Sony | DSC-WX1 | Sony DSC-WX1 WX1 Kompakt digitalkamera Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Cyber-shot Håndbog
DSC-WX1
DK
4-150-182-31(1)
© 2009 Sony Corporation
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side.
Dette er praktisk ved søgning efter en funktion, du ønsker at vise.
Betjeningssøgning
Søg efter oplysninger vha. betjening.
MENU/Indstillingersøgning
Betjeningssøgning
Indholdsfortegnelse
Søg efter oplysninger vha. funktion.
Søg efter oplysninger i en liste af
MENU-/Indstillingspunkter.
Mærker og bemærkninger der anvendes i denne
håndbog
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Søg efter oplysninger vha. nøgleord.
Standardindstillingen er angivet med
Indeks
I denne håndbog vises rækkefølgen på
betjeninger ved hjælp af pile (t). Betjen
kameraet i den angivne rækkefølge. Mærker
vises som de fremstår i kameraets
standardindstilling.
.
Angiver relevante forholdsregler og
begrænsninger angående den korrekte
behandling af kameraet.
z
Angiver oplysninger der er nyttige at
kende.
2DK
"Memory Stick": Du
kan ikke bruge en
"Memory Stick" med dette
kamera.
• Se side 126 angående yderligere oplysninger om
"Memory Stick Duo".
"Memory Stick
Duo"-adapter
Bemærkninger om batteriet
• Oplad batteriet (medfølger), før kameraet bruges
første gang.
• Du kan oplade batteriet, selvom det ikke er helt
afladet. Endvidere kan du anvende det delvist
opladede batteri, som det er, selvom batteriet
ikke er helt opladet.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,
skal du opbruge den eksisterende ladning, tage
batteriet ud fra kameraet og opbevare det på et
køligt, tørt sted. På den måde bevares batteriets
funktionsevne bedst.
• Se side 128 angående yderligere oplysninger om
det batteri, der kan anvendes.
Sorte, hvide, røde, blå eller
grønne prikker
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
medføre funktionsfejl. Vær forsigtig, hvis
kameraet placeres tæt på et vindue eller
udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv
samt undlad at bruge vold mod det.
Indeks
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt
udstyr
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
indsætte den i "Memory Stick Duo"adapteren (sælges separat).
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er
et resultat af den normale produktionsproces og
påvirker ikke optagelsen.
MENU/Indstillingersøgning
Andre hukommelseskort kan ikke
bruges.
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
Betjeningssøgning
Bemærkninger om de typer "Memory
Stick", som du kan bruge (sælges
separat)
"Memory Stick Duo": Du kan
bruge en "Memory Stick Duo"
med dette kamera.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af
kameraet
Om fugtdannelse
• Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke for
kameraet og vente cirka en time, så fugten kan
fordampe. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
Billeder, der bruges i denne håndbog
De billeder, der bruges som eksempler i denne
håndbog, er billedgengivelser og ikke billeder,
som rent faktisk er optaget med kameraet.
3DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Sådan bruges denne håndbog······························ 2
Bemærkninger om brug af kameraet ···················· 3
Betjeningssøgning················································· 7
MENU/Indstillinger-søgning ································ 10
Identifikation af kameraets dele ·························· 13
Liste over ikoner der vises på skærmen ············· 14
Brug af funktionsvælgeren ·································· 16
Ændring af DISP (skærmbilledindstillinger) ········ 17
Brug af den interne hukommelse ························ 19
Optagelse
Indeks
Intelligent autojustering ······································· 20
Nem optagelse ···················································· 21
Auto programmeret ············································· 23
Panorering··························································· 24
Anti-bevægelsesslør ··········································· 26
Håndholdt tusmørke············································ 27
Valg af motiv ······················································· 28
Filmtilstand ·························································· 30
Zoom ··································································· 31
Blitz ····································································· 32
Smiludløser ························································· 33
Selvudløser ························································· 34
Serieoptagelse/Niveau ········································ 35
4DK
Indholdsfortegnelse
Visning
Betjeningssøgning
Visning af stillbilleder··········································· 37
Afspilningszoom ·················································· 38
Billedindeks ························································· 39
Slet ······································································ 40
Visning af film······················································ 41
MENU (Optagelse)
MENU (Visning)
MENU-punkter (Visning) ····································· 11
MENU/Indstillingersøgning
MENU-punkter (Optagelse)································· 10
Indeks
Indstillinger
Indstillingspunkter ··············································· 12
Tv
Visning af billeder på et tv ································· 101
Computer
Brug sammen med din computer ······················ 104
Brug af softwaren ·············································· 105
Tilslutning af kameraet til computeren ··················108
Visning af "Cyber-shot – Vejledning til næste trin"····110
5DK
Indholdsfortegnelse
Udskrivning
Udskrivning af stillbilleder·································· 111
Betjeningssøgning
Fejlfinding
Fejlfinding·························································· 113
Advarselsindikatorer og meddelelser ················ 121
Andet
MENU/Indstillingersøgning
Lagerplaceringer og filnavne for
billedfiler ···························································· 125
"Memory Stick Duo" ·········································· 126
Batteri································································ 128
Batterioplader···················································· 129
Intelligent panoreringstilter ································ 130
Indeks
Indeks
Indeks································································ 131
6DK
Overlad indstillingerne
til kameraet
Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
Betjeningssøgning
Intelligent autojustering ······································ 20
Valg af motiv ························································· 28
Scenegenkendelse ············································· 58
Optagelse af portrætter Blødt snap ····························································· 28
Optagelse af
panoramabilleder
Panorering ····························································· 24
MENU/Indstillingersøgning
Tusmørke portræt················································ 28
Smiludløser ··························································· 33
Scenegenkendelse ············································· 58
Registrering af ansigter······································ 61
Reduktion af lukkede øjne ································ 64
Rødøjereduktion ·················································· 65
Indeks
Optagelse af de bedste Kæledyr ·································································· 28
billeder af dit kæledyr
Optagelse af motiver i
bevægelse
Filmtilstand ···························································· 30
Serie optagelse ·············································· 35, 47
Optagelse uden slør
Anti-bevægelsesslør ··········································· 26
Håndholdt tusmørke ··········································· 27
Høj følsomhed ······················································ 28
Selvudløser med 2-sekunders forsinkelse ····· 34
ISO ··········································································· 50
SteadyShot ···························································· 66
Optagelse i modlys
Tvungen blitz ························································ 32
Scenegenkendelse ············································· 58
DRO········································································· 63
7DK
Justering af
eksponering
Histogram ······························································ 18
EV ············································································ 49
Ændring af
fokuspositionen
Fokus ······································································ 54
Registrering af ansigter······································ 61
Slet ····································································· 40, 73
Format ···································································· 93
Visning af forstørrede
billeder
Afspilningszoom ··················································· 38
Beskær ··································································· 72
Redigering af billeder
Retouchering ························································ 72
Afspilning af en serie
billeder i rækkefølge
Diasshow ······························································· 67
Indeks
Sletning af billeder
MENU/Indstillingersøgning
Ændring af billedformat Billedformat ··························································· 44
Betjeningssøgning
Anti-bevægelsesslør ··········································· 26
Høj følsomhed ······················································ 28
Langsom synkro ·················································· 32
ISO ··········································································· 50
Indholdsfortegnelse
Optagelse på mørke
steder
Optagelse/Visning med Nem optagelse ····················································· 21
indikatorer, der er
nemme at se
Udskrift af billeder med Brug af "PMB (Picture Motion Browser)"
················································································ 105
dato
Ændring af indstillinger Indstilling af sted ·················································· 99
for dato og klokkeslæt Dato-/tidsindstilling ············································ 100
Initialisering af
indstillinger
Initialiser ································································· 87
8DK
Visning på tv
Visning af billeder på et tv ······························· 101
Oplysninger om
ekstraudstyr
"Cyber-shot – Vejledning til næste trin" ······ 110
"Intelligent panoreringstilter" ·························· 130
Betjeningssøgning
Udskriv ·································································· 111
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af billeder
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
9DK
Indholdsfortegnelse
MENU/Indstillinger-søgning
MENU-punkter (Optagelse)
Du kan nemt vælge de forskellige optagefunktioner fra MENU-knappen.
Kontrolknap
2 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B på
kontrolknappen.
3 Tryk på MENU-knappen for at slå Menuskærmen
fra.
I tabellen nedenfor angiver en funktion, der er til rådighed. Ikonerne nedenfor [
angiver de tilstande, der er til rådighed.
] og [
]
Funktionsvælger
Menupunkter
—
—
—
—
—
—
Filmoptagelsestilstand
—
—
—
—
—
—
Optageretning
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Billedformat
Serie optagelse
Blitz
—
—
EV
—
—
Indeks
Valg af motiv
MENU/Indstillingersøgning
MENU-knap
Betjeningssøgning
1 Tryk på MENU-knappen for at vise
Menuskærmen.
—
ISO
—
—
Hvidbalance
—
—
Hvidbalance under vandet
—
—
Fokus
—
—
Lysmålermetode
—
—
Niveauindstillinger
—
Scenegenkendelse
Følsomhed for smilregist.
—
Registrering af ansigter
—
DRO
—
—
Reduktion af lukkede øjne
—
—
SteadyShot
(Indstillinger)
—
—
—
—
—
—
—
—
Rødøjereduktion
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bemærk
• Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen.
10DK
Du kan nemt vælge de forskellige visningsfunktioner fra MENU-knappen.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Kontrolknap
3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B på
kontrolknappen.
(Afspil)-knap
4 Tryk på z midt på kontrolknappen.
I tabellen nedenfor angiver
en funktion, der er til rådighed.
"Memory Stick Duo"
Datovisning
Mappevisning
Intern hukommelse
Mappevisning
(Diasshow)
(Visningstilstand)
MENU/Indstillingersøgning
Visningstilstand
Menupunkter
MENU-knap
Betjeningssøgning
2 Tryk på MENU-knappen for at vise
Menuskærmen.
Indholdsfortegnelse
MENU-punkter (Visning)
—
(Vis serieoptagelsesgruppe)
—
—
Indeks
(Retouchering)
(Slet)
(Beskyt)
DPOF
—
(Udskriv)
(Roter)
(Vælg mappe)
—
—
(Indstillinger)
Bemærkninger
• Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen.
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
(Nem optagelse), vises skærmen for sletning, hvis du trykker
på MENU. Du kan vælge mellem [Slet enkelt billede] eller [Slet alle billeder].
11DK
Du kan ændre indstillingerne på
(Indstillinger)-skærmen.
1 Tryk på MENU-knappen for at vise Menuskærmen.
Kontrolknap
3 Vælg den ønskede kategori med v/V og tryk
derefter på B for at vælge hvert punkt, og derefter
på z.
MENU-knap
4 Vælg den ønskede indstilling og tryk på z.
Optagelsesindstil.
Punkter
AF-lampe
Gitterlinje
Digital zoom
Autoretning
MENU/Indstillingersøgning
Kategorier
Betjeningssøgning
2 Vælg
(Indstillinger) med V på kontrolknappen
og tryk derefter på z midt på kontrolknappen for
at vise opsætningsskærmen.
Indholdsfortegnelse
Indstillingspunkter
Lukkede øjne-adv.
Primære indstill.
Bip
Funkt.guide
Demotilstand
Indeks
Language Setting
Initialiser
COMPONENT
Video ud
USB-tilslut
Hent musik
Format musik
"Memory Stick"-værktøj
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Slet lagringsmappe
Kopier
Filnummer
Internt huk.værktøj
Format
Filnummer
Indstillinger af ur
Indstilling af sted
Dato-/tidsindstilling
Bemærkninger
• [Optagelsesindstil.] vises kun, når indstillingerne er indtastet i optagetilstanden.
• ["Memory Stick"-værktøj] vises kun, når der er sat en "Memory Stick Duo" ind i kameraet, mens
[Internt huk.værktøj] kun vises, når der ikke er indsat en "Memory Stick Duo".
12DK
J Ved optagelse: W/T (zoom)-knap (31)
Ved visning: (Zoom ved afspilning)knap/ (Indeks)-knap (38, 39)
K Funktionsvælger (16)
M
N
(Afspil)-knap (37)
(Slet)-knap (40)
O MENU -knap (10)
P Kontrolknap
Menu til: v/V/b/B/z
Menu fra: DISP/ / /
R Dæksel til batteri/"Memory Stick Duo"
S Flerfunktionsstik
T Åbning til "Memory Stick Duo"
U Aktivitetslampe
V Udløsergreb til batteri
MENU/Indstillingersøgning
Q Stik til kamerastativ
Betjeningssøgning
L Krog til håndledsrem*
Indholdsfortegnelse
Identifikation af kameraets dele
W Åbning til batteriindsættelse
Indeks
* Brug af håndledsremmen
Monter remmen og stik hånden igennem løkken
for at forhindre, at kameraet bliver beskadiget,
hvis det tabes.
Krog
A Udløserknap
B
(Serieoptagelse/Niveau)-knap (35)
C Blitz
D Mikrofon
E ON/OFF (Strøm)-knap
F Højttaler
G Selvudløserlampe/Lampe til smiludløser/
AF-lampe
H Objektiv
I LCD-skærm
13DK
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmbilledet med DISP (skærmbilledindstillinger) på kontrolknappen.
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
Advarsel om lavt batteriniveau
Billedformat
Ved optagelse af film
(Nem
Valg af motiv
Ikon for Scenegenkendelse
Indeks
Funktionsvælger (Intelligent
autojustering, Auto
programmeret, Panorering, Antibevægelsesslør, Håndholdt
tusmørke, Filmtilstand)
MENU/Indstillingersøgning
• Ikonerne er begrænsede i tilstanden
optagelse).
Betjeningssøgning
A
Ved optagelse af stillbilleder
Indholdsfortegnelse
Liste over ikoner der vises på
skærmen
Filmoptagetilstand
Hvidbalance
Ved afspilning
Målemetode
SteadyShot
Advarsel om vibration
Scenegenkendelse
DRO
Indikator for følsomhed for
smilregistrering
14DK
Fortsættes r
Beskrivelse
Skærm
Zoomskalering
Beskrivelse
Målemetode
Blitzindstilling
PictBridge-tilslutning
Blitzen oplades
Beskyt
Hvidbalance
Udskriftsbestilling (DPOF)
Indholdsfortegnelse
Skærm
Afspilningszoom
ISO 400
ISO tal
Databasefilen er fuld
Hovedbillede i
serieoptagelsesgruppen
D
B
Skærm
Beskrivelse
Beskrivelse
z
AE/AF-lås
ISO400
ISO tal
Destination
NR langsom lukker
Advarsel om overophedning
Selvudløser
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay
125
Lukkerhastighed
Registrering af ansigter
F3.5
Blændeværdi
Serieoptagelse/Niveau
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Indikator for AFområdesøgerramme
Databasefilen er fuld
OPT
Standby
Optagelse af en film/Film på
standby
Ramme for AF-områdesøger
0:12
Optagetid (m:s)
101-0012
Mappe- og filnummer
2009 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der gengives
z STOP
z PLAY
Funktionsguide for afspilning af
billede
V VOLUME
Valg af billeder
Justering af lydstyrken
Niveauindstillinger
Indeks
bB BACK/NEXT
MENU/Indstillingersøgning
Skærm
Betjeningssøgning
Vis serieoptagelsesgruppe
Kryds til punktmåling
+2.0EV
Eksponeringsværdi
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
PictBridge-tilslutning
C
Skærm
N
Afspilningslinje
Beskrivelse
Optagemappe
Afspilningsmappe
96
Antal billeder, der kan optages
12/12
Billednummer/antal billeder, der
er optaget i den valgte mappe
100min
Optagetid
Afspilning
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Visning af breddegrad og
længdegrad
Histogram
•
vises, når histogramvisning
er deaktiveret.
Lydstyrke
Optage-/Afspilningsmedie
("Memory Stick Duo", intern
hukommelse)
Ændring af mappe
AF-lampe
Rødøjereduktion
15DK
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Funktionsvælger
Indholdsfortegnelse
Brug af funktionsvælgeren
Betjeningssøgning
(Nem optagelse)
(Auto programmeret)
(Panorering)
Giver dig mulighed for at optage med automatisk justerede
indstillinger (side 20).
Giver dig mulighed for at optage/vise stillbilleder med indikatorer,
der er nemme at se (side 21).
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret
automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien) (side 23). Du
kan indstille forskellige funktioner vha. menuen.
Giver dig mulighed for at optage et panoramabillede efter
komponering af billeder (side 24).
Giver dig mulighed for at optage med reduceret slør uden brug af
blitzen, når du komponerer serieoptagelsesbilleder, der optages ved
høj hastighed (side 26).
(Håndholdt
tusmørke)
Giver dig mulighed for at optage i svag belysning med reduceret slør
uden brug af stativ, når du komponerer serieoptagelsesbilleder, der
optages ved høj hastighed (side 27).
(Filmtilstand)
Indeks
(Antibevægelsesslør)
(Valg af motiv)
MENU/Indstillingersøgning
(Intelligent
autojustering)
Giver dig mulighed at optage med forudangivne indstillinger
svarende til forholdene (side 28).
Giver dig mulighed for at optage film med lyd (side 30).
16DK
1 Tryk på DISP (skærmbilledindstillinger) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
(Lys +
Histogram)
Gør skærmen lysere og viser en graf over
billedlysstyrken.
Billedinformationen vises også under
afspilning.
Gør skærmen lysere og viser informationen.
(Normal)
Indstiller skærmen til standard lysstyrke og
viser informationen.
Indeks
(Lys)
MENU/Indstillingersøgning
Gør skærmen lysere og viser kun billeder.
Betjeningssøgning
(Lys + Kun
billede)
Indholdsfortegnelse
Ændring af DISP
(skærmbilledindstillinger)
Bemærk
• Hvis du viser billeder udenfor under lyse forhold, skal du sætte lysstyrken på skærmen op. Men batteriets
styrke aftager muligvis hurtigere under sådanne forhold.
17DK
Et histogram er et diagram, som viser et billedes lysstyrke. Diagrammet indikerer et lyst billede,
når overvægten er mod højre, og et mørkt billede, når overvægten er mod venstre.
A Antal pixel
B Lysstyrke
B
Mørk
Lys
1 Tryk på DISP (skærmbilledindstillinger) på kontrolknappen og vælg
derefter [Lys + Histogram].
Indeks
• Histogrammet vises også, når du afspiller et enkelt billede, men her kan du ikke justere eksponeringen.
• Histogrammet vises ikke når:
– Der optages film
– Der afspilles film
– Der vises billeder i lodret position
– Der roteres stillbilleder
– Der optages med Panorering
– Der vises billeder optaget med Panorering
– Der vises hovedbilleder
• Der kan være stor forskel på det histogram, der blev vist under optagelsen, og det der vises under
afspilning, når:
– Blitzen affyres.
– Lukkerhastigheden er langsom eller hurtig.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder, som er optaget med andre kameraer.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
A
Indholdsfortegnelse
Histogram
18DK
Kameraet har ca. 11 MB intern hukommelse. Denne hukommelse er ikke flytbar. Selv når der
ikke er indsat en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du optage billeder med denne interne
hukommelse.
B
Intern
hukommelse
Om billeddata, der er gemt i den interne
hukommelse
Sådan sikkerhedskopieres data til harddisken på en computer
Følg fremgangsmåden på side 108 til 109 uden en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Indeks
Det anbefales, at du sikkerhedskopierer fejlfri data vha. en af følgende metoder.
MENU/Indstillingersøgning
B
Når der ikke er indsat en "Memory Stick Duo"
[Optagelse]: Billeder optages med den interne
hukommelse.
[Afspilning]: Billeder, der er gemt i den interne
hukommelse, afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder i den interne hukommelse.
Betjeningssøgning
Når der er indsat en "Memory Stick Duo"
[Optagelse]: Billeder optages på "Memory Stick Duo".
[Afspilning]: Billeder på "Memory Stick Duo" afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder på "Memory Stick Duo".
Indholdsfortegnelse
Brug af den interne hukommelse
Sådan sikkerhedskopieres data på en "Memory Stick Duo"
Klargør en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig fri kapacitet, og udfør derefter den procedure,
der er beskrevet i [Kopier] (side 97).
Bemærkninger
• Du kan ikke overføre billeddata fra en "Memory Stick Duo" til den interne hukommelse.
• Ved at oprette en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer med et kabel til
flerfunktionsterminal kan du overføre data, der er gemt på den interne hukommelse, til en computer. Men
du kan ikke overføre data fra en computer til den interne hukommelse.
19DK
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk justering af indstillingen.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Intelligent autojustering).
2 Optag med udløserknappen.
• Blitzindstillingen er indstillet til [Auto] eller [Fra].
zOm Scenegenkendelse
Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Intelligent autojustering. Denne funktion gør
kameraet i stand til automatisk at genkende optageforholdene og tage billedet.
Kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab), (Makro) eller
(Portræt) og viser
det modsvarende ikon og guiden på LCD-skærmen, når scenen er genkendt.
Du finder flere oplysninger på side 58.
Indeks
zHvis du optager et stillbillede af et motiv, som er
MENU/Indstillingersøgning
Ikon for Scenegenkendelse (Guide)
Betjeningssøgning
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Intelligent autojustering
svært at fokusere på
• Den korteste optageafstand er cirka 5 cm (W), 50 cm (T) (fra objektivet).
• Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt,
og der høres ikke noget bip. Du kan enten omkomponere billedet eller ændre fokusindstillingen
(side 54).
I følgende situationer kan fokusering være vanskelig:
– Det er mørkt, og motivet er langt væk.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
– Motivet ses gennem glas.
– Motivet bevæger sig hurtigt.
– Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
– Motivet belyses bagfra, eller der er blinkende belysning.
20DK
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder ved brug af mindst mulige funktioner.
Tekststørrelsen forøges, og indikatorerne bliver nemmere at se.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Nem optagelse).
Bemærk
• Batteriopladningen opbruges hurtigere, fordi lysstyrken på skærmen automatisk forøges.
zTilgængelige funktioner i tilstanden Nem optagelse
MENU t [Billedformat] t z på kontrolknappen t ønsket
tilstand t z
Vælg mellem [Stort] eller [Lille] format.
Selvudløser:
på kontrolknappen t ønsket tilstand
Vælg mellem [10 sek] eller [Fra] tilstand.
Blitz:
på kontrolknappen t ønsket tilstand
Vælg mellem [Auto] eller [Fra] tilstand.
Smiludløser:
på kontrolknappen
Indeks
MENU t [Blitz] t z på kontrolknappen t ønsket tilstand t
z
Vælg mellem [Auto] eller [Fra] tilstand.
MENU/Indstillingersøgning
Billedformat:
Betjeningssøgning
2 Optag med udløserknappen.
Indholdsfortegnelse
Nem optagelse
zOm Scenegenkendelse
Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Nem optagelse. Denne funktion gør kameraet i stand
til automatisk at genkende optageforholdene og tage billedet.
Ikon for Scenegenkendelse
Kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys), (Modlysportræt),
(Landskab), (Makro) eller
(Portræt) og viser et
ikon på LCD-skærmen, når scenen er genkendt.
Du finder flere oplysninger på side 58.
21DK
Fortsættes r
Når du trykker på
(Afspil)-knappen med funktionsvælgeren indstillet til
(Nem
optagelse), bliver teksten på afspilningsskærmen større og nemmere at se. Endvidere er de
funktioner, der kan anvendes, begrænset.
(Slet)-knap
• Visningstilstanden er indstillet til [Mappevisning]. Hvis du indstiller funktionsvælgeren til en anden
tilstand end
(Nem optagelse), vises billederne i den på forhånd valgte Visningstilstand, når du
derefter afspiller dem.
Betjeningssøgning
MENU-knap
Du kan slette det aktuelt viste billede.
Vælg [OK] t z.
Du kan slette det aktuelt viste billede med [Slet enkelt billede] og
slette alle billeder i en mappe med [Slet alle billeder].
Indholdsfortegnelse
zOm Nem visning-tilstand
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
22DK
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger med denne
menu.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Auto programmeret).
Betjeningssøgning
2 Optag med udløserknappen.
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
23DK
Indholdsfortegnelse
Panorering
Giver dig mulighed for at lave et panoramabillede ud fra komponerede billeder.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Panorering).
Denne del optages ikke
3 Panorer kameraet hen til slutningen, som
vist i vejledningen på LCD-skærmen.
Bemærkninger
Indeks
• Hvis du ikke kan panorere kameraet henover hele motivet inden for en given tidsperiode, vises der et gråt
område i det komponerede billede. Hvis dette sker, skal du bevæge kameraet hurtigt for at kunne optage
et helt panoramabillede.
• Da flere billeder sættes sammen, bliver den sammensatte del ikke optaget flydende.
• Under dårlige lysforhold bliver panoramabilleder muligvis slørede.
• Under flimrende lys som f.eks. fluorescerende lys er lysstyrken eller farven på det kombinerede billede
ikke altid det samme.
• Når panoramaoptagelsens fulde vinkel og den låste vinkel er meget forskellige i lysstyrke, farve og
fokusering, bliver optagelsen ikke vellykket. Sker dette, skal du ændre låsevinklen og optage igen.
• Panorering er ikke egnet til følgende situationer:
– Genstande i bevægelse
– Genstande der er for tæt på kameraet
– Billeder med et gentagende mønster som f.eks. teglsten og billeder med ringe kontrast som f.eks. af
himmelen, en sandstrand eller græsplæne
– Billeder med konstant ændring som f.eks. bølger eller vandfald
• Du kan ikke lave panoramabilleder i følgende situationer:
– Når du panorerer kameraet for hurtigt eller for langsomt
– Når kameraet ryster for meget
MENU/Indstillingersøgning
Vejledningsbjælke
Betjeningssøgning
2 Hold kameraet sådan at du kan se LCD-skærmen
tydeligt, og tryk derefter helt ned på
udløserknappen.
zÆndring af optageretning eller billedformat på et
panoramabillede
Optageretning:
Billedformat:
MENU t [Optageretning] t vælg [Højre], [Venstre], [Op] og
[Ned] t z
MENU t [Billedformat] t vælg [Standard] eller [Bred] t z
24DK
Fortsættes r
Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighed.
Panorer kameraet i samme retning som angivelsen på LCD-skærmen.
Bestem scenen og tryk halvt ned på udløserknappen så du kan låse eksponeringen og hvidbalancen.
Juster billedkompositionen sådan at en del med stor motivvariation er i midten af billedet.
zAfspilning af rullende panoramabilleder
MENU/Indstillingersøgning
•
•
•
•
Vandret retning
Betjeningssøgning
Lodret retning
Radius så kort
som mulig
Indholdsfortegnelse
zTips til optagelse af et panoramabillede
Du kan rulle gennem panoramabilleder ved at trykke på z på kontrolknappen, mens der
vises panoramabilleder.
Beskrivelse
z (på kontrolknappen)
Afspiller rullende billeder/stopper
b/B/v/V (på
kontrolknappen)
Ruller gennem billeder
W (zoom)-knap
Viser hele billedet
Indeks
Betjeningsknap
Viser det viste område af
hele panoramabilledet
• Panoramabilleder afspilles med den medfølgende software "PMB" (side 105).
25DK
Dette er praktisk til indendørs optagelser uden brug af blitz for at reducere motivslør.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Anti-bevægelsesslør).
2 Tryk helt ned på udløserknappen.
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Lukkerlyden bipper 6 gange, og der optages et billede.
• Reduceringen af slør er ikke effektiv i følgende situationer:
– Billeder med meget bevægelse
– Billeder, hvor hovedmotivet er for tæt på kameraet
– Billeder med ringe kontrast som f.eks. af himmelen, en sandstrand eller græsplæne
– Billeder med konstant ændring som f.eks. bølger eller vandfald
• Der kan ikke anvendes Smiludløser.
• Når der anvendes en lyskilde der flimrer, som f.eks. fluorescerende belysning, kan der opstå blokstøj.
I disse tilfælde skal Valg af motiv indstilles til
(Høj følsomhed).
Betjeningssøgning
Der optages en serie serieoptagelsesbilleder, og der anvendes billedbehandling til at reducere
motivslør og støj.
Indholdsfortegnelse
Anti-bevægelsesslør
Indeks
26DK
Selvom nattesekvenser har tendens til at sløres pga. kamerarystelser, giver denne tilstand dig
mulighed for at optage nattesekvenser med mindre støj og slør uden brug af et stativ.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Håndholdt tusmørke).
Der optages en serie serieoptagelsesbilleder, og der anvendes billedbehandling til at reducere
kamerarystelser og støj.
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Lukkerlyden bipper 6 gange, og der optages et billede.
• Reduceringen af slør er mindre effektiv i følgende situationer:
– Billeder med meget bevægelse
– Billeder, hvor hovedmotivet er for tæt på kameraet
– Billeder med ringe kontrast som f.eks. af himmelen, en sandstrand eller græsplæne
– Billeder med konstant ændring som f.eks. bølger eller vandfald
• Der kan ikke anvendes Smiludløser.
• Når der anvendes en lyskilde der flimrer, som f.eks. fluorescerende belysning, kan der opstå blokstøj.
I disse tilfælde skal Valg af motiv indstilles til
(Høj følsomhed).
Betjeningssøgning
2 Tryk helt ned på udløserknappen.
Indholdsfortegnelse
Håndholdt tusmørke
Indeks
27DK
Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til forholdene.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Valg af motiv).
2 Vælg den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
(Blødt snap)
Giver dig mulighed for at optage billeder med en blødere
atmosfære til portrætter og blomster osv.
(Landskab)
Giver mulighed for nem optagelse af fjerne motiver ved
at fokusere ind på distancen. Optager en klar blå himmel
og blomsterfarver.
(Tusmørke
portræt)
Giver dig mulighed for at optage skarpe billeder af
personer i aftenomgivelser uden at atmosfæren går tabt.
(Tusmørke)
Giver dig mulighed for natoptagelser på afstand, uden at
den mørke atmosfære ved omgivelserne går tabt.
(Gourmet)
Skifter til Makrotilstand, hvilket giver dig mulighed for
at optage madopstillinger i indbydende og lyse farver.
(Kæledyr)
Giver dig mulighed for at optage billeder af dit kæledyr
med de bedste indstillinger.
(Strand)
Giver dig mulighed for at optage det blå vand helt klart
ved optagelser af strand- og søbredder.
(Sne)
(Fyrværkeri)
Indeks
Giver dig mulighed for at tage billeder
uden blitz ved svag belysning, hvilket
reducerer sløring.
MENU/Indstillingersøgning
(Høj følsomhed)
Betjeningssøgning
Hvis du ønsker at skifte til et andet motiv, skal du trykke på MENU-knappen.
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
Giver dig mulighed for at optage klare billeder ved at
forhindre indsunkne farver i snelandskaber og på andre
steder, hvor hele motivet forekommer hvidt.
Giver dig mulighed for at optage fyrværkeri i al dets
pragt.
28DK
Fortsættes r
Giver dig mulighed for at optage under vand i naturlige
farver ved brug af et undervandshus (undervandsudstyr
osv.).
Bemærk
Funktioner du kan anvende i Valg af motiv
Blitz
Registrering
af ansigter/
Smiludløser
Serieoptagelse/
Niveau
—
*2
Hvidbalance
Reduktion
Rødøjereaf lukkede
duktion
øjne
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
3
—
—
—
—
Indeks
—
—
SteadyShot
MENU/Indstillingersøgning
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
billede ud fra forholdene omkring motivet. angiver en tilgængelig funktion. Ikonerne nedenfor
[Blitz] angiver de blitztilstande, der er til rådighed.
Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden for valg af motiv.
Betjeningssøgning
• Når du optager billeder vha. tilstandene
(Tusmørke portræt), (Tusmørke) eller
(Fyrværkeri), er
lukkerhastigheden langsommere, og billederne har tendens til at blive slørede. For at forhindre sløring
anbefales det, at du anvender et stativ.
Indholdsfortegnelse
(Under vandet)
—
*1 Der kan ikke vælges [Blitz] for [Hvidbalance].
*2 Der kan ikke vælges [Fra] for [Registrering af ansigter].
*3 Du kan bruge [Hvidbalance under vandet] i stedet for [Hvidbalance].
29DK
Giver dig mulighed for at optage film med lyd.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Filmtilstand).
2 Tryk udløserknappen helt ned.
Betjeningssøgning
3 Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
Indholdsfortegnelse
Filmtilstand
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
30DK
Du kan forstørre billedet, når du optager. Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre billeder
op til 5×.
1 Tryk på W/T (zoom)-knappen.
T-knap
• Se side 80 når zoomgraden overstiger 5×.
W-knap
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
Tryk på T-knappen for at zoome ind og på W-knappen for at
zoome ud.
Indholdsfortegnelse
Zoom
• Zoom er fastsat til W-siden under optagelse i tilstanden Panorering.
• Objektivets driftslyd optages muligvis med under optagelse af en film.
Indeks
31DK
1 Tryk på
(Blitz) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
(Auto)
(Langsom
synkro)
(Fra)
Blitzen udløses altid.
Blitzen udløses altid.
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages
et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
Blitzen udløses ikke.
•
•
•
•
•
•
Blitzen affyres to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
Når blitzen oplades, vises
.
Du kan ikke anvende blitz under serieoptagelse eller niveauoptagelse.
[Til] og [Langsom synkro] er ikke tilgængelige, når kameraet er i tilstanden Intelligent autojustering.
I Nem optagelse-tilstand kan du kun vælge [Auto] eller [Fra].
I Anti-bevægelsesslør, Håndholdt tusmørke eller Panorering er blitzen indstillet til [Fra].
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
(Til)
Blitzen aktiveres automatisk på mørke steder, eller når der er
modlys.
Indholdsfortegnelse
Blitz
zNår der opstår "Hvide runde pletter" på fotos taget
Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.), som svæver rundt tæt på objektivet. Når de
fremhæves af kameraets blitz, ser de ud som hvide runde pletter.
Indeks
med blitz
Kamera
Motiv
Partikler (støv, pollen osv.) i
luften
Hvordan kan "Hvide runde pletter" reduceres?
• Oplys rummet og optag motivet uden brug af blitz.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. ([Fra] vælges automatisk.)
32DK
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Tryk på
(Smil) på kontrolknappen.
2 Vent mens der registreres et smil.
3 Stop optagelsen ved at trykke på
(Smil) igen.
Registrering af
ansigter-ramme
Indikator for følsomhed for
smilregistrering
Undlad at dække øjnene med pandehåret.
Dæk ikke for ansigtet med hatte, masker, solbriller osv.
2 Prøv at få ansigtet vendt lige mod kameraet og hold det
så vandret som muligt. Hold øjnene knebet sammen.
3 Giv et klart smil med en åben mund. Smilet registreres
nemmere, hvis man kan se tænderne.
1
Indeks
zTips til bedre optagelser af smil
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
• Optagelse ved brug af Smiludløser afsluttes automatisk, når enten "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse er fyldt op.
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Du kan ikke anvende digital zoom-funktionen.
• Hvis der er valgt Anti-bevægelsesslør, Håndholdt tusmørke, Panorering eller Filmtilstand, kan du ikke
anvende funktionen Smiludløser.
Betjeningssøgning
Når smileniveauet overstiger b-punktet på indikatoren,
optager kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen under brug af Smiludløser,
optager kameraet billedet og vender derefter tilbage til
Smiludløsertilstanden.
• Udløseren aktiveres, når en person, hvis ansigt er registreret, smiler.
• Du kan vælge eller registrere det motiv, der skal prioriteres via ansigtsregistrering med
[Registrering af ansigter]. Når det valgte ansigt er registreret i kameraets hukommelse, udføres der
kun Smilregistrering på det ansigt. For at udføre smilregistrering på et andet ansigt, skal du ændre
det prioriterede ansigt med z på kontrolknappen (side 61).
• Hvis der ikke registreres noget smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] i
indstillingsmenuen.
33DK
1 Tryk på
(Selvudløser) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
(Fra)
Selvudløseren anvendes ikke.
Indstiller selvudløseren med 10-sekunders forsinkelse.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og
der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres.
Tryk igen på for at annullere.
(2 sek)
Indstiller selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse.
Bemærkninger
zReduktion af slør med to-sekunds selvudløseren
Anvend selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse for at forhindre slør på et billede.
Lukkeren udløses 2 sekunder efter, du har trykket på udløserknappen, hvilket reducerer
kamerarystelser, når udløserknappen trykkes ned.
MENU/Indstillingersøgning
• I tilstanden Nem optagelse kan du kun vælge [10 sek] eller [Fra].
• Selvudløseren kan ikke bruges under optagelse i tilstanden Panorering.
Betjeningssøgning
(10 sek)
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
Indeks
34DK
Du kan vælge normal (enkeltbillede), serieoptagelse eller eksponeringsniveau. Du kan også
vælge tilstanden med MENU-knappen (side 47).
1 Tryk på
(Serieoptagelse/Niveau)-knappen.
(Serieoptagelse/Niveau)-knappen.
Du kan også vælge optagetilstanden med kontrolknappen.
(Fra)
Optager et enkelt billede.
(Høj)
Optager op til 10 billeder efter hinanden pr. sekund.
(Mellem)
Optager op til 5 billeder efter hinanden pr. sekund.
(Lav)
Optager op til 2 billeder efter hinanden pr. sekund.
Optager en serie på 3 billeder, hvor eksponeringsværdierne
automatisk ændres. Se side 57 for yderligere oplysninger om
niveauindstillingen.
Bemærkninger
Indeks
• Eksponeringsniveau er ikke til rådighed i Intelligent autojustering, Nem
optagelse, Filmtilstand, Håndholdt tusmørke, Anti-bevægelsesslør,
Panorering eller Smiludløser.
• Blitzen er automatisk indstillet til [Fra].
• Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og disse
indstillinger bruges også til de øvrige billeder.
• Når du justerer eksponeringen manuelt, ændres eksponeringen i henhold
den justerede lysstyrke.
• Optageintervallet forlænges i henhold til optageforholdene.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage
korrekt med den valgte værdi for eksponeringsniveau.
• Billedformatet indstilles til [VGA] under optagelse til den interne
hukommelse.
MENU/Indstillingersøgning
(Niveau)
Betjeningssøgning
2 Vælg en optagetilstand med
Indholdsfortegnelse
Serieoptagelse/Niveau
Serieoptagelse
Optager op til 10 billeder efter hinanden, når du holder udløserknappen nede.
1 Tryk på
(Serieoptagelse/Niveau)-knappen.
2 Vælg [Høj], [Mellem] eller [Lav].
3 Tryk på udløserknappen.
35DK
Fortsættes r
zOm optagelse af serieoptagelsesbilleder
MENU/Indstillingersøgning
Efter optagelse af serieoptagelsesbilleder vises de optagede billeder i rammer på LCDskærmen. Når alle billederne er placeret i rammerne, afsluttes optagelsen.
Du kan stoppe optagelsen ved at vælge [OK] med z på kontrolknappen.
Når optagelsen stopper, gemmes billedet, der vises i indeks, samt billederne i
billedbehandlingen.
Betjeningssøgning
• Serieoptagelse er til ikke rådighed i Nem optagelse, Panorering, Anti-bevægelsesslør, Håndholdt
tusmørke, Filmtilstand eller Smiludløser.
• Blitzen er automatisk indstillet til [Fra].
• Ved serieoptagelse med en selvudløser optages der en serie på maksimalt 5 billeder.
• Under forhold med langsom lukkerhastighed falder serieoptagelsens antal af billeder pr. sekund
muligvis.
• Billedformatet indstilles til [VGA] under optagelse til den interne hukommelse.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller en "Memory Stick Duo" er fyldt op,
stopper serieoptagelsen.
• Fokus, hvidbalancen og eksponeringen fastsættes til den justerede værdi for det første billede.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
Indeks
36DK
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg et billede med kontrolknappen.
Bemærk
zSådan vises billeder der er taget med et andet
kamera
"Afspil kun registrerede billeder": Billederne afspilles i den valgte visningstilstand.
Visse billeder, der er taget med et andet kamera, afspilles muligvis ikke.
"Afspil alle billeder m. mappevisning": Visningstilstanden skifter til Mappevisning,
og alle billederne afspilles.
MENU/Indstillingersøgning
Hvis du sætter en "Memory Stick Duo" ind i dette kamera, der indeholder billeder taget
både med dette og et andet kamera, vises der en skærm for valg af afspilningsmetode.
Betjeningssøgning
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
(Nem optagelse), afspilles billederne i Mappevisning, og de
tilgængelige funktioner er begrænsede. Hvis du ønsker at anvende alle visningsfunktionerne, skal du
indstille funktionsvælgeren til en anden tilstand end
.
Indholdsfortegnelse
Visning af stillbilleder
Indeks
37DK
Indholdsfortegnelse
Afspilningszoom
Afspiller det forstørrede billede.
1 Tryk på
(Afspilningszoom)-knappen under visning
af et stillbillede.
2 Juster positionen med kontrolknappen.
3 Ændr zoom-skalaen med W/T (zoom)-knappen.
Viser det viste område
Tryk på -knappen (T) for at zoome ind og på W-siden for at zoome af hele billedet
ud.
Tryk på z for at annullere afspilningszoom.
Du kan gemme et forstørret billede ved at anvende beskæringsfunktionen.
Tryk på MENU t [Retouchering] t [Beskær].
MENU/Indstillingersøgning
zSådan gemmes forstørrede billeder
Betjeningssøgning
Billedet forstørres op til dobbelt størrelse, centreret omkring
billedets midtpunkt.
Indeks
38DK
Viser flere billeder på samme tid.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
2 Tryk på
(Indeks)-knappen for at få vist billedindeksskærmen.
3 For at vende tilbage til enkeltbilledskærmen skal du vælge et billede med
kontrolknappen og derefter trykke på z.
Bemærk
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
(Nem optagelse), kan du ikke vise billeder i indekstilstand.
mappe
Vælg bjælken til venstre med kontrolknappen og vælg derefter
den ønskede dato/mappe med v/V.
MENU/Indstillingersøgning
zSådan får du vist du billeder fra den ønskede dato/
Betjeningssøgning
Tryk på knappen igen for at få vist en indeksskærm med endnu flere billeder. Tryk på
knappen igen for at få vist billeder på kalenderen.
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Indeks
zSådan får du vist billeder på kalenderen
Du kan trykke på
(Indeks)-knappen for at få vist billeder på kalenderen under
listevisning i Datovisning.
• Vælg den måned du ønsker at vise med
• For at afslutte kalenderen skal du vælge
og derefter trykke på z.
/ .
med kontrolknappen
39DK
Giver dig mulighed for at slette udvalgte billeder. Du kan også slette billeder med MENUknappen (side 73).
1 Tryk på
(Slet)-knap t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Dette bil.
Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
Flere billeder
Giver dig mulighed for at vælge og slette flere billeder.
Gør som følger efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
Sletter alle billeder i den valgte mappe, datoområde eller
serieoptagelsesgruppe på én gang.
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
Alle undtagen dette billede
Sletter alle andre billeder i en serieoptagelsesgruppe end
det billede, som er valgt i tilstanden Vis
serieoptagelsesgruppe.
Afslut
Annullerer sletningen.
Bemærkninger
Indeks
Alle i denne mappe
Alle billeder i datointerval
Alle i denne gruppe
MENU/Indstillingersøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder,
der skal slettes. Vælg et billede med et -mærke igen
for at fjerne -mærket.
Betjeningssøgning
2
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Slet
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
(Nem optagelse), kan du kun slette det aktuelt viste billede.
• Når den interne hukommelse bruges til at optage billeder på, indstilles visningstilstanden til
[Mappevisning].
zDu kan skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand,
når du vælger billeder
Tryk på -knappen (T) på W/T (zoom)-knappen i
indekstilstand for at vende tilbage til enkeltbilledtilstand, og
tryk på
(Indeks)-knappen (W) i enkeltbilledtilstand for at
vende tilbage til indekstilstand.
• Du kan også skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstanden i
[Beskyt] eller [DPOF].
40DK
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg en film med kontrolknappen.
3 Tryk på z.
Afspilningsfunktion
z
Pause
B
Hurtigt fremad
b
Hurtigt tilbage
V
Viser skærmen til indstilling af lydstyrke. Juster lydstyrken
med v/V.
Bemærk
• Du er muligvis ikke i stand til at afspille visse billeder, der er optaget med andre kameraer.
zOm filmvisningsskærmen
MENU/Indstillingersøgning
Kontrolknap
Betjeningssøgning
Filmafspilningen starter.
Indholdsfortegnelse
Visning af film
Vælg det billede du ønsker at få vist med b/B på kontrolknappen og tryk på z.
Afspilningsbjælken vises, og du kan kontrollere afspilningspositionen for en film.
Indeks
,
eller
vises på filmvisningsskærmen.
Det viste ikon kan variere afhængigt af billedformat og -kvalitet.
Afspilningslinje
41DK
Giver dig mulighed for at optage film med indstillinger, der er angivet på forhånd, i henhold til
forholdene.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Auto)
(Under
vandet)
(Filmoptagelsestilstand) t ønsket tilstand
Justerer automatisk indstillingen.
Optager under vand i naturlige farver ved brug af et vandtæt
undervandshus (undervandsudstyr osv.).
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Filmtilstand).
Indholdsfortegnelse
Filmoptagelsestilstand
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
42DK
Indstil kameraets panoreringsretning, når du optager billeder med Panorering.
1 Indstil funktionsvælgeren til
2 MENU t
[Panorering].
(Optageretning) t ønsket retning
Panorer fra venstre til højre.
(Venstre)
Panorer fra højre til venstre.
(Op)
Panorer nedefra og op.
(Ned)
Panorer oppefra og ned.
Betjeningssøgning
(Højre)
Indholdsfortegnelse
Optageretning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
43DK
Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort
papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.
1 MENU t
Indholdsfortegnelse
Billedformat
(Billedformat) t ønsket format
Billedformat
Retningslinjer for brug
(3648×2736) Til udskrifter op til A3+ format
Antal
billeder
Udskrivning
Fin
Flere
Grov
(3648×2432) Bredde-højde-forholdet 3:2 svarer til
almindelige fotos og postkort
Færre
Fin
(3648×2056) Til visning på et højopløsnings-tv
Færre
Fin
Flere
Grov
MENU/Indstillingersøgning
Færre
Betjeningssøgning
Ved optagelse af stillbilleder
(2592×1944) Til udskrifter op til A4 format
(2048×1536) Til udskrifter op til L/2L format
Indeks
(640×480)
Til e-mailvedhæftninger
(1920×1080)
Bemærk
• Når du udskriver billeder, der er optaget i bredde-højde-forholdet 16:9, kan begge kanter muligvis blive
skåret væk.
44DK
Indholdsfortegnelse
I Nem optagelse-tilstand
Stort
Optager billeder i format [10M].
Lille
Optager billeder i format [3M].
(Standard)
Betjeningssøgning
Ved optagelse af billeder med Panorering
Optag billeder i standardformat.
(Lodret retning: 3424×1920)
(Vandret retning: 4912×1080)
(Bred)
Optag billeder i bredformat.
Ved optagelse af film
Jo større billedformat, desto højere er billedkvaliteten. Jo større mængde data der anvendes pr.
sekund (gennemsnitlig bithastighed), desto mere jævnt bliver det afspillede billede.
De film, der optages med dette kamera, optages i MPEG-4, cirka 30 fps, progressivt, AAC, mp4format.
Billedstørrelse for film
Retningslinjer for brug
1280×720(Fin)
9 Mbps
Optag film i højeste kvalitet til visning
på HDTV
1280×720(Standard)
6 Mbps
Optag film i standardkvalitet til visning
på HDTV
VGA
3 Mbps
Optag i et billedformat egnet til
internetoverførsel
Indeks
Gennemsnitlig
bithastighed
MENU/Indstillingersøgning
(Lodret retning: 4912×1920)
(Vandret retning: 7152×1080)
Bemærkninger
• Du får et telebillede, når du vælger [VGA]-billedformatet til film.
• Film med størrelsen indstillet til [1280×720] kan kun optages på en "Memory Stick PRO Duo". Når du
optager på andre optagemedier end en "Memory Stick PRO Duo", skal du indstille filmformatet til
[VGA].
45DK
Fortsættes r
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, fylder mere i hukommelsen og
vises med mange detaljer. "Billedformat" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du ikke kan
se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Billedformat: 10M
3648 pixel × 2736 pixel = 9.980.928 pixel
2 Billedformat: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
1
Pixel
Mange pixel
(Fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Få pixel
(Grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse)
MENU/Indstillingersøgning
Pixel
Betjeningssøgning
Beskrivelse af pixel og billedformat
Indholdsfortegnelse
zOm "billedkvalitet" og "billedformat"
Indeks
46DK
Du kan vælge normal (enkeltbillede), serieoptagelse eller eksponeringsniveau. Du kan også
vælge tilstanden med
(Serieoptagelse/Niveau)-knappen (side 35).
1 MENU t
(Serie optagelse) t ønsket tilstand
Optager et enkelt billede.
(Høj)
Optager op til 10 billeder efter hinanden pr. sekund.
(Mellem)
Optager op til 5 billeder efter hinanden pr. sekund.
(Lav)
Optager op til 2 billeder efter hinanden pr. sekund.
(Niveau)
MENU/Indstillingersøgning
Optager en serie på 3 billeder, hvor eksponeringsværdierne
automatisk ændres. Se side 57 for yderligere oplysninger om
niveauindstillingen.
Betjeningssøgning
(Fra)
Indholdsfortegnelse
Serie optagelse
Indeks
47DK
I Nem optagelse-tilstand kan du også vælge blitzindstillingen fra MENU-knappen.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Nem optagelse).
2 MENU t [Blitz] t z på kontrolknappen
Auto
Blitzen aktiveres automatisk på mørke steder, eller når der er
modlys.
Fra
Blitzen anvendes ikke.
Betjeningssøgning
3 Vælg den ønskede tilstand t z.
Indholdsfortegnelse
Blitz
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
48DK
Du kan manuelt justere eksponeringen i 1/3 EV-trin i området fra –2,0 EV til +2,0 EV.
1 MENU t
(EV) t ønsket EV-indstilling
Bemærkninger
zJustering af eksponeringen for at få bedre billeder
Lavere EV-indstilling –
Korrekt eksponering
MENU/Indstillingersøgning
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
Betjeningssøgning
• I Nem optagelse-tilstand kan EV-indstillingen ikke justeres.
• Hvis du optager et motiv i ekstremt lyse eller mørke omgivelser, eller når du anvender blitzen, vil
eksponeringsjusteringen muligvis ikke være effektiv.
Indholdsfortegnelse
EV
Højere EV-indstilling +
Indeks
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
49DK
Justerer lysfølsomheden.
1 Indstil funktionsvælgeren til (Auto programmeret) eller
motiv) t
(Under vandet).
(ISO) t ønsket tilstand
(Auto)
/
/
/
/
/
Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i
bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal).
Bemærk
zJustering af ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at
lukkerhastigheden forøges for at reducere slør.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Indeks
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på
billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
MENU/Indstillingersøgning
• Der kan ikke vælges andre ISO-indstillinger end [ISO AUTO], [ISO 160] til [ISO 800], når
optagetilstanden er indstillet til Serieoptagelse eller Eksponeringsniveau, eller når [DRO] er indstillet til
[DRO plus].
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Valg af
Indholdsfortegnelse
ISO
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive
mørkere.
50DK
Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold. Anvend denne funktion hvis
billedfarven forekommer unaturlig.
1 MENU t
(Hvidbalance) t ønsket tilstand
Justerer automatisk hvidbalancen, sådan at farverne fremstår
naturlige.
(Dagslys)
Justerer for udendørs forhold på en klar dag, aften, nattesekvenser,
neonskilte, fyrværkeri osv.
(Skyer)
Justerer for en overskyet himmel eller i skyggeomgivelser.
(Fluorescerende
lys 2)
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvid fluorescerende belysning.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturlig hvid fluorescerende
belysning.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for hvid fluorescerende belysning
om dagen.
(Fluorescerende
lys 3)
n (Skinnende)
MENU/Indstillingersøgning
(Fluorescerende
lys 1)
Betjeningssøgning
(Auto)
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
Justerer for steder under en skinnende lampe eller under stærk
belysning, som fx i et fotostudie.
Justerer for blitzforholdene.
(Et tryk)
Justerer hvidbalancen afhængigt af lyskilden. Den hvide farve gemt
i [1 tryk indst.]-tilstanden, bruges som den grundlæggende hvide
farve. Brug denne tilstand når [Auto] eller andre tilstande ikke kan
indstille farven korrekt.
(1 tryk indst.)
Gemmer den grundlæggende hvide farve, der vil blive brugt i [Et
tryk]-tilstand.
Indeks
(Blitz)
Bemærkninger
• [Hvidbalance] kan ikke justeres i Intelligent autojustering eller Nem optagelse-tilstand.
• Du kan ikke justere [Blitz] under [Hvidbalance] i Panorering, Håndholdt tusmørke, Anti-bevægelsesslør
eller Filmtilstand, eller når Valg af motiv er sat til
(Høj følsomhed)-tilstand.
• Under fluorescerende belysning som blinker, fungerer hvidbalancefunktionen måske ikke korrekt,
selvom du vælger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Når du optager med blitz i andet end [Blitz]-tilstand, er [Hvidbalance] indstillet til [Auto].
• Når blitzen er indstillet til [Til] eller [Langsom synkro], kan hvidbalancen kun justeres til [Auto], [Blitz],
[Et tryk] eller [1 tryk indst.].
• [1 tryk indst.] kan ikke vælges under opladning af blitzen.
51DK
1 Ret kameraet mod et hvidt objekt, som f.eks. et stykke papir, der udfylder
skærmen under samme lysforhold som ved optagelse af motivet.
2 MENU t [Hvidbalance] t [1 tryk indst.] t z på kontrolknappen
Bemærkninger
zIndvirkningen fra lysforholdene
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Farvetonerne justeres automatisk, men du kan justere farvetoner manuelt ved hjælp af
hvidbalancefunktionen.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
lys
Skarpt lys
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
Indeks
Vejr/belysning
MENU/Indstillingersøgning
• Hvis
-indikatoren blinker under optagelsen, er hvidbalancen enten ikke indstillet eller kan ikke
indstilles. Brug automatisk hvidbalance.
• Undgå at ryste eller støde kameraet, mens [1 tryk indst.] er i gang.
• Når blitztilstanden er indstillet til [Til] eller [Langsom synkro], justeres hvidbalancen til forholdene med
blitzudløsning.
• De hvid-referencer, der er indlæst med [Hvidbalance] og [Hvidbalance under vandet], gemmes separat.
Betjeningssøgning
3 Skærmen bliver et øjeblik sort, og når hvidbalancen er justeret og gemt i
hukommelsen, vises optageskærmen igen.
Indholdsfortegnelse
Sådan optages den grundlæggende hvide farve i
[1 tryk indst.]-tilstand
52DK
Justerer farvetonen når kameraet er indstillet til
vandet) for film.
1 MENU t
(Under vandet)-tilstand eller
(Under
(Hvidbalance under vandet) t ønsket tilstand
(Under vandet
Justerer for undervandsforhold, hvor den blå farve er stærk.
(Under vandet
Justerer for undervandsforhold, hvor den grønne farve er stærk.
(Et tryk)
Justerer hvidbalancen afhængigt af lyskilden. Den hvide farve
gemt i [1 tryk indst.]-tilstanden, bruges som den grundlæggende
hvide farve. Brug denne tilstand når [Auto] eller andre tilstande
ikke kan indstille farven korrekt.
(1 tryk indst.)
Gemmer den grundlæggende hvide farve, der vil blive brugt i [Et
tryk]-tilstand (side 52).
1)
2)
Bemærkninger
Indeks
• Afhængig af farven på vandet fungerer Hvidbalance under vandet eventuelt ikke korrekt, selvom du
vælger [Under vandet 1] eller [Under vandet 2].
• Når blitzen er [Til], kan hvidbalance under vandet kun justeres til [Auto], [Et tryk] eller [1 tryk indst.].
• [1 tryk indst.] kan ikke vælges under opladning af blitzen.
• De hvid-referencer, der er indlæst med [Hvidbalance] og [Hvidbalance under vandet], gemmes separat.
MENU/Indstillingersøgning
Justerer automatisk farvetoner under vand, sådan at de fremstår
naturlige.
Betjeningssøgning
(Auto)
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance under vandet
53DK
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
AF står for "Automatisk fokusering", en funktion der automatisk justerer fokuseringen.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Filmtilstand).
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Auto programmeret) eller
(Fokus) t ønsket tilstand
(Multi-AF)
Ramme for AF-
områdesøger
• Når Registrering af ansigter-funktionen er
(Kun for et stillbillede)
aktiveret, arbejder AF med prioritet på
ansigter.
• Når Valg af motiv er indstillet til
(Under vandet)-tilstand, er
fokuseringen tilpasset til undervandsoptagelser. Når du trykker halvvejs
ned på udløserknappen, og derved opnår fokus, vises der en stor grøn
ramme.
(Center-AF)
Indeks
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum
af områdesøgerens ramme. Bruges det
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker det.
MENU/Indstillingersøgning
Fokuserer automatisk på et motiv på alle
afstande i områdesøgerens ramme.
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned
i optagetilstanden for stillbilleder, vises der
en grøn ramme rundt om det område, der er
fokuseret.
Indholdsfortegnelse
Fokus
Ramme for AFområdesøger
(Spot - AF)
Fokuserer automatisk på et ekstremt lille
motiv eller et smalt område. Bruges det
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker det.
Hold kameraet stille sådan at AFområdesøgerrammen ikke kommer væk fra
motivet.
Ramme for AFområdesøger
Bemærkninger
• Når du anvender [Digital zoom] eller [AF-lampe], er AF-områdesøgerrammen deaktiveret og vises med
en stiplet linje. I dette tilfælde fungerer kameraet ved at fokusere på motiverne midt på skærmen.
• Når fokustilstanden er indstillet til andet end [Multi-AF], kan du ikke anvende Registrering af ansigterfunktionen.
• Fokustilstanden er fastsat til [Multi-AF] i Nem optagelse, Anti-bevægelsesslør, Håndholdt tusmørke,
Filmtilstand eller Smiludløser.
54DK
Fortsættes r
skærmen
Hvis motivet er ude af fokus, skal du gøre følgende:
Indikator for AE/
AF-lås
2Når indikatoren for AE/AF-låsen holder op med at
blinke og lyser konstant, skal du vende tilbage til
det indstillede motiv og trykke udløserknappen
helt ned.
MENU/Indstillingersøgning
• Du kan omgøre proceduren så mange gange som
nødvendigt, så længe du ikke trykker udløserknappen
helt ned.
Betjeningssøgning
Ramme for AFområdesøger
1Omkomponer billedet sådan at motivet er placeret
i midten af AF-områdesøgeren, og tryk
udløserknappen halvvejs ned for at fokusere på
motivet (AF-lås).
Indholdsfortegnelse
zSådan fokuserer du på motiver nær kanten af
Indeks
55DK
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme
eksponeringen.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Filmtilstand).
(Lysmålermetode) t ønsket tilstand
Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område. Kameraet
bestemmer en velafbalanceret eksponering (Måling på flere
mønstre).
(Center)
Måler billedets midte og bestemmer eksponeringen baseret på
lysstyrken af motivet der (Centreret måling).
(Spot)
Måler kun en del af motivet
(Punktmåling). Denne funktion er
praktisk, når motivet belyses bagfra,
eller når der er kraftig kontrast mellem
motivet og baggrunden.
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet
MENU/Indstillingersøgning
(Multi)
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Auto programmeret) eller
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
Bemærkninger
Indeks
• Der kan ikke vælges [Spot] i Filmtilstand.
• Hvis du indstiller Lysmålermetode til andet end [Multi], kan Registrering af ansigter ikke anvendes.
• Lysmålermetode er fastsat til [Multi] i Nem optagelse eller Smiludløser.
56DK
Du kan indstille niveauoptagelsens type med
(Serieoptagelse/Niveau)-knappen.
I niveauoptagelsestilstanden kan du optage en serie på 3 billeder med ændret indstilling. Du kan
bagefter vælge det mest passende billede.
Indholdsfortegnelse
Niveauindstillinger
1 MENU t [Niveauindstillinger] t ønsket tilstand
(EXP±0.7)
(EXP±1.0)
Optager en serie på 3 billeder med eksponeringen ændret i følgende
rækkefølge: lys, standard og mørk.
Jo højere niveautrinværdi, desto større ændring i
eksponeringsværdien.
Betjeningssøgning
(EXP±0.3)
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
57DK
Kameraet registrerer automatisk optageforholdene og optager derefter billedet. Når kameraet
registrerer bevægelse, forøges ISO-følsomheden i henhold til bevægelsen for at reducere
motivslør (Bevægelsesregistrering).
Kameraet genkender følgende typer scener. Når
kameraet har bestemt den optimale scene, viser
kameraet det modsvarende ikon og guide.
(Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab),
(Makro),
(Portræt)
2 MENU t
(Auto)
(Avanceret)
(Intelligent autojustering).
(Scenegenkendelse) t ønsket tilstand
Når kameraet genkender scenen, skifter det til de optimale
indstillinger og optager billedet.
• Når du optager to fortløbende billeder, skifter farven på + tegnet på
-ikonet til grøn.
• Når der er optaget to billeder, vises de to billeder ved siden af hinanden
straks efter optagelsen.
• Når [Reduktion af lukkede øjne] vises, optages der automatisk 2 billeder,
og det billede, hvor øjnene er åbne, vælges automatisk. For yderligere
oplysninger om Reduktion af lukkede øjne-funktionen, se "Hvilken slags
funktion er Reduktion af lukkede øjne?".
Indeks
Når kameraet genkender scenen, skifter det til de optimale
indstillinger. Hvis kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ), (Modlys)
eller (Modlysportræt), skifter det automatisk indstillingen og
optager et andet billede.
MENU/Indstillingersøgning
1 Indstil funktionsvælgeren til
Betjeningssøgning
Eksempel på et billede hvor
(Modlys) blev aktiveret.
Ikon for Scenegenkendelse (Guide)
Indholdsfortegnelse
Scenegenkendelse
Bemærkninger
• Scenegenkendelse fungerer ikke, når der anvendes digital zoom.
• Når optagetilstanden er indstillet til Serieoptagelse, eller når Smiludløseren er aktiveret, er
Scenegenkendelse fastsat til [Auto].
• De blitzindstillinger, der er til rådighed, er [Auto] og [Fra].
•
(Tusmørke med stativ)-scener kan sommetider ikke genkendes i omgivelser, hvor der overføres
rystelser til kameraet på trods af, at det er monteret på et stativ.
• Sommetider kan det give en langsom lukker, når scenen genkendes som
(Tusmørke med stativ). Hold
kameraet stille under optagelse.
• Disse scener genkendes muligvis ikke afhængigt af situationen.
58DK
Fortsættes r
Når kameraet i [Avanceret] genkender en scene, der er svær at optage ( (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ), (Modlys) og
(Modlysportræt)),
ændrer det indstillingerne som følger og optager to billeder med forskellige effekter,
hvorefter du kan vælge det billede, du kan lide.
Optager i Langsom synkro
Optager med forøget følsomhed og reducering af
rystelser
Optager i Langsom synkro med det ansigt
som blitzen lyser på som guide
Optager med forøget følsomhed, med ansigtet
som guide og reducering af rystelser
Optager i Langsom synkro
Optager med endnu langsommere
lukkerhastighed uden at forøge følsomheden
Optager med blitz
Optager med justeret baggrundslysstyrke og
kontrast (DRO plus)
Optager med det ansigt som blitzen lyser
på som guide
Optager med justeret ansigts- og
baggrundslysstyrke og kontrast (DRO plus)
* Når blitzen er indstillet til [Auto].
MENU/Indstillingersøgning
Andet billede
Betjeningssøgning
Første billede*
Indholdsfortegnelse
zBilleder optaget med [Avanceret]
zHvilken slags funktion er Reduktion af lukkede øjne?
Indeks
Når kameraet indstilles til [Avanceret], optager det automatisk to billeder efter hinanden*,
når det genkender
(Portræt). Kameraet vælger, viser og gemmer automatisk det billede,
hvor øjnene ikke blinker. Hvis øjnene er lukkede på begge billeder, vises meddelelsen
"Lukket øje registreret".
* undtagen når blitzen affyres/når lukkerhastigheden er langsom
59DK
Indstiller følsomheden af Smiludløser-funktionen for registrering af smil.
1 MENU t
(Følsomhed for smilregist.) t ønsket tilstand
(Stort smil)
Registrerer et stort smil.
Registrerer selv et lille smil.
Bemærkninger
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• [Følsomhed for smilregist.] kan ikke justeres i Nem optagelse, Panorering, Anti-bevægelsesslør,
Håndholdt tusmørke eller Filmtilstand.
Betjeningssøgning
(Normalt smil) Registrerer et normalt smil.
(Lille smil)
Indholdsfortegnelse
Følsomhed for smilregist.
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
60DK
Registrerer ansigter på dine motiver og justerer indstillingerne for fokus, blitz, eksponering,
hvidbalance og rødøjereduktion automatisk.
Ramme til ansigtsregistrering (orange)
Ramme til ansigtsregistrering (hvid)
1 MENU t
(Auto)
Anvender ikke Registrering af ansigter-funktionen.
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
(Prioriter
børn)
Registrerer og optager med prioritet på børneansigter.
(Prioriter
voksne)
Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter.
MENU/Indstillingersøgning
(Fra)
(Registrering af ansigter) t ønsket tilstand
Betjeningssøgning
Når kameraet registrerer mere end et motiv, vil kameraet vurdere hvilket motiv, der er
hovedmotivet, og indstille fokus efter prioritet. Rammen til ansigtsregistrering omkring
hovedmotivet bliver orange. Rammen, hvor fokus er indstillet, vil blive grøn, når du
trykker halvt ned på udløserknappen.
Indholdsfortegnelse
Registrering af ansigter
Bemærkninger
Indeks
• [Registrering af ansigter] kan ikke vælges i Nem optagelse, Panorering eller Filmtilstand.
• Du kan kun vælge [Registrering af ansigter], når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], eller
lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom.
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Voksne og børn genkendes muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Under optagelse med Smiludløser indstilles [Registrering af ansigter] automatisk til [Auto], selvom den
er indstillet til [Fra].
61DK
Fortsættes r
ansigt-hukommelse)
Normalt vælger kameraet automatisk det ansigt, der skal fokuseres i henhold til
[Registrering af ansigter]-indstillingen, men du kan også vælge og registrere et ansigt, der
skal prioriteres.
2Hver gang du trykker på z, rykker det prioriterede ansigt ét ansigt til højre. Tryk flere
gange på z indtil den orange ramme ( ) er placeret på det ansigt, du ønsker at
registrere.
3For at annullere ansigtsregistreringen (Fra) skal du flytte den orange ramme ud på
ansigtet længst til højre og derefter trykke på z igen.
Indeks
• Når du tager batteriet ud fra kameraet, nulstilles ansigtsregistreringen.
• Når det registrerede ansigt forsvinder fra LCD-skærmen, vender kameraet tilbage til den indstilling,
der er valgt med [Registrering af ansigter]. Når det registrerede ansigt vises på LCD-skærmen igen,
fokuserer kameraet på det registrerede ansigt.
• Det er muligvis ikke muligt at registrere det registrerede ansigt på korrekt vis afhængigt af
omgivelsernes lysstyrke, motivets frisure osv. I dette tilfælde skal du registrere ansigtet igen under
de forhold, som billedet skal tages under.
• Når Smiludløserfunktionen anvendes sammen med den registrerede Registrering af ansigter-ramme,
udføres der kun Registrering af smil på det registrerede ansigt.
• I Nem optagelse-tilstand kan det prioriterede ansigt ikke registreres.
MENU/Indstillingersøgning
1Tryk på z på kontrolknappen under Registrering af ansigter. Ansigtet yderst til venstre
er registreret som det prioriterede ansigt, og rammen skifter fra
til en orange ramme
( ).
Betjeningssøgning
Prioriteret ansigt-ramme fra
Indholdsfortegnelse
zSådan registreres det prioriterede ansigt (Valgt
62DK
Kameraet analyserer optagescenen og korrigerer automatisk lysstyrken og kontrasten for at
forbedre billedkvaliteten.
DRO står for "Dynamic Range Optimizer", der er en funktion, der automatisk optimerer
forskellen mellem de lyse og mørke dele på et billede.
2 MENU t
(Auto programmeret).
(DRO) t ønsket tilstand
(Fra)
(DRO
standard)
Justerer automatisk lysstyrken og kontrasten på billederne.
Justerer automatisk og kraftigt billedlysstyrken og kontrasten.
Bemærkninger
• Der kan muligvis ikke opnås korrektionseffekter afhængigt af optageforholdene.
• Det er kun [ISO AUTO] eller værdier fra [ISO 160] til [ISO 800], der kan indstilles som ISO-værdi, når
[DRO plus] er valgt.
MENU/Indstillingersøgning
(DRO plus)
Udfører ikke justering.
Betjeningssøgning
1 Indstil funktionsvælgeren til
Indholdsfortegnelse
DRO
Indeks
63DK
Når Valg af motiv er indstillet til
(Blødt snap), mens du optager et billede, tager kameraet
automatisk to billeder efter hinanden. Kameraet vælger, viser og gemmer automatisk det billede,
hvor øjnene ikke blinker.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Valg af motiv).
(Blødt snap).
3 MENU t
(Reduktion af lukkede øjne) t ønsket tilstand
Når Registrering af ansigter er slået til, aktiveres Reduktion af
lukkede øjne, sådan at der tages billeder, hvor motivet har åbne
øjne.
(Fra)
Anvender ikke Reduktion af lukkede øjne-funktionen.
Bemærkninger
Indeks
• Reduktion af lukkede øjne fungerer ikke i følgende situationer.
– Når blitzen anvendes
– Under serieoptagelse eller niveauoptagelse
– Når Registrering af ansigter-funktionen ikke fungerer
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
• Sommetider fungerer Reduktion af lukkede øjne-funktionen ikke afhængigt af situationen.
• Når funktionen Reduktion af lukkede øjne er indstillet til [Auto], men der kun er optaget billeder, hvor
motivets øjne er lukkede, vises meddelelsen "Lukket øje registreret" på LCD-skærmen. Optag om
nødvendigt igen.
MENU/Indstillingersøgning
(Auto)
Betjeningssøgning
2 Vælg
Indholdsfortegnelse
Reduktion af lukkede øjne
64DK
Blitzen udløses to eller flere gange inden optagelse for at reducere røde øjne, når du anvender
blitz.
1 MENU t
(Rødøjereduktion) t ønsket tilstand
Når funktionen Registrering af ansigter er aktiveret, udløses blitzen
automatisk for at reducere problemer med røde øjne.
(Til)
Blitzen udløses altid for at reducere problemer med røde øjne.
(Fra)
Bruger ikke rødøjereduktion.
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• [Rødøjereduktion] kan ikke vælges under brug af Nem optagelse, Anti-bevægelsesslør, Håndholdt
tusmørke, Panorering, Filmtilstand eller Smiludløser.
• Hold kameraet stille indtil lukkeren er udløst for at undgå slørede billeder. Det tager normalt et sekund,
efter du har trykket på udløserknappen. Sørg endvidere for, at motivet ikke bevæger sig i denne periode.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold, som fx afstanden til motivet, eller om motivet kiggede væk fra den forberedende blitz.
• Hvis du ikke anvender Registrering af ansigter-funktionen, fungerer Rødøjereduktion ikke, selv om du
vælger [Auto].
Betjeningssøgning
(Auto)
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
zHvad forårsager problemet med røde øjne?
Kamera
Øje
Indeks
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlys kastes tilbage fra blodårerne bag i øjet
(nethinden) og forårsager "rødøjefænomenet".
Nethinde
Andre metoder til at reducere røde øjne
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. (Blitzen er automatisk indstillet til [Fra].)
• Når øjnene på motivet er røde, skal du korrigere billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion]
på visningsmenuen eller med den medfølgende software "PMB".
65DK
Vælger anti-slørfunktionen.
1 MENU t
(SteadyShot) t ønsket tilstand
Aktiverer anti-slørfunktionen, når udløserknappen trykkes halvt
ned.
(Fortsat)
Aktiverer altid anti-slørfunktionen. Du kan stabilisere billeder, selv
når du zoomer ind på et motiv, der er langt væk.
(Fra)
Anvender ikke anti-slørfunktionen.
Bemærkninger
zTip til forebyggelse af sløring
Indeks
Kameraet bevægede sig ved et uheld, da du tog billedet. Dette kaldes "kamerarystelse".
Hvis motivet bevægede sig, da du tog billedet, kaldes det "motivslør". Kamerarystelser og
motivslør optræder i øvrigt ofte under forhold med lav belysning eller langsomme
lukkerhastigheder, som fx dem i tilstandene
(Tusmørke portræt) eller (Tusmørke).
I sådan et tilfælde skal du optage i henhold til de nedenstående tips.
MENU/Indstillingersøgning
• I Intelligent autojustering indstilles Nem optagelse-tilstand, eller Scenegenkendelse til (Gourmet), og
[SteadyShot] fastsættes til [Fotografer].
• [SteadyShot] er fastsat til [Fortsat] i Panorering, eller når funktionen Smiludløser er aktiveret.
• Du kan kun indstille [Fortsat] eller [Fra] for film. Standardindstillingen for film er sat til [Fortsat].
• Batteriets opladning opbruges hurtigere i [Fortsat]-tilstand end i [Fotografer]-tilstand.
Betjeningssøgning
(Fotografer)
Indholdsfortegnelse
SteadyShot
Kamerarystelse
Dine hænder eller din krop ryster, mens du
holder kameraet og trykker på udløserknappen,
og hele skærmbilledet er sløret.
• Anvend et stativ eller placer kameraet på en plan
overflade for at holde kameraet stille.
• Optag ved brug af selvudløseren med en
2-sekunders forsinkelse og stabiliser kameraet ved at holde dine arme helt ind til kroppen, efter du
har trykket på udløserknappen.
• Optag med Håndholdt tusmørke.
Motivslør
Selv om kameraet holdes stille, bevæger
motivet sig under eksponeringen, sådan at
motivet optages sløret, når udløserknappen
trykkes ned. Kamerarystelser reduceres
automatisk vha. anti-slørfunktionen. Men
funktionen reducerer ikke motivslør på effektiv
vis.
• Vælg Anti-bevægelsesslør eller
(Høj følsomhed)-tilstand i Valg af motiv.
• Vælg en højere ISO-følsomhed for at gøre lukkerhastigheden hurtigere og tryk på udløserknappen
inden motivet bevæger sig.
66DK
Billederne vises automatisk i rækkefølge.
1 Tryk på
2 MENU t
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Diasshow) t ønsket diasshow t z på kontrolknappen
(Diasshow med musik)
Afspiller alle billederne i rækkefølge.
Afspiller stillbilleder sammen med effekter og musik.
Kontinuerlig afspil.
2 MENU t
(Diasshow) t [Kontinuerlig afspil.] t z
Afspilningsfunktion
z
Pause
v
Indstiller visningsindstillingerne.
V
Viser skærmen til indstilling af lydstyrke. Juster lydstyrken
med v/V.
b
Går ét billede tilbage
B
Går ét billede frem
Indeks
Kontrolknap
MENU/Indstillingersøgning
1 Vælg det billede der ønskes afspillet med kontrolknappen.
Betjeningssøgning
(Kontinuerlig afspil.)
Indholdsfortegnelse
Diasshow
Bemærk
• Når [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], vises der kun hovedbilledet.
zVisning af panoramabilleder under kontinuerlig
afspilning
Hele panoramabilledet vises i 3 sekunder.
Du kan rulle gennem et panoramabillede ved at trykke på z.
Trykker du igen på z under rulning på billedet, vender skærmen tilbage til visning af hele
panoramabilledet.
67DK
Indholdsfortegnelse
Diasshow med musik
1 MENU t
(Diasshow) t [Diasshow med musik] t z på
kontrolknappen
Viser indstillingsskærmen.
2 Vælg en ønsket indstilling.
Betjeningssøgning
3 [Start] t z
4 Tryk på z for at afslutte diasshowet.
Bemærkninger
• Du kan ikke afspille film eller panoramabilleder.
• Andre indstillinger end [Billede] gemmes indtil næste gang, de ændres.
Alle
Afspiller et diasshow med alle stillbillederne i rækkefølge.
Denne dato
Afspiller et diasshow med de stillbilleder, der findes indenfor det
valgte datoområde, når visningstilstanden er
(Datovisning).
Mappe
Afspiller et diasshow med de stillbilleder, der findes i den valgte
mappe, når visningstilstanden er
(Mappevisning).
MENU/Indstillingersøgning
Billede
Vælger den gruppe billeder, der skal vises.
Bemærkninger
Effekter
Vælger afspilningshastigheden og stemningen for diasshows.
Enkel
Et enkelt diasshow der skifter stillbilleder ved et forudbestemt
interval.
Afspilningsintervallet kan justeres i [Interval], og du kan virkelig
nyde dine billeder.
Nostalgisk
Et stemningsfuldt diasshow, der skaber en atmosfære som i en
filmscene.
Stilfuld
Et stilfuldt diasshow, der kører ved mellemtempo.
Aktiv
Et hurtigt diasshow, der egner sig til aktive motiver.
Indeks
• Denne indstilling er fastsat til [Mappe], når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Når [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], vises der kun hovedbilledet.
Bemærkninger
• Når der er 3 eller flere billeder i en serieoptagelsesgruppe i [Nostalgisk], [Stilfuld] og [Aktiv], og [Vis
serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], afspilles der 3 billeder inklusive
hovedbilledet.
• Når [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], vises de grupperede
serieoptagelsesbilleder som følger;
– Når effekterne er indstillet til [Enkel], vises der kun hovedbilledet.
– Når effekterne er indstillet til andet end [Enkel], vises der kun hovedbilledet, når der er to
serieoptagelsesbilleder eller mindre.
– Når effekterne er indstillet til andet end [Enkel], vises hovedbilledet og billederne før og efter
hovedbilledet.
68DK
Fortsættes r
Bruger ikke BGM.
Music1
Standardindstillingen for et [Enkel]-diasshow.
Music2
Standardindstillingen for et [Nostalgisk]-diasshow.
Music3
Standardindstillingen for et [Stilfuld]-diasshow.
Music4
Standardindstillingen for et [Aktiv]-diasshow.
Interval
Indstiller intervallet for skærmskift. Indstillinger er fastsat til [Auto], når [Enkel] ikke er valgt
som [Effekter].
Indstiller visningsintervallet af billeder til et [Enkel]-diasshow.
3 sek
5 sek
10 sek
Auto
Intervallet er indstillet til at passe til det valgte [Effekter]
menupunkt.
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Indeks
Gentag
Slår gentagelse af diasshow til eller fra.
MENU/Indstillingersøgning
1 sek
Betjeningssøgning
Afbryd lyd
Indholdsfortegnelse
Musik
Angiver den musik der afspilles under diasshows. Du kan vælge mere end et spor til
baggrundsmusik. Tryk på V på kontrolknappen for at få vist skærmen til indstilling af
lydstyrken, og tryk derefter på v/V for at justere lydstyrken.
zValg af baggrundsmusik
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine CD’er eller MP3-filer til kameraet og afspille
den under et diasshow. For at kunne overføre musik skal du installere "Music Transfer"softwaren (medfølger) på din computer. Hvis du vil have flere oplysninger, se side 105 og
107.
• Du kan gemme op til fire stykker musik på kameraet (De 4 forudindstillede stykker musik (Music1
– Music4) kan udskiftes med dem, du har overført).
• Den maksimale længde på hver musikfil til musikafspilning på kameraet er ca. 5 minutter.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil pga. beskadigelse eller andre fejl ved filen, skal du udføre
[Format musik] (side 92) og overføre musikken igen.
69DK
Giver dig mulighed for at vælge visningsformatet for visning af flere billeder.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
Viser billeder efter dato.
(Datovisning)
(Mappevisning)
Billederne vises inddelt i mapper.
Når der allerede er oprettet en optagemappe, skal du vælge [Vælg
mappe] fra menuen for at vælge en mappe, der skal vises.
• Når den interne hukommelse anvendes, indstilles visningstilstanden til [Mappevisning].
• Når billeder, der er optaget med andre kameraer, ikke kan vises på dette kamera, kan du vise billederne i
[Mappevisning].
• Visning af begivenheder er ikke til rådighed på dette kamera.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Visningstilstand) t ønsket tilstand t z på
kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Visningstilstand
Visning af kalenderen
2 Tryk flere gange på
(Datovisning) t z på
(Indeks)-knappen indtil kalenderen vises.
Vælg den måned du ønsker at vise med
Indeks
1 MENU t
(Visningstilstand) t
kontrolknappen
/ .
zSådan vises billeder der er taget med et andet
kamera
Hvis du sætter en "Memory Stick Duo" ind i dette kamera, der indeholder billeder taget
både med dette og et andet kamera, vises der en skærm for valg af afspilningsmetode.
"Afspil kun registrerede billeder": Billederne afspilles i den valgte visningstilstand.
Visse billeder, der er taget med et andet kamera, vises muligvis ikke på dette tidspunkt.
"Afspil alle billeder m. mappevisning": Kameraet skifter til Mappevisning og
afspiller alle billederne.
70DK
Du kan vælge at få vist serieoptagelsesbilleder i grupper eller få vist alle billeder under
afspilning.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Vis kun
hovedbillede)
Grupperer serieoptagelsesbilleder og afspiller derefter kun
hovedbilledet.
(Vis alle)
Afspiller alle serieoptagelsesbilleder på én gang.
Bemærk
• Når [Visningstilstand] er indstillet til [Mappevisning], er denne indstilling fastsat til [Vis alle].
zVisning af serieoptagelsesbilleder side om side
Vis serieoptagelsesbillederne.
Tryk på z på kontrolknappen.
Serieoptagelsesgrupper vises side om side i bunden af LCDskærmen.
3 Vælg billeder med b/B.
Få vist eller skjul indeks med V og tryk på z for at gå tilbage til
enkeltafspilning.
1
2
Indeks
I tilstanden [Vis kun hovedbillede] kan billederne i en serieoptagelsesgruppe vises side om
side.
MENU/Indstillingersøgning
• Når der udføres Ansigtsregistrering i serieoptagelsestilstanden,
bestemmer og viser kameraet det mest optimale billede som
hovedbilledet. Når der ikke udføres Ansigtsregistrering, vises det første
billede i serieoptagelsesgruppen som hovedbilledet.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Vis serieoptagelsesgruppe) t ønsket indstilling t z på
kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Vis serieoptagelsesgruppe
71DK
Tilføjer effekter eller korrigerer et optaget billede og optager det som en ny fil.
Det oprindelige billede bevares.
1 Tryk på
(Retouchering) t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
3 Udfør retouchering i henhold til betjeningsmetoden i hver tilstand.
(Beskær)
Optager det zoomede
afspilningsbillede.
Korrigerer for problemet med
(Rødøjekorrektion) røde øjne forårsaget af blitz.
Vælg [OK] med kontrolknappen
t z.
• Du kan muligvis ikke fjerne
problemet med røde øjne afhængigt af billedet.
MENU/Indstillingersøgning
Tryk på -knappen (T) for at
zoome ind og tryk på W for at
zoome ud.
2 Indstil zoompunktet med kontrolknappen.
3 MENU t vælg et billede der skal gemmes t z
4 [OK] t z
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
• Det billedformat, som du kan beskære, varierer muligvis afhængigt af
billedet.
1
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Retouchering
1
Gør billedet inde i en valgt ramme
skarpere.
Indeks
(Uskarp
maskering)
Vælg det område (ramme) af det
ønskede billede der skal
retoucheres med kontrolknappen
t MENU.
2 [OK] t z
• Der udføres måske ikke
tilstrækkelig korrektion afhængigt
af billedet, og billedkvaliteten kan eventuelt forringes.
1
Bemærk
• Du kan ikke retouchere følgende typer billeder.
– Film
– Panoramabilleder
– Billeder, der er vist i en serieoptagelsesgruppe
72DK
Giver dig mulighed for at slette udvalgte billeder. Du kan også slette billeder med
knappen (side 40).
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Slet) t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
3 [OK] t z
(Dette bil.)
Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og slette flere billeder.
Gør som følger efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
Sletter alle billeder i den valgte mappe, datoområde eller
serieoptagelsesgruppe på én gang.
(Alle undtagen
dette billede)
Sletter alle andre billeder i en serieoptagelsesgruppe end det
billede, som er valgt i tilstanden Vis serieoptagelsesgruppe.
Indeks
(Alle i denne
mappe)
(Alle billeder i
datointerval)
(Alle i denne
gruppe)
MENU/Indstillingersøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
slettes. Vælg et billede med et -mærke for at fjerne mærket.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Slet)-
Indholdsfortegnelse
Slet
Bemærk
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
eller [Slet alle billeder].
(Nem optagelse), kan du vælge mellem [Slet enkelt billede]
73DK
Beskytter de billeder du har optaget mod utilsigtet sletning.
-mærket vises for registrerede billeder.
1 Tryk på
(Beskyt) t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
(Dette bil.)
Beskytter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og beskytte flere billeder.
Gør som følger efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
zSådan annulleres beskyttelsen
Vælg det billede du vil ophæve beskyttelsen for, og lås det op ved at trykke på z på
kontrolknappen på samme måde som proceduren for at beskytte det.
-indikatoren forsvinder, og beskyttelsen er ophævet.
MENU/Indstillingersøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
beskyttes. Vælg et billede med et -mærke for at fjerne mærket.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Beskyt
Indeks
74DK
DPOF (Digital Print Order Format) er en funktion, der giver dig mulighed for at angive de
billeder på "Memory Stick Duo", som du senere ønsker at udskrive.
(Udskriftsbestilling)-mærket vises for registrerede billeder.
1 Tryk på
Indholdsfortegnelse
DPOF
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
(Dette bil.)
Bestiller udskrivning af det aktuelt viste billede i
enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og bestille udskrift af flere billeder.
Gør som følger efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
udskrives. Vælg et billede med et -mærke for at fjerne mærket.
Betjeningssøgning
2 MENU t
•
(Udskriftsbestilling)-mærket kan ikke føjes til film eller billeder i den interne hukommelse.
• Du kan tilføje et
(Udskriftsbestilling)-mærke på op til maksimalt 999 billeder.
Vælg det billede som DPOF-registreringen skal fjernes fra, og tryk derefter på z på
kontrolknappen på samme måde som i proceduren for tilføjelse af et
-mærke.
-mærket forsvinder, og DPOF-registreringen er annulleret.
Indeks
zSådan fjernes DPOF-mærket
75DK
Roterer et stillbillede. Brug dette til at vise et vandret positioneret billede i lodret position.
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
2 MENU t
(Roter) t z på kontrolknappen
3 Roter billedet med [ / ] t b/B.
Bemærkninger
• Du kan ikke rotere følgende typer billeder.
– Film
– Beskyttede stillbilleder
– Billeder, der er vist i en serieoptagelsesgruppe
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
MENU/Indstillingersøgning
4 [OK] t z
Betjeningssøgning
1 Tryk på
Indholdsfortegnelse
Roter
Indeks
76DK
Når der er oprettet flere mapper i "Memory Stick Duo", vælger dette den mappe, der indeholder
det billede, du ønsker at vise.
Trin 2 er ikke nødvendigt, når [Mappevisning] allerede er indstillet.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Mappevisning) t z på
(Vælg mappe) t z
4 Vælg mappen med b/B.
5 [OK] t z
zSådan vises billeder på tværs af flere mapper
Indeks
Når der er oprettet flere mapper, vises følgende indikatorer på det første og sidste billede i
mappen.
: Flytter til den forrige mappe
: Flytter til den næste mappe
: Flytter til enten den forrige eller den næste mappe
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Visningstilstand) t
kontrolknappen
3 MENU t
Indholdsfortegnelse
Vælg mappe
77DK
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet let at fokusere, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses.
-indikatoren vises på dette
tidspunkt.
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [AF-lampe] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
Bemærkninger
Indeks
• Fokus opnås så længe AF-lampens lys når hen på motivet, også selvom lyset ikke skulle nå hen på
midten af motivet.
• Du kan ikke anvende AF-lampen når:
– Der optages i tilstanden Panorering
–
(Landskab)-, (Tusmørke)-,
(Kæledyr)- eller (Fyrværkeri)-tilstanden er valgt i Valg af
motiv.
• Når du anvender AF-lampen, er den normale AF-områdesøgerramme deaktiveret, og der vises en ny AFområdesøgerramme med en prikket linje. AF giver forrang til motiver, der befinder sig nær midten af
rammen.
• AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sundhedsrisiko, skal man ikke kigge
direkte ind i AF-lampen på tæt hold.
MENU/Indstillingersøgning
Auto
Betjeningssøgning
1 Indstil kameraet på optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
AF-lampe
78DK
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
1 Indstil kameraet på optagetilstand.
Til
Viser gitterlinjerne. Gitterlinjerne optages ikke.
Fra
Viser ikke gitterlinjerne.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Gitterlinje] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
79DK
Vælger den digitale zoomtilstand. Kameraet forstørrer billedet med optisk zoom (op til 5×). Når
zoomskalaen overstiges, anvender kameraet enten smart eller præcision digital zoom.
1 Indstil kameraet på optagetilstand.
Smart (
)
Præcision (
)
Forstørrer alle billedformater vha. den samlede zoom-skala på cirka
10×, inklusive den optiske zoom 5×. Men bemærk at
billedkvaliteten forringes, når den optiske zoom-skala overskrides
(Digital præcisionszoom).
Bruger ikke digital zoom.
Bemærkninger
• Den digitale zoomfunktion fungerer ikke under Panorering, Filmtilstand, eller når funktionen
Smiludløser er aktiveret.
• Smart zoom er ikke til rådighed, når billedformatet er indstillet til [10M], [3:2(8M)] eller [16:9(7M)].
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom.
Indeks
Samlet zoom-skala ved brug af Smart zoom
(inklusive optisk zoom 5×)
MENU/Indstillingersøgning
Fra
Forstørrer digitalt billedet inden for det område, hvor billedet ikke
forvrænges, i henhold til billedformatet (Smart zoom).
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Digital zoom]
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Digital zoom
Det understøttede zoomforhold afviger i henhold til billedformatet.
Størrelse
Samlet zoom-skala
5M
Ca. 7,0×
3M
Ca. 8,9×
VGA
Ca. 28×
16:9(2M)
Ca. 9,5×
80DK
Når kameraet drejes for at tage et portrætbillede (lodret), registrerer kameraet dets
positionsændring og viser billedet i portrætstilling.
1 Indstil kameraet på optagetilstand.
Til
Optager billedet med den korrekte retning.
Fra
Bruger ikke Autoretning.
Bemærkninger
zRotation af billeder efter optagelse
MENU/Indstillingersøgning
• Der er sort på venstre og højre side af billeder i lodret position.
• Afhængigt af kameravinklen kan kameraet muligvis ikke optage billedet med den korrekte billedretning.
• Du kan ikke anvende Autoretning, når tilstanden
(Under vandet) er valgt i Valg af motiv eller i
Filmtilstand.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Autoretning]
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Autoretning
Hvis billedretningen er forkert, kan du anvende [Roter] på Menuskærmen til at vise billedet
i portrætstilling.
Indeks
81DK
Når der optages et billede, hvor motivets øjne er lukkede, mens Registrering af ansigter er
aktiveret, vises meddelelsen "Lukket øje registreret".
Auto
Viser meddelelsen "Lukket øje registreret".
Fra
Viser ikke meddelelsen.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t
[Lukkede øjne-adv.] t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Lukkede øjne-adv.
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
82DK
Tænder eller slukker for den lyd, der afgives, når du anvender kameraet.
1 MENU t
(Indstillinger) t
tilstand t z på kontrolknappen
(Primære indstill.) t [Bip] t ønsket
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Høj
Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/udløserknappen.
Hvis du ønsker at skrue ned for lydstyrken, skal du vælge [Lav].
Lav
Fra
Slår bip/lukkerlyden fra.
Betjeningssøgning
Lukker
Indholdsfortegnelse
Bip
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
83DK
Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t
[Language Setting] t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Language Setting
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
84DK
Du kan vælge om funktionsguiden skal vises eller ej, når du betjener kameraet.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Funkt.guide] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Betjeningssøgning
Til
Indholdsfortegnelse
Funkt.guide
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
85DK
Du kan indstille, om der skal vises en demonstration af Smiludløser og Scenegenkendelse.
Når der ikke er behov for at få vist en demonstration, skal du indstille den til [Fra].
Demotilstand1
Demonstrerer tilstanden Scenegenkendelse.
Demotilstand2
Begynder automatisk demonstrationen af Smiludløser, når der ikke
udføres nogen betjeninger i 15 sekunder.
Fra
Viser ikke nogen demonstration.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Demotilstand] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Demotilstand
Bemærk
MENU/Indstillingersøgning
• Trykker du på udløserknappen under demonstrationen af Smiludløser, aktiveres lukkeren, men der
optages intet billede.
Indeks
86DK
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen.
Selv om du udfører denne funktion, bevares billederne.
(Primære indstill.) t [Initialiser] t
Bemærk
• Du må ikke slukke for kameraet under initialisering.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
[OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Initialiser
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
87DK
Vælger videoudgangssignaltypen fra SD og HD (1080i), når du slutter kameraet til et tv vha. et
adapterkabel til HD-output (sælges separat), i henhold til det tilsluttede tv. Brug et Type1akompatibelt adapterkabel til HD-output.
HD(1080i)
Vælg dette punkt for at tilslutte kameraet til et 1080i-kompatibelt
High Definition tv.
SD
Vælg dette punkt for at tilslutte kameraet til et tv, som ikke er
kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
• Når du optager film, mens kameraet er sluttet til et tv vha. et adapterkabel til HD-output (sælges separat),
vises det optagne billede ikke på tv’et.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [COMPONENT]
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
COMPONENT
Indeks
88DK
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Tv-farvesystemet varierer afhængig af landet og regionen.
Kontroller tv-farvesystemet for det land eller den region hvor det bruges (side 103), for at se
billeder på en tv-skærm.
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC-tilstand (f.eks. til USA og
Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL-tilstand (fx for Europa og
Kina).
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Video ud] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Video ud
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
89DK
Vælger en USB-tilstand når kameraet tilsluttes til en computer eller en PictBridge-kompatibel
printer vha. kablet til flerfunktionsterminal.
Kameraet genkender automatisk og opretter kommunikation til en
computer eller PictBridge-kompatibel printer.
PictBridge
Tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer.
PTP/MTP
Når du slutter kameraet til en computer, starter guiden for
Automatisk afspilning, og stillbillederne i optagemappen på
kameraet importeres over på computeren. (Med Windows Vista/
XP, Mac OS X)
Mass Storage
Etablerer en Mass Storage-forbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed.
Bemærkninger
Indeks
• Hvis du ikke kan tilslutte kameraet til en PictBridge -kompatibel printer med [Auto]-indstillingen, vælg
[PictBridge].
• Hvis du ikke kan tilslutte kameraet til en computer eller en USB-enhed med [Auto]-indstillingen, vælg
[Mass Storage].
• Når [USB-tilslut] er indstillet til [PTP/MTP], kan du ikke eksportere film til en computer. For at
eksportere film til en computer skal du indstille [USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage].
MENU/Indstillingersøgning
Auto
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [USB-tilslut] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
USB-tilslut
90DK
Du kan anvende "Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger) til at ændre baggrundsmusik.
1 MENU t
(Indstillinger) t
z på kontrolknappen
(Primære indstill.) t [Hent musik] t
2 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer og start
derefter "Music Transfer".
3 Følg vejledningen på skærmen for at ændre musikfiler.
Betjeningssøgning
Meddelelsen "Skift musik til diasshow Tilslut til PC" vises.
Indholdsfortegnelse
Hent musik
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
91DK
Du kan slette alle de baggrundsmusikfiler, der er gemt på kameraet. Dette kan anvendes, når fx
baggrundsmusikfilerne er beskadigede eller ikke kan afspilles.
zSådan genoprettes den musik, der er forudindstillet
på kameraet fra fabrikken
Du kan anvende "Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger) til at tilbagestille
musikfilerne til de forudindstillede filer.
2Start "Music Transfer" og genopret derefter standardmusikken.
• For yderligere oplysninger angående brug af "Music Transfer", se hjælp under "Music Transfer".
MENU/Indstillingersøgning
1Start [Hent musik] og opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Format musik]
t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Format musik
Indeks
92DK
Formaterer "Memory Stick Duo" eller den interne hukommelse. En "Memory Stick Duo", der
købes i en forretning, er allerede formateret og kan bruges straks.
Bemærk
• Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data, inklusive selv beskyttede billeder.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
("Memory Stick"-værktøj) eller
(Internt huk.værktøj) t [Format] t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Format
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
93DK
Opretter en mappe i "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder.
Billeder optages i den nyligt oprettede mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en
anden optagemappe.
Bemærkninger
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Når du sætter en "Memory Stick Duo", der har været brugt sammen med andet udstyr, ind i kameraet og
optager billeder, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
Når der er oprettet en ny mappe, kan du ændre lagringsdestinationsmappen (side 95) og
vælge mappen til visning af billeder (side 77).
MENU/Indstillingersøgning
zOm mapperne
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
("Memory Stick"-værktøj) t
[Opret lagr.mappe] t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Opret lagr.mappe
Indeks
94DK
Ændrer den mappe på "Memory Stick Duo" der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
1 MENU t
(Indstillinger) t
[Skift lagringsmappe]
("Memory Stick"-værktøj) t
3 [OK] t z
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Den følgende mappe kan ikke vælges som optagemappe.
– Mappe "100"
– En mappe med et nummer der kun indeholder enten "sssMSDCF" eller "sssMNV01".
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Betjeningssøgning
2 Vælg en mappe med b/B på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Skift lagringsmappe
Indeks
95DK
Sletter en mappe til lagring af billeder på "Memory Stick Duo".
1 MENU t
(Indstillinger) t
[Slet lagringsmappe]
("Memory Stick"-værktøj) t
3 [OK] t z
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Hvis du sletter den mappe, der er indstillet som optagemappe vha. [Slet lagringsmappe], vælges den
mappe der har det højeste mappenummer som den næste lagringsmappe.
• Du kan kun slette tomme mapper. Hvis en mappe indeholder billeder, eller filer der ikke kan afspilles på
kameraet, skal du først slette disse billeder eller filer og derefter slette mappen.
Betjeningssøgning
2 Vælg en mappe med b/B på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Slet lagringsmappe
Indeks
96DK
Kopierer alle billeder i den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig fri kapacitet ind i kameraet.
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Anvend et fuldt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler med et batteri, som har et lavt
batteriniveau, kan batteriet løbe tør for strøm, hvilket medfører, at kopieringen vil mislykkes eller
muligvis beskadigelse af data.
• Billeder kan ikke kopieres enkeltvist.
• De oprindelige billeder i den interne hukommelse bevares, også efter kopiering. For at slette indholdet på
den interne hukommelse skal du fjerne "Memory Stick Duo" efter kopiering og derefter formatere den
interne hukommelse ([Format] in [Internt huk.værktøj]).
• Der oprettes en ny mappe på "Memory Stick Duo", og alle data kopieres til den. Du kan ikke vælge en
særlig mappe og kopiere billeder til den.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
("Memory Stick"-værktøj) t [Kopier]
t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Kopier
Indeks
97DK
Vælger den metode der anvendes til tildeling af filnumre til billeder.
Tildeler filnumre til filer i rækkefølge selvom optagemappen eller
"Memory Stick Duo" er ændret. (Når den udskiftede "Memory
Stick Duo" indeholder en fil med et højere nummer end det sidst
tildelte nummer, tildeles der et nummer, der én højere end det
højest tildelte nummer.)
Nulstil
Starter fra 0001 hver gang mappen ændres. (Når optagemappen
indeholder en fil, tildeles der et nummer, der er én højere end det
højeste nummer.)
MENU/Indstillingersøgning
Serie
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
("Memory Stick"-værktøj) eller
(Internt huk.værktøj) t [Filnummer] t ønsket tilstand t z på
kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Filnummer
Indeks
98DK
Justerer klokkeslættet til det lokale klokkeslæt for det valgte område.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Indstillinger af ur) t
[Indstilling af sted] t ønsket indstilling t z på kontrolknappen
Du anvender kameraet i dit område.
Når det aktuelle område adskiller sig fra dit hjemmeområde, skal
du foretage Indstilling af sted.
Destination
Du anvender kameraet indstillet til klokkeslættet på din destination.
Indstil destinationsområdet.
Indstilling af en ofte besøgt destination gør det nemt for dig at justere klokkeslættet, når du
besøger den destination.
MENU/Indstillingersøgning
zSådan ændres Indstilling af sted
Betjeningssøgning
Hjem
Indholdsfortegnelse
Indstilling af sted
Ikon for sommertid
Indeks
1Vælg området for [Destination] og tryk derefter på z på kontrolknappen.
2Vælg et område med b/B på kontrolknappen og vælg sommertid med v/V.
99DK
Indstiller datoen og klokkeslættet igen.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Indstillinger af ur) t
[Dato-/tidsindstilling] t ønsket indstilling t z på kontrolknappen
Dato-/tidsformat
Du kan vælge formatet for visning af dato og klokkeslæt.
Sommertid
Du kan vælge Sommertid til/fra.
Dato og tid
Du kan indstille datoen og klokkeslættet.
Bemærk
MENU/Indstillingersøgning
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" på CDROM’en (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med datoen på.
Betjeningssøgning
2 [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Dato-/tidsindstilling
Indeks
100DK
Du kan få vist billeder på et tv ved at slutte kameraet til et tv.
Tilslutningen varierer afhængig af den type tv, som kameraet er tilsluttet til.
Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med tv’et.
1 Sluk for både kameraet og tv’et.
2 Tilslut kameraet til tv’et med kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
MENU/Indstillingersøgning
(Afspil)-knap
2 Til flerfunktionsstikket
1 Til lyd-/videoindgangsstik
3 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
Indeks
Kabel til flerfunktionsterminal (medfølger)
4 Tryk på
Betjeningssøgning
Visning af billeder ved at tilslutte kameraet til et tv
med det medfølgende kabel til
flerfunktionsterminal
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på et tv
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Vælg det ønskede billede med
kontrolknappen.
Bemærkninger
• Når kameraet anvendes i udlandet, er det muligvis nødvendigt at skifte videosignaludgangen, så den
matcher dit tv-system (side 89).
• Det optagede billede vises ikke på tv’et, når der optages en film, mens kameraet er sluttet til tv’et.
• Nem visning er ikke til rådighed, når signalet sendes til et tv.
101DK
Du kan vise et billede, der er optaget på kameraet, ved at tilslutte kameraet til et HD (High
Definition) TV med et adapterkabel til HD-output (sælges separat). Brug et Type1a-kompatibelt
adapterkabel til HD-output.
2 Tilslut kameraet til et HD (High Definition) TV med et adapterkabel til HDoutput (sælges separat).
(Afspil)-knap
Grøn/Blå/Rød
Hvid/Rød
Indeks
Adapterkabel til HD-output
(sælges separat)
MENU/Indstillingersøgning
1 Til lyd-/video-indgangsstik
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Betjeningssøgning
1 Sluk for både kameraet og tv’et.
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede ved at tilslutte kameraet til et
HD TV
2 Til flerfunktionsstikket
3 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
4 Tryk på
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Vælg det ønskede billede med
kontrolknappen.
Bemærkninger
• Indstil [COMPONENT] til [HD(1080i)] (side 88).
• Billeder, der er optaget i [VGA]-billedformat, kan ikke afspilles i HD-format.
• Når du optager film, mens kameraet er sluttet til et tv vha. et adapterkabel til HD-output (sælges separat),
vises det optagne billede ikke på tv’et.
• Når kameraet anvendes i udlandet, er det muligvis nødvendigt at skifte videosignaludgangen, så den
matcher dit tv-system (side 89).
• Nem visning er ikke til rådighed, når signalet sendes til et tv.
102DK
Fortsættes r
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved at tilslutte Sony PhotoTV HD-kompatible enheder vha. et adapterkabel til HD-output
(sælges separat), kan der opleves en hel ny verden af fotos i betagende fuld HD-kvalitet.
Om tv-farvesystemer
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
Indeks
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien, Kina, Kroatien,
Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn,
Vietnam, Østrig m.fl.
MENU/Indstillingersøgning
Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm, skal du have et tv med videoindgangsstik og kablet
til flerfunktionsterminal. Tv’ets farvesystem skal svare til det på det digitale stillbilledkamera.
Kontroller følgende lister for tv-farvesystemet i det land eller område, hvor kameraet bruges.
Betjeningssøgning
• PhotoTV HD giver mulighed for et detaljeret, foto-lignende udtryk i fine teksturer og farver.
• Det er også nødvendigt at foretage indstillingerne på tv’et. Angående yderligere oplysninger, se i
betjeningsvejledningen for tv’et.
Indholdsfortegnelse
z"PhotoTV HD"
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
103DK
"PMB" og andre programmer ligger på CD-ROM’en (medfølger) for at give dig flere forskellige
muligheder for brug af de billeder, du tager med dit Cyber-shot-kamera.
Anbefalet computermiljø (Windows)
Til brug for "PMB" Microsoft Windows XP*1
og "Music
SP3/Windows Vista*2 SP2
Transfer", og til
import af billeder
Andet
Der kræves Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller senere for at kunne bruge funktionen
til oprettelse af diske.
*2 Starter (Edition) er ikke understøttet.
Indeks
*1 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
MENU/Indstillingersøgning
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller
hurtigere (til afspilning/redigering af film
i høj opløsning: Intel Pentium 4 2,8 GHz
eller hurtigere/ Intel Pentium D 2,8 GHz
eller hurtigere/ Intel Core Duo 1,66 GHz
eller hurtigere/ Intel Core 2 Duo
1,20 GHz eller hurtigere)
Hukommelse: 512 MB eller mere (til
afspilning/redigering af film i høj
opløsning: 1 GB eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen — cirka 500 MB
Skærm: Skærmopløsning:
1.024 × 768 punkter eller mere
Betjeningssøgning
Operativsystem
(forudinstalleret)
Indholdsfortegnelse
Brug sammen med din computer
Anbefalet computermiljø (Macintosh)
Operativsystem
(forudinstalleret)
Til brug for "Music Mac OS X (v10.3 til v10.5)
Transfer", og til
kopiering af
billeder
Andet
Hukommelse: 64 MB eller mere
(128 MB eller mere anbefales)
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen — cirka 50 MB
Bemærkninger
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til én computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder dette
kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Tilslutter du kameraet vha. en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel), muliggør det avanceret overførsel (overførsel ved højhastighed), da kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
• Når computeren genoptager aktivitet fra standby- eller dvaletilstand, genoprettes kommunikationen
mellem kameraet og computeren muligvis ikke på samme tid.
104DK
Installation af "PMB (Picture Motion Browser)" og
"Music Transfer" (Windows)
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke på [Computer] (i Windows XP, [My Computer] (Denne
computer)) t
(SONYPICTUTIL).
• Hvis skærmen for Automatisk afspilning vises, skal du vælge "Run Install.exe" og følge de
instruktioner, der vises på skærmen for at fortsætte installationen.
2 Klik på [Installer].
Betjeningssøgning
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CD-ROM-drevet.
Indholdsfortegnelse
Brug af softwaren
Skærmbilledet "Choose Setup Language" (Vælg installationssprog) vises.
Skærmbilledet "License Agreement" (Licensaftale) vises.
4 Læs omhyggeligt aftalen igennem, klik på radioknappen ( t ) for at
acceptere aftalens betingelser, og klik derefter på [Next] (Næste).
5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
MENU/Indstillingersøgning
3 Vælg det ønskede sprog og fortsæt derefter til den næste skærm.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
genstarte computeren.
• DirectX er muligvis blevet installeret afhængigt af systemmiljøet på din computer.
7 Start softwaren.
Start "PMB" ved at klikke på
(PMB) på skrivebordet.
For den mere detaljerede betjeningsmetode skal du klikke på
(PMB Guide).
For at starte "PMB" fra Startmenuen skal du klikke på [Start] t [All Programs] (Alle
programmer) t [Sony Picture Utility] (Sony Picture-hjælpesoftware).
Indeks
6 Tag CD-ROM’en ud, når installationen er fuldført.
Bemærkninger
• Log på som Administrator.
• Inden start af "Music Transfer" vælges MENU t
(Indstillinger) t [Primære indstill.] t [Hent
musik], og kameraet sluttes til en computer.
• Når "PMB" startes første gang, vises bekræftelsesmeddelelsen for informationsværktøjet på skærmen.
Vælg [Start].
105DK
Fortsættes r
"Music Transfer" giver dig mulighed for at udskifte de musikfiler, som følger med kameraet
fra fabrikken, med dine yndlingsspor samt slette og tilføje musikfiler.
Du kan også genoprette de spor, der blev gemt på fabrikken på dit kamera.
De følgende typer spor kan importeres med "Music Transfer".
Se hjælpen i "Music Transfer" angående yderligere oplysninger.
Indeks
• MP3-filer, der er gemt på din computers harddisk
• Musik-CD-spor
• Forudindstillet musik gemt på kameraet
MENU/Indstillingersøgning
zIntroduktion til "Music Transfer"
Betjeningssøgning
• "PMB" giver dig mulighed for at importere billeder, der er optaget med kameraet, og få dem vist på
en computer. Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer og klik på [Import]
(Importer).
• Billeder på en computer kan eksporteres til en "Memory Stick Duo" og vises på kameraet. Opret en
USB-forbindelse mellem kameraet og din computer og klik på
øverst på skærmen, og klik på
[Export] (Eksporter).
• Du kan gemme og udskrive billeder med datoen.
• Du kan få vist billeder, der er gemt på en computer, efter optagedato på en kalendervisning.
• Du kan korrigere (Rødøjereduktion osv.) stillbilleder og ændre optagedatoen og -tidspunktet.
• Du kan oprette diske med et diskbrænderdrev til CD eller DVD.
• Du kan overføre billeder til medietjenester. (Der behøves en internetforbindelse.)
• Se
(PMB Guide) for yderligere oplysninger.
Indholdsfortegnelse
zIntroduktion til "PMB"
106DK
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CDROM-drevet.
2 Dobbeltklik på
(SONYPICTUTIL).
Indholdsfortegnelse
Installation af "Music Transfer" (Macintosh)
3 Dobbeltklik på [MusicTransfer.pkg]-filen i [Mac]-mappen.
Bemærkninger
zIntroduktion til "Music Transfer"
"Music Transfer" giver dig mulighed for at udskifte de musikfiler, som følger med kameraet
fra fabrikken, med dine yndlingsspor samt slette og tilføje musikfiler.
Du kan også genoprette de spor, der blev gemt på fabrikken på dit kamera.
MENU/Indstillingersøgning
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
• Se hjælpen i "Music Transfer" angående yderligere oplysninger om brug af "Music Transfer".
• Inden start af "Music Transfer" vælges MENU t
(Indstillinger) t [Primære indstill.] t
[Hent musik], og kameraet tilsluttes til computeren.
• Luk alle andre programmer, før du installerer "Music Transfer".
• For at installere skal du logge på som administrator.
Betjeningssøgning
Installationen af softwaren starter.
De følgende typer spor kan importeres med "Music Transfer".
Se hjælpen i "Music Transfer" angående yderligere oplysninger.
Indeks
• MP3-filer, der er gemt på din computers harddisk
• Musik-CD-spor
• Forudindstillet musik gemt på kameraet
107DK
• Brug et Type1a-kompatibelt USB/AV/DC IN-kabel (sælges separat).
2 Tænd computeren og tryk derefter på
(Afspil)-knappen.
3 Tilslut kameraet til computeren.
• Når der oprettes USB-forbindelse for første gang, kører computeren automatisk et program til
genkendelse af kameraet. Vent et øjeblik.
Betjeningssøgning
1 Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet eller tilslut kameraet til
en stikkontakt på væggen med lysnetadapteren AC-LS5K/AC-LS5
(sælges separat) og USB/AV/DC IN-kablet til flerfunktionsterminal
(sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Tilslutning af kameraet til
computeren
MENU/Indstillingersøgning
1 Til et USB-stik på computeren
Kabel til flerfunktionsterminal
Indeks
2 Til flerfunktionsstikket
Import af billeder til en computer (Windows)
"PMB" giver dig mulighed for nemt at importere billeder.
For yderligere oplysninger om "PMB"-funktionerne, se "PMB Guide".
Import af billeder til en computer uden brug af "PMB"
Når guiden for Automatisk afspilning vises efter oprettelse af en USB-forbindelse mellem
kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files] (Åbn mappe for at få vist
filer) t [OK] t [DCIM] t kopier de ønskede billeder til computeren.
108DK
1 Tilslut først kameraet til din Macintosh-computer. Dobbeltklik på det nyligt
genkendte ikon på skrivebordet t [DCIM] t den mappe hvor de
billeder, du ønsker at importere, er gemt.
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
• For yderligere oplysninger angående billedernes placering og filnavne, se side 125.
3 Dobbeltklik på harddisk-ikonet t den ønskede billedfil i den mappe der
indeholder de kopierede filer.
Billedet vises.
Udfør procedurerne fra trin 1 til 3 nedenfor inden du:
•
•
•
•
Tager kablet til flerfunktionsterminal ud af stikket.
Fjerner en "Memory Stick Duo".
Sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet, efter at du har kopieret billeder fra den interne hukommelse.
Slukker for kameraet.
1 Dobbeltklik på afbryd-ikonet på proceslinjen.
Windows Vista
Windows XP
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik
derefter på [OK].
Indeks
2 Klik på (USB Mass Storage Device) (USBmasselagringsenhed) t [Stop].
Bemærk
MENU/Indstillingersøgning
Afbrydelse af USB-forbindelsen
Betjeningssøgning
Billedfilerne kopieres til harddisken.
Indholdsfortegnelse
Import af billeder til en computer (Macintosh)
Afbryd-ikon
• Træk og slip ikonet for "Memory Stick Duo" eller drevikonet hen til "Trash"-ikonet, inden du bruger en
Macintosh-computer, og kameraets forbindelse til computeren afbrydes.
109DK
"Cyber-shot – Vejledning til næste trin" giver en yderligere beskrivelse af, hvordan du kan
anvende kameraet og ekstraudstyr.
Når du installerer "Cyber-shot Håndbog", installeres "Cyber-shot – Vejledning til næste trin"
også.
1 Dobbeltklik på
(Vejledning til næste trin) på skrivebordet.
Visning på Macintosh
1 Kopier [stepupguide]-mappen i [stepupguide]-mappen til din computer.
Indeks
2 Vælg [stepupguide], [language] og derefter [DK]-mappen, der er gemt på
CD-ROM’en (medfølger), og kopier alle filerne i [DK]-mappen over til
[img]-mappen i [stepupguide]-mappen, som du kopierede over til din
computer i trin 1. (Overskriv filerne i [img]-mappen med filerne fra [DK]mappen.)
MENU/Indstillingersøgning
For adgang til "Vejledning til næste trin" fra Startmenuen, klik på [Start] t
[All Programs] (Alle programmer) t [Sony Picture Utility] (Sony Picture-hjælpesoftware)
t [Vejledning til næste trin].
Betjeningssøgning
Visning på Windows
Indholdsfortegnelse
Visning af "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin"
3 Når kopieringen er fuldført, dobbeltklik på "stepupguide.hqx" i
[stepupguide]-mappen for pakke den ud, dobbeltklik derefter på den
udpakkede fil "stepupguide".
Bemærk
• Hvis der ikke er installeret noget program, der kan pakke HQX-filer ud, skal du installere Stuffit
Expander.
110DK
Bemærkninger
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridgekompatibel printer
Selvom du ikke har en computer, kan du udskrive billeder, der er optaget med kameraet, ved at
tilslutte kameraet direkte til en PictBridge-kompatibel printer.
1 Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet.
Indeks
"PictBridge" er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
MENU/Indstillingersøgning
• Når du udskriver billeder, der er optaget i [16:9]-tilstand, kan begge kanter muligvis blive skåret væk.
• Du kan ikke udskrive panoramabilleder afhængigt af printeren.
Betjeningssøgning
Du kan udskrive stillbilleder vha. følgende metoder.
• Direkte udskrivning vha. en PictBridge-kompatibel printer
• Direkte udskrivning vha. en "Memory Stick"-kompatibel printer
For yderligere oplysninger henvises til den brugsvejledning, der fulgte med printeren.
• Udskrivning vha. en computer
Du kan importere billeder til en computer vha. det medfølgende "PMB"-program og udskrive
billederne.
Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det. Se "PMB Guide" for yderligere
oplysninger.
• Udskrivning i en fotoforretning (side 112)
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
2 Tilslut kameraet til printeren.
1 Til et USB-stik på
printeren
2 Til flerfunktionsstikket
Kabel til flerfunktionsterminal
3 Tænd kameraet og printeren.
Når forbindelsen er oprettet, vises -indikatoren på skærmen.
Hvis -indikatoren blinker på kameraets skærm (fejlindikation), skal du kontrollere den
tilsluttede printer.
111DK
Fortsættes r
(Udskriv) t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Dette bil.
Udskriver det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
Flere billeder
Du kan vælge og udskrive flere billeder.
Udfør følgende efter trin 4.
2MENU t [OK] t z
5 Ønsket punkt t [Start] t z
Antal
Vælger det antal kopier der skal udskrives af det specificerede
billede.
• Afhængigt af mængden af billeder kan det valgte antal billeder muligvis
ikke være på ét ark.
Vælger det antal billeder du ønsker at udskrive side om side på et
ark.
Størrelse
Vælger størrelsen på udskriftsarket.
Dato
Vælger [Dato] eller [Dato&tid] for at indsætte dato og klokkeslæt
på billeder.
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i den rækkefølge, du har valgt
med [Dato-/tidsindstilling] på kameraet. Denne funktion er muligvis
ikke til rådighed afhængigt af printeren.
Indeks
Bemærkninger
• Film kan ikke udskrives.
• Hvis kameraet ikke kunne oprette forbindelse til printeren, skal du sørge for at indstille [USB-tilslut]
under (Primære indstill.) til [PictBridge].
• Undlad at fjerne kablet til flerfunktionsterminal, mens
-indikatoren (PictBridge tilslutter) vises på
skærmen.
MENU/Indstillingersøgning
Layout
Betjeningssøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
udskrives.
Indholdsfortegnelse
4 MENU t
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan tage en "Memory Stick Duo", der indeholder billeder, der er optaget med kameraet, med
til en fotoforretning. Så længe forretningen understøtter udskrivning af fotos, der er kompatibel
med DPOF, kan du på forhånd føje et
(Udskriftsbestilling)-mærke til billeder i
afspilningstilstanden, så du ikke behøver at vælge dem igen, når du får dem udskrevet i
forretningen.
Bemærkninger
• Du kan ikke udskrive billeder direkte fra kameraet i forretningen, hvis de er gemt i den interne
hukommelse. Kopier billederne til en "Memory Stick Duo" (side 97), og tag din "Memory Stick Duo"
med til fotoforretningen.
• Spørg fotoforretningen, hvilke typer "Memory Stick Duo" de kan håndtere.
• Hvis din fotoforretning ikke håndterer "Memory Stick Duo", kan du kopiere de billeder, du ønsker at
udskrive, over på et andet medie som fx en CD-R og tage det med hen i forretningen.
• Du behøver muligvis en "Memory Stick Duo"-adapter (sælges separat). Forhør dig i din fotoforretning.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata på en disk, før du indleverer dem i en fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Hvis du ønsker at indsætte datoer på billederne, skal du forhøre dig hos din fotoforretning.
112DK
Prøv følgende løsninger hvis du oplever problemer med kameraet.
1 Kontroller punkterne på side 113 til 120.
2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og
tænd for kameraet.
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted.
Ved reparation af kameraer med intern hukommelse eller indeholdende musikfilsfunktion,
kontrolleres data i kameraet muligvis for det allermest nødvendige for at bekræfte og udbedre
funktionsfejl. Sony vil ikke kopiere eller gemme nogen af disse data.
Indeks
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på
vores websted til kundesupport.
http://www.sony.net/
MENU/Indstillingersøgning
3 Initialiser indstillingerne (side 87).
Betjeningssøgning
Hvis en kode såsom "C/E:ss:ss" vises på skærmen, skal du se
side 121.
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke sættes i.
• Indsæt batteriet korrekt ved at trykke på udløsergrebet til batteriet.
Kameraet kan ikke tændes.
• Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme op.
• Indsæt batteriet korrekt.
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan strømmen muligvis automatisk slås fra for at
beskytte kameraet. I dette tilfælde vises der en meddelelse på LCD-skærmen, inden strømmen slås
fra.
• Hvis du ikke betjener kameraet i cirka to minutter, mens der er tændt for strømmen, slukker kameraet
automatisk for at forhindre afladning af batteriet. Tænd for kameraet igen.
113DK
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Der opstod en uoverensstemmelse mellem indikatoren for resterende opladning og den aktuelt
resterende batteriopladning. Aflad batteriet fuldstændig én gang og oplad det derefter for at rette
angivelsen.
• Batteriet er udbrændt (side 128). Udskift det med et nyt.
• Du kan ikke oplade batteriet vha. lysnetadapteren AC-LS5K/AC-LS5 (sælges separat). Anvend
batteriopladeren til at oplade batteriet.
CHARGE-lampen blinker under opladning af batteriet.
Optagelse af stillbilleder/film
Kan ikke optage billeder.
Indeks
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo". Hvis
lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet billeder du ikke behøver (side 40).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Film med størrelsen indstillet til [1280×720] kan kun optages på en "Memory Stick PRO Duo". Når
du optager på andre optagemedier end en "Memory Stick PRO Duo", skal du indstille filmformatet til
[VGA].
• Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 86).
MENU/Indstillingersøgning
• Tag batteriet ud og sæt det i igen samt sørg for, at det er ordentligt sat i.
• Temperaturen er muligvis ikke passende for opladning. Prøv at oplade batteriet igen inden for det
passende temperaturområde (10°C til 30°C).
• Se side 129 angående yderligere oplysninger.
Betjeningssøgning
Batteriet kan ikke oplades.
Indholdsfortegnelse
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
Smiludløserfunktionen fungerer ikke.
• Der optages intet billede, hvis der ikke registreres et smilende ansigt.
• Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 86).
Anti-slørfunktionen fungerer ikke.
• Anti-slørfunktionen fungerer ikke, når
vises på skærmen.
• Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt ved optagelse af natsekvenser.
• Optag, efter du har trykket udløserknappen halvvejs ned.
Optagelse tager lang tid.
• Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed ved lav belysning, aktiveres NR
(Noise Reduction) langsom lukkerfunktionen automatisk for at reducere billedstøjen. Under sådanne
omstændigheder tager optagelsen lang tid.
• Funktionen Reduktion af lukkede øjne er aktiveret. Sæt [Reduktion af lukkede øjne] tilbage til [Fra]
(side 64).
114DK
• Motivet er for tæt på. Når du optager, skal du sørge for at placere objektivet længere væk fra motivet
end den korteste optageafstand (cirka 5 cm (W)/50 cm (T) fra objektivet).
• (Tusmørke), (Landskab) eller (Fyrværkeri)-tilstand er valgt i Valg af motiv, når der optages
stillbilleder.
Zoom fungerer ikke.
Kan ikke vælge Registrering af ansigter-funktionen.
Blitzen fungerer ikke.
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– Tilstanden Serieoptagelse eller Niveau er valgt (side 35).
–
(Høj følsomhed), (Tusmørke)- eller (Fyrværkeri)-tilstanden er valgt i Valg af motiv.
– Der optages med Panorering, Filmtilstand, Anti-bevægelsesslør eller Håndholdt tusmørke-tilstand.
• Indstil blitzen til (Til) (side 32), når Valg af motiv-tilstanden er indstillet til tilstanden
(Landskab), (Gourmet),
(Kæledyr),
(Strand), (Sne) eller
(Under vandet).
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
funktionsfejl.
Indeks
Der opstår hvide runde slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.
MENU/Indstillingersøgning
• Du kan kun vælge Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], og
lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
Betjeningssøgning
• Du kan ikke bruge optisk zoom under optagelse med Panorering.
• Du kan ikke anvende Smart zoom alt efter billedformatet (side 80).
• Du kan ikke anvende digital zoom når:
– Film bliver optaget.
– Smiludløseren er aktiveret.
Indholdsfortegnelse
Billedet er ude af fokus.
Nærbilledfunktionen (Makro) fungerer ikke.
• Kameraet justerer automatisk fokus. Tryk og hold udløserknappen halvvejs ned. Fokusjusteringen
kan tage noget tid, når du optager et motiv på tæt hold.
•
(Landskab), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri)-tilstanden er valgt i Valg af motiv.
Dato og klokkeslæt vises ikke på LCD-skærmen.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
Kan ikke indsætte datoer på billeder.
• Dette kamera har ikke en funktion til indkopiering af datoen på billeder. Ved at anvende "PMB" kan
du udskrive eller gemme billeder med dato på (side 105).
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen halvvejs
ned.
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 49).
Billedets farver er ikke korrekte.
• Juster hvidbalancen (side 51).
115DK
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i tilfælde af lav
belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Motivets øjne bliver røde.
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.
• Den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld. Slet billeder du ikke behøver (side 40).
• Batteriniveauet er lavt. Indsæt et opladet batteri.
Det samme billede optages flere gange.
• Indstil [Serieoptagelse/Niveau] til [Normal] (side 35).
• [Scenegenkendelse] er indstillet til [Avanceret] (side 58).
Der kan ikke afspilles billeder.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som
blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 109).
• Du er muligvis ikke i stand til at afspille visse billeder, der er optaget med andre kameraer og gemt på
"Memory Stick Duo". Afspil sådanne billeder i Mappevisning (side 70).
• Dette er fordi, du kopierer billeder fra din computer til "Memory Stick Duo" uden at bruge "PMB".
Afspil sådanne billeder i Mappevisning (side 70).
Indeks
Visning af billeder
MENU/Indstillingersøgning
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
Betjeningssøgning
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Auto] eller [Til] (side 65).
• Fotografer motivet på tættere hold end blitzens rækkevidde ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i visningsmenuen (side 72) eller
korriger med "PMB".
Indholdsfortegnelse
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
Dato og klokkeslæt vises ikke.
• Skærmbilledet er indstillet til kun at vise billeder. Tryk på knappen DISP (skærmbilledindstillinger)
for at få vist information (side 17).
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder.
• Dette kan ske pga. billedbehandling. Dette er ikke en funktionsfejl.
Venstre og højre side af skærmen vises i sort.
• [Autoretning] er indstillet til [Til] (side 81).
Kan ikke vise billeder i indekstilstand.
• Funktionsvælgeren er indstillet til
tilstand for at afspille billeder.
(Nem optagelse). Indstil funktionsvælgeren til en anden
116DK
• Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 105, 107).
• Bekræft, at indstillingen af lydstyrke og diasshow er korrekt (side 67).
• Diasshowet afspilles med [Kontinuerlig afspil.]. Vælg [Diasshow med musik] og afspil.
Billedet vises ikke på tv’et.
Sletning
• Ophæv beskyttelsen (side 74).
Computere
MENU/Indstillingersøgning
Kan ikke slette et billede.
Betjeningssøgning
• Kontroller [Video ud] for at se om kameraets videoudgangssignal er indstillet til farvesystemet på dit
tv (side 89).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 101).
• Hvis USB-stikket på kablet til flerfunktionsterminal er tilsluttet til et andet apparat, skal du afbryde
forbindelsen (side 109).
• Når du optager film, mens kameraet er sluttet til et tv, vises det optagne billede ikke på tv’et.
Indholdsfortegnelse
Kan ikke høre musik under diasshow.
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory Stick"stik.
Indeks
• Kontroller, om computeren og "Memory Stick" læser/skriver understøtter "Memory Stick PRO Duo".
Brugere af computere og "Memory Stick" læsere/skrivere, der er fremstillet af andre producenter end
Sony, bør kontakte disse producenter.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke er understøttet, skal du tilslutte kameraet til computeren
(side 108, 109). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Din computer genkender ikke kameraet.
• Når batteriniveauet er lavt, skal du sætte et opladet batteri i eller anvende lysnetadapteren (sælges
separat).
• Indstil [USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage] (side 90).
• Brug kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
• Fjern kablet til flerfunktionsterminal fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
Kan ikke importere billeder.
• Forbind kameraet og computeren korrekt med en USB-forbindelse (side 108).
• Når du optager billeder med en "Memory Stick Duo", der er formateret på en computer, er du
muligvis ikke i stand til at importere billederne til en computer. Optag med en "Memory Stick Duo"
formateret af kameraet (side 93).
"PMB" starter ikke automatisk, efter du har oprettet en USB-forbindelse.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt.
117DK
• Hvis du anvender "PMB", se "PMB Guide" (side 105).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Billedet og lyden forstyrres af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo". Importer filmen til
harddisken på din computer og afspil derefter filmen fra harddisken (side 105).
"Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" kan ikke indsættes.
• Indsæt "Memory Stick Duo" så den vender rigtigt.
MENU/Indstillingersøgning
• Eksporter dem til en mappe som kameraet genkender, som fx "101MSDCF" (side 125).
• Ved anvendelse af anden software end "PMB" opdateres oplysningerne muligvis ikke korrekt, og
billederne kan fremstå blå eller på anden måde ikke vises på korrekt vis. Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Hvis der vises blå billeder, kan du se dem i Mappevisningstilstand eller slette dem med kameraet.
• Visning af begivenheder er ikke til rådighed på dette kamera.
Betjeningssøgning
Når først billeder er blevet eksporteret til en computer, kan de ikke længere vises
på kameraet.
Indholdsfortegnelse
Kan ikke afspille billeder på din computer.
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
Intern hukommelse
Indeks
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
Kan ikke afspille eller optage billeder vha. den interne hukommelse.
• En "Memory Stick Duo" er indsat i kameraet. Fjern den.
Data, som er gemt i den interne hukommelse, kan ikke kopieres til en "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" er fuld. Kopier til en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig kapacitet.
Data på "Memory Stick Duo" eller på computeren kan ikke kopieres til den interne
hukommelse.
• Denne funktion er ikke til rådighed.
Udskrivning
Se "PictBridge-kompatibel printer" sammen med de følgende punkter.
Kan ikke udskrive et billede.
• Der henvises til printerens betjeningsvejledning.
118DK
• Afhængig af din printer bliver alle kanter på billedet måske skåret af. Især når du udskriver et billede
med et billedformat indstillet til [16:9], kan billedet muligvis blive kortet af ude i siden.
• Når du udskriver billeder vha. af din printer, skal du annullere beskæring eller indstillinger til billede
uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når billeder udskrives i en digital fotoforretning, skal du spørge i forretningen, om billederne kan
udskrives, uden at begge kanter skæres af.
• Du kan udskrive billeder med indsat dato vha. "PMB" (side 105).
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Men da billeder, som er
optaget med kameraet, indeholder oplysninger om optagedatoen, kan du udskrive billeder med datoen
indkopieret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger. Kontakt producenten af
printeren eller softwaren for at få oplysninger om kompatibilitet med Exif-oplysninger.
• Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem om at indsætte datoerne på billederne.
Der kan ikke etableres en forbindelse.
Billeder kan ikke udskrives.
Indeks
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden.
Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 90).
• Fjern kablet til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren,
kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
MENU/Indstillingersøgning
PictBridge-kompatibel printer
Betjeningssøgning
Kan ikke udskrive billeder med dato.
Indholdsfortegnelse
Billeder udskrives med begge kanter skåret af.
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med kablet til flerfunktionsterminal.
• Tænd printeren. Se i betjeningsvejledningen der følger med printeren for yderligere oplysninger.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, bliver billeder muligvis ikke udskrevet. Fjern kablet til
flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du fjerne
kablet til flerfunktionsterminal, slukke printeren og tænde den igen, og derefter tilslutte kablet til
flerfunktionsterminal igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, der er taget med andre kameraer, eller som er modificeret med en computer, udskrives
muligvis ikke.
• Panoramabilleder udskrives muligvis ikke afhængigt af printeren, eller panoramabilledet udskrives
muligvis i beskåret tilstand.
Udskrivningen annulleres.
• Bekræft, at du har frakoblet kablet til flerfunktionsterminal, inden
forsvinder.
-mærket (PictBridge tilsluttet)
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse
funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billedet indeholder ikke optagedata, så datoen kan ikke indsættes. Sæt [Dato] til [Fra], og udskriv
billedet igen (side 111).
119DK
• Når du bruger papir af en anden størrelse efter tilslutning af printeren til kameraet, skal du frakoble og
derefter tilslutte kablet til flerfunktionsterminal igen.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på enten
kameraet (side 111) eller printeren.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
Andet
Objektivet bliver dugget.
Kameraet slukker, uden at objektivet er kørt ind.
• Batteriet er afladet. Udskift det med et opladet batteri og tænd derefter for kameraet igen.
• Forsøg ikke at bevæge objektivet med magt, når det er stoppet.
MENU/Indstillingersøgning
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Betjeningssøgning
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
Indholdsfortegnelse
Billedet kan ikke udskrives med den valgte størrelse.
Kameraet bliver varmt, når du bruger det i lang tid.
• Dette er ikke en funktionsfejl.
• Indstil datoen og klokkeslættet igen (side 100).
• Det interne genopladelige backupbatteri er afladet. Sæt et opladet batteri i og lad det stå i 24 timer
eller mere med strømmen slukket.
Indeks
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
Datoen eller klokkeslættet er forkert.
• Indstilling af sted er indstillet til et andet sted end det sted, du aktuelt befinder dig på. Ændr
indstillingerne med MENU t [Indstillinger] t [Indstillinger af ur] t [Indstilling af sted].
120DK
Selvdiagnosticeringsdisplay
• Der er problemer med kameraets hardware. Sluk og tænd igen for kameraet.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data på "Memory Stick Duo". Prøv at slukke og tænde kameraet
igen, eller tag "Memory Stick Duo" ud og indsæt den igen flere gange.
• Den interne hukommelse er stødt på en formateringsfejl, eller en uformateret "Memory Stick Duo" er
indsat. Formater den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" (side 93).
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan ikke bruges sammen med kameraet, eller dataen er beskadiget.
Indsæt en ny "Memory Stick Duo".
Indeks
E:61:ss
MENU/Indstillingersøgning
C:32:ss
Betjeningssøgning
Hvis der vises en kode, der begynder med et bogstav fra alfabetet, arbejder kameraets
selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to cifre (angivet med ss) vil være forskellige,
afhængigt af kameraets tilstand.
Hvis du ikke kan løse problemet, selv efter at have forsøgt at følge de følgende korrigerende
handlinger et par gange, behøver kameraet måske reparation.
Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Indholdsfortegnelse
Advarselsindikatorer og
meddelelser
E:62:ss
E:91:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser kameraet (side 87), og tænd derefter for strømmen igen.
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne.
• Batteriniveauet er lavt. Udskift straks batteriet. Afhængigt af forholdene under brug eller typen af
batteri blinker indikatoren muligvis, selvom der stadig er 5 til 10 minutters resterende batteritid.
Kan kun anvendes med kompatibelt batteri
• Det isatte batteri er ikke et NP-BG1 (medfølger)/NP-FG1 (sælges separat) batteri.
Systemfejl
• Sluk og tænd for kameraet igen.
121DK
• Temperaturen i kameraet er steget. Strømmen slukker muligvis automatisk, eller du er muligvis ikke i
stand til at optage film. Lad kameraet køle af på et køligt sted indtil temperaturen falder.
Intern hukomm.fejl
Indholdsfortegnelse
Kameraet er overophedet
Giv det tid til at køle af
• Sluk og tænd for kameraet igen.
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan ikke bruges i kameraet (side 126).
• Terminaldelen på "Memory Stick Duo" er snavset.
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
Forkert "Memory Stick"-type
Denne "Memory Stick" kan muligvis ikke optage eller afspille
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan ikke bruges i kameraet (side 126).
Formateringsfejl for intern hukommelse
Formateringsfejl for "Memory Stick"
MENU/Indstillingersøgning
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan ikke bruges i kameraet (side 126).
Betjeningssøgning
Indsæt "Memory Stick"'en igen
• Formater mediet igen (side 93).
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen.
Indeks
"Memory Stick" låst
Skrivebesk. huk.
• Kameraet kan ikke optage eller slette billeder på denne "Memory Stick Duo".
Ingen billeder
• Der er ikke optaget nogen billeder i den interne hukommelse, som kan afspilles.
• Der er ikke optaget nogen billeder i denne mappe på "Memory Stick Duo", som kan afspilles.
• Når billeder, der er optaget med andre kameraer, ikke kan vises på dette kamera, kan du vise
billederne i Mappevisningstilstand (side 70).
Ingen stillbilleder
• Den valgte mappe eller dato indeholder ingen fil, som kan afspilles i et diasshow.
Ukendt fil fundet
• Du forsøgte at slette en mappe, der indeholder en fil, der ikke kan afspilles på dette kamera. Slet filen
med en computer og slet derefter mappen.
Mappefejl
• En mappe med de samme tre første cifre findes allerede på "Memory Stick Duo" (for eksempel:
123MSDCF og 123ABCDE). Vælg en anden mappe, eller opret en ny mappe (side 94, 95).
122DK
• Mappen med et navn, der begynder med "999", findes på "Memory Stick Duo". Du kan ikke oprette
flere mapper i dette tilfælde.
Tøm mappe for indhold
• Du forsøgte at slette en mappe, der indeholder en eller flere filer. Slet alle filerne og slet derefter
mappen.
• Du forsøgte at slette en mappe, der er lavet til kun at kunne læses på en PC eller andet udstyr.
Filfejl
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe, der ikke kan indstilles som en optagemappe på dit kamera. Vælg en anden
mappe (side 95).
Filbeskyttelse
MENU/Indstillingersøgning
• Der opstod en fejl under afspilning af billedet.
Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som
blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
Betjeningssøgning
Mappen er beskyttet
Indholdsfortegnelse
Kan ikke oprette flere mapper
• Ophæv beskyttelsen (side 74).
• Du afspiller et billede med et format, der ikke kan afspilles på dit kamera.
Indeks
Til stor billedstørrelse
Kan ikke finde ansigt til retouchering
• Du kan muligvis ikke retouchere billedet afhængigt af billedet.
(Indikator for advarsel om vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga. utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, slå antisløringsfunktionen til,
eller placer kameraet på et stativ for at fastgøre kameraet.
1280×720 (Fin) er ikke tilgængelig
1280×720 (Standard) er ikke tilgængelig
• Det er kun "Memory Stick PRO Duo", som er kompatibel med optagelse af film med et billedformat
på [1280×720]. Brug "Memory Stick PRO Duo" eller indstil filmformatet til [VGA].
Sluk, og tænd kameraet igen
• Funktionsfejl på objektivet.
Maksimalt antal billeder markeret
• Du kan vælge op til 100 filer, når du anvender [Flere billeder].
• Du kan tilføje
(Udskriftsbestilling)-mærker til op til 999 filer. Annuller valget.
• Datatransmissionen til printeren er muligvis ikke afsluttet endnu. Kablet til flerfunktionsterminal må
ikke fjernes.
123DK
• Printeren annullerer det aktuelle udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før den er færdig. Det kan tage et
stykke tid, afhængigt af printeren.
Fejl i musik
• Slet musikfilen eller udskift den med en musikfil, der ikke er ødelagt.
• Udfør [Format musik], og download derefter nye musikfiler.
• Udfør [Format musik].
Handlingen kan ikke udføres for ikke-understøttede filer
• Bearbejdning og andre af kameraets redigeringsfunktioner kan ikke udføres på billedfiler, der har
været bearbejdet vha. en computer, eller på billeder der er optaget med andre kameraer.
• Kameraet gendanner datooplysningerne osv. i tilfælde, hvor billeder er blevet slettet på en PC eller
lignende.
MENU/Indstillingersøgning
Gendanner billeddatabase-fil…
Betjeningssøgning
Formateringsfejl for hukommelse til musik hukommelse til musik
Indholdsfortegnelse
Behandler…
• Antallet af billeder overstiger den mulige datostyringskapacitet i en databasefil på kameraet. Slet
billeder fra Datovisningen.
• Den interne hukommelse er fyldt op. For at optage på den interne hukommelse skal du vælge [Ja] og
slette uønskede billeder.
Indeks
Ingen plads på intern hukommelse
Vil du slette billeder?
Fejl i billeddatabase-fil
Gendannelse ikke mulig
• Importer alle billeder til computeren med "PMB", og formater "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse (side 93).
Når du ikke kan importere alle billederne til computeren med "PMB", skal du importere alle
billederne til computeren uden at bruge "PMB" (side 108).
For at se billederne igen med kameraet skal du eksportere de importerede billeder til kameraet med
"PMB".
Optagefunktion er ikke tilgængelig pga. høj indvendig temperatur
• Temperaturen i kameraet er steget. Du kan ikke optage billeder, før temperaturen er faldet.
Optagelse er stoppet pga. forhøjet kameratemperatur
• Optagelsen er stoppet pga. en stigning i temperaturen under optagelse af en film. Vent indtil
temperaturen er faldet.
• Når du optager film i en længere periode, stiger temperaturen i kameraet. I dette tilfælde skal du
stoppe filmoptagelsen.
124DK
Eksempel: visning af mapper på
Windows Vista
AMappe med billeddata, der er optaget med et kamera,
som ikke har funktion til oprettelse af mapper.
BMappe indeholdende stillbilleddata, der er optaget
med kameraet.
CMappe indeholdende filmdata der er optaget med
kameraet.
Betjeningssøgning
De billedfiler, der optages med kameraet, grupperes i
mapper på "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse.
Indholdsfortegnelse
Lagerplaceringer og filnavne for
billedfiler
MENU/Indstillingersøgning
• Du kan ikke optage nogen billeder til mapperne "100MSDCF" eller "100MNV01". Billederne i disse
mapper er kun til rådighed for visning.
• Du kan ikke optage/afspille billeder fra "MISC"-mappen.
• Billedfiler navngives på følgende måde:
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler
1280×720: M4H0ssss.MP4
VGA: M4V0ssss.MP4
– Indeksbilledfiler, der optages, når du optager film
1280×720: M4H0ssss.THM
VGA: M4V0ssss.THM
ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999. Den numeriske del af navnet på en filmfil, der er optaget i
filmtilstand og den tilsvarende indeksbilledfil er ens.
Indeks
Bemærkninger
125DK
En "Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart IC-optagemedie. De typer "Memory Stick
Duo", der kan bruges sammen med kameraet, er vist på tabellen nedenfor. Det kan dog ikke
garanteres, at alle "Memory Stick Duo"-funktioner virker korrekt.
Optagelse/afspilning
a*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Bemærkninger
Indeks
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick Duo", der er formateret med en computer, kan bruges
sammen med kameraet.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer, afhængigt af kombinationen af "Memory Stick Duo" og det
anvendte udstyr.
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller kameraet slukkes under læsning eller skrivning
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memo-området.
• Sæt ikke en etiket på selve "Memory Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick Duo", bør den placeres i den æske, der fulgte med den.
• Rør ikke terminaldelen af "Memory Stick Duo" med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for vand.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for rækkevidde af små børn. De kan komme til at sluge den.
• Du må ikke indsætte noget andet end en "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-åbningen. Gør du
det, vil det forårsage en fejlfunktion.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. den varme kabine i en bil, der er parkeret i direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer
MENU/Indstillingersøgning
*1 Højhastighedsdataoverførsel vha. et parallelt interface er ikke understøttet.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er udstyret med
MagicGate-funktioner. MagicGate er kopibeskyttet teknologi, som bruger krypteringsteknologi.
Dataoptagelse/afspilning, der kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres på kameraet.
*3 [1280×720]-størrelses film kan optages.
*4 Dette kamera understøtter ikke 8-bit paralleldataoverførsel. Det udfører den samme 4-bit
paralleldataoverførsel som "Memory Stick PRO Duo".
Betjeningssøgning
"Memory Stick"-type
Memory Stick Duo (uden MagicGate)
Indholdsfortegnelse
"Memory Stick Duo"
126DK
Fortsættes r
Det er blevet bekræftet, at "Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet på op til 16 GB kan fungere
ordentligt sammen med kameraet.
Bemærkninger om anvendelse af "Memory Stick Micro"
(sælges separat)
Indeks
• Hvis du anvender en "Memory Stick Micro" med kameraet, skal du sørge for at indsætte "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen. Hvis du indsætter en "Memory Stick
Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen, er det ikke sikkert, at du
kan fjerne den fra kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden for rækkevidde af små børn. De kan komme til at sluge den.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger om anvendelse af "Memory Stick PRO Duo"
(sælges separat)
Betjeningssøgning
• For at bruge en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhed skal du indsætte
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter. Hvis du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en "Memory Stick Duo"-adapter, vil du muligvis ikke kunne
fjerne den fra enheden.
• Ved indsættelse af en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter skal du kontrollere, at
"Memory Stick Duo" vender i den rigtige retning og sættes helt ind i stikket. Ukorrekt indsættelse kan
medføre funktionsfejl.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo", som er indsat i en "Memory Stick Duo"-adapter med en "Memory
Stick"-kompatibel enhed, skal du kontrollere, at "Memory Stick Duo"-adapteren vender den rigtige vej,
når den indsættes. Bemærk, at ukorrekt brug kan beskadige udstyret.
• Indsæt ikke en "Memory Stick Duo"-adapter i en "Memory Stick"-kompatibel enhed uden en "Memory
Stick Duo" monteret. Hvis det gøres, kan det medføre, at enheden ikke fungerer korrekt.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af "Memory Stick Duo"-adapter
(sælges separat)
127DK
Om opladning af batteriet
Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C. Batteriet oplades
muligvis ikke ordentligt i temperaturer uden for dette område.
Sådan opbevares batteriet
• Aflad batteriet helt inden det gemmes væk, og opbevar det på et koldt, tørt sted. For at vedligeholde
batteriets funktion, foretag fuld opladning af batteriet og aflad det derefter fuldstændigt på kameraet én
gang om året, inden det lægges væk.
• Batteriet kan aflades ved at lade kameraet afspille i diasshow-tilstanden, indtil strømmen går ud.
• For at undgå at tilsmudse terminalen, kortslutte enheden osv. skal du bruge det medfølgende batterietui,
når du bærer eller opbevarer batteriet.
• Batteriets levetid er begrænset. Batterikapaciteten aftager med tiden og med gentaget brug. Hvis
brugstiden mellem opladningerne bliver væsentligt mindre, er det nok tid til at udskifte det med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, hvert
batteri bruges i.
Indeks
Om batteriets levetid
MENU/Indstillingersøgning
• Batteriydelsen falder i lav temperatur. Batteriets funktionstid er derfor kortere på kolde steder. Det
anbefales at gøre følgende for at sikre længere brug af batteriet:
– Put batteriet i en lomme tæt på din krop for at varme det op, og indsæt det i kameraet lige inden du
begynder at optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller zoom hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved hånden til to eller tre gange den forventede optagetid og at
foretage prøveoptagelser, før de faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
Betjeningssøgning
Effektiv brug af batteriet
Indholdsfortegnelse
Batteri
Kompatibelt batteri
• NP-BG1 (medfølger) kan kun anvendes i type G-kompatible Cyber-shot-modeller.
• Hvis du anvender batteriet NP-FG1 (sælges separat), vises minutterne også efter indikatoren for
resterende batteri (
60 min).
128DK
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
• Det er kun batterityperne NP-BG eller NP-FG (og ingen andre), der kan oplades i batteriopladeren
(medfølger). Andre batterier end den specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller
eksplodere, hvis du forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og
forbrændinger.
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren. Hvis du lader det opladede batteri sidde i opladeren, kan
det formindske batteriets levetid.
• CHARGE-lampen på den medfølgende batterioplader blinker på en af følgende måder:
– Blinker hurtigt: Slår konstant lyset til og fra med et interval på 0,15 sekund.
– Blinker langsomt: Slår konstant lyset til og fra med et interval på 1,5 sekund.
• Når CHARGE-lampen blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, der er ved at oplade, og derefter sætte
det samme batteri ordentligt ind i batteriopladeren igen. Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt igen,
angiver dette muligvis en batterifejl, eller at der er indsat et batteri af en anden type end den
specificerede. Kontroller, at batteriet er af den specificerede type. Hvis batteriet er den specificerede
type, skal du fjerne batteriet og udskifte det med et nyt eller et andet batteri, og kontrollere om
batteriopladeren fungerer ordentligt. Hvis batteriopladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en
batterifejl.
• Når CHARGE-lampen blinker langsomt, angiver den, at batteriopladeren midlertidigt har stoppet
opladningen og er på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og går automatisk på
standbytilstand, når temperaturen er uden for det anbefalede temperaturområde. Når temperaturen igen
kommer inden for det passende område, genoptager batteriopladeren opladningen og CHARGE-lampen
lyser igen. Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C.
Indholdsfortegnelse
Batterioplader
Indeks
129DK
Den intelligente panoreringstilter (sælges separat) giver dig mulighed for automatisk at optage
billeder ved at få kameraet til at registrere ansigterne på motiver.
Se den betjeningsvejledning der fulgte den intelligente panoreringstilter angående yderligere
oplysninger.
Indholdsfortegnelse
Intelligent panoreringstilter
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
130DK
A
E
Advarselsindikatorer og meddelelser.....................121
Eksponering ........................................................................49
AF-lampe .............................................................................78
EV ...........................................................................................49
Indholdsfortegnelse
Indeks
Afspilning ............................................................................37
F
Anti-bevægelsesslør ........................................................26
Fejlfinding .........................................................................113
Auto programmeret..........................................................23
Filmoptagelsestilstand ....................................................42
Autoretning .........................................................................81
Filmtilstand ...................................................................30, 41
Filnummer ...........................................................................98
Flerfunktionsstik .............................................101, 108, 111
Batteri ..................................................................................128
Fokus ......................................................................................54
Batterioplader ...................................................................129
Format ...................................................................................93
Beskyt ....................................................................................74
Format musik......................................................................92
Beskær ...................................................................................72
Funktionsvælger ................................................................16
Billedformat ........................................................................44
Funkt.guide..........................................................................85
Billedindeks ........................................................................39
Fyrværkeri ...........................................................................28
Bip ...........................................................................................83
Følsomhed for smilregist. .............................................60
MENU/Indstillingersøgning
B
Betjeningssøgning
Afspilningszoom ...............................................................38
Blitz ..................................................................................32, 48
Blødt snap ............................................................................28
G
Gourmet ................................................................................28
CD-ROM ............................................................................104
Center-AF ............................................................................54
H
Centreret måling................................................................56
HD(1080i) ............................................................................88
COMPONENT ..................................................................88
Hent musik ..........................................................................91
Computer ............................................................................104
Histogram.............................................................................18
Import af billeder .............................................108, 109
Hvidbalance ........................................................................51
Indeks
Gitterlinje .............................................................................79
C
Hvidbalance under vandet ............................................53
D
Høj følsomhed....................................................................28
Dato ......................................................................................112
Håndholdt tusmørke ........................................................27
Dato-/tidsindstilling .......................................................100
Demotilstand.......................................................................86
I
Diasshow ..............................................................................67
Identifikation af kameraets dele .................................13
Diasshow med musik ......................................................68
Indstilling af sted ..............................................................99
Digital præcisions-zoom................................................80
Indstillinger .........................................................................12
Digital zoom .......................................................................80
Indstillinger af ur ............................................................100
DISP .......................................................................................17
Initialiser...............................................................................87
DPOF .....................................................................................75
Installation .........................................................................105
DRO .......................................................................................63
Intelligent autojustering .................................................20
Intelligent panoreringstilter ........................................130
Intern hukommelse ..........................................................19
ISO ..........................................................................................50
131DK
P
Kalender ...............................................................................70
PAL.........................................................................................89
Kontinuerlig afspil. ..........................................................67
Panorering ............................................................................24
Kontrolknap ........................................................................13
Pc ...........................................................................................104
Kopier ....................................................................................97
PictBridge ....................................................................90, 111
Kæledyr.................................................................................28
Pixel ........................................................................................46
Indholdsfortegnelse
K
PMB .....................................................................................105
PTP .........................................................................................90
Landskab ..............................................................................28
Punktmåling ........................................................................56
Langsom synkro ................................................................32
Language Setting ..............................................................84
R
Lukkede øjne-adv. ............................................................82
Ramme for AF-områdesøger .......................................54
Lysmålermetode ................................................................56
Reduktion af lukkede øjne ............................................64
Retouchering.......................................................................72
Macintosh-computer .....................................................104
Roter .......................................................................................76
Mappe
Rødøjereduktion ..........................................................65, 72
Oprettelse ......................................................................94
Skift .................................................................................95
S
Sletning ..........................................................................96
Scenegenkendelse.............................................................58
SD ............................................................................................88
Selvdiagnosticeringsdisplay.......................................121
"Memory Stick Duo" ....................................................126
Selvudløser ..........................................................................34
MENU ...................................................................................10
Serie optagelse .............................................................35, 47
Menuskærm.........................................................................10
Skift lagringsmappe .........................................................95
MTP ........................................................................................90
Skærm ....................................................................................17
Multi-AF...............................................................................54
Slet ....................................................................................40, 73
Music Transfer .........................................................105, 107
Slet lagringsmappe ...........................................................96
Måling på flere mønstre .................................................56
Smart zoom .........................................................................80
Indeks
Valg .................................................................................77
Mass Storage ......................................................................90
MENU/Indstillingersøgning
Registrering af ansigter ..................................................61
M
Betjeningssøgning
L
Smiludløser .........................................................................33
N
Sne...........................................................................................28
Nem optagelse....................................................................21
Software ..............................................................................105
Nem visning ........................................................................22
Spot - AF ..............................................................................54
Niveau ...................................................................................35
SteadyShot ...........................................................................66
Niveauindstillinger...........................................................57
Strand .....................................................................................28
NTSC .....................................................................................89
T
O
Tilslutning
Operativsystem ................................................................104
Computer ....................................................................108
Opret lagr.mappe ..............................................................94
Printer ...........................................................................111
Optagelse
Tv ...................................................................................101
Film .................................................................................30
Tusmørke .............................................................................28
Stillbillede ....................................................................20
Tusmørke portræt .............................................................28
Optageretning .....................................................................43
Tv...........................................................................................101
Optisk zoom ..................................................................31, 80
132DK
Udskriftsbestillingsmærke ....................................75, 112
Udskriv ..........................................................................75, 111
Under vandet ......................................................................29
USB-tilslut ...........................................................................90
Uskarp maskering .............................................................72
Valg af motiv ......................................................................28
Valgt ansigtshukommelse .............................................62
VGA .......................................................................................44
Video ud ...............................................................................89
Vis serieoptagelsesgruppe ............................................71
Vælg mappe ........................................................................77
W
Windows-computer .......................................................104
Z
MENU/Indstillingersøgning
Visningstilstand .................................................................70
Betjeningssøgning
V
Indholdsfortegnelse
U
Zoom ......................................................................................31
Ændring af displayet .......................................................17
Indeks
Æ
133DK
Softwaren "C Library", "Expat" og "zlib" følger med i kamera. Vi leverer denne software på
baggrund af licensaftaler med ejerne af copyright. På baggrund af anmodninger fra ejerne af
copyright til denne software, har vi pligt til at oplyse dig om følgende. Læs venligst de følgende
afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på CD-ROM’en. Du kan finde licenser (på engelsk) til
softwaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg".
Indeks
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
MENU/Indstillingersøgning
DER ER IKKE GIVET, OG DER GIVES IKKE LICENS TIL NOGEN ANDRE FORMER
FOR BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER MED FORBINDELSE TIL
SALGSFREMMENDE, INTERN OG KOMMERCIEL BRUG, KAN FÅS HOS MPEG LA,
LLC.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Betjeningssøgning
DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER LICENSEN MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO TIL PERSONLIGT OG IKKE-KOMMERCIELT BRUG FOR EN FORBRUGER
TIL
(i) VIDEOKODNING I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUAL STANDARDEN ("MPEG-4
VIDEO")
OG/ELLER
(ii) DEKODNING AF MPEG-4-VIDEO, SOM ER KODET AF EN FORBRUGER I
FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/
ELLER VIDEO ANSKAFFET FRA EN VIDEOFORHANDLER, DER HAR LICENS FRA
MPEG LA TIL AT UDBYDE MPEG-4-VIDEO.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger angående licensen
Til denne software gælder følgende GNU General Public License (herefter kaldt "GPL") eller
GNU Lesser General Public License (herefter kaldt "LGPL") inkluderet i kameraet.
Dette oplyser dig om, at du har ret til adgang til kildekoden, samt til at ændre og
videredistribuere kildekoden til disse programmer under betingelserne givet i den medfølgende
GPL/LGPL.
Kildekoden findes på Internettet. Anvend den følgende URL til at downloade den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os angående indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på CD-ROM’en. Du kan finde licenser (på engelsk) til
softwaren "GPL" og "LGPL".
Du behøver Adobe Reader for at kunne læse PDF’en. Hvis programmet ikke er installeret på din
computer, kan du downloade det fra Adobe Systems’ website:
http://www.adobe.com/
Vedrørende licensen for "Music Transfer" der er indeholdt på
CD-ROM’en (medfølger)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
134DK
Download PDF

advertising