Sony | PRS-650 | Sony PRS-650 Betjeningsvejledning

Klik for direkte adgang!
Indholdsfortegnelse
Indeks
Brugervejledning
PRS-650
Digital boglæser
©2010 Sony Corporation
4-257-661-11(3)
TILLYKKE
Din Reader Touch Edition™ har følgende praktiske
funktioner:
Touchskærm – på den flotte touchskærm kan
du nemt navigere ved at svirpe for at bladre
og trykke for at bogmærke, tage noter og
fremhæve.
Zoomfunktion – gør tekststørrelsen større
eller mindre efter dine ønsker, eller zoom ind
på billeder for at se nærmere på dem.
Ordbog – tryk to gange på et ord for at se
dets betydning og oversætte det.
Læs videre. Der er meget mere.
Gør standbyskærmen personlig med dit
yndlingsbillede.
Indholdsfortegnelse
Indeks
Brug funktionen "Samlinger" til at organisere
biblioteket på din Reader™, så du kan finde den
bog, du vil læse.
Med ur*-visningen glemmer du ikke tiden (hver
gang der trykkes på OPTIONS-knappen).
* Indstil tiden ved hjælp af [Date and Time] indstillingen ( 90).
Du kan finde flere oplysninger i denne
brugervejledning.
Indholdsfortegnelse
Indeks
Nyttige funktioner
Notering
Bogmærkning ( 39)
Fremhæve ord ( 40)
Skrive en note i hånden ( 41)
Tilføje en note ( 42)
Ændre størrelse
Justere tekstens størrelse ( 47)
Ændre en side-indstilling ( 48)
Zoome ind ( 49)
Justere visning af indhold ( 52)
Indholdsfortegnelse
Indeks
Søge
Finde noter i en bog ( 44), blandt bøger ( 46)
Søge på søgeord ( 55)
Søge efter en bog ( 34)
Gå til en side ( 57)
Ordbog
Når du læser en bog ( 60)
Som en applikation ( 82)
Liste over ord, der tidligere er søgt efter ( 63)
Læse tidsskrifter ( 65)
Organisere en samling
Oprette ( 68)
Tilføje indhold ( 70)
Slette ( 72)
Indholdsfortegnelse
Indeks
Andre applikationer
Skrive i hånden ( 77)
Tekstnotat ( 80)
Billedfremviser ( 83)
Lydafspiller ( 85)
Understøttede filformater ( 121)
Specifikationer ( 19)
Indholdsfortegnelse
Indeks
Kapitel 1
Kom godt i gang.......................................... 8-20
Dele og knapper.......................................................... 8
Oplade læseren..........................................................12
Tips til strømbesparelse..........................................14
Sådan får du e-bøger...............................................17
Support.........................................................................18
Specifikationer...........................................................19
Indholdsfortegnelse
Indeks
Kom godt i gang
Dele og knapper
Afbryder
For at
Handling
Tænd eller væk fra
Skyd til højre, og slip hurtigt.
1
dvaletilstand*
Aktiver dvaletilstand Skyd og slip hurtigt.
Standbyskærmen*2 vises.
Slukke helt
Når læseren ikke er i dvaletilstand, og
hold i mindst tre sekunder. Følg
vejledningen på skærmen.
*1Batteriforbruget er minimeret i dvaletilstand.
*2For nærmere oplysninger om [Standby Screen], se  94.
Oplade/optaget-indikator
Rød: Opladning i gang
Orange: Ved opstart/slukning/adgang til intern
hukommelse
Slukket: Slukket/Dvaletilstand/Læser aktiveret
Indholdsfortegnelse
Indeks
Dele og knapper
Memory Stick Duo™
SD-kort
 Mærke
 Mærke
Memory Stick PRO Duo™-læser
Hukommelseskort-adgang-indikator
Lyser orange under hukommelseskort-adgang.
SD-kortlæser
Bemærk
Se  114 vedrørende brug af hukommelseskort.
Styluspen
Brug den medfølgende styluspen til mere præcis
betjening. Sæt den helt ind i holderen, når den ikke er i
brug.
Indholdsfortegnelse
Indeks
Dele og knapper
Touchskærm ( 23)
Tryk let på skærmen for at navigere, enten med en
finger eller med den medfølgende styluspen.
<
> (Bladre) -knapper
Tryk på < (foregående) eller > (næste) for at bladre.
Tryk på < eller > og hold for at bladre uafbrudt.

(Start) -knap ( 29)
Viser [Home] -menuen.
 (Størrelse) -knap ( 47)
Viser et hjælpeprogram til at ændre tekstens størrelse,
zoome på en side og vælge en side-indstilling.
OPTIONS-knap ( 31)
Viser menuen for relevante valgfri funktioner.
Indholdsfortegnelse
Indeks
10
Dele og knapper
– VOL +*1 Lydstyrkeknap ( 87)
Justerer lydstyrken ved afspilning af en lydfil.
*1En berøringsprik på + knappen gør betjeningen lettere.
 Hovedtelefonstik
 Micro USB-stik ( 12)
Bruges til at overføre data og oplade læseren.
RESET-hul ( 96)
Huller til fastgørelse af valgfri dæksel
Et valgfri dæksel kan fastgøres i det samme hul i
læserens øverste venstre hjørne.
Indholdsfortegnelse
Indeks
11
Oplade læseren
Oplade læseren
Oplad læseren ved at tilslutte den til computeren med
USB-kablet (medfølger).
Fuld opladning af et afladet batteri tager ca. tre timer med
en USB-forbindelse eller ca. to timer med den valgfri
lysnetadapter (PRSA-AC1).
Begynd opladning
Opladning gennemført!
Slukker
Lyser rødt
Opladningstid
op til
tre timer
Opladning gennemført
Oplader batteri*
* Skærmbilledet vises efter ca. 5 minutter, hvis opladningen
starter med et helt afladet batteri.
Indholdsfortegnelse
Indeks
12
Oplade læseren
Bemærk
Læseren oplader kun, når den tilsluttede computer er
tændt.
Læseren kan ikke betjenes, når den er tilsluttet til en
computer via USB.
Status-indikatorer under opladning
Ikon og meddelelse
[Charging battery]
[Charging complete]
[Charging stopped]
Status
Opladning i gang. Batteri-ikonet
angiver ikke den resterende
batteristrøm under opladningen.
Fuldt opladet
Læseren oplader ikke batteriet.
Følg vejledningen på skærmen.
Tip
Ved opladning med den valgfri lysnetadapter (PRSA-AC1)
vises
på statuslinjen ( 30).
vises, når den er fuldt
opladet.
Sådan kontrolleres batteriets status på statuslinjen ( 30)
under brug
Opladning af batteri anbefales
Indholdsfortegnelse
Indeks
13
Tips til strømbesparelse
Tips til strømbesparelse
Opladning af batteri
 For at oplade læseren helt, skal opladningen
fortsætte, indtil indikatoren viser gennemført
opladning ( 12).
 Opladning af et helt afladet batteri tager ca.
tre timer, når der er tilsluttet til USB-porten
på en tændt computer, og ca. to timer, når
der er tilsluttet til den valgfri lysnetadapter
(PRSA-AC1).
 Hvis læseren betjenes, mens der oplades
med den valgfri lysnetadapter, kan tiden for
fuld opladning forlænges, afhængigt af
hvordan læseren betjenes.
Anbefalet temperatur
Brug læseren inden for det anbefalede
temperaturområde ( 19).
Indholdsfortegnelse
Indeks
14
Tips til strømbesparelse
Betjening der kræver mere strøm
I følgende tilfælde kan der forbruges mere strøm.
 Grafiktungt indhold
 Afspille lydfiler
 Fotoslideshow med kort varighed
 Brug af eksterne hukommelseskort
 Hyppig indsættelse og udkast af
hukommelseskort
 Et meget stort antal indhold på et
hukommelseskort
 ePub- og PDF-filer, der kun delvis er i
overensstemmelse med dokumentstandarden
 Notering, søgning på søgeord og anvendelse
af søgefunktioner i ordbog
Indholdsfortegnelse
Indeks
15
Tips til strømbesparelse
Tips til at spare strøm
 Hvis du ikke bruger læseren i mere end én
dag, skal læseren slukkes helt ( 8, 89).
 Lad ikke læseren være uden opladning i en
længere periode. Det kan reducere
opladningskapaciteten.
 Vi anbefaler at bruge den valgfri
lysnetadapter (PRSA-AC1). Funktion med
brug af andre opladere garanteres ikke.
 Brug læseren ved normal temperatur ( 19).
Indholdsfortegnelse
Indeks
16
Sådan får du e-bøger
Sådan får du e-bøger
Gå frem som følger, når du vil købe og overføre
e‑bøger til læseren.
1 Installer Reader™ Library-softwaren.
2 Opret en konto i f.eks. en e-boghandel.
3 Køb og download e-bøger.
4 Godkend din computer og læser.
5 Vælg og overfør købte e-bøger til læseren.
Herefter behøver du kun at følge trin 3 og 5 for at få flere
e‑bøger. Læseren giver trin-for-trin instruktioner, der
beskriver ovenstående. Sådan får du adgang til
instruktionerne.
PC: Fra "Start"-menuen skal du klikke på "My Computer"
("Computer" i Windows Vista og Windows 7), og derefter
dobbeltklikke på "READER"-drevet. Træk "How to get
eBooks on Reader"-filen og slip den på skrivebordet.
Mac: Dobbeltklik på "READER" på skrivebordet, og
træk "How to get eBooks on Reader"-filen og slip den
på skrivebordet.
Dobbeltklik på filen for at åbne den, og følg trin-for-trin
instruktionerne.
17
Support
Support
Kontroller først "Fejlfinding" ( 96), og se nærmere i
Reader Library Help for at løse problemet.
Supportwebsted og kontaktliste:
USA:
www.sony.com/readersupport
Telefonnummer: 1-866-962-7669
Canada:
www.sony.ca/readersupport
Telefonnummer: 1-877-899-7669
Europa:
support.sony-europe.com/eBook/PRS
Australien:
www.sony.com.au/support
Telefonnummer: 1300-137-669
Garantioplysninger til kunder i Australien:
www.sony.com.au/warranty
Indholdsfortegnelse
Indeks
18
Specifikationer
Specifikationer
Modelnavn
PRS-650
Strømkilde
Indbygget genopladeligt batteri: 3,7 V jævnstrøm, 940 mA
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)
Batterilevetid (uafbrudt afspilning)
Batteriet kan maksimalt holde til ca. 10.000 uafbrudte
bladringer, når du kun læser *1
*1Målt med et tekstbaseret indhold i ePub-format og et fuldt
opladet batteri, uafbrudte bladringer på ca. ét sekund pr.
side ved den anbefalede driftstemperatur. Den faktiske
batterilevetid kan variere, alt efter brugsmønstre og den
enkelte enhed.
Ledig kapacitet til brugeren
Ca. 1,4 GB efter den indledende indstilling
Afhængigt af størrelsen på forudinstallerede uddrag kan den
ledige hukommelseskapacitet variere.
Drifts-/opladningstemperatur
5°C til 35°C
Indholdsfortegnelse
Indeks
19
Specifikationer
Mål (b/h/d)
Ca. 118,8 × 168 × 9,6 mm
Vægt
Ca. 215 g
Display:
152,4 mm (6") diagonalt elektroforetisk display
600 × 800 pixels, 0,151 × 0,153 pixel/mm
Gråskala med 16 niveauer
Udvidelsessokler
Memory Stick PRO Duo™-læser, SD-kortlæser
Se  114 vedrørende brug af hukommelseskort.
Valgfrit tilbehør:
Lysnetadapter til læser (PRSA-AC1)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Indholdsfortegnelse
Indeks
20
Kapitel 2
Grundlæggende betjening.............................22
Læse indhold....................................................36
Samlinger.........................................................68
Applikationer...................................................76
Indstillinger......................................................88
Fejlfinding........................................................96
Tillæg............................................................. 106
Indholdsfortegnelse
Indeks
21
Grundlæggende betjening
Om brugervejledningen
Bemærk følgende, når du bruger læseren til at vise
denne brugervejledning.
Sådan bruger du sidelinks
Tryk på sidelinket for at gå direkte til siden (f.eks.  4).
For at vende tilbage til den foregående side skal du
trykke på OPTIONS  tryk på [Go to]  [Previous View].
Sådan forstørres en side
Se "Zoome ind" ( 49).
Skærmbillederne i denne vejledning kan være forskellige fra
den faktiske visning på læseren.
Sådan bruger du link-ikonerne
Tryk på en af ikonerne nederst på siden for at vise
"Indholdsfortegnelse" eller "Indeks".
Indholdsfortegnelse
Indeks
22
Touchskærm
Touchskærm
Du kan udføre touchbetjening med en finger eller den
medfølgende styluspen. ( 9)
Trykke én gang: for at vælge et punkt
Trykke to gange: for bogmærker ( 39), øjeblikkelig
søgning i ordbog ( 60), søgning efter ord ( 55),
fremhævelse ( 40) osv.
Eksempel: lave et bogmærke ( 39)
Indholdsfortegnelse
Indeks
23
Touchskærm
Tip
For at slette et bogmærke skal du trykke to gange på det.
Svirpe
I sidevisning bladrer du ved at svirpe skærmen. For at
ændre indstillingerne for bladring, se  90.
Svirpe og holde
Svirp og hold siden for at bladre side efter side.
Indholdsfortegnelse
Indeks
24
Touchskærm
Trække
I zoom-ind-indstilling ( 49) skal du trykke og trække
for at flytte den viste side. I [Handwriting] ( 77)
‑applikationen eller [Create/Edit] -funktionen ( 41)
kan du skrive på skærmen i hånden med den
medfølgende styluspen ( 9) eller en finger.
Trykke to gange og trække
Tryk to gange på det første ord, træk langsomt til det
sidste ord og slip for at vælge på hinanden følgende
ord ( 40).
Indholdsfortegnelse
Indeks
25
Touchskærm
Tastatur på skærmen
Tastaturet på skærmen bruges til søgning efter ord
( 55), til at lave et tekstnotat ( 42, 80), og til søgning
i ordbog ( 62).
Indtastningsfelt
For at
Redigere
Slette et tegn
Udfør på indtastningsfelt
Tryk for at placere markøren.
Tryk for at placere markøren, og tryk
på
for at slette et tegn før
markøren.
Afslutte indtastning Tryk på [OK], [Search] eller [Done].
Indholdsfortegnelse
Indeks
26
Touchskærm
For at
Indsættte linjeskift
Udfør på indtastningsfelt
Tryk på [Return].
Bemærk
Skifte tastaturtype
Skifte tegntype
Indtaste tidligere
indtastede ord
[Return] er ugyldig med [Search].
Tryk på [123] for at skifte til
symboltastaturet. Tryk på [Abc] for at
vende tilbage.
Tryk på
for at skifte til tastatur
med store bogstaver. Tryk på
for
at skifte til ekstra tegn.
Tryk på et af de tidligere indtastede
ord, der er vist under
indtastningsfeltet.
Bemærk
Historikken for tastaturet registrerer
kun ord (med bindestreger) på 4 til
15 bogstaver. Tal og andre symboler
medtages ikke.
Indholdsfortegnelse
Indeks
27
Touchskærm
Sådan indtastes valgfri tegn
Tryk på den relevante tegntast og hold, så kommer
valgfri tegn frem.
Indholdsfortegnelse
Indeks
28
Home-menu
Home-menu
Tryk på
(Start) -knappen for at vise [Home] -menuen.
Sidst læste indhold
Tryk for at vise bog (bøger) ( 36)
Nyligt indlæst(e) bog (bøger)
Samling-liste ( 68)
Bogmærker og noteringer
( 46)
Indstillinger af læseren ( 88)
[Home] -menu
Flere applikationer ( 76)
Statuslinje ( 30)
Tidsskrifter ( 65)
Tip
 [New Delivery] vises, når et tidsskrift overføres.
Indholdsfortegnelse
Indeks
29
Home-menu
Om statuslinjen ( 29)
Ikon
Beskrivelse
Aktuel tekststørrelse ( 47).
Aktuel sideposition i liggende indstilling ( 54).
Indikator for aktuel sideposition i 2- eller
3‑kolonne delt-indstilling ( 48).
Side-indikator. Tryk på denne for at gå til en
anden side ( 57).
Indikator for aktuel tid. Læseren viser den aktuelle
tid i midten af statuslinjen i fem sekunder, efter
tryk på OPTIONS-knappen, og vender tilbage til
den foregående visning (tom eller side-indikator).
Indikator for lydstyrke. Vises kun, når der trykkes
på lydstyrkeknappen ( 11, 87).
En ugyldig handling.
Afspilning af lyd i baggrunden.
Status-indikator for batteri ( 13).
Indholdsfortegnelse
Indeks
30
OPTIONS-menu
OPTIONS-menu
Hvis du trykker på OPTIONS-knappen ( 10), vises
menuen for relaterede supplerende funktioner.
Punkter på OPTIONS-menuen
Følgende punkter er vist i alfabetisk rækkefølge. Ikke
alle punkter nedenfor vises altid på OPTIONS-menuen.
Punkt
[Add Content], [Add
to Collection]
[Add Bookmark]
[Adjust View]
[Change Dictionary]
[Continue Reading]
[Delete Book],
[Delete Drawing],
[Delete Issue],
[Delete Memo]
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse/Referenceside
Tilføjer indhold til en samling ( 70).
Laver et bogmærke på siden ( 39).
Justerer, hvordan indhold vises ( 52).
Viser en liste over ordbøger, der kan
vælges.
Viser den sidst læste side i indholdet.
Sletter den aktuelt viste bog, tegning,
udgivelse eller tekstnotat fra læseren.
Indeks
31
OPTIONS-menu
Punkt
[Delete Audio],
[Delete Books],
[Delete Collections],
[Delete Drawings],
[Delete Issues],
[Delete Memos],
[Delete Notes],
[Delete Pictures]
[Delete Word Logs]
[Go to]
[Info]
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse/Referenceside
Vælger og sletter lyd, bøger,
samlinger, tegninger, udgivelser,
tekstnotater, noter eller billeder fra
læseren ( 74).
Vælger og sletter tidligere søgninger
efter ord i ordbogen ( 64).
[Previous View]: Går til den tidligere
viste side ( 59).
[History]: Navigerer blandt tidligere
viste sider. ( 59)
[Select Page]: Går til en anden side
( 57).
[Table of Contents]: Viser
indholdsfortegnelsen.
Viser oplysninger om indholdet.
Indeks
32
OPTIONS-menu
Punkt
[New Collection],
[New Drawing],
[New Memo]
[Notes]
[Now Playing]
[Orientation]
[Previous View]
[Protect Audio],
[Protect Books],
[Protect Drawings],
[Protect Issues],
[Protect Memos],
[Protect Pictures]
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse/Referenceside
Opretter en ny samling ( 68), en
tegning ( 77) eller et tekstnotat (
80).
[List]: Viser [Notes] -listen i indholdet
( 44).
[Create/Edit ]: Viser værktøjer til at
bogmærke, fremhæve, skrive i hånden
og fjerne noteringer ( 41).
[Hide]/[Show]: Slår visning af
noteringer til/fra ( 59).
Viser lydafspiller ( 86).
Skifter skærmretningen mellem
stående og liggende indstilling ( 54).
Vender tilbage til den tidligere viste
side.
Beskytter lyd, bøger, tegninger,
udgivelser, tekstnotater og billeder
mod utilsigtet sletning ( 75).
Indeks
33
OPTIONS-menu
Punkt
[Remove Bookmark]
[Remove Content]
[Rename Collection]
[Repeat]
Beskrivelse/Referenceside
Sletter bogmærket på siden ( 39).
Fjerner indhold fra en samling ( 73).
Ændrer navnet på samlingen ( 69).
Indstiller gentaget afspilning af lydfiler
( 87).
[Resume Playing]
Genoptager lydafspilning ( 87).
[Return to List]
Viser liste over indhold.
[Search]
Søger efter enten titel på indhold eller
ord i indholdet med det søgeord, der
er indtastet med tastaturet på
skærmen ( 56).
[Select Standby
Vælger billeder til standbyskærmen
Screen]
( 84).
[Shuffle On]/ [Shuffle Afspiller alle lydfiler i vilkårlig
Off ]
rækkefølge ( 87).
[Slideshow On]/
Starter/standser et slideshow af
[Slideshow Off ]
billeder ( 83).
[Sort:]
Ændrer sorteringsrækkefølgen for
listen ( 36).
[View:]
Ændrer listens udseende.
Indholdsfortegnelse
Indeks
34
OPTIONS-menu
Punkt
[Word Logs: Book]
[Word Logs:
Periodical]
[Word Logs:
Dictionary]
/
Beskrivelse/Referenceside
I en bog eller et tidsskrift vises en liste
over de sidste 100 ord, der tidligere er
søgt efter i ordbogen ( 63).
I en ordbog vises en liste over de
sidste 100 ord, der tidligere er søgt
efter ( 82).
Viser den foregående/næste
OPTIONS-menu.
Tip
At trykke på OPTIONS-knappen og holde i to sekunder er
det samme som at trykke på eller trykke på OPTIONS 
tryk på [Return to List].
Indholdsfortegnelse
Indeks
35
Læse indhold
Læse bøger
Tryk på [Books] på [Home] -menuen for at vise en
bogliste. Tryk på den ønskede bog for at åbne.
Tryk for at gå til den foregående side
Tryk for at ændre sorteringsrækkefølgen
Titel
Dato for
overførsel
til læser
Tryk for at åbne en bog
Visning af
statusikon ( 37)
Rullepanel
Tips
Om OPTIONS-menuen, se  31.
Vedrørende overførsel af e-bøger til læseren, se  17.
Indholdsfortegnelse
Indeks
36
Læse bøger
Statusikon
Ikon
/
Betingelse
Nyligt overført eller ulæst indhold.
Beskyttet indhold ( 75).
Indhold på et hukommelseskort.
Dage til udløbsdatoen.
[Expired] vises, når en bog er udløbet.
Indholdsfortegnelse
Indeks
37
Læse bøger
Betjening ved sidevisning
Svirpe skærmen for at bladre
: Håndskrevet
notat. Tryk for at
vise dets
miniature. Tryk på
miniaturen for at
vise i fuld
størrelse.
Tryk to
gange for at
bogmærke
: En tilføjet
note.
Tryk for at vise
den tilføjede
note.
Tryk to gange for at Tryk for at gå til en
åbne ordbog/søge/ anden side
tilføje fremhævelse
Indholdsfortegnelse
Indeks
38
Notering
Notering
Bogmærkning
Oprette:
– Tryk to gange på det øverste højre hjørne af siden
( 23).
– Fra OPTIONS-menuen: [Add Bookmark] ( 31)
– Fra OPTIONS-menuen: [Notes]  [Create/Edit] ( 41)
Slette: Tryk to gange på et bogmærke.
Tilføje en note i et bogmærke: Se  42.
Indholdsfortegnelse
Indeks
39
Notering
Fremhæve ord
Fremhæve ved sidevisning:
– Et ord: Tryk to gange på et ord.
– På hinanden følgende ord: Tryk to gange og træk ( 25).
– På vinduet med pop-op-værktøj skal du trykke på
markørpennen for at fremhæve.
Afslut
Markørpen
– Fremhævelse kan foretages i OPTIONS-menuen:
[Notes]  [Create/Edit] ( 41).
Slette:
– Fra OPTIONS-menuen: [Notes]  [Create/Edit] ( 41).
Tilføje en note i en fremhævelse: Se  42.
Indholdsfortegnelse
Indeks
40
Notering
Skrive en note i hånden
Tryk på OPTIONS  tryk på [Notes]  [Create/Edit] 
 brug en styluspen eller en finger til at markere noten.
Markørpen
Pen
Viskelæder
Bogmærke
Gem automatisk og afslut
Viser noter i indholdet
( 44)
Slette en trukket linje/fremhævelse: Tryk på
over linjen eller fremhævelsen.
Bemærkninger
og stryg
Sørg for ikke at røre ved et andet område på skærmen, når
du skriver - det kan påvirke de noter, du skriver med
styluspennen eller fingeren.
For at sikre, at dine noter gemmes korrekt, må du ikke
skrive noter i hånden for tæt på skærmens kant.
Hvis du får problemer, når du skriver i hånden eller tegner
på læseren:
–Tryk ikke for hårdt på skærmen.
–Skriv eller tegn ikke for hurtigt.
–Notefunktionen er ikke beregnet til meget detaljerede
tegninger eller til at skrive små tegn.
Indholdsfortegnelse
Indeks
41
Notering
Tilføje en note
1
Tryk på et bogmærke eller et fremhævet ord 
[by Drawing] eller [by Keyboard].
For at indtaste en håndskrevet note skal du trykke
på [by Drawing].
Pen
Afslut
Tegnefelt
Viskelæder
For at indtaste et notat med indtastet tekst ( 26)
skal du trykke på [by Keyboard].
Bemærk
Når du tilføjer en note i den fremhævede tekst i
[Create/Edit], skal du fravælge alle noteværktøj-ikoner
og derefter trykke på fremhævelsen.
2
Indtast en note  tryk på [Done].
sættes på bogmærket eller fremhævelsen. For at
vise den tilføjede note skal du trykke på et
bogmærke eller en fremhævelse med .
Indholdsfortegnelse
Indeks
42
Notering
Bemærkninger
Sørg for ikke at røre ved et andet område på skærmen, når
du skriver - det kan påvirke de noter, du skriver med
styluspennen eller fingeren.
For at sikre, at dine noter gemmes korrekt, må du ikke
skrive noter i hånden for tæt på skærmens kant.
Hvis du får problemer, når du skriver i hånden eller tegner
på læseren:
–Tryk ikke for hårdt på skærmen.
–Skriv eller tegn ikke for hurtigt.
–Notefunktionen er ikke beregnet til meget detaljerede
tegninger eller til at skrive små tegn.
Sådan redigeres en note
Tryk på et bogmærke eller en fremhævelse med
[Edit]  rediger en note  tryk på [Done].

Sådan slettes en note
Tryk på et bogmærke eller en fremhævelse med
[Delete]  [Yes].
Indholdsfortegnelse
Indeks

43
Finde en note
Finde en note
Søge efter noter i en bog
1
Tryk på OPTIONS  tryk på [Notes]  [List].
Der vises en liste over alle bogmærker,
fremhævelser og håndskrevne notater i den
aktuelle bog.
Tryk for at ændre type sortering
Overskrift
Sidenummer for notering
Typer note ( 45)
Tip
2
Om OPTIONS-menuen, se  31.
Tryk på en note.
Siden med den valgte note vises.
Indholdsfortegnelse
Indeks
44
Finde en note
Ikoner og typer note på [Notes] -listen
Ikon
Typer note
Bogmærke
Bogmærke med en håndskrevet note
Bogmærke med en tekstnote
Fremhævelse
Fremhævelse med en håndskrevet note
Fremhævelse med en tekstnote
Håndskrevet notat
Tip
Du kan få flettet noterne i læseren og Reader Library ved
synkronisering. For yderligere instruktioner henvises til
Reader Library Help.
Indholdsfortegnelse
Indeks
45
Finde en note
Finde noterne i alt indhold
1
Tryk på [All Notes] på [Home] -menuen.
Der vises en liste over alle bogmærker,
fremhævelser og håndskrevne notater i alt indhold.
Tryk for at ændre type sortering
Overskrift
Dato for notering/Bog- eller
tidsskriftstitel/Udgivelsesdato/
Sidenummer for notering
Typer note ( 45)
Tip
2
Om OPTIONS-menuen, se  31.
Tryk på en note på listen.
Siden med den valgte note vises.
Indholdsfortegnelse
Indeks
46
Ændre størrelse
Ændre størrelse
Tryk på
( 10) for at ændre størrelsen.
Afslut
Tekststørrelser
Indikator for størrelse
Justere tekstens størrelse: Vælg en af tekststørrelseikonerne, og luk.
Bemærkninger
Når du får vist PDF-filer i en anden størrelse end [S], kan
følgende ske.
Størrelse [S] er standardskriftstørrelsen. Hvis en anden
størrelse vælges, ændres tekststørrelsen ikke altid korrekt.
Funktioner som f.eks. fremhævelse, søgning eller
midlertidig ordudvælgelse fungerer muligvis ikke korrekt.
Tabel og grafik vises muligvis ikke korrekt.
Du kan ikke ændre størrelse på en side, der kun indeholder
billeder.
Indholdsfortegnelse
Indeks
47
Ændre størrelse
Ændre en side-indstilling
En side kan forstørres ved at vælge side-indstillingen.
1
2
Tryk på
 tryk på [Page Mode].
Tryk på et ønsket punkt blandt følgende.
[Page Mode] -menu
[Page Mode] -punkt
[Original]
[Margin Cut]*1
[2-Column Split]
[3-Column Split]
[Full Page]*2
Beskrivelse
Viser det originale sidelayout.
Fjerner margener.
Viser siden i nummerorden opdelt i
fire.
Viser siden i nummerorden opdelt i
seks.
Udvider siden til en hel side.
*1Afhængigt af indholdet, vil du ikke altid kunne forstørre en
side.
2
* [Full page] -indstilling virker kun, når skærmen er i
liggende visning ( 54).
Bemærk
For at sætte et håndskrevet notat på, skal side-indstillingen
gendannes til [Original].
Indholdsfortegnelse
Indeks
48
Ændre størrelse
Zoome ind
Den aktuelt viste side kan forstørres. Forstørrelsen kan
låses, så den ønskede indstilling kan opretholdes.
Denne funktion er nyttig, når du læser en bog, der
indeholder scannede billeder.
1
Tryk på
 tryk på [ Zoom In].
Tip
Hvis du trykker på og > samtidig på sidevisningskærmbilledet, forstørres siden straks med 10 %.
2
Træk zoomskyderen, eller tryk gentagne
gange på + eller - på zoombjælken, indtil siden
er zoomet til den ønskede størrelse.
Zoom ind
Zoomskyder
Zoom ud til den originale størrelse
Indholdsfortegnelse
Indeks
49
Ændre størrelse
Zoomer et angivet billede eller en kolonne til
skærmstørrelsen
I zoom-ind-indstilling skal du trykke to gange på et
billede eller en kolonne, du vil forstørre.
Billedet eller kolonnen forstørres automatisk, så det/
den passer til skærmstørrelsen, og forstørrelsen låses.
Tip
 I zoom-ind-indstilling kan du gå til næste/foregående side
i zoomlås ([ Lock]) -indstilling.
Indholdsfortegnelse
Indeks
50
Ændre størrelse
Bruge zoom-ind-indstilling
Tryk på
For at
Skifte skærmretningen.
Tilpasse sidebredden til skærmbredden.
Tilpasse sidehøjden til skærmhøjden.
[
Lock]
[
Unlock]
/ / / *

Lås zoomforholdet og det forstørrede
område. Bogen kan læses, som den er.
Vende tilbage til zoom-ind-indstilling.
For at beholde skærmbilledet med låst
zoom skal du trykke på for at afslutte.
Når du åbner bogen næste gang, bliver
skærmbilledet med låst zoom gendannet.
Rulle på siden. Du kan også rulle på siden
ved at trække eller trykke på en side, hvor
du vil zoome ind.
Kontroller, hvilken del på siden der vises.
Vende tilbage til den originale visning.
* Vises i zoom-ind-indstilling.
Bemærk
I zoom-ind-indstilling er sidelinks ikke tilgængelige.
Indholdsfortegnelse
Indeks
51
Justere visning af indhold
Justere visning af indhold
En side, der er vanskelig at læse, f.eks. et scannet
dokument eller et dokument med ændrede farver, kan
gøres mere læsbart ved at justere lysstyrke og kontrast.
1
2
Tryk på OPTIONS  tryk på [Adjust View].
Tryk på det ønskede punkt blandt følgende.
Punkt
[Original]
[Saturated]
[Details]
[Brighter]
[Darker]
[Custom]
3
Beskrivelse
Viser siden i den originale kvalitet.
Forbedrer læsbarheden ved at fremhæve
kontrasten.
Modlyskompensation: fremhæver
detaljer i et mørkt område.
Øger lysstyrken.
Sænker lysstyrken.
Brugerdefineret indstilling ( 53).
Tryk på  for at aktivere indstillingen og
afslutte.
Ændringen bliver kun gemt i det indhold, der
justeres. Vælg [Original], når det er nødvendigt at
gendanne standardindstillingen.
Indholdsfortegnelse
Indeks
52
Justere visning af indhold
Brugerdefineret indstilling
1
Tryk på  træk skyderen, eller tryk
gentagne gange på eller , indtil siden er
justeret til den ønskede lysstyrke og kontrast.
Skyder
2
Gendanner værdien af
tidligere brugerdefinerede
indstillinger.
Tryk på  for at aktivere indstillingen og
afslutte.
Ændringen bliver kun gemt i det indhold, der
justeres. Vælg [Original] ( 52), når det er
nødvendigt at gendanne standardindstillingen.
Indholdsfortegnelse
Indeks
53
Skærmretning
Skærmretning
Skærmretningen kan skiftes til stående (lodret) eller
liggende (vandret) ved at vælge [Orientation] i
OPTIONS-menuen.
For at ændre den retning, som skærmen drejes i, se
[Screen Orientation] ( 91).
Stående
Liggende
Indikator for position
Indholdsfortegnelse
Indeks
54
Søge
Søge
Ved at vælge et eller flere ord
For at vælge et ord skal du trykke to gange på et
ønsket ord ved sidevisning. For at vælge på
hinanden følgende ord, se "Trykke to gange og
trække" ( 25).
Følgende skærmbillede vises.
Afslut
Søg
For at annullere skal du trykke på  og trykke på et
vilkårligt sted på sidevisningen.
For at søge efter de(t) valgte ord skal du trykke på .
Skærmbilledet med resultatet af søgningen vises.
Resultaterne er fremhævet på siden.
For at annullere skal du trykke på  og afslutte.
eller
for
For at navigere skal du trykke på
at flytte til det foregående/næste resultat.
Indholdsfortegnelse
Indeks
55
Søge
Fra tastaturet på skærmen
1
Tryk på OPTIONS  tryk på [Search]  indtast et
ord ved hjælp af tastaturet på skærmen ( 26)
 tryk på [Search].
Skærmbilledet med resultatet af søgningen vises.
Resultaterne er fremhævet på siden.
2
Tryk på
eller
for at flytte til det
foregående/næste resultat.
For at annullere skal du trykke på  og afslutte.
Tip
Før du søger, kan et valgt ord ændres.
Tryk to gange på et ord  tryk på OPTIONS  tryk på
[Search]  ændr ordet i indtastningsfeltet for tastaturet på
skærmen  tryk på [Search].
Indholdsfortegnelse
Indeks
56
Gå til en side
Gå til en side
Ved at bruge skyderen
Tryk på sidenummeret, der vises på statuslinjen  træk
skyderen, eller tryk på et punkt på sidespring-linjen.
Afslut
Sidespring-linje
Skyder Sidenummer
Tip
Du kan gå til en side fra OPTIONS-menuen. Tryk på
OPTIONS  tryk på [Go to]  [Select Page].
Indholdsfortegnelse
Indeks
57
Gå til en side
Efter sidenummer
Tryk på sidenummeret, der vises på statuslinjen 
[Enter Page #]  tryk på talknapperne for at indtaste et
sidenummer  [Go]. Læseren går til den angivne side.
Indtastningsfelt
(Slet) -tast
Hvis det indtastede sidenummer er større end antallet
af sider i bogen, viser læseren den sidste side. Hvis 0
indtastes, vises den første side.
Indholdsfortegnelse
Indeks
58
Gå til en side
Ved at trykke på et link
Linket fremhæves på skærmen. Tryk på linket for at gå
til den linkede side.
Bemærk
Hvis et hyperlink er dækket med fremhævelse, skal du
trykke på OPTIONS  trykke på [Notes]  [Hide] for at
skjule fremhævelse.
Vende tilbage til den tidligere viste side
Tryk på OPTIONS  tryk på [Go to]  [Previous View].
Gå til viste sider
Tryk på OPTIONS  tryk på [Go to]  [History] 
(foregående visning) eller
(næste visning) .
Indholdsfortegnelse
Indeks
59
Bruge indbyggede ordbøger
Bruge indbyggede ordbøger
Med de indbyggede ordbøger kan du søge direkte
efter en betydning eller oversættelse.
1
Tryk to gange på et ord.
Overskriften på ordets definition vises.
Ordbog
Kandidatord
( 62)
Titlen på den nuværende ordbog
Definitionsfelt
Tips
Tryk på  for at skifte og søge i en anden ordbog.
Der er 12 indbyggede ordbøger i læseren.
–To engelske ordbøger
–10 oversættelsesordbøger
Et engelsk ord kan oversættes til fransk, tysk, spansk,
italiensk eller hollandsk, eller omvendt.
Indholdsfortegnelse
Indeks
60
Bruge indbyggede ordbøger
2
Tryk på eller definitionsfeltet.
Den fuldstændige definition vises i ordbogsviseren.
For at gå til den næste side skal du enten svirpe
skærmen eller trykke på < > (Bladre) -knapperne
( 10).
Definitionsfelt
(Tastatur) ( 62)
Tips
Hvis du trykker to gange på et ord på definitionsfeltet, slås
det valgte ord op i den samme ordbog. For at vende
tilbage til den tidligere viste side med definition skal du
trykke på OPTIONS  tryk på [Previous View].
Fra OPTIONS-menuen kan følgende funktioner udføres.
–Skifte til en anden ordbog og søge igen.
–Vise ord, der tidligere er søgt efter i den valgte ordbog ( 63).
Indholdsfortegnelse
Indeks
61
Bruge indbyggede ordbøger
Sådan vises en liste over ord med det samme
forbogstav som det tidligere indtastede ord
Tryk på eller
(tastatur) ( 26).
Listen over kandidatord ændres løbende, hver gang
ordet i indtastningsfeltet ændres.
Viste kandidatord
Antal poster og sidenummer/
samlet antal sider
Ruller på siden
Indtastningsfelt
Indholdsfortegnelse
Indeks
62
Bruge indbyggede ordbøger
Vise ord, der tidligere er søgt efter
1
Ved sidevisning skal du trykke på OPTIONS 
tryk på [Word Logs: Book].
De ord, der er slået op, vises i rækkefølge efter de
senest opslåede.
Ord og definition
2
Tryk på et ønsket ord.
Indholdsfortegnelse
Indeks
63
Bruge indbyggede ordbøger
Sådan slettes logfiler for ord
Tryk på OPTIONS  tryk på [Delete Word Logs]  tryk
på afkrydsningsfeltet for hvert ord, der skal slettes 
[Done]  [Yes].
Tip
Du kan også få vist en liste over ord, der er slået op i en
ordbog, ved at trykke på OPTIONS  tryk på [Word Logs:
Dictionary], når du ser på definitionsfeltet ( 61) eller
kandidatordlisten ( 62).
Indholdsfortegnelse
Indeks
64
Læse tidsskrifter
Læse tidsskrifter
Du kan læse aviser/tidsskrifter fra
[Home] -menuen.
1
Tryk på
[Periodicals] i
[Periodicals] på [Home] -menuen.
Tip
Det senest overførte tidsskrift vises som [New Delivery]
i [Home] -menuen.
2
Tryk på et ønsket tidsskrift for at gå til
udgivelse-listen.
Tip
Om OPTIONS-menuen, se  31.
Indholdsfortegnelse
Indeks
65
Læse tidsskrifter
3
Tryk på en ønsket udgivelse på listen.
Tryk for at gå til den foregående side Tryk for at ændre sorteringsrækkefølgen
Udgivelsesdato
Forsidens
overskrift
Tryk for at åbne en udgivelse
Visning af
statusikon
Rullepanel ( 37)
Tip
Om OPTIONS-menuen, se  31.
Indholdsfortegnelse
Indeks
66
Læse tidsskrifter
4
Brug navigationspanelet til at læse.
Betjening i et afsnit
Foregående afsnit
Tilbage til den første side
Næste afsnit
Betjening i en artikel
Foregående artikel Tilbage til den første
side i afsnittet
Næste artikel
Tips
Der kan tilføjes noteringer ( 39).
Om OPTIONS-menuen, se  31.
Indholdsfortegnelse
Indeks
67
Samlinger
Samlinger
Oprette
Du kan gruppere ønsket indhold i læseren som en
samling.
1
Tryk på [Collections] på [Home] -menuen 
[New Collection].
[New Collection]
Tip
Tryk på OPTIONS , tryk på [New Collection] for at
oprette en samling.
Indholdsfortegnelse
Indeks
68
Samlinger
2
Indtast navnet på samlingen ved hjælp af
tastaturet på skærmen ( 26)  tryk på [OK].
3
Tryk på [Internal Memory], [Memory Stick™]
eller [SD Card] for at vælge, hvor du vil oprette
samlingen  tryk på [OK].
En ny samling oprettes på [Collections] -listen.
Tip
Du kan oprette/synkronisere en samling med Reader
Library. For nærmere oplysninger henvises til Reader
Library Help.
Sådan ændres navnet på en samling
På [Collections] listen skal du trykke på samlingen 
tryk på OPTIONS  tryk på [Rename Collection] 
indtast et nyt navn på samlingen ved hjælp af
tastaturet på skærmen  tryk på [OK].
Indholdsfortegnelse
Indeks
69
Samlinger
Tilføje indhold
Fra samlingerne
Bemærk
Kun indhold på den samme fysiske placering som den
valgte samling kan tilføjes.
1
Tryk på [Collections] på [Home] -menuen 
tryk på en oprettet samling.
2
Tryk på OPTIONS  tryk på [Add Content] 
[Books] eller [Periodicals].
På tidsskrift-listen skal du vælge et tidsskrift og
derefter vælge udgivelser.
3
Tryk på miniaturen for et ønsket indhold 
[Done].
Indholdsfortegnelse
Indeks
70
Samlinger
Fra bog- eller udgivelse-listen
1
På bog- eller udgivelse-listen skal du trykke på
OPTIONS  tryk på [Add to Collection].
2
På samling-listen skal du trykke på en samling,
hvor du vil tilføje indhold.
3
Tryk på miniaturen for det ønskede indhold 
[Done].
Du kan kontrollere det tilføjede indhold på
samling-listen.
Tip
For at vælge alle bøger eller udgivelser skal du trykke på
OPTIONS på [Add Books] eller [Add Issues] -listen  tryk på
[Select All].
Indholdsfortegnelse
Indeks
71
Samlinger
Slette en samling
Selvom du sletter en samling, bliver indholdet i
samlingen ikke slettet på læseren.
1
2
Tryk på
3
Tryk på afkrydsningsfeltet for hver samling,
der skal slettes  [Done]  [Yes].
[Collections] på [Home] -menuen.
Tryk på OPTIONS  tryk på [Delete
Collections].
Tip
Du kan også slette en samling ved hjælp af Reader Library.
For nærmere oplysninger henvises til Reader Library Help.
Indholdsfortegnelse
Indeks
72
Samlinger
Fjerne indhold
Selvom du sletter indhold i en samling, bliver det
tilsvarende indhold ikke slettet på læseren.
1
Tryk på [Collections] på [Home] -menuen 
tryk på en samling.
2
3
Tryk på OPTIONS  tryk på [Remove Content].
Tryk på miniaturen for hvert indhold, der skal
slettes  [Done]  [Yes].
Tips
For at vælge hele indholdet skal du trykke på OPTIONS
efter trin 2 ovenfor  tryk på [Select All].
[Periodicals],
Når du sletter indholdet i [Books] eller
slettes det tilsvarende indhold også fra relevante
samlinger.
Indholdsfortegnelse
Indeks
73
Slette indhold
Slette indhold
Eksempel: [Books] -liste
1
Tryk på [Books]  tryk på OPTIONS  tryk på
[Delete Books].
For at slette: Tryk på en bogminiature med tomt
afkrydsningsfelt.
For at slette alle: Tryk på OPTIONS  tryk på [Select All].
For at annullere sletning: Tryk på en bogminiature
med udfyldt afkrydsningsfelt.
For at fravælge alle: Tryk på OPTIONS  tryk på
[Unselect All].
2 Tryk på [Done]  [Yes].
Valgt antal punkter
(Beskytte)
Afkrydsningsfelt
Tip
Du kan også slette den aktuelt viste bog. Tryk på OPTIONS i
sidevisningen  tryk på [Delete Book]  [Yes].
Indholdsfortegnelse
Indeks
74
Beskytte indhold
Beskytte indhold
Eksempel: [Books] -liste
1
Tryk på [Books]  tryk på OPTIONS  tryk på
[Protect Books].
For at beskytte: Tryk på en bogminiature med .
For at beskytte alle: Tryk på OPTIONS  tryk på
[Protect All].
For at annullere beskyttelse: Tryk på en
bogminiature med .
For at annullere beskyttelse af alle: Tryk på OPTIONS
 tryk på [Unprotect All].
2 Tryk på [Done].
Valgt antal punkter
(Annullere beskyttelse)
(Beskytte)
Bemærk
Denne beskyttelsesfunktion virker kun på læseren.
Beskyttet indhold kan stadig blive slettet via din computer.
Indholdsfortegnelse
Indeks
75
Applikationer
Applications-menu
[Applications] -menuen indeholder mange praktiske
funktioner. Du kan f.eks. lytte til musik, mens du læser
en bog, lave en tekst eller et håndskrevet notat og
meget mere.
Tryk på [Applications] på [Home] -menuen.
Sådan vises alle billeder ( 83)
Seneste billeder
Sådan vises/laves håndskrevne note(r)
( 77)
Seneste tegninger
Lydafspiller ( 85)
Sådan bruges den aktuelt
valgte ordbog ( 82)
Indholdsfortegnelse
Sådan laves/redigeres/vises
tekstnotat(er) ( 80)
Indeks
76
Applications-menu
Lave tegninger
1
Tryk på [Handwriting] under
[Applications] på [Home] -menuen.
2
Tryk på [New Drawing].
[New Drawing]
Tip
Tryk på OPTIONS , tryk på [New Drawing] for at lave
en tegning.
Indholdsfortegnelse
Indeks
77
Applications-menu
3
Tegn på tegnefeltet med den medfølgende
styluspen eller med fingeren  tryk på [Done].
For at slette en linje skal du trykke på  tryk på
eller stryg over en del af linjen.
Pen
Viskelæder
Afslut
Tegnefelt
Tips
Hvis du trykker på [New] gemmes den aktuelle tegning, og
et nyt tegne-redigeringsprogram åbnes.
Nye tegninger gemmes kun i den interne hukommelse.
Bemærkninger
Sørg for ikke at røre ved et andet område på skærmen, når
du skriver - det kan påvirke de noter, du skriver med
styluspennen eller fingeren.
For at sikre, at dine noter gemmes korrekt, må du ikke
skrive noter i hånden for tæt på skærmens kant.
Hvis du får problemer, når du skriver i hånden eller tegner
på læseren:
–Tryk ikke for hårdt på skærmen.
–Skriv eller tegn ikke for hurtigt.
–Notefunktionen er ikke beregnet til meget detaljerede
tegninger eller til at skrive små tegn.
Indholdsfortegnelse
Indeks
78
Applications-menu
Vise/redigere tegninger, du har lavet
Efter trin 1 ( 77) skal du trykke på miniaturen af en
tegning for at vise den. Tryk på [Edit] og følg trin 3
ovenfor.
Sådan slettes/beskyttes en tegning(er)
Tryk på [Handwriting] under [Applications] på
[Home] -menuen, tryk på OPTIONS  tryk på [Delete
Drawings] eller [Protect Drawings].
Se eksempel på sletning af bøger i "Slette indhold" ( 74)
vedrørende sletning.
Se eksempel på beskyttelse af bøger i "Beskytte
indhold" ( 75) vedrørende beskyttelse.
Tip
Efter trin 1 ( 77) skal du trykke på en miniature af en
tegning for at vise den og trykke på OPTIONS  tryk på
[Delete Drawing] for at slette den aktuelt viste tegning.
Indholdsfortegnelse
Indeks
79
Applications-menu
Lave tekstnotater
1
Tryk på [Text Memo] under
på [Home] -menuen.
2
Tryk på [New Memo].
[Applications]
[New Memo]
Tip
3
Tryk på OPTIONS  tryk på [New Memo] for at lave et
tekstnotat.
Indtast teksten i indtastningsfeltet ved hjælp
af tastaturet på skærmen ( 26)  Tryk på
[Done].
Tips
Hvis du trykker på [New] gemmes det aktuelle tekstnotat,
og et nyt tekstnotat-redigeringsprogram åbnes.
Nye tekstnotater gemmes kun i den interne hukommelse.
Indholdsfortegnelse
Indeks
80
Applications-menu
Vise/redigere tekstnotater
Efter trin 1 ( 80) skal du trykke på miniaturen af et
notat for at vise det. Tryk på [Edit] og følg trin 3 ( 80).
Sådan slettes/beskyttes et tekstnotat på listen
Tryk på [Text Memo] under [Applications] på
[Home] -menuen, tryk på OPTIONS  tryk på [Delete
Memos] eller [Protect Memos].
Se eksempel på sletning af bøger i "Slette indhold" ( 74)
vedrørende sletning.
Se eksempel på beskyttelse af bøger i "Beskytte
indhold" ( 75) vedrørende beskyttelse.
Tip
Efter trin 1 ( 80) skal du trykke på et notat for at vise det
og trykke på OPTIONS  tryk på [Delete Memo] for at slette
det aktuelt viste notat.
Indholdsfortegnelse
Indeks
81
Applications-menu
Bruge indbyggede ordbøger
1
Tryk på [Dictionary] under [Applications]
på [Home] -menuen.
Navnet på den aktuelt valgte ordbog vises øverst på
skærmen. For at skifte til en anden ordbog skal du
trykke på OPTIONS  tryk på [Change Dictionary].
2
Indtast et ord ved hjælp af tastaturet på
skærmen ( 26)  tryk på et kandidatord.
Den fuldstændige definition vises i ordbogsviseren
( 61).
Sådan vises en liste over ord, der har det samme
forbogstav som det indtastede ord
Tryk på
(tastatur) ( 62).
Sådan vises en liste over ord, der tidligere er søgt efter
Tryk på OPTIONS  tryk på [Word Logs: Dictionary].
For at slette logfiler for ord, se  64.
Indholdsfortegnelse
Indeks
82
Applications-menu
Vise billeder
Du kan se billeder, der er gemt i den interne
hukommelse eller på et hukommelseskort. Du kan
også indstille dine foretrukne billeder til
standbyskærmen.
1
Tryk på [Pictures] under
[Home] -menuen.
2
Tryk på en miniature af det ønskede billede på
listen.
[Applications] på
Tips
Om OPTIONS-menuen, se  31.
Se "Understøttede filformater" ( 121).
For at overføre billeder til læseren ved hjælp Reader
Library, se nærmere i Reader Library Help.
Sådan indstilles et slideshow
Tryk på OPTIONS  tryk på [Slideshow On].
For at indstille varigheden af et slideshow, se
[Slideshow] i [Application Preferences] ( 91).
Indholdsfortegnelse
Indeks
83
Applications-menu
Sådan indstilles som en standbyskærm
På [Pictures] -listen skal du trykke på OPTIONS  tryk
på [Select Standby Screen]  tryk på miniaturen af
kandidatbilledet  tryk på [Done].
[Standby Screen] -indstillingen konfigureres fra
[Settings] -menuen ( 94).
Tip
Når to eller flere billeder er blevet valgt, skiftes det viste
billede, hver gang læseren går i dvaletilstand ( 8).
Sådan zoomes ind på et billede
Tryk på ( 10) for at skifte til zoom-ind-indstilling.
Træk zoomskyderen ( 49), og rul billedet ved at
trække.
Tip
Tryk to gange der, hvor du vil zoome yderligere ind. Det
område, der er trykket to gange på, vises automatisk
centreret efter indzoomning.
Indholdsfortegnelse
Indeks
84
Applications-menu
Afspille lydfiler
Du kan lytte til lydfiler med valgfri hovedtelefoner.
1
Tryk på [Audio] under
[Home] -menuen.
2
3
Tryk på et ønsket album for at gå til lydlisten.
[Applications] på
Tryk på en ønsket lydfil og afspil en lydfil.
Afspilningsskærmbilledet vises ( 86).
Tips
Om OPTIONS-menuen, se  31.
Se "Understøttede filformater" ( 121).
For at overføre lydfiler til læseren ved hjælp Reader Library,
se nærmere i Reader Library Help.
Bemærk
Et album eller en lydfil med omslagsbillede kan kun vises
som miniature på albumlisten.
Indholdsfortegnelse
Indeks
85
Applications-menu
Betjening på afspilningsskærmbilledet
Omslagsbillede
Gentag-ikon
Shuffle-ikon
Afspil/pause
Statuslinje for afspilning
Afspilningsposition
Spring til begyndelsen af Spring til
den foregående lydfil (eller begyndelsen af
den aktuelle lydfil, hvis
den næste lydfil
afspillet i mere end tre
sekunder fra begyndelsen)
Indholdsfortegnelse
Indeks
Afspilning-ikon vises
under afspilning
Lydstyrke-indikator
86
Applications-menu
For at
Holde pause i en sang
Genoptage afspilningen
Springe til den
foregående/næste
lydfil
Springe til
begyndelsen af den
foregående (eller
aktuelle) lydfil/
begyndelsen af den
næste lydfil
Spole tilbage/frem i
en lydfil
Gør dette
Tryk på .
Tryk på .
Svirp afspilningsskærmbilledet.
Tryk på /.
Bemærk
Springer til begyndelsen af den
aktuelle lydfil, hvis der afspilles mere
end tre sekunder fra begyndelsen.
Træk indikatoren for
afspilningsposition, eller tryk på
statuslinjen for afspilning.
Regulere lydstyrken Tryk på lydstyrkeknappen. Lydstyrkeindikatoren vises på statuslinjen.
Gentag sange
Tryk på OPTIONS  tryk på [Repeat] 
tryk på [Off], [One Song] eller [All Songs].
: Gentag en sang
: Gentag alle sange på albummet
Blande sange
Tryk på OPTIONS  tryk på [Shuffle
(shuffle)
On] eller [Shuffle Off ].
: Shuffle-afspilning
Mute lyden på
Tryk på lydstyrkeknappen og hold. For
afspilningen
at genoptage skal du trykke på
lydstyrkeknappen igen.
Indholdsfortegnelse
Indeks
87
Indstillinger
Ændre indstillinger
Tryk på
[Settings] -fanen på [Home] -menuen.
[General Settings] ( 90)
[Date and Time]
[Date and Time Format]
[Page Turn Preference]
[Menu Language]
[Keyboard]
[Screen Orientation]
[Application Preferences] ( 91)
[Dictionary]
[Slideshow]
[System Management] ( 92)
[Power Management]
[Device Lock]
[Standby Screen]
Indholdsfortegnelse
Indeks
88
Ændre indstillinger
[Initialization] ( 95)
[Restore Defaults]
[Clear Keyboard History]
[Format Memory]
[About]
Viser systeminformation og lovgivningsmæssige
oplysninger for læseren.
[Device Shutdown]
Slukker læseren helt (slår strømmen fra).
Indholdsfortegnelse
Indeks
89
Ændre indstillinger
[General Settings] -menupunkter
[Date and Time]
Tryk på et felt for at ændre.
Indtast et tal ved at trykke på det numeriske tastatur.
Tryk på [OK] for at aktivere ændringen.
Tip
Læserens dato og tid synkroniseres automatisk med
computeren af Reader Library efter tilslutning.
[Date and Time Format]
Tryk på [Month-Day-Year] eller [Day-Month-Year] for at
vælge datoformatet.
Tryk på [12 hour] eller [24 hour] for at vælge
tidsformat.
Tryk på [OK] for at aktivere ændringerne.
[Page Turn Preference]
Indstiller svirpe-retningen til at bladre frem.
Svirpe til venstre er standardindstillingen.
[Menu Language]
Vælger sprog for læserens menu og meddelelser.
Indholdsfortegnelse
Indeks
90
Ændre indstillinger
[Keyboard]
Vælger et foretrukket tastatur på skærmen.
[Screen Orientation]
Indstiller den retning, skærmen skal drejes i, når der
skiftes fra stående til liggende indstilling.
[Application Preferences] -menupunkter
[Dictionary]
Vælger hvilken ordbog, der skal bruges som standard.
[Slideshow]
Indstiller slideshowet til at være slået til/fra, og dets
varighed op til 60 sekunder.
Bemærk
Det kan tage længere tid at vise slideshowet, afhængigt af
størrelsen på billedet.
Indholdsfortegnelse
Indeks
91
Ændre indstillinger
[System Management] -menupunkter
[Power Management]
Strømstyring hjælper med at undgå unødigt
batteriforbrug.
Strømstyring fungerer som følger:
Efter 10 minutter uden aktivitet går læseren
automatisk i dvaletilstand, og batteriforbruget
minimeres.
Efter to* dage uden aktivitet slukkes læseren
automatisk og holder op med at forbruge
batteristrøm.
* Hvis batteristrømmen er på et lavt niveau, slukker læseren
efter to dage uden aktivitet.
Bemærk
Læseren går ikke i dvaletilstand efter 10 minutter uden
aktivitet, selv om [Power Management] er indstillet til [On],
når:
–Den er forbundet til en computer med det medfølgende
USB-kabel.
–Den oplades med en lysnetadapter (PRSA-AC1)
(ekstraudstyr).
–Den afspiller en lydfil, eller når et slideshow er indstillet.
Indholdsfortegnelse
Indeks
92
Ændre indstillinger
[Device Lock]
Låser læseren ved at indstille en adgangskode.
Tryk på [On] for at indstille en adgangskode.
Indtast et fircifret tal ved at trykke på det numeriske
tastatur.
Tryk på [OK] for at låse læseren.
For at låse op skal du indtaste adgangskoden og trykke
på [OK]. Tryk derefter på [Off ] for at låse læseren op, og
tryk på [OK].
Bemærkninger
[0000] er fabriksindstillingen.
Det anbefales at notere adgangskoden og opbevare den
på et sikkert sted adskilt fra læseren.
Hvis du glemmer din adgangskode, skal du kontakte
Sony Customer Support ( 18). Bemærk, at alt indhold på
enheden slettes, når den låses op.
Når [Device Lock] -indstillingen er aktiveret, genkendes
læseren ikke af computeren. Indstil den til [Off ] før
tilslutning.
Indholdsfortegnelse
Indeks
93
Ændre indstillinger
[Standby Screen]
Indstiller standbyskærmen under dvaletilstand. [Off ]
viser intet i dvaletilstand.
[Show picture]: Indstil på [Off ] for at vise udvalgte
billeder på standbyskærmen. For nærmere
oplysninger om indstilling af billederne, se "Sådan
indstilles som en standbyskærm" ( 84).
[Show message]: Indstil på [On] for at vise
meddelelser på standbyskærmen.
Indholdsfortegnelse
Indeks
94
Ændre indstillinger
[Initialization] -menupunkter
[Restore Defaults]
Gendanner læseren til standardindstillingerne.
De indledende indstillinger skal udføres efter
gendannelse.
[Clear Keyboard History]
Sletter ord til automatisk udfyldning til
skærmtastaturet.
[Format Memory]
Formaterer læserens interne hukommelse eller et
indsat hukommelseskort. Formatering sletter alt
indholdet i den valgte hukommelse.
Bemærk
Før formatering skal du sørge for at sikkerhedskopiere
data, du vil beholde på computeren, via Reader Library.
Bemærk, at beskyttet indhold også bliver slettet ved
formatering.
Indholdsfortegnelse
Indeks
95
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis læseren ikke fungerer som forventet, kan du
prøve at gøre følgende for at løse problemet.
1 Nulstil læseren ved at trykke på RESET-hullet
med en lille nål eller clips  efter fem sekunder
skal du skubbe til afbryderen for at genstarte
læseren.
Indhold og indstillinger gemt på læseren berøres
ikke af nulstilling.
Bemærkninger
2
3
Bogmærker, fremhævelser, håndskrevne notater eller
information om indstillinger kan blive slettet ved nulstilling.
Skærmen ændrer sig ikke efter tryk på RESET-hullet.
Skub til afbryderen for at genstarte læseren.
Tryk ikke på RESET-hullet med en spids, der kan knække,
f.eks. en blyantsspids. Det kan blokere RESET-hullet.
Kontroller listen over symptomer ( 97).
Hvis det er et spørgsmål vedrørende Reader
Library, kan du søge information i Reader
Library Help.
4 Søg efter oplysninger på supportwebstederne
( 18).
Indholdsfortegnelse
Indeks
96
Fejlfinding
Symptomer
Strøm
Batteriet kan ikke oplades.
Hvis [Charging stopped] vises på skærmen, skal du
kontrollere, om betingelserne for korrekt opladning af
læseren er opfyldt ( 12). Hvis du oplader læseren ved at
tilslutte den til en computer, skal du kontrollere, at
computeren er tændt.
Oplad batteriet inden for et temperaturområde på 5°C til
35°C ( 19).
Batteriets levetid er kort.
Driftstemperaturen er under 5°C. Dette skyldes batteriets
egenskaber, det er ikke en funktionsfejl.
Læseren aflades automatisk, selvom den ikke er i brug i
en længere periode. Det anbefales at oplade læseren
igen, før du tænder for læseren.
Batteriet fik ikke tilstrækkelig tid til at oplade helt. Oplad
læseren, indtil oplade/optaget-indikatoren slukkes.
(Batteri-ikonet angiver ikke den resterende batteristrøm
under opladning.)
Indholdsfortegnelse
Indeks
97
Fejlfinding
Hvis du skubber til afbryderen, går læseren i dvaletilstand
med lavt batteriforbrug. For at minimere batteriforbruget
inden læseren går i dvaletilstand, skal du skubbe til
afbryderen og holde i mindst tre sekunder for at slukke
for læseren.
 på statuslinjen angiver, at læseren afspiller en lydfil,
der forbruger batteristrømmen. Gå til
afspilningsskærmbilledet og indstil afspilningen på
pause, hvis det er nødvendigt.
Læseren kan ikke tænde.
Der kan have dannet sig kondensvand. Vent et par timer,
og tænd derefter for læseren.
Batteristrømmen er brugt helt op. Oplad læseren ved at
tilslutte den til computeren med det medfølgende
USB‑kabel ( 12).
Skærm
Det tager lang tid, før displayet vises.
I kolde omgivelser, f.eks. udendørs, kan det tage nogen
tid, før displayet vises. Det skyldes egenskaber ved
displayet, det er ikke en funktionsfejl.
Det kan tage et øjeblik, før læserens startskærmbillede
vises efter en nulstilling eller slukning.
Indholdsfortegnelse
Indeks
98
Fejlfinding
Skærmbilledet er frosset.
Nulstil læseren ved at trykke på RESET-hullet. Skub
derefter til afbryderen for at tænde læseren igen ( 8).
Touchbetjening virker ikke.
Hvis der opstår kondens i touchskærmen, eller der
kommer støv på touchskærmen, kan det medføre
funktionsfejl. For nærmere oplysninger, se "Om
rengøring" ( 114).
Hvis der placeres genstande på touchskærmen, kan det
medføre funktionsfejl. Når læseren ikke er i brug, skal den
være i dvaletilstand eller være slukket.
Læse indhold
En bog kan ikke læses.
Kontroller, om bogen er udløbet, hvis den har en
udløbsdato ( 37).
En bog, der er overført fra din computer, kan ikke læses.
Læseren, computeren eller begge enheder er måske ikke
blevet godkendt af Reader Library. Se nærmere i Reader
Library Help ( 17).
Du
har måske forsøgt at læse indhold, der ejes af en

anden bruger. Indhold der tilhører en anden bruger, er
måske ikke blevet godkendt.
Dataene til godkendelse kan være blevet beskadiget,
fordi du har slukket, mens du var ved at læse et indhold.
Ophæv godkendelse for din computer og læseren, og
godkend derefter igen via Reader Library. Se nærmere i
Reader Library Help for yderligere oplysninger.
Indholdsfortegnelse
Indeks
99
Fejlfinding
Bogen kan være beskyttet af Digital Rights Management,
der ikke understøttes. Kontroller, om bogkilden er
kompatibel.
Bogen kan indeholde et filformat, der ikke understøttes.
Kontroller, om filformatet er kompatibelt ( 121).
[Continue Reading] virker ikke, eller bogmærker mangler.
Hvis filens status er ændret (som f.eks. i følgende
tilfælde), kan data for [Continue Reading] eller noter være
blevet slettet.
En tekst/RTF/PDF-fil er redigeret.
En bog købt med en autoriseret læser læses på en
anden læser, hvor godkendelse er ophævet, ved
overførsel via hukommelseskort.
Du kan ikke finde en overført bog.
Beskyttet indhold på læseren kan blive slettet, hvis det
slettes fra computeren efter at være blevet tilsluttet. Det
anbefales at administrere indhold ved hjælp Reader
Library.
Bøger, der overføres til læseren ved synkronisering,
slettes automatisk, hvis de samme bøger slettes i Reader
Library før synkronisering. For nærmere oplysninger
henvises til Reader Library Help.
Slet ikke mapper eller filer fra en "database"-mappe i
læseren. Indholdet eller noterne kan blive slettet.
Indholdsfortegnelse
Indeks
100
Fejlfinding
Afspille lydfiler
En lydfil kan ikke afspilles.
Lydfiler, der ikke understøttes af læseren, kan ikke
afspilles. For nærmere oplysninger om understøttede
lydfiler, se "Understøttede filformater" ( 121).
Lyden høres ikke.
Forøg lydstyrken, hvis den er indstillet til lav ( 11).
Hvis lyden ikke høres gennem hovedtelefonerne, skal du
kontrollere, at hovedtelefonstikket er sat helt ind i
hovedtelefonstikket ( 11).
Vise billeder
Et billede kan ikke vises.
Billedfiler, der ikke understøttes af læseren, kan ikke vises.
For nærmere oplysninger om understøttede billedfiler, se
"Understøttede filformater" ( 121).
En stor billedfil vises muligvis ikke, og dens fil vises ikke
på listen. Slet billedfilen ved hjælp af Reader Library.
Indholdsfortegnelse
Indeks
101
Fejlfinding
Tilslutning til computeren
Læseren kan ikke betjenes.
Læseren kan ikke betjenes, når den er tilsluttet til en
computer via USB.
Læseren kan ikke genkendes af din computer.
Der bruges en USB-hub eller et USB-forlængerkabel til
tilslutningen. Det garanteres ikke, at tilslutning via en
forlængerledning eller en USB-hub fungerer. Tilslut
USB‑kablet direkte til computeren.
Afbryd USB-kablet fra læseren, og tilslut det igen efter et
stykke tid.
Hvis læseren er låst, genkendes den ikke af din computer.
Indstil [Device Lock] til [Off ] ( 93).
Mens læseren er tilsluttet til en computer, må du ikke
tænde, genstarte, vække fra dvaletilstand eller slukke for
computeren. Disse handlinger kan gøre, at læseren ikke
genkendes af computeren. Afbryd læseren fra
computeren, før du udfører disse handlinger.
Brug det medfølgende USB-kabel.
Der kan være en funktionsfejl i USB-porten på din
computer. Tilslut det medfølgende USB-kabel til en
anden port på computeren.
Det kan tage et stykke tid, før computeren genkender
softwaren. Vent et øjeblik.
Indholdsfortegnelse
Indeks
102
Fejlfinding
Hvis ingen af ovenstående løser problemet, skal du
trykke på læserens RESET-hul ( 96), tænde læseren
igen, og derefter tilslutte det medfølgende USB-kabel
igen.
Indholdet kan ikke overføres til læseren fra computeren.
Der er ikke tilstrækkelig ledig plads i læserens
hukommelse. Kontroller [About] ( 89) vedrørende ledig
plads i den interne hukommelse, og slet derefter
unødvendige data.
Læseren er ikke godkendt. Godkend læseren ved hjælp
Reader Library. Se nærmere i “Godkende din computer og
læser til e-boghandler” i Reader Library Help.
Reader Library genkender ikke læseren.
Afbryd USB-kablet fra læseren, og tilslut det igen.
Læseren bliver ustabil, når den er forbundet til en computer.
Der bruges en USB-hub eller et USB-forlængerkabel til
tilslutningen. Det garanteres ikke, at tilslutning via en
forlængerledning eller en USB-hub fungerer. Tilslut
USB‑kablet direkte til computeren.
Indholdsfortegnelse
Indeks
103
Fejlfinding
Hukommelseskort
Indholdet på et hukommelseskort kan ikke læses/afspilles/vises på
læseren.
Kontroller, at hukommelseskortet er indsat i kortlæseren i
den rigtige retning ( 9).
Kontroller, at du bruger et hukommelseskort, der er
understøttet af læseren ( 114).
Rens hukommelseskortets tilslutningsområde forsigtigt
med en blød klud, hvis det er beskidt ( 115).
Læseren er ikke godkendt. Se nærmere i “Godkende din
computer og læser til e-boghandler” i Reader Library Help.
Når hukommelseskortet indsættes i læseren, kan det tage
nogen tid for læseren at genkende indholdsfilerne på
hukommelseskortet, særligt hvis der er et stort antal
indholdsfiler på hukommelseskortet.
Indholdet kan ikke overføres til et hukommelseskort.
Lås skrivebeskyttelsen op, hvis den er låst.
Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på
hukommelseskortet. Kontroller [About] ( 89)
vedrørende ledig plads på hukommelseskortet, og slet
derefter unødvendige data ( 74).
Indholdsfortegnelse
Indeks
104
Fejlfinding
Læseren kan ikke overføre indhold til hukommelseskort
direkte. Brug Reader Library til at overføre indhold.
Et hukommelseskort kan ikke genkendes på læseren eller af
Reader Library.
Hvis et hukommelseskort formateres med en computer,
kan det ikke altid anvendes på læseren og af Reader
Library. Når et hukommelseskort formateres, skal det
formateres ved hjælp af læseren ( 95).
Indholdet på et hukommelseskort kan ikke slettes.
Lås skrivebeskyttelsen op, hvis den er låst.
Fjern markeringen af skrivebeskyttet indhold fra din
computer.
Indholdsfortegnelse
Indeks
105
Tillæg
Forholdsregler
Bortskaffelse af læseren
Læserens indbyggede genopladelige batteri kan genanvendes. Tag ikke selv batteriet
ud, henvend dig til et Sony-supportcenter ( 18).
Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU
og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at dette
produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som
ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet.
Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer.
For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine
lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte
produktet. Gælder for tilbehør: Hovedtelefoner
Indholdsfortegnelse
Indeks
106
Forholdsregler
Bortskaffelse af udtjente batterier (gældende i EU og andre
europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller på dets emballage angiver, at det
batteri, der leveres med produktet, ikke må behandles som
husholdningsaffald. På nogle batterier anvendes dette symbol i
kombination med et kemisk symbol. De kemiske symboler for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere
end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger
for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for
batteriet. Genbrug af materialerne bidrager til bevaring af naturens ressourcer.
For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller dataintegritet kræver en
permanent tilslutning med et indbygget batteri, må dette batteri kun udskiftes af en
kvalificeret reparatør.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved afslutningen af
produktets levetid indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises til afsnittet om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra
produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente batterier.
For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt eller batteri kan du henvende
dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du
købte produktet.
Indholdsfortegnelse
Indeks
107
Forholdsregler
Bemærkning til kunder: følgende information gælder kun for udstyr solgt i lande,
hvor EU-direktiver er gældende.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For alle forhold omkring service eller garanti henvises der til adresserne i de særskilte
service- eller garantidokumenter.
Erklæring om overholdelse af FCC:
Følgende FCC-erklæring gælder kun for den version af denne model, der er
fremstillet til markedsføring i USA.
Andre versioner overholder muligvis ikke FCC's tekniske forskrifter.
BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne
for et digitalt apparat af Klasse B ifølge Del 15 i FCC-reglerne. Det er hensigten med
disse grænser at foreskrive en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i
forbindelse med installation i private hjem. Dette udstyr udvikler, bruger og kan
udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig interferens på radiotrafik.
Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation.
Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket
kan afgøres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at
korrigere interferensen ved at tage en eller flere af følgende forholdsregler:
– Drej eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er
tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en hvilken som helst art, der ikke
udtrykkeligt er godkendt i denne vejledning, kan gøre din godkendelse til at betjene
dette udstyr ugyldig.
Indholdsfortegnelse
Indeks
108
Forholdsregler
Hvis du har spørgsmål om dette produkt:
Besøg:
www.sony.com/readersupport
Kontakt:
Sony kundeservice for "Digital Book Reader" på
1-(866)-962-7669
Skriv til:
Sony Customer Information Service Center
12451 Gateway Blvd., Fort Myers, FL 33913, USA
Overensstemmelseserklæring
Firmanavn:
Modelnr.:
Ansvarlig part:
Adresse:
Telefonnummer:
SONY
PRS-650
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127, USA
858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Betjening er
underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, herunder
interferens, der kan forårsage, at enheden ikke kan betjenes som ønsket.
Indholdsfortegnelse
Indeks
109
Forholdsregler
Til kunder i USA og Canada
GENBRUG AF LITIUM-ION-BATTERIER
Litium-ion-batterier kan genbruges.
Du kan bidrage til at bevare miljøet ved at returnere brugte
genopladelige batterier til det nærmeste indsamlingssted for genbrug.
For mere information om genbrug af genopladelige batterier kan du
ringe gratis på 1-800-822-8837 eller besøge http://www.rbrc.org/.
Forsigtig: Rør ikke ved beskadigede eller utætte litium-ion-batterier.
Ejerregistrering
Model- og serienumrene står på læserens bagside. Noter dem i feltet nedenfor.
Henvis til disse numre, hvis du kontakter en Sony-forhandler vedrørende dette
produkt.
Modelnr. ___________________________
Serienr. ___________________________
Indholdsfortegnelse
Indeks
110
Forholdsregler
Sikkerhedsoplysninger
Optaget indhold er begrænset til privat brug. Brug af indholdet ud over denne
grænse kræver tilladelse fra rettighedshaverne.
Sony er ikke ansvarlig for ufuldstændig optagelse/downloading eller beskadigede
data som følge af problemer med læseren eller computeren.
Pas på ikke at kortslutte læserens tilslutninger med metalgenstande.
Hvis en del af enheden, der udvikler varme, er i kontakt med din hud i en længere
periode, kan du få symptomer som ved en forbrænding, f.eks. rødme og hævelse,
selvom temperaturen er moderat. Undgå langvarig kontakt, især hvis du har
følsom hud.
Pas på ikke at tabe enheden eller at udøve for stort pres på den.
Udsæt aldrig læseren for meget stærkt lys, meget høje eller lave temperaturer,
meget fugt eller mange vibrationer.
Læseren må aldrig omvikles med noget, når den bruges med lysnetadapteren.
Varmeudvikling i læseren kan forårsage funktionsfejl eller skader.
Anbring ingen tunge genstande oven på læseren, og udsæt ikke læseren for
stærke stød. Det kan forårsage funktionsfejl eller skader.
Lad ikke læseren ligge på et ustabil underlag.
Udsæt ikke læseren for vand. Læseren er ikke vandtæt.
Husk at følge nedenstående forholdsregler.
−Pas på ikke at tabe læseren ind i en vask eller anden vandfyldt beholder.
−Brug ikke læseren i fugtige omgivelser eller dårligt vejr, f.eks. i regn eller sne.
−Læseren må ikke blive våd.
Hvis du rører ved læseren med våde hænder eller lægger læseren i fugtigt tøj,
kan læseren bliver våd. Det kan forårsage funktionsfejl.
Skærmen er skrøbelig, og den kan revne. Læseren skal behandles forsigtigt.
Undgå at stikke personer med den medfølgende styluspen.
Behandl eller brug ikke den medfølgende styluspen hårdhændet. Bøj den ikke, og
pas på ikke at ridse berøringsskærmen med den.
Brug kun den medfølgende styluspen til betjening på touchskærmen.
Brug ikke styluspennen, hvis den er beskadiget eller deformeret.
 Hvis der placeres genstande på touchskærmen, kan det medføre funktionsfejl. Når
læseren ikke er i brug, skal den være i dvaletilstand eller slukket.
Indholdsfortegnelse
Indeks
111
Forholdsregler
Læg ikke kort som f.eks. hævekort eller kreditkort med magnetisk kodning nær
magneten i læseren. Kortene kan ødelægges af den magnetiske effekt.
Om varmeudvikling
Der kan udvikles varme i læseren ved opladning, eller hvis den bruges i en længere
periode.
Om hovedtelefonerne
Kørselssikkerhed
Brug ikke hovedtelefonerne, når du kører og cykler, eller når du styrer et
motorkøretøj/fartøj. Det kan forårsage en trafikulykke, og det er ulovligt nogle steder.
Det kan også være farligt at afspille ved høj lydstyrke, når du spadserer, især ved
fodgængerovergange. Udvis stor forsigtighed, eller undgå helt at bruge
hovedtelefonerne i situationer hvor der kan opstå fare.
Undgå beskadigelse af hørelsen
Undgå at bruge hovedtelefonerne ved høj lydstyrke. Hørespecialister fraråder at
afspille ved vedvarende høj lydstyrke i længere tid ad gangen. Hvis du får ringen for
ørerne, skal du skrue ned for lydstyrken, eller helt undgå at bruge hovedtelefonerne.
Vis hensyn over for andre
Hold lydstyrken på et moderat niveau. På den måde kan du høre lyde fra
omgivelserne og tage hensyn til folk omkring dig.
Advarsel
Hvis det bliver tordenvejr, mens du bruger læseren, skal du straks tage
hovedtelefonerne af.
Til kunder i Frankrig
MDR-E10LP
Ved udskiftning af hovedtelefoner/øretelefoner (medfølger ikke) skal
du vælge den rette model hovedtelefoner/høretelefoner til enheden
som angivet ovenfor.
Langvarig lytning til den personlige lydafspiller ved høj lydstyrke kan
skade brugerens hørelse.
Indholdsfortegnelse
Indeks
112
Forholdsregler
Om software
Ophavsretslovgivning forbyder hel eller delvis reproduktion af softwaren eller den
ledsagende vejledning, og udlejning af softwaren uden tilladelse fra indehaveren
af ophavsretten.
SONY vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for eventuelle økonomiske
tab eller tab af fortjeneste, herunder krav fra tredjemand, som følge af brugen af
softwaren, der leveres med denne læser.
Den software, der leveres med denne læser, kan ikke anvendes med andet udstyr
end det, den er beregnet til.
Bemærk, at specifikationerne for softwaren som følge af løbende forbedringer af
kvaliteten kan ændres uden varsel.
Brug af denne læser med anden software end den medfølgende er ikke omfattet af
garantien.
Afhængigt af type tekst og tegn, bliver teksten på Reader Library ikke altid vist
korrekt på enheden. Det skyldes:
−Læserens kapacitet.
−At læseren fungerer ikke normalt.
−At oplysninger om indholdet er skrevet på et sprog eller med tegn, der ikke
understøttes af læseren.
Muligheden for at vise sprogene på Reader Library vil afhænge af det
operativsystem, der er installeret på din computer. For at opnå bedre resultater skal
du sikre, at det installerede operativsystem er kompatibelt med det sprog, du vil
vise.
− Det garanteres ikke, at alle sprog kan vises korrekt på Reader Library.
− Brugerdefinerede tegn og visse specialtegn kan ikke altid vises.
Beskrivelserne i denne vejledning forudsætter, at du har kendskab til de
grundlæggende funktioner i Windows eller Mac OS. For nærmere oplysninger om
brug af din computer og operativsystem henvises til de respektive vejledninger.
Ved at opdatere læserens software kan du sikre, at læseren har de nyeste
funktioner. De nyeste softwareopdateringer kan udføres fra opdateringsmenuen i
Reader Library Help – "Tjek for opdateringer".
Indholdsfortegnelse
Indeks
113
Forholdsregler
Om forudinstalleret indhold
Der er forudinstalleret prøveindhold i læseren, så du kan prøve den af med det
samme. Det forudinstallerede prøveindhold giver dig mulighed for at prøve at læse,
se og lytte.
Bemærk
 Hvis du sletter forudinstalleret prøveindhold, kan du ikke gendanne det, og Sony leverer ikke et
nyt indhold som erstatning.
Om rengøring
Rengør læseren med en blød klud, f.eks. en rengøringsklud til briller.
Hvis læseren bliver meget beskidt, skal den rengøres med en blød klud, der er let
fugtet med vand eller et mildt rengøringsmiddel.
Brug ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. sprit eller
rensebenzin, da det kan beskadige kabinettets overflade.
Rengør hovedtelefonstikket med jævne mellemrum.
Hvis du trykker på eller trækker på touchskærmen med en beskidt styluspen, kan
overfladen beskadiges. Tør styluspennen af med en tør klud, hvis den er snavset.
Bemærkninger om hukommelseskort
Fjern beskyttelseskortet fra hukommelseskortlæseren, før du indsætter et
hukommelseskort (ekstraudstyr).
Du kan bruge følgende hukommelseskort med læseren.
Memory Stick Duo™
Memory Stick Duo™
Memory Stick PRO Duo™
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™
SD-kort
SD-kort
SDHC-kort
Indholdsfortegnelse
Indeks
114
Forholdsregler
Om Memory Stick Duo™
Memory Stick Duo™ er et IC-optagemedie i miniformat med stor kapacitet. Den er
ikke alene udviklet til udveksling/deling af digitale data mellem
Memory Stick Duo™-kompatible produkter, men også til at fungere som et flytbart
eksternt lagermedie, hvor data kan gemmes.
Bemærkninger
 Sonys Memory Stick Duo™ på op til 32 GB er blevet testet til at virke med læseren. Men korrekt
funktion med alle typer Memory Stick Duo™ garanteres ikke.
 SD-kort på op til 32 GB er blevet testet til at virke med læseren, men det garanteres ikke, at alle
SD-kort virker.
 M2™ Duo-adapteren skal være sat på for at bruge Memory Stick Micro™ i en læser til
Memory Stick Duo™.
 Filsystemet i Memory Sticken™ gør, at en fil der skal overføres, skal være mindre end 4 GB.
 Data ud over 123 MB kan ikke optages i en enkelt session.
 En Memory Stick™ i standardstørrelse kan ikke bruges på dette produkt.
 Det maksimale antal sange, der kan optages på en Memory Stick PRO™, er 65.535.
Om SD-kort
SD-kort er i overensstemmelse med standarden for kompakte hukommelseskort og
er et almindeligt anvendt lagermedie til digitalkameraer.
Bemærkninger om håndtering af hukommelseskort
Indsæt i den korrekte læser med kortets mærkatside opad, indtil det klikker på
plads.
Læseren er ikke i overensstemmelse med følgende:
−MagicGate™-standarden*.
−Ophavsretlig beskyttelse af SD-kort.
* MagicGate™ er den samlede betegnelse for teknologi til beskyttelse af indhold.
Den er udviklet af Sony.
Du kan ikke optage eller slette data, der er gemt på et hukommelseskort, når dets
skrivebeskyttelse er låst.
Læg et hukommelseskort i dets etui, når du bærer eller opbevarer det.
Rør ikke ved tilslutningen på et hukommelseskort med fingrene eller
metalgenstande.
Undgå at bøje eller tabe et hukommelseskort eller at udsætte det for kraftige stød.
Et hukommelseskort må ikke skilles ad eller ændres.
Et hukommelseskort må ikke blive vådt.
Indholdsfortegnelse
Indeks
115
Forholdsregler
Undgå følgende for at forhindre beskadigelse af data. Sony giver ingen garanti for
beskadigede data.
− Tag ikke et hukommelseskort ud og sluk ikke for læseren, mens den læser eller
skriver data.
− Betjen ikke læseren på et sted, hvor der er statiske udladninger eller elektrisk støj.
Sæt kun en egnet mærkat på mærkatpladsen.
Undgå at bruge eller opbevare læseren på et sted, der er udsat for:
− meget høje temperaturer, f.eks. i en bil der er blevet varm i solen.
− direkte sollys.
− høj luftfugtighed eller omgivelser med ætsende stoffer.
Indsæt ikke et inkompatibelt hukommelseskort, da det kan forårsage funktionsfejl.
Brug ikke et deformt hukommelseskort/adapter.
Hvis du forsøger at indsætte en Memory Stick Micro™ uden at sætte den i en M2™
Duo-adapter, kan den sætte sig fast.
Tag ikke et hukommelseskort ud af en kortlæser, mens data på hukommelseskortet
redigeres. De redigerede data gemmes ikke.
Opbevar både hukommelseskort og adapter utilgængeligt for små børn, så de ikke
kan komme til at sluge dem.
Formatering sletter alle filerne, også skrivebeskyttede billedfiler.
Det anbefales at tage sikkerhedskopi af vigtige data. Hvis du ændrer eller sletter et
mappenavn via pc, eller flytter filen til en anden mappe end "database", er der
mulighed for, at data optaget på et hukommelseskort kan gå tabt eller bliver
uafspillelige med dette produkt.
Indholdsfortegnelse
Indeks
116
Meddelelse om ophavsret
Meddelelse om ophavsret
Indholdet af hver forudinstalleret bog på dette produkt er ophavsretligt
beskyttede værker, der er redigeret i samarbejde med udgiveren.
Ophavsretslovgivning forbyder hel eller delvis kopiering af data på dette produkt
eller indholdet af denne vejledning (illustrationer, relaterede dokumenter osv.)
uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Desuden er brugen af data på
dette produkt eller indholdet af denne vejledning ikke tilladt uden tilladelse fra
Sony, undtagen til personlig brug.
Udover til personlig brug er det imod loven om ophavsret at bruge lyd eller
billeder, du har optaget, uden forudgående samtykke fra indehaveren af
ophavsretten. Tilsvarende kan en Memory Stick™ med indholdsbeskyttede billeder
eller data kun bruges inden for lovens rammer.
Sony, Sony-logoet, "BBeB", "Reader", "Reader Touch Edition" og deres logoer er
enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.

, "Memory Stick", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG
Duo", "Memory Stick Duo", "Memory Stick Micro", "M2", "MagicGate" og deres
logoer er varemærker tilhørende Sony Corporation.
Bitstream er et registreret varemærke, og Dutch, Font Fusion og Swiss er
varemærker tilhørende Bitstream Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og
andre lande.
Denne PRS-650 indeholder Adobe® Reader® Mobile-software under licens fra
Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems
Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe og Reader er varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated.
Indholdsfortegnelse
Indeks
117
Meddelelse om ophavsret
MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter er licenseret fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Dette produkt indeholder software udviklet af OpenSSL Project til anvendelse i
OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) Copyright© 1998-2008 The OpenSSL
Project. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt indeholder kryptografisk
software skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dette produkt indeholder
software skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). For nærmere oplysninger om
OpenSSL License henvises til "END USER LICENSE AGREEMENT" på boglisten på
læseren.
Alle andre systemnavne og produktnavne, der forekommer i dette dokument, er
registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Endvidere er symbolerne for varemærke ™ og registreret varemærke ® ikke angivet
overalt i dette dokument.
Program ©2010 Sony Corporation
Dokumentation ©2010 Sony Corporation
Indholdsfortegnelse
Indeks
118
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Dette produkt indeholder følgende software, der er omfattet af GNU General Public
License (i det følgende kaldet "GPL") og/eller GNU Lesser General Public License (i det
følgende kaldet "LGPL").
Du har ret til at erhverve, ændre og videredistribuere kildekoden til disse
softwareprodukter.
busybox
dosfstools
freetype
intiscripts
kernel
linux-kernel-headers
make
MAKEDEV
modules
mtd
nandboot
procps
sourceryg++
tar
udev
util-linux
Indholdsfortegnelse
Indeks
119
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
For vilkår og betingelser vedrørende GPL og LGPL henvises til nedenstående.
Kildekoden til disse softwareprodukter er tilgængelig på Sonys website. For at
downloade kan du gå ind på følgende webadresse: http://www.sony.net/Products/
Linux/Bemærk, at Sony ikke accepterer nogen forespørgsler om indholdet af
kildekoden.
For nærmere oplysninger om GNU GENERAL PUBLIC LICENSE henvises til "END USER
LICENSE AGREEMENT" på boglisten på læseren.
Indholdsfortegnelse
Indeks
120
Understøttede filformater
Understøttede filformater
Følgende filformater kan styres i Reader Library og
overføres til læseren.
Bog
EPUB-fil (filtypenavn .epub)
EPUB (OPS version 2.0) understøttes.
PDF-fil (filtypenavn .pdf )
Understøttes baseret på
PDF 1.6 standarden.
BBeB (filtypenavn .lrf eller .lrx)
Tekstfil (filtypenavn .txt)
RTF-fil (filtypenavn .rtf )
Word-fil (filtypenavn .doc eller .docx)*1
*1Hvis du bruger Windows, skal Microsoft Word være
installeret på computeren. Word-filer konverteres
automatisk til RTF-filer af Reader Library under overførsel
til læseren eller et kompatibelt hukommelseskort.
Indholdsfortegnelse
Indeks
121
Understøttede filformater
Lyd
MP3-fil (filtypenavn .mp3)
Følgende specifikationer skal være opfyldt for at
importere en MP3-fil.
–Bithastighed: 32 til 320 kbps
–Samplingsfrekvens: 22,05, 44,1 kHz
–Filen må ikke være sikret.
AAC-fil (filtypenavn .mp4, .m4a, .mov eller .qt)
Følgende specifikationer skal være opfyldt for at
importere en AAC-fil.
–Bithastighed: 40 til 320 kbps
–Samplingsfrekvens: 24,0, 44,1, 48,0 kHz
–Filen må ikke være sikret.
Billede
JPEG-fil (filtypenavn .jpg eller .jpeg)
GIF-fil (filtypenavn .gif )*
PNG-fil (filtypenavn .png)
BMP-fil (filtypenavn .bmp)
* For en animeret GIF-fil vises kun det første billede.
Indholdsfortegnelse
Indeks
122
Systemkrav
Systemkrav
Reader Library virker med følgende operativsystemer.
Operativsystem
Beskrivelse
Microsoft Windows 7 Windows 7 Starter
(32/64 bit)
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows Windows Vista Home Basic med
Vista (32/64 bit)
Service Pack 2 eller nyere
Windows Vista Home Premium med
Service Pack 2 eller nyere
Windows Vista Business med Service
Pack 2 eller nyere
Windows Vista Ultimate med Service
Pack 2 eller nyere
Indholdsfortegnelse
Indeks
123
Systemkrav
Operativsystem
Microsoft Windows
XP (kun 32 bit)
Apple Macintosh
(kun 32 bit)
CPU
RAM
Ledig plads på
harddisken
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse
Microsoft Windows XP Home Edition
med Service Pack 3 eller nyere
Windows XP Professional med Service
Pack 3 eller nyere
Windows XP Media Center Edition
2004 og 2005 med Service Pack 3
eller nyere
Mac OS X version 10.6.3 eller nyere
Mac OS X version 10.5.8 eller nyere
Mac OS X version 10.4.11 eller nyere
Windows: 800 MHz Celeron-processor
eller bedre
Macintosh: Intel-, PowerPC G3-,
G4- eller G5-processor
128 MB eller mere (minimum 512 MB
for Windows 7, Windows Vista)
Windows: 100 MB eller mere
Macintosh: 60 MB eller mere
Afhængigt af mængden af indhold
kan mere plads være nødvendig.
Indeks
124
Systemkrav
Skærm
Andre enheder
High Color eller mere,
1024 × 768 pixels eller mere
(True Color, 1280 × 1024 pixels eller
mere anbefales)
USB-port (High-Speed
USB‑kompatibel), pegeredskab som
f.eks. mus eller trackpad
Der skal også være internetforbindelse på din computer
(bredbånd anbefales, betaling kan være nødvendig).
Reader Library understøttes ikke af følgende miljøer:
– Et andet operativsystem end de ovennævnte
– Hjemmebygget computer eller operativsystem
– Multi-boot-miljø
– Flerskærmsmiljø
Indholdsfortegnelse
Indeks
125
Indholdsfortegnelse
TILLYKKE....................................................................2
Nyttige funktioner....................................................4
Kapitel 1
Kom godt i gang
Dele og knapper....................................................................... 8
Oplade læseren.......................................................................12
Tips til strømbesparelse.......................................................14
Sådan får du e-bøger............................................................17
Support......................................................................................18
Specifikationer........................................................................19
Indholdsfortegnelse
Indeks
126
Kapitel 2
Grundlæggende betjening
Om brugervejledningen......................................................22
Touchskærm.............................................................................23
Tastatur på skærmen.......................................................26
Home-menu.............................................................................29
OPTIONS-menu.......................................................................31
Læse indhold
Læse bøger...............................................................................36
Notering.....................................................................................39
Bogmærkning....................................................................39
Fremhæve ord....................................................................40
Skrive en note i hånden..................................................41
Tilføje en note.....................................................................42
Indholdsfortegnelse
Indeks
127
Finde en note...........................................................................44
Søge efter noter i en bog...............................................44
Finde noterne i alt indhold............................................46
Ændre størrelse.......................................................................47
Ændre en side-indstilling...............................................48
Zoome ind...........................................................................49
Justere visning af indhold...................................................52
Skærmretning..........................................................................54
Søge............................................................................................55
Gå til en side.............................................................................57
Bruge indbyggede ordbøger.............................................60
Vise ord, der tidligere er søgt efter.............................63
Læse tidsskrifter......................................................................65
Indholdsfortegnelse
Indeks
128
Samlinger
Samlinger..................................................................................68
Oprette..................................................................................68
Tilføje indhold....................................................................70
Slette en samling...............................................................72
Fjerne indhold....................................................................73
Slette indhold..........................................................................74
Beskytte indhold.....................................................................75
Applikationer
Applications-menu................................................................76
Lave tegninger...................................................................77
Lave tekstnotater..............................................................80
Bruge indbyggede ordbøger........................................82
Vise billeder.........................................................................83
Afspille lydfiler....................................................................85
Indholdsfortegnelse
Indeks
129
Indstillinger
Ændre indstillinger................................................................88
[General Settings] -menupunkter...............................90
[Application Preferences] -menupunkter.................91
[System Management] -menupunkter......................92
[Initialization] -menupunkter........................................95
Fejlfinding
Fejlfinding.................................................................................96
Symptomer..........................................................................97
Tillæg
Forholdsregler...................................................................... 106
Meddelelse om ophavsret............................................... 117
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE................................ 119
Understøttede filformater................................................ 121
Systemkrav............................................................................ 123
Indholdsfortegnelse
Indeks
130
Indholdsfortegnelse........................................................... 126
Indeks...................................................................................... 132
Indholdsfortegnelse
Indeks
131
Indeks
Indeks
[2-Column Split]....................48
[3-Column Split]....................48
A
Symboler
(Start) -knap...............10, 29
OPTIONS-knap................10, 31
(Bladre) -knapper............10
(Størrelse) -knap10, 47, 84
[All Notes]...................29, 46
[Applications]............29, 76
[Audio]..........................76, 85
[Books].........................29, 36
[Collections]...............29, 68
[Dictionary]................76, 82
[Handwriting]............76, 77
[Home]................................29
[Periodicals]...............29, 65
[Pictures]....................76, 83
[Settings]....................29, 88
[Text Memo]...............76, 80
Indholdsfortegnelse
Indeks
Afbryder..................................... 8
Oplade læseren ..............12
Standbyskærm . 34, 84, 94
[Device Shutdown].........89
Afspille lydfiler.......................85
Alle noter..........................29, 46
Applikationer.........................76
Applications-menu..............76
Aviser.................................29, 65
[About].....................................89
[Add Content].................31, 70
[Add Bookmark]..............31,39
[Add to Collection]........31, 71
[Adjust View]...................31, 52
[Application
Preferences] ................88, 91
132
Indeks
B
Batteriets status.............13, 30
Bemærk......................39, 42, 44
Bogmærkning..................39
Fremhæve ord..................40
Finde en note...................44
Notering.............................39
Skrive en note i hånden41
Tegne............................41, 42
[Notes]...................33, 41, 44
Beskytte indhold...................75
Statusikon . .......................37
Betjening ved sidevisning38
Billeder..............................76, 83
Slideshow.............34, 83, 91
Standbyskærm . 34, 84, 94
Understøttede
filformater . ................. 121
Zoome ind..................49, 84
[Select Standby
Screen] .....................34, 84
Indholdsfortegnelse
Indeks
[Slideshow On]/
[Slideshow Off ]......34, 83
[Slideshow].................88, 91
[Standby Screen]......88, 94
Bogmærkning........................39
Bruge indbyggede
ordbøger.......................60, 82
Bøger.........................................36
[Brighter].................................52
[Books] -liste...........................36
Statusikon..........................37
Sortere.........................34, 36
[Search]...............................34
[Sort:]...................................34
[View:].................................34
C
[Change Dictionary]............31
[Clear Keyboard
History] .........................89, 95
[Continue Reading]..............31
[Create/Edit]....................33, 41
[Custom]..................................52
133
Indeks
D
E
Dele og knapper..................... 8
[Darker]....................................52
[Date and Time].....................90
[Date and Time Format].....90
[Delete Audio].......................32
[Delete Book]..................31, 74
[Delete Books]................32, 74
[Delete Collections]......32, 72
[Delete Drawing]...........31, 79
[Delete Drawings].........32, 79
[Delete Issue].........................31
[Delete Issues]........................32
[Delete Memo]................31, 81
[Delete Memos]..............32, 81
[Delete Notes]........................32
[Delete Pictures]....................32
[Delete Word Logs].......32, 64
[Details]....................................52
[Device Lock]...................88, 93
[Device Shutdown]..............89
[Dictionary].............................91
E-boghandel...........................17
Indholdsfortegnelse
Indeks
F
Fejlfinding...............................96
Finde en note.........................44
Ikoner og typer note på
[Notes] -listen................45
Notering.............................39
Finde noterne i alt indhold..46
Fjerne indhold.......................73
Forholdsregler.................... 106
Fremhæve ord.......................40
Funktioner................................. 4
[Format Memory]..........89, 95
[Full Page]................................48
G
Gentage............................34, 87
GNU GENERAL PUBLIC
LICENSE.............................. 119
Grundlæggende betjening22
134
Indeks
Gå til en side...........................57
Link................................22, 59
[Go to]...................32, 57, 59
[Previous View]..........32, 59
[Select Page]..............32, 57
[General Settings]..........88, 90
[Go to].........................32, 57, 59
[History].......................32, 59
[Previous View]..........32, 59
[Select Page]..............32, 57
[Table of Contents].........32
H
Home-menu...........................29
Hovedtelefonstik..................11
Hukommelseskort.........9, 114
Hukommelseskort-adgangindikator................................. 9
Huller til fastgørelse af
valgfri dæksel.....................11
[Hide]/[Show].........................33
[History]...................................32
Indholdsfortegnelse
Indeks
I
Ikoner og typer note på
[Notes] -listen.....................45
Indstillinger............................88
[Info]..........................................32
[Initialization]..................89, 95
J
Justere visning af indhold52
K
Kom godt i gang..................... 8
Kortlæser................................... 9
[Keyboard].......................88, 91
L
Lave tegninger......................77
Lave tekstnotater..................80
Link.....................................22, 59
Lyd................................... 85, 122
Lydstyrkeknap................11, 87
Læse bøger.............................36
135
Indeks
Læse indhold.........................36
Læse tidsskrifter....................65
[List]....................................33, 44
M
Meddelelse om
ophavsret.......................... 117
Memory Stick PRO
Duo™ .............................9, 114
Memory Stick PRO
Duo™-læser........................... 9
[Margin Cut]...........................48
[Menu Language].................90
N
Notering...................................39
Nulstille....................................96
Nyttige funktioner................. 4
[New Collection]............33, 68
[New Drawing]...............33, 77
[New Memo]....................33, 80
Indholdsfortegnelse
Indeks
[Notes]........................33, 41, 44
[Create/Edit]...............33, 41
[Hide]/[Show]...................33
[List]..............................33, 44
[Now Playing]........................33
O
Om brugervejledningen....22
Oplade/
optaget-indikator ....... 8, 12
Oplade læseren.....................12
Batteriets status...............13
Oplade/optagetindikator .................... 8, 12
Status-indikatorer under
opladning.......................13
USB-stik........................11, 12
Oprette en samling..............68
OPTIONS-menu.....................31
Ordbog.......................60, 82, 91
Skifte ordbog . ...31, 60, 91
[Word Logs:
Dictionary] . ............35, 64
136
Indeks
[Orientation]....................33, 54
[Original]...........................48, 52
[Restore Defaults]..........89, 95
[Return to List].......................34
P
S
[Page Mode]...........................48
[Page Turn Preference].......90
[Power Management] 88, 92
[Previous View] 32, 33, 59, 61
[Protect Audio]......................33
[Protect Books]...............33, 75
[Protect Drawings]........33, 79
[Protect Issues]......................33
[Protect Memos]............33, 81
[Protect Pictures]..................33
Samlinger.........................29, 68
SD-kort..............................9, 114
SD-kortlæser............................ 9
Shuffle...............................34, 87
Skifte ordbog ..........31, 60, 91
Skrive i hånden41, 42, 76, 77
Finde en note...................44
[Notes]...................33, 41, 44
Skrive en note i hånden.....41
Skærmretning........................54
Zoom-ind-indstilling......51
[Orientation]..............33, 54
[Screen Orientation] 88, 91
Slette en samling..................72
Slette indhold........................74
Slideshow..................34, 83, 91
Sortere...............................34, 36
Specifikationer......................19
R
Reader Library.......................17
RESET-hul..........................11, 96
[Remove Bookmark]............34
[Remove Content].........34, 73
[Rename Collection].....34, 69
[Repeat].............................34, 87
[Resume Playing]..................34
Indholdsfortegnelse
Indeks
137
Indeks
Standardindstillinger..........95
[Restore Defaults].....89, 95
Standbyskærm........34, 84, 94
Statusikon...............................37
Status-indikatorer under
opladning............................13
Statuslinje................................30
Strømstyring...................88, 92
Oplade læseren ..............12
Tips til
strømbesparelse...........14
Afbryder............................... 8
Standbyskærm . 34, 88, 94
[Device Shutdown].........89
Styluspen................................... 9
Support....................................18
Symptomer.............................97
Systemkrav.......................... 123
Sådan får du e-bøger..........17
Søge...................................34, 55
Søge efter noter i en bog...44
Indholdsfortegnelse
Indeks
[Saturated]..............................52
[Screen Orientation].....88, 91
[Search].............................34, 56
[Select All]/[Unselect All] ..74
[Select Page]....................32, 57
[Select Standby Screen] 34, 84
[Settings] -menu............29, 88
[Shuffle On]/
[Shuffle Off ] ................34, 87
[Slideshow On]/
[Slideshow Off ]...........34, 83
[Slideshow].............................91
[Sort:]........................................34
[Standby Screen]...........88, 94
[System Management] 88, 92
T
Tastatur på skærmen...........26
[Clear Keyboard
History] ....................89, 95
[Keyboard]...................88, 91
Tegne..........................41, 42, 77
138
Indeks
Tekstnotat........................76, 80
Tastatur på skærmen.....26
Tidsskrifter.......................29, 65
Tilføje en note........................42
Tilføje indhold........................70
Tillæg..................................... 106
Tips til strømbesparelse.....14
Touchskærm....................10, 23
[Table of Contents]..............32
U
Udgivelser........................66, 71
Understøttede
filformater......................... 121
USB-stik.............................11, 12
W
[Word Logs: Book].........35, 63
[Word Logs: Dictionary].....35
[Word Logs: Periodicals]....35
Z
Zoome ind........................49, 84
Æ
Ændre en side-indstilling..48
Ændre indstillinger..............88
Ændre størrelse.....................47
V
Vise billeder............................83
Vise ord, der tidligere er
søgt efter..............................63
[View:].......................................34
Indholdsfortegnelse
Indeks
139
Download PDF

advertising