Sony | DAV-DZ340 | Sony DAV-DZ340 DAV-DZ340 DVD home-theatre system Lynvejledning til opsætning og start

(1)
4-262-756-11(1) (DK)
Hurtig installationsvejledning
DAV-DZ340/DZ740
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen.
1 Tilslutning af højttalere
2 Tilslutning af tv/set-top-boks
Til DAV-DZ740 er samling af højttalerne nødvendig. Se den medfølgende “Vejledning til installation
af højttalere”.
Til alle modeller skal du tilslutte højttalerkablernes stik, så de matcher farven på SPEAKERS-stikkene
på enheden.
Vælg video- og lydtilslutningsmetode ud fra stikkene på tv'et eller set-top-boksen.
Tilslutning af video på dit tv
Sådan kobles højttalerkablerne til højttaleren
EURO
Bagsiden på front-, surroundog centerhøjttalere
Tilslut kablet, så dets kabelkappe matcher farven
på mærkatet på bagsiden af højttaleren.
HDMI
AV
IN
VIDEO
UT(TO
OUTP
EURO
Hovedenhedens bagpanel
TV)
AV
Metode 1*
ARC
OUT
R
TV
ARC
Hvid
L
DIGITA
IN
AL
OPTIC
OOFER
SUBW
SUR R
ER
CENT
TR
FRON
TL
FRON
TV
RS
SPEAKE
SUR L
Rød
RS
SPEAKE
Metode 2*
Grøn
Grå
*Medfølger ikke.
Lilla
Blå
Tilslutning af lyd fra set-top-boksen
Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du læse “Tilslutning af tv/set-top-boks” i betjeningsvejledningen.
SUBWOOFER
CENTER
FRONT R
EO
TV/VID
TV
DI
TL
CO
DIO OU
R AU
AL
L OUT
DIGITAAXIAL
T
OU
GITAL
IAL
COAX
OPTIC
FRONT L
AUDIO
Hovedenhed
L OUT
DIGITTAICAL
OP
SUR R
L
DIGITA
IN
AL
OPTIC
TV
SUR L
Medfølger ikke
DAV-DZ340 er den model, der er brugt i illustrationerne.
©2011 Sony Corporation Printed in China
3 Udførelse af Hurtig installation
Bemærk
Ilæg ikke en disk inden Hurtig installation.
1
2
3
Tilslut netledningen.
Stikkontaktens udformning afhænger af lokaliteten.
4
Skift indgangsvælger på tv'et for at få vist
“SONY Home Theatre System”.
Bemærk
De viste dele afhænger af modellen for det pågældende område.
Home Theatre System
Indstil hvert af følgende elementer med
/// og .
Tryk på ENTER for at køre HURTIG INSTALLATION.
Tryk på CLEAR for at annullere.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Tænd hovedenheden og tv'et.
///, (ENTER)
ENGELSK
ENGELSK
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
Vælg et skærmsprog.
/,
/
VIDEOINDSTILLING
TV TYPE:
LINE:
PAUSETILSTAND:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Vælg formatforholdet for det tilsluttede tv.
/,
VIDEOINDSTILLING
TV TYPE:
LINE:
PAUSETILSTAND:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
Vælg outputmetoden for videosignaler.
/
(power)
/,
HDMI INDSTILLING
AUTO(1920x1080p)
HDMI-OPLØSNING:
FRA
KONTROL TIL HDMI:
AUDIO RETURN CHANNEL:
FRA
YCBCR/RGB(HDMI):
CR
YCBTIL
LYD(HDMI):
FRA
JPEG-OPLØSNING:
STAND. DEF.
Vælg [TIL], når du tilslutter hovedenheden og tv'et med et HDMI-kabel.
/,
HURTIG INSTALLATION er komplet.
Home Theatre System
Basisopsætningen er nu fuldført. I den medfølgende betjeningsvejledning kan du se oplysninger
om afspilning af diske og mange andre funktioner.
Download PDF

advertising