Sony | HT-MT300 | Sony HT-MT300 2.1-kanals kompakt soundbar med Bluetooth®-teknologi Lynvejledning til opsætning og start

Kassens indhold
2
4-688-012-21(1) (DA)
Lydbjælke
Bjælkehøjttaler (1)
Subwoofer (1)
Fjernbetjening (1)
R03-batteri (størrelse AAA) (2)
Optisk digitalt kabel (1)
AC-adapter (1)
Vekselstrømsledning (1)
Højttalerpude til
subwooferen (4)
Tænde for systemet

/
Strømindikator (green)
Installationsvejledning

HT-MT300/MT301
Vekselstrømsledning (medfølger)
AC-adapter (medfølger)
 Tilslut AC-adapteren og vekselstrømsledningen, og tilslut derefter AC-adapteren til bjælkehøjttaleren. Sæt vekselstrømsledningerne for bjælkehøjttaleren
Betjeningsvejledning
Bjælkehøjttaler
og subwooferen i stikkontakten.
Installationsvejledning
(dette dokument)
 Tryk på  (tænd/sluk) på fjernbetjeningen til systemet.
Indgangsindikatoren lyser.
 Bekræft, at tænd/sluk-indikatoren på subwooferen lyser grønt.
Hvis ikke, henvises du til "Subwoofer" i "Fejlfinding" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Subwoofer
Opsætte fjernbetjeningen
Bemærk
• Placer ikke magnetiske kort på eller i nærheden af systemet.
• Placer ikke andre metalgenstande end et TV omkring systemet. De trådløse funktioner kan blive ustabile.
Installere subwooferen under en sofa
 Sæt højttalerpuderne på subwooferen, og anbring subwooferen under en sofa,
så højttaleren vender opad.
Når du installerer subwooferen vandret, skal du bruge
højttalerpuden (medfølger).
 Hold knappen VOICE på systemets fjernbetjening nede i 5 sekunder.
USB- og ANALOG-indikatorerne blinker to gange, og derefter aktiveres sofatilstanden.
Lydkvaliteten ændres, så den passer, når subwooferen er installeret under en sofa.
Højttalerpuder (medfølger)
Subwoofer
1
3
Tilslutning til et TV
Lytte til lyden

Er der et optisk digitalt stik på dit TV?
/
Tænd/sluk
JA
Indgang
NEJ
TV
 +/–
SW  +/–
Blu-ray Disc-afspiller, kabelboks
eller satellitboks osv.
Blu-ray Disc™-afspiller, kabelboks
eller satellitboks osv.
Lydsignal
Optisk digitalt kabel
(medfølger)
Lydsignal
Analogt lydkabel (medfølger ikke)
 Tænd TV'et, og vælg det ønskede program eller den ønskede indgang ved brug af TV'ets fjernbetjening.
 Tryk på TV på systemets fjernbetjening for at tænde TV-indikatoren.
Hvis du tilsluttede dit TV til ANALOG-stikket i trin 1, skal du trykke på ANALOG på systemets fjernbetjening.
 Juster lydstyrken.
Juster lydstyrken ved at trykke på  +/– på systemets fjernbetjening.
Juster lydstyrken for subwooferen ved at trykke på SW  +/– på systemets fjernbetjening.
Opsætningen er fuldført.
God fornøjelse.
Se i den medfølgende betjeningsvejledning og Fejlfinding for
at få oplysninger om de andre funktioner.
Betjeningsvejledning
Bemærk
• Hvis TV'ets hovedtelefonstik også fungerer som et lydudgangsstik, skal du kontrollere TV'ets lydudgangsindstillinger. Se betjeningsvejledningen til TV'et, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
• Sørg for, at kablerne er sat helt ind.
©2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising