Sony | DSC-HX5V | Sony DSC-HX5V HX5 Kompakt digitalkamera Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Søg på handling
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
Cyber-shot Håndbog
DSC-HX5/HX5V/HX5C
DK
4-172-670-32(1)
© 2010 Sony Corporation
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side.
Dette er praktisk, når du leder efter en funktion, som du vil have vist.
Søg på handling
Søg efter oplysninger ud fra en handling.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Søg på handling
Indholdsfortegnelse
Søg efter oplysninger ud fra en funktion.
Søg efter oplysninger på en liste over
MENU-punkter/indstillinger.
Symboler og tegn i denne håndbog
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
Søg efter oplysninger ud fra et søgeord.
Standardindstillingen angives af
Indeks
I denne håndbog angives rækkefølgen på
handlinger med pile (t). Betjen kameraet i
den viste rækkefølge. Symbolerne vises
som i kameraets standardindstilling.
.
Angiver forholdsregler og begrænsninger,
der er relevante for korrekt brug af
kameraet.
z Angiver nyttige oplysninger.
2DK
• Du kan finde flere oplysninger om "Memory
Stick Duo" på side 151.
Når du anvender en "Memory Stick
Duo" med "Memory Stick"-port i
standardstørrelse
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
sætte den i "Memory Stick Duo"-adapteren
(sælges separat).
"Memory Stick
Duo"-adapter
Indeks
Ved optagelse af film anbefales, at du bruger
de følgende hukommelseskort:
–
(Mark2) ("Memory
Stick PRO Duo" (Mark2))
–
("Memory Stick PROHG Duo")
– SD hukommelseskort, SDHC
hukommelseskort eller SDXC
hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere)
• I denne vejledning beskrives funktionerne for
GPS-kompatible/inkompatible enheder,
TransferJet-kompatible/inkompatible enheder,
1080 60i-kompatible enheder og 1080 50ikompatible enheder.
– For at finde ud af, om dit kamera understøtter
GPS-funktionen, skal du kontrollere
kameraets modelnavn.
GPS-kompatibel: DSC-HX5V
GPS-inkompatibel: DSC-HX5/HX5C
– Kontroller, om dit kamera understøtter
TransferJet-funktionen, og om det er en
1080 60i-kompatibel enhed eller
1080 50i-kompatibel enhed, kontroller, om
følgende mærker er anført i bunden af
kameraet.
TransferJet-kompatibel enhed:
(TransferJet)
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
• DSC-HX5C er ikke kompatibel med
TransferJet-funktionen.
• Sørg for at slukke kameraet i et fly ved at følge
meddelelserne i kabinen.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Det er blevet bekræftet, at "Memory Stick Duo",
der har en kapacitet på op til 32 GB, og SD
hukommelseskort, der har en kapacitet på op til
64 GB, kan bruges sammen med dette kamera.
Funktioner, som er integreret i
kameraet
Søg på handling
Bemærkninger om forskellige
hukommelseskort, der kan bruges
(sælges separat)
De følgende hukommelseskort er kompatible
med dette kamera: "Memory Stick PRO
Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo",
"Memory Stick Duo", SD hukommelseskort,
SDHC hukommelseskort og SDXC
hukommelseskort. MultiMediaCard er ikke
kompatibelt.
I denne håndbog bruges "Memory Stick Duo"
som fælles betegnelse for "Memory Stick
PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo"
og "Memory Stick Duo", og SD
hukommelseskort, SDHC hukommelseskort
og SDXC hukommelseskort kaldes SD
hukommelseskort.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af
kameraet
Om GPS-kompatible enheder (kun
DSC-HX5V)
• Brug GPS i overensstemmelse med de regler,
der er i de lande og områder, hvor du bruger det.
• Retnings- og positionsinformationer optages på
kameraet i standardindstillingen. Hvis du ikke
optager retnings- og positionsinformationer,
indstilles [GPS-indstilling] til [Fra] (side 105).
Bemærkninger om batteriet
• Oplad batteriet (medfølger), før kameraet bruges
første gang.
• Batteriet kan oplades, selvom det ikke er helt
tomt. Selvom batteriet ikke er helt opladet, kan
du alligevel bruge det delvist opladede batteri,
som det er.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,
skal du bruge resten af strømmen, tage batteriet
ud af kameraet og opbevare det et køligt og tørt
sted. På denne måde bevares batteriets
funktionsevne bedst.
• Du kan finde flere oplysninger om batteriet på
side 153.
3DK
Fortsættes r
Sorte, hvide, røde, blå eller
grønne prikker
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
resultere i, at kameraet ikke fungerer korrekt.
Vær forsigtig, hvis kameraet placeres tæt på et
vindue eller udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over
LCD-skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke
en fejl.
• Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv, og
undlad at udsætte kameraet for kraftige
påvirkninger.
Søg på handling
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
højpræcisionsteknologi, så andelen af effektive
pixel udgør 99,99 %. Der kan dog forekomme
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er
en almindelig konsekvens af
fremstillingsprocessen og påvirker ikke
optagelserne.
Bemærk ved afspilning af film på
andre enheder
Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/H.264
High Profile til optagelse i AVCHD-format.
Film, som er optaget i AVCHD-format med
dette kamera, kan ikke afspilles af følgende
enheder.
– Andre enheder, som er kompatible med
AVCHD-format, men som ikke er
kompatible med High Profile
– Enheder, som ikke er kompatible med
AVCHD-formatet
Dette kamera bruger også MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile til optagelse i
MP4-format.
Derfor kan film, som er optaget i MP4-format
med dette kamera, kun afspilles på enheder,
som understøtter MPEG-4 AVC/H.264.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
Om fugtdannelse
• Hvis kameraet bringes direkte fra en kold til en
varm beliggenhed, kan der danne sig fugt på
inder- eller ydersiden af kameraet.
Fugtdannelsen kan medvirke, at der opstår
kamerafejl.
• Hvis der forekommer fugtdannelse, skal du
slukke for kameraet og vente ca. en halv time
mens fugten fordamper. Vær opmærksom på, at
hvis du forsøger at tage billeder mens der stadig
er fugt indeni objektivet, vil dette resultere i
slørede billeder.
Billederne i denne håndbog
De billeder, der bruges som eksempler i denne
håndbog, er gengivelser af billeder, der ikke er
taget med dette kamera.
4DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Optagelse
Søg på handling
Sådan bruges denne håndbog······························ 2
Bemærkninger om brug af kameraet ···················· 3
Søg på handling ···················································· 8
Søgning på MENU-punkter/indstillinger ·············· 11
Identifikation af kameraets dele ·························· 16
Liste over ikoner der vises på skærmen ············· 17
Brug af funktionsknappen ··································· 19
Brug af den interne hukommelse ························ 20
Indeks
Intelligent autojustering ······································· 21
Nem optagelse ···················································· 22
Anti-bevægelsesslør ··········································· 24
Håndholdt tusmørke············································ 25
HDR-modlyskorrektion ········································ 26
Valg af motiv ······················································· 27
Filmtilstand ·························································· 29
Intelligent panorering··········································· 30
Optag. m. manuel eksponering ··························· 32
Auto programmeret ············································· 33
Zoom ··································································· 34
DISP (Opsætning af skærm)·································35
Blitz ····································································· 37
Smiludløser ························································· 38
Selvudløser ························································· 39
Serieoptagelse/niveauknap································· 40
5DK
Indholdsfortegnelse
Visning
Søg på handling
Visning af stillbilleder··········································· 41
Afspilningszoom ·················································· 42
Billedindeks ························································· 43
Slet ······································································ 44
Visning af film······················································ 46
MENU (Optagelse)
MENU (Visning)
MENU-punkter (Visning) ····································· 12
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
MENU-punkter (Optagelse)································· 11
Indeks
Indstillinger
Indstillinger ·························································· 14
Tv
Visning af billede på et tv med
standarddefinition (SD) ····································· 118
Visning af billede på et tv med højdefinition
(HD)··································································· 119
Computer
Brug med din computer····································· 123
Brug af softwaren ·············································· 124
Tilslutning af kameraet til computeren ··················126
Upload af billeder til en medietjeneste ··················128
Oprettelse af filmdisk ·············································130
6DK
Indholdsfortegnelse
Udskrivning
Udskrivning af stillbilleder·································· 134
Søg på handling
Fejlfinding
Fejlfinding·························································· 136
Advarselsindikatorer og meddelelser ················ 145
Indeks
Brug af kameraet i udlandet ······························ 150
"Memory Stick Duo" ·········································· 151
Batteri································································ 153
Batterioplader···················································· 154
AVCHD-format ·················································· 155
GPS (kun DSC-HX5V) ······································ 156
TransferJet-standard········································· 157
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Andet
Indeks
Indeks································································ 158
7DK
Indholdsfortegnelse
Søg på handling
Automatisk indstilling af Intelligent autojustering ······································ 21
kameraet
Valg af motiv ························································· 27
Portrætfotografering
Blødt snap ····························································· 27
Tusmørke portræt················································ 27
Smiludløser ··························································· 38
Scenegenkendelse ············································· 64
Registrering af ansigter······································ 67
Reduktion af lukkede øjne ································ 69
Rødøjereduktion ·················································· 89
Optagelse i manuel
tilstand
Optag. m. manuel eksponering ······················· 32
Optagelse af
panoramabilleder
Intelligent panorering ·········································· 30
Optagelse af dit
kæledyr
Kæledyr ·································································· 27
Optagelse af motiver i
bevægelse
Avanceret sportsoptagelse ······························· 27
Filmtilstand ···························································· 29
Indstillinger for serieoptag.································ 53
Indeks
Filmtilstand ···························································· 29
Filmformat ······························································ 84
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Optagelse af film
Søg på handling
Scenegenkendelse ············································· 64
8DK
Optagelse i mørke
Anti-bevægelsesslør ··········································· 24
Høj følsomhed ······················································ 27
Langsom synkro ·················································· 37
ISO ··········································································· 57
Justering af
eksponeringen
EV ············································································ 56
Ændring af
fokusplacering
Fokus ······································································ 61
Registrering af ansigter······································ 67
Ændring af
billedformat/kvalitet
Billedformat/Kvalitet ············································ 49
Sletning af billeder
Slet ····································································· 44, 79
Format ·································································· 109
Visning af forstørrede
billeder
Afspilningszoom ··················································· 42
Beskær (Ændr størrelse) ··································· 78
Redigering af billeder
Retouchering ························································ 78
Indeks
HDR-modlyskorrektion ······································· 26
Tvungen blitz ························································ 37
Scenegenkendelse ············································· 64
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Optagelse i modlys
Søg på handling
Anti-bevægelsesslør ··········································· 24
Håndholdt tusmørke ··········································· 25
Høj følsomhed ······················································ 27
Selvudløser med 2 sekunders forsinkelse ··· 39
ISO ··········································································· 57
SteadyShot ···························································· 70
Indholdsfortegnelse
Optagelse uden slør
Diasshow ······························································· 71
Afspilning af en
billedserie i rækkefølge
9DK
Udskrivning af billeder
med dato
Brug af "PMB (Picture Motion Browser)"
················································································ 124
Gendannelse af
indstillinger
Initialiser ································································· 96
GPS-indstilling ·············································· 52, 105
Juster kompas ···················································· 107
Auto. urindstilling ··············································· 117
Udskriv ·································································· 134
Visning på tv
Visning af billede på et tv med
standarddefinition (SD) ··································· 118
Visning af billede på et tv med
højdefinition (HD) ············································· 119
Oprettelse af disk i
AVCHD-format
Oprettelse af filmdisk ········································ 130
Indeks
Udskrivning af billeder
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
GPS (kun DSC-HX5V) GPS-hjælpedata ·················································· 94
Søg på handling
Ændring af indstillinger Indstilling af sted ················································ 115
for dato og tid
Dato-/tidsindstilling ············································ 116
Indholdsfortegnelse
Optagelse/visning med Nem optagelse ····················································· 22
tydelige indikatorer
10DK
Indholdsfortegnelse
Søgning på MENU-punkter/
indstillinger
MENU-punkter (Optagelse)
1 Tryk på ON/OFF (Power)-knappen og indstil
kameraet til optagetilstand.
Knappen ON/OFF
(Power)
2 Tryk på knappen MENU for at få vist skærmen
Menu.
4 Tryk på knappen MENU for at lukke skærmen
Menu.
Knappen
MENU
Kontrolknap
Funktionsknap
Menupunkt
Valg af motiv
—
—
—
—
—
Optageretning
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Indeks
I tabellen nedenfor angiver en funktion, som kan ændres af brugeren, og - angiver en funktion,
som ikke kan ændres. Afhængigt af optagetilstanden kan funktionsindstillingerne være fastlåste
eller begrænsede. Du kan finde flere oplysninger på siderne om de enkelte punkter. Ikonerne
under
angiver de tilgængelige tilstande.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B
på kontrolknappen.
Søg på handling
Du kan let vælge forskellige optagefunktioner med knappen MENU.
Billedformat/
Kvalitet
GPS-indstilling
(kun DSC-HX5V)
—
Indstillinger for
serieoptag.
—
—
—
—
—
—
Optageinterval f.
serieoptag.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ISO
—
—
—
—
—
—
—
Hvidbalance
—
—
Fokus
—
—
—
—
Lysmålermetode
—
Niveauindstillinger
EV
—
—
—
—
—
—
—
Scenegenkendelse
—
—
—
—
—
Følsomhed for
smilregist.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11DK
Fortsættes r
Registrering af
ansigter
—
Reduktion af
lukkede øjne
—
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Søg på handling
(Indstillinger)
—
Bemærk
• [Kvalitet] vises på skærmen, når [Filmformat] indstilles til [AVCHD].
• Det er kun de menupunkter, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen.
MENU-punkter (Visning)
(Afspilning) for at skifte til
Kontrolknap
2 Tryk på knappen MENU for at få vist skærmen
Menu.
Indeks
3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B på
kontrolknappen.
4 Tryk på z midt på kontrolknappen.
I tabellen nedenfor angiver en funktion, som kan ændres af
brugeren, og - angiver en funktion, som ikke kan ændres.
Visningstilstand
Menupunkt
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Du kan let vælge forskellige visningsfunktioner med knappen MENU.
1 Tryk på knappen
afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Funktionsknap
Menupunkt
Knappen
(Afspilning)
Intern
hukommelse
Hukommelseskort
Datovisning Mappevisning Mappevisning
(stillbilleder)
(MP4)
Knappen MENU
AVCHDvisning
Mappevisning
(Diasshow)
(Send via TransferJet)
—
—
(Visningstilstand)
—
—
(Vis
serieoptagelsesgruppe)
—
(Retouchering)
—
—
—
—
—
(Slet)
(Beskyt)
DPOF
—
—
(Udskriv)
—
—
(Roter)
—
—
(Vælg mappe)
—
—
—
—
(Indstillinger)
12DK
Fortsættes r
• Det er kun de menupunkter, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen.
Indholdsfortegnelse
Bemærk
Søg på handling
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
13DK
Du kan ændre indstillinger på skærmen
(Indstillinger).
1 Tryk på knappen MENU for at få vist skærmen
Menu.
Kontrolknap
Søg på handling
2 Vælg
(Indstillinger) med V på kontrolknappen,
og tryk på z midt på kontrolknappen for at få vist
opsætningsskærmen.
3 Vælg hvert punkt med v/V/b/B, tryk derefter på
z.
Kategori
Optagelsesindstil.
Knappen MENU
Punkt
Filmformat
AF-lampe
Gitterlinje
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
4 Vælg den ønskede indstilling, og tryk derefter på
z.
Indholdsfortegnelse
Indstillinger
Digital zoom
Autoretning
Indeks
Rødøjereduktion
Lukkede øjne-adv.
Primære indstill.
Bip
Language Setting
Funkt.guide
GPS-hjælpedata (kun DSC-HX5V)
Demotilstand
Initialiser
HDMI-opløsning
KONTROL TIL HDMI
COMPONENT
USB-tilslut
LUN-indstillinger
Hent musik
Format musik
Strømbesparelse
GPS-indstilling (kun DSC-HX5V)
Juster kompas (kun DSC-HX5V)
TransferJet
14DK
Fortsættes r
Punkt
Hukommelseskortværktøj
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Slet lagringsmappe
Kopier
Internt huk.værktøj
Format
Filnummer
Indstillinger af ur
Indstilling af sted
Dato-/tidsindstilling
Auto. urindstilling (kun DSC-HX5V)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
• [Optagelsesindstil.] vises kun, når der er valgt indstillinger via optagetilstand.
• [Hukommelseskort-værktøj] vises kun, når der er sat et hukommelseskort i kameraet, mens [Internt
huk.værktøj] kun vises, når der ikke er indsat et hukommelseskort.
Søg på handling
Filnummer
Indholdsfortegnelse
Kategori
Indeks
15DK
A Udløserknap
B Funktionsknap (19)
D Blitz
E Knappen ON/OFF (Power)
F
(Serieoptagelse/niveau)-knap
G Mikrofon
I Objektiv
J LCD-skærm
K Krog til håndledsrem*
L MOVIE (Film)-knap
M Knappen
N
(Afspilning) (41)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
H Selvudløserlampe/Smiludløserlampe/
AF-lampe
Søg på handling
C Ved optagelse: Zoomknap (W/T) (34)
Ved visning: Knappen
(Afspilningszoom)/knappen
(Indeks) (42, 43)
Indholdsfortegnelse
Identifikation af kameraets dele
(Slet)-knap (44)
O Knappen MENU (11)
Indeks
P Kontrolknap
I en menu: v/V/b/B/z
Ikke i en menu: DISP/ / /
Q Gevind til kamerastativ
R Højttaler
S Multistik
T Dæksel til batteri/hukommelseskort
U Adgangsindikator
V Batteriåbning
W Udløser til batteri
X Åbning til hukommelseskort
Y Mærket
(TransferJet™) (74, 108)
* Sådan anvender man
håndledsremmen
Håndledsremmen er allerede fastgjort til kameraet
på fabrikken. Før din hånd gennem hullet for at
forhindre, at kameraet falder og beskadiges.
Krog
16DK
Ikoner vises på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmvisningen med DISP (Opsætning af skærm) på kontrolknappen.
A
Skærm
Visning
Batteriniveau
Advarsel om lavt batteriniveau
Billedformat/kvalitet
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Ikonerne er begrænsede i Nem optagelsetilstand.
Søg på handling
Ved optagelse af stillbilleder
Indholdsfortegnelse
Liste over ikoner der vises på
skærmen
Valg af motiv
Ved optagelse af film
Indeks
Funktionsknap (Intelligent
autojustering/
Anti-bevægelsesslør/Håndholdt
tusmørke/
HDR-modlyskorrektion/
Filmtilstand/iSweep Panorama/
Optag m. manuel/Auto
programmeret)
Ikon for Scenegenkendelse
Hvidbalance
Ved afspilning
Lysmålermetode
Advarsel om vibration
Scenegenkendelse
Interval for serieoptagelse
Niveauoptagelse
Niveauindstillinger
Serieoptagelsebilleder
Hovedbillede i
serieoptagelsesgruppen
Indikator for Følsomhed for
smilregist.
17DK
Fortsættes r
Visning
Skærm
Zoom-skalering
Visning
Blitztilstand
Blitz oplader
PictBridge tilslutter
Hvidbalance
Beskyt
Udskriv ordre (DPOF)
Afspilningszoom
ISO 400
Skærm
B
Skærm
D
Selvudløser
Visning
AE/AF-lås
ISO400
ISO-nummer
C:32:00
Destination
Advarsel mod overophedning
NR langsom lukker
125
Registrering af ansigter
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Selvdiagnosticeringsdisplay
Databasefil fuld/fejl på
databasefil
AF-afstandsmålerramme
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
z
Visning
Søg på handling
TransferJet-indstillinger
ISO-nummer
Databasefil fuld/fejl på
databasefil
Visningstilstand
Indholdsfortegnelse
Skærm
Fokus
Optagelse af en film/standby en
film
0:12
Optagelsestid (m:s)
101-0012
Mappe-filnummer
2010 1 1
9:30 AM
Registreret dato/klokkeslæt for
afspilningsbilledet
C
Skærm
Visning
Kryds til punktmåling
+2.0EV
Eksponeringsværdi
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
N
Afspilning
Afspilningsbjælke
Optagemappe
Afspilningsmappe
96
Antal billeder der kan optages
12/12
Billednummer/antal billeder
optaget indenfor datainterval,
valgt mappe
100min
Tid tilgængelig til optagelse
Optagelses-/afspilningsmedie
(hukommelseskort, intern
hukommelse)
Indeks
OPT
Standby
00:00:12
Modsat
Retning
GPS-information
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Længde- og breddegradsvisning
Histogram
•
vises, hvis visning af
histogram er deaktiveret.
Lydstyrke
Retning (kun DSC-HX5V)
GPS-triangulationsstatus (kun
DSC-HX5V)
Sådan ændrer man mappe
AF-lampe
Rødøjereduktion
Lysmålermetode
18DK
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Funktionsknap
Indholdsfortegnelse
Brug af funktionsknappen
Søg på handling
(Nem optagelse)
Gør det muligt at lave optagelser med automatisk justerede
indstillinger (side 21).
Gør det muligt at optage/vise stillbilleder med indikatorer, der er lette
at få øje på (side 22).
Gør det muligt at optage billeder uden blitz med reduceret slør, når
der sammensættes serieoptagelser ved høj hastighed (side 24).
(Håndholdt
tusmørke)
Gør det muligt at optage billeder uden kamerastativ ved lav belysning
med reduceret slør, når der sammensættes serieoptagelser ved høj
hastighed (side 25).
(HDRmodlyskorrektion)
Gør det muligt at optage billeder med større gradationsområde ved at
lægge to billeder over hinanden med forskellig eksponering (side 26).
(Valg af motiv)
(Filmtilstand)
(iPanorering)
(Optag. m. manuel
eksponering)
(Auto programmeret)
Gør det muligt at optage med forudangivne indstillinger, afhængigt af
motivet (side 27).
Indeks
(Antibevægelsesslør)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Intelligent
autojustering)
Gør det muligt at optage film (side 29).
Gør det muligt, at tage et panoramabillede efter sammensætning af
billeder (side 30).
Gør det muligt at optage efter manuel justering af eksponering (både
lukkerhastighed og blændeværdi (F-værdi)) (side 32).
Gør det muligt at optage med automatisk justeret eksponering (både
lukkerhastighed og blændeværdi (F-værdi)) (side 33). Du kan
indstille forskellige funktioner med menuen.
19DK
Kameraet har ca. 45 MB intern hukommelse. Hukommelsen kan ikke flyttes.
Du kan optage billeder på den interne hukommelse, hvis der ikke er indsat et hukommelseskort i
kameraet.
B
Intern
hukommelse
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
B
Når der ikke sidder et hukommelseskort i kameraet
[Optagelse]: Der optages billeder i den interne
hukommelse.
[Afspilning]: Der afspilles billeder, som er lagret i den
interne hukommelse.
[Menu, indstillinger, osv.]: Du kan anvende forskellige
funktioner på billederne i den interne hukommelse.
Søg på handling
Når der er indsat et hukommelseskort
[Optagelse]: Der optages billeder på hukommelseskortet.
[Afspilning]: Der afspilles billeder fra hukommelseskortet.
[Menu, indstillinger, osv.]: Du kan anvende forskellige
funktioner på billederne på hukommelseskortet.
Indholdsfortegnelse
Brug af den interne hukommelse
Om billeddata lagret i den interne hukommelse
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en harddisk i din computer
Foretag proceduren på side 126 uden, at der er indsat et hukommelseskort i kameraet.
Indeks
Det anbefales, at du kopierer data (sikkerhedskopierer) uden fejl ved hjælp af en af følgende
metoder.
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på et hukommelseskort
Find et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig kapacitet, og følg fremgangsmåden i [Kopier]
(side 113).
Bemærk
• Du kan ikke overføre billeddata på et hukommelseskort til den interne hukommelse.
• Du kan overføre data, der er lagret i den interne hukommelse, til en computer ved at slutte kameraet til en
computer via et USB-kabel, der sluttes til kameraets multistik. Du kan dog ikke kopiere data fra en
computer til den interne hukommelse.
20DK
Gør det muligt at optage stillbilleder med automatisk justerede indstillinger.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Intelligent autojustering).
2 Optag med udløserknappen.
• Blitzen er indstillet til [Auto] eller [Fra].
zOm scenegenkendelse
Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Intelligent autojustering. Denne funktion lader
kameraet registrere optageforholdene og tage billedet automatisk.
• Kameraet registrerer (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab),
(Makro) eller
(Portræt), og viser et ikon
på LCD-skærmen, når der genkendes en scene.
Du kan finde flere oplysninger på side 64.
Indeks
zHvis du tager et stillbillede af et motiv, der er svært
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Guide og ikon til scenegenkendelse
Søg på handling
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Intelligent autojustering
at fokusere på
• Den korteste optagelsesafstand er ca. 5 cm (W)/100 cm (T).
• Når kameraet ikke kan fokusere på et motiv automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt,
og der høres ikke noget bip. Komponer billedet igen, eller skift fokusindstilling (side 61).
• Det kan være svært at fokusere i følgende situationer:
– Det er mørkt, og motivet er langt væk.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
– Motivet ses gennem glas.
– Motivet bevæger sig hurtigt.
– Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
– Motivet belyses bagfra, eller der er et blinkende lys.
21DK
Indholdsfortegnelse
Nem optagelse
Gør det muligt at optage stillbilleder med et minimum af funktioner.
Skriften på skærmen bliver større, og indikatorerne bliver lettere at aflæse.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Nem optagelse).
Bemærk
• Batteriet bliver hurtigere tomt, fordi skærmens lysstyrke øges automatisk.
zFunktioner kun tilgængelige i Nem optagelsetilstand.
GPS-indstilling
(kun DSC-HX5V):
MENU t [GPS-indstilling] t z på kontrolknappen t den
ønskede tilstand t z
Vælg tilstanden [Til] eller [Fra].
Selvudløser:
på kontrolknappen t den ønskede tilstand
Vælg tilstanden [10 sek] eller [Fra].
Blitz:
på kontrolknappen t den ønskede tilstand
Vælg tilstanden [Auto] eller [Fra].
Smiludløser:
Indeks
MENU t [Billedformat] t z på kontrolknappen t den
ønskede tilstand t z
Vælg størrelsen [Stort] eller [Lille].
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Billedformat:
Søg på handling
2 Optag med udløserknappen.
på kontrolknappen
zOm scenegenkendelse
Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Nem optagelse. Denne funktion lader kameraet
registrere optageforholdene og tage billedet automatisk.
Ikon for Scenegenkendelse
• Kameraet registrerer (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab),
(Makro) eller
(Portræt), og viser et ikon
på LCD-skærmen, når der registreres et motiv.
Du kan finde flere oplysninger på side 64.
22DK
Fortsættes r
Når du trykker på knappen
(Afspilning) med funktionsvælgeren indstillet til
(Nem
optagelse), bliver teksten på afspilningsskærmen større og lettere at læse. Desuden bliver
kun slet-funktionen tilgængelig.
Slet:
• [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning], når du bruger et hukommelseskort.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
MENU t [Slet] t z på kontrolknappen t den ønskede
tilstand t z
Vælg mellem [1 billede] eller [Alle bill.].
Du kan slette det aktuelt valgte billede med [1 billede] og slette
alle billeder indenfor det valgte datainverval eller den interne
hukommelse (hvis valgt) med [Alle bill.].
MENU t [GPS-indstilling] t z på kontrolknappen
Vælg mellem [Til] eller [Fra].
Søg på handling
GPS-indstilling
(kun DSC-HX5V):
(Slet)-knap t [OK] t z på kontrolknappen
Du kan slette det aktuelt valgte billede.
Indholdsfortegnelse
zOm tilstanden Nem visning
Indeks
23DK
Egner sig til indendørs optagelse uden brug af blitz for at reducere sløring af motivet.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Anti-bevægelsesslør).
2 Optag med udløserknappen.
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Lukkerlyden bipper 6 gange, og der tages et billede.
• Reducering af slør er mindre effektivt i følgende situationer:
– Billede med uregelmæssig bevægelse
– Hvis genstande er for nære kameraet
– Til billeder med gentaget mønster, såsom fliser, og billeder med kun lidt kontrast, såsom skyer,
sandstrande eller græsplæner
– Billede med konstant ændring, såsom bølger eller vandfald
• Smiludløseren kan ikke anvendes sammen med anti-bevægelsesslør.
• Hvis der bruges en lyskilde, som flimrer som f.eks. belysning fra lysstofrør, kan der opstå blokstøj. I
dette tilfælde indstilles Valg af motiv til
(Høj følsomhed).
Søg på handling
Der tages en serie optagelser, og billedbearbejdning anvendes for at reducere sløring af
motivet og støj.
Indholdsfortegnelse
Anti-bevægelsesslør
Indeks
24DK
Selvom optagelse om natten har tendens til at blive sløret på grund af kamerarystelser, gør denne
tilstand det muligt at optage om natten med mindre støj og slør uden brug af kamerastativ.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Håndholdt tusmørke).
Der tages en serie optagelser, og billedbearbejdning anvendes for at reducere sløring af
motivet og støj.
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Lukkerlyden bipper 6 gange, og der tages et billede.
• Reducering af slør er mindre effektivt i følgende situationer:
– Billede med uregelmæssig bevægelse
– Hvis genstande er for nære kameraet
– Til billeder med gentaget mønster, såsom fliser, og billeder med kun lidt kontrast, såsom skyer,
sandstrande eller græsplæner
– Billede med konstant ændring, såsom bølger eller vandfald
• Smiludløser kan ikke anvendes sammen med Håndholdt tusmørke.
• Hvis der bruges en lyskilde, som flimrer som f.eks. belysning fra lysstofrør, kan der opstå blokstøj. I
dette tilfælde indstilles Valg af motiv til
(Høj følsomhed).
Søg på handling
2 Optag med udløserknappen.
Indholdsfortegnelse
Håndholdt tusmørke
Indeks
25DK
Du kan optage to billeder med forskellig eksponering, så du kan optage et enkelt billede med
større gradationsområde ved at kombinere de mørke dele på et billede, som er taget med en lys
eksponeringsindstilling, med de lyse dele på et billede, som er taget med en mørk
eksponeringsindstilling.
(HDR-modlyskorrektion).
2 Optag med udløserknappen.
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Lukkerlyden bipper to gange, og der tages et billede.
• HDR-modlyskorrektion giver muligvis ikke de ønskede effekter i følgende situationer:
– Når der bruges blitz
– Billede med uregelmæssig bevægelse
– Hvis kameraet ryster for meget
– Billede, hvor lysforholdene på stedet er ekstremt lyse eller mørke
– Billede med konstant ændring, såsom bølger eller vandfald
• Funktionen smiludløser kan ikke anvendes sammen med tilstanden HDR-modlyskorrektion.
Søg på handling
1 Indstil funktionsvælgeren til
Indholdsfortegnelse
HDR-modlyskorrektion
Indeks
26DK
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
Gør det muligt at optage med forud angivne indstillinger afhængigt af sekvensen.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Valg af motiv).
2 Vælg den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Gør det muligt at optage billeder uden
blitz ved lav belysning med reduceret
slør.
(Blødt snap)
Gør det muligt at optage billeder med en blødere
atmosfære til portrætter og blomster, osv.
(Avanceret
sportsoptagelse)
(Landskab)
(Tusmørke)
(Gourmet)
(Kæledyr)
(Strand)
(Sne)
Gør det muligt at optage motiver med hurtige
bevægelser, f.eks. sport. Når udløseren trykkes halvt
ned, forudsiges motivets bevægelse, og fokus justeres.
Gør det let at optage fjerne motiver ved at fokusere på
lang afstand. Optager blå himmel og planter i levende
farver.
Indeks
(Tusmørke
portræt)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Høj følsomhed)
Søg på handling
Hvis du vil skifte til et andet motiv, skal du trykke på knappen MENU.
Gør det muligt at tage skarpe billeder af personer mod en
baggrund om natten uden, at atmosfæren går tabt.
Muliggør natoptagelser på lang afstand, uden at den
mørke atmosfære ved omgivelserne går tabt.
Skifter til tilstanden Makro og gør det muligt at tage
billeder af madanretninger med sprøde og lyse farver.
Gør det muligt for dig at tage billeder af dit kæledyr med
de bedste indstillinger.
Gør det muligt at lave klare optagelser af det blå vand
ved havet eller en sø.
Gør det muligt at tage klare billeder uden
farveforringelse i snelandskaber og andre steder, hvor
hele skærmen ser hvid ud.
27DK
Fortsættes r
Gør det muligt at optage fyrværkeri i al sin pragt.
Bemærk
Tilgængelige funktioner i Valg af motiv
Blitz
Registrering af
ansigter/
Smiludløser
Indstillinger for
serieoptag./
Selvudløser Optageinterval f.
serieoptag./
Niveauindstillinger
—
*
*
3
—
—
*3
Reduktion
Hvidbalance af lukkede
øjne
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
3
—
—
—
*3
—
—
—
—
—
—
*
—
3
—
Indeks
2
ISO
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
billede ud fra forholdene omkring motivet. angiver en tilgængelig funktion, - angiver en
utilgængelig funktion. Ikonerne [Blitz] og [Selvudløser] nedenfor angiver de tilgængelige
tilstande.
Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden Valg af motiv.
Søg på handling
• Når du tager billeder i tilstanden
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke) eller
(Fyrværkeri), er
lukkerhastigheden lavere, og der er tendens til slør på billederne. Det anbefales at bruge et stativ for at
undgå slør.
Indholdsfortegnelse
(Fyrværkeri)
*1 [Blitz] kan ikke vælges for [Hvidbalance].
*2 [Fra] kan ikke vælges for [Registrering af ansigter].
*3 [Hvidbalance] kan ikke vælges for [Niveauindstillinger].
28DK
Gør det muligt at optage film.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Filmtilstand).
2 Tryk udløserknappen helt ned.
zÆndring af filmformat, billedkvalitet eller
billedstørrelse
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t
[Filmformat] t [AVCHD] eller [MP4] t z på kontrolknappen
Kvalitet (AVCHD):
MENU t
(Kvalitet) t [AVC HD 17M FH] eller [AVC HD
9M HQ]
Billedformat (MP4): MENU t
(Billedformat) t [MP4 12M], [MP4 6M] eller
[MP4 3M]
Filmformat:
Søg på handling
3 Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke udløserknappen helt ned
igen.
Indholdsfortegnelse
Filmtilstand
zSådan optages en film hurtigt
MOVIE (Film)-knap
Tryk på MOVIE (Film)-knappen igen for at stoppe
filmoptagelsen.
Menu- og indstillingspunkterne, som bruges til optagelse, er
dem, som du har indstillet funktionsvælgeren til
(Filmtilstand).
Indeks
Hvis funktionsknappen er indstillet til andet end
(Nem optagelse), kan du starte en
filmoptagelse ved blot at trykke på MOVIE (Film)-knappen.
29DK
Indholdsfortegnelse
Intelligent panorering
Gør det muligt, at skabe et panoramabillede af sammensatte billeder.
Ansigter og motiver i bevægelse registreres automatisk.
Søg på handling
1 Indstil funktionsvælgeren til
(iPanorering).
2 Peg kameraet mod motivets kant, og tryk derefter
udløserknappen helt i bund.
3 Sving kameraet til der hvor motivet holder
op, og henhold dig til vejledningerne på
LCD-skærmen.
Indeks
Vejledningsbjælke
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Denne del vil ikke blive taget
Bemærk
• Hvis du ikke kan svinge kameraet på tværs af hele motivet indenfor det givne tidsrum, fremtoner der et
gråt område på billedet. Hvis dette sker, skal du flytte kameraet hurtigt for at optage et komplet
panoramabillede.
• Siden flere billeder skal flettes sammen, vil den flettede del ikke blive optaget jævnt.
• Ved svag belysning kan det forekomme, at panoramabilleder bliver uklare, eller at billeder ikke bliver
optaget.
• Under fluorescerende belysning, som blinker, vil lysstyrken og farven i det sammensatte billede ikke
altid være det samme.
• Når vinklen i panoramabilledet og vinklen, fra hvilken du fikserede fokus og eksponering med AE/AFlåsen er meget forskellige i lysstyrke, farve og fokus, vil optagelsen ikke være vellykket. Hvis dette sker,
skal du ændre låsevinklen og prøve igen.
• iSweep Panorama er ikke egnet i følgende situationer:
– Hvis genstande er for nære kameraet
– Til billeder med gentaget mønster, såsom fliser, og billeder med kun lidt kontrast, såsom skyer,
sandstrande eller græsplæner
– Billede med konstant ændring, såsom bølger eller vandfald
• Du kan ikke lave panoramabilleder i følgende situationer:
– Hvis du drejer kameraet for hurtigt eller for langsomt
– Hvis kameraet ryster for meget
30DK
Fortsættes r
panoramabillede ændres
Optageretning: MENU t [Optageretning] t vælg [Højre], [Venstre], [Op] og
[Ned] t z
Billedformat:
MENU t [Billedformat] t vælg [Standard] eller [Bred] t z
Drej kameraet i en bue med en stabil hastighed og i samme retning, som det angives på
LCD-skærmen. iSweep Panorama er bedre egnet til motiver, der står stille, end til dem, der
bevæger sig.
Søg på handling
zTips til at tage et panoramabillede
Indholdsfortegnelse
zHvis optageretningen eller størrelsen i et
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Vandret retning
• Indfang motivet og tryk udløserknappen halvt i bund. Dette fastlåser fokuseksponeringen og
hvidbalancen.
• Juster rammesammensætningen, så at den mest varierede del af motivet er midt i billedet.
Indeks
Lodret retning
Radius så lille
som mulig
zSådan afspiller man rullende panoramabilleder
Du kan rulle igennem panoramabilleder ved at trykke på z på kontrolknappen mens
panoramabillederne vises. Drej på knappen W (zoom) for at få vist hele billedet igen.
Betjeningsknap
Beskrivelse
z
Afspiller rullende billeder/Stopper
b/B/v/V
Ruller gennem billeder
W
Viser hele billedet
Viser den del af
panoramabilledet, der ses på
skærmen
• Panoramabilleder afspilles ved hjælp af det medfølgende software "PMB" (side 124).
• Du kan mulivis ikke rulle korrekt gennem panoramabilleder, som er optaget med andre kameraer.
31DK
Du kan optage med din foretrukne eksponering ved manuelt at indstille lukkerhastighed og
blændeværdi.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Optag. m. manuel eksponering).
3 Vælg lukkerhastighed og blændeværdi (F-værdi) med kontrolknappen.
Kontrolknap
Funktion
z
Tilbage
vV
Lukkerhastighed
bB
Blændeværdi (F-værdi)
4 Tryk på udløserknappen for at tage billedet.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Vælg en lukkerhastighed fra 1/1600 til 30 sekunder.
• Hvis zoom indstilles helt til W, kan du vælge en blændeværdi på F3,5 eller F8 (ved anvendelse
sammen med det interne ND-filter (neutral densitet)).
Hvis zoom indstilles helt til T, kan du vælge en blændeværdi på F5,5 eller F13 (ved anvendelse
sammen med det interne ND-filter (neutral densitet)).
Søg på handling
2 Tryk på z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Optag. m. manuel eksponering
Bemærk
Indeks
• Hvis der ikke opnås ordentlig eksponering med dine indstillinger, blinker indikatorerne for
indstillingsværdi på skærmen, når udløserknappen trykkes halvt ned. Du kan tage billeder under disse
betingelser, men det anbefales at justere eksponering igen.
• Blitzen er indstillet til [Til] eller [Fra].
• Du kan ikke vælge lukkerhastighed og blændeværdi (F-værdi), når selvudløseren er indstillet til
[Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer].
zIndstilling af lukkerhastighed og blændeværdi
(F-værdi)
Forskellen mellem indstillingerne og ordentlig eksponering, som kameraet bedømmer det,
vises som en EV-værdi på skærmen.
Lukkerhastighed/blændeværdi (F-værdi)
Eksponeringsværdi
0EV er den værdi, som af kameraet regnes for at være mest egnet.
• Hvis lukkerhastigheden er et sekund eller langsommere, angives lukkerhastighede med ["], f.eks.
[1"].
• Hvis du indstiller lukkerhastigheden til at være langsommere, anbefales det at bruge et kamerastativ
for at forhindre vibrationseffekter.
• Hvis lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed, aktiveres NR langsom
lukkerfunktion automatisk for at reducere billedstøjen, og [NR] vises på skærmen.
• Hvis du vælger langsomme lukkerhastigheder, tager det tid at behandle dataene.
32DK
Giver dig mulighed for at optage med automatisk justeret eksponering (både lukkerhastigheden
og blændeværdien). Du kan ligeledes vælge forskellige indstillinger ved hjælp af menuen.
1 Indstil funktionsvælgeren til
Søg på handling
2 Optag med udløserknappen.
(Auto programmeret).
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
33DK
Du kan forstørre billedet under optagelse. Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre
billeder op til 10×.
1 Drej på zoomknappen (W/T).
T-side
• Drej let på zoomknappen (W/T) for langsom zoom. Flyt den mere
for hurtig zoom.
• Se side 87, når zoomskalaen overstiger 10×.
W-side
• Zoom er fastlåst til W-siden, når du optager i tilstanden iSweep Panorama.
• Lyden af objektivets bevægelse optages, hvis zoomfunktionen bruges under optagelse af film.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
Søg på handling
Drej zoomknappen (W/T) mod (T) for at zoome ind og mod
(W) for at zoome ud.
Indholdsfortegnelse
Zoom
Indeks
34DK
1 Tryk på DISP (Opsætning af skærm) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
Gør skærmen lysere og viser kun billeder.
Gør skærmen lysere og viser oplysninger.
(Lys +
Eksponeringsdata) Viser et optaget billede.
Et histogram vises ligeledes.
Gør skærmen lysere og viser oplysninger.
(Normal)
Anvender skærmens standardlysstyrke og viser
oplysninger.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Lys)
Søg på handling
(Lys + Kun
billede)
Indholdsfortegnelse
DISP (Opsætning af skærm)
Indeks
Bemærk
• Hvis du viser billederne i kraftigt dagslys, skal du øge skærmens lysstyrke. Batteriet kan dog blive brugt
hurtigere under disse forhold.
35DK
Et histogram er et diagram, som viser billedets lysstyrke. Diagrammet angiver et lyst billede,
hvis det er skråt mod højre side, og et mørkt billede, hvis det er skråt mod venstre side.
A Antal pixel
B Lysstyrke
B
Mørk
Lys
1 Tryk på DISP (Opsætning af skærm) på kontrolknappen, vælg så [Lys +
Eksponeringsdata].
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
Indeks
• Der vises ligeledes et histogram, når der afspilles et enkelt billede, men du kan ikke justere
eksponeringen.
• Der vises ikke et histogram i følgende situationer:
– Optagelse af film
– Afspilning af film
– Visning af stående billeder
– Rotering af stillbilleder
– Optagelse med iSweep Panorama
– Visning af billeder optaget med iSweep Panorama
– Når [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede]
• Der kan være stor forskel i det viste histogram under optagelse og afspilning i følgende situationer:
– Blitzen udløses.
– Lukkerhastigheden er langsom eller hurtig.
• Histogrammet vises muligvis ikke ved billeder, som er optaget med andre kameraer.
Søg på handling
A
Indholdsfortegnelse
Histogram
36DK
1 Tryk på
(Blitz) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
(Auto)
(Langsom
synkro)
(Fra)
Blitzen udløses altid.
Blitzen udløses altid.
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages
et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
Der bruges ikke blitz.
•
•
•
•
•
•
Blitzen udløses to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
Under opladning af blitzen vises
.
Du kan ikke bruge blitzen under serieoptagelse eller niveau.
I Intelligent autojusterings-tilstand og Nem optagelse-tilstand kan du kun vælge [Auto] eller [Fra].
I tilstanden HDR-modlyskorrektion eller Manual Exposure Shooting kan kun [Til] eller [Fra] vælges.
Blitz er indstillet til [Fra] i følgende tilstande:
– I tilstanden anti-bevægelsesslør
– I tilstanden håndholdt tusmørke
– I tilstanden iSweep Panorama
med blitz
Indeks
zNår der opstår "runde hvide pletter" på billeder taget
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
Søg på handling
(Til)
Blitzen aktiveres automatisk i mørke områder eller hvis der er
modlys.
Indholdsfortegnelse
Blitz
Dette skyldes partikler (støv, pollen, osv.) i luften foran objektivet. Når de fremhæves af
kameraets blitz, vises de som runde hvide pletter.
Kamera
Motiv
Partikler (støv, pollen, osv.)
i luften
Hvordan kan problemet med "runde hvide pletter" begrænses?
• Oplys lokalet, og fotografer motivet uden blitz.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. ([Fra] vælges automatisk).
37DK
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Tryk på
(Smil) på kontrolknappen.
2 Vent, mens kameraet registrerer et smil.
3 Tryk på knappen
optagelsen.
(Smil) igen for at stoppe
Ansigtsregistreringsramme
Bemærk
zTip til bedre optagelse af smil
Indeks
• En optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når hukommelseskortet eller den interne
hukommelse er fuld.
• Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene.
• Du kan ikke bruge digital zoom.
• Funktionen smiludløser er ikke tilgængelig i følgende situationer:
– I tilstanden anti-bevægelsesslør
– I tilstanden håndholdt tusmørke
– I tilstanden HDR-modlyskorrektion
– Filmtilstand
– I tilstanden iSweep Panorama
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indikator for Følsomhed for
smilregist
Søg på handling
Hvis smilniveauet overskrider punktet b på indikatoren, tager
kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen i tilstanden Smiludløser,
tager kameraet billedet og vender tilbage til tilstanden
Smiludløser.
Lad ikke pandehåret falde ned over øjnene.
Du må ikke skjule ansigtet med en hat, maske,
solbriller, osv.
2 Prøv at placere ansigtet med front mod kameraet og så
lige som muligt. Sørg for, at øjnene er smalle.
3 Smil tydeligt og med blottede tænder. Det er lettere for
kameraet at registrere smilet, når tænderne er synlige.
1
• Lukkeren udløses, når der registreres et smil på et af de registrerede ansigter.
• Brug [Registrering af ansigter] til at vælge eller registrere det motiv, der skal prioriteres ved
registrering af ansigter. Hvis du vil registrere smil på et andet ansigt, skal du skifte prioritet med z
på kontrolknappen (side 67).
• Hvis kameraet ikke registrerer et smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] i menuen.
38DK
1 Tryk på
(Selvudløser) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
(Fra)
Bruger ikke selvudløseren.
Indstiller selvudløseren på 10 sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og
der høres en biplyd, indtil lukkeren aktiveres.
Tryk på igen for at annullere.
(2 sek)
Indstiller selvudløseren på 2 sekunder.
Bemærk
• I tilstanden Nem optagelse kan du kun vælge [10 sek] eller [Fra].
• [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] kan ikke vælges i filmtilstand.
• Selvudløseren kan ikke anvendes i tilstanden iSweep Panorama.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Selvportræt,
to personer)
Indstil selvudløseren til selvportrætudløser.
Når kameraet har registreret det specificerede antal ansigter, høres
et bip, og udløseren aktiveres 2 sekunder senere. Flyt ikke kameraet
imens.
Søg på handling
(10 sek)
(Selvportræt,
én person)
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
zAutomatisk optagelse med selvportrætudløser
Indeks
Vend objektivet mod dig selv, så at dit ansigt kan ses på LCD-skærmen. Kameraet
registrerer motiverne, og så aktiveres udløseren. Kameraet udregner den optimale
sammensætning og sikrer, at ingen ansigter skæres bort fra LCD-skærmen.
• Du kan også tage et billede under denne handling ved at trykke på
udløserknappen.
zTip til forebyggelse af sløring
Hvis dine hænder eller din krop flytter sig mens du holder kameraet og samtidig trykker på
udløserknappen, vil der opstå kamerarystelser. Kamerarystelser opstår ofte i forbindelse
med svag belysning og ved langsomme lukkerhastigheder som i tilstanden
(Tusmørke
portræt) eller (Tusmørke).
I sådanne tilfælde kan det være nyttigt at huske nedenstående tip.
• Optag med selvudløseren på 2 sekunders forsinkelse,
og stabiliser kameraet ved at holde armene ind til
siden, når der trykkes på udløserknappen.
• Brug et kamerastativ, eller placer kameraet på en
flad overflade, hvor du kan holde det stille.
39DK
Du kan vælge tilstanden serieoptagelse, normal (enkeltbillede) eller niveauoptagelse.
Du kan vælge normal (enkelbillede), serieoptagelse i [Indstillinger for serieoptag.] (side 53).
1 Vælg den ønskede tilstand med knappen
Indstillingen skifter, når du trykker på knappen
(Serieoptagelse/niveau).
Indholdsfortegnelse
Serieoptagelse/niveauknap
(Serieoptagelse/niveau).
Enkelt/Niveau
Optager et enkelt billede eller billeder i niveautilstand.
Eksponeringsværdier kan vælges i [Niveauindstillinger] (side 55).
Enkelt-tilstand vises, når [Niveauindstillinger] er indstillet til [Fra].
Niveautilstand vises, når [Niveauindstillinger] er indstillet til andet end
[Fra].
Bemærk
Indeks
• Serieoptagelse/niveauknappen er ikke tilgængelig i følgende situationer:
– Tilstanden Nem optagelse
– I tilstanden anti-bevægelsesslør
– I tilstanden håndholdt tusmørke
– I tilstanden HDR-modlyskorrektion
– Filmtilstand
– I tilstanden iSweep Panorama
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Optager billeder efter hinanden, når du trykker på udløserknappen og
holder den nede.
Hastigheden for serieoptagelse kan indstilles i [Optageinterval f.
serieoptag.] (side 54).
Søg på handling
Serie optagelse
40DK
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg et billede med kontrolknappen.
kamera
• Hvis du ønsker at registrere, skal du anvende et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at
registrere uregistrerede filer ved hjælp af et batteri med lidt resterende strøm, kan batteriet løbe tør,
så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Kameraet opretter en databasefil i et hukommelseskort og registrerer hvert billede til senere
afspilning. Hvis kameraet opdager billeder, som ikke er blevet registreret på databasefilen i
hukommelseskortet, vises registreringsskærmen "Fandt filer, som ikke genkendtes
Importerer filer".
Hvis du ønsker at se ikke registrerede billeder, skal du vælge [OK] for at registrere
billederne.
Søg på handling
zVisning af billeder, der er taget med et andet
Indholdsfortegnelse
Visning af stillbilleder
Indeks
41DK
Indholdsfortegnelse
Afspilningszoom
Afspiller forstørrede billeder.
1 Drej
(afspilningszoom)-knappen mod (T) under
stillbilledafspilning.
2 Tilpas placeringen med kontrolknappen.
3 Zoomskalaen ændres med
knappen.
(afspilningszoom)Viser den del af
Drej -knappen mod (T) for at zoome ind og mod (W) for at zoome billedet, der ses på
skærmen.
ud.
Tryk på z for at annullere afspilnings-zoom.
Du kan gemme et forstørret billede med beskæringsfunktionen.
Tryk på MENU t [Retouchering] t [Beskær (Ændr størrelse)].
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
zSådan gemmes forstørrede billeder
Søg på handling
Billedet forstørres til dobbelt størrelse og centreres.
Indeks
42DK
Viser flere billeder samtidigt.
1 Tryk på knappen
2 Drej knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
(Indeks) mod (W) for at få vist indeksskærmen.
3 Vælg et billede med kontrolknappen, og tryk på z for at vende tilbage til
visning af et enkelt billede.
Bemærk
• Hvis funktionsknappen er indstillet til
(Nem optagelse), kan du ikke se billeder i indekstilstand.
Vælg panelet i venstre side med kontrolknappen, og vælg
derefter den ønskede dato/mappe med v/V.
Indeks
zVisning af billeder med kalenderen
Hvis [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning], drejes knappen
billeder med kalender, mens indekset viser flere billeder.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
zVisning af billeder fra den ønskede dato/mappe
Søg på handling
Drej på knappen igen for at få vist en indeksskærm med endnu flere billeder. Drej på knappen
endnu engang for at se billeder med kalenderen, mens du afspiller i [Datovisning].
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
(Indeks) for at se
• For at vælge den måned, du ønsker at vise, skal du vælge / med
kontrolknappen, og derefter den ønskede måned.
• For at se billeder for den valgte dato i indekstilstand, skal du vælge
datoen med kontrolknappen og derefter trykke på z.
• Hvis du vil lukke kalenderen, skal du vælge
med
kontrolknappen og derefter trykke på z.
43DK
Gør det muligt at vælge uønskede billeder til sletning. Du kan også slette billeder ved hjælp af
knappen MENU (side 79).
1 Tryk på knappen
(Slet) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Alle billeder i
datointerval
Alle i denne mappe
Sletter alle billeder indenfor det valgte datointerval eller i
mappen eller alle AVCHD-film med det samme.
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
Alle AVCHD-filer
Flere billeder
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der
skal slettes. Vælg et billede med en -markering igen for
at fjerne -markeringen.
2MENU t [OK] t z
Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
Alle i denne gruppe
Sletter alle billeder i den valgte serieoptagelsesgruppe med det
samme.
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
Alle undtagen dette
billede
Sletter alle andre billeder i serieoptagelsesgruppen end det
valgte billede i tilstanden vis serieoptagelsesgruppe.
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
Afslut
Annullerer sletningen.
Indeks
Dette bil.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Gør det muligt at vælge og slette flere billeder.
Gør følgende efter trin 2.
Søg på handling
2 Knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Slet
Bemærk
• I Nem visning-tilstand kan du kun slette det billede, der aktuelt vises.
• Hvis den interne hukommelse bruges til at optage billeder, indstilles visningstilstand til mappevisning, og
stillbilleder og film vises i samme mappe.
44DK
Fortsættes r
når du vælger billeder
• Du kan også skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand i [Beskyt],
[DPOF] eller [Udskriv].
Søg på handling
Drej knappen (T) på W/T (zoom)-knappen mod (T) i
indekstilstand for at vende tilbage til enkeltbilledtilstand, og
drej knappen
(Indeks) mod (W) i enkeltbilledtilstand for at
vende tilbage til indekstilstand.
Indholdsfortegnelse
zDu kan skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand,
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
45DK
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg en film med kontrolknappen.
3 Tryk på z.
Kontrolknap
Afspilningsfunktion
z
Stop
B
Spoler hurtigt fremad
b
Spoler hurtigt tilbage
V
Viser kontrolpanelet
Søg på handling
Filmafspilningen starter.
Indholdsfortegnelse
Visning af film
Visning af kontrolpanelet
I kontrolpanelet kan du styre filmafspilning i langsom gengivelse og justere lydstyrken.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
• Du kan muligvis ikke afspille billeder, der er taget med et andet kamera.
1 Tryk på V på kontrolknappen.
Indeks
Kontrolpanelet vises.
2 Vælg den ønskede knap med b/B, og tryk på z.
Knap
Tilgængelige funktioner
Tilbage
Afspil/stop
Spoler hurtigt fremad
Afspil langsomt
Lydstyrke
Luk kontrolpanelet
46DK
Fortsættes r
Vælg det billede, som du vil have vist med b/B på kontrolknappen, og tryk på z.
Afspilningsbjælken vises, og du kan kontrollere en films afspilningsposition.
,
,
,
eller
vises på skærmen til visning
af film.
Det viste ikon afhænger af billedets format og kvalitet.
Søg på handling
Afspilningsbjælke
Indholdsfortegnelse
zOm skærmen til visning af film
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
47DK
Indstil, hvilken retning du vil dreje kameraet, når du optager et billede med iSweep Panorama.
1 MENU t
(Optageretning) t den ønskede retning
Drej fra venstre mod højre.
(Venstre)
Drej fra højre mod venstre.
(Op)
Drej nedefra og op.
(Ned)
Drej oppefra og ned.
Søg på handling
(Højre)
Indholdsfortegnelse
Optageretning
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
48DK
Billedformatet bestemmer størrelsen af den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformat, jo mere detaljeret gengives billedet, når det udskrives i stort format. Jo
mindre billedformat, jo flere billeder er der plads til.
1 MENU t
(Billedformat) eller
(Kvalitet) t det ønskede format
Retningslinjer for brug
(3648×2736) Til udskrifter op til A3-format
Antal
billeder
Udskrivning
Fin
Flere
Grovkornet
Færre
Fin
Flere
Grovkornet
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Færre
(2592×1944) Til udskrifter op til størrelse L/2L/A4
(640×480)
Søg på handling
Ved optagelse af stillbilleder
Billedstørrelse
Indholdsfortegnelse
Billedformat/Kvalitet
Til vedhæftning i e-mails
Indeks
(3648×2056) Til visning på HDTV'er, og til
udskrifter op til A4-størrelse
(1920×1080) Til visning på HD-tv'er
Bemærk
• Når du udskriver stillbilleder, der er optaget i 16:9-format, kan det ske, at begge kanter skæres fra.
Tilstanden Nem optagelse
Stort
Optager billeder i formatet [10M].
Lille
Optager billeder i formatet [5M].
49DK
(Standard)
Optager billeder med standardstørrelse.
(Vandret: 4912×1080)
(Lodret: 3424×1920)
Søg på handling
(Bred)
Optager billeder med bredformat.
(Vandret: 7152×1080)
(Lodret: 4912×1920)
Ved optagelse af film
Filmoptagelsesformat (AVCHD)
Film optaget med dette kamera optages i AVCHD-format, ca. 60 felter/sekund (1080 60ikompatible enheder) eller 50 felter/sekund (1080 50i-kompatible enheder), i interlace-tilstand
med Dolby Digital-lyd, AVCHD-format.
Beskrivelse
AVC HD 17M FH
17 Mbps
Optager i maksimal billedkvalitet på
1920 × 1080 format
AVC HD 9M HQ
9 Mbps
Optager i høj billedkvalitet på
1440 × 1080 format
Indeks
Gennemsnitlig
bithastighed
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Jo større billedstørrelse, desto højere billedkvalitet. Jo højere antal data pr. sekund
(gennemsnitlig bithastighed), jo mere ensartet bliver det afspillede billede.
(Indstillinger) t
Vælg et filmoptagelsesformat ved at røre ved MENU t
(Optagelsesindstil.) t [Filmformat] i optagetilstand (side 84).
Filmkvalitet
Indholdsfortegnelse
Når du optager billeder med Intelligent
panorering
Filmoptagelsesformat (MP4)
Film optaget med dette kamera, optages i MPEG-4-format ved ca. 30 billeder/sekund
(1080 60i-kompatible enheder) eller ca. 25 billeder/sekund (1080 50i-kompatible
enheder), i progressiv tilstand med AAC-lyd, mp4-format.
Filmbilledstørrelse
Gennemsnitlig
bithastighed
Beskrivelse
MP4 12M
12 Mbps
Optager i 1440 × 1080 format
MP4 6M
6 Mbps
Optager i 1280 × 720 format
MP4 3M
3 Mbps
Optager i VGA-format
Bemærk
• Der optages et telefoto, når du vælger billedformatet [MP4 3M].
50DK
Fortsættes r
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
Billedstørrelse: 10M
3648 pixel × 2736 pixel = 9.980.928 pixel
2 Billedstørrelse: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
1
Pixel
Mange pixel
(fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Få pixel
(grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Pixel
Søg på handling
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, det fylder meget i
hukommelsen, og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af
pixel. Selvom du ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på
detaljeringsgraden og databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en
computerskærm.
Indholdsfortegnelse
zOm "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
Indeks
51DK
Gør det muligt at indstille GPS-indstilling fra MENU i tilstanden nem optagelse.
Du kan finde flere oplysninger på side 105.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Nem optagelse).
3 Den ønskede tilstand t z
Til
GPS-retningssensoren er aktiveret.
Fra
GPS-retningssensoren er ikke aktiveret.
Hvis du ikke optager retnings- og positionsinformationer, indstilles
GPS-indstilling.
Søg på handling
2 MENU t [GPS-indstilling] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
GPS-indstilling (kun DSC-HX5V)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
52DK
Du kan vælge enkelt (enkeltbillede) eller serieoptagelse som optagetilstand.
1 MENU t
(Enkelt)
Optager et enkelt billede.
Optager op til 10 billeder i rækkefølge, når du trykker på
udløserknappen og holder den nede.
Søg på handling
(Serie
optagelse)
(Indstillinger for serieoptag.) t den ønskede tilstand
Indholdsfortegnelse
Indstillinger for serieoptag.
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
• Serieoptagelse er ikke tilgængelige under nem optagelse, antibevægelsesslør, håndholdt tusmørke, HDR-modlyskorrektion,
filmtilstand, iSweep Panorama eller smiludløser.
• Blitzen indstilles til [Fra].
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på maksimalt fem
billeder.
• Optageintervallet bliver længere, afhængigt af indstillingen af
billedstørrelsen.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller
hukommelseskortet er fuldt, stopper funktionen serieoptagelse.
• [Fokus], [Hvidbalance] og [EV] justeres for det første billede, og disse
indstillinger bruges også til de øvrige billeder.
53DK
Vælger antal billeder, der tages pr. sekund for serieoptagelse.
1 MENU t
(Optageinterval f. serieoptag.) t den ønskede tilstand
Optager op til 10 billeder pr. sekund i rækkefølge.
(Mellem)
Optager op til 5 billeder pr. sekund i rækkefølge.
(Lav)
Optager op til 2 billeder pr. sekund i rækkefølge.
Søg på handling
(Høj)
Indholdsfortegnelse
Optageinterval f. serieoptag.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
54DK
Du kan indstille typen for niveauoptagelse. I tilstanden niveauoptagelse kan du optage en serie
på 3 billeder med indstillingen ændret. Bagefter kan du vælge det mest egnede billede.
1 MENU t
(Niveauindstillinger) t den ønskede tilstand
Anvender ikke niveauoptagelse.
(EXP±0,3)
Optager en serie på 3 billeder, hvor eksponering skifter i følgende
rækkefølge: lys, standard og mørk.
Jo større værdien for niveautrinnet er, jo større er skiftet i
eksponeringsværdien.
(EXP±0,7)
(EXP±1,0)
(Hvidbalance)
Optager en serie på 3 billeder, hvor hvidbalancen skifter i følgende
rækkefølge: nuværende farvetone, mod blå og mod rød.
Bemærk
(Valg af motiv).
Indeks
• Du kan ikke vælge [Hvidbalance], når funktionsknappen er indstillet til
• Du kan ikke vælge [Niveauindstillinger] i følgende tilfælde:
– I tilstanden intelligent autojustering
– Tilstanden Nem optagelse
– I tilstanden anti-bevægelsesslør
– I tilstanden håndholdt tusmørke
– I tilstanden HDR-modlyskorrektion
– Filmtilstand
– I tilstanden iSweep Panorama
– Når [Indstillinger for serieoptag.] er indstillet til [Serie optagelse]
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Hvis du indstiller [Hvidbalance] til andet end [Auto], skifter farvetonen
baseret på den valgte hvidbalance.
Søg på handling
(Fra)
Indholdsfortegnelse
Niveauindstillinger
55DK
Du kan justere eksponeringen manuelt i trin af 1/3 EV fra –2.0 EV til +2.0 EV.
1 MENU t
(EV) t den ønskede EV-indstilling
Indholdsfortegnelse
EV
Bemærk
zJustering af eksponering til optagelse af bedre
billeder
Lavere EV-indstilling –
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
Søg på handling
• [EV]-indstillingen kan ikke justeres i tilstanden nem optagelse, Manual Exposure Shooting eller
HDR-modlyskorrektion.
• Hvis du optager et motiv under meget lyse eller mørke forhold, eller hvis du bruger blitzen, er en
justering af eksponeringen muligvis ikke effektiv.
Korrekt eksponering
Indeks
Vælg en højere EV-indstilling +
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
56DK
Justerer lysfølsomheden, når kameraet er indstillet til auto programmeret, Manual Exposure
Shooting eller
(Avanceret sportsoptagelse) i Valg af motiv.
1 MENU t
(ISO) t den ønskede tilstand
/
/
/
/
/
Vælger automatisk ISO-følsomheden.
Du kan reducere sløring i mørke omgivelser eller ved optagelse af
et motiv i bevægelse ved at øge ISO-følsomheden (vælg et højere
tal).
Bemærk
zJustering af ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
ISO-følsomheden er en belysningstid for optagemedier, der inkorporerer en billedsensor,
som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder,
afhængigt af ISO-følsomheden.
Indeks
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv når det optages i mørke omgivelser, mens
lukkerhastigheden øges for at reducere sløring.
Der opstår imidlertid ofte støj i billedet.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Du kan ikke vælge [ISO AUTO] i tilstanden Manual Exposure Shooting.
• Du kan kun vælge mellem [ISO AUTO], [ISO 125] til [ISO 800] i tilstanden serieoptagelse/niveau eller
(Avanceret sportsoptagelse) i Valg af motiv.
Søg på handling
(Auto)
Indholdsfortegnelse
ISO
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive
mørkere.
57DK
Fortsættes r
• Vælg en højere ISO-følsomhed for at øge
lukkerhastigheden, og tryk på udløserknappen, før
motivet bevæger sig.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv.
Søg på handling
Selv om kameraet holdes roligt, bevæger motivet sig under eksponeringen, så motivet ser
sløret ud, når der trykkes på udløserknappen. Kamerarystelser reduceres automatisk, men
funktionen reducerer ikke effektivt sløring af motivet.
Sløring af motivet hænder ofte ved lav belysning eller under omstændigheder, der kræver
lave lukkerhastigheder.
I sådanne tilfælde kan det være nyttigt at huske nedenstående tip.
Indholdsfortegnelse
zTip til forebyggelse af sløring
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
58DK
Justerer farvetoner (hvidbalance) efter lysforholdene på stedet. Brug denne funktion, hvis
billedets farve ser unaturlig ud.
1 MENU t
(Hvidbalance) t den ønskede tilstand
Justerer hvidbalancen automatisk, så farverne gengives naturligt.
(Dagslys)
Justerer for udendørslys på en klar dag, om aftenen, om natten,
neonlys, fyrværkeri, osv.
(Skyer)
Justerer for en skyet himmel eller et sted med skygge.
[Fluoresce. hvidbalance 1]: Justerer for hvidt fluorescerende lys.
[Fluoresce. hvidbalance 2]: Justerer for naturligt hvidt
fluorescerende lys.
[Fluoresce. hvidbalance 3]: Justerer for hvidt fluorescerende
dagslys.
n (Skinnende)
Justerer for steder under en skinnende lampe eller under kraftig
belysning, f.eks. i et fotostudie.
Justerer for blitzforholdene.
(Et tryk)
Justerer hvidbalancen i forhold til lyskilden. Den hvide farve, der er
gemt i tilstanden [1 tryk indst.], bruges som reference for hvid.
Brug denne tilstand, når farven ikke kan gengives korrekt med
[Auto] eller andre tilstande.
(1 tryk indst.)
Husker den grundlæggende hvide farve, som vil blive anvendt i
tilstanden [Et tryk].
Indeks
(Blitz)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Fluoresce.
hvidbalance 1)
(Fluoresce.
hvidbalance 2)
(Fluoresce.
hvidbalance 3)
Søg på handling
(Auto)
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
Bemærk
• [Hvidbalance] kan ikke justeres i tilstanden Intelligent autojustering eller Nem optagelse.
• Du kan ikke vælge [Hvidbalance] i tilstanden HDR-modlyskorrektion, hvis blitz er indstillet til [Til].
• [Blitz] i [Hvidbalance] kan ikke justeres i følgende situationer:
– I tilstanden anti-bevægelsesslør
– I tilstanden håndholdt tusmørke
– Når Valg af motiver er indstillet til tilstanden
(Høj følsomhed).
– Filmtilstand
– I tilstanden iSweep Panorama
• Under fluorescerende belysning, som blinker, fungerer hvidbalancen måske ikke korrekt, selvom du
vælger [Fluoresce. hvidbalance 1], [Fluoresce. hvidbalance 2], eller [Fluoresce. hvidbalance 3].
• Ved optagelse med blitz, undtagen i tilstanden [Blitz], er [Hvidbalance] indstillet til [Auto].
• Når blitzen er [Til] eller [Langsom synkro], kan hvidbalancen kun justeres til [Auto], [Blitz], [Et tryk],
eller [1 tryk indst.].
• [1 tryk indst.] kan ikke vælges når blitzen lades op.
59DK
1 Ret kameraet mod noget hvidt, f.eks. et stykke papir, for at fylde skærmen
med samme lysforhold, som motivet skal optages under.
2 MENU t
Indholdsfortegnelse
Sådan indfanger man men grundlæggende hvide
farve i tilstanden [1 tryk indst.]
(Hvidbalance) t [1 tryk indst.] t z på kontrolknappen
Bemærk
zEffekter af lysforhold
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Farvetonerne justeres automatisk, men kan også justeres manuelt med funktionen
Hvidbalance.
Dagslys
Skyet
Fluorescerende
Skinnende
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
Indeks
Vejr/belysning
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Hvis indikatoren
blinker under optagelse, er hvidbalancen ikke indstillet endnu eller kan muligvis
ikke indstilles. Anvend automatisk hvidbalance.
• Du må ikke ryste eller slå på kameraet under en igangværende [1 tryk indst.].
• Når blitz er indstillet til [Til] eller [Langsom synkro], justeres hvidbalancen til i forhold til det lys, som
blitzen afgiver.
Søg på handling
Skærmen bliver sort et kort øjeblik, og optageskærmen vises igen, når hvidbalancen er
justeret og gemt i hukommelsen.
60DK
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
AF står for "Autofokus" – en funktion, der automatisk fokuserer.
1 MENU t
Indholdsfortegnelse
Fokus
(Fokus) t den ønskede tilstand
Fokuserer automatisk på et motiv i hele
afstandsmålerens ramme.
Når du trykker udløserknappen halvt ned i
optagetilstanden for stillbilleder, vises en
grøn ramme omkring det område, der er i
fokus.
AF-afstandsmålerramme
(Center-AF)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Når du aktiverer funktionen Registrering af
ansigter, indstilles der AF på ansigter.
Søg på handling
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum
af afstandsmålerens ramme. Når den bruges
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker.
AF-afstandsmålerramme
(Spot - AF)
Indeks
Fokuserer automatisk på et meget lille motiv
eller et smalt område. Når den bruges
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker. Hold
kameraet roligt, så motivet og AFafstandsmålerrammen ikke kommer ud af
justering.
AF-afstandsmålerramme
Bemærk
• Hvis du bruger [Digital zoom] eller [AF-lampe], deaktiveres AF-afstandsmålerrammen, og der vises en
stiplet linje. Hvis det sker, kan kameraet fokusere på motivet midt på skærmen.
• Du kan ikke bruge funktionen Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til andet end
[Multi-AF].
• Fokustilstanden er fastlåst på [Multi-AF] i følgende situationer:
– I tilstanden intelligent autojustering
– Tilstanden Nem optagelse
– I tilstanden anti-bevægelsesslør
– I tilstanden håndholdt tusmørke
– Filmtilstand
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– Når blitzen er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
61DK
Fortsættes r
af skærmen
Gør følgende, hvis motivet er ude af fokus:
Indikator for AE/
AF-lås
2Når indikatoren for AE/AF-lås holder op med at
blinke og lyser konstant, skal du gå tilbage til den
færdige optagelse og trykke udløserknappen helt
ned.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Så længe du ikke trykker udløserknappen helt ned, kan
du gentage proceduren så mange gange, du ønsker.
Søg på handling
AFafstandsmålerramme
1Lav kompositionen af optagelsen om, så motivet
er centreret i AF-afstandsmåleren, og tryk
udløserknappen halvt ned for at indstille fokus på
motivet (AF-lås).
Indholdsfortegnelse
zIndstilling af fokus på motiver, der findes nær kanten
Indeks
62DK
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme
eksponeringen.
1 MENU t
(Lysmålermetode) t den ønskede tilstand
(Center)
Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen baseret på
motivets lysstyrke (Centervægtet måling).
(Spot)
Måler kun en del af motivet
(Punktmåling). Denne funktion er
praktisk, når motivet belyses bagfra,
eller når der er kraftig kontrast mellem
motivet og baggrunden.
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet
Bemærk
Indeks
• [Spot] kan ikke vælges i filmtilstand.
• Funktionen Registrering af ansigter kan ikke bruges, når du har indstillet Lysmålermetode til andet end
[Multi].
• Lysmålermetode er fastlåst på [Multi] i følgende situationer:
– I tilstanden intelligent autojustering
– Tilstanden Nem optagelse
– I tilstanden HDR-modlyskorrektion
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– Når blitzen er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Deler motivet op i flere områder og måler hvert område. Kameraet
bestemmer en afbalanceret eksponering (Måling på flere mønstre).
Søg på handling
(Multi)
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
63DK
I tilstanden Automatisk justering, registrerer kameraet automatisk optageforholdene og tager
derefter billedet. Når der registreres et bevægelse, øges ISO-følsomheden i overensstemmelse
med bevægelserne for at reducere motivslør (Registrering af bevægelse).
Kameraet genkender følgende motivtyper. Når
kameraet finder det optimale motiv, vises det
tilsvarende ikon og guide.
(Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab),
(Makro),
(Portræt)
2 MENU t
(Auto)
(Avanceret)
(Intelligent autojustering).
(Scenegenkendelse) t den ønskede tilstand
Når kameraet genkender en motivtype, skifter den til de mest
optimale indstillinger og optager billedet.
• Når du tager to billeder efter hinanden, skifter + tegnet på ikonet farve
til grøn.
• Når der optages to rammer, vises de to billeder ved siden af hinanden
umiddelbart efter de er taget.
• Når [Reduktion af lukkede øjne] vises, tages der automatisk 2 billeder,
og det billede, der indeholder åbne øjne, vælges automatisk. Du kan
finde flere oplysninger om funktionen Reduktion af lukkede øjne i
afsnittet "Hvordan fungerer funktionen Reduktion af lukkede øjne?".
Indeks
Når kameraet genkender en motivtype, skifter den til de mest
optimale indstillinger. Hvis kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ), (Modlys)
eller (Modlysportræt), ændres indstillingen automatisk, og der
optages et andet billede.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1 Indstil funktionsvælgeren til
Søg på handling
Eksempel på billede, hvor
(Modlys) er blevet aktiveret.
Guide og ikon til scenegenkendelse
Indholdsfortegnelse
Scenegenkendelse
Bemærk
• Scenegenkendelse understøtter ikke brug af digital zoom.
• Scenegenkendelse er fastlåst på [Auto] i følgende situationer:
– Under serieoptagelse
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– Når selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
• Du kan vælge mellem blitzindstillingerne [Auto] og [Fra].
• Et -motiv (Tusmørke med stativ) kan ikke altid genkendes i omgivelser, hvor vibrationer forplantes til
kameraet, selvom det er monteret på et stativ.
• Nogle gange bliver lukkeren langsom, når et motiv genkendes som et -motiv (Tusmørke med stativ).
Hold kameraet stille under optagelsen.
• Nogle gange kan kameraet ikke genkende et motiv – dette afhænger af situationen.
64DK
Fortsættes r
mere praktisk! ([Avanceret])
Andet billede
Optager i langsom synkro
Optager med øges følsomhed og nedsat rystelse
Optager i langsom synkro med det ansigt,
som blitzen fokuserer på, som guide
Optager med øget følsomhed med ansigtet som
guide og nedsat rystelse
Optager i langsom synkro
Optager med endnu langsommere
lukkerhastighed uden at øge følsomheden
Optager med blitzen
Optager med baggrunden justeret for lysstyrke og
kontrast
Optager med det ansigt, som blitzen
fokuserer på, som guide
Optager med lysstyrken, kontrasten i ansigtet og
baggrunden justeret
* Når blitzen indstilles til [Auto].
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Første billede*
Søg på handling
I [Avanceret], når kameraet registrerer at en scene er svær at optage ( (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ), (Modlys) og
(Modlysportræt)),
ændrer det indstillingerne som følger, og tager to billeder med forskellige effekter, hvilket
gør det muligt for dig at vælge det, du synes om.
Indholdsfortegnelse
z Tag to billeder, og vælg det bedste senere - det er
zHvordan fungerer funktionen Reduktion af lukkede
Ved indstilling til [Avanceret] optager kameraet automatisk to billeder efter hinanden*, når
det registrerer
(Portræt). Kameraet vælger, viser og optager automatisk det billede, hvor
øjnene ikke blinker. Hvis øjnene er lukkede i begge billeder, vises beskeden "Lukket øje
registreret".
Indeks
øjne?
* undtagen når blitzen aktiveres/lukkerhastigheden er lav
65DK
Indstiller følsomheden for funktionen Smiludløser til registrering af smil.
1 MENU t
(Følsomhed for smilregist.) t den ønskede tilstand
(Stort smil)
(Lille smil)
Registrerer et stort smil.
Registrerer et normalt smil.
Registrerer selv et lille smil.
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene.
• [Følsomhed for smilregist.] kan ikke justeres i følgende situationer:
– Tilstanden Nem optagelse
– I tilstanden anti-bevægelsesslør
– I tilstanden håndholdt tusmørke
– I tilstanden HDR-modlyskorrektion
– Filmtilstand
– I tilstanden iSweep Panorama
Søg på handling
(Normalt
smil)
Indholdsfortegnelse
Følsomhed for smilregist.
Indeks
66DK
Registrerer ansigter på motivet og justerer automatisk indstillingerne fokus, blitz, eksponering,
hvidbalance og rødøjereduktion.
Ansigtsregistreringsramme (orange)
Ansigtsregistreringsramme (hvid)
1 MENU t
(Auto)
Anvender ikke funktionen til ansigtsregistrering.
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal indstille fokus
på.
(Prioriter
børn)
Registrerer og optager med prioritet på børneansigter.
(Prioriter
voksne)
Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Fra)
(Registrering af ansigter) t den ønskede tilstand
Søg på handling
Når kameraet registrerer mere end et ansigt, vurderer det, hvilket der er hovedmotivet og
fokuserer efter prioritet. Ansigtsregistreringsrammen i hovedmotivet bliver orange. Den
ramme, hvori fokus er, bliver grøn, når udløserknappen trykkes halvt ned.
Indholdsfortegnelse
Registrering af ansigter
Bemærk
Indeks
• [Registrering af ansigter] kan ikke vælges i følgende situationer:
– Tilstanden Nem optagelse
– Filmtilstand
– I tilstanden iSweep Panorama
• Du kan ikke vælge [Fra] når selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to
personer].
• Du kan kun vælge [Registrering af ansigter], når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], eller når
lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
• Funktionen Registrering af ansigter understøtter ikke brug af digital zoom.
• Der kan registreres op til 8 ansigter som motiv.
• Voksne og børn registreres muligvis ikke korrekt, afhængigt af forholdene.
• Når du optager med Smiludløser, indstilles [Registrering af ansigter] automatisk til [Auto], også selvom
den var indstillet til [Fra].
67DK
Fortsættes r
(ansigtsvalghukommelse)
Normalt vælger kameraet automatisk det ansigt, der skal indstilles fokus på, i
overensstemmelse med indstillingen [Registrering af ansigter], men du kan også selv vælge
og registrere det ansigt, der skal prioriteres.
2Hver gang du trykker på z, flyttes ansigtsprioritetsramme et ansigt til højre. Tryk flere
gange på z, indtil den orange ramme ( ) vises omkring det ansigt, du ønsker at
registrere.
3Hvis du vil annullere en ansigtsregistrering (Fra), skal du flytte den orange ramme til
ansigtet længst til højre og derefter igen trykke på z.
Indeks
• Hvis du fjerner batteriet fra kameraet, nulstilles ansigtsregistrering.
• Når det registrerede ansigt forsvinder fra LCD-skærmen, vender kameraet tilbage til indstillingen,
som blev valgt i [Registrering af ansigter]. Når det registrerede ansigt vises på LCD-skærmen igen,
fokuserer kameraet på det registrerede ansigt.
• Det registrerede ansigt kan muligvis ikke registreres korrekt, afhængigt af omgivelsernes
lysforhold, motivets frisure, osv. I dette tilfælde skal ansigtet registreres igen under de forhold, som
billedet skal optages under.
• Når funktionen Smiludløser bruges med ansigtsregistreringsrammen, udføres der kun Registrering
af smil for det registrerede ansigt.
• Du kan ikke registrerede det prioriterede ansigt i tilstanden nem optagelse, Manual Exposure
Shooting eller når selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to
personer].
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1Tryk på z på kontrolknappen, mens der udføres Registrering af ansigter. Ansigtet til
venstre registreres som prioriteret ansigt, og rammen ændres fra
til en orange ramme
( ).
Søg på handling
Ansigtsprioritetsramme slået fra
Indholdsfortegnelse
zRegistrering af ansigtsprioritet
68DK
Når Valg af motiv er indstillet til
(Blødt snap), mens du optager et billede, optager kameraet
automatisk to billeder efter hinanden. Kameraet vælger, viser og optager automatisk det billede,
hvor øjnene ikke blinker.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Valg af motiv).
(Blødt snap).
3 MENU t
(Reduktion af lukkede øjne) t den ønskede tilstand
Når du har aktiveret Registrering af ansigter, sørger funktionen
Reduktion af lukkede øjne for, at der kun optages billeder, hvor
motivet har åbne øjne.
(Fra)
Funktionen Reduktion af lukkede øjne bruges ikke.
Bemærk
Indeks
• [Reduktion af lukkede øjne] kan ikke bruges i følgende situationer:
– Når der bruges blitz
– Når tilstanden serieoptagelse/niveau er valgt
– Når funktionen Registrering af ansigter ikke fungerer
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
• Funktionen Reduktion af lukkede øjne fungerer ikke i alle situationer.
• Når funktionen Reduktion af lukkede øjne er indstillet til [Auto], men der kun optages billeder af motiver
med lukkede øjne, vises meddelelsen "Lukket øje registreret" på LCD-skærmen. Lav en ny optagelse
efter behov.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Auto)
Søg på handling
2 Vælg
Indholdsfortegnelse
Reduktion af lukkede øjne
69DK
I filmtilstand kan du variere styrken på SteadyShot.
1 Indstil funktionsvælgeren til
2 MENU t
(Filmtilstand).
(SteadyShot) t den ønskede tilstand
Sørger for SteadyShot-effekten under stabile optagelsesbetingelser.
(Aktiv)
Sørger for en mere effektfuld SteadyShot-effekt.
Søg på handling
(Standard)
Indholdsfortegnelse
SteadyShot
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
70DK
Billederne afspilles automatisk efter hinanden.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
(Kontinuerlig afspil.)
(Diasshow med musik)
Afspiller alle billeder efter hinanden.
Afspiller billeder efter hinanden med effekter og musik
tilføjet.
1 Vælg det ønskede billede til afspil med kontrolknappen.
2 MENU t
(Diasshow) t [Kontinuerlig afspil.] t z
Afspilningsfunktion
z
Stop
v
Indstiller skærmindstil.
V
Viser skærmen til indstilling af lydstyrken.
• Tilpas lydstyrken med v/V på kontrolknappen, og tryk
derefter på z.
b
Spoler billede tilbage.
B
Spoler billede frem.
Indeks
Kontrolknap
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Kontinuerlig afspil.
Søg på handling
2 MENU t
(Diasshow) t det ønskede diasshow t z på
kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Diasshow
Bemærk
• Hvis [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], vises kun hovedbilledet.
zVisning af panoramabilleder under kontinuerlig
afspil
Hele panoramabilledet vises i 3 sekunder.
Du kan can rulle igennem et panoramabillede ved at trykke på z.
Tryk på z igen mens du ruller. Skærmen vender da tilbage til hele panoramabilledet.
71DK
Indholdsfortegnelse
Diasshow med musik
1 MENU t
(Diasshow) t [Diasshow med musik] t z på
kontrolknappen
Viser indstillingsskærmen.
2 Vælg den ønskede indstilling.
Søg på handling
3 [Start] t z
4 Tryk på z for at stoppe et diasshow.
Bemærk
Billede
Vælg den gruppe billeder, der skal afspilles. Denne indstilling fastsættes til [Mappe], når den
interne hukommelse bruges til at optage billeder.
Afspiller et diasshow med alle billeder i rækkefølge.
Denne dato
Afspiller et diasshow med billeder, der er inden for det aktuelt
valgte datointerval, når visningstilstanden er indstillet til
[Datovisning].
Mappe
Afspiller et diasshow med billeder i den aktuelt valgte mappe, når
visningstilstanden er Mappevisning.
Effekter
Vælg afspilningshastighed og stemning for diasshow. Hvis afspilningstiden for en film er lang,
tages et billede fra den og vises.
Enkel
Et simpelt diasshow, hvor billederne vises med et forudbestemt
interval.
Afspilningsintervallet kan justeres under [Interval], så du kan læne
dig tilbage og nyde billederne.
Nostalgisk
Et stemningsfyldt diasshow, der gengiver atmosfæren i en
filmsekvens.
Stilfuld
Et stilfuldt diasshow, der kører i et jævnt tempo.
Aktiv
Et diasshow i højt tempo, der er egnet til aktive sekvenser.
Indeks
Alle
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• [Diasshow med musik] er ikke tilgængelig i følgende situationer:
– Panoramabilleder
– Når [Visningstilstand] er indstillet til [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning].
• Indstillingerne undtagen [Billede] gemmes, indtil næste gang de ændres.
Bemærk
• Hvis [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], vises de grupperede
serieoptagelsesbilleder på følgende måde;
– Hvis [Effekter] er indstillet til [Enkel], vises kun hovedbilledet.
– Hvis [Effekter] er indstillet til andet end [Enkel], og der er to eller færre serieoptagelsesbilleder, vises
kun hovedbilledet.
– Hvis [Effekter] er indstillet til andet end [Enkel], og der er tre eller flere serieoptagelsesbilleder, vises
tre billeder inklusive hovedbilledet.
72DK
Fortsættes r
Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Enkel].
Music2
Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Nostalgisk].
Music3
Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Stilfuld].
Music4
Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Aktiv].
Afbryd lyd
Der afspilles ingen baggrundsmusik.
Bemærk
• Film afspilles uden deres lyd.
1 sek
3 sek
Indstiller visningsintervallet for billeder i et diasshow af typen
[Enkel].
5 sek
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Interval
Indstil skærmens visningsinterval. Indstillingen er fast [Auto], når [Enkel] ikke er valgt som
[Effekter].
Søg på handling
Music1
Indholdsfortegnelse
Musik
Vælg den musik, der skal afspilles under diasshow. Du kan vælge mere end ét
baggrundsmusiknummer. Tryk på V på kontrolknappen for at få vist skærmen til indstilling af
lyd, og tryk derefter på v/V for at indstille lyden.
10 sek
Auto
Bemærk
Indeks
Intervallet indstilles, så det passer til det valgte [Effekter]
menupunkt.
• Intervalindstillingen er ugyldig for filmafspilning.
Gentag
Slå gentagelse af diasshow til eller fra.
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er afspillet, slutter diasshowet.
zValg af baggrundsmusik
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine cd'er eller MP3-filer til kameraet og afspille
dem under diasshowet. Overførsel af musik kræver, at du har installeret softwaren "Music
Transfer" (medfølger) på computeren. Du kan finde flere oplysninger på side 124 og 125.
• Du kan gemme op til fire stykker musik på kameraet (de 4 forudindstillede musiknumre (Music1 til
Music4) kan erstattes med dem, du har overført).
• En musikfil, der skal afspilles på kameraet, kan højest vare ca. 5 minutter.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af en skade i filen eller anden fejl, skal du vælge
[Format musik] (side 103) og overføre musikken igen.
73DK
1 Sæt Memory Stick med TransferJet i kameraet, og tryk så på knappen
(Afspilning).
3 Send billeddata ved at rette mærket
anden enhed mod hinanden.
(TransferJet) på kameraet og den
Der lyder et bip, når forbindelsen er oprettet.
(Dette bil.)
Sender det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og sende flere billeder.
Gør følgende efter trin 2.
Indeks
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal
sendes. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at
fjerne fluebenet ( ).
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
2 MENU t
(Send via TransferJet) t den ønskede tilstand t z på
kontrolknappen
Søg på handling
TransferJet er en trådløs overførselsteknologi, som gør det muligt at overføre data ved at placere
to produkter tæt på hinanden, som skal kommunikere med hinanden.
For at finde ud af om dit kameraet er udstyret med TransferJet-funktionen, skal du se efter
mærket
(TransferJet) i bunden af kameraet.
Med Memory Stick med TransferJet (sælges separat) kan du overføre billeddata mellem
kameraet og TransferJet-kompatible enheder.
Flere oplysninger om TransferJet findes i vejledningen, som følger med din Memory Stick med
TransferJet.
Indholdsfortegnelse
Send via TransferJet
2MENU t [OK] t z
Bemærk
•
•
•
•
Kun stillbilleder kan overføres.
Du kan sende op til 10 billeder ad gangen.
Indstil [TransferJet] til [Til] i
(Indstillinger) (side 108).
I et fly indstilles [TransferJet] til [Fra] i
(Indstillinger) (side 108). Derudover følges reglerne på det
sted, hvor du er.
• Forbindelsen afbrydes, hvis overførslen ikke kan gennemføres inden for ca. 30 sekunder. Er det tilfældet,
vælges [Ja] på skærmen om at sende igen, og mærket
(TransferJet) på kameraet og den anden enhed
rettes mod hinanden igen.
• I nogle lande eller områder er Memory Stick med TransferJet eller et TransferJet-kompatibelt kamera
muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af lokale regler (aktive og verserende).
• Uden for købslandet eller -området indstilles [TransferJet] til [Fra]. I nogle lande eller områder kan
brugen af TransferJet medføre straf ifølge de lokale radiobølgeregler.
74DK
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
2 Modtag billeddata ved at rette mærket
den anden enhed mod hinanden.
(TransferJet) på kameraet og
Der lyder et bip, når forbindelsen er oprettet.
• Nogle billeder kan ikke afspilles på dette kamera.
• Hvis der opstår en fejl i billeddatabasefilen, når der gemmes billeder, vises skærmen for
billedgenopretning.
• Afspil i [Mappevisning (stillbilleder)] for at afspille billeder, som ikke kunne registreres i databasefilen.
zTips til overførsel af data
(TransferJet) på kameraet og den anden enhed mod hinanden.
• Overførselshastigheden og rækkevidden varierer afhængigt af
vinklen, hvormed mærket
(TransferJet) på de to enheder er
rettet mod hinanden.
• Kameraets position/vinkel skal muligvis ændres, indtil
kommunikation kan opnås.
• For at opnå en bedre overførsel placeres kameraerne parallelt i
forhold til hinanden, så mærkerne
(TransferJet) er tæt på
hinanden som vist.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Ret mærket
Søg på handling
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Modtagelse af data med TransferJet
Indeks
zBrug af TransferJet-kompatible enheder (sælges
separat)
Ved at bruge TransferJet-kompatible enheder (sælges separat) kan du overføre billeddata til
en anden enhed, f.eks. en computer.
Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med de TransferJetkompatible enheder.
• Hvis du bruger TransferJet-kompatible enheder, skal du tage højde for følgende:
– Tryk på knappen
(Afspilning) på kameraet for at skifte til afspilningstilstand i forvejen.
(Indstillinger) t (Primære
– Hvis der ikke vises noget billede, indstilles MENU t
indstill.) t [LUN-indstillinger] t [Enkelt].
– Du kan ikke optage eller slette data på dette kamera, når kameraet er tilsluttet til en TransferJetkompatibel enhed.
– Afbryd ikke forbindelsen, mens der importeres billeder til en computer med "PMB".
75DK
Gør det muligt at vælge et visningsformat til billeder.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
(Datovisning)
Viser billederne efter dato.
(Mappevisning
(stillbilleder))
Viser stillbilleder.
(Mappevisning
(MP4))
Viser film i MP4-format.
Viser film i AVCHD-format.
Bemærk
• Når den interne hukommelse anvendes, er visningstilstanden indstillet til Mappe-visning, og billeder og
film afspilles fra samme mappe.
• Vis.af Begivenh. findes ikke på dette kamera.
1 MENU t
(Visningstilstand) t [Datovisning] t z på
kontrolknappen
2 Drej knappen
Indeks
Visning af kalenderen
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(AVCHDvisning)
Søg på handling
2 MENU t
(Visningstilstand) t den ønskede tilstand t z på
kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Visningstilstand
(Indeks) for at få vist kalenderen.
Anvend kontrolknappen til at vælge / , og vælg derefter den måned, du ønsker at vise.
Vælg datoen og tryk på z for at se billederne fra den valgte dato i indekstilstand.
zVisning af billeder, der er taget med et andet
kamera
Kameraet opretter en databasefil i et hukommelseskort og registrerer hvert billede til senere
afspilning. Hvis kameraet opdager billeder, som ikke er blevet registreret på databasefilen i
hukommelseskortet, vises registreringsskærmen "Fandt filer, som ikke genkendtes
Importerer filer".
Hvis du ønsker at se ikke registrerede billeder, skal du vælge [OK] for at registrere
billederne.
• Hvis du ønsker at registrere, skal du anvende et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at
registrere uregistrerede filer ved hjælp af et batteri med lidt resterende strøm, kan batteriet løbe tør,
så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt.
76DK
Du kan vælge at få vist serieoptagelsesbilleder i grupper eller få vist alle billeder under
afspilning.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
3 MENU t
z
(Vis serieoptagelsesgruppe) t den ønskede indstilling t
(Vis kun
hovedbillede)
Grupperer serieoptagelsesbilleder, og afspiller så kun
hovedbilledet.
(Vis alle)
Afspiller alle serieoptagelsesbilleder et efter et.
zVisning af grupperede serieoptagelsesbilleder ved
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Når registrering af ansigter udføres i serieoptagelsestilstand, bestemmer
og viser kameraet det optimale billede som hovedbillede. Når
registrering af ansigter ikke udføres, vises det første billede i
serieoptagelsesgruppen som hovedbillede.
Søg på handling
2 MENU t
(Visningstilstand) t [Datovisning] t z på
kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Vis serieoptagelsesgruppe
siden af hinanden
Hovedbillede
Visning af
miniaturebilleder
Visning af enkeltbillede
Indeks
Der vises kun hovedbilleder, hvis [Vis kun hovedbillede] er blevet indstillet. Du kan vise
billeder i indekset ved at følge fremgangsmåden nedenfor.
Billedet, som vises ovenfor
Vis hovedbilledet i gruppen i afspilningstilstand, tryk så på z på kontrolknappen.
Billederne i serieoptagelsesgruppen vises i indekset.
2 Tryk på b/B for at få vist de ønskede billeder et efter et.
3 Tryk på V for at skifte til visning af enkeltbillede eller visning af serieoptagelsesbilleder.
4 Tryk på z for at annullere visningen.
1
77DK
Retoucherer et gemt billede og gemmer det som en ny fil. Originalbilledet bevares.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
3 Udfør retouchering i overensstemmelse med betjeningsmetoden for hver
tilstand.
(Beskær (Ændr
størrelse))
Optager det zoomede
afspilningsbillede.
Drej -knappen mod (T) for at
zoome ind, og drej mod (W) for
at zoome ud.
2 Vælg zoompunktet med kontrolknappen.
3 MENU t vælg det billedformat, der skal gemmes t z
4 [OK] t z
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
• Den billedstørrelse, du kan beskære, kan afhænge af billedet.
Søg på handling
2 MENU t
(Retouchering) t den ønskede tilstand t z på
kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Retouchering
1
(Uskarp
maskering)
Indeks
Vælg [OK] med kontrolknappen
t z.
• Du kan muligvis ikke korrigere problemet med røde øjne afhængigt af
billedet.
1
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Korrigerer for problemer med
(Rødøjekorrektion) røde øjne, der skyldes brug af
blitz.
Gør billedet skarpere inden for et
valgt område.
Vælg det område (ramme) på det
ønskede billede, der skal
retoucheres med kontrolknappen
t MENU.
2 [OK] t z
• Korrektionen kan være
utilstrækkelig, og billedkvaliteten
kan forringes, afhængigt af billedet.
1
Bemærk
• Du kan ikke retouchere billedet med [Retouchering] i følgende tilfælde:
– Film
– Panoramabilleder
– Billeder valgt i serieoptagelsesgruppe
78DK
Gør det muligt at vælge uønskede billeder til sletning.
Du kan også slette billeder med knappen (Slet) (side 44).
1 Tryk på knappen
(Slet) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
3 [OK] t z
Sletter alle andre billeder i serieoptagelsesgruppen end det
valgte billede i tilstanden vis serieoptagelsesgruppe.
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
(Alle i denne gruppe)
Sletter alle billeder i den valgte serieoptagelsesgruppe med
det samme.
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
(Dette bil.)
Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Gør det muligt at vælge og slette flere billeder.
Gør følgende efter trin 2.
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder,
der skal slettes. Vælg et billede med en -markering
igen for at fjerne -markeringen.
(Alle billeder i
datointerval)
(Alle i denne mappe)
Sletter alle billeder indenfor det valgte datointerval eller i
mappen eller alle AVCHD-film med det samme.
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
Indeks
2MENU t [OK] t z
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Alle undtagen dette
billede)
Søg på handling
2 MENU t
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Slet
(Alle AVCHD-filer)
Bemærk
• I tilstanden nem visning kan du vælge mellem [1 billede] eller [Alle bill.].
• Hvis den interne hukommelse bruges til at optage billeder, indstilles Visningstilstand til Mappevisning,
og film vises i den samme mappe.
79DK
Beskytter optagede billeder mod utilsigtet sletning.
Symbolet
vises på registrerede billeder.
1 Tryk på knappen
(Beskyt) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
(Dette bil.)
Beskytter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og beskytte flere billeder.
Gør følgende efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
Bemærk
• Hvis den interne hukommelse bruges til at optage billeder, indstilles Visningstilstand til Mappevisning,
og film vises i den samme mappe.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal
beskyttes. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at
fjerne fluebenet ( ).
Søg på handling
2 MENU t
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Beskyt
zSådan annulleres beskyttelsen
Indeks
Vælg det billede, som du ønsker at annullere beskyttelsen for, og lås det op ved at trykke på
z på kontrolknappen og udføre samme trin, som da det blev beskyttet.
Symbolet
forsvinder, og beskyttelsen er annulleret.
80DK
DPOF (Digital Print Order Format) er en funktion, der gør det muligt at vælge billeder, der er
gemt på hukommelseskortet, og som skal udskrives senere.
-mærket (udskriftsbestilling) vises på registrerede billeder.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
(Dette bil.)
Opretter en udskriftsbestilling for det aktuelt viste billede i
enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og oprette udskriftsbestillinger for flere billeder.
Gør følgende efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
Bemærk
•
• Et
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal
udskrives. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at
fjerne fluebenet ( ).
Søg på handling
2 MENU t
Indholdsfortegnelse
DPOF
-mærket (udskriftsbestilling) kan ikke føjes til film eller billeder i den interne hukommelse.
-mærke (udskriftsbestilling) kan højest tilføjes 999 billeder.
Vælg det billede, som DPOF-mærket skal slettes fra, og tryk på z på kontrolknappen, og
udfør samme trin, som da
-mærket blev tilføjet.
-mærket forsvinder, og DPOF-registreringen slettes.
Indeks
zSletning af DPOF mærket
81DK
Roterer et stillbillede. Brug denne funktion til at vende et vandret billede, så det kommer til at stå
lodret.
2 MENU t
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
(Roter) t z på kontrolknappen
3 Roter billedet med [ / ] t b/B.
Bemærk
• Du kan ikke rotere i følgende tilfælde:
– Film
– Beskyttede billeder
– Billeder valgt i serieoptagelsesgruppe
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, vises billedrotationen muligvis ikke, afhængigt af softwaren.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
4 [OK] t z
Søg på handling
1 Tryk på knappen
Indholdsfortegnelse
Roter
Indeks
82DK
Denne funktion vælger den mappe, der indeholder det billede, som skal afspilles, når der er
oprettet flere mapper på et hukommelseskort.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
3 MENU t
(Vælg mappe) t z
4 Vælg en mappe med b/B.
5 [OK] t z
zVisning af billeder på tværs af mapper
Indeks
Når der er oprettet flere mapper, vises følgende ikon på det første og sidste billede i en
mappe.
: Skifter til den forrige mappe.
: Skifter til den næste mappe.
: Skifter til enten den forrige eller den næste mappe.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
Søg på handling
2 MENU t
(Visningstilstand) t [Mappevisning (stillbilleder)] eller
[Mappevisning (MP4)] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Vælg mappe
83DK
Du kan indstille optagelsesmetoden, som bruges til at optage film.
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Denne optagelsesmetode egner sig til visning af bløde videobilleder
på et HD-tv (højdefinition).
AVCHD-film optages.
MP4
Denne optagelsesmetode egner sig til upload på internettet og
vedhæftning i e-mail.
mp4 (AVC)-film optages.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
AVCHD
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Filmformat] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Filmformat
Indeks
84DK
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet at fokusere, når udløserknappen
trykkes halvt ned, indtil fokus fastlåses.
-indikatoren vises på dette tidspunkt.
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [AF-lampe] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Auto
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
Indeks
• Der opnås fokus, så længe lyset fra AF-lampen når motivet, uanset om lyset rammer lidt ved siden af
motivets midte.
• Du kan ikke bruge AF-lampen, når:
– I tilstanden iSweep Panorama
– Tilstanden
(Avanceret sportsoptagelse),
(Landskab), (Tusmørke),
(Kæledyr) eller
(Fyrværkeri) er valgt i Valg af motiv.
– Selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer].
• Når du bruger AF-lampe, deaktiveres den normale AF-afstandsmålerramme, og der vises en ny
AF-afstandsmålerramme med en stiplet linje. AF giver højeste prioritet til motiver, som er placeret nær
centrum af rammen.
• AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom det ikke er sundhedsfarligt, må du ikke se direkte ind i
AF-lampens lys på kort afstand.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
Søg på handling
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
AF-lampe
85DK
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Til
Viser gitterlinjer. Gitterlinjerne optages ikke.
Fra
Viser ikke gitterlinjer.
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Gitterlinje] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
86DK
Vælger digital zoom-tilstand. Kameraet forstørrer billedet ved hjælp af optisk zoom (op til 10×).
Når zoomskalaen overskrides, bruger kameraet Smart zoom eller digital præcisionszoom.
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Smart (
)
Præcision (
)
Forstørrer alle billeder op til den samlede zoomskala på ca. 20×,
herunder den optiske zoom 10×. Dog sker der en forringelse af
billedkvaliteten, når der zoomes ud over den optiske zoomskala
(digital præcisionszoom).
Anvender ikke digital zoom.
Bemærk
Indeks
• Den digitale zoomfunktion kan ikke anvendes i følgende situationer:
– I tilstanden HDR-modlyskorrektion
– Når Valg af motiver er indstillet til
(Avanceret sportsoptagelse)
– Filmtilstand
– I tilstanden iSweep Panorama
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– Når blitzen er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
• Smart zoom er ikke tilgængelig, når billedformatet er indstillet til [10M], eller [16:9(7M)].
• Funktionen Registrering af ansigter understøtter ikke brug af digital zoom.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Fra
Forstørrer billedet digitalt inden for det område, hvor billedet ikke
forvrænges, i overensstemmelse med billedformatet (Smart zoom).
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Digital zoom]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Digital zoom
Den samlede zoomskala, når der bruges Smart
zoom (herunder 10× optisk zoom)
Det understøttede zoomforhold varierer, afhængigt af billedformatet.
Størrelse
Den samlede zoomskala
5M
Ca. 14×
VGA
Ca. 57×
16:9(2M)
Ca. 19×
87DK
Når kameraet drejes for at optage et portrætbillede (lodret), registrerer kameraet dets
positionsændring og viser billedet i portrætposition.
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Til
Optager billedet med den korrekte retning.
Fra
Bruger ikke Autoretning.
Bemærk
zRotation af billeder efter optagelse
Hvis billedretningen er forkert, kan du bruge [Roter] på skærmen Menu til at få vist billedet
stående.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Stående billeder vises med en sort kant til højre og venstre for billedet.
• Billedets retning optages muligvis ikke korrekt, afhængigt af kameraets optagevinkel.
• Du kan ikke bruge autoretning i filmtilstand.
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Autoretning]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Autoretning
Indeks
88DK
Blitzen aktiveres to eller flere gange før en optagelse for at reducere problemet med røde øjne,
når der bruges blitz.
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Auto
Når funktionen Registrering af ansigter er slået til, aktiveres blitzen
automatisk for at reducere problemet med røde øjne.
Til
Blitzen udløses altid for at reducere problemet med røde øjne.
Fra
Bruger ikke rødøjereduktion.
Indeks
• Hold kameraet helt stille, indtil lukkeren aktiveres for at undgå slørede billeder. Der går normalt et
sekund, før lukkeren udløses. Sørg for, at motivet ikke bevæger sig i dette tidsrum.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke det ønskede resultat. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold som afstanden til motivet, og om personen så ind i den forberedende blitz.
• Hvis du ikke bruger funktionen Registrering af ansigter, fungerer Rødøjereduktion muligvis ikke, når du
vælger [Auto].
• [Rødøjereduktion] er indstillet til [Fra] i følgende situationer:
– I tilstanden anti-bevægelsesslør
– I tilstanden håndholdt tusmørke
– Når Valg af motiver er indstillet til tilstanden
(Høj følsomhed)
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t
[Rødøjereduktion] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
zHvordan opstår problemet med røde øjne?
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlyset reflekteres af blodkarrene bagest i øjet
(nethinden), og problemet med "røde øjne" opstår.
Kamera
Øje
Nethinde
Andre metoder til reducering af røde øjne
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. (Blitzen indstilles automatisk til [Fra]).
• Hvis motivets øjne bliver røde, kan du rette det med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i
visningsmenuen eller med den medfølgende software "PMB".
89DK
Når der tages et billede hvor motivets øjne er lukkede mens Registrering af ansigter er aktiveret,
vises beskeden "Lukket øje registreret".
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Auto
Viser beskeden "Lukket øje registreret".
Fra
Viser ikke beskeden.
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Lukkede øjneadv.] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Lukkede øjne-adv.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
90DK
Slå betjeningslydene til eller fra.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Bip] t den
ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Høj
Lav
Slår bip-/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/
udløserknappen.
Vælg [Lav] for at skrue ned for lyden.
Fra
Slår bip-/lukkerlyden fra.
Søg på handling
Lukker
Indholdsfortegnelse
Bip
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
91DK
Vælger det sprog, der bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Language
Setting] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Language Setting
Søg på handling
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
92DK
Du kan vælge eller fravælge visning af funktionsguiden, når du betjener kameraet.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Funkt.guide] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Søg på handling
Til
Indholdsfortegnelse
Funkt.guide
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
93DK
Tiden, som GPS er om at skaffe positionsinformationer, kan afkortes ved at modtage
GPS-hjælpedata. Status for GPS-hjælpedata kan kontrolleres på kameraet.
Hvis forbindelsen laves med den medfølgende software, "PMB", kan GPS-hjælpedata opdateres
automatisk.
Bemærk
zBrug af GPS Support Tool
Du kan også opdatere GPS-hjælpedataene ved at sætte et hukommelseskort i computeren.
Start [GPS Support Tool] fra
(PMB Launcher), vælg drevet for hukommelseskortet på
computeren, og opdater så GPS-hjælpedataene.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Hvis [Dato-/tidsindstilling] ikke er indstillet, eller den indstillede tid skifter meget, kan tiden, som GPS er
om at skaffe positionsinformationer, ikke afkortes.
Indstil dato og klokkeslæt korrekt med MENU t
(Indstillinger) t [Dato-/tidsindstilling].
• Hvis hjælpedataenes gyldighedsperiode er udløbet, kan tiden, indtil du kan optage
positionsinformationer, ikke afkortes.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t
[GPS-hjælpedata] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
GPS-hjælpedata (kun DSC-HX5V)
Indeks
94DK
Du kan indstille, om du vil have vist en demonstration af Smiludløser og Scenegenkendelse.
Vælg [Fra], hvis der ikke er brug for en demonstration.
Demonstrerer tilstanden Scenegenkendelse.
Demotilstand2
Starter automatisk demonstrationen Smiludløser hvis der ikke er
udført en handling i 15 sekunder.
Demotilstand3
Starter automatisk demonstration af AVCHD-format for
filmafspilning, når kameraet ikke er blevet betjent i en
forudbestemt tid, mens det er tilsluttet til et HD-tv (højdefinition)
med et HDMI-kabel (sælges separat).
Fra
Viser ingen demonstration.
Bemærk
• Hvis man trykker på udløserknappen under demonstrationen af Smiludløser, aktiveres lukkeren, men der
registreres ikke nogle billeder.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Demotilstand1
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Demotilstand] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Demotilstand
Indeks
95DK
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen.
Billederne bevares, selvom du bruger denne funktion.
(Primære indstill.) t [Initialiser] t
Bemærk
• Sørg for, at kameraet ikke slukkes under initialiseringen.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
[OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Initialiser
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
96DK
Hvis du slutter kameraet til et HD-tv (højdefinition) med HDMI-terminalerne med et
HDMI-kabel (sælges separat), kan du vælge HDMI-opløsning for at udsende billeder til tv'et.
Indstil udgangsopløsningen automatisk i overensstemmelse med
informationerne for det tilsluttede drev.
1080i
Udsender med en billedkvalitet med høj opløsning (HD) (1080i).
480p/576p
Udsender med en billedkvalitet med standardopløsning (SD)
(480p/576p).
• Hvis kameraet er 1080 60i-kompatibelt, udsendes videosignaler
med 480p, hvorimod de udsendes med 576p, hvis det er
1080 50i-kompatibelt.
Bemærk
• Hvis du ikke kan få vist skærmen ordentligt med [Auto]-indstillingen, vælges [1080i] eller [480p/576p] i
overensstemmelse med det tilsluttede tv.
• Ved optagelse af film, hvor kameraet og et tv er tilsluttet ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat),
vises billedet, der optages, ikke på tv-siden.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Auto
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [HDMI-opløsning]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
HDMI-opløsning
Indeks
97DK
Med denne indstilling kan tv'ets fjernbetjening bruges til kameraet, hvis det er sluttet til et
"BRAVIA" Sync-tv med et HDMI-kabel (sælges separat). Flere oplysninger om "BRAVIA"
Sync finde på side 121.
Til
Tillader betjening med fjernbetjening.
Fra
Tillader ikke betjening med fjernbetjening.
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Du kan betjene kameraet med tv'ets fjernbetjening ved at slutte kameraet til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [KONTROL TIL
HDMI] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
KONTROL TIL HDMI
Indeks
98DK
Vælg videosignaloutputtet SD eller HD(1080i), når kameraet sluttes til et tv med et adapterkabel
til HD-output (sælges separat).
Brug et Type2c-kompatibelt adapterkabel til HD-output (sælges separat).
HD(1080i)
Vælg dette punkt for at slutte kameraet til et HD-tv, der
understøtter 1080i.
SD
Vælg dette punkt for at slutte kameraet til et tv, der ikke er
kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
• Når der optages film, mens kameraet er sluttet til et tv med et adapterkabel til HD-output (sælges
separat), vises det optagede billede ikke på tv'et.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [COMPONENT]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
COMPONENT
Indeks
99DK
Vælg USB-tilstand, når kameraet sluttes til en computer eller en PictBridge-kompatibel printer
med et multistikkabel.
Kameraet genkender automatisk og opretter forbindelse til en
computer eller en PictBridge-kompatibel printer.
PictBridge
Slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer.
PTP/MTP
Når du slutter kameraet til en computer, starter guiden for
automatisk afspilning, og stillbillederne i kameraets optagemappe
importeres til computeren (med Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Opretter en Mass Storage-forbindelse mellem kameraet og en
computer eller anden USB-enhed.
Bemærk
Indeks
• Hvis du ikke kan slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer med indstillingen [Auto], skal du
vælge [PictBridge].
• Hvis du ikke kan slutte kameraet til en computer eller en USB-enhed med indstillingen [Auto], skal du
vælge [Mass Storage].
• Film kan ikke eksporteres til en computer, når [USB-tilslut] er indstillet til [PTP/MTP]. Indstil
[USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage] for at eksportere film til en computer.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Auto
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [USB-tilslut] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
USB-tilslut
100DK
Indstiller visningsmetoden for optagemedierne vist på en computerskærm eller anden monitor
når kameraet er forbundet med en computer en AV-komponent via en USB forbindelse.
Billederne både på hukommelseskortet og i den interne
hukommelse vises. Vælg denne indstilling når du forbinder
kameraet til en computer.
Enkelt
Når hukommelseskortet er indsat i kameraet, vises billederne på
hukommelseskortet. Når det ikke er indsat, vises billederne i den
interne hukommelse. Vælg denne indstilling i de tilfælde, hvor
billederne fra både hukommelseskortet og den interne hukommelse
ikke vises, når kameraet er forbundet med en anden enhed end en
computer.
Bemærk
• Du skal altid vælge [Flere] i [LUN-indstillinger] når du uploader billeder til en medietjeneste via "PMB
Portable".
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Flere
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [LUN-indstillinger]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
LUN-indstillinger
Indeks
101DK
Baggrundsmusikken kan ændres med "Music Transfer" på cd-rom'en (medfølger).
1 MENU t
(Indstillinger) t
z på kontrolknappen
(Primære indstill.) t [Hent musik] t
2 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer, og start
derefter "Music Transfer".
3 Følg vejledningen på skærmen for at udskifte musikfilerne.
Søg på handling
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
Indholdsfortegnelse
Hent musik
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
102DK
Du kan slette alle de filer med baggrundsmusik, der er gemt i kameraet. Dette kan gøres, hvis
filerne med baggrundsmusik er beskadiget og ikke kan afspilles.
zGendannelse af den musik, der fandtes som
standard i kameraet
Du kan bruge "Music Transfer" på cd-rom'en (medfølger) til at gendanne de musikfiler, der
lå på kameraet som standard.
2Start "Music Transfer", og gendan derefter standardmusikken.
• Du kan finde flere oplysninger om brug af "Music Transfer" i hjælpefunktionen i "Music Transfer".
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1Udfør [Hent musik] og opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Format musik]
t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Format musik
Indeks
103DK
Indstiller resterende tid indtil skærmen går sort, og kameraet slukker. Hvis du ikke anvender
kameraet i et vist stykke tid, når det kører på batteri, vil LCD-skærmens lysstyrke reduceres, og
kameraet vil derefter automatisk lukke ned for at undgå at batteriet slides unødigt (Automatisk
strømslukning).
LCD-skærmen går sort efter 30 sekunder uden anvendelse.
Kameraet lukker ned efter ydeligere 30 sekunder uden anvendelse.
Standard
LCD-skærmen går sort efter 1 minut uden anvendelse. Kameraet
lukker ned efter yderligere 1 minut uden anvendelse.
Fra
LCD-skærmen bliver ikke mørkere, og kameraet slukker ikke
automatisk.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Stamina
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t
[Strømbesparelse] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Strømbesparelse
Indeks
104DK
Kameraets indbyggede GPS og retningssensor skaffer informationer om positionen eller
optageretningen, og optager dem på billeder.
Med den medfølgende software "PMB" kan du importere billeder og film, som er optaget med
informationer om position og optageretning, til en computer og se dem med et kort, som viser,
hvor de er optaget. Se "PMB Help" for detaljer.
GPS-retningssensoren er aktiveret.
Fra
GPS-retningssensoren er ikke aktiveret.
Hvis du ikke optager retnings- og positionsinformationer, indstilles
GPS-indstilling.
Bemærk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Indeks
•
Optageretningen optages ikke, når der optages film.
Retnings- og positionsinformationer optages ikke, når filmen optages på den interne hukommelse.
Sluk for kameraet under start og landing, som du vil blive bedt om, hvis du har det med om bord på et fly.
Brug GPS i overensstemmelse med reglerne på stedet eller i situationen.
Det kan tage fra ti sekunder op til flere minutter at skaffe positionsinformationer, når du bruger GPS for
første gang eller bruger den igen efter lang tid. Triangulationstiden kan afkortes ved at modtage
GPS-hjælpedata (side 94).
Informationer om optageretning, som kameraet skaffer, er baseret på magnetisk nord (den retning en
kompasnål peger).
Hvis kameraet er for tæt på en magnetisk kilde eller et metal, kan der opstå fejl i retningssensoren. Hvis
det er muligt, holdes kameraet væk fra den magnetiske kilde eller metallet.
Den korrekte optageretning optages eller vises muligvis ikke i følgende situationer:
– I nærheden af en bygning, en gangbro, en jernbro, et køretøj, et jerntårn
– I nærheden af elektriske apparater, f.eks. fjernsyn, højtaler, køleskab, mobiltelefon, høretelefoner
– I nærheden af et stålbord eller stålstol osv.
Retningsoplysninger bliver ustabile, hvis kameraet peger opad.
Hvis der opstår en fejl i retningssensoren, udføres [Juster kompas] (side 107).
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Til
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [GPS-indstilling]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
GPS-indstilling (kun DSC-HX5V)
zSådan modtages et GPS-signal
• Ordentlig triangulation er ikke mulig indendørs eller i nærheden af høje bygninger.
Brug kameraet i et åbent område udendørs, og tænd for kameraet igen.
• Hvis der ikke vises noget triangulationsikon, selvom du venter i flere minutter, befinder du dig
muligvis i et område, hvor GPS-signalmodtagelse er vanskelig eller umulig.
Brug kameraet i et åbent område udendørs, eller optag billeder i situationen, som den er, hvor
positionsinformationer så ikke bliver optaget.
105DK
Fortsættes r
Indikatoren ændrer sig i overensstemmelse med styrke på GPS-signalmodtagelsen, når GPS
aktiveres.
GPS-indikatorer
GPS-modtagestatus
Fra
Ingen indikator
[GPS-indstilling] er indstillet til [Fra], eller der er
opstået en fejl.
Kameraet kan ikke finde et GPS-signal, derfor
kan det ikke skaffe positionsinformationer. Brug
kameraet i et åbent område.
Søger
Søger efter GPS-satellitter. Det kan tage flere
minutter at starte triangulation.
Umuligt
Kameraet kan ikke modtage et GPS-signal. I
stedet for bruges tidligere trianguleret
positionsinformation for den aktuelle position.
Triangulation
Kameraet modtager et GPS-signal og kan skaffe
positionsinformationer.
zKontrol af optageretning
Optageretning
Nord
Syd
Du kan kontrollere optageretningen med
retningsikonet, som vises på skærmen.
Indeks
Vest
Indikatorer
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Vanskeligt
Søg på handling
Triangulationsstatus
Indholdsfortegnelse
zKontrol af triangulationsstatus
Øst
106DK
Dette kamera justerer altid retningssensoren automatisk for at minimere fejl. Hvis der dog opstår
fejl, kan du udføre [Juster kompas].
Hvis du ikke har brugt GPS-funktionerne i noget tid, eller bruger GPS-funktionerne for første
gang, anbefales det, at du udfører Juster kompas.
(Primære indstill.) t [Juster kompas]
2 Før hånden gennem håndledsstroppen, og hold kameraet roligt med en
hånd.
3 Ret kameraet fremad, og lav langsomt et ottetal ved at vride håndleddet.
• [Juster kompas] udføres muligvis ikke korrekt i nærheden af magnetiske kilder eller metal.
zTips om justering af kompasset
Hold kameraet roligt med en hånd gennem håndledsstroppen. Ret
kameraet fremad, og lav så langsomt et ottetal ved at vride
håndleddet som vist. Der lyder et bip, når juster kompas er
succesfuldt.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Juster kompas (kun DSC-HX5V)
Indeks
107DK
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [TransferJet] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Sender billeder med TransferJet.
Fra
Sender ikke billeder med TransferJet.
Bemærk
Indeks
• I tilstanden nem visning er [TransferJet] indstillet til [Fra].
• I et fly indstilles [TransferJet] til [Fra]. Derudover følges reglerne på det sted, hvor du er.
• Forbindelsen afbrydes, hvis overførslen ikke kan gennemføres inden for ca. 30 sekunder. Er det tilfældet,
vælges [Ja] på skærmen om at sende igen, og mærket
(TransferJet) på kameraet og den anden enhed
rettes mod hinanden igen.
• I nogle lande eller områder er Memory Stick med TransferJet eller et TransferJet-kompatibelt kamera
muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af lokale regler (aktive og verserende).
• Uden for købslandet eller -området indstilles [TransferJet] til [Fra]. I nogle lande eller områder kan
brugen af TransferJet medføre straf ifølge de lokale radiobølgeregler.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Til
Søg på handling
Du kan vælge TransferJet-kommunikationsindstillinger. TransferJet er en trådløs
overførselsteknologi, som gør det muligt at overføre data ved at placere to produkter tæt på
hinanden, som skal kommunikere med hinanden.
For at finde ud af om dit kameraet er udstyret med TransferJet-funktionen, skal du se efter
mærket
(TransferJet) i bunden af kameraet.
Med Memory Stick med TransferJet kan du overføre billeddata mellem kameraet og TransferJetkompatible enheder.
Flere oplysninger om TransferJet findes i vejledningen, som følger med din Memory Stick med
TransferJet.
Indholdsfortegnelse
TransferJet
zOm TransferJet
Du kan overføre billeddata mellem TransferJet-kompatible
enheder og dele billeder ved at sætte Memory Stick med
TransferJet i kameraet og rette mærket
(TransferJet) på
enhederne mod hinanden.
Flere oplysninger om at sende billeder med TransferJet
findes på side 74.
108DK
Formaterer hukommelseskortet eller den interne hukommelse. Når du anvender et
hukommelseskort med kameraet for første gang, anbefales det at formatere kortet ved hjælp af
kameraet. Dette sikrer, at kortet fungerer stabilt, før du begynder at lave optagelser. Bemærk, at
ved en formatering slettes alle data på hukommelseskortet permanent, og de kan ikke gendannes.
Gem værdifulde data på en computer eller lignende.
Bemærk
• Bemærk, at en formatering sletter alle data permanent, herunder beskyttede billeder.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) eller
(Internt huk.værktøj) t [Format] t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Format
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
109DK
Opretter en mappe på et hukommelseskort til optagelse af billeder.
Billederne optages i den nye mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en anden
optagemappe.
Bemærk
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
• Der oprettes automatisk en ny mappe, når du sætter et hukommelseskort i kameraet, der er blevet brugt i
andet udstyr.
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
Når der er oprettet en ny mappe, kan du ændre lagringsmappen (side 111) og vælge en
mappe til visning af billeder (side 83).
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
zOm mapper
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) t [Opret
lagr.mappe] t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Opret lagr.mappe
Indeks
110DK
Ændrer den mappe på det hukommelseskort, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
1 MENU t
(Indstillinger) t
lagringsmappe]
(Hukommelseskort-værktøj) t [Skift
3 [OK] t z
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
• Følgende mapper kan ikke vælges som optagemappe.
– Mappe "100".
– En mappe med et nummer, som kun har enten "sssMSDCF" eller "sssANV01".
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Søg på handling
2 Vælg en mappe med b/B på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Skift lagringsmappe
Indeks
111DK
Sletter en mappe til optagelse af billeder på et hukommelseskort.
1 MENU t
(Indstillinger) t
lagringsmappe]
(Hukommelseskort-værktøj) t [Slet
3 [OK] t z
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
• Hvis du sletter den mappe, der er valgt som optagemappe med [Slet lagringsmappe], gøres den mappe,
der har det højeste tal, til den nye optagemappe.
• Du kan kun slette mapper, der er tomme. Hvis en mappe indeholder billeder eller filer, der ikke kan
afspilles på kameraet, skal du slette de pågældende billeder og filer, før du kan slette mappen.
Søg på handling
2 Vælg en mappe med b/B på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Slet lagringsmappe
Indeks
112DK
Kopierer alle billederne i den interne hukommelse til et hukommelseskort.
1 Sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig kapacitet i kameraet.
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Brug et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler ved hjælp af et batteri med
lidt resterende strøm, kan batteriet løbe tør, så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt.
• Billederne kan ikke kopieres enkeltvis.
• De originale billeder i den interne hukommelse bevares også efter kopiering. Hvis du vil slette indholdet
i den interne hukommelse, skal du fjerne hukommelseskortet efter kopieringen og derefter formatere den
interne hukommelse ([Format] i [Internt huk.værktøj]).
• Der oprettes en ny mappe på hukommelseskortet, og alle data kopieres over i den. Du kan ikke vælge en
bestemt mappe og kopiere billeder til den.
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) t
[Kopier] t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Kopier
Indeks
113DK
Vælger metoden for tildeling af filnumre til billeder.
Filerne tildeles fortløbende numre, selvom du skifter optagemappe
eller isætter et nyt hukommelseskort. (Hvis det udskiftede
hukommelseskort indeholder en fil med et nummer, der er højere
end det sidst tildelte nummer, tildeles et nummer, der er ét nummer
højere end det højeste tildelte nummer).
Nulstil
Starter fra 0001 hver gang mappen ændres. (Når optagemappen
indeholder en fil, tildeles et nummer, der er ét nummer højere end
det højeste tildelte nummer).
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Serie
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) eller
(Internt huk.værktøj) t [Filnummer] t den ønskede tilstand t z på
kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Filnummer
Indeks
114DK
Indstiller lokaltid for et valgt område.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Indstillinger af ur) t [Indstilling af
sted] t den ønskede indstilling t z på kontrolknappen
Kameraet bruges i din lokale tidszone.
Når den aktuelt valgte tidszone er forskellig fra dit lokaltidszone,
skal du udføre en Indstilling af sted.
Destination
Kameraet bruges med den tidszone, der gælder for din destination.
Vælg en tidszone.
Indstilling af en ofte besøgt destination gør det nemt at indstille tidsoplysningerne, når du er
på den pågældende destination.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
zÆndring af Indstilling af sted
Søg på handling
Hjem
Indholdsfortegnelse
Indstilling af sted
Sommertid-ikon
Indeks
1Vælg en tidszone for [Destination], og tryk derefter på z på kontrolknappen.
2Vælg et område med b/B på kontrolknappen, og vælg sommertid med v/V.
115DK
Indstil datoen og klokkeslættet igen.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Indstillinger af ur) t [Dato-/
tidsindstilling] t den ønskede indstilling t z på kontrolknappen
3 [OK] t z
Dato-/tidsformat
Vælg visningsformat for dato og klokkeslæt.
Sommertid
Slå sommertid til eller fra.
Dato og tid
Indstil dato og klokkeslæt.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Du kan udskrive eller gemme billeder
med dato med "PMB", der findes på cd-rom'en (medfølger).
Søg på handling
2 Indstil den numeriske værdi og de ønskede indstillinger med v/V/b/B.
Indholdsfortegnelse
Dato-/tidsindstilling
Indeks
116DK
Kameraet bevarer det korrekte klokkeslæt ved at bruge GPS til at skaffe tidsinformationer under
opstart.
Til
Justerer uret automatisk.
Fra
Justerer ikke uret automatisk.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Indstillinger af ur) t [Auto.
urindstilling] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Auto. urindstilling (kun
DSC-HX5V)
Bemærk
[Auto. urindstilling] er ugyldig, hvis [GPS-indstilling] er indstillet til [Fra].
Du skal indstille [Dato-/tidsindstilling] på kameraet, før du bruger det.
Der kan forekomme forskelle på nogle få sekunder.
Afhængigt af området fungerer det muligvis ikke korrekt.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
•
•
•
•
Indeks
117DK
Du kan få vist billeder på et tv ved at slutte kameraet til et tv med standarddefinition (SD).
Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til tv'et.
2 Slut kameraet til tv'et med multistikkablet (medfølger).
1 Til lyd/videoindgangsstik
Knappen
(Afspilning)
2 Til multistikket
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Kabel til multistik
Søg på handling
1 Sluk både kameraet og tv'et.
Indholdsfortegnelse
Visning af billede på et tv med
standarddefinition (SD)
3 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
4 Tryk på knappen
(Afspilning) for at tænde kameraet.
Bemærk
Indeks
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et. Vælg det ønskede billede med
kontrolknappen.
• Det optagne billede vises ikke på tv'et, når filmen optages med kameraets tilstand og tv tilsluttet.
• Ved output til tv, er Nem visning-tilstand ugyldig.
118DK
1 Sluk kameraet og tv'et.
2 Slut kameraet til tv'et med et HDMI-kabel (sælges separat) eller et
adapterkabel til HD-output (sælges separat).
Søg på handling
Du kan se billeder med høj opløsning på et tv med højdefinition (HD) ved at slutte kameraet til et
tv med højdefinition (HD) ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat) eller et adapterkabel til
HD-output (sælges separat). Brug et Type2c-kompatibelt adapterkabel til HD-output (sælges
separat). Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til tv'et.
Indholdsfortegnelse
Visning af billede på et tv med
højdefinition (HD)
Bemærk
zOm "PhotoTV HD"
• "PhotoTV HD" giver mulighed for en meget detaljeret, fotolignende gengivelse af fine teksturer og
farver.
• Indstillingerne skal også vælges på tv'et. For at afspille film indstilles tv'ets skærmindstillinger til
video for at opnå en optimal billedkvalitet.
• Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til tv'et.
Indeks
Dette kamera er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Hvis der tilsluttes Sony PhotoTV HD-kompatible enheder med et HDMI-kabel (sælges
separat) eller et adapterkabel til HD-output (sælges separat), åbner der sig en helt ny verden
af enestående fotos i fuld Full HD-kvalitet.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Billeder, der er optaget i [VGA]-format, kan ikke afspilles i HD-format.
• Når der optages film, mens kameraet er sluttet til et tv med et HDMI-kabel (sælges separat) eller et
adapterkabel til HD-output (sælges separat), vises det optagede billede ikke på tv'et.
• Ved output til tv, er Nem visning-tilstand ugyldig.
119DK
Slut kameraet til et tv med højdefinition (HD), som har en HDMI-terminal, med et HDMI-kabel
(sælges separat).
2 Slut kameraet til tv'et med HDMI-kablet.
Knappen
(Afspilning)
1 Til HDMIterminalen
HDMI-adapter
2 Til multistikket
HDMI-kabel
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
HDMI-terminal
Søg på handling
1 Sæt en HDMI-adapter (medfølger) på et HDMI-kabel (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Visning af billede ved at slutte kameraet til et tv
med højdefinition (HD) med et HDMI-kabel
(sælges separat)
3 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
(Afspilning) for at tænde kameraet.
De optagede billeder vises på tv'et. Vælg et billede med kontrolknappen.
Bemærk
Indeks
4 Tryk på knappen
• Indstil [HDMI-opløsning] til [Auto] eller [1080i] i MENU t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.).
• [Bip] er fastlåst til [Lukker].
• Slut ikke enhedens udgangsterminal til udgangsterminalen på andre enheder. Billeder og lyd vil ikke
blive udsendt. Det kan også medføre funktionsfejl.
• Nogle enheder fungerer muligvis ikke korrekt.
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logomærket.
• Optagelse stopper muligvis automatisk efter noget tid for at beskytte kameraet, når der optages film med
kameraet, og et tv er tilsluttet med et HDMI-kabel (sælges separat).
120DK
Hvis kameraet sluttes til et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med et HDMI-kabel (sælges
separat), kan du afspille billeder på kameraet på dit tv ved hjælp af tv'ets fjernbetjening.
1 Sæt en HDMI-adapter (medfølger) på et HDMI-kabel (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på et "BRAVIA" Sync-tv
2 Slut kameraet til tv'et med HDMI-kablet.
4 Tryk på knappen
(Afspilning) for at tænde kameraet.
5 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [KONTROL TIL
HDMI] t [Til] t z på kontrolknappen
Beskrivelse
Diasshow med musik
Afspiller et diasshow af billeder med musik.
Enkelt billede
Viser billeder et efter et.
Billedindeks
Viser flere billeder samtidigt.
Slet
Sletter billeder.
Afspilningszoom
Afspiller forstørrede billeder.
Roter
Roterer et stillbillede.
Visningstilstand
Vælger visningsformat til visning af flere billeder.
Indeks
Funktioner
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
6 Tryk på knappen SYNC MENU på tv'ets fjernbetjening, og vælg den
ønskede tilstand.
Søg på handling
3 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
Bemærk
• Hvis kameraet er sluttet til et tv med et HDMI-kabel, vil de funktioner, som du kan betjene, være
begrænsede.
• Du kan betjene kameraet med tv'ets fjernbetjening ved at slutte kameraet til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv.
• Hvis du slutter kameraet til et tv fra andre virksomheder, aktiverer tv'ets fjernbetjening muligvis ikke
kameraet korrekt. Vælg [Fra] i [KONTROL TIL HDMI] på MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.).
121DK
1 Slut kameraet til tv'et med et adapterkabel til HD-output (sælges separat).
Knappen
(Afspilning)
Hvid/Rød
Grøn/Blå/Rød
2 Til multistikket
Indeks
Adapterkabel til
HD-output (sælges
separat)
2 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
3 Tryk på knappen
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1 Til lyd/
videoindgangsstik
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Søg på handling
Du kan få vist et billede i kameraet ved at slutte det til et tv med højdefinition (HD) med
adapterkablet til HD-output (sælges separat). Brug et Type2c-kompatibelt adapterkabel til
HD-output (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Visning af billede ved at slutte kameraet til et tv
med højdefinition (HD) med et adapterkabel til
HD-output (sælges separat)
(Afspilning) for at tænde kameraet.
De optagede billeder vises på tv'et. Vælg et billede med kontrolknappen.
Bemærk
• Før du bruger denne funktion, MENU t
[HD(1080i)] for [COMPONENT].
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) for at vælge
122DK
"PMB" og andre programmer findes på cd-rommen (medfølger). Med disse kan du gøre mere
alsidig brug af de billeder, du tager med dit Cyber-shot kamera.
Anbefalet computermiljø (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows7
Andet
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere (Til
afspilning/redigering af HD-film: Intel Core Duo
1,66 GHz eller hurtigere/ Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
hurtigere)
Hukommelse: 512 MB eller derover (Til afspilning/
redigering af HD-film: 1 GB eller derover)
Harddisk: Ledig plads på harddisken til installation – ca.
500 MB
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768 punkter eller
derover
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Operativsystem
(forudinstalleret)
Søg på handling
Følgende computermiljø anbefales når man anvender det medfølgende software "PMB", "Music
Transfer" eller "PMB Portable" til import af billeder via en USB-forbindelse.
Indholdsfortegnelse
Brug med din computer
*1 64-bit Editions og Starter (Edition) understøttes ikke.
Indeks
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller senere er påkrævet for at anvende funktionen til
oprettelse af cd'er.
*2 Starter (Edition) understøttes ikke.
Anbefalet computermiljø (Macintosh)
Følgende computermiljø anbefales, når man anvender det medfølgende software "Music
Transfer" eller "PMB Portable" til import af billeder via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
USB-forbindelse: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 til v10.6)
Bemærk
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder dette
kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Hvis kameraet tilsluttes via et USB-kabel, der er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel),
muliggør det avanceret overførsel (overførsel ved høj hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når computeren genstarter fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem kameraet og
computeren muligvis ikke gendannet på samme tidspunkt.
123DK
Installation "PMB (Picture Motion Browser)" og
"Music Transfer" (Windows)
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke på [Computer] (i Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Hvis skærmen Automatisk afspilning vises, skal du vælge "Run Install.exe" og følge vejledningen på
skærmen for at fortsætte installationen.
2 Klik på [Installer].
Søg på handling
1 Tænd computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cd-rom-drevet.
Indholdsfortegnelse
Brug af softwaren
Skærmen "Choose Setup Language" vises.
Skærmen "License Agreement" vises.
4 Læs aftalen nøje, klik på radioknappen ( t
aftalebetingelserne og klik derefter på [Next].
) for at acceptere
5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
6 Tag cd-rom'en ud, når installationen er fuldført.
7 Opstart softwaren.
Indeks
• Ved installationen skal du tilslutte kameraet til computeren, mens proceduren udføres (side 126).
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
genstarte computeren.
• DirectX kan være installeret afhængigt af systemmiljøet på din computer.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
3 Vælg det ønskede sprog og fortsæt til næste skærm.
• For at starte "PMB" op, sal du klikke på
(PMB) på skrivebordet.
Oplysninger om handlingsmetode findes på "PMB"-supportsiden nedenfor (kun engelsk), eller klik på
(PMB Help).
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
• For at starte "PMB" via menuen Start, skal du vælge [Start] t [All Programs] t
(PMB).
• Hvis "PMB" allerede er installeret på computeren, kan du starte alle programmer fra "PMB Launcher"
ved at installere "PMB" fra cd-rommen (medfølger).
Dobbeltklik på
(PMB Launcher) på skrivebordet for at starte "PMB Launcher".
Bemærk
• Log på som Administrator.
• Når "PMB" startes op første gang, vises Informationsværktøjets bekræftelsesbesked på skærmen. Vælg
[Start].
124DK
1 Tænd din Macintosh, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cd-rom-drevet.
2 Dobbeltklik på
(SONYPMB).
3 Dobbeltklik på filen [MusicTransfer.pkg] i mappen [Mac].
Indholdsfortegnelse
Installerer "Music Transfer" (Macintosh)
Installationen af softwaren starter.
• "PMB" er ikke kompatibelt med Macintosh-computere.
• Luk alle andre programmer, før du installerer "Music Transfer".
• Du skal logge på som administrator for at kunne installere.
zIntroduktion til "PMB"
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
• "PMB" gør det muligt for dig, at importere billeder taget med kameraet til en computer med henblik
på visning. Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer og klik på [Import].
• Billeder på en computer kan eksporteres til et hukommelseskort og vises på kameraet. Opret en
USB-forbindelse mellem kameraet og din computer, klik på [Export] t [Easy Export (PC Sync)] i
menuen [Manipulate] og klik på [Export].
• Du kan gemme og udskriver billeder med datoen påtrykt.
• Du kan vise billeder gemt på en computer iht. optagelsesdato i en kalendervisning.
• Du kan korrigere (Rødøjereduktion osv.) stillbilleder og ændre optagelsesdato og -klokkeslæt.
• Du kan oprette cd'er på cd- eller dvd-drevet.
• Du kan oprette Blu-ray-diske, diske med AVCHD-format eller dvd-diske fra film med AVCHDformat, som er importeret til en computer. (Det kræver internetforbindelse, når en Blu-ray-disk/dvddisk oprettes første gang.)
• Du kan uploade billeder til medietjenester. (Dette kræver en internetforbindelse.)
• Du kan importere billeder og film, som er optaget med informationer om position og optageretning,
til en computer og se dem med et kort, som viser, hvor de er optaget (kun DSC-HX5V).
• For yderligere detaljer, se
(PMB Help).
Søg på handling
Bemærk
zIntroduktion til "Music Transfer"
"Music Transfer" giver dig mulighed for at udskifte de musikfiler, som er blevet lagt i
kameraet på fabrikken, med dine yndlingsnumre, og at slette og tilføje musikfiler.
Du kan også gendanne de fra fabrikken forudindstillede numre til dit kamera.
Følgende nummertyper kan importeres med "Music Transfer".
–
–
–
•
MP3-filer, der er gemt på computerens harddisk
Musik-cd-numre
Forudindstillet musik, der er gemt på kameraet
Inden du starter "Music Transfer" op, skal du udføre MENU t
(Indstillinger) t [Primære
indstill.] t [Hent musik] og forbinde kameraet med en computer.
For yderligere detaljer, se hjælpen i "Music Transfer".
125DK
• Brug et Type2c-kompatibelt USB/AV/DC IN-kabel (sælges separat).
2 Tænd computeren, og tryk derefter på knappen
(Afspilning).
3 Slut kameraet til computeren.
• Når der oprettes en USB-tilslutning for første gang, kører computeren automatisk et program til
genkendelse af kameraet. Vent et øjeblik.
Søg på handling
1 Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt med AC-LS5 vekselstrømsadapteren (sælges separat) og
USB/AV/DC IN-kablet med multistik (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Tilslutning af kameraet til
computeren
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1 Til et USB-stik på computeren
Kabel til multistik (medfølger)
Indeks
2 Til multistikket
Import af billeder til computeren (Windows)
"PMB" gør det nemt for dig at importere billeder.
Du kan finde flere oplysninger om brug af funktionen "PMB" under "PMB Help".
Import af billeder til computeren uden brug af "PMB"
Når Guiden Automatisk visning vises efter at du har oprettet en USB-forbindelse mellem
kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM]
eller [MP_ROOT] t kopiere de ønskede billeder til computeren.
Bemærk
• Brug "PMB" for funktioner, som f.eks. at importere AVCHD-film til en computer.
• Hvis kameraet er sluttet til en computer, når du bruger film med AVCHD-format eller mapper fra den
tilsluttede computer, kan billeder muligvis blive ødelagt eller kan ikke afspilles.
Du må ikke slette eller kopiere film med AVCHD-format på hukommelseskortet fra computeren. Sony
kan ikke holdes ansvarlig for følger, som skyldes sådanne handlinger via computeren.
• Brug "PMB" for at importere film med GPS-positionsinformationer til en computer (kun DSC-HX5V).
126DK
1 Slut først kameraet til din Macintosh-computer. Dobbeltklik på det
nyoprettede ikon på skrivebordet t i mappen med billeder, der skal
importeres.
2 Træk og slip billedarkiverne til harddisksymbolet.
3 Dobbeltklik på harddisksymbolet t det ønskede billedarkiv i mappen
med de kopierede arkiver.
Billedet vises.
Afbrydelse af USB-forbindelse
•
•
•
•
Kablet til multistikket afbrydes.
Hukommelseskortet fjernes.
Hukommelseskortet indsættes i kameraet efter kopiering af billeder fra den interne hukommelse.
Kameraet slukkes.
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet i
systembakken.
(USB Mass Storage Device) t
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik
derefter på [OK].
Windows XP
Indeks
2 Klik på
[Stop].
Windows Vista
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Følg procedurerne fra trin 1 til 3 nedenfor, før:
Søg på handling
Billedarkiverne kopieres til harddisken.
Indholdsfortegnelse
Import af billeder til computeren (Macintosh)
Afbrydelsesikon
Bemærk
• Træk og slip hukommelseskort-ikonet eller drevikonet til "Papirkurv"-ikonet i forvejen, når du anvender
en Macintosh-computer. Dette skal gøres, inden kameraet forbindes til computeren.
127DK
Dette kamera har et indbygget program "PMB Portable".
Du kan anvende dette program til følgende:
Du kan finde flere oplysninger om "PMB Portable" under "PMB Portable"-hjælpen.
Start af "PMB Portable" (Windows)
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
Når du forbinder kameraet til din computer vises guiden Automatisk afspilning.
Klik på [×] for at at lukke guiden Automatisk afspilning for unødvendige drev.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Når du anvender "PMB Portable" for første gang, skal du vælge et sprog. Følg proceduren
nedenfor for at vælge sprog. Når først du har valgt sprog, er det unødvendigt at gennemføre trin
3 til 5 næste gang du anvender "PMB Portable".
Søg på handling
• Du kan nemt uploade billeder til en blog eller anden medietjeneste.
• Du kan uploade billeder fra en computer, der er forbundet til internettet, selv hvis du ikke er hjemme eller
på kontoret.
• Du kan nemt registrere de medietjenester (såsom blogs), som du anvender ofte.
Indholdsfortegnelse
Upload af billeder til en
medietjeneste
• Hvis den ønskede guide til Automatisk afspilning ikke vises, skal du klikke på [Computer] (i
Windows XP: [My Computer]) t [PMBPORTABLE] og derefter dobbeltklikke på
"PMBP_Win.exe".
• Hvis [PMB Portable] ikke vises i guiden til Automatisk afspilning, skal du klikke på [Computer] t
[PMBPORTABLE] og derefter dobbeltklikke på "PMBP_Win.exe".
Indeks
2 Klik på "PMB Portable".
(i Windows XP skal du klikke på "PMB Portable" t [OK])
Skærmen Sprogvalg vises.
3 Vælg det ønskede sprog, og klik derefter på [OK].
Skærmen Områdevalg vises.
4 Vælg de relevante indstillinger for [Region] og [Country/Area], og klik
derefter på [OK].
Skærmen Brugeraftale vises.
5 Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du accepterer betingelserne, skal du klikke
på [I Agree].
"PMB Portable" starter.
128DK
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en Macintosh-computer.
Når du forbinder kameraet til din computer, vises [PMB Portable] på skrivebordet.
Klik på [×] for at lukke unødvendige drev.
2 Klik på mappen [PMBPORTABLE], klik så på [PMBP_Mac].
3 Vælg de relevante indstillinger for [Region] og [Country/Area], og klik
derefter på [OK].
Skærmen Brugeraftale vises.
4 Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du accepterer betingelserne, skal du klikke
på [I Agree].
Søg på handling
Skærmen Områdevalg vises.
Indholdsfortegnelse
Start af "PMB Portable" (Macintosh)
"PMB Portable" starter.
•
•
•
•
"PMB Portable" understøttes ikke for AVCHD-film.
Indstil [LUN-indstillinger] i [Primære indstill.] til [Flere].
Opret altid forbindelse til et netværk når du anvender "PMB Portable".
Når du uploader billeder via internettet, opbevares de muligvis i cachen i den computer, du anvender.
Dette afhænger af din udbyder. Dette gælder også når dette kamera anvendes til dette formål.
• Hvis der forekommer en fejl i "PMB Portable" eller hvis du uforvarende sletter "PMB Portable", kan du
reparere "PMB Portable" ved at downloade PMB Portable-installationsprogrammet fra hjemmesiden.
"PMB Portable" gør det muligt at downloade URL'erne for et antal hjemmesider fra serveren,
som administreres af Sony ("Sony-serveren").
For at kunne "PMB Portable" til at uploade billeder eller til andre tjenester ("tjenesterne"), som
stilles til rådighed af disse og andre hjemmesider, skal du give dit samtykke til følgende.
Indeks
Bemærkninger om "PMB Portable"
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
• Nogle hjemmesider kræver, at du registrerer dig og/eller betaler for deres tjenesteydelser. For at kunne
anvende sådanne tjenesteydelser, skal du underlægge dig de betingelser, som gælder for hjemmesiden.
• Tjenesteydelser kan nedlægges eller ændres hvis og når ejeren af hjemmesider ønsker dette. Sony kan
ikke holdes ansvarlig for problemer der opstår mellem brugerne og tredjemand, eller for ubelejligheder
som måtte opstå i forbindelse med anvendelse af sådanne tjenesteydelser, inklusive indstilling eller
ændringer til disse tjenesteydelser.
• Hvis du vil se en hjemmeside, skal du omdirigeres til den af Sony-serveren. Der kan forekomme
tidspunkter, hvor der ikke er adgang til hjemmesiden på grund af serveropdatering eller lignende.
• Hvis Sony-serveren tages ud af drift, vil du få besked derom inden på Sony's hjemmeside osv.
• URL'erne, som du omdirigeres til af Sony-serveren, og andre oplysninger vil muligvis blive registreret
med henblik på at forbedre Sony's fremtidige produkter og tjenesteydelser. Ved sådanne lejligheder vil
personlige data dog ikke blive registrerede.
129DK
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af filmdisk
Du kan oprette en disk fra film med AVCHD-format, som er optaget på kameraet.
Valg af metode til oprettelse af en disk
Afspiller
Valg af metode
Blu-raydiskafspilningsenheder
Opret en Blu-ray-disk med film og
billeder, som er importeret til en
computer med "PMB".
AVCHDformatafspilningsenheder
(Sony Blu-ray-diskafspiller,
PlayStation®3 osv.)
Almindelige
dvd-afspilningsenheder
Opret en disk med AVCHD-format
med film og billeder, som er importeret
til en computer med "PMB".
Oprettelse af AVCHD-disk med en
anden dvd-writer/optager end
DVDirect Express.
Opret en disk en billedkvalitet med
standardopløsning (STD) med film og
billeder, som er importeret til en
computer med "PMB".
Indeks
(dvd-afspiller, computer, der kan
afspille dvd osv.)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Blu-ray-diskafspiller, PlayStation®3
osv.)
Disktype
Søg på handling
Vælg metoden, som bedst passer til din diskafspiller.
I "PMB Help" findes flere oplysninger om, hvordan en disk oprettes med "PMB".
Import af film (side 126).
Bemærk
• Hvis du bruger en Sony DVDirect (DVD-writer), kan du overføre data ved at sætte et hukommelseskort i
åbningen til hukommelseskort på DVD-writeren, eller ved at tilslutte kameraet til DVD-writeren med et
USB-kabel.
130DK
Fortsættes r
Hvis du bruger en Blu-ray-disk, kan du optage film med HD-billedkvalitet
(højdefinition) med en længere varighed end dvd-diske.
• Du kan afspille en disk med HD-billedkvalitet (højdefinition) på afspilningsenheder
med AVCHD-format, f.eks. Sony Blu-ray-diskafspiller og PlayStation®3. Du kan ikke
afspille disken på almindelige dvd-afspillere.
Film med STD-billedkvalitet (standardopløsning), som er konverteret fra film
med HD-billedkvalitet (højdefinition), kan optages på dvd-medier, f.eks.
DVD-R-diske, og en disk med standardbilledkvalitet (STD) oprettes.
Du kan bruge følgende 12 cm disktyper med "PMB". For Blu-ray-disk, se side 132.
Disktype
Kendetegn
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Kan ikke genskrives
DVD-RW/DVD+RW
Kan genskrives
Indeks
• Sørg altid for, at du bruger den nyeste version af PlayStation®3-systemsoftwaren på din
PlayStation®3.
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande/områder.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
zDiske, som kan bruges med "PMB"
Søg på handling
Film med HD-billedkvalitet (højdefinition) kan optages på dvd-medier, f.eks.
DVD-R-diske, og der oprettes en disk med HD-billedkvalitet (højdefinition).
Indholdsfortegnelse
zEgenskaber for hver disktype
131DK
Du kan oprette en disk med HD-billedkvalitet (højdefinition) med AVCHD-format fra film med
AVCHD-format, som er importeret til en computer med den medfølgende software "PMB".
1 Tænd for computeren, og læg en tom disk i dvd-drevet.
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af disk med AVCHD-format
2 Start "PMB".
4 Klik på
for at vælge [Create AVCHD Format Discs (HD)].
5 Følg vejledningen på skærmen for at oprette en disk.
Bemærk
zAfspilning af disk med AVCHD-format på en
computer
• Film afspilles muligvis ikke jævnt afhængigt af computeromgivelserne.
Indeks
Du kan afspille diske med AVCHD-format ved hjælp af "Player for AVCHD", som
installeres sammen med "PMB".
Start softwaren ved at klikke på [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher]
t [View] t [Player for AVCHD].
Detaljerede funktioner findes i Hjælp for "Player for AVCHD".
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Installer "PMB" i forvejen (side 124).
• Billeder og MP4-filmfiler kan ikke optages på en disk med AVCHD-format.
• Det kan tage lang tid at oprette en disk.
Søg på handling
3 Vælg de film med AVCHD-format, som du vil skrive.
Oprettelse af Blu-ray-disk
Du kan oprette en Blu-ray-disk med AVCHD-film, som tidligere er importeret til en computer.
Computeren skal understøtte oprettelsen af Blu-ray-diske.
BD-R- (kan ikke genskrives) og BD-RE- (kan genskrives) medier kan bruges til at oprette
Blu-ray-diske. Du kan ikke tilføje indhold til nogen af disktyperne, når den først er oprettet.
Klik på [BD Add-on Software] på installationsskærmen for "PMB", og installer denne plug-in i
overensstemmelse med anvisningerne på skærmen.
Slut computeren til internettet, når du installerer [BD Add-on Software].
Se "PMB Help" for detaljer.
132DK
Du kan oprette en disk med en billedkvalitet med standardløsning (STD) fra film med
AVCHD-format, som er importeret til en computer med den medfølgende software "PMB".
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af disk en billedkvalitet med
standardopløsning (STD)
1 Tænd for computeren, og læg en tom disk i dvd-drevet.
2 Start "PMB".
3 Vælg de film, som du vil skrive.
4 Klik på
for at vælge [Create DVD-Video Format Discs (STD)].
5 Følg vejledningen på skærmen for at oprette disken.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
• Installer "PMB" i forvejen (side 124).
• MP4-filmfiler kan ikke optages på en disk.
• Det vil tage længere tid at oprette en disk, da film med AVCHD-format konverteres til film med en
billedkvalitet med standardopløsning (STD).
• Det kræver internetforbindelse, når en dvd-video (STD) oprettes første gang.
Søg på handling
• Luk al software undtagen "PMB".
Indeks
133DK
Bemærk
• Begge kanter skæres væk, når du udskriver stillbilleder, der er optaget i tilstanden [16:9].
• På nogle printere kan du ikke udskrive panoramabilleder.
Billederne kan udskrives, selvom du ikke har en computer. Du skal blot slutte kameraet direkte
til en PictBridge-kompatibel printer.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridgekompatibel printer
Søg på handling
Vælg en af følgende metoder til at udskrive stillbilleder.
• Direkte udskrivning via en PictBridge-kompatibel printer
• Direkte udskrivning via en printer, som understøtter hukommelseskorttypen.
Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med printeren.
• Udskrivning via en computer
Du kan importere billeder til en computer med den medfølgende "PMB"-software og udskrive
billederne. Du kan indsætte dato på et billede og udskrive det.
Du kan finde flere oplysninger under "PMB Help".
• Udskrivning i en fotoforretning (side 135)
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
"PictBridge" er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Indeks
1 Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet.
2 Slut kameraet til printeren.
1 Til et USB-stik på
computeren
2 Til multistikket
Kabel til multistik
3 Tænd for kameraet og printeren.
Når der er oprettet forbindelse, vises indikatoren
på skærmen.
Kontroller den tilsluttede printer, hvis -indikatoren blinker på kameraets skærm
(fejlindikation).
134DK
Fortsættes r
(Udskriv) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Dette bil.
Udskriver det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
Flere billeder
Du kan vælge og udskrive flere billeder.
Efter trin 4, skal du gøre følgende.
2MENU t [OK] t z.
Alle billeder i
datointerval
Alle i denne mappe
Udskriver alle billeder inden for det valgte datointerval og i
mappen med det samme.
Efter trin 4 skal du gøre følgende [OK] t z.
Søg på handling
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal
udskrives. Vælg et billede med -mærket igen for at frigive mærket.
Indholdsfortegnelse
4 MENU t
5 Det ønskede punkt t [Start] t z
Vælg, hvor mange kopier af billedet der skal udskrives.
• Afhængigt af mængden af billeder kan det valgte antal billeder muligvis
ikke være på ét ark.
Layout
Vælg det antal billeder, der skal udskrives side om side på et ark.
Størrelse
Vælg størrelsen på udskriftsarket.
Dato
Vælg [Dato] eller [Dato&tid] for at indsætte datoen og
klokkeslættet på billeder.
Bemærk
Indeks
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i den rækkefølge, du vælger med
[Dato-/tidsindstilling] på kameraet. Denne funktion findes muligvis
ikke, dette afhænger af printeren.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Antal
• Film kan ikke udskrives.
• Hvis der ikke kunne oprettes forbindelse til printeren, skal du kontrollere, at [USB-tilslut] er indstillet til
[PictBridge] under (Primære indstill.).
• Tag ikke kablet til multistikket ud, mens indikatoren
(PictBridge-tilslutning) vises på skærmen.
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan indlevere et hukommelseskort med billeder, som du har optaget med kameraet, i en
fotoforretning. Så længe forretninger tilbyder udskrivning af billeder iht. DPOF, kan du lave et
(Print ordre)-mærke på billeder i forvejen i afspilningstilstand, så at du ikke behøver at
udvælge dem igen, når de skal udskrives i forretningen.
Bemærk
• Du kan ikke udskrive billeder i en fotoforretning direkte fra kameraet, hvis de gemt i den interne
hukommelse. Kopier billederne til et hukommelseskort (side 113), og tag hukommelseskortet med i
fotoforretningen.
• Spørg fotoforretningen, hvilke typer hukommelseskort de kan håndtere.
• Det kan være nødvendigt at bruge en hukommelseskort-adapter (sælges separat). Kontakt den forretning,
hvor billederne skal udskrives.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata på en disk, før du tager dem med til en fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Hvis du ønsker at overlejre datoer på billeder, skal du kontakte fotoforretningen.
135DK
Hvis du har problemer med kameraet, kan du prøve følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 136 til 144.
2 Tag batteriet ud, vent i ca. et minut, sæt batteriet i igen, og
tænd for kameraet.
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Vær opmærksom på, at når du indleverer kameraet til reparation, giver dit samtykke til at Sony
må gennemgå indholdet af den interne hukommelse og musikfiler.
Indeks
Du kan finde flere oplysninger om dette produkt og svar på ofte stillede spørgsmål på
vores kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
3 Initialiser indstillingerne (side 96).
Søg på handling
Se side 145, hvis der vises en kode, f.eks. "C/E:ss:ss" på
skærmen.
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke indsættes.
• Sørg for, at batteriet vender korrekt, og sæt det i, indtil udløsergrebet til batteriet er låst.
Kan ikke tænde kameraet.
• Når du har sat batteriet i kameraet, kan der gå lidt tid, før det tændes.
• Isæt batteriet korrekt.
• Batteriet er tomt. Isæt et opladet batteri.
• Terminaldelen til batteriet er snavset. Tør forsigtigt eventuel støv af med en blød klud for at rengøre
batteriet.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Kameraet slukkes muligvis automatisk for at beskytte kameraet, afhængigt af kameraet og
batteritemperaturen. I dette tilfælde vises en meddelelse på LCD-skærmen, før kameraet slukkes.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et vist tidsrum efter det er tændt, og [Strømbesparelse] er sat til
[Stamina] eller [Standard], slukkes kameraet automatisk for at forhindre afladning af batteriet. Tænd
kameraet igen.
136DK
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Det faktiske batteriniveau svarer ikke til det, der vises af indikatoren for batteriniveau. Aflad batteriet
helt, og lad det derefter helt op igen for at korrigere visningen.
• Batteriets kapacitet falder med tiden og ved gentagen brug. Hvis brugstiden mellem opladningerne
falder betydeligt, er det nok tid til at udskifte batteriet med et nyt.
• Du kan ikke oplade batteriet med vekselstrømsadapteren (sælges separat). Brug batteriopladeren til at
lade batteriet op.
CHARGE-lampen blinker under opladning af et batteri.
Optagelse af stillbilleder/film
Kan ikke udskrive billeder.
Indeks
• Billederne gemmes på den interne hukommelse, også selvom der sidder et hukommelseskort i
kameraet. Sørg for, at hukommelseskortet er sat korrekt ind i kameraet.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet. Hvis den er
fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 44).
– Udskift hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Ved optagelse af film anbefales, at du bruger de følgende hukommelseskort:
– "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo"
– SD hukommelseskort, SDHC hukommelseskort eller SDXC hukommelseskort (klasse 4 eller
hurtigere)
• Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 95).
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Fjern og isæt batteriet, og kontroller, at det er isat korrekt.
• Temperaturen kan være uegnet til opladning. Prøv at oplade batteriet igen indenfor det korrekte
temperaturinterval (10 °C til 30 °C).
• Du kan finde flere oplysninger på side 154.
Søg på handling
Batteriet kan ikke oplades.
Indholdsfortegnelse
Indikatoren for batteriniveau viser forkert.
Funktionen Smiludløser fungerer ikke.
• Der optages kun billeder, hvis der registreres et smilende ansigt.
• Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 95).
Antislørfunktionen fungerer ikke.
• Antislørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt ved optagelse af natsekvenser.
• Der tages billede selv når knappen kun er trykket halvt ned.
• Hvis kamerarystelser er for voldsomme, fungerer antislørfunktionen muligvis ikke, selvom
[SteadyShot] er aktiveret.
Optagelse tager lang tid.
• Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed ved lav belysning, aktiveres NR
(Noise Reduction) langsom lukkerfunktion automatisk for at reducere billedstøjen. Optagelse under
disse forhold tager lang tid.
• Funktionen Reduktion af lukkede øjne virker ikke. Nulstil [Reduktion af lukkede øjne] til [Fra]
(side 69).
137DK
• Motivet er for tæt på. Sørg for at placere objektivet længere væk fra motivet end den korteste
optagelsesafstand (ca. 5 cm (W)/100 cm (T) fra objektivet).
• Tilstanden
(Avanceret sportsoptagelse), (Tusmørke),
(Landskab) eller (Fyrværkeri) er
valgt i Valg af motiv, når der optages stillbilleder.
Zoom fungerer ikke.
Søg på handling
• Du kan ikke bruge zoom, når du optager i tilstanden iSweep Panorama.
• Du kan ikke bruge Smart zoom afhængigt af billedets størrelse (side 87).
• Du kan ikke bruge digital zoom:
– I tilstanden HDR-modlyskorrektion
– Når tilstanden
(Avanceret sportsoptagelse) er valgt i Valg af motiv
– I filmtilstand
– Smiludløseren er aktiveret.
• Du kan kun vælge Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], og
lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
Blitzen fungerer ikke.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Funktionen Registrering af ansigter kan ikke vælges.
Indeks
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– Tilstanden serieoptagelse/niveau er valgt.
– I tilstanden anti-bevægelsesslør
– I tilstanden håndholdt tusmørke
– Tilstanden
(Høj følsomhed),
(Avanceret sportsoptagelse), (Tusmørke) eller
(Fyrværkeri) er valgt i Valg af motiv.
– Filmtilstand
– I tilstanden iSweep Panorama
• Indstil blitzen til (Til) (side 37) når tilstanden Valg af motiv er indstillet til tilstand
(Gourmet),
(Kæledyr),
(Strand) eller (Sne).
Indholdsfortegnelse
Billedet er ude af fokus.
(Landskab),
Der opstår slørede, runde hvide pletter på billeder, der er optaget med blitz.
• Partikler (støv, pollen, osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
fejl.
Funktionen Fokusering tæt på (Makro) fungerer ikke.
• Kameraet justerer automatisk fokus. Tryk og hold knappen halvt ned. Fokusjustering kan tage et
stykke tid, hvis du tager billede af et motiv, der er tæt på.
• Tilstanden
(Avanceret sportsoptagelse),
(Landskab), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri) er
valgt i Valg af motiv.
Datoen og klokkeslættet vises ikke på LCD-skærmen.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
Der kan ikke indsættes datoer på billeder.
• Dette kamera har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" kan du
udskrive eller gemme billeder med indsat dato (side 124).
138DK
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 56).
Billedets farver er ikke korrekte.
• Juster hvidbalancen (side 59).
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i tilfælde af lav
belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Motivets øjne bliver røde.
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en fejl. Prikkerne kommer ikke med på optagelsen.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Auto] eller [Til] (side 89).
• Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i visningsmenuen (side 78), eller
korriger med "PMB".
Søg på handling
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
Indholdsfortegnelse
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen halvt
ned.
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
Det samme billede tages flere gange.
Indeks
• Den interne hukommelse eller hukommelseskortet er fuld. Slet unødvendige billeder (side 44).
• Batteriniveauet er lavt. Isæt et opladet batteri.
• Indstil [Indstillinger for serieoptag.] til [Enkelt] (side 53).
• Indstil [Niveauindstillinger] til [Fra] (side 55).
• [Scenegenkendelse] er indstillet til [Avanceret] (side 64).
Visning af billeder
Kan ikke afspille billeder.
• Sørg for, at hukommelseskortet er indsat korrekt i kameraet.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Afspilningen garanteres ikke for filer, der indeholder billeder, som er blevet behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 127).
• Brug "PMB" for at afspille billeder, som er gemt på en pc, med dette kamera.
Dato og klokkeslæt vises ikke.
• Skærmvisningen er indstillet til kun at vise billeder. Tryk på knappen DISP (Opsætning af skærm) for
at få vist oplysninger (side 35).
Skærmen er sort i højre og venstre side.
• [Autoretning] er indstillet til [Til] (side 88).
139DK
• Annuller Nem visning-tilstand hvis den er aktiveret.
Kan ikke høre musik under et diasshow.
• Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 124, 125).
• Kontroller, at indstillingerne for lydstyrke og diasshow er korrekte (side 71).
• Diasshow afspilles med [Kontinuerlig afspil.]. Vælg [Diasshow med musik] og afspil.
Sletning
Kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 80).
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Kameraet og fjernsynet skal bruge samme farvesystem (side 150).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 118).
• Hvis USB-stikket på kablet til flerfunktionsterminalen er tilsluttet til et andet apparat, skal du
frakoble det (side 127).
• Når du optager film med kameraet, og dette er forbundet til et tv, vises det du er ved at optage ikke på
tv'et.
Søg på handling
Billedet vises ikke på tv'et.
Indholdsfortegnelse
Kan ikke vise billeder i indekstilstand.
GPS (kun DSC-HX5V)
• Indstil [GPS-indstilling] til [Til] (side 105).
• Kameraet kan muligvis ikke modtage radiosignaler fra GPS-satellitter på grund af forhindringer.
• Tag kameraet ud på et åbent område og tænd for det igen for at triangulere positionsinformationerne
korrekt.
Indeks
Kameraet modtager ikke noget GPS-signal.
Omfattende fejl i positionsinformationerne.
• Fejlmargenen kan være op til flere hundrede meter, afhængigt af omkringliggende bygninger, svage
GPS-signaler osv.
• Kameraet kan ikke modtage et GPS-signal. I stedet for bruges tidligere trianguleret
positionsinformation muligvis for den aktuelle position.
Det tager tid at triangulere, selvom [GPS-hjælpedata] modtages.
• [Dato-/tidsindstilling] er ikke indstillet, eller den indstillede tid afviger meget. Indstil datoen og
klokkeslættet korrekt (side 116).
• Hjælpedatanenes gyldighedsperiode er udløbet. Opdater [GPS-hjælpedata] (side 94).
• Da GPS-satellitters position ændres konstant, kan det tage længere tid at bestemme positionen, eller
modtageren kan muligvis slet ikke bestemme positionen, afhængigt af positionen og tiden, hvor du
bruger kameraet.
• "GPS" er et system til at fastlægge geografiske positioner ved at triangulere radiosignaler fra GPSsatellitter. Undgå at bruge kameraet på steder, hvor radiosignaler blokeres eller reflekteres, f.eks. et
skyggefuldt sted omgivet af bygninger eller træer osv. Brug kameraet i omgivelser med åben himmel.
140DK
• Optageretningen optages ikke, når der optages film.
• Retnings- og positionsinformationer optages ikke, når filmen optages på den interne hukommelse.
• Brug "PMB" for at importere film med GPS-positionsinformationer til din computer.
Omfattende fejl i kompasinformationerne.
Computere
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med en "Memory
Stick"-port.
Computeren genkender ikke kameraet.
Indeks
• Når batteriniveauet er lavt, skal du isætte et opladet batteri eller bruge vekselstrømsadapteren (sælges
separat).
• Indstil [USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage] (side 100).
• Brug kablet til multistikket (medfølger).
• Fjern flerfunktionsterminalen fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Kontroller, om computeren og "Memory Stick" Reader/Writer understøtter "Memory Stick PRO
Duo". Brugere af computere og "Memory Stick" Readers/Writers, der er fremstillet af andre end
Sony, skal kontakte de pågældende producenter.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du forbinde kameraet med computeren
(side 126 og 127). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Søg på handling
• Udfør [Juster kompas] (side 107).
• Anbring ikke kameraet i nærheden af en magnetisk kilde eller metal.
Indholdsfortegnelse
Positions- eller retningsinformationerne er ikke blevet optaget.
Kan ikke importere billeder.
• Forbind kameraet og din computer ved hjælp af en USB-forbindelse (side 126).
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan du muligvis
ikke importere billederne til en computer. Tag billeder med et hukommelseskort, der er formateret
med kameraet (side 109).
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB" ikke automatisk.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt.
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB Portable" ikke.
• Indstil [LUN-indstillinger] til [Flere].
• Indstil [USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage].
• Forbind computeren til netværket.
Kan ikke afspille billeder på din computer.
• Hvis du bruger "PMB", skal du se "PMB Help" (side 124).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Billedet og lyden afbrydes af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller fra hukommelseskortet. Importer
billeder til computeren ved hjælp af "PMB", og afspil dem (side 124, 126).
141DK
• Brug "PMB" for at afspille billeder, som er gemt på en pc, med dette kamera.
• Gem billedet i billeddatabasefilen, og afspil i [Datovisning] (side 76).
• Vis.af Begivenh. findes ikke på dette kamera.
Hukommelseskort
• Indsæt hukommelseskortet i den korrekte retning.
Du har formateret hukommelseskortet ved en fejltagelse.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
• Sørg for, at hukommelseskortet er indsat korrekt i kameraet.
Intern hukommelse
Der kan ikke afspilles eller gemmes billeder ved hjælp af den interne
hukommelse.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Billederne gemmes i den interne hukommelses, også selvom der sidder et
hukommelseskort i kameraet.
Søg på handling
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
Indholdsfortegnelse
Når billederne er eksporteret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
• Der sidder et hukommelseskort i kameraet. Fjern det.
• Hukommelseskortet er fuldt. Kopier billederne til et hukommelseskort med tilstrækkelig kapacitet.
Indeks
Dataene i den interne hukommelse kan ikke kopieres til et hukommelseskort.
Dataene på hukommelseskortet eller på computeren kan ikke kopieres til den
interne hukommelse.
• Denne funktion er ikke tilgængelig.
Udskrivning
Se "PictBridge-kompatibel printer", og læs nedenstående punkter.
Kan ikke udskrive et billede.
• Se betjeningsvejledningen til printeren.
Billeder udskrives med begge sider afskåret.
• Alle billedets sider beskæres muligvis, afhængigt af printeren. Specielt hvis du udskriver et billede,
der er optaget med billedstørrelsen indstillet til [16:9], kan siden af billedet være afskåret.
• Ved udskrivning af billeder på din printer kan du prøve at annullere beskæring eller indstillinger til
billede uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når du får billeder udskrevet i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan udskrive billederne uden
at afskære begge sider.
142DK
• Ved hjælp af "PMB" kan du udskrive billeder med dato (side 124).
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Da billeder, der optages med
kameraet, imidlertid indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med
datoen overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger. Kontakt producenten
af printeren eller softwaren angående oplysninger om kompatibilitet med Exif-oplysninger.
• Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem overlejre datoer på billederne.
Der kan ikke etableres en forbindelse.
Billeder kan ikke udskrives.
Indeks
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med kablet til multifunktionsterminalen.
• Tænd printeren. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med printeren.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, udskrives billederne muligvis ikke. Frakobl kablet til
flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du fjerne
kablet til multifunktionsterminalen, slukke printeren og tænde den igen, og derefter tilslutte kablet til
multifunktionsterminalen igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, der er taget med et andet kamera, og billeder, der er redigeret på en computer, kan muligvis
ikke udskrives.
• Panoramabilleder kan muligvis ikke udskrives, afhængigt af printeren, eller det kan hænde, at
kanterne skæres fra.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden.
Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge eller ej.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 100).
• Frakobl kablet til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på
printeren, kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
Søg på handling
PictBridge-kompatibel printer
Indholdsfortegnelse
Kan ikke udskrive billeder med dato.
Udskrivningen annulleres.
• Kontroller, at du ikke har frakoblet kablet til multistikket, mens mærket
blev vist.
(PictBridge-tilslutning)
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse
funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billedet indeholder ikke optagedata, så datoen kan ikke indsættes. Indstil [Dato] til [Fra], og udskriv
billedet igen (side 134).
Billedet kan ikke udskrives i den valgte størrelse.
• Hvis du vil bruge papir af et andet format efter printeren er sluttet til kameraet, skal du afbryde
forbindelsen og sætte kablet i flerfunktionsterminalen igen.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på enten
kameraet (side 134) eller printeren.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
143DK
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
Andet
Indholdsfortegnelse
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivningen annulleres.
Objektivet bliver dugget.
Kameraet slukkes med objektivet kørt ud.
• Batteriet er tomt. Udskift batteriet med et helt opladet batteri, og tænd kameraet igen.
• Forsøg ikke på at tvinge objektivet, som ikke længere bevæger sig.
• Dette er ikke en fejl.
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet (side 116).
• Det interne genopladelige reservebatteri er tomt. Isæt et opladet batteri, og vent i 24 timer eller mere
med strømmen slået fra.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Kameraet bliver varmt, hvis du bruger det for længe ad gangen.
Søg på handling
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Datoen eller klokkeslættet er ikke korrekt.
Indeks
• Der er valgt en anden indstilling for sted end det aktuelle sted. Skift indstilling med MENU t
(Indstillinger) t [Indstillinger af ur] t [Indstilling af sted].
144DK
Selvdiagnosticeringsdisplay
E:95:ss
• Der er problemer med kameraets hardware. Sluk, og tænd kameraet igen.
C:13:ss
Indeks
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data på hukommelseskortet. Prøv at slukke og tænde kameraet
igen, eller tag hukommelseskortet ud og sæt det ind flere gange.
• Der er opstået en formateringsfejl på den interne hukommelse, eller der er isat et ikke-formateret
hukommelseskort. Formaterer den interne hukommelse eller hukommelseskortet (side 109).
• Den indsatte hukommelseskort kan ikke bruges sammen med kameraet, eller dataene er beskadiget.
Indsæt et nyt hukommelseskort.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
C:32:ss
Søg på handling
Hvis der vises en kode, som begynder med et bogstav, fungerer kameraets
selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to cifre (angivet med ss) er forskellige, afhængigt af
kameraets indstilling.
Hvis du ikke kan løse problemet efter at have forsøgt følgende muligheder et par gange, skal
kameraet til reparation.
Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
Indholdsfortegnelse
Advarselsindikatorer og
meddelelser
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser kameraet (side 96), og tænd for strømmen igen.
E:94:ss
• Der er opstået en fejl, som du ikke selv kan afhjælpe. Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter. Oplys dem den 5-cifrede kode, som starter med "E".
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne.
• Batteriniveauet er lavt. Oplad straks batteriet. Afhængigt af brugsforholdene eller typen af batteri,
blinker indikatoren muligvis, selvom der stadig er mellem 5 og 10 minutter tilbage på batteriet.
Kan kun anvendes med kompatibelt batteri
• Det isatte batteri er ikke af typen NP-BG1 (medfølger) eller NP-FG1 (sælges separat).
145DK
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
Kameraet er overophedet
Giv det tid til at køle af
• Kameraets temperatur er steget. Kameraet slukkes muligvis automatisk, eller du kan ikke optage film.
Læg kameraet et køligt sted, indtil temperaturen er faldet.
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
Indsæt hukommelseskortet igen
Forkert hukommelseskorttype
• Den isatte hukommelseskort kan ikke bruges til kameraet (side 3).
Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage eller afspille
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Den isatte hukommelseskort kan ikke bruges til kameraet (side 3).
• Hukommelseskortets terminaldel er snavset.
• Hukommelseskortet er beskadiget.
Søg på handling
Intern hukomm.fejl
Indholdsfortegnelse
Systemfejl
• Den isatte hukommelseskort kan ikke bruges til kameraet (side 3).
• Formater mediet igen (side 109).
Indeks
Formateringsfejl for intern hukommelse
Formateringsfejl for hukommelseskort
Hukommelseskortet er låst
• Du bruger hukommelseskortet med knappen til skrivebeskyttelse, og knappen er i LOCK-position.
Sæt knappen i optagestilling.
Skrivebeskyttet hukommelseskort
• Kameraet kan ikke optage eller slette billeder på dette hukommelseskort.
Skrivning til hukommelseskortet blev ikke afsluttet korrekt
Gendanner data
• Sæt hukommelseskortet i igen, og følg anvisningerne på skærmen.
Ingen billeder
• Ingen billeder, som kan afspilles, er optaget i den interne hukommelse.
• Der findes ingen billeder, der kan afspilles, i denne mappe på hukommelseskortet.
Ingen stillbilleder
• Den valgte mappe eller dato indeholder ikke en fil, der kan afspilles i et diasshow.
Ukendt fil fundet
• Du forsøgte at slette en mappe, der indeholder en fil, der ikke kan afspilles på dette kamera. Slet filen
på en computer, og slet derefter mappen.
146DK
• Der findes allerede en mappe med de samme tre første tal på hukommelseskortet (for eksempel:
123MSDCF og 123ABCDE). Vælg en anden mappe, eller opret en ny mappe (side 110, 111).
Kan ikke oprette flere mapper
• Mappen med et navn, der begynder med "999", findes på hukommelseskortet. Du kan ikke oprette
flere mapper i dette tilfælde.
• Du prøvede at slette en mappe, der indeholder en eller flere filer. Slet alle filerne, og slet derefter
mappen.
Mappen er beskyttet
Søg på handling
Tøm mappe for indhold
Indholdsfortegnelse
Mappefejl
• Du prøvede at slette en skrivebeskyttet mappe, der blev oprettet på en pc eller en lignende enhed.
• Der opstod en fejl under afspilning af billedet.
Afspilningen garanteres ikke for filer, der indeholder billeder, som er blevet behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
Skrivebeskyttet mappe
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Filfejl
• Du har valgt en mappe, som ikke kan indstilles som optagemappe på dit kamera. Vælg en anden
mappe (side 111).
• Ophæv beskyttelsen (side 80).
Indeks
Filbeskyttelse
Til stor billedstørrelse
• Du afspiller et billede med en størrelse, der ikke kan afspilles på kameraet.
Kan ikke finde ansigt til retouchering
• Du kan muligvis ikke retouchere billedet, afhængigt af billedet.
(Indikator for advarsel om vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga. utilstrækkeligt lys. Anvend blitzen, eller monter kameraet på et
stativ for at sikre stabiliteten.
MP4 12M er ikke understøttet med dette hukommelseskort
MP4 6M er ikke understøttet med dette hukommelseskort
• Når du optager film, anbefales det at bruge et hukommelseskort på 1 GB eller derover.
Det er ikke muligt at optage i dette filmformat
• Indstil [Filmformat] til [MP4] (side 84).
Sluk, og tænd kameraet igen
• Fejl i objektiv.
147DK
• Du kan vælge op til 100 filer, når du bruger [Flere billeder].
• Du kan markere
(Udskriv ordre) op til 999 filer. Annuller valgte.
• Datatransmissionen til printeren er muligvis ikke afsluttet endnu. Afbryd ikke kablet til
flerfunktionsterminal.
• Printeren annullerer det aktuelle udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før den er færdig. Det kan tage et
stykke tid, afhængigt af printeren.
Fejl ved afspilning af musik
Formateringsfejl for hukommelse til musik
• Udfør [Format musik].
Handlingen kan ikke udføres for ikke-understøttede filer
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Slet musikfilen, eller erstat den med en ubeskadiget musikfil.
• Udfør [Format musik], hent så nye musikfiler.
Søg på handling
Behandler...
Indholdsfortegnelse
Maksimalt antal billeder allerede markeret
• Billedbehandling og andre redigeringsfunktioner på kameraet kan ikke udføres på billedfiler, der er
behandlet med en computer, eller på billeder, der er taget med et andet kamera.
• Kameraet gendanner datooplysninger, osv. i tilfælde, hvor billeder er blevet slettet på en pc, osv.
• Kameraet opretter de nødvendige databasefiler, efter at hukommelseskortet er formateret.
Indeks
Klargør billeddatabase-fil
• Antallet af billeder overskrider det antal, som kameraets datosystem i en databasefil kan klare. For at
registrere nye billedfiler i en databasefil, skal du slette unødvendige billeder fra [Datovisning].
Ingen plads på intern hukommelse
Vil du slette billeder?
• Den interne hukommelse er fuld. Hvis du vil optage i den interne hukommelse, skal du vælge [Ja] og
slette uønskede billeder.
Der er fundet uoverensstemmelser i
billeddatabase-filen. Gendan data.
• Du kan ikke optage eller afspille film med AVCHD-format, da billeddatabasefilen er beskadiget. Følg
anvisningerne på skærmen for at gendanne data.
• Kan ikke registrere til databasefilen eller afspille i [Datovisning]. Importer alle billeder til en
computer ved hjælp af "PMB" og gendan hukommelseskortet eller den interne hukommelse.
148DK
• Importer alle billederne til computeren med "PMB", og formater hukommelseskortet eller den interne
hukommelse (side 109).
Hvis du ikke kan importere alle billederne til computeren med "PMB", skal du importere alle
billederne til computeren uden "PMB" (side 126).
Hvis du vil have vist billederne på kameraet igen, skal du importere billederne til kameraet med
"PMB".
• Kameraets temperatur er steget. Du kan ikke optage billeder, før temperaturen er faldet.
Optagelse er stoppet pga. forhøjet kameratemperatur
• Optagelsen stoppede pga. en stigende temperatur under optagelsen af en film. Vent til temperaturen
er faldet.
Tilslutningen mislykkedes
• Sørg for, at TransferJet-senderen/modtageren på enhederne er rettet mod hinanden, og at der oprettes
en korrekt forbindelse.
• Forbindelsen blev afbrudt under filoverførslen. Forbindelsen afbrydes, når enhedens
hukommelseskapacitet bliver fuld. Kontroller den ledige kapacitet i enhedens hukommelse, send så
dataene med TransferJet igen.
• Du kan muligvis ikke modtage billedet, afhængigt af billedet.
Indeks
Nogle filer blev ikke sendt
Nogle filer blev ikke modtaget
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Når du optager en film i lang tid, stiger temperaturen. Hvis det sker, skal du stoppe filmoptagelsen.
Søg på handling
Optagefunktion er ikke tilgængelig pga. høj indvendig temperatur
Indholdsfortegnelse
Fejl i billeddatabase-fil
Gendannelse ikke mulig
149DK
Du kan bruge batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5-lysnetadapteren (sælges separat) i
ethvert land eller område, hvor strømforsyningen er mellem 100 V til 240 V AC, 50/60 Hz.
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Brug af kameraet i udlandet
• Brug ikke en elektronisk transformer (rejsekonverter), da det kan medføre funktionsfejl.
Kameraet og fjernsynet skal bruge samme farvesystem for, at filmklip kan vises med dette
kamera på et fjernsyn.
PAL-system (1080 50i)
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien, Kina, Kroatien,
Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn,
Vietnam, Østrig m.fl.
PAL-N-system (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
Indeks
PAL-M-system (1080 50i)
Brasilien
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
NTSC-system (1080 60i)
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
Søg på handling
Om tv-farvesystemer
SECAM-system (1080 50i)
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
150DK
En "Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart IC-optagemedie. De typer "Memory Stick
Duo", som kan bruges med kameraet, er vist i tabellen nedenfor. Det kan dog ikke garanteres, at
alle "Memory Stick Duo"-funktioner virker korrekt.
Optagelse/afspilning
a*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
*1 Højhastighedsdataoverførsel med parallelkabel understøttes ikke.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er forsynet med
MagicGate-funktioner. MagicGate er en copyright-beskyttet teknologi, som anvender
krypteringsteknologi. Dataoptagelse/-afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres
med kameraet.
*3 [AVC HD 17M FH]-, [AVC HD 9M HQ]-, [MP4 12M]- eller [MP4 6M]-film kan ikke optages på den
interne hukommelse eller på en anden "Memory Stick" end en "Memory Stick PRO Duo", "Memory
Stick PRO-HG Duo".
*4 Dette kamera understøtter ikke 8-bit parallel dataoverførsel. Det udfører samme 4-bit parallel
dataoverførsel som "Memory Stick PRO Duo".
Søg på handling
"Memory Stick"-type
Memory Stick Duo (uden MagicGate)
Indholdsfortegnelse
"Memory Stick Duo"
Bemærk
Indeks
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• En "Memory Stick Duo", der er formateret på en computer, fungerer muligvis ikke med kameraet.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af "Memory Stick Duo" og det
anvendte udstyr.
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller kameraet slukkes under læsning eller skrivning
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Sæt ikke etiketter direkte på "Memory Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Rør ikke stikdelen på "Memory Stick Duo" med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for vand.
• "Memory Stick Duo" skal opbevares utilgængeligt for børn. De kan komme til at sluge den.
• Sæt ikke andet end "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-porten. Dette medfører en fejl.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. den varme kabine i en bil, der er parkeret i direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer
151DK
Fortsættes r
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro" med kameraet, skal du sørge for at sætte "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter i duo-størrelse. Hvis du isætter en "Memory Stick Micro" i kameraet uden en
"M2"-adapter i duo-størrelse, vil du muligvis ikke kunne fjerne den fra kameraet.
• "Memory Stick Micro" skal opbevares utilgængeligt for børn. De kan komme til at sluge den.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærkninger om brug af en "Memory Stick Micro" (sælges
separat)
Søg på handling
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du sørge for
at sætte "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter. Hvis du sætter "Memory Stick Duo" i
en "Memory Stick"-kompatibel enhed uden en "Memory Stick Duo"-adapter, kan du måske ikke få den
ud igen.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter, skal "Memory Stick Duo"
isættes i den korrekte retning og skubbes helt ind. Forkert isætning kan føre til fejl på enheden.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter på en "Memory Stick"kompatibel enhed, skal du sørge for, at "Memory Stick Duo"-adapteren vender den rigtige vej, når den
sættes i. Bemærk, at ukorrekt brug kan beskadige udstyret.
• Sæt ikke en "Memory Stick Duo"-adapter i en "Memory Stick"-kompatibel enhed uden, at der er
monteret en "Memory Stick Duo". Hvis det gøres, kan det medføre, at enheden ikke fungerer korrekt.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om "Memory Stick Duo"-adapteren (sælges
separat)
Indeks
152DK
Om opladning af batteriet
• Prøv at oplade batteriet igen indenfor det korrekte temperaturinterval (10 °C til 30 °C). Batteriet kan
muligvis ikke lades helt op uden for dette temperaturinterval.
Sådan opbevares batteriet
Om batteriets levetid
Indeks
• Aflad batteriet helt, før du opbevarer det, og opbevar det et køligt og tørt sted. Batteriets
funktionsdygtighed opretholdes ved at lade batteriet helt op og derefter aflade det i kameraet mindst én
gang om året.
• For at aflade batteriet på kameraet skal du afspille et diasshow, indtil kameraet slukkes.
• For at undgå pletter på terminalen, kortslutning osv. skal du sørge for at bruge den medfølgende
batteriholder ved transport og opbevaring.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Batteriydelsen falder i lav temperatur. Derfor er driftstiden kortere på steder, hvor det er koldt. Det
anbefales at gøre følgende for at sikre længere brug af batteriet:
– Placer batteriet i en lomme, der er tæt på kroppen, for at varme det op, og sæt det i kameraet,
umiddelbart før du begynder at optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller zoomer hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved hånden til to eller tre gange den forventede optagetid og at
foretage prøveoptagelser, før de faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
• Du kan muligvis ikke tænde kameraet, eller batteriet kan ikke oplades ordentligt, hvis terminaldelen er
snavset. Hvis det er tilfældet, tørres eventuel støv forsigtigt af med en blød klud for at rengøre batteriet.
Søg på handling
Effektiv brug af batteriet
Indholdsfortegnelse
Batteri
• Batteriets levetid er begrænset. Batteriets kapacitet falder med tiden og ved gentagen brug. Hvis
brugstiden mellem opladningerne falder betydeligt, er det nok tid til at udskifte batteriet med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, hvert
batteri bruges i.
Kompatible batterier
• NP-BG1 (medfølger) kan kun bruges i G-type-kompatible Cyber-shot-modeller.
• Hvis du bruger NP-FG1-batteriet (sælges separat), vises minutterne også efter indikatoren for
batteriniveau (
60 min).
153DK
Søg på handling
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Batterier af typen NP-BG, NP-FG (og ingen andre) må oplades med batteriopladeren (medfølger). Andre
batterier end den angivne type kan lække, blive overophedet eller eksplodere, hvis du prøver at oplade
dem, hvilket medfører fare for elektrisk stød og brandsår.
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren. Hvis du efterlader det opladede batteri i opladeren, kan
batteriets levetid forkortes.
• CHARGE-lampen på den medfølgende batterioplader blinker som følger:
– Hurtige blink: Lyset tændes og slukkes flere gange med 0,15-sekunders mellemrum.
– Langsomme blink: Lyset tændes og slukkes flere gange med 1,5-sekunders mellemrum.
• Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, der lades op, og sætte det samme batteri
korrekt i batteriopladeren. Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt igen, kan det betyde, at batteriet er
defekt, eller at der er sat et batteri af forkert type i opladeren. Kontroller, at batteriet har den angivne type.
Hvis batteriet er af den angivne type, skal du fjerne batteriet, udskifte det med et nyt eller et andet batteri
og kontrollere, om opladeren fungerer korrekt. Hvis opladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en
batterifejl.
• Når CHARGE-lampen blinker langsomt, kan det betyde, at batteriopladeren har sat opladningen
midlertidigt på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og skifter automatisk til standby, når
temperaturen ligger uden for det anbefalede interval. Når temperaturen igen er inden for det anbefalede
interval, genoptager batteriopladeren opladningen, og CHARGE-lampen lyser igen. Prøv at oplade
batteriet igen indenfor det korrekte temperaturinterval (10 °C til 30 °C).
Indholdsfortegnelse
Batterioplader
Indeks
154DK
Optagelse og afspilning på kameraet
Baseret på AVCHD-formatet optager kameraet med HD-billedkvaliten (højdefinition) nævnt nedenfor.
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1440 × 1080/60i
1080 50i-kompatible enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1440 × 1080/50i
Indeks
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Optagelsesmedie: Hukommelseskort
*1 1080i-specifikation
En specifikation med høj opløsning, som benytter 1.080 effektive skanningslinjer og interlace-systemet.
*2 720p-specifikation
En specifikation med høj opløsning, som benytter 720 effektive skanningslinjer og det progressive
system.
*3 Data, som er optaget i andet AVCHD-format end det, som er nævnt ovenfor, kan ikke afspilles på
kameraet.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Videosignal*3: 1080 60i-kompatible enhed
Søg på handling
AVCHD-formatet er et format for digitale videokameraer med høj opløsning, som bruges til at
optage HD-signaler (højdefition) for enten 1080i-specifikationen*1 eller 720p-specifikationen*2
ved hjælp af en effektiv kodningsteknologi til datakomprimering. MPEG-4 AVC/H.264formatet bruges til at komprimere videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet
bruges til at komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere billeder mere effektivt end det almindelige
billedkomprimeringsformat. Med MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan et videosignal med høj
opløsning, som er optaget på et digitalt videokamera, optages på 8 cm dvd-diske, harddiskdrev,
flash-hukommelse, hukommelseskort osv.
Indholdsfortegnelse
AVCHD-format
155DK
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Da GPS-satellitters position ændres konstant, kan det tage længere tid at bestemme positionen, eller
modtageren kan muligvis slet ikke bestemme positionen, afhængigt af positionen og tiden, hvor du
bruger kameraet.
• "GPS" er et system til at fastlægge geografiske positioner ved at triangulere radiosignaler fra
GPS-satellitter. Undgå at bruge kameraet på steder, hvor radiosignaler blokeres eller reflekteres, f.eks. et
skyggefuldt sted omgivet af bygninger eller træer osv. Brug kameraet i omgivelser med åben himmel.
• Du kan muligvis ikke optage positionsinformationer på steder eller i situationer, hvor radiosignaler fra
GPS-satellitterne ikke når kameraet i følgende situationer.
– I tunneller, indendørs og i skyggen af bygninger.
– Mellem høje bygninger eller i smalle gader omgivet af bygninger.
– Steder under jorden, steder omgivet af tætte træer, under højbroer eller på steder, hvor der genereres
magnetiske felter, f.eks. i nærheden af højspændingskabler.
– Nær enheder, som genererer radiosignaler i samme frekvensbånd som kameraet: nær mobiltelefoners
1,5 GHz-bånd osv.
Søg på handling
Med dette system kan du lokalisere din nøjatige position på jorden. GPS-satellitter er placeret i
6 baner 20.000 km væk fra jorden. GPS-systemet består af 24 eller flere GPS-satellitter. En
GPS-modtager modtager radiosignaler fra satellitterne og beregner modtagerens aktuelle
position baseret på orbitale informationer (almanakdata) og signalernes rejsetid osv.
Fastlæggelsen af en position kaldes "triangulation". En GPS-modtager kan fastlægge positionens
breddegrad og længdegrad ved at modtage signaler fra 3 eller flere satellitter.
Indholdsfortegnelse
GPS (kun DSC-HX5V)
Om triangulationsfejl
Indeks
• Hvis du bevæger dig et andet sted hen lige efter, at du har tændt for kameraet, kan kameraet være længere
tid om at starte triangulation, sammenlignet med, hvis du bliver det samme sted.
• Hvis triangulationen slår fejl, vil tidligere triangulerede positionsinformationer muligvis blive skrevet på
billedet i kameraet.
• Fejl, som skyldes positionen på GPS-satellitter
Kameraet triangulerer automatisk din aktuelle position, når kameraet modtager radiosignaler fra 3 eller
flere GPS-satellitter. Triangulationsfejlen tilladt for GPS-satellitter er omkring 10 m. Afhængigt af
positionens omgivelser kan triangulationsfejlen være større. I dette tilfælde passer din egentlige position
muligvis ikke til positionen på kortet, som er baseret på GPS-informationerne. GPS-satellitterne
kontrolleres imidlertid af USA's forsvarsministerium, og nøjagtighedsgraden ændres muligvis bevidst.
• Fejl under triangulationsprocessen
Kameraet modtager positionsinformationer omkring hvert 15. sekund under triangulation. Der er en
mindre tidsforskel mellem modtagelsen af positionsinformationerne og optagelsen af
positionsinformationerne på et billede, den egentlige optagelsesposition passer derfor muligvis ikke
nøjagtigt til positionen på kortet, som er baseret på GPS-informationerne.
Om begrænsing af brug af GPS på et fly
• Sluk for kameraet under start og landing, som du vil blive bedt om, hvis du har det med om bord på et fly.
Om andre begrænsninger
• Brug GPS i overensstemmelse med reglerne på stedet eller i situationen.
Om det geografiske koordinatsystem
• Det geografiske koordinatsystem "WGS-84" skal anvendes.
156DK
TransferJet stemmer overens med standarden som følger:
• Kommunikationsprotokollen "SCSI" bruges for at kommunikere med TransferJet-kompatible
kommunikationsenheder (sælges separat).
En kommunikationsprotokol "OBEX" bruges til at kommunikere med kameraer.
Søg på handling
TransferJet-standard: Kompatibel med PCL Spec. Rev1,0
Protocol Class Name (kommunikationstype): SCSI Block Device Target
OBEX Push Server
OBEX Push Client
Indholdsfortegnelse
TransferJet-standard
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
157DK
A
E
Advarselsindikatorer og meddelelser.....................145
Eksponering ........................................................................56
AF-afstandsmålerramme ...............................................61
EV ...........................................................................................56
Indholdsfortegnelse
Indeks
AF-lampe .............................................................................85
Afspilningszoom ...............................................................42
Fejlfinding .........................................................................136
Ansigtsvalghukommelse ...............................................68
Filmformat ...........................................................................84
Anti-bevægelsesslør ........................................................24
Filmtilstand .........................................................................29
Auto programmeret..........................................................33
Filnummer .........................................................................114
Auto. urindstilling ..........................................................117
Fokus ......................................................................................61
Autoretning .........................................................................88
Format .................................................................................109
Avanceret sportsoptagelse ............................................27
Format musik....................................................................103
AVCHD ..............................................................................155
Funkt.guide..........................................................................93
Funktionsknap ....................................................................19
B
Fyrværkeri ...........................................................................28
Batteri ..................................................................................153
Følsomhed for smilregist.
Batterioplader ...................................................................154
............................................66
G
Beskær (Ændr størrelse) ................................................78
Gitterlinje .............................................................................86
Billedformat/Kvalitet ......................................................49
Gourmet ................................................................................27
Billedindeks ........................................................................43
GPS-hjælpedata .................................................................94
Bip ...........................................................................................91
GPS-indstilling ..........................................................52, 105
Blitz ........................................................................................37
Blødt snap ............................................................................27
H
"BRAVIA" Sync .............................................................121
HD(1080i) ............................................................................99
Brug af kameraet i udlandet .......................................150
HDMI-opløsning...............................................................97
Indeks
Beskyt ....................................................................................80
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
F
Søg på handling
Afspilning ............................................................................41
HDR-modlyskorrektion .................................................26
C
Hent musik ........................................................................102
Center-AF ............................................................................61
Hukommelseskort...............................................................3
Centervægtet måling .......................................................63
Hvidbalance ........................................................................59
COMPONENT ..................................................................99
Høj følsomhed....................................................................27
Computer ............................................................................123
Håndholdt tusmørke ........................................................25
Import af billeder .............................................126, 127
I
D
Identifikation af kameraets dele .................................16
Dato-/tidsindstilling .......................................................116
Indstilling af sted ............................................................115
Demotilstand.......................................................................95
Indstillinger .........................................................................14
Diasshow ..............................................................................71
Indstillinger af ur ............................................................116
Diasshow med musik ......................................................72
Indstillinger for serieoptag.
Digital præcisionszoom .................................................87
Initialiser...............................................................................96
Digital zoom .......................................................................87
Installer ...............................................................................124
DISP .......................................................................................35
Intelligent autojustering .................................................21
DPOF .....................................................................................81
Intelligent panorering......................................................30
.........................................53
158DK
O
ISO ..........................................................................................57
Operativsystem ................................................................123
J
Opret lagr.mappe ............................................................110
Optag. m. manuel eksponering ...................................32
Juster kompas ...................................................................107
Optageinterval f. serieoptag.
......................................54
Optagelse
K
Film .................................................................................29
.........................................................71
KONTROL TIL HDMI .................................................98
Kontrolknap ........................................................................16
Kopier ..................................................................................113
Kæledyr.................................................................................27
Stillbillede ....................................................................21
Optageretning .....................................................................48
Optisk zoom ..................................................................34, 87
P
PAL.......................................................................................150
Landskab ..............................................................................27
Langsom synkro ................................................................37
Language Setting ..............................................................92
Lukkede øjne-adv.
..........................................................90
LUN-indstillinger ...........................................................101
Lysmålermetode ................................................................63
PictBridge ..................................................................100, 134
Pixel ........................................................................................51
PMB .....................................................................................124
PMB Portable ...................................................................128
PTP .......................................................................................100
Punktmåling ........................................................................63
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Pc ...........................................................................................123
L
Søg på handling
Kalender ...............................................................................76
Kontinuerlig afspil.
Indholdsfortegnelse
Intern hukommelse ..........................................................20
R
Macintosh-computer .....................................................123
Mappe
Oprettelse ....................................................................110
Skifte .............................................................................111
Sletning ........................................................................112
Vælg ................................................................................83
Mass Storage ....................................................................100
"Memory Stick Duo" ....................................................151
MENU ...................................................................................11
MTP ......................................................................................100
Multi-AF...............................................................................61
Multistik .............................................................118, 126, 134
Music Transfer .........................................................124, 125
Måling på flere mønstre .................................................63
N
Nem optagelse....................................................................22
Nem visning ........................................................................23
Niveau ...................................................................................40
Niveauindstillinger...........................................................55
NTSC ...................................................................................150
Registrering af ansigter ..................................................67
Retouchering.......................................................................78
Roter .......................................................................................82
Indeks
M
Rødøjekorrektion ..............................................................78
Rødøjereduktion ................................................................89
S
Scenegenkendelse.............................................................64
SD ............................................................................................99
Selvdiagnosticeringsdisplay.......................................145
Selvportræt ..........................................................................39
Selvudløser ..........................................................................39
Send via TransferJet ........................................................74
Serieoptagelse/niveauknap ...........................................40
Skift lagringsmappe .......................................................111
Skærm ....................................................................................35
Slet ....................................................................................44, 79
Slet lagringsmappe .........................................................112
Smart zoom .........................................................................87
Smiludløser .........................................................................38
Sne...........................................................................................27
Software ..............................................................................124
Spot - AF ..............................................................................61
SteadyShot ...........................................................................70
159DK
Strømbesparelse ..............................................................104
T
Tilslutning
Computer ....................................................................126
Indholdsfortegnelse
Strand .....................................................................................27
Printer ...........................................................................134
TransferJet .........................................................................108
Tusmørke .............................................................................27
Tusmørke portræt .............................................................27
Tv...................................................................................118, 119
U
Udskriv ..........................................................................81, 134
USB-tilslut .........................................................................100
Uskarp maskering .............................................................78
V
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Udskriftsbestillingsmærke ....................................81, 135
Søg på handling
Tv ...................................................................................118
Valg af motiv ......................................................................27
VGA .......................................................................................49
Visningstilstand .................................................................76
Vælg mappe ........................................................................83
Indeks
Vis serieoptagelsesgruppe ............................................77
W
Windows-computer .......................................................123
Z
Zoom ......................................................................................34
160DK
Kameraet indeholder softwaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg".
Softwaren stilles til rådighed på baggrund af licensaftaler med opretshaverne. På baggrund af
anmodninger fra opretshaverne til denne software, er vi ikke forpligtet til at oplyse om følgende.
Læs følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på cd-rom'en. Du vil finde licenser (på engelsk) til
softwaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg".
Indeks
Kameraet indeholder software, der er omfattet af følgende GNU General Public License (i det
følgende kaldet "GPL") eller GNU Lesser General Public License (i det følgende kaldet
"LGPL").
Bemærk, at din ret til at åbne, ændre og videredistribuere kildekode til denne software er
underlagt vilkårene i den medfølgende GPL/LGPL.
Kildekoden er tilgængelig på internettet. Du kan downloade den på følgende adresse.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os vedrørende kildekodens indhold.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Om GNU GPL/LGPL anvendt software
Søg på handling
DETTE PRODUKT ER OMFATTET AF LICENS UNDER "AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE" TIL EN FORBRUGERS PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE BRUG TIL
(i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC STANDARD ("AVC
VIDEO")
OG/ELLER
(ii) DEKODNING AF AVC VIDEO, DER ER KODET AF EN FORBRUGER, DER
DELTAGER I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER BLEV
ERHVERVET FRA EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL AT LEVERE AVC VIDEO.
DER BEVILGES ELLER GIVES IKKE LICENS TIL ANDRE FORMER FOR BRUG. DER
KAN INDHENTES YDERLIGERE OPLYSNINGER HOS MPEG LA, L.L.C.
SE
<HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om licensen
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på cd-rom'en. Du vil finde licenser (på engelsk) til
softwaren "GPL" og "LGPL".
Til visning i PDF-format kræves Adobe Reader. Hvis dette program ikke er installeret på din
computer, kan du downloade det på Adobe Systems websted:
http://www.adobe.com/
Læs licensen til "Music Transfer" på cd-rom'en (medfølger)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
161DK
Download PDF

advertising