Sony | BDV-E380 | Sony BDV-E380 E380 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Lynvejledning til opsætning og start

(1)
Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen.
4-261-416-11(1) (DK)
Hurtig installationsvejledning
BDV-E980/E880/E380
©2011 Sony Corporation
1
2-A
Tilslut højttalerne
Tilslut med HDMI-kabler (anbefales)
Til BDV-E980/E880 er samling af højttalerne nødvendig. Se den medfølgende ”Vejledning til installation af højttalere”.
Ved tilslutning med videokabler i stedet for HDMI-kabler skal du se ”2-B Tilslut med videokabler” på modstående side.
Sådan kobles højttalerkablerne til højttaleren
Tilslutning af tv
Tilslut kablet, så dets kabelkappe matcher farven på mærkatet på bagsiden af højttaleren.
HDMI IN
DIGITAL OUT
TV
OPTICAL
Til BDV-E880/E380 er denne tilslutning
ikke nødvendig for subwooferen.
Digitalt optisk kabel*2
Opret denne forbindelse for at lytte til tv-lyden via systemet.
Hvis dit TV er kompatibelt med ARC-funktionen (Audio
Return Channel), er denne tilslutning ikke nødvendig.
Bagsiden eller undersiden
af højttaleren
HDMI-kabel*1
Tilslut højttalerkablerne, så de svarer til farverne på SPEAKERS-stikkene på enheden.
Hovedenhedens
bagpanel
Hovedenhedens bagpanel
PB/C
Y
VIDEO
KERS
SPEA
R
TR
FRON
TL
FRON
SUR R
OOFE
SUBW
B
OUT
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
Lilla
L
DIGITAL IN
OPTICAL
AUDIO IN
ER
CENT
OUT
SUR L
IN 2
TV
VIDEO OUT
AUDIO
Tilslutning af set-top-boks
Blå
Rød
IN 1
R
Grøn
Hvid
ARC
Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du læse ”3 Udfør ”Lynopsætning”” på modstående side.
Hvis du vil have lyden fra set-top-boksen, skal du trykke flere gange på FUNCTION for at vælge ”HDMI 1”.
Grå
HDMI OUT
Set-top-boks
SUBWOOFER
CENTER
FRONT R
HDMI-kabel*2
FRONT L
Hovedenhed
SUR R
Hovedenhedens
bagpanel
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
SUR L
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*1 A Kun modeller i Singapore og Taiwan leveres med HDMI-højhastighedskabel.
*2 Medfølger ikke.
BDV-E380 er den model, der er brugt i illustrationerne.
Gå til ”3 Udfør ”Lynopsætning”” 
2-B
3
Tilslut med videokabler
Udfør ”Lynopsætning”
Ilæg ikke en disk, inden du udfører ”Lynopsætning”.
Hvis du har fuldført ”2-A Tilslut med HDMI-kabler (anbefales)”, skal du gå til ”3 Udfør ”Lynopsætning””.
4. Angiv basisindstillinger ved at
følge vejledningen på skærmen
”Lynopsætning” ved hjælp
af /// og .
Tilslutning af tv
VIDEO IN
1. Isæt batterier i fjernbetjeningen.
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
///,
[Lynopsætning er nu fuldført.] vises,
når ”Lynopsætning” er fuldført.
Digitalt optisk kabel*2
Opret denne forbindelse for at lytte
til tv-lyden via systemet.
Videokabel*1
Lynopsætning - Skærmsprog
Lynopsætning er nu fuldført.
2. Slut hovedenhedens netledning til en
stikkontakt og tv'et til en stikkontakt,
og tænd derefter hovedenheden og
tv'et.
Hovedenhedens bagpanel
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
3. Skift indgangsvælger på tv'et,
så systemskærme i stil med
nedenstående vises på tv-skærmen.
AUDIO IN
IN 2
R
TV
VIDEO OUT
AUDIO
Tilslutning af set-top-boks
Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du læse ”3 Udfør ”Lynopsætning””.
Hvis du vil have lyden fra set-top-boksen, skal du trykke flere gange på FUNCTION for at vælge ”SAT/CABLE”.
Opstart
Skærmen
”Lynopsætning”
Lynopsætning - Skærmsprog
DIGITAL OUT
Set-top-boks
VIDEO OUT
Vælg det sprog der skal vises på denne enhed.
VIDEO IN
COAXIAL
TV
Videokabel*2
Digitalt koaksialkabel*2
Opret denne forbindelse for at lytte
til set-top-boks-lyden via systemet.
Hovedenhedens
bagpanel
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*1 Leveres kun sammen med Taiwan-modeller.
*2 Medfølger ikke.
Afslut
Basisopsætningen er nu fuldført. I den
medfølgende betjeningsvejledning kan
du se oplysninger om afspilning af diske
og mange andre funktioner.
Download PDF

advertising