Sony | DPP-FP35 | Sony DPP-FP35 Betjeningsvejledning

DPP-FP35
Guide til lynstart
Følg fremgangsmåden i trin 1 til 6 for at udskrive et billede fra et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera. Se betjeningsvejledningen for nærmere oplysninger om betjening og andre
udskrivningsmetoder.
1
2
Forbered de
nødvendige genstande
til prøveudskrivning.
3
Sæt toneren i.
Brug en toner, der er udformet til denne
printer.
1 Træk og åbn låget til tonerrummet.
Kontroller pakkens indhold.
Genstande med * bliver brugt til prøveudskrivning.
Prøvefarve-udskriftspakke *
Papirbakke *
• 10 ark udskriftspapir i postkortstørrelse
• En toner til 10 udskrifter
Lysnetadapter (AC-S2425) *
Se side 10 i betjeningsvejledningen
for nærmere oplysninger.
Printer *
Lysnetledning *
For at lave en udskrivning lige som
ovenstående prøve skal du forberede
de genstande, der er nødvendige til
prøveudskrivning (markeret med * i
trin 1):
-Printer*
-Papirbakke*
-Lysnetadapter*
-Lysnetledning*
-Prøveudskriftspakke* (udskriftspapir og
toner)
Bemærkning om udskriftspakke
For at lave en udskrift skal du have en
udskriftspakke med udskriftspapir og
toner. Køb en ekstra udskriftspakke, når
den medfølgende udskriftspakke løber ud.
Rensepatron
4
Læg udskriftspapiret i.
1 Åbn papirudkastbakken (ʌ), og skyd (ʍ) og løft derefter
låget til papirbakken åbent (ʎ).
2 Læg udskriftspapiret i bakken.
2 Isæt toneren i pilens retning, så den
klikker på plads.
Pil
Vend stempelmærket i
papirfremføringsretningen og mod
papirbakken.
Læg beskyttelsesarket i sammen med papiret og fjern
beskyttelsesarket.
Beskyttelsesark
3 Luk låget til tonerrummet.
Fremføringsretning
3 Luk låget til papirbakken (ʌ), og skyd det i
papirfremføringsretningen (ʍ).
• Betjeningsvejledning
• Guide til lynstart (denne folder) *
• Garanti (garanti ydes ikke i alle
lande.)
• Sony slutbrugerlicensaftale for
software
• Cd-rom (med Sony DPP-FP35
Printer Driver-software og Picture
Motion Browser Ver. 1.1)
4 Træk og åbn lågen til papirbakkens rum, og sæt
Ekstra udskriftspakker
Til udskrivning i 4 x 6"/10 x 15 cm
(101,6 x 152,4 mm) postkort-størrelse:
SVM-F40P
• 40 ark 4 x 6" udskriftspapir (pakke med 20 ark x 2)
• Toner til 40 udskrifter
SVM-F80P
• 80 ark 4 x 6" udskriftspapir (pakke med 20 ark x 4)
• Toner til 40 udskrifter x 2
Hold
papirudkastbakken
åben.
papirbakken ind i printeren.
SVM-F120P
• 120 ark 4 x 6" udskriftspapir (pakke med 20 ark x 6)
• Toner til 40 udskrifter x 3
Sæt den lige ind, helt
til bunden.
Gå til trin 5 <
5
Forbind til
lysnetkilden.
Sæt et af lysnetledningens stik i en
stikkontakt i nærheden og det andet
stik i lysnetadapteren. Forbind derefter
lysnetadapterens stik til printerens DC
IN 24 V-stik.
6
Udskriv et billede fra
digitalkameraet.
Nu er printeren klar til udskrivning. Tilslut
et PictBridge-kompatibelt digitalkamera og
udskriv billeder direkte fra digitalkameraet.
ɱGør dit digitalkamera klar til
at udskrive på en PictBridgekompatibel printer.
De indstillinger og den
betjening, der er nødvendige
inden tilslutning, er forskellige
afhængigt af digitalkameraet.
Se betjeningsvejledningen til
det digitalkamera, du bruger, for
nærmere oplysninger.
Se side 19 - 32 i
betjeningsvejledningen
vedrørende
udskrivning af et
billede fra din pc.
Til DC IN
24 V
ɲTryk på ¿ (tænd/standby)
-kontakten for at tænde
printeren.
Printerens ¿ (tænd/standby) indikator lyser gulgrøn.
ɳTilslut et PictBridge-
kompatibelt digitalkamera til
printerens PictBridge-stik.
Brug USB-kablet, der følger med
digitalkameraet.
ɴUdskrivning af billeder styres
med digitalkameraet.
Printeren understøtter følgende
udskrifter:
• Udskrivning af et enkelt billede.
• Udskrivning af alle billeder
• Indeksudskrivning
• DPOF-udskrivning
• Udskrift med/uden ramme
• Datoudskrift
ɲ
Lysnetadapter
*
Til stikkontakten
Lysnetledning
ɵ
µOm PICTBRIDGE-indikatoren (ɵ)
ɳ
ɱɴ
PICTBRIDGE-indikatoren viser tilslutningsstatus mellem printeren og
digitalkameraet som følger:
• Når indikatoren lyser: Forbindelsen mellem printer og det PictBridgekompatible digitalkamera er etableret.
• Når indikatoren blinker: Der er tilsluttet en enhed, som ikke understøtter
PictBridge-funktionen. Eller det billede, der skal udskrives, er beskadiget.
* Se "Fejlsøgning" i betjeningsvejledningen vedrørende ERROR-indikatoren (side 34 - 41).
ɳ
Download PDF