Sony | NEX-C3 | Sony NEX-C3 Betjeningsvejledning

4-275-475-32(1)
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
α Håndbog
Indholdsfortegnelse
Prøvebilledsøgning
Menusøgning
Indeks
© 2011 Sony Corporation
NEX-C3
DK
Bemærkninger om brug af kameraet
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap øverst til højre på dækslet og på hver side for at gå til den tilhørende
side.
Dette er praktisk, når du søger efter en funktion, du gerne vil bruge.
Indholdsfortegnelse
Menusøgning
Søg oplysninger efter
prøvebilleder.
Prøvebilledsøgning
Prøvebilledsøgning
Indeks
Indeks
Menusøgning
Menusøgning
Søg oplysninger på en liste
over menupunkter.
Søg oplysninger efter
nøgleord.
Prøvebilledsøgning
Indholdsfortegnelse
Søg oplysninger efter funktion.
Du kan gå til siderne ved at klikke på de sidenumre, som nævnes i denne bog.
Indeks
Mærker og tegn, der bruges i denne håndbog
I denne håndbog, vises
betjeningsrækkefølgen med pile (t).
Betjening af kameraet skal foregå i den
nævne rækkefølge.
Standardindstillingen vises med et
.
Viser advarsler og begrænsninger, som
er relevante i forhold til korrekt
betjening af kameraet.
z Viser brugbare oplysninger.
2DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
Prøvebilledsøgning
Sådan bruges denne håndbog ······························2
Prøvebilledsøgning················································5
Identificering af dele ············································11
Liste over ikoner på skærmen ·····························14
Menusøgning
Grundlæggende brug
Indeks
Brug af kontrolhjulet og funktionstaster ···············17
Menusøgning·······················································19
Optagelse af billeder ···········································24
Visning af billeder ················································26
Sletning af billeder···············································28
Foto-kreativitet·····················································29
Brug af funktioner via kontrolhjulet
DISP (Vis indhold) ···············································35
(Ekspon.komp.) ··············································37
(Billedindeks)··················································38
Brug af funktioner i menuen
Optagetilstand ·····················································19
Kamera································································20
Billedformat ·························································20
Lysstyrke/farve ····················································21
Afspil····································································21
Opsætning···························································21
3DK
Fortsættes r
Fejlfinding
Prøvebilledsøgning
Visning af billeder på et tv ·································140
Brug af computeren···········································143
Brug af softwaren ··············································145
Tilslutning af kameraet til computeren···············148
Udskrivning af stillbilleder··································150
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af forbindelse til andet udstyr
Menusøgning
Fejlfinding ··························································151
Advarselsmeddelelser ·······································157
Andet
Indeks
Brug af kameraet i udlandet ······························160
Hukommelseskort··············································161
"InfoLITHIUM"-batterienhed ······························163
Batterioplader ····················································165
Fatningsadapter ················································166
Rengøring··························································167
Indeks
Indeks ································································168
4DK
"Det er dette motiv, jeg ønsker at indfange i et billede, men hvordan gør man?"
Du kan måske finde svaret ved at gennemgå prøvebillederne nedenfor. Klik på dette
ønskede prøvebillede.
Menusøgning
Hvis du klikker på et billede, vil skærmen gå til den side, hvor den anbefalede funktion
til netop denne type billeder er beskrevet.
Du kan henvise til disse beskrivelser, som tillæg til de optagetip, der er vist på
kameraskærmen.
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Prøvebilledsøgning
Billeder af personer (side 6)
Makrobilleder (side 7)
Landskabsbilleder (side 8)
Solnedgang/natfotos (side 9)
Motiver med hurtige bevægelser (side 10)
Indholdsfortegnelse
Prøvebilledsøgning
Klik!
Indeks
5DK
Fortsættes r
Samme motiv med forskellig lysstyrke (60)
68
45
Smiler glad (68)
I levende lys (45)
41
77
En person i forgrunden af et natfoto (41)
En person i bevægelse (77)
58
61
Et gruppebillede (58, 59)
En person, der oplyses bagfra (61)
Indeks
Der fokuseres kun på det primære motiv
ved at bringe baggrunden ud af fokus (30)
Menusøgning
60
Prøvebilledsøgning
30
Indholdsfortegnelse
Billeder af personer
70
Med bløde hudtoner (70)
6DK
Fortsættes r
Tilpas farven til indendørs lys (78)
41
81
Blomster (41)
Reducer mængden af blitzlys (81)
62
37
Manuelt fokus (62)
I bedre lys (37)
77
37
Undgå kamerarystelser i forbindelse med
indendørs billeder (77)
Få mad til at se indbydende ud (34, 37)
Indeks
Bring baggrunden ud af fokus (30)
Menusøgning
78
Prøvebilledsøgning
30
Indholdsfortegnelse
Makrobilleder
7DK
Fortsættes r
Himlen i livlige farver (37)
Løbende vand (52)
84
84
Livlige, grønne farver (84)
Farvede blade (84)
Menusøgning
52
Prøvebilledsøgning
37
Indholdsfortegnelse
Landskabsbilleder
46
82
82
Motiver med flere lysstyrker (82)
Oplyste udendørsbilleder, taget inde fra et
mørkt rum (82)
30
99
Bring baggrunden ud af fokus (30)
Hold billedet vandret (99)
Indeks
Panoreringsfotos (46)
8DK
Fortsættes r
Manuel kameraføring (41)
Lysstribe (61)
51
30
Fyrværkeri (51)
Bring baggrunden ud af fokus (30)
60
58
Undgå kamerarystelse (58)
Indeks
Samme motiv med forskellig lysstyrke (60)
Menusøgning
61
Prøvebilledsøgning
41
Indholdsfortegnelse
Solnedgang/natfotos
41
En smuk optagelse af solnedgangens røde
skær (41)
9DK
Fortsættes r
Følg et motiv i bevægelse (65)
Udtryk kraftfuld aktivitet (52)
62
57
Hvor motivet går imod kameraet (62)
Indfang det bedste øjeblik (57)
Menusøgning
52
Prøvebilledsøgning
65
Indholdsfortegnelse
Motiver med hurtige bevægelser
Indeks
10DK
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
A
(Afspilning)-knap (26)
D AF-lampe/Selvudløserindikator/
Smiludløserindikator
E Højttaler
F Mikrofon*
G Terminal til intelligent tilbehør
Prøvebilledsøgning
B Udløserknap (24)
C ON/OFF (Tænd/sluk)-kontakt
Indholdsfortegnelse
Identificering af dele
H Objektiv
I Udløserknap til objektivet
J Fatning
Menusøgning
Når objektivet er fjernet
K Billedsensor**
L Objektivkontakter**
M
(USB)-terminal (148)
N Krog til skulderrem
O HDMI-terminal (140)
P Lyssensor
Indeks
Q LCD-skærm
R MOVIE (film)-knap (24)
S Kontrolhjul (17)
T Funktionstaster (18)
* Dæk ikke denne del til ved videooptagelse.
** Undgå at berøre denne del direkte.
11DK
Fortsættes r
Markering af billedsensorens
placering (62)
B Batteridæksel
C Hukommelseskortdæksel
D Gevind til kamerastativ
E Batterihus
F Dæksel til forbindelsesplade
Menusøgning
Brug denne, når der benyttes en AC-PW20vekselstrømsadapter (sælges separat).
Anbring forbindelsespladen i batterihuset, og
før dernæst ledningen gennem dækslet til
forbindelsespladen som vist nedenfor.
Prøvebilledsøgning
• Brug et stativ med en skruelængde på under
5,5 mm. Du kan ikke fastgøre kameraet
sikkert til et stativ, hvis skruerne er længere
end 5,5 mm, hvilket kan beskadige
kameraet.
Indholdsfortegnelse
A
• Sørg for, at ledningen ikke klemmes, når
batteridækslet lukkes.
H Indføringsrille til hukommelseskort
Indeks
G Aktivitetslampe
Blitz
A Skrue
B Blitz*
C Stik*
* Undgå at berøre denne del direkte.
Hvis den er beskidt, så tør den af med en blød,
ren klud.
12DK
Fortsættes r
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (NEX-C3D/C3K/C3Y medfølger)
A Modlysblændeindeks
B Fokus-ring
E Brændviddeindeks
F Objektivkontakter*
G Fatningsindeks
* Undgå at berøre denne del direkte.
A Konverterindeks*
B Fokus-ring
C Objektivkontakter**
D Fatningsindeks
Indeks
* En konverter sælges separat.
** Undgå at berøre denne del direkte.
Menusøgning
E16 mm F2.8 (NEX-C3A/C3D medfølger)
Prøvebilledsøgning
C Zoom-ring
D Brændviddeskala
Indholdsfortegnelse
Objektiv
E55 – 210 mm F4.5-6.3 OSS (NEX-C3Y medfølger)
A Fokus-ring
B Zoom-ring
C Brændviddeskala
D Brændviddeindeks
E Objektivkontakter*
F Fatningsindeks
* Undgå at berøre denne del direkte.
13DK
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmvisningen ved hjælp af DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet
(side 35).
Standbytilstand
Indholdsfortegnelse
Liste over ikoner på skærmen
A
Beskrivelse
Optagetilstand
PASM
Valg af motiv
Grafisk visning
Billedformat/format for
stillbilleder
RAW RAW+J
FINE STD
Billedkvalitet for
stillbilleder
100
Antal af stillbilleder, der
kan optages
Indeks
Optagelse af film
Menusøgning
Billedeffekt
Prøvebilledsøgning
Skærm
Billedformat for film
Hukommelseskort/
overførsel
Afspilning
123Min
100%
Tid til optagelse af film
Resterende batteritid
Ikoner for genkendelse
af motiv
Opladning af blitz i gang
AF-lampe
14DK
Fortsættes r
Beskrivelse
Skærm
Optager ikke lyd under
optagelse af film
Ansigtsregistrering
Advarsel om
kamerarystelse
Blød hud-effekt
Advarsel om
overophedning
ISO
AWB
Hvidbalance
Histogram
7500K G9
Kreativ indst.
Prøvebilledsøgning
Databasefil er fuld/fejl i
databasefil
Beskrivelse
Indholdsfortegnelse
Skærm
Stillbillede/film
1
Afspilningsmappe –
filnummer
Beskyt
DRO/Auto HDR
Udskrivningsbestilling
og antal kopier
Følsomhedsindikator for
registrering af smil
Menusøgning
101-0012
B
Beskrivelse
Menu
Funktionstaster
Indeks
Skærm
Optage-tilstand
D
Opt.tip
C
Skærm
Beskrivelse
Blitztilstand/
Rødøjereduktion
Fremf.metode
Skærm
Beskrivelse
z
Fokustilstand
1/125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
ISO400
ISO-følsomhed
±0.0
Manuelt målt
±0.0
Eksponeringskompensation
Lukkerhastighedsindikator
Fokusmetode
Blændeindikator
±0.0
OPT 0:12
Optagetid for filmen
(m:s)
Lysmålermetode
2011-1-1 9:30AM
Optagedato/-tidspunkt
for billedet
Blitzkompensation
12/12
Billednummer/antal
billeder optaget på
datoen eller i den valgte
mappe
Fremføringsmetode
Fortsættes r
15DK
Beskrivelse
SteadyShot
Vises, når HDR ikke
fungerede på billedet.
Indholdsfortegnelse
Skærm
Prøvebilledsøgning
Menusøgning
Indeks
16DK
Grundlæggende brug
Indholdsfortegnelse
Brug af kontrolhjulet og
funktionstaster
Kontrolhjul og funktionstaster gør det muligt at bruge
adskillige af kameraets funktioner.
Prøvebilledsøgning
Kontrolhjul
Kontrolhjul
Indeks
Når der optages, knyttes funktionerne DISP (Vis indhold) og
(Ekspon.komp.) til
kontrolhjulet. Når der afspilles, knyttes funktionerne DISP (Vis indhold) og
(Billedindeks) til kontrolhjulet.
Du kan tildele funktionerne til højre- og venstreknapperne på kontrolhjulet
(side 110 og 111).
Når du drejer eller trykker til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet efter anvisningerne
på skærmen, kan du vælge indstillinger for forskellige elementer. Dit valg foretages, når
du trykker på midten af kontrolhjulet.
Menusøgning
Funktionstaster
Pilen betyder, at du kan dreje på
kontrolhjulet.
Når valgmulighederne vises på
skærmen, kan du vælge mellem dem
ved at dreje eller trykke til højre/venstre/
op/ned på kontrolhjulet. Tryk i midten for
at foretage dit valg.
17DK
Fortsættes r
Prøvebilledsøgning
Funktionstasterne har forskellige roller afhængigt af konteksten.
Den tildelte rolle (funktion) for hver funktionstast vises på skærmen.
Hvis du vil bruge funktionen, der vises i øverste højre hjørne af skæmen, skal du trykke
på funktionstasten A. Hvis du vil bruge funktionen, der vises i nederste højre hjørne af
skærmen, skal du trykke på funktionstasten B. Hvis du vil bruge funktionen, der vises i
midten, skal du trykke midt på kontrolhjulet (funktionstast C).
Du kan tildele funktionerne til funktionstasterne B og C (side 112 og 113).
I denne håndbog angives funktionstasterne med det ikon eller den funktion, som vises på
skærmen.
Indholdsfortegnelse
Funktionstaster
A
B
Menusøgning
C
I dette tilfælde fungerer
funktionstasten A som [Menu]knappen, og funktionstasten B
fungerer som [Opt.tip]knappen. Funktionstasten C
fungerer som [Optagetilstand]-knappen.
Indeks
18DK
Menusøgning
Du kan konfigurere de grundlæggende indstillinger for hele kameraet eller udføre
funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger.
Indholdsfortegnelse
Brug af funktioner i menuen
Prøvebilledsøgning
1 Tryk på [Menu].
Menusøgning
2 Vælg det ønskede element ved at trykke
til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet,
og tryk dernæst på midten.
3 Følg vejledningen på skærmen, vælg
det ønskede element, og tryk dernæst
på midten af kontrolhjulet for at foretage
dit valg.
[Menu]
Kontrolhjul
Indeks
Optagetilstand
Giver dig mulighed for at vælge en optagetilstand såsom blændetilstand, panorering,
Valg af motiv.
Intelligent auto
Kameraet vurderer motivet og foretager passende
indstillinger. Du kan benytte automatisk optagelse med de
rette indstillinger.
Valg af motiv
Optager med forudindstillinger afhængigt af motiv eller forhold.
Billedeffekt
Optager med de ønskede effekter for at give udtryk for en
unik atmosfære.
Anti-bevægelsesslør
Reducerer kamerarystelser ved en mere mørk optagelse
indendørs eller ved brug af telelinse.
Panorering
Optager med panoreringsformat.
3D-panorering
Opdater 3D-panoreringsbilleder, som anvendes til
afspilning på et 3D-kompatibelt tv.
Manuel eksp.
Justerer blænde og lukkerhastighed.
Lukkerhast.prior.
Justerer lukkerhastigheden for at udtrykke motivets bevægelser.
Blændeprioritet
Justerer området, som er i fokus eller bringer baggrunden ud
af fokus.
Auto programmeret
Automatisk optagelse, som giver dig mulighed for at
tilpasse indstillingerne med undtagelse af eksponering
(lukkerhastighed og blænde).
Fortsættes r
19DK
Gør det muligt at optage funktioner såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser og blitz.
Fremf.metode
Vælger fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse,
selvudløser eller bracketing-optagelse.
Vælge metoden til udløsning af blitzen.
AF/MF-valg
Vælger automatisk eller manuel fokusering.
Vælger det område, der skal fokuseres på.
Autofokusmetode
Vælger autofokusmetode.
Præcision dig. zoom
Indstiller den digitale zoom.
Ansigtsregistrering
Registrerer automatisk ansigter og justerer fokus og
eksponering, så det passer til ansigterne.
Smiludløser
Hver gang kameraet registrerer et smil, udløser kameraet
automatisk lukkeren.
Smilregistrering
Indstiller følsomheden for funktionen Smiludløser til
registrering af smil.
Blød hud-effekt
Indstiller niveauet af Blød hud-effekt.
Liste med optagetip
Gør det muligt at få vist alle optagetip.
Vis
indhold
DISP
(Vis indhold)
Skifter de oplysninger, der skal vises på optageskærmen.
Indeks
Billedformat
Menusøgning
Autofokusområde
Prøvebilledsøgning
Blitztilstand
Indholdsfortegnelse
Kamera
Gør det muligt at indstille billedstørrelsen og -formatet.
Stillbillede
Billedformat
Vælger billedstørrelse.
Format
Vælger format.
Kvalitet
Vælger komprimeringsformat.
3D-panorering
Billedformat
Vælger billedstørrelsen for 3D-panoreringsbilleder.
Panoreringsretning
Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der
optages 3D-panoreringsbilleder.
Panorering
Billedformat
Vælger billedstørrelsen for panoreringsbilleder.
Panoreringsretning
Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der
optages panoreringsbilleder.
Film
Billedformat
Vælger billedstørrelsen for film.
20DK
Fortsættes r
Giver dig mulighed for at foretage indstillinger for lysstyrke såsom lysmålermetode samt
farveindstillinger såsom hvidbalance.
Ekspon.komp.
Kompenserer for lysstyrken for hele billedet.
ISO
Indstiller ISO-følsomheden.
Justerer farvenuancerne ud fra omgivelsernes lysforhold.
Lysmålermetode
Vælger metode til måling af lysstyrke.
Blitzkompens.
Justerer mængden af blitzlys.
DRO/Auto HDR
Korrigerer lysstyrke eller kontrast automatisk.
Kreativ indst.
Vælger billedbehandlingsmetode.
Menusøgning
Afspil
Giver dig mulighed for at indstille afspilningsfunktioner.
Slet
Sletter billeder.
Diasshow
Viser billeder automatisk.
Stillbillede/film-valg
Vælger et stillbillede eller en film at afspille.
Billedindeks
Vælger antallet af billeder, som skal vises på
indeksskærmen.
Vælger mappen af stillbilleder, som skal vises.
Vælg dato
Vælger datoen for film, der skal afspilles.
Roter
Roterer billeder.
Indeks
Vælg mappe
Beskyt
Beskytter billeder eller annullerer beskyttelsen.
3D-visning
Opretter forbindelse til et 3D-kompatibelt tv og gør det
muligt at få vist 3D-billeder.
Forstør
Prøvebilledsøgning
Hvidbalance
Indholdsfortegnelse
Lysstyrke/farve
Forstørrer billedet.
Indst. for lydstyrke
Indstiller lydstyrken for film.
Angiv udskrivning
Vælger billeder til udskrivning eller foretager
udskriftsindstillinger.
Vis
indhold
Under
afspilning
Skifter de oplysninger, der skal vises på
afspilningsskærmen.
Opsætning
Giver dig mulighed for at foretage mere detaljerede optageindstillinger eller ændre
kameraindstillingerne.
Optagelsesindstil.
AF-lampe
Indstiller AF-lampen til at hjælpe i forbindelse med
automatisk fokusering på steder med svag belysning.
Rødøjereduktion
Udfører en blitztest før optagelse med brug af blitz for at
forhindre røde øjne.
21DK
Fortsættes r
Indstiller tidsrummet for visning af billedet straks efter
optagelse.
Gitterlinje
Aktiverer gitterlinjen, som hjælper dig med at justere
sammensætningen af billeder.
Maksimumniveau
Forbedrer omridset af områder i fokus med en bestemt
farve.
Maksimumfarve
Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen.
Viser et forstørret billede, når der fokuseres manuelt.
Farverum
Ændrer området for farvegengivelse.
SteadyShot
Indstiller kompensation for kamerarystelser.
Udløser u/obj.
Indstiller, hvorvidt lukkeren udløses, når der ikke er
monteret et objektiv.
Lang eksp.SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med lang
eksponeringstid.
Høj ISO SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med høj
ISO-følsomhed.
Filmlydoptagelse
Indstiller lyden for optagelse af film.
Specialtastsindstillinger
Tildeler en funktion til venstre tast på kontrolhjulet.
Indstil. af højre tast
Tildeler en funktion til højre tast på kontrolhjulet.
Indstilling af tasten B
Tildeler en funktion til funktionstasten B.
Indstilling af tasten C
Tildeler en funktion til funktionstasten C.
Special
Indstiller de brugerdefinerede funktioner til funktionstasten C.
Indeks
Indstil. af venstre tast
Menusøgning
Viser histogrammet for luminansfordelingen.
MF-hjælp
Prøvebilledsøgning
Histogram
Indholdsfortegnelse
Autovisning
Primære indstill.
Menustart
Bip
Sprog
Vælger en menu, der vises først, i den øverste menu eller
den sidste menuskærm.
Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.
Vælger, hvilket sprog der bruges på skærmen.
Indst.dato/tid
Indstiller dato og klokkeslæt.
Indstilling af sted
Vælger det område, hvor du anvender kameraet.
Hjælpeguidevisn
Slår hjælpeguiden til eller fra.
Strømbesparelse
Indstiller det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes i
strømbesparende tilstand.
LCD-lysstyrke
Indstiller lysstyrken på LCD-skærmen.
Skærmfarve
Indstiller farven på LCD-skærmen.
Bredt billede
Vælger en metode til visning af brede billeder.
Vis afspilning
Vælger metoden til visning af portrætbilleder.
KONTROL TIL HDMI
Indstiller, hvorvidt kameraet skal kunne betjenes med en
"BRAVIA" Sync-kompatibel fjernbetjening.
USB-tilslutning
Vælger metode for USB-forbindelse.
Rensetilstand
Giver dig mulighed for at rense billedsensoren.
22DK
Fortsættes r
Viser versionerne af kameraet og objektivet/
fatningsadapteren.
Demotilstand
Indstiller, hvorvidt demonstrationen af film skal vises.
Nulstil
Nulstiller kameraet til fabriks-indstillingerne.
Hukommelseskortværktøj
Formaterer hukommelseskortet.
Filnummer
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til
billeder.
Mappenavn
Vælger format til mappenavn.
Vælg optagemappe
Vælger optagemappen.
Opretter en ny mappe.
Gendan billed-db.
Reparerer billeddatabasefilen for film, når der opdages
uoverensstemmelser.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film samt antallet af
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
Eye-Fi-opsætning*
Overførselsindst.
Indstil ler kameraets overførselsfunktion, når der anvendes
et Eye-Fi-kort.
Menusøgning
Ny mappe
Prøvebilledsøgning
Formater
Indholdsfortegnelse
Version
* Vises, når der er isat et Eye-Fi-kort (sælges separat) i kameraet.
Indeks
23DK
Her forklares om optagelse af billeder med de indstillinger, der var, da du købte
kameraet.
Kameraet foretager passende bedømmelser af situationen og justerer indstillingerne.
Indholdsfortegnelse
Optagelse af billeder
1 Juster vinklen på LCD-skærmen, og hold kameraet.
z Om Motivgenkendelse
Menusøgning
Bemærk
• Du kan kontinuerlige optage en film i op til 29 minutter eller 2 GB. Optagelsestiden kan variere
afhængigt af den omgivende temperatur eller optagelsesforholdene.
Prøvebilledsøgning
Funktionen Motivgenkendelse aktiveres.
2 Hvis du vil tage stillbilleder, skal du trykke udløserknappen halvt ned for
at fokusere på motivet og trykke den helt ned for at fotografere.
Tryk på MOVIE-knappen for at begynde optagelse af en film.
Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.
Funktionen Motivgenkendelse lader kameraet genkende
optageforholdene automatisk og giver dig mulighed for at
optage billedet med de passende indstillinger.
Indeks
Motivgenkendelsesikon
og -guide
• Kameraet genkender (Natfoto),
(Stativ - natvisning),
(Natportræt), (Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab) eller
(Makro) og viser det
tilsvarende ikon samt guide på LCD-skærmen, når motivet genkendes.
24DK
Fortsættes r
svært at fokusere på
Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et
motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på
fokusindstillingen.
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst.
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et
motiv i bevægelse.
lyser
Fokuserer stadig.
z blinker
Kan ikke fokusere.
• Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer:
Det er mørkt, og objektivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
Motivet ses igennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader.
Motivet blinker.
Motivet er bagbelyst.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
Menusøgning
lyser
Prøvebilledsøgning
Fokusindikator
Indholdsfortegnelse
z Hvis du optager et billede af et motiv, som det er
25DK
Viser de optagede billeder. Stillbilleder og film vises på separate skærme. Du kan ikke få
vist stillbilleder og film på den samme skærm.
1 Tryk på
(Afspilning)-knappen.
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder
2 Vælg billedet med kontrolhjulet.
Under afspilning af film
Betjening af kontrolhjul
Tryk på midten.
For at spole hurtigt frem
Tryk i højre side, eller drej med uret.
For at spole hurtigt tilbage
Tryk i venstre side, eller drej mod uret.
For at justere lydstyrken
Tryk på nederste t op/ned.
Menusøgning
For at sætte på pause/fortsætte
Prøvebilledsøgning
3 Tryk på midten af kontrolhjulet for at få vist panoreringsbilleder eller film.
Bemærk
• Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises muligvis ikke korrekt.
z Sådan skifter du mellem stillbilleder og film
Indeks
På billedindeksskærmen kan du skifte mellem billedtyper
ved at vælge
(stillbillede) eller
(film) i venstre
side af skærmen efterfulgt af tryk på midten af
kontrolhjulet (side 38).
Forstørret afspilning
Dele af et stillbillede kan forstørres under afspilning, så det kan undersøges nærmere.
Dette er praktisk, når du skal kontrollere fokusforholdet på et stillbillede, som du har
taget. Du kan forstørre billedvisningen fra Menu (side 93).
1 Vis det billede, du ønsker at forstørre, og tryk derefter på midten af
kontrolhjulet for at bekræfte [Forstør].
2 Juster skaleringen ved at dreje på kontrolhjulet.
3 Vælg den del, du vil forstørre ved at trykke til højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet.
4 Tryk på [Afslut] for at annullere den forstørrede afspilning.
Bemærkninger
• Du kan ikke benytte funktionen til forstørret afspilning med film.
• For at forstørre panoreringsbilleder skal du først sætte afspilningen på pause og dernæst trykke på
[Forstør].
26DK
Fortsættes r
Skaleringsintervallet er følgende.
Skaleringsintervaller
L
Ca. ×1,1 – ×14
M
Ca. ×1,1 – ×11
S
Ca. ×1,1 – ×7,3
Prøvebilledsøgning
Billedstørrelse
Indholdsfortegnelse
z Skaleringsintervaller
Menusøgning
Indeks
27DK
Indholdsfortegnelse
Sletning af billeder
Du kan slette det viste billede.
1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på [Slet].
2 Tryk på midten af kontrolhjulet for at
bekræfte [OK].
[Annuller]
[OK]
[Slet]
z Sådan sletter du flere billeder
Vælg [Menu] t [Afspil] t [Slet] for at vælge og slette bestemte billeder samtidigt.
Menusøgning
Bemærkninger
• Du kan ikke slette beskyttede billeder.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du sletter billedet på forhånd.
Prøvebilledsøgning
Tryk på [Annuller] for at afbryde handlingen.
Indeks
28DK
Du kan betjene kameraet intuitivt ved at bruge Foto-kreativitet, fordi skærmen er
beregnet til mere intuitive betjeninger end ved en normal skærm. Det er nemt at optage et
motiv og samtidig få kreative fotos.
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Intelligent
auto].
Indholdsfortegnelse
Foto-kreativitet
2 Tryk på midten af kontrolhjulet.
3 Vælg det punkt, du vil indstille, ved at dreje
kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af
kontrolhjulet.
Menusøgning
4 Vælg den ønskede indstilling ved at dreje
kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af
kontrolhjulet.
Skærmen ændres til Foto-kreativitet-skærmen.
5 Tryk udløserknappen ned for at tage
stillbilleder.
Tryk på MOVIE-knappen for at begynde
optagelse af en film.
Gå tilbage til [Intelligent auto] ved at trykke på [Nulstil].
Indeks
Tilgængelige Foto-kreativitet-funktioner
Bagg. Ej fk.
Justerer baggrundssløringen.
Billedeffekt
Vælger det ønskede effektfilter til optagelse.
Blød hud-effekt
Justerer niveauet af Blød hud-effekt.
Selvudløser/Kontinuerligt frem Indstiller selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse/
optager billeder kontinuerligt i høj hastighed.
Livfuldhed
Justerer livfuldheden.
Farve
Justerer farven.
Lysstyrke
Justerer lysstyrken.
Bemærkninger
• Funktionen Foto-kreativitet er kun tilgængelig, når der er monteret et E-fatning-objektiv.
• [Blød hud-effekt] og [Selvudløser/Kontinuerligt frem] virker ikke under filmoptagelse.
• Før Foto-kreativitet-tilstanden er aktiveret, når [Fremf.metode] er indstillet til [Kontinuerligt frem],
vælges [Hast.pri.vedv.forb.]. Når [Fremf.metode] er indstillet til [Selvudl.(Kont.)] eller
[Selvudløser: 2 sek.], vælges [Selvudløser: 10 sek.].
• [Autofokus] vælges automatisk uanset indstillingen af [AF/MF-valg].
• Funktionen Smiludløser kan ikke bruges.
• Når Foto-kreativitet-tilstanden er aktiveret, er flere punkter, der er indstillet i menuen, blevet ugyldige.
• Når kameraet går tilbage til [Intelligent auto] eller slukkes, nulstilles indstillingerne til
standardværdiernen.
29DK
Fortsættes r
Du kan bruge Foto-kreativitet-opsætningspunkterne samtidigt.
Tryk på midten af kontrolhjulet, og indstil hvert enkelt punkt.
Ikonerne for de indstillede punkter er angivet på skærmen.
Prøvebilledsøgning
• [Blød hud-effekt] fungerer ikke under kontinuerlig optagelse.
• Hvis du trykker på [Fortryd], annulleres det seneste opsætningspunkt, og ikonet yderst til
højre slettes.
Indholdsfortegnelse
z Brug af opsætningspunkterne samtidigt
z Afspilning i Foto-kreativitet-tilstand
Baggrund ude af fokus
Indeks
Foto-kreativitet giver dig mulighed for nemt at bringe baggrunden ud af fokus, så
motivet fremhæves.
Du kan kontrollere sløringseffekten på LCD-skærmen. Du kan optage en film med en
værdi, som er justeret med en sløringseffekt.
Menusøgning
Hvis du trykker på
-knappen i Foto-kreativitet-tilstanden, åbnes Foto-kreativitetafspilningstilstanden. Tryk på [Tilbage] for at vende tilbage til optagetilstanden, hvorefter
du kan optage med den samme indstilling.
1 Tryk på midten af kontrolhjulet.
2 Vælg [Bagg. Ej fk.] ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af
kontrolhjulet.
3 Bring baggrunden ud af fokus ved at dreje på kontrolhjulet.
: Drej det med uret for at fokusere
: Drej det mod uret for at sløre
Tryk på [Annuller] for at gendanne den oprindelige tilstand.
Bemærkninger
• Området, som er ude af fokus afhænger af, hvilket objektiv der benyttes.
• Sløringseffekten er ikke nødvendigvis synlig, da det afhænger af afstanden til motivet eller det anvendte
objektiv.
30DK
Fortsættes r
af fokus
• Gå tættere på motivet.
• Øg afstanden mellem motiv og baggrund.
Du kan indstille Billedeffekt uden problemer i Foto-kreativitet. Vælg det ønskede
effektfilter for at opnå de forskellige teksturer.
2 Vælg [Billedeffekt] indstilling ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på
midten af kontrolhjulet.
Menusøgning
1 Tryk på midten af kontrolhjulet.
Prøvebilledsøgning
Billedeffekt
Indholdsfortegnelse
z Sådan opnår du bedre resultater med Baggrund ude
3 Vælg den ønskede effekt ved at dreje på kontrolhjulet.
Indeks
: Posterisering (farve)
: Posterisering (S-H)
: Popfarve
: Retrofoto
: Delvis farve (rød)
: Delvis farve (grøn)
: Delvis farve (blå)
: Delvis farve (gul)
: Kraftig
: Sort-hvid stor kontrast
: Legetøjskamera
Tryk på [Annuller] for at gendanne den oprindelige tilstand.
Du kan få oplysninger om hvert filter på side 43.
Bemærk
• Når [Delvis farve (rød)], [Delvis farve (grøn)], [Delvis farve (blå)] eller [Delvis farve (gul)] er valgt, kan
billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet.
31DK
Fortsættes r
Du kan indstille Blød hud-effekt uden problemer i Foto-kreativitet. Du kan optage hud
på en jævn måde, når kameraet registrerer ansigterne på motiverne i Ansigtsregistreringtilstanden.
Indholdsfortegnelse
Blød hud-effekt
Prøvebilledsøgning
1 Tryk på midten af kontrolhjulet.
3 Vælg det ønskede effektniveau ved at dreje på kontrolhjulet.
: Indstiller Blød hud-effekt til høj.
: Indstiller Blød hud-effekt til mellem.
: Indstiller Blød hud-effekt til lav.
Tryk på [Annuller] for at gendanne den oprindelige tilstand.
Menusøgning
2 Vælg [Blød hud-effekt] indstilling ved at dreje kontrolhjulet, og tryk
derefter på midten af kontrolhjulet.
Bemærk
• Denne funktion virker muligvis ikke afhængigt af motivet.
Indeks
Selvudløser/Kontinuerligt frem
Du kan indstille selvudløseren og nemt optage kontinuerligt i Foto-kreativitet.
1 Tryk på midten af kontrolhjulet.
2 Vælg [Selvudløser/Kontinuerligt frem] indstilling ved at dreje kontrolhjulet,
og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
3 Vælg den ønskede indstilling ved at dreje på kontrolhjulet.
: Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvudløserlampen, og der afgives et
lydsignal, hvorefter udløseren slippes efter 10 sekunder (selvudløser: 10 sek.).
: Mens du trykker på og holder udløserknappen nede, optager kameraet billeder
kontinuerligt (Hast.pri.vedv.forb).
Tryk på [Annuller] for at gendanne den oprindelige tilstand.
Bemærk
• Indstillingerne af fokus og lysstyrke for den første optagelse bruges til de efterfølgende kontinuerlige
optagelser hastighedsprioritet.
32DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Livfuldhed
Det er nemt at indstille livfuldheden i Foto-kreativitet.
2 Vælg [Livfuldhed] ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af
kontrolhjulet.
Prøvebilledsøgning
1 Tryk på midten af kontrolhjulet.
3 Vælg den ønskede livfuldhed ved at dreje på kontrolhjulet.
Menusøgning
: Drej det med uret for at gøre billederne livfulde
: Drej det mod uret for at gøre billederne utydelige
Tryk på [Annuller] for at gendanne den oprindelige tilstand.
Farve
Det er nemt at indstille farven i Foto-kreativitet.
Indeks
1 Tryk på midten af kontrolhjulet.
2 Vælg [Farve] ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af
kontrolhjulet.
3 Vælg den ønskede farve ved at dreje på kontrolhjulet.
: Drej det mod uret for at gøre farven varm
: Drej det mod uret for at gøre farve koldere
Tryk på [Annuller] for at gendanne den oprindelige tilstand.
33DK
Fortsættes r
Det er nemt at indstille lysstyrken i Foto-kreativitet.
2 Vælg [Lysstyrke] ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af
kontrolhjulet.
Prøvebilledsøgning
1 Tryk på midten af kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Lysstyrke
3 Vælg den ønskede lysstyrke ved at dreje på kontrolhjulet.
Menusøgning
: Drej det med uret for at gøre billederne lysere
: Drej det mod uret for at gøre billederne mørkere
Tryk på [Annuller] for at gendanne den oprindelige tilstand.
Indeks
34DK
Brug af funktioner via kontrolhjulet
Brug af kontrolhjulet:
1 Tryk gentagne gange på DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet for at vælge
den ønskede tilstand.
Prøvebilledsøgning
Brug af Menu:
1 Under optagelse, [Menu] t [Kamera] t [Vis indhold].
Under afspilning, [Menu] t [Afspil] t [Vis indhold].
2 Vælg den ønskede tilstand ved at dreje på kontrolhjulet.
Vis oplysninger
Viser optageoplysninger.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
Indeks
Viser grundlæggende optageoplysninger.
Viser lukkerhastighed og blændeværdi via
grafik, undtaget når [Optagetilstand] er
indstillet til [Intelligent auto],
[Panorering] eller [3D-panorering].
Menusøgning
Under optagelse
Vis basisopl.
Indholdsfortegnelse
DISP (Vis indhold)
35DK
Fortsættes r
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik samt
optageoplysninger.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
Menusøgning
Viser optageoplysninger.
Prøvebilledsøgning
Vis oplysninger
Indholdsfortegnelse
Under afspilning
Bemærk
Indeks
• Histogram vises ikke ved følgende afspilningstilstande.
– Film
– Panorering
– Diasshow
z Hvad er et histogram?
Et histogram viser den luminansfordeling, der viser, hvor mange pixel af en bestemt
lysstyrke der er i billedet. Et lysere billede får hele histogrammet til at skifte til højre side og
et mørkere billede til venstre side.
Blitz
R (rød) Luminans
• Hvis billedet har et område, der enten er meget mørkt
eller meget lyst, blinker området på
histogramvisningen under afspilningen (advarsel om
luminansgrænse).
G (grøn) B (blå)
36DK
Du kan justere eksponeringen i trin på 1/3 EV i et område på –2,0 EV to +2,0 EV.
1
(Ekspon.komp.) på kontrolhjulet t ønsket værdi.
Eller [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Ekspon.komp.] t ønsket værdi.
billeder
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
Indstil [Ekspon.komp.] mod –.
Indeks
m
Menusøgning
z Justering af eksponeringen for at opnå bedre
Prøvebilledsøgning
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Ekspon.komp.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Manuel eksp.]
• Hvis du optager under ekstremt mørke eller lyse forhold, eller når du anvender blitzen, kan du muligvis
ikke opnå en tilfredsstillende effekt.
Indholdsfortegnelse
Ekspon.komp.
Korrekt eksponering
M
Indstil [Ekspon.komp.] mod +.
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
• Indstil eksponeringskompensationen til +-siden for at få lysere nuancer.
Få billeder af fødevarer til at se mere indbydende ud ved at fotografere dem lidt lysere end
normalt, og prøv at bruge en hvid baggrund.
• Ved fotografering af en blå himmel kan du indfange de levende farver ved at indstille
eksponeringskompensationen til –-siden.
37DK
Brug af funktioner i menuen
Viser flere billeder samtidigt.
1 Tryk på
(Afspilning)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden.
2 Tryk på
(Billedindeks) på kontrolhjulet.
3 Vælg det ønskede billede, og tryk på midten af kontrolhjulet for at vende
tilbage til visningen af enkeltbilleder.
z Sådan skifter du mellem stillbilleder og film
Menusøgning
På billedindeksskærmen kan du skifte mellem billedtyper
ved at vælge
(stillbillede) eller
(film) i venstre
side af skærmen efterfulgt af tryk på midten af
kontrolhjulet.
Stillbilleder og film kan ikke vises på samme
indeks.
Du kan også skifte billedtypen ved hjælp af menuen
(side 87).
Prøvebilledsøgning
Der vises et indeks med seks billeder.
Du kan skifte til 12-billeders indeks; [Menu] t [Afspil] t [Billedindeks].
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Indeks
38DK
Kameraet analyserer motivet og giver dig mulighed for at optage med de rette
indstillinger.
1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Intelligent
auto].
Når kameraet genkender motivet, vises ikonet og guiden
for Motivgenkendelse på skærmen.
Kameraet genkender (Natfoto),
(Stativ natvisning),
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab) eller
(Makro).
Motivgenkendelsesikon og -guide
Menusøgning
Bemærkninger
• [Blitztilstand] er indstillet [Autoblitz] eller [Blitz fra].
• Du kan godt optage, selvom kameraet ikke genkender motivet.
• Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], genkendes motiverne [Portræt], [Modlysportræt] og
[Natportræt] ikke.
Prøvebilledsøgning
2 Peg kameraet mod motivet.
Indholdsfortegnelse
Intelligent auto
z Foto-kreativitet
Indeks
Hvis du trykker midt på kontrolhjulet, åbnes Foto-kreativitet-menuen i optagetilstand. Ved
hjælp af det kan du nemt indstillingerne og få en nem betjening og tage kreative fotos
(side 29).
39DK
Fortsættes r
svært at fokusere på
Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et
motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på
fokusindstillingen.
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst.
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et
motiv i bevægelse.
lyser
Fokuserer stadig.
z blinker
Kan ikke fokusere.
• Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer:
Det er mørkt, og objektivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
Motivet ses igennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader.
Motivet blinker.
Motivet er bagbelyst.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
Menusøgning
lyser
Prøvebilledsøgning
Fokusindikator
Indholdsfortegnelse
z Hvis du optager et billede af et motiv, som det er
40DK
Giver dig mulighed for at optage med forudindstillinger afhængigt af motivet.
1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Valg af motiv] t ønsket tilstand.
(Landskab)
Optager alle motiver i skarp fokus og levende
farver.
(Makro)
Tager billeder af motiver tæt på, f.eks.
blomster, insekter, fødevarer eller små
elementer.
Indeks
(Sportsaktiviteter)
Menusøgning
Slører baggrunden og gør motivet skarpere.
Gengiver hudfarver naturligt.
Prøvebilledsøgning
(Portræt)
Optager et motiv i bevægelse med en
hurtigere lukkerhastighed, således at det ser
ud, som om motivet står stille. Kameraet tager
billeder kontinuerligt, mens udløserknappen
er trykket ned.
(Solnedgang)
Tager et smukt billede af den røde farve i
solnedgangen.
(Natportræt)
Tager portrætbilleder på mørke steder.
Monter og udløs blitzen.
(Natfoto)
Tager natbilleder uden at miste den mørke
atmosfære.
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
41DK
Fortsættes r
Tager natbilleder med mindre støj og slør
uden brug af kamerastativ. Der tages en
række billeder, og der anvendes
billedbehandling for at reducere slør,
kamerarystelser og støj.
Prøvebilledsøgning
Bemærkninger
Menusøgning
• I tilstandene [Natfoto] og [Natportræt] er lukkerhastigheden langsommere, og det anbefales derfor at
benytte et kamerastativ for at forhindre, at billedet bliver sløret.
• I [Håndholdt tusmørke]-tilstanden klikker lukkeren seks gange, og der tages et billede.
• Hvis du vælger [Håndholdt tusmørke] med [RAW] eller [RAW og JPEG], bliver billedkvaliteten
midlertidigt [Fin].
• Reducering af slør er mindre effektivt, selv i [Håndholdt tusmørke] ved optagelse af:
– Motiver i uregelmæssig bevægelse
– Motiver, som er for tæt på kameraet
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald
• I tilfældet [Håndholdt tusmørke] kan der forekomme rykvise støjgener ved brug af en flimrende lyskilde
såsom lysstofrør.
• Den minimumsafstand, som du kan komme tæt på et motiv, ændres ikke, hvis du vælger [Makro]. Når det
gælder minimumsområdet i fokus, skal du se den minimumsafstand for objektivet, som er påsat
kameraet.
Indholdsfortegnelse
(Håndholdt
tusmørke)
Indeks
42DK
Indholdsfortegnelse
Billedeffekt
Du kan optage med et effektfilter for at få de forskellige teksturer.
1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Billedeffekt] t ønsket tilstand.
Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast ved
kraftigt at fremhæve primærfarverne.
Posterisering
(S-H)
Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast i
sort-hvid.
Retrofoto
Giver indtryk af et gammelt foto med
sepiafarvetoner og falmet kontrast.
Delvis farve
(rød)
Giver et billede, der bevarer farven rød, men
konverterer andre til sort-hvid.
Delvis farve
(grøn)
Giver et billede, der bevarer farven rød, men
konverterer andre til sort-hvid.
Delvis farve
(blå)
Giver et billede, der bevarer farven blå, men
konverterer andre til sort-hvid.
Indeks
Giver et livfuldt udtryk ved at fremhæve
farvetoner.
Menusøgning
Popfarve
Prøvebilledsøgning
Posterisering
(farve)
43DK
Fortsættes r
Giver et billede, der bevarer farven gule, men
konverterer andre til sort-hvid.
Kraftig
Giver et billede med den angivne atmosfære:
lys, transparent, æterisk, sart, blødt.
Giver indtryk af et foto fra et legetøjskamera
med falmede hjørner og kraftige farver.
Indeks
Bemærkninger
Menusøgning
Legetøjskamera
Giver et billede med høj kontrast i sort-hvid.
Prøvebilledsøgning
Sort-hvid stor
kontrast
Indholdsfortegnelse
Delvis farve
(gul)
• Hvis du vælger [Billedeffekt], hvor [RAW] eller [RAW og JPEG] er valgt , indstilles [Kvalitet]
midlertidigt til [Fin].
• Når [Delvis farve (rød)], [Delvis farve (grøn)], [Delvis farve (blå)] eller [Delvis farve (gul)] er valgt, kan
billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet.
44DK
Dette er egnet til indendørsoptagelser uden brug af blitzen for at reducere sløringen af
motivet.
1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Anti-bevægelsesslør].
Indholdsfortegnelse
Anti-bevægelsesslør
2 Optag med udløserknappen.
Bemærkninger
Menusøgning
• Hvis du vælger [Anti-bevægelsesslør] med [RAW] eller [RAW og JPEG], bliver billedkvaliteten
midlertidigt [Fin].
• Lukkeren klikker seks gange, og der tages et billede.
• Reducering af slør er mindre effektivt ved optagelse af:
– Motiver i uregelmæssig bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
• Der kan forekomme rykvise støjgener ved brug af en flimrende lyskilde som f.eks. lysstofrør.
Prøvebilledsøgning
Kameraet kombinerer seks billeder med høj følsomhed til ét stillbillede, således at
kamerarystelser reduceres, mens støj forebygges.
Indeks
45DK
Giver dig mulighed for at lave et panoreringsbillede ud fra sammensatte billeder.
Indholdsfortegnelse
Panorering
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Panorering].
2 Ret kameraet mod motivets kant, og tryk
udløserknappen helt ned.
Indeks
Vejledningsbjælke
Menusøgning
Denne del medtages ikke.
3 Følg vejledningen på LCD-skærmen, og
panorer kameraet til enden.
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du flytte kameraet hurtigt for at optage et komplet
panoreringsbillede.
• Når du vælger [Bred] i [Billedformat], kan du muligvis ikke panorere kameraet på tværs af hele motivet
inden for den angivne tid. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du vælger [Standard] i [Billedformat].
• Kameraet fortsætter med at optage i tilstanden [Panorering], og lukkeren fortsætter med at klikke, indtil
optagelsens afslutning.
• Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt.
• Under forhold med dårlig belysning kan panoreringsbilleder blive slørede.
• I flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid ens.
• Når hele vinklen på paneringsbilleder og vinklen, hvor du fastsatte fokus og eksponering med AE/AF-lås,
er meget forskellige mht. lysstyrke, farve og fokusering, vil optagelsen ikke lykkes. Hvis dette sker, skal
du ændre låsevinklen og forsøge igen.
• [Panorering] er ikke passende ved optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne.
• [Panorering]-optagelse kan afbrydes i følgende situationer:
– Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
– Der er for mange kamerarystelser.
46DK
Fortsættes r
Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighed og i samme retning som angivelsen på
LCD-skærmen. [Panorering] passer bedre til stillestående motiver end til motiver i
bevægelse.
Lodret
Indholdsfortegnelse
z Tip til optagelse af et panoreringsbillede
Vandret
Menusøgning
Indeks
• Ved brug et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med W-side.
• Bestem motivet, og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du låser fokus, eksponering og
hvidbalance. Tryk derefter udløserknappen ned, og panorer kameraet.
• Hvis der er et område med meget varierende former eller landskab langs skærmens kant,
kan sammensætningen af billedet mislykkes. I så fald skal du justere
rammesammensætningen, således at dette område er i midten af billedet, og tag så billedet
igen.
• Du kan vælge retningen via [Menu] t [Billedformat] t [Panoreringsretning] og
billedstørrelsen via [Menu] t [Billedformat] t [Billedformat].
Prøvebilledsøgning
Så kort radius som muligt
z Afspilning af rullende panoreringsbilleder
Du kan rulle fra den ene ende af et panoreringsbillede til den anden ved at trykke på midten
af kontrolhjulet, mens der vises panoreringsbilleder. Tryk igen for at sætte på pause.
• Panoreringsbilleder vises med den medfølgende software
"PMB".
• Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises
eller ruller muligvis ikke korrekt.
Viser det viste område af hele
panoreringsbilledet.
47DK
Giver dig mulighed for at lave et 3D-billede ud fra sammensatte billeder.
3D-billeder, der er optaget i kameraets [3D-panorering]-tilstand, kan kun afspilles på et
3D-tv. De optagne billeder afspilles som normale stillbilleder på dette kameras LCDskærm og et ikke tv, som ikke er 3D.
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Optagetilstand] t [3D-panorering].
Indholdsfortegnelse
3D-panorering
2 Ret kameraet mod motivets kant, og tryk
udløserknappen helt ned.
Denne del medtages ikke.
Vejledningsbjælke
Menusøgning
3 Følg vejledningen på LCD-skærmen, og
panorer kameraet til enden.
Bemærkninger
Indeks
• Du mærker måske ubehagelige symptomer såsom overanstrengelse af øjne, kvalme eller en
træthedsfornemmelse under gennemsyn af 3D-billeder, der er optaget på 3D-kompatible skærme. Når du
ser 3D-billeder, anbefaler vi, at du tager en pause med jævne mellemrum. Da behovet for eller
hyppigheden af pauser varierer fra den ene til den anden, skal du sætte dine egne standarder. Hvis du får
det dårligt, skal du stoppe med at se 3D-billeder og søge læge, hvis det er nødvendigt. Se også i
betjeningsinstruktionerne for den tilsluttede enhed eller den software, der bruges sammen med kameraet.
Synet hos et barn er altid sårbart (det gælder især for børn under seks år). Før du giver dem lov til at se
3D-billeder, skal du rådføre dig med en ekspert såsom en børnelæge eller øjenlæge. Sørg for, at børnene
følger sikkerhedsforanstaltningerne herover.
• Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Vi anbefaler, at du panorerer kameraet 180 grader inden for otte
sekunder, når du bruger et objektiv (E18 – 55 mm) i vidvinkeldelen (18 mm) for at få et bedre resultat. Du
skal panorere kameraet langsommere med telefotosiden af objektivet.
• Når du vælger [Bred] i [Billedformat], kan du muligvis ikke panorere kameraet på tværs af hele motivet
inden for den angivne tid. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du vælger [Standard] eller [16:9] i
[Billedformat].
• Hvis du optager et 3D-billede med T-siden af et zoomobjektiv, forekommer der måske hyppigere et gråt
område, eller optagelse stoppes. Det anbefales at bruge et zoomobjektiv med W-siden.
• Kameraet fortsætter med at optage i tilstanden [3D-panorering], og lukkeren fortsætter med at klikke,
indtil optagelsens afslutning.
• Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt.
• Under forhold med dårlig belysning kan 3D-panoreringsbilleder blive slørede.
• I flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid ens.
• Når hele vinklen af en 3D-panoreringsoptagelse og den vinkel, i hvilken vinkel du fastlåser fokus og
eksponering (AE/AF-lås) ved at trykke udløserknappen halvt ned, er meget forskellige, når gælder
lysstyrke, farve og fokus, lykkes optagelsen ikke. Hvis dette sker, skal du ændre låsevinklen og forsøge
igen.
• [3D-panorering] er ikke passende ved optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
48DK
Fortsættes r
Indeks
• Optag et stillmotiv.
• Sørg for at holde en tilstrækkelig afstand mellem motivet og
baggrunden.
• Optag 3D-billeder på et lyst sted, f.eks. udendørs.
• Bestem motivet, og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du
låser fokus, eksponering og hvidbalance. Tryk derefter
udløserknappen ned, og panorer kameraet.
• Ved brug et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med
W-side.
• Du kan vælge retningen via [Menu] t [Billedformat] t [Panoreringsretning] og
billedstørrelsen via [Menu] t [Billedformat] t [Billedformat].
Menusøgning
Panorer kameraet i en lille bue ved en konstant
hastighed i den retning, der er angivet på LCDskærmen, hvor du tager højde for følgende. Du
skal panorere ved halv hastighed i forhold til
en normal panoreringsoptagelse.
Prøvebilledsøgning
z Tip til optagelse af et 3D-panoreringsbillede
Indholdsfortegnelse
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne.
• [3D-panorering]-optagelse kan afbrydes i følgende situationer:
– Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
– Der er for mange kamerarystelser.
• Et 3D-billede består af både JPEG- og MPO-filer. Hvis du sletter enten JPEG- eller MPO-filen, som
omfatter et 3D-billede, vil dette 3D-billede muligvis ikke blive afspillet.
• Du kan kun panorere kameraet i vandret, når du optager 3D-panorering-billeder.
z Filnavnet på 3D-billedet
Et 3D-billede består af både JPEG- og MPO-filer.
Hvis du importerer billeder, der er optaget i [3D-panorering]-tilstanden på en computer,
gemmes følgende to billeddata i samme mappe på computeren.
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
Hvis du sletter enten JPEG- eller MPO-filen, som omfatter et 3D-billede, vil dette 3Dbillede muligvis ikke blive afspillet.
49DK
Indholdsfortegnelse
Manuel eksp.
Du kan optage med den ønskede ekponeringsindstilling ved at justere både
lukkerhastighed og blænde.
1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Manuel eksp.].
Skærmene til justering af hhv. lukkerhastighed og
blænde vises skiftevis.
Lukkerhastighed
3 Drej på kontrolhjulet for at vælge den
ønskede værdi.
Manuelt målt
4 Juster fokus, og optag motivet.
Indeks
Kontroller blændeværdien i "MM" (manuelt målt).
Mod +: Billeder bliver lysere.
Mod –: Billeder bliver mørkere.
0: Passende eksponering ud fra kameraets analyse
Menusøgning
Blænde (F-værdi)
Prøvebilledsøgning
2 Tryk gentagne gange på den nederste del af
kontrolhjulet for at vælge lukkerhastighed
eller blænde.
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Vælg det ved at skubbe blitzen op eller ned
med fingrene.
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved manuel eksponering.
• ISO-indstillingen [ISO AUTO] er indstillet til [ISO 200] i den manuelle eksponeringstilstand. Indstil
ISO-følsomheden efter behov.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
50DK
Fortsættes r
Du kan optage spor med lang eksponeringstid. BULB er velegnet til optagelse af spor af
lys, f.eks. fyrværkeri.
Indholdsfortegnelse
BULB
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Manuel eksp.].
2 Tryk på den nederste del af kontrolhjulet for at vælge lukkerhastighed.
[BULB]
Menusøgning
3 Drej kontrolhjulet til venstre, indtil [BULB] vises.
4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede.
Indeks
5 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som
eksponeringen tager.
Bemærkninger
• Fordi lukkerhastigheden bliver langsom, og der nemmere forekommer kamerarystelser, anbefales det at
benytte et kamerastativ.
• Jo længere eksponeringstid, desto synligere er støjen på billedet.
• Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR), i lige så lang tid som lukkeren var
åben. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted.
• Når en af funktionerne [Smiludløser] eller [Auto HDR] er aktiveret, kan du ikke indstille
lukkerhastigheden til [BULB].
• Hvis en af funktionerne [Smiludløser] eller [Auto HDR] bruges med lukkerhastigheden indstillet til
[BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.
51DK
Du kan udtrykke et motivs bevægelser på flere måder ved at justere lukkerhastigheden,
f.eks. i det øjeblik bevægelsen forekommer via lukker med høj hastighed eller som et
billede med bevægelsesslør via lukker med lav hastighed.
2 Juster fokus, og optag motivet.
Blænden justeres automatisk for at opnå den rette
eksponering.
Lukkerhastighed
Indeks
z Lukkerhastighed
Menusøgning
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Vælg det ved at skubbe blitzen op eller ned
med fingrene.
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved fotografering med
lukkerhastighedsprioritet.
• Når lukkerhastigheden er på et sekund eller mere, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR) i den
samme tidsperiode, som lukkeren var åben efter optagelsen. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen
finder sted.
• Hvis der ikke kan opnås den rette eksponering efter opsætningen, blinker blændeværdien, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned. Selvom du godt kan fotografere, som det er, anbefales det at nulstille.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Optagetilstand] t
[Lukkerhast.prior.] t ønsket værdi.
Indholdsfortegnelse
Lukkerhast.prior.
Når der benyttes en højere lukkerhastighed, forekommer
motiver i bevægelse såsom en person, der løber, biler og
bølger, som om de stoppes.
Når der benyttes en lavere lukkerhastighed, opfanges der et
bevægelsesslør fra motivets bevægelser for at give et mere
naturlig og dynamisk billede.
52DK
Indholdsfortegnelse
Blændeprioritet
Slører eller stiller skarpt på alt foran og bag ved motivet.
1 [Menu] t [Optagetilstand] t
[Blændeprioritet] t ønsket værdi.
2 Juster fokus, og optag motivet.
Blænde (F-tal)
Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den
rette eksponering.
Under filmoptagelse anvendes den blændeværdi, der
blev indstillet før optagelsen.
Menusøgning
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Vælg det ved at skubbe blitzen op eller ned
med fingrene.
• Hvis der ikke kan opnås den rette eksponering efter opsætningen, blinker lukkerhastigheden, når du
trykker udløserknappen halvvejs ned. Selvom du godt kan fotografere, som det er, anbefales det at
nulstille.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Blænden kan ikke justeres under filmoptagelse.
Prøvebilledsøgning
• Lavere F-værdi: Motivet er i fokus, men alt foran og bag ved
motivet er sløret.
• Højere F-værdi: Der fokuseres på motivet samt dets for- og
baggrund.
Indeks
z Blænde
Mindre F-værdi (åbning af blænden) indsnævrer det område,
der er i fokus. Dette gør det muligt at stille skarpt fokus på
motivet og sløre ting, der er foran eller bag ved motivet.
(Skarphedsdybden bliver mindre.)
Større F-værdi (indsnævring af blænden) gør det område, som
er i fokus, bredere. Det giver dig mulighed for at optage dybden
i landskabet. (Skarphedsdybden bliver dybere.)
53DK
Mens eksponeringen automatisk justeres af kameraet, kan du indstille optagefunktioner
såsom ISO-følsomhed, Kreativ indst., D-områdeoptimering.
1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Auto programmeret].
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
Bemærk
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Vælg det ved at skubbe blitzen op eller ned
med fingrene.
Prøvebilledsøgning
3 Juster fokus, og optag motivet.
Menusøgning
Indeks
54DK
Du kan indstille fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser eller
bracketing-optagelse.
1 [Menu] t [Kamera] t [Fremf.metode] t ønsket tilstand.
(Kontinuerligt
frem)
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen
nede (side 56).
Tager billeder kontinuerligt med høj hastighed, mens du holder
(Hast.pri.vedv.forb.) udløserknappen nede (side 57). Det første billedes indstillinger
for fokus og lysstyrke anvendes også til de efterfølgende
billeder.
Tager et billede efter ti eller to sekunder (side 58).
Tager et billede kontinuerligt efter ti sekunder (side 59).
(Selvudl.(Kont.))
(Bracket: Kont.)
Tager tre billeder, hvor hver især har forskellige grader af
eksponering (side 60).
Menusøgning
(Selvudløser)
Prøvebilledsøgning
(Enkelt billede) Tager et stillbillede. Normal optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Fremf.metode
Bemærk
Indeks
• Du kan ikke ændre indstillingen, når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Auto HDR]
55DK
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen nede.
1 [Menu] t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Kontinuerligt frem].
Indholdsfortegnelse
Kontinuerligt frem
Bemærk
Prøvebilledsøgning
• Du kan ikke anvende [Kontinuerligt frem], når du benytter følgende funktioner:
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter] og [Håndholdt tusmørke]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
Menusøgning
Indeks
56DK
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen nede ved en hurtigere
hastighed end [Kontinuerligt frem].
1 [Menu] t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Hast.pri.vedv.forb.].
Prøvebilledsøgning
Bemærkninger
Menusøgning
• Du kan ikke anvende [Hast.pri.vedv.forb.], når du benytter følgende funktioner.
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
• Det første billedes indstillinger for fokus og lysstyrke anvendes også til de efterfølgende billeder.
Indholdsfortegnelse
Hast.pri.vedv.forb.
Indeks
57DK
1 [Menu] t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudløser].
2 [Indstilling] t ønsket tilstand.
Hvis du vil annullere timeren, skal du vælge [Enkelt billede].
(Selvudløser:
2 sek.)
Indstiller selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse.
Dette reducerer kamerarystelser, som forårsages af tryk på
udløserknappen.
Menusøgning
Bemærk
• Du kan ikke anvende [Selvudløser], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
Prøvebilledsøgning
(Selvudløser: Indstiller selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse.
10 sek.)
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen,
og lydsignalet lyder, indtil lukkeren udløses.
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
Indeks
58DK
Tager kontinuerligt det antal billeder, du har indstillet det til, efter ti sekunder. Du kan
vælge det bedste billede ud fra adskillige billeder.
1 [Menu] t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudl.(Kont.)].
Indholdsfortegnelse
Selvudl.(Kont.)
2 [Indstilling] t ønsket tilstand.
(Selvudl.
(Kont.): 10 sek.
3 billeder)
Optager kontinuerligt tre eller fire stillbilleder efter ti sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen,
og lydsignalet lyder, indtil lukkeren udløses.
Bemærk
Indeks
• Du kan ikke anvende [Selvudl.(Kont.)], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
Menusøgning
(Selvudl.
(Kont.): 10 sek.
5 billeder)
Prøvebilledsøgning
Hvis du vil annullere timeren, skal du vælge [Enkelt billede].
59DK
Tager tre billeder, mens eksponeringen automatisk skifter fra den grundlæggende
indstilling, så til en mørkere og dernæst lysere. Hold udløserknappen nede, indtil
bracketing-optagelsen er afsluttet.
Efter optagelsen kan du vælge det billede, der passer dig.
Indholdsfortegnelse
Bracket: Kont.
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Bracket: Kont.].
Hvis du annullere bracketen, skal du vælge [Enkelt billede].
(Bracket:
Kont.: 0,3 EV)
Billederne tages med den indstillede værdi på afvigelsen (trin) i
forhold til den grundlæggende eksponering.
Menusøgning
2 [Indstilling] t ønsket tilstand.
(Bracket:
Kont.: 0,7 EV)
• Du kan ikke anvende [Bracket: Kont.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Billedeffekt]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
• Det sidste billede vises i autovisningen.
• I [Manuel eksp.] ændres eksponeringen ved at justere lukkerhastigheden.
• Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi.
Indeks
Bemærkninger
60DK
Når der bruges blitz på et mørkt sted, bliver det muligt
at tage et billede af motivet, mens det er belyst.
Derudover er det også med til at hindre kamerarystelser.
Når der tages billeder i solen, kan du bruge blitzen til at
optage et lyst billede af det bagbelyste motiv.
2 [Menu] t [Kamera] t [Blitztilstand] t ønsket tilstand.
Udløses ikke, selvom blitzen løftes.
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys.
(Udfyld.blitz)
(Blitz m/lang luk)
Udløses, hver gang lukkeren udløses.
Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en optagelse med langsom
synkronisering kan du optage et tydeligt billede af både motivet og
baggrunden. Dette opnås ved at sætte lukkerhastigheden ned.
Bemærkninger
Indeks
(Forsinket blitz) Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang lukkeren
udløses. Du kan bruge forsinket blitz til at optage et naturligt billede af
et billede med bevægelsesslør, f.eks. en cykel i bevægelse eller en
gående person.
Menusøgning
(Blitz fra)
(Autoblitz)
Prøvebilledsøgning
1 Påsæt blitzen, og hæv den.
Indholdsfortegnelse
Blitztilstand
• Standardindstillingen afhænger af optagetilstanden.
• Den tilgængelige blitztilstand afhænger af optagetilstanden.
• Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film.
z Tip til brug af blitzen
• Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen anvendes.
• Optag motivet på en afstand af 1 m eller mere, når blitzen anvendes.
• Vælg [Udfyld.blitz] ved optagelse af et bagbelyst motiv. Blitzen fungerer selv i højt
dagslys og får ansigter til at fremstå lysere.
61DK
Indholdsfortegnelse
AF/MF-valg
Vælger automatisk eller manuel fokusering.
1 [Menu] t [Kamera] t [AF/MF-valg] t ønsket tilstand.
(Autofokus)
Fokuserer automatisk.
Efter den automatiske fokusering kan du foretage finjusteringer
af fokus manuelt (Direkte manuel fokusering).
(Manuel fokus)
Justerer fokus manuelt. Drej fokus-ringen til højre eller venstre
for at få motivet til at fremstå tydeligere.
Prøvebilledsøgning
(Dir. man. fokus.)
Bemærk
z Effektiv brug af manuel fokusering
Menusøgning
• Hvis du drejer fokus-ringen, mens [Manuel fokus] eller [Dir. man. fokus.] er valgt, forstørres billedet
automatisk for at gøre kontrol af fokusområde nemmere. Du kan forhindre, at billedet forstørres ved at
vælge [Menu] t [Opsætning] t [MF-hjælp] t [Fra].
"Fokuslås" er praktisk, når du kan vurdere afstanden til
motivet. Med "Fokuslås", kan du låse fokus i forvejen til den
afstand, hvor motivet kommer forbi.
Indeks
z Sådan måles den nøjagtige afstand til motivet
-mærket viser placeringen af billedsensoren*. Når du måler den nøjagtige afstand
mellem kameraet og motivet, skal du benytte placeringen af den vandrette linje. Afstanden
fra objektivets kontaktflade til billedsensoren er på omkring 18 mm.
* Billedsensoren er den del af kameraet, der fungerer som filmen.
• Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede objektiv, kan
fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet.
18 mm
Nederst
62DK
Fortsættes r
1 [Menu] t [Kamera] t [AF/MF-valg] t [Dir. man. fokus.].
2 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere automatisk.
3 Hold udløserknappen halvvejs nede, roter objektivets fokus-ring for at
opnå skarpt fokus.
Prøvebilledsøgning
Bemærkninger
• [Autofokusmetode] er fastsat til [Enkeltbilled-AF].
• Dette punkt kan ikke vælges, når der er påsat et A-fatning-objektiv (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Dir. man. fokus. (Direkte manuel fokusering)
Menusøgning
Indeks
63DK
Vælger fokusområdet. Brug denne funktion, når det er svært at opnå ordentligt fokus i
den automatiske fokuseringstilstand.
1 [Menu] t [Kamera] t [Autofokusområde] t ønsket tilstand.
Ramme til registrering
af AF-område
Menusøgning
(Center)
Kameraet bestemmer, hvilket af de 25
AF-områder der skal bruges til
fokusering.
Når du trykker udløserknappen halvvejs
ned i optagetilstanden for stillbilleder,
vises der en grøn ramme rundt om det
område, der er i fokus.
• Når Ansigtsregistrering-funktionen er
aktiv, fungerer AF med ansigter som
prioritet.
Prøvebilledsøgning
(Multi)
Indholdsfortegnelse
Autofokusområde
Kameraet benytter kun de AF-områder,
som ligger i det midterste område.
Flytter fokusområdet for at fokusere på et
(Fleksibelt punkt) lille objekt eller et smalt område ved tryk
til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet.
Indeks
Ramme til registrering
af AF-område
Ramme til registrering
af AF-område
Bemærkninger
• Når denne funktion er indstillet til noget andet end [Multi], kan du ikke bruge funktionen
[Ansigtsregistrering].
• [Multi] vælges ved brug af følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Billedeffekt]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
• Når AF-lampen er bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med
en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
64DK
Vælger fokusmetoden, som passer til motivets bevægelse.
1 [Menu] t [Kamera] t [Autofokusmetode] t ønsket tilstand.
Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned. Brug dette, når motivet er
ubevægeligt.
(Kontinuerlig AF)
Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen
holdes halvvejs nedtrykket. Brug dette, når motivet er i
bevægelse.
Prøvebilledsøgning
(Enkeltbilled-AF)
Indholdsfortegnelse
Autofokusmetode
Bemærkninger
Menusøgning
Indeks
• [Enkeltbilled-AF] vælges ved brug af følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Selvudløser]
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Billedeffekt]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– Der anvendes et A-fatning-objektiv (sælges separat).
• [Kontinuerlig AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv].
• I tilstanden [Kontinuerlig AF] lyder der intet signal, når motivet er i fokus.
65DK
Du kan optage stillbilleder, mens der zoomes ind på midterdelen.
1 [Menu] t [Kamera] t [Præcision dig. zoom].
2 Drej på kontrolhjulet, og bestem zoomhastigheden.
Indholdsfortegnelse
Præcision dig. zoom
Du kan foretage op til ti gange zoom.
Bemærkninger
Menusøgning
Indeks
• Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
– [Auto HDR] i [DRO/Auto HDR]
• Hvis du trykker på MOVIE-knappen, mens [Præcision dig. zoom] er i gang, annulleres det igangværende
zoom, billedet på skærmen vender tilbage til normal størrelse, og optagelse af film starter.
• Fordi der zoomes via digitalbehandling, forringes billedkvaliteten i forhold til, før der blev anvendt
zoom. Hvis du bruger et zoomobjektiv, anbefaler vi, at du zoomer fuldt ind på et billede først og derefter
bruger Præcision dig. zoom-funktionen, hvis du har brug for at zoome mere.
• Når du bruger Præcision dig. zoom-funktionen med Billedeffekt-funktionen, kan en effekt blive ekstremt
fremhævet på LCD-skærmen før optagelsen. Disse fænomener har ingen virkning på de optagne billeder.
• Når du bruger Præcision dig. zoom-funktionen, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AFområdet er angivet med en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
Prøvebilledsøgning
3 Tryk på [Afslut] for at stoppe med at zoome.
66DK
Registrerer dine motivers ansigter og justerer automatisk indstillinger for fokus, blitz,
eksponering og hvidbalance. Du kan vælge, hvilket ansigt der har prioritet mht. fokus.
Ansigtsregistrering-ramme (hvid)
(Fra)
(Auto)
Brug ikke Ansigtsregistrering-funktionen.
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
Menusøgning
1 [Menu] t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t ønsket tilstand.
Prøvebilledsøgning
Ansigtsregistrering-ramme (orange)
Når kameraet registrerer mere end ét motiv, vurderer kameraet, hvilket
der er hovedmotivet og indstiller fokus med dette motiv som prioritet.
Ansigtsregistrering-rammen til hovedmotivet bliver orange. Rammen,
som fokus indstilles efter, bliver grøn, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned.
Indholdsfortegnelse
Ansigtsregistrering
Registrerer og fotograferer børns ansigter som prioritet.
(Prioriter børn)
Registrerer og fotograferer voksnes ansigter som prioritet.
Bemærkninger
Indeks
(Prioriter voksne)
• Du kan ikke anvende [Ansigtsregistrering], når du benytter følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Manuel fokus]
– [Præcision dig. zoom].
• Du kan kun vælge [Ansigtsregistrering], når [Autofokusområde] er indstillet til [Multi], og
[Lysmålermetode] også er indstillet til [Multi].
• Der kan registreres op til 8 ansigter på dine motiver.
• Voksne og børn godkendes muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Under optagelse med [Smiludløser] indstilles [Ansigtsregistrering] automatisk til [Auto], også selvom
den er indstillet til [Fra].
67DK
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 [Menu] t [Kamera] t [Smiludløser] t
[Til].
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
2 Vent på, at der registreres et smil.
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke anvende [Smiludløser], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Manuel fokus]
– [Præcision dig. zoom]
• Medmindre motivet er i fokus, udløses lukkeren ikke, og det gælder også, selvom smilniveauet overstiger
b-punktet. Juster kompositionen eller lysstyrken, så kameraet nemt kan fokusere.
• Optagelse ved brug af Smiludløser stopper automatisk, når hukommelseskortet er fuldt.
• Afhængigt af omgivelserne er det ikke sikkert, at smil bliver registreret korrekt.
• Fremføringsmetoden ændres automatisk til [Enkelt billede].
Menusøgning
3 Sådan afsluttes Smiludløser-tilstanden,
[Menu] t [Kamera] t [Smiludløser] t
[Fra].
Prøvebilledsøgning
Når smilniveauet overstiger punktet b på indikatoren,
tager kameraet automatisk billeder.
AnsigtsregistreringHvis du trykker på udløserknappen under Smiludløserramme
optagelse, tager kameraet billedet og går derefter tilbage
Smilregistrering-indikator
til Smiludløser-tilstanden.
z Tip til bedre indfangning af smil
1 Dæk ikke øjnene med pandehåret.
Dæk ikke ansigtet med f.eks. hatte, masker, solbriller osv.
2 Forsøg at holde ansigtet lige foran kameraet, og hold det så
lige som muligt.
Knib øjnene sammen.
3 Smil tydeligt med munden åben.
Smilet er lettere at registrere, når tænderne er synlige.
• Lukkeren udløses, så snart der registreres et smil hos en person.
• Hvis der ikke registreres et smil, skal du indstille [Smilregistrering] i menuen.
68DK
Indstiller følsomheden for funktionen Smiludløser til registrering af smil.
1 [Menu] t [Kamera] t [Smilregistrering] t ønsket tilstand.
Registrerer et stort smil.
(Normalt smil)
Registrerer et normalt smil.
(Lille smil)
Registrerer selv et lille smil.
Bemærkninger
Menusøgning
• Du kan ikke ændre [Smilregistrering], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Manuel fokus]
• Afhængigt af omgivelserne er det ikke sikkert, at smil bliver registreret korrekt.
Prøvebilledsøgning
(Stort smil)
Indholdsfortegnelse
Smilregistrering
Indeks
69DK
Indstiller den effekt, der bruges optagelse af hud på en jævn måde i Ansigtsregistreringfunktionen.
1 [Menu] t [Kamera] t [Blød hud-effekt] t ønsket tilstand.
Indstiller Blød hud-effekt til høj.
(Mellem)
Indstiller Blød hud-effekt til mellem.
(Lav)
Indstiller Blød hud-effekt til lav.
(Fra)
Brug ikke Blød hud-effekt-funktionen.
Prøvebilledsøgning
(Høj)
Indholdsfortegnelse
Blød hud-effekt
Bemærkninger
Menusøgning
Indeks
• Du kan ikke anvende [Blød hud-effekt], når du benytter følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Kontinuerligt frem]
– [Hast.pri.vedv.forb.]
– [Bracket: Kont.]
– [Selvudl.(Kont.)]
– [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [RAW] i [Kvalitet]
• Denne funktion virker muligvis ikke afhængigt af motivet.
70DK
Giver dig mulighed for at søge blandt alle optagetip på kameraet.
Brug dette element, når du vil se optagetip, som du har set før.
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Kamera] t [Liste med optagetip].
Indholdsfortegnelse
Liste med optagetip
2 Tryk på venstre eller højre side af kontrolhjulet, og søg efter det ønskede
optagetip.
Menusøgning
Drej kontrolhjulet for at rulle teksten op og ned.
Du kan få adgang til et tip fra [Indholdsfortegnelse].
Indeks
71DK
Billedstørrelsen bestemmer størrelsen af den billedfil, der optages, når du tager et
billede.
Jo større billedstørrelsen er, jo mere detaljeret gengives billedet, når det udskrives i stort
format. Jo mindre billedstørrelsen er, jo flere billeder kan der optages.
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Billedformat] t [Billedformat] t ønsket tilstand.
Stillbillede
Billedstørrelse, når [Format] er 3:2
Retningslinjer for brug
4912 × 3264 pixels
For udskrifter op til størrelse A3+
(M: 8,4 M)
3568 × 2368 pixels
For udskrifter op til størrelse A4
(S: 4,0 M)
2448 × 1624 pixels
(L: 14M)
4912 × 2760 pixels
(M: 7,1 M)
3568 × 2000 pixels
(S: 3,4 M)
2448 × 1376 pixels
For udskrifter i størrelse L/2L
Retningslinjer for brug
Til visning på et hd-tv.
Menusøgning
(L: 16 M)
Billedstørrelse, når [Format] er 16:9
Indholdsfortegnelse
Billedformat
Indeks
Bemærkninger
• Når du udskriver stillbilleder i 16:9-formatet, vil begge kanter muligvis blive skåret af.
• Hvis du vælger et RAW-billede med [Kvalitet], vil billedstørrelsen svare til L.
3D-panorering
(16:9)
Optager billeder ved hjælp af et billede, som er egnet til hd-tv.
Vandret: 1920 × 1080
(Standard)
Optager billeder i standardstørrelse.
Vandret: 4912 × 1080
(Bred)
Optager billeder i bredformat.
Vandret: 7152 × 1080
72DK
Fortsættes r
3D-billederne vises forskelligt afhængigt af den valgte tilstand.
Standard
Bred
Når [Standard] eller [Bred] er valgt, rulles billederne, når du trykker midt på kontrolhjulet.
Billedstørrelsen varierer afhængigt af [Panoreringsretning]-indstillingen.
Optager billeder i standardstørrelse.
Lodret: 3872 × 2160
Vandret: 8192 × 1856
(Bred)
Optager billeder i bredformat.
Lodret: 5536 × 2160
Vandret: 12416 × 1856
Bemærk
Indeks
(Standard)
Menusøgning
Panorering
Prøvebilledsøgning
16:9
Indholdsfortegnelse
z Tips til valg af billedstørrelsen
• Når du udskriver panoreringsbilleder, vil begge kanter muligvis blive skåret af.
Film
Jo større billedstørrelse, jo højere billedkvalitet.
Billedstørrelse
Gennemsnitlig
bithastighed
Retningslinjer for brug
1280 × 720 (Fin)
9 Mbps
1280 × 720
(Standard)
6 Mbps
Optager med høj billedkvalitet til
visning på et hd-tv.
VGA (640 × 480)
3 Mbps
Optager i en størrelse, som egner sig
til internetoverførsler.
73DK
Indstiller formatet for stillbilleder.
1 [Menu] t [Billedformat] t [Format] t ønsket tilstand.
Standardformat. Egner sig til udskrift.
16:9
Til visning på et hd-tv.
Bemærk
• Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering].
– [3D-panorering]
Prøvebilledsøgning
3:2
Indholdsfortegnelse
Format
Menusøgning
Indeks
74DK
Vælger kompressionsformatet for stillbilleder.
1 [Menu] t [Billedformat] t [Kvalitet] t ønsket tilstand.
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af komprimeringsformatet
RAW.) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme tid.
Dette er praktisk, når du har brug for to billedfiler, en JPEG-fil
til visning og en RAW-fil til redigering.
• Billedkvaliteten er fast indstillet til [Fin], billedstørrelsen er
fast indstillet til [L].
FINE (Fin)
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-format, når det optages. Da
komprimeringsgraden af [Standard] er højere end graden af
[Fin], er filstørrelsen af [Standard] mindre end størrelsen af
[Fin]. Det betyder, at flere filer kan optages på et
hukommelseskort, men billedkvaliteten bliver lavere.
• Når billederne ikke skal ændres ved hjælp af computeren,
anbefaler vi, at du vælger [Fin] eller [Standard].
STD (Standard)
Indeks
RAW+J (RAW og
JPEG)
Menusøgning
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af komprimeringsformatet
RAW.)
Dette format tillader ikke, at der udføres nogen digital
behandling af billederne. Vælg dette format for at behandle
billeder på en computer til professionelle formål.
• Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse.
Billedstørrelsen vises ikke på LCD-skærmen.
Prøvebilledsøgning
RAW (RAW)
Indholdsfortegnelse
Kvalitet
Bemærkninger
• Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering].
– [3D-panorering]
• Du kan ikke føje DPOF-registrering (udskrivningsbestilling) til billeder i RAW-formatet.
• Du kan ikke anvende [Auto HDR] på [RAW]- og [RAW og JPEG]-billeder.
z RAW-billeder
Filformatet RAW er de rå data, som mangler at gennemgå en form for digital behandling. En
RAW-fil adskiller sig fra et mere almindeligt filformat som f.eks. JPEG, da den består af
råmateriale, som skal gennemgå behandling til professionelle formål.
Du skal bruge softwaren "Image Data Converter SR", som findes på cd-rom (medfølger), for
at kunne åbne et RAW-billede, der er optaget på dette kamera. Med denne software kan et
RAW-billede åbnes og konverteres til et almindeligt format, f.eks. JPEG eller TIFF, og dens
hvidbalance, farvemætning, kontrast osv. kan justeres.
75DK
Indstiller, hvilken retning kameraet skal panorere, når 3D-panorering- eller Panoreringbilleder.
1 [Menu] t [Billedformat] t [Panoreringsretning] t ønsket tilstand.
(Højre)
Panorer kameraet fra venstre mod højre.
(Venstre)
Panorer kameraet fra højre mod venstre.
(Højre)
(Venstre)
Panorer kameraet i den retning, du har indstillet.
Menusøgning
Panorering
Prøvebilledsøgning
3D-panorering
Indholdsfortegnelse
Panoreringsretning
(Op)
(Ned)
Indeks
76DK
Indstiller lysfølsomheden.
1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [ISO] t ønsket indstilling.
(ISO AUTO)
Indstiller ISO-følsomheden automatisk.
Du kan indstille en hurtigere lukkerhastighed og reducere slør
under mørke forhold eller på motiver i bevægelse ved at øge
ISO-følsomheden (vælge et højere tal).
Bemærkninger
eksponeringsindeks)
Indeks
z Justering af ISO-følsomhed (anbefalet
Menusøgning
• [ISO AUTO] vælges ved brug af følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Billedeffekt]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Jo højere tallet er, jo større er støjniveauet.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.],
og [ISO] er indstillet til [ISO AUTO], indstilles ISO automatisk mellem ISO 200 og 1600.
• [ISO AUTO]-indstillingen er ikke til rådighed i [Manuel eksp.]. Hvis du ændrer eksponeringstilstanden
til [Manuel eksp.] med [ISO AUTO]-indstillingen, skiftes der til 200. Indstil ISO efter optageforholdene.
Prøvebilledsøgning
200/400/800/1600/
3200/6400/12800
Indholdsfortegnelse
ISO
ISO-indstillingen (hastighed) er lysfølsomheden for optagemediet, som indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, varierer billeder efter
ISO-indstillingen.
Høj ISO-følsomhed
Med høj ISO-følsomhed optages billeder med en passende
lysstyrke, selv ved utilstrækkelig eksponering. Der kan dog
forekomme støj i billedet, hvis ISO-følsomheden øges.
Lav ISO-følsomhed
Du kan tage bløde billeder. Der vil dog blive kompenseret for
den lave ISO-følsomhed ved sænkning af lukkerhastigheden.
Du skal også tage højde for kamerarystelser eller motivets
bevægelse.
77DK
Justerer farvenuancerne ud fra omgivelsernes lysforhold.
Brug denne funktion, når billedets farvenuance ikke helt er, som du forventede, eller når
du ændrer farvenuancen for at få et bestemt fotografisk udtryk.
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t ønsket tilstand.
AWB (Auto hv.b.)
(Dagslys)
Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer
farvenuancerne.
Hvis du vælger en indstilling for at tilpasse til en bestemt
lyskilde, justeres farvenuancerne til lyskilden (forindstillet
hvidbalance).
(Skygge)
(Skinnende)
(Fluoresnde)
(Blitz)
Justerer hvidbalancen afhængigt af lyskilden
(farvetemperatur). Opnår effekten af CC-filtre
(farvekompensation) til fotografering.
(Brugerdefineret)
Gør det muligt at benytte hvidbalanceindstillingen, som er
gemt i [Specialopsætning].
(Specialopsætning)
Husker den grundlæggende hvide farve (tilpasset
hvidbalance).
Indeks
(C.temp./filter)
Menusøgning
(Overskyet)
Prøvebilledsøgning
Se forklaringen til hver tilstand for at justere hvidbalancen, så den passer til en bestemt lyskilde.
Bemærk
• [Auto hv.b.] vælges ved brug af følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
z Lysforholdenes påvirkning
De farver, motivet gengives med, påvirkes af lysforholdene.
Farvenuancerne justeres automatisk, men du kan justere farvenuancer manuelt via
[Hvidbalance]-funktionen.
Vejr/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Skinnende
Lysets
karakteristika
Hvidt
(standard)
Blåligt
Grønt farveskær Rødligt
78DK
Fortsættes r
)
1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t ønsket tilstand.
2 Brug [Indstilling] t juster farvenuance efter behov.
Hvis den justeres mod + (plus), bliver billedet rødligt, og hvis den justeres mod – (minus)
bliver billedet blåligt.
1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [C.temp./filter].
2 [Indstilling] t ønsket værdi.
Jo højere tallet er, jo mere rødligt bliver billedet, og jo lavere
tallet er, jo mere blåligt bliver billedet. (Standardindstillingen er
5500 K.)
Farvefilter
Farven kan kompenseres til G (grøn) eller M (magenta) ved at
bruge den angivne farvetemperatur som standard. Jo højere
tallet er, jo højere er farvekompensationen.
(Standardindstillingen er 0.)
Menusøgning
Farvetemp.
Prøvebilledsøgning
C.temp./filter
Indholdsfortegnelse
Forindstillet hvidbalance (
Brugerdefineret hvidbalance
Indeks
1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [Specialopsætning].
2 Hold kameraet på en sådan måde, at det hvide område fuldt dækker
AF-området, der ligger i midten, og tryk udløserknappen ned.
Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter) vises.
3 Sådan hentes den tilpassede indstilling for hvidbalancen: [Menu] t
[Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [Brugerdefineret].
Bemærk
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en tilpasset hvidbalance, der tager
højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere optagelse.
79DK
Vælger den lysmålingsmetode, som angiver, hvilken del af motivet der skal måles for at
bestemme eksponeringen.
1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Lysmålermetode] t ønsket tilstand.
(Center)
Måler hele skærmens gennemsnitlige lysstyrke, mens midten af
skærmen fremhæves (centervægtet måling).
(Spot)
Måler kun midterområdet (spotmåling).
Denne funktion er praktisk, når motivet er
bagbelyst, eller når der er stærk kontrast
mellem motivet og baggrunden.
Spotmåling markerer
motivet placering.
Menusøgning
Måler lyset på hvert område, efter det samlede område er inddelt i
flere områder, og den korrekte eksponering bestemmes for hele
skærmen (multimønstermåling).
Prøvebilledsøgning
(Multi)
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
Bemærkninger
Indeks
• Hvis du indstiller [Lysmålermetode] til noget andet end [Multi], kan [Ansigtsregistrering]-funktionen
ikke anvendes.
• [Multi] vælges ved brug af følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Billedeffekt]
– [Præcision dig. zoom]
– [Smiludløser]
80DK
Du kan justere mængden af blitzlys i trin på 1/3 EV i et område på –2,0 EV til +2,0 EV.
Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys. Eksponeringskompensation ændrer
mængden af blitzlys samt lukkerhastighed og blænde.
Indholdsfortegnelse
Blitzkompens.
1 Påsæt blitzen, og hæv den.
Hvis du vælger en højere værdi (+), øges blitzniveauet, og billedet bliver lysere. Hvis du
vælger en lavere værdi (-), sænkes blitzniveauet, og billedet bliver lysere.
Bemærkninger
mennesker
Indeks
z Tip til justering af lysstyrken ved fotografering af
Menusøgning
• Du kan ikke anvende [Blitzkompens.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Billedeffekt]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– når der ikke er monteret nogen blitz
• Den større blitzeffekt er muligvis ikke synlig, fordi der ikke kan gives ret meget blitzlys, hvis motivet er
uden for blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget tæt på, er den mindre blitzeffekt
muligvis ikke synlig.
Prøvebilledsøgning
2 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Blitzkompens.] t ønsket værdi.
• Det er vigtigt at skabe balance mellem lysstyrken på
mennesker mod den mørke baggrund på natportrætter. Du
kan justere lysstyrken på mennesker, som befinder sig tæt
på kameraet ved at ændre lysintensiteten på blitzen.
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde og stadig for
mørkt efter justeringen, skal du gå tættere på motivet.
81DK
Korrigerer lysstyrke eller kontrast.
1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t ønsket tilstand.
(Fra)
(Auto HDR)
Anvender ikke [DRO/Auto HDR].
Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere
kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden. Det
giver et billede, som har en optimal lysstyrke og gradation.
Bemærk
• Du kan kun vælge [DRO/Auto HDR] i følgende tilstande:
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
Menusøgning
Optager tre billeder med forskellig eksponering og placerer
derefter det lyse område fra det undereksponerede billede og det
mørke område fra det overeksponerede billede oven på hinanden
for at skabe et billede med rige gradationer. Der tages et billede
med den rette eksponering samt et billede, som lægges oven på.
Prøvebilledsøgning
(D-områdeopt.)
Indholdsfortegnelse
DRO/Auto HDR
Indeks
D-områdeopt.
Korrigerer billedets lysstyrke (DRO: D-områdeoptimering).
1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t [D-områdeopt.].
2 [Indstilling] t ønsket værdi.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimerer gradationen for et optaget billede for hvert
billedområde. Vælg det optimale niveau mellem Lv1 (svag) og
Lv5 (stærk).
Bemærkninger
• [Auto] vælges ved brug af følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Portræt], [Landskab], [Makro], [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
– [Billedeffekt]
• Når du optager med D-områdeoptimering, kan der være støj i billedet. Vælg det korrekte niveau ved at
kontrollere det optagede billede, specielt når du forbedrer virkningen.
82DK
Fortsættes r
Gør området (gradationen) bredere, så du kan optage fra lyse dele til mørke dele med den
rette lysstyrke (automatisk højt, dynamisk område). Der tages et billede med den rette
eksponering samt et billede, som lægges oven på.
Indholdsfortegnelse
Auto HDR
1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
(Forsk. i
autoekspo.)
Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
1,0 EV – 6,0 EV
Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets kontrast.
Vælg det optimale niveau mellem 1,0 EV (svag) og 6,0 EV
(stærk).
Menusøgning
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke påbegynde den næste optagelse, før optagelsesprocessen er overstået.
• Denne funktion kan ikke anvendes på billedtyperne [RAW] og [RAW og JPEG].
• Du kan ikke vælge [Auto HDR], når du bruger [Smiludløser]. Hvis du aktiverer [Smiludløser]funktionen, mens [Auto HDR] er valgt, vil kameraet midlertidigt anvende DRO-indstillingen.
• Da lukkeren udløses tre gange for én enkelt optagelse, skal du være opmærksom på følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Komponer ikke billedet på ny.
• Afhængigt af luminansforskellen på et motiv og omgivelserne er det ikke sikkert, at du opnår den
ønskede effekt.
• Når blitzen benyttes, er denne funktions virkning begrænset.
• Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at
HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet registrerer sådan en situation, vises
på det
optagede billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Optag billedet igen, hvis det er nødvendigt,
og komponer billedet på ny, eller vær opmærksom på kontrast eller uskarphed.
Prøvebilledsøgning
2 [Indstilling] t ønsket værdi.
83DK
Giver dig mulighed for at vælge den ønskede billedbehandling.
Du kan justere eksponeringen (lukkerhastighed og blænde), som du ønsker, med
[Kreativ indst.] i modsætning til [Valg af motiv], hvor kameraet justerer eksponeringen.
Indholdsfortegnelse
Kreativ indst.
1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Kreativ indst.] t ønsket tilstand.
Til fotografering af forskellige motiver med rige gradationer og
smukke farver.
(Levende)
Mætning og kontrast forstærkes for at give slående billeder af
farverige scener og motiver såsom blomster, grønt forårsløv, blå
himmel eller havudsigter.
(Portræt)
Til optagelse af fine og bløde hudtoner, ideelt egnet til
portrætoptagelser.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden styrkes til optagelse af
levende og skarpe motiver. Fjerntliggende landskaber fremstår
også tydeligere.
Menusøgning
(Standard)
Prøvebilledsøgning
2 Hvis du vil justere kontrast, mætning eller skarphed:
[Indstilling] t ønsket indstilling.
Til optagelse af den smukke røde farve ved en solnedgang.
(Solnedgang)
(Kontrast),
punkt.
Til optagelse af billeder i sort/hvid.
(Mætning) og
(Skarphed) kan justeres for hvert Kreativ indst.-
(Kontrast)
Jo højere, den valgte værdi, jo mere forstærkes forskellen
mellem lys og skygge, hvilket slår igennem på et billede.
(Mætning)
Jo højere den valgte værdi er, jo mere levende bliver farven. Når
der er valgt en lavere værdi, er farven mere dæmpet.
(Skarphed)
Indeks
(Sort/hvid)
Justerer skarpheden. Jo højere den valgte værdi, jo mere træder
konturerne frem, og jo lavere den valgte værdi, jo blødere er
konturerne.
Bemærkninger
• Når [Sort/hvid] er valgt, kan du ikke justere mætningen.
• [Standard] vælges, når følgende funktioner anvendes:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Billedeffekt]
84DK
Giver dig mulighed for at slette uønskede billeder.
1 [Menu] t [Afspil] t [Slet] t ønsket tilstand.
Sletter de markerede billeder. Tryk på midten for at bekræfte
[Vælg] og [OK].
Alle i mappe
Sletter alle stillbilleder i mappen. Vises kun under afspilning af
stillbilleder.
Alle på dato
Sletter alle film fra denne dato. Vises kun under afspilning af
film.
z Sådan slettes et billede
Det er nemmere at slette et billede, som vises på skærmen, ved at vælge [Slet] (side 28).
Menusøgning
Bemærk
• Du kan vælge op til 100 billeder.
Prøvebilledsøgning
Flere billeder
Indholdsfortegnelse
Slet
Indeks
85DK
Viser billeder automatisk.
Afspiller kun 3D-billeder i diasshow med 3D-tv'et koblet til kameraet.
1 [Menu] t [Afspil] t [Diasshow] t ønsket tilstand t [OK].
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig sløjfe.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Interval
1 sek.
Indstiller intervallet for visning af billeder.
Vises kun, når der afspilles stillbilleder.
Menusøgning
3 sek.
Prøvebilledsøgning
Gentag
Indholdsfortegnelse
Diasshow
5 sek.
10 sek.
30 sek.
Billedtype
Afspiller alle stillbilleder på hukommelseskortet som normale
billeder.
Vis kun 3D
Afspiller kun 3D-billeder.
Bemærkninger
Indeks
Alt
• Du kan ikke sætte diasshowet på pause. Tryk på midten af kontrolhjulet for at stoppe diasshowet.
• Du kan ikke afspille stillbilleder og film samtidigt. Vælg billedtype med [Stillbillede/film-valg].
• Panoreringsbilleder vises i fuldt format. Hvis du vil rulle på et panoreringsbillede, skal du første stoppe
diasshowet ved at trykke midt på kontrolhjulet, når billedet vises, og derefter trykke på midten igen.
86DK
Vælger stillbilleder eller film, der skal afspilles.
1 [Menu] t [Afspil] t [Stillbillede/film-valg] t ønsket tilstand.
Viser stillbilledet.
Film
Viser filmen.
Bemærk
• Du kan ikke vise stillbilleder og film på den samme indeksskærm.
Prøvebilledsøgning
Stillbillede
Indholdsfortegnelse
Stillbillede/film-valg
z Sådan skifter du mellem stillbilleder og film
Menusøgning
Du kan nemt skifte mellem billedtyper i billedindekset.
Vælg
(stillbillede) eller
(film) i venstre side af
skærmen (side 38).
Indeks
87DK
Vælger antallet af billeder, som skal vises på indeksskærmen.
1 [Menu] t [Afspil] t [Billedindeks] t ønsket tilstand.
Viser seks billeder.
12 billeder
Viser 12 billeder.
z Sådan skifter du mellem stillbilleder og film
Indeks
Du kan nemt skifte mellem billedtyper i billedindekset.
Vælg
(stillbillede) eller
(film) i venstre side af
skærmen.
Menusøgning
Bemærk
• Du kan ikke få vist stillbilleder og film på den samme indeksskærm.
Prøvebilledsøgning
6 billeder
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
88DK
Når der er oprettet flere mapper på et hukommelseskort, vælger denne funktion mappen,
som indeholder det billede, du vil afspille.
1 [Menu] t [Afspil] t [Stillbillede/film-valg] t [Stillbillede].
Prøvebilledsøgning
2 [Menu] t [Afspil] t [Vælg mappe] t
ønsket mappe.
Indholdsfortegnelse
Vælg mappe
Bemærk
Menusøgning
• Du kan ikke vælge dette element, mens der afspilles film.
Indeks
89DK
Film lagres efter dato. Du kan vælge datoen for de film, der skal afspilles.
1 [Menu] t [Afspil] t [Stillbillede/film-valg]
t [Film].
Bemærk
• Du kan ikke vælge dette element, mens der afspilles stillbilleder.
Prøvebilledsøgning
2 [Menu] t [Afspil] t [Vælg dato] t ønsket
dato.
Indholdsfortegnelse
Vælg dato
Menusøgning
Indeks
90DK
Roterer et stillbillede mod uret. Brug denne funktion til at få vist et vandret billede i
lodret position. Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive
vist i den roterede stilling, også selv om du slukker for strømmen.
Indholdsfortegnelse
Roter
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Afspil] t [Roter] t tryk på midten.
Billedet roterer mod uret. Billedet roterer, når du trykker på midten.
Menusøgning
Bemærkninger
• Du kan ikke rotere film eller beskyttede billeder.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er taget med andre kameraer.
• Når billederne vises på en computer, afhænger det af softwaren, om oplysningerne om rotering vises.
Indeks
91DK
Beskytter billeder mod sletning ved uheld.
-mærket vises for registrerede billeder.
1 [Menu] t [Afspil] t [Beskyt] t ønsket tilstand.
Anvender eller annullerer beskyttelsen af de markerede billeder.
Tryk på midten for at bekræfte [Vælg] og [OK].
Annuller alle bill.
Annullerer beskyttelsen af alle stillbilleder.
Annuller alle film
Annullerer beskyttelsen af alle film.
Prøvebilledsøgning
Flere billeder
Indholdsfortegnelse
Beskyt
Bemærk
Menusøgning
• Du kan beskytte op til 100 billeder ad gangen.
Indeks
92DK
Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre en del af det viste billede.
1 [Menu] t [Afspil] t [
Forstør].
2 Juster skaleringen ved at dreje på kontrolhjulet.
4 Tryk på [Afslut] for at annullere handlingen.
Bemærkninger
Prøvebilledsøgning
3 Vælg den del, du vil forstørre ved at trykke til højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Forstør
• Du kan ikke forstørre film.
• Under afspilning af panoreringsbilleder skal du først trykke pause og derefter forstørre billedet.
Skaleringsintervallet afhænger af billedstørrelsen.
Billedstørrelse
Skaleringsintervaller
L
Ca. ×1,1 – ×14
M
Ca. ×1,1 – ×11
S
Ca. ×1,1 – ×7,3
Menusøgning
z Skaleringsintervaller
Indeks
93DK
Justerer lydstyrken for film på otte trin. Dette element vises kun under afspilning af film.
1 [Menu] t [Afspil] t [Indst. for lydstyrke] t ønsket værdi.
Indholdsfortegnelse
Indst. for lydstyrke
z Justering af lydstyrke under afspilning
Prøvebilledsøgning
[Indst. for lydstyrke]-skærmen vises, når du trykker på knappen på kontrolhjulet under
afspilning af film.
Du kan justere lydstyrken, mens du lytter til lyden.
Menusøgning
Indeks
94DK
Du kan angive, hvilke og hvor mange kopier af stillbilleder du vil optage på
hukommelseskortet, og udskrive på et senere tidspunkt.
Mærket
(udskriftsbestilling) vises for registrerede billeder (DPOF: Digital Print
Order Format).
DPOF-opsætning
Vælger billeder, som skal bestilles til udskrivning.
1 Tryk på midten for at vælge antal ark. Hvis du vil annullere
DPOF, skal du holde midten nede, indtil DPOF-mærket slås
fra.
2 Gentag handlingen for alle billeder, du vil udskrive.
Annuller alle
Rydder alle DPOF-mærker.
Datomærke
Til
Fra
Angiver, om der skal dato på de DPOF-mærkede billeder, når de
udskrives.
Menusøgning
Flere billeder
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Afspil] t [Angiv udskrivning] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Angiv udskrivning
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke føje DPOF-mærket til film.
• Du kan føje DPOF-mærket til op til 998 billeder.
• DPOF-registreringen ryddes ikke efter udskrivning. Det anbefales, at du sletter hukommelseskortet, når
du har fået udskrevet stillbillederne.
95DK
AF-lampen giver lys til nemmere fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
Den røde AF-lampe gør, at kameraet nemt kan fokusere, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned, indtil fokus låses.
Indholdsfortegnelse
AF-lampe
1 [Menu] t [Opsætning] t [AF-lampe] t ønsket indstilling.
Anvender AF-lampen.
Fra
Anvender ikke AF-lampen.
Bemærkninger
Menusøgning
• Du kan ikke anvende AF-lampen, når:
– [Autofokusmetode] er indstillet til [Kontinuerlig AF].
– [Landskab], [Natfoto], [Håndholdt tusmørke] eller [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv] er valgt.
– [Panorering] er valgt.
– [3D-panorering] er valgt.
– Du optager film.
– Brug af et A-fatning-objektiv (sælges separat).
• Når AF-lampen er bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med
en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
Prøvebilledsøgning
Auto
Indeks
96DK
Når der bruges blitz, udløses den to eller flere gange før optagelsen for at reducere røde
øjne.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Rødøjereduktion] t ønsket indstilling.
Blitzen udløses altid for at reducere røde øjne.
Fra
Anvender ikke SteadyShotRødøjereduktion.
Bemærkninger
z Hvad forårsager røde øjne?
Pupiller udvides i mørke omgivelser. Blitzlys reflekteres i blodkarrene bagerst i øjet (retina),
hvilket giver røde øjne på billeder.
Kamera
Menusøgning
• Påsæt og hæv blizen for at bruge Rødøjereduktion.
• Du kan ikke bruge [Rødøjereduktion] sammen med [Smiludløser].
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af enkelte forskelle og forhold
såsom afstand til motivet, eller om motivet ikke kiggede på glimtene før optagelsen.
Prøvebilledsøgning
Til
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
Øje
Indeks
Retina
97DK
Du kan kontrollere det optagne billede på LCD-skærmen lige efter optagelsen. Du kan
ændre visningstiden.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Autovisning] t ønsket indstilling.
Vises i det angivne tidsrum.
5 sek.
2 sek.
Fra
Vises ikke.
Prøvebilledsøgning
10 sek.
Indholdsfortegnelse
Autovisning
Bemærkninger
Menusøgning
• I autovisning vises billedet ikke i lodret position, heller ikke selvom [Vis afspilning] er indstillet til
[Autorotation].
• Selvom [Gitterlinje] er indstillet til [Til], vises gitterlinjen ikke i autovisning ved optagelse af [3Dpanorering] eller [Panorering]-billeder.
• Før billedet vises, kan et ubehandlet billedet blive vist midlertidigt afhængigt af indstillingen, f.eks.
[DRO/Auto HDR], [Blød hud-effekt].
Indeks
98DK
Indstiller, hvorvidt gitterlinjen vises. Gitterlinjen hjælper dig med at justere
sammensætningen af billeder.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Gitterlinje] t ønsket indstilling.
Viser gitterlinjen.
Fra
Viser ikke gitterlinjen.
z Sådan kontrolleres rammen til optagelse af film
Ramme til film
Menusøgning
Rammen, som vises, når [Gitterlinje] er indstillet til [Til],
viser, hvorvidt motivet er inden for rammen. Dette giver
dig mulighed for at justere sammensætningen ved at gå
tættere på eller længere væk fra motivet.
Prøvebilledsøgning
Til
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
Indeks
99DK
Forbedrer konturen af områder i fokus med en bestemt farve i manuelt fokus. Denne
funktion gør det muligt nemt at bekræfte fokus.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Maksimumniveau] t ønsket indstilling.
Indstiller maksimumniveauet til høj.
Mellem
Indstiller maksimumniveauet til mellem.
Lav
Indstiller maksimumniveauet til lav.
Fra
Brug ikke maksimumfunktionen.
Prøvebilledsøgning
Høj
Indholdsfortegnelse
Maksimumniveau
Bemærkninger
Menusøgning
• Da kameraet vurderer, at de skarpe områder er i fokus, er maksimumniveauet forskelligt afhængigt af
motivet eller det anvendte objektiv.
• Området af områder i fokus forbedres ikke, når kameraet er tilsluttet ved hjælp af et HDMI-kabel.
Indeks
100DK
Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen i manuelt fokus.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Maksimumfarve] t ønsket indstilling.
Forbedrer konturer i hvidt.
Rød
Forbedrer konturer i rødt.
Gul
Forbedrer konturer i gult.
Bemærk
Prøvebilledsøgning
Hvid
Indholdsfortegnelse
Maksimumfarve
• Dette punkt kan ikke indstilles, når [Maksimumniveau] er indstillet til [Fra].
Menusøgning
Indeks
101DK
Indstiller, hvorvidt histogrammet vises. Histogrammet viser den luminansfordeling, der
viser, hvor mange pixel af en bestemt lysstyrke der er i billedet.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Histogram] t ønsket indstilling.
Viser histogrammet.
Fra
Viser ikke histogrammet.
Prøvebilledsøgning
Til
Indholdsfortegnelse
Histogram
Bemærk
z Hvad er histogram?
Et histogram viser den luminansfordeling, der viser, hvor mange pixel af en bestemt
lysstyrke der er i billedet. Et lysere billede får hele histogrammet til at skifte til højre side og
et mørkere billede til venstre side.
Menusøgning
• Du kan ikke vise histogrammet i de følgende tilstande:
– Optagelse af film
– [Panorering]
– [3D-panorering]
A Antal pixel
B Lysstyrke
Indeks
Mørk
Lys
102DK
Forstørrer billedet på skærmen automatisk for at gøre manuel fokusering nemmere. Dette
fungerer i tilstandene [Manuel fokus] eller [Dir. man. fokus.].
1 [Menu] t [Opsætning] t [MF-hjælp] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
MF-hjælp
2 Drej fokus-ringen for at justere fokus.
• I Dir. man. fokus. (direkte manuel fokusering) drejes fokusringen med udløserknappen trykket
halvvejs ned, når fokus er justeret med autofokus.
Forstørrer visningen, indtil [Afslut] er valgt.
5 sek.
Forstørrer billedet i 5 sekunder.
2 sek.
Forstørrer billedet i 2 sekunder.
Fra
Forstørrer ikke billedet.
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke anvende [MF-hjælp], når du benytter følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Præcision dig. zoom]
• Når et andet A-fatning-objektiv end SAM og SSM (sælges separat) er påsat, vil et tryk på [MF-hjælp]
(funktionstast) forstørre billedet.
• Når et A-fatning-objektiv er påsat, forstørres visningen, indtil du vælger [Afslut] på samme måde som
[Ingen begræns.], og det gælder også, selvom du vælger [2 sek.] eller [5 sek.].
Menusøgning
Ingen begræns.
Prøvebilledsøgning
Billedet forstørres 7,5 gange. Du kan også forstørre billedet 15 gange.
103DK
Den måde, som farver er repræsenteret på med kombinationer af tal eller
farvegengivelsesområde, kaldes for "farverum". Du kan ændre farverummet afhængig af
formål.
Indholdsfortegnelse
Farverum
1 [Menu] t [Opsætning] t [Farverum] t ønsket indstilling.
Dette er standardfarverummet i digitalkameraet. Brug sRGB til
normale optagelser, f.eks. når du vil udskrive billeder uden
ændringer.
AdobeRGB
Det har et bredt farvegengivelsesområde. Når en stor del af
motivet er klar grøn eller rød, er Adobe RGB effektiv.
Billedets filnavn begynder med "_DSC".
Menusøgning
Bemærkninger
• Adobe RGB bruges til programmer eller printere, der understøtter farvestyring og DCF2.0-farverum.
Brug af applikationer eller printere, der ikke understøtter dem, kan resultere i billeder, som ikke gengiver
farverne troværdigt.
• Ved visning af billeder, der er optaget med Adobe RGB på kameraet eller ikke-Adobe RGB-kompatible
enheder, vil billederne vises med lav mætning.
Prøvebilledsøgning
sRGB
Indeks
104DK
Indstiller, om du vil bruge objektivets SteadyShot-funktion.
1 [Menu] t [Opsætning] t [SteadyShot] t ønsket indstilling.
Anvender SteadyShotSteadyShot.
Fra
Anvender ikke SteadyShotSteadyShot. Denne indstilling
anbefales, når du bruger et kamerastativ.
Bemærkninger
Menusøgning
• [Til] vælges ved brug af følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
• Du kan ikke indstille [SteadyShot], når navnet på det påsatte objektiv ikke indeholder "OSS", f.eks.
"E16 mm F2,8", eller når du bruger et A-fatning-objektiv (sælges separat).
Prøvebilledsøgning
Til
Indholdsfortegnelse
SteadyShot
Indeks
105DK
Indstiller, hvorvidt lukkeren kan udløses, når der ikke er monteret noget objektiv.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Udløser u/obj.] t ønsket indstilling.
Udløser lukkeren, når der ikke er monteret noget objektiv. Vælg
denne indstilling, når kameraet fastgøres til et astronomisk
teleskop osv.
Deaktiver
Udløser kun lukkeren, når der er monteret et objektiv.
Bemærk
Menusøgning
• Det er ikke muligt at opnå korrekt måling, når du bruger objektiver, som ikke har en objektivkontakt,
f.eks. objektivet fra et astronomisk teleskop. I sådanne tilfælde skal du justere eksponeringen manuelt ved
at kontrollere den på det optagne billede.
Prøvebilledsøgning
Aktiver
Indholdsfortegnelse
Udløser u/obj.
Indeks
106DK
Når du sætter lukkerhastigheden til et sekund eller mere (optagelse med lang
eksponeringstid), er støjreduktionen tændt, i lige så lang tid som lukkeren er åben. Dette
sker for at reducere den kornede støj, som typisk findes i en lang eksponering.
Indholdsfortegnelse
Lang eksp.SR
1 [Menu] t [Opsætning] t [Lang eksp.SR] t ønsket indstilling.
Aktiverer støjreduktion i det tidsrum, lukkeren er åben. Når
støjreduktionen er i gang, vises der en meddelelse, og du kan
ikke optage et nyt billede. Vælg denne indstilling for at prioritere
billedkvaliteten.
Fra
Aktiverer ikke støjreduktion. Vælg denne indstilling for at
prioritere timingen af optagelsen.
Menusøgning
Bemærkninger
Indeks
• Støjreduktion udføres ikke, når du anvender følgende funktioner, heller ikke selvom den er indstillet til
[Til]:
– [Kontinuerligt frem]
– [Hast.pri.vedv.forb.]
– [Bracket: Kont.]
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Du kan ikke ændre [Lang eksp.SR], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Valg af motiv]
– [Billedeffekt]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
Prøvebilledsøgning
Til
107DK
Når du optager med høj ISO, reducerer kameraet den støj, som bliver mere synlig, når
kameraets følsomhed er høj.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Høj ISO SR] t ønsket indstilling.
Aktiverer automatisk høj ISO-støjreduktion.
Lav
Aktiverer moderat høj ISO-støjreduktion.
Bemærkninger
Menusøgning
• Du kan ikke indstille [Høj ISO SR], når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Der udføres ikke støjreduktion på RAW-billeder.
Prøvebilledsøgning
Auto
Indholdsfortegnelse
Høj ISO SR
Indeks
108DK
Indstiller, hvorvidt du optager lyd under optagelse af film.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t ønsket indstilling.
Optager lyd (stereo).
Fra
Optager ikke lyd.
Bemærk
• Lyden af objektivet og kameraet under brug optages også, når [Til] er valgt.
Prøvebilledsøgning
Til
Indholdsfortegnelse
Filmlydoptagelse
Menusøgning
Indeks
109DK
Tildeler en funktion til venstre knap på kontrolhjulet.
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Opsætning] t [Indstil. af venstre tast] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Indstil. af venstre tast
Optagetilstand
Fremf.metode
AF/MF-valg
Autofokusmetode
Autofokusområde
Menusøgning
Opt.tip
Præcision dig. zoom
ISO
Lysmålermetode
Indeks
Hvidbalance
DRO/Auto HDR
Kreativ indst.
Blitztilstand
Blitzkompens.
MF-hjælp
Ikke indstillet
Bemærkninger
• En funktion, der er tildelt til den venstre knap på kontrolhjulet, kan kun kaldes, når [Optagetilstand] er
indstillet til [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.] eller [Manuel eksp.].
• [MF-hjælp] er kun tilgængelig, når [AF/MF-valg] er indstillet til [Dir. man. fokus.] eller [Manuel fokus].
Når [Dir. man. fokus.] er valgt, skal du betjene kameraet, mens udløserknappen er trykket halvt ned, når
du har justeret fokus med autofokus.
110DK
Tildeler en funktion til højre tast på kontrolhjulet.
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Opsætning] t [Indstil. af højre tast] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Indstil. af højre tast
Optagetilstand
Fremf.metode
AF/MF-valg
Autofokusmetode
Autofokusområde
Menusøgning
Opt.tip
Præcision dig. zoom
ISO
Lysmålermetode
Indeks
Hvidbalance
DRO/Auto HDR
Kreativ indst.
Blitztilstand
Blitzkompens.
MF-hjælp
Ikke indstillet
Bemærkninger
• En funktion, der er tildelt til den højre knap på kontrolhjulet, kan kun kaldes, når [Optagetilstand] er
indstillet til [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.] eller [Manuel eksp.].
• [MF-hjælp] er kun tilgængelig, når [AF/MF-valg] er indstillet til [Dir. man. fokus.] eller [Manuel fokus].
Når [Dir. man. fokus.] er valgt, skal du betjene kameraet, mens udløserknappen er trykket halvt ned, når
du har justeret fokus med autofokus.
111DK
Indholdsfortegnelse
Indstilling af tasten B
Tildeler en funktion til funktionstast B.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Indstilling af tasten B] t ønsket indstilling.
Prøvebilledsøgning
Funktionstast B
Optagetilstand
Fremf.metode
AF/MF-valg
Autofokusmetode
Præcision dig. zoom
Menusøgning
Opt.tip
ISO
Lysmålermetode
DRO/Auto HDR
Indeks
Hvidbalance
Kreativ indst.
Blitztilstand
Blitzkompens.
MF-hjælp
Bemærkninger
• En funktion, der er tildelt til funktionstasten B, kan kun kaldes, når [Optagetilstand] er indstillet til [Auto
programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.] eller [Manuel eksp.].
• [MF-hjælp] er kun tilgængelig, når [AF/MF-valg] er indstillet til [Dir. man. fokus.] eller [Manuel fokus].
Når [Dir. man. fokus.] er valgt, skal du betjene kameraet, mens udløserknappen er trykket halvt ned, når
du har justeret fokus med autofokus.
• Når [Autofokusområde] er indstillet til [Fleksibelt punkt], er indstillingen af [Indstilling af tasten B]
ugyldig.
• Når et andet A-fatning-objektiv end SAM og SSM (sælges separat) er påsat, er indstillingen [Indstilling
af tasten B] ugyldig.
112DK
Tildeler en funktion til funktionstast C.
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Opsætning] t [Indstilling af tasten C] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af tasten C
Optagetilstand
Kalder en funktion, der er tildelt til [Special 1], [Special 2],
[Special 3], [Special 4] eller [Special 5].
Kalder en funktion, der er tildelt til [Special] af
funktionstasten C
Menusøgning
Special
1 Tryk på funktionstasten, når [Special] vises.
Indeks
2 Vælg [Special 1], [Special 2], [Special 3],
[Special 4] eller [Special 5] ved at trykke til
højre/venstre på kontrolhjulet.
Bemærk
• En funktion, der er tildelt til funktionstasten C, kan kun kaldes, når [Optagetilstand] er indstillet til [Auto
programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.] eller [Manuel eksp.].
113DK
Tildeler en funktion til [Special 1] til [Special 5] af
funktionstasten C.
Tilgængelige
funktioner
Fremf.metode
AF/MF-valg
Autofokusmetode
Menusøgning
Standardindstillingen
for hvert [Special]punkt
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Opsætning] t [Special 1], [Special 2], [Special 3], [Special 4]
eller [Special 5] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Special
Autofokusområde
ISO
[Special 2]
Hvidbalance
Lysmålermetode
[Special 3]
Indeks
[Special 1]
DRO/Auto HDR
Kreativ indst.
Blitztilstand
[Special 4]/[Special 5]
Ikke indstillet
Bemærkninger
• En funktion, der er tildelt til funktionstasten C, kan kun kaldes, når [Optagetilstand] er indstillet til [Auto
programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.] eller [Manuel eksp.].
• Du behøver ikke at konfigurere alle [Special 1]-, [Special 2]-, [Special 3]-, [Special 4]- og [Special 5]punkterne.
114DK
Gør det muligt at vælge, om den første skærm i menuen altid skal vises, eller om
skærmen for det punkt, du sidst har brugt, skal afvises.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Menustart] t ønsket indstilling.
Viser altid den første skærm i menuen.
Forrige
Viser altid det sidst indstillede punkt. Dette vil gøre det nemmere
hurtigere at nulstille det sidste punkt, du tidligere har indstillet.
Prøvebilledsøgning
Top
Indholdsfortegnelse
Menustart
Menusøgning
Indeks
115DK
Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Bip] t ønsket indstilling.
Signalerne lyder kun, når motivet er i fokus og ved nedtælling til
selvudløser.
Høj
Aktiverer lydsignaler, når du trykker på kontrolhjulet eller
funktionstasterne.
Vælg [Lav] for at sænke lydstyrken.
Lav
Fra
Slukker for lydsignalet.
Prøvebilledsøgning
AF-lyd
Indholdsfortegnelse
Bip
Menusøgning
Indeks
116DK
Vælger det sprog, der skal bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 [Menu] t [Opsætning] t [
Sprog] t ønsket sprog.
Indholdsfortegnelse
Sprog
Prøvebilledsøgning
Menusøgning
Indeks
117DK
Indstiller datoen og klokkeslættet igen.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Indst.dato/tid].
2 Indstil dato, klokkeslæt osv.
Vælger [ON] eller [OFF].
Datoformat:
Vælger format til visning af dato og klokkeslæt.
Menusøgning
Bemærk
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre dato på billederne. Ved at bruge "PMB" på cd-rommen
(medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med dato.
Prøvebilledsøgning
Sommertid:
Indholdsfortegnelse
Indst.dato/tid
Indeks
118DK
Indstiller det område, hvor du anvender kameraet. Det giver dig mulighed for at angive
lokalområdet, når du bruger kameraet i udlandet.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Indstilling af
sted] t ønsket indstilling.
Prøvebilledsøgning
2 Tryk til højre eller venstre på kontrolhjulet for
at vælge et område.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af sted
Menusøgning
Indeks
119DK
Du kan vælge, om hjælpeguiden skal vises, når kameraet betjenes.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Hjælpeguidevisn] t ønsket indstilling.
Viser hjælpeguiden.
Fra
Viser ikke hjælpeguiden. Dette er praktisk, når du ønsker at
udføre næste handling hurtigt.
Prøvebilledsøgning
Til
Indholdsfortegnelse
Hjælpeguidevisn
Menusøgning
Indeks
120DK
Du kan indstille tidsintervaller for, hvornår kameraet skal skifte til strømbesparende
tilstand. Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned, vender kameraet tilbage til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Strømbesparelse
1 [Menu] t [Opsætning] t [Strømbesparelse] t ønsket indstilling.
Skifter til strømbesparende tilstand efter det angivne tidsrum.
5 min.
10 min.
30 min.
Menusøgning
Bemærk
• Sluk for kameraet, når du ikke bruger det over længere tid.
Prøvebilledsøgning
1 min.
Indeks
121DK
Lysstyrken på LCD-skærmen justeres automatisk til de omgivende lysforhold ved hjælp
af lyssensoren (side 11). Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmen manuelt.
1 [Menu] t [Opsætning] t [LCD-lysstyrke] t ønsket indstilling.
Juster lysstyrken automatisk.
Manuel
Giver dig mulighed for at justere lysstyrken inden for området
–2 til +2.
Solskinsvejr
Justerer automatisk lysstyrken, så den passer til udendørs
optagelse.
Menusøgning
Bemærkninger
• Når denne er indstillet til [Auto], må lyssensoren ikke dækkes med hånden eller andet.
• Når kameraet anvendes med AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges separat), er lysstyrken på LCDskærmen altid indstillet så lyst som +2, selvom du har valgt [Auto].
Prøvebilledsøgning
Auto
Indholdsfortegnelse
LCD-lysstyrke
Indeks
122DK
Indstiller farven på LCD-skærmen.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Skærmfarve] t ønsket indstilling.
Sort
Blå
Lyserød
Skifter til den valgte farve.
Prøvebilledsøgning
Hvid
Indholdsfortegnelse
Skærmfarve
Menusøgning
Indeks
123DK
Vælger metode til visning af brede billeder.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Bredt billede] t ønsket indstilling.
Viser brede billeder på hele skærmen.
Normal
Viser brede billeder og
betjeningsoplysninger på skærmen.
Prøvebilledsøgning
Fuld skærm
Indholdsfortegnelse
Bredt billede
Menusøgning
Indeks
124DK
Vælger retningen, når der afspilles stillbilleder, der er optaget i lodret i portrætposition.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Vis afspilning] t ønsket indstilling.
Viser billede i portrætposition.
Man.rotation
Viser billede i landskabsposition.
Bemærk
• Når du afspiller billedet på et tv eller en computer, vil billedet blive vist i portrætposition, selvom
[Man.rotation] er valgt.
Prøvebilledsøgning
Autorotation
Indholdsfortegnelse
Vis afspilning
Menusøgning
Indeks
125DK
Når du forbinder kameraet til et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv via et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du afspille billeder på dit kamera via tv'ets fjernbetjening, som
rettes mod tv'et. Se side 141 om "BRAVIA" Sync.
Indholdsfortegnelse
KONTROL TIL HDMI
1 [Menu] t [Opsætning] t [KONTROL TIL HDMI] t ønsket indstilling.
Betjener kameraet via fjernbetjeningen til tv'et.
Fra
Betjener ikke kameraet via fjernbetjeningen til tv'et.
Bemærk
Menusøgning
• Du kan betjene kameraet via tv'ets fjernbetjening ved at forbinde kameraet til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv.
Prøvebilledsøgning
Til
Indeks
126DK
Vælger metode for USB-forbindelse.
1 [Menu] t [Opsætning] t [USB-tilslutning] t ønsket indstilling.
Opretter en masselagringsforbindelse mellem kameraet, en
computer og en anden USB-forbindelse. Standardtilstand.
PTP
Når du forbinder kameraet til en computer, vises guiden
Automatisk afspilning, og stillbillederne i optagemappen på
kameraet importeres til computeren (med Windows 7/Vista/XP,
Mac OS X).
Prøvebilledsøgning
Masselager
Indholdsfortegnelse
USB-tilslutning
Bemærk
Menusøgning
• Du kan ikke importere film og RAW-billeder med [PTP].
Indeks
127DK
Giver dig mulighed for at rense billedsensoren.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Rensetilstand] t [OK].
Meddelelsen "Sluk for kamera efter rensning. Fortsæt?" vises.
Indholdsfortegnelse
Rensetilstand
2 Bekræft [OK].
4 Tag objektivet af.
5 Brug blæseren til at rengøre billedsensorens
overflade og området omkring den.
Prøvebilledsøgning
Antistøv aktiveres automatisk.
3 Sluk for kameraet.
6 Fastgør objektivet.
Menusøgning
Bemærkninger
Indeks
• Rensningen kan kun udføres, når batteriniveauet er
(tre tilbageværende batteriikoner) eller højere.
Det anbefales at bruge en AC-PW20-vekselstrømsadapter (sælges separat).
• Brug ikke en sprayblæser, da den kan sprøjte vanddråber ind i kamerahuset.
• Stik ikke spidsen af blæseren ind i hulrummet bag objektivfatningen, da spidsen af blæseren ikke må
berøre billedsensoren.
• Hold kameraets forside nedad for at forhindre, at støv igen sætter sig inde i kameraet.
• Udsæt ikke kameraet for stød under rensningen.
128DK
Viser versionen af kamera og objektiv. Bekræfter versionen, når der udgives en
firmware-opdatering.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Version].
Prøvebilledsøgning
Bemærk
• En opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er
(tre tilbageværende batteriikoner) eller højere.
Vi anbefaler, at du anvender et passende batteri eller AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Version
Menusøgning
Indeks
129DK
[Demotilstand]-funktionen viser de film, der automatisk er optaget på
hukommelseskortet (demonstration), når kameraet ikke betjenes i et bestemt tidsrum.
Vælg normalt [Fra].
Indholdsfortegnelse
Demotilstand
1 [Menu] t [Opsætning] t [Demotilstand] t ønsket indstilling.
Demonstrationen starter automatisk, når kameraet ikke betjenes i
ca. et minut.
Fra
Viser ikke demonstrationen.
Prøvebilledsøgning
Til
Bemærkninger
Menusøgning
• Selvom [Til] er valgt, starter kameraet ikke en demonstration, når der ikke er optaget film på
hukommelseskortet.
• Når [Til] er valgt, skifter kameraet ikke til strømsparetilstand.
Indeks
130DK
Initialiserer til standardindstillingen.
Selvom du aktiverer [Nulstil], gemmes billederne.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Nulstil] t [OK].
Prøvebilledsøgning
Bemærkninger
• Sørg for ikke at slukke for kameraet, når du nulstiller.
• Indstillingerne for [Indst.dato/tid] og [Indstilling af sted] nulstilles ikke.
Indholdsfortegnelse
Nulstil
Menusøgning
Indeks
131DK
Formaterer hukommelseskortet. Når du første gang benytter et hukommelseskort
sammen med dette kamera, anbefales det at formatere kortet med kameraet for at sikre
stabil ydelse, før du begynder at optage. Bemærk, at formatering sletter alle data på
hukommelseskortet permanent, og det kan ikke fortrydes. Gem værdifulde data på en
computer eller lignende.
Bemærkninger
Menusøgning
• Formatering sletter alle data permanent, herunder også beskyttede billeder.
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet ud, mens lampen
lyser.
• Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på computeren, kan
hukommelseskortet muligvis ikke anvendes til kameraet, afhængigt af den benyttede
formateringsmetode.
Prøvebilledsøgning
1 [Menu] t [Opsætning] t [Formater] t [OK].
Indholdsfortegnelse
Formater
Indeks
132DK
Vælger metoden for tildeling af filnumre til billeder.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Filnummer] t ønsket indstilling.
Nulstil
Kameraet nulstiller numrene i følgende tilfælde og tildeler
numre til filer fra "0001". Hvis optagemappen indeholder en fil,
tildeles et nummer, som er et tal højere end det højeste nummer.
• Når mappeformatet ændres.
• Når alle billederne i mappen slettes.
• Når hukommelseskortet udskiftes.
• Når hukommelseskortet formateres.
Menusøgning
Kameraet nulstiller ikke numrene og tildeler fortløbende numre
til filer, indtil antallet når "9999".
Prøvebilledsøgning
Serie
Indholdsfortegnelse
Filnummer
Indeks
133DK
De stillbilleder, du optager, gemmes i en mappe, der automatisk oprettes i mappen
DCIM på hukommelseskortet. Du kan ændre mappenavnets format.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Mappenavn] t ønsket indstilling.
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + Å (det
sidste tal)/MM/DD.
Eksempel: 10010405 (mappenavn: 100, dato: 04/05/2011)
Menusøgning
Bemærk
• Formatet på filmmappen fastsættes som "mappenummer + MNV01". Du kan ikke ændre dette navn.
Prøvebilledsøgning
Standardformat
Indholdsfortegnelse
Mappenavn
Indeks
134DK
Når der er oprettet en mappe i standardformatet, og der er to eller flere mapper, kan du
vælge den optagemappe, hvori stillbilleder skal gemmes.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Vælg optagemappe] t ønsket mappe.
Prøvebilledsøgning
Bemærk
• Du kan ikke vælge mappen, når du vælger [Datoformat]-indstillingen.
Indholdsfortegnelse
Vælg optagemappe
Menusøgning
Indeks
135DK
Opretter en mappe på hukommelseskortet til optagelse af billeder.
Billederne optages i den nyoprettede mappe, indtil du opretter en anden mappe eller
vælger en anden optagemappe.
Indholdsfortegnelse
Ny mappe
1 [Menu] t [Opsætning] t [Ny mappe] t [OK].
Menusøgning
• Hvis en mappe til stillbilleder og en mappe til film, har samme nummer, betyder det, at de er oprettet på
samme tid.
• Når du indsætter et hukommelseskort i kameraet, som er blevet anvendt på andet udstyr og begynde at
tage billeder, oprettes der automatisk en ny mappe.
• Der kan lagres op til 4.000 billeder i alt i mapperne til stillbilleder eller film med det samme nummer. Når
mappens kapacitet overskrides, oprettes der automatisk en ny mappe.
Prøvebilledsøgning
Der oprettes en mappe med et nummer, som er et tal højere end det højeste tal i brug.
Bemærkninger
Indeks
136DK
Når der registreres uregelmæssigheder i en films billeddatabasefil, som skyldes
behandling af film på computere osv., afspilles film på hukommelseskortet ikke i dette
format. Hvis dette sker, reparerer kameraet filen.
Indholdsfortegnelse
Gendan billed-db.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Gendan billed-db.] t [OK].
Bemærk
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri. Lav batteristrøm under reparationen kan medføre beskadigelse af
data.
Prøvebilledsøgning
[Gendan billed-db.]-skærmen vises, og kameraet reparerer filen.
Vent, indtil reparationen er fuldført.
Menusøgning
Indeks
137DK
Viser den resterende tid til optagelse af film på hukommelseskortet. Der vises også, hvor
mange stillbilleder der kan optages.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Vis kortplads].
Indholdsfortegnelse
Vis kortplads
Prøvebilledsøgning
Menusøgning
Indeks
138DK
Indstiller, hvorvidt overførselsfunktionen skal benyttes, når der anvendes et Eye-Fi-kort
(fås i almindelig handel). Dette element vises, når der indsættes et Eye-Fi-kort i
kameraet.
Indholdsfortegnelse
Overførselsindst.
1 [Menu] t [Opsætning] t [Overførselsindst.] t ønsket indstilling.
Fra
Deaktiverer overførselsfunktionen.
Bemærkninger
• Eye-Fi-kort kan kun anvendes i de lande/områder, hvor de er købt. Anvend Eye-Fi-kort i
overensstemmelse med loven i det land/område, hvor du har købt kortet.
• Anvend ikke et Eye-Fi-kort i kameraet om bord på et fly. Hvis der er isat et Eye-Fi i kameraet, skal du
indstille [Overførselsindst.] til [Fra].
vises på skærmen, når [Overførselsindst.] er indstillet til [Fra].
1 Indstil dit wi-fi-netværk eller placering på Eye-Fi-kortet.
Indeks
Overførsel af billeder via et Eye-Fi-kort
Menusøgning
Aktiverer overførselsfunktionen. Ikonet på skærmen ændres
afhængigt af kameraets kommunikationsstatus.
Standby. Der sendes ikke nogen billeder.
Tilslutter.
Overførsel standby.
Overfører.
Fejl
Prøvebilledsøgning
Til
Se manualen, som følger med Eye-Fi-kortet for at få detaljerede oplysninger.
2 Indsæt det konfigurerede Eye-Fi-kort i kameraet, og optag stillbilleder.
Billeder overføres automatisk til din computer osv. via wi-fi-netværket.
Bemærkninger
• Når du første gang bruger et nyt Eye-Fi-kort, skal du kopiere installeringsfilen fra Eye-Fi-manager, som
er lagret på kortet til din computer, før du formaterer kortet.
• Brug et Eye-Fi-kort, når du har opdateret firmwaren til den seneste version. Der er flere oplysninger i den
vejledning, der følger med Eye-Fi-kortet.
• Kameraets strømbesparelsesfunktion fungerer ikke, når det overfører billeder.
• Hvis
(fejl) vises, skal du fjerne hukommelseskortet og sætte det ind igen eller slukke for kameraet
og tænde det igen. Hvis
vises igen, kan Eye-Fi-kortet være beskadiget.
• Wi-fi-netværkskommunikationen kan påvirkes af andre enheder. Hvis kommunikationsstatussen er
dårlig, skal du gå tættere på wi-fi-netværkets adgangspunkt.
• Du kan ikke overføre film.
139DK
Oprettelse af forbindelse til andet udstyr
Hvis du vil vise billeder, der er optaget med kameraet, på et tv, kræves et HDMI-kabel
(sælges separat) og et hd-tv, der er forsynet med et HDMI-stik. Se også i den
betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på et tv
1 Sluk for både kameraet og tv'et.
Prøvebilledsøgning
2 Forbind kameraet til tv'et ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat).
1 Til HDMI-stikket
3 Tænd for tv’et, og skift input.
4 Tænd for kameraet.
HDMI-kabel
Menusøgning
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tvskærmen.
Vælg det ønskede billede med kontrolhjulet.
2 Til HDMIterminalen
Bemærkninger
Indeks
• Visse enheder virker muligvis ikke korrekt.
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan bruges til at forbinde til tv'et i den
anden ende.
• Hvis du optager film, når kameraet er forbundet til et tv via et HDMI-kabel, stoppes optagelse automatisk
efter et stykke tid for at beskytte enhederne.
• Forbind ikke enhedens udgangsstik med HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan medføre funktionsfejl.
• Selvom maksimumfunktionen er aktiveret, forbedres konturerne af områderne ikke, når kameraet er
tilsluttet ved hjælp af et HDMI-kabel.
z På "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Hvis du forbinder Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et HDMI-kabel
(sælges separat) vil en helt ny verden af fotos åbenbare sig i en fremragende fuld hd-kvalitet.
"PhotoTV HD" gør det muligt at gengive fine teksturer og sarte farver og med et væld af
detaljer. Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med tv’et.
140DK
Fortsættes r
Hvis du forbinder kameraet til et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat), kan du betjene kameraet via tv'ets fjernbetjening.
1 Forbind et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, til kameraet.
2 Tryk på SYNC Menu-knappen på tv’ets fjernbetjening.
3 Foretag betjening ved hjælp af knapperne på tv'ets fjernbetjening.
Betjening
Afspiller billeder automatisk
Vis 1 billede
Tilbagevenden til enkeltbilledskærmen.
Stillbillede/film-valg
Vælger stillbillede eller film, der skal afspilles.
Billedindeks
Skift til billedindeksskærm.
Vælg mappe
Vælger den mappe med filer, der skal afspilles.
Vælg dato
Vælger datoen for de film, der skal afspilles.
Slet
Sletter billedet.
Menusøgning
Element
Diasshow
Prøvebilledsøgning
Indgangen skiftes automatisk, og billedet, som er optaget med kameraet, vises på
tv-skærmen.
Indholdsfortegnelse
Brug af"BRAVIA" Sync
Bemærkninger
Indeks
• De tilgængelige betjeninger er begrænset, når kameraet er forbundet til et tv ved hjælp af et HDMI-kabel.
• Det er kun tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, der giver mulighed for SYNC Menu-betjeninger. SYNC
Menu-betjeninger er forskellige, alt efter hvilket tv der er forbundet. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med tv’et.
• Hvis kameraet foretager unødvendige betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, når kameraet er
forbundet til et tv fra en anden producent ved hjælp af en HDMI-forbindelse, skal du gøre følgende
[Menu] t [Opsætning] t [KONTROL TIL HDMI] t [Fra].
141DK
Hvis du vil vise 3D-panoreringsbilleder, der er optaget på et kamera, på et 3D-tv, skal du
indstille det på følgende måde.
1 Forbind kameraet til 3D-tv'et ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat).
1 Til HDMIstikket
HDMI-kabel
Bemærkninger
Indeks
• Når du vælger [3D-visning]-tilstanden, vises kun 3D-billeder.
• Tilslut ikke kameraet eller udstyr, der skal tilsluttes, ved hjælp af udgangsterminaler. Når kameraet og
tv'et er tilsluttet ved hjælp af udgangsterminaler, produceres der ingen video eller lyd. En sådan
forbindelse kan give problemer for kameraet og/eller tilsluttet udstyr.
• Denne funktion virker måske ikke korrekt sammen med visse tv'er. F.eks. kan du måske ikke se en video
på tv'et, udsende i 3D-tilstand eller høre lyd fra tv'et.
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan bruges til at forbinde til tv'et i den
anden ende.
Menusøgning
2 Til HDMIterminalen
Prøvebilledsøgning
2 [Menu] t [Afspil] t [3D-visning] t [OK].
De 3D-billeder, der er taget med kameraet, vises på tvskærmen.
Når [Standard] eller [Bred] er valgt, kan du rulle 3Dpanoreringsbillederne ved at trykke på midten af
kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
3D-visning
z Sådan vises normale stillbilleder på et tv
Hvis du vælger [3D-visning], vises kun 3D-billeder på tv'et.
Hvis du vil vise normale stillbilleder, skal du trykke i bunden af kontrolhjulet for at afslutte
[3D-visning].
Du kan gå tilbage til 3D ved at trykke på bunden af kontrolhjulet igen.
Hvis du vil vise billedindekset, skal du vælge [Menu] t [Afspil] t [Billedindeks].
142DK
Bemærkninger
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
• Hvis du har installeret den samme software, men en version med et lavere nummer end den på cdrommen, på computeren, skal du også installere softwaren fra den medfølgende cd-rom.
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software og ved import
af billeder via en USB-forbindelse.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
"PMB"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
(Ved afspilning/redigering af filmene: Intel Core Duo 1,66 GHz
eller hurtigere /Intel Core 2 Duo 1,20 GHz eller hurtigere)
Hukommelse: 512 MB eller mere (Ved afspilning/redigering
af hd-film: 1 GB eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til installation – ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning – 1024 × 768 punkter eller mere
"Image Data Converter
SR Ver.3" "Image Data
Lightbox SR"
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
Indeks
Operativsystem
(forudinstalleret)
Menusøgning
Anbefalet computermiljø (Windows)
Prøvebilledsøgning
Følgende programmer findes på cd-rommen (medfølger) for at sikre en mere alsidig brug
af billeder, der er optaget med kameraet.
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
• "PMB" (Picture Motion Browser)
Indholdsfortegnelse
Brug af computeren
*1 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke.
*2 Starter (Edition) understøttes ikke.
143DK
Fortsættes r
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software og ved import
af billeder via en USB-forbindelse.
USB-forbindelse: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
"Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR": Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
"Image Data
Converter SR Ver.3"
"Image Data Lightbox
SR"
CPU: Power PC G4/G5-serien (1,0 GHz eller hurtigere
anbefales)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller hurtigere
Hukommelse: 1 GB eller mere anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
Prøvebilledsøgning
Operativsystem
(forudinstalleret)
Indholdsfortegnelse
Anbefalet computermiljø (Macintosh)
Bemærkninger
Menusøgning
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder dette
kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Tilslutning af kameraet via en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0),
muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0).
• Når computeren genoptager aktivitet fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
Indeks
144DK
Indholdsfortegnelse
Brug af softwaren
Installation af softwaren (Windows)
Log på som administrator.
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rommen (medfølger) i cd--rom-drevet.
• Hvis den ikke vises, skal du klikke på [Computer] (Til Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Hvis skærmen Automatisk afspilning vises, skal du vælge "Run Install.exe" og følge de anvisninger,
der vises på skærmen, for at fortsætte installationen.
2 Klik på [Installer].
• Forbind kameraet til computeren ved at følge instruktionerne på skærmen ( 148). Hvis du ikke har
koblet kameraet til computeren, virker nogle af funktionerne muligvis ikke, f.eks. funktionen til
import af billeder.
• Det kan være nødvendigt at genstarte computeren. Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises,
skal du følge instruktionerne på skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX installeres muligvis afhængigt af computerens systemmiljø.
Menusøgning
Sørg for, at både "Sony Image Data Suite" og "PMB" er markeret, og følg instruktionerne på
skærmen.
Prøvebilledsøgning
Installationsmenuen vises.
3 Tag cd-rom’en ud, når installationen er fuldført.
Indeks
Den følgende software installeres, og der vises et genvejsikon på skrivebordet.
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
Bemærkninger
• Hvis "PMB" allerede er installeret på computeren, og versionsnummeret på den tidligere installerede
version af "PMB" er lavere end den, som gælder for "PMB" på cd-rommen (medfølger), skal du også
installere "PMB" fra cd-rommen (medfølger).
• Hvis en version af "PMB", som er under 5.0.00, er installeret på computeren, vil du muligvis ikke kunne
bruge visse funktioner for disse "PMB", når du installerer "PMB" fra den medfølgende cd-rom.
Derudover er "PMB Launcher" installeret på den medfølgende cd-rom, og du kan starte "PMB" eller
anden software ved hjælp af "PMB Launcher". Dobbeltklik på genvejsikonet "PMB Launcher" på
computerskærmen for at starte "PMB Launcher".
145DK
Fortsættes r
Log på som administrator.
1 Tænd for Mac-computeren, og sæt cd-rommen (medfølger) i cd-romdrevet.
Indholdsfortegnelse
Installation af softwaren (Macintosh)
2 Dobbeltklik på cd-rom-symbolet.
4 Dobbeltklik på filen [IDS_INST.pkg] i den mappe, du kopierede den til.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
Prøvebilledsøgning
3 Kopiér filen [IDS_INST.pkg] i [MAC]-mappen til harddiskikonet.
Brug af "Image Data Converter SR"
Menusøgning
Med "Image Data Converter SR" kan du foretage følgende:
• Redigere billeder, der er taget i RAW-format, for eksempel for at korrigere
nuancekurve og skarphed.
• Justere billeder med hvidbalance, eksponering, kreativ indstilling osv.
• Gemme de viste billeder og redigere dem på en computer.
Du kan enten gemme billedet som RAW-data eller gemme det i et generelt filformat.
z Sådan anvendes "Image Data Converter SR"
Indeks
Se i Help.
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Converter SR Ver.3].
"Image Data Converter SR"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
146DK
Fortsættes r
Med "Image Data Lightbox SR" kan du foretage følgende:
• Få vist og sammenligne RAW/JPEG billeder, der er optaget med dette kamera.
• Give billederne en karakter fra et til fem.
• Indstille farveetiketter osv.
• Få vist et billede i "Image Data Converter SR" og lave justeringer af det.
Se i Help.
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Lightbox SR].
Brug af "PMB"
Indeks
Med "PMB" kan du foretage følgende:
• Importere billeder, som er taget med kameraet og få vist dem på computeren.
• Organisere billeder på computeren i en kalender efter optagedato for at få vist dem.
• Retouchere (korrigere røde øjne, osv.), udskrive og sende stillbilleder som vedhæftede
filer i en e-mail, ændre optagedatoen og meget mere.
• Sådan udskrives eller gemmes stillbilleder med datoen.
Menusøgning
"Image Data Lightbox SR"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Prøvebilledsøgning
z Sådan anvendes "Image Data Lightbox SR"
Indholdsfortegnelse
Brug af "Image Data Lightbox SR"
Bemærk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
z Sådan anvendes "PMB"
Se i "PMB Help".
Dobbeltklik på genvejen til " " (PMB Help) på skrivebordet. Eller klik på [Start] t [All
Programs] t [PMB] t [PMB Help].
"PMB"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
147DK
2 Tænd kameraet, og tryk på
(afspilning).
1 Til et USB-stik på
computeren
-knappen
Prøvebilledsøgning
1 Sæt en tilstrækkeligt opladet batterienhed i
kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt med AC-PW20vekselstrømsadapteren (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Tilslutning af kameraet til
computeren
USB-kabel
(medfølger)
3 Forbind kameraet og computeren.
2 Til USB-terminalen
Import af billeder til computeren (Windows)
Menusøgning
Første gang en USB-forbindelse oprettes, kører
computeren automatisk et program for at genkende
kameraet. Vent et lille stykke tid.
"PMB" gør det nemt at importere billeder.
Få flere oplysninger om "PMB"-funktioner i "PMB Help".
Når guiden Automatisk afspilning vises, efter at der er oprettet en USB-forbindelse
mellem kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files] t [OK]
t [DCIM] eller [MP_ROOT] t for at kopiere de ønskede billeder til computeren.
Indeks
Import af billeder til computeren uden brug af "PMB"
Import af billeder til computeren (Macintosh)
1 Forbind først kameraet til Macintosh-computeren. Dobbeltklik på det
nyligt genkendte ikon på skrivebordet t den mappe, der indeholder de
billeder, du vil importere.
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklik på harddiskikonet t den ønskede billedfil i den mappe, der
indeholder de kopierede filer.
Billedet vises.
148DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Sletning af USB-forbindelse
Udfør først procedurerne fra trin 1 til 3 herunder:
• Frakobler USB-kablet.
• Fjerner hukommelseskortet.
• Slukker for kameraet.
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet på
proceslinjen.
(USB Mass Storage Device) t
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet,
og klik derefter på [OK].
Windows XP
Prøvebilledsøgning
2 Klik på
[Stop].
Windows Vista
Afbrydelsesikon
Menusøgning
Bemærk
• Træk og slip først ikonet for hukommelseskortet eller drevikonet til ikonet "Trash" (Papirkurv), når du
bruger en Macintosh-computer, og kameraets forbindelse til computeren afbrydes.
Indeks
149DK
Indeks
Du kan ikke udskrive RAW-billeder.
Når du udskriver billeder, der er optaget i [16:9]-formatet, kan begge kanter være skåret af.
Du kan ikke udskrive panoramabilleder, hvilket dog afhænger af printeren.
Når du udskriver i en butik, skal du bemærke følgende.
– Spørg fotoudskrivningsbutikken om, hvilke typer hukommelseskort de tager imod.
– Det kan være nødvendigt med en adapter til hukommelseskortet (sælges separat). Kontakt din
fotoudskrivningsbutik.
– Før du medbringer billeddata til en butik, skal du altid sørge for at kopiere (sikkerhedskopiere) dine
data over på en disk.
– Du kan ikke indstille antal print.
– Hvis du ønsker at overlejre datoer på billederne, skal du henvende dig til din fotoudskrivningsbutik.
Menusøgning
Bemærkninger
•
•
•
•
Prøvebilledsøgning
Du kan udskrive stillbilleder ved hjælp af følgende metoder.
• Udskriv direkte ved hjælp af en printer, der understøtter typen af dit hukommelseskort
Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med printeren.
• Udskrivning ved hjælp af en computer
Du kan importere billeder til en computer ved hjælp af den medfølgende "PMB"software og udskrive billederne. Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det.
Få yderligere oplysninger i "PMB Help".
• Udskrivning i en butik
Du kan medbringe et hukommelseskort, der indeholder billeder, som er optaget med
kameraet, til en fotoudskrivningsbutik. Når blot butikken understøtter
fotoudskrivningstjenester, der overholder DPOF, kan du angive et
-mærke
(udskrivningsbestilling) på billederne på forhånd i afspilningstilstanden, så du ikke
behøver at vælge dem igen, når du vil udskrive dem i butikken.
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
150DK
Fejlfinding
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontrollér punkterne på side 151 til 156.
Prøvebilledsøgning
2 Tag batterienheden ud, vent i cirka 1 minut, sæt
batterienheden i igen, og tænd derefter kameraet.
3 Nulstil indstillingerne (side 131).
Batterienhed og strøm
Menusøgning
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Batterienheden kan ikke installeres.
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt.
Indeks
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til at skubbe udløsergrebet.
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er NP-FW50.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed.
• Batterienheden er udbrændt. Udskift den med en ny.
Kan ikke tænde kameraet.
• Isæt batterienheden korrekt.
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed.
• Batterienheden er udbrændt. Udskift den med en ny.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Når kameraet eller batterienheden er for varm, viser kameraet en advarselsmeddelelse og slukkes
automatisk for at beskytte kameraet.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand.
Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 121).
CHARGE-lampen blinker, når batterienheden oplades.
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er NP-FW50.
• Hvis du oplader en batterienhed, der ikke har været brugt i lang tid, kan CHARGE-indikatoren blinke.
• CHARGE-indikatoren blinker på to måder: hurtigt (med intervaller på ca. 0,15-sekund) og langsomt
(med intervaller på ca. 1,5-sekund). Hvis den blinker hurtigt, skal du fjerne batterienheden og sætte
den samme batterienhed igen, så den sidder godt fast. Hvis CHARGE-indikatoren blinker hurtigt
Fortsættes r
151DK
Optagelse af billeder
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand.
Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 121).
Lukkeren udløses ikke.
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (sider 107, 108). Dette er ikke en funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 75). Da RAW-datafilen er stor, kan det tage et stykke tid at optage i
RAW-tilstand.
• Auto HDR behandler et billede (side 83).
•
•
•
•
Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
Du optager med manuel fokus-funktion. Indstil [AF/MF-valg] til [Autofokus] (side 62).
Det omgivende lys er utilstrækkeligt.
Motivet kan kræve speciel fokusering. Brug [Fleksibelt punkt] (side 64) eller manuel fokusfunktion
(side 62).
Indeks
Billedet er ude af fokus.
Menusøgning
• Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK-position.
Sæt knappen i optagestillingen.
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades.
• Objektet er ikke påsat korrekt. Fastgør objektivet korrekt.
Prøvebilledsøgning
Der vises ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for strømmen.
Indholdsfortegnelse
igen, er det tegn på, at der er noget galt med batterienheden. Hvis der blinkes langsomt, er det tegn på,
at opladningen er afbrudt, fordi den omgivende temperatur er uden for det område, der er egnet til
opladning af batterienheden. Opladningen genoptages, og CHARGE-indikatoren tændes, når den
omgivende temperatur vender tilbage til et passende niveau.
• Oplad batterienheden under en passende temperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
Blitzen fungerer ikke.
• Hæv blitzen.
• Blitzen er ikke påsat korrekt. Sæt blitzen på igen.
• Du kan ikke bruge en blitz i følgende optagetilstand:
– [Bracket: Kont.]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Natfoto] og [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– Optagelse af film
Slørede hvide cirkelformede pletter forekommer på billedoptagelser, hvor der har
været anvendt blitz.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
funktionsfejl.
152DK
Fortsættes r
• Blitzen er blevet udløst mange gange efter hinanden i en kort periode. Når blitzen er blevet udløst
flere gange efter hinanden, kan opladningsprocessen tage længere tid end normalt for at undgå, at
kameraet overophedes.
Et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
Indholdsfortegnelse
Blitzen er for længe om at lade op.
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (den afstand, blitzen kan oplyse), bliver billedet mørkt,
fordi blitzlyset ikke når ud til motivet. Hvis ISO ændres, ændres blitzens rækkevidde også.
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (side 118).
• Det område, der er valgt med [Indstilling af sted], er anderledes end det faktiske område. Indstil det
faktiske område ved at vælge [Menu] t [Opsætning] t [Indstilling af sted].
• Da motivet er for lyst eller for mørkt, er det uden for den tilgængelige rækkevidde af kameraet. Juster
indstillingen igen.
Billedet er hvidligt (overstråling).
Billedet indeholder lyssløring (ghosting).
Menusøgning
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker, når du trykker på
udløserknappen og holder den halvvejs nede.
Prøvebilledsøgning
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Billedet blev taget under en stærk lyskilde, og der er kommet for meget lys ind i objektivet. Når du
bruger et zoomobjektiv, skal du fastgøre en modlysblænde.
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og prøve at tage billedet igen.
Afhængigt af filterets tykkelse og forkert montering af modlysblænden kan filteret eller
modlysblænden blive delvist vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan
forårsage, at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys).
Indeks
Hjørnerne på billedet er for mørke.
Motivets øjne bliver røde.
• Aktiver Rødøjereduktion-funktionen (side 97).
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha. blitzen.
Der opstår prikker, som forbliver på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.
Billedet er sløret.
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i kamerarystelse. Brugen af
kamerastativ eller blitz anbefales (side 61). [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] (side 41) og
[Anti-bevægelsesslør] (side 45) kan også bruges til at reducere sløring.
Eksponeringsværdien blinker på LCD-skærmen.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
153DK
Fortsættes r
Det er ikke muligt at afspille billeder.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en anden
kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 149).
• Brug "PMB" til at afspille billeder, der er gemt på en computere, med dette kamera.
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder
Prøvebilledsøgning
Sletning/redigering af billeder
Billedet kan ikke slettes.
• Ophæv beskyttelsen (side 92).
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du beskytter billeder, du ikke
ønsker at slette (side 92).
Der kan ikke angives et DPOF-mærke.
• Du kan ikke angive DPOF mærker på RAW-billeder.
Menusøgning
Billedet blev slettet ved en fejl.
Computere
• Læs "Anbefalet computermiljø" (side 143).
Indeks
Er ikke sikker på, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
Computeren genkender ikke kameraet.
• Kontrollér, at kameraet er tændt.
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed eller bruge
vekselstrømadapteren (sælges separat).
• Brug USB-kablet (medfølger) til at oprette forbindelse.
• Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Indstil [USB-tilslutning] til [Masselager] (side 127).
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
Kan ikke kopiere billeder.
• Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren (side 148).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem.
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan du muligvis
ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med et hukommelseskort, der er formateret med
kameraet.
Kan ikke afspille billeder på en computer.
• Hvis du bruger "PMB", skal du se i "PMB Help".
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
154DK
Fortsættes r
• Du afspiller filmen direkte fra hukommelseskortet. Importer filen til computeren ved hjælp af "PMB",
og afspil den.
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB" ikke automatisk.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 148).
Prøvebilledsøgning
Hukommelseskort
Indholdsfortegnelse
Billedet og lyden blev afbrudt af støj under visning af en film på en computer.
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
• Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt det i det korrekte retning.
Der kan ikke optages på et hukommelseskort.
Hukommelseskortet blev formateret ved en fejl.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
Udskrivning
Menusøgning
• Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (sider 28, 85).
• Der er indsat et uanvendeligt hukommelseskort.
Billeder kan ikke udskrives.
Farven på billedet er mærkelig.
Indeks
• RAW-billeder kan ikke udskrives. Hvis du vil udskrive RAW-billeder først, skal du konvertere dem
til JPEG-billeder ved hjælp af "Image Data Converter SR" på den medfølgende cd-rom.
• Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand ved hjælp af sRGB-printere, som ikke
er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 eller senere), udskrives billederne med en lavere
mætning.
Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret.
• Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste eller nederste kant af billedet
bliver beskåret. Det gælder særligt ved udskrivning af billeder optaget i [16:9], at den ene side af
billedet kan blive beskåret.
• Ved udskrivning på egen printer skal du annullere beskæring eller indstillingen uden kanter. Spørg
printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når du får kopieret billederne i en fotoudskrivningsbutik, skal du spørge, om de kan udskrive billeder
uden at beskære de to kanter.
Kan ikke udskrive billederne med dato.
• Hvis du bruger "PMB", kan du udskrive billederne med dato.
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre dato på billederne. Men da billeder, man optager med
dette kamera indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med datoen
overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For kompatibilitet med Exifinformation skal du forhøre dig hos printer- eller softwareproducenten.
• Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med datoen, hvis du beder om
det.
155DK
Fortsættes r
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Meddelelsen "Angiv område/dato/kl." vises, når kameraet tændes.
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med to ad gangen.
• Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter komprimering ændres afhængigt af
billedet, når du optager med et JPEG-billede.
• Batterienheden er blevet fjernet, mens tænd-/sluk-kontakten var indstillet til ON. Når batterienheden
fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og at aktivitetslampen ikke lyser.
Kameraet fungerer ikke korrekt.
"--E-" vises på skærmen.
Indeks
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis kameraet er varmt, skal du fjerne
batterienheden og lade det køle ned, før du forsøger denne fremgangsmåde.
• Hvis en vekselstrømsadapter (sælges separat) anvendes, skal netledningen tages ud. Forbind
netledningen, og tænd kameraet igen. Hvis kameraet ikke fungerer efter at have prøvet disse
løsninger, skal du kontakte din Sony-forhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony.
Menusøgning
Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren.
Prøvebilledsøgning
• Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller uden batterienhed. Udskift
batterienheden, og indstil datoen igen (side 118). Hvis meddelelsen vises, hver gang du oplader
batterienheden, kan det interne genopladelige batteri være opbrugt. Kontakt din Sony-forhandler eller
et autoriseret Sony-serviceværksted.
Indholdsfortegnelse
Andet
• Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis denne fremgangsmåde ikke fjerner visningen, skal
du formatere hukommelseskortet (side 132).
156DK
Indholdsfortegnelse
Advarselsmeddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne herunder.
Inkompatibelt batteri. Brug korrekt model.
• Der anvendes en inkompatibel batterienhed.
• Indstil datoen og klokkeslættet. Oplad det interne genopladelige batteri, hvis du ikke har brugt
kameraet i lang tid.
Ikke tilstrækkelig strøm.
Prøvebilledsøgning
Angiv område/dato/kl.
• Du har forsøgt at rengøre billedsensoren (Rensetilstand), hvor batteriniveauet er for lavt. Oplad
batterienheden, eller brug en vekselstrømadapter (sælges separat).
• Hukommelseskortet blev formateret på en computer, og filformatet blev ændret. Vælg [OK], og
formater derefter hukommelseskortet. Du kan bruge hukommelseskortet igen. Alle de forrige data på
hukommelseskortet er dog blevet slettet. Det kan tage et stykke tid at afslutte formateringen. Hvis
meddelelsen fortsat vises, skal du skifte hukommelseskort.
Menusøgning
Kunne ikke bruge hukom-melseskort. Format?
Fejl på hukommelseskort
• Der er isat et ikke-kompatibelt hukommelseskort, eller formateringen mislykkedes.
Indeks
Isæt hukommelseskort igen.
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera.
• Hukommelseskortet er beskadiget.
• Terminaldelen på hukommelseskortet er snavset.
Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage og afspille normalt.
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera.
Behandler...
• Ved lange eksponeringstider foretages der støjreduktion, i lige så lang tid som lukkeren var åben. Du
kan ikke tage billeder, når denne reduktion finder sted. Du kan slå funktionen til støjreduktion ved
lang eksponeringstid fra.
Ingen visning.
• Billeder, der er optaget med andre kameraer, eller billeder, der er blevet redigeret med en computer,
kan muligvis ikke vises.
Kan ikke genkende objektiv. Monter det korrekt.
• Objektivet er ikke monteret korrekt, eller også er objektivet ikke monteret. Hvis meddelelsen vises,
når der påsættes et objektiv, skal objektivet sættes på igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal du
kontrollere, hvorvidt objektivets og kameraets kontakter er rene eller ej.
• Når du fastgør kameraet til et astronomisk teleskop eller lign., skal du indstille [Udløser u/obj.] til
[Aktiver] (side 106).
157DK
Fortsættes r
Indeholder ingen stillbilleder.
Indeholder ingen film.
• Der er ingen billeder på hukommelseskortet.
Prøvebilledsøgning
Billede er beskyttet.
Indholdsfortegnelse
• SteadyShot-funktionen virker ikke. Du kan stadig optage, men SteadyShot-funktionen virker ikke.
Sluk for kameraet, og tænd det igen. Hvis ikonet ikke vises, skal du kontakte din Sony-forhandler
eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
• Du forsøgte at slette beskyttede billeder.
Kan ikke udskrive.
• Du forsøgte at markere RAW-billeder med et DPOF-mærke.
Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.
• Du har optaget billeder i lang tid, og kameraets temperatur er steget. Stop med at optage billeder,
indtil kameraet afkøles.
• Det er ikke muligt at registrere databasefilen. Importer alle billeder til en computer ved hjælp af
"PMB", og gendan hukommelseskortet.
Indeks
• Antallet af billeder overstiger det, som kameraets datastyring af en databasefil kan håndtere.
Menusøgning
• Kameraet er blevet varmt, fordi du har optaget kontinuerligt. Sluk for strømmen. Køl kameraet af, og
vent, indtil det er klar til at tage billeder igen.
Kamerafejl
• Sluk for strømmen, fjern batterienheden, og sæt den derefter i igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal
du kontakte en Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-værksted.
Fejl i billeddatabase-fil. Genstarter.
• Der er sket noget forkert i billeddatabasefilen. Vælg [Opsætning] t [Gendan billed-db.] t [OK].
Fejl i billeddatabase-fil. Vil du gendanne den?
• Du kan ikke optage eller afspille film, fordi billeddatabasefilen er beskadiget. Følg anvisningerne på
skærmen for at gendanne data.
Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.
• Du kan ikke rotere eller forstørre billeder, der er optaget med et andet kamera.
Ingen billeder valgt.
• Du har forsøgt at udskrive uden at angive billeder.
158DK
Fortsættes r
• Du har forsøgt at udføre DPOF uden at angive billeder.
Kan ikke oprette flere mapper.
• Der findes allerede en mappe med et navn, der begynder med "999" på hukommelseskortet. Du kan
ikke oprette mappen, hvis dette er tilfældet.
Indholdsfortegnelse
Ingen billeder ændret.
Prøvebilledsøgning
Menusøgning
Indeks
159DK
Andet
Du kan bruge batteriopladeren (medfølger) og AC-PW20-netstrømsadapteren (sælges
separat) i ethvert land eller område, hvor strømforsyningen ligger inden for 100 V til
240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
Indholdsfortegnelse
Brug af kameraet i udlandet
Bemærk
Om tv-farvesystemer
Kameraet registrerer automatisk farvesystemet, så det passer til det tilsluttede
videoudstyrs farvesystem.
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
m.fl.
PAL system (1080 50i)
PAL-M system (1080 50i)
Indeks
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien,
Kroatien, Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien,
Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tyrkiet,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østrig m.fl.
Menusøgning
NTSC system (1080 60i)
Prøvebilledsøgning
• En elektronisk spændingsomformer er unødvendig, og brugen af den kan medføre funktionssvigt.
Brasilien
PAL-N system (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM system (1080 50i)
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
160DK
Du kan bruge følgende hukommelseskort med dette kamera: "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og
SDXC-hukommelseskort. Du kan ikke bruge et multimediekort.
Indholdsfortegnelse
Hukommelseskort
Bemærkninger
Prøvebilledsøgning
Menusøgning
Indeks
• At et hukommelseskort er formateret på en computer, er ikke en garanti for, at det kan fungere med dette
kamera.
• Læse-/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og det
anvendte udstyr.
• Fjern ikke hukommelseskort under læsning og skrivning af data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når hukommelseskortet er fjernet, eller kameraet er slukket under en læse- eller skrivehandling
– Når hukommelseskortet bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data. Det kunne f.eks. være på harddisken i en pc.
• Sæt ikke en etiket på selve hukommelseskortet og heller ikke på en adapter til hukommelseskort.
• Rør ikke terminaldelen af hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe hukommelseskortet.
• Du må ikke skille eller ændre hukommelseskortet.
• Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand.
• Hold hukommelseskortet uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det.
• Hukommelseskortet kan være varmt lige efter lang tids brug. Vær forsigtig, når du håndterer det.
• Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskortet under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. inde i en bil, der er parkeret i direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer
• Billeder, der er optaget på et SDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på en
computer eller AV-enheder, der ikke er kompatible med exFAT. Sørg for, at enheden er kompatibel med
exFAT, før den tilsluttes kameraet. Hvis du tilslutter kameraet til en enhed, som ikke er kompatibel, kan
du blive bedt om at formatere kortet. Du må aldrig følge denne besked og formatere kortet, for det vil
slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystem, der bruges på SDXC-hukommelseskort.)
"Memory Stick"
De typer af "Memory Stick", som kan anvendes sammen med kameraet, står opført i
oversigten nedenfor. Der er dog ingen garanti for, at alle "Memory Stick"-funktioner
fungerer korrekt.
"Memory Stick PRO Duo"*1*2*3
Kan anvendes til dit kamera
"Memory Stick PRO-HG
Duo"*1*2
"Memory Stick Duo"
Kan ikke anvendes til dit kamera
"Memory Stick" og "Memory
Stick PRO"
Kan ikke anvendes til dit kamera
161DK
Fortsættes r
Den er forsynet med MagicGate-funktionen. MagicGate er en kopibeskyttelsesteknologi, som benytter
kryptering. Optagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke foretages med dette
kamera.
*2
Understøtter højhastigheds dataoverførsel via en parallel grænseflade.
*3 Når "Memory Stick PRO Duo" bruges til at optage film, er det kun dem, der er markeret med Mark2,
som kan bruges.
Bemærkninger om brugen af "Memory Stick Micro" (sælges
separat)
Prøvebilledsøgning
Menusøgning
• Dette produkt er kompabielt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en
forkortelse for "Memory Stick Micro".
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro" sammen med kameraet, skal du sørge for
at indsætte "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter på størrelse med Duo-formatet.
Hvis du indsætter en "Memory Stick Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter på
størrelse med Duo-formatet, vil du muligvis ikke kunne fjerne det fra kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at
sluge det.
Indholdsfortegnelse
*1
Indeks
162DK
Om opladning af batterienheden
Effektiv brug af batterienheden
Indeks
• Batteriydelsen falder i omgivelser med lav temperatur. Det betyder altså, at
batterienhedens driftstid er kortere, hvis der er koldt. Hvis du vil sikre langvarig brug
af batterienheden, anbefaler vi, at batterienheden lægges i en lomme, der er tæt på
kroppen, for at varme den op, og derefter indsættes i kameraet, umiddelbart før du
begynder at fotografere.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller optager film hyppigt.
• Vi anbefaler, at du har ekstra batterienheder, der er klar til brug, og laver
prøveoptagelser, før de egentlige optagelser sker.
• Du må ikke udsætte batterienheden for vand. Batterienheden er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte
sollys.
Menusøgning
Vi anbefaler opladning af batterienheden i en omgivende temperatur mellem 10 °C til
30 °C. Batterienheden kan muligvis ikke oplades på en effektiv måde, hvis temperaturen
ligger uden for dette område.
Prøvebilledsøgning
Dit kamera fungerer kun med en "InfoLITHIUM"-batterienhed NP-FW50. Du kan ikke
bruge andre batterienheder. "InfoLITHIUM"-batterienheder i W-serien har
mærket.
En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som indeholder
funktioner til kommunikation af oplysninger, der er relateret til kameraets
driftsbetingelser.
"InfoLITHIUM"-batterienheden beregner strømforbruget alt efter kameraets
driftsbetingelser og viser, hvor meget der er tilbage af batteritiden i procent.
Indholdsfortegnelse
"InfoLITHIUM"-batterienhed
Om indikatoren for resterende batteritid
Når strømmen slukkes, selvom indikatoren for resterende batteritid angiver, at der er
strøm nok til, at batterienheden kan fungere, skal du oplade batterienheden igen. Den
resterende batteritid angives korrekt. Bemærk imidlertid, at batteriindikationen ikke kan
gendannes, hvis kameraet bruges ved høj temperatur i for lang tid, efterlades efter
opladning, eller når batterienheden bruges ofte. Brug kun indikationen på resterende
batteri som vejvisende.
Sådan opbevares batterienheden
• Aflad batterienheden helt, før den bliver opbevaret, og sørg for at placere den på et
koldt og tørt sted. Hvis batterienheden skal forblive funktionsdygtig, skal du oplade
den og derefter foretage en fuld afladning i kameraet mindst én gang om året.
• Du kan bruge al strømmen i batterienheden ved at lade kameraet køre i
diasafspilningstilstanden, inden strømmen forsvinder.
• Hvis du vil forhindre snavs på terminalen, kortslutning osv., skal du sørge for at bruge
en plastikpose for at forhindre kontakt til metalmaterialer under transport eller
opbevaring af batterienheden.
163DK
Fortsættes r
• Batteriets levetid er begrænset. Batteriets kapacitet reduceres over tid og ved gentagen
brug. Hvis den reducerede anvendelsestid mellem opladninger bliver markant, er tiden
formentlig kommet til at erstatte den med en ny.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold
og det miljø, batterienhederne bruges i.
Indholdsfortegnelse
Om batterilevetid
Prøvebilledsøgning
Menusøgning
Indeks
164DK
Prøvebilledsøgning
Menusøgning
Indeks
• Det er kun batterier af NP-FW-typen (og ingen andre), der kan oplades i
batteriopladeren (medfølger). Andre batterier end den specificerede type kan blive
utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du forsøger at oplade dem, hvilket
kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og forbrændinger.
• Fjern den opladede batterienhed fra batteriopladeren. Hvis du lader den opladede
batterienhed sidde i opladeren, kan det formindske batteriets levetid.
• CHARGE-indikatoren på den medfølgende batterioplader blinker på to måder:
Hurtigt blink: Blinker med et tidsinterval på 0,15 sekunder.
Langsomt blink: Blinker med et tidsinterval på 1,5 sekunder.
• Når CHARGE-indikatoren blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, som er ved at
blive opladet og sætte det tilbage i batteriopladeren igen. Når CHARGE-indikatoren
blinker hurtigt igen, kan det være tegn på en batterifejl, eller at en anden batterienhed
end den specificerede type er blevet sat i opladeren. Kontrollér, at batterienheden er af
den specificerede type. Hvis batterienheden er af den specificerede type, skal du fjerne
batterienheden, udskifte den med en ny eller en anden og kontrollere, om
batteriopladeren fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren fungerer korrekt, kan der
være opstået en batterifejl.
• Når CHARGE-indikatoren blinker langsomt, betyder det, at batteriopladeren stopper
opladningen midlertidigt og går på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og
skifter automatisk til standby-tilstand, når temperaturen er uden for det anbefalede
betjeningstemperaturområde. Når temperaturen igen er inden for det passende område,
fortsætter batteriopladeren opladningen, og CHARGE-indikatoren begynder igen at
lyse. Vi anbefaler opladning af batterienheden i en omgivende temperatur mellem
10 °C til 30 °C.
• Hvis batteriopladeren er snavset, kan batterierne måske ikke oplades korrekt. Rengør
batteriopladeren med en tør klud.
Indholdsfortegnelse
Batterioplader
165DK
Hvis du bruger Fatningsadapter LA-EA1 (sælges separat), kan du sætte et A-fatningobjektiv (sælges separat) på kameraet. Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der
fulgte med Fatningsadapter .
Indholdsfortegnelse
Fatningsadapter
Prøvebilledsøgning
Menusøgning
Bemærkninger
Indeks
• Du kan muligvis ikke bruge fatningsadapteren sammen med bestemte objektiver. Kontakt din Sonyforhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony, vedrørende kompatible objektiver.
• Hastigheden af kontinuerlig optagelse af stillbilleder bliver langsommere.
Autofokusfunction med A-fatning-objektiver
Med en opgradering af Fatningsadapter LA-EA1 (sælges separat) er autofokus
(Enkeltbilled-AF) muligt, når et A-fatning SAM- eller SSM-objektiv er sat på kameraet.
Du kan også bruge autofokus (Enkeltbilled-AF) i filmoptagetilstand ved at trykke
udløserknappen halvt ned.
Bemærkninger
• Du kan ikke bruge AF-lampen, når der bruges et A-fatning-objektiv.
• Autofokushastigheden bliver langsommere, i forhold til når der er påsat et E-fatning-objektiv.
(Når der er påsat et A-fatning-objektiv, vil autofokushastigheden være omkring 2 sekunder -7 sekunder,
når der optages under en Sony-måletilstand. Hastigheden kan variere afhængigt af motivet, omgivende
lys osv.)
• Lyden af objektivet og kameraet i brug kan blive optaget under en filmoptagelse. Du kan undgå dette ved
at vælge [Menu] t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t [Fra].
• Det kan tage lang tid, eller kameraet kan have svært ved at fokusere, afhængigt af de objektiver, der
bruges, eller motivet.
166DK
Rengøring af kameraet
* Brug ikke en sprayblæser. Det kan medføre funktionsfejl.
Rengøring af objektivet
Indeks
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske opløsningsmidler som f.eks.
fortynder eller rensebenzin.
• Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser, der fås i
almindelig handel. Hvis der er støv på overfladen, skal du tørre det af med en blød
klud eller et stykke papir med en smule objektivrensevæske. Tør i spiralmønster fra
midten og ud. Undlad at sprøjte objektivrensevæske direkte på objektivets overflade.
Menusøgning
• Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør
derefter overfladen af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer, da de kan
beskadige overfladen eller huset.
– Kemiske produkter som f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol, engangsklude,
insektmiddel, solcreme eller insektgift.
– Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid.
Prøvebilledsøgning
• Rør ikke ved kameraets indvendige dele som f.eks. objektivkontakter. Blæs støv væk
fra fatningens indvendige side ved hjælp af en blæser, som kan fås i almindelig
handel*. Du kan få flere oplysninger om rengøring af billedsensoren på side 128.
Indholdsfortegnelse
Rengøring
167DK
Indeks
Numerics
Computer ..........................................................143
Anbefalet miljø ...........................................143
3D-panorering .................................................... 48
Datoformat ........................................................118
AdobeRGB ....................................................... 104
Demotilstand .....................................................130
Advarselsmeddelelser ...................................... 157
Diasshow ............................................................86
AF/MF-valg ....................................................... 62
Dir. man. fokus. ..................................................62
AF-lampe ........................................................... 96
Direkte manuel fokusering .................................62
Afspilning .......................................................... 26
DISP ...................................................................35
Afspilning på tv ............................................... 140
D-områdeopt. ......................................................82
Afspilningszoom ................................................ 26
DPOF ..................................................................95
Angiv udskrivning ............................................. 95
DRO/Auto HDR .................................................82
Anti-bevægelsesslør ........................................... 45
E
Auto HDR .......................................................... 83
Auto programmeret ............................................ 54
Autoblitz ............................................................ 61
Autofokus ........................................................... 62
Autofokusmetode ............................................... 65
Autovisning ........................................................ 98
B
Beskyt ................................................................ 92
Billedeffekt .................................................. 31, 43
Billedformat ....................................................... 72
Billedindeks ................................................. 38, 88
Bip .................................................................... 116
Blænde ............................................................... 53
Ekspon.komp. .....................................................37
Enkeltbilled-AF ..................................................65
Eye-Fi-kort .......................................................139
F
Farvefilter ...........................................................79
Farverum ...........................................................104
Farvetemp. ..........................................................79
Fejlfinding ........................................................151
Filmlydoptagelse ..............................................109
Filnummer ........................................................133
Fleksibelt punkt ..................................................64
Forbindelse
Computer ....................................................148
Blændeprioritet .................................................. 53
TV ...............................................................140
Blitz .................................................................... 61
Blitz fra .............................................................. 61
Blitz m/lang luk ................................................. 61
Blitzkompens. .................................................... 81
Blitztilstand ........................................................ 61
Bracket: kont. ..................................................... 60
"BRAVIA" Sync .............................................. 141
Bredt billede ..................................................... 124
Brugerdefineret ................................................ 114
Forindstillet hvidbalance ....................................79
Format .................................................................74
Formater ...........................................................132
Forsinket blitz .....................................................61
Forstør .................................................................93
Forstørret afspilning ...........................................26
Fremf.metode ......................................................55
Funktionstaster ...................................................18
BULB ................................................................. 51
G
C
Gendan billed-db. .............................................137
Center ........................................................... 64, 80
Indeks
Autofokusområde ............................................... 64
Effekt med blød hud .....................................32, 70
Menusøgning
D
A
Prøvebilledsøgning
3D-visning ....................................................... 142
Indholdsfortegnelse
Indeks
Gitterlinje ............................................................99
168DK
Fortsættes r
Macintosh .........................................................146
Hast.pri.vedv.forb. ............................................. 57
Mætning ..............................................................84
Histogram ......................................................... 102
Makro .................................................................41
Hjælpeguidevisn .............................................. 120
Maksimumfarve ................................................101
Høj ISO SR ...................................................... 108
Maksimumniveau .............................................100
Hukommelseskort ............................................ 161
Manuel eksp. .......................................................50
Hvidbalance ....................................................... 78
Manuel fokus ......................................................62
I
Mappenavn .......................................................134
Menu ...................................................................19
Afspilning .....................................................21
Ikoner ................................................................. 14
Billedformat ..................................................20
Image Data Converter SR ................................ 146
Kamera ..........................................................20
Image Data Lightbox SR ................................. 147
Lysstyrke/farve .............................................21
Indst. for lydstyrke ............................................. 94
Opsætning .....................................................21
Indst.dato/tid .................................................... 118
Optagetilstand ...............................................19
Indstil. af højre tast .......................................... 111
Menustart ..........................................................115
Indstil. af venstre tast ....................................... 110
MF-hjælp ..........................................................103
Indstilling af sted ............................................. 119
Motivgenkendelse .........................................24, 39
Indstilling af tasten B ....................................... 112
Multi .............................................................64, 80
Menusøgning
Identificering af dele .......................................... 11
Prøvebilledsøgning
M
Håndholdt tusmørke ........................................... 42
Indholdsfortegnelse
H
Indstilling af tasten C ....................................... 113
N
Installation ....................................................... 145
Natfoto ................................................................41
Intelligent auto ................................................... 39
Natportræt ...........................................................41
ISO ..................................................................... 77
Nulstil ...............................................................131
J
JPEG .................................................................. 75
Indeks
"InfoLITHIUM"-batterienhed .......................... 163
Ny mappe ..........................................................136
O
Opsætning ...........................................................21
K
Optagelse ............................................................24
Kontinuerligt frem ....................................... 32, 56
Film ...............................................................24
Kontrast .............................................................. 84
Stillbillede .....................................................24
KONTROL TIL HDMI ................................... 126
Overførselsindst. ...............................................139
Kontrolhjul ......................................................... 17
Kreativ fotografering ......................................... 29
P
Kvalitet ............................................................... 75
Panorering ...........................................................46
Panoreringsretning ..............................................76
L
PMB ..................................................................147
Landskab ............................................................ 41
PMB Launcher ..................................................145
Lang eksp.SR ................................................... 107
Portræt ................................................................41
LCD-lysstyrke .................................................. 122
Præcision dig. zoom ...........................................66
Liste med optagetip ............................................ 71
Lukkerhast.prior. ................................................ 52
R
Lukkerhastighed ................................................. 52
RAW ...................................................................75
Lysmålermetode ................................................. 80
Registrering af ansigter .......................................67
Rensetilstand .....................................................128
Fortsættes r
169DK
Roter ................................................................... 91
Rullende afspilning ............................................ 47
S
Sådan bringes baggrunden ud af fokus .............. 30
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion ................................................. 97
Selvudl.(Kont.) ................................................... 59
Selvudløser ................................................... 32, 58
Skarphed ............................................................ 84
Slet ............................................................... 28, 85
Smilregistrering ................................................. 69
Smiludløser ........................................................ 68
Prøvebilledsøgning
Skærmfarve ...................................................... 123
Solnedgang ......................................................... 41
Sportsaktiviteter ................................................. 41
Spot .................................................................... 80
Sprog ................................................................ 117
sRGB ................................................................ 104
SteadyShot ....................................................... 105
Menusøgning
Sommertid ........................................................ 118
Stillbillede/film-valg .......................................... 87
Strømbesparelse ............................................... 121
Tilpasset hvidbalance ......................................... 79
Indeks
T
U
Udfyld.blitz ........................................................ 61
Udløser u/obj. ................................................... 106
Udskriv ............................................................. 150
USB-tilslutning ................................................ 127
V
Vælg dato ........................................................... 90
Vælg mappe ....................................................... 89
Vælg optagemappe .......................................... 135
Valg af motiv ..................................................... 41
Version ............................................................. 129
Vis afspilning ................................................... 125
Vis indhold ......................................................... 35
Vis kortplads .................................................... 138
W
Windows .......................................................... 145
170DK
"C Library"-, "Expat"-, "zlib"- "dtoa"-, "pcre"- og "libjpeg"-software er til rådighed i
kameraet. Vi leverer denne software på baggrund af licensaftaler med copyrightejerne.
På baggrund af anmodningerne fra copyrightejerne af disse softwareprogrammer er vi
forpligtet til at oplyse dig om følgende. Læs følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på cd-rom'en. Du kan finde licenser (på engelsk)
til "C Library"-, "Expat"-, "zlib"-, "dtoa"-, "pcre"- og "libjpeg"-software.
Menusøgning
Indeks
DER GIVES INGEN LICENS ELLER OG HELLER EN UNDERFORSTÅET LICENS
TIL NOGEN ANDEN BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER MED RELATION
TIL KAMPAGNEMÆSSIG, INTERN OG KOMMERCIEL BRUG OG
LICENSERING, KAN FÅS FRA MPEG LA, LLC.
SE I
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Prøvebilledsøgning
DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUALPATENTPORTEFØLJELICENSEN TIL EN BRUGERS PERSONLIGE OG IKKEKOMMERCIELLE BRUG TIL
(i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUALSTANDARDEN ("MPEG-4 VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AFKODNING MPEG-4-VIDEO, SOM BLEV KODET AF EN BRUGER I
FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/
ELLER BLEV OPNÅET VIA EN VIDEOLEVERANDØR, DER HAR LICENS FRA
MPEG LA TIL AT LEVERE MPEG-4-VIDEO.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om licensen
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Softwaren, som er kvalificeret til følgende GNU General Public License (herefter
henvist til som "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter henvist til
som "LGPL"), medfølger i kameraet.
Dette oplyser dig om, at du har ret til at få adgang til, ændre og videredistribuere
kildekode til disse softwareprogrammer i henhold til betingelserne i den medfølgende
GPL/LGPL.
Kildekoden er til rådighed på internettet. Brug følgende URL-adresse til at hente den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi vil helst have, at du ikke kontakter os vedrørende indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på cd-rom'en. Du kan finde licenser (på engelsk)
til "GPL"- og "LGPL"-software.
Hvis du vil sePDF, kræver det Adobe Reader. Hvis programmet ikke er installeret på
computeren, kan du hente det på websiden for Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
171DK
Download PDF