Sony | HT-XT3 | Sony HT-XT3 2.1-kanals soundbase med Wi-Fi®/Bluetooth®-teknologi Lynvejledning til opsætning og start

Medfølgende tilbehør
4-558-563-71(2) (DK)
Fjernbetjening (1)
Hjemmebiografsystem
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
3
Opsæt fjernbetjeningen
4
Tænd for systemet
Optisk digitalt kabel (1)
Installationsvejledning
HT-XT3
ɸ
Dette system
ɺ
Subwoofer
Strøm
ɹ
1
 Sørg for, at subwooferen ikke kommer i kontakt med noget.
 Undgå for stort tryk på glaspladen.
Indgang
 Placer TV-stativet midt i systemet.
Tilslutning til et TV
Easy Setup
Perform Easy Setup.
Do you want to proceed?
OK
Cancel
, , , ,
Er HDMI-indgangsstikket på dit TV benævnt "ARC"?
HOME
NEJ
 Tilslut vekselstrømsledningen.
JA
 Tryk på -berøringstasten (tændt/standby). Frontpanelets skærm lyser.
 Tænd for TV'et, og skift derefter indgang på TV'et til den indgang, som bjælkehøjttaleren er tilsluttet.
 Tryk på HOME, når "PLEASE WAIT" forsvinder fra frontpanelets skærm.
 Tryk på / for at vælge [OK], og tryk derefter på
for at starte [Easy Setup].
Følg vejledningen på skærmen for at foretage de grundlæggende indstillinger ved brug af /// og
High Speed
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Optisk digitalt kabel (medfølger)
High Speed HDMI-kabel (medfølger ikke)
5
.
Lytte til video/lyd fra de tilsluttede enheder
INPUT +/–
TV ‚ HDMI1 ‚ HDMI2 ‚ HDMI3 ‚ BT ‚ ANALOG ‚ USB ‚ SCR M ‚ H.NET ‚ M.SERV
2
 +/–
Tryk på INPUT +/– flere gange, indtil den ønskede enhed vises på frontpanelets skærm. Tryk derefter på  +/– flere gange for at regulere lydstyrken.
Tilslutning med andre enheder
OUTPUT
High Speed HDMI-kabel (medfølger ikke)
Blu-ray Disc™-afspiller,
kabelboks eller satellitboks
osv.
Opsætningen er fuldført.
God fornøjelse.
Se i den medfølgende betjeningsvejledning for at få oplysninger
netværkstilslutningen, NFC-funktionen og andre funktioner.
Betjeningsvejledning
SongPal
Der findes en dedikeret app til denne model på både Google Play™ og i App Store.
Tip
Hvis du vil se og høre copyrightbeskyttet 4K-indhold, skal du tilslutte det HDCP 2.2-kompatible HDMI-stik. Yderligere oplysninger findes "Visning af copyrightbeskyttet 4K-indhold" i de medfølgende betjeningsvejledninger.
Søg efter "SongPal", og download den gratis app for at finde ud af mere om de praktiske funktioner.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF