Sony | DSC-W350 | Sony DSC-W350 W350 Kompakt digitalkamera Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Søg på handling
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
Cyber-shot Håndbog
DSC-W350/W350D/W360/W380/W390
© 2010 Sony Corporation
4-188-443-32(1)
DK
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side.
Dette er praktisk, når du leder efter en funktion, som du vil have vist.
Søg på handling
Søg efter oplysninger ud fra en handling.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Søg på handling
Indholdsfortegnelse
Søg efter oplysninger ud fra en funktion.
Søg efter oplysninger på en liste over
MENU-punkter/indstillinger.
Symboler og tegn i denne håndbog
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
Søg efter oplysninger ud fra et søgeord.
Standardindstillingen angives af
Indeks
Rækkefølgen på handlinger angives med
pile (t). Betjen kameraet i den viste
rækkefølge. Symbolerne vises som i
kameraets standardindstilling.
.
Angiver forholdsregler og begrænsninger,
der er relevante for korrekt brug af
kameraet.
z Angiver nyttige oplysninger.
2DK
Når du anvender en "Memory Stick
Duo" med "Memory Stick"-port i
standardstørrelse
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
sætte den i "Memory Stick Duo"-adapteren
(sælges separat).
"Memory Stick
Duo"-adapter
Bemærkninger om batteriet
• Oplad batteriet (medfølger), før kameraet bruges
første gang.
• Batteriet kan oplades, selvom det ikke er helt
tomt. Selvom batteriet ikke er helt opladet, kan
du alligevel bruge det delvist opladede batteri,
som det er.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,
skal du bruge resten af strømmen, tage batteriet
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
højpræcisionsteknologi, så andelen af effektive
pixel udgør 99,99%. Der kan dog forekomme
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er
en almindelig konsekvens af
fremstillingsprocessen og påvirker ikke
optagelserne.
Sorte, hvide, røde, blå eller
grønne prikker
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
resultere i, at kameraet ikke fungerer korrekt.
Vær forsigtig, hvis kameraet placeres tæt på et
vindue eller udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over
LCD-skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke
en fejl.
• Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv, og
undlad at udsætte kameraet for kraftige
påvirkninger.
Indeks
Når der optages film, anbefales det, at du
bruger følgende hukommelseskort:
–
(Mark2) ("Memory
Stick PRO Duo" (Mark2))
–
("Memory Stick PROHG Duo")
– SD hukommelseskort, SDHC
hukommelseskort eller SDXC
hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere)
Du kan finde flere oplysninger om "Memory
Stick Duo" på side 130.
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Det er blevet bekræftet, at "Memory Stick Duo",
der har en kapacitet på op til 32 GB, og SD
hukommelseskort, der har en kapacitet på op til
64 GB, kan bruges sammen med dette kamera.
ud af kameraet og opbevare det et køligt og tørt
sted. På denne måde bevares batteriets
funktionsevne bedst.
• Du kan finde flere oplysninger om batteriet på
side 132.
Søg på handling
Bemærkninger om forskellige
hukommelseskort, der kan bruges
(sælges separat)
De følgende hukommelseskort er kompatible
med dette kamera: "Memory Stick PRO
Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo",
"Memory Stick Duo", SD hukommelseskort,
SDHC hukommelseskort og SDXC
hukommelseskort.
MultiMediaCard er ikke kompatibelt.
I denne håndbog bruges "Memory Stick Duo"
som fælles betegnelse for "Memory Stick
PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo"
og "Memory Stick Duo", og SD
hukommelseskort, SDHC hukommelseskort
og SDXC hukommelseskort kaldes SD
hukommelseskort.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af
kameraet
Om fugtdannelse
• Hvis kameraet bringes direkte fra en kold til en
varm beliggenhed, kan der danne sig fugt på
inder- eller ydersiden af kameraet.
Fugtdannelsen kan medvirke, at der opstår
kamerafejl.
• Hvis der forekommer fugtdannelse, skal du
slukke for kameraet og vente ca. en halv time
mens fugten fordamper. Vær opmærksom på, at
hvis du forsøger at tage billeder mens der stadig
er fugt indeni objektivet, vil dette resultere i
slørede billeder.
Billederne i denne håndbog
De billeder, der bruges som eksempler i denne
håndbog, er gengivelser af billeder, der ikke er
taget med dette kamera.
Om illustrationer
Illustrationerne i denne håndbog er af DSC-W380
medmindre andet er angivet.
3DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
Søg på handling
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Sådan bruges denne håndbog······························ 2
Bemærkninger om brug af kameraet ···················· 3
Søg på handling ···················································· 7
Søgning på MENU-punkter/indstillinger ················ 9
Identifikation af kameraets dele ·························· 15
Liste over ikoner der vises på skærmen ············· 17
Brug af funktionsvælgeren
(udelukkende DSC-W380/W390)························ 19
Brug af funktionsvælgeren
(udelukkende DSC-W350/W350D/W360)··········· 20
Brug af den interne hukommelse ························ 21
Indeks
Optagelse
Intelligent autojustering ······································· 22
Nem optagelse (udelukkende
DSC-W380/W390) ·············································· 24
Nem-tilstand (udelukkende
DSC-W350/W350D/W360) ································· 26
Auto programmeret ············································· 27
Panorering··························································· 28
Valg af motiv ······················································· 30
Filmtilstand ·························································· 32
Zoom ··································································· 33
DISP (Opsætning af skærm)·································34
Blitz ····································································· 35
Smiludløser ························································· 36
Selvudløser ························································· 37
4DK
Indholdsfortegnelse
Visning
Søg på handling
Visning af stillbilleder··········································· 38
Afspilningszoom ·················································· 39
Billedindeks ························································· 40
Slet ······································································ 41
Visning af film······················································ 42
MENU (Optagelse)
MENU (Visning)
MENU-punkter (Visning) ····································· 11
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
MENU-punkter (Optagelse)··································· 9
Indeks
Indstillinger
Indstillinger ·························································· 13
Tv
Visning af billeder på et tv ································· 105
Computer
Brug med din computer····································· 108
Brug af softwaren ·············································· 109
Tilslutning af kameraet til computeren ··················111
Upload af billeder til en medietjeneste ··················113
5DK
Indholdsfortegnelse
Udskrivning
Udskrivning af stillbilleder·································· 115
Søg på handling
Fejlfinding
Fejlfinding·························································· 117
Advarselsindikatorer og meddelelser ················ 125
"Memory Stick Duo" ·········································· 130
Batteri································································ 132
Batterioplader···················································· 133
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Andet
Indeks
Indeks
Indeks································································ 134
6DK
Indholdsfortegnelse
Søg på handling
Automatisk indstilling af Intelligent autojustering ······································ 22
kameraet
Valg af motiv ························································· 30
Optagelse af
panoramabilleder
Panorering ····························································· 28
Optagelse af dit
kæledyr
Kæledyr ·································································· 30
Optagelse af motiver i
bevægelse
Filmtilstand ···························································· 32
Indstillinger for serieoptag.································ 50
Optagelse uden slør
Høj følsomhed ······················································ 30
Selvudløser med 2 sekunders
forsinkelse ····························································· 37
ISO ··········································································· 52
Optagelse i modlys
Tvungen blitz ························································ 35
Scenegenkendelse ············································· 60
DRO········································································· 65
Optagelse i mørke
Høj følsomhed ······················································ 30
Langsom synkro ·················································· 35
ISO ··········································································· 52
Indeks
Blødt snap ····························································· 30
Tusmørke portræt················································ 30
Smiludløser ··························································· 36
Scenegenkendelse ············································· 60
Registrering af ansigter······································ 63
Reduktion af lukkede øjne ································ 66
Rødøjereduktion ·················································· 83
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Portrætfotografering
Søg på handling
Scenegenkendelse ············································· 60
7DK
EV ············································································ 51
Ændring af
fokusplacering
Fokus ······································································ 57
Registrering af ansigter······································ 63
Indholdsfortegnelse
Justering af
eksponeringen
Søg på handling
Ændring af billedformat Billedformat ··························································· 46
Slet ····································································· 41, 73
Format ···································································· 97
Visning af forstørrede
billeder
Afspilningszoom ··················································· 39
Beskær (Ændr størrelse) ··································· 72
Redigering af billeder
Retouchering ························································ 72
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Sletning af billeder
Indeks
Diasshow ······························································· 68
Afspilning af en
billedserie i rækkefølge
Optagelse/visning med Nem optagelse (udelukkende DSC-W380/
W390) ····································································· 24
tydelige indikatorer
Nem-tilstand (udelukkende DSC-W350/
W350D/W360) ················································ 26, 67
Udskrivning af billeder
med dato
Brug af "PMB (Picture Motion Browser)"
················································································ 109
Ændring af indstillinger Indstilling af sted ················································ 103
for dato og tid
Dato-/tidsindstilling ············································ 104
Gendannelse af
indstillinger
Initialiser ································································· 89
Udskrivning af billeder
Udskriv ·································································· 115
Visning på tv
Visning af billeder på et tv ······························· 105
8DK
Indholdsfortegnelse
Søgning på MENU-punkter/
indstillinger
MENU-punkter (Optagelse)
Søg på handling
Du kan let vælge forskellige optagefunktioner med knappen MENU.
1 Tryk på ON/OFF (Power)-knappen og indstil
kameraet til optagelse-tilstand.
Knappen
ON/OFF (Power)
2 Tryk på knappen MENU for at få vist skærmen
Menu.
4 Tryk på knappen MENU for at lukke skærmen
Menu.
Knappen MENU
Kontrolknap
I tabellen nedenfor angiver en funktion, som brugeren kan ændre, og — angiver en funktion,
som ikke kan ændres. Ikonerne under [ ] angiver tilstande, som kan ændres. Afhængigt af
optagetilstanden kan funktionsindstillinger være fastlagte eller begrænsede. Detaljer findes på
siden for hvert punkt.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B
på kontrolknappen.
Indeks
DSC-W380/W390
Funktionsvælger
Menupunkt
Valg af motiv
—
—
—
—
Filmoptagelsesscene
—
—
—
—
Optageretning
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Billedformat
Blitz
—
—
Indstillinger for serieoptag.
—
EV
—
ISO
—
—
Hvidbalance
—
—
Hvidbalance under vandet
—
—
Fokus
—
—
Lysmålermetode
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Scenegenkendelse
—
Følsomhed for smilregist.
—
—
—
Registrering af ansigter
—
—
—
DRO
—
—
Reduktion af lukkede øjne
—
—
(Indstillinger)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Bemærk
• Det er kun de menupunkter, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen.
DSC-W350/W350D/W360
Funktionsknap
Opt.funkt.
Valg af motiv
—
—
Filmoptagelsesscene*
—
—
—
Optageretning
—
—
—
(Nem-tilstand)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Søg på handling
Optagelse-tilstand
Menupunkt
Billedformat
EV
ISO
—
Hvidbalance
—
Hvidbalance under vandet*
—
Fokus
—
—
Lysmålermetode
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Følsomhed for smilregist.
—
—
—
Registrering af ansigter
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Scenegenkendelse
—
DRO
—
Reduktion af lukkede øjne
—
—
—
—
Indeks
—
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indstillinger for serieoptag.
(Indstillinger)
* Kun DSC-W350/W360
Bemærk
• Det er kun de menupunkter, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen.
10DK
Du kan let vælge forskellige visningsfunktioner med knappen MENU.
1 Tryk på knappen
afspilningstilstand.
(Afspilning) for at skifte til
Kontrolknap
3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B på
kontrolknappen.
4 Tryk på z midt på kontrolknappen.
DSC-W380/W390
Visningstilstand
Menupunkt
Intern
hukommelse
Hukommelseskort
Datovisning
(Diasshow)
(Visningstilstand)
—
(Retouchering)
Indeks
Mappevisning Mappevisning Mappevisning
(stillbilleder)
(film)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
I tabellen nedenfor angiver en funktion, som brugeren kan
ændre, og — angiver en funktion, som ikke kan ændres.
Knappen MENU
Knappen
(Afspilning)
Søg på handling
2 Tryk på knappen MENU for at få vist skærmen
Menu.
Indholdsfortegnelse
MENU-punkter (Visning)
—
(Slet)
(Beskyt)
DPOF
—
(Udskriv)
—
(Roter)
—
(Vælg mappe)
—
—
—
(Indstillinger)
Bemærk
• Det er kun de menupunkter, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen.
• Når funktionsvælgeren står på
(Nem optagelse), og du trykker på MENU, vises skærmen Slet. Du
kan vælge [Slet enkelt billede] eller [Slet alle billeder].
11DK
Fortsættes r
Visningstilstand
Menupunkt
Intern
hukommelse
Hukommelseskort
Datovisning
Mappevisning Mappevisning Mappevisning
(stillbilleder)
(film)
(Diasshow)
(Visningstilstand)
—
(Retouchering)
—
(Slet)
(Beskyt)
DPOF
—
—
(Roter)
—
(Vælg mappe)
—
(Indstillinger)
—
—
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Udskriv)
Søg på handling
(Nem-tilstand)
Indholdsfortegnelse
DSC-W350/W350D/W360
Bemærk
• Det er kun de menupunkter, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen.
Indeks
12DK
Du kan ændre indstillinger på skærmen
(Indstillinger).
1 Tryk på knappen MENU for at få vist skærmen
Menu.
Kontrolknap
3 Vælg den ønskede kategori med v/V, og tryk på
B for at vælge et punkt. Tryk derefter på z.
Kategori
Optagelsesindstil.
Knappen MENU
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
4 Vælg den ønskede indstilling, og tryk derefter
på z.
Søg på handling
2 Vælg
(Indstillinger) med V på kontrolknappen,
og tryk på z midt på kontrolknappen for at få vist
opsætningsskærmen.
Indholdsfortegnelse
Indstillinger
Punkt
AF-lampe
Gitterlinje
Opløsning
Digital zoom
Autoretning
Indeks
Rødøjereduktion
Lukkede øjne-adv.
Primære indstill.
Bip
Language Setting
Funkt.guide
Demotilstand
Initialiser
COMPONENT
Video ud
USB-tilslut
LUN-indstillinger
Hent musik
Format musik
Strømbesparelse
Hukommelseskortværktøj
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Slet lagringsmappe
Kopier
Filnummer
Internt huk.værktøj
Format
Filnummer
13DK
Fortsættes r
Indstillinger af ur
Punkt
Indstilling af sted
Dato-/tidsindstilling
Bemærk
Søg på handling
• [Optagelsesindstil.] vises kun, når der er valgt indstillinger via optagetilstand.
• [Hukommelseskort-værktøj] vises kun, når der sættes et hukommelseskort ind i kameraet, og [Internt
huk.værktøj] vises kun, når der ikke indsættes et hukommelseskort.
Indholdsfortegnelse
Kategori
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
14DK
DSC-W380/W390
I Ved optagelse: Zoomknap (W/T) (33)
Ved visning: Knappen
(Afspilningszoom)/knappen
(Indeks)
(39, 40)
K Krog til håndledsrem*
L Knappen
M
(Afspilning) (38)
(Slet)-knap (41)
N Knappen MENU (9)
P Gevind til kamerastativ
Q Dæksel til batteri/hukommelseskort
R Hul til hukommelseskort
S Multistik
T Adgangsindikator
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
O Kontrolknap
en menu: v/V/b/B/z
Ikke i en menu: DISP/ / /
Søg på handling
J Funktionsvælger (19)
Indholdsfortegnelse
Identifikation af kameraets dele
U Udløser til batteri
V Batteriåbning
Håndledsremmen sidder fast på kameraet ved
levering fra fabrikken. Før din hånd gennem hullet
for at forhindre, at kameraet falder og beskadiges.
Indeks
* Sådan anvender man
håndledsremmen
Krog
A Knappen ON/OFF (Power)
B Udløserknap
C Blitz
D Mikrofon
E Højttaler
F Selvudløserlampe/Smiludløserlampe/
AF-lampe
G Objektiv
H LCD-skærm
15DK
Fortsættes r
K Knappen
L
(Afspilning) (38)
(Slet)-knap (41)
M Knappen MENU (9)
N Kontrolknap
en menu: v/V/b/B/z
Ikke i en menu: DISP/ / /
O Højttaler
Q Dæksel til batteri/hukommelseskort
R Hul til hukommelseskort
S Adgangsindikator
T Multistik
U Batteriåbning
* Sådan anvender man
håndledsremmen
Håndledsremmen sidder fast på kameraet ved
levering fra fabrikken. Før din hånd gennem hullet
for at forhindre, at kameraet falder og beskadiges.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
V Udløser til batteri
Søg på handling
P Gevind til kamerastativ
Indholdsfortegnelse
DSC-W350/W350D/W360
Krog
Indeks
A Knappen ON/OFF (Power)
B Udløserknap
C Blitz
D Selvudløserlampe/Smiludløserlampe/
AF-lampe
E Objektiv
F Mikrofon
G LCD-skærm
H Ved optagelse: Zoomknap (W/T) (33)
Ved visning: Knappen
(Afspilningszoom)/knappen
(Indeks)
(39, 40)
I Funktionskontakt (20)
J Krog til håndledsrem*
16DK
Ikoner vises på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmvisningen med DISP (Opsætning af skærm) på kontrolknappen.
A
Skærm
Visning
Batteriniveau
Advarsel om lavt batteriniveau
Billedformat
Ved optagelse af film
Valg af motiv
•
vises kun på DSC-W380/
W390.
•
vises kun på DSC-W350/
W360/W380/W390.
Filmoptagelsestilstand
•
vises kun på DSC-W350/
W360/W380/W390.
Indeks
Optagelse-tilstand (Intelligent
autojustering/Auto
programmeret/Panorering)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Ikonerne er begrænsede i Nem optagelsetilstand.
Søg på handling
Ved optagelse af stillbilleder
Indholdsfortegnelse
Liste over ikoner der vises på
skærmen
Ikon for Scenegenkendelse
Ved afspilning
Hvidbalance
•
/
vises kun på DSCW350/W360/W380/W390.
Lysmålermetode
Advarsel om vibration
Scenegenkendelse
Indstillinger for serieoptag.
DRO
Indikator for Følsomhed for
smilregist
17DK
Fortsættes r
Visning
Skærm
Visning
Zoom-skalering
Blitz oplader
PictBridge tilslutter
Hvidbalance
•
/
vises kun på DSCW350/W360/W380/W390.
Beskyt
Udskriv ordre (DPOF)
Afspilningszoom
ISO 400
D
Skærm
Visning
z
AE/AF-lås
ISO400
ISO-nummer
Skærm
C:32:00
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Destination
Advarsel mod overophedning
Registrering af ansigter
Database-fil fuld/fejl på
databasefil
AF-afstandsmålerrammeindikator
Optagelse af en film/Standby af
en film
0:12
Optagelsestid (m:s)
101-0012
Mappe-filnummer
2010 1 1
9:30 AM
Registreret dato/klokkeslæt for
afspilningsbilledet
z STOP
z PLAY
Funktionsguide til afspilning af
billede
bB BACK/NEXT
Sådan vælger man billeder
V VOLUME
Sådan tilpasse man lydstyrken
AF-afstandsmålerramme
Kryds til punktmåling
+2.0EV
Eksponeringsværdi
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
N
Afspilning
Afspilningsbjælke
C
Skærm
Indeks
OPT
Standby
Selvdiagnosticeringsdisplay
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
NR langsom lukker
125
Visning
Selvudløser
Søg på handling
Database-fil fuld/fejl på
databasefil
Visningstilstand
B
ISO-nummer
Indholdsfortegnelse
Skærm
Visning
00:00:12
Modsat
Optagemappe
Retning
Afspilningsmappe
Oplysninger om GPS
96
Antal billeder der kan optages
12/12
Billednummer/antal billeder
optaget indenfor datainterval,
valgt mappe
100min
Tid tilgængelig til optagelse
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Længde- og breddegradsvisning
Lydstyrke
Optagelses-/afspilningsmedie
(Hukommelseskort/Intern
hukommelse)
Sådan ændrer man mappe
AF-lampe
Rødøjereduktion
Lysmålermetode
Blitztilstand
18DK
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Indholdsfortegnelse
Brug af funktionsvælgeren
(udelukkende DSC-W380/W390)
Funktionsvælger
Søg på handling
Gør det muligt at optage film (side 32).
(Panorering)
Gør det muligt, at tage et panoramabillede efter sammensætning af
billeder (side 28).
(Auto programmeret)
(Nem optagelse)
(Valg af motiv)
Gør det muligt at lave optagelser med automatisk justerede
indstillinger (side 22).
Gør det muligt at optage/vise stillbilleder med indikatorer, der er lette
at få øje på (side 24).
Indeks
(Intelligent
autojustering)
Gør det muligt at optage med automatisk justeret eksponering (både
lukkerhastighed og blændeværdi) (side 27). Du kan indstille
forskellige funktioner med menuen.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Filmtilstand)
Gør det muligt at optage med forudangivne indstillinger, afhængigt af
motivet (side 30).
19DK
Funktionsknap
(Stillbillede)
Gør det muligt for dig, at tage stillbilleder (side 22, 27, 30).
MENU t [Opt.funkt.] t den ønskede tilstand.
(Panorering)
Gør det muligt, at tage et panoramabillede efter sammensætning af
billeder (side 28).
(Film)
Gør det muligt at optage film (side 32).
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Knappen MENU
Søg på handling
Indstil funktionsknappen til den ønskede funktion.
Indholdsfortegnelse
Brug af funktionsvælgeren
(udelukkende DSC-W350/W350D/
W360)
Indeks
20DK
Kameraet har ca. 45 MB intern hukommelse. Hukommelsen kan ikke flyttes.
Du kan optage billeder på den interne hukommelse, hvis der ikke er indsat et hukommelseskort i
kameraet.
Om billeddata lagret i den interne hukommelse
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en harddisk i din computer
Følg fremgangsmåden på side 111 uden, der er et hukommelseskort i kameraet.
Indeks
Det anbefales, at du kopierer data (sikkerhedskopierer) uden fejl ved hjælp af en af følgende
metoder.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
B
Når der ikke sidder et hukommelseskort i kameraet
[Optagelse]: Der optages billeder i den interne
hukommelse.
Intern
hukommelse [Afspilning]: Der afspilles billeder, som er lagret i den
interne hukommelse.
[Menu, indstillinger, osv.]: Du kan anvende forskellige
funktioner på billederne i den interne hukommelse.
Søg på handling
B
Når der er indsat et hukommelseskort
[Optagelse]: Optages billederne på hukommelseskortet.
[Afspilning]: Billederne på hukommelseskortet afspilles.
[Menu, indstillinger, osv.]: Du kan anvende forskellige
funktioner på billederne på hukommelseskortet.
Indholdsfortegnelse
Brug af den interne hukommelse
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på et hukommelseskort
Find et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig kapacitet, og følg fremgangsmåden i [Kopier]
(side 101).
Bemærk
• Du kan ikke overføre billeddata på et hukommelseskort til den interne hukommelse.
• Du kan overføre data, der er lagret i den interne hukommelse, til en computer ved at slutte kameraet til en
computer via et USB-kabel, der sluttes til kameraets multistik. Du kan dog ikke kopiere data fra en
computer til den interne hukommelse.
21DK
Indholdsfortegnelse
Intelligent autojustering
Gør det muligt at optage stillbilleder med automatisk justerede indstillinger.
DSC-W380/W390:
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Intelligent autojustering).
DSC-W350/W350D/W360:
1 Indstil funktionsknappen på
(Stillbillede).
2 MENU t
(Opt.funkt.) t
kontrolknappen.
(Intelligent autojustering) t z på
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
3 Optag med udløserknappen.
Søg på handling
2 Optag med udløserknappen.
Bemærk
• Blitzen er indstillet til [Auto] eller [Fra].
zOm scenegenkendelse
Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Intelligent autojustering. Denne funktion lader
kameraet registrere optageforholdene og tage billedet automatisk.
Indeks
Guide og ikon til scenegenkendelse
Kameraet registrerer (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys), (Modlysportræt),
(Landskab), (Makro) eller
(Portræt), og viser et
ikon på LCD-skærmen, når der genkendes en scene.
Du kan finde flere oplysninger på side 60.
22DK
Fortsættes r
at fokusere på
• Den korteste optagelsesafstand er ca. 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T)
(DSC-W350/W350D/W360) (fra objektivet).
• Når kameraet ikke kan fokusere på et motiv automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt,
og der høres ikke noget bip. Komponer billedet igen, eller skift fokusindstilling (side 57).
Søg på handling
Det kan være svært at fokusere i følgende situationer:
– Det er mørkt, og motivet er langt væk.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
– Motivet ses gennem glas.
– Motivet bevæger sig hurtigt.
– Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
– Motivet belyses bagfra, eller der er et blinkende lys.
Indholdsfortegnelse
zHvis du tager et stillbillede af et motiv, der er svært
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
23DK
Gør det muligt at optage stillbilleder med et minimum af funktioner.
Skriften på skærmen bliver større, og indikatorerne bliver lettere at aflæse.
Søg på handling
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Nem optagelse).
2 Optag med udløserknappen.
Bemærk
• Batteriet bliver hurtigere tomt, fordi skærmens lysstyrke øges automatisk.
tilstand.
MENU t [Billedformat] t z på kontrolknappen t den
ønskede tilstand t z
Vælg størrelsen [Stort] eller [Lille].
Selvudløser:
på kontrolknappen t den ønskede tilstand
Vælg tilstanden [10 sek] eller [Fra].
Blitz:
på kontrolknappen t den ønskede tilstand
Vælg tilstanden [Auto] eller [Fra].
MENU t [Blitz] t z på kontrolknappen t den ønskede
tilstand t z
Vælg tilstanden [Auto] eller [Fra].
Indeks
Billedformat:
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
zFunktioner kun tilgængelige i Nem optagelse-
Smiludløser:
Indholdsfortegnelse
Nem optagelse (udelukkende
DSC-W380/W390)
på kontrolknappen.
zOm scenegenkendelse
Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Nem optagelse. Denne funktion lader kameraet
registrere optageforholdene og tage billedet automatisk.
Ikon for Scenegenkendelse
Kameraet registrerer (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys), (Modlysportræt),
(Landskab), (Makro) eller
(Portræt), og viser et
ikon på LCD-skærmen, når der registreres et motiv.
Du kan finde flere oplysninger på side 60.
24DK
Fortsættes r
Når du trykker på knappen
(Afspilning) med funktionsvælgeren indstillet til
(Nem
optagelse), bliver teksten på afspilningsskærmen større og lettere at læse. Desuden bliver
kun slet-funktionen tilgængelig.
(Slet)-knap
• [Visningstilstand] indstilles til [Datovisning], når der bruges et hukommelseskort.
Søg på handling
Knappen MENU
Du kan slette det aktuelt valgte billede.
Vælg [OK] t z.
Du kan slette det aktuelt valgte billede med [Slet enkelt billede] og
slette alle billeder indenfor det valgte datainverval eller den interne
hukommelse (hvis valgt) med [Slet alle billeder].
Indholdsfortegnelse
zOm tilstanden Nem visning
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
25DK
Gør det muligt at optage stillbilleder med et minimum af funktioner.
Skriften på skærmen bliver større, og indikatorerne bliver lettere at aflæse (Nem optagelse).
2 MENU t
(Stillbillede).
(Nem-tilstand) t [OK] t z på kontrolknappen.
3 Optag med udløserknappen.
Bemærk
zFunktioner tilgængelige i Nem-tilstand (optagelse)
MENU t [Billedformat] t z på kontrolknappen t den
ønskede tilstand t z
Vælg størrelsen [Stort] eller [Lille].
Selvudløser:
på kontrolknappen t den ønskede tilstand
Vælg tilstanden [10 sek] eller [Fra].
Blitz:
på kontrolknappen t den ønskede tilstand
Vælg tilstanden [Auto] eller [Fra].
Smiludløser:
Afslutter Nemtilstand:
på kontrolknappen.
Indeks
Billedformat:
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Batteriet bliver hurtigere tomt, fordi skærmens lysstyrke øges automatisk.
• Når
(afspilnings)-knappen er trykket ned, ændres afspilningstilstanden også til [Nem-tilstand].
Søg på handling
1 Indstil funktionsknappen på
Indholdsfortegnelse
Nem-tilstand (udelukkende
DSC-W350/W350D/W360)
MENU t [Afslutter Nem-tilstand] t [OK] t z
zOm scenegenkendelse
Scenegenkendelse fungerer i Nem-tilstand. Denne funktion lader kameraet registrere
optageforholdene og tage billedet automatisk.
Ikon for Scenegenkendelse
Kameraet registrerer (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys), (Modlysportræt),
(Landskab), (Makro) eller
(Portræt), og viser et
ikon på LCD-skærmen, når der registreres et motiv.
Du kan finde flere oplysninger på side 60.
26DK
Giver dig mulighed for at optage med automatisk justeret eksponering (både lukkerhastigheden
og blændeværdien). Du kan ligeledes vælge forskellige indstillinger ved hjælp af menuen.
DSC-W380/W390:
(Auto programmeret).
2 Optag med udløserknappen.
DSC-W350/W350D/W360:
1 Indstil funktionsknappen på
3 Optag med udløserknappen.
(Auto programmeret) t z på
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
2 MENU t
(Opt.funkt.) t
kontrolknappen.
(Stillbillede).
Søg på handling
1 Indstil funktionsvælgeren til
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
Indeks
27DK
Indholdsfortegnelse
Panorering
Gør det muligt, at skabe et panoramabillede af sammensatte billeder.
Søg på handling
DSC-W380/W390:
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Panorering).
DSC-W350/W350D/W360:
1 Indstil funktionsknappen til
(Panorering).
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Gør følgende efter trin 1.
2 Peg kameraet mod motivets kant, og tryk derefter
udløserknappen helt i bund.
Denne del vil ikke blive taget
Indeks
3 Sving kameraet til der hvor motivet holder
op, og henhold dig til vejledningerne på
LCD-skærmen.
Vejledningsbjælke
Bemærk
• Hvis du ikke kan svinge kameraet på tværs af hele motivet indenfor det givne tidsrum, fremtoner der et
gråt område på billedet. Hvis dette sker, skal du flytte kameraet hurtigt for at optage et komplet
panoramabillede.
• Siden flere billeder skal flettes sammen, vil den flettede del ikke blive optaget jævnt.
• Ved svag belysning kan det forekomme, at panoramabilleder bliver uklare, eller at optagelsen ikke lykkes.
• Under fluorescerende belysning, som blinker, vil lysstyrken og farven i det sammensatte billede ikke
altid være det samme.
• Når vinklen i panoramabilledet og vinklen, fra hvilken du fikserede fokus og eksponering med
AE/AF-låsen er meget forskellige i lysstyrke, farve og fokus, vil optagelsen ikke være vellykket. Hvis
dette sker, skal du ændre låsevinklen og prøve igen.
• Panorering er ikke egnet i følgende situationer:
– Hvis genstande bevæger sig
– Hvis genstande er for nære kameraet
– Til billeder med gentaget mønster, såsom fliser, og billeder med kun lidt kontrast, såsom skyer,
sandstrande eller græsplæner
– Billede med konstant ændring, såsom bølger eller vandfald
– Billede med sol eller elektrisk lys mv., der er meget lysere end omgivelserne
• Du kan ikke lave panoramabilleder i følgende situationer:
– Hvis du drejer kameraet for hurtigt eller for langsomt
– Hvis kameraet ryster for meget
Fortsættes r
28DK
panoramabillede ændres
Optageretning: MENU t [Optageretning] t vælg [Højre], [Venstre], [Op] og
[Ned] t z
Billedformat: MENU t [Billedformat] t vælg [Standard] eller [Bred] t z
Drej kameraet i en bue med en stabil hastighed og i samme retning, som det angives på
LCD-skærmen. Panorering er bedre egnet til motiver der står stille, end til dem der bevæger
sig.
Søg på handling
zTips til at tage et panoramabillede
Indholdsfortegnelse
zHvis optageretningen eller størrelsen i et
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Vandret retning
• Indfang motivet og tryk udløserknappen halvt i bund. Dette fastlåser fokuseksponeringen og
hvidbalancen.
• Juster rammesammensætningen, så at den mest varierede del af motivet er midt i billedet.
Indeks
Lodret retning
Radius så lille
som mulig
zSådan afspiller man rullende panoramabilleder
Du kan rulle igennem panoramabilleder ved at trykke på z på kontrolknappen mens
panoramabillederne vises. Tryk på knappen W (zoom) for at få vist hele billedet igen.
Betjeningsknap
Beskrivelse
z
Afspiller rullende billeder/Stops
b/B/v/V
Ruller gennem billeder
W
Viser hele billedet
Viser den del af panoramabilledet,
der ses på skærmen
• Panoramabilleder afspilles ved hjælp af det medfølgende software "PMB" (side 109).
• Panoramabilleder, der er taget med andre kameraer, kan du muligvis ikke rulle korrekt igennem.
29DK
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
Gør det muligt at optage med forud angivne indstillinger afhængigt af sekvensen.
DSC-W380/W390:
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Valg af motiv).
Søg på handling
2 Vælg den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Hvis du vil skifte til et andet motiv, skal du trykke på knappen MENU.
DSC-W350/W350D/W360:
1 Indstil funktionsknappen på
(Stillbillede).
Gør det muligt at optage billeder uden
blitz ved lav belysning med reduceret
slør.
(Blødt snap)
Gør det muligt at optage billeder med en blødere
atmosfære til portrætter og blomster, osv.
(Landskab)
Gør det let at optage fjerne motiver ved at fokusere på
lang afstand. Optager blå himmel og planter i levende
farver.
(Tusmørke
portræt)
(Tusmørke)
(Gourmet)
(Kæledyr)
(Strand)
Indeks
(Høj følsomhed)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
2 MENU t
(Opt.funkt.) t
(Valg af motiv) t z på
kontrolknappen t ønsket tilstand
Gør det muligt at tage skarpe billeder af personer mod en
baggrund om natten uden, at atmosfæren går tabt.
Muliggør natoptagelser på lang afstand, uden at den
mørke atmosfære ved omgivelserne går tabt.
Skifter til tilstanden Makro og gør det muligt at tage
billeder af madanretninger med sprøde og lyse farver.
Gør det muligt for dig at tage billeder af dit kæledyr med
de bedste indstillinger.
Gør det muligt at lave klare optagelser af det blå vand
ved havet eller en sø.
30DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
(Sne)
Gør det muligt at tage klare billeder uden
farveforringelse i snelandskaber og andre steder, hvor
hele skærmen ser hvid ud.
Gør det muligt at optage fyrværkeri i al sin pragt.
(Under vandet)
(udelukkende DSCW350/W360/W380/
W390)
Gør det muligt for dig at tage billeder under vandet i
naturfarver i undervandshus (havudstyr osv.).
Søg på handling
(Fyrværkeri)
(udelukkende
DSC-W380/W390)
Bemærk
Tilgængelige funktioner i Valg af motiv
Blitz
Registrering af
ansigter/
Smiludløser
Selvudløser
Indstillinger
for
Hvidbalance
serieoptag.
—
*
2
*1
Reduktion
af lukkede
øjne
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Indeks
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
billede ud fra forholdene omkring motivet. I tabellen nedenfor angiver en funktion, som
brugeren kan ændre, og — angiver en funktion, som ikke kan ændres. Ikonerne [Blitz] og
[Selvudløser] nedenfor angiver de tilgængelige tilstande.
Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden Valg af motiv.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Når du tager billeder i tilstanden
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke) eller
(Fyrværkeri)
(udelukkende DSC-W380/W390) er lukkerhastigheden lavere, og der er tendens til slør på billederne.
Det anbefales at bruge et stativ for at undgå slør.
—
—
—
—
—
—
—
—
*3
—
*1 [Blitz] kan ikke vælges for [Hvidbalance].
*2 [Fra] kan ikke vælges for [Registrering af ansigter].
*3 Du kan anvende [Hvidbalance under vandet] i stedet for [Hvidbalance].
31DK
Gør det muligt at optage film med lyd.
DSC-W380/W390:
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Filmtilstand).
1 Indstil funktionsknappen til
(film).
Gør følgende efter trin 1.
2 Tryk udløserknappen helt ned.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
3 Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke udløserknappen helt ned
igen.
Søg på handling
DSC-W350/W350D/W360:
Indholdsfortegnelse
Filmtilstand
Indeks
32DK
Du kan forstørre billedet under optagelse. Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre
billeder op til 5× (DSC-W380/W390)/4× (DSC-W350/W350D/W360).
1 Tryk på zoomknappen (W/T).
T-knap
• Se side 81, når zoomskalaen overstiger 5× (DSC-W380/W390)/
4× (DSC-W350/W350D/W360).
W-knap
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
Indeks
• Zoom er fastlåst til W-siden når du optager i panorerings-tilstand.
• Den lyd, som objektivet laver, vil komme med på lydsporet, hvis du bruger zoomfunktionen under
optagelsen.
Søg på handling
Tryk på T-knappen for at zoome ind, og på W-knappen for at
zoome ud.
Indholdsfortegnelse
Zoom
33DK
1 Tryk på DISP (Opsætning af skærm) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
Gør skærmen lysere og viser kun billeder.
(Lys)
Gør skærmen lysere og viser oplysninger.
(Normal)
Anvender skærmens standardlysstyrke og viser
oplysninger.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Lys +
Gør skærmen lysere og viser oplysninger.
Eksponeringsdata) Exif-data for det gemte billede vises også.
(Kun afspilningstilstand)
Søg på handling
(Lys + Kun
billede)
Indholdsfortegnelse
DISP (Opsætning af skærm)
Indeks
Bemærk
• Hvis du viser billederne i kraftigt dagslys, skal du øge skærmens lysstyrke. Batteriet kan dog blive brugt
hurtigere under disse forhold.
34DK
1 Tryk på
(Blitz) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
(Auto)
(Langsom
synkro)
(Fra)
Blitzen udløses altid.
Blitzen udløses altid.
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages
et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
Der bruges ikke blitz.
•
•
•
•
•
Blitzen udløses to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
Under opladning af blitzen vises
.
Du kan ikke bruge blitzen under serieoptagelse.
I Intelligent autojusterings-tilstand og Nem optagelse-tilstand kan du kun vælge [Auto] eller [Fra].
Blitzen indstilles til [Fra] i panorering.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
Søg på handling
(Til)
Blitzen aktiveres automatisk i mørke områder eller hvis der er
modlys.
Indholdsfortegnelse
Blitz
zNår der opstår "runde hvide pletter" på billeder taget
med blitz
Indeks
Dette skyldes partikler (støv, pollen, osv.) i luften foran objektivet. Når de fremhæves af
kameraets blitz, vises de som runde hvide pletter.
Kamera
Motiv
Partikler (støv, pollen, osv.)
i luften
Hvordan kan problemet med "runde hvide pletter" begrænses?
• Oplys lokalet, og fotografer motivet uden blitz.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. ([Fra] vælges automatisk).
35DK
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Tryk på
(Smil) på kontrolknappen.
2 Vent, til der kan registreres et smil.
3 Tryk på knappen
optagelsen.
(Smil) igen for at stoppe
Ansigtsregistreringsramme
Indikator for Følsomhed for
smilregist
• En optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når enten hukommelseskortet eller den interne
hukommelse er fuld.
• Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene.
• Du kan ikke bruge digital zoom.
• Hvis der er valgt Panorering eller Filmtilstand, kan du ikke anvende Smiludløser-funktioner.
Lad ikke pandehåret falde ned over øjnene.
Du må ikke skjule ansigtet med en hat, maske,
solbriller, osv.
2 Prøv at placere ansigtet med front mod kameraet og så
lige som muligt. Sørg for, at øjnene er smalle.
3 Smil tydeligt og med blottede tænder. Det er lettere for
kameraet at registrere smilet, når tænderne er synlige.
1
Indeks
zTip til bedre optagelse af smil
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
Søg på handling
Hvis smilniveauet overskrider punktet b på indikatoren, tager
kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen i tilstanden Smiludløser,
tager kameraet billedet og vender tilbage til tilstanden
Smiludløser.
• Lukkeren udløses, når der registreres et smil på et af de registrerede ansigter.
• Brug [Registrering af ansigter] til at vælge det motiv, der skal prioriteres ved registrering af
ansigter. Hvis du vil registrere smil på et andet ansigt, skal du skifte prioritet med z på
kontrolknappen (side 63).
• Hvis kameraet ikke registrerer et smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] i menuen.
36DK
1 Tryk på
(Selvudløser) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
(Fra)
Bruger ikke selvudløseren.
Indstiller selvudløseren på 10 sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og
der høres en biplyd, indtil lukkeren aktiveres.
Tryk på igen for at annullere.
(2 sek)
Indstiller selvudløseren på 2 sekunder.
Bemærk
• I tilstanden Nem optagelse kan du kun vælge [10 sek] eller [Fra].
• [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] kan ikke vælges i filmtilstand.
• Selvudløseren kan ikke anvendes i panorerings-tilstand.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Selvportræt,
to personer)
Indstil selvudløseren til [Selvportræt].
Når kameraet har registreret det specificerede antal ansigter, høres
et bip, og udløseren aktiveres 2 sekunder senere. Du må ikke flytte
kameraet, mens dette sker.
Søg på handling
(10 sek)
(Selvportræt,
én person)
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
zAutomatisk optagelse med Portrætselvudløser
Indeks
Vend objektivet mod dig selv, så at dit ansigt kan ses på LCD-skærmen. Kameraet
registrerer motiverne, hvorefter lukkeren aktiveres. Kameraet udregner den optimale
sammensætning og sikrer, at ingen ansigter skæres bort fra LCD-skærmen.
• Du tage et billede under denne handling ved at trykke på
udløserknappen.
zTip til forebyggelse af sløring
Hvis dine hænder eller din krop flytter sig mens du holder kameraet og samtidig trykker på
udløserknappen, vil der opstå kamerarystelser. Kamerarystelser opstår ofte i forbindelse
med svag belysning og ved langsomme lukkerhastigheder som i tilstanden
(Tusmørke
portræt) eller (Tusmørke).
I sådanne tilfælde kan det være nyttigt at huske nedenstående tip.
• Optag med selvudløseren på 2 sekunders forsinkelse,
og stabiliser kameraet ved at holde armene ind til
siden, når du trykker på udløserknappen.
• Brug et kamerastativ, eller placer kameraet på en
flad overflade, hvor du kan holde det stille.
37DK
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg et billede med kontrolknappen.
kamera
Kameraet opretter en databasefil på et hukommelseskort og registrerer hvert billede til
senere afspilning. Hvis kameraet registrerer billeder, der ikke er registreret i databasefilen
på hukommelseskortet, vises registreringsskærmen "Fandt filer, som ikke genkendtes
Importerer filer".
Hvis du vil se uregistrerede billeder, skal du vælge [OK] for at registrere billederne.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Hvis du ønsker at registrere, skal du anvende et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at
registrere uregistrerede filer ved hjælp af et batteri med lidt resterende strøm, kan batteriet løbe tør,
så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt.
Søg på handling
zVisning af billeder, der er taget med et andet
Indholdsfortegnelse
Visning af stillbilleder
Indeks
38DK
Indholdsfortegnelse
Afspilningszoom
Afspiller forstørrede billeder.
1 Tryk på
(Afspilning-zoom)-knappen mens du
afspiller stillbilleder.
2 Tilpas placeringen med kontrolknappen.
3 Ændr zoomskalaen med W/T (zoom)-knappen.
Tryk på knappen (T) for at zoome ind, W for at zoome ud.
Tryk på z for at annullere afspilnings-zoom.
Du kan gemme et forstørret billede med beskæringsfunktionen.
Tryk på MENU t [Retouchering] t [Beskær (Ændr størrelse)].
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
zSådan gemmes forstørrede billeder
Viser den del af
billedet, der ses på
skærmen
Søg på handling
Billedet forstørres til dobbelt størrelse og centreres.
Indeks
39DK
Viser flere billeder samtidigt.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
2 Tryk på knappen
(Indeks) for at få vist indeksskærmen.
3 Vælg et billede med kontrolknappen, og tryk på z for at vende tilbage til
visning af et enkelt billede.
Bemærk
zVisning af billeder fra den ønskede dato/mappe
Vælg panelet i venstre side med kontrolknappen, og vælg
derefter den ønskede dato/mappe med v/V.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Hvis du vælger Nem visning-tilstand mens du ser billeder i indekstilstand, skiftes der til
enkeltbilledtilstand. I enkeltbilledtilstand kan du ikke se billeder i indekstilstand.
Søg på handling
Tryk på knappen igen for at få vist en indeksskærm med endnu flere billeder. Tryk på
knappen endnu engang for at se billeder med kalenderen mens du afspiller i [Datovisning].
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Indeks
zVisning af billeder med kalenderen
Når [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning], skal du trykke på knappen
(Indeks)
for at komme til at se billeder med Kalenderen, hvorimod indekset kan vise flere billeder.
• For at vælge den måned, du ønsker at vise, skal du vælge / med
kontrolknappen, og derefter den ønskede måned.
• For at se billeder for den valgte dato i indekstilstand, skal du vælge
datoen med kontrolknappen og derefter trykke på z.
• Hvis du vil lukke kalenderen, skal du vælge
med
kontrolknappen og derefter trykke på z.
40DK
Gør det muligt at vælge uønskede billeder til sletning. Du kan også slette billeder ved hjælp af
knappen MENU (side 73).
1 Tryk på knappen
(Slet) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen
Alle billeder i datointerval
Alle i denne mappe
Sletter alle billeder indenfor dataintervallet i den valgte
mappe med det samme.
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
Flere billeder
Gør det muligt at vælge og slette flere billeder.
Gør følgende efter trin 2.
2MENU t [OK] t z.
Dette bil.
Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
Afslut
Annullerer sletningen.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder,
der skal slettes. Vælg et billede med en -markering
igen for at fjerne -markeringen.
Søg på handling
2 Knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Slet
Bemærk
Indeks
• i Nem visning-tilstand kan du kun slette det billede, der aktuelt vises.
• Når den interne hukommelse anvendes til at gemme billeder, er visningstilstanden indstillet til
[Mappevisning].
zDu kan skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand,
når du vælger billeder
Tryk på knappen (T) på W/T (zoom)-knappen i
indekstilstand for at vende tilbage til enkeltbilledtilstand, og
tryk på knappen
(Indeks) (W) i enkeltbilledtilstand for at
vende tilbage til indekstilstand.
• Du kan også skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand i [Beskyt],
[DPOF] eller [Udskriv].
41DK
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg en film med kontrolknappen.
3 Tryk på z.
Afspilningsfunktion
z
Afspil/Pause
B
Spoler hurtigt fremad
b
Spoler hurtigt tilbage
V
Viser skærmen til indstilling af lydstyrken.
• Tilpas lydstyrken med v/V på kontrolknappen, og tryk
derefter på z.
Bemærk
• Du kan muligvis ikke afspille billeder, der er taget med et andet kamera.
zOm skærmen til visning af film
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Kontrolknap
Søg på handling
Filmafspilningen starter.
Indholdsfortegnelse
Visning af film
Vælg det billede, som du vil have vist med b/B på kontrolknappen, og tryk på z.
Afspilningsbjælken vises, og du kan kontrollere en films afspilningsposition.
Indeks
,
eller
vises på skærmen til visning af film.
Det viste ikon afhænger af billedets format og kvalitet.
Afspilningsbjælke
42DK
1 Indstil funktionsknappen på
2 MENU t
(Stillbillede).
(Opt.funkt.) t den ønskede tilstand
Gør det muligt at lave optagelser med automatisk justerede
indstillinger (side 22).
(Auto programmeret) Gør det muligt at optage med automatisk justeret eksponering
(både lukkerhastighed og blændeværdi) (side 27). Du kan indstille
forskellige funktioner med menuen.
(Valg af motiv)
Gør det muligt at optage med forudangivne indstillinger, afhængigt
af motivet (side 30).
Søg på handling
(Intelligent
autojustering)
Indholdsfortegnelse
Opt.funkt. (udelukkende
DSC-W350/W350D/W360)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
43DK
1 MENU t
(Auto)
(Under
vandet)
(Filmoptagelsesscene) t den ønskede tilstand
Justerer indstillingen automatisk.
Optager under vandet i naturlige farver når du anvender et vandtæt
undervandshus (havudstyr osv.).
Søg på handling
Gør det muligt at optage film med forud angivne indstillinger afhængigt af motivet.
Indholdsfortegnelse
Filmoptagelsesscene
(udelukkende DSC-W350/W360/
W380/W390)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
44DK
Indstil hvilken retning du vil dreje kameraet når du optager et panoreringsbillede.
1 MENU t
(Optageretning) t den ønskede retning
Drej fra venstre mod højre.
(Venstre)
Drej fra højre mod venstre.
(Op)
Drej nedefra og op.
(Ned)
Drej oppefra og ned.
Søg på handling
(Højre)
Indholdsfortegnelse
Optageretning
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
45DK
Billedformatet bestemmer størrelsen af den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformat, jo mere detaljeret gengives billedet, når det udskrives i stort format. Jo
mindre billedformat, jo flere billeder er der plads til.
1 MENU t
Indholdsfortegnelse
Billedformat
(Billedformat) t det ønskede format
Billedstørrelse
Retningslinjer for brug
(4320×3240) Til udskrifter op til A3-format
Antal
billeder
Udskrivning
Fin
Flere
Grovkornet
Færre
Fin
Flere
Grovkornet
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Færre
Søg på handling
Ved optagelse af stillbilleder
(3648×2736)
(2592×1944) Til udskrifter fra 10 × 15 cm op til
A4-størrelse
Indeks
(640×480)
Til vedhæftning i e-mails
(4320×2432) Til visning på HDTV'er, og til
udskrifter op til A3-størrelse
(1920×1080) Til visning på HD-tv'er
Bemærk
• Når du udskriver stillbilleder, der er optaget i 16:9-format, kan det ske, at begge kanter skæres fra.
46DK
Indholdsfortegnelse
Tilstanden Nem optagelse
Stort
Optager billeder i formatet [14M].
Lille
Optager billeder i formatet [5M].
(Standard)
Optager billeder med standardstørrelse.
(Vandret: 4912×1080)
(Lodret: 3424×1920)
(Bred)
Optager billeder med bredformat.
Ved optagelse af film
Jo større billedstørrelse, desto højere billedkvalitet. Jo højere antal data pr. sekund
(gennemsnitlig bithastighed), jo mere ensartet bliver det afspillede billede.
Film, som optages med kameraet, optages i MPEG-4-format, ca. 30 billeder pr. sekund,
progressivt, AAC, mp4-format.
Filmbilledstørrelse
Retningslinjer for brug
1280×720(Fin)
9 Mbps
Optager film i højeste kvalitet til visning
på HD-tv.
1280×720(Standard)
6 Mbps
Optager film i standardkvalitet til
visning på HD-tv.
VGA
3 Mbps
Optager med et billedformat, der egner
sig til upload på internettet.
Indeks
Gennemsnitlig
bithastighed
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Vandret: 7152×1080)
(Lodret: 4912×1920)
Søg på handling
Når du optager panoreringsbilleder
Bemærk
• Der optages et telefoto, når du vælger billedformatet [VGA] til film.
47DK
Fortsættes r
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
Billedformat: 14M
4320 pixel × 3240 pixel = 13.996.800 pixels
2 Billedstørrelse: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
1
Pixel
Mange pixel
(fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Få pixel
(grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Pixel
Søg på handling
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, det fylder meget i
hukommelsen, og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af
pixel. Selvom du ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på
detaljeringsgraden og databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en
computerskærm.
Indholdsfortegnelse
zOm "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
Indeks
48DK
I tilstanden Nem optagelse kan indstillingen Blitz vælges med knappen MENU.
1 Indstil funktionsvælgeren til
Indholdsfortegnelse
Blitz (udelukkende DSC-W380/
W390)
(Nem optagelse).
3 Vælg den ønskede tilstand.
Auto
Blitzen aktiveres automatisk i mørke områder eller hvis der er
modlys.
Fra
Bruger ikke blitz.
Søg på handling
2 MENU t [Blitz] t z på kontrolknappen
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
49DK
Du kan vælge enkeltbilledtilstand eller serieoptagelse.
1 MENU t
(Enkelt)
Optager et enkelt billede.
Optager op til 100 billeder i rækkefølge, når du trykker på
udløserknappen og holder den nede.
Søg på handling
(Serie
optagelse)
(Indstillinger for serieoptag.) t den ønskede tilstand
Indholdsfortegnelse
Indstillinger for serieoptag.
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
• Serieoptagelse-tilstand er ikke tilgængelig i Let optagelse-tilstand,
Panorering, Filmtilstand eller Smiludløser.
• Blitzen indstilles til [Fra].
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på maksimalt fem
billeder.
• Optageintervallet bliver længere, afhængigt af indstillingen af
billedstørrelsen.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller
hukommelseskortet er fuldt, stopper serieoptagelsen.
• [Fokus], [Hvidbalance] og [EV] justeres for det første billede, og disse
indstillinger bruges også til de øvrige billeder.
50DK
Du kan justere eksponeringen manuelt i trin af 1/3 EV fra –2.0 EV til +2.0 EV.
1 MENU t
(EV) t den ønskede EV-indstilling
Indholdsfortegnelse
EV
Bemærk
zJustering af eksponering til optagelse af bedre
billeder
Lavere EV-indstilling –
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
Søg på handling
• EV-indstillingen kan ikke ændres i Nem optagelse.
• Hvis du optager et motiv under meget lyse eller mørke forhold, eller hvis du bruger blitzen, er en
justering af eksponeringen muligvis ikke effektiv.
Korrekt eksponering
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
Indeks
Højere EV-indstilling +
51DK
Justerer lysfølsomheden, når kameraet er indstillet til Auto programmeret eller tilstanden
(Under vandet) (kun DSC-W350/W360/W380/W390) i Valg af motiv.
1 MENU t
(ISO) t den ønskede tilstand
/
/
/
/
/
Vælger automatisk ISO-følsomheden.
/
Du kan reducere sløring i mørke omgivelser eller ved optagelse af
et motiv i bevægelse ved at øge ISO-følsomheden (vælg et højere
tal).
Bemærk
zJustering af ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
ISO-følsomheden er en belysningstid for optagemedier, der inkorporerer en billedsensor,
som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder,
afhængigt af ISO-følsomheden.
Indeks
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv når det optages i mørke omgivelser, mens
lukkerhastigheden øges for at reducere sløring.
Der opstår imidlertid ofte støj i billedet.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Der kan ikke vælges andre ISO-indstillinger end [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 800], når
optagetilstanden er indstillet til Serieoptagelse-tilstand eller når [DRO] er indstillet til [DRO plus].
Søg på handling
(Auto)
Indholdsfortegnelse
ISO
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive
mørkere.
52DK
Fortsættes r
• Vælg en højere ISO-følsomhed for at øge
lukkerhastigheden, og tryk på udløserknappen, før
motivet bevæger sig.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv.
Søg på handling
Selv om kameraet holdes roligt, bevæger motivet sig under eksponeringen, så motivet ser
sløret ud, når der trykkes på udløserknappen. Kamerarystelser reduceres automatisk, men
funktionen reducerer ikke effektivt sløring af motivet.
Sløring af motivet hænder ofte ved lav belysning eller under omstændigheder, der kræver
lave lukkerhastigheder.
I sådanne tilfælde kan det være nyttigt at huske nedenstående tip.
Indholdsfortegnelse
zTip til forebyggelse af sløring
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
53DK
Justerer farvetoner (hvidbalance) efter lysforholdene på stedet. Brug denne funktion, hvis
billedets farve ser unaturlig ud.
1 MENU t
(Hvidbalance) t den ønskede tilstand
Justerer hvidbalancen automatisk, så farverne gengives naturligt.
(Dagslys)
Justerer for udendørslys på en klar dag, om aftenen, om natten,
neonlys, fyrværkeri, osv.
(Skyer)
Justerer for en skyet himmel eller et sted med skygge.
[Fluoresce. hvidbalance 1]: Justerer for hvidt fluorescerende lys.
[Fluoresce. hvidbalance 2]: Justerer for naturligt hvidt
fluorescerende lys.
[Fluoresce. hvidbalance 3]: Justerer for hvidt fluorescerende
dagslys.
n (Skinnende)
Justerer for steder under en skinnende lampe eller under kraftig
belysning, f.eks. i et fotostudie.
Justerer for blitzforholdene.
(Et tryk)
Justerer hvidbalancen i forhold til lyskilden. Den hvide farve, der er
gemt i tilstanden [1 tryk indst.], bruges som reference for hvid.
Brug denne tilstand, når farven ikke kan gengives korrekt med
[Auto] eller andre tilstande.
(1 tryk indst.)
Husker den grundlæggende hvide farve, som vil blive anvendt i
tilstanden [Et tryk].
Indeks
(Blitz)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Fluoresce.
hvidbalance 1)
(Fluoresce.
hvidbalance 2)
(Fluoresce.
hvidbalance 3)
Søg på handling
(Auto)
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
Bemærk
• [Hvidbalance] kan ikke justeres i tilstanden Intelligent autojustering eller Nem optagelse.
• [Blitz] i [Hvidbalance] kan ikke justeres i følgende situationer:
– I Panorering
– Filmtilstand
– Når Valg af motiver er indstillet til tilstanden
(Høj følsomhed).
• Under fluorescerende belysning, som blinker, fungerer hvidbalancen måske ikke korrekt, selvom du
vælger [Fluoresce. hvidbalance 1], [Fluoresce. hvidbalance 2], eller [Fluoresce. hvidbalance 3].
• Ved optagelse med blitz, undtagen i tilstanden [Blitz], er [Hvidbalance] indstillet til [Auto].
• Når blitzen er [Til] eller [Langsom synkro], kan hvidbalancen kun justeres til [Auto], [Blitz], [Et tryk],
eller [1 tryk indst.].
• [1 tryk indst.] kan ikke vælges når blitzen lades op.
54DK
1 Ret kameraet mod noget hvidt, f.eks. et stykke papir, for at fylde skærmen
med samme lysforhold, som motivet skal optages under.
2 MENU t
Indholdsfortegnelse
Sådan indfanger den men grundlæggende hvide
farve i tilstanden [1 tryk indst.]
(Hvidbalance) t [1 tryk indst.] t z på kontrolknappen
Bemærk
zEffekter af lysforhold
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Farvetonerne justeres automatisk, men kan også justeres manuelt med funktionen
Hvidbalance.
Dagslys
Skyet
Fluorescerende
Skinnende
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
Indeks
Vejr/belysning
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Hvis indikatoren
blinker under optagelse, er hvidbalancen ikke indstillet endnu eller kan muligvis
ikke indstilles. Anvend automatisk hvidbalance.
• Du må ikke ryste eller slå på kameraet under en igangværende [1 tryk indst.].
• Når blitz-tilstand er indstillet til [Til] eller [Langsom synkro], justeres hvidbalancen til i forhold til det
lys, som blitzen afgiver.
• De hvide referencer hentet ned med [Hvidbalance] og [Hvidbalance under vandet] gemmes separat (kun
DSC-W350/W360/W380/W390).
Søg på handling
Skærmen bliver sort et kort øjeblik, og optageskærmen vises igen, når hvidbalancen er
justeret og gemt i hukommelsen.
55DK
1 MENU t
(Under vandet) under Valg af
(Hvidbalance under vandet) t den ønskede tilstand
(Auto)
Justerer automatisk farvetonerne under vandet, så at de ser
naturlige ud.
Søg på handling
Justerer farvetoner, når kameraet er indstillet til tilstanden
motiv eller
(Under vandet) for film.
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance under vandet
(udelukkende DSC-W350/W360/
W380/W390)
Justerer for tilstande under vandet, hvor blå farve dominerer.
Justerer for tilstande under vandet, hvor grøn farve dominerer.
(Under vandet 2)
(Et tryk)
Justerer hvidbalancen i forhold til lyskilden. Den hvide farve, der
er gemt i tilstanden [1 tryk indst.], bruges som reference for hvid.
Brug denne tilstand, når farven ikke kan gengives korrekt med
[Auto] eller andre tilstande.
(1 tryk indst.)
Husker den grundlæggende hvide farve, som vil blive anvendt i
tilstanden [Et tryk] (side 55).
• Alt efter vandets farve, vil Hvidbalance under vandet muligvis ikke fungere korrekt, selv om du har valgt
[Under vandet 1] eller [Under vandet 2].
• Når blitzen er [Til] kan hvidbalancen kun justeres til [Auto], [Et tryk], eller [1 tryk indst.].
• [1 tryk indst.] kan ikke vælges når blitzen lades op.
• De hvide referencer hentet ned med [Hvidbalance] og [Hvidbalance under vandet] gemmes separat.
Indeks
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Under vandet 1)
56DK
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
AF står for "Autofokus" – en funktion, der automatisk fokuserer.
1 MENU t
Indholdsfortegnelse
Fokus
(Fokus) t den ønskede tilstand
Fokuserer automatisk på et motiv i hele
afstandsmålerens ramme.
Når du trykker udløserknappen halvt ned i
optagetilstanden for stillbilleder, vises en
grøn ramme omkring det område, der er i
fokus.
AF-afstandsmålerramme
(Center-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum
af afstandsmålerens ramme. Når den bruges
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker.
(Spot - AF)
Fokuserer automatisk på et meget lille motiv
eller et smalt område. Når den bruges
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker. Hold
kameraet roligt, så motivet og
AF-afstandsmålerrammen ikke kommer ud
af justering.
Indeks
AF-afstandsmålerramme
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Når du aktiverer funktionen Registrering af
ansigter, indstilles der AF på ansigter.
• Når Valg af motiv er indstillet til tilstanden
(Under vandet) (kun
DSC-W350/W360/W380/W390), er fokusfunktionen egnet til optagelse
under vandet. Når der opnås fokus ved at trykke udløserknappen halvt
ned, vises der en stor grøn ramme.
Søg på handling
(Multi-AF)
AF-afstandsmålerramme
Bemærk
• Hvis du bruger [Digital zoom] eller [AF-lampe], deaktiveres AF-afstandsmålerrammen, og der vises en
stiplet linje. Hvis det sker, kan kameraet fokusere på motivet midt på skærmen.
• Du kan ikke bruge funktionen Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til andet end
[Multi-AF].
• Fokustilstanden er fastlåst på [Multi-AF] i følgende situationer:
– Intelligent Autojustering
– Tilstanden Nem optagelse
– Filmtilstand
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– Når blitzen er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
57DK
Fortsættes r
af skærmen
Gør følgende, hvis motivet er ude af fokus:
Indikator for AE/
AF-lås
2Når indikatoren for AE/AF-lås holder op med at
blinke og lyser konstant, skal du gå tilbage til den
færdige optagelse og trykke udløserknappen helt
ned.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Så længe du ikke trykker udløserknappen helt ned, kan
du gentage proceduren så mange gange, du ønsker.
Søg på handling
AFafstandsmålerramme
1Lav kompositionen af optagelsen om, så motivet
er centreret i AF-afstandsmåleren, og tryk
udløserknappen halvt ned for at indstille fokus på
motivet (AF-lås).
Indholdsfortegnelse
zIndstilling af fokus på motiver, der findes nær kanten
Indeks
58DK
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme
eksponeringen.
1 MENU t
(Lysmålermetode) t den ønskede tilstand
(Center)
Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen baseret på
motivets lysstyrke (Centervægtet måling).
(Spot)
Måler kun en del af motivet
(Punktmåling). Denne funktion er
praktisk, når motivet belyses bagfra,
eller når der er kraftig kontrast mellem
motivet og baggrunden.
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet
Bemærk
Indeks
• [Spot] kan ikke vælges i filmtilstand.
• Funktionen Registrering af ansigter kan ikke bruges, når du har indstillet Lysmålermetode til andet end
[Multi].
• Lysmålermetode er fastlåst på [Multi] i følgende situationer:
– Intelligent Autojustering
– Tilstanden Nem optagelse
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– Når blitzen er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Deler motivet op i flere områder og måler hvert område. Kameraet
bestemmer en afbalanceret eksponering (Måling på flere mønstre).
Søg på handling
(Multi)
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
59DK
I tilstande Automatisk justering, registrerer kameraet automatisk optageforholdene og tager
derefter billedet. Når der registreres et bevægelse, øges ISO-følsomheden i overensstemmelse
med bevægelserne for at reducere motivslør (Registrering af bevægelse).
Kameraet genkender følgende motivtyper. Når
kameraet finder det optimale motiv, vises det
tilsvarende ikon og guide.
(Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab),
(Makro),
(Portræt)
(Auto)
(Avanceret)
(Scenegenkendelse) t den ønskede tilstand
Når kameraet genkender en motivtype, skifter den til de mest
optimale indstillinger og optager billedet.
Når kameraet genkender en motivtype, skifter den til de mest
optimale indstillinger. Hvis kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ), (Modlys)
eller (Modlysportræt), ændres indstillingen automatisk, og der
optages et andet billede.
Indeks
• Når du tager to billeder efter hinanden, skifter + tegnet på ikonet farve
til grøn.
• Når der optages to rammer, vises de to billeder ved siden af hinanden
umiddelbart efter de er taget.
• Når [Reduktion af lukkede øjne] vises, tages der automatisk 2 billeder,
og det billede, der indeholder åbne øjne, vælges automatisk. Du kan
finde flere oplysninger om funktionen Reduktion af lukkede øjne i
afsnittet "Hvordan fungerer funktionen Reduktion af lukkede øjne?".
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1 MENU t
Søg på handling
Eksempel på billede, hvor
(Modlys) er blevet aktiveret.
Guide og ikon til scenegenkendelse
Indholdsfortegnelse
Scenegenkendelse
Bemærk
• Scenegenkendelse understøtter ikke brug af digital zoom.
• Scenegenkendelse er fastlåst på [Auto] i følgende situationer:
– Når Serieoptagelse-tilstand er valgt
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– Når selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
• Du kan vælge mellem blitzindstillingerne [Auto] og [Fra].
• Et -motiv (Tusmørke med stativ) kan ikke altid genkendes i omgivelser, hvor vibrationer forplantes til
kameraet, selvom det er monteret på et stativ.
• Nogle gange bliver lukkeren langsom, når et motiv genkendes som et -motiv (Tusmørke med stativ).
Hold kameraet stille under optagelsen.
• Nogle gange kan kameraet ikke genkende et motiv – dette afhænger af situationen.
60DK
Fortsættes r
mere praktisk! ([Avanceret])
Første billede*
Andet billede
Optagelse i Langsom synkro
Optager med øges følsomhed og nedsat rystelse
Optager i Langsom synkro med det ansigt, Optager med øget følsomhed med ansigtet som
som blitzen fokuserer på, som guide
guide og nedsat rystelse
Optager med endnu langsommere
lukkerhastighed uden at øge følsomheden
Optager med blitzen
Optager med baggrunden justeret for lysstyrke og
kontrast (DRO plus)
Optager med det ansigt, som blitzen
fokuserer på, som guide
Optager med lysstyrken, kontrasten i ansigtet og
baggrunden justeret (DRO plus)
* Når blitzen indstilles til [Auto].
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Optagelse i Langsom synkro
Søg på handling
I [Avanceret], når kameraet registrerer at en scene er svær at optage ( (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ), (Modlys) og
(Modlysportræt)),
ændrer det indstillingerne som følger, og tager to billeder med forskellige effekter, hvilket
gør det muligt for dig at vælge det, du synes om.
Indholdsfortegnelse
z Tag to billeder, og vælg det bedste senere - det er
zHvordan fungerer funktionen Reduktion af lukkede
Når indstilles til [Avanceret], tager kameraet automatisk to billeder efter hinanden* når det
genkender
(Portræt). Kameraet vælger, viser og gemmer det billede, hvor øjnene ikke er
lukkede. Hvis øjnene er lukkede i begge billeder, vises beskeden "Lukket øje registreret".
Indeks
øjne?
* undtagen når blitzen aktiveres/lukkerhastigheden er lav
61DK
Indstiller følsomheden for funktionen Smiludløser til registrering af smil.
1 MENU t
(Følsomhed for smilregist.) t den ønskede tilstand
(Stort smil)
(Lille smil)
Registrerer et stort smil.
Registrerer et normalt smil.
Registrerer selv et lille smil.
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene.
• [Følsomhed for smilregist.] kan ikke justeres i følgende situationer:
– Tilstanden Nem optagelse
– I Panorering
– Filmtilstand
Søg på handling
(Normalt
smil)
Indholdsfortegnelse
Følsomhed for smilregist.
Indeks
62DK
Registrerer ansigter på motivet og justerer automatisk indstillingerne fokus, blitz, eksponering,
hvidbalance og rødøjereduktion.
Ramme til registrering af ansigter (orange)
Ramme til registrering af ansigter (hvid)
1 MENU t
(Auto)
Anvender ikke funktionen til ansigtsregistrering.
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal indstille fokus
på.
(Prioriter
børn)
Registrerer og optager med prioritet på børneansigter.
(Prioriter
voksne)
Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
(Fra)
(Registrering af ansigter) t den ønskede tilstand
Søg på handling
Når kameraet registrerer mere end et ansigt, vurderer det, hvilket der er hovedmotivet og
fokuserer efter prioritet. Rammen til registrering af ansigter i hovedmotivet bliver orange.
Den ramme, hvori fokus er, bliver grøn, når udløserknappen trykkes halvt ned.
Indholdsfortegnelse
Registrering af ansigter
Bemærk
Indeks
• [Registrering af ansigter] kan ikke vælges i følgende situationer:
– Tilstanden Nem optagelse
– I Panorering
– Filmtilstand
• Du kan ikke vælge [Fra] når selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to
personer].
• Du kan kun vælge [Registrering af ansigter], når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], eller når
lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
• Funktionen Registrering af ansigter understøtter ikke brug af digital zoom.
• Der kan registreres op til 8 ansigter som motiv.
• Voksne og børn registreres muligvis ikke korrekt, afhængigt af forholdene.
• Når du optager med Smiludløser, indstilles [Registrering af ansigter] automatisk til [Auto], også selvom
den var indstillet til [Fra].
63DK
Fortsættes r
Normalt vælger kameraet automatisk det ansigt, der skal indstilles fokus på, i
overensstemmelse med indstillingen [Registrering af ansigter], men du kan også selv vælge
det ansigt, der skal prioriteres.
1Tryk på z på kontrolknappen, mens der udføres Registrering af ansigter. Ansigtet til
venstre vælges som prioriteret ansigt, og rammen ændres fra
til en orange ramme
( ).
3Hvis du vil annullere en ansigtsregistrering (Fra), skal du flytte den orange ramme til
ansigtet længst til højre og derefter igen trykke på z.
Indeks
• Det valgte ansigt kan muligvis ikke registreres korrekt, afhængigt af omgivelsernes lysforhold,
motivets frisure, osv. I dette tilfælde skal ansigtet vælges igen under de forhold, som billedet skal
optages under.
• Når funktionen Smiludløser bruges med rammen til ansigtsregistrering, udføres der kun
Registrering af smil for det valgte ansigt.
• Du kan ikke vælge det prioriterede ansigt il Nem optagelse-tilstand eller når selvudløseren er
indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer].
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
2Hver gang du trykker på z, flyttes rammen for ansigtsprioritet et ansigt til højre. Tryk
flere gange på z, indtil den orange ramme ( ) vises omkring det ansigt, du ønsker at
vælge.
Søg på handling
Ramme til ansigtsprioritet slået fra
Indholdsfortegnelse
zValg af prioriteret ansigt
64DK
I Auto programmeret, analyserer kameraet motivet, der skal optages, og korrigerer automatisk
lysstyrken og kontrasten for at forbedre billedkvaliteten.
DRO er en forkortelse for "Dynamic Range Optimizer" – en funktion, der automatisk optimerer
forskellen mellem lyse og mørke områder i et billede.
(DRO) t den ønskede tilstand
(Fra)
(DRO
standard)
(DRO plus)
Der udføres ingen justering.
Justerer automatisk billedets lysstyrke og kontrast.
Justerer automatisk billedets lysstyrke og kontrast, og gør dem
mere udtalte.
• Det afhænger af optageforholdene, om det er muligt at opnå en korrektionseffekt.
• Kun [ISO AUTO] eller værdier fra [ISO 80] til [ISO 800] kan indstilles for ISO værdien, når [DRO plus]
er indstillet.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
Søg på handling
1 MENU t
Indholdsfortegnelse
DRO
Indeks
65DK
Når Valg af motiv er indstillet til
(Blødt snap), mens du optager et billede, optager kameraet
automatisk to billeder efter hinanden. Kameraet vælger, viser og optager automatisk det billede,
hvor øjnene ikke blinker.
1 MENU t
Indholdsfortegnelse
Reduktion af lukkede øjne
(Reduktion af lukkede øjne) t den ønskede tilstand
Når du har aktiveret Registrering af ansigter, sørger funktionen
Reduktion af lukkede øjne for, at der kun optages billeder, hvor
motivet har åbne øjne.
(Fra)
Funktionen Reduktion af lukkede øjne bruges ikke.
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• [Reduktion af lukkede øjne] kan ikke bruges i følgende situationer:
– Når der bruges blitz
– Når Serieoptagelse-tilstand er valgt
– Når funktionen Registrering af ansigter ikke fungerer
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
• Funktionen Reduktion af lukkede øjne fungerer ikke i alle situationer.
• Når funktionen Reduktion af lukkede øjne er indstillet til [Auto], men der kun optages billeder af motiver
med lukkede øjne, vises meddelelsen "Lukket øje registreret" på LCD-skærmen. Lav en ny optagelse
efter behov.
Søg på handling
(Auto)
Indeks
66DK
Når du ser stillbilleder, øges tekststørrelsen og indikatorerne bliver nemme at se (Nem visning).
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
(Nem-tilstand) t [OK] t z på kontrolknappen.
Bemærk
• Batteriet bliver hurtigere tomt, fordi skærmens lysstyrke øges automatisk.
• Optagetilstanden ændres også til [Nem-tilstand].
I Nem-tilstand, bliver desuden kun slet-funktionen tilgængelig.
(Slet)-knap
Knappen MENU
Du kan slette det aktuelt valgte billede.
Vælg [OK] t z.
Du kan slette det aktuelt valgte billede med [1 billede] og slette
alle billeder indenfor det valgte datainverval eller den interne
hukommelse (hvis valgt) med [Alle bill.].
Vælg [Afslutter Nem-tilstand] t [OK] for at afslutte
Nem-tilstand.
Indeks
• [Visningstilstand] indstilles til [Datovisning], når der bruges et hukommelseskort.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
zOm tilstanden Nem visning
Søg på handling
2 MENU t
Indholdsfortegnelse
Nem-tilstand (udelukkende
DSC-W350/W350D/W360)
67DK
Billederne afspilles automatisk efter hinanden.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
(Kontinuerlig afspil.)
(Diasshow med musik)
Afspiller alle billeder efter hinanden.
Afspiller billederne sammen med effekter og musik.
Kontinuerlig afspil.
2 MENU t
(Diasshow) t [Kontinuerlig afspil.] t z
Afspilningsfunktion
z
Sætter afspilningen på pause
v
Indstiller skærmindstil.
V
Viser skærmen til indstilling af lydstyrken.
• Tilpas lydstyrken med v/V på kontrolknappen, og tryk
derefter på z.
b
Spoler billede tilbage
B
Spoler billede frem
Indeks
Kontrolknap
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1 Vælg det ønskede billede til afspil med kontrolknappen.
Søg på handling
2 MENU t
(Diasshow) t det ønskede diasshow t z på
kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Diasshow
zVisning af panoramabilleder under kontinuerlig
afspil
Hele panoramabilledet vises i 3 sekunder.
Du kan can rulle igennem et panoramabillede ved at trykke på z.
Tryk på z igen mens du ruller. Skærmen vender da tilbage til hele panoramabilledet.
68DK
Indholdsfortegnelse
Diasshow med musik
1 MENU t
(Diasshow) t [Diasshow med musik] t z på
kontrolknappen.
Viser indstillingsskærmen.
2 Vælg den ønskede indstilling.
Søg på handling
3 [Start] t z
4 Tryk på z for at stoppe et diasshow.
Bemærk
• Du kan ikke afspille film eller panoramabilleder.
• Indstillingerne undtagen [Billede] gemmes, indtil næste gang de ændres.
Alle
Afspiller et diasshow med alle stillbilleder i rækkefølge.
Denne dato
Afspiller et diasshow med stillbilleder, der er inden for det aktuelt
valgte datointerval, når visningstilstanden er indstillet til
[Datovisning].
Mappe
Afspiller et diasshow med stillbilleder i den aktuelt valgte mappe,
når visningstilstanden er Mappevisning.
Indeks
Bemærk
• Denne indstilling fastsættes til [Mappe], når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Billede
Vælg den gruppe billeder, der skal afspilles.
Effekter
Vælg afspilningshastighed og stemning for diasshow.
Enkel
Et simpelt diasshow, hvor stillbillederne vises med et forudbestemt
interval.
Afspilningsintervallet kan justeres under [Interval], så du kan læne
dig tilbage og nyde billederne.
Nostalgisk
Et stemningsfyldt diasshow, der gengiver atmosfæren i en
filmsekvens.
Stilfuld
Et stilfuldt diasshow, der kører i et jævnt tempo.
Aktiv
Et diasshow i højt tempo, der er egnet til aktive sekvenser.
69DK
Fortsættes r
Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Enkel].
Music2
Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Nostalgisk].
Music3
Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Stilfuld].
Music4
Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Aktiv].
Afbryd lyd
Der afspilles ingen baggrundsmusik.
Interval
Indstil skærmens visningsinterval. Indstillingen er fast [Auto], når [Enkel] ikke er valgt som
[Effekter].
3 sek
Indstiller visningsintervallet for billeder i et diasshow af typen
[Enkel].
5 sek
10 sek
Auto
Intervallet indstilles, så det passer til det valgte [Effekter]
menupunkt.
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er afspillet, slutter diasshowet.
Indeks
Gentag
Slå gentagelse af diasshow til eller fra.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1 sek
Søg på handling
Music1
Indholdsfortegnelse
Musik
Vælg den musik, der skal afspilles under diasshow. Du kan vælge mere end ét
baggrundsmusiknummer. Tryk på V på kontrolknappen for at få vist skærmen til indstilling af
lyd, og tryk derefter på v/V for at indstille lyden.
zValg af baggrundsmusik
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine cd'er eller MP3-filer til kameraet og afspille
dem under diasshowet. Overførsel af musik kræver, at du har installeret softwaren "Music
Transfer" (medfølger) på computeren. Du kan finde flere oplysninger på side 109 og 110.
• Du kan gemme op til fire stykker musik på kameraet (de 4 forudindstillede musiknumre (Music1 til
Music4) kan erstattes med dem, du har overført).
• En musikfil, der skal afspilles på kameraet, kan højest vare ca. 5 minutter.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af en skade i filen eller anden fejl, skal du vælge
[Format musik] (side 95) og overføre musikken igen.
70DK
Gør det muligt at vælge et visningsformat til billeder.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
Viser billederne efter dato.
(Datovisning)
Viser kun stillbilleder.
(Mappevisning
(stillbilleder))
Bemærk
• Når den interne hukommelse anvendes, er visningstilstanden indstiller til Mappe-visning, og billeder og
film afspilles fra samme mappe.
• Vis.af Begivenh. findes ikke på dette kamera.
1 MENU t
(Visningstilstand) t [Datovisning] t z på
kontrolknappen.
2 Tryk på knappen
Indeks
Visning af kalenderen
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Viser kun filmfiler.
(Mappevisning
(film))
Søg på handling
2 MENU t
(Visningstilstand) t den ønskede tilstand t z på
kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Visningstilstand
(Indeks) for at få vist kalenderen.
Anvend kontrolknappen til at vælge / , og vælg derefter den måned, du ønsker at vise.
Vælg datoen og tryk på z for at se billederne fra den valgte dato i indekstilstand.
zVisning af billeder, der er taget med et andet
kamera
Kameraet opretter en databasefil på et hukommelseskort og registrerer hvert billede til
senere afspilning. Hvis kameraet registrerer billeder, der ikke er registreret i databasefilen
på hukommelseskortet, vises registreringsskærmen "Fandt filer, som ikke genkendtes
Importerer filer".
Hvis du vil se uregistrerede billeder, skal du vælge [OK] for at registrere billederne.
• Hvis du ønsker at registrere, skal du anvende et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at
registrere uregistrerede filer ved hjælp af et batteri med lidt resterende strøm, kan batteriet løbe tør,
så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt.
71DK
Retoucherer et gemt billede og gemmer det som en ny fil. Originalbilledet bevares.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
3 Udfør retouchering i overensstemmelse med betjeningsmetoden for hver
tilstand.
(Beskær
Optager det zoomede
(Ændr størrelse)) afspilningsbillede.
Tryk på knappen (T) for at
zoome ind, W for at zoome ud.
2 Vælg zoompunktet med
kontrolknappen.
3 MENU t vælg det billedformat, der skal gemmes t z.
4 [OK] t z.
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
• Den billedstørrelse, du kan beskære, kan afhænge af billedet.
Søg på handling
2 MENU t
(Retouchering) t den ønskede tilstand t z på
kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Retouchering
1
(Uskarp
maskering)
Indeks
Vælg [OK] med kontrolknappen
t z.
• Du kan muligvis ikke korrigere problemet med røde øjne afhængigt af
billedet.
1
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Korrigerer for problemer med
(Rødøjekorrektion) røde øjne, der skyldes brug af
blitz.
Gør billedet skarpere inden for et
valgt område.
Vælg det område (ramme) på det
ønskede billede, der skal
retoucheres med kontrolknappen
t MENU.
2 [OK] t z.
• Korrektionen kan være
utilstrækkelig, og billedkvaliteten
kan forringes, afhængigt af billedet.
1
Bemærk
• Du kan ikke retouchere film eller panoramabilleder.
72DK
Gør det muligt at vælge uønskede billeder til sletning. Du kan også slette billeder med knappen
(Slet) (side 41).
1 Tryk på knappen
(Slet) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
3 [OK] t z.
(Dette bil.)
Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og slette flere billeder.
Gør følgende efter trin 2.
2MENU t [OK] t z.
(Alle billeder i
datointerval)
(Alle i denne
mappe)
Sletter alle billeder indenfor dataintervallet, eller den valgte mappe
med det samme.
• I tilstanden Nem optagelse kan du vælge mellem [Slet enkelt billede] eller [Slet alle billeder] (kun
DSC-W380/W390), [1 billede] eller [Alle bill.] (kun DSC-W350/W350D/W360).
Indeks
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal
slettes. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at
fjerne fluebenet ( ).
Søg på handling
2 MENU t
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Slet
73DK
Beskytter optagede billeder mod utilsigtet sletning.
Symbolet
vises på registrerede billeder.
1 Tryk på knappen
(Beskyt) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
(Dette bil.)
Beskytter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og beskytte flere billeder.
Gør følgende efter trin 2.
2MENU t [OK] t z.
zSådan annulleres beskyttelsen
Vælg det billede, som du ønsker at annullere beskyttelsen for, og lås det op ved at trykke på
z på kontrolknappen og udføre samme trin, som da det blev beskyttet.
Symbolet
forsvinder, og beskyttelsen er annulleret.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal
beskyttes. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at
fjerne fluebenet ( ).
Søg på handling
2 MENU t
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Beskyt
Indeks
74DK
DPOF (Digital Print Order Format) er en funktion, der gør det muligt at vælge billeder på
hukommelseskortet, der skal udskrives senere.
-mærket (udskriftsbestilling) vises på registrerede billeder.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
(Dette bil.)
Opretter en udskriftsbestilling for det aktuelt viste billede i
enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og oprette udskriftsbestillinger for flere billeder.
Gør følgende efter trin 2.
2MENU t [OK] t z.
Bemærk
•
• Et
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal
udskrives. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at
fjerne fluebenet ( ).
Søg på handling
2 MENU t
Indholdsfortegnelse
DPOF
-mærket (udskriftsbestilling) kan ikke føjes til film eller billeder i den interne hukommelse.
-mærke (udskriftsbestilling) kan højest tilføjes 999 billeder.
Vælg det billede, som DPOF-mærket skal slettes fra, og tryk på z på kontrolknappen, og
udfør samme trin, som da
-mærket blev tilføjet.
-mærket forsvinder, og DPOF-registreringen slettes.
Indeks
zSletning af DPOF-mærket
75DK
Roterer et stillbillede. Brug denne funktion til at vende et vandret billede, så det kommer til at stå
lodret.
2 MENU t
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
(Roter) t z på kontrolknappen.
3 Roter billedet med [ / ] t b/B
Bemærk
• Du kan ikke rotere film eller beskyttede stillbilleder.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, vises billedrotationen muligvis ikke, afhængigt af softwaren.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
4 [OK] t z.
Søg på handling
1 Tryk på knappen
Indholdsfortegnelse
Roter
Indeks
76DK
Denne funktion vælger den mappe, der indeholder det billede, som skal afspilles, når der er
oprettet flere mapper på et hukommelseskort.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
3 MENU t
(Vælg mappe) t z.
4 Vælg en mappe med b/B.
5 [OK] t z.
zVisning af billeder på tværs af mapper
Indeks
Når der er oprettet flere mapper, vises følgende ikon på det første og sidste billede i en
mappe.
: Skifter til den forrige mappe.
: Skifter til den næste mappe.
: Skifter til enten den forrige eller den næste mappe.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
Søg på handling
2 MENU t
(Visningstilstand) t [Mappevisning (stillbilleder)] eller
[Mappevisning (film)] t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Vælg mappe
77DK
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet at fokusere, når udløserknappen
trykkes halvt ned, indtil fokus fastlåses.
-indikatoren vises på dette tidspunkt.
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [AF-lampe] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Auto
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
Indeks
• Der opnås fokus, så længe lyset fra AF-lampen når motivet, uanset om lyset rammer lidt ved siden af
motivets midte.
• Du kan ikke bruge AF-lampen, når:
– Optagelse i Panorerings-tilstand
– Tilstanden (Landskab), (Tusmørke),
(Kæledyr) eller (Fyrværkeri) (kun DSC-W380/W390)
er valgt i Valg af motiv.
– Selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer].
• Når du bruger AF-lampe, deaktiveres den normale AF-afstandsmålerramme, og der vises en ny
AF-afstandsmålerramme med en stiplet linje. AF giver højeste prioritet til motiver, som er placeret nær
centrum af rammen.
• AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom det ikke er sundhedsfarligt, må du ikke se direkte ind i
AF-lampens lys på kort afstand.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
Søg på handling
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
AF-lampe
78DK
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Til
Viser gitterlinjer. Gitterlinjerne optages ikke.
Fra
Viser ikke gitterlinjer.
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Gitterlinje] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
79DK
Vælg visningskvalitet på LCD-skærmen ved optagelse.
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Standard
Viser et billede i standarkvalitet til optagelse.
Høj
Viser et billede i høj kvalitet til optagelse.
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Batteriet opbruges hurtigere hvis [Opløsning] er indstillet til [Høj].
• In Panorerings- og Film-tilstand er [Opløsning] indstillet til [Høj].
• I Nem optagelse-tilstand er [Opløsning] indstillet til [Standard].
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Opløsning] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Opløsning
Indeks
80DK
Vælger digital zoom-tilstand. Kameraet forstørrer billedet ved hjælp af optisk zoom (op til 5×
(DSC-W380/W390), eller 4× (DSC-W350/W350D/W360)). Når zoomskalaen overskrides,
bruger kameraet Smart zoom eller digital præcisionszoom.
Indholdsfortegnelse
Digital zoom
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Smart (
)
Præcision (
)
Forstørrer alle billeder op til den samlede zoomskala på ca. 10×
(DSC-W380/W390), eller 8× (DSC-W350/W350D/W360),
herunder den optiske zoom 5× (DSC-W380/W390), eller 4×
(DSC-W350/W350D/W360). Dog sker der en forringelse af
billedkvaliteten, når der zoomes ud over den optiske zoomskala
(digital præcisionszoom).
Anvender ikke digital zoom.
Bemærk
Indeks
• Den digitale zoomfunktion kan ikke anvendes i følgende situationer:
– Filmtilstand
– I Panorering
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
– Når blitzen er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]
• Smart zoom er ikke tilgængelig, når billedformatet er indstillet til [14M], eller [16:9(11M)].
• Funktionen Registrering af ansigter understøtter ikke brug af digital zoom.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Fra
Forstørrer billedet digitalt inden for det område, hvor billedet ikke
forvrænges, i overensstemmelse med billedformatet (Smart zoom).
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Digital zoom]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Den samlede zoomskala, når der bruges Smart
zoom (herunder 5× eller 4× optisk zoom)
Det understøttede zoomforhold varierer, afhængigt af billedformatet.
Størrelse
Den samlede zoomskala
DSC-W380/W390 (5×)
DSC-W350/W350D/W360
(4×)
10M
Ca. 5,9×
Ca. 4,7×
5M
Ca. 8,3×
Ca. 6,7×
VGA
Ca. 33×
Ca. 27×
16:9(2M)
Ca. 11×
Ca. 9×
81DK
Når kameraet drejes for at optage et portrætbillede (lodret), registrerer kameraet dets
positionsændring og viser billedet i portrætposition.
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Til
Optager billedet med den korrekte retning.
Fra
Bruger ikke Autoretning.
Bemærk
zRotation af billeder efter optagelse
Hvis billedretningen er forkert, kan du bruge [Roter] på skærmen Menu til at få vist billedet
stående.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Stående billeder vises med en sort kant til højre og venstre for billedet.
• Billedets retning optages muligvis ikke korrekt, afhængigt af kameraets optagevinkel.
• Du kan ikke anvende Autoretning, hvis tilstanden
(Under vandet) (kun DSC-W350/W360/W380/
W390) er valgt i Valg af motiv eller Filmtilstand.
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Autoretning]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Autoretning
Indeks
82DK
Blitzen aktiveres to eller flere gange før en optagelse for at reducere problemet med røde øjne,
når der bruges blitz.
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Auto
Når funktionen Registrering af ansigter er slået til, aktiveres blitzen
automatisk for at reducere problemet med røde øjne.
Til
Blitzen udløses altid for at reducere problemet med røde øjne.
Fra
Bruger ikke rødøjereduktion.
• Hold kameraet helt stille, indtil lukkeren aktiveres for at undgå slørede billeder. Det varer i reglen et
sekund, før lukkeren udløses. Sørg for, at motivet ikke flytter sig imens.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke det ønskede resultat. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold som afstanden til motivet, og om personen så ind i den forberedende blitz.
• Hvis du ikke bruger funktionen Registrering af ansigter, fungerer Rødøjereduktion muligvis ikke, når du
vælger [Auto].
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlyset reflekteres af blodkarrene bagest i øjet
(nethinden), og problemet med "røde øjne" opstår.
Kamera
Indeks
zHvordan opstår problemet med røde øjne?
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t
[Rødøjereduktion] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
Øje
Nethinde
Andre metoder til reducering af røde øjne
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. (blitzen indstilles automatisk til [Fra]).
• Hvis motivets øjne bliver røde, kan du rette det med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i
visningsmenuen eller med den medfølgende software "PMB".
83DK
Når der tages et billede hvor motivets øjne er lukkede mens Registrering af ansigter er aktiveret,
vises beskeden "Lukket øje registreret".
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Auto
Viser beskeden "Lukket øje registreret".
Fra
Viser ikke beskeden.
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t
[Lukkede øjne-adv.] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Lukkede øjne-adv.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
84DK
Slå betjeningslydene til eller fra.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Bip] t den
ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Høj
Lav
Slår bip-/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/
udløserknappen.
Vælg [Lav] for at skrue ned for lyden.
Fra
Slår bip-/lukkerlyden fra.
Søg på handling
Lukker
Indholdsfortegnelse
Bip
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
85DK
Vælger det sprog, der bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Language
Setting] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Language Setting
Søg på handling
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
86DK
Du kan vælge eller fravælge visning af funktionsguiden, når du betjener kameraet.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Funkt.guide] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Søg på handling
Til
Indholdsfortegnelse
Funkt.guide
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
87DK
Du kan indstille, om du vil have vist en demonstration af Smiludløser og Scenegenkendelse.
Vælg [Fra], hvis der ikke er brug for en demonstration.
Demotilstand1
Demonstrerer tilstanden Scenegenkendelse.
Demotilstand2
Starter automatisk demonstrationen Smiludløser hvis der ikke er
udført en handling i 15 sekunder.
Fra
Viser ingen demonstration.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Demotilstand] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Demotilstand
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Hvis man trykker på udløserknappen under demonstrationen af Smiludløser, aktiveres lukkeren, med der
registreres ikke nogle billeder.
Indeks
88DK
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen.
Billederne bevares, selvom du bruger denne funktion.
(Primære indstill.) t [Initialiser] t
Bemærk
• Sørg for, at kameraet ikke slukkes under initialiseringen.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
[OK] t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Initialiser
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
89DK
Vælg videosignaloutputtet SD eller HD(1080i), når kameraet sluttes til et tv med et adapterkabel
til HD-output (sælges separat).
Brug et Type3-kompatibelt adapterkabel til HD-output (sælges separat).
HD(1080i)
Vælg dette punkt for at slutte kameraet til et HD-tv, der
understøtter 1080i.
SD
Vælg dette punkt for at slutte kameraet til et tv, der ikke er
kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
• Når der optages film, mens kameraet er sluttet til et tv med et adapterkabel til HD-output (sælges
separat), vises det optagede billede ikke på tv'et.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [COMPONENT]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
COMPONENT
Indeks
90DK
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Tv'ets farvesystem afhænger af dit land og område.
Hvis billederne skal afspilles på en tv-skærm, skal du kontrollere hvilket tv-farvesystem, der
bruges i det pågældende land eller område (side 107).
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC (f.eks. i USA og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL (f.eks. i Europa, Kina).
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Video ud] t den
ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Video ud
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
91DK
Vælg USB-tilstand, når kameraet sluttes til en computer eller en PictBridge-kompatibel printer
med et multistikkabel.
Kameraet genkender automatisk og opretter forbindelse til en
computer eller en PictBridge-kompatibel printer.
PictBridge
Slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer.
PTP/MTP
Når du slutter kameraet til en computer, starter guiden for
automatisk afspilning, og stillbillederne i kameraets optagemappe
importeres til computeren (med Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Opretter en Mass Storage-forbindelse mellem kameraet og en
computer eller anden USB-enhed.
Bemærk
Indeks
• Hvis du ikke kan slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer med indstillingen [Auto], skal du
vælge [PictBridge].
• Hvis du ikke kan slutte kameraet til en computer eller en USB-enhed med indstillingen [Auto], skal du
vælge [Mass Storage].
• Film kan ikke eksporteres til en computer, når [USB-tilslut] er indstillet til [PTP/MTP]. Indstil
[USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage] for at eksportere film til en computer.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Auto
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [USB-tilslut] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
USB-tilslut
92DK
Indstiller visningsmetoden for optagemedierne vist på en computerskærm eller anden monitor
når kameraet er forbundet med en computer en AV-komponent via en USB forbindelse.
Billederne både på hukommelseskortet og i den interne
hukommelse vises. Vælg denne indstilling når du forbinder
kameraet til en computer.
Enkelt
Når hukommelseskortet er indsat i kameraet, vises billederne på
hukommelseskortet. Når det ikke er indsat, vises billederne på den
interne hukommelse. Vælg denne indstilling i de tilfælde, hvor
billederne fra både hukommelseskortet og den interne hukommelse
ikke vises, når kameraet er forbundet med en enhed forskellig fra
en computer.
Bemærk
• Du skal altid vælge [Flere] i [LUN-indstillinger] når du uploader billeder til en medietjeneste via "PMB
Portable".
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Flere
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [LUN-indstillinger]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
LUN-indstillinger
Indeks
93DK
Baggrundsmusikken kan ændres med "Music Transfer" på cd-rom'en (medfølger).
1 MENU t
(Indstillinger) t
z på kontrolknappen.
(Primære indstill.) t [Hent musik] t
2 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer, og start
derefter "Music Transfer".
3 Følg vejledningen på skærmen for at udskifte musikfilerne.
Søg på handling
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
Indholdsfortegnelse
Hent musik
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
94DK
Du kan slette alle de filer med baggrundsmusik, der er gemt i kameraet. Dette kan gøres, hvis
filerne med baggrundsmusik er beskadiget og ikke kan afspilles.
zGendannelse af den musik, der fandtes som
standard i kameraet
Du kan bruge "Music Transfer" på cd-rom'en (medfølger) til at gendanne de musikfiler, der
lå på kameraet som standard.
2Start "Music Transfer", og gendan derefter standardmusikken.
• Du kan finde flere oplysninger om brug af "Music Transfer" i hjælpefunktionen i "Music Transfer".
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1Udfør [Hent musik] og opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Format musik]
t [OK] t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Format musik
Indeks
95DK
Indstiller resterende tid indtil skærmen går sort, og kameraet slukker. Hvis du ikke anvender
kameraet i et vist stykke tid, når det kører på batteri, vil LCD-skærmens lysstyrke reduceres, og
kameraet vil derefter automatisk lukke ned for at undgå at batteriet slides unødigt (Automatisk
strømslukning).
LCD-skærmen går sort efter 30 sekunder uden anvendelse.
Kameraet lukker ned efter ydeligere 30 sekunder uden anvendelse.
Standard
LCD-skærmen går sort efter 1 minut uden anvendelse. Kameraet
lukker ned efter yderligere 1 minut uden anvendelse.
Fra
LCD-skærmen bliver ikke mørk, og kameraet slukker ikke
automatisk.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Stamina
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t
[Strømbesparelse] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Strømbesparelse
Indeks
96DK
Formaterer hukommelseskortet eller den interne hukommelse. Når du første gang bruger et
hukommelseskort med dette kamera, anbefales det at formatere kortet, så kameraet er med til at
sikre, at hukommelseskortet fungerer stabilt, før der tages billeder. Bemærk, at formateringen
sletter alle data på hukommelseskortet permanent, at de ikke kan hentes frem igen. Gem data, du
ikke vil miste, på en computer el.lign.
Bemærk
• Bemærk, at en formatering sletter alle data permanent, herunder beskyttede billeder.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) eller
(Internt huk.værktøj) t [Format] t [OK] t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Format
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
97DK
Opretter en mappe på hukommelseskortet til optagelse af billeder.
Billederne optages i den nye mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en anden
optagemappe.
Bemærk
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
• Der oprettes automatisk en ny mappe, når du sætter et hukommelseskort, der er blevet brugt i andet
udstyr, i kameraet og tager billeder.
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
Når der er oprettet en ny mappe, kan du ændre lagringsmappen (side 99) og vælge en mappe
til visning af billeder (side 77).
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
zOm mapper
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) t [Opret
lagr.mappe] t [OK] t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Opret lagr.mappe
Indeks
98DK
Ændrer den mappe på hukommelseskortet, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
1 MENU t
(Indstillinger) t
lagringsmappe]
(Hukommelseskort-værktøj) t [Skift
3 [OK] t z.
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
• Følgende mapper kan ikke vælges som optagemappe.
– Mappe "100".
– En mappe med et nummer, som enten er "sssMSDCF" eller "sssMNV01".
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Søg på handling
2 Vælg en mappe med b/B på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Skift lagringsmappe
Indeks
99DK
Sletter en mappe på hukommelseskortet til optagelse af billeder.
1 MENU t
(Indstillinger) t
lagringsmappe]
(Hukommelseskort-værktøj) t [Slet
3 [OK] t z.
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
• Hvis du sletter den mappe, der er valgt som optagemappe med [Slet lagringsmappe], gøres den mappe,
der har det højeste tal, til den nye optagemappe.
• Du kan kun slette mapper, der er tomme. Hvis en mappe indeholder billeder eller filer, der ikke kan
afspilles på kameraet, skal du slette de pågældende billeder og filer, før du kan slette mappen.
Søg på handling
2 Vælg en mappe med b/B på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Slet lagringsmappe
Indeks
100DK
Kopierer alle billederne i den interne hukommelse over på et hukommelseskort.
1 Sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig kapacitet i kameraet.
Bemærk
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Brug et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler ved hjælp af et batteri med
lidt resterende strøm, kan batteriet løbe tør, så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt.
• Billederne kan ikke kopieres enkeltvis.
• De originale billeder i den interne hukommelse bevares også efter kopiering. Hvis du vil slette indholdet
i den interne hukommelse, skal du fjerne hukommelseskortet efter kopieringen og derefter formatere den
interne hukommelse ([Format] i [Internt huk.værktøj]).
• Der oprettes en ny mappe på hukommelseskortet, og alle data bliver kopieret over på det. Du kan ikke
vælge en bestemt mappe og kopiere billeder til den.
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) t
[Kopier] t [OK] t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Kopier
Indeks
101DK
Vælger metoden for tildeling af filnumre til billeder.
Filerne tildeles fortløbende numre, selvom du skifter optagemappe
eller isætter et nyt hukommelseskort. (Hvis det udskiftede
hukommelseskort indeholder en fil med et nummer, der er højere
end det sidst tildelte nummer, tildeles et nummer, der er ét nummer
højere end det højeste tildelte nummer.)
Nulstil
Starter fra 0001 hver gang mappen ændres (når optagemappen
indeholder en fil, tildeles et nummer, der er ét nummer højere end
det højeste tildelte nummer).
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Serie
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) eller
(Internt huk.værktøj) t [Filnummer] t den ønskede tilstand t
z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Filnummer
Indeks
102DK
Indstiller lokaltid for et valgt område.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Indstillinger af ur) t [Indstilling af
sted] t den ønskede indstilling t z på kontrolknappen.
Kameraet bruges i din lokale tidszone.
Når den aktuelt valgte tidszone er forskellig fra dit lokaltidszone,
skal du udføre en Indstilling af sted.
Destination
Kameraet bruges med den tidszone, der gælder for din destination.
Vælg en tidszone.
Indstilling af en ofte besøgt destination gør det nemt at indstille tidsoplysningerne, når du er
på den pågældende destination.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
zÆndring af Indstilling af sted
Søg på handling
Hjem
Indholdsfortegnelse
Indstilling af sted
Sommertid-ikon
Indeks
1Vælg en tidszone for [Destination], og tryk derefter på z på kontrolknappen.
2Vælg et område med b/B på kontrolknappen, og vælg sommertid med v/V.
103DK
Indstil datoen og klokkeslættet igen.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Indstillinger af ur) t [Dato-/
tidsindstilling] t den ønskede indstilling t z på kontrolknappen.
3 [OK] t z
Dato-/tidsformat
Vælg visningsformat for dato og klokkeslæt.
Sommertid
Slå sommertid til eller fra.
Dato og tid
Indstil dato og klokkeslæt.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Du kan udskrive eller gemme billeder
med dato med "PMB", der findes på cd-rom'en (medfølger).
Søg på handling
2 Sæt den numeriske værdi og de ønskede indstillinger med v/V/b/B.
Indholdsfortegnelse
Dato-/tidsindstilling
Indeks
104DK
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på et tv
Du kan få vist billeder på et tv ved at slutte kameraet til et tv.
Tilslutningen varierer i henhold til den type tv, som kameraet er tilsluttet.
Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til tv'et.
1 Sluk både kameraet og tv'et.
2 Slut kameraet til tv'et med multistikkablet (medfølger).
(Afspilning)
Kabel til multistik
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Knappen
1 Til lyd/videoindgangsstik
Søg på handling
Visning af billeder ved tilslutning af kameraet til
tv'et med det medfølgende multistikkabel
2 Til multistikket
4 Tryk på knappen
(Afspilning) for at tænde kameraet.
Indeks
3 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et. Vælg det ønskede billede med
kontrolknappen.
Bemærk
• Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-systemet
(side 91).
• Det optagne billede vises ikke på tv'et, når filmen optages med kameraets tilstand og tv tilsluttet.
• Ved output til tv, er Nem visning-tilstand ugyldig.
105DK
Du kan få vist et billede i kameraet ved at slutte det til et HD-tv (højdefinition) med
adapterkablet til HD-output (sælges separat). Brug et Type3-kompatibelt adapterkabel til
HD-output (sælges separat).
2 Forbind en konverteradapter med et adapterkabel til HD-output (sælges
separat) og forbind kameraet med et HD-tv (højdefinition) med det
relevante kabel.
(Afspilning)
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Knappen
Søg på handling
1 Sluk både kameraet og tv'et.
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede ved tilslutning af kameraet til
et HD-tv
2 Til multistikket
Hvid/Rød
Grøn/Blå/Rød
1 Til lyd/videoindgangsstik
Indeks
Konverteradapter*
Adapterkabel
til HD-output
(sælges separat)
*Konverteradapteren leveres med et Type3-kompatibelt HD-output adapterkabel (sælges separat).
3 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
4 Tryk på knappen
(Afspilning) for at tænde kameraet.
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et. Vælg det ønskede billede med
kontrolknappen.
Bemærk
• Indstil [COMPONENT] til [HD(1080i)] (side 90).
• Billeder, der er optaget i [VGA]-format, kan ikke afspilles i HD-format.
• Når der optages film, mens kameraet er sluttet til et tv med et adapterkabel til HD-output (sælges
separat), vises det optagede billede ikke på tv'et.
• Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-systemet
(side 91).
• Ved output til tv, er Nem visning-tilstand ugyldig.
106DK
Fortsættes r
Dette kamera er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Hvis der tilsluttes Sony PhotoTV HD-kompatible enheder med et adapterkabel til HD-output
(sælges separat), åbner der sig en helt ny verden af enestående fotos i fuld HD-kvalitet.
Om tv-farvesystemer
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
Indeks
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien, Kina, Kroatien,
Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn,
Vietnam, Østrig m.fl.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Visning af billeder på en tv-skærm kræver et tv med et videoindgangsstik og et multistikkabel.
Tv'ets farvesystem skal svare til det digitale stillbilledkamera. Kontroller følgende lister for
tv-farvesystemet i det land eller område, hvor kameraet bruges.
Søg på handling
• PhotoTV HD giver mulighed for en meget detaljeret, fotolignende gengivelse af fine teksturer og
farver.
• Indstillingerne skal også vælges på tv'et. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til
tv'et.
Indholdsfortegnelse
z"PhotoTV HD"
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
107DK
"PMB" og andre programmer findes på cd-rommen (medfølger). Med disse kan du gøre mere
alsidig brug af de billeder, du tager med dit Cyber-shot kamera.
Anbefalet computermiljø (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows7
Andet
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere (Til
afspilning/redigering af HD-film: Intel Core Duo
1,66 GHz eller hurtigere/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz eller
hurtigere)
Hukommelse: 512 MB eller derover (til afspilning/
redigering af HD-film: 1 GB eller derover).
Harddisk: Ledig plads på harddisken til installation – ca.
500 MB.
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768 punkter eller
derover.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Operativsystem
(forudinstalleret)
Søg på handling
Følgende computermiljø anbefales, når man anvender det medfølgende software "PMB", "Music
Transfer" eller "PMB Portable" og importerer billeder via en USB-forbindelse.
Indholdsfortegnelse
Brug med din computer
*1 64-bit Editions og Starter (Edition) understøttes ikke.
Indeks
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller senere er påkrævet for at anvende funktionen til
oprettelse af cd'er.
*2 Starter (Edition) understøttes ikke.
Anbefalet computermiljø (Macintosh)
Følgende computermiljø anbefales, når man anvender det medfølgende software "Music
Transfer" eller "PMB Portable" og importerer billeder via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
USB-forbindelse: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 til v10.6)
Bemærk
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder dette
kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Hvis kameraet tilsluttes via et USB-kabel, der er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel),
muliggør det avanceret overførsel (overførsel ved høj hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når computeren genstarter fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem kameraet og
computeren muligvis ikke gendannet på samme tidspunkt.
108DK
Installation "PMB (Picture Motion Browser)" og
"Music Transfer" (Windows)
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke på [Computer] (i Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Hvis skærmen Automatisk afspilning vises, skal du vælge "Run Install.exe" og følge vejledningen på
skærmen for at fortsætte installationen.
2 Klik på [Installer].
Skærmen "Choose Setup Language" vises.
Skærmen "License Agreement" vises.
4 Læs aftalen nøje, klik på radioknappen ( t
aftalebetingelserne og klik derefter på [Next].
) for at acceptere
5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
6 Tag cd-rom'en ud, når installationen er fuldført.
7 Opstart softwaren.
Indeks
• Slut kameraet til computeren for at foretage installation (side 111).
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
genstarte computeren.
• DirectX kan være installeret afhængigt af systemmiljøet på din computer.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
3 Vælg det ønskede sprog og fortsæt til næste skærm.
Søg på handling
1 Tænd computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cd-rom-drevet.
Indholdsfortegnelse
Brug af softwaren
• For at starte "PMB" op, skal du klikke på
(PMB) på skrivebordet.
For detaljeret drift, se "PMB"-supportsiden (http://www.sony.co.jp/pmb-se/) (kun på engelsk) eller
klik på
(PMB Help).
• For at starte "PMB" op fra Start-menuen, vælg [Start] t [All Programs] t
(PMB).
• Hvis "PMB" allerede er installeret på computeren, kan du ved at installere "PMB" fra cd-rommen
(medfølger) starte hele programmet fra "PMB Launcher".
For at starte "PMB Launcher" skal du dobbeltklikke på
(PMB Launcher) på skrivebordet.
Bemærk
• Log på som Administrator.
• Når "PMB" startes op første gang, vises Informationsværktøjets bekræftelsesbesked på skærmen. Vælg
[Start].
109DK
1 Tænd din Macintosh, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cd-rom-drevet.
2 Dobbeltklik på
(SONYPMB).
3 Dobbeltklik på filen [MusicTransfer.pkg] i mappen [Mac].
Indholdsfortegnelse
Installerer "Music Transfer" (Macintosh)
Installationen af softwaren starter.
• "PMB" er ikke kompatibelt med Macintosh-computere.
• Luk alle andre programmer, før du installerer "Music Transfer".
• Du skal logge på som administrator for at kunne installere.
zIntroduktion til "PMB"
Indeks
zIntroduktion til "Music Transfer"
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• "PMB" gør det muligt for dig, at importere billeder taget med kameraet til en computer med henblik
på visning. Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer og klik på [Import].
• Billeder på en computer kan eksporteres til et hukommelseskort og vises på kameraet. Opret en
USB-forbindelse mellem kameraet og din computer, klik på [Export] t [Easy Export (PC Sync)] i
menuen [Manipulate] og klik på [Export].
• Du kan gemme og udskriver billeder med datoen påtrykt.
• Du kan vise billeder gemt på en computer iht. optagelsesdato i en kalendervisning.
• Du kan korrigere (Rødøjereduktion osv.) stillbilleder og ændre optagelsesdato og -klokkeslæt.
• Du kan oprette cd'er på cd- eller dvd-drevet.
• Du kan uploade billeder til medietjenester. (Dette kræver en internetforbindelse.)
• For yderligere detaljer, se
(PMB Help).
Søg på handling
Bemærk
"Music Transfer" giver dig mulighed for at udskifte de musikfiler, som er blevet lagt i
kameraet på fabrikken, med dine yndlingsnumre, og at slette og tilføje musikfiler.
Du kan også gendanne de fra fabrikken forudindstillede numre til dit kamera.
Følgende nummertyper kan importeres med "Music Transfer".
–
–
–
•
MP3-filer, der er gemt på computerens harddisk
Musik-cd-numre
Forudindstillet musik, der er gemt på kameraet
Inden du starter "Music Transfer" op, skal du udføre MENU t
(Indstillinger) t [Primære
indstill.] t [Hent musik] og forbinde kameraet med en computer.
For yderligere detaljer, se hjælpen i "Music Transfer".
110DK
• Brug et Type3-kompatibelt USB/AV/DC IN-kabel (sælges separat).
2 Tænd computeren, og tryk derefter på knappen
(Afspilning).
3 Slut kameraet til computeren.
• Når der oprettes en USB-tilslutning for første gang, kører computeren automatisk et program til
genkendelse af kameraet. Vent et øjeblik.
Søg på handling
1 Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt med AC-LS5 vekselstrømsadapteren (sælges separat) og
USB/AV/DC IN-kablet med multistik (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Tilslutning af kameraet til
computeren
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
1 Til et USB-stik på computeren
Kabel til multistik
Indeks
2 Til multistikket
Import af billeder til computeren (Windows)
"PMB" gør det nemt for dig at importere billeder.
Du kan finde flere oplysninger om brug af funktionen "PMB" under "PMB Help".
Import af billeder til computeren uden brug af "PMB"
Når Guiden Automatisk visning vises efter at du har oprettet en USB-forbindelse mellem
kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM]
eller [MP_ROOT] t kopiere de ønskede billeder til computeren.
111DK
1 Slut først kameraet til din Macintosh-computer. Dobbeltklik på det
nyoprettede ikon på skrivebordet t [DCIM] eller [MP_ROOT] t
i mappen med billeder, der skal importeres.
2 Træk og slip billedarkiverne til harddisksymbolet.
3 Dobbeltklik på harddisksymbolet t det ønskede billedarkiv i mappen
med de kopierede arkiver.
Billedet vises.
Afbrydelse af USB-forbindelse
•
•
•
•
Kablet til multistikket afbrydes.
Udtagning af hukommelseskort.
Indsætning af hukommelseskort i kameraet efter kopiering af billeder fra den interne hukommelse.
Kameraet slukkes.
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet i
systembakken.
(USB Mass Storage Device) t
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik
derefter på [OK].
Windows XP
Indeks
2 Klik på
[Stop].
Windows Vista
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Følg procedurerne fra trin 1 til 3 nedenfor, før:
Søg på handling
Billedarkiverne kopieres til harddisken.
Indholdsfortegnelse
Import af billeder til computeren (Macintosh)
Afbrydelsesikon
Bemærk
• Træk og slip ikonet for hukommelseskortet eller drevet til "Papirkurv"-ikonet først, når du anvender en
Macintosh-computer. Dette skal gøres, inden kameraet kobles fra computeren.
112DK
Dette kamera har et indbygget program "PMB Portable".
Du kan anvende dette program til følgende:
Du kan finde flere oplysninger om "PMB Portable" under "PMB Portable"-hjælpen.
Start "PMB Portable" (Windows)
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
Når du forbinder kameraet til din computer vises guiden Automatisk afspilning.
Klik på [×] for at at lukke guiden Automatisk afspilning for unødvendige drev.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Når du anvender "PMB Portable" for første gang, skal du vælge et sprog. Følg proceduren
nedenfor for at vælge sprog. Når først du har valgt sprog, er det unødvendigt at gennemføre trin
3 til 5 næste gang du anvender "PMB Portable".
Søg på handling
• Du kan nemt uploade billeder til en blog eller anden medietjeneste.
• Du kan uploade billeder fra en computer, der er forbundet til Internettet, selv hvis du ikke er hjemme eller
på kontoret.
• Du kan nemt registrere de medietjenester (såsom blogs), som du anvender ofte.
Indholdsfortegnelse
Upload af billeder til en
medietjeneste
• Hvis den ønskede guide til Automatisk afspilning ikke vises, skal du klikke på [Computer] (i
Windows XP: [My Computer]) t [PMBPORTABLE] og derefter dobbeltklikke på
"PMBP_Win.exe".
(i Windows XP, klik på "PMB Portable" t [OK])
Indeks
2 Klik på "PMB Portable".
• Hvis [PMB Portable] ikke vises inden i guiden AutoPlay, skal du klikke på [Computer] t
[PMBPORTABLE] og derefter dobbeltklikke på "PMBP_Win.exe".
Skærmen Sprogvalg vises.
3 Vælg det ønskede sprog, og klik derefter på [OK].
Skærmen Områdevalg vises.
4 Vælg det relevante [Region] og [Country/Area] og klik derefter på [OK].
Skærmen Brugeraftale vises.
5 Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du accepterer betingelserne, skal du klikke
på [I Agree].
"PMB Portable" starter op.
113DK
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en Macintosh-computer.
Når du forbinder kameraet med din computer, vises [PMB Portable] på skrivebordet.
Klik på [×] for at lukke eventuelt unødvendige drev.
2 Klik på mappen [PMBPORTABLE] og derefter på [PMBP_Mac].
3 Vælg den ønskede [Region] og [Country/Area], og klik derefter på [OK].
Skærmen Brugeraftale vises.
4 Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du accepterer betingelserne, skal du klikke
på [I Agree].
"PMB Portable" starter nu.
• Indstil [LUN-indstillinger] i [Primære indstill.] til [Flere].
• Opret altid forbindelse til et netværk når du anvender "PMB Portable".
• Når du uploader billeder via Internettet, opbevares de muligvis i cachen i den computer, du anvender.
Dette afhænger af din udbyder. Dette gælder også når dette kamera anvendes til dette formål.
• Hvis der forekommer en fejl i "PMB Portable" eller hvis du uforvarende sletter "PMB Portable", kan du
reparere "PMB Portable" ved at downloade PMB Portable-installationsprogrammet fra hjemmesiden.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærk
Søg på handling
Skærmen Områdevalg vises.
Indholdsfortegnelse
Start "PMB Portable" (Macintosh)
Bemærkninger om "PMB Portable"
Indeks
"PMB Portable" gør det muligt at downloade URL'erne for et antal hjemmesider fra serveren,
som administreres af Sony ("Sony-serveren").
For at kunne bruge "PMB Portable" til at uploade billeder eller til andre tjenester ("tjenesterne"),
so stilles til rådighed af disse og andre hjemmesider, skal du give dit samtykke til følgende.
• Nogle hjemmesider kræver, at du registrerer dig og/eller betaler for deres tjenesteydelser. For at kunne
anvende sådanne tjenesteydelser, skal du underlægge dig de betingelser, som gælder for hjemmesiden.
• Tjenesteydelser kan nedlægges eller ændres hvis og når ejeren af hjemmesider ønsker dette. Sony kan
ikke holdes ansvarlig for problemer der opstår mellem brugerne og tredjemand, eller for ubelejligheder
som måtte opstå i forbindelse med anvendelse af sådanne tjenesteydelser, inklusive indstilling eller
ændringer til disse tjenesteydelser.
• Hvis du vil se en hjemmeside, skal du omdirigeres til den af Sony-serveren. Der kan forekomme
tidspunkter, hvor der ikke er adgang til hjemmesiden på grund af serveropdatering eller lignende.
• Hvis Sony-serveren tages ud af drift, vil du få besked derom inden på Sony’s hjemmeside osv.
• URL'erne, som du omdirigeres til af Sony-serveren, og andre oplysninger vil muligvis blive registreret
med henblik på at forbedre Sony’s fremtidige produkter og tjenesteydelser. Ved sådanne lejligheder vil
personlige data dog ikke blive registrerede.
114DK
Bemærk
Direkte udskrivning af billeder via en
PictBridge-kompatibel printer
Billederne kan udskrives, selvom du ikke har en computer. Du skal blot slutte kameraet direkte
til en PictBridge-kompatibel printer.
1 Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet.
Indeks
"PictBridge" er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Begge kanter skæres væk, når du udskriver stillbilleder, der er optaget i tilstanden [16:9].
• På nogle printere kan du ikke udskrive panoramabilleder.
Søg på handling
Vælg en af følgende metoder til at udskrive stillbilleder.
• Direkte udskrivning via en PictBridge-kompatibel printer
• Direkte udskrivning med en printer, der understøtter den pågældende type hukommelseskort
Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med printeren.
• Udskrivning via en computer
Du kan importere billeder til en computer med den medfølgende "PMB" software og udskrive
billederne.
Du kan indsætte dato på et billede og udskrive det. Du kan finde flere oplysninger under "PMB
Help".
• Udskrivning i en fotoforretning (side 116)
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
2 Slut kameraet til printeren.
1 Til et USB-stik på
computeren
2 Til multistikket
Kabel til multistik
3 Tænd for kameraet og printeren.
Når der er oprettet forbindelse, vises indikatoren
på skærmen.
Kontroller den tilsluttede printer, hvis -indikatoren blinker på kameraets skærm
(fejlindikation).
115DK
Fortsættes r
(Udskriv) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Dette bil.
Udskriver det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
Flere billeder
Du kan vælge og udskrive flere billeder.
Efter trin 4, skal du gøre følgende.
2MENU t [OK] t z.
5 Det ønskede punkt t [Start] t z
Antal
Vælg, hvor mange kopier af billedet der skal udskrives.
• Afhængigt af mængden af billeder kan det valgte antal billeder muligvis
ikke være på ét ark.
Vælg det antal billeder, der skal udskrives side om side på et ark.
Størrelse
Vælg størrelsen på udskriftsarket.
Dato
Vælg [Dato] eller [Dato&tid] for at indsætte datoen og
klokkeslættet på billeder.
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i den rækkefølge, du vælger med
[Dato-/tidsindstilling] på kameraet. Denne funktion findes muligvis
ikke, dette afhænger af printeren.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Layout
Søg på handling
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal
udskrives.
Indholdsfortegnelse
4 MENU t
Bemærk
Indeks
• Film kan ikke udskrives.
• Hvis der ikke kunne oprettes forbindelse til printeren, skal du kontrollere, at [USB-tilslut] er indstillet til
[PictBridge] under (Primære indstill.).
• Tag ikke kablet til multistikket ud, mens indikatoren
(PictBridge-tilslutning) vises på skærmen.
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan indlevere et hukommelseskort med billeder, som du har optaget med kameraet, i en
fotoforretning. Så længe forretninger tilbyder udskrivning af billeder iht. DPOF, kan du lave et
(Print ordre)-mærke på billeder i forvejen i afspilningstilstand, så at du ikke behøver at
udvælge dem igen, når de skal udskrives i forretningen.
Bemærk
• Du kan ikke udskrive billeder i en fotoforretning direkte fra kameraet, hvis de gemt i den interne
hukommelse. Kopier billederne til et hukommelseskort (side 101), og tag det med hen i fotoforretningen.
• Spørg fotoforretningen hvilke typer hukommelseskort, de kan håndtere.
• Det kan være nødvendigt at bruge en hukommelseskortadapter (sælges separat). Kontakt den forretning,
hvor billederne skal udskrives.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata på en disk, før du tager dem med til en fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Hvis du ønsker at overlejre datoer på billeder, skal du kontakte fotoforretningen.
116DK
Hvis du har problemer med kameraet, kan du prøve følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 117 til 124.
2 Tag batteriet ud, vent i ca. et minut, sæt batteriet i igen, og
tænd for kameraet.
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret
Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på, at når du indleverer kameraet til reparation, giver dit samtykke til at Sony
må gennemgå indholdet af den interne hukommelse og musikfiler.
Indeks
Du kan finde flere oplysninger om dette produkt og svar på ofte stillede spørgsmål på
vores kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
3 Initialiser indstillingerne (side 89).
Søg på handling
Se side 125, hvis der vises en kode, f.eks. "C/E:ss:ss" på
skærmen.
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke indsættes.
• Isæt batteriet korrekt ved at skubbe batteriudløseren til side.
Kan ikke tænde kameraet.
• Når du har sat batteriet i kameraet, kan der gå lidt tid, før det tændes.
• Isæt batteriet korrekt.
• Batteriet er tomt. Isæt et opladet batteri.
• Terminaldelen til batteriet er snavset. Tør forsigtigt eventuel støv af med en blød klud for at rengøre
batteriet.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Kameraet slukkes muligvis automatisk for at beskytte kameraet, afhængigt af kameraet og
batteritemperaturen. I dette tilfælde vises en meddelelse på LCD-skærmen, før kameraet slukkes.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et vist tidsrum, efter det er tændt, slukkes det automatisk for at
forhindre afladning af batteriet, når [Strømbesparelse] er indstillet til [Standard] eller [Stamina].
Tænd kameraet igen.
117DK
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Det faktiske batteriniveau svarer ikke til det, der vises af indikatoren for batteriniveau. Aflad batteriet
helt, og lad det derefter helt op igen for at korrigere visningen. Indikatoren vil evt. ikke være nøjagtig
alt efter brugsforholdene.
• Batteriet er dødt (side 132). Udskift det med et nyt.
• Du kan ikke oplade batteriet med vekselstrømsadapteren (sælges separat). Brug batteriopladeren til at
lade batteriet op.
CHARGE-lampen blinker under opladning af et batteri.
Optagelse af stillbilleder/film
Kan ikke udskrive billeder.
Indeks
• Billeder optages på den interne hukommelse, selvom der er sat et hukommelseskort i kameraet. Sørg
for, at hukommelseskortet er sat helt ind i kameraet.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet. Hvis den er
fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 41).
– Udskift hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når der optages film, anbefales det, at du bruger følgende hukommelseskort:
– "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo"
– SD hukommelseskort, SDHC hukommelseskort eller SDXC hukommelseskort (klasse 4 eller
hurtigere)
• Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 88).
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Fjern og isæt batteriet, og kontroller, at det er isat korrekt.
• Temperaturen kan være uegnet til opladning. Prøv at oplade batteriet igen indenfor det korrekte
temperaturinterval (10 °C til 30 °C).
• Du kan finde flere oplysninger på side 133.
Søg på handling
Batteriet kan ikke oplades.
Indholdsfortegnelse
Indikatoren for batteriniveau viser forkert.
Funktionen Smiludløser fungerer ikke.
• Der optages kun billeder, hvis der registreres et smilende ansigt.
• Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 88).
Antislørfunktionen fungerer ikke.
• Antislørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt ved optagelse af natsekvenser.
• Der tages billede selv når knappen kun er trykket halvt ned.
Optagelse tager lang tid.
• Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed ved lav belysning, aktiveres NR
(Noise Reduction) langsom lukkerfunktion automatisk for at reducere billedstøjen. Optagelse under
disse forhold tager lang tid.
• Funktionen Reduktion af lukkede øjne virker ikke. Nulstil [Reduktion af lukkede øjne] til [Fra]
(side 66).
118DK
• Motivet er for tæt på. Sørg for at placere objektivet længere væk fra motivet end den korteste
optagelsesafstand (ca. 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T) (DSC-W350/
W350D/W360) fra objektivet).
• Tilstanden (Tusmørke),
(Landskab) eller (Fyrværkeri) (kun DSC-W380/W390) er valgt i
Valg af motiv, når der optages stillbilleder.
• Du kan ikke bruge den optiske zoom når du optager i Panorering.
• Du kan ikke bruge Smart zoom afhængigt af billedets størrelse (side 81).
• Du kan ikke bruge digital zoom, når:
– Optagelse af film.
– Smiludløseren er aktiveret.
– Selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer].
• Du kan kun vælge Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], og
lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
Blitzen fungerer ikke.
Indeks
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– Serie optagelse-tilstand er valgt (side 50).
– Tilstanden
(Høj følsomhed), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri) (kun DSC-W380/W390) er
valgt i Valg af motiv.
– I Panorering
– Filmtilstand
• Indstil blitzen til (Til) (side 35), når tilstanden Valg af motiv er indstillet til tilstanden
(Landskab), (Gourmet),
(Kæledyr),
(Strand), (Sne) eller
(Under vandet) (kun
DSC-W350/W360/W380/W390).
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Funktionen Registrering af ansigter kan ikke vælges.
Søg på handling
Zoom fungerer ikke.
Indholdsfortegnelse
Billedet er ude af fokus.
Der opstår slørede, runde hvide pletter på billeder, der er optaget med blitz.
• Partikler (støv, pollen, osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
fejl.
Funktionen Fokusering tæt på (Makro) fungerer ikke.
• Kameraet justerer automatisk fokus. Tryk og hold knappen halvt ned. Fokusjustering kan tage et
stykke tid, hvis du tager billede af et motiv, der er tæt på.
• Tilstanden
(Landskab), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri) (kun DSC-W380/W390) er valgt i
Valg af motiv.
Datoen og klokkeslættet vises ikke på LCD-skærmen.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
Der kan ikke indsættes datoer på billeder.
• Dette kamera har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" kan du
udskrive eller gemme billeder med indsat dato (side 109).
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen halvt
ned.
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 51).
119DK
• Juster hvidbalancen (side 54).
Der forekommer hvide eller lilla streger i de klare områder af motivet, eller hele
skærmen med billedet bliver rødlig.
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i tilfælde af lav
belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Motivets øjne bliver røde.
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Auto] eller [Til] (side 83).
• Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i visningsmenuen (side 72), eller
korriger med "PMB".
Søg på handling
• Dette fænomen kaldes udtværing. Dette er ikke en fejl. Udtværing gemmes ikke på stillbilleder, men
gemmes som streger eller uensartede farver på Panorerings-billeder eller film. ("Klare områder" går
på solen eller elektrisk lys, som er meget kraftigere end omgivelserne.)
Indholdsfortegnelse
Billedets farver er ikke korrekte.
• Dette er ikke en fejl. Prikkerne kommer ikke med på optagelsen.
• Den interne hukommelse eller hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (side 41).
• Batteriniveauet er lavt. Isæt et opladet batteri.
Indeks
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
Det samme billede tages flere gange.
• [Indstillinger for serieoptag.] er indstillet til [Serie optagelse] (side 50).
• [Scenegenkendelse] er indstillet til [Avanceret] (side 60).
Visning af billeder
Kan ikke afspille billeder.
• Sørg for, at hukommelseskortet er sat helt ind i kameraet.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Afspilningen garanteres ikke for filer, der indeholder billeder, som er blevet behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 112).
• Problemet skyldes kopiering af billeder fra din computer til hukommelseskortet uden brug af "PMB".
Registrer de billeder, der ikke er registreret, på databasefilen på registreringsskærmen (side 38), eller
afspil billederne i [Mappevisning (stillbilleder)] eller [Mappevisning (film)] (side 71).
Dato og klokkeslæt vises ikke.
• Skærmvisningen er indstillet til kun at vise billeder. Tryk på knappen DISP (Opsætning af skærm) for
at få vist oplysninger (side 34).
Skærmen er sort i højre og venstre side.
• [Autoretning] er indstillet til [Til] (side 82).
120DK
• Annuller Nem visning-tilstand hvis den er aktiveret.
Kan ikke høre musik under et diasshow.
• Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 109, 110).
• Kontroller, at indstillingerne for lydstyrke og diasshow er korrekte (side 68).
• Diasshow afspilles med [Kontinuerlig afspil.]. Vælg [Diasshow med musik] og afspil.
Sletning
Kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 74).
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med en "Memory
Stick"-port.
Indeks
Computere
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Kontroller [Video ud], om kameraets videoudgangssignal er indstillet til tv-apparatets farvesystem
(side 91).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 105).
• Hvis USB-stikket på kablet til flerfunktionsterminalen er tilsluttet til et andet apparat, skal du
frakoble det (side 112).
• Når du optager film med kameraet, og dette er forbundet til et tv, vises det du er ved at optage ikke på
tv'et.
Søg på handling
Billedet vises ikke på tv'et.
Indholdsfortegnelse
Kan ikke vise billeder i indekstilstand.
• Kontroller, om computeren og "Memory Stick" Reader/Writer understøtter "Memory Stick PRO
Duo". Brugere af computere og "Memory Stick" Readers/Writers, der er fremstillet af andre end
Sony, skal kontakte de pågældende producenter.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du forbinde kameraet med computeren
(side 111 og 112). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Computeren genkender ikke kameraet.
• Når batteriniveauet er lavt, skal du isætte et opladet batteri eller bruge vekselstrømsadapteren (sælges
separat).
• Indstil [USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage] (side 92).
• Brug kablet til multistikket (medfølger).
• Fjern flerfunktionsterminalen fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
Kan ikke importere billeder.
• Forbind kameraet og din computer ved hjælp af en USB-forbindelse (side 111).
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan du muligvis
ikke importere billederne til en computer. Brug af et hukommelseskort, som er formateret af et
kamera (side 97).
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB" ikke automatisk.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt.
121DK
• Indstil [LUN-indstillinger] til [Flere].
• Indstil [USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage].
• Forbind computeren til netværket.
Kan ikke afspille billeder på din computer.
Billedet og lyden afbrydes af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller fra hukommelseskortet. Importer filmen
til computeren med "PMB", og afspil den.
Når billederne er eksporteret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
Hukommelseskort
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Eksporter dem til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "101MSDCF" og afspil i
[Mappevisning (stillbilleder)] eller [Mappevisning (film)] (side 71).
• Gem billedet i billeddatabasefilen, og afspil i [Datovisning] (side 71).
• Vis.af Begivenh. findes ikke på dette kamera.
Søg på handling
• Hvis du bruger "PMB", se "PMB Help" (side 109).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Indholdsfortegnelse
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB Portable" ikke automatisk.
Kan ikke sætte et hukommelseskort i.
• Indsæt hukommelseskort i den rigtige retning.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
Indeks
Du har ved en fejltagelse formateret et hukommelseskort.
Billeder, som er gemt i den interne hukommelse eller også, når der sidder et
hukommelseskort i kameraet.
• Sørg for, at hukommelseskortet er sat helt ind i kameraet.
Intern hukommelse
Der kan ikke afspilles billeder ved hjælp af den interne hukommelse.
• Der er et hukommelseskort i kameraet. Fjern den.
Dataene i den interne hukommelse kan ikke kopieres til et hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fuldt. Kopier til et hukommelseskort med tilstrækkelig kapacitet.
Dataene på hukommelseskortet eller på computeren kan ikke kopieres til den
interne hukommelse.
• Denne funktion er ikke tilgængelig.
122DK
Se "PictBridge-kompatibel printer", og læs nedenstående punkter.
Kan ikke udskrive et billede.
• Se betjeningsvejledningen til printeren.
• Alle billedets sider beskæres muligvis, afhængigt af printeren. Specielt hvis du udskriver et billede,
der er optaget med billedstørrelsen indstillet til [16:9], kan siden af billedet være afskåret.
• Ved udskrivning af billeder på din printer kan du prøve at annullere beskæring eller indstillinger til
billede uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når du får billeder udskrevet i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan udskrive billederne uden
at afskære begge sider.
• Ved hjælp af "PMB" kan du udskrive billeder med dato (side 109).
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Da billeder, der optages med
kameraet, imidlertid indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med
datoen overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger. Kontakt producenten
af printeren eller softwaren angående oplysninger om kompatibilitet med Exif-oplysninger.
• Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem overlejre datoer på billederne.
Indeks
PictBridge-kompatibel printer
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Kan ikke udskrive billeder med dato.
Søg på handling
Billeder udskrives med begge sider afskåret.
Indholdsfortegnelse
Udskrivning
Der kan ikke etableres en forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden.
Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge eller ej.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 92).
• Frakobl kablet til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på
printeren, kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
Billeder kan ikke udskrives.
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med kablet til multifunktionsterminalen.
• Tænd printeren. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med printeren.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, udskrives billederne muligvis ikke. Frakobl kablet til
flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du fjerne
kablet til multifunktionsterminalen, slukke printeren og tænde den igen, og derefter tilslutte kablet til
multifunktionsterminalen igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, der er taget med et andet kamera, og billeder, der er redigeret på en computer, kan muligvis
ikke udskrives.
• Panoramabilleder kan muligvis ikke udskrives, afhængigt af printeren, eller det kan hænde, at
kanterne skæres fra.
Udskrivningen annulleres.
• Kontroller, at du har frakoblet kablet til multistikket, før
forsvinder.
(PictBridge-tilslutning)-mærket
123DK
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse
funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
Billedet kan ikke udskrives i den valgte størrelse.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivningen annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
Andet
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Hvis du vil bruge papir af et andet format efter printeren er sluttet til kameraet, skal du afbryde
forbindelsen og sætte kablet i flerfunktionsterminalen igen.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på enten
kameraet (side 115) eller printeren.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Søg på handling
• Billedet indeholder ikke optagedata, så datoen kan ikke indsættes. Indstil [Dato] til [Fra], og udskriv
billedet igen (side 115).
Indholdsfortegnelse
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
Objektivet bliver dugget.
Kameraet slukkes med objektivet kørt ud.
Indeks
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
• Batteriet er tomt. Udskift batteriet med et helt opladet batteri, og tænd kameraet igen.
• Forsøg ikke på at tvinge objektivet, som ikke længere bevæger sig.
Kameraet bliver varmt, hvis du bruger det for længe ad gangen.
• Dette er ikke en fejl.
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet (side 104).
• Det interne genopladelige reservebatteri er tomt. Isæt et opladet batteri, og vent i 24 timer eller mere
med strømmen slået fra.
Datoen eller klokkeslættet er ikke korrekt.
• Der er valgt en anden indstilling for sted end det aktuelle sted. Skift indstilling med MENU t
(Indstillinger) t [Indstillinger af ur] t [Indstilling af sted].
124DK
Selvdiagnosticeringsdisplay
• Der er problemer med kameraets hardware. Sluk, og tænd kameraet igen.
C:13:ss
E:61:ss
Indeks
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data på hukommelseskortet. Prøv at slukke og tænde kameraet
igen, eller tag hukommelseskortet ud og sæt det ind flere gange.
• Der er opstået en formateringsfejl på den interne hukommelse, eller der er isat en formateret
hukommelseskort, der ikke er formateret. Formaterer den interne hukommelse eller
hukommelseskortet (side 97).
• Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges sammen med kameraet, eller dataene er beskadiget.
Indsæt et ny hukommelseskort.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
C:32:ss
Søg på handling
Hvis der vises en kode, som begynder med et bogstav, fungerer kameraets
selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to cifre (angivet med ss) er forskellige, afhængigt af
kameraets indstilling.
Hvis du ikke kan løse problemet efter at have forsøgt følgende muligheder et par gange, skal
kameraet til reparation.
Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
Indholdsfortegnelse
Advarselsindikatorer og
meddelelser
E:62:ss
E:91:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser kameraet (side 89), og tænd for strømmen igen.
E:94:ss
• Der er opstået en fejl, som du ikke selv kan afhjælpe. Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter. Oplys dem den 5-cifrede kode, som starter med "E".
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne.
• Batteriniveauet er lavt. Oplad straks batteriet. Afhængigt af brugsforholdene eller typen af batteri,
blinker indikatoren muligvis, selvom der stadig er mellem 5 og 10 minutter tilbage på batteriet.
Kan kun anvendes med kompatibelt batteri
• Det isatte batteri er ikke af typen NP-BN1 (medfølger).
Systemfejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
125DK
• Kameraets temperatur er steget. Kameraet slukkes muligvis automatisk, eller du kan ikke optage film.
Læg kameraet et køligt sted, indtil temperaturen er faldet.
Intern hukomm.fejl
Indholdsfortegnelse
Kameraet er overophedet
Giv det tid til at køle af
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges til kameraet (side 3).
• Terminaldelen af hukommelseskortet er snavset.
• Hukommelseskortet er beskadiget.
Forkert hukommelseskorttype
Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage eller afspille
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges til kameraet (side 3).
Formateringsfejl for intern hukommelse
Formateringsfejl for hukommelseskort
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges til kameraet (side 3).
Søg på handling
Indsæt hukommelseskortet igen
• Formater mediet igen (side 97).
• Du bruger hukommelseskortet med knappen til skrivebeskyttelse, og knappen er i LOCK-position.
Sæt knappen i optagestilling.
Indeks
Hukommelseskortet er låst
Skrivebeskyttet hukommelseskort
• Kameraet kan ikke optage eller slette billeder på dette hukommelseskort.
Ingen billeder
• Ingen billeder, som kan afspilles, er optaget i den interne hukommelse.
• Ingen billeder, som kan afspilles, er optaget i denne mappe på hukommelseskortet.
Ingen stillbilleder
• Den valgte mappe eller dato indeholder ikke en fil, der kan afspilles i et diasshow.
Ukendt fil fundet
• Du forsøgte at slette en mappe, der indeholder en fil, der ikke kan afspilles på dette kamera. Slet filen
på en computer, og slet derefter mappen.
126DK
• Der findes allerede en mappe med de samme tre første tal på hukommelseskortet (for eksempel:
123MSDCF og 123ABCDE). Vælg en anden mappe, eller opret en ny mappe (side 98, 99).
Kan ikke oprette flere mapper
• Mappen med et navn, der begynder med "999", findes på hukommelseskortet. Du kan ikke oprette
flere mapper i dette tilfælde.
• Du prøvede at slette en mappe, der indeholder en eller flere filer. Slet alle filerne, og slet derefter
mappen.
Mappen er beskyttet
Søg på handling
Tøm mappe for indhold
Indholdsfortegnelse
Mappefejl
• Du prøvede at slette en skrivebeskyttet mappe, der blev oprettet på en pc eller en lignende enhed.
• Der opstod en fejl under afspilning af billedet.
Afspilningen garanteres ikke for filer, der indeholder billeder, som er blevet behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
Skrivebeskyttet mappe
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Filfejl
• Du har valgt en mappe, som ikke kan indstilles som optagemappe på dit kamera. Vælg en anden
mappe (side 99).
• Ophæv beskyttelsen (side 74).
Indeks
Filbeskyttelse
Til stor billedstørrelse
• Du afspiller et billede med en størrelse, der ikke kan afspilles på kameraet.
Kan ikke finde ansigt til retouchering
• Du kan muligvis ikke retouchere billedet, afhængigt af billedet.
(Indikator for advarsel om vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga. utilstrækkeligt lys. Anvend blitzen, eller monter kameraet på et
stativ for at sikre stabiliteten.
1280×720 (Fin) er ikke understøttet med dette hukommelseskort
1280×720 (Std.) er ikke understøttet med dette hukommelseskort
• Det anbefales til filmoptagelse, at du bruger et hukommelseskort på mindst 1 GB.
Sluk, og tænd kameraet igen
• Fejl i objektiv.
127DK
• Du kan vælge op til 100 filer, når du bruger [Flere billeder].
• Du kan markere
(Udskriv ordre) op til 999 filer. Annuller valgte.
• Datatransmissionen til printeren er muligvis ikke afsluttet endnu. Afbryd ikke kablet til
flerfunktionsterminal.
• Printeren annullerer det aktuelle udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før den er færdig. Det kan tage et
stykke tid, afhængigt af printeren.
Fejl ved afspilning af musik
Formateringsfejl for hukommelse til musik
• Udfør [Format musik].
Handlingen kan ikke udføres for ikke-understøttede filer
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Slet musikfilen, eller erstat den med en ubeskadiget musikfil.
• Udfør [Format musik], hent så nye musikfiler.
Søg på handling
Behandler...
Indholdsfortegnelse
Maksimalt antal billeder allerede markeret
• Billedbehandling og andre redigeringsfunktioner på kameraet kan ikke udføres på billedfiler, der er
behandlet med en computer, eller på billeder, der er taget med et andet kamera.
• Kameraet gendanner datooplysninger, osv. i tilfælde, hvor billeder er blevet slettet på en pc, osv.
• Kameraet opretter de nødvendige databasefiler, efter at hukommelseskortet er formateret.
Indeks
Klargør billeddatabase-fil
• Antallet af billeder overskrider det antal, som kameraets datosystem i en databasefil kan klare. For at
registrere nye billedfiler i en databasefil, skal du slette unødvendige billeder fra [Datovisning].
Ingen plads på intern hukommelse
Vil du slette billeder?
• Den interne hukommelse er fuld. Hvis du vil optage i den interne hukommelse, skal du vælge [Ja] og
slette uønskede billeder.
• Kan ikke registrere til databasefilen eller afspille i [Datovisning]. Importer alle billeder til en
computer ved hjælp af "PMB", og gendan hukommelseskortet eller den interne hukommelse.
Fejl i billeddatabase-fil
Gendannelse ikke mulig
• Importer alle billederne til computeren med "PMB", og formater hukommelseskortet eller den interne
hukommelse (side 97).
Hvis du ikke kan importere alle billederne til computeren med "PMB", skal du importere alle
billederne til computeren uden "PMB" (side 111).
Hvis du vil have vist billederne på kameraet igen, skal du importere billederne til kameraet med
"PMB".
128DK
• Kameraets temperatur er steget. Du kan ikke optage billeder, før temperaturen er faldet.
Optagelse er stoppet pga. forhøjet kameratemperatur
• Optagelsen stoppede pga. en stigende temperatur under optagelsen af en film. Vent til temperaturen
er faldet.
Søg på handling
• Når du optager en film i lang tid, stiger temperaturen. Hvis det sker, skal du stoppe filmoptagelsen.
Indholdsfortegnelse
Optagefunktion er ikke tilgængelig pga. høj indvendig temperatur
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
129DK
En "Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart IC-optagemedie. De typer "Memory Stick
Duo", som kan bruges med kameraet, er vist i tabellen nedenfor. Det kan dog ikke garanteres, at
alle "Memory Stick Duo"-funktioner virker korrekt.
Optagelse/afspilning
a*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Bemærk
Indeks
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• En "Memory Stick Duo", der er formateret på en computer, fungerer muligvis ikke med kameraet.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af "Memory Stick Duo" og det
anvendte udstyr.
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller kameraet slukkes under læsning eller skrivning
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Sæt ikke etiketter direkte på "Memory Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Rør ikke stikdelen på "Memory Stick Duo" med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for vand.
• "Memory Stick Duo" skal opbevares utilgængeligt for børn. De kan komme til at sluge den.
• Sæt ikke andet end "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-porten. Dette medfører en fejl.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. den varme kabine i en bil, der er parkeret i direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
*1 Højhastighedsdataoverførsel med parallelkabel understøttes ikke.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er forsynet med
MagicGate-funktioner. MagicGate er en copyright-beskyttet teknologi, som anvender
krypteringsteknologi. Dataoptagelse/-afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres
med kameraet.
*3 [1280×720]-film kan ikke optages på den interne hukommelse eller en anden "Memory Stick" end en
"Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo".
*4 Dette kamera understøtter ikke 8-bit parallel dataoverførsel. Det udfører samme 4-bit parallel
dataoverførsel som "Memory Stick PRO Duo".
Søg på handling
"Memory Stick"-type
Memory Stick Duo (uden MagicGate)
Indholdsfortegnelse
"Memory Stick Duo"
130DK
Fortsættes r
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro" med kameraet, skal du sørge for at sætte "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter i duo-størrelse. Hvis du isætter en "Memory Stick Micro" i kameraet uden en
"M2"-adapter i duo-størrelse, vil du muligvis ikke kunne fjerne den fra kameraet.
• "Memory Stick Micro" skal opbevares utilgængeligt for børn. De kan komme til at sluge den.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Bemærkninger om brug af en "Memory Stick Micro" (sælges
separat)
Søg på handling
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du sørge for
at sætte "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter. Hvis du sætter "Memory Stick Duo" i
en "Memory Stick"-kompatibel enhed uden en "Memory Stick Duo"-adapter, kan du måske ikke få den
ud igen.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter, skal "Memory Stick Duo"
isættes i den korrekte retning og skubbes helt ind. Forkert isætning kan føre til fejl på enheden.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter på en "Memory Stick"kompatibel enhed, skal du sørge for, at "Memory Stick Duo"-adapteren vender den rigtige vej, når den
sættes i. Bemærk, at ukorrekt brug kan beskadige udstyret.
• Sæt ikke en "Memory Stick Duo"-adapter i en "Memory Stick"-kompatibel enhed uden, at der er
monteret en "Memory Stick Duo". Hvis det gøres, kan det medføre, at enheden ikke fungerer korrekt.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om "Memory Stick Duo"-adapteren (sælges
separat)
Indeks
131DK
Om opladning af batteriet
Prøv at oplade batteriet igen indenfor det korrekte temperaturinterval 10 °C til 30 °C. Batteriet kan muligvis
ikke lades helt op uden for dette temperaturinterval.
Sådan opbevares batteriet
Om batteriets levetid
Indeks
• Aflad batteriet helt, før du opbevarer det, og opbevar det et køligt og tørt sted. Batteriets
funktionsdygtighed opretholdes ved at lade batteriet helt op og derefter aflade det i kameraet mindst én
gang om året.
• For at aflade batteriet på kameraet skal du afspille et diasshow, indtil kameraet slukkes.
• For at undgå pletter på terminalen, kortslutning, osv. skal du sørge for at bruge en plastikpose, som skal
holdes borte fra metalgenstande ved transport og opbevaring.
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Batteriydelsen falder i lav temperatur. Derfor er driftstiden kortere på steder, hvor det er koldt. Det
anbefales at gøre følgende for at sikre længere brug af batteriet:
– Placer batteriet i en lomme, der er tæt på kroppen, for at varme det op, og sæt det i kameraet,
umiddelbart før du begynder at optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller zoomer hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved hånden til to eller tre gange den forventede optagetid og at
foretage prøveoptagelser, før de faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
• Du kan muligvis ikke tænde kameraet, eller batteriet kan ikke oplades ordentligt, hvis terminaldelen er
snavset. Hvis det er tilfældet, tørres eventuel støv forsigtigt af med en blød klud for at rengøre batteriet.
Søg på handling
Effektiv brug af batteriet
Indholdsfortegnelse
Batteri
• Batteriets levetid er begrænset. Batteriets kapacitet falder med tiden og ved gentagen brug. Hvis
brugstiden mellem opladningerne falder betydeligt, er det nok tid til at udskifte batteriet med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, hvert
batteri bruges i.
Kompatible batterier
• NP-BN1 (medfølger) kan kun bruges i N-type-kompatible Cyber-shot-modeller.
132DK
Søg på handling
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
• Kun batterier af typen NP-BN (og ingen andre) må oplades med batteriopladeren (medfølger). Andre
batterier end den angivne type kan lække, blive overophedet eller eksplodere, hvis du prøver at oplade
dem, hvilket medfører fare for elektrisk stød og brandsår.
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren. Hvis du efterlader det opladede batteri i opladeren, kan
batteriets levetid forkortes.
• CHARGE-lampen på den medfølgende batterioplader blinker som følger:
– Hurtige blink: Lyset tændes og slukkes flere gange med 0,15-sekunders mellemrum.
– Langsomme blink: Lyset tændes og slukkes flere gange med 1,5-sekunders mellemrum.
• Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, der lades op, og sætte det samme batteri
korrekt i batteriopladeren. Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt igen, kan det betyde, at batteriet er
defekt, eller at der er sat et batteri af forkert type i opladeren. Kontroller, at batteriet har den angivne type.
Hvis batteriet er af den angivne type, skal du fjerne batteriet, udskifte det med et nyt eller et andet batteri
og kontrollere, om opladeren fungerer korrekt. Hvis opladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en
batterifejl.
• Når CHARGE-lampen blinker langsomt, kan det betyde, at batteriopladeren har sat opladningen
midlertidigt på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og skifter automatisk til standby, når
temperaturen ligger uden for det anbefalede interval. Når temperaturen igen er inden for det anbefalede
interval, genoptager batteriopladeren opladningen, og CHARGE-lampen lyser igen. Prøv at oplade
batteriet igen indenfor det korrekte temperaturinterval 10 °C til 30 °C.
Indholdsfortegnelse
Batterioplader
Indeks
133DK
F
Advarselsindikatorer og meddelelser.....................125
Fejlfinding .........................................................................117
AF-afstandsmålerramme ...............................................57
Filmoptagelsesscene ........................................................44
AF-lampe .............................................................................78
Filmtilstand .........................................................................32
Afspilning ............................................................................38
Filnummer .........................................................................102
Afspilningszoom ...............................................................39
Fokus ......................................................................................57
Auto programmeret..........................................................27
Format ...................................................................................97
Autoretning .........................................................................82
Format musik......................................................................95
Funkt.guide..........................................................................87
B
Funktionsknap ....................................................................20
Funktionsvælger ................................................................19
Batterioplader ...................................................................133
Fyrværkeri ...........................................................................31
Beskyt ....................................................................................74
Følsomhed for smilregist.
............................................62
Beskær (Ændr størrelse) ................................................72
Billedformat ........................................................................46
G
Billedindeks ........................................................................40
Gitterlinje .............................................................................79
Bip ...........................................................................................85
Gourmet ................................................................................30
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Batteri ..................................................................................132
Søg på handling
A
Indholdsfortegnelse
Indeks
Blitz ..................................................................................35, 49
Blødt snap ............................................................................30
H
Hent musik ..........................................................................94
Cd-rom ................................................................................109
Hukommelseskort...............................................................3
Center-AF ............................................................................57
Hvidbalance ........................................................................54
Centervægtet måling .......................................................59
Hvidbalance under vandet ............................................56
COMPONENT ..................................................................90
Høj følsomhed....................................................................30
Indeks
HD(1080i) ............................................................................90
C
Computer ............................................................................108
Import af billeder .............................................111, 112
I
Identifikation af kameraets dele .................................15
D
Indstilling af sted ............................................................103
Dato-/tidsindstilling .......................................................104
Indstillinger af ur ............................................................104
Demotilstand.......................................................................88
Indstillinger .........................................................................13
Diasshow ..............................................................................68
Initialiser...............................................................................89
Diasshow med musik ......................................................69
Installer ...............................................................................109
Digital præcisionszoom .................................................81
Intelligent autojustering .................................................22
Digital zoom .......................................................................81
Intern hukommelse ..........................................................21
DISP .......................................................................................34
ISO ..........................................................................................52
DPOF .....................................................................................75
DRO .......................................................................................65
K
Kalender ...............................................................................71
E
Kontinuerlig afspil. .........................................................68
Eksponering ........................................................................51
Kontrolknap ..................................................................15, 16
EV ...........................................................................................51
Kopier ..................................................................................101
Kæledyr.................................................................................30
134DK
Pixel ........................................................................................48
Landskab ..............................................................................30
PMB .....................................................................................109
Langsom synkro ................................................................35
PMB Portable ...................................................................113
Language Setting ..............................................................86
PTP .........................................................................................92
Lukkede øjne-adv.
Punktmåling ........................................................................59
..........................................................84
LUN-indstillinger .............................................................93
Lysmålermetode ................................................................59
R
M
Retouchering.......................................................................72
Macintosh-computer .....................................................108
Roter .......................................................................................76
Mappe
Rødøjekorrektion ..............................................................72
Oprettelse ......................................................................98
Rødøjereduktion ................................................................83
Skifte ...............................................................................99
S
Vælg ................................................................................77
Mass Storage ......................................................................92
"Memory Stick Duo" ....................................................130
MENU .....................................................................................9
MTP ........................................................................................92
Multi-AF...............................................................................57
Multistik .............................................................105, 111, 115
Music Transfer .........................................................109, 110
SD ............................................................................................90
Selvdiagnosticeringsdisplay.......................................125
Selvportræt ..........................................................................37
Selvudløser ..........................................................................37
Serie optagelse ...................................................................50
Skift lagringsmappe .........................................................99
Skærm ....................................................................................34
Slet ....................................................................................41, 73
Slet lagringsmappe .........................................................100
N
Smart zoom .........................................................................81
Nem optagelse....................................................................24
Smiludløser .........................................................................36
Nem visning ..................................................................25, 67
Sne...........................................................................................31
Nem-tilstand .................................................................26, 67
Software ..............................................................................109
NTSC .....................................................................................91
Spot - AF ..............................................................................57
Indeks
Måling på flere mønstre .................................................59
Scenegenkendelse.............................................................60
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Sletning ........................................................................100
Søg på handling
Registrering af ansigter ..................................................63
Indholdsfortegnelse
L
Strand .....................................................................................30
O
Strømbesparelse ................................................................96
Operativsystem ................................................................108
Opløsning .............................................................................80
Opret lagr.mappe ..............................................................98
Opt.funkt.
T
Tilslutning
Computer ....................................................................111
............................................................................43
Printer ...........................................................................115
Optagelse
Film .................................................................................32
Tv ...................................................................................105
Stillbillede ....................................................................22
Tusmørke .............................................................................30
Optageretning .....................................................................45
Tusmørke portræt .............................................................30
Optisk zoom ..................................................................33, 81
Tv...........................................................................................105
P
U
PAL.........................................................................................91
Udskriftsbestillingsmærke ....................................75, 116
Panorering ............................................................................28
Udskriv ..........................................................................75, 115
Pc ...........................................................................................108
Under vandet ......................................................................31
PictBridge ....................................................................92, 115
USB-tilslut ...........................................................................92
135DK
V
Valg af motiv ......................................................................30
VGA .......................................................................................46
Video ud ...............................................................................91
Indholdsfortegnelse
Uskarp maskering .............................................................72
Visningstilstand .................................................................71
W
Windows-computer .......................................................108
Z
Søg på handling
Vælg mappe ........................................................................77
Zoom ......................................................................................33
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
Indeks
136DK
Kameraet indeholder softwaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg".
Softwaren stilles til rådighed på baggrund af licensaftaler med opretshaverne. På baggrund af
anmodninger fra opretshaverne til denne software, er vi ikke forpligtet til at oplyse om følgende.
Læs følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på cd-rom'en. Du vil finde licenser (på engelsk) til
softwaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg".
Indeks
Om GNU GPL/LGPL anvendt software
Søgning på MENUpunkter/indstillinger
INGEN LICENS KAN YDES ELLER UDLEDES TIL NOGEN ANDEN FORM FOR
ANVENDELSE.
YDERLIGERE OPLYSNINGER HERUNDER OPLYSNINGER OM
MARKEDSFØRINGSMÆSSIG, INTERN OG KOMMERCIEL BRUG OG LICENSERING
KAN FÅS VED HENVENDELSE TIL MPEG LA, LLC.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Søg på handling
DETTE PRODUKT ER UNDERLAGT LICENS UNDER MPEG-4 VISUALPATENTPORTEFØLJELICENS TIL PERSONLIG OG IKKE-ERHVERVSMÆSSIG BRUG
AF EN FORBRUGER TIL AT
(i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN
("MPEG-4 VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AFKODE MPEG-4-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I
FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-ERHVERVSMÆSSIG AKTIVITET OG/
ELLER ANSKAFFES FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS FRA MPEG LA TIL
AT LEVERE MPEG-4-VIDEO.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om licensen
Kameraet indeholder software, der er omfattet af følgende GNU General Public License (i det
følgende kaldet "GPL") eller GNU Lesser General Public License (i det følgende kaldet
"LGPL").
Bemærk, at din ret til at åbne, ændre og videredistribuere kildekode til denne software er
underlagt vilkårene i den medfølgende GPL/LGPL.
Kildekoden er tilgængelig på internettet. Du kan downloade den på følgende adresse.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os vedrørende kildekodens indhold.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på cd-rom'en. Du vil finde licenser (på engelsk) til
softwaren "GPL" og "LGPL".
Til visning i PDF-format kræves Adobe Reader. Hvis dette program ikke er installeret på din
computer, kan du downloade det på Adobe Systems websted:
http://www.adobe.com/
Læs licensen til "Music Transfer" på cd-rom'en (medfølger)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
137DK
Download PDF

advertising