Sony | BDV-E280 | Sony BDV-E280 E280 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Lynvejledning til opsætning og start

(1)
Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen.
4-265-170-11(1) (DK)
Hurtig installationsvejledning
BDV-E280
©2011 Sony Corporation
1
2-A
Tilslut højttalerne
Tilslut højttalerkablerne, så de svarer til farverne på SPEAKERS-stikkene på enheden.
Tilslut med HDMI-kabler (anbefales)
Ved tilslutning med videokabler i stedet for HDMI-kabler skal du se “2-B Tilslut med videokabler” på modstående side.
Tilslutning af tv
Hovedenhedens bagpanel
HDMI IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
Blå
HDMI-kabel*
Digitalt optisk kabel*
Opret denne forbindelse for at lytte til tv-lyden via systemet.
Hvis dit TV er kompatibelt med ARC-funktionen (Audio Return
Channel), er denne tilslutning ikke nødvendig.
Grå
Rød
Grøn
Hvid
Hovedenhedens bagpanel
Lilla
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
TV
VIDEO OUT
SUBWOOFER
CENTER
AUDIO
Tilslutning af set-top-boks
FRONT R
Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du læse “3 Udfør “Lynopsætning”” på modstående side.
Hvis du vil have lyden fra set-top-boksen, skal du trykke flere gange på FUNCTION for at vælge “HDMI 1”.
HDMI OUT
FRONT L
Set-top-boks
Hovedenhed
SUR R
HDMI-kabel*
SUR L
Hovedenhedens
bagpanel
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*Medfølger ikke.
Gå til “3 Udfør “Lynopsætning””
BDV-E280 (DK) 4-265-170-11(1)
2-B
3
Tilslut med videokabler
Udfør “Lynopsætning”
Ilæg ikke en disk, inden du udfører “Lynopsætning”.
Hvis du har fuldført “2-A Tilslut med HDMI-kabler (anbefales)”, skal du gå til “3 Udfør “Lynopsætning””.
Tilslutning af tv
4. Angiv basisindstillinger ved at
følge vejledningen på skærmen
“Lynopsætning” ved hjælp af
/// og .
///,
VIDEO IN
1. Isæt batterier i fjernbetjeningen.
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
[Lynopsætning er nu fuldført.] vises, når
"Lynopsætning" er fuldført.
Digitalt optisk kabel*
Opret denne forbindelse for at lytte til tv-lyden
via systemet.
Videokabel*
Afslut
2. Slut hovedenhedens netledning til en
stikkontakt og tv'et til en stikkontakt,
og tænd derefter hovedenheden og
tv'et.
Hovedenhedens
bagpanel
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
3. Skift indgangsvælger på tv'et, så
systemskærme i stil med
nedenstående vises på tv-skærmen.
AUDIO IN
IN 2
R
TV
VIDEO OUT
AUDIO
Tilslutning af set-top-boks
Opstart
Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du læse “3 Udfør “Lynopsætning””.
Hvis du vil have lyden fra set-top-boksen, skal du trykke flere gange på FUNCTION for at vælge “AUDIO”.
AUDIO OUT
Set-top-boks
L
VIDEO OUT
VIDEO IN
Basisopsætningen er nu fuldført. I den
medfølgende betjeningsvejledning kan
du se oplysninger om afspilning af diske
og mange andre funktioner.
Skærmen “Lynopsætning”
TV
R
Videokabel*
Lydkabel*
Opret denne forbindelse for at lytte til set-top-boks-lyden via systemet.
Hovedenhedens
bagpanel
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*Medfølger ikke.
BDV-E280 (DK) 4-265-170-11(1)
Download PDF

advertising