Sony | HT-CT180 | Sony HT-CT180 2.1-kanals soundbar med Bluetooth®-teknologi Lynvejledning til opsætning og start

Medfølgende tilbehør
Lydbjælke
Fjernbetjening (1)
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
2
Opsæt fjernbetjeningen
3
Tænd for systemet
Optisk digitalt kabel (1)
Installationsvejledning
Højttalerfiltpuder til subwooferen (4)
HT-CT180
Bjælkehøjttaler
Højttalerfiltpuder
Subwoofer
Montering af bjælkehøjttaleren på en væg
Se den medfølgende betjeningsvejledning.
1
Installere subwooferen vandret
Placer subwooferen på venstre side,
så "SONY"-logoet vender fremad.
Tilslutning til et TV

Er der et optisk digitalt stik på dit TV?
JA
NEJ
 Tilslut vekselstrømsledningen.
 Tryk på knappen  (tændt/standby).
Indgangsindikatoren lyser.
Bekræft, at tændt/standby-indikatoren på subwooferen lyser grønt. Når indikatoren bliver tændt, er den trådløse tilslutning af
bjælkehøjttaleren og subwooferen fuldført. Hvis den ikke tændes, er den trådløse transmission ikke aktiveret. Se i "Trådløs lyd fra subwoofer"
i "Fejlfinding" i den medfølgende betjeningsvejledning.
TV, kabelboks, satellitboks
TV, kabelboks, satellitboks
Optisk digitalt kabel (medfølger)
Analogt lydkabel (medfølger ikke)
4
Lytte til lyden
OPTICAL

Bemærk
Hvis TV'ets hovedtelefonstik også fungerer som et lydudgangsstik, skal du kontrollere TV'ets
lydudgangsindstillinger. Se betjeningsvejledningen til TV'et, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Tryk på OPTICAL-knappen for at tænde OPTICAL-indikatoren. Tryk derefter på -knappen (lydstyrke) for at regulere lydstyrken.
Hvis du tilsluttede dit TV til ANALOG-stikket i trin 1, skal du trykke på ANALOG-knappen.
Opsætningen er fuldført.
God fornøjelse.
Se i den medfølgende betjeningsvejledning for at få oplysninger
om BLUETOOTH-tilslutningen og andre funktioner.
Betjeningsvejledning
© 2015 Sony Corporation
4-559-024-21(1) (DK)
Download PDF

advertising