Sony | HT-CT770 | Sony HT-CT770 2.1-kanals soundbar med Bluetooth Lynvejledning til opsætning og start

Lydbjælke
Installationsvejledning
HT-CT770
Indholdsfortegnelse
Opsætning
1
2
3
4
5
Kassens indhold
4
Installation
5
Tilslutning
6
Tænd for systemet
8
Lytte til lyden
9
Grundlæggende betjening
Oplev lydeffekterne
10
Lytte til lyden fra BLUETOOTH-enheder
12
Se den betjeningsvejledning, der fulgte med det tilsluttede udstyr, hvis du ønsker yderligere oplysninger om andre funktioner.
3
Opsætning
1
Kassens indhold
Opsætning af fjernbetjeningen
Træk op i batteridækslet, og indsæt
de to AA-batterier i den viste retning.
Bjælkehøjttaler (1)
Subwoofer (1)
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Optisk digitalt kabel til et TV (1)
Vægmonteringsbeslag (2)
og skruer (2)
Sound Bar
Startup Guide
Sound Bar
HT-CT770
Installationsvejledning (denne bog) (1)
4
Betjeningsvejledninger (1)
Opsætning
2 Installation
Sådan monteres bjælkehøjttaleren på en væg
Se den medfølgende betjeningsvejledning.
5
Opsætning/Opsætning/Opsætning
Opsætning
3 Tilslutning
Tilslutning til et TV
Eller
Hvis det TV, der skal tilsluttes, ikke er udstyret med et optisk lydudgangsstik, kan du tilslutte
et HDMI-kabel (medfølger ikke, højhastighedstype) til HDMI-indgangsterminalen, der er benævnt
"ARC". Hvis den HDMI-indgangsterminal, der er benævnt "ARC", er tilsluttet en anden enhed,
skal du afbryde denne og tilslutte lydbjælken.
6
Når du tilslutter til TV og andre enheder
TV
Blu-ray Disc™-afspiller, osv.
Dette er en tilslutning, så du kan lytte mere effektivt til lyd.
HDMI-kabel (medfølger ikke, højhastighedstype)
Hvis HDMI-indgangsterminalen på TV'et ikke er benævnt "ARC", skal du tilslutte både
og
.
HDMI-kabel (medfølger ikke, højhastighedstype)
Hvis det er tilsluttet TV'et, skal du tage stikket ud og sætte det i lydbjælken.
7
Opsætning
4 Tænd for systemet

Tændt/standby-lampe
Skærm
1 Tilslut netledningen.
2 Tryk på knappen  (tændt/standby).
Skærmen lyser.
3 Bekræft, at tændt/standby-lampen på subwooferen lyser grønt. Hvis den ikke gør det, er den trådløse
transmission ikke aktiveret. Se i "Der kommer ingen lyd fra subwooferen" i "Fejlfinding" i den medfølgende
betjeningsvejledning.
4 Tænd den tilsluttede enhed.
8
Opsætning/Opsætning/Opsætning
Opsætning
5 Lytte til lyden
INPUT
VOL
 (indgang)
 (lydstyrke)
Valgt indgangsenhed
Lytte til lyden fra TV'et
1 Tryk flere gange på knappen  (indgang) på fjernbetjeningen eller INPUT-knappen på lydbjælken for at vælge
"TV"-indgang.
2 Tryk på knappen  (lydstyrke) på fjernbetjeningen eller knappen VOL på lydbjælken for at justere lydstyrken.
Hvis du vil lytte til lyd fra en anden indgangsenhed end TV
Tryk flere gange på knappen  (indgang) på fjernbetjeningen eller INPUT-knappen på lydbjælken, indtil den ønskede
indgangsenhed vises på skærmen.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Opsætningen er fuldført. God fornøjelse.
9
Grundlæggende betjening
Oplev lydeffekterne
Hvis du vil angive en lydeffekt, skal du trykke på en af
lydeffektknapperne på fjernbetjeningen for at vælge den
ønskede tilstand, mens du kigger på skærmen.
SOUND FIELD
NIGHT
VOICE
10
SOUND FIELD:
Effekter, der
skal passe til
indgangslyden.
CLEARAUDIO+
Den egnede lydindstilling vælges automatisk
for lydkilden.
STANDARD
Kan anvendes til alle kilder.
MOVIE
Dialogen er tydelig og lyden er stærk
og realistisk.
SPORTS
Kommentarerne er tydelige, bifaldsråb høres
som surroundsound, og lydene er realistiske.
GAME
Lydene er stærke og realistiske og velegnede
til spil.
MUSIC
Lyde afspilles, så de passer til et
musikprogram, Blu-ray-musikdisks
eller DVD'er.
P.AUDIO
(bærbar lyd)
Lyde afspilles, så de passer til en bærbar
musikafspiller ved brug af DSEE*.
VOICE:
Hjælper med til
at gøre samtaler
tydeligere.
NIGHT:
Lyd udsendes ved
lav lydstyrke med
minimum tab af
præcision og klarhed
i samtaler.
TYPE1
Standard
TYPE2
Dialoginterval er betonet.
TYPE3
Dialoginterval betones, og dele af intervallet,
der kan være vanskeligt for ældre at opfatte,
forstærkes.
ON
Aktiverer funktionen Nattilstand.
OFF
Inaktiverer funktionen Nattilstand.
* DSEE står for Digital Sound Enhancement Engine (Digital lydforbedringssystem), en avanceret
teknologi til kompensering og genoprettelse af fin lyd, der er udviklet af Sony alene.
11
Grundlæggende betjening
Lytte til lyden fra BLUETOOTH-enheder
Når der registreres BLUETOOTH-enheder
INPUT
PAIRING
Lampe (blå)
Sådan tilknyttes systemet til enheden (tilknytning)
1 Tryk på knappen PAIRING.
Lampen
blinker hurtigt under BLUETOOTH-tilknytning.
2 Indstil din BLUETOOTH-enhed til tilknytningstilstand, og vælg
"SONY:HT-CT770".
Hvis der kræves en adgangskode, skal du angive "0000".
3 Kontroller, at lampen
lyser. (Forbindelse er etableret).
Tip
Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, vises der en angivelse af, hvilket
program det anbefales at downloade, i henhold til det udstyr du har tilsluttet.
Følg de viste anvisninger. Der kan downloades et program med navnet "SongPal",
som giver dig mulighed for at betjene dette system.
Se "Kontrol af systemet med en smartphone eller en tabletenhed (SongPal)" i den
medfølgende betjeningsvejledning, hvis du ønsker oplysninger om "SongPal".
12
Lytte til lyden af den registrerede enhed
1 Tryk flere gange på knappen INPUT for at få vist "BT AU".
Lampen
blinker under forsøg på BLUETOOTH-tilknytning.
2 Vælg "SONY:HT-CT770" på BLUETOOTH-enheden.
3 Kontroller, at lampen
lyser. (Forbindelse er etableret).
4 Start lydafspilningen med musiksoftwaren på den tilsluttede
BLUETOOTH-enhed.
Når du bruger tilslutning med et enkelt tryk (NFC)
Lampe (blå)
1 Download, installer og start programmet "NFC Easy Connect" på din smartphone.
2 Rør ved N Mark på bjælkehøjttaleren med din smartphone.
3 Kontroller, at lampen (blå) lyser. (Forbindelse er etableret).
• Kompatible enheder
Smartphones, tablets og musikafspillere med indbygget NFC-funktion
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, undtaget Android 3.x)
13
© 2014 Sony Corporation
4-488-971-21(2) (DK)
Download PDF

advertising