Sony | HDR-TG7VE | Sony HDR-TG7VE TG7V Full HD Flash Memory camcorder Betjeningsvejledning

Klik
HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE
Indholdsfortegnelse
"Handycam" Håndbog
Nyttige optageteknikker
Indeks
 2009 Sony Corporation
4-141-567-61(1)
DK
Brug af "Handycam" Håndbog
Hurtig søgning efter oplysninger
Hvis du klikker på et element i højre side af hver side, springer du til siden for det pågældende
element.


Nyttige optageteknikker
 Klik her.
Indholdsfortegnelse
Yderligere oplysninger om optimal brug af videokameraet findes i denne "Handycam"
Håndbog. Læs din "Handycam" Håndbog og din Betjeningsvejledning (separat bog).
Yderligere oplysninger om tilslutning af videokameraet til en computer findes i
Betjeningsvejledning og PMB Guide, der er din Help til den medfølgende software "PMB
(Picture Motion Browser)".
Du kan søge efter et element ved hjælp af nøgleord i Adobe Reader. Yderligere tip til brug af Adobe
Reader findes i din Help i Adobe Reader.
Din "Handycam" Håndbog kan udskrives.
Om denne "Handycam" Håndbog



Indeks

Billederne i denne "Handycam" Håndbog er illustrerende og er taget med et digitalt kamera. Billederne
kan derfor se anderledes ud end de billeder og skærmindikatorer, der vises på videokameraet.
I denne "Handycam" Håndbog betegnes videokameraets indbyggede hukommelse og din "Memory Stick
PRO Duo" som "optagemedier".
I denne vejledning betegnes din "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" som
"Memory Stick PRO Duo".
Design og specifikationer for dit videokamera og tilbehør kan ændres uden varsel.
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Brug af "Handycam" Håndbog.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hurtig søgning efter oplysninger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Nyttige optageteknikker.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dele og knapper.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Skærmindikatorer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Brug af menuer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sådan ændres indstillinger med MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Brug af OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Oversigt over menuer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Læs følgende, før du tager videokameraet i brug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kom godt i gang
Optagelse/afspilning
23
24
24
26
28
28
28
29
29
30
32
32
34
35
35
36
37
38
39
40
41
Indeks
Fem gode råd til en vellykket optagelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optagelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optagelse af film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optagelse af billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyttige funktioner til optagelse af film og billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optagelse af billeder i høj kvalitet under filmoptagelse (Dual Rec).. . . . . . . . . . . .
Optagelse i spejltilstand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optagelse af hurtige bevægelser i slowmotion (SMTH SLW REC). . . . . . . . . . . . . . .
Positionsoplysninger (GPS) (HDR-TG5VE/TG7VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning på videokameraet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af billeder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyttige funktioner til afspilning af film og billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søgning efter billeder ved hjælp af dato (datoindeks).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søgning efter et ønsket motiv ud fra optageposition (Map Index)
(HDR-TG5VE/TG7VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søgning efter en sekvens med stor nøjagtighed (Film Roll Index).. . . . . . . . . . . . .
Søgning efter en sekvens ud fra ansigt (Face Index). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af filmresume (Highlight Playback).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan bruges zoom under afspilning af billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan afspilles en billedserie (diasshow).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyttige optageteknikker
Trin 1: Sådan oplades batteriet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trin 2: Aktivering og indstilling af dato og klokkeslæt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ændring af sprog.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
42
42
43
44
46
Redigering
48
50
51
52
52
53
54
55
56
56
57
58
58
59
Brug af optagemedier
Skift af optagemedie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg af optagemedie til film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg af optagemedie til billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isættelse af en "Memory Stick PRO Duo".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undgå gendannelse af data fra den indbyggede hukommelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
61
61
61
63
Nyttige optageteknikker
Sletning af film og billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktuelle positionsoplysninger (HDR-TG5VE/TG7VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af et billede ud fra en film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overførsel/kopiering af film og billeder fra den indbyggede hukommelse til en
"Memory Stick PRO Duo".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når du overfører film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når du kopierer billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskyttelse af optagede film og billeder (Protect).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opdeling af en film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af filmafspilningslisten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af afspilningslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af afspilningslisten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af en disk med en DVD-brænder, -optager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af en HD-disk med en DVD-optager, osv. (USB-tilslutning).. . . . . . . .
Oprettelse af SD-disk med en optager, osv. (A/V-tilslutning).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indholdsfortegnelse
Afspilning af billeder på et tv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning til et tv med [TV CONNECT Guide].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning til et HD-tv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning til et 16:9-tv (widescreen), der ikke understøtter HD, eller et
4:3-tv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af "BRAVIA" Sync.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilpasning af videokameraet
64
71
74
76
79
82
83
84
87
88
Indeks
MANUAL SETTINGS (elementer, der kan justeres for motiv).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHOOTING SET (elementer, der kan justeres for optagelse).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RECORDING SET (elementer til justering af billedkvalitet og optagetilstand).. . . . .
FACE FUNC. SET (elementer til indstilling af funktionen til registrering af
ansigter).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHOTO SETTINGS (elementer til optagelse af billeder).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLAYBACK (elementer til afspilning).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDIT (elementer til redigering).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLAYBACK SET (elementer til tilpasning af skærmen).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHERS (elementer til andre indstillinger).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANAGE MEDIA (elementer til optagemedie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUND/DISP SET (elementer til justering af lyd og skærm).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OUTPUT SETTINGS (elementer for tilslutning af et tv).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLOCK/ LANG (elementer til indstilling af ur og sprog). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERAL SET (andre elementer vedrørende opsætning).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
92
95
97
Fejlfinding.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Selvdiagnosticering/advarselsindikatorer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Yderligere oplysninger
Nyttige optageteknikker
Optagetid af film/antal billeder, der kan gemmes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Forventet optage- og afspilningstid for det medfølgende batteri.. . . . . . . . . . . . . 108
Anslået optagetid for film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Anslået antal billeder, der kan gemmes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Brug af videokameraet i udlandet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Fil/mappestruktur i den indbyggede hukommelse og på en
"Memory Stick PRO Duo".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Vedligeholdelse og forholdsregler.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Om AVCHD-formatet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Om GPS (HDR-TG5VE/TG7VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Om "Memory Stick".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Om "InfoLITHIUM"-batteriet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Om x.v.Color.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Om håndtering af videokameraet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Indeks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Indeks
Nyttige optageteknikker
Få en god optagelse
af en skibakke eller
strand
 SMTH SLW REC........................................... 29
 BEACH........................................................ 64
 SNOW........................................................ 65
Optagelse af billeder
under filmoptagelse
Automatisk
optagelse af smil
(SMILE SHUTTER)
 Dual Rec..................................................... 28
Indholdsfortegnelse
Kontrol af dit
golfslag
 SMILE DETECTION...................................... 77
 SMILE SENSITIVITY..................................... 77
 SMILE PRIORITY......................................... 78
En person i spotlight
 SPOTLIGHT................................................. 64
 PORTRAIT................................................... 64
 FOCUS........................................................ 69
 TELE MACRO............................................... 70
Fyrværkeri i al sin
glans
Fokusering på motiv
i venstre side af
skærmen
 FIREWORKS................................................ 64
 FOCUS........................................................ 69
Nyttige optageteknikker
Nærbillede af
blomster
 FOCUS........................................................ 69
 SPOT FOCUS............................................... 68
 SPOT MTR/FCS............................................ 67
Indeks
Dele og knapper
Lamperne
(film)/
(billeder) (21)
Knappen START/STOP (24)
Zoomknap (28, 40)
Objektiv (Carl Zeiss-objektiv) (17)
Knappen PHOTO (26)
Knappen GPS (HDR-TG5VE/TG7VE) (30)
Knappen RESET
Tryk på RESET for at initialisere alle
indstillinger inklusive klokkeslætindstilling.
Nyttige optageteknikker
Blitz
Indholdsfortegnelse
Tallene i ( ) er referencesider.
Udløserknappen BATT (batteri)
Batteri
"Memory Stick Duo"-åbning
Indikator for tilslutning (indbygget
hukommelse, "Memory Stick PRO Duo")
(62)
Hvis indikatoren lyser eller blinker, er
videokameraet ved at læse eller skrive data.
DC IN-stik (18, 19)
LCD-skærm/berøringsskærm (10, 29)
Hvis du drejer LCD-skærmen 180 grader, kan
du lukke LCD-skærmen, mens den vender
udad. Dette er praktisk under afspilning.
Højttaler
Lampen /CHG (opladning)
Indeks
Stik til ekstern A/V (42)
Indbygget mikrofon
"Handycam" Station
Øsken til håndledsrem
Sæt remmen (medfølger) på, og før hånden
gennem løkken, så videokameraet ikke går i
stykker, hvis det tabes.
Indholdsfortegnelse
Gevind til kamerastativ
Monter et kamerastativ (sælges separat) på
stativholderen med en skrue, der er beregnet
til kamerastativet (sælges separat: skruen må
ikke være længere end 5,5 mm).
Interfacestik
Sæt stikket i videokameraets interfacestik,
når videokameraet sluttes til din "Handycam"
Station.
Interfacestik
Slutter videokameraet til din "Handycam"
Station eller til USB-adapteren.
USB-adapteren gør det muligt at slutte et
USB-kabel til videokameraet uden brug af en
"Handycam" Station.
A/V OUT-stik (42, 59)
HDMI OUT-stik (43)
-stik (USB) (58)
HDR-TG7VE: Kun output
Skærmindikatorer
Øverst til venstre
USBadapter
Midtfor
Øverst til højre
Nyttige optageteknikker
DC IN-stik (18)
SP
USB-kabel
 Bemærk
USB-adapteren skal sluttes til det lange eller
korte kabel, afhængigt af hvor og hvornår du
bruger videokameraet.
 Der må ikke trækkes i adapteren eller
kablet, og de må ikke udsættes for kraftige
stødpåvirkninger. De kan beskadiges.
 Sæt USB-adapterhætten på USB-kablet, hvis det
skal opbevares i en taske, osv.

Nederst
Indeks
Hætte til USB-adapter
Øverst til venstre
Indikator
Nederst
Betydning
Indikator

Knappen YOUR
LOCATION (50)
Blitz (79),
REDEYE REDUC (80)
MICREF LEVEL lav (72)
SCENE SELECTION (64)

BLT-IN ZOOM MIC (72)
Batteriniveau
Returknap (11)
X.V.COLOR (75)
Midtfor
Betydning
[STBY]/[REC]
Optagestatus (24)
CONVERSION LENS (73)
Knappen OPTION (12)
Knappen PLAYBACK (32)
Billedformat (79)
Knap til diasshow (41)
Diasshow aktiveret (41)

101-0005
Advarsel (104)

Afspilningstilstand (33)

Betydning
Optagekvalitet (HD/SD)
og optagetilstand (FH/
HQ/SP/LP) (74)
Medie til optagelse/
afspilning/redigering (61)
Tæller (timer:minutter:
sekunder) (33)
[00min]
Anslået resterende
optagetid (24)
9999
9999
FADER (65)
Anslået antal billeder,
der kan gemmes, og
optagemedie (26)
Afspilningsmappe (34)
100/112
Aktuel film eller aktuelt
billede/samlede antal film
eller billeder (33)

Indikatorerne og deres placering er anslåede og
kan variere fra det, der vises på din skærm.
Ikke alle indikatorer vises, afhængigt af din
videokameramodel.
Indeks
0:00:00
Beskyttet billede (54)
Indeksknap (34)
Øverst til højre
Indikator
Navn på datafil (34)
Nyttige optageteknikker
Indikator

Hvidbalance (66)
SteadyShot slået fra (72)
SPOT MTR/FCS (67)/
SPOT METER (67)/
EXPOSURE (68)
TELE MACRO (70)
WIDE SELECT (75)
60 min
Betydning
[FACE DETECTION] er
indstillet til [OFF] (76)
SMILE DETECTION (77)
Manuel indstilling af fokus
(69)
Indholdsfortegnelse
Knappen MENU (11)
Optagelse med selvudløser
(79)
GPS-status (30)
Brug af menuer
Sådan registreres
favoritmenuelementer under MY MENU
 I trin 3: Tryk på [MY MENU
SETTING].
 Åbn videokameraets LCD-skærm.
 Tryk på [RECORDING] eller
[PLAYBACK].
Objektivdækslet åbnes, og
videokameraet aktiveres.
 Tryk på
Vælg [RECORDING] for
at ændre elementer for MY
MENU(RECORDING), eller vælg
[PLAYBACK] for at ændre elementer
for MY MENU(PLAYBACK).
(MENU).
(MENU)
STBY
 Tryk på den knap, der skal
ændres.
 Tryk på elementet
skal registreres.
Til skærmen MENU
, der
, når skærmbilledet
 Tryk på
MY MENU vises.
Elementerne i MY MENU i optagetilstand
er forskellige fra dem, der vises i
afspilningstilstand.
 Tryk på det menuelement, der
skal ændres.
 Bemærk
Du kan registrere op til 6 menuelementer i hver
MY MENU for optage- og afspilningstilstand.

, når indstillingen er
Tip
Standardindstillingerne for hver MY MENU er
som følger:
 MY MENU for optagetilstand.
/
SET], [ REC MODE],
[
[ IMAGE SIZE], [PHOTO MEDIA SET],
[FLASH MODE], [SMILE DETECTION]


10
Indeks
 Tryk på
ændret.
Nyttige optageteknikker
Skærmen MY MENU vises.

Indholdsfortegnelse
Videokameraets MY MENU indeholder de
6 menuelementer, som du bruger mest, og i
MENU findes alle menuelementerne.
MY MENU vises som standard.
 Tryk på det menuelement, der
skal ændres.
 MY
MENU for afspilningstilstand.
/
SET],
[ DELETE], [ DELETE], [
[HIGHLIGHT], [LCD BRIGHT], [MOVIE
DUB]
Indholdsfortegnelse
Sådan ændres indstillinger med
MENU
 Åbn videokameraets LCD-skærm.
Objektivdækslet åbnes, og
videokameraet aktiveres.
 Tryk på
(MENU).
Skærmen MY MENU vises.

Hvis skærmen MENU blev vist tidligere,
vises skærmen MENU igen. Fortsæt til
trin 4.
.

Elementerne for MENU vises.

Kategori

Valgbare menuelementer afhænger af
optage- eller afspilningsbetingelserne.
Nedtonede menuelementer eller
indstillinger kan ikke vælges.
Tryk på  eller  for at rulle gennem
menuoversigten på skærmen.

, når
 Tryk på
indstillingen er ændret.
Til skærmen MY MENU

Tryk på
skærm.
Nyttige optageteknikker
 Tryk på
 Går gennem 4 elementer på én gang.
 Skifter mellem kategorierne.
og
.
 Viser
for at skifte til den forrige
Tip
Videokameraet skifter mellem afspilnings- og
optagetilstand, afhængigt af de menuelementer
der ændres.


Indeks
11
Brug af
OPTION MENU
 Tryk på
Indholdsfortegnelse
OPTION MENU vises som et pop
op-vindue (på samme måde som når
du højreklikker med en computermus).
Aktuelle menuelementer, der kan ændres,
vises.
(OPTION).
(OPTION)
Nyttige optageteknikker
 Tryk på den ønskede fane 
det ønskede element, og rediger
indstillingen.
Menuelement
Fane
 Tryk på
angivet.
, når indstillingen er
Indeks
 Bemærk
Nedtonede menuelementer eller indstillinger
kan ikke vælges.
 Tryk på en anden fane, hvis det ønskede
element ikke vises på skærmen (der er muligvis
ingen faner).
 Tilgængelige faner og elementer på skærmen
afhænger af videokameraets optage/
afspilningsstatus på det pågældende tidspunkt.

12
Oversigt over menuer
Kategorien (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION
FADER
WHITE BAL.
SPOT MTR/FCS
SPOT METER
SPOT FOCUS
EXPOSURE
FOCUS
TELE MACRO
SMTH SLW REC
64
65
66
67
67
68
68
69
70
29
Kategorien (EDIT)
DELETE
DELETE
PROTECT
PROTECT
DIVIDE
PHOTO CAPTURE
MOVIE DUB
PHOTO COPY PLAYLIST EDIT Kategorien (SHOOTING SET)
71
71
72
72
72
73
73
73
Kategorien (PLAYBACK SET)
/
SET
DATA CODE
74
74
75
75
76
76
77
77
78
50
58
Betjeningsvejledning
42
40
40
87
Kategorien (MANAGE MEDIA)
79
79
79
80
80
81
61
61
88
63, 89
102, 106
Kategorien (SOUND/DISP SET)
VOLUME
BEEP
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
DISPLAY SET
34
13
33
90
90
90
91
91
Indeks
MOVIE MEDIA SET
PHOTO MEDIA SET
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT
REPAIR IMG.DB F.
Kategorien (PLAYBACK)
VISUAL INDEX
58
USB CONNECT
TV CONNECT Guide
EMPTY MUSIC**
DOWNLOAD MUSIC**
BATTERY INFO
Kategorien (PHOTO SETTINGS)
SELF-TIMER
IMAGE SIZE
FLASH MODE
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
FILE NO.
YOUR LOCATION*
USB CONNECT
USB CONNECT
DISC BURN
Kategorien (FACE FUNC. SET)
FRAME SETTING
FACE DETECTION
SMILE DETECTION
SMILE SENSITIVITY
SMILE PRIORITY
84
84
Kategorien (OTHERS)
Kategorien (RECORDING SET)
/
SET
REC MODE
X.V.COLOR
WIDE SELECT
48
48
54
54
55
51
52
53
56
Nyttige optageteknikker
DIGITAL ZOOM
GUIDEFRAME
STEADYSHOT
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
AUTO BACK LIGHT
AUTO SLW SHUTTR
CONVERSION LENS
35
36
37
38
39
57
Indholdsfortegnelse
DATE INDEX
MAP*
FILM ROLL
FACE
HIGHLIGHT
PLAYLIST
Kategorien (OUTPUT SETTINGS)
Kategorien (CLOCK/
92
93
93
94
Indholdsfortegnelse
TV TYPE
COMPONENT
HDMI RESOLUTION
DISP OUTPUT
LANG)
CLOCK SET
AREA SET
AUTO CLOCK ADJ*
AUTO AREA ADJ*
SUMMERTIME
LANGUAGE SET
21
95
95
96
96
96
Kategorien (GENERAL SET)
DEMO MODE
CALIBRATION
A.SHUT OFF
CTRL FOR HDMI
97
120
97
98
Nyttige optageteknikker
* HDR-TG5VE/TG7VE
** HDR-TG5E/TG5VE
Indeks
14
Læs følgende, før du
tager videokameraet i
brug
LCD-skærm
Tallene i ( ) angiver det medfølgende antal.
 Vekselstrømsadapter (1)
 Netledning (1)
 "Handycam" Station (1) 
 Komponent-A/V-kabel (1) 
 A/V -kabel (1) 
 USB-kabel (langt) (1) 
 USB-kabel (kort) (1) 
 USB-adapter (1)/USB-adapterhætte (1)

Batteri/Memory Stick Duo-dæksel

USB-adapterhætten sidder på USB-adapteren,
og begge dele er sat på USB-kablet (kort).
Genopladeligt batteri NP-FH50 (1)
Håndledsrem (1)
 CD-ROM "Handycam" Application
Software (1)


 "PMB"
(software, herunder "PMB Guide")
Håndbog (PDF)
 "Handycam"

"Betjeningsvejledning" (1)



Yderligere oplysninger om "Memory Stick", der
understøttes af videokameraet findes på side 61.

Brug af videokameraet

Du må ikke tage fat i videokameraet i følgende
dele, og du må ikke holde videokameraet i
stikdækslerne alene.
15
Indeks

Nyttige optageteknikker

Videokameraet er ikke støvsikkert, drypsikkert
eller vandtæt. Se "Om håndtering af
videokameraet" (s. 118).
Du må ikke gøre følgende, når lampen
(film)/ (billeder) (s. 21) eller lampen for
tilslutning (s. 62) lyser eller blinker. I modsat
fald kan optagemediet blive beskadiget,
optagede billeder kan gå tabt, eller der kan opstå
andre fejl.
 Du må ikke fjerne en "Memory Stick PRO
Duo" fra videokameraet.
 Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet.
 Du må ikke udsætte videokameraet for stød
eller rystelser.
Hvis du lukker LCD-skærmen, mens
videokameraet er sluttet til andre enheder med
USB-kablet, kan du miste de optagede billeder.
Når du slutter videokameraet til en anden
enhed med et kabel, skal du sørge for, at stikket
isættes korrekt. Hvis du tvinger stikket i, kan det
ødelægges og medføre fejl på videokameraet.
Tag fat i din "Handycam" Station og i DCstikket, og fjern vekselstrømsadapteren fra din
"Handycam" Station.
GPS-funktionen er aktiveret, så længe knappen
GPS er indstillet til ON. Dette gælder også,
selvom der er slukket for videokameraet.
Kontroller, at knappen GPS er indstillet
til OFF under start og landing med fly
(HDR-TG5VE/TG7VE).
Indholdsfortegnelse
Medfølgende tilbehør

Sørg for at slukke videokameraet, når det sættes
i eller fjernes fra din "Handycam" Station.

Menuelementer, LCD-skærm og
objektiv

Om afspilning af billeder på andre
enheder
Et nedtonet menuelement er ikke tilgængeligt
under de aktuelle optagelses- eller
afspilningsforhold.
LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstremt høj
præcision, så andelen af effektive pixel udgør
99,99 %. Der kan dog forekomme små sorte og/
eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne),
som konstant vises på LCD-skærmen. Disse
prikker er opstået under fremstillingsprocessen
og påvirker på ingen måde optagelsen.

Dit videokamera er kompatibelt med MPEG-4
AVC/H.264 High Profile, der giver billeder
i High Definition-kvalitet (HD). Du kan
derfor ikke afspille billeder, som er optaget i
HD-kvalitet på dit videokamera med følgende
enheder:
 Andre AVCHD-kompatible enheder, der ikke
understøtter High Profile.
 Enheder, der ikke understøtter
AVCHD-formatet.
Indholdsfortegnelse

Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan
være i strid med loven om ophavsret.
Diske, der er optaget i HD-kvalitet



Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
længere tids direkte sollys, kan der opstå fejl.
Du må ikke rette videokameraet mod solen.
Dette kan medføre fejl i videokameraet. Tag i
stedet billeder af solen under svage lysforhold,
f.eks. ved skumring.
Lagring af alle optagede billeddata

Om ændring af sprogindstillingen

Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til at
illustrere betjeningen. Du kan vælge et andet
skærmsprog, før du bruger videokameraet
(s. 22).
Optagelse


Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre dig, at
billedet og lyden optages uden problemer.
Der kan ikke kompenseres for indholdet af
en optagelse. Dette gælder også, selvom den
manglende optagelse eller afspilning skyldes en
fejl i videokameraet, på lagringsmediet, osv.
Tv-farvesystemer varierer, afhængigt af land/
område. Hvis du vil se optagelserne på et tv, skal
du bruge et tv, der er baseret på PAL.
Gem alle dine optagne billeder jævnligt
på eksterne medier for at undgå, at dine
billeddata går tabt. Det anbefales, at du
gemmer billeddataene på en disk, f.eks.
en DVD-R, ved hjælp af din computer
(se Betjeningsvejledning). Du kan også
gemme dine billeddata ved hjælp af en
videobåndoptager eller en DVD/HDD-optager
(s. 58).
Bemærkninger om batteri/
vekselstrømsadapter

16
Du må kun fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren, når der er slukket for
videokameraet.
Indeks

Nyttige optageteknikker
Sorte prikker
Hvide, røde, blå eller grønne prikker
Dette videokamera laver HD-optagelser i
AVCHD-format. DVD'er med AVCHDoptagelser må ikke afspilles på almindelige
DVD-afspillere eller -optagere, da DVDafspilleren/optageren muligvis ikke skubber
disken ud igen og muligvis sletter indholdet
uden varsel. DVD'er med AVCHD-optagelser
skal afspilles på en kompatibel Blu-ray Discafspiller/optager eller på en anden kompatibel
enhed.
Bemærkning om videokameraet/
batteritemperaturen

Carl Zeiss-objektiv
Når videokameraet er sluttet til en
computer

Indholdsfortegnelse
Videokameraet er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der er udviklet i samarbejde med Carl
Zeiss i Tyskland og Sony Corporation. Dette
objektiv producerer fremragende billeder. Det
bruger MTF-målesystemet til videokameraer og
sikrer den kvalitet, der er kendetegnet for Carl
Zeiss-objektiver.
MTF= Modulation Transfer Function. Den
numeriske værdi angiver den mængde lys fra
motivet, der kommer ind i objektivet.
Når temperaturen i videokameraet bliver
meget høj eller meget lav, må du ikke bruge
videokameraet til optagelse eller afspilning,
da sådanne handlinger kan aktivere
beskyttelsesfunktionerne i videokameraet.
I dette tilfælde vises en indikator på LCDskærmen (s. 104).
Du må ikke formatere videokameraets medie
ved hjælp af en computer. Hvis du gør dette,
fungerer videokameraet muligvis ikke korrekt.
Bemærkning om bortskaffelse/
videregivelse

Nyttige optageteknikker
Selvom du udfører [
DELETE ALL],
DELETE ALL], [ DELETE ALL] eller
[
[MEDIA FORMAT] (s. 89) eller formaterer
videokameraets medie, er det ikke sikkert, at
der sker en fuldstændig sletning af dataene på
mediet. Når du videregiver videokameraet til
andre, anbefales det, at du udfører [ EMPTY]
(s. 63) for at undgå at dine data gendannes. Når
du bortskaffer videokameraet, anbefales det, at
du ødelægger selve videokameraet fysisk.
Hvis der ikke kan optages/afspilles
billeder – udfør [MEDIA FORMAT]

Der kan ske fragmentering af data på
optagemediet, hvis du gentager optagelse/
sletning af billeder i længere tid ad gangen.
Billeder kan ikke gemmes eller optages.
I dette tilfælde skal du først gemme
billederne på et eksternt medie (s. 58, se også
Betjeningsvejledning) og derefter udføre
[MEDIA FORMAT] (s. 89).
Indeks
17
Kom godt i gang
Trin 1: Sådan oplades batteriet
4


3
Lampen /CHG (opladning)

5
 Batteri
1
2
Netledning
DC-stik
Vekselstrømsadapter
Til stikkontakten
Sæt dit "InfoLITHIUM"-batteri (NP-FH50) i videokameraet for at lade det op (s. 117).
Videokameraet kan kun bruges med "InfoLITHIUM"-batteriet NP-FH50.
1
2
3
4
Slut vekselstrømsadapteren til DC IN-stikket på din "Handycam" Station.

Sørg for, at -mærket på DC-stikket vender opad.
Nyttige optageteknikker
DC IN-stik

Indholdsfortegnelse
5
Slut netledningen til vekselstrømsadapteren og stikkontakten.
Sluk videokameraet ved at lukke LCD-skærmen.
Isæt batteriet.
Placer videokameraet i din "Handycam" Station som vist ovenfor, og tryk
det helt ned i din "Handycam" Station, så det sidder korrekt.
Lampen /CHG (opladning) lyser, og opladning starter. Batteriet er ladet helt op, når
lampen /CHG (opladning) slukkes.
18
Indeks
5
Åbn batteri/Memory Stick Duo-dækslet.
Skub batteriet helt ind i åbningen i pilens retning, indtil det klikker på plads.
 Luk batteri/Memory Stick Duo-dækslet.




Yderligere oplysninger om optage- og afspilningstider findes på side 108.
Når du har tændt videokameraet, kan du kontrollere det anslåede batteriniveau på batteriindikatoren
øverst til venstre på LCD-skærmen.
Luk DC IN-dækslet, når videokameraet sættes i din "Handycam" Station.
Tag fat i din "Handycam" Station og i DC-stikket for at fjerne vekselstrømsadapteren fra DC IN-stikket.
Indholdsfortegnelse
Opladningstid
Anslået tid (min.) for at oplade et helt afladet batteri.
Batteri
NP-FH50 (medfølger)

Opladningstid
135
Når batteriet lades op ved 25 C (10 C til 30 C anbefales).
Sådan fjernes videokameraet fra din "Handycam" Station
Luk LCD-skærmen, og fjern videokameraet fra din "Handycam" Station ved at tage fat i både
videokameraet og din "Handycam" Station.
Nyttige optageteknikker
Sådan oplades batteriet med vekselstrømsadapteren alene
Luk LCD-skærmen, når videokameraet er slukket, og slut derefter vekselstrømsadapteren til
videokameraets DC IN-stik.
DC IN-stik
Åbn stikdækslet
Indeks
DC-stik
-mærket skal vende nedad
19
Sådan fjernes batteriet
Sluk kameraet, og åbn batteri/Memory Stick Duo-dækslet.
Skub batteriudløseren BATT (batteri) til side (), og fjern batteriet ().
Indholdsfortegnelse

Pas på, du ikke taber batteriet.
Sådan bruges en stikkontakt som strømkilde
Følg trinnene i afsnittet "Trin 1: Sådan oplades batteriet" for at tilslutte videokameraet.
Batteriet aflades ikke, selvom det er sat på.
Sådan oplades batteriet i udlandet
Batteriet kan oplades i alle lande/områder med den vekselstrømsadapter, der fulgte med
videokameraet, inden for området 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
Brug ikke en elektronisk spændingstransformer.
Bemærkninger om batteriet



Når du fjerner batteriet eller vekselstrømsadapteren, skal du lukke LCD-skærmen og kontrollere, at der
(film)/ (billeder) (s. 21).
ikke er lys i lampen
Lampen /CHG (opladning) blinker under opladning i følgende situationer:
 Når batteriet er sat forkert i.
 Når batteriet er beskadiget.
Som standard slukkes videokameraet automatisk for at spare på batteriet, når der ikke udføres handlinger
i ca. 5 minutter ([A.SHUT OFF], s. 97).
Nyttige optageteknikker

Bemærkninger om vekselstrømsadapteren



Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger vekselstrømsadapteren. Tag omgående
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejl, mens du bruger videokameraet.
Du må ikke bruge vekselstrømsadapteren, hvis den er placeret et sted, hvor der ikke er meget plads, f.eks.
mellem en væg og et møbel.
Sørg for, at metalgenstande ikke kommer i kontakt med vekselstrømsadapterens DC-stik eller
batteristikket. Dette kan medføre fejl.
Indeks
20
Trin 2: Aktivering og indstilling af dato og
klokkeslæt
Objektivdækslet åbnes, og videokameraet aktiveres.
(film): Til optagelse af film
(billede): Til optagelse af billeder
Tryk på knappen på
LCD-skærmen.

Hvis du vil indstille datoen og klokkeslættet igen, skal du trykke på
(MENU)  [CLOCK
[CLOCK/ LANG]). Hvis et element ikke vises på skærmen, skal du trykke
SET] (i kategorien
/
, indtil det vises.
på
Indstil [SUMMERTIME], dato og klokkeslæt, og tryk derefter på
Uret starter.

Hvis du indstiller [SUMMERTIME] til [ON], stilles uret 1 time frem.
21
.
Indeks
3
Nyttige optageteknikker
2
/
for at vælge det ønskede geografiske område, og tryk
Tryk på
derefter på [NEXT].
Indholdsfortegnelse
1
Åbn videokameraets LCD-skærm.



Sådan slukkes for strømmen
Luk LCD-skærmen. Lampen
Indholdsfortegnelse

Datoen og klokkeslættet vises ikke under optagelsen, men gemmes automatisk på optagemediet og kan
(MENU)
vises under en afspilning. Hvis du vil have vist datoen og klokkeslættet, skal du trykke på
[PLAYBACK SET])  [DATE/TIME] 

.
 [DATA CODE] (i kategorien
(MENU)  [BEEP] (i kategorien
[SOUND/
Du kan slå betjeningslydene fra ved at trykke på

.
DISP SET])  [OFF] 
Kalibrer berøringsskærmen (s. 120), hvis den knap, du trykker på, ikke reagerer korrekt.
Når uret er stillet, justeres klokkeslættet automatisk med [AUTO CLOCK ADJ], og [AUTO AREA ADJ]
indstilles til [ON] (s. 95). Uret justeres muligvis ikke automatisk til det korrekte klokkeslæt, afhængigt af
det land/område, der er valgt for videokameraet. I dette tilfælde skal du indstille [AUTO CLOCK ADJ]
og [AUTO AREA ADJ] til [OFF] (HDR-TG5VE/TG7VE).
(film) blinker nogle få sekunder, og strømmen slukkes.
Du kan ændre skærmvisningerne, så meddelelserne vises på det ønskede sprog.
(MENU)  [ LANGUAGE SET] (i kategorien [CLOCK/ LANG]) 
Tryk på

.
det ønskede sprog 
Nyttige optageteknikker
Ændring af sprog
Indeks
22
Optagelse/afspilning
Fem gode råd til en vellykket optagelse
Indholdsfortegnelse
Hold videokameraet stille
Hold overkroppen rank, og hold armene tæt til kroppen, når du
holder videokameraet.
Funktionen SteadyShot er effektiv mod kamerarystelser, men det
er dog vigtigt, at du ikke bevæger videokameraet.
Ensartet zoom
Zoom ind og ud langsomt og jævnt. Og zoom ikke for meget.
For meget zoom kan gøre det trættende at se på filmen.
Skab en følelse af rummelighed
Optag film med tale
Nyttige optageteknikker
Brug panoreringsteknikken. Stå stille, og bevæg videokameraet
vandret, mens du langsomt drejer overkroppen. Stå stille i et
øjeblik til slut i panoreringen for at få optagelsen til at se ensartet
ud.
Overvej den lyd, der optages på dine film. Fortæl om det, du
filmer, eller tal til den, du filmer.
Sigt efter et balanceret lydstyrkeniveau mellem stemmerne, da
den person, som optager, er tættere på mikrofonen end den
person, som bliver optaget.
Brug ekstraudstyr
23
Indeks
Brug det ekstraudstyr, der findes til videokameraet.
Med et kamerastativ kan du f.eks. lave intervaloptagelser eller
optage motiver i dæmpet belysning uden kamerarystelser (f.eks.
fyrværkeri eller natoptagelser). Ved altid at have ekstra batterier
på dig kan du fortsætte med at optage uden at skulle bekymre
dig om at løbe tør for strøm.
Optagelse
I standardindstillingen optages film i
HD-kvalitet i den indbyggede hukommelse
(s. 61, 74).

Indholdsfortegnelse
Indbygget mikrofon
Optagelse af film
Du må ikke røre den indbyggede mikrofon under en optagelse.
Objektivdækslet åbnes, og videokameraet aktiveres.
Nyttige optageteknikker
 Åbn videokameraets LCD-skærm.
 Tryk helt ned på START/STOP for at starte en optagelse.
Indeks
[STBY]  [REC]
Tryk igen helt ned på START/STOP for at stoppe optagelsen.
24









Indholdsfortegnelse

Ikonerne og indikatorerne på LCD-skærmen vises i ca. 5 sekunder og forsvinder, når du tænder
videokameraet eller skifter mellem optage- og afspilningstilstand. Tryk på LCD-skærmen for at få vist
ikonerne og indikatorerne igen.
Hvis du lukker LCD-skærmen under en filmoptagelse, stopper optagelsen.
Yderligere oplysninger om optagetider for film findes på side 108.
Når en filmfil overstiger 2 GB, oprettes den næste filmfil automatisk.
Du kan skifte optagemedie og billedkvalitet (s. 61, 74).
[ STEADYSHOT] er som standard indstillet til [ON].
Når du har tændt videokameraet, går der nogle sekunder, inden du kan starte en optagelse. Du kan ikke
betjene dit videokamera i denne periode.
Hvis lampen for tilslutning lyser eller blinker efter endt optagelse, betyder det, at der skrives data til
optagemediet. Du må ikke udsætte videokameraet for stød eller vibrationer, og du må ikke fjerne batteriet
eller vekselstrømsadapteren.
(MENU) 
Du kan kontrollere optagetiden og den resterende kapacitet, osv., ved at trykke på
[MANAGE MEDIA]) (s. 88).
[MEDIA INFO] (i kategorien
Hvis du vil justere LCD-skærmens vinkel, skal du først åbne LCD-skærmen 90 grader i forhold til
videokameraet (), og derefter justere vinklen (). Hvis du drejer LCD-skærmen 270 grader mod
objektivsiden (), kan du optage film/billeder i spejltilstand.
 270 grader (maks.)
Tip
Tryk helt ned på PHOTO ([Dual Rec], s. 28) for at optage billeder under en filmoptagelse.
Når der registreres et ansigt, vises en hvid ramme, og billedkvaliteten omkring ansigtet optimeres
automatisk ([FACE DETECTION]/[FRAME SETTING], s. 76).
Et billede optages som standard automatisk, når videokameraet registrerer en person, der smiler, under
en filmoptagelse ([SMILE DETECTION], s. 77/[FRAME SETTING], s. 76). Der vises en orange ramme
omkring et ansigt, hvor der er muligt at lave en optagelse med registrering af smil.
Du kan tage billeder på baggrund af optagede film (s. 51).





Nyttige optageteknikker
 90 grader
i forhold til
videokameraet
Datakode under afspilning
Optagedato, -klokkeslæt og -forhold samt koordinater (HDR-TG5VE/TG7VE) gemmes
automatisk på optagemediet. Oplysningerne vises ikke under optagelsen. Du kan få dem vist
ved at vælge [DATA CODE] under en afspilning (s. 84).
Indeks
25
Optagelse af billeder
Billeder gemmes som standard i den indbyggede hukommelse (s. 61).
Objektivdækslet åbnes, og videokameraet aktiveres.
 Tryk let på PHOTO for at aktivere lampen
(billeder).
LCD-skærmen skifter til billedoptagelse, og skærmformatet ændres til 4:3.
Indholdsfortegnelse
 Åbn videokameraets LCD-skærm.
Nyttige optageteknikker
 Tryk let på PHOTO for at justere fokus, tryk derefter knappen i bund.
Blinker  lyser
konstant
Når



Yderligere oplysninger om antal billeder, der kan gemmes, findes på side 109.
(MENU)  [ IMAGE SIZE] (i kategorien
Hvis du vil ændre billedformat, skal du trykke på
[PHOTO SETTINGS])  den ønskede indstilling 

(s. 79).
Videokameraets blitz aktiveres automatisk, når de omgivende lysforhold ikke er tilstrækkelige. Blitzen
fungerer ikke under filmoptagelse. Du kan ændre videokameraets indstillinger for blitz via [FLASH
MODE] (s. 79).
vises.
Du kan ikke optage billeder, når
26
Indeks

forsvinder, er billedet taget.
Sådan skiftes mellem filmoptagetilstand og billedoptagetilstand
Tryk let på START/STOP for at skifte til filmoptagetilstand. Tryk let på PHOTO for at skifte
til billedoptagetilstand.
Tryk let på knappen for at skifte til
billedoptagetilstand
Indholdsfortegnelse
Tryk let på knappen for at skifte til
filmoptagetilstand
Runde hvide pletter på billederne
Dette skyldes partikler (støv, pollen, osv.) i luften foran objektivet. Når de fremhæves af
videokameraets blitz, vises de som runde hvide pletter.
Du kan reducere forekomsten af runde hvide pletter ved at oplyse lokalet og optage motivet
uden blitz.
Motiv
Nyttige optageteknikker
Partikler (støv,
pollen, osv.) i
luften
Indeks
27
Nyttige funktioner til optagelse af film og billeder
Brug zoomknappen til at forstørre billeder op til 10 gange den oprindelige størrelse.
Bred visningsvinkel:
(vidvinkel)
Nærbillede
(telefoto)
 Bemærk
Sørg for at holde fingeren på zoomknappen. Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen, kan betjeningen
af zoomknappen muligvis høres på optagelsen.
 Den mindst mulige afstand mellem videokameraet og motivet, der tillader skarp fokus, er ca. 1 cm for
vidvinkel og ca. 80 cm for telefoto.

Tip
Du kan vælge [

DIGITAL ZOOM] (s. 71), hvis du vil zoome endnu mere.
Nyttige optageteknikker
Skub en lille smule til zoomknappen for at zoome langsomt. Skub lidt mere til zoomknappen
for at zoome hurtigere.

Indholdsfortegnelse
Zoom
Optagelse af billeder i høj kvalitet under filmoptagelse (Dual Rec)
Du kan optage billeder under filmoptagelse ved at trykke helt ned på PHOTO.
 Bemærk
Dual Rec understøtter ikke brug af blitz.

vises muligvis, når der ikke er tilstrækkelig plads på optagemediet, eller når du tager flere billeder i
vises.
træk. Du kan ikke optage billeder, når

Tip
Under en filmoptagelse, ændres billedformatet til [

28
2.3M] (16:9 – widescreen) eller [1.7M] (4:3).
Indeks

Optagelse i spejltilstand
Indholdsfortegnelse
Åbn LCD-skærmen 90 grader i forhold til videokameraet (), og drej den derefter
270 grader mod objektivsiden ().
Tip
Der vises et spejlbillede af motivet på LCD-skærmen, men billedet vil stadig blive optaget normalt.


Optagelse af hurtige bevægelser i slowmotion (SMTH SLW REC)
 Tryk på
(MENU)  [SMTH SLW REC] (i kategorien
[MANUAL
SETTINGS]).
Nyttige optageteknikker
Motiver i hurtig bevægelse og handlinger, som ikke kan optages under normale optageforhold,
kan optages i slowmotion med glidende overgang i ca. 3 sekunder.
Dette er nyttigt, hvis du vil optage hurtige bevægelser, f.eks. et sving med golfkøllen eller
ketsjeren.
 Tryk helt ned på START/STOP.
Tryk på
for at annullere optagelser i slowmotion med glidende overgang.
Sådan ændres indstillingen
Tryk på
(OPTION), og vælg derefter den indstilling, der skal ændres.
29
Indeks
En film på ca. 3 sekunder optages som en 12-sekunders film i slowmotion.
[Recording…] forsvinder, når optagelsen er færdig.
[TIMING]
Tryk helt ned på START/STOP, og vælg derefter startpunkt. Standardindstillingen er [3sec
AFTER].
Indholdsfortegnelse
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
 Bemærk
 [SMTH SLW REC] understøtter ikke optagelse af lyd.
 Billedkvaliteten for [SMTH SLW REC] er ikke så god som ved normal optagelse.
Positionsoplysninger (GPS) (HDR-TG5VE/TG7VE)

Nyttige optageteknikker
Indstil knappen GPS til ON (
vises på LCD-skærmen). Videokameraet starter en
triangulering. Når videokameraets triangulering er udført, registreres positionsoplysningerne
for filmenes eller billedernes optagelsestidspunkt.
Filmenes og billedernes positionsoplysninger vises på et kort (s. 36), så du kan huske, hvor
filmene og billederne blev optaget.
Du kan også hente aktuelle positionsoplysnigner for at kontrollere din aktuelle placering
(s. 50).
Du kan få vist, hvor film og fotos blev opdateret på et kort. Du kan finde flere oplysninger på side 36.
Indeks
30
 Bemærk
Indikatoren ændres i overensstemmelse med GPS-signalets modtagestyrke.

Status for triangulering
Funktion deaktiveret


Ingen indikator
Vanskelig
Videokameraet kan ikke finde et GPS-signal, og der kan
derfor ikke udføres triangulering. Brug videokameraet på
steder, hvor signalerne har fri og uhindret adgang.
Behandler
Videokameraet bekræfter GPS-signalet og er snart parat til
at hente positionsoplysninger. Vent, indtil videokameraet
har udført trianguleringen.
Triangulerer
Videokameraet modtager et GPS-signal og henter
positionsoplysningerne.
Triangulerer
Videokameraet modtager et kraftigt GPS-signal og henter
positionsoplysningerne.
Knappen GPS er som standard indstillet til ON. Film og billeder, der optages under en triangulering
med GPS, gemmes med positionsoplysninger. Indstil knappen GPS til OFF, hvis der ikke skal gemmes
positionsoplysninger.
Hvis det er første gang, du bruger GPS, eller hvis det er langt tid siden, at du sidst brugte funktionen, kan
det tage flere sekunder eller flere minutter at hente positionsoplysningerne.
GPS-funktionen er aktiveret, så længe knappen GPS er indstillet til ON. Dette gælder også, selvom der er
slukket for videokameraet. Kontroller, at knappen GPS er indstillet til OFF under start og landing med fly.
Styrken af GPS-signalet bestemmer, om du kan hente positionsoplysninger.
Tip
viser GPS-signalets stabilitet. Når der vises færre end 3 prikker, er
De 3 prikker i nederste højre i
GPS-signalet ikke tilstrækkeligt til triangulering i det nuværende miljø. For at kunne triangulere skal du
gå til et åbent område først og derefter indstille GPS-kontakten til OFF og ON igen eller slukke og tænde
videokameraet igen.
Dit videokamera forsøger at triangulere efter nogle få minutters mislykkede forsøg. Hvis dit videokamera
(trianguleringen er ikke startet), selv efter at, du er i et åbent område, skal du
fortsætter med at vise
indstille GPS-kontakten til OFF og ON igen eller afbryde strømmen til videokameraet og slutte den til
igen.
Du kan søge efter film og billeder, der skal afspilles, via kortindekset (s. 36).
Når du afspiller film og billeder med [DATA CODE] indstillet til [COORDINATES], vises
positionsoplysningerne på LCD-skærmen (s. 84).
Du kan bruge [AUTO CLOCK ADJ] og [AUTO AREA ADJ] til at justere uret og området (s. 95).






Nyttige optageteknikker

GPS-modtagestatus
Knappen GPS er indstillet til OFF, eller GPS-modtageren
virker ikke som den skal.
Indholdsfortegnelse

GPS-indikatorer
Indeks
31
Afspilning på videokameraet
Afspilning af film
 Åbn videokameraets LCD-skærm.
Objektivdækslet åbnes, og videokameraet aktiveres.
Indholdsfortegnelse
Som standard afspilles film og billeder, der er gemt i den indbyggede hukommelse (s. 61).
 Tryk på
(PLAYBACK).
(eller
) ()  den ønskede film ().
Film vises sorteret efter optagedato.

/
: Viser film, der er optaget den forrige/næste dato.**

/
: Viser den forrige/næste film.
 Skifter til optageskærmen.
32
Indeks
 Skifter visning af betjeningsknapper.
 Til skærmen MENU
 Viser skærmen Map Index (s. 36) (HDR-TG5VE/TG7VE).

: Viser film i HD-kvalitet*.
 : Viser billeder.
Nyttige optageteknikker
Skærmen VISUAL INDEX vises efter nogle sekunder.
 Tryk på
*
vises, når en film er optaget i standardopløsning (SD) som valgt med [
/
SET] (s. 74).
** vises, når der trykkes på .


Videokameraet begynder at afspille den valgte film.
Indholdsfortegnelse
Du kan rulle gennem visningen ved at trykke på og trække i  eller .
 vises ved den film eller det billede, der sidst blev afspillet eller optaget. Hvis du trykker på
filmen eller billedet med , genoptages afspilningen fra tidligere. ( vises ved et billede, der er
gemt på en "Memory Stick PRO Duo").
Justering af lyd
Forrige
Næste
OPTION
Sådan stoppes
Hurtig fremspoling
Hurtig tilbagespoling
Pause/afspilning





Nyttige optageteknikker
Tip
Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, skifter skærmen til VISUAL INDEX.
/
, mens en afspilning er sat på pause, for at afspille filmen i langsom gengivelse.
Tryk på
/
under en afspilning, afspilles filmen med en hastighed
Hvis du fortsætter med at trykke på
helt op til ca. 5×  ca. 10×  ca. 30×  ca. 60×.
(MENU)  [VISUAL INDEX] (i kategorien
Du kan åbne VISUAL INDEX ved at trykke på
[PLAYBACK]).
Du kan åbne VISUAL INDEX, når du har drejet LCD-skærmen 180 grader og lukket den med skærmen
vendende udad.
Optagedato, -klokkeslæt og -forhold samt koordinater (HDR-TG5VE/TG7VE) registreres automatisk
under optagelse. Disse oplysninger vises ikke under optagelsen, men du kan få dem vist under
(MENU)  [DATA CODE] (i kategorien
[PLAYBACK SET]) 
afspilningen ved at trykke på

.
den ønskede indstilling 


Sådan justeres lydstyrken for film
Under filmafspilning: Tryk på

Du kan justere lydstyrken med
/
 juster med
/
under OPTION MENU.

.
Indeks
33
Visning af billeder
Tryk på
INDEX.
(billeder) ()  det ønskede billede () på skærmen VISUAL
Indholdsfortegnelse
Nyttige optageteknikker
 Skifter visning af betjeningsknapper.
 Til skærmen MENU.
 Viser skærmen Map Index (s. 36) (HDR-TG5VE/TG7VE).

: Viser film i HD-kvalitet.
 : Viser billeder.

/
: Viser billeder, der er optaget den forrige/næste dato.*

/
: Viser det forrige/næste billede.
 Skifter til optageskærmen.
*  vises, når der trykkes på .
Videokameraet viser det valgte billede.
Sådan startes/stoppes
et diasshow
Forrige
Næste
OPTION MENU
Til skærmen VISUAL
INDEX
Tip
Når du afspiller billeder, der er optaget på en "Memory Stick PRO Duo", vises
på skærmen.

34
(afspilningsmappe)
Indeks

Nyttige funktioner til afspilning af film og billeder
Du kan effektivt søge efter foretrukne billeder ved hjælp af dato.
Vælg det optagemedie, som indeholder det billede, du vil se, før handlingen udføres (s. 61).
 Bemærk
Du kan ikke bruge funktionen Date Index til billeder på en "Memory Stick PRO Duo".

 Tryk på
(MENU)  [DATE INDEX] (i kategorien
Indholdsfortegnelse
Søgning efter billeder ved hjælp af dato (datoindeks)
[PLAYBACK]).
Skifter til skærmen VISUAL INDEX
derefter på
/
for at vælge datoen for det ønskede billede, og tryk
.
Nyttige optageteknikker
 Tryk på
Billederne for den valgte dato vises på skærmen VISUAL INDEX.
Tip
Skærmen [Film Roll Index]/[Face Index] understøtter brug af datoindeksfunktionen.


Indeks
35
Søgning efter et ønsket motiv ud fra optageposition (Map Index) (HDRTG5VE/TG7VE)


Map Index kan kun bruges til film og billeder, hvis positionsoplysninger blev gemt, fordi knappen GPS
var indstillet til ON (s. 30).
Du kan ikke bruge Map Index til billeder, der er optaget på en "Memory Stick PRO Duo".
 Tryk på
(PLAYBACK).
Indholdsfortegnelse
Når positionen for film- og billedoptagelsen blev markeret på et kort, kan du vælge en film
eller et billede ud fra optageposition. Vælg det optagemedie, der indeholder den film eller det
billede, som du vil afspille, før handlingen udføres (s. 61).
Skærmen VISUAL INDEX vises.
 Tryk på
(Map Index).
Skifter til skærmen VISUAL INDEX
Skaleringsforhold
Forrige
Billedmarkør
Viser billeder



Skaleringsforholdet kan ændres med zoomknappen (W: større, T: mindre).
Når du trykker på et sted på kortet, placeres det pågældende sted automatisk i midten. Hvis du holder
fingeren nede på et bestemt sted, fortsætter kortet med at rulle.
vises i øverste højre hjørne af film- eller billedminiaturen, der ikke indeholder positionsoplysninger.
Nyttige optageteknikker
Næste
 Tryk på den billedmarkør, der vises på det sted, hvor en film eller et billede
blev optaget, for at afspille indholdet.
36
Indeks
Billedmarkøren bliver rød. Film eller billeder, der er optaget på den pågældende
placering, vises til venstre på skærmen.
 Tryk på den ønskede film eller det ønskede billede.
Indholdsfortegnelse
Afspilningen starter fra den valgte sekvens.
 Bemærk
Før du laver en optagelse, skal du kontrollere, at knappen GPS er indstillet til ON, så du kan oprette film
og billeder, som du senere kan søge efter med Map Index (s. 30).
 Kortet vender altid sådan, at nord peger opad.
 Når du optager flere film og billeder på samme sted, vises de senest optagede film eller billeder øverst på
LCD-skærmen.



Søgning efter en sekvens med stor nøjagtighed (Film Roll Index)
Film kan opdeles med et angivet tidsrum, og den første sekvens i hver del vises på skærmen
INDEX. Du kan starte afspilningen af en film via den valgte miniature.
Vælg det optagemedie, som indeholder den film, du vil afspille, før handlingen udføres (s. 61).
 Tryk på
(MENU)  [
FILM ROLL] (i kategorien
Nyttige optageteknikker

Tip
Du kan også åbne Map Index ved at trykke på
(MENU)  [ MAP] (i kategorien
[PLAYBACK]).
Hvis du vil søge efter en miniature af den film eller det billede, der skal afspilles, skal du
/
i trin 3. Filmens eller billedets optageposition vises midt på kortet.
trykke på
[PLAYBACK]).
Skifter til skærmen VISUAL INDEX
 Tryk på
/
for at vælge den ønskede film.
37
Indeks
Her vælges det interval, som miniaturerne i en
filmsekvens skal vises med.
 Tryk på
/
for at søge efter den ønskede sekvens, og tryk derefter på
den sekvens, du vil afspille.
Afspilningen starter fra den valgte sekvens.
Skærmen INDEX viser billeder af de ansigter, der blev registreret under en filmoptagelse.
Du kan afspille filmen fra billedet af det valgte ansigt.
Vælg det optagemedie, som indeholder den film, du vil afspille, før handlingen udføres (s. 61).
 Tryk på
(MENU)  [
FACE] (i kategorien
Indholdsfortegnelse
Søgning efter en sekvens ud fra ansigt (Face Index)
[PLAYBACK]).
Skifter til skærmen VISUAL INDEX
/
for at vælge den ønskede film.
 Tryk på
Nyttige optageteknikker
 Tryk på
/
for at søge efter billedet med det ønskede ansigt, og tryk
derefter på billedet af det ønskede ansigt for at afspille sekvensen.
Afspilningen starter fra begyndelsen af den sekven, der indeholder billedet af det
ønskede ansigt.
 Bemærk
Det afhænger af optageforholdene, om ansigterne registreres.
Eksempel: Ansigter af personer, som bærer briller eller hat, eller som ikke vender med ansigtet mod
kameraet, registreres ikke.
 Kontroller, at du har indstillet [FACE DETECTION] til [ON] (standardindstillingen) forud for
optagelsen, så der kan søges efter film via Face Index (s. 76).

Indeks
38
Afspilning af filmresume (Highlight Playback)
Tryk på
(MENU)  [HIGHLIGHT] (i kategorien
[PLAYBACK])
Indholdsfortegnelse
Videokameraet vælger en vilkårlig række korte sekvenser, sætter dem sammen og afspiller
dem som et resume af dine HD-film med musik og visuelle effekter. Du kan ikke optage
en sekvens og vælge, at den skal indgå som resumesekvens. Hver gang du vælger Highlight
Playback, vælges der forskellige sekvenser til Highlight Playback.
Vælg det optagemedie, som indeholder den film, der skal afspilles, før handlingen startes
(s. 61).
Indstillingerne for Highlight Playback vises. Highlight Playback starter efter flere sekunder.
Skifter til skærmen VISUAL INDEX
Tryk på
Tryk på
for at sætte en afspilning på pause.
eller
for at stoppe en afspilning.
Sådan ændres indstillinger for Highlight Playback
Tryk på [HIGHLIGHT], og tryk derefter på [HIGHLIGHT SET], før Highlight Playback
starter. Du kan indstille følgende elementer.




 Bemærk
Indstillingen [PLAYBACK RANGE] nulstilles, når Highlight Playback stopper.
 Du kan ikke gemme de sekvenser, der er valgt til [HIGHLIGHT].

39
Indeks
[PLAYBACK RANGE]
.
Vælg det datointerval, som filmene skal vælges ud fra, og tryk derefter på
Hvis du ikke vælger et datointerval, afspiller videokameraet film, der starter fra den dato, som vises på
skærmen VISUAL INDEX, til den senest optagede film.
[THEME]
Vælg en af følgende: [SIMPLE], [NOSTALGIC], [STYLISH], [ACTIVE] (standardindstillingen).
Musikkategorien vælges automatisk i overensstemmelse med temaet.
[MUSIC]
Vælg en af følgende fra musikkategorien: [MUSIC1], [MUSIC2], [MUSIC3], [MUSIC4]
(standardindstillingen), [ORIGINAL SOUND]
[SHUFFLE]
Vælg [ON] for at afspille film i vilkårlig rækkefølge.
Nyttige optageteknikker
Sådan stoppes Highlight Playback
Tip
Du kan ændre indstillinger for Highlight Playback under Highlight Playback ved at trykke på
(OPTION).
Hvis du ændrer indstillingerne for Highlight Playback, vælges der nye sekvenser til Highlight Playback.
Hvis du ændrer [MUSIC], efter at du har valgt [THEME], vælges musikken automatisk næste gang du
vælger samme tema.





Du kan overføre musikfiler fra lyd-cd'er eller MP3-filer til videokameraet, og få dem afspillet med
Highlight Playback. Hvis du vil overføre musik, skal den medfølgende software "PMB" installeres på
computeren. Tænd videokameraet og computeren, tilslut dem med det medfølgende USB-kabel, og tryk
derefter på [DOWNLOAD MUSIC] på videokameraets skærm (hvis du ikke får vist skærmen [USB
(MENU)  [DOWNLOAD MUSIC] (i kategorien
[OTHERS])).
SELECT], skal du trykke på
Du kan finde flere oplysninger i din "PMB Guide".
Hvis du ikke kan afspille den musikfil, som du har overført til videokameraet, kan det skyldes, at
(MENU)  [EMPTY MUSIC]
musikfilen er beskadiget. Slet musikfilen ved at trykke på
[OTHERS]), og overfør musikfilen igen. Hvis du sletter musikfiler med [EMPTY
(i kategorien
MUSIC], slettes også de musikdata, der findes som standard på videokameraet. De kan gendannes med
Music Transfer, der følger med PMB. Du kan finde flere oplysninger i din PMB Guide.
Indholdsfortegnelse
Sådan erstattes musikfiler (HDR-TG5E/TG5VE)

Sådan bruges zoom under afspilning af billeder
Nyttige optageteknikker
Du kan forstørre billeder fra ca. 1,1× til 5× den oprindelige størrelse.
Forstørrelsen kan justeres med zoomknappen.
 Afspil det billede, du vil forstørre.
 Forstør billedet med T (telefoto).
Indeks
Skærmen indrammes.
40
 Tryk på skærmen på det sted, som du ønsker vist i midten af den viste
ramme.
Tryk på
Indholdsfortegnelse
 Juster forstørrelsen med W (vidvinkel)/T (telefoto).
for at annullere.
Sådan afspilles en billedserie (diasshow)
Nyttige optageteknikker
Tryk på
på skærmen til afspilning af billeder.
Diasshowet starter fra det valgte billede.
Sådan stoppes diasshowet
Tryk på
.
Sådan startes diasshowet
Tryk igen på
.
Tip
(OPTION)  fanen
 [SLIDE
Du kan indstille diasshowet til at blive gentaget ved at vælge
SHOW SET], mens der afspilles billeder. Standardindstillingen er [ON] (kontinuerlig afspilning).


41
Indeks
 Bemærk
Du kan ikke zoome under afspilning af et diasshow.

Afspilning af billeder på et tv
Tilslutning til et tv med [TV CONNECT Guide]
 Skift indgangen på tv'et til det tilsluttede stik.
Indholdsfortegnelse
Tilslutningsmetoder og billedkvaliteten (HD eller SD), der vises på tv-skærmen varierer,
afhængigt af det tilsluttede tv og de brugte stik. Du kan nemt slutte videokameraet til tv'et ved
at følge vejledningen på LCD-skærmen [TV CONNECT Guide].
Se tv'ets betjeningsvejledning.
(MENU)  [TV CONNECT Guide] (i
 Tænd videokameraet, og tryk på
kategorien [OTHERS]) på LCD-skærmen.

Brug den medfølgende vekselstrømsadapter som strømkilde (s. 20).
Nyttige optageteknikker
 Følg [TV CONNECT Guide], og slut videokameraet til tv'et.
Stik på videokameraet
A/V OUT-stik
Indgangsstik på tv'et
Stik til ekstern A/V
Indeks


Hvis dine film sendes via et A/V-kabel, sendes filmene i SD-kvalitet.
Dit videokamera er udstyret med et stick til ekstern A/V, og "Handycam" Station holderen er
udstyret med et A/V OUT-stik (s. 7, 8). Tilslut A/V-tilslutningskablet eller komponent A/V-kablet
til enten din "Handycam" Station holder eller dit videokamera.
42
 Afspilning af film og billeder på videokameraet (s. 32).
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til et HD-tv
Film i HD-kvalitet afspilles i HD-kvalitet. Film i SD-kvalitet afspilles i SD-kvalitet.
Type
Videokamera
 (s. 43)
Kabel
Tv
Komponent A/V-kabel
(medfølger)
(Grøn) Y
: Signalflow
Indstilling i MENU
[COMPONENT] (i
kategorien
[OUTPUT
SETTINGS]) 
[1080i/576i] (s. 93)
(Blå) PB/CB
Nyttige optageteknikker
 (s. 43)
(Rød) PR/CR
(Hvid)
(Rød)
 Bemærk
Hvis du udelukkende tilslutter komponentvideostik, sendes der ingen lydsignaler. Tilslut det hvide og
røde stik for at sende lydsignaler.

HDMI-kabel (sælges separat)
43
Indeks
#
 Bemærk
Brug HDMI OUT-stikket på din "Handycam" Station. Der findes intet HDMI OUT-stik på
videokameraet.
 Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
 Der sendes ingen billeder fra HDMI OUT-stikket på din "Handycam" Station, hvis billederne indeholder
signaler til ophavsretlig beskyttelse.
 Ikke alle tv kan bruges med denne tilslutning (der høres ingen lyd, eller der er intet billede).
 Du må ikke tilslutte HDMI OUT-stikket på din "Handycam" Station og HDMI OUT-stikket på den
eksterne enhed med et HDMI-kabel. Dette kan medføre fejl.

Indholdsfortegnelse
Tilslutning til et 16:9-tv (widescreen), der ikke understøtter HD, eller et 4:3-tv
Film i HD-kvalitet konverteres til SD-kvalitet og afspilles. Film i SD-kvalitet afspilles i SDkvalitet.
 (s. 45)
 (s. 45)
Nyttige optageteknikker
 (s. 45)
Sådan indstilles billedformat i overensstemmelse med det tilsluttede tv (16:9/4:3)
Indstil [TV TYPE] til [16:9] eller [4:3] i overensstemmelse med dit tv (s. 92).
 Bemærk
Når du afspiller film i SD-kvalitet på et 4:3-tv, som ikke understøtter 16:9-format, skal du optage film i
(MENU)  [ WIDE SELECT] (i kategorien
[RECORDING SET]) 
4:3-format. Tryk på

(s. 75).
[4:3] 

Indeks
44
: Signalflow
Type
Videokamera
Kabel
(Grøn) Y
(Blå) PB/CB
(Rød) PR/CR
(Hvid)
Indstilling i MENU
[COMPONENT] (i
kategorien
[OUTPUT
SETTINGS])  [576i]
(s. 93)
[TV TYPE] (i kategorien
[OUTPUT
SETTINGS]) 
[16:9]/[4:3]* (s. 92)
(Rød)
Indholdsfortegnelse
Komponent A/V-kabel
(medfølger)
Tv
 Bemærk
Hvis du udelukkende tilslutter komponentvideostik, sendes der ingen lydsignaler. Tilslut det hvide og
røde stik for at sende lydsignaler.

(Hvid)
(Rød)
(Gul)
 Bemærk
Hvis S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal) er tilsluttet, sendes der ingen lydsignaler. Hvis der skal sendes
lydsignaler, skal du slutte det hvide og røde stik til tv'ets lydindgang.
 Denne tilslutning giver billeder i højere opløsning sammenlignet med A/V-kablet (Type ).
Nyttige optageteknikker
[TV TYPE] (i kategorien
[OUTPUT
SETTINGS]) 
[16:9]/[4:3]* (s. 92)
A/V-kabel med S VIDEO
(sælges separat)

A/V-kabel (medfølger)
(Gul)
(Hvid)
[TV TYPE] (i kategorien
[OUTPUT
SETTINGS]) 
[16:9]/[4:3]* (s. 92)
(Rød)
Indeks
* Indstil [TV TYPE] i overensstemmelse med dit tv.
Ved tilslutning til dit tv via en videobåndoptager
Slut videokameraet til videobåndoptagerens videobåndoptagerens indgang med A/V-kablet.
Indstil indgangsvælgeren på videobåndoptageren til LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.).
45
Hvis dit tv kun understøtter mono (når fjernsynet kun har én lydindgang)
Slut det gule stik på A/V-kablet til videoindgangsstikket, og slut det hvide stik (venstre kanal)
eller det røde stik (højre kanal) til lydindgangsstikket på tv'et eller videobåndoptageren.
Hvis dit tv/din videobåndoptager har en adapter med 21 ben (EUROCONNECTOR)
Tv/videobåndoptager
Tip
Hvis du slutter videokameraet til tv'et ved hjælp af flere kabeltyper til output af billeder, prioriteres tvindgangsstikkene som følger:
HDMI  komponent  S VIDEO  video
HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en grænseflade, som bruges til at sende både video- og
lydsignaler. HDMI OUT-stikket sender billeder og digital lyd i høj kvalitet.



Indholdsfortegnelse
Brug en 21-bens adapter (sælges separat) til at afspille billeder.
Brug af "BRAVIA" Sync
Videokameraet kan betjenes med fjernbetjeningen til dit tv ved at slutte videokameraet til et
"BRAVIA" Sync-kompatibelt tv fra 2008 eller senere med et HDMI-kabel.
Nyttige optageteknikker
HDMI-kabel
 Slut videokameraet til et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med et HDMI-kabel
(sælges separat).
 Tænd videokameraet.
Tv-indgangen skifter automatisk, og billedet fra videokameraet vises på tv'et.
Følgende handlinger kan udføres.
 Hvis
du vil åbne
(PLAYBACK) under
(MENU), skal du trykke på knappen SYNC
MENU.
 Hvis du vil åbne en indeksskærm, f.eks. skærmen VISUAL INDEX, og afspille en bestemt film eller
bestemte billeder, skal du trykke på knapperne op/ned/højre/venstre/enter på tv'ets fjernbetjening.
46
Indeks
 Betjen den med tv'ets fjernbetjening.
 Bemærk
Ikke alle handlinger kan udføres med fjernbetjeningen.
 Hvis du vil indstille videokameraet, skal du trykke på
(MENU)  [CTRL FOR HDMI]
[GENERAL SET])  [ON] (standardindstillingen) 

.
(i kategorien
 Du skal også indstille dit tv. Yderligere oplysninger findes i tv'ets betjeningsvejledning.

Indholdsfortegnelse
Tip
Hvis du slukker for tv'et, slukkes videokameraet samtidigt.


Nyttige optageteknikker
Indeks
47
Redigering
2
Du kan frigøre plads ved at slette film og
billeder fra optagemediet.
Vælg det optagemedie, som indeholder
de film og billeder, som du vil slette, før
handlingen udføres (s. 61). Hvis det drejer
sig om film, skal du vælge billedkvalitet
(s. 74).

3
Tryk på billedet for at indsætte
et -mærke på film eller billeder,
der skal slettes.
4
Tryk på

.
Tip
Du kan vælge op til 100 billeder på én gang.
Du kan slette billeder på afspilningsskærmen
OPTION MENU.
fra
Hvis du vil slette alle billeder, som er optaget
på optagemediet, og gendanne al plads på
mediet til nye optagelser, skal du formatere
optagemediet (s. 89).
Små billedudgaver gør det muligt at få vist
mange billeder på én gang på en indeksskærm.
Disse små billeder kaldes "miniaturer".




Tryk på
 [YES] 
Sådan slettes alle film/billeder på én
gang
I trin 2: Tryk på [ DELETE] 
DELETE ALL]/[
DELETE ALL]
[

.
 [YES]  [YES] 

Hvis du vil slette alle billeder på én gang, skal
du trykke på [ DELETE]  [ DELETE

.
ALL]  [YES]  [YES] 
Indeks
1
Tip
Hold fingeren på et billede på LCDskærmen for at bekræfte det. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.


Nyttige optageteknikker
 Bemærk
Du kan ikke gendanne billeder, når de først er
slettet.
 Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet,
mens der slettes billeder. Det kan beskadige
optagemediet.
 Du må ikke fjerne en "Memory Stick PRO
Duo", mens der slettes billeder fra en "Memory
Stick PRO Duo".
 Du kan ikke slette film og billeder, der er
beskyttet. Du skal ophæve beskyttelsen af film
og billeder, før du kan slette dem (s. 54).
 Hvis den slettede film findes på afspilningslisten
(s. 56), slettes filmen også fra afspilningslisten.
 Gem vigtige film og billeder på forhånd (s. 58,
se også Betjeningsvejledning).


Hvis du vil slette billeder, skal du trykke på
[EDIT]) 
[ DELETE] (i kategorien
[ DELETE].
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil slette film, skal du
trykke på [ DELETE]
(i kategorien [EDIT]) 
[
DELETE] eller [
DELETE].
Sletning af film og
billeder
(MENU).
48
Sådan slettes alle film/billeder, der er
optaget samme dag, på én gang

Indholdsfortegnelse
Du kan kun slette billeder efter optagedato,
når billederne er gemt i den indbyggede
hukommelse.
I trin 2: Tryk på [ DELETE] 
DELETE by date]/[
DELETE
[
by date].
Hvis du vil slette alle billeder fra samme
dag på én gang, skal du trykke på
[ DELETE]  [ DELETE by date].
Nyttige optageteknikker
Tryk på
/
for at vælge
optagedatoen for de ønskede film/
.
billeder, og tryk derefter på
Tip
Tryk på et billede på LCD-skærmen for
for at
at bekræfte billedet. Tryk på
skifte til forrige skærm.


Tryk på
.
 [YES] 

Indeks
49
Aktuelle
positionsoplysninger
(HDR-TG5VE/TG7VE)
Tip
Skaleringsforholdet kan ændres med
zoomknappen (W: større, T: mindre).
Videokameraet henter de aktuelle
positionsoplysninger hver 10. sekund.
Visningerne af midtermarkøren, osv. kan
virke forskellig, afhængigt af statussen for den
aktuelle forespørgsel.
Når videokameraet ikke kan hente de aktuelle
positionsoplysninger, bliver midtermarkøren
grå, og den seneste position vises på kortet.
Hvis du holder fingeren nede på et bestemt sted,
fortsætter kortet med at rulle.
Du kan også få vist den aktuelle position ved
(MENU)  [ YOUR
at trykke på
[OTHERS]).
LOCATION] (i kategorien




Tryk på
( YOUR LOCATION) på
optageskærmen.


Nyttige optageteknikker
Den aktuelle position vises og markeres
midt på LCD-skærmen. Hvis du trykker
på et bestemt sted på skærmen, vises
det pågældende sted på kortet midt på
skærmen.
(din position) nederst til
Tryk på
venstre på LCD-skærmen for at flytte den
aktuelle position til midten.
Indholdsfortegnelse
Du kan få vist den aktuelle position på
et kort. Indstil knappen GPS til ON, så
videokameraet kan hente de aktuelle
positionsoplysninger (s. 30).
Sådan lukkes kortskærmen
Tryk på
.
 Bemærk
Kortet vender altid sådan, at nord peger opad.

Indeks
50
4
Tryk på
Oprettelse af et billede
ud fra en film
Det nye billede gemmes på det
optagemedie, som blev valgt i
[PHOTO MEDIA SET] (s. 61).
Når optagelsen er afsluttet, skifter
skærmen til pause.

1
Tryk på
(MENU)  [PHOTO
CAPTURE] (i kategorien
[EDIT]).

5
Tryk på
for at fortsætte med at
oprette nye billeder, og gentag derefter
trinnene fra trin 3.
for at oprette billeder ud fra
Tryk på
en anden film, og gentag derefter trinnene
fra trin 2.
Tryk på
Skærmen [PHOTO CAPTURE] vises.
2
Tryk på den film, som billedet
skal oprettes ud fra.

.

3
Tryk på
på det sted, som
det nye billede skal oprettes ud
fra.
Filmafspilningen sættes på pause. Hver
, skiftes der
gang du trykker på
mellem afspilning og pause.
Når du har valgt optagelsesstedet
med
, skal du finjustere det.
Indeks
Skifter til begyndelsen af den valgte film
Nyttige optageteknikker
 Bemærk
Billedformatet ligger fast, afhængigt af filmens
billedkvalitet:
2.1M] for billede i HD-kvalitet.
[
0.2M] i 16:9 (widescreen) for billede i
[
SD-kvalitet.
 [VGA(0.3M)] i 4:3 for billede i SD-kvalitet.
 Der skal være tilstrækkelig ledig plads på det
optagemedie, hvor du vil gemme billederne.
 Optagedato og -klokkeslæt for de nye optagede
billeder er identisk med filmenes optagedato og
-klokkeslæt.
 Hvis der ikke er nogen datokode på den film,
som det nye billede er oprettet ud fra, vises
optagedatoen og -klokkeslættet for det nye
billedes oprettelse.
 Du kan ikke oprette nye billeder ud fra film, der
er er optaget på en "Memory Stick PRO Duo"
(HDR-TG7VE).
Den valgte film afspilles.
Indholdsfortegnelse
Før du udfører handlingen, skal du
vælge det optagemedie, som indeholder
film. Vælg billedkvaliteten, og vælg det
optagemedie, hvor de oprettede billeder
skal gemmes (s. 61, 74).
.
51
 Tryk på overførselstypen.
[DUB by select]: Vælg film, og overfør.
[DUB by date]: Overfør alle film af en
bestemt dato.
DUB ALL]: Overfør HD[
afspilningslisten.
DUB ALL]: Overfør SD[
afspilningslisten.
Følg vejledningen på skærmen for
at overføre afspilningslisten, når
du vælger afspilningslisten som
overførselskilde.
Når du overfører film
Du kan overføre film, som er optaget på
videokameraets indbyggede hukommelse,
til en "Memory Stick PRO Duo".
Sæt en "Memory Stick PRO Duo" i
videokameraet, før du handlingen udføres.
 Vælg den film, som skal
overføres.
Ledig plads på din
"Memory Stick PRO Duo"

Tip
Hold fingeren på et billede på LCDskærmen for at bekræfte det. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.

Tip
Den originale film slettes ikke efter overførslen.
Alle billeder på afspilningslisten overføres.
Billeder, der optages med dette videokamera og
gemmes på optagemediet, kaldes "originale".


Nyttige optageteknikker
[DUB by select]: Tryk på den film, der
skal overføres, og marker den med .
Du kan vælge flere film.
 Bemærk
Første gang du optager en film på en
"Memory Stick PRO Duo", skal du oprette en
billeddatabasefil ved at trykke på
(MENU)  [REPAIR IMG.DB F.]
[MANAGE MEDIA]) 
(i kategorien
[MEMORY STICK].
 Slut videokameraet til en stikkontakt med den
medfølgende vekselstrømsadapter for at undgå,
at videokameraet løber tør for strøm, mens der
udføres dubbing.


Indholdsfortegnelse
Overførsel/kopiering
af film og billeder
fra den indbyggede
hukommelse til en
"Memory Stick PRO
Duo"

[DUB by date]: Vælg optagedato for
den film, der skal overføres, og tryk
. Du kan kun vælge
derefter på
én dato.
(MENU)  [MOVIE
 Tryk på
DUB] (i kategorien [EDIT]).
Indeks
Skærmen [MOVIE DUB] vises.
 Tryk på

.
52
 [YES] 
 Vælg det billede, som skal
kopieres.
Tip
Hvis du vil kontrollere de overførte film efter
overførslen, skal du vælge [MEMORY STICK]
under [MOVIE MEDIA SET] og afspille dem
(s. 61).


Når du kopierer billeder
Du kan kopiere billeder fra videokameraets
indbyggede hukommelse til en "Memory
Stick PRO Duo".
Sæt en "Memory Stick PRO Duo" i
videokameraet, før handlingen udføres.
Indholdsfortegnelse
[COPY by select]: Tryk på det billede,
der skal kopieres, og marker det
med . Du kan vælge flere billeder.
Tip
Hold fingeren på billedet på skærmen for
for at
at bekræfte billedet. Tryk på
skifte til forrige skærm.

 Bemærk
 Slut videokameraet til en stikkontakt med den
medfølgende vekselstrømsadapter for at undgå,
at videokameraet løber tør for strøm, mens der
kopieres.

(MENU)  [PHOTO
 Tryk på
COPY] (i kategorien [EDIT]).
Skærmen [PHOTO COPY] vises.
 Tryk på

.
 Tryk på kopieringstypen.
[COPY by select]: Sådan kopieres
valgte billeder
[COPY by date]: Kopier alle billeder fra
en bestemt dato.
Nyttige optageteknikker
[COPY by date]: Vælg optagedato for
det billede, der skal kopieres, og tryk
. Du kan kun vælge
derefter på
én dato.
 [YES] 
Tip
Hvis du vil kontrollere de kopierede billeder,
skal du vælge [MEMORY STICK] under
[PHOTO MEDIA SET] og afspille dem (s. 61).


Indeks
53
4
Tryk på

.
Beskyttelse af
optagede film og
billeder (Protect)
Sådan ophæves beskyttelsen af film og
billeder
Tryk på den film eller det billede, der blev
markeret med , i trin 3.
 forsvinder.
Sådan beskyttes alle film og billeder,
der er optaget samme dag, på én gang
Tip
Du kan beskytte film og billeder på
OPTION
afspilningsskærmen under
MENU.


[ PRT. by date] gælder kun for billeder,
der er gemt i den indbyggede hukommelse.
I trin 2: Tryk på [ PROTECT] 
PRT. by date]/[
PRT. by date].
[
(MENU).

Hvis du vil beskytte film, skal du
trykke på [ PROTECT]
(i kategorien [EDIT]) 
[
PROTECT]/[
PROTECT].

Hvis du vil beskytte billeder, skal du
trykke på [ PROTECT] (i kategorien
[EDIT])  [ PROTECT].
Hvis du vil beskytte alle billeder fra samme
dag på én gang, skal du trykke på
[ PROTECT]  [ PRT. by date].
Tryk på
/
for at vælge
optagedatoen for de ønskede film/
.
billeder, og tryk derefter på
3
Tryk på de film og billeder, der
skal beskyttes.
Tip
Tryk på et billede på LCD-skærmen for
for at
at bekræfte billedet. Tryk på
skifte til forrige skærm.


 vises på det valgte billede.
Tryk på
.

Tip
Hold fingeren på et billede på LCDskærmen for at bekræfte det. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.
Du kan vælge op til 100 billeder på én
gang.
I trin  ovenfor: Vælg optagedatoen for de
ønskede film/billeder, og tryk derefter på
 [OFF] 

.
54
Indeks

 [ON] 
Sådan ophæves beskyttelsen af alle
film og billeder, der er optaget samme
dag, på én gang


Nyttige optageteknikker
1
2
Tryk på
Indholdsfortegnelse
Beskyt film og billeder mod fejlagtig
sletning.
Vælg det optagemedie, som indeholder de
film og billeder, som du vil beskytte, før
handlingen udføres (s. 61). Hvis det drejer
sig om film, skal du vælge billedkvalitet
(s. 74).
 [YES] 
 Bemærk
Filmene kan ikke gendannes, når først de er
opdelt.
 Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet,
mens der opdeles film. Det kan beskadige
optagemediet. Du må heller ikke fjerne din
"Memory Stick PRO Duo", mens der opdeles
film på en "Memory Stick PRO Duo".
 Der kan være en mindre forskel mellem det
, og det faktiske
sted, hvor du trykker på
opdelingssted, da videokameraet vælger
opdelingsstedet i intervaller af et halvt sekund.
 Hvis du opdeler den originale film, opdeles den
film, der er føjet til afspilningslisten også.
Opdeling af en film

1
Tryk på
(MENU) 
[ DIVIDE] (i kategorien
[EDIT]).
2
3
Tryk på den film, der skal deles.
Indholdsfortegnelse
Vælg det optagemedie, som indeholder
den film, du vil opdele, og vælg en
billedkvalitet, før handlingen udføres
(s. 61, 74).
Tip
Du kan opdele en film på afspilningsskærmen
OPTION MENU.
fra

Den valgte film afspilles.

Tryk på
på det sted, hvor
filmen skal opdeles i sekvenser.
Nyttige optageteknikker
Filmafspilningen sættes på pause. Hver
, skiftes der
gang du trykker på
mellem afspilning og pause.
Når du har valgt opdelingspunktet
med
, kan du finjustere det.
Skifter til begyndelsen af den valgte film
4
Tryk på
 [YES] 
.
Indeks
55
Brug af
filmafspilningslisten
Sådan tilføjes alle de film, der er
optaget samme dag, på én gang
En afspilningsliste er en liste, som viser
miniaturer af de film, du har valgt.
De originale film ændres ikke, selvom
du redigerer eller sletter film på
afspilningslisten.
Vælg det optagemedie og den billedkvalitet,
som en afspilningsliste skal oprettes i,
afspilles eller redigeres med, før handlingen
udføres (s. 61, 74).
Indholdsfortegnelse
I trin 2: Tryk på [
ADD by date]/
ADD by date].
[
Filmenes optagedatoer vises på
skærmen.
Tryk på
/
for at vælge
optagedatoen for den ønskede film, og
.
tryk derefter på
Oprettelse af afspilningslisten
Tip
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
for at
bekræfte det billedet. Tryk på
skifte til forrige skærm.


 Bemærk
Film i HD-kvalitet og film i SD-kvalitet føjes til
en individuel afspilningsliste.

 Tryk på [
ADD] eller [
 Bemærk
Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet,
mens der føjes film til afspilningslisten. Det
kan beskadige optagemediet. Du må heller ikke
fjerne din "Memory Stick PRO Duo", mens der
redigeres film på en "Memory Stick PRO Duo".
 Du kan ikke føje billeder til afspilningslisten.
ADD].
Tip
Du kan ikke oprette en afspilningsliste, som
indeholder både film i HD-kvalitet og film i
SD-kvalitet.
Du kan maksimalt føje 999 film i HD-kvalitet
eller 99 film i SD-kvalitet til afspilningslisten.
Du kan tilføje en film på afspilningsskærmen
eller på skærmen INDEX ved at trykke på
(OPTION).
Du kan kopiere afspilningslisten til en disk, som
den er, ved hjælp af den medfølgende software.




Den valgte film markeres med .
 [YES] 
56
Indeks

Tip
Hold fingeren på et billede på LCDskærmen for at bekræfte det. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.

 Tryk på

.


 Tryk på den film, der skal føjes til
afspilningslisten.

 [YES] 
Nyttige optageteknikker
Tryk på
.
(MENU) 
 Tryk på
[PLAYLIST EDIT] (i kategorien
[EDIT]).
Tip
Hold fingeren på et billede på LCDskærmen for at bekræfte det. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.

Afspilning af afspilningslisten

Tryk på
.
(MENU) 
 Tryk på
[PLAYLIST] (i kategorien
[PLAYBACK]).
 [YES] 

Indholdsfortegnelse
Vælg optagemedie og billedkvalitet
for afspilning af en afspilningsliste, før
handlingen udføres (s. 61).
Tip
Selvom du sletter en film fra afspilningslisten,
slettes den originale film ikke.


Ændring af rækkefølgen i
afspilningslisten
De film, som er tilføjet
afspilningslisten, vises.
Tryk på
(MENU)  [PLAYLIST
EDIT] (i kategorien [EDIT]).
MOVE]/[
MOVE].
Tryk på [
Vælg den film, som skal flyttes.
Afspilningslisten afspilles fra den valgte
film til slutningen, og skærmen skifter
derefter til afspilningslisten.
Den valgte film markeres med .
Tip
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
for at
bekræfte det billedet. Tryk på
skifte til forrige skærm.


Sletning af unødvendige film fra
afspilningslisten
Tryk på
.
Vælg den nye placering med
Tryk på
(MENU)  [PLAYLIST
EDIT] (i kategorien [EDIT]).
ERASE]/[
ERASE].
Tryk på [
Hvis du vil slette alle film fra
afspilningslisten, skal du trykke på
[
ERASE ALL]/[
ERASE ALL] 
.
[YES]  [YES] 
Vælg den film, der skal slettes fra listen.
/
.
Ny placering
Tryk på
.
57

Indeks
Den valgte film markeres med .
 [YES] 
Tip
Når du har valgt flere film, flyttes filmene
med den rækkefølge, som de vises i på
afspilningslisten.


Nyttige optageteknikker
 Tryk på den film, som du vil
afspille.
Oprettelse af en disk
med en DVD-brænder,
-optager
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en HD-disk med en
DVD-optager, osv. (USB-tilslutning)
Brug USB-kablet til at slutte videokameraet
til en diskbrænder, der understøtter HDkvalitet, f.eks. en Sony DVD-brænder.
Yderligere oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
Nedenfor beskrives, hvordan du opretter en
disk ved at slutte videokameraet til en Sony
DVD-brænder.


Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 20).
Sony DVD-optager er ikke tilgængelig i alle
lande/områder.
 Tryk på [ USB CONNECT]
på videokameraets skærm,
når filmene er gemt i den
indbyggede hukommelse, eller
tryk på [ USB CONNECT], når
filmene er gemt på din "Memory
Stick PRO Duo".
 Slut vekselstrømsadapteren til
din "Handycam" Station og til
stikkontakten.

Hvis du ikke får vist skærmen [USB
SELECT], skal du trykke på
(MENU)  [USB CONNECT]
[OTHERS]).
(i kategorien
Hvis du ikke bruger din "Handycam"
Station, skal vekselstrømsadapteren og
USB-adapteren sluttes til videokameraet
(s. 8, 19). Fortsæt derefter til trin 3.
Nyttige optageteknikker

Skærmen [USB SELECT] vises på
videokameraet.
 Optag film på den tilsluttede
enhed.
 Placer videokameraet i din
"Handycam" Station.

 Når handlingen er udført, skal
du trykke på [END]  [YES] på
videokameraets skærm.
 Brug USB-kablet (medfølger),
og slut DVD-brænderen,
osv. til -stikket (USB) på din
"Handycam" Station, eller brug
USB-adapteren.
 Fjern USB-kablet.
58
Indeks
 Åbn LCD-skærmen for at tænde
videokameraet.
Yderligere oplysninger findes i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
 Bemærk
Den oprettede HD-disk må ikke afspilles på
almindelige DVD-afspillere/optagere. Da DVDafspillere/optagere ikke understøtter AVCHDformatet, kan DVD-afspillere/optagere muligvis
ikke skubbe disken ud igen.

Du kan overføre billeder, som afspilles
på videokameraet, til en disk eller et
videobånd ved at slutte videokameraet til
en diskoptager, en Sony DVD-optager,
osv. med A/V-kablet. Tilslut enheden med
metode  eller . Yderligere oplysninger
findes også i de betjeningsvejledninger, der
fulgte med det udstyr, som skal tilsluttes.
Vælg det optagemedie, som indeholder
de film og den billedkvalitet, som du vil
overføre, før handlingen udføres (s. 61, 74).
Indgang
S VIDEO
VIDEO
(Gul)
Ikke alle lande/områder forhandler dvdbrænderen fra Sony.
(Hvid)
 Bemærk
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 20).
 Film i HD-kvalitet overføres i SD-kvalitet.
AUDIO

(Gul)
(Rød)
Nyttige optageteknikker

Indholdsfortegnelse
A/V OUT-stik
Oprettelse af SD-disk med en
optager, osv. (A/V-tilslutning)
A/V-kabel (medfølger)
Slut A/V-kablet til indgangsstikket på den
anden enhed.
Dit videokamera er udstyret med et
stick til ekstern A/V, og "Handycam"
Station holderen er udstyret med et
A/V OUT-stik (s. 7, 8). Slut A/V-kablet
til din "Handycam" Station eller til
videokameraet, afhængigt af opsætningen.
Signalflow
 Sæt optagemediet i
optageenheden.

A/V-kabel med S VIDEO (sælges separat)
Indeks
Når du tilslutter en anden enhed via
S VIDEO-stikket, opnås en højere
billedkvalitet ved at bruge et A/V-kabel
med S VIDEO-kabel (sælges separat) end
ved at bruge et A/V-kabel. Tilslut A/Vkablets hvide og røde stik (venstre/højre
lyd) og S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal)
med et S VIDEO-kabel. Hvis du kun
tilslutter S VIDEO-stikket, høres der ingen
lyd. Ledningen med det gule stik (video) er
ikke nødvendig.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal den indstilles til
input.
59



Slut videokameraet til optageenhedens
indgangsstik.
 Start afspilningen på
videokameraet, og optag på
optageenheden.

Når skærmen på visningsenheden (f.eks. et tv)
er i 4:3-format, skal du trykke på
(MENU)  [TV TYPE] (i kategorien
[OUTPUT SETTINGS])  [4:3] 
.

Hvis du tilslutter en monoenhed, skal
det gule stik på A/V-kablet sluttes til
videoindgangsstikket, og det røde stik (højre
kanal) eller det hvide stik (venstre kanal) skal
sluttes til enhedens lydindgangsstik.
Indholdsfortegnelse
 Slut videokameraet til
optageenheden (en diskoptager,
osv.) med A/V-kablet
 (medfølger), eller brug et
A/V-kabel med S VIDEO
 (sælges separat).
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
optageenheden.
Nyttige optageteknikker
 Når overførslen er afsluttet, skal
du stoppe optageenheden og
derefter videokameraet.
 Bemærk
Da overførslen sker med analog dataoverførsel,
kan billedkvaliteten være en smule forringet.
 Du kan ikke overføre billeder til optagere, der er
tilsluttet med et HDMI-kabel.
 Hvis du vil skjule skærmindikatorer (f.eks.
tæller, osv.) på den tilsluttede skærm, skal du
(MENU)  [DISP OUTPUT]
trykke på
[OUTPUT SETTINGS]) 
(i kategorien
[LCD PANEL] (standardindstillingen) 

.
 Hvis du vil optage dato/klokkeslæt, koordinater
(HDR-TG5VE/TG7VE) eller oplysninger om
kameraindstillinger, skal du trykke på
(MENU)  [DATA CODE]
[PLAYBACK SET])  den
(i kategorien

. Tryk
ønskede indstilling 
(MENU)  [DISP OUTPUT]
også på
[OUTPUT SETTINGS]) 
(i kategorien

.
[V-OUT/PANEL] 

Indeks
60
Brug af optagemedier
 Tryk på det ønskede
optagemedie.
Skift af optagemedie
 Tryk på [YES] 
Optagemediet ændres.
Sådan kontrolleres optagemediets
indstillinger
Indbygget
hukommelse
Aktiver lampen (film) for at kontrollere,
hvilket optagemedie der bruges til film,
eller aktiver lampen (billeder) for at
kontrollere, hvilket optagemedie der
bruges til billeder. Ikonet for mediet vises i
skærmens øverste højre hjørne.
Billeder
Film
"Memory Stick"



: Indbygget hukommelse
: "Memory Stick PRO Duo"
Valg af optagemedie til film
(MENU)  [MOVIE
 Tryk på
MEDIA SET] (i kategorien
[MANAGE MEDIA]).
Isættelse af en "Memory Stick PRO
Duo"

Skærmen [MOVIE MEDIA SET] vises.
 Tryk på det ønskede medie.
Nyttige optageteknikker
Du kan optage på, afspille fra og redigere på det
valgte medie.
Yderligere oplysninger om optagetider for film
findes på side 108.
Yderligere oplysninger om antal billeder, der
kan gemmes, findes på side 109.
 Tryk på [YES] 
.
Indholdsfortegnelse
Du kan vælge den indbyggede hukommelse
eller en "Memory Stick PRO Duo" som
optage-, afspilnings- eller redigeringsmedie
på videokameraet. Vælg et medie til film og
et til billeder. Film og billeder gemmes som
standard i den indbyggede hukommelse.
Indstil optagemediet til [MEMORY STICK] for
at optage film og/eller billeder på en "Memory
Stick PRO Duo" (s. 61).
Videokameraet understøtter følgende
typer "Memory Stick"

.
Optagemediet ændres.
Vi anbefaler, at film optages på en "Memory
Stick PRO Duo" på 1 GB eller større, der er
mærket:
("Memory Stick

PRO Duo")*
(MENU)  [PHOTO
 Tryk på
MEDIA SET] (i kategorien
[MANAGE MEDIA]).

Skærmen [PHOTO MEDIA SET] vises.
61
Indeks
("Memory Stick
PRO-HG Duo")
* Mediet kan bruges, uanset om det er
mærket Mark2 eller ej.
Yderligere oplysninger om optagetid for en
"Memory Stick PRO Duo" findes på side 109.

Valg af optagemedie til billeder

"Memory Stick"
(denne størrelse understøttes ikke af videokameraet)



 Tryk på [YES].
Du kan ikke bruge andre typer
hukommelseskort end dem, der er nævnt
ovenfor.
"Memory Stick PRO Duo" kan kun bruges med
"Memory Stick PRO"-kompatibelt udstyr.
Du må ikke sætte en mærkat på en "Memory
Stick PRO Duo" eller en "Memory Stick
Duo"-adapter.
Sæt din "Memory Stick PRO Duo" i "Memory
Stick Duo"-adapteren, når du bruger en
"Memory Stick PRO Duo" med "Memory
Stick"-kompatibelt udstyr.

Hvis der kun skal gemmes billeder på din
"Memory Stick PRO Duo", skal du trykke
på [NO].
 Bemærk
Hvis meddelelsen [Failed to create a new Image
Database File. It may be possible that there is
not enough free space.] vises i trin 2, skal du
formatere din "Memory Stick PRO Duo" (s. 89).

Sådan fjernes en "Memory Stick PRO
Duo"
 Isæt en "Memory Stick PRO Duo".
Åbn batteri/Memory Stick Duo-dækslet,
og tryk let en enkelt gang på din "Memory
Stick PRO Duo".
Åbn batteri/Memory Stick Duodækslet.
 Skub din "Memory Stick Duo" ind,
indtil den klikker på plads.
 Luk batteri/Memory Stick Duodækslet.


Nyttige optageteknikker

Kontroller, at din "Memory Stick PRO
Duo" vender korrekt. Hvis du tvinger din
"Memory Stick PRO Duo" ind i åbningen i
den forkerte retning, kan det beskadige din
"Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick
Duo"-åbningen eller billeddataene.
Indholdsfortegnelse
Skærmen [Create a new Image
Database File.] vises, hvis du isætter et
nyt "Memory Stick PRO Duo", mens
lampen (film) er tændt.
"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick PRO-HG Duo"
(denne størrelse understøttes af videokameraet)
Du må ikke åbne batteri/Memory Stick Duodækslet under en optagelse.
Når du isætter eller fjerner en "Memory Stick
PRO Duo", skal du sørge for, at din "Memory
Stick PRO Duo" ikke springer ud og falder på
gulvet.

Indeks


Indikator for tilslutning
62
4
Skærmen [
[ EMPTY] gør det muligt at overskrive
dataene permanent i videokameraets
indbyggede hukommelse. På den måde kan
det være vanskeligere at gendanne originale
data. Når du bortskaffer eller videregiver
videokameraet, anbefales det, at du udfører
[ EMPTY].
5
FORMAT] vises.
Tryk på [EMPTY].
6
Skærmen [
EMPTY] vises.
Tryk på [YES]  [YES] 
.
 Bemærk
Det tager ca. 40 minutter at udføre
[ EMPTY].
EMPTY],
 Hvis du stopper udførelsen af [
mens [Executing…] vises, skal du sørge for at
udføre [MEDIA FORMAT] eller [ EMPTY],
næste gang du bruger videokameraet.
1
Slut vekselstrømsadapteren til
din "Handycam" Station og til
stikkontakten.
Nyttige optageteknikker
 Bemærk
Hvis du udfører [ EMPTY], slettes alle
billeder. Gem billederne for at undgå, at de går
tabt (s. 58, se også Betjeningsvejledning), før du
udfører [ EMPTY].
 Du kan kun udføre [
EMPTY], når
vekselstrømsadapteren er tilsluttet
stikkontakten.
 Fjern alle kabler undtagen
vekselstrømsadapteren. Fjern ikke
vekselstrømsadapteren under betjeningen.
 Videokameraet må ikke udsættes for vibrationer
eller stødpåvirkninger under [ EMPTY].


Indholdsfortegnelse
Tryk på
(MENU) 
[MEDIA FORMAT] (i kategorien
[MANAGE MEDIA]) 
[INT. MEMORY].
Undgå gendannelse
af data fra den
indbyggede
hukommelse

Hvis du ikke bruger din "Handycam"
Station, skal vekselstrømsadapteren sluttes
til videokameraet (s. 19). Fortsæt derefter
til trin 3.
2
Indeks
Placer videokameraet i din
"Handycam" Station.
3
Åbn LCD-skærmen for at tænde
videokameraet.
63
Tilpasning af videokameraet
MANUAL SETTINGS (elementer, der kan justeres for
motiv)
SCENE SELECTION
Gør det muligt at optage billeder mere effektivt i forskellige situationer.
Trin
(MENU)  [SCENE SELECTION] (i kategorien

ønskede indstilling 
[MANUAL SETTINGS])  den
Denne indstilling optager automatisk billederne mere effektivt uden brug af
funktionen [SCENE SELECTION].
 AUTO
Denne indstilling gengiver stemningen fra omgivelserne
ved optagelse omkring skumringstid.
TWILIGHT* ( )
Denne indstilling gør det muligt at tage billeder af
) personer og baggrund med blitz.
CANDLE ( )
Denne indstilling bevarer den dæmpede belysning i
omgivelserne i skæret fra levende lys.
SUNRISE&SUNSET*
(
)
Denne indstilling gengiver atmosfæren i motiver som
solnedgange og solopgange.
FIREWORKS* ( )
Denne indstilling tager flotte billeder af fyrværkeri.
LANDSCAPE*(
)
Denne indstilling giver tydelige billeder af fjerntliggende
motiver. Indstillingen forhindrer også, at videokameraet
indstiller fokus på vinduesglas eller -metal, der er mellem
videokameraet og motivet.
Denne indstilling fremhæver motiver, f.eks. personer eller
blomster, og danner en blød baggrund.
SPOTLIGHT**(
Denne indstilling forhindrer, at personerne ser meget
blege ud i ansigtet, når motiverne er stærkt oplyste.
)
Denne indstilling gengiver havets eller søens levende blå
farve.
64
Indeks
PORTRAIT (blødt
portræt) ( )
)
Nyttige optageteknikker
TWILIGHT PORT. (
BEACH** (
Indholdsfortegnelse
Standardindstillingerne er markeret med .
Denne indstilling tager klare billeder af hvide landskaber.
SNOW** ( )
Indholdsfortegnelse
* Indstillet til kun at fokusere på motiver, der er langt væk.
** Indstillet til ikke at fokusere på fjerntliggende motiver.
 Bemærk
Selvom du vælger [TWILIGHT PORT.], ændres indstillingen til [AUTO] i filmoptagetilstand.
 Hvis du indstiller [SCENE SELECTION], annulleres [WHITE BAL.].

FADER
Gør det muligt at lave en overgang med følgende effekter mellem sekvenserne.
Vælg den ønskede effekt i [STBY] (under indtoning) eller [REC] (under udtoning).
Trin
(MENU)  [
indstilling 
[MANUAL SETTINGS])  den ønskede
Der bruges ingen effekt.
WHITE FADER
Der fades ind/ud med hvid effekt.
BLACK FADER
Der fades ind/ud med sort effekt.
Ud
Ind
Ud
Ind
Nyttige optageteknikker
 OFF
FADER] (i kategorien

Tryk på [OFF] for at annullere fading, før handlingen udføres.
Tip
Når du trykker på START/STOP, annulleres indstillingen.
Det kan være vanskeligt at se en film, der er optaget ved hjælp af [BLACK FADER], på skærmbilledet
VISUAL INDEX.



Indeks
65
WHITE BAL. (hvidbalance)
Gør det muligt at justere farvebalancen i forhold til omgivelsernes lysstyrke.
Trin
 AUTO
OUTDOOR (
[MANUAL SETTINGS])  den ønskede
Hvidbalancen justeres automatisk.
Hvidbalancen justeres, så den passer til følgende optageforhold:
 Udendørs
 Natoptagelser, neonskilte og fyrværkeri
 Solopgang eller solnedgang
 Under lysstofrør, der simulerer dagslys
)
 Til
fester og i studier, hvor lysforholdene ændres hurtigt
videolamper i et studie eller under natriumlamper eller
glødelampelignende kulørte lamper
INDOOR ()
 Under
Hvidbalancen justeres afhængigt af omgivende lysforhold.
)
Tryk på [ONE PUSH].
Ret videokameraet mod noget hvidt, f.eks. et stykke papir, for at fylde
skærmen med samme lysforhold, som motivet skal optages under.
].
blinker hurtigt. Indikatoren holder op med at blinke, når hvidbalancen
er justeret og gemt i hukommelsen.
Nyttige optageteknikker
Hvidbalancen justeres, så den passer til følgende optageforhold:
 Indendørs
ONE PUSH (
Indholdsfortegnelse
(MENU)  [WHITE BAL.] (i kategorien

indstilling 
Tryk på [
 Bemærk
Indstil [WHITE BAL.] til [AUTO], eller juster farven i [ONE PUSH] under hvide lysstofrør eller
lysstofrør, der giver et køligt skær.
blinker hurtigt.
 Når du vælger [ONE PUSH], skal du fortsat indramme hvide motiver, mens
blinker langsomt, hvis [ONE PUSH] ikke kan indstilles.

 Hvis
bliver ved med at blinke, selvom du har trykket på
, mens der var valgt [ONE PUSH], skal
du indstille [WHITE BAL.] til [AUTO].
 Hvis du indstiller [WHITE BAL.], indstilles [SCENE SELECTION] til [AUTO].


66
Indeks
Tip
Hvis du har skiftet batteri, mens der var valgt [AUTO], eller hvis videokameraet tages ind efter at have
været brugt udendørs (eller omvendt), skal du vælge [AUTO] og rette videokameraet mod et hvidt motiv
i nærheden i ca. 10 sekunder for at opnå en bedre justering af farvebalancen.
Når hvidbalancen er indstillet med [ONE PUSH], og hvis lysforholdene har ændret sig, fordi du tager
videokameraet med udenfor eller omvendt, skal du udføre proceduren [ONE PUSH] igen for at justere
hvidbalancen.


SPOT MTR/FCS (spotmåling/fokus)
Gør det muligt at udføre samtidig justering af lysstyrke og fokus. Denne funktion gør det
muligt at bruge [SPOT METER] (s. 67) og [SPOT FOCUS] (s. 68) på samme tid.
(MENU)  [SPOT MTR/FCS] (i kategorien [MANUAL SETTINGS])  tryk på
det motiv, der skal indstilles lysstyrke og fokus på  [END] 
Indholdsfortegnelse
Trin
Tryk på [AUTO] for at justere lysstyrke og fokus automatisk.
 Bemærk
[EXPOSURE] og [FOCUS] indstilles automatisk til [MANUAL].

Gør det muligt at justere og fastsætte eksponeringen for motivet, så det optages med passende
lysstyrke, selvom der er stor kontrast mellem motivet og baggrunden, f.eks. motiver, der er
badet i projektørlys på en scene.
Trin
(MENU)  [SPOT METER] (i kategorien [MANUAL SETTINGS])  tryk på det
sted på skærmen, hvor der skal fastsættes og justeres eksponering  [END] 
Nyttige optageteknikker
SPOT METER (fleksibel spotmåler)
Tryk på [AUTO] for at skifte til automatisk eksponering.
67
Indeks
 Bemærk
[EXPOSURE] indstilles automatisk til [MANUAL].

SPOT FOCUS
Gør det muligt at vælge og justere fokuspunktet for et motiv, der ikke er midt på skærmen.
Trin
Indholdsfortegnelse
(MENU)  [SPOT FOCUS] (i kategorien [MANUAL SETTINGS])  tryk på det
ønskede fokuspunkt inden for rammen på skærmen  [END] 
Tryk på [AUTO] for at justere fokuseringen automatisk.
 Bemærk
[FOCUS] indstilles automatisk til [MANUAL].

EXPOSURE
Trin
(MENU)  [EXPOSURE] (i kategorien

(mørkere)/
(lysere) 
[MANUAL SETTINGS])  [MANUAL] 
Nyttige optageteknikker
Gør det muligt at fastsætte lysstyrken for et billede manuelt. Juster lysstyrken, når motivet er
for lyst eller mørkt.
Tryk på [AUTO] for at justere eksponeringen automatisk.
Indeks
68
FOCUS
Gør det muligt at justere fokuseringen manuelt. Denne funktion kan også bruges til at
indstille fokus på et bestemt motiv.
(MENU)  [FOCUS] (i kategorien [MANUAL SETTINGS])  [MANUAL] 
(fokus på nærtliggende motiver)/
(fokus på fjerntliggende motiver) 

Indholdsfortegnelse
Trin
Tryk på [AUTO] for at justere fokuseringen automatisk.
 Bemærk
Når du indstiller [FOCUS] til [MANUAL], vises .
 Den mindst mulige afstand mellem videokameraet og motivet, der tillader skarp fokus, er ca. 1 cm for
vidvinkel og ca. 80 cm for telefoto.



Nyttige optageteknikker
Tip
vises, når fokuseringen ikke kan komme tættere på, og vises, når fokuseringen ikke kan komme
længere væk.
Det er lettere at indstille fokus på et motiv ved at flytte zoomknappen mod T (telefoto) for at indstille
fokus. Flyt derefter knappen mod W (vidvinkel) for at justere zoom til optagelse. Når du vil optage et
motiv, der er tættere på, skal du flytte zoomknappen mod W (vidvinkel) og derefter indstille fokus.
Oplysninger om afstand til fokus (den afstand, der kan indstilles fokus på og som bruges som vejledning,
hvis det er mørkt, og hvis det er svært at indstille fokus) vises i nogle få sekunder i følgende situationer
(oplysningerne vises ikke korrekt, hvis du bruger konverteringsobjektiv (sælges separat)).
 Når fokuseringstilstanden ændres fra automatisk til manuel.
 Når du indstiller fokusering manuelt.


Indeks
69
TELE MACRO
Gør det muligt at lave optagelser af små motiver, f.eks. blomster eller insekter. Du kan udtone
baggrunde, så motivet fremstår tydeligere.
(MENU)  [TELE MACRO] (i kategorien

ønskede indstilling 
Denne indstilling annullerer TELE MACRO (TELE MACRO annulleres
også, når zoomknappen flyttes mod W-siden).
 OFF
ON (
[MANUAL SETTINGS])  den
)
Indholdsfortegnelse
Trin
Denne indstilling indstiller
automatisk zoomindstillingen
(s. 28) til den øverste del af T-siden
(telefoto), og gør det muligt at optage
motiver helt ned til ca. 36 cm.
 Bemærk
Ved optagelse af et fjernliggende motiv, kan det være svært og tidskrævende at indstille fokus.
 Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 69), når det er svært at opnå automatisk fokusering.

Se side 29.
Nyttige optageteknikker
SMTH SLW REC (Rolig, langsom optagelse)
Indeks
70
SHOOTING SET (elementer, der kan justeres for optagelse)
Standardindstillingerne er markeret med .
Gør det muligt at vælge det maksimale zoomniveau på op til 10 ×, hvis du vil zoome til et
større niveau end det niveau, der opnås med optisk zoom under en afspilning. Bemærk, at
billedkvaliteten forringes, når du bruger digital zoom.
Trin
(MENU)  [ DIGITAL ZOOM] (i kategorien

ønskede indstilling 
Indholdsfortegnelse
DIGITAL ZOOM
[SHOOTING SET])  den
Den højre del af bjælken viser den digitale zoomfaktor.
Zoomområdet vises, når du vælger zoomforholdet.
Der udføres op til 10 × optisk zoom.
20 ×
Der udføres op til 10 × optisk zoom, og derefter udføres op til 20 × digital
zoom.
120 ×
Der udføres op til 10 × optisk zoom, og derefter udføres op til 120 × digital
zoom.
Nyttige optageteknikker
 OFF
GUIDEFRAME
Gør det muligt at få vist et gitter og kontrollere, at motivet er lodret eller vandret.
Rammen kommer ikke med på optagelsen.
Trin
(MENU)  [GUIDEFRAME] (i kategorien

indstilling 
 OFF
[SHOOTING SET])  den ønskede
Rammen vises ikke.
Indeks
ON
Rammen vises.
Tip
Sørg for, at motivet er i midten af rammen for at få en afbalanceret komposition.


71
STEADYSHOT
Trin
(MENU)  [
indstilling 
 ON
OFF (
STEADYSHOT] (i kategorien
[SHOOTING SET])  den ønskede

Funktionen SteadyShot er aktiveret.
)
Indholdsfortegnelse
Gør det muligt at kompensere for kamerarystelser.
Indstil [ STEADYSHOT] til [OFF] ( ), når du bruger kamerastativ (sælges separat) for at
få et mere naturligt billede.
Funktionen SteadyShot er deaktiveret.
BLT-IN ZOOM MIC (indbygget zoommikrofon)
Du kan optage en film med kraftig lyd passende til zoomindstillingen.
Trin
 OFF
ON ( )
[SHOOTING SET])  den
Mikrofonen optager ikke lyd efter, at der er zoomet ind eller ud.
Mikrofonen optager lyd efter, at der er
zoomet ind eller ud.
Nyttige optageteknikker
(MENU)  [BLT-IN ZOOM MIC] (i kategorien

ønskede indstilling 
MICREF LEVEL (mikrofonens referenceniveau)
Gør det muligt at vælge mikrofonens lydniveau til optagelse.
Trin
(MENU)  [MICREF LEVEL] (i kategorien

indstilling 
 NORMAL
Optager forskellige lyde i omgivelserne og konverterer dem til et passende
niveau.
Optager lyde i omgivelserne naturligt. Vælg [LOW], når du vil optage den
spændende og kraftfulde lyd i en koncertsal, osv. (denne indstilling egner sig
ikke til optagelse af samtaler).
72
Indeks
LOW ( )
[SHOOTING SET])  den ønskede
AUTO BACK LIGHT
Gør det muligt at justere eksponeringen automatisk for motiver i modlys.
Trin
 ON
OFF
[SHOOTING SET])  den
Justerer automatisk eksponeringen for motiver i modlys.
Justerer ikke eksponeringen for motiver i modlys.
Indholdsfortegnelse
(MENU)  [AUTO BACK LIGHT] (i kategorien

ønskede indstilling 
AUTO SLW SHUTTR (automatisk langsom lukker)
Gør det muligt at reducere lukkerhastigheden automatisk til 1/25 sekund, når du optager i
mørke omgivelser.
Trin
(MENU)  [AUTO SLW SHUTTR] (i kategorien

ønskede indstilling 
OFF
Automatisk langsom lukker bruges.
Automatisk langsom lukker bruges ikke.
CONVERSION LENS
Gør det muligt at bruge en konverter (sælges separat) og optage med optimal kompensation
for kamerarystelser og fokusering for objektivet.
Nyttige optageteknikker
 ON
[SHOOTING SET])  den
Trin
(MENU)  [CONVERSION LENS] (i kategorien

ønskede indstilling 
 OFF
WIDE CONVERSION
( )
[SHOOTING SET])  den
Vælg denne indstilling, hvis du ikke bruger konverter.
Vælg denne indstilling, hvis du bruger en vidvinkelkonverter.
Indeks
73
RECORDING SET (elementer til justering af billedkvalitet
og optagetilstand)
/
SET
Gør det muligt at vælge billedkvalitet til optagelse, afspilning eller redigering af film i HDeller SD-kvalitet.
Indholdsfortegnelse
Standardindstillingerne er markeret med .
Trin
(MENU)  [
/
indstilling  [YES] 

SET] (i kategorien
[RECORDING SET])  den ønskede
HD QUALITY
Optager, afspiller eller redigerer billeder i HD-kvalitet.
SD QUALITY
Optager, afspiller eller redigerer billeder i SD-kvalitet.
Tip
Du kan optage, afspille eller redigere film i den valgte billedkvalitet. Rediger denne indstilling for at
optage, afspille eller redigere film i en anden billedkvalitet.


Trin
(MENU)  [
indstilling 
REC MODE] (i kategorien
[RECORDING SET])  den ønskede

Nyttige optageteknikker
REC MODE (optagetilstand)
Gør det muligt at vælge en optagetilstand blandt 4 niveauer til optagelse af en film i HDkvalitet. Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, anbefales en høj billedkvalitet, f.eks. [FH].
HD FH (
Optager i den højeste kvalitetstilstand (AVC HD 16M (FH))*1.
)
HD HQ (
)
Optager i høj kvalitetstilstand (AVC HD 9M (HQ))*2.
 HD SP (
)
Optager i standard kvalitetstilstand (AVC HD 7M (SP))*2.
HD LP (
)
Forøger optagetiden (Long Play) (AVC HD 5M (LP))*2.
* Film optages i formatet AVCHD 1920  1080/50i.
*2Film optages i formatet AVCHD 1440  1080/50i.
1
SD HQ (
)
Optager i høj kvalitetstilstand (SD 9M (HQ)).
 SD SP (
)
Optager i standard kvalitetstilstand (SD 6M (SP)).
SD LP (
)
Forøger optagetiden (Long Play) (SD 3M (LP)).
*3 Film optages i MPEG-2-format.
74
Indeks
Du kan vælge en optagetilstand blandt 3 niveauer til standardoptagelse af en film i SDkvalitet*3.
 Bemærk
Hvis du optager i LP-tilstand, kan kvaliteten af filmen blive forringet, eller sekvenser med hurtige
bevægelser kan indeholde støj ved afspilning af billedet.

Tip
Yderligere oplysninger om den anslåede optagetid for hver optagetilstand findes på side 108.
Du kan vælge [ REC MODE] for det enkelte optagemedie.
Tal som 16M i tabellen viser den gennemsnitlige bitrate for filmoptagelse. M står for Mbps.



X.V.COLOR
Gør det muligt at optage et bredere farveområde. Forskellige farver, f.eks. blomsternes
strålende farver og havets turkisblå vand, gengives mere naturligt. Se tv'ets
betjeningsvejledning.
Indholdsfortegnelse

Trin
(MENU)  [
indstilling 
 OFF
X.V.COLOR] (i kategorien
[RECORDING SET])  den ønskede

Optager i almindeligt farveområde.
ON (
)
Optager i x.v.Color.
Nyttige optageteknikker
 Bemærk
Indstil [ X.V.COLOR] til [ON], når den optagede film skal afspilles på et x.v.Color-kompatibelt tv.
 Hvis en film, der optages med denne funktion indstillet til [ON], afspilles på et ikke-x.v.Colorkompatibelt tv, gengives farverne muligvis ikke korrekt.
X.V.COLOR] kan ikke indstilles til [ON] i følgende situationer:
 [
 Når der optages film i SD-kvalitet.
 Når der optages film.

WIDE SELECT
Gør det muligt at vælge et højde-bredde-forhold, der svarer til det tilsluttede tv, når du
optager film i SD-kvalitet. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte
med tv'et.
Trin
(MENU)  [ WIDE SELECT] (i kategorien

ønskede indstilling 
4:3 (
)
Optager film i fuld skærmtilstand til et 16:9-tv (widescreen).
Optager billeder i fuld skærmtilstand til et 4:3-tv.
 Bemærk
Indstil [TV TYPE] i overensstemmelse med det tilsluttede tv, som optagelserne skal vises på (s. 92).

75
Indeks
 16:9 WIDE
[RECORDING SET])  den
FACE FUNC. SET (elementer til indstilling af funktionen til
registrering af ansigter)
FRAME SETTING
Gør det muligt at angive, om der skal vises en registreringsramme omkring et ansigt, når det
registreres med [FACE DETECTION] eller [SMILE DETECTION].
Indholdsfortegnelse
Standardindstillingerne er markeret med .
Trin
(MENU)  [FRAME SETTING] (i kategorien

ønskede indstilling 
[FACE FUNC. SET])  den
Orange ramme: Der er registreret et ansigt, hvor det er muligt at lave en optagelse med registrering af smil.
SP
SMILE DETECTION
 ON
Der vises en registreringsramme.
Der vises ingen registreringsramme.
OFF
Nyttige optageteknikker
Hvid ramme: Registreret ansigt
 Bemærk
Registreringsrammen vises ikke, når der er valgt spejltilstand (s. 29).

FACE DETECTION
Gør det muligt at registrere motivernes ansigt og justere fokus, farve og eksponering
automatisk. Funktionen justerer også billedkvaliteten, så selve ansigtet bliver mere fint i
forbindelse med film i HD-kvalitet.
Trin
 ON
OFF (
[FACE FUNC. SET])  den
Registrerer ansigter.
)
Registrerer ikke ansigter.
 Bemærk
Registreringen af ansigter afhænger af optageforholdene, motivet og videokameraets indstilling.
 [FACE DETECTION] fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af optageforholdene. I dette tilfælde skal
du indstille [FACE DETECTION] til [OFF].

76
Indeks
(MENU)  [FACE DETECTION] (i kategorien

ønskede indstilling 
Tip
De registrerede ansigter (muligvis ikke alle) gemmes i et Face Index. Der er desuden en grænse for, hvor
mange ansigter der kan gemmes i et Face Index. Yderligere oplysninger om afspilning fra Face Index
findes på side 38.


Lukkeren aktiveres, når videokameraet registrerer et smil (SMILE SHUTTER).
Trin
(MENU)  [SMILE DETECTION] (i kategorien

ønskede indstilling 
 DUAL CAPTURE (
ALWAYS ON (
)
)
OFF
[FACE FUNC. SET])  den
Indholdsfortegnelse
SMILE DETECTION
Lukkeren aktiveres kun automatisk, når videokameraet registrerer et smil
under optagelse af film.
Lukkeren aktiveres, når videokameraet registrerer et smil, mens det er
indstillet til optagelse.
Der registreres ikke smil, så billederne optages ikke automatisk.
 Bemærk
Registreringen af smil afhænger af optageforholdene, motivet og videokameraets indstilling.
 Når du har valgt [DUAL CAPTURE], vises
på skærmen, når en filmoptagelse er sat på standby.
ændres til , når filmoptagelsen startes.


Nyttige optageteknikker
Tip
Hvis kameraet ikke registrerer et smil, skal du indstille [SMILE SENSITIVITY] (s. 77).
Brug [SMILE PRIORITY] (s. 78) til at vælge det motiv, der skal prioriteres i forbindelse med registrering
af smil.


SMILE SENSITIVITY
Gør det muligt at angive følsomheden for registrering af smil med funktionen SMILE
SHUTTER.
Trin
(MENU)  [SMILE SENSITIVITY] (i kategorien

ønskede indstilling 
HIGH
 MEDIUM
Registrerer selv det mindste smil.
Registrerer et normalt smil.
Registrerer et stort smil.
77
Indeks
LOW
[FACE FUNC. SET])  den
SMILE PRIORITY
Vælger det prioriterede motiv for funktionen SMILE SHUTTER.
Trin
 AUTO
[FACE FUNC. SET])  den ønskede
Registrerer og optager automatisk smilende ansigter.
CHILD PRIORITY
Registrerer og optager med prioritering af børneansigter.
ADULT PRIORITY
Registrerer og optager med prioritering af voksenansigter.
Indholdsfortegnelse
(MENU)  [SMILE PRIORITY] (i kategorien

indstilling 
Nyttige optageteknikker
Indeks
78
PHOTO SETTINGS (elementer til optagelse af billeder)
Standardindstillingerne er markeret med .
Tryk helt ned på PHOTO for at starte en nedtælling. Der optages et billede efter ca. 10
sekunder.
Trin
(MENU)  [
indstilling 
SELF-TIMER] (i kategorien
[PHOTO SETTINGS])  den ønskede
Indholdsfortegnelse
SELF-TIMER

 OFF
Uden selvudløser.
Med selvudløser. Tryk på [RESET] for at optagelsen.
ON ( )
IMAGE SIZE
Gør det muligt at vælge det ønskede billedformat.
(MENU)  [
indstilling 
 4.0M (
1.9M (
[PHOTO SETTINGS])  den ønskede
Optager billeder i høj kvalitet (2.304 × 1.728).
)
3.0M (
IMAGE SIZE] (i kategorien

Optager billeder i høj kvalitet i forholdet 16:9 (widescreen) (2.304 × 1.296).
)
Gør det muligt at optage flere billeder ved en relativ tydelig kvalitet
(1.600 × 1.200).
)
VGA(0.3M) (
)
Nyttige optageteknikker
Trin
Gør det muligt at optage det maksimale antal billeder (640 × 480).
 Bemærk
(billeder) lyser.
Det valgte billedformat bruges, når lampen
 Yderligere oplysninger om antal billeder, der kan gemmes, findes på side 109.

FLASH MODE
Gør det muligt at vælge en blitzindstilling, når du optager billeder med den indbyggede blitz.
(MENU)  [FLASH MODE] (i kategorien

indstilling 
 AUTO
[PHOTO SETTINGS])  den ønskede
Gør det muligt at aktivere blitzen automatisk, når de omgivende lysforhold
er utilstrækkelige.
ON ( )
Gør det muligt at bruge blitzen uanset lysforholdene.
OFF ( )
Gør det muligt at optage uden blitz.
79
Indeks
Trin
 Bemærk
Den anbefalede afstand til motivet, når du bruger den indbyggede blitz, er ca. 0,3 til 1,5 m.
 Fjern støv fra blitzens overflade, før den tages i brug. Blitzeffekten kan være forringet, hvis lampen er
blevet misfarvet af varme eller støv.
 Lampen /CHG (opladning) (s. 18) blinker, når blitzen lades op, og lyser konstant, når
batteriopladningen er fuldført.
 Blitzen er muligvis ikke effektiv, hvis den aktiveres på steder, hvor der er meget lys, f.eks. når du optager
et motiv i modlys.

Denne funktion kan bruges med den indbyggede blitz.
Indholdsfortegnelse
FLASH LEVEL
Trin
(MENU)  [FLASH LEVEL] (i kategorien

indstilling 
HIGH (
)
[PHOTO SETTINGS])  den ønskede
Gør blitzniveauet højere.
 NORMAL ( )
LOW (
)
Gør blitzniveauet lavere.
Denne funktion kan indstilles, når du optager billeder med den indbyggede blitz.
Når du indstiller [REDEYE REDUC] til [ON], skal du også indstille [FLASH MODE] til
vises. Du kan forhindre, at motivet får røde øjne ved at aktivere for[AUTO] eller [ON],
blitzen, før den egentlige blitz.
Nyttige optageteknikker
REDEYE REDUC (reduktion af røde øjne)
Trin
(MENU)  [REDEYE REDUC] (i kategorien

ønskede indstilling 
 OFF
ON (
[PHOTO SETTINGS])  den
Reducerer ikke røde øjne.
)
Reducerer røde øjne.
 Bemærk
Reduktion af røde øjne giver måske ikke den ønskede effekt på grund af individuelle forskelle og andre
forhold.
 Funktionen til reduktion af røde øjne understøtter ikke automatisk optagelse med [SMILE
DETECTION].

Indeks
80
FILE NO. (filnummer)
Gør det muligt at tildele et billede et filnummer.
Trin
 SERIES
RESET
[PHOTO SETTINGS])  den ønskede
Billederne tildeles fortløbende filnumre.
bliver et nummer højere, hver gang du optager et billede.
 Filnumrene tildeles stadig i fortløbende rækkefølge, selvom du udskifter
din "Memory Stick PRO Duo" med en ny.
 Filnummeret
Indholdsfortegnelse
(MENU)  [FILE NO.] (i kategorien

indstilling 
Filnumrene tildeles i fortløbende rækkefølgende startende med det højeste
filnummer, der findes på det aktuelle optagemedie.
 Filnumrene tildeles for hver "Memory Stick PRO Duo", når du udskifter
din "Memory Stick PRO Duo" med en ny.
Nyttige optageteknikker
Indeks
81
PLAYBACK (elementer til afspilning)
VISUAL INDEX
Indholdsfortegnelse
Se side 32.
DATE INDEX
Se side 35.
MAP (HDR-TG5VE/TG7VE)
Se side 36.
FILM ROLL
Se side 37.
Nyttige optageteknikker
FACE
Se side 38.
HIGHLIGHT
Se side 39.
PLAYLIST
Se side 57.
Indeks
82
EDIT (elementer til redigering)
DELETE
Indholdsfortegnelse
Se side 48.
DELETE
Se side 48.
PROTECT
Se side 54.
PROTECT
Se side 54.
Nyttige optageteknikker
DIVIDE
Se side 55.
PHOTO CAPTURE
Se side 51.
MOVIE DUB
Se side 52.
PHOTO COPY
Se side 53.
PLAYLIST EDIT
Se side 56.
Indeks
83
PLAYBACK SET (elementer til tilpasning af skærmen)
Standardindstillingerne er markeret med .
SET
Gør det muligt at vælge billedkvalitet til optagelse, afspilning eller redigering af film i HDeller SD-kvalitet.
Trin
(MENU)  [
/
indstilling  [YES] 

SET] (i kategorien
[PLAYBACK SET])  den ønskede
HD QUALITY
Optager, afspiller eller redigerer billeder i HD-kvalitet.
SD QUALITY
Optager, afspiller eller redigerer billeder i SD-kvalitet.
Indholdsfortegnelse
/
Tip
Du kan optage, afspille eller redigere film i den valgte billedkvalitet. Udfør denne indstilling for at optage,
afspille eller redigere film i en anden billedkvalitet.


Gør det muligt under en afspilning at få vist oplysninger (datakoder), der blev optaget
automatisk på optagetidspunktet.
Trin
(MENU)  [DATA CODE] (i kategorien

indstilling 
[PLAYBACK SET])  den ønskede
Nyttige optageteknikker
DATA CODE
HDR-TG5E
 OFF
Datakoderne vises ikke.
DATE/TIME
Viser dato og klokkeslæt.
CAMERA DATA
Viser kameraets indstillingsdata.
DATE/TIME
Indeks
 Dato
 Klokkeslæt
84
CAMERA DATA
Film
Billede
Indholdsfortegnelse
 SteadyShot deaktiveret
 Lysstyrke
 Hvidbalance
 Forstærkning
 Lukkerhastighed
 Blændeværdi
 Eksponering
 Blitz
Tip
Datakoderne vises på tv-skærmen, hvis du slutter videokameraet til et tv.
Der vises muligvis streger [--:--:--], ahængig af optagemediets tilstand.


HDR-TG5VE/TG7VE
 OFF
Datakoderne vises ikke.
DATE/TIME
Viser dato og klokkeslæt.
CAMERA DATA
Viser kameraets indstillingsdata.
COORDINATES
Viser koordinater.
Nyttige optageteknikker

DATE/TIME
Indeks
 Dato
 Klokkeslæt
85
CAMERA DATA
Film
Billede
Indholdsfortegnelse
 SteadyShot deaktiveret
 Lysstyrke
 Hvidbalance
 Forstærkning
 Lukkerhastighed
 Blændeværdi
 Eksponering
 Blitz
COORDINATES
Nyttige optageteknikker
 Breddegrad
 Længdegrad
Tip
Datakoderne vises på tv-skærmen, hvis du slutter videokameraet til et tv.
Der vises muligvis streger [--:--:--], ahængig af optagemediets tilstand.



Indeks
86
OTHERS (elementer til andre indstillinger)
Standardindstillingerne er markeret med .
Indholdsfortegnelse
YOUR LOCATION (HDR-TG5VE/TG7VE)
Se side 50.
USB CONNECT
Se side 58.
TV CONNECT Guide
Se side 42.
EMPTY MUSIC (HDR-TG5E/TG5VE)
Se side 40.
Nyttige optageteknikker
DOWNLOAD MUSIC (HDR-TG5E/TG5VE)
Se side 40.
BATTERY INFO
Du kan kontrollere det resterende batteriniveau.
Trin
(MENU)  [BATTERY INFO] (i kategorien
[OTHERS])  kontroller 
.
SP
Sådan lukkes skærmen med batterioplysninger
.
Indeks
Tryk på
87
MANAGE MEDIA (elementer til optagemedie)
MOVIE MEDIA SET
Indholdsfortegnelse
Se side 61.
PHOTO MEDIA SET
Se side 61.
MEDIA INFO
Du kan kontrollere den resterende optagetid for hver optagetilstand på det optagemedie, der
er valgt i [MOVIE MEDIA SET] (s. 61), og kontrollere anslået ledig og brugt kapacitet på
optagemediet.
Trin
[MANAGE MEDIA])  kontroller 
Tip
Du kan kontrollere den ledige kapacitet osv. ved at trykke på


nederst til højre på skærmen.
Sådan deaktiveres skærmen
Tryk på
.
 Bemærk
Den beregnede ledige mediekapacitet er 1 MB = 1.048.576 bytes. Brøkdele under MB medtages ikke, når
pladsen på optagemediet vises.
 På grund af filhåndteringsområdet vises den brugte plads ikke som 0 MB, selvom du udfører [MEDIA
FORMAT] (s. 89).
Nyttige optageteknikker
(MENU)  [MEDIA INFO] (i kategorien
.

Tip
Der vises kun oplysninger for det medie, der er valgt i [MOVIE MEDIA SET] (s. 61). Du kan ændre
medieindstillingen efter behov.


Indeks
88
MEDIA FORMAT
Formatering sletter alle film og billeder for at få mere ledig plads. Vælg det optagemedie, der
skal formateres.
(MENU)  [MEDIA FORMAT] (i kategorien [MANAGE MEDIA]) 
.
[INT. MEMORY]/[MEMORY STICK]  [YES]  [YES] 
 Bemærk
Slut videokameraet til stikkontakten med den medfølgende vekselstrømsadapter (s. 20).
 For at undgå at miste vigtige billeder bør disse gemmes (s. 58, se også Betjeningsvejledning) før du
formaterer optagemediet.
 Beskyttede film og billeder slettes også.
 Du må ikke lukke LCD-skærmen, når [Executing…] vises, og du må heller ikke betjene videokameraets
knapper, afbryde vekselstrømsadapteren eller fjerne din "Memory Stick PRO Duo" fra videokameraet
(lampen for tilslutning lyser eller blinker, mens mediet formateres).

Indholdsfortegnelse
Trin
REPAIR IMG.DB F.
Nyttige optageteknikker
Se side 102, 106.
Indeks
89
SOUND/DISP SET (elementer til justering af lyd og
skærm)
Indholdsfortegnelse
Standardindstillingerne er markeret med .
VOLUME
Gør det muligt at justere afspilningslydstyrken.
Trin
(MENU)  [VOLUME] (i kategorien

(højere) 
[SOUND/DISP SET]) 
(lavere)/
BEEP
Trin
(MENU)  [BEEP] (i kategorien

indstilling 
OFF
Der afspilles en melodi, når du starter/stopper en optagelse, eller når du
trykker på berøringsskærmen.
Der afspilles ingen melodi.
LCD BRIGHT
Gør det muligt at justere LCD-skærmens lysstyrke.
Nyttige optageteknikker
 ON
[SOUND/DISP SET])  den ønskede
Trin
(MENU)  [LCD BRIGHT] (i kategorien

(mørkere)/
(lysere) 
[SOUND/DISP SET]) 
Tip
Denne justering påvirker på ingen måde de optagne billeder.


LCD BL LEVEL (LCD-baggrundsbelysning)
Trin
(MENU)  [LCD BL LEVEL] (i kategorien

indstilling 
 NORMAL
BRIGHT
[SOUND/DISP SET])  den ønskede
Denne indstilling er standardlysstyrken.
Denne indstilling gør LCD-skærmen lysere.
90
Indeks
Gør det muligt at justere lysstyrken for LCD-skærmens baggrundsbelysning.
 Bemærk
Når du slutter videokameraet til en stikkontakt med den medfølgende vekselstrømsadapter, vælges
[BRIGHT] automatisk for indstillingen.
 Når du vælger [BRIGHT], reduceres batteriniveauet en smule under optagelse.
 Hvis du åbner LCD-panelet 180 grader, så skærmen vender udad, og lukker LCD-panelet mod
videokameraet, ændres indstillingen automatisk til [NORMAL].

LCD COLOR
Indholdsfortegnelse
Tip
Denne justering påvirker på ingen måde de optagne billeder.


Gør det muligt at justere LCD-skærmens farve.
Trin
(MENU)  [LCD COLOR] (i kategorien [SOUND/DISP SET]) 

(højere intensitet) 
intensitet)/
(lavere
Tip
Denne justering påvirker på ingen måde de optagne billeder.


Gør det muligt at indstille, hvor længe ikoner eller indikatorer skal vises på LCD-skærmen.
Trin
(MENU)  [DISPLAY SET] (i kategorien

indstilling 
 AUTO
ON
[SOUND/DISP SET])  den ønskede
Nyttige optageteknikker
DISPLAY SET
Vises i ca. 5 sekunder.
Vises hele tiden.
Tip
Ikoner og indikatorer vises i følgende situationer.
 Når du tænder videokameraet.
 Når du trykker på LCD-skærmen.
 Når du indstiller videokameraet til filmoptagelses-, billedoptagelses- eller afspilningstilstand.


Indeks
91
OUTPUT SETTINGS (elementer for tilslutning af et tv)
Standardindstillingerne er markeret med .
Gør det muligt at konvertere signalet, afhængigt af det tilsluttede tv, når der afspilles film og
billeder. De optagede film og billeder afspilles som vist nedenfor.
Trin
(MENU)  [TV TYPE] (i kategorien

indstilling 
[OUTPUT SETTINGS])  den ønskede
Indholdsfortegnelse
TV TYPE
Vælg denne indstilling for at få vist dine film på et 16:9-tv (widescreen). De
optagede film og billeder afspilles som vist nedenfor.
Film og billeder, der er optaget i
tilstanden 16:9 (widescreen)
Film og billeder, der er optaget i
tilstanden 4:3
 16:9
Film og billeder, der er optaget i
tilstanden 16:9 (widescreen)
Film og billeder, der er optaget i
tilstanden 4:3
Nyttige optageteknikker
Vælg denne indstilling for at få vist film på et standard 4:3 standard-tv. De
optagede film og billeder afspilles som vist nedenfor.
4:3
 Bemærk
Højde-bredde-forholdet for film i HD-kvalitet er 16:9.

Indeks
92
COMPONENT
Gør det muligt at vælge [COMPONENT], når du slutter videokameraet til et tv med
komponentindgangsstik.
(MENU)  [COMPONENT] (i kategorien

ønskede indstilling 
576i
 1080i/576i
[OUTPUT SETTINGS])  den
Vælg denne indstilling for at slutte videokameraet til tv'et med
komponentindgangsstik.
Vælg denne indstilling for at slutte videokameraet til et tv, som har
komponentindgangsstik og som understøtter 1080i-signalet.
Indholdsfortegnelse
Trin
HDMI RESOLUTION
Gør det muligt at vælge opløsning for billeder, der skal afspilles, når videokameraet sluttes til
et tv med et HDMI-kabel.
Trin
HD CONTENTS
Gør det muligt at vælge opløsning til afspilning af billeder HD-kvalitet.
 AUTO
Normal indstilling (sender automatisk signalet i overensstemmelse med
tv'et).
1080i
Sender 1080i-signal.
720p
Sender 720p-signal.
576p
Sender 576p-signal.
Nyttige optageteknikker
(MENU)  [HDMI RESOLUTION] (i kategorien [OUTPUT SETTINGS]) 


[HD CONTENTS]/[SD CONTENTS]  den ønskede indstilling 
SD CONTENTS
Gør det muligt at vælge opløsning til afspilning af billeder i SD-kvalitet.
 AUTO
Normal indstilling (sender automatisk signalet i overensstemmelse med
tv'et).
576p
Sender 576p-signal.
576i
Sender 576i-signal.
Indeks
93
DISP OUTPUT (skærmvisning)
Gør det muligt at angive, hvor skærmindikatorerne skal vises.
Trin
 LCD PANEL
V-OUT/PANEL
[OUTPUT SETTINGS])  den
Viser f.eks. tidskoden på LCD-skærmen.
Viser f.eks. tidskoden på LCD-skærmen og tv-skærmen.
Indholdsfortegnelse
(MENU)  [DISP OUTPUT] (i kategorien

ønskede indstilling 
Nyttige optageteknikker
Indeks
94
CLOCK/
LANG (elementer til indstilling af ur og sprog)
Standardindstillingerne er markeret med .
Se side 21.
AREA SET
Gør det muligt at indstille en tidsforskel uden at standse uret. Vælg dit lokalområde, når du
bruger videokameraet i andre tidszoner. Yderligere oplysninger om verdens tidszoner findes
på side 111.
Indholdsfortegnelse
CLOCK SET
Trin
(MENU)  [AREA SET] (i kategorien


/
lokalområde med
[CLOCK/
LANG])  vælg dit
Videokameraet bruger de korrekte tidsoplysninger, idet oplysningerne hentes fra GPS.
Indstil knappen GPS til ON på forhånd.
Trin
(MENU)  [AUTO CLOCK ADJ] (i kategorien

ønskede indstilling 
 ON
OFF
[CLOCK/
LANG])  den
Nyttige optageteknikker
AUTO CLOCK ADJ (Automatisk justering af uret) (HDR-TG5VE/TG7VE)
Uret indstilles automatisk.
Uret indstilles ikke automatisk.
 Bemærk
Du skal indstille datoen og klokkeslættet på videokameraet, før du bruger videokameraet (s. 21).
 Der kan forekomme afvigelser på få sekunder, selvom du har valgt [AUTO CLOCK ADJ].
 Uret indstilles automatisk af [AUTO CLOCK ADJ], når du slukker videokameraet, hvis videokameraet
modtager et GPS-signal, mens det er i brug. Uret indstilles ikke, før du slukker videokameraet. Uret
indstilles ikke, medmindre videokameraet modtager et GPS-signal. Dette gælder også, selvom knappen
GPS er indstillet til ON.

Indeks
95
AUTO AREA ADJ (automatisk justering af område) (HDR-TG5VE/TG7VE)
Trin
(MENU)  [AUTO AREA ADJ] (i kategorien

ønskede indstilling 
 ON
OFF
[CLOCK/
LANG])  den
Indholdsfortegnelse
Gør det muligt for videokameraet at kompensere automatisk for en tidsforskel inden for et
aktuelt område, hvis der registreres en tidsforskel, når de aktuelle positionsoplysninger hentes
via GPS.
Indstil knappen GPS til ON på forhånd.
Kompenserer automatisk for en tidsforskel inden for det aktuelle område.
Kompenserer ikke automatisk for en tidsforskel inden for det aktuelle
område.
 Bemærk
Du skal indstille datoen og klokkeslættet på videokameraet, før du bruger videokameraet (s. 21).

SUMMERTIME
Trin
(MENU)  [SUMMERTIME] (i kategorien

indstilling 
 OFF
ON
[CLOCK/
LANG])  den ønskede
Der bruges ikke sommertid.
Nyttige optageteknikker
Denne indstilling kan ændres uden at standse uret. Indstil til [ON] for at stille uret 1 time
frem.
Der bruges sommertid.
LANGUAGE SET
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal bruges på LCD-skærmen.
Trin
(MENU)  [ LANGUAGE SET] (i kategorien

ønskede indstilling 
LANG])  den
96
Indeks
Tip
Videokameraet kan indstilles til [ENG[SIMP]] (forenklet engelsk), hvis du ikke kan finde dit modersmål
blandt indstillingerne.


[CLOCK/
GENERAL SET (andre elementer vedrørende opsætning)
Standardindstillingerne er markeret med .
Gør det muligt at få vist en demofilm i ca. 10 minutter, når du slutter videokameraet til en
stikkontakt og aktiverer lampen (film).
Trin
(MENU)  [DEMO MODE] (i kategorien
indstilling 
 ON
OFF
[GENERAL SET])  den ønskede
Indholdsfortegnelse
DEMO MODE
Demonstrationen vises.
Demonstrationen vises ikke.
Tip
.
Demofilmen afspilles, når du indstiller elementet til [ON] og trykker på
Demonstrationen afbrydes i følgende situationer:
 Når du trykker på START/STOP eller PHOTO.
 Når LCD-skærmen drejes og lukkes med skærmsiden udad.
Du kan optage en film og gemme den som demofilm, hvis filmen opfylder følgende krav.
 Filmen er beskyttet.
 Filmen er den første, der vises på skærmen VISUAL INDEX.
 Filmen er gemt i den indbyggede hukommelse.
 Filmen er optaget i HD-kvalitet.



CALIBRATION
Nyttige optageteknikker

Se side 120.
A.SHUT OFF (automatisk slukning)
Gør det muligt at indstille videokameraet til at slukke automatisk, hvis det ikke bliver brugt i
over 5 minutter.
Trin
 5min
NEVER
[GENERAL SET])  den ønskede
Videokameraet slukkes automatisk.
Videokameraet slukkes ikke automatisk.
 Bemærk
Når du slutter videokameraet til en stikkontakt, indstilles [A.SHUT OFF] automatisk til [NEVER].

97
Indeks
(MENU)  [A.SHUT OFF] (i kategorien

indstilling 
CTRL FOR HDMI (kontrol af HDMI)
Trin
(MENU)  [CTRL FOR HDMI] (i kategorien

indstilling 
 ON
OFF
[GENERAL SET])  den ønskede
Vælg denne indstilling, hvis videokameraet skal kunne betjenes med tv'ets
fjernbetjening.
Indholdsfortegnelse
Gør det muligt at afspille film på videokameraet ved at rette tv'ets fjernbetjening mod tv'et
(s. 46), når videokameraet er sluttet til et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med et HDMI-kabel
(sælges separat).
Vælg denne indstilling, hvis videokameraet ikke skal kunne betjenes med
tv'ets fjernbetjening.
Nyttige optageteknikker
Indeks
98
Fejlfinding
Fejlfinding
Generel betjening
Hvis der opstår problemer, når du bruger
videokameraet, kan du bruge følgende
liste til at finde problemet. Hvis problemet
fortsætter, skal du afbryde strømmen og
kontakte en Sony-forhandler.












Generel betjening..............................................s. 99
Batterier/strømkilder . ...................................s. 100
LCD-skærm.....................................................s. 100
"Memory Stick PRO Duo".............................s. 100
Optagelse..........................................................s. 101
Afspilning.........................................................s. 102
Afspilning af billeder, som er gemt på en
"Memory Stick PRO Duo" på andre enheder
...........................................................................s. 102
Redigering af film/billeder på dit videokamera
...........................................................................s. 103
Afspilning på tv...............................................s. 103
Overførsel/tilslutning til andre enheder......s. 103
GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)........................s. 103
Eksempler på funktioner, der ikke kan bruges
samtidig............................................................s. 104
Videokameraet fungerer ikke, selvom det
er tændt.



Det tager nogle få sekunder for videokameraet
at blive klar til at optage, efter at der er tændt
for det. Dette er ikke en fejl.
Tag vekselstrømsadapteren ud af
stikkontakten, eller fjern batteriet. Tilslut igen
efter ca. 1 minut. Hvis funktionerne stadig
ikke virker, skal du trykke på RESET (s. 7)
med en spids genstand (hvis du trykker på
RESET, nulstilles alle indstillinger herunder
indstillinger for ur).
Menuindstillingerne er ændret
automatisk.
Bemærkninger før du sender
videokameraet til reparation

Sæt et opladet batteri på videokameraet (s. 18).
Vekselstrømsadapterens stik er taget ud af
stikkontakten. Slut den til stikkontakten
(s. 18).
Sørg for, at videokameraet er sat korrekt i din
"Handycam" Station (s. 18).


99
Standardindstillingerne gendannes for
følgende menuelementer 12 timer efter, at du
har lukket LCD-skærmen.
 [AUTO BACK LIGHT]
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [SPOT FOCUS]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [BLT-IN ZOOM MIC]
 [MICREF LEVEL]
Standardindstillingerne for følgende
menuelementer gendannes, når du skifter
mellem film- og billedoptagetilstand og
afspilningstilstande.
[
FADER]
 [TELE MACRO]
[
SELF-TIMER]
Indeks
Det kan være nødvendigt at initialisere eller
ændre den aktuelle indbyggede hukommelse i
videokameraet, ahængig af problemet. Hvis det
skulle være tilfældet, slettes data, som er lagret
i den indbyggede hukommelse. Sørg for at
gemme dataene i den indbyggede hukommelse
på et andet medie (sikkerhedskopi), før du
sender videokameraet til reparation (s. 58, se
også Betjeningsvejledning). Vi erstatter ikke tab
af data i den indbyggede hukommelse.
Under reparationen kontrollerer vi muligvis
en lille del af de data, som er gemt i den
indbyggede hukommelse, for at undersøge
problemet. Din Sony-forhandler vil dog
hverken kopiere eller beholde dine data.
Nyttige optageteknikker


Indholdsfortegnelse

Der er ingen strøm.

Videokameraet bliver varmt.

Videokameraet bliver muligvis varmt under
brug. Dette er ikke en fejl.
Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op. Hvis problemet fortsætter,
skal du udskifte batteriet med et nyt (s. 118).
Menuelementerne er nedtonede.
Strømmen afbrydes pludseligt.




Brug vekselstrømsadapteren.
Som standard slukkes videokameraet
automatisk (A.SHUT OFF), når det ikke har
været brugt i 5 minutter. Vælg en ny indstilling
for [A.SHUT OFF] (s. 97), eller tænd kameraet
igen.
Oplad batteriet (s. 18).

Der vises ingen knapper på
berøringsskærmen.

Lampen /CHG (opladning) lyser ikke,
mens batteriet lades op.




Knapperne på berøringsskærmen
fungerer ikke korrekt eller fungerer slet
ikke.
Luk LCD-skærmen (s. 18).
Sæt batteriet korrekt på videokameraet (s. 18).
Slut netledningen forsvarligt til stikkontakten.
Batteriet er ladet op (s. 18).
Sørg for, at videokameraet er sat korrekt i din
"Handycam" Station (s. 18).



Der kan ikke udføres handlinger med
"Memory Stick PRO Duo".

Den omgivende temperatur er for høj eller lav.
Dette er ikke en fejl.
Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op. Hvis problemet fortsætter,
skal du udskifte batteriet med et nyt (s. 118).
Den viste tid er muligvis ikke korrekt,
afhængigt af de forhold, som videokameraet
bruges under.
Billeder på en "Memory Stick PRO Duo"
kan ikke slettes.


Det maksimale antal billeder, som du kan
slette på indeksskærmen på én gang, er 100.
Du kan ikke slette beskyttede billeder.
Datafilnavnet er ikke angivet korrekt eller
blinker.
Batteriet aflades hurtigt.

Hvis du bruger en "Memory Stick PRO Duo",
der er formateret på en computer, skal du
formatere den igen på videokameraet (s. 89).


Den omgivende temperatur er for høj eller lav.
Dette er ikke en fejl.
100
Filen er beskadiget.
Filformatet understøttes ikke af videokameraet
(s. 117).
Indeks

Indstil [DISPLAY SET] til [ON] (s. 91).
"Memory Stick PRO Duo"
Sæt batteriet korrekt på videokameraet
(s. 18). Hvis problemet fortsætter, skal du tage
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten
og kontakte en Sony-forhandler. Batteriet er
muligvis beskadiget.
Indikatoren for resterende batteriniveau
viser ikke den korrekte tid.

Juster berøringsskærmen ([CALIBRATION])
(s. 120).
Knapperne på berøringsskærmen
forsvinder hurtigt.
Lampen /CHG (opladning) blinker, når
batteriet lades op.

Tryk let på LCD-skærmen.
Nyttige optageteknikker

Nedtonede elementer kan ikke vælges i den
aktuelle optage/afspilningssituation.
Ikke alle funktioner kan bruges sammen
(s. 104).
Indholdsfortegnelse
LCD-skærm
Batterier/strømkilder
Optagelse
Den faktiske optagetid for film er mindre
end den forventede optagetid for
optagemediet.
Se også "Memory Stick PRO Duo" (s. 100).




Dit videokamera gemmer det billede, som du
lige har optaget på optagemediet. Du kan ikke
foretage en ny optagelse i denne periode.
Optagemediet er fyldt op. Slet overflødige
billeder (s. 48).
Det samlede antal filmsekvenser eller billeder
overstiger videokameraets optagekapacitet
(s. 108, 109). Slet overflødige billeder (s. 48).
Der går en smule tid, fra du har trykket
helt ned på START/STOP til filmoptagelsen
rent faktisk starter eller stopper.

Lampen for tilslutning bliver ved med at
lyse eller blinker, selvom optagelsen er
stoppet.

Dit videokamera gemmer det motiv, som du
lige har optaget på optagemediet.



Du kan ikke optage med blitz i følgende
situationer:
 Når der oprettes billeder under optagelse af
en film.
 [CONVERSION LENS] er indstillet til
[WIDE CONVERSION]
Selvom du har valgt automatisk blitz eller
(automatisk reduktion af røde øjne),
understøttes blitzen ikke af følgende:
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [MANUAL] under [EXPOSURE]
 [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT], [BEACH]
eller [SNOW] under [SCENE SELECTION]
Indstil [FOCUS] til [AUTO] (s. 69).
Optageforholdene egner sig ikke til automatisk
fokusering. Indstil fokus manuelt (s. 69).
Nyttige optageteknikker

Højde-bredde-forholdet for film i HD-kvalitet
er 16:9 (widescreen).
Den automatiske fokusering fungerer
ikke.
Billedfeltet kan virke anderledes, ahængig af
videokameraets forhold. Dette er ikke en fejl.
Blitzen fungerer ikke.

Der kan forekomme en tidsforskel mellem det
sted, hvor du trykkede helt ned på START/
STOP, og det sted, hvor optagelsen starter/
stopper. Dette er ikke en fejl.
Filmens vandrette billedformat
(16:9 (widescreen)/4:3) kan ikke ændres.
Billedfeltet ser anderledes ud.

Afhængigt af optagemediets betingelser
kan den tilgængelige tid til optagelse være
kortere, f.eks. ved optagelse af et motiv i hurtig
bevægelse osv. (s. 108).
Indholdsfortegnelse
Der optages ikke billeder, når der trykkes
helt ned på START/STOP eller PHOTO.
SteadyShot fungerer ikke.


Indstil [ STEADYSHOT] til [ON] (s. 72).
Videokameraet kan muligvis ikke kompensere
for kraftige vibrationer, selvom
[ STEADYSHOT] indstilles til [ON].
Motiver, som passerer skærmen meget
hurtigt, forekommer skæve.

Der vises vandrette striber på billederne.

101
Dette sker ved optagelse af billeder under
fluorescerende lamper, natriumlamper eller
kviksølvlamper. Dette er ikke en fejl.
Indeks
Fænomenet kaldes "brændplan". Dette er
ikke en fejl. På grund af den måde, som
billedenheden (CMOS-sensoren) udlæser
billedsignalerne på, kan motiver, som
passerer objektivet hurtigt, forekomme skæve,
afhængigt af optageforholdene.

Der vises sorte bjælker under optagelse af
en tv- eller computerskærm.

Indstil [
STEADYSHOT] til [OFF] (s. 72).

vises på et billede på skærmen VISUAL
INDEX.
Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL] i
følgende situationer:
 Når LCD-skærmen lukkes på videokameraet,
så LCD-skærmen vender udad.
 Når der ikke kommer strøm fra
vekselstrømsadapteren.

Forstørrelsen ændres, når du skifter
optagefunktion.

Der høres ingen lyd eller kun lav lyd under
afspilning.
Du kan ikke anvende digital zoom, når
videokameraet er i fotooptagefunktionen.

Afspilning



Vælg optagemedie og billedkvalitet for den
film, der skal afspilles, ved at trykke på
(MENU)  [MOVIE MEDIA
SET]/[PHOTO MEDIA SET] (i kategorien
[MANAGE MEDIA]) (s. 61).
Vælg billedkvalitet for den film, der skal
afspilles, ved at trykke på
(MENU) 
[
/
SET] (i kategorien
[PLAYBACK
SET]) (s. 84).

En film afspilles automatisk.

Der afspilles ikke billeder.


Film afspilles automatisk som demofilm,
når filmen opfylder bestemte krav for
videokameraet (s. 97). Dette er ikke en fejl.
Afspilning af billeder, som er gemt
på en "Memory Stick PRO Duo" på
andre enheder
Der kan ikke afspilles, når du har ændret
filer eller mapper eller redigeret data på en
computer (i dette tilfælde blinker filnavnet).
Dette er ikke en fejl.
Billeder, der er optaget på andre enheder, kan
muligvis ikke afspilles. Dette er ikke en fejl.

Dette symbol kan forekomme på et billede, der
er optaget på andre enheder, redigeret på en
computer, osv.
102
Du kan ikke afspille film i HD-kvalitet på
en "Memory Stick PRO Duo", der ikke er
kompatibel med AVCHD-formatet.
Indeks
Der kan ikke afspilles billeder, eller
den brugte "Memory Stick PRO Duo"
genkendes ikke.
vises på et billede på skærmen VISUAL
INDEX.

Skru op for lyden (s. 33).
Der høres ingen lyd, når LCD-skærmen lukkes
med skærmen vendende udad. Åbn LCDskærmen.
Når du optager lyd med [MICREF LEVEL]
(s. 72) indstillet til [LOW], kan det være svært
at høre lyden.
Der optages ikke lyde, mens der optages en
film på ca. 3 sekunder [SMTH SLW REC].
Nyttige optageteknikker
Der kan ikke afspilles billeder.

Billedets databasefil kan være beskadiget.
Kontroller databasefilen ved at trykke på
(MENU)  [REPAIR IMG.DB F.]
(i kategorien
[MANAGE MEDIA]) 
optagemediet. Hvis den fortsat vises, skal du
slette det billede, der er markeret med
(s. 48).
Indholdsfortegnelse
[LCD BL LEVEL] kan ikke justeres.
Vekselstrømsadapteren eller batteriet blev
fjernet, før lampen for tilslutning holdt op
med at lyse efter en optagelse. Dette kan
beskadige dine billeddata, og
vises.
Redigering af film/billeder på dit
videokamera
Billedet forekommer forvrænget på
4:3-tv'et.

Der kan ikke redigeres.
Det er ikke muligt at redigere på grund af
billedets tilstand.
Der vises sorte bjælker øverst og nederst
på skærmen på 4:3-tv'et.
Der kan ikke føjes film til afspilningslisten.



Der er ikke ledig plads på optagemediet.
Du kan maksimalt føje 999 film i HD-kvalitet
eller 99 film i SD-kvalitet til en afspilningsliste.
Slet unødvendige film fra afspilningslisten
(s. 57).
Du kan ikke føje billeder til afspilningslisten.

Dette sker ved visning af et billede, som er
optaget i tilstanden 16:9 (widescreen) på et
4:3-tv. Dette er ikke en fejl.
Indholdsfortegnelse

Dette sker ved visning af et billede, som er
optaget i tilstanden 16:9 (widescreen) på et
4:3-tv. Indstil [TV TYPE] korrekt (s. 92), og
afspil billedet.
Overførsel/tilslutning til andre
enheder
En film kan ikke opdeles.


En film, der er for kort, kan ikke deles.
En beskyttet film kan ikke opdeles.
Billederne bliver ikke overført korrekt.



Optagemediet, som du vil gemme billeder på,
er fyldt.
GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)
Afspilning på tv
Videokameraet modtager intet GPS-signal
(HDR-TG5VE/TG7VE).
Der afspilles hverken billede eller lyd på
det tilsluttede tv.




Når du bruger et komponent A/V-kabel,
indstilles [COMPONENT] i overensstemmelse
med kravene for den tilsluttede enhed (s. 93).
Hvis du bruger et komponentvideostik, skal
du sørge for, at det røde og hvide stik på
A/V-kablet er tilsluttet (s. 43, 44).
Der sendes ingen billeder fra HDMI OUTstikket, hvis billederne indeholder copyrightbeskyttelse.
Når du bruger S VIDEO-stikket, skal du sørge
for, at det røde og hvide stik på A/V-kablet er
tilsluttet (s. 45).
Videokameraet kan muligvis ikke modtage
radiosignaler fra GPS-satelitterne på grund
af hindringer. Brug videokameraet på et sted,
hvor signalerne har fri og uhindret adgang, og
indstil igen knappen GPS til ON.
Den aktuelle placering på videokameraets
kort er forskellig fra den faktiske, aktuelle
placering (HDR-TG5VE/TG7VE).

103
GPS-satellitternes fejlmargen for radiosignaler
er stor. Fejlmargenen kan være så stor som
flere hundrede meter.
Indeks

Nyttige optageteknikker
Der kan ikke oprettes et nyt billede ud fra
en film.
Du kan ikke overføre billeder ved hjælp af et
HDMI-kabel.
A/V-kablet er ikke sat korrekt i. Sørg for at
slutte kablet til indgangsstikket på en anden
enhed (s. 59).
Eksempler på funktioner, der ikke
kan bruges samtidig
Selvdiagnosticering/
advarselsindikatorer
Kan ikke bruges
På grund af følgende indstillinger
[FACE
DETECTION]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS], [SPOT
METER], [SPOT FOCUS],
[EXPOSURE], [FOCUS],
[TWILIGHT], [TWILIGHT
PORT.], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW], [WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[ FADER], [ SELFTIMER]
[SMILE
SENSITIVITY]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[ FADER], [ SELFTIMER]
[SMILE
PRIORITY]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[ FADER], [ SELFTIMER]
[FRAME
SETTING]
[SMTH SLW REC]
[SCENE
SELECTION]
[ FADER], [TELE
MACRO]
C:(eller E:) : (selvdiagnosticering)
C:04:
 Batteriet er ikke er et "InfoLITHIUM"-batteri
NP-FH50. Brug et "InfoLITHIUM"-batteri
NP-FH50 (s. 117).
 Slut vekselstrømsadapterens DC-stik korrekt
til DC IN-stikket på din "Handycam" Station
eller videokameraet (s. 18).
C:13: / C:32:
Fjern strømkilden. Tilslut den igen, og forsøg
at betjene videokameraet.

Nyttige optageteknikker
[SMILE
DETECTION]
Kontroller følgende, hvis følgende
indikatorer vises på skærmen.
Hvis problemet forsætter, selvom du flere
gange har forsøgt at løse problemet, skal du
kontakte en Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter.
Indholdsfortegnelse
Følgende oversigt viser eksempler
på kombinationer af funktioner og
menuelementer, der ikke kan bruges
samtidig.
C:06:
Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller
læg det et køligt sted.

E:20:/E:31:/E:61:/E:62:/
E:91:/E:94:/E:95:/E:96:
 Der er opstået en fejl, som du ikke selv kan
afhjælpe. Kontakt din Sony-forhandler eller
det lokale, autoriserede Sony-servicecenter.
Oplys den 5-cifrede kode, som begynder med
"E".
Blinker langsomt
 Filen er beskadiget.
 Filen kan ikke læses.
104
Indeks
101-0001 (advarselsindikator vedrørende
filer)
(advarselsindikator vedrørende
en "Memory Stick Duo", der ikke
understøttes)
 (advarselsindikator vedrørende
batteriniveau)

 (advarselsindikator vedrørende
skrivebeskyttelse af en "Memory Stick
PRO Duo")
(advarselsindikator for
batteritemperatur)


Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller
læg det et køligt sted.
Blinker hurtigt
 Der er noget i vejen med blitzen.
Blinker langsomt
 Den ledige plads til optagelse af billeder er
ved at være opbrugt. Yderligere oplysninger
om "Memory Stick", der understøttes af
videokameraet, findes på side 61.
 Der er ikke isat en "Memory Stick PRO Duo"
(s. 61).
(advarselsindikator vedrørende
kamerarystelse)

Blinker hurtigt
Der er ikke tilstrækkelig ledig plads til
optagelse af billeder. Slet unødvendige
billeder, eller formater din "Memory Stick
PRO Duo" (s. 89) efter, at du har gemt
billederne på et andet medie (s. 58, se også
Betjeningsvejledning).
 Billedets databasefil kan være beskadiget.
Kontroller databasefilen ved at trykke på
(MENU)  [REPAIR IMG.DB F.]
(i kategorien
[MANAGE MEDIA]) 
optagemediet.
 Din "Memory Stick PRO Duo" er beskadiget.
Lysmængden er utilstrækkelig, så der opstår
let kamerarystelser. Brug blitzen.
Videokameraet står ustabilt, så der opstår let
kamerarystelser. Hold videokameraet stabilt
med begge hænder, og optag billedet. Bemærk,
at advarselsindikatoren for kamerarystelse
ikke forsvinder.
(advarselsindikator vedrørende lagring
af billeder)


Nyttige optageteknikker


Optagemediet er fyldt op.
Der kan ikke gemmes billeder under en
igangværende behandling. Vent et øjeblik, og
optag derefter.
Tip
Der høres muligvis en melodi, når nogle af
advarselsindikatorerne vises på skærmen.


Indeks
(advarselsindikator vedrørende
formatering af "Memory Stick PRO Duo")

Adgangen til din "Memory Stick PRO Duo"
var begrænset på en anden enhed.
(advarselsindikator for blitz)
(advarselsindikator vedrørende en
"Memory Stick PRO Duo")

Der er isat en "Memory Stick Duo", der ikke
understøttes (s. 61).
Indholdsfortegnelse
Blinker langsomt
 Batteriet er næsten brugt op.
 Afhængigt af operativsystemet eller batteriets
tilstand blinker  muligvis, selvom der er ca.
20 minutter tilbage.
Din "Memory Stick PRO Duo" er beskadiget.
Din "Memory Stick PRO Duo" er ikke
formateret korrekt (s. 89).
105
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Følg vejledningen nedenfor, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
Optagemedie
Internal memory format error.

Videokameraets indbyggede hukommelse
er indstillet til andet end standardformatet.
Du kan muligvis bruge videokameraet
ved at udføre [MEDIA FORMAT] (s. 89).
Dette sletter alle dataene i den indbyggede
hukommelse.


Data error.

Recovering data.
Der opstod en fejl under læsning eller
skrivning til videokameraets indbyggede
hukommelse.
Hvis der vises en GPS-indikator før
meddelelsen, kan der være problemer med
GPS-modtageren. Tænd videokameraet igen.
(HDR-TG5VE/TG7VE)

Cannot recover data.
The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file?
HD movie management information is
damaged. Create new information?

Dit videokamera forsøger automatisk at
gendanne data, hvis dataskrivningen ikke blev
udført korrekt.

Skrivning af data til videokameraets medie
mislykkedes. Det blev forsøgt at genskabe
dataene, men det lykkedes ikke.

Fjern og isæt din "Memory Stick PRO Duo" et
par gange. Din "Memory Stick PRO Duo" kan
være beskadiget, selvom indikatoren blinker.
Prøv med en anden "Memory Stick PRO Duo".
Reinsert the Memory Stick.
Billedstyringsfilen er beskadiget. Når
du trykker på [YES], oprettes en ny
billedstyringsfil. De gamle billeder på mediet
kan ikke afspilles (billedfilerne er ikke
beskadigede). Hvis du udfører [REPAIR IMG.
DB F.] efter at have oprettet nye oplysninger,
kan det muligvis lade sig gøre at afspille de
gamle billeder. Hvis det ikke hjælper, skal
du kopiere billedet med den medfølgende
software.
Nyttige optageteknikker

Billedstyringsfilen er beskadiget, og du kan
ikke optage film eller billeder. Tryk på [YES]
for at reparere den.
Du kan optage billeder på en "Memory Stick
PRO Duo".
Indholdsfortegnelse
Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File?
Inconsistencies found in Image Database
File. Cannot record or play HD movies. Do
you want to repair the Image Database
File?
This Memory Stick is not formatted
correctly.

Kontroller formater, og formater derefter din
"Memory Stick PRO Duo" på videokameraet
efter behov (s. 89).


106
Du kan ikke oprette mapper over 999MSDCF.
Du kan ikke slette de oprettede mapper med
videokameraet.
Formater din "Memory Stick PRO Duo"
(s. 89), eller slet mapper med computeren.
Indeks
Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.
This Memory Stick may not be able to
record or play movies.

Brug en "Memory Stick", der anbefales til dit
videokamera (s. 61).
Indholdsfortegnelse
This Memory Stick may not be able to
record or play images correctly.

Brug en "Memory Stick", der anbefales til dit
videokamera (s. 61).
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged.

Isæt din "Memory Stick PRO Duo" igen, og
følg vejledningen på LCD-skærmen.
Andet
No further selection is possible.
Nyttige optageteknikker

Du kan vælge op til 100 billeder på én gang i
følgende situationer:
 Når du sletter film/billeder.
 Når du beskytter/ophæver beskyttelsen af
film/billeder.
 Når du overfører film.
 Når du kopierer billeder.
 Når du redigerer en afspilningsliste med film i
HD-kvalitet/billeder.
Data protected.

Du har forsøgt at slette beskyttede data.
Ophæv dataenes beskyttelse.
Indeks
107
Yderligere oplysninger
Optagetid af film/
antal billeder, der kan
gemmes
Afspilningstid
Anslået tilgængelig tid for et helt opladet
batteri.
"HD" står for High Definition-kvalitet, og
"SD" står for kvalitet i standardopløsning.
Forventet optage- og afspilningstid
for det medfølgende batteri

HD
155
SD
180
Optagemediet er den indbyggede hukommelse
eller din "Memory Stick PRO Duo".
Indholdsfortegnelse
(enhed: minutter)
Batteri
Billedkvalitet
NP-FH50
(medfølger)
Optagetid
Anslået optagetid for film
Anslået tilgængelig tid for et helt opladet
batteri.
Indbygget hukommelse
(enhed: minutter)
Batteri





Billeder i HD-kvalitet
Typisk optagetid
HD
50
(enhed: minutter)
SD
65
Optagetilstand
Optagetid
HDR-TG5E
[HD FH]
[HD HQ]
[HD SP]
[HD LP]
Oplysningerne om optagetid er målt under
følgende forhold:
REC MODE]: SP
[
 Optagemedie: Indbygget hukommelse eller
"Memory Stick PRO Duo"
"Typisk optagetid" angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk af
lampen MODE og zoom.
Tiderne er målt ved brug af videokameraet ved
25 C (10 C til 30 C anbefales).
Optage- og afspilningstiden reduceres, når
videokameraet bruges ved lave temperaturer.
Optage- og afspilningstiden reduceres,
afhængigt af de forhold som videokameraet
bruges under.
115 (115)
230 (165)
290 (205)
390 (300)
HDR-TG5VE/
TG7VE
110 (110)
220 (155)
275 (195)
370 (285)
Nyttige optageteknikker
Billedkvalitet
NP-FH50
(medfølger)
Kontinuerlig
optagetid
HD
SD
100
135
Billeder i SD-kvalitet
(enhed: minutter)
Optagetilstand
Optagetid
HDR-TG5E
[SD HQ]
[SD SP]
[SD LP]
HDR-TG5VE/
TG7VE
235 (210) 225 (200)
340 (210) 325 (200)
715 (460) 680 (440)
108
Indeks
 Bemærk
Tallet i ( ) er den minimale optagetid.

 Bemærk
Tallene i oversigten er baseret på brug af en
Sony "Memory Stick PRO Duo".
 Optagetiden kan variere, afhængigt af
betingelser for optagelsen og motivet [ REC
MODE] (s. 74) og typen af "Memory Stick".
 Tallet i ( ) er den minimale optagetid.
Tip
Du kan optage film med maksimalt
3.999 sekvenser i HD-kvalitet, og du kan optage
9.999 sekvenser i SD-kvalitet.
Dit videokamera bruger VBR (variabel
bithastighed) til at udføre automatisk justering
af billedkvaliteten i overensstemmelse med
optagelsen. Denne teknologi kan medføre
svingninger i optagetiden for mediet. Film, som
indeholder komplekse billeder med hurtige
bevægelser, optages ved en højere bithastighed
og reducerer dermed den overordnede
optagetid.




Indbygget hukommelse
Du kan maksimalt gemme 9.999 billeder.
"Memory Stick PRO Duo"
"Memory Stick PRO Duo"
Billeder i HD-kvalitet
4.0M
2304  1728
(enhed: minutter)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
AVC HD
9M
(HQ)
10
(9)
25
(20)
55
(40)
115
(80)
230
(165)
AVC HD
7M
(SP)
15
(10)
35
(25)
70
(50)
145
(100)
290
(205)
AVC HD
5M
(LP)
20
(15)
45
(35)
95
(70)
195
(150)
390
(300)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB



(enhed: minutter)
1 GB
2 GB
8 GB
16 GB
SD 3M
(LP)
40
(25)
85
(55)
170
(110)
355
(230)
235
(210)
340
(210)
715
(460)
Tip
Billederne kan også gemmes på en "Memory
Stick Duo", der har en kapacitet på mindre end
1 GB.


109
Indeks
4 GB
SD 6M
(SP)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
170
(105)
Det valgte billedformat bruges, når lampen
(billeder) lyser.
Det viste antal billeder, der kan gemmes, gælder
for videokameraets højeste billedformat. Det
aktuelle antal billeder, der kan gemmes, vises på
LCD-skærmen under optagelsen (s. 8).
 Bemærk
Tallene i oversigten er baseret på brug af en
Sony "Memory Stick PRO Duo". Antallet af
billeder, der kan gemmes, varierer afhængigt af
optagelsens betingelser og typen af "Memory
Stick".
 Den unikke pixelrække fra Sonys ClearVidsensor og billedbehandlingssystem (BIONZ)
giver en stillbilledopløsning, der svarer til de
beskrevne størrelser.
Billeder i SD-kvalitet
SD 9M
(HQ)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(105)
470
970
1850
3850
7700
Nyttige optageteknikker
1 GB
AVC HD
16M
(FH)
6
(6)
10
(10)
25
(25)
55
(55)
115
(115)
Indholdsfortegnelse
Anslået antal billeder, der kan
gemmes
Brug af videokameraet
i udlandet
System
NTSC
Strømforsyning
SECAM
Visning af film i HD-kvalitet
Indholdsfortegnelse
Videokameraet kan bruges i alle lande/
områder med videokameraets medfølgende
vekselstrømsadapter inden for området
100 V til 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
Gælder
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerne, USA, Venezuela,
osv.
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Rusland,
Ukraine, osv.
I lande/områder, der understøtter 1080/50i,
kan du afspille film i samme HD-kvalitet,
som de optages i. Du skal bruge et PALbaseret, 1080/50i-kompatibelt tv (eller
skærm) med komponent- og AUDIO/
VIDEO-indgangsstik. Du skal også tilslutte
et komponent A/V-kabel eller et HDMIkabel (sælges separat).
Nyttige optageteknikker
Visning af film i SD-kvalitet
Hvis du vil afspille film i SD-kvalitet, skal
du bruge et PAL-baseret tv med AUDIO/
VIDEO-indgangsstik. Du skal også tilslutte
et A/V-kabel.
Om tv-farvesystemer
Videokameraet er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil afspille et billede på et tv, skal
du bruge et PAL-baseret tv med et AUDIO/
VIDEO-indgangsstik.
System
PAL
Indeks
PAL-M
PAL-N
Gælder
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge,
Polen, Portugal, Schweiz,
Singapore, Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig, osv.
Brasilien
Argentina, Paraguay, Uruguay
110
Indstilling til lokaltid
Når du bruger videokameraet i udlandet skal du blot angive tidsforskellen for at indstille uret
(MENU)  [AREA SET] og [SUMMERTIME] (i kategorien
til lokaltid. Tryk på
[CLOCK/ LANG]) (s. 95, 96).
Når [AUTO CLOCK ADJ] og [AUTO AREA ADJ] er indstillet til [ON], indstilles uret
automatisk til lokaltiden med GPS-funktionen (s. 95).
Verdens tidszoner
Forskelle i tidszoner Områdeindstilling
+12:00
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
–11:00
Samoa
–10:00
Hawaii
–09:00
Alaska
–08:00
Los Angeles, Tijuana
–07:00
Denver, Arizona
–06:00
Chicago, Mexico City
–05:00
New York, Bogota
–04:00
Santiago
–03:30
St.John's
–03:00
Brasilia, Montevideo
–02:00
Fernando de Noronha
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
111
Indeks
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
Områdeindstilling
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Solomon Is
Nyttige optageteknikker
Forskelle i tidszoner
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Indholdsfortegnelse
HDR-TG5VE/TG7VE
Fil/mappestruktur i den indbyggede hukommelse
og på en "Memory Stick PRO Duo"
mappe til at lagre nye filmfiler i.
Nummeret i mappenavnet bliver højere:
[101PNV01]  [102PNV01]
Billedstyringsfiler
Når du sletter filerne, kan du ikke
optage/afspille billederne korrekt.
Filerne er som standard skjulte og vises
normalt ikke.
Nyttige optageteknikker
* Gælder kun den indbyggede hukommelse
Indholdsfortegnelse
Herunder vises fil/mappestrukturen. Normalt behøver du ikke at kende fil/mappestrukturen
ved optagelse/afspilning af film og billeder på videokameraet. Yderligere oplysninger om
afspilning af film eller billeder ved tilslutning af videokameraet til en computer findes i din
"PMB Guide" og i det medfølgende program.
Billedfiler (JPEG-filer)
Filtypenavnet er ".JPG". Filnumrene
øges automatisk. Når der er mere end
9999 filer, oprettes en anden mappe til
at lagre nye filer i.
Nummeret i mappenavnet bliver højere:
[101MSDCF]  [102MSDCF]

SD-film (MPEG-2-filer)
Filtypenavnet er ".MPG".
Maksimumstørrelsen er 2 GB. Når
filkapaciteten overstiger 2 GB, bliver
filen delt.
Filnumrene øges automatisk. Når der er
mere end 9999 filer, oprettes en anden


112
Vælg
(MENU)  [USB CONNECT]
[OTHERS])  [ USB
(i kategorien
CONNECT]/[ USB CONNECT] for at få
adgang til optagemediet fra computeren via en
USB-forbindelse.
Brug den medfølgende software "PMB" til at
få adgang til computeren. Du må ikke bruge
computeren til at redigere filer eller mapper i
videokameraet. Billedfilerne kan beskadiges
eller afspilles muligvis ikke.
Problemfri drift kan ikke garanteres med
ovenstående handling.
Indeks
Mappe til styring af HD-film
Denne mappe indeholder optagedata
for film i HD-kvalitet. Du skal ikke
prøve at åbne denne mappe eller få
adgang til indholdet i denne mappe fra
en computer. Hvis du gør det, kan det
beskadige billedfilerne eller forhindre
billedfilerne i at blive afspillet.


Indholdsfortegnelse

Hvis du vil slette billedfiler, skal du følge
trinnene på side 48. Du må ikke bruge
computeren til at slette billedfilerne på
videokameraet.
Du må ikke bruge computeren til at formatere
optagemedier med. Videokameraet vil muligvis
ikke fungere korrekt.
Du må ikke bruge computeren til at kopiere
filer på optagemediet. Problemfri drift kan ikke
garanteres.
Nyttige optageteknikker
Indeks
113
Vedligeholdelse og
forholdsregler
*1 1080i-format
Om AVCHD-formatet
Hvad er AVCHD-formatet?
Om GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)
GPS (Global Positioning System) er
et system, der beregner geografiske
placeringer fra meget præcise amerikanske
rumsatellitter. Systemet gør det muligt at
udpege en præcis placering i verden. GPSsatellitterne er placeret i 6 baner, 20.000 km
over Jorden. GPS-systemet består af flere
end 24 GPS-satellitter. GPS-modtageren
modtager radiosignaler fra satellitterne og
laver en beregning af den aktuelle placering
af modtageren baseret på baneoplysninger
(almanakdata) og signalernes transporttid
etc.
Beregning af en placering kaldes
"triangulering". GPS-modtageren kan
beregne placeringens breddegrad og
længdegrad ved hjælp af de signaler, den
modtager fra 3 eller flere satellitter.
Optagelse og afspilning på dit
videokamera


Videosignal*3: MPEG-4 AVC/H.264
1920  1080/50i, 1440  1080/50i
Lydsignal: Dolby Digital 2-kanals
Optagemedie: Indbygget hukommelse,
"Memory Stick PRO Duo"
114
Indeks
Dit videokamera er baseret på AVCHDformatet og optager i HD-kvalitet (nævnes
nedenfor).
Foruden HD-kvaliteten kan dit
videokamera også optage i SD-kvalitet i det
almindelige MPEG-2-format.
Da GPS-satellitternes placering konstant
ændrer sig, kan det tage længere tid at beregne
placeringen, alt, afhængigt af hvor og hvornår
videokameraet bruges, eller modtageren kan
måske slet ikke beregne placeringen.
"GPS" er et system, som beregner
geografiske placeringer ved hjælp af
triangulationsradiosignaler fra GPS-satellitter.
Undgå at bruge videokameraet på steder, hvor
radiosignaler bliver blokeret eller reflekteret
såsom i skyggeområder blandt bygninger eller
træer. Brug videokameraet på åbne steder.
Nyttige optageteknikker
AVCHD-formatet er et HDvideokameraformat til digitale
videokameraer, der bruges til at optage et
HD-signal i 1080i-format*1 eller 720pformat*2 i den indbyggede hukommelse
ved hjælp af en effektiv kodningsteknologi
til datakomprimering. MPEG-4 AVC/
H.264-formatet bruges til at komprimere
videodata, og Dolby Digital- eller Linear
PCM-systemet bruges til at komprimere
lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimere billeder ved en højere
effektivitet end det almindelige
billedkomprimeringsformat. MPEG-4
AVC/H.264-formatet gør det muligt
at optage HD-videosignaler med et
digitalt videokamera og gemme dem
på en 8-cm DVD-disk, en harddisk, en
flashhukommelse, en "Memory Stick PRO
Duo", osv.
Indholdsfortegnelse
Et HD-format, der bruger 1.080 effektive
scanningslinjer og et interlacesystem.
*2 720p-format
Et HD-format, der bruger 720 effektive
scanningslinjer og et progressivt system.
*3 Data, der optages i andre AVCHD-formater
end ovennævnte, kan ikke afspilles på
videokameraet.

Du kan muligvis ikke optage oplysninger om
placeringer på steder eller i situationer, hvor
radiosignalerne fra GPS-satellitterne ikke kan
nå frem til kameraet, som i følgende tilfælde.
 I tunneller, indendørs eller i skyggen af
bygninger.
 Mellem høje bygninger eller i smalle gader
omgivet af bygninger.
 Placeringer under jorden, omgivet af tæt
skov, under en højbro eller steder, hvor der
genereres magnetfelter såsom i nærheden af
højspændingskabler.
 I nærheden af udstyr, som udsender
radiosignaler på samme frekvensbånd som
videokameraet: i nærheden af 1,5 GHzbåndsmobiltelefoner etc.
Om forbud mod brug af GPS ombord
på fly










Om det geografiske koordinatsystem

Der anvendes det geografiske koordinatsystem
"WGS-84".
Nyttige optageteknikker

Hvis du flytter dig til en anden placering, lige
efter du har indstillet GPS-kontakten til ON,
kan det tage længere tid for videokameraet at
starte trianguleringen, sammenlignet med når
du bliver på samme sted.
Fejl, der skyldes GPS-satellitters position
Videokameraet triangulerer automatisk din
nuværende position, når videokameraet
modtager radiosignaler fra 3 eller flere
GPS-satellitter. Den tilladte grænse for
trianguleringsfejl, der tillades af GPS-satellitter,
er på ca. 30 m. Alt afhængigt af placeringens
omgivelser kan trianguleringsfejlen være større.
I disse tilfælde passer din aktuelle placering
måske ikke til placeringen på kortet, som er
baseret på GPS-oplysninger. GPS-satellitterne
er imidlertid styret af det amerikanske
forsvarsministerium, og der kan ske en bevidst
ændring af nøjagtighedsgraden.
Fejl under trianguleringsprocessen
Videokameraet kræver oplysninger om
placering hvert 10. sekund under triangulering.
Der er en mindre tidsforskel mellem det
tidspunkt, hvor oplysningerne om placeringen
modtages, og tidspunktet, hvor oplysningerne
registreres i billedet. Derfor kan det ske, at
placeringen af optagelsen ikke passer præcis
til placeringen på kortet, som er baseret på
GPS-oplysninger.
Videokameraet indeholder kortdata til følgende
lande/områder.Europa, Japan, Nordamerika,
Oceanien osv.
Det indbyggede kort styres af følgende firmaer:
Kort over Japan styres af Zenrin Co., Ltd., mens
andre områder styres af NAVTEQ.
De medfølgende kortdata er fra
produktionstidspunktet for denne vejledning.
GPS-kort vises i todimensional grafik, bortset
fra særlige landmærker i Japan, som vises i 3D.
Kortet viser altid nord øverst.
Du kan ikke ændre sprog på kortet.
Du kan ikke opdatere kortdataene.
Kortets målestoksforhold er fra 25 m til
6.000 km.
Indholdsfortegnelse
Om kortdata
Om trianguleringsfejl

Når et fly letter og lander, skal GPS’en slås fra,
og videokameraet skal slukkes, sådan som du
bliver bedt om af flypersonalet. I andre tilfælde
skal GPS’en bruges i henhold til reglerne for
det pågældende sted eller den pågældende
situation.
Om ophavsrettigheder

Videokameraets kortdata er beskyttet under
ophavsrettigheder. Uautoriseret kopiering eller
anden brug af kortdata kan stride imod love om
ophavsrettigheder.
Om navigationsfunktionen

Videokameraet har ikke en navigationsfunktion,
som bruger GPS.
115
Indeks
Australien
Copyright. Based on data provided under
license from PSMA Australia Limited (www.
psma.com.au).
Østrig
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Kroatien, Estland, Letland, Litauen Polen og
Slovenien
© EuroGeographics
Problemfri drift af videokameraet kan dog
ikke garanteres for alle typer "Memory Stick
Duo".
Typer "Memory Stick"
Optagelse/afspilning
"Memory Stick Duo"
—
(med MagicGate)
"Memory Stick PRO

Duo"
"Memory Stick PRO-HG
*
Duo"
Indholdsfortegnelse
Frankrig
source: Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France
Tyskland
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zustaendigen Behoerden
entnommen.
Storbritannien
Based upon Crown Copyright material.
Grækenland
© EuroGeographics; Copyright Geomatics Ltd.
Ungarn
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italien
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Japan
* Dette produkt understøtter ikke parallel
dataoverførsel ved 8 bit, men understøtter
parallel dataoverførsel ved 4 bit på samme måde
som med en "Memory Stick PRO Duo".




Om "Memory Stick"

En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IIC-optagemedie med en stor datakapacitet.
Dit videokamera understøtter kun brug af
en "Memory Stick Duo", der er ca. halv så
stor som en standard "Memory Stick".


116
Indeks
Norge
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority
Portugal
Source: IgeoE – Portugal
Spanien
Información geográfica propiedad del CNIG
Sverige
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Schweiz
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Nyttige optageteknikker

Dette produkt kan ikke optage eller afspille
data, der bruger "MagicGate"-teknologi.
"MagicGate" er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format.
En "Memory Stick PRO Duo", som
er formateret med en computer
(operativsystemerne Windows og Mac OS),
kan ikke garanteres kompatibilitet med
videokameraet.
Læse-/skrivehastigheden af data kan variere,
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
PRO Duo" og det "Memory Stick PRO Duo"kompatible produkt, du bruger.
Beskadigede eller mistede data kan forekomme
i følgende situationer (der ydes ingen erstatning
for dataene):
 Hvis du fjerner din "Memory Stick PRO
Duo" eller slukker videokameraet, mens
videokameraet er i gang med at læse eller
skrive billedfiler til din "Memory Stick PRO
Duo" (mens lampen for tilslutning lyser eller
blinker).
 Hvis du bruger din "Memory Stick PRO Duo"
i nærheden af magneter eller magnetfelter.
Det anbefales, at du laver en sikkerhedskopi af
vigtige data på computerens harddisk.
Du må ikke trykke for hårdt, når du skriver i
skrivefeltet på en "Memory Stick PRO Duo".
Du må ikke sætte en mærkat på en "Memory
Stick PRO Duo" eller en "Memory Stick
Duo"-adapter.
Når du bærer eller opbevarer en Memory Stick
PRO Duo, skal den være i sit etui.






Om billeddatakompatibilitet







Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Videokameraet kan kun bruges med
"InfoLITHIUM"-batteriet NP-FH50.
"InfoLITHIUM"-batterier fra H-serien er
.
mærket
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?



Om "Memory Stick PRO Duo"

Den maksimale hukommelseskapacitet for en
"Memory Stick PRO Duo", der kan bruges i dit
videokamera, er 16 GB.
117
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithium-ionbatteri, der indeholder funktioner til udveksling
af oplysninger vedrørende driftsforhold mellem
videokameraet og en vekselstrømsadapter/
oplader (sælges separat).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til videokameraets
driftsforhold og viser den resterende batteritid
i minutter.
NP-FH50-batteriet er kompatibelt med
"ActiFORCE". "ActiFORCE" er den nye
generation energinet. Batterikapaciteten,
hurtig opladning, hastighed og nøjagtighed
af batteritidsberegningerne er forbedret
sammenlignet med aktuelle InfoLITHIUMbatterier i P-serien.
Indeks

Når du bruger en "Memory Stick PRO Duo"
med en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal
du sørge for at sætte din "Memory Stick PRO
Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter.
Når du bruger en "Memory Stick PRO Duo"
med en "Memory Stick"-kompatibel enhed
og sætter din "Memory Stick PRO Duo" i en
"Memory Stick Duo"-kompatibel adapter, skal
du sørge for, at din "Memory Stick PRO Duo"
isættes korrekt. Bemærk, at forkert brug kan
forårsage fejl.
Når du bruger en "Memory Stick PRO Duo",
der er sat i en "Memory Stick Duo"-adapter,
på en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal
du sørge for, at din "Memory Stick PRO Duo"adapter sættes korrekt i enheden. Hvis den
isættes forkert, kan det beskadige enheden.
Du må ikke sætte en "Memory Stick Duo"adapter uden en "Memory Stick PRO Duo" i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed. Hvis du gør
dette, kan det medføre fejl på enheden.
Nyttige optageteknikker
Om "Memory Stick Duo"-adapteren
Billeddatafiler, der er gemt på en "Memory
Stick PRO Duo" med dit videokamera er i
overensstemmelse med den internationale
standard "Design rule for Camera File system",
der er udarbejdet af JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
Videokameraet kan ikke afspille billedfiler, der
er optaget med andre enheder (DCR-TRV900E
eller DSC-D700/D770), der ikke opfylder den
internationale standard (ikke alle områder
sælger disse modeller).
Hvis du ikke kan bruge en "Memory Stick PRO
Duo", der har været brugt i en anden enhed,
skal du formatere den på videokamerat (s. 89).
Bemærk, at en formatering sletter alle data på
din "Memory Stick PRO Duo".
Du kan muligvis ikke afspille billeder med
videokameraet i følgende situationer:
 Når du afspiller billeddata, der er ændret på
computeren.
 Når du afspiller billeddata, der er optaget med
andre enheder.
Indholdsfortegnelse

Du må ikke røre eller lade metalgenstande røre
stikkene.
Du må ikke bøje, tabe eller udsætte din
"Memory Stick PRO Duo" for kraftige
stødpåvirkninger.
Du må ikke adskille eller ændre din "Memory
Stick PRO Duo".
Du må ikke lade din "Memory Stick PRO Duo"
blive våd.
En "Memory Stick PRO Duo" skal holdes uden
for mindre børns rækkevidde. Der er risiko for,
at et barn kan sluge den.
Du må ikke isætte andet end en "Memory Stick
PRO Duo" i Memory Stick Duo-åbningen.
Dette kan forårsage fejl.
Du må ikke bruge eller opbevare din "Memory
Stick PRO Duo" på følgende steder:
 Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret
udenfor om sommeren.
 Steder, som er udsat for direkte sollys.
 Steder med ekstrem høj fugtighed eller steder,
hvor den udsættes for ætsende gasarter.
Sådan oplades batteriet


Om opbevaring af batteriet


Sådan bruges batteriet effektivt




Om batteriets levetid


Om x.v.Color


Om indikatoren for resterende
batteritid

x.v.Color er et mere almindeligt ord for xvYCCstandarden, der er foreslået af Sony, og som er
et varemærke tilhørende Sony.
xvYCC er en international standard for
farverum inden for video. Denne standard kan
gengive et bredere farveområde end den aktuelt
brugte standard.
Om håndtering af videokameraet
Når videokameraet slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig med strøm til, at videokameraet
kan bruges, skal batteriet lades helt op igen.
Den resterende batteritid vises derefter korrekt.
Bemærk, at batterivisningen ikke gendannes,
hvis videokameraet bruges i længere tid ved
høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt
opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
Indikatoren for resterende batteritid er kun
vejledende.
Indikatoren , der angiver lavt batteriniveau,
blinker, selvom der er 20 minutter tilbage på
batteriet, afhængigt af driftsforholdene eller den
omgivende temperatur.
Om brug og vedligeholdelse

118
Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og tilbehør på følgende steder:
 Hvor det er ekstremt varmt, koldt eller fugtigt.
Udstyret må ikke efterlades i temperaturer
over 60 C, f.eks. i direkte sollys, i nærheden
af varmeapparater eller i en bil, der står i
solen. Udstyret kan gå i stykker eller ændre
form.
 I nærheden af kraftige magnetfelter eller
mekaniske vibrationer. Der kan opstå fejl i
videokameraet.
 I nærheden af kraftige radiobølger eller
kraftig stråling. Videokameraet kan muligvis
ikke optage korrekt.
Indeks

Batterikapaciteten reduceres med tiden og
ved gentagen brug. Hvis driftstiden mellem
opladningerne falder betydeligt, er det på tide at
udskifte batteriet med et nyt.
Batteriets driftstid afhænger af
opbevaringsforhold, driftsforhold og
miljømæssige forhold.
Nyttige optageteknikker

Batteriydelsen reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 C eller derunder – batteriets
driftstid reduceres også. I dette tilfælde kan du
gøre følgende for at forlænge batteriets driftstid.
 Læg batteriet i en lomme for at varme det
op, og vent med at sætte det i videokameraet,
indtil du skal bruge det.
Batteriet aflades hurtigere, hvis LCD-skærmen
bruges ofte, eller hvis der ofte afspilles, udføres
hurtig fremspoling eller tilbagespoling.
Sørg for at lukke LCD-skærmen, når
videokameraet ikke bruges til optagelse
eller afspilning. Der bruges også batteri, når
videokameraet er sat på standby til optagelse,
eller når en afspilning er sat på pause.
Sørg for at have et ekstra batteri parat, når den
forventede optagetid nærmer sig, og lav en
prøveoptagelse, før den endelige optagelse.
Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det oplades helt og bruges helt
op med videokameraet én gang om året for at
sikre, at det fungerer korrekt. Tag batteriet ud
af videokameraet, og opbevar det et tørt og
køligt sted.
Hvis du vil aflade batteriet på videokameraet
(MENU) 
helt, skal du trykke på
[GENERAL
[A.SHUT OFF] (i kategorien
SET])  [NEVER] og lade videokameraet stå
i standby til optagelse, indtil batteriet løber tør
for strøm (s. 97).
Indholdsfortegnelse
Sørg for at lade batteriet op, inden du tager
videokameraet i brug.
Det anbefales at lade batteriet op ved en
omgivende temperatur på 10 C til 30 C,
indtil der ikke længere er lys i lampen /CHG
(opladning). Hvis du lader batteriet op ved en
temperatur, der ligger uden for dette område,
bliver opladningen muligvis ikke effektiv.
I










Du kan holde videokameraet i god stand ved at
tænde det og lade det køre ved at optage eller
afspille billeder ca. én gang om måneden.
Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
Kondens
Hvis videokameraet bringes direkte fra et koldt
sted til et varmt sted, kan der dannes kondens
inde i videokameraet. Dette kan resultere i, at
videokameraet ikke fungerer korrekt.
 Hvis der er dannet kondens
Lad videokameraet stå i ca. 1 time uden at
tænde for det.
 Bemærkning om kondens
Der kan dannes kondens i videokameraet,
når det bringes fra et koldt sted til et varmt
sted (eller omvendt), eller hvis du bruger
videokameraet et sted med meget fugt, f.eks.:
 Hvis du tager videokameraet med fra en
skiløjpe til et sted, der er opvarmet ved hjælp
af et varmeapparat.
 Hvis du tager videokameraet ud af en bil
eller et lokale med aircondition til varmere
omgivelser udenfor.
 Hvis du bruger videokameraet efter en
regnbyge.
 Hvis du bruger videokameraet på et sted, hvor
det er varmt eller fugtigt.
 Sådan undgås kondensdannelse
Når videokameraet bringes fra et koldt sted til
et varmt sted, skal det kommes i en plastikpose,
der skal lukkes tæt. Tag videokameraet op af
posen, når lufttemperaturen i posen når op på
den omgivende temperatur (efter ca. 1 time).
LCD-skærm



119
Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da det kan give uensartede farver og andre
beskadigelser.
Hvis du bruger videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
Indeks


Nyttige optageteknikker

Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid
Indholdsfortegnelse

nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Der kan forekomme støj.
 På en strand eller på steder med meget støv.
Der opstår muligvis fejl i videokameraet, hvis
der trænger sand eller støv ind i det. En sådan
fejl kan ikke altid repareres.
 I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen eller objektivet kan blive
udsat for direkte sollys. Dette kan beskadige
LCD-skærmen.
Brug videokameraet ved 6,8 V/7,2 V (batteri)
eller ved 8,4 V (vekselstrømsadapter).
Brug det tilbehør, der anbefales i
betjeningsvejledningen i forbindelse med
jævnstrøm og vekselstrøm.
Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. En
sådan fejl kan ikke altid repareres.
Hvis der kommer genstande eller væske ind
i kabinettet, skal du trække stikket ud af
videokameraet og få det efterset hos en Sonyforhandler, før det tages i brug igen.
Videokameraet må ikke udsættes for
hårdhændet behandling, adskilles, ændres,
udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at
der slås på videokameraet, det tabes, eller der
trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.
Lad LCD-skærmen være lukket, når du ikke
bruger videokameraet.
Du må ikke pakke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde og betjene det. Videokameraet kan
blive for varmt.
Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket og ikke i ledningen.
Undgå at beskadige netledningen ved f.eks. at
stille noget tungt oven på den.
Du må ikke bruge et deformt eller beskadiget
batteri.
Metalstikkene skal holdes rene.
Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket:
 Kontakt et lokalt, autoriseret
Sony-servicecenter.
 Vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
 Hvis du får væske i øjet, skal det skylles med
rigelige mængder vand, hvorefter du skal
opsøge lægehjælp.
Sådan rengøres LCD-skærmen



Om justering af berøringsskærmen
(CALIBRATION)
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
Knapperne på berøringsskærmen fungerer
muligvis ikke korrekt. Hvis dette er tilfældet,
kan du forsøge at løse problemet som følger.
Det anbefales, at du slutter videokameraet
til stikkontakten med den medfølgende
vekselstrømsadapter under justeringen.

(MENU) [CALIBRATION]
[GENERAL SET]).
(i kategorien


Aftør objektivets overflade med en blød klud i
følgende tilfælde:
 Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
 I varme eller fugtige omgivelser.
 Hvis objektivet er udsat for saltholdig luft
som ved vandet.
Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
Rengør objektivet jævnligt som beskrevet
ovenfor for at undgå mugdannelse.
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
Tryk 3 gange på det "", der vises på skærmen,
med hjørnet af din "Memory Stick PRO Duo"
eller lignende.
Tryk på [CANCEL] for at annullere
kalibreringen.
Videokameraet har et indbygget, genopladeligt
batteri, så datoen, klokkeslættet og andre
indstillinger bevares, selvom LCD-skærmen
lukkes. Det indbyggede, genopladelige batteri
lades op, når videokameraet sluttes til en
stikkontakt via vekselstrømsadapteren, eller når
der er påsat batteri. Det genopladelige batteri
aflades helt på ca. 3 måneder, hvis du slet ikke
bruger videokameraet. Brug kameraet, når det
indbyggede, genopladelige batteri er ladet op.
Betjeningen af videokameraet påvirkes ikke,
selvom det indbyggede, genopladelige batteri ikke
er ladet op, medmindre du optager med dato.
 Bemærk
Hvis du ikke trykker på det rigtige sted, skal du
starte kalibreringen igen.
 Du må ikke bruge en genstand med skarp
spids til kalibrering. Dette kan beskadige
LCD-skærmen.
 Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
er drejet eller lukket med skærmen vendende
udad.

Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
Slut videokameraet til en stikkontakt med
den medfølgende vekselstrømsadapter, og lad
videokameraets LCD-skærm være lukket i over
24 timer.
120
Indeks
Sådan oplades det indbyggede,
genopladelige batteri
Om håndtering af kabinettet
Nyttige optageteknikker


Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen:
 Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude,
voks, insektmidler og solreflekteringsmiddel.
 Undgå at røre ved videokameraet med
ovenfor nævnte stoffer på hænderne.
 Undgå at lave kabinettet være i kontakt
med gummi- eller vinylgenstande i længere
perioder.
Indholdsfortegnelse
Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på LCDskærmen, anbefales det at gøre den ren med en
blød klud.
Hvis du bruger et LCD-rensesæt (sælges
separat), må du ikke komme rensevæsken
direkte på LCD-skærmen. Fugt i stedet noget
køkkenrulle med væsken.
Bemærkning om bortskaffelse/
videregivelse af en "Memory Stick PRO
Duo"
Om varemærker














121
Indeks

Nyttige optageteknikker

Indholdsfortegnelse
Selvom du sletter dataene på din "Memory Stick
PRO Duo" eller formaterer en "Memory Stick
PRO Duo" på dit videokamera eller en computer,
kan du muligvis ikke slette dataene helt fra
din "Memory Stick PRO Duo". Når du giver
"Memory Stick PRO Duo" til andre, anbefales
det, at du sletter dataene permanent med den
datasletningssoftware, der findes på computeren.
Det anbefales også, at du ødelægger din "Memory
Stick PRO Duo" fysisk, når du bortskaffer en
"Memory Stick PRO Duo".
"Handycam" og
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
"AVCHD" og "AVCHD"-logoet er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
"Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
"
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick PROHG Duo", "
", "Memory
Stick Micro", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
Stick" og "MagicGate Memory Stick Duo"
er registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"x.v.Colour" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"BIONZ" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"Blu-ray Disc" og logoet er varemærker.
Dolby og double-D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licencing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista og DirectX er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og
andre lande.
Intel, Intel Core og Pentium er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller deres datterselskaber i USA
og andre lande.
"PLAYSTATION" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Computer Entertainment Inc..
Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
NAVTEQ og NAVTEQ Maps-logoet er
varemærker tilhørende NAVTEQ i USA og
andre lande.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
betjeningsvejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Endvidere gøres opmærksom på,
at  og  ikke altid nævnes i denne vejledning.
Bemærkninger om licensen
122
Indeks
"C Library", "Expat", "zlib", "libjpeg", "dtoa" og
"pcre"-software leveres med dit videokamera.
Softwaren stilles til rådighed på baggrund af
licensaftaler med opretshaverne. På baggrund af
anmodninger fra opretshaverne til softwaren er vi
forpligtet til at oplyse om følgende. Læs følgende
afsnit.
Læs "license1.pdf " i mappen "License" på
CD-ROM'en. Her findes licenser (på engelsk)
til "C Library", "Expat", "zlib" "libjpeg", "dtoa" og
"pcre" software.
Nyttige optageteknikker
DETTE PRODUKT ER UNDERLAGT
LICENS UNDER AVCPATENTPORTEFØLJELICENS TIL PERSONLIG
OG IKKE-ERHVERVSMÆSSIG BRUG AF EN
FORBRUGER TIL AT
(i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE
MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AFKODE AVC-VIDEO, DER ER KODET AF
EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED EN
PERSONLIG OG
IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER
VAR KØBT AF EN VIDEOUDBYDER, SOM
HAR LICENS TIL AT LEVERE AVC-VIDEO.
DER TILDELES INGEN LICENS – HELLER
IKKE STILTIENDE – TIL ANDEN BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS HOS
MPEG LA, L.L.C.
SE <HTTP://MPEGLA.COM>
Indholdsfortegnelse
DETTE PRODUKT ER I
OVERENSSTEMMELSE MED MPEG2- STANDARDEN. ENHVER BRUG
AF PRODUKTET TIL KODNING AF
VIDEOOPLSYNINGER FOR PAKKEMEDIER
TIL ANDET END EGET BRUG ER STRENGT
FORBUDT UDEN LICENS I HENHOLD
TIL GÆLDENDE PATENT I MPEG-2PORTEFØLJEN. LICENSEN ER TILGÆNGELIG
HOS MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
Om GNU GPL/LGPL-softwaren
Indholdsfortegnelse
Videokameraet indeholder software, der er
underlagt følgende GNU General Public License
(herefter kaldt "GPL") eller GNU Lesser General
Public License (herefter kaldt "LGPL").
Ifølge disse licenser har du ret til at få adgang
til, ændre og videredistribuere kildekoden til de
pågældende softwareprogrammer i henhold til de
betingelser, der er angivet i GPL/LGPL.
Kildekoden er tilgængelig på internettet. Du kan
downloade den på nedenstående adresse. Når du
henter kildekoden, skal du vælge DCR-SR87 som
model for videokameraet.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os
vedrørende kildekodens indehold.
Læs "license2.pdf " i mappen "License" på CDROM'en. Her findes licenser (på engelsk) til
"GPL"- og "LGPL"-softwaren.
Nyttige optageteknikker
Du skal have installeret Adobe Reader for
at kunne læse PDF-filen. Hvis du ikke har
programmet, kan det hentes på Adobe Systems'
websted på adressen:
http://www.adobe.com/
Indeks
123
Indeks
A
B
Batteri............................................18
BATTERY INFO..........................87
BEACH.........................................64
BEEP.............................................90
Billeder....................................26, 34
Billedkvalitet................................74
Billedstyringsfiler......................112
BLACK FADER...........................65
BLT-IN ZOOM MIC...................72
"BRAVIA" Sync............................46
C
D
I
IMAGE SIZE................................79
Indbygget hukommelse............112
INDOOR......................................66
"InfoLITHIUM"-batteri............117
J
JPEG............................................112
K
F
FACE DETECTION........... 76, 104
FACE FUNC. SET.......................76
Face Index.....................................38
FADER..........................................65
Fejlfinding....................................99
FH..................................................74
fil..................................................112
FILE NO. ......................................81
Film.........................................24, 32
Film Roll Index............................37
FIREWORKS...............................64
FLASH LEVEL.............................80
FLASH MODE.............................79
FOCUS..........................................69
Format...........................................89
Forventet optage- og
afspilningstid for det
medfølgende batteri..................108
FRAME SETTING............. 76, 104
G
GENERAL SET............................97
GPS................................................30
GUIDEFRAME...........................71
DATA CODE.........................22, 84
DATE/TIME................... 22, 84, 85
124
Kamerastativ..................................8
Kondens......................................119
Kopier............................................53
L
LANDSCAPE...............................64
LANGUAGE SET..................22, 96
LCD BL LEVEL...........................90
LCD BRIGHT..............................90
LCD COLOR................................91
LP...................................................74
Lydstyrke................................33, 90
M
MANAGE MEDIA................61, 88
MANUAL SETTINGS................64
Map Index....................................36
mappe..........................................112
Medfølgende tilbehør..................15
MEDIA FORMAT.................63, 89
MEDIA INFO..............................88
"Memory Stick"................... 61, 116
"Memory Stick PRO Duo"
.............................................. 61, 116
"Memory Stick PRO-HG Duo"
.............................................. 61, 116
Menuer....................................10, 13
Indeks
CALIBRATION.........................120
CAMERA DATA...................85, 86
CANDLE......................................64
CLOCK SET.................................21
CLOCK/LANG............................95
COMPONENT............................93
CONVERSION LENS.................73
CTRL FOR HDMI.......................98
E
EDIT..............................................48
EXPOSURE..................................68
H
"Handycam" Station......... 8, 15, 18
HD/SD SET............................74, 84
HDMI RESOLUTION................93
Helt opladet..................................18
Highlight Playback......................39
HQ.................................................74
Nyttige optageteknikker
A.SHUT OFF...............................97
A/V-kabel.....................................59
Advarselsmeddelelser...............106
Afspilning.....................................32
Afspilningsliste............................56
AREA SET....................................95
AUTO AREA ADJ.......................96
AUTO BACK LIGHT.................73
AUTO CLOCK ADJ...................95
AUTO SLW SHUTTR................73
AVCHD-format.........................114
Datoindeks...................................35
DELETE........................................48
DEMO MODE.............................97
Diasshow.......................................41
DIGITAL ZOOM........................71
Diskoptager..................................59
DISP OUTPUT............................94
DISPLAY SET..............................91
DIVIDE.........................................55
DOWNLOAD MUSIC...............40
Dual Rec.......................................28
Dvd-brænder...............................58
Indholdsfortegnelse
Symboler
1080i/576i.....................................93
16:9................................................92
4:3..................................................92
576i................................................93
N
NTSC..........................................110
O
P
S
SCENE SELECTION......... 64, 104
SELF-TIMER................................79
Selvdiagnosticering/
advarselsindikatorer..................104
SHOOTING SET.........................71
Sikkerhedsforanstaltninger......114
Skærmindikatorer.........................8
Sletning af data.......................48, 89
SLIDE SHOW SET......................41
SMILE DETECTION......... 77, 104
SMILE PRIORITY.............. 78, 104
SMILE SENSITIVITY........ 77, 104
SMILE SHUTTER.......................77
SMTH SLW REC.........................29
SNOW...........................................65
SOUND/DISP SET......................90
SP...................................................74
Spejltilstand..................................29
SPOT FOCUS..............................68
SPOT METER..............................67
SPOT MTR/FCS..........................67
SPOTLIGHT................................64
STEADYSHOT............................72
Stikkontakt...................................18
Styring af oplysninger om HDfilm, mappe................................112
SUMMERTIME...........................96
SUNRISE&SUNSET...................64
Sådan oplades batteriet i udlandet
.............................................. 20, 110
Sådan opretter du en disk i HDkvalitet...........................................58
125
U
Udlandet.....................................110
USB CONNECT..........................58
USB-adapter...................... 8, 15, 58
USB-kabel.....................................58
V
VBR.............................................108
Vedligeholdelse..........................114
Vidvinkel......................................28
Visning..........................................34
VISUAL INDEX..........................32
W
WHITE BAL. ..............................66
WHITE FADER...........................65
WIDE SELECT............................75
X
x.v.Color............................... 75, 118
Y
YOUR LOCATION.....................50
Z
Zoom.......................................28, 40
Zoom under afspilning...............40
Indeks
PAL..............................................110
PHOTO CAPTURE....................51
PHOTO COPY............................53
PHOTO MEDIA SET.................61
PHOTO SETTINGS....................79
PLAYBACK..................................32
PLAYBACK SET..........................84
PMB Guide.....................................2
PORTRAIT...................................64
PROTECT....................................54
T
TELE MACRO.............................70
Telefoto.........................................28
TIMING........................................30
Tom...............................................63
Tv...................................................42
TV CONNECT Guide................42
TV TYPE......................................92
Tv-farvesystemer.......................110
TWILIGHT..................................64
TWILIGHT PORT. ....................64
Tændt............................................21
Nyttige optageteknikker
ONE PUSH..................................66
Opladning af batteriet.................18
Oprettelse af en disk....................58
Oprettelse af en disk i SD-kvalitet
.......................................................59
Oprettelse af et billede ud fra en
film................................................51
Optage- og afspilningstid.........108
Optagelse................................24, 26
Optagemedie................................61
Optagetid af film/antal billeder,
der kan gemmes.........................108
OPTION MENU.........................12
Original.........................................52
OTHERS.......................................87
OUTDOOR..................................66
OUTPUT SETTINGS.................92
Overførsel.....................................52
R
REC MODE..................................74
RECORDING SET......................74
REDEYE REDUC........................80
REPAIR IMG.DB F. ......... 102, 105
Reparation....................................99
RESET.............................................7
Indholdsfortegnelse
MICREF LEVEL..........................72
Miniature......................................48
MOVIE DUB...............................52
MOVIE MEDIA SET..................61
MPEG..........................................112
MPEG-2......................................112
MPEG-4 AVC/H.264................114
MY MENU...................................10
MY MENU SETTING................10
Indholdsfortegnelse
Nyttige optageteknikker
Indeks
http://www.sony.net/
126
Download PDF

advertising