Sony | VPCY11S1E | Sony VPCY11S1E Betjeningsvejledning

N
Brugervejledning
Personlig computer
VPCY11-serien
n 2 N
Indhold
Inden computeren tages i brug ........................................... 4
Få mere at vide om din VAIO-computer........................ 5
Ergonomisk vejledning .................................................. 7
Introduktion ......................................................................... 9
Placering af betjeningstaster og porte......................... 10
Om indikatorlamperne................................................. 17
Tilslutning af strømmen............................................... 18
Brug af batteriet........................................................... 20
Sikker nedlukning af computeren................................ 27
Brug af strømsparetilstande ........................................ 28
Opdatering af computeren .......................................... 31
Brug af VAIO-computeren ................................................ 32
Brug af tastaturet......................................................... 33
Brug af pegefeltet........................................................ 35
Brug af specialtasterne ............................................... 37
Brug af det indbyggede kamera .................................. 38
Brug af en "Memory Stick" .......................................... 39
Brug af andre moduler/hukommelseskort ................... 45
Brug af internettet........................................................ 51
Brug af netværket (LAN) ............................................. 52
Brug af det trådløse LAN-netværk .............................. 53
Brug af det trådløse WAN-netværk .............................58
Brug af Bluetooth-funktionen .......................................62
Brug af eksterne enheder..................................................68
Tilslutning af et optisk diskdrev....................................69
Tilslutning af eksterne højttalere
eller hovedtelefoner .....................................................71
Tilslutning af en ekstern skærm...................................72
Valg af skærmtilstande ................................................77
Brug af funktionen Flere skærme ................................78
Tilslutning af en ekstern mikrofon ................................80
Tilslutning af en USB-enhed ........................................81
Tilslutning af en i.LINK-enhed .....................................83
Tilpasning af VAIO-computeren ........................................85
Indstilling af adgangskoden .........................................86
Brug af Intel(R) VT.......................................................93
Brug af VAIO Control Center .......................................94
Brug af VAIO Power Management ..............................95
Opgradering af VAIO-computeren.....................................96
Tilføjelse og fjernelse af hukommelse .........................97
n 3 N
Sikkerhedsforanstaltninger ............................................. 103
Sikkerhedsoplysninger .............................................. 104
Pleje og vedligeholdelse ........................................... 107
Håndtering af computeren......................................... 108
Håndtering af LCD-skærmen .................................... 110
Brug af strømkilden ................................................... 111
Håndtering af det indbyggede kamera ...................... 112
Håndtering af diske ................................................... 113
Brug af batteriet......................................................... 114
Håndtering af en "Memory Stick" .............................. 115
Håndtering af den indbyggede lagerenhed ............... 116
Fejlfinding ....................................................................... 117
Computerdrift ............................................................ 119
Systemopdatering/sikkerhed..................................... 125
Genoprettelse............................................................ 127
Batteri........................................................................ 129
Indbygget kamera ..................................................... 131
Netværk (LAN/trådløs LAN) ...................................... 133
Trådløst WAN............................................................ 136
Bluetooth-teknologi ................................................... 137
Optiske diske............................................................. 141
Skærm....................................................................... 142
Udskrivning ............................................................... 146
Mikrofon .................................................................... 147
Højttalere ...................................................................148
Pegefelt .....................................................................150
Tastatur .....................................................................151
Disketter ....................................................................152
Lyd/video ...................................................................153
"Memory Stick" ..........................................................155
Eksterne enheder ......................................................156
Varemærker ....................................................................157
Juridisk meddelelse.........................................................159
Inden computeren tages i brug >
n 4 N
Inden computeren tages i brug
Tillykke med dit køb af denne Sony VAIO®-computer og velkommen til den skærmbaserede Brugervejledning. Sony har
kombineret banebrydende teknologier inden for lyd, video, databehandling og kommunikation for at kunne tilbyde dig en
avanceret computer, der giver dig en bred vifte af spændende muligheder.
!
Din computer kan se lidt anderledes ud end computeren på de illustrationer, der bruges i denne vejledning.
Sådan finder du specifikationerne
Der er muligvis nogle funktioner, indstillinger og medfølgende elementer, som ikke er tilgængelige på din computer.
Du kan se din computers konfiguration på webstedet VAIO Link på http://www.vaio-link.com.
Inden computeren tages i brug >
Få mere at vide om din VAIO-computer
n 5 N
Få mere at vide om din VAIO-computer
Dette afsnit indeholder supportoplysninger for din VAIO-computer.
1. Trykt dokumentation
❑ Guiden Hurtig start – En oversigt over komponentforbindelser, konfigurationsoplysninger osv.
❑ Guide til genopretning og fejlfinding
❑ Bestemmelser, garanti og support
2. Vejledning på skærmen
❑ Brugervejledning (denne vejledning) – En beskrivelse af computerens funktioner og oplysninger om, hvordan du løser
almindelige problemer.
Sådan får du vist denne vejledning på skærmen:
1
Klik på Start
, Alle programmer og VAIO Documentation.
2
Åbn mappen for dit sprog.
3
Vælg den ønskede vejledning.
✍
Du kan gennemse brugervejledningerne manuelt ved at gå til Computer > VAIO (C:) (dit C-drev) > Documentation > Documentation og åbne mappen
for dit sprog.
❑ Windows Hjælp og support – En omfattende supportressource med praktiske råd, selvstudier og demonstrationer, der
gør det nemmere for dig at bruge din computer.
Du kan få adgang til Windows Hjælp og support ved at klikke på Start og Hjælp og support eller trykke på Microsoft
Windows-tasten og holde den nede og trykke på tasten F1.
Inden computeren tages i brug >
Få mere at vide om din VAIO-computer
n 6 N
3. Websteder med support
Hvis du skulle opleve problemer ved brug af computeren, kan du besøge webstedet VAIO-Link på http://www.vaio-link.com
og få hjælp til fejlfinding.
Du kan også finde oplysninger andre steder:
❑ Club VAIO-community på http://club-vaio.com, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til andre VAIO-brugere.
❑ Produktoplysninger kan du finde ved at besøge vores produktwebsted på http://www.vaio.eu/ eller vores onlinebutik på
http://www.sonystyle-europe.com.
Hvis du får brug for at kontakte VAIO-Link, bedes du have din VAIO-computers serienummer klar. Serienummeret findes på
VAIO-computerens underside eller bagpanel eller inden i batterirummet. Hvis du har problemer med at finde dit serienummer,
kan du finde flere oplysninger på webstedet VAIO-Link.
Inden computeren tages i brug >
Ergonomisk vejledning
n 7 N
Ergonomisk vejledning
Du kommer til at bruge computeren som en bærbar enhed i en række forskellige situationer og miljøer. Når det er muligt, skal
du forsøge at følge de følgende ergonomiske råd, der gælder for både stationære og bærbare pc-løsninger:
❑ Placering af computeren – Placer computeren direkte foran dig. Hold underarmene i en vandret vinkel og håndleddene
i en neutral og behagelig position, mens du bruger tastaturet eller pegeenheden. Lad overarmene hænge ned langs
siderne på en naturlig måde. Hold hyppige pauser, når du bruger computeren. Hvis du bruger computeren i længere tid
uden afbrydelser, kan du overanstrenge øjnene, musklerne eller senerne.
❑ Møbler og siddestilling – Sid på en stol med god rygstøtte. Juster stolens højde, så dine fødder hviler fladt på gulvet.
Det kan være behageligt med en fodskammel. Sid i en afslappet og rank stilling, og undgå at bøje forover eller læne dig
langt tilbage.
Inden computeren tages i brug >
Ergonomisk vejledning
n 8 N
❑ Synsvinkel i forhold til skærmen – Brug skærmens vippefunktion til at finde den bedste position. Dine øjne og muskler
belastes mindre, hvis skærmen justeres til den korrekte position. Juster også skærmens lysstyrke.
❑ Lysforhold – Vælg en placering, hvor lyset fra vinduer eller lamper ikke reflekteres på skærmen. Brug indirekte lyskilder
for at undgå lyse punkter på skærmen. En ordentlig belysning gør det mere behageligt at arbejde ved computeren og øger
dermed din effektivitet.
❑ Placering af en ekstern skærm – Hvis du bruger en ekstern skærm, skal denne skærm anbringes i en afstand, hvor den
er behagelig at se på. Sørg for, at skærmen er i øjenhøjde eller en anelse lavere, når du sidder foran skærmen.
Introduktion >
n 9 N
Introduktion
I dette afsnit beskrives det, hvordan du kommer i gang med at bruge din VAIO-computer.
❑ Placering af betjeningstaster og porte (side 10)
❑ Om indikatorlamperne (side 17)
❑ Tilslutning af strømmen (side 18)
❑ Brug af batteriet (side 20)
❑ Sikker nedlukning af computeren (side 27)
❑ Brug af strømsparetilstande (side 28)
❑ Opdatering af computeren (side 31)
Introduktion >
Placering af betjeningstaster og porte
n 10 N
Placering af betjeningstaster og porte
Tag dig tid til at finde de betjeningstaster og porte, der vises på de næste sider.
!
Din computer ser muligvis lidt anderledes ud end computeren på illustrationerne i denne vejledning, fordi computeren har nogle andre specifikationer.
Der kan også være landespecifikke forskelle.
Introduktion >
Placering af betjeningstaster og porte
n 11 N
Forside
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Indbygget MOTION EYE-kamera (side 38)
Indbygget MOTION EYE-kameraindikator (side 17)
LCD-skærm (side 110)
Indbyggede højttalere (stereo)
Indbygget mikrofon (mono)
Tastatur (side 33)
Pegefelt (side 35)
Højre tast (side 35)
Venstre tast (side 35)
J Slot til "Memory Stick Duo"* (side 39)
K Medieadgangsindikator (side 17)
L Slot til SD-hukommelseskort (side 47)
*
Computeren understøtter kun "Memory Stick" i Duo-størrelse.
Introduktion >
Placering af betjeningstaster og porte
n 12 N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
VAIO-tast (side 37)
ASSIST-tast (side 37)
Num lock-indikator (side 17)
Caps lock-indikator (side 17)
Scroll lock-indikator (side 17)
WIRELESS-indikator (side 17)
Opladningsindikator (side 17)
Diskdrevindikator (side 17)
WIRELESS-knap (side 53), (side 58), (side 62)
Introduktion >
Placering af betjeningstaster og porte
n 13 N
Bagside
A Batteristik (side 20)
B Slot til SIM-kort* (side 58)
*
Kun på udvalgte modeller.
Introduktion >
Placering af betjeningstaster og porte
n 14 N
Højre
A Slot til ExpressCard/34 (side 45)
B USB-porte* (side 81)
C Netværksport (LAN) (side 52)
D Tænd/sluk-tast/strømindikator (side 17)
*
Kompatibel med USB 2.0-standarden og understøtter hastighederne high/
full/low.
Introduktion >
Placering af betjeningstaster og porte
n 15 N
Venstre
A
B
C
D
E
DC IN-port (side 18)
F
G
H
I
USB-port* (side 81)
*
Kompatibel med USB 2.0-standarden og understøtter hastighederne high/
full/low.
Sikkerhedsslot
Luftventilation
Skærmport (side 73)
HDMI-udgangsport (side 75)
4-bens i.LINK-port (S400) (side 83)
Mikrofonstik (side 80)
Høretelefonstik (side 71)
Introduktion >
Placering af betjeningstaster og porte
n 16 N
Underside
A Luftventilation
B Dæksel til rum med hukommelsesmodul (side 97)
Introduktion >
Om indikatorlamperne
n 17 N
Om indikatorlamperne
Computeren er udstyret med følgende indikatorlamper:
Indikator
Funktioner
Strøm 1
Lyser grønt, når computeren er tændt, blinker langsomt og lyser orange, når computeren er i slumretilstand, og
slukkes, når computeren er slukket eller i dvaletilstand.
Opladning
Lyser, når batteriet oplades. Yderligere oplysninger finder du i Opladning af batteriet (side 23).
Medieadgang
Lyser, når hukommelseskortet, f.eks et "Memory Stick" eller et SD-hukommelseskort, er i brug. (Computeren
må ikke sættes i slumretilstand eller slukkes, når denne indikator er tændt.) Når indikatoren er slukket, er
hukommelseskortet ikke i brug.
Indbygget MOTION EYE-kamera
Lyser, når det indbyggede kamera er i brug.
Diskdrev
Lyser, når den indbyggede lagerenhed er i brug. Computeren må ikke sættes i slumretilstand eller slukkes, når
denne indikator er tændt.
Num lock
Tryk på tasten Num Lk for at aktivere det numeriske tastatur. Tryk en gang til for at deaktivere det numeriske
tastatur. Det numeriske tastatur er ikke aktiveret, når indikatoren er slukket.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Tryk på tasten Caps Lock for at skrive store bogstaver. Der skiftes til små bogstaver, hvis du trykker på tasten
Shift, mens indikatoren er tændt. Tryk på tasten en gang til for at slukke indikatoren. Når Caps lock-indikatoren
er slukket, skiftes der til normal indtastning.
Tryk på tasterne Fn+Scr Lk for at ændre, hvordan du ruller på skærmen. Når Scroll lock-indikatoren er slukket,
skiftes der til normal rulning. Tasten Scr Lk har forskellige funktionsmåder, alt efter hvilket program du bruger,
og tasten fungerer ikke i alle programmer.
Lyser, når en eller flere trådløse indstillinger er aktiveret.
Introduktion >
Tilslutning af strømmen
n 18 N
Tilslutning af strømmen
Du kan bruge en vekselstrømsadapter eller et genopladeligt batteri til at levere strøm til computeren.
Brug af vekselstrømsadapteren
Mens computeren er sluttet direkte til elnettet, og batteriet samtidig er installeret, bruger computeren elnettet som strømkilde.
✍
Brug kun den vekselstrømsadapter, der følger med computeren.
Sådan bruger du vekselstrømsadapteren
1
Sæt den ene ende af strømledningen (1) ind i vekselstrømsadapteren (3).
2
Sæt den anden ende af strømledningen i stikkontakten (2).
3
Sæt ledningen fra vekselstrømsadapteren (3) ind i DC IN-porten (4) på computeren.
!
DC In-stikkets form kan variere, alt efter hvilken vekselstrømsadapter der benyttes.
Introduktion >
Tilslutning af strømmen
✍
Hvis du vil koble computeren fuldstændigt fra strømforsyningen, skal du trække stikket fra vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten.
Sørg for, at der er nem adgang til stikkontakten.
Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere periode, bør den sættes i dvaletilstand. Se Brug af dvaletilstand (side 30).
n 19 N
Introduktion >
Brug af batteriet
Brug af batteriet
Det batteri, der følger med til computeren, er ikke fuldt opladet på leveringstidspunktet.
Indsætning/fjernelse af batteriet
Sådan installerer du batteriet
1
Sluk computeren, og slå LCD-skærmen ned.
2
Skub knappen LOCK til batterilåsen (1) indad.
n 20 N
Introduktion >
Brug af batteriet
n 21 N
3
Skub batteriet skråt ind i batterirummet, indtil tapperne (2) på siderne af batterirummet sidder i de U-formede indhak (3)
på hver side af batteriet.
4
Skub batteriet ned i rummet, indtil der lyder et klik.
5
Skub knappen LOCK udad, så batteriet sidder fast i computeren.
Introduktion >
Brug af batteriet
n 22 N
Sådan fjerner du batteriet
!
Du kan risikere at miste data, hvis du fjerner batteriet, mens computeren er tændt og koblet fra vekselstrømsadapteren, eller hvis du fjerner batteriet,
mens computeren er i dvaletilstand.
1
Sluk computeren, og slå LCD-skærmen ned.
2
Skub knappen LOCK til batterilåsen (1) indad.
3
Skub batterilåsen RELEASE (2) til side, og hold den i denne position, mens du sætter fingerspidserne ind under tappen (3)
på batteriet og drejer batteriet i pilens retning. Skub derefter batteriet væk fra computeren.
!
Nogle genopladelige batterier opfylder ikke Sonys kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Af sikkerhedsmæssige grunde kan denne computer kun fungere
med de originale Sony-batterier, der er designet til denne model. Hvis du installerer et batteri, der ikke er godkendt, bliver batteriet ikke opladet, og
computeren holder op med at fungere.
Introduktion >
Brug af batteriet
n 23 N
Opladning af batteriet
Det batteri, der følger med til computeren, er ikke fuldt opladet på leveringstidspunktet.
Sådan oplader du batteriet
1
Installer batteriet.
2
Slut computeren til en strømkilde ved hjælp af vekselstrømsadapteren.
Opladningsindikatoren er tændt, mens batteriet oplades. Når batteriet næsten er opladet til det niveau, du har valgt, slukkes
opladningsindikatoren.
Opladningsindikatorens statusvisning
Betydning
Lyser orange
Batteriet oplades.
Blinker sammen med den grønne strømindikator Batteriet er ved at løbe tør for strøm (normal tilstand).
Blinker sammen med den orange strømindikator Batteriet er ved at løbe tør for strøm (slumretilstand).
Blinker hurtigt med orange lys
Der er opstået en batterifejl, fordi batteriet er defekt
eller ikke sidder ordentligt fast.
!
Oplad batteriet som beskrevet i denne vejleding fra første opladning.
Introduktion >
Brug af batteriet
n 24 N
✍
Lad batteriet sidde i computeren, mens den er sluttet til elnettet. Batteriet oplades, mens du bruger computeren.
Når batteriet er løbet tør for strøm, og både opladnings- og strømindikatoren blinker, skal du enten tilslutte vekselstrømsadapteren for at genoplade
batteriet eller slukke computeren og indsætte et fuldt opladet batteri.
Computeren er udstyret med et lithium-ion-batteri, der til enhver tid kan oplades. Det påvirker ikke batteriets levetid, hvis det genoplades, selvom det
kun er delvist afladet.
I forbindelse med brugen af visse programmer og eksterne enheder skifter computeren muligvis ikke til dvaletilstand, selvom batteriet er næsten tomt.
Derfor er det vigtigt, at du sikkerhedskopierer regelmæssigt og manuelt aktiverer en strømstyringstilstand, f.eks. slumre eller dvale, for at undgå datatab,
når du bruger batteristrøm.
Hvis batteriet tømmes, mens computeren er i slumretilstand, mister du alle data, der ikke er gemt. Det er ikke muligt at vende tilbage til det arbejde, der
ikke er gemt. Hvis du vil undgå tab af data, skal du gemme dine data ofte.
Introduktion >
Brug af batteriet
n 25 N
Sådan kontrollerer du batteriets kapacitet
Batteriets kapacitet reduceres gradvist i takt med, at antallet af opladninger øges, eller varigheden af brugen af batteriet
forlænges. For at få størst muligt udbytte af batteriet skal du kontrollere batteriets kapacitet og justere batteriets indstillinger.
Sådan kontrolleres batteriets kapacitet
1
Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center.
2
Klik på Power Management og Battery.
✍
Du kan også aktivere batteriplejefunktionen for at forlænge batteriets levetid.
Introduktion >
Brug af batteriet
n 26 N
Forlængelse af batteriets levetid
Når computeren kører på batteristrøm, kan du forlænge batteriets levetid ved hjælp af følgende fremgangsmåder.
❑ Juster lysstyrken på computerens LCD-skærm.
❑ Brug strømsparetilstanden. Yderligere oplysninger finder du i Brug af strømsparetilstande (side 28).
❑ Rediger strømspareindstillingerne under Strømstyring. Yderligere oplysninger finder du i Brug af VAIO Power
Management (side 95).
❑ Angiv tapet som baggrund på skrivebordet under Long Battery Life Wallpaper Setting via VAIO Control Center.
Introduktion >
Sikker nedlukning af computeren
n 27 N
Sikker nedlukning af computeren
Hvis du vil undgå at miste data, der ikke er gemt, skal du lukke computeren korrekt, som beskrevet nedenfor.
Sådan lukker du computeren
1
Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til computeren.
2
Klik på Start og på knappen Luk computeren.
3
Reager på alle advarsler om, at du skal gemme dokumenter eller være opmærksom på andre brugere, og vent, indtil
computeren lukkes automatisk.
Strømindikatoren slukkes.
Introduktion >
Brug af strømsparetilstande
n 28 N
Brug af strømsparetilstande
Du kan benytte strømstyringsindstillingerne til at spare på batteriet. Ud over den normale drifttilstand har computeren to
specifikke strømsparetilstande, som du kan vælge efter behov: Slumretilstand og dvaletilstand.
!
Hvis du ikke skal bruge computeren i længere tid, mens den er koblet fra vekselstrømskilden, skal du sætte computeren i dvaletilstand eller slukke den.
Hvis batteriet tømmes, mens computeren er i slumretilstand, mister du alle data, der ikke er gemt. Det er ikke muligt at vende tilbage til det arbejde, der
ikke er gemt. Hvis du vil undgå tab af data, skal du gemme dine data ofte.
Tilstand
Beskrivelse
Normal tilstand
Dette er den normale tilstand for computeren, når den er i brug. Den grønne strømindikator lyser, når denne
tilstand er aktiveret på computeren.
Slumretilstand
I slumretilstand slukkes LCD-skærmen, og de indbyggede lagerenheder og processoren indstilles til et lavt
strømforbrug. Den orange strømindikator blinker langsomt, når denne tilstand er aktiveret på computeren.
Computeren vender hurtigere tilbage til normal tilstand fra slumretilstand end fra dvaletilstand. Der bruges dog
mere strøm i slumretilstand end i dvaletilstand.
Dvaletilstand
Når computeren er i dvaletilstand, gemmes systemets aktuelle tilstand på de indbyggede lagerenheder, og
computeren slukkes. Selvom batteriet bliver tømt, mister du ikke nogen data. Strømindikatoren er slukket, når
denne tilstand er aktiveret på computeren.
Introduktion >
Brug af strømsparetilstande
n 29 N
Brug af slumretilstand
Sådan aktiverer du slumretilstand
Klik på Start, på pilen
ud for knappen Luk computeren og derefter på Slumre.
Sådan vender du tilbage til normal tilstand
❑ Tryk på en tast.
❑ Tryk på tænd/sluk-tasten på computeren.
!
Hvis du trykker på tænd/sluk-tasten og holder den nede i mere end fire sekunder, slukkes computeren automatisk. Du mister alle data, der ikke er gemt.
Introduktion >
Brug af strømsparetilstande
Brug af dvaletilstand
Sådan aktiverer du dvaletilstand
Tryk på tasterne Fn+F12.
Du kan også klikke på Start, på pilen ud for knappen Luk computeren og derefter på Dvale.
!
Flyt ikke computeren, før strømindikatoren er slukket.
Sådan vender du tilbage til normal tilstand
Tryk på tænd/sluk-tasten.
!
Hvis du trykker på tænd/sluk-tasten og holder den nede i mere end fire sekunder, slukkes computeren automatisk.
n 30 N
Introduktion >
Opdatering af computeren
n 31 N
Opdatering af computeren
Sørg for at opdatere din VAIO-computer ved hjælp af følgende programmer, så computeren fungerer så effektivt og sikkert
som muligt.
VAIO Update gør dig automatisk opmærksom på nye opdateringer, som er tilgængelige på internettet, og som kan optimere
computerens ydeevne, og henter og installerer dem på computeren.
❑ Windows Update
Klik på Start, Alle programmer og Windows Update, og følg derefter vejledningen på skærmen.
❑ VAIO Update 5
Klik på Start, Alle programmer og VAIO Update 5, og følg derefter vejledningen på skærmen.
!
Computeren skal have forbindelse til internettet, for at du kan hente opdateringer.
Brug af VAIO-computeren >
n 32 N
Brug af VAIO-computeren
I dette afsnit beskrives det, hvordan du kan bruge din VAIO-computer, så du får det største udbytte af den.
❑ Brug af tastaturet (side 33)
❑ Brug af pegefeltet (side 35)
❑ Brug af specialtasterne (side 37)
❑ Brug af det indbyggede kamera (side 38)
❑ Brug af en "Memory Stick" (side 39)
❑ Brug af andre moduler/hukommelseskort (side 45)
❑ Brug af internettet (side 51)
❑ Brug af netværket (LAN) (side 52)
❑ Brug af det trådløse LAN-netværk (side 53)
❑ Brug af det trådløse WAN-netværk (side 58)
❑ Brug af Bluetooth-funktionen (side 62)
Brug af VAIO-computeren >
Brug af tastaturet
n 33 N
Brug af tastaturet
Tastaturet har ekstra taster, der bruges til at udføre modelspecifikke opgaver.
Kombinationer og funktioner med Fn-tasten
✍
Nogle tastaturfunktioner kan først bruges, når operativsystemet er indlæst.
Kombination/funktion
Funktion
Fn + % (F2): lydløs
Slår de indbyggede højttalere eller høretelefoner til og fra.
Fn + 2 (F3/F4): regulering af lydstyrken
Ændrer lydstyrken.
Hvis du vil øge lydstyrken, skal du trykke på Fn+F4 og derefter på M eller , eller blive ved med
at trykke på Fn+F4.
Hvis du vil reducere lydstyrken, skal du trykke på Fn+F3 og derefter på m eller < eller blive
ved med at trykke på Fn+F3.
Fn + 8 (F5/F6): regulering af lysstyrke
Ændrer lysstyrken på computerens LCD-skærm.
Hvis du vil øge lysstyrken, skal du holde tasterne Fn+F6 nede eller trykke på tasterne Fn+F6
og derefter på tasten M eller ,.
Hvis du vil reducere lysstyrken, skal du holde tasterne Fn+F5 nede eller trykke på tasterne
Fn+F5 og derefter på tasten m eller <.
Fn +
Skifter mellem visning på computerens skærm, på en ekstern skærm, på begge disse skærme
og på flere skærme, der fungerer som et enkelt skrivebord. Tryk på tasten Enter for at vælge
skærmvisning.
/T (F7): skærmudgang
!
Hvis du fjerner et skærmkabel fra computeren, mens der anvendes en ekstern skærm til visning, bliver
computerskærmen sort. I så fald skal du trykke to gange på tasten F7, mens du holder tasten Fn nede. Tryk
derefter på tasten Enter for at skifte til computerskærmen.
Det er ikke sikkert, at operativsystemet på computeren understøtter brug af flere skærme.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af tastaturet
Kombination/funktion
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): zoom
(F12): dvale
n 34 N
Funktion
Ændrer størrelsen af et billede eller et dokument, der vises i et program.
Hvis visningen skal virke mindre og længere væk (zoom ud), skal du trykke på tasterne Fn+F9.
Hvis visningen skal virke større og tættere på (zoom ind), skal du trykke på tasterne Fn+F10.
Yderligere oplysninger finder du i Hjælp-filen i VAIO Control Center.
I dvaletilstand har computeren det laveste strømforbrug. Når du udfører denne kommando,
bliver systemets tilstand og de tilsluttede eksterne enheders tilstand gemt på den indbyggede
lagerenhed, og systemet slukkes. Hvis du vil vende tilbage til den tidligere systemtilstand, skal
du trykke på tænd/sluk-tasten.
Yderligere oplysninger om strømstyring finder du i Brug af strømsparetilstande (side 28).
Brug af VAIO-computeren >
Brug af pegefeltet
n 35 N
Brug af pegefeltet
Du kan pege på, markere, trække og rulle elementer på skærmbilledet ved hjælp af pegefeltet.
Handling
Beskrivelse
Pege
Flyt fingeren hen over pegefeltet (1) for at placere markøren (2) på et element eller objekt.
Klikke
Tryk én gang på venstre tast (3).
Dobbeltklikke
Tryk på venstre tast to gange lige efter hinanden.
Højreklikke
Tryk én gang på højre tast (4). I mange programmer åbner denne handling en kontekstafhængig genvejsmenu.
Trække
Bevæg fingeren hen over pegefeltet, mens du trykker på venstre tast.
Rulle
Træk fingeren langs pegefeltets højre kant for at rulle i lodret retning. Glid fingeren langs den nederste kant for at rulle i
vandret retning. Når du ruller i lodret eller vandret retning, kan du fortsætte rulningen uden at løfte fingeren fra pegefeltet
ved at bevæge fingeren i cirkler på pegefeltet (rullefunktionen kan kun benyttes med programmer, der understøtter
rulning via pegefeltet).
Svippe
Lad to fingre glide parallelt i en hurtig bevægelse på pegefeltet. I en internetbrowser eller et billedfremviserprogram kan
du svippe til venstre for at gå tilbage og svippe til højre for at gå fremad.
Knibe
I nogle programmer kan du zoome ved at lave en knibebevægelse med to fingre på pegefeltet. Før fingrene fra hinanden
for at zoome ind, eller knib fingrene sammen for at zoome ud.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af pegefeltet
n 36 N
✍
Du kan aktivere/deaktivere pegefeltet, når der er sluttet en mus til computeren. Du kan ændre indstillinger for pegefeltet i VAIO Control Center.
!
Sørg for at tilslutte en mus, inden pegefeltet deaktiveres. Hvis du deaktiverer pegefeltet, inden du tilslutter en mus, kan du kun udføre markørhandlinger
via tastaturet.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af specialtasterne
n 37 N
Brug af specialtasterne
Computeren er udstyret med specialtaster, der kan bruges til at aktivere bestemte funktioner på computeren.
Specialtast
Funktioner
ASSIST-tast
Starter VAIO Care, mens computeren er i normal- eller slumretilstand.
Når computeren er slukket eller i dvaletilstand, starter ASSIST-tasten VAIO Recovery Center.
VAIO-tast
Starter Media Gallery eller slår lydstyrken til eller fra afhængig af din model.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af det indbyggede kamera
n 38 N
Brug af det indbyggede kamera
Computeren har et indbygget MOTION EYE-kamera.
Du kan udføre følgende handlinger med den forudinstallerede software til billedoptagelse:
❑ Tage stillbilleder og optage film
❑ Registrere og optage objektbevægelser til overvågningsformål
❑ Redigere optagede billeddata
✍
Når du tænder computeren, aktiveres det indbyggede kamera.
Det er muligt at afholde videokonferencer, hvis du har den nødvendige software.
!
Når du starter eller afslutter softwaren til onlinemeddelelser eller videoredigering, bliver det indbyggede kamera ikke hhv. aktiveret eller deaktiveret.
Sæt ikke computeren i slumre- eller dvaletilstand, mens du bruger det indbyggede kamera.
Sådan bruger du den forudindstallerede software til billedoptagelse
1
Klik på Start, Alle programmer, ArcSoft WebCam Companion 3 og WebCam Companion 3.
2
Klik på det ønskede ikon i hovedvinduet.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger softwaren, i Hjælp-filen til programmet.
✍
Hvis du skal tage et billede eller optage en film på et mørkt sted, skal du klikke på ikonet Capture i hovedvinduet. Klik derefter på ikonet WebCam
Settings, og vælg indstillingen for begrænset lys eller kompensation for begrænset lys i vinduet med egenskaber.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af en "Memory Stick"
n 39 N
Brug af en "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart og alsidigt optagemedie med integrerede kredsløb, der er designet specifikt til
udveksling og deling af digitale data fra kompatible produkter, f.eks. digitalkameraer, mobiltelefoner og andre lignende
enheder. Da det er muligt at flytte mediet, kan det bruges til ekstern datalagring.
Inden du bruger en "Memory Stick"
Computerens "Memory Stick Duo"-slot passer til følgende størrelser og typer "Memory Stick Duo"-medier:
❑ "Memory Stick Duo"
❑ "Memory Stick PRO Duo"
❑ "Memory Stick PRO-HG Duo"
!
Computeren understøtter kun "Memory Stick" i Duo-størrelse. "Memory Stick" i standardstørrelse understøttes ikke.
Du kan få de seneste oplysninger om "Memory Stick"-mediet på [memorystick.com] på http://www.memorystick.com/en/.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af en "Memory Stick"
n 40 N
Indsættelse og fjernelse af en "Memory Stick"
Sådan indsætter du en "Memory Stick"
1
Find "Memory Stick Duo"-slotten.
2
Hold din "Memory Stick", så pilen vender opad og peger mod kortslotten.
3
Skub forsigtigt din "Memory Stick" ind i slotten, indtil der lyder et klik.
Undgå at tvinge mediet ind i slotten.
✍
Hvis din "Memory Stick" ikke kan indsættes i slotten uden problemer, skal du fjerne den roligt og kontrollere, at du indsætter den i den korrekte retning.
Din "Memory Stick" registreres automatisk af systemet, og indholdet på den vises. Hvis der ikke åbnes en dialogboks eller et vindue på skrivebordet,
skal du klikke på Start, Computer og dobbeltklikke på "Memory Stick"-ikonet.
"Memory Stick"-ikonet vises i vinduet Computer, efter du har indsat din "Memory Stick" i slotten.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af en "Memory Stick"
n 41 N
!
Inden du bruger en "Memory Stick Micro" ("M2"), skal du indsætte den i en "M2" Duo-adapter. Hvis du indsætter mediet direkte i computerens "Memory
Stick Duo"-slot uden adapteren, er der risiko for, at mediet sidder fast i slotten.
Sådan fjerner du en "Memory Stick"
!
Fjern ikke din "Memory Stick", mens medieadgangsindikatoren lyser. Hvis du gør det, kan du miste data. Det kan tage længere tid at indlæse store
mængder data, så kontroller, at indikatoren er slukket, inden du fjerner din "Memory Stick".
1
Find "Memory Stick Duo"-slotten.
2
Kontroller, at indikatoren for medieadgang er slukket.
3
Skub din "Memory Stick" ind i computeren, og slip den.
Din "Memory Stick" skubbes ud.
4
Træk din "Memory Stick" ud af slotten.
!
Vær forsigtig, når du fjerner en "Memory Stick", så den ikke pludselig skubbes ud, mens du ikke er parat.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af en "Memory Stick"
n 42 N
Formatering af en "Memory Stick"
Sådan formaterer du en "Memory Stick"
En "Memory Stick" er som standard formateret og klar til brug.
Hvis du vil formatere mediet igen ved hjælp af din computer, skal du benytte følgende fremgangsmåde.
!
Sørg for, at formateringen udføres med en enhed, der understøtter formatering af "Memory Stick"-medier.
Når en "Memory Stick" formateres, slettes alle de data, der er gemt på mediet. Inden formateringen skal du derfor sikre dig, at din "Memory Stick" ikke
indeholder vigtige data.
Du må ikke fjerne din "Memory Stick" fra slotten, mens den formateres. Hvis du gør det, kan der opstå funktionsfejl.
1
Find "Memory Stick Duo"-slotten.
2
Skub forsigtigt din "Memory Stick" ind i slotten, indtil der lyder et klik.
3
Klik på Start og Computer.
4
Højreklik på "Memory Stick"-ikonet, og vælg Formater.
5
Klik på Gendan enhedens standardindstillinger.
!
Størrelsen af allokeringsenheden og filsystemet kan ændres.
Vælg ikke NTFS på rullelisten Filsystem, da denne indstilling kan medføre funktionsfejl.
✍
Formateringsprocessen udføres hurtigere, hvis du vælger Ekspresformatering under Formateringsindstillinger.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af en "Memory Stick"
6
Klik på Start.
7
Følg vejledningen på skærmen.
!
Formateringen af en "Memory Stick" kan tage et stykke tid. Det afhænger af medietypen, hvor lang tid det tager.
n 43 N
Brug af VAIO-computeren >
Brug af en "Memory Stick"
n 44 N
Om brug af en "Memory Stick"
❑ Computeren er blevet testet og understøtter "Memory Stick"-medier fra Sony med en kapacitet på op til 32 GB, som er
tilgængelig pr. september 2009. Det er imidlertid ikke alle "Memory Stick"-medier, der er garanteret kompatible.
❑ Sørg for, at pilen på din "Memory Stick" peger i den rigtige retning, når den indsættes. Hvis det er vanskeligt at indsætte
din "Memory Stick", må du ikke forsøge at tvinge den på plads, da du risikerer at beskadige computeren eller mediet.
❑ Vær forsigtig, når du indsætter eller fjerner din "Memory Stick" fra slotten. Du må ikke tvinge modulet ind eller ud af slotten.
❑ Det garanteres ikke, at computeren understøtter en "Memory Stick" med flere konverteringsadaptere.
❑ "MagicGate" er det almindelige navn for den teknologi til copyrightbeskyttelse, der er udviklet af Sony. Brug en "Memory
Stick" med "MagicGate"-logoet for at udnytte denne teknologi.
❑ Ifølge loven om ophavsret må de lyd- og/eller billeddata, du har optaget, ikke anvendes til andet end personligt brug uden
forudgående samtykke fra de respektive copyrightindehavere. "Memory Stick"-medier med copyrightbeskyttede data må
således kun bruges i henhold til loven om ophavsret.
❑ Der må ikke indsættes mere end én "Memory Stick" i slotten. Hvis mediet indsættes forkert, kan både computeren og
mediet blive beskadiget.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af andre moduler/hukommelseskort
n 45 N
Brug af andre moduler/hukommelseskort
Brug af ExpressCard-modulet
Computeren er udstyret med en ExpressCard/34- slot*, der bruges til at overføre data mellem digitale kameraer, videokameraer,
musikafspillere og andre av-enheder. Denne slot kan kun bruges til et ExpressCard/34-modul (34 mm bredt)*.
*
Betegnes ExpressCard-slotten og ExpressCard-modulet i denne vejledning.
Sådan indsætter du et ExpressCard-modul
1
Find ExpressCard-slotten.
2
Skub forsigtigt ExpressCard-modulet ind i slotten, indtil der lyder et klik.
Modulet må ikke tvinges ind.
✍
Hvis modulet ikke glider nemt ind, skal du forsigtigt fjerne det og kontrollere, om det vender rigtigt.
Sørg for, at du bruger den nyeste driversoftware fra forhandleren af ExpressCard-modulet.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af andre moduler/hukommelseskort
Sådan fjerner du et ExpressCard-modul
✍
Du kan springe trin 1-4 over, hvis:
- din computer er slukket.
- ikonet Sikker fjernelse af hardware ikke vises på proceslinjen.
- den hardware, du vil fjerne, ikke vises i vinduet Sikker fjernelse af hardware.
1
Find ExpressCard-slotten.
2
Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier på proceslinjen.
3
Vælg den hardwareenhed, der skal fjernes.
4
Følg vejledningen på skærmen for at fjerne ExpressCard-modulet.
5
Skub ExpressCard-modulet indad, så modulet springer ud.
6
Tag forsigtigt fat i ExpressCard-modulet, og træk det ud.
n 46 N
Brug af VAIO-computeren >
Brug af andre moduler/hukommelseskort
n 47 N
Brug af SD-hukommelseskortet
Computeren har en slot til et SD-hukommelseskort. Du kan bruge denne slot til at overføre data mellem digitale kameraer,
videokameraer, musikafspillere og andre av-enheder.
Inden du bruger et SD-hukommelseskort
Computerens slot til SD-hukommelseskort understøtter følgende hukommelseskort:
❑ SD-hukommelseskort
❑ SDHC-hukommelseskort
I afsnittet Få mere at vide om din VAIO-computer (side 5) kan du finde adressen til det websted, hvor du kan finde de seneste
oplysninger om kompatible hukommelseskort.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af andre moduler/hukommelseskort
Sådan indsætter du et SD-hukommelseskort
1
Find computerens slot til SD-hukommelseskort.
2
Hold dit SD-hukommelseskort, så pilen vender opad og peger mod kortslotten.
3
Skub forsigtigt SD-hukommelseskortet ind, indtil der lyder et klik.
Kortet må ikke tvinges på plads.
✍
Ikonet for SD-hukommelseskortet vises i vinduet Computer, efter du har indsat kortet i slotten.
n 48 N
Brug af VAIO-computeren >
Brug af andre moduler/hukommelseskort
Sådan fjerner du et SD-hukommelseskort
1
Find computerens slot til SD-hukommelseskort.
2
Kontroller, at indikatoren for medieadgang er slukket.
3
Skub SD-hukommelseskortet ind i computeren, og slip det.
SD-hukommelseskortet skubbes ud.
4
Træk SD-hukommelseskortet ud af slotten.
n 49 N
Brug af VAIO-computeren >
Brug af andre moduler/hukommelseskort
n 50 N
Om brug af hukommelseskort
Generelle bemærkninger om brugen af hukommelseskortet
❑ Sørg for at bruge hukommelseskort, der er kompatible med de standarder, der understøttes af computeren.
❑ Sørg for, at pilen på hukommelseskortet peger i den rigtige retning, når det indsættes. Hvis det er vanskeligt at indsætte
hukommelseskortet, må du ikke forsøge at tvinge det på plads, da du risikerer at beskadige computeren eller mediet.
❑ Vær forsigtig, når du indsætter eller fjerner hukommelseskortet. Du må ikke tvinge modulet ind eller ud af slotten.
❑ Fjern ikke hukommelseskortet, mens medieadgangsindikatoren lyser. Hvis du gør det, kan du miste data.
❑ Forsøg ikke at indsætte et hukommelseskort eller en hukommelseskortadapter af en anden type i slotten til
hukommelseskort. Hvis hukommelseskortet eller hukommelseskortadapteren ikke er kompatibel med slotten, kan kortet
sidde fast og beskadige computeren.
Om brug af SD-hukommelseskortet
❑ Computeren er blevet testet og understøtter de mest udbredte hukommelseskort, der er tilgængelige pr. september 2009.
Det kan dog ikke garanteres, at alle hukommelseskort er kompatible.
❑ Computeren er blevet testet med SD-hukommelseskort med en kapacitet på op til 2 GB og SDHC-hukommelseskort med
en kapacitet på op til 32 GB, og computeren er kompatibel med disse kort.
❑ Computerens slot til SD-hukommelseskort understøtter ikke SD- og SDHC-hukommelseskortets funktion til
højhastighedsoverførsel.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af internettet
n 51 N
Brug af internettet
Inden du kan bruge internettet, skal du tilmelde dig hos en internetudbyder og konfigurere de enheder, der er nødvendige,
for at computeren kan oprette forbindelse til internettet.
Din internetudbyder tilbyder muligvis følgende typer internetforbindelser:
❑ Fiberoptisk bredbånd (FTTH)
❑ Bredbånd (DSL)
❑ Kabelmodem
❑ Satellit
❑ Modem
Hvis du vil have detaljerede oplysninger om de enheder, der skal bruges til at få adgang til internettet, og om, hvordan
computeren kobles på internettet, skal du kontakte din internetudbyder.
✍
Hvis du vil koble computeren på internettet ved hjælp af den trådløse LAN-funktion, skal du konfigurere det trådløse LAN-netværk. Yderligere
oplysninger finder du i Brug af det trådløse LAN-netværk (side 53).
!
Når computeren kobles på internettet, skal du sørge for, at computeren er tilstrækkeligt beskyttet mod onlinetrusler.
Afhængigt af den aftale, du har med din internetudbyder, skal du muligvis slutte en ekstern modemenhed, f.eks. et USB-telefonmodem, et DSL-modem
eller et kabelmodem, til computeren. Detaljerede instruktioner om forbindelser og modemkonfiguration finder du i den betjeningsvejledning, der blev
leveret sammen med dit modem.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af netværket (LAN)
n 52 N
Brug af netværket (LAN)
Du kan slutte computeren til 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-netværk ved hjælp af et LAN-kabel. Slut den ene ende
af LAN-kablet (medfølger ikke) til netværksporten (LAN) på computeren og den anden ende til netværket. Kontakt din
netværksadministrator, hvis du vil have flere oplysninger om de indstillinger og enheder, der skal bruges til en LANforbindelse.
✍
Du kan slutte computeren til ethvert netværk uden at ændre standardindstillingerne.
!
Der må ikke sluttes et telefonkabel til netværksporten (LAN) på computeren.
Hvis en af de nedenfor nævnte telefonlinjer sluttes til netværksporten (LAN), kan høj strøm ved porten medføre skader, overophedning eller brand.
- Telefonlinjer til privat brug (intercom-samtaleanlæg) eller arbejdsbrug (virksomhedstelefon med flere linjer)
- Offentlige telefonlinjer med abonnement
- PBC (privat bicentral)
Brug af VAIO-computeren >
Brug af det trådløse LAN-netværk
n 53 N
Brug af det trådløse LAN-netværk
Med det trådløse LAN-netværk (WLAN) kan computeren forbindes med et netværk gennem en trådløs forbindelse.
WLAN benytter følgende IEEE 802.11a/b/g/n-standard, der angiver den anvendte type teknologi.
Du kan se din computers konfiguration i specifikationerne.
WLAN-standard
Frekvensbånd
Bemærkninger
IEEE 802.11a
5 GHz
-
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
IEEE 802.11g-standarden giver en hurtigere
kommunikationshastighed end IEEE 802.11bstandarden.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
På modeller med IEEE 802.11b/g/n-standarden
kan kun 2,4-GHz-båndet bruges.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af det trådløse LAN-netværk
n 54 N
Om brug af den trådløse LAN-funktion
Generelle bemærkninger om brugen af den trådløse LAN-funktion
❑ I nogle lande eller områder kan lokale myndigheder have fastlagt begrænsninger for brugen af WLAN-produkter (f.eks. et
begrænset antal kanaler). Inden du aktiverer WLAN-funktionen, skal du læse reglerne for brug af trådløse LAN-netværk
grundigt.
❑ IEEE 802.11a-standarden og IEEE 802.11n-standarden er ikke tilgængelige på ad-hoc-netværk.
❑ Det 2,4-GHz bånd, der bruges af enheder, som er kompatible med trådløse LAN-netværk, benyttes også af en række
andre enheder. Selvom enhederne på det trådløse LAN-netværk anvender teknologier til at minimere interferensen fra
andre enheder, der benytter samme bånd, kan der forekomme interferens, som reducerer kommunikationshastigheden,
begrænser kommunikationsrækkevidden eller afbryder trådløse forbindelser.
❑ Kommunikationshastigheden og -rækkevidden kan variere afhængig af følgende forhold:
❑ Afstanden mellem kommunikationsenhederne
❑ Eventuelle forhindringer mellem enhederne
❑ Enhedens konfiguration
❑ Betingelserne for radiosignaler
❑ Det omgivende miljø, herunder eventuelle vægge og vægmaterialer
❑ Programmer i brug
❑ Kommunikationsforbindelserne kan blive afbrudt afhængig af betingelserne for radiosignaler.
❑ Den faktiske kommunikationshastighed er muligvis lavere end den hastighed, der angives på computeren.
❑ Hvis der anvendes WLAN-produkter, som understøtter forskellige standarder, der bruger samme frekvens på det samme
trådløse netværk, kan det reducere kommunikationshastigheden grundet radiointerferens. Derfor er WLAN-produkter
designet til at sænke kommunikationshastigheden, så kommunikation med et andet WLAN-produkt kan opretholdes, hvis
det understøtter en anden standard, der bruger samme frekvens. Når kommunikationshastigheden ikke er så hurtig som
forventet, kan den muligvis øges ved at skifte trådløs kanal på adgangspunktet.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af det trådløse LAN-netværk
n 55 N
Om datakryptering
WLAN-standarden omfatter følgende krypteringsmetoder: WEP (Wired Equivalent Privacy), som er en sikkerhedsprotokol,
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) og WPA (Wi-Fi Protected Access). Både WPA2 og WPA-specifikationerne, der er foreslået
i fællesskab af IEEE og Wi-Fi-alliancen, er standarder, som er baseret på interoperative sikkerhedsforbedringer, der øger
niveauet for databeskyttelse og adgangskontrol på eksisterende Wi-Fi-netværk. WPA er designet til at være fremadkompatibel
med IEEE 802.11i-specifikationen. Den benytter den forbedrede datakrypteringsprotokol TKIP (Temporal Key Integrity
Protocol) og en brugergodkendelsesfunktion, som anvender protokollerne 802.1X og EAP (Extensible Authentication
Protocol). Datakryptering beskytter den sårbare trådløse forbindelse mellem klienter og adgangspunkter. Derudover benyttes
andre typiske LAN-sikkerhedsmekanismer for at beskytte fortrolige oplysninger, f.eks. adgangskodebeskyttelse, end-to-endkryptering, virtuelle private netværk og brugergodkendelse. WPA2, anden generation af WPA, giver en mere effektiv
databeskyttelse og adgangskontrol og er desuden designet til at beskytte alle versioner af 802.11-enheder, herunder
standarderne 802.11b, 802.11a, 802.11g og 802.11n med flere bånd og flere tilstande. Desuden giver WPA2, der er baseret
på den anerkendte IEEE 802.11i-standard, et sikkerhedsniveau, der svarer til sikkerhedsniveauet for regeringsrelevante
systemer, ved at implementere den FIPS 140-2-kompatible AES-krypteringsalgoritme fra NIST (National Institute of
Standards and Technology) og 802.1X-baseret godkendelse. WPA2 er bagudkompatibel med WPA.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af det trådløse LAN-netværk
n 56 N
Start af trådløs LAN-kommunikation
Du skal først oprette trådløs LAN-forbindelse mellem computeren og adgangspunktet (medfølger ikke). Yderligere
oplysninger finder du i Windows Hjælp og support.
!
Yderligere oplysninger om, hvordan du vælger den kanal, der skal bruges af adgangspunktet, finder du i den brugervejledning, som fulgte med
adgangspunktet.
Sådan starter du trådløs LAN-kommunikation
1
Sørg for, at der er oprettet et adgangspunkt.
Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.
2
Slå knappen WIRELESS til.
3
Klik på ikonet VAIO Smart Network på proceslinjen.
4
Klik på knappen ud for den eller de ønskede trådløse indstillinger for at slå dem On i vinduet VAIO Smart Network.
Kontroller, at indikatoren WIRELESS tændes.
5
Klik på
6
Vælg det ønskede adgangspunkt, og klik på Opret forbindelse.
✍
eller
på proceslinjen.
I forbindelse med WPA-PSK- eller WPA2-PSK-godkendelse skal der angives et adgangsudtryk. Der skelnes mellem store og små bogstaver i
adgangsudtrykket, og det skal være en tekststreng med mellem 8 og 63 tegn eller en hexadecimalstreng på op til 64 tegn.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af det trådløse LAN-netværk
Afbrydelse af trådløs LAN-kommunikation
Sådan afbryder du trådløs LAN-kommunikation
Klik på knappen ud for Wireless LAN for at sætte indstillingen til Off i vinduet VAIO Smart Network.
!
Hvis den trådløse LAN-funktion deaktiveres, mens du har adgang til eksterne dokumenter, filer eller ressourcer, risikerer du at miste data.
n 57 N
Brug af VAIO-computeren >
Brug af det trådløse WAN-netværk
n 58 N
Brug af det trådløse WAN-netværk
Hvis du bruger den trådløse WAN-netværksfunktion (WWAN), kan computeren oprette forbindelse til internettet via det
trådløse netværk, når der er mobiltelefondækning.
Det er ikke sikkert, at WWAN-funktionen er tilgængelig i alle lande eller områder. Du kan se de lande og områder, hvor
WWAN-funktionen er tilgængelig, i Retningslinjer for trådløst WAN i Bestemmelser, garanti og support.
Nogle funktioner og indstillinger i dette afsnit er muligvis ikke tilgængelige på din computer.
Du kan se din computers konfiguration i specifikationerne.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af det trådløse WAN-netværk
n 59 N
Indsættelse af et SIM-kort
Hvis du vil bruge den trådløse WAN-funktion, skal du først indsætte et SIM-kort i SIM-kortslotten på computeren. SIM-kortet
sidder i en kortholder, der er cirka på størrelse med et kreditkort.
✍
Alt efter hvilken model du har købt, og hvilket land du befinder dig i, modtager du muligvis et tilbud fra den telekommunikationsoperatør, som VAIO har
valgt. Hvis det er tilfældet, er SIM-kortet enten i operatørens SIM-pakke eller allerede indsat i slotten til SIM-kort. Hvis SIM-kortet ikke følger med
computeren, kan du købe et kort hos din foretrukne telekommunikationsoperatør.
Sådan indsætter du et SIM-kort
1
Sluk computeren.
2
Tag batteriet ud af computeren.
✍
Yderligere oplysninger finder du i Sådan fjerner du batteriet (side 22).
3
Tag SIM-kortet (1) ud ved at skubbe det ud af kortholderen.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af det trådløse WAN-netværk
4
n 60 N
Sæt SIM-kortet ind i SIM-kort-slotten med den trykte kredsløbsside opad.
!
Pas på, at du ikke kommer til at røre siden med printpladen på SIM-kortet. Sørg for, at du har et godt greb om computeren, inden du indsætter eller
fjerner kortet.
Pas på, at du ikke kommer til at beskadige SIM-kortet, f.eks. ved at bøje det eller trykke på det.
5
Indsæt batteriet igen.
!
Kontroller, at batteriet er indsat korrekt.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af det trådløse WAN-netværk
n 61 N
Start af den trådløse WAN-kommunikation
Sådan starter du den trådløse WAN-kommunikation
1
Slå knappen WIRELESS til.
2
Klik på ikonet VAIO Smart Network på proceslinjen.
3
Klik på kontakten ved siden af Wireless WAN for at slå det On i vinduet VAIO Smart Network.
4
Angiv din pinkode, når du bliver bedt om det.
5
Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste APN-oplysninger fra dit mobiltelefonselskab.
Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger den trådløse WAN-funktion, finder du i Hjælp-filen til programmet VAIO Smart
Network eller i dokumentationen fra din telekommunikationsoperatør.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af Bluetooth-funktionen
n 62 N
Brug af Bluetooth-funktionen
Du kan oprette en trådløs kommunikationsforbindelse mellem din computer og andre Bluetooth®-enheder, f.eks. en anden
computer eller en mobiltelefon. Du kan overføre data mellem disse enheder uden brug af kabler inden for en afstand på
10 meter, hvis enhederne er placeret i et område uden forhindringer.
Bluetooth-sikkerhed
Den trådløse Bluetooth-teknologi har en godkendelsesfunktion, der giver dig mulighed for at angive, hvem du vil kommunikere
med. Med denne godkendelsesfunktion kan du forhindre, at anonyme Bluetooth-enheder får adgang til din computer.
Første gang to Bluetooth-enheder kommunikerer, skal der angives en fælles adgangsnøgle (en adgangskode, der kræves til
godkendelsen) for begge de enheder, der skal registreres. Når en enhed er registreret, er det ikke nødvendigt at angive
adgangsnøglen igen.
✍
Adgangsnøglen kan ændres fra gang til gang, men den skal være identisk på de kommunikerende enheder.
I forbindelse med visse enheder, f.eks. en mus, er det ikke muligt at angive en adgangsnøgle.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af Bluetooth-funktionen
n 63 N
Kommunikation med en anden Bluetooth-enhed
Du kan slutte computeren til en Bluetooth-enhed, f.eks. en anden computer, en mobiltelefon, en PDA, et headset, en mus
eller et digitalkamera, uden at skulle bruge kabler.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af Bluetooth-funktionen
n 64 N
Sådan opretter du forbindelse til en anden Bluetooth-enhed
Hvis computeren skal kommunikere med en anden Bluetooth-enhed, skal du først konfigurere Bluetooth-funktionerne. Du
kan finde oplysninger om konfigurationen og brugen af Bluetooth-funktionen i emnerne om Bluetooth i Windows Hjælp og
support.
1
Slå knappen WIRELESS til.
2
Klik på ikonet VAIO Smart Network på proceslinjen.
3
Klik på knappen ud for Bluetooth for at slå indstillingen On i vinduet VAIO Smart Network.
Kontroller, at indikatoren WIRELESS tændes.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af Bluetooth-funktionen
Afbrydelse af Bluetooth-kommunikation
Sådan afbryder du Bluetooth-kommunikation
1
Sluk den Bluetooth-enhed, der kommunikerer med din computer.
2
Klik på knappen ud for Bluetooth for at slå indstillingen Off i vinduet VAIO Smart Network.
n 65 N
Brug af VAIO-computeren >
Brug af Bluetooth-funktionen
n 66 N
Om brugen af Bluetooth-funktionen
❑ Dataoverførselshastigheden varierer og afhænger af følgende forhold:
❑ Forhindringer, f.eks. vægge, der er placeret mellem enhederne
❑ Afstanden mellem enhederne
❑ De materialer, der er brugt til væggene
❑ Afstanden til mikrobølger og trådløse telefoner
❑ Interferens fra radiofrekvenser og andre miljømæssige forhold
❑ Enhedens konfiguration
❑ Den anvendte software
❑ Det anvendte operativsystem
❑ Samtidig brug af trådløse LAN-funktioner og Bluetooth-funktioner på computeren
❑ Størrelsen af de filer, der overføres
❑ Store filer kan blive beskadiget under kontinuerlig overførsel pga. nogle begrænsninger ved Bluetooth-standarden og
elektromagnetisk interferens i miljøet.
❑ Alle Bluetooth-enheder skal være godkendte for at sikre, at de overholder de gældende standardspecifikationer. Selvom
standarderne overholdes, kan de enkelte enheders ydeevne, specifikationer og driftsmæssige procedurer variere. Der
kan derfor forekomme situationer, hvor udvekslingen af data ikke er mulig.
❑ Hvis du afspiller videoer på computeren, og lydsignalet kommer fra en tilsluttet Bluetooth-enhed, er det ikke sikkert, at lyd
og video er synkroniseret korrekt. Dette forekommer ofte i forbindelse med Bluetooth-teknologien. Det er ikke et tegn på
en funktionsfejl.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af Bluetooth-funktionen
n 67 N
❑ Det 2,4-GHz bånd, som Bluetooth-enheder og trådløse LAN-enheder benytter, bruges af en række forskellige enheder.
Bluetooth-enhederne bruger en teknologi til at minimere interferensen fra andre enheder, som anvender den samme
bølgelængde. Hvis Bluetooth-funktionen og de trådløse kommunikationsenheder anvendes på samme tid, kan der
imidlertid opstå radiointerferens, som reducerer kommunikationshastigheden og -afstandene i forhold til
standardværdierne.
✍
Læs de gældende Bluetooth-regulativer, inden du bruger Bluetooth-funktionen.
❑ Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke sammen med andre enheder. Det afhænger af producenten og den
softwareversion, som producenten anvender.
❑ Hvis der sluttes flere Bluetooth-enheder til computeren, kan kanalen blive overbelastet, så enhedernes ydeevne
reduceres. Dette er en normal egenskab ved Bluetooth-teknologien. Det er ikke et tegn på en funktionsfejl.
Brug af eksterne enheder >
n 68 N
Brug af eksterne enheder
Du kan slutte eksterne enheder til din VAIO-computers porte og dermed udvide computerens funktionsmuligheder.
❑ Tilslutning af et optisk diskdrev (side 69)
❑ Tilslutning af eksterne højttalere eller hovedtelefoner (side 71)
❑ Tilslutning af en ekstern skærm (side 72)
❑ Valg af skærmtilstande (side 77)
❑ Brug af funktionen Flere skærme (side 78)
❑ Tilslutning af en ekstern mikrofon (side 80)
❑ Tilslutning af en USB-enhed (side 81)
❑ Tilslutning af en i.LINK-enhed (side 83)
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af et optisk diskdrev
n 69 N
Tilslutning af et optisk diskdrev
Hvis du vil bruge et optisk diskmedie med computeren, skal du slutte et eksternt optisk diskdrev (medfølger ikke) til
computeren.
Tilslutning af et optisk diskdrev
!
Du skal tilslutte det eksterne optiske diskdrev, inden du starter et eventuelt forudinstalleret diskprogram.
Sørg for at tilslutte et eksternt optisk diskdrev til elnettet, før drevet tages i brug. Computeren understøtter kun optiske diskdrev, der kører på strøm
direkte fra elnettet.
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af et optisk diskdrev
n 70 N
Sådan tilslutter du et optisk diskdrev
1
Slut dit eksterne optiske drev til elnettet (1).
2
Vælg den ønskede USB-port (2)
3
Slut den ene ende af USB-kablet (3) til USB-porten og den anden ende til det optiske diskdrev.
.
✍
Du kan få detaljerede oplysninger om, hvordan USB-kablet sluttes til drevet, i den brugervejledning, der fulgte med det eksterne optiske diskdrev.
Hvis du afbryder forbindelsen til drevet, mens computeren er i en strømsparetilstand (dvale eller slumre), kan der opstå funktionsfejl på computeren.
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af eksterne højttalere eller hovedtelefoner
Tilslutning af eksterne højttalere eller hovedtelefoner
Du kan slutte eksterne lydoutputenheder (medfølger ikke), f.eks. højttalere eller hovedtelefoner, til computeren.
Sådan tilslutter du eksterne højttalere
✍
Kontroller, at højttalerne er designet til computerbrug.
!
Skru ned for højttalernes lydstyrke, inden du tænder dem.
Slut eksterne højttalere (1) til hovedtelefonstikket (2) i med et højttalerkabel (3) (medfølger ikke).
n 71 N
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af en ekstern skærm
Tilslutning af en ekstern skærm
Nogle funktioner og indstillinger i dette afsnit er muligvis ikke tilgængelige på din computer.
n 72 N
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af en ekstern skærm
Tilslutning af en computerskærm eller en projektor
Du kan slutte en ekstern skærm, f.eks. en computerskærm eller en projektor, til computeren.
Sådan tilslutter du en computerskærm eller en projektor
1
Slut strømledningen (1) fra den eksterne skærm eller projektoren til strømstikket.
2
Slut den eksterne skærm eller projektoren til skærmporten (2) på computeren ved hjælp af et skærmkabel (3).
✍
Slut evt. hovedtelefonstikket på projektoren til hovedtelefonstikket (4) i på computeren ved hjælp af et højttalerkabel (5).
n 73 N
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af en ekstern skærm
n 74 N
!
Computeren er kompatibel med HDCP-standarden og kan kryptere transmissionskanalen til digitale videosignaler for at beskytte copyright. Det betyder,
at du kan afspille og få vist en bred vifte af copyrightbeskyttet kvalitetsindhold. Hvis du vil have vist copyrightbeskyttet indhold, skal du slutte en HDCPkompatibel skærm til HDMI-udgangsporten på computeren. Hvis den skærm, der er tilsluttet computeren, ikke er kompatibel, kan du ikke afspille eller
se copyrightbeskyttet materiale.
✍
Hvis den eksterne computerskærm har en HDMI-indgangsport, skal du sætte den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-udgangsporten på computeren og
den anden ende i HDMI-indgangsporten på computerskærmen.
Hvis computeren er udstyret med HDMI-udgangsporten, skal du bruge en HDMI til DVI-D-adapter for at tilslutte en TFT/DVI-skærm.
HDMI-kablet kan overføre både video- og lydsignaler.
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af en ekstern skærm
n 75 N
Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport
Du kan slutte et tv med en HDMI-indgangsport til computeren.
Sådan slutter du et tv til computeren
!
For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan se fremgangsmåden i
Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 153).
1
Sæt strømkablet fra tv-apparatet (1) ind i stikkontakten.
2
Sæt den ene ende af et HDMI-kabel (2) ind i HDMI-udgangsporten (3) på computeren, og slut den anden ende til tvapparatet.
3
Indstil tv'ets indgangskanal til eksternt input.
4
Indstil tv'ets konfigurationssystem.
!
Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid Sonys enhedsdriver til opdateringer.
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af en ekstern skærm
n 76 N
✍
Du kan få oplysninger om tv-apparatets installation og brug i den brugervejledning, der følger med tv'et.
HDMI-kablet kan overføre både video- og lydsignaler.
Sådan tilsluttes en digital udgangsenhed til lyd i høj kvalitet mellem computeren og et tv-apparat
Du kan tilslutte en hjemmebiografforstærker eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem computeren og tvapparatet via en HDMI-forbindelse og opnå lyd i høj kvalitet.
!
Før du slutter enheden til computeren, skal du kontrollere, at tv-apparatet og hjemmebiografforstærkeren eller surround sound-dekoderen er forbundet
via HDMI.
For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan se fremgangsmåden i
Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 153).
1
Tænd tv-apparatet, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen.
2
Tænd hjemmebiografforstærkeren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen.
3
Sæt den ene ende af et HDMI-kabel ind i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografforstærkeren eller surround sounddekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på computeren.
✍
Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv-apparat med computeren. Yderligere oplysninger finder du i Hvorfor kan skærmen ikke vise en
video? (side 144).
Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. Computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra nogen af de
tilsluttede enheder.
Brug af eksterne enheder >
Valg af skærmtilstande
n 77 N
Valg af skærmtilstande
Når der er tilsluttet en ekstern skærm, kan du vælge at bruge enten computerskærmen eller den tilsluttede skærm som den
primære skærm.
✍
Du kan muligvis ikke få vist det samme indhold på computerskærmen og den eksterne skærm eller projektoren på samme tid. Det afhænger af den
anvendte skærmtype eller projektortype, om det kan lade sig gøre.
Tænd den eksterne skærm, inden du tænder computeren.
Sådan vælger du skærmtilstand med tasterne Fn+F7
Du kan vælge en skærmtilstand med tasterne Fn+F7. Yderligere oplysninger finder du i Kombinationer og funktioner med
Fn-tasten (side 33).
Sådan vælger du en skærmtilstand under skærmindstillingerne
1
Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning.
2
Klik på rullelisten ud for Flere skærme, vælg den ønskede indstilling, og klik derefter på OK.
Brug af eksterne enheder >
Brug af funktionen Flere skærme
n 78 N
Brug af funktionen Flere skærme
Funktionen Flere skærme giver dig mulighed for at fordele visningen af skrivebordet på flere separate skærme. Hvis du f.eks.
har sluttet en ekstern skærm til skærmporten, kan computerens skærm og den eksterne skærm fungere som et enkelt
skrivebord.
Du kan flytte markøren mellem skærmbillederne på de to skærme. Det betyder, at du kan trække objekter, f.eks. et åbent
programvindue eller en værktøjslinje, fra den ene skærm til den anden.
Brug af eksterne enheder >
Brug af funktionen Flere skærme
n 79 N
Sådan bruger du funktionen Flere skærme
✍
Den eksterne skærm, du anvender, understøtter muligvis ikke funktionen Flere skærme.
Visse programmer giver ikke mulighed for at benytte indstillingerne for Flere skærme.
Computeren må ikke skifte til slumre- eller dvaletilstand, mens du bruger funktionen Flere skærme, ellers kan computeren måske ikke vende tilbage til
normal tilstand.
Hvis du har valgt forskellige farveindstillinger for de to skærme, må du ikke udvide et vindue, så det strækker sig over begge skærme. Hvis du gør det,
vil softwaren muligvis ikke fungere korrekt.
1
Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning.
2
Klik på rullelisten ud for Flere skærme, vælg Udvid skærmene, og klik derefter på OK.
✍
Du kan indstille skærmfarverne og skærmopløsningen for hver skærm og tilpasse funktionen Flere skærme.
Angiv færre farver eller en lavere opløsning for begge skærme.
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af en ekstern mikrofon
Tilslutning af en ekstern mikrofon
Du kan slutte en ekstern mikrofon (medfølger ikke) til computeren.
Sådan tilslutter du en ekstern mikrofon
Sæt mikrofonkablet (1) ind i mikrofonstikket (2) m.
✍
Kontroller, at mikrofonen er designet til computerbrug.
n 80 N
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af en USB-enhed
n 81 N
Tilslutning af en USB-enhed
Du kan slutte en USB-enhed (Universal Serial Bus) til computeren, f.eks. en mus, et diskettedrev, en højttaler eller en printer.
Sådan tilslutter du en USB-enhed
1
Vælg den ønskede USB-port (1).
2
Slut kablet fra USB-enheden (2) til USB-porten.
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af en USB-enhed
n 82 N
Om tilslutning af en USB-enhed
❑ Du skal muligvis installere den driversoftware, der leveres med USB-enheden, inden du kan bruge enheden. Yderligere
oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med USB-enheden.
❑ Sørg for at bruge en USB-printer, der er kompatibel med din Windows-version, til at udskrive dokumenter.
❑ Oplysninger om, hvordan du fjerner en USB-enhed, finder du i den brugervejledning, der fulgte med enheden.
❑ Overhold følgende retningslinjer for at undgå, at computeren og/eller USB-enhederne bliver beskadiget:
❑ Hvis du flytter computeren, mens der er tilsluttet USB-enheder, skal du sørge for, at USB-portene ikke udsættes for
stød eller tryk.
❑ Undgå at lægge computeren i en taske, mens der er tilsluttet USB-enheder.
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af en i.LINK-enhed
n 83 N
Tilslutning af en i.LINK-enhed
Computeren er udstyret med en i.LINK-port, som kan bruges til at tilslutte en i.LINK-enhed, f.eks. et digitalt videokamera.
✍
i.LINK er et varemærke tilhørende Sony Corporation. Det bruges udelukkende til at angive, at et produkt indeholder en IEEE 1394-tilslutning. Den
fremgangsmåde, der skal bruges til at oprette en i.LINK-forbindelse, kan variere. Den afhænger af, hvilken software, hvilket operativsystem og hvilken
kompatibel i.LINK-enhed der anvendes. Det er ikke alle produkter med en i.LINK-tilslutning, der kan kommunikere med hinanden. Yderligere
oplysninger om driftsbetingelser og korrekte tilslutninger finder du i den brugervejledning, der blev leveret sammen med den kompatible i.LINK-enhed.
Inden du slutter kompatible eksterne i.LINK-enheder til systemet, f.eks. et cd-rw-drev eller en harddisk, skal du undersøge, hvilket operativsystem de
understøtter, og hvilke driftsbetingelser de kræver.
Om tilslutning af i.LINK-enheder
❑ Computerens i.LINK-port forsyner ikke en ekstern enhed med strøm. Sørg for at slutte den eksterne enhed til en
strømkilde, hvis den skal have ekstern strøm.
❑ i.LINK-porten understøtter overførselshastigheder på op til 400 Mbps. Den faktiske overførselshastighed afhænger dog
af den eksterne enheds overførselshastighed.
❑ Det er ikke sikkert, at i.LINK-kablerne (ekstra tilbehør) kan fås i alle lande eller områder.
❑ Det kan ikke garanteres, at der altid kan oprettes en i.LINK-forbindelse til andre kompatible enheder.
❑ Det er ikke sikkert, at i.LINK-forbindelsen er tilgængelig. Det afhænger af softwaren, operativsystemet og de anvendte
i.LINK-kompatible enheder. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til softwaren.
❑ Hvis du vil bruge i.LINK-kompatible eksterne pc-enheder (f.eks. en harddisk eller et cd-rw-drev), skal du tjekke
enhedernes driftsbetingelser og undersøge, hvilket operativsystem de understøtter, inden du slutter dem til computeren.
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af en i.LINK-enhed
n 84 N
Tilslutning af et digitalt videokamera
Sådan tilslutter du et digitalt videokamera
Sæt den ene ende af et i.LINK-kabel (1) (medfølger ikke) i computerens i.LINK-port (2), og slut den anden ende til DV In/Outporten (3) på det digitale videokamera.
✍
Tilslutningsproceduren varierer og afhænger af, hvilken kompatibel i.LINK-enhed der anvendes. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning,
der fulgte med enheden.
Du kan ikke få adgang til indholdet på en "Memory Stick" i det digitale videokamera via en i.LINK-forbindelse.
Tilpasning af VAIO-computeren >
n 85 N
Tilpasning af VAIO-computeren
I dette afsnit får du et overblik over, hvordan du ændrer de vigtigste indstillinger på din VAIO-computer. Du lærer bl.a.,
hvordan du bruger og tilpasser softwaren og værktøjerne fra Sony.
❑ Indstilling af adgangskoden (side 86)
❑ Brug af Intel(R) VT (side 93)
❑ Brug af VAIO Control Center (side 94)
❑ Brug af VAIO Power Management (side 95)
Tilpasning af VAIO-computeren >
Indstilling af adgangskoden
n 86 N
Indstilling af adgangskoden
Hvis du indstiller adgangskoden, kan du beskytte computeren mod uautoriseret adgang ved at få brugeren til at indtaste
adgangskoden, når computeren tændes eller vender tilbage til normaltilstand fra slumretilstand eller dvaletilstand.
!
Sørg for, at du ikke glemmer din adgangskode. Skriv adgangskoden ned, og opbevar den et sikkert sted.
Adgangskodetype
Beskrivelse
Startadgangskode
Du kan bruge BIOS-funktionerne til at oprette to slags adgangskoder:
- Maskinadgangskode: Giver brugere med administratorrettigheder mulighed for at ændre BIOS-indstillingerne
og adgang til at starte computeren.
- Brugeradgangskode: Giver standardbrugere adgang til at ændre nogle af BIOS-indstillingerne og starte
computeren. Du kan først angive en brugeradgangskode, når du har angivet maskinadgangskoden.
✍
Du vil blive bedt om at indtaste startadgangskoden, efter at VAIO-logoet vises, for at starte computeren.
!
Hvis du glemmer maskinadgangskoden, skal adgangskoden nulstilles, og du vil blive opkrævet et gebyr for denne ydelse.
Du kan få nulstillet din adgangskode ved at kontakte et autoriseret Sony-service-/supportcenter. Se Få mere at vide om
din VAIO-computer (side 5) for at finde det nærmeste center eller den nærmeste forhandler.
Du kan nulstille brugeradgangskoden fra skærmbilledet til BIOS-konfiguration ved at indtaste maskinadgangskoden.
Windows-adgangskode
Giver brugere mulighed for at logge på computeren og beskytte hver brugerkonto med en separat adgangskode.
✍
Du vil blive bedt om at angive Windows-adgangskoden, efter du har valgt din brugerkonto.
Tilpasning af VAIO-computeren >
Indstilling af adgangskoden
n 87 N
Indstilling af startadgangskoden
Sådan tilføjer du en startadgangskode (maskinadgangskode)
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du genstarte computeren og trykke på
tasten F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
3
Tryk på tasten < eller , for at vælge Security, så fanen Security vises. Vælg Set Machine Password, og tryk derefter
på tasten Enter.
4
På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive adgangskoden to gange og derefter trykke på
tasten Enter.
Adgangskoden kan være på op til 32 alfanumeriske tegn (inklusive mellemrum).
5
Vælg Password when Power On under Security, og tryk på tasten Enter.
6
Skift fra Disabled til Enabled.
7
Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.
Tryk på tasten Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.
Tilpasning af VAIO-computeren >
Indstilling af adgangskoden
n 88 N
Sådan tilføjer du en startadgangskode (brugeradgangskode)
!
Du skal angive maskinadgangskoden, inden du angiver brugeradgangskoden.
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du genstarte computeren og trykke på
tasten F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
3
Angiv maskinadgangskoden, og tryk på tasten Enter.
4
Tryk på tasten < eller , for at vælge Security, så fanen Security vises. Vælg Set User Password, og tryk derefter på
tasten Enter.
5
På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive adgangskoden to gange og derefter trykke på
tasten Enter.
Adgangskoden kan være på op til 32 alfanumeriske tegn (inklusive mellemrum).
6
Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.
Tryk på tasten Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.
Tilpasning af VAIO-computeren >
Indstilling af adgangskoden
n 89 N
Sådan ændrer eller fjerner du startadgangskoden (maskinadgangskode)
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du genstarte computeren og trykke på
tasten F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
3
Angiv maskinadgangskoden, og tryk på tasten Enter.
4
Tryk på tasten < eller , for at vælge Security, så fanen Security vises. Vælg Set Machine Password, og tryk derefter
på tasten Enter.
5
På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive den nuværende adgangskode én gang og en ny
adgangskode to gange. Tryk derefter på tasten Enter.
Hvis du vil fjerne adgangskoden, skal du lade felterne Enter New Password og Confirm New Password være tomme
og trykke på tasten Enter.
6
Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.
Tryk på tasten Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.
Tilpasning af VAIO-computeren >
Indstilling af adgangskoden
n 90 N
Sådan ændrer eller fjerner du startadgangskoden (brugeradgangskode)
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du genstarte computeren og trykke på
tasten F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
3
Angiv brugeradgangskoden, og tryk på tasten Enter.
4
Tryk på tasten < eller , for at vælge Security, så fanen Security vises. Vælg Set User Password, og tryk derefter på
tasten Enter.
5
På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive den nuværende adgangskode én gang og en ny
adgangskode to gange. Tryk derefter på tasten Enter.
Hvis du vil fjerne adgangskoden, skal du lade felterne Enter New Password og Confirm New Password være tomme
og trykke på tasten Enter.
6
Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.
Tryk på tasten Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.
Tilpasning af VAIO-computeren >
Indstilling af adgangskoden
Indstilling af Windows-adgangskoden
Sådan tilføjer du adgangskoden i Windows
1
Klik på Start og Kontrolpanel.
2
Klik på Brugerkonti og Familiesikkerhed eller Brugerkonti.
3
Klik på Brugerkonti.
4
Klik på Opret en adgangskode til din konto under Foretag ændringer i din brugerkonto.
5
Skriv adgangskoden til din konto i felterne Ny adgangskode og Bekræft ny adgangskode.
6
Klik på Opret en adgangskode.
✍
Yderligere oplysninger om Windows-adgangskoden finder du i Windows Hjælp og support.
Sådan ændrer du adgangskoden i Windows
1
Klik på Start og Kontrolpanel.
2
Klik på Brugerkonti og Familiesikkerhed eller Brugerkonti.
3
Klik på Brugerkonti.
4
Klik på Skift din adgangskode.
5
Skriv den nuværende adgangskode i feltet Nuværende adgangskode.
6
Skriv den nye adgangskode i felterne Ny adgangskode og Bekræft ny adgangskode.
7
Klik på Skift adgangskode.
n 91 N
Tilpasning af VAIO-computeren >
Indstilling af adgangskoden
Sådan fjerner du adgangskoden i Windows
1
Klik på Start og Kontrolpanel.
2
Klik på Brugerkonti og Familiesikkerhed eller Brugerkonti.
3
Klik på Brugerkonti.
4
Klik på Fjern adgangskoden.
5
Skriv den nuværende adgangskode, som du vil fjerne, i feltet Nuværende adgangskode.
6
Klik på Fjern adgangskode.
n 92 N
Tilpasning af VAIO-computeren >
Brug af Intel(R) VT
n 93 N
Brug af Intel(R) VT
Intel(R) Virtualization Technology (VT) gør det muligt for dig at bruge hardware virtualization software til at forbedre
computerens ydeevne.
!
Det afhænger af den installerede CPU, om Intel VT-teknologien kan benyttes på din computer.
Hvis du vil have oplysninger om virtualisering og brugen af software til hardwarevirtualisering, skal du kontakte softwareproducenten.
Sådan aktiverer du Intel VT
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du genstarte computeren og trykke på
tasten F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
3
Tryk på tasten < eller , for at vælge Advanced.
4
Tryk på tasten M eller m for at vælge Intel(R) Virtualization Technology eller Intel(R) VT, tryk på tasten Enter, vælg
Enabled, og tryk på tasten Enter.
!
Hvis fanen Advanced ikke vises i vinduet til BIOS-konfiguration, eller hvis du ikke kan vælge Intel(R) Virtualization Technology, kan Intel VT ikke
benyttes på computeren.
5
Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.
Tryk på tasten Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.
Tilpasning af VAIO-computeren >
Brug af VAIO Control Center
Brug af VAIO Control Center
Værktøjet VAIO Control Center giver dig mulighed for at få adgang til systemoplysninger og angive indstillinger for
systemets funktionsmåde.
Sådan bruger du VAIO Control Center
1
Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center.
2
Vælg det ønskede kontrolelement, og rediger indstillingerne.
3
Klik på OK, når du er færdig.
Indstillingerne for det valgte element er blevet ændret.
✍
Yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger finder du i Hjælp-filen til VAIO Control Center.
Nogle af kontrolelementerne er skjult, hvis du åbner VAIO Control Center som standardbruger.
n 94 N
Tilpasning af VAIO-computeren >
Brug af VAIO Power Management
n 95 N
Brug af VAIO Power Management
Strømstyringsfunktionen giver dig mulighed for at oprette strømstyringsmodeller, der passer til dit strømforbrug og angiver,
om computeren skal køre på strøm fra elnettet eller fra batteriet.
Funktionen VAIO Power Management føjes til Strømstyring i Windows. Med dette program kan du forbedre
strømstyringsfunktionen i Windows, så computeren kommer til at køre bedre, og batteriet får en længere levetid.
Valg af strømstyringsmodel
Når du starter computeren, vises der et strømstatusikon på proceslinjen. Dette ikon angiver, hvilken strømkilde der anvendes.
Klik på ikonet for at åbne vinduet, der viser status for strømforbruget.
Sådan vælger du en strømstyringsmodel
1
Højreklik på strømstatusikonet på proceslinjen, og vælg Strømstyring.
2
Vælg den ønskede strømstyringsmodel.
Sådan ændrer du indstillinger for strømstyringsmodellen
1
Klik på Skift indstillinger for plan til højre for den ønskede strømstyringsmodel i vinduet Strømstyring.
Rediger indstillingerne for slumretilstand og skærmen efter behov.
2
Hvis du vil ændre de avancerede indstillinger, skal du klikke på Skift avancerede strømstyringsindstillinger og gå til trin 3.
Ellers skal du klikke på Gem ændringer.
3
Klik på fanen VAIO Power Management.
Rediger indstillingerne for hvert element.
4
Klik på OK.
✍
Du kan kontrollere indstillingerne for den aktuelle strømstyringsmodel ved hjælp af VAIO Power Management Viewer i VAIO Control Center.
Opgradering af VAIO-computeren >
n 96 N
Opgradering af VAIO-computeren
Der er anvendt komponenter og tilslutningsteknologier med en meget høj præcision til din VAIO-computer og de kompatible
hukommelsesmoduler. Det anbefales, at du følger nedenstående råd for at undgå, at garantien bortfalder i garantiperioden:
❑ Du bør kontakte forhandleren, hvis der skal installeres et nyt hukommelsesmodul.
❑ Du bør ikke foretage installationen selv, hvis du ikke er fortrolig med, hvordan man opgraderer hukommelsen i en computer.
❑ Du bør ikke røre ved stikkene eller åbne dækslet til rummet med hukommelsesmodulet.
Kontakt VAIO-Link, hvis du har brug for hjælp.
Den modultype og mængden af den hukommelse, der er installeret på computeren, kan variere, afhængigt af hvilken model du har købt.
Du kan se din computers konfiguration i specifikationerne.
Opgradering af VAIO-computeren >
Tilføjelse og fjernelse af hukommelse
n 97 N
Tilføjelse og fjernelse af hukommelse
Hvis du vil udvide computerens funktionsmuligheder, kan du øge mængden af hukommelse ved at installere flere
hukommelsesmoduler (købes separat). Inden du opgraderer computerens hukommelse, skal du læse vejledningen på de
følgende sider.
Om tilføjelse/fjernelse af hukommelsesmoduler
❑ Anbring computeren på en flad overflade, inden du indsætter eller fjerner hukommelsesmoduler.
❑ Vær forsigtig, når du udskifter hukommelsen. Hvis hukommelsesmodulerne ikke installeres korrekt, kan systemet blive
beskadiget. Skader af denne type kan betyde, at producentens garanti bortfalder.
❑ Brug kun hukommelsesmoduler, der er kompatible med computeren. Hvis et hukommelsesmodul ikke registreres af
computeren, eller hvis Windows-operativsystemet bliver ustabilt, skal du kontakte forhandleren eller producenten af
hukommelsesmodulet.
❑ Elektrostatisk afladning kan beskadige elektroniske komponenter. Inden du rører et hukommelsesmodul, skal du være
opmærksom på følgende:
❑ De fremgangsmåder, der beskrives i dette dokument, tager udgangspunkt i en situation, hvor brugeren kender den
generelle pc-terminologi og de sikkerhedsprocedurer og myndighedskrav, der er relevante i forbindelse med brug og
ændring af elektronisk udstyr.
❑ Sluk computeren, afbryd tilslutningen til strømforsyningerne (batteri og vekselstrømsadapter), og afbryd eventuelle
forbindelser til telekommunikationsudstyr, netværk eller modemer, inden du fjerner nogen dæksler eller paneler på
computeren. Hvis du ikke overholder disse forholdsregler, kan personer eller udstyr blive beskadiget.
Opgradering af VAIO-computeren >
Tilføjelse og fjernelse af hukommelse
n 98 N
❑ Elektrostatisk afladning kan beskadige hukommelsesmoduler og andre komponenter. Installer kun
hukommelsesmodulet på en arbejdsplads, der begrænser elektrostatisk spænding. Hvis du ikke har adgang til en
sådan arbejdsplads, skal du undgå at udføre installationen i områder med gulvtæpper, og du må ikke håndtere
materialer, der genererer eller indeholder statisk elektricitet (f.eks. cellofan). Sørg for, at du har forbindelse til jord, ved
hele tiden at have kontakt med en umalet metaldel af chassiset, mens du udfører arbejdet.
❑ Åbn ikke pakken med hukommelsesmodulet, før du er klar til at indsætte modulet. Emballagen beskytter modulet mod
elektrostatisk afladning.
❑ Brug den særlige pose, der følger med hukommelsesmodulet, eller pak modulet ind i aluminiumfolie for at beskytte det
mod elektrostatisk afladning.
❑ Hvis der kommer væsker, urenheder eller genstande ind i slottene til hukommelsesmoduler eller i andre af computerens
interne komponenter, bliver computeren beskadiget, og eventuelle udgifter til reparation er ikke dækket af garantien.
❑ Anbring ikke hukommelsesmodulet et sted, hvor det udsættes for:
❑ Varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler
❑ Direkte sollys
❑ Støv i større mængder
❑ Mekaniske rystelser eller stød
❑ Stærke magneter eller højttalere, der ikke er magnetisk afskærmet
❑ Temperaturer på mere end 35° C eller mindre end 5° C
❑ Høj luftfugtighed
❑ Vær forsigtig, når du håndterer hukommelsesmodulet. For at undgå skader på hænder og fingre bør du ikke røre ved
kanterne på de komponenter og printkort, der findes inden i computeren.
Opgradering af VAIO-computeren >
Tilføjelse og fjernelse af hukommelse
Fjernelse og installation af et hukommelsesmodul
Sådan udskifter eller tilføjer du et hukommelsesmodul
1
Luk computeren, og afbryd forbindelsen til alle eksterne enheder.
2
Afbryd computerens tilslutning til elnettet, og fjern batteriet.
3
Vent ca. 1 time, indtil computeren er kølet af.
4
Skru skruen i bunden af computeren løs (angivet med pilen nedenfor), og fjern dækslet til rummet med
hukommelsesmodulet.
5
Rør ved en metalgenstand for at aflade statisk elektricitet.
n 99 N
Opgradering af VAIO-computeren >
Tilføjelse og fjernelse af hukommelse
6
Fjern det installerede hukommelsesmodul på følgende måde:
❑ Træk holdemekanismerne i pilenes retning (1).
Hukommelsesmodulet frigøres.
❑ Sørg for, at hukommelsesmodulet vipper op, og træk det derefter ud i pilens retning (2).
7
Tag det nye hukommelsesmodul ud af pakken.
n 100 N
Opgradering af VAIO-computeren >
Tilføjelse og fjernelse af hukommelse
8
n 101 N
Skub hukommelsesmodulet ind i slotten, indtil der lyder et klik.
!
Rør ikke ved at andre komponenter på bundkortet end hukommelsesmodulet.
Den kant på hukommelsesmodulet, hvor stikket sidder, skal indsættes i slotten, mens du placerer indhakket på modulet i forhold til den lille tap på den
åbne slot. Hukommelsesmodulet må ikke tvinges ind i slotten i en forkert retning. Dette kan beskadige slotten og modulet.
9
Sæt dækslet til rummet til hukommelsesmoduler på plads.
10 Stram skruerne i bunden af computeren.
11 Installer batteripakken igen, og tænd computeren.
Opgradering af VAIO-computeren >
Tilføjelse og fjernelse af hukommelse
n 102 N
Visning af hukommelseskapaciteten
Sådan får du vist mængden af hukommelse i computeren
1
Tænd computeren.
2
Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center.
3
Klik på System Information og System Information.
Du kan se den mængde systemhukommelse, der er installeret i computeren, i ruden til højre. Hvis den ekstra
hukommelse, du har installeret, ikke vises i ruden, skal du gentage installationsproceduren og genstarte computeren.
Sikkerhedsforanstaltninger >
n 103 N
Sikkerhedsforanstaltninger
I dette afsnit beskrives de sikkerhedsmæssige retningslinjer og foranstaltninger, som du bør følge for at beskytte din VAIOcomputer mod skader.
❑ Sikkerhedsoplysninger (side 104)
❑ Pleje og vedligeholdelse (side 107)
❑ Håndtering af computeren (side 108)
❑ Håndtering af LCD-skærmen (side 110)
❑ Brug af strømkilden (side 111)
❑ Håndtering af det indbyggede kamera (side 112)
❑ Håndtering af diske (side 113)
❑ Brug af batteriet (side 114)
❑ Håndtering af en "Memory Stick" (side 115)
❑ Håndtering af den indbyggede lagerenhed (side 116)
Sikkerhedsforanstaltninger >
Sikkerhedsoplysninger
n 104 N
Sikkerhedsoplysninger
Computer
❑ Brug computeren på en fast og stabil overflade.
❑ Det anbefales, at du ikke har computeren placeret på skødet, mens du bruger den. Temperaturen på enhedens underside
kan stige under normal brug, og efter længere tid kan det føles ubehageligt eller give forbrændinger.
❑ Sørg for, at der er tilstrækkelig luftcirkulation, så der ikke sker en overophedning inde i computeren. Anbring ikke computeren
på ustabile overflader, f.eks. tæpper, duge, sofaer eller senge, eller i nærheden af gardiner eller forhæng, der kan blokere
ventilationshullerne.
❑ Brug kun de angivne eksterne enheder og grænsefladekabler.
Strømkilde
❑ Undgå, at vekselstrømsadapteren kommer i berøring med huden. Hold vekselstrømsadapteren væk fra kroppen, hvis den
bliver varm og forårsager ubehag.
❑ Placer ikke tunge genstande på strømledningen, da dette kan medføre brand.
❑ Hvis du vil fjerne ledningen, skal du holde på stikproppen og trække den ud af stikkontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
❑ Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere periode, skal du trække strømledningen ud af stikkontakten.
❑ Fjern vekselstrømsadapteren fra stikkontakten, når adapteren ikke bruges.
❑ Sørg for, at der er nem adgang til stikkontakten.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Sikkerhedsoplysninger
n 105 N
Batteri
❑ Batteriet må ikke opbevares i temperaturer, der er højere end 60° C. Det kan blive varmere f.eks. i en bil, der er parkeret
i solen, eller i direkte sollys.
❑ Nogle genopladelige batterier opfylder ikke Sonys kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Af sikkerhedsmæssige grunde kan
denne computer kun fungere med de originale Sony-batterier, der er designet til denne model. Hvis du installerer et
batteri, der ikke er godkendt, bliver batteriet ikke opladet, og computeren holder op med at fungere.
❑ Sørg for, at batteriet ikke kommer i nærheden af varmekilder.
❑ Hold batteriet tørt.
❑ Du må ikke forsøge at åbne eller skille batteriet ad.
❑ Pas på, at batteriet ikke udsættes for mekaniske stød, f.eks. hvis det tabes på en hård overflade.
❑ Hvis du ikke skal bruge computeren i længere tid, skal du fjerne batteriet fra computeren, så batteriet ikke bliver beskadiget.
❑ Hvis du ikke har brugt batteriet i en længere periode, er den resterende driftstid muligvis blevet forkortet. Dette er normalt
og ikke et tegn på en funktionsfejl. Batteriet aflades gradvist med tiden, selvom det ikke er i brug. Slut
vekselstrømsadapteren til computeren, og genoplad batteriet, inden du bruger computeren igen.
Hovedtelefoner
❑ Sikkerhed på vejene – Brug ikke høretelefonerne, mens du kører, cykler eller styrer et motoriseret køretøj. Brugen af
høretelefoner i trafikken kan forårsage trafikuheld og er desuden forbudt i nogle områder. Det er også risikabelt at lytte til
høj musik, mens du går, især når du skal krydse et fodgængerfelt.
❑ Undgå høreskader – Brug ikke høretelefonerne til at høre musik ved høj lydstyrke. Høreeksperter anbefaler, at øret ikke
udsættes for kontinuerlig høj lyd i en længere periode. Hvis du oplever en ringen for ørerne, skal du sænke lydstyrken
eller tage høretelefonerne af.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Sikkerhedsoplysninger
n 106 N
"Memory Stick"
Din "Memory Stick" og "Memory Stick"-adapterne skal placeres uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til at sluge
disse genstande.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Pleje og vedligeholdelse
n 107 N
Pleje og vedligeholdelse
Computer
❑ Rengør kabinettet med en blød klud, der er tør eller let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvamp,
skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. alkohol eller rensebenzin, da disse kan beskadige computerens overflade.
❑ Inden du rengør computeren, skal du frakoble vekselstrømsadapteren og fjerne batteriet.
LCD-skærm
Brug en blød, tør klud til at aftørre LCD-skærmens overflade. Hvis du gnider på overfladen, kan det beskadige skærmen.
Indbygget kamera
Rengør beskyttelsesdækslet til objektivet på det indbyggede kamera med en blæsebørste eller en blød børste. Hvis dækslet
er meget snavset, kan du tørre det af med en blød, tør klud. Der må ikke gnides på dækslet, da det er trykfølsomt.
Diske
❑ Det er vigtigt, at disken behandles korrekt, hvis den skal forblive fejlfri. Brug ikke opløsningsmidler (f.eks. rensebenzin,
fortyndervæske, rengøringsmidler fra detailhandlen og antistatisk spray), da disse midler kan beskadige disken.
❑ I forbindelse med normal rengøring skal du holde disken på kanterne og bruge en blød klud til at aftørre diskens overflade
fra midten og udad.
❑ Hvis disken er meget beskidt, skal du fugte en blød klud med vand, vride kluden godt og bruge den til at aftørre diskens
overflade fra midten og udad. Tør eventuel overskydende fugt væk med en tør, blød klud.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Håndtering af computeren
n 108 N
Håndtering af computeren
❑ Hvis du taber en tung genstand eller væske på computeren, skal du lukke computeren, trække stikket ud og fjerne
batteriet. Du kan eventuelt få computeren undersøgt af en kvalificeret servicetekniker, inden du bruger den igen.
❑ Pas på, at du ikke taber computeren, og placer aldrig nogen genstande oven på den.
❑ Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for:
❑ Varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler
❑ Direkte sollys
❑ Støv i større mængder
❑ Fugt eller regn
❑ Mekaniske rystelser eller stød
❑ Stærke magneter eller højttalere, der ikke er magnetisk afskærmet
❑ Temperaturer på mere end 35° C eller mindre end 5° C
❑ Høj luftfugtighed
❑ Placer ikke elektronisk udstyr i nærheden af computeren. Udstyrets elektromagnetiske felt kan forårsage funktionsfejl på
computeren.
❑ Computeren bruger højfrekvensradiosignaler og kan forstyrre radio- og tv-modtagelse. Hvis dette forekommer, skal du
anbringe computeren i passende afstand fra radioen eller tv-apparatet.
❑ Forbindelseskablerne må ikke skæres over eller blive beskadiget.
❑ Hvis computeren flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der opstå kondens inde i computeren. I så fald skal du
vente mindst én time, inden du tænder computeren. Hvis der opstår nogen problemer, skal du trække stikket ud af
stikkontakten og kontakte VAIO-Link.
❑ Husk at sikkerhedskopiere regelmæssigt, så du ikke mister data, hvis computeren bliver beskadiget.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Håndtering af computeren
n 109 N
❑ Pas på, at du ikke kommer til at trykke hårdt på LCD-skærmen eller dens kanter, når du åbner LCD-skærmen eller løfter
computeren. LCD-skærmen kan være følsom over for tryk og ekstra belastning. Hvis du trykker for hårdt på skærmen,
kan skærmen blive beskadiget eller få funktionsfejl. Når du skal åbne computeren, skal du holde med den ene hånd på
den nederste del og løfte LCD-skærmen med den anden hånd. Sørg for at holde computeren med begge hænder, når du
bærer den, mens LCD-skærmen er slået op.
❑ Brug en taske, der er specielt designet til at transportere computeren.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Håndtering af LCD-skærmen
n 110 N
Håndtering af LCD-skærmen
❑ LCD-skærmen må ikke vende direkte mod sollyset, da den i så fald kan blive beskadiget. Sørg for at blokere for direkte
sollys, hvis du anvender computeren i nærheden af et vindue.
❑ Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Dette kan beskadige skærmen.
❑ Hvis du bruger computeren under lave temperaturer kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette er ikke en
funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede.
❑ Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen, hvis det samme billede vises i længere tid på skærmen. Dette
skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder.
❑ LCD-skærmen bliver varm under drift. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.
❑ LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte punkter og/
eller lyse punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og ikke et
tegn på en funktionsfejl.
❑ Du må ikke ændre indstillingerne for skærmretningen i vinduet Indstillinger for Tablet PC, selvom det er muligt at vælge
nye indstillinger. Computeren kan blive ustabil, hvis skærmretningen ændres. Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle
funktionsfejl, der opstår som følge af, at disse indstillinger ændres.
❑ Pas på, at du ikke trykker hårdt oven på computeren, når låget er lukket, da det kan ridse eller tilsmudse LCD-skærmen.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Brug af strømkilden
n 111 N
Brug af strømkilden
Du kan se din computers konfiguration i specifikationerne.
❑ Der må ikke være sluttet andet strømforbrugende udstyr, f.eks. en fotokopimaskine eller en makulator, til den samme
stikkontakt som computeren.
❑ Du kan købe en stikdåse med overspændingsbeskyttelse. Den kan beskytte din computer mod pludselige strømstød, der
kan opstå f.eks. i forbindelse med tordenvejr og beskadige computeren.
❑ Brug den medfølgende vekselstrømsadapter eller originale Sony-produkter. Brug ikke andre vekselstrømsadaptere, da
de kan forårsage funktionsfejl.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Håndtering af det indbyggede kamera
n 112 N
Håndtering af det indbyggede kamera
❑ Rør ikke det dæksel, der beskytter objektivet på det indbyggede kamera, da der kan komme ridser på dækslet, som vil
blive vist på billederne.
❑ Objektivet på det indbyggede kamera må ikke udsættes for direkte sollys. Det gælder, uanset om computeren er tændt
eller slukket, fordi der kan opstå funktionsfejl i kameraet som følge af sollyset.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Håndtering af diske
n 113 N
Håndtering af diske
❑ Fingeraftryk og støv på diskens overflade kan forårsage læsefejl. Løft altid disken ved at holde på kanten og i hullet i
midten, som vist nedenfor:
❑ Der må ikke sættes en klæbeetiket på disken. En sådan etiket kan påvirke brugen af disken og medføre permanente fejl.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Brug af batteriet
n 114 N
Brug af batteriet
❑ Batteriets driftstid forkortes i kolde omgivelser. Dette skyldes, at batteriets ydeevne reduceres under lave temperaturer.
❑ Oplad batterier i temperaturer, der er mellem 10° C og 30° C. Hvis temperaturen er lavere, bliver opladningstiden længere.
❑ Der udvikles varme inde i batteriet, når det bruges eller oplades. Dette er normalt og bør ikke give anledning til bekymring.
❑ Du behøver ikke at aflade batteriet, inden det genoplades.
❑ Hvis batteriet hurtigt tømmes for strøm, efter det er blevet fuldt opladet, er det muligvis tid til at udskifte batteriet.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Håndtering af en "Memory Stick"
n 115 N
Håndtering af en "Memory Stick"
❑ Rør ikke ved stikket på din "Memory Stick" med fingrene eller med metalgenstande.
❑ Brug kun den klæbeetiket, der følger med din "Memory Stick".
❑ Pas på, at du ikke kommer til at tabe eller bøje din "Memory Stick", og sørg for, at den ikke udsættes for stød eller tryk.
❑ En "Memory Stick" må ikke skilles ad eller ændres.
❑ Hold din "Memory Stick" tør.
❑ Din "Memory Stick" må ikke opbevares et sted, hvor den udsættes for:
❑ Statisk elektricitet
❑ Elektrisk støj
❑ Meget høje temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen
❑ Direkte sollys
❑ Høj luftfugtighed
❑ Ætsende stoffer
❑ Brug det etui, der leveres sammen med din "Memory Stick", til opbevaring.
❑ Husk at sikkerhedskopiere dine vigtige data.
❑ Når du benytter en "Memory Stick Duo", må du ikke bruge en spids pen til at skrive på etiketten på mediet. De interne
komponenter kan blive beskadiget, hvis mediet udsættes for et for kraftigt tryk.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Håndtering af den indbyggede lagerenhed
n 116 N
Håndtering af den indbyggede lagerenhed
Den indbyggede lagerenhed (en harddisk eller et SSD-drev) har en høj lagringstæthed og kan skrive og læse data på meget
kort tid. Den kan imidlertid blive beskadiget, hvis den anvendes forkert. Hvis den indbyggede lagerenhed bliver beskadiget,
kan dataene ikke gendannes. For at undgå at miste data skal du derfor være forsigtig, når du håndterer computeren.
Nogle funktioner og indstillinger i dette afsnit er muligvis ikke tilgængelige på din computer.
Du kan se din computers konfiguration i specifikationerne.
Sådan forhindrer du, at harddisken bliver beskadiget
❑ Udsæt ikke computeren for pludselige bevægelser.
❑ Hold computeren væk fra magneter.
❑ Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for mekaniske rystelser, eller på et ustabilt underlag.
❑ Flyt ikke computeren, mens den er tændt.
❑ Computeren må ikke slukkes eller genstartes, mens den læser eller skriver data på harddisken.
❑ Brug ikke computeren på steder, hvor den udsættes for store temperaturudsving.
❑ Fjern ikke harddisken fra computeren.
Sådan forhindrer du, at SSD-drevet bliver beskadiget
❑ Computeren må ikke slukkes eller genstartes, mens den læser eller skriver data på SSD-drevet.
❑ Fjern ikke SSD-drevet fra computeren.
Fejlfinding >
n 117 N
Fejlfinding
I dette afsnit beskrives det, hvordan du løser almindelige problemer, der kan opstå, når du bruger din VAIO-computer. Mange
problemer har enkle løsninger. Prøv de løsninger, der foreslås nedenfor, inden du kontakter VAIO-Link.
Nogle funktioner og indstillinger i dette afsnit er muligvis ikke tilgængelige på din computer.
❑ Computerdrift (side 119)
❑ Systemopdatering/sikkerhed (side 125)
❑ Genoprettelse (side 127)
❑ Batteri (side 129)
❑ Indbygget kamera (side 131)
❑ Netværk (LAN/trådløs LAN) (side 133)
❑ Trådløst WAN (side 136)
❑ Bluetooth-teknologi (side 137)
❑ Optiske diske (side 141)
❑ Skærm (side 142)
❑ Udskrivning (side 146)
❑ Mikrofon (side 147)
❑ Højttalere (side 148)
❑ Pegefelt (side 150)
❑ Tastatur (side 151)
Fejlfinding >
n 118 N
❑ Disketter (side 152)
❑ Lyd/video (side 153)
❑ "Memory Stick" (side 155)
❑ Eksterne enheder (side 156)
Fejlfinding >
Computerdrift
n 119 N
Computerdrift
Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke starter?
❑ Sørg for, at computeren er tændt og sluttet korrekt til strømforsyningen. Strømindikatoren skal lyse.
❑ Kontroller, at batteriet er installeret korrekt og opladet.
❑ Afbryd forbindelsen til alle eventuelle USB-enheder, og genstart computeren.
❑ Fjern eventuelle ekstra hukommelsesmoduler, som du har installeret, efter du købte computeren, og genstart computeren.
❑ Hvis computeren er tilsluttet en stikdåse med overspændingsbeskyttelse eller en UPS-enhed, skal du kontrollere, at
stikdåsen eller UPS-enheden er sluttet til strømforsyningen og tændt.
❑ Hvis du bruger en ekstern skærm, skal du kontrollere, at den er sluttet til strømforsyningen og tændt. Kontroller, at de
knapper, der styrer lydstyrken og kontrasten, er indstillet korrekt. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning,
der fulgte med softwaren.
❑ Træk strømledningen ud af vekselstrømsadapteren, og fjern batteriet. Vent tre-fem minutter. Installer batteriet igen, tilslut
vekselstrømsadapteren, og tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde computeren.
❑ Kondensdannelse kan medføre funktionsfejl i computeren. Hvis det sker, skal du undlade at bruge computeren i mindst
én time.
❑ Kontroller, at du bruger den medfølgende vekselstrømsadapter fra Sony. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du kun bruge
det originale genopladelige Sony-batteri og den vekselstrømsadapter, der leveres af Sony til VAIO-computeren.
Fejlfinding >
Computerdrift
n 120 N
Hvad skal jeg gøre, hvis strømindikatoren lyser grønt, men computerskærmen alligevel er
sort?
❑ Tryk på tasterne Alt+F4 flere gange for at lukke programvinduet. Der er muligvis opstået en programfejl.
❑ Hvis det ikke løser problemet at trykke på Alt+F4, skal du klikke på Start og på pilen ud for knappen Luk computeren.
Klik derefter på Genstart for at genstarte computeren.
❑ Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på pilen
Luk computeren
. Klik derefter på Genstart.
Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Genstart.
ud for knappen
❑ Hvis denne fremgangsmåde ikke virker, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede i mere end fire sekunder
for at lukke computeren. Afbryd forbindelsen til vekselstrømsadapteren, og lad computeren være i ca. fem minutter. Tilslut
derefter vekselstrømsadapteren, og tænd computeren igen.
!
Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt.
Fejlfinding >
Computerdrift
n 121 N
Hvad skal jeg gøre, hvis computeren eller softwaren ikke reagerer?
❑ Hvis computeren ikke reagerer, mens der kører et program, skal du trykke samtidigt på tasterne Alt+F4 for at lukke
programvinduet.
❑ Hvis det ikke løser problemet at trykke på Alt+F4, skal du klikke på Start og på knappen Luk computeren for at lukke
computeren.
❑ Hvis computeren ikke slukkes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på knappen Luk computeren.
Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Luk computeren.
❑ Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede, indtil computeren
slukkes.
!
Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt.
❑ Træk strømledningen ud af vekselstrømsadapteren, og fjern batteriet. Vent tre-fem minutter. Installer batteriet igen, tilslut
vekselstrømsadapteren, og tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde computeren.
❑ Prøv at installere softwaren igen.
❑ Kontakt softwareudgiveren eller udbyderen af teknisk support.
Fejlfinding >
Computerdrift
n 122 N
Hvorfor skifter computeren ikke til slumre- eller dvaletilstand?
Din computer kan blive ustabil, hvis driftstilstanden ændres, inden computeren helt har skiftet til slumre- eller dvaletilstand.
Sådan genopretter du computerens normale drift
1
Luk alle åbne programmer.
2
Klik på Start og på pilen ud for knappen Luk computeren. Klik derefter på Genstart.
3
Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på pilen ud for knappen
Luk computeren. Klik derefter på Genstart.
Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Genstart.
4
Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede, indtil computeren
slukkes.
!
Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt.
Hvad skal jeg gøre, hvis opladningsindikatoren blinker hurtigt, og computeren ikke
starter?
❑ Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er installeret korrekt. For at løse problemet skal du først slukke computeren
og fjerne batteriet. Installer derefter batteriet i computeren igen. Yderligere oplysninger finder du i Indsætning/fjernelse
af batteriet (side 20).
❑ Hvis problemet fortsætter, betyder det, at det installerede batteri ikke er kompatibelt. Fjern batteriet, og kontakt VAIO-Link.
Fejlfinding >
Computerdrift
n 123 N
Hvorfor vises der en lavere CPU-hastighed end den maksimale i vinduet Egenskaber for
system?
Dette er normalt. Computeren benytter en strømbesparende teknologi, der kontrollerer CPU-hastigheden. Derfor er det
muligvis den aktuelle CPU-hastighed, der vises under systemegenskaberne, i stedet for den maksimale.
Hvad skal jeg gøre, hvis min computer ikke accepterer min adgangskode og viser
meddelelsen Enter Onetime Password?
Hvis du angiver en forkert startadgangskode tre gange efter hinanden, vises meddelelsen Enter Onetime Password, og
Windows kan ikke starte. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede i mere end fire sekunder for at kontrollere, at
strømindikatoren slukkes. Vent i 10-15 sekunder. Genstart derefter computeren, og indtast den korrekte adgangskode. Der
skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden, så kontroller, om tastaturet er indstillet til store eller små bogstaver,
inden du indtaster adgangskoden.
Hvad skal jeg gøre, hvis mit spilprogram ikke fungerer eller hele tiden går ned?
❑ Undersøg, om du kan hente opdateringer eller programrettelser til softwaren på spillets websted.
❑ Kontroller, om du har installeret den seneste skærmdriversoftware.
❑ På nogle VAIO-modeller deles grafikhukommelsen med systemet. I så fald kan systemets afvikling af grafik blive forringet.
Hvorfor slukkes skærmen ikke, når tidspunktet for automatisk slukning er overskredet?
Nogle programmer eller pauseskærme deaktiverer midlertidigt den funktion i operativsystemet, der slukker computerskærmen
eller sætter computeren i dvaletilstand efter en periode uden aktivitet. For at løse dette problem skal du afslutte de aktive
programmer eller vælge en anden pauseskærm.
Fejlfinding >
Computerdrift
n 124 N
Hvordan kan jeg ændre boot-rækkefølgen?
Du kan bruge en af BIOS-funktionerne til at ændre boot-rækkefølgen, dvs. den rækkefølge, som enhederne startes i. Benyt
følgende fremgangsmåde:
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du genstarte computeren og trykke på
tasten F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
3
Tryk på tasten < eller , for at vælge Boot.
4
Tryk på tasten M eller m for at vælge det drev, som boot-rækkefølgen skal ændres for.
5
Tryk på tasten F5 eller F6 for at ændre boot-rækkefølgen.
6
Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.
Tryk på tasten Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan starte computeren fra den eksterne enhed, der er
sluttet til computeren?
Hvis du vil starte computeren fra en ekstern enhed, f.eks. USB-diskettedrevet eller det optiske USB/i.LINK-diskdrev, skal du
ændre boot-enheden. Hvis du vil ændre boot-enheden, skal du tænde for computeren og trykke på tasten F11, når VAIOlogoet vises.
!
Når du bruger et optisk USB/i.LINK-drev, skal du slutte det til elnettet inden.
Fejlfinding >
Systemopdatering/sikkerhed
n 125 N
Systemopdatering/sikkerhed
Hvordan kan jeg finde vigtige opdateringer til min computer?
Du kan finde og installere de seneste opdateringer på din computer med programmerne: Windows Update og VAIO Update.
Yderligere oplysninger finder du i Opdatering af computeren (side 31).
Hvordan kan jeg beskytte computeren mod sikkerhedstrusler, f.eks. virus?
Operativsystemet Microsoft Windows er forudinstalleret på din computer. Den bedste måde, du kan beskytte computeren
mod sikkerhedstrusler på, f.eks. mod virus, er ved regelmæssigt at hente og installere de nyeste opdateringer til Windows.
Du kan hente vigtige Windows-opdateringer på følgende måde:
!
Computeren skal have forbindelse til internettet, for at du kan hente opdateringer.
1
Klik på Start og Kontrolpanel.
2
Klik på System og sikkerhed.
3
Klik på Løsningscenter.
4
Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere automatiske eller planlagte opdateringer.
Fejlfinding >
Systemopdatering/sikkerhed
Hvordan sikrer jeg, at min antivirussoftware er opdateret?
Du kan hente de seneste opdateringer til programmet McAfee fra McAfee, Inc.
Benyt følgende fremgangsmåde for at hente og installere de seneste sikkerhedsopdateringer:
!
Computeren skal have forbindelse til internettet, for at du kan hente opdateringer.
1
Klik på Start, Alle programmer, McAfee og McAfee SecurityCenter.
2
Klik på knappen øverst til venstre i vinduet for at opdatere softwaren.
3
Følg vejledningen på skærmen for at hente opdateringerne.
Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til softwaren.
n 126 N
Fejlfinding >
Genoprettelse
n 127 N
Genoprettelse
Hvordan kan jeg oprette genoprettelsesdiske?
Du kan oprette genoprettelsesdiske ved hjælp af VAIO Recovery Center. Diskene bruges til at genoprette computeren til
standardfabriksindstillingerne. Du kan oprette diskene ved at klikke på Start, Alle programmer, VAIO Recovery Center og
Create Recovery Discs.
!
Hvis computeren ikke er udstyret med et indbygget optisk diskdrev, skal du tilslutte et eksternt optisk diskdrev (medfølger ikke).
Yderligere oplysninger finder du i Guide til genopretning og fejlfinding.
Hvordan kan jeg genoprette computeren til standardfabriksindstillingerne?
Du kan genoprette computeren på to måder: Fra genoprettelsesdiske eller fra en genoprettelsespartition.
Yderligere oplysninger finder du i Guide til genopretning og fejlfinding.
Hvordan kan jeg geninstallere de originale programmer og drivere?
Du kan genoprette de forudinstallerede programmer og drivere ved hjælp af VAIO Recovery Center. Du kan genoprette dem
ved at klikke på Start, Alle programmer, VAIO Recovery Center og Reinstall Programs or Drivers.
Yderligere oplysninger finder du i Guide til genopretning og fejlfinding.
Fejlfinding >
Genoprettelse
n 128 N
Hvordan kontrollerer jeg størrelsen af genoprettelsespartitionen?
Computerens indbyggede lagerenhed indeholder en genoprettelsespartition, hvor de data, der skal bruges til
systemgenoprettelse, er lagret. Benyt følgende fremgangsmåde for at kontrollere størrelsen af genoprettelsespartitionen:
1
Klik på Start, højreklik på Computer, og vælg Administrer.
2
Klik på Diskhåndtering under Lagring i den venstre rude.
Genoprettelsespartitionens størrelse og den samlede størrelse af drev C vises i rækken Disk 0 i den midterste rude.
Fejlfinding >
Batteri
n 129 N
Batteri
Hvordan kan jeg se status for batteriets opladning?
Du kan kontrollere opladningsindikatoren, der viser batteriets opladningsstatus. Yderligere oplysninger finder du i Opladning
af batteriet (side 23).
Hvornår bruger computeren vekselstrøm?
Når computeren er sluttet til en stikkontakt via vekselstrømsadapteren, bruger den strøm fra elnettet, selvom batteriet er
installeret.
Hvornår skal jeg genoplade batteriet?
Genoplad batteriet, når:
❑ Batteriet er ved at løbe tør for strøm, og både opladnings- og strømindikatoren blinker.
❑ Du ikke har brugt batteriet i en længere periode.
Hvornår skal jeg udskifte batteriet?
Der vises en meddelelse om, at batteriet skal udskiftes, når batteriets levetid er udløbet. Du kan kontrollere batteriets
kapacitet ved hjælp af funktionen Battery i VAIO Control Center.
Er det tegn på en fejl, når det installerede batteri bliver varmt?
Nej, det er normalt, at batteriet bliver varmt, når det forsyner computeren med strøm.
Fejlfinding >
Batteri
n 130 N
Kan computeren skifte til dvaletilstand, mens den kører på batteristrøm?
Computeren kan godt skifte til dvaletilstand, mens den kører på batteristrøm, men nogle programmer og eksterne enheder
blokerer for, at systemet kan skifte til dvaletilstand. Hvis du bruger et program, der ikke tillader, at systemet skifter til
dvaletilstand, skal du gemme dine data ofte, så du ikke risikerer at miste data. Oplysninger om, hvordan du aktiverer
dvaletilstand manuelt, finder du i Brug af dvaletilstand (side 30).
Hvorfor kan jeg ikke oplade batteriet helt?
Batteriplejefunktionen er aktiveret for at forlænge batteriets levetid i VAIO Control Center. Kontroller indstillingerne i VAIO
Control Center.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får en meddelelse om, at batteriet ikke er kompatibelt eller
ikke er installeret korrekt, og computeren derefter skifter til dvaletilstand?
❑ Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er installeret korrekt. For at løse problemet skal du først slukke computeren
og fjerne batteriet. Installer derefter batteriet i computeren igen. Yderligere oplysninger finder du i Indsætning/fjernelse
af batteriet (side 20).
❑ Hvis problemet fortsætter, betyder det, at det installerede batteri ikke er kompatibelt. Fjern batteriet, og kontakt VAIO-Link.
Fejlfinding >
Indbygget kamera
n 131 N
Indbygget kamera
Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgeren?
❑ Det indbyggede kamera kan kun bruges i ét program ad gangen. Luk det aktive program, inden du åbner et andet.
❑ Der kan forekomme lidt billedstøj i søgeren, f.eks. vandrette striber, hvis det viste objekt er i hurtig bevægelse. Dette er
normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.
❑ Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte computeren.
Hvorfor er de optagede billeder af dårlig kvalitet?
❑ Billeder, der er optaget i belysning fra lysstofrør, kan indeholde refleksioner fra lyset.
❑ En mørk del af det optagede billede kan vises som billedstøj.
❑ Hvis beskyttelsesdækslet til objektivet er snavset, kan billedet ikke komme til at stå skarpt. Rengør dækslet. Se
Indbygget kamera (side 107).
Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder og lydsekvenser i videooptagelsen?
❑ Effektindstillingerne i den anvendte software kan være årsag til, at der er udeladt billeder. Yderligere oplysninger finder
du i Hjælp-filen til softwaren.
❑ Der er muligvis flere åbne programmer, end computeren kan håndtere. Luk de programmer, som du ikke bruger i øjeblikket.
❑ Strømstyringsfunktionen på computeren er muligvis blevet aktiveret. Kontroller CPU-ydeevnen.
Fejlfinding >
Indbygget kamera
n 132 N
Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder i videoer, der afspilles, når computeren
kører på batteristrøm?
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Slut computeren til stikkontakten.
Hvad skal jeg gøre, hvis de optagede billeder flimrer?
Problemet opstår, når du bruger kameraet i lys fra lysstofrør. Det skyldes en uoverensstemmelse mellem lyskildens
outputfrekvens og lukkerhastigheden.
Du kan reducere flimmer på billederne ved at ændre kameraets retning eller billedernes lysstyrke. I nogle programmer kan
du eliminere billedflimmer ved at angive en værdi for en af kameraegenskaberne (f.eks. lyskilde, flimren osv.).
Hvorfor afbrydes videosignalet fra det indbyggede kamera i nogle få sekunder?
Videosignalet kan blive afbrudt i nogle få sekunder, hvis:
❑ der anvendes en genvejstastkombination med Fn-tasten.
❑ belastningen af CPU'en øges.
Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.
Hvad skal jeg gøre, hvis computeren bliver ustabil, når den skifter til en
strømsparetilstand, mens det indbyggede kamera bruges?
Hvis computeren automatisk skifter til slumre- eller dvaletilstand, skal du ændre den relevante indstilling for
strømsparetilstande. Du kan se, hvordan du ændrer indstillingen, i Brug af strømsparetilstande (side 28).
Fejlfinding >
Netværk (LAN/trådløs LAN)
n 133 N
Netværk (LAN/trådløs LAN)
Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke kan oprette forbindelse til et trådløst LANadgangspunkt?
❑ Afstanden og eventuelle forhindringer mellem enhederne har betydning for, hvordan forbindelsen fungerer. Du er muligvis
nødt til at flytte computeren væk fra forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.
❑ Kontroller, at knappen WIRELESS er slået til, og at indikatoren WIRELESS lyser på computeren.
❑ Sørg for, at adgangspunktet er tilsluttet strømforsyningen.
❑ Benyt følgende fremgangsmåde for at kontrollere indstillingerne:
1
Klik på Start og Kontrolpanel.
2
Klik på Vis netværksstatus og -opgaver under Netværk og internet.
3
Klik på Opret forbindelse til et netværk for at bekræfte, at adgangspunktet er valgt.
❑ Kontroller, at krypteringsnøglen er korrekt.
❑ Kontroller, at indstillingen Maksimal ydeevne er valgt for Indstillinger for trådløst netværkskort i vinduet Strømstyring.
Hvis du vælger en anden indstilling, kan der opstå kommunikationsfejl. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre
indstillingerne:
1
Højreklik på strømstatusikonet på proceslinjen, og vælg Strømstyring.
2
Klik på Skift indstillinger for plan.
3
Klik på Skift avancerede strømstyringsindstillinger.
4
Vælg fanen Avancerede indstillinger.
5
Dobbeltklik på Indstillinger for trådløst netværkskort og Strømbesparelsestilstand.
6
Vælg Maksimal ydeevne på rullelisten ud for både På batteri og Tilsluttet.
Fejlfinding >
Netværk (LAN/trådløs LAN)
n 134 N
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan få adgang til internettet?
❑ Kontroller indstillingerne for adgangspunktet. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med
adgangspunktet.
❑ Kontroller, at computeren og adgangspunktet er forbundet.
❑ Flyt computeren væk fra forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.
❑ Sørg for, at computeren er konfigureret korrekt til internetadgang.
❑ Kontroller, at indstillingen Maksimal ydeevne er valgt for Indstillinger for trådløst netværkskort i vinduet Strømstyring.
Hvis du vælger en anden indstilling, kan der opstå kommunikationsfejl. Benyt fremgangsmåden i Hvad skal jeg gøre,
hvis computeren ikke kan oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt? (side 133) for at ændre
indstillingerne.
Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?
❑ Den hastighed, som data overføres med på trådløse LAN-netværk, påvirkes af afstanden og eventuelle forhindringer
mellem enhederne og adgangspunkterne. Andre faktorer kan være enhedskonfigurationerne, forholdene for radiosignaler
og softwarekompatibilitet. Du er muligvis nødt til at flytte computeren væk fra forhindringer eller tættere på det anvendte
adgangspunkt for at opnå den maksimale dataoverførselshastighed.
❑ Hvis du bruger et trådløst LAN-adgangspunkt, kan enheden blive midlertidigt overbelastet, afhængigt af hvor mange andre
enheder der kommunikerer via adgangspunktet.
❑ Hvis adgangspunktet forstyrres af andre adgangspunkter, skal du ændre adgangspunktkanalen. Yderligere oplysninger
finder du i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.
❑ Kontroller, at indstillingen Maksimal ydeevne er valgt for Indstillinger for trådløst netværkskort i vinduet Strømstyring.
Hvis du vælger en anden indstilling, kan der opstå kommunikationsfejl. Benyt fremgangsmåden i Hvad skal jeg gøre,
hvis computeren ikke kan oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt? (side 133) for at ændre
indstillingerne.
Fejlfinding >
Netværk (LAN/trådløs LAN)
n 135 N
Hvordan undgår jeg afbrydelser af dataoverførslen?
❑ Når computeren har forbindelse til et adgangspunkt, kan dataoverførslen blive afbrudt, hvis der overføres store filer, eller
hvis computeren er placeret tæt på mikrobølger eller trådløse telefoner.
❑ Flyt computeren tættere på adgangspunktet.
❑ Kontroller, at forbindelsen til adgangspunktet er intakt.
❑ Skift adgangspunktkanal. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.
❑ Kontroller, at indstillingen Maksimal ydeevne er valgt for Indstillinger for trådløst netværkskort i vinduet Strømstyring.
Hvis du vælger en anden indstilling, kan der opstå kommunikationsfejl. Benyt fremgangsmåden i Hvad skal jeg gøre,
hvis computeren ikke kan oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt? (side 133) for at ændre
indstillingerne.
Hvad er kanaler?
❑ I forbindelse med trådløs LAN-kommunikation benyttes delte frekvensbånd, også kaldet kanaler. Trådløse LAN-netværk
fra tredjepartsleverandører kan være forudindstillet til andre kanaler end Sonys enheder.
❑ Hvis du bruger et trådløst LAN-adgangspunkt, kan du finde oplysninger om forbindelsesindstillingerne i den brugervejledning,
der fulgte med adgangspunktet.
Hvorfor afbrydes netværksforbindelsen, når jeg ændrer krypteringsnøglen?
To computere, der kan bruges til trådløse LAN-netværk, kan miste en Peer-to-Peer-netværksforbindelse, hvis krypteringsnøglen
ændres. Du kan enten gendanne krypteringsnøglens oprindelige profil eller indlæse nøglen igen på begge computere, så de
to nøgler er identiske.
Fejlfinding >
Trådløst WAN
n 136 N
Trådløst WAN
Hvad skal jeg gøre, hvis min computer ikke kan oprette forbindelse til det trådløse WANnetværk?
❑ Kontroller, at batteriet er installeret korrekt og opladet.
❑ Kontroller, at SIM-kortet kan anvendes til 3G-data, og at det er aktiveret af din telekommunikationsoperatør. Sørg for at
følge proceduren i Indsættelse af et SIM-kort (side 59), når du isætter SIM-kortet.
❑ Det område, du befinder dig i, skal være dækket af det anvendte mobiltelefonnetværk. Kontakt din netværksudbyder for
at få oplysninger om netværksdækning.
❑ Kontroller, at knappen WIRELESS er slået til, og at indikatoren WIRELESS lyser på computeren.
❑ Sørg for at knappen ved siden af Wireless WAN er sat til On i vinduet VAIO Smart Network.
❑ Du skal muligvis angive navnet på adgangspunktet (APN) manuelt i programmet til forbindelsesstyring. Hvis det er
tilfældet, skal du sikre dig, at du har fået de korrekte APN-oplysninger af din telekommunikationsoperatør. Yderligere
oplysninger finder du i Hjælp-filen til programmet til forbindelsesstyring.
❑ Kontroller, at programmet til forbindelsesstyring har registreret det trådløse WAN-modem. Det kan tage lidt tid, inden
programmet registrerer det trådløse WAN-modem.
✍
Du kan få yderligere oplysninger om den trådløse WAN-funktion på VAIO-webstedet med support på http://www.vaio-link.com/troubleshoot/wwan/.
Oplysningerne opdateres løbende.
Fejlfinding >
Bluetooth-teknologi
n 137 N
Bluetooth-teknologi
Hvad skal jeg gøre, hvis en anden Bluetooth-enhed ikke kan finde computeren?
❑ Kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på begge enheder.
❑ Kontroller, at knappen WIRELESS er slået til, og at indikatoren WIRELESS lyser på computeren.
❑ Du kan ikke bruge Bluetooth-funktionen, hvis computeren er i en strømsparetilstand. Aktiver normal tilstand, og slå
derefter knappen WIRELESS til.
❑ Der er muligvis for langt mellem din computer og den anden enhed. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer bedst, når de
enheder, der skal forbindes, ikke er mere end 10 meter fra hinanden.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den Bluetooth-enhed, som jeg vil kommunikere
med?
❑ Kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på den enhed, du vil kommunikere med. Yderligere oplysninger finder du
i brugervejledningen til den anden enhed.
❑ Hvis den enhed, du vil kommunikere med, allerede kommunikerer med en anden Bluetooth-enhed, er det ikke sikkert, at
din computer kan finde eller kommunikere med enheden.
❑ Benyt følgende fremgangsmåde for at give tilladelse til, at andre Bluetooth-enheder kommunikerer med din computer:
1
Klik på Start og Enheder og printere.
2
Højreklik på ikonet for Bluetooth-enheden, og klik på Bluetooth-indstillinger.
3
Klik på fanen Indstillinger, og marker afkrydsningsfeltet Tillad Bluetooth-enheder at finde denne computer.
Fejlfinding >
Bluetooth-teknologi
n 138 N
Hvad skal jeg gøre, hvis andre Bluetooth-enheder ikke kan oprette forbindelse til
computeren?
❑ Se, om du kan bruge forslagene i Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den Bluetooth-enhed, som jeg vil
kommunikere med? (side 137).
❑ Kontroller, at de andre enheder er godkendt.
❑ Det er muligt, at den afstand, som dataene kan overføres over, er mindre end 10 meter. Forhindringer mellem enhederne,
radiobølgernes kvalitet og den anvendte software har betydning for, hvor langt der kan være mellem enhederne. Flyt
computeren og Bluetooth-enhederne tættere på hinanden.
Hvorfor er min Bluetooth-forbindelse så langsom?
❑ Dataoverførselshastigheden kan variere, og den påvirkes af forhindringer og/eller afstanden mellem de to enheder,
radiobølgekvaliteten og den software og det operativsystem, der anvendes. Flyt computeren og Bluetooth-enhederne
tættere på hinanden.
❑ Den radiofrekvens på 2,4 GHz, der benyttes af Bluetooth-enheder og trådløse LAN-enheder, anvendes også af andre
enheder. Bluetooth-enheder har en teknologi, der minimerer interferensen fra andre enheder, som bruger samme
bølgelængde. Alligevel kan kommunikationshastigheden og forbindelsens rækkevidde blive reduceret. Interferens fra
andre enheder kan også medføre, at kommunikationen helt bliver afbrudt.
❑ Afstanden og eventuelle forhindringer mellem enhederne har betydning for, hvordan forbindelsen fungerer. Du kan være
nødt til at flytte computeren væk fra forhindringerne eller tættere på den enhed, der kommunikeres med.
❑ Find og fjern forhindringer mellem computeren og den enhed, som computeren har forbindelse til.
Fejlfinding >
Bluetooth-teknologi
n 139 N
Hvorfor kan jeg ikke bruge de tjenester, der understøttes af den tilsluttede Bluetoothenhed?
Det er kun muligt at oprette forbindelse til tjenester, der også understøttes af computeren med Bluetooth-funktionen.
Yderligere oplysninger finder du ved at søge efter Bluetooth-oplysninger i Windows Hjælp og support.
Kan jeg bruge en enhed med Bluetooth-teknologi ombord på et fly?
Når din computer anvender Bluetooth-teknologi, udsender den en radiofrekvens på 2,4 GHz. På steder med følsomt udstyr,
f.eks. på hospitaler og i fly, kan der gælde begrænsninger for brugen af Bluetooth-enheder pga. risikoen for radiointerferens.
Kontakt medarbejderne på stedet for at få oplyst, om det er tilladt at bruge computerens Bluetooth-funktion.
Hvorfor kan jeg ikke bruge Bluetooth-funktionen, når jeg logger på computeren som en
bruger med en standardbrugerkonto?
En bruger med en standardbrugerkonto til computeren har muligvis ikke adgang til Bluetooth-funktionen. Log på computeren
som en bruger med administratorrettigheder.
Hvorfor kan jeg ikke bruge Bluetooth-enhederne, når jeg skifter brugere?
Hvis du skifter brugere uden at logge af systemet, vil Bluetooth-enhederne ikke fungere korrekt. Sørg for at logge af, inden du
skifter brugere. Du logger af systemet ved at klikke på Start, på pilen ud for knappen Luk computeren og derefter på Log af.
Hvorfor kan jeg ikke udveksle visitkortoplysninger med en mobiltelefon?
Funktionen til udveksling af visitkort understøttes ikke.
Fejlfinding >
Bluetooth-teknologi
n 140 N
Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra mine hovedtelefoner eller lyd-/
skærmkort?
Kontroller SCMS-T-indstillingerne. Hvis dine hovedtelefoner eller lyd-/skærmkortet ikke understøtter indholdsbeskyttelse via
SCMS-T, skal du tilslutte enheden ved hjælp af A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Benyt følgende fremgangsmåde:
1
Klik på Start og Enheder og printere.
2
Højreklik på ikonet for den enhed, som skal tilsluttes ved hjælp af A2DP, og vælg Control.
3
Klik på SCMS-T Settings.
4
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection.
Hvad skal jeg gøre, hvis Bluetooth-ikonet ikke vises på proceslinjen?
❑ Sørg for, at knappen ud for Bluetooth er sat på On i vinduet VAIO Smart Network.
❑ Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist Bluetooth-ikonet på proceslinjen:
1
Klik på Start og Enheder og printere.
2
Højreklik på ikonet for Bluetooth-enheden, og klik på Bluetooth-indstillinger.
3
Klik på fanen Indstillinger, og marker afkrydsningsfeltet Vis Bluetooth-ikonet i meddelelsesområdet.
Fejlfinding >
Optiske diske
n 141 N
Optiske diske
Hvad skal jeg gøre, hvis mit eksterne optiske drev ikke fungerer korrekt?
Kontroller, at dit eksterne optiske drev er tilsluttet en vekselstrømskilde og USB-porten på computeren. Hvis det ikke er
tilsluttet, fungerer det eksterne optiske diskdrev muligvis ikke korrekt.
Fejlfinding >
Skærm
n 142 N
Skærm
Hvorfor gik min skærm i sort?
❑ Computerens skærm kan gå i sort, hvis strømforsyningen til computeren afbrydes, eller hvis computeren skifter til
strømsparetilstand (slumre eller dvale). Hvis computeren er i LCD-slumretilstand (video), skal du trykke på en tast for at
skifte til normal tilstand. Yderligere oplysninger finder du i Brug af strømsparetilstande (side 28).
❑ Sørg for, at computeren er tændt og sluttet korrekt til strømforsyningen. Strømindikatoren skal lyse.
❑ Hvis computeren kører på batteristrøm, skal du kontrollere, at batteriet er korrekt installeret og opladet. Yderligere
oplysninger finder du i Brug af batteriet (side 20).
❑ Hvis den eksterne skærm anvendes, skal du trykke på tasterne Fn+F7. Yderligere oplysninger finder du i Kombinationer
og funktioner med Fn-tasten (side 33).
Fejlfinding >
Skærm
n 143 N
Hvad skal jeg gøre, hvis billeder eller videoer ikke vises korrekt?
❑ Sørg for at vælge Ægte farver (32 bit) som skærmfarver, inden du bruger video-/billedsoftware eller afspiller en dvd. Hvis
du vælger en anden indstilling, er det ikke sikkert, at softwaren kan vise billederne korrekt. Benyt følgende fremgangsmåde
for at ændre skærmfarverne:
1
Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning.
2
Klik på Avancerede indstillinger.
3
Klik på fanen Skærm.
4
Vælg Ægte farver (32 bit) under Farver.
❑ Undlad at ændre skærmopløsningen eller skærmfarverne, mens du bruger video-/billedsoftware eller afspiller dvd'er, da
dette kan forstyrre afspilningen/visningen eller gøre systemet ustabilt.
Det anbefales desuden, at du deaktiverer pauseskærmen, inden du starter afspilningen af en dvd. Hvis pauseskærmen
er slået til, kan den blive aktiveret under dvd-afspilningen og dermed forstyrre eller afbryde afspilningen. Nogle
pauseskærme kan endda ændre opløsningen og farverne på skærmen.
Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på det tv eller den eksterne skærm,
der er sluttet til HDMI-udgangsporten?
Kontroller, om du bruger en HDCP-kompatibel skærm. Copyrightbeskyttet indhold kan ikke vises på en skærm, der ikke er
HDCP-kompatibel. Yderligere oplysninger finder du i Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport (side 75) eller
Tilslutning af en computerskærm eller en projektor (side 73).
Fejlfinding >
Skærm
n 144 N
Hvorfor kan skærmen ikke vise en video?
❑ Hvis der er tilsluttet en ekstern skærm, og skærmoutputtet overføres til den eksterne skærm, kan der ikke vises video på
computerens skærm. Stop videoafspilningen, skift til computerens skærm, og start afspilningen igen. Se Valg af
skærmtilstande (side 77) for at skifte skærm. Du kan også trykke på tasterne Fn+F7 for at skifte skærm. Yderligere
oplysninger finder du i Kombinationer og funktioner med Fn-tasten (side 33).
❑ Der er muligvis ikke nok hukommelse i computeren til at vise videoer i høj opløsning. I så fald skal du vælge en lavere
opløsning på LCD-skærmen.
Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre skærmopløsningen:
1
Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning.
2
Klik på rullelisten ud for Opløsning.
3
Flyt skyderen op for at øge eller ned for at reducere skærmopløsningen.
✍
Du kan kontrollere, hvor meget hukommelse der er til visning af grafik og video. Højreklik på skrivebordet, vælg Skærmopløsning, og klik på
Avancerede indstillinger og på fanen Kort. Der vises muligvis en anden værdi end computerens faktiske hukommelse.
Hvad skal jeg gøre, hvis skærmen er mørk?
Tryk samtidigt på tasterne Fn+F6 for at gøre computerskærmen lysere.
Hvad skal jeg gøre, hvis den eksterne skærm stadig ikke viser et billede?
Tryk på tasterne Fn+F7 for at skifte skærm. Yderligere oplysninger finder du i Kombinationer og funktioner med Fn-tasten
(side 33).
Fejlfinding >
Skærm
Hvordan kører jeg Windows Aero?
Benyt følgende fremgangsmåde for at køre Windows Aero:
1
Højreklik på skrivebordet, og vælg Personlige indstillinger.
2
Vælg det ønskede tema under Aero-temaer.
Oplysninger om Windows Aero-funktionerne, f.eks. Windows Flip 3D, finder du i Windows Hjælp og support.
n 145 N
Fejlfinding >
Udskrivning
n 146 N
Udskrivning
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan udskrive et dokument?
❑ Kontroller, at printeren er tændt, og at printerkablet er sluttet korrekt til portene på printeren og computeren.
❑ Printeren skal være kompatibel med det Windows-operativsystem, der er installeret på computeren.
❑ Du skal installere driversoftwaren til printeren, inden du bruger printeren. Yderligere oplysninger finder du i den
brugervejledning, der følger med printeren.
❑ Hvis printeren ikke fungerer, efter computeren har været i en strømbesparende tilstand (slumre eller dvale), skal du
genstarte computeren.
❑ Hvis funktionerne til tovejskommunikation understøttes af printeren, kan du muligvis aktivere udskrivningen ved at
deaktivere disse funktioner på computeren. Benyt følgende fremgangsmåde:
1
Klik på Start og Enheder og printere.
2
Højreklik på printerikonet, og vælg Egenskaber.
3
Klik på fanen Porte.
4
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver tovejsunderstøttelse.
5
Klik på OK.
Denne ændring deaktiverer printerens funktioner til tovejskommunikation, f.eks. dataoverførsel, statusovervågning og
fjernskærm.
Fejlfinding >
Mikrofon
n 147 N
Mikrofon
Hvad skal jeg gøre, hvis min mikrofon ikke fungerer?
❑ Hvis du bruger en ekstern mikrofon, skal du sikre dig, at mikrofonen er tændt, og at den er sluttet korrekt til mikrofonstikket
på computeren.
❑ Din lydinputenhed er muligvis konfigureret forkert. Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere lydinputenheden:
1
Luk alle åbne programmer.
2
Klik på Start og Kontrolpanel.
3
Klik på Hardware og lyd.
4
Klik på Administrer lydenheder under Lyd.
5
Vælg den ønskede enhed til lydinput på fanen Optagelse, og klik på Angiv standard.
Hvordan undgår jeg mikrofonfeedback?
Mikrofonfeedback opstår, når mikrofonen modtager lyden fra en lydoutputenhed, f.eks. en højttaler.
Sådan undgår du dette problem:
❑ Placer mikrofonen på afstand af lydoutputenheder.
❑ Skru ned for højttalernes og mikrofonens lydstyrke.
Fejlfinding >
Højttalere
n 148 N
Højttalere
Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra de indbyggede højttalere?
❑ Hvis du bruger et program, hvorfra du kan regulere lydstyrken, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet korrekt i dette
program. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp-filen til programmet.
❑ Lyden er muligvis slået fra ved hjælp af tasterne Fn+F2. Tryk på denne tastkombination igen.
❑ Lydstyrken er muligvis sat til laveste niveau ved hjælp af tasterne Fn+F3. Bliv ved med at trykke på Fn+F4 for at øge
lydstyrken til et niveau, hvor lyden kan høres.
❑ Kontroller lydstyrkeindstillingerne i Windows ved at klikke på lydstyrkeikonet på proceslinjen.
❑ Din lydoutputenhed er muligvis konfigureret forkert. Se Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 153) for at ændre
lydoutputenheden.
Fejlfinding >
Højttalere
n 149 N
Hvad skal jeg gøre, hvis mine eksterne højttalere ikke fungerer?
❑ Se, om du kan bruge forslagene i Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra de indbyggede højttalere?
(side 148).
❑ Hvis du bruger et program, hvorfra du kan regulere lydstyrken, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet korrekt i dette
program. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp-filen til programmet.
❑ Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt, og at lydstyrken er indstillet til et niveau, hvor lyden kan høres.
❑ Kontroller, at højttalerne er designet til computerbrug.
❑ Hvis højttalerne har en knap, der kan slå lyden fra, skal denne knap være slået fra.
❑ Hvis højttalerne benytter en ekstern strømkilde, skal du kontrollere, at højttalerne er sluttet til elnettet. Yderligere oplysninger
finder du i den brugervejledning, der fulgte med højttalerne.
❑ Kontroller lydstyrkeindstillingerne i Windows ved at klikke på lydstyrkeikonet på proceslinjen.
❑ Din lydoutputenhed er muligvis konfigureret forkert. Se Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 153) for at ændre
lydoutputenheden.
Fejlfinding >
Pegefelt
n 150 N
Pegefelt
Hvad skal jeg gøre, hvis pegefeltet ikke fungerer?
❑ Du har muligvis deaktiveret pegefeltet uden at slutte en mus til computeren. Se Brug af pegefeltet (side 35).
❑ Kontroller, at der ikke er sluttet en mus til computeren.
❑ Hvis markøren ikke bevæger sig, mens der kører et program, skal du trykke samtidigt på tasterne Alt+F4 for at lukke
programvinduet.
❑ Hvis tasterne Alt+F4 ikke fungerer, skal du trykke én gang på Windows-tasten og derefter flere gange på tasten ,. Vælg
Genstart ved hjælp af tasten M eller m, og tryk på Enter for at genstarte computeren.
❑ Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælge pilen ud for knappen Luk computeren
ved hjælp af tasterne m og , og trykke på tasten Enter. Vælg derefter Genstart med tasten M eller m, og tryk på tasten
Enter for at genstarte computeren.
❑ Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede, indtil computeren
slukkes.
!
Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt.
Fejlfinding >
Tastatur
n 151 N
Tastatur
Hvad skal jeg gøre, hvis tastaturet er konfigureret forkert?
Sprogindstillingen for computerens tastatur er angivet på emballagen. Hvis du vælger et tastatur med en anden sprogindstilling
under opsætningen i Windows, bliver tasterne konfigureret forkert.
Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre konfigurationen af tastaturet:
1
Klik på Start og Kontrolpanel.
2
Klik på Klokkeslæt, sprog og område og derefter på Skift tastatur eller anden inputmetode under Internationale/
sproglige indstillinger.
3
Klik på Skift tastaturer på fanen Tastaturlayout og sprog.
4
Foretag de ønskede ændringer af indstillingerne.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan skrive bestemte tegn med tastaturet?
Hvis du ikke kan skrive U, I, O, P, J, K, L, M osv., kan tasten Num Lk være aktiveret. Kontroller, om Num lock-indikatoren er
slukket. Hvis Num lock-indikatoren er tændt, skal du trykke på tasten Num Lk for at slukke den, inden du skriver disse tegn.
Fejlfinding >
Disketter
n 152 N
Disketter
Hvorfor vises ikonet Sikker fjernelse af hardware ikke på proceslinjen, når diskettedrevet
er tilsluttet?
Computeren kan ikke registrere diskettedrevet. Kontroller først, at USB-kablet er sluttet korrekt til USB-porten. Hvis du vil
sikre forbindelsen, skal du vente et øjeblik, indtil computeren har registreret drevet. Hvis ikonet stadig ikke vises, skal du
benytte følgende fremgangsmåde:
1
Luk alle programmer, der benytter diskettedrevet.
2
Vent, indtil indikatoren på diskettedrevet slukkes.
3
Tryk på udskubningsknappen for at fjerne disketten, og fjern USB-diskettedrevet fra computeren.
4
Tilslut diskettedrevet igen ved at sætte USB-stikket i USB-porten.
5
Genstart computeren ved at klikke på Start, på pilen ud for knappen Luk computeren og derefter på Genstart.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan skrive data til en diskette?
❑ Sørg for, at disketten er indsat korrekt i drevet.
❑ Hvis disketten sidder korrekt, og det stadig ikke er muligt at skrive data til den, er den muligvis fuld eller skrivebeskyttet.
Du kan enten bruge en diskette, der ikke er skrivebeskyttet, eller deaktivere skrivebeskyttelsen.
Fejlfinding >
Lyd/video
n 153 N
Lyd/video
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge mit digitale videokamera?
Hvis der vises en meddelelse om, at i.LINK-enheden er frakoblet eller slukket, er i.LINK-kablet muligvis ikke sluttet korrekt til
porten på computeren eller videokameraet. Træk kablet ud, og indsæt det igen. Yderligere oplysninger finder du i Tilslutning
af en i.LINK-enhed (side 83).
Hvordan kan jeg deaktivere startlyden i Windows?
Benyt følgende fremgangsmåde for at deaktivere startlyden i Windows:
1
Klik på Start og Kontrolpanel.
2
Klik på Hardware og lyd.
3
Klik på Administrer lydenheder under Lyd.
4
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Afspil Windows-startlyd på fanen Lyde.
5
Klik på OK.
Hvordan skifter jeg lydoutputenhed?
Hvis der ikke kommer nogen lyd fra den enhed, der er sluttet til en port, f.eks. USB-porten, HDMI-udgangsporten, den optiske
udgangsport eller hovedtelefonstikket, skal du vælge en anden enhed til lydoutput.
1
Luk alle åbne programmer.
2
Klik på Start og Kontrolpanel.
3
Klik på Hardware og lyd.
4
Klik på Administrer lydenheder under Lyd.
5
Vælg den ønskede enhed til lydoutput på fanen Afspilning, og klik på Angiv standard.
Fejlfinding >
Lyd/video
n 154 N
Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra den lydoutputenhed, der er sluttet til
HDMI-udgangsporten, den optiske udgangsport eller hovedtelefonstikket?
❑ Du skal vælge en anden lydoutputenhed, hvis du vil høre lyd fra den enhed, der er sluttet til en port, f.eks. HDMIudgangsporten, den optiske udgangsport eller hovedtelefonstikket. Du kan se fremgangsmåden i Hvordan skifter jeg
lydoutputenhed? (side 153).
❑ Benyt følgende fremgangsmåde, hvis der stadig ikke kommer lyd fra lydoutputenheden:
1
Udfør trin 1 til 4 i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 153).
2
Vælg HDMI- eller S/PDIF-ikonet på fanen Afspilning, og klik på Egenskaber.
3
Klik på fanen Avanceret.
4
Vælg den samplefrekvens og bitdybde (f.eks. 48.000 Hz, 16 bit), som enheden understøtter.
5
Klik på OK.
Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HDformat, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?
Afspilning af videoer i HD-kvalitet stiller store krav til computerens hardwareressourcer, f.eks. CPU, skærmkort og
systemhukommelsen. I forbindelse med videoafspilning kan nogle processer og/eller funktioner blive utilgængelige, og der
kan forekomme lydafbrydelser, udeladte billeder og afspilningsfejl, afhængigt af computerens konfiguration.
Fejlfinding >
"Memory Stick"
n 155 N
"Memory Stick"
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge en "Memory Stick", der er formateret på en
VAIO-computer, på en anden enhed?
Du er muligvis nødt til at formatere din "Memory Stick" igen.
Når du formaterer en "Memory Stick", slettes alle data, herunder musikdata, der er gemt på den. Inden du formaterer din
"Memory Stick" igen, skal du derfor sikkerhedskopiere vigtige data og kontrollere, at din "Memory Stick" ikke indeholder filer,
som du vil beholde.
1
Kopier data fra din "Memory Stick" til den indbyggede lagerenhed for at gemme data eller billeder.
2
Formater din "Memory Stick" ved at udføre de trin, der er angivet i Formatering af en "Memory Stick" (side 42).
Kan jeg kopiere billeder fra et digitalt kamera ved hjælp af en "Memory Stick"?
Ja, og du kan få vist videoklip, som du har optaget med digitale kameraer, der er kompatible med "Memory Stick".
Hvorfor kan jeg ikke skrive data til min "Memory Stick"?
Nogle "Memory Stick"-versioner har en funktion, der forhindrer, at data bliver slettet eller overskrevet ved en fejltagelse.
Denne funktion aktiveres ved at slå en knap til. Sørg for, at denne knap er slået fra.
Fejlfinding >
Eksterne enheder
n 156 N
Eksterne enheder
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan tilslutte en USB-enhed?
❑ Kontroller, om USB-enheden er tændt og tilsluttet strømforsyningen, hvis det er relevant. Hvis du f.eks. bruger et
digitalkamera, skal du kontrollere, om batteriet er opladet. Hvis du bruger en printer, skal du kontrollere, om strømkablet
er sluttet korrekt til stikkontakten.
❑ Prøv at bruge en anden USB-port på computeren. Driversoftwaren kan være installeret til den specifikke port, du brugte,
første gang enheden blev tilsluttet.
❑ Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med USB-enheden. Du skal muligvis installere
softwaren, inden du tilslutter enheden.
❑ Prøv at tilslutte en enkel enhed med et lavt strømforbrug, f.eks. en mus, for at teste, om porten fungerer.
❑ Hvis der anvendes en USB-hub, er det ikke sikkert, at enheden fungerer. Dette skyldes strømfordelingen. Det anbefales,
at du slutter enheden direkte til computeren uden en hub.
Varemærker >
n 157 N
Varemærker
Varemærkerne, herunder men ikke begrænset til SONY, SONY-logoet, VAIO og VAIO-logoet er enten varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
og "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "MagicGate", "OpenMG", "Memory Stick PRO", "Memory Stick PRO
Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Micro", "M2" og "Memory Stick"-logoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Sony Corporation.
Walkman er et registreret varemærke tilhørende Sony Corporation.
Blu-ray Disc™- og Blu-ray Disc-logoet er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep og Atom er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation.
Microsoft, Windows, Windows-logoet og BitLocker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og andre lande.
i.LINK er et varemærke tilhørende Sony. Det bruges udelukkende til at angive, at et produkt indeholder en IEEE 1394tilslutning.
Roxio Easy Media Creator er et varemærke tilhørende Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO og WinDVD BD for VAIO er varemærker tilhørende InterVideo, Inc.
ArcSoft og ArcSoft-logoet er registrerede varemærker tilhørende ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion er et varemærke
tilhørende ArcSoft, Inc.
ATI og ATI Catalyst er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc.
Varemærker >
n 158 N
Bluetooth-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og disse mærker anvendes af
Sony Corporation under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.
ExpressCard-ordmærket og -logoer tilhører PCMCIA, og disse mærker anvendes af Sony Corporation under licens. Andre
varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.
SD-logoet er et varemærke.
SDHC-logoet er et varemærke.
CompactFlash® er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
"PlaceEngine" er et registreret varemærke tilhørende Koozyt, Inc.
"PlaceEngine" blev udviklet af Sony Computer Science Laboratories, Inc. og er licenseret af Koozyt, Inc.
, "XMB" og "xross media bar" er varemærker tilhørende Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc.
"AVCHD" er et varemærke tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.
Alle andre navne på systemer, produkter og tjenester er varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning er
mærkerne ™ og ® ikke angivet.
Oplysningerne kan ændres uden varsel. Alle andre varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Det er ikke sikkert, at alle de programmer, der angives ovenfor, leveres med din model.
I onlinespecifikationerne kan du se, hvilken software der er tilgængelig til din model.
Juridisk meddelelse >
n 159 N
Juridisk meddelelse
© 2010 Sony Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne vejledning og den software, der beskrives i den, må ikke, hverken helt eller delvist, reproduceres, oversættes eller
reduceres til et maskinlæsbart format uden forudgående skriftlig tilladelse.
Sony Corporation giver ingen garanti angående denne vejledning, softwaren eller andre informationer, der er indeholdt heri,
og frasiger sig hermed udtrykkeligt alle stiltiende garantier vedrørende vejledningens, softwarens eller disse andre
informationers salgsbarhed og egnethed til bestemte formål. Sony Corporation kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for
hændelige skader, følgeskader eller særlige skader, der opstår på grund af, i forbindelse med eller som følge af brugen af
denne vejledning, softwaren eller andre informationer, der er indeholdt heri, uanset om ansvaret gøres gældende på grundlag
af civil søgsmålsgrund, kontraktbrug eller på et andet grundlag.
I denne vejledning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.
Sony Corporation forbeholder sig ret til at foretage ændringer af denne vejledning eller de oplysninger, den indeholder, på et
hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel. Den software, der beskrives i denne vejledning, er underlagt
vilkårene i en selvstændig brugerlicensaftale.
Sony Corporation kan ikke drages til ansvar for og kompenserer ikke for tab af optagelser, der er foretaget på din computer,
et eksternt optagemedie eller optageenheder, eller for andre relevante tab, herunder tab i forbindelse med optagelser, der
ikke er blevet fuldført pga. computerrelaterede fejl, eller optagelsesindhold, der mistes eller bliver beskadiget som følge af
computerfejl eller reparation af din computer. Sony Corporation vil ikke under nogen omstændigheder gendanne, genoprette
eller replikere indhold, der er optaget på din computer, et eksternt optagemedie eller optageenheder.
n
© 2010 Sony Corporation
Download PDF

advertising