Sony | NEX-5N | Sony NEX-5N NEX-5N Kun kabinet (der medfølger intet objektiv) Betjeningsvejledning

NEX-5N
De nye funktioner, der er kommet via denne firmwareopdatering, og deres
relaterede handlingere, beskrives her.
Se i "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", der er indeholdt på den
medfølgende cd-rom.
© 2013 Sony Corporation
4-464-533-31(1)
Nye funktioner
De følgende nye funktioner fås vha. denne firmwareopdatering.
Nye punkter
(Bracket: Kont.: 1,0 EV)
(Bracket: Kont.: 2,0 EV)
(Bracket: Kont.: 3,0 EV)
Functions
Optager 3 billeder, hvert af dem med forskellig lysstyrke.
2DK
Bracket: Kont.
Tager 3 billeder, mens eksponeringen automatisk skifter fra den grundlæggende
indstilling, så til en mørkere og dernæst lysere. Hold udløserknappen nede, indtil
bracketing-optagelsen er afsluttet.
Efter optagelsen kan du vælge det billede, der passer dig.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Bracket: Kont.].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Bracket: Kont.].
2 Option t ønsket tilstand.
Tryk på
(Fremf.metode), og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere bracket'en.
(Bracket:
Kont.: 0,3 EV)
Billederne tages med den indstillede værdi på afvigelsen (trin) i
forhold til den grundlæggende eksponering.
(Bracket:
Kont.: 0,7 EV)
(Bracket:
Kont.: 1,0 EV)
(Bracket:
Kont.: 2,0 EV)
(Bracket:
Kont.: 3,0 EV)
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Bracket: Kont.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
• Det sidste billede vises i autovisningen.
• I [Manuel eksp.] ændres eksponeringen ved at justere lukkerhastigheden.
• Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi.
3DK
Download PDF