Sony | NW-E75 | Sony NW-E75 Betjeningsvejledning

MP3 Manager Software
for Sony Network Walkman
Betjeningsvejledning
"WALKMAN" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Corporation, der repræsenterer
stereoprodukter med hovedtelefon.
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
NW- E55/75
© 2004 Sony Corporation
B Betjening af MP3 File
Manager-software
Muligheder med
MP3 File Manager
Du kan let overføre MP3-lydfiler til din
Network Walkman i det samme format
(MP3) ved at bruge MP3 File Managersoftwaren, i modsætning til SonicStagesoftwaren, der konverterer MP3-lydfiler til
ATRAC3- eller ATRAC3plus-format.
MP3 File Manager-softwaren er fra
fabrikken præinstalleret i Network
Walkman, hvorfor installation ikke er
nødvendig.
• OS: Windows XP Media Center Edition
2004
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition
Windows 98 Second Edition
(MP3 File Manager-softwaren understøtter
ikke Simplified Chinese OS i Windows 98
Second Edition og Windows Millennium
Edition.)
CPU: Pentium II 400 MHz eller hurtigere
RAM: 64 MB eller mere
HDD: 5 MB eller mere
Skærm: 16-bit farve eller højere, 800 ×
600 dots eller bedre
• USB-port (understøtter USB (tidligere
USB1.1))
•
•
•
•
Understøttet sprog
Muligheden for at få vist sprogene i MP3
File Manager afhænger af det installerede
operativsystem på din pc. Du opnår et bedre
resultat, hvis du sørger for, at det installerede
operativsystem er kompatibelt med det
sprog, du ønsker at få vist.
– Vi kan ikke garantere, at alle sprog kan
vises korrekt i MP3 File Manager.
– Brugeroprettede tegn og visse specialtegn
kan ikke vises.
1
Betjening af MP3 File Manager-software
Du skal imidlertid sørge for at
installere SonicStage-softwaren fra
den medfølgende cd-rom i din
computer, før du bruger MP3 File
Manager-softwaren. Computeren
genkender ikke Network Walkman,
medmindre du installerer
SonicStage-softwaren (på den
medfølgende cd-rom) først. Hvis du
bruger en computer, hvor der ikke er
installeret SonicStage-software, skal du
installere driverfilen til din Network
Walkman fra Sony’s kundeservicewebsted ([http://www.supportnwwalkman.com] til den europæiske
model, [http://www.sony.com/
walkmansupport] til den amerikanske og
canadiske model og [http://
www.css.ap.sony.com/] til andre
modeller).
Systemkrav
Overførsel af MP3lydfiler fra
computeren til
Network Walkman
1
ACCESSlampe
OP E
OPEN
N
til USB-stikket
til en USB-port
USB-kabel (medfølger)
Klik på [My Computer][removable disk]* ([Denne
computer]-[flytbar disk:]*) på
computeren.
* [Network Walkman], hvis det er
Windows XP Media Center Edition
2004/Windows XP Media Center
Edition/Windows XP Professional/
Windows XP Home Edition
Slut Network Walkman til
computeren.
Sæt det lille stik fra det medfølgende
USB-kabel i USB-stikket på din
Network Walkman og derefter det store
stik i computerens USB-port.
"CONNECT" (TILSLUT) vises på
displayet.
2
2
3
Klik på mappen [Esys] for at
åbne den flytbare disk.
4
Dobbeltklik på
[MP3FileManager.exe] for at
starte den.
5
Træk de MP3-lydfiler, der skal
overføres til din Network
Walkman, og slip dem på MP3
File Manager-skærmbilledet.
Du kan også overføre lydfiler
i MP3-format til din Network
Walkman ved at trække dem
til en mappe.
Bemærkninger
Hvis MP3 File Managersoftwaren slettes ved et uheld
under formatering osv., kan du
gendanne den fra den
medfølgende cd-rom ved at følge
nedenstående fremgangsmåde:
1 Slut Network Walkman til computeren
med USB-kablet.
2 Indsæt den medfølgende cd-rom i din
computer.
3 Åbn cd-rom’en, vælg mappen
[MP3FileManager], og åbn den med
Windows Stifinder.
4 For europæiske, amerikanske
og canadiske modeller: Vælg
mappen ([English], [French]*), og åbn
den i Windows Stifinder.
For andre modeller: Vælg den
mappe ([English], [Korean],
[Simplified Chinese]), som egner sig
til din computers operativsystem, og
åbn den i Windows Stifinder.
5 For europæiske, amerikanske
og canadiske modeller:
Dobbeltklik på installationsfilen
[MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_FRA.exe]*.
Installationen begynder.
Følg vejledningen i installationsguiden.
For andre modeller: Dobbeltklik
på installationsfilen
[MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_KOR.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_CHN.exe].
Installationen begynder.
Følg vejledningen i installationsguiden.
* Hjælpemenuen vises på fransk.
Betjeningsmenuen vises på engelsk.
(Du kan også indlæse MP3 File Managersoftwaren fra Sony’s kundeservicewebsted ([http://www.supportnwwalkman.com] for den europæiske
model, [http://www.sony.com/
walkmansupport] for den amerikanske og
canadiske og [http://
www.css.ap.sony.com/] for de andre
modeller).)
3
Betjening af MP3 File Manager-software
• Sørg for at lukke dækslet, så væsken ikke kan
trænge ind efter overførsel.
• Tag ikke USB-kablet ud af stikket, eller flyt din
Network Walkman, når MP3 File Managersoftwaren kører. Hvis du gør det, er der ingen
garanti for, at den kan betjenes.
• ACCESS-lampen blinker, mens din Network
Walkman har adgang til computeren.
• Tag ikke USB-kablet ud af stikket eller flyt din
Network Walkman, når ACCESS-lampen
blinker. Dataene, der overføres, kan blive ødelagt.
• Installér Service Pack 3 eller nyere, når du bruger
Windows 2000.
• Med Network Walkman har visning af ID3 Taginformation højere prioritet. (ID3 Tag er det
format, der føjer information om musiktitler eller
solister mm. til en MP3-fil. Network Walkman
understøtter version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4).
• Der er ingen garanti for, at brug af din Network
Walkman med en USB-hub eller et USBforlængerkabel virker. Forbind altid din Network
Walkman direkte til computeren ved at bruge
USB-kablet.
• Nogle USB-enheder, der forbindes til
computeren, kan have indvirkning på betjeningen
af din Network Walkman.
• Betjeningsknapperne på din Network Walkman
er alle deaktiverede, når den er forbundet til
computeren.
• Du kan få vist de data, der er gemt i den
indbyggede flash-hukommelse, med Windows
Stifinder, når din Network Walkman er forbundet
til computeren.
• MP3-lydfiler sammen med MP3 File Managersoftwaren er den eneste samplingsfrekvens på
44,1 kHz, bit-hastighed 8-320 kbps.
Visning af MP3 File Manager
1
2
6
5
3
4
1 Albumliste
Dobbeltklik på denne for at få vist den
liste over spor, der findes. Dobbeltklik
igen for at skjule listen over spor.
2 Liste over spor
3
Klik på denne knap for at slette valgte
albummer eller spor.
4
Klik på denne knap for at slette alle
albummer eller spor.
4
5
Klik på denne knap for at afslutte MP3
File Manager.
6 Den valgte linje bliver blå
Du kan vælge flere albummer eller spor
samtidigt med CTRL-tasten eller Shifttasten.
Bemærk
De lydfiler, der overføres til den indbyggede flashhukommelse ved hjælp af SonicStage-softwaren,
vises ikke på MP3 File Manager-skærmbilledet. De
lydfiler, der overføres til den indbyggede flashhukommelse ved hjælp af MP3 File Mangersoftwaren vises heller ikke på SonicStagesoftwareskærmbilledet.
Bestilling af lydfil
Du kan slette en sang, der er lagret i den
indbyggede flash-hukommelse med spor
eller album ved at bruge MP3 File Manager.
Du kan flytte en sang, der er lagret i den
indbyggede flash-hukommelse med spor
eller album, ved at bruge MP3 File Manager.
1
Åbn MP3 File Manager.
1
Åbn MP3 File Manager.
2
Vælg den titel, der skal
slettes.
2
Vælg den titel, der skal
flyttes.
3
Tryk på knappen
skærmbilledet.
3
Flyt den ved at trække og
slippe.
på
Betjening af MP3 File Manager-software
Sletning af lydfil
z Tip
Du kan vælge flere albummer samtidigt eller spor
samtidigt med CTRL-tasten eller Shift-tasten.
Albummer og spor kan imidlertid ikke vælges
samtidigt.
5
Download PDF

advertising