Sony | VPCX11Z6R | Sony VPCX11Z6R Betjeningsvejledning

N
Brugervejledning
Personlig computer
VPCX11-serien
n 2 N
Indhold
Inden computeren tages i brug ........................................... 4
Sådan kan du finde flere oplysninger om
VAIO-computeren ......................................................... 5
Ergonomisk vejledning .................................................. 7
Kom godt i gang.................................................................. 9
Placering af betjeningstaster og porte......................... 10
Om indikatorlamperne................................................. 16
Tilslutning af strømmen............................................... 17
Brug af batteriet........................................................... 19
Sikker nedlukning af computeren................................ 25
Brug af Strømbesparelsestilstand ............................... 26
Opdatering af computeren .......................................... 28
Brug af VAIO-computeren ................................................ 29
Brug af tastaturet......................................................... 30
Brug af pegefeltet........................................................ 32
Sådan bruger du det indbyggede kamera................... 33
Sådan bruges "Memory Stick" .................................... 34
Brug af andre hukommelseskort/-moduler .................. 40
Brug af internettet........................................................ 44
Sådan bruges netværket (LAN) .................................. 45
Sådan bruges trådløst LAN-netværk........................... 46
Sådan bruges trådløst WAN-netværk ......................... 53
Brug af Bluetooth-funktionen....................................... 57
Brug af eksterne enheder..................................................63
Tilslutning af det optiske diskdrev................................64
Tilslutning af eksterne højttalere eller
hovedtelefoner .............................................................65
Tilslutning af en ekstern skærm...................................66
Valg af skærmmodus...................................................68
Brug af funktionen Flere skærme ................................69
Tilslutning af en USB-enhed ........................................71
Tilpasning af din VAIO-computer ......................................73
Indstilling af adgangskoden .........................................74
Bruger Intel® VT..........................................................83
Sådan bruger du VAIO Control Center ........................84
Sådan bruger du VAIO Power Management ...............85
Sikkerhedsforanstaltninger................................................86
Sikkerhedsoplysninger ................................................87
Oplysninger om behandling og vedligeholdelse ..........90
Brug af computeren .....................................................91
Håndtering af LCD-skærmen.......................................93
Brug af strømkilden .....................................................94
Sådan håndteres det indbyggede kamera...................95
Brug af diske................................................................96
Brug af batteriet ...........................................................97
Håndtering af "Memory Stick"......................................98
Sådan håndteres den indbyggede lageringsenhed .....99
n 3 N
Fejlfinding ....................................................................... 100
Computer .................................................................. 101
Systemsikkerhed....................................................... 110
Batteri........................................................................ 111
Indbygget kamera ..................................................... 113
Netværk..................................................................... 115
Bluetooth-teknologi ................................................... 120
Skærm....................................................................... 124
Udskrivning ............................................................... 127
Højttalere................................................................... 128
Pegefelt ..................................................................... 129
Tastatur ..................................................................... 130
Disketter .................................................................... 131
Lyd/video................................................................... 132
"Memory Stick" .......................................................... 134
Eksterne enheder...................................................... 135
Varemærker.................................................................... 136
Juridisk meddelelse ........................................................ 138
Inden computeren tages i brug >
n 4 N
Inden computeren tages i brug
Tillykke med dit køb af denne Sony VAIO®-computer og velkommen til on-screen Brugervejledning. Sony har kombineret
banebrydende teknologier inden for lyd, video, databehandling og kommunikation og designet en avanceret computer,
der giver dig en bred vifte af spændende muligheder.
!
Din computer kan se lidt anderledes ud end computeren på de illustrationer, der bruges i denne vejledning.
Sådan kan du finde specifikationerne
Nogle funktioner, indstillinger og medfølgende dele er måske ikke tilgængelig på din computer.
Du kan finde flere oplysninger om din computers konfiguration ved at besøge VAIO Link-webstedet på
http://www.vaio-link.com.
Inden computeren tages i brug >
Sådan kan du finde flere oplysninger om VAIO-computeren
n 5 N
Sådan kan du finde flere oplysninger om VAIO-computeren
Dette afsnit indeholder supportoplysninger om VAIO-computeren.
1. Trykt dokumentation
❑ Guiden Hurtig start – Giver en oversigt over tilslutning af komponenter, oplysninger om indstillinger osv.
❑ Guide til genopretning og fejlfinding
❑ Bestemmelser, garanti og support
2. Skærmvejledningen
❑ Brugervejledning (denne vejledning) – Computerens funktioner og oplysninger om løsningsforslag til almindelige
problemer.
Sådan får du vist denne vejledning på skærmen:
1
Klik på Start, Alle programmer og VAIO Documentation.
2
Åbn mappen for dit sprog.
3
Vælg den ønskede vejledning.
✍
Du kan gennemse vejledningerne manuelt ved at gå til Computer > VAIO (C:) (dit C-drev) > Documentation > Documentation og åbne mappen for
dit sprog.
❑ Windows Hjælp og support – En omfattende supportressource med praktiske råd, selvstudier og demonstrationer, der
gør det nemmere for dig at bruge din computer.
Du kan få adgang til Windows Hjælp og support ved at klikke på Start
og holde Microsoft Windows-tasten nede og trykke på tasten F1.
og Hjælp og support eller ved at trykke på
Inden computeren tages i brug >
Sådan kan du finde flere oplysninger om VAIO-computeren
n 6 N
3. Websteder med support
Hvis der opstår problemer med computeren, kan du få hjælp til fejlfinding på VAIO-Link-webstedet http://www.vaio-link.com.
Inden du kontakter VAIO-Link via telefon, skal du prøve at løse problemet ved at læse den medfølgende trykte og elektroniske
dokumentation.
❑ Du kan finde flere oplysninger om VAIO og blive del af den voksende VAIO-community, ved at besøge webstedet på
http://www.club-vaio.com.
❑ Ved online køb, skal du besøge webstedet på http://www.sonystyle-europe.com.
❑ For andre Sony-produkter, skal du besøge webstedet på http://www.sony.net.
Når du kontakter VAIO-Link over telefonen, skal du have VAIO-computerens serienummer klar. Serienummeret er placeret
på VAIO-computerens bund, bagpanel eller inde i batterirummet.
Inden computeren tages i brug >
Ergonomisk vejledning
n 7 N
Ergonomisk vejledning
Du kommer til at bruge computeren som en bærbar enhed i en række forskellige situationer og miljøer. Når det er muligt, skal
du forsøge at følge nedenstående ergonomiske råd, der gælder for både stationære og bærbare pc-løsninger:
❑ Placering af computeren – Placer computeren direkte foran dig. Hold underarmene vandret og håndleddene i en neutral
og behagelig stilling, mens du bruger tastaturet eller pegeredskabet. Lad overarmene hænge ned langs siderne på en
naturlig måde. Hold regelmæssigt pause, når du bruger din computer. Hvis du bruger computeren i længere tid uden
afbrydelser, kan du overanstrenge øjnene, musklerne eller senerne.
❑ Møbler og siddestilling – Sid på en stol med god rygstøtte. Juster stolens højde, så dine fødder hviler fladt på gulvet.
Det kan være behageligt med en fodskammel. Sid i en afslappet og rank stilling, og undgå at bøje forover eller læne dig
langt tilbage.
Inden computeren tages i brug >
Ergonomisk vejledning
n 8 N
❑ Synsvinkel i forhold til skærmen – Brug skærmens vippefunktion til at finde den bedste position. Dine øjne og muskler
belastes mindre, hvis skærmen justeres til den korrekte position. Juster også skærmens lysstyrke.
❑ Lysforhold – Vælg en placering, hvor lyset fra vinduer eller lamper ikke reflekteres på skærmen. Brug indirekte lyskilder
for at undgå lyse punkter på skærmen. En ordentlig belysning gør det mere behageligt at arbejde ved computeren og øger
dermed din effektivitet.
❑ Placering af en ekstern skærm – Hvis du bruger en ekstern skærm, skal denne skærm anbringes i en afstand, hvor
den er behagelig at se på. Sørg for, at skærmbilledet er i øjenhøjde eller en anelse lavere, når du sidder foran skærmen.
Kom godt i gang >
n 9 N
Kom godt i gang
I dette afsnit beskrives det, hvordan du kommer i gang med at bruge din VAIO-computer.
❑ Placering af betjeningstaster og porte (side 10)
❑ Om indikatorlamperne (side 16)
❑ Tilslutning af strømmen (side 17)
❑ Brug af batteriet (side 19)
❑ Sikker nedlukning af computeren (side 25)
❑ Brug af Strømbesparelsestilstand (side 26)
❑ Opdatering af computeren (side 28)
Kom godt i gang >
Placering af betjeningstaster og porte
n 10 N
Placering af betjeningstaster og porte
Tag dig tid til at finde de betjeningstaster og porte, der vises på de næste sider.
Forside
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
WIRELESS-knap (side 46), (side 53), (side 57)
Indbygget mikrofon (mono)
Num lock-indikator (side 16)
Caps lock-indikator (side 16)
Scroll lock-indikator (side 16)
LCD-skærm (side 93)
Tænd/sluk-tast/strømindikator (side 16)
Tastatur (side 30)
Pegefelt (side 32)
Venstre knap (side 32)
Højre knap (side 32)
Kom godt i gang >
Placering af betjeningstaster og porte
n 11 N
A
B
C
D
E
F
G
Indbygget MOTION EYE-kameraindikator (side 16)
Indbygget MOTION EYE-kamera (side 33)
Opladningsindikator (side 16)
Indikator for diskdrev (side 16)
WIRELESS-indikator (side 16)
SD-hukommelseskortslot (side 40)
Medieadgangsindikator (side 16)
H Slot til "Memory Stick Duo"* (side 34)
*
Computeren understøtter kun "Memory Stick" i Duo-størrelse.
Kom godt i gang >
Placering af betjeningstaster og porte
n 12 N
Bagside
A Luftventilation
Kom godt i gang >
Placering af betjeningstaster og porte
n 13 N
Højre
A Netværksport (LAN) (side 45)
Træk dækslet til porten ned inden netværksporten (LAN) bruges.
Når portens dækslet frigøres:
Portdækslet kan frigøres, hvis du trykker på det, når det åbnes
eller et LAN-kabel frakobles. For at fastgøre portdækslet skal du
stille dækslet, så det passer til kanten (1) på porten og skubbe
dækslet ned indtil det klikker på plads.
B Monitor port (side 66)
Kom godt i gang >
Placering af betjeningstaster og porte
n 14 N
Venstre
A DC IN-port (side 17)
B Sikkerhedsslot
C Hi-Speed USB-porte (USB 2.0)* (side 71)
D Hovedtelefonstik (side 65)
*
Understøtter høj, fuld og lav hastighed.
Kom godt i gang >
Placering af betjeningstaster og porte
n 15 N
Underside
A Støtteben
Fold støttebenene ud for at justere vinklen på computeren inden
du bruger netværks- (LAN) og skærmporten.
Når støttebenet frigøres:
Støttebenet kan frigøres, hvis du trykker på det, når det foldes
ud. For at fastgøre støttebenet, skal du skubbe det ned, mens
snap-fit-leddet (1) stilles på linje med med fremspringene (2)
indtil det klikker på plads.
B Indbygget højtaler (mono)
C SIM-kort-slot* (side 53)
D Batteristik (side 19)
E Luftventilation
*
Kun på udvalgte modeller.
Kom godt i gang >
Om indikatorlamperne
n 16 N
Om indikatorlamperne
Din computer er udstyret med følgende indikatorlamper:
Indikator
Funktioner
Strøm 1
Lyser grønt, mens computeren er tændt, blinker langsomt orange, mens computeren er i slumretilstand,
og slukkes, når computeren skifter til dvaletilstand eller slukkes.
Opladning
Lyser, når batteriet oplades. Se Opladning af batteriet (side 22) for flere oplysninger.
Indbygget MOTION EYE-kamera
Lyser, når det indbyggede kamera er i brug.
Medieadgang
Lyser, når data læses fra et hukommelseskort, f.eks. "Memory Stick" og et SD-hukommelseskort. (Computeren
må ikke sættes i slumretilstand eller slukkes, mens denne indikator er tændt.) Når indikatoren er slukket, er
hukommelseskortet ikke i brug.
Diskdrev
Lyser mens der er dataadgang til den indbyggede lagerenhed. Computeren må ikke sættes i slumretilstand eller
slukkes, mens denne indikator er tændt.
Num lock
Tryk på tasten Num Lk for at aktivere det numeriske tastatur. Tryk en gang til for at deaktivere det numeriske
tastatur. Det numeriske tastatur er ikke aktiveret, når indikatoren er slukket.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Tryk på tasten Caps Lock for at skrive store bogstaver. Der skiftes til små bogstaver, hvis du trykker på tasten
Shift mens indikatoren er tændt. Tryk på tasten en gang til for at slukke indikatoren. Når Caps lock-indikatoren
er slukket, skiftes der til normal indtastning.
Tryk på tasten Fn+Scr Lk for at ændre den måde, der rulles på i skærmbilledet. Når Scroll lock-indikatoren er
slukket, skiftes der til normal rulning. Tasten Scr Lk har forskellige funktionsmåder, alt efter hvilket program du
bruger, og tasten fungerer ikke i alle programmer.
Lyser mens en eller flere trådløse indstillinger er aktiveret.
Kom godt i gang >
Tilslutning af strømmen
n 17 N
Tilslutning af strømmen
Du kan bruge en vekselstrømsadapter eller et genopladeligt batteri som strømkilde til computeren. Inden du bruger
computeren første gang, skal du tilslutte en vekselstrømsadapter til computeren.
!
Brug ikke computeren uden batteriet, da det kan give computeren funktionsfejl.
Brug af vekselstrømsadapteren
Mens computeren er sluttet direkte til elnettet, og batteriet samtidig er installeret, bruger computeren elnettet som strømkilde.
✍
Brug kun den vekselstrømsadapter, der følger med computeren.
Sådan bruger du vekselstrømsadapteren
1
Sæt den ene ende af strømledningen (1) ind i vekselstrømsadapteren (3).
2
Sæt den anden ende af strømledningen i stikkontakten (2).
3
Sæt ledningen fra vekselstrømsadapteren (3) ind i DC IN-porten (4) på computeren.
!
DC In-stikkets form kan variere, alt efter hvilken vekselstrømsadapter der benyttes.
Kom godt i gang >
Tilslutning af strømmen
✍
Hvis du vil koble computeren fuldstændigt fra strømforsyningen, skal du trække stikket fra vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten.
Sørg for, at der er nem adgang til stikkontakten.
Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere periode, skal den sættes i dvaletilstand. Se Brug af dvaletilstand (side 27).
n 18 N
Kom godt i gang >
Brug af batteriet
Brug af batteriet
Det batteri, der følger med og indstalleret på computeren, er ikke fuldt opladet på leveringstidspunktet.
!
Brug ikke computeren uden batteriet, da det kan give computeren funktionsfejl.
Installation/Fjernelse af batteriet
Sådan installerer du batteriet
1
Sluk computeren, og slå LCD-skærmen ned.
2
Skub knapperne LOCK (1) til batterilåsen indad.
n 19 N
Kom godt i gang >
Brug af batteriet
n 20 N
3
Anbring batteriet ind i batterirummet, indtil fremspringet (2) på begge sider af batteriet passer ind i det U-formede
indhak (3) på hver side af batterirummet.
4
Skrub ned på cirklen på batteriet, vist er nedenfor, indtil batteriet falder på plads med et klik.
5
Skub batteriknapperne LOCK udad, så batteriet sidder fast i computeren.
Kom godt i gang >
Brug af batteriet
n 21 N
Sådan fjerner du batteriet
!
Du kan risikere at miste data, hvis du fjerner batteriet, mens computeren er tændt og koblet fra vekselstrømsadapteren, eller hvis du fjerner batteriet,
mens computeren er i slumretilstand.
1
Sluk computeren, og slå LCD-skærmen ned.
2
Skub knapperne LOCK til batterilåsen (1) indad.
3
Skub batterilåsen RELEASE (2) til side og hold den i denne position, mens du sætter fingerspidsen ind under
tappen (3) på batteriet og løft batteriet i pilens retning. Skub derefter batteriet væk fra computeren.
!
Nogle genopladelige batterier opfylder ikke Sony's kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Af sikkerhedsmæssige grunde kan denne computer kun fungere
med de originale Sony-batterier, der er designet til denne model. Hvis du installerer en anden type batteri, bliver batteriet ikke opladet, og computeren
holder op med at fungere.
Kom godt i gang >
Brug af batteriet
n 22 N
Opladning af batteriet
Det batteri, der følger med til computeren, er ikke fuldt opladet på leveringstidspunktet.
Sådan oplader du batteriet
1
Installer batteriet.
2
Slut computeren til en strømkilde med vekselstrømsadapteren.
Opladningsindikatoren er tændt, mens batteriet oplades. Når batteriet næsten er opladet til det niveau, du har valgt ved
hjælp af batteriopladningsfunktionen, slukkes opladningsindikatoren.
Opladerlampens status
Betydning
Lyser orange
Batteriet oplades.
Blinker sammen med den grønne
strømindikator
Batteriet er ved at løbe tør for strøm.
(normal tilstand)
Blinker sammen med den orange
strømindikator
Batteriet er ved at løbe tør for strøm.
(slumretilstand)
Blinker hurtigt med orange lys
Der er opstået en batterifejl, fordi batteriet er defekt
eller ikke sidder ordentligt fast.
!
Oplad batteriet som beskrevet i denne vejleding under første opladning.
Kom godt i gang >
Brug af batteriet
n 23 N
✍
Lad batteriet sidde i computeren, mens den er sluttet til elnettet. Batteriet oplades, mens du bruger computeren.
Når batteriet løber tør for strøm og både opladnings- og strømindikatoren blinker, skal du enten tilslutte vekselstrømsadapteren for at oplade batteriet
eller lukke computeren og installere et fuldt opladet batteri.
Din computer er forsynet med et lithium ion batteri, og kan oplades på ethvert tidspunkt. Det påvirker ikke batteriets levetid, hvis det genoplades, selvom
det kun er delvist afladet.
Du kan forlænge batteriets levetid, hvis du aktiverer batteriplejefunktionen i Battery Charge Functions med VAIO Control Center.
I forbindelse med visse programmer og nogle eksterne enheder, skifter computeren muligvis ikke til dvaletilstand, selvom batteriet er næsten tomt.
Derfor er det vigtigt, at du sikkerhedskopierer regelmæssigt og manuelt aktiverer en strømstyringstilstand, f.eks. slumre eller dvale, for at undgå
datatab, mens computeren kører på bruger batteristrøm.
Hvis batteriet løber tør, mens computeren er i slumretilstand, mister du alle data, der ikke er gemt. Det er ikke muligt at vende tilbage til det arbejde,
der ikke er gemt. Hvis du vil undgå tab af data, skal du gemme dine data ofte.
Kom godt i gang >
Brug af batteriet
n 24 N
Sådan forlænges batteriets levetid
Når computeren kører på batteristrøm, kan du forlænge batteriets levetid med følgende metoder:
❑ Formindsk lysstyrken på computerens LCD-skærm.
❑ Brug af strømbesparelsestilstand. Du kan finde yderligere oplysninger i Brug af Strømbesparelsestilstand (side 26).
❑ Skift indstillinger for strømsparetilstande i Strømstyring. Du kan finde yderligere oplysninger i Sådan bruger du VAIO
Power Management (side 85).
❑ Vælg tapetet i Long Battery Life Wallpaper Setting som skrivebordsbaggrund med VAIO Control Center.
Kom godt i gang >
Sikker nedlukning af computeren
n 25 N
Sikker nedlukning af computeren
Hvis du vil undgå at miste data, der ikke er gemt, skal du lukke computeren korrekt, som beskrevet nedenfor.
Sådan lukker du computeren
1
Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til computeren.
2
Klik på Start og knappen Luk computeren.
3
Reager på alle advarsler om, at du skal gemme dokumenter eller være opmærksom på andre brugere, og vent, indtil
computeren lukkes automatisk.
Strømindikatoren slukkes.
Kom godt i gang >
Brug af Strømbesparelsestilstand
n 26 N
Brug af Strømbesparelsestilstand
Du kan benytte strømstyringsindstillingerne til at spare på batteriet. I tillæg til normal betjeningsmodus, har din computer to
forskellige strømsparemodi, så de passer til dine behov: Slumre og dvale.
!
Hvis du ikke skal bruge computeren i længere periode, mens den er koblet fra vekselstrømsadapteren, skal du sætte computeren i dvaletilstand eller
slukke den.
Hvis batteriet løber tør, mens computeren er i slumretilstand, mister du alle data, der ikke er gemt. Det er ikke muligt at vende tilbage til det arbejde,
der ikke er gemt. Hvis du vil undgå tab af data, skal du gemme dine data ofte.
Tilstand
Beskrivelse
Normaltilstand
Dette er den normale tilstand for computeren, mens den er i brug. Den grønne strømindikator lyser, når
computeren er i denne tilstand.
Slumretilstand
I slumretilstand slukkes LCD-skærmen, og de indbyggede lagerenheder og processoren indstilles til et lavt
strømforbrug. Den orange strømindikator blinker langsomt, mens computeren er i denne tilstand. Computeren
vender hurtigere tilbage til normal tilstand fra slumretilstand end fra dvaletilstand. Men slumretilstand bruger
mere strøm end dvaletilstand.
Dvaletilstand
Mens computeren er i dvaletilstand gemmes systemets aktuelle indstillinger på de(n) indbyggede lagerenhed(er)
og computeren slukkes. Selvom batteriet løber tør mister du ikke nogen data. Strømindikatoren er slukket, mens
computeren er i denne tilstand.
Kom godt i gang >
Brug af Strømbesparelsestilstand
n 27 N
Brug af slumretilstand
Sådan aktiverer du slumretilstand
Klik på Start, pilen
ved siden af knappen Luk computeren og Slumre.
Sådan vender du tilbage til normal tilstand
❑ Tryk på en tast.
❑ Tryk på tænd/sluk-tasten på computeren.
!
Hvis du trykker på tænd/sluk-tasten og holder den nede i mere end fire sekunder, slukkes computeren automatisk. Du mister alle data, der ikke er gemt.
Brug af dvaletilstand
Sådan aktiverer du dvaletilstand
Tryk på tasterne Fn+F12.
Du kan også klikke på Start, pilen ved siden af knappen Luk computeren og Dvale.
!
Flyt ikke computeren, før strømindikatoren er slukket.
Sådan vender du tilbage til normal tilstand
Tryk på tænd/sluk-tasten.
!
Hvis du trykker på tænd/sluk-tasten og holder den nede i mere end fire sekunder, slukkes computeren automatisk.
Kom godt i gang >
Opdatering af computeren
n 28 N
Opdatering af computeren
Sørg for at installere de seneste opdateringer til computeren ved hjælp af følgende programmer, så computeren fungerer så
effektivt som muligt.
❑ Windows Update
Klik på Start, Alle programmer og Windows Update, og følg derefter vejledningen på skærmen.
❑ VAIO Update 4
Klik på Start, Alle programmer, VAIO Update 4, og Go to VAIO Web Support og følg derefter vejledningen på
skærmen.
!
Computeren skal have forbindelse til internettet, inden du kan modtage opdateringer.
Brug af VAIO-computeren >
n 29 N
Brug af VAIO-computeren
I dette afsnit beskrives det, hvordan du kan bruge din VAIO-computer, så du får det største udbytte af den.
❑ Brug af tastaturet (side 30)
❑ Brug af pegefeltet (side 32)
❑ Sådan bruger du det indbyggede kamera (side 33)
❑ Sådan bruges "Memory Stick" (side 34)
❑ Brug af andre hukommelseskort/-moduler (side 40)
❑ Brug af internettet (side 44)
❑ Sådan bruges netværket (LAN) (side 45)
❑ Sådan bruges trådløst LAN-netværk (side 46)
❑ Sådan bruges trådløst WAN-netværk (side 53)
❑ Brug af Bluetooth-funktionen (side 57)
Brug af VAIO-computeren >
Brug af tastaturet
n 30 N
Brug af tastaturet
Tastaturet har ekstra taster til opgaver, der er specifikke for modellen.
Kombinationer og funktioner med Fn-tasten
✍
Nogle tastaturfunktioner kan først bruges, når operativsystemet er indlæst.
Kombination/funktion
Funktion
Fn + % (F2): Slå lyden fra
Slår de indbyggede højttalere og hovedtelefoner til eller fra.
Fn + 2 (F3/F4): Volumenkontrol
Ændrer lydstyrken.
Hvis du vil øge lydstyrken, skal du trykke på tasterne Fn+F4 eller trykke på tasterne Fn+F4
og derefter på tasten M eller ,.
Hvis du vil mindske lydstyrken, skal du trykke på tasterne Fn+F3 eller trykke på tasterne Fn+F3
og derefter på tasterne m eller <.
Fn + 8 (F5/F6): Lysstyrkeregulering
Justerer lysstyrken på computerens LCD-skærm.
Hvis du vil øge lysstyrken, skal du trykke på tasterne Fn+F6 eller tryk på tasterne Fn+F6
og derefter på tasten M eller ,.
Hvis du vil reducere lysstyrken, skal du trykke på tasterne Fn+F5 eller tryk på tasterne Fn+F5
og derefter på tasten m eller <.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af tastaturet
n 31 N
Kombination/funktion
Funktion
Fn +
Skifter skærmudgangen mellem computernskærm, en esktern skærm eller samtidig udgang til
begge og flere skærme, der begge fungerer som en enkelt skrivebord. Tryk på tasten Enter for
at vælge skærmoutput.
/T (F7): Skærmudgang
!
Hvis du frakobler et skærmkabel fra computeren mens den eksterne skærm er valgt som skærm for
outputdestinationen vil computerens skærm blive sort. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på F7-tasten
to gange mens Fn-tasten holdes nede og tryk derefter på Enter-tasten for skifte skærmudgangen til
computerens skærm.
Det afhænger af computerens operativ system om flere skærme understøttes eller ej.
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): Zoome
(F12): Dvale
Ændrer i nogle programmer størrelsen ved visningen af et billede eller dokument.
Hvis skærmbilledet skal virke mindre og længere væk (zoom ud), skal du trykke på tasterne
Fn+F9.
Hvis skærmbilledet skal virke større og tættere på (zoom ind), skal du trykke på tasterne
Fn+F10.
Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen i VAIO Control Center.
I dvaletilstand har computeren det laveste strømforbrug. Når du udfører denne kommando,
bliver systemets tilstand og de tilsluttede eksterne enheders tilstand gemt på den indbyggede
lagringsenhed og systemet slukkes. Hvis du vil vende tilbage til den tidligere systemtilstand,
skal du trykke på tænd/sluk-knappen.
Yderligere oplysninger om strømstyring finder du i Brug af Strømbesparelsestilstand (side 26).
Brug af VAIO-computeren >
Brug af pegefeltet
n 32 N
Brug af pegefeltet
Du kan pege på, markere, trække og rulle elementer på skærmbilledet ved hjælp af pegefeltet.
Handling
Beskrivelse
Pege
Flyt fingeren henover pegefeltet (1) for at placere markøren (2) på et element eller objekt.
Klikke
Tryk én gang på venstre tast (3).
Dobbeltklikke
Tryk på venstre tast to gange i rækkefølge.
Højreklikke
Tryk én gang på højre tast (4). Med mange programmer åbner denne handling en kontekstsensitive genvejsmenu
(hvis der er nogen).
Trække
Bevæg fingeren henover pegefeltet, mens du trykker på venstre tast.
Rulle
Træk fingeren langs pegefeltets højre kant for at rulle i lodret retning. Træk fingeren langs pegefeltets nederste kant for
at rulle i vandret retning. Når lodret eller vandret rulning er tilkoblet, kan du flytte fingeren i cirkler på pegefeltet for at
fortsætte med at rulle uden at løfte fingeren fra pegefeltet (rullefunktionen er kun tilgængelig i programmer, der
understøtter rulning via pegefeltet).
Svip
Flyt to fingre lineært i en hurtig bevægelse på pegefeltet. På webbrowsere eller programmer til billedfremvisning, kan
du svippe til venstre for at gå tilbage og svippe til højre for at gå frem.
Knibe
Med nogle programmer kan du knibe på pegefeltet med to fingre for at zoome. Knib åben for at zoome ind og knib
sammen for at zoome ud.
✍
Du kan aktivere/deaktivere pegefeltet, når der er sluttet en mus til computeren. Du kan ændre indstillinger for pegefeltet vha. VAIO Control Center.
!
Sørg for at tilslutte en mus, inden pegefeltet deaktiveres. Hvis du deaktiverer pegefeltet før du tilslutter en mus, vil du kunne udføre markørhandlinger
via tastaturet.
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruger du det indbyggede kamera
n 33 N
Sådan bruger du det indbyggede kamera
Computeren har et indbygget MOTION EYE-kamera.
Med kommunikationssoftware f.eks. Skype, kan du deltage i en videokonference over Internettet.
✍
Det indbyggede kamera aktiveres når computeren tændes.
Der kan med relevant software afholdes videokonfrencer.
!
Vær opmærksom på, at når du starter eller afslutter softwaren til onlinemeddelser eller videoredigering, bliver det indbyggede kamera ikke hhv. aktiveret
eller deaktiveret.
Sæt ikke computeren i slumre- eller dvaletilstand, mens du bruger det indbyggede kamera.
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges "Memory Stick"
n 34 N
Sådan bruges "Memory Stick"
"Memory Stick" er et kompakt, bærbart og alsidigt optagemedie, der er designet specifikt til udveksling og deling af digitale
data fra kompatible produkter, f.eks. digitalkameraer, mobiltelefoner og andre lignende enheder. Da det er muligt at flytte
mediet, kan det bruges til ekstern datalagring.
Inden du bruger "Memory Stick"
Computerens "Memory Stick Duo"-slot kan benyttes både til disse mediestørrelser og -typer:
❑ "Memory Stick Duo"
❑ "Memory Stick PRO Duo"
❑ "Memory Stick PRO-HG Duo"
!
Computeren understøtter kun "Memory Stick" i Duo-størrelse og understøtter ikke "Memory Stick" i standardstørrelse.
Du kan få de nyeste oplysninger om "Memory Stick"-mediet, hvis du besøger [memorystick.com] på
http://www.memorystick.com/en/.
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges "Memory Stick"
n 35 N
Indsættelse og fjernelse af "Memory Stick"
Sådan indsætter du "Memory Stick"
1
Find "Memory Stick Duo"-slotten.
2
Hold "Memory Stick" med pilen pegende opad og mod kortslotten.
3
Skub forsigtigt "Memory Stick" ind i slotten, indtil der lyder et klik.
✍
Når "Memory Stick" indsætte i slotten første gang, kan du blive bedt om at installere driversoftware. Hvis du bliver bedt om det skal du følge vejledningen
på skærmen for at installere printersoftwaren.
"Memory Stick" registreres automatisk af systemet, og indholdet på "Memory Stick" vises. Hvis der ikke åbnes en dialogboks eller et vindue på
skrivebordet, skal du klikke på Start, Computer og dobbeltklikke på ikonet for "Memory Stick"-mediet.
"Memory Stick"-ikonet vil blive vist i Computer-vinduet efter at du har indsat "Memory Stick" i slotten.
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges "Memory Stick"
n 36 N
!
Sørg for, at pilen på "Memory Stick"-mediet peger i den rigtige retning, når mediet indsættes. Hvis det er vanskeligt at indsætte "Memory Stick"-mediet,
må du ikke forsøge at tvinge det på plads, da du risikerer at beskadige computeren eller mediet.
Inden du bruger en "Memory Stick Micro" ("M2"), skal du indsætte mediet i en adapter til "M2" Duo-størrelse. Hvis du indsætter mediet direkte
i computerens "Memory Stick Duo"-slot uden adapteren, er der risiko for, at mediet sidder fast i slotten.
Sådan fjerner du "Memory Stick"
!
Fjern ikke "Memory Stick"-mediet, mens medieadgangsindikatoren lyser. Hvis du gør det, kan du miste data. Det kan tage længere tid at indlæse store
mængder data, så kontroller, at indikatoren er slukket, inden du fjerner "Memory Stick".
1
Find "Memory Stick Duo"-slotten.
2
Kontroller, at indikatoren for medieadgang er slukket.
3
Skub "Memory Stick" indad og slip.
"Memory Stick" skubbes ud.
4
Træk "Memory Stick" ud af slotten.
!
Sørg for at være forsigtig, når du fjerner en "Memory Stick", så den ikke pludselig hopper ud.
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges "Memory Stick"
n 37 N
For at formatere "Memory Stick"
Sådan formateres "Memory Stick"
"Memory Stick"-medier er som standard formateret fra fabrikken og klar til brug.
Hvis du vil formatere mediet ved hjælp af computeren, skal du benytte følgende fremgangsmåde.
!
Sørg for, at formateringen udføres med en enhed, der understøtter formatering af "Memory Stick"-medier.
Når en "Memory Stick" formateres, bliver alle data gemt på mediet slettet. Inden formateringen skal du derfor sikre dig, at mediet ikke indeholder
vigtige data.
Du må ikke fjerne "Memory Stick"-mediet fra slotten, mens det formateres. Dette kan medføre funktionsfejl.
1
Find "Memory Stick Duo"-slotten.
2
Skub forsigtigt "Memory Stick" ind i slotten, indtil der lyder et klik.
3
Klik på Start og Computer for at åbne vinduet Computer.
4
Højreklik på "Memory Stick"-ikonet, og vælg Formater.
5
Klik på Gendan enhedens standardindstillinger.
!
Størrelsen på allokeringsenheden og filsystemet kan ændres.
Vælg ikke NTFS på rullelisten Filsystem, da denne indstilling kan medføre funktionsfejl.
✍
Formateringsprocessen udføres hurtigere, hvis du vælger Ekspresformatering under Formateringsindstillinger.
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges "Memory Stick"
6
Klik på Start.
7
Følg vejledningen på skærmen.
!
Formateringen af "Memory Stick"-mediet kan tage et stykke tid. Hvor lang tid det tager, afhænger af mediet.
n 38 N
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges "Memory Stick"
n 39 N
Bemærkninger om brug af "Memory Stick"
❑ Computeren er blevet testet med og understøtter "Memory Stick"-medier fra Sony med en kapacitet på op til 16 GB, som
er tilgængelig pr. maj 2009. Det er imidlertid ikke alle "Memory Stick"-medier, som er garanteret kompatibilitet.
❑ Det garanteres ikke, at computeren understøtter "Memory Stick"-medie med flere konverteringsadaptere.
❑ "MagicGate" er det almindelige navn for den teknologi til copyrightbeskyttelse, der er udviklet af Sony. Hvis du vil have
fordelen denne teknologi, skal du bruge en "Memory Stick" med et "MagicGate"-logo.
❑ Ifølge loven om ophavsret må de lyd- og/eller billeddata, du har optaget, ikke anvendes til andet end personligt brug uden
forudgående samtykke fra de respektive copyrightindehavere. "Memory Stick" med sådanne copyrightbeskyttede data
kan således kun bruges i henhold til loven om ophavsret.
❑ Der må ikke indsættes mere end én "Memory Stick" i slotten. Hvis mediet indsættes forkert, kan både computeren og
mediet blive beskadiget.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af andre hukommelseskort/-moduler
n 40 N
Brug af andre hukommelseskort/-moduler
Brug af SD Memory-kort
Din computer er udstyret med en SD-hukommelseskort-slot. Du kan bruge denne slot til at overføre data mellem digitale
kameraer, videokameraer, musikafspillere og andre av-enheder.
Inden du bruger et SD-hukommelseskort
Computerens slot til SD-hukommelseskort understøtter følgende hukommelseskort:
❑ SD-hukommelseskort
❑ SDHC-hukommelseskort
For at få den nyeste informaton om kompatible hukommelseskort, se Sådan kan du finde flere oplysninger om
VAIO-computeren (side 5) så du kan besøge den rigtige supporthjemmeside.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af andre hukommelseskort/-moduler
n 41 N
Isætning af et SD hukommelseskort
1
Find computerens slot til SD-hukommelseskort.
2
Hold SD hukommelseskortet med pilen pegende opad og mod kortslotten.
3
Skub forsigtigt SD hukommelseskortet ind, indtil der lyder et klik.
Kortet må ikke tvinges på plads.
✍
Hvis SD hukommelseskortet ikke glider nemt ind, skal du forsigtigt fjerne det og kontrollere, om det vender rigtigt.
Når SD-hukommelseskortet indsætte i slotten første gang, kan du blive bedt om at installere driversoftware. Hvis du bliver bedt om det skal du følge
vejledningen på skærmen for at installere softwaren.
SD-hukommelseskort-ikonet vil blive vist i Computer-vinduet efter at du har indsat kortet i slotten.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af andre hukommelseskort/-moduler
Fjernelse af et SD hukommelseskort
1
Find computerens slot til SD-hukommelseskort.
2
Kontroller, at indikatoren for medieadgang er slukket.
3
Skub SD hukommelseskortet ind mod computeren og slip.
SD hukommelseskortet skubbes ud.
4
Træk SD hukommelseskortet ud af slotten.
n 42 N
Brug af VAIO-computeren >
Brug af andre hukommelseskort/-moduler
n 43 N
Bemærkninger om brug af hukommelseskort
Generelle bemærkninger om brug af hukommelseskort
❑ Sørg for at bruge hukommelseskort, der overholder standarder, der understøttes af computeren.
❑ Sørg for, at pilen på hukommelseskortet peger i den rigtige retning, når mediet indsættes. Hvis det er vanskeligt
at indsætte hukommelseskortet, må du ikke forsøge at tvinge det på plads, da du risikerer at beskadige computeren
eller mediet.
❑ Vær forsigtig, når du indsætter eller fjerner hukommelseskortet i slotten. Du må ikke tvinge modulet ind eller ud af slotten.
❑ Fjern ikke hukommelseskortet, mens indikatoren for medieadgang lyser. Hvis du gør det, kan du miste data.
❑ Forsøg ikke at indsætte et hukommelseskort eller en hukommelseskortadapter af en anden type i slotten til
hukommelseskort. Hvis hukommelseskortet eller hukommelseskortadapteren ikke er kompatibel med slotten, kan kortet
sidde fast og beskadige computeren.
Bemærkninger om brug af SD-hukommelseskort
❑ Computeren er blevet testet med og understøtter de mest udbredte hukommelseskort, der er tilgængelige pr. maj 2009.
Det er imidlertid ikke alle hukommelseskort, der opfylder de samme specifikationer som de garanteret kompatible medier.
❑ Computeren er blevet testet med SD-hukommelseskort med en kapacitet på op til 2 GB og SDHC-hukommelseskort med
en kapacitet på op til 32 GB, og computeren er kompatibel med disse kort.
❑ Computerens slot til SD-hukommelseskort understøtter ikke SD- og SDHC-hukommelseskortets funktion til
højhastighedsoverførsel.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af internettet
n 44 N
Brug af internettet
Inden du kan bruge internettet, skal du tilmeldes en internetudbyder (ISP) og opsætte enheder til at tilslutte computeren
til internettet.
Din internetudbyder (ISP) kan have disse tjenester til at komme på internettet.
❑ Fiber to the Home (FTTH)
❑ DSL (Digital Subscriber Line)
❑ Kabelmodem
❑ Satellit
❑ Opkald
Yderligere oplysninger om hvilket udstyr du skal bruge til at få internetadgang og hvordan du kan oprette forbindelse fra
computeren til Internettet kan du få hos din internetudbyder.
✍
For at tilslutte computeren til internettet med funktionen trådløse LAN-netværk, skal du opsætte det trådløse LAN-netværk. Se Sådan bruges trådløst
LAN-netværk (side 46) for yderligere oplysninger.
!
Når du slutter computeren til internettet, skal du sørge for at tage nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte computeren mod internettrusler.
Afhængig af din serviceaftale med din internetudbyder, kan det være at du skal tilkoble et eksternt moden, f.eks. et USB-telefonmodem, et DSL-modem
eller et kabelmodem til computeren for at oprette forbindelse til computeren. For detaljerede instruktioner om forbindelser og modemkonfiguration,
skal du kigge i den betjeningsvejledning, der blev leveret sammen med dit modem.
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges netværket (LAN)
n 45 N
Sådan bruges netværket (LAN)
Du kan slutte computeren til 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-netværk med et LAN-kabel. Tilslut den ene ende af
et LAN-kabel (medfølger ikke) ind i computerens netværksport (LAN), og slut den anden ende til netværket. Hvis du vil
have detaljerede oplysninger om de indstillinger og enheder, der skal bruges til adgang via LAN, skal du kontakte din
netværksadministrator.
!
Der skal folde støttebenene ud inden netværksporten (LAN) bruges på din computer.
✍
Computeren kan sluttes til ethvert netværk uden at ændre standardindstillingerne.
!
Der må ikke sluttes en telefonlinje til netværksporten (LAN) på din computer.
Hvis en af de nedenfor nævnte telefonlinjer sluttes til netværksstikket (LAN), kan høj strøm i stikket medføre skader, overophedning eller brand.
- Telefonlinjer til privat brug (intercom-samtaleanlæg) eller arbejdsbrug (virksomhedstelefon med flere linjer)
- Offentlige telefonlinjer med abonnement
- PBC (privat bicentral)
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges trådløst LAN-netværk
n 46 N
Sådan bruges trådløst LAN-netværk
Hvis du bruger trådløst LAN-netværk (WLAN), kan alle dine digitale enheder med indbygget WLAN-funktion kommunikere
med hinanden via et netværk. Et WLAN er et netværk, hvor en bruger kan oprette forbindelse til et lokalnetværk (LAN) via en
trådløs (radio-) forbindelse.
WLAN-netværket understøtter alle de normale LAN-forbindelser og giver samtidig brugerne en øget mobilitet og
roamingmulighed. Du kan stadig få adgang til vigtige oplysninger, internettet/intranettet og netværksressourcer, selvom
du er midt i et møde eller på farten.
Du kan vælge at kommunikere uden et adgangspunkt. I så fald kan du kommunikere med et begrænset antal computere
(ad hoc-netværk). Eller du kan kommunikere via et adgangspunkt, som giver dig mulighed for at oprette et komplet
infrastrukturnetværk.
✍
I nogle lande kan lokale myndigheder have fastlagt begrænsninger for brugen af WLAN-produkter (f.eks. et begrænset antal kanaler). Inden du aktiverer
WLAN-funktionen, skal du derfor læse reglerne for brug af trådløse LAN-netværk grundigt.
WLAN-netværk benytter IEEE 802.11a*/b/g-standarden eller IEEE 802.11n* ("udkast til standard"), der angiver den anvendte teknologitype. Standarden
omfatter følgende krypteringsmetoder: WEP (Wired Equivalent Privacy), som er en sikkerhedsprotokol, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) og WPA
(Wi-Fi Protected Access). Både WPA2 og WPA-specifikationerne, der er foreslået i fællesskab af IEEE og Wi-Fi-alliancen, er standarder, som er baseret
på interoperative sikkerhedsforbedringer, der øger niveauet for databeskyttelse og adgangskontrol på eksisterende Wi-Fi-netværk. WPA er designet til
at være fremadkompatibel med IEEE 802.11i-specifikationen. Den benytter den forbedrede datakrypteringsprotokol TKIP (Temporal Key Integrity
Protocol) og en brugergodkendelsesfunktion, som anvender protokollerne 802.1X og EAP (Extensible Authentication Protocol). Datakryptering
beskytter den sårbare trådløse forbindelse mellem klienter og adgangspunkter. Desuden anvendes andre typiske LAN-baserde sikkerhedsmekanismer
til at sikre fortrolige oplysninger, f.eks.: Adgangskodebeskyttelse, end-to-end-kryptering, virtuelle private netværk og godkendelsesprocedurer.
WPA2, anden generation af WPA, giver en mere effektiv databeskyttelse og adgangskontrol og er desuden designet til at beskytte alle versioner af
802.11-enheder, herunder 802.11b, 802.11a, 802.11g og 802.11n ("udkast til standard"), både med flere bånd og flere tilstande. Desuden giver WPA2,
der er baseret på den anerkendte IEEE 802.11i-standard, et sikkerhedsniveau, der svarer til sikkerhedsniveauet for regeringsrelevante systemer, ved at
implementere den FIPS 140-2-kompatible AES-krypteringsalgoritme fra NIST (National Institute of Standards and Technology) og 802.1X-baseret
godkendelse. WPA2 er bagudkompatibel med WPA.
* Se specifikationerne for at se computerens indstillinger.
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges trådløst LAN-netværk
n 47 N
IEEE 802.11b/g-standarden er en standard for trådløse LAN-netværk, der bruger en båndbredde på 2,4 GHz IEEE 802.11g-standarden sikrer
tilgængeligheden af forbindelser med højere hastighed og giver hurtigere kommunikation end IEEE 802.11b-standarden.
IEEE 802.11a-standarden er en standard for trådløse LAN-netværk, der bruger en båndbredde på 5 GHz.
IEEE 802.11n-standarden er en ("udkast til standard") for trådløse LAN-netværk, der bruger en båndbredde på 2,4 eller 5 GHz.
Enheder til trådløse LAN-netværk, der bruger en båndbredde på 2,4 GHz kan ikke kommunikere med de enheder, der bruger en båndbredde på 5 GHz,
fordi frekvenserne er forskellige.
Det 2,4 GHz bånd, der bruges af enheder, som er kompatible med trådløse LAN-netværk, bruges også af en række andre enheder. Selvom enhederne
på det trådløse LAN-netværk anvender teknologier til at minimere interferensen fra andre enheder, der benytter samme båndbredde, kan der forekomme
interferens, som reducerer kommunikationshastigheden, begrænser kommunikationsrækkevidden eller afbryder trådløse forbindelser.
Kommunikationshastigheden varierer og afhænger af afstanden mellem kommunikationsenhederne, eventuelle forhindringer mellem enhederne,
enhedernes konfiguration, betingelserne for radiosignaler og den anvendte software. Kommunikationsforbindelserne kan desuden bliver afbrudt pga.
dårlige betingelser for radiosignaler.
Kommunikationsrækkevidden varierer og afhænger af den faktiske afstand mellem kommunikationsenhederne, eventuelle forhindringer mellem
enhederne, betingelserne for radiosignaler, det omgivende miljø, herunder eventuelle vægge og vægmaterialer, og den anvendte software.
Den faktiske kommunikationshastighed er ikke nødvendigvis så hurtig, som din computer viser.
Hvis der anvendes IEEE 802.11b- og IEEE 802.11g-produkter på det samme trådløse netværk, kan kommunikationshastigheden blive
reduceret pga. radiointerferens. Derfor er IEEE 802.11g-produkterne designet til at sænke kommunikationshastigheden, så kommunikationen
med IEEE 802.11b-produkterne kan opretholdes. Når kommunikationshastigheden ikke er så hurtig som forventet, kan den muligvis øges ved
at skifte trådløs kanal på adgangspunktet.
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges trådløst LAN-netværk
n 48 N
Kommunikation uden et adgangspunkt (ad hoc-netværk)
Et ad hoc-netværk er et netværk, hvor LAN-netværket oprettes udelukkende ved hjælp af de trådløse enheder. Der anvendes
således ikke et centralt kontrol- eller adgangspunkt. Hver enhed kommunikerer direkte med andre enheder på netværket.
Du kan nemt oprette et ad hoc-netværk derhjemme.
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges trådløst LAN-netværk
n 49 N
Sådan opretter du kommunikationsforbindelser uden et adgangspunkt (ad hoc-netværk)
!
IEEE 802.11a-standarden, bruger en båndbredde på 5 GHz og IEEE 802.11n ("udkast til standard") bruger en båndbredde på 2,4 GHz eller 5 GHz, kan
ikke benyttes til ad hoc-netværk.
1
Slå knappen WIRELESS til.
2
Klik på ikonet VAIO Smart Network på proceslinjen.
3
Klik på kontakten ved siden af de ønskede trådløse indstillinger i vinduet VAIO Smart Network for at slå det On.
Kontroller, at indikatoren WIRELESS er tændt.
4
Klik på Start og Kontrolpanel.
5
Klik på Vis netværksstatus og -opgaver under Netværk og internet.
6
Klik på Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk.
7
Vælg en indstilling for at angive indstillingerne for ad hoc-netværket, og klik på Næste.
8
Følg vejledningen på skærmen.
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges trådløst LAN-netværk
n 50 N
Kommunikation ved hjælp af et adgangspunkt (infrastruktur)
Et infrastrukturnetværk er et netværk, som udvider et eksisterende kabelforbundet lokalnetværk til at omfatte trådløse
enheder ved at implementere et adgangspunkt (medfølger ikke). Adgangspunktet forbinder det trådløse og det
kabelforbundne LAN-netværk og fungerer som en central kontrolenhed for det trådløse LAN-netværk. Adgangspunktet
koordinerer afsendelse og modtagelse på flere trådløse enheder inden for et angivet område.
Adgangspunktet angiver den kanal, der skal bruges i et infrastrukturnetværk.
!
Yderligere oplysninger om, hvordan du vælger den kanal, der skal bruges af adgangspunktet, finder du i den brugervejledning, som fulgte med
adgangspunktet.
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges trådløst LAN-netværk
n 51 N
Sådan opretter du forbindelse til et trådløst netværk
1
Sørg for, at der er oprettet et adgangspunkt.
Yderligere oplysninger findes i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.
2
Slå knappen WIRELESS til.
3
Klik på ikonet VAIO Smart Network på proceslinjen.
4
Klik på kontakten ved siden af de ønskede trådløse indstillinger i vinduet VAIO Smart Network for at slå det On.
Kontroller, at indikatoren WIRELESS er tændt.
5
Klik på
6
Vælg det ønskede adgangspunkt, og klik på Opret forbindelse.
✍
eller
på proceslinjen.
I forbindelse med WPA-PSK- eller WPA2-PSK-godkendelse skal der angives et adgangsudtryk. Adgangsudtrykket er case sensitivt og skal være en
tekststreng på imellem 8 og 63 tegns længde eller en hexadecimal streng på 64 tegn.
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges trådløst LAN-netværk
Sådan afbryder du trådløs LAN-kommunikation
For at afbryde trådløs LAN-kommunikation
Klik på kontakten ved siden af Wireless LAN for at slå det Off i vinduet VAIO Smart Network.
!
Hvis den trådløse LAN-funktion deaktiveres, mens du har adgang til eksterne dokumenter, filer eller ressourcer, risikerer du at miste data.
n 52 N
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges trådløst WAN-netværk
n 53 N
Sådan bruges trådløst WAN-netværk
Brug af trådløst WAN (WWAN) gør det muligt for din computer at oprette forbindelse til Internettet gennem trådløse netværk
overalt i mobiltelefonens dækningsområde.
Det er ikke sikkert, at WWAN kan fås i alle lande eller områder. Se Retningslinjer for trådløst WAN i Bestemmelser,
garanti og support for oplysninger om i hvilke lande WWAN er tilgængelig.
Funktioner og indstillinger i dette afsnit er måske ikke tilgængelig på din computer.
Se specifikationerne for at se computerens indstillinger.
Indsættelse af et SIM-kort
Inden du kan bruge funktionen trådløst WAN, skal du først indsætte et SIM-kort i computerens SIM-kort-slot. SIM-kortet er
indeholdt i et kort, der er på størrelse med et kreditkort.
✍
Afhængig af land og model, kan du modtage tilbud fra det af VAIO valgte telefonselskab. I det tilfælde er SIM-kortet enten en SIM-pakke fra udbyderen
i indpakningen eller det kan allerede være indsat i SIM-kort-slotten. Hvis SIM-kortet ikke er leveret med computeren, kan du købe et fra dit foretrukne
telefonselskab.
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges trådløst WAN-netværk
Sådan indsætter du et SIM-kort
1
Sluk for din computer.
2
Fjern batteriet fra computeren.
3
Fjern SIM-kortet (1) ved at skubbe det ud af kortet.
n 54 N
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges trådløst WAN-netværk
4
Indsæt SIM-kortet i SIM-kort-slotten med kredsløbssiden nedad.
!
Rør ikke ved kredsløbet på SIM-kortet. Sørg for at have et fast greb i computeren inden kortet isættets eller fjernes.
Undlad at beskadige SIM-kortet på nogen måde, ved enten at bøje eller udøve tryk på kortet.
5
Sæt batteriet pá plads igen.
!
Kontroller, at batteriet er sat korrekt i.
n 55 N
Brug af VAIO-computeren >
Sådan bruges trådløst WAN-netværk
n 56 N
Sådan bruges trådløs WAN-kommunikation
For at starte med at bruge trådløs WAN-kommunikation
1
Slå knappen WIRELESS til.
2
Klik på ikonet VAIO Smart Network på proceslinjen.
3
Klik på kontakten ved siden af Wireless WAN for at slå det On i vinduet VAIO Smart Network.
4
Klik på pil ned ved siden af kontakten Wireless WAN og knappen Connect for at starte Mobile Broadband Connection.
✍
Afhængig af model, land eller område, skal du måske bruge GlobeTrotter Connect, OneClick Internet eller den software, der er specificeret af et
telefonselskab til at oprette forbindelse til et netværk.
5
Angiv pinkoden, når du anmodes om den.
6
Hvis du bliver bedt om det skal du indtaste APN-oplysninger fra dit mobiltelefonselskab.
Du kan få hjælp til at bruge funktionen trådløst WAN i Hjælp-filen til VAIO Smart Network software eller dit telefonselskabs
dokumentation.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af Bluetooth-funktionen
n 57 N
Brug af Bluetooth-funktionen
Du kan oprette en trådløs kommunikationsforbindelse mellem din computer og andre Bluetooth®-enheder, f.eks. en anden
computer eller en mobiltelefon. Du kan overføre data mellem disse enheder uden brug af kabler inden for 10 meters afstand
i et område uden forhindringer.
Bluetooth-sikkerhed
Den trådløse Bluetooth-teknologi har en godkendelsesfunktion, der giver dig mulighed for at angive, hvem du vil kommunikere
med. Med denne godkendelsesfunktion kan du forhindre, at anonyme Bluetooth-enheder får adgang til din computer.
Første gang to Bluetooth-enheder kommunikerer, skal der angives en fælles adgangsnøgle (en adgangskode, der kræves til
godkendelsen) for begge de enheder, der skal registreres. Når en enhed er registreret, er det ikke nødvendigt at angive
adgangsnøglen igen.
✍
Adgangsnøglen kan ændres fra gang til gang, men den skal være identisk på de kommunikerende enheder.
I forbindelse med visse enheder, f.eks. en mus, er det ikke muligt at angive en adgangsnøgle.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af Bluetooth-funktionen
n 58 N
Kommunikation med en anden Bluetooth-enhed
Du kan slutte computeren til en Bluetooth-enhed, f.eks. en anden computer, en mobiltelefon, en PDA, et headset, en mus
eller et digitalkamera, uden at skulle bruge kabler.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af Bluetooth-funktionen
n 59 N
Sådan opretter du forbindelse til en anden Bluetooth-enhed
Hvis computeren skal kommunikere med en anden Bluetooth-enhed, skal du først konfigurere Bluetooth-funktionerne.
Du kan finde oplysninger om konfigurationen og brugen af Bluetooth-funktionerne i emnerne om Bluetooth
i Windows Hjælp og support.
1
Slå knappen WIRELESS til.
2
Klik på ikonet VAIO Smart Network på proceslinjen.
3
Klik på kontakten ved siden af Bluetooth for at slå det On i vinduet VAIO Smart Network.
Kontroller, at indikatoren WIRELESS er tændt.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af Bluetooth-funktionen
Afbrydelse af Bluetooth-kommunikation
Sådan afbryder du Bluetooth-kommunikation
1
Sluk den Bluetooth-enhed, der kommunikerer med din computer.
2
Klik på kontakten ved siden af Bluetooth for at slå det Off i vinduet VAIO Smart Network.
n 60 N
Brug af VAIO-computeren >
Brug af Bluetooth-funktionen
n 61 N
Bemærkninger om brugen af Bluetooth-funktionen
❑ Dataoverførselshastigheden varierer og afhænger af følgende forhold:
❑ Forhindringer, f.eks. vægge, der er placeret mellem enhederne
❑ Afstanden mellem enhederne
❑ De materialer, der er brugt til væggene
❑ Afstanden til mikrobølger og trådløse telefoner
❑ Interferens fra radiofrekvenser og andre miljømæssige forhold
❑ Enhedens konfiguration
❑ Den anvendte software
❑ Det anvendte operativsystem
❑ Samtidig brug af trådløse LAN-funktioner og Bluetooth-funktioner på computeren
❑ Størrelsen på de filer, der overføres
❑ Store filer kan blive beskadiget under kontinuerlig overførsel pga. begrænsninger ved Bluetooth-standarden og
elektromagnetisk interferens i miljøet.
❑ Alle Bluetooth-enheder skal være godkendt for at sikre, at de overholder de gældende standardspecifikationer.
Selvom standarderne overholdes, kan de enkelte enheders ydeevne, specifikationer og driftsmæssige procedurer
variere. Der kan derfor forekomme situationer, hvor udveksling af data ikke er mulig.
❑ Video og lyd kan evt. ikke synkroniseres hvis du afspiller video på din computer med lyd fra en forbundet Bluetooth-enhed.
Det er en normal foreteelse hos Bluetooth, og ikke nogen fejlfunktion.
Brug af VAIO-computeren >
Brug af Bluetooth-funktionen
n 62 N
❑ Det 2,4 GHz bånd, som Bluetooth enheder eller trådløse LAN enheder anvender bruges af adskillige enheder.
Bluetooth-enhederne bruger en teknologi til at minimere interferensen fra andre enheder, som anvender den samme
bølgelængde. Hvis Bluetooth-funktionerne og de trådløse kommunikationsenheder anvendes på samme tid, kan der
imidlertid opstå radiointerferens, som reducerer kommunikationshastigheden og overførselsområdet i forhold til
standardværdierne.
✍
Læs de gældende Bluetooth-regulativer, inden du bruger Bluetooth-funktionerne.
❑ Bluetooth-funktionen fungerer evt. ikke med andre enheder, afhængigt af producent eller softwareversion, der er brugt af
producenten.
❑ Ved at tilslutte mange Bluetooth-enheder til din computer, risikerer du at overbelastning af kanalen giver enhederne en
dårlig ydelse. Det er normalt med Bluetooth, og ikke nogen fejlfunktion.
Brug af eksterne enheder >
n 63 N
Brug af eksterne enheder
Du kan slutte eksterne enheder til din VAIO-computers porte og dermed udvide computerens funktionsmuligheder.
❑ Tilslutning af det optiske diskdrev (side 64)
❑ Tilslutning af eksterne højttalere eller hovedtelefoner (side 65)
❑ Tilslutning af en ekstern skærm (side 66)
❑ Valg af skærmmodus (side 68)
❑ Brug af funktionen Flere skærme (side 69)
❑ Tilslutning af en USB-enhed (side 71)
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af det optiske diskdrev
n 64 N
Tilslutning af det optiske diskdrev
For at bruge et optiske diskmedie på din computer, skal du tilslutte et eksternt optiske drev (medfølger ikke) til computeren.
Tilslutning af det optiske diskdrev
!
Sørg for at tillsutte et eksternt optisk drev, inden du starter et forudinstalleret diskhåndteringsprogram.
Sådan tilsluttes et optisk diskdrev
1
Sæt strømkablet (hvis der er nogen) på det eksterne optiske diskdrev (1) i stikkontakten.
2
Vælg den ønskede USB-port (2)
3
Sæt den ene ende af USB-kablet (3) ind i USB-porten, og slut den anden ende til det optiske diskdrev.
.
✍
Du kan finde detaljerede oplysninger om at tilslutte USB-kablet til drevet i den brugervejledning, som fulgte med den eksterne optiske diskdrev.
Hvis du fjerner drevet, mens computeren er i en strømbesparende tilstand (slumre eller dvale), kan det medføre funktionsfejl i computeren.
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af eksterne højttalere eller hovedtelefoner
n 65 N
Tilslutning af eksterne højttalere eller hovedtelefoner
Du kan forbinde eksterne lydudgivelsesenheder (medfølger ikke) såsom højtalere eller hovedtelefoner, til din computer.
Sådan tilslutter du eksterne højttalere
✍
Kontroller, at højttalerne er designet til computerbrug.
!
Skru ned for højttalernes lydstyrke, inden du tænder dem.
Tilslut eksterne højtalere (1) ved at sætte højttalerkablet (3) (medfølger ikke) i hovedtelefonstikket (2) i.
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af en ekstern skærm
Tilslutning af en ekstern skærm
Funktioner og indstillinger i dette afsnit er måske ikke tilgængelig på din computer.
n 66 N
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af en ekstern skærm
Tilslutning af en computerskærm eller en projektor
Du kan slutte en ekstern skærm, f.eks. en computerskærm eller en projektor til computeren.
!
Der skal folde støttebenene ud inden skærmporten bruges på din computer.
Sådan tilslutter du en computerskærm eller en projektor
1
Fold støttebenene ud (side 15).
2
Sæt strømkablet (1) fra den eksterne skærm eller projektoren i stikkontakten.
3
Tilslut den eksterne skærm eller projektoren til skærmporten (2) på computeren med et skærmkabel (3).
✍
Tilslut eventuelt hovedtelefonstikket på projektoren og hovedtelefonstikket (4) i på computerenmed et højtalerkabel (5).
n 67 N
Brug af eksterne enheder >
Valg af skærmmodus
n 68 N
Valg af skærmmodus
Når der er tilsluttet en ekstern skærm. kan du vælge enten at bruge computerskærmen eller den tilsluttede skærm som den
primære skærm.
!
Der skal folde støttebenene ud inden skærmporten bruges på din computer.
✍
Du kan muligvis ikke få vist det samme indhold på computerskærmen og den eksterne skærm eller projektoren på samme tid. Det afhænger af den
anvendte skærmtype eller projektortype, om det kan lade sig gøre.
Tænd den eksterne skærm, inden du tænder computeren.
Du kan vælge skærmtilstand med tasterne Fn+F7
Du kan vælge skærmtilstand med tasterne Fn+F7. Du kan finde yderligere oplysninger i Kombinationer og funktioner med
Fn-tasten (side 30).
Du kan vælge skærmtilstand fra skærmindstillinger
1
Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning.
2
Klik på rullelisten ved siden af Flere skærme, vælg den ønskede indstilling og klik derefter på OK.
Brug af eksterne enheder >
Brug af funktionen Flere skærme
n 69 N
Brug af funktionen Flere skærme
Funktionen Flere skærme giver dig mulighed for at fordele visningen af skrivebordet på flere separate skærme. Hvis du f.eks.
har sluttet en ekstern skærm til skærmporten, kan computerens skærm og den eksterne skærm fungere som et enkelt
skrivebord.
Du kan flytte markøren mellem skærmbillederne på de to skærme. Det betyder, at du kan trække objekter, f.eks. et åbent
programvindue eller en værktøjslinje, fra den ene skærm til den anden.
Brug af eksterne enheder >
Brug af funktionen Flere skærme
n 70 N
Brug af funktionen Flere skærme
!
Der skal folde støttebenene ud inden skærmporten bruges på din computer.
✍
Den eksterne skærm, du anvender, understøtter muligvis ikke funktionen Flere skærme.
Visse programmer giver ikke mulighed for at benytte indstillingerne for Flere skærme.
Computeren må ikke skifte til slumre- eller dvaletilstand, mens du bruger tilstanden med Flere skærme. Hvis dette sker, risikerer du, at computeren ikke
kan vende tilbage til normal tilstand.
Hvis du har valgt forskellige farveindstillinger på de to skærme, kan der opstå softwarefejl, hvis du udvider et vindue, så det strækker sig over begge
skærme.
1
Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning.
2
Klik på rullelisten ved siden af Flere skærme, vælg Udvid skærmene og klik derefter på OK.
✍
Du kan indstille skærmfarverne og skærmopløsningen for hver skærm og tilpasse funktionen Flere skærme.
Angiv færre farver eller en lavere opløsning for begge skærme.
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af en USB-enhed
Tilslutning af en USB-enhed
Du kan tilslutte en USB-enhed f.eks. mus, diskettedrev, højtalere og printer til computeren.
For at tilslutte en USB-enhed
1
Vælg den ønskede USB-port (1).
2
Slut kablet fra USB-enheden (2) til USB-porten.
n 71 N
Brug af eksterne enheder >
Tilslutning af en USB-enhed
n 72 N
Bemærkininger om at tilslutte en USB-enhed
❑ Du kan være at du skal installere driversoftwaren, der fulgte med USB-enheden, inden du bruger enheden. Yderligere
oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med USB-enheden.
❑ Sørg for at bruge en USB-printer, der er kompatibel med den anvendte Windows-version, til at udskrive dokumenter.
❑ Du kan finde yderligere oplysninger om at fjerne en USB-enhed i brugervejledningen, der fulgte med enheden.
❑ Overhold følgende retningslinjer for at undgå, at computeren og/eller USB-enhederne bliver beskadiget.
❑ Hvis du flytter computeren, mens der er tilsluttet USB-enheder, skal du sørge for, at USB-portene ikke udsættes for
stød eller pres.
❑ Du må ikke lægge computeren i en taske, mens der er tilsluttet USB-enheder.
Tilpasning af din VAIO-computer >
n 73 N
Tilpasning af din VAIO-computer
I dette afsnit får du et overblik over, hvordan du ændrer de vigtigste indstillinger på din VAIO-computer. Du lærer bl.a.,
hvordan du bruger og tilpasser udseendet på softwaren og værktøjerne fra Sony.
❑ Indstilling af adgangskoden (side 74)
❑ Bruger Intel® VT (side 83)
❑ Sådan bruger du VAIO Control Center (side 84)
❑ Sådan bruger du VAIO Power Management (side 85)
Tilpasning af din VAIO-computer >
Indstilling af adgangskoden
n 74 N
Indstilling af adgangskoden
Du kan bruge BIOS-funktionerne til at angive to typer adgangskoder, der supplerer adgangskoden i Windows og beskytter
computeren: startadgangskoden og harddiskadgangskoden.
Hvis du vælger at anvende en startadgangskode, bliver du bedt om at angive denne adgangskode efter visningen af
VAIO-logoet for at starte computeren. Startadgangskoden er med til at beskytte computeren mod uautoriseret adgang.
Harddiskadgangskoden giver en ekstra beskyttelse af data, der er gemt på den indbyggede lagringsenhed. Hvis du angiver
en harddiskadgangskode, kan andre brugere ikke få adgang til dine data uden at kende adgangskoden – heller ikke hvis den
adgangskodebeskyttede harddisk fjernes fra computeren og installeres på en anden computer.
Tilføjelse af en startadgangskode
Startadgangskoden beskytter computeren mod uautoriseret adgang.
Der er to typer startadgangskode: En maskinadgangskode og en brugeradgangskode. Maskinadgangskoden giver brugere
med administratorrettigheder til computeren mulighed for at ændre BIOS-indstillingerne og adgang til at starte computeren.
Brugeradgangskoden giver standardbrugere adgang til at ændre nogle af BIOS-indstillingerne og starte computeren. Du kan
først angive en brugeradgangskode, når du har angivet maskinadgangskoden.
!
Når du har angivet startadgangskoden, kan du ikke starte computeren uden at skrive adgangskoden. Sørg for, at du ikke glemmer denne adgangskode.
Skriv adgangskoden ned, og gem den et sikkert sted, hvor andre personer ikke har adgang.
Hvis du glemmer startadgangskoden og har brug for hjælp til at nulstille den, vil du blive opkrævet et gebyr, og computeren skal sendes til et
serviceværksted, hvor adgangskoden kan nulstilles.
Tilpasning af din VAIO-computer >
Indstilling af adgangskoden
n 75 N
Sådan tilføjer du en startadgangskode (maskinadgangskode)
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du genstarte computeren og trykke på tasten
F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
3
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Security og vise Security-fanen, vælg Set Machine Password, og tryk derefter
på Enter-tasten.
4
På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive adgangskoden to gange og derefter trykke på
tasten Enter.
Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum).
5
Vælg Password when Power On under Security, og tryk på tasten Enter.
6
Skift fra Disabled til Enabled.
7
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på Enter-tasten.
Tryk på Enter-tasten når du bliver bedt om at bekræfte.
Tilpasning af din VAIO-computer >
Indstilling af adgangskoden
n 76 N
Sådan tilføjer du en startadgangskode (brugeradgangskode)
!
Du skal angive maskinadgangskoden, inden du angiver brugeradgangskoden.
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du genstarte computeren og trykke på tasten
F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
3
Angiv maskinadgangskoden, og tryk på tasten Enter.
4
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Security og vise Security-fanen, vælg Set User Password, og tryk derefter på
Enter-tasten.
5
På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive adgangskoden to gange og derefter trykke på
tasten Enter.
Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum).
6
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på Enter-tasten.
Tryk på Enter-tasten når du bliver bedt om at bekræfte.
Tilpasning af din VAIO-computer >
Indstilling af adgangskoden
n 77 N
Ændring/fjernelse af startadgangskoden
Sådan ændrer eller fjerner du startadgangskoden (maskinadgangskode)
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du genstarte computeren og trykke på tasten
F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
3
Angiv maskinadgangskoden, og tryk på tasten Enter.
4
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Security og vise Security-fanen, vælg Set Machine Password, og tryk derefter
på Enter-tasten.
5
På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive den nuværende adgangskode én gang og en ny
adgangskode to gange. Tryk derefter på tasten Enter.
Hvis du vil fjerne adgangskoden, skal du lade felterne Enter New Password og Confirm New Password være tomme
og trykke på tasten Enter.
6
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på Enter-tasten.
Tryk på Enter-tasten når du bliver bedt om at bekræfte.
Tilpasning af din VAIO-computer >
Indstilling af adgangskoden
n 78 N
Sådan ændrer eller fjerner du startadgangskoden (brugeradgangskode)
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du genstarte computeren og trykke på tasten
F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
3
Angiv brugeradgangskoden, og tryk på tasten Enter.
4
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Security og vise Security-fanen, vælg Set User Password, og tryk derefter på
Enter-tasten.
5
På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive den nuværende adgangskode én gang og en ny
adgangskode to gange. Tryk derefter på tasten Enter.
Hvis du vil fjerne adgangskoden, skal du lade felterne Enter New Password og Confirm New Password være tomme
og trykke på tasten Enter.
6
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på Enter-tasten.
Tryk på Enter-tasten når du bliver bedt om at bekræfte.
Tilpasning af din VAIO-computer >
Indstilling af adgangskoden
n 79 N
Tilføjelse af en harddiskadgangskode
Harddiskadgangskoden giver en ekstra beskyttelse af data, der er gemt på den indbyggede lagringsenhed. Hvis du aktiverer
harddiskadgangskoden, opnår du et ekstra beskyttelsesniveau.
Hvis du vil anvende en harddiskadgangskode, skal du angive både en masteradgangskode og en brugeradgangskode.
Masteradgangskoden er til brugere med administratorrettigheder til computeren. Den giver adgang til at nulstille
brugeradgangskoden på skærmbillet til BIOS-konfiguration. Brugeradgangskoden bruges til at låse harddiskdrevet. Når du
har angivet brugeradgangskoden, skal du skrive adgangskoden sammen med startadgangskoden (hvis denne er aktiveret)
efter visningen af VAIO-logoet.
!
Du kan ikke starte computeren med masteradgangskoden.
Hvis du glemmer masteradgangskoden, eller hvis tastaturet bliver defekt og derfor ikke kan bruges til at skrive adgangskoden, kan du ikke omgå
angivelsen af adgangkoden, og du vil ikke kunne få adgang til dataene på harddisken. Det er IKKE muligt at nulstille denne adgangskode. Du er nødt til
at udskifte harddisken for egen regning, og du mister alle de data, der er gemt på harddisken. Skriv derfor altid masteradgangskoden ned, og opbevar
den et sikkert sted, hvor andre personer ikke har adgang.
Tilpasning af din VAIO-computer >
Indstilling af adgangskoden
n 80 N
Sådan tilføjer du en harddiskadgangskode
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du genstarte computeren og trykke på tasten
F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
✍
Hvis du har angivet en startadgangskode, skal du skrive denne adgangskode.
3
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Security og vise Security-fanen, vælg Hard Disk Password, og tryk derefter på
Enter-tasten.
Skærmbilledet Hard Disk Password vises.
4
Vælg Enter Master and User Passwords, og tryk på tasten Enter.
5
Vælg Continue på skærmbilledet med advarslen, og tryk på tasten Enter.
6
Skriv masteradgangskoden to gange, og tryk på tasten Enter.
Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum).
7
Skriv brugeradgangskoden to gange, og tryk på tasten Enter.
Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum).
8
Tryk på tasten Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.
9
Tryk på Esc-tasten og derefter på < eller ,-tasten for at vælge Exit-fanen.
10 Tryk på M eller m-tasten for at vælge Exit Setup og tryk derefter på Enter-tasten.
Tryk på Enter-tasten når du bliver bedt om at bekræfte.
Tilpasning af din VAIO-computer >
Indstilling af adgangskoden
n 81 N
Ændring/fjernelse af harddiskadgangskoden
Sådan ændrer du harddiskadgangskoden
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du genstarte computeren og trykke på tasten
F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
✍
Hvis du har angivet en startadgangskode, skal du skrive denne adgangskode.
3
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Security og vise Security-fanen, vælg Hard Disk Password, og tryk derefter på
Enter-tasten.
Skærmbilledet Hard Disk Password vises.
4
Vælg Change Master Password eller Change User Password, og tryk på tasten Enter.
5
Skriv den nuværende adgangskode én gang, og skriv den nye adgangskode to gange.
6
Tryk på tasten Enter.
7
Tryk på tasten Enter, når der vises en meddelelse om, at handlingen er fuldført.
8
Tryk på Esc-tasten og derefter på < eller ,-tasten for at vælge Exit-fanen.
9
Tryk på M eller m-tasten for at vælge Exit Setup og tryk derefter på Enter-tasten.
Tryk på Enter-tasten når du bliver bedt om at bekræfte.
Tilpasning af din VAIO-computer >
Indstilling af adgangskoden
n 82 N
Sådan fjerner du harddiskadgangskoden
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du genstarte computeren og trykke på tasten
F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
✍
Hvis du har angivet en startadgangskode, skal du skrive denne adgangskode.
3
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Security og vise Security-fanen, vælg Hard Disk Password, og tryk derefter på
Enter-tasten.
Skærmbilledet Hard Disk Password vises.
4
Vælg Enter Master and User Passwords, og tryk på tasten Enter.
5
Angiv den nuværende adgangskode for Enter Current Hard Disk Master Password, og tryk på tasten Enter.
6
Tryk på tasten Enter uden at skrive nogen bogstaver i de resterende felter.
7
Tryk på tasten Enter, når der vises en meddelelse om, at handlingen er fuldført.
8
Tryk på Esc-tasten og derefter på < eller ,-tasten for at vælge Exit-fanen.
9
Tryk på M eller m-tasten for at vælge Exit Setup og tryk derefter på Enter-tasten.
Tryk på Enter-tasten når du bliver bedt om at bekræfte.
Tilpasning af din VAIO-computer >
Bruger Intel® VT
n 83 N
Bruger Intel® VT
Intel® Virtualization Technology (VT) gør det muligt for dig at bruge hardware virtualization software til at forbedre computeren
ydeevne.
!
Det afhænger af computerens CPU om Intel VT er tilrådighed.
Du kan få flere oplysninger om virtualization og om at bruge hardware virtualization software ved at kontakte udgiveren af software.
Sådan aktiverer du Intel VT
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du genstarte computeren og trykke på tasten
F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
3
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Advanced.
4
Tryk på tasterne M eller m for at vælge Intel(R) Virtualization Technology eller Intel(R) VT, tryk på tasten Enter,
vælg Enabled og derefter på tasten Enter.
!
Hvis fanen Advanced vises i BIOS-opsætningsvinduet eller du ikke kan vælge Intel(R) Virtualization Technology, så er Intel VT ikke tilgængelig på
computeren.
5
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på Enter-tasten.
Tryk på Enter-tasten når du bliver bedt om at bekræfte.
Tilpasning af din VAIO-computer >
Sådan bruger du VAIO Control Center
Sådan bruger du VAIO Control Center
Værktøjet VAIO Control Center giver dig mulighed for at få adgang til systemoplysninger og angive indstillinger for
systemets funktionsmåde.
Sådan bruger du VAIO Control Center
1
Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center.
2
Vælg det ønskede kontrolelement og rediger indstillingen.
3
Klik på OK, når du er færdig.
Indstillingerne for det valgte element er blevet ændret.
✍
Yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger finder du i Hjælp-filen til VAIO Control Center.
Nogle af kontrolelementerne er skjult, hvis du åbner VAIO Control Center som standardbruger.
n 84 N
Tilpasning af din VAIO-computer >
Sådan bruger du VAIO Power Management
n 85 N
Sådan bruger du VAIO Power Management
Strømstyringsfunktionen giver dig mulighed for at oprette strømstyringsmodeller, der passer til dit strømforbrug og angiver,
om computeren skal køre på strøm fra elnettet eller fra batteriet.
Funktionen VAIO Power Management føjes til Strømstyring i Windows. Med dette program kan du forbedre
strømstyringsfunktionen i Windows, så computeren kommer til at køre bedre, og batteriet får en længere levetid.
Valg af strømstyringsmodel
Når du starter computeren, vises der et strømstatusikon på proceslinjen. Dette ikon angiver, hvilken strømkilde der benyttes.
Klik på ikonet for at åbne vinduet, der viser status for strømforbruget.
Sådan vælger du en strømstyringsmodel
1
Højreklik på strømstatusikonet på proceslinjen, og vælg Strømstyring.
2
Vælg den ønskede strømstyringsmodel.
Sådan ændrer du indstillinger for strømstyringsmodellen
1
Klik på Skift indstillinger for model til højre for den ønskede strømstyringsmodel i vinduet Strømstyring.
Rediger indstillingerne for slumretilstand og skærmen efter behov.
2
Hvis du vil ændre de avancerede indstillinger, skal du klikke på Skift avancerede strømstyringsindstillinger og gå til trin 3.
Ellers skal du klikke på Gem ændringer.
3
Klik på fanen VAIO Power Management.
Rediger indstillingerne for hvert element.
4
Klik på OK.
✍
Du kan se den aktuelle strømstyringsmodel med VAIO Power Management Viewer i VAIO Control Center.
Sikkerhedsforanstaltninger >
n 86 N
Sikkerhedsforanstaltninger
I dette afsnit beskrives de sikkerhedsmæssige retningslinjer og foranstaltninger, som du bør følge for at beskytte din
VAIO-computer mod skader.
❑ Sikkerhedsoplysninger (side 87)
❑ Oplysninger om behandling og vedligeholdelse (side 90)
❑ Brug af computeren (side 91)
❑ Håndtering af LCD-skærmen (side 93)
❑ Brug af strømkilden (side 94)
❑ Sådan håndteres det indbyggede kamera (side 95)
❑ Brug af diske (side 96)
❑ Brug af batteriet (side 97)
❑ Håndtering af "Memory Stick" (side 98)
❑ Sådan håndteres den indbyggede lageringsenhed (side 99)
Sikkerhedsforanstaltninger >
Sikkerhedsoplysninger
n 87 N
Sikkerhedsoplysninger
Computer
❑ Brug computeren på en fast og stabil overflade.
❑ Vi anbefalet at du ikke benytter computeren imens du har den på skødet. Bundens temperatur kan stige under normal
betjening og efter længere tid kan det medføre ubehag eller forbrændinger.
❑ Sørg for, at der er tilstrækkelig luftcirkulation, så der ikke sker en overophedning inde i computeren. Anbring ikke
computeren på porøse overflader, f.eks. tæpper, duge, sofaer, senge, eller i nærheden forhæng, der kan blokere
ventilationshullerne.
❑ Anvend altid kun specificeret ekstraudstyr og kabler.
Strømkilde
❑ Placer ikke tunge genstande på strømledningen eller det kan føre til brand.
❑ Hvis du vil fjerne ledningen, skal du holde på stikproppen og trække den ud af stikkontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
❑ Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere periode, skal du trække strømledningen ud af stikkontakten.
❑ Fjern vekselstrømsadapteren fra stikkontakten, når adapteren ikke bruges.
❑ Sørg for, at der er nem adgang til stikkontakten.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Sikkerhedsoplysninger
n 88 N
Batteri
❑ Batteriet må ikke opbevares i temperaturer, der er højere end 60° C. Det kan blive varmere f.eks. i en bil, der er parkeret
i solen, eller i direkte sollys.
❑ Nogle genopladelige batterier opfylder ikke Sony's kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Af sikkerhedsmæssige grunde kan
denne computer kun fungere med de originale Sony-batterier, der er designet til denne model. Hvis du installerer en
anden type batteri, bliver batteriet ikke opladet, og computeren holder op med at fungere.
❑ Sørg for, at batteriet ikke kommer i nærheden af varmekilder.
❑ Hold batteriet tørt.
❑ Du må ikke forsøge at åbne eller skille batteriet ad.
❑ Pas på, at batteriet ikke udsættes for mekaniske stød, f.eks. hvis det tabes på en hård overflade.
❑ Hvis du ikke skal bruge computeren i længere tid, skal du fjerne batteriet fra computeren, så batteriet ikke bliver
beskadiget.
❑ Hvis du ikke har brugt batteriet i en længere periode, er den resterende driftstid muligvis blevet forkortet. Dette er normalt
og ikke et tegn på en funktionsfejl. Batteriet vil gradvist aflades, selvom det ikke er i brug. Slut jævnstrømsadapteren til
computeren, og genoplad batteriet, inden du bruger computeren igen.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Sikkerhedsoplysninger
n 89 N
Hovedtelefoner
❑ Sikkerhed på vejene – Brug ikke hovedtelefonerne, mens du kører, cykler eller fører et motoriseret køretøj. Brugen af
hovedtelefoner i trafikken kan forårsage trafikuheld og er desuden forbudt i nogle områder. Det er også risikabelt at lytte
til høj musik, mens du går, især når du skal krydse et fodgængerfelt.
❑ Undgå høreskader – Brug ikke hovedtelefonerne til at høre musik ved høj lydstyrke. Høreeksperter anbefaler, at øret ikke
udsættes for kontinuerlig høj lyd i en længere periode. Hvis du oplever en ringen for ørerne, skal du sænke lydstyrken
eller tage hovedtelefonerne af.
"Memory Stick"
"Memory Stick" og "Memory Stick"-adaptere skal placeres uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til at sluge disse
genstande.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Oplysninger om behandling og vedligeholdelse
n 90 N
Oplysninger om behandling og vedligeholdelse
Computer
❑ Rengør kabinettet med en blød klud, tør eller let fugtet, med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvamp,
skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. alkohol eller rensebenzin, da disse kan beskadige computerens overflade.
❑ Inden du rengør computeren, skal du trække vekselstrømsadapteren ud af stikket og fjerne batteriet.
LCD-skærm
❑ Brug en blød, tør klud til at aftørre LCD-skærmens overflade. Det kan beskadige skærmen at gnubbe overfladen.
❑ For at beskytte LCD-skærmen og tastaturet mod at blive beskadiget, f.eks. i computerens taske, kan du bredde kluden
uden rynker ud på tastaturet inden LCD-skærmen lukkes.
Indbygget kamera
Rengør beskyttelsesdækslet til objektivet på det indbyggede kamera med en blæsebørste eller en blød børste. Hvis dækslet
er meget snavset, kan du tørre det af med en blød, tør klud. Der må ikke gnides på dækslet, da det er trykfølsomt.
Diske
❑ Det er vigtigt, at disken behandles korrekt, hvis den skal forblive fejlfri. Brug ikke opløsningsmidler (f.eks. rensebenzin,
fortyndervæske, rengøringsmidler fra detailhandlen og antistatisk spray), da disse midler kan beskadige disken.
❑ I forbindelse med normal rengøring skal du holde disken på kanterne og bruge en blød klud til at aftørre diskens overflade
fra midten og udad.
❑ Hvis disken er meget beskidt, skal du fugte en blød klud med vand, vride kluden godt og bruge den til at aftørre diskens
overflade fra midten og udad. Tør eventuel overskydende fugt væk med en tør, blød klud.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Brug af computeren
n 91 N
Brug af computeren
❑ Hvis du taber en tung genstand eller væske på computeren, skal du lukke computeren, trække stikket ud og fjerne
batteriet. Du kan eventuelt få computeren undersøgt af en kvalificeret servicetekniker, inden du bruger den igen.
❑ Pas på, at du ikke taber computeren, og placer aldrig nogen genstande oven på den.
❑ Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for:
❑ Varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler
❑ Direkte sollys
❑ Støv i større mængder
❑ Fugt eller regn
❑ Mekaniske rystelser eller stød
❑ Stærke magneter eller højttalere, der ikke er magnetisk afskærmet
❑ Temperaturer på mere end 35° C eller mindre end 5° C
❑ Høj luftfugtighed
❑ Placer ikke elektronisk udstyr i nærheden af computeren. Udstyrets elektromagnetiske felt kan forårsage funktionsfejl på
computeren.
❑ Brug ikke computeren uden batteriet, da det kan give computeren funktionsfejl.
❑ Computeren bruger højfrekvensradiosignaler og kan forstyrre radio- og tv-modtagelse. Hvis dette forekommer, skal du
anbringe computeren i passende afstand fra radioen eller tv-apparatet.
❑ Forbindelseskablerne må ikke skæres over eller blive beskadiget.
❑ Hvis computeren flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der opstå kondens inde i computeren. I så fald skal du
vente mindst én time, inden du tænder computeren. Hvis der opstår nogen problemer, skal du trække stikket ud af
stikkontakten og kontakte VAIO-Link.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Brug af computeren
n 92 N
❑ Husk at sikkerhedskopiere regelmæssigt, så du ikke mister data, hvis computeren bliver beskadiget.
❑ Undlad at trykke på LCD-skærmen eller dets kanter, når du åbner LCD-skærmen eller løfter computeren. LCD-skærmen
kan være følsom over for tryk eller press og brug af tryk kan beskadige skærmen eller medføre funktionsfejl. Computeren
bør åbnes ved at at holde computeren med den ene hånd og løfte LCD-skærmen forsigtigt med den anden. Når
computeren bæres med låget åbent, skal du sørge for at holde computeren med begge hænder.
❑ Brug en taske designet til computeren.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Håndtering af LCD-skærmen
n 93 N
Håndtering af LCD-skærmen
❑ LCD-skærmen må ikke vende direkte mod sollyset, da den i så fald kan blive beskadiget. Sørg for at undgå direkte sollys,
når du bruger computeren i nærheden af et vindue.
❑ Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Dette kan medføre skade.
❑ Hvis du bruger computeren under lave temperaturer kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette er ikke en
funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede.
❑ Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen, hvis det samme billede vises i en længere tid periode på skærmen.
Dette skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder.
❑ LCD-skærmen bliver varm under drift. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.
❑ LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte punkter
og/eller lyse punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og
ikke et tegn på en funktionsfejl.
❑ Du må ikke ændre indstillingerne for skærmretningen i vinduet Indstillinger for Tablet PC, selvom det er muligt at
vælge nye indstillinger. Computeren kan blive ustabil, hvis skærmretningen ændres. Sony påtager sig intet ansvar
for fejlfunktioner som følge af ændring af indstillingerne.
❑ Undlad at trykke hårdt oven på computeren, når låget er lukket, da det kan ridse eller tilsmudse LCD-skærmen.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Brug af strømkilden
n 94 N
Brug af strømkilden
Se specifikationerne for at se computerens indstillinger.
❑ Der må ikke være sluttet andet strømforbrugende udstyr, f.eks. en fotokopimaskine eller en makulator, til den samme
stikkontakt som computeren.
❑ Du kan købe en stikdåse med overspændingsbeskyttelse. Den kan beskytte din computer mod pludselige strømstød,
der kan opstå f.eks. i forbindelse med tordenvejr, og beskadige computeren.
❑ Brug den medfølgende vekselstrømsadapter eller originale Sony-produkter. Brug ikke andre vekselstrømsadaptere,
da de kan forårsage funktionsfejl.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Sådan håndteres det indbyggede kamera
n 95 N
Sådan håndteres det indbyggede kamera
❑ Rør ikke det dæksel, der beskytter objektivet på det indbyggede kamera, da der kan komme ridser på dækslet, som vil
blive vist på billederne.
❑ Det indbyggede kamera må ikke udsættes for direkte sollys. Det gælder, uanset om computeren er tændt eller slukket,
fordi der kan opstå funktionsfejl i kameraet som følge af sollyset.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Brug af diske
n 96 N
Brug af diske
❑ Fingeraftryk og støv på diskens overflade kan forårsage læsefejl. Sørg for at holde disken på dets kant og i hullet i midten,
som vist nedenfor:
❑ Der må ikke sættes en klæbeetiket på disken. En sådan etiket kan påvirke brugen af disken og beskadige den uopretteligt.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Brug af batteriet
n 97 N
Brug af batteriet
❑ Batteriets driftstid forkortes i kolde omgivelser. Dette skyldes, at batteriets ydeevne reduceres under lave temperaturer.
❑ Oplad batterier i temperaturer, der er mellem 10° C og 30° C. Hvis temperaturen er lavere, bliver opladningstiden længere.
❑ Der udvikles varme inde i batteriet, når det bruges eller oplades. Dette er normalt og bør ikke give anledning til bekymring.
❑ Du behøver ikke at aflade batteriet, inden det genoplades.
❑ Hvis batteriet hurtigt tømmes for strøm, efter det er blevet fuldt opladet, er det muligvis tid til at udskifte batteriet.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Håndtering af "Memory Stick"
n 98 N
Håndtering af "Memory Stick"
❑ Rør ikke ved stikket på "Memory Stick"-mediet med fingrene eller med metalgenstande.
❑ Brug kun den klæbeetiket, der følger med "Memory Stick", som etiket.
❑ Bøj, tab eller åbn aldrig en "Memory Stick".
❑ "Memory Stick" må ikke skilles ad eller ændres.
❑ Sørg for, at "Memory Stick" ikke bliver våd.
❑ "Memory Stick" må ikke opbevares et sted, hvor den udsættes for:
❑ Statisk elektricitet
❑ Elektrisk støj
❑ Meget høje temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen
❑ Direkte sollys
❑ Høj luftfugtighed
❑ Ætsende stoffer
❑ Brug det etui, der leveres sammen med "Memory Stick", til opbevaring.
❑ Husk at sikkerhedskopiere dine vigtige data.
❑ Når du benytter "Memory Stick Duo", må du ikke bruge en spids pen til at skrive på etiketten på mediet. De interne
komponenter kan blive beskadiget, hvis mediet udsættes for et for kraftigt tryk.
Sikkerhedsforanstaltninger >
Sådan håndteres den indbyggede lageringsenhed
n 99 N
Sådan håndteres den indbyggede lageringsenhed
Det indbyggede lageringsenhed (harddisk eller SSD-hardisk) har en høj lagringstæthed og kan læse og skrive data på
meget kort tid. Den kan imidlertid blive beskadiget som følge af ukorrekt brug. Hvis den indbyggede lageringsenhed bliver
beskadiget, kan dataene ikke gendannes. For at forebygge tab af data, skal du være forsigtig, når du håndterer computeren.
Funktioner og indstillinger i dette afsnit er måske ikke tilgængelig på din computer.
Se specifikationerne for at se computerens indstillinger.
Sådan forhindrer du, at harddisken bliver beskadiget
❑ Udsæt ikke computeren for pludselige bevægelser.
❑ Hold computeren væk fra magneter.
❑ Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for mekaniske rystelser, eller på et ustabilt underlag.
❑ Flyt ikke computeren, mens den er tændt.
❑ Computeren må ikke slukkes eller genstartes, mens den læser eller skriver data på harddisken.
❑ Brug ikke computeren på steder, hvor den udsættes for store temperaturudsving.
❑ Fjern ikke harddisken fra computeren.
Sådan undgå du, at SSD-harddisken bliver beskadiget
❑ Computeren må ikke slukkes eller genstartes, mens den læser eller skriver data til SSD-harddisken.
❑ Fjern ikke SSD-harddisken fra computeren.
Fejlfinding >
n 100 N
Fejlfinding
I dette afsnit beskrives det, hvordan du løser almindelige problemer, der kan opstå, når du bruger din VAIO-computer.
Mange problemer har enkle løsninger. Prøv de løsninger, der foreslås nedenfor, inden du kontakter VAIO-Link.
Funktioner og indstillinger i dette afsnit er måske ikke tilgængelig på din computer.
❑ Computer (side 101)
❑ Systemsikkerhed (side 110)
❑ Batteri (side 111)
❑ Indbygget kamera (side 113)
❑ Netværk (side 115)
❑ Bluetooth-teknologi (side 120)
❑ Skærm (side 124)
❑ Udskrivning (side 127)
❑ Højttalere (side 128)
❑ Pegefelt (side 129)
❑ Tastatur (side 130)
❑ Disketter (side 131)
❑ Lyd/video (side 132)
❑ "Memory Stick" (side 134)
❑ Eksterne enheder (side 135)
Fejlfinding >
Computer
n 101 N
Computer
Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke starter?
❑ Sørg for at din computer er forsvarligt tilsluttet en strømkilde og tændt og at strømindikatorlampen lyser.
❑ Kontroller, at batteriet er installeret korrekt og opladet.
❑ Afbryd alle tilsluttede USB-enheder (hvis der er nogen), og genstart derefter computeren.
❑ Hvis computeren er tilsluttet en stikdåse med overspændingsbeskyttelse eller en UPS-enhed, skal du kontrollere,
at stikdåsen eller UPS-enheden er sluttet til strømforsyningen og tændt.
❑ Hvis du bruger en ekstern skærm, skal du kontrollere, at den er sluttet til strømforsyningen og tændt. Kontroller, at de
knapper, der styrer lydstyrken og kontrasten, er indstillet korrekt. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning,
der fulgte med softwaren.
❑ Træk strømledningen ud af vekselstrømsadapteren, og fjern batteriet. Vent tre-fire minutter. Installer batteriet igen, tilslut
vekselstrømsadapteren igen, og tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde computeren.
❑ Kondensdannelse kan medføre funktionsfejl i computeren. Hvis det sker, skal du undlade at bruge computeren i mindst
én time.
❑ Kontroller, at du bruger den medfølgende vekselstrømsadapter fra Sony. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du kun
bruge det originale genopladelige Sony-batteri og den vekselstrømsadapter, der leveres af Sony til VAIO-computeren.
Fejlfinding >
Computer
n 102 N
Hvad skal jeg gøre, hvis strømindikatoren lyser grønt, men computerskærmen alligevel
er sort?
❑ Tryk på tasterne Alt+F4 flere gange for at lukke programvinduet. Der er muligvis opstået en programfejl.
❑ Hvis det ikke løser problemet at trykke på Alt+F4 tasterne, skal du klikke på Start og på pilen ud for knappen
Luk computeren. Klik derefter på Genstart for at genstarte computeren.
❑ Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på pilen
ud for
knappen Luk computeren
. Klik derefter på Genstart.
Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Genstart.
❑ Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten, og hold den nede i mere end fire
sekunder for at lukke computeren. Afbryd forbindelsen til vekselstrømsadapteren, og lad computeren være i ca. fem
minutter. Tilslut derefter vekselstrømsadapteren, og tænd computeren igen.
!
Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt.
Fejlfinding >
Computer
n 103 N
Hvad skal jeg gøre, hvis computeren eller softwaren ikke reagerer?
❑ Hvis computeren ikke reagerer, mens der kører et program, skal du trykke samtidigt på tasterne Alt+F4 for at lukke
programvinduet.
❑ Hvis det ikke løser problemet at trykke på Alt+F4 tasterne, skal du klikke på Start og på knappen Luk computeren for
at slukke computeren.
❑ Hvis computeren ikke slukkes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på knappen Luk computeren.
Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Luk computeren.
❑ Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede, indtil
computeren slukkes.
!
Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt.
❑ Træk strømledningen ud af vekselstrømsadapteren, og fjern batteriet. Vent tre-fire minutter. Installer batteriet igen, tilslut
vekselstrømsadapteren igen, og tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde computeren.
❑ Prøv at installere softwaren igen.
❑ Kontakt softwareudgiveren eller udbyderen af teknisk support.
Fejlfinding >
Computer
n 104 N
Hvorfor skifter computeren ikke til slumre- eller dvaletilstand?
Din computer kan blive ustabil, hvis driftstilstanden ændres, inden computeren helt har skiftet til slumre- eller dvaletilstand.
Sådan genopretter du computerens normale tilstand
1
Luk alle åbne programmer.
2
Klik på Start, pilen ud for knappen Luk computeren og Genstart.
3
Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på pilen ud for knappen
Luk computeren. Klik derefter på Genstart.
Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Genstart.
4
Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede, indtil
computeren slukkes.
!
Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt.
Hvad skal jeg gøre, hvis opladningsindikatoren blinker hurtigt, og computeren
ikke starter?
❑ Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er installeret korrekt. For at løse problemet skal du først slukke computeren
og fjerne batteriet. Installer derefter batteriet i computeren igen. Yderligere oplysninger finder du i Installation/Fjernelse
af batteriet (side 19).
❑ Hvis problemet fortsætter, selvom du udfører de løsningsforslag, der er angivet ovenfor, er batteriet ikke kompatibelt.
Fjern batteriet, og kontakt VAIO-Link.
Fejlfinding >
Computer
n 105 N
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får en meddelelse om, at batteriet ikke er kompatibelt eller
ikke er installeret korrekt, og computeren skifter til dvaletilstand?
❑ Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er installeret korrekt. For at løse problemet skal du først slukke computeren
og fjerne batteriet. Installer derefter batteriet i computeren igen. Yderligere oplysninger finder du i Installation/Fjernelse
af batteriet (side 19).
❑ Hvis problemet fortsætter, selvom du udfører de løsningsforslag, der er angivet ovenfor, er batteriet ikke kompatibelt. Fjern
batteriet, og kontakt VAIO-Link.
Hvorfor vises der en lavere CPU-hastighed end den maksimale i vinduet Egenskaber
for system?
Dette er normalt. Din computer benytter en strømbesparende teknologi, der kontrollerer CPU-hastigheden, og det er muligvis
den aktuelle CPU-hastighed, der vises under systemegenskaberne, i stedet for den maksimale.
Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke vil godtage min adgangskode og jeg får
meddelelsen, Enter Onetime Password?
Hvis du angiver en forkert startadgangskode tre gange efter hinanden, vises meddelelsen Enter Onetime Password,
og Windows kan ikke starte. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede i mere end fire sekunder for at kontrollere, at
strømindikatorens lampe slukkes. Vent i 10-15 sekunder. Genstart derefter computeren, og skriv den korrekte adgangskode.
Num lock-indikatoren og Caps lock-indikatoren skal være slukket, når du skriver adgangskoden. Hvis de lyser, skal du trykke
på tasten Num Lk (eller Num Lock) eller tasten Caps Lock for at slukke indikatoren, inden du skriver adgangskoden.
Fejlfinding >
Computer
n 106 N
Hvad skal jeg gøre, hvis mit spilprogram ikke fungerer eller hele tiden går ned?
❑ Undersøg, om du kan hente opdateringer eller programrettelser til softwaren på spillets websted.
❑ Kontroller, om du har installeret den seneste software til skærmdriveren.
❑ På nogle VAIO-modeller deles grafikhukommelsen med systemet. I så fald kan systemets afvikling af grafik blive forringet.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan huske startadgangskoden?
Hvis du har glemt startadgangskoden, skal du kontakte VAIO-Link for at få den nulstillet. Du vil blive opkrævet et gebyr for
denne ydelse.
Hvordan kan jeg ændre boot-rækkefølgen?
Du kan bruge en af BIOS-funktionerne til at ændre boot-rækkefølgen, dvs. den rækkefølge, som enhederne startes i. Benyt
følgende fremgangsmåde:
1
Tænd computeren.
2
Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises.
Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du genstarte computeren og trykke på tasten
F2 flere gange, når VAIO-logoet vises.
3
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Boot.
4
Tryk på M eller m-tasten for at vælge det drev, hvis boot-rækkefølge, du ønsker at ændre.
5
Tryk på tasten F5 eller F6 for at ændre boot-rækkefølgen.
6
Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på Enter-tasten.
Tryk på Enter-tasten når du bliver bedt om at bekræfte.
Fejlfinding >
Computer
n 107 N
Hvorfor slukkes skærmen ikke, når det tidspunkt, der er valgt til automatisk slukning,
er overskredet?
Nogle programmer eller pauseskærme er designet til midlertidligt at deaktivere den funktion i operativsystemet, der slukker
computerskærmen eller bringer computeren i Slumretilstand efter en hvis periode uden aktivitet. For at løse problemet skal
du afslutte det program eller de programmer, der kører eller skifte pauseskærm.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan starte computeren fra den eksterne enhed, der er
tilsluttet computeren?
Hvis du vil starte computeren fra en ekstern enhed, f.eks. USB-diskettedrevet eller det optiske USB-diskdrev, skal du ændre
boot-enheden.
Tænd computeren, og tryk på tasten F11, når VAIO-logoet vises.
Fejlfinding >
Computer
n 108 N
Hvordan reducerer jeg størrelsen på genoprettelsespartitionen?
Computerens lagringsenhed indeholder en genoprettelsespartition, hvor de data, der skal bruges til systemgenoprettelse, er
lagret. Hvis din computer er udstyret med SSD-harddisk, kan du reducere størrelsen på genoprettelsespartitionen, ved at
benytte følgende fremgangsmåde:
1
Sæt en genoprettelsesdiske i et eksterne optiske drev (medfølger ikke), mens computeren er tændt, sluk computeren og
tænd den derefter igen.
2
Tryk på tasten F11, når VAIO-logoet vises under startprocessen.
!
Brug de(n) genoprettelsesdisk(e), du lavede ved levering af computeren.
3
Vælg dit tastaturlayout fra drop-down-listen og klik Næste.
4
Vælg dit operativsystem og klik Næste.
5
Klik på VAIO Recovery Center.
6
Klik på Restore Complete System og Start.
7
Vælg Skip og klik på Næste.
Du vil blive bedt om at vælge om du vil beholde VAIO Value-added indhold.
8
Vælg Nej og klik på Næste.
9
Følg vejledningen på skærmen.
!
Ovenstående procedure involverer systemgendannelse. De programmer og data, du har tilføjet på lagringsdrevet før reducering af datamængden på
gendannelsespartitionen vil gå tabt.
Når du har reduceret datamængden på gendannelsespartitionen skal du bruge gendannelsesdisken(e) til fremtidige systemgendannelser.
Fejlfinding >
Computer
n 109 N
Hvordan kontrollerer jeg størrelsen på genoprettelsespartitionen?
Computerens lagringsenhed indeholder en genoprettelsespartition, hvor de data, der skal bruges til systemgenoprettelse,
er lagret. Benyt følgende fremgangsmåde for at kontrollere størrelsen på genoprettelsespartitionen:
1
Klik på Start, højreklik på Computer, og vælg Administrer.
2
Klik på Diskhåndtering under Lager i venstre rude.
Genoprettelsespartitionens størrelse og den samlede størrelse på drev C vises i rækken Disk 0 i den midterste rude.
Hvorfor reagerer computeren ikke hurtigt nok, når Windows Aero kører?
Computerens ydeevne kan ikke garanteres, mens Windows Aero kører. Det anbefales at Windows Aero deaktiveres for at
sikre den optimale ydeevne.
Benyt følgende fremgangsmåde for at deaktivere Windows Aero:
1
Højreklik på skrivebordet, og vælg Gør personlig.
2
Vælg andre temaer end Aero-temaer.
Fejlfinding >
Systemsikkerhed
n 110 N
Systemsikkerhed
Hvordan kan jeg beskytte computeren mod sikkerhedstrusler, f.eks. virus?
Operativsystemet Microsoft Windows er forudinstalleret på din computer. Den bedste måde, du kan beskytte computeren
mod sikkerhedstrusler på, f.eks. virus, er ved regelmæssigt at hente og installere de nyeste opdateringer til Windows.
Du kan hente vigtige Windows-opdateringer på følgende måde:
!
Computeren skal have forbindelse til internettet, inden du kan modtage opdateringer.
1
Klik på Start og Kontrolpanel.
2
Klik på System og sikkerhed.
3
Klik på Løsningscenter.
4
Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere automatiske eller planlagte opdateringer.
Hvordan sikrer jeg, at min antivirussoftware er opdateret?
Du kan hente de seneste opdateringer til programmet McAfee fra McAfee, Inc.
Benyt følgende fremgangsmåde for at hente og installere de seneste sikkerhedsopdateringer:
!
Computeren skal have forbindelse til internettet, inden du kan modtage opdateringer.
1
Klik på Start, Alle programmer, McAfee og McAfee SecurityCenter.
2
Klik på knappen øverst til venstre i vinduet for at opdatere softwaren.
3
Følg vejledningen på skærmen for at hente opdateringerne.
Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til softwaren.
Fejlfinding >
Batteri
n 111 N
Batteri
Hvordan kan jeg se status for batteriets opladning?
Du kan kontrollere batteriets opladningsstatus med opladningsindikatoren. Du kan finde yderligere oplysninger i Opladning
af batteriet (side 22).
Hvornår bruger computeren vekselstrøm?
Når computeren er sat i stikkontakten med en vekselstrømsadapteren, bruger den vekselstrøm, selvom batteriet er installeret.
Hvornår skal jeg genoplade batteriet?
Genoplad batteriet når:
❑ Batteriet løber tør for strøm og både opladnings- og strømindikatoren blinker.
❑ Du ikke har brugt batteriet i en længere periode.
Hvornår skal jeg udskifte batteriet?
Hvis batteriet hurtigt tømmes for strøm, efter det er blevet fuldt opladet, er det muligvis tid til at udskifte batteriet.
Fejlfinding >
Batteri
n 112 N
Er det tegn på en fejl, når det installerede batteri bliver varmt?
Nej, det er normalt, at batteriet bliver varmt, mens det forsyner computeren med strøm.
Kan computeren skifte til dvaletilstand, mens den kører på batteristrøm?
Computeren kan godt skifte til dvaletilstand, når den kører på batteristrøm, men nogle programmer og eksterne enheder
blokerer for, at systemet kan skifte til dvaletilstand. Hvis du bruger et program, der ikke tillader, at systemet skifter til
dvaletilstand, skal du gemme dine data ofte, så du ikke risikerer at miste dem. Se Brug af dvaletilstand (side 27) for
oplysninger om, hvordan du kan aktiverer dvaletilstand manuelt.
Fejlfinding >
Indbygget kamera
n 113 N
Indbygget kamera
Hvorfor vises motivsøgeren ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet?
❑ Det indbyggede kamera kan kun bruges i ét program ad gangen. Afslut det program, der er i brug, inden et nyt startes.
❑ Der kan være lidt billedstøj, f.eks. vandrette striber, i motivsøgeren, når du betragter et objekt i hurtig bevægelse. Dette
er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.
❑ Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte computeren.
Hvorfor er de optagede billeder af dårlig kvalitet?
❑ Billeder, der er optaget i lys fra lysstofrør, kan indeholde refleksioner fra lyset.
❑ En mørk del af det optagede billede kan vises som billedstøj.
❑ Hvis beskyttelsesdækslet til objektivet er snavset, bliver billedet ikke skarpt. Rengør dækslet. Se Indbygget kamera
(side 90).
Hvad skal jeg gøre, hvis billederne flimrer?
Problemet opstår, når du bruger kameraet i lysstofbelysning. Det skyldes uoverensstemmelser mellem lyskildens
outputfrekvens og lukkerhastigheden.
Du kan reducere flimmer på billederne ved at ændre kameraets retning eller billedernes lysstyrke. I nogle programmer kan
du eliminere billedflimmer ved at angive en værdi for en af kameraegenskaberne (f.eks. lyskilde, flimren osv.).
Fejlfinding >
Indbygget kamera
n 114 N
Hvorfor afbrydes videosignalet fra det indbyggede kamera i nogle få sekunder?
Videosignalet kan blive afbrudt i nogle få sekunder, hvis:
❑ der anvendes en genvejstastkombination med Fn-tasten.
❑ belastningen af CPU'en øges.
Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.
Hvad skal jeg gøre, hvis computeren bliver ustabil, når den skifter til en
strømsparetilstand, mens det indbyggede kamera bruges?
Hvis computeren automatisk skifter til slumre- eller dvaletilstand, skal du ændre den relevante indstilling for
strømbesparelsestilstand. Du kan se, hvordan du ændrer indstillingen, i Brug af Strømbesparelsestilstand (side 26).
Fejlfinding >
Netværk
n 115 N
Netværk
Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke kan oprette forbindelse til et trådløst
LAN-adgangspunkt?
❑ Afstanden og eventuelle forhindringer mellem enhederne har betydning for, om forbindelsen er tilgængelig. Du er muligvis
nødt til at flytte computeren væk fra forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.
❑ Sørg for at knappen WIRELESS er slået til, og at indikatoren WIRELESS lyser på computeren.
❑ Sørg for, at adgangspunktet er tilsluttet strømforsyningen.
❑ Benyt følgende fremgangsmåde for at kontrollere indstillingerne:
1
Klik på Start og Kontrolpanel.
2
Klik på Vis netværksstatus og -opgaver under Netværk og internet.
3
Klik på Opret forbindelse til et netværk for at bekræfte, at adgangspunktet er valgt.
❑ Kontroller, at krypteringsnøglen er korrekt.
❑ Kontroller, at indstillingen Maksimal ydeevne er valgt for Indstillinger for trådløst netværkskort i vinduet
Strømstyring. Hvis du vælger en anden indstilling, kan der opstå kommunikationsfejl. Benyt følgende fremgangsmåde
for at ændre indstillingerne:
1
Højreklik på strømstatusikonet på proceslinjen, og vælg Strømstyring.
2
Klik på Skift indstillinger for model.
3
Klik på Skift avancerede strømstyringsindstillinger.
4
Vælg fanen Avancerede indstillinger.
5
Dobbeltklik på Indstillinger for trådløst netværkskort og Strømbesparelsestilstand.
6
Vælg Maksimal ydeevne på rullelisten ud for både På batteri og Tilsluttet strøm.
Fejlfinding >
Netværk
n 116 N
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan få adgang til internettet?
❑ Kontroller indstillingerne for adgangspunktet. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med
adgangspunktet.
❑ Kontroller, at computeren og adgangspunktet er forbundet.
❑ Flyt computeren væk fra forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.
❑ Sørg for, at computeren er konfigureret korrekt til internetadgang.
❑ Sørg for at Maksimal ydeevne er valgt for Indstillinger for trådløst netværkskort i vinduet Strømstyring. Hvis du
vælger en anden indstilling, kan der opstå kommunikationsfejl. Følg trinene i Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke
kan oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt? (side 115) for at ændre indstillingerne.
❑ Hvis du bruger en netværksport (LAN) til internetforbindelse, skal du kontrollere at strømindstillingen for netværksporten
(LAN) er sat til Enable på fanen VAIO Power Management. Du kan finde flere oplysninger om at ændre indstillingen
i Sådan bruger du VAIO Power Management (side 85).
Fejlfinding >
Netværk
n 117 N
Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?
❑ Den hastighed, som data overføres med på trådløse LAN-netværk, påvirkes af afstanden og eventuelle forhindringer
mellem enhederne og adgangspunkterne. Andre faktorer kan være enhedskonfigurationerne, forholdene for radiosignaler
og softwarekompatibilitet. Du er muligvis nødt til at flytte computeren væk fra forhindringer eller tættere på det anvendte
adgangspunkt for at opnå den maksimale dataoverførselshastighed.
❑ Hvis du bruger et trådløst LAN-adgangspunkt, kan enheden blive midlertidigt overbelastet, afhængigt af hvor mange
andre enheder der kommunikerer via adgangspunktet.
❑ Hvis adgangspunktet forstyrres af andre adgangspunkter, skal du ændre adgangspunktkanalen. Yderligere oplysninger
finder du i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.
❑ Sørg for at Maksimal ydeevne er valgt for Indstillinger for trådløst netværkskort i vinduet Strømstyring. Hvis du
vælger en anden indstilling, kan der opstå kommunikationsfejl. Følg trinene i Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke
kan oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt? (side 115) for at ændre indstillingerne.
Fejlfinding >
Netværk
n 118 N
Hvordan undgår jeg afbrydelser af dataoverførslen?
❑ Mens computeren har forbindelse til et adgangspunkt, kan dataoverførslen blive afbrudt, hvis der overføres store filer, eller
hvis computeren er placeret tæt på mikrobølger eller trådløse telefoner.
❑ Flyt computeren tættere på adgangspunktet.
❑ Kontroller, at forbindelsen til adgangspunktet er intakt.
❑ Skift adgangspunktkanal. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.
❑ Sørg for at Maksimal ydeevne er valgt for Indstillinger for trådløst netværkskort i vinduet Strømstyring. Hvis du
vælger en anden indstilling, kan der opstå kommunikationsfejl. Følg trinene i Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke
kan oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt? (side 115) for at ændre indstillingerne.
Hvad er kanaler?
❑ Trådløs LAN-kommunikation foregår på delte frekvensbånd, også kaldet kanaler. Trådløse LAN-netværk fra
tredjepartsleverandører kan være forudindstillet til andre kanaler end Sonys enheder.
❑ Hvis du bruger et trådløst LAN-adgangspunkt, kan du finde oplysninger om forbindelsesindstillingerne i den
brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.
Hvorfor afbrydes netværksforbindelsen, når jeg ændrer krypteringsnøglen?
To computere, der kan bruges til trådløse LAN-netværk, kan miste en Peer-to-Peer-netværksforbindelse, hvis
krypteringsnøglen ændres. Du kan enten gendanne krypteringsnøglens oprindelige profil eller indlæse nøglen igen
på begge computere, så de to nøgler er identiske.
Fejlfinding >
Netværk
n 119 N
Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke kan oprette forbindelse til det trådløse
WAN-netværk?
❑ Kontroller, at batteriet er installeret korrekt og opladet.
❑ Sørg for at SIM-kortet har aktiveret 3G-data og er aktiveret hos dit telefonselskab. Sørg for at følge proceduren
i Indsættelse af et SIM-kort (side 53), når du isætter SIM-kortet.
❑ Dit mobiltelefonnetnærk skal have dækning i området. Kontakt netværksudbyderen, hvis du vil have oplysninger om
netværksdækningen.
❑ Sørg for at knappen WIRELESS er slået til, og at indikatoren WIRELESS lyser på computeren.
❑ Sørg for at knappen ved siden af Wireless WAN er sat til On i vinduet VAIO Smart Network.
❑ Det kan være nødvendigt manuelt at angive oplysningerne til Access Point Name (APN) i softwaren til forbindelsesstyring.
I det tilfælde skal du sikre dig at du har de korrekte APN-oplysninger fra dit telefonselskab. Yderligere oplysninger findes
i Hjælp-filen til softwaren til forbindelsesstyring.
❑ Kontroller at softwaren til forbindelsesstyring har registreret det trådløse WAN-modem. Det kan tage lidt tid for softwaren
at registrere det trådløse WAN-modem.
✍
Du kan finde flere oplysninger om funktionen trådløst WAN ved regelmæssigt at besøge webstedet med VAIO-support på
http://www.vaio-link.com/troubleshoot/wwan/.
Fejlfinding >
Bluetooth-teknologi
n 120 N
Bluetooth-teknologi
Hvad skal jeg gøre, hvis en anden Bluetooth-enhed ikke kan finde computeren?
❑ Kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på begge enheder.
❑ Sørg for at knappen WIRELESS er slået til, og at indikatoren WIRELESS lyser på computeren.
❑ Du kan ikke bruge Bluetooth-funktionen, mens computeren er i en strømbesparelsestilstand. Aktiver normal tilstand,
og slå derefter knappen WIRELESS til.
❑ Der er muligvis for langt mellem din computer og den anden enhed. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer bedst, når de
enheder, der skal forbindes, ikke er mere end 10 meter fra hinanden.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den Bluetooth-enhed, som jeg vil
kommunikere med?
❑ Kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på den enhed, du vil kommunikere med. Yderligere oplysninger finder du
i brugervejledningen til den anden enhed.
❑ Hvis den enhed, du vil kommunikere med, allerede kommunikerer med andre Bluetooth-enheder, er det ikke sikkert,
at din computer kan finde eller kommunikere med enheden.
❑ For at tillade andre Bluetooth-enheder at kommunikere med din computer, skal du gøre følgende:
1
Klik på Start og Enheder og printere.
2
Højreklik på Bluetooth-enheden og klik på Bluetooth-indstillinger.
3
Klik på fanen Indstillinger og vælg afkrydsningsboksen Tillad Bluetooth-enheder at finde denne computer.
Fejlfinding >
Bluetooth-teknologi
n 121 N
Hvad skal jeg gøre, hvis en anden Bluetooth-enhed ikke kan oprette forbindelse til
computeren?
❑ Tjek forslagene i Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den Bluetooth-enhed, som jeg vil kommunikere med?
(side 120).
❑ Kontroller, at den anden enhed er godkendt.
❑ Det er muligt, at den afstand, som dataene kan overføres over, er mindre end 10 meter. Forhindringer mellem enhederne,
radiobølgernes kvalitet og den anvendte software har betydning for, hvor langt der må være mellem enhederne. Flyt
computeren og Bluetooth-enhederne tættere på hinanden.
Hvorfor er min Bluetooth-forbindelse så langsom?
❑ Dataoverførselshastigheden kan variere, og den påvirkes af forhindringer og/eller afstanden mellem de to enheder,
radiobølgekvaliteten og den software og det operativsystem, der anvendes. Flyt computeren og Bluetooth-enhederne
tættere på hinanden.
❑ Den radiofrekvens på 2,4 GHz, der benyttes af Bluetooth-enheder og trådløse LAN-enheder, anvendes også af andre
enheder. Bluetooth-enheder har en teknologi, der minimerer interferensen fra andre enheder, som bruger samme
bølgelængde. Alligevel kan kommunikationshastigheden og forbindelsens rækkevidde blive reduceret. Interferens fra
andre enheder kan også medføre, at kommunikationen helt bliver afbrudt.
❑ Afstanden og eventuelle forhindringer mellem enhederne har betydning for, om forbindelsen er tilgængelig. Du kan være
nødt til at flytte computeren væk fra forhindringerne eller tættere på den enhed, der kommunikeres med.
❑ Find og fjern forhindringer mellem computeren og den enhed, som computeren har forbindelse til.
Fejlfinding >
Bluetooth-teknologi
n 122 N
Hvorfor kan jeg ikke bruge en tjeneste, der understøttes af den forbundne
Bluetooth-enhed?
Det er kun muligt at oprette forbindelse til tjenester, der også understøttes af computeren med Bluetooth-funktionen.
Yderligere oplysninger finder du ved at søge efter Bluetooth-oplysninger i Windows Hjælp og support.
Kan jeg bruge en enhed med Bluetooth-teknologi ombord på et fly?
Når din computer anvender Bluetooth-teknologi, udsender den en radiofrekvens på 2,4 GHz. På steder med følsomt udstyr,
f.eks. på hospitaler og i fly, kan der gælde begrænsninger for brugen af Bluetooth-enheder pga. risikoen for radiointerferens.
Kontakt medarbejderne på stedet for at få oplyst, om det er tilladt at bruge computerens Bluetooth-funktion.
Hvorfor kan jeg ikke bruge Bluetooth-funktionen, når jeg logger på computeren som en
bruger med standardbrugerkonto?
En bruger med en standardbrugerkonto til computeren har muligvis ikke adgang til Bluetooth-funktionen. Log på computeren
som en bruger med administratorrettigheder.
Hvorfor kan Bluetooth-enhederne ikke bruges, når der skiftes bruger?
Hvis du skifter bruger uden at logge af systemet, vil Bluetooth-enhederne ikke fungere korrekt. Sørg for at logge af, inden du
skifter bruger. Du logger af systemet ved at klikke på Start, på pilen ud for knappen Luk computeren og Log af.
Hvorfor kan jeg ikke udveksle visitkortoplysninger med en mobiltelefon?
Funktionen til udveksling af visitkort understøttes ikke.
Fejlfinding >
Bluetooth-teknologi
n 123 N
Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra hovedtelefonerne eller fra
lyd-/videokortet?
Kontroller indstillinger for SCMS-T. Hvis hovedtelefonerne eller fra lyd-/videokortet ikke understøtter
SCMS-T-indholdsbeskyttelsse, skal du tilslutte udstyret vha. Avanceret lyddistributionsprofil (Advanced Audio Distribution
Profile – A2DP). Benyt følgende fremgangsmåde:
1
Klik på Start og Enheder og printere.
2
Højreklik på ikonet for den enhed, som du tilslutte vha. A2DP og vælg Control.
3
Klik på SCMS-T Settings.
4
Klik i afkrydsningsfeltet Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection, for at annullere.
Hvad skal jeg gøre, hvis Bluetooth-ikonet ikke vises på proceslinjen?
❑ Sørg for at knappen ved siden af Bluetooth er sat til On i vinduet VAIO Smart Network.
❑ Benyt følgende fremgangsmåde for at vise Bluetooth-ikonet på proceslinjen:
1
Klik på Start og Enheder og printere.
2
Højreklik på Bluetooth-enheden og klik på Bluetooth-indstillinger.
3
Klik på fanen Indstillinger og vælg afkrydsningsboksen Vis Bluetooth-ikonet i meddelelsesområdet.
Fejlfinding >
Skærm
n 124 N
Skærm
Hvorfor gik min skærm i sort?
❑ Computerens skærm kan gå i sort, hvis strømforsyningen til computeren afbrydes, eller hvis computeren skifter til
strømbesparelsestilstand (slumre eller dvale). Hvis computeren er i LCD (video) -slumretilstand, skal du trykke på en tast
for at skifte til normal tilstand. Du kan finde yderligere oplysninger i Brug af Strømbesparelsestilstand (side 26).
❑ Sørg for at din computer er forsvarligt tilsluttet en strømkilde og tændt og at strømindikatorlampen lyser.
❑ Hvis computeren kører på batteristrøm, skal du kontrollere, at batteriet er korrekt installeret og opladet. Du kan finde
yderligere oplysninger i Brug af batteriet (side 19).
❑ Hvis den eksterne skærm er valgt, skal du trykke på tasterne Fn+F7. Du kan finde yderligere oplysninger
i Kombinationer og funktioner med Fn-tasten (side 30).
Fejlfinding >
Skærm
n 125 N
Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises rigtige billeder eller videoer?
❑ Sørg for at vælge Ægte farver (32 bit) til farvevisning, inden der bruges video-/billedesoftware eller dvd-afspilning startes.
Valg af andre indstillinger kan forhindre at softwaren viser billeder rigtigt. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre
farvevisning:
1
Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning.
2
Klik på Avancerede indstillinger.
3
Klik på fanen Skærm.
4
Vælg Ægte farver (32 bit) under Farver.
❑ Ændr ikke skærmopløsning eller farver, mens der bruges video-/billedsoftware eller afspilles dvd'er, da det kan resultere
i at afspilning/visning ikke lykkedes eller at systemet bliver ustabilt.
Derudover anbefales det, at pauseskærmen deaktiveres, før der afspilles dvd. Hvis pauseskærmen er aktiveret, kan den
blive aktiveret under afspilning af dvd og forhindre at afspilningen kører ordentligt. Nogle pauseskærmen kan endog
ændre skærmopløsning og farver.
Fejlfinding >
Skærm
n 126 N
Hvorfor kan skærmen ikke vise en video?
❑ Hvis skærmoutput føres til den eksterne skærm og den eksterne skærm er frakoblet, kan du ikke vise video på din
computerskærm. Stop videoafspilningen, skift til computerens skærm, og start afspilningen igen. Se Valg af
skærmmodus (side 68) for at skifte skærm. Du kan også trykke på tasterne Fn+F7 for at skifte skærm. Du kan finde
yderligere oplysninger i Kombinationer og funktioner med Fn-tasten (side 30).
❑ Der er muligvis ikke nok hukommelse i computeren til at vise videoer i høj opløsning. Hvis det er tilfældet, skal du vælge
en lavere opløsning på LCD-skærmen.
Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre skærmopløsningen:
1
Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning.
2
Klik på rullelisten ud for Opløsning.
3
Kør skyderen op for at forøge eller ned for at formindske skærmopløsningen.
✍
Du kan kontrollere den totale mængde grafik- og videohukommelse, der er til rådighed. Højreklik på skrivebordet, vælg Skærmopløsning, og klik på
Avancerede indstillinger og på fanen Kort. Der vises muligvis en anden værdi end computerens faktiske hukommelse.
Hvad skal jeg gøre, hvis skærmen er mørk?
Tryk samtidigt på tasterne Fn+F6 for at gøre computerskærmen lysere.
Hvad skal jeg gøre, hvis den eksterne skærm stadig ikke viser et billede?
Tryk på tasterne Fn+F7 for at ændre skærmoutput. Du kan finde yderligere oplysninger i Kombinationer og funktioner med
Fn-tasten (side 30).
Fejlfinding >
Udskrivning
n 127 N
Udskrivning
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan udskrive et dokument?
❑ Kontroller, at printeren er tændt, og at printerkablet er sluttet korrekt til portene på printeren og computeren.
❑ Printeren skal være kompatibel med det Windows-operativsystem, der er installeret på computeren.
❑ Du skal installere driversoftwaren til printeren, inden du bruger printeren. Yderligere oplysninger finder du i den
brugervejledning, der følger med printeren.
❑ Hvis printeren ikke fungerer, efter at computeren har været i en strømbesparende tilstand (slumre eller dvale), skal du
genstarte computeren.
❑ Hvis funktionerne til tovejskommunikation understøttes af printeren, kan du muligvis aktivere udskrivningen ved at
deaktivere disse funktioner på computeren. Benyt følgende fremgangsmåde:
1
Klik på Start og Enheder og printere.
2
Højreklik på printerikonet, og vælg Egenskaber.
3
Klik på fanen Porte.
4
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver tovejsunderstøttelse.
5
Klik på OK.
Denne indstillingsændring deaktiverer printerens funktioner til tovejskommunikation, f.eks. dataoverførsel,
statusovervågning og fjernskærm.
Fejlfinding >
Højttalere
n 128 N
Højttalere
Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra den indbyggede højttaler?
❑ Hvis du bruger et program, hvorfra du kan regulere lydstyrken, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet korrekt i dette
program. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til programmet.
❑ Lyden er muligvis slået fra ved hjælp af tasterne Fn+F2. Tryk på denne tastkombination igen.
❑ Lydstyrken er muligvis sat til laveste niveau ved hjælp af tasterne Fn+F3. Bliv ved med at trykke på Fn+F4 for at øge
lydstyrken til et niveau, hvor lyden kan høres.
❑ Kontroller lydstyrkeindstillingerne i Windows ved at klikke på lydstyrkeikonet på proceslinjen.
❑ Din anden input-enhed kan være forkert konfigureret. Sådan skifter du lydenhed, se Hvordan skifter jeg
lydoutputenhed? (side 132).
Hvad skal jeg gøre, hvis mine eksterne højttalere ikke fungerer?
❑ Tjek forslagene i Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra den indbyggede højttaler? (side 128).
❑ Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt, og at lydstyrken er indstillet til et niveau, hvor lyden kan høres.
❑ Kontroller, at højttalerne er designet til computerbrug.
❑ Hvis højttalerne har en knap, der kan slå lyden fra, skal denne knap være slået fra.
❑ Hvis højttalerne benytter en ekstern strømkilde, skal du kontrollere, at højttalerne er sluttet til elnettet. Yderligere
oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med højttalerne.
Fejlfinding >
Pegefelt
n 129 N
Pegefelt
Hvad skal jeg gøre, hvis pegefeltet ikke fungerer?
❑ Du har muligvis deaktiveret pegefeltet uden at slutte en mus til computeren. Se Brug af pegefeltet (side 32).
❑ Kontroller, at der ikke er sluttet en mus til computeren.
❑ Hvis markøren ikke bevæger sig, mens der kører et program, skal du trykke samtidigt på tasterne Alt+F4 for at lukke
programvinduet.
❑ Hvis Alt+F4-tasterne ikke fungerer, trykkes en gang på Windows-tasten og derefter på ,-tasten adskillige gang,
hvorefter der vælges Genstart med M eller m-tasten og der trykkes Enter for at genstarte computeren.
❑ Hvis computeren ikke genstarter, trykkes på tasterne Ctrl+Alt+Delete, og pilen ved siden af knappen Luk computeren
med tasterne m og ,, og tryk derefter på tasten Enter for at vælge Genstart med tasten M eller m. Tryk derefter på
tasten Enter for at genstarte computeren.
❑ Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede, indtil
computeren slukkes.
!
Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt.
Fejlfinding >
Tastatur
n 130 N
Tastatur
Hvad skal jeg gøre, hvis tastaturet er konfigureret forkert?
Sprogindstillingen for computerens tastatur er angivet på emballagen. Hvis du vælger et tastatur med en anden
sprogindstilling under opsætningen i Windows, bliver tasterne konfigureret forkert.
Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre konfigurationen af tastaturet:
1
Klik på Start og Kontrolpanel.
2
Klik på Klokkeslæt, sprog og region, og klik derefter på Skift tastatur eller anden inputmetode under
Internationale og sproglige indstillinger.
3
Klik på Skift tastaturer på fanen Tastaturlayout og sprog.
4
Foretag de ønskede ændringer af indstillingerne.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan skrive bestemte tegn med tastaturet?
Hvis du ikke kan skrive U, I, O, P, J, K, L, M osv., kan tasten Num Lk være aktiveret. Kontroller, om Num lock-indikatorlampen
er slukket. Hvis Num lock-indikatoren er tændt, skal du trykke på tasten Num Lk for at slukke den, inden du skriver disse tegn.
Fejlfinding >
Disketter
n 131 N
Disketter
Hvorfor vises ikonet Sikker fjernelse af hardware ikke på proceslinjen, når diskettedrevet
er tilsluttet?
Computeren kan ikke registrere diskettedrevet. Kontroller først, at USB-kablet er sluttet korrekt til USB-porten. Hvis du vil
sikre forbindelsen, skal du vente et øjeblik, indtil computeren har registreret drevet. Hvis ikonet stadig ikke vises, skal du
benytte følgende fremgangsmåde:
1
Luk alle programmer, der benytter diskettedrevet.
2
Vent, indtil indikatorlampen på floppydiskettedrevet slukkes.
3
Tryk på udskubningsknappen for at fjerne disketten, og fjern USB-diskettedrevet fra computeren.
4
Tilslut floppydiskettedrevet igen ved at sætte USB-stikket i USB-porten.
5
Genstart computeren ved at klikke på Start, på pilen ud for knappen Luk computeren og derefter på Genstart.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan skrive data til en diskette?
❑ Sørg for, at disketten er indsat korrekt i drevet.
❑ Hvis disketten sidder korrekt, og det stadig ikke er muligt at skrive data til den, er den muligvis fuld eller skrivebeskyttet.
Du kan enten bruge en diskette, der ikke er skrivebeskyttet, eller deaktivere skrivebeskyttelsen.
Fejlfinding >
Lyd/video
n 132 N
Lyd/video
Hvordan kan jeg deaktivere startlyden i Windows?
Benyt følgende fremgangsmåde for at deaktivere startlyden i Windows:
1
Klik på Start og Kontrolpanel.
2
Klik på Hardware og lyd.
3
Klik på Administrer lydenheder under Lyd.
4
Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Afspil Windows-startlyd under fanen Lyde.
5
Klik på OK.
Hvordan skifter jeg lydoutputenhed?
Hvis der ikke kommer nogen lyd fra den enhed, der er sluttet til USB-, HDMI- eller optisk udgangsport, eller hovedtelefonstik,
skal du skifte lydenhed.
1
Luk alle åbne programmer.
2
Klik på Start og Kontrolpanel.
3
Klik på Hardware og lyd.
4
Klik på Administrer lydenheder under Lyd.
5
Vælg den ønskede enhed til lydoutput under fanen Afspilning, og klik på Angiv standard.
Fejlfinding >
Lyd/video
n 133 N
Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra den lydoutputenhed, der er sluttet til
HDMI- eller optisk udgangsport, eller hovedtelefonstik?
Hvis du vil høre lyden fra en enhed du har sluttet til HDMI- eller optisk udgangsport, eller hovedtelefonstik, skal du skifte
lydenhed. Du kan se fremgangsmåden i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 132).
Hvorfor sker der afbrydelser i lyden og/eller mangler der billeder når jeg afspiller video
i høj definition, f.eks. optaget med AVCHD digitalt videokamera?
Afspilning af video i høj definition kræver betydelige hardwareressourcer, f.eks. ydeevne af computerens processor, grafisk
processor eller systemhukommelse. Under afspilning af video, kan nogle handlinger og/eller funktioner være utilgængelige
og der kan være afbrydelser i lyden og billeder kan falde ud og der kan forekomme fejl i afspilningen afhængig af computerens
indstillinger.
Fejlfinding >
"Memory Stick"
n 134 N
"Memory Stick"
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge "Memory Stick", der er formateret på en
VAIO-computer, på en anden enhed?
Du er muligvis nødt til at formatere "Memory Stick"-mediet igen.
Når du formaterer "Memory Stick", slettes alle data, herunder musikdata, der er gemt på den. Inden du formaterer
"Memory Stick"-mediet igen, skal du sikkerhedskopiere vigtige data og kontrollere, at "Memory Stick" ikke indeholder filer,
som du vil beholde.
1
Kopier data fra "Memory Stick"-mediet til den indbyggede lagringsenhed for at gemme data eller billeder.
2
Du kan formatere "Memory Stick"-mediet ved hjælp af fremgangsmåden i For at formatere "Memory Stick" (side 37).
Kan jeg kopiere billeder fra et digitalt kamera ved hjælp af "Memory Stick"?
Ja, og du kan få vist videoklip, som du har optaget med "Memory Stick"-kompatible kameraer.
Hvorfor kan jeg ikke skrive data til "Memory Stick"?
Nogle "Memory Stick"-versioner er udstyret med en funktion, der forhindrer, at data bliver slettet eller overskrevet intilsigtet.
Denne funktion aktiveres ved at slå en kontakt til. Sørg for, at denne knap er slået fra.
Fejlfinding >
Eksterne enheder
n 135 N
Eksterne enheder
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan tilslutte en USB-enhed?
❑ Kontroller, om USB-enheden er tændt og tilsluttet strømforsyningen, hvis det er relevant. Hvis du f.eks. bruger et
digitalkamera, skal du kontrollere, om batteriet er opladet. Hvis du bruger en printer, skal du kontrollere, om strømkablet
er sluttet korrekt til stikkontakten.
❑ Prøv at bruge en anden USB-port på computeren. Driversoftwaren være installeret til den specifikke port, du brugte, første
gang enheden blev tilsluttet.
❑ Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med USB-enheden. Du skal muligvis installere
softwaren, inden du tilslutter enheden.
❑ Prøv at tilslutte en enkel enhed med et lavt strømforbrug, f.eks. en mus, for at teste, om porten fungerer.
❑ Hvis der anvendes en USB-hub, er det ikke sikkert, at enheden fungerer. Dette skyldes strømfordelingen. Det anbefales,
at du slutter enheden direkte til computeren uden en hub.
Varemærker >
n 136 N
Varemærker
Sony, VAIO, VAIO-logoet, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer,
VAIO Update og "BRAVIA" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
og "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "MagicGate", "OpenMG", "Memory Stick PRO", "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Micro", "M2", og "Memory Stick"-logoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Sony Corporation.
Walkman er et registreret varemærke tilhørende Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ og Blu-ray Disc-logoet er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep og Atom er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows-logoet og BitLocker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og andre lande.
i.LINK er et varemærke tilhørende Sony. Det bruges udelukkende til at angive, at et produkt indeholder en IEEE 1394-tilslutning.
Roxio Easy Media Creator er et varemærke tilhørende Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO og WinDVD BD for VAIO er varemærker tilhørende InterVideo, Inc.
ArcSoft og ArcSoft-logoet er registrerede varemærker tilhørende ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion er et varemærke
tilhørende ArcSoft, Inc.
ATI og ATI Catalyst er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc.
Bluetooth-ordmærket og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og disse mærker anvendes af Sony Corporation under licens.
Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.
Varemærker >
n 137 N
ExpressCard-ordmærket og -logoer ejes af PCMCIA, og disse mærker anvendes af Sony Corporation under licens. Andre
varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.
SD-logoet er et varemærke.
SDHC-logoet er et varemærke.
CompactFlash® er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC.
"PlaceEngine" er et registreret varemærke tilhørende Koozyt, Inc.
"PlaceEngine" blevet udviklet af Sony Computer Science Laboratories, Inc. og er givet i licens til Koozyt, Inc.
, "XMB" og "xross media bar" er varemærker tilhørende Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc.
"AVCHD" er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.
Alle andre navne på systemer, produkter og tjenester er varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning er
mærkerne ™ og ® ikke specificeret.
Oplysningerne kan ændres uden varsel. Alle andre varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Det er muligt at noget af det overfor nævnte software ikke leveres med din model.
I onlinespecifikationerne kan du se, hvilken software der er tilgængelig til din model.
Juridisk meddelelse >
n 138 N
Juridisk meddelelse
© 2009 Sony Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne vejledning og den software, der beskrives i den, må ikke, hverken helt eller delvist, reproduceres, oversættes eller
reduceres til et maskinlæsbart format uden forudgående skriftlig tilladelse.
Sony Corporation giver ingen garanti angående denne vejledning, softwaren eller andre informationer, der er indeholdt
heri, og frasiger sig hermed udtrykkeligt alle stiltiende garantier vedrørende vejledningens, softwarens eller disse andre
informationers salgbarhed. Sony Corporation kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for hændelige skader, følgeskader eller
særlige skader, der opstår på grund af, i forbindelse med eller som følge af brugen af denne vejledning, softwaren eller andre
informationer, der er indeholdt heri, uanset om ansvaret gøres gældende på grundlag af civil søgsmålsgrund, kontraktbrug
eller på et andet grundlag.
I denne vejledning er mærkerne ™ og ® ikke specificeret.
Sony Corporation forbeholder sig ret til at foretage ændringer af denne vejledning eller de oplysninger, den indeholder,
på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel. Den software, der beskrives i denne vejledning, er underlagt
vilkårene i en selvstændig brugerlicensaftale.
Sony Corporation er ikke ansvarlig for og vil ikke yde erstatning for tabte optagelser på computeren, eksterne optagemedie
eller optageenhed eller noget relevant tab, herunder når optagelser ikke finder sted herunder pga. fejl ved computeren
eller når indholdet af en optagelse går tabt som følge af fejl ved computer eller reparationer, der foretages på computeren.
Sony Corporation vil ikke under nogen omstændigheder gendanne, genoprette eller replikere indhold optaget til computeren,
eksterne optagemedier eller optageenheder.
n
.
© 2009 Sony Corporation
Download PDF

advertising