Sony | DSC-T99 | Sony DSC-T99 T99 Kompakt digitalkamera Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Cyber-shot Håndbog
DSC-T99/T99D/T99C/T99DC
© 2010 Sony Corporation
4-199-717-31(1)
DK
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side.
Dette er praktisk ved søgning efter en funktion, du ønsker at vise.
Betjeningssøgning
Søg efter oplysninger vha. betjening.
MENU/Indstillingersøgning
Betjeningssøgning
Indholdsfortegnelse
Søg efter oplysninger vha. funktion.
Søg efter oplysninger i en liste af
MENU-/Indstillingspunkter.
Mærker og bemærkninger der anvendes i denne
håndbog
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Søg efter oplysninger vha. nøgleord.
Standardindstillingen er angivet med
Indeks
I denne håndbog vises rækkefølgen på
betjeninger ved hjælp af pile (t). Du bør
trykke på punkterne på skærmen i den
angivne rækkefølge. Mærker vises som de
fremstår i kameraets standardindstilling.
.
Angiver relevante forholdsregler og
begrænsninger angående den korrekte
behandling af kameraet.
z Angiver oplysninger der er nyttige at
kende.
2DK
Bemærkninger om batteriet
• Oplad batteriet (medfølger), før kameraet bruges
første gang.
• Du kan oplade batteriet, selvom det ikke er helt
afladet. Endvidere kan du anvende det delvist
opladede batteri, som det er, selvom batteriet
ikke er helt opladet.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,
skal du opbruge den eksisterende ladning, tage
batteriet ud fra kameraet og opbevare det på et
køligt, tørt sted. På den måde bevares batteriets
funktionsevne bedst.
• Se side 152 angående yderligere oplysninger om
det batteri, der kan anvendes.
Indeks
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
med en "Memory Stick"-åbning i
standardstørrelse
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
indsætte den i "Memory Stick Duo"adapteren (sælges separat).
• Denne vejledning beskriver alle funktionerne
for TransferJet-kompatible/inkompatible
enheder.
For at kontrollere om kameraet understøtter
TransferJet-funktionen skal du se, om det
følgende mærke er placeret i bunden af
kameraet.
TransferJet-kompatibel enhed:
(TransferJet)
MENU/Indstillingersøgning
• Det er blevet bekræftet, at kameraet fungerer
korrekt sammen med "Memory Stick Duo" med
en kapacitet på op til 32 GB og SD-kort på op til
64 GB.
• Det anbefales, at du anvender følgende
hukommelseskort, når du optager film:
–
(Mark2) ("Memory Stick
PRO Duo" (Mark2))
–
("Memory Stick PROHG Duo")
– SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort eller SDXChukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere)
• Se side 150 angående yderligere oplysninger om
"Memory Stick Duo".
Indbyggede funktioner i kameraet
Betjeningssøgning
Bemærkninger om de typer
hukommelseskort, som du kan bruge
(sælges separat)
Følgende hukommelseskort er kompatible
med dette kamera: "Memory Stick PRO
Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo",
"Memory Stick Duo", SD-hukommelseskort,
SDHC-hukommelseskort og SDXChukommelseskort.
MultiMediaCard kan ikke anvendes.
I denne vejledning henviser termen "Memory
Stick Duo" til "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo" og "Memory
Stick Duo", og termen "SD-kort" henviser til
SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort og SDXChukommelseskort.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af
kameraet
Carl Zeiss-objektiv
Kameraet er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der er i stand til at gengive skarpe
billeder med fortræffelig kontrast. Objektivet
til dette kamera er produceret under et
kvalitetssikringssystem, som er certificeret af
Carl Zeiss i overensstemmelse med
kvalitetsstandarderne for Carl Zeiss i
Tyskland.
"Memory Stick Duo"adapter
3DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
Betjeningssøgning
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er
et resultat af den normale produktionsproces og
påvirker ikke optagelsen.
Sorte, hvide, røde, blå
eller grønne prikker
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
• Hvis der sprøjter vanddråber eller andre væsker
på LCD-skærmen, og den bliver våd, skal du
straks tørre skærmen af med en blød klud. Lader
du væske forblive på LCD-skærmens overflade,
kan det skade kvaliteten og forårsage
funktionsfejl.
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
medføre funktionsfejl. Vær forsigtig, hvis
kameraet placeres tæt på et vindue eller
udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Pas på ikke at støde objektivet, og undlad at
bruge vold mod kameraet.
Om fugtdannelse
• Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke for
kameraet og vente cirka en time, så fugten kan
fordampe. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
Billeder, der bruges i denne håndbog
De billeder, der bruges som eksempler i
denne håndbog, er billedgengivelser og ikke
billeder, som rent faktisk er optaget med
kameraet.
4DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Sådan bruges denne håndbog······························ 2
Bemærkninger om brug af kameraet ···················· 3
Betjeningssøgning················································· 8
MENU/Indstillinger-søgning ································ 11
Delenes navne ···················································· 16
Liste over ikoner der vises på skærmen ············· 17
Anvendelse af berøringspanelet ························· 19
Tilpasning af MENU-punkter ······························· 21
Brug af den interne hukommelse ························ 22
Optagelse
Indeks
Opt.funkt.····························································· 23
Intelligent autojustering ······································· 24
Panorering··························································· 25
Filmtilstand ·························································· 27
Auto programmeret ············································· 28
Valg af motiv ······················································· 29
Panorering under vand········································ 32
Zoom ··································································· 33
Visning
Visning af stillbilleder··········································· 34
Afspilningszoom ·················································· 35
Bredfm. zoom······················································ 36
Midlertidigt roteret visning ··································· 37
Visning af film······················································ 38
5DK
Indholdsfortegnelse
MENU (Optagelse)
MENU-punkter (Optagelse)································· 11
Betjeningssøgning
MENU (Visning)
MENU-punkter (Visning) ····································· 13
Indstillinger
Tv
MENU/Indstillingersøgning
Indstillingspunkter ··············································· 14
Visning af et billede på et SD TV ······················ 125
Visning af et billede på et HD TV ······················ 126
Indeks
Computer
Brug sammen med din computer ······················ 128
Brug af softwaren ·············································· 129
Tilslutning af kameraet til en computer ·················131
Overførsel af billeder til en medietjeneste········· 133
Udskrivning
Udskrivning af stillbilleder·································· 135
Fejlfinding
Fejlfinding·························································· 136
Advarselsindikatorer og meddelelser ················ 144
6DK
Indholdsfortegnelse
Andet
Indeks································································ 157
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Betjeningssøgning
Brug af kameraet i udlandet ······························ 149
Hukommelseskort ············································· 150
Batteri································································ 152
Batterioplader···················································· 153
TransferJet-standard········································· 154
Antal stillbilleder og optagetid for film················ 155
Forsigtig ···························································· 156
Indeks
7DK
Intelligent autojustering ······································ 24
Valg af motiv ························································· 29
Scenegenkendelse ············································· 62
Optagelse af film
Filmtilstand ···························································· 27
Betjeningssøgning
Overlad indstillingerne
til kameraet
Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
Optagelse af portrætter Blød hud ································································· 29
Panorering ····························································· 25
Optagelse af motiver
på tæt hold
Makro ······································································ 53
Fokusering tæt på ··············································· 53
Optagelse af motiver i
bevægelse
Filmtilstand ···························································· 27
Højhastigheds-lukker·········································· 30
Indstillinger for serieoptag.································ 52
Optagelse uden slør
Høj følsomhed ······················································ 29
Højhastigheds-lukker·········································· 30
Selvudløser med 2-sekunders forsinkelse ··· 45
ISO ··········································································· 55
Optagelse i modlys
Tvungen blitz ························································ 43
Scenegenkendelse ············································· 62
DRO········································································· 67
Indeks
Optagelse af
panoramabilleder
MENU/Indstillingersøgning
Blødt snap ····························································· 29
Tusmørke portræt················································ 29
Smiludløser ··························································· 41
Scenegenkendelse ············································· 62
Registrering af ansigter······································ 65
Reduktion af lukkede øjne ································ 68
Rødøjereduktion ·················································· 97
8DK
Ændring af
fokuspositionen
Fokus ······································································ 59
Registrering af ansigter······································ 65
Betjeningssøgning
Høj følsomhed ······················································ 29
Langsom synkro ·················································· 43
ISO ··········································································· 55
Indholdsfortegnelse
Optagelse på mørke
steder
Ændring af billedformat Billedformat/Panoramabilledformat ················ 49
Visning af forstørrede
billeder
Afspilningszoom ··················································· 35
Beskær (Ændr størrelse) ··································· 81
Visning af billeder på
hele skærmen
Bredfm. zoom ······················································· 36
Midlertidigt roteret visning ································· 37
Billedformat/Panoramabilledformat ················ 49
Redigering af billeder
Male ········································································· 80
Retouchering ························································ 81
Afspilning af en serie
billeder i rækkefølge
Diasshow ······························································· 73
Indeks
Slet ··········································································· 76
Format ·································································· 117
MENU/Indstillingersøgning
Sletning af billeder
Udskrift af billeder med "PMB (Picture Motion Browser)" ··················· 129
dato
Ændring af indstillinger Indstilling af sted ················································ 123
for dato og klokkeslæt Dato-/tidsindstilling ············································ 124
Initialisering af
indstillinger
Initialiser ······························································· 104
Udskrivning af billeder
Udskrivning af stillbilleder ······························· 135
9DK
Visning af et billede på et SD TV ·················· 125
Visning af et billede på et HD TV ·················· 126
Indholdsfortegnelse
Visning på tv
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
10DK
Indholdsfortegnelse
MENU/Indstillinger-søgning
MENU-punkter (Optagelse)
Du kan nemt vælge de forskellige optagefunktioner fra
.
2 Tryk på
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
for at få vist skærmbilledet MENU.
De fire menupunkter vist under
skærmbilledet MENU.
vises ikke på
3 Tryk på menupunktet t ønsket tilstand.
MENU/Indstillingersøgning
I tabellen nedenfor angiver indstillinger, der kan ændres, mens – angiver indstillinger, der ikke
kan ændres. En indstilling kan være fastsat eller begrænset afhængigt af optagetilstanden. Se
siden for hvert punkt angående yderligere detaljer.
Ikonerne under
og
angiver de tilstande, der er til rådighed.
Opt.funkt.
—
Nem-tilstand
Filmoptagelsesscene
—
—
—
—
—
—
Smiludløser
—
—
—
Blitz
—
—
—
Selvudløser
—
Optageretning
—
Indeks
Menupunkter
—
—
—
—
Billedformat/
Panoramabilledformat
Indstillinger for serieoptag.
—
—
—
Makro
—
—
—
—
—
—
EV
ISO
—
Hvidbalance
—
Hvidbalance under vandet
—
Fokus
—
Lysmålermetode
—
Scenegenkendelse
Blød hud-effekt
—
Registrering af ansigter
DRO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11DK
Fortsættes r
Menupunkter
Reduktion af lukkede øjne
—
—
—
—
Skærmindstil.
Bemærkninger
—
Betjeningssøgning
• [Panorering under vand] vises kun, når [Undervandshus] er indstillet til [Til].
• Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen.
• De fire menupunkter vist under
varierer i henhold til hver enkelt tilstand.
—
Indholdsfortegnelse
Opt.funkt.
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
12DK
Indholdsfortegnelse
MENU-punkter (Visning)
Du kan nemt vælge de forskellige visningsfunktioner fra
.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2 Tryk på
for at få vist skærmbilledet MENU.
Betjeningssøgning
De fire menupunkter vist under
skærmbilledet MENU.
vises ikke på
3 Tryk på menupunktet t ønsket tilstand.
indstillinger, der kan ændres, mens – angiver indstillinger, der ikke
Visningstilstand
Intern
hukommelse
Hukommelseskort
Datovisning
Menupunkter
Mappevisning Mappevisning Mappevisning
(stillbilleder)
(film)
—
—
—
(Billedindeks)
(Diasshow)
Indeks
(Nem-tilstand)
(Kalender)
MENU/Indstillingersøgning
I tabellen nedenfor angiver
kan ændres.
—
(Slet)
(Send via TransferJet)
—
(Male)
—
(Retouchering)
—
(Visningstilstand)
—
—
(Beskyt)
DPOF
—
(Roter)
—
—
(Indstillinger for lydstyrke)
(Skærmindstil.)
(Ekspo.data)
(Antal billeder i indeks)
(Vælg mappe)
—
—
Bemærkninger
• Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen.
• De fire menupunkter vist under
varierer i henhold til hver enkelt tilstand.
13DK
Indholdsfortegnelse
Indstillingspunkter
Du kan ændre indstillingerne på
1 Tryk på
(Indstillinger)-skærmen.
for at få vist skærmbilledet MENU.
Betjeningssøgning
2 Tryk på
(Indstillinger) t ønsket kategori t
ønsket punkt t ønsket indstilling.
Optagelsesindstil.
MENU/Indstillingersøgning
Kategorier
Punkter
AF-lampe
Gitterlinje
Opløsning
Digital zoom
Autoretning
Guide f. scenegenk.
Indeks
Rødøjereduktion
Lukkede øjne-adv.
Primære indstill.
Bip
LCD-lysstyrke
Language Setting
Skærmfarve
Demotilstand
Initialiser
COMPONENT
Video ud
Undervandshus
USB-tilslut
LUN-indstillinger
Hent musik
Format musik
Strømbesparelse
TransferJet
Eye-Fi*
Kalibrering
14DK
Fortsættes r
Punkter
Hukommelseskortværktøj
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Slet lagringsmappe
Kopier
Internt huk.værktøj
Format
Filnummer
Indstillinger af ur
Indstilling af sted
Dato-/tidsindstilling
* [Eye-Fi] vises kun, når der er sat et Eye-Fi-kort (kan købes) ind i kameraet.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
• [Optagelsesindstil.] vises kun, når indstillingerne er indtastet i optagetilstanden.
• [Hukommelseskort-værktøj] vises kun, når der er sat et hukommelseskort ind i kameraet, mens [Internt
huk.værktøj] kun vises, når der ikke er indsat noget hukommelseskort.
Betjeningssøgning
Filnummer
Indholdsfortegnelse
Kategorier
Indeks
15DK
A Zoomknap (W/T) (33, 35)
B Udløserknap
C Mikrofon
D ON/OFF (Strøm)-knap/Strømlampe
F Selvudløserlampe/Lampe til smiludløser/
AF-lampe
G Objektiv
H Objektivdæksel
I LCD-skærm/Berøringspanel
K
(Afspil)-knap (34)
L Krog til håndledsrem*
M Åbning til batteriindsættelse
N Stik til kamerastativ
O Batteri-/hukommelseskortdæksel
MENU/Indstillingersøgning
J Højttaler
Betjeningssøgning
E Blitz
Indholdsfortegnelse
Delenes navne
P Multistik
Q Udløsergreb til batteri
S Aktivitetslampe
T
(TransferJet™)-mærke (78, 113)
Indeks
R Hukommelseskort-åbning
* Brug af håndledsremmen
Fastgør remmen og stik din hånd igennem løkken
for at forhindre, at kameraet tabes.
Krog
Dækselpanel
* Brug af malepennen
Malepennen bruges til betjening af
berøringspanelet. Den sidder fast i
håndledsremmen. Du bør ikke transportere
kameraet ved at holde i malepennen. Kameraet kan
falde af.
16DK
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status. De viste ikonpositioner kan variere
afhængigt af optagetilstanden.
1
Skærm
Beskrivelse
Ikon for Scenegenkendelse
Hvidbalance
Destination
Scenegenkendelse
Advarsel om vibration
Filmoptagelsesscene
Ved optagelse af film
MENU/Indstillingersøgning
DRO
Betjeningssøgning
Ved optagelse af stillbilleder
Indholdsfortegnelse
Liste over ikoner der vises på
skærmen
Afspilningszoom
Visning af Eye-Fi-tilstand
8/8
Indeks
Optage-/afspilningsmedie
(Hukommelseskort, intern
hukommelse)
Billednummer/antal billeder, der
er optaget i datoområde, valgt
mappe
Billedformat/
panoramabilledformat
Ved afspilning
TransferJet-indstillinger
Databasefilen er fuld/Advarsel
om databasefilfejl
Optagemappe
Afspilningsmappe
Ændring af mappe
Beskyt
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
Reduktion af lukkede øjne
17DK
Fortsættes r
Skærm
Skærm
Beskrivelse
Beskrivelse
125
Lukkerhastighed
Resterende batteritid
F3.5
Blændeværdi
Advarsel om lavt batteriniveau
AF-lampe
Optagemappe
Skærm
Fokus
Rødøjereduktion
z
Visning af Eye-Fi-tilstand
Zoomskalering
Beskrivelse
AE/AF-lås
NR langsom lukker
125
Lukkerhastighed
Blændeværdi
ISO400
ISO-tal
Blitz
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Hvidbalance
Fokusering tæt på
Blitzindstilling
Blitzen oplades
Målemetode
3
Skærm
Indstillinger for serieoptagelse
0:12
Optagetid (m:s)
Selvdiagnosticeringsdisplay
N
Afspilning
Afspilningslinje
Advarsel om
temperaturforøgelse
0:00:12
Tæller
Selvudløser
101-0012
Mappe- og filnummer
96
Antal billeder, der kan optages
100 min
Optagetid
2010 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der gengives
Indeks
C:32:00
OPT
Standby
Optagelse af en film/standby
Beskrivelse
MENU/Indstillingersøgning
F3.5
Målemetode
Betjeningssøgning
Optage-/afspilningsmedie
(Hukommelseskort, intern
hukommelse)
4
Indholdsfortegnelse
2
Registrering af ansigter
Blød hud-effekt
Databasefilen er fuld/Advarsel
om databasefilfejl
Billedformat/
panoramabilledformat
Ramme for AF-områdesøger
Krydser til punktmåling
ISO400
ISO-tal
+2.0EV
Eksponeringsværdi
18DK
Kameraet giver dig mulighed for at udføre betjeninger og foretage indstillinger ved at trykke på
knapperne eller trække i LCD-skærmen med din finger.
Knap
/
Handling
/
/
Vender tilbage til det forrige skærmbillede.
Bemærkninger
• Tryk let på berøringspanelet med en finger eller den medfølgende malepen for at betjene panelet. Hvis du
trykker hårdt eller anvender en anden spids genstand end den medfølgende malepen, kan det beskadige
berøringspanelet.
• Hvis du trykker øverst til højre på skærmen under optagelse, forsvinder knapperne og ikonerne et øjeblik.
Knapperne og ikonerne vises igen, når du fjerner din finger fra skærmen.
Når du trykker på motivet på berøringspanelet, vises der et indrammet område, og når du
efterfølgende trykker udløserknappen halvvejs ned, fokuseres området. Ud over fokus optimeres
lysstyrken og farvetonen også automatisk, hvis der er et ansigt i det indrammede område.
Knap-/betjeningsmetode
Handling
Tryk på motivet
Justerer fokus.
Indeks
Indstilling af fokus ved at trykke på skærmen
MENU/Indstillingersøgning
Viser funktionsbeskrivelsen for hver
indstilling på valgskærmene for MENU
(optagelse), optagetilstand eller Valg af
motiv-tilstand.
Tryk på
t de punkter, hvis
beskrivelse du ønsker at se.
Betjeningssøgning
Vis de skjulte punkter sådan at de punkter,
du ønsker at indstille, vises på skærmen.
Indholdsfortegnelse
Anvendelse af berøringspanelet
Annullerer funktionen.
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende denne funktion, når du anvender digital zoom eller optager i Fokusering tæt påtilstand eller i Nem-tilstand.
• Du kan ikke anvende denne funktion, når
(Landskab), (Tusmørke), (Gourmet), (Fyrværkeri)
eller
(Under vandet)-tilstanden er valgt i Valg af motiv.
19DK
Tryk på venstre side af LCD-skærmen og træk
mod højre for at få vist MENU-skærmbilledet;
træk fra højre mod venstre for at skjule
MENU-skærmbilledet.
Viser/skjuler
betjeningsknapperne
Tryk på venstre side af LCD-skærmen og træk
mod venstre for at skjule betjeningsknapperne;
træk fra venstre mod højre for at få vist
betjeningsknapperne.
Viser det næste/
forrige billede
Træk LCD-skærmen til højre eller venstre
under afspilning. For at ændre billedet
kontinuerligt skal du trække mod højre eller
venstre og fortsætte med at trykke på den side.
Viser billedindeksskærmen
Træk op på LCD-skærmen.
Viser den næste/
forrige side i
indekstilstand
Træk ned eller op på LCD-skærmen.
Indeks
Viser/skjuler
skærmbilledet
MENU
MENU/Indstillingersøgning
Betjeningsmetode
Betjeningssøgning
Handling
Indholdsfortegnelse
Betjening af kameraet vha. træk i LCD-skærmen
20DK
Under optagelse/afspilning vises de fire MENU-punkter under
på LCD-skærmen. Du kan
tilpasse disse fire knapper til de ønskede MENU-punkter og layout, hvorved du får nem tilgang
til ofte benyttede knapper.
Disse knapper kan tilpasses, og indstillingerne kan gemmes for hver optagetilstand under
optagelse, og for den interne hukommelse og hukommelseskortet under afspilning.
2
Betjeningssøgning
1 Tryk på
Indholdsfortegnelse
Tilpasning af MENU-punkter
for at få vist skærmbilledet MENU.
(Brugertilpas) t [OK]
MENU/Indstillingersøgning
3 Vælg et MENU-ikon og træk det hen på den
ønskede position i venstre side af LCD-skærmen.
MENU-ikonet i tilpasningsområdet udskiftes.
for at annullere.
Tilpasningsområde
Indeks
4 Tryk på
Bemærk
• Du kan ikke tilpasse MENU-ikonet i Nem-tilstand.
z Fordelene ved tilpasning
Du kan ikke bare bytte rundt på MENU-ikoner, men du kan også bytte rundt på MENUikoner inde i tilpasningsområdet og reducere antallet af MENU-ikoner.
Ombytning af MENU-ikoner inde i
tilpasningsområdet
Mens du trykker på et MENU-ikon inde i
tilpasningsområdet, flytter du det hen på den ønskede
plads.
Reduktion af antallet af ikoner i
tilpasningsområdet
Mens du trykker på et MENU-ikon inde i
tilpasningsområdet, flytter du det hen i området til højre.
21DK
Kameraet har ca. 32 MB intern hukommelse. Denne hukommelse er ikke flytbar. Selvom der
ikke er sat noget hukommelseskort ind i kameraet, kan du optage billeder vha. denne interne
hukommelse.
B
Når der ikke er indsat noget hukommelseskort
[Optagelse]: Billeder optages vha. den interne hukommelse.
Intern hukommelse
[Afspilning]: Billeder, der er gemt i den interne hukommelse,
afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder i den interne hukommelse.
Det anbefales, at du sikkerhedskopierer data vha. en af følgende metoder.
Indeks
Om billeddata, der er gemt i den interne
hukommelse
MENU/Indstillingersøgning
B
• Du kan ikke optage film til den interne hukommelse, når
billedstørrelsen for film er [1280×720(Fin)] eller
[1280×720(Standard)].
Betjeningssøgning
Når der er indsat et hukommelseskort
[Optagelse]: Billeder optages på hukommelseskortet.
[Afspilning]: Billeder på hukommelseskortet afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billederne på hukommelseskortet.
Indholdsfortegnelse
Brug af den interne hukommelse
Sådan sikkerhedskopieres data til harddisken på en computer
Udfør proceduren på side 131 uden der er indsat et hukommelseskort i kameraet.
Sådan sikkerhedskopieres på et hukommelseskort
Klargør et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig kapacitet, og udfør derefter den procedure,
der er beskrevet i [Kopier] (side 121).
Bemærkninger
• Du kan ikke importere billeddata fra et hukommelseskort til den interne hukommelse.
• Ved at oprette en USB-forbindelse fra kameraet til en computer med et kabel kan du importere data, der
er gemt på den interne hukommelse, til en computer. Men du kan ikke eksportere data på en computer til
den interne hukommelse.
22DK
Du kan vælge optagetilstanden baseret på forholdene og formålet.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(Opt.funkt.) t ønsket tilstand
(Intelligent
autojustering)
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk
justering af indstillingen.
Giver dig mulighed for at optage et panoramabillede efter
komponering af billeder.
(Filmtilstand)
Giver dig mulighed for at optage film.
(Auto programmeret)
(Valg af motiv)
Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger
svarende til forholdene.
Giver dig mulighed for at optage panoramabilleder under vand.
[Panorering under vand] er tilgængelig, når [Undervandshus] er
indstillet til [Til].
Indeks
(Panorering under
vand)
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret
automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også
vælge forskellige indstillinger med denne menu.
MENU/Indstillingersøgning
(Panorering)
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Opt.funkt.
23DK
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk justering af indstillingen.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(Opt.funkt.) t
autojustering)
(Intelligent
3 Tryk på udløserknappen for at optage et billede.
Bemærk
• [Blitz] er indstillet til [Auto] eller [Fra].
Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Intelligent autojustering. Denne funktion gør
kameraet i stand til automatisk at genkende optageforholdene og tage billedet.
Ikon og guide for Scenegenkendelse
Indeks
Kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys), (Modlysportræt),
(Landskab), (Makro),
(Fokusering tæt på) eller
(Portræt), og viser det modsvarende ikon og vejledningen på skærmen, når scenen er
genkendt.
Du kan finde flere oplysninger på side 62.
MENU/Indstillingersøgning
zOm Scenegenkendelse
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Intelligent autojustering
zHvis du optager et stillbillede af et motiv, som er
svært at fokusere på
• Den korteste optageafstand er ca. 8 cm (1 cm i Intelligent autojustering eller Nem-tilstand) (W),
50 cm (T) (fra objektivet). Optag i Fokusering tæt på-tilstand når du optager et motiv, der er tættere
på end optageafstanden.
• Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt,
og der høres ikke noget bip. Du kan enten omkomponere billedet eller ændre fokusindstillingen
(side 59).
• I følgende situationer kan fokusering være vanskelig:
– Det er mørkt, og motivet er langt væk.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
– Motivet ses gennem glas.
– Motivet bevæger sig hurtigt.
– Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
– Motivet belyses bagfra, eller der er blinkende belysning.
24DK
Indholdsfortegnelse
Panorering
Giver dig mulighed for at lave et panoramabillede ud fra sammensatte billeder.
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
(Opt.funkt.) t
(Panorering)
MENU/Indstillingersøgning
3 Ret kameraet ind mod afslutningen af det motiv,
der skal optages, og tryk på udløserknappen.
Denne del optages ikke
Indeks
4 Panorer kameraet hen til slutningen af
guiden, som vist med angivelsen på
LCD-skærmen.
Vejledningsbjælke
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere kameraet henover hele motivet inden for en given tidsperiode, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du bevæge kameraet hurtigere for at kunne optage
et helt panoramabillede.
• Da flere billeder sættes sammen, bliver den sammensatte del ikke optaget flydende.
• Under dårlige lysforhold bliver panoramabilleder muligvis slørede, eller optagelsen kan muligvis ikke
gennemføres.
• Under flimrende lys som f.eks. fluorescerende lys er lysstyrken eller farven på det kombinerede billede
ikke altid den samme.
• Når panoramaoptagelsens fulde vinkel og den AE/AF-låste vinkel er meget forskellige i lysstyrke, farve
og fokusering, bliver optagelsen ikke vellykket. Sker dette, skal du ændre den AE/AF-låste vinkel og
optage igen.
• Panorering er ikke egnet i følgende situationer:
– Motiver i bevægelse
– Motiver, der er for tæt på kameraet
– Billeder med ringe kontrast som f.eks. af himmelen, en sandstrand eller græsplæne
– Billeder med konstante ændringer som f.eks. bølger eller vandfald
• Du kan ikke lave panoramabilleder i følgende situationer:
– Når du panorerer kameraet for hurtigt eller for langsomt.
– Når kameraet ryster for meget.
25DK
Fortsættes r
panoramabillede
Optageretning:
Panoramabilledformat:
(Optageretning) t [Højre], [Venstre], [Op] eller [Ned]
(Billedformat) t [Standard] eller [Bred]
Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighed i den retning, der er angivet på LCDskærmen. Motiver i ro er bedre egnede til panoramabilleder end motiver i bevægelse.
Lodret retning
Vandret retning
Betjeningssøgning
zTips til optagelse af et panoramabillede
Indholdsfortegnelse
zÆndring af optageretning eller billedformat på et
MENU/Indstillingersøgning
Radius så kort som mulig
Indeks
• Tryk først halvt ned på udløserknappen så du kan låse fokuseringen, eksponeringen og
hvidbalancen. Tryk derefter udløserknappen helt ned og panorer eller vip kameraet.
• Hvis der er et afsnit med meget varierende former eller landskaber langs en skærmkant, kan
billedkompositionen mislykkes. I et sådant tilfælde skal du justere billedkompositionen, sådan at
afsnittet kommer i midten af billedet, og optage igen.
zSådan vises panoramabilleder vha. rulning
Rul gennem panoramabilleder ved at trykke på , mens der vises panoramabilleder. Tryk
på LCD-skærmen under afspilning for at få vist betjeningsknapperne.
Viser det valgte område af
hele panoramabilledet
Betjeningsknap/
betjeningsmetode
Handling
Tryk på
eller på
LCD-skærmen
Rullende afspilning/standser
midlertidigt rulning af billeder
Tryk på
/ / /
eller træk op/ned/til
højre/venstre
Ruller gennem billeder
• Panoramabilleder kan også afspilles med den medfølgende software "PMB" (side 129).
• Rullende afspilning af panoramabilleder, der er optaget med et andet kamera, forløber muligvis ikke
korrekt.
26DK
Giver dig mulighed for at optage film.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(Opt.funkt.) t
(Filmtilstand)
3 Tryk på udløserknappen.
4 Stop optagelsen ved at trykke på
udløserknappen igen.
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Filmtilstand
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
27DK
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger med denne
menu.
2
(Opt.funkt.) t
(Auto programmeret)
3 Tryk på udløserknappen.
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
28DK
Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til forholdene.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(Opt.funkt.) t
ønsket tilstand
(Valg af motiv) t
(Blødt snap)
Giver dig mulighed for at optage billeder med en blødere
atmosfære til portrætter og blomster osv.
(Landskab)
Giver mulighed for nem optagelse af fjerne motiver ved
at fokusere ind på distancen. Optager den klare himmel
samt træer og blomster i levende farver.
(Tusmørke
portræt)
Giver dig mulighed for at optage skarpe billeder af
personer i aftenomgivelser uden at atmosfæren går tabt.
(Tusmørke)
Giver dig mulighed for at optage på lang afstand om
natten, uden at den mørke atmosfære ved omgivelserne
går tabt.
(Høj følsomhed)
(Gourmet)
Indeks
Giver dig mulighed for at optage ansigter med et
blødtindtryk.
MENU/Indstillingersøgning
(Blød hud)
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
Giver dig mulighed for at tage billeder
uden blitz under dårlige lysforhold med
reduceret sløring.
Vælger Makrotilstand, hvilket giver dig mulighed for at
optage madopstillinger i indbydende og lyse farver.
(Kæledyr)
Giver dig mulighed for at optage billeder af dit kæledyr
med de bedste indstillinger.
(Strand)
Giver dig mulighed for at optage billede med de korrekte
indstillinger til optagelser af strand- og søbredder.
29DK
Fortsættes r
(Fyrværkeri)
(Højhastighedslukker)
Giver dig mulighed for at optage fyrværkeri i al dets
pragt.
Giver dig mulighed for at optage under vand i naturlige
farver ved brug af et undervandshus (fx en
undervandspakke).
Bemærk
• Når du optager billeder vha. tilstandene
(Tusmørke portræt), (Tusmørke) eller
(Fyrværkeri), er
lukkerhastigheden langsommere, og billederne har tendens til at blive slørede. For at forhindre sløring
anbefales det, at du anvender et stativ.
MENU/Indstillingersøgning
Giver dig mulighed for at optage motiver i hurtig
bevægelse udendørs eller på andre lyse steder.
• Lukkerhastigheden bliver hurtigere, så billeder, der
optages i mørke omgivelser, bliver mørkere.
Betjeningssøgning
(Under vandet)
Giver dig mulighed for at optage klare billeder ved at
forhindre indsunkne farver i snelandskaber og på andre
steder, hvor hele motivet forekommer hvidt.
Indholdsfortegnelse
(Sne)
Indeks
30DK
For at optage et billede korrekt i henhold til motivforholdene bestemmer kameraet en
kombination af funktioner. angiver indstillinger, der kan ændres, mens – angiver indstillinger,
der ikke kan ændres.
For "Blitz" og "Selvudløser" angiver ikonerne tilstande, som er til rådighed. Visse funktioner er
ikke tilgængelige, afhængigt af Valg af motiv-tilstanden.
—
—
—
Betjeningssøgning
Blitz
—
Selvudløser
Smiludløser
—
Fokusering tæt på
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
ISO
Hvidbalance
—
—
—
—
—
*
Fokus
—
—
—
—
—
—
Lysmålermetode
—
—
—
—
*3
Registrering af
ansigter
*4
Reduktion af
lukkede øjne
*1
*2
*3
*4
*4
—
—
—
—
2
—
—
—
*
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Indeks
Blød hud-effekt
—
1
MENU/Indstillingersøgning
Indstillinger for
serieoptag.
Indholdsfortegnelse
Funktioner du kan anvende i Valg af motiv
—
Der kan ikke vælges [Blitz] for [Hvidbalance].
Du kan bruge [Hvidbalance under vandet] i stedet for [Hvidbalance].
[Fra] er ikke til rådighed for [Blød hud-effekt].
Der kan ikke vælges [Ved berøring] for [Registrering af ansigter].
31DK
Når kameraet er installeret i et undervandshus (som f.eks. undervandspakken), optager kameraet
flere billeder under en panorering og giver dig mulighed for at lave et panoramabillede ud fra
sammensatte billeder.
2
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [Undervandshus] t [Til]
3 Anbring kameraet i undervandshuset.
4
(Opt.funkt.) t
Indholdsfortegnelse
Panorering under vand
(Panorering under vand)
Denne del optages ikke
Vejledningsbjælke
Indeks
6 Panorer kameraet hen til slutningen af
guiden, som vist med angivelsen på
LCD-skærmen.
MENU/Indstillingersøgning
5 Ret kameraet ind mod afslutningen af det motiv,
der skal optages, og tryk på udløserknappen.
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere kameraet henover hele motivet inden for en given tidsperiode, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du bevæge kameraet hurtigere for at kunne optage
et helt panoramabillede.
• Da flere billeder sættes sammen, bliver den sammensatte del ikke optaget flydende.
• Under dårlige lysforhold bliver panoramabilleder muligvis slørede, eller optagelsen kan muligvis ikke
gennemføres.
• Under flimrende lys er lysstyrken eller farven på det kombinerede billede ikke altid den samme.
• Når panoramaoptagelsens fulde vinkel og den AE/AF-låste vinkel er meget forskellige i lysstyrke, farve
og fokusering, bliver optagelsen ikke vellykket. Sker dette, skal du ændre den AE/AF-låste vinkel og
optage igen.
• Panorering under vand er ikke egnet i følgende situationer:
– Når genstandene for tæt på kameraet
– Billeder med ringe kontrast
– Billeder med konstante ændringer
• Du kan ikke lave panoramabilleder i følgende situationer:
– Når du panorerer kameraet for hurtigt eller for langsomt.
– Når kameraet ryster for meget.
32DK
Du kan forstørre billedet, når du optager. Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre billeder
op til 4×.
T-side
2 Flyt zoomknappen (W/T).
Flyt zoomknappen (W/T) over mod T-siden for at zoome ind
og flyt den hen mod W-siden for at zoome ud.
• Se side 94 når zoomgraden overstiger 4×.
W-side
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Zoom
• Kameraet zoomer langsomt, mens du optager en film.
• Zoom er låst til W-siden i tilstandene Panorering og Panorering under vand.
Indeks
33DK
Indholdsfortegnelse
Visning af stillbilleder
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2 Vælg et billede med
/
.
Du kan udføre følgende handlinger ved at trække i LCD-skærmen under afspilning.
Betjeningsmetode
Viser det næste/forrige billede
Træk mod højre eller venstre
Skifter konstant billedet
(næste/forrige billede)
Træk mod højre eller venstre,
og fortsæt med at trykke
Viser billedindeksskærmen
under afspilning
Træk opad
MENU/Indstillingersøgning
Handling
Betjeningssøgning
zTips til betjening via træk
zSådan vises billeder der er taget med et andet
kamera
Indeks
Dette kamera opretter en billeddatabase-fil på hukommelseskortet til optagelse og
afspilning af billeder. Hvis kameraet registrerer billeder, som ikke er registreret i
billeddatabase-filen på hukommelseskortet, vises der et registreringsskærmbillede med
meddelelsen "Fandt filer, som ikke genkendtes Importerer filer". For at få vist uregistrerede
billeder skal du registrere dem ved at vælge [OK].
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri ved registrering af billeder. Hvis der bruges et batteri med lavt
strømniveau til at registrere billeder, er det muligvis ikke muligt at registrere alle data, eller dataene
kan blive ødelagt, hvis batteriet løber tør for strøm.
34DK
Indholdsfortegnelse
Afspilningszoom
Afspiller det forstørrede billede.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Billedet forstørres til dobbelt størrelse, centreret
omkring det område du trykkede på. Du kan også
forstørre billedet ved at flytte zoomknappen (W/T) hen
mod T-siden.
Viser det valgte område af
hele billedet
3 Juster zoomgraden og positionen.
Billedet forstørres yderligere, hver gang du trykker på skærmen.
Handling
Træk op/ned/til højre/venstre
Ændrer zoompositionen.
/
MENU/Indstillingersøgning
Knap-/betjeningsmetode
Betjeningssøgning
2 Tryk på det område du ønsker at forstørre.
Ændrer zoomskalaen.
Annullerer afspilningszoom.
zSådan gemmes forstørrede billeder
t
Indeks
Du kan gemme et forstørret billede ved at anvende beskæringsfunktionen (
[Retouchering] t [Beskær (Ændr størrelse)]).
35DK
I enkeltbilledtilstand afspilles stillbilleder i bredde-højde-forholdet 4:3 på hele LCD-skærmen. I
dette tilfælde beskæres billedet en lille smule i toppen og bunden.
2 Tryk på
(Bredfm. zoom).
Bemærk
• Zoom i bredformat er ikke til rådighed for følgende billedfiler:
– Film
– Panoramabilleder
– 16:9-billeder
MENU/Indstillingersøgning
3 Tryk på
(Bredfm. zoom) igen for at annullere
zoom i bredformat.
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Bredfm. zoom
Indeks
36DK
Dette anvendes i enkeltbilledtilstanden til midlertidigt at rotere et billede og forstørre det op på
skærmen.
3 For at annullere visningen, tryk på
(Midlertidigt roteret visning) igen.
Bemærkninger
Indeks
• Midlertidigt roteret visning er ikke til rådighed for følgende billeder:
– Film
– Panoramabilleder
– Vandret orienterede billeder
• Tryk på / annullerer midlertidigt roteret visning.
MENU/Indstillingersøgning
2 Vælg et billede i lodret position t tryk på
(Midlertidigt roteret visning).
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Midlertidigt roteret visning
37DK
Indholdsfortegnelse
Visning af film
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2 Vælg en film med
.
på LCD-skærmen.
Betjeningssøgning
3 Tryk på
/
Når du trykker på LCD-skærmen under afspilning, vises der
betjeningsknapper.
Handling
.
Går til begyndelsen af filmen
m
Hurtigt tilbage
Tryk på u eller på LCD-skærmen
Normal afspilning/pause
M
Hurtigt fremad
Lydstyrkekontrol
Juster lydstyrken med
eller
MENU/Indstillingersøgning
Knap-/betjeningsmetode
.
Bemærk
• Du er muligvis ikke i stand til at afspille visse billeder, der er optaget med andre kameraer.
zSådan vises der kun film på indeksskærmen
• Når en filmfil er færdigafspillet, begynder kameraet automatisk at afspille den næste filmfil.
t
Indeks
Du kan få vist udelukkende filmminiaturer på indeksskærmen ved at trykke på
(Visningstilstand) t
(Mappevisning (film)).
38DK
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder ved brug af mindst mulige funktioner.
Tekststørrelsen forøges, og indikatorerne bliver nemmere at se.
2
t
(Nem-tilstand) t [OK]
Bemærkninger
• Batteriets styrke aftager muligvis hurtigere, da lysstyrken på skærmen forøges automatisk.
• Afspilningstilstanden skifter også til [Nem-tilstand].
zOm Scenegenkendelse
Indeks
Smiludløser: Tryk på (smil).
Billedformat:
t [Billedformat] t Vælg [Stort]
eller [Lille]
Blitz:
t [Blitz] t Vælg [Auto] eller [Fra]
Selvudløser:
t [Selvudløser] t Vælg [Fra] eller
[Til]
Afslutter Nem-tilstand:
t [Afslutter Nem-tilstand]
t [OK]
MENU/Indstillingersøgning
zTilgængelige funktioner i Nem-tilstand (optagelse)
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Nem-tilstand
Scenegenkendelse kan anvendes i Nem-tilstand. Denne funktion gør kameraet i stand til
automatisk at genkende optageforholdene og tage billedet.
Ikon for Scenegenkendelse
• Kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab),
(Makro),
(Fokusering tæt på) eller
(Portræt) og viser et ikon på LCD-skærmen, når scenen er genkendt.
Du kan finde flere oplysninger på side 62.
39DK
Giver dig mulighed at optage med forudangivne indstillinger svarende til forholdene, når
kameraet er i filmtilstand.
2
3
(Opt.funkt.) t
(Filmtilstand)
(Filmoptagelsesscene) t ønsket tilstand
Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal
du trykke på
.
(Under
vandet)
Justerer automatisk indstillingen.
Giver dig mulighed for at optage en film under vand i naturlige farver ved
brug af et undervandshus (fx en undervandspakke).
MENU/Indstillingersøgning
(Auto)
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Filmoptagelsesscene
Indeks
40DK
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(Smiludløser).
Betjeningssøgning
2 Tryk på
Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal
du trykke på
.
3 Vent mens der registreres et smil.
4 Tryk på
(Smiludløser) igen for at afslutte
Smiludløser.
Indikator for følsomhed
for smilregistrering
Registrering af
ansigter-ramme
Bemærkninger
Indeks
• Optagelse ved brug af Smiludløser afsluttes automatisk, når enten hukommelseskortet eller den interne
hukommelse er fyldt op.
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Du kan ikke anvende Digital zoom-funktionen.
• Funktionen [Smiludløser] er ikke til rådighed i følgende situationer:
– I tilstanden Panorering
– I tilstanden Panorering under vand
– I Filmtilstand
MENU/Indstillingersøgning
Når smileniveauet overstiger V-punktet på indikatoren,
optager kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen under brug af Smiludløser,
optager kameraet billedet og vender derefter tilbage til
Smiludløsertilstanden.
zIndstilling af Følsomhed for smileregistrering
I tilstanden Smiludløser vises der en knap, der indstiller følsomheden for smilregistrering.
: Registrerer et stort smil.
: Registrerer et normalt smil.
: Registrerer selv et lille smil.
• Følsomheden for smilregistrering er fastsat til [Normalt smil] i Nem-tilstand.
• Når [Skærmindstil.] er indstillet til [Fra], vises følsomheden for smilregistrering ikke.
41DK
Fortsættes r
• Udløseren aktiveres, når en person, hvis ansigt er registreret, smiler.
• Du kan vælge et ansigt, som skal prioriteres ved smilregistrering [Registrering af ansigter]. Hvis du
vælger et prioriteret ansigt, udføres der kun Smilregistrering for det ansigt. For at udføre
smilregistrering på et andet ansigt, skal du trykke på det ansigt (side 66).
• Hvis kameraet ikke registrerer noget smil, indstilles følsomheden for smilregistrering til [Lille
smil].
Betjeningssøgning
Dæk ikke øjnene med pandehåret.
Dæk ikke for ansigtet med hatte, masker, solbriller osv.
2 Prøv at få ansigtet vendt lige mod kameraet og hold det
så vandret som muligt. Hold øjnene knebet sammen.
3 Giv et klart smil med en åben mund. Smilet registreres
nemmere, hvis man kan se tænderne.
1
Indholdsfortegnelse
zTips til bedre optagelser af smil
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
42DK
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
(Blitz) t ønsket tilstand
(Auto)
(Til)
(Langsom
synkro)
Blitzen udløses altid.
Blitzen udløses altid.
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages
et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
Blitzen udløses ikke.
Bemærkninger
•
•
•
•
•
Blitzen affyres to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
Når blitzen oplades, vises
.
Du kan ikke anvende blitz under serieoptagelse.
[Til] eller [Langsom synkro] er ikke tilgængelige, når kameraet er i tilstanden Intelligent autojustering.
I tilstandene Panorering og Panorering under vand er [Blitz] indstillet til [Fra].
med blitz
Indeks
zNår der opstår "Hvide runde pletter" på fotos taget
MENU/Indstillingersøgning
(Fra)
Udløses ved optagelse under forhold med svag belysning eller
modlys.
Betjeningssøgning
Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal
du trykke på
.
Indholdsfortegnelse
Blitz
Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.), som svæver rundt tæt på objektivet. Når de
fremhæves af kameraets blitz, ser de ud som hvide runde pletter.
Kamera
Motiv
Partikler (støv, pollen osv.) i luften
Hvordan kan "Hvide runde pletter" reduceres?
• Oplys rummet og optag motivet uden brug af blitz.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. ([Blitz] er indstillet til [Fra].)
43DK
I Nem-tilstand kan du vælge blitzindstillingen fra
.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
t
3
t [Blitz] t ønsket tilstand
(Nem-tilstand) t [OK]
Udløses ved optagelse under forhold med svag belysning eller
modlys.
Fra
Blitzen udløses ikke.
MENU/Indstillingersøgning
Auto
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Blitz
Indeks
44DK
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
(Selvudløser) t ønsket tilstand
(Fra)
Selvudløseren anvendes ikke.
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 10-sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og
der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres.
Tryk på
for at annullere.
(2 sek)
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 2 sekunder.
(Selvportræt,
én person)
Indstiller selvudløseren til Portrætselvudløser.
Når kameraet registrerer det specificerede antal ansigter, lyder der
(Selvportræt, et bip, og lukkeren aktiveres 2 sekunder senere.
to personer)
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
(10 sek)
Betjeningssøgning
Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal
du trykke på
.
• I Filmtilstanden er [Selvportræt, én person] og [Selvportræt, to personer] ikke til rådighed.
• Selvudløseren er ikke til rådighed i tilstandene Panorering og Panorering under vand.
Indeks
z Automatisk optagelse med Portrætselvudløser
Ret objektivet mod dig selv, sådan at dit ansigt vises på LCD-skærmen. Kameraet
registrerer motiverne, og derefter aktiveres lukkeren. Kameraet bestemmer den optimale
billedkomposition og sikrer, at ansigterne kommer med på LCD-skærmen. Du skal ikke
bevæge kameraet efter biplyden.
• Du kan også optage et billede ved at trykke på udløserknappen, mens du
bruger denne funktion.
45DK
Fortsættes r
Hvis dine hænder eller krop bevæger sig, mens du holder kameraet og trykker på
udløserknappen, opstår der "kamerarystelse". Der opstår ofte kamerarystelse under forhold
med lav belysning eller langsomme lukkerhastigheder, som f.eks. dem i tilstandene
(Tusmørke portræt) eller (Tusmørke). I sådan et tilfælde skal du optage i henhold til de
nedenstående tips.
Betjeningssøgning
• Optag ved brug af selvudløseren med en
2-sekunders forsinkelse og stabiliser kameraet ved
at holde dine arme helt ind til kroppen, efter du har
trykket på udløserknappen.
• Anvend et stativ eller placer kameraet på en plan
overflade for at holde kameraet stille.
Indholdsfortegnelse
z Tips til forebyggelse af sløring
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
46DK
I Nem-tilstand kan du vælge selvudløserindstillingen fra
.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
t
3
t [Selvudløser] t ønsket tilstand
(Nem-tilstand) t [OK]
Selvudløseren anvendes ikke.
Til
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 10 sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og
der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres.
Tryk på
for at annullere.
MENU/Indstillingersøgning
Fra
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
Indeks
47DK
Indstil den retning som kameraet føres i under optagelse i tilstandene Panorering eller
Panorering under vand.
2
(Optageretning) t ønsket retning
Panorer fra venstre til højre.
(Venstre)
Panorer fra højre til venstre.
(Op)
Panorer nedefra og op.
(Ned)
Panorer oppefra og ned.
MENU/Indstillingersøgning
(Højre)
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Optageretning
Indeks
48DK
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2 Tryk på
(Billedformat) t ønsket format
Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal
du trykke på
.
Billedformat
(4320×3240)
Retningslinjer for brug
LCD-skærm
Til udskrifter op til A3+ format
MENU/Indstillingersøgning
Ved optagelse af stillbilleder
Betjeningssøgning
Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort
papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.
Indholdsfortegnelse
Billedformat/
Panoramabilledformat
(3648×2736)
Til udskrifter op til L/2L/A4 format
(640×480)
Til e-mailvedhæftninger
(4320×2432)
Til visning på et high-definition-tv og
udskrifter op til A4-størrelse
(1920×1080)
Til visning på et high-definition-tv.
Billeder vises i breddehøjde-forholdet 4:3.
Indeks
(2592×1944)
Billederne fylder hele
skærmen ud.
Bemærk
• Når du udskriver stillbilleder, der er optaget i et bredde-højde-forhold på 16:9 eller panoramabilleder,
kan begge sider muligvis blive skåret af.
I Nem-tilstand
Stort
Optager billeder i format [14M].
Lille
Optager billeder i format [5M].
49DK
Indholdsfortegnelse
Ved optagelse i tilstandene Panorering/
Panorering under vand
Optager i 4912 × 1080 (vandret).
Optager i 3424 × 1920 (lodret).
(Bred)
Optager i 7152 × 1080 (vandret).
Optager i 4912 × 1920 (lodret).
Ved optagelse af film
1
(Billedformat) t ønsket tilstand
Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal du trykke på
Billedstørrelse for film
.
Retningslinjer for brug
1280x720(Fin)
9 Mbps
Optager film i højeste kvalitet til visning
på High Definition TV.
1280x720(Standard)
6 Mbps
Optager film i standard kvalitet til
visning på High Definition TV.
VGA
3 Mbps
Optager i et billedformat egnet til
internetoverførsel.
Indeks
Gennemsnitlig
bithastighed
MENU/Indstillingersøgning
Jo større filmformat, desto højere billedkvalitet. Jo større mængde data der anvendes pr. sekund
(gennemsnitlig bithastighed), desto mere jævnt bliver det afspillede billede.
De film, der optages med dette kamera, optages i MPEG-4, cirka 30 fps, progressivt, AAC, mp4format.
Betjeningssøgning
(Standard)
Bemærk
• Du får et telebillede, når du vælger [VGA]-billedformatet.
50DK
Fortsættes r
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, fylder mere i hukommelsen og
vises med mange detaljer. "Billedformat" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du ikke kan
se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Billedformat: 14M
4320 pixel × 3240 pixel = 13.996.800 pixel
2 Billedformat: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
1
Pixel
Mange pixel
(Fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Få pixel
(Grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse)
MENU/Indstillingersøgning
Pixel
Betjeningssøgning
Beskrivelse af pixel og billedformat
Indholdsfortegnelse
zOm "billedkvalitet" og "billedformat"
Indeks
51DK
Du kan vælge enkeltbilledtilstand eller serieoptagelsestilstand.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
t
(Indstillinger for serieoptag.) t
ønsket tilstand
(Enkelt)
(Serie
optagelse)
Optager et enkelt billede.
Optager op til 100 billeder i rækkefølge, når du trykker på
udløserknappen og holder den nede.
Indeks
• Tilstanden Serieoptagelse er ikke til rådighed i Nem-tilstand,
Panorering, Filmtilstand eller Smiludløser.
• Blitzen er automatisk indstillet til [Fra].
• Ved optagelse med selvudløseren kan der kun optages et enkelt billede.
• Optageintervallet bliver længere afhængigt af billedformatets indstilling.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller
hukommelseskortet er fyldt op, stopper serieoptagelsen.
• [Fokus], [Hvidbalance] og [EV] indstilles for det første billede, og disse
indstillinger anvendes også til de andre billeder.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Indstillinger for serieoptag.
52DK
Anvend denne indstilling til at optage smukke nærbilleder af små motiver som fx insekter og
blomster.
2
t
(Makro) t ønsket tilstand
Afhængigt af optagetilstanden indstilles dette vha. knapperne,
der vises på venstre side af skærmen.
(Auto)
Brug denne tilstand til at optage på korte afstande.
Låst til W-siden: Ca. 1 cm til 20 cm
Bemærkninger
Indeks
• [Makro] er indstillet til [Auto] i følgende situationer:
– I tilstanden Panorering
– I tilstanden Panorering under vand
– I Filmtilstand
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– I Nem-tilstand
– Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
• Bemærk følgende punkter når du anvender Fokusering tæt på-tilstanden.
– Du kan ikke anvende funktionerne Serieoptagelse eller Registrering af ansigter.
– Denne tilstand annulleres, hvis du slukker kameraet eller skifter til en anden optagetilstand.
– De indstillinger for blitztilstanden, som du kan anvende i denne tilstand, er kun [Til] eller [Fra].
– Fokuseringshastigheden bliver langsommere.
MENU/Indstillingersøgning
(Fokusering
tæt på)
Kameraet justerer automatisk fokus fra fjerne motiver til
nærbilleder.
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Makro
53DK
Du kan manuelt justere eksponeringen i 1/3 EV-trin i området fra –2,0 EV til +2,0 EV.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
t
(EV)
Afhængigt af optagetilstanden indstilles dette vha. knapperne,
der vises på venstre side af skærmen.
3 Tryk på
t [OK].
/
for at justere eksponeringen
Du kan også justere eksponeringen ved at trykke på z på
justeringsbjælken og trække til højre eller venstre.
• Hvis du optager et motiv i ekstremt lyse eller mørke omgivelser, eller når du anvender blitzen, vil
eksponeringsjusteringen muligvis ikke være effektiv.
zJustering af eksponeringen for at få bedre billeder
Lavere EV-indstilling –
Indeks
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
EV
Korrekt eksponering
Højere EV-indstilling +
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
54DK
Indstiller lysfølsomheden, når kameraet er i Auto programmeret-tilstand, eller når Valg af motiv
er indstillet til
(Under vandet).
2
t
(ISO) t ønsket tal
(Auto)
/
/
/
/
/
Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
/
Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i
bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal).
• Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 800], når optagetilstanden er sat til
serieoptagelsestilstand, eller når [DRO] er sat til [DRO plus].
zJustering af ISO-følsomhed (Anbefalet
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
ISO
eksponeringsindeks)
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at
lukkerhastigheden forøges for at reducere slør.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Indeks
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på
billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive
mørkere.
z Tips til forebyggelse af sløring
Selv om kameraet holdes stille, bevæger motivet sig under eksponeringen og optagelsen
bliver sløret, når udløserknappen trykkes ned. Kamerarystelser reduceres automatisk, men
funktionen reducerer ikke motivslør på effektiv vis. Motivslør opstår ofte under forhold med
lav belysning eller langsomme lukkerhastigheder.
I sådan et tilfælde skal du optage i henhold til de nedenstående tips.
• Vælg en højere ISO-følsomhed så
lukkerhastigheden er hurtigere.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af
motiv.
55DK
Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold. Anvend denne funktion hvis
billedfarven forekommer unaturlig.
2
t
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(Hvidbalance)
Afhængigt af optagetilstanden indstilles dette vha. knapperne,
der vises på venstre side af skærmen.
3 Tryk på den ønskede tilstand t [OK]
Justerer automatisk hvidbalancen, sådan at farverne fremstår
naturlige.
(Dagslys)
Justerer for udendørs forhold på en klar dag, aften, nattesekvenser,
neonskilte, fyrværkeri osv.
(Skyer)
Justerer for en overskyet himmel eller i skyggeomgivelser.
[Fluoresce. hvidbalance 1]: Justerer for hvid fluorescerende
belysning.
[Fluoresce. hvidbalance 2]: Justerer for naturlig hvid
fluorescerende belysning.
[Fluoresce. hvidbalance 3]: Justerer for hvid fluorescerende
belysning om dagen.
n (Skinnende)
Justerer for steder under en skinnende lampe eller under stærk
belysning, som fx i et fotostudie.
(Blitz)
Justerer for blitzforholdene.
(Et tryk)
Justerer hvidbalancen afhængigt af lyskilden. Den hvide farve gemt
i [1 tryk indst.]-tilstanden, bruges som den grundlæggende hvide
farve. Anvend denne tilstand når [Auto] og andre indstillinger ikke
giver præcise farver.
(1 tryk indst.)
Gemmer den grundlæggende hvide farve, der vil blive brugt i [Et
tryk]-tilstand.
Indeks
(Fluoresce.
hvidbalance 1)
(Fluoresce.
hvidbalance 2)
(Fluoresce.
hvidbalance 3)
MENU/Indstillingersøgning
(Auto)
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
56DK
Fortsættes r
1 Ret kameraet mod et hvidt objekt, som f.eks. et stykke papir, der udfylder
skærmen under samme lysforhold som ved optagelse af motivet.
2
t
MENU/Indstillingersøgning
Sådan optages den grundlæggende hvide farve i
[1 tryk indst.]-tilstand
Betjeningssøgning
• [Hvidbalance] er ikke til rådighed i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent autojustering
– I tilstanden Panorering under vand
– I Nem-tilstand
• [Blitz] i [Hvidbalance] er ikke til rådighed i følgende situationer:
– I tilstanden Panorering
– I Filmtilstand
– Når Valg af motiv er indstillet til
(Høj følsomhed)-tilstand
• Under fluorescerende belysning som blinker, fungerer hvidbalancefunktionen måske ikke korrekt,
selvom du vælger [Fluoresce. hvidbalance 1], [Fluoresce. hvidbalance 2] eller [Fluoresce. hvidbalance
3].
• Når du optager med blitz i andet end [Blitz]-tilstand, er [Hvidbalance] indstillet til [Auto].
• Når [Blitz] er [Til] eller [Langsom synkro] kan hvidbalancen kun justeres til [Auto], [Blitz], [Et tryk]
eller [1 tryk indst.].
• [1 tryk indst.] kan ikke vælges under opladning af blitzen.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
(Hvidbalance) t [1 tryk indst.] t [Optag]
Bemærkninger
Indeks
Skærmen bliver et øjeblik sort, og når hvidbalancen er justeret og gemt i hukommelsen, vises
optageskærmen igen.
• Hvis
-indikatoren blinker under optagelsen, er hvidbalancen enten ikke indstillet eller kan ikke
indstilles. Brug automatisk hvidbalance.
• Undgå at ryste eller støde kameraet, mens [1 tryk indst.] er i gang.
• Når [Blitz] er indstillet til [Til] eller [Langsom synkro], justeres hvidbalancen til forholdene med
blitzudløsning.
• De hvid-referencer, der er indlæst med [Hvidbalance] og [Hvidbalance under vandet], gemmes separat.
zIndvirkningen fra lysforholdene
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Farvetonerne justeres automatisk, men du kan justere farvetoner manuelt ved hjælp af
hvidbalancefunktionen.
Vejr/belysning
Dagslys
Skyet
Fluorescerende
lys
Skarpt lys
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
57DK
Justerer farvetonen, når kameraet er indstillet til
(Under vandet)-tilstand i Valg af motiv,
(Under vandet)-tilstand i [Filmoptagelsesscene] eller
(Panorering under vand)-tilstand.
2
t
(Hvidbalance under vandet)
3 Ønsket tilstand t [OK]
Justerer automatisk farvetoner til undervandsforhold, sådan at
farverne fremstår naturlige.
(Under vandet 1) Justerer for undervandsforhold, hvor den blå farve er stærk.
(Under vandet 2) Justerer for undervandsforhold, hvor den grønne farve er stærk.
Justerer hvidbalancen afhængigt af lyskilden. Den hvide farve
gemt i [1 tryk indst.]-tilstanden, bruges som den grundlæggende
hvide farve. Anvend denne tilstand når [Auto] og andre
indstillinger ikke giver præcise farver.
(1 tryk indst.)
Gemmer den grundlæggende hvide farve, der vil blive brugt i
[Et tryk]-tilstand (side 57).
Indeks
(Et tryk)
MENU/Indstillingersøgning
(Auto)
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance under vandet
Bemærkninger
• Afhængig af farven på vandet fungerer Hvidbalance under vandet eventuelt ikke korrekt, selvom du
vælger [Under vandet 1] eller [Under vandet 2].
• Når [Blitz] er [Til], kan hvidbalance under vandet kun justeres til [Auto], [Et tryk] eller [1 tryk indst.].
• [1 tryk indst.] kan ikke vælges under opladning af blitzen.
• De hvid-referencer, der er indlæst med [Hvidbalance] og [Hvidbalance under vandet], gemmes separat.
58DK
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
AF står for "Automatisk fokusering", en funktion der automatisk justerer fokuseringen.
2
t
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(Fokus) t ønsket tilstand
Afhængigt af optagetilstanden indstilles dette vha. knapperne,
der vises på venstre side af skærmen.
(Multi-AF)
Ramme for AF-
områdesøger
• Når Registrering af ansigter-funktionen er
aktiveret, arbejder AF med prioritet på
ansigter.
• Når Valg af motiv er indstillet til
(Under vandet), er fokuseringen
tilpasset til undervandsoptagelser. Når du trykker halvvejs ned på
udløserknappen, og derved opnår fokus, vises der en stor grøn ramme.
Indeks
(Center-AF)
MENU/Indstillingersøgning
Fokuserer automatisk på et motiv på alle
afstande i områdesøgerens ramme.
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned
i optagetilstanden for stillbilleder, vises der
en grøn ramme rundt om det område, der er
fokuseret.
Indholdsfortegnelse
Fokus
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum
af områdesøgerens ramme. Bruges det
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker det.
Ramme for AFområdesøger
(Spot - AF)
Fokuserer automatisk på et ekstremt lille
motiv eller et smalt område. Bruges det
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker det.
Hold kameraet stille sådan at AFområdesøgerrammen ikke kommer væk fra
motivet.
Ramme for AFområdesøger
59DK
Fortsættes r
zHurtigt valg af det prioriterede motiv
MENU/Indstillingersøgning
Trykker du på berøringspanelet, vises der et indrammet
område, og når du efterfølgende trykker udløserknappen
halvvejs ned, fokuseres området.
Tryk på
for at frigøre fokuseringen.
Betjeningssøgning
• Når du anvender [Digital zoom] eller [AF-lampe], er indstillingen af AF-områdesøgerrammen
deaktiveret, og AF-områdesøgerrammen vises i stedet som en stiplet linje. I dette tilfælde fungerer
kameraet ved at fokusere på motiverne midt på skærmen.
• Hvis du indstiller fokustilstanden til andet end [Multi-AF], er [Registrering af ansigter] fastsat til [Ved
berøring].
• [Fokus] er indstillet til [Multi-AF] i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent autojustering
– I Filmtilstand
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– I Nem-tilstand
– Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
– Når du justerer fokus vha. tryk på LCD-skærmen
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
Indeks
60DK
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme
eksponeringen.
2
t
tilstand
(Lysmålermetode) t ønsket
Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område. Kameraet
bestemmer en velafbalanceret eksponering (Måling på flere
mønstre).
(Center)
Måler billedets midte og bestemmer eksponeringen baseret på
lysstyrken af motivet der (Centreret måling).
(Spot)
Måler kun en del af motivet
(Punktmåling). Denne funktion er
praktisk, når motivet belyses bagfra,
eller når der er kraftig kontrast mellem
motivet og baggrunden.
MENU/Indstillingersøgning
(Multi)
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
Krydser til punktmåling
Placeres på motivet
• Der kan ikke vælges [Spot] i Filmtilstand.
• Hvis du indstiller Lysmålermetoden til andet end [Multi], er [Registrering af ansigter] fastsat til [Ved
berøring].
• [Lysmålermetode] er indstillet til [Multi] i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent autojustering
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– I Nem-tilstand
– Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
Indeks
Bemærkninger
61DK
Kameraet registrerer automatisk optageforholdene og optager derefter billedet.
Når der registreres en bevægelse, forøges ISO-følsomheden i henhold til bevægelsen for at
reducere motivslør (Bevægelsesregistrering).
MENU/Indstillingersøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
(Opt.funkt.) t
autojustering)
3
t
tilstand
Betjeningssøgning
Ikon og guide for Scenegenkendelse
Kameraet genkender følgende typer scener.
Når kameraet har bestemt den optimale
scene, viser kameraet det modsvarende ikon
og guiden.
(Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab),
Eksempel på et billede
(Makro),
(Fokusering tæt på),
når
(Modlys) er
(Portræt)
aktiveret.
Indholdsfortegnelse
Scenegenkendelse
(Intelligent
(Scenegenkendelse) t ønsket
Indeks
(Auto)
Når kameraet genkender scenen, skifter det til de optimale
indstillinger og optager billedet.
(Avanceret) Når kameraet genkender scenen, skifter det til de optimale
indstillinger. Når kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ), (Modlys)
eller (Modlysportræt), ændrer det automatisk indstillingerne og
tager et andet billede.
• Når du optager to fortløbende billeder, skifter farven på + tegnet på
-ikonet til grøn.
• Når der er optaget to billeder, vises de to billeder ved siden af hinanden
straks efter optagelsen.
• Når [Reduktion af lukkede øjne] vises, optages der automatisk 2 billeder,
og det billede, hvor øjnene er åbne, vælges automatisk. For yderligere
oplysninger om Reduktion af lukkede øjne-funktionen, se "Hvilken slags
funktion er Reduktion af lukkede øjne?".
62DK
Fortsættes r
indstillinger, og vælge det du kan lide (Avanceret
tilstand)
I [Avanceret]-tilstand optager kameraet to efterfølgende billeder med følgende forskellige
indstillinger, når det genkender (Tusmørke), (Tusmørke portræt),
(Tusmørke med
stativ), (Modlys) eller (Modlysportræt)-scener, der har tendens til at blive slørede.
Du kan vælge det ønskede billede fra de to billeder, der er optaget.
Andet billede
Optager i Langsom synkro
Optager med forøget følsomhed og reducering af
rystelser
Optager i Langsom synkro med det ansigt
som blitzen lyser på som guide
Optager med forøget følsomhed, med ansigtet
som guide og reducering af rystelser
Optager i Langsom synkro
Optager med endnu langsommere
lukkerhastighed uden at forøge følsomheden
Optager med blitz
Optager med justeret baggrundslysstyrke og
kontrast (DRO plus)
Optager med det ansigt som blitzen lyser
på som guide
Optager med justeret ansigts- og
baggrundslysstyrke og kontrast (DRO plus)
Indeks
Første billede*
MENU/Indstillingersøgning
zSådan kan du optage to billeder med forskellige
Betjeningssøgning
• Funktionen Scenegenkendelse fungerer ikke, når du optager billeder med Digital zoom.
• [Scenegenkendelse] er indstillet til [Auto] i følgende situationer:
– I Nem-tilstand
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
– Under serieoptagelse
•
(Portræt),
(Tusmørke portræt) eller
(Modlysportræt) genkendes ikke, når [Registrering af
ansigter] er indstillet til [Ved berøring].
• De blitzindstillinger, der er til rådighed, er [Auto] og [Fra].
•
(Tusmørke med stativ)-scener kan sommetider ikke genkendes i omgivelser, hvor der overføres
rystelser til kameraet på trods af, at det er monteret på et stativ.
(Tusmørke med stativ). Hold
• Sommetider kan det give en langsom lukker, når scenen genkendes som
kameraet stille under optagelse.
• Ikonet for Scenegenkendelse vises uanset [Skærmindstil.].
• Disse scener genkendes muligvis ikke afhængigt af situationen.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
* Når [Blitz] er indstillet til [Auto].
zHvilken slags funktion er Reduktion af lukkede øjne?
Når kameraet er indstillet til [Avanceret], optager det automatisk to billeder fortløbende*,
når det genkender
(Portræt). Kameraet vælger, viser og gemmer automatisk det billede,
hvor øjnene ikke blinker. Hvis øjnene er lukkede på begge billeder, vises meddelelsen
"Lukket øje registreret".
* undtagen når blitzen affyres/når lukkerhastigheden er langsom
63DK
Når Registrering af ansigter-funktionen er aktiveret, kan der indstilles, om Blød hud-effekten
skal anvendes og effektniveauet.
2
t
tilstand
(Blød hud-effekt) t ønsket
Afhængigt af optagetilstanden indstilles dette vha. knapperne,
der vises på venstre side af skærmen.
Anvend ikke Blød hud-effekt.
(Lav)
Tilføjer mindre Blød hud-effekt.
(Mellem)
(Høj)
Tilføjer moderat Blød hud-effekt.
Tilføjer kraftig Blød hud-effekt.
Bemærkninger
• [Fra] er ikke til rådighed, når Valg af motiv er indstillet til
(Blød hud)-tilstand.
• [Blød hud-effekt] kan muligvis ikke ses afhængigt af motivet.
MENU/Indstillingersøgning
(Fra)
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Blød hud-effekt
Indeks
64DK
Registrerer ansigter på dine motiver og justerer indstillingerne for fokus, blitz, eksponering,
hvidbalance og rødøjereduktion automatisk.
Ramme til ansigtsregistrering (hvid)
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
t
(Registrering af ansigter) t
ønsket tilstand
Afhængigt af optagetilstanden indstilles dette vha. knapperne,
der vises på venstre side af skærmen.
(Ved berøring)
(Auto)
Registrerer ansigtet, når der trykkes på et område med et ansigt på
skærmen.
MENU/Indstillingersøgning
2
Betjeningssøgning
Ramme til ansigtsregistrering (orange)
Når kameraet registrerer mere end et motiv, vil kameraet vurdere hvilket
motiv, der er hovedmotivet, og indstille fokus efter prioritet. Rammen til
Registrering af ansigter omkring hovedmotivet skifter til orangefarvet
.
Rammen, hvor fokus er indstillet, bliver grøn, når du trykker halvt ned på
udløserknappen.
Indholdsfortegnelse
Registrering af ansigter
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
Registrerer og optager med prioritet på børneansigter.
(Prioriter
voksne)
Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter.
Indeks
(Prioriter
børn)
Bemærkninger
• [Registrering af ansigter] er ikke til rådighed i følgende situationer:
– I tilstanden Panorering
– I tilstanden Panorering under vand
– I Filmtilstand
– I Nem-tilstand
• [Ved berøring] er ikke til rådighed, når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller
[Selvportræt, to personer].
• Du kan kun vælge [Registrering af ansigter], når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], eller
lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom.
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Voksne og børn genkendes muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Under optagelse med Smiludløser indstilles [Registrering af ansigter] automatisk til [Auto], selv hvis den
er indstillet til [Ved berøring].
65DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
zValg af det prioriterede ansigt
2Hver gang du trykker på et andet ansigt, vælges ansigtet som
det prioriterede ansigt.
3For at annullere ansigtsregistrering skal du trykke på
.
MENU/Indstillingersøgning
• Det er muligvis ikke muligt at registrere det valgte ansigt på korrekt vis afhængigt af omgivelsernes
lysstyrke, motivets frisure osv.
• Når Smiludløserfunktionen anvendes sammen med den valgte Registrering af ansigter-ramme,
udføres Registrering af smil kun på det valgte ansigt.
• I Nem-tilstand eller når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to
personer], kan det prioriterede ansigt ikke vælges.
Betjeningssøgning
Normalt vælger kameraet automatisk det ansigt, der skal fokuseres på i henhold til
[Registrering af ansigter]-indstillingen, men du kan også vælge et ansigt, der skal
prioriteres.
1Tryk på et ansigt som du ønsker at indstille som det
prioriterede ansigt under Registrering af ansigter.
Det ansigt, der trykkes på, vælges som det prioriterede
ansigt, og rammen skifter til en orangefarvet ramme
.
Indeks
66DK
Kameraet analyserer optagescenen og korrigerer automatisk lysstyrken og kontrasten for at
forbedre billedkvaliteten.
DRO står for "Dynamic Range Optimizer", der er en funktion, der automatisk optimerer
forskellen mellem de lyse og mørke dele på et billede.
2
3
(Opt.funkt.) t
t
(Auto programmeret)
(DRO) t ønsket tilstand
(DRO
standard)
(DRO plus)
Udfører ikke justering.
Justerer automatisk lysstyrken og kontrasten på billederne.
MENU/Indstillingersøgning
(Fra)
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
DRO
Justerer automatisk og kraftigt billedlysstyrken og kontrasten.
• Der kan muligvis ikke opnås korrektionseffekter afhængigt af optageforholdene.
• Det er kun [ISO AUTO] eller værdier fra [ISO 80] til [ISO 800], der kan indstilles som ISO-værdi, når
[DRO plus] er valgt.
Indeks
Bemærkninger
67DK
Når Valg af motiv er indstillet til
(Blød hud) eller
(Blødt snap), mens du optager et
billede, tager kameraet automatisk to billeder efter hinanden. Kameraet vælger, viser og gemmer
automatisk det billede, hvor øjnene ikke blinker.
2
3
(Opt.funkt.) t
(Blød hud) eller
(Valg af motiv) t
(Blødt snap)
t
(Reduktion af lukkede øjne) t
ønsket tilstand
Når Registrering af ansigter er slået til, aktiveres Reduktion af
lukkede øjne, sådan at der tages billeder, hvor motivet har åbne
øjne.
(Fra)
Anvender ikke Reduktion af lukkede øjne-funktionen.
Indeks
Bemærkninger
• Reduktion af lukkede øjne fungerer ikke i følgende situationer.
– Når blitzen anvendes
– Under serieoptagelse
– Når Registrering af ansigter-funktionen ikke fungerer
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
• Sommetider fungerer Reduktion af lukkede øjne-funktionen ikke afhængigt af situationen.
• Når funktionen Reduktion af lukkede øjne er indstillet til [Auto], men der kun er optaget billeder, hvor
motivets øjne er lukkede, vises meddelelsen "Lukket øje registreret" på LCD-skærmen. Optag om
nødvendigt igen.
MENU/Indstillingersøgning
(Auto)
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Reduktion af lukkede øjne
68DK
Indstiller om betjeningsknapperne skal vises på LCD-skærmen i optagetilstand.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(Skærmindstil.) t ønsket tilstand
(Til)
Viser betjeningsknapperne.
(Fra)
Viser ikke betjeningsknapperne.
[Skærmindstil.] er indstillet til [Fra]
Indeks
zSådan får du vist betjeningsknapperne, når
MENU/Indstillingersøgning
t
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Skærmindstil.
Tryk på venstre side af LCD-skærmen og træk mod højre
for at få vist betjeningsknapperne.
69DK
Indholdsfortegnelse
Nem-tilstand
Når du kigger på stillbilleder i Nem-tilstand, forstørres teksten på afspilningsskærmbilledet,
indikatorerne bliver nemmere at se, og der er færre funktioner, som kan anvendes.
2
t
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
(Nem-tilstand) t [OK]
Bemærkninger
• Batteriopladningen opbruges hurtigere, fordi lysstyrken på skærmen automatisk forøges.
• Optagetilstanden skifter også til [Nem-tilstand].
(Slet) : Sletter det viste billede.
(Zoom) : Forstørrer det viste billede.
• Træk opad, nedad, til højre eller venstre, eller tryk på / /
for at ændre zoompositionen. Tryk på / for at ændre
zoomforstørrelsen.
Indeks
:
Tryk på [Slet enkelt billede] for at slette det viste billede.
Tryk på [Slet alle billeder] for at slette alle billeder i det
datoområde eller den mappe.
Tryk på [Afslutter Nem-tilstand] for at afslutte Nemtilstand.
/
MENU/Indstillingersøgning
zTilgængelige funktioner i Nem-tilstanden (Visning)
• Når der er indsat et hukommelseskort i kameraet, er [Visningstilstand] indstillet til [Datovisning].
70DK
Denne funktion vælger den dato, der skal afspilles på kalenderen, når du anvender Datovisning.
Trin 2 er ikke nødvendigt, når [Datovisning] allerede er indstillet.
2
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
t
(Visningstilstand) t
(Datovisning)
3 Tryk på
(Kalender).
Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal
du trykke på
.
/
MENU/Indstillingersøgning
4 Vælg den måned du ønsker at vise med
og tryk derefter på den ønskede dato.
Indholdsfortegnelse
Kalender
,
Træk miniaturerne af billederne på den valgte dato op eller
ned for at skifte siden. Tryk på et billede for at vende tilbage
til enkeltbilledskærmen for det billede.
Billeder fra den valgte dato
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
Indeks
Bemærk
zSådan vises kalenderen via træk i LCD-skærmen
Under afspilning af billeder i tilstanden Datovisning kan du
også få vist kalenderen ved at trykke på den øverste del af
LCD-skærmen og trække nedad.
71DK
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Viser flere billeder på samme tid.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
(Billedindeks).
Betjeningssøgning
2 Tryk på
Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal
du trykke på
.
3 Tryk på skærmen og træk opad eller nedad for at
skifte siden.
Tryk på et billede på indeksskærmen for at vende tilbage til
enkeltbilledskærmen for det billede.
I enkeltbilledtilstanden kan du ændre antallet af miniaturebilleder ved at trykke på
[Antal billeder i indeks] t [12-bill] eller [28-bill].
t
MENU/Indstillingersøgning
zSådan ændres antallet af billeder i indeks
Indeks
72DK
Indholdsfortegnelse
Diasshow
Billederne vises automatisk i rækkefølge.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
(Diasshow) t ønsket tilstand.
Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal
du trykke på
.
Afspiller alle billederne i rækkefølge fra det viste billede til det
allersidste billede.
(Diasshow med
musik)
Afspiller stillbilleder i rækkefølge sammen med effekter og musik.
Bemærk
• [Diasshow] er ikke tilgængelig, når [Visningstilstand] er indstillet til [Mappevisning (film)].
Kontinuerlig afspil.
MENU/Indstillingersøgning
(Kontinuerlig
afspil.)
Betjeningssøgning
2 Tryk på
1 Vælg et billede for at starte afspilning.
(Diasshow) t [Kontinuerlig afspil.].
3 Tryk på LCD-skærmen, og tryk derefter på [Afslutter kontinuerlig afspil.]
for at afslutte kontinuerlig afspilning.
• Tryk på
eller
Indeks
2 Tryk på
på LCD-skærmen for at justere lydstyrken på film.
zVisning af panoramabilleder under kontinuerlig
afspilning
Hele panoramabilledet vises i 3 sekunder.
Du kan rulle gennem et panoramabillede ved at trykke på
.
73DK
1 Tryk på
(Diasshow) t [Diasshow med musik].
2 Tryk på den ønskede tilstand t [Start].
3 For at afslutte diasshowet skal du trykke på skærmen og derefter vælge
[Afslut diasshow].
• [Diasshow med musik] er ikke til rådighed for panoramabilleder.
Billede
Vælger den gruppe billeder, der skal vises. Denne indstilling er fastsat til [Mappe], når den
interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
Afspiller et diasshow med alle billederne i rækkefølge.
Denne dato
Afspiller et diasshow med de billeder, der findes indenfor det
valgte datoområde, når visningstilstanden er
(Datovisning).
Mappe
Afspiller et diasshow med de billeder, der findes i den aktuelt
valgte mappe i Mappevisning.
Effekter
Vælger afspilningshastigheden og stemningen for diasshows. Hvis afspilningstiden for en film
er lang, udtages og vises der et billede fra den.
Et enkelt diasshow der skifter billeder ved et forudbestemt interval.
Afspilningsintervallet kan justeres i [Interval], og du kan virkelig
nyde dine billeder.
Nostalgisk
Et stemningsfuldt diasshow, der skaber en atmosfære som i en
filmscene.
Stilfuld
Et stilfuldt diasshow, der kører ved mellemtempo.
Aktiv
Et hurtigt diasshow, der egner sig til aktive motiver.
Indeks
Enkel
MENU/Indstillingersøgning
Alle
Betjeningssøgning
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Diasshow med musik
Musik
Angiver den musik der afspilles under diasshows. Du kan vælge mere end et spor til
baggrundsmusik. Tryk på
for at lytte til hver BGM. Tryk på eller for at justere BGMlydstyrken.
Music1
Standardindstillingen for et [Enkel]-diasshow.
Music2
Standardindstillingen for et [Nostalgisk]-diasshow.
Music3
Standardindstillingen for et [Stilfuld]-diasshow.
Music4
Standardindstillingen for et [Aktiv]-diasshow.
Afbryd lyd
Bruger ikke BGM.
Bemærk
• Filmene afspilles uden deres lyd.
74DK
Fortsættes r
1 sek
Indstiller billedvisningsintervallet for et [Enkel]-diasshow.
3 sek
5 sek
Auto
Intervallet er indstillet til at passe til det valgte [Effekter]menupunkt.
Bemærk
• Intervalindstillingen er ugyldig for filmafspilning.
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
zValg af baggrundsmusik
• Du kan gemme op til fire stykker musik på kameraet. (De 4 forudindstillede stykker musik (Music1
– Music4) kan udskiftes med dem, du har overført.)
• Den maksimale længde af hver musikfil til musikafspilning på kameraet er cirka 5 minutter.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil pga. beskadigelse eller andre fejl ved filen, skal du udføre
[Format musik] (side 111) og overføre musikken igen.
Indeks
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine CD’er eller MP3-filer til kameraet og afspille
den under et diasshow. For at kunne overføre musik skal du installere "Music Transfer"softwaren (medfølger) på din computer. Se side 129 og 130 for yderligere oplysninger.
MENU/Indstillingersøgning
Gentag
Slår gentagelse af diasshow til eller fra.
Betjeningssøgning
10 sek
Indholdsfortegnelse
Interval
Indstiller intervallet for skærmskift. Indstillingen er fastsat til [Auto], når [Enkel] ikke er valgt
som [Effekter].
75DK
Indholdsfortegnelse
Slet
Giver dig mulighed for at slette udvalgte billeder.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
(Slet) t ønsket tilstand
(Dette bil.)
Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Giver dig mulighed for at vælge og slette flere billeder.
Gør som følger efter trin 2.
2Tryk på [OK] t [OK].
(Alle billeder fra denne
dato)
(Alle i denne mappe)
Sletter alle billeder i det valgte datoområde eller mappe på
én gang.
Efter trin 2 skal du trykke på [OK].
• Når der gemmes billeder på den interne hukommelse, indstilles visningstilstanden til Mappevisning og
stillbilleder og film vises i den samme mappe.
Indeks
Bemærk
MENU/Indstillingersøgning
1Tryk på det billede du vil slette.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder,
der skal slettes.
Tryk på et billede med et -mærke igen for at fjerne
-mærket.
Betjeningssøgning
2
I Nem-tilstand
Slet enkelt billede
Sletter det viste billede.
Slet alle billeder
Sletter alle billeder i det datoområde eller den mappe.
76DK
Fortsættes r
når du vælger billeder
• Du kan også skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstandene i
[Beskyt], [Send via TransferJet] eller [DPOF].
Betjeningssøgning
Når du vælger
(Flere billeder), kan du skifte mellem
enkeltbilledskærmen og indeksskærmen vha. tryk på
/
.
Tryk på
på indeksskærmen for at vende tilbage til
enkeltbilledskærmen, og tryk på
på enkeltbilledskærmen
for at vende tilbage til indeksskærmen.
Indholdsfortegnelse
zDu kan skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand,
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
77DK
1 Indsæt en Memory Stick med TransferJet i
kameraet og tryk på
(Afspil)-knappen.
2
(Send via TransferJet) t ønsket tilstand
3 Overfør billeder ved at rette
(TransferJet)-mærkerne på kameraet og
den anden enhed tæt ind mod hinanden.
Der afgives en bekræftelseslyd, når der oprettet forbindelse.
(Dette bil.)
Sender det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og sende flere billeder.
Udfør følgende efter trin 2.
Indeks
1Vælg et billede der skal sendes, og tryk derefter på det.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder,
der skal sendes.
Tryk på et billede med et -mærke igen for at fjerne
-mærket.
MENU/Indstillingersøgning
Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal
du trykke på
.
Betjeningssøgning
TransferJet er en trådløs overførselsteknologi til kort afstand, der muliggør overførsel af data ved
at placere to produkter, du ønsker at oprette kommunikation i mellem, tæt op ad hinanden.
Du kan se om dit kamera er udstyret med TransferJet-funktionen ved at kigge efter
(TransferJet)-mærkatet i bunden af kameraet.
Ved brug af en Memory Stick med TransferJet (sælges separat) er det muligt at overføre billeder
mellem TransferJet-kompatible enheder.
Se den betjeningsvejledning der fulgte med Memory Stick’en med TransferJet angående
yderligere oplysninger om TransferJet.
Indholdsfortegnelse
Send via TransferJet
2Tryk på [OK] t [OK].
Bemærkninger
• Der kan kun overføres stillbilleder.
• Der kan overføres op til 10 billeder ad gangen.
t
(Indstillinger) t (Primære indstill.)
• Indstil først [TransferJet] til [Til] ved at vælge
(side 113).
• Om bord på fly indstilles [TransferJet] til [Fra] ved at vælge
t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) (side 113). Endvidere skal bestemmelserne for det sted, hvor kameraet bruges, altid
overholdes.
• Forbindelsen lukkes, hvis der ikke kan overføres inden for ca. 30 sekunder. Sker dette, skal du vælge [Ja]
og igen rette de to
(TransferJet)-mærker på kameraet og den anden enhed ind mod hinanden.
• Memory Stick med TransferJet og kameramodeller med TransferJet sælges ikke i visse lande og regioner
pga. lokale love og bestemmelser.
• Indstil [TransferJet]-funktionen til [Fra] i andre lande og regioner end der hvor du købte kameraet.
Afhængigt af landet eller regionen kan du overtræde lokale restriktioner på overførsel af
elektromagnetiske bølger, hvis du anvender TransferJet.
78DK
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
2 Ret
(TransferJet)-mærkerne på kameraet og sendeenheden tæt ind
mod hinanden for at modtage billeder.
Der afgives en bekræftelseslyd, når der oprettet forbindelse.
• Det er kun billeder, som kan afspilles på kameraet, der kan sendes eller modtages.
• Hvis der opstår en fejl i billeddatabasefilen under lagring, vises der et Gendan billeddatabaseskærmbillede.
• Afspil billeder der ikke kan registreres i billeddatabasefilen med [Mappevisning (stillbilleder)].
z Tips til vellykket sending og modtagelse af data
(TransferJet)-mærket på kameraet og den anden enhed tæt ind mod hinanden.
• Overførselshastigheden og rækkevidden afhænger af den vinkel, som
(TransferJet)-mærkerne er rettet ind efter.
• Det er muligvis nødvendigt at ændre positionen/vinklen på kameraet,
indtil kommunikationen kan opnås.
• Sending og modtagelse af data forløber nemmere, hvis
(TransferJet)mærkerne er rettet sådan ind, at begge kameraer er placeret parallelt i
forhold til hinanden som vist på figuren.
enheder
Indeks
z Brug af separat solgte TransferJet-kompatible
MENU/Indstillingersøgning
Ret
Betjeningssøgning
Bemærkninger
Indholdsfortegnelse
Modtagelse af billeder vha. TransferJet
Brug af separat solgte TransferJet-kompatible enheder giver dig mulighed for at overføre
billeder til en pc og kan gøre det mere fornøjeligt at overføre data.
Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med den TransferJetkompatible enhed.
• Bemærk følgende punkter, når du bruger TransferJet-kompatible enheder.
– Inden brug skal kameraet indstilles til afspilningstilstand.
– Hvis der ikke vises noget billede, skal du vælge
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) og derefter indstille [LUN-indstillinger] til [Enkelt].
– Mens der er oprettet forbindelse, kan der ikke skrives eller slettes data fra kameraet.
– Afbryd ikke forbindelsen under import af billeder til "PMB".
79DK
Indholdsfortegnelse
Male
Maler eller tilføjer stempler til et stillbillede og gemmer det som en ny fil.
Det oprindelige billede bevares.
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2
t
(Male)
MENU/Indstillingersøgning
Når du anvender den interne hukommelse, skal du trykke på
(Male) i venstre side af LCD-skærmen.
3 Tegn på billedet med malepennen (medfølger).
/ -knappen t vælg det gemte
4 Tryk på
billedformat.
Indeks
Knap
1
Gem
Gemmer billedet i VGA- eller 5M-format i den
interne hukommelse eller på et hukommelseskort.
2
Skrivepen
Mal tegn eller grafik.
3
Viskelæder
Udfør rettelser.
4
Stempel
Sæt et stempel på billedet.
Tykkelse/Stempler
Vælg tykkelsen på skrivepennen eller
viskelæderet, eller stemplet.
6
Farve
Vælg farven.
7
Afslut
Afslut maletilstanden.
8
Ramme
Tilføj en ramme.
Vælg den ønskede ramme med
5
/
Handling
/
9
Fortryd
Omgør den sidste handling.
0
Slet alt
Slet al maling.
/ .
Bemærk
• Du kan ikke male på eller stemple på panoramabilleder og film.
80DK
Retoucherer et gemt billede, og gemmer det som en ny fil.
Det oprindelige billede bevares.
2
t
(Retouchering) t ønsket tilstand
3 Udfør retouchering i henhold til
betjeningsmetoden i hver tilstand.
(Beskær (Ændr
størrelse))
Optager det zoomede
afspilningsbillede.
Korrigerer for problemet med
(Rødøjekorrektion) røde øjne forårsaget af blitz.
(Uskarp
maskering)
Gør billedet inde i en valgt
ramme skarpere.
Indeks
Når rødøjereduktionen er fuldført,
skal du trykke på [OK].
• Du kan muligvis ikke fjerne
problemet med røde øjne afhængigt af billedet.
MENU/Indstillingersøgning
Tryk på / t indstil punktet
med v/V/b/B t
t vælg det
billedformat, billedet skal gemmes
i, med / t
t [OK]
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
• Det billedformat, som du kan beskære, varierer muligvis afhængigt af
billedet.
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Retouchering
Tryk på det område (ramme) af det
ønskede billede der skal retoucheres
t
t [OK]
• Der udføres muligvis ikke
tilstrækkelig korrektion afhængigt
af billedet, og billedkvaliteten kan
eventuelt forringes.
Bemærk
• Du kan ikke retouchere panoramabilleder og film.
81DK
Giver dig mulighed for at vælge visningsformatet for visning af billeder.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
t
tilstand
(Visningstilstand) t ønsket
(Datovisning)
Viser billeder efter dato.
Viser stillbilleder.
(Mappevisning
(film))
Viser film.
Bemærk
• Når der gemmes billeder på den interne hukommelse, indstilles visningstilstanden til Mappevisning og
stillbilleder og film vises i den samme mappe.
MENU/Indstillingersøgning
(Mappevisning
(stillbilleder))
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Visningstilstand
zSådan vises billeder der er taget med et andet
kamera
Indeks
Dette kamera opretter en billeddatabase-fil på hukommelseskortet til optagelse og
afspilning af billeder. Hvis kameraet registrerer billeder, som ikke er registreret i
billeddatabase-filen på hukommelseskortet, vises der et registreringsskærmbillede med
meddelelsen "Fandt filer, som ikke genkendtes Importerer filer".
For at få vist uregistrerede billeder skal du registrere dem ved at vælge [OK].
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri ved registrering af billeder. Hvis der bruges et batteri med et
lavt strømniveau til at registrere billeder, er det muligvis ikke muligt at overføre alle data, eller
dataene kan blive ødelagt, hvis batteriet løber tør for strøm.
82DK
Beskytter de billeder du har optaget mod utilsigtet sletning.
-mærket vises for registrerede billeder.
2
t
(Beskyt) t ønsket tilstand
(Dette bil.)
Beskytter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og beskytte flere billeder.
Udfør følgende efter trin 2.
2Tryk på [OK] t [OK].
(Indstiller alle
fra denne dato)
Beskytter alle billeder i datoområdet eller mappen.
Tryk på [OK] efter trin 2.
Låser beskyttelsen op for alle billeder i datoområdet eller mappen.
Tryk på [OK] efter trin 2.
Indeks
(Markerer alle i
denne mappe)
(Fjerner alle fra
denne dato)
MENU/Indstillingersøgning
1Vælg et billede der skal beskyttes og tryk derefter på det.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
beskyttes.
Tryk på et billede med et -mærke igen for at fjerne mærket.
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Beskyt
(Afmark. alle i
denne mappe)
Bemærk
• Når du bruger den interne hukommelse, bruges der en mappevisning til visning af stillbilleder og film i
den samme mappe.
83DK
DPOF (Digital Print Order Format) er en funktion, der giver dig mulighed for at angive de
billeder på hukommelseskortet, som du senere ønsker at udskrive.
(Udskriftsbestilling)-mærket vises for registrerede billeder.
2
t
t ønsket tilstand
Bestiller udskrivning af det aktuelt viste billede i
enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og bestille udskrift af flere billeder.
Udfør følgende efter trin 2.
1Vælg et billede der skal udskrives og tryk derefter på det.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
udskrives.
Tryk på et billede med et -mærke igen for at fjerne mærket.
MENU/Indstillingersøgning
(Dette bil.)
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
DPOF
2Tryk på [OK] t [OK].
(Markerer alle i
denne mappe)
(Fjerner alle fra
denne dato)
(Afmark. alle i
denne mappe)
Indstiller udskriftsbestilling for alle billeder i datoområdet eller
mappen.
Tryk på [OK] efter trin 2.
Indeks
(Indstiller alle fra
denne dato)
Annullerer udskriftsbestilling af alle billeder i datoområdet eller
mappen.
Tryk på [OK] efter trin 2.
Bemærkninger
•
(Udskriftsbestilling)-mærket kan ikke føjes til film eller billeder i den interne hukommelse.
• Du kan tilføje et
(Udskriftsbestilling)-mærke på op til maksimalt 999 billeder.
84DK
Roterer et stillbillede. Brug denne funktion til at vise et vandret positioneret billede i lodret
position.
2
/
(Roter)
t [OK]
Bemærkninger
• Du kan ikke rotere film og beskyttede stillbilleder.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
MENU/Indstillingersøgning
3
t
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Roter
Indeks
85DK
Justerer lydstyrken for diasshow og filmafspilning.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
t
(Indstillinger for lydstyrke)
3 Juster lydstyrken ved at trykke på
.
eller
t
zSådan justeres lydstyrken under afspilning af en film
eller diasshow
Afspilning af
film:
Diasshow:
Tryk på LCD-skærmen for at få vist betjeningsknapperne, tryk derefter
på og derefter på
eller
for at justere lydstyrken.
Tryk på skærmen for at få vist skærmen til indstilling af lydstyrken, og
tryk derefter på
eller
for at justere lydstyrken.
MENU/Indstillingersøgning
Du kan også justere lydstyrken ved at trykke på z på
justeringsbjælken for lydstyrken og trække til højre eller
venstre.
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Indstillinger for lydstyrke
Indeks
86DK
Indstiller om betjeningsknapperne skal vises på LCD-skærmen i visningstilstand.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
t
(Skærmindstil.) t ønsket tilstand
Viser betjeningsknapperne.
(Fra)
Viser ikke betjeningsknapperne.
[Skærmindstil.] er indstillet til [Fra]
Indeks
zSådan får du vist betjeningsknapperne, når
MENU/Indstillingersøgning
(Til)
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Skærmindstil.
Tryk på venstre side af LCD-skærmen og træk mod højre
for at få vist betjeningsknapperne.
87DK
Dette indstiller, om der skal vises eksponeringsdata for den aktuelt viste fil eller ej.
Ekspo.data
2
t
(Ekspo.data) t ønsket tilstand
Viser eksponeringsdataene på LCD-skærmen.
(Fra)
Viser ikke eksponeringsdataene.
MENU/Indstillingersøgning
(Til)
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Ekspo.data
Indeks
88DK
Indstiller antallet af billeder, der vises på indeksskærmen.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
t
tilstand
(Antal billeder i indeks) t ønsket
(12-bill)
Viser 12-billeder.
(28-bill)
Viser 28-billeder.
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Antal billeder i indeks
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
89DK
Når der er oprettet flere mapper på et hukommelseskort, vælger denne funktion den mappe, der
indeholder det billede, du ønsker at afspille.
Trin 2 er ikke nødvendigt, når [Mappevisning] allerede er indstillet.
2
t
(Visningstilstand) t
[Mappevisning (stillbilleder)] eller [Mappevisning
(film)]
3
t
(Vælg mappe) t vælg mappen med
/
t [OK]
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
zSådan vises billeder på tværs af flere mapper
Indeks
Når der er oprettet flere mapper, og det første eller sidste billede i mappen vises, vises
følgende indikatorer.
: Flytter til den forrige mappe
: Flytter til den næste mappe
: Flytter til enten den forrige eller den næste mappe
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Vælg mappe
90DK
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet let at fokusere, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses.
-indikatoren vises på dette
tidspunkt.
2
t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [AF-lampe] t ønsket
tilstand
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
Bemærkninger
Indeks
• Fokus opnås så længe AF-lampens lys når hen på motivet, også selvom lyset ikke skulle nå hen på
midten af motivet.
• Du kan ikke anvende AF-lampen i følgende situationer:
– I tilstanden Panorering
– I tilstanden Panorering under vand
– Når tilstanden
(Landskab), (Tusmørke),
(Kæledyr),
(Fyrværkeri) eller (Højhastighedslukker) er valgt i Valg af motiv.
– Når [Undervandshus] er indstillet til [Til].
– Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer].
• Når du anvender AF-lampen, er den normale AF-områdesøgerramme deaktiveret, og der vises en ny AFområdesøgerramme med en prikket linje. AF giver forrang til motiver, der befinder sig nær midten af
rammen.
• AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sundhedsrisiko, skal man ikke kigge
direkte ind i AF-lampen på tæt hold.
MENU/Indstillingersøgning
Auto
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
AF-lampe
91DK
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Gitterlinje] t ønsket
tilstand
Til
Viser gitterlinjerne. Gitterlinjerne optages ikke.
Fra
Viser ikke gitterlinjerne.
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
92DK
Justerer niveauet for billedopløsningen på LCD-skærmen. Hvis du vælger [Høj], opbruges
strømmen hurtigere end i standardtilstanden.
2
t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Opløsning] t ønsket
tilstand
Standard
Viser et billede på LCD-skærmen i en standard billedopløsning.
Høj
Viser et billede på LCD-skærmen i en højkvalitets billedopløsning.
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Opløsning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
93DK
Vælger den Digitale zoomtilstand. Kameraet forstørrer billedet med optisk zoom (op til 4×). Når
zoomskalaen overstiges, anvender kameraet enten smart eller præcision digital zoom.
2
t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Digital zoom] t ønsket
tilstand
Smart (
)
Fra
)
Forstørrer alle billedformater vha. den samlede zoom-skala på cirka
8×, inklusive den optiske zoom 4×. Men bemærk at billedkvaliteten
forringes, når den optiske zoom-skala overskrides. (Digital
præcisions-zoom)
Bruger ikke digital zoom.
Bemærkninger
Indeks
• Funktionen Digital zoom fungerer ikke i følgende situationer:
– I tilstanden Panorering
– I tilstanden Panorering under vand
– I Filmtilstand
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
• Smart zoom er ikke til rådighed, når billedformatet er indstillet til [14M] eller [16:9(11M)].
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom.
MENU/Indstillingersøgning
Præcision (
Forstørrer billedet digitalt inden for det område, hvor billedet ikke
vil blive forringet, i henhold til billedformatet. (Smart zoom)
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Digital zoom
Samlet zoomskala ved brug af Smart zoom
(inklusive optisk zoom 4×)
Det understøttede zoomforhold varierer afhængigt af billedformatet.
Størrelse
Samlet zoom-skala
10M
Ca. 4,7×
5M
Ca. 6,7×
VGA
Ca. 27×
16:9(2M)
Ca. 9×
94DK
Når kameraet drejes for at tage et portrætbillede (lodret), registrerer kameraet dets
positionsændring og viser billedet i portrætstilling.
2
t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Autoretning] t ønsket
tilstand
Til
Optager billedet med den korrekte retning.
Fra
Bruger ikke Autoretning.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
• Der er sort på venstre og højre side af billeder i lodret position.
• Afhængigt af kameravinklen kan kameraet muligvis ikke optage billedet med den korrekte billedretning.
• Du kan ikke anvende [Autoretning], når
(Under vandet) er valgt i Valg af motiv eller under optagelse
af film.
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Autoretning
zRotation af billeder efter optagelse
Indeks
Hvis orienteringen af et billede er forkert, kan du anvende [Roter] på MENU-skærmbilledet
til at få vist billedet i portrætstilling.
95DK
Du kan vælge om guiden skal vises ved siden af ikonet for Scenegenkendelse eller ej, når
Scenegenkendelse er aktiveret.
Guide for Scenegenkendelse
2
Til
Viser guiden for Scenegenkendelse.
Fra
Viser ikke guiden for Scenegenkendelse.
MENU/Indstillingersøgning
t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Guide f. scenegenk.] t
ønsket tilstand
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Guide f. scenegenk.
Indeks
96DK
Blitzen udløses to eller flere gange inden optagelse for at reducere røde øjne, når du anvender
blitz.
2
t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Rødøjereduktion] t
ønsket tilstand
Når funktionen Registrering af ansigter er aktiveret, udløses blitzen
automatisk for at reducere problemer med røde øjne.
Til
Blitzen udløses altid for at reducere problemer med røde øjne.
Fra
Bruger ikke rødøjereduktion.
Bemærkninger
Indeks
• Hold kameraet stille indtil lukkeren er udløst for at undgå slørede billeder. Det tager normalt et sekund
før lukkeren udløses, og du skal sørge for, at motivet ikke bevæger sig i denne periode.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold, som fx afstanden til motivet, eller om motivet kiggede væk fra den forberedende blitz.
• Hvis du ikke anvender Registrering af ansigter-funktionen, fungerer Rødøjereduktion ikke, selv om du
vælger [Auto].
• [Rødøjereduktion] er indstillet til [Fra], når tilstanden
(Høj følsomhed) er valgt i Valg af motiv, eller
når funktionen Smiludløser er aktiveret.
MENU/Indstillingersøgning
Auto
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
zHvad forårsager problemet med røde øjne?
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlys kastes tilbage fra blodårerne bag i øjet
(nethinden) og forårsager "rødøjefænomenet".
Kamera
Øje
Nethinde
Andre metoder til at reducere røde øjne
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. (Blitzen skifter automatisk til [Fra].)
• Når øjnene på motivet er røde, skal du korrigere billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion]
på visningsmenuen eller med den medfølgende software "PMB".
97DK
Når der optages et billede, hvor motivets øjne er lukkede, mens Registrering af ansigter er
aktiveret, vises meddelelsen "Lukket øje registreret".
2
t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Lukkede øjne-adv.] t
ønsket tilstand
Auto
Viser meddelelsen "Lukket øje registreret".
Fra
Viser ikke meddelelsen.
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Lukkede øjne-adv.
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
98DK
Ændrer indstillingerne for den lyd der afgives, når du anvender kameraet.
1
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [Bip] t ønsket tilstand
Høj
Lav
Slår bip/lukkerlyden til, når du betjener berøringspanelet/trykker på
udløserknappen.
Hvis du ønsker at skrue ned for bip-lyden, skal du vælge [Lav].
Fra
Slår bip/lukkerlyden fra.
MENU/Indstillingersøgning
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Betjeningssøgning
Lukker
Indholdsfortegnelse
Bip
Indeks
99DK
Dette indstiller lysstyrken på LCD-skærmen.
1
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [LCD-lysstyrke] t ønsket tilstand
Indstiller LCD-skærmen til normal lysstyrke.
Lys
Indstiller LCD-skærmen til høj lysstyrke.
• Denne funktion er praktisk, når du ser på billeder under lyse udendørs
lysforhold.
• I tilstanden [Lys] aftager strømmen på batteriet muligvis hurtigere.
• Hvis du ikke anvender kameraet i et vist stykke tid, mens kameraet er tændt, bliver LCD-skærmen mørk.
• Hvis kameratemperaturen stiger under optagelse af film, indstilles [LCD-lysstyrke] til [Normal].
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
Normal
Indholdsfortegnelse
LCD-lysstyrke
Indeks
100DK
Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.
1
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [Language Setting] t ønsket tilstand
Indholdsfortegnelse
Language Setting
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
101DK
Indstiller farven på skærmbilledet.
1
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [Skærmfarve] t ønsket tilstand
Hvid
Lyserød
Indstiller baggrundsfarven på LCD-skærmen.
Betjeningssøgning
Sort
Indholdsfortegnelse
Skærmfarve
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
102DK
Du kan indstille, om der skal vises en demonstration af optagefunktionerne eller Smiludløser.
Når der ikke er behov for at få vist en demonstration, skal du indstille den til [Fra].
1
Der udføres en demonstration af optagefunktionerne.
Demotilstand2
Begynder automatisk demonstrationen af Smiludløser, når der ikke
udføres nogen betjeninger i 15 sekunder.
Fra
Viser ikke nogen demonstration.
Bemærkninger
• Trykker du på udløserknappen under demonstrationen af Smiludløser, aktiveres lukkeren, men der
optages intet billede.
• Hvis antallet af billeder gemt i den interne hukommelse forøges under en demonstration, sletter kameraet
muligvis automatisk billederne.
MENU/Indstillingersøgning
Demotilstand1
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [Demotilstand] t ønsket tilstand t
[OK]
Indholdsfortegnelse
Demotilstand
Indeks
103DK
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen.
Selv om du udfører [Initialiser], bevares billederne.
1
(Primære
Bemærk
• Du må ikke slukke for kameraet under initialisering.
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
indstill.) t [Initialiser] t [OK]
Indholdsfortegnelse
Initialiser
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
104DK
Vælger videoudgangssignaltypen fra enten SD eller HD (1080i) i henhold til den type tv, du
tilslutter kameraet til vha. et adapterkabel til HD-output (sælges separat).
Brug et Type3-kompatibelt adapterkabel til HD-output (sælges separat).
1
Vælg dette punkt for at tilslutte kameraet til et 1080i-kompatibelt
high-definition-tv.
SD
Vælg dette punkt for at tilslutte kameraet til et tv, som ikke er
kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
MENU/Indstillingersøgning
HD(1080i)
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [COMPONENT] t ønsket tilstand
Indholdsfortegnelse
COMPONENT
Indeks
105DK
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Tv-farvesystemet varierer afhængig af landet og regionen.
For at se billeder på en tv-skærm skal du kontrollere tv-farvesystemet for det land eller den
region, hvor det bruges (side 149).
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [Video ud] t ønsket tilstand
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC-tilstand (f.eks. i USA og
Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL-tilstand (f.eks. i Europa,
Kina).
MENU/Indstillingersøgning
NTSC
Betjeningssøgning
1
Indholdsfortegnelse
Video ud
Indeks
106DK
Viser de dedikerede betjeningsknapper, når kameraet er installeret i undervandshuset
(undervandspakken). Se også i den betjeningsvejledning der fulgte med undervandshuset.
1
Til
Ændrer knappernes funktion.
Fra
Ændrer ingen funktioner.
• Der kan ikke fokuseres på objekter ved at trykke på skærmen.
• Nogle funktioner er begrænsede, og ikonpositionerne på LCD-skærmen skifter.
• Når [Undervandshus] er indstillet til [Til], indstilles [Visningstilstand] til [Datovisning].
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [Undervandshus] t ønsket tilstand
Indholdsfortegnelse
Undervandshus
Indeks
107DK
Vælger tilstanden, når kameraet sluttes til en computer eller en USB-enhed vha. USB-kablet.
1
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [USB-tilslut] t ønsket tilstand
PTP/MTP
Når du slutter kameraet til en computer, starter guiden for
Automatisk afspilning, og stillbillederne i optagemappen på
kameraet importeres over på computeren (med Windows 7/Vista/
XP, Mac OS X).
Bemærk
• Du kan ikke importere film, når [PTP/MTP] er valgt. For at importere film til computeren skal du vælge
[Mass Storage].
MENU/Indstillingersøgning
Etablerer en Mass Storage-forbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed.
Betjeningssøgning
Mass Storage
Indholdsfortegnelse
USB-tilslut
Indeks
108DK
Indstiller metoden for visning af optagemediet på en computerskærm eller anden skærm, når
kameraet er tilsluttet til en computer eller AV-komponent vha. en USB-forbindelse.
1
Både billederne på hukommelseskortet og i den interne
hukommelse vises. Vælg denne indstilling når du tilslutter
kameraet til en computer.
Enkelt
Når der er indsat et hukommelseskort i kameraet, vises de billeder,
der ligger på hukommelseskortet, og når det ikke er indsat, vises
billederne i den interne hukommelse. Vælg denne indstilling hvis
hverken billederne på hukommelseskortet eller dem i den interne
hukommelse vises, når kameraet er sluttet til en anden enhed end en
computer.
MENU/Indstillingersøgning
Flere
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [LUN-indstillinger] t ønsket tilstand
Indholdsfortegnelse
LUN-indstillinger
Bemærk
Indeks
• Indstil [LUN-indstillinger] til [Flere], når du overfører billeder til en medietjeneste ved hjælp af "PMB
Portable".
109DK
Du kan anvende "Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger) til at ændre baggrundsmusik.
1
t
(Indstillinger) t
indstill.) t [Hent musik]
(Primære
2 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og
en computer og start derefter "Music Transfer".
3 Følg vejledningen på skærmen for at ændre
musikfiler.
Betjeningssøgning
Meddelelsen "Skift musik til diasshow Tilslut til PC" vises.
Indholdsfortegnelse
Hent musik
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
110DK
Du kan slette alle de baggrundsmusikfiler, der er gemt på kameraet. Dette kan anvendes, når fx
baggrundsmusikfilerne er beskadigede og ikke kan afspilles.
1
zSådan genoprettes den musik, der er forudindstillet
på kameraet fra fabrikken
1Start [Hent musik] og opret derefter en USB-forbindelse mellem kameraet og en
computer.
2Start "Music Transfer" og genopret derefter standardmusikken.
• For yderligere oplysninger angående brug af "Music Transfer", se hjælp under "Music Transfer".
MENU/Indstillingersøgning
Du kan anvende "Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger) til at tilbagestille
musikfilerne til de forudindstillede filer.
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [Format musik] t [OK]
Indholdsfortegnelse
Format musik
Indeks
111DK
Indstiller hvor lang tid der går, før LCD-skærmen bliver mørk, og hvor lang tid der går, før
kameraet slukker. Hvis du ikke anvender kameraet i et vist stykke tid, mens kameraet er tændt og
drives af batteriet, bliver skærmen mørk, og senere slukker kameraet automatisk for at forhindre
afladning af batteriet (funktion til automatisk slukning).
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [Strømbesparelse] t ønsket tilstand
Sparer proaktivt strømmen på batteriet.
Hvis kameraet ikke anvendes i et vist stykke tid, slukker strømmen
automatisk. I optagetilstand bliver LCD-skærmen automatisk mørk,
inden strømmen slukker.
Standard
Hvis kameraet ikke anvendes i et vist stykke tid, slukker strømmen
automatisk. I optagetilstand bliver LCD-skærmen automatisk mørk,
inden strømmen slukker.
Det tager længere tid, før strømmen slukker, end ved indstilling til
[Stamina].
Fra
Anvender ikke funktionen til automatisk slukning.
Indeks
Bemærk
• Kameraet slukker ikke automatisk i følgende situationer:
– Under diasshow
– Ved afspilning af film
– Under Eye-Fi-tilslutning
MENU/Indstillingersøgning
Stamina
Betjeningssøgning
1
Indholdsfortegnelse
Strømbesparelse
112DK
Se den betjeningsvejledning der fulgte med Memory Stick’en med TransferJet angående
yderligere oplysninger om TransferJet.
1
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [TransferJet] t ønsket tilstand
Kommunikerer via TransferJet.
Fra
Kommunikerer ikke via TransferJet.
MENU/Indstillingersøgning
Til
Betjeningssøgning
Du kan vælge kommunikationsindstillinger for TransferJet. TransferJet er en trådløs
overførselsteknologi til kort afstand, der muliggør overførsel af data ved at placere to produkter,
du ønsker at oprette kommunikation i mellem, tæt op ad hinanden. Du kan se om dit kamera er
udstyret med TransferJet-funktionen ved at kigge efter
(TransferJet)-mærkatet i bunden af
kameraet.
Ved brug af en Memory Stick med TransferJet (sælges separat) er det muligt at overføre billeder
mellem TransferJet-kompatible enheder.
Indholdsfortegnelse
TransferJet
Bemærkninger
Indeks
• [TransferJet] er altid indstillet til [Fra] under Nem-tilstand.
• Om bord på fly indstilles [TransferJet] til [Fra]. Endvidere skal bestemmelserne for det sted, hvor
kameraet bruges, altid overholdes.
• Forbindelsen lukkes, hvis der ikke kan overføres inden for ca. 30 sekunder. Sker dette, skal du vælge [Ja]
og igen rette de to
(TransferJet)-mærker på kameraet og den anden enhed ind mod hinanden.
• Memory Stick med TransferJet og kameramodeller med TransferJet sælges ikke i visse lande og regioner
pga. lokale love og bestemmelser.
• Indstil [TransferJet]-funktionen til [Fra] i andre lande og regioner end der hvor du købte kameraet.
Afhængigt af landet eller regionen kan du overtræde lokale restriktioner på overførsel af
elektromagnetiske bølger, hvis du anvender TransferJet.
zHvad er TransferJet?
TransferJet giver dig mulighed for at dele billeder ved at sende og
modtage billeddata. Indsæt en Memory Stick med TransferJet i dit
kamera og ret de to
(TransferJet)-mærker på kameraet og den
anden enhed, der understøtter denne funktion, ind efter hinanden.
Du kan finde flere oplysninger om billedoverførsel på side 78.
113DK
Indstiller om overførselsfunktionen på et Eye-Fi-kort (kommercielt tilgængeligt) skal anvendes,
når du anvender et Eye-Fi-kort med dette kamera. [Eye-Fi] vises kun, når der er sat et Eye-Fikort ind i kameraet.
1
Anvender overførselsfunktionen.
Skærmikonet for Eye-Fi-tilstand på LCD-skærmen ændres
afhængigt af Eye-Fi-kortets kommunikationstilstand.
Eye-Fi-kortet er i standby-tilstand. Der er ikke noget billede,
som skal sendes.
Eye-Fi-kortet er i overførselsstandby-tilstand.
Eye-Fi-kortet er i tilslutningstilstand.
Eye-Fi-kortet overfører billeder.
Der opstod en fejl.
Fra
Anvender ikke overførselsfunktionen.
Indeks
Bemærkninger
• Fra og med marts 2010 sælges Eye-Fi-kort i USA, Canada, Japan og nogle lande i den Europæiske
Union.
• For yderligere oplysninger om Eye-Fi-kortet kontaktes producenten eller sælgeren af Eye-Fi-kort direkte.
• Eye-Fi-kort er kun tilladt i de lande og regioner, hvor de blev købt. Du kan muligvis blive holdt ansvarlig
pga. lokale bestemmelser.
• Eye-Fi-kort er udstyret med en trådløs LAN-funktion. Du skal ikke indsætte Eye-Fi-kortet, på steder hvor
trådløst LAN er forbudt, som f.eks. om bord på et fly. Hvis Eye-Fi-kortet er indsat, indstilles [Eye-Fi] til
[Fra]. Når overførselsfunktionen på Eye-Fi-kortet er indstillet til [Fra], vises
på LCD-skærmen.
MENU/Indstillingersøgning
Til
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
(Primære
indstill.) t [Eye-Fi] t ønsket tilstand
Indholdsfortegnelse
Eye-Fi
Overfører billeddata vha. Eye-Fi-kortet
1 Indstil indstillingerne for det trådløse LAN-adgangspunkt eller
indstillingerne for overførselsretningen for Eye-Fi-kort.
Se i betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger.
2 Når indstillingerne er afsluttet, skal du sætte Eye-Fi-kortet ind i kameraet
og optage billederne.
De optagede billeder overføres automatisk via det trådløse LAN til pc’en osv.
114DK
Fortsættes r
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
• Når du anvender et nyt Eye-Fi-kort første gang, skal du først kopiere installationsfilen på pc-programmet
på Eye-Fi-kortet og derefter formatere kortet.
• Inden anvendelse af Eye-Fi-kortet skal Eye-Fi-kortets firmware opdateres til den seneste version. Se i
betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger om opgradering af
version.
• [Strømbesparelse] er ikke tilgængelig under overførsel af billeddata.
• Hvis
(fejl)-ikonet vises, skal Eye-Fi-kortet tages ud og indsættes igen, eller der skal slukkes for
kameraet og tændes igen. Hvis
(fejl)-ikonet stadig vises, er Eye-Fi-kortet muligvis ødelagt. Kontakt
Eye-Fi, Inc. for yderligere oplysninger.
• Trådløs LAN-kommunikation kan muligvis forstyrres af andet kommunikationsudstyr. Hvis
datamodtagelsen er utilstrækkelig, skal kameraet flyttes nærmere på adgangspunktet.
• Se i betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger om indhold, der kan
overføres.
• Visse Eye-Fi-kort har en "Endless Memory Mode" (uendelig hukommelsestilstand). Dette produkt
understøtter ikke "Endless Memory Mode" (uendelig hukommelsestilstand). Sørg for at "Endless
Memory Mode" (uendelig hukommelsestilstand) er slået fra på de Eye-Fi-kort, som du indsætter i dette
produkt. Se i betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger om
indstillingen "Endless Memory Mode" (uendelig hukommelsestilstand).
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
Indeks
115DK
Giver mulighed for at udføre kalibrering, når knapperne på berøringspanelet ikke reagerer de
steder, hvor du trykker.
1
(Primære
2 Brug malepennen til at trykke på midten af det ×
mærke der vises på skærmen i rækkefølge.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
• Hvis du trykker på [Fortryd] for at afbryde kalibreringen undervejs, anvendes justeringer forud for det
punkt ikke.
• Hvis du ikke trykker på det rigtige sted, udføres kalibreringen ikke. Tryk på midten af × mærket igen.
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
indstill.) t [Kalibrering]
Indholdsfortegnelse
Kalibrering
Indeks
116DK
Formaterer hukommelseskortet eller den interne hukommelse. Vi anbefaler, at du anvender dette
kamera til at formatere ethvert hukommelseskort, der anvendes for første gang med dette
kamera, for at sikre en stabil funktion af hukommelseskortet. Bemærk at alle de data, der er
optaget på hukommelseskortet, bliver slettet ved formateringen. Disse data kan ikke gendannes.
Sørg for at tage backup af alle vigtige data på en pc eller et andet lagringsmedie.
t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) eller
huk.værktøj) t [Format] t [OK]
(Internt
• Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data, inklusive selv beskyttede billeder.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
1
Indholdsfortegnelse
Format
Indeks
117DK
Opretter en mappe på et hukommelseskort til at gemme optagede billeder.
Billeder optages i den nyligt oprettede mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en
anden optagemappe.
1
Bemærkninger
zOm mapperne
MENU/Indstillingersøgning
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Når du sætter et hukommelseskort, der har været brugt sammen med andet udstyr, ind i kameraet og
optager billeder, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) t [Opret
lagr.mappe] t [OK]
Indholdsfortegnelse
Opret lagr.mappe
Når der er oprettet en ny mappe, kan du ændre lagringsdestinationsmappen (side 119) og
vælge mappen til visning af billeder (side 90).
Indeks
118DK
Ændrer den mappe på hukommelseskortet, der aktuelt bruges til at gemme optagede billeder i.
1
2 Vælg den mappe du ønsker at gemme billeder i
med / t [OK].
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Du kan ikke vælge den følgende mappe som en optagemappe.
– Mappe "100"
– En mappe med et nummer der enten kun har "sssMSDCF" eller "sssMNV01"
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) t [Skift
lagringsmappe]
Indholdsfortegnelse
Skift lagringsmappe
Indeks
119DK
Sletter den mappe på et hukommelseskort, der bruges til at gemme optagede billeder i.
1
2 Vælg den mappe du ønsker at slette med
t [OK].
/
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Hvis du sletter den mappe, der er indstillet som lagringsmappe vha. [Slet lagringsmappe], vælges den
mappe der har det højeste mappenummer som den næste lagringsmappe.
• Du kan kun slette tomme mapper. Hvis en mappe indeholder billeder eller endda filer, der ikke kan
afspilles på kameraet, skal du først slette disse billeder eller filer med en computer og derefter slette
mappen.
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) t [Slet
lagringsmappe]
Indholdsfortegnelse
Slet lagringsmappe
Indeks
120DK
Kopierer alle billeder i den interne hukommelse over på et hukommelseskort.
1 Sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig
kapacitet ind i kameraet.
t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) t [Kopier] t
[OK]
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Anvend et fuldt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler med et batteri, som har et lavt
batteriniveau, kan batteriet løbe tør for strøm, hvilket medfører, at kopieringen vil mislykkes eller
muligvis beskadigelse af data.
• Du kan ikke kopiere billeder enkeltvist.
• De oprindelige billeder i den interne hukommelse bevares, også efter kopiering. For at slette indholdet på
den interne hukommelse skal du fjerne hukommelseskortet efter kopiering og derefter formatere den
interne hukommelse ([Format] under [Internt huk.værktøj]).
• Der oprettes en ny mappe på hukommelseskortet, og alle data kopieres over i den. Du kan ikke vælge en
særlig mappe og kopiere billeder til den.
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Kopier
Indeks
121DK
Vælger den metode der anvendes til tildeling af filnumre til billeder.
1
Tildeler filnumre til filer i rækkefølge, selv når optagemappen eller
hukommelseskortet er ændret. (Når det udskiftede
hukommelseskort indeholder en fil med et højere nummer end det
sidst tildelte nummer, tildeles der et nummer, der er et højere end
det højest tildelte nummer.)
Nulstil
Starter fra 0001 hver gang mappen ændres. (Når optagemappen
indeholder en fil, tildeles der et nummer, der er et højere end det
højeste nummer.)
MENU/Indstillingersøgning
Serie
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) eller
(Internt
huk.værktøj) t [Filnummer] t ønsket tilstand
Indholdsfortegnelse
Filnummer
Indeks
122DK
Justerer klokkeslættet til det lokale klokkeslæt for det valgte område.
1
t
(Indstillinger) t
(Indstillinger af
ur) t [Indstilling af sted] t ønsket tilstand
Destination
Du anvender kameraet indstillet til klokkeslættet på din destination.
Indstil destinationsområdet.
zSådan ændres Indstilling af sted
Indstilling af en ofte besøgt destination gør det nemt for dig at justere klokkeslættet, når du
besøger den destination.
Indeks
Ikon for sommertid
MENU/Indstillingersøgning
Du anvender kameraet i dit område.
Når det aktuelle område adskiller sig fra dit hjemmeområde, skal
du foretage Indstilling af sted.
Betjeningssøgning
Hjem
Indholdsfortegnelse
Indstilling af sted
1Tryk på "Destination"-området.
2Vælg området med
/ .
3Tryk på ikonet for sommertid, og vælg derefter Sommertid til/fra.
4Tryk på [OK].
123DK
Indstiller datoen og klokkeslættet igen.
1
t
(Indstillinger) t
(Indstillinger af
ur) t [Dato-/tidsindstilling] t ønsket tilstand
Du kan vælge formatet for visning af dato og klokkeslæt.
Sommertid
Du kan vælge Sommertid [Til]/[Fra].
Dato og tid
Du kan indstille datoen og klokkeslættet.
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" på CDROM’en (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med datoen på.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
Dato-/tidsformat
Indholdsfortegnelse
Dato-/tidsindstilling
Indeks
124DK
Du kan få vist billeder, der er optaget på kameraet i standard billedkvalitet ved at tilslutte
kameraet til et SD (Standard Definition) TV. Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med
tv’et.
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede på et SD TV
1 Sluk for både kameraet og tv’et.
(Afspil)-knap
2 Til lyd-/videoindgangsstik
Kabel til flerfunktionsterminal (medfølger)
MENU/Indstillingersøgning
1 Til multistikket
Betjeningssøgning
2 Tilslut kameraet til tv’et med kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
3 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Tryk på
LCD-skærm, for at vælge det ønskede billede.
/ , der vises på kameraets
Indeks
4 Tryk på
Bemærkninger
• Når du afspiller et enkelt billede, vises der ingen ikoner på tv’et.
• Du kan ikke afspille billeder i [Nem-tilstand] under visning på et tv.
• Når du optager film, mens kameraet er sluttet til et tv, vises det optagne billede ikke på tv’et.
125DK
Du kan få vist billeder, der er optaget på kameraet i høj billedkvalitet ved at tilslutte kameraet til
et high-definition (HD) TV med adapterkablet til HD-output (sælges separat). Brug et Type3kompatibelt adapterkabel til HD-output. Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med tv’et.
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede på et HD TV
1 Sluk for både kameraet og HD TV’et.
AUDIO
(Afspil)-knap
2 Til multistikket
Grøn/Blå/Rød
Adapterkabel til HDoutput (sælges separat)
Hvid/Rød
MENU/Indstillingersøgning
COMPONENT
VIDEO IN
Betjeningssøgning
2 Tilslut kameraet til tv’et med et adapterkabel til HD-output (sælges
separat).
Konversionsadapter*
1 Til lyd-/video-indgangsstik
separat).
Indeks
* Konversionsadapteren kommer sammen med et Type3-kompatibelt adapterkabel til HD-output (sælges
3 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
4 Tryk på
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Tryk på
LCD-skærm, for at vælge det ønskede billede.
/ , der vises på kameraets
Bemærkninger
• Inden du anvender denne funktion, skal du vælge
t
(Indstillinger) t (Primære indstill.)
for at vælge [HD(1080i)] for [COMPONENT].
• Når du afspiller et enkelt billede, vises der ingen ikoner på tv’et.
• Billeder, der er optaget i [VGA]-billedformat, kan ikke afspilles i HD-format.
• Du kan ikke afspille billeder i [Nem-tilstand] under visning på et tv.
• Når du optager film, mens kameraet er sluttet til et tv vha. et adapterkabel til HD-output (sælges separat),
vises det optagne billede ikke på tv’et.
• Når kameraet anvendes i udlandet, er det muligvis nødvendigt at skifte videosignaludgangen, så den
matcher dit tv-system (side 106).
126DK
Fortsættes r
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved at tilslutte et Sony tv der er kompatibelt med "PhotoTV HD" vha. et adapterkabel til
HD-output (sælges separat), kan der opleves en hel ny verden af fotos i betagende fuld HDkvalitet.
Betjeningssøgning
• "PhotoTV HD" giver mulighed for et detaljeret, foto-lignende udtryk af fine teksturer og farver.
• For yderligere oplysninger, se i betjeningsvejledningen for tv’et.
Indholdsfortegnelse
z"PhotoTV HD"
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
127DK
"PMB" og andre programmer er indeholdt på CD-ROM’en (medfølger) for at give dig flere
forskellige muligheder for brug af de billeder, du tager med dit Cyber-shot-kamera.
Anbefalet computermiljø (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Andet
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere (til
afspilning/redigering af high-definition film: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller hurtigere/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz
eller hurtigere)
Hukommelse: 512 MB eller mere (til afspilning/
redigering af high-definition film: 1 GB eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til installationen — ca.
500 MB
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768 punkter eller mere
MENU/Indstillingersøgning
Operativsystem
(forudinstalleret)
Betjeningssøgning
Der anbefales følgende computermiljø ved brug af den medfølgende software "PMB", "Music
Transfer" og "PMB Portable", eller ved import af billeder via en USB-forbindelse.
Indholdsfortegnelse
Brug sammen med din computer
*1 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
Indeks
Der kræves Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller senere for at kunne bruge funktionen
til oprettelse af diske.
*2 Starter (Edition) er ikke understøttet.
Anbefalet computermiljø (Macintosh)
Der anbefales følgende computermiljø ved brug af den medfølgende software "Music Transfer"
og "PMB Portable", eller ved import af billeder via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
USB-forbindelse: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 til
v10.6)
Bemærkninger
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder
kameraet, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Tilslutter du kameraet vha. en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel), muliggør det avanceret overførsel (overførsel ved højhastighed), da kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
• Når computeren genoptager aktivitet fra standby- eller dvaletilstand, genoprettes kommunikationen
mellem kameraet og computeren muligvis ikke på samme tid.
128DK
Installation af "PMB (Picture Motion Browser)" og
"Music Transfer" (Windows)
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke på [Computer] (i Windows XP, [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Hvis skærmen for Automatisk afspilning vises, skal du vælge "Run Install.exe" og følge de
instruktioner, der vises på skærmen for at fortsætte installationen.
2 Klik på [Install].
Betjeningssøgning
1 Tænd for computeren og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CD-ROM-drevet.
Indholdsfortegnelse
Brug af softwaren
Skærmbilledet "Choose Setup Language" (Vælg installationssprog) vises.
Skærmbilledet "License Agreement" (Licensaftale) vises.
4 Læs omhyggeligt aftalen igennem, klik på radioknappen ( t ) for at
acceptere aftalens betingelser, og klik derefter på [Next] (Næste).
5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
6 Tag CD-ROM’en ud, når installationen er fuldført.
7 Start softwaren.
Indeks
• For at udføre installationen skal kameraet sluttes til computeren under proceduren (side 131).
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
genstarte computeren.
• DirectX er muligvis blevet installeret afhængigt af systemmiljøet på din computer.
MENU/Indstillingersøgning
3 Vælg det ønskede sprog og fortsæt derefter til den næste skærm.
• Start "PMB" ved at klikke på
(PMB) på skrivebordet.
Se supportsiden for PMB (kun engelsk) angående yderligere oplysninger om anvendelsesmetoden:
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
eller klik på
(PMB Help).
• For at starte "PMB" fra Startmenuen skal du vælge [Start] t [All Programs] t
(PMB).
• Hvis "PMB" var installeret på din computer, og du geninstallerer "PMB" vha. den medfølgende CDROM, kan du starte alle programmerne fra "PMB Launcher". Start "PMB Launcher" ved at
dobbeltklikke på
(PMB Launcher) på skrivebordet.
Bemærkninger
• Log på som Administrator.
• Når "PMB" startes første gang, vises bekræftelsesmeddelelsen for informationsværktøjet på skærmen.
Vælg [Start].
• Hvis "PMB" allerede er blevet installeret på din computer, og det "PMB"-versionsnummer er mindre end
det på den medfølgende CD-ROM, skal "PMB" geninstalleres fra den medfølgende CD-ROM.
• Hvis versionsnummeret er højere end det på den medfølgende CD-ROM, behøver du ikke at
geninstallere "PMB". Når du tilslutter kameraet til en computer via USB-kabel, aktiveres den
tilgængelige "PMB"-funktion.
• Hvis "PMB" allerede er blevet installeret på din computer, og det "PMB"-versionsnummer er mindre end
5.0, er nogle af funktionerne muligvis ikke længere gyldige efter installation af "PMB" fra den
medfølgende CD-ROM. Endvidere kan du starte "PMB" eller forskellig anden software fra "PMB
Launcher", som installeres samtidigt. Start "PMB Launcher" ved at dobbeltklikke på
(PMB
Launcher) på skrivebordet.
129DK
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CDROM-drevet.
2 Dobbeltklik på
(SONYPMB).
Indholdsfortegnelse
Installation af "Music Transfer" (Macintosh)
3 Dobbeltklik på [MusicTransfer.pkg]-filen i [Mac]-mappen.
Betjeningssøgning
Installationen af softwaren starter.
Bemærkninger
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
• Luk alle andre programmer, før du installerer "Music Transfer".
• For at installere skal du logge på som administrator.
Indeks
• "PMB" giver dig mulighed for at importere billeder, der er optaget med kameraet, og få dem vist på
en computer. Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer og klik på [Import].
• Du kan eksportere billeder på en computer til et hukommelseskort og få dem vist på kameraet. Opret
en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer, klik på [Export] t [Easy Export (PC
Sync)] i menuen [Manipulate] og klik på [Export].
• Du kan gemme og udskrive billeder med datoen.
• Du kan få vist billeder, der er gemt på en computer, efter optagedato på en kalendervisning.
• Du kan korrigere (Rødøjereduktion osv.) stillbilleder og ændre optagedatoen og -tidspunktet.
• Du kan oprette diske med et diskbrænderdrev til CD eller DVD.
• Du kan overføre billeder til en netværkstjeneste. (Der behøves en internetforbindelse.)
• Se
(PMB Help) for yderligere oplysninger.
MENU/Indstillingersøgning
zIntroduktion til "PMB"
zIntroduktion til "Music Transfer"
"Music Transfer" giver dig mulighed for at udskifte de musikfiler, som følger med kameraet
fra fabrikken, med dine yndlingsspor samt slette og tilføje musikfiler.
Du kan også genoprette de spor, der blev gemt på fabrikken på dit kamera.
• De følgende typer spor kan importeres med "Music Transfer".
– MP3-filer, der er gemt på din computers harddisk
– Musik-CD-spor
– Forudindstillet musik gemt på kameraet
• Inden start af "Music Transfer" skal du vælge
t
(Indstillinger) t
indstill.) t [Hent musik], og tilslutte kameraet til computeren.
(Primære
Se hjælpen i "Music Transfer" angående yderligere oplysninger.
130DK
• Brug et Type3-kompatibelt USB/AV/DC IN-kabel (sælges separat).
2 Tænd computeren og tryk derefter på
(Afspil)-knappen.
3 Tilslut kameraet til computeren.
• Når der oprettes USB-forbindelse for første gang, kører computeren automatisk et program til
genkendelse af kameraet. Vent et øjeblik.
Betjeningssøgning
1 Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet eller tilslut kameraet til
en stikkontakt med lysnetadapteren AC-LS5K/AC-LS5 (sælges separat)
og USB/AV/DC IN-kablet til flerfunktionsterminal (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Tilslutning af kameraet til en
computer
MENU/Indstillingersøgning
1 Til et USB-stik på
computeren
2 Til multistikket
Indeks
Kabel til flerfunktionsterminal (medfølger)
Import af billeder til en computer (Windows)
"PMB" giver dig mulighed for nemt at importere billeder.
For yderligere oplysninger om "PMB"-funktionerne, se "PMB Help".
Import af billeder til en computer uden brug af "PMB"
Når guiden for Automatisk afspilning vises efter oprettelse af en USB-forbindelse mellem
kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] t
kopier de ønskede billeder til computeren.
131DK
1 Tilslut først kameraet til din Macintosh-computer. Dobbeltklik på det nyligt
genkendte ikon på skrivebordet t den mappe hvor de billeder, du ønsker
at importere, er gemt.
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
3 Dobbeltklik på harddisk-ikonet t den ønskede billedfil i den mappe der
indeholder de kopierede filer.
Billedet vises.
Afbrydelse af USB-forbindelsen
•
•
•
•
Frakobler USB-kablet.
Fjerner et hukommelseskort.
Sætter et hukommelseskort ind i kameraet, efter du har kopieret billeder fra den interne hukommelse.
Slukker for kameraet.
1 Dobbeltklik på afbryd-ikonet på proceslinjen.
(USB Mass Storage Device) t
Windows XP
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik
derefter på [OK].
Bemærk
Indeks
2 Klik på
[Stop].
Windows Vista
MENU/Indstillingersøgning
Udfør procedurerne fra trin 1 til 3 nedenfor inden du:
Betjeningssøgning
Billedfilerne kopieres til harddisken.
Indholdsfortegnelse
Import af billeder til en computer (Macintosh)
Afbryd-ikon
• Træk og slip først ikonet for hukommelseskortet eller drevikonet hen til "Trash"-ikonet, når du bruger en
Macintosh-computer, og kameraets forbindelse til computeren afbrydes.
132DK
Dette kamera har et indbygget program "PMB Portable".
Du kan anvende dette program til at gøre følgende:
For yderligere oplysninger angående "PMB Portable", se hjælp til "PMB Portable".
Start af "PMB Portable" (Windows)
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
Når du tilslutter kameraet til din computer, vises guiden Automatisk afspilning.
Klik på [×] for at lukke guiden Automatisk afspilning for alle unødvendige drev.
MENU/Indstillingersøgning
Når du anvender "PMB Portable" for første gang, er du nødt til at vælge sproget. Følg
proceduren nedenfor for at vælge sprog. Når først sproget er valgt, er det ikke længere
nødvendigt at udføre trin 3 til 5 næste gang, du anvender "PMB Portable".
Betjeningssøgning
• Du kan nemt overføre billeder til en blog eller anden medietjeneste.
• Du kan endda overføre billeder fra en computer, der er forbundet til Internettet, når du er væk fra
hjemmet eller kontoret.
• Du kan nemt registrere de medietjenester (som fx blogs), du ofte benytter.
Indholdsfortegnelse
Overførsel af billeder til en
medietjeneste
• Hvis den ønskede guide for Automatisk afspilning ikke vises, skal du klikke på [Computer] (i
Windows XP, [My Computer]) t [PMBPORTABLE], og derefter dobbeltklikke på
[PMBP_Win.exe].
• Hvis [PMB Portable] ikke vises i guiden for Automatisk afspilning, skal du klikke på [Computer] t
[PMBPORTABLE], og derefter dobbeltklikke på [PMBP_Win.exe].
Indeks
2 Klik på "PMB Portable".
(I Windows XP skal du klikke på [PMB Portable] t [OK].)
Skærmen til valg af sprog vises.
3 Vælg det ønskede sprog og klik derefter på [OK].
Skærmen til valg af region vises.
4 Vælg det passende [Region] og [Country/Area], og klik derefter på [OK].
Skærmen for brugeraftalen vises.
5 Læs omhyggeligt aftalen igennem. Hvis du accepterer aftalens
betingelser, skal du klikke på [I Agree].
"PMB Portable" starter.
133DK
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
Når du tilslutter kameraet til din computer, vises [PMBPORTABLE] på skrivebordet. Klik på
[×] for ubenyttede drev.
2 Klik på [PMBP_Mac] i [PMBPORTABLE]-mappen.
3 Vælg det passende [Region] og [Country/Area], og klik derefter på [OK].
Skærmen for brugeraftalen vises.
4 Læs omhyggeligt aftalen igennem. Hvis du accepterer aftalens
betingelser, skal du klikke på [I Agree].
"PMB Portable" starter.
• Indstil [LUN-indstillinger] i [Primære indstill.] til [Flere].
• Tilslut altid til et netværk når du anvender "PMB Portable".
• Når du overfører billeder via Internettet, forbliver cachen muligvis på den anvendte computer afhængigt
af serviceudbyderen. Dette gælder også, når dette kamera anvendes til dette formål.
• Hvis der opstår en fejl i "PMB Portable", eller du ved en fejltagelse sletter "PMB Portable", kan du
reparere "PMB Portable" ved at downloade PMB Portable-installeringsprogrammet fra websiden.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
Skærmen til valg af region vises.
Indholdsfortegnelse
Start af "PMB Portable" (Macintosh)
Bemærkninger om "PMB Portable"
Indeks
"PMB Portable" gør det muligt at downloade URL’er fra et antal websider fra den server, som
Sony driver ("Sony-serveren").
For at kunne anvende "PMB Portable" til at udnytte fordelene ved billedoverførselstjenesten
eller andre tjenester ("tjenesterne") der tilbydes af disse og andre websider, skal du acceptere
følgende.
• Nogle websider kræver en registreringsprocedure og/eller betaling for brug af deres tjenester. Du er nødt
til at acceptere de betingelser, der gælder for de pågældende websider, for at kunne anvende sådanne
tjenester.
• Tjenester kan ophøre eller ændres, alt afhængigt af dem der driver websiden. Sony er ikke ansvarlig for
eventuelle problemer, der måtte opstå mellem brugerne og tredjeparter eller andre gener for brugere i
forbindelse med anvendelse af tjenesterne, inklusive ophævelse eller ændring af sådanne tjenester.
• For at komme ind på en webside bliver du videresendt af Sony-serveren. Der kan være tidspunkter, hvor
du ikke kan få adgang til websiden pga. vedligeholdelse af serveren eller af andre årsager.
• Hvis driften af Sony-serveren ophører, vil du på forhånd blive gjort opmærksom på at driften ophører på
Sonys webside osv.
• De URL’er, som Sony-serveren videresender dig til samt andre oplysninger, registreres eventuelt for at
kunne forbedre fremtidige Sony-produkter og tjenester. Men der bliver i sådanne tilfælde ikke registreret
nogen personlige data.
134DK
Bemærkninger
• Når du udskriver billeder, der er optaget i 16:9-tilstand, kan begge kanter muligvis blive skåret af.
• Du kan ikke udskrive panoramabilleder afhængigt af printeren.
Du kan tage et hukommelseskort, der indeholder billeder, der er optaget med kameraet, med til
en fotoforretning. Så længe forretningen understøtter udskrivning af fotos, der er kompatibel
med DPOF, kan du på forhånd føje et
(Udskriftsbestilling)-mærke til billeder i
visningsmenuen, så du ikke behøver at vælge dem igen, når du får dem udskrevet i forretningen.
MENU/Indstillingersøgning
Udskrivning i en fotoforretning
Betjeningssøgning
Du kan udskrive stillbilleder vha. følgende metoder.
• Direkte udskrivning vha. en hukommelseskort-kompatibel printer
For yderligere oplysninger henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte med printeren.
• Udskrivning vha. en computer
Du kan importere billeder til en computer vha. det medfølgende "PMB"-program og udskrive
billederne. Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det.
Se "PMB Help" for yderligere oplysninger.
• Udskrivning i en fotoforretning
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke udskrive billeder direkte fra kameraet i forretningen, hvis de er gemt i den interne
hukommelse. Kopier billederne til et hukommelseskort (side 121) og tag derefter hukommelseskortet
med hen til fotoforretningen.
• Forhør dig i din fotoforretning angående hvilke typer hukommelseskort de kan håndtere.
• Du behøver muligvis en hukommelseskortadapter (sælges separat). Forhør dig i din fotoforretning.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata på en disk, før du indleverer dem i en fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Hvis du ønsker at indsætte datoer på billederne, skal du forhøre dig hos i fotoforretningen.
135DK
Prøv følgende løsninger hvis du oplever problemer med kameraet.
1 Kontroller punkterne på side 136 til 143.
2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og
tænd for kameraet.
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted.
Vær opmærksom på, at hvis du sender kameraet til reparation, giver du tilladelse til, at indholdet
på den interne hukommelse og musikfiler kan blive kontrolleret.
Indeks
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på
vores websted til kundesupport.
http://www.sony.net/
MENU/Indstillingersøgning
3 Initialiser indstillingerne (side 104).
Betjeningssøgning
Hvis en kode såsom "C/E:ss:ss" vises på skærmen, skal du se
side 144.
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke sættes i.
• Sørg for, at batteriet vender i den rigtige retning, og indsæt det indtil batteriudløser-mekanismen
låses.
Kameraet kan ikke tændes.
• Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme op.
• Indsæt batteriet korrekt.
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri.
• Batteriterminalerne er beskidte. Tør forsigtigt snavs af med en blød klud.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan strømmen muligvis automatisk slås fra for at
beskytte kameraet. I dette tilfælde vises der en meddelelse på LCD-skærmen, inden strømmen slås
fra.
• Hvis du ikke anvender kameraet i et vist stykke tid, mens kameraet er tændt, og [Strømbesparelse] er
indstillet til [Standard] eller [Stamina], slukker kameraet automatisk for at forhindre afladning af
batteriet. Tænd for kameraet igen.
136DK
• Dette sker, når du anvender kameraet på et ekstremt varmt eller koldt sted.
• Der opstod en uoverensstemmelse mellem indikatoren for resterende opladning og den aktuelt
resterende batteriopladning. Aflad batteriet fuldstændig én gang og oplad det derefter for at rette
angivelsen. Afhængigt af brugsforholdene forbliver visningen muligvis ukorrekt.
• Batteriet er udbrændt (side 152). Udskift det med et nyt.
• Du kan ikke oplade batteriet vha. lysnetadapteren (sælges separat). Anvend batteriopladeren til at
oplade batteriet.
CHARGE-lampen blinker under opladning af batteriet.
Indeks
Optagelse af stillbilleder/film
MENU/Indstillingersøgning
• Kontroller, at batteriet er af typen NP-BN1.
• CHARGE-lampen blinker uregelmæssigt, når du anvender et batteri, som ikke har været brugt i lang
tid.
• CHARGE-lampen (på den medfølgende batterioplader) har to blinkemønstre, et hurtigt blink (med et
interval på ca. 0,15 sekund) og et langsomt blink (med et interval på ca. 1,5 sekund). Hvis lampen
blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, der er ved at oplade, og derefter indsætte det samme batteri i
batteriopladeren igen (indtil det klikker). Hvis lampen blinker hurtigt igen, kan det angive, at der er et
problem med batteriet.
Hvis lampen blinker langsomt, er opladeren i standby-tilstand, og opladningen er midlertidigt stoppet.
Opladningen stopper midlertidigt, og opladeren går i standby-tilstand, når temperaturen er uden for
det område, der er passende til opladning. Opladningen genoptages og CHARGE-lampen lyser, når
temperaturen vender tilbage til det område, der passende til opladning.
Det anbefales, at batteriet oplades inden for det passende temperaturområde mellem 10°C til 30°C.
• Du kan finde flere oplysninger på side 153.
Betjeningssøgning
Batteriet kan ikke oplades.
Indholdsfortegnelse
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
Kan ikke optage billeder.
• Når der ikke kan optages billeder på et hukommelseskort, men de optages på den interne hukommelse
på trods af, at der er indsat et hukommelseskort i kameraet, skal du kontrollere om
hukommelseskortet er sat helt ind.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet. Hvis
lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet billeder du ikke behøver (side 76).
– Udskift hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Det anbefales, at du anvender følgende hukommelseskort til optagelse af film:
– "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo"
– SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort eller SDXC-hukommelseskort (klasse 4 eller
hurtigere)
• Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 103).
Smiludløserfunktionen fungerer ikke.
• Der optages intet billede, hvis der ikke registreres et smilende ansigt.
• Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 103).
Anti-slørfunktionen fungerer ikke.
• Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke ordentligt ved optagelser om natten.
• Optag, efter du har trykket udløserknappen halvvejs ned.
137DK
• Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed, når du fx optager på mørke
steder, reducerer kameraet automatisk billedstøjen. Denne funktion kaldet NR (noise reduction) gør
lukkeren langsommere, og optagetiden forlænges.
Billedet er ude af fokus.
Betjeningssøgning
• Motivet er for tæt på. Når du optager, skal du sørge for at placere objektivet længere væk fra motivet
end den følgende minimumsoptageafstand:
– I Intelligent autojustering og Nem-tilstand: Ca. 1 cm (W)/ 50 cm (T) fra objektivet.
– I andre optagetilstande: Ca. 8 cm (W)/ 50 cm (T) fra objektivet. Eller indstil til Fokusering tæt påtilstand og optag ca. 1 cm til 20 cm fra W-sideafstanden.
• Der er valgt
(Landskab), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri)-tilstand i tilstanden Valg af motiv,
når der tages stillbilleder.
Indholdsfortegnelse
Optagelse tager lang tid.
Zoom fungerer ikke.
Kan ikke vælge Registrering af ansigter-funktionen.
• Du kan kun vælge Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], og
Lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
• Du kan ikke vælge Registrering af ansigter, når tilstanden Fokusering tæt på er aktiveret.
• Du kan ikke anvende blitz i følgende situationer:
– Under optagelse af serieoptagelsesbilleder
– Når tilstanden (Tusmørke),
(Høj følsomhed) eller (Fyrværkeri) er valgt i Valg af motiv.
– I tilstanden Panorering
– I tilstanden Panorering under vand
– I Filmtilstand
• Indstil blitzen til [Til] (side 43) i Fokusering tæt på-tilstand eller når Valg af motiv-tilstand er
indstillet til
(Landskab), (Gourmet),
(Kæledyr),
(Strand), (Sne),
(Under vandet)
eller (Højhastigheds-lukker).
Indeks
Blitzen fungerer ikke.
MENU/Indstillingersøgning
• Du kan ikke anvende zoom i tilstandene Panorering eller Panorering under vand.
• Du kan ikke anvende Smart zoom alt efter billedformatet (side 94).
• Du kan ikke anvende Digital zoom i Filmtilstand, eller når funktionen Smiludløser er aktiveret.
Der opstår hvide runde slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
funktionsfejl.
Funktionen til nærbilledoptagelse (Makro/Fokusering til) fungerer ikke.
•
(Landskab)-tilstand, (Tusmørke)-tilstand eller (Fyrværkeri)-tilstand er valgt i Valg af motiv.
• Når tilstanden Fokusering tæt på er valgt, er optageafstanden ca. 1 cm til 20 cm.
• [Makro] er indstillet til [Auto] i følgende situationer:
– I tilstanden Panorering
– I tilstanden Panorering under vand
– I Filmtilstand
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret.
– I Nem-tilstand
– Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer].
138DK
• Der er ingen funktion til at tvinge makrooptagelse til at slås fra. I tilstanden [Auto] kan du endda
optage fjerne motiver.
Dato og klokkeslæt vises ikke på LCD-skærmen.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
• Dette kamera har ikke en funktion til indkopiering af datoen på billeder. Ved at anvende "PMB" kan
du udskrive eller gemme billeder med dato på (side 129).
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen halvvejs
ned.
Betjeningssøgning
Kan ikke indsætte datoer på billeder.
Indholdsfortegnelse
Makrooptagelse kan ikke slås fra.
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 54).
• Juster [Hvidbalance] (side 56).
Der opstår hvide eller lilla striber på lyse områder af motivet, eller hele skærmen
med billedet bliver rødligt.
MENU/Indstillingersøgning
Billedets farver er ikke korrekte.
• Dette fænomen kaldes for udtværing. Dette er ikke en funktionsfejl. Udtværing optages ikke med på
stillbilleder, men det optages som striber eller uensartede farver på Panoreringsbilleder eller film.
("Lyse områder" referer til solen eller elektrisk belysning, der er meget lysere end omgivelserne.)
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i tilfælde af
svag belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Indeks
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Auto] eller [Til] (side 97).
• Fotografer motivet på tættere hold end blitzens rækkevidde ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i visningsmenuen eller korriger med
"PMB".
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
• Du kan ikke optage billeder i rækkefølge, mens Smiludløserfunktionen er aktiveret.
• Den interne hukommelse eller hukommelseskortet er fyldt op. Slet billeder du ikke behøver (side 76).
• Batteriniveauet er lavt. Indsæt et opladet batteri.
Det samme billede optages flere gange.
• Indstil [Indstillinger for serieoptag.] til [Fra] (side 52).
• [Scenegenkendelse] er indstillet til [Avanceret] (side 62).
139DK
Der kan ikke afspilles billeder.
Dato og klokkeslæt vises ikke.
• [Skærmindstil.] er indstillet til [Fra].
Venstre og højre side af skærmen vises i sort.
Betjeningssøgning
• Sørg for, at hukommelseskortet er sat helt ind i kameraet.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som
blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 132).
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder
• [Autoretning] er indstillet til [Til] (side 95).
• Hvis du trykker øverst til højre på skærmen under optagelse, forsvinder knapperne og ikonerne et
øjeblik. Knapperne og ikonerne vises igen, når du fjerner din finger fra skærmen.
• [Skærmindstil.] i optage- eller visningsmenuen er indstillet til [Fra]. Tryk på venstre side af LCDskærmen og træk mod højre.
MENU/Indstillingersøgning
Knapperne og ikonerne vises ikke længere.
Kan ikke høre musik under diasshow.
Indeks
• Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 129, 130).
• Bekræft, at indstillingen af lydstyrke og diasshow er korrekt (side 74, 86).
• Diasshowet afspilles med [Kontinuerlig afspil.]. Vælg [Diasshow med musik] og afspil.
Billedet vises ikke på tv’et.
• Kameraet og fjernsynet skal bruge samme farve-tv-system (side 149).
• Kontroller om tilslutningen er korrekt (side 125, 126).
• Hvis USB-kablet er sluttet til USB-terminalen, skal du frakoble kablet (side 132).
Sletning
Kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 83).
Computere
En "Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med en "Memory
Stick"-åbning.
• Kontroller, om computeren og "Memory Stick"-læseren/skriveren understøtter en "Memory Stick
PRO Duo". Brugere af computere og "Memory Stick"-læsere/skrivere, der er fremstillet af andre
producenter end Sony, bør kontakte disse producenter.
• Hvis en "Memory Stick PRO Duo" ikke er understøttet, skal du tilslutte kameraet til computeren
(side 131). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
140DK
Kan ikke importere billeder.
• Forbind kameraet og computeren korrekt med en USB-forbindelse (side 131).
• Når du optager billeder med et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er du muligvis
ikke i stand til at importere billederne til en computer. Optag med et hukommelseskort, der er
formateret med kameraet (side 117).
• Opret USB-forbindelsen efter computeren er tændt.
"PMB Portable" starter ikke, efter du har oprettet en USB-forbindelse.
• Indstil [LUN-indstillinger] til [Flere].
• Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage].
• Slut computeren til netværket.
• Hvis du anvender "PMB", se "PMB Help" (side 129).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Indeks
Kan ikke afspille billeder på din computer.
MENU/Indstillingersøgning
"PMB" starter ikke automatisk, efter du har oprettet en USB-forbindelse.
Betjeningssøgning
• Når batteriniveauet er lavt, skal du sætte et opladet batteri i eller anvende lysnetadapteren (sælges
separat).
• Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 108).
• Brug USB-kablet til at oprette forbindelse mellem computeren og kameraet.
• Fjern USB-kablet fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte til computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
Indholdsfortegnelse
Din computer genkender ikke kameraet.
Billedet og lyden forstyrres af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller hukommelseskortet. Brug "PMB" til at
importere filmen til din computer, og afspil derefter filmen (side 129).
Når først billeder er blevet eksporteret til en computer, kan de ikke længere vises
på kameraet.
• Brug "PMB" til at afspille billeder, der er gemt på en pc med dette kamera.
• Registrer billedet i billeddatabasefilen og afspil det i [Datovisning] (side 82).
• Visning af begivenheder er ikke til rådighed på dette kamera.
Hukommelseskort
Kan ikke indsætte et hukommelseskort.
• Indsæt det i den rigtige retning.
Du har formateret et hukommelseskort ved en fejltagelse.
• Alle dataene på hukommelseskortet er blevet slettet af formateringen. Du kan ikke gendanne dem.
Data optages i den interne hukommelse, selvom du har indsat et
hukommelseskort.
• Kontroller, at hukommelseskortet er sat så langt ind, som det kan komme.
141DK
Kan ikke afspille eller optage billeder vha. den interne hukommelse.
• Der er indsat et hukommelseskort i kameraet. Fjern den.
Data, som er gemt i den interne hukommelse, kan ikke kopieres til et
hukommelseskort.
Data på hukommelseskortet eller computeren kan ikke kopieres til den interne
hukommelse.
• Denne funktion er ikke til rådighed.
Kan ikke udskrive et billede.
• Der henvises til printerens betjeningsvejledning.
Billeder udskrives med begge kanter skåret af.
Indeks
• Afhængig af din printer bliver alle kanter på billedet måske skåret af. Især når du udskriver et billede
med et billedformat indstillet til [16:9], kan billedet muligvis blive kortet af ude i siden.
• Når du udskriver billeder vha. af din printer, skal du annullere beskæring eller indstillinger til billede
uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når billeder udskrives i en digital fotoforretning, skal du spørge i forretningen, om billederne kan
udskrives, uden at begge kanter skæres af.
MENU/Indstillingersøgning
Udskrivning
Betjeningssøgning
• Hukommelseskortet er fyldt op. Kopier til et hukommelseskort med tilstrækkelig kapacitet.
Indholdsfortegnelse
Intern hukommelse
Kan ikke udskrive billeder med dato.
• Du kan udskrive billeder med indsat dato vha. "PMB" (side 129).
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Men da billeder, som er
optaget med kameraet, indeholder oplysninger om optagedatoen, kan du udskrive billeder med datoen
indkopieret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger. Kontakt producenten af
printeren eller softwaren for at få oplysninger om kompatibilitet med Exif-oplysninger.
• Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem om at indsætte datoerne på billederne.
Berøringspanel
Knapperne på berøringspanelet kan ikke betjenes korrekt eller fuldt ud.
• Udfør [Kalibrering] (side 116).
• [Undervandshus] er indstillet til [Til] (side 107).
Malepennen reagerer på uhensigtsmæssige steder.
• Udfør [Kalibrering] (side 116).
142DK
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Kameraet bliver varmt, når du bruger det i lang tid.
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet igen (side 124).
• Det interne genopladelige backupbatteri er afladet. Sæt et opladet batteri i og lad det stå i 24 timer
eller mere med strømmen slukket.
Betjeningssøgning
• Dette er ikke en funktionsfejl.
Indholdsfortegnelse
Andet
Datoen eller klokkeslættet er forkert.
MENU/Indstillingersøgning
• Indstilling af sted er indstillet til et andet sted end det sted, du aktuelt befinder dig på. Ændr
indstillingen vha.
t
(Indstillinger) t (Indstillinger af ur) t [Indstilling af sted].
Indeks
143DK
Selvdiagnosticeringsdisplay
• Der er problemer med kameraets hardware. Sluk og tænd igen for kameraet.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data på hukommelseskortet. Prøv at slukke og tænde kameraet
igen, eller tag hukommelseskortet ud og indsæt det igen flere gange.
• Den interne hukommelse er stødt på en formateringsfejl, eller der er indsat et uformateret
hukommelseskort. Formater den interne hukommelse eller hukommelseskortet (side 117).
• Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges sammen med kameraet, eller dataen er beskadiget.
Indsæt et nyt hukommelseskort.
Indeks
E:61:ss
MENU/Indstillingersøgning
C:32:ss
Betjeningssøgning
Hvis der vises en kode, der begynder med et bogstav fra alfabetet, arbejder kameraets
selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to cifre (angivet med ss) vil være forskellige, afhængigt
af kameraets tilstand.
Hvis du ikke kan løse problemet, selv efter at have forsøgt at følge de følgende korrigerende
handlinger et par gange, behøver kameraet måske reparation. Kontakt din Sony-forhandler eller
et autoriseret Sony-serviceværksted.
Indholdsfortegnelse
Advarselsindikatorer og
meddelelser
E:62:ss
E:91:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser kameraet (side 104), og tænd derefter for strømmen igen.
E:94:ss
• Der opstod en funktionsfejl under skrivning eller sletning af data. Reparation er nødvendig. Kontakt
din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted. Vær forberedt på at oplyse alle tallene
i den fejlkode, der begynder med E.
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne.
• Batteriniveauet er lavt. Udskift straks batteriet. Afhængigt af forholdene under brug eller typen af
batteri blinker indikatoren muligvis, selvom der stadig er 5 til 10 minutters resterende batteritid.
Kan kun anvendes med kompatibelt batteri
• Det isatte batteri er ikke et NP-BN1-batteri (medfølger).
144DK
• Sluk og tænd for kameraet igen.
Kameraet er overophedet
Giv det tid til at køle af
• Temperaturen i kameraet er steget. Strømmen slukker muligvis automatisk, eller du er muligvis ikke i
stand til at optage film. Lad kameraet køle af på et køligt sted indtil temperaturen falder.
• Sluk og tænd for kameraet igen.
Indsæt hukommelseskortet igen
Forkert hukommelseskorttype
• Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges i kameraet (side 3).
Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage eller afspille
MENU/Indstillingersøgning
• Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges i kameraet (side 3).
• Terminaldelen på hukommelseskortet er beskidt.
• Hukommelseskortet er beskadiget.
Betjeningssøgning
Intern hukomm.fejl
Indholdsfortegnelse
Systemfejl
• Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges i kameraet (side 3).
• Formater mediet igen (side 117).
Indeks
Formateringsfejl for intern hukommelse
Formateringsfejl for hukommelseskort
Bufferoverløb
• Hvis du bruger et hukommelseskort, hvorpå der gentagne gange er blevet optaget og slettet, eller som
blev formateret på et andet kamera, kan dataskrivehastigheden være langsom. Tag først backup af alle
data på kortet på en computer og omformater derefter kortet inden brug (side 117).
• Skrivehastigheden på det hukommelseskort, du anvender, er ikke tilstrækkelig til filmoptagelser.
Brug et "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) eller et SD-kort (klasse 4
eller hurtigere).
Hukommelseskortet er låst
• Du bruger et hukommelseskort med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK (LÅST)stillingen. Sæt knappen i optagestillingen.
Skrivebeskyttet hukommelseskort
• Kameraet kan ikke optage eller slette billeder på dette hukommelseskort.
Skrivning til hukommelseskortet blev ikke afsluttet korrekt
Gendanner data
• Sæt hukommelseskortet ind igen og følg vejledningen på skærmen.
Ingen billeder
• Der er ikke optaget nogen billeder i den interne hukommelse, som kan afspilles.
• Der er ikke optaget nogen billeder på hukommelseskortet, som kan afspilles.
145DK
• Den valgte mappe eller dato indeholder ingen fil, som kan afspilles i et diasshow.
Ukendt fil fundet
• Du forsøgte at slette en mappe, der indeholder en fil, der ikke kan afspilles på dette kamera. Slet filen
på en computer og slet derefter mappen.
• En mappe med de samme tre første cifre findes allerede på hukommelseskortet (for eksempel:
123MSDCF og 123ABCDE). Vælg en anden mappe, eller opret en ny mappe (side 118, 119).
Kan ikke oprette flere mapper
• Der findes en mappe med et navn, der begynder med "999" på hukommelseskortet. Du kan ikke
oprette flere mapper i dette tilfælde.
• Du forsøgte at slette en mappe, der indeholder en eller flere filer. Slet alle filerne og slet derefter
mappen.
Mappen er beskyttet
MENU/Indstillingersøgning
Tøm mappe for indhold
Betjeningssøgning
Mappefejl
Indholdsfortegnelse
Ingen stillbilleder
• Du forsøgte at slette en mappe, der er beskyttet som læs-kun på en computer.
• Der opstod en fejl under afspilning af billedet.
Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som
blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
Indeks
Kan ikke vise fil
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe, der ikke kan indstilles som en optagemappe på dit kamera. Vælg en anden
mappe (side 119).
Filbeskyttelse
• Ophæv beskyttelsen (side 83).
Til stor billedstørrelse
• Du afspiller et billede med et format, der ikke kan afspilles på dit kamera.
Kan ikke finde ansigt til retouchering
• Du kan muligvis ikke retouchere billedet afhængigt af billedet.
(Indikator for advarsel om vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga. utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, eller monter kameraet på et stativ
for at fastgøre kameraet.
1280×720 (Fin) er ikke understøttet med dette hukommelseskort
1280×720 (Std.) er ikke understøttet med dette hukommelseskort
• Det anbefales, at du anvender en "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), en "Memory Stick PRO-HG
Duo" eller et SD-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) til optagelse af film.
146DK
• Du kan vælge op til 10 filer, når du anvender [TransferJet].
• Du kan vælge op til 100 filer, når du anvender [Flere billeder].
• Du kan vælge op til 999 filer, når du anvender [Alle billeder fra denne dato] eller [Alle i denne
mappe] til DPOF eller beskyttelse.
• Du kan tilføje
(Udskriftsbestilling)-mærker til op til 999 filer.
• Slet musikfilen, eller erstat den med en normal musikfil.
• Start [Format musik], og download derefter en ny musikfil.
Formateringsfejl for hukommelse til musik
• Udfør [Format musik].
• Bearbejdning og andre af kameraets redigeringsfunktioner kan ikke udføres på billedfiler, der har
været bearbejdet vha. en computer, eller på billeder der er optaget med andre kameraer.
Klargør billeddatabase-fil Vent venligst
Indeks
• Kameraet gendanner datooplysningerne osv. i tilfælde, hvor billeder er blevet slettet på en pc eller
lignende.
• Den nødvendige billeddatabasefil oprettes, efter hukommelseskortet er formateret.
MENU/Indstillingersøgning
Handlingen kan ikke udføres
for ikke-understøttede filer
Betjeningssøgning
Fejl ved afspilning af musik
Indholdsfortegnelse
Maksimalt antal billeder
allerede markeret
• Antallet af billeder overstiger den mulige datostyringskapacitet i en databasefil på kameraet. For at
registrere yderligere billeder i billeddatabasefilen skal du slette billeder i [Datovisning].
• Det er ikke muligt at optage på kameraets billeddatabasefil eller afspille via [Datovisning]. Brug
"PMB" til at sikkerhedskopiere alle billeder til en pc, og brug det til at gendanne hukommelseskortet
eller den interne hukommelse.
Fejl i billeddatabase-fil Gendannelse ikke mulig
• Importer alle billederne til computeren med "PMB", og formater hukommelseskortet eller den interne
hukommelse (side 117).
For at se billederne igen med kameraet skal du eksportere de importerede billeder til kameraet med
"PMB".
Optagefunktion er ikke tilgængelig
pga. høj indvendig temperatur
• Temperaturen i kameraet er steget. Du kan ikke optage billeder, før temperaturen er faldet.
Optagelse er stoppet pga.
forhøjet kameratemperatur
• Optagelsen er stoppet pga. en stigning i temperaturen under optagelse af en film. Vent indtil
temperaturen er faldet.
147DK
Tilslutningen mislykkedes
• Kontrollér TransferJet-modtagelsesporten og overfør data på korrekt vis (side 16).
• Enten blev kommunikationen afbrudt under billedoverførsel, eller også blev overførslen afbrudt pga.
at enhedshukommelsen er fyldt op. Kontrollér den ledige hukommelseskapacitet og prøv at overføre
data med TransferJet igen.
Betjeningssøgning
Nogle filer blev ikke sendt
Nogle filer blev ikke modtaget
Indholdsfortegnelse
• Når du optager film i en længere periode, stiger temperaturen i kameraet. I dette tilfælde skal du
stoppe filmoptagelsen.
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
148DK
Du kan anvende batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5-lysnetadapteren (sælges separat) i alle
lande eller regioner, hvor strømforsyningen er mellem 100 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Brug af kameraet i udlandet
• Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage funktionsfejl.
Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm, skal du have et tv med et videoindgangsstik og
kablet til flerfunktionsterminal. Tv’ets farvesystem skal svare til det på det digitale
stillbilledkamera. Kontroller følgende lister for tv-farvesystemet i det land eller område, hvor
kameraet bruges.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien, Kina, Kroatien,
Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn,
Vietnam, Østrig m.fl.
Indeks
PAL-M-system
Brasilien
MENU/Indstillingersøgning
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
Betjeningssøgning
Om tv-farvesystemer
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
149DK
De typer hukommelseskort som kan anvendes med kameraet er "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort og SDXC-hukommelseskort.
MultiMediaCard kan ikke anvendes.
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Bemærk vedrørende brug af hukommelseskortadapteren
(sælges separat)
Betjeningssøgning
Bemærkninger
• Det kan ikke garanteres at et hukommelseskort, der er formateret med en computer, kan bruges sammen
med kameraet.
• Læse/skrivehastigheder varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskortet og det anvendte
udstyr.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når hukommelseskortet fjernes, eller kameraet slukkes under læsning eller skrivning
– Når hukommelseskortet bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Sæt ikke noget klistermærke på selve hukommelseskortet eller en hukommelseskortadapter.
• Rør ikke terminaldelen på hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe hukommelseskortet.
• Du må ikke adskille eller ændre hukommelseskortet.
• Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand.
• Opbevar hukommelseskortet uden for rækkevidde af små børn. De kan komme til at sluge den.
• Indsæt et hukommelseskort som passer til hukommelseskortåbningen. Gør du ikke det, vil det forårsage
en fejlfunktion.
• Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskortet under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. den varme kabine i en bil, der er parkeret i direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer
Indholdsfortegnelse
Hukommelseskort
• Ved indsættelse af et hukommelseskort i en hukommelseskortadapter skal du kontrollere, at
hukommelseskortet vender i den rigtige retning og sættes helt ind i stikket. Ukorrekt indsættelse kan
medføre funktionsfejl.
150DK
De typer "Memory Stick Duo", der kan bruges sammen med kameraet, er vist i tabellen
nedenfor. Det kan dog ikke garanteres, at alle "Memory Stick Duo"-funktioner virker korrekt.
"Memory Stick"-type
Memory Stick Duo (uden MagicGate)
Optagelse/afspilning
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
Bemærkninger om anvendelse af "Memory Stick Micro"
(sælges separat)
Indeks
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• Hvis du anvender en "Memory Stick Micro" med kameraet, skal du sørge for at indsætte "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen. Hvis du indsætter en "Memory Stick
Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen, er det ikke sikkert, at du
kan fjerne den fra kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden for rækkevidde af små børn. De kan komme til at sluge den.
MENU/Indstillingersøgning
*1 Højhastighedsdataoverførsel vha. et parallelt interface er ikke understøttet.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick
PRO-HG Duo" er udstyret med MagicGate-funktioner. MagicGate er en kopibeskyttelsesteknologi, som
bruger krypteringsteknologi. Dataoptagelse/afspilning, der kræver MagicGate-funktioner, kan ikke
udføres på kameraet.
*3 Der kan optages film i [1280×720]-format.
*4 Dette kamera understøtter ikke 8-bit paralleldataoverførsel. Det udfører den samme 4-bit
paralleldataoverførsel som "Memory Stick PRO Duo".
Betjeningssøgning
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
Indholdsfortegnelse
"Memory Stick"
151DK
Om opladning af batteriet
• Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C. Batteriet bliver
muligvis ikke helt opladet i temperaturer uden for dette område.
Sådan opbevares batteriet
Indeks
• Aflad batteriet helt inden det gemmes væk, og opbevar det på et koldt, tørt sted. For at vedligeholde
batteriets funktion, foretag fuld opladning af batteriet og aflad det derefter fuldstændigt på kameraet én
gang om året, inden det lægges væk.
• Batteriet kan aflades ved at lade kameraet afspille i diasshow-tilstanden (side 73), indtil strømmen går ud.
• For at holde batteriterminalen ren og forhindre kortslutning skal batteriet placeres i en plastikpose eller
lignende, når det transporteres eller opbevares, så det ikke kommer i kontakt med andre metalgenstande
osv.
MENU/Indstillingersøgning
• Batteriydelsen falder i lav temperatur. Batteriets funktionstid er derfor kortere på kolde steder. Det
anbefales at gøre følgende for at sikre længere brug af batteriet:
– Put batteriet i en lomme tæt på din krop for at varme det op, og indsæt det i kameraet lige inden du
begynder at optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du hyppigt bruger blitz eller zoom.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved hånden til to eller tre gange den forventede optagetid og at
foretage prøveoptagelser, før de faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
• Når batteriterminalerne bliver snavsede, tænder kameraet muligvis ikke, batteriet oplades muligvis ikke,
eller der opstår muligvis andre symptomer. I disse tilfælde skal du tørre snavset af med en blød klud.
Betjeningssøgning
Effektiv brug af batteriet
Indholdsfortegnelse
Batteri
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset. Batterikapaciteten aftager med tiden og med gentaget brug. Hvis
brugstiden mellem opladningerne bliver væsentligt mindre, er det nok tid til at udskifte det med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, hvert
batteri bruges i.
Kompatibelt batteri
• Batteriet NP-BN1 (medfølger) kan kun anvendes i type N-kompatible Cyber-shot-modeller.
152DK
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
• Det er kun batterier af typen NP-BN1 (og ingen andre), der kan oplades i batteriopladeren (medfølger).
Andre batterier end den specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du
forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og forbrændinger.
• CHARGE-lampen på den medfølgende batterioplader har følgende to blinkemønstre.
Blinker hurtigt: Lampen fortsætter med at tænde og slukke med et interval på ca. 0,15 sekund.
Blinker langsomt: Lampen fortsætter med at tænde og slukke med et interval på ca. 1,5 sekund.
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren. Hvis du lader det opladede batteri sidde i opladeren, kan
det formindske batteriets levetid.
• Når CHARGE-lampen blinker, skal du fjerne det batteri, der er ved at oplade, og derefter indsætte det
samme batteri i batteriopladeren igen indtil det klikker. Hvis CHARGE-lampen blinker igen, angiver
dette en batterifejl, eller at der er indsat et batteri af en anden type end den specificerede. Kontroller, at
batteriet er af den specificerede type. Hvis batteriet er af den specificerede type, skal du fjerne batteriet,
udskifte det med et nyt eller et andet og kontrollere, om batteriopladeren fungerer korrekt. Hvis
batteriopladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
• Hvis CHARGE-lampen blinker langsomt, er opladeren i standby-tilstand, og opladningen er midlertidigt
stoppet. Opladningen stopper midlertidigt, og opladeren går i standby-tilstand, når temperaturen er uden
for det område, der er passende til opladning. Opladningen genoptages og CHARGE-lampen lyser, når
temperaturen vender tilbage til det område, der passende til opladning. Det anbefales at oplade batteriet i
en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C.
Indholdsfortegnelse
Batterioplader
Indeks
153DK
TransferJet-kommunikationer overholder standarden nedenfor.
TransferJet-standard:
Overholder PCL Spec. Rev. 1.0
• Brug "SCSI"-kommunikationsprotokollen ovenfor ved tilslutning til en TransferJet-kompatibel enhed
(sælges separat). Ellers skal du bruge "OBEX"-kommunikationsprotokollen ved deling af data mellem
kameraer.
Betjeningssøgning
Protokolklassenavn (kommunikationstype):
SCSI blokenhedsmål
OBEX Push-server
OBEX Push-klient
Indholdsfortegnelse
TransferJet-standard
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
154DK
Antallet af stillbilleder og optagetiden kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og
hukommelseskortet.
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Intern
hukommelse
14M
2 GB
5
301
10M
7
5M
10
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
605
1225
2496
4932
402
808
1637
3334
6588
582
1168
2366
4819
9524
207
11767
23609
47812
97359
192386
16:9(11M)
6
365
733
1484
3023
5974
16:9(2M)
32
1838
3688
7470
15212
30060
VGA
Indeks
Bemærkninger
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 99.999, vises indikatoren ">99999".
• Når der afspilles et billede på dette kamera, der er optaget med et andet kamera, vises billedet muligvis
ikke i det rigtige billedformat.
MENU/Indstillingersøgning
Ca.
32 MB
Størrelse
Hukommelseskort formateret med dette kamera
Betjeningssøgning
Stillbilleder
Indholdsfortegnelse
Antal stillbilleder og optagetid for
film
Film
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale optagetider. Disse er totaltider for alle
filmfiler. Kontinuerlig optagelse kan foretages i cirka 29 minutter eller op til ca. 2 GB data på én
gang.
(Enheder: timer : minutter : sekunder)
Kapacitet
Intern
hukommelse
Hukommelseskort formateret med dette kamera
Ca. 32 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1280×720(Fin)
—
0:27:50
0:56:00
1:53:40
3:51:40
7:37:50
1280×720(Standard)
—
0:40:30
1:21:50
2:45:50
5:37:50
11:07:50
0:01:10
1:21:20
2:43:40
5:31:50
11:15:50
22:15:50
Format
VGA
32 GB
Bemærk
• Optagetiden for film kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene (temperatur osv.).
155DK
Undlad at bruge/opbevare kameraet på følgende steder
Om transport
Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCD-rengøringssæt (sælges separat) for at fjerne fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne fingeraftryk, støv osv.
Indeks
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med
en tør klud. For at undgå at beskadige overfladebehandlingen eller kabinettet:
– Du må ikke udsætte kameraet for kemiske produkter som fx fortynder, benzin, alkohol, engangsklude,
insektmiddel, solcreme eller insektgift.
– Du må ikke røre ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid.
MENU/Indstillingersøgning
Undlad at sidde i en stol eller andre steder med kameraet i baglommen, da dette kan medføre funktionsfejl
eller beskadige kameraet.
Betjeningssøgning
• På meget varme, kolde eller fugtige steder
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret direkte i solen, kan kameraet blive deformeret, og det kan
medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret, og det kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i kameraet, og i
nogle tilfælde kan denne funktionsfejl ikke udbedres.
Indholdsfortegnelse
Forsigtig
Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i temperaturer mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt kolde eller varme
omgivelser, som overstiger dette interval, anbefales ikke.
Om det interne genopladelige backupbatteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt, så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i omkring en
måned, bliver det fuldstændigt afladet. I denne situation skal du sørge for at oplade det genopladelige
batteri, før du bruger kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er opladet, kan du stadig anvende kameraet, men så vil datoen og
klokkeslættet ikke blive angivet.
Metoder til opladning af det interne genopladelige backupbatteri
Indsæt et opladet batteri i kameraet, og lad kameraet stå i 24 timer eller længere i slukket tilstand.
156DK
A
D
Advarselsindikatorer og meddelelser.....................144
Dato-/tidsindstilling .......................................................124
AF-lampe .............................................................................91
Delenes navne ....................................................................16
Afspilning
Demotilstand.....................................................................103
Diasshow ..............................................................................73
Stillbilleder ...................................................................34
Digital præcisions-zoom................................................94
Afspilningszoom ...............................................................35
Digital zoom .......................................................................94
Antal billeder i indeks ....................................................89
DPOF .....................................................................................84
Antal stillbilleder ............................................................155
DRO .......................................................................................67
Auto programmeret..........................................................28
Autoretning .........................................................................95
E
Eksponering ........................................................................54
Batteri ..................................................................................152
EV ...........................................................................................54
Batterioplader ...................................................................153
Eye-Fi ..................................................................................114
Berøringspanel ...................................................................19
F
Beskyt ....................................................................................83
Fejlfinding .........................................................................136
Billedformat ........................................................................49
Filmoptagelsesscene ........................................................40
Billedindeks ........................................................................72
Filmtilstand
Optagelse ......................................................................27
Bip ...........................................................................................99
Blitz ..................................................................................43, 44
Visning ...........................................................................38
Blød hud ...............................................................................29
Filnummer .........................................................................122
Blød hud-effekt..................................................................64
Fokus ......................................................................................59
Blødt snap ............................................................................29
Fokusering tæt på .............................................................53
Bredfm. zoom.....................................................................36
Format .................................................................................117
Brug af kameraet i udlandet .......................................149
Format musik....................................................................111
Brugertilpas .........................................................................21
Fyrværkeri ...........................................................................30
C
G
Center-AF ............................................................................59
Gitterlinje .............................................................................92
Centreret måling................................................................61
Gourmet ................................................................................29
COMPONENT ................................................................105
Guide f. scenegenk. .........................................................96
Computer
Anbefalet miljø.........................................................128
H
Import af billeder .............................................131, 132
HD(1080i) ..........................................................................105
Macintosh-computer ..............................................128
Hent musik ........................................................................110
Windows-computer ................................................128
Høj følsomhed....................................................................29
Indeks
Beskær (Ændr størrelse) ................................................81
MENU/Indstillingersøgning
Ekspo.data............................................................................88
B
Betjeningssøgning
Film .................................................................................38
Indholdsfortegnelse
Indeks
Højhastigheds-lukker ......................................................30
Hukommelseskort.......................................................3, 150
Hvidbalance ........................................................................56
Hvidbalance under vandet ............................................58
157DK
N
Indstilling af sted ............................................................123
Nem-tilstand
Indstillinger .........................................................................14
Optagelse ......................................................................39
Indstillinger af ur ............................................................124
Visning ...........................................................................70
Indstillinger for lydstyrke .............................................86
NTSC ...................................................................................106
Indstillinger for serieoptag. ..........................................52
O
Intelligent autojustering .................................................24
Operativsystem ................................................................128
Intern hukommelse ..........................................................22
Opløsning .............................................................................93
ISO ..........................................................................................55
Opret lagr.mappe ............................................................118
Opt.funkt. .............................................................................23
K
Optagelse
Stillbilleder ...................................................................24
Kalibrering.........................................................................116
Optageretning .....................................................................48
Kopier ..................................................................................121
Optisk zoom ..................................................................33, 94
L
P
Landskab ..............................................................................29
PAL.......................................................................................106
Langsom synkro ................................................................43
Panorama ..............................................................................25
Language Setting ............................................................101
Panoramabilledformat ....................................................49
LCD-lysstyrke ..................................................................100
Panorering ............................................................................25
Lukkede øjne-adv. ............................................................98
Panorering under vand ...................................................32
LUN-indstillinger ...........................................................109
Pc ...........................................................................................128
Lysmålermetode ................................................................61
Pixel ........................................................................................51
Indeks
Film .................................................................................27
Kalender ...............................................................................71
MENU/Indstillingersøgning
Kæledyr.................................................................................29
Betjeningssøgning
Initialiser.............................................................................104
Indholdsfortegnelse
I
PMB .....................................................................................129
M
PMB Portable ...................................................................133
Macintosh-computer .....................................................128
Udskriftsbestillingsmærke ..........................................135
Makro.....................................................................................53
PTP .......................................................................................108
Male ........................................................................................80
Punktmåling ........................................................................61
Måling på flere mønstre .................................................61
Mappe
R
Oprettelse ....................................................................118
Ramme for AF-områdesøger .......................................59
Skift ...............................................................................119
Reduktion af lukkede øjne ............................................68
Sletning ........................................................................120
Registrering af ansigter ..................................................65
Valg .................................................................................90
Retouchering.......................................................................81
Mass Storage ....................................................................108
Rødøjekorrektion ..............................................................81
Midlertidigt roteret visning ..........................................37
Rødøjereduktion ................................................................97
MTP ......................................................................................108
Roter .......................................................................................85
Multi-AF...............................................................................59
Multistik .............................................................125, 126, 131
Music Transfer .................................................................129
158DK
V
Scenegenkendelse.............................................................62
Vælg mappe ........................................................................90
SD ..........................................................................................105
Valg af motiv ......................................................................29
Selvdiagnosticeringsdisplay.......................................144
VGA .......................................................................................49
Selvportræt ..........................................................................45
Video ud .............................................................................106
Selvudløser ....................................................................45, 47
Visningstilstand .................................................................82
Send via TransferJet ........................................................78
W
Skærmfarve .......................................................................102
Windows-computer .......................................................128
Skærmindstil.
Optagelse ......................................................................69
Z
Visning ...........................................................................87
Zoom ......................................................................................33
Skift lagringsmappe .......................................................119
Slet lagringsmappe .........................................................120
Smart zoom .........................................................................94
Smiludløser .........................................................................41
Sne...........................................................................................30
Software ..............................................................................129
Spot - AF ..............................................................................59
MENU/Indstillingersøgning
Slet ..........................................................................................76
Betjeningssøgning
Skærmbilledet MENU ..............................................11, 13
Indholdsfortegnelse
S
Strand .....................................................................................29
Strømbesparelse ..............................................................112
Tilslutning til
Indeks
T
Computer ....................................................................131
Tv ...................................................................................125
TransferJet .........................................................................113
TransferJet-standard ......................................................154
Tusmørke .............................................................................29
Tusmørke portræt .............................................................29
Tv...................................................................................125, 126
U
Udskriv ..........................................................................84, 135
Under vandet ......................................................................30
Undervandshus ................................................................107
USB-stik .............................................................................131
USB-tilslut .........................................................................108
Uskarp maskering .............................................................81
159DK
Softwaren "C Library", "Expat" og "zlib" følger med i kameraet. Vi leverer denne software på
baggrund af licensaftaler med ejerne af copyright. På baggrund af anmodninger fra ejerne af
copyright til denne software, har vi pligt til at oplyse dig om følgende. Læs venligst de følgende
afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på CD-ROM’en. Du kan finde licenser (på engelsk) til
softwaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg".
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER LICENSEN MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO TIL PERSONLIGT OG IKKE-KOMMERCIELT BRUG FOR EN FORBRUGER
TIL
(i) VIDEOKODNING I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO")
OG/ELLER
(ii) DEKODNING AF MPEG-4-VIDEO, SOM ER KODET AF EN FORBRUGER I
FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/
ELLER VIDEO ANSKAFFET FRA EN VIDEOFORHANDLER, DER HAR LICENS FRA
MPEG LA TIL AT UDBYDE MPEG-4-VIDEO.
DER ER IKKE GIVET, OG DER GIVES IKKE LICENS TIL NOGEN ANDRE FORMER
FOR BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER MED
FORBINDELSE TIL SALGSFREMMENDE, INTERN OG KOMMERCIEL BRUG, KAN
FÅS HOS MPEG LA, LLC.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger angående licensen
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Indeks
Til denne software, der er inkluderet i kameraet, gælder følgende GNU General Public License
(herefter kaldt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter kaldt "LGPL").
Dette oplyser dig om, at du har ret til adgang til kildekoden, samt til at ændre og
videredistribuere kildekoden til disse programmer under betingelserne givet i den medfølgende
GPL/LGPL.
Kildekoden findes på Internettet. Anvend den følgende URL til at downloade den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os angående indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på CD-ROM’en. Du kan finde licenser (på engelsk) til
softwaren "GPL" og "LGPL".
Du behøver Adobe Reader for at kunne læse PDF’en. Hvis programmet ikke er installeret på din
computer, kan du downloade det fra Adobe Systems’ website:
http://www.adobe.com/
Om licensen for "Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
160DK
Download PDF

advertising