Sony | NEX-3N | Sony NEX-3N Betjeningsvejledning

4-453-050-31(1)
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Indholdsfortegnelse
α Håndbog
Menu
Prøvebillede
Indeks
© 2013 Sony Corporation
NEX-3N
DK
Bemærkninger om brug af kameraet
Klik på en knap øverst til højre på dækslet og på hver side for at gå til den tilhørende
side.
Dette er praktisk, når du søger efter en funktion, du gerne vil bruge.
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Prøvebillede
Søg oplysninger efter
funktion.
Søg oplysninger efter
prøvebilleder.
Søg oplysninger på en liste
over menupunkter.
Menu
Søg oplysninger efter
nøgleord.
Mærker og tegn, der bruges i denne håndbog
Indeks
I denne håndbog vises
betjeningsrækkefølgen med pile (t).
Betjening af kameraet skal foregå i den
nævne rækkefølge.
Standardindstillingen vises med et
.
Viser advarsler og begrænsninger, som
er relevante i forhold til korrekt
betjening af kameraet.
De fotografier, der bruges som
eksempler på billeder i denne
vejledning, er reproducerede billeder og
ikke faktiske billeder, der er taget med
dette kamera.
z-mærket angiver oplysninger, der er
praktiske at kende til.
2DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
Prøvebillede
Sådan bruges denne håndbog ······························2
Prøvebillede ··························································6
Identificering af dele ············································12
Liste over ikoner på skærmen ·····························17
Grundlæggende brug
Menu
Betjening af kameraet ·········································20
Menu ···································································22
Optagelse af billeder ···········································27
Afspilning af billeder ············································29
Sletning af billeder···············································31
Indeks
Brug af fotokreativitetsfunktionen
Foto-kreativitet·····················································32
Bagg. Ej fk. ··························································33
Lysstyrke ·····························································34
Farve ···································································35
Livfuldhed ····························································36
Billedeffekt···························································37
Brug af funktioner via kontrolhjulet
DISP (Vis indhold) ···············································39
(Ekspon.komp.) ··············································41
(Fremf.metode)··········································42
ISO (ISO)·····························································48
3DK
Fortsættes r
Zoom ···································································49
(Billedindeks)··················································51
Indholdsfortegnelse
Brug af funktioner med W/T (zoom)knappen
Prøvebillede
Brug af funktioner i menuen
Menu
Optagetilstand ·····················································22
Kamera································································23
Billedformat ·························································23
Lysstyrke/ farve ···················································24
Afspil····································································24
Opsætning···························································24
Oprettelse af forbindelse til andet udstyr
Indeks
Visning af billeder på et tv ·································162
Brug med computeren ·······································164
Installation af softwaren·····································166
Tilslutning af kameraet til computeren···············169
Oprettelse af en filmdisk ····································171
Udskrivning af stillbilleder··································175
Fejlfinding
Fejlfinding ··························································176
Advarselsmeddelelser ·······································183
4DK
Fortsættes r
Prøvebillede
Brug af kameraet i udlandet ······························186
Hukommelseskort··············································187
"InfoLITHIUM"-batterienhed ······························189
Opladning af batteri ···········································191
Fatningsadapter ················································192
AVCHD-format ··················································194
Rengøring··························································195
Kontrol af det antal billeder, der kan optages····196
Specifikationer···················································199
Indholdsfortegnelse
Andet
Menu
Indeks
Indeks ································································203
Indeks
5DK
"Det er dette motiv, jeg ønsker at indfange i et billede, men hvordan gør man?"
Du kan måske finde svaret ved at gennemgå prøvebillederne nedenfor. Klik på dette
ønskede prøvebillede.
Indholdsfortegnelse
Prøvebillede
Prøvebillede
Billeder af personer (side 7)
Makrobilleder (side 8)
Landskabsbilleder (side 9)
Solnedgang/natbilleder (side 10)
Motiver med hurtige bevægelser (side 11)
Hvis du klikker på et billede, vil skærmen gå til den side, hvor den anbefalede funktion
til netop denne type billeder er beskrevet.
Brug disse beskrivelser, som tillæg til de optagetip, der er vist på kameraskærmen.
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Menu
Klik!
Indeks
6DK
Fortsættes r
Samme motiv med forskellig lysstyrke (47)
73
57
Smiler glad (73)
En person i lyset fra levende lys (57)
56
48
En person i forgrunden af et natfoto (56)
En person i bevægelse (48)
45
65
Et gruppebillede (45, 46)
En person, der oplyses bagfra (65)
Indeks
En person fremhæves, mens baggrunden
sløres væk (33)
Menu
47
Prøvebillede
33
Indholdsfortegnelse
Billeder af personer
76
En person med bløde hudtoner (76)
7DK
Fortsættes r
Tilpas farven til indendørs lys (86)
56
90
Blomster (56)
Reducer mængden af blitzlys (90)
66
41
Manuelt fokus (66)
Optagelse af motiver med bedre lysstyrke
(41)
48
41
Undgå kamerarystelser i forbindelse med
indendørs billeder (48)
Få mad til at se indbydende ud (41)
Indeks
Bring baggrunden ud af fokus (33)
Menu
86
Prøvebillede
33
Indholdsfortegnelse
Makrobilleder
8DK
Fortsættes r
Himlen i levende farver (41)
Løbende vand (62)
95
95
Levende, grønne farver (95)
Farvede blade (95)
Menu
62
Prøvebillede
41
Indholdsfortegnelse
Landskabsbilleder
58
91
91
Motiver med flere lysstyrker (91)
Oplyste udendørsbilleder, taget inde fra et
mørkt rum (91)
33
110
Bring baggrunden ud af fokus (33)
Hold billedet vandret (110)
Indeks
Panoreringsbilleder (58)
9DK
Fortsættes r
Manuel kameraføring (57)
En smuk optagelse af solnedgangens røde
skær (56)
61
65
Fyrværkeri (61)
Lysstribe (65)
47
33
Bring baggrunden ud af fokus (33)
Indeks
Samme motiv med forskellig lysstyrke (47)
Menu
56
Prøvebillede
57
Indholdsfortegnelse
Solnedgang/natbilleder
45
Undgå kamerarystelse (45)
10DK
Fortsættes r
Følg et motiv i bevægelse (69)
Udtryk kraftfuld aktivitet (62)
66
44
Optagelse af et motiv der nærmer sig
kameraet (66)
Indfang det bedste øjeblik (44)
Menu
62
Prøvebillede
69
Indholdsfortegnelse
Motiver med hurtige bevægelser
Indeks
11DK
E Til optagelse: W/T (zoom)-knap
Til visning:
(Afspilningszoom)-knap/
(Indeks)-knap
F AF-lampe/Selvudløserindikator/
Smiludløserindikator
H
Markering af billedsensorens
placering (66)
I Mikrofon1)
J Objektiv
Prøvebillede
G Blitz (65)
Indholdsfortegnelse
Identificering af dele
K Udløserknap til objektivet
Når objektivet er fjernet
L Fatning
M Billedsensor2)
1)
2)
Dæk ikke for denne del under videooptagelse.
Undgå at berøre denne del direkte.
Indeks
Se flere oplysninger om betjening af
delene på de sider, der nævnes i parentes.
A
Menu
N Objektivkontakter2)
(Afspilning)-knap (29)
B Udløserknap (27)
C ON/OFF (tænd/sluk)-kontakt
D Krog til skulderrem
Monter skulderremmen, så kameraet ikke
tabes og beskadiges.
12DK
Fortsættes r
B LCD-skærm
C Aktivitetslampe
D Hukommelseskort-/stikdæksel
E Multi/Mikro-USB-terminal (169)
Understøtter mikro-USB-kompatibel enhed.
H HDMI-mikrostik (162)
I MOVIE (film)-knap (27)
J Funktionstast A (21)
K Kontrolhjul (20)
L Funktionstast C (21)
M Funktionstast B (21)
Prøvebillede
F Opladningslampe
G Indføringsrille til hukommelseskort
Indholdsfortegnelse
A -knap (pop op-blitz) (65)
Menu
z LCD-skærm
Indeks
• Du kan justere LCD-skærmen til en nem
synsvinkel som f.eks. for optagelse fra en lav
position.
• Vip LCD-skærmen ca. 180 grader opad, når du
tager et selvportræt (side 115).
• Afhængigt af stativet er du muligvis ikke i stand
til at justere vinklen på LCD-skærmen. I sådan
et tilfælde skal du først løsne skruen på stativet
og derefter justere vinklen på LCD-skærmen.
13DK
Fortsættes r
F Stativfatningshul
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på maks. 5,5 mm. Du kan ikke fastgøre
kameraet sikkert til et stativ med skruer,
som er længere end 5,5 mm, og kameraet
kan muligvis blive beskadiget.
Indholdsfortegnelse
E Højttaler
Prøvebillede
A Batteridæksel
Menu
B Låsegreb
C Batterihus
D Dæksel til forbindelsesplade
Indeks
Brug denne, når der benyttes en AC-PW20lysnetadapter (sælges separat). Anbring
forbindelsespladen i batterihuset, og før
dernæst ledningen gennem dækslet til
forbindelsespladen som vist nedenfor.
• Sørg for, at ledningen ikke klemmes, når
dækslet lukkes.
14DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Objektiv
E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS (følger med NEX-3NL/3NY)
A Zoom-/fokus-ring
B Zoomknap
1)
Undgå at berøre denne del direkte.
Prøvebillede
C Fatningsindeks
D Objektivkontakter1)
Menu
z Brug af zoom-/fokus-ringen
Når der er monteret et E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS-objektiv, skifter de funktioner, som er
tildelt zoom/fokus-ringen, i henhold til [AF/MF-valg]-indstillingerne (side 66).
AF/MF-valg
(Autofokus)
(Manuel fokus)
Zoomning
Inden du trykker udløserknappen halvvejs ned: Zoomning
Mens du trykker udløserknappen halvvejs ned: Fokusering
Indeks
(Dir. man. fokus.
(Direkte manuel
fokusering))
Funktion tildelt til zoom-/fokus-ringen
Fokusering
15DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
E55-210 mm F4.5-6.3 OSS (følger med NEX-3NY)
Prøvebillede
Menu
B Zoom-ring
C Brændviddeskala
D Brændviddeindeks
Indeks
A Fokus-ring
E Objektivkontakter1)
F Fatningsindeks
1)
Undgå at berøre denne del direkte.
16DK
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmvisningen ved hjælp af DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet
(side 39).
Standbytilstand
Indholdsfortegnelse
Liste over ikoner på skærmen
A
Beskrivelse
Optagetilstand
PASM
Prøvebillede
Skærm
Valg af motiv
Grafisk visning
Menu
Ikon for
motivgenkendelse
Hukommelseskort/
overførsel
Antal af stillbilleder, der
kan optages
123Min
Tid til optagelse af film
Indeks
Optagelse af film
100
Billedformat for
stillbilleder
Afspilning
16M 14M 8.4M
7.1M 4M 3.4M
Billedstørrelse for
stillbilleder
RAW RAW+J
FINE STD
Billedkvalitet for
stillbilleder
60i/50i
60i/50i
24p/25p
24p/25p
Tilstand for
filmoptagelse
100%
Resterende batteritid
Opladning af blitz i gang
AF-lampe
Direkte visning
Optager ikke lyd under
optagelse af film
Fortsættes r
17DK
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
Vindstøjreduktion er
aktiveret
AWB
Hvidbalance
SteadyShot/SteadyShotadvarsel
7500K A7 G7
Blød hud-effekt
Databasefil er fuld/fejl i
databasefil
DRO/Auto HDR
Zoomforstørrelse
Autom. Indramning
Smart zoom
Kreativ indst.
Prøvebillede
Advarsel om
overophedning
Indholdsfortegnelse
Skærm
Klar billedzoom
Digital zoom
Smiludløser
Billedeffekt
101-0012
Afspilningsmappe –
filnummer
Menu
Visningstilstand
(Stillbillede/film-valg)
Beskyt
Udskriftsbestilling
Skærm
Beskrivelse
Funktionstaster
Indeks
Følsomhedsindikator for
registrering af smil
B
C
Skærm
Beskrivelse
Blitztilstand/
Rødøjereduktion
±0.0
Fremføringsmetode
Fremf.metode
Selvportræt Selvudløser
D
Skærm
Beskrivelse
z
Fokustilstand
1/125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
±0.0
Manuelt målt
±0.0
Eksponeringskompensation
ISO400
ISO-følsomhed
Lysmålermetode
AE-lås
Fokusmetode
Lukkerhastighedsindikator
Blændeindikator
Fokusområdemetode
Ansigtsregistrering
OPT 0:12
Optagetid for filmen
(m:s)
18DK
Fortsættes r
Beskrivelse
2013-1-1 9:30AM
Optagedato/-tidspunkt
for billedet
12/12
Billednummer/antal
billeder i
visningstilstanden
Vises, når [Billedeffekt]
ikke virkede på billedet.
Histogram
Prøvebillede
Vises, når funktionen
HDR ikke virker på
billedet.
Indholdsfortegnelse
Skærm
Menu
Indeks
19DK
Grundlæggende brug
Kontrolhjulet og funktionstasten gør det muligt for dig at bruge kameraets forskellige
funktioner.
Indholdsfortegnelse
Betjening af kameraet
Prøvebillede
Kontrolhjul
Menu
Funktionstaster
Kontrolhjul
Indeks
Når der optages, knyttes funktionerne DISP (Vis indhold),
(Ekspon.komp.),
(Fremf.metode) og ISO (ISO) til kontrolhjulet. Når der afspilles, knyttes funktionen
DISP (Vis indhold) til kontrolhjulet.
20DK
Fortsættes r
Prøvebillede
Pilen betyder, at du kan dreje på
kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Når du drejer eller trykker på op/ned/højre/venstre på kontrolhjulet efter anvisningerne
på skærmen, kan du vælge indstillinger for forskellige elementer. Dit valg foretages, når
du trykker på midten af kontrolhjulet.
Menu
Når valgmulighederne vises på
skærmen, kan du vælge mellem dem
ved at dreje eller trykke til højre/
venstre/op/ned på kontrolhjulet. Tryk i
midten for at foretage dit valg.
Indeks
Funktionstaster
Funktionstasterne har forskellige roller afhængigt af konteksten.
Den tildelte rolle (funktion) for hver funktionstast vises på skærmen.
Tryk på funktionstast A for at bruge den funktion, der vises øverst til højre på skærmen.
Tryk på funktionstast B for at bruge den funktion, der vises nederst til højre på skærmen.
Tryk på midten af kontrolhjulet (funktionstast C) for at bruge den funktion, der vises i
midten.
Du kan tildele funktionerne til funktionstasten B (side 133).
I denne håndbog angives funktionstasterne med det ikon eller den funktion, som vises på
skærmen.
A
C
I dette tilfælde fungerer
funktionstast A som MENU
(Menu)-knap og funktionstast B
som (Opt.tip)-knap.
B
21DK
Brug af funktioner i menuen
Du kan konfigurere de grundlæggende indstillinger for hele kameraet eller udføre
funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger.
Indholdsfortegnelse
Menu
Prøvebillede
1 Vælg MENU.
Menu
2 Vælg det ønskede element ved at
trykke til højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet, og tryk dernæst på
midten.
MENU
Kontrolhjul
Indeks
3 Følg vejledningen på skærmen, vælg
det ønskede element, og tryk dernæst
på midten af kontrolhjulet for at foretage
dit valg.
Optagetilstand
Gør det muligt at vælge en optagetilstand såsom eksponeringstilstand, panorama, [Valg
af motiv].
Bedste auto
Optager billeder med et bredere udvalg af optagefunktioner end
dem for Intelligent auto-optagelse. Genkender og evaluerer
optageforholdene automatisk, udfører Auto HDR, og vælger det
bedste billede.
Intelligent auto
Kameraet vurderer motivet og foretager passende indstillinger.
Du kan benytte automatisk optagelse med de rette indstillinger.
Valg af motiv
Optager med forudindstillinger afhængigt af motiv eller forhold.
Panorering
Optager med panoreringsformat.
Manuel eksp.
Justerer blænde og lukkerhastighed.
Lukkerhast.prior.
Justerer lukkerhastigheden for at udtrykke motivets bevægelser.
Blændeprioritet
Optager ved at justere blænden og ændre det område, som er i
fokus, eller ved at bringe baggrunden ud af fokus.
Auto programmeret
Automatisk optagelse, som giver dig mulighed for at tilpasse
indstillingerne med undtagelse af eksponering (lukkerhastighed
og blænde).
Fortsættes r
22DK
Gør det muligt at indstille optagefunktioner såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser og
blitz.
Fremf.metode
Vælger fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse,
selvudløser eller bracketing-optagelse.
Vælger metoden til udløsning af blitzen.
AF/MF-valg
Vælger automatisk eller manuel fokusering.
Autofokusområde
Vælger det område, der skal fokuseres på.
Prøvebillede
Blitztilstand
Indholdsfortegnelse
Kamera
Autofokusmetode
Vælger autofokusmetode.
Sporingsfokus
Holder fokus på motivet, mens det forfølges.
Ansigtsregistrering
Registrerer automatisk ansigter og justerer fokus og eksponering,
så det passer til ansigterne.
Hver gang kameraet registrerer et smil, udløser kameraet
automatisk lukkeren.
Autom. Indramning
Når der optages ansigter, motiver tæt på (makro) eller motiver
som spores vha. [Sporingsfokus], analyserer kameraet scenen, og
beskærer automatisk det optagede billede ind til en passende
komposition.
Blød hud-effekt
Optager huden på en jævn måde iAnsigtsregistrering-funktionen.
Liste med optagetip
Giver dig adgang til alle optagetips.
LCD-visning (DISP)
Ændrer de oplysninger, der vises på LCD-skærmen.
DISP-knap (skærm)
Giver dig mulighed for at vælge hvilken type oplysninger, der
skal vises på LCD-skærmen, når du trykker på DISP-knappen.
Indeks
Registrerer eller ændrer personen, der er i fokus.
Smiludløser
Menu
Ansigtsregistrering
Billedformat
Gør det muligt at indstille billedstørrelsen og -formatet.
Stillbillede
Billedformat
Vælger billedstørrelse.
Format
Vælger format.
Kvalitet
Vælger komprimeringsformat.
Panorering
Billedformat
Vælger billedstørrelsen for panoreringsbilleder.
Panoreringsretning
Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der optages
panoreringsbilleder.
Film
Filformat
Vælger AVCHD eller MP4.
Optageindstilling
Vælger billedstørrelse, -hastighed og -kvalitet for film.
23DK
Fortsættes r
Giver dig mulighed for at foretage indstillinger for lysstyrke såsom lysmålermetode samt
farveindstillinger såsom hvidbalance.
Ekspon.komp.
Kompenserer for lysstyrken for hele billedet.
ISO
Indstiller ISO-følsomheden.
Justerer farvetemperaturen ud fra omgivelsernes lysforhold.
Lysmålermetode
Vælger metode til måling af lysstyrke.
Blitzkompens.
Justerer mængden af blitzlys.
DRO/Auto HDR
Korrigerer lysstyrke eller kontrast automatisk.
Billedeffekt
Optager med de ønskede effekter for at give udtryk for en unik
atmosfære.
Kreativ indst.
Vælger billedbehandlingsmetode.
Menu
Afspil
Giver dig mulighed for at indstille afspilningsfunktioner.
Sletter billeder.
Stillbillede/film-valg
Giver dig mulighed for at bestemme, hvordan man grupperer
billedvisningen (Visningstilstand).
Diasshow
Afspiller billeder automatisk.
Angiv udskrivning
Vælger billeder til udskrivning eller foretager
udskriftsindstillinger.
Forstør
Indeks
Slet
Billedindeks
Prøvebillede
Hvidbalance
Indholdsfortegnelse
Lysstyrke/ farve
Vælger antallet af billeder, som skal vises på indeksskærmen.
Forstørrer billedet.
Roter
Roterer billeder.
Beskyt
Beskytter billeder eller annullerer beskyttelsen.
Indst. for lydstyrke
Indstiller lydstyrken for film.
Vis indhold
Under
afspilning
Skifter de oplysninger, der skal vises på afspilningsskærmen.
Opsætning
Giver dig mulighed for at foretage mere detaljerede optageindstillinger eller ændre
kameraindstillingerne.
Optagelsesindstil.
AEL med udløser
Angiver, hvorvidt eksponeringen skal fastsættes eller ej, når du
trykker udløserknappen halvvejs ned.
AF-lampe
Indstiller AF-lampen til at hjælpe i forbindelse med automatisk
fokusering på steder med svag belysning.
Rødøjereduktion
Udfører en blitztest før optagelse med brug af blitz for at
forhindre røde øjne.
24DK
Fortsættes r
Giver dig mulighed for at vælge, om du vil vise værdien for
eksponeringskompensation m.m. på skærmvisningen.
Autovisning
Indstiller tidsrummet for visning af billedet straks efter optagelse.
Gitterlinje
Aktiverer gitterlinjen, som hjælper dig med at justere
sammensætningen af billeder.
Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen.
Klar billedzoom
Zoomer et billede med højere kvalitet end [Digital zoom].
Digital zoom
Zoomer et billede med højere forstørrelse end [Klar billedzoom].
Denne funktion kan også anvendes i filmoptagelse.
Selvportræt Selvudløser
Angiver optagetilstanden, når LCD-skærmen vippes ca. 180
grader opad. Når du indstiller [Selvportræt Selvudløser] til [Til],
aktiveres der en selvudløser med 3 sekunders forsinkelse, og du
kan reducere kamerarystelser ved optagelse af selvportrætter.
B. auto billedudtrækning
Angiver hvorvidt alle billeder, der blev optaget kontinuerligt i
[Bedste auto]-tilstand, skal gemmes eller ej.
MF-hjælp
Viser et forstørret billede, når der fokuseres manuelt.
MF-hjælpetid
Angiver, i hvor lang tid billedet skal vises i et udvidet format.
Farverum
Ændrer området for farvegengivelse.
Indstiller kompensation for kamerarystelser.
Udløser u/obj.
Indstiller, hvorvidt lukkeren udløses, når der ikke er monteret et
objektiv.
Lang eksp.SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med lang
eksponeringstid.
Høj ISO SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med høj ISOfølsomhed.
Objektivkomp.: Skygge
Kompenserer for de falmede hjørner på skærmen.
Objektivkomp.: Krom.
Ab.
Reducerer farveafvigelsen i hjørnerne på skærmen.
Objektivkomp.:
Forvrængn.
Kompenserer for forvrængning på skærmen.
Ansigtsprioritetssporing
Indstiller, hvorvidt der skal foretages fortrinsvis sporing af et
bestemt ansigt, når kameraet registrerer det ansigt under
sporingsfokus.
Filmlydoptagelse
Indstiller, hvorvidt der skal optages lyd under optagelse af en
film eller ej.
Reduktion af vindstøj
Reducerer vindstøj ved filmoptagelse.
AF-mikrojust.
Finindstiller den automatisk fokuserede position ved brug af
fatningsadapteren LA-EA2 (sælges separat).
Indeks
SteadyShot
Menu
Forbedrer omridset af områder i fokus med en valgt farve.
Maksimumfarve
Prøvebillede
Maksimumniveau
Indholdsfortegnelse
Live View-visning
Primære indstill.
Menustart
Vælger en menu, der vises først, i den øverste menu eller den
sidste menuskærm.
MOVIE-knap
Angiver, hvorvidt MOVIE-knappen skal aktiveres eller ej.
25DK
Fortsættes r
Tildeler funktioner til funktionstasten eller den højre side af
kontrolhjulet.
Bip
Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.
Sprog
Vælger, hvilket sprog der bruges på skærmen.
Indstiller dato og klokkeslæt.
Indstilling af sted
Vælger det område, hvor du anvender kameraet.
Hjælpeguidevisn
Slår hjælpeguiden til eller fra.
Strømbesparelse
Angiver niveauet for den strømbesparende funktion.
Starttid for strømbespar.
Indstiller det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes i
strømbesparende tilstand.
LCD-lysstyrke
Indstiller lysstyrken på LCD-skærmen.
Skærmfarve
Indstiller farven på LCD-skærmen.
Bredt billede
Vælger en metode til visning af brede billeder.
Vis afspilning
Vælger metoden til visning af portrætbilleder.
Angiver, om kameraet skal betjenes med fjernbetjeningen til et
"BRAVIA" Sync-kompatibelt tv.
USB-tilslutning
Vælger den passende metode til USB-forbindelse for hver enkelt
computer eller USB-enhed, der tilsluttes til kameraet.
USB-LUN-indstilling
Forbedrer kompatibiliteten ved at begrænse USB-forbindelsens
funktioner. Brug normalt [Flere].
Version
Viser versionerne af kameraet og objektivet/fatningsadapteren.
Demotilstand
Indstiller, hvorvidt demonstrationen af film skal vises.
Initialiser
Nulstiller kameraet til fabriksindstillingerne.
Indeks
Indstiller opløsningen, når kameraet er tilsluttet et HDMI-tv.
KONTROL TIL HDMI
Menu
HDMI-opløsning
Prøvebillede
Indst.dato/tid
Indholdsfortegnelse
Specialtastsindstillinger
Hukommelseskortværktøj
Formater
Formaterer hukommelseskortet.
Filnummer
Vælger den metode, der skal anvendes til tildeling af filnumre til
stillbilleder og MP4-film.
Mappenavn
Vælger formatet for det mappenavn, som stillbilledet gemmes i.
Vælg optagemappe
Vælger optagemappen til optagelse af stillbilleder og MP4-film.
Ny mappe
Opretter en ny mappe til optagelse af stillbilleder og MP4-film.
Gendan billed-db.
Reparerer billeddatabasefilen, når der opdages
uoverensstemmelser.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film samt antallet af
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
Eye-Fi-opsætning*
Overførselsindst.
Indstiller kameraets overførselsfunktion, når der anvendes et
Eye-Fi-kort.
* Denne indstilling vises, når der indsættes et Eye-Fi-kort (sælges separat) i kameraet.
26DK
Her forklares billedoptagelse med de indstillinger, som gælder, når du anskaffer
kameraet.
Kameraet foretager beslutninger, der passer til situationen og justerer indstillingerne.
Indholdsfortegnelse
Optagelse af billeder
1 Juster vinklen på LCD-skærmen, og hold i kameraet.
Når der optages ansigter, motiver tæt på (makro) eller motiver som spores vha.
[Sporingsfokus], analyserer kameraet scenen, og beskærer automatisk det optagede billede
ind til en passende komposition. Både det originale og beskårede billede gemmes (side 75).
Prøvebillede
Funktionen Motivgenkendelse aktiveres.
2 Hvis du vil tage stillbilleder, skal du trykke udløserknappen halvt ned for
at fokusere på motivet og trykke den helt ned for at fotografere.
Tryk på MOVIE-knappen for at begynde optagelse af en film.
Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.
Menu
Bemærkninger
• Den maksimale kontinuerlige optagetid for en film er ca. 29 minutter (begrænset af
produktspecifikationer).
• Den kontinuerlige optagetid for MP4 12M er ca. 20 minutter (begrænset af en filstørrelse på 2 GB).
• Optagetiden kan forkortes afhængigt af den omgivende temperatur eller optageforholdene.
Funktionen Motivgenkendelse lader kameraet genkende
optageforholdene automatisk og giver dig mulighed for at
optage billedet med de passende indstillinger.
Indeks
z Om Motivgenkendelse
Ikon for genkendt motiv og
vejledning
• Kameraet genkender
(Nattescene),
(Stativ - nattescene),
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab),
(Makro),
(Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller
(Baby) og viser det tilsvarende ikon samt
vejledning på LCD-skærmen, når motivet genkendes.
27DK
Fortsættes r
er svært at fokusere på
Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et
motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på
fokusindstillingen.
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus er låst.
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et
motiv i bevægelse.
lyser
Er i gang med at fokusere.
z blinker
Kan ikke fokusere.
Menu
lyser
Prøvebillede
Fokusindikator
Indholdsfortegnelse
z Tips til optagelse af et stillbillede af et motiv, som det
• Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer:
Det er mørkt, og objektivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
Motivet ses igennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader.
Motivet blinker.
Motivet er bagbelyst.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
28DK
Indholdsfortegnelse
Afspilning af billeder
Afspiller de optagede billeder.
1 Tryk på
(Afspilning)-knappen.
2 Vælg billedet med kontrolhjulet.
Under afspilning af film
Betjening af kontrolhjul
Pause/genoptag
Tryk på midten.
Spol frem
Tryk til højre, eller drej kontrolhjulet med uret.
Spol tilbage
Tryk til venstre , eller drej kontrolhjulet mod uret.
Langsomt afspilning
Drej med uret ved pause.
Drej mod uret ved pause.
Juster lydstyrke
Tryk på nederste t op/ned.
Menu
Langsom tilbagespoling*
Prøvebillede
3 Tryk på midten af kontrolhjulet for at få vist panoreringsbilleder eller film.
* Filmen afspilles ét stilbillede ad gangen.
Bemærkninger
• Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises muligvis ikke korrekt.
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe (side 51), og tryk så på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan skifte mellem afspilning af
stillbilleder og film ved at trykke på midten af
kontrolhjulet.
Indeks
z Visning af en ønsket mappe
29DK
Fortsættes r
Dele af et stillbillede kan forstørres under afspilning. Dette er praktisk, når du skal
kontrollere fokusforholdet på et stillbillede, som du har taget. Du kan forstørre
billedvisningen fra menuen (side 101).
2 Juster skaleringen ved at dreje på
kontrolhjulet.
3 Vælg den del, du vil forstørre, ved at trykke
til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet.
Prøvebillede
1 Vis det billede som du ønsker at forstørre
og skub derefter W/T (zoom)-knappen mod
T ( )-siden.
Indholdsfortegnelse
Forstørret afspilning
4 Vælg
for at annullere den forstørrede
afspilning.
Menu
Bemærkninger
• Du kan ikke benytte funktionen til forstørret afspilning med film.
z Skaleringsinterval
Billedformat
Skaleringsinterval
L
Ca. ×1,0 – ×13,6
M
Ca. ×1,0 – ×9,9
S
Ca. ×1,0 – ×6,8
Indeks
Skaleringsintervallet er følgende.
30DK
Indholdsfortegnelse
Sletning af billeder
Du kan slette det viste billede.
1 Mens der vises det billede, du vil slette, skal
du vælge
(Slet).
2 Vælg OK.
Prøvebillede
Vælg
for at afbryde handlingen.
(Slet)
Menu
OK
Bemærkninger
• Du kan ikke slette beskyttede billeder.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vær sikker på at du ønsker at slette billedet, inden
du fortsætter.
Vælg MENU t [Afspil] t [Slet] for at vælge og slette flere billeder samtidigt.
Indeks
z Sletning af adskillige billeder
31DK
Brug af fotokreativitetsfunktionen
Hvis du bruger [Foto-kreativitet], kan du optage et motiv vha. nemme betjeninger og
nemt opnå kreative billeder.
1 Indstil optagetilstanden til [Intelligent auto]
eller [Bedste auto].
Prøvebillede
2 Tryk forneden på kontrolhjulet og vælg
(Foto-kreativitet).
Indholdsfortegnelse
Foto-kreativitet
Menu
3 Vælg det element, som du ønsker at
indstille, fra de elementer, som vises i
bunden af skærmen.
Du kan anvende [Foto-kreativitet]opsætningselementerne samtidigt.
4 Vælg den ønskede indstilling.
For at vende tilbage til [Intelligent auto] eller [Bedste auto] skal du vælge
Bagg. Ej fk. (side 33)
Justerer sløringen af baggrunden.
Lysstyrke (side 34)
Justerer lysstyrken.
Farve (side 35)
Justerer farven.
Livfuldhed (side 36)
Justerer livfuldheden.
Billedeffekt (side 37)
Vælger det ønskede effektfilter til optagelse.
.
Indeks
5 Tryk på udløserknappen for at optage stillbilleder.
Tryk på MOVIE-knappen for at begynde optagelse af en film.
Bemærkninger
• [Foto-kreativitet]-funktionen er kun til rådighed, når der er monteret et E-fatningsobjektiv.
• [Foto-kreativitet]-funktionen er kun til rådighed, når [Optagetilstand] er indstillet til [Intelligent auto]
eller [Bedste auto].
• Smiludløserfunktionen kan ikke anvendes.
• Når [Foto-kreativitet]-tilstanden er aktiveret, bliver adskillige elementer, som er blevet indstillet på
menuen, ugyldige.
• Når kameraet vender tilbage til [Intelligent auto] eller [Bedste auto], eller slukkes, nulstilles
indstillingerne til standardindstillingerne.
• Du kan kun justere [Bagg. Ej fk.] under optagelse af film med [Foto-kreativitet].
• Hvis du aktiverer [Foto-kreativitet]-funktionen, mens [Bedste auto] er aktiveret, laver kameraet ikke et
sammensat billede.
32DK
Fotokreativitet giver dig mulighed for at sløre baggrunden på nem vis for at få motivet til
at træde frem, mens du kontrollerer sløringseffekten på LCD-skærmen. Du kan optage
en film med en værdi justeret med sløringseffekten.
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
2 Vælg
Indholdsfortegnelse
Bagg. Ej fk.
(Foto-kreativitet).
3 Vælg [Bagg. Ej fk.].
: Du kan fokusere på både motivet og baggrunden.
: Du kan sløre baggrunden.
Vælg [AUTO] for at gendanne den oprindelige status.
Menu
4 Gør baggrunden sløret.
Bemærkninger
z Tips til et bedre resultat af sløringen af baggrunden
Indeks
• Den tilgængelige sløringsgrad afhænger af det anvendte objektiv.
• Sløringseffekten kan muligvis ikke ses afhængigt af afstanden fra motivet eller det anvendte objektiv.
• Flyt tættere på motivet.
• Længden af afstanden mellem motivet og baggrunden.
33DK
Du kan nemt justere lysstyrken i [Foto-kreativitet].
2 Vælg
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
Indholdsfortegnelse
Lysstyrke
3 Vælg [Lysstyrke].
4 Vælg den ønskede lysstyrke.
Menu
: Du kan gøre billeder lysere.
: Du kan gøre billeder mørkere.
Vælg [AUTO] for at gendanne den oprindelige status.
Indeks
34DK
Du kan nemt justere farven i [Foto-kreativitet].
2 Vælg
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
Indholdsfortegnelse
Farve
3 Vælg [Farve].
4 Vælg den ønskede farve.
Menu
: Du kan gøre farven varm.
: Du kan gøre farven kold.
Vælg [AUTO] for at gendanne den oprindelige status.
Indeks
35DK
Du kan nemt justere livfuldheden i [Foto-kreativitet].
2 Vælg
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
Indholdsfortegnelse
Livfuldhed
3 Vælg [Livfuldhed].
4 Vælg den ønskede livfuldhed.
Menu
: Du kan gøre billeder livfulde.
: Du kan gøre billeder matte.
Vælg [AUTO] for at gendanne den oprindelige status.
Indeks
36DK
Du kan nemt indstille [Billedeffekt] i [Foto-kreativitet]. Vælg det ønskede effektfilter for
at opnå et mere imponerende og kunstnerisk udtryk:
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
2 Vælg
Indholdsfortegnelse
Billedeffekt
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
3 Vælg [Billedeffekt].
4 Vælg den ønskede effekt.
Vælg [AUTO] for at gendanne den oprindelige status.
(Fra)
(Legetøjskamera)
Deaktiverer billedeffektfunktionen.
Giver indtryk af et foto fra et
legetøjskamera med falmede hjørner og
kraftige farver.
Menu
Giver et livfuldt udtryk ved at fremhæve
farvetoner.
(Posterisering:
farve)
Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast
vha. kraftig fremhævelse af primærfarver.
(Posterisering:
S-H)
Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast i
sort og hvid.
(Retrofoto)
Giver indtryk af et gammelt foto med
sepiafarvetoner og falmet kontrast.
(Blød kraftig)
Giver et billede med den angivne
atmosfære: lys, transparent, æterisk, sart,
blødt.
Indeks
(Popfarve)
37DK
Fortsættes r
Giver et billede, der bevarer farven rød,
men konverterer andre til sort og hvid.
(Delvis farve:
grøn)
Giver et billede, der bevarer farven grøn,
men konverterer andre til sort og hvid.
Giver et billede, der bevarer farven gul,
men konverterer andre til sort og hvid.
(S-h stor
kontrast)
Giver et billede med høj kontrast i sort og
hvid.
Indeks
(Delvis farve:
gul)
Menu
Giver et billede, der bevarer farven blå, men
konverterer andre til sort og hvid.
Prøvebillede
(Delvis farve:
blå)
Indholdsfortegnelse
(Delvis farve:
rød)
Bemærkninger
• Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet.
• De tilgængelige billedeffekter er begrænset med [Foto-kreativitet]. Finjustering er heller ikke til
rådighed. Du kan anvende flere billedeffekter og udføre finjusteringer med OPTION. Vælg MENU t
[Lysstyrke/ farve] t [Billedeffekt] (side 93).
38DK
Brug af funktioner via kontrolhjulet
Brug af kontrolhjulet:
1 Tryk gentagne gange på DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet for at vælge
den ønskede tilstand.
1 Under optagelse, MENU t [Kamera] t [LCD-visning (DISP)].
Under afspilning, MENU t [Afspil] t [Vis indhold].
2 Vælg den ønskede tilstand.
Prøvebillede
Brug af Menu:
Indholdsfortegnelse
DISP (Vis indhold)
Bemærkninger
Menu
• [Histogram] vises ikke ved følgende afspilningstilstande.
– Filmoptagelse/-afspilning
– Panoramaoptagelse/-afspilning
– [Diasshow]
Under optagelse
LCD-visning (DISP)
Viser grundlæggende optageoplysninger.
Viser lukkerhastighed og blændeværdi via
grafik, undtagen når [Optagetilstand] er
indstillet til [Panorering].
Vis alle
oplysninger
Viser optageoplysninger.
Stor skrifttypevisn.
Viser kun vigtige elementer i stor størrelse.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik.
Indeks
Grafisk visning
39DK
Fortsættes r
være til rådighed
Du kan vælge, hvilke af LCD-skærmens visningstilstande der kan vælges i optagetilstand,
med [DISP-knap (skærm)] (side 78).
Viser optageoplysninger.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik samt
optageoplysninger.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
Menu
Vis oplysninger
Prøvebillede
Under afspilning
Indholdsfortegnelse
z Indstilling af de skærmvisningstilstande som skal
Indeks
z Hvad er et histogram?
Et histogram viser den luminansfordeling, der viser, hvor mange pixel af en bestemt
lysstyrke der er i billedet. Et lysere billede får hele histogrammet til at skifte til højre side og
et mørkere billede til venstre side.
Blinker
R (rød) Luminans
• Hvis der er et tab af detaljer i billedets meget lyse og
skyggefulde områder, blinker disse områder på
histogramvisningen under afspilningen (advarsel om
luminansgrænse).
G (grøn) B (blå)
40DK
Du kan justere eksponeringen i trin på 1/3 EV i et område på –3,0 EV til +3,0 EV.
1
(Ekspon.komp.) på kontrolhjulet t ønsket værdi.
Eller MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Ekspon.komp.] t ønsket værdi.
Prøvebillede
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Ekspon.komp.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Manuel eksp.]
• Du kan justere eksponeringen i et område på –2,0 EV til +2,0 EV for film.
• Hvis du optager under ekstremt mørke eller lyse forhold, eller når du anvender blitzen, kan du muligvis
ikke opnå en tilfredsstillende effekt.
• Selvom du kan justere eksponeringen mellem –3,0 EV og +3,0 EV, vises der kun en værdi mellem
–2,0 EV og +2,0 EV med tilsvarende billedskarphed på skærmen under optagelse. Hvis du angiver en
eksponering, der overskrider dette interval, viser billedskarpheden på skærmen ikke effekten, men den
reflekteres i det optagede billede.
Indholdsfortegnelse
Ekspon.komp.
z Justering af eksponeringen så billederne ser bedre
ud
m
Indeks
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
Indstil [Ekspon.komp.] mod –.
Korrekt eksponering
M
Indstil [Ekspon.komp.] mod +.
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
• Hvis du ønsker at optage motiver i lysere toner, skal eksponeringskompensationen
indstilles til + siden.
Hvis du ønsker at få billeder af mad til at se mere indbydende ud, skal du optage maden
lidt lysere end normalt og prøve at anvende en hvid baggrund.
• Hvis du ønsker at optage en blå himmel i levende farver, skal du indstille
eksponeringskompensationen til – siden.
41DK
Du kan indstille fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser eller
bracketing-optagelse.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t ønsket tilstand.
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t ønsket tilstand.
Tager 1 stillbillede. Normal optagetilstand.
(Kont.
optagelse)
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen
nede (side 43).
(Hast.pri.
kont.)
Tager billeder kontinuerligt med høj hastighed, mens du holder
udløserknappen nede (side 44).
(Selvudløser)
Tager et billede efter 10 eller 2 sekunder (side 45).
(Bracket:
Menu
Tager et billede kontinuerligt efter 10 sekunder (side 46).
(Selvudl.(Kont.))
Kont.)
Prøvebillede
(Enkelt
optagelse)
Indholdsfortegnelse
Fremf.metode
Optager 3 billeder, mens udløserknappen holdes nede, hver af
dem med forskellig lysstyrke (side 47).
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke ændre indstillingen, når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] og [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], og kameraet er klar til optage et selvportræt
42DK
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen nede.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Kont. optagelse].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Kont. optagelse].
kontinuerlig optagelse
Indstil [Autofokusmetode] til [Kontinuerlig AF] (side 69).
Indstil [AEL med udløser] til [Fra] (side 105).
• Eksponeringen for det første billede indstilles, når du trykker udløserknappen halvvejs
ned. Kameraet fortsætter med at justere eksponeringen for de resterende billeder.
Menu
z Fortsat justering af fokus og eksponering under
Prøvebillede
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Kont. optagelse], når du benytter følgende funktioner:
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], og kameraet er klar til optage et selvportræt
Indholdsfortegnelse
Kont. optagelse
Indeks
43DK
Kameraet fortsætter med at optage, så længe der trykkes på udløserknappen. Du kan
optage kontinuerligt med en hastighed, der er hurtigere end den for [Kont. optagelse]
(maks. ca. 4 billeder pr. sekund/maks. ca. 9 billeder i alt*).
* Når du fastgør et E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS-objektiv (medfølger)
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Hast.pri. kont.].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Hast.pri. kont.].
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Hast.pri. kont.], når du benytter følgende funktioner.
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], og kameraet er klar til optage et selvportræt
• Hastigheden af kontinuerlig optagelse er estimeret vha. vores kriterium. Hastigheden af kontinuerlig
optagelse er muligvis langsommere afhængigt af optageforholdene (Billedformat, ISO-indstilling, Høj
ISO NR eller indstillingen af [Objektivkomp.: Forvrængn.]).
• Mellem kontinuerlige optagerammer vises der kortvarigt et billede af hver enkelt ramme.
• Fokus er fastsat på den første optagelse. Når [AEL med udløser] er indstillet til [Fra], justerer kameraet
eksponeringsværdien for hvert enkelt billede efter det første billede.
Prøvebillede
1
Indholdsfortegnelse
Hast.pri. kont.
Indeks
44DK
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Selvudløser].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudløser].
2 OPTION t ønsket tilstand.
Tryk på
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
(Fremf.metode) og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere timeren.
Prøvebillede
(Selvudløser: Indstiller selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse.
10 sek.)
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen,
og kameraet bipper, indtil lukkeren udløses.
Tryk på
(Fremf.metode) på kontrolhjulet for at annullere
selvudløseren.
(Selvudløser: 2 Indstiller selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse.
sek.)
Dette reducerer kamerarystelser, som forårsages af tryk på
udløserknappen.
Menu
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke anvende [Selvudløser], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] og [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], og kameraet er klar til optage et selvportræt
45DK
Tager kontinuerligt det antal billeder, du har indstillet det til, efter 10 sekunder. Du kan
vælge det bedste billede ud fra adskillige billeder.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Selvudl.(Kont.)].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudl.(Kont.)].
Tryk på
(Fremf.metode) og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere timeren.
(Selvudl. (Kont.):
10 sekunder 3
billeder)
Tager 3 eller 5 stillbilleder kontinuerligt efter 10 sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen,
og lydsignalet lyder, indtil lukkeren udløses.
Tryk på
(Fremf.metode) på kontrolhjulet for at annullere
selvudløseren.
Menu
(Selvudl. (Kont.):
10 sekunder 5
billeder)
Prøvebillede
2 OPTION t ønsket tilstand.
Indholdsfortegnelse
Selvudl.(Kont.)
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke anvende [Selvudl.(Kont.)], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] og [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], og kameraet er klar til optage et selvportræt
46DK
Tager 3 billeder, mens eksponeringen automatisk skifter fra grundindstillingen, så til en
mørkere og dernæst en lysere. Hold udløserknappen nede, indtil bracketing-optagelsen
er afsluttet.
Efter optagelsen kan du vælge det billede, der passer dig.
Indholdsfortegnelse
Bracket: Kont.
Prøvebillede
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Bracket: Kont.].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Bracket: Kont.].
Tryk på
(Fremf.metode), og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere bracket'en.
(Bracket:
Kont.: 0,3 EV)
Menu
2 OPTION t ønsket tilstand.
Billederne tages med den indstillede værdi på afvigelsen (trin) i
forhold til den grundlæggende eksponering.
(Bracket:
Kont.: 0,7 EV)
(Bracket:
Kont.: 2,0 EV)
Indeks
(Bracket:
Kont.: 1,0 EV)
(Bracket:
Kont.: 3,0 EV)
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Bracket: Kont.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], og kameraet er klar til optage et selvportræt
• Det sidste billede vises i autovisningen.
• I [Manuel eksp.] ændres eksponeringen ved at justere lukkerhastigheden.
• Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi.
47DK
Indstiller lysfølsomheden.
1 ISO (ISO) på kontrolhjulet t ønsket indstilling.
Eller MENU t [Lysstyrke/ farve] t [ISO] t ønsket indstilling.
Indstiller ISO-følsomheden automatisk.
Indstiller følsomheden til billedsensorlyset. Højere følsomheder
giver mulighed for hurtigere lukkerhastigheder og/eller mindre
blænde (større F-værdier).
Prøvebillede
(ISO AUTO)
200/400/800/1600/
3200/6400/12800/
16000
Indholdsfortegnelse
ISO
Bemærkninger
Indeks
z Justering af ISO-følsomhed (Anbefalet
Menu
• [ISO AUTO] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Panorering]
• Jo højere tallet er, jo større er støjniveauet.
• Når optagetilstanden er indstillet til [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.], og
[ISO] er indstillet til [ISO AUTO], indstilles ISO automatisk til mellem [ISO 200] og [ISO 3200].
• Den maksimale ISO-følsomhed, som du kan indstille for filmoptagelse, er [ISO 3200]. Hvis der indstilles
en højere værdi end [ISO 3200] ved optagelse af film, ændres værdien automatisk til [ISO 3200].
• [ISO AUTO]-indstillingen er ikke til rådighed i [Manuel eksp.]. Hvis du ændrer eksponeringstilstanden
til [Manuel eksp.] med [ISO AUTO]-indstillingen, skiftes den til [ISO 200]. Indstil ISO'en efter
optageforholdene.
eksponeringsindeks)
ISO-indstillingen (hastighed) er lysfølsomheden for optagemediet, som indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, varierer billeder efter
ISO-indstillingen.
Høj ISO-følsomhed
Med høj ISO-følsomhed optages billeder med en passende
lysstyrke, selv ved utilstrækkelig eksponering. Der kan dog
forekomme støj i billedet, hvis ISO-følsomheden øges.
Lav ISO-følsomhed
Du kan tage bløde billeder. Der vil dog blive kompenseret for
den lave ISO-følsomhed ved sænkning af lukkerhastigheden.
Du skal også tage højde for kamerarystelser eller bevægelsen
af motiver.
48DK
Brug af funktioner med W/T (zoom)-knappen
Du kan forstørre og optage motiver med zoomobjektivet. Desuden kan du ved hjælp af
kameraets zoomfunktion anvende en højere zoomforstørrelse end zoomobjektivets
optiske zoomfaktor til forstørrelse af billedet.
Indholdsfortegnelse
Zoom
Ved montering af et objektiv med power-zoom:
Prøvebillede
1 Når zoomobjektivet monteres, skal du dreje
på objektivets zoomring.
Zoom-ring
• Du kan også zoome med zoomknappen på objektivet eller
W/T (zoom)-knappen på kameraet.
• Kameraet skifter automatisk til kameraets zoomfunktion,
når forstørrelsesgraden er større end den for optisk zoom.
Ved montering af et objektiv med et manuelt zoom-/et fast
fokusobjektiv:
1 Når zoomobjektivet monteres, skal du dreje
på objektivets zoomring.
Menu
Zoomknap*
W/T (zoom)-knap
Indeks
Ved at skubbe til W/T (zoom)-knappen kan du zoome
vha. kameraets zoomfunktion.
* Kun på objektiver med power-zoom.
De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette kamera
Kameraets zoomfunktion giver en højere zoomforstørrelse ved at kombinere forskellige
zoomfunktioner. Ikonet, der vises på LCD-skærmen, ændres som følger afhængigt af den
valgte zoomfunktion.
Zoomgrad (lav)
Zoomgrad (høj)
Smart zoom: Du kan forstørre billeder ved at beskære dem delvist. (Kun til rådighed når
[Billedformat] er indstillet til [M] eller [S] (side 79).)
2
Klar billedzoom: Du kan forstørre billeder vha. en højkvalitets-billedbehandling
(side 113).
3
Digital zoom: Du kan forstørre billeder vha. en billedbehandling. (Standardindstillingen
er [Fra] (side 114).)
1
49DK
Fortsættes r
Klar
Digital Billed- Zoomgrad med optisk zoom
billed- zoom format
zoom
Fra
Prioritere billedkvalitet
ved zoomning af
billeder.
Fra
Til
Til
–
M
Ca. 1,4×
S
Ca. 2×
L
Ca. 2×*
M
Ca. 2,8×
S
Ca. 4×
L
Ca. 4×
M
Ca. 5,5×
S
Ca. 8×
Indeks
* Zoomgrad i standardindstillingen
Menu
Prioritere større
forstørrelse ved
zoomning af billeder.
Til
L
Prøvebillede
Zoomning af billeder
Fra
ved at beskære dem i
det tilgængelige område
(uden forringelse af
billedkvalitet).
Indholdsfortegnelse
Formål
Bemærkninger
• Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
• Når du monterer et objektiv med power-zoom, skifter kameraet automatisk til kameraets zoomfunktion,
når forstørrelsesgraden er større end den for optisk zoom.
• Du kan ikke anvende [Klar billedzoom], når [Fremf.metode] er indstillet til kontinuerlig eller bracketingoptagelse.
• Du kan ikke benytte smart zoom eller [Klar billedzoom]-funktionen med film. Hvis du trykker på
MOVIE-knappen under en zoombetjening, vender zoompositionen tilbage til det optiske zoomområde for
dit objektiv. Når [Digital zoom] er indstillet til [Til], zoomer kameraet ind i [Digital zoom]-området.
• Når du anvender kameraets zoomfunktion, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AFområdet er angivet med en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
[Lysmålermetode] er desuden fast indstillet til [Multi].
• Zoomhastigheden afviger afhængigt af det anvendte objektiv med power-zoom. Bekræft betjeningen af
objektivet inden optagelse.
z Kvaliteten af kameraets zoomfunktion
Fordi der zoomes via digitalbehandling i [Klar billedzoom] og [Digital zoom], forringes
billedkvaliteten i forhold til den før, der blev anvendt zoom. Hvis du bruger et
zoomobjektiv, anbefaler vi, at du først zoomer helt ind på et billede vha. zoomringen, og
derefter bruger kameraets zoomfunktion, hvis der er behov for yderligere zoomning.
50DK
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Viser flere billeder samtidigt.
1 Tryk på
(Afspilning)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden.
2 Skub W/T (zoom)-knappen mod W (
)-siden.
)-
3 Vælg det ønskede billede, og tryk på midten af kontrolhjulet for at vende
tilbage til visningen af enkeltbilleder.
Eller skub W/T (zoom)-knappen mod T ( )-siden.
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe, og tryk derefter på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan skifte mellem afspilning af
stillbilleder og film ved at trykke på midten af
kontrolhjulet.
Menu
z Visning af en ønsket mappe
Prøvebillede
Der vises et indeks med 6 billeder.
Der vises et indeks med 12 billeder, når du igen skubber W/T (zoom)-knappen mod W (
siden.
Du kan skifte til et indeks med 12 billeder, når du vælger MENU t [Afspil] t
[Billedindeks].
Indeks
51DK
Kameraet analyserer motivet og giver dig mulighed for at optage med de rette
indstillinger.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent
auto].
Når kameraet genkender motivet, vises ikonet for
genkendt motiv på skærmen.
Kameraet genkender
(Nattescene),
(Stativ nattescene),
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab),
(Makro),
(Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller
(Baby).
Ikon for genkendt motiv
Prøvebillede
2 Peg kameraet mod motivet.
Indholdsfortegnelse
Intelligent auto
3 Juster fokus, og optag motivet.
Menu
Bemærkninger
• [Blitztilstand] er indstillet til [Blitz fra], [Autoblitz] eller [Udfyld.blitz].
• Du kan godt optage, selvom kameraet ikke genkender motivet.
• Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], genkendes motiverne [Portræt], [Modlysportræt],
[Natportræt] og [Baby] ikke.
I tilstanden [Bedste auto] optager kameraet i en højere kvalitet end i tilstanden
[Intelligent auto]. Kameraet udfører sammensat optagelse efter behov. Kameraet vælger
desuden et optimalt billede fra rækken af billeder og optager det afhængigt af scenen.
I tilstanden [Auto programmeret] kan du optage efter justering af forskellige funktioner,
som f.eks. hvidbalance, ISO osv.
Optagetilstand
(Intelligent auto)
Indeks
Fordelene ved automatisk optagelse
Formål
• Vælg denne tilstand for nemt at genkende motivet og optage
kontinuerlige billeder.
(Bedste auto)
(side 54)
• Vælg denne tilstand for automatisk at optage scener under
vanskelige forhold som f.eks. når det er mørkt, eller motivet er i
modlys.
• Vælg denne tilstand for at optage et billede i en højere kvalitet
end den der tilbydes med [Intelligent auto].
(Auto programmeret)
(side 64)
• Vælg denne tilstand for at optage med forskellige andre
funktioner justeret end eksponeringen (lukkerhastighed og
blænde).
Bemærkninger
• I tilstanden [Bedste auto] tager optageprocessen længere tid, fordi kameraet skal lave et sammensat
billede. Kameraet optager ét billede.
52DK
Fortsættes r
Du kan få adgang til menuen [Foto-kreativitet] ved at trykke nederst på kontrolhjulet i
tilstanden [Intelligent auto] eller [Bedste auto]. Ved at anvende menuen [Foto-kreativitet]
kan du ændre indstillingerne vha. nemme betjeninger og opnå kreativ fotografering
(side 32).
er svært at fokusere på
Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et
motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på
fokusindstillingen.
Prøvebillede
z Tips til optagelse af et stillbillede af et motiv, som det
Indholdsfortegnelse
z Foto-kreativitet
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus er låst.
lyser
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et
motiv i bevægelse.
lyser
Er i gang med at fokusere.
Kan ikke fokusere.
• Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer:
–
–
–
–
–
–
–
Indeks
z blinker
Menu
Fokusindikator
Det er mørkt, og objektivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
Motivet ses igennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader.
Motivet blinker.
Motivet er bagbelyst.
53DK
Kameraet genkender og evaluerer automatisk optageforholdene, og de passende
indstillinger indstilles automatisk. Kameraet optager billeder med et bredere udvalg af
optagefunktioner end dem for Intelligent auto-optagelse, som f.eks. Auto HDR, og
vælger det bedste billede.
Ikon for genkendt motiv
2 Peg kameraet mod motivet.
Optagefunktion
Antal gange lukkeren udløses
Menu
Når kameraet genkender motivet og justerer sig ind i
henhold til optageforholdene, vises de følgende
oplysninger på skærmen: ikon for genkendt motiv, egnet
optagefunktion, antal gange lukkeren udløses.
Genkendt motiv:
(Nattescene),
(Stativ nattescene),
(Håndholdt tusmørke),
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab),
(Makro),
(Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller
(Baby).
Optagefunktion: Auto HDR, Blitz m/lang luk,
Dagslyssynk., Lang lukkertid
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Bedste auto].
Indholdsfortegnelse
Bedste auto
3 Juster fokus, og optag motivet.
Bemærkninger
Indeks
Når kameraet optager flere billeder, vælger og gemmer det automatisk det passende billede.
Du kan også gemme alle billederne ved at indstille elementet [B. auto billedudtrækning]
(side 116).
• [Blitztilstand] er indstillet til [Blitz fra], [Autoblitz] eller [Udfyld.blitz].
• Du kan godt optage, selvom kameraet ikke genkender motivet.
• Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], genkendes motiverne [Portræt], [Modlysportræt],
[Natportræt] og [Baby] ikke.
• Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], vælges [Håndholdt tusmørke] og [Auto
HDR] ikke.
z Hvad er forskellen på [Bedste auto] og [Intelligent
auto]?
I tilstanden [Bedste auto] optager kameraet kontinuerligt i henhold til det genkendte motiv
og laver et sammensat billede (Sammensat optagelse). Dette gør det muligt for kameraet at
foretage automatisk modlyskompensation og støjreduktion, samt endvidere opnå et billede i
en højere kvalitet end [Intelligent auto].
Men optageprocessen tager længere tid end normalt, når der laves et sammensat billede.
54DK
Fortsættes r
Du kan få adgang til menuen [Foto-kreativitet] ved at trykke nederst på kontrolhjulet i
tilstanden [Intelligent auto] eller [Bedste auto]. Ved at anvende menuen [Foto-kreativitet]
kan du ændre indstillingerne vha. nemme betjeninger og opnå kreativ fotografering
(side 32).
Indholdsfortegnelse
z Foto-kreativitet
Prøvebillede
Menu
Indeks
55DK
Giver dig mulighed for at optage med forudindstillinger afhængigt af motivet.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Valg af motiv] t ønsket tilstand.
(Landskab)
Optager alle motiverne i skarpt fokus med
levende farver.
(Makro)
Tager nærbilleder af motiver, f.eks. blomster,
insekter, fødevarer eller små genstande.
Indeks
(Sportsaktiviteter)
Menu
Slører baggrunden og gør motivet skarpere.
Fremhæver blødt hudfarverne.
Prøvebillede
(Portræt)
Optager et motiv i bevægelse med en
hurtigere lukkerhastighed, således at det ser
ud, som om motivet står stille. Kameraet tager
billeder kontinuerligt, mens udløserknappen
er trykket ned.
(Solnedgang)
Tager et smukt billede af den røde farve i
solnedgangen.
(Natportræt)
Tager portrætbilleder på mørke steder. Pop
blitzen op for at anvende denne tilstand.
(Nattescene)
Tager natbilleder uden at miste den mørke
atmosfære.
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
56DK
Fortsættes r
(Antibevægelsesslør)
Giver dig mulighed for at optage indendørs
uden brug af blitzen og reducerer sløringen af
motivet. Kameraet optager en række billeder
og sætter dem sammen for at lave billedet, og
reducerer derved motivslør og støj.
Prøvebillede
Tager natbilleder med mindre støj og slør
uden brug af kamerastativ. Der tages en
række billeder, og der anvendes
billedbehandling for at reducere slør,
kamerarystelser og støj.
Indholdsfortegnelse
(Håndholdt
tusmørke)
Bemærkninger
Menu
Indeks
• I tilstandene [Nattescene] og [Natportræt] er lukkerhastigheden langsommere, og det anbefales derfor at
benytte et kamerastativ for at forhindre, at billedet bliver sløret.
• I tilstanden [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] klikker lukkeren 6 gange, og der tages et
billede.
• Hvis du vælger [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] med [RAW] eller [RAW og JPEG],
bliver billedkvaliteten midlertidigt [Fin].
• Reducering af slør er mindre effektivt, selv i [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] ved
optagelse af de følgende motiver:
– Motiver i uregelmæssig bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
• Hvis der er tale om [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør], kan der forekomme rykvise
støjgener ved brug af en flimrende lyskilde såsom lysstofrør.
• Den minimumsafstand, som du kan komme tæt på et motiv, ændres ikke, hvis du vælger [Makro]. Når det
gælder minimumsområdet i fokus, skal du se den minimumsafstand for objektivet, som er påsat
kameraet.
57DK
Giver dig mulighed for at lave et panoreringsbillede ud fra sammensatte billeder.
Indholdsfortegnelse
Panorering
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Panorering].
2 Drej på kontrolhjulet for at vælge en optageretning.
3 Ret kameraet mod det motiv som du ønsker at indstille lysstyrken og
fokus for, og tryk derefter udløserknappen halvvejs ned.
Menu
4 Hold udløserknappen trykket halvvejs nede
og ret kameraet mod kanten af motivet.
Denne del medtages ikke.
5 Tryk udløserknappen helt ned.
Indeks
6 Følg vejledningen på LCD-skærmen, og
panorer kameraet til enden.
Vejledningsbjælke
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du flytte kameraet hurtigt for at optage et komplet
panoreringsbillede.
• Når du vælger [Bred] i [Billedformat], kan du muligvis ikke panorere kameraet på tværs af hele motivet
inden for den angivne tid. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du vælger [Standard] i [Billedformat].
• Kameraet optager kontinuerligt under [Panorering]-optagelse, og lukkeren fortsætter med at klikke, indtil
optagelsen er færdig.
• Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt.
• Under forhold med dårlig belysning kan panoreringsbilleder blive slørede.
• Under flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid
ens.
• Når panoreringsbilledet overordnet og den vinkel, hvor du fastsatte fokus og eksponering med AE/AFlås, er meget forskellige mht. lysstyrke, farve og fokusering, vil optagelsen ikke lykkes. Hvis dette sker,
skal du ændre låsevinklen og forsøge igen.
58DK
Fortsættes r
Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighed og i samme retning, som angivelsen på
LCD-skærmen. [Panorering] er bedre egnet til stillestående motiver end til billeder af
motiver i bevægelse.
Prøvebillede
z Tip til optagelse af et panoramabillede
Indholdsfortegnelse
• [Panorering] er ikke passende ved optagelse af de følgende motiver:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne.
• [Panorering]-optagelse kan afbrydes i følgende situationer:
– Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
– Der er for mange kamerarystelser.
Menu
Indeks
• Ved brug af et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med W-side.
• Bestem scenen og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du kan låse fokus og eksponering.
Tryk derefter udløserknappen ned, og panorer kameraet.
• Hvis der er meget varierende former eller landskab langs skærmens kant, kan
sammensætningen af billedet mislykkes. I så fald skal du justere
rammesammensætningen, således at dette område er i midten af billedet, og derefter
optage billedet igen.
• Du kan vælge optageretninger med MENU t [Billedformat] t [Panoreringsretning],
og du kan også vælge billedformatet med MENU t [Billedformat] t [Billedformat].
z Afspilning af rullende panoreringsbilleder
Du kan rulle fra den ene ende af et panoreringsbillede til den anden ved at trykke på midten
af kontrolhjulet, mens der vises panoreringsbilleder. Tryk på midten af kontrolhjulet igen for
at sætte på pause.
• Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises
eller ruller muligvis ikke korrekt.
Denne indikator viser det viste
område af hele
panoreringsbilledet.
59DK
Indholdsfortegnelse
Manuel eksp.
Du kan optage med den ønskede ekponeringsindstilling ved at justere både
lukkerhastighed og blænde.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Manuel eksp.].
Hver gang du trykker i bunden af kontrolhjulet, skifter
det mellem lukkerhastigheden og blændeværdien.
Lukkerhastighed
Prøvebillede
2 Vælg lukkerhastigheden eller
blændeværdien ved at trykke forneden på
kontrolhjulet.
3 Drej på kontrolhjulet for at vælge
lukkerhastighed/blændeværdi.
Blænde (F-værdi)
Menu
Kontroller eksponeringsværdien i "MM" (manuelt målt).
Mod +: Billeder bliver lysere.
Mod –: Billeder bliver mørkere.
0: Passende eksponering ud fra kameraets analyse
4 Juster fokus, og optag motivet.
Du kan også justere lukkerhastigheden og
blændeværdien under filmoptagelse.
Indeks
Manuelt målt
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Når du vil udløse blitzen, skal du rejse
blitzen op ved at trykke på -knappen (pop op-blitz). Skub blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
• Indikatoren
(SteadyShot-advarsel) vises ikke i den manuelle eksponeringstilstand.
• ISO-indstillingen [ISO AUTO] er indstillet til [ISO 200] i den manuelle eksponeringstilstand. Indstil
ISO-følsomheden efter behov.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatningsobjektiv (sælges separat), kan du justere lukkerhastigheden og blænden, når
du fokuserer manuelt under filmoptagelse.
• Hvis du optager et billede med kameraets hurtigste lukkerhastighed, vises der muligvis ujævn
eksponering på skærmen afhængigt af optageforholdene. For at undgå ujævn eksponering skal du ændre
optageforholdene (sæt lukkerhastigheden et trin ned osv.) inden optagelse.
60DK
Fortsættes r
Du kan optage spor med lang eksponering. BULB passer godt til optagelse af spor af lys,
f.eks fyrværkeri.
Indholdsfortegnelse
BULB
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Manuel eksp.].
2 Vælg lukkerhastigheden ved at trykke forneden på kontrolhjulet.
Menu
3 Drej kontrolhjulet mod urets retning, indtil
[BULB] vises.
[BULB]
4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede.
Indeks
5 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som
eksponeringen tager.
Bemærkninger
• Fordi lukkerhastigheden bliver langsom, og der nemmere forekommer kamerarystelser, anbefales det at
benytte et kamerastativ.
• Jo længere eksponeringstid, desto synligere er støjen på billedet.
• Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR), i lige så lang tid som lukkeren var
åben. Men du kan ikke optage yderligere, mens støjreduktionen er i gang.
• Når en af funktionerne [Smiludløser] eller [Auto HDR] er aktiveret, kan du ikke indstille
lukkerhastigheden til [BULB].
• Hvis en af funktionerne [Smiludløser] eller [Auto HDR] bruges med lukkerhastigheden indstillet til
[BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.
61DK
Du kan udtrykke et motivs bevægelser på flere måder ved at justere lukkerhastigheden,
f.eks. det øjeblik bevægelsen forekommer via en lukker med høj hastighed, eller som et
billede med bevægelsesslør via en lukker med lav hastighed. Du kan justere
udløserhastigheden under filmoptagelse.
2 Vælg den ønskede værdi ved at dreje kontrolhjulet.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Blænden justeres automatisk for at opnå den rette eksponering.
Bemærkninger
Menu
Indeks
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Når du vil udløse blitzen, skal du rejse
blitzen op ved at trykke på -knappen (pop op-blitz). Skub blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
• Indikatoren
(SteadyShot-advarsel) vises ikke ved fotografering med
lukkerhastighedsprioritet.
• Når udløserhastigheden er 1 sekund eller mere, foretages støjreduktion (Lang eksp.SR) i det tidsrum,
lukkeren var åben efter optagelse. Men du kan ikke optage yderligere, mens støjreduktionen er i gang.
• Hvis der ikke kan opnås den rette eksponering efter opsætningen, blinker blændeværdien på
optageskærmen. Selvom du godt kan fotografere, som det er, anbefales det at nulstille.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatningsobjektiv (sælges separat), kan du justere lukkerhastigheden, når du fokuserer
manuelt under filmoptagelse.
• Hvis du optager et billede med kameraets hurtigste lukkerhastighed, vises der muligvis ujævn
eksponering på skærmen afhængigt af optageforholdene. For at undgå ujævn eksponering skal du ændre
optageforholdene (sæt lukkerhastigheden et trin ned osv.) inden optagelse.
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Lukkerhast.prior.].
Indholdsfortegnelse
Lukkerhast.prior.
z Lukkerhastighed
Når der benyttes en højere lukkerhastighed, forekommer
motiver i bevægelse såsom en person, der løber, biler og
bølger, som om de er stoppet.
Når der benyttes en lavere lukkerhastighed, opfanges der et
bevægelsesslør fra motivets bevægelser for at give et mere
naturlig og dynamisk billede.
62DK
Du kan optage ved at justere blænden og ændre det område, som er i fokus, eller ved at
bringe baggrunden ud af fokus. Du kan også justere blændeværdien under filmoptagelse.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Blændeprioritet].
Indholdsfortegnelse
Blændeprioritet
2 Vælg den ønskede værdi ved at dreje kontrolhjulet.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den rette eksponering.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Når du vil udløse blitzen, skal du rejse
blitzen op ved at trykke på -knappen (pop op-blitz). Skub blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
• Hvis der ikke kan opnås den rette eksponering efter opsætningen, blinker lukkerhastigheden på
optageskærmen. Selvom du godt kan fotografere, som det er, anbefales det at nulstille.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatningsobjektiv (sælges separat), kan du justere blænden, når du fokuserer manuelt
under filmoptagelse.
Prøvebillede
Lavere F-værdi: Motivet er i fokus, men alt foran og bag ved motivet er sløret.
Højere F-værdi: Der fokuseres på motivet samt dets for- og baggrund.
z Blænde
Indeks
Mindre F-værdi (åbning af blænden) indsnævrer det område,
der er i fokus. Dette gør det muligt at stille skarpt fokus på
motivet og sløre ting, der er foran eller bag ved motivet.
(Skarphedsdybden bliver mindre.)
Større F-værdi (indsnævring af blænden) gør det område, som
er i fokus, bredere. Det giver dig mulighed for at optage dybden
i landskabet. (Skarphedsdybden bliver dybere.)
63DK
Mens eksponeringen (lukkerhastighed og blænde) automatisk justeres af kameraet, kan
du indstille optagefunktioner såsom ISO-følsomhed, Kreativ indst., Dområdeoptimering.
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
1 MENU t [Optagetilstand] t [Auto programmeret].
3 Juster fokus, og optag motivet.
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Når du vil udløse blitzen, skal du rejse
blitzen op ved at trykke på -knappen (pop op-blitz). Skub blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
Prøvebillede
2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
z Programskifte
Menu
Du kan ændre kombinationen af udløserhastighed og
blænde (F-værdi) uden at ændre den eksponering, du
angiver, når du ikke bruger blitzen.
Drej på kontrolhjulet for at vælge kombinationen af
lukkerhastighed og blænde (F-værdi).
• Indikatoren for optagetilstanden skifter fra P til P*.
Indeks
64DK
I mørke omgivelser skal du anvende blitzen til at optage et lyst motiv samt for at hindre
kamerarystelser. Når der tages billeder mod solen, skal du bruge blitzen til at gøre
billedet af det bagbelyste motiv lysere.
Prøvebillede
1 MENU t [Kamera] t [Blitztilstand] t
ønsket tilstand.
Indholdsfortegnelse
Blitztilstand
2 Når du vil udløse blitzen, skal du trykke på
-knappen (pop op-blitz) for at få blitzen
frem.
-knap (pop op-blitz)
Udløses ikke, selvom blitzen løftes.
(Autoblitz)
Udløses i mørke omgivelser eller ved optagelse i retning af kraftigt
lys.
(Udfyld.blitz)
(Blitz m/lang
luk)
Menu
(Blitz fra)
Udløses, hver gang lukkeren udløses.
(Forsinket blitz) Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang lukkeren
udløses. Du kan bruge forsinket blitz til at optage et naturligt billede af
et billede med bevægelsesslør, f.eks. en bil i bevægelse eller en gående
person.
Indeks
Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en optagelse med langsom
synkronisering kan du optage et tydeligt billede af både motivet og
baggrunden. Dette opnås ved at sætte lukkerhastigheden ned.
Bemærkninger
•
•
•
•
Standardindstillingen afhænger af optagetilstanden.
Den tilgængelige blitztilstand afhænger af optagetilstanden.
Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film.
Når du monterer et 16-50 mm/F3.5-5.6 objektiv (medfølger), blokeres blitzen muligvis i en vid vinkel.
Flyt objektivets brændvidde en lille smule længere mod telesiden og optag på afstand.
• Der kan komme skygger i hjørnerne på et optaget billede afhængigt af objektivet.
z Tip til brug af blitzen
• Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen anvendes.
• Optag motivet på en afstand af 1 m eller mere, når blitzen anvendes.
• Vælg [Udfyld.blitz] ved optagelse af et bagbelyst motiv. Blitzen fungerer selv i højt
dagslys og får ansigter til at fremstå lysere.
65DK
Indholdsfortegnelse
AF/MF-valg
Vælger automatisk eller manuel fokusering.
1 MENU t [Kamera] t [AF/MF-valg] t ønsket tilstand.
(Autofokus)
Fokuserer automatisk.
Efter den automatiske fokusering kan du foretage finjusteringer
af fokus manuelt (Direkte manuel fokusering).
(Manuel
fokus)
Justerer fokus manuelt. Drej fokus-ringen til højre eller venstre
for at få motivet til at fremstå tydeligere.
Prøvebillede
(Dir. man.
fokus.)
Bemærkninger
z Effektiv brug af manuel fokusering
Menu
• Hvis du drejer fokus-ringen, mens [Dir. man. fokus.] eller [Manuel fokus] er valgt, forstørres billedet
automatisk for at gøre kontrol af fokusområde nemmere. Du kan forhindre, at billedet forstørres ved at
vælge MENU t [Opsætning] t [MF-hjælp] t [Fra].
"Fokuslås" er praktisk, når du kan vurdere afstanden til
motivet. Med "Fokuslås" kan du låse fokus i forvejen til den
afstand, hvor motivet kommer forbi.
Indeks
z Måling af den nøjagtige afstand til motivet
-mærket viser placeringen af
billedsensoren*. Når du måler den nøjagtige
afstand mellem kameraet og motivet, skal du
benytte placeringen af den vandrette linje.
Afstanden fra objektivets kontaktflade til
billedsensoren er på omkring 18 mm.
18 mm
* Billedsensoren er den del, som konverterer
lyskilden til et digitalsignal.
• Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden
for optagelse med det monterede objektiv, kan fokus
ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig
afstand mellem motivet og kameraet.
66DK
Fortsættes r
1 MENU t [Kamera] t [AF/MF-valg] t [Dir. man. fokus.].
2 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere automatisk.
3 Hold udløserknappen halvvejs nede, roter objektivets fokus-ring for at
opnå en skarpere fokusering.
z Brug af et E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS-objektiv
Prøvebillede
Bemærkninger
• [Autofokusmetode] er fast indstillet til [Enkeltbilled-AF].
Indholdsfortegnelse
Dir. man. fokus. (Direkte manuel fokusering)
Når der er monteret et E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS-objektiv, skifter de funktioner, som er
tildelt zoom/fokus-ringen, i henhold til [AF/MF-valg]-indstillingerne.
AF/MF-valg
(Dir. man. fokus.
(Direkte manuel
fokusering))
(Manuel fokus)
Funktion tildelt til zoom-/fokus-ringen
Zoomning
Inden du trykker udløserknappen halvvejs ned: Zoomning
Mens du trykker udløserknappen halvvejs ned: Fokusering
Menu
(Autofokus)
Fokusering
Indeks
67DK
Vælger fokusområdet. Brug denne funktion, når det er svært at opnå ordentligt fokus i
den automatiske fokuseringstilstand.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokusområde] t ønsket tilstand.
Ramme til registrering
af AF-område
Kameraet anvender udelukkende AFområder, der er placeret i midterområdet.
Menu
(Center)
Kameraet bestemmer, hvilket af de 25
AF-områder der skal bruges til
fokusering.
Når du trykker udløserknappen halvvejs
ned i optagetilstanden for stillbilleder,
vises der en grøn ramme rundt om det
område, der er i fokus.
• Når [Ansigtsregistrering]-funktionen er
aktiv, prioriterer AF ansigter.
Prøvebillede
(Multi)
Indholdsfortegnelse
Autofokusområde
Ramme til registrering
af AF-område
Indeks
(Fleksibelt
punkt)
Flytter fokusområdet for at fokusere på et
lille objekt eller et smalt område ved tryk
til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet.
Ramme til registrering
af AF-område
Bemærkninger
• Når denne funktion er indstillet til noget andet end [Multi], kan du ikke bruge funktionen
[Ansigtsregistrering].
• [Multi] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
• [Multi] vælges under filmoptagelse. Men hvis du bruger et E-fatningsobjektiv og trykker udløserknappen
halvvejs ned under optagelse, bruges det autofokusområde, som du har indstillet før du startede
optagelsen, til fokusering.
• Når AF-lampen bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med en
stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
68DK
Vælger fokusmetoden, som passer til motivets bevægelse.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokusmetode] t ønsket tilstand.
(Enkeltbilled- Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned. Brug denne tilstand, når motivet er
ubevægeligt.
AF)
(Kontinuerlig Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen
holdes halvvejs nedtrykket. Brug denne tilstand, når motivet er i
bevægelse.
Prøvebillede
AF)
Indholdsfortegnelse
Autofokusmetode
Bemærkninger
Menu
• [Enkeltbilled-AF] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Selvudløser]
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
• [Kontinuerlig AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv].
• I tilstanden [Kontinuerlig AF] lyder der intet signal, når motivet er i fokus.
Indeks
69DK
Indholdsfortegnelse
Sporingsfokus
Kontinuerlig sporing af et motiv i bevægelse.
1 MENU t [Kamera] t [Sporingsfokus].
Der vises en målramme.
Kameraet starter sporing af motivet.
Vælg
for at annullere sporingsfunktionen.
Målramme
3 Tryk udløserknappen helt ned.
Prøvebillede
2 Ret målrammen ind efter det motiv, der skal
spores, og tryk på OK.
Bemærkninger
Indeks
z Sporing af det ansigt, du ønsker at optage.
Menu
• Det kan være vanskeligt at spore et motiv i følgende situationer:
– Motivet bevæger sig for hurtigt.
– Motivet er for lille eller for stort.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
– Det er mørkt.
– Det omgivende lys ændrer sig.
• Når [Sporingsfokus] er aktiveret, er den brugerdefinerede indstilling for funktionstasten B ugyldig.
• Du kan ikke anvende [Sporingsfokus], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke], [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Manuel fokus]
– Kameraets zoomfunktion
Kameraet stopper sporing af motivet, når motivet bevæger sig ud af skærmen. Når
[Ansigtsregistrering] angives til [Til], og det motiv, der skal spores, er et ansigt, vil kameraet
genoptage fokus på ansigtet, hvis det under sporingen forsvinder ud af skærmen og derefter
kommer tilbage.
• Hvis du aktiverer [Smiludløser] under ansigtssporing, bliver ansigtet målet for
smilregistreringsfunktionen.
• Hvis du indstiller et ansigt som et mål, sporer kameraet kroppen, når ansigtet ikke er
synligt på LCD-skærmen. Du kan indstille, hvorvidt der skal foretages fortrinsvis sporing
af et bestemt ansigt eller ej vha.[Ansigtsprioritetssporing] (side 127).
70DK
Registrerer dine motivers ansigter og justerer automatisk indstillinger for fokus,
eksponering og blitz samt udfører billedbehandling. Du kan vælge, hvilket ansigt der har
prioritet mht. fokus.
Ansigtsregistreringsramme (grå/magenta)
Denne ramme vises på et registreret ansigt, der ikke er det ansigt, der
er i fokus. Den magentarøde ramme vises på et ansigt, som er
registreret med [Ansigtsregistrering].
(Til
(ansigtsreg.))
Fokuserer på ansigtet, der er registreret til at have en prioritet.
(Til)
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
Bruger ikke funktionen [Ansigtsregistrering].
Bemærkninger
Indeks
(Fra)
Menu
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t ønsket tilstand.
Prøvebillede
Ansigtsregistreringsramme (hvid)
Når kameraet registrerer mere end 1 motiv, vurderer kameraet, hvilket
der er hovedmotivet og indstiller fokus med dette motiv som prioritet.
Ansigtsregistreringsrammen for hovedmotivet bliver hvid. Rammen,
som fokus indstilles efter, bliver grøn, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned.
Indholdsfortegnelse
Ansigtsregistrering
• Du kan ikke anvende [Ansigtsregistrering], når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [Manuel fokus]
– Kameraets zoomfunktion
• Du kan kun vælge [Ansigtsregistrering], når [Autofokusområde] er indstillet til [Multi], og
[Lysmålermetode] også er indstillet til [Multi].
• Der kan registreres op til 8 ansigter på dine motiver.
• Under optagelse med [Smiludløser] indstilles [Ansigtsregistrering] automatisk til [Til (ansigtsreg.)], også
selvom den er indstillet til [Fra].
71DK
Hvis du registrerer ansigter på forhånd, kan kameraet registrere det registrerede ansigt
som en prioritet, når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Til (ansigtsreg.)].
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t ønsket tilstand.
Registrerer et nyt ansigt.
Skift af rækkefølge Ændrer prioriteten for ansigter, der tidligere er registreret.
Slet
Sletter et registreret ansigt. Vælg et ansigt, og tryk på OK.
Slet alt
Sletter alle registrerede ansigter.
Prøvebillede
Ny registrering
Indholdsfortegnelse
Ansigtsregistrering
Ny registrering
Menu
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t [Ny registrering].
2 Ret den vejledende ramme ind efter det ansigt, der skal registreres, og
tryk på udløserknappen.
3 Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du vælge OK.
Bemærkninger
Indeks
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Optag ansigtet forfra et oplyst sted. Ansigtet kan ikke registreres korrekt, hvis det skjules af en hat,
maske, solbriller eller lign.
• Selvom du udfører [Nulstil], slettes registrerede ansigter ikke. Når du udfører [Fabriksnulstilling], slettes
alle de registrerede ansigter.
• Selvom du udfører [Slet], forbliver dataene for registrerede ansigter i kameraet. For at slette dataene for
registrerede ansigter fra kameraet skal du vælge [Slet alt].
Skift af rækkefølge
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering]
t [Skift af rækkefølge].
2 Vælg et ansigt, som du gerne vil ændre
prioritet for.
3 Vælg prioritetsniveau.
Jo mindre placeringsnummer, jo højere prioritet.
72DK
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 MENU t [Kamera] t [Smiludløser] t
[Til].
3 Vent på, at der registreres et smil.
Ansigtsregistreringsra
mme (orange)
Når smilniveauet overstiger punktet b på indikatoren,
Indikator for smilregistrering
tager kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen under [Smiludløser]optagelse, optager kameraet billedet og vender derefter
tilbage til tilstanden [Smiludløser].
(Fra)
(Til)
Menu
4 For at afslutte [Smiludløser]-tilstand, MENU t [Kamera] t
[Smiludløser] t [Fra].
Bruger ikke Smiludløseren.
Bruger Smiludløseren.
Indeks
Du kan indstille følsomheden for at registrere et smil med OPTION.
(Til: Stort smil) Registrerer et stort smil.
(Til: Normalt
smil)
(Til: Lille Smil)
Prøvebillede
2 For at angive følsomheden til registrering af
et smil, OPTION t ønsket indstilling.
Registrerer et normalt smil.
Registrerer selv et lille smil.
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Smiludløser], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke], [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Manuel fokus]
• Hvis du indstiller [Smiludløser] til [Til], mens kameraets zoomfunktion anvendes, annulleres kameraets
[Zoom]-funktion.
• Afhængigt af omgivelserne er det ikke sikkert, at smil bliver registreret korrekt.
• [Fremf.metode] skifter automatisk til [Enkelt optagelse].
73DK
Fortsættes r
1 Dæk ikke øjnene med pandehåret.
Dæk ikke ansigtet med f.eks. hatte, masker, solbriller osv.
2 Forsøg at holde ansigtet lige foran kameraet, og hold det så
lige som muligt.
Knib øjnene sammen.
Prøvebillede
3 Smil tydeligt med munden åben.
Smilet er lettere at registrere, når tænderne er synlige.
Indholdsfortegnelse
z Tip til bedre indfangning af smil
• Lukkeren udløses, så snart der registreres et smil hos en person.
• Hvis kameraet registrerer et ansigt under sporingsfokus, eller registrerer et registreret
ansigt, registrerer kameraet kun smilet på det ansigt.
• Hvis der ikke registreres et smil, skal du angive følsomheden med OPTION.
Menu
Indeks
74DK
Når kameraet detekterer og optager ansigter, motiver optaget med makro eller motiver
optaget med [Sporingsfokus], beskæres det optagede billede automatisk til en passende
komposition. Både det originale og beskårede billede gemmes. Det beskårede billede
optages i det samme format som det oprindelige billedformat.
Indholdsfortegnelse
Autom. Indramning
Prøvebillede
1 MENU t [Kamera] t [Autom. Indramning] t ønsket tilstand.
Bruger ikke funktionen [Autom. Indramning]. (Kameraet
gemmer kun det oprindelige billede.)
(Auto)
Bruger funktionen [Autom. Indramning].
Bemærkninger
Indeks
(Fra)
Menu
-ikonet på skærmen bliver grønt, når kameraet bestemmer at et billede, som er ved at
blive optaget, kan beskæres.
Efter optagelsen vises der en ramme på autovisningsskærmen, som viser det område, som er
blevet beskåret.
• Du kan ikke anvende [Autom. Indramning], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke], [Sportsaktiviteter], [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Kont. optagelse]
– [Hast.pri. kont.]
– [Bracket: Kont.]
– [Manuel fokus]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
– [Auto HDR]
– Kameraets zoomfunktion
• Det beskårede billede har muligvis ikke den bedst mulige komposition afhængigt af optageforholdene.
• Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], er [Autom. Indramning] med ansigter ikke til rådighed.
75DK
Indstiller den effekt, der bruges, når hud skal optages, så den ser jævn ud, i funktionen
[Ansigtsregistrering].
1 MENU t [Kamera] t [Blød hud-effekt] t [Til].
(Til)
(Fra)
Bruger funktionen [Blød hud-effekt].
Bruger ikke funktionen [Blød hud-effekt].
Prøvebillede
2 Sådan indstilles intensiteten af Effekt med blød hud, OPTION t ønsket
indstilling.
Indholdsfortegnelse
Blød hud-effekt
Du kan indstille intensiteten af [Blød hud-effekt] med OPTION.
Indstiller [Blød hud-effekt] til høj.
(Mellem)
Indstiller [Blød hud-effekt] til mellem.
(Lav)
Indstiller [Blød hud-effekt] til lav.
Menu
(Høj)
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke anvende [Blød hud-effekt], når du benytter følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Kont. optagelse]
– [Hast.pri. kont.]
– [Bracket: Kont.]
– [Selvudl.(Kont.)]
– [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [RAW] i [Kvalitet]
• Denne funktion virker muligvis ikke afhængigt af motivet.
76DK
Giver dig mulighed for at søge alle optagetips i kameraet igennem.
Prøvebillede
1 MENU t [Kamera] t [Liste med optagetip].
2 Søg efter det ønskede optagetip.
Indholdsfortegnelse
Liste med optagetip
Drej kontrolhjulet for at rulle teksten op og ned.
Menu
Indeks
77DK
Giver dig mulighed for at vælge de visningstilstande, der kan vælges med [Vis indhold]
(side 39) i optagetilstand.
1 MENU t [Kamera] t [DISP-knap (skærm)].
Indholdsfortegnelse
DISP-knap (skærm)
2 Vælg den ønskede tilstand.
er tilgængelige.
Viser grundlæggende optageoplysninger.
Viser lukkerhastighed og blændeværdi via grafik,
undtagen når [Optagetilstand] er indstillet til
[Panorering].
Vis alle
oplysninger
Viser optageoplysninger.
Stor skrifttypevisn.
Viser kun vigtige elementer i stor størrelse.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik.
Menu
Grafisk visning
Prøvebillede
De elementer, der er markeret med
Indeks
78DK
Billedstørrelsen bestemmer størrelsen af den billedfil, der optages, når du tager et
billede.
Jo større billedstørrelsen er, jo mere detaljeret gengives billedet, når det udskrives i stort
format. Jo mindre billedstørrelsen er, jo flere billeder kan der optages.
Prøvebillede
1 MENU t [Billedformat] t [Billedformat] t ønsket tilstand.
Stillbillede
Billedstørrelse, når [Format] er 3:2
Retningslinjer for brug
4912 × 3264 pixels
For udskrifter op til størrelse A3+
M: 8.4M
3568 × 2368 pixels
Til udskrifter op til størrelse A4
S: 4.0M
2448 × 1624 pixels
Til udskrifter i størrelse L/2L
L: 14M
4912 × 2760 pixels
M: 7.1M
3568 × 2000 pixels
S: 3.4M
2448 × 1376 pixels
Menu
L: 16M
Billedstørrelse, når [Format] er 16:9
Indholdsfortegnelse
Billedformat
Retningslinjer for brug
Til visning på et hd-tv
Indeks
Bemærkninger
• Når du udskriver stillbilleder i 16:9-formatet, vil begge kanter muligvis blive skåret af.
Panorering
Billedstørrelsen varierer afhængigt af [Panoreringsretning]-indstillingen.
(Standard)
Optager billeder i standardstørrelse.
Lodret: 3872 × 2160 pixels
Vandret: 8192 × 1856 pixels
(Bred)
Optager billeder i bredformat.
Lodret: 5536 × 2160 pixels
Vandret: 12416 × 1856 pixels
Bemærkninger
• Når du udskriver panoreringsbilleder, vil begge kanter muligvis blive skåret af.
79DK
Fortsættes r
Billederne vises forskelligt afhængigt af den valgte tilstand.
Bred
Billederne rulles, når du trykker på midten af kontrolhjulet.
Prøvebillede
Standard
Indholdsfortegnelse
z Tips til valg af billedstørrelsen
Menu
Indeks
80DK
Indstiller formatet for stillbilleder.
1 MENU t [Billedformat] t [Format] t ønsket tilstand.
Standardformat. Egner sig til udskrift.
16:9
Til visning på et hd-tv.
Bemærkninger
• Du kan ikke indstille dette element, når du optager i [Panorering]-tilstand.
Prøvebillede
3:2
Indholdsfortegnelse
Format
Menu
Indeks
81DK
Vælger kompressionsformatet for stillbilleder.
1 MENU t [Billedformat] t [Kvalitet] t ønsket tilstand.
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af komprimeringsformatet
RAW.) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme tid.
Dette er praktisk, når du har brug for 2 billedfiler, en JPEG-fil til
visning og en RAW-fil til redigering.
• Billedkvaliteten er fast indstillet til [Fin], billedstørrelsen er
fast indstillet til [L].
FINE (Fin)
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-format, når det optages. Da
komprimeringsgraden af [Standard] er højere end graden af
[Fin], er filstørrelsen af [Standard] mindre end størrelsen af
[Fin]. Det betyder, at flere filer kan optages på 1
hukommelseskort, men billedkvaliteten bliver lavere.
• Når billederne ikke skal ændres ved hjælp af computeren,
anbefaler vi, at du vælger [Fin] eller [Standard].
STD (Standard)
Indeks
RAW+J (RAW og
JPEG)
Menu
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af komprimeringsformatet
RAW.)
Der udføres ikke digital behandling på dette filformat. Vælg
dette format for at behandle billeder på en computer til
professionelle formål.
• Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse.
Billedstørrelsen vises ikke på LCD-skærmen.
Prøvebillede
RAW (RAW)
Indholdsfortegnelse
Kvalitet
Bemærkninger
• Du kan ikke indstille dette element, når du optager i [Panorering]-tilstand.
• Du kan ikke føje DPOF (udskrivningsbestilling) til billeder i RAW-formatet.
• Du kan ikke anvende [Auto HDR] på [RAW]- og [RAW og JPEG]-billeder.
z RAW-billeder
En fil i formatet RAW er rå data, som endnu ikke har gennemgået nogen form for digital
behandling. RAW-filer er anderledes end de mere generelle filformater som f.eks. JPEGfiler, og indeholder rå materiale som skal behandles til professionelle formål.
Du behøver "Image Data Converter" for at kunne åbne et RAW-billede, der er optaget på
dette kamera. Med denne software kan et RAW-billede åbnes og konverteres til et
almindeligt format, f.eks. JPEG eller TIFF, og du kan justere dets hvidbalance,
farvemætning, kontrast osv.
82DK
Vælger hvilken retning kameraet skal panoreres, når du optager [Panorering]-billeder.
1 MENU t [Billedformat] t [Panoreringsretning] t ønsket tilstand.
(Højre)
(Op)
(Ned)
Panorer kameraet i den retning, du har indstillet.
Prøvebillede
(Venstre)
Indholdsfortegnelse
Panoreringsretning
Menu
Indeks
83DK
Vælger filmfilformat.
1 MENU t [Billedformat] t [Filformat] t ønsket tilstand.
MP4
Optager mp4-film (AVC). Dette format er egnet til WEBoverførsler, vedhæftede filer til e-mail osv.
• Film er optaget i MPEG-4-formatet med ca. 30 billeder/
sekund, hvor det progressive scanningssystem, AAC-lyden og
mp4-formatet anvendes.
• Du kan ikke oprette en disk fra film, der er optaget i dette
format ved hjælp af softwaren "PlayMemories Home".
Indeks
z Kontrol af 60i eller 50i
Menu
Optager 60i/50i-film eller 24p/25p-film i AVCHD-format. Dette
filformat er egnet til visning af filmen på et HD-tv. Du kan
oprette en Blu-ray-disk, en AVCHD-optagedisk eller en DVDVideo-disk vha. softwaren "PlayMemories Home".
• 60i/50i-film er optaget med henholdsvis 60 felter/sekund eller
50 felter/sekund. Både 60i- og 50i-film anvender interlacescanningssystemet, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
• 24p/25p-film er optaget henholdsvis med 24 billeder/sekund
eller med 25 billeder/sekund. Både 24p- og 25p-film anvender
det progressive scanningssystem, Dolby Digital-lyd og
AVCHD-formatet.
Prøvebillede
AVCHD
Indholdsfortegnelse
Filformat
Hvis du vil kontrollere, om dit kamera er en 1080 60i-kompatibel enhed eller en 1080
50i-kompatibel enhed, skal du kontrollere følgende mærker på bunden af kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
z Afspilning af film på andre enheder
Dette kamera anvender MPEG-4 AVC/H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format.
Film, der er optaget i AVCHD-formatet med dette kamera, kan ikke afspilles af følgende
enheder.
– Andre enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet, er ikke kompatible med High
Profile
– Enheder, der ikke er kompatible med AVCHD-formatet
Dette kamera anvender også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til optagelse i MP4formatet.
Derfor kan film, der er optaget i MP4-format med dette kamera, ikke afspilles på andre
enheder end dem, der understøtter MPEG-4 AVC/H.264.
84DK
Vælger billedstørrelse, -hastighed og -kvalitet for filmoptagelse. Jo højere datahastighed
(gennemsnitlig bithastighed) pr. sekund, desto højere billedkvalitet.
1 MENU t [Billedformat] t [Optageindstilling] t ønsket tilstand.
Bithastighed
Optagelse
Maksimalt 24 Mbps Optager film i høj billedkvalitet med 1920
× 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
Gennemsnitligt
17 Mbps
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
Maksimalt 24 Mbps Optager film i høj billedkvalitet med 1920
× 1080 (24p/25p). Det giver en
biograflignende atmosfære.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
Gennemsnitligt
17 Mbps
[Filformat]: [MP4]
Optager film i standardbilledkvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
Optager film i standardbilledkvalitet med
1920 × 1080 (24p/25p). Det giver en
biograflignende atmosfære.
Optagelse
Gennemsnitligt
12 Mbps
Optager film med 1440 × 1080.
VGA 3M
Gennemsnitligt
3 Mbps
Optager film i VGA-format.
* 1080 60i-kompatibel enhed
** 1080 50i-kompatibel enhed
Indeks
Bithastighed
1440×1080 12M
Menu
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Prøvebillede
[Filformat]: [AVCHD]
Indholdsfortegnelse
Optageindstilling
Bemærkninger
• Film, der er optaget vha. [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]-indstillingen i
[Optageindstilling], konverteres med "PlayMemories Home" for at oprette en AVCHD-optagedisk.
Denne konvertering kan tage lang tid. Du kan endvidere ikke oprette en disk i den oprindelige
billedkvalitet. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme dine film på en
Blu-ray-disk.
• Ved afspilning af 24p/25p-film behøves der et tv, der er kompatibelt med 24p/25p. Hvis dit tv ikke er
kompatibelt med 24p/25p, udsendes filmene som 60i/50i.
z Kontrol af 60i eller 50i
Hvis du vil kontrollere, om dit kamera er en 1080 60i-kompatibel enhed eller en 1080
50i-kompatibel enhed, skal du kontrollere følgende mærker på bunden af kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
85DK
Justerer farvetemperaturen ud fra omgivelsernes lysforhold.
Brug denne funktion, når billedets farvetemperatur ikke helt er, som du forventede, eller
når du ændrer farvetemperaturen for at få et bestemt fotografisk udtryk.
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Hvidbalance] t ønsket tilstand.
AWB (Auto hv.b.)
(Dagslys)
(Skygge)
Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer
farvetemperaturen.
Prøvebillede
Du kan finindstille farvetemperaturen med OPTION.
Se forklaringen til hver tilstand for at justere hvidbalancen, så den passer til en bestemt
lyskilde.
Hvis du vælger en valgmulighed, så den passer til en
specifik lyskilde, justeres farvetemperaturen til lyskilden
(forudindstillet hvidbalance).
Menu
(Overskyet)
(Skinnende)
(Fluor.: Varmhvidt)
(Fluor.: Koldhvidt)
(Fluor.: Daghvidt)
(Blitz)
(C.temp./filter)
Justerer farvetemperaturen afhængigt af lyskilden. Ved
fotografering opnås effekten af filtre til
farvekompensation.
(Brugerdefineret)
Giver mulighed for at bruge indstillingen af hvidbalance,
der fastholdes af [Specialopsætning].
(Specialopsætning)
Indeks
(Fluor.: Dagslys)
Husker den grundlæggende hvide farve (Brugerdefineret
hvidbalance).
Bemærkninger
• [Auto hv.b.] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
86DK
Fortsættes r
De farver, motivet gengives med, påvirkes af lysforholdene.
Farvetemperaturen justeres automatisk, men du kan justere farvetemperaturen manuelt ved
hjælp af [Hvidbalance]-funktionen.
Vejr/belysning
Dagslys
Overskyet
Skinnende
Lysets
karakteristika
Hvidt
(standard)
Blåligt
Grønt farveskær Rødligt
Prøvebillede
Fluoresceren
de
Indholdsfortegnelse
z Lysforholdenes påvirkning
Menu
Finjustering af farvetemperaturen
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Hvidbalance] t ønsket tilstand.
2 Vælg lfter behov OPTION t justere farvetemperaturen ved at trykke på
den øverste/nederste/højre/venstre del af kontrolhjulet.
Du kan justere farvetemperaturen mod G (grøn), M (magenta), A (gul) eller B (blå).
Indeks
C.temp./filter
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Hvidbalance] t [C.temp./filter].
2 OPTION t vælg den ønskede farvetemperatur ved at dreje på
kontrolhjulet.
Jo højere tallet er, jo mere rødligt bliver billedet, og jo lavere tallet er, jo mere blåligt bliver
billedet.
3 Juster farvetemperaturen ved at trykke på den øverste/nederste/højre/
venstre del af kontrolhjulet.
87DK
Fortsættes r
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Hvidbalance] t [Specialopsætning].
2 Hold kameraet, så det hvide område fuldstændigt dækker AF-området,
der er placeret i midten, og tryk derefter udløserknappen ned.
Indholdsfortegnelse
Brugerdefineret hvidbalance
Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter) vises.
Du kan finindstille farvetemperaturen med OPTION.
Bemærkninger
Menu
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en brugerdefineret hvidbalance, der
tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere optagelse.
• Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" indikerer, at værdien er uden for det forventede område, når
blitzen bruges til et motiv i umiddelbar nærhed, eller når et motiv i en lys farve er inden for rammen. Hvis
du registrerer denne værdi, lyser
-indikatoren gul på skærmen med optageoplysninger. Du kan godt
optage på dette tidspunkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at få en mere præcis
hvidbalanceværdi.
Prøvebillede
3 Sådan hentes den tilpassede indstilling for hvidbalancen: MENU t
[Lysstyrke/ farve] t [Hvidbalance] t [Brugerdefineret].
Indeks
88DK
Vælger den lysmålingsmetode, som angiver, hvilken del af motivet der skal måles for at
bestemme eksponeringen.
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Lysmålermetode] t ønsket tilstand.
Måler lyset på hvert område, efter det samlede område er inddelt i
flere områder, og den korrekte eksponering bestemmes for hele
skærmen (multimønstermåling).
(Center)
Måler hele skærmens gennemsnitlige lysstyrke, mens midten af
skærmen fremhæves (centervægtet måling).
(Spot)
Måler kun midterområdet (spotmåling).
Denne funktion er praktisk, når motivet er
bagbelyst, eller når der er stærk kontrast
mellem motivet og baggrunden.
Menu
Placer cirklen til
spotmåling over
motivet.
Prøvebillede
(Multi)
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
Bemærkninger
Indeks
• Hvis du indstiller [Lysmålermetode] til noget andet end [Multi], kan [Ansigtsregistrering]-funktionen
ikke anvendes.
• [Multi] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– Optagelse af film
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– Kameraets zoomfunktion
– [Smiludløser]
89DK
Du kan justere mængden af blitzlys i trin på 1/3 EV i et område på –2,0 EV til +2,0 EV.
Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys. Eksponeringskompensation ændrer
mængden af blitzlys samt lukkerhastighed og blænde.
1 Tryk på
Indholdsfortegnelse
Blitzkompens.
-knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem.
Hvis du vælger en højere værdi (+), øges blitzniveauet, og billedet bliver lysere. Hvis du
vælger en lavere værdi (–), sænkes blitzniveauet, og billedet bliver lysere.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Blitzkompens.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Bracket: Kont.]
• Den større blitzeffekt er muligvis ikke synlig, fordi der ikke kan gives ret meget blitzlys, hvis motivet er
uden for blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget tæt på, er den mindre blitzeffekt
muligvis ikke synlig.
Prøvebillede
2 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Blitzkompens.] t ønsket værdi.
z Tip til justering af lysstyrken ved fotografering af
mennesker
Indeks
• Det er vigtigt at skabe balance mellem lysstyrken på
mennesker mod den mørke baggrund på natportrætter. Du
kan justere lysstyrken på mennesker, som befinder sig tæt
på kameraet ved at ændre lysintensiteten på blitzen.
• Hvis motivet er for langt væk fra blitzen og stadig for mørkt
efter justeringen, skal du gå tættere på motivet.
90DK
Korrigerer lysstyrke eller kontrast.
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [DRO/Auto HDR] t ønsket tilstand.
(Fra)
(Auto HDR)
Benytter sig ikke af [DRO/Auto HDR].
Ved at inddele billedet i mindre områder analyserer kameraet
kontrasten af lys og skygger mellem motivet og baggrunden, og
dette resulterer i et billede med den bedst mulige lysstyrke og
gradation.
Tager 3 billeder med forskellig eksponering og overlejrer
derefter det lyse område af det undereksponerede billede og det
mørke område af det overeksponerede billede for at skabe et
billede med meget gradation. 1 billede med korrekt eksponering
og 1 overlejret billede lagres.
Prøvebillede
(Dområdeopt.)
Indholdsfortegnelse
DRO/Auto HDR
Menu
Bemærkninger
• Du kan kun vælge [DRO/Auto HDR] i følgende tilstande:
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
Indeks
D-områdeopt.
Korrigerer billedets lysstyrke (DRO: Dynamic Range Optimizer).
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [DRO/Auto HDR] t [D-områdeopt.].
2 OPTION t ønsket værdi.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimerer gradationen for et optaget billede for hvert
billedområde. Vælg det bedst mulige niveau mellem Lv1 (svag)
og Lv5 (stærk).
Bemærkninger
• [Auto] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Portræt], [Landskab], [Makro], [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
• Når du optager med [D-områdeopt.], kan der være støj i billedet. Vælg det korrekte niveau ved at
kontrollere det optagede billede, specielt når du forbedrer virkningen.
91DK
Fortsættes r
Gør området (gradationerne) bredere, så du kan optage fra lyse dele til mørke dele med
den rette lysstyrke (HDR: High Dynamic Range). 1 billede med korrekt eksponering og
1 overlejret billede lagres.
Indholdsfortegnelse
Auto HDR
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
(Auto HDR:
Eksp.forskel. auto)
Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
1,0 EV – 6,0 EV
Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets kontrast.
Vælg det bedst mulige niveau mellem 1,0 EV (svag) og 6,0 EV
(stærk).
Menu
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke påbegynde den næste optagelse, før optagelsesprocessen er helt færdig.
• Denne funktion kan ikke anvendes på billedtyperne [RAW] og [RAW og JPEG].
• Da lukkeren udløses 3 gange for en enkelt optagelse, skal du være opmærksom på følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Ændr ikke kompositionen inden optagelse.
• Afhængigt af luminansforskellen på et motiv og omgivelserne er det ikke sikkert, at du opnår den
ønskede effekt.
• Når blitzen benyttes, er denne funktions virkning begrænset.
• Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at du
er i stand til at optage gode HDR-billeder. Hvis kameraet registrerer sådan en situation, vises
på
det optagede billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Om nødvendigt skal du ændre
kompositionen eller justere indstillingerne, og optag så igen, mens du er opmærksom på sløring.
Prøvebillede
2 OPTION t ønsket værdi.
92DK
Du kan optage med et effektfilter for at få de forskellige teksturer.
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Billedeffekt] t ønsket tilstand.
(Fra)
(Popfarve)
Deaktiverer billedeffektfunktionen.
Giver indtryk af et foto fra et
legetøjskamera med falmede hjørner og
kraftige farver.
Du kan indstille farvenuancen med
OPTION.
Prøvebillede
(Legetøjskamera)
Indholdsfortegnelse
Billedeffekt
Giver et livfuldt udtryk ved at fremhæve
farvetoner.
Menu
(Farvereduktion)
Giver et abstrakt udtryk med høj
kontrast ved kraftigt at fremhæve
primærfarverne eller sort og hvid.
Du kan vælge primærfarver eller sorthvid med OPTION.
Giver indtryk af et gammelt foto med
sepiafarvetoner og falmet kontrast.
(Blød kraftig)
Giver et billede med den angivne
atmosfære: lys, transparent, æterisk,
sart, blødt.
(Delvis farve)
Giver et billede, der bevarer en bestemt
farve, men konverterer andre til sorthvid.
Du kan vælge en farve med OPTION.
(S-h stor
kontrast)
Indeks
(Retrofoto)
Giver et billede med høj kontrast i sort
og hvid.
93DK
Fortsættes r
(HDR-maleri)
Giver et indtryk af et maleri med stærke
farver og detaljer.
Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
Du kan indstille intensiteten af effekten
med OPTION.
(Fyldig sorthvid tone)
Indeks
Giver et billede, der på levende vis
forstærker billedet og bringer
baggrunden betydeligt ud af fokus.
Denne effekt ses ofte i billeder af
miniaturemodeller.
Du kan vælge det område, der skal
fokusere på, ved hjælp af OPTION.
Fokus på andre områder reduceres
væsentligt.
Menu
(Miniature)
Giver et billede i sort-hvid med rig
gradation og gengivelse af detaljer.
Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
Prøvebillede
Giver et billede med en blød lyseffekt.
Du kan indstille intensiteten af effekten
med OPTION.
Indholdsfortegnelse
(Blødt fokus)
Bemærkninger
• Du kan kun vælge [Billedeffekt] i følgende tilstande:
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
• Du kan ikke anvende [Billedeffekt] på [RAW]- og [RAW og JPEG]-billeder.
• [Legetøjskamera]- og [Miniature]-effekterne er ikke tilgængelige med kameraets zoomfunktion.
• Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet.
• Du kan ikke kontrollere følgende effekter på optageskærmen, da kameraet stadig behandler det billede,
der lige er blevet optaget. Du kan altså ikke optage et andet billede, før billedbehandlingen er afsluttet.
Du kan ikke bruge disse effekter til film.
– [Blødt fokus]
– [HDR-maleri]
– [Fyldig sort-hvid tone]
– [Miniature]
• Hvis der er tale om [HDR-maleri] og [Fyldig sort-hvid tone], udløses lukkeren 3 gange under 1 optagelse.
Vær omhyggelig med følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Ændr ikke kompositionen inden optagelse.
Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at du
er i stand til at optage gode HDR-billeder. Hvis kameraet registrerer sådan en situation, vises
/
på det optagede billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Om nødvendigt skal du ændre
kompositionen eller justere indstillingerne, og optag så igen, mens du er opmærksom på sløring.
94DK
Giver dig mulighed for at vælge den ønskede billedbehandling.
Du kan justere eksponeringen (lukkerhastighed og blænde), som du ønsker, med
[Kreativ indst.] i modsætning til [Valg af motiv], hvor kameraet justerer eksponeringen.
Indholdsfortegnelse
Kreativ indst.
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Kreativ indst.] t ønsket tilstand.
Til optagelse af forskellige motiver med rig gradation og flotte
farver.
(Levende)
Mætningen og kontrasten forstærkes, så der kan optages slående
billeder af farverige scener og motiver som f.eks. blomster,
forårsfarver, blå himmel eller havmotiver.
(Portræt)
Til optagelse af hudfarve i en blød nuance. Særdeles velegnet til
optagelse af portrætter.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden forstærkes, så der kan
optages levende landskaber, som står knivskarpt. Fjerne
landskaber fremstår også tydeligere.
Menu
(Standard)
Prøvebillede
2 Hvis du vil justere kontrast, mætning eller skarphed: OPTION t ønsket
indstilling.
Til optagelse af den flotte røde farve fra en solnedgang.
(Solnedgang)
(Kontrast),
element.
Til optagelse af billeder i sort og hvid.
(Mætning) og
(Skarphed) kan justeres for hvert [Kreativ indst.]-
(Kontrast)
Jo højere den valgte værdi, desto mere forstærkes forskellen
mellem lys og skygge, hvilket har en indflydelse på billedet.
(Mætning)
Desto højere den valgte værdi, desto mere levende farver. Når
der vælges en lav værdi, dæmpes billedets farver.
(Skarphed)
Indeks
(Sort/hvid)
Justerer skarpheden. Desto højere den valgte værdi desto mere
svækkes konturerne, og desto lavere den valgte værdi desto
blødere bliver konturerne.
Bemærkninger
• Når [Sort/hvid] er valgt, kan du ikke justere [Mætning].
• [Standard] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Billedeffekt] (med undtagelse af [Fra])
95DK
Indholdsfortegnelse
Slet
Giver dig mulighed for at slette uønskede billeder.
1 MENU t [Afspil] t [Slet] t ønsket tilstand.
Sletter de markerede billeder. Tryk på midten af kontrolhjulet for
at vælge OK.
Alle i mappe
Sletter alle billeder i den valgte mappe eller alle AVCHD-film.
Alle AVCHDvisningsfiler
Prøvebillede
Flere billeder
Bemærkninger
• Du kan vælge op til 100 billeder.
Det er nemmere at slette et billede, som vises på skærmen, ved at vælge
funktionstasten (side 31).
(Slet) med
Menu
z Sletning af et billede
Indeks
96DK
Vælger den enhed med filer, der skal afspilles.
1 MENU t [Afspil] t [Stillbillede/film-valg] t ønsket tilstand.
Viser stillbilleder efter mappe.
Mappevisning
(MP4)
Viser MP4-film efter mappe.
AVCHD-visning
Viser AVCHD-film.
Prøvebillede
Mappevisning
(stillbilleder)
Indholdsfortegnelse
Stillbillede/film-valg
Menu
Indeks
97DK
Afspiller billeder automatisk.
Afspiller kun 3D-billeder i diasshow med 3D-tv'et koblet til kameraet.
1 MENU t [Afspil] t [Diasshow] t ønsket tilstand t OK.
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig sløjfe.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Interval
1 sek.
Prøvebillede
Gentag
Indholdsfortegnelse
Diasshow
Indstiller intervallet for visning af billeder.
3 sek.
5 sek.
Menu
10 sek.
30 sek.
Billedtype
Alt
Afspiller alle stillbilleder som normale billeder.
Vis kun 3D
Afspiller kun 3D-billeder.
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke sætte diasshowet på pause. Tryk på midten af kontrolhjulet for at stoppe diasshowet.
• Du kan kun afspille billeder i diasshow, når [Stillbillede/film-valg] er indstillet til [Mappevisning
(stillbilleder)].
• Panoreringsbilleder vises i fuldt format. Hvis du vil rulle et panoramabillede, skal du trykke på midten af
kontrolhjulet, når billedet vises.
• Du kan ikke optage 3D-billeder med dette kamera.
98DK
Du kan angive, hvilke stillbilleder du vil optage på hukommelseskortet og udskrive på et
senere tidspunkt.
(udskriftsbestilling)-mærket vises på registrerede billeder (DPOF: Digital Print
Order Format).
DPOF-opsætning
Flere billeder
Vælger billeder, som skal bestilles til udskrivning.
1 Vælg et billede og tryk på midten af kontrolhjulet. Hvis du vil
annullere valget, skal du vælge det -mærkede billede igen.
2 Gentag handlingen for alle billeder du vil udskrive.
Annuller alle
Rydder alle DPOF-mærker.
Til
Fra
Angiver, om der skal dato på de DPOF-mærkede billeder, når de
udskrives.
Menu
Datomærke
Prøvebillede
1 MENU t [Afspil] t [Angiv udskrivning] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Angiv udskrivning
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke føje DPOF-mærket til de følgende filer:
– Film
– RAW-billeder
• Du kan føje DPOF-mærket til op til 999 billeder.
• DPOF-registreringen ryddes ikke efter udskrivning. Det anbefales, at du sletter DPOF-registreringen,
efter du har udskrevet stillbillederne.
• Du kan vælge op til 100 billeder ad gangen.
99DK
Vælger antallet af billeder, som skal vises på indeksskærmen.
1 MENU t [Afspil] t [Billedindeks] t ønsket tilstand.
Viser 6 billeder.
12 billeder
Viser 12 billeder.
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe, og tryk så på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan skifte mellem afspilning af
stillbilleder og film ved at trykke på midten af
kontrolhjulet.
Menu
z Visning af en ønsket mappe
Prøvebillede
6 billeder
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Indeks
100DK
Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre en del af det viste billede.
1 MENU t [Afspil] t [
Forstør].
2 Juster skaleringen ved at dreje på kontrolhjulet.
4 Vælg
for at annullere den forstørrede afspilning.
Bemærkninger
• Du kan ikke forstørre film.
• Under afspilning af panoreringsbilleder skal du først trykke pause og derefter forstørre billedet.
Skaleringsintervallet afhænger af billedstørrelsen.
Billedformat
Skaleringsinterval
L
Ca. ×1,0 – ×13,6
M
Ca. ×1,0 – ×9,9
S
Ca. ×1,0 – ×6,8
Menu
z Skaleringsinterval
Prøvebillede
3 Vælg den del, du vil se, ved at trykke til højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Forstør
Indeks
101DK
Roterer et stillbillede mod uret. Brug denne funktion til at få vist et vandret billede i
lodret position. Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive
vist i den roterede stilling, også selv om du slukker for strømmen.
Prøvebillede
1 MENU t [Afspil] t [Roter].
Indholdsfortegnelse
Roter
2 Tryk på midten af kontrolhjulet.
Billedet roterer mod uret. Billedet roterer, når du trykker på midten.
Menu
Bemærkninger
• Du kan ikke rotere de følgende filer:
– Film
– Beskyttede billede
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er taget med andre kameraer.
• Når billederne vises på en computer, afhænger det af softwaren, om oplysningerne om rotering vises.
Indeks
102DK
Beskytter billeder mod sletning ved uheld.
-mærket vises på beskyttede billeder.
1 MENU t [Afspil] t [Beskyt] t ønsket tilstand.
Anvender eller annullerer beskyttelsen af de markerede billeder.
Tryk på midten af kontrolhjulet for at vælge OK.
Annuller alle
billeder
Annullerer beskyttelsen af alle stillbilleder.
Annuller alle film
(MP4)
Annullerer beskyttelsen af alle film (MP4).
Annuller alle
AVCHD-vis.filer
Annullerer beskyttelsen af alle AVCHD-film.
Menu
Bemærkninger
• Du kan beskytte op til 100 billeder ad gangen.
Prøvebillede
Flere billeder
Indholdsfortegnelse
Beskyt
Indeks
103DK
Justerer lydstyrken for film på 8 trin.
1 MENU t [Afspil] t [Indst. for lydstyrke] t ønsket værdi.
Indholdsfortegnelse
Indst. for lydstyrke
z Justering af lydstyrke under afspilning
Prøvebillede
[Indst. for lydstyrke]-skærmen vises, når du trykker på knappen på kontrolhjulet under
afspilning af film.
Du kan justere lydstyrken, mens du lytter til lyden.
Menu
Indeks
104DK
Angiver, hvorvidt eksponeringen skal fastsættes eller ej, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
Fastsætter eksponeringen, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
Fra
Fastsætter ikke eksponeringen, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned. Brug denne tilstand når du ønsker at justere fokus
og eksponering særskilt. Kameraet fortsætter med at justere
eksponeringen under optagelse i tilstanden [Kont. optagelse]
eller [Hast.pri. kont.].
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
AEL med udløser
Bemærkninger
Menu
• Når [Autofokusmetode] er indstillet til [Kontinuerlig AF], er [Fra]-indstillingerne for [AEL med udløser]
ugyldige, og kameraet fastsætter eksponeringen for det første billede, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned. I tilstanden [Kont. optagelse] eller [Hast.pri. kont.] fortsætter kameraet med at justere
eksponeringen for de resterende billeder.
• Når [AEL til/fra] er tildelt til funktionstasten B vha. [Specialtastsindstillinger], prioriteres betjening vha.
funktionstasten B over [AEL med udløser]-indstillingerne.
Indeks
105DK
AF-lampen giver lys til nemmere fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
Den røde AF-lampe gør, at kameraet nemt kan fokusere, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned, indtil fokus låses.
Indholdsfortegnelse
AF-lampe
1 MENU t [Opsætning] t [AF-lampe] t ønsket indstilling.
Anvender AF-lampen.
Fra
Anvender ikke AF-lampen.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende AF-lampen i de følgende situationer:
– [Autofokusmetode] er indstillet til [Kontinuerlig AF].
– [Landskab], [Nattescene], [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– Optagelse af film
– Du bruger et A-fatningsobjektiv (sælges separat).
• Når AF-lampen bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med en
stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
Prøvebillede
Auto
Indeks
106DK
Når du bruger blitzen, udløses den 2 eller flere gange før optagelse for at reducere røde
øjne.
1 MENU t [Opsætning] t [Rødøjereduktion] t ønsket indstilling.
Blitzen udløses altid for at reducere røde øjne.
Fra
Benytter sig ikke af [Rødøjereduktion].
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Rødøjereduktion] i de følgende situationer:
– [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Forsinket blitz] i [Blitztilstand]
– [Smiludløser]
– [Panorering]
• [Rødøjereduktion] giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold, som f.eks. afstand til motivet, eller hvis motivet ikke kigger på glimtene før optagelsen.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
z Hvad forårsager røde øjne?
Pupiller udvides i mørke omgivelser. Blitzlys reflekteres i blodkarrene bagerst i øjet (retina),
hvilket giver røde øjne på billeder.
Indeks
Kamera
Øje
Retina
107DK
Angiver, om der skal vises billeder, der er ændret med effekter for
eksponeringskompensation, hvidbalance, [Kreativ indst.] eller [Billedeffekt], på LCDskærmen.
Indholdsfortegnelse
Live View-visning
1 MENU t [Opsætning] t [Live View-visning] t ønsket indstilling.
Viser billederne med de anvendte effekter.
Indstillingseffekt
fra
Viser ikke billederne med de anvendte effekter.
Denne indstilling giver dig mulighed for at koncentrere dig om
sammensætningen af motivet, da det vises på skærmen, som det
er.
Billederne vises altid med en passende lysstyrke i [Manuel
eksp.]-tilstanden.
Menu
Bemærkninger
Indeks
• Du kan kun vælge [Indstillingseffekt fra] i de følgende optage tilstande:
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
• Når [Live View-visning] indstilles til [Indstillingseffekt til], er det muligvis svært at kontrollere
kompositionen, eftersom Live View-visningen kan forekomme for mørk eller for lys. Hvis der opstår et
sådant fænomen, skal du indstille [Live View-visning] til [Indstillingseffekt fra].
Prøvebillede
Indstillingseffekt
til
108DK
Du kan kontrollere det optagne billede på LCD-skærmen lige efter optagelsen. Du kan
ændre visningstiden.
1 MENU t [Opsætning] t [Autovisning] t ønsket indstilling.
5 sek.
Vises i det angivne tidsrum.
Hvis du vælger (Forstør), kan du kontrollere det forstørrede
billede.
2 sek.
Fra
Vises ikke.
Prøvebillede
10 sek.
Indholdsfortegnelse
Autovisning
Bemærkninger
Menu
• I autovisning vises billedet ikke i lodret position, heller ikke selvom [Vis afspilning] er indstillet til
[Autorotation].
• Selvom [Gitterlinje] er indstillet til en anden indstilling end [Fra], vises gitterlinjen ikke i autovisning.
• Før billedet vises, kan et ubehandlet billede blive vist midlertidigt afhængigt af indstillingen, som f.eks.
[DRO/Auto HDR], [Blød hud-effekt], [Objektivkomp.: Forvrængn.].
Indeks
109DK
Indstiller, hvorvidt gitterlinjen vises. Gitterlinjen hjælper dig med at justere
sammensætningen af billeder.
1 MENU t [Opsætning] t [Gitterlinje] t ønsket indstilling.
Firkantet gitter
Firkantede gitre gør det nemmere at bekræfte det vandrette
niveau i sammensætningen. Dette er velegnet til at bestemme
kvaliteten af sammensætningen ved optagelse af landskaber,
nærbilleder eller dublerede billeder.
Diag. + firk. gitter
Placer et motiv på den diagonale linje for at udtrykke en opløftet
og stærk stemning.
Fra
Viser ikke gitterlinjen.
Menu
Placer hovedmotiverne tæt på en af de gitterlinjer, der opdeler
billedet i tredjedele, for at opnå en velafbalanceret
sammensætning.
Prøvebillede
3x3-gitter
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
z Sådan kontrolleres rammen til optagelse af film
Indeks
Den ramme som vises, når [Gitterlinje] er indstillet til en
anden indstilling end [Fra], viser størrelsen af rammen for
film. Dette gør dig i stand til justere kompositionen inden
optagelse af film.
Ramme til film
110DK
Forbedrer konturen af områder i fokus med en bestemt farve i manuelt fokus. Denne
funktion er praktisk til makro- eller portrætoptagelse, som kræver finjusteringer af fokus.
1 MENU t [Opsætning] t [Maksimumniveau] t ønsket indstilling.
Indstiller maksimumniveauet til høj.
Mellem
Indstiller maksimumniveauet til mellem.
Lav
Indstiller maksimumniveauet til lav.
Fra
Brug ikke maksimumfunktionen.
Prøvebillede
Høj
Indholdsfortegnelse
Maksimumniveau
Bemærkninger
Menu
• Da kameraet vurderer, at de skarpe områder er i fokus, varierer maksimumniveauet afhængigt af motivet,
optagesituationen eller det anvendte objektiv.
• Maksimumfunktionen er ikke aktiveret, når kameraet er tilsluttet til andre enheder vha. et HDMI-kabel.
Indeks
111DK
Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen i manuelt fokus.
1 MENU t [Opsætning] t [Maksimumfarve] t ønsket indstilling.
Forbedrer konturer i hvidt.
Rød
Forbedrer konturer i rødt.
Gul
Forbedrer konturer i gult.
Bemærkninger
• Denne funktion kan ikke indstilles, når [Maksimumniveau] er indstillet til [Fra].
Prøvebillede
Hvid
Indholdsfortegnelse
Maksimumfarve
Menu
Indeks
112DK
Indstiller, hvorvidt der skal anvendes [Klar billedzoom] eller ej, når kameraets
zoomfunktion anvendes (side 49). Zoomer et billede med højere kvalitet end [Digital
zoom].
Indholdsfortegnelse
Klar billedzoom
1 MENU t [Opsætning] t [Klar billedzoom] t ønsket indstilling.
Bruger funktionen [Klar billedzoom].
Fra
Bruger ikke funktionen [Klar billedzoom].
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Klar billedzoom], når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
• [Klar billedzoom] er ikke til rådighed under filmoptagelse.
• Du kan ikke anvende [Klar billedzoom], når [Fremf.metode] er indstillet til [Kont. optagelse] eller
[Bracket: Kont.]. Selvom [Klar billedzoom] er indstillet til [Til], skifter kameraet automatisk
zoomfunktionen til [Digital zoom].
Prøvebillede
Til
Indeks
113DK
Indstiller, hvorvidt der skal anvendes [Digital zoom] eller ej, når kameraets
zoomfunktion anvendes (side 49).
Zoomer et billede med højere forstørrelse end [Klar billedzoom], men billedkvaliteten
forringes i forhold til [Klar billedzoom]. Denne funktion kan også anvendes i
filmoptagelse.
Til
Bruger funktionen [Digital zoom].
Hvis du ønsker at anvende en højere forstørrelse uanset
forringelsen af billedet, skal den indstilles til [Til].
Fra
Bruger ikke funktionen [Digital zoom].
Menu
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Digital zoom], når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Digital zoom] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Digital zoom
Indeks
114DK
Angiver, hvorvidt optagetilstanden skal indstilles til selvudløseren med 3 sekunders
forsinkelse, når LCD-skærmen vippes ca. 180 grader opad.
1 MENU t [Opsætning] t [Selvportræt Selvudløser] t [Til].
Indstiller automatisk optagetilstanden til selvudløseren med 3
sekunders forsinkelse, når LCD-skærmen vippes ca. 180 grader
opad.
Fra
Vælger optagetilstanden baseret på fremføringsmetoden. Vælg
denne valgmulighed når du ikke anvender selvudløseren, og
indstil fremføringsmetoden til [Enkelt optagelse].
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Selvportræt Selvudløser
2 Vip LCD-skærmen ca. 180 grader opad.
Menu
Lukkeren udløses efter 3 sekunder.
Bemærkninger
Indeks
3 Tryk på udløserknappen.
• Selvudløserlampen blinker ikke.
• Du kan ikke anvende [Selvportræt Selvudløser], når du benytter følgende funktioner:
– Under optagelse af film
– [Håndholdt tusmørke], [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
• Hvis AF-lampen er for skarp under optagelse, skal du ændre indstillingen af [AF-lampe].
• Du kan anvende blitzen, men sørg for ikke at kigge direkte på blitzen på tæt hold.
115DK
Angiver hvorvidt alle billeder, der blev optaget kontinuerligt i [Bedste auto]-tilstand,
skal gemmes eller ej.
1 MENU t [Opsætning] t [B. auto billedudtrækning] t ønsket
indstilling.
Gemmer 1 egnet billede udvalgt af kameraet.
Fra
Gemmer alle billederne.
Bemærkninger
Menu
• Selvom du indstiller [B. auto billedudtrækning] til [Fra] med [Håndholdt tusmørke] valgt fra genkendt
motivtilstand, gemmes der 1 sammensat billede.
• Når funktionen [Autom. Indramning] er aktiveret, gemmes der 2 billeder, selvom du indstiller [B. auto
billedudtrækning] til [Auto].
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
B. auto billedudtrækning
Indeks
116DK
Forstørrer billedet på skærmen automatisk for at gøre manuel fokusering nemmere. Dette
fungerer i [Manuel fokus]- eller [Dir. man. fokus.]-tilstanden.
1 MENU t [Opsætning] t [MF-hjælp] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
MF-hjælp
2 Drej fokus-ringen for at justere fokus.
• I [Dir. man. fokus.] (direkte manuel fokusering) skal du justere fokuseringen med autofokus og
derefter dreje fokus-ringen med udløserknappen trykket halvvejs ned.
Til
Forstørrer billedet. Du kan indstille varigheden af forstørrelsen
med [MF-hjælpetid]. Vælg
for at fuldføre
billedforstørrelsen.
Fra
Forstørrer ikke billedet.
Menu
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [MF-hjælp] under filmoptagelse.
• Når der monteret et A-fatningsobjektiv (sælges separat), forstørres billedet ved tryk på
(funktionstast).
Prøvebillede
Billedet forstørres 4,8 gange. Du kan også forstørre billedet 9,6 gange.
Indeks
117DK
Angiver, i hvor lang tid billedet skal vises i et udvidet format for [MF-hjælp]-funktionen.
1 MENU t [Opsætning] t [MF-hjælpetid] t ønsket indstilling.
Forstørrer visningen, indtil
5 sek.
Forstørrer billedet i 5 sekunder.
2 sek.
Forstørrer billedet i 2 sekunder.
er valgt.
Bemærkninger
• Denne funktion kan ikke indstilles, når [MF-hjælp] er indstillet til [Fra].
• Dette element er kun til rådighed med et E-fatningsobjektiv.
Prøvebillede
Ingen begræns.
Indholdsfortegnelse
MF-hjælpetid
Menu
Indeks
118DK
Den måde, som farver er repræsenteret på vha. kombinationer af tal eller
farvegengivelsesområdet, kaldes for "farverum". Du kan ændre farverummet afhængig
af formål.
Indholdsfortegnelse
Farverum
1 MENU t [Opsætning] t [Farverum] t ønsket indstilling.
Dette er standardfarverummet i digitalkameraet. Brug [sRGB] til
normale optagelser, f.eks. når du vil udskrive billederne uden
nogen ændringer.
AdobeRGB
Det har et bredt farvegengivelsesområde. Når en stor del af
motivet er levende grøn eller rød, er [AdobeRGB] effektiv.
Billedets filnavn begynder med "_DSC".
Prøvebillede
sRGB
Bemærkninger
Menu
• Adobe RGB bruges til programmer eller printere, der understøtter farvestyring og DCF2.0-farverum.
Billeder udskrives muligvis ikke eller vises ikke i de korrekte farver, hvis du anvender applikationer eller
printere, som ikke understøtter Adobe RGB.
• Ved visning af billeder, der er optaget med Adobe RGB på kameraet eller ikke-Adobe RGB-kompatible
enheder, vil billederne vises med lav mætning.
Indeks
119DK
Angiver, hvorvidt du bruger [SteadyShot]-funktionen på objektivet eller ej.
1 MENU t [Opsætning] t [SteadyShot] t ønsket indstilling.
Anvender [SteadyShot].
Fra
Benytter sig ikke af [SteadyShot]. Denne indstilling anbefales,
når du bruger et kamerastativ.
Bemærkninger
• [Til] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Håndholdt tusmørke], [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
• Du kan ikke indstille [SteadyShot], når navnet på det objektiv, der er monteret, ikke indeholder "OSS"
som f.eks. "E16 mm F2.8", eller når du bruger et A-fatningsobjektiv (sælges separat).
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
SteadyShot
Menu
Indeks
120DK
Indstiller, hvorvidt lukkeren kan udløses, når der ikke er monteret noget objektiv.
1 MENU t [Opsætning] t [Udløser u/obj.] t ønsket indstilling.
Udløser lukkeren, når der ikke er monteret noget objektiv. Vælg
denne valgmulighed, når kameraet fastgøres til et astronomisk
teleskop osv.
Deaktiver
Udløser kun lukkeren, når der er monteret et objektiv.
Bemærkninger
Prøvebillede
Aktiver
Indholdsfortegnelse
Udløser u/obj.
• Det er ikke muligt at opnå korrekt måling, når du bruger objektiver, som ikke har en objektivkontakt,
f.eks. objektivet fra et astronomisk teleskop. I sådanne tilfælde skal du justere eksponeringen manuelt ved
at kontrollere den på det optagne billede.
Menu
Indeks
121DK
Når du sætter lukkerhastigheden til et sekund eller mere (optagelse med lang
eksponering), er støjreduktionen tændt i lige så lang tid, som lukkeren er åben. Når denne
funktion er tændt, reduceres den grynede støj, der ofte fremkommer ved lange
eksponeringer.
Til
Aktiverer støjreduktion i det tidsrum, lukkeren er åben. Når
støjreduktionen er i gang, vises der en meddelelse, og du kan
ikke optage et nyt billede. Vælg denne indstilling for at prioritere
billedkvaliteten.
Fra
Aktiverer ikke støjreduktion. Vælg denne indstilling for at
prioritere timingen af optagelsen.
Menu
Bemærkninger
Indeks
• [Lang eksp.SR] er indstillet til [Fra] i de følgende tilstande:
– [Kont. optagelse]
– [Hast.pri. kont.]
– [Bracket: Kont.]
– [Sportsaktiviteter], [Håndholdt tusmørke], [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
• [Lang eksp.SR] er indstillet til [Til] i de følgende tilstande:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv] (med undtagelse af [Sportsaktiviteter], [Håndholdt tusmørke])
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Lang eksp.SR] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Lang eksp.SR
122DK
Når du optager med høj ISO-følsomhed, reducerer kameraet støj, som bliver mere synlig,
når kameraets følsomhed er høj. Når støjreduktionen er i gang, kan der vises en
meddelelse, og du kan ikke optage et nyt billede.
Indholdsfortegnelse
Høj ISO SR
1 MENU t [Opsætning] t [Høj ISO SR] t ønsket indstilling.
Aktiverer normalt høj ISO-støjreduktion.
Lav
Aktiverer moderat høj ISO-støjreduktion. Vælg denne indstilling
for at prioritere timingen af optagelsen.
Prøvebillede
Normal
Bemærkninger
Menu
• Støjreduktion er ikke til rådighed i de følgende tilstande:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
Indeks
123DK
Kompenserer for de skyggefyldte hjørner på skærmen, der skyldes visse
objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Skygge] t ønsket indstilling.
Kompenserer automatisk for mørkere hjørner på skærmen.
Fra
Kompenserer ikke for mørkere hjørner på skærmen.
Bemærkninger
• Dette element er kun til rådighed med et E-fatningsobjektiv.
• Mængden af lys omkring kanterne rettes muligvis ikke afhængigt af objektivtypen.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Skygge
Menu
Indeks
124DK
Reducerer farveafvigelsen ved hjørnerne af skærmen, der skyldes bestemte
objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Krom. Ab.] t ønsket
indstilling.
Reducerer farveafgivelsen automatisk.
Fra
Kompenserer ikke for farveafvigelsen.
Bemærkninger
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Krom. Ab.
• Dette element er kun til rådighed med et E-fatningsobjektiv.
Menu
Indeks
125DK
Kompenserer for skærmens forvrængning, der skyldes visse objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Forvrængn.] t ønsket
indstilling.
Kompenserer automatisk for skærmens forvrængning.
Fra
Kompenserer ikke for skærmens forvrængning.
Bemærkninger
• Dette element er kun til rådighed med et E-fatningsobjektiv.
• Afhængigt af det monterede objektiv (E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS osv.) er [Objektivkomp.:
Forvrængn.] fastsat til [Auto], og du kan ikke vælge [Fra].
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Forvrængn.
Menu
Indeks
126DK
Indstiller om sporingen af et bestemt ansigt skal prioriteres, når kameraet registrerer det
ansigt under sporingsfokus.
1 MENU t [Opsætning] t [Ansigtsprioritetssporing] t ønsket indstilling.
Fra
Foretager ikke fortrinsvis sporing af ansigtet.
Hvis du indstiller det registrerede ansigt som et mål, selv når
[Ansigtsprioritetssporing] er indstillet til [Fra], sporer kameraet
kroppen, når ansigtet ikke er synligt. Hvis målpersonen
forsvinder fra skærmen, mens kameraet sporer ham/hende, og
derefter vender tilbage til skærmen, sporer kameraet det ansigt
igen.
Menu
Foretager fortrinsvis sporing af ansigtet.
Når ansigtet ikke kan ses på LCD-skærmen, sporer kameraet
kroppen, men når ansigtet er synligt, sporer kameraet ansigtet.
Hvis målpersonen forsvinder fra skærmen, mens kameraet
sporer ham/hende, og derefter vender tilbage til skærmen, sporer
kameraet det ansigt igen.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Ansigtsprioritetssporing
Bemærkninger
Indeks
• Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], er [Ansigtsprioritetssporing] indstillet til [Fra] og kan ikke
ændres.
127DK
Indstiller, hvorvidt du optager lyd under optagelse af film.
1 MENU t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t ønsket indstilling.
Optager lyd (stereo).
Fra
Optager ikke lyd.
Bemærkninger
• Lyden af objektivet og kameraet under brug optages også, når [Til] er valgt.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Filmlydoptagelse
Menu
Indeks
128DK
Angiver, om vindstøjen skal reduceres under filmoptagelse.
1 MENU t [Opsætning] t [Reduktion af vindstøj] t ønsket indstilling.
Reducerer vindstøj.
Fra
Reducerer ikke vindstøj.
Bemærkninger
• Hvis dette element indstilles til [Til], selvom vinden ikke blæser tilstrækkeligt meget, kan forårsage, at
normal støj optages ved en for lav lydstyrke.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Reduktion af vindstøj
Menu
Indeks
129DK
Giver dig mulighed for at justere og registrere en autofokuseret position for hvert
objektiv, når du anvender et A-fatningsobjektiv med LA-EA2-fatningsadapteren (sælges
separat).
Indholdsfortegnelse
AF-mikrojust.
1 MENU t [Opsætning] t [AF-mikrojust.].
3 [mængde] t ønsket værdi t OK.
AFAngiver, om denne [AF-mikrojust.]-funktion skal bruges. Vælg [Til]
justeringsindstillin for at bruge [AF-mikrojust.].
g
Gør det muligt at vælge en optimal værdi mellem –20 og +20.
Hvis der vælges en større værdi, skiftes autofokuspositionen, så den er
længere fra kameraet. Hvis der vælges en mindre værdi, skiftes
autofokuspositionen, så den er tættere på kameraet.
Slet
Rydder den værdi, du indstiller.
Menu
mængde
Prøvebillede
2 [AF-justeringsindstilling] t [Til].
Bemærkninger
Indeks
• Det anbefales, at du justerer positionen under de faktiske optageforhold.
• Når du monterer et objektiv, du allerede har registreret en værdi til, vises den registrerede værdi på
skærmen. [±0] vises for et objektiv, for hvilket der endnu ikke er blevet registreret nogen værdi.
• Hvis der vises [–] som værdi, er der blevet registreret i alt 30 objektiver, og der kan ikke registreres noget
nyt objektiv. For at registrere et nyt objektiv skal du montere et objektiv, hvis registrering kan slettes, og
indstille dets værdi til [±0] eller nulstille værdierne for alle objektiverne vha. [Slet].
• Brug kun [AF-mikrojust.] med Sony-, Minolta- og Konika-Minolta-objektiver. Hvis du bruger [AFmikrojust.] med andre objektivmærker, kan den registrerede værdi blive påvirket. Udfør ikke [AFmikrojust.] med et objektiv, som ikke er understøttet.
• Du kan ikke indstille [AF-mikrojust.] individuelt for et Sony-, Minolta- og Konika-Minolta-objektiv med
samme specifikation.
130DK
Gør det muligt at vælge, om den første skærm i menuen altid skal vises, eller om
skærmen for det punkt, du sidst har brugt, skal vises.
1 MENU t [Opsætning] t [Menustart] t ønsket indstilling.
Viser altid den første skærm i menuen.
Forrige
Viser altid det sidst indstillede punkt. Dette vil gøre det nemmere
hurtigere at nulstille det sidste punkt, du tidligere har indstillet.
Prøvebillede
Top
Indholdsfortegnelse
Menustart
Menu
Indeks
131DK
Angiver, hvorvidt MOVIE-knappen skal aktiveres eller ej.
1 MENU t [Opsætning] t [MOVIE-knap] t ønsket indstilling.
Aktiverer MOVIE-knappen.
Fra
Deaktiverer MOVIE-knappen.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
MOVIE-knap
Menu
Indeks
132DK
Ved at tildele funktioner til forskellige værdier kan du øge hastigheden af betjeningerne
ved at trykke på den relevante tast på skærmen med optageoplysninger.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t
[Specialtastsindstillinger] t ønsket
indstilling.
Indholdsfortegnelse
Specialtastsindstillinger
Menu
Funktionstast Funktionstast B
C
Højre tast
Indstilling af tasten B
Opt.tip
Lysmålermetode
DRO/Auto HDR
Sporingsfokus
Billedeffekt
Ansigtsregistrering
Kreativ indst.
Smiludløser
Blitztilstand
Autom. Indramning
Blitzkompens.
Blød hud-effekt
MF-hjælp
Kvalitet
AEL til/fra (side 135)
Hvidbalance
Ikke indstillet
Indeks
Autofokusmetode
Indstil. af højre tast
ISO
Indstiller ISO-følsomheden.
Funktionsmenu
Kalder en funktion, som er tildelt til [Brugerdefineret 1],
[Brugerdefineret 2], [Brugerdefineret 3], [Brugerdefineret 4],
[Brugerdefineret 5] eller [Brugerdefineret 6], frem.
133DK
Fortsættes r
Tilgængelige funktioner
[Brugerdefineret 1]
AF/MF-valg
[Brugerdefineret 2]
Autofokusmetode
[Brugerdefineret 3]
Autofokusområde
Ansigtsregistrering
Smiludløser
Autom. Indramning
Prøvebillede
Standardindstillingen for
hvert [Brugerdefineret]punkt
Indholdsfortegnelse
Brugerdefineret 1 til 6
Blød hud-effekt
Kvalitet
ISO
[Brugerdefineret 5]
Hvidbalance
Lysmålermetode
Menu
[Brugerdefineret 4]
DRO/Auto HDR
[Brugerdefineret 6]
Billedeffekt
Kreativ indst.
Ikke indstillet
Indeks
Blitztilstand
Bemærkninger
• [Indstilling af tasten B] under [Specialtastsindstillinger] er tilgængelig for følgende optagetilstande.
Funktioner, som er blevet tildelt til funktionstasten B og den højre tast, kaldes kun frem i de følgende
optagetilstande.
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
• Indstillingen af [Indstilling af tasten B] kan ikke anvendes i følgende situationer:
– Funktionen [Sporingsfokus] er aktiveret.
– [Autofokusområde] er indstillet til [Fleksibelt punkt]
• Du behøver ikke at indstille alle [Brugerdefineret 1]-, [Brugerdefineret 2]-, [Brugerdefineret 3]-,
[Brugerdefineret 4]-, [Brugerdefineret 5]- og [Brugerdefineret 6]-punkter.
134DK
Når det er svært at opnå en korrekt eksponering af motivet, giver denne funktion dig
mulighed for at låse eksponeringen ved at fokusere på og måle lyset i et område, som har
den ønskede lysstyrke.
2 Vælg [AEL til/fra].
Funktionstasten B bliver til AEL-knappen.
3 Ret kameraet mod et område, som du ønsker at matche eksponeringen
med.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Specialtastsindstillinger] t [Indstilling af
tasten B].
Indholdsfortegnelse
AEL til/fra
Eksponeringen indstilles.
4 Tryk på AEL-knappen.
Eksponeringen låses, og
(AE-lås) lyser.
6 Tryk på AEL-knappen igen for at annullere eksponeringslåsen.
Menu
5 Fokuser på dit motiv og tryk på udløserknappen.
Bemærkninger
Indeks
• Indstillingen af [Indstilling af tasten B] kan ikke anvendes i følgende situationer:
– Funktionen [Sporingsfokus] er aktiveret.
– [Autofokusområde] er indstillet til [Fleksibelt punkt]
• Du behøver ikke at indstille alle [Brugerdefineret 1]-, [Brugerdefineret 2]-, [Brugerdefineret 3]-,
[Brugerdefineret 4]-, [Brugerdefineret 5]- og [Brugerdefineret 6]-punkter.
135DK
Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.
1 MENU t [Opsætning] t [Bip] t ønsket indstilling.
Der afgives en lyd, når du trykker på kontrolhjulet eller
funktionstasterne.
Fra
Slukker for lydsignalet.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Bip
Menu
Indeks
136DK
Vælger det sprog, der skal bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 MENU t [Opsætning] t [
Sprog] t ønsket sprog.
Indholdsfortegnelse
Sprog
Prøvebillede
Menu
Indeks
137DK
Indstiller datoen og klokkeslættet igen.
1 MENU t [Opsætning] t [Indst.dato/tid].
3 Vælg OK.
Sommertid:
Vælger [ON] eller [OFF].
Datoformat:
Vælger format til visning af dato og klokkeslæt.
Menu
Bemærkninger
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre dato på billederne. Du kan udskrive eller gemme billeder
med datoen på ved brug af "PlayMemories Home".
Prøvebillede
2 Tryk på højre eller venstre side af
kontrolhjulet for at vælge et element, og tryk
op eller ned på det for at vælge den ønskede
indstilling.
Indholdsfortegnelse
Indst.dato/tid
Indeks
138DK
Indstiller det område, hvor du anvender kameraet. Det giver dig mulighed for at angive
lokalområdet, når du bruger kameraet i udlandet.
1 MENU t [Opsætning] t [Indstilling af
sted] t ønsket indstilling.
Prøvebillede
2 Tryk til højre eller venstre på kontrolhjulet for
at vælge et område.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af sted
Menu
Indeks
139DK
Du kan indstille, om hjælpeguiden skal vises, når du betjener kameraet.
1 MENU t [Opsætning] t [Hjælpeguidevisn] t ønsket indstilling.
Viser hjælpeguiden.
Fra
Viser ikke hjælpeguiden.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Hjælpeguidevisn
Menu
Indeks
140DK
Du kan forkorte ventetiden, før kameraet slukker, når det ikke anvendes, for at forhindre
batteriet i at blive opbrugt.
1 MENU t [Opsætning] t [Strømbesparelse] t ønsket indstilling.
[Starttid for strømbespar.] er automatisk indstillet til [10
sek.]. Hvis du ikke betjener kameraet i et bestemt stykke
tid, reduceres LCD-skærmens lysstyrke.
Standard
Følger indstillingen af [Starttid for strømbespar.].
Prøvebillede
Maks.
Indholdsfortegnelse
Strømbesparelse
Bemærkninger
• Når AC-PW20-lysnetadapteren (sælges separat) anvendes, kan denne funktion ikke indstilles til [Maks.].
Menu
Indeks
141DK
Du kan indstille tidsintervaller for skift til strømbesparende tilstand. For at vende tilbage
til optagetilstand skal du udføre en betjening f.eks. at trykke udløserknappen halvvejs
ned.
30 min.
Skifter til strømbesparende tilstand efter det angivne tidsrum.
5 min.
1 min.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Starttid for strømbespar.] t ønsket
indstilling.
Indholdsfortegnelse
Starttid for strømbespar.
20 sek.
10 sek.
Menu
Bemærkninger
• Sluk for kameraet, når du ikke bruger det over længere tid.
Indeks
142DK
Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmen.
1 MENU t [Opsætning] t [LCD-lysstyrke] t ønsket indstilling.
Giver dig mulighed for at justere lysstyrken inden for området
–2 til +2.
Solskinsvejr
Indstiller lysstyrken, så den passer til udendørs optagelse.
Prøvebillede
Manuel
Indholdsfortegnelse
LCD-lysstyrke
Menu
Indeks
143DK
Indstiller farven på LCD-skærmen.
1 MENU t [Opsætning] t [Skærmfarve] t ønsket indstilling.
Sort
Blå
Lyserød
Skifter til den valgte farve.
Prøvebillede
Hvid
Indholdsfortegnelse
Skærmfarve
Menu
Indeks
144DK
Vælger metode til visning af brede billeder.
1 MENU t [Opsætning] t [Bredt billede] t ønsket indstilling.
Viser brede billeder på hele skærmen.
Normal
Viser brede billeder og
betjeningsoplysninger på skærmen.
Prøvebillede
Fuld skærm
Indholdsfortegnelse
Bredt billede
Menu
Indeks
145DK
Vælger retningen, når der afspilles stillbilleder, der er optaget i portrætposition.
1 MENU t [Opsætning] t [Vis afspilning] t ønsket indstilling.
Viser billede i portrætposition.
Man.rotation
Viser billede i landskabsposition.
Prøvebillede
Autorotation
Indholdsfortegnelse
Vis afspilning
Menu
Indeks
146DK
Når du tilslutter kameraet til et HD-tv med HDMI-terminaler ved hjælp af et HDMIkabel (sælges separat), kan du vælge HDMI-opløsning for billeder, som sendes til tv'et.
1 MENU t [Opsætning] t [HDMI-opløsning] t ønsket indstilling.
Kameraet genkender automatisk et HD TV og indstiller
udgangsopløsningen.
1080p
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080p).
1080i
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i).
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
HDMI-opløsning
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan vise skærmbilledet ordentligt med [Auto]-indstillingen, skal du vælge enten [1080i]
eller [1080p] afhængigt af det tilsluttede tv.
Menu
Indeks
147DK
Når du tilslutter kameraet til et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du afspille billederne på dit kamera ved at bruge dit tv's
fjernbetjening og pege den mod tv'et. Se side 163 om "BRAVIA" Sync.
Indholdsfortegnelse
KONTROL TIL HDMI
1 MENU t [Opsætning] t [KONTROL TIL HDMI] t ønsket indstilling.
Du kan betjene kameraet med fjernbetjeningen til tv'et.
Fra
Du kan ikke betjene kameraet med fjernbetjeningen til tv'et.
Bemærkninger
Prøvebillede
Til
• Du kan betjene kameraet med tv'ets fjernbetjening ved at forbinde kameraet til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv.
Menu
Indeks
148DK
Vælger den passende metode til USB-forbindelse for hver enkelt computer eller USBenhed, der tilsluttes til kameraet.
1 MENU t [Opsætning] t [USB-tilslutning] t ønsket indstilling.
Masselager
Opretter en masselagringsforbindelse mellem kameraet, en
computer og en anden USB-tilslutning.
MTP
Opretter en MTP-forbindelse mellem kameraet og en computer
eller anden USB-enhed. Computere, som kører Windows 7 eller
Windows 8, tilsluttes i MTP, og MTPs unikke funktioner er
aktiveret. På computere som kører et andet OS (Windows Vista/
XP, Mac OS X), vises guiden Automatisk afspilning, og
stillbillederne i optagemappen på kameraet importeres til
computeren.
Menu
Opretter automatisk en masselagrings- eller MTP-forbindelse i
overensstemmelse med en computer eller andre USB-enheder,
der tilsluttet. Windows 7- eller Windows 8-computere tilsluttes i
MTP, og dets unikke funktioner er aktiveret og kan bruges.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
USB-tilslutning
Bemærkninger
Indeks
• Det kan tage lang tid at oprette forbindelsen, når [Auto] er valgt.
• Hvis kameraet ikke genkendes af computeren, skal du indstille [USB-tilslutning] til [Masselager].
149DK
Forbedrer kompatibiliteten ved at begrænse USB-forbindelsens funktioner.
1 MENU t [Opsætning] t [USB-LUN-indstilling] t ønsket indstilling.
Brug normalt [Flere].
Enkelt
Indstil kun [USB-LUN-indstilling] til [Enkelt] hvis du ikke kan
oprette en forbindelse.
Prøvebillede
Flere
Indholdsfortegnelse
USB-LUN-indstilling
Menu
Indeks
150DK
Viser versionen af kamera og objektiv. Bekræfter versionen, når der udgives en
firmware-opdatering.
1 MENU t [Opsætning] t [Version].
Prøvebillede
Bemærkninger
• Opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er
(3 tilbageværende batteriikoner) eller højere. Vi
anbefaler, at du anvender en tilstrækkeligt opladet batterienhed eller AC-PW20-lysnetadapteren (sælges
separat).
Indholdsfortegnelse
Version
Menu
Indeks
151DK
[Demotilstand]-funktionen viser de film, der automatisk er optaget på
hukommelseskortet (demonstration), når kameraet ikke betjenes i et bestemt tidsrum.
Vælg normalt [Fra].
Indholdsfortegnelse
Demotilstand
1 MENU t [Opsætning] t [Demotilstand] t ønsket indstilling.
Demonstrationen starter automatisk, når kameraet ikke betjenes i
ca. 1 minut. Der er kun beskyttede AVCHD-film til rådighed.
Vælg den ældste filmfil i [AVCHD-visning] og beskyt den.
Fra
Viser ikke demonstrationen.
Prøvebillede
Til
Bemærkninger
Menu
• Du kan kun indstille elementet, når kameraet får strøm via AC-PW20-lysnetadapter (sælges separat).
• Selvom [Til] er valgt, starter kameraet ikke en demonstration, når der ikke er optaget film på
hukommelseskortet.
• Når [Til] er valgt, skifter kameraet ikke til strømsparetilstand.
Indeks
152DK
Initialiserer til standardindstillingen.
Selvom du aktiverer [Initialiser], gemmes billederne.
1 MENU t [Opsætning] t [Initialiser] t ønsket indstilling.
Initialiserer hovedindstillingen til standardindstillingerne.
• De følgende indstillinger nulstilles ikke:
– [Sprog]
– [Indst.dato/tid]
– Ansigter, der er registreret med [Ansigtsregistrering]
– Indstillinger, der er registreret med [AF-mikrojust.]
– Filnummer
Fabriksnulstilling
Prøvebillede
Nulstil
Indholdsfortegnelse
Initialiser
Initialiserer indstillingerne til standardindstillingerne.
• Selv indstillinger, som ikke nulstilles vha. [Nulstil], kan muligvis
blive nulstillet, herunder filnumre osv.
Menu
Bemærkninger
• Sørg for ikke at slukke for kameraet, når du nulstiller.
• I visse tilfælde vises der ikke noget på skærmen i ca. 10 sekunder, efter du udfører [Initialiser].
Indeks
153DK
Formaterer hukommelseskortet. Når du første gang benytter et hukommelseskort
sammen med dette kamera, anbefales det at formatere kortet med kameraet for at sikre
stabil ydelse, før du begynder at optage. Bemærk, at formatering sletter alle data på
hukommelseskortet permanent, og det kan ikke fortrydes. Gem værdifulde data på en
computer eller lignende.
Bemærkninger
• Formatering sletter alle data permanent, herunder også beskyttede billeder.
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet ud, mens lampen
lyser.
• Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer hukommelseskortet på en
computer, kan det muligvis ikke anvendes i kameraet afhængigt af den benyttede formateringsmetode.
• Du kan ikke formatere et hukommelseskort, når den resterende batteritid er mindre end 1 %.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Formater] t OK.
Indholdsfortegnelse
Formater
Menu
Indeks
154DK
Vælger den metode, der skal anvendes til tildeling af filnumre til stillbilleder og MP4film.
1 MENU t [Opsætning] t [Filnummer] t ønsket indstilling.
Kameraet nulstiller ikke numrene, og tildeler fortløbende numre
til filer, indtil antallet når "9999".
Nulstil
Kameraet nulstiller numrene, når der optages en fil i en ny
mappe, og tildeler numre til filer fra "0001". Hvis optagemappen
indeholder en fil, tildeles et nummer, som er et nummer højere
end det højeste nummer.
Prøvebillede
Serie
Indholdsfortegnelse
Filnummer
Menu
Indeks
155DK
De stillbilleder, du optager, gemmes i en mappe, der automatisk oprettes i mappen
DCIM på hukommelseskortet. Du kan ændre mappenavnets format.
1 MENU t [Opsætning] t [Mappenavn] t ønsket indstilling.
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + Y (det
sidste tal)/MM/DD.
Eksempel: 10030405 (Mappenummer: 100, dato: 04/05/2013)
Prøvebillede
Standardformat
Indholdsfortegnelse
Mappenavn
Bemærkninger
Menu
• Formatet på filmmappen fastsættes som "mappenummer + ANV01". Du kan ikke ændre dette navn.
Indeks
156DK
Når der er vælges en [Standardformat]-mappe under [Mappenavn], og der er 2 eller flere
mapper, kan du vælge den optagemappe, hvori stillbilleder og MP4-film skal gemmes.
1 MENU t [Opsætning] t [Vælg optagemappe] t ønsket mappe.
Prøvebillede
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge mappen, når du vælger [Datoformat]-indstillingen.
• Filmfiler (MP4) optages i en mappe til film, der har samme nummer som den valgte mappe for
stillbilleder.
Indholdsfortegnelse
Vælg optagemappe
Menu
Indeks
157DK
Opretter en ny mappe på hukommelseskortet til optagelse af stillbilleder og MP4-film.
Billederne optages i den nyoprettede mappe, indtil du opretter en anden mappe eller
vælger en anden optagemappe.
Indholdsfortegnelse
Ny mappe
1 MENU t [Opsætning] t [Ny mappe].
Bemærkninger
• En mappe til stillbilleder og en mappe til MP4-film, som har det samme nummer, er oprettet på samme
tid.
• Når du indsætter et hukommelseskort i kameraet, som er blevet anvendt på andet udstyr og begynder at
tage billeder, oprettes der automatisk en ny mappe.
• Der kan lagres op til 4.000 billeder i alt i mapperne til stillbilleder eller film med det samme nummer. Når
mappens kapacitet overskrides, oprettes der automatisk en ny mappe.
Prøvebillede
Der oprettes en ny mappe med et mappenummer, som er et nummer højere end det højeste
mappenummer, som aktuelt er i brug.
Menu
Indeks
158DK
Når der opstår uregelmæssigheder i billeddatabasefilen, som skyldes behandling af filer
på computere osv., kan billeder på hukommelseskortet ikke afspilles på dette kamera.
Hvis der opstår uregelmæssigheder, reparerer kameraet filen.
Indholdsfortegnelse
Gendan billed-db.
1 MENU t [Opsætning] t [Gendan billed-db.] t OK.
Bemærkninger
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri. Lav batteristrøm under reparationen kan medføre beskadigelse af
data.
Prøvebillede
[Gendan billed-db.]-skærmen vises, og kameraet reparerer filen.
Vent indtil reparationerne er fuldført.
Menu
Indeks
159DK
Viser den resterende tid til optagelse af film på hukommelseskortet. Der vises også, hvor
mange stillbilleder der kan optages.
1 MENU t [Opsætning] t [Vis kortplads].
Indholdsfortegnelse
Vis kortplads
Prøvebillede
Menu
Indeks
160DK
Indstiller, hvorvidt overførselsfunktionen skal benyttes eller ej, når der anvendes et
Eye-Fi-kort (fås i almindelig handel). Dette element vises, når der er sat et Eye-Fi-kort
ind i kameraet.
Indholdsfortegnelse
Overførselsindst.
1 MENU t [Opsætning] t [Overførselsindst.] t ønsket indstilling.
Aktiverer overførselsfunktionen. Ikonet på skærmen ændres
afhængigt af kameraets kommunikationsstatus.
Standby. Der sendes ikke nogen billeder.
Tilslutter.
Overførsel standby.
Overfører.
Fejl
Fra
Deaktiverer overførselsfunktionen.
•
•
•
•
Indeks
[Strømbesparelse] fungerer ikke, mens kameraet overfører billeder.
Eye-Fi-kort sælges i USA, Canada, Japan og visse lande i EU (fra og med marts 2013).
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte producenten eller leverandøren direkte.
Eye-Fi-kort kan kun anvendes i de lande/regioner, hvor de er købt. Anvend Eye-Fi-kort i
overensstemmelse med loven i det land/region, hvor du har købt kortet.
• Anvend ikke et Eye-Fi-kort i kameraet om bord på et fly. Hvis der er sat et Eye-Fi-kort ind i kameraet,
skal du indstille [Overførselsindst.] til [Fra].
vises på skærmen, når [Overførselsindst.] er indstillet
til [Fra].
Menu
Bemærkninger
Prøvebillede
Til
Overførsel af billeder via et Eye-Fi-kort
1 Indstil dit Wi-Fi-netværk eller destination på Eye-Fi-kortet.
Se manualen, som følger med Eye-Fi-kortet for at få detaljerede oplysninger.
2 Indsæt det konfigurerede Eye-Fi-kort i kameraet, og optag stillbilleder.
Billeder overføres automatisk til din computer osv. via Wi-Fi-netværket.
Bemærkninger
• Når du første gang bruger et nyt Eye-Fi-kort, skal du kopiere installationsfilen fra Eye-Fi-manager, som
er lagret på kortet, til din computer, før du formaterer kortet.
• Brug et Eye-Fi-kort, når du har opdateret firmwaren til den seneste version. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Kameraets strømbesparelsesfunktion fungerer ikke, når det overfører billeder.
• Hvis
(fejl) vises, skal du fjerne hukommelseskortet og sætte det ind igen eller slukke for kameraet
og tænde det igen. Hvis
vises igen, kan Eye-Fi-kortet være beskadiget.
• Wi-Fi-netværkskommunikationen kan muligvis påvirkes af andre kommunikationsenheder. Hvis
kommunikationsstatussen er dårlig, skal du gå tættere på Wi-Fi-netværkets adgangspunkt.
• Når oplysninger om de filtyper, der kan overføres, skal du se i betjeningsanvisninger, der fulgte med EyeFi-kortet.
• Dette produkt understøtter ikke "Endless Memory-tilstanden". Sørg for at Eye-Fi-kortets "Endless
Memory-tilstand" er slået fra, inden det sættes ind i kameraet.
161DK
Oprettelse af forbindelse til andet udstyr
Hvis du vil vise billeder på kameraet vha. et tv, kræves der et HDMI-kabel (sælges
separat) og et hd-tv, der er forsynet med et HDMI-stik. Se også i den
betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
1 Sluk for både kameraet og tv'et.
3 Tænd for tv'et, og skift input.
1 Til HDMI-stikket
Prøvebillede
2 Forbind kameraet til tv'et ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat).
HDMI-kabel
4 Tænd kameraet, og tryk derefter på
(afspilning)-knappen for at vælge
afspilningstilstanden.
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tvskærmen. Vælg det ønskede billede med kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på et tv
Menu
2 Til HDMImikrostikket
Bemærkninger
•
•
•
•
Indeks
Visse enheder virker muligvis ikke korrekt.
Lyd afgives kun under optagelse eller afspilning af film, når kameraet er tilsluttet med et HDMI-kabel.
Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
Brug et HDMI-mikrostik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan bruges til at forbinde til tv'et i
den anden ende.
• Tilslut ikke kameraet eller udstyr, der skal tilsluttes, ved hjælp af udgangsterminaler. Dette kan medføre
funktionsfejl.
• Maksimumfunktionen er ikke aktiveret, når kameraet er tilsluttet vha. et HDMI-kabel.
z Om "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Hvis du forbinder Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et HDMI-kabel
(sælges separat), indstilles tv'et til den billedkvalitet, som passer til visning af stillbilleder,
og en helt ny verden af fotos vil åbenbare sig i en fremragende fuld hd-kvalitet.
"PhotoTV HD" gør det muligt at gengive fine teksturer og sarte farver og med et væld af
detaljer. Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med tv'et.
162DK
Fortsættes r
Hvis du forbinder kameraet til et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat), kan du betjene kameraet via tv'ets fjernbetjening.
1 Forbind et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, til kameraet.
2 Tryk på SYNC MENU-knappen på tv'ets fjernbetjening.
3 Foretag betjening ved hjælp af knapperne på tv'ets fjernbetjening.
Betjening
Afspiller billeder automatisk.
Visning - 1 billede
Tilbagevenden til enkeltbilledskærmen.
Billedindeks
Skift til billedindeksskærm.
Stillbillede/film-valg
Giver dig mulighed for at bestemme, hvordan man grupperer
billedvisningen.
Slet
Sletter billedet.
Menu
Element
Diasshow
Prøvebillede
Indgangen skiftes automatisk, og billedet, som er optaget med kameraet, vises på tvskærmen.
Indholdsfortegnelse
Brug af "BRAVIA" Sync
Bemærkninger
Indeks
• De tilgængelige betjeninger er begrænset, når kameraet er forbundet til et tv ved hjælp af et HDMI-kabel.
• Det er kun tv'er, der understøtter "BRAVIA" Sync, som giver mulighed for SYNC MENU-betjeninger.
SYNC MENU-betjeninger er forskellige, alt efter hvilket tv der er forbundet. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med tv'et.
• Hvis kameraet foretager uønskede betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, når kameraet er
forbundet til et tv fra en anden producent ved hjælp af en HDMI-forbindelse, skal du betjene MENU t
[Opsætning] t [KONTROL TIL HDMI] t [Fra].
163DK
Prøvebillede
Brug følgende software for at sikre en mere alsidig brug af billeder, der er optaget med
kameraet.
• "PlayMemories Home" (kun Windows)
Du kan importere stillbilleder eller film med kameraet til din computer, så du kan vise
dem, og anvende forskellige praktiske funktioner til at forbedre de billeder, som du har
optaget. "PlayMemories Home" er nødvendig ved import af AVCHD-film til din
computer.
• "Image Data Converter"
Du kan retouchere billeder i RAW-format og konvertere dem til JPEG/TIFF-format.
Se også side 166 angående detaljerede bemærkninger om installation.
Indholdsfortegnelse
Brug med computeren
Bemærkninger
Menu
• Der kræves en internetforbindelse for at installere softwaren.
• Brug "Image Data Converter" til at afspilning af RAW-billeder.
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibelt med Mac-computere. Når du afspiller billeder på Maccomputere, skal du anvende den passende applikationssoftware, som følger med Mac-computeren.
Anbefalet computermiljø (Windows)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af softwaren og ved import af billeder via en
USB-forbindelse.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7
SP1/Windows 8
"PlayMemories Home" CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
Til afspilning/redigering af film i høj opløsning: Intel Core Duo
1,66 GHz eller hurtigere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
hurtigere (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller hurtigere (AVC HD
(FX/FH))
Hukommelse: Windows XP 512 MB eller mere (1 GB eller
mere anbefales), Windows Vista/Windows 7 1 GB eller mere
Harddisk: Nødvendig diskplads til installation— ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning—1024 × 768 punkter eller mere
"Image Data
Converter Ver.4"
Indeks
Operativsystem
(forudinstalleret)
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
* 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0
eller senere kræves for at bruge funktionen til diskoprettelse.
** Starter (Edition) er ikke understøttet.
164DK
Fortsættes r
Følgende computermiljø anbefales ved brug af softwaren og ved import af billeder via en
USB-forbindelse.
USB-forbindelse: Mac OS X v10.3 – v10.8
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X v10.5, v10.6
(Snow Leopard), v10.7 (Lion), v10.8 (Mountain Lion)
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel processor, f.eks. Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo
Hukommelse: 1 GB eller mere anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
Bemærkninger
Menu
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter 2 eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan dette kamera muligvis ikke
fungere afhængigt af hvilke typer USB-enheder, du bruger.
• Tilslutning af kameraet via en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0),
muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0).
• Når computeren genoptager aktivitet fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
Prøvebillede
Operativsystem
(forudinstalleret)
Indholdsfortegnelse
Anbefalet computermiljø (Mac)
Indeks
165DK
Installation af "PlayMemories Home" (Windows)
Log på som administrator.
www.sony.net/pm
2 Følg instruktionerne på skærmen for at
fuldføre installationen.
• Når meddelelsen om at tilslutte kameraet til en computer
vises, skal du tilslutte kameraet til computeren vha. mikroUSB-kablet (medfølger).
Prøvebillede
1 Brug internetbrowseren på din computer til at besøge den følgende URL,
og klik derefter på [Install] t [Run].
Indholdsfortegnelse
Installation af softwaren
Til et USB-stik
Menu
Bemærkninger
• Hvis "PMB" (Picture Motion Browser), som fulgte med et kamera, der blev anskaffet før 2011, allerede
er blevet installeret på computeren, overskrives "PMB" af "PlayMemories Home". Visse "PlayMemories
Home"-funktioner afviger fra dem i "PMB", men vi opfordrer dig til at anvende "PlayMemories Home".
Indeks
Installation af "Image Data Converter" (Windows/
Mac)
Log på som administrator.
1 Brug internetbrowseren på din computer til at besøge den følgende URL.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Følg instruktionen på skærmen for at fuldføre installationen.
166DK
Fortsættes r
Se i "PlayMemories Home Help Guide".
Dobbeltklik på genvejen for
(PlayMemories Home Help Guide) på skrivebordet eller
klik på [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help
Guide].
• I Windows 8 skal du vælge [PlayMemories Home]-ikonet på startskærmen, hvorefter du
skal starte "PlayMemories Home" og vælge [PlayMemories Home Help Guide] i [Help]menuen.
Indeks
z Brug af "PlayMemories Home"
Menu
Bemærkninger
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibelt med Mac-computere. Når du afspiller billeder på Maccomputere, skal du anvende den passende applikationssoftware, som følger med Mac-computeren.
• Film, der er optaget vha. [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]-indstillingen i
[Optageindstilling], konverteres med "PlayMemories Home" for at oprette en AVCHD-optagedisk.
Denne konvertering kan tage lang tid. Du kan endvidere ikke oprette en disk i den oprindelige
billedkvalitet. Hvis du vil bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme filmene på en Blu-raydisk.
Prøvebillede
Du kan gøre følgende med "PlayMemories Home":
• Du kan importere billeder, der er taget med kameraet, til din computer og vise dem på
computeren.
• Du kan organisere billeder på computeren på en kalender efter optagedato og vise
dem.
• Du kan retouchere (rødøjekorrektion osv.), udskrive, sende stillbilleder som
vedhæftede filer i en e-mail og ændre optagedatoen.
• Du kan udskrive eller gemme stillbilleder med datoen indsat.
• Du kan beskære og ændre størrelse på billeder.
• Du kan oprette en Blu-ray-disk, AVCHD-disk eller DVD-disk fra AVCHD-film, der
er importeret til en computer. (Der kræves et miljø med en internetforbindelse, første
gang der skal oprettes en Blu-ray Disc/DVD-disk.)
• Du kan overføre billeder til en netværkstjeneste. (Der behøves en internetforbindelse.)
Indholdsfortegnelse
Brug af "PlayMemories Home"
"PlayMemories Home"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
167DK
Fortsættes r
Prøvebillede
Du kan gøre følgende med "Image Data Converter":
• Du kan afspille og redigere billeder optaget i RAW-format vha. forskellige
korrektioner som f.eks. nuancekurve og skarphed.
• Du kan justere billeder med hvidbalance, eksponering og [Kreativ indst.] osv.
• Du kan gemme de viste og redigerede billeder på en computer.
Du kan enten gemme billedet som RAW-data eller gemme det i et generelt filformat.
• Du kan vise og sammenligne de RAW-billeder og JPEG-billeder, der er optaget med
dette kamera.
• Du kan rangere billeder i 5 grader.
• Du kan påføre farvemærkater.
Indholdsfortegnelse
Brug af "Image Data Converter"
z Brug af "Image Data Converter"
Indeks
"Image Data Converter"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Menu
Windows:
Klik på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help] t [Image Data
Converter Ver.4].
Mac:
Start Finder t [Applications] t [Image Data Converter] t [Image Data Converter
Ver.4] t I menubjælken skal du vælge "Help" t "Image Data Converter Guide".
• I Windows 8 skal du starte "Image Data Converter Ver.4" t I menubjælken skal du
vælge "Help" t "Image Data Converter Guide".
168DK
2 Tænd kameraet og computeren.
Prøvebillede
1 Sæt en tilstrækkeligt opladet batterienhed i
kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt med AC-PW20-lysnetadapteren
(sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Tilslutning af kameraet til
computeren
USB-kabel
(medfølger)
3 Forbind kameraet og computeren.
Første gang en USB-tilslutning oprettes, kører
computeren automatisk et program for at genkende
kameraet. Vent et lille stykke tid.
Menu
Import af billeder til computeren (Windows)
Import af billeder til computeren uden brug af "PlayMemories
Home"
Indeks
"PlayMemories Home" gør det nemt at importere billeder.
Få flere oplysninger om "PlayMemories Home"-funktioner i "PlayMemories Home Help
Guide".
Når guiden Automatisk afspilning vises, efter at der er oprettet en USB-tilslutning
mellem kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files] t [OK]
t [DCIM] eller [MP_ROOT] t for at kopiere de ønskede billeder til computeren.
Bemærkninger
• Hvis du vil foretage betjeninger som f.eks. import af AVCHD-film til computeren, skal du bruge
"PlayMemories Home".
• Når kameraet er tilsluttet computeren, og du betjener AVCHD-film eller mapper via den tilsluttede
computer, kan billederne blive beskadiget eller kan ikke afspilles. Undlad at slette eller kopiere AVCHDfilm på hukommelseskortet via computeren. Sony er ikke ansvarlig for følger, der skyldes sådanne
betjeninger via computeren.
169DK
Fortsættes r
1 Forbind først kameraet til Mac-computeren. Dobbeltklik på det nyligt
genkendte ikon på skrivebordet t den mappe, der indeholder de
billeder, du vil importere.
Indholdsfortegnelse
Import af billeder til computeren (Mac)
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
Billedet vises.
z Software til Mac-computere
Menu
For at få flere oplysninger om anden software til Mac-computere skal du besøge den
følgende URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Prøvebillede
Billedfilerne kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklik på harddiskikonet t den ønskede billedfil i den mappe, der
indeholder de kopierede filer.
Afbrydelse af kameraet fra computeren
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet på
proceslinjen.
• I Windows 7 eller Windows 8 skal du klikke på
klikke på
.
Windows Vista
Indeks
Gennemfør trin 1 og 2 nedenfor, inden du udfører de følgende betjeninger:
• USB-kablet frakobles.
• Hukommelseskortet fjernes.
• Kameraet slukkes.
, og derefter
Afbrydelsesikon
2 Klik på
(Safely remove USB Mass Storage
Device).
Bemærkninger
• Træk og slip først ikonet for hukommelseskortet eller drevikonet til ikonet "Trash" (Papirkurv), når du
bruger en Mac-computer, og kameraets forbindelse til computeren afbrydes.
• I Windows 7 eller Windows 8 vises afbrydelsesikonet muligvis ikke. I sådanne tilfælde kan du afbryde
uden at følge proceduren ovenfor.
• Afbryd ikke USB-kablet, mens aktivitetslampen lyser. Dataene kan blive beskadiget.
170DK
Afhængigt af disktypen kan afspilbare enheder variere. Vælg den metode, der passer til
din diskafspiller.
Der er to måder at oprette en filmdisk på. Brug "PlayMemories Home" på din computer
eller opret en disk med en anden enhed end en computer som f.eks. en optager.
Tilgængelig
optageindstilling
FX
Afspiller
FH
Afspilningsenheder til Blu-ray-disk
(Sony Blu-ray-diskafspiller,
PlayStation®3 osv.)
Prøvebillede
Disktype/brug
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en filmdisk
Du kan bevare hd-billedkvalitet
(HD)
–*
Du kan bevare hd-billedkvalitet
(HD) (AVCHD-optagedisk)
–*
Indeks
–*
Du kan bevare
standardbilledkvalitet (STD)
Almindelige DVDafspilningsenheder
(DVD-afspiller, computer som kan
afspille DVD osv.)
Menu
Enhed til afspilning af AVCHDformat
(Sony Blu-ray-diskafspiller,
PlayStation®3 osv.)
* Du kan oprette en disk, hvis du reducerer billedkvaliteten vha. "PlayMemories Home".
Karakteristika for hver disktype
Disktype/brug
Beskrivelse
Med en Blu-ray-disk kan du optage film i hdbilledkvalitet (HD), som har en længere varighed end
DVD-diske.
Hd-billedkvalitet (HD)
En film i hd-billedkvalitet (HD) kan optages på et DVDmedie, f.eks. DVD-R-diske, og der oprettes en disk med
hd-billedkvalitet (HD).
• Du kan afspille en disk i hd-billedkvalitet (HD) på
Hd-billedkvalitet (HD) (AVCHDenheder, der kan afspille AVCHD-formatet, f.eks. en
optagedisk)
Sony Blu-ray-diskafspiller og en PlayStation®3. Du
kan ikke afspille diske på almindelige DVD-afspillere.
Standardbilledkvalitet (STD)
En film i standardbilledkvalitet (STD), der er konverteret
fra en film i hd-billedkvalitet (HD), kan optages på DVDmedier som f.eks. DVD-R-disk, hvorefter der oprettes en
disk i standardbilledkvalitet (STD).
171DK
Fortsættes r
Home"
Du kan bruge 12 cm diske af følgende type sammen med "PlayMemories Home". Se
side 173 angående Blu-ray-disk.
Funktioner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ikke-genskrivbar
DVD-RW/DVD+RW
Genskrivbar
Prøvebillede
Disktype
Indholdsfortegnelse
z Diske, du kan bruge sammen med "PlayMemories
• Vedligehold altid PlayStation®3, så den bruger den seneste version af PlayStation®3systemsoftwaren.
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/regioner.
Du kan oprette en AVCHD-optagedisk med hd-billedkvalitet (HD) fra AVCHD-film,
der er importeret til en computer, ved hjælp af softwaren "PlayMemories Home".
Menu
Oprettelse af en disk i hd-billedkvalitet (HD)
(AVCHD-optagedisk)
1 Start [PlayMemories Home] og vælg værktøjer
øverst til højre på
skærmen t
(Create Discs) t
(AVCHD (HD)).
3 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette disken.
Indeks
2 Vælg de AVCHD-film som du ønsker at skrive, og træk dem hen og slip
dem derefter i højre side af skærmen.
Bemærkninger
•
•
•
•
Installer "PlayMemories Home" på forhånd.
Det er ikke muligt at optage stillbilleder og MP4-filmfiler på AVCHD-optagedisken.
Det kan tage lang tid at oprette en disk.
Film, der er optaget vha. [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]-indstillingen i
[Optageindstilling], konverteres med "PlayMemories Home" for at oprette en AVCHD-optagedisk.
Denne konvertering kan tage lang tid. Du kan endvidere ikke oprette en disk i den oprindelige
billedkvalitet. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme dine film på en
Blu-ray-disk.
z Afspilning af en AVCHD-optagedisk på en computer
Du kan afspille diskene med "PlayMemories Home". Vælg det DVD-drev som indeholder
disken og klik på [Player for AVCHD] på "PlayMemories Home".
Se "PlayMemories Home Help Guide" for at få oplysninger.
• Film kan muligvis ikke afspilles jævnt. Det afhænger af computermiljøet.
172DK
Fortsættes r
Oprettelse af en disk i standardbilledkvalitet
(STD) på en computer
Prøvebillede
Du kan oprette en Blu-ray-disk med AVCHD-film, der tidligere er blevet importeret til
en computer. Computeren skal understøtte oprettelsen af en Blu-ray-disk.
BD-R- (ikke-genskrivbar) og BD-RE-medier (genskrivbar) kan anvendes til oprettelse af
en Blu-ray-disk. Du kan ikke føje indhold til nogen af disktyperne, når den først er
oprettet.
For at oprette en Blu-ray Disc med "PlayMemories Home" skal du installere proprietær
tilføjelsessoftware. Besøg den følgende URL for flere detaljer:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Der kræves en internetforbindelse for at kunne installere tilføjelsessoftwaren.
Se "PlayMemories Home Help Guide" for at få oplysninger.
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en Blu-ray-disk
Du kan oprette en disk i standardbilledkvalitet (STD) fra AVCHD-film, der er importeret
til en computer, ved hjælp af den medfølgende software "PlayMemories Home".
Menu
1 Start [PlayMemories Home] og vælg værktøjer
øverst til højre på
skærmen t
(Create Discs) t
(DVD-Video (STD)).
2 Vælg de AVCHD-film som du ønsker at skrive, og træk dem hen og slip
dem derefter i højre side af skærmen.
3 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette disken.
Indeks
Bemærkninger
• Installer "PlayMemories Home" på forhånd.
• MP4-filmfiler kan ikke optages på en disk.
• Det tager længere tid at oprette en disk, fordi AVCHD-film konverteres til film i standardbilledkvalitet
(STD).
• Der kræves et miljø med en internetforbindelse, første gang der oprettes en DVD-Video (STD)-disk.
173DK
Fortsættes r
Du kan oprette en disk med en Blu-ray-diskoptager osv.
Den disktype, du kan oprette, afhænger af den anvendte enhed.
Enhed
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en filmdisk med en anden enhed
end en computer
Disktype
Hd-billedkvalitet Standardbilledkv
(HD)
alitet (STD)
Harddiskoptager osv.: Du kan
oprette en DVD med
standardbilledkvalitet (STD).
Prøvebillede
Blu-ray-diskoptager: Du kan
oprette en Blu-ray-disk eller DVD
med standardbilledkvalitet (STD).
Standardbilledkvalitet (STD)
Menu
Bemærkninger
• Når det gælder oplysninger om oprettelse af en disk, kan du se i den betjeningsvejledning, der følger med
den anvendte enhed.
Indeks
174DK
Indeks
Du kan ikke udskrive RAW-billeder.
Når du udskriver billeder, der er optaget i [16:9]-formatet, kan begge kanter være skåret af.
Du kan ikke udskrive panoramabilleder, hvilket dog afhænger af printeren.
Når du udskriver i en butik, skal du bemærke følgende.
– Spørg fotoudskrivningsbutikken om, hvilke typer hukommelseskort de tager imod.
– Det kan være nødvendigt med en adapter til hukommelseskortet (sælges separat). Kontakt din
fotoudskrivningsbutik.
– Før du medbringer billeddata til en butik, skal du altid sørge for at kopiere (sikkerhedskopiere) dine
data over på et andet medie.
– Du kan ikke indstille antal print.
– Hvis du ønsker at overlejre datoer på billederne, skal du henvende dig til din fotoudskrivningsbutik.
• Dette kamera er ikke kompatibelt med "PictBridge".
Menu
Bemærkninger
•
•
•
•
Prøvebillede
Du kan udskrive stillbilleder ved hjælp af følgende metoder.
• Udskriv direkte ved hjælp af en printer, der understøtter typen af dit hukommelseskort
Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med printeren.
• Udskrivning ved hjælp af en computer
Du kan importere billeder til en computer ved hjælp af "PlayMemories Home"softwaren og udskrive billederne. Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive
billedet. Få yderligere oplysninger i "PlayMemories Home Help Guide".
• Udskrivning i en butik
Du kan medbringe et hukommelseskort, der indeholder billeder, som er optaget med
kameraet, til en fotoudskrivningsbutik. Når blot butikken understøtter
fotoudskrivningstjenester, der overholder DPOF, kan du angive et
-mærke
(udskrivningsbestilling) på billederne på forhånd i afspilningstilstanden, så du ikke
behøver at vælge billederne igen, når du vil udskrive dem i butikken.
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
175DK
Fejlfinding
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontrollér punkterne på side 176 til 182.
Prøvebillede
2 Tag batterienheden ud, vent i cirka 1 minut, sæt
batterienheden i igen, og tænd derefter kameraet.
3 Nulstil indstillingerne (side 153).
Menu
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
Indikatoren for resterende batteriniveau viser et forkert niveau, eller strømmen
aflades hurtigt på trods af, at indikatoren viser tilstrækkeligt strøm på batteriet.
Indeks
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til at skubbe udløsergrebet.
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er NP-FW50.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed.
• Batterienheden er udbrændt. Udskift batterienheden med en ny.
Kan ikke tænde kameraet.
• Isæt batterienheden korrekt.
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed.
• Batterienheden er udbrændt. Udskift batterienheden med en ny.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Når kameraet eller batterienheden er for varm, viser kameraet en advarselsmeddelelse og slukkes
automatisk for at beskytte kameraet.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand.
Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 142).
176DK
Fortsættes r
Batteriet er ikke blevet ladet op, selvom opladningslampen på kameraet er
slukket.
Prøvebillede
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er NP-FW50.
• Hvis du oplader en batterienhed, der ikke har været brugt i lang tid, kan opladningslampen på
kameraet muligvis blinke.
• Opladningslampen blinker på to måder: hurtigt (med intervaller på ca. 0,3-sekund) eller langsomt
(med intervaller på ca. 1,3-sekund). Hvis opladningslampen blinker hurtigt, skal du fjerne
batterienheden og sætte den samme batterienhed i igen, så den sidder ordentligt fast, eller afbryde
USB-kablet og tilslutte det igen. Hvis opladningslampen blinker hurtigt igen, er det tegn på, at der er
noget galt med batterienheden, lysnetadapteren (medfølger) eller USB-kablet. Hvis der blinkes
langsomt, er det tegn på, at opladningen er afbrudt, fordi den omgivende temperatur er uden for det
område, der er egnet til opladning af batterienheden. Opladningen genoptages, og opladningslampen
tændes, når den omgivende temperatur vender tilbage til et passende niveau. Den optimale temperatur
for opladning af batterienheden er mellem 10 °C og 30 °C.
Indholdsfortegnelse
Opladningslampen på kameraet blinker, når batterienheden oplades.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser. Den optimale
temperatur for opladning af batterienheden er mellem 10 °C og 30 °C.
• Sluk for kameraet inden du oplader batterienheden.
• Når batterienheden ikke lades op (opladningslampen lyser ikke), selvom du følger den rigtige
opladningsprocedure, skal du tage batterienheden ud og sætte den samme batterienhed ordentligt i
igen, eller afbryde USB-kablet og tilslutte det igen.
Indeks
Optagelse af billeder
Menu
Batterienheden er ikke ladet op.
Der vises ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for strømmen.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand.
Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 142).
Lukkeren udløses ikke.
• Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK-position.
Sæt knappen i optagestillingen.
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades.
• Objektet er ikke påsat korrekt. Fastgør objektivet korrekt.
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (sider 122, 123). Dette er ikke en funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 82). Da RAW-datafilen er stor, kan det tage et stykke tid at optage i
RAW-tilstand.
• [Auto HDR] behandler et billede (side 92).
Billedet er ude af fokus.
•
•
•
•
Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
Du optager med manuel fokus-funktion. Indstil [AF/MF-valg] til [Autofokus] (side 66).
Det omgivende lys er utilstrækkeligt.
Motivet kan kræve speciel fokusering. Brug [Fleksibelt punkt] (side 68) eller manuel fokusfunktion
(side 66).
Fortsættes r
177DK
Indholdsfortegnelse
Blitzen fungerer ikke.
• Tryk på -knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem.
• Du kan ikke bruge en blitz i følgende optagetilstand:
– [Bracket: Kont.]
– [Panorering]
– [Nattescene], [Håndholdt tusmørke] og [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– Optagelse af film
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
funktionsfejl.
Blitzen er for længe om at lade op.
Prøvebillede
Slørede hvide cirkelformede pletter forekommer på billedoptagelser, hvor der har
været anvendt blitz.
• Blitzen er blevet udløst mange gange efter hinanden i en kort periode. Når blitzen er blevet udløst
flere gange efter hinanden, kan opladningsprocessen tage længere tid end normalt for at undgå, at
kameraet overophedes.
• Når du monterer et 16-50 mm/F3.5-5.6 objektiv (medfølger), blokeres blitzen muligvis i en vid
vinkel. Flyt objektivets brændvidde en lille smule længere mod telesiden og optag på afstand.
Menu
Der ses skygger i bunden af et billede, som er optaget med brug af blitzen.
Et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
Indeks
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (den afstand, blitzen kan oplyse), bliver billedet mørkt,
fordi blitzlyset ikke når ud til motivet. Hvis ISO ændres, ændres blitzens rækkevidde også.
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (side 138).
• Det område, der er valgt med [Indstilling af sted], er anderledes end det faktiske område. Indstil det
faktiske område ved at vælge MENU t [Opsætning] t [Indstilling af sted].
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker.
• Motivet er for lyst eller for mørkt, og kameraets justerbare område for blændeværdien og/eller
lukkerhastigheden er overskredet. Juster indstillingen igen.
Billedet er hvidligt (overstråling).
Billedet indeholder lyssløring (ghosting).
• Billedet blev taget under bagbelyste forhold, og der er kommet for meget lys ind i objektivet. Når du
bruger et zoomobjektiv, skal du fastgøre en modlysblænde.
Hjørnerne på billedet er for mørke.
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og prøve at tage billedet igen.
Afhængigt af filterets tykkelse og forkert montering af modlysblænden kan filteret eller
modlysblænden blive delvist vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan
forårsage, at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys). Du kan muligvis kompensere for
dette fænomen ved hjælp af [Objektivkomp.: Skygge] (side 124).
178DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Motivets øjne bliver røde.
• Aktivér funktionen [Rødøjereduktion] (side 107).
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha. blitzen.
Der opstår prikker, som forbliver på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i kamerarystelser. Brugen af
kamerastativ eller blitz anbefales (side 65). [Håndholdt tusmørke] (side 56) og [Anti-bevægelsesslør]
(side 56) i [Valg af motiv] er også effektive til at reducere slør.
Eksponeringsværdien blinker på LCD-skærmen.
Prøvebillede
Billedet er sløret.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
Selvudløserlampen blinker ikke.
Menu
• Når LCD-skærmen er vippet ca. 180 grader opad med [Selvportræt Selvudløser] indstillet til [Til], og
kameraet er klar til at optage et selvportræt, blinker selvudløserlampen ikke.
Visning af billeder
Det er ikke muligt at afspille billeder.
Indeks
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en anden
kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Afbrydelse af kameraet fra computeren (side 170).
• Anvend "PlayMemories Home" til at kopiere billeder, som er gemt på din computer, til kameraet for
at afspille dem på kameraet.
Sletning/redigering af billeder
Billedet kan ikke slettes.
• Ophæv beskyttelsen (side 103).
Billedet blev slettet ved en fejl.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du beskytter billeder, du ikke
ønsker at slette (side 103).
Der kan ikke angives et DPOF-mærke.
• Du kan ikke placere DPOF-mærker på RAW-billeder.
179DK
Fortsættes r
Er ikke sikker på, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Læs "Anbefalet computermiljø" (side 164).
Computeren genkender ikke kameraet.
• Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren (side 169).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem.
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan du muligvis
ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med et hukommelseskort, der er formateret med
kameraet.
• Hvis du bruger "PlayMemories Home", skal du se i "PlayMemories Home Help Guide".
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Indeks
Kan ikke afspille billeder på en computer.
Menu
Kan ikke kopiere billeder.
Prøvebillede
• Kontrollér, at kameraet er tændt.
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du sætte en opladet batterienhed i eller bruge AC-PW20lysnetadapteren (sælges separat).
• Brug USB-kablet (medfølger) til at oprette forbindelse.
• Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Indstil [USB-tilslutning] til [Masselager] (side 149).
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
• Hvis din computer har mere end et USB-stik, skal du tilslutte USB-kablet vha. af et andet USB-stik.
• Indstil [USB-LUN-indstilling] til [Enkelt].
Indholdsfortegnelse
Computere
Billedet og lyden blev afbrudt af støj under visning af en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra hukommelseskortet. Importer filen til computeren ved hjælp af
"PlayMemories Home", og afspil den.
Når du har oprettet en USB-tilslutning, starter "PlayMemories Home" ikke
automatisk.
• Opret USB-tilslutning, efter at computeren er tændt (side 169).
Hukommelseskort
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
• Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt hukommelseskortet i den rigtige retning.
Der kan ikke optages på et hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (sider 31, 96).
• Der er indsat et ikke-kompatibelt hukommelseskort.
Hukommelseskortet blev formateret ved en fejl.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dataene.
180DK
Fortsættes r
Billeder kan ikke udskrives.
• RAW-billeder kan ikke udskrives. Hvis du vil udskrive RAW-billeder, skal du først konvertere dem
til JPEG-billeder ved hjælp af "Image Data Converter" .
Indholdsfortegnelse
Udskrivning
Farven på billedet er mærkelig.
Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret.
Menu
• Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste eller nederste kant af billedet
bliver beskåret. Det gælder særligt ved udskrivning af billeder optaget i [16:9], at den ene side af
billedet kan blive beskåret.
• Ved udskrivning på din printer skal du annullere beskæring eller indstillingen uden kanter på
printeren. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når du får udskrevet billeder i en butik, skal du spørge, om de kan udskrive billederne uden at
beskære begge kanter.
Prøvebillede
• Når du udskriver billeder, der er optaget i [AdobeRGB]-tilstand ved hjælp af sRGB-printere, som
ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 eller senere), udskrives billederne med en
lavere mætning.
Kan ikke udskrive billederne med dato.
Indeks
• Hvis du bruger "PlayMemories Home", kan du udskrive billederne med dato.
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre dato på billederne. Men da billeder, man optager med
dette kamera indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med datoen
overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For kompatibilitet med Exifinformation skal du forhøre dig hos printer- eller softwareproducenten.
• Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med datoen, hvis du beder om
det.
Andet
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Meddelelsen "Angiv område/dato/kl." vises, når kameraet tændes.
• Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller uden batterienhed. Udskift
batterienheden, og indstil datoen igen (side 138). Hvis meddelelsen vises, hver gang du oplader
batterienheden, kan det interne genopladelige batteri være opbrugt. Kontakt din Sony-forhandler eller
et autoriseret Sony-serviceværksted.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Ret eller kontrollér dato og tid ved at vælge MENU t [Opsætning] t [Indst.dato/tid].
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med 2 ad gangen.
• Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter komprimering ændres afhængigt af
billedet, når du optager med et JPEG-billede.
Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren.
• Batterienheden er blevet fjernet, mens tænd-/sluk-kontakten var indstillet til ON. Når batterienheden
fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og at aktivitetslampen ikke lyser.
Fortsættes r
181DK
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis kameraet er varmt, skal du fjerne
batterienheden og lade det køle ned, før du forsøger denne fremgangsmåde.
• Hvis en AC-PW20-lysnetadapter (sælges separat) anvendes, skal netledningen tages ud. Forbind
netledningen, og tænd kameraet igen. Hvis kameraet ikke fungerer efter at have prøvet disse
løsninger, skal du kontakte din Sony-forhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony.
Indholdsfortegnelse
Kameraet fungerer ikke korrekt.
"--E-" vises på skærmen.
Prøvebillede
• Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis problemet vedbliver, selv efter du har udført denne
procedure, skal du formatere hukommelseskortet (side 154).
Menu
Indeks
182DK
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne i henhold dertil.
Inkompatibelt batteri. Brug korrekt model.
Indholdsfortegnelse
Advarselsmeddelelser
• Der anvendes en inkompatibel batterienhed.
• Indstil datoen og klokkeslættet. Oplad det interne genopladelige batteri, hvis du ikke har brugt
kameraet i lang tid.
Kunne ikke bruge hukommelseskort. Format?
Prøvebillede
Angiv område/dato/kl.
• Hukommelseskortet blev formateret på en computer, og filformatet blev ændret. Vælg OK, og
formater derefter hukommelseskortet. Du kan bruge hukommelseskortet igen. Alle de forrige data på
hukommelseskortet er dog blevet slettet. Det kan tage et stykke tid at afslutte formateringen. Hvis
meddelelsen fortsat vises, skal du skifte hukommelseskort.
Menu
Fejl på hukommelseskort
• Der er isat et ikke-kompatibelt hukommelseskort, eller formateringen mislykkedes.
Isæt hukommelseskort igen.
Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage og afspille normalt.
Indeks
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera.
• Hukommelseskortet er beskadiget.
• Terminaldelen på hukommelseskortet er snavset.
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera.
Behandler...
• Der udføres støjreduktion ved eksponeringstid eller høj ISO-støjreduktion. Du kan ikke tage billeder,
når denne reduktion finder sted. Du kan slå funktionen til støjreduktion ved lang eksponeringstid fra.
Ingen visning.
• Billeder, der er optaget med andre kameraer, eller billeder, der er blevet redigeret med en computer,
vises muligvis ikke.
Kan ikke genkende objektiv. Monter det korrekt.
• Objektivet er ikke monteret korrekt, eller også er objektivet ikke monteret. Hvis meddelelsen vises,
når der påsættes et objektiv, skal objektivet sættes på igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal du
kontrollere, hvorvidt objektivets og kameraets kontakter er rene eller ej.
• Når du fastgør kameraet til et astronomisk teleskop eller lign., skal du indstille [Udløser u/obj.] til
[Aktiver] (side 121).
• SteadyShot-funktionen virker ikke. Du kan stadig optage, men SteadyShot-funktionen virker ikke.
Sluk for kameraet, og tænd det igen. Hvis ikonet ikke vises, skal du kontakte din Sony-forhandler
eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
• Det tilbagetrækkelige objektiv med power-zoom er trukket ind. Sluk for kameraet og skub
batterienheden ud, og sæt derefter batterienheden i igen.
183DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Ingen billeder.
• Der er ingen billeder på hukommelseskortet.
Billede er beskyttet.
• Du forsøgte at slette beskyttede billeder.
Kan ikke udskrive.
Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.
• Kameraet er blevet varmt, fordi du har optaget kontinuerligt. Sluk for strømmen. Køl kameraet af, og
vent, indtil det er klar til at tage billeder igen.
Prøvebillede
• Du forsøgte at markere RAW-billeder med et DPOF-mærke.
• Du har optaget billeder i lang tid, og kameraets temperatur er steget. Stop med at optage billeder,
indtil kameraet afkøles.
Menu
• Antallet af billeder overstiger det, som kameraets datastyring af en databasefil kan håndtere.
• Det er ikke muligt at registrere databasefilen. Importer alle billeder til en computer ved hjælp af
"PlayMemories Home", og gendan hukommelseskortet.
• Sluk for strømmen, fjern batterienheden, og sæt den derefter i igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal
du kontakte en Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-værksted.
Indeks
Kamerafejl. Sluk og tænd derefter for apparatet igen.
Fejl i billeddatabase-fil
• Der er sket noget forkert i billeddatabasefilen. Vælg [Opsætning] t [Gendan billed-db.].
Fejl i billeddatabase-fil. Vil du gendanne den?
• Du kan ikke optage eller afspille AVCHD-film, fordi billeddatabasefilen er beskadiget. Følg
anvisningerne på skærmen for at gendanne data.
Det er ikke muligt at optage i dette filmformat.
• Indstil [Filformat] til [MP4].
Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.
• Du kan ikke rotere eller forstørre billeder, der er optaget med et andet kamera.
Ingen billeder valgt.
• Du har forsøgt at slette uden at angive billeder.
184DK
Fortsættes r
• Du har forsøgt at udføre DPOF uden at angive billeder.
Kan ikke oprette flere mapper.
• Der findes allerede en mappe med et navn, der begynder med "999" på hukommelseskortet. Du kan
ikke oprette mappen, hvis dette er tilfældet.
Indholdsfortegnelse
Ingen billeder ændret.
Prøvebillede
Menu
Indeks
185DK
Andet
Du kan anvende lysnetadapteren i alle lande eller regioner, hvor strømforsyningen er
inden for 100 V til 240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz.
Bemærkninger
Indholdsfortegnelse
Brug af kameraet i udlandet
• En elektronisk spændingsomformer er unødvendig, og brugen af den kan medføre funktionssvigt.
For at kunne vise film der er optaget med dette kamera på et tv, skal kameraet og tv'et
anvende det samme tv-farvesystem. Kontroller tv-farvesystemet for det land eller den
region, hvor du anvender kameraet.
Prøvebillede
Om tv-farvesystemer
NTSC system
Menu
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
m.fl.
PAL system
PAL-M system
Indeks
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien,
Kroatien, Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien,
Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tyrkiet,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østrig m.fl.
Brasilien
PAL-N system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM system
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
186DK
Du kan bruge følgende hukommelseskort med dette kamera: "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick XC-HG Duo", SD-hukommelseskort,
SDHC-hukommelseskort og SDXC-hukommelseskort.
Indholdsfortegnelse
Hukommelseskort
Bemærkninger
Prøvebillede
Menu
Indeks
• At et hukommelseskort er formateret på en computer, er ikke en garanti for, at det kan fungere med dette
kamera.
• Læse-/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og det
anvendte udstyr.
• Fjern ikke hukommelseskort under læsning og skrivning af data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når hukommelseskortet er fjernet, eller kameraet er slukket under en læse- eller skrivehandling
– Når hukommelseskortet bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data. Det kunne f.eks. være på harddisken i en pc.
• Sæt ikke en etiket på selve hukommelseskortet og heller ikke på en adapter til hukommelseskort.
• Rør ikke terminaldelen af hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe hukommelseskortet.
• Du må ikke skille eller ændre hukommelseskortet.
• Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand.
• Hold hukommelseskortet uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det.
• Hukommelseskortet kan være varmt lige efter lang tids brug. Vær forsigtig, når du håndterer det.
• Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskortet under følgende forhold:
– Steder med høj temperatur som f.eks. i en bil parkeret i solen
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer
• Billeder, som er optaget på "Memory Stick XC-HG Duo" eller et SDXC-hukommelseskort, kan ikke
importeres til eller afspilles på computere eller AV-enheder, der ikke er kompatible med exFAT. Sørg
for, at enheden er kompatibel med exFAT, før den tilsluttes kameraet. Hvis du tilslutter kameraet til en
enhed, som ikke er kompatibel, kan du blive bedt om at formatere kortet. Du må aldrig følge denne
besked og formatere kortet, for det vil slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystem, som anvendes på
"Memory Stick XC-HG Duo" og SDXC-hukommelseskort.)
187DK
Fortsættes r
De typer af "Memory Stick", som kan anvendes sammen med kameraet, står opført i
oversigten nedenfor. Der er dog ingen garanti for, at alle "Memory Stick"-funktioner
fungerer korrekt.
"Memory Stick PRO Duo"1) 2) 3)
Kompatibelt med dit kamera
Indholdsfortegnelse
"Memory Stick"
"Memory Stick PRO-HG Duo"1) 2)
"Memory Stick Duo"
Ikke kompatibelt med dit kamera
"Memory Stick" og "Memory Stick PRO"
Ikke kompatibelt med dit kamera
1)
Bemærkninger om brugen af "Memory Stick Micro" (sælges
separat)
Indeks
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en
forkortelse for "Memory Stick Micro".
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro" sammen med kameraet, skal du sørge for
at indsætte "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter på størrelse med Duo-formatet.
Hvis du indsætter en "Memory Stick Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter på
størrelse med Duo-formatet, vil du muligvis ikke kunne fjerne den fra kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at
sluge det.
Menu
Dette er udstyret med en MagicGate-funktion. MagicGate er en teknologi til beskyttelse af ophavsretten,
der anvender kryptering. Optagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke foretages
med dette kamera.
2) Understøtter højhastigheds dataoverførsel via en parallel grænseflade.
3) Når "Memory Stick PRO Duo" bruges til optagelse af film, er det kun dem, der er markeret med Mark2,
som kan bruges.
Prøvebillede
"Memory Stick XC-HG Duo"1) 2)
188DK
Om opladning af batterienheden
Vi anbefaler opladning af batterienheden i en omgivende temperatur mellem 10 °C til
30 °C. Batterienheden kan muligvis ikke oplades på en effektiv måde, hvis temperaturen
ligger uden for dette område.
Indeks
• Batteriydelsen falder i miljøer med lav temperatur. Det betyder altså, at
batterienhedens driftstid er kortere, hvis der er koldt. Hvis du vil sikre langvarig brug
af batterienheden, anbefaler vi, at batterienheden lægges i en lomme, der er tæt på
kroppen, for at varme den op, og derefter indsættes i kameraet, umiddelbart før du
begynder at optage.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller optager film hyppigt.
• Vi anbefaler, at du har ekstra batterienheder klar, og laver prøveoptagelser før de
egentlige optagelser tages.
• Du må ikke udsætte batterienheden for vand. Batterienheden er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte
sollys.
Menu
Effektiv brug af batterienheden
Prøvebillede
Dit kamera fungerer kun med en "InfoLITHIUM"-batterienhed NP-FW50. Du kan ikke
bruge andre batterienheder. "InfoLITHIUM"-batterienheder i W-serien har
mærket.
En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som indeholder
funktioner til kommunikation af oplysninger, der er relateret til kameraets
driftsbetingelser.
"InfoLITHIUM"-batterienheden beregner strømforbruget alt efter kameraets
driftsbetingelser og viser, hvor meget der er tilbage af batteritiden i procent.
Indholdsfortegnelse
"InfoLITHIUM"-batterienhed
Om indikatoren for resterende batteritid
• Du kan kontrollere niveauet vha. de følgende indikatorer og procenttal, der vises på
LCD-skærmen.
"Batteriet er tomt."
Batteriniveau
Højt
Lavt
Du kan ikke optage flere
billeder.
• Hvis strømmen slukkes, selvom indikatoren for resterende batteritid angiver, at
batterienheden er ladet helt op, skal du oplade batterienheden igen, efter du har afladet
den fuldstændigt i kameraet. Den resterende batteritid angives korrekt. Bemærk
imidlertid, at batteriindikationen ikke kan gendannes, hvis kameraet bruges ved høj
temperatur i for lang tid, efterlades efter opladning, eller når batterienheden bruges
ofte. Brug kun indikationen på resterende batteri som vejvisende.
189DK
Fortsættes r
Om batterilevetid
• Batteriets levetid er begrænset. Batteriets kapacitet reduceres over tid og ved gentagen
brug. Hvis batteriets driftstid forkortes mærkbart, er det sandsynligvis tid til at udskifte
batterienheden med en ny.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan batterienheden opbevares, samt de
driftsforhold og det miljø som batterienhederne bruges i.
Prøvebillede
• Hvis batterienheden skal forblive funktionsdygtig, skal du oplade den og derefter
foretage en fuld afladning i kameraet mindst én gang om året, før den opbevares.
Opbevar batteriet på et køligt og tørt sted.
• Du kan bruge al strømmen i batterienheden ved at lade kameraet køre i
diasafspilningstilstanden, inden strømmen forsvinder.
• Hvis du vil forhindre snavs på terminalen, kortslutning osv., skal du sørge for at bruge
en plastikpose for at forhindre kontakt til metalmaterialer under transport eller
opbevaring af batterienheden.
Indholdsfortegnelse
Sådan opbevares batterienheden
Menu
Indeks
190DK
Prøvebillede
Menu
Indeks
• Det er kun NP-FW50-batterienheder (og ingen andre), der kan oplades. Andre
batterier end den specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller
eksplodere, hvis du forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader
pga. elektrisk stød og/eller forbrændinger.
• Tag lysnetadapteren ud af stikkontakten eller afbryd USB-kablet fra kameraet. Hvis du
lader den opladede batterienhed sidde i kameraet, kan det muligvis formindske
batteriets levetid.
• Opladningslampen placeret på siden af kameraet blinker på to måder:
Hurtigt blink: Blinker med et tidsinterval på ca. 0,3 sekund.
Langsomt blink: Blinker med et tidsinterval på ca. 1,3 sekund.
• Når opladningslampen blinker hurtigt, skal du fjerne den batterienhed, som er ved at
blive opladet og sætte den samme batterienhed ordentligt tilbage i kameraet igen, eller
afbryde USB-kablet og tilslutte det igen. Når opladningslampen blinker hurtigt igen,
kan det være tegn på en batterifejl, at en anden batterienhed end den specificerede type
er blevet sat i opladeren, eller at der er noget galt med lysnetadapteren eller USBkablet. Kontroller, at batterienheden er af den specificerede type, eller at
lysnetadapteren eller USB-kablet ikke er beskadiget. Hvis batterienheden er af den
specificerede type, skal du fjerne batterienheden, udskifte den med en ny eller en
anden og kontrollere, om batterienheden lades ordentligt op. Hvis batterienheden lades
ordentligt op, kan der være opstået en batterifejl. Hvis en anden batterienhed ikke kan
oplades ordentligt, er lysnetadapteren eller USB-kablet muligvis beskadiget. Udskift
lysnetadapteren eller USB-kablet med et andet og kontroller, om batterienheden lades
ordentligt op eller ej.
• Når opladningslampen blinker langsomt, betyder det, at kameraet stopper opladningen
midlertidigt og går på standby. Kameraet stopper opladningen og skifter automatisk til
standby-tilstand, når temperaturen er uden for den anbefalede driftstemperatur. Når
temperaturen igen er inden for det passende område, fortsætter kameraet opladningen,
og opladningslampen begynder at lyse igen. Vi anbefaler opladning af batterienheden i
en omgivende temperatur mellem 10 °C til 30 °C.
Indholdsfortegnelse
Opladning af batteri
191DK
Hvis du anvender en fatningsadapter (sælges separat), kan du montere et
A-fatningsobjektiv (sælges separat) på kameraet. Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med fatningsadapteren angående detaljer.
Indholdsfortegnelse
Fatningsadapter
Prøvebillede
Menu
De tilgængelige funktioner afhænger af typen af fatningsadapter.
LA-EA1
LA-EA2
Autofokus
Fås kun med et SAM/SSMobjektiv*
Tilgængelig
AF-system
Kontrast-AF
Faseregistrerings-AF
AF/MF-valg
Kan skiftes på objektivet
SAM-objektiv: kan skiftes på
objektivet
SSM-objektiv: Kan skiftes på
objektivet og også i menuen,
når kontakten på objektivet er
indstillet til AF
Andre objektiver: kan skiftes i
menuen
Autofokusområde
Multi/Center/Fleksibelt punkt
Bred/Spot/Lokal
Autofokusmetode
Enkelt
Enkelt/kontinuerligt
Indeks
Funktioner
* Autofokushastigheden bliver langsommere, i forhold til når der er påsat et E-fatningsobjektiv. (Når der
er påsat et A-fatningsobjektiv, vil autofokushastigheden være omkring 2-7 sekunder, når der optages
under en Sony-måletilstand. Hastigheden kan variere afhængigt af motivet, omgivende lys osv.)
192DK
Fortsættes r
LA-EA1
Kameraet bestemmer, hvilket af de 25 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Center)
Kameraet anvender udelukkende AF-områder, der er placeret i
midterområdet.
(Fleksibelt punkt)
Flytter fokusområdet for at fokusere på et lille objekt eller et
smalt område ved tryk til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet.
LA-EA2
Kameraet bestemmer, hvilket af de 15 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Spot)
Kameraet anvender udelukkende AF-områder, der er placeret i
midterområdet.
(Lokal)
Vælg det område, hvorfra du vil aktiverer fokus, blandt de
15 AF-områder ved hjælp af kontrolhjulet.
Menu
(Bred)
Prøvebillede
(Multi)
Indholdsfortegnelse
De tilgængelige [Autofokusområde]-indstillinger afhænger af typen af fatningsadapter.
Bemærkninger
Indeks
• Du kan muligvis ikke anvende fatningsadapteren med visse objektiver. Kontakt din Sony-forhandler eller
et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony, vedrørende kompatible objektiver.
• Når du anvender fatningsadapteren og optager film, skal du trykke udløserknappen halvvejs ned for at
anvende autofokus.
• Du kan ikke bruge AF-lampen, når der bruges et A-fatningsobjektiv.
• Lyden af objektivet og kameraet i brug kan blive optaget under en filmoptagelse. Du kan slå lyden fra ved
at vælge MENU t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t [Fra].
• Det kan tage lang tid, eller kameraet kan have svært ved at fokusere, afhængigt af de objektiver, der
bruges, eller motivet.
• Lyset fra blitzen blokeres muligvis af det monterede objektiv.
193DK
Menu
Optagelse og afspilning på kameraet
Prøvebillede
AVCHD-formatet er et digitalt hd-signal til videokameraer, der bruges til at optage et
hd-signal (HD) for enten 1080i-specifikationen1) eller 720p-specifikationen2) ved hjælp
af en teknologi til effektiv datakomprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet bruges til
at komprimere videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet bruges til at
komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere billeder mere effektivt, end det er
muligt med det konventionelle billedkomprimeringsformat. MPEG-4 AVC/H.264formatet giver mulighed for en optagelse med hd-videosignal på en digital videooptager
kan optages på 8 cm DVD-diske, en harddisk, en flash-hukommelse, hukommelseskort
osv.
Diske, der er optaget i HD-kvalitet (hd) kan kun afspilles på enheder, der er kompatible
med AVCHD formatet. DVD-baserede afspillere eller -optagere kan ikke afspille diske i
HD-billedkvalitet, fordi de ikke er kompatible med AVCHD-formatet. Derudover kan
DVD-baserede afspillere eller optagere muligvis ikke udskubbe diske i HDbilledkvalitet.
Indholdsfortegnelse
AVCHD-format
Med udgangspunkt i AVCHD-formatet optager kameraet med den hd-billedkvalitet
(HD), der er nævnt herunder.
Indeks
Videosignal3): 1080 60i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1920 × 1080/24p
1080 50i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1920 × 1080/25p
Lydsignal: Dolby Digital 2-kanal
Optagemedie: Hukommelseskort
1)
1080i-specifikation
En hd-specifikation, der anvender 1.080 effektive scanningslinjer og interlace-systemet.
2)
720p-specifikation
En hd-specifikation, der anvender 720 effektive scanningslinjer og det progressive system.
3) Data, som er optaget i et andet AVCHD-format end de ovennævnte, kan ikke afspilles på kameraet.
194DK
Rengøring af kameraet
– Brug ikke kemiske produkter som f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol, engangsklude,
insektmiddel, solcreme eller insektgift osv.
– Rør ikke ved kameraet, hvis du har de ovennævnte kemiprodukter på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid.
Prøvebillede
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør derefter
overfladen af med en tør klud. Følg instruktionerne nedenfor for at undgå at beskadige
overfladen eller huset.
Indholdsfortegnelse
Rengøring
Rengøring af billedsensoren
Indeks
Bemærkninger
• Der følger ikke nogen blæser med til kameraet. Brug en blæser som fås i almindelig handel.
• Brug ikke en blæser af spraytypen, da det kan medføre, at der sprøjtes vanddråber ind i kamerahuset.
• Sæt ikke spidsen af blæseren ind i hulrummet bag objektivfatningsområdet for at sikre, at spidsen af
blæseren ikke berører billedsensoren.
• Hold kameraet vendt nedad for at forhindre, at der kommer støv ind i kameraet.
• Udsæt ikke kameraet for stød under rengøringen.
• Når du rengør billedsensoren med en blæser, skal du ikke blæse for hårdt.
Menu
Efter du har slukket for kameraet, skal du afmontere
objektivet og blæse støvet væk fra området på og
omkring billedsensoren med en blæser.
Rengøring af objektivet
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske opløsningsmidler som f.eks.
fortynder eller rensebenzin.
• Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser, der fås i
almindelig handel. Hvis der er støv på overfladen, skal du tørre det af med en blød
klud eller et stykke papir med en smule objektivrensevæske. Tør i spiralmønster fra
midten og ud. Undlad at sprøjte objektivrensevæske direkte på objektivets overflade.
195DK
Prøvebillede
Når du sætter et hukommelseskort ind i kameraet,
og sætter tænd/sluk-knappen på ON, vises det antal
billeder, som kan optages (såfremt du fortsætter
med at optage med de aktuelle indstillinger), på
LCD-skærmen.
Indholdsfortegnelse
Kontrol af det antal billeder, der
kan optages
Bemærkninger
Menu
• Når "0" (antallet af billeder som kan optages) blinker gult, er hukommelseskortet fuldt. Udskift
hukommelseskortet med et andet kort eller slet billeder på det nuværende hukommelseskort (side 31).
• Når "NO CARD" (antallet af billeder som kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke er blevet sat
noget hukommelseskort i. Indsæt et hukommelseskort.
Antal stillbilleder og længden af tid der kan
optages film på et hukommelseskort
Stillbilleder
Indeks
Det følgende skema viser det omtrentlige antal stillbilleder, som kan optages på et
hukommelseskort formateret med dette kamera. Værdierne defineres vha. Sonys
standardhukommelseskort til afprøvning. Værdierne kan muligvis variere afhængigt af
optageforholdene.
Billedstørrelse: L 16 M
Format: 3:2*
(Enheder: billeder)
Kapacitet
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
Standard
410
820
1650
3350
6700
13000
Fin
295
590
1150
2400
4800
9600
RAW og JPEG
79
160
320
640
1300
2600
RAW
105
215
435
880
1750
3500
Kvalitet
* Når [Format] er indstillet til [16:9], kan du optage flere billeder end de tal, der vises i skemaet ovenfor
(undtagen for [RAW]).
196DK
Fortsættes r
Det følgende skema viser de omtrentlige optagetider, som er til rådighed. Disse er den
samlede tid for alle filmfiler.
(h (time), m (minut))
Kapacitet
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
Indholdsfortegnelse
Film
Optageindstilling
20 m
40 m
1 h 20 m
2 h 45 m
5 h 30 m
11 h 5 m
1 h 10 m
2 h 25 m
4 h 55 m
10 h
20 h 5 m
40 h 15 m
Menu
VGA 3M
Prøvebillede
1440×1080 12M
Bemærkninger
Indeks
• Optagetiden for film varierer, fordi kameraet anvender VBR (variabel bithastighed), der er en
kodningsmetode, som automatisk justerer billedkvaliteten i henhold til optagesituationen.
Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, er billedet mere klart, men optagetiden er kortere, da der
anvendes meget hukommelse.
Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdet, motivet og indstillingen af billedkvalitet/
størrelse.
• Den tid, der er til rådighed for filmoptagelse, varierer med temperaturen og kameraets tilstand, inden du
begynder at optage. Hvis du ofte omkomponerer eller optager stillbilleder, efter kameraet er tændt, stiger
temperaturen inde i kameraet, og den tilgængelige optagetid bliver kortere.
• Hvis kameraet stopper filmoptagelse pga. temperaturen, skal du lade kameraet være slukket i adskillige
minutter. Genoptag optagelsen, når temperaturen inde i kameraet er faldet.
• Hvis du overholder følgende punkter, er optagetiden længere.
– Hold kameraet væk fra direkte sollys.
– Sluk for kameraet, når det ikke anvendes.
• Den maksimale størrelse for en filmfil er ca. 2 GB. Når filstørrelsen er ca. 2 GB, stopper filmoptagelsen
automatisk, når [Filformat] er indstillet til [MP4], og der oprettes automatisk en ny filmfil, når [Filformat]
er indstillet til [AVCHD].
• Den maksimale kontinuerlige optagetid er ca. 29 minutter (begrænset af produktspecifikationer).
• Den kontinuerlige optagetid for MP4 12M er ca. 20 minutter (begrænset af en filstørrelse på 2 GB).
197DK
Fortsættes r
Antal billeder
Ca. 480 billeder
Optagelse af film
Ca. 110 min.
–
Kontinuerlig filmoptagelse
Ca. 170 min.
–
Afspilning (Stillbilleder)
Ca. 400 min.
Ca. 8 000 billeder
Menu
Indeks
• Skemaet ovenfor viser den omtrentlige optagetid eller antallet af billeder, når der
anvendes en fuldt opladet batterienhed. Bemærk, at det faktiske antal muligvis kan
variere afhængigt af brugsforholdene.
• Optagetiden og antallet af optagelige billeder beregnes ved brug af en fuldt opladet
batterienhed under følgende forhold:
– En omgivelsestemperatur på 25 °C.
– Når der er monteret et E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS-objektiv.
– Der anvendes Sony "Memory Stick PRO Duo" (sælges separat).
– [LCD-lysstyrke]: [Manuel] [±0]
• Antallet af stillbilleder er baseret på CIPA-standarden under følgende forhold. (CIPA:
Camera & Imaging Products Association)
– [Autofokusmetode] er indstillet til [Enkeltbilled-AF].
– Optager én gang hvert 30. sekund.
– Blitzen affyres ved hver anden optagelse.
– Kameraet tænder og slukker ved hver tiende optagelse.
• Optagetiden for film er baseret på CIPA-standarden under følgende forhold.
– Filmkvalitet: AVCHD FH
– Filmoptagelse: Gentagne betjeninger som f.eks. optagelse, zoom, standby-tilstand
og tænd og sluk af kameraet.
– Kontinuerlig filmoptagelse: Når grænsen for kontinuerlig filmoptagelse
(29 minutter) er nået, skal du trykke på MOVIE-knappen og fortsætte optagelse. Der
udføres ingen andre betjeninger som f.eks. zoom.
Prøvebillede
Optagetid
Ca. 240 min.
Optagelse (Stillbilleder)
Indholdsfortegnelse
Optagetid og antal billeder som kan optages/
afspilles på en enkelt opladning af
batterienheden
198DK
Kamera
[System]
[Billedsensor]
[Optagemedie]
[Autofokussystem]
System: System til kontrastdetektion
Følsomhedsområde: EV0 til EV20 (ved
ISO 100-konvertering, med F2,8objektiv)
Lysmålingsmetode: 1 200-segmentmåling
med billedsensoren
Lysmålingsområde: EV0 til EV20 (ved
ISO 100-konvertering, med F2,8objektiv)
ISO-følsomhed (Anbefalet
eksponeringsindeks):
Stillbilleder: AUTO, ISO 200 –
ISO 16000
Film: AUTO, ISO 200 – ISO 3200
ækvivalent
Eksponeringskompensation: ±3,0 EV
(1/3 EV-trin)
[LCD-skærm]
LCD-panel: Bred, 7,5 cm (3,0 type) TFTdrev
Samlet antal punkter: 460 800 punkter
Indeks
[Eksponeringskontrol]
"Memory Stick XC Duo", "Memory Stick
PRO Duo", SD-kort
Menu
Billedsensor: APS-C-format
(23,5 mm × 15,6 mm) CMOSbilledsensor
Billedsensoren samlede antal pixel:
Ca. 16 500 000 pixel
Kameraets effektive pixelantal:
Ca. 16 100 000 pixel
Type: Elektronisk styret, lodret
krydsning, brændplan-type
Hastighedsområde:
Stillbilleder: 1/4 000 sekund til
30 sekunder, BULB
Film: 1/4 000 sekund til 1/4 sekund
(1/3 EV-trin),
1080 60i-kompatibel enhed op til
1/30 sekund i AUTO-tilstand
1080 50i-kompatibel enhed op til
1/25 sekund i AUTO-tilstand
Synkroniseringshastighed for blitz:
1/160 sekund
Prøvebillede
Kameratype: Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Objektiv: E-fatningsobjektiv
[Lukker]
Indholdsfortegnelse
Specifikationer
[Indgangs-/udgangsterminaler]
Multi-mikro-USB-terminal*: USBkommunikation
HDMI: HDMI-type D mikrostik
* Understøtter mikro-USB-kompatibel
enhed.
[Strøm]
Anvendt batterienhed: Genopladelig
batterienhed NP-FW50
[Strømforbrug]
Ved anvendelse af et E PZ 16-50 mm
F3.5-5.6 OSS-objektiv*: Ca. 1,9 W
* følger med NEX-3NL/3NY
199DK
Fortsættes r
Lysnetadapter AC-UB10C/
UB10D
Strømkrav: Vekselstrøm 100 V til 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Udgangsspænding: Jævnstrøm 5 V, 0,5 A
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur: –20 °C til
+60 °C
Mål (ca.): 50 mm × 22 mm × 54 mm
(B/H/D)
Vægt (ca.):
USA og Canada: 48 g
Andre lande og områder end USA og
Canada: 43 g
Indeks
Anvendt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spænding: Jævnstrøm 8,4 V
Nominel spænding: Jævnstrøm 7,2 V
Maksimal opladningsspænding:
Jævnstrøm 8,4 V
Maksimal opladningsstrømstyrke: 1,02 A
Kapacitet: Typisk 7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimum 7,3 Wh (1 020 mAh)
Maksimale mål (ca.):
31,8 mm × 18,5 mm × 45 mm (B/H/D)
Vægt (ca.): 57 g
Menu
Genopladelig batterienhed NPFW50
Prøvebillede
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
DPOF: Kompatibel
Mål (CIPA-kompatibel) (ca.):
109,9 mm × 62,0 mm × 34,6 mm
(B/H/D)
Vægt (CIPA-kompatibel) (ca.):
269 g (inklusive batteri og "Memory
Stick PRO Duo")
210 g (kun kamera)
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Filformat:
Stillbillede: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline)-kompatibel,
RAW (Sony ARW 2,3 format)
Film (AVCHD-format):
AVCHD-format Ver. 2.0-kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2-kanal
Dolby Digital Stereo Creator
• Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories.
Film (MP4-format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2-kanal
USB-kommunikation: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
Indholdsfortegnelse
[Andet]
[Blitz]
Blitzledetal:
6 (i meter ved ISO 200)
4 (i meter ved ISO 100-konvertering)
Genopladningstid: Ca. 3 sekunder
Blitzdækning: Dækker 16 mm objektiv
(brændvidde, som objektivet indikerer)
Blitzkompensation: ±2,0 EV
(1/3 EV-trin)
200DK
Fortsættes r
Objektiv
E16 – 50 mm
zoomobjektiv1)
E55 – 210 mm
zoomobjektiv
Kamera
24 – 75
82,5 – 315
Objektivgruppe-elementer
8–9
9 – 13
Visningsvinkel
83° – 32°
28,2° – 7,8°
Mindste fokus3) (m)
0,25 – 0,3
1,0
0,215
0,225
f/22 – f/36
f/22 – f/32
40,5
49
64,7 × 29,9
63,8 × 108
2)
Maksimal forstørrelse (×)
Mindste f-stop
Filterdiameter (mm)
Mål (maks. diameter ×
højde) (ca. mm)
Vægt (ca. g)
116
345
SteadyShot
Tilgængelig
Tilgængelig
Menu
NEX-3NY
Prøvebillede
NEX-3NL/3NY
Svarende til brændvidden
på 35 mm-format2) (mm)
Indholdsfortegnelse
Objektiv
1)
Power-zoom
Værdierne for brændvidde svarende til 35 mm-formatet, og visningsvinklen er baseret på
digitalkameraer, der er udstyret med en billedsensor i APS-C-størrelse.
3) Mindste fokus er den korteste afstand fra billedsensoren til motivet.
2)
Indeks
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Om brændvidde
Billedvinklen på dette kamera er smallere end den på et kamera i 35 mm-format. Du kan
finde den omtrentlige ækvivalent for brændvidden på et kamera i 35 mm-format og
optage med den samme billedvinkel ved at forøge brændvidden på dit objektiv med
halvanden gang.
Hvis du f.eks. bruger et 50 mm-objektiv, kan du cirka få det, der svarer til et 75 mmobjektiv på kamera i 35 mm-format.
201DK
Fortsættes r
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Få endnu mere glæde af din PlayStation
3 ved at downloade applikationen til
PlayStation 3 fra PlayStation Store
(hvor den er til rådighed).
• Applikationen til PlayStation 3 kræver
en PlayStation Network-konto og
download af applikationen. Fås i de
områder hvor PlayStation Store er til
rådighed.
Indeks
•
Menu
•
• " " og "PlayStation" er registrerede
varemærker tilhørende Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe er et registreret varemærke eller
et varemærke tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller
andre lande.
• Facebook og "f"-logoet er varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende Facebook, Inc.
• YouTube og "YouTube"-logoet er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Google Inc.
• Desuden er navne på systemer og
produkter, som er anvendt i denne
vejledning, generelt varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de
respektive udviklere eller producenter.
Betegnelserne ™ eller ® er imidlertid
ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
Prøvebillede
•
er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick
PRO",
, "Memory
Stick Duo",
,
"Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick
PRO-HG Duo",
,
"Memory Stick XC-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro",
,
"MagicGate" og
er
varemærker tilhørende Sony
Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er
varemærker tilhørende Blu-ray Disc
Association.
"AVCHD" og logotypen "AVCHD" er
varemærker tilhørende Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
Dolby og dobbelt-D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
Microsoft, Windows og Windows Vista
er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Termerne HDMI og HDMI HighDefinition Multimedia Interface og
HDMI-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC i USA og andre
lande.
Mac og Mac OS er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
Apple Inc.
Intel, Intel Core og Pentium er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
SDXC-logoet er et varemærke
tilhørende SD-3C, LLC.
Eye-Fi er et varemærke tilhørende
Eye-Fi Inc.
Indholdsfortegnelse
Varemærker
202DK
Indeks
Bracket ................................................................47
AdobeRGB ....................................................... 119
Bracket: Kont. .....................................................47
Advarselsmeddelelser ...................................... 183
"BRAVIA" Sync ...............................................163
AEL med udløser ............................................. 105
Bredt billede .....................................................145
AEL til/fra ........................................................ 135
Brugerdefineret hvidbalance ..............................88
AEL-knap ......................................................... 135
BULB .................................................................61
AF/MF-valg ....................................................... 66
C
AF-lampe ......................................................... 106
AF-mikrojust. ................................................... 130
Afspilning .......................................................... 29
Center ...........................................................68, 89
Computer ..........................................................164
Anbefalet miljø ...........................................164
Afspilning på tv ............................................... 162
Afspilningszoom ................................................ 30
Angiv udskrivning ............................................. 99
Ansigtsregistrering ....................................... 71, 72
Anti-bevægelsesslør ........................................... 57
Auto HDR .......................................................... 92
Auto programmeret ............................................ 64
Autoblitz ............................................................ 65
Autofokusmetode ............................................... 69
Autofokusområde ............................................... 68
Autom. Indramning ............................................ 75
Autovisning ...................................................... 109
AVCHD ..................................................... 84, 194
B
B. auto billedudtrækning .................................. 116
Bagg. Ej fk. ........................................................ 33
Bedste auto ......................................................... 54
Beskyt .............................................................. 103
Billedeffekt .................................................. 37, 93
Billedformat ....................................................... 79
Billedindeks ............................................... 51, 100
Bip .................................................................... 136
Blitz .................................................................... 65
Blitz fra .............................................................. 65
Blitz m/lang luk ................................................. 65
Blitzkompens. .................................................... 90
Blitztilstand ........................................................ 65
Blænde ............................................................... 63
Blændeprioritet .................................................. 63
Datoformat ........................................................138
Demotilstand .....................................................152
Diasshow ............................................................98
Digital zoom .....................................................114
Dir. man. fokus. ..................................................67
Direkte manuel fokusering .................................67
Diskoprettelse ...................................................171
DISP ...................................................................39
DISP-knap (skærm) ............................................78
D-områdeopt. ......................................................91
Indeks
Autofokus ........................................................... 66
D
Menu
Ansigtsprioritetssporing ................................... 127
Prøvebillede
A
Indholdsfortegnelse
Indeks
DPOF ..................................................................99
DRO/Auto HDR .................................................91
E
Ekspon.komp. .....................................................41
Enkeltbilled-AF ..................................................69
Eye-Fi ...............................................................161
Eye-Fi-kort .......................................................161
F
Farve ...................................................................35
Farvefilter ...........................................................87
Farverum ...........................................................119
Farvetemp. ..........................................................87
Fejlfinding ........................................................176
Filformat .............................................................84
Filmlydoptagelse ..............................................128
Filnummer ........................................................155
Fleksibelt punkt ..................................................68
Blød hud-effekt .................................................. 76
203DK
Fortsættes r
KONTROL TIL HDMI ....................................148
Computer .................................................... 169
Kontrolhjul .........................................................20
TV .............................................................. 162
Kreativ indst. ......................................................95
Format ................................................................ 81
Kvalitet ...............................................................82
Formater ........................................................... 154
L
Forstør .............................................................. 101
Landskab .............................................................56
Forstørret afspilning ........................................... 30
Lang eksp.SR ....................................................122
Foto-kreativitet ................................................... 32
LCD-lysstyrke ..................................................143
Fremf.metode ..................................................... 42
Liste med optagetip ............................................77
Funktionstaster ................................................... 21
Live View-visning ............................................108
Livfuldhed ..........................................................36
G
Lukkerhast.prior. ................................................62
Gendan billed-db. ............................................. 159
Lukkerhastighed .................................................62
Gitterlinje ......................................................... 110
Lysmålermetode .................................................89
Lysstyrke ............................................................34
M
HDMI-opløsning .............................................. 147
Mac ...................................................................166
Hjælpeguidevisn .............................................. 140
Makro .................................................................56
Hukommelseskort ............................................ 187
Maksimumfarve ................................................112
Hvidbalance ....................................................... 86
Maksimumniveau .............................................111
Høj ISO SR ...................................................... 123
Manuel eksp. .......................................................60
Håndholdt tusmørke ........................................... 57
Manuel fokus ......................................................66
I
Mappenavn .......................................................156
Menu ...................................................................22
Identificering af dele .......................................... 12
Afspil ............................................................24
Ikoner ................................................................. 17
Billedformat ..................................................23
Image Data Converter .............................. 166, 168
Kamera ..........................................................23
Indst. for lydstyrke ........................................... 104
Lysstyrke/ farve ............................................24
Indst.dato/tid .................................................... 138
Opsætning .....................................................24
Indstilling af sted ............................................. 139
Optagetilstand ...............................................22
"InfoLITHIUM"-batterienhed .......................... 189
Menustart ..........................................................131
Initialiser .......................................................... 153
MF-hjælp ..........................................................117
Installation ....................................................... 166
MF-hjælpetid ....................................................118
Intelligent auto ................................................... 52
Motivgenkendelse .........................................27, 52
ISO ..................................................................... 48
MOVIE-knap ....................................................132
J
Indeks
Hast.pri. kont. ..................................................... 44
Menu
H
Prøvebillede
Forsinket blitz .................................................... 65
Indholdsfortegnelse
Forbindelse
MP4 ....................................................................84
Multi .............................................................68, 89
JPEG .................................................................. 82
Mætning ..............................................................95
K
N
Klar billedzoom ............................................... 113
Natportræt ...........................................................56
Kont. optagelse .................................................. 43
Nattescene ...........................................................56
Kontinuerlig AF ................................................. 69
Ny mappe ..........................................................158
Kontrast .............................................................. 95
204DK
Fortsættes r
U
Objektivkomp.: Forvrængn. ............................. 126
Udfyld.blitz .........................................................65
Objektivkomp.: Krom. Ab. .............................. 125
Udløser u/obj. ...................................................121
Objektivkomp.: Skygge ................................... 124
Udskriv .............................................................175
Opsætning .......................................................... 24
USB-LUN-indstilling .......................................150
Optageindstilling ................................................ 85
USB-tilslutning .................................................149
Optagelse ........................................................... 27
V
Stillbillede .................................................... 27
Valg af motiv ......................................................56
Version .............................................................151
P
Vis afspilning ....................................................146
Panorering .......................................................... 58
Vis indhold .........................................................39
Panoreringsretning ............................................. 83
Vis kortplads .....................................................160
PlayMemories Home ............................... 164, 167
Vælg optagemappe ...........................................157
Portræt ................................................................ 56
W
Windows ...........................................................166
R
RAW .................................................................. 82
Z
Reduktion af vindstøj ....................................... 129
Zoom ...................................................................49
Roter ................................................................. 102
Zoomning ...........................................................49
Menu
Programskifte ..................................................... 64
Prøvebillede
Film .............................................................. 27
Indholdsfortegnelse
O
Rullende afspilning ............................................ 59
S
Selvportræt Selvudløser ................................... 115
Indeks
Rødøjereduktion ............................................... 107
Selvudl.(Kont.) ................................................... 46
Selvudløser ......................................................... 45
Skarphed ............................................................ 95
Skærmfarve ...................................................... 144
Slet ............................................................... 31, 96
Smiludløser ........................................................ 73
Software ........................................................... 166
Solnedgang ......................................................... 56
Sommertid ........................................................ 138
Specialtastsindstillinger ................................... 133
Specifikationer ................................................. 199
Sporingsfokus .................................................... 70
Sportsaktiviteter ................................................. 56
Spot .................................................................... 89
Sprog ................................................................ 137
sRGB ................................................................ 119
Starttid for strømbespar. .................................. 142
SteadyShot ....................................................... 120
Stillbillede/film-valg .......................................... 97
Strømbesparelse ............................................... 141
205DK
Den software, der kommer sammen med dette kamera, leveres under licensaftaler med
hver enkelt ophavsretsindehaver. På baggrund af anmodningerne fra copyrightejerne af
disse softwareprogrammer er vi forpligtet til at oplyse dig om følgende. Læs følgende
afsnit.
Du kan finde licenser (på engelsk) i kameraets interne hukommelse. Ved at oprette en
masselagringsforbindelse mellem kameraet og din computer kan du læse filen i
[PMHOME]–[LICENSE].
Menu
Indeks
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Prøvebillede
DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS I HENHOLD TIL AVCPATENTPORTEFØLJELICENSEN TIL EN BRUGERS PERSONLIGE BRUG
ELLER ANDRE ANVENDELSER, HVOR DER IKKE MODTAGES BETALING
FOR AT
(i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN
("AVC-VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AFKODNING AF AVC-VIDEO, DER BLEV KODET AF EN FORBRUGER, DER
VAR INVOLVERET I EN PERSONLIG AKTIVITET, OG/ELLER SOM BLEV
ERHVERVET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE
AVC-VIDEO.
DER GIVES INGEN LICENS ELLER OG HELLER EN UNDERFORSTÅET LICENS
TIL NOGEN ANDEN BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C.
SE I
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om licensen
Softwaren, som er kvalificeret til følgende GNU General Public License (herefter
henvist til som "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter henvist til
som "LGPL"), medfølger i kameraet.
Dette oplyser dig om, at du har ret til at få adgang til, ændre og videredistribuere
kildekode til disse softwareprogrammer i henhold til betingelserne i den medfølgende
GPL/LGPL.
Kildekoden er til rådighed på internettet. Brug følgende URL-adresse til at hente den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi vil helst have, at du ikke kontakter os vedrørende indholdet af kildekoden.
Du kan finde licenser (på engelsk) i kameraets interne hukommelse. Ved at oprette en
masselagringsforbindelse mellem kameraet og din computer kan du læse filen i
[PMHOME]–[LICENSE].
206DK
Download PDF