side 45)
Giver dig mulighed for at skifte tilstanden for de funktioner,
der er knyttet til [Specialindstillinger 1, 2, 3] (side 144).
31DK
Fortsættes r
z Sådan sikrer du, at knapperne virker
Prøvebillede
Du kan låse kontrolknapperne L/R og kontrolhjulet ved at holde navigationsknappen nede.
Hold navigationsknappen nede igen for at låse dem op.
Du kan vælge kun at låse kontrolhjulet eller ikke at låse nogen af dem ved at vælge
MENU t [Opsætning] t [Kontrolhjul låst].
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
• Du kan ikke bruge kontrolfunktionen, hvor knappen anvendes 3 gange, med [Intelligent auto] og [Valg af
motiv].
• Funktioner kan ikke knyttes til kontrolknapperne L og R eller kontrolhjulet i bestemte tilstande.
Menu
Indeks
32DK
Du kan indstille elementer, som bruges til at justere eksponeringen såsom
lukkerhastighed og blænde, på én skærm.
1 Indstil hvert element med kontrolknapperne L/R og kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Eksponeringsindstillinger
De funktioner, som er knyttet til disse knapper, varierer afhængigt af optagetilstanden.
Prøvebillede
Kontrolknap L
Kontrolknap R
Kontrolhjul
M (Manuel eksp.)
Lukkerhastighed
Blænde
ISO
S (Lukkerhast.prior.)
Lukkerhastighed
Eksponeringskompensation ISO
A (Blændeprioritet)
Blænde
Eksponeringskompensation ISO
P (Auto programmeret)
Programskifte
Eksponeringskompensation ISO
Indeks
• Du kan indstille eksponeringskompensationen ved at dreje på kontrolknappen R, når
[Anti-bevægelsesslør], [Panorering] eller [3D-panorering] er valgt.
Menu
Optagetilstand
33DK
Du kan indstille fokuselementerne sammen.
1 Tryk på navigationsknappen for at vælge [Fokusindstillinger].
2 Indstil hvert element med kontrolknapperne L/R og kontrolhjulet.
Indstil [Autofokusområde].
Flyt området til højre eller venstre i [Fleksibelt
punkt].
Menu
Drej det for at flytte området opad eller nedad,
og tryk til højre/venstre/op/ned for at finjustere
området i [Fleksibelt punkt].
Prøvebillede
Autofokus/Dir. man. fokus.
Indholdsfortegnelse
Fokusindstillinger
Kontrolknap L
(Multi)
Indeks
(Center)
Kameraet bestemmer, hvilket af de 25
AF-områder der skal bruges til
fokusering.
Når du trykker udløserknappen halvvejs
ned i optagetilstanden for stillbilleder,
vises der en grøn ramme rundt om det
område, der er i fokus.
• Når funktionen Ansigtsregistrering er
aktiv, fungerer AF med ansigter som
prioritet.
Ramme til registrering
af AF-område
Kameraet benytter kun de AF-områder,
som ligger i det midterste område.
Ramme til registrering
af AF-område
(Fleksibelt
punkt)
Flytter fokusområdet for at fokusere på et
lille objekt eller et smalt område.
Du kan flytte fokusområdet tilbage til
midten ved at trykke på funktionstast B.
Ramme til registrering
af AF-område
34DK
Fortsættes r
Du kan indstille den forstørrede position til manuel fokusering.
Prøvebillede
Manuel fokus
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
• Når denne funktion er indstillet til noget andet end [Multi], kan du ikke bruge funktionen
[Ansigtsregistrering].
• [Multi] vælges, når du bruger [Smiludløser].
• [Multi] vælges ved filmoptagelse. Men hvis du bruger et E-fatning-objektiv og trykker udløserknappen
halvvejs ned under optagelse, bruges det autofokusområde, som du har indstillet, før du startede
optagelsen, til fokusering.
• Når AF-lampen er bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med
en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
Flyt den forstørrede position op eller ned.
Flyt den forstørrede position op eller ned.
Tryk til venstre/højre/op/ned for at finjustere
positionen.
Indeks
Du kan justere skaleringen med funktionstasterne B eller C.
Menu
Flyt den forstørrede position til højre eller
venstre.
35DK
Giver dig mulighed for at justere farvetemperaturen ud fra omgivelsernes lysforhold.
Brug denne funktion, når billedets farvetemperatur ikke helt er, som du forventede, eller
når du ændrer farvetemperaturen for at få et bestemt fotografisk udtryk.
Indholdsfortegnelse
Hvidbalanceindst.
1 Tryk på navigationsknappen for at vælge [Hvidbalanceindst.].
Angiv tilstanden.
Juster farven mellem B (blå) og A
(gyldenbrun).
Prøvebillede
2 Indstil hvert element med kontrolknapperne L/R og kontrolhjulet.
Juster farven mellem G (grøn) og M
(magenta).
Menu
Kontrolknap L
AWB (Auto hv.b.)
(Skygge)
Hvis du vælger en indstilling for at tilpasse til en bestemt
lyskilde, justeres farvetemperaturen til lyskilden
(forindstillet hvidbalance).
(Overskyet)
Indeks
(Dagslys)
Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer
farvetemperaturen.
(Skinnende)
(Fluor.: Varmhvidt)
(Fluor.: Koldhvidt)
(Fluor.: Daghvidt)
(Fluor.: Dagslys)
(Blitz)
(C.temp./filter)
Justerer farvetemperaturen afhængigt af lyskilden. Opnår
effekten af CC-filtre (farvekompensation) til
fotografering. Tryk på funktionstast B, og drej derefter
kontrolknappen L for at vælge en farvetemperatur.
(Brugerdefineret)
Gør det muligt at benytte hvidbalanceindstillingen, som
er gemt i [Specialopsætning].
36DK
Fortsættes r
1 Vælg [Brugerdefineret] med kontrolknappen L.
2 Vælg [
(Specialopsætning)] med funktionstast B.
Prøvebillede
Brugerdefineret hvidbalance
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
• Du kan justere farven mellem blå (B) og gyldenbrun (A) og mellem grøn (G) og magenta (M) enkeltvis
for hver hvidbalancetilstand. De justerede værdier bevares, selvom du slukker for kameraet eller vælger
en anden hvidbalancetilstand.
• Hvis du finjuster farven mellem blå (B) og gyldenbrun (A) og mellem grøn (G) og magenta (M) for en
bestemt farvetemperatur i [C.temp./filter], bevares den justerede værdi, selvom du vælger en anden
farvetemperatur.
3 Hold kameraet på en sådan måde, at det hvide område fuldt dækker
AF-området, der ligger i midten, og tryk udløserknappen ned.
Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter) vises.
Menu
Bemærkninger
Indeks
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en brugerdefineret hvidbalance,
der tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere optagelse.
• Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" betyder, at værdien ikke er inden for det forventede område.
(Hvis blitzen bruges til et motiv i umiddelbar nærhed, eller et lyst motiv er inden for rammen.) Hvis du
registrerer denne værdi, lyser
-indikatoren gul på skærmen med optageoplysninger. Du kan godt
optage på dette tidspunkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at få en mere præcis
hvidbalanceværdi.
37DK
Indholdsfortegnelse
D-områdeindst.
Lysstyrken eller kontrasten finjusteres automatisk. Du kan indstille
eksponeringskompensationen samtidigt.
1 Tryk på navigationsknappen for at vælge [D-områdeindst.].
2 Indstil hvert element med kontrolknapperne L/R og kontrolhjulet.
Indstil værdien for eksponeringskompensation
(–5,0 EV til +5,0 EV).
Prøvebillede
Indstil det optimaleniveau.
Angiv tilstanden.
Menu
Denne tegning viser histogrammet, før
D-områdeoptimering eller Auto HDR blev anvendt,
ikke histogrammet for det billede, som rent faktisk bliver
taget.
Kontrolknap L
Optimerer gradationen for et optaget billede for hvert
billedområde. Vælg det optimale niveau mellem Lv1 (svag) og
Lv5 (stærk). Justeres automatisk med [AUTO].
Indeks
AUTO, Lv1 – Lv5
(D-områdeopt.)
AUTO, 1,0 EV – 6,0 Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets kontrast.
EV (Auto HDR)
Vælg det optimale niveau mellem 1,0 EV (svag) og 6,0 EV
(stærk). Justeres automatisk med [AUTO].
Kontrolhjul
(Fra)
(D-områdeopt.)
(Auto HDR)
Anvender ikke [DRO/Auto HDR].
Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere
kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden.
Det giver et billede, som har en optimal lysstyrke og gradation.
(DRO: Dynamic Range Optimizer).
Optager 3 billeder med forskellig eksponering og placerer
derefter det lyse område fra det undereksponerede billede og det
mørke område fra det overeksponerede billede oven på hinanden
for at skabe et billede med rige gradationer. 1 billede med den
rette eksponering og 1 billede, som lægges oven på, optages
(HDR: højt, dynamisk område).
38DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
Prøvebillede
• Når du optager med D-områdeoptimering, kan der være støj i billedet. Vælg det korrekte niveau ved at
kontrollere det optagede billede, specielt når du forbedrer virkningen.
• Når du bruger [Auto HDR], skal du være opmærksom på følgende.
– Du kan ikke påbegynde den næste optagelse, før optagelsesprocessen er overstået.
– Denne funktion kan ikke anvendes på billedtyperne [RAW] og [RAW og JPEG].
– Da lukkeren udløses 3 gange for 1 enkelt optagelse, skal du bruge denne funktion, når motivet er statisk
eller ikke blinker, og komponer ikke billedet på ny.
– Afhængigt af luminansforskellen på et motiv og omgivelserne er det ikke sikkert, at du opnår den
ønskede effekt.
– Når blitzen benyttes, er denne funktions virkning begrænset.
– Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at
HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet registrerer sådan en situation, vises
på det
optagede billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Optag billedet igen, hvis det er nødvendigt,
og komponer billedet på ny, eller vær opmærksom på kontrast eller uskarphed.
Menu
Indeks
39DK
Giver dig mulighed for at vælge den ønskede billedbehandling.
1 Tryk på navigationsknappen for at vælge [Kreative indstillinger].
2 Indstil hvert element med kontrolknapperne L/R og kontrolhjulet.
Juster kontrasten, mætheden eller
skarpheden.
Vælg kontrasten, mætheden eller
skarpheden.
Prøvebillede
Angiv tilstanden.
Indholdsfortegnelse
Kreative indstillinger
Menu
Kontrolknap L
Til fotografering af forskellige motiver med rige gradationer og
smukke farver.
(Levende)
Mætning og kontrast forstærkes for at give slående billeder af
farverige scener og motiver såsom blomster, grønt forårsløv, blå
himmel eller havudsigter.
(Neutral)
Mætheden og skarpheden reduceres for at kunne optage billeder
i dæmpede nuancer. Dette er også velegnet til at tage billeder,
der skal redigeres på en computer.
(Klar)
Til optagelse af billeder i en klar tone med krystalklare farver i
det højtbelyste område, hvilket er velegnet til at fange det
strålende lys.
(Dyb)
Til optagelse af billeder med dybe og tætte farveudtryk, hvilket
er velegnet til at fange fastheden i motivet.
(Lys)
Til optagelse af billeder med lyse og enkle farveudtryk, hvilket
er velegnet til at fange en forfriskende lys atmosfære.
(Portræt)
Til optagelse af fine og bløde hudtoner, ideelt egnet til
portrætoptagelser.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden styrkes til optagelse af
levende og skarpe motiver. Fjerntliggende landskaber fremstår
også tydeligere.
Indeks
(Standard)
Til optagelse af den smukke røde farve ved en solnedgang.
(Solnedgang)
(Nattescene) Kontrasten svækkes for at fastholde et nattemotiv, som er mere
virkelighedstro.
(Efterårsløv) Til optagelse af efterårsbilleder, der på levende vis fremhæver de
røde og gule farver på bladene
40DK
Fortsættes r
Til optagelse af billeder i sort/hvid.
(Sepia)
Til optagelse af billeder i sepia.
Kontrolhjul
Jo højere, den valgte værdi, jo mere forstærkes forskellen
mellem lys og skygge, hvilket slår igennem på et billede.
(Mætning)
Jo højere den valgte værdi er, jo mere levende bliver farven. Når
der er valgt en lavere værdi, er farven mere dæmpet.
(Skarphed)
Justerer skarpheden. Jo højere den valgte værdi, jo mere træder
konturerne frem, og jo lavere den valgte værdi, jo blødere er
konturerne.
Prøvebillede
(Kontrast)
Indholdsfortegnelse
(Sort/hvid)
Bemærkninger
Menu
• Når [Sort/hvid] eller [Sepia] er valgt, kan du ikke justere mætheden.
• Når du bruger [Billedeffekt] (undtagen [Fra]), vælges [Standard], og du kan ikke kalde [Kreative
indstillinger] frem.
Indeks
41DK
Du kan optage med et effektfilter for at få de forskellige teksturer.
1 MENU t [Opsætning] t [Funktionsindstillinger] t [Billedeffektindst.].
2 Tryk på navigationsknappen for at vælge [Billedeffektindst.].
Prøvebillede
3 Indstil hvert element med kontrolknapperne L/R.
Indholdsfortegnelse
Billedeffektindst.
Angiv tilstanden.
Angiv valgmuligheden.
Menu
Kontrolknap L
(Fra)
(Legetøjskamera)
(Farvereduktion)
(Retrofoto)
Skaber et indtryk af foto fra
legetøjskamera med nedtonede hjørner
og kraftige farver.
Du kan indstille farvenuancen med
kontrolknappen R.
Indeks
(Popfarve)
Bruger ikke funktionen Billedeffekt.
Skaber et levende indtryk ved at
fremhæve farvenuancer.
Opretter en stor kontrast, et abstrakt
udseende ved meget fremhævede
primærfarver eller i sort-hvid.
Du kan vælge primærfarver eller sort og
hvid med kontrolknappen R.
Giver indtryk af et gammelt foto med
sepiafarvenuancer og falmet kontrast.
42DK
Fortsættes r
(Delvis farve)
Giver et billede, der bevarer en bestemt
farve, men konverterer andre til sorthvid.
Du kan vælge en farve med
kontrolknappen R.
(S-h stor
kontrast)
Giver et billede med stor kontrast i
sort-hvid.
(HDR-maleri)
Opretter et udseende af et billede, hvor
farverne og detaljerne er forstærket.
Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
Du kan indstille intensiteten af den
pågældende effekt med kontrolknappen R.
(Miniature)
Indeks
Opretter et billede, der er fyldt med en
blød lyseffekt.
Du kan indstille intensiteten af den
pågældende effekt med kontrolknappen R.
Menu
(Blødt fokus)
(Fyldig
sort-hvid tone)
Prøvebillede
Giver et billede med den angivne
atmosfære: lys, transparent, æterisk,
sart, blødt.
Indholdsfortegnelse
(Blød kraftig)
Opretter et billede i sort-hvid med rige
gradationer og gengivelse af detaljer.
Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
Opretter et billede, der forstærker
billedet meget, mens baggrunden
kommer betragteligt ud af fokus. Denne
effekt kan ofte findes i billeder af
miniaturemodeller.
Du kan vælge det område, der skal
sættes i fokus, med kontrolknappen R.
Fokusset på andre området reduceres
markant.
43DK
Fortsættes r
Prøvebillede
Menu
Du kan ikke kalde [Billedeffektindst.] frem med [RAW]- og [RAW og JPEG]-billeder.
[Legetøjskamera]- og [Miniature]-effekter er ikke tilgængelige med [Præc. dig. zoom].
Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet.
Du kan ikke kontrollere følgende effekter på optageskærmen, da kameraet stadig behandler det billede,
der lige er blevet optaget. Du kan altså ikke optage et andet billede, før billedbehandlingen er afsluttet.
Du kan ikke bruge disse effekter til film.
– [Blødt fokus]
– [HDR-maleri]
– [Fyldig sort-hvid tone]
– [Miniature]
• Hvis der er tale om [HDR-maleri] og [Fyldig sort-hvid tone], udløses lukkeren 3 gange under 1 optagelse.
Vær omhyggelig med følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Komponer ikke billedet på ny.
Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at
HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet registrerer sådan en situation, vises
/
på
det optagede billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Optag billedet igen, hvis det er
nødvendigt, og komponer billedet på ny, eller vær opmærksom på kontrast eller uskarphed.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
•
•
•
•
Indeks
44DK
Hvis du vælger [Specialindstillinger], kan du tildele en anden funktion til hver af
kontrolknapperne L/R og kontrolhjulet.
1 MENU t [Opsætning] t [Funktionsindstillinger].
Indholdsfortegnelse
Specialindstillinger
2 Tildel [Specialindstillinger] til en af [Funktionsindstillinger 1 to 4].
4 Tryk på navigationsknappen for at vælge [Specialindstillinger].
5 Indstil hvert element med kontrolknapperne L/R og kontrolhjulet.
Skift tilstanden for den funktion, der er knyttet
til [Specialindstillinger 1]. Standardindstillingen
er [Hvidbalance].
Menu
Skift tilstanden for den funktion, der er knyttet
til [Specialindstillinger 2]. Standardindstillingen
er [DRO/Auto HDR].
Prøvebillede
3 Tildel en funktion med [Specialindstillinger 1 til 3] (side 144).
Skift tilstanden for den funktion, der er knyttet
til [Specialindstillinger 3]. Standardindstillingen
er [Kreativ indst.].
Indeks
Når [Kreativ indst.] eller [Hvidbalance] er knyttet til [Specialindstillinger 3], kan du
foretage finjusteringer med funktionstasten B.
Bemærk
• Når du ikke kan bruge den funktion, der er tildelt, i den aktuelle situation, vises
.
45DK
Brug af AF/MF-knappen/AEL-knappen
1 Indstil AF/MF/AEL-skydeknappen til AEL.
Menu
2 Fokuser på det sted, hvor eksponeringen skal være.
Prøvebillede
Når der er et område med meget lys mellem motivet og baggrunden, som f.eks. når du
optager et motiv, der er baggrundsbelyst eller tæt på et vindue, kan du måle og låse
eksponeringen et sted, hvor der er den rette lysstyrke. Du kan reducere lysstyrken ved at
låse eksponeringen på et sted, der er lysere end motivet. Du kan gøre motivet lysere ved
at låse eksponeringen på et sted, der er mørkere end motivet. Eksponeringen er låst for
hele skærmen.
Indholdsfortegnelse
AEL (AE-lås)
3 Tryk på AEL-knappen for at låse eksponeringen.
(AE-lås) lyser op nederst til højre på skærmen.
4 Hold AEL-knappen nede, fokuser på dit motiv, og optag.
Indeks
Du kan holde AE låst, indtil du trykker på AEL-knappen igen. Vælg MENU t
[Opsætning] t [AEL].
46DK
Du kan skifte mellem automatisk og manuel fokuseringstilstand midlertidigt. Hvis du
gør dette, skifter fokuseringstilstanden til manuel i [Autofokus]- eller [Dir. man. fokus.]tilstanden. I [Manuel fokus]-tilstanden skifter fokuseringstilstanden til [Autofokus].
Indholdsfortegnelse
AF/MF (AF/MF-kontrol)
1 Indstil AF/MF/AEL-skydeknappen til AF/MF.
Prøvebillede
Fokuseringstilstanden bliver ved med at være ændret, så længe du holder
AF/MF-knappen nede i standardindstillingen. Du kan holde fokuseringstilstanden
ændret, indtil du trykker på AF/MF-knappen igen. Vælg MENU t [Opsætning] t
[AF/MF-kontrol].
Du kan ændre den funktion, der er tilknyttet, så knappen kan fungere som
[Fokusindstillinger] eller knappen [MF-hjælp].
Vælg MENU t [Opsætning] t [Specialtastsindstillinger] t [AF/MF-knap] t ønsket
indstilling.
Indeks
z Ændring af funktionen af AF/MF-knappen
Menu
2 Tryk på AF/MF-knappen for at skifte fokuseringstilstand.
47DK
Brug af funktioner via kontrolhjulet
Brug af kontrolhjulet:
1 Tryk gentagne gange på DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet for at vælge
den ønskede tilstand.
1 Under optagelse, MENU t [Kamera] t [LCD-visning (DISP)]/
[Søgervisning (DISP)].
Under afspilning, MENU t [Afspil] t [Vis indhold].
Prøvebillede
Brug af Menu:
Indholdsfortegnelse
DISP (Vis indhold)
2 Vælg den ønskede tilstand.
Menu
Under optagelse
LCD-visning (DISP)
Viser grundlæggende optageoplysninger.
Viser lukkerhastighed og blændeværdi via
grafik, undtaget når [Optagetilstand]
er indstillet til [Panorering] eller
[3D-panorering].
Vis alle
oplysninger
Viser optageoplysninger.
Stor skrifttypevisn.
Viser kun vigtige elementer i stor
størrelse.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
Live Viewprioritet
Viser de vigtige optageoplysninger til
højre på skærmen. Ikonerne for
funktionstasterne vises ikke.
Indeks
Grafisk visning
48DK
Fortsættes r
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik.
Til søger
Viser kun optageoplysninger på skærmen
(intet billede). Vælg dette, når du optager
med en søger.
Prøvebillede
Angiver, om kameraet er i vater vandret
såvel som lodret. Når kameraet er i fuld
vater, lyser indikatoren grøn.
Indholdsfortegnelse
Niveau
Søgervisning (DISP)
Niveau
Angiver, om kameraet er i vater vandret
såvel som lodret. Når kameraet er i fuld
vater, lyser indikatoren grøn.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik.
Indeks
Viser grundlæggende optageoplysninger
om søgeren.
Menu
Vis basisopl.
z Sådan gør du skærmvisningstilstandene
tilgængelige
Du kan vælge, hvilke visningstilstande for LCD-skærm der kan vælges i optagetilstand, med
[DISP-knap (skærm)] (side 87).
49DK
Fortsættes r
Viser optageoplysninger.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik samt
optageoplysninger.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
Prøvebillede
Vis oplysninger
Indholdsfortegnelse
Under afspilning
Menu
Bemærk
• Histogram vises ikke ved følgende afspilningstilstande.
– Film-optagelse/-afspilning
– Panorering-optagelse/-afspilning
– Diasshow
Et histogram viser den luminansfordeling, der viser, hvor mange pixel af en bestemt
lysstyrke der er i billedet. Et lysere billede får hele histogrammet til at skifte til højre side og
et mørkere billede til venstre side.
Blitz
R (rød) Luminans
Indeks
z Hvad er et histogram?
• Hvis billedet har et område, der enten er meget mørkt
eller meget lyst, blinker området på
histogramvisningen under afspilningen (advarsel om
luminansgrænse).
G (grøn) B (blå)
50DK
Du kan justere eksponeringen i trin på 1/3 EV i et område på –5,0 EV til +5,0 EV.
1
(Ekspon.komp.) på kontrolhjulet t ønsket værdi.
Eller MENU t [Lysstyrke/farve] t [Ekspon.komp.] t ønsket værdi.
Prøvebillede
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Ekspon.komp.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Manuel eksp.]
• Du kan justere eksponeringen i et område på –2,0 EV til +2,0 EV for film.
• Hvis du optager under ekstremt mørke eller lyse forhold, eller når du anvender blitzen, kan du muligvis
ikke opnå en tilfredsstillende effekt.
• Selvom du kan justere eksponeringen mellem –5,0 EV og +5,0 EV, vises der kun en værdi mellem
–2,0 EV og +2,0 EV med tilsvarende billedskarphed på skærmen under optagelse. Hvis du angiver en
eksponering, der overskrider dette interval, viser billedskarpheden på skærmen ikke effekten, men den
reflekteres i det optagede billede.
Indholdsfortegnelse
Ekspon.komp.
z Sådan justerer du eksponeringskompensationen
med eksponeringsindstillingerne
Indeks
I [Lukkerhast.prior.], [Blændeprioritet], [Auto programmeret], [Anti-bevægelsesslør],
[Panorering] eller [3D-panorering]-tilstanden kan du ændre værdien for
eksponeringskompenation på én enkelt skærm ved at dreje på kontrolknappen R.
51DK
Du kan indstille fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser eller
bracketing-optagelse.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t ønsket tilstand.
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t ønsket tilstand.
(Kont.
optagelse)
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen
nede (side 53).
(Hast.pri.
kont.)
Tager billeder kontinuerligt med høj hastighed, mens du holder
udløserknappen nede (side 54). Det første billedes indstillinger
for fokus og lysstyrke anvendes også til de efterfølgende
billeder.
(Selvudløser)
Tager et billede efter 10 eller 2 sekunder (side 55).
Tager et billede kontinuerligt efter 10 sekunder (side 56).
Menu
Tager 1 stillbillede. Normal optagetilstand.
Prøvebillede
(Enkelt
optagelse)
Indholdsfortegnelse
Fremf.metode
(Selvudl.(Kont.))
(Bracket:
Kont.)
Optager 3 billeder, mens udløserknappen holdes nede, hver af
dem med forskellig lysstyrke (side 57).
Bemærk
Indeks
(Fjernbetjening) Giver dig mulighed for at bruge RMT-DSLR1 trådløse
fjernbetjening (sælges separat) (side 58).
• Du kan ikke ændre indstillingen, når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
52DK
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen nede.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Kont. optagelse].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Kont. optagelse].
Prøvebillede
Bemærk
• Du kan ikke anvende [Kont. optagelse], når du benytter følgende funktioner:
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
Indholdsfortegnelse
Kont. optagelse
Menu
Indeks
53DK
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen nede ved en hurtigere
hastighed (maks. 10 billeder i sekundet) end [Kont. optagelse].
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Hast.pri. kont.].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Hast.pri. kont.].
• Du kan ikke anvende [Hast.pri. kont.], når du benytter følgende funktioner.
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
• Det første billedes indstillinger for fokus og lysstyrke anvendes også til de efterfølgende billeder.
Prøvebillede
Bemærkninger
Indholdsfortegnelse
Hast.pri. kont.
Menu
Indeks
54DK
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Selvudløser].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudløser].
2 Option t ønsket tilstand.
Tryk på
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
, (Fremf.metode) og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere timeren.
(Selvudløser:
2 sek.)
Prøvebillede
(Selvudløser: Indstiller selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse.
10 sek.)
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen,
og lydsignalet lyder, indtil lukkeren udløses.
Tryk på
(Fremf.metode) på kontrolhjulet for at annullere
selvudløseren.
Indstiller selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse.
Dette reducerer kamerarystelser, som forårsages af tryk på
udløserknappen.
Menu
Bemærk
Indeks
• Du kan ikke anvende [Selvudløser], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
55DK
Tager kontinuerligt det antal billeder, du har indstillet det til, efter 10 sekunder. Du kan
vælge det bedste billede ud fra adskillige billeder.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Selvudl.(Kont.)].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudl.(Kont.)].
Tryk på
, (Fremf.metode) og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere timeren.
(Selvudl.
(Kont.): 10 sek.
3 billeder)
Bemærk
Indeks
• Du kan ikke anvende [Selvudl.(Kont.)], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
Menu
(Selvudl.
(Kont.): 10 sek.
5 billeder)
Tager 3 eller 5 stillbilleder kontinuerligt efter 10 sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen,
og lydsignalet lyder, indtil lukkeren udløses.
Tryk på
(Fremf.metode) på kontrolhjulet for at annullere
selvudløseren.
Prøvebillede
2 Option t ønsket tilstand.
Indholdsfortegnelse
Selvudl.(Kont.)
56DK
Tager 3 billeder, mens eksponeringen automatisk skifter fra den grundlæggende
indstilling, så til en mørkere og dernæst lysere. Hold udløserknappen nede, indtil
bracketing-optagelsen er afsluttet.
Efter optagelsen kan du vælge det billede, der passer dig.
Indholdsfortegnelse
Bracket: Kont.
Prøvebillede
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Bracket: Kont.].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Bracket: Kont.].
Tryk på
(Fremf.metode), og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere bracket'en.
(Bracket:
Kont.: 0,3 EV)
Menu
2 Option t ønsket tilstand.
Billederne tages med den indstillede værdi på afvigelsen (trin) i
forhold til den grundlæggende eksponering.
(Bracket:
Kont.: 0,7 EV)
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Bracket: Kont.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
• Det sidste billede vises i autovisningen.
• I [Manuel eksp.] ændres eksponeringen ved at justere lukkerhastigheden.
• Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi.
57DK
Du kan optage ved hjælp af SHUTTER- og 2SEC-knapperne (lukkeren udløses efter
2 sekunder) på RMT-DSLR1 trådløse fjernbetjening (sælges separat). Du kan også se
den betjeningsvejledning, der følger med den trådløse fjernbetjening.
1
2 Fokuser på motivet, ret senderen fra trådløse fjernbetjening mod
fjernsensoren, og optag billedet.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Fjernbetjening], når du benytter følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Auto HDR]
• Et objektiv eller en blænde kan muligvis sidde i vejen for sensoren og forhindre sensoren i at modtage lys
fra Fjernbetjening. Betjen Fjernbetjening fra positioner, hvor lyset til fjernsensoren ikke overskygges.
Prøvebillede
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Fjernbetjening].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Fjernbetjening].
Indholdsfortegnelse
Fjernbetjening
Indeks
58DK
Brug af funktioner i menuen
Viser flere billeder samtidigt.
1 Tryk på
(Afspilning)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden.
2 Tryk på
(Billedindeks) på kontrolhjulet.
3 Vælg det ønskede billede, og tryk på midten af kontrolhjulet for at vende
tilbage til visningen af enkeltbilleder.
z Visning af en ønsket mappe
Menu
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe, og tryk så på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan ændre visningstilstanden ved at
trykke på midten af kontrolhjulet.
Prøvebillede
Der vises et indeks med 6 billeder.
Du kan skifte til 12-billeders indeks; MENU t [Afspil] t [Billedindeks].
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Indeks
59DK
Kameraet analyserer motivet og giver dig mulighed for at optage med de rette
indstillinger.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent
auto].
Når kameraet genkender motivet, vises ikonet og guiden
for Motivgenkendelse på skærmen.
Kameraet genkender (Nattescene),
(Stativ nattescene),
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab),
(Makro),
(Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller
(Baby).
Motivgenkendelsesikon og -guide
Menu
Bemærkninger
• [Blitztilstand] er indstillet til [Autoblitz] eller [Blitz fra].
• Du kan godt optage, selvom kameraet ikke genkender motivet.
• Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], genkendes motiverne [Portræt], [Modlysportræt],
[Natportræt] og [Baby] ikke.
Prøvebillede
2 Peg kameraet mod motivet.
Indholdsfortegnelse
Intelligent auto
Indeks
60DK
Fortsættes r
svært at fokusere på
Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et
motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på
fokusindstillingen.
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst.
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et
motiv i bevægelse.
lyser
Fokuserer stadig.
z blinker
Kan ikke fokusere.
Menu
lyser
Prøvebillede
Fokusindikator
Indholdsfortegnelse
z Hvis du optager et billede af et motiv, som det er
• Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer:
Det er mørkt, og objektivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
Motivet ses igennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader.
Motivet blinker.
Motivet er bagbelyst.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
61DK
Giver dig mulighed for at optage med forudindstillinger afhængigt af motivet.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Valg af motiv] t ønsket tilstand.
(Landskab)
Optager alle motiverne i skarpt fokus med
levende farver.
(Makro)
Tager billeder af motiver tæt på, f.eks.
blomster, insekter, fødevarer eller små
elementer.
Indeks
(Sportsaktiviteter)
Menu
Slører baggrunden og gør motivet skarpere.
Gengiver hudfarver naturligt.
Prøvebillede
(Portræt)
Optager et motiv i bevægelse med en
hurtigere lukkerhastighed, således at det ser
ud, som om motivet står stille. Kameraet tager
billeder kontinuerligt, mens udløserknappen
er trykket ned.
(Solnedgang)
Tager et smukt billede af den røde farve i
solnedgangen.
(Natportræt)
Tager portrætbilleder på mørke steder.
(Nattescene)
Tager natbilleder uden at miste den mørke
atmosfære.
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
62DK
Fortsættes r
Tager natbilleder med mindre støj og slør
uden brug af kamerastativ. Der tages en
række billeder, og der anvendes
billedbehandling for at reducere slør,
kamerarystelser og støj.
Prøvebillede
Bemærkninger
Menu
• I tilstandene [Nattescene] og [Natportræt] er lukkerhastigheden langsommere, og det anbefales derfor at
benytte et kamerastativ for at forhindre, at billedet bliver sløret.
• I [Håndholdt tusmørke]-tilstanden klikker lukkeren 6 gange, og der tages et billede.
• Hvis du vælger [Håndholdt tusmørke] med [RAW] eller [RAW og JPEG], bliver billedkvaliteten
midlertidigt [Fin].
• Reducering af slør er mindre effektivt, selv i [Håndholdt tusmørke] ved optagelse af:
– Motiver i uregelmæssig bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
• I tilfældet [Håndholdt tusmørke] kan der forekomme rykvise støjgener ved brug af en flimrende lyskilde
såsom lysstofrør.
• Den minimumsafstand, som du kan komme tæt på et motiv, ændres ikke, hvis du vælger [Makro]. Når det
gælder minimumsområdet i fokus, skal du se den minimumsafstand for objektivet, som er påsat
kameraet.
Indholdsfortegnelse
(Håndholdt
tusmørke)
Indeks
63DK
Dette er egnet til indendørsoptagelser uden brug af blitzen for at reducere sløringen af
motivet.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Anti-bevægelsesslør].
Indholdsfortegnelse
Anti-bevægelsesslør
2 Optag med udløserknappen.
Bemærkninger
Menu
• Hvis du vælger [Anti-bevægelsesslør] med [RAW] eller [RAW og JPEG], bliver billedkvaliteten
midlertidigt [Fin].
• Lukkeren klikker 6 gange, og der tages et billede.
• Reducering af slør er mindre effektivt ved optagelse af:
– Motiver i uregelmæssig bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
• Der kan forekomme rykvise støjgener ved brug af en flimrende lyskilde som f.eks. lysstofrør.
Prøvebillede
Kameraet kombinerer 6 billeder med høj følsomhed til 1 stillbillede, således at
kamerarystelser reduceres, mens støj forebygges.
Indeks
64DK
Giver dig mulighed for at lave et panoreringsbillede ud fra sammensatte billeder.
Indholdsfortegnelse
Panorering
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Panorering].
2 Ret kameraet mod motivets kant, og tryk
udløserknappen helt ned.
Menu
Denne del medtages ikke.
3 Følg vejledningen på LCD-skærmen,
og panorer kameraet til enden.
Indeks
Vejledningsbjælke
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du flytte kameraet hurtigt for at optage et komplet
panoreringsbillede.
• Når du vælger [Bred] i [Billedformat], kan du muligvis ikke panorere kameraet på tværs af hele motivet
inden for den angivne tid. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du vælger [Standard] i [Billedformat].
• Kameraet fortsætter med at optage i tilstanden [Panorering], og lukkeren fortsætter med at klikke, indtil
optagelsens afslutning.
• Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt.
• Under forhold med dårlig belysning kan panoreringsbilleder blive slørede.
• I flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid ens.
• Når hele vinklen på paneringsbilleder og vinklen, hvor du fastsatte fokus og eksponering med AE/AF-lås,
er meget forskellige mht. lysstyrke, farve og fokusering, vil optagelsen ikke lykkes. Hvis dette sker, skal
du ændre låsevinklen og forsøge igen.
• [Panorering] er ikke passende ved optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne.
• [Panorering]-optagelse kan afbrydes i følgende situationer:
– Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
– Der er for mange kamerarystelser.
65DK
Fortsættes r
Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighed og i samme retning som angivelsen på
LCD-skærmen. [Panorering] passer bedre til stillestående motiver end til motiver i
bevægelse.
Lodret
Indholdsfortegnelse
z Tip til optagelse af et panoreringsbillede
Vandret
Indeks
z Afspilning af rullende panoreringsbilleder
Menu
• Ved brug et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med W-side.
• Bestem motivet, og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du låser fokus, eksponering og
hvidbalance. Tryk derefter udløserknappen ned, og panorer kameraet.
• Hvis der er et område med meget varierende former eller landskab langs skærmens kant, kan
sammensætningen af billedet mislykkes. I så fald skal du justere rammesammensætningen,
således at dette område er i midten af billedet, og tag så billedet igen.
• Du kan vælge retningen ved at betjene L-kontrolhjulet eller kontrolhjulet eller ved at
vælge MENU t [Billedformat] t [Panoreringsretning]. Du kan vælge billedformatet
ved at vælge MENU t [Billedformat] t [Billedformat].
Prøvebillede
Så kort radius som muligt
Du kan rulle fra den ene ende af et panoreringsbillede til den anden ved at trykke på midten
af kontrolhjulet, mens der vises panoreringsbilleder. Tryk igen for at sætte på pause.
• Panoreringsbilleder vises med den medfølgende software
"PMB".
• Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises
eller ruller muligvis ikke korrekt.
Viser det viste område af hele
panoreringsbilledet.
66DK
Giver dig mulighed for at lave et 3D-billede ud fra sammensatte billeder.
3D-billeder, der er optaget i kameraets [3D-panorering]-tilstand, kan kun afspilles på et
3D-tv. De optagne billeder afspilles som normale stillbilleder på dette kameras
LCD-skærm og et tv, som ikke er 3D.
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [3D-panorering].
Indholdsfortegnelse
3D-panorering
2 Ret kameraet mod motivets kant, og tryk
udløserknappen helt ned.
Denne del medtages ikke.
Menu
3 Følg vejledningen på LCD-skærmen,
og panorer kameraet til enden.
Vejledningsbjælke
Bemærkninger
Indeks
• Du mærker måske ubehagelige symptomer såsom overanstrengelse af øjne, kvalme eller en
træthedsfornemmelse under gennemsyn af 3D-billeder, der er optaget på 3D-kompatible skærme. Når du
ser 3D-billeder, anbefaler vi, at du tager en pause med jævne mellemrum. Da behovet for eller
hyppigheden af pauser varierer fra den ene til den anden, skal du sætte dine egne standarder. Hvis du får
det dårligt, skal du stoppe med at se 3D-billeder og søge læge, hvis det er nødvendigt. Se også i
betjeningsinstruktionerne for den tilsluttede enhed eller den software, der bruges sammen med kameraet.
Synet hos et barn er altid sårbart (det gælder især for børn under 6 år). Før du giver dem lov til at se 3Dbilleder, skal du rådføre dig med en ekspert såsom en børnelæge eller øjenlæge. Sørg for, at børnene
følger sikkerhedsforanstaltningerne herover.
• Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Vi anbefaler, at du panorerer kameraet 180 grader inden for
6 sekunder, når du bruger et E18 – 55 mm-objektiv i vidvinkeldelen (18 mm) for at få et bedre resultat.
Du skal panorere kameraet langsommere med telefotosiden af objektivet.
• Når du vælger [Bred] i [Billedformat], kan du muligvis ikke panorere kameraet på tværs af hele motivet
inden for den angivne tid. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du vælger [Standard] eller [16:9] i
[Billedformat].
• Hvis du optager et 3D-billede med T-siden af et zoomobjektiv, forekommer der måske hyppigere et gråt
område, eller optagelse stoppes. Det anbefales at bruge et zoomobjektiv med W-siden.
• Kameraet fortsætter med at optage i tilstanden [3D-panorering], og lukkeren fortsætter med at klikke,
indtil optagelsens afslutning.
• Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt.
• Under forhold med dårlig belysning kan 3D-panoreringsbilleder blive slørede.
• I flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid ens.
• Når hele vinklen af en 3D-panoreringsoptagelse og den vinkel, i hvilken vinkel du fastlåser fokus og
eksponering (AE/AF-lås) ved at trykke udløserknappen halvt ned, er meget forskellige, når gælder
lysstyrke, farve og fokus, lykkes optagelsen ikke. Hvis dette sker, skal du ændre låsevinklen og forsøge
igen.
67DK
Fortsættes r
Indeks
• Optag et stillmotiv.
• Sørg for at holde en tilstrækkelig afstand mellem motivet og
baggrunden.
• Optag 3D-billeder på et lyst sted, f.eks. udendørs.
• Bestem motivet, og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du
låser fokus, eksponering og hvidbalance. Tryk derefter
udløserknappen ned, og panorer kameraet.
• Ved brug et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med
W-side.
• Du kan vælge retningen ved at betjene L-kontrolhjulet eller kontrolhjulet eller ved at
vælge MENU t [Billedformat] t [Panoreringsretning]. Du kan vælge billedformatet
ved at vælge MENU t [Billedformat] t [Billedformat].
Menu
Panorer kameraet i en lille bue ved en konstant
hastighed i den retning, der er angivet på LCDskærmen, hvor du tager højde for følgende.
Du skal panorere ved halv hastighed i forhold
til en normal panoreringsoptagelse.
Prøvebillede
z Tip til optagelse af et 3D-panoreringsbillede
Indholdsfortegnelse
• [3D-panorering] er ikke passende ved optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne.
• [3D-panorering]-optagelse kan afbrydes i følgende situationer:
– Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
– Der er for mange kamerarystelser.
• Du kan kun panorere kameraet i vandret, når du optager 3D-panorering-billeder.
z Filnavnet på 3D-billedet
Et 3D-billede består af både JPEG- og MPO-filer.
Hvis du importerer billeder, der er optaget i [3D-panorering]-tilstanden på en computer,
gemmes følgende 2 billeddata i samme mappe på computeren.
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
Hvis du sletter enten JPEG- eller MPO-filen, som omfatter et 3D-billede, vil dette
3D-billede muligvis ikke blive afspillet.
68DK
Indholdsfortegnelse
Manuel eksp.
Du kan optage med den ønskede ekponeringsindstilling ved at justere både
lukkerhastighed og blænde.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Manuel eksp.].
Kontroller blændeværdien i "MM" (manuelt målt).
Mod +: Billeder bliver lysere.
Mod –: Billeder bliver mørkere.
0: Passende eksponering ud fra kameraets analyse
3 Juster fokus, og optag motivet.
Prøvebillede
2 Indstil lukkerhastigheden, blænden og ISO med kontrolknapperne L/R og
kontrolhjulet.
Du kan også justere udløserhastigheden og blændeværdien under filmoptagelse.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Når du vil udløse blitzen, skal du trykke på
-knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem. Skub blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
• Indikatoren
(SteadyShot-advarsel) vises ikke ved manuel eksponering.
• ISO-indstillingen [ISO AUTO] er indstillet til [ISO 100] i den manuelle eksponeringstilstand. Indstil
ISO-følsomheden efter behov.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatning-objektiv (sælges separat), kan du justere lukkerhastighed, blænde og ISO,
når du fokuserer på normal vis under filmoptagelse.
Indeks
69DK
Fortsættes r
Du kan optage spor med lang eksponeringstid. BULB passer godt til optagelse af spor af
lys, f.eks fyrværkeri.
2 Drej på kontrolknappen L, indtil [BULB] vises.
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Manuel eksp.].
Indholdsfortegnelse
BULB
3 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede.
Menu
4 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som
eksponeringen tager.
Bemærkninger
Indeks
• Fordi lukkerhastigheden bliver langsom, og der nemmere forekommer kamerarystelser, anbefales det at
benytte et kamerastativ.
• Jo længere eksponeringstid, desto synligere er støjen på billedet.
• Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR), i lige så lang tid som lukkeren var
åben. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted.
• Når en af funktionerne [Smiludløser] eller [Auto HDR] er aktiveret, kan du ikke indstille
lukkerhastigheden til [BULB].
• Hvis en af funktionerne [Smiludløser] eller [Auto HDR] bruges med lukkerhastigheden indstillet til
[BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.
z Brug af Fjernbetjeningen
Når du trykker på SHUTTER-knappen på den trådløse fjernbetjening, udløses BULBoptagelse, og trykker du på den igen, stoppes BULB-optagelse. Du behøver ikke at trykke
og holde SHUTTER-knappen på den trådløse fjernbetjening.
Tryk på
(Fremføringsmetode) på kontrolhjulet, og vælg [Fjernbetjening] for at
bruge den trådløse fjernbetjening.
70DK
Du kan udtrykke et motivs bevægelser på flere måder ved at justere lukkerhastigheden,
f.eks. i det øjeblik bevægelsen forekommer via lukker med høj hastighed eller som et
billede med bevægelsesslør via lukker med lav hastighed. Du kan justere
udløserhastigheden under filmoptagelse.
2 Vælg den ønskede værdi med kontrolknappen L.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Blænden justeres automatisk for at opnå den rette eksponering.
Du kan indstille eksponeringskompensationen med kontrolknappen R og ISO med
kontrolhjulet.
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Lukkerhast.prior.].
Indholdsfortegnelse
Lukkerhast.prior.
Bemærkninger
Indeks
z Lukkerhastighed
Menu
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Når du vil udløse blitzen, skal du trykke på
-knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem. Skub blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
• Indikatoren
(SteadyShot-advarsel) vises ikke ved fotografering med
lukkerhastighedsprioritet.
• Når udløserhastigheden er 1 sekund eller mere, foretages støjreduktion (Lang eksp.SR) i det tidsrum,
lukkeren var åben efter optagelse. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted.
• Hvis der ikke kan opnås den rette eksponering efter opsætningen, blinker blændeværdien, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned. Selvom du godt kan fotografere, som det er, anbefales det at nulstille.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatning-objektiv (sælges separat), kan du justere udløserhastighed, når du fokuserer på
normal vis under filmoptagelse.
Når der benyttes en højere lukkerhastighed, forekommer
motiver i bevægelse såsom en person, der løber, biler og
bølger, som om de stoppes.
Når der benyttes en lavere lukkerhastighed, opfanges der et
bevægelsesslør fra motivets bevægelser for at give et mere
naturlig og dynamisk billede.
71DK
Slører eller stiller skarpt på alt foran og bag ved motivet. Du kan justere blændeværdien
under filmoptagelse.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Blændeprioritet].
Indholdsfortegnelse
Blændeprioritet
2 Vælg den ønskede værdi med kontrolknappen L.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den rette eksponering.
Du kan indstille eksponeringskompensationen med kontrolknappen R og ISO med
kontrolhjulet.
Prøvebillede
Lavere F-værdi: Motivet er i fokus, men alt foran og bag ved motivet er sløret.
Højere F-værdi: Der fokuseres på motivet samt dets for- og baggrund.
Bemærkninger
Mindre F-værdi (åbning af blænden) indsnævrer det område,
der er i fokus. Dette gør det muligt at stille skarpt fokus på
motivet og sløre ting, der er foran eller bag ved motivet.
(Skarphedsdybden bliver mindre.)
Indeks
z Blænde
Menu
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Når du vil udløse blitzen, skal du trykke på
-knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem. Skub blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
• Hvis der ikke kan opnås den rette eksponering efter opsætningen, blinker lukkerhastigheden, når du
trykker udløserknappen halvvejs ned. Selvom du godt kan fotografere, som det er, anbefales det at
nulstille.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatning-objektiv (sælges separat), kan du justere blænde, når du fokuserer på normal
vis under filmoptagelse.
Større F-værdi (indsnævring af blænden) gør det område, som
er i fokus, bredere. Det giver dig mulighed for at optage dybden
i landskabet. (Skarphedsdybden bliver dybere.)
72DK
Mens eksponeringen automatisk justeres af kameraet, kan du indstille optagefunktioner
såsom ISO-følsomhed, Kreativ indstilling, D-områdeoptimering.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Auto programmeret].
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Bemærk
Prøvebillede
Du kan indstille eksponeringskompensationen med kontrolknappen R og ISO med
kontrolhjulet. Brug menuen, når du vil indstille andre elementer.
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Når du vil udløse blitzen, skal du trykke på
-knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem. Skub blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
Du kan ændre kombinationen af udløserhastighed og
blænde (F-værdi) uden at ændre den eksponering, du
angiver, når du ikke bruger blitzen.
Brug kontrolknappen L for at vælge kombinationen af
udløserhastighed og blænde (F-værdi).
• Indikatoren for optagetilstanden skifter fra P til P*.
Menu
z Programskifte
Indeks
73DK
Indholdsfortegnelse
Blitztilstand
Når der bruges blitz på et mørkt sted, bliver det muligt
at tage et billede af motivet, mens det er belyst.
Derudover er det også med til at hindre kamerarystelser.
Når der tages billeder i solen, kan du bruge blitzen til at
optage et lyst billede af det bagbelyste motiv.
1 MENU t [Kamera] t [Blitztilstand] t ønsket tilstand.
2 Når du vil udløse blitzen, skal du trykke på
at få blitzen frem.
-knappen (pop op-blitz) for
Udløses ikke, selvom blitzen løftes.
(Autoblitz)
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys.
(Blitz m/lang
luk)
Menu
(Blitz fra)
(Udfyld.blitz)
Udløses, hver gang lukkeren udløses.
Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en optagelse med langsom
synkronisering kan du optage et tydeligt billede af både motivet og
baggrunden. Dette opnås ved at sætte lukkerhastigheden ned.
Indeks
(Forsinket blitz) Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang lukkeren
udløses. Du kan bruge forsinket blitz til at optage et naturligt billede af
et billede med bevægelsesslør, f.eks. en bil i bevægelse eller en gående
person.
(Trådløs)
Prøvebillede
-knap (pop op-blitz)
Giver dig mulighed for at optage med en trådløs blitz (sælges separat),
som er placeret væk fra kameraet ved at fastgøre en blitz til kontrol af
lysforhold (sælges separat) til kameraet.
Bemærkninger
•
•
•
•
Standardindstillingen afhænger af optagetilstanden.
Den tilgængelige blitztilstand afhænger af optagetilstanden.
Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film.
Hvis du bruger blitzen med en stereomikrofon eller en lignende enhed, som er fastgjort til Tilbehørssko
med autolås, popper blitzen muligvis ikke op det rigtige sted, og billeder kan forekomme med skygge i
hjørnerne. Fjern alle enheder fra Tilbehørssko med autolås.
• Lyset fra blitzen blokeres muligvis af det monterede objektiv. Hvis dette sker, anbefales det at montere en
ekstern blitz (sælges separat).
• Når du bruger en ekstern blitz (sælges separat), skal du være opmærksom på følgende.
– HVL-F43AM: Når du optager med indirekte blitz, kan det afhængigt af blitzpositionerne være
vanskeligt at betjene kameraknapperne.
– HVL-F20AM: Når blitzen er slukket eller ikke hævet, kan blitzen berøre visse E-fatningsobjektiver,
hvilket gør det vanskeligt at betjene objektivet.
74DK
Fortsættes r
• Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen anvendes.
• Optag motivet på en afstand af 1 m eller mere, når blitzen anvendes.
• Vælg [Udfyld.blitz] ved optagelse af et bagbelyst motiv. Blitzen fungerer selv i højt
dagslys og får ansigter til at fremstå lysere.
Med en blitz til kontrol af lysforhold (sælges separat) og en trådløs blitz (sælges separat)
kan du rette blitzen mod motivet og væk fra kameraet. Ved at justere positionen på
blitzen kan du optage et billede, som giver en følelse af 3D, ved at fremhæve kontrasten
mellem lys og skygge på motivet. Se betjeningsvejledningen til blitzen, og følg de
anvisninger, der er nødvendige under optagelse.
2 MENU t [Kamera] t [Blitztilstand] t [Trådløs].
Menu
1 Fastgør blitzen til kontrol af lysforhold til Tilbehørssko med autolås,
og tænd for både kameraet og blitzen.
Prøvebillede
Optagelse med en trådløs blitz
Indholdsfortegnelse
z Tip til brug af blitzen
3 Anbring den trådløse blitz væk fra kameraet.
Se i betjeningsvejledningen, som fulgte med blitzen, hvordan blitzen indstilles.
Du kan teste blitzen ved at indstille AF/MF/AEL-skydeknappen til AEL, og trykke på
AEL-knappen.
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke bruge den trådløse blitz sammen med den indbyggede blitz. Du skal forberede en blitz til
kontrol af lysforhold (sælges separat) og en trådløs blitz (sælges separat).
• Skift kanalen på din trådløse blitz, hvis en anden fotograf i nærheden bruger en trådløs blitz, og hans/
hendes indbyggede blitz medfører, at din trådløse blitz udløses. Se i betjeningsvejledningen, der fulgte
med din trådløse blitz, hvordan man skifter kanal.
z Indstilling af AEL-knappen
Når du bruger en trådløs blitz, anbefales det at vælge MENU t [Opsætning] t [AEL] t
[Hold] (side 117).
z Trådløs blitz til kontrol af lysforhold
Den trådløse blitz til kontrol af lysforhold kan bruges i kombination med flere andre blitze.
Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, som fulgte med blitzen (HVL-F58AM,
HVL-F43AM).
75DK
Indholdsfortegnelse
AF/MF-valg
Vælger automatisk eller manuel fokusering.
1 MENU t [Kamera] t [AF/MF-valg] t ønsket tilstand.
(Autofokus)
Fokuserer automatisk.
Efter den automatiske fokusering kan du foretage finjusteringer
af fokus manuelt (Direkte manuel fokusering).
(Manuel
fokus)
Justerer fokus manuelt. Drej fokus-ringen til højre eller venstre
for at få motivet til at fremstå tydeligere.
Prøvebillede
(Dir. man.
fokus.)
Bemærk
z Effektiv brug af manuel fokusering
Menu
• Hvis du drejer fokus-ringen, mens [Dir. man. fokus.] eller [Manuel fokus] er valgt, forstørres billedet
automatisk for at gøre kontrol af fokusområde nemmere. Du kan forhindre, at billedet forstørres ved at
vælge MENU t [Opsætning] t [MF-hjælp] t [Fra].
"Fokuslås" er praktisk, når du kan vurdere afstanden til
motivet. Med "Fokuslås" kan du låse fokus i forvejen til den
afstand, hvor motivet kommer forbi.
Indeks
z Sådan måles den nøjagtige afstand til motivet
-mærket viser placeringen af billedsensoren*. Når du måler den nøjagtige afstand
mellem kameraet og motivet, skal du benytte placeringen af den vandrette linje. Afstanden
fra objektivets kontaktflade til billedsensoren er på omkring 18 mm.
* Billedsensoren er den del af kameraet, der fungerer som filmen.
• Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede objektiv,
kan fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet.
18 mm
76DK
Fortsættes r
1 MENU t [Kamera] t [AF/MF-valg] t [Dir. man. fokus.].
2 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere automatisk.
3 Hold udløserknappen halvvejs nede, roter objektivets fokus-ring for at
opnå skarpt fokus.
Prøvebillede
Bemærk
• [Autofokusmetode] er fast indstillet til [Enkeltbilled-AF].
Indholdsfortegnelse
Dir. man. fokus. (Direkte manuel fokusering)
Menu
Indeks
77DK
Vælger fokusområdet. Brug denne funktion, når det er svært at opnå ordentligt fokus i
den automatiske fokuseringstilstand.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokusområde] t ønsket indstilling.
Ramme til registrering
af AF-område
Menu
(Center)
Kameraet bestemmer, hvilket af de 25
AF-områder der skal bruges til
fokusering.
Når du trykker udløserknappen halvvejs
ned i optagetilstanden for stillbilleder,
vises der en grøn ramme rundt om det
område, der er i fokus.
• Når funktionen Ansigtsregistrering er
aktiv, fungerer AF med ansigter som
prioritet.
Prøvebillede
(Multi)
Kameraet benytter kun de AF-områder,
som ligger i det midterste område.
Flytter fokusområdet for at fokusere på et
lille objekt eller et smalt område ved tryk
til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet.
Indeks
Ramme til registrering
af AF-område
(Fleksibelt
punkt)
Indholdsfortegnelse
Autofokusområde
Ramme til registrering
af AF-område
Bemærkninger
• Når denne funktion er indstillet til noget andet end [Multi], kan du ikke bruge funktionen
[Ansigtsregistrering].
• [Multi] vælges, når følgende funktioner anvendes:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
• [Multi] vælges under filmoptagelse. Men hvis du bruger et E-fatning-objektiv og trykker udløserknappen
halvvejs ned under optagelse, bruges det autofokusområde, som du har indstillet, før du startede
optagelsen, til fokusering.
• Når AF-lampen er bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med
en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
78DK
Vælger fokusmetoden, som passer til motivets bevægelse.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokusmetode] t ønsket tilstand.
Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned. Brug dette, når motivet er
ubevægeligt.
(Kontinuerlig AF)
Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen
holdes halvvejs nedtrykket. Brug dette, når motivet er i
bevægelse.
Prøvebillede
(Enkeltbilled-AF)
Indholdsfortegnelse
Autofokusmetode
Bemærkninger
Menu
Indeks
• [Enkeltbilled-AF] vælges, når følgende funktioner anvendes:
– [Intelligent auto]
– [Selvudløser]
– [Fjernbetjening]
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
• [Kontinuerlig AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv].
• I tilstanden [Kontinuerlig AF] lyder der intet signal, når motivet er i fokus.
79DK
Indholdsfortegnelse
Genstandssporing
Holder fokus på motivet, mens det spores.
1 MENU t [Kamera] t [Genstandssporing] t
[Til].
Der vises en målramme.
Kameraet starter sporing af motivet.
Vælg
for at annullere denne sporingsfunktion.
Målramme
3 Optag motivet.
(Til)
Sporer ikke motivet.
Menu
(Fra)
Sporer det motiv, der skal fokuseres på.
Når sporingen annulleres, vises
i nederste højre hjørne af
skærmen. Hvis du vælger
, vises en målramme.
Prøvebillede
2 Sæt målrammen på linje med det motiv, der
skal spores, og tryk på OK.
Bemærkninger
Indeks
• Det kan være vanskeligt at spore et motiv i følgende situationer:
– Motivet bevæger sig for hurtigt.
– Motivet er for lille eller for stort.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
– Det er mørkt.
– Det omgivende lys ændrer sig.
• Når [Genstandssporing] er angivet til [Til], er den brugerdefinerede indstilling for funktionstasten B
ugyldig.
• Du kan ikke anvende [Genstandssporing], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Manuel fokus]
– [Præc. dig. zoom]
z Sporing af det ansigt, du ønsker at optage.
Kameraet stopper sporing af motivet, når motivet bevæger sig ud af skærmen. Når
[Ansigtsregistrering] angives til [Til], og det motiv, der skal spores, er et ansigt, vil kameraet
genoptage fokus på ansigtet, hvis det under sporingen forsvinder ud af skærmen og derefter
kommer tilbage.
• Hvis du aktiverer Smiludløser under ansigtssporing, bliver ansigtet målet for
smilregistreringsfunktionen.
80DK
Du kan optage stillbilleder, mens der zoomes ind på midterdelen.
1 MENU t [Kamera] t [Præc. dig. zoom].
2 Fastsæt zoomhastigheden.
Indholdsfortegnelse
Præc. dig. zoom
Du kan foretage op til 10 gange zoom.
for at stoppe med at zoome.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
– [Auto HDR] i [DRO/Auto HDR]
• Hvis du trykker på MOVIE-knappen, mens [Præc. dig. zoom] er i gang, annulleres det igangværende
zoom, billedet på skærmen vender tilbage til normal størrelse, og optagelse af film starter.
• Fordi der zoomes via digitalbehandling, forringes billedkvaliteten i forhold til, før der blev anvendt
zoom. Hvis du bruger et zoomobjektiv, anbefaler vi, at du zoomer helt ind på et billede først og derefter
bruger [Præc. dig. zoom], hvis der er behov for yderligere zooming.
• Når [Præc. dig. zoom] bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet
med en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
Prøvebillede
3 Vælg
Indeks
81DK
Registrerer dine motivers ansigter og justerer automatisk indstillinger for fokus, blitz,
eksponering og hvidbalance. Du kan vælge, hvilket ansigt der har prioritet mht. fokus.
Ansigtsregistrering-ramme (grå/magenta)
Denne ramme vises på et registreret ansigt, der ikke er det ansigt, der
er i fokus. Den magentarøde ramme vises på et ansigt, som er
registreret med [Ansigtsregistrering].
Menu
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t ønsket tilstand.
Prøvebillede
Ansigtsregistrering-ramme (hvid)
Når kameraet registrerer mere end 1 motiv, vurderer kameraet, hvilket
der er hovedmotivet og indstiller fokus med dette motiv som prioritet.
Rammen til Ansigtsregistrering for hovedmotivet bliver hvidt. Rammen,
som fokus indstilles efter, bliver grøn, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned.
Indholdsfortegnelse
Ansigtsregistrering
Fokuserer på ansigtet, der er registreret til at have en prioritet.
(Til (ansigtsreg.))
(Til)
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
(Fra)
Bruger ikke funktionen Ansigtsregistrering.
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Ansigtsregistrering], når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Manuel fokus]
– [Præc. dig. zoom]
• Du kan kun vælge [Ansigtsregistrering], når [Autofokusområde] er indstillet til [Multi], og
[Lysmålermetode] også er indstillet til [Multi].
• Der kan registreres op til 8 ansigter på dine motiver.
• Under optagelse med [Smiludløser] indstilles [Ansigtsregistrering] automatisk til [Til (ansigtsreg.)],
også selvom den er indstillet til [Fra].
82DK
Registrerer ansigter, hvis oplysninger er registreret på forhånd, når [Ansigtsregistrering]
er indstillet til [Til (ansigtsreg.)].
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t ønsket tilstand.
Registrerer et nyt ansigt.
Skift af rækkefølge Ændrer prioriteten for ansigter, der tidligere er registreret.
Slet
Sletter et registreret ansigt. Vælg et ansigt, og tryk på OK.
Slet alt
Sletter alle registrerede ansigter.
Prøvebillede
Ny registrering
Indholdsfortegnelse
Ansigtsregistrering
Ny registrering
Menu
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t [Ny registrering].
2 Sæt den vejledende ramme på linje med det ansigt, der skal registreres,
og tryk på udløserknappen.
3 Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du vælge OK.
Bemærkninger
Indeks
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Optag ansigtet forfra et oplyst sted. Ansigtet kan ikke registreres korrekt, hvis det skjules af en hat,
maske, solbriller eller lign.
• De registrerede ansigter ryddes ikke af [Nulstil]. Selvom du sletter ansigterne ved at vælge [Slet],
forbliver ansigtet gemt i kameraet. Hvis du vil slette ansigtsdataene helt, skal du vælge [Slet alt].
Skift af rækkefølge
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t
[Skift af rækkefølge].
2 Vælg et ansigt, som du gerne vil ændre prioritet
for.
3 Vælg prioritetsniveau.
Jo mindre placeringsnummer, jo højere prioritet.
83DK
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 MENU t [Kamera] t [Smiludløser] t
[Til].
3 Vent på, at der registreres et smil.
Når smilniveauet overstiger punktet b på indikatoren,
tager kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen under Smiludløser,
tager kameraet billedet og går derefter tilbage til
tilstanden Smiludløser.
Ansigtsregistreringramme (orange)
Smilregistrering-indikator
(Til)
(Fra)
Menu
4 Sådan afsluttes tilstanden Smiludløser,
MENU t [Kamera] t [Smiludløser] t
[Fra].
Prøvebillede
2 For at angive følsomheden til registrering af
et smil, Option t ønsket indstilling.
Bruger Smiludløseren.
Bruger ikke Smiludløseren.
Indeks
Du kan indstille følsomheden for at registrere et smil med Option.
(Stort smil)
Registrerer et stort smil.
(Normalt smil)
Registrerer et normalt smil.
(Lille smil)
Registrerer selv et lille smil.
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Smiludløser], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Manuel fokus]
– [Præc. dig. zoom]
• Optagelse ved brug af Smiludløser stopper automatisk, når hukommelseskortet er fuldt.
• Afhængigt af omgivelserne er det ikke sikkert, at smil bliver registreret korrekt.
• Fremføringsmetoden skifter automatisk til [Enkelt optagelse] eller [Fjernbetjening].
84DK
Fortsættes r
1 Dæk ikke øjnene med pandehåret.
Dæk ikke ansigtet med f.eks. hatte, masker, solbriller osv.
2 Forsøg at holde ansigtet lige foran kameraet, og hold det så
lige som muligt.
Knib øjnene sammen.
Prøvebillede
3 Smil tydeligt med munden åben.
Smilet er lettere at registrere, når tænderne er synlige.
Indholdsfortegnelse
z Tip til bedre indfangning af smil
• Lukkeren udløses, så snart der registreres et smil hos en person.
• Hvis et ansigt registreres, registrerer kameraet kun smilet på dette ansigt.
• Hvis der ikke registreres et smil, skal du angive følsomheden med Option.
Menu
Indeks
85DK
Indstiller den effekt, der bruges, når hud skal optages, så den ser jævn ud, i funktionen
Ansigtsregistrering.
1 MENU t [Kamera] t [Blød hud-effekt] t [Til].
(Til)
(Fra)
Bruger funktionen Blød hud-effekt.
Bruger ikke funktionen Blød hud-effekt.
Prøvebillede
2 Sådan indstilles intensiteten af Effekt med blød hud, Option t ønsket
indstilling.
Indholdsfortegnelse
Blød hud-effekt
Du kan indstille intensitet af Blød hud-effekt med Option.
Indstiller Blød hud-effekt til høj.
(Mellem)
Indstiller Blød hud-effekt til mellem.
(Lav)
Indstiller Blød hud-effekt til lav.
Menu
(Høj)
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke anvende [Blød hud-effekt], når du benytter følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Kont. optagelse]
– [Hast.pri. kont.]
– [Bracket: Kont.]
– [Selvudl.(Kont.)]
– [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [RAW] i [Kvalitet]
• Denne funktion virker muligvis ikke afhængigt af motivet.
86DK
Giver dig mulighed for at vælge de visningstilstande, der kan vælges med [Vis indhold]
(side 48) i optagetilstand.
1 MENU t [Kamera] t [DISP-knap (skærm)].
Indholdsfortegnelse
DISP-knap (skærm)
2 Vælg den ønskede tilstand.
Prøvebillede
De elementer, der er markeret med
er tilgængelige.
Viser grundlæggende optageoplysninger.
Viser lukkerhastighed og blændeværdi via
grafik, undtaget når [Optagetilstand] er
indstillet til [Panorering] eller [3D-panorering].
Vis alle
oplysninger
Viser optageoplysninger.
Stor skrifttypevisn.
Viser kun vigtige elementer i stor størrelse.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
Live Viewprioritet
Viser de vigtige optageoplysninger til højre på
skærmen. Ikonerne for funktionstasterne vises
ikke.
Niveau
Angiver, om kameraet er i vater vandret såvel
som lodret. Når kameraet er i fuld vater, lyser
indikatoren grøn.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik.
Menu
Grafisk visning
Indeks
87DK
Fortsættes r
Viser kun optageoplysninger på skærmen (intet
billede). Vælg dette, når du optager med en
søger
Indholdsfortegnelse
Til søger
Prøvebillede
Menu
Indeks
88DK
Billedstørrelsen bestemmer størrelsen af den billedfil, der optages, når du tager et
billede.
Jo større billedstørrelsen er, jo mere detaljeret gengives billedet, når det udskrives i stort
format. Jo mindre billedstørrelsen er, jo flere billeder kan der optages.
Prøvebillede
1 MENU t [Billedformat] t [Billedformat] t ønsket tilstand.
Stillbillede
Billedstørrelse, når [Format] er 3:2
Retningslinjer for brug
6000 × 4000 pixels
Optager billeder med højeste billedkvalitet
M: 12M
4240 × 2832 pixels
For udskrifter op til størrelse A3+
S: 6.0M
3008 × 2000 pixels
L: 20M
6000 × 3376 pixels
M: 10M
4240 × 2400 pixels
S: 5.1M
3008 × 1688 pixels
Menu
L: 24M
Billedstørrelse, når [Format] er 16:9
Indholdsfortegnelse
Billedformat
Til udskrivning i A5-format
Retningslinjer for brug
Til visning på et hd-tv
Indeks
Bemærkninger
• Når du udskriver stillbilleder i 16:9-formatet, vil begge kanter muligvis blive skåret af.
• Når du vælger et RAW-billede med [Kvalitet], svarer billedformatet til L.
3D-panorering
(16:9)
Optager billeder ved hjælp af et billede, som er egnet til hd-tv.
Vandret: 1920 × 1080
(Standard)
Optager billeder i standardstørrelse.
Vandret: 4912 × 1080
(Bred)
Optager billeder i bredformat.
Vandret: 7152 × 1080
89DK
Fortsættes r
Billederne vises forskelligt afhængigt af den valgte tilstand.
Standard
Bred
Når [Standard] eller [Bred] er valgt, rulles billederne, når du trykker midt på kontrolhjulet.
Prøvebillede
16:9
Indholdsfortegnelse
z Tips til valg af billedstørrelsen
Panorering
Optager billeder i standardstørrelse.
Lodret: 3872 × 2160
Vandret: 8192 × 1856
(Bred)
Optager billeder i bredformat.
Lodret: 5536 × 2160
Vandret: 12416 × 1856
Bemærk
Indeks
(Standard)
Menu
Billedstørrelsen varierer afhængigt af [Panoreringsretning]-indstillingen.
• Når du udskriver panoreringsbilleder, vil begge kanter muligvis blive skåret af.
90DK
Indstiller formatet for stillbilleder.
1 MENU t [Billedformat] t [Format] t ønsket tilstand.
Standardformat. Egner sig til udskrift.
16:9
Til visning på et hd-tv.
Bemærk
• Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [3D-panorering]
Prøvebillede
3:2
Indholdsfortegnelse
Format
Menu
Indeks
91DK
Vælger kompressionsformatet for stillbilleder.
1 MENU t [Billedformat] t [Kvalitet] t ønsket tilstand.
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af komprimeringsformatet
RAW.) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme tid.
Dette er praktisk, når du har brug for 2 billedfiler, en JPEG-fil til
visning og en RAW-fil til redigering.
• Billedkvaliteten er fast indstillet til [Fin], billedstørrelsen er
fast indstillet til [L].
FINE (Fin)
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-format, når det optages. Da
komprimeringsgraden af [Standard] er højere end graden af
[Fin], er filstørrelsen af [Standard] mindre end størrelsen af
[Fin]. Det betyder, at flere filer kan optages på 1
hukommelseskort, men billedkvaliteten bliver lavere.
• Når billederne ikke skal ændres ved hjælp af computeren,
anbefaler vi, at du vælger [Fin] eller [Standard].
STD (Standard)
Indeks
RAW+J (RAW og
JPEG)
Menu
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af komprimeringsformatet
RAW.)
Dette format tillader ikke, at der udføres nogen digital
behandling af billederne. Vælg dette format for at behandle
billeder på en computer til professionelle formål.
• Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse.
Billedstørrelsen vises ikke på LCD-skærmen.
Prøvebillede
RAW (RAW)
Indholdsfortegnelse
Kvalitet
Bemærkninger
• Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Du kan ikke føje DPOF-registrering (udskrivningsbestilling) til billeder i RAW-formatet.
• Du kan ikke anvende [Auto HDR] på [RAW]- og [RAW og JPEG]-billeder.
z RAW-billeder
Filformatet RAW er de rå data, som mangler at gennemgå en form for digital behandling.
En RAW-fil adskiller sig fra et mere almindeligt filformat som f.eks. JPEG, da den består af
råmateriale, som skal gennemgå behandling til professionelle formål.
Du skal bruge softwaren "Image Data Converter", som findes på cd-rom (medfølger), for at
kunne åbne et RAW-billede, der er optaget på dette kamera. Med denne software kan et
RAW-billede åbnes og konverteres til et almindeligt format, f.eks. JPEG eller TIFF, og dens
hvidbalance, farvemætning, kontrast osv. kan justeres.
92DK
Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der optages 3D-panorering- eller
Panorering-billeder.
1 MENU t [Billedformat] t [Panoreringsretning] t ønsket tilstand.
(Højre)
Panorer kameraet fra venstre mod højre.
(Venstre)
Panorer kameraet fra højre mod venstre.
Prøvebillede
3D-panorering
Indholdsfortegnelse
Panoreringsretning
Panorering
Panorer kameraet i den retning, du har indstillet.
Menu
(Højre)
(Venstre)
(Op)
(Ned)
Indeks
93DK
Vælger filmfilformat.
1 MENU t [Billedformat] t [Filformat] t ønsket tilstand.
Optager 60i/50i-film eller 24p/25p-film i AVCHD-format og
60p/50p-film. Dette Sony-filformat er egnet til visning af filmen
på et HD-tv. Du kan oprette en Blu-ray Disc, en AVCHD-disk
eller en DVD-Video-disk ved hjælp af den medfølgende
software "PMB".
MP4
Menu
• 60i/50i-film er optaget med henholdsvis 60 felter/sekund eller
50 felter/sekund. Både 60i- og 50i-film anvender interlacescanningssystemet, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
• 24p/25p-film er optaget henholdsvis med 24 billeder/sekund eller med
25 billeder/sekund. Både 24p- og 25p-film anvender det progressive
scanningssystem, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
• 60p/50p -film er optaget henholdsvis med 60 billeder/sekund eller med
50 billeder/sekund. Både 60p- og 50p-film anvender det progressive
scanningssystem, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
Prøvebillede
AVCHD 60i/60p*
AVCHD 50i/50p**
Indholdsfortegnelse
Filformat
Optager mp4-film (AVC). Dette format er egnet til WEBoverførsler, vedhæftede filer til e-mail osv.
* 1080 60i-kompatibel enhed
** 1080 50i-kompatibel enhed
Indeks
• Film er optaget i MPEG-4-formatet med ca. 30 billeder/sekund, hvor
det progressive scanningssystem, AAC-lyden og mp4-formatet
anvendes.
• Du kan ikke oprette en disk fra film, der er optaget i dette format ved
hjælp af den medfølgende "PMB".
z Kontrol af 60i eller 50i
Hvis du vil kontrollere, om dit kamera er en 1080 60i-kompatibel enhed eller en 1080
50i-kompatibel enhed, skal du kontrollere følgende mærker på bunden af kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
z Afspilning af film på andre enheder
Dette kamera anvender MPEG-4 AVC/H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format.
Film, der er optaget i AVCHD-formatet med dette kamera, kan ikke afspilles af følgende
enheder.
– Andre enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet, er ikke kompatible med High
Profile
– Enheder, der ikke er kompatible med AVCHD-formatet
Dette kamera anvender også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til optagelse i MP4formatet.
Derfor kan film, der er optaget i MP4-formatet med dette kamera, kun afspilles på enheder,
der understøtter MPEG-4 AVC/H.264.
94DK
Vælger billedstørrelse, -hastighed og -kvalitet for filmoptagelse. Jo højere datahastighed
(gennemsnit bithastighed) pr. minut, jo højere billedkvaliteten.
1 MENU t [Billedformat] t [Optageindstilling] t ønsket tilstand.
Gennemsnitlig Optagelse
bithastighed
24 Mbps
Optager film i høj billedkvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mbps
Optager film i standardbilledkvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mbps
Optager film i højeste billedkvalitet med
1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
Optager film i høj billedkvalitet med
1920 × 1080 (24p/25p). Det giver en
biograflignende atmosfære.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
Optager film i standardbilledkvalitet med
1920 × 1080 (24p/25p). Det giver en
biograflignende atmosfære.
[Filformat]: [MP4]
1440×1080 12M
12 Mbps
Optager film med 1440 × 1080.
VGA 3M
3 Mbps
Optager film i VGA-format.
Indeks
Gennemsnitlig Optagelse
bithastighed
Menu
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Prøvebillede
[Filformat]:
[AVCHD 60i/60p]
[AVCHD 50i/50p]
Indholdsfortegnelse
Optageindstilling
* 1080 60i-kompatibel enhed
** 1080 50i-kompatibel enhed
Bemærkninger
• 1080 60p/50p-film kan kun afspilles på kompatible enheder.
• Film, der er optaget i [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p
24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling], konverteres af "PMB" for at oprette en AVCHD-disk.
Konverteringen kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk, som har den oprindelige
billedkvalitet. Hvis du vil bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme filmene på en Blu-ray
Disc.
• Hvis du vil se 60p/50p- eller 24p/25p-film på et tv, skal du have et tv, der er kompatibelt med 60p/50p og
24p/25p. Hvis du bruger et ikke-kompatibelt tv, konverteres filmene til 60i/50i og sendes til tv'et.
z Kontrol af 60i eller 50i
Hvis du vil kontrollere, om dit kamera er en 1080 60i-kompatibel enhed eller en 1080
50i-kompatibel enhed, skal du kontrollere følgende mærker på bunden af kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
95DK
Indstiller lysfølsomheden.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [ISO] t ønsket indstilling.
(ISO AUTO)
Indstiller ISO-følsomheden automatisk.
Indstiller følsomheden til billedsensorlyset. Højere følsomheder
giver mulighed for hurtigere udløserhastigheder og/eller mindre
blænde (større F-værdier). Jo højere følsomhed, jo mere kan
billedstøjen blive synlig.
Bemærkninger
Indeks
z Justering af ISO-følsomhed (Anbefalet
Menu
• [ISO AUTO] vælges, når følgende funktioner anvendes:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Jo højere tallet er, jo større er støjniveauet.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.],
og [ISO] er indstillet til [ISO AUTO], indstilles ISO automatisk mellem ISO100 og ISO1600.
• Du kan vælge op til ISO3200 til filmoptagelse. Når du begynder at optage film med en ISO, der er højere
end 3200, bliver ISO-værdien automatisk 3200, og når optagelsen er færdig, bruges den tidligere værdi.
• [ISO AUTO]-indstillingen er ikke til rådighed i [Manuel eksp.]. Hvis du ændrer eksponeringstilstanden
til [Manuel eksp.] med [ISO AUTO]-indstillingen, skiftes den til 100. Indstil ISO efter optageforholdene.
Prøvebillede
100/200/400/800/
1600/3200/6400/
12800/16000
Indholdsfortegnelse
ISO
eksponeringsindeks)
ISO-indstillingen (hastighed) er lysfølsomheden for optagemediet, som indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, varierer billeder efter
ISO-indstillingen.
Høj ISO-følsomhed
Med høj ISO-følsomhed optages billeder med en passende
lysstyrke, selv ved utilstrækkelig eksponering. Der kan dog
forekomme støj i billedet, hvis ISO-følsomheden øges.
Lav ISO-følsomhed
Du kan tage bløde billeder. Der vil dog blive kompenseret for
den lave ISO-følsomhed ved sænkning af lukkerhastigheden.
Du skal også tage højde for kamerarystelser eller motivets
bevægelse.
96DK
Justerer farvetemperaturen ud fra omgivelsernes lysforhold.
Brug denne funktion, når billedets farvetemperatur ikke helt er, som du forventede, eller
når du ændrer farvetemperaturen for at få et bestemt fotografisk udtryk.
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t ønsket tilstand.
AWB (Auto hv.b.)
(Dagslys)
(Skygge)
Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer
farvetemperaturen.
Prøvebillede
Du kan finindstille farvetemperaturen med Option.
Se forklaringen til hver tilstand for at justere hvidbalancen, så den passer til en bestemt
lyskilde.
Hvis du vælger en indstilling for at tilpasse til en bestemt
lyskilde, justeres farvetemperaturen til lyskilden
(forindstillet hvidbalance).
Menu
(Overskyet)
(Skinnende)
(Fluor.: Varmhvidt)
(Fluor.: Koldhvidt)
(Fluor.: Daghvidt)
(Blitz)
(C.temp./filter)
Justerer farvetemperaturen afhængigt af lyskilden. Opnår
effekten af CC-filtre (farvekompensation) til
fotografering.
(Brugerdefineret)
Gør det muligt at benytte hvidbalanceindstillingen, som
er gemt i [Specialopsætning].
(Specialopsætning)
Indeks
(Fluor.: Dagslys)
Husker den grundlæggende hvide farve ( Brugerdefineret
hvidbalance).
Bemærk
• [Auto hv.b.] vælges, når følgende funktioner anvendes:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
97DK
Fortsættes r
De farver, motivet gengives med, påvirkes af lysforholdene.
Farvetemperaturen justeres automatisk, men du kan justere farvetemperaturen manuelt ved
hjælp af [Hvidbalance]-funktionen.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende Skinnende
Lysets
karakteristika
Hvidt
(standard)
Blåligt
Grønt farveskær Rødligt
Prøvebillede
Vejr/belysning
Indholdsfortegnelse
z Lysforholdenes påvirkning
Menu
Finjustering af farvetemperaturen
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t ønsket tilstand.
2 Efter behov kan du Option t justere farvetemperaturen ved at trykke på
den øverste/nederste/højre/venstre del af kontrolhjulet.
Du kan justere farvetemperaturen mod G (grøn), M (magenta), A (gul) eller B (blå).
Indeks
C.temp./filter
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [C.temp./filter].
2 Option t vælg den ønskede farvetemperatur ved at dreje kontrolhjulet.
Jo højere tallet er, jo mere rødligt bliver billedet, og jo lavere tallet er, jo mere blåligt bliver
billedet.
3 Juster farvetemperaturen ved at trykke på den øverste/nederste/højre/
venstre del af kontrolhjulet.
Brugerdefineret hvidbalance
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [Specialopsætning].
2 Hold kameraet på en sådan måde, at det hvide område fuldt dækker
AF-området, der ligger i midten, og tryk udløserknappen ned.
Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter) vises.
3 Sådan hentes den tilpassede indstilling for hvidbalancen: MENU t
[Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [Brugerdefineret].
Du kan finindstille farvetemperaturen med Option.
98DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en brugerdefineret hvidbalance, der
tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere optagelse.
• Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" betyder, at værdien ikke er inden for det forventede område.
(Hvis blitzen bruges til et motiv i umiddelbar nærhed, eller et lyst motiv er inden for rammen.) Hvis du
registrerer denne værdi, lyser
-indikatoren gul på skærmen med optageoplysninger. Du kan godt
optage på dette tidspunkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at få en mere præcis
hvidbalanceværdi.
Prøvebillede
Menu
Indeks
99DK
Vælger den lysmålingsmetode, som angiver, hvilken del af motivet der skal måles for at
bestemme eksponeringen.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Lysmålermetode] t ønsket tilstand.
Måler lyset på hvert område, efter det samlede område er inddelt i
flere områder, og den korrekte eksponering bestemmes for hele
skærmen (multimønstermåling).
(Center)
Måler hele skærmens gennemsnitlige lysstyrke, mens midten af
skærmen fremhæves (centervægtet måling).
(Spot)
Måler kun midterområdet (spotmåling).
Denne funktion er praktisk, når motivet er
bagbelyst, eller når der er stærk kontrast
mellem motivet og baggrunden.
Menu
Spotmåling markerer
motivet placering.
Prøvebillede
(Multi)
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
Bemærkninger
Indeks
• Hvis du indstiller [Lysmålermetode] til noget andet end [Multi], kan [Ansigtsregistrering]-funktionen
ikke anvendes.
• [Multi] vælges, når følgende funktioner anvendes:
– Optagelse af film
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Præc. dig. zoom]
– [Smiludløser]
100DK
Du kan justere mængden af blitzlys i trin på 1/3 EV i et område på –3,0 EV til +3,0 EV.
Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys. Eksponeringskompensation ændrer
mængden af blitzlys samt lukkerhastighed og blænde.
1 Tryk på
Indholdsfortegnelse
Blitzkompens.
-knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem.
Hvis du vælger en højere værdi (+), øges blitzniveauet, og billedet bliver lysere. Hvis du
vælger en lavere værdi (–), sænkes blitzniveauet, og billedet bliver lysere.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Blitzkompens.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Den større blitzeffekt er muligvis ikke synlig, fordi der ikke kan gives ret meget blitzlys, hvis motivet er
uden for blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget tæt på, er den mindre blitzeffekt
muligvis ikke synlig.
Prøvebillede
2 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Blitzkompens.] t ønsket værdi.
z Tip til justering af lysstyrken ved fotografering af
mennesker
Indeks
• Det er vigtigt at skabe balance mellem lysstyrken på
mennesker mod den mørke baggrund på natportrætter. Du
kan justere lysstyrken på mennesker, som befinder sig tæt
på kameraet ved at ændre lysintensiteten på blitzen.
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde og stadig for
mørkt efter justeringen, skal du gå tættere på motivet.
101DK
Korrigerer lysstyrke eller kontrast.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t ønsket tilstand.
(Fra)
(Auto HDR)
Anvender ikke [DRO/Auto HDR].
Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere
kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden. Det
giver et billede, som har en optimal lysstyrke og gradation.
Optager 3 billeder med forskellig eksponering og placerer
derefter det lyse område fra det undereksponerede billede og det
mørke område fra det overeksponerede billede oven på hinanden
for at skabe et billede med rige gradationer. 1 billede med den
rette eksponering og 1 billede, som lægges oven på, optages.
Prøvebillede
(D-områdeopt.)
Indholdsfortegnelse
DRO/Auto HDR
Menu
Bemærk
• Du kan kun vælge [DRO/Auto HDR] i følgende tilstande:
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
Indeks
D-områdeopt.
Korrigerer billedets lysstyrke (DRO: Dynamic Range Optimizer).
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t [D-områdeopt.].
2 Option t ønsket værdi.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimerer gradationen for et optaget billede for hvert
billedområde. Vælg det optimale niveau mellem Lv1 (svag) og
Lv5 (stærk).
Bemærkninger
• [Auto] vælges, når følgende funktioner anvendes:
– [Intelligent auto]
– [Portræt], [Landskab], [Makro], [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
• Når du optager med D-områdeoptimering, kan der være støj i billedet. Vælg det korrekte niveau ved at
kontrollere det optagede billede, specielt når du forbedrer virkningen.
102DK
Fortsættes r
Gør området (gradationen) bredere, så du kan optage fra lyse dele til mørke dele med den
rette lysstyrke (automatisk højt, dynamisk område). 1 billede med den rette eksponering
og 1 billede, som lægges oven på, optages.
Indholdsfortegnelse
Auto HDR
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
(Auto HDR:
Eksp.forskel. auto)
Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
1,0 EV – 6,0 EV
Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets kontrast.
Vælg det optimale niveau mellem 1,0 EV (svag) og 6,0 EV
(stærk).
Menu
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke påbegynde den næste optagelse, før optagelsesprocessen er overstået.
• Denne funktion kan ikke anvendes på billedtyperne [RAW] og [RAW og JPEG].
• Da lukkeren udløses 3 gange for 1 enkelt optagelse, skal du være opmærksom på følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Komponer ikke billedet på ny.
• Afhængigt af luminansforskellen på et motiv og omgivelserne er det ikke sikkert, at du opnår den
ønskede effekt.
• Når blitzen benyttes, er denne funktions virkning begrænset.
• Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at
HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet registrerer sådan en situation, vises
på det
optagede billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Optag billedet igen, hvis det er nødvendigt,
og komponer billedet på ny, eller vær opmærksom på kontrast eller uskarphed.
Prøvebillede
2 Option t ønsket værdi.
103DK
Du kan optage med et effektfilter for at få de forskellige teksturer.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Billedeffekt] t ønsket tilstand.
(Fra)
(Popfarve)
Bruger ikke funktionen Billedeffekt.
Skaber et indtryk af foto fra
legetøjskamera med nedtonede hjørner
og kraftige farver.
Du kan indstille farvenuancen med
Option.
Prøvebillede
(Legetøjskamera)
Indholdsfortegnelse
Billedeffekt
Skaber et levende indtryk ved at
fremhæve farvenuancer.
Menu
(Farvereduktion)
Opretter en stor kontrast, et abstrakt
udseende ved meget fremhævede
primærfarver eller i sort-hvid.
Du kan vælge primærfarver eller sorthvid med Option.
Giver indtryk af et gammelt foto med
sepiafarvenuancer og falmet kontrast.
(Blød kraftig)
Giver et billede med den angivne
atmosfære: lys, transparent, æterisk,
sart, blødt.
(Delvis farve)
Giver et billede, der bevarer en bestemt
farve, men konverterer andre til sorthvid.
Du kan vælge en farve med Option.
(S-h stor
kontrast)
Indeks
(Retrofoto)
Giver et billede med stor kontrast i sorthvid.
104DK
Fortsættes r
(HDR-maleri)
Opretter et udseende af et billede, hvor
farverne og detaljerne er forstærket.
Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
Du kan indstille intensiteten af effekten
med Option.
(Fyldig
sort-hvid tone)
Indeks
Opretter et billede, der forstærker
billedet meget, mens baggrunden
kommer betragteligt ud af fokus. Denne
effekt kan ofte findes i billeder af
miniaturemodeller.
Du kan vælge det område, der skal
fokusere på, ved hjælp af Option.
Fokusset på andre området reduceres
markant.
Menu
(Miniature)
Opretter et billede i sort-hvid med rige
gradationer og gengivelse af detaljer.
Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
Prøvebillede
Opretter et billede, der er fyldt med en
blød lyseffekt.
Du kan indstille intensiteten af effekten
med Option.
Indholdsfortegnelse
(Blødt fokus)
Bemærkninger
•
•
•
•
Du kan ikke anvende [Billedeffekt] på [RAW]- og [RAW og JPEG]-billeder.
[Legetøjskamera]- og [Miniature]-effekterne er ikke tilgængelige med [Præc. dig. zoom].
Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet.
Du kan ikke kontrollere følgende effekter på optageskærmen, da kameraet stadig behandler det billede,
der lige er blevet optaget. Du kan altså ikke optage et andet billede, før billedbehandlingen er afsluttet.
Du kan ikke bruge disse effekter til film.
– [Blødt fokus]
– [HDR-maleri]
– [Fyldig sort-hvid tone]
– [Miniature]
• Hvis der er tale om [HDR-maleri] og [Fyldig sort-hvid tone], udløses lukkeren 3 gange under 1 optagelse.
Vær omhyggelig med følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Komponer ikke billedet på ny.
Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at
HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet registrerer sådan en situation, vises
/
på
det optagede billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Optag billedet igen, hvis det er
nødvendigt, og komponer billedet på ny, eller vær opmærksom på kontrast eller uskarphed.
105DK
Giver dig mulighed for at vælge den ønskede billedbehandling.
Du kan justere eksponeringen (lukkerhastighed og blænde), som du ønsker, med
[Kreativ indst.] i modsætning til [Valg af motiv], hvor kameraet justerer eksponeringen.
Indholdsfortegnelse
Kreativ indst.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Kreativ indst.] t ønsket tilstand.
(Levende)
Mætning og kontrast forstærkes for at give slående billeder af
farverige scener og motiver såsom blomster, grønt forårsløv, blå
himmel eller havudsigter.
(Neutral)
Mætheden og skarpheden reduceres for at kunne optage billeder
i dæmpede nuancer. Dette er også velegnet til at tage billeder,
der skal redigeres på en computer.
(Klar)
Til optagelse af billeder i en klar tone med krystalklare farver i
det højtbelyste område, hvilket er velegnet til at fange det
strålende lys.
(Dyb)
Til optagelse af billeder med dybe og tætte farveudtryk, hvilket
er velegnet til at fange fastheden i motivet.
(Lys)
Til optagelse af billeder med lyse og enkle farveudtryk, hvilket
er velegnet til at fange en forfriskende lys atmosfære.
(Portræt)
Til optagelse af fine og bløde hudtoner, ideelt egnet til
portrætoptagelser.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden styrkes til optagelse af
levende og skarpe motiver. Fjerntliggende landskaber fremstår
også tydeligere.
Indeks
Til fotografering af forskellige motiver med rige gradationer og
smukke farver.
Menu
(Standard)
Prøvebillede
2 Hvis du vil justere kontrast, mætning eller skarphed: Option t ønsket
indstilling.
Til optagelse af den smukke røde farve ved en solnedgang.
(Solnedgang)
(Nattescene) Kontrasten svækkes for at fastholde et nattemotiv, som er mere
virkelighedstro.
(Efterårsløv) Til optagelse af efterårsbilleder, der på levende vis fremhæver de
røde og gule farver på bladene
(Sort/hvid)
Til optagelse af billeder i sort/hvid.
(Sepia)
Til optagelse af billeder i sepia.
106DK
Fortsættes r
(Mætning) og
(Skarphed) kan justeres for hvert Kreativ indstilling-
(Kontrast)
Jo højere, den valgte værdi, jo mere forstærkes forskellen
mellem lys og skygge, hvilket slår igennem på et billede.
(Mætning)
Jo højere den valgte værdi er, jo mere levende bliver farven. Når
der er valgt en lavere værdi, er farven mere dæmpet.
Justerer skarpheden. Jo højere den valgte værdi, jo mere træder
konturerne frem, og jo lavere den valgte værdi, jo blødere er
konturerne.
Bemærkninger
Menu
• Når [Sort/hvid] eller [Sepia] er valgt, kan du ikke justere mætningen.
• [Standard] vælges, når følgende funktioner anvendes:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Billedeffekt] (med undtagelse af [Fra])
Prøvebillede
(Skarphed)
Indholdsfortegnelse
(Kontrast),
punkt.
Indeks
107DK
Indholdsfortegnelse
Slet
Giver dig mulighed for at slette uønskede billeder.
1 MENU t [Afspil] t [Slet] t ønsket tilstand.
Sletter de markerede billeder. Tryk på midten af kontrolhjulet for
at vælge OK.
Alle i mappe
Sletter alle billeder i den valgte mappe eller alle AVCHDvisning-film.
Alle AVCHDvisningsfiler
Prøvebillede
Flere billeder
Bemærkninger
z Sådan slettes et billede
Det er nemmere at slette et billede, som vises på skærmen, ved at vælge
funktionstasten (side 30).
Menu
• Du kan vælge op til 100 billeder.
• "AVCHD-visning-film" er film, der blev optaget i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-tilstanden
af [Filformat].
(Slet) af
Indeks
108DK
Viser billeder automatisk.
Afspiller kun 3D-billeder i diasshow med 3D-tv'et koblet til kameraet.
1 MENU t [Afspil] t [Diasshow] t ønsket tilstand t OK.
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig sløjfe.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Interval
1 sek.
Prøvebillede
Gentag
Indholdsfortegnelse
Diasshow
Indstiller intervallet for visning af billeder.
3 sek.
5 sek.
Menu
10 sek.
30 sek.
Billedtype
Alt
Afspiller alle stillbilleder som normale billeder.
Vis kun 3D
Afspiller kun 3D-billeder.
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke sætte diasshowet på pause. Tryk på midten af kontrolhjulet for at stoppe diasshowet.
• Du kan kun afspille billeder i diasshow, når [Visningstilstand] er indstillet til [Mappevisning
(stillbilleder)].
• Panoreringsbilleder vises i fuldt format. Hvis du vil rulle et panoramabillede, skal du trykke på midten af
kontrolhjulet, når billedet vises.
109DK
Vælger den enhed med filer, der skal afspilles.
1 MENU t [Afspil] t [Visningstilstand] t ønsket tilstand.
Viser stillbilleder efter mappe.
Mappevisning
(MP4)
Viser film (MP4) efter mappe.
AVCHD-visning
Viser billeder, der er optaget med [AVCHD 60i/60p]- eller
[AVCHD 50i/50p]-tilstanden af [Filformat].
Prøvebillede
Mappevisning
(stillbilleder)
Indholdsfortegnelse
Visningstilstand
Menu
Indeks
110DK
Vælger antallet af billeder, som skal vises på indeksskærmen.
1 MENU t [Afspil] t [Billedindeks] t ønsket tilstand.
Viser 6 billeder.
12 billeder
Viser 12 billeder.
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe, og tryk så på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan ændre visningstilstanden ved at
trykke på midten af kontrolhjulet.
Menu
z Visning af en ønsket mappe
Prøvebillede
6 billeder
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Indeks
111DK
Roterer et stillbillede mod uret. Brug denne funktion til at få vist et vandret billede i
lodret position. Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive
vist i den roterede stilling, også selv om du slukker for strømmen.
Prøvebillede
1 MENU t [Afspil] t [Roter].
Indholdsfortegnelse
Roter
2 Tryk på midten af kontrolhjulet.
Billedet roterer mod uret. Billedet roterer, når du trykker på midten.
Menu
Bemærkninger
• Du kan ikke rotere film eller beskyttede billeder.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er taget med andre kameraer.
• Når billederne vises på en computer, afhænger det af softwaren, om oplysningerne om rotering vises.
Indeks
112DK
Beskytter billeder mod sletning ved uheld.
-mærket vises for registrerede billeder.
1 MENU t [Afspil] t [Beskyt] t ønsket tilstand.
Anvender eller annullerer beskyttelsen af de markerede billeder.
Tryk på midten af kontrolhjulet for at vælge OK.
Annuller alle
billeder
Annullerer beskyttelsen af alle stillbilleder.
Annuller alle film
(MP4)
Annullerer beskyttelsen af alle film (MP4).
Annuller alle
AVCHD-vis.filer
Annullerer beskyttelsen af alle AVCHD-visning-film.
Menu
Bemærkninger
• Du kan beskytte op til 100 billeder ad gangen.
• "AVCHD-visning-film" er film, der blev optaget i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-tilstanden
af [Filformat].
Prøvebillede
Flere billeder
Indholdsfortegnelse
Beskyt
Indeks
113DK
Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre en del af det viste billede.
1 MENU t [Afspil] t [
Forstør].
2 Juster skaleringen ved at dreje på kontrolhjulet.
4 Vælg
for at annullere den forstørrede afspilning.
Bemærkninger
• Du kan ikke forstørre film.
• Under afspilning af panoreringsbilleder skal du først trykke pause og derefter forstørre billedet.
Skaleringsintervallet afhænger af billedstørrelsen.
Billedformat
Skaleringsintervaller
L
Ca. ×1,0 – ×16,7
M
Ca. ×1,0 – ×11,8
S
Ca. ×1,0 – ×8,3
Menu
z Skaleringsintervaller
Prøvebillede
3 Vælg den position, du vil se, ved at trykke til højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Forstør
Indeks
114DK
Justerer lydstyrken for film på 8 trin.
1 MENU t [Afspil] t [Indst. for lydstyrke] t ønsket værdi.
Indholdsfortegnelse
Indst. for lydstyrke
z Justering af lydstyrke under afspilning
Prøvebillede
[Indst. for lydstyrke]-skærmen vises, når du trykker på knappen på kontrolhjulet under
afspilning af film.
Du kan justere lydstyrken, mens du lytter til lyden.
Menu
Indeks
115DK
Du kan angive, hvilke stillbilleder du vil optage på hukommelseskortet og udskrive på et
senere tidspunkt.
Mærket
(udskriftsbestilling) vises for registrerede billeder (DPOF: Digital Print
Order Format).
DPOF-opsætning
Vælger billeder, som skal bestilles til udskrivning.
1 Vælg et billede, og tryk på midten af kontrolhjulet. Hvis du
vil annullere billedet, skal du vælge det -mærkede billede
igen.
2 Gentag handlingen for alle billeder, du vil udskrive.
Annuller alle
Rydder alle DPOF-mærker.
Datomærke
Til
Fra
Angiver, om der skal dato på de DPOF-mærkede billeder, når de
udskrives.
Menu
Flere billeder
Prøvebillede
1 MENU t [Afspil] t [Angiv udskrivning] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Angiv udskrivning
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke føje DPOF-mærket til film.
• Du kan føje DPOF-mærket til op til 999 billeder.
• DPOF-registreringen ryddes ikke efter udskrivning. Det anbefales, at du sletter hukommelseskortet,
når du har fået udskrevet stillbillederne.
116DK
Giver dig mulighed for at angive, hvordan AEL-knappen skal fungere. Du kan angive,
hvor lang tid den opnåede eksponeringsværdi skal beholdes med funktionen AE-lås.
1 MENU t [Opsætning] t [AEL] t ønsket indstilling.
Optager med den låste eksponeringsværdi, så længe knappen
holdes nede.
Slå til/fra
Optager med den låste eksponeringsværdi, selvom du slipper
knappen. Den låste eksponeringsværdi annulleres, når du trykker
på knappen igen.
Prøvebillede
Hold
Indholdsfortegnelse
AEL
Bemærk
• Indstillingen ændres muligvis fra [Slå til/fra] til [Hold], når du vælger MENU osv.
Menu
Indeks
117DK
Giver dig mulighed for at angive, hvordan AF/MF-knappen skal fungere. Du kan angive,
hvornår fokuseringstilstanden skal skiftes fra auto til manuel eller omvendt.
1 MENU t [Opsætning] t [AF/MF-kontrol] t ønsket indstilling.
Fokuseringstilstanden ændres til/fra auto, så længe knappen
holdes nede.
Slå til/fra
Fokuseringstilstanden bliver ved med at være ændret til/fra auto,
selvom du slipper knappen. Når du trykker på knappen igen,
vender du tilbage til den tidligere fokuseringstilstand.
Prøvebillede
Hold
Indholdsfortegnelse
AF/MF-kontrol
Bemærkninger
Menu
• Indstillingen ændres muligvis fra [Slå til/fra] til [Hold], når du vælger MENU osv.
• Du kan indstille dette element, når [AF/MF-kontrol] er valgt i [AF/MF-knap].
Indeks
118DK
Giver dig mulighed for at angive, om kontrolknapperne og kontrolhjulet skal låses,
når du holder navigationsknappen nede.
1 MENU t [Opsætning] t [Kontrolhjul låst] t ønsket indstilling.
Kontrolknapperne og kontrolhjulet er låst.
Kontrolhjul
Det er kun kontrolhjulet, der er låst.
Fra
Kontrolknapperne og kontrolhjulet er ikke låst.
Prøvebillede
Alt
Indholdsfortegnelse
Kontrolhjul låst
Menu
Indeks
119DK
AF-lampen giver lys til nemmere fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
Den røde AF-lampe gør, at kameraet nemt kan fokusere, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned, indtil fokus låses.
Indholdsfortegnelse
AF-lampe
1 MENU t [Opsætning] t [AF-lampe] t ønsket indstilling.
Anvender AF-lampen.
Fra
Anvender ikke AF-lampen.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende AF-lampen, når:
– [Autofokusmetode] er angivet til [Kontinuerlig AF].
– [Landskab], [Nattescene] eller [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv] er valgt.
– [Panorering] er valgt.
– [3D-panorering] er valgt.
– Du optager film.
– Du bruger et A-fatning-objektiv (sælges separat).
• Når AF-lampen er bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med
en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
Prøvebillede
Auto
Indeks
120DK
Når du bruger blitzen, udløses den 2 eller flere gange før optagelse for at reducere røde
øjne.
1 MENU t [Opsætning] t [Rødøjereduktion] t ønsket indstilling.
Blitzen udløses altid for at reducere røde øjne.
Fra
Anvender ikke Rødøjereduktion.
Bemærkninger
• Du kan ikke bruge Rødøjereduktion med [Smiludløser].
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af enkelte forskelle og forhold
såsom afstand til motivet, eller om motivet ikke kiggede på glimtene før optagelsen.
Pupiller udvides i mørke omgivelser. Blitzlys reflekteres i blodkarrene bagerst i øjet (retina),
hvilket giver røde øjne på billeder.
Kamera
Menu
z Hvad forårsager røde øjne?
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
Øje
Indeks
Retina
121DK
Kameraet registrerer, om du bruger en sensor til at kigge i søgeren med, og skifter
mellem søgeren og LCD-skærmen til at vise billeder med. Du kan også vælge søgeren
eller LCD-skærmen til at vise billeder med.
Indholdsfortegnelse
FINDER/LCD-indstil.
1 MENU t [Opsætning] t [FINDER/LCD-indstil.] t ønsket indstilling.
Når du kigger i søgeren, skiftes skærmen automatisk til søgeren.
Søger
Slukker for LCD-skærmen og viser billeder på søgeren.
LCD-skærm
Slukker for søgeren og viser billeder på LCD-skærmen.
Prøvebillede
Auto
Menu
Indeks
122DK
Angiver, om der skal vises billeder, der er redigeret med eksponeringskompensation,
hvidbalance, Kreativ indstilling eller Billedeffekt, på LCD-skærmen.
1 MENU t [Opsætning] t [Live View-visning] t ønsket indstilling.
Viser billederne med de anvendte effekter.
Indstillingseffekt fra
Viser ikke billederne med de anvendte effekter.
Denne indstilling giver dig mulighed for at koncentrere dig
om sammensætningen af motivet, da de vises på skærmen,
som det er.
Billederne vises altid med en passende lysstyrke i [Manuel
eksp.]-tilstanden.
Prøvebillede
Indstillingseffekt til
Indholdsfortegnelse
Live View-visning
Bemærk
Menu
• Du kan kun vælge [Indstillingseffekt fra] i de følgende optage tilstande:
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
Indeks
123DK
Du kan kontrollere det optagne billede på LCD-skærmen lige efter optagelsen. Du kan
ændre visningstiden.
1 MENU t [Opsætning] t [Autovisning] t ønsket indstilling.
5 sek.
Vises i det angivne tidsrum.
Hvis du vælger (Forstør), kan du kontrollere det forstørrede
billede.
2 sek.
Fra
Vises ikke.
Prøvebillede
10 sek.
Indholdsfortegnelse
Autovisning
Bemærkninger
Menu
• I autovisning vises billedet ikke i lodret position, heller ikke selvom [Vis afspilning] er indstillet til
[Autorotation].
• Selvom [Gitterlinje] er indstillet til en anden indstilling end [Fra], vises gitterlinjen ikke i autovisning ved
optagelse af [3D-panorering]- eller [Panorering]-billeder.
• Før billedet vises, kan et ubehandlet billedet blive vist midlertidigt afhængigt af indstillingen, f.eks.
[DRO/Auto HDR], [Blød hud-effekt].
Indeks
124DK
Indstiller, hvorvidt gitterlinjen vises. Gitterlinjen hjælper dig med at justere
sammensætningen af billeder.
1 MENU t [Opsætning] t [Gitterlinje] t ønsket indstilling.
Firkantet gitter
Firkantede gitre gør det nemmere at bekræfte det vandrette
niveau i sammensætningen. Det er velegnet til at bestemme
kvaliteten af sammensætningen ved optagelse af landskaber,
nærbilleder eller dublerede billeder.
Diag. + firk. gitter
Hvis et motiv placeres tæt på den diagonale linje, kan det
udtrykke en opløftet og stærk stemning.
Fra
Viser ikke gitterlinjen.
Menu
Ved at placere hovedmotiverne tæt på en af de gitterlinjer,
der opdeler billedet i tredjedele, opnås en velafbalanceret
sammensætning.
Prøvebillede
3x3-gitter
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
z Sådan kontrolleres rammen til optagelse af film
Indeks
Rammen, som vises, når [Gitterlinje] er indstillet til en
anden indstilling [Fra], viser, hvorvidt motivet er inden
for rammen. Dette giver dig mulighed for at justere
sammensætningen ved at gå tættere på eller længere væk
fra motivet.
Ramme til film
125DK
Forbedrer konturen af områder i fokus med en bestemt farve i manuelt fokus. Denne
funktion gør det muligt nemt at bekræfte fokus.
1 MENU t [Opsætning] t [Maksimumniveau] t ønsket indstilling.
Indstiller maksimumniveauet til høj.
Mellem
Indstiller maksimumniveauet til mellem.
Lav
Indstiller maksimumniveauet til lav.
Fra
Brug ikke maksimumfunktionen.
Prøvebillede
Høj
Indholdsfortegnelse
Maksimumniveau
Bemærkninger
Menu
• Da kameraet vurderer, at de skarpe områder er i fokus, er maksimumniveauet forskelligt afhængigt af
motivet, optagesituationen eller det anvendte objektiv.
• Området af områder i fokus forbedres ikke, når kameraet er tilsluttet ved hjælp af et HDMI-kabel.
Indeks
126DK
Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen i manuelt fokus.
1 MENU t [Opsætning] t [Maksimumfarve] t ønsket indstilling.
Forbedrer konturer i hvidt.
Rød
Forbedrer konturer i rødt.
Gul
Forbedrer konturer i gult.
Bemærk
• Dette punkt kan ikke indstilles, når [Maksimumniveau] er indstillet til [Fra].
Prøvebillede
Hvid
Indholdsfortegnelse
Maksimumfarve
Menu
Indeks
127DK
Forstørrer billedet på skærmen automatisk for at gøre manuel fokusering nemmere.
Dette fungerer i [Manuel fokus]- eller [Dir. man. fokus.]-tilstanden.
1 MENU t [Opsætning] t [MF-hjælp] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
MF-hjælp
2 Drej fokus-ringen for at justere fokus.
• I Dir. man. fokus. (direkte manuel fokusering) drejes fokusringen med udløserknappen trykket
halvvejs ned, når fokus er justeret med autofokus.
Til
Forstørrer billedet. Du kan indstille varigheden af forstørrelsen
med [MF-hjælpetid]. Vælg
for at fuldføre billedforstørrelsen.
Fra
Forstørrer ikke billedet.
Menu
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [MF-hjælp], når du benytter følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Præc. dig. zoom]
• Når et A-fatning-objektiv (sælges separat) er monteret, forstørres billedet ved at trykke på
(funktionstast).
Prøvebillede
Billedet forstørres 5,9 gange. Du kan også forstørre billedet 11,7 gange.
Indeks
128DK
Angiver, i hvor lang tid billedet skal vises i et udvidet format for [MF-hjælp]-funktionen.
1 MENU t [Opsætning] t [MF-hjælpetid] t ønsket indstilling.
Forstørrer visningen, indtil
5 sek.
Forstørrer billedet i 5 sekunder.
2 sek.
Forstørrer billedet i 2 sekunder.
er valgt.
Bemærk
• Dette punkt kan ikke indstilles, når [MF-hjælp] er indstillet til [Fra].
Prøvebillede
Ingen begræns.
Indholdsfortegnelse
MF-hjælpetid
Menu
Indeks
129DK
Den måde, som farver er repræsenteret på med kombinationer af tal eller
farvegengivelsesområde, kaldes for "farverum". Du kan ændre farverummet afhængig af
formål.
Indholdsfortegnelse
Farverum
1 MENU t [Opsætning] t [Farverum] t ønsket indstilling.
Dette er standardfarverummet i digitalkameraet. Brug sRGB til
normale optagelser, f.eks. når du vil udskrive billeder uden
ændringer.
AdobeRGB
Det har et bredt farvegengivelsesområde. Når en stor del af
motivet er levende grøn eller rød, er Adobe RGB effektiv.
Billedets filnavn begynder med "_DSC".
Prøvebillede
sRGB
Bemærkninger
Menu
• Adobe RGB bruges til programmer eller printere, der understøtter farvestyring og DCF2.0-farverum.
Brug af applikationer eller printere, der ikke understøtter dem, kan resultere i billeder, som ikke gengiver
farverne troværdigt.
• Ved visning af billeder, der er optaget med Adobe RGB på kameraet eller ikke-Adobe RGB-kompatible
enheder, vil billederne vises med lav mætning.
Indeks
130DK
Angiver, om du bruger SteadyShot-funktionen på objektivet.
1 MENU t [Opsætning] t [SteadyShot] t ønsket indstilling.
Anvender SteadyShot.
Fra
Anvender ikke SteadyShot. Denne indstilling anbefales, når du
bruger et kamerastativ.
Bemærkninger
• [Til] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
• Du kan ikke angive [SteadyShot], når navnet på det objektiv, der er monteret, ikke indeholder "OSS" som
f.eks. "E16 mm F2.8", eller når du bruger et A-fatning-objektiv (sælges separat).
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
SteadyShot
Menu
Indeks
131DK
Indstiller, hvorvidt lukkeren kan udløses, når der ikke er monteret noget objektiv.
1 MENU t [Opsætning] t [Udløser u/obj.] t ønsket indstilling.
Udløser lukkeren, når der ikke er monteret noget objektiv.
Vælg denne indstilling, når kameraet fastgøres til et astronomisk
teleskop osv.
Deaktiver
Udløser kun lukkeren, når der er monteret et objektiv.
Bemærk
Prøvebillede
Aktiver
Indholdsfortegnelse
Udløser u/obj.
• Det er ikke muligt at opnå korrekt måling, når du bruger objektiver, som ikke har en objektivkontakt,
f.eks. objektivet fra et astronomisk teleskop. I sådanne tilfælde skal du justere eksponeringen manuelt ved
at kontrollere den på det optagne billede.
Menu
Indeks
132DK
Angiver, om der skal bruges autofokus, når du kigger gennem søgeren.
1 MENU t [Opsætning] t [Eye-Start AF] t ønsket indstilling.
Autofokusering starter, når du ser igennem søgeren.
Fra
Autofokusering starter ikke, når du ser igennem søgeren.
Bemærk
• Dette element er kun tilgængeligt, når LA-EA2 Fatningsadapter (sælges separat) er monteret.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Eye-Start AF
Menu
Indeks
133DK
Den elektroniske funktion med udløserfrontknap forkorter tidsforsinkelsen mellem
lukkerudløsninger.
1 MENU t [Opsætning] t [Udløserfrontknap] t ønsket indstilling.
Bruger funktionen med frontudløserknap.
Fra
Bruger ikke funktionen med frontudløserknap.
Bemærkninger
Menu
• Når du tager billeder ved høj lukkerhastighed med et objektiv med stor diameter monteret, kan der opstå
ghosting på det slørede område, afhængigt af motivet og optageforholdene. I sådanne tilfælde skal du
indstille dette element til [Fra].
• Når et Minolta/Konika-Minolta-objektiv bruges, skal du indstille dette element til [Fra]. Hvis du indstiller
dette element til [Til], vil den korrekte eksponering ikke blive indstillet, eller billedskarpheden vil blive
ujævn.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Udløserfrontknap
Indeks
134DK
Når du sætter lukkerhastigheden til et sekund eller mere (optagelse med lang
eksponeringstid), er støjreduktionen tændt, i lige så lang tid som lukkeren er åben.
Dette sker for at reducere den kornede støj, som typisk findes i en lang eksponering.
Indholdsfortegnelse
Lang eksp.SR
1 MENU t [Opsætning] t [Lang eksp.SR] t ønsket indstilling.
Aktiverer støjreduktion i det tidsrum, lukkeren er åben. Når
støjreduktionen er i gang, vises der en meddelelse, og du kan
ikke optage et nyt billede. Vælg denne indstilling for at prioritere
billedkvaliteten.
Fra
Aktiverer ikke støjreduktion. Vælg denne indstilling for at
prioritere timingen af optagelsen.
Prøvebillede
Til
Bemærkninger
Menu
Indeks
• Støjreduktion udføres ikke, når du anvender følgende funktioner, heller ikke selvom den er indstillet til
[Til]:
– [Kont. optagelse ]
– [Hast.pri. kont.]
– [Bracket: Kont.]
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Du kan ikke ændre [Lang eksp.SR], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
135DK
Når du optager med høj ISO, reducerer kameraet den støj, som bliver mere synlig, når
kameraets følsomhed er høj. Når støjreduktionen er i gang, kan der vises en meddelelse,
og du kan ikke optage et nyt billede.
Indholdsfortegnelse
Høj ISO SR
1 MENU t [Opsætning] t [Høj ISO SR] t ønsket indstilling.
Aktiverer høj ISO-støjreduktion betydeligt. Vælg denne
indstilling for at prioritere billedkvaliteten.
Normal
Aktiverer normalt høj ISO-støjreduktion.
Lav
Aktiverer moderat høj ISO-støjreduktion. Vælg denne indstilling
for at prioritere timingen af optagelsen.
Prøvebillede
Høj
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke indstille [Høj ISO SR], når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Der udføres ikke støjreduktion på RAW-billeder.
Indeks
136DK
Kompenserer for de skyggefyldte hjørner på skærmen, der skyldes visse
objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Skygge] t ønsket indstilling.
Kompenserer automatisk for mørkere hjørner på skærmen.
Fra
Kompenserer ikke for mørkere hjørner på skærmen.
Bemærk
• Dette element er kun tilgængeligt med et E-fatning-objektiv.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Skygge
Menu
Indeks
137DK
Reducerer farveafvigelsen ved hjørnerne af skærmen, der skyldes bestemte
objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Krom. Ab.] t ønsket
indstilling.
Reducerer farveafgivelsen automatisk.
Fra
Kompenserer ikke for farveafvigelsen.
Bemærk
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Krom. Ab.
• Dette element er kun tilgængeligt med et E-fatning-objektiv.
Menu
Indeks
138DK
Kompenserer for skærmens forvrængning, der skyldes visse objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Forvrængn.] t ønsket
indstilling.
Kompenserer automatisk for skærmens forvrængning.
Fra
Kompenserer ikke for skærmens forvrængning.
Bemærk
• Dette element er kun tilgængeligt med et E-fatning-objektiv.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Forvrængn.
Menu
Indeks
139DK
Indstiller, hvorvidt du optager lyd under optagelse af film.
1 MENU t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t ønsket indstilling.
Optager lyd (stereo).
Fra
Optager ikke lyd.
Bemærk
• Lyden af objektivet og kameraet under brug optages også, når [Til] er valgt.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Filmlydoptagelse
Menu
Indeks
140DK
Angiver, om vindstøjen skal reduceres under filmoptagelse.
1 MENU t [Opsætning] t [Reduktion af vindstøj] t ønsket indstilling.
Reducerer vindstøj.
Fra
Reducerer ikke vindstøj.
Bemærkninger
• Hvis dette element indstilles til [Til], selvom vinden ikke blæser tilstrækkeligt meget, kan forårsage,
at normal støj optages ved en for lav lydstyrke.
• Når der bruges en mikrofon (sælges separat), sker der ikke en reduktion af vindstøjen, også selvom den er
angivet til [Til].
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Reduktion af vindstøj
Menu
Indeks
141DK
Gør det muligt at justere og registrere en autofokusposition for hvert objekt, når der
anvendes et A-fatning-objektiv med LA-EA2 Fatningsadapter (sælges separat).
1 MENU t [Opsætning] t [AF-mikrojust.].
Indholdsfortegnelse
AF-mikrojust.
2 [AF-justeringsindstilling] t [Til].
Angiver, om denne [AF-mikrojust.]-funktion skal bruges. Vælg [Til]
for at bruge den.
mængde
Gør det muligt at vælge en optimal værdi mellem –20 og +20.
Hvis der vælges en større værdi, skiftes autofokuspositionen, så den er
længere fra kameraet. Hvis der vælges en mindre værdi, skiftes
autofokuspositionen, så den er tættere på kameraet.
Slet
Rydder den værdi, du indstiller.
Bemærkninger
Indeks
• Det anbefales, at du justerer positionen under de faktiske optageforhold.
• Når du monterer et objektiv, du allerede har registreret en værdi til, vises den registrerede værdi på
skærmen. [±0] vises for et objektiv, for hvilket der endnu ikke er registreret en værdi.
• Hvis [–] vises, er der blevet registreret mere end 30 objektiver. Hvis du vil registrere andre objektiver,
skal du først fjerne en værdi. Monter et objektiv med den værdi, der skal fjernes, og vælg [±0]. Hvis du
vil fjerne alle registrerede værdier, skal du vælge [Slet].
• Brug kun [AF-mikrojust.] med Sony-, Minolta- og Konika-Minolta-objektiver. Hvis du bruger
[AF-mikrojust.] med andre objektivmærker, kan den registrerede værdi blive påvirket.
• Du kan ikke indstille [AF-mikrojust.] individuelt for et Sony-, Minolta- og Konika-Minolta-objektiv med
samme specifikation.
Menu
AFjusteringsindstilling
Prøvebillede
3 [mængde] t ønsket værdi t OK.
142DK
Gør det muligt at vælge, om den første skærm i menuen altid skal vises, eller om
skærmen for det punkt, du sidst har brugt, skal vises.
1 MENU t [Opsætning] t [Menustart] t ønsket indstilling.
Viser altid den første skærm i menuen.
Forrige
Viser altid det sidst indstillede punkt. Dette vil gøre det nemmere
hurtigere at nulstille det sidste punkt, du tidligere har indstillet.
Prøvebillede
Top
Indholdsfortegnelse
Menustart
Menu
Indeks
143DK
Giver dig mulighed for at vælge de optagejusteringer, som du kan hente med
kontrolfunktionen, hvor knappen anvendes 3 gange, ved at trykke på
navigationsknappen.
Indholdsfortegnelse
Funktionsindstillinger
1 MENU t [Opsætning] t [Funktionsindstillinger] t ønsket indstilling.
[Funktionsindstillinger 1]
Fokusindstillinger
[Funktionsindstillinger 2]
Hvidbalanceindst.
[Funktionsindstillinger 3]
D-områdeindst.
[Funktionsindstillinger 4]
Kreative indstillinger
Prøvebillede
Funktionsindstillinger 1 til 4
Billedeffektindst.
Ikke indstillet
Menu
Specialindstillinger
Specialindstillinger 1 til 3
Ekspon.komp.
Autofokusmetode
Lysmålermetode
[Specialindstillinger 1]
Hvidbalance
[Specialindstillinger 2]
DRO/Auto HDR
[Specialindstillinger 3]
Kreativ indst.
Indeks
ISO
Billedeffekt
Kvalitet
Ikke indstillet
Start for funktionsindst.
Top
Viser altid de første elementer.
Forrige
Viser de seneste elementer. Dette vil gøre det nemmere
hurtigere at nulstille de sidste punkter, du tidligere har
indstillet.
144DK
Ved at tildele funktioner til forskellige værdier kan du øge hastigheden af betjeningerne
ved at trykke på den relevante tast på skærmen med optageoplysninger.
1 MENU t [Opsætning] t
[Specialtastsindstillinger] t ønsket
indstilling.
AF/MF-knap
Indholdsfortegnelse
Specialtastsindstillinger
Prøvebillede
Funktionstast C
Højre tast
Menu
Funktionstast B
AF/MF-knap
Fokusindstillinger
Indeks
AF/MF-kontrol
MF-hjælp
Indstil. af højre tast
Optagetilstand
Hvidbalance
AF/MF-valg
Lysmålermetode
Autofokusmetode
DRO/Auto HDR
Autofokusområde
Billedeffekt
Præc. dig. zoom
Kreativ indst.
Ansigtsregistrering
Blitztilstand
Smiludløser
Blitzkompens.
Blød hud-effekt
MF-hjælp
Kvalitet
Fokusindstillinger
ISO
Ikke indstillet
Indstilling af tasten B
Optagetilstand
Hvidbalance
AF/MF-valg
Lysmålermetode
Autofokusmetode
DRO/Auto HDR
Autofokusområde
Billedeffekt
145DK
Fortsættes r
Kreativ indst.
Ansigtsregistrering
Blitztilstand
Smiludløser
Blitzkompens.
Blød hud-effekt
MF-hjælp
Kvalitet
Fokusindstillinger
ISO
Ikke indstillet
Indholdsfortegnelse
Præc. dig. zoom
Optagetilstand
Kalder en optagetilstand.
Brugerdefineret
Kalder en funktion, der er tildelt til [Brugerdefineret 1],
[Brugerdefineret 2], [Brugerdefineret 3], [Brugerdefineret 4]
eller [Brugerdefineret 5].
Prøvebillede
Indstilling af tasten C
Brugerdefineret 1 til 5
AF/MF-valg
Menu
Autofokusmetode
Autofokusområde
Ansigtsregistrering
Smiludløser
Blød hud-effekt
Indeks
Kvalitet
[Brugerdefineret 1]
ISO
[Brugerdefineret 2]
Hvidbalance
Lysmålermetode
[Brugerdefineret 3]
DRO/Auto HDR
Billedeffekt
Kreativ indst.
Blitztilstand
[Brugerdefineret 4]/
[Brugerdefineret 5]
Ikke indstillet
Bemærkninger
• [Specialtastsindstillinger] er tilgængelig med følgende optagetilstande. En funktion, der er tildelt til den
højre tast, funktionstast B og funktionstast C på kontrolhjulet, kaldes kun i de følgende optagetilstande.
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
• [MF-hjælp] er kun tilgængelig, når [AF/MF-valg] er angivet til [Manuel fokus].
• Når [Genstandssporing] er angivet til [Til], er den brugerdefinerede indstilling for funktionstasten B
ugyldig.
• Du behøver ikke at konfigurere alle [Brugerdefineret 1]-, [Brugerdefineret 2]-, [Brugerdefineret 3]-,
[Brugerdefineret 4]- og [Brugerdefineret 5]-punkterne.
Fortsættes r
146DK
1 Tryk på funktionstasten C, når
CUSTOM (Brugerdefineret) vises.
Prøvebillede
2 Vælg [Brugerdefineret 1], [Brugerdefineret 2],
[Brugerdefineret 3], [Brugerdefineret 4] eller
[Brugerdefineret 5] ved at trykke til højre/
venstre på kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Kalder en funktion, der er tildelt til
[Brugerdefineret] af funktionstasten C
Menu
Indeks
147DK
Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.
1 MENU t [Opsætning] t [Bip] t ønsket indstilling.
Aktiverer lydsignalet, når du trykker på kontrolhjulet eller
funktionstasterne.
Fra
Slukker for lydsignalet.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Bip
Menu
Indeks
148DK
Vælger det sprog, der skal bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 MENU t [Opsætning] t [
Sprog] t ønsket sprog.
Indholdsfortegnelse
Sprog
Prøvebillede
Menu
Indeks
149DK
Indstiller datoen og klokkeslættet igen.
1 MENU t [Opsætning] t [Indst.dato/tid].
2 Indstil dato, klokkeslæt osv.
Vælger [ON] eller [OFF].
Datoformat:
Vælger format til visning af dato og klokkeslæt.
Prøvebillede
Sommertid:
Indholdsfortegnelse
Indst.dato/tid
Bemærk
Menu
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre dato på billederne. Ved at bruge "PMB" på cd-rommen
(medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med dato.
Indeks
150DK
Indstiller det område, hvor du anvender kameraet. Det giver dig mulighed for at angive
lokalområdet, når du bruger kameraet i udlandet.
1 MENU t [Opsætning] t [Indstilling af
sted] t ønsket indstilling.
Prøvebillede
2 Tryk til højre eller venstre på kontrolhjulet for
at vælge et område.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af sted
Menu
Indeks
151DK
Du kan vælge, om hjælpeguiden skal vises, når kameraet betjenes.
1 MENU t [Opsætning] t [Hjælpeguidevisn] t ønsket indstilling.
Viser hjælpeguiden.
Fra
Viser ikke hjælpeguiden.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Hjælpeguidevisn
Menu
Indeks
152DK
Du kan indstille tidsintervaller for, hvornår kameraet skal skifte til strømbesparende
tilstand. Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned, vender kameraet tilbage til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Strømbesparelse
1 MENU t [Opsætning] t [Strømbesparelse] t ønsket indstilling.
Skifter til strømbesparende tilstand efter det angivne tidsrum.
5 min.
1 min.
20 sek.
Prøvebillede
30 min.
10 sek.
Menu
Bemærk
• Sluk for kameraet, når du ikke bruger det over længere tid.
Indeks
153DK
Lysstyrken på LCD-skærmen justeres automatisk til de omgivende lysforhold ved hjælp
af lyssensoren (side 13). Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmen manuelt.
1 MENU t [Opsætning] t [LCD-lysstyrke] t ønsket indstilling.
Justerer lysstyrken automatisk.
Manuel
Giver dig mulighed for at justere lysstyrken inden for området
–2 til +2.
Solskinsvejr
Justerer automatisk lysstyrken, så den passer til udendørs
optagelse.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
LCD-lysstyrke
Bemærkninger
Menu
• Når denne er indstillet til [Auto], må lyssensoren ikke dækkes med hånden eller andet.
• Når kameraet anvendes med AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges separat), er lysstyrken på
LCD-skærmen altid indstillet så lyst som +2, selvom du har valgt [Auto].
Indeks
154DK
Lysstyrken for søgeren tilpasses automatisk de omgivende lysforhold.
1 MENU t [Opsætning] t [Søgerlysstyrke].
2 Se i søgeren, og vælg den ønskede indstilling.
Juster lysstyrken automatisk.
Manuel
Giver dig mulighed for at justere lysstyrken inden for området
–1 til +1.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Søgerlysstyrke
Menu
Indeks
155DK
Indstiller farven på LCD-skærmen.
1 MENU t [Opsætning] t [Skærmfarve] t ønsket indstilling.
Sort
Skifter til den valgte farve.
Prøvebillede
Hvid
Indholdsfortegnelse
Skærmfarve
Menu
Indeks
156DK
Vælger metode til visning af brede billeder.
1 MENU t [Opsætning] t [Bredt billede] t ønsket indstilling.
Viser brede billeder på hele skærmen.
Normal
Viser brede billeder og
betjeningsoplysninger på skærmen.
Prøvebillede
Fuld skærm
Indholdsfortegnelse
Bredt billede
Menu
Indeks
157DK
Vælger retningen, når der afspilles stillbilleder, der er optaget i lodret i portrætposition.
1 MENU t [Opsætning] t [Vis afspilning] t ønsket indstilling.
Viser billede i portrætposition.
Man.rotation
Viser billede i landskabsposition.
Prøvebillede
Autorotation
Indholdsfortegnelse
Vis afspilning
Menu
Indeks
158DK
Når du tilslutter kameraet til et HD-tv med HDMI-terminaler ved hjælp af et HDMIkabel (sælges separat), kan du vælge HDMI-opløsning for billeder, som sendes til tv'et.
1 MENU t [Opsætning] t [HDMI-opløsning] t ønsket indstilling.
Kameraet genkender automatisk et HD TV og indstiller
udgangsopløsningen.
1080p
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080p).
1080i
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i).
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
HDMI-opløsning
Bemærk
• Hvis du ikke kan vise skærmbilledet ordentligt med [Auto]-indstillingen, skal du vælge enten [1080i]
eller [1080p] afhængigt af det tilsluttede tv.
Menu
Indeks
159DK
Når du tilslutter kameraet til et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du afspille billederne på dit kamera ved at bruge dit tv's
fjernbetjening og pege den mod tv'et. Se side 175 om "BRAVIA" Sync.
Indholdsfortegnelse
KONTROL TIL HDMI
1 MENU t [Opsætning] t [KONTROL TIL HDMI] t ønsket indstilling.
Betjener kameraet via fjernbetjeningen til tv'et.
Fra
Betjener ikke kameraet via fjernbetjeningen til tv'et.
Bemærk
Prøvebillede
Til
• Du kan betjene kameraet via tv'ets fjernbetjening ved at forbinde kameraet til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv.
Menu
Indeks
160DK
Vælger metode for USB-tilslutning.
1 MENU t [Opsætning] t [USB-tilslutning] t ønsket indstilling.
Masselager
Opretter en masselagringsforbindelse mellem kameraet, en
computer og en anden USB-tilslutning. Standardtilstand.
MTP
Opretter en MTP-forbindelse mellem kameraet, computeren og
andre USB-enheder. Windows 7-computerne er tilsluttet MTP,
og dets unikke funktioner er aktiveret og kan bruges. Hvis der er
tale om andre computere (Windows Vista/XP, Mac OS X), vises
guiden Automatisk afspilning, og stillbillederne i optagemappen
på kameraet importeres til computeren.
Menu
Opretter automatisk en masselagrings- eller -MTP-forbindelse i
overensstemmelse med en computer eller andre USB-enheder,
der er tilsluttet. Windows 7-computere er tilsluttet MTP, og dets
unikke funktioner er aktiveret og kan bruges.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
USB-tilslutning
Bemærk
• Det kan tage lang tid at oprette forbindelsen, når [Auto] er valgt.
Indeks
161DK
Giver dig mulighed for at rense billedsensoren.
1 MENU t [Opsætning] t [Rensetilstand] t OK.
Meddelelsen "Sluk for kamera efter rensning. Fortsæt?" vises.
Indholdsfortegnelse
Rensetilstand
2 Vælg OK.
4 Tag objektivet af.
5 Brug blæseren til at rengøre billedsensorens
overflade og området omkring den.
Prøvebillede
Antistøv aktiveres automatisk.
3 Sluk for kameraet.
6 Fastgør objektivet.
Menu
Bemærkninger
Indeks
• Rensningen kan kun udføres, når batteriniveauet er
(3 tilbageværende batteriikoner) eller højere.
Det anbefales at bruge en AC-PW20-vekselstrømsadapter (sælges separat).
• Brug ikke en sprayblæser, da den kan sprøjte vanddråber ind i kamerahuset.
• Stik ikke spidsen af blæseren ind i hulrummet bag objektivfatningen, da spidsen af blæseren ikke må
berøre billedsensoren.
• Hold kameraets forside nedad for at forhindre, at støv igen sætter sig inde i kameraet.
• Udsæt ikke kameraet for stød under rensningen.
• Når du rengør billedsensoren med en blæser, skal du ikke blæse for hårdt.
162DK
Viser versionen af kamera og objektiv. Bekræfter versionen, når der udgives en
firmware-opdatering.
1 MENU t [Opsætning] t [Version].
Prøvebillede
Bemærk
• Opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er
(3 tilbageværende batteriikoner) eller højere.
Vi anbefaler, at du anvender et passende batteri eller AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Version
Menu
Indeks
163DK
[Demotilstand]-funktionen viser de film, der automatisk er optaget på
hukommelseskortet (demonstration), når kameraet ikke betjenes i et bestemt tidsrum.
Vælg normalt [Fra].
Indholdsfortegnelse
Demotilstand
1 MENU t [Opsætning] t [Demotilstand] t ønsket indstilling.
Demonstrationen starter automatisk, når kameraet ikke betjenes i
ca. 1 minut.
Fra
Viser ikke demonstrationen.
Prøvebillede
Til
Bemærkninger
Menu
• Du kan kun indstille elementet, når kameraet får strøm via AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges
separat).
• Selvom [Til] er valgt, starter kameraet ikke en demonstration, når der ikke er optaget film på
hukommelseskortet.
• Når [Til] er valgt, skifter kameraet ikke til strømsparetilstand.
Indeks
164DK
Initialiserer til standardindstillingen.
Selvom du aktiverer [Nulstil], gemmes billederne.
1 MENU t [Opsætning] t [Nulstil] t OK.
Prøvebillede
Bemærkninger
• Sørg for ikke at slukke for kameraet, når du nulstiller.
• Følgende indstillinger er ikke nulstillet:
– [Indst.dato/tid]
– [Indstilling af sted]
– Ansigter, der er registreret med [Ansigtsregistrering]
– [AF-mikrojust.]
Indholdsfortegnelse
Nulstil
Menu
Indeks
165DK
Formaterer hukommelseskortet. Når du første gang benytter et hukommelseskort
sammen med dette kamera, anbefales det at formatere kortet med kameraet for at sikre
stabil ydelse, før du begynder at optage. Bemærk, at formatering sletter alle data på
hukommelseskortet permanent, og det kan ikke fortrydes. Gem værdifulde data på en
computer eller lignende.
Bemærkninger
Menu
• Formatering sletter alle data permanent, herunder også beskyttede billeder.
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet ud, mens lampen
lyser.
• Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på computeren, kan
hukommelseskortet muligvis ikke anvendes til kameraet, afhængigt af den benyttede
formateringsmetode.
• Du kan ikke formatere et hukommelseskort, når den resterende batteritid er mindre end 1 %.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Formater] t OK.
Indholdsfortegnelse
Formater
Indeks
166DK
Vælger metoden for tildeling af filnumre til billeder.
1 MENU t [Opsætning] t [Filnummer] t ønsket indstilling.
Kameraet nulstiller ikke numrene og tildeler fortløbende numre
til filer, indtil antallet når "9999".
Nulstil
Kameraet nulstiller numrene i følgende tilfælde og tildeler
numre til filer fra "0001". Hvis optagemappen indeholder en fil,
tildeles et nummer, som er et tal højere end det højeste nummer.
• Når mappeformatet ændres.
• Når alle billederne i mappen slettes.
• Når hukommelseskortet udskiftes.
• Når hukommelseskortet formateres.
Prøvebillede
Serie
Indholdsfortegnelse
Filnummer
Menu
Indeks
167DK
De stillbilleder, du optager, gemmes i en mappe, der automatisk oprettes i mappen
DCIM på hukommelseskortet. Du kan ændre mappenavnets format.
1 MENU t [Opsætning] t [Mappenavn] t ønsket indstilling.
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + Å
(det sidste tal)/MM/DD.
Eksempel: 10010405 (Mappenummer: 100, dato: 05-04-2011)
Prøvebillede
Standardformat
Indholdsfortegnelse
Mappenavn
Bemærk
Menu
• Formatet på filmmappen fastsættes som "mappenummer + ANV01". Du kan ikke ændre dette navn.
Indeks
168DK
Når der er oprettet en mappe i standardformatet, og der er 2 eller flere mapper, kan du
vælge den optagemappe, hvori stillbilleder skal gemmes.
1 MENU t [Opsætning] t [Vælg optagemappe] t ønsket mappe.
Prøvebillede
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge mappen, når du vælger [Datoformat]-indstillingen.
• Filmfiler (MP4) optages i en mappe til film, der har samme nummer som den valgte mappe for
stillbilleder.
Indholdsfortegnelse
Vælg optagemappe
Menu
Indeks
169DK
Opretter en mappe på hukommelseskortet til optagelse af billeder.
Billederne optages i den nyoprettede mappe, indtil du opretter en anden mappe eller
vælger en anden optagemappe.
Indholdsfortegnelse
Ny mappe
1 MENU t [Opsætning] t [Ny mappe].
• Hvis en mappe til stillbilleder og en mappe til film, har samme nummer, betyder det, at de er oprettet på
samme tid.
• Når du indsætter et hukommelseskort i kameraet, som er blevet anvendt på andet udstyr og begynde at
tage billeder, oprettes der automatisk en ny mappe.
• Der kan lagres op til 4.000 billeder i alt i mapperne til stillbilleder eller film med det samme nummer.
Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der automatisk en ny mappe.
Prøvebillede
Der oprettes en mappe med 1 nummer, som er et tal højere end det højeste tal i brug.
Bemærkninger
Menu
Indeks
170DK
Når der registreres uregelmæssigheder i billeddatabasefilen, som skyldes behandling af
filer på computere osv., afspilles billeder på hukommelseskortet ikke i dette format.
Hvis dette sker, reparerer kameraet filen.
Indholdsfortegnelse
Gendan billed-db.
1 MENU t [Opsætning] t [Gendan billed-db.] t OK.
Bemærk
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri. Lav batteristrøm under reparationen kan medføre beskadigelse af
data.
Prøvebillede
[Gendan billed-db.]-skærmen vises, og kameraet reparerer filen.
Vent, indtil reparationen er fuldført.
Menu
Indeks
171DK
Viser den resterende tid til optagelse af film på hukommelseskortet. Der vises også, hvor
mange stillbilleder der kan optages.
1 MENU t [Opsætning] t [Vis kortplads].
Indholdsfortegnelse
Vis kortplads
Prøvebillede
Menu
Indeks
172DK
Indstiller, hvorvidt overførselsfunktionen skal benyttes, når der anvendes et Eye-Fi-kort
(fås i almindelig handel). Dette element vises, når der indsættes et Eye-Fi-kort i
kameraet.
Indholdsfortegnelse
Overførselsindst.
1 MENU t [Opsætning] t [Overførselsindst.] t ønsket indstilling.
Aktiverer overførselsfunktionen. Ikonet på skærmen ændres
afhængigt af kameraets kommunikationsstatus.
Standby. Der sendes ikke nogen billeder.
Tilslutter.
Overførsel standby.
Overfører.
Fejl
Fra
Deaktiverer overførselsfunktionen.
Menu
Bemærkninger
Prøvebillede
Til
• Eye-Fi-kort sælges i USA, Canada, Japan og visse lande i EU (fra og med marts 2011).
• Du kan få flere oplysninger ved at kontakte producenten eller leverandøren direkte.
• Eye-Fi-kort kan kun anvendes i de lande/områder, hvor de er købt. Anvend Eye-Fi-kort i
overensstemmelse med loven i det land/område, hvor du har købt kortet.
• Anvend ikke et Eye-Fi-kort i kameraet om bord på et fly. Hvis der er et Eye-Fi-kort i kameraet, skal du
indstille [Overførselsindst.] til [Fra].
vises på skærmen, når [Overførselsindst.] er indstillet til [Fra].
Indeks
Overførsel af billeder via et Eye-Fi-kort
1 Indstil dit wi-fi-netværk eller placering på Eye-Fi-kortet.
Se manualen, som følger med Eye-Fi-kortet for at få detaljerede oplysninger.
2 Indsæt det konfigurerede Eye-Fi-kort i kameraet, og optag stillbilleder.
Billeder overføres automatisk til din computer osv. via wi-fi-netværket.
Bemærkninger
• Når du første gang bruger et nyt Eye-Fi-kort, skal du kopiere installeringsfilen fra Eye-Fi-manager, som
er lagret på kortet til din computer, før du formaterer kortet.
• Brug et Eye-Fi-kort, når du har opdateret firmwaren til den seneste version. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Kameraets strømbesparelsesfunktion fungerer ikke, når det overfører billeder.
• Hvis
(fejl) vises, skal du fjerne hukommelseskortet og sætte det ind igen eller slukke for kameraet
og tænde det igen. Hvis
vises igen, kan Eye-Fi-kortet være beskadiget.
• Wi-fi-netværkskommunikationen kan påvirkes af andre enheder. Hvis kommunikationsstatussen er
dårlig, skal du gå tættere på wi-fi-netværkets adgangspunkt.
• Når oplysninger om de filtyper, der kan overføres, skal du se i betjeningsanvisninger, der fulgte med
Eye-Fi-kortet.
• Dette produkt understøtter ikke "Endless Memory-tilstanden". Sørg for, at de Eye-Fi-kort, der er indsat i
dette produkt, har fået slået "Endless Memory-tilstanden" fra.
173DK
Oprettelse af forbindelse til andet udstyr
Hvis du vil vise billeder, der er optaget med kameraet, på et tv, kræves et HDMI-kabel
(sælges separat) og et hd-tv, der er forsynet med et HDMI-stik. Se også i den
betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på et tv
1 Sluk for både kameraet og tv'et.
3 Tænd for tv'et, og skift input.
Prøvebillede
2 Forbind kameraet til tv'et ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat).
1 Til HDMI-stikket
HDMI-kabel
4 Tænd kameraet, og tryk derefter på
(afspilning)-knappen for at vælge
afspilningstilstanden.
2 Til HDMIterminalen
Menu
De billeder, der er taget med kameraet, vises på
tv-skærmen.
Vælg det ønskede billede med kontrolhjulet.
Bemærkninger
Visse enheder virker muligvis ikke korrekt.
Lyd afgives kun under optagelse eller afspilning af film, når kameraet er tilsluttet med et HDMI-kabel.
Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan bruges til at forbinde til tv'et i den
anden ende.
• Forbind ikke enhedens udgangsstik med HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan medføre funktionsfejl.
• Selvom maksimumfunktionen er aktiveret, forbedres konturerne af områderne ikke, når kameraet er
tilsluttet ved hjælp af et HDMI-kabel.
Indeks
•
•
•
•
z På "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Hvis du forbinder Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et HDMI-kabel
(sælges separat) vil en helt ny verden af fotos åbenbare sig i en fremragende fuld hd-kvalitet.
"PhotoTV HD" gør det muligt at gengive fine teksturer og sarte farver og med et væld af
detaljer. Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med tv'et.
174DK
Fortsættes r
Ved at forbnide et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, ved hjælp af et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du betjene kameraet via tv'ets fjernbetjening.
1 Forbind et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, til kameraet.
2 Tryk på SYNC MENU-knappen på tv'ets fjernbetjening.
3 Foretag betjening ved hjælp af knapperne på tv'ets fjernbetjening.
Element
Betjening
Diasshow
Afspiller billeder automatisk
Vis 1 billede
Tilbagevenden til enkeltbilledskærmen.
Skift til billedindeksskærm.
3D-visning
Afspiller 3D-billeder på et tilsluttet 3D-tv.
Visningstilstand
Giver dig mulighed for at bestemme, hvordan man grupperer
billedvisningen.
Slet
Sletter billedet.
Menu
Billedindeks
Prøvebillede
Indgangen skiftes automatisk, og billedet, som er optaget med kameraet, vises på
tv-skærmen.
Indholdsfortegnelse
Brug af "BRAVIA" Sync
Bemærkninger
Indeks
• De tilgængelige betjeninger er begrænset, når kameraet er forbundet til et tv ved hjælp af et HDMI-kabel.
• Det er kun tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, der giver mulighed SYNC MENU-betjeninger. SYNC
MENU-betjeninger er forskellige, alt efter hvilket tv der er forbundet. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med tv'et.
• Hvis kameraet foretager unødvendige betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, når kameraet er
forbundet til et tv fra en anden producent ved hjælp af en HDMI-forbindelse, skal du betjene MENU t
[Opsætning] t [KONTROL TIL HDMI] t [Fra].
175DK
Hvis du vil vise 3D-panoreringsbilleder, der er optaget på et kamera, på et 3D-tv, skal du
indstille det på følgende måde.
1 Forbind kameraet til 3D-tv'et ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat).
De 3D-billeder, der er taget med kameraet, vises på
tv-skærmen.
Når [Standard] eller [Bred] er valgt, kan du rulle
3D-panoreringsbillederne ved at trykke på midten
af kontrolhjulet.
HDMI-kabel
Prøvebillede
2 MENU t [Afspil] t [3D-visning] t OK.
1 Til HDMIstikket
Indholdsfortegnelse
3D-visning
2 Til HDMIterminalen
Indeks
• Når du vælger [3D-visning]-tilstanden, vises kun 3D-billeder.
• Tilslut ikke kameraet eller udstyr, der skal tilsluttes, ved hjælp af udgangsterminaler. Når kameraet og
tv'et er tilsluttet ved hjælp af udgangsterminaler, produceres der ingen video eller lyd. En sådan
forbindelse kan give problemer for kameraet og/eller tilsluttet udstyr.
• Denne funktion virker måske ikke korrekt sammen med visse tv'er. F.eks. kan du måske ikke se en video
på tv'et, udsende i 3D-tilstand eller høre lyd fra tv'et.
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan bruges til at forbinde til tv'et i den
anden ende.
Menu
Bemærkninger
z Sådan vises normale stillbilleder på et tv
Hvis du vælger [3D-visning], vises kun 3D-billeder på tv'et.
Hvis du vil vise normale stillbilleder, skal du trykke i bunden af kontrolhjulet for at afslutte
[3D-visning].
Du kan gå tilbage til 3D ved at trykke på bunden af kontrolhjulet igen.
Hvis du vil vise billedindekset, skal du vælge MENU t [Afspil] t [Billedindeks].
176DK
Følgende programmer findes på cd-rommen (medfølger) for at sikre en mere alsidig brug
af billeder, der er optaget med kameraet.
• "Image Data Converter"
• "PMB" (Picture Motion Browser)
Anbefalet computermiljø (Windows)
Prøvebillede
Bemærkninger
• "PMB" er ikke kompatibelt med Macintosh-computere.
• Hvis du har installeret den samme software, men en version med et lavere nummer end den på
cd-rommen, på computeren, skal du også installere softwaren fra den medfølgende cd-rom.
Indholdsfortegnelse
Brug af computeren
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software og ved import
af billeder via en USB-tilslutning.
"PMB"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
(Ved afspilning/redigering af HD-filmene: Intel Core Duo
1,66 GHz eller hurtigere, Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
hurtigere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller hurtigere (HD FX/HD
FH), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller hurtigere (HD PS))
Hukommelse: 512 MB eller mere (til afspilning/redigering af
HD-film: 1 GB eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til installation – ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning – 1024 × 768 punkter eller mere
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
Indeks
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7
SP1
Menu
Operativsystem
(forudinstalleret)
* 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0
eller senere kræves for at bruge funktionen til diskoprettelse.
** Starter (Edition) understøttes ikke.
177DK
Fortsættes r
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software og ved import
af billeder via en USB-tilslutning.
USB-tilslutning: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel-processorer, f.eks. Intel Core Solo/Core Duo/
Core 2 Duo
Hukommelse: 1 GB eller mere anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
Bemærkninger
Menu
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter 2 eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder dette
kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Tilslutning af kameraet via en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0),
muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0).
• Når computeren genoptager aktivitet fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
Prøvebillede
Operativsystem
(forudinstalleret)
Indholdsfortegnelse
Anbefalet computermiljø (Macintosh)
Indeks
178DK
Indholdsfortegnelse
Brug af softwaren
Installation af softwaren (Windows)
Log på som administrator.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du klikke på [Computer] (Til Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Hvis skærmen Automatisk afspilning vises, skal du vælge "Run Install.exe" og følge de anvisninger,
der vises på skærmen, for at fortsætte installationen.
2 Klik på [Installer].
Prøvebillede
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rommen (medfølger) i cd--rom-drevet.
Sørg for, at både "Image Data Converter" og "PMB" er markeret, og følg instruktionerne på
skærmen.
Menu
• Forbind kameraet til computeren ved at følge instruktionerne på skærmen (side 182). Hvis du ikke
har koblet kameraet til computeren, virker nogle af funktionerne muligvis ikke, f.eks. funktionen til
import af billeder.
• Det kan være nødvendigt at genstarte computeren. Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises,
skal du følge instruktionerne på skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX installeres muligvis afhængigt af computerens systemmiljø.
3 Tag cd-rom'en ud, når installationen er fuldført.
Indeks
Den følgende software installeres, og der vises et genvejsikon på skrivebordet.
"Image Data Converter"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
Bemærkninger
• Hvis "PMB" allerede er installeret på computeren, og versionsnummeret på den tidligere installerede
version af "PMB" er lavere end den, som gælder for "PMB" på cd-rommen (medfølger), skal du også
installere "PMB" fra cd-rommen (medfølger).
• Hvis en version af "PMB", som er under 5.0.00, er installeret på computeren, vil du muligvis ikke kunne
bruge visse funktioner for disse "PMB", når du installerer "PMB" fra den medfølgende cd-rom.
• "PMB Launcher" er installeret på den medfølgende cd-rom, og du kan starte "PMB" eller anden software
ved hjælp af "PMB Launcher". Dobbeltklik på genvejsikonet "PMB Launcher" på computerskærmen for
at starte "PMB Launcher".
179DK
Fortsættes r
Log på som administrator.
1 Tænd for Mac-computeren, og sæt cd-rommen (medfølger) i cd-romdrevet.
Indholdsfortegnelse
Installation af softwaren (Macintosh)
2 Dobbeltklik på cd-rom-symbolet.
4 Dobbeltklik på filen [IDC_INST.pkg] i den mappe, du kopierede den til.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
Brug af "Image Data Converter"
Indeks
z Sådan anvendes "Image Data Converter"
Menu
Med "Image Data Converter" kan du foretage følgende:
• Redigere billeder, der er taget i RAW-format, for eksempel for at korrigere
nuancekurve og skarphed.
• Sådan justerer du billeder med hvidbalance, eksponering, Kreativ indstilling osv.
• Gemme de viste billeder og redigere dem på en computer.
Du kan enten gemme billedet som RAW-data eller gemme det i et generelt filformat.
• Vise og sammenligne RAW-billederne og JPEG-billeder, der er optaget af dette
kamera.
• Rangordne billeder i 5 niveauer.
• Anvende farveetiketter osv.
Prøvebillede
3 Kopiér filen [IDC_INST.pkg] i [MAC]-mappen til harddiskikonet.
Se i Help.
Klik på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help] t [Image Data
Converter Ver.4].
Brug af "PMB"
Med "PMB" kan du foretage følgende:
• Importere billeder, som er taget med kameraet og få vist dem på computeren.
• Organisere billeder på computeren i en kalender efter optagedato for at få vist dem.
• Retouchere (korrigere røde øjne, osv.), udskrive og sende stillbilleder som vedhæftede
filer i en e-mail, ændre optagedatoen og meget mere.
• Sådan udskrives eller gemmes stillbilleder med datoen.
• Oprette en Blu-ray Disc-disk i AVCHD-format eller en DVD-disk fra AVCHDvisning-film, der er importeret til en computer. (Der kræves et miljø med en
internetforbindelse, første gang der skal oprettes en Blu-ray Disc/DVD-disk.)
"AVCHD-visning-film" er film, der blev optaget i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD
50i/50p]-tilstanden af [Filformat].
180DK
Fortsættes r
Se i "PMB Help".
Dobbeltklik på genvejen til
(PMB Help) på skrivebordet. Eller klik på [Start] t
[All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Prøvebillede
z Sådan anvendes "PMB"
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
• "PMB" er ikke kompatibelt med Macintosh-computere.
• Film, der er optaget i [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p
24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling], konverteres af "PMB" for at oprette en AVCHD-disk.
Konverteringen kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk, som har den oprindelige
billedkvalitet. Hvis du vil bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme filmene på en Blu-ray
Disc.
"PMB"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Menu
Indeks
181DK
1 Til et USB-stik på
computeren
2 Tænd kameraet og computeren.
Prøvebillede
1 Sæt en tilstrækkeligt opladet batterienhed i
kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt med AC-PW20vekselstrømsadapteren (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Tilslutning af kameraet til
computeren
USB-kabel
(medfølger)
3 Forbind kameraet og computeren.
Første gang en USB-tilslutning oprettes, kører
computeren automatisk et program for at genkende
kameraet. Vent et lille stykke tid.
2 Til USB-terminalen
Menu
Import af billeder til computeren (Windows)
"PMB" gør det nemt at importere billeder.
Få flere oplysninger om "PMB"-funktioner i "PMB Help".
Når guiden Automatisk afspilning vises, efter at der er oprettet en USB-tilslutning
mellem kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files] t
[OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t for at kopiere de ønskede billeder til
computeren.
Indeks
Import af billeder til computeren uden brug af "PMB"
Bemærkninger
• Hvis du vil foretage betjeninger som f.eks. import af AVCHD-visning-videoer til computeren, skal du
bruge "PMB".
• Når kameraet er tilsluttet computeren, og du betjener AVCHD-visning-film eller mapper via den
tilsluttede computer, kan billederne blive beskadiget eller kan ikke afspilles. Undlad at slette eller kopiere
AVCHD-visning-film på hukommelseskortet via computeren. Sony er ikke ansvarlig for følger, der
skyldes betjening via computeren.
Import af billeder til computeren (Macintosh)
1 Forbind først kameraet til Macintosh-computeren. Dobbeltklik på det
nyligt genkendte ikon på skrivebordet t den mappe, der indeholder de
billeder, du vil importere.
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklik på harddiskikonet t den ønskede billedfil i den mappe, der
indeholder de kopierede filer.
Billedet vises.
182DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Sletning af USB-tilslutning
Udfør først procedurerne fra 1 til 3 herunder, før du:
• Frakobler USB-kablet.
• Fjerner hukommelseskortet.
• Slukker for kameraet.
2 Klik på
[Stop].
Windows Vista
(USB Mass Storage Device) t
Windows XP
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik
derefter på [OK].
Afbrydelsesikon
Prøvebillede
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet på
proceslinjen.
Bemærk
Menu
• Træk og slip først ikonet for hukommelseskortet eller drevikonet til ikonet "Trash" (Papirkurv), når du
bruger en Macintosh-computer, og kameraets forbindelse til computeren afbrydes.
Indeks
183DK
Du kan oprette en disk fra AVCHD-visning-film, der er optaget på kameraet. "AVCHDvisning-film" er film, der blev optaget i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]tilstanden af [Filformat].
Vælg den metode, der bedst passer til diskafspilleren.
Se under "PMB Help" for at få oplysninger om oprettelse af en disk ved hjælp af "PMB".
Se side 182, hvis du vil importere film.
Metode
Blu-ray Disc-afspilningsenheder
(Blu-ray Disc-afspiller,
PlayStation®3 osv.)
Opret en Blu-ray Disc af film og fotos,
der er importeret til en computer, ved
hjælp af "PMB".
Enhed til afspilning af
AVCHD-format
(Sony Blu-ray Disc-afspiller,
PlayStation®3 osv.)
Opret en disk i AVCHD-format af film
og fotos, der er importeret til en
computer, ved hjælp af "PMB".
Almindelige DVDafspilningsenheder
(DVD-afspiller, afspillelig
DVD-computer osv.)
Opret en (STD)-disk i
standardbilledkvalitet af film og fotos,
der er importeret til en computer, ved
hjælp af "PMB".
Disktype
Menu
Afspiller
Prøvebillede
Valg af metode til oprettelse af en disk
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en filmdisk
Oprettelse af en disk i AVCHD-format
ved hjælp af en DVD-skriver/-optager,
som ikke er en DVDirect Express.
Indeks
Bemærkninger
• Hvis du bruger en Sony DVDirect (DVD-skriver), kan du overføre data ved at sætte et hukommelseskort
i DVD-skrives hukommelseskortstik eller ved at oprette forbindelse mellem kameraet og en DVD-skriver
med et USB-kabel.
• Når du bruger Sony DVDirect (DVD-skriveren), skal du sikre dig, at DVD-skriverens firmwareversion er
den nyeste.
184DK
Fortsættes r
Med en Blu-ray Disc kan du optage film i hd-billedkvalitet (HD), som har en
længere varighed end DVD-diske.
AVCHD-formatet, f.eks. en Sony Blu-ray Disc-afspiller og en PlayStation®3.
Du kan ikke afspille diske på almindelige DVD-afspillere.
En film i standardbilledkvalitet (STD), der er konverteret fra en film i
hd-billedkvalitet (HD), kan optages på DVD-medier som f.eks.
DVD-R-disk, hvorefter der oprettes en disk i standardbilledkvalitet (STD).
Du kan bruge 12 cm diske af følgende type sammen med "PMB". Når det gælder Blu-ray
Disc, så se side 186.
Funktioner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ikke genskrivbar
DVD-RW/DVD+RW
Genskrivbar
Indeks
Disktype
Menu
z Diske, du kan bruge sammen med "PMB"
Prøvebillede
En film i hd-billedkvalitet (HD) kan optages på et DVD-medie, f.eks.
DVD-R-diske, og der oprettes en disk med hd-billedkvalitet (HD).
• Du kan afspille en disk i hd-billedkvalitet (HD) på enheder, der kan afspille
Indholdsfortegnelse
z Karakteristika for hver disktype
• Vedligehold altid PlayStation®3, så den bruger den seneste version af PlayStation®3systemsoftwaren.
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.
185DK
Fortsættes r
Du kan oprette en disk i AVCHD-format med hd-billedkvalitet (HD) fra AVCHDvisning-film, der er importeret til en computer, ved hjælp af den medfølgende software
"PMB".
2 Start "PMB".
3 Vælg de AVCHD-visning-film, du vil skrive.
4 Klik på
(HD)].
(Disc Creation) for at vælge [Create AVCHD Format Discs
Prøvebillede
1 Tænd computeren, og læg en tom disk i DVD-drevet.
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en disk i AVCHD-format på en
computer
5 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en disk.
Bemærkninger
Installer "PMB" på forhånd.
Det er ikke muligt at optage stillbilleder og MP4-filmfiler på en disk i AVCHD-format.
Det kan tage lang tid at oprette en disk.
Film, der er optaget i [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p
24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling], konverteres af "PMB" for at oprette en AVCHD-disk.
Konverteringen kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk, som har den oprindelige
billedkvalitet. Hvis du vil bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme filmene på en Blu-ray
Disc.
Menu
•
•
•
•
Indeks
z Afspilning af en disk i AVCHD-format på en
computer
Du kan afspille diske i AVCHD-format ved hjælp af "Player for AVCHD", der er installeret
sammen med "PMB".
Du kan starte softwaren ved at klikke på [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB
Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Få detaljerede betjeninger ved at se Help til "Player for AVCHD".
• Film kan muligvis ikke afspilles jævnt. Det afhænger af computermiljøet.
Oprettelse af en Blu-ray Disc
Du kan oprette en Blu-ray Disc med AVCHD-visning-film, der tidligere er blevet
importeret til en computer. Computeren skal understøtte oprettelsen af en Blu-ray Disc.
BD-R- (ikke-genskrivbar) og BD-RE-medier (genskrivbar) kan bruges til at oprette en
Blu-ray Disc. Du kan ikke føje indhold til nogen af disktyperne, når den først er oprettet.
Klik på [BD Add-on Software] på installationsskærmbilledet i "PMB", og installer dette
plugin ifølge instruktionerne på skærmen.
Forbind computeren til internettet, når du installerer [BD Add-on Software].
Se "PMB Help" for at få oplysninger.
Du skal bruge en enhed, der er kompatibel med AVCHD-formatet Ver.2.0, for at kunne
afspille en Blu-ray Disc-disk, som er oprettet ud fra film, der er optaget med [60p
28M(PS)/50p 28M(PS)].
186DK
Fortsættes r
Du kan oprette en disk i standardbilledkvalitet (STD) fra AVCHD-visning-film, der er
importeret til en computer, ved hjælp af den medfølgende software "PMB".
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en disk i standardbilledkvalitet
(STD) på en computer
1 Tænd computeren, og læg en tom disk i DVD-drevet.
3 Vælg de film, du vil skrive.
4 Klik på
(Disc Creation) for at vælge [Create DVD-Video Format
Discs (STD)].
Prøvebillede
• Luk al anden software end "PMB".
2 Start "PMB".
5 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette disken.
Bemærkninger
Du kan oprette en disk med en Blu-ray Disc-optager og DVD-skriver.
Den disktype, du kan oprette, afhænger af den anvendte enhed.
Enhed
Indeks
Oprettelse af en filmdisk med en anden enhed
end en computer
Menu
• Installer "PMB" på forhånd.
• MP4-filmfiler kan ikke optages på en disk.
• Det tager længere tid at oprette en disk, fordi AVCHD-visning-film konverteres til film i
standardbilledkvalitet (STD).
• Der kræves et miljø med en internetforbindelse, første gang der oprettes en DVD-Video-disk (STD).
Disktype
Blu-ray Disc-optager: Sådan oprettes en
Blu-ray Disc eller DVD med
standardbilledkvalitet (STD)
En anden DVD-skriver end DVDirect
Express: Sådan oprettes en AVCHD- eller
DVD-disk med standardbilledkvalitet (STD)
Harddiskoptager osv.: Sådan oprettes en DVD
med standardbilledkvalitet (STD)
Bemærkninger
• Når det gælder oplysninger om oprettelse af en disk, kan du se i den betjeningsvejledning, der følger med
den anvendte enhed.
• Du kan sende data via hukommelseskortstikket og USB-tilslutning, når du bruger en Sony DVD-skriver.
• Når du bruger Sony DVDirect (DVD-skriveren), skal du sikre dig, at DVD-skriverens firmwareversion er
den nyeste.
187DK
Indeks
Du kan ikke udskrive RAW-billeder.
Når du udskriver billeder, der er optaget i [16:9]-formatet, kan begge kanter være skåret af.
Du kan ikke udskrive panoramabilleder, hvilket dog afhænger af printeren.
Når du udskriver i en butik, skal du bemærke følgende.
– Spørg fotoudskrivningsbutikken om, hvilke typer hukommelseskort de tager imod.
– Det kan være nødvendigt med en adapter til hukommelseskortet (sælges separat). Kontakt din
fotoudskrivningsbutik.
– Før du medbringer billeddata til en butik, skal du altid sørge for at kopiere (sikkerhedskopiere) dine
data over på en disk.
– Du kan ikke indstille antal print.
– Hvis du ønsker at overlejre datoer på billederne, skal du henvende dig til din fotoudskrivningsbutik.
Menu
Bemærkninger
•
•
•
•
Prøvebillede
Du kan udskrive stillbilleder ved hjælp af følgende metoder.
• Udskriv direkte ved hjælp af en printer, der understøtter typen af dit hukommelseskort
Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med printeren.
• Udskrivning ved hjælp af en computer
Du kan importere billeder til en computer ved hjælp af den medfølgende "PMB"software og udskrive billederne. Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det.
Få yderligere oplysninger i "PMB Help".
• Udskrivning i en butik
Du kan medbringe et hukommelseskort, der indeholder billeder, som er optaget med
kameraet, til en fotoudskrivningsbutik. Når blot butikken understøtter
fotoudskrivningstjenester, der overholder DPOF, kan du angive et
-mærke
(udskrivningsbestilling) på billederne på forhånd i afspilningstilstanden, så du ikke
behøver at vælge dem igen, når du vil udskrive dem i butikken.
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
188DK
Fejlfinding
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontrollér punkterne på side 189 til 195.
Prøvebillede
2 Tag batterienheden ud, vent i cirka 1 minut, sæt
batterienheden i igen, og tænd derefter kameraet.
3 Nulstil indstillingerne (side 165).
Menu
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt.
Indeks
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til at skubbe udløsergrebet.
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er NP-FW50.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed.
• Batterienheden er udbrændt. Udskift den med en ny.
Kan ikke tænde kameraet.
• Isæt batterienheden korrekt.
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed.
• Batterienheden er udbrændt. Udskift den med en ny.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Når kameraet eller batterienheden er for varm, viser kameraet en advarselsmeddelelse og slukkes
automatisk for at beskytte kameraet.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand.
Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 153).
189DK
Fortsættes r
Optagelse af billeder
Prøvebillede
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er NP-FW50.
• Hvis du oplader en batterienhed, der ikke har været brugt i lang tid, kan CHARGE-indikatoren blinke.
• CHARGE-indikatoren blinker på 2 måder: hurtigt (med intervaller på ca. 0,15-sekund og langsomt
(med intervaller på ca. 1,5-sekund). Hvis den blinker hurtigt, skal du fjerne batterienheden og sætte
den samme batterienhed igen, så den sidder godt fast. Hvis CHARGE-indikatoren blinker hurtigt
igen, er det tegn på, at der er noget galt med batterienheden. Hvis der blinkes langsomt, er det tegn på,
at opladningen er afbrudt, fordi den omgivende temperatur er uden for det område, der er egnet til
opladning af batterienheden. Opladningen genoptages, og CHARGE-indikatoren tændes, når den
omgivende temperatur vender tilbage til et passende niveau.
• Oplad batterienheden under en passende temperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
Indholdsfortegnelse
CHARGE-lampen blinker, når batterienheden oplades.
Der vises ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for strømmen.
Billedet står ikke tydeligt på søgeren.
Menu
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand.
Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 153).
• Juster diopter-størrelsen korrekt ved at bruge diopter-justeringsknappen.
• Afhængigt af de omgivende lysforhold eller motivet kan motivet forekomme i ryk eller virke
flimrende, eller der kan opstå moiré-mønstre. Dette påvirker på ingen måde det billedet, der tages.
Indeks
Ingen billeder på søgeren
• [FINDER/LCD-indstil.] er indstillet til [LCD-skærm]. Vælg [Auto] (side 122).
• Flyt øjet lidt tættere på søgeren.
Der vises ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for strømmen.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand.
Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 153).
Lukkeren udløses ikke.
• Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK-position.
Sæt knappen i optagestillingen.
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades.
• Objektet er ikke påsat korrekt. Fastgør objektivet korrekt.
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (sider 135, 136). Dette er ikke en funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 92). Da RAW-datafilen er stor, kan det tage et stykke tid at optage i
RAW-tilstand.
• Auto HDR behandler et billede (side 103).
190DK
Fortsættes r
•
•
•
•
Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
Du optager med manuel fokus-funktion. Indstil [AF/MF-valg] til [Autofokus] (side 76).
Det omgivende lys er utilstrækkeligt.
Motivet kan kræve speciel fokusering. Brug [Fleksibelt punkt] (side 78) eller manuel fokusfunktion
(side 76).
Indholdsfortegnelse
Billedet er ude af fokus.
Blitzen fungerer ikke.
Prøvebillede
• Tryk på -knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem.
• Du kan ikke bruge en blitz i følgende optagetilstand:
– [Bracket: Kont.]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Nattescene] og [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– Optagelse af film
• Den indbyggede blitz kan ikke bruges som trådløs. Brug en lighting ratio-kontrolblitz (sælges
separat).
Menu
Den trådløse blitz virker ikke.
Slørede hvide cirkelformede pletter forekommer på billedoptagelser, hvor der har
været anvendt blitz.
Blitzen er for længe om at lade op.
Indeks
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Blitzen er blevet udløst mange gange efter hinanden i en kort periode. Når blitzen er blevet udløst
flere gange efter hinanden, kan opladningsprocessen tage længere tid end normalt for at undgå, at
kameraet overophedes.
Et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (den afstand, blitzen kan oplyse), bliver billedet mørkt,
fordi blitzlyset ikke når ud til motivet. Hvis ISO ændres, ændres blitzens rækkevidde også.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (side 150).
• Det område, der er valgt med [Indstilling af sted], er anderledes end det faktiske område. Indstil det
faktiske område ved at vælge MENU t [Opsætning] t [Indstilling af sted].
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker, når du trykker på
udløserknappen og holder den halvvejs nede.
• Da motivet er for lyst eller for mørkt, er det uden for den tilgængelige rækkevidde af kameraet. Juster
indstillingen igen.
Billedet er hvidligt (overstråling).
Billedet indeholder lyssløring (ghosting).
• Billedet blev taget under en stærk lyskilde, og der er kommet for meget lys ind i objektivet. Når du
bruger et zoomobjektiv, skal du fastgøre en modlysblænde.
191DK
Fortsættes r
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og prøve at tage billedet igen.
Afhængigt af filterets tykkelse og forkert montering af modlysblænden kan filteret eller
modlysblænden blive delvist vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan
forårsage, at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys). Du kan muligvis kompensere for
dette fænomen ved hjælp af [Objektivkomp.: Skygge] (side 137).
Indholdsfortegnelse
Hjørnerne på billedet er for mørke.
Motivets øjne bliver røde.
Prøvebillede
• Aktivér funktionen Rødøjereduktion (side 121).
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha. blitzen.
Der opstår prikker, som forbliver på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.
Billedet er sløret.
Eksponeringsværdien blinker på LCD-skærmen eller søgeren.
Menu
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i kamerarystelse. Brugen af
kamerastativ eller blitz anbefales (side 74). [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] (side 62) og
[Anti-bevægelsesslør] (side 64) er også effektive til at reducere slør.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
Visning af billeder
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en anden
kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-tilslutningen (side 183).
• Brug "PMB" til at afspille billeder, der er gemt på en computere, med dette kamera.
Indeks
Det er ikke muligt at afspille billeder.
Sletning/redigering af billeder
Billedet kan ikke slettes.
• Ophæv beskyttelsen (side 113).
Billedet blev slettet ved en fejl.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du beskytter billeder, du ikke
ønsker at slette (side 113).
Der kan ikke angives et DPOF-mærke.
• Du kan ikke angive DPOF mærker på RAW-billeder.
192DK
Fortsættes r
Er ikke sikker på, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Læs "Anbefalet computermiljø" (side 177).
Computeren genkender ikke kameraet.
Prøvebillede
• Kontrollér, at kameraet er tændt.
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed eller bruge
vekselstrømadapteren (sælges separat).
• Brug USB-kablet (medfølger) til at oprette forbindelse.
• Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Indstil [USB-tilslutning] til [Masselager] (side 161).
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
Indholdsfortegnelse
Computere
Kan ikke kopiere billeder.
Menu
• Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren (side 182).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem.
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan du muligvis
ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med et hukommelseskort, der er formateret med
kameraet.
Kan ikke afspille billeder på en computer.
Billedet og lyden blev afbrudt af støj under visning af en film på en computer.
Indeks
• Hvis du bruger "PMB", skal du se i "PMB Help".
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
• Du afspiller filmen direkte fra hukommelseskortet. Importer filen til computeren ved hjælp af "PMB",
og afspil den.
Når du har oprettet en USB-tilslutning, starter "PMB" ikke automatisk.
• Opret USB-tilslutning, efter at computeren er tændt (side 182).
Hukommelseskort
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
• Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt det i det korrekte retning.
Der kan ikke optages på et hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (sider 30, 108).
• Der er indsat et uanvendeligt hukommelseskort.
Hukommelseskortet blev formateret ved en fejl.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
193DK
Fortsættes r
Billeder kan ikke udskrives.
• RAW-billeder kan ikke udskrives. Hvis du vil udskrive RAW-billeder først, skal du konvertere dem
til JPEG-billeder ved hjælp af "Image Data Converter" på den medfølgende cd-rom.
Indholdsfortegnelse
Udskrivning
Farven på billedet er mærkelig.
Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret.
Menu
• Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste eller nederste kant af billedet
bliver beskåret. Det gælder særligt ved udskrivning af billeder optaget i [16:9], at den ene side af
billedet kan blive beskåret.
• Ved udskrivning på egen printer skal du annullere beskæring eller indstillingen uden kanter. Spørg
printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når du får kopieret billederne i en fotoudskrivningsbutik, skal du spørge, om de kan udskrive billeder
uden at beskære de to kanter.
Prøvebillede
• Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand ved hjælp af sRGB-printere, som ikke
er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 eller senere), udskrives billederne med en lavere
mætning.
Kan ikke udskrive billederne med dato.
Indeks
• Hvis du bruger "PMB", kan du udskrive billederne med dato.
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre dato på billederne. Men da billeder, man optager med
dette kamera indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med datoen
overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For kompatibilitet med Exifinformation skal du forhøre dig hos printer- eller softwareproducenten.
• Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med datoen, hvis du beder om det.
Andet
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Meddelelsen "Angiv område/dato/kl." vises, når kameraet tændes.
• Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller uden batterienhed. Udskift
batterienheden, og indstil datoen igen (side 150). Hvis meddelelsen vises, hver gang du oplader
batterienheden, kan det interne genopladelige batteri være opbrugt. Kontakt din Sony-forhandler eller
et autoriseret Sony-serviceværksted.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Ret eller kontrollér dato og tid ved at vælge MENU t [Opsætning] t [Indst.dato/tid].
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med 2 ad gangen.
• Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter komprimering ændres afhængigt af
billedet, når du optager med et JPEG-billede.
Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren.
• Batterienheden er blevet fjernet, mens tænd-/sluk-kontakten var indstillet til ON. Når batterienheden
fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og at aktivitetslampen ikke lyser.
194DK
Fortsættes r
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis kameraet er varmt, skal du fjerne
batterienheden og lade det køle ned, før du forsøger denne fremgangsmåde.
• Hvis en vekselstrømsadapter (sælges separat) anvendes, skal netledningen tages ud. Forbind
netledningen, og tænd kameraet igen. Hvis kameraet ikke fungerer efter at have prøvet disse
løsninger, skal du kontakte din Sony-forhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony.
Indholdsfortegnelse
Kameraet fungerer ikke korrekt.
"--E-" vises på skærmen.
Prøvebillede
• Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis denne fremgangsmåde ikke fjerner visningen, skal
du formatere hukommelseskortet (side 166).
Menu
Indeks
195DK
Indholdsfortegnelse
Advarselsmeddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne herunder.
Inkompatibelt batteri. Brug korrekt model.
• Der anvendes en inkompatibel batterienhed.
• Indstil datoen og klokkeslættet. Oplad det interne genopladelige batteri, hvis du ikke har brugt
kameraet i lang tid.
Ikke tilstrækkelig strøm.
Prøvebillede
Angiv område/dato/kl.
• Du har forsøgt at rengøre billedsensoren (Rensetilstand), hvor batteriniveauet er for lavt. Oplad
batterienheden, eller brug en vekselstrømadapter (sælges separat).
• Hukommelseskortet blev formateret på en computer, og filformatet blev ændret. Vælg [OK], og
formater derefter hukommelseskortet. Du kan bruge hukommelseskortet igen. Alle de forrige data på
hukommelseskortet er dog blevet slettet. Det kan tage et stykke tid at afslutte formateringen. Hvis
meddelelsen fortsat vises, skal du skifte hukommelseskort.
Menu
Kunne ikke bruge hukom-melseskort. Format?
Fejl på hukommelseskort
• Der er isat et ikke-kompatibelt hukommelseskort, eller formateringen mislykkedes.
Indeks
Isæt hukommelseskort igen.
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera.
• Hukommelseskortet er beskadiget.
• Terminaldelen på hukommelseskortet er snavset.
Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage og afspille normalt.
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera.
Behandler...
• Der udføres støjreduktion ved eksponeringstid eller høj ISO-støjreduktion. Du kan ikke tage billeder,
når denne reduktion finder sted. Du kan slå funktionen til støjreduktion ved lang eksponeringstid fra.
Ingen visning.
• Billeder, der er optaget med andre kameraer, eller billeder, der er blevet redigeret med en computer,
kan muligvis ikke vises.
Kan ikke genkende objektiv. Monter det korrekt.
• Objektivet er ikke monteret korrekt, eller også er objektivet ikke monteret. Hvis meddelelsen vises,
når der påsættes et objektiv, skal objektivet sættes på igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal du
kontrollere, hvorvidt objektivets og kameraets kontakter er rene eller ej.
• Når du fastgør kameraet til et astronomisk teleskop eller lign., skal du indstille [Udløser u/obj.] til
[Aktiver] (side 132).
• SteadyShot-funktionen virker ikke. Du kan stadig optage, men SteadyShot-funktionen virker ikke.
Sluk for kameraet, og tænd det igen. Hvis ikonet ikke vises, skal du kontakte din Sony-forhandler
eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Fortsættes r
196DK
Indholdsfortegnelse
Ingen billeder.
• Der er ingen billeder på hukommelseskortet.
Billede er beskyttet.
• Du forsøgte at slette beskyttede billeder.
Kan ikke udskrive.
Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.
• Kameraet er blevet varmt, fordi du har optaget kontinuerligt. Sluk for strømmen. Køl kameraet af, og
vent, indtil det er klar til at tage billeder igen.
Prøvebillede
• Du forsøgte at markere RAW-billeder med et DPOF-mærke.
• Du har optaget billeder i lang tid, og kameraets temperatur er steget. Stop med at optage billeder,
indtil kameraet afkøles.
Menu
• Antallet af billeder overstiger det, som kameraets datastyring af en databasefil kan håndtere.
• Det er ikke muligt at registrere databasefilen. Importer alle billeder til en computer ved hjælp af
"PMB", og gendan hukommelseskortet.
• Sluk for strømmen, fjern batterienheden, og sæt den derefter i igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal
du kontakte en Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-værksted.
Indeks
Kamerafejl
Fejl i billeddatabase-fil.
• Der er sket noget forkert i billeddatabasefilen. Vælg [Opsætning] t [Gendan billed-db.] t OK.
Fejl i billeddatabase-fil. Vil du gendanne den?
• Du kan ikke optage eller afspille AVCHD-visning-film, fordi billeddatabasefilen er beskadiget. Følg
anvisningerne på skærmen for at gendanne data. "AVCHD-visning-film" er film, der blev optaget i
[AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-tilstanden af [Filformat].
Det er ikke muligt at optage i dette filmformat.
• Indstil [Filformat] til [MP4].
Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.
• Du kan ikke rotere eller forstørre billeder, der er optaget med et andet kamera.
Ingen billeder valgt.
• Du har forsøgt at slette uden at angive billeder.
197DK
Fortsættes r
• Du har forsøgt at udføre DPOF uden at angive billeder.
Kan ikke oprette flere mapper.
• Der findes allerede en mappe med et navn, der begynder med "999" på hukommelseskortet. Du kan
ikke oprette mappen, hvis dette er tilfældet.
Indholdsfortegnelse
Ingen billeder ændret.
Prøvebillede
Menu
Indeks
198DK
Andet
Du kan bruge batteriopladeren (medfølger) og AC-PW20-netstrømsadapteren (sælges
separat) i ethvert land eller område, hvor strømforsyningen ligger inden for 100 V til
240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
Indholdsfortegnelse
Brug af kameraet i udlandet
Bemærk
Om tv-farvesystemer
Kameraet registrerer automatisk farvesystemet, så det passer til det tilsluttede
videoudstyrs farvesystem.
Prøvebillede
• En elektronisk spændingsomformer er unødvendig, og brugen af den kan medføre funktionssvigt.
NTSC system
Menu
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
m.fl.
PAL system
PAL-M system
Indeks
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien,
Kroatien, Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien,
Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tyrkiet,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østrig m.fl.
Brasilien
PAL-N system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM system
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
199DK
Du kan bruge følgende hukommelseskort med dette kamera: "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og
SDXC-hukommelseskort. Du kan ikke bruge et multimediekort.
Indholdsfortegnelse
Hukommelseskort
Bemærkninger
Prøvebillede
Menu
Indeks
• At et hukommelseskort er formateret på en computer, er ikke en garanti for, at det kan fungere med dette
kamera.
• Læse-/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og det
anvendte udstyr.
• Fjern ikke hukommelseskort under læsning og skrivning af data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når hukommelseskortet er fjernet, eller kameraet er slukket under en læse- eller skrivehandling
– Når hukommelseskortet bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data. Det kunne f.eks. være på harddisken i en pc.
• Sæt ikke en etiket på selve hukommelseskortet og heller ikke på en adapter til hukommelseskort.
• Rør ikke terminaldelen af hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe hukommelseskortet.
• Du må ikke skille eller ændre hukommelseskortet.
• Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand.
• Hold hukommelseskortet uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det.
• Hukommelseskortet kan være varmt lige efter lang tids brug. Vær forsigtig, når du håndterer det.
• Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskortet under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. inde i en bil, der er parkeret i direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer
• Billeder, der er optaget på et SDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på en
computer eller AV-enheder, der ikke er kompatible med exFAT. Sørg for, at enheden er kompatibel med
exFAT, før den tilsluttes kameraet. Hvis du tilslutter kameraet til en enhed, som ikke er kompatibel, kan
du blive bedt om at formatere kortet. Du må aldrig følge denne besked og formatere kortet, for det vil
slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystem, der bruges på SDXC-hukommelseskort.)
200DK
Fortsættes r
De typer af "Memory Stick", som kan anvendes sammen med kameraet, står opført i
oversigten nedenfor. Der er dog ingen garanti for, at alle "Memory Stick"-funktioner
fungerer korrekt.
"Memory Stick PRO Duo"1) 2) 3)
Indholdsfortegnelse
"Memory Stick"
Kan anvendes til dit kamera
"Memory Stick PRO-HG Duo"1) 2)
Kan ikke anvendes til dit kamera
"Memory Stick" og "Memory
Stick PRO"
Kan ikke anvendes til dit kamera
Denne er forsynet med MagicGate-funktion. MagicGate er en teknologi til beskyttelse af ophavsretten,
der anvender kryptering. Optagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke foretages
med dette kamera.
2) Understøtter højhastigheds dataoverførsel via en parallel grænseflade.
3) Når "Memory Stick PRO Duo" bruges til at optage film, er det kun dem, der er markeret med Mark2,
som kan bruges.
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en
forkortelse for "Memory Stick Micro".
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro" sammen med kameraet, skal du sørge for
at indsætte "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter på størrelse med Duo-formatet.
Hvis du indsætter en "Memory Stick Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter på
størrelse med Duo-formatet, vil du muligvis ikke kunne fjerne det fra kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at
sluge det.
Indeks
Bemærkninger om brugen af "Memory Stick Micro" (sælges
separat)
Menu
1)
Prøvebillede
"Memory Stick Duo"
201DK
Om opladning af batterienheden
Vi anbefaler opladning af batterienheden i en omgivende temperatur mellem 10 °C til
30 °C. Batterienheden kan muligvis ikke oplades på en effektiv måde, hvis temperaturen
ligger uden for dette område.
Indeks
• Batteriydelsen falder i omgivelser med lav temperatur. Det betyder altså, at
batterienhedens driftstid er kortere, hvis der er koldt. Hvis du vil sikre langvarig brug
af batterienheden, anbefaler vi, at batterienheden lægges i en lomme, der er tæt på
kroppen, for at varme den op, og derefter indsættes i kameraet, umiddelbart før du
begynder at fotografere.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller optager film hyppigt.
• Vi anbefaler, at du har ekstra batterienheder, der er klar til brug, og laver
prøveoptagelser, før de egentlige optagelser sker.
• Du må ikke udsætte batterienheden for vand. Batterienheden er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte
sollys.
Menu
Effektiv brug af batterienheden
Prøvebillede
Dit kamera fungerer kun med en "InfoLITHIUM"-batterienhed NP-FW50. Du kan ikke
bruge andre batterienheder. "InfoLITHIUM" W-batterienheder i W-serien har
mærket.
En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som indeholder
funktioner til kommunikation af oplysninger, der er relateret til kameraets
driftsbetingelser.
"InfoLITHIUM"-batterienheden beregner strømforbruget alt efter kameraets
driftsbetingelser og viser, hvor meget der er tilbage af batteritiden i procent.
Indholdsfortegnelse
"InfoLITHIUM"-batterienhed
Om indikatoren for resterende batteritid
• Du kan kontrollere niveauet af følgende indikatorer og procenttal, der vises på
LCD-skærmen.
"Batteriet er tomt."
Batteriniveau
Højt
Lavt
Du kan ikke optage flere
billeder.
• Når strømmen slukkes, selvom indikatoren for resterende batteritid angiver, at der er
strøm nok til, at batterienheden kan fungere, skal du oplade batterienheden igen. Den
resterende batteritid angives korrekt. Bemærk imidlertid, at batteriindikationen ikke
kan gendannes, hvis kameraet bruges ved høj temperatur i for lang tid, efterlades efter
opladning, eller når batterienheden bruges ofte. Brug kun indikationen på resterende
batteri som vejvisende.
202DK
Fortsættes r
Om batterilevetid
• Batteriets levetid er begrænset. Batteriets kapacitet reduceres over tid og ved gentagen
brug. Hvis den reducerede anvendelsestid mellem opladninger bliver markant, er tiden
formentlig kommet til at erstatte den med en ny.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold
og det miljø, batterienhederne bruges i.
Prøvebillede
• Aflad batterienheden helt, før den bliver opbevaret, og sørg for at placere den på et
koldt og tørt sted. Hvis batterienheden skal forblive funktionsdygtig, skal du oplade
den og derefter foretage en fuld afladning i kameraet mindst én gang om året.
• Du kan bruge al strømmen i batterienheden ved at lade kameraet køre i
diasafspilningstilstanden, inden strømmen forsvinder.
• Hvis du vil forhindre snavs på terminalen, kortslutning osv., skal du sørge for at bruge
en plastikpose for at forhindre kontakt til metalmaterialer under transport eller
opbevaring af batterienheden.
Indholdsfortegnelse
Sådan opbevares batterienheden
Menu
Indeks
203DK
Prøvebillede
Menu
Indeks
• Det er kun batterier af NP-FW-typen (og ingen andre), der kan oplades i
batteriopladeren (medfølger). Andre batterier end den specificerede type kan blive
utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du forsøger at oplade dem, hvilket
kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og forbrændinger.
• Fjern den opladede batterienhed fra batteriopladeren. Hvis du lader den opladede
batterienhed sidde i opladeren, kan det formindske batteriets levetid.
• CHARGE-indikatoren på den medfølgende batterioplader blinker på to måder:
Hurtigt blink: Blinker med et tidsinterval på 0,15 sekunder.
Langsomt blink: Blinker med et tidsinterval på 1,5 sekunder.
• Når CHARGE-indikatoren blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, som er ved at
blive opladet og sætte det tilbage i batteriopladeren igen. Når CHARGE-indikatoren
blinker hurtigt igen, kan det være tegn på en batterifejl, eller at en anden batterienhed
end den specificerede type er blevet sat i opladeren. Kontrollér, at batterienheden er af
den specificerede type. Hvis batterienheden er af den specificerede type, skal du fjerne
batterienheden, udskifte den med en ny eller en anden og kontrollere, om
batteriopladeren fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren fungerer korrekt, kan der
være opstået en batterifejl.
• Når CHARGE-indikatoren blinker langsomt, betyder det, at batteriopladeren stopper
opladningen midlertidigt og går på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og
skifter automatisk til standby-tilstand, når temperaturen er uden for det anbefalede
betjeningstemperaturområde. Når temperaturen igen er inden for det passende område,
fortsætter batteriopladeren opladningen, og CHARGE-indikatoren begynder igen at
lyse. Vi anbefaler opladning af batterienheden i en omgivende temperatur mellem
10 °C til 30 °C.
• CHARGE-lampen blinker hurtigt, når batterienheden bruges første gang, eller
batterienheden ikke har været anvendt i et stykke tid. Hvis det er tilfældet, skal du
fjerne batterienheden fra opladeren og sætte den på igen. Genoplad derefter
batterienheden.
• Forsøg ikke at genoplade batterienheden igen, lige efter at den er opladet, eller når den
ikke har været brugt lige efter opladningen. Det kan påvirke ydelsen af batterienheden.
• Hvis batteriopladeren er snavset, kan batterierne måske ikke oplades korrekt. Rengør
batteriopladeren med en tør klud.
Indholdsfortegnelse
Batterioplader
204DK
Hvis du bruger en fatningsadapter Fatningsadapter (sælges separat), kan du sætte et
A-fatning-objektiv (sælges separat) på kameraet. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med Fatningsadapter.
Indholdsfortegnelse
Fatningsadapter
Prøvebillede
Menu
De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af typen af Fatningsadapter.
LA-EA1
LA-EA2
Autofokus
Fås kun med et SAM/SSMobjektiv*
Tilgængelig
AF-system
Kontrast-AF
Faseregistrerings-AF
AF/MF-valg
Kan skiftes på objektivet
SAM-objektiv: kan skiftes på
objektivet
SSM-objektiv: Kan skiftes på
objektivet og også i menuen,
når kontakten på objektivet er
indstillet til AF
Andre objektiver: kan skiftes i
menuen
Autofokusområde
Multi/Center/Fleksibelt punkt
Bred/Spot/Lokal
Autofokusmetode
Enkelt
Enkelt/kontinuerligt
Indeks
Funktioner
* Autofokushastigheden bliver langsommere, i forhold til når der er påsat et E-fatning sobjektiv. (Når der
er påsat et A-fatning-objektiv, vil autofokushastigheden være omkring 2-7 sekunder, når der optages
under en Sony-måletilstand. Hastigheden kan variere afhængigt af motivet, omgivende lys osv.)
205DK
Fortsættes r
LA-EA1
Kameraet bestemmer, hvilket af de 25 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Center)
Kameraet benytter kun de AF-områder, som ligger i det
midterste område.
(Fleksibelt punkt)
Flytter fokusområdet for at fokusere på et lille objekt eller et
smalt område ved tryk til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet.
LA-EA2
Kameraet bestemmer, hvilket af de 15 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Spot)
Kameraet benytter kun de AF-områder, som ligger i det
midterste område.
(Lokal)
Vælg det område, hvorfra du vil aktiverer fokus, blandt de
15 AF-områder ved hjælp af kontrolhjulet.
Menu
(Bred)
Prøvebillede
(Multi)
Indholdsfortegnelse
De tilgængelige [Autofokusområde]-indstillinger varierer afhængigt af typen af
Fatningsadapter.
Bemærkninger
Indeks
• Du kan muligvis ikke bruge Fatningsadapter sammen med bestemte objektiver. Kontakt din Sonyforhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony, vedrørende kompatible objektiver.
• Når du bruger Fatningsadapter og optager film, skal du trykke udløserknappen halvvejs ned for at bruge
autofokus.
• Du kan ikke bruge AF-lampen, når der bruges et A-fatning-objektiv.
• Lyden af objektivet og kameraet i brug kan blive optaget under en filmoptagelse. Du kan undgå dette ved
at vælge MENU t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t [Fra].
• Det kan tage lang tid, eller kameraet kan have svært ved at fokusere, afhængigt af de objektiver, der
bruges, eller motivet.
• Hvis lyset fra den indbyggede blitz blokeres af det monterede objektiv, anbefales det, at du sætter en
ekstern blitz på (gælder ikke HVL-F20AM) (sælges separat).
206DK
Med udgangspunkt i AVCHD-formatet optager kameraet med den hd-billedkvalitet
(HD), der er nævnt herunder.
Indeks
Videosignal3): 1080 60i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
1080 50i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Optagemedie: Hukommelseskort
Menu
Optagelse og afspilning på kameraet
Prøvebillede
AVCHD-formatet er et digitalt hd-signal til videokameraer, der bruges til at optage et
hd-signal (HD) for enten 1080i-specifikationen1) eller 720p-specifikationen2) ved hjælp
af en teknologi til effektiv datakomprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet bruges til
at komprimere videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet bruges til at
komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere billeder mere effektivt, end det er
muligt med det konventionelle billedkomprimeringsformat. MPEG-4 AVC/H.264formatet giver mulighed for en optagelse med hd-videosignal på en digital videooptager
kan optages på 8 cm DVD-diske, en harddisk, en flash-hukommelse, hukommelseskort
osv.
Diske, der er optaget i HD-kvalitet (hd) kan kun afspilles på enheder, der er kompatible
med AVCHD formatet. DVD-baserede afspillere eller -optagere kan ikke afspille diske i
HD-billedkvalitet, fordi de ikke er kompatible med AVCHD-formatet. Derudover kan
DVD-baserede afspillere eller optager muligvis ikke udskubbe diske i HD-billedkvalitet.
Indholdsfortegnelse
AVCHD-format
1)
1080i specifikation
En hd-specifikation, der anvender 1.080 effektive scanningslinjer og interlace-systemet.
720p specifikation
En hd-specifikation, der anvender 720 effektive scanningslinjer og det progressive system.
3) Data, som er optaget i et andet AVCHD-format end de ovennævnte, kan ikke afspilles på kameraet.
2)
207DK
Rengøring af kameraet
* Brug ikke en sprayblæser. Det kan medføre funktionsfejl.
• Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør
derefter overfladen af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer, da de kan
beskadige overfladen eller huset.
– Kemiske produkter som f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol, engangsklude,
insektmiddel, solcreme eller insektgift.
– Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid.
Indeks
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske opløsningsmidler som f.eks.
fortynder eller rensebenzin.
• Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser, der fås i
almindelig handel. Hvis der er støv på overfladen, skal du tørre det af med en blød
klud eller et stykke papir med en smule objektivrensevæske. Tør i spiralmønster fra
midten og ud. Undlad at sprøjte objektivrensevæske direkte på objektivets overflade.
Menu
Rengøring af objektivet
Prøvebillede
• Rør ikke ved kameraets indvendige dele som f.eks. objektivkontakter. Blæs støv væk
fra fatningens indvendige side ved hjælp af en blæser, som kan fås i almindelig
handel*. Du kan få flere oplysninger om rengøring af billedsensoren på side 162.
Indholdsfortegnelse
Rengøring
208DK
IIndeks
Tal
Blød hud-effekt ...................................................86
3D-panorering .................................................... 67
Bracket: Kont. .....................................................57
3D-visning ....................................................... 176
"BRAVIA" Sync ...............................................175
Indholdsfortegnelse
Indeks
Bredt billede .....................................................157
Brugerdefineret hvidbalance ........................37, 98
AdobeRGB ....................................................... 130
BULB .................................................................70
Advarselsmeddelelser ...................................... 196
AEL ............................................................ 46, 117
C
AE-lås ................................................................ 46
Center ...................................................34, 78, 100
AEL-knap ........................................................... 46
Computer ..........................................................177
AF/MF-knap .............................................. 47, 145
Anbefalet miljø ...........................................177
AF/MF-kontrol ........................................... 47, 118
AF/MF-valg ....................................................... 76
Afspil ................................................................. 28
Afspilning på tv ............................................... 174
Afspilningszoom ................................................ 29
Angiv udskrivning ........................................... 116
Ansigtsregistrering ....................................... 82, 83
Auto HDR ........................................................ 103
Auto programmeret ............................................ 73
Autoblitz ............................................................ 74
Autofokus ........................................................... 76
Autofokusmetode ............................................... 79
Autofokusområde ............................................... 78
Autovisning ...................................................... 124
AVCHD ..................................................... 94, 207
B
Beskyt .............................................................. 113
Billedeffekt ...................................................... 104
Billedeffektindst. ................................................ 42
Billedformat ....................................................... 89
Billedindeks ............................................... 59, 111
Bip .................................................................... 148
Blænde ............................................................... 72
Blændeprioritet .................................................. 72
Blitz .................................................................... 75
Blitz fra .............................................................. 74
Blitz m/lang luk ................................................. 74
Blitzkompens. .................................................. 101
Blitztilstand ........................................................ 74
Datoformat ........................................................150
Demotilstand .....................................................164
Diasshow ..........................................................109
Dir. man. fokus. ..................................................76
Direkte manuel fokusering .................................76
Diskoprettelse ...................................................184
DISP ...................................................................48
DISP-knap (skærm) ............................................87
D-områdeindst. ...................................................38
D-områdeopt. ....................................................102
Indeks
Anti-bevægelsesslør ........................................... 64
D
Menu
AF-lampe ......................................................... 120
Prøvebillede
A
DPOF ................................................................116
DRO/Auto HDR ...............................................102
E
Ekspon.komp. .....................................................51
Eksponeringsindstillinger ...................................33
Eksponeringskompensation ................................33
Enkeltbilled-AF ..................................................79
Eye-Fi-kort .......................................................173
Eye-Start AF .....................................................133
F
Farvefilter ...........................................................98
Farverum ...........................................................130
Farvetemp. ..........................................................98
Fejlfinding ........................................................189
Filformat .............................................................94
Filmlydoptagelse ..............................................140
Filnummer ........................................................167
FINDER/LCD-indstil. ......................................122
Fjernbetjening .....................................................58
Fortsættes r
209DK
K
Fokusindstillinger .............................................. 34
Kont. optagelse ...................................................53
Forbindelse
Kontrast ......................................................41, 107
KONTROL TIL HDMI ....................................160
TV .............................................................. 174
Format ................................................................ 91
Kontrolfunktion, hvor knappen anvendes
3 gange ..........................................................31
Formater ........................................................... 166
Kontrolhjul .........................................................18
Forsinket blitz .................................................... 74
Kontrolhjul låst .................................................119
Forstør .............................................................. 114
Kontrolknapper ...................................................20
Forstørret afspilning ........................................... 29
Kreativ indst. ....................................................106
Fremf.metode ..................................................... 52
Kreative indstillinger ..........................................40
Funktionsindstillinger ...................................... 144
Kvalitet ...............................................................92
Funktionstaster ................................................... 19
Prøvebillede
Computer .................................................... 182
Indholdsfortegnelse
Fleksibelt punkt ............................................ 34, 78
L
Landskab .............................................................62
Gendan billed-db. ............................................. 171
Lang eksp.SR ....................................................135
Genstandssporing ............................................... 80
LCD-lysstyrke ..................................................154
Gitterlinje ......................................................... 125
Live View-prioritet .............................................48
H
Menu
G
Live View-visning ............................................123
Lukkerhast.prior. ................................................71
Håndholdt tusmørke ........................................... 63
Lukkerhastighed .................................................71
Hast.pri. kont. ..................................................... 54
Lysmålermetode ...............................................100
HDMI-opløsning .............................................. 159
M
Høj ISO SR ...................................................... 136
Macintosh .........................................................180
Hukommelseskort ............................................ 200
Mætning ......................................................41, 107
Hvidbalance ....................................................... 97
Makro .................................................................62
Hvidbalanceindst. .............................................. 36
Maksimumfarve ................................................127
I
Maksimumniveau .............................................126
Manuel eksp. .......................................................69
Identificering af dele .......................................... 12
Manuel fokus ......................................................76
Ikoner ................................................................. 15
Mappenavn .......................................................168
Image Data Converter ...................................... 180
Menu ...................................................................21
Indst. for lydstyrke ........................................... 115
Afspil ............................................................23
Indst.dato/tid .................................................... 150
Billedformat ..................................................22
Indstilling af sted ............................................. 151
Kamera ..........................................................22
"InfoLITHIUM"-batterienhed .......................... 202
Lysstyrke/farve .............................................23
Installation ....................................................... 179
Opsætning .....................................................24
Intelligent auto ................................................... 60
Optagetilstand ...............................................21
ISO ..................................................................... 96
Menustart ..........................................................143
J
JPEG .................................................................. 92
Indeks
Hjælpeguidevisn .............................................. 152
MF-hjælp ..........................................................128
MF-hjælpetid ....................................................129
Motivgenkendelse .........................................26, 60
MP4 ....................................................................94
Multi .....................................................34, 78, 100
210DK
Fortsættes r
Specialindstillinger .............................................45
Natportræt .......................................................... 62
Specialtastsindstillinger ....................................145
Nattescene .......................................................... 62
Sportsaktiviteter ..................................................62
Niveau ................................................................ 49
Spot ...................................................................100
Nulstil ............................................................... 165
Sprog .................................................................149
Ny mappe ......................................................... 170
sRGB ................................................................130
Indholdsfortegnelse
N
SteadyShot ........................................................131
Strømbesparelse ................................................153
Objektivkomp.: Forvrængn. ............................. 139
Objektivkomp.: Krom. Ab. .............................. 138
T
Objektivkomp.: Skygge ................................... 137
Trådløs ................................................................74
Opsætning .......................................................... 24
U
Optageindstilling ................................................ 95
Optagelse ........................................................... 26
Film .............................................................. 26
Udfyld.blitz .........................................................74
Udløser u/obj. ...................................................132
Udløserfrontknap ..............................................134
Udskriv .............................................................188
USB-tilslutning .................................................161
P
Panorering .......................................................... 65
Panoreringsretning ............................................. 93
PMB ................................................................. 180
Portræt ................................................................ 62
Præc. dig. zoom ................................................. 81
Programskifte ............................................... 33, 73
V
Vælg optagemappe ...........................................169
Valg af motiv ......................................................62
Version .............................................................163
Vis afspilning ....................................................158
Vis indhold .........................................................48
Vis kortplads .....................................................172
Indeks
PMB Launcher ................................................. 179
Menu
Stillbillede .................................................... 26
Overførselsindst. .............................................. 173
Prøvebillede
O
Visningstilstand ................................................110
R
RAW .................................................................. 92
Reduktion af vindstøj ....................................... 141
W
Windows ...........................................................179
Rensetilstand .................................................... 162
Rødøjereduktion ............................................... 121
Roter ................................................................. 112
Rullende afspilning ............................................ 66
S
Selvudl.(Kont.) ................................................... 56
Selvudløser ......................................................... 55
Skærmfarve ...................................................... 156
Skarphed .................................................... 41, 107
Slet ............................................................. 30, 108
Smiludløser ........................................................ 84
Software ........................................................... 179
Søgerlysstyrke .................................................. 155
Solnedgang ......................................................... 62
Sommertid ........................................................ 150
211DK
"C Library"-, "zlib"- og "libjpeg"-softwaren er i kameraet. Vi leverer denne software på
baggrund af licensaftaler med copyrightejerne. På baggrund af anmodningerne fra
copyrightejerne af disse softwareprogrammer er vi forpligtet til at oplyse dig om
følgende. Læs følgende afsnit.
Læs "license3.pdf" i mappen "License" på cd-rom'en. Du kan finde licenser (på engelsk)
til "C Library"-, "zlib"- og "libjpeg"-software.
IIndeks
Softwaren, som er kvalificeret til følgende GNU General Public License (herefter
henvist til som "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter henvist til
som "LGPL"), medfølger i kameraet.
Dette oplyser dig om, at du har ret til at få adgang til, ændre og videredistribuere
kildekode til disse softwareprogrammer i henhold til betingelserne i den medfølgende
GPL/LGPL.
Kildekoden er til rådighed på internettet. Brug følgende URL-adresse til at hente den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi vil helst have, at du ikke kontakter os vedrørende indholdet af kildekoden.
Menu
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Prøvebillede
DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS I HENHOLD TIL AVCPATENTPORTEFØLJELICENSEN TIL EN BRUGERS PERSONLIGE OG IKKEKOMMERCIELLE BRUG TIL
(i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN
("AVC-VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AFKODNING AF AVC-VIDEO, DER BLEV KODET AF EN FORBRUGER, DER
VAR INVOLVERET I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/
ELLER BLEV ERHVERVET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL
AT LEVERE AVC-VIDEO.
DER GIVES INGEN LICENS ELLER OG HELLER EN UNDERFORSTÅET LICENS
TIL NOGEN ANDEN BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C.
SE I
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om licensen
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på cd-rom'en. Du kan finde licenser (på engelsk)
til "GPL"- og "LGPL"-software.
Hvis du vil se PDF, kræver det Adobe Reader. Hvis programmet ikke er installeret på
computeren, kan du hente det på websiden for Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
212DK
Download PDF

advertising