Sony | HT-ST9 | Sony HT-ST9 7.1-kanals soundbar med Wi-Fi®/Bluetooth®-teknologi Betjeningsvejledning

Lydbjælke
Installationsvejledning
HT-ST9
Indholdsfortegnelse
Opsætning
1 Kassens indhold
2Installation
3 Tilslutte et TV
4 Tilslutning af andre enheder
5 Tænd for systemet
6 Udførelse af Easy Setup
7 Lytte til lyden
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se i den medfølgende betjeningsvejledning for at få
oplysninger om netværkstilslutningen, NFC-funktionen
og andre funktioner.
Sound Bar
Betjeningsvejledning
3
Opsætning
1 Kassens indhold Bjælkehøjttaler (1)
Stoframme (1)
Subwoofer (1)
Fjernbetjening (1)
R03-batterier
(størrelse AAA) (2)
Sound Bar
Optisk digitalt kabel til et TV (1)
Standere* (2) og skruer* (2)
*Se i betjeningsvejledningen, hvordan du skal bruge disse dele.
Opsætte fjernbetjeningen
4
Installationsvejledning
(denne bog) (1)
Betjeningsvejledninger (1)
Opsætning
2 Installation Montere bjælkehøjttaleren på en væg
Se den medfølgende
betjeningsvejledning.
Påsætte stoframmen
Se den medfølgende
betjeningsvejledning.
Bemærk
Installer bjælkehøjttaleren på en måde, der forhindrer berøring af højttalerenheden foran
på bjælkehøjtaleren.
5
Opsætning
3 Tilslutte et TV Er HDMI-indgangsstikket på dit TV benævnt "ARC"?
Hvis dit TV ikke er benævnt "ARC"
Optisk digitalt kabel*1
HDMI-kabel
(højhastighedstype) *2
*1Medfølger.
*2Medfølger ikke.
6
NEJ
JA
Tip
•• Når der er en anden enhed tilsluttet til TV'et, skal du frakoble den anden enhed fra TV'et og derefter
tilslutte den til bjælkehøjttaleren (side 8).
•• Hvis du vil se og høre copyrightbeskyttet 4K-indhold, skal du tilslutte det HDCP 2.2-kompatible
HDMI‑stik. Yderligere oplysninger findes i "Visning af copyrightbeskyttet 4K-indhold" i den
medfølgende betjeningsvejledning.
Når dit TV er benævnt "ARC"
HDMI-kabel
(højhastighedstype) *2
*2Medfølger ikke.
7
Opsætning
4 Tilslutning af andre enheder Tilslutning af Blu-ray Disc™-afspiller, kabelboks eller satellitboks osv.
Blu-ray Disc™-afspiller,
kabelboks eller
satellitboks osv.
HDMI-kabel
(højhastighedstype) *2
*2Medfølger ikke.
Når der er en anden enhed tilsluttet til TV'et, skal du frakoble den anden enhed fra TV'et og derefter tilslutte den til bjælkehøjttaleren.
Tip
8
Hvis du vil se og høre copyrightbeskyttet 4K-indhold, skal du tilslutte det HDCP 2.2-kompatible HDMI-stik. Yderligere oplysninger findes
i "Visning af copyrightbeskyttet 4K-indhold" i den medfølgende betjeningsvejledning.
Opsætning
5 Tænd for systemet Tændt/standby-indikator
1 Sæt vekselstrømsledningerne for bjælkehøjttaleren og subwooferen i kontakten.
2 Tænd TV-systemet.
3 Tryk på  (tændt/standby) på bjælkehøjttaleren.
Skærmen lyser.
4 Bekræft, at tændt/standby-indikatoren på subwooferen lyser grønt.
Hvis den ikke gør det, er den trådløse transmission ikke aktiveret.
Se i "Der udsendes ingen lyd fra subwooferen" i "Fejlfinding" i den medfølgende betjeningsvejledning.
5 Tænd den tilsluttede enhed.
9
Opsætning
6 Udførelse af Easy Setup ,
HOME
1 Tryk på HOME på fjernbetjeningen til dette system.
[Easy Setup]-skærmen vises.
Hvis [Easy Setup]-skærmen ikke vises
Brug TV'ets fjernbetjening, og skift indgangsindstillinger på TV'et til det HDMI-indgangsstik, som systemet er tilsluttet.
2 Tryk på /// for at vælge et element, og tryk derefter på for at foretage Easy Setup.
3 Når der vises [Easy Initial Settings are complete.] på TV-skærmen, skal du vælge [Finish].
Startmenuen vises.
Tip
10
•• Vejledningen på skærmen vises på det sprog, som du valgte i dette trin.
•• Du kan også vælge [Easy Setup] fra [Setup] på startskærmen.
Opsætning
7 Lytte til lyden INPUT
,
HOME
 +−
Lytte til lyden fra TV'et
Hvis du vil opleve lyd fra en anden enhed end TV'et
1 Vælg det ønskede program ved brug af TV'ets fjernbetjening.
Skærmen skifter til TV-udsendelsesskærmen, og TV-lyden
udsendes fra systemet.
Reguler lydstyrken ved at trykke på  +/− på fjernbetjeningen
til systemet.
1 Tryk på HOME på fjernbetjeningen til systemet.
Startmenuen vises.
2 Tryk på /// for at vælge den ønskede indgang.
Hvis TV-lyden ikke udsendes fra systemet
Du kan vælge følgende indgange.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]
Tryk på INPUT på systemets fjernbetjening flere gange, indtil der vises [TV]
på frontpanelets skærm på bjælkehøjttaleren.
11
© 2015 Sony Corporation
4-558-496-22(2) (DA)
Download PDF

advertising