Sony | NEX-5N | Sony NEX-5N NEX-5N Kun kabinet (der medfølger intet objektiv) Betjeningsvejledning

4-288-173-31(1)
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
α Håndbog
Indholdsfortegnelse
Prøvebillede
Menu
Indeks
© 2011 Sony Corporation
NEX-5N
DK
Bemærkninger om brug af kameraet
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap øverst til højre på dækslet og på hver side for at gå til den tilhørende
side.
Dette er praktisk, når du søger efter en funktion, du gerne vil bruge.
Prøvebillede
Søg oplysninger efter
funktion.
Søg oplysninger efter
prøvebilleder.
Søg oplysninger på en
liste over menupunkter.
Menu
Søg oplysninger efter
nøgleord.
Mærker og tegn, der bruges i denne håndbog
Indeks
I denne håndbog, vises
betjeningsrækkefølgen med pile (t).
Betjening af kameraet skal foregå i den
nævne rækkefølge.
Standardindstillingen vises med et
.
Viser advarsler og begrænsninger, som
er relevante i forhold til korrekt
betjening af kameraet.
z Viser brugbare oplysninger.
2DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
Prøvebillede
Sådan bruges denne håndbog ······························2
Prøvebillede ··························································6
Identificering af dele ············································12
Liste over ikoner på skærmen ·····························16
Grundlæggende brug
Menu
Betjening af kameraet ·········································19
Menu ···································································23
Optagelse af billeder ···········································28
Visning af billeder ················································30
Sletning af billeder···············································32
Indeks
Brug af funktioner via kontrolhjulet
DISP (Vis indhold) ···············································40
(Ekspon.komp.) ··············································43
(Fremf.metode)··········································44
(Billedindeks)··················································51
Brug funktionen Kreativ fotografering
Foto-kreativitet·····················································33
Baggrund ude af fokus ········································34
Lysstyrke ·····························································35
Farve ···································································36
Livfuldhed ····························································37
Billedeffekt···························································38
3DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Brug af funktioner i menuen
Prøvebillede
Optagetilstand ·····················································23
Kamera································································24
Billedformat ·························································24
Lysstyrke/farve ····················································25
Afspil····································································25
Opsætning···························································26
Oprettelse af forbindelse til andet udstyr
Menu
Visning af billeder på et tv ·································162
Brug af computeren···········································165
Brug af softwaren ··············································167
Tilslutning af kameraet til computeren···············170
Oprettelse af en filmdisk ····································172
Udskrivning af stillbilleder··································176
Indeks
Fejlfinding
Fejlfinding ··························································177
Advarselsmeddelelser ·······································183
Andet
Brug af kameraet i udlandet ······························186
Hukommelseskort··············································187
"InfoLITHIUM"-batterienhed ······························189
Batterioplader ····················································191
Fatningsadapter ················································192
Elektrisk søger···················································194
AVCHD-format ··················································195
Rengøring··························································196
4DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Indeks
Indeks ································································197
Prøvebillede
Menu
Indeks
5DK
Indholdsfortegnelse
Prøvebillede
"Det er dette motiv, jeg ønsker at indfange i et billede, men hvordan gør man?"
Du kan måske finde svaret ved at gennemgå prøvebillederne nedenfor. Klik på dette
ønskede prøvebillede.
Prøvebillede
Billeder af personer (side 7)
Makrobilleder (side 8)
Landskabsbilleder (side 9)
Solnedgang/natbilleder (side 10)
Motiver med hurtige bevægelser (side 11)
Menu
Hvis du klikker på et billede, vil skærmen gå til den side, hvor den anbefalede funktion
til netop denne type billeder er beskrevet.
Du kan henvise til disse beskrivelser, som tillæg til de optagetip, der er vist på
kameraskærmen.
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Klik!
Indeks
6DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Billeder af personer
Der fokuseres kun på det primære motiv
ved at bringe baggrunden ud af fokus (34)
Samme motiv med forskellig lysstyrke (49)
75
56
Smiler glad (75)
I levende lys (56)
54
87
En person i forgrunden af et natfoto (54)
En person i bevægelse (87)
47
66
Et gruppebillede (47, 48)
En person, der oplyses bagfra (66)
Menu
49
Prøvebillede
34
Indeks
77
Med bløde hudtoner (77)
7DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Makrobilleder
Tilpas farven til indendørs lys (88)
54
92
Blomster (54)
Reducer mængden af blitzlys (92)
67
43
Manuelt fokus (67)
I bedre lys (43)
87
43
Undgå kamerarystelser i forbindelse med
indendørs billeder (87)
Få mad til at se indbydende ud (43)
Indeks
Bring baggrunden ud af fokus (34)
Menu
88
Prøvebillede
34
8DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Landskabsbilleder
Himlen i livlige farver (43)
Løbende vand (63)
97
97
Livlige, grønne farver (97)
Farvede blade (97)
Menu
63
Prøvebillede
43
57
93
93
Motiver med flere lysstyrker (93)
Oplyste udendørsbilleder, taget inde fra et
mørkt rum (93)
34
112
Bring baggrunden ud af fokus (34)
Hold billedet vandret (112)
Indeks
Panoreringsfotos (57)
9DK
Fortsættes r
Manuel kameraføring (54)
Lysstribe (66)
62
34
Fyrværkeri (62)
Bring baggrunden ud af fokus (34)
49
47
Undgå kamerarystelse (47)
54
Indeks
Samme motiv med forskellig lysstyrke (49)
Menu
66
Prøvebillede
54
Indholdsfortegnelse
Solnedgang/natbilleder
En smuk optagelse af solnedgangens røde
skær (54)
10DK
Fortsættes r
Følg et motiv i bevægelse (70)
Udtryk kraftfuld aktivitet (63)
67
46
Hvor motivet går imod kameraet (67)
Indfang det bedste øjeblik (46)
Menu
63
Prøvebillede
70
Indholdsfortegnelse
Motiver med hurtige bevægelser
Indeks
11DK
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
A ON/OFF (Tænd/sluk)-kontakt
D AF-lampe/Selvudløserindikator/
Smiludløserindikator
E Højttaler
F Mikrofon 1)
G Terminal 2 til intelligent tilbehør 2)
H Objektiv
I Udløserknap til objektivet
J Fatning
Menu
Når objektivet er fjernet
Prøvebillede
B Udløserknap (28)
C Fjernsensor (50)
Indholdsfortegnelse
Identificering af dele
K Billedsensor 3)
L Objektivkontakter 3)
M
(USB)-terminal (170)
N Krog til skulderrem
O HDMI-terminal (162)
P Lyssensor
R
(Afspilning)-knap (30)
S MOVIE (film)-knap (28)
Indeks
Q LCD-skærm/berøringsskærm(21)
T Kontrolhjul (19)
U Funktionstaster (20)
1)
Dæk ikke denne del til ved videooptagelse.
Der kan også påsættes ekstraudstyr til Terminal
til intelligent tilbehør.
3) Undgå at berøre denne del direkte.
2)
12DK
Fortsættes r
B Gevind til kamerastativ
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på maks. 5,5 mm. Du kan ikke fastgøre
kameraet sikkert til et stativ, hvis skruerne
er længere end 5,5 mm, og kameraet kan
derved blive beskadiget.
C
D Aktivitetslampe
E Batterihus
F Indføringsrille til hukommelseskort
G Dæksel til forbindelsesplade
Brug denne, når der benyttes en AC-PW20vekselstrømsadapter (sælges separat).
Anbring forbindelsespladen i batterihuset, og
før dernæst ledningen gennem dækslet til
forbindelsespladen som vist nedenfor.
Prøvebillede
Markering af billedsensorens
placering (67)
Indholdsfortegnelse
A Batteri/hukommelseskortdæksel
Menu
Blitz HVL-F7S
Indeks
• Sørg for, at ledningen ikke klemmes, når
dækslet lukkes.
A Skrue
B Blitz*
C Stik*
* Undgå at berøre denne del direkte.
Hvis den er beskidt, så tør den af med en blød,
ren klud.
13DK
Fortsættes r
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (NEX-5NK/5ND/5NY medfølger)
A Modlysblændeindeks
B Fokus-ring
E Brændviddeindeks
F Objektivkontakter*
G Fatningsindeks
* Undgå at berøre denne del direkte.
Prøvebillede
C Zoom-ring
D Brændviddeskala
Indholdsfortegnelse
Objektiv
Menu
Indeks
E16 mm F2.8 (NEX-5ND medfølger)
A Konverterindeks*
B Fokus-ring
C Objektivkontakter**
D Fatningsindeks
* En konverter sælges separat.
** Undgå at berøre denne del direkte.
14DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
E55 – 210 mm F4.5-6.3 OSS (NEX-5NY medfølger)
Prøvebillede
Menu
B Zoom-ring
C Brændviddeskala
Indeks
A Fokus-ring
D Brændviddeindeks
E Objektivkontakter*
F Fatningsindeks
* Undgå at berøre denne del direkte.
15DK
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmvisningen ved hjælp af DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet
(side 40).
Standbytilstand
Indholdsfortegnelse
Liste over ikoner på skærmen
A
Beskrivelse
Optagetilstand
PASM
Prøvebillede
Skærm
Valg af motiv
Menu
Motivgenkendelse
Grafisk visning
Billedformat for
stillbilleder
16 M 14 M 8.4 M
7.1 M 4 M 3.4 M
Billedstørrelse for
stillbilleder
RAW RAW+J
FINE STD
Billedkvalitet for
stillbilleder
100
Antal af stillbilleder, der
kan optages
60i/50i
Tilstand for
filmoptagelse
60i/50i
Afspilning
Indeks
Optagelse af film
60p/50p
24p/25p
24p/25p
Hukommelseskort/
overførsel
16DK
Fortsættes r
Beskrivelse
123Min
Tid til optagelse af film
100 %
C
Skærm
Beskrivelse
Blitztilstand/
rødøjereduktion
Resterende batteritid
Opladning af blitz i gang
Fremføringsmetode
AF-lampe
Optager ikke lyd under
optagelse af film
Fokusmetode
Berøringsskærm er slået
fra
SteadyShot/SteadyShotadvarsel
±0.0
Blitzkompensation
Lysmålermetode
Genstandssporing
Elektrisk søger (sælges
separat) advarsel om
overophedning
Registrering af ansigter
Effekt med blød hud
Advarsel om
overophedning
Afspilningsmappe –
filnummer
Beskyt
Indeks
Hvidbalance
AWB
Visningstilstand
101-0012
Menu
Fokusområdemetode
Elektrisk søger (sælges
separat) forbindelsesfejl
Databasefil er fuld/fejl i
databasefil
Prøvebillede
Direkte visning
Indholdsfortegnelse
Skærm
7500K A7 G7
DRO/Auto HDR
Kreativ stil
Udskriftsbestilling
B
Skærm
Beskrivelse
Billedeffekt
Funktionstaster
Følsomhedsindikator for
registrering af smil
17DK
Fortsættes r
Skærm
Beskrivelse
z
Fokustilstand
1/125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
±0.0
ISO400
Manuelt målt
Eksponeringskompensation
ISO-følsomhed
AE-lås
Prøvebillede
±0.0
Indholdsfortegnelse
D
Lukkerhastighedsindikator
Blændeindikator
Optagetid for filmen
(m:s)
2011-1-1 9:30AM
Optagedato/-tidspunkt
for billedet
12/12
Billednummer/antal
billeder i
visningstilstanden
Vises, når Billedeffekt
ikke fungerede på
billedet.
Indeks
Vises, når HDR ikke
fungerede på billedet.
Menu
OPT 0:12
Histogram
18DK
Grundlæggende brug
Kontrolhjul, funktionstaster og berøringsskærm gør det
muligt at bruge kameraets forskellige funktioner.
Indholdsfortegnelse
Betjening af kameraet
Berøringsskærm
Prøvebillede
Funktionstaster
Kontrolhjul
Menu
Kontrolhjul
Når der optages, knyttes funktionerne DISP (Vis indhold),
(Ekspon.komp.), og
(Fremf.metode) til kontrolhjulet. Når der afspilles, knyttes funktionerne DISP
(Vis indhold) og
(Billedindeks) til kontrolhjulet.
Du kan tildele funktionerne til knappen til højre på kontrolhjulet (side 131).
Indeks
19DK
Fortsættes r
Funktionstasterne har forskellige roller afhængigt af konteksten.
Den tildelte rolle (funktion) for hver funktionstast vises på skærmen.
Tryk på funktionstast A for at bruge den funktion, der vises øverst til højre. Tryk på
funktionstast B for at bruge den funktion, der vises nederst til højre. Tryk på midten af
kontrolhjulet (funktionstast C) for at bruge den funktion, der vises i midten.
Du kan tildele funktionerne til funktionstasterne B og C (side 131 og 132).
I denne håndbog angives funktionstasterne med det ikon eller den funktion, som vises på
skærmen.
Indeks
Funktionstaster
Menu
Når valgmulighederne vises på
skærmen, kan du vælge mellem dem
ved at dreje eller trykke til højre/venstre/
op/ned på kontrolhjulet. Tryk i midten for
at foretage dit valg.
Prøvebillede
Pilen betyder, at du kan dreje på
kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Når du drejer eller trykker på op/ned/højre/venstre på kontrolhjulet efter anvisningerne
på skærmen, kan du vælge indstillinger for forskellige elementer. Dit valg foretages, når
du trykker på midten af kontrolhjulet.
A
C
B
I dette tilfælde fungerer
funktionstast A som MENU
(Menu)-knap, og funktionstast
B som ? (Opt.tip)-knap.
Funktionstast C fungerer som
MODE (Optagetilstand)-knap.
20DK
Fortsættes r
Du kan betjene kameraet intuitivt ved at berøre eller glide fingeren hen over skærmen.
Rør elementet på skærmen for at vælge det. Glid fingeren hen over skærmen for at bladre
ned til skjulte elementer.
Prøvebillede
Rør elementet for at vælge det.
Indholdsfortegnelse
Berøringsskærm
Menu
Når du glider fingeren hen over
skærmen, bladres der i elementerne.
Elementerne på skærmen erstattes af
dem, der ikke kan ses.
Betjening
Betjening
Kontrolhjul
Indeks
Du kan vælge elementer og justere indstillingerne på to måder. Den ene er ved at bruge
kontrolhjulet, den anden er ved at berøre eller glide fingeren hen over skærmen
(berøringsskærm).
Berøringsskærm
Sådan vælges et
element
Drej eller tryk på op/ned/venstre/ Rør det ønskede element.
højre, og tryk så på midten.
Sådan vises et skjult
element
Drej eller tryk på op/ned, indtil
elementet bladres frem på
skærmen.
Glid fingeren op eller ned på
skærmen, indtil elementet bladres
ind i visningen.
21DK
Fortsættes r
Kontrolhjul
Berøringsskærm
Drej den.
Skub indikatoren med fingeren.
Sådan afspilles næste
eller forrige billede
Drej det eller tryk på venstre/
højre.
Glid fingeren til venstre eller
højre på afspilningsskærmen.
Menu
Bemærkninger
• Du kan udføre de fleste betjeninger både med kontrolhjulet/funktionstaster og berøringsskærmen. Nogle
af betjeningerne kan dog kun udføres med den ene eller den anden.
• Undgå følgende:
– Brug af spidse objekter, f.eks. en blyant, kuglepen eller spidsen af en fingernegl.
– At holde kameraet ved at berøre skærmen.
• Berøringsskærmen reagerer muligvis ikke, når du forsøger at betjene den med handsker på.
Prøvebillede
Sådan angiver du en
værdi eller justerer
sløringsniveauet
Indholdsfortegnelse
Betjening
Indeks
22DK
Brug af funktioner i menuen
Du kan konfigurere de grundlæggende indstillinger for hele kameraet eller udføre
funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger.
Indholdsfortegnelse
Menu
Prøvebillede
1 Vælg MENU.
MENU
Kontrolhjul
Indeks
3 Følg vejledningen på skærmen, vælg
det ønskede element, og tryk dernæst
på midten af kontrolhjulet for at foretage
dit valg.
Eller følg instruktionerne på skærmen,
rør det ønskede element på skærmen.
Menu
2 Vælg det ønskede element ved at
trykke til højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet, og tryk dernæst på
midten.
Eller rør elementet på skærmen.
Optagetilstand
Giver dig mulighed for at vælge en optagetilstand såsom blændetilstand, panorering,
Valg af motiv.
Intelligent auto
Kameraet vurderer motivet og foretager passende
indstillinger. Du kan benytte automatisk optagelse med de
rette indstillinger.
Valg af motiv
Optager med forudindstillinger afhængigt af motiv eller
forhold.
Anti-bevægelsesslør
Reducerer kamerarystelser ved en mere mørk optagelse
indendørs eller ved brug af telelinse.
Panorering
Optager med panoreringsformat.
3D-panorering
Opdater 3D-panoreringsbilleder, som anvendes til
afspilning på et 3D-kompatibelt tv.
Manuel eksp.
Justerer blænde og lukkerhastighed.
Lukkerhast.prior.
Justerer lukkerhastigheden for at udtrykke motivets bevægelser.
Blændeprioritet
Justerer området, som er i fokus eller bringer baggrunden ud
af fokus.
Fortsættes r
23DK
Automatisk optagelse, som giver dig mulighed for at
tilpasse indstillingerne med undtagelse af eksponering
(lukkerhastighed og blænde).
Kamera
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
Gør det muligt at optage funktioner såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser og blitz.
Vælger fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse,
selvudløser eller bracketing-optagelse.
Blitztilstand
Vælge metoden til udløsning af blitzen.
AF/MF-valg
Vælger automatisk eller manuel fokusering.
Autofokusområde
Vælger det område, der skal fokuseres på.
Autofokusmetode
Vælger autofokusmetode.
Holder fokus på motivet, mens det forfølges.
Præc. dig. zoom
Indstiller den digitale zoom.
Ansigtsregistrering
Registrerer automatisk ansigter og justerer fokus og
eksponering, så det passer til ansigterne.
Registrerer eller ændrer personen, der er i fokus.
Smiludløser
Hver gang kameraet registrerer et smil, udløser kameraet
automatisk lukkeren.
Blød hud-effekt
Optager huden på en jævn måde i Ansigtsregistreringfunktionen.
Liste med optagetip
Gør det muligt at få vist alle optagetip.
LCD-visning (DISP)
Ændrer de oplysninger, der skal vises på LCD-skærmen.
Søgervisning (DISP)
Ændrer de oplysninger, der skal vises på en elektronisk
motivsøger (sælges separat).
DISP-knap (skærm)
Giver dig mulighed for at vælge, hvilke typer muligheder
der skal vises på LCD-skærmen, når du trykker på DISPknappen.
Indeks
Ansigtsregistrering
Menu
Genstandssporing
Prøvebillede
Fremf.metode
Billedformat
Gør det muligt at indstille billedstørrelsen og -formatet.
Stillbillede
Billedformat
Vælger billedstørrelse.
Format
Vælger format.
Kvalitet
Vælger komprimeringsformat.
3D-panorama
Billedformat
Vælger billedstørrelsen for 3D-panoreringsbilleder.
Panoreringsretning
Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der
optages 3D-panoreringsbilleder.
24DK
Fortsættes r
Billedformat
Vælger billedstørrelsen for panoreringsbilleder.
Panoreringsretning
Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der
optages panoreringsbilleder.
Film
Vælger AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p eller MP4.
Optageindstilling
Vælger billedstørrelse, -hastighed og -kvalitet for film.
Lysstyrke/farve
Giver dig mulighed for at foretage indstillinger for lysstyrke såsom lysmålermetode samt
farveindstillinger såsom hvidbalance.
Ekspon.komp.
Kompenserer for lysstyrken for hele billedet.
ISO
Indstiller ISO-følsomheden.
Justerer farvetemperaturen ud fra omgivelsernes lysforhold.
Lysmålermetode
Vælger metode til måling af lysstyrke.
Blitzkompens.
Justerer mængden af blitzlys.
Korrigerer lysstyrke eller kontrast automatisk.
Billedeffekt
Optager med de ønskede effekter for at give udtryk for en
unik atmosfære.
Kreativ indst.
Vælger billedbehandlingsmetode.
Indeks
DRO/Auto HDR
Menu
Hvidbalance
Prøvebillede
Filformat
Indholdsfortegnelse
Panorering
Afspil
Giver dig mulighed for at indstille afspilningsfunktioner.
Slet
Sletter billeder.
Diasshow
Viser billeder automatisk.
Visningstilstand
Giver dig mulighed for at bestemme, hvordan man
grupperer billedvisningen.
Billedindeks
Vælger antallet af billeder, som skal vises på
indeksskærmen.
Roter
Roterer billeder.
Beskyt
Beskytter billeder eller annullerer beskyttelsen.
3D-visning
Opretter forbindelse til et 3D-kompatibelt tv og gør det
muligt at få vist 3D-billeder.
Forstør
Forstørrer billedet.
Indst. for lydstyrke
Indstiller lydstyrken for film.
Angiv udskrivning
Vælger billeder til udskrivning eller foretager
udskriftsindstillinger.
Vis
indhold
Under
afspilning
Skifter de oplysninger, der skal vises på
afspilningsskærmen.
25DK
Fortsættes r
Giver dig mulighed for at foretage mere detaljerede optageindstillinger eller ændre
kameraindstillingerne.
Optagelsesindstil.
Rødøjereduktion
Udfører en blitztest før optagelse med brug af blitz for at
forhindre røde øjne.
FINDER/LCD-indstil.
Angiver, hvordan man skifter mellem en elektronisk
motivsøger (sælges separat) og LCD-skærmen.
Live View-visning
Giver dig mulighed for at vælge, om du vil vise værdien for
eksponeringskompensation m.m. på skærmvisningen.
Autovisning
Indstiller tidsrummet for visning af billedet straks efter
optagelse.
Gitterlinje
Aktiverer gitterlinjen, som hjælper dig med at justere
sammensætningen af billeder.
Maksimumniveau
Forbedrer omridset af områder i fokus med en bestemt farve.
Maksimumfarve
Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen.
MF-hjælp
Viser et forstørret billede, når der fokuseres manuelt.
Angiver, i hvor lang tid billedet skal vises i et udvidet format.
Farverum
Ændrer området for farvegengivelse.
SteadyShot
Indstiller kompensation for kamerarystelser.
Udløser u/obj.
Indstiller, hvorvidt lukkeren udløses, når der ikke er
monteret et objektiv.
Eye-Start AF
Angiver, om der skal bruges autofokus, når du kigger
gennem en elektronisk motivsøger (sælges separat).
Udløserfrontknap
Angiver, om funktionen til den elektroniske spaltelukker
skal bruges.
Lang eksp.SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med lang
eksponeringstid.
Høj ISO SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med høj
ISO-følsomhed.
Objektivkomp.: Skygge
Kompenserer for de falmede hjørner på skærmen.
Objektivkomp.: Krom. Ab.
Reducerer farveafvigelsen i hjørnerne på skærmen.
Objektivkomp.: Forvrængn.
Kompenserer for forvrængning på skærmen.
Filmlydoptagelse
Indstiller lyden for optagelse af film.
Reduktion af vindstøj
Reducerer vindstøj ved filmoptagelse.
AF-mikrojust.
Finjusterer autofokus, når du bruger LA-EA2fatningsadapteren (sælges separat).
Indeks
MF-hjælpetid
Menu
Indstiller AF-lampen til at hjælpe i forbindelse med
automatisk fokusering på steder med svag belysning.
Prøvebillede
AF-lampe
Indholdsfortegnelse
Opsætning
Primære indstill.
Menustart
Vælger en menu, der vises først, i den øverste menu eller
den sidste menuskærm.
26DK
Fortsættes r
Tildeler funktioner til forskellige taster.
Brug touchscreen
Angiver, om kameraet skal betjenes med berøringsskærmen.
Bip
Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.
Sprog
Vælger, hvilket sprog der bruges på skærmen.
Indstiller dato og klokkeslæt.
Indstilling af sted
Vælger det område, hvor du anvender kameraet.
Hjælpeguidevisn
Slår hjælpeguiden til eller fra.
Strømbesparelse
Indstiller det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes i
strømbesparende tilstand.
LCD-lysstyrke
Indstiller lysstyrken på LCD-skærmen.
Søgerlysstyrke
Justerer lysstyrken for en elektrisk søger (sælges separat).
Skærmfarve
Indstiller farven på LCD-skærmen.
Bredt billede
Vælger en metode til visning af brede billeder.
Vis afspilning
Vælger metoden til visning af portrætbilleder.
Indstiller opløsningsudgang til HDMI-TV.
KONTROL TIL HDMI
Indstiller, hvorvidt kameraet skal kunne betjenes med en
"BRAVIA" Sync-kompatibel fjernbetjening.
Vælger metode for USB-forbindelse.
Rensetilstand
Giver dig mulighed for at rense billedsensoren.
Version
Viser versionerne af kameraet og objektivet/
fatningsadapteren.
Demotilstand
Indstiller, hvorvidt demonstrationen af film skal vises.
Nulstil
Nulstiller kameraet til fabriks-indstillingerne.
Indeks
USB-tilslutning
Menu
HDMI-opløsning
Prøvebillede
Indst.dato/tid
Indholdsfortegnelse
Specialtastsindstillinger
Hukommelseskortværktøj
Formater
Formaterer hukommelseskortet.
Filnummer
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til
billeder.
Mappenavn
Vælger format til mappenavn.
Vælg optagemappe
Vælger optagemappen.
Ny mappe
Opretter en ny mappe.
Gendan billed-db.
Reparerer billeddatabasefilen, når der opdages
uoverensstemmelser.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film samt antallet af
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
Eye-Fi-opsætning*
Overførselsindst.
Indstil ler kameraets overførselsfunktion, når der anvendes
et Eye-Fi-kort.
* Vises, når der er isat et Eye-Fi-kort (sælges separat) i kameraet.
27DK
Her forklares om optagelse af billeder med de indstillinger, der var, da du købte
kameraet.
Kameraet foretager passende bedømmelser af situationen og justerer indstillingerne.
Indholdsfortegnelse
Optagelse af billeder
1 Juster vinklen på LCD-skærmen, og hold kameraet.
Prøvebillede
Funktionen Motivgenkendelse aktiveres.
2 Hvis du vil tage stillbilleder, skal du trykke udløserknappen halvt ned for
at fokusere på motivet og trykke den helt ned for at fotografere.
Tryk på MOVIE-knappen for at begynde optagelse af en film.
Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.
Bemærk
Menu
• Du kan optage en film i AVCHD-format kontinuerligt i op til 29 minutter og en film i MP4-format i op til
29 minutter eller 2 GB. Optagetiden kan forkortes afhængigt af den omgivende temperatur eller
optageforholdene.
z Om Motivgenkendelse
Indeks
Funktionen Motivgenkendelse lader kameraet genkende
optageforholdene automatisk og giver dig mulighed for at
optage billedet med de passende indstillinger.
Motivgenkendelsesikon og guide
• Kameraet genkender
(Nattescene),
(Stativ - nattescene),
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab),
(Makro),
(Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller
(Baby) og viser det tilsvarende ikon samt
vejledning på LCD-skærmen, når motivet genkendes.
28DK
Fortsættes r
svært at fokusere på
Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et
motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på
fokusindstillingen.
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst.
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et
motiv i bevægelse.
lyser
Fokuserer stadig.
z blinker
Kan ikke fokusere.
Menu
lyser
Prøvebillede
Fokusindikator
Indholdsfortegnelse
z Hvis du optager et billede af et motiv, som det er
• Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer:
Det er mørkt, og objektivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
Motivet ses igennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader.
Motivet blinker.
Motivet er bagbelyst.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
z Fokusering på et motiv ved berøring på skærmen
Tryk på det punkt, du ønsker, skal være i fokus. Der vises en ramme i det punkt, du har
markeret, og det indrammede område fokuserer på, hvornår du trykker udløserknappen halvt
ned.
Tryk på
for at annullere berørings-AF.
Når [Genstandssporing] indstilles til [Til], følger og fokuserer kameraet på et motiv, selvom
motivet er i bevægelse (side 71).
29DK
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder
Viser de optagede billeder.
1 Tryk på
(Afspilning)-knappen.
2 Vælg billedet med kontrolhjulet.
Eller rul skærmen til venstre eller højre.
Under afspilning af film
Betjening af kontrolhjul
Betjening af
berøringsskærm
Tryk på midten.
Tryk på X/N.
Tryk i højre side, eller drej med
uret.
Tryk på M.
Spol tilbage
Tryk i venstre side, eller drej mod
uret.
Tryk på m.
Menu
Pause/genoptag
Spol frem
Prøvebillede
3 Tryk på midten af kontrolhjulet for at få vist panoreringsbilleder eller film.
Eller tryk på N på skærmen.
Langsomt afspilning
Drej med uret ved pause.
Tryk på
under pause.
Langsom tilbagespoling*
Drej mod uret ved pause.
Tryk på
under pause.
Juster lydstyrke
Tryk på nederste t op/ned.
–
Indeks
* Filmen afspilles ét stilbillede ad gangen.
Bemærk
• Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises muligvis ikke korrekt.
z Visning af en ønsket mappe
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe (side 51), og tryk så på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan vælge en mappe ved at røre ved
bjælken. Du kan ændre visningstilstanden ved at trykke
på midten af bjælken.
30DK
Fortsættes r
Dele af et stillbillede kan forstørres under afspilning, så det kan undersøges nærmere.
Dette er praktisk, når du skal kontrollere fokusforholdet på et stillbillede, som du har
taget. Du kan forstørre billedvisningen fra Menu (side 104).
1 Vis det billede, du vil forstørre, og vælg så
(Forstør).
3 Vælg den del, du vil forstørre, ved at trykke
til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet eller
ved at rulle billedet.
4 Vælg
for at annullere den forstørrede
afspilning.
Menu
Når du rører billedet, forstørres det og centreres omkring
det område, du rører.
Prøvebillede
2 Juster skaleringen ved at dreje på
kontrolhjulet.
Eller tryk på eller på skærmen.
Indholdsfortegnelse
Forstørret afspilning
Bemærkninger
z Skaleringsintervaller
Indeks
• Du kan ikke benytte funktionen til forstørret afspilning med film.
• Sæt afspilningen på pause, og tryk derefter på
(Forstør) for at forstørre panoreringsbilleder.
Skaleringsintervallet er følgende.
Billedstørrelse
Skaleringsintervaller
L
Ca. ×1,0 – ×13,6
M
Ca. ×1,0 – ×9,9
S
Ca. ×1,0 – ×6,8
31DK
Indholdsfortegnelse
Sletning af billeder
Du kan slette det viste billede.
1 Vis det billede, du vil slette, og vælg
(Slet).
2 Vælg OK.
Prøvebillede
Vælg
for at afbryde handlingen.
(Slet)
Menu
OK
Bemærkninger
• Du kan ikke slette beskyttede billeder.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du sletter billedet på forhånd.
Vælg MENU t [Afspil] t [Slet] for at vælge og slette bestemte billeder samtidigt.
Indeks
z Sådan sletter du flere billeder
32DK
Brug funktionen Kreativ fotografering
Ved hjælp af Foto-kreativitet kan du nemt optage et motiv og samtidig få kreative fotos.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto].
2 Vælg
(Foto-kreativitet).
Indholdsfortegnelse
Foto-kreativitet
Prøvebillede
Du kan bruge Foto-kreativitet-opsætningspunkterne
samtidigt.
Menu
3 Vælg det element, du ønsker at indstille fra
de elementer, der ses nederst på skærmen.
4 Vælg den ønskede indstilling.
Gå tilbage til [Intelligent auto], tryk på
Indeks
5 Tryk udløserknappen ned for at tage
stillbilleder.
Tryk på MOVIE-knappen for at begynde
optagelse af en film.
.
Bagg. Ej fk. (side 34)
Justerer baggrundssløringen.
Lysstyrke (side 35)
Justerer lysstyrken.
Farve (side 36)
Justerer farven.
Livfuldhed (side 37)
Justerer livfuldheden.
Billedeffekt (side 38)
Vælger det ønskede effektfilter til optagelse.
Bemærkninger
• Funktionen Kreativ fotografering er kun tilgængelig, når E-fatningsobjektivet er fastgjort.
• Funktionen Smiludløser kan ikke bruges.
• Når tilstanden Kreativ fotografering aktiveres, er flere af de punkter, der er indstillet i menuen, blevet
ugyldige.
• Når kameraet går tilbage til [Intelligent auto] eller slukkes, nulstilles indstillingerne til
standardværdiernen.
• Du kan kun justere [Bagg. Ej fk.] under filmoptagelse med funktionen Kreativ fotografering.
33DK
Kreativ fotografering giver dig mulighed for at sløre baggrunden, så motivet fremhæves,
ved at kontrollere sløringseffekten på LCD-skærmen. Du kan optage en film med en
værdi, som er justeret med en sløringseffekt.
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto].
2 Vælg
Indholdsfortegnelse
Baggrund ude af fokus
(Foto-kreativitet).
3 Vælg [Bagg. Ej fk.].
: Fokusér
Menu
4 Slør baggrunden.
: Slør
Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige tilstand.
Bemærkninger
z Sådan opnår du bedre resultater med Baggrund ude
Indeks
• Området, som er ude af fokus afhænger af, hvilket objektiv der benyttes.
• Sløringseffekten er ikke nødvendigvis synlig, da det afhænger af afstanden til motivet eller det anvendte
objektiv.
af fokus
• Gå tættere på motivet.
• Øg afstanden mellem motiv og baggrund.
34DK
Det er nemt at indstille lysstyrken i Kreativ fotografering.
2 Vælg
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto].
Indholdsfortegnelse
Lysstyrke
3 Vælg [Lysstyrke].
4 Vælg den ønskede lysstyrke.
Menu
: Gør billeder lysere
: Gør billeder mørkere
Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige tilstand.
Indeks
35DK
Det er nemt at justere lysstyrken i Kreativ fotografering.
2 Vælg
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto].
Indholdsfortegnelse
Farve
3 Vælg [Farve].
4 Vælg den ønskede farve.
Menu
: Gør farven varm
: Gør farven kold
Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige tilstand.
Indeks
36DK
Det er nemt at justere livfuldheden i Kreativ fotografering.
2 Vælg
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto].
Indholdsfortegnelse
Livfuldhed
3 Vælg [Livfuldhed].
4 Vælg den ønskede livfuldhed.
Menu
: Gør billeder mere livfulde
: Gør billeder mere mat
Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige tilstand.
Indeks
37DK
Det er nemt at indstille Billedeffekt i Kreativ fotografering. Vælg det ønskede effektfilter
for at få et mere imponerende og kunstnerisk udtryk.
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto].
2 Vælg
Indholdsfortegnelse
Billedeffekt
(Foto-kreativitet).
3 Vælg [Billedeffekt].
4 Vælg den ønskede effekt.
(Fra)
(Legetøjskamera)
(Posterisering:
farve)
Bruger ikke funktionen Billedeffekt.
Giver indtryk af et foto fra et legetøjskamera
med falmede hjørner og kraftige farver.
Indeks
(Popfarve)
Menu
Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige tilstand.
Giver et livfuldt udtryk ved at fremhæve
farvetoner.
Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast ved
kraftigt at fremhæve primærfarverne.
(Posterisering: Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast i
S-H)
sort-hvid.
(Retrofoto)
Giver indtryk af et gammelt foto med
sepiafarvetoner og falmet kontrast.
38DK
Fortsættes r
(Delvis farve:
rød)
Giver et billede, der bevarer farven rød, men
konverterer andre til sort-hvid.
(Delvis farve:
grøn)
Giver et billede, der bevarer farven grøn, men
konverterer andre til sort-hvid.
(Delvis farve:
Giver et billede, der bevarer farven gule, men
konverterer andre til sort-hvid.
gul)
Indeks
Giver et billede, der bevarer farven blå, men
konverterer andre til sort-hvid.
Menu
(Delvis farve:
blå)
Prøvebillede
Giver et billede med den angivne atmosfære:
lys, transparent, æterisk, sart, blødt.
Indholdsfortegnelse
(Blød kraftig)
Giver et billede med høj kontrast i sort-hvid.
(Sort-hvid stor
kontrast)
Bemærkninger
• Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet.
• De tilgængelige billedeffekter er begrænset med Kreativ fotografering. Filjustering er heller ikke
tilgængelig. Du kan bruge flere billedeffekter og foretage finjusteringer med Option. Vælg MENU t
[Lysstyrke/farve] t [Billedeffekt] (side 95).
39DK
Brug af funktioner via kontrolhjulet
Brug af kontrolhjulet:
1 Tryk gentagne gange på DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet for at vælge
den ønskede tilstand.
1 Under optagelse, MENU t [Kamera] t [LCD-visning (DISP)]/
[Søgervisning (DISP)].
Under afspilning, MENU t [Afspil] t [Vis indhold].
Prøvebillede
Brug af Menu:
Indholdsfortegnelse
DISP (Vis indhold)
2 Vælg den ønskede tilstand.
Bemærk
Menu
• Du kan indstille [Søgervisning (DISP)], når der er fastgjort en elektronisk motivsøger (sælges separat) til
kameraet.
Under optagelse
LCD-visning (DISP)
Viser grundlæggende optageoplysninger.
Viser lukkerhastighed og blændeværdi via
grafik, undtaget når [Optagetilstand] er
indstillet til [Panorering] eller [3Dpanorering].
Vis alle
oplysninger
Viser optageoplysninger.
Stor skrifttypevisn.
Viser kun vigtige elementer i stor
størrelse.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
Indeks
Grafisk visning
40DK
Fortsættes r
Til søger
Viser kun optageoplysninger på skærmen
(intet billede). Viser dem, når du optager
med en motivsøger (sælges separat).
Prøvebillede
Viser luminansfordelingen via grafik.
Indholdsfortegnelse
Histogram
Søgervisning (DISP)
Viser grundlæggende optageoplysninger
om motivsøgeren.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik.
Menu
Vis basisopl.
Indeks
z Sådan gør du skærmvisningstilstandene
tilgængelige
Du kan vælge, hvilke visningstilstande for LCD-skærm der kan vælges i optagetilstand, med
[DISP-knap (skærm)] (side 79).
41DK
Fortsættes r
Viser optageoplysninger.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik samt
optageoplysninger.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
Prøvebillede
Vis oplysninger
Indholdsfortegnelse
Under afspilning
Menu
Bemærk
Indeks
• Histogram vises ikke ved følgende afspilningstilstande.
– Film
– Panorering
– Diasshow
z Hvad er et histogram?
Et histogram viser den luminansfordeling, der viser, hvor mange pixel af en bestemt
lysstyrke der er i billedet. Et lysere billede får hele histogrammet til at skifte til højre side og
et mørkere billede til venstre side.
Blitz
R (rød) Luminans
• Hvis billedet har et område, der enten er meget mørkt
eller meget lyst, blinker området på
histogramvisningen under afspilningen (advarsel om
luminansgrænse).
G (grøn) B (blå)
42DK
Du kan justere eksponeringen i trin på 1/3 EV i et område på -3,0 EV til +3,0 EV.
1
(Ekspon.komp.) på kontrolhjulet t ønsket værdi.
Eller MENU t [Lysstyrke/farve] t [Ekspon.komp.] t ønsket værdi.
Menu
z Justering af eksponeringen for at opnå bedre
Prøvebillede
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Ekspon.komp.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Manuel eksp.]
• Hvis du optager under ekstremt mørke eller lyse forhold, eller når du anvender blitzen, kan du muligvis
ikke opnå en tilfredsstillende effekt.
• Selvom du kan justere eksponeringen mellem -3,0 EV og +3,0 EV, vises der kun en værdi mellem
-2,0 EV og +2,0 EV med tilsvarende billedskarphed på skærmen under optagelse. Hvis du angiver en
eksponering, der overskrider dette interval, viser billedskarpheden på skærmen ikke effekten, men den
reflekteres i det optagede billede.
Indholdsfortegnelse
Ekspon.komp.
billeder
m
Indeks
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
Indstil [Ekspon.komp.] mod –.
Korrekt eksponering
M
Indstil [Ekspon.komp.] mod +.
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
• Indstil eksponeringskompensationen til +-siden for at få lysere nuancer.
Få billeder af fødevarer til at se mere indbydende ud ved at fotografere dem lidt lysere end
normalt, og prøv at bruge en hvid baggrund.
• Ved fotografering af en blå himmel kan du indfange de levende farver ved at indstille
eksponeringskompensationen til –-siden.
43DK
Du kan indstille fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser eller
bracketing-optagelse.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t ønsket tilstand.
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t ønsket tilstand.
(Kont.
optagelse)
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen
nede (side 45).
(Hast.pri.
kont.)
Tager billeder kontinuerligt med høj hastighed, mens du holder
udløserknappen nede (side 46). Det første billedes indstillinger
for fokus og lysstyrke anvendes også til de efterfølgende
billeder.
(Selvudløser)
Tager et billede efter ti eller to sekunder (side 47).
Tager et billede kontinuerligt efter ti sekunder (side 48).
Menu
Tager et stillbillede. Normal optagetilstand.
Prøvebillede
(Enkelt
optagelse)
Indholdsfortegnelse
Fremf.metode
(Selvudl.(Kont.))
(Bracket:
Kont.)
Optager tre billeder, mens udløserknappen holdes nede, hver af
dem med forskellig lysstyrke (side 49).
Bemærk
Indeks
(Fjernbetjening) Giver dig mulighed for at bruge den RMT-DSLR1 Trådløse
fjernbetjening (sælges separat) (side 50).
• Du kan ikke ændre indstillingen, når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Auto HDR]
44DK
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen nede.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Kont. optagelse].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Kont. optagelse].
Prøvebillede
Bemærk
• Du kan ikke anvende [Kont. optagelse], når du benytter følgende funktioner:
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
Indholdsfortegnelse
Kont. optagelse
Menu
Indeks
45DK
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen nede ved en hurtigere
hastighed end [Kont. optagelse].
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Hast.pri. kont.].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Hast.pri. kont.].
• Du kan ikke anvende [Hast.pri. kont.], når du benytter følgende funktioner.
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
• Det første billedes indstillinger for fokus og lysstyrke anvendes også til de efterfølgende billeder.
Prøvebillede
Bemærkninger
Indholdsfortegnelse
Hast.pri. kont.
Menu
Indeks
46DK
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Selvudløser].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudløser].
2 Option t ønsket tilstand.
Tryk på
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
, (Fremf.metode) og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere timeren.
Prøvebillede
Indstiller selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse.
(Selvudløser: 10 sek.) Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen,
og lydsignalet lyder, indtil lukkeren udløses.
Tryk på
(Fremf.metode) på kontrolhjulet for at annullere
selvudløseren.
Indstiller selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse.
(Selvudløser: 2 sek.) Dette reducerer kamerarystelser, som forårsages af tryk på
udløserknappen.
Menu
Bemærk
Indeks
• Du kan ikke anvende [Selvudløser], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
47DK
Tager kontinuerligt det antal billeder, du har indstillet det til, efter ti sekunder. Du kan
vælge det bedste billede ud fra adskillige billeder.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Selvudl.(Kont.)].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudl.(Kont.)].
Tryk på
, (Fremf.metode) og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere timeren.
(Selvudl. (Kont.):
10 sek. 3 billeder)
Bemærk
Indeks
• Du kan ikke anvende [Selvudl.(Kont.)], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
Menu
(Selvudl. (Kont.):
10 sek. 5 billeder)
Optager kontinuerligt tre eller fire stillbilleder efter ti sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen,
og lydsignalet lyder, indtil lukkeren udløses.
Tryk på
(Fremf.metode) på kontrolhjulet for at annullere
selvudløseren.
Prøvebillede
2 Option t ønsket tilstand.
Indholdsfortegnelse
Selvudl.(Kont.)
48DK
Tager tre billeder, mens eksponeringen automatisk skifter fra den grundlæggende
indstilling, så til en mørkere og dernæst lysere. Hold udløserknappen nede, indtil
bracketing-optagelsen er afsluttet.
Efter optagelsen kan du vælge det billede, der passer dig.
Indholdsfortegnelse
Bracket: Kont.
Prøvebillede
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Bracket: Kont.].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Bracket: Kont.].
Tryk på
(Fremf.metode), og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere bracket'en.
(Bracket:
Kont.: 0,3 EV)
Menu
2 Option t ønsket tilstand.
Billederne tages med den indstillede værdi på afvigelsen (trin) i
forhold til den grundlæggende eksponering.
(Bracket:
Kont.: 0,7 EV)
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Bracket: Kont.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
• Det sidste billede vises i autovisningen.
• I [Manuel eksp.] ændres eksponeringen ved at justere lukkerhastigheden.
• Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi.
49DK
Du kan optage via knapperne SHUTTER og 2SEC (udløseren slippes efter to sekunder)
på den RMT-DSLR1 Trådløse fjernbetjening (sælges separat). Du kan også se den
betjeningsvejledning, der følger med den Trådløse fjernbetjening.
1
2 Fokuser på motivet, ret senderen fra den Trådløse fjernbetjening mod
fjernsensoren, og optag billedet.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Fjernbetjening], når du benytter følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Auto HDR]
• Et objektiv eller en blænde kan muligvis sidde i vejen for sensoren og forhindre sensoren i at modtage lys
fra Fjernbetjeningen. Betjen Fjernbetjeningen fra positioner, hvor lyset til fjernsensoren ikke
overskygges.
Prøvebillede
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Fjernbetjening].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Fjernbetjening].
Indholdsfortegnelse
Fjernbetjening
Indeks
50DK
Brug af funktioner i menuen
Viser flere billeder samtidigt.
1 Tryk på
(Afspilning)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden.
2 Tryk på
(Billedindeks) på kontrolhjulet.
3 Vælg det ønskede billede, og tryk på midten af kontrolhjulet for at vende
tilbage til visningen af enkeltbilleder.
Eller tryk på det ønskede billede.
Prøvebillede
Der vises et indeks med seks billeder.
Du kan skifte til 12-billeders indeks; MENU t [Afspil] t [Billedindeks].
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
z Visning af en ønsket mappe
Menu
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe, og tryk så på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan vælge en mappe ved at røre ved
bjælken. Du kan ændre visningstilstanden ved at trykke
på midten af bjælken.
Indeks
51DK
Kameraet analyserer motivet og giver dig mulighed for at optage med de rette
indstillinger.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent
auto].
Når kameraet genkender motivet, vises ikonet og guiden
for Motivgenkendelse på skærmen.
Kameraet genkender (Nattescene),
(Stativ nattescene),
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab),
(Makro),
(Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller
(Baby).
Motivgenkendelsesikon og -guide
Menu
Bemærkninger
• [Blitztilstand] er indstillet til [Autoblitz] eller [Blitz fra].
• Du kan godt optage, selvom kameraet ikke genkender motivet.
• Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], genkendes motiverne [Portræt], [Modlysportræt],
[Natportræt] og [Baby] ikke.
Prøvebillede
2 Peg kameraet mod motivet.
Indholdsfortegnelse
Intelligent auto
z Foto-kreativitet
Indeks
Hvis du trykker midt på kontrolhjulet i [Intelligent auto]-tilstand, åbnes Foto-kreativitetmenuen. Ved hjælp af det kan du nemt indstillingerne og få en nem betjening og tage
kreative fotos (side 33).
52DK
Fortsættes r
svært at fokusere på
Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et
motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på
fokusindstillingen.
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst.
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et
motiv i bevægelse.
lyser
Fokuserer stadig.
z blinker
Kan ikke fokusere.
Menu
lyser
Prøvebillede
Fokusindikator
Indholdsfortegnelse
z Hvis du optager et billede af et motiv, som det er
• Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer:
Det er mørkt, og objektivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
Motivet ses igennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader.
Motivet blinker.
Motivet er bagbelyst.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
53DK
Giver dig mulighed for at optage med forudindstillinger afhængigt af motivet.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Valg af motiv] t ønsket tilstand.
(Landskab)
Optager alle motiver i skarp fokus og levende
farver.
(Makro)
Tager billeder af motiver tæt på, f.eks.
blomster, insekter, fødevarer eller små
elementer.
Menu
Slører baggrunden og gør motivet skarpere.
Gengiver hudfarver naturligt.
Prøvebillede
(Portræt)
Indeks
(Sportsaktiviteter) Optager et motiv i bevægelse med en
hurtigere lukkerhastighed, således at det ser
ud, som om motivet står stille. Kameraet tager
billeder kontinuerligt, mens udløserknappen
er trykket ned.
(Solnedgang)
Tager et smukt billede af den røde farve i
solnedgangen.
(Natportræt)
Tager portrætbilleder på mørke steder.
Monter og udløs blitzen.
(Nattescene)
Tager natbilleder uden at miste den mørke
atmosfære.
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
54DK
Fortsættes r
Tager natbilleder med mindre støj og slør
uden brug af kamerastativ. Der tages en
række billeder, og der anvendes
billedbehandling for at reducere slør,
kamerarystelser og støj.
Prøvebillede
Bemærkninger
Menu
• I tilstandene [Nattescene] og [Natportræt] er lukkerhastigheden langsommere, og det anbefales derfor at
benytte et kamerastativ for at forhindre, at billedet bliver sløret.
• I [Håndholdt tusmørke]-tilstanden klikker lukkeren seks gange, og der tages et billede.
• Hvis du vælger [Håndholdt tusmørke] med [RAW] eller [RAW og JPEG], bliver billedkvaliteten
midlertidigt [Fin].
• Reducering af slør er mindre effektivt, selv i [Håndholdt tusmørke] ved optagelse af:
– Motiver i uregelmæssig bevægelse
– Motiver, som er for tæt på kameraet
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald
• I tilfældet [Håndholdt tusmørke] kan der forekomme rykvise støjgener ved brug af en flimrende lyskilde
såsom lysstofrør.
• Den minimumsafstand, som du kan komme tæt på et motiv, ændres ikke, hvis du vælger [Makro]. Når det
gælder minimumsområdet i fokus, skal du se den minimumsafstand for objektivet, som er påsat
kameraet.
Indholdsfortegnelse
(Håndholdt
tusmørke)
Indeks
55DK
Dette er egnet til indendørsoptagelser uden brug af blitzen for at reducere sløringen af
motivet.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Anti-bevægelsesslør].
Indholdsfortegnelse
Anti-bevægelsesslør
2 Optag med udløserknappen.
Bemærkninger
Menu
• Hvis du vælger [Anti-bevægelsesslør] med [RAW] eller [RAW og JPEG], bliver billedkvaliteten
midlertidigt [Fin].
• Lukkeren klikker seks gange, og der tages et billede.
• Reducering af slør er mindre effektivt ved optagelse af:
– Motiver i uregelmæssig bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
• Der kan forekomme rykvise støjgener ved brug af en flimrende lyskilde som f.eks. lysstofrør.
Prøvebillede
Kameraet kombinerer seks billeder med høj følsomhed til ét stillbillede, således at
kamerarystelser reduceres, mens støj forebygges.
Indeks
56DK
Giver dig mulighed for at lave et panoreringsbillede ud fra sammensatte billeder.
Indholdsfortegnelse
Panorering
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Panorering].
2 Ret kameraet mod motivets kant, og tryk
udløserknappen helt ned.
Menu
Denne del medtages ikke.
3 Følg vejledningen på LCD-skærmen, og
panorer kameraet til enden.
Indeks
Vejledningsbjælke
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du flytte kameraet hurtigt for at optage et komplet
panoreringsbillede.
• Når du vælger [Bred] i [Billedformat], kan du muligvis ikke panorere kameraet på tværs af hele motivet
inden for den angivne tid. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du vælger [Standard] i [Billedformat].
• Kameraet fortsætter med at optage i tilstanden [Panorering], og lukkeren fortsætter med at klikke, indtil
optagelsens afslutning.
• Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt.
• Under forhold med dårlig belysning kan panoreringsbilleder blive slørede.
• I flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid ens.
• Når hele vinklen på paneringsbilleder og vinklen, hvor du fastsatte fokus og eksponering med AE/AF-lås,
er meget forskellige mht. lysstyrke, farve og fokusering, vil optagelsen ikke lykkes. Hvis dette sker, skal
du ændre låsevinklen og forsøge igen.
• [Panorering] er ikke passende ved optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne.
• [Panorering]-optagelse kan afbrydes i følgende situationer:
– Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
– Der er for mange kamerarystelser.
57DK
Fortsættes r
Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighed og i samme retning som angivelsen på
LCD-skærmen. [Panorering] passer bedre til stillestående motiver end til motiver i
bevægelse.
Lodret
Indholdsfortegnelse
z Tip til optagelse af et panoreringsbillede
Vandret
Menu
Indeks
• Ved brug et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med W-side.
• Bestem motivet, og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du låser fokus, eksponering og
hvidbalance. Tryk derefter udløserknappen ned, og panorer kameraet.
• Hvis der er et område med meget varierende former eller landskab langs skærmens kant,
kan sammensætningen af billedet mislykkes. I så fald skal du justere
rammesammensætningen, således at dette område er i midten af billedet, og tag så billedet
igen.
• Du kan vælge retningen via MENU t [Billedformat] t [Panoreringsretning] og
billedstørrelsen via MENU t [Billedformat] t [Billedformat].
Prøvebillede
Så kort radius som muligt
z Afspilning af rullende panoreringsbilleder
Du kan rulle fra den ene ende af et panoreringsbillede til den anden ved at trykke på midten
af kontrolhjulet, mens der vises panoreringsbilleder. Tryk igen for at sætte på pause.
Du kan afspille/sætte på pause ved at røre ved N/X på skærmen.
• Panoreringsbilleder vises med den medfølgende software
"PMB".
• Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises
eller ruller muligvis ikke korrekt.
Viser det viste område af hele
panoreringsbilledet.
58DK
Giver dig mulighed for at lave et 3D-billede ud fra sammensatte billeder.
3D-billeder, der er optaget i kameraets [3D-panorering]-tilstand, kan kun afspilles på et
3D-tv. De optagne billeder afspilles som normale stillbilleder på dette kameras LCDskærm og et tv, som ikke er 3D.
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [3D-panorering].
Indholdsfortegnelse
3D-panorering
2 Ret kameraet mod motivets kant, og tryk
udløserknappen helt ned.
Denne del medtages ikke.
Menu
3 Følg vejledningen på LCD-skærmen, og
panorer kameraet til enden.
Vejledningsbjælke
Bemærkninger
Fortsættes r
Indeks
• Du mærker måske ubehagelige symptomer såsom overanstrengelse af øjne, kvalme eller en
træthedsfornemmelse under gennemsyn af 3D-billeder, der er optaget på 3D-kompatible skærme. Når du
ser 3D-billeder, anbefaler vi, at du tager en pause med jævne mellemrum. Da behovet for eller
hyppigheden af pauser varierer fra den ene til den anden, skal du sætte dine egne standarder. Hvis du får
det dårligt, skal du stoppe med at se 3D-billeder og søge læge, hvis det er nødvendigt. Se også i
betjeningsinstruktionerne for den tilsluttede enhed eller den software, der bruges sammen med kameraet.
Synet hos et barn er altid sårbart (det gælder især for børn under seks år). Før du giver dem lov til at se
3D-billeder, skal du rådføre dig med en ekspert såsom en børnelæge eller øjenlæge. Sørg for, at børnene
følger sikkerhedsforanstaltningerne herover.
• Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Vi anbefaler, at du panorerer kameraet 180 grader inden for
6 sekunder, når du bruger et E18 – 55 mm-objektiv i vidvinkeldelen (18 mm) for at få et bedre resultat.
Du skal panorere kameraet langsommere med telefotosiden af objektivet.
• Når du vælger [Bred] i [Billedformat], kan du muligvis ikke panorere kameraet på tværs af hele motivet inden
for den angivne tid. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du vælger [Standard] eller [16:9] i [Billedformat].
• Hvis du optager et 3D-billede med T-siden af et zoomobjektiv, forekommer der måske hyppigere et gråt
område, eller optagelse stoppes. Det anbefales at bruge et zoomobjektiv med W-siden.
• Kameraet fortsætter med at optage i tilstanden [3D-panorering], og lukkeren fortsætter med at klikke,
indtil optagelsens afslutning.
• Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt.
• Under forhold med dårlig belysning kan 3D-panoreringsbilleder blive slørede.
• I flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid ens.
• Når hele vinklen af en 3D-panoreringsoptagelse og den vinkel, i hvilken vinkel du fastlåser fokus og
eksponering (AE/AF-lås) ved at trykke udløserknappen halvt ned, er meget forskellige, når gælder lysstyrke,
farve og fokus, lykkes optagelsen ikke. Hvis dette sker, skal du ændre låsevinklen og forsøge igen.
• [3D-panorering] er ikke passende ved optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
59DK
Panorer kameraet i en lille bue ved en konstant
hastighed i den retning, der er angivet på LCDskærmen, hvor du tager højde for følgende. Du
skal panorere ved halv hastighed i forhold til
en normal panoreringsoptagelse.
Prøvebillede
z Tip til optagelse af et 3D-panoreringsbillede
Indholdsfortegnelse
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne.
• [3D-panorering]-optagelse kan afbrydes i følgende situationer:
– Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
– Der er for mange kamerarystelser.
• Et 3D-billede består af både JPEG- og MPO-filer. Hvis du sletter enten JPEG- eller MPO-filen, som
omfatter et 3D-billede, vil dette 3D-billede muligvis ikke blive afspillet.
• Du kan kun panorere kameraet i vandret, når du optager 3D-panoreringsbilleder.
Menu
Indeks
• Optag et stillmotiv.
• Sørg for at holde en tilstrækkelig afstand mellem motivet og
baggrunden.
• Optag 3D-billeder på et lyst sted, f.eks. udendørs.
• Bestem motivet, og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du
låser fokus, eksponering og hvidbalance. Tryk derefter
udløserknappen ned, og panorer kameraet.
• Ved brug et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med
W-side.
• Du kan vælge retningen via MENU t [Billedformat] t [Panoreringsretning] og
billedstørrelsen via MENU t [Billedformat] t [Billedformat].
z Filnavnet på 3D-billedet
Et 3D-billede består af både JPEG- og MPO-filer.
Hvis du importerer billeder, der er optaget i [3D-panorering]-tilstanden på en computer,
gemmes følgende to billeddata i samme mappe på computeren.
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
Hvis du sletter enten JPEG- eller MPO-filen, som omfatter et 3D-billede, vil dette 3Dbillede muligvis ikke blive afspillet.
60DK
Indholdsfortegnelse
Manuel eksp.
Du kan optage med den ønskede ekponeringsindstilling ved at justere både
lukkerhastighed og blænde.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Manuel eksp.].
Skærmene til justering af hhv. lukkerhastighed og
blænde vises skiftevis.
Lukkerhastighed
Menu
Blænde (F-værdi)
Prøvebillede
2 Tryk gentagne gange på den nederste del af
kontrolhjulet for at vælge lukkerhastighed
eller blænde.
3 Drej på kontrolhjulet for at vælge den
ønskede værdi.
Eller tryk på / ,
/
på skærmen.
Manuelt målt
Indeks
Kontroller blændeværdien i "MM" (manuelt målt).
Mod +: Billeder bliver lysere.
Mod –: Billeder bliver mørkere.
0: Passende eksponering ud fra kameraets analyse
4 Juster fokus, og optag motivet.
Du kan også justere udløserhastigheden og blændeværdien under filmoptagelse.
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Vælg det ved at skubbe blitzen op eller ned
med fingrene.
• Indikatoren
(SteadyShot-advarsel) vises ikke ved manuel eksponering.
• ISO-indstillingen [ISO AUTO] er indstillet til [ISO 100] i den manuelle eksponeringstilstand. Indstil
ISO-følsomheden efter behov.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatningsobjektiv, kan du justere udløserhastighed og blænde, når du fokuserer på
normal vis under filmoptagelse.
61DK
Fortsættes r
Du kan optage spor med lang eksponeringstid. BULB passer godt til optagelse af spor af
lys, f.eks fyrværkeri.
Indholdsfortegnelse
BULB
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Manuel eksp.].
2 Tryk på den nederste del af kontrolhjulet for at vælge lukkerhastighed.
Menu
3 Drej kontrolhjulet mod uret, indtil [BULB]
vises.
Eller tryk på , indtil [BULB] vises.
[BULB]
4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede.
Indeks
5 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som
eksponeringen tager.
Bemærkninger
• Fordi lukkerhastigheden bliver langsom, og der nemmere forekommer kamerarystelser, anbefales det at
benytte et kamerastativ.
• Jo længere eksponeringstid, desto synligere er støjen på billedet.
• Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR), i lige så lang tid som lukkeren var
åben. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted.
• Når en af funktionerne [Smiludløser] eller [Auto HDR] er aktiveret, kan du ikke indstille
lukkerhastigheden til [BULB].
• Hvis en af funktionerne [Smiludløser] eller [Auto HDR] bruges med lukkerhastigheden indstillet til
[BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.
z Brug af Fjernbetjeningen
Hvis du trykker på SHUTTER-knappen på de trådløse fjernbetjeningen aktiveres BULBoptagelse, og hvis du trykker på den igen, stopper BULB-optagelsen. Du behøver ikke at
trykke og holde SHUTTER-knappen på den trådløse fjernbetjening.
Tryk på
(Fremf.metode) på kontrolhjulet, og vælg [Fjernbetjening] for at bruge den
trådløse fjernbetjening.
62DK
Du kan udtrykke et motivs bevægelser på flere måder ved at justere lukkerhastigheden,
f.eks. i det øjeblik bevægelsen forekommer via lukker med høj hastighed eller som et
billede med bevægelsesslør via lukker med lav hastighed.
2 Juster fokus, og optag motivet.
Blænden justeres automatisk for at opnå den rette
eksponering.
Du kan justere udløserhastigheden under filmoptagelse.
Lukkerhastighed
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t
[Lukkerhast.prior.] t ønsket værdi.
Indholdsfortegnelse
Lukkerhast.prior.
Bemærkninger
Menu
Indeks
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Vælg det ved at skubbe blitzen op eller ned
med fingrene.
• Indikatoren
(SteadyShot-advarsel) vises ikke ved fotografering med
lukkerhastighedsprioritet.
• Når lukkerhastigheden er på et sekund eller mere, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR) i den
samme tidsperiode, som lukkeren var åben efter optagelsen. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen
finder sted.
• Hvis der ikke kan opnås den rette eksponering efter opsætningen, blinker blændeværdien, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned. Selvom du godt kan fotografere, som det er, anbefales det at nulstille.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatningsobjektiv, kan du justere udløserhastighed, når du fokuserer på normal vis
under filmoptagelse.
z Lukkerhastighed
Når der benyttes en højere lukkerhastighed, forekommer
motiver i bevægelse såsom en person, der løber, biler og
bølger, som om de stoppes.
Når der benyttes en lavere lukkerhastighed, opfanges der et
bevægelsesslør fra motivets bevægelser for at give et mere
naturlig og dynamisk billede.
63DK
Indholdsfortegnelse
Blændeprioritet
Slører eller stiller skarpt på alt foran og bag ved motivet.
1 MENU t [Optagetilstand] t
[Blændeprioritet] t ønsket værdi.
2 Juster fokus, og optag motivet.
Blænde (F-værdi)
Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den
rette eksponering.
Du kan justere blændeværdien under filmoptagelse.
Prøvebillede
• Lavere F-værdi: Motivet er i fokus, men alt foran og bag ved
motivet er sløret.
• Højere F-værdi: Der fokuseres på motivet samt dets for- og
baggrund.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Vælg det ved at skubbe blitzen op eller ned
med fingrene.
• Hvis der ikke kan opnås den rette eksponering efter opsætningen, blinker lukkerhastigheden, når du
trykker udløserknappen halvvejs ned. Selvom du godt kan fotografere, som det er, anbefales det at
nulstille.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatningsobjektiv, kan du justere blænden, når du fokuserer på normal vis under
filmoptagelse.
Indeks
z Blænde
Mindre F-værdi (åbning af blænden) indsnævrer det område,
der er i fokus. Dette gør det muligt at stille skarpt fokus på
motivet og sløre ting, der er foran eller bag ved motivet.
(Skarphedsdybden bliver mindre.)
Større F-værdi (indsnævring af blænden) gør det område, som
er i fokus, bredere. Det giver dig mulighed for at optage dybden
i landskabet. (Skarphedsdybden bliver dybere.)
64DK
Mens eksponeringen automatisk justeres af kameraet, kan du indstille optagefunktioner
såsom ISO-følsomhed, Kreativ stil, D-områdeoptimering.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Auto programmeret].
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
Bemærk
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Vælg det ved at skubbe blitzen op eller ned
med fingrene.
Prøvebillede
3 Juster fokus, og optag motivet.
z Programskift
Menu
Du kan ændre kombinationen af udløserhastighed og blænde
(F-værdi) uden at ændre den eksponering, du angiver, når du
ikke bruger blitzen.
Drej på kontrolhjulet for at vælge kombinationen af
udløserhastighed og blænde (F-værdi).
• Indikatoren for optagetilstanden skifter fra P til P*.
Indeks
65DK
Når der bruges blitz på et mørkt sted, bliver det muligt
at tage et billede af motivet, mens det er belyst.
Derudover er det også med til at hindre kamerarystelser.
Når der tages billeder i solen, kan du bruge blitzen til at
optage et lyst billede af det bagbelyste motiv.
2 MENU t [Kamera] t [Blitztilstand] t ønsket tilstand.
(Blitz fra)
Udløses ikke, selvom blitzen løftes.
(Autoblitz)
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys.
(Blitz m/lang
luk)
Udløses, hver gang lukkeren udløses.
Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en optagelse med langsom
synkronisering kan du optage et tydeligt billede af både motivet og
baggrunden. Dette opnås ved at sætte lukkerhastigheden ned.
Bemærkninger
Indeks
(Forsinket blitz) Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang lukkeren
udløses. Du kan bruge forsinket blitz til at optage et naturligt billede af
et billede med bevægelsesslør, f.eks. en bil i bevægelse eller en gående
person.
Menu
(Udfyld.blitz)
Prøvebillede
1 Påsæt blitzen, og hæv den.
Indholdsfortegnelse
Blitztilstand
• Standardindstillingen afhænger af optagetilstanden.
• Den tilgængelige blitztilstand afhænger af optagetilstanden.
• Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film.
z Tip til brug af blitzen
• Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen anvendes.
• Optag motivet på en afstand af 1 m eller mere, når blitzen anvendes.
• Vælg [Udfyld.blitz] ved optagelse af et bagbelyst motiv. Blitzen fungerer selv i højt
dagslys og får ansigter til at fremstå lysere.
66DK
Indholdsfortegnelse
AF/MF-valg
Vælger automatisk eller manuel fokusering.
1 MENU t [Kamera] t [AF/MF-valg] t ønsket tilstand.
(Autofokus)
Fokuserer automatisk.
Efter den automatiske fokusering kan du foretage finjusteringer
af fokus manuelt (Direkte manuel fokusering).
(Manuel
fokus)
Justerer fokus manuelt. Drej fokus-ringen til højre eller venstre
for at få motivet til at fremstå tydeligere.
Prøvebillede
(Dir. man.
fokus.)
Bemærk
z Effektiv brug af manuel fokusering
Menu
• Hvis du drejer fokus-ringen, mens [Dir. man. fokus.] eller [Manuel fokus] er valgt, forstørres billedet
automatisk for at gøre kontrol af fokusområde nemmere. Du kan forhindre, at billedet forstørres ved at
vælge MENU t [Opsætning] t [MF-hjælp] t [Fra].
"Fokuslås" er praktisk, når du kan vurdere afstanden til
motivet. Med "Fokuslås" kan du låse fokus i forvejen til den
afstand, hvor motivet kommer forbi.
Indeks
z Sådan måles den nøjagtige afstand til motivet
-mærket viser placeringen af billedsensoren*. Når du måler den nøjagtige afstand
mellem kameraet og motivet, skal du benytte placeringen af den vandrette linje. Afstanden
fra objektivets kontaktflade til billedsensoren er på omkring 18 mm.
* Billedsensoren er den del af kameraet, der fungerer som filmen.
• Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede objektiv, kan
fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet.
18 mm
Nederst
67DK
Fortsættes r
1 MENU t [Kamera] t [AF/MF-valg] t [Dir. man. fokus.].
2 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere automatisk.
3 Hold udløserknappen halvvejs nede, roter objektivets fokus-ring for at
opnå skarpt fokus.
Prøvebillede
Bemærk
• [Autofokusmetode] er fastsat til [Enkeltbilled-AF].
Indholdsfortegnelse
Dir. man. fokus. (Direkte manuel fokusering)
Menu
Indeks
68DK
Vælger fokusområdet. Brug denne funktion, når det er svært at opnå ordentligt fokus i
den automatiske fokuseringstilstand.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokusområde] t ønsket tilstand.
Ramme til registrering
af AF-område
Menu
(Center)
Kameraet bestemmer, hvilket af de 25
AF-områder der skal bruges til
fokusering.
Når du trykker udløserknappen halvvejs
ned i optagetilstanden for stillbilleder,
vises der en grøn ramme rundt om det
område, der er i fokus.
• Når funktionen Registrering af ansigter
er aktiv, fungerer AF med ansigter som
prioritet.
Prøvebillede
(Multi)
Kameraet benytter kun de AF-områder,
som ligger i det midterste område.
Flytter fokusområdet for at fokusere på et
lille objekt eller et smalt område ved tryk
til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet.
Du kan røre det ønskede fokusområde
direkte.
Indeks
Ramme til registrering
af AF-område
(Fleksibelt
punkt)
Indholdsfortegnelse
Autofokusområde
Ramme til registrering
af AF-område
Bemærkninger
• Når denne funktion er indstillet til noget andet end [Multi], kan du ikke bruge funktionen
[Ansigtsregistrering].
• [Multi] vælges ved brug af følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
• [Multi] vælges under filmoptagelse. Men hvis du bruger en E-fatningsobjektiv og trykker udløserknappen
halvt ned under optagelse, bruges det autofokusområde, som du har indstillet, før du startede optagelsen,
til fokusering.
• Når AF-lampen er bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med
en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
69DK
Vælger fokusmetoden, som passer til motivets bevægelse.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokusmetode] t ønsket tilstand.
(Enkeltbilled- Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned. Brug dette, når motivet er
ubevægeligt.
AF)
(Kontinuerlig Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen
holdes halvvejs nedtrykket. Brug dette, når motivet er i
bevægelse.
Prøvebillede
AF)
Indholdsfortegnelse
Autofokusmetode
Bemærkninger
Menu
Indeks
• [Enkeltbilled-AF] vælges ved brug af følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Selvudløser]
– [Fjernbetjening]
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
• [Kontinuerlig AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv].
• I tilstanden [Kontinuerlig AF] lyder der intet signal, når motivet er i fokus.
70DK
Indholdsfortegnelse
Genstandssporing
Holder fokus på motivet, mens det spores.
1 MENU t [Kamera] t [Genstandssporing]
t [Til].
Der vises en målramme.
Kameraet starter sporing af motivet.
Når [Genstandssporing] er [Til], kan du starte sporing af
motivet ved at røre det på skærmen.
Vælg
for at annullere denne sporingsfunktion.
Målramme
Prøvebillede
2 Sæt målramme på linje med det motiv, der
skal spores, og tryk midt på kontrolhjulet.
3 Optag motivet.
Sporer det motiv, der skal fokuseres på.
Fra
Sporer ikke motivet. Kameraet fokuserer på det punkt, du rørte
på skærmen.
Menu
Til
Bemærkninger
Indeks
• Det kan være vanskeligt at spore et motiv i følgende situationer:
– Motivet bevæger sig for hurtigt.
– Motivet er for lille eller for stort.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
– Det er mørkt.
– Det omgivende lys ændrer sig.
• Du kan ikke anvende [Genstandssporing], når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Manuel fokus]
– [Præc. dig. zoom]
z Sporing af det ansigt, du ønsker at optage.
Kameraet stopper sporing af motivet, når motivet bevæger sig ud af skærmen. Når det
motiv, der skal spores, er et ansigt, og ansigtet forsvinder ud af skærmen, mens kameraet
sporer, og så vender tilbage til skærmen, så fokuserer kameraet på ansigtet igen.
• Hvis du aktiverer Smiludløser under ansigtssporing, bliver ansigtet målet for
smiludløserfunktionen.
71DK
Du kan optage stillbilleder, mens der zoomes ind på midterdelen.
1 MENU t [Kamera] t [Præc. dig. zoom].
2 Fastsæt zoomhastigheden.
Indholdsfortegnelse
Præc. dig. zoom
Du kan foretage op til ti gange zoom.
for at stoppe med at zoome.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
– [Auto HDR] i [DRO/Auto HDR]
• Hvis du trykker på MOVIE-knappen, mens [Præc. dig. zoom] er i gang, annulleres det igangværende
zoom, billedet på skærmen vender tilbage til normal størrelse, og optagelse af film starter.
• Fordi der zoomes via digitalbehandling, forringes billedkvaliteten i forhold til, før der blev anvendt
zoom. Hvis du bruger et zoomobjektiv, anbefaler vi, at du zoomer helt ind på et billede, inden du bruger
Præc. dig. zoom digitalbehandling, hvis du har behov for mere zoom.
• Når du bruger Præc. dig. zoom digitalbehandling, indstillingen for [Autofokusområde] er ugyldig, og AFområdet vises med en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
Prøvebillede
3 Vælg
Indeks
72DK
Registrerer dine motivers ansigter og justerer automatisk indstillinger for fokus, blitz,
eksponering og hvidbalance. Du kan vælge, hvilket ansigt der har prioritet mht. fokus.
Ramme til Registrering af ansigt (grå/magenta)
Denne ramme vises på et registreret ansigt, der ikke er det ansigt, der
er i fokus. Den magentarøde ramme vises på et ansigt, som er
registreret med [Ansigtsregistrering].
Til (ansigtsreg.)
Fokuserer på ansigtet, der er registreret til at have en prioritet.
Til
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
Fra
Brug ikke funktionen Registrering af ansigt.
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Ansigtsregistrering], når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Manuel fokus]
– [Præc. dig. zoom]
• Du kan kun vælge [Ansigtsregistrering], når [Autofokusområde] er indstillet til [Multi], og
[Lysmålermetode] også er indstillet til [Multi].
• Der kan registreres op til 8 ansigter på dine motiver.
• Under optagelse med [Smiludløser] indstilles [Ansigtsregistrering] automatisk til [Til (ansigtsreg.)], også
selvom den er indstillet til [Fra].
Menu
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t ønsket tilstand.
Prøvebillede
Ramme til Registrering af ansigt (hvid)
Når kameraet registrerer mere end ét motiv, vurderer kameraet, hvilket
der er hovedmotivet og indstiller fokus med dette motiv som prioritet.
Rammen til Registrering af ansigt for hovedmotivet bliver hvidt.
Rammen, som fokus indstilles efter, bliver grøn, når udløserknappen
trykkes halvvejs ned.
Indholdsfortegnelse
Ansigtsregistrering
73DK
Registrerer ansigter, hvis oplysninger er registreret på forhånd, når [Ansigtsregistrering]
er indstillet til [Til (ansigtsreg.)].
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t ønsket tilstand.
Registrerer et nyt ansigt.
Skift af rækkefølge Ændrer prioriteten for ansigter, der tidligere er registreret.
Slet
Sletter et registreret ansigt. Vælg et ansigt, og tryk på OK.
Slet alt
Sletter alle registrerede ansigter.
Prøvebillede
Ny registrering
Indholdsfortegnelse
Ansigtsregistrering
Ny registrering
Menu
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t [Ny registrering].
2 Sæt den vejledende ramme på linje med det ansigt, der skal registreres,
og tryk på udløserknappen.
3 Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du vælge OK.
Bemærkninger
Indeks
• Der kan registreres op til otte ansigter på dine motiver.
• Optag ansigtet forfra et oplyst sted. Ansigtet kan ikke registreres korrekt, hvis det skjules af en hat,
maske, solbriller eller lign.
Skift af rækkefølge
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering]
t [Skift af rækkefølge].
2 Vælg et ansigt, som du gerne vil ændre
prioritet for.
3 Vælg prioritetsniveau.
Jo mindre placeringsnummer, jo højere prioritet.
Bemærk
• Du kan ikke vælge position 8 ved at glide fingeren hen over skærmen. Brug kontrolhjulet til at vælge
position 8.
74DK
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 MENU t [Kamera] t [Smiludløser] t
[Til].
3 Vent på, at der registreres et smil.
Ramme til Registrering
af ansigt (orange)
Når smilniveauet overstiger punktet b på indikatoren,
Indikator for Smilregistrering
tager kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen under optagelse med
Smiludløser, tager kameraet billedet og går derefter
tilbage til tilstanden Smiludløser.
Til
Bruger Smiludløseren.
Fra
Bruger ikke Smiludløseren.
Menu
4 Sådan afsluttes tilstanden Smiludløser,
MENU t [Kamera] t [Smiludløser] t
[Fra].
(Stort smil)
Registrerer et stort smil.
Registrerer et normalt smil.
(Lille smil)
Registrerer selv et lille smil.
Indeks
Du kan indstille følsomheden for at registrere et smil med Option.
(Normalt smil)
Prøvebillede
2 For at angive følsomheden til registrering af
et smil, Option t ønsket indstilling.
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Smiludløser], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Manuel fokus]
– [Præc. dig. zoom]
• Optagelse ved brug af Smiludløser stopper automatisk, når hukommelseskortet er fuldt.
• Afhængigt af omgivelserne er det ikke sikkert, at smil bliver registreret korrekt.
• Fremføringsmetoden skifter automatisk til [Enkelt optagelse] eller [Fjernbetjening].
75DK
Fortsættes r
1 Dæk ikke øjnene med pandehåret.
Dæk ikke ansigtet med f.eks. hatte, masker, solbriller osv.
2 Forsøg at holde ansigtet lige foran kameraet, og hold det så
lige som muligt.
Knib øjnene sammen.
Prøvebillede
3 Smil tydeligt med munden åben.
Smilet er lettere at registrere, når tænderne er synlige.
Indholdsfortegnelse
z Tip til bedre indfangning af smil
• Lukkeren udløses, så snart der registreres et smil hos en person.
• Hvis et ansigt registreres, registrerer kameraet kun smilet på dette ansigt.
• Hvis der ikke registreres et smil, skal du angive følsomheden med Option.
Menu
Indeks
76DK
Indstiller den effekt, der bruges, når hud skal optages, så den ser jævn ud, i funktionen
Registrering af ansigt.
1 MENU t [Kamera] t [Blød hud-effekt] t [Til].
Til
Bruger funktionen Blød hud-effekt.
Fra
Bruger ikke funktionen Effekt med blød hud.
Prøvebillede
2 Sådan indstilles intensiteten af Effekt med blød hud, Option t ønsket
indstilling.
Indholdsfortegnelse
Blød hud-effekt
Du kan indstille intensiteten for Effekt med blød hud med Option.
Indstiller Effekt med blød hud til høj.
(Mellem)
Indstiller Effekt med blød hud til mellem.
(Lav)
Indstiller Effekt med blød hud til lav.
Menu
(Høj)
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke anvende [Blød hud-effekt], når du benytter følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Kont. optagelse]
– [Hast.pri. kont.]
– [Bracket: Kont.]
– [Selvudl.(Kont.)]
– [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [RAW] i [Kvalitet]
• Denne funktion virker muligvis ikke afhængigt af motivet.
77DK
Giver dig mulighed for at søge blandt alle optagetip på kameraet.
Brug dette element, når du vil se optagetip, som du har set før.
2 Søg efter det ønskede optagetip.
Prøvebillede
1 MENU t [Kamera] t [Liste med optagetip].
Indholdsfortegnelse
Liste med optagetip
Drej kontrolhjulet for at rulle teksten op og ned.
Du kan få adgang til et tip fra [Indholdsfortegnelse].
Menu
Bemærk
• Du kan ikke bladre på skærmen ved at glide fingeren på den. Brug kontrolhjulet til denne betjening.
Indeks
78DK
Giver dig mulighed for at vælge de visningstilstande, der kan vælges med [Vis indhold]
(side 40) i optagetilstand.
1 MENU t [Kamera] t [DISP-knap (skærm)].
Indholdsfortegnelse
DISP-knap (skærm)
2 Vælg den ønskede tilstand.
er tilgængelige.
Vis alle
oplysninger
Viser optageoplysninger.
Stor skrifttypevisn.
Viser kun vigtige elementer i stor størrelse.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik.
Til søger
Viser kun optageoplysninger på skærmen (intet
billede). Viser dem, når du optager med en
motivsøger (sælges separat).
Indeks
Viser grundlæggende optageoplysninger.
Viser lukkerhastighed og blændeværdi via
grafik, undtaget når [Optagetilstand] er
indstillet til [Panorering] eller [3D-panorering].
Menu
Grafisk visning
Prøvebillede
De elementer, der er markeret med
3 Vælg OK.
79DK
Billedstørrelsen bestemmer størrelsen af den billedfil, der optages, når du tager et
billede.
Jo større billedstørrelsen er, jo mere detaljeret gengives billedet, når det udskrives i stort
format. Jo mindre billedstørrelsen er, jo flere billeder kan der optages.
Prøvebillede
1 MENU t [Billedformat] t [Billedformat] t ønsket tilstand.
Stillbillede
Billedstørrelse, når [Format] er 3:2
Retningslinjer for brug
4912 × 3264 pixels
For udskrifter op til størrelse A3+
M:8,4M
3568 × 2368 pixels
For udskrifter op til størrelse A4
S:4,0M
2448 × 1624 pixels
L:14M
4912 × 2760 pixels
M:7,1M
3568 × 2000 pixels
S:3,4M
2448 × 1376 pixels
For udskrifter i størrelse L/2L
Retningslinjer for brug
Menu
L:16M
Billedstørrelse, når [Format] er 16:9
Indholdsfortegnelse
Billedformat
Til visning på et hd-tv.
Indeks
Bemærkninger
• Når du udskriver stillbilleder i 16:9-formatet, vil begge kanter muligvis blive skåret af.
• Når du vælger et RAW-billede med [Kvalitet], svarer billedstørrelsen til L.
3D-panorering
(16:9)
Optager billeder ved hjælp af et billede, som er egnet til hd-tv.
Vandret: 1920 × 1080
(Standard)
Optager billeder i standardstørrelse.
Vandret: 4912 × 1080
(Bred)
Optager billeder i bredformat.
Vandret: 7152 × 1080
80DK
Fortsættes r
Billederne vises forskelligt afhængigt af den valgte tilstand.
Standard
Bred
Når [Standard] eller [Bred] er valgt, rulles billederne, når du trykker midt på kontrolhjulet.
Prøvebillede
16:9
Indholdsfortegnelse
z Tips til valg af billedstørrelsen
Panorering
Optager billeder i standardstørrelse.
Lodret: 3872 × 2160
Vandret: 8192 × 1856
(Bred)
Optager billeder i bredformat.
Lodret: 5536 × 2160
Vandret: 12416 × 1856
Bemærk
Indeks
(Standard)
Menu
Billedstørrelsen varierer afhængigt af [Panoreringsretning]-indstillingen.
• Når du udskriver panoreringsbilleder, vil begge kanter muligvis blive skåret af.
81DK
Indstiller formatet for stillbilleder.
1 MENU t [Billedformat] t [Format] t ønsket tilstand.
Standardformat. Egner sig til udskrift.
16:9
Til visning på et hd-tv.
Bemærk
• Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [3D-panorering]
Prøvebillede
3:2
Indholdsfortegnelse
Format
Menu
Indeks
82DK
Vælger kompressionsformatet for stillbilleder.
1 MENU t [Billedformat] t [Kvalitet] t ønsket tilstand.
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af komprimeringsformatet
RAW.) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme tid.
Dette er praktisk, når du har brug for to billedfiler, en JPEG-fil
til visning og en RAW-fil til redigering.
• Billedkvaliteten er fast indstillet til [Fin], billedstørrelsen er
fast indstillet til [L].
FINE (Fin)
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-format, når det optages. Da
komprimeringsgraden af [Standard] er højere end graden af
[Fin], er filstørrelsen af [Standard] mindre end størrelsen af
[Fin]. Det betyder, at flere filer kan optages på et
hukommelseskort, men billedkvaliteten bliver lavere.
• Når billederne ikke skal ændres ved hjælp af computeren,
anbefaler vi, at du vælger [Fin] eller [Standard].
STD (Standard)
Indeks
RAW+J (RAW og
JPEG)
Menu
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af komprimeringsformatet
RAW.)
Dette format tillader ikke, at der udføres nogen digital
behandling af billederne. Vælg dette format for at behandle
billeder på en computer til professionelle formål.
• Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse.
Billedstørrelsen vises ikke på LCD-skærmen.
Prøvebillede
RAW (RAW)
Indholdsfortegnelse
Kvalitet
Bemærkninger
• Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Du kan ikke føje DPOF-registrering (udskrivningsbestilling) til billeder i RAW-formatet.
• Du kan ikke anvende [Auto HDR] på [RAW]- og [RAW og JPEG]-billeder.
z RAW-billeder
Filformatet RAW er de rå data, som mangler at gennemgå en form for digital behandling. En
RAW-fil adskiller sig fra et mere almindeligt filformat som f.eks. JPEG, da den består af
råmateriale, som skal gennemgå behandling til professionelle formål.
Du skal bruge softwaren "Image Data Converter", som findes på cd-rom (medfølger), for at
kunne åbne et RAW-billede, der er optaget på dette kamera. Med denne software kan et
RAW-billede åbnes og konverteres til et almindeligt format, f.eks. JPEG eller TIFF, og dens
hvidbalance, farvemætning, kontrast osv. kan justeres.
83DK
Indstiller den retning, kameraet skal panoreres i, når du optager 3D-panorering eller
panorering.
1 MENU t [Billedformat] t [Panoreringsretning] t ønsket tilstand.
(Højre)
Panorer kameraet fra venstre mod højre.
(Venstre)
Panorer kameraet fra højre mod venstre.
Prøvebillede
3D-panorering
Indholdsfortegnelse
Panoreringsretning
Panorering
Panorer kameraet i den retning, du har indstillet.
Menu
(Højre)
(Venstre)
(Op)
(Ned)
Indeks
84DK
Vælger filmfilformatet.
1 MENU t [Billedformat] t [Filformat] t ønsket tilstand.
Optager 60i/50i-film eller 24p/25p-film i AVCHD-formatet og
60p/50p-film i et originalt Sony-formatet. Dette Sony-filformat
er egnet til visning af filmen på et hd-tv. Du kan oprette en
Blu-ray Disc, en AVCHD-disk eller en DVD-Video-disk ved
hjælp af den medfølgende software "PMB".
MP4
Menu
• 60i/50i-film er optaget med henholdsvis 60 felter/sekund eller 50
felter/sekund. Både 60i- og 50i-film anvender interlacescanningssystemet, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
• 24p/25p-film er optaget henholdsvis med 24 billeder/sekund eller med
25 billeder/sekund. Både 24p- og 25p-film anvender det progressive
scanningssystem, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
• 60p/50p -film er optaget henholdsvis med 60 billeder/sekund eller
med 50 billeder/sekund. Både 60p- og 50p-film anvender det
progressive scanningssystem og Dolby Digital-lyd.
Prøvebillede
AVCHD 60i/60p*
AVCHD 50i/50p**
Indholdsfortegnelse
Filformat
Optager mp4-film (AVC). Dette format er egnet til WEBoverførsler, vedhæftede filer til e-mail osv.
* 1080 60i-kompatibel enhed
** 1080 50i-kompatibel enhed
Indeks
• Film er optaget i MPEG-4-formatet med ca. 30 billeder/sekund, hvor
det progressive scanningssystem, AAC-lyden og mp4-formatet
anvendes.
• Du kan oprette en disk fra film, der er optaget i dette format ved hjælp
af den medfølgende "PMB".
z Kontrol af 60i eller 50i
Hvis du vil kontrollere, om dit kamera er en 1080 60i-kompatibel enhed eller en 1080
50i-kompatibel enhed, skal du kontrollere følgende mærker på bunden af kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
z Afspilning af film på andre enheder
Dette kamera anvender MPEG-4 AVC/H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format.
Film, der er optaget i AVCHD-formatet med dette kamera, kan ikke afspilles af følgende
enheder.
– Andre enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet, er ikke kompatible med High
Profile
– Enheder, der ikke er kompatible med AVCHD-formatet
Dette kamera anvender også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til optagelse i MP4formatet.
Derfor kan film, der er optaget i MP4-formatet med dette kamera, kun afspilles på enheder,
der understøtter MPEG-4 AVC/H.264.
85DK
Vælger billedstørrelse, -hastighed og -kvalitet for filmoptagelse. Jo højere datahastighed
(gennemsnit bithastighed) pr. minut, jo højere billedkvaliteten.
1 MENU t [Billedformat] t [Optageindstilling] t ønsket tilstand.
Gennemsnitlig Optagelse
bithastighed
24 Mbps
Optager film i høj billedkvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mbps
Optager film i standardbilledkvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mbps
Optager film i højeste billedkvalitet med
1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
Optager film i høj billedkvalitet med
1920 × 1080 (24p/25p). Det giver en
biograflignende atmosfære.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
Optager film i standardbilledkvalitet med
1920 × 1080 (24p/25p). Det giver en
biograflignende atmosfære.
[Filformat]: [MP4]
1440×1080 12M
12 Mbps
Optager film med 1440 × 1080.
VGA 3M
3 Mbps
Optager film i VGA-format.
Indeks
Gennemsnitlig Optagelse
bithastighed
Menu
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Prøvebillede
[Filformat]:
[AVCHD 60i/60p]
[AVCHD 50i/50p]
Indholdsfortegnelse
Optageindstilling
* 1080 60i-kompatibel enhed
** 1080 50i-kompatibel enhed
Bemærkninger
• Film, der er optaget i [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]-indstillingen i [Optageindstilling], konverteres af
"PMB" for at oprette en disk. Konverteringen kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk, som
har den oprindelige billedkvalitet.
• Film, der er optaget i [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]-indstillingen
[Optageindstilling], konverteres af "PMB" for at oprette en AVCHD-disk. Konverteringen kan tage lang
tid. Du kan heller ikke oprette en disk, som har den oprindelige billedkvalitet. Hvis du vil bevare den
oprindelige billedkvalitet, skal du gemme filmene på en Blu-ray Disc.
• Hvis du vil se 60p/50p- eller 24p/25p-film på et tv, skal du have et tv, der er kompatibelt med 60p/50p og
24p/25p. Hvis du bruger et ikke-kompatibelt tv, konverteres filmene til 60i/50i og sendes til tv'et.
z Kontrol af 60i eller 50i
Hvis du vil kontrollere, om dit kamera er en 1080 60i-kompatibel enhed eller en 1080
50i-kompatibel enhed, skal du kontrollere følgende mærker på bunden af kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
86DK
Indstiller lysfølsomheden.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [ISO] t ønsket indstilling.
(ISO AUTO)
Indstiller ISO-følsomheden automatisk.
Indstiller følsomheden til billedsensorlyset. Højere følsomheder
giver mulighed for hurtigere udløserhastigheder og/eller mindre
blænde (større f-værdier). Jo højere følsomhed, jo mere kan
billedstøjen blive synlig.
Bemærkninger
eksponeringsindeks)
Indeks
z Justering af ISO-følsomhed (anbefalet
Menu
• [ISO AUTO] vælges ved brug af følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Jo højere tallet er, jo større er støjniveauet.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.],
og [ISO] er indstillet til [ISO AUTO], indstilles ISO automatisk mellem ISO100 og ISO3200.
• [ISO AUTO]-indstillingen er ikke til rådighed i [Manuel eksp.]. Hvis du ændrer eksponeringstilstanden
til [Manuel eksp.] med [ISO AUTO]-indstillingen, skiftes den til 100. Indstil ISO efter optageforholdene.
Prøvebillede
100/200/400/800/
1600/3200/6400/
12800/25600
Indholdsfortegnelse
ISO
ISO-indstillingen (hastighed) er lysfølsomheden for optagemediet, som indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, varierer billeder efter
ISO-indstillingen.
Høj ISO-følsomhed
Med høj ISO-følsomhed optages billeder med en passende
lysstyrke, selv ved utilstrækkelig eksponering. Der kan dog
forekomme støj i billedet, hvis ISO-følsomheden øges.
Lav ISO-følsomhed
Du kan tage bløde billeder. Der vil dog blive kompenseret for
den lave ISO-følsomhed ved sænkning af lukkerhastigheden.
Du skal også tage højde for kamerarystelser eller motivets
bevægelse.
87DK
Justerer farvetemperaturen ud fra omgivelsernes lysforhold.
Brug denne funktion, når billedets farvetemperatur ikke helt er, som du forventede, eller
når du ændrer farvetemperaturen for at få et bestemt fotografisk udtryk.
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t ønsket tilstand.
AWB (Auto hv.b.)
(Dagslys)
(Skygge)
Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer
farvetemperaturen.
Prøvebillede
Du kan finindstille farvetemperaturen med Option.
Se forklaringen til hver tilstand for at justere hvidbalancen, så den passer til en bestemt
lyskilde.
Hvis du vælger en indstilling for at tilpasse til en bestemt
lyskilde, justeres farvetemperaturen til lyskilden
(forindstillet hvidbalance).
Menu
(Overskyet)
(Skinnende)
(Fluor.: Varmhvidt)
(Fluor.: Koldhvidt)
(Fluor.: Daghvidt)
(Blitz)
(C.temp./filter)
Justerer farvetemperaturen afhængigt af lyskilden. Opnår
effekten af CC-filtre (farvekompensation) til
fotografering.
(Brugerdefineret)
Gør det muligt at benytte hvidbalanceindstillingen, som
er gemt i [Specialopsætning].
(Specialopsætning)
Indeks
(Fluor.: Dagslys)
Husker den grundlæggende hvide farve (tilpasset
hvidbalance).
Bemærk
• [Auto hv.b.] vælges ved brug af følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
88DK
Fortsættes r
De farver, motivet gengives med, påvirkes af lysforholdene.
Farvetemperaturen justeres automatisk, men du kan justere farvetemperaturen manuelt ved
hjælp af [Hvidbalance]-funktionen.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende Skinnende
Lysets
karakteristika
Hvidt
(standard)
Blåligt
Grønt farveskær Rødligt
Prøvebillede
Vejr/belysning
Indholdsfortegnelse
z Lysforholdenes påvirkning
Menu
Finjustering af farvetemperaturen
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t ønsket tilstand.
2 Efter behov kan du Option t justere farventemperaturen ved at trykke
på den øverste/nederste/højre/venstre del af kontrolhjulet eller ved at
trykke på kurven på skærmen.
C.temp./filter
Indeks
Du kan justere farvetemperaturen mod G (grøn), M (magenta), A (gul) eller B (blå).
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [C.temp./filter].
2 Option t vælg den ønskede farvetemperatur ved at dreje kontrolhjulet
eller trykke på elementet på skærmen.
Jo højere tallet er, jo mere rødligt bliver billedet, og jo lavere tallet er, jo mere blåligt bliver
billedet.
3 Juster farvetemperaturen ved at trykke på den øverste/nederste/højre/
venstre del af kontrolhjulet eller ved at trykke på kurven på skærmen.
Brugerdefineret hvidbalance
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [Specialopsætning].
2 Hold kameraet på en sådan måde, at det hvide område fuldt dækker AFområdet, der ligger i midten, og tryk udløserknappen ned.
Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter) vises.
3 Sådan hentes den tilpassede indstilling for hvidbalancen: MENU t
[Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [Brugerdefineret].
Du kan finindstille farvetemperaturen med Option.
89DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Bemærk
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en tilpasset hvidbalance, der tager
højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere optagelse.
Prøvebillede
Menu
Indeks
90DK
Vælger den lysmålingsmetode, som angiver, hvilken del af motivet der skal måles for at
bestemme eksponeringen.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Lysmålermetode] t ønsket tilstand.
Måler lyset på hvert område, efter det samlede område er inddelt i
flere områder, og den korrekte eksponering bestemmes for hele
skærmen (multimønstermåling).
(Center)
Måler hele skærmens gennemsnitlige lysstyrke, mens midten af
skærmen fremhæves (centervægtet måling).
(Spot)
Måler kun midterområdet (spotmåling).
Denne funktion er praktisk, når motivet er
bagbelyst, eller når der er stærk kontrast
mellem motivet og baggrunden.
Menu
Spotmåling markerer
motivet placering.
Prøvebillede
(Multi)
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
Bemærkninger
Indeks
• Hvis du indstiller [Lysmålermetode] til noget andet end [Multi], kan [Ansigtsregistrering]-funktionen
ikke anvendes.
• [Multi] vælges ved brug af følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Præc. dig. zoom]
– [Smiludløser]
91DK
Du kan justere mængden af blitzlys i trin på 1/3 EV i et område på –2,0 EV til +2,0 EV.
Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys. Eksponeringskompensation ændrer
mængden af blitzlys samt lukkerhastighed og blænde.
Indholdsfortegnelse
Blitzkompens.
1 Påsæt blitzen, og hæv den.
Hvis du vælger en højere værdi (+), øges blitzniveauet, og billedet bliver lysere. Hvis du
vælger en lavere værdi (-), sænkes blitzniveauet, og billedet bliver lysere.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Blitzkompens.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– når der ikke er monteret nogen blitz
• Den større blitzeffekt er muligvis ikke synlig, fordi der ikke kan gives ret meget blitzlys, hvis motivet er
uden for blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget tæt på, er den mindre blitzeffekt
muligvis ikke synlig.
Prøvebillede
2 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Blitzkompens.] t ønsket værdi.
z Tip til justering af lysstyrken ved fotografering af
• Det er vigtigt at skabe balance mellem lysstyrken på
mennesker mod den mørke baggrund på natportrætter. Du
kan justere lysstyrken på mennesker, som befinder sig tæt
på kameraet ved at ændre lysintensiteten på blitzen.
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde og stadig for
mørkt efter justeringen, skal du gå tættere på motivet.
Indeks
mennesker
92DK
Korrigerer lysstyrke eller kontrast.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t ønsket tilstand.
(Fra)
Anvender ikke [DRO/Auto HDR].
Optager tre billeder med forskellig eksponering og placerer
derefter det lyse område fra det undereksponerede billede og det
mørke område fra det overeksponerede billede oven på hinanden
for at skabe et billede med rige gradationer. Der tages et billede
med den rette eksponering samt et billede, som lægges oven på.
Prøvebillede
(D-områdeopt.) Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere
kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden. Det
giver et billede, som har en optimal lysstyrke og gradation.
(Auto HDR)
Indholdsfortegnelse
DRO/Auto HDR
Menu
Bemærk
• Du kan kun vælge [DRO/Auto HDR] i følgende tilstande:
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
Indeks
D-områdeopt.
Korrigerer billedets lysstyrke (DRO: Dynamic Range Optimizer).
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t [D-områdeopt.].
2 Option t ønsket værdi.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimerer gradationen for et optaget billede for hvert
billedområde. Vælg det optimale niveau mellem Lv1 (svag) og
Lv5 (stærk).
Bemærkninger
• [Auto] vælges ved brug af følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Portræt], [Landskab], [Makro], [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
• Når du optager med D-områdeoptimering, kan der være støj i billedet. Vælg det korrekte niveau ved at
kontrollere det optagede billede, specielt når du forbedrer virkningen.
93DK
Fortsættes r
Gør området (gradationen) bredere, så du kan optage fra lyse dele til mørke dele med den
rette lysstyrke (automatisk højt, dynamisk område). Der tages et billede med den rette
eksponering samt et billede, som lægges oven på.
Indholdsfortegnelse
Auto HDR
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
(Auto HDR:
Eksp.forskel. - auto)
Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
1,0 EV – 6,0 EV
Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets kontrast.
Vælg det optimale niveau mellem 1,0 EV (svag) og 6,0 EV
(stærk).
Prøvebillede
2 Option t ønsket værdi.
Bemærkninger
Menu
Indeks
• Du kan ikke påbegynde den næste optagelse, før optagelsesprocessen er overstået.
• Denne funktion kan ikke anvendes på billedtyperne [RAW] og [RAW og JPEG].
• Da lukkeren udløses tre gange for én enkelt optagelse, skal du være opmærksom på følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Komponer ikke billedet på ny.
• Afhængigt af luminansforskellen på et motiv og omgivelserne er det ikke sikkert, at du opnår den
ønskede effekt.
• Når blitzen benyttes, er denne funktions virkning begrænset.
• Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at
HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet registrerer sådan en situation, vises
på det
optagede billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Optag billedet igen, hvis det er nødvendigt,
og komponer billedet på ny, eller vær opmærksom på kontrast eller uskarphed.
94DK
Du kan optage med et effektfilter for at få de forskellige teksturer.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Billedeffekt] t ønsket tilstand.
(Fra)
Bruger ikke funktionen Billedeffekt.
Prøvebillede
(Legetøjskamera) Giver indtryk af et foto fra et
legetøjskamera med falmede hjørner og
kraftige farver.
Du kan indstille farvenuancen med
Option.
(Popfarve)
Indholdsfortegnelse
Billedeffekt
Giver et livfuldt udtryk ved at fremhæve
farvetoner.
Menu
(Farvereduktion) Opretter en stor kontrast, et abstrakt
udseende ved meget fremhævede
primærfarver eller i sort-hvid.
Du kan vælge primærfarver eller sorthvid med Option.
Giver indtryk af et gammelt foto med
sepiafarvetoner og falmet kontrast.
(Blød kraftig)
Giver et billede med den angivne
atmosfære: lys, transparent, æterisk,
sart, blødt.
(Delvis farve)
Giver et billede, der bevarer en bestemt
farve, men konverterer andre til sorthvid.
Du kan vælge en farve med Option.
(Sort-hvid stor
kontrast)
Indeks
(Retrofoto)
Giver et billede med stor kontrast i sorthvid.
95DK
Fortsættes r
(HDR-maleri)
Opretter et udseende af et billede, hvor
farverne og detaljerne er forstærket.
Kameraet udløser lukkeren tre gange.
Du kan indstille intensiteten af effekten
med Option.
(Fyldig sorthvid tone)
Indeks
Opretter et billede, der forstærker
billedet meget, mens baggrunden
kommer betragteligt ud af fokus. Denne
effekt kan ofte findes i billeder af
miniaturemodeller.
Du kan vælge det område, der skal
fokusere på, ved hjælp af Option.
Fokusset på andre området reduceres
markant.
Menu
(Miniature)
Opretter et billede i sort-hvid med rige
gradationer og gengivelse af detaljer.
Kameraet udløser lukkeren tre gange.
Prøvebillede
Opretter et billede, der er fyldt med en
blød lyseffekt.
Du kan indstille intensiteten af effekten
med Option.
Indholdsfortegnelse
(Blødt fokus)
Bemærkninger
•
•
•
•
Du kan ikke anvende [Billedeffekt] på [RAW]- og [RAW og JPEG]-billeder.
[Legetøjskamera]- og [Miniature]-effekterne er ikke tilgængelige med funktionen til præcis digital zoom.
Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet.
Du kan ikke kontrollere følgende effekter på optageskærmen, da kameraet stadig behandler det billede,
der lige er blevet optaget. Du kan altså ikke optage et andet billede, før billedbehandlingen er afsluttet.
Du kan ikke bruge disse effekter til film.
– [Blødt fokus]
– [HDR-maleri]
– [Fyldig sort-hvid tone]
– [Miniature]
• Hvis der er tale om [HDR-maleri] og [Fyldig sort-hvid tone], udløses lukkeren tre gange under én
optagelse. Vær omhyggelig med følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Komponer ikke billedet på ny.
Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at
HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet registrerer sådan en situation, vises
/
på
det optagede billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Optag billedet igen, hvis det er
nødvendigt, og komponer billedet på ny, eller vær opmærksom på kontrast eller uskarphed.
96DK
Giver dig mulighed for at vælge den ønskede billedbehandling.
Du kan justere eksponeringen (lukkerhastighed og blænde), som du ønsker, med
[Kreativ indst.] i modsætning til [Valg af motiv], hvor kameraet justerer eksponeringen.
Indholdsfortegnelse
Kreativ indst.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Kreativ indst.] t ønsket tilstand.
Til fotografering af forskellige motiver med rige gradationer og
smukke farver.
(Levende)
Mætning og kontrast forstærkes for at give slående billeder af
farverige scener og motiver såsom blomster, grønt forårsløv, blå
himmel eller havudsigter.
(Portræt)
Til optagelse af fine og bløde hudtoner, ideelt egnet til
portrætoptagelser.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden styrkes til optagelse af
levende og skarpe motiver. Fjerntliggende landskaber fremstår
også tydeligere.
Menu
(Standard)
Prøvebillede
2 Hvis du vil justere kontrast, mætning eller skarphed: Option t ønsket
indstilling.
(Solnedgang) Til optagelse af den smukke røde farve ved en solnedgang.
(Kontrast),
punkt.
Til optagelse af billeder i sort/hvid.
(Mætning) og
(Skarphed) kan justeres for hvert Kreativ indst.-
(Kontrast)
Jo højere, den valgte værdi, jo mere forstærkes forskellen
mellem lys og skygge, hvilket slår igennem på et billede.
(Mætning)
Jo højere den valgte værdi er, jo mere levende bliver farven. Når
der er valgt en lavere værdi, er farven mere dæmpet.
(Skarphed)
Indeks
(Sort/hvid)
Justerer skarpheden. Jo højere den valgte værdi, jo mere træder
konturerne frem, og jo lavere den valgte værdi, jo blødere er
konturerne.
Bemærkninger
• Når [Sort/hvid] er valgt, kan du ikke justere mætningen.
• [Standard] vælges, når følgende funktioner anvendes:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Billedeffekt] (med undtagelse af [Fra])
97DK
Indholdsfortegnelse
Slet
Giver dig mulighed for at slette uønskede billeder.
1 MENU t [Afspil] t [Slet] t ønsket tilstand.
Sletter de markerede billeder. Tryk på midt på kontrolhjulet,
eller tryk på billedet, og vælg derefter OK.
Alle i mappe
Sletter alle billeder i den valgte mappe eller alle AVCHDvisning-film.
Alle AVCHDvisningsfiler
Prøvebillede
Flere billeder
Bemærkninger
z Sådan slettes et billede
Det er nemmere at slette et billede, som vises på skærmen, ved at vælge
funktionstasten (side 32).
Menu
• Du kan vælge op til 100 billeder.
• "AVCHD-visning-film" er film, der blev optaget i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-tilstanden
af [Filformat].
(Slet) af
Indeks
98DK
Viser billeder automatisk.
Afspiller kun 3D-billeder i diasshow med 3D-tv'et koblet til kameraet.
1 MENU t [Afspil] t [Diasshow] t ønsket tilstand t OK.
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig sløjfe.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Interval
1 sek.
Prøvebillede
Gentag
Indholdsfortegnelse
Diasshow
Indstiller intervallet for visning af billeder.
3 sek.
5 sek.
Menu
10 sek.
30 sek.
Billedtype
Alt
Afspiller alle stillbilleder som normale billeder.
Vis kun 3D
Afspiller kun 3D-billeder.
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke sætte diasshowet på pause. Tryk på midten af kontrolhjulet for at stoppe diasshowet.
• Du kan kun afspille billeder i diasshow, når [Visningstilstand] er indstillet til [Mappevisning
(stillbilleder)].
• Panoreringsbilleder vises i fuldt format. Hvis du vil rulle et panoramabillede, skal du trykke på midten af
kontrolhjulet, når billedet vises.
99DK
Vælger den enhed med filer, der skal afspilles.
1 MENU t [Afspil] t [Visningstilstand] t ønsket tilstand.
Viser stillbilleder efter mappe.
Mappevisning
(MP4)
Viser film (MP4) efter mappe.
AVCHD-visning
Viser billeder, der er optaget med [AVCHD 60i/60p]- eller
[AVCHD 50i/50p]-tilstanden af [Filformat].
Prøvebillede
Mappevisning
(stillbilleder)
Indholdsfortegnelse
Visningstilstand
Menu
Indeks
100DK
Vælger antallet af billeder, som skal vises på indeksskærmen.
1 MENU t [Afspil] t [Billedindeks] t ønsket tilstand.
Viser seks billeder.
12 billeder
Viser 12 billeder.
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe, og tryk så på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan vælge en mappe ved at røre ved
bjælken. Du kan ændre visningstilstanden ved at trykke
på midten af bjælken.
Menu
z Visning af en ønsket mappe
Prøvebillede
6 billeder
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Indeks
101DK
Roterer et stillbillede mod uret. Brug denne funktion til at få vist et vandret billede i
lodret position. Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive
vist i den roterede stilling, også selv om du slukker for strømmen.
Indholdsfortegnelse
Roter
Prøvebillede
1 MENU t [Afspil] t [Roter].
2 Tryk på midten af kontrolhjulet.
Eller tryk på
(Roter) på skærmen.
.
Bemærkninger
Menu
Billedet roterer mod uret. Billedet roterer, når du trykker på midten eller trykker på
• Du kan ikke rotere film eller beskyttede billeder.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er taget med andre kameraer.
• Når billederne vises på en computer, afhænger det af softwaren, om oplysningerne om rotering vises.
Indeks
102DK
Beskytter billeder mod sletning ved uheld.
-mærket vises for registrerede billeder.
1 MENU t [Afspil] t [Beskyt] t ønsket tilstand.
Annuller alle
billeder
Annullerer beskyttelsen af alle stillbilleder.
Annuller alle film
(MP4)
Annullerer beskyttelsen af alle film (MP4).
Annuller alle
AVCHD-vis.filer
Annullerer beskyttelsen af alle AVCHD-visning-film.
Bemærkninger
Menu
Anvender eller annullerer beskyttelsen af de markerede billeder.
Tryk på midt på kontrolhjulet, eller tryk på billedet, og vælg
derefter OK.
Prøvebillede
Flere billeder
Indholdsfortegnelse
Beskyt
• Du kan beskytte op til 100 billeder ad gangen.
• "AVCHD-visning-film" er film, der blev optaget i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-tilstanden
af [Filformat].
Indeks
103DK
Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre en del af det viste billede.
1 MENU t [Afspil] t [
Forstør].
2 Juster skaleringen ved at dreje på kontrolhjulet.
Eller tryk på eller på skærmen.
Når du rører billedet, forstørres det og centreres omkring det område, du rører.
4 Vælg
for at annullere den forstørrede afspilning.
Prøvebillede
3 Vælg den position, du vil se, ved at trykke til højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet eller ved at rulle billedet.
Indholdsfortegnelse
Forstør
Bemærkninger
• Du kan ikke forstørre film.
• Under afspilning af panoreringsbilleder skal du først trykke pause og derefter forstørre billedet.
Menu
z Skaleringsintervaller
Skaleringsintervallet afhænger af billedstørrelsen.
Skaleringsintervaller
L
Ca. ×1,0 – ×13,6
M
Ca. ×1,0 – ×9,9
S
Ca. ×1,0 – ×6,8
Indeks
Billedstørrelse
104DK
Justerer lydstyrken for film på otte trin. Dette element vises kun under afspilning af film.
1 MENU t [Afspil] t [Indst. for lydstyrke] t ønsket værdi.
Indholdsfortegnelse
Indst. for lydstyrke
z Justering af lydstyrke under afspilning
Prøvebillede
[Indst. for lydstyrke]-skærmen vises, når du trykker på knappen på kontrolhjulet under
afspilning af film.
Du kan justere lydstyrken, mens du lytter til lyden.
Menu
Indeks
105DK
Du kan angive, hvilke stillbilleder du vil optage på hukommelseskortet og udskrive på et
senere tidspunkt.
Mærket
(udskriftsbestilling) vises for registrerede billeder (DPOF: Digital Print
Order Format).
DPOF-opsætning
Vælger billeder, som skal bestilles til udskrivning.
1 Vælg et billede, og tryk på midten af kontrolhjulet. Hvis du
vil annullere billedet, skal du vælge det -mærkede billede
igen.
Du kan vælge/annullere et billede ved at trykke på billedet.
2 Gentag handlingen for alle billeder, du vil udskrive.
Annuller alle
Rydder alle DPOF-mærker.
Datomærke
Til
Fra
Menu
Flere billeder
Prøvebillede
1 MENU t [Afspil] t [Angiv udskrivning] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Angiv udskrivning
Angiver, om der skal dato på de DPOF-mærkede billeder, når de
udskrives.
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke føje DPOF-mærket til film.
• Du kan føje DPOF-mærket til op til 999 billeder.
• DPOF-registreringen ryddes ikke efter udskrivning. Det anbefales, at du sletter hukommelseskortet, når
du har fået udskrevet stillbillederne.
106DK
AF-lampen giver lys til nemmere fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
Den røde AF-lampe gør, at kameraet nemt kan fokusere, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned, indtil fokus låses.
Indholdsfortegnelse
AF-lampe
1 MENU t [Opsætning] t [AF-lampe] t ønsket indstilling.
Anvender AF-lampen.
Fra
Anvender ikke AF-lampen.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende AF-lampen, når:
– [Autofokusmetode] er indstillet til [Kontinuerlig AF].
– [Landskab], [Nattescene], [Håndholdt tusmørke] eller [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv] er valgt.
– [Panorering] er valgt.
– [3D-panorering] er valgt.
– Du optager film.
– Brug af et A-fatningsobjektiv (sælges separat).
• Når AF-lampen er bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med
en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
Prøvebillede
Auto
Indeks
107DK
Når der bruges blitz, udløses den to eller flere gange før optagelsen for at reducere røde
øjne.
1 MENU t [Opsætning] t [Rødøjereduktion] t ønsket indstilling.
Blitzen udløses altid for at reducere røde øjne.
Fra
Anvender ikke rødøjereduktion.
Bemærkninger
• Påsæt og hæv blitzen for at bruge Rødøjereduktion.
• Du kan ikke bruge rødøjereduktion med [Smiludløser].
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af enkelte forskelle og forhold
såsom afstand til motivet, eller om motivet ikke kiggede på glimtene før optagelsen.
Pupiller udvides i mørke omgivelser. Blitzlys reflekteres i blodkarrene bagerst i øjet (retina),
hvilket giver røde øjne på billeder.
Kamera
Menu
z Hvad forårsager røde øjne?
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
Øje
Indeks
Retina
108DK
Når en elektronisk søger (sælges separat) er sat på kameraet, registrerer sensorerne i den
elektroniske søger, om den kan anvendes eller ej.
1 MENU t [Opsætning] t [FINDER/LCD-indstil.] t ønsket indstilling.
Når du ser i den elektroniske søger, skifter visningen automatisk
til den elektroniske søger.
Manuel
Du kan skifte visningen mellem den elektroniske søger og LCDskærmen ved hjælp af knappen på den elektroniske søger.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
FINDER/LCD-indstil.
Menu
Indeks
109DK
Indstiller, hvorvidt billeder, der er ændret med virkningerne fra
eksponeringskompensation, hvidbalance osv., skal vises på LCD-skærmen.
1 MENU t [Opsætning] t [Live View-visning] t ønsket indstilling.
Viser billederne med de anvendte effekter.
Indstillingseffekt
fra
Viser ikke billederne med de anvendte effekter.
Denne indstilling giver dig mulighed for at koncentrere dig om
sammensætningen af motivet, da de vises på skærmen, som det
er.
Prøvebillede
Indstillingseffekt
til
Indholdsfortegnelse
Live View-visning
Bemærk
Menu
• Du kan kun vælge [Indstillingseffekt fra] i de følgende optage tilstande:
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
Indeks
110DK
Du kan kontrollere det optagne billede på LCD-skærmen lige efter optagelsen. Du kan
ændre visningstiden.
1 MENU t [Opsætning] t [Autovisning] t ønsket indstilling.
5 sek.
Vises i det angivne tidsrum.
Hvis du vælger (Forstør), kan du kontrollere det forstørrede
billede.
2 sek.
Fra
Vises ikke.
Prøvebillede
10 sek.
Indholdsfortegnelse
Autovisning
Bemærkninger
Menu
• I autovisning vises billedet ikke i lodret position, heller ikke selvom [Vis afspilning] er indstillet til
[Autorotation].
• Selvom [Gitterlinje] er indstillet til en anden indstilling end [Fra], vises gitterlinjen ikke i autovisning ved
optagelse af [3D-panorering]- eller [Panorering]-billeder.
• Før billedet vises, kan et ubehandlet billedet blive vist midlertidigt afhængigt af indstillingen, f.eks.
[DRO/Auto HDR], [Blød hud-effekt].
Indeks
111DK
Indstiller, hvorvidt gitterlinjen vises. Gitterlinjen hjælper dig med at justere
sammensætningen af billeder.
1 MENU t [Opsætning] t [Gitterlinje] t ønsket indstilling.
Firkantet gitter
Firkantede gitre gør det nemmere at bekræfte det vandrette
niveau i sammensætningen. Det er velegnet til at bestemme
kvaliteten af sammensætningen ved optagelse af landskaber,
nærbilleder eller dublerede billeder.
Diag. + firk. gitter
Hvis et motiv placeres tæt på den diagonale linje, kan det
udtrykke en opløftet og stærk stemning.
Fra
Viser ikke gitterlinjen.
Menu
Ved at placere hovedmotiverne tæt på en af de gitterlinjer, der
opdeler billedet i tredjedele, opnås en velafbalanceret
sammensætning.
Prøvebillede
3x3-gitter
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
z Sådan kontrolleres rammen til optagelse af film
Indeks
Rammen, som vises, når [Gitterlinje] er indstillet til en
anden indstilling [Fra], viser, hvorvidt motivet er inden
for rammen. Dette giver dig mulighed for at justere
sammensætningen ved at gå tættere på eller længere væk
fra motivet.
Ramme til film
112DK
Forbedrer konturen af områder i fokus med en bestemt farve i manuelt fokus. Denne
funktion gør det muligt nemt at bekræfte fokus.
1 MENU t [Opsætning] t [Maksimumniveau] t ønsket indstilling.
Indstiller maksimumniveauet til høj.
Mellem
Indstiller maksimumniveauet til mellem.
Lav
Indstiller maksimumniveauet til lav.
Fra
Brug ikke maksimumfunktionen.
Prøvebillede
Høj
Indholdsfortegnelse
Maksimumniveau
Bemærkninger
Menu
• Da kameraet vurderer, at de skarpe områder er i fokus, er maksimumniveauet forskelligt afhængigt af
motivet, optagesituationen eller det anvendte objektiv.
• Området af områder i fokus forbedres ikke, når kameraet er tilsluttet ved hjælp af et HDMI-kabel.
Indeks
113DK
Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen i manuelt fokus.
1 MENU t [Opsætning] t [Maksimumfarve] t ønsket indstilling.
Forbedrer konturer i hvidt.
Rød
Forbedrer konturer i rødt.
Gul
Forbedrer konturer i gult.
Bemærk
• Dette punkt kan ikke indstilles, når [Maksimumniveau] er indstillet til [Fra].
Prøvebillede
Hvid
Indholdsfortegnelse
Maksimumfarve
Menu
Indeks
114DK
Forstørrer billedet på skærmen automatisk for at gøre manuel fokusering nemmere. Dette
fungerer i [Manuel fokus]- eller [Dir. man. fokus.]-tilstanden.
1 MENU t [Opsætning] t [MF-hjælp] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
MF-hjælp
2 Drej fokus-ringen for at justere fokus.
• I Dir. man. fokus. (direkte manuel fokusering) drejes fokusringen med udløserknappen trykket
halvvejs ned, når fokus er justeret med autofokus.
Til
Forstørrer billedet. Du kan indstille varigheden af forstørrelsen
med [MF-hjælpetid].
Fra
Forstørrer ikke billedet.
Menu
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [MF-hjælp], når du benytter følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Præc. dig. zoom]
• Når et A-fatningsobjektiv (sælges separat) er sat, vil et tryk på
(funktionstast) forstørre billedet.
Prøvebillede
Billedet forstørres 4,8 gange. Du kan også forstørre billedet 9,5 gange.
Indeks
115DK
Angiver, i hvor lang tid billedet skal vises i et udvidet format for [MF-hjælp]-funktionen.
1 MENU t [Opsætning] t [MF-hjælpetid] t ønsket indstilling.
Ingen begræns.
Forstørrer visningen, indtil
5 sek.
Forstørrer billedet i fem sekunder.
2 sek.
Forstørrer billedet i to sekunder.
Indholdsfortegnelse
MF-hjælpetid
er valgt.
Prøvebillede
Bemærk
• Dette punkt kan ikke indstilles, når [MF-hjælp] er indstillet til [Fra].
Menu
Indeks
116DK
Den måde, som farver er repræsenteret på med kombinationer af tal eller
farvegengivelsesområde, kaldes for "farverum". Du kan ændre farverummet afhængig af
formål.
Indholdsfortegnelse
Farverum
1 MENU t [Opsætning] t [Farverum] t ønsket indstilling.
Dette er standardfarverummet i digitalkameraet. Brug sRGB til
normale optagelser, f.eks. når du vil udskrive billeder uden
ændringer.
AdobeRGB
Det har et bredt farvegengivelsesområde. Når en stor del af
motivet er klar grøn eller rød, er Adobe RGB effektiv.
Billedets filnavn begynder med "_DSC".
Prøvebillede
sRGB
Bemærkninger
Menu
• Adobe RGB bruges til programmer eller printere, der understøtter farvestyring og DCF2.0-farverum.
Brug af applikationer eller printere, der ikke understøtter dem, kan resultere i billeder, som ikke gengiver
farverne troværdigt.
• Ved visning af billeder, der er optaget med Adobe RGB på kameraet eller ikke-Adobe RGB-kompatible
enheder, vil billederne vises med lav mætning.
Indeks
117DK
Indstiller, om du vil bruge objektivets SteadyShot-funktion.
1 MENU t [Opsætning] t [SteadyShot] t ønsket indstilling.
Anvender SteadyShot.
Fra
Anvender ikke SteadyShot. Denne indstilling anbefales, når du
bruger et kamerastativ.
Bemærkninger
• [Til] vælges ved brug af følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
• Du kan ikke indstille [SteadyShot], når navnet på det påsatte objektiv ikke indeholder "OSS", f.eks.
"E16 mm F2,8", eller når du bruger et A-fatningsobjektiv (sælges separat).
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
SteadyShot
Menu
Indeks
118DK
Indstiller, hvorvidt lukkeren kan udløses, når der ikke er monteret noget objektiv.
1 MENU t [Opsætning] t [Udløser u/obj.] t ønsket indstilling.
Udløser lukkeren, når der ikke er monteret noget objektiv. Vælg
denne indstilling, når kameraet fastgøres til et astronomisk
teleskop osv.
Deaktiver
Udløser kun lukkeren, når der er monteret et objektiv.
Bemærk
Prøvebillede
Aktiver
Indholdsfortegnelse
Udløser u/obj.
• Det er ikke muligt at opnå korrekt måling, når du bruger objektiver, som ikke har en objektivkontakt,
f.eks. objektivet fra et astronomisk teleskop. I sådanne tilfælde skal du justere eksponeringen manuelt ved
at kontrollere den på det optagne billede.
Menu
Indeks
119DK
Angiver, om der skal bruges autofokus, når du kigger gennem en elektronisk motivsøger
(sælges separat).
1 MENU t [Opsætning] t [Eye-Start AF] t ønsket indstilling.
Autofokusering starter, når du ser igennem denne elektroniske
søger.
Fra
Autofokusering starter ikke, når du ser igennem denne
elektroniske søger.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Eye-Start AF
Bemærk
• Dette element er kun tilgængeligt, når LA-EA2-fatningsadapteren (sælges separat) er monteret.
Menu
Indeks
120DK
Den elektroniske funktion med udløserfrontknap forkorter tidsforsinkelsen mellem
lukkerudløsninger.
1 MENU t [Opsætning] t [Udløserfrontknap] t ønsket indstilling.
Bruger funktionen med frontudløserknap.
Fra
Bruger ikke funktionen med frontudløserknap.
Bemærkninger
Menu
• Når du tager billeder ved høj lukkerhastighed med et objektiv med stor diameter monteret, kan der opstå
ghosting på det slørede område, afhængigt af motivet og optageforholdene. I sådanne tilfælde skal du
indstille dette element til [Fra].
• Når et Minolta/Konica Minolta objektiv er monteret skal du indstille dette element til [Fra]. Hvis du
indstiller dette element til [Til], vil den korrekte eksponering ikke blive indstillet, eller billedskarpheden
vil blive ujævn.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Udløserfrontknap
Indeks
121DK
Når du sætter lukkerhastigheden til et sekund eller mere (optagelse med lang
eksponeringstid), er støjreduktionen tændt, i lige så lang tid som lukkeren er åben. Dette
sker for at reducere den kornede støj, som typisk findes i en lang eksponering.
Indholdsfortegnelse
Lang eksp.SR
1 MENU t [Opsætning] t [Lang eksp.SR] t ønsket indstilling.
Aktiverer støjreduktion i det tidsrum, lukkeren er åben. Når
støjreduktionen er i gang, vises der en meddelelse, og du kan
ikke optage et nyt billede. Vælg denne indstilling for at prioritere
billedkvaliteten.
Fra
Aktiverer ikke støjreduktion. Vælg denne indstilling for at
prioritere timingen af optagelsen.
Prøvebillede
Til
Bemærkninger
Menu
Indeks
• Støjreduktion udføres ikke, når du anvender følgende funktioner, heller ikke selvom den er indstillet til
[Til]:
– [Kont. optagelse]
– [Hast.pri. kont.]
– [Bracket: Kont.]
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Du kan ikke ændre [Lang eksp.SR], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
122DK
Når du optager med høj ISO, reducerer kameraet den støj, som bliver mere synlig, når
kameraets følsomhed er høj.
1 MENU t [Opsætning] t [Høj ISO SR] t ønsket indstilling.
Aktiverer normalt høj ISO-støjreduktion.
Lav
Aktiverer moderat høj ISO-støjreduktion.
Bemærkninger
• Du kan ikke indstille [Høj ISO SR], når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Der udføres ikke støjreduktion på RAW-billeder.
Prøvebillede
Normal
Indholdsfortegnelse
Høj ISO SR
Menu
Indeks
123DK
Kompenserer for de skyggefyldte hjørner på skærmen, der skyldes visse
objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Skygge] t ønsket indstilling.
Kompenserer automatisk for mørkere hjørner på skærmen.
Fra
Kompenserer ikke for mørkere hjørner på skærmen.
Bemærk
• Dette element er kun tilgængeligt med et E-fatningsobjektiv.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Skygge
Menu
Indeks
124DK
Reducerer farveafvigelsen ved hjørnerne af skærmen, der skyldes bestemte
objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Krom. Ab.] t ønsket
indstilling.
Reducerer farveafgivelsen automatisk.
Fra
Kompenserer ikke for farveafvigelsen.
Bemærk
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Krom. Ab.
• Dette element er kun tilgængeligt med et E-fatningsobjektiv.
Menu
Indeks
125DK
Kompenserer for skærmens forvrængning, der skyldes visse objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Forvrængn.] t ønsket
indstilling.
Kompenserer automatisk for skærmens forvrængning.
Fra
Kompenserer ikke for skærmens forvrængning.
Bemærk
• Dette element er kun tilgængeligt med et E-fatningsobjektiv.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Forvrængn.
Menu
Indeks
126DK
Indstiller, hvorvidt du optager lyd under optagelse af film.
1 MENU t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t ønsket indstilling.
Optager lyd (stereo).
Fra
Optager ikke lyd.
Bemærk
• Lyden af objektivet og kameraet under brug optages også, når [Til] er valgt.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Filmlydoptagelse
Menu
Indeks
127DK
Angiver, om vindstøjen skal reduceres under filmoptagelse.
1 MENU t [Opsætning] t [Reduktion af vindstøj] t ønsket indstilling.
Reducerer vindstøj.
Fra
Reducerer ikke vindstøj.
Bemærkninger
• Hvis dette element indstilles til [Til], selvom vinden ikke blæser tilstrækkeligt meget, kan forårsage, at
normal støj optages ved en for lav lydstyrke.
• Når der bruges en mikrofon (sælges separat), sker der ikke en reduktion af vindstøjen, også selvom den er
angivet til [Til].
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Reduktion af vindstøj
Menu
Indeks
128DK
Gør det muligt at justere og registrere en autofokusposition for hvert objekt, når der
anvendes et A-fatningsobjektiv med LA-EA2-fatningsadapteren (sælges separat).
1 MENU t [Opsætning] t [AF-mikrojust.].
Indholdsfortegnelse
AF-mikrojust.
2 [AF-justeringsindstilling] t [Til].
AF-justeringsindstilling Angiver, om denne [AF-mikrojust.]-funktion skal bruges. Vælg [Til]
for at bruge den.
Gør det muligt at vælge en optimal værdi mellem -20 og +20.
Hvis der vælges en større værdi, skiftes autofokuspositionen, så den er
længere fra kameraet. Hvis der vælges en mindre værdi, skiftes
autofokuspositionen, så den er tættere på kameraet.
Slet
Rydder den værdi, du indstiller.
Bemærkninger
Indeks
• Det anbefales, at du justerer positionen under de faktiske optageforhold.
• Når du monterer et objektiv, du allerede har registreret en værdi til, vises den registrerede værdi på
skærmen. [±0] vises for et objektiv, for hvilket der endnu ikke er registreret en værdi.
• Hvis [–] vises, er der blevet registreret mere end 30 objektiver. Hvis du vil registrere andre objektiver,
skal du først fjerne en værdi. Monter et objektiv med den værdi, der skal fjernes, og vælg [±0]. Hvis du
vil fjerne alle registrerede værdier, skal du vælge [Slet].
• Brug kun [AF-mikrojust.] med Sony-, Minolta- og Konika-Minolta-objektiver. Hvis du bruger [AFmikrojust.] med andre objektivmærker, kan den registrerede værdi blive påvirket.
• Du kan ikke indstille [AF-mikrojust.] individuelt for et Sony-, Minolta- og Konika-Minolta-objektiv med
samme specifikation.
Menu
mængde
Prøvebillede
3 [mængde] t ønsket værdi t OK.
129DK
Gør det muligt at vælge, om den første skærm i menuen altid skal vises, eller om
skærmen for det punkt, du sidst har brugt, skal afvises.
1 MENU t [Opsætning] t [Menustart] t ønsket indstilling.
Viser altid den første skærm i menuen.
Forrige
Viser altid det sidst indstillede punkt. Dette vil gøre det nemmere
hurtigere at nulstille det sidste punkt, du tidligere har indstillet.
Prøvebillede
Top
Indholdsfortegnelse
Menustart
Menu
Indeks
130DK
Ved at tildele funktioner til forskellige værdier kan du øge hastigheden af betjeningerne
ved at trykke på den relevante tast på skærmen med optageoplysninger.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t
[Specialtastsindstillinger] t ønsket
indstilling.
Indholdsfortegnelse
Specialtastsindstillinger
Funktionstast C
Højre tast
Menu
Funktionstast B
Indstil. af højre tast
Hvidbalance
Opt.tip
Lysmålermetode
AF/MF-valg
DRO/Auto HDR
Autofokusmetode
Billedeffekt
Autofokusområde
Kreativ indst.
Præc. dig. zoom
Blitztilstand
Ansigtsregistrering
Blitzkompens.
Smiludløser
MF-hjælp
Blød hud-effekt
AEL til/fra (side 134)
Kvalitet
Ikke indstillet
Indeks
Optagetilstand
ISO
Indstilling af tasten B
Optagetilstand
Lysmålermetode
Opt.tip
DRO/Auto HDR
Autofokusmetode
Billedeffekt
Præc. dig. zoom
Kreativ indst.
Ansigtsregistrering
Blitztilstand
Smiludløser
Blitzkompens.
Blød hud-effekt
MF-hjælp
131DK
Fortsættes r
AEL til/fra (side 134)
ISO
Ikke indstillet
Indholdsfortegnelse
Kvalitet
Hvidbalance
Indstilling af tasten C
Kalder en optagetilstand.
Brugerdefineret
Kalder en funktion, der er tildelt til [Brugerdefineret 1],
[Brugerdefineret 2], [Brugerdefineret 3], [Brugerdefineret 4]
eller [Brugerdefineret 5].
Brugerdefineret 1 til 5
Standardindstillingen for
hvert [Brugerdefineret]punkt
Tilgængelige funktioner
Prøvebillede
Optagetilstand
AF/MF-valg
Menu
Autofokusmetode
Autofokusområde
Ansigtsregistrering
Smiludløser
Blød hud-effekt
[Brugerdefineret 1]
ISO
[Brugerdefineret 2]
Hvidbalance
Indeks
Kvalitet
Lysmålermetode
[Brugerdefineret 3]
DRO/Auto HDR
Billedeffekt
Kreativ indst.
Blitztilstand
[Brugerdefineret 4]/
[Brugerdefineret 5]
Ikke indstillet
Bemærkninger
• [Specialtastsindstillinger] er tilgængelig med følgende optagetilstande. En funktion, der er tildelt til den
højre tast, funktionstast B og funktionstast C på kontrolhjulet, kaldes kun i de følgende optagetilstande.
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
• [MF-hjælp] er kun tilgængelig, når [AF/MF-valg] er indstillet til [Manuel fokus].
• Indstillingen af [Indstilling af tasten B] er ugyldig:
– når [Autofokusområde] er indstillet til [Fleksibelt punkt]
– når et andet A-fatningsmotiv end SAM og SSM (sælges separat) monteres
• Du behøver ikke at konfigurere alle [Brugerdefineret 1]-, [Brugerdefineret 2]-, [Brugerdefineret 3]-,
[Brugerdefineret 4]- og [Brugerdefineret 5]-punkterne.
Fortsættes r
132DK
2 Vælg [Brugerdefineret 1], [Brugerdefineret
2], [Brugerdefineret 3], [Brugerdefineret 4]
eller [Brugerdefineret 5] ved at trykke til
højre/venstre på kontrolhjulet.
Prøvebillede
1 Tryk på funktionstasten C, når
CUSTOM (Brugerdefineret) vises.
Eller tryk på CUSTOM (Brugerdefineret) på
skærmen.
Indholdsfortegnelse
Kalder en funktion, der er tildelt til
[Brugerdefineret] af funktionstasten C
Menu
Indeks
133DK
Når det er svært at få den rigtige eksponering til motivet, giver denne funktion det muligt
at låse eksponeringen ved at fokusere på og måle lyset for et område, der har den
ønskede lysstyrke.
2 Vælg [AEL til/fra].
Den højre tast eller funktionstasten B bliver AEL-knappen.
3 Peg kameraet mod et område, som eksponeringen skal matche.
Eksponeringen er indstillet.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Specialtastsindstillinger] t [Indstil. af højre
tast] eller [Indstilling af tasten B].
Indholdsfortegnelse
AEL til/fra
4 Tryk på AEL-knappen.
Eksponeringen er låst, og
(AE-lås) lyser.
5 Fokuser på motivet, og optag det.
Menu
6 Hvis du vil annullere eksponeringslåsen, skal du trykke på AEL-knappen
igen.
Hvis du vælger [Indstilling af tasten B] i trin 1, vises AEL på skærmen. Du kan trykke på
AEL, i stedet for at trykke på AEL-knappen.
Indeks
134DK
Angiver, om kameraet skal betjenes med berøringsskærmen.
1 MENU t [Opsætning] t [Brug touchscreen] t ønsket indstilling.
Giver mulighed for betjening ved hjælp af berøringspanelet.
Fra
Giver ikke mulighed for betjening ved hjælp af berøringspanelet.
Bemærk
• Selvom [Til] er valgt, kan du ikke betjene kameraet ved hjælp af berøringspanelet, når:
– Kameraet sender billeder til et tilsluttet tv.
– Kameraet er tilsluttet en enhed via USB.
– Der anvendes en elektronisk søger (sælges separat).
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Brug touchscreen
Menu
Indeks
135DK
Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.
1 MENU t [Opsætning] t [Bip] t ønsket indstilling.
Aktiver lydsignalet, når du trykker på kontrolhjulet eller
funktionstasterne eller trykker på skærmen.
Fra
Slukker for lydsignalet.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Bip
Menu
Indeks
136DK
Vælger det sprog, der skal bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 MENU t [Opsætning] t [
Sprog] t ønsket sprog.
Indholdsfortegnelse
Sprog
Prøvebillede
Menu
Indeks
137DK
Indstiller datoen og klokkeslættet igen.
1 MENU t [Opsætning] t [Indst.dato/tid].
2 Indstil dato, klokkeslæt osv.
Vælger [ON] eller [OFF].
Datoformat:
Vælger format til visning af dato og klokkeslæt.
Prøvebillede
Sommertid:
Indholdsfortegnelse
Indst.dato/tid
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke indstille dato og klokkeslæt ved at trykke på skærmen.
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre dato på billederne. Ved at bruge "PMB" på cd-rommen
(medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med dato.
Indeks
138DK
Indstiller det område, hvor du anvender kameraet. Det giver dig mulighed for at angive
lokalområdet, når du bruger kameraet i udlandet.
1 MENU t [Opsætning] t [Indstilling af
sted] t ønsket indstilling.
Bemærk
Prøvebillede
2 Tryk til højre eller venstre på kontrolhjulet for
at vælge et område.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af sted
• Du kan ikke vælge et område ved at trykke på skærmen.
Menu
Indeks
139DK
Du kan vælge, om hjælpeguiden skal vises, når kameraet betjenes.
1 MENU t [Opsætning] t [Hjælpeguidevisn] t ønsket indstilling.
Viser hjælpeguiden.
Fra
Viser ikke hjælpeguiden. Dette er praktisk, når du ønsker at
udføre næste handling hurtigt.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Hjælpeguidevisn
Menu
Indeks
140DK
Du kan indstille tidsintervaller for, hvornår kameraet skal skifte til strømbesparende
tilstand. Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned, vender kameraet tilbage til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Strømbesparelse
1 MENU t [Opsætning] t [Strømbesparelse] t ønsket indstilling.
Skifter til strømbesparende tilstand efter det angivne tidsrum.
5 min.
1 min.
20 sek.
Prøvebillede
30 min.
10 sek.
Menu
Bemærk
• Sluk for kameraet, når du ikke bruger det over længere tid.
Indeks
141DK
Lysstyrken på LCD-skærmen justeres automatisk til de omgivende lysforhold ved hjælp
af lyssensoren (side 12). Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmen manuelt.
1 MENU t [Opsætning] t [LCD-lysstyrke] t ønsket indstilling.
Juster lysstyrken automatisk.
Manuel
Giver dig mulighed for at justere lysstyrken inden for området
–2 til +2.
Solskinsvejr
Justerer automatisk lysstyrken, så den passer til udendørs
optagelse.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
LCD-lysstyrke
Bemærkninger
Menu
• Når denne er indstillet til [Auto], må lyssensoren ikke dækkes med hånden eller andet.
• Når kameraet anvendes med AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges separat), er lysstyrken på LCDskærmen altid indstillet så lyst som +2, selvom du har valgt [Auto].
Indeks
142DK
Når der er sat en elektronisk søger på (sælges separat), justeres lysstyrken for den
elektroniske søger automatisk efter de omgivende lysforhold.
1 MENU t [Opsætning] t [Søgerlysstyrke] t ønsket indstilling.
Juster lysstyrken automatisk.
Manuel
Giver dig mulighed for at justere lysstyrken inden for området -1
til +1.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Søgerlysstyrke
Menu
Indeks
143DK
Indstiller farven på LCD-skærmen.
1 MENU t [Opsætning] t [Skærmfarve] t ønsket indstilling.
Sort
Blå
Lyserød
Skifter til den valgte farve.
Prøvebillede
Hvid
Indholdsfortegnelse
Skærmfarve
Menu
Indeks
144DK
Vælger metode til visning af brede billeder.
1 MENU t [Opsætning] t [Bredt billede] t ønsket indstilling.
Viser brede billeder på hele skærmen.
Normal
Viser brede billeder og
betjeningsoplysninger på skærmen.
Prøvebillede
Fuld skærm
Indholdsfortegnelse
Bredt billede
Menu
Indeks
145DK
Vælger retningen, når der afspilles stillbilleder, der er optaget i lodret i portrætposition.
1 MENU t [Opsætning] t [Vis afspilning] t ønsket indstilling.
Viser billede i portrætposition.
Man.rotation
Viser billede i landskabsposition.
Bemærk
• Når du afspiller billedet på et tv eller en computer, vil billedet blive vist i portrætposition, selvom
[Man.rotation] er valgt.
Prøvebillede
Autorotation
Indholdsfortegnelse
Vis afspilning
Menu
Indeks
146DK
Når du tilslutter kameraet til et HD (high-definition) TV med HDMI-terminaler vha. et
HDMI-kabel (sælges separat), kan du vælge HDMI-opløsning for billeder, som sendes
til tv’et.
Indholdsfortegnelse
HDMI-opløsning
1 MENU t [Opsætning] t [HDMI-opløsning] t ønsket indstilling.
Kameraet genkender automatisk et HD TV og indstiller
udgangsopløsningen.
1080p
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080p).
1080i
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i).
Prøvebillede
Auto
Bemærk
Menu
• Hvis du ikke kan vise skærmbilledet ordentligt med [Auto]-indstillingen, skal du vælge enten [1080i]
eller [1080p] afhængigt af det tilsluttede tv.
Indeks
147DK
Når du forbinder kameraet til et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv via et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du afspille billeder på dit kamera via tv'ets fjernbetjening, som
rettes mod tv'et. Se side 163 om "BRAVIA" Sync.
Indholdsfortegnelse
KONTROL TIL HDMI
1 MENU t [Opsætning] t [KONTROL TIL HDMI] t ønsket indstilling.
Betjener kameraet via fjernbetjeningen til tv'et.
Fra
Betjener ikke kameraet via fjernbetjeningen til tv'et.
Bemærk
Prøvebillede
Til
• Du kan betjene kameraet via tv'ets fjernbetjening ved at forbinde kameraet til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv.
Menu
Indeks
148DK
Vælger metode for USB-forbindelse.
1 MENU t [Opsætning] t [USB-tilslutning] t ønsket indstilling.
Masselager
Opretter en masselagringsforbindelse mellem kameraet, en
computer og en anden USB-forbindelse. Standardtilstand.
MTP
Opretter en MTP-forbindelsem mellem kameraet, computeren
og andre USB-enheder. Windows 7-computerne er tilsluttet
MTP, og dets unikke funktioner er aktiveret og kan bruges. Hvis
der er tale om andre computere (Windows Vista/XP,
Mac OS X), vises guiden Automatisk afspilning, og
stillbillederne i optagemappen på kameraet importeres til
computeren.
Menu
Opretter automatisk en masselagrings- eller -MTP-forbindelse i
overensstemmelse med en computer eller andre USB-enheder,
der er tilsluttet. Windows 7-computere er tilsluttet MTP, og dets
unikke funktioner er aktiveret og kan bruges.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
USB-tilslutning
Bemærk
• Det kan tage lang tid at oprette forbindelsen, når [Auto] er valgt.
Indeks
149DK
Giver dig mulighed for at rense billedsensoren.
1 MENU t [Opsætning] t [Rensetilstand] t OK.
Meddelelsen "Sluk for kamera efter rensning. Fortsæt?" vises.
Indholdsfortegnelse
Rensetilstand
2 Vælg OK.
4 Tag objektivet af.
5 Brug blæseren til at rengøre billedsensorens
overflade og området omkring den.
Prøvebillede
Antistøv aktiveres automatisk.
3 Sluk for kameraet.
6 Fastgør objektivet.
Menu
Bemærkninger
Indeks
• Rensningen kan kun udføres, når batteriniveauet er
(tre tilbageværende batteriikoner) eller højere.
Det anbefales at bruge en AC-PW20-vekselstrømsadapter (sælges separat).
• Brug ikke en sprayblæser, da den kan sprøjte vanddråber ind i kamerahuset.
• Stik ikke spidsen af blæseren ind i hulrummet bag objektivfatningen, da spidsen af blæseren ikke må
berøre billedsensoren.
• Hold kameraets forside nedad for at forhindre, at støv igen sætter sig inde i kameraet.
• Udsæt ikke kameraet for stød under rensningen.
• Når du rengør billedsensoren med en blæser, skal du ikke blæse for hårdt.
150DK
Viser versionen af kamera og objektiv. Bekræfter versionen, når der udgives en
firmware-opdatering.
1 MENU t [Opsætning] t [Version].
Prøvebillede
Bemærk
• En opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er
(tre tilbageværende batteriikoner) eller højere.
Vi anbefaler, at du anvender et passende batteri eller AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Version
Menu
Indeks
151DK
[Demotilstand]-funktionen viser de film, der automatisk er optaget på
hukommelseskortet (demonstration), når kameraet ikke betjenes i et bestemt tidsrum.
Vælg normalt [Fra].
Indholdsfortegnelse
Demotilstand
1 MENU t [Opsætning] t [Demotilstand] t ønsket indstilling.
Demonstrationen starter automatisk, når kameraet ikke betjenes i
ca. et minut.
Fra
Viser ikke demonstrationen.
Prøvebillede
Til
Bemærkninger
Menu
• Du kan kun indstille elementet, når kameraet får strøm via AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges
separat).
• Selvom [Til] er valgt, starter kameraet ikke en demonstration, når der ikke er optaget film på
hukommelseskortet.
• Når [Til] er valgt, skifter kameraet ikke til strømsparetilstand.
Indeks
152DK
Initialiserer til standardindstillingen.
Selvom du aktiverer [Nulstil], gemmes billederne.
1 MENU t [Opsætning] t [Nulstil] t OK.
Prøvebillede
Bemærkninger
• Sørg for ikke at slukke for kameraet, når du nulstiller.
• Følgende indstillinger er ikke nulstillet:
– [Indst.dato/tid]
– [Indstilling af sted]
– Ansigter, der er registreret med [Ansigtsregistrering]
– [AF-mikrojust.]
Indholdsfortegnelse
Nulstil
Menu
Indeks
153DK
Formaterer hukommelseskortet. Når du første gang benytter et hukommelseskort
sammen med dette kamera, anbefales det at formatere kortet med kameraet for at sikre
stabil ydelse, før du begynder at optage. Bemærk, at formatering sletter alle data på
hukommelseskortet permanent, og det kan ikke fortrydes. Gem værdifulde data på en
computer eller lignende.
Bemærkninger
• Formatering sletter alle data permanent, herunder også beskyttede billeder.
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet ud, mens lampen
lyser.
• Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på computeren, kan
hukommelseskortet muligvis ikke anvendes til kameraet, afhængigt af den benyttede
formateringsmetode.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Formater] t OK.
Indholdsfortegnelse
Formater
Menu
Indeks
154DK
Vælger metoden for tildeling af filnumre til billeder.
1 MENU t [Opsætning] t [Filnummer] t ønsket indstilling.
Kameraet nulstiller ikke numrene og tildeler fortløbende numre
til filer, indtil antallet når "9999".
Nulstil
Kameraet nulstiller numrene i følgende tilfælde og tildeler
numre til filer fra "0001". Hvis optagemappen indeholder en fil,
tildeles et nummer, som er et tal højere end det højeste nummer.
• Når mappeformatet ændres.
• Når alle billederne i mappen slettes.
• Når hukommelseskortet udskiftes.
• Når hukommelseskortet formateres.
Prøvebillede
Serie
Indholdsfortegnelse
Filnummer
Menu
Indeks
155DK
De stillbilleder, du optager, gemmes i en mappe, der automatisk oprettes i mappen
DCIM på hukommelseskortet. Du kan ændre mappenavnets format.
1 MENU t [Opsætning] t [Mappenavn] t ønsket indstilling.
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + Å (det
sidste tal)/MM/DD.
Eksempel: 10010405 (mappenavn: 100, dato: 05/04/2011)
Prøvebillede
Standardformat
Indholdsfortegnelse
Mappenavn
Bemærk
Menu
• Formatet på filmmappen fastsættes som "mappenummer + ANV01". Du kan ikke ændre dette navn.
Indeks
156DK
Når der er oprettet en mappe i standardformatet, og der er to eller flere mapper, kan du
vælge den optagemappe, hvori stillbilleder skal gemmes.
1 MENU t [Opsætning] t [Vælg optagemappe] t ønsket mappe.
Prøvebillede
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge mappen, når du vælger [Datoformat]-indstillingen.
• Filmfiler (MP4) optages i en mappe til film, der har samme nummer som den valgte mappe for
stillbilleder.
Indholdsfortegnelse
Vælg optagemappe
Menu
Indeks
157DK
Opretter en mappe på hukommelseskortet til optagelse af billeder.
Billederne optages i den nyoprettede mappe, indtil du opretter en anden mappe eller
vælger en anden optagemappe.
Indholdsfortegnelse
Ny mappe
1 MENU t [Opsætning] t [Ny mappe] t OK.
• Hvis en mappe til stillbilleder og en mappe til film, har samme nummer, betyder det, at de er oprettet på
samme tid.
• Når du indsætter et hukommelseskort i kameraet, som er blevet anvendt på andet udstyr og begynde at
tage billeder, oprettes der automatisk en ny mappe.
• Der kan lagres op til 4.000 billeder i alt i mapperne til stillbilleder eller film med det samme nummer. Når
mappens kapacitet overskrides, oprettes der automatisk en ny mappe.
Prøvebillede
Der oprettes en mappe med et nummer, som er et tal højere end det højeste tal i brug.
Bemærkninger
Menu
Indeks
158DK
Når der registreres uregelmæssigheder i billeddatabasefilen, som skyldes behandling af
filer på computere osv., afspilles billeder på hukommelseskortet ikke i dette format. Hvis
dette sker, reparerer kameraet filen.
Indholdsfortegnelse
Gendan billed-db.
1 MENU t [Opsætning] t [Gendan billed-db.] t OK.
Bemærk
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri. Lav batteristrøm under reparationen kan medføre beskadigelse af
data.
Prøvebillede
[Gendan billed-db.]-skærmen vises, og kameraet reparerer filen.
Vent, indtil reparationen er fuldført.
Menu
Indeks
159DK
Viser den resterende tid til optagelse af film på hukommelseskortet. Der vises også, hvor
mange stillbilleder der kan optages.
1 MENU t [Opsætning] t [Vis kortplads].
Indholdsfortegnelse
Vis kortplads
Prøvebillede
Menu
Indeks
160DK
Indstiller, hvorvidt overførselsfunktionen skal benyttes, når der anvendes et Eye-Fi-kort
(fås i almindelig handel). Dette element vises, når der indsættes et Eye-Fi-kort i
kameraet.
Indholdsfortegnelse
Overførselsindst.
1 MENU t [Opsætning] t [Overførselsindst.] t ønsket indstilling.
Aktiverer overførselsfunktionen. Ikonet på skærmen ændres
afhængigt af kameraets kommunikationsstatus.
Standby. Der sendes ikke nogen billeder.
Tilslutter.
Overførsel standby.
Overfører.
Fejl
Fra
Deaktiverer overførselsfunktionen.
Menu
Bemærkninger
Prøvebillede
Til
• Eye-Fi-kort sælges i USA, Canada, Japan og visse lande i EU (fra og med marts 2011).
• Du kan få flere oplysninger ved at kontakte producenten eller leverandøren direkte.
• Eye-Fi-kort kan kun anvendes i de lande/områder, hvor de er købt. Anvend Eye-Fi-kort i
overensstemmelse med loven i det land/område, hvor du har købt kortet.
• Anvend ikke et Eye-Fi-kort i kameraet om bord på et fly. Hvis der sat et Eye-Fi-kort i kameraet, skal du
indstille [Overførselsindst.] til [Fra].
vises på skærmen, når [Overførselsindst.] er indstillet til [Fra].
Indeks
Overførsel af billeder via et Eye-Fi-kort
1 Indstil dit wi-fi-netværk eller placering på Eye-Fi-kortet.
Se manualen, som følger med Eye-Fi-kortet for at få detaljerede oplysninger.
2 Indsæt det konfigurerede Eye-Fi-kort i kameraet, og optag stillbilleder.
Billeder overføres automatisk til din computer osv. via wi-fi-netværket.
Bemærkninger
• Når du første gang bruger et nyt Eye-Fi-kort, skal du kopiere installeringsfilen fra Eye-Fi-manager, som
er lagret på kortet til din computer, før du formaterer kortet.
• Brug et Eye-Fi-kort, når du har opdateret firmwaren til den seneste version. Der er flere oplysninger i den
vejledning, der følger med Eye-Fi-kortet.
• Kameraets strømbesparelsesfunktion fungerer ikke, når det overfører billeder.
• Hvis
(fejl) vises, skal du fjerne hukommelseskortet og sætte det ind igen eller slukke for kameraet
og tænde det igen. Hvis
vises igen, kan Eye-Fi-kortet være beskadiget.
• Wi-fi-netværkskommunikationen kan påvirkes af andre enheder. Hvis kommunikationsstatussen er
dårlig, skal du gå tættere på wi-fi-netværkets adgangspunkt.
• Når oplysninger om de filtyper, der kan overføres, skal du se i betjeningsanvisninger, der fulgte med EyeFi-kortet.
• Dette produkt understøtter ikke "Endless Memory-tilstanden" Sørg for, at de Eye-Fi-kort, der er indsat i
dette produkt, har "Endless Memory-tilstanden" fået slået fra.
161DK
Oprettelse af forbindelse til andet udstyr
Hvis du vil vise billeder, der er optaget med kameraet, på et tv, kræves et HDMI-kabel
(sælges separat) og et hd-tv, der er forsynet med et HDMI-stik. Se også i den
betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på et tv
1 Sluk for både kameraet og tv'et.
3 Tænd for tv’et, og skift input.
4 Tænd kameraet, og tryk derefter på
knappen (afspilning) for at vælge
afspilningstilstanden.
Prøvebillede
2 Forbind kameraet til tv'et ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat).
1 Til HDMI-stikket
HDMI-kabel
-
2 Til HDMIterminalen
Menu
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tvskærmen.
Vælg det ønskede billede med kontrolhjulet.
Bemærkninger
Visse enheder virker muligvis ikke korrekt.
Lyd afgives kun under optagelse eller afspilning af film, når kameraet er tilsluttet med et HDMI-kabel.
Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan bruges til at forbinde til tv'et i den
anden ende.
• Forbind ikke enhedens udgangsstik med HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan medføre funktionsfejl.
• Selvom maksimumfunktionen er aktiveret, forbedres konturerne af områderne ikke, når kameraet er
tilsluttet ved hjælp af et HDMI-kabel.
Indeks
•
•
•
•
z På "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Hvis du forbinder Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et HDMI-kabel
(sælges separat) vil en helt ny verden af fotos åbenbare sig i en fremragende fuld hd-kvalitet.
"PhotoTV HD" gør det muligt at gengive fine teksturer og sarte farver og med et væld af
detaljer. Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med tv’et.
162DK
Fortsættes r
Hvis du forbinder kameraet til et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat), kan du betjene kameraet via tv'ets fjernbetjening.
1 Forbind et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, til kameraet.
2 Tryk på SYNC MENU-knappen på tv’ets fjernbetjening.
3 Foretag betjening ved hjælp af knapperne på tv'ets fjernbetjening.
Element
Betjening
Diasshow
Afspiller billeder automatisk
Vis 1 billede
Tilbagevenden til enkeltbilledskærmen.
Skift til billedindeksskærm.
3D-visning
Afspiller 3D-billeder på et tilsluttet 3D-tv.
Visningstilstand
Giver dig mulighed for at bestemme, hvordan man grupperer
billedvisningen.
Slet
Sletter billedet.
Menu
Billedindeks
Prøvebillede
Indgangen skiftes automatisk, og billedet, som er optaget med kameraet, vises på tvskærmen.
Indholdsfortegnelse
Brug af"BRAVIA" Sync
Bemærkninger
Indeks
• De tilgængelige betjeninger er begrænset, når kameraet er forbundet til et tv ved hjælp af et HDMI-kabel.
• Det er kun tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, der giver mulighed for SYNC MENU-betjeninger.
SYNC MENU-betjeninger er forskellige, alt efter hvilket tv der er forbundet. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med tv’et.
• Hvis kameraet foretager unødvendige betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, når kameraet er
forbundet til et tv fra en anden producent ved hjælp af en HDMI-forbindelse, skal du betjene MENU t
[Opsætning] t [KONTROL TIL HDMI] t [Fra].
163DK
Hvis du vil vise 3D-panoreringsbilleder, der er optaget på et kamera, på et 3D-tv, skal du
indstille det på følgende måde.
1 Forbind kameraet til 3D-tv'et ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat).
De 3D-billeder, der er taget med kameraet, vises på tvskærmen.
Når [Standard] eller [Bred] er valgt, kan du rulle 3Dpanoreringsbillederne ved at trykke på midten af
kontrolhjulet.
HDMI-kabel
Prøvebillede
2 MENU t [Afspil] t [3D-visning] t OK.
1 Til HDMIstikket
Indholdsfortegnelse
3D-visning
2 Til HDMIterminalen
Indeks
• Når du vælger [3D-visning]-tilstanden, vises kun 3D-billeder.
• Tilslut ikke kameraet eller udstyr, der skal tilsluttes, ved hjælp af udgangsterminaler. Når kameraet og
tv'et er tilsluttet ved hjælp af udgangsterminaler, produceres der ingen video eller lyd. En sådan
forbindelse kan give problemer for kameraet og/eller tilsluttet udstyr.
• Denne funktion virker måske ikke korrekt sammen med visse tv'er. F.eks. kan du måske ikke se en video
på tv'et, udsende i 3D-tilstand eller høre lyd fra tv'et.
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan bruges til at forbinde til tv'et i den
anden ende.
Menu
Bemærkninger
z Sådan vises normale stillbilleder på et tv
Hvis du vælger [3D-visning], vises kun 3D-billeder på tv'et.
Hvis du vil vise normale stillbilleder, skal du trykke i bunden af kontrolhjulet for at afslutte
[3D-visning].
Du kan gå tilbage til 3D ved at trykke på bunden af kontrolhjulet igen.
Hvis du vil vise billedindekset, skal du vælge MENU t [Afspil] t [Billedindeks].
164DK
Følgende programmer findes på cd-rommen (medfølger) for at sikre en mere alsidig brug
af billeder, der er optaget med kameraet.
• "Sony Image Data Suite"
• "PMB" (Picture Motion Browser)
Anbefalet computermiljø (Windows)
Prøvebillede
Bemærkninger
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
• Hvis du har installeret den samme software, men en version med et lavere nummer end den på cdrommen, på computeren, skal du også installere softwaren fra den medfølgende cd-rom.
Indholdsfortegnelse
Brug af computeren
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software og ved import
af billeder via en USB-forbindelse.
"PMB"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
(Ved afspilning/redigering af HD-filmene: Intel Core Duo
1,66 GHz eller hurtigere, Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
hurtigere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller hurtigere (HD FX/HD
FH), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller hurtigere (HD PS))
Hukommelse: 512 MB eller mere (til afspilning/redigering af
hd-film: 1 GB eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til installation – ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning – 1024 × 768 punkter eller mere
"Image Data
Converter"
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
Indeks
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
Menu
Operativsystem
(forudinstalleret)
* 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0
eller senere kræves for at bruge funktionen til diskoprettelse.
** Starter (Edition) understøttes ikke.
165DK
Fortsættes r
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software og ved import
af billeder via en USB-forbindelse.
USB-forbindelse: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
"Image Data Converter": Mac OS X v10.5/Mac OS X v10.6
(Snow Leopard)
"Image Data
Converter"
CPU: Intel-processorer, f.eks. Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo
Hukommelse: 1 GB eller mere anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
Bemærkninger
Menu
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder dette
kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Tilslutning af kameraet via en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0),
muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0).
• Når computeren genoptager aktivitet fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
Prøvebillede
Operativsystem
(forudinstalleret)
Indholdsfortegnelse
Anbefalet computermiljø (Macintosh)
Indeks
166DK
Indholdsfortegnelse
Brug af softwaren
Installation af softwaren (Windows)
Log på som administrator.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du klikke på [Computer] (Til Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Hvis skærmen Automatisk afspilning vises, skal du vælge "Run Install.exe" og følge de anvisninger,
der vises på skærmen, for at fortsætte installationen.
2 Klik på [Installer].
Prøvebillede
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rommen (medfølger) i cd--rom-drevet.
Sørg for, at både "Sony Image Data Suite" og "PMB" er markeret, og følg instruktionerne på
skærmen.
Menu
• Forbind kameraet til computeren ved at følge instruktionerne på skærmen (side 170). Hvis du ikke
har koblet kameraet til computeren, virker nogle af funktionerne muligvis ikke, f.eks. funktionen til
import af billeder.
• Det kan være nødvendigt at genstarte computeren. Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises,
skal du følge instruktionerne på skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX installeres muligvis afhængigt af computerens systemmiljø.
3 Tag cd-rom’en ud, når installationen er fuldført.
Indeks
Den følgende software installeres, og der vises et genvejsikon på skrivebordet.
"Image Data Converter"
"Image Data Lightbox SR"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
Bemærkninger
• Hvis "PMB" allerede er installeret på computeren, og versionsnummeret på den tidligere installerede
version af "PMB" er lavere end den, som gælder for "PMB" på cd-rommen (medfølger), skal du også
installere "PMB" fra cd-rommen (medfølger).
• Hvis en version af "PMB", som er under 5.0.00, er installeret på computeren, vil du muligvis ikke kunne
bruge visse funktioner for disse "PMB", når du installerer "PMB" fra den medfølgende cd-rom.
Derudover er "PMB Launcher" installeret på den medfølgende cd-rom, og du kan starte "PMB" eller
anden software ved hjælp af "PMB Launcher". Dobbeltklik på genvejsikonet "PMB Launcher" på
computerskærmen for at starte "PMB Launcher".
167DK
Fortsættes r
Log på som administrator.
1 Tænd for Mac-computeren, og sæt cd-rommen (medfølger) i cd-romdrevet.
Indholdsfortegnelse
Installation af softwaren (Macintosh)
2 Dobbeltklik på cd-rom-symbolet.
4 Dobbeltklik på filen [IDS_INST.pkg] i den mappe, du kopierede den til.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
Brug af "Sony Image Data Suite"
Indeks
z Sådan anvendes "Sony Image Data Suite"
Menu
Med "Sony Image Data Suite" kan du foretage følgende:
• Redigere billeder, der er taget i RAW-format, for eksempel for at korrigere
nuancekurve og skarphed.
• Justere billeder med hvidbalance, eksponering, kreativ indstilling osv.
• Gemme de viste billeder og redigere dem på en computer.
Du kan enten gemme billedet som RAW-data eller gemme det i et generelt filformat.
• Vise og sammenligne RAW-billederne og JPEG-billeder, der er optaget af dette
kamera.
• Rangordne billeder i 5 niveauer.
• Anvende farveetiketter osv.
Prøvebillede
3 Kopiér filen [IDS_INST.pkg] i [MAC]-mappen til harddiskikonet.
"Sony Image Data Suite"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Brug af "PMB"
Med "PMB" kan du foretage følgende:
• Importere billeder, som er taget med kameraet og få vist dem på computeren.
• Organisere billeder på computeren i en kalender efter optagedato for at få vist dem.
• Retouchere (korrigere røde øjne, osv.), udskrive og sende stillbilleder som vedhæftede
filer i en e-mail, ændre optagedatoen og meget mere.
• Sådan udskrives eller gemmes stillbilleder med datoen.
• Oprette en Blu-ray Disc-disk i AVCHD-format eller en DVD-disk fra AVCHDvisning-film, der er importeret til en computer. (Der kræves et miljø med en
internetforbindelse, første gang der skal oprettes en Blu-ray Disc/DVD-disk.)
168DK
Fortsættes r
Prøvebillede
z Sådan anvendes "PMB"
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
• Film, der er optaget i [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]-indstillingen i [Optageindstilling], konverteres af
"PMB" for at oprette en disk. Konverteringen kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk, som
har den oprindelige billedkvalitet.
• Film, der er optaget i [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]-indstillingen
[Optageindstilling], konverteres af "PMB" for at oprette en AVCHD-disk. Konverteringen kan tage lang
tid. Du kan heller ikke oprette en disk, som har den oprindelige billedkvalitet. Hvis du vil bevare den
oprindelige billedkvalitet, skal du gemme filmene på en Blu-ray Disc.
• "AVCHD-visning-film" er film, der blev optaget i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-tilstanden
af [Filformat].
Se i "PMB Help".
Dobbeltklik på genvejen til
(PMB Help) på skrivebordet. Eller klik på [Start] t [All
Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Menu
"PMB"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Indeks
169DK
1 Til et USB-stik på
computeren
2 Tænd kameraet og computeren.
Prøvebillede
1 Sæt en tilstrækkeligt opladet batterienhed i
kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt med AC-PW20vekselstrømsadapteren (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Tilslutning af kameraet til
computeren
USB-kabel
(medfølger)
3 Forbind kameraet og computeren.
Første gang en USB-forbindelse oprettes, kører
computeren automatisk et program for at genkende
kameraet. Vent et lille stykke tid.
2 Til USB-terminalen
Menu
Import af billeder til computeren (Windows)
"PMB" gør det nemt at importere billeder.
Få flere oplysninger om "PMB"-funktioner i "PMB Help".
Når guiden Automatisk afspilning vises, efter at der er oprettet en USB-forbindelse
mellem kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files] t [OK]
t [DCIM] eller [MP_ROOT] t for at kopiere de ønskede billeder til computeren.
Indeks
Import af billeder til computeren uden brug af "PMB"
Bemærkninger
• Hvis du vil foretage betjeninger som f.eks. import af AVCHD-visning-videoer til computeren, skal du
bruge "PMB".
• Når kameraet er tilsluttet computeren, og du betjener AVCHD-visning-film eller mapper via den
tilsluttede computer, kan billederne blive beskadiget eller kan ikke afspilles. Undlad at slette eller kopiere
AVCHD-visning-film på hukommelseskortet via computeren. Sony er ikke ansvarlig for følger, der
skyldes betjening via computeren.
• "AVCHD-visning-film" er film, der blev optaget i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-tilstanden
af [Filformat].
Import af billeder til computeren (Macintosh)
1 Forbind først kameraet til Macintosh-computeren. Dobbeltklik på det
nyligt genkendte ikon på skrivebordet t den mappe, der indeholder de
billeder, du vil importere.
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklik på harddiskikonet t den ønskede billedfil i den mappe, der
indeholder de kopierede filer.
Billedet vises.
170DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Sletning af USB-forbindelse
Udfør først procedurerne fra trin 1 til 3 herunder:
• Frakobler USB-kablet.
• Fjerner hukommelseskortet.
• Slukker for kameraet.
2 Klik på
[Stop].
Windows Vista
(USB Mass Storage Device) t
Windows XP
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik
derefter på [OK].
Afbrydelsesikon
Prøvebillede
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet på
proceslinjen.
Bemærk
Menu
• Træk og slip først ikonet for hukommelseskortet eller drevikonet til ikonet "Trash" (Papirkurv), når du
bruger en Macintosh-computer, og kameraets forbindelse til computeren afbrydes.
Indeks
171DK
Du kan oprette en disk fra AVCHD-visning-film, der er optaget på kameraet.
Valg af metode til oprettelse af en disk
Afspiller
Metode
Disktype
Blu-ray Disc-afspilningsenheder
Opret en Blu-ray Disc af film og fotos,
(Blu-ray Disc-afspiller, PlayStation®3 der er importeret til en computer, ved
osv.)
hjælp af "PMB".
Opret en disk i AVCHD-format af film
og fotos, der er importeret til en
computer, ved hjælp af "PMB".
Almindelige DVDafspilningsenheder
(DVD-afspiller, afspillelig DVD computer osv.)
Opret en (STD)-disk i
standardbilledkvalitet af film og fotos,
der er importeret til en computer, ved
hjælp af "PMB".
Menu
Enhed til afspilning af AVCHDformat
(Sony Blu-ray Disc-afspiller,
PlayStation®3 osv.)
Prøvebillede
Vælg den metode, der bedst passer til diskafspilleren.
Se under "PMB Help" for at få oplysninger om oprettelse af en disk ved hjælp af "PMB".
Se side 170, hvis du vil importere film.
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en filmdisk
Oprettelse af en disk i AVCHD-format
ved hjælp af en DVD-skriver/-optager,
som ikke er en DVDirect Express.
Indeks
Bemærkninger
• Hvis du bruger en Sony DVDirect (DVD-skriver), kan du overføre data ved at sætte et hukommelseskort
i DVD-skrives hukommelseskortstik eller ved at oprette forbindelse mellem kameraet og en DVD-skriver
med et USB-kabel.
• Når du bruger Sony DVDirect (DVD-skriveren), skal du sikre dig, at DVD-skriverens firmwareversion er
den nyeste.
• "AVCHD-visning-film" er film, der blev optaget i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-tilstanden
af [Filformat].
172DK
Fortsættes r
Med en Blu-ray Disc kan du optage film i hd-billedkvalitet (HD), som har en
længere varighed end DVD-diske.
AVCHD-formatet, f.eks. en Sony Blu-ray Disc-afspiller og en PlayStation®3. Du
kan ikke afspille diske på almindelige DVD-afspillere.
En film i standardbilledkvalitet (STD), der er konverteret fra en film i hdbilledkvalitet (HD), kan optages på DVD-medier som f.eks. DVD-R-disk,
hvorefter der oprettes en disk i standardbilledkvalitet (STD).
Du kan bruge 12 cm diske af følgende type sammen med "PMB". Når det gælder Blu-ray
Disc, så se side 174.
Funktioner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ikke genskrivbar
DVD-RW/DVD+RW
Genskrivbar
Indeks
Disktype
Menu
z Diske, du kan bruge sammen med "PMB"
Prøvebillede
En film i hd-billedkvalitet (HD) kan optages på et DVD-medie, f.eks.
DVD-R-dsike, og der oprettes en disk med hd-billedkvalitet (HD).
• Du kan afspille en disk i hd-billedkvalitet (HD) på enheder, der kan afspille
Indholdsfortegnelse
z Karakteristika for hver disktype
• Vedligehold altid PlayStation®3, så den bruger den seneste version af PlayStation®3systemsoftwaren.
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i visse land/områder.
173DK
Fortsættes r
Du kan oprette en disk i AVCHD-format med hd-billedkvalitet (HD) fra AVCHDvisning-film, der er importeret til en computer, ved hjælp af den medfølgende software
"PMB".
2 Start "PMB".
3 Vælg de AVCHD-visning-film, du vil skrive.
4 Klik på
(HD)].
(Disc Creation) for at vælge [Create AVCHD Format Discs
Prøvebillede
1 Tænd computeren, og læg en tom disk i DVD-drevet.
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en disk i AVCHD-format på en
computer
5 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en disk.
Bemærkninger
Indeks
Installer "PMB" på forhånd.
Det er ikke muligt at optage stillbilleder og MP4-filmfiler på en disk i AVCHD-format.
Det kan tage lang tid at oprette en disk.
"AVCHD-visning-film" er fim, der blev optaget i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-tilstanden
af [Filformat].
• Film, der er optaget med [60p 28M (PS)/50p 28M (PS)]-indstillingen i [Optageindstilling], konverteres
af "PMB" for at kunne oprette en disk. Konverteringen kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en
disk, som har den oprindelige billedkvalitet.
• Film, der er optaget med [60i 24M (FX)/50i 24M (FX)]/[24p 24M (FX)/25p 24M (FX)]-indstillingen i
[Optageindstilling], konverteres af "PMB" for at kunne optage en AVCHD-disk. Konverteringen kan
tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk, som har den oprindelige billedkvalitet. Hvis du vil
bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme filmene på en Blu-ray Disc.
Menu
•
•
•
•
z Afspilning af en disk i AVCHD-format på en
computer
Du kan afspille diske i AVCHD-format ved hjælp af "Afspiller til AVCHD", der er
installeret sammen med "PMB".
Du kan starte softwaren ved at klikke på [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB
Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Få detaljerede betjeninger ved at se Help til "Player for AVCHD".
• Film kan muligvis ikke afspilles jævnt. Det afhænger af computermiljøet.
Oprettelse af en Blu-ray Disc
Du kan oprette en Blu-ray Disc med AVCHD-visning-film, der tidligere er blevet
importeret til en computer. Computeren skal understøtte oprettelsen af en Blu-ray Disc.
BD-R- (ikke-genskrivbar) og BD-RE-medier (genskrivbar) kan bruges til at oprette en
Blu-ray Disc. Du kan ikke føje indhold til nogen af disktyperne, når den først er oprettet.
Klik på [BD Add-on Software] på installationsskærmbilledet i "PMB", og installer dette
plugin ifølge instruktionerne på skærmen.
Forbind computeren til internettet, når du installerer [BD Add-on Software].
Se "PMB Help" for at få oplysninger.
174DK
Fortsættes r
Du kan oprette en disk i standardbilledkvalitet (STD) fra AVCHD-visning-film, der er
importeret til en computer, ved hjælp af den medfølgende software "PMB".
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en disk i standardbilledkvalitet
(STD) på en computer
1 Tænd computeren, og læg en tom disk i DVD-drevet.
3 Vælg de film, du vil skrive.
4 Klik på
(Disc Creation) for at vælge [Create DVD-Video Format
Discs (STD)].
Prøvebillede
• Luk al anden software end "PMB".
2 Start "PMB".
5 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette disken.
Bemærkninger
Indeks
Oprettelse af en filmdisk med en anden enhed
end en computer
Menu
• Installer "PMB" på forhånd.
• MP4-filmfiler kan ikke optages på en disk.
• Det vil tage lang tid at oprette en disk, fordi AVCHD-visning-film konverteres til film i
standardbilledkvalitet (STD).
• Der kræves et miljø med en internetforbindelse, første gang der oprettes en DVD-Video-disk (STD).
• "AVCHD-visning-film" er fim, der blev optaget i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-tilstanden
af [Filformat].
Du kan oprette en disk med en Blu-ray Disc-optager og DVD-skriver.
Den disktype, du kan oprette, afhænger af den anvendte enhed.
Enhed
Disktype
Blu-ray Disc-optager: Sådan oprettes en
Blu-ray Disc eller DVD med
standardbilledkvalitet (STD)
En anden DVD-skriver end DVDirect
Express: Sådan oprettes en AVCHD- eller
DVD-disk med standardbilledkvalitet (STD)
Harddiskoptager osv.: Sådan oprettes en DVD
med standardbilledkvalitet (STD)
Bemærkninger
• Når det gælder oplysninger om oprettelse af en disk, kan du se i den betjeningsvejledning, der følger med
den anvendte enhed.
• Du kan sende data via hukommelseskortstikket og USB-forbindelsen, når du bruger en Sony DVDskriver.
• Sony DVD-skriveren er muligvis ikke tilgængelig i visse Lande/områder.
175DK
Indeks
Du kan ikke udskrive RAW-billeder.
Når du udskriver billeder, der er optaget i [16:9]-formatet, kan begge kanter være skåret af.
Du kan ikke udskrive panoramabilleder, hvilket dog afhænger af printeren.
Når du udskriver i en butik, skal du bemærke følgende.
– Spørg fotoudskrivningsbutikken om, hvilke typer hukommelseskort de tager imod.
– Det kan være nødvendigt med en adapter til hukommelseskortet (sælges separat). Kontakt din
fotoudskrivningsbutik.
– Før du medbringer billeddata til en butik, skal du altid sørge for at kopiere (sikkerhedskopiere) dine
data over på en disk.
– Du kan ikke indstille antal print.
– Hvis du ønsker at overlejre datoer på billederne, skal du henvende dig til din fotoudskrivningsbutik.
Menu
Bemærkninger
•
•
•
•
Prøvebillede
Du kan udskrive stillbilleder ved hjælp af følgende metoder.
• Udskriv direkte ved hjælp af en printer, der understøtter typen af dit hukommelseskort
Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med printeren.
• Udskrivning ved hjælp af en computer
Du kan importere billeder til en computer ved hjælp af den medfølgende "PMB"software og udskrive billederne. Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det.
Få yderligere oplysninger i "PMB Help".
• Udskrivning i en butik
Du kan medbringe et hukommelseskort, der indeholder billeder, som er optaget med
kameraet, til en fotoudskrivningsbutik. Når blot butikken understøtter
fotoudskrivningstjenester, der overholder DPOF, kan du angive et
-mærke
(udskrivningsbestilling) på billederne på forhånd i afspilningstilstanden, så du ikke
behøver at vælge dem igen, når du vil udskrive dem i butikken.
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
176DK
Fejlfinding
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontrollér punkterne på side 177 til 182.
Prøvebillede
2 Tag batterienheden ud, vent i cirka 1 minut, sæt
batterienheden i igen, og tænd derefter kameraet.
3 Nulstil indstillingerne (side 153).
Menu
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt.
Indeks
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til at skubbe udløsergrebet.
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er NP-FW50.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed.
• Batterienheden er udbrændt. Udskift den med en ny.
Kan ikke tænde kameraet.
• Isæt batterienheden korrekt.
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed.
• Batterienheden er udbrændt. Udskift den med en ny.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Når kameraet eller batterienheden er for varm, viser kameraet en advarselsmeddelelse og slukkes
automatisk for at beskytte kameraet.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand.
Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 141).
CHARGE-lampen blinker, når batterienheden oplades.
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er NP-FW50.
• Hvis du oplader en batterienhed, der ikke har været brugt i lang tid, kan CHARGE-indikatoren blinke.
• CHARGE-indikatoren blinker på to måder: hurtigt (med intervaller på ca. 0,15-sekund) og langsomt
(med intervaller på ca. 1,5-sekund). Hvis den blinker hurtigt, skal du fjerne batterienheden og sætte
den samme batterienhed igen, så den sidder godt fast. Hvis CHARGE-indikatoren blinker hurtigt
igen, er det tegn på, at der er noget galt med batterienheden. Hvis der blinkes langsomt, er det tegn på,
Fortsættes r
177DK
Optagelse af billeder
Indholdsfortegnelse
at opladningen er afbrudt, fordi den omgivende temperatur er uden for det område, der er egnet til
opladning af batterienheden. Opladningen genoptages, og CHARGE-indikatoren tændes, når den
omgivende temperatur vender tilbage til et passende niveau.
• Oplad batterienheden under en passende temperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
Der vises ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for strømmen.
Lukkeren udløses ikke.
Optagelse tager lang tid.
Menu
• Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK-position.
Sæt knappen i optagestillingen.
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades.
• Objektet er ikke påsat korrekt. Fastgør objektivet korrekt.
Prøvebillede
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand.
Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 141).
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (sider 122, 123). Dette er ikke en funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 83). Da RAW-datafilen er stor, kan det tage et stykke tid at optage i
RAW-tilstand.
• Auto HDR behandler et billede (side 94).
•
•
•
•
Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
Du optager med manuel fokus-funktion. Indstil [AF/MF-valg] til [Autofokus] (side 67).
Det omgivende lys er utilstrækkeligt.
Motivet kan kræve speciel fokusering. Brug [Fleksibelt punkt] (side 69) eller manuel fokusfunktion
(side 67).
Indeks
Billedet er ude af fokus.
Blitzen fungerer ikke.
• Hæv blitzen.
• Blitzen er ikke påsat korrekt. Sæt blitzen på igen.
• Du kan ikke bruge en blitz i følgende optagetilstand:
– [Bracket: Kont.]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Nattescene] og [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– Optagelse af film
Slørede hvide cirkelformede pletter forekommer på billedoptagelser, hvor der har
været anvendt blitz.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
funktionsfejl.
Blitzen er for længe om at lade op.
• Blitzen er blevet udløst mange gange efter hinanden i en kort periode. Når blitzen er blevet udløst
flere gange efter hinanden, kan opladningsprocessen tage længere tid end normalt for at undgå, at
kameraet overophedes.
Fortsættes r
178DK
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (den afstand, blitzen kan oplyse), bliver billedet mørkt,
fordi blitzlyset ikke når ud til motivet. Hvis ISO ændres, ændres blitzens rækkevidde også.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker, når du trykker på
udløserknappen og holder den halvvejs nede.
• Da motivet er for lyst eller for mørkt, er det uden for den tilgængelige rækkevidde af kameraet. Juster
indstillingen igen.
Prøvebillede
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (side 138).
• Det område, der er valgt med [Indstilling af sted], er anderledes end det faktiske område. Indstil det
faktiske område ved at vælge MENU t [Opsætning] t [Indstilling af sted].
Indholdsfortegnelse
Et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
Billedet er hvidligt (overstråling).
Billedet indeholder lyssløring (ghosting).
Menu
• Billedet blev taget under en stærk lyskilde, og der er kommet for meget lys ind i objektivet. Når du
bruger et zoomobjektiv, skal du fastgøre en modlysblænde.
Hjørnerne på billedet er for mørke.
Motivets øjne bliver røde.
Indeks
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og prøve at tage billedet igen.
Afhængigt af filterets tykkelse og forkert montering af modlysblænden kan filteret eller
modlysblænden blive delvist vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan
forårsage, at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys). Du kan muligvis kompensere for
dette fænomen ved hjælp af [Objektivkomp.: Skygge] (side 124).
• Aktiver funktionen til rødøjereduktion (side 108).
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha. blitzen.
Der opstår prikker, som forbliver på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.
Billedet er sløret.
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i kamerarystelse. Brugen af
kamerastativ eller blitz anbefales (side 66). [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] (side 54) og
[Anti-bevægelsesslør] (side 56) kan også bruges til at reducere sløring.
Eksponeringsværdien blinker på LCD-skærmen.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
Visning af billeder
Det er ikke muligt at afspille billeder.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en anden
kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 171).
• Brug "PMB" til at afspille billeder, der er gemt på en computere, med dette kamera.
Fortsættes r
179DK
Indholdsfortegnelse
Sletning/redigering af billeder
Billedet kan ikke slettes.
• Ophæv beskyttelsen (side 103).
Billedet blev slettet ved en fejl.
Der kan ikke angives et DPOF-mærke.
• Du kan ikke angive DPOF mærker på RAW-billeder.
Prøvebillede
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du beskytter billeder, du ikke
ønsker at slette (side 103).
Computere
Er ikke sikker på, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
Menu
• Læs "Anbefalet computermiljø" (side 165).
Computeren genkender ikke kameraet.
Indeks
• Kontrollér, at kameraet er tændt.
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed eller bruge
vekselstrømadapteren (sælges separat).
• Brug USB-kablet (medfølger) til at oprette forbindelse.
• Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Indstil [USB-tilslutning] til [Masselager] (side 149).
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
Kan ikke kopiere billeder.
• Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren (side 170).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem.
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan du muligvis
ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med et hukommelseskort, der er formateret med
kameraet.
Kan ikke afspille billeder på en computer.
• Hvis du bruger "PMB", skal du se i "PMB Help".
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Billedet og lyden blev afbrudt af støj under visning af en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra hukommelseskortet. Importer filen til computeren ved hjælp af "PMB",
og afspil den.
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB" ikke automatisk.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 170).
180DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Hukommelseskort
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
• Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt det i det korrekte retning.
Der kan ikke optages på et hukommelseskort.
Hukommelseskortet blev formateret ved en fejl.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
Prøvebillede
• Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (sider 32, 98).
• Der er indsat et uanvendeligt hukommelseskort.
Udskrivning
Billeder kan ikke udskrives.
Menu
• RAW-billeder kan ikke udskrives. Hvis du vil udskrive RAW-billeder først, skal du konvertere dem
til JPEG-billeder ved hjælp af "Image Data Converter" på den medfølgende cd-rom.
Farven på billedet er mærkelig.
• Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand ved hjælp af sRGB-printere, som ikke
er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 eller senere), udskrives billederne med en lavere
mætning.
• Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste eller nederste kant af billedet
bliver beskåret. Det gælder særligt ved udskrivning af billeder optaget i [16:9], at den ene side af
billedet kan blive beskåret.
• Ved udskrivning på egen printer skal du annullere beskæring eller indstillingen uden kanter. Spørg
printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når du får kopieret billederne i en fotoudskrivningsbutik, skal du spørge, om de kan udskrive billeder
uden at beskære de to kanter.
Indeks
Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret.
Kan ikke udskrive billederne med dato.
• Hvis du bruger "PMB", kan du udskrive billederne med dato.
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre dato på billederne. Men da billeder, man optager med
dette kamera indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med datoen
overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For kompatibilitet med Exifinformation skal du forhøre dig hos printer- eller softwareproducenten.
• Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med datoen, hvis du beder om
det.
Andet
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
181DK
Fortsættes r
• Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller uden batterienhed. Udskift
batterienheden, og indstil datoen igen (side 138). Hvis meddelelsen vises, hver gang du oplader
batterienheden, kan det interne genopladelige batteri være opbrugt. Kontakt din Sony-forhandler eller
et autoriseret Sony-serviceværksted.
Indholdsfortegnelse
Meddelelsen "Angiv område/dato/kl." vises, når kameraet tændes.
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med to ad gangen.
Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren.
• Batterienheden er blevet fjernet, mens tænd-/sluk-kontakten var indstillet til ON. Når batterienheden
fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og at aktivitetslampen ikke lyser.
Prøvebillede
• Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter komprimering ændres afhængigt af
billedet, når du optager med et JPEG-billede.
Kameraet fungerer ikke korrekt.
Menu
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis kameraet er varmt, skal du fjerne
batterienheden og lade det køle ned, før du forsøger denne fremgangsmåde.
• Hvis en vekselstrømsadapter (sælges separat) anvendes, skal netledningen tages ud. Forbind
netledningen, og tænd kameraet igen. Hvis kameraet ikke fungerer efter at have prøvet disse
løsninger, skal du kontakte din Sony-forhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony.
"--E-" vises på skærmen.
• Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis denne fremgangsmåde ikke fjerner visningen, skal
du formatere hukommelseskortet (side 154).
• Hvis du dækker panelet med en beskyttelsesfilm, du kan købe i almindelig handel, fungerer panelet
muligvis ikke.
• Hvis du berører et andet sted end der, hvor du skal gøre det, fungerer panelet muligvis ikke korrekt.
• Visse handlinger kan ikke udføres på berøringspanelet. I dette tilfælde skal du bruge kontrolhjulet og
knapperne.
Indeks
Knapperne på berøringsskærmen fungerer ikke korrekt eller slet ikke.
182DK
Indholdsfortegnelse
Advarselsmeddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne herunder.
Inkompatibelt batteri. Brug korrekt model.
• Der anvendes en inkompatibel batterienhed.
• Indstil datoen og klokkeslættet. Oplad det interne genopladelige batteri, hvis du ikke har brugt
kameraet i lang tid.
Ikke tilstrækkelig strøm.
Prøvebillede
Angiv område/dato/kl.
• Du har forsøgt at rengøre billedsensoren (Rensetilstand), hvor batteriniveauet er for lavt. Oplad
batterienheden, eller brug en vekselstrømadapter (sælges separat).
• Hukommelseskortet blev formateret på en computer, og filformatet blev ændret. Vælg [OK], og
formater derefter hukommelseskortet. Du kan bruge hukommelseskortet igen. Alle de forrige data på
hukommelseskortet er dog blevet slettet. Det kan tage et stykke tid at afslutte formateringen. Hvis
meddelelsen fortsat vises, skal du skifte hukommelseskort.
Menu
Kunne ikke bruge hukom- melseskort. Format?
Fejl på hukommelseskort
• Der er isat et ikke-kompatibelt hukommelseskort, eller formateringen mislykkedes.
Indeks
Isæt hukommelseskort igen.
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera.
• Hukommelseskortet er beskadiget.
• Terminaldelen på hukommelseskortet er snavset.
Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage og afspille normalt.
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera.
Behandler...
• Ved lange eksponeringstider foretages der støjreduktion, i lige så lang tid som lukkeren var åben. Du
kan ikke tage billeder, når denne reduktion finder sted. Du kan slå funktionen til støjreduktion ved
lang eksponeringstid fra.
Ingen visning.
• Billeder, der er optaget med andre kameraer, eller billeder, der er blevet redigeret med en computer,
kan muligvis ikke vises.
Kan ikke genkende objektiv. Monter det korrekt.
• Objektivet er ikke monteret korrekt, eller også er objektivet ikke monteret. Hvis meddelelsen vises,
når der påsættes et objektiv, skal objektivet sættes på igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal du
kontrollere, hvorvidt objektivets og kameraets kontakter er rene eller ej.
• Når du fastgør kameraet til et astronomisk teleskop eller lign., skal du indstille [Udløser u/obj.] til
[Aktiver] (side 119).
183DK
Fortsættes r
Ingen billeder.
• Der er ingen billeder på hukommelseskortet.
Indholdsfortegnelse
• SteadyShot-funktionen virker ikke. Du kan stadig optage, men SteadyShot-funktionen virker ikke.
Sluk for kameraet, og tænd det igen. Hvis ikonet ikke vises, skal du kontakte din Sony-forhandler
eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Billede er beskyttet.
Prøvebillede
• Du forsøgte at slette beskyttede billeder.
Kan ikke udskrive.
• Du forsøgte at markere RAW-billeder med et DPOF-mærke.
Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.
• Kameraet er blevet varmt, fordi du har optaget kontinuerligt. Sluk for strømmen. Køl kameraet af, og
vent, indtil det er klar til at tage billeder igen.
Menu
• Du har optaget billeder i lang tid, og kameraets temperatur er steget. Stop med at optage billeder,
indtil kameraet afkøles.
• Antallet af billeder overstiger det, som kameraets datastyring af en databasefil kan håndtere.
Indeks
• Det er ikke muligt at registrere databasefilen. Importer alle billeder til en computer ved hjælp af
"PMB", og gendan hukommelseskortet.
Kamerafejl
• Sluk for strømmen, fjern batterienheden, og sæt den derefter i igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal
du kontakte en Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-værksted.
Fejl i billeddatabase-fil.
• Der er sket noget forkert i billeddatabasefilen. Vælg [Opsætning] t [Gendan billed-db.] t OK.
Fejl i billeddatabase-fil. Vil du gendanne den?
• Du kan ikke optage eller afspille AVCHD-visning-film, fordi billeddatabasefilen er beskadiget. Følg
anvisningerne på skærmen for at gendanne data. "AVCHD-visning-film" er film, der blev optaget i
[AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-tilstanden af [Filformat].
Det er ikke muligt at optage i dette filmformat.
• Indstil [Filformat] til [MP4].
Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.
• Du kan ikke rotere eller forstørre billeder, der er optaget med et andet kamera.
184DK
Fortsættes r
• Du har forsøgt at slette uden at angive billeder.
Ingen billeder ændret.
• Du har forsøgt at udføre DPOF uden at angive billeder.
Indholdsfortegnelse
Ingen billeder valgt.
Kan ikke oprette flere mapper.
Prøvebillede
• Der findes allerede en mappe med et navn, der begynder med "999" på hukommelseskortet. Du kan
ikke oprette mappen, hvis dette er tilfældet.
Menu
Indeks
185DK
Andet
Du kan bruge batteriopladeren (medfølger) og AC-PW20-netstrømsadapteren (sælges
separat) i ethvert land eller område, hvor strømforsyningen ligger inden for 100 V til
240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
Indholdsfortegnelse
Brug af kameraet i udlandet
Bemærk
Om tv-farvesystemer
Kameraet registrerer automatisk farvesystemet, så det passer til det tilsluttede
videoudstyrs farvesystem.
Prøvebillede
• En elektronisk spændingsomformer er unødvendig, og brugen af den kan medføre funktionssvigt.
NTSC system
Menu
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
m.fl.
PAL system
PAL-M system
Indeks
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien,
Kroatien, Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien,
Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tyrkiet,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østrig m.fl.
Brasilien
PAL-N system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM system
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
186DK
Du kan bruge følgende hukommelseskort med dette kamera: "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og
SDXC-hukommelseskort. Du kan ikke bruge et multimediekort.
Indholdsfortegnelse
Hukommelseskort
Bemærkninger
Prøvebillede
Menu
Indeks
• At et hukommelseskort er formateret på en computer, er ikke en garanti for, at det kan fungere med dette
kamera.
• Læse-/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og det
anvendte udstyr.
• Fjern ikke hukommelseskort under læsning og skrivning af data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når hukommelseskortet er fjernet, eller kameraet er slukket under en læse- eller skrivehandling
– Når hukommelseskortet bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data. Det kunne f.eks. være på harddisken i en pc.
• Sæt ikke en etiket på selve hukommelseskortet og heller ikke på en adapter til hukommelseskort.
• Rør ikke terminaldelen af hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe hukommelseskortet.
• Du må ikke skille eller ændre hukommelseskortet.
• Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand.
• Hold hukommelseskortet uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det.
• Hukommelseskortet kan være varmt lige efter lang tids brug. Vær forsigtig, når du håndterer det.
• Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskortet under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. inde i en bil, der er parkeret i direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer
• Billeder, der er optaget på et SDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på en
computer eller AV-enheder, der ikke er kompatible med exFAT. Sørg for, at enheden er kompatibel med
exFAT, før den tilsluttes kameraet. Hvis du tilslutter kameraet til en enhed, som ikke er kompatibel, kan
du blive bedt om at formatere kortet. Du må aldrig følge denne besked og formatere kortet, for det vil
slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystem, der bruges på SDXC-hukommelseskort.)
"Memory Stick"
De typer af Memory Stick, som kan anvendes sammen med kameraet, står opført i
oversigten nedenfor. Der er dog ingen garanti for, at alle Memory Stick-funktioner
fungerer korrekt.
"Memory Stick PRO Duo"1)2)3)
Kan anvendes til dit kamera
"Memory Stick PRO-HG Duo"1)2)
"Memory Stick Duo"
Kan ikke anvendes til dit kamera
"Memory Stick" og "Memory
Stick PRO"
Kan ikke anvendes til dit kamera
1)
Dette er udstyret med MagicGate-funktionen. MagicGate er en kopibeskyttelsesteknologi, som benytter
kryptering. Optagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke foretages med dette
kamera.
Fortsættes r
187DK
2)
Understøtter højhastigheds dataoverførsel via en parallel grænseflade.
Når "Memory Stick PRO Duo" bruges til at optage film, er det kun dem, der er markeret med Mark2,
som kan bruges.
Bemærkninger om brugen af "Memory Stick Micro" (sælges
separat)
Prøvebillede
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en
forkortelse for "Memory Stick Micro".
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro" sammen med kameraet, skal du sørge for
at indsætte "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter på størrelse med Duo-formatet.
Hvis du indsætter en "Memory Stick Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter på
størrelse med Duo-formatet, vil du muligvis ikke kunne fjerne det fra kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at
sluge det.
Indholdsfortegnelse
3)
Menu
Indeks
188DK
Om opladning af batterienheden
Vi anbefaler opladning af batterienheden i en omgivende temperatur mellem 10 °C til
30 °C. Batterienheden kan muligvis ikke oplades på en effektiv måde, hvis temperaturen
ligger uden for dette område.
Indeks
• Batteriydelsen falder i omgivelser med lav temperatur. Det betyder altså, at
batterienhedens driftstid er kortere, hvis der er koldt. Hvis du vil sikre langvarig brug
af batterienheden, anbefaler vi, at batterienheden lægges i en lomme, der er tæt på
kroppen, for at varme den op, og derefter indsættes i kameraet, umiddelbart før du
begynder at fotografere.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller optager film hyppigt.
• Vi anbefaler, at du har ekstra batterienheder, der er klar til brug, og laver
prøveoptagelser, før de egentlige optagelser sker.
• Du må ikke udsætte batterienheden for vand. Batterienheden er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte
sollys.
Menu
Effektiv brug af batterienheden
Prøvebillede
Dit kamera fungerer kun med en "InfoLITHIUM"-batterienhed NP-FW50. Du kan ikke
bruge andre batterienheder. "InfoLITHIUM-batterienheder i W-serien har
mærket.
En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som indeholder
funktioner til kommunikation af oplysninger, der er relateret til kameraets
driftsbetingelser.
"InfoLITHIUM"-batterienheden beregner strømforbruget alt efter kameraets
driftsbetingelser og viser, hvor meget der er tilbage af batteritiden i procent.
Indholdsfortegnelse
"InfoLITHIUM"-batterienhed
Om indikatoren for resterende batteritid
Når strømmen slukkes, selvom indikatoren for resterende batteritid angiver, at der er
strøm nok til, at batterienheden kan fungere, skal du oplade batterienheden igen. Den
resterende batteritid angives korrekt. Bemærk imidlertid, at batteriindikationen ikke kan
gendannes, hvis kameraet bruges ved høj temperatur i for lang tid, efterlades efter
opladning, eller når batterienheden bruges ofte. Brug kun indikationen på resterende
batteri som vejvisende.
Sådan opbevares batterienheden
• Aflad batterienheden helt, før den bliver opbevaret, og sørg for at placere den på et
koldt og tørt sted. Hvis batterienheden skal forblive funktionsdygtig, skal du oplade
den og derefter foretage en fuld afladning i kameraet mindst én gang om året.
• Du kan bruge al strømmen i batterienheden ved at lade kameraet køre i
diasafspilningstilstanden, inden strømmen forsvinder.
• Hvis du vil forhindre snavs på terminalen, kortslutning osv., skal du sørge for at bruge
en plastikpose for at forhindre kontakt til metalmaterialer under transport eller
opbevaring af batterienheden.
189DK
Fortsættes r
• Batteriets levetid er begrænset. Batteriets kapacitet reduceres over tid og ved gentagen
brug. Hvis den reducerede anvendelsestid mellem opladninger bliver markant, er tiden
formentlig kommet til at erstatte den med en ny.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold
og det miljø, batterienhederne bruges i.
Indholdsfortegnelse
Om batterilevetid
Prøvebillede
Menu
Indeks
190DK
Prøvebillede
Menu
Indeks
• Det er kun batterier af NP-FW-typen (og ingen andre), der kan oplades i
batteriopladeren (medfølger). Andre batterier end den specificerede type kan blive
utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du forsøger at oplade dem, hvilket
kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og forbrændinger.
• Fjern den opladede batterienhed fra batteriopladeren. Hvis du lader den opladede
batterienhed sidde i opladeren, kan det formindske batteriets levetid.
• CHARGE-indikatoren på den medfølgende batterioplader blinker på to måder:
Hurtigt blink: Blinker med et tidsinterval på 0,15 sekunder.
Langsomt blink: Blinker med et tidsinterval på 1,5 sekunder.
• Når CHARGE-indikatoren blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, som er ved at
blive opladet og sætte det tilbage i batteriopladeren igen. Når CHARGE-indikatoren
blinker hurtigt igen, kan det være tegn på en batterifejl, eller at en anden batterienhed
end den specificerede type er blevet sat i opladeren. Kontrollér, at batterienheden er af
den specificerede type. Hvis batterienheden er af den specificerede type, skal du fjerne
batterienheden, udskifte den med en ny eller en anden og kontrollere, om
batteriopladeren fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren fungerer korrekt, kan der
være opstået en batterifejl.
• Når CHARGE-indikatoren blinker langsomt, betyder det, at batteriopladeren stopper
opladningen midlertidigt og går på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og
skifter automatisk til standby-tilstand, når temperaturen er uden for det anbefalede
betjeningstemperaturområde. Når temperaturen igen er inden for det passende område,
fortsætter batteriopladeren opladningen, og CHARGE-indikatoren begynder igen at
lyse. Vi anbefaler opladning af batterienheden i en omgivende temperatur mellem
10 °C til 30 °C.
• Hvis batteriopladeren er snavset, kan batterierne måske ikke oplades korrekt. Rengør
batteriopladeren med en tør klud.
Indholdsfortegnelse
Batterioplader
191DK
Hvis du bruger en fatningsadapter (sælges separat), kan du sætte et A-fatning-objektiv
(sælges separat) på kameraet. Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte
med fatningsadapteren.
Indholdsfortegnelse
Fatningsadapter
Prøvebillede
Menu
De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af typen af fatningsadapter.
LA-EA1
Autofokus
Fås kun med et SAM/SSM-objektiv* Tilgængelig
LA-EA2
AF-system
Kontrast-AF
Faseregistrerings-AF
AF/MF-valg
Kan skiftes på objektivet
SAM/SSM-objektiver: kan
skiftes på objektivet
Andre objektiver: kan skiftes i
menuen
Autofokusområde
Multi/center/fleksibelt punkt
Bredformat/punkt/lokalt
Autofokusmetode
Enkelt
Enkelt/kontinuerligt
Indeks
Funktioner
* Autofokushastigheden bliver langsommere, i forhold til når der er påsat et E--fatningsobjektiv. (Når der
er påsat et A-fatning-objektiv, vil autofokushastigheden være omkring 2-7 sekunder, når der optages
under en Sony-måletilstand. Hastigheden kan variere afhængigt af motivet, omgivende lys osv.)
De tilgængelige [Autofokusområde]-indstillinger varierer afhængigt af typen af fatningsadapter.
LA-EA1
(Multi)
Kameraet bestemmer, hvilket af de 25 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Center)
Kameraet benytter kun de AF-områder, som ligger i det
midterste område.
(Fleksibelt punkt)
Flytter fokusområdet for at fokusere på et lille objekt eller et
smalt område ved tryk til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet.
192DK
Fortsættes r
(Bred)
Kameraet bestemmer, hvilket af de 15 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Spot)
Kameraet benytter kun de AF-områder, som ligger i det
midterste område.
(Lokal)
Vælg det område, hvorfra du vil aktiverer fokus, blandt de
15 AF-områder ved hjælp af kontrolhjulet.
Menu
• Du kan muligvis ikke bruge fatningsadapteren sammen med bestemte objektiver. Kontakt din Sonyforhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony, vedrørende kompatible objektiver.
• Når du bruger fatningsadapteren og optager film, skal du trykke udløserknappen halvvejs ned for at bruge
autofokus.
• Du kan ikke bruge AF-lampen, når der bruges et A-fatning-objektiv.
• Lyden af objektivet og kameraet i brug kan blive optaget under en filmoptagelse. Du kan undgå dette ved
at vælge MENU t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t [Fra].
• Det kan tage lang tid, eller kameraet kan have svært ved at fokusere, afhængigt af de objektiver, der
bruges, eller motivet.
Prøvebillede
Bemærkninger
Indholdsfortegnelse
LA-EA2
Indeks
193DK
Ved at sætte et Elektrisk søger (sælges separat) på kameraets Terminal 2 til intelligent
tilbehør kan du optage billeder, samtidig med at du ser igennem Elektrisk søger.
Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med Elektrisk søger.
Indholdsfortegnelse
Elektrisk søger
Prøvebillede
• Du kan ikke betjene kameraet ved hjælp af berøringsskærmen, når der er sat et Elektrisk søger på.
Menu
Bemærk
Liste over ikoner
Det er kun de største elementer, der vises i Elektrisk søger. Se side 16 for at finde ud af,
hvad hvert ikon angiver.
Indeks
Bemærkninger
• LCD-skærmen slukkes, når Elektrisk søger anvendes.
• Hvis du bruger Elektrisk søger i lang tid, kan Elektrisk søger blive varm. I det tilfælde viser kameraet
og skifter automatisk til LCD-skærmvisningen.
• Når
vises, skal du genoprette forbindelsen til Elektrisk søger.
194DK
Prøvebillede
AVCHD-formatet er et digitalt hd-signal til videokameraer, der bruges til at optage et
hd-signal (HD) for enten 1080i-specifikationen1) eller 720p-specifikationen2) ved hjælp
af en teknologi til effektiv datakomprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet bruges til
at komprimere videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet bruges til at
komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere billeder mere effektivt, end det er
muligt med det konventionelle billedkomprimeringsformat. MPEG-4 AVC/H.264formatet giver mulighed for en optagelse med hd-videosignal på en digital videooptager
kan optages på 8 cm DVD-diske, en harddisk, en flash-hukommelse, hukommelseskort
osv.
Indholdsfortegnelse
AVCHD-format
Optagelse og afspilning på kameraet
Med udgangspunkt i AVCHD-formatet optager kameraet med den hd-billedkvalitet
(HD), der er nævnt herunder.
Menu
Videosignal3): 1080 60i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1920 × 1080/24p
1080 50i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1920 × 1080/25p
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Optagemedie: Hukommelseskort
1)
Indeks
1080i-specifikation
En hd-specifikation, der anvender 1.080 effektive scanningslinjer og interlace-systemet.
2)
720p specifikation
En hd-specifikation, der anvender 720 effektive scanningslinjer og det progressive system.
3) Data, som er optaget i et andet AVCHD-format end de ovennævnte, kan ikke afspilles på kameraet.
195DK
Rengøring af kameraet
* Brug ikke en sprayblæser. Det kan medføre funktionsfejl.
• Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør
derefter overfladen af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer, da de kan
beskadige overfladen eller huset.
– Kemiske produkter som f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol, engangsklude,
insektmiddel, solcreme eller insektgift.
– Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid.
Indeks
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske opløsningsmidler som f.eks.
fortynder eller rensebenzin.
• Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser, der fås i
almindelig handel. Hvis der er støv på overfladen, skal du tørre det af med en blød
klud eller et stykke papir med en smule objektivrensevæske. Tør i spiralmønster fra
midten og ud. Undlad at sprøjte objektivrensevæske direkte på objektivets overflade.
Menu
Rengøring af objektivet
Prøvebillede
• Rør ikke ved kameraets indvendige dele som f.eks. objektivkontakter. Blæs støv væk
fra fatningens indvendige side ved hjælp af en blæser, som kan fås i almindelig
handel*. Du kan få flere oplysninger om rengøring af billedsensoren på side 150.
Indholdsfortegnelse
Rengøring
196DK
Index
Brugerdefineret hvidbalance ..............................89
3D-panorering .................................................... 59
BULB .................................................................62
3D-visning ....................................................... 164
C
A
Center ...........................................................69, 91
AdobeRGB ....................................................... 117
Computer ..........................................................165
Advarselsmeddelelser ...................................... 183
Anbefalet miljø ...........................................165
AF/MF-valg ....................................................... 67
AF-lampe ......................................................... 107
Afspilning .......................................................... 30
Afspilning på tv ............................................... 162
Afspilningszoom ................................................ 31
Angiv udskrivning ........................................... 106
Anti-bevægelsesslør ........................................... 56
Auto HDR .......................................................... 94
Auto programmeret ............................................ 65
Autoblitz ............................................................ 66
Autofokus ........................................................... 67
Autofokusområde ............................................... 69
Autovisning ...................................................... 111
AVCHD ..................................................... 85, 195
B
Berøringsskærm ................................................. 21
Beskyt .............................................................. 103
Billedeffekt .................................................. 38, 95
Billedformat ....................................................... 80
Billedindeks ............................................... 51, 101
Bip .................................................................... 136
Blænde ............................................................... 64
Blændeprioritet .................................................. 64
Blitz .................................................................... 66
Blitz fra .............................................................. 66
Blitz m/lang luk ................................................. 66
Blitzkompens. .................................................... 92
Blitztilstand ........................................................ 66
Blød hud-effekt .................................................. 77
Bracket: Kont. .................................................... 49
"BRAVIA" Sync .............................................. 163
Bredt billede ..................................................... 145
Brug touchscreen ............................................. 135
Demotilstand .....................................................152
Diasshow ............................................................99
Dir. man. fokus. ..................................................67
Direkte manuel fokusering .................................67
Diskoprettelse ...................................................172
DISP ...................................................................40
DISP-knap (skærm) ............................................79
D-områdeopt. ......................................................93
DPOF ................................................................106
DRO/Auto HDR .................................................93
E
Ekspon.komp. .....................................................43
Indeks
Autofokusmetode ............................................... 70
Datoformat ........................................................138
Menu
Ansigtsregistrering ....................................... 73, 74
D
Prøvebillede
Numerics
Indholdsfortegnelse
Indeks
Enkeltbilled-AF ..................................................70
Eye-Fi-kort .......................................................161
Eye-Start AF .....................................................120
F
Farve ...................................................................36
Farvefilter ...........................................................89
Farverum ...........................................................117
Farvetemp. ..........................................................89
Fejlfinding ........................................................177
Filformat .............................................................85
Filmlydoptagelse ..............................................127
Filnummer ........................................................155
FINDER/LCD-indstil. ......................................109
Fjernbetjening .....................................................50
Fleksibelt punkt ..................................................69
Forbindelse
Computer ....................................................170
TV ...............................................................162
Format .................................................................82
Formater ...........................................................154
Fortsættes r
197DK
Liste med optagetip ............................................78
Forstør .............................................................. 104
Live View-visning ............................................110
Forstørret afspilning ........................................... 31
Livfuldhed ..........................................................37
Foto-kreativitet ................................................... 33
Lukkerhast.prior. ................................................63
Fremf.metode ..................................................... 44
Lukkerhastighed .................................................63
Funktionstaster ................................................... 20
Lysmålermetode .................................................91
G
Indholdsfortegnelse
Forsinket blitz .................................................... 66
Lysstyrke ............................................................35
M
Genstandssporing ............................................... 71
Macintosh .........................................................168
Gitterlinje ......................................................... 112
Mætning ..............................................................97
Makro .................................................................54
Maksimumfarve ................................................114
Håndholdt tusmørke ........................................... 55
Maksimumniveau .............................................113
Hast.pri. kont. ..................................................... 46
Manuel eksp. .......................................................61
HDMI-opløsning .............................................. 147
Manuel fokus ......................................................67
Hjælpeguidevisn .............................................. 140
Mappenavn .......................................................156
Høj ISO SR ...................................................... 123
Menu ...................................................................23
Hukommelseskort ............................................ 187
Afspil ............................................................25
Hvidbalance ....................................................... 88
Billedformat ..................................................24
Menu
H
Prøvebillede
Gendan billed-db. ............................................. 159
Kamera ..........................................................24
I
Lysstyrke/farve .............................................25
Identificering af dele .......................................... 12
Optagetilstand ...............................................23
Indst. for lydstyrke ........................................... 105
Menustart ..........................................................130
Indst.dato/tid .................................................... 138
MF-hjælp ..........................................................115
Indstilling af sted ............................................. 139
MF-hjælpetid ....................................................116
"InfoLITHIUM"-batterienhed .......................... 189
Motivgenkendelse .........................................28, 52
Installation ....................................................... 167
MP4 ....................................................................85
Intelligent auto ................................................... 52
Multi .............................................................69, 91
Indeks
Opsætning .....................................................26
Ikoner ................................................................. 16
ISO ..................................................................... 87
J
JPEG .................................................................. 83
K
N
Natportræt ...........................................................54
Nattescene ...........................................................54
Nulstil ...............................................................153
Ny mappe ..........................................................158
Kont. optagelse .................................................. 45
Kontrast .............................................................. 97
O
KONTROL TIL HDMI ................................... 148
Objektivkomp.: Forvrængn. .............................126
Kontrolhjul ......................................................... 19
Objektivkomp.: Krom. Ab. ...............................125
Kreativ indst. ...................................................... 97
Objektivkomp.: Skygge ....................................124
Kvalitet ............................................................... 83
Opsætning ...........................................................26
L
Optageindstilling ................................................86
Optagelse ............................................................28
Landskab ............................................................ 54
Film ...............................................................28
Lang eksp.SR ................................................... 122
Stillbillede .....................................................28
198DK
LCD-lysstyrke .................................................. 142
Fortsættes r
V
P
Vælg optagemappe ...........................................157
Panorering .......................................................... 57
Panoreringsretning ............................................. 84
PMB ................................................................. 168
PMB Launcher ................................................. 167
Version .............................................................151
Vis afspilning ....................................................146
Vis indhold .........................................................40
Vis kortplads .....................................................160
Visningstilstand ................................................100
Præc. dig. zoom ................................................. 72
R
RAW .................................................................. 83
Reduktion af vindstøj ....................................... 128
W
Windows ...........................................................167
Prøvebillede
Portræt ................................................................ 54
Valg af motiv ......................................................54
Indholdsfortegnelse
Overførselsindst. .............................................. 161
Rensetilstand .................................................... 150
Rødøjereduktion ............................................... 108
Roter ................................................................. 102
S
Menu
Rullende afspilning ............................................ 58
Sådan bringes baggrunden ud af fokus .............. 34
Selvudl.(Kont.) ................................................... 48
Selvudløser ......................................................... 47
Skærmfarve ...................................................... 144
Slet ............................................................... 32, 98
Smiludløser ........................................................ 75
Indeks
Skarphed ............................................................ 97
Software ........................................................... 167
Søgerlysstyrke .................................................. 143
Solnedgang ......................................................... 54
Sommertid ........................................................ 138
Sony Image Data Suite .................................... 168
Specialtastsindstillinger ................................... 131
Sportsaktiviteter ................................................. 54
Spot .................................................................... 91
Sprog ................................................................ 137
sRGB ................................................................ 117
SteadyShot ....................................................... 118
Stillbillede/film-valg ........................................ 100
Strømbesparelse ............................................... 141
U
Udfyld.blitz ........................................................ 66
Udløser u/obj. ................................................... 119
Udløserfrontknap ............................................. 121
Udskriv ............................................................. 176
USB-tilslutning ................................................ 149
199DK
"C Library"-, "zlib"- og "libjpeg"-softwaren er i kameraet. Vi leverer denne software på
baggrund af licensaftaler med copyrightejerne. På baggrund af anmodningerne fra
copyrightejerne af disse softwareprogrammer er vi forpligtet til at oplyse dig om
følgende. Læs følgende afsnit.
Læs "license3.pdf" i mappen "License" på cd-rom'en. Du kan finde licenser (på engelsk)
til "C Library"-, "zlib"- og "libjpeg"-software.
Indeks
Softwaren, som er kvalificeret til følgende GNU General Public License (herefter
henvist til som "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter henvist til
som "LGPL"), medfølger i kameraet.
Dette oplyser dig om, at du har ret til at få adgang til, ændre og videredistribuere
kildekode til disse softwareprogrammer i henhold til betingelserne i den medfølgende
GPL/LGPL.
Kildekoden er til rådighed på internettet. Brug følgende URL-adresse til at hente den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi vil helst have, at du ikke kontakter os vedrørende indholdet af kildekoden.
Menu
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Prøvebillede
DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS I HENHOLD TIL AVCPATENTPORTEFØLJELICENSEN TIL EN BRUGERS PERSONLIGE OG IKKEKOMMERCIELLE BRUG TIL
(i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN
("AVC-VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AFKODNING AF AVC-VIDEO, SOM BLEV KODET AF EN BRUGER I
FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/
ELLER BLEV OPNÅET VIA EN VIDEOLEVERANDØR, DER HAR LICENS TIL
AT LEVERE AVC-VIDEO.
DER GIVES INGEN LICENS ELLER OG HELLER EN UNDERFORSTÅET LICENS
TIL NOGEN ANDEN BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C.
SE I
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om licensen
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på cd-rom'en. Du kan finde licenser (på engelsk)
til "GPL"- og "LGPL"-software.
Hvis du vil se PDF, kræver det Adobe Reader. Hvis programmet ikke er installeret på
computeren, kan du hente det på websiden for Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
200DK
Download PDF

advertising