Sony | BDV-E780W | Sony BDV-E780W E780W 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Lynvejledning til opsætning og start

(1)
Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen.
4-261-414-11(1) (DK)
Hurtig installationsvejledning
BDV-E985W/E980W/E780W
©2011 Sony Corporation
1
2-A
Tilslut højttalerne
Tilslut med HDMI-kabler (anbefales)
Til BDV-E985W/E980W er samling af højttalerne nødvendig. Se den medfølgende ”Vejledning til installation af højttalere”.
Ved tilslutning med videokabler i stedet for HDMI-kabler skal du se ”2-B Tilslut med videokabler” på modstående side.
Sådan kobles højttalerkablerne til højttaleren
Tilslutning af tv
Tilslut kablet, så dets kabelkappe matcher farven på mærkatet på bagsiden af højttaleren.
HDMI IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
Bagsiden eller undersiden
af højttaleren
Digitalt optisk kabel*2
Opret denne forbindelse for at lytte til tv-lyden via systemet.
Hvis dit TV er kompatibelt med ARC-funktionen
(Audio Return Channel), er denne tilslutning ikke
nødvendig.
HDMI-kabel*1
Tilslut højttalerkablerne, så de svarer til farverne på SPEAKERS-stikkene på enheden.
Hovedenhedens bagpanel
Hovedenhedens
bagpanel
Surroundforstærkerens bagpanel
P
Y
VIDEO
OUT
SUR
SUR
L
R
ER
R
TR
FRON
TL
FRON
OOFE
SUBW
IMPE
RS
AKE
SPE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
3-16
E USE
DANC
CENT
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
KERS
SPEA
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
TV
VIDEO OUT
Grøn
0
-RT5
EZW
AUDIO
Grå
Tilslutning af set-top-boks
Lilla
Rød
Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du læse ”3 Udfør ”Lynopsætning”” på modstående side.
Hvis du vil have lyden fra set-top-boksen, skal du trykke flere gange på FUNCTION for at vælge ”HDMI 1”.
Blå
Hvid
HDMI OUT
Set-topboks
SUBWOOFER
FRONT R
CENTER
FRONT L
HDMI-kabel*2
Hovedenhed
SUR R
Hovedenhedens
bagpanel
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
Surroundforstærker
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
SUR L
*1 A Kun modeller i Singapore og Taiwan leveres med HDMI-højhastighedskabel.
*2 Medfølger ikke.
BDV-E780W er den model, der er brugt i illustrationerne.
Gå til ”3 Udfør ”Lynopsætning”” 
BDV-E985W/E980W/E780W (DK) 4-261-414-11(1)
2-B
3
Tilslut med videokabler
Udfør ”Lynopsætning”
4. Skift indgangsvælger på tv'et,
så systemskærme i stil med
nedenstående vises på tv-skærmen.
Ilæg ikke en disk, inden du udfører ”Lynopsætning”.
Hvis du har fuldført ”2-A Tilslut med HDMI-kabler (anbefales)”, skal du gå til ”3 Udfør ”Lynopsætning””.
Skærmen
”Lynopsætning”
Opstart
Tilslutning af tv
Lynopsætning - Skærmsprog
Vælg det sprog der skal vises på denne enhed.
VIDEO IN
1. Isæt batterier i fjernbetjeningen.
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
Videokabel*1
Digitalt optisk kabel*2
Opret denne forbindelse for
at lytte til tv-lyden via systemet.
2. Sæt de trådløse transceivere
i både hovedenheden og
surroundforstærkeren.
Hovedenhedens
bagpanel
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
[Lynopsætning er nu fuldført.] vises,
når ”Lynopsætning” er fuldført.
AUDIO IN
IN 2
R
TV
VIDEO OUT
///,
Sæt den trådløse transceiver fast helt ind i porten
som på nedenstående illustration.
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
5. Angiv basisindstillinger ved at
følge vejledningen på skærmen
”Lynopsætning” ved hjælp af
/// og .
AUDIO
Tilslutning af set-top-boks
Lynopsætning - Skærmsprog
Lynopsætning er nu fuldført.
Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du læse ”3 Udfør ”Lynopsætning””.
Hvis du vil have lyden fra set-top-boksen, skal du trykke flere gange på FUNCTION for at vælge ”SAT/CABLE”.
DIGITAL OUT
Set-topboks
VIDEO OUT
Afslut
VIDEO IN
COAXIAL
TV
Basisopsætningen er nu fuldført. I den
medfølgende betjeningsvejledning kan
du se oplysninger om afspilning af diske
og mange andre funktioner.
Videokabel*2
Digitalt koaksialkabel*2
Opret denne forbindelse for at lytte
til set-top-boks-lyden via systemet.
3. Sæt netledningen til hovedenheden,
surroundforstærkeren og tv'et i en
stikkontakt, og tænd derefter
hovedenheden og tv'et.
Hovedenhedens
bagpanel
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*1 Leveres kun sammen med Taiwan-modeller.
*2 Medfølger ikke.
BDV-E985W/E980W/E780W (DK) 4-261-414-11(1)
Download PDF

advertising