Sony | MHS-FS1 | Sony MHS-FS1 Bloggie™ Mobilt HD Snap-kamera Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Søg på
handling
Søg på Menu/
Settings
Indeks
Håndbog
Mobilt HD Snap-kamera
MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K
© 2011 Sony Corporation
4-275-042-22(1)
DK
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap til højre for at gå til den pågældende side.
Dette er praktisk, når du leder efter en funktion, som du vil have vist.
Søg på
handling
Søg efter oplysninger ud fra en handling.
Søg på Menu/
Settings
Søg efter oplysninger på en liste over
menu/indstillinger.
Symboler og tegn i denne håndbog
Søg på Menu/
Settings
Indeks
Søg efter oplysninger ud fra et søgeord.
Søg på
handling
Indholdsfortegnelse
Søg efter oplysninger ud fra en funktion.
Standardindstillingen angives af
Indeks
Rækkefølgen på handlinger i denne
håndbog angives med pile (t). Betjen
kameraet i den viste rækkefølge.
Symbolerne vises som i kameraets
standardindstilling.
.
Angiver forholdsregler og begrænsninger,
der er relevante for korrekt brug af
kameraet.
z Angiver nyttige oplysninger.
2DK
Intern hukommelse og
sikkerhedskopiering
Sørg for at lave en sikkerhedskopi for at beskytte
dine data.
• Batteriet er indbygget i kameraet. Oplad
batteriet, før kameraet bruges første gang.
• Batteriet kan oplades, selvom det ikke er helt
tomt. Selvom batteriet ikke er helt opladet, kan
du alligevel bruge det delvist opladede batteri,
som det er.
• Du kan finde flere oplysninger om batteriet
på 75.
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
højpræcisionsteknologi, så andelen af effektive
pixel udgør 99,99 %. Der kan dog forekomme
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er
en almindelig konsekvens af
fremstillingsprocessen og påvirker ikke
optagelserne.
Søg på Menu/
Settings
Indeks
• Inden du begynder med at optage, skal du
foretage en prøveoptagelse for at sikre dig, at
kameraet fungerer korrekt.
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 76), før du
betjener kameraet.
• Kameraet må ikke udsættes for vand. Der kan
opstå fejl, hvis der kommer vand ind i kameraet.
Og i nogle tilfælde kan kameraet ikke repareres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andre kraftigt
lysende genstande.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Hvis du gør dette, kan kameraet
muligvis ikke optage eller afspille billeder.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 76).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Der
kan opstå fejl, og det kan muligvis ikke optage
billeder. Det kan også ødelægge optagemediet
eller beskadige billeddataene.
• Sørg for at vende stikket korrekt, når du slutter
kameraet til en anden enhed med et kabel. Hvis
du prøver at tvinge stikket ind i terminalen, kan
du beskadige terminalen, hvilket kan medføre
fejl i kameraet.
• Afspilning af andre film end dem, som optages,
redigeres eller komponeres på dette kamera,
garanteres ikke.
Bemærkninger om batteriet
Søg på
handling
Bemærkninger om optagelse/
afspilning og tilslutning
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af
kameraet
Sorte, hvide, røde, blå eller
grønne prikker
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
medføre, at kameraet ikke fungerer korrekt. Vær
forsigtig, hvis kameraet placeres tæt på et
vindue eller udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
fejl.
Om kameraets temperatur
Kameraet kan blive varmt ved kontinuerlig brug,
men dette er ikke en fejl.
Om beskyttelse mod overophedning
Du kan muligvis ikke optage film, og kameraet
slukkes muligvis automatisk for at beskytte
kameraet, afhængigt af kameraet og
batteritemperaturen. Der vises en meddelelse på
LCD-skærmen, før kameraet slukkes, eller du kan
ikke længere optage film.
3DK
Fortsættes r
Illustrationerne, som bruges i denne håndbog, er
for MHS-FS2/FS2K, medmindre andet er anført.
Advarsel om ophavsret
Indeks
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
Søg på Menu/
Settings
• Kameraet understøtter "MP4-format" som
filmfilformat. Derfor kan film, som er optaget af
dette kamera, ikke afspilles på enheder, som
ikke understøtter "MP4-format".
• Kameraet understøtter ikke "AVCHD-format"
og kan derfor ikke afspille og optage film i
"AVCHD-format" som f.eks. et digitalt
HD-videokamera.
• Stillbilleder, som er optaget af dette kamera,
komprimeres/optages i JPEG-format.
Filtypenavnet er ".JPG".
• Kameraet er i overensstemmelse med DCF
(Design rule for Camera File system) – en
international standard, der er defineret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony kan ikke garantere, at kameraet kan
afspille billeder, der er optaget eller redigeret
med andet udstyr, eller at andet udstyr kan
afspille billeder, der er optaget med kameraet.
Søg på
handling
Om illustrationer
Indholdsfortegnelse
Om kompatibilitet af billeddata
Ingen kompensation for beskadiget
indhold eller fejl i optagelse
Sony giver ingen kompensation for manglende
optagelse eller tab eller beskadigelse af optaget
indhold, som skyldes en fejl i kameraet eller på
optagemediet osv.
Billederne i denne håndbog
• De billeder, der bruges som eksempler i denne
håndbog, er gengivelser af billeder, der ikke er
taget med dette kamera.
• Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
Bemærkninger om afspilning af film
på andre enheder
Kameraet er kompatibelt med MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile. Du kan derfor ikke afspille
billeder på kameraet med enheder, som ikke er
kompatible med MPEG-4 AVC/H.264.
4DK
Indholdsfortegnelse
Liv med "Bloggie"
Optag dit liv
Søg på
handling
Ved en fest
Søg på Menu/
Settings
Optag stillbilleder ved maksimalt 5M (2592 ×
1944) og film ved maksimalt 1920 × 1080
30p fuld høj billedgendannelse (side 50, 52).
Du kan også optage stillbilleder under
filmoptagelse (side 32).
Indeks
Med på tur
Tag din compact "Bloggie" med dig alle
vegne, når som helst. Tag den med ud, og
optag tilfældigt.
Med på rejse
Fastgør 360 Video-objektivet til din
"Bloggie", og optag spændende
panoramabilleder af verden omkring dig i 360
grader. Nyd panoramabilleder i 360 grader
ved at afspille med Bloggie-softwaren, som er
forinstalleret i den interne hukommelse
(side 37). (Kun MHS-FS1K/FS2K)
5DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Del dit liv
Søg på Menu/
Settings
Du kan nemt og intuitivt uploade billeder ved
hjælp af Bloggie-softwaren, som er
forinstalleret i den interne hukommelse
(side 25, 49).
Du kan også vælge billederne og delesiden,
der skal uploades, på forhånd (Share it Later)
(side 55).
Søg på
handling
Importer og upload optagede
øjeblikke
Indeks
Slut til tv
Slut din "Bloggie" til et tv med et HDMIkabel (sælges separat), og se billeder på en
stor skærm (side 65).
6DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
Søg på
handling
Søg på Menu/
Settings
Sådan bruges denne håndbog······························ 2
Bemærkninger om brug af kameraet ···················· 3
Liv med "Bloggie" ·················································· 5
Søg på handling ·················································· 10
Om betjeningsknapper på kameraet ··················· 11
Søg på Menu/Settings········································· 12
Identifikation af kameraets dele ·························· 15
Liste over ikoner, der vises på skærmen ············ 17
Sådan holdes kameraet ······································ 19
Sådan kommer du i gang
Indeks
Gennemgang af det medfølgende tilbehør ········· 21
Opladning af kameraet········································ 22
Sådan installeres softwaren ································ 25
Sådan indstilles sprog og klokkeslæt ·················· 28
Optagelse
Optagelse (stillbilleder)········································ 29
Optagelse (film)··················································· 31
Zoom ··································································· 33
Lampe (kun MHS-FS2/FS2K) ····························· 34
Selvudløser ························································· 35
Optagelse i spejltilstand (selvportrætter)
(kun MHS-FS2/FS2K) ········································· 36
Optagelse af 360 Videobilleder (kun MHS-FS1K/FS2K) ·························· 37
7DK
Indholdsfortegnelse
Visning
Visning ································································ 40
Afspilningszoom ·················································· 43
Lydstyrke····························································· 44
Settings
Søg på Menu/
Settings
Anbefalet computermiljø ····································· 45
Sådan installeres Bloggie-softwaren··················· 47
Import af billeder til computeren·························· 48
Upload af billeder til en medietjeneste ················ 49
Søg på
handling
Computer
Menu-punkter ······················································ 12
Indstillinger ·························································· 13
Indeks
Tv
Visning af billeder på et tv ··································· 65
Fejlfinding
Fejlfinding···························································· 68
Advarselsindikatorer og meddelelser ·················· 72
8DK
Indholdsfortegnelse
Andet
Antal stillbilleder og optagetid for film·················· 74
Indbygget batteri ················································· 75
Forsigtig ······························································ 76
Specifikationer····················································· 77
Søg på
handling
Indeks
Indeks·································································· 79
Søg på Menu/
Settings
Indeks
9DK
Optagelse (stillbilleder) ······································ 29
Optagelse af film
Optagelse (film) ···················································· 31
Ændring af billedformat Photo Size ····························································· 50
Søg på
handling
Optagelse af
stillbilleder
Indholdsfortegnelse
Søg på handling
Movie Size ····························································· 52
Delete ······································································ 53
Format ···································································· 63
Visning af forstørrede
billeder
Afspilningszoom ··················································· 43
Gendannelse af
indstillinger
Initialize··································································· 60
Visning på tv
Tilslutning med HDMI-kabel
(sælges separat) ·················································· 65
Marker billeder, som
skal uploades
Share it Later ························································ 55
Indeks
Ændring af indstillinger Date & Time Setting············································ 64
for ur
Søg på Menu/
Settings
Sletning af billeder
Optagelse i 360 grader 360 Video-objektiv ··············································· 37
(kun MHS-FS1K/FS2K)
10DK
Multivælgerknapper
Søg på
handling
Du kan bruge multivælgerknapperne (v/V/b/B) til at aktivere funktioner som zoom, når du vil
optage eller afspille billeder.
Funktionen, som er tildelt hver multivælgerknap, vises på kameraets LCD-skærm. Visningen
ændres afhængigt af, hvordan kameraet holdes (vertikalt eller horisontalt).
Indholdsfortegnelse
Om betjeningsknapper på
kameraet
Søg på Menu/
Settings
Funktionsknapper
(MHS-FS2/FS2K)
Indeks
Knapfunktionen varierer afhængigt af, om billeder optages eller afspilles. Funktionen, som er
tildelt en funktionsknap, vises på kameraets LCD-skærm.
Som vist nedenfor, skal du trykke på A' funktionsknappen, hvis du vil bruge A-funktionen
,
eller trykke på B' funktionsknappen for B-funktionen [Menu].
I denne håndbog bruges udtrykket "Tryk på funktionsknappen ([Menu])" for at forklare en
[Menu]-funktion.
(MHS-FS1/FS1K)
Bemærk
• Funktionsknappen C' er kun for MHS-FS2/FS2K. I denne håndbog kaldes den Frontdisplayknap.
• Illustrationerne, som bruges i denne håndbog, er for MHS-FS2/FS2K, medmindre andet er anført.
11DK
Menu-punkter
I tabellen nedenfor angiver indstillinger, som kan ændres, mens – angiver indstillinger, som
ikke kan ændres.
Klik på et punkt for at springe til den pågældende side.
Optagelsestilstand
Afspilningstilstand
–
Photo Size
–
Movie Size
Protect
–
Share it Later
–
Søg på Menu/
Settings
Delete
–
Søg på
handling
Punkt
Indholdsfortegnelse
Søg på Menu/Settings
1 Tryk på knappen ON/OFF (Power).
Indeks
Knappen ON/OFF (Power)
2 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) for at få vist
menuskærmen.
12DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
3 Vælg det ønskede menupunkt ved hjælp
af v/V.
Søg på
handling
4 Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af b/B, og tryk derefter på FILM/
EXEC-knappen.
) for at afslutte menuskærmen.
Indstillinger
I tabellen nedenfor angiver indstillinger, som kan ændres, mens – angiver indstillinger, som
ikke kan ændres.
Klik på et punkt for at springe til den pågældende side.
Punkt
Optagelsestilstand
Afspilningstilstand
Indeks
Flicker Reduction
Søg på Menu/
Settings
Tryk på funktionsknappen (
–
Beep
Language Setting
Demo Mode
Initialize
LUN Setting
HDMI Output
Format
Date & Time Setting
1 Tryk på knappen ON/OFF (Power).
2 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) for at få vist menuskærmen.
3 Vælg
(Settings) ved hjælp af v/V, og tryk derefter på FILM/EXECknappen.
4 Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af v/V, og tryk derefter på FILM/
EXEC-knappen-knap.
Det valgte punkt markeres.
Tryk på funktionsknappen ( ) for at afslutte indstillingsskærmen.
Tryk flere gange på b for at vende tilbage til menuskærmen fra indstillingsskærmen.
13DK
Fortsættes r
Vælg[Cancel], og tryk derefter på FILM/EXEC-knappen. Hvis [Cancel] ikke vises på
skærmen, skal du direkte stille tilbage til forrige indstilling.
• Valgte indstillinger bibeholdes, selvom der slukkes for strømmen.
Indholdsfortegnelse
z Sådan annulleres ændring af indstilling
Søg på
handling
Søg på Menu/
Settings
Indeks
14DK
MHS-FS1/FS1K
A Objektiv
B Krog til håndledsrem
C LCD-skærm
D Funktionsknapper
F Mikrofon
G Højttaler
H Knappen ON/OFF (Power)
I Opladningslampe
J
Udløserknap
K Gevind til kamerastativ
• Hold ikke kameraet, når stativet er monteret.
L HDMI OUT -stik (65)
Søg på Menu/
Settings
• Tryk på knappen ON/OFF (Power) i mindst
7 sekunder for at slukke kameraet med
magt.
Søg på
handling
E FILM/EXEC-knap
Multivælgerknapper (v/V/b/B)
Indholdsfortegnelse
Identifikation af kameraets dele
M Dæksel til stik
N
(USB)-stik
Indeks
15DK
MHS-FS2/FS2K
A Lampe
B Objektiv
C Frontdisplay
D Krog til håndledsrem
Indholdsfortegnelse
Identifikation af kameraets dele
E Hoveddisplay
G Frontdisplayknap
H FILM/EXEC-knap
Multivælgerknapper (v/V/b/B)
Søg på
handling
F Funktionsknapper
I Mikrofon
J Højttaler
• Tryk på knappen ON/OFF (Power) i mindst
7 sekunder for at slukke kameraet med
magt.
L Opladningslampe
M
Udløserknap
Søg på Menu/
Settings
K Knappen ON/OFF (Power)
N Gevind til kamerastativ
• Hold ikke kameraet, når stativet er monteret.
P Dæksel til stik
Q
(USB)-stik
Indeks
O HDMI OUT -stik (65)
16DK
Ikoner vises på skærmen for at angive kameraets status.
Ved standby for optagelse
Indholdsfortegnelse
Liste over ikoner, der vises på
skærmen
Ikoner
Skærm
Visning
Advarsel om lavt batteriniveau
Photo Size (billedformat/
opløsning)
Søg på
handling
Batteriniveau
Movie Size (opløsning lodret
optagelse/billedfrekvens)
Selvudløser
Antal stillbilleder, der kan
optages
z (grøn)
AE/AF-lås
00:00:12
Tid tilgængelig til optagelse
0:12
Optagelsestid (m:s)
2011-1-1
9:30 AM
Registreret dato/klokkeslæt for
afspilningsbilledet
z (rød)
Under filmoptagelse
Indeks
Ved afspilning
3000
Søg på Menu/
Settings
Ved optagelse af film
Share it Later
Protect
Advarsel mod overophedning
00:00:12
Modsat
Zoom-skalering
Lampe
Indeks
Justering af lydstyrken
Del af 360 Video-billede under
afspilning
17DK
Fortsættes r
• Indikatorerne og deres positioner er anslåede og
kan variere fra det, du rent faktisk ser.
• Skærmvisningen skifter både vandret og lodret
afhængigt af kameraets synsvinkel.
• Skærmvisningen forsvinder automatisk efter ca.
5 sekunder.
Indholdsfortegnelse
Bemærk
Søg på
handling
Søg på Menu/
Settings
Indeks
18DK
• Pas på, at du ikke blokerer objektivet eller mikrofonen med din finger under optagelse.
Indholdsfortegnelse
Sådan holdes kameraet
Søg på
handling
Søg på Menu/
Settings
Indeks
• Du må ikke holde kameraet i USB-stikket eller HDMI OUT-stikdækslet. Du må heller ikke
holde kameraet i 360 Video-objektivet, når det er monteret på kameraet.
• Forbind remmen, og før din hånd gennem hullet for at forhindre, at kameraet falder og
beskadiges.
Krog
19DK
Fortsættes r
Portrætbilleder optages. Der vises sorte bjælker i venstre og højre side af skærmen ved
afspilning på et tv eller en computer. Dette er nyttigt, når der optages portrætbilleder.
Indholdsfortegnelse
z Hold kameraet vandret, når du optager film
Søg på
handling
Søg på Menu/
Settings
Indeks
20DK
• USB-tilslutningskabel (1)
Søg på Menu/
Settings
• Håndledsrem (1)
• Software (side 25, 47)
Følgende er indeholdt i kameraets interne hukommelse.
– Bloggie-software (programsoftware)
– Bloggie Håndbog (denne manual)
• Betjeningsvejledning (1)
• Vigtig meddelelse (1)
Søg på
handling
Bruges, hvis kameraets USB-stik ikke kan sluttes til computeren (side 22).
• 360 Video-objektiv VCL-BPP3 (1)/etui til 360 Video-objektiv (1)
(kun for MHS-FS1K/FS2K)
Indholdsfortegnelse
Gennemgang af det medfølgende
tilbehør
Indeks
21DK
Kameraets batteri oplades kontinuerligt, hver gang kameraet sluttes til en tændt computer.
1 Tryk på knappen ON/OFF (Power) for at
slukke kameraet.
Indholdsfortegnelse
Opladning af kameraet
Søg på
handling
Knappen ON/OFF
(Power)
Søg på Menu/
Settings
2 Skub til udløserknappen på siden af kameraet.
USB-stikket kommer ud som vist i illustrationen.
USB-stik
Indeks
Udløserknap
3 Slut kameraet til en tændt computer.
Opladningslampen lyser orange, og opladningen starter.
Opladningen er færdig, når opladningslampen slukker.
• Opladningslampen slukker muligvis, hvis temperaturen ligger
uden for det anbefalede interval (10 °C til 30 °C).
Opladningslampe
22DK
Fortsættes r
Installer Bloggie-softwaren (forinstalleret i den interne hukommelse), når proceduren ovenfor
er gennemført.
Bemærk
Følg procedurerne fra trin 1 til 3 nedenfor, før:
• USB-tilslutningskablet frakobles.
• Kameraet slukkes.
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet i
systembakken.
Windows Vista
(USB Mass Storage Device) t
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik
derefter på [OK].
Windows XP
Indeks
2 Klik på
[Stop].
Søg på Menu/
Settings
Afbrydelse af USB-forbindelse
Søg på
handling
• Du kan ikke bruge kameraet, mens det er sluttet til en computer. Sørg for at koble kameraet fra, før du
bruger det.
• Du må ikke bruge vold, når du slutter kameraet til en computer. Det kan medføre, at kameraet eller
computeren bliver beskadiget.
• Hvis du slutter kameraet til en bærbar computer, som ikke er sluttet til en stikkontakt, aflades den
bærbare computers batteri muligvis hurtigt. Kameraet må ikke være sluttet til computeren for længe.
• Opladning af batteriet eller tilslutning ved hjælp af kundetilpassede eller håndbyggede computere
garanteres ikke. Afhængigt af hvilken type USB-enhed du bruger, fungerer opladningen muligvis ikke
korrekt.
• Hvis du ikke skal bruge kameraet i en længere periode, skal du oplade kameraet hver 6. til 12. måned for
at vedligeholde batteriets ydelse.
Indholdsfortegnelse
4 Når opladningen er færdig, afbrydes USB-forbindelsen mellem kameraet
og computeren (side 23).
Afbrydelsesikon
Bemærk
• Træk og slip drevikonet til "Papirkurv"-ikonet i forvejen, når du bruger en Macintosh-computer, og
kameraet kobles fra computeren.
z Sådan trækkes USB-stikket ind igen
Skub USB-stikket tilbage i pilens
retning, indtil det klikker.
23DK
Fortsættes r
Opladningstid
Fuld opladningstid
Ca. 200 min.
Indholdsfortegnelse
z Hvor lang tid tager det at oplade kameraet?
• Den tid, det tager at oplade et helt tomt batteri ved en temperatur på 25 °C. Opladning kan tage
længere tid under særlige omstændigheder eller betingelser.
Søg på
handling
zHvor lang tid kan jeg optage eller afspille billeder?
Batteriets standardlevetid
Kontinuert optagelsestid*2
Typisk optagelsestid*
3
Ca. 100 min.
Ca. 50 min.
Afspilningstid
Ca. 140 min.
Indeks
• For MHS-FS2/FS2K er afspilnings- eller optagetiden den tid, hvor frontdisplayet er slukket.
*1 Optagelsestiden er tiden, hvis du indstiller filmstørrelsen til [1280×720 30p].
*2 Kontinuert optagelsestid viser, hvor meget tid der cirka er til rådighed ved et fuldt opladet batteri.
Kontinuerlig optagelse af film er mulig i ca. 29 minutter. Optagelsen stopper også automatisk for at
forhindre, at filstørrelsen overskrider 2 GB.
*3 Typisk optagelsestid viser, hvor meget tid der cirka er til rådighed ved et fuldt opladet batteri, hvis
du flere gange gentager funktioner som at skifte til optagetilstand, tænde/slukke og zoome.
Søg på Menu/
Settings
Optagelsestid*1
zKontrol af det resterende batteriniveau
Batteriindikatoren vises øverst til højre på LCD-skærmen.
Høj
Lav
• Batteriindikatoren kan i visse tilfælde vises forkert.
• Hvis kameraet kører på batterier, og du ikke betjener det i ca. 5 minutter, slukkes kameraet
automatisk for at forhindre, at batteriet løber tør for strøm (automatisk slukkefunktion).
• Skærmen til indstilling af sprog/klokkeslæt vises, når kameraet tændes første gang (side 28).
• Batteriindikatoren ændres efter ca. et minut.
24DK
Du kan gøre følgende ved hjælp af Bloggie-softwaren (forinstalleret i den interne hukommelse).
– Importere billeder, som er optaget med kameraet, til en computer og afspille.
– Uploade billeder til en netværkstjeneste.
Indholdsfortegnelse
Sådan installeres softwaren
1 Tryk på knappen ON/OFF (Power) for at
tænde kameraet.
Søg på
handling
2 Skub til udløserknappen på siden af kameraet.
Søg på Menu/
Settings
Knappen ON/OFF
(Power)
Indeks
Udløserknap
USB-stik
3 Slut kameraet til en tændt computer.
Når USB-forbindelsen er fuldført, vises skærmen Mass
Storage på kameraets LCD-skærm.
25DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
4 Aktiver installationsprogrammet.
Windows 7
1 Klik på [Open folder to view files] på skærmbilledet
til automatisk afspilning.
Søg på
handling
2 Dobbeltklik på "Setup_Bloggie_Windows.exe" i
mappen.
Søg på Menu/
Settings
Windows Vista/Windows XP
1 Klik på [Setup Bloggie Software] på skærmbilledet
til automatisk afspilning.
Indeks
• Hvis AutoPlay-skærmbilledet ikke vises, skal du klikke på [Start] t [Computer] (i Windows XP,
[My Computer]), og derefter dobbeltklikke på [Bloggie Software] t
"Setup_Bloggie_Windows.exe".
Macintosh
1 Dobbeltklik på ikonet [BLOGGIE_SW].
2 Dobbeltklik på [Setup Bloggie Mac.dmg].
26DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
3 Dobbeltklik på ikonet "Bloggie".
5 Klik på [Install], og følg instruktionerne på
skærmen for at fuldføre installationen.
Søg på
handling
• Du kan finde flere oplysninger om Bloggie-softwaren på side side 47.
Bemærk
Indeks
• Hvis du tænder eller genstarter computeren, mens kameraet er sluttet til computeren, fungerer kameraet
muligvis ikke korrekt. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på knappen ON/OFF (Power) i mindst
7 sekunder for at slukke kameraet med magt. Fjern kameraet fra computeren, før du tænder eller
genstarter computeren.
• Selvom du sletter filer som f.eks. "Setup_Bloggie_Windows.exe"/"Setup Bloggie Mac.dmg" i mappen
[Bloggie Software]/[BLOGGIE_SW], øges kameraets optagekapacitet ikke.
Søg på Menu/
Settings
6 Afbryd USB-forbindelsen mellem kameraet og computeren, når
installationen er gennemført (side 23).
27DK
Indholdsfortegnelse
Sådan indstilles sprog og
klokkeslæt
1 Tryk på knappen ON/OFF (Power).
Kameraet tændes.
Demonstrationsfilmen afspilles, første gang du tænder
kameraet.
Søg på
handling
2 Vælg det ønskede sprog ved hjælp af v/V/b/B, og tryk derefter på
funktionsknappen ([OK]).
3 Indstil uret ved hjælp af v/V/b/B.
Indeks
1 Vælg det ønskede visningsformat for dato ved
hjælp af v/V, og tryk derefter på FILM/
EXEC-knappen.
2 Vælg år, måned eller dag ved hjælp af b/B og
talværdien ved hjælp af v/V, og tryk derefter på
FILM/EXEC-knappen.
3 Tryk på funktionsknappen ([OK]).
Søg på Menu/
Settings
Knappen ON/OFF
(Power)
z Sådan indstilles datoen og klokkeslættet igen
Tryk på funktionsknappen ([Menu]) t Vælg
(side 64).
(Settings) t [Date & Time Setting]
28DK
1 Tryk på knappen ON/OFF (Power).
Knappen ON/OFF (Power)
Søg på
handling
2 Komponer optagelsen.
Pas på, at du ikke har fingrene på objektivet.
Tryk på v for at zoome ind eller V for at zoome ud.
udløserknappen halvt ned.
Når billedet er i fokus, høres et bip, og indikatoren z
(AE/AF-lås) lyser øverst på skærmen.
Udløserknap
Indeks
4 Tryk
Indikator for AE/AF-lås
Søg på Menu/
Settings
3 Tryk
Indholdsfortegnelse
Optagelse (stillbilleder)
udløserknappen helt ned.
29DK
Fortsættes r
at fokusere på
Indeks
• Når kameraet registrerer ansigter, vises hvide rammer,
og fokus og eksponering justeres automatisk for
ansigterne.
• Rammerne bliver grønne, når ansigterne er i fokus,
ved at trykke
udløserknappen halvt ned.
• Kameraet registrerer ikke ansigterne afhængigt af
optageforholdene.
Søg på Menu/
Settings
z Ved optagelse af portræt
Søg på
handling
• Den korteste optagelsestilstand er ca. 10 cm.
• Hvis kameraet ikke kan fokusere på et motiv automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt,
og der høres ikke noget bip. Komponer optagelse igen.
• Det kan være svært at fokusere i følgende situationer:
– Det er mørkt, og motivet er langt væk.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
– Motivet ses gennem glas.
– Motivet bevæger sig hurtigt.
– Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
– Motivet blinker.
– Motivet belyses bagfra.
Indholdsfortegnelse
z Hvis du tager et stillbillede af et motiv, der er svært
30DK
1 Tryk på knappen ON/OFF (Power).
Knappen ON/OFF (Power)
Søg på
handling
2 Komponer optagelsen.
Pas på, at du ikke har fingrene på objektivet.
Tryk på v for at zoome ind eller V for at zoome ud.
FILM/EXEC-knap
• Kontinuerlig optagelse er muligt i ca. 29 minutter.
• Den maksimale størrelse for en enkelt filmfil er ca. 2 GB. Optagelsen stopper før 29 minutter, hvis
filstørrelsen når ca. 2 GB under filmoptagelse.
Indeks
Bemærk
Søg på Menu/
Settings
3 Tryk på FILM/EXEC-knappen.
Tryk på FILM/EXEC-knappen igen for at afslutte
filmoptagelsen.
Indholdsfortegnelse
Optagelse (film)
31DK
Fortsættes r
• Tryk
udløserknappen helt ned under filmoptagelse.
• Det optagede stillbillede vises lille på kameraets LCD-skærm.
– 1920 × 1080 30p: (1920 × 1080)
Søg på
handling
• Stillbilledstørrelserne er følgende afhængigt af filmstørrelsen.
Indholdsfortegnelse
z Sådan optages stillbilleder under filmoptagelse
– 1280 × 720 30p/60p: (1280 × 720)
z Om kameraets HD (High Definition)-optagemetode
For MPEG-4 AVC/H.264, kameraet understøtter billeder af høj opløsning med et totalt
antal scanningslinjer på 1080 eller 720. Antallet af optagede billedpixel er 1920 × 1080 eller
1280 × 720, ca. 30 eller 60 billeder pr. sekund, og billedet optages i progressiv tilstand.
MPEG-4 AVC/H.264 er et standardvideokamera, som bruger en meget effektiv
kodningsteknologi til komprimering af billeder til optagelse af HD (high definition)
billeder. Sammenlignet med den eksisterende kodningsteknologi til komprimering af
billeder kan MPEG-4 AVC/H.264 komprimere billeder endnu mere effektivt.
Indeks
• MPEG: Moving Picture Experts Group
• AVC: Advanced Video Codec
Søg på Menu/
Settings
– 480 × 270 30p: (480 × 270)
32DK
Du kan forstørre billedet under optagelse. Kameraets zoomfunktion kan forstørre billeder op til
4 gange.
1 Tryk på v eller V.
Indholdsfortegnelse
Zoom
Tryk på og hold v nede for at zoome ind eller V for at zoome ud.
Søg på
handling
• Dette kamera har kun digital zoom.
• Du kan muligvis ikke zoome jævnt ind eller ud på billeder ved hjælp af zoomfunktionen.
• Billedkvaliteten forringes, når billederne behandles digitalt.
Søg på Menu/
Settings
Bemærk
Indeks
33DK
Du kan optage med kameraets lampe tændt.
1 Tryk på b på optageskærmen.
Tryk på b igen for at slukke lampen.
Indholdsfortegnelse
Lampe (kun MHS-FS2/FS2K)
Søg på
handling
• Du kan kun bruge lampen i optagetilstand. Bemærk, at du ikke kan bruge den, når 360 Video-objektivet
er monteret på kameraet.
• Kameraet udsender meget kraftigt lys. Ret det ikke direkte mod øjnede på tæt hold.
• Batteriet aflades hurtigere, når lampen er tændt.
Søg på Menu/
Settings
Bemærk
Indeks
34DK
1 Tryk på B på skærmen standby for optagelse.
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
Søg på
handling
2 Vælg den ønskede tilstand ved hjælp af B.
Bruger ikke selvudløseren.
Indstiller selvudløseren på 2 sekunder.
Når du trykker på
(udløser)-knappen eller FILM/EXECknappen, blinker selvudløserikonet, og der høres en hurtig biplyd,
indtil lukkeren aktiveres.
(10 sek)
Indstiller selvudløseren på 10 sekunder.
Når du trykker på
(udløser)-knappen eller FILM/EXECknappen, blinker selvudløserikonet, og der høres en hurtig biplyd,
indtil lukkeren aktiveres.
Indeks
(2 sek)
Søg på Menu/
Settings
(Off)
z Når Frontdisplayet bruges (kun MHS-FS2/FS2K)
Hvis du får vist Frontdisplayet under selvudløsertilstand, kan du optage med nedtællings-timer på
Frontdisplayet (side 36).
35DK
Indholdsfortegnelse
Optagelse i spejltilstand
(selvportrætter) (kun MHS-FS2/
FS2K)
Du kan tage selvportrætter i spejltilstand ved at få vist billedet på Frontdisplayet.
Det betyder, at du kan bekræfte de ønskede vinkler eller kontrollere ansigter.
Hvert tryk skifter mellem TIL t FRA.
Indeks
• Et spejlvendt billede af motivet vises på Frontdisplayet under spejltilstand, men det optages
normalt.
• Du kan optage med nedtællings-timer på Frontdisplayet under selvudløsertilstand (side 35).
• Demonstrationen i demo-tilstand afspilles altid på Frontdisplayet.
• Ved at få vist Frontdisplayet under afspilning kan du dele afspilningsbillederne eller -filmene med
en person ansigt til ansigt. Hvert tryk skifter mellem FRA t TIL under afspilning (side 41).
Søg på Menu/
Settings
z Billeder på Frontdisplayet
Søg på
handling
1 Tryk på Frontdisplayknappen ( ).
36DK
Hvis du monterer det medfølgende 360 Video-objektiv på
kameraet, kan du optage billeder i 360 grader omkring kameraet.
Indholdsfortegnelse
Optagelse af 360 Video-billeder
(kun MHS-FS1K/FS2K)
Søg på
handling
Søg på Menu/
Settings
1 Tag 360 Video-objektivet ud af etuiet.
• Tryk og hold på f-mærket på etuiet til 360 Video-objektivet for at
åbne det.
Indeks
2 Tryk på knappen ON/OFF (Power).
Knappen ON/OFF
(Power)
3 Tryk på begge sider af 360 Video-objektivet
(1), og fastgør det til kameraet i retningen
(2).
• Fastgør 360 Video-objektivets hager til kameraets udsparinger
som vist i illustrationen.
• Kameraet skifter automatisk til "360 Video"-tilstanden, og et
cirkelformet billede vises på LCD-skærmen.
37DK
Fortsættes r
•
•
•
•
Du må ikke montere eller afmontere 360 Video-objektivet under optagelse.
Stillbilledstørrelsen er fastsat til 3M (16:9), og filmstørrelsen er fastsat til 1920 × 1080 30p.
Hvis du monterer 360 Video-objektivet på kameraet, kan du ikke zoome eller bruge indstillingerne.
Du må ikke holde kameraet i 360 Video-objektivet.
Fastgør den nederste del af etuiet til 360 Videoobjektiv i bunden af kameraet.
Søg på Menu/
Settings
z Sådan anbringes kameraet lodret
Søg på
handling
Bemærk
Indholdsfortegnelse
4 Start optagelse (side 29, 31).
Indeks
z Sådan afmonteres 360 Video-objektivet
Tryk på begge sider af 360 Video-objektivet (1), og
træk det i modsat retning end ved montering (2).
38DK
Du kan afspille 360 Video-billeder på en computer ved hjælp af Bloggie-softwaren. Du kan
finde flere oplysninger om installation af Bloggie-softwaren på side 25.
Billede, som afspilles på
kameraet
360 Video-billede
• Du kan afspille hver 1/4 af et panoramabillede i 360 grader scene for scene på kameraet i
360-afspilningstilstand (side 42).
• Når du afspiller konverterede 360 Video-billeder, er opløsningen på de afspillede billeder lavere end for
normale billeder.
Søg på Menu/
Settings
Bemærk
Søg på
handling
Cirkelformet
billede
Billede, som afspilles på computeren ved
hjælp af Bloggie-softwaren
Indholdsfortegnelse
Visning af 360 Video-billeder
Indeks
39DK
1 Tryk på funktionsknappen (
) for at skifte til afspilningstilstand.
Indeksskærmen vises.
Søg på
handling
2 Vælg et billede ved hjælp af v/V/b/B, og
tryk derefter på FILM/EXEC-knappen.
Indholdsfortegnelse
Visning
Film
Søg på Menu/
Settings
En enkelt film afspilles, når du vælger en film.
Filmen sættes på pause, hvis du trykker på FILM/
EXEC-knappen.
Stillbillede
z Sådan vises forrige/næste billeder
Indeks
Tryk på b/B.
Tryk på b/B for filmene, mens afspilningen er sat på pause.
z Spol hurtigt fremad/hurtigt tilbage i filmen
Tryk på b/B under afspilning af filmen.
40DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
z Sådan kommer du tilbage til optageskærmen
Gør en af følgende:
– Tryk på funktionsknappen (
).
Søg på
handling
– Tryk på
udløserknappen.
Søg på Menu/
Settings
Udløserknap
z Sådan kommer du tilbage til indeksskærmen
Indeks
Tryk på v under afspilning af stillbilleder eller film.
zAfspilning med Frontdisplayet (kun MHS-FS2/FS2K)
Ved at få vist Frontdisplayet under afspilning kan du dele afspilningsbillederne eller -filmene med en
person ansigt til ansigt.
41DK
Fortsættes r
Afspilningsposition
360 Video-billede
Søg på Menu/
Settings
Fuldt billede af 360 Video-billedet
Søg på
handling
Du kan afspille hver 1/4 af et panoramabillede i 360 grader scene for scene på kameraet i
360-afspilningstilstand.
I afspilningstilstand skal du vælge et billede, som er optaget med 360 Video-objektivet.
Mens 360 Video-billedet er sat på pause, skal du trykke på V for at indstille 360afspilningstilstand og derefter trykke på FILM/EXEC-knappen for at afspille.
Tryk på funktionsknappen (
) eller (
) for at afspille en anden del af 360 Videobilledet.
Indholdsfortegnelse
z Visning af 360 Video-billeder (kun MHS-FS1K/FS2K)
Indeks
42DK
Afspiller forstørrede stillbilleder.
1 Tryk på funktionsknappen (
) for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg et stillbillede, og tryk derefter på FILM/EXEC-knappen.
Indholdsfortegnelse
Afspilningszoom
3 Tryk på FILM/EXEC-knappen.
Viser det viste område for hele billedet
Bemærk
Søg på Menu/
Settings
Billedet kan forstørres op til 8 gange dets originale
størrelse ved at trykke på funktionsknappen ( ).
Tryk på v/V/b/B for at ændre delen, som skal
forstørres.
Tryk på FILM/EXEC-knappen for at annullere
afspilningszoom.
Søg på
handling
4 Juster placeringen og den del, som skal
forstørres.
• Du kan ikke bruge afspilningszoom, når der er tilsluttet et HDMI-kabel (sælges separat).
Indeks
43DK
Du kan justere lydstyrken for afspilning af film.
1 Tryk på funktionsknappen (
) for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg en film, og tryk derefter på FILM/EXEC-knappen.
Indholdsfortegnelse
Lydstyrke
3 Tryk på V.
Søg på
handling
4 Tryk på B for at skrue op eller b for skrue ned
for lydstyrken.
Søg på Menu/
Settings
Indeks
44DK
Windows
Følgende computermiljø anbefales, når man anvender Bloggie-softwaren til import af billeder
via en USB-forbindelse.
Andet
CPU: Intel Core Duo 1,66 GHz eller hurtigere, Intel Core
2 Duo 1,20 GHz eller hurtigere
Hukommelse: 1 GB eller mere
Harddisk: Ledig plads på harddisken til installation: ca.
200 MB.
Skærm: 1.024 × 768 punkter eller derover
*1 Windows XP 64-bit Edition og Starter (Edition) understøttes ikke.
*2 Starter (Edition) understøttes ikke.
Macintosh
Søg på Menu/
Settings
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1/
Windows 7
Søg på
handling
Operativsystem
(forinstalleret)
Indholdsfortegnelse
Anbefalet computermiljø
Følgende computermiljø anbefales, når man anvender Bloggie-softwaren eller importerer
billeder via en USB-forbindelse.
USB Tilslutning: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
Bloggie-software: Mac OS X (v10.5 til v10.6)
Andet
CPU: Intel Core 2 Duo 1,6 GHz eller hurtigere (PowerPC
understøttes ikke.)
Hukommelse: 1 GB eller mere
Program: QuickTime 7 (den nyeste version anbefales.)
Indeks
Operativsystem
(forinstalleret)
Bemærk
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder dette
kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Hvis kameraet tilsluttes via et USB-kabel, der er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel),
muliggør det avanceret overførsel (overførsel ved høj hastighed), da kameraet er kompatibelt med
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når computeren genstarter fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem kameraet og
computeren muligvis ikke gendannet på samme tidspunkt.
45DK
Du skal installere softwaren, som er kompatibel med MPEG-4 AVC/H.264 eller Bloggiesoftwaren for at afspille og redigere filmfiler (MPEG-4 AVC/H.264), som er optaget på din
computer.
Bemærk
• Funktioner kan ikke garanteres, selvom computeren opfylder systemkravene ovenfor. For eksempel kan
andre åbne programmer eller baggrundsprogrammer, som aktuelt er i brug, begrænse produktets ydelse.
Søg på
handling
• Selv i pc-miljøer, hvor funktionerne garanteres, afspilles billeder muligvis ikke jævnt på grund af tabte
rammer osv. Bemærk, at det importerede billede ikke påvirkes.
• Hvis du bruger en bærbar pc, skal du sørge for at bruge pc'en med lysnetadapteren tilsluttet. Nogle gange
er normale funktioner ikke mulige på grund af pc'ens strømsparefunktion.
Indholdsfortegnelse
Bemærk om afspilning af filmfiler (MPEG-4 AVC/
H.264)
Søg på Menu/
Settings
Indeks
46DK
Aktivering
Søg på
handling
1 Dobbeltklik på genvejsikonet til Bloggiesoftwaren (forinstalleret i den interne
hukommelse) på skrivebordet.
Indholdsfortegnelse
Sådan installeres Bloggiesoftwaren
Søg på Menu/
Settings
Punkter på skærmen
Indeks
A Deleside: Træk og slip miniaturebilledet.
B Viser billederne i "Bloggie".
C Viser importerede billeder i computeren.
D Miniaturebilleder: Dobbeltklik for at afspille.
(film),
(importeret)
• Tryk og hold Ctrl-tasten nede (for Windows)/kommandotasten (for Macintosh) for at vælge flere ad
gangen.
E Opretter et album/Sletter billeder/Deler billeder
F Importerer billeder fra "Bloggie".
G Skifter til skærmvisning.
• De egentlige skærmpunkter eller layoutet kan variere afhængigt af softwareversionen.
47DK
Se side 45 for tilslutning af kameraet til computeren.
Windows
Når Bloggie-softwaren ikke bruges
Når Guiden Automatisk visning vises, efter at du har oprettet en USB-forbindelse mellem
kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM]
eller [MP_ROOT] t kopiere de ønskede billeder til computeren.
Når Bloggie-softwaren bruges
Se side 47.
Billedarkiverne kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklik på harddisksymbolet t det ønskede billedarkiv i mappen med de
kopierede arkiver.
Indeks
Når Bloggie-softwaren ikke bruges
1 Slut først kameraet til din Macintosh-computer. Dobbeltklik på det nylig genkendte
[BLOGGIE]-ikon t [DCIM] eller [MP_ROOT] t mappen, hvor de billeder, du
ønsker at importere, er lagret.
2 Træk og slip billedarkiverne til harddisksymbolet.
Søg på Menu/
Settings
Macintosh
Søg på
handling
Når Bloggie-softwaren bruges
Se side 47.
Indholdsfortegnelse
Import af billeder til computeren
Billedet vises.
48DK
1 Vælg billeder og delesiden, som skal uploades med kameraet, på forhånd
(side 55).
Bloggie-softwaren starter automatisk, og bekræftelsesskærmen til upload af billeder vises.
Bemærk
Søg på
handling
2 Slut kameraet til en computer, hvor Bloggie-softwaren (forinstalleret i den
interne hukommelse) allerede er installeret.
Indholdsfortegnelse
Upload af billeder til en
medietjeneste
• Indstil [LUN Setting] til [Multi].
• Når du uploader billeder via internettet, opbevares de muligvis i cachen i den computer, du bruger. Dette
afhænger af din udbyder. Dette gælder også, når kameraet bruges til dette formål.
For at kunne bruge Bloggie-softwaren til at uploade billeder eller til andre tjenester
("tjenesterne"), som stilles til rådighed af disse og andre hjemmesider, skal du give dit samtykke
til følgende.
Indeks
• Nogle hjemmesider kræver, at du registrerer dig og/eller betaler for deres tjenesteydelser. For at kunne
anvende sådanne tjenesteydelser skal du underlægge dig de betingelser, som gælder for hjemmesiden.
• Tjenesteydelser kan nedlægges eller ændres, hvis og når ejeren af hjemmesider ønsker dette. Sony kan
ikke holdes ansvarlig for problemer, der opstår mellem brugerne og tredjemand, eller for ubelejligheder,
som måtte opstå i forbindelse med anvendelse af sådanne tjenesteydelser, inklusive indstilling eller
ændringer til disse tjenesteydelser.
• Hvis du vil se en hjemmeside, skal du omdirigeres til den af Sony-serveren. Der kan forekomme
tidspunkter, hvor der ikke er adgang til hjemmesiden på grund af serveropdatering eller lignende.
• Hvis Sony-serveren tages ud af drift, vil du få besked om det på Sonys hjemmeside osv.
• URL'erne, som du omdirigeres til af Sony-serveren, og andre oplysninger vil muligvis blive registreret
med henblik på at forbedre Sonys fremtidige produkter og tjenesteydelser. Ved sådanne lejligheder vil
personlige data dog ikke blive registrerede.
Søg på Menu/
Settings
Bemærkninger om Bloggie-softwaren
(forinstalleret i den interne hukommelse)
49DK
Billedformatet bestemmer størrelsen af den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformat, jo mere detaljeret gengives billedet, når det udskrives i stort format. Jo
mindre billedformat, jo flere billeder er der plads til.
Indholdsfortegnelse
Photo Size
1 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) for at få vist menuskærmen.
Photo Size
Retningslinjer for brug
Antal billeder Udskrivning
(2592×1944) Egnet til udskrivning
Færre
Fin
Søg på Menu/
Settings
(2356×1324) Egnet til afspilning på en computer
(854×480)
Egnet til hurtigere WEB-upload
Flere
Grovkornet
• Når du udskriver stillbilleder, der er optaget i 16:9-format, kan det ske, at begge kanter skæres fra.
Indeks
Bemærk
z Når du vælger
Søg på
handling
2 Vælg [Photo Size] ved hjælp af v/V og den ønskede størrelse ved hjælp
af b/B. Tryk derefter på FILM/EXEC-knappen.
(2592 × 1944)
Billedformatet skifter til 4:3, når du optager billeder.
50DK
Fortsættes r
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, det fylder meget i
hukommelsen, og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af
pixel. Selvom du ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på
detaljeringsgraden og databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en
computerskærm.
Billedstørrelse: 5M
2.592 pixel × 1.944 pixel = 5.038.848 pixel
2 Billedstørrelse: 0,4M
854 pixel × 480 pixel = 409.920 pixel
1
Pixel
Mange pixel
(Fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Få pixel
(Grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse)
Søg på Menu/
Settings
Pixel
Søg på
handling
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
Indholdsfortegnelse
z Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
Indeks
51DK
Jo større filmstørrelse, desto højere filmkvalitet.
Film optaget med kameraet optages i MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile, ca. 30 eller 60 billeder
pr. sekund, progressiv, AAC LC, "MP4-format".
Indholdsfortegnelse
Movie Size
1 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) for at få vist menuskærmen.
Movie Size
Retningslinjer for brug
Egnet til afspilning på et HD-tv
(1280×720 60p)
Egnet til optagelse af objekter i hurtig bevægelse
(1280×720 30p)
Egnet til afspilning på en computer
(480×270 30p)
Egnet til hurtigere WEB-upload
Søg på Menu/
Settings
(1920×1080 30p)
Søg på
handling
2 Vælg [Movie Size] ved hjælp af v/V og den ønskede størrelse ved hjælp
af b/B. Tryk derefter på FILM/EXEC-knappen.
z Progressiv afspilning
* Progressiv og interlaced tilstand er typer på filmoptagelsesmetoder. Progressiv tilstand udlæser alle
billedpixel på samme tid, mens interlaced tilstand deler et billede op i lige/ulige felter og udlæser
dem skiftevis.
Indeks
Kameraet understøtter progressiv tilstand*, som bruges i computere, og er derfor tilpasset til
afspilning af billeder på computere.
52DK
Gør det muligt at vælge uønskede billeder til sletning.
1 Tryk på funktionsknappen (
) for at skifte til afspilningstilstand.
2 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) for at få vist menuskærmen.
3 Vælg
Indholdsfortegnelse
Delete
(Delete) ved hjælp af v/V. Tryk derefter på FILM/EXEC-knappen.
(Multiple
Images)
Sletter billedet, som vælges.
Sletter mere end to billeder på en gang. Kan kun vælges fra
indeksskærmen.
2Tryk på funktionsknappen ([OK]).
Søg på Menu/
Settings
1Vælg et billede, og tryk derefter på FILM/EXEC-knappen.
Gentag dette trin for billeder, som du vil slette.
Hvis du vælger billeder med
igen, fjernes .
Søg på
handling
(This Image)
Indeks
53DK
Beskytter optagede billeder mod utilsigtet sletning.
Symbolet
vises, når der afspilles registrerede billeder.
1 Tryk på funktionsknappen (
) for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Protect
2 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) for at få vist menuskærmen.
(This Image)
(Multiple
Images)
Beskytter billedet, som vælges.
Søg på
handling
3 Vælg
(Protect) ved hjælp af v/V. Tryk derefter på FILM/EXECknappen.
Beskytter mere end to billeder på en gang. Kan kun vælges fra
indeksskærmen.
2Tryk på funktionsknappen ([OK]).
z Sådan annulleres beskyttelsen
Indeks
Tryk på funktionsknappen ([Menu]), og vælg [Protect] under afspilning af det beskyttede
billede, hvor du vil annullere beskyttelsen.
Symbolet
forsvinder, og beskyttelsen er annulleret.
Søg på Menu/
Settings
1Vælg et billede, og tryk derefter på FILM/EXEC-knappen.
Gentag dette trin for billeder, som du vil beskytte.
Hvis du vælger billeder med
igen, fjernes .
54DK
Du kan installere Bloggie-software (forinstalleret i den interne hukommelse) for at uploade
billeder til deling. Du kan også vælge billederne og delesiden, der skal uploades, på forhånd.
Flere oplysninger om, hvordan du uploader billeder, findes på side 49.
1 Tryk på funktionsknappen (
Indholdsfortegnelse
Share it Later
) for at skifte til afspilningstilstand.
2 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) for at få vist menuskærmen.
Deler billedet, som vælges.
Vælg delesiden, og tryk på funktionsknappen ([OK]).
(Multiple Images)
Deler mere end to billeder på en gang. Kan kun vælges fra
indeksskærmen.
1Vælg et billede, og tryk derefter på FILM/EXEC-knappen.
Gentag dette trin for billeder, som du vil uploade.
Hvis du vælger billedet med
igen, fjernes .
2Tryk på funktionsknappen ([Next]), og vælg delesiden fra
delelisten.
Søg på Menu/
Settings
(This Image)
Søg på
handling
3 Vælg
(Share it Later) ved hjælp af v/V. Tryk derefter på FILM/EXECknappen.
3Tryk på funktionsknappen ([OK]).
• Du kan ikke oprette delelisten med kameraet. Brug Bloggie-softwaren for at oprette.
• Det maksimale antal delelister, som kameraet kan vise, er 14.
Indeks
Bemærk
z Sådan annulleres deling
Under afspilning af billedet, hvor du vil annullere deling, skal du trykke på
funktionsknappen ([Menu]) t Vælg
(Share it Later) t Fjern -mærket på delesiden
t Tryk på funktionsknappen ([OK]).
55DK
Dæmper flimren, som genereres af fluorescerende lys, ved hjælp af elektro-lukkeren.
1 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) t Vælg
Reduction] t ønsket tilstand
Bruger Flicker Reduction.
Off
Bruger ikke Flicker Reduction.
Søg på
handling
On
(Settings) t [Flicker
Indholdsfortegnelse
Flicker Reduction
Søg på Menu/
Settings
Indeks
56DK
Indstiller den lyd, der skal høres, når du betjener kameraet.
1 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) t Vælg
ønsket tilstand.
Slår biplyden til, når du trykker på
FILM/EXEC-knappen.
Off
Slår biplyden fra.
(udløser)-knappen eller
Søg på
handling
On
(Settings) t [Beep] t
Indholdsfortegnelse
Beep
Søg på Menu/
Settings
Indeks
57DK
Vælger det sprog, der bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) t Vælg
Setting] t ønsket sprog.
(Settings) t [Language
Indholdsfortegnelse
Language Setting
Søg på
handling
Søg på Menu/
Settings
Indeks
58DK
Udfører en demonstration af kameraet.
1 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) t Vælg
Mode] t ønsket tilstand.
Udfører en demonstration.
Off
Viser ingen demonstration.
Bemærk
• Demonstrationen stopper, hvis du gør en af følgende ting.
– Tryk på
(udløser)-knappen eller FILM/EXEC-knappen.
– Slukker kameraet.
Søg på
handling
On
(Settings) t [Demo
Indholdsfortegnelse
Demo Mode
Søg på Menu/
Settings
Indeks
59DK
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen.
Billederne bevares, selvom du bruger denne funktion.
1 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) t Vælg
t Tryk på funktionsknappen ([OK]).
(Settings) t [Initialize]
Søg på
handling
Bemærk
• Gennemfør initialisering efter opladning af kameraet for at forhindre, at kameraet slukker under
processen.
Indholdsfortegnelse
Initialize
z Når kameraet ikke fungerer ordentligt
Søg på Menu/
Settings
Tryk på knappen ON/OFF (Power) i mindst 7 sekunder for at slukke kameraet med magt
(side 15, 16). Tænd derefter kameraet igen.
Indeks
60DK
Indstiller visningsmetoden for optagemedierne vist på en computerskærm eller anden monitor,
når kameraet er forbundet med en computer eller en AV-komponent via en USB-forbindelse.
1 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) t Vælg
Setting] t ønsket tilstand.
(Settings) t [LUN
Vælg denne indstilling, når du slutter kameraet til en computer.
Single
Vælg denne indstilling i de tilfælde, hvor billederne ikke vises, når
kameraet er sluttet til en anden enhed end en computer.
Søg på
handling
Multi
Indholdsfortegnelse
LUN Setting
Søg på Menu/
Settings
Indeks
61DK
Vælger signaltypen, som sendes til et tv fra HDMI OUT-stikket. Hvis billeder ikke vises klart på
tv'et, forbedres visningen muligvis, hvis du ændrer indstillingen.
1 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) t Vælg
Output] t ønsket tilstand.
Sender med 60Hz.
50Hz
Sender med 50Hz.
Søg på
handling
60Hz
(Settings) t [HDMI
Indholdsfortegnelse
HDMI Output
Søg på Menu/
Settings
Indeks
62DK
Formater den interne hukommelse.
1 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) t Vælg
Tryk på funktionsknappen ([OK]).
(Settings) t [Format] t
Indholdsfortegnelse
Format
Bemærk
Søg på
handling
• Bemærk, at en formatering sletter alle data permanent, herunder beskyttede billeder.
Søg på Menu/
Settings
Indeks
63DK
Indstil datoen og klokkeslættet igen.
1 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) t Vælg
Time Setting].
(Settings) t [Date &
Indholdsfortegnelse
Date & Time Setting
2 Vælg det ønskede punkt, som skal indstilles.
Indstil dato og klokkeslæt (side 28).
Daylight Savings
Stiller uret en time frem.
Søg på
handling
Date & Time
Søg på Menu/
Settings
Indeks
64DK
Slut kameraet til et tv, som har en HDMI-stik, med et HDMI-kabel (sælges separat).
Se også betjeningsvejledningen til tv'et.
1 Sluk både kameraet og tv'et.
Søg på
handling
2 Åbn stikdækslet, og slut kameraet til tv'et med HDMI-kablet (sælges
separat).
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på et tv
HDMI-stik
2 Til HDMI OUT-stik
3 Tænd kameraet.
Søg på Menu/
Settings
1 Til HDMI-stik
HDMI-kabel
4 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
5 Vælg billederne for at afspille.
Bemærk
•
•
•
•
Indeks
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et.
Slut mini-HDMI-stikket på HDMI-kablet (sælges separat) til HDMI OUT-stikket på kameraet.
Du må ikke slutte udgangsstikket på kameraet til den på andre enheder. Det kan medføre fejl.
Nogle enheder fungerer muligvis ikke korrekt. Billede og lyd udsendes muligvis ikke.
Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
65DK
Du kan bruge kameraet som webcam ved at slutte det til en computer (USB-streaming).
1 Slut kameraet til en computer.
2 Tryk på funktionsknappen ([Menu]) t Vælg [Web Camera].
Indholdsfortegnelse
Brug kameraet som webcam
Bemærk
Søg på
handling
• Filmstørrelsen er fastsat til 640 × 480.
• Brug computerens mikrofon under webcam-tilstand.
Søg på Menu/
Settings
Indeks
66DK
Visning af billeder på en tv-skærm kræver et tv med en HDMI-stik og et HDMI-kabel (sælges
separat). Tv'ets farvesystem skal svare til kameraets. Kontroller følgende lister for tvfarvesystemet i det land eller område, hvor kameraet bruges, og indstil [HDMI Output] (side 62).
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
Søg på Menu/
Settings
PAL-M-system
Brasilien
Søg på
handling
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien, Kina, Kroatien,
Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn,
Vietnam, Østrig m.fl.
Indholdsfortegnelse
Om tv-farvesystemer
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
Indeks
67DK
Hvis du har problemer med kameraet, kan du prøve følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 68 til 73.
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
2 Sluk kameraet, og tænd det igen.
Vær opmærksom på, at når du indleverer kameraet til reparation, giver du dit samtykke til
gennemgang af indholdet af den interne hukommelse og musikfiler.
Batteri og strøm
Indeks
Du kan finde flere oplysninger om dette produkt og svar på ofte stillede spørgsmål på
vores kundesupport-websted.
http://www.sony.net/
Søg på Menu/
Settings
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Søg på
handling
3 Tryk på knappen ON/OFF (Power) i mindst 7 sekunder for at
slukke kameraet med magt. Tænd derefter kameraet igen
(side 15, 16).
Kan ikke tænde kameraet.
• Batteriet er tomt. Oplad kameraet.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Kameraet slukkes muligvis automatisk for at beskytte kameraet, afhængigt af kameraet og
batteritemperaturen. I dette tilfælde vises en meddelelse på LCD-skærmen, før kameraet slukkes.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et vist tidsrum efter, det er tændt, slukkes det automatisk for at
forhindre afladning af batteriet. Tænd kameraet igen.
Batteriets levetid er kort.
• Oplad batteriet, indtil opladningslampen forsvinder.
• Du bruger kameraet i ekstremt varme eller kolde omgivelser, eller opladningen er utilstrækkelig.
Dette er ikke en fejl.
• Hvis du ikke har brugt kameraet i en længere periode, forbedres batteriets ydeevne, hvis du gentagne
gange oplader og aflader det.
• Hvis batteriets levetid reduceres til halvdelen af den normale levetid, selv når batteriet er helt opladt,
bør du udskifte batteriet. Kontakt en Sony-forhandler.
68DK
Søg på
handling
• Sluk kameraet, og opret USB-forbindelsen.
• Du skal frakoble USB-tilslutningskablet og derefter tilslutte det igen.
• Brug USB-tilslutningskablet (medfølger).
• Oplad batteriet i en omgivelsestemperatur fra 10 °C til 30 °C.
• Tænd computeren, og tilslut kameraet.
• Væk computeren fra standby- eller dvaletilstand.
• Slut kameraet direkte til en computer ved hjælp af det medfølgende USB-tilslutningskabel.
• Slut kameraet til en computer med et operativsystem, som understøttes af kameraet.
• Efter at du har prøvet ovennævnte afhjælpningsmuligheder, skal du trykke på knappen ON/OFF
(Strøm) og holde den nede i mindst 7 sekunder og gennemtvinge slukning af kameraet. Slut kameraet
til computeren igen ved hjælp af det medfølgende USB-tilslutningskabel.
Indholdsfortegnelse
Kameraet kan ikke oplades.
Indikatoren for batteriniveau viser forkert.
Optagelse af stillbilleder/film
Søg på Menu/
Settings
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Det faktiske batteriniveau svarer ikke til det, der vises af indikatoren for batteriniveau. Aflad batteriet
helt, og lad det derefter helt op igen for at korrigere visningen.
• Batteriet er dødt (side 75). Kontakt en Sony-forhandler.
Kan ikke udskrive billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse. Slet unødvendige billeder (side 53).
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
Indeks
Datoen og klokkeslættet vises ikke på LCD-skærmen.
Der kan ikke indsættes datoer på billeder.
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder.
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en fejl. Prikkerne kommer ikke med på optagelsen.
Visning af billeder
Kan ikke afspille billeder.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Afspilningen garanteres ikke for filer, der indeholder billeder, som er blevet behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Afbryd USB-forbindelsen (side 23).
Billedet forekommer grovkornet umiddelbart efter, at afspilningen starter.
• Dette kan forekomme på grund af billedbehandling. Dette er ikke en fejl.
Billedet vises ikke på tv'et.
• Indstil [HDMI Output] til [60Hz] i NTSC-område, [50Hz] i PAL-område (side 62).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 65).
69DK
• Kameraets LCD-skærm kan vise optagede billeder på hele skærmen (fuld pixel-visning). Det kan dog
betyde, at billedernes øverste, nederste, højre og venstre kant muligvis beskæres lidt, når de afspilles
på et tv, som ikke er kompatibelt med fuld pixel-visning.
Der vises sorte bjælker i venstre og højre side af skærmen.
Indholdsfortegnelse
Billedernes øverste og nederste kant er beskåret lidt på det tilsluttede tv.
• Der vises sorte bjælker i venstre og højre side af skærmen, når du ser film, som er optaget med
kameraet i lodret position, på et tv eller en computer. Dette er ikke en fejl.
Kan ikke slette et billede.
Søg på
handling
Sletning
• Ophæv beskyttelsen (side 54).
Computeren genkender ikke kameraet.
Kan ikke importere billeder.
Indeks
• Når batteriniveauet er lavt, skal du oplade kameraet.
• Tænd kameraet, og slut det til en computer.
• Brug USB-tilslutningskablet (medfølger).
• Fjern USB-tilslutningskablet fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
• Indstil [LUN Setting] til [Multi] (side 61).
Søg på Menu/
Settings
Computere
• Forbind kameraet og din computer ved hjælp af en USB-forbindelse (side 45).
• Når du formaterer den interne hukommelse med en computer, kan du muligvis ikke importere
billederne til en computer. Formater den interne hukommelse med kameraet, og optag (side 63).
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter Bloggie-softwaren ikke
automatisk.
• Installer Bloggie-softwaren til en computer, og opret USB-forbindelsen, når du har tændt både
kameraet og computeren.
Kan ikke afspille billeder på din computer.
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Billedet og lyden afbrydes af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse. Importer filmen til computeren ved hjælp af
Bloggie-softwaren, og afspil den (side 48).
70DK
Kameraet fungerer ikke ordentligt.
• Tryk på knappen ON/OFF (Power) i mindst 7 sekunder for at slukke kameraet med magt. Tænd
derefter kameraet igen.
Indholdsfortegnelse
Andet
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten er fordampet.
• Dette er ikke en fejl.
Søg på
handling
Kameraet bliver varmt, hvis du bruger det for længe ad gangen.
Skærmen til indstilling af sprog/klokkeslæt vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet (side 28).
• Indstil datoen og klokkeslættet (side 64).
Søg på Menu/
Settings
Datoen eller klokkeslættet er ikke korrekt.
Indeks
71DK
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne.
System error
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
Camera overheating
Allow it to cool
• Kameraets temperatur er steget. Kameraet slukkes muligvis automatisk, eller du kan ikke optage film.
Læg kameraet et køligt sted, indtil temperaturen er faldet.
Søg på Menu/
Settings
• Hvis du optager film i længere tid, stiger temperaturen. Hvis det sker, skal du stoppe filmoptagelsen.
Søg på
handling
• Batteriniveauet er lavt. Oplad straks batteriet. Afhængigt af brugsforholdene blinker indikatoren
muligvis, selvom der stadig er mellem 5 og 10 minutter tilbage på batteriet.
Indholdsfortegnelse
Advarselsindikatorer og
meddelelser
Internal memory error
Error formatting internal memory
Indeks
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
• Formater mediet igen (side 63).
No images
• Ingen billeder, som kan afspilles, er optaget i den interne hukommelse.
Folder error
• Der findes allerede en mappe med de samme tre første tal i den interne hukommelse (for eksempel:
123MSDCF og 123ABCDE). Formater dit kamera (side 63).
Cannot create more folders
• Mappen med et navn, der begynder med "999", findes i den interne hukommelse. Formater dit
kamera (side 63).
File error
• Der opstod en fejl under afspilning af billedet.
Afspilningen garanteres ikke for filer, der indeholder billeder, som er blevet behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
File protected
• Ophæv beskyttelsen (side 54).
72DK
• Du afspiller et billede med en størrelse, der ikke kan afspilles på kameraet.
Maximum number of images already selected
• Du kan vælge op til 100 filer, når du bruger [Delete], [Share it Later] og [Protect].
Indholdsfortegnelse
Image size over limit
Operation cannot be executed for movie files
• Afspilningszoom kan ikke udføres ved film.
• Denne meddelelse vises, hvis du udfører en ugyldig betjening.
Søg på
handling
Invalid operation
Søg på Menu/
Settings
Indeks
73DK
Antallet stillbilleder og optagetiden kan variere afhængigt af optageforholdene.
Indholdsfortegnelse
Antal stillbilleder og optagetid for
film
Stillbilleder
4:3 (5M)
16:9 (3M)
1309
16:9 (0.4M)
16105
2890
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Hvis billeder, der er optaget med andre kameraer, afspilles på dette kamera, vises de muligvis ikke i det
faktiske billedformat.
• Når mediekapaciteten måles, svarer 1 GB til 1 milliard byte, hvoraf en del bruges til datastyring.
Søg på Menu/
Settings
Bemærk
Søg på
handling
(Enheder: billeder)
Størrelse
Film
(Enheder: time: minutter: sekund)
Størrelse
1920×1080 30p
Indeks
Skemaet nedenfor viser de anslåede maksimale optagetider. Tiderne er samlede tider for alle
filmfiler. Kontinuerlig optagelse er muligt i ca. 29 minutter.
0:40:00 (0:22:00)
1280×720 60p
1280×720 30p
1:20:00 (0:36:00)
480×270 30p
8:00:00 (4:00:00)
2:00:00 (0:54:00)
Bemærk
• Kameraet bruger formatet VBR (Variable Bit Rate) til automatisk at justere billedkvaliteten, så den
passer til optagelsesscenen. Denne teknologi medfører svingninger i optagetiden på den interne
hukommelse.
Film, som indeholder billeder i hurtig bevægelse eller komplekse billeder, optages ved en højere
bithastighed, hvilket reducerer den overordnede optagetid.
• Den maksimale størrelse for en enkelt filmfil er ca. 2 GB. Optagelsen stopper før 29 minutter, hvis
filstørrelsen når ca. 2 GB under filmoptagelse.
• Tallet i ( ) er den mindste optagetid.
• Når kontinuerlig optagelse slutter, stopper optagelsen automatisk.
74DK
Om opladning af batteriet
• Det anbefales at udskifte batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C. Batteriet kan
muligvis ikke lades helt op uden for dette temperaturinterval.
• Hvis batteriets levetid reduceres til halvdelen af den normale levetid, selv når batteriet er helt opladt, bør
du udskifte batteriet. Kontakt en Sony-forhandler.
•
•
•
•
Batteriydelsen falder i lav temperatur. Derfor er driftstiden kortere på steder, hvor det er koldt.
Batteriet aflades hurtigt, hvis du zoomer hyppigt.
Du må ikke udsætte kameraet for vand. Kameraet er ikke vandtæt.
Undlad at efterlade kameraet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
• Selvom du ikke bruger kameraet i en længere periode, skal du oplade kameraet helt hver 6. til
12. måneder for at vedligeholde kameraets funktion. Du skal opbevare kameraet et køligt og tørt sted.
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset. Batteriets kapacitet falder med tiden og ved gentagen brug. Hvis
brugstiden mellem opladningerne falder betydeligt, skal du kontakte en Sony-forhandler.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, hvert
batteri bruges i.
Søg på Menu/
Settings
Sådan opbevares kameraet
Søg på
handling
Effektiv brug af batteriet
Indholdsfortegnelse
Indbygget batteri
Indeks
75DK
Brug/opbevar ikke kameraet på følgende steder
Søg på
handling
• På steder, hvor kameraet udsættes for høje temperaturer, kulde eller fugt
På steder, som f.eks. i en bil parkeret i solen, kan kamerahuset slå sig, hvilket kan medføre fejl.
• På steder, hvor kameraet udsættes for direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat
Kamerahuset kan blive misfarvet eller slå sig, hvilket kan medføre fejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske felter
• På steder, hvor der er sand eller støv
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i kameraet, og i
nogle tilfælde kan denne funktionsfejl ikke udbedres.
Indholdsfortegnelse
Forsigtig
Om transport
Om rengøring
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne fingeraftryk, støv osv.
Søg på Menu/
Settings
Du må ikke sætte dig ned med kameraet i baglommen på dine bukser eller din nederdel, da dette kan
medføre fejl eller ødelægge kameraet.
Rengøring af kameraets overflade
Indeks
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med
en tør klud. Du må ikke rengøre kameraet med følgende produkter, da de kan beskadige kameraets finish
eller kamerahuset.
– Kemiske produkter, f.eks. fortynder, rensebenzin, sprit, engangsvaskeklude, insektmiddel, solcreme eller
insektgift osv.
– Du må ikke røre kameraet, hvis du har nogle af ovennævnte midler på fingrene.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid.
Om driftstemperaturer
Kameraet er designet til brug inden for temperaturintervallet 0 °C til 40 °C. Optagelse i ekstremt kolde eller
varme omgivelser, som overstiger dette interval, anbefales ikke.
Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes fugt på inder- eller ydersiden af
kameraet. Fugtdannelsen kan medvirke, at der opstår kamerafejl.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten er fordampet.
Bemærkning om bortskaffelse/transport
• Når du bruger softwaren, som er forinstalleret i den interne hukommelse, gemmes personlige
oplysninger, f.eks. ID og e-mail-adresser, i kameraets interne hukommelse. Slet alle personlige
oplysninger, før du overdrager kameraet til en anden ejer eller bortskaffer det.
• Selvom du sletter data i den interne hukommelse eller formaterer kameraet, kan du ikke slette data i den
interne hukommelse helt.
• For at forhindre at kameraet gendanner data i den interne hukommelse, optages unødvendige data på
kameraets interne hukommelse.
76DK
Kamera
[System]
Indeks
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
Søg på Menu/
Settings
Strøm:
Indbygget genopladeligt batteri
USB-oplader (forsynes af computeren ved at
tilslutte det medfølgende USB-tilslutningskabel)
Opladningstid: Ca. 200 min. (fuld opladning) (ved
opladning fra computerens USB-stik)
Strømforbrug (under optagelse): 1,7 W (hvis
filmbilledstørrelsen er [1280×720 30p])
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur: –20 °C til +60 °C
Mål (ca.):
MHS-FS1/FS1K
55,0 mm × 108,0 mm × 15,8 mm
MHS-FS2/FS2K
55,0 mm × 108,0 mm × 18,4 mm
(B/H/D, uden fremspringende dele)
Vægt:
MHS-FS1/FS1K
Ca. 115 g
MHS-FS2/FS2K
Ca. 139 g
Mikrofon: Mono
Højttaler: Mono
Søg på
handling
Billedenhed: 4,5 mm (1/4 type) CMOS-sensor
Kameraets samlede antal pixel:
Ca. 5 110 000 pixel
Kameraets effektive antal pixel:
Ca. 3 110 000 pixel (stillbillede, 16:9),
ca. 5 030 000 pixel (stillbillede, 4:3),
ca. 3 110 000 pixel ([1920×1080 30p] film)
Objektiv: F2,8
f = 4,1 mm
Ved konvertering til et 35 mm stillbilledkamera
For film: 47 mm (16:9)
For stillbilleder: 41 mm (4:3)
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering
Filformat:
Stillbilleder: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline)-kompatibel
Film: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Lyd: MPEG AAC
Optagemedie: Intern hukommelse (ca. 4 GB)
• Ved måling af mediekapacitet er 1 GB lig med
1 milliarder bytes, hvoraf en mindre del bruges
til datastyring og/eller programfiler. Tilgængelig
brugerkapacitet nedenfor.
Ca. 3,7 GB
[Strøm, generelt]
Indholdsfortegnelse
Specifikationer
[Input- og outputstik]
HDMI-stik: HDMI-ministik
USB-stik: type A (indbygget)
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibelt)
[LCD-skærm]
MHS-FS1/FS1K
LCD-skærm: 6,7 cm 2,7 type (16:9) TFT-drev
Antal punkter i alt: 230 400 (960 × 240) punkter
MHS-FS2/FS2K
Hoveddisplay: 6,7 cm 2,7 type (16:9) TFT-drev
Antal punkter i alt: 230 400 (960 × 240) punkter
Frontdisplay: 5,0 cm 2,0 type (4:3) TFT-drev
Antal punkter i alt: 153 600 (640 × 240) punkter
77DK
• “Bloggie” er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
• 360 Video er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
• HDMI, HDMI-logoet High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker
for HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.
DETTE PRODUKT ER UNDERLAGT LICENS UNDER AVC-PATENTPORTEFØLJELICENS TIL
PERSONLIG OG IKKE-ERHVERVSMÆSSIG BRUG AF EN FORBRUGER TIL AT (i) KODE VIDEO
I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODE
AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED EN
PERSONLIG OG IKKE-ERHVERVSMÆSSIG AKTIVITET OG/ELLER ANSKAFFET FRA EN
VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE AVC-VIDEO. INGEN LICENS KAN YDES
ELLER UDLEDES TIL NOGEN ANDEN FORM FOR ANVENDELSE. FOR FLERE OPLYSNINGER
KONTAKTES MPEG LA, L.L.C
SE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Søg på Menu/
Settings
Bemærkninger om licensen
Søg på
handling
• Microsoft, Windows, Windows Vista og DirectX er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
• Macintosh, Mac OS, Mac OS-logoet, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac og eMac er varemærker eller
registrerede varemærker for Apple Inc.
• Intel og Pentium er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation.
Desuden er navne på systemer og produkter, som er anvendt i denne vejledning, generelt varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Bemærk, at ™ eller ® ikke
altid nævnes i denne vejledning.
Indholdsfortegnelse
Varemærker
Indeks
78DK
Lydstyrke .............................................................................44
360 Video-billeder ...........................................................37
M
A
Macintosh-computer .......................................................45
Advarselsmeddelelser .....................................................72
Movie Size ...........................................................................52
Afspilningszoom ...............................................................43
O
Antal stillbilleder ..............................................................74
Operativsystem ..................................................................45
B
Opladning.............................................................................22
Batteri ....................................................................................75
Optagelse
Film .................................................................................31
Beep ........................................................................................57
Optagetid for film .............................................................74
Clock Settings ....................................................................28
Computer
P
Photo Size ............................................................................50
Anbefalet miljø...........................................................45
Pixel ........................................................................................51
Import af billeder .......................................................48
Protect ....................................................................................54
Upload af billeder......................................................49
S
Selvudløser ..........................................................................35
Date & Time Setting .......................................................64
Settings ..................................................................................13
Daylight Savings ...............................................................64
Share it Later ......................................................................55
Delete .....................................................................................53
Software ..........................................................................25, 47
Demo Mode ........................................................................59
T
F
Tilslutning
Computer ......................................................................48
Fejlfinding ...........................................................................68
Flicker Reduction .............................................................56
Format ...................................................................................63
Indeks
D
Søg på Menu/
Settings
Stillbilleder ...................................................................29
Bloggie-software.........................................................25, 47
C
Søg på
handling
Tal
Indholdsfortegnelse
Indeks
U
USB ..................................................................................22, 25
H
HDMI Output .....................................................................62
HDMI OUT-stik................................................................65
V
Vis
Film .................................................................................40
I
Identifikation af kameraets dele ...........................15, 16
Initialize ................................................................................60
Installation ...........................................................................25
Stillbilleder ...................................................................40
W
Web Camera .......................................................................66
Windows-computer .........................................................45
L
Language Setting ..............................................................58
LUN Setting ........................................................................61
Z
Zoom ......................................................................................33
79DK
Download PDF

advertising