Sony DSC-WX5 Operating instructions

Sony DSC-WX5 Operating instructions
Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Cyber-shot Håndbog
DSC-WX5/WX5C
© 2010 Sony Corporation
4-194-689-32(1)
DK
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side.
Dette er praktisk ved søgning efter en funktion, du ønsker at vise.
Betjeningssøgning
Søg efter oplysninger vha. betjening.
MENU/Indstillingersøgning
Betjeningssøgning
Indholdsfortegnelse
Søg efter oplysninger vha. funktion.
Søg efter oplysninger i en liste af
MENU-/Indstillingspunkter.
Mærker og bemærkninger der anvendes i denne
håndbog
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Søg efter oplysninger vha. nøgleord.
Standardindstillingen er angivet med
Indeks
I denne håndbog vises rækkefølgen på
betjeninger ved hjælp af pile (t). Betjen
kameraet i den angivne rækkefølge. Mærker
vises som de fremstår i kameraets
standardindstilling.
.
Angiver relevante forholdsregler og
begrænsninger angående den korrekte
behandling af kameraet.
z
Angiver oplysninger der er nyttige at
kende.
2DK
"Memory Stick
Duo"-adapter
Indeks
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
med en "Memory Stick"-åbning i
standardstørrelse
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
indsætte den i "Memory Stick Duo"adapteren (sælges separat).
• Denne vejledning beskrives alle funktionerne
for TransferJet-kompatible/inkompatible
enheder, 1080 60i-kompatible enheder og 1080
50i-kompatible enheder.
Ved at kontrollere om følgende mærker er
placeret i bunden af kameraet, kan du se, om
kameraet understøtter TransferJet-funktionen,
og om det er en 1080 60i-kompatibel enhed eller
1080 50i-kompatibel enhed.
TransferJet-kompatibel enhed:
(TransferJet)
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
• Se ikke 3D-billeder optaget med dette kamera i
længere tid på 3D-kompatible skærme.
• Når du ser 3D-billeder optaget med dette
kamera på en 3D-kompatibel skærm, kan du
opleve ubehag i form af anstrengte øjne, træthed
eller kvalme. For at forhindre disse symptomer
anbefaler vi, at du holder pause med
regelmæssige mellemrum. Men du er nødt til
selv at bestemme længden og frekvensen af de
nødvendige pauser, da det varierer fra person til
person. Hvis du oplever ubehag af nogen art,
skal du stoppe med at se 3D-billeder, indtil du
får det bedre samt om nødvendigt opsøge en
læge. Se også den betjeningsvejledning der
fulgte med den enhed eller software, som du har
tilsluttet eller anvender med dette kamera.
Bemærk, at børns syn stadig er i
udviklingsstadiet (især børn under 6). Kontakt
en børnelæge eller øjenlæge inden du lader dit
barn se 3D-billeder, og sørg for at han/hun
overholder forholdsreglerne ovenfor, når der ses
på sådanne billeder.
MENU/Indstillingersøgning
• Det er blevet bekræftet, at kameraet fungerer
korrekt sammen med "Memory Stick Duo" med
en kapacitet på op til 32 GB og SD-kort på op til
64 GB.
• Det anbefales, at du anvender følgende
hukommelseskort, når du optager film:
–
(Mark2) ("Memory
Stick PRO Duo" (Mark2))
–
("Memory Stick PROHG Duo")
– SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort eller SDXChukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere)
• Se side 157 angående yderligere oplysninger om
"Memory Stick Duo".
Indbyggede funktioner i kameraet
Betjeningssøgning
Bemærkninger om de typer
hukommelseskort, som du kan bruge
(sælges separat)
Følgende hukommelseskort er kompatible
med dette kamera: "Memory Stick PRO
Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo",
"Memory Stick Duo", SD-hukommelseskort,
SDHC-hukommelseskort og SDXChukommelseskort.
MultiMediaCard kan ikke anvendes.
I denne vejledning henviser termen "Memory
Stick Duo" til "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo" og "Memory
Stick Duo", og termen "SD-kort" henviser til
SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort og SDXChukommelseskort.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af
kameraet
Bemærkninger om batteriet
• Oplad batteriet (medfølger), før kameraet bruges
første gang.
• Du kan oplade batteriet, selvom det ikke er helt
afladet. Endvidere kan du anvende det delvist
opladede batteri, som det er, selvom batteriet
ikke er helt opladet.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,
skal du opbruge den eksisterende ladning, tage
batteriet ud fra kameraet og opbevare det på et
køligt, tørt sted. På den måde bevares batteriets
funktionsevne bedst.
• Se side 159 angående yderligere oplysninger om
det batteri, der kan anvendes.
3DK
Fortsættes r
Sorte, hvide, røde, blå
eller grønne prikker
Dette kamera bruger også MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile til optagelse i MP4format.
Derfor kan film, der er optaget i MP4-format
med dette kamera, ikke afspilles på andre
enheder end dem, der understøtter MPEG-4
AVC/H.264.
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
medføre funktionsfejl. Vær forsigtig, hvis
kameraet placeres tæt på et vindue eller
udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv
samt undlad at bruge vold mod det.
– Andre enheder der er kompatible med AVCHDformat, som ikke understøtter High Profile
– Enheder, der ikke er kompatible med AVCHDformatet
Betjeningssøgning
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er
et resultat af den normale produktionsproces og
påvirker ikke optagelsen.
Bemærk angående afspilning af film
på andre apparater
Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/H.264
High Profile til optagelse i AVCHD-format.
Film, der er optaget i AVCHD-format med
dette kamera, kan ikke afspilles på følgende
enheder.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
Om fugtdannelse
• Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke for
kameraet og vente cirka en time, så fugten kan
fordampe. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
Billeder, der bruges i denne håndbog
De billeder, der bruges som eksempler i
denne håndbog, er billedgengivelser og ikke
billeder, som rent faktisk er optaget med
kameraet.
4DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
Indeks
Brug af funktionsvælgeren ·································· 20
Intelligent autojustering ······································· 21
Bedste autojustering ··········································· 22
Defokuseret baggrund········································· 24
Auto programmeret ············································· 25
Valg af motiv ······················································· 26
Intelligent panorering··········································· 29
Filmtilstand ·························································· 31
Zoom ··································································· 32
Sporingsfokus ····················································· 33
DISP (Opsætning af skærm)·································34
Blitz ····································································· 36
Smiludløser ························································· 37
Selvudløser ························································· 38
Serieoptagelsesknap··········································· 40
MOVIE (Film)-knap ············································· 41
MENU/Indstillingersøgning
Optagelse
Betjeningssøgning
Sådan bruges denne håndbog······························ 2
Bemærkninger om brug af kameraet ···················· 3
Betjeningssøgning················································· 9
MENU/Indstillinger-søgning ································ 12
Identifikation af kameraets dele ·························· 16
Liste over ikoner der vises på skærmen ············· 17
Brug af den interne hukommelse ························ 19
5DK
Indholdsfortegnelse
Visning
Betjeningssøgning
Visning af stillbilleder··········································· 42
Afspilningszoom ·················································· 43
Billedindeks ························································· 44
Slet ······································································ 45
Visning af serieoptagelsesbilleder······················· 47
Visning af film······················································ 49
3D-billeder
MENU/Indstillingersøgning
3D-funktioner······················································· 51
3D-optagelse······················································· 53
Visning af billeder optaget stereoskopisk i
tilstanden Multivinkelpanorering·························· 55
Visning af et billede på et 3D-TV························· 56
Indeks
MENU (Optagelse)
MENU-punkter (Optagelse)································· 12
MENU (Visning)
MENU-punkter (Visning) ····································· 13
Indstillinger
Indstillingspunkter ··············································· 14
6DK
Indholdsfortegnelse
Tv
Betjeningssøgning
Visning af et billede på et SD (standard definition)
TV······································································ 127
Visning af et billede på et HD (high-definition)
TV······································································ 128
Visning af et billede på et "BRAVIA"
Sync-kompatibelt tv··········································· 131
Computer
MENU/Indstillingersøgning
Brug sammen med din computer ······················ 132
Brug af softwaren ·············································· 133
Tilslutning af kameraet til en computer ·················135
Overførsel af billeder til en medietjeneste·············137
Oprettelse af en disk med film·······························139
Indeks
Udskrivning
Udskrivning af stillbilleder·································· 142
Fejlfinding
Fejlfinding·························································· 143
Advarselsindikatorer og meddelelser ················ 151
7DK
Indholdsfortegnelse
Andet
Indeks································································ 167
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Betjeningssøgning
Brug af kameraet i udlandet ······························ 156
Hukommelseskort ············································· 157
Batteri································································ 159
Batterioplader···················································· 160
Intelligent panoreringstilter ································ 161
AVCHD-format ·················································· 162
TransferJet-standard········································· 163
Antal stillbilleder og optagetid for film················ 164
Forholdsregler ··················································· 166
Indeks
8DK
Optagelse af film
Filmtilstand ···························································· 31
MOVIE (Film)-knap ············································· 41
Filmformat ······························································ 95
Optagelse af 3Dbilleder
3D-panorama ························································ 53
Multivinkelpanorering ········································· 53
Optagelse af portrætter Defokuseret baggrund ······································· 24
MENU/Indstillingersøgning
Intelligent autojustering ······································ 21
Bedste autojustering ··········································· 22
Valg af motiv ························································· 26
Scenegenkendelse ············································· 74
Betjeningssøgning
Overlad indstillingerne
til kameraet
Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
Optagelse af
panoramabilleder
Intelligent panorering ·········································· 29
Optagelse af motiver i
bevægelse
Filmtilstand ···························································· 31
Sporingsfokus ······················································· 33
Indstillinger for serieoptag.································ 65
Indeks
Blød hud ································································· 26
Blødt snap ····························································· 26
Anti-bevægelsesslør ··········································· 26
Tusmørke portræt················································ 26
Smiludløser ··························································· 37
Scenegenkendelse ············································· 74
Registrering af ansigter······································ 78
Reduktion af lukkede øjne ································ 80
Rødøjereduktion ················································ 100
9DK
Optagelse på mørke
steder
Anti-bevægelsesslør ··········································· 26
Høj følsomhed ······················································ 27
Langsom synkro ·················································· 36
ISO ··········································································· 68
Ændring af
fokuspositionen
Sporingsfokus ······················································· 33
Fokus ······································································ 71
Registrering af ansigter······································ 78
Ændring af
billedformat/-kvalitet
Billedformat/Panoramabilledformat/
Kvalitet ···································································· 62
Ændring af
skærmbillede
DISP (Opsætning af skærm)···························· 34
Funkt.guide·························································· 104
Sletning af billeder
Slet ····································································· 45, 90
Format ·································································· 119
Visning af forstørrede
billeder
Afspilningszoom ··················································· 43
Beskær (Ændr størrelse) ··································· 89
Redigering af billeder
Retouchering ························································ 89
Afspilning af en serie
billeder i rækkefølge
Diasshow ······························································· 81
Indeks
HDR-modlyskorrektion ······································· 26
Tvungen blitz ························································ 36
Scenegenkendelse ············································· 74
MENU/Indstillingersøgning
Optagelse i modlys
Betjeningssøgning
Anti-bevægelsesslør ··········································· 26
Håndholdt tusmørke ··········································· 26
Høj følsomhed ······················································ 27
Selvudløser med 2-sekunders forsinkelse ··· 38
ISO ··········································································· 68
Indholdsfortegnelse
Optagelse uden slør
10DK
Visning af billeder optaget stereoskopisk i
tilstanden Multivinkelpanorering ······················ 55
Udskrift af billeder med "PMB (Picture Motion Browser)"
dato
·················· 133
Udskrivning af billeder
Udskrivning af stillbilleder ······························· 142
Visning på tv
Visning af et billede på et 3D-TV ···················· 56
Visning af et billede på et SD (standard
definition) TV ······················································· 127
Visning af et billede på et HD (highdefinition) TV ······················································· 128
Oprettelse af filmdisk i
AVCHD-format
Oprettelse af en disk med film ······················· 139
Oplysninger om
ekstraudstyr
Intelligent panoreringstilter······························ 161
Indeks
Initialiser ······························································· 107
MENU/Indstillingersøgning
Initialisering af
indstillinger
Betjeningssøgning
Ændring af indstillinger Indstilling af sted ················································ 125
for dato og klokkeslæt Dato-/tidsindstilling ············································ 126
Indholdsfortegnelse
Visning af 3D-billeder
11DK
Indholdsfortegnelse
MENU/Indstillinger-søgning
MENU-punkter (Optagelse)
Du kan nemt vælge de forskellige optagefunktioner fra MENU-knappen.
ON/OFF (Strøm)-knap
2 Tryk på MENU-knappen for at få vist Menuskærmen.
3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B
på kontrolknappen.
MENU-knap
Kontrolknap
I tabellen nedenfor angiver indstillinger, der kan ændres, mens – angiver indstillinger, der ikke
kan ændres. En indstilling kan være fastsat eller begrænset afhængigt af optagetilstanden. Se
siden for hvert punkt angående yderligere detaljer.
Ikonerne nedenfor
angiver de tilstande, der er til rådighed.
Valg af motiv
—
Nem-tilstand
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3D-optagelse
—
—
—
—
—
Optageretning
—
—
—
—
—
Defokus.effekt
—
—
—
—
Indeks
Funktionsvælger
Menupunkter
MENU/Indstillingersøgning
4 Tryk på MENU-knappen for at slå Menuskærmen fra.
Betjeningssøgning
1 Tryk på ON/OFF (Strøm)-knappen og indstil
kameraet til optagetilstand.
—
—
—
—
—
Billedformat/
Panoramabilledformat/
Kvalitet
Indstillinger for
serieoptag.
Optageinterval f.
serieoptag.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
ISO
—
—
—
Hvidbalance
—
—
—
Fokus
—
—
—
Lysmålermetode
—
—
—
—
—
Scenegenkendelse
Blød hud-effekt
Følsomhed for smilregist.
Registrering af ansigter
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12DK
Fortsættes r
Reduktion af lukkede øjne
—
—
—
—
—
—
—
(Indstillinger)
Bemærkninger
MENU-punkter (Visning)
Du kan nemt vælge de forskellige visningsfunktioner fra MENU-knappen.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Kontrolknap
MENU/Indstillingersøgning
2 Tryk på MENU-knappen for at få vist Menuskærmen.
3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B på
kontrolknappen.
4 Tryk på z midt på kontrolknappen.
Betjeningssøgning
• [Kvalitet] vises kun, når [Filmformat] er indstillet til [AVCHD].
• Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen.
Indholdsfortegnelse
Funktionsvælger
Menupunkter
(Afspil)-knap
MENU-knap
indstillinger, der kan ændres, mens – angiver indstillinger, der ikke
Visningstilstand
Intern
hukommelse
Hukommelseskort
Mappevisning (MP4)
AVCHDvisning
—
—
(3D-visning)
—
—
(Send via TransferJet)
—
—
Menupunkter
Datovisning Mappevisning
(stillbilleder)
(Diasshow)
(Visningstilstand)
Indeks
I tabellen nedenfor angiver
kan ændres.
Mappevisning
—
—
(Vis
serieoptagelsesgruppe)
—
(Retouchering)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Slet)
(Beskyt)
DPOF
(Roter)
(Vælg mappe)
—
—
—
—
(Indstillinger)
Bemærk
• Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen.
13DK
Du kan ændre indstillingerne på
(Indstillinger)-skærmen.
1 Tryk på MENU-knappen for at få vist Menuskærmen.
Kontrolknap
3 Vælg hvert punkt med v/V/b/B, og tryk derefter
på z.
4 Vælg den ønskede indstilling og tryk på z.
Optagelsesindstil.
MENU/Indstillingersøgning
Kategorier
MENU-knap
Betjeningssøgning
2 Vælg
(Indstillinger) med V på kontrolknappen
og tryk derefter på z midt på kontrolknappen for
at vise opsætningsskærmen.
Indholdsfortegnelse
Indstillingspunkter
Punkter
Filmformat
AF-lampe
Gitterlinje
Digital zoom
Autoretning
Rødøjereduktion
Primære indstill.
Indeks
Lukkede øjne-adv.
Bip
Language Setting
Funkt.guide
Skærmfarve
Demotilstand
Initialiser
HDMI-opløsning
KONTROL TIL HDMI
COMPONENT
USB-tilslut
LUN-indstillinger
Hent musik
Format musik
Strømbesparelse
TransferJet
Eye-Fi*
14DK
Fortsættes r
Punkter
Hukommelseskortværktøj
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Slet lagringsmappe
Kopier
Internt huk.værktøj
Format
Filnummer
Indstillinger af ur
Indstilling af sted
Dato-/tidsindstilling
* [Eye-Fi] vises kun, når der er sat et Eye-Fi-kort (kan købes i forretningerne) ind i kameraet.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
• [Optagelsesindstil.] vises kun, når indstillingerne er indtastet i optagetilstanden.
• [Hukommelseskort-værktøj] vises kun, når der er sat et hukommelseskort ind i kameraet, mens [Internt
huk.værktøj] kun vises, når der ikke er indsat noget hukommelseskort.
Betjeningssøgning
Filnummer
Indholdsfortegnelse
Kategorier
Indeks
15DK
A Udløserknap
Kamera
B
(Serieoptagelse)-knap
D Blitz
E ON/OFF (Strøm)-knap
F Strømlampe
G Mikrofon
H Selvudløserlampe/Lampe til smiludløser/
AF-lampe
J Højttaler
K LCD-skærm
L Funktionsvælger (20)
M
(Afspil)-knap (42)
N MOVIE (Film)-knap (41)
MENU/Indstillingersøgning
I Objektiv
Betjeningssøgning
C Ved optagelse: W/T (zoom)-knap (32)
Ved visning: (Afspilningszoom)-knap/
(Indeks)-knap (43, 44)
Indholdsfortegnelse
Identifikation af kameraets dele
O HDMI-stik
P Krog til håndledsrem*
(Slet)-knap (45)
R MENU -knap (12)
S Kontrolknap
Menu til: v/V/b/B/z
Menu fra: DISP/ / / /Sporingsfokus
Indeks
Q
T Udløsergreb til batteri
U Åbning til batteriindsættelse
V Batteri-/hukommelseskortdæksel
W Multistik
X Aktivitetslampe
Y Hukommelseskort-åbning
Z Stik til kamerastativ
wj
(TransferJet™)-mærke (85, 116)
Dækselpanel
* Brug af håndledsremmen
Fastgør remmen og stik din hånd igennem løkken
for at forhindre, at kameraet tabes.
Krog
16DK
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmbilledet med DISP (Opsætning af skærm) på kontrolknappen.
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
Advarsel om lavt batteriniveau
Billedformat/
panoramabilledformat/
billedkvalitet
MENU/Indstillingersøgning
Ved optagelse af film
Valg af motiv
Indeks
Optagetilstand (Intelligent
autojustering/Bedste
autojustering/Defokuseret
baggrund/Auto programmeret/
Valg af motiv/iPanorering/3Dpanorama/
Multivinkelpanorering/
Filmtilstand)
Ved afspilning
Betjeningssøgning
Ved optagelse af stillbilleder
Indholdsfortegnelse
Liste over ikoner der vises på
skærmen
Ikon for Scenegenkendelse
Hvidbalance
Målemetode
3D-billeder
Advarsel om vibration
Reduktion af lukkede øjne
Scenegenkendelse
Overlejringsikon for Bedste
autojustering
Defokuseringseffekt
Blød hud-effekt
Optageinterval for
serieoptagelse
Serieoptagelsesbilleder
Hovedbillede i
serieoptagelsesgruppen
17DK
Fortsættes r
Beskrivelse
Skærm
Indikator for følsomhed for
smilregistrering
Beskrivelse
AF-lampe
Rødøjereduktion
Målemetode
Blitzindstilling
Blitzen oplades
Hvidbalance
Beskyt
Udskriftsbestilling (DPOF)
ISO400
Afspilningszoom
Databasefilen er fuld/Advarsel
om databasefilfejl
Visningstilstand
D
Skærm
B
Beskrivelse
Selvudløser
Skærm
Beskrivelse
z
AE/AF-lås
Advarsel om overophedning
ISO400
ISO tal
Registrering af ansigter
NR langsom lukker
Databasefilen er fuld/Advarsel
om databasefilfejl
Lukkerhastighed
F2.4
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Selvdiagnosticeringsdisplay
Destination
Ramme for AF-områdesøger
Fokus
OPT
Standby
Optagelse af en film/standby
0:12
Optagetid (m:s)
101-0012
Mappe- og filnummer
2010 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der gengives
C
Skærm
Afspilningsmappe
96
Antal billeder, der kan optages
12/12
Billednummer/antal billeder, der
er optaget i datoområde, valgt
mappe
100min
Krydser til punktmåling
+2.0EV
Eksponeringsværdi
500
Lukkerhastighed
F2.4
Blændeværdi
N
Afspilning
Beskrivelse
Optagemappe
Indeks
125
C:32:00
MENU/Indstillingersøgning
TransferJet-indstillinger
ISO tal
Betjeningssøgning
Zoomskalering
Indholdsfortegnelse
Skærm
Afspilningslinje
00:00:12
Tæller
Histogram
•
vises, når histogramvisning
er deaktiveret.
Lydstyrke
Optagetid
Optage-/afspilningsmedie
(Hukommelseskort, intern
hukommelse)
Visning af Eye-Fi-tilstand
Ændring af mappe
18DK
Kameraet har ca. 32 MB intern hukommelse. Denne hukommelse er ikke flytbar. Selvom der
ikke er sat noget hukommelseskort ind i kameraet, kan du optage billeder vha. denne interne
hukommelse.
B
Intern
hukommelse
• Du kan ikke optage film på den interne hukommelse med følgende
filmkvalitet eller billedstørrelse for film:
– [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ]
– [MP4 12M], [MP4 6M]
[Afspilning]: Billeder, der er gemt i den interne
hukommelse, afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder i den interne hukommelse.
Indeks
Om billeddata, der er gemt i den interne
hukommelse
MENU/Indstillingersøgning
B
Når der ikke er indsat noget hukommelseskort
[Optagelse]: Billeder optages med den interne
hukommelse.
Betjeningssøgning
Når der er indsat et hukommelseskort
[Optagelse]: Billeder optages på hukommelseskortet.
[Afspilning]: Billeder på hukommelseskortet afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billederne på hukommelseskortet.
Indholdsfortegnelse
Brug af den interne hukommelse
Det anbefales, at du sikkerhedskopierer data vha. en af følgende metoder.
Sådan sikkerhedskopieres data til harddisken på en computer
Udfør proceduren på side 135 uden der er indsat et hukommelseskort i kameraet.
Sådan sikkerhedskopieres på et hukommelseskort
Klargør et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig kapacitet, og udfør derefter den procedure,
der er beskrevet i [Kopier] (side 123).
Bemærkninger
• Du kan ikke importere billeddata fra et hukommelseskort til den interne hukommelse.
• Ved at oprette en USB-forbindelse fra kameraet til en computer med et kabel kan du importere data, der
er gemt på den interne hukommelse, til en computer. Men du kan ikke eksportere data på en computer til
den interne hukommelse.
19DK
Indstil funktionsvælgeren på den ønskede funktion.
Funktionsvælger
Indholdsfortegnelse
Brug af funktionsvælgeren
Betjeningssøgning
(Bedste autojustering)
(Defokuseret baggrund)
(Auto programmeret)
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk
justering af indstillingen.
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder i højere kvalitet
end med tilstanden Intelligent autojustering.
Giver dig mulighed for at optage et billede med defokuseret
baggrund og præcisere motivet.
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret
automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). Du
kan også vælge forskellige indstillinger med denne menu.
Giver dig mulighed for at optage med forudangivne
indstillinger svarende til forholdene.
(iPanorering)
Giver dig mulighed for at optage et panoramabillede efter
komponering af billeder.
(3D-optagelse)
Giver dig mulighed for at optage 3D-billeder ved at komponere
billeder.
Indeks
(Valg af motiv)
(Filmtilstand)
MENU/Indstillingersøgning
(Intelligent
autojustering)
Giver dig mulighed for at optage film.
20DK
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk justering af indstillingen.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Intelligent autojustering).
2 Optag med udløserknappen.
• Blitzindstillingen er indstillet til [Auto] eller [Fra].
zOm Scenegenkendelse
Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Intelligent autojustering. Denne funktion gør
kameraet i stand til automatisk at genkende optageforholdene og tage billedet.
• Kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab),
(Makro) eller
(Portræt), og viser det
modsvarende ikon og vejledningen på skærmen, når scenen er genkendt.
Du kan finde flere oplysninger på side 74.
Indeks
zHvis du optager et stillbillede af et motiv, som er
MENU/Indstillingersøgning
Ikon og guide for Scenegenkendelse
Betjeningssøgning
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Intelligent autojustering
svært at fokusere på
• Den korteste optageafstand er cirka 5 cm (W), 90 cm (T) (fra objektivet).
• Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt,
og der høres ikke noget bip. Du kan enten omkomponere billedet eller ændre fokusindstillingen
(side 71).
• I følgende situationer kan fokusering være vanskelig:
– Det er mørkt, og motivet er langt væk.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
– Motivet ses gennem glas.
– Motivet bevæger sig hurtigt.
– Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
– Motivet belyses bagfra, eller der er blinkende belysning.
21DK
Kameraet kombinerer Scenegenkendelse med højkvalitets billedteknologi til automatisk at
optage billeder med optimale indstillinger.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Bedste autojustering).
Kameraet optager serieoptagelsesbilleder, når det er nødvendigt, og overlejrer flere billeder.
Ved at overlejre billederne optager kameraet et billede med mindre motivslør og støj.
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• [Blitz] er fastsat til [Auto] eller [Fra]. Under dårlige lysforhold som f.eks. ved optagelser om natten
indstilles [Blitz] til [Fra] for at opnå optimal effekt af de overlejrede billeder.
• Effekten af reduceret motivslør og støj er mindre effektiv i følgende situationer:
– Motiver i bevægelse
– Motiver, der er for tæt på kameraet
– Billeder med ringe kontrast som f.eks. af himmelen, en sandstrand eller græsplæne
– Billeder med konstante ændringer som f.eks. bølger eller vandfald
Betjeningssøgning
2 Tryk på udløserknappen.
Indholdsfortegnelse
Bedste autojustering
Indeks
22DK
Fortsættes r
autojustering og Intelligent autojustering?
HDR-modlyskorrektion
Tusmørke
Forhindrer over- og
undereksponering.
Tusmørke portræt
Modlys
Overlejret optagelse
Modlysportræt
Reducerer støj.
Landskab
MENU/Indstillingersøgning
Tusmørke med
stativ
Betjeningssøgning
I tilstanden [Bedste autojustering] optager kameraet serieoptagelsesbilleder baseret på den
genkendte scene.
Efter optagelse sammensætter kameraet serieoptagelsesbillederne for at producere et billede
af en højere kvalitet. Men det tager muligvis længere tid at optage billeder end i tilstanden
Intelligent autojustering.
Indholdsfortegnelse
zHvad er forskellen mellem tilstanden Bedste
Makro
Optagelse af et billede
Indeks
Portræt
Kameraet vælger den optimale overlejringstilstand baseret på den genkendte scene.
• I tilstanden HDR-modlyskorrektion og overlejret optagelse vises
skærmen.
(overlejringsikonet) på LCD-
23DK
Kameraet fokuserer kun på motivet og undlader at fokusere baggrunden, sådan at motivet træder
frem.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Defokuseret baggrund).
Bemærkninger
• Optag fra den anbefalede optageafstand angivet på LCD-skærmen.
• Inden optagelse skal du vælge MENU t [Defokus.effekt] t [Høj], [Mellem] eller
[Lav] for at ændre intensiteten af defokuseringseffekten af baggrunden.
Indeks
zTips til defokusering af baggrunden
MENU/Indstillingersøgning
• Hold kameraet stille for at reducere rystelse af kameraet under optagelse.
• Baggrunden er muligvis ikke defokuseret i følgende situationer:
– Scenen er for lys eller for mørk.
– Motivet bevæger sig.
– Motivet er for langt fra kameraet. (Den anbefalede optageafstand er blevet overskredet.)
– Motivet er for tæt på baggrunden.
• Effekten af Defokuseret baggrund er muligvis ikke effektiv i følgende situationer:
– Motiverne er for små.
– Motivet har samme farve som baggrunden.
– Du flyttede kameraet efter indstilling af AE/AF-låsen.
• Hvis du ikke er i stand til at defokusere effektivt, skal du forsøge følgende trin:
– Drej W/T (zoom)-knappen over mod T-siden.
– Gå hen mod motivet indtil du er inden for den anbefalede optageafstand.
– Adskil motivet og baggrunden.
– Optag efter fokusering på motivet.
Betjeningssøgning
2 Tryk på udløserknappen.
Indholdsfortegnelse
Defokuseret baggrund
24DK
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger med denne
menu.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Auto programmeret).
Betjeningssøgning
2 Tryk på udløserknappen.
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
25DK
Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til forholdene.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Valg af motiv).
2 Vælg den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Giver dig mulighed for at optage ansigter med blød hud.
(Blødt snap)
Giver dig mulighed for at optage billeder med en blødere
atmosfære til portrætter og blomster osv.
(Antibevægelsesslør)
Giver dig mulighed for at optage indendørs uden brug af
blitz for at reducere motivslør.
Giver mulighed for nem optagelse af fjerne motiver ved
at fokusere ind på distancen. Optager den klare himmel
samt træer og blomster i levende farver.
(HDRmodlyskorrektion)
Giver dig mulighed for at optage to billeder med
forskellige eksponeringer for at lave et enkelt billede
med et større farvegradationsområde. Kameraet
kombinerer de mørke områder fra et billede taget med en
lys eksponeringsindstilling, og de lyse områder fra et
billede taget med en mørk eksponeringsindstilling.
(Tusmørke
portræt)
Giver dig mulighed for at optage skarpe billeder af
personer i aftenomgivelser uden at atmosfæren går tabt.
(Tusmørke)
Giver dig mulighed for at optage på lang afstand om
natten, uden at den mørke atmosfære ved omgivelserne
går tabt.
(Håndholdt
tusmørke)
Indeks
(Landskab)
MENU/Indstillingersøgning
(Blød hud)
Betjeningssøgning
Hvis du ønsker at skifte til anden scene, skal du trykke på MENU-knappen.
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
Giver dig mulighed for at optage om natten med mindre
støj uden brug af et stativ.
26DK
Fortsættes r
(Gourmet)
Giver dig mulighed for at tage billeder
uden blitz under dårlige lysforhold med
reduceret sløring.
Giver dig mulighed for at optage madopstillinger i
indbydende og lyse farver vha. Makrotilstand.
Giver dig mulighed for at optage billeder af dit kæledyr
med de bedste indstillinger.
(Strand)
Giver dig mulighed for at optage billede med de korrekte
indstillinger til optagelser af strand- og søbredder.
(Fyrværkeri)
Giver dig mulighed for at optage klare billeder ved at
forhindre indsunkne farver i snelandskaber og på andre
steder, hvor hele motivet forekommer hvidt.
Giver dig mulighed for at optage fyrværkeri i al dets
pragt.
Indeks
Bemærk
MENU/Indstillingersøgning
(Sne)
Betjeningssøgning
(Kæledyr)
Indholdsfortegnelse
(Høj følsomhed)
• Når du optager billeder vha. tilstandene
(Tusmørke portræt), (Tusmørke) eller
(Fyrværkeri), er
lukkerhastigheden langsommere, og billederne har tendens til at blive slørede. For at forhindre sløring
anbefales det, at du anvender et stativ.
27DK
For at optage et billede korrekt i henhold til motivforholdene bestemmer kameraet en
kombination af funktioner. angiver indstillinger, der kan ændres, mens – angiver indstillinger,
der ikke kan ændres.
For "Blitz" og "Selvudløser" angiver ikonerne tilstande, som er til rådighed. Visse funktioner er
ikke tilgængelige, afhængigt af Valg af motiv-tilstanden.
Selvudløser
—
Indstillinger for
serieoptag.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
Hvidbalance
—
—
*
Fokus
—
—
—
Lysmålermetode
—
—
2
*
Registrering af
ansigter
*3
*3
—
—
—
—
—
—
—
—
*1
—
—
*1
—
—
—
*1 Der kan ikke vælges [Blitz] for [Hvidbalance].
*2 [Fra] er ikke til rådighed for [Blød hud-effekt].
*3 Der kan ikke vælges [Fra] for [Registrering af ansigter].
—
—
—
—
—
—
—
Indeks
Blød hud-effekt
Reduktion af
lukkede øjne
—
MENU/Indstillingersøgning
Smiludløser
Betjeningssøgning
Blitz
Indholdsfortegnelse
Funktioner du kan anvende i Valg af motiv
28DK
Giver dig mulighed for at lave et panoramabillede ud fra sammensatte billeder. Kameraet
registrerer også automatisk folks ansigter eller motiver i bevægelse.
Betjeningssøgning
1 Indstil funktionsvælgeren til
Indholdsfortegnelse
Intelligent panorering
(iPanorering).
2 Ret kameraet ind mod afslutningen af det motiv,
der skal optages, og tryk på udløserknappen.
3 Panorer kameraet hen til slutningen
af guiden, som vist med angivelsen
på LCD-skærmen.
MENU/Indstillingersøgning
Denne del optages ikke
Vejledningsbjælke
Indeks
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere kameraet henover hele motivet inden for en given tidsperiode, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du bevæge kameraet hurtigere for at kunne optage
et helt panoramabillede.
• Da flere billeder sættes sammen, bliver den sammensatte del ikke optaget flydende.
• Under dårlige lysforhold bliver panoramabilleder muligvis slørede, eller optagelsen kan muligvis ikke
gennemføres.
• Under flimrende lys som f.eks. fluorescerende lys er lysstyrken eller farven på det kombinerede billede
ikke altid den samme.
• Når panoramaoptagelsens fulde vinkel og den AE/AF-låste vinkel er meget forskellige i lysstyrke, farve
og fokusering, bliver optagelsen ikke vellykket. Sker dette, skal du ændre den AE/AF-låste vinkel og
optage igen.
• Intelligent panorering er ikke egnet til følgende situationer:
– Motiver, der er for tæt på kameraet
– Billeder med ringe kontrast som f.eks. af himmelen, en sandstrand eller græsplæne
– Billeder med konstante ændringer som f.eks. bølger eller vandfald
• Du kan ikke lave panoramabilleder i følgende situationer:
– Når du panorerer kameraet for hurtigt eller for langsomt.
– Når kameraet ryster for meget.
29DK
Fortsættes r
panoramabillede
zTips til optagelse af et panoramabillede
Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighed i den retning, der er angivet på LCDskærmen. Motiver i ro er bedre egnede til panoramabilleder end motiver i bevægelse.
Betjeningssøgning
MENU t [Optageretning] t vælg [Højre], [Venstre], [Op]
og [Ned] t z
Panoramabilledformat: MENU t [Panoramabilledformat] t vælg [Standard] eller
[Bred] t z
Optageretning:
Indholdsfortegnelse
zÆndring af optageretning eller billedformat på et
MENU/Indstillingersøgning
Lodret retning
Radius så kort
som mulig
Vandret retning
Indeks
• Tryk først halvt ned på udløserknappen så du kan låse fokuseringen, eksponeringen og
hvidbalancen. Tryk derefter udløserknappen helt ned og panorer eller vip kameraet.
• Hvis der er et afsnit med meget varierende former eller scenerier langs en skærmkant, kan
billedkompositionen mislykkes. I et sådant tilfælde skal du justere billedkompositionen, sådan at
afsnittet kommer i midten af billedet, og optage igen.
zSådan vises panoramabilleder vha. rulning
Du kan rulle gennem panoramabilleder ved at trykke på z på kontrolknappen, mens der
vises panoramabilleder. Drej på W (zoom)-knappen for at få vist hele billedet igen.
Viser det viste område af
hele panoramabilledet
Kontrolknap/knap
Handling
z på kontrolknappen
Rullende afspilning/standser
midlertidigt rulning af billeder
v/V/b/B på
kontrolknappen
Ruller gennem billeder
W (zoom)-knap
Viser hele billedet
• Panoramabilleder kan også afspilles med den medfølgende software "PMB" (side 133).
• Rullende afspilning af panoramabilleder, der er optaget med et andet kamera, forløber muligvis ikke
korrekt.
30DK
Giver dig mulighed for at optage film.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Filmtilstand).
2 Tryk på udløserknappen.
zÆndring af filmformatet, billedkvaliteten eller
billedformatet
MENU/Indstillingersøgning
MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t
[Filmformat] t [AVCHD] eller [MP4] t z på kontrolknappen
Kvalitet (AVCHD):
MENU t
(Kvalitet) t [AVC HD 17M FH] eller [AVC HD
9M HQ]
Billedformat (MP4): MENU t
(Billedformat) t [MP4 12M], [MP4 6M] eller
[MP4 3M]
Filmformat:
Betjeningssøgning
3 Stop optagelsen ved at trykke på udløserknappen igen.
Indholdsfortegnelse
Filmtilstand
zSådan optager du hurtigt en film
MOVIE (Film)-knap
Tryk på MOVIE (Film)-knappen igen for at stoppe
filmoptagelsen.
De menu- og indstillingspunkter, der anvendes til optagelse, er
dem, der er aktiveret, når du indstiller funktionsvælgeren til
(Filmtilstand).
Indeks
Du kan starte filmoptagelsen ved blot at trykke på MOVIE (Film)-knappen i andet end
Nem-tilstand.
31DK
Du kan forstørre billedet, når du optager. Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre billeder
op til 5×.
1 Drej på W/T (zoom)-knappen.
T-side
• Se side 98 når zoomgraden overstiger 5×.
W-side
Indeks
• Zoom er låst til W-siden i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent panorering
– I 3D-optagetilstand
• Når zoomfunktionen anvendes under optagelse af en film, optages den lyd, som objektivet laver, med på
lydsporet.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
Drej W/T (zoom)-knappen hen mod (T) for at zoome ind og
hen mod (W) for at zoome ud.
Indholdsfortegnelse
Zoom
32DK
Kameraet sporer motivet og justerer automatisk fokuseringen, indtil du trykker udløserknappen
halvvejs ned, selvom motivet bevæger sig.
1 Tryk på z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Sporingsfokus
Målrammen vises.
Sporing begynder.
3 Tryk udløserknappen halvt ned.
Motivpositionen, fokuseringen og eksponeringen låses.
Målramme
5 For at stoppe sporingsfokusfunktionen inden optagelse trykkes på z igen.
Bemærkninger
Indeks
• Sporingsfokus er ikke til rådighed i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent panorering
– I 3D-optagetilstand
– I Filmtilstand
– I Nem-tilstand
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– Når
(Landskab), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri) er valgt i Valg af motiv
– Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
– Når du bruger [Digital zoom]
• Sporingsfokus kan muligvis ikke låse fokuseringen, miste motivet eller spore et andet motiv i følgende
situationer:
– Motivet bevæger sig for hurtigt.
– Motivet er for lille eller for stort.
– Motivet har samme farve som baggrunden.
– Under dårlige lysforhold.
– Under forhold hvor lysstyrken varierer.
• Sporingsfokus annulleres automatisk, når motivet forsvinder fra skærmen, eller sporingen mislykkedes.
MENU/Indstillingersøgning
4 Tryk udløserknappen helt ned for at optage
billedet.
Betjeningssøgning
2 Placer målrammen over det motiv du ønsker at
fokusere på og tryk på z.
33DK
1 Tryk på DISP (Opsætning af skærm) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
(Kun billede)
(Lys + Kun billede) Gør skærmen lysere og viser kun
billeder.
Gør skærmen lysere og viser
informationen.
Der vises også Exif-data og et
histogram for det optagede billede.
Gør skærmen lysere og viser
informationen.
(Normal)
Indstiller skærmen til standard lysstyrke
og viser informationen.
Indeks
(Lys)
MENU/Indstillingersøgning
(Lys +
Eksponeringsdata)
Betjeningssøgning
Indstiller skærmen til standard lysstyrke
og viser kun billeder i Filmtilstand.
Indholdsfortegnelse
DISP (Opsætning af skærm)
Bemærk
• Hvis du viser billeder udenfor under lyse forhold, skal du sætte lysstyrken på skærmen op. Men
batteristyrken aftager muligvis hurtigere under sådanne forhold.
34DK
Et histogram er en graf, der viser lysstyrken for et billede. Grafen angiver et lyst billede, når det
hælder mod højre side og et mørkt billede, når det hælder mod venstre side.
A Antal pixel
B Lysstyrke
B
Mørkt
Lyst
1 Tryk på DISP (Opsætning af skærm) på kontrolknappen og vælg derefter
[Lys + Eksponeringsdata].
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Indeks
• Histogrammet vises også ved afspilning af et enkeltbillede, men du kan ikke justere eksponeringen.
• Histogrammet vises ikke ved:
– Optagelse af 3D-billeder
– Afspilning af 3D-billeder optaget i andre billedformater end [16:9]
– Optagelse af film
– Afspilning af film
– Visning af billeder i lodret position
– Rotation af stillbilleder
– Optagelse med iPanorering
– Visning af billeder optaget med iPanorering
– Når [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede]
• Der kan opstå en stor forskel på det viste histogram under optagelse og afspilning når:
– Blitzen affyres.
– Lukkerhastigheden er langsom eller hurtig.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder optaget med andre kameraer.
Betjeningssøgning
A
Indholdsfortegnelse
Histogram
35DK
1 Tryk på
(Blitz) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
(Auto)
(Langsom
synkro)
(Fra)
Blitzen udløses altid.
Blitzen udløses altid.
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages
et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
Blitzen udløses ikke.
•
•
•
•
Indeks
Blitzen affyres to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
Når blitzen oplades, vises
.
Du kan ikke anvende blitz under serieoptagelse.
[Til] eller [Langsom synkro] er ikke tilgængelige, når kameraet er i tilstanden Intelligent autojustering
eller tilstanden Bedste autojustering.
• [Blitz] er indstillet til [Fra] i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent panorering
– I 3D-optagetilstand
– I tilstanden Defokuseret baggrund
• Når du optager med blitzen, og zoom indstillet til W, kan skyggen af objektivet muligvis ses nederst til
venstre på skærmen afhængigt af optageforholdene. Hvis dette skulle ske, skal du indstille zoom til T og
optage med blitzen igen.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
(Til)
Blitzen udløses automatisk ved optagelse under forhold med svag
belysning eller modlys.
Indholdsfortegnelse
Blitz
zNår der opstår "Hvide runde pletter" på fotos taget
med blitz
Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.), som svæver rundt tæt på objektivet. Når de
fremhæves af kameraets blitz, ser de ud som hvide runde pletter.
Kamera
Motiv
Partikler (støv, pollen osv.) i
luften
Hvordan kan "Hvide runde pletter" reduceres?
• Oplys rummet og optag motivet uden brug af blitz.
• Vælg tilstanden
(Anti-bevægelsesslør) eller (Høj følsomhed) i Valg af motiv. ([Blitz] er
indstillet til [Fra].)
36DK
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Tryk på
(Smil) på kontrolknappen.
2 Vent indtil der registreres et smil.
3 Stop optagelsen ved at trykke på
(Smil) igen.
Registrering af
ansigter-ramme
Indikator for følsomhed for
smilregistrering
Indeks
• Optagelse ved brug af Smiludløser afsluttes automatisk, når enten hukommelseskortet eller den interne
hukommelse er fyldt op.
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Du kan ikke anvende Digital zoom-funktionen.
• Funktionen Smiludløser er ikke til rådighed i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent panorering
– I tilstanden Bedste autojustering
– I tilstanden Defokuseret baggrund
– I 3D-optagetilstand
– I Filmtilstand
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
Når smileniveauet overstiger b-punktet på indikatoren,
optager kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen under brug af Smiludløser,
optager kameraet billedet og vender derefter tilbage til
Smiludløsertilstanden.
zTips til bedre optagelser af smil
Undlad at dække øjnene med pandehåret.
Dæk ikke for ansigtet med hatte, masker, solbriller osv.
2 Prøv at få ansigtet vendt lige mod kameraet og hold det
så vandret som muligt. Hold øjnene knebet sammen.
3 Giv et klart smil med en åben mund. Smilet registreres
nemmere, hvis man kan se tænderne.
1
• Udløseren aktiveres, når en person, hvis ansigt er registreret, smiler.
• Du kan vælge eller registrere det prioriterede motiv til ansigtsregistrering med [Registrering af
ansigter]. Når det valgte ansigt er registreret i kameraets hukommelse, udføres der kun
Smilregistrering på det ansigt (side 78).
• Hvis kameraet ikke registrerer noget smil, indstilles følsomheden for smilregistrering til [Lille
smil].
37DK
1 Tryk på
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
(Selvudløser) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
(Fra)
Selvudløseren anvendes ikke.
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 10-sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og
der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres.
Tryk igen på for at annullere.
(2 sek)
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 2-sekunder.
(Selvportræt,
én person)
Bemærkninger
• I Filmtilstanden er [Selvportræt, én person] og [Selvportræt, to personer] ikke til rådighed.
• Selvudløseren er ikke til rådighed i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent panorering
– I 3D-optagetilstand
Ret objektivet mod dig selv, sådan at dit ansigt vises på LCD-skærmen. Kameraet
registrerer motiverne, og derefter aktiveres lukkeren. Kameraet bestemmer den optimale
billedkomposition og sikrer, at ansigterne kommer med på LCD-skærmen. Du skal ikke
bevæge kameraet efter biplyden.
Indeks
zAutomatisk optagelse med Portrætselvudløser
MENU/Indstillingersøgning
(Selvportræt,
to personer)
Indstiller selvudløseren til Portrætselvudløser.
Når kameraet registrerer det specificerede antal ansigter, lyder der
et bip, og lukkeren aktiveres 2 sekunder senere.
Betjeningssøgning
(10 sek)
• Du kan også optage et billede ved at trykke på udløserknappen, mens
du bruger denne funktion.
38DK
Fortsættes r
Hvis dine hænder eller krop bevæger sig, mens du holder kameraet og trykker på
udløserknappen, opstår der "kamerarystelse". Der opstår ofte kamerarystelse under forhold
med lav belysning eller langsomme lukkerhastigheder, som f.eks. dem i tilstandene
(Tusmørke portræt) eller (Tusmørke).
I sådan et tilfælde skal du optage i henhold til de nedenstående tips.
Betjeningssøgning
• Optag ved brug af selvudløseren med en 2-sekunders
forsinkelse og stabiliser kameraet ved at holde dine
arme helt ind til kroppen, efter du har trykket på
udløserknappen.
• Anvend et stativ eller placer kameraet på en plan
overflade for at holde kameraet stille.
Indholdsfortegnelse
zTips til forebyggelse af sløring
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
39DK
Du kan vælge Enkelt (enkeltbillede) eller Serieoptagelse som optagetilstand.
Du kan også vælge Enkelt (enkeltbillede) eller Serieoptagelse i [Indstillinger for serieoptag.]
(side 65).
1 Vælg den ønskede tilstand med
(Serieoptagelse)-knappen.
(Serieoptagelse)-knappen, skifter indstillingen.
Enkelt
Kameraet optager et enkeltbillede.
Serie optagelse
Kameraet optager op til 10 enkeltbilleder efter hinanden i en serie, når
du holder udløserknappen nede.
Du kan indstille serieoptagelseshastigheden i [Optageinterval f.
serieoptag.] (side 66).
• Serieoptagelsesknappen er ikke til rådighed i følgende situationer:
– I tilstanden iPanorering
– I tilstanden Bedste autojustering
– I tilstanden Defokuseret baggrund
– I 3D-optagetilstand
– I Filmtilstand
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
Når du trykker på
Indholdsfortegnelse
Serieoptagelsesknap
Indeks
40DK
Du kan hurtigt begynde optagelse af film i alle optagetilstande.
1 Tryk på MOVIE (Film)-knappen.
2 Stop optagelsen ved at trykke på MOVIE (Film)-knappen igen.
• MOVIE (Film)-knappen er ikke til rådighed i følgende situationer:
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– I Nem-tilstand
– Ved brug af [Selvudløser]
zÆndring af filmformatet, billedkvaliteten eller
Filmformat:
Kvalitet (AVCHD):
Billedformat (MP4):
MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t
[Filmformat] t [AVCHD] eller [MP4] t z på
kontrolknappen
MENU t
(Kvalitet) t [AVC HD 17M FH] eller [AVC HD
9M HQ]
MENU t
(Billedformat) t [MP4 12M], [MP4 6M] eller
[MP4 3M]
MENU/Indstillingersøgning
billedformatet
Betjeningssøgning
Bemærk
Indholdsfortegnelse
MOVIE (Film)-knap
Indeks
41DK
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg et billede med kontrolknappen.
kamera
Dette kamera opretter en billeddatabase-fil på hukommelseskortet til optagelse og
afspilning af billeder. Hvis kameraet registrerer billeder, som ikke er registreret i
billeddatabase-filen på hukommelseskortet, vises der et registreringsskærmbillede med
meddelelsen "Fandt filer, som ikke genkendtes Importerer filer". For at få vist uregistrerede
billeder skal du registrere dem ved at vælge [OK].
MENU/Indstillingersøgning
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri ved registrering af billeder. Hvis der bruges et batteri med lavt
strømniveau til at registrere billeder, er det muligvis ikke muligt at registrere alle data, eller dataene
kan blive ødelagt, hvis batteriet løber tør for strøm.
Betjeningssøgning
zSådan vises billeder der er taget med et andet
Indholdsfortegnelse
Visning af stillbilleder
Indeks
42DK
Indholdsfortegnelse
Afspilningszoom
Afspiller et forstørret billede.
1 Drej
(Afspilningszoom)-knappen hen mod (T)
under afspilning af stillbillede.
2 Juster positionen med kontrolknappen.
3 Ændr zoom-skalaen med
knappen.
(Afspilningszoom)-
Viser det viste område
af hele billedet
zSådan gemmes forstørrede billeder
Du kan gemme et forstørret billede ved at anvende beskæringsfunktionen.
Tryk på MENU t [Retouchering] t [Beskær (Ændr størrelse)].
MENU/Indstillingersøgning
Drej -knappen hen mod (T) for at zoome ind, og hen mod (W) for
at zoome ud.
Tryk på z for at annullere afspilningszoom.
Betjeningssøgning
Billedet forstørres op til dobbelt størrelse, centreret omkring
billedets midtpunkt.
Indeks
43DK
Viser flere billeder på samme tid.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
Drej på knappen igen for at få vist en indeksskærm med flere billeder. Drej endnu en gang på
knappen for at få vist billeder med kalenderen under afspilning i [Datovisning].
3 For at vende tilbage til enkeltbilledskærmen skal du vælge et billede med
kontrolknappen og derefter trykke på z.
mappe
Vælg bjælken til venstre med kontrolknappen, og vælg derefter
den ønskede dato/mappe med v/V.
Indeks
zVisning af billeder med kalenderen
MENU/Indstillingersøgning
zSådan viser du billeder fra den ønskede dato/
Betjeningssøgning
2 Drej
(Indeks)-knappen hen mod (W) for at få vist
billedindeksskærmen.
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Når [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning], kan der drejes på
(Indeks)-knappen
for at få vist billeder med kalenderen, mens indekset viser flere billeder.
• For at vælge den måned du ønsker at få vist, skal du vælge /
med kontrolknappen og derefter den ønskede måned.
• For at få vist billeder på den valgte dato i indekstilstand skal du
vælge datoen med kontrolknappen og trykke på z.
• Afslut kalenderen ved at vælge
med kontrolknappen og tryk
derefter på z.
44DK
Giver dig mulighed for at slette udvalgte billeder. Du kan også slette billeder med MENUknappen (side 90).
1 Tryk på
(Slet)-knap t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Alle billeder fra denne dato Sletter alle billeder i det valgte datoområde eller den valgte
mappe, eller alle AVCHD-film på én gang.
Alle i denne mappe
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
Alle AVCHD-filer
Flere billeder
Giver dig mulighed for at vælge og slette flere billeder.
Gør som følger efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
Dette bil.
Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
MENU/Indstillingersøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinet ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der
skal slettes. Vælg et billede med et -mærke igen for at
fjerne -mærket.
Betjeningssøgning
2
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Slet
Alle billed. i denne seriegr. Sletter alle billeder i den valgte serieoptagelsesgruppe på én
gang.
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
Fortryd
Indeks
Alle undtagen dette billede Sletter alle andre billeder i en serieoptagelsesgruppe end det
billede, som er valgt i tilstanden Vis serieoptagelsesgruppe.
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
Annullerer sletningen.
Bemærkninger
• Du kan vælge [1 billede] eller [Alle bill.] ved sletning af billeder i Nem-tilstand.
• Når der gemmes billeder på den interne hukommelse, indstilles visningstilstanden til Mappevisning og
stillbilleder og film vises i den samme mappe.
45DK
Fortsættes r
når du vælger billeder
• Du kan også skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstandene i
[Beskyt], [Send via TransferJet] eller [DPOF].
Betjeningssøgning
Drej -knappen hen mod (T) på W/T (zoom)-knappen i
indekstilstand for at vende tilbage til enkeltbilledtilstand, og
drej
(Indeks)-knappen hen mod (W) i enkeltbilledtilstand for
at vende tilbage til indekstilstand.
Indholdsfortegnelse
zDu kan skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand,
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
46DK
Indholdsfortegnelse
Visning af
serieoptagelsesbilleder
Afspiller serieoptagelsesbilleder.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
Betjeningssøgning
2 Vælg serieoptagelsesbilleder med b/B på
kontrolknappen.
3 Tryk på den ønskede knap i henhold til
afspilningstilstanden.
Handling
Tryk på V på kontrolknappen.
Viser serieoptagelsesbilleder i indekstilstand.
Visningen skifter mellem enkeltbilledvisning og
miniaturebilledvisning, hver gang du trykker på z på kontrolknappen.
Tryk på z på kontrolknappen.
Du kan få vist serieoptagelsesbillederne som en film ved at vippe
kameraet til højre eller venstre.
Bemærk
MENU/Indstillingersøgning
Betjeningsmetode
• Du kan kun få vist serieoptagelsesbillederne som en film, når du indstiller [Visningstilstand] til
[Datovisning] og [Vis serieoptagelsesgruppe] til [Vis kun hovedbillede].
om side
Indeks
zVisning af grupperede serieoptagelsesbilleder side
Der vises kun hovedbilledet, hvis kameraet er indstillet på [Vis kun hovedbillede]. Du kan
få vist billeder i indekset ved at følge proceduren nedenfor.
Hovedbillede
Visning af
miniaturebilleder
Visning af enkeltbillede
Billedet vises ovenfor
Vis hovedbilledet i afspilningstilstand og tryk derefter på V på kontrolknappen.
Billederne vises i indekset.
2 Tryk på b/B for at få vist hvert billede i en serieoptagelsesgruppe.
3 Visningen skifter mellem enkeltbilledvisning og miniaturebilledvisning, hver gang du trykker på
z.
4 For at annullere visningen skal du trykke på V.
1
47DK
Fortsættes r
vha. vipning af kameraet til højre eller venstre
For at få vist serieoptagelsesbilleder flydende som en film skal du trykke på z på
kontrolknappen, og derefter vippe kameraet til højre eller venstre som vist på illustrationen.
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Vip kameraet til højre eller venstre med
kameraets center som akse.
Indholdsfortegnelse
zVisning af serieoptagelsesbillederne som en film
Indeks
48DK
1 Tryk på
Indholdsfortegnelse
Visning af film
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg en film med kontrolknappen.
3 Tryk på z.
Kontrolknap
Handling
z
Stop
B
Hurtigt fremad
b
Hurtigt tilbage
V
Viser kontrolpanelet
Betjeningssøgning
Filmafspilningen starter.
• Du er muligvis ikke i stand til at afspille visse billeder, der er optaget med andre kameraer.
zSådan vises der kun film på indeksskærmen
Du kan få vist udelukkende filmminiaturer på indeksskærmen ved at trykke på MENU t
(Visningstilstand) t
(Mappevisning (MP4)) eller
(AVCHD-visning).
(AVCHD-visning)
Viser filmminiaturer i MP4-format på indeksskærmen.
Viser filmminiaturer i AVCHD-format på indeksskærmen.
• Når en filmfil er færdigafspillet, begynder kameraet automatisk at afspille den næste filmfil.
Indeks
(Mappevisning
(MP4))
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
Visning af kontrolpanelet
Du kan kontrollere langsom afspilning af film og justere lydstyrken, når kontrolpanelet vises.
1 Tryk på V på kontrolknappen.
Kontrolpanelet vises.
2 Vælg en ønsket knap med b/B og tryk på z.
Knap
Handling
Hurtigt tilbage
Afspilning/stop
Hurtigt fremad
Langsom afspilning
Lydstyrkekontrol
Luk kontrolpanelet
49DK
Fortsættes r
Vælg det billede du ønsker at få vist med b/B på kontrolknappen og tryk på z.
Afspilningsbjælken vises, og du kan kontrollere afspilningspositionen for en film.
,
,
,
eller
vises på
filmvisningsskærmen.
Det viste ikon kan variere afhængigt af billedformatet og kvaliteten.
Betjeningssøgning
Afspilningslinje
Indholdsfortegnelse
zOm filmvisningsskærmen
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
50DK
Afspilning af
billeder på
kameraet
Billeder optaget i
[Multivinkelpanorering]-tilstand
Indeks
Billeder optaget i [3D-panorama]tilstand
MENU/Indstillingersøgning
Optagelse
Panorer kameraet som vist på
illustrationen for at optage 3Dbilleder.
Betjeningssøgning
Dette kamera er kompatibelt med 3D-funktioner. De 3D-funktioner, som er installeret på dette
kamera, er [3D-panorama] og [Multivinkelpanorering]. 3D-billeder optaget i tilstanden [3Dpanorama] kan kun afspilles på et 3D-TV, hvorimod billeder optaget i tilstanden
[Multivinkelpanorering] kan afspilles både på dette kamera og på et 3D-TV.
I dette afsnit beskrives forskellen mellem tilstanden [3D-panorama] og tilstanden
[Multivinkelpanorering].
Se følgende sider angående yderligere oplysninger:
– 3D-optagelse (side 53)
– Visning af billeder optaget stereoskopisk i tilstanden Multivinkelpanorering (side 55)
– Visning af et billede på et 3D-TV (side 56)
Indholdsfortegnelse
3D-funktioner
De optagede billeder afspilles som
normale stillbilleder. Du kan ikke få
vist 3D-billeder.
Du kan få vist stereoskopiske billeder
optaget i [Multivinkelpanorering]-tilstand
ved at vippe kameraet til højre eller venstre.
Du kan finde flere oplysninger på side 55.
Afspilning af
billeder på et
3D-TV
3D-billeder optaget i billedformatet
(Standard) og
(Bred) kan
afspilles og rulles igennem på et 3DTV. Du kan finde flere oplysninger på
side 56.
Du kan finde flere oplysninger på
side 56.
51DK
Fortsættes r
Et 3D-billede består af både JPEG- og MPO-filer.
Hvis du importerer billeder optaget i tilstandene [3D-panorama] og [Multivinkelpanorering]
til en computer, gemmes billeddataen som følger.
Anvendelse
DSC0ffff.JPG
DSC0ffff.MPO
Til afspilning af 3D-billeder på et
3D-TV
Multivinkelpanorering
DSC0aaaa.JPG
DSC0aaaa.MPO
Til afspilning af 3D-billeder på et
3D-TV
DSC0ssss.JPG
DSC0ssss.MPO
Til afspilning af 3D-billeder på
kameraet
MENU/Indstillingersøgning
• Hvis du optager 3D-billeder i [Multivinkelpanorering]-tilstand, gemmes der følgende filer på
computeren.
– JPEG-filer og MPO-filer (til afspilning på kameraet)
– JPEG-filer og MPO-filer (til afspilning på et 3D-TV)
• Hvis du sletter enten JPEG-filen eller MPO-filen i et 3D-billede, kan det 3D-billede muligvis ikke
afspilles ordentligt.
Betjeningssøgning
Filnavn på computeren
3D-panorama
Indholdsfortegnelse
zFilnavn for 3D-billedet
Indeks
52DK
Der optages flere billeder, mens kameraet bevæges, og disse billeder sættes sammen til et 3Dbillede.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Multivinkelpanorering) t z på
3 Ret kameraet ind mod afslutningen af det motiv,
der skal optages, og tryk på udløserknappen.
Ved
(3D-panorama) trykkes på MENU t
(Optageretning) for at ændre optageretningen.
4 Panorer kameraet hen til
slutningen af guiden, som vist
med angivelsen på LCDskærmen.
(3D-panorama)
Optager et billede, som kan afspilles på et 3D-TV.
Optager et billede, som afspilles som et stereoskopisk billede
ved at vippe kameraet til højre eller venstre, og et billede som
afspilles på et 3D-TV.
Indeks
(Multivinkelpanorering)
Vejledningsbjælke
MENU/Indstillingersøgning
Denne del optages ikke
Betjeningssøgning
2 Vælg
(3D-panorama) eller
kontrolknappen.
(3D-optagelse).
Indholdsfortegnelse
3D-optagelse
Bemærkninger
• I tilstanden [Multivinkelpanorering] kan du kun vælge panoramabilledformatet [16:9(2M)].
• 3D-optagelse er ikke egnet til følgende situationer:
– Når der er et stort motiv
– Motiver i bevægelse
– Når hovedmotivet er for tæt på kameraet
– Billeder med ringe kontrast som f.eks. af himmelen, en sandstrand eller græsplæne
• 3D-billeder består af en JPEG-fil og en MPO-fil. Hvis en af filerne slettes på din pc, fungerer kameraet
muligvis ikke ordentligt.
• Hvis du ikke kan panorere kameraet henover hele motivet inden for en given tidsperiode, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du bevæge kameraet hurtigere for at kunne optage
et helt 3D-billede.
• Da flere billeder sættes sammen, bliver den sammensatte del ikke optaget flydende.
• Under dårlige lysforhold kan billederne blive slørede.
• Under flimrende lys som f.eks. fluorescerende lys er det muligvis ikke muligt at optage i 3D.
• Hvis hele billedvinklen på 3D-optagelsen og billedvinklen, når AE/AF blev låst, er ekstremt forskellige i
lysstyrke, farve eller fokusering, kan optagelsen ikke gennemføres ordentligt. Hvis dette sker, skal du
ændre placeringen af AE/AF-låsen og forsøge igen.
• 3D-optagelse annulleres muligvis i følgende situationer:
– Når du panorerer kameraet for hurtigt eller for langsomt.
– Når kameraet ryster for meget.
53DK
Fortsættes r
Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighed i
den retning, der er angivet på LCD-skærmen.
Stillestående motiver passer bedst til 3D-optagelser.
Panorer kameraet ca. 45 grader til venstre og højre for det motiv, som du ønsker at fokusere
på.
Indeks
Billede
MENU/Indstillingersøgning
zOptageområde i tilstanden Multivinkelpanorering
Betjeningssøgning
• Bestem scenen og tryk halvt ned på udløserknappen, så du kan låse fokuseringen, eksponeringen og
hvidbalancen. Tryk derefter udløserknappen helt ned og panorer kameraet.
Indholdsfortegnelse
zTips til optagelse af et 3D-billede
54DK
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg et billede optaget i tilstanden
på kontrolknappen.
(Multivinkelpanorering) med b/B
3 Tryk på z.
5 Tryk på z igen for at afslutte afspilning.
Bemærk
• 3D-billeder optaget i [3D-panorama]-tilstand kan ikke afspilles i 3D på kameraet.
MENU/Indstillingersøgning
4 Vip kameraet til højre eller venstre.
Betjeningssøgning
Du kan få vist de stereoskopiske billeder optaget i [Multivinkelpanorering]-tilstand ved at vippe
kameraet til højre eller venstre.
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder optaget
stereoskopisk i tilstanden
Multivinkelpanorering
zVipning af kameraet til højre eller venstre
Indeks
For at få vist billeder optaget stereoskopisk i
[Multivinkelpanorering]-tilstand skal du vippe kameraet
til højre eller venstre som vist på illustrationen.
55DK
Du kan få vist 3D-billeder optaget på kameraet i 3D-format ved at tilslutte kameraet til et 3D-TV
med et HDMI-kabel (sælges separat).
Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med tv’et.
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede på et 3D-TV
1 Tilslut kameraet til tv’et med et HDMI-kabel (sælges separat).
Betjeningssøgning
(Afspil)-knap
HDMI-stik
2 Til HDMI-stikket
HDMI-kabel
2 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
3 Tryk på
4 MENU t
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
MENU/Indstillingersøgning
1 Til HDMI-stikket
(3D-visning) t z på kontrolknappen
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et.
Kontrolknap
Handling
z
Rullende afspilning
• Afspiller rullende billeder optaget i tilstanden 3D-panorama.
• Tryk på b/B for at ændre rulleretningen.
• Ved afspilning af et 3D-billede optaget i billedformatet [16:9] er [Scroll
afspilning] ikke til rådighed.
v
Kontinuerlig afspilning
• Afspiller kontinuerligt udelukkende 3D-billeder.
b
B
V
Viser det forrige billede.
Indeks
5 Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge billeder og indstil den
ønskede tilstand.
Viser det næste billede.
Afslutter 3D-afspilning.
56DK
Fortsættes r
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
• Når du vælger tilstanden
(3D-visning), vises der kun 3D-billeder.
• Hvis du afspiller et billede optaget i [3D-panorama]-tilstand med [Optageretning] indstillet til [Op] eller
[Ned], afspilles billedet vandret på tv’et.
• Tryk på MENU t
(Indstillinger) t (Primære indstill.) for at vælge [Auto] eller [1080i] som
[HDMI-opløsning].
• Biplyden er fastsat til [Lukker].
• Du skal ikke bruge udgangsterminalerne til at slutte kameraet til andre apparater. Når kameraet sluttes til
et tv vha. udgangsterminalerne, vises der ingen video og lyd. En sådan tilslutning kan også give
problemer på kameraet og/eller det tilsluttede apparat.
• Denne funktion fungerer muligvis ikke ordentligt på visse tv-apparater. Du er f.eks. muligvis ikke i stand
til at se en video på dit tv, udsende i 3D-tilstand eller høre lyden fra tv’et.
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Når kameraet tilsluttes til et tv, skal der anvendes et HDMI-kabel, som kan tilsluttes til ministikket i
kameraenden og til tv-stikket.
• Optagelsen stopper muligvis automatisk for at beskytte kameraet efter et stykke tid, når du optager film,
mens kameraet er sluttet til tv’et via et HDMI-kabel (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
Indeks
57DK
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder ved brug af mindst mulige funktioner.
Tekststørrelsen forøges, og indikatorerne bliver nemmere at se.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Nem-tilstand) t z på kontrolknappen.
3 [OK] t z
4 Optag med udløserknappen.
Bemærk
• Batteriets styrke aftager muligvis hurtigere, da lysstyrken på skærmen forøges automatisk.
Billedformat:
MENU t [Billedformat] t z på kontrolknappen t ønsket tilstand
tz
Vælg mellem [Stort] eller [Lille] format.
Selvudløser:
på kontrolknappen t ønsket tilstand
Vælg mellem [10 sek] eller [Fra] tilstand.
Blitz:
på kontrolknappen t ønsket tilstand
Vælg mellem [Auto] eller [Fra] tilstand.
Indeks
Smiludløser:
MENU/Indstillingersøgning
zTilgængelige funktioner i Nem-tilstand (optagelse)
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Intelligent autojustering).
Indholdsfortegnelse
Nem-tilstand
på kontrolknappen
zOm Scenegenkendelse
Scenegenkendelse kan anvendes i Nem-tilstand. Denne funktion gør kameraet i stand til
automatisk at genkende optageforholdene og tage billedet.
Ikon for Scenegenkendelse
• Kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab),
(Makro) eller
(Portræt) og viser et ikon
på LCD-skærmen, når scenen er genkendt.
Du kan finde flere oplysninger på side 74.
58DK
Fortsættes r
Når du trykker på
(Afspil)-knappen i Nem-tilstand, forstørres teksten på
afspilningsskærmbilledet, og den bliver nemmere at se. Endvidere er det kun
slettefunktionen, som er til rådighed.
Slet:
MENU t [Slet] t z på kontrolknappen t ønsket tilstand t z
Vælg mellem [1 billede] eller [Alle bill.].
Du kan slette det aktuelt viste billede med [1 billede] og slette alle billeder i
det valgte datoområde eller på den interne hukommelse (hvis valgt) med [Alle
bill.].
• Når der er indsat et hukommelseskort i kameraet, er [Visningstilstand] indstillet til [Datovisning].
Betjeningssøgning
(Slet)-knap t [OK] t z på kontrolknappen
Du kan slette det aktuelt viste billede.
Indholdsfortegnelse
zVisning i Nem-tilstand
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
59DK
Indstil den retning som kameraet føres i under optagelse i tilstandene Intelligent panorering eller
3D-panorama.
1 MENU t
(Optageretning) t ønsket retning
Panorer fra venstre til højre.
(Venstre)
Panorer fra højre til venstre.
(Op)
Panorer nedefra og op.
(Ned)
Panorer oppefra og ned.
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Du kan vælge [Op] og [Ned], når du har valgt [16:9] i [3D-panorama]-tilstand.
• Du kan kun vælge den højre retning i [Multivinkelpanorering]-tilstanden.
Betjeningssøgning
(Højre)
Indholdsfortegnelse
Optageretning
Indeks
60DK
Indstiller niveauet for defokuseringseffekten af baggrunden ved optagelse i tilstanden
Defokuseret baggrund.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Lav)
(Mellem)
(Høj)
(Defokus.effekt) t ønsket tilstand
Tilføjer en mindre defokuseringseffekt af baggrunden.
Tilføjer en gennemsnitlig defokuseringseffekt af baggrunden.
Tilføjer en kraftig defokuseringseffekt af baggrunden.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Defokuseret baggrund).
Indholdsfortegnelse
Defokus.effekt
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
61DK
1 MENU t (Billedformat),
t ønsket format
(Panoramabilledformat) eller
(Kvalitet)
Ved optagelse af stillbilleder
Retningslinjer for brug
Til udskrifter op til A3+ format
(3264×2448)
Til udskrifter op til A3 format
(2592×1944)
Til udskrifter op til L/2L/A4 format
(640×480)
Til e-mailvedhæftninger
(4000×2248)
Til visning på et high-definition-tv og
udskrifter op til A4-størrelse
(1920×1080)
Til visning på et high-definition-tv
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grov
Færre
Fin
Flere
Grov
Indeks
(4000×3000)
Antal billeder
MENU/Indstillingersøgning
Billedformat
Betjeningssøgning
Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort
papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.
Indholdsfortegnelse
Billedformat/Panoramabilledformat/
Kvalitet
Bemærk
• Når du udskriver stillbilleder, der er optaget i et bredde-højde-forhold på 16:9 eller panoramabilleder,
kan begge sider muligvis blive skåret af.
I Nem-tilstand
Stort
Optager billeder i format [12M].
Lille
Optager billeder i format [5M].
62DK
Optager i 1920 × 1080 (vandret).
[16:9] er kun tilgængelig for 3D-optagelse.
(Standard)
Optager i 4912 × 1080 (vandret).
Optager i 3424 × 1920 (lodret).
(Bred)
Optager i 7152 × 1080 (vandret).
Optager i 4912 × 1920 (lodret).
Betjeningssøgning
(16:9)
Ved optagelse af film
Filmoptagelsesformat (AVCHD)
Film, der optages med dette kamera, optages i AVCHD-format med ca. 60 felter/sek. (for 1080
60i-kompatible enheder) eller 50 felter/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i interlaced
tilstand, med Dolby Digital-lyd, AVCHD-format.
Beskrivelse
AVC HD 17M FH
17 Mbps
Optager med en maksimal billedkvalitet
i 1920×1080-format
AVC HD 9M HQ
9 Mbps
Optager med en høj billedkvalitet i
1440×1080-format
Indeks
Gennemsnitlig
bithastighed
MENU/Indstillingersøgning
Jo større filmformat, desto højere billedkvalitet. Jo større mængde data der anvendes pr. sekund
(gennemsnitlig bithastighed), desto mere jævnt bliver det afspillede billede.
Vælg et filmoptagelsesformat ved at trykke på MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Filmformat] i optagetilstand (side 95).
Filmkvalitet
Indholdsfortegnelse
Ved optagelse i tilstandene Intelligent panorering/
3D-optagelse
Filmoptagelsesformat (MP4)
Film, der optages med dette kamera, optages i MPEG-4-format med ca. 30 billeder/sek. (for
1080 60i-kompatible enheder) eller 25 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i
progressiv tilstand, med AAC-lyd, mp4-format.
Billedstørrelse for film
Gennemsnitlig
bithastighed
Beskrivelse
MP4 12M
12 Mbps
Optager i 1440×1080-format
MP4 6M
6 Mbps
Optager i 1280×720-format
MP4 3M
3 Mbps
Optager i VGA-format
Bemærk
• Du får et telebillede, når du vælger [MP4 3M]-billedformatet.
63DK
Fortsættes r
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, fylder mere i hukommelsen og
vises med mange detaljer. "Billedformat" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du ikke kan
se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Billedformat: 12M
4000 pixel × 3000 pixel = 12.000.000 pixel
2 Billedformat: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
1
Pixel
Mange pixel
(Fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Få pixel
(Grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse)
MENU/Indstillingersøgning
Pixel
Betjeningssøgning
Beskrivelse af pixel og billedformat
Indholdsfortegnelse
zOm "billedkvalitet" og "billedformat"
Indeks
64DK
Du kan vælge Enkelt (enkeltbillede) eller Serieoptagelse som optagetilstand.
1 MENU t
(Enkelt)
Kameraet optager et enkeltbillede.
Kameraet optager op til 10 enkeltbilleder efter hinanden i en serie,
når du holder udløserknappen nede.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Indeks
• [Indstillinger for serieoptag.] er ikke til rådighed i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent panorering
– I tilstanden Bedste autojustering
– I tilstanden Defokuseret baggrund
– I 3D-optagetilstand
– I Filmtilstand
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– I Nem-tilstand
• [Blitz] er indstillet til [Fra].
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på op til 10 billeder.
• Optageintervallet bliver længere afhængigt af billedformatets indstilling.
• [Fokus], [Hvidbalance] og [EV] justeres for det første billede, og disse indstillinger anvendes også til de
andre billeder.
• Billedformatet indstilles til [VGA] under optagelse til den interne hukommelse.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller et hukommelseskort er fyldt op,
stopper serieoptagelsen.
• Under forhold med langsom lukkerhastighed falder serieoptagelsens antal af billeder pr. sekund
muligvis.
Betjeningssøgning
(Serie
optagelse)
(Indstillinger for serieoptag.) t ønsket tilstand
Indholdsfortegnelse
Indstillinger for serieoptag.
zOm optagelse af serieoptagelsesbilleder
Efter optagelse af serieoptagelsesbilleder vises de optagede billeder i rammer på LCDskærmen. Når alle billederne er placeret i rammerne, er optagelsen færdig.
Du kan stoppe optagelsen ved at trykke på z på kontrolknappen.
Når optagelsen stopper, gemmes billedet, der vises i indeks, samt billederne i
billedbehandlingen.
65DK
Vælger det antal billeder, der optages pr. sekund ved serieoptagelse.
1 MENU t
(Optageinterval f. serieoptag.) t ønsket tilstand
Optager op til 10 billeder efter hinanden pr. sekund.
(Mellem)
Optager op til 5 billeder efter hinanden pr. sekund.
(Lav)
Optager op til 2 billeder efter hinanden pr. sekund.
Betjeningssøgning
(Høj)
Indholdsfortegnelse
Optageinterval f. serieoptag.
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
66DK
Du kan manuelt justere eksponeringen i 1/3 EV-trin i området fra –2,0 EV til +2,0 EV.
1 MENU t
(EV) t ønsket EV-indstilling
Bemærk
zJustering af eksponeringen for at få bedre billeder
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
Korrekt eksponering
MENU/Indstillingersøgning
Lavere EV-indstilling –
Betjeningssøgning
• Hvis du optager et motiv i ekstremt lyse eller mørke omgivelser, eller når du anvender blitzen, vil
eksponeringsjusteringen muligvis ikke være effektiv.
Indholdsfortegnelse
EV
Højere EV-indstilling +
Indeks
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
67DK
Indstiller lysfølsomheden, når kameraet er i Auto programmeret-tilstand.
1 MENU t
(ISO) t ønsket tilstand
(Auto)
/
/
/
Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i
bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal).
Bemærk
• Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 125] til [ISO 800], når optagetilstanden er sat til
serieoptagelsestilstanden.
eksponeringsindeks)
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på
billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive
mørkere.
Indeks
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at
lukkerhastigheden forøges for at reducere slør.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
MENU/Indstillingersøgning
zJustering af ISO-følsomhed (Anbefalet
Betjeningssøgning
/
/
Indholdsfortegnelse
ISO
zTips til forebyggelse af sløring
Selv om kameraet holdes stille, bevæger motivet sig under eksponeringen og optagelsen
bliver sløret, når udløserknappen trykkes ned. Kamerarystelser reduceres automatisk, men
funktionen reducerer ikke motivslør på effektiv vis.
Motivslør opstår ofte under forhold med lav belysning eller langsomme lukkerhastigheder.
I sådan et tilfælde skal du optage i henhold til de nedenstående tips.
• Vælg en højere ISO-følsomhed så lukkerhastigheden
er hurtigere.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv.
68DK
Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold. Anvend denne funktion hvis
billedfarven forekommer unaturlig.
1 MENU t
(Hvidbalance) t ønsket tilstand
Justerer automatisk hvidbalancen, sådan at farverne fremstår
naturlige.
(Dagslys)
Justerer for udendørs forhold på en klar dag, aften, nattesekvenser,
neonskilte, fyrværkeri osv.
(Skyer)
Justerer for en overskyet himmel eller i skyggeomgivelser.
[Fluoresce. hvidbalance 1]: Justerer for hvid fluorescerende
belysning.
[Fluoresce. hvidbalance 2]: Justerer for naturlig hvid
fluorescerende belysning.
[Fluoresce. hvidbalance 3]: Justerer for hvid fluorescerende
belysning om dagen.
n (Skinnende)
Justerer for steder under en skinnende lampe eller under stærk
belysning, som fx i et fotostudie.
Justerer for blitzforholdene.
(Et tryk)
Justerer hvidbalancen afhængigt af lyskilden. Den hvide farve gemt
i [1 tryk indst.]-tilstanden, bruges som den grundlæggende hvide
farve. Anvend denne tilstand når [Auto] og andre indstillinger ikke
giver præcise farver.
(1 tryk indst.)
Gemmer den grundlæggende hvide farve, der vil blive brugt i [Et
tryk]-tilstand.
Indeks
(Blitz)
MENU/Indstillingersøgning
(Fluoresce.
hvidbalance 1)
(Fluoresce.
hvidbalance 2)
(Fluoresce.
hvidbalance 3)
Betjeningssøgning
(Auto)
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
Bemærkninger
• [Hvidbalance] er ikke til rådighed i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent autojustering
– I tilstanden Bedste autojustering
– I tilstanden Defokuseret baggrund
– I Nem-tilstand
• [Blitz] i [Hvidbalance] er ikke til rådighed i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent panorering
– I 3D-optagetilstand
– I Filmtilstand
– Når Valg af motiv er indstillet til
(Anti-bevægelsesslør),
(Håndholdt tusmørke),
(Høj
følsomhed)-tilstand
• Under fluorescerende belysning som blinker, fungerer hvidbalancefunktionen måske ikke korrekt,
selvom du vælger [Fluoresce. hvidbalance 1], [Fluoresce. hvidbalance 2], eller [Fluoresce. hvidbalance
3].
• Når du optager med blitz i andet end [Blitz]-tilstand, er [Hvidbalance] indstillet til [Auto].
• Når [Blitz] er [Til] eller [Langsom synkro] kan hvidbalancen kun justeres til [Auto], [Blitz], [Et tryk]
eller [1 tryk indst.].
• [1 tryk indst.] kan ikke vælges under opladning af blitzen.
69DK
1 Ret kameraet mod et hvidt objekt, som f.eks. et stykke papir, der udfylder
skærmen under samme lysforhold som ved optagelse af motivet.
2 MENU t
(Hvidbalance) t [1 tryk indst.] t z på kontrolknappen
Bemærkninger
zIndvirkningen fra lysforholdene
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Farvetonerne justeres automatisk, men du kan justere farvetoner manuelt ved hjælp af
hvidbalancefunktionen.
Dagslys
Skyer
Fluorescerende lys
Skarpt lys
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
Indeks
Vejr/belysning
MENU/Indstillingersøgning
• Hvis
-indikatoren blinker under optagelsen, er hvidbalancen enten ikke indstillet eller kan ikke
indstilles. Brug automatisk hvidbalance.
• Undgå at ryste eller støde kameraet, mens [1 tryk indst.] er i gang.
• Når blitztilstanden er indstillet til [Til] eller [Langsom synkro], justeres hvidbalancen til forholdene med
blitzudløsning.
Betjeningssøgning
Skærmen bliver et øjeblik sort, og når hvidbalancen er justeret og gemt i hukommelsen, vises
optageskærmen igen.
Indholdsfortegnelse
Sådan optages den grundlæggende hvide farve i
[1 tryk indst.]-tilstand
70DK
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
AF står for "Automatisk fokusering", en funktion der automatisk justerer fokuseringen.
1 MENU t
Indholdsfortegnelse
Fokus
(Fokus) t ønsket tilstand
Fokuserer automatisk på et motiv på alle
afstande i områdesøgerens ramme.
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned
i optagetilstanden for stillbilleder, vises der
en grøn ramme rundt om det område, der er
fokuseret.
(Center-AF)
Ramme for AFområdesøger
MENU/Indstillingersøgning
• Når Registrering af ansigter-funktionen er
aktiveret, arbejder AF med prioritet på
ansigter.
Betjeningssøgning
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum
af områdesøgerens ramme. Bruges det
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker det.
Ramme for AFområdesøger
Fokuserer automatisk på et ekstremt lille
motiv eller et smalt område. Bruges det
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker det.
Hold kameraet stille sådan at AFområdesøgerrammen ikke kommer væk fra
motivet.
Indeks
(Spot - AF)
Ramme for AFområdesøger
Bemærkninger
• Når du anvender [Digital zoom] eller [AF-lampe], er indstillingen af AF-områdesøgerrammen
deaktiveret, og AF-områdesøgerrammen vises i stedet som en stiplet linje. I dette tilfælde fungerer
kameraet ved at fokusere på motiverne midt på skærmen.
• Når fokustilstanden er indstillet til andet end [Multi-AF], kan du ikke anvende Registrering af ansigterfunktionen.
• [Fokus] er indstillet til [Multi-AF] i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent autojustering
– I tilstanden Bedste autojustering
– I tilstanden Defokuseret baggrund
– I Filmtilstand
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– I Nem-tilstand
– Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
• Hvis Sporingsfokus er aktiveret, fokuserer kameraet med prioritet på det motiv, som skal spores.
71DK
Fortsættes r
skærmen
Hvis motivet er ude af fokus, skal du gøre følgende:
Indikator for
AE/AF-lås
2Når indikatoren for AE/AF-låsen holder op med at
blinke og lyser konstant, skal du vende tilbage til
det indstillede motiv og trykke udløserknappen
helt ned.
MENU/Indstillingersøgning
• Du kan omgøre proceduren så mange gange som
nødvendigt, så længe du ikke trykker udløserknappen
helt ned.
Betjeningssøgning
Ramme for AFområdesøger
1Omkomponer billedet sådan at motivet er placeret
i midten af AF-områdesøgeren, og tryk
udløserknappen halvvejs ned for at fokusere på
motivet (AF-lås).
Indholdsfortegnelse
zSådan fokuserer du på motiver nær kanten af
Indeks
72DK
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme
eksponeringen.
1 MENU t
(Lysmålermetode) t ønsket tilstand
(Center)
Måler billedets midte og bestemmer eksponeringen baseret på
lysstyrken af motivet der (Centreret måling).
(Spot)
Måler kun en del af motivet
(Punktmåling). Denne funktion er
praktisk, når motivet belyses bagfra,
eller når der er kraftig kontrast mellem
motivet og baggrunden.
Krydser til punktmåling
Placeres på motivet
Bemærkninger
Indeks
• Der kan ikke vælges [Spot] i Filmtilstand.
• Hvis du indstiller [Lysmålermetode] til andet end [Multi], kan Registrering af ansigter ikke anvendes.
• [Lysmålermetode] er indstillet til [Multi] i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent autojustering
– I tilstanden Bedste autojustering
– I tilstanden Defokuseret baggrund
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– I Nem-tilstand
– Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
MENU/Indstillingersøgning
Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område. Kameraet
bestemmer en velafbalanceret eksponering (Måling på flere
mønstre).
Betjeningssøgning
(Multi)
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
73DK
Kameraet registrerer automatisk optageforholdene og optager derefter billedet. Når der
registreres en bevægelse, forøges ISO-følsomheden i henhold til bevægelsen for at reducere
motivslør (Bevægelsesregistrering).
Kameraet genkender følgende typer scener. Når
kameraet har bestemt den optimale scene, viser
kameraet det modsvarende ikon og guide.
(Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab),
(Makro),
(Portræt)
2 MENU t
(Auto)
(Avanceret)
(Intelligent autojustering.
(Scenegenkendelse) t ønsket tilstand
Når kameraet genkender scenen, skifter det til de optimale
indstillinger og optager billedet.
• Når du optager to fortløbende billeder, skifter farven på + tegnet på
-ikonet til grøn.
• Når der er optaget to billeder, vises de to billeder ved siden af hinanden
straks efter optagelsen.
• Når [Reduktion af lukkede øjne] vises, optages der automatisk 2 billeder,
og det billede, hvor øjnene er åbne, vælges automatisk. For yderligere
oplysninger om Reduktion af lukkede øjne-funktionen, se "Hvilken slags
funktion er Reduktion af lukkede øjne?".
Indeks
Når kameraet genkender scenen, skifter det til de optimale
indstillinger. Når kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ), (Modlys)
eller (Modlysportræt), ændrer det automatisk indstillingen og
tager et andet billede.
MENU/Indstillingersøgning
1 Indstil funktionsvælgeren til
Betjeningssøgning
Eksempel på et billede når
(Modlys) er aktiveret.
Ikon og guide for Scenegenkendelse
Indholdsfortegnelse
Scenegenkendelse
Bemærkninger
• Funktionen Scenegenkendelse fungerer ikke, når du optager billeder med digital zoom.
• [Scenegenkendelse] er indstillet til [Auto] i følgende situationer:
– I tilstanden Bedste autojustering
– I Nem-tilstand
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
– Under serieoptagelse
• I tilstanden Sporingsfokus genkendes
(Portræt),
(Tusmørke portræt) eller
(Modlysportræt)
ikke.
• De blitzindstillinger, der er til rådighed, er [Auto] og [Fra].
•
(Tusmørke med stativ)-scener kan sommetider ikke genkendes i omgivelser, hvor der overføres
rystelser til kameraet på trods af, at det er monteret på et stativ.
• Sommetider kan det give en langsom lukker, når scenen genkendes som
(Tusmørke med stativ). Hold
kameraet stille under optagelse.
• Disse scener genkendes muligvis ikke afhængigt af situationen.
74DK
Fortsættes r
indstillinger, og vælge det du kan lide (Avanceret
tilstand)
Andet billede
Optager i Langsom synkro
Optager med forøget følsomhed og reducering af
rystelser
Optager i Langsom synkro med det ansigt
som blitzen lyser på som guide
Optager med forøget følsomhed, med ansigtet
som guide og reducering af rystelser
Optager i Langsom synkro
Optager med endnu langsommere
lukkerhastighed uden at forøge følsomheden
Optager med blitz
Optager med justeret baggrundslysstyrke og
kontrast
Optager med det ansigt som blitzen lyser
på som guide
Optager med justeret ansigts- og
baggrundslysstyrke og kontrast
* Når [Blitz] er indstillet til [Auto].
Når kameraet er indstillet til [Avanceret], optager det automatisk to billeder fortløbende*,
når det genkender
(Portræt). Kameraet vælger, viser og gemmer automatisk det billede,
hvor øjnene ikke blinker. Hvis øjnene er lukkede på begge billeder, vises meddelelsen
"Lukket øje registreret".
Indeks
zHvilken slags funktion er Reduktion af lukkede øjne?
MENU/Indstillingersøgning
Første billede*
Betjeningssøgning
I [Avanceret]-tilstand optager kameraet to efterfølgende billeder med følgende forskellige
indstillinger, når det genkender (Tusmørke), (Tusmørke portræt),
(Tusmørke med
stativ), (Modlys) eller (Modlysportræt)-scener, der har tendens til at blive slørede.
Du kan vælge det ønskede billede fra de to billeder, der er optaget.
Indholdsfortegnelse
z Sådan kan du optage to billeder med forskellige
* Undtagen når blitzen affyres/når lukkerhastigheden er langsom
75DK
Når Registrering af ansigter-funktionen er aktiveret, kan der indstilles, om Blød hud-effekten
skal anvendes og effektniveauet.
1 MENU t
(Blød hud-effekt) t ønsket tilstand
Anvend ikke Blød hud-effekt.
(Lav)
Tilføjer mindre Blød hud-effekt.
(Mellem)
(Høj)
Tilføjer moderat Blød hud-effekt.
Tilføjer kraftig Blød hud-effekt.
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• [Fra] er ikke til rådighed, når Valg af motiv er indstillet til
(Blød hud)-tilstand.
• [Blød hud-effekt] kan muligvis ikke ses afhængigt af motivet.
Betjeningssøgning
(Fra)
Indholdsfortegnelse
Blød hud-effekt
Indeks
76DK
Indstiller følsomheden af Smiludløser-funktionen for registrering af smil.
1 MENU t
(Følsomhed for smilregist.) t ønsket tilstand
Registrerer et stort smil.
(Normalt smil)
Registrerer et normalt smil.
(Lille smil)
Registrerer selv et lille smil.
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• [Følsomhed for smilregist.] kan ikke justeres i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent panorering
– I tilstanden Bedste autojustering
– I tilstanden Defokuseret baggrund
– I 3D-optagetilstand
– I Filmtilstand
– I Nem-tilstand
Betjeningssøgning
(Stort smil)
Indholdsfortegnelse
Følsomhed for smilregist.
Indeks
77DK
Registrerer ansigter på dine motiver og justerer indstillingerne for fokus, blitz, eksponering,
hvidbalance og rødøjereduktion automatisk.
Ramme til ansigtsregistrering (hvid)
1 MENU t
(Registrering af ansigter) t ønsket tilstand
Kan ikke anvende Registrering af ansigter.
(Auto)
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
(Prioriter børn)
Registrerer og optager med prioritet på børneansigter.
(Prioriter voksne) Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter.
Bemærkninger
Indeks
• [Registrering af ansigter] er ikke til rådighed i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent panorering
– I 3D-optagetilstand
– I Filmtilstand
– I Nem-tilstand
• [Fra] er ikke til rådighed, når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to
personer].
• Du kan kun vælge [Registrering af ansigter], når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], eller
lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom.
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Voksne og børn genkendes muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Under optagelse med Smiludløser indstilles [Registrering af ansigter] automatisk til [Auto], selv hvis den
er indstillet til [Fra].
MENU/Indstillingersøgning
(Fra)
Betjeningssøgning
Ramme til ansigtsregistrering (orange)
Når kameraet registrerer mere end et motiv, vil kameraet vurdere hvilket
motiv, der er hovedmotivet, og indstille fokus efter prioritet. Rammen til
.
Registrering af ansigter omkring hovedmotivet skifter til orangefarvet
Rammen, hvor fokus er indstillet, bliver grøn, når du trykker halvt ned på
udløserknappen.
Indholdsfortegnelse
Registrering af ansigter
78DK
Fortsættes r
ansigt-hukommelse)
Normalt vælger kameraet automatisk det ansigt, der skal fokuseres på i henhold til
[Registrering af ansigter]-indstillingen, men du kan også vælge og registrere et ansigt, der
skal prioriteres.
2Placer målrammen over det registrerede ansigt og tryk på z.
Det valgte ansigt registreres som det prioriterede ansigt, og rammen
skifter til en orangefarvet ramme
.
3For at annullere ansigtsregistrering skal du trykke på z igen.
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
• Når du tager batteriet ud fra kameraet eller lader strømmen være slukket i nogle få dage, nulstilles
ansigtsregistreringen.
• Hvis Sporingsfokus aktiveres, nulstilles indstillingerne for Ansigtsregistrering.
• Når det registrerede ansigt forsvinder fra LCD-skærmen, vender kameraet tilbage til den indstilling,
der er valgt med [Registrering af ansigter]. Når det registrerede ansigt vises på LCD-skærmen igen,
fokuserer kameraet på det registrerede ansigt.
• Det er muligvis ikke muligt at registrere det registrerede ansigt på korrekt vis afhængigt af
omgivelsernes lysstyrke, motivets frisure osv.
• Når Smiludløserfunktionen anvendes sammen med den registrerede Registrering af ansigter-ramme,
udføres Registrering af smil kun på det registrerede ansigt.
• I Nem-tilstand eller når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to
personer], kan det prioriterede ansigt ikke registreres.
Betjeningssøgning
1Tryk på z på kontrolknappen under Registrering af ansigter.
Målrammen vises.
Indholdsfortegnelse
zSådan registreres det prioriterede ansigt (Valgt
79DK
Når Valg af motiv er indstillet til
(Blød hud) eller
(Blødt snap), mens du optager et
billede, tager kameraet automatisk to billeder efter hinanden. Kameraet vælger, viser og gemmer
automatisk det billede, hvor øjnene ikke blinker.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Blød hud) eller
3 MENU t
(Valg af motiv).
(Blødt snap).
(Reduktion af lukkede øjne) t ønsket tilstand
Når Registrering af ansigter er slået til, aktiveres Reduktion af
lukkede øjne, sådan at der tages billeder, hvor motivet har åbne
øjne.
(Fra)
Anvender ikke Reduktion af lukkede øjne-funktionen.
Bemærkninger
Indeks
• Reduktion af lukkede øjne fungerer ikke i følgende situationer:
– Når blitzen anvendes
– Under serieoptagelse
– Når Registrering af ansigter-funktionen ikke fungerer
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
• Sommetider fungerer Reduktion af lukkede øjne-funktionen ikke afhængigt af situationen.
• Når funktionen Reduktion af lukkede øjne er indstillet til [Auto], men der kun er optaget billeder, hvor
motivets øjne er lukkede, vises meddelelsen "Lukket øje registreret" på LCD-skærmen. Optag om
nødvendigt igen.
MENU/Indstillingersøgning
(Auto)
Betjeningssøgning
2 Vælg
Indholdsfortegnelse
Reduktion af lukkede øjne
80DK
Billederne vises automatisk i rækkefølge.
1 Tryk på
2 MENU t
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Diasshow) t ønsket diasshow t z på kontrolknappen
Afspiller alle billederne i rækkefølge fra det viste billede til
det allersidste billede.
(Diasshow med musik)
Afspiller stillbilleder i rækkefølge sammen med effekter
og musik.
Bemærk
Kontinuerlig afspil.
1 Vælg det billede, som ønskes afspillet, med kontrolknappen.
2 MENU t
(Diasshow) t [Kontinuerlig afspil.] t z
Handling
z
Stop
v
Indstiller visningsindstillingerne.
V
Viser skærmen til indstilling af lydstyrke.
• Juster lydstyrken med v/V på kontrolknappen og tryk derefter på z.
b
Spoler et billede tilbage.
B
Spoler et billede frem.
Indeks
Kontrolknap
MENU/Indstillingersøgning
• [Diasshow] er ikke til rådighed, når [Visningstilstand] er indstillet til [Mappevisning (MP4)] eller
[AVCHD-visning].
Betjeningssøgning
(Kontinuerlig afspil.)
Indholdsfortegnelse
Diasshow
Bemærk
• Når [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], vises der kun hovedbilledet.
zVisning af panoramabilleder under kontinuerlig
afspilning
Hele panoramabilledet vises i 3 sekunder.
Du kan rulle gennem et panoramabillede ved at trykke på z.
81DK
Indholdsfortegnelse
Diasshow med musik
1 MENU t
(Diasshow) t [Diasshow med musik] t z på
kontrolknappen
Viser indstillingsskærmen.
2 Vælg en ønsket indstilling.
Betjeningssøgning
3 [Start] t z
4 Tryk på z for at afslutte diasshowet.
Bemærk
• [Diasshow med musik] er ikke til rådighed for følgende billeder:
– Panoramabilleder
– 3D-billeder optaget i [Standard] eller [Bred]
Alle
Afspiller et diasshow med alle billederne i rækkefølge.
Denne dato
Afspiller et diasshow med de billeder, der findes indenfor det
valgte datoområde, når visningstilstanden er [Datovisning].
Mappe
Afspiller et diasshow med de billeder, der findes i den aktuelt
valgte mappe i Mappevisning.
Enkel
Et enkelt diasshow der skifter billeder ved et forudbestemt interval.
Afspilningsintervallet kan justeres i [Interval], og du kan virkelig
nyde dine billeder.
Nostalgisk
Et stemningsfuldt diasshow, der skaber en atmosfære som i en
filmscene.
Stilfuld
Et stilfuldt diasshow, der kører ved mellemtempo.
Aktiv
Et hurtigt diasshow, der egner sig til aktive motiver.
Indeks
Effekter
Vælger afspilningshastigheden og stemningen for diasshows. Hvis afspilningstiden for en film
er lang, udtages og vises der et billede fra den.
MENU/Indstillingersøgning
Billede
Vælger den gruppe billeder, der skal vises. Denne indstilling er fastsat til [Mappe], når den
interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
Bemærk
• Når [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], vises serieoptagelsesbillederne
som følger.
– Når [Effekter] er indstillet til [Enkel], vises der kun hovedbilledet.
– Når [Effekter] er indstillet til andet end [Enkel], og der er to eller færre serieoptagelsesbilleder, vises
der kun hovedbilledet.
– Når [Effekter] er indstillet til andet end [Enkel], og der er tre eller flere serieoptagelsesbilleder, vises
der tre billeder, heriblandt hovedbilledet.
82DK
Fortsættes r
Standardindstillingen for et [Enkel]-diasshow.
Music2
Standardindstillingen for et [Nostalgisk]-diasshow.
Music3
Standardindstillingen for et [Stilfuld]-diasshow.
Music4
Standardindstillingen for et [Aktiv]-diasshow.
Afbryd lyd
Bruger ikke BGM.
Bemærk
• Filmene afspilles uden deres lyd.
1 sek
Indstiller billedvisningsintervallet for et [Enkel]-diasshow.
3 sek
5 sek
MENU/Indstillingersøgning
Interval
Indstiller intervallet for skærmskift. Indstillingen er fastsat til [Auto], når [Enkel] ikke er valgt
som [Effekter].
Betjeningssøgning
Music1
Indholdsfortegnelse
Musik
Angiver den musik der afspilles under diasshows. Du kan vælge mere end et spor til
baggrundsmusik. Tryk på V på kontrolknappen for at få vist skærmen til indstilling af
lydstyrken, og tryk derefter på v/V for at justere lydstyrken.
10 sek
Auto
Bemærk
Indeks
Intervallet er indstillet til at passe til det valgte [Effekter]menupunkt.
• Intervalindstillingen er ugyldig for filmafspilning.
Gentag
Slår gentagelse af diasshow til eller fra.
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
zValg af baggrundsmusik
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine CD’er eller MP3-filer til kameraet og afspille
den under et diasshow. For at kunne overføre musik skal du installere "Music Transfer"softwaren (medfølger) på din computer. Se side 133 og 134 for yderligere oplysninger.
• Du kan gemme op til fire stykker musik på kameraet. (De 4 forudindstillede stykker musik (Music1
– Music4) kan udskiftes med dem, du har overført.)
• Den maksimale længde af hver musikfil til musikafspilning på kameraet er cirka 5 minutter.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil pga. beskadigelse eller andre fejl ved filen, skal du udføre
[Format musik] (side 114) og overføre musikken igen.
83DK
Vælg [3D-visning] når du ønsker at afspille billeder optaget i 3D-tilstand på 3D-TV’et. Tilslut
kameraet til 3D-TV’et med et HDMI-kabel (sælges separat) (side 56).
1 Tryk på
(3D-visning) t z på kontrolknappen
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
3D-visning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
84DK
1 Indsæt en Memory Stick med TransferJet i kameraet og tryk på
(Afspil)-knappen.
3 Overfør billeder ved at rette
(TransferJet)-mærkerne på kameraet og
den anden enhed tæt ind mod hinanden.
Der afgives en bekræftelseslyd, når der oprettet forbindelse.
(Dette bil.)
Sender det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og sende flere billeder.
Udfør følgende efter trin 2.
Indeks
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinet ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
sendes. Vælg et billede med et -mærke for at fjerne mærket.
MENU/Indstillingersøgning
2 MENU t
(Send via TransferJet) t ønsket tilstand t z på
kontrolknappen
Betjeningssøgning
TransferJet er en trådløs overførselsteknologi til kort afstand, der muliggør overførsel af data ved
at placere to produkter, du ønsker at oprette kommunikation i mellem, tæt op ad hinanden.
Du kan se om dit kamera er udstyret med TransferJet-funktionen ved at kigge efter
(TransferJet)-mærkatet i bunden af kameraet.
Ved brug af en Memory Stick med TransferJet (sælges separat) er det muligt at overføre billeder
mellem TransferJet-kompatible enheder.
Se den betjeningsvejledning der fulgte med Memory Stick’en med TransferJet angående
yderligere oplysninger om TransferJet.
Indholdsfortegnelse
Send via TransferJet
2MENU t [OK] t z
Bemærkninger
• Der kan kun overføres stillbilleder.
• Der kan overføres op til 10 billeder ad gangen. Men for 3D-billeder overføres både MPO-filen og JPEGfilen. Afhængigt af den modtagende enhed modtages der op til 20 billeder.
• Indstil [TransferJet] til [Til] under
(Indstillinger) (side 116).
• Ombord på et fly indstilles [TransferJet] til [Fra] under
(Indstillinger) (side 116). Overhold desuden
reglerne på stedet for anvendelsen.
• Forbindelsen lukkes, hvis der ikke kan overføres inden for ca. 30 sekunder. Sker dette, skal du vælge [Ja]
og igen rette de to
(TransferJet)-mærker på kameraet og den anden enhed ind mod hinanden.
• Memory Stick med TransferJet og kameramodeller med TransferJet sælges ikke i visse lande og regioner
pga. lokale love og bestemmelser.
• Indstil [TransferJet]-funktionen til [Fra] i andre lande og regioner end der hvor du købte kameraet.
Afhængigt af landet eller regionen kan du overtræde lokale restriktioner på overførsel af
elektromagnetiske bølger, hvis du anvender TransferJet.
85DK
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
2 Ret
(TransferJet)-mærkerne på kameraet og sendeenheden tæt ind
mod hinanden for at modtage billeder.
Der afgives en bekræftelseslyd, når der oprettet forbindelse.
• Det er kun billeder, som kan afspilles på kameraet, der kan sendes eller modtages.
• Dette kamera kan kun modtage JPEG- og MPO-filer.
• Hvis der opstår en fejl i billeddatabasefilen under lagring, vises der et Gendan billeddatabaseskærmbillede.
• Afspil billeder der ikke kan registreres i billeddatabasefilen med [Mappevisning (stillbilleder)].
Ret
(TransferJet)-mærket på kameraet og den anden enhed tæt ind mod hinanden.
• Overførselshastigheden og rækkevidden afhænger af den vinkel,
som
(TransferJet)-mærkerne er rettet ind efter.
• Det er muligvis nødvendigt at ændre positionen/vinklen på
kameraet, indtil kommunikationen kan opnås.
• Sending og modtagelse af data forløber nemmere, hvis
(TransferJet)-mærkerne er rettet sådan ind, at begge kameraer
er placeret parallelt i forhold til hinanden som vist på figuren.
MENU/Indstillingersøgning
z Tips til vellykket sending og modtagelse af data
Betjeningssøgning
Bemærkninger
Indholdsfortegnelse
Modtagelse af billeder vha. TransferJet
Indeks
z Brug af separat solgte TransferJet-kompatible
enheder
Brug af separat solgte TransferJet-kompatible enheder giver dig mulighed for at overføre
billeder til en pc og kan gøre det mere fornøjeligt at overføre data.
Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med den TransferJetkompatible enhed.
• Bemærk følgende punkter, når du bruger TransferJet-kompatible enheder.
– Inden brug skal kameraet indstilles til afspilningstilstand.
– Hvis der ikke vises noget billede, trykkes på MENU t
(Indstillinger) t (Primære
indstill.) t [LUN-indstillinger] t [Enkelt].
– Mens der er oprettet forbindelse, kan der ikke skrives eller slettes data fra kameraet.
– Afbryd ikke forbindelsen under import af billeder til "PMB".
86DK
Giver dig mulighed for at vælge visningsformatet for billeder.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Datovisning)
Viser billeder efter dato.
(Mappevisning (stillbilleder))
Viser stillbilleder.
(Mappevisning (MP4))
(AVCHD-visning)
Viser film i MP4-format.
Viser film i AVCHD-format.
• Når der gemmes billeder på den interne hukommelse, indstilles visningstilstanden til Mappevisning og
stillbilleder og film vises i den samme mappe.
Visning af kalenderen
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Visningstilstand) t ønsket tilstand t z på
kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Visningstilstand
1 MENU t
(Visningstilstand) t [Datovisning] t z på
kontrolknappen
(Indeks)-knappen flere gange, indtil kalenderen vises.
Anvend kontrolknappen til at vælge / og vælg derefter den måned, som du ønsker at få
vist. Vælg datoen og tryk på z for at få vist billeder på den valgte dato i indekstilstanden.
Indeks
2 Drej på
zSådan vises billeder der er taget med et andet
kamera
Dette kamera opretter en billeddatabase-fil på hukommelseskortet til optagelse og
afspilning af billeder. Hvis kameraet registrerer billeder, som ikke er registreret i
billeddatabase-filen på hukommelseskortet, vises der et registreringsskærmbillede med
meddelelsen "Fandt filer, som ikke genkendtes Importerer filer". For at få vist uregistrerede
billeder skal du registrere dem ved at vælge [OK].
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri ved registrering af billeder. Hvis der bruges et batteri med et
lavt strømniveau til at registrere billeder, er det muligvis ikke muligt at overføre alle data, eller
dataene kan blive ødelagt, hvis batteriet løber tør for strøm.
87DK
Du kan vælge at få vist serieoptagelsesbilleder i grupper eller få vist alle billeder under
afspilning.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
3 MENU t
(Vis serieoptagelsesgruppe) t ønsket indstilling t z
(Vis kun
hovedbillede)
Grupperer serieoptagelsesbilleder og afspiller derefter kun
hovedbilledet.
(Vis alle)
Afspiller alle serieoptagelsesbilleder på én gang.
zVisning af serieoptagelsesbilleder
Betjeningsmetode
Handling
Tryk på z på
kontrolknappen.
Serieoptagelsesbillederne vises som en film vha. vipning af
kameraet til højre eller venstre.
Indeks
Når [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], vises der kun
serieoptagelsesgruppens hovedbillede.
Når kameraet viser hovedbilledet, kan du afspille billederne på følgende måder.
MENU/Indstillingersøgning
• Når der udføres Ansigtsregistrering i serieoptagelsestilstanden,
bestemmer og viser kameraet det mest optimale billede som
hovedbilledet. Når der ikke udføres Ansigtsregistrering, vises det første
billede i serieoptagelsesgruppen som hovedbilledet.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Visningstilstand) t [Datovisning] t z på
kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Vis serieoptagelsesgruppe
Tryk på V på kontrolknappen. Serieoptagelsesbillederne vises i indekset. Visningen skifter
mellem enkeltbilledvisning og miniaturebilledvisning, hver gang
du trykker på z på kontrolknappen.
88DK
Retoucherer et gemt billede, og gemmer det som en ny fil. Det oprindelige billede bevares.
1 Tryk på
2 MENU t
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Retouchering) t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
(Beskær (Ændr
størrelse))
Optager det zoomede
afspilningsbillede.
(Rødøjekorrektion)
Korrigerer for problemet med
røde øjne forårsaget af blitz.
Vælg [OK] med kontrolknappen
t z.
• Du kan muligvis ikke fjerne
problemet med røde øjne afhængigt af billedet.
MENU/Indstillingersøgning
Drej -knappen hen mod (T)
for at zoome ind og drej hen
mod (W) for at zoome ud.
2 Indstil zoompunktet med kontrolknappen.
3 MENU t vælg et billede der skal gemmes t z
4 [OK] t z
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
• Det billedformat, som du kan beskære, varierer muligvis afhængigt af
billedet.
1
Betjeningssøgning
3 Udfør retouchering i henhold til betjeningsmetoden i hver tilstand.
Indholdsfortegnelse
Retouchering
1
Gør billedet inde i en valgt
ramme skarpere.
Indeks
(Uskarp
maskering)
Vælg det område (ramme) af det
ønskede billede der skal
retoucheres med kontrolknappen
t MENU.
2 [OK] t z
• Der udføres muligvis ikke
tilstrækkelig korrektion
afhængigt af billedet, og billedkvaliteten kan eventuelt forringes.
1
Bemærk
• Du kan ikke retouchere følgende billeder:
– Panoramabilleder
– 3D-billeder
– Film
– Billeder, der er vist i en serieoptagelsesgruppe
89DK
Giver dig mulighed for at slette udvalgte billeder.
Du kan også slette billeder med (Slet)-knappen (side 45).
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Slet) t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
3 [OK] t z
(Alle undtagen dette billede) Sletter alle andre billeder i en serieoptagelsesgruppe
end det billede, som er valgt i tilstanden Vis
serieoptagelsesgruppe.
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
Sletter alle billeder i den valgte
serieoptagelsesgruppe på én gang.
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
(Dette bil.)
Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Giver dig mulighed for at vælge og slette flere
billeder.
Gør som følger efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
Indeks
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinet ovenfor indtil der ikke er flere
billeder, der skal slettes. Vælg et billede med et
-mærke igen for at fjerne -mærket.
MENU/Indstillingersøgning
(Alle billed. i denne seriegr.)
Betjeningssøgning
2 MENU t
Indholdsfortegnelse
Slet
(Alle billeder fra denne dato) Sletter alle billeder i det valgte datoområde eller den
valgte mappe, eller alle AVCHD-film på én gang.
(Alle i denne mappe)
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
(Alle AVCHD-filer)
Bemærkninger
• Du kan vælge [1 billede] eller [Alle bill.] ved sletning af billeder i Nem-tilstand.
• Når der gemmes billeder på den interne hukommelse, indstilles visningstilstanden til Mappevisning og
stillbilleder og film vises i den samme mappe.
90DK
Beskytter de billeder du har optaget mod utilsigtet sletning.
-mærket vises for registrerede billeder.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Beskyt) t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
(Dette bil.)
Beskytter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og beskytte flere billeder.
Udfør følgende efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
Bemærkninger
• Når der gemmes billeder på den interne hukommelse, indstilles visningstilstanden til Mappevisning og
stillbilleder og film vises i den samme mappe.
• Når [Vis serieoptagelsesgruppe] indstilles til [Vis kun hovedbillede], er det kun serieoptagelsesgruppens
hovedbillede, som er beskyttet. Hvis du ønsker at beskytte alle billeder, skal [Vis serieoptagelsesgruppe]
først indstilles til [Vis alle], og derefter aktiveres beskyttelsen (side 88).
Vælg det billede du vil ophæve beskyttelsen for, og lås det op ved at trykke på z på
kontrolknappen på samme måde som proceduren for at beskytte det.
-indikatoren forsvinder, og beskyttelsen er ophævet.
Indeks
zSådan annulleres beskyttelsen
MENU/Indstillingersøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinet ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
beskyttes. Vælg et billede med et -mærke for at fjerne mærket.
Betjeningssøgning
2 MENU t
Indholdsfortegnelse
Beskyt
91DK
DPOF (Digital Print Order Format) er en funktion, der giver dig mulighed for at angive de
billeder på hukommelseskortet, som du senere ønsker at udskrive.
(Udskriftsbestilling)-mærket vises for registrerede billeder.
1 Tryk på
Indholdsfortegnelse
DPOF
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
(Dette bil.)
Bestiller udskrivning af det aktuelt viste billede i
enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og bestille udskrift af flere billeder.
Udfør følgende efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
Bemærkninger
•
zSådan fjernes DPOF-mærket
Indeks
(Udskriftsbestilling)-mærket kan ikke tilføjes til følgende billeder:
– Film
– Billeder i den interne hukommelse
• Du kan tilføje et
(Udskriftsbestilling)-mærke på op til maksimalt 999 billeder.
MENU/Indstillingersøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinet ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
udskrives. Vælg et billede med et -mærke for at fjerne mærket.
Betjeningssøgning
2 MENU t
Vælg det billede som DPOF-registreringen skal fjernes fra, og tryk derefter på z på
kontrolknappen på samme måde som i proceduren for tilføjelse af et
-mærke.
-mærket forsvinder, og DPOF-registreringen er annulleret.
92DK
Roterer et stillbillede. Brug denne funktion til at vise et vandret positioneret billede i lodret
position.
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
2 MENU t
(Roter) t z på kontrolknappen
3 Roter billedet med [ / ] t b/B.
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke rotere følgende billeder:
– 3D-billeder
– Film
– Billeder, der er vist i en serieoptagelsesgruppe
– Beskyttede stillbilleder
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
MENU/Indstillingersøgning
4 [OK] t z
Betjeningssøgning
1 Tryk på
Indholdsfortegnelse
Roter
93DK
Når der er oprettet flere mapper på et hukommelseskort, vælger denne funktion den mappe, der
indeholder det billede, du ønsker at afspille.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
3 MENU t
(Vælg mappe) t z
4 Vælg mappen med b/B.
5 [OK] t z
zSådan vises billeder på tværs af flere mapper
Indeks
Når der er oprettet flere mapper, og det første og sidste billede i mappen vises, vises
følgende indikatorer.
: Flytter til den forrige mappe
: Flytter til den næste mappe
: Flytter til enten den forrige eller den næste mappe
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Visningstilstand) t [Mappevisning (stillbilleder)] eller
[Mappevisning (MP4)] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Vælg mappe
94DK
Du kan indstille den optagemetode, der bruges til filmoptagelse.
1 Indstil kameraet på optagetilstand.
Indstiller optagemetoden til AVCHD, hvilket bruges til jævn
visning af videobilleder på et high-definition-tv.
Der optages AVCHD-film.
MP4
Indstiller optagemetoden til MP4, hvilket bruges til
internetoverførsel og vedhæftning til e-mails.
Der optages MP4 (AVC)-film.
MENU/Indstillingersøgning
AVCHD
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Filmformat] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Filmformat
Indeks
95DK
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet let at fokusere, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses.
-indikatoren vises på dette
tidspunkt.
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [AF-lampe] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampen.
Bemærkninger
Indeks
• Fokus opnås så længe AF-lampens lys når hen på motivet, også selvom lyset ikke skulle nå hen på
midten af motivet.
• Du kan ikke anvende AF-lampen i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent panorering
– I 3D-optagetilstand
– Når tilstanden
(Landskab), (Tusmørke),
(Kæledyr) eller (Fyrværkeri) er valgt i Valg af
motiv.
– Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer].
• Når du anvender AF-lampen, er den normale AF-områdesøgerramme deaktiveret, og der vises en ny AFområdesøgerramme med en prikket linje. AF giver forrang til motiver, der befinder sig nær midten af
rammen.
• AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sundhedsrisiko, skal man ikke kigge
direkte ind i AF-lampen på tæt hold.
MENU/Indstillingersøgning
Auto
Betjeningssøgning
1 Indstil kameraet på optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
AF-lampe
96DK
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
1 Indstil kameraet på optagetilstand.
Til
Viser gitterlinjerne. Gitterlinjerne optages ikke.
Fra
Viser ikke gitterlinjerne.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Gitterlinje] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
97DK
Vælger den Digitale zoomtilstand. Kameraet forstørrer billedet med optisk zoom (op til 5×). Når
zoomskalaen overstiges, anvender kameraet enten smart eller præcision digital zoom.
1 Indstil kameraet på optagetilstand.
Smart (
)
Præcision (
)
Forstørrer alle billedformater vha. den samlede zoom-skala på cirka
10×, inklusive den optiske zoom 5×. Men bemærk at
billedkvaliteten forringes, når den optiske zoom-skala overskrides.
(Præcision digital zoom)
Bruger ikke digital zoom.
Bemærkninger
Indeks
• Funktionen Digital zoom fungerer ikke i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent panorering
– I tilstanden Bedste autojustering
– I tilstanden Defokuseret baggrund
– I 3D-optagetilstand
– I Filmtilstand
– Når tilstanden
(HDR-modlyskorrektion) er valgt i Valg af motiv.
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret.
– Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer].
• Smart zoom er ikke til rådighed, når billedformatet er indstillet til [12M] eller [16:9(9M)].
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom.
MENU/Indstillingersøgning
Fra
Forstørrer billedet digitalt inden for det område, hvor billedet ikke
vil blive forringet, i henhold til billedformatet. (Smart zoom)
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Digital zoom]
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Digital zoom
Samlet zoomskala ved brug af Smart zoom
(inklusive optisk zoom 5×)
Det understøttede zoomforhold varierer afhængigt af billedformatet.
Størrelse
Samlet zoom-skala
8M
Ca. 6,1×
5M
Ca. 7,7×
VGA
Ca. 31×
16:9(2M)
Ca. 10×
98DK
Når kameraet drejes for at tage et portrætbillede (lodret), registrerer kameraet dets
positionsændring og viser billedet i portrætstilling.
1 Indstil kameraet på optagetilstand.
Til
Optager billedet med den korrekte retning.
Fra
Bruger ikke Autoretning.
Bemærkninger
zRotation af billeder efter optagelse
MENU/Indstillingersøgning
• Der er sort på venstre og højre side af billeder i lodret position.
• Afhængigt af kameravinklen kan kameraet muligvis ikke optage billedet med den korrekte billedretning.
• Du kan ikke anvende [Autoretning] i følgende situationer:
– I 3D-optagetilstand
– I Filmtilstand
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Autoretning]
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Autoretning
Hvis orienteringen af et billede er forkert, kan du anvende [Roter] på Menu-skærmbilledet
til at få vist billedet i portrætstilling.
Indeks
99DK
Blitzen udløses to eller flere gange inden optagelse for at reducere røde øjne, når du anvender
blitz.
1 Indstil kameraet på optagetilstand.
Auto
Når funktionen Registrering af ansigter er aktiveret, udløses blitzen
automatisk for at reducere problemer med røde øjne.
Til
Blitzen udløses altid for at reducere problemer med røde øjne.
Fra
Bruger ikke rødøjereduktion.
Indeks
• Hold kameraet stille indtil lukkeren er udløst for at undgå slørede billeder. Det tager normalt et sekund
før lukkeren udløses, og du skal sørge for, at motivet ikke bevæger sig i denne periode.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold, som fx afstanden til motivet, eller om motivet kiggede væk fra den forberedende blitz.
• Hvis du ikke anvender Registrering af ansigter-funktionen, fungerer Rødøjereduktion ikke, selv om du
vælger [Auto].
• [Rødøjereduktion] er indstillet til [Fra] i følgende situationer:
– I tilstanden Defokuseret baggrund
– I 3D-optagetilstand
– Når tilstanden
(Anti-bevægelsesslør),
(Håndholdt tusmørke) eller
(Høj følsomhed) er valgt
i Valg af motiv.
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t
[Rødøjereduktion] t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
zHvad forårsager problemet med røde øjne?
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlys kastes tilbage fra blodårerne bag i øjet
(nethinden) og forårsager "rødøjefænomenet".
Kamera
Øje
Nethinde
Andre metoder til at reducere røde øjne
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. (Blitzen er automatisk indstillet til [Fra].)
• Når øjnene på motivet er røde, skal du korrigere billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion]
på visningsmenuen eller med den medfølgende software "PMB".
100DK
Når der optages et billede, hvor motivets øjne er lukkede, mens Registrering af ansigter er
aktiveret, vises meddelelsen "Lukket øje registreret".
1 Indstil kameraet på optagetilstand.
Auto
Viser meddelelsen "Lukket øje registreret".
Fra
Viser ikke meddelelsen.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Lukkede øjneadv.] t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Lukkede øjne-adv.
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
101DK
Ændrer indstillingerne for den lyd der afgives, når du anvender kameraet.
1 MENU t
(Indstillinger) t
tilstand t z på kontrolknappen
(Primære indstill.) t [Bip] t ønsket
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Høj
Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/udløserknappen.
Hvis du ønsker at skrue ned for bip-lyden, skal du vælge [Lav].
Lav
Fra
Slår bip/lukkerlyden fra.
Betjeningssøgning
Lukker
Indholdsfortegnelse
Bip
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
102DK
Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Language
Setting] t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Language Setting
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
103DK
Du kan vælge om funktionsguiden skal vises eller ej, når du betjener kameraet.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Funkt.guide] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Betjeningssøgning
Til
Indholdsfortegnelse
Funkt.guide
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
104DK
Indstiller farven på skærmbilledet.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Skærmfarve] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Hvid
Lyserød
Indstiller baggrundsfarven på LCD-skærmen.
Betjeningssøgning
Sort
Indholdsfortegnelse
Skærmfarve
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
105DK
Du kan indstille, om der skal vises en demonstration af Smiludløser eller AVCHDfilmafspilning. Når der ikke er behov for at få vist en demonstration, skal du indstille den til
[Fra].
Der udføres en demonstration af optagefunktionerne.
Demotilstand2
Begynder automatisk demonstrationen af Smiludløser, når der ikke
udføres nogen betjeninger i 15 sekunder.
Demotilstand3
Hvis der ikke udføres nogen handlinger i et vist stykke tid, mens
kameraet er sluttet til et HD TV, udføres der automatisk en
demonstration af AVCHD-filmafspilning.
Fra
Viser ikke nogen demonstration.
Bemærkninger
• Trykker du på udløserknappen under demonstrationen af Smiludløser, aktiveres lukkeren, men der
optages intet billede.
• Hvis antallet af billeder gemt i den interne hukommelse forøges under en demonstration, sletter kameraet
muligvis automatisk billederne.
MENU/Indstillingersøgning
Demotilstand1
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Demotilstand] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Demotilstand
Indeks
106DK
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen.
Selv om du udfører [Initialiser], bevares billederne.
(Primære indstill.) t [Initialiser] t
Bemærk
• Du må ikke slukke for kameraet under initialisering.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
[OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Initialiser
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
107DK
Når du tilslutter kameraet til et HD (high-definition) TV med HDMI-terminaler vha. et HDMIkabel (sælges separat), kan du vælge HDMI-opløsning for billeder, som sendes til tv’et.
Auto
Kameraet genkender automatisk et HD TV og indstiller
udgangsopløsningen.
1080i
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i).
480p/576p
Udsender signaler i SD-billedkvalitet (480p/576p).
• Hvis kameraet er 1080 60i-kompatibelt, udsendes signaler som 480p,
hvorimod hvis det er 1080 50i-kompatibelt, udsendes signaler som 576p.
• Hvis du ikke kan vise skærmbilledet ordentligt med [Auto]-indstillingen, skal du vælge enten [1080i]
eller [480p/576p] afhængigt af det tilsluttede tv.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [HDMI-opløsning]
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
HDMI-opløsning
Indeks
108DK
Denne indstilling giver mulighed for fjernbetjening af et kamera (med tv-fjernbetjeningen), der
er tilsluttet til et "BRAVIA" Sync-tv vha. HDMI-kablet (sælges separat). Se side 131 angående
yderligere oplysninger om "BRAVIA" Sync.
Til
Aktiverer fjernbetjening.
Fra
Deaktiverer fjernbetjening.
Bemærk
MENU/Indstillingersøgning
• Du kan styre kameraet med fjernbetjeningen til dit tv, hvis du slutter dit kamera til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [KONTROL TIL
HDMI] t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
KONTROL TIL HDMI
Indeks
109DK
Vælger videoudgangssignaltypen fra enten SD eller HD (1080i) i henhold til den type tv, du
tilslutter kameraet til vha. et adapterkabel til HD-output (sælges separat).
Brug et Type3-kompatibelt adapterkabel til HD-output (sælges separat).
HD(1080i)
Vælg dette punkt for at tilslutte kameraet til et 1080i-kompatibelt
high-definition-tv.
SD
Vælg dette punkt for at tilslutte kameraet til et tv, som ikke er
kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [COMPONENT]
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
COMPONENT
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
110DK
Vælger tilstanden, når kameraet sluttes til en computer eller en USB-enhed vha. USB-kablet.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [USB-tilslut] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Etablerer en Mass Storage-forbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed.
PTP/MTP
Når du slutter kameraet til en computer, starter guiden for
Automatisk afspilning, og stillbillederne i optagemappen på
kameraet importeres over på computeren. (Med Windows 7/Vista/
XP, Mac OS X)
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
• Du kan ikke importere film, når [PTP/MTP] er valgt. For at importere film til computeren skal du vælge
[Mass Storage].
Betjeningssøgning
Mass Storage
Indholdsfortegnelse
USB-tilslut
Indeks
111DK
Indstiller metoden for visning af optagemediet på en computerskærm eller anden skærm, når
kameraet er tilsluttet til en computer eller AV-komponent vha. en USB-forbindelse.
Både billederne på hukommelseskortet og i den interne
hukommelse vises. Vælg denne indstilling når du tilslutter
kameraet til en computer.
Enkelt
Når der er indsat et hukommelseskort i kameraet, vises de billeder,
der ligger på hukommelseskortet, og når det ikke er indsat, vises
billederne i den interne hukommelse. Vælg denne indstilling hvis
hverken billederne på hukommelseskortet eller dem i den interne
hukommelse vises, når kameraet er sluttet til en anden enhed end en
computer.
Bemærk
• Indstil [LUN-indstillinger] til [Flere], når du overfører billeder til en medietjeneste ved hjælp af "PMB
Portable".
MENU/Indstillingersøgning
Flere
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [LUN-indstillinger]
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
LUN-indstillinger
Indeks
112DK
Du kan anvende "Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger) til at ændre baggrundsmusik.
1 MENU t
(Indstillinger) t
z på kontrolknappen
(Primære indstill.) t [Hent musik] t
2 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer og start
derefter "Music Transfer".
3 Følg vejledningen på skærmen for at ændre musikfiler.
Betjeningssøgning
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
Indholdsfortegnelse
Hent musik
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
113DK
Du kan slette alle de baggrundsmusikfiler, der er gemt på kameraet. Dette kan anvendes, når fx
baggrundsmusikfilerne er beskadigede og ikke kan afspilles.
zSådan genoprettes den musik, der er forudindstillet
på kameraet fra fabrikken
Du kan anvende "Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger) til at tilbagestille
musikfilerne til de forudindstillede filer.
2Start "Music Transfer" og genopret derefter standardmusikken.
• For yderligere oplysninger angående brug af "Music Transfer", se hjælp under "Music Transfer".
MENU/Indstillingersøgning
1Start [Hent musik] og opret derefter en USB-forbindelse mellem kameraet og en
computer.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Format musik]
t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Format musik
Indeks
114DK
Indstiller hvor lang tid der går, før LCD-skærmen bliver mørk, og hvor lang tid der går, før
kameraet slukker. Hvis du ikke anvender kameraet i et vist stykke tid, mens kameraet er tændt og
drives af batteriet, bliver skærmen mørk, og senere slukker kameraet automatisk for at forhindre
afladning af batteriet (funktion til automatisk slukning).
Sparer proaktivt strømmen på batteriet.
Hvis kameraet ikke anvendes i et vist stykke tid, slukker strømmen
automatisk. I optagetilstand bliver LCD-skærmen automatisk mørk,
inden strømmen slukker.
Standard
Hvis kameraet ikke anvendes i et vist stykke tid, slukker strømmen
automatisk. I optagetilstand bliver LCD-skærmen automatisk mørk,
inden strømmen slukker.
Det tager længere tid, før strømmen slukker, end ved indstilling til
[Stamina].
Fra
Anvender ikke funktionen til automatisk slukning.
MENU/Indstillingersøgning
Stamina
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t
[Strømbesparelse] t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Strømbesparelse
Bemærk
Indeks
• Kameraet slukker ikke automatisk i følgende situationer:
– Under diasshow
– Ved visning af billeder optaget i [Multivinkelpanorering]-tilstand vha. vipning af kameraet
– Ved visning af serieoptagelsesbilleder vha. vipning af kameraet
– Ved afspilning af film
– Under HDMI-udsending
– Under Eye-Fi-tilslutning
115DK
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [TransferJet] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Kommunikerer via TransferJet.
Fra
Kommunikerer ikke via TransferJet.
Bemærkninger
Indeks
• I Nem-tilstand er [TransferJet] fastsat til [Fra].
• Om bord på fly indstilles [TransferJet] til [Fra]. Endvidere skal bestemmelserne for det sted, hvor
kameraet bruges, altid overholdes.
• Forbindelsen lukkes, hvis der ikke kan overføres inden for ca. 30 sekunder. Sker dette, skal du vælge [Ja]
og igen rette de to
(TransferJet)-mærker på kameraet og den anden enhed ind mod hinanden.
• Memory Stick med TransferJet og kameramodeller med TransferJet sælges ikke i visse lande og regioner
pga. lokale love og bestemmelser.
• Indstil [TransferJet]-funktionen til [Fra] i andre lande og regioner end der hvor du købte kameraet.
Afhængigt af landet eller regionen kan du overtræde lokale restriktioner på overførsel af
elektromagnetiske bølger, hvis du anvender TransferJet.
MENU/Indstillingersøgning
Til
Betjeningssøgning
Du kan vælge kommunikationsindstillinger for TransferJet. TransferJet er en trådløs
overførselsteknologi til kort afstand, der muliggør overførsel af data ved at placere to produkter,
du ønsker at oprette kommunikation i mellem, tæt op ad hinanden. Du kan se om dit kamera er
udstyret med TransferJet-funktionen ved at kigge efter
(TransferJet)-mærkatet i bunden af
kameraet.
Ved brug af en Memory Stick med TransferJet (sælges separat) er det muligt at overføre billeder
mellem TransferJet-kompatible enheder.
Se den betjeningsvejledning der fulgte med Memory Stick’en med TransferJet angående
yderligere oplysninger om TransferJet.
Indholdsfortegnelse
TransferJet
zHvad er TransferJet?
TransferJet giver dig mulighed for at dele billeder ved at
sende og modtage billeddata. Indsæt en Memory Stick med
TransferJet i dit kamera og ret de to
(TransferJet)mærker på kameraet og den anden enhed, der understøtter
denne funktion, ind efter hinanden.
Du kan finde flere oplysninger om billedoverførsel på
side 85.
116DK
Indstiller om overførselsfunktionen på et Eye-Fi-kort (kan købes i forretningerne) skal anvendes,
når du anvender et Eye-Fi-kort med dette kamera. [Eye-Fi] vises kun, når der er sat et Eye-Fikort ind i kameraet.
Anvender overførselsfunktionen.
Skærmikonet for Eye-Fi-tilstand på LCD-skærmen ændres
afhængigt af Eye-Fi-kortets kommunikationstilstand.
Eye-Fi-kortet er i standby-tilstand. Der er ikke noget billede,
som skal sendes.
Eye-Fi-kortet er i overførselsstandby-tilstand.
Eye-Fi-kortet er i tilslutningstilstand.
Eye-Fi-kortet overfører billeder.
Der opstod en fejl.
Fra
Anvender ikke overførselsfunktionen.
Bemærkninger
Indeks
• Fra og med marts 2010 sælges Eye-Fi-kort i USA, Canada, Japan og nogle lande i den Europæiske
Union.
• For yderligere oplysninger om Eye-Fi-kortet kontaktes producenten eller sælgeren af Eye-Fi-kort direkte.
• Eye-Fi-kort er kun tilladt i de lande og regioner, hvor de blev købt. Du kan muligvis blive holdt ansvarlig
pga. lokale bestemmelser.
• Eye-Fi-kort er udstyret med en trådløs LAN-funktion. Du skal ikke indsætte Eye-Fi-kortet, på steder hvor
trådløst LAN er forbudt, som f.eks. om bord på et fly. Hvis Eye-Fi-kortet er indsat, indstilles [Eye-Fi] til
[Fra]. Når overførselsfunktionen på Eye-Fi-kortet er indstillet til [Fra], vises
på LCD-skærmen.
MENU/Indstillingersøgning
Til
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Eye-Fi] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Eye-Fi
Overfører billeddata vha. Eye-Fi-kortet
1 Indstil indstillingerne for det trådløse LAN-adgangspunkt eller
indstillingerne for overførselsretningen for Eye-Fi-kort.
Se i betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger.
2 Når indstillingerne er afsluttet, skal du sætte Eye-Fi-kortet ind i kameraet
og optage billederne.
De optagede billeder overføres automatisk via det trådløse LAN til pc’en osv.
117DK
Fortsættes r
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
• Når du anvender et nyt Eye-Fi-kort første gang, skal du først kopiere installationsfilen på pc-programmet
på Eye-Fi-kortet og derefter formatere kortet.
• Inden anvendelse af Eye-Fi-kortet skal Eye-Fi-kortets firmware opdateres til den seneste version. Se i
betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger om opgradering af
version.
• [Strømbesparelse] er ikke tilgængelig under overførsel af billeddata.
• Hvis
(fejl)-ikonet vises, skal Eye-Fi-kortet tages ud og indsættes igen, eller der skal slukkes for
kameraet og tændes igen. Hvis
(fejl)-ikonet stadig vises, er Eye-Fi-kortet muligvis ødelagt. Kontakt
Eye-Fi, Inc. for yderligere oplysninger.
• Trådløs LAN-kommunikation kan muligvis forstyrres af andet kommunikationsudstyr. Hvis
datamodtagelsen er utilstrækkelig, skal kameraet flyttes nærmere på adgangspunktet.
• Se i betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger om indhold, der kan
overføres.
• Visse Eye-Fi-kort har en "Endless Memory Mode" (uendelig hukommelsestilstand). Dette produkt
understøtter ikke "Endless Memory Mode" (uendelig hukommelsestilstand). Sørg for at "Endless
Memory Mode" (uendelig hukommelsestilstand) er slået fra på de Eye-Fi-kort, som du indsætter i dette
produkt. Se i betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger om
indstillingen "Endless Memory Mode" (uendelig hukommelsestilstand).
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
Indeks
118DK
Formaterer hukommelseskortet eller den interne hukommelse. Vi anbefaler, at du anvender dette
kamera til at formatere ethvert hukommelseskort, der anvendes for første gang med dette
kamera, for at sikre en stabil funktion af hukommelseskortet. Bemærk at alle de data, der er
optaget på hukommelseskortet, bliver slettet ved formateringen. Disse data kan ikke gendannes.
Sørg for at tage backup af alle vigtige data på en pc eller et andet lagringsmedie.
Bemærk
• Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data, inklusive selv beskyttede billeder.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) eller
(Internt huk.værktøj) t [Format] t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Format
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
119DK
Opretter en mappe på et hukommelseskort til at gemme optagede billeder.
Billeder optages i den nyligt oprettede mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en
anden optagemappe.
Bemærkninger
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Når du sætter et hukommelseskort, der har været brugt sammen med andet udstyr, ind i kameraet og
optager billeder, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
Når der er oprettet en ny mappe, kan du ændre lagringsdestinationsmappen (side 121) og
vælge mappen til visning af billeder (side 94).
MENU/Indstillingersøgning
zOm mapperne
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) t [Opret
lagr.mappe] t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Opret lagr.mappe
Indeks
120DK
Ændrer den mappe på hukommelseskortet, der aktuelt bruges til at gemme optagede billeder i.
1 MENU t
(Indstillinger) t
lagringsmappe]
(Hukommelseskort-værktøj) t [Skift
3 [OK] t z
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Du kan ikke vælge den følgende mappe som en optagemappe.
– Mappe "100"
– En mappe med et nummer der enten kun har "sssMSDCF" eller "sssANV01"
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Betjeningssøgning
2 Vælg en mappe med b/B på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Skift lagringsmappe
Indeks
121DK
Sletter den mappe på et hukommelseskort, der bruges til at gemme optagede billeder i.
1 MENU t
(Indstillinger) t
lagringsmappe]
(Hukommelseskort-værktøj) t [Slet
3 [OK] t z
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Hvis du sletter den mappe, der er indstillet som lagringsmappe vha. [Slet lagringsmappe], vælges den
mappe der har det højeste mappenummer som den næste lagringsmappe.
• Du kan kun slette tomme mapper. Hvis en mappe indeholder billeder eller endda filer, der ikke kan
afspilles på kameraet, skal du først slette disse billeder eller filer med en computer og derefter slette
mappen.
Betjeningssøgning
2 Vælg en mappe med b/B på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Slet lagringsmappe
Indeks
122DK
Kopierer alle billeder i den interne hukommelse over på et hukommelseskort.
1 Sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig kapacitet ind i kameraet.
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Anvend et fuldt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler med et batteri, som har et lavt
batteriniveau, kan batteriet løbe tør for strøm, hvilket medfører, at kopieringen vil mislykkes eller
muligvis beskadigelse af data.
• Du kan ikke kopiere billeder enkeltvist.
• De oprindelige billeder i den interne hukommelse bevares, også efter kopiering. For at slette indholdet på
den interne hukommelse skal du fjerne hukommelseskortet efter kopiering og derefter formatere den
interne hukommelse ([Format] under [Internt huk.værktøj]).
• Der oprettes en ny mappe på hukommelseskortet, og alle data kopieres over i den. Du kan ikke vælge en
særlig mappe og kopiere billeder til den.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) t
[Kopier] t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Kopier
Indeks
123DK
Vælger den metode der anvendes til tildeling af filnumre til billeder.
Tildeler filnumre til filer i rækkefølge, selv når optagemappen eller
hukommelseskortet er ændret. (Når det udskiftede
hukommelseskort indeholder en fil med et højere nummer end det
sidst tildelte nummer, tildeles der et nummer, der et højere end det
højest tildelte nummer.)
Nulstil
Starter fra 0001 hver gang mappen ændres. (Når optagemappen
indeholder en fil, tildeles der et nummer, der er et højere end det
højeste nummer.)
MENU/Indstillingersøgning
Serie
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) eller
(Internt huk.værktøj) t [Filnummer] t ønsket tilstand t z på
kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Filnummer
Indeks
124DK
Justerer klokkeslættet til det lokale klokkeslæt for det valgte område.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Indstillinger af ur) t [Indstilling af
sted] t ønsket indstilling t z på kontrolknappen
Du anvender kameraet i dit område.
Når det aktuelle område adskiller sig fra dit hjemmeområde, skal
du foretage Indstilling af sted.
Destination
Du anvender kameraet indstillet til klokkeslættet på din destination.
Indstil destinationsområdet.
Indstilling af en ofte besøgt destination gør det nemt for dig at justere klokkeslættet, når du
besøger den destination.
MENU/Indstillingersøgning
zSådan ændres Indstilling af sted
Betjeningssøgning
Hjem
Indholdsfortegnelse
Indstilling af sted
Ikon for sommertid
Indeks
1Vælg området for [Destination] og tryk derefter på z på kontrolknappen.
2Vælg et område med b/B på kontrolknappen og vælg sommertid med v/V.
125DK
Indstiller datoen og klokkeslættet igen.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Indstillinger af ur) t [Dato-/
tidsindstilling] t ønsket indstilling t z på kontrolknappen
3 [OK] t z
Dato-/tidsformat
Du kan vælge formatet for visning af dato og klokkeslæt.
Sommertid
Du kan vælge Sommertid [Til]/[Fra].
Dato og tid
Du kan indstille datoen og klokkeslættet.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" på CDROM’en (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med datoen på.
Betjeningssøgning
2 Indstil den numeriske værdi og de ønskede indstillinger med v/V/b/B.
Indholdsfortegnelse
Dato-/tidsindstilling
Indeks
126DK
1 Sluk for både kameraet og tv’et.
2 Tilslut kameraet til tv’et med kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
Betjeningssøgning
Du kan få vist billeder, der er optaget på kameraet i standard billedkvalitet ved at tilslutte
kameraet til et SD (standard definition) TV. Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med
tv’et.
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede på et SD
(standard definition) TV
(Afspil)-knap
Kabel til flerfunktionsterminal
(medfølger)
2 Til flerfunktionsstikket
MENU/Indstillingersøgning
1Til lyd-/video-indgangsstik
3 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Vælg det ønskede billede med
kontrolknappen.
Indeks
4 Tryk på
Bemærk
• [Nem-tilstand] er til rådighed, når signalet sendes til et tv.
127DK
1 Sluk for både kameraet og HD TV’et.
2 Tilslut kameraet til tv’et med HDMI-kablet (sælges separat) eller
adapterkablet til HD-output (sælges separat).
Bemærkninger
z"PhotoTV HD"
• "PhotoTV HD" giver mulighed for et detaljeret, foto-lignende udtryk af fine teksturer og farver.
• Når kameraet er sluttet til et Sony tv, der er kompatibelt med Video A-tilstand vha. et HDMI-kabel,
indstiller tv’et automatisk den passende billedkvalitet for stillbilleder. Når tv’et er indstillet til
video, indstilles billedkvaliteten til én passende til film.
• Ved afspilning af en AVCHD-film anbefales det, at du indstiller [Visningstilstand] til [AVCHDvisning].
• For yderligere oplysninger, se i betjeningsvejledningen for tv’et.
Indeks
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved at tilslutte et Sony tv der er kompatibelt med "PhotoTV HD" vha. et HDMI-kabel
(sælges separat) eller et adapterkabel til HD-output (sælges separat), kan der opleves en hel
ny verden af fotos i betagende fuld HD-kvalitet.
MENU/Indstillingersøgning
• Når du afspiller et enkelt billede, vises der ingen ikoner på tv’et.
• Du kan ikke afspille billeder i Nem-tilstand under visning på et tv.
• Billeder, der er optaget i [VGA]-billedformat, kan ikke afspilles i HD-format.
Betjeningssøgning
Du kan få vist billeder, der er optaget på kameraet i høj billedkvalitet ved at tilslutte kameraet til
et HD (High Definition) TV med HDMI-kablet (sælges separat) eller adapterkablet til HDoutput (sælges separat). Brug et Type3-kompatibelt adapterkabel til HD-output. Se også i
betjeningsvejledningen der fulgte med tv’et.
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede på et HD
(high-definition) TV
128DK
Slut kameraet til HDMI-terminalen på et HD TV ved hjælp af HDMI-kablet (sælges separat).
1 Tilslut kameraet til tv’et med HDMI-kablet (sælges separat).
HDMI-terminal
1 Til HDMIterminalen
2 Til HDMI-stikket
2 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
3 Tryk på
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
MENU/Indstillingersøgning
HDMI-kabel
Betjeningssøgning
(Afspil)-knap
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede ved at tilslutte kameraet til et
HD TV med HDMI-kablet (sælges separat)
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Vælg det ønskede billede med
kontrolknappen.
• Tryk på MENU t
(Indstillinger) t (Primære indstill.) for at vælge [Auto] eller [1080i] som
[HDMI-opløsning].
• Biplyden er fastsat til [Lukker].
• Du skal ikke bruge udgangsterminalerne til at slutte kameraet til andre apparater. Når kameraet sluttes til
et tv vha. udgangsterminalerne, vises der ingen video og lyd. En sådan tilslutning kan også give
problemer på kameraet og/eller det tilsluttede apparat.
• Denne funktion fungerer muligvis ikke ordentligt på visse HD TV-apparater. Du er fx muligvis ikke i
stand til at se en video på dit HD TV eller høre lyden fra HD TV’et.
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Når kameraet tilsluttes til et tv, skal der anvendes et HDMI-kabel, som kan tilsluttes til ministikket i
kameraenden og til tv-stikket.
• Optagelsen stopper muligvis automatisk for at beskytte kameraet efter et stykke tid, når du optager film,
mens kameraet er sluttet til tv’et via et HDMI-kabel (sælges separat).
Indeks
Bemærkninger
129DK
Tilslut kameraet til et HD (high definition) TV med et adapterkabel til HD-output (sælges
separat). Brug et Type3-kompatibelt adapterkabel til HD-output (sælges separat).
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Grøn/Blå/Rød
1 Til lyd-/videoindgangsstik
Hvid/Rød
MENU/Indstillingersøgning
(Afspil)-knap
Betjeningssøgning
1 Monter en konversionsadapter på et adapterkabel til HD-output (sælges
separat) og tilslut kameraet til et HD (high-definition) TV med det
passende kabel.
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede ved hjælp af tilslutning af
kameraet til et HD TV med adapterkablet til HDoutput (sælges separat)
2 Til flerfunktionsstikket
Indeks
Konversionsadapter*
Adapterkabel til
HD-output (sælges
separat)
* Konversionsadapteren kommer sammen med et Type3-kompatibelt adapterkabel til HD-output (sælges
separat).
2 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
3 Tryk på
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Vælg det ønskede billede med
kontrolknappen.
Bemærk
• Inden du anvender denne funktion, skal du vælge MENU t
for at vælge [HD(1080i)] for [COMPONENT].
(Indstillinger) t
(Primære indstill.)
130DK
1 Tilslut kameraet til tv’et med et HDMI-kabel (sælges separat).
(Afspil)-knap
1 Til HDMI-stikket
2 Til HDMI-stikket
HDMI-kabel
MENU/Indstillingersøgning
HDMI-stik
Betjeningssøgning
Når du anvender et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync (kompatibel med SYNC MENU), kan
du betjene afspilningsfunktionerne på kameraet med den fjernbetjening, der følger med tv’et,
ved at slutte kameraet til tv’et vha. HDMI-kablet (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede på et
"BRAVIA" Sync-kompatibelt tv
2 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
(afspil)-knappen på kameraet.
4 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [KONTROL TIL
HDMI] t [Til] t z på kontrolknappen
Indeks
3 Tænd for kameraet ved at trykke på
5 Tryk på SYNC MENU-knappen på tv’ets fjernbetjening for at vælge den
ønskede tilstand.
Menu
Funktion
Diasshow med musik
Afspiller automatisk billeder med lydeffekter eller baggrundsmusik i
en kontinuerlig løkke.
Enkelt billede
Afspiller et enkelt billede ad gangen.
Billedindeks
Viser flere billeder på samme tid.
3D-visning
Afspiller 3D-billeder optaget i 3D-optagelsestilstand.
Slet
Sletter optagede billeder.
Afspilningszoom
Afspiller forstørrede billeder.
Roter
Roterer et stillbillede.
Visningstilstand
Vælger visningsformatet for visning af flere billeder.
Bemærkninger
• Når kameraet er sluttet til et tv vha. et HDMI-kabel, er de funktioner, du kan anvende, begrænsede.
• Du kan styre kameraet med fjernbetjeningen til dit tv, hvis du slutter dit kamera til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv. For yderligere oplysninger, se i betjeningsvejledningen for tv’et.
• Hvis kameraet ikke fungerer som ønsket, når du styrer det med tv’ets fjernbetjening, som f.eks. når det er
tilsluttet via HDMI til en anden producents tv, skal du trykke på MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [KONTROL TIL HDMI] t [Fra].
131DK
"PMB" og andre programmer er indeholdt på CD-ROM’en (medfølger) for at give dig flere
forskellige muligheder for brug af de billeder, du tager med dit Cyber-shot-kamera.
Anbefalet computermiljø (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
Andet
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere (til afspilning/
redigering af high-definition film: Intel Core Duo 1,66 GHz eller
hurtigere/ Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller hurtigere)
Hukommelse: 512 MB eller mere (til afspilning/redigering af highdefinition film: 1 GB eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til installationen — ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768 punkter eller mere
*1 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
MENU/Indstillingersøgning
Operativsystem
(forudinstalleret)
Betjeningssøgning
Der anbefales følgende computermiljø ved brug af den medfølgende software "PMB", "Music
Transfer" og "PMB Portable" eller ved import af billeder via en USB-forbindelse.
Indholdsfortegnelse
Brug sammen med din computer
Der kræves Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller senere for at kunne bruge funktionen
til oprettelse af diske.
*2 Starter (Edition) er ikke understøttet.
Indeks
Anbefalet computermiljø (Macintosh)
Der anbefales følgende computermiljø ved brug af den medfølgende software "Music Transfer"
og "PMB Portable" eller ved import af billeder via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
USB-forbindelse: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 til v10.6)
Bemærkninger
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder
kameraet, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Tilslutter du kameraet vha. en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel), muliggør det avanceret overførsel (overførsel ved højhastighed), da kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
• Når computeren genoptager aktivitet fra standby- eller dvaletilstand, genoprettes kommunikationen
mellem kameraet og computeren muligvis ikke på samme tid.
132DK
Installation af "PMB (Picture Motion Browser)" og
"Music Transfer" (Windows)
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke på [Computer] (i Windows XP, [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Hvis skærmen for Automatisk afspilning vises, skal du vælge "Run Install.exe" og følge de
instruktioner, der vises på skærmen for at fortsætte installationen.
2 Klik på [Install].
Betjeningssøgning
1 Tænd for computeren og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CD-ROM-drevet.
Indholdsfortegnelse
Brug af softwaren
Skærmbilledet "Choose Setup Language" (Vælg installationssprog) vises.
Skærmbilledet "License Agreement" (Licensaftale) vises.
4 Læs omhyggeligt aftalen igennem, klik på radioknappen ( t ) for at
acceptere aftalens betingelser, og klik derefter på [Next] (Næste).
5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
6 Tag CD-ROM’en ud, når installationen er fuldført.
7 Start softwaren.
Indeks
• For at udføre installationen skal kameraet sluttes til computeren under proceduren (side 135).
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
genstarte computeren.
• DirectX er muligvis blevet installeret afhængigt af systemmiljøet på din computer.
MENU/Indstillingersøgning
3 Vælg det ønskede sprog og fortsæt derefter til den næste skærm.
• Start "PMB" ved at klikke på
(PMB) på skrivebordet.
Se supportsiden for PMB (kun engelsk) angående yderligere oplysninger om anvendelsesmetoden:
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
eller klik på
(PMB Help).
• For at starte "PMB" fra Startmenuen skal du vælge [Start] t [All Programs] t
(PMB).
• Hvis "PMB" var installeret på din computer, og du geninstallerer "PMB" vha. den medfølgende CDROM, kan du starte alle programmerne fra "PMB Launcher". Start "PMB Launcher" ved at
dobbeltklikke på
(PMB Launcher) på skrivebordet.
Bemærkninger
• Log på som Administrator.
• Når "PMB" startes første gang, vises bekræftelsesmeddelelsen for informationsværktøjet på skærmen.
Vælg [Start].
• Hvis "PMB" allerede er blevet installeret på din computer, og det "PMB"-versionsnummer er mindre end
det på den medfølgende CD-ROM, skal "PMB" geninstalleres fra den medfølgende CD-ROM.
• Hvis versionsnummeret er højere end det på den medfølgende CD-ROM, behøver du ikke at
geninstallere "PMB". Når du tilslutter kameraet til en computer via USB-kabel, aktiveres den
tilgængelige "PMB"-funktion.
• Hvis "PMB" allerede er blevet installeret på din computer, og det "PMB"-versionsnummer er mindre end
5.0, er nogle af funktionerne muligvis ikke længere gyldige efter installation af "PMB" fra den
medfølgende CD-ROM. Endvidere kan du starte "PMB" eller forskellig anden software fra "PMB
Launcher", som installeres samtidigt. Start "PMB Launcher" ved at dobbeltklikke på
(PMB
Launcher) på skrivebordet.
133DK
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CDROM-drevet.
2 Dobbeltklik på
(SONYPMB).
Indholdsfortegnelse
Installation af "Music Transfer" (Macintosh)
3 Dobbeltklik på [MusicTransfer.pkg]-filen i [Mac]-mappen.
Betjeningssøgning
Installationen af softwaren starter.
Bemærkninger
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
• Luk alle andre programmer, før du installerer "Music Transfer".
• For at installere skal du logge på som administrator.
Indeks
• "PMB" giver dig mulighed for at importere billeder, der er optaget med kameraet, og få dem vist på
en computer. Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer og klik på [Import].
• Du kan eksportere billeder på en computer til et hukommelseskort og få dem vist på kameraet. Opret
en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer, klik på [Export] t [Easy Export (PC
Sync)] i menuen [Manipulate] og klik på [Export].
• Du kan gemme og udskrive billeder med datoen.
• Du kan få vist billeder, der er gemt på en computer, efter optagedato på en kalendervisning.
• Du kan korrigere (Rødøjereduktion osv.) stillbilleder og ændre optagedatoen og -tidspunktet.
• Du kan oprette diske med et diskbrænderdrev til CD eller DVD.
• Der kan oprettes Blu-ray-diske, AVCHD-diske og DVD-Video-diske fra AVCHD-film importeret
til en pc. (Der behøves et miljø med internetforbindelse ved oprettelse af en Blu-ray-disk eller
DVD-Video-disk for første gang.)
• Du kan overføre billeder til en netværkstjeneste. (Der behøves en internetforbindelse.)
• Se
(PMB Help) for yderligere oplysninger.
MENU/Indstillingersøgning
zIntroduktion til "PMB"
zIntroduktion til "Music Transfer"
"Music Transfer" giver dig mulighed for at udskifte de musikfiler, som følger med kameraet
fra fabrikken, med dine yndlingsspor samt slette og tilføje musikfiler.
Du kan også genoprette de spor, der blev gemt på fabrikken på dit kamera.
• De følgende typer spor kan importeres med "Music Transfer".
– MP3-filer, der er gemt på din computers harddisk
– Musik-CD-spor
– Forudindstillet musik gemt på kameraet
• Inden start af "Music Transfer" skal du vælge MENU t
(Indstillinger) t
indstill.) t [Hent musik], og tilslutte kameraet til computeren.
(Primære
Se hjælpen i "Music Transfer" angående yderligere oplysninger.
134DK
• Brug et Type3-kompatibelt USB/AV/DC IN-kabel (sælges separat).
2 Tænd computeren og tryk derefter på
(Afspil)-knappen.
3 Tilslut kameraet til computeren.
• Når der oprettes USB-forbindelse for første gang, kører computeren automatisk et program til
genkendelse af kameraet. Vent et øjeblik.
Betjeningssøgning
1 Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet eller tilslut kameraet til
en stikkontakt på væggen med lysnetadapteren AC-LS5 (sælges separat)
og USB/AV/DC IN-kablet til flerfunktionsterminal (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Tilslutning af kameraet til en
computer
MENU/Indstillingersøgning
1 Til et USB-stik på computeren
Kabel til flerfunktionsterminal (medfølger)
Indeks
2 Til multistikket
Import af billeder til en computer (Windows)
"PMB" giver dig mulighed for nemt at importere billeder.
For yderligere oplysninger om "PMB"-funktionerne, se "PMB Help".
Import af billeder til en computer uden brug af "PMB"
Når guiden for Automatisk afspilning vises efter oprettelse af en USB-forbindelse mellem
kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM]
eller [MP_ROOT] t kopier de ønskede billeder til computeren.
Bemærkninger
• Brug "PMB" til handlinger som f.eks. import af AVCHD-film til en computer.
• Hvis der udføres handlinger på en AVCHD-filmfil eller -mappe på kameraet vha. en pc, mens kameraet
er sluttet til en pc, kan det ødelægge billedfilen, eller det kan umuliggøre afspilning. Du skal ikke slette
eller kopiere AVCHD-film på kameraets hukommelseskort vha. en pc. Sony påtager sig intet ansvar for
resultatet af sådanne handlinger.
• Kameraet opretter et 3D-billede ved at kombinere en JPEG-fil med en MPO-fil. Hvis du sletter en af
filerne på en pc, kan du ikke afspille 3D-billedet.
135DK
1 Tilslut først kameraet til din Macintosh-computer. Dobbeltklik på det nyligt
genkendte ikon på skrivebordet t den mappe hvor de billeder, du ønsker
at importere, er gemt.
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
3 Dobbeltklik på harddisk-ikonet t den ønskede billedfil i den mappe der
indeholder de kopierede filer.
Billedet vises.
Afbrydelse af USB-forbindelsen
•
•
•
•
Tager kablet til flerfunktionsterminal ud af stikket.
Fjerner et hukommelseskort.
Sætter et hukommelseskort ind i kameraet, efter du har kopieret billeder fra den interne hukommelse.
Slukker for kameraet.
1 Dobbeltklik på afbryd-ikonet på proceslinjen.
(USB Mass Storage Device) t
Windows XP
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik
derefter på [OK].
Bemærkninger
Indeks
2 Klik på
[Stop].
Windows Vista
MENU/Indstillingersøgning
Udfør procedurerne fra trin 1 til 3 nedenfor inden du:
Betjeningssøgning
Billedfilerne kopieres til harddisken.
Indholdsfortegnelse
Import af billeder til en computer (Macintosh)
Afbryd-ikon
• Træk og slip først ikonet for hukommelseskortet eller drevikonet hen til "Trash"-ikonet, når du bruger en
Macintosh-computer, og kameraets forbindelse til computeren afbrydes.
• Når du udfører handlinger som f.eks. import af AVCHD-film, skal du anvende "iMovie"-softwaren, der
følger med Macintosh-computere.
136DK
Dette kamera har et indbygget program "PMB Portable".
Du kan anvende dette program til at gøre følgende:
For yderligere oplysninger angående "PMB Portable", se hjælp til "PMB Portable".
Start af "PMB Portable" (Windows)
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
Når du tilslutter kameraet til din computer, vises guiden Automatisk afspilning.
Klik på [×] for at lukke guiden Automatisk afspilning for alle unødvendige drev.
MENU/Indstillingersøgning
Når du anvender "PMB Portable" for første gang, er du nødt til at vælge sproget. Følg
proceduren nedenfor for at vælge sprog. Når først sproget er valgt, er det ikke længere
nødvendigt at udføre trin 3 til 5 næste gang, du anvender "PMB Portable".
Betjeningssøgning
• Du kan nemt overføre billeder til en blog eller anden medietjeneste.
• Du kan endda overføre billeder fra en computer, der er forbundet til Internettet, når du er væk fra
hjemmet eller kontoret.
• Du kan nemt registrere de medietjenester (som fx blogs), du ofte benytter.
Indholdsfortegnelse
Overførsel af billeder til en
medietjeneste
• Hvis den ønskede guide for Automatisk afspilning ikke vises, skal du klikke på [Computer] (i
Windows XP, [My Computer]) t [PMBPORTABLE], og derefter dobbeltklikke på
[PMBP_Win.exe].
• Hvis [PMB Portable] ikke vises i guiden for Automatisk afspilning, skal du klikke på [Computer] t
[PMBPORTABLE], og derefter dobbeltklikke på [PMBP_Win.exe].
Indeks
2 Klik på [PMB Portable].
(I Windows XP skal du klikke på [PMB Portable] t [OK])
Skærmen til valg af sprog vises.
3 Vælg det ønskede sprog og klik derefter på [OK].
Skærmen til valg af region vises.
4 Vælg det passende [Region] og [Country/Area], og klik derefter på [OK].
Skærmen for brugeraftalen vises.
5 Læs omhyggeligt aftalen igennem. Hvis du accepterer aftalens
betingelser, skal du klikke på [I Agree].
"PMB Portable" starter.
137DK
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
Når du tilslutter kameraet til din computer, vises [PMBPORTABLE] på skrivebordet.
Klik på [×] for ubenyttede drev.
2 Klik på [PMBP_Mac] i [PMBPORTABLE]-mappen.
3 Vælg det passende [Region] og [Country/Area], og klik derefter på [OK].
Skærmen for brugeraftalen vises.
4 Læs omhyggeligt aftalen igennem. Hvis du accepterer aftalens
betingelser, skal du klikke på [I Agree].
"PMB Portable" starter.
•
•
•
•
"PMB Portable" er ikke understøttet for AVCHD-film.
Indstil [LUN-indstillinger] i [Primære indstill.] til [Flere].
Tilslut altid til et netværk når du anvender "PMB Portable".
Når du overfører billeder via Internettet, forbliver cachen muligvis på den anvendte computer afhængigt
af serviceudbyderen. Dette gælder også, når dette kamera anvendes til dette formål.
• Hvis der opstår en fejl i "PMB Portable", eller du ved en fejltagelse sletter "PMB Portable", kan du
reparere "PMB Portable" ved at downloade PMB Portable-installeringsprogrammet fra websiden.
"PMB Portable" gør det muligt at downloade URL’er fra et antal websider fra den server, som
Sony driver ("Sony-serveren").
For at kunne anvende "PMB Portable" til at udnytte fordelene ved billedoverførselstjenesten
eller andre tjenester ("tjenesterne") der tilbydes af disse og andre websider, skal du acceptere
følgende.
Indeks
Bemærkninger om "PMB Portable"
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
Skærmen til valg af region vises.
Indholdsfortegnelse
Start af "PMB Portable" (Macintosh)
• Nogle websider kræver en registreringsprocedure og/eller betaling for brug af deres tjenester. Du er nødt
til at acceptere de betingelser, der gælder for de pågældende websider, for at kunne anvende sådanne
tjenester.
• Tjenester kan ophøre eller ændres, alt afhængigt af dem der driver websiden. Sony er ikke ansvarlig for
eventuelle problemer, der måtte opstå mellem brugerne og tredjeparter eller andre gener for brugere i
forbindelse med anvendelse af tjenesterne, inklusive ophævelse eller ændring af sådanne tjenester.
• For at komme ind på en webside bliver du videresendt af Sony-serveren. Der kan være tidspunkter, hvor
du ikke kan få adgang til websiden pga. vedligeholdelse af serveren eller af andre årsager.
• Hvis driften af Sony-serveren ophører, vil du på forhånd blive gjort opmærksom på at driften ophører på
Sonys webside osv.
• De URL’er, som Sony-serveren videresender dig til samt andre oplysninger, registreres eventuelt for at
kunne forbedre fremtidige Sony-produkter og tjenester. Men der bliver i sådanne tilfælde ikke registreret
nogen personlige data.
138DK
Du kan oprette en disk ud fra AVCHD-film, der er optaget med dette kamera.
Valg af metode til oprettelse af en filmdisk
Oprettelsesmetode
Enheder, der kan afspille Bluray-diske
(Blu-ray-diskafspiller,
PlayStation®3, osv.)
Importer film til en computer med
"PMB" og opret en Blu-ray-disk
Enheder til afspilning af
AVCHD-format
(Sony Blu-ray-diskafspiller,
PlayStation®3, osv.)
Importer film til en computer med
"PMB" og opret en disk i AVCHDformat
Enheder til afspilning af
almindelige DVD’er
(DVD-afspiller, computer som
kan afspille DVD’er osv.)
Importer film til en computer med
"PMB" og opret en disk i
standarddefinition billedkvalitet
(STD).
Disktype
MENU/Indstillingersøgning
Afspiller
Betjeningssøgning
Vælg den metode der passer til din diskafspiller.
Se "PMB Help" angående yderligere oplysninger om metoden til diskoprettelse med "PMB".
Se side 135 angående import af film over på en pc.
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en disk med film
Opret en disk i AVCHD-format med
en anden DVD-brænder/optager end
DVDirect Express
Indeks
Bemærkninger
• Hvis du opretter en disk med Sony DVDirect (DVD-brænder), skal du anvende hukommelseskortåbningen i DVD-brænderen eller tilslutte DVD-brænderen via en USB-forbindelse for at overføre
dataene.
• Hvis du anvender Sony DVDirect (DVD-brænder), skal du kontrollere, at firmwaren er opdateret til den
nyeste version.
zEgenskaber for hver type disk
Bruger du en Blu-ray-disk, er du i stand til at optage film i high-definition billedkvalitet
(HD) af længere varighed end på DVD-diske.
Film i high-definition billedkvalitet (HD) kan optages på DVD-medier som f.eks. DVDR-diske, og der oprettes en disk i high-definition billedkvalitet (HD).
• Du kan afspille en disk i high-definition billedkvalitet (HD) på enheder, der kan
afspille AVCHD-format, som f.eks. en Sony Blu-ray-diskafspiller og en
PlayStation®3. Du kan ikke afspille disken på almindelige DVD-afspillere.
Film i standarddefinition billedkvalitet (STD), som er omdannet fra film i high-definition
billedkvalitet (HD), kan optages på DVD-medier som f.eks. DVD-R-diske, og der
oprettes en disk i standarddefinition billedkvalitet (STD).
139DK
Fortsættes r
De følgende 12-cm diske kan bruges med "PMB". Se side 140 for oplysninger om Blu-raydiske.
Egenskaber
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL
Kan ikke skrives på igen.
DVD-RW/ DVD+RW
Kan slettes og skrives på igen.
• Sørg for, at din PlayStation®3 altid anvender den seneste version af PlayStation®3systemsoftwaren.
• PlayStation®3 er muligvis ikke til rådighed i visse lande/regioner.
Oprettelse af AVCHD-diske
1 Tænd for pc’en og indsæt en ubrugt disk i DVD-drevet.
2 Start "PMB".
3 Vælg den AVCHD-film, der skal skrives på disken.
5 Opret disken ved at følge vejledningen på skærmen.
Indeks
4 Klik på
(Create Discs) og vælg derefter [Create AVCHD Format
Discs (HD)].
MENU/Indstillingersøgning
Der kan oprettes en AVCHD-disk med HD-billedkvalitet fra AVCHD-film, som er importeret til
en pc vha. den medfølgende "PMB"-software.
Betjeningssøgning
Disktype
Indholdsfortegnelse
zDisktyper som kan bruges med "PMB"
Bemærkninger
• Sørg for at "PMB" allerede er blevet installeret (side 133).
• Der kan ikke optages stillbilleder og MP4-film på en AVCHD-disk.
• Diskoprettelsen kan tage noget tid.
zAfspilning af en AVCHD-disk på en pc
AVCHD-diske kan afspilles på en pc vha. "Player for AVCHD", som installeres sammen
med "PMB". Start softwaren ved at klikke på [Start] t [All Programs] t [PMB] t
[PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Se "Player for AVCHD" for yderligere betjeninger.
• Billeder afspilles muligvis ikke jævnt afhængigt af pc-miljøet.
Oprettelse af Blu-ray-diske
Du kan oprette Blu-ray-diske fra AVCHD-film, der er importeret til en pc.
Den anvendte pc skal være i stand til at oprette Blu-ray-diske. Der kan anvendes BD-R (ikke
omskrivbar) eller BD-RE (omskrivbar)-diske. Der kan ikke laves multisessionsoptagelser.
For at oprette Blu-ray-diske skal du sørge for at installere [BD add-on software] på "PMB"installationsskærmbilledet. Din pc skal være sluttet til Internettet for at foretage installationen.
Se "PMB Help" for yderligere betjeninger.
140DK
Der kan oprettes DVD-diske med standarddefinition billedkvalitet (STD) ved at anvende den
medfølgende "PMB"-software og vælge en AVCHD-film, der er importeret til pc’en.
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af diske i standarddefinition
billedkvalitet (STD)
1 Tænd for pc’en og indsæt en ubrugt disk i DVD-drevet.
2 Start "PMB".
3 Vælg den AVCHD-film, der skal skrives på disken.
4 Klik på
(Create Discs) og vælg derefter [Create DVD-Video Format
Discs (STD)].
Betjeningssøgning
• Hvis der starter anden software end "PMB", skal du afslutte den software.
5 Opret disken ved at følge vejledningen på skærmen.
• Sørg for at "PMB" allerede er blevet installeret (side 133).
• Der kan ikke oprettes diske med MP4-film.
• Diskoprettelsen kan tage tid pga. omdannelsen af AVCHD-filmen til standarddefinition billedkvalitet
(STD).
• Pc’en skal være sluttet til Internettet første gang, der oprettes en DVD-Video.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Indeks
141DK
Bemærkninger
• Når du udskriver stillbilleder optaget i 16:9-tilstand, kan begge kanter muligvis blive skåret af.
• Du kan ikke udskrive panoramabilleder afhængigt af printeren.
Du kan tage et hukommelseskort, der indeholder billeder, der er optaget med kameraet, med til
en fotoforretning. Så længe forretningen understøtter udskrivning af fotos, der er kompatibel
med DPOF, kan du på forhånd føje et
(Udskriftsbestilling)-mærke til billeder i
visningsmenuen, så du ikke behøver at vælge dem igen, når du får dem udskrevet i forretningen.
MENU/Indstillingersøgning
Udskrivning i en fotoforretning
Betjeningssøgning
Du kan udskrive stillbilleder vha. følgende metoder.
• Direkte udskrivning vha. en hukommelseskort-kompatibel printer
For yderligere oplysninger henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte med printeren.
• Udskrivning vha. en computer
Du kan importere billeder til en computer vha. det medfølgende "PMB"-program og udskrive
billederne. Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det.
Se "PMB Help" for yderligere oplysninger.
• Udskrivning i en fotoforretning
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke udskrive billeder direkte fra kameraet i forretningen, hvis de er gemt i den interne
hukommelse. Kopier billederne til et hukommelseskort (side 123) og tag derefter hukommelseskortet
med hen til fotoforretningen.
• Forhør dig i din fotoforretning angående hvilke typer hukommelseskort de kan håndtere.
• Du behøver muligvis en hukommelseskortadapter (sælges separat). Forhør dig i din fotoforretning.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata på en disk, før du indleverer dem i en fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Hvis du ønsker at indsætte datoer på billederne, skal du forhøre dig hos din fotoforretning.
142DK
Prøv følgende løsninger hvis du oplever problemer med kameraet.
1 Kontroller punkterne på side 143 til 150.
2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og
tænd for kameraet.
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted.
Vær opmærksom på, at hvis du sender kameraet til reparation, giver du tilladelse til, at indholdet
på den interne hukommelse og musikfiler kan blive kontrolleret.
Indeks
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på
vores websted til kundesupport.
http://www.sony.net/
MENU/Indstillingersøgning
3 Initialiser indstillingerne (side 107).
Betjeningssøgning
Hvis en kode såsom "C/E:ss:ss" vises på skærmen, skal du se
side 151.
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke sættes i.
• Sørg for, at batteriet vender i den rigtige retning, og indsæt det indtil batteriudløser-mekanismen
låses.
Kameraet kan ikke tændes.
• Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme op.
• Indsæt batteriet korrekt.
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri.
• Batteriterminalerne er beskidte. Tør forsigtigt snavs af med en blød klud.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan strømmen muligvis automatisk slås fra for at
beskytte kameraet. I dette tilfælde vises der en meddelelse på LCD-skærmen, inden strømmen slås
fra.
• Hvis du ikke anvender kameraet i et vist stykke tid, mens kameraet er tændt, og [Strømbesparelse] er
indstillet til [Standard] eller [Stamina], slukker kameraet automatisk for at forhindre afladning af
batteriet. Tænd for kameraet igen.
143DK
• Dette sker, når du anvender kameraet på et ekstremt varmt eller koldt sted.
• Der opstod en uoverensstemmelse mellem indikatoren for resterende opladning og den aktuelt
resterende batteriopladning. Aflad batteriet fuldstændig én gang og oplad det derefter for at rette
angivelsen. Afhængigt af brugsforholdene forbliver visningen muligvis ukorrekt.
• Batterikapaciteten aftager med tiden og med gentaget brug. Hvis brugstiden mellem opladningerne
bliver væsentligt mindre, er det nok tid til at udskifte det med et nyt.
• Du kan ikke oplade batteriet vha. lysnetadapteren (sælges separat). Anvend batteriopladeren til at
oplade batteriet.
CHARGE-lampen blinker under opladning af batteriet.
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
• Kontroller, at batteriet er af typen NP-BN1.
• CHARGE-lampen blinker uregelmæssigt, når du anvender et batteri, som ikke har været brugt i lang
tid.
• CHARGE-lampen (på den medfølgende batterioplader) har to blinkemønstre, et hurtigt blink (med et
interval på ca. 0,15 sekund) og et langsomt blink (med et interval på ca. 1,5 sekund). Hvis lampen
blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, der er ved at oplade, og derefter indsætte det samme batteri i
batteriopladeren igen (indtil det klikker). Hvis lampen blinker hurtigt igen, kan det angive, at der er et
problem med batteriet.
Hvis lampen blinker langsomt, er opladeren i standby-tilstand, og opladningen er midlertidigt stoppet.
Opladningen stopper midlertidigt, og opladeren går i standby-tilstand, når temperaturen er uden for
det område, der er passende til opladning. Opladningen genoptages og CHARGE-lampen lyser, når
temperaturen vender tilbage til det område, der passende til opladning.
Det anbefales, at batteriet oplades inden for det passende temperaturområde mellem 10°C til 30°C.
• Du kan finde flere oplysninger på side 160.
Betjeningssøgning
Batteriet kan ikke oplades.
Indholdsfortegnelse
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
Optagelse af stillbilleder/film
Kan ikke optage billeder.
• Når der ikke kan optages billeder på et hukommelseskort, men de optages på den interne hukommelse
på trods af, at der er indsat et hukommelseskort i kameraet, skal du kontrollere om
hukommelseskortet er sat helt ind.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet. Hvis
lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet billeder du ikke behøver (side 45, 90).
– Udskift hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Det anbefales, at du anvender følgende hukommelseskort til optagelse af film:
– "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo"
– SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort eller SDXC-hukommelseskort (klasse 4 eller
hurtigere)
• Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 106).
Smiludløserfunktionen fungerer ikke.
• Der optages intet billede, hvis der ikke registreres et smilende ansigt.
• Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 106).
144DK
• Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke ordentligt ved optagelser om natten.
• Optag, efter du har trykket udløserknappen halvvejs ned.
Optagelse tager lang tid.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Når du optager, skal du sørge for at placere objektivet længere væk fra motivet
end den minimale optageafstand (cirka 5 cm (W)/90 cm (T) fra objektivet).
• (Tusmørke), (Landskab) eller (Fyrværkeri)-tilstand er valgt i Valg af motiv, når der optages
stillbilleder.
Indeks
• Du kan ikke anvende zoom i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent panorering
– I 3D-optagetilstand
• Du kan ikke anvende Smart zoom alt efter billedformatet (side 98).
• Du kan ikke anvende Digital zoom i følgende situationer:
– I tilstanden Bedste autojustering
– I tilstanden Defokuseret baggrund
– I Filmtilstand
– Når tilstanden
(HDR-modlyskorrektion) er valgt i Valg af motiv.
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret.
MENU/Indstillingersøgning
Zoom fungerer ikke.
Betjeningssøgning
• Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed, når du fx optager på mørke
steder, reducerer kameraet automatisk billedstøjen. Denne funktion kaldet NR (noise reduction) gør
lukkeren langsommere, og optagetiden forlænges.
Indholdsfortegnelse
Anti-slørfunktionen fungerer ikke.
Kan ikke vælge Registrering af ansigter-funktionen.
• Du kan kun vælge Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], og
Lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
Blitzen fungerer ikke.
• Du kan ikke anvende blitz i følgende situationer:
– I tilstanden Defokuseret baggrund
– Under optagelse af serieoptagelsesbilleder
– Når der er valgt
(Anti-bevægelsesslør)-tilstand, (Tusmørke)-tilstand,
(Håndholdt
tusmørke)-tilstand, (Høj følsomhed)-tilstand eller (Fyrværkeri)-tilstand i Valg af motiv.
– I tilstanden Intelligent panorering
– I 3D-optagetilstand
– I Filmtilstand
• Indstil blitzen til [Til] (side 36) når tilstanden Valg af motiv er indstillet til tilstanden
(Landskab),
(Gourmet),
(Kæledyr),
(Strand) eller (Sne).
Der opstår hvide runde slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
funktionsfejl.
145DK
• Kameraet justerer automatisk fokus. Tryk og hold udløserknappen halvvejs ned. Fokusjusteringen
kan tage noget tid, når du optager et motiv på tæt hold.
•
(Landskab)-tilstand, (Tusmørke)-tilstand eller (Fyrværkeri)-tilstand er valgt i Valg af motiv.
Dato og klokkeslæt vises ikke på LCD-skærmen.
Indholdsfortegnelse
Nærbilledfunktionen (Makro) fungerer ikke.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
• Dette kamera har ikke en funktion til indkopiering af datoen på billeder. Ved at anvende "PMB" kan
du udskrive eller gemme billeder med dato på (side 133).
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen halvvejs
ned.
Billedets farver er ikke korrekte.
• Juster hvidbalancen (side 69).
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
MENU/Indstillingersøgning
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 67).
Betjeningssøgning
Kan ikke indsætte datoer på billeder.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i tilfælde af
svag belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
• Afhængigt af motivets lysstyrke kan du muligvis se en mørk skygge, når du ændrer blænden. Dette er
ikke en funktionsfejl.
Indeks
Du kan se en mørk skygge på billedet.
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Auto] eller [Til] (side 100).
• Fotografer motivet på tættere hold end blitzens rækkevidde ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i visningsmenuen eller korriger med
"PMB".
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
• Den interne hukommelse eller hukommelseskortet er fyldt op. Slet billeder du ikke behøver (side 45,
90).
• Batteriniveauet er lavt. Indsæt et opladet batteri.
Det samme billede optages flere gange.
• Indstil [Indstillinger for serieoptag.] til [Enkelt] (side 65).
• [Scenegenkendelse] er indstillet til [Avanceret] (side 74).
146DK
Der kan ikke afspilles billeder.
Kan ikke afspille stereoskopiske billeder på kameraet.
• Stereoskopiske billeder kan kun afspilles på dette kamera, når det billede er blevet optaget vha.
[Multivinkelpanorering]-tilstand.
• 3D-billeder består af en JPEG-fil og en MPO-fil. Hvis en af filerne slettes på pc'en, fungerer kameraet
muligvis ikke ordentligt.
• Skærmbilledet er indstillet til kun at vise billeder. Tryk på DISP (Opsætning af skærm)-knappen for
at få vist information (side 34).
Venstre og højre side af skærmen vises i sort.
MENU/Indstillingersøgning
Dato og klokkeslæt vises ikke.
Betjeningssøgning
• Sørg for, at hukommelseskortet er sat helt ind i kameraet.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som
blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 136).
• Brug "PMB" til at afspille billeder, der er gemt på en pc med dette kamera.
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder
• [Autoretning] er indstillet til [Til] (side 99).
• Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 133, 134).
• Bekræft, at indstillingen af lydstyrke og diasshow er korrekt (side 82).
• Diasshowet afspilles med [Kontinuerlig afspil.]. Vælg [Diasshow med musik] og afspil.
Indeks
Kan ikke høre musik under diasshow.
Billedet vises ikke på tv’et.
• Kameraet og fjernsynet skal bruge samme farve-tv-system (side 156).
• Kontroller om tilslutningen er korrekt (side127,128).
• Hvis USB-stikket på kablet til flerfunktionsterminal er sluttet til en anden enhed, skal du frakoble det
(side 136).
3D-billederne vises ikke på tv’et, selvom kameraet er i [3D-visning]-tilstand.
• Kontroller, at tv’et er indstillet til at vise 3D-billeder.
Sletning
Kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 91).
147DK
En "Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med en "Memory
Stick"-åbning.
Din computer genkender ikke kameraet.
Kan ikke importere billeder.
"PMB" starter ikke automatisk, efter du har oprettet en USB-forbindelse.
Indeks
• Forbind kameraet og computeren korrekt med en USB-forbindelse (side 135).
• Når du optager billeder med et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er du muligvis
ikke i stand til at importere billederne til en computer. Optag med et hukommelseskort, der er
formateret med kameraet (side 119).
MENU/Indstillingersøgning
• Når batteriniveauet er lavt, skal du sætte et opladet batteri i eller anvende lysnetadapteren (sælges
separat).
• Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 111).
• Anvend kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
• Tag kablet til flerfunktionsterminal ud fra både computeren og kameraet, og foretag korrekt
tilslutning igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte til computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
Betjeningssøgning
• Kontroller, om computeren og "Memory Stick"-læseren/skriveren understøtter en "Memory Stick
PRO Duo". Brugere af computere og "Memory Stick"-læsere/skrivere, der er fremstillet af andre
producenter end Sony, bør kontakte disse producenter.
• Hvis en "Memory Stick PRO Duo" ikke er understøttet, skal du tilslutte kameraet til computeren
(side 135). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Indholdsfortegnelse
Computere
• Opret USB-forbindelsen efter computeren er tændt.
"PMB Portable" starter ikke, efter du har oprettet en USB-forbindelse.
• Indstil [LUN-indstillinger] til [Flere].
• Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage].
• Slut computeren til netværket.
Kan ikke afspille billeder på din computer.
• Hvis du anvender "PMB", se "PMB Help" (side 133).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Billedet og lyden forstyrres af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller hukommelseskortet. Brug "PMB" til at
importere filmen til din computer, og afspil derefter filmen (side 133).
Når først billeder er blevet eksporteret til en computer, kan de ikke længere vises
på kameraet.
• Brug "PMB" til at afspille billeder, der er gemt på en pc med dette kamera.
• Registrer billedet i billeddatabasefilen og afspil det i [Datovisning] (side 87).
• Visning af begivenheder er ikke til rådighed på dette kamera.
148DK
Kan ikke indsætte et hukommelseskort.
• Indsæt den i den rigtige retning.
Du har formateret et hukommelseskort ved en fejltagelse.
Data optages i den interne hukommelse, selvom du har indsat et
hukommelseskort.
• Kontroller, at hukommelseskortet er sat så langt ind, som det kan komme.
Intern hukommelse
• Der er indsat et hukommelseskort i kameraet. Fjern den.
Data, som er gemt i den interne hukommelse, kan ikke kopieres til et
hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fyldt op. Kopier til et hukommelseskort med tilstrækkelig kapacitet.
• Denne funktion er ikke til rådighed.
Indeks
Data på hukommelseskortet eller computeren kan ikke kopieres til den interne
hukommelse.
MENU/Indstillingersøgning
Kan ikke afspille eller optage billeder vha. den interne hukommelse.
Betjeningssøgning
• Alle dataene på hukommelseskortet er blevet slettet af formateringen. Du kan ikke gendanne dem.
Indholdsfortegnelse
Hukommelseskort
Udskrivning
Kan ikke udskrive et billede.
• Der henvises til printerens betjeningsvejledning.
Billeder udskrives med begge kanter skåret af.
• Afhængig af din printer bliver alle kanter på billedet måske skåret af. Især når du udskriver et billede
med et billedformat indstillet til [16:9], kan billedet muligvis blive kortet af ude i siden.
• Når du udskriver billeder vha. af din printer, skal du annullere beskæring eller indstillinger til billede
uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når billeder udskrives i en digital fotoforretning, skal du spørge i forretningen, om billederne kan
udskrives, uden at begge kanter skæres af.
Kan ikke udskrive billeder med dato.
• Du kan udskrive billeder med indsat dato vha. "PMB" (side 133).
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Men da billeder, som er
optaget med kameraet, indeholder oplysninger om optagedatoen, kan du udskrive billeder med datoen
indkopieret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger. Kontakt producenten af
printeren eller softwaren for at få oplysninger om kompatibilitet med Exif-oplysninger.
• Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem om at indsætte datoerne på billederne.
149DK
• De 3D-billeder, der vises på kameraet, er MPO-filer, men de billeder, som skal udskrives, er JPEGfiler, så i nogle tilfælde er de billeder, som skal udskrives, ikke de samme som dem der vises på LCDskærmen.
Andet
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Kameraet slukker, uden at objektivet er kørt ind.
• Batteriet er afladet. Udskift det med et opladet batteri og tænd derefter for kameraet igen.
• Forsøg ikke at bevæge objektivet med magt, når det er stoppet.
• Dette er ikke en funktionsfejl.
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet igen (side 126).
• Det interne genopladelige backupbatteri er afladet. Sæt et opladet batteri i og lad det stå i 24 timer
eller mere med strømmen slukket.
• Indstilling af sted er indstillet til et andet sted end det sted, du aktuelt befinder dig på. Ændr
indstillingen vha. MENU t
(Indstillinger) t [Indstillinger af ur] t [Indstilling af sted].
Indeks
Datoen eller klokkeslættet er forkert.
MENU/Indstillingersøgning
Kameraet bliver varmt, når du bruger det i lang tid.
Betjeningssøgning
Objektivet bliver dugget.
Indholdsfortegnelse
Kan ikke udskrive 3D-billeder, eftersom de vises på kameraets LCD-skærm.
150DK
Selvdiagnosticeringsdisplay
• Der er problemer med kameraets hardware. Sluk og tænd igen for kameraet.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data på hukommelseskortet. Prøv at slukke og tænde kameraet
igen, eller tag hukommelseskortet ud og indsæt det igen flere gange.
• Den interne hukommelse er stødt på en formateringsfejl, eller der er indsat et uformateret
hukommelseskort. Formater den interne hukommelse eller hukommelseskortet (side 119).
• Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges sammen med kameraet, eller dataen er beskadiget.
Indsæt et nyt hukommelseskort.
Indeks
E:61:ss
MENU/Indstillingersøgning
C:32:ss
Betjeningssøgning
Hvis der vises en kode, der begynder med et bogstav fra alfabetet, arbejder kameraets
selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to cifre (angivet med ss) vil være forskellige,
afhængigt af kameraets tilstand.
Hvis du ikke kan løse problemet, selv efter at have forsøgt at følge de følgende korrigerende
handlinger et par gange, behøver kameraet måske reparation. Kontakt din Sony-forhandler eller
et autoriseret Sony-serviceværksted.
Indholdsfortegnelse
Advarselsindikatorer og
meddelelser
E:62:ss
E:91:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser kameraet (side 107), og tænd derefter for strømmen igen.
E:94:ss
• Der opstod en funktionsfejl under skrivning eller sletning af data. Der behøves reparation. Kontakt
din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted. Vær forberedt på at oplyse alle tallene
i den fejlkode, der begynder med E.
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne.
• Batteriniveauet er lavt. Udskift straks batteriet. Afhængigt af forholdene under brug eller typen af
batteri blinker indikatoren muligvis, selvom der stadig er 5 til 10 minutters resterende batteritid.
Kan kun anvendes med kompatibelt batteri
• Det isatte batteri er ikke et NP-BN1 (medfølger)-batteri.
151DK
• Sluk og tænd for kameraet igen.
Kameraet er overophedet
Giv det tid til at køle af
• Temperaturen i kameraet er steget. Strømmen slukker muligvis automatisk, eller du er muligvis ikke i
stand til at optage film. Lad kameraet køle af på et køligt sted indtil temperaturen falder.
• Sluk og tænd for kameraet igen.
Indsæt hukommelseskortet igen
Forkert hukommelseskorttype
• Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges i kameraet (side 3).
Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage eller afspille
MENU/Indstillingersøgning
• Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges i kameraet (side 3).
• Terminaldelen på hukommelseskortet er beskidt.
• Hukommelseskortet er beskadiget.
Betjeningssøgning
Intern hukomm.fejl
Indholdsfortegnelse
Systemfejl
• Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges i kameraet (side 3).
• Formater mediet igen (side 119).
Indeks
Formateringsfejl for intern hukommelse
Formateringsfejl for hukommelseskort
Bufferoverløb
• Hvis du bruger et hukommelseskort, hvorpå der gentagne gange er blevet optaget og slettet, eller som
blev formateret på et andet kamera, kan dataskrivehastigheden være langsom. Tag først backup af alle
data på kortet på en computer og omformater derefter kortet inden brug (side 119).
• Skrivehastigheden på det hukommelseskort, du anvender, er ikke tilstrækkelig til filmoptagelser.
Brug et "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) eller et SD-kort (klasse 4
eller hurtigere).
Hukommelseskortet er låst
• Du bruger et hukommelseskort med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK (LÅST)stillingen. Sæt knappen i optagestillingen.
Skrivebeskyttet hukommelseskort
• Kameraet kan ikke optage eller slette billeder på dette hukommelseskort.
Skrivning til hukommelseskortet blev ikke afsluttet korrekt
Gendanner data
• Sæt hukommelseskortet ind igen og følg vejledningen på skærmen.
Ingen billeder
• Der er ikke optaget nogen billeder i den interne hukommelse, som kan afspilles.
• Der er ikke optaget nogen billeder på hukommelseskortet, som kan afspilles.
152DK
• Der er ikke nogen 3D-billeder, som kan afspilles i [3D-visning]-tilstand.
• Den valgte mappe eller dato indeholder ingen fil, som kan afspilles i et diasshow.
Ukendt fil fundet
• Du forsøgte at slette en mappe, der indeholder en fil, der ikke kan afspilles på dette kamera. Slet filen
på en computer og slet derefter mappen.
• En mappe med de samme tre første cifre findes allerede på hukommelseskortet (for eksempel:
123MSDCF og 123ABCDE). Vælg en anden mappe, eller opret en ny mappe (side 120, 121).
Kan ikke oprette flere mapper
Tøm mappe for indhold
• Du forsøgte at slette en mappe, der indeholder en eller flere filer. Slet alle filerne og slet derefter
mappen.
Mappen er beskyttet
MENU/Indstillingersøgning
• Der findes en mappe med et navn, der begynder med "999" på hukommelseskortet. Du kan ikke
oprette flere mapper i dette tilfælde.
Betjeningssøgning
Mappefejl
Indholdsfortegnelse
Ingen stillbilleder
• Du forsøgte at slette en mappe, der er beskyttet som læs-kun på en computer.
• Der opstod en fejl under afspilning af billedet.
Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som
blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
Indeks
Kan ikke vise fil
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe, der ikke kan indstilles som en optagemappe på dit kamera. Vælg en anden
mappe (side 121).
Filbeskyttelse
• Ophæv beskyttelsen (side 91).
Til stor billedstørrelse
• Du afspiller et billede med et format, der ikke kan afspilles på dit kamera.
Kan ikke finde ansigt til retouchering
• Du kan muligvis ikke retouchere billedet afhængigt af billedet.
(Indikator for advarsel om vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga. utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, eller monter kameraet på et stativ
for at fastgøre kameraet.
153DK
• Det anbefales, at du anvender en "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), en "Memory Stick PRO-HG
Duo" eller et SD-hukommelseskortet (klasse 4 eller hurtigere) til optagelse af film.
Det er ikke muligt at optage i dette filmformat
Indholdsfortegnelse
MP4 12M er ikke understøttet med dette hukommelseskort
MP4 6M er ikke understøttet med dette hukommelseskort
• Indstil [Filmformat] til [MP4] (side 95).
• Funktionsfejl på objektivet.
Maksimalt antal billeder
allerede markeret
Fejl ved afspilning af musik
• Slet musikfilen, eller erstat den med en normal musikfil.
• Start [Format musik], og download derefter en ny musikfil.
MENU/Indstillingersøgning
• Du kan vælge op til 10 filer, når du anvender [TransferJet].
• Du kan vælge op til 100 filer, når du anvender [Flere billeder].
• Du kan tilføje
(Udskriftsbestilling)-mærker til op til 999 filer.
Betjeningssøgning
Sluk, og tænd kameraet igen
Formateringsfejl for hukommelse til musik
Handlingen kan ikke udføres
for ikke-understøttede filer
Indeks
• Udfør [Format musik].
• Bearbejdning og andre af kameraets redigeringsfunktioner kan ikke udføres på billedfiler, der har
været bearbejdet vha. en computer, eller på billeder der er optaget med andre kameraer.
Klargør billeddatabase-fil Vent venligst
• Kameraet gendanner datooplysningerne osv. i tilfælde, hvor billeder er blevet slettet på en pc eller
lignende.
• Den nødvendige billeddatabasefil oprettes, efter hukommelseskortet er formateret.
• Antallet af billeder overstiger den mulige datostyringskapacitet i en databasefil på kameraet. For at
registrere yderligere billeder i billeddatabasefilen skal du slette billeder i [Datovisning].
Der er fundet uoverensstemmelser i billeddatabase-filen. Gendan data.
• Der kan ikke optages eller afspilles AVCHD-film, da billeddatabasefilen er ødelagt. Følg
vejledningen på skærmen for at gendanne billeddatabasefilen.
• Det er ikke muligt at optage på kameraets billeddatabasefil eller afspille via [Datovisning]. Brug
"PMB" til at sikkerhedskopiere alle billeder til en pc, og brug det til at gendanne hukommelseskortet
eller den interne hukommelse.
154DK
• Importer alle billederne til computeren med "PMB", og formater hukommelseskortet eller den interne
hukommelse (side 119).
For at se billederne igen med kameraet skal du eksportere de importerede billeder til kameraet med
"PMB".
• Temperaturen i kameraet er steget. Du kan ikke optage billeder, før temperaturen er faldet.
Optagelse er stoppet pga.
forhøjet kameratemperatur
• Optagelsen er stoppet pga. en stigning i temperaturen under optagelse af en film. Vent indtil
temperaturen er faldet.
Tilslutningen mislykkedes
MENU/Indstillingersøgning
• Når du optager film i en længere periode, stiger temperaturen i kameraet. I dette tilfælde skal du
stoppe filmoptagelsen.
Betjeningssøgning
Optagefunktion er ikke tilgængelig
pga. høj indvendig temperatur
Indholdsfortegnelse
Fejl i billeddatabase-fil
Gendannelse ikke mulig
• Kontrollér TransferJet-modtagelsesporten og overfør data på korrekt vis (side 16).
• Enten blev kommunikationen afbrudt under billedoverførsel, eller også blev overførslen afbrudt pga.
at enhedshukommelsen er fyldt op. Kontrollér den ledige hukommelseskapacitet og prøv at overføre
data med TransferJet igen.
• Du er muligvis ikke i stand til at modtage billedet afhængigt af billedet.
Indeks
Nogle filer blev ikke sendt
Nogle filer blev ikke modtaget
155DK
Du kan anvende batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5-lysnetadapteren (sælges separat) i alle
lande eller regioner, hvor strømforsyningen er mellem 100 V til 240 V AC, 50/60 Hz.
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Brug af kameraet i udlandet
• Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage funktionsfejl.
For at kunne se film, der er optaget med dette kamera på et fjernsyn, skal kameraet og fjernsynet
anvende samme tv-farvesystem. Kontroller farve-tv-systemet i det land eller område, hvor du
anvender kameraet.
PAL-system (1080 50i)
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien, Kina, Kroatien,
Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn,
Vietnam, Østrig m.fl.
Indeks
PAL-M-system (1080 50i)
Brasilien
MENU/Indstillingersøgning
NTSC-system (1080 60i)
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
Betjeningssøgning
Om tv-farvesystemer
PAL-N-system (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system (1080 50i)
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
156DK
De typer hukommelseskort som kan anvendes med kameraet er "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort og SDXC-hukommelseskort.
MultiMediaCard kan ikke anvendes.
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Bemærk vedrørende brug af hukommelseskortadapteren
(sælges separat)
Betjeningssøgning
Bemærkninger
• Det kan ikke garanteres at et hukommelseskort, der er formateret med en computer, kan bruges sammen
med kameraet.
• Læse/skrivehastigheder varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskortet og det anvendte
udstyr.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når hukommelseskortet fjernes, eller kameraet slukkes under læsning eller skrivning
– Når hukommelseskortet bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Sæt ikke noget klistermærke på selve hukommelseskortet eller en hukommelseskortadapter.
• Rør ikke terminaldelen på hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe hukommelseskortet.
• Du må ikke adskille eller ændre hukommelseskortet.
• Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand.
• Opbevar hukommelseskortet uden for rækkevidde af små børn. De kan komme til at sluge den.
• Indsæt et hukommelseskort som passer til hukommelseskortåbningen. Gør du ikke det, vil det forårsage
en fejlfunktion.
• Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskortet under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. den varme kabine i en bil, der er parkeret i direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer
Indholdsfortegnelse
Hukommelseskort
• Ved indsættelse af et hukommelseskort i en hukommelseskortadapter skal du kontrollere, at
hukommelseskortet vender i den rigtige retning og sættes helt ind i stikket. Ukorrekt indsættelse kan
medføre funktionsfejl.
157DK
De typer "Memory Stick Duo", der kan bruges sammen med kameraet, er vist i tabellen
nedenfor. Det kan dog ikke garanteres, at alle "Memory Stick Duo"-funktioner virker korrekt.
"Memory Stick"-type
Memory Stick Duo (uden MagicGate)
Optagelse/afspilning
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
Bemærkninger om anvendelse af "Memory Stick Micro"
(sælges separat)
Indeks
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• Hvis du anvender en "Memory Stick Micro" med kameraet, skal du sørge for at indsætte "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen. Hvis du indsætter en "Memory Stick
Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen, er det ikke sikkert, at du
kan fjerne den fra kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden for rækkevidde af små børn. De kan komme til at sluge den.
MENU/Indstillingersøgning
*1 Højhastighedsdataoverførsel vha. et parallelt interface er ikke understøttet.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick
PRO-HG Duo" er udstyret med MagicGate-funktioner. MagicGate er en kopibeskyttelsesteknologi, som
bruger krypteringsteknologi. Dataoptagelse/afspilning, der kræver MagicGate-funktioner, kan ikke
udføres på kameraet.
*3 [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] eller [MP4 6M]-film kan ikke optages på den
interne hukommelse eller nogen anden Memory Stick end en "Memory Stick PRO Duo".
*4 Dette kamera understøtter ikke 8-bit paralleldataoverførsel. Det udfører den samme 4-bit
paralleldataoverførsel som "Memory Stick PRO Duo".
Betjeningssøgning
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
Indholdsfortegnelse
"Memory Stick"
158DK
Om opladning af batteriet
• Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C. Batteriet bliver
muligvis ikke helt opladet i temperaturer uden for dette område.
Sådan opbevares batteriet
Indeks
• Aflad batteriet helt inden det gemmes væk, og opbevar det på et koldt, tørt sted. For at vedligeholde
batteriets funktion, foretag fuld opladning af batteriet og aflad det derefter fuldstændigt på kameraet én
gang om året, inden det lægges væk.
• Batteriet kan aflades ved at lade kameraet afspille i diasshow-tilstanden (side 81), indtil strømmen går
ud.
• For at holde batteriterminalen ren og forhindre kortslutning skal batteriet placeres i en plastikpose eller
lignende, når det transporteres eller opbevares, så det ikke kommer i kontakt med andre metalgenstande
osv.
MENU/Indstillingersøgning
• Batteriydelsen falder i lav temperatur. Batteriets funktionstid er derfor kortere på kolde steder. Det
anbefales at gøre følgende for at sikre længere brug af batteriet:
– Put batteriet i en lomme tæt på din krop for at varme det op, og indsæt det i kameraet lige inden du
begynder at optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du hyppigt bruger blitz eller zoom.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved hånden til to eller tre gange den forventede optagetid og at
foretage prøveoptagelser, før de faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
• Når batteriterminalerne bliver snavsede, tænder kameraet muligvis ikke, batteriet oplades muligvis ikke,
eller der opstår muligvis andre symptomer. I disse tilfælde skal du tørre snavset af med en blød klud.
Betjeningssøgning
Effektiv brug af batteriet
Indholdsfortegnelse
Batteri
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset. Batterikapaciteten aftager med tiden og med gentaget brug. Hvis
brugstiden mellem opladningerne bliver væsentligt mindre, er det nok tid til at udskifte det med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, hvert
batteri bruges i.
Kompatibelt batteri
• Batteriet NP-BN1 (medfølger) kan kun anvendes i type N-kompatible Cyber-shot-modeller.
159DK
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
• Det er kun batterier af typen NP-BN1 (og ingen andre), der kan oplades i batteriopladeren (medfølger).
Andre batterier end den specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du
forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og forbrændinger.
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren. Hvis du lader det opladede batteri sidde i opladeren, kan
det formindske batteriets levetid.
• CHARGE-lampen på den medfølgende batterioplader blinker på en af følgende måder:
– Blinker hurtigt: Slår konstant lyset til og fra med et interval på 0,15 sekund.
– Blinker langsomt: Slår konstant lyset til og fra med et interval på 1,5 sekund.
• Når CHARGE-lampen blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, der er ved at oplade, og derefter sætte
det samme batteri ordentligt ind i batteriopladeren igen. Hvis CHARGE-lampen blinker igen, angiver
dette en batterifejl, eller at der er indsat et batteri af en anden type end den specificerede. Kontroller, at
batteriet er af den specificerede type. Hvis batteriet er den specificerede type, skal du fjerne batteriet og
udskifte det med et nyt eller et andet batteri, og kontrollere om batteriopladeren fungerer ordentligt. Hvis
batteriopladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
• Når CHARGE-lampen blinker langsomt, angiver den, at batteriopladeren midlertidigt har stoppet
opladningen og er på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og går automatisk på
standbytilstand, når temperaturen er uden for det anbefalede temperaturområde. Når temperaturen igen
kommer inden for det passende område, genoptager batteriopladeren opladningen og CHARGE-lampen
lyser igen. Vi anbefaler at oplade batteriet ved en omgivende temperatur på mellem 10°C til 30°C.
Indholdsfortegnelse
Batterioplader
Indeks
160DK
Den intelligente panoreringstilter (sælges separat) giver dig mulighed for at optage billeder ved
at kameraet registrerer folks ansigter.
Se den betjeningsvejledning der fulgte med den intelligente panoreringstilter angående
yderligere oplysninger.
Indholdsfortegnelse
Intelligent panoreringstilter
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
• Det digitale stillbilledkamera DSC-WX5C understøtter ikke den intelligente panoreringstilter (IPT-DS1/
IPT-DS1C).
• Den intelligente panoreringstilter er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller regioner.
Indeks
161DK
Optagelse og afspilning på kameraet
Dit kamera optager i den high-definition billedkvalitet (HD), baseret på AVCHD-formatet, som er nævnt
nedenfor.
Videosignal*3:
1080 60i-kompatibel enhed
1080 50i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i
Dolby Digital 2-kanal
Hukommelseskort
*1 1080i-specifikation
En high-definition specifikation som anvender 1.080 effektive scannelinjer og interlace-systemet.
MENU/Indstillingersøgning
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i
Lydsignal:
Optagemedie:
Betjeningssøgning
AVCHD-formatet er blevet udviklet til high-definition digitale videokameraer til optagelse af et HD (HighDefinition)-signal i 1080i*1 eller 720p*2-specifikationen ved anvendelse af en højeffektiv
kodningsteknologi til komprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet anvendes til at komprimere videodata,
og Dolby Digital eller Linear PCM-systemet anvendes til at komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet er i stand til at komprimere billeder mere effektivt end det konventionelle
billedkomprimeringsformat. MPEG-4 AVC/H.264-format gør det muligt at optage et high-definition
videosignal, som er optaget på et digitalt videokamera, på 8 cm DVD-diske, en harddisk, flashhukommelse,
hukommelseskort osv.
Indholdsfortegnelse
AVCHD-format
*2 720p-specifikation
En high-definition specifikation som anvender 720 effektive scannelinjer og progressiv-systemet.
kamera.
Indeks
*3 Data, som er optaget i et andet AVCHD-format end det, som er nævnt ovenfor, kan ikke afspilles på dit
162DK
TransferJet-kommunikationer overholder standarden nedenfor.
TransferJet-standard:
Overholder PCL Spec. Rev. 1.0
• Brug "SCSI"-kommunikationsprotokollen ovenfor ved tilslutning til en TransferJet-kompatibel enhed
(sælges separat). Ellers skal du bruge "OBEX"-kommunikationsprotokollen ved deling af data mellem
kameraer.
Betjeningssøgning
Protokolklassenavn (kommunikationstype):
SCSI blokenhedsmål
OBEX Push-server
OBEX Push-klient
Indholdsfortegnelse
TransferJet-standard
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
163DK
Antallet af stillbilleder og optagetiden kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og
hukommelseskortet.
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Intern
hukommelse
Hukommelseskort formateret med dette kamera
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
12M
6
344
690
1397
2846
5625
8M
8
482
967
1959
3990
7884
5M
10
582
1168
2366
4819
9524
VGA
207
11760
23600
47810
97350
192380
16:9(9M)
6
382
766
1552
3160
6246
16:9(2M)
32
1838
3688
7470
15210
30060
Indeks
Bemærkninger
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 99.999, vises indikatoren ">99999".
• Når der afspilles et billede på dette kamera, der er optaget med et andet kamera, vises billedet muligvis
ikke i det rigtige billedformat.
MENU/Indstillingersøgning
Ca. 32 MB
Størrelse
Betjeningssøgning
Stillbilleder
Indholdsfortegnelse
Antal stillbilleder og optagetid for
film
164DK
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale optagetider. Disse er totaltider for alle
filmfiler. Kontinuerlig optagelse kan foretages i cirka 29 minutter på én gang. Den maksimale
størrelse på en MP4-format filmfil er op til ca. 2 GB.
(Enheder: timer : minutter : sekunder)
Intern
hukommelse
Hukommelseskort formateret med dette kamera
Ca. 32 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
AVC HD 17M FH
—
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
AVC HD 9M HQ
—
0:28:00
0:57:00
1:56:20
3:57:50
7:50:40
MP4 12M
—
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
Kvalitet/Format
—
0:40:40
1:21:50
2:45:50
5:37:50
11:07:50
MP4 3M
0:01:10
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
Bemærk
• Optagetiden for film kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene (temperatur osv.). Værdien
ovenfor gælder, når DISP (Opsætning af skærm) er indstillet til [Normal].
MENU/Indstillingersøgning
MP4 6M
Betjeningssøgning
Kapacitet
Indholdsfortegnelse
Film
Indeks
165DK
Undlad at bruge/opbevare kameraet på følgende steder
Om transport
Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCD-rengøringssæt (sælges separat) for at fjerne fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne fingeraftryk, støv osv.
Indeks
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med
en tør klud. For at undgå at beskadige overfladebehandlingen eller kabinettet:
– Du må ikke udsætte kameraet for kemiske produkter som fx fortynder, benzin, alkohol, engangsklude,
insektmiddel, solcreme eller insektgift.
– Du må ikke røre ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid.
MENU/Indstillingersøgning
Undlad at sidde i en stol eller andre steder med kameraet i baglommen, da dette kan medføre funktionsfejl
eller beskadige kameraet.
Betjeningssøgning
• På meget varme, kolde eller fugtige steder
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret direkte i solen, kan kameraet blive deformeret, og det kan
medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret, og det kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i kameraet, og i
nogle tilfælde kan denne funktionsfejl ikke udbedres.
Indholdsfortegnelse
Forholdsregler
Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i temperaturer mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt kolde eller varme
omgivelser, som overstiger dette interval, anbefales ikke.
Om det interne genopladelige backupbatteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt, så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i omkring en
måned, bliver det fuldstændigt afladet. I denne situation skal du sørge for at oplade det genopladelige
batteri, før du bruger kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er opladet, kan du stadig anvende kameraet, men så vil datoen og
klokkeslættet ikke blive angivet.
Metoder til opladning af det interne genopladelige backupbatteri
Indsæt et opladet batteri i kameraet, og lad kameraet stå i 24 timer eller længere i slukket tilstand.
166DK
C
3D-funktioner .....................................................................51
Center-AF ............................................................................71
3D-optagelse .......................................................................53
Centreret måling................................................................73
3D-panorama ......................................................................53
COMPONENT ................................................................110
3D-visning ...........................................................................84
Computer
Anbefalet computermiljø .....................................132
A
Import af billeder .............................................135, 136
Advarselsindikatorer og meddelelser.....................151
Macintosh ...................................................................132
AF-lampe .............................................................................96
Windows .....................................................................132
Afspilning
D
Film .................................................................................49
Dato-/tidsindstilling .......................................................126
Stillbilleder ...................................................................42
Defokus.effekt....................................................................61
Afspilningszoom ...............................................................43
Defokuseret baggrund ....................................................24
Antal stillbilleder ............................................................164
Demotilstand.....................................................................106
Anti-bevægelsesslør ........................................................26
Diasshow ..............................................................................81
Auto programmeret..........................................................25
Diasshow med musik ......................................................82
Autoretning .........................................................................99
Digital præcisions-zoom................................................98
AVCHD-format...............................................................162
Digital zoom .......................................................................98
DISP .......................................................................................34
DPOF .....................................................................................92
Batteri ..................................................................................159
Batterioplader ...................................................................160
E
Bedste autojustering ........................................................22
Eksponering ........................................................................67
Beskyt ....................................................................................91
EV ...........................................................................................67
Beskær (Ændr størrelse) ................................................89
Eye-Fi ..................................................................................117
Billedformat ........................................................................62
Billedindeks ........................................................................44
F
Bip .........................................................................................102
Fejlfinding .........................................................................143
Blitz ........................................................................................36
Filmformat ...........................................................................95
Blød hud ...............................................................................26
Filmtilstand
Blød hud-effekt..................................................................76
Indeks
B
MENU/Indstillingersøgning
3D-billeder ...................................................................55
Betjeningssøgning
Tal
Indholdsfortegnelse
Indeks
Optagelse ......................................................................31
Blødt snap ............................................................................26
Visning ...........................................................................49
Brug af kameraet i udlandet .......................................156
Filnummer .........................................................................124
Fokus ......................................................................................71
Format .................................................................................119
Format musik....................................................................114
Funkt.guide........................................................................104
Funktionsvælger ................................................................20
Fyrværkeri ...........................................................................27
Følsomhed for smilregist. .............................................77
167DK
M
Gitterlinje .............................................................................97
Macintosh-computer .....................................................132
Gourmet ................................................................................27
Mappe
Oprettelse ....................................................................120
H
Skift ...............................................................................121
Valg .................................................................................94
HDMI-stik ...........................................................56, 129, 131
Mass Storage ....................................................................111
HDR-modlyskorrektion .................................................26
MENU ...................................................................................12
Hent musik ........................................................................113
MOVIE (Film)-knap .......................................................41
Hukommelseskort.......................................................3, 157
MTP ......................................................................................111
Hvidbalance ........................................................................69
Multi-AF...............................................................................71
Høj følsomhed....................................................................27
Multistik .............................................................127, 130, 135
Håndholdt tusmørke ........................................................26
Multivinkelpanorering ....................................................53
I
Music Transfer .........................................................133, 134
Måling på flere mønstre .................................................73
Identifikation af kameraets dele .................................16
Indstilling af sted ............................................................125
N
Indstillinger .........................................................................14
Nem-tilstand
Indstillinger af ur ............................................................126
Optagelse ......................................................................58
Indstillinger for serieoptag. ..........................................65
Visning ...........................................................................59
MENU/Indstillingersøgning
Sletning ........................................................................122
HDMI-opløsning.............................................................108
Betjeningssøgning
HD(1080i) ..........................................................................110
Indholdsfortegnelse
G
Initialiser.............................................................................107
O
Intelligent panorering......................................................29
Operativsystem ................................................................132
Intelligent panoreringstilter ........................................161
Opret lagr.mappe ............................................................120
Intern hukommelse ..........................................................19
Oprettelse af en disk ......................................................139
ISO ..........................................................................................68
Opsætning af skærm ........................................................34
K
Indeks
Intelligent autojustering .................................................21
Optageinterval f. serieoptag. ........................................66
Optagelse
Kalender ...............................................................................87
3D-billeder ...................................................................53
Kontinuerlig afspil. ..........................................................81
Film .................................................................................31
KONTROL TIL HDMI ...............................................109
Stillbillede ....................................................................21
Kontrolknap ........................................................................16
Optageretning .....................................................................60
Kopier ..................................................................................123
Optisk zoom ..................................................................32, 98
Kvalitet ..................................................................................62
Kæledyr.................................................................................27
L
P
Panorama ..............................................................................29
Panoramabilledformat ....................................................62
Landskab ..............................................................................26
Pc ...........................................................................................132
Langsom synkro ................................................................36
Pixel ........................................................................................64
Language Setting ............................................................103
PMB .....................................................................................133
Lukkede øjne-adv. ..........................................................101
PMB Portable ...................................................................137
LUN-indstillinger ...........................................................112
PTP .......................................................................................111
Lysmålermetode ................................................................73
Punktmåling ........................................................................73
168DK
Ramme for AF-områdesøger .......................................71
Valg af motiv ......................................................................26
Reduktion af lukkede øjne ............................................80
Valgt ansigtshukommelse .............................................79
Registrering af ansigter ..................................................78
VGA .......................................................................................62
Retouchering.......................................................................89
Vis serieoptagelsesgruppe ............................................88
Roter .......................................................................................93
Visning af serieoptagelsesbilleder.............................47
Rødøjekorrektion ..............................................................89
Visningstilstand .................................................................87
Rødøjereduktion ..............................................................100
Vælg mappe ........................................................................94
S
W
Scenegenkendelse.............................................................74
Windows-computer .......................................................132
SD ..........................................................................................110
Z
Selvportræt ..........................................................................38
Zoom ......................................................................................32
Selvudløser ..........................................................................38
Send via TransferJet ........................................................85
Serieoptagelsesknap ........................................................40
Skift lagringsmappe .......................................................121
Skærmfarve .......................................................................105
Slet ....................................................................................45, 90
MENU/Indstillingersøgning
Selvdiagnosticeringsdisplay.......................................151
Betjeningssøgning
V
Indholdsfortegnelse
R
Slet lagringsmappe .........................................................122
Smart zoom .........................................................................98
Sne...........................................................................................27
Software ..............................................................................133
Indeks
Smiludløser .........................................................................37
Sporingsfokus.....................................................................33
Spot - AF ..............................................................................71
Strand .....................................................................................27
Strømbesparelse ..............................................................115
T
Tilslutning til
Computer ....................................................................135
Tv ...................................................................................127
TransferJet .........................................................................116
TransferJet-standard ......................................................163
Tusmørke .............................................................................26
Tusmørke portræt .............................................................26
Tv.............................................................................56, 127, 128
U
Udskriftsbestillingsmærke ....................................92, 142
Udskriv ..........................................................................92, 142
USB-tilslut .........................................................................111
Uskarp maskering .............................................................89
169DK
Softwaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg" følger med i kameraet. Vi
leverer denne software på baggrund af licensaftaler med ejerne af copyright. På baggrund af
anmodninger fra ejerne af copyright til denne software, har vi pligt til at oplyse dig om følgende.
Læs venligst de følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på CD-ROM’en. Du kan finde licenser (på engelsk) til
softwaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg".
Indeks
Til denne software, der er inkluderet i kameraet, gælder følgende GNU General Public License
(herefter kaldt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter kaldt "LGPL").
Dette oplyser dig om, at du har ret til adgang til kildekoden, samt til at ændre og
videredistribuere kildekoden til disse programmer under betingelserne givet i den medfølgende
GPL/LGPL.
Kildekoden findes på Internettet. Anvend den følgende URL til at downloade den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os angående indholdet af kildekoden.
MENU/Indstillingersøgning
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Betjeningssøgning
DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC-PATENT-PORTEFØLJELICENSEN
TIL EGET OG IKKE-KOMMERCIELT BRUG TIL
(i) AT KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC
VIDEO")
OG/ELLER
(ii) DEKODNING AF AVC-VIDEO, SOM ER KODET AF EN FORBRUGER, SOM ER
INVOLVERET I
EGEN OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER VAR KØBT AF EN
VIDEOUDBYDER, SOM ER LICENSERET TIL AT LEVERE AVC-VIDEO.
DER ER IKKE GIVET, OG DER GIVES IKKE LICENS TIL NOGEN ANDRE FORMER
FOR BRUG. YDERLIGERE INFORMATIONER KAN MULIGVIS HENTES HOS MPEG
LA, L.L.C. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger angående licensen
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på CD-ROM’en. Du kan finde licenser (på engelsk) til
softwaren "GPL" og "LGPL".
Du behøver Adobe Reader for at kunne læse PDF’en. Hvis programmet ikke er installeret på din
computer, kan du downloade det fra Adobe Systems’ website:
http://www.adobe.com/
Om licensen for "Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
170DK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement