Sony | D-NE820 | Sony D-NE820 Betjeningsvejledning

D-NE820/NE820LS
Betjeningsvejledning
Atrac-cd-walkman
Bærbar
cd-afspiller
© 2004 Sony Corporation
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
ADVARSEL
For at forebygge brand
eller stød må enheden ikke
udsættes for regn eller fugt.
Installer ikke enheden på et indelukket
sted, f.eks. en bogreol eller et indbygget
skab.
For at undgå brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, en
dug, gardiner el.lign. Anbring ikke tændte
stearinlys på enheden.
For at undgå fare for brand eller stød må der
ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks.
vaser, på enheden.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt forøger faren for øjenskade.
I nogle lande kan der gælde regler for
bortkastelse af det batteri, der bruges til at
forsyne produktet med strøm. Henvend dig
til de lokale myndigheder.
FORSIGTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR
ÅBEN
• SE IKKE DIREKTE IND I STRÅLEN,
OG UNDGÅ DET SAMME MED
OPTISKE INSTRUMENTER
• KLASSE 1M USYNLIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN
• SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE
INSTRUMENTER
CE-mærkets gyldighed er begrænset
til de lande, hvor det er gældende i
henhold til lovgivningen, hovedsaglig i
EØS-landene (Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde).
ATRAC3plus er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"WALKMAN" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Corporation omfattende
stereohovedtelefon-produkter.
er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
2
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Indholdsfortegnelse
Lav dine egne ATRAC-cd'er ....................... 4
Hvilke diske kan afspilles på denne
cd-afspiller? .......................................................... 5
Forholdsregler ................................................. 7
Om sikkerhed ........................................................ 7
Om cd-afspilleren ................................................ 7
Om håndtering af cd'er ...................................... 7
Om hovedtelefoner/øretelefoner .................... 7
Klargøring
Kontrol af det medfølgende tilbehør ...... 8
Oversigt over dele og knapper ................. 9
Klargøre en strømkilde
(genopladeligt batteri)......................... 11
Ved brug af et tørbatteri................................... 13
Kontrol af den resterende strøm
på batteriet ........................................................... 14
Ved brug af lysnetadapteren .......................... 15
Ændre lydkvalitet ........................................ 24
Vælge lydkvaliteten .......................................... 24
Tilpasse lydkvalitet ........................................... 24
SOUND-punkter ................................................ 25
Ændre valgfri indstillinger ....................... 26
Indstille forskellige funktioner ..................... 26
OPTION-punkter ............................................... 27
Tilslutte andre enheder ............................. 30
Yderligere oplysninger
Fejlfinding....................................................... 31
Vedligeholdelse ............................................ 35
Specifikationer ............................................. 35
Ekstra tilbehør .............................................. 36
Indeks ............................................................... 37
Afspilning
Afspille en cd ................................................ 16
Grundlæggende afspilningsbetjening
(Afspil, stop, søg) ....................................17
Fastlåse knapperne (HOLD) .....................18
Søge efter dit yndlingsspor/fil ............... 18
Søge ved at se en liste over grupper/filer
(List View) ........................................................... 18
Kontrollere cd-data på displayet .................. 19
Ændre afspilningsindstillinger
(PLAY MODE) ....................................... 20
Afspilningsindstillinger (PLAY MODE) ....21
Afspille grupper .......................................22
Afspille dine yndlingsspor
(bogmærkeafspilning)..............................22
Afspille dine yndlingsafspilningslister
(m3u-afspilningsliste) ..............................22
Afspille spor i din yndlingsrækkefølge
(PGM-afspilning) ....................................23
Gentaget afspilning af spor
(Gentaget afspilning) ...............................23
I denne vejledning beskrives brug af afspilleren. Se
"Installations-/Brugsvejledning" vedrørende den
medfølgende software SonicStage.
Meddelelse til brugere
Om den medfølgende software
Afhængigt af typen af tekst og tegn vises teksten
på SonicStage ikke altid korrekt på enheden. Det
skyldes:
– Begrænsninger på den tilsluttede afspiller.
– Afspilleren fungerer ikke normalt.
Instruktionerne i denne vejledning beskriver primært
knapperne på fjernbetjeningen.
Afhængigt af det område, hvor du bruger afspilleren,
kan indikationerne vist på fjernbetjeningen være
lidt forskellige fra indikationerne vist i betjeningsvejledningen.
3
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Lav dine egne ATRAC-cd'er
Ud over de sædvanlige lyd-cd'er kan du afspille en original cd, kaldet "ATRAC-cd", som du kan
lave med den medfølgende software, SonicStage. Med SonicStage kan der optages ca. 30 lydcd'er* på en cd-r eller cd-rw.
Følgende er en kort oversigt over, hvordan du lytter til musik på ATRAC-cd.
Installer SonicStage på computeren.
SonicStage er software, der bruger musik downloadet fra
lyd-cd'er på din computer og laver originale cd'er. Den
kan installeres fra den medfølgende cd-rom.
ATRAC-cd
Lav en ATRAC-cd.
Efter at have valgt dine yndlingssange fra musik gemt på
din computer kan du optage dem på en cd-r/cd-rw vha.
SonicStage.
Lyd-cd'er,
MP3-filer
Lyt til dem med denne cd-afspiller.
Du kan tage masser af sange med dig overalt på din
originale cd.
Læs den medfølgende "Installations-/Brugsvejledning" vedrørende
installation af SonicStage, og hvordan du kan lave ATRAC-cd'er.
* Når den samlede afspilningstid for en cd (album) er ca. 60 minutter,
og du optager på en 700 MB cd-r/cd-rw ved 48 kbps i ATRAC3plusformat.
4
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Hvilke diske kan afspilles på denne cd-afspiller?
Lyd-cd'er:
Cd'er i CD-DA-format
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) er en
optagestandard, der bruges til lyd-cd'er.
ATRAC-cd'er:
Cd-r/cd-rw hvorpå der vha. SonicStage er optaget lyddata, som er
komprimeret i ATRAC3plus-formatet*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) er en lydkomprimering
steknologi, der opfylder kravet om høj lydkvalitet og høje komprimeringsforhold.
ATRAC3plus kan komprimere lydfiler til omkring en 1/20 af deres originale størrelse
ved 64 kbps.
Denne cd-afspiller kan afspille med følgende bithastigheder og samplingsfrekvenser:
Bithastigheder
Samplingsfrekvenser
ATRAC3
66/105/132 kbps
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kbps
44,1 kHz
Der kan vises op til 62 tegn på denne cd-afspiller.
MP3-cd'er:
Cd-r/cd-rw hvorpå der vha. en anden software end SonicStage er optaget
lyddata, som er komprimeret i MP3-format*
Bithastigheder og samplingsfrekvenser, som denne cd-afspiller kan afspille, er vist
nedenfor. Variabel bithastighed-filer (VBR) kan også afspilles.
Bithastigheder
Samplingsfrekvenser
MPEG-1 Layer3
32 - 320 kbps
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kbps
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kbps
8/11,025/12 kHz
Denne cd-afspiller er i overensstemmelse med version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 for ID3tag-formatet. ID3-tag er et format til at føje bestemte data (spornavn, albumnavn,
kunstnernavn osv.) til MP3-filer. Der kan vises op til 64 tegn ID3-tag-data på denne
cd-afspiller.
Cd-ekstra og blandet-indstilling-cd'er:
Cd-r/cd-rw hvorpå der er optaget CD-DA-format-data og cd-rom-formatdata sammen.*
Hvis du ikke kan afspille en cd, skal du ændre "CD-EXTRA"-indstillingen i
OPTION-menuen ( side 28). Så kan du afspille cd'en.
En ATRAC-cd, hvorpå der vha. en anden software end SonicStage er optaget lyddata komprimeret
i MP3-format, kan også afspilles.
Med SonicStage kan der ikke laves cd'er med lyddata i blandede formater.
* Der kan kun afspilles diske i ISO 9660 Level 1/2 og formattypen Joliet.
Fortsættes 
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
5
Musikdiske med teknologi til copyrightbeskyttelse
Dette produkt er udformet til afspilning
af diske, der opfylder Compact Disc (cd)
-standarden. I den senere tid er diverse
musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret blevet markedsført
af nogle pladeselskaber. Vær opmærksom på,
at der blandt disse diske er nogle, som ikke
opfylder cd-standarden, og som ikke kan
afspilles med dette produkt.
Forskel i filstruktur for ATRAC-cd'er og
MP3-cd'er
ATRAC-cd'er og MP3-cd'er består af "filer"
og "grupper". En "fil" svarer til et "spor" på
en lyd-cd. En "gruppe" er en samling af filer,
og svarer til et "album".
For MP3-cd'er genkender denne cd-afspiller
en MP3-mappe som en "gruppe", så ATRACcd'er og MP3-cd'er kan betjenes på samme
måde.
Antal brugbare grupper og filer
• Maks. antal grupper: 256
• Maks. antal filer: 999
Afspilningsrækkefølge for ATRAC-cd'er og
MP3-cd'er
For ATRAC-cd'er afspilles filerne i den
rækkefølge, som er valgt i SonicStage.
For MP3-cd'er kan afspilningsrækkefølgen
være forskellig afhængigt af optagemetoden
for MP3-filer på disken. En "afspilningsliste",
som indeholder en afspilningsrækkefølge
for MP3-filer, kan også afspilles. I følgende
eksempel afspilles filer i rækkefølgen 
til .
6
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
MP3
Gruppe
Fil
(Maks. mappeniveauer: 8)
Bemærkninger
• Hvis der er optaget ATRAC3plus-filer og MP3filer på den samme cd, afspiller denne cd-afspiller
ATRAC3plus-filerne først.
• Afspilningsevnen for denne cd-afspiller
kan variere afhængigt af diskens kvalitet og
optageudstyrets tilstand.
• Tegnene A til Z, a til z, 0 til 9 og _ (understregning)
kan vises på denne cd-afspiller.
• Gem ikke filer i andre formater, og lav ikke
unødvendige mapper på en disk, der indeholder
ATRAC3plus/MP3-filer.
Om ATRAC-cd'er
• Cd-r'er/cd-rw'er, der er optaget i ATRAC3plusformatet, kan ikke afspilles på en computer.
Om MP3-cd'er
• Sørg for at føje filtypenavnet "mp3" til filnavnet.
Hvis du føjer navnet "mp3" til andre filer end
MP3-filer, vil afspilleren ikke kunne genkende
filerne korrekt.
• Ved komprimering af en kilde i en
MP3-fil anbefales det at indstille
komprimeringsparametrene til "44.1 kHz",
"128 kbps" og "Constant Bit Rate."
• For at optage op til den maksimale kapacitet skal
skrivesoftwaren indstilles på "Pause i skrivning".
• For at optage op til den maksimale kapacitet på en
gang på medier, hvorpå der ikke er optaget noget,
skal skrivesoftwaren indstilles på "Disk på en
gang".
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Hvis der trænger faste genstande eller
væsker ind i cd-afspilleren, skal den
afbrydes og derefter kontrolleres af fagfolk,
inden den betjenes igen.
• Stik ikke fremmedlegemer ind i DC IN 3 Vjackstikket (ekstern strømindgang).
Om cd-afspilleren
• Hold cd-afspillerens linse ren, og berør
den ikke. Hvis du gør dette, kan linsen
blive beskadiget, og cd-afspilleren vil ikke
fungere korrekt.
• Placer ikke tunge genstande oven på cdafspilleren. Cd-afspilleren og cd'en kan
blive beskadiget.
• Efterlad ikke cd-afspilleren på et sted
i nærheden af varmekilder eller på et
sted med direkte sollys, meget støv eller
sand, fugt, regn, mekanisk chok, ujævne
overflader eller i en bil med lukkede
vinduer.
• Hvis cd-afspilleren forårsager forstyrrelser
af radio- eller tv-modtagelse, skal cdafspilleren slukkes eller flyttes væk fra
radioen eller fjernsynet.
• Diske med en usædvanlig form (f.eks.
hjerte, firkant, stjerne) kan ikke afspilles på
denne cd-afspiller. Forsøger du alligevel at
gøre dette, kan det beskadige cd-afspilleren.
Brug ikke diske af denne type.
Om hovedtelefoner/
øretelefoner
Kørselssikkerhed
Brug ikke hovedtelefoner/øretelefoner,
når du kører og cykler, eller når du styrer
et motorkøretøj/fartøj. Det kan forårsage
en trafikulykke, og det er ulovligt mange
steder. Det kan også være farligt at afspille
ved høj lydstyrke, når du spadserer, især ved
fodgængerovergange. Udvis stor forsigtighed,
eller undgå helt at bruge hovedtelefonerne/
øretelefonerne, i situationer hvor der kan
opstå fare.
Undgå at beskadige din hørelse
Skru ikke for højt op for lydstyrken, når du
bruger hovedtelefonerne/øretelefonerne.
Hørespecialister fraråder at afspille ved
vedvarende høj lydstyrke i længere tid ad
gangen. Hvis du får ringen for ørerne, skal du
skrue ned for lydstyrken, eller helt undgå at
bruge hovedtelefonerne/øretelefonerne.
Vis hensyn over for andre
Hold lydstyrken på et moderat niveau, så du
stadig kan høre, hvad der sker rundt om dig,
og vise hensyn over for andre mennesker.
Om håndtering af cd'er
• Hold om cd'ens kanter, så den ikke snavses
til. Berør ikke overfladen.
• Klæb ikke papir eller tape på cd'en.
• Udsæt ikke cd'en for direkte sollys eller
varmekilder som f.eks. varmluftledninger.
Efterlad ikke cd'en i en bil, som er parkeret i
direkte sollys.
7
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Klargøring
Kontrol af det
medfølgende tilbehør
• Lysnetadapter
(AC-ES3010K2)
• Opladestativ
• Eksternt batteri
• Genopladeligt
batterihylster
• Bæreetui
• Bærepose
til batteri
• Øretelefoner
• Fjernbetjening
(Fjernbetjening)
(Kun til denne cd-afspiller)
• Cd-rom (SonicStage)
Afspil ikke denne cd-rom på en lyd-cd-afspiller,
herunder denne afspiller.
• Betjeningsvejledning (dette hæfte)
• Installations-/Brugsvejledning
• Lysnetstikadapter (Medfølger turistmodel)
Bemærk
Brug kun den medfølgende fjernbetjening. Du
kan ikke betjene denne afspiller med en anden
fjernbetjening.
8
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Sådan sluttes øretelefoner/hovedtelefoner
til fjernbetjeningen
Slut øretelefon/hovedtelefonstikket godt fast
til fjernbetjeningen.
Sådan bruges klemmen på
fjernbetjeningen
Klemmens retning kan ændres. Vend klemmen
som vist nedenfor. Du kan også omvende
retningen for spornavn osv. ( side 26, 28).
Oversigt over dele og
knapper
 Poler til opladestativet ( side 11)
 / -knapper ( side 17)
 Cd-afspiller:
 (stop)/CHG-knap ( side 12, 17)
1
234 5 6
  (afspil/pause)* -knap ( side 16-18,
20, 22-24)
Klargøring
Fjernbetjening:
 (stop) -knap ( side 17, 23, 25, 27)
Cd-afspiller
 HOLD-kontakt (på cd-afspillerens
bagside) ( side 18)
 OPR (Betjening) -lampe ( side 11-13,
15, 16, 18)
 OPEN-kontakt ( side 11, 16)

7
8 9
0qaqs
Fjernbetjening
qd
qf
9
4
3
qj
VOL (lydstyrke) +/– -knapper
( side 16)
Fjernbetjening:
VOL (lydstyrke) +/– -kontrolknap
( side 16, 23, 24)
  (hovedtelefoner)/LINE OUT
(OPTICAL) -stik ( side 16, 30)
 DC IN 3V-stik ( side 12, 15)
 EXT BATT-stik ( side 14)
 Betjeningsknap ( side 17, 18, 22-24, 26)
 SEARCH-knap ( side 18)
 Funktionsknap ( side 19, 20, 23, 24, 26)
qg
qh
(gruppe) +/– -knapper ( side 17)
 Cd-afspiller:
5
 Funktionsdrejeknap ( side 19, 20, 23,
24, 26)
 Klemme ( side 8)
* Denne knap har en berøringsprik.
Fortsættes 
9
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Fjernbetjeningsdisplay
qk
ql
w;
wd
wa
wfwg wh
 Disk-indikator ( side 16)
 Spornummer-indikator/Auto-sorteret afspilning-indikator ( side 19, 20)
 Tegndata-display ( side 19)
 Afspilningsindstilling-indikator ( side 21-23)
 Lyd-indikator ( side 24)
 Batteri-indikator ( side 11, 14)
 Gruppe-indikator ( side 21, 22)
 Afspilningsliste-indikator ( side 21, 22)
 Bogmærke-indikator ( side 21, 22)
10
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
ws
Klargøre en strømkilde
(genopladeligt batteri)
1
Forbind lysnetadapteren til det
medfølgende opladestativ. Sæt
derefter afspilleren i opladestativet,
så  -mærket på cd-afspilleren
er rettet ind efter  -mærket på
stativet.
OPR-lampen på cd-afspilleren blinker, og
lyser derefter.
Når fjernbetjeningen er tilsluttet, blinker
"Charging", og indikatorsektionerne på
(batteri) lyser efterfølgende på
fjernbetjeningsdisplayet.
Klargøring
Oplad det genopladelige batteri, inden du
bruger det første gang, eller når det er afladet.
For at opretholde den originale batterikapacitet i længere tid bør batteriet kun
oplades, når det er helt afladet ("Lo Batt"
vises på displayet).
Da det medfølgende opladestativ kun er til
denne afspiller, kan du ikke oplade nogen
anden model med dette stativ.
4
til en lysnetstikkontakt
Skyd OPEN-kontakten for at åbne
afspillerens låg.
Lysnetadapter
OPR-lampe
OPEN-kontakt
2
Ret  ind
efter .
Åbn låget til batterirummet inden i
afspilleren.
Opladestativ
Hæv
Låg til
batterirum
3
Tryk på
Isæt det genopladelige NH-14WMbatteri (medfølger), så  passer
med tegningen i batterirummet, og
luk låget, så det klikker på plads.
Poler
til DC
IN 3V
Når batteriet er helt opladet, slukkes OPRlampen, og "Charging" forsvinder.
Fortsættes 
Isæt
-enden
først.
11
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Bemærkninger
• Oplad ikke andre genopladelige batterier end et
NH-14WM (medfølger) med dette opladestativ.
• Hvis du trykker på  ved opladning, standser
opladning, og afspilning af cd'en begynder.
• Hvis du sætter afspilleren i opladestativet ved
afspilning, standser afspilning, og opladning
begynder.
• Ved opladning bliver cd-afspilleren og det
genopladelige batteri varmt. Dette udgør ingen
fare.
• Sæt afspilleren godt fast i opladestativet. Sørg
for at OPR-lampen på afspilleren lyser. Hvis
afspilleren ikke sættes korrekt i opladestativet,
afbrydes opladning eller afspilning.
• Placer ikke mønter eller andre metalgenstande på
opladestativet. Hvis polen på opladestativet ved et
uheld får kontakt med en metalgenstand, kan den
forårsage kortslutning og varmeudvikling.
• Tag det genopladelige batteri ud, når afspilleren
ikke skal bruges i længere tid.
• Polerne på opladestativet er af forskellig længde.
Det er dog ikke et problem.
Sådan oplades det genopladelige
batteri uden at bruge det medfølgende
opladestativ
/CHG
OPR-lampe
til DC IN 3V
Lysnetadapter
til en lysnetstikkontakt
1 Tilslut lysnetadapteren til DC IN 3 Vstikket på cd-afspilleren og en lysnetstikkontakt.
2 Tryk på /CHG.
Opladning begynder.
Sådan udtages det genopladelige batteri
Skub til  -enden af det genopladelige
batteri.
12
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Bemærkning om at bære det genopladelige
batteri
Brug det medfølgende bæreetui til batteri
for at beskytte imod uventet varme. Hvis
det genopladelige batteri kommer i kontakt
med metalgenstande, kan der som følge af
kortslutning opstå varme eller brand.
Ved brug af et tørbatteri
Du kan øge strømmængden ved at bruge
et tørbatteri, sammen med et genopladeligt
batteri, ved at påsætte det eksterne
batterihylster.
Sørg for at fjerne lysnetadapteren, når det
eksterne batterihylster påsættes.
Batteriet i afspilleren og batteriet i det
eksterne batterihylster aflades samtidig.
Når du bruger det genopladelige batteri
og tørbatteriet sammen for at øge strømmængden, skal du bruge et fuldt opladet
genopladeligt batteri og et nyt tørbatteri.
1
Klargøring
Bemærkning om levetid for det
genopladelige batteri og hvornår det skal
udskiftes
Hvis batteriet er nyt eller ikke har været brugt
i lang tid, kan det ikke altid oplades helt.
I så fald skal det oplades, indtil OPR-lampen
slukkes, og derefter bruge afspilleren, indtil
batteriet er helt afladet ("Lo Batt" vises på
displayet). Gentag denne procedure flere
gange.
Hvis batterilevetiden stadig er kortere end
ca. halvdelen af en normal opladning efter at
have prøvet denne procedure, skal batteriet
udskiftes med et nyt genopladeligt batteri.
Ret linjerne under PUSH ind med
hinanden som afbildet, og træk
derefter batterihylsteret ud, mens
du trykker på PUSH.
Ret ind
2
Isæt et LR6 (størrelse AA) alkalisk
batteri (medfølger ikke), så  passer
med tegningen i batterirummet. Isæt
batterihylsteret, og luk hylsteret ved
at dreje LOCK i pilens retning.
1
2
3
Fortsættes 
13
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
3
Tilslut det eksterne batterihylster til
cd-afspilleren.
til EXT BATT
Kontrol af den resterende
strøm på batteriet
Den resterende strøm på batteriet angives
på displayet som vist nedenfor. Den sorte
indikatorsektion bliver mindre, efterhånden
som den resterende strøm aftager.




 "Lo Batt" *
* Biplyde.
Når batteriet er brugt op, skal det
genopladelige batteri oplades, eller
tørbatteriet skal udskiftes med et nyt.
Bemærkninger
• Displayet viser den omtrentlige resterende
batteristrøm. En sektion viser eksempelvis ikke
altid en fjerdedel af batteristrømmen.
• Afhængigt af betjeningsforholdene kan
indikatorsektionerne på displayet øges eller
mindskes i forhold til den faktiske resterende
strøm.
14
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Batterilevetid 1)
Ved brug af et genopladeligt NH-14WMbatteri (opladet i ca. 5 timer 2))
G-PROTECTION
"1"
"2"
18
17
Lyd-cd
40
40
ATRAC-cd 3)
22
22
MP3-cd 4)
Ved brug af det eksterne batterihylster
(et alkalisk batteri 5))
G-PROTECTION
"1"
"2"
30
27
Lyd-cd
60
60
ATRAC-cd 3)
33
33
MP3-cd 4)
Ved brug af et genopladeligt NH-14WMbatteri og det eksterne batterihylster
(et alkalisk batteri 5))
G-PROTECTION
"1"
"2"
48
44
Lyd-cd
100
100
ATRAC-cd 3)
55
55
MP3-cd 4)
1)Målt i overensstemmelse med JEITA-standarden
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
Den viste afspilningstid er omtrentligt antal
timer, når du bruger afspilleren på en flad og stabil
overflade, og "POWER SAVE" er indstillet på "2"
( side 28). Denne værdi varierer afhængigt af,
hvordan afspilleren bruges.
2)Opladningstiden varierer afhængigt af, hvordan
det genopladelige batteri bruges.
3)Optaget ved 48 kbps
4)Optaget ved 128 kbps
5)Når du bruger et Sony LR6 (SG) alkalisk tørbatteri
(fremstillet i Japan)
Bemærkninger om genopladelige batterier
og tørbatterier
Ved brug af
lysnetadapteren
Tilslut lysnetadapteren til DC IN 3 Vstikket på cd-afspilleren og en
lysnetstikkontakt.
Bemærkninger om lysnetadapteren
• Afbryd alle strømkilder, når afspilleren ikke skal
bruges i længere tid.
• Brug kun den medfølgende lysnetadapter. Hvis der
ikke følger en lysnetadapter med afspilleren, skal
du bruge en AC-E30HG-lysnetadapter (fås ikke i
Australien og Argentina). Hvis du bruger en anden
lysnetadapter, kan der opstå funktionsfejl.
Klargøring
• Tørbatterier må ikke oplades.
• Batterierne må ikke kastes på åben ild.
• Bær ikke batterierne i en lomme sammen med
mønter eller andre metalgenstande. Det kan
medføre varmeudvikling, hvis batteriets positive
og negative poler utilsigtet får kontakt med
metalgenstande.
• Bland ikke genopladelige batterier med
tørbatterier.
• Bland ikke nye batterier med gamle batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper sammen.
• Når batterierne ikke skal bruges i længere tid, skal
de tages ud af enheden.
• Hvis der opstår batterilækage, skal eventuelle
rester tørres af batterirummet og nye batterier
isættes. Skulle du få batterirester på dig, skal du
vaske dem grundigt af.
1
Stikkets polaritet
• Berør ikke lysnetadapteren med våde hænder.
• Tilslut lysnetadapteren til en let tilgængelig
lysnetstikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved lysnetadapteren skal du straks
afbryde den fra lysnetstikkontakten.
Du kan strømforsyne afspilleren med
lysnetadapteren uden at bruge batterier.
til DC IN 3V
Lysnetadapter
til en lysnetstikkontakt
15
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Afspilning
4
Afspille en cd
1
Skyd OPEN-kontakten for at åbne
afspillerens låg.
Tilslut hovedtelefonerne/øretelefonerne til
fjernbetjeningen på forhånd.
Juster lydstyrken ved at dreje
VOL +/– -kontrolknappen på
fjernbetjeningen.
VOL +/– -kontrolknap
Om cd-afspilleren
Efter at have placeret cd’en i afspilleren i trin
2 skal du trykke på  og justere lydstyrken
ved at trykke på VOL +/–.
til 
(hovedtelefoner)
OPEN-kontakt
Hovedtelefoner/
øretelefoner med
fjernbetjeningen
2
Placer cd’en i afspilleren, og luk
låget.

VOL +/–
Sådan tages cd’en ud
Udtag cd’en, mens du trykker på
omdrejningstappen midt i afspilleren.
Etiketsiden opad
OPR-lampen lyser skiftevis rød, grøn og
orange.
3
Tryk på  på fjernbetjeningen.
(disk) bevæger sig, og afspilleren
begynder afspilning.
OPR-lampens farve skifter alt efter
hvilket musikkildeformat ( side 5),
der afspilles. Rød: CD-DA format,
Grøn: ATRAC3plus-format og
Orange: MP3-format.

16
Grundlæggende afspilningsbetjening
(Afspil, stop, søg)
Fjernbetjening
Betjeningsknap
, /
 -knap
 -knap
Betjening på fjernbetjeningen (betjening på afspilleren i parentes)
Afspille
Afspille fra det første
spor
Fra stop skal du trykke på og holde , indtil afspilning begynder.
(Fra stop skal du trykke på og holde , indtil afspilning begynder.)
Standse
Holde pause/
genoptage afspilning
efter pause
Tryk på . (Tryk på .)
Standse afspilning
Tryk på  (stop). (Tryk på /CHG.)
Finde begyndelsen
af det aktuelle spor 1)
Drej betjeningsknappen en gang mod .
(Tryk en gang på )
Finde begyndelsen
af foregående spor 1)
Drej betjeningsknappen gentagne gange mod .
(Tryk gentagne gange på )
Finde begyndelsen
af det næste spor 1)
Drej betjeningsknappen en gang mod .
(Tryk en gang på )
Finde begyndelsen
af efterfølgende
spor 1)
Drej betjeningsknappen gentagne gange mod .
(Tryk gentagne gange på )
Gå hurtigt tilbage 1) 3)
Drej betjeningsknappen mod , og hold den.
((Tryk på og hold .)
Gå hurtigt fremad 1) 3)
Drej betjeningsknappen mod , og hold den.
((Tryk på og hold .)
Springe til
efterfølgende
grupper 2)
Drej betjeningsknappen gentagne gange mod 
knappen trykket ned i retning af .
(Tryk gentagne gange på
(group) +.)
, mens du holder
Springe til foregående
grupper 2)
Drej betjeningsknappen gentagne gange mod 
knappen trykket ned i retning af .
(Tryk gentagne gange på
(group) –.)
, mens du holder
Søge
Afspilning
For at
1)Du kan betjene ved både afspilning og pause.
2)Du kan betjene ved afspilning af andre cd’er end lyd-cd’er.
3)Du kan ikke betjene ved brug af en MP3-fil optaget på en cd-r/cd-rw i Packet Write-format.
Fortsættes 
17
Fastlåse knapperne
(HOLD)
Du kan forhindre, at der ved et uheld bliver
trykket på en knap, ved at låse knapperne.
OPR-lampen blinker, hvis du trykker på en
knap, når HOLD-funktionen på afspilleren er
aktiveret.
1
Skyd HOLD-kontakten på
fjernbetjeningen eller på afspilleren
(på bagsiden) i pilens retning.
Du kan bruge HOLD-funktionen separat
for fjernbetjeningen og afspilleren.
Selvom HOLD-funktionen på afspilleren
er aktiveret, kan du betjene afspilleren
med fjernbetjeningen, med mindre du
også indstiller HOLD på fjernbetjeningen
på ON.
HOLD
Søge efter dit
yndlingsspor/fil
Søge ved at se en liste
over grupper/filer (List
View)
Du kan søge efter et spor/fil ved at kontrollere
musikkildens formattype og navne på grupper
og filer.
SEARCH
1
Tryk på SEARCH på
fjernbetjeningen.
2
Drej VOL +/– -kontrolknappen for at
vælge en gruppe, og tryk derefter
på .
Hvis du vælger en gruppe på en MP3-cd
el.lign. ved at søge gennem alle mapper,
skal du dreje betjeningsknappen mod
 eller .
3
Drej VOL +/– -kontrolknappen for at
vælge en gruppe, og tryk derefter
på .
Afspilning af den valgte fil begynder.
Sådan låses knapperne op
Skyd HOLD-kontakten i modsat retning af
pilen.
Bemærk
Selv om HOLD-funktionen er aktiveret, bliver
"HOLD" ikke vist på fjernbetjeningens display.
Sådan vendes tilbage til den foregående
skærm
Drej betjeningsknappen på fjernbetjeningen
mod , eller drej betjeningsknappen mod
 , mens du holder knappen trykket ned i
retning af .
Sådan annulleres søgning
Tryk på  på fjernbetjeningen.
18
Kontrollere cd-data på
displayet
Bemærkninger
• Tegnene A-Z, a-z, 0-9 og _ kan vises på denne
cd-afspiller.
• Inden afspilningen af en fil læser afspilleren alle
data om filer og grupper (eller mapper) på cd’en.
"Reading" vises. Denne læsning kan tage noget tid
afhængigt af cd’ens indhold.
• Hvis filen ikke hører til en gruppe, vises "MP3
ROOT" på displayet.
Sådan kontrolleres dataene på
fjernbetjeningsdisplayet
Ret ind
Funktionsknap
Funktionsdrejeknap

Samlet antal filer på cd’en, samlet
resterende tid for cd’en (Albumnavn) 1)

Animationsskærm
ATRAC-cd/MP3-cd
Filnummer, filnavn, kunstnernavn,
forløbet afspilningstid
Afspilning
Du kan kontrollere cd-data på fjernbetjeningens display.
Afhængigt af det område, hvor du har købt
cd-afspilleren, er standardsproget ikke
altid "ENGLISH." Skift om nødvendigt
LANGUAGE-indstillingen ( side 27).
Når du afspiller en MP3-cd med filer med
et ID3 tag, vises ID3-tag-data. (Når der ikke
er nogen ID3-tag-data, vises filnavn eller
gruppenavn.) ( side 5)



Filnummer, albumnavn,
CODEC-data 2),
resterende tid for den aktuelle fil

Animationsskærm
1)Når du afspiller en lyd-cd med tekstdata, f.eks
cd-tekst, vises data i parentes.
2)Bithastighed og samplingsfrekvenser vises. Mens
en MP3-fil lavet med VBR (variabel bithastighed)
afspilles, vises "VBR" på displayet i stedet for en
bithastighed. I nogle tilfælde vises "VBR" halvvejs
gennem afspilning, ikke fra begyndelsen.
Drej funktionsdrejeknappen på fjernbetjeningen for at vælge DSPL/MENU, og
tryk gentagne gange på funktionsknappen.
Lyd-cd
Spornummer, forløbet afspilningstid
(Spornavn, kunstnernavn)1)
19
Ændre
afspilningsindstillinger
(PLAY MODE)
Du kan bruge forskellige afspilningsindstill
inger, f.eks. valg af sange du vil lytte til, og
afspille sange i din yndlingsrækkefølge.
For nærmere oplysninger om afspilningsindsti
llinger, se  side 21.
Du kan også afspille sange gentaget vha. de
afspilningsindstillinger, du vælger (gentaget
afspilning,  side 23).
Ret ind
Funktionsknap
Funktionsdrejeknap
1
Ved afspilning skal du dreje
funktionsdrejeknappen på fjernbetjeningen til P MODE/ , og
trykke gentagne gange på
funktions-knappen for at vælge
en afspilningsindstilling.
Den valgte afspilningsindstilling lyser
eller blinker.
Hvis afspilningsindstillingen blinker, skal
du trykke på .
Sådan vendes tilbage til normal afspilning
Drej funktionsdrejeknappen på fjernbetjeningen til P MODE/ , og tryk
gentagne gange på funktionsknappen, indtil
afspilningsindstillingen forsvinder.
20
Afspilningsindstillinger
Display på fjernbetjeningen
Ingen indikation
1
SHUF
a00
a00 SHUF
PGM
INTRO
Forklaring
Alle spor på cd’en afspilles i rækkefølge efter spornummer.
For ATRAC-cd/MP3-cd er afspilningsrækkefølgen forskellig alt
efter indstillingen af "PLAY ORDER" i OPTION-menuen.
Alle filer i den valgte gruppe eller alle grupper afspilles (kun
ATRAC-cd/MP3-cd) ( side 22).
Det aktuelle spor afspilles en gang.
Alle spor på cd’en afspilles en gang i vilkårlig rækkefølge.
Alle filer i den valgte gruppe afspilles en gang i vilkårlig
rækkefølge (kun ATRAC-cd/MP3-cd) ( side 22).
Spor, som har fået tilføjet bogmærker, afspilles. Afspilning af spor
med bogmærker begynder i rækkefølge efter spornummer, ikke i
den rækkefølge du har tilføjet bogmærkerne ( side 22).
Spor i den valgte m3u-afspilningsliste* afspilles (kun MP3-cd)
( side 22).
De spor, du har afspillet oftest fra cd’en, afspilles fra det 10. til
det første.
Op til 32 spor, som afspilleren automatisk har gemt som de oftest
afspillede, afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Afspilning
SHUF
(PLAY MODE)
Op til 64 spor afspilles i din yndlingsrækkefølge ( side 23).
De første ca. 10 sekunder af alle spor, der følger efter det aktuelle
spor, afspilles en gang. Hvis du drejer funktionsknappen for at
vælge P MODE/ , og trykker på funktionsknappen ved INTROafspilning, kan du lytte til det aktuelle spor til slutningen.
* En m3u-afspilningsliste er en fil, hvortil der er en indkodet afspilningsrækkefølge for MP3-fil. For at bruge
afspilningslistefunktionen skal du optage MP3-filer på en cd-r/cd-rw vha. kodningssoftware, der understøtter
m3u-formatet.
Du kan afspille de øverste 8 lister (opført efter filnavn) på skærmen på cd-afspilleren.
Fortsættes 
21
Afspille grupper
1
2
3
I trin 1 i "Ændre afspilningsindstillinger (PLAY MODE)"
( side 20) skal du trykke på
" " eller " SHUF."
Drej VOL +/– -kontrolknappen for at
vælge en gruppe.
Hvis du vælger en gruppe på en MP3-cd
el.lign. ved at søge gennem alle mapper,
skal du dreje betjeningsknappen mod 
eller .
Hvis du vælger en gruppe inden for den
samme mappe, skal du dreje VOL +/– kontrolknappen.
Tryk på  i mindst 2 sekunder.
Afspilleren begynder afspilning af alle
filer i den gruppe, du har valgt.
Sådan fjernes bogmærker
Ved afspilning af et spor med et bogmærke
skal du trykke på og holde  på
fjernbetjeningen, indtil forsvinder.
Bemærkninger
• Hvis du forsøger at tilføje bogmærker til spor på
en 11. cd (på en 6. cd ved afspilning af ATRACcd’er/MP3-cd’er), slettes bogmærkerne for den cd,
du afspillede først.
• Alle bogmærker gemt i hukommelsen bliver
slettet, hvis du fjerner alle strømkilder, eller hvis
du fortsat bruger afspilleren med det genopladelige
batteri, mens "Lo Batt" vises, uden at oplade
batteriet.
Afspille dine
yndlingsafspilningslister
(m3u-afspilningsliste)
1
I trin 1 i "Ændre afspilningsindstillinger (PLAY MODE)"
( side 20) skal du vælge
(afspilningsliste).
2
Drej betjeningsknappen på
fjernbetjeningen mod  eller
 for at vælge en ønsket
afspilningsliste.
3
Tryk på .
Bemærk
Hvis der ikke er nogen spor i en gruppe, vises
"Invalid" på displayet.
Afspille dine yndlingsspor
(bogmærkeafspilning)
22
1
Ved afspilning af det spor, hvor
du vil tilføje et bogmærke, skal
du trykke på og holde  på
fjernbetjeningen, indtil blinker
langsomt.
2
Hvis du tilføje et bogmærke til to
eller flere spor, skal du gentage
trin 1.
Du kan tilføje bogmærker til op til 10
cd’er for lyd-cd’er (op til 99 spor for hver
cd), og op til 5 cd’er for ATRAC-cd’er/
MP3-cd’er (op til 999 spor for hver cd).
3
I trin 1 i "Ændre afspilningsindstillinger (PLAY MODE)" ( side
20) skal du vælge (BOOKMARK).
4
Tryk på .
Gentaget afspilning af
spor (Gentaget afspilning)
1
1
Drej funktionsdrejeknappen på
fjernbetjeningen for at vælge
P MODE/ , og tryk gentagne gange
på funktionsknappen for at vælge
den afspilningsindstilling, du vil
gentage ( side 21).
2
Tryk og hold derefter på
funktionsknappen, indtil
(gentag) vises.
Den valgte afspilningsindstilling gentages.
Mens afspilleren er standset, skal
du dreje funktionsdrejeknappen
på fjernbetjeningen for at vælge
P MODE/ , og trykke gentagne
gange på funktionsknappen, indtil
"PGM" (program) blinker.
Afspilningsrækkefølge
2
Spornavn eller filnavn
Drej VOL +/– -kontrolknappen for at
vælge et spor, og tryk derefter på og
hold , indtil displayet skifter.
Ved afspilning af en ATRAC-cd/MP3cd: Du kan også vælge en fil i en anden
gruppe ved at dreje betjeningsknappen
mod  eller  , mens du holder
knappen trykket ned i retning af .
3
Gentag trin 2 for at vælge spor i din
yndlingsrækkefølge.
Du kan vælge op til 64 spor.
Når du er klar med at indføre det 64. spor,
vises det først valgte spornummer (lyd-cd)/
filnavn (ATRAC-cd/MP3-cd) på displayet.
Hvis du vælger 65 spor eller mere, slettes
de først valgte spor et for et.
4
Tryk på .
Afspilning begynder i den valgte rækkefølge.
Afspilning
Afspille spor i din yndlingsrækkefølge (PGM-afspilning)
Sådan vendes tilbage til normal afspilning
Drej funktionsdrejeknappen på fjernbetjeningen for at vælge P MODE/ , og tryk
og hold derefter på funktionsknappen, indtil
forsvinder.
Sådan kontrolleres programmet
1 Mens afspilleren er standset, skal du dreje
funktionsdrejeknappen på fjernbetjeningen
for at vælge P MODE/ , og trykke gentagne gange på funktionsknappen, indtil
"PGM" blinker. Tryk og hold derefter på
 på fjernbetjeningen, indtil displayet
skifter.
2 Hver gang du trykker på og holder på
fjernbetjeningen, indtil displayet skifter,
vises sporene i afspilningsrækkefølge.
Sådan annulleres PGM-afspilning
Tryk på  på fjernbetjeningen.
23
Ændre lydkvalitet
3
Drej og hold betjeningsknappen mod
 eller  i mindst 2 sekunder,
indtil det frekvensområde, du vil
opsætte, vises.
"Low" vises først.
Der er 3 frekvensområder: "Low"
(lavtonelyd), "Mid" (mellemtonelyd) og
"Hi" (højtonelyd).
4
Drej betjeningsknappen gentagne
gange mod eller  for at
vælge bølgens form.
Der er gemt 3 former i hukommelsen for
hvert frekvensområde.
For nærmere oplysninger om indstilling af
SOUND-punkter, se  side 25.
Vælge lydkvaliteten
Du kan opsætte "EQUALIZER"-indstillingen
og/eller "CLEARBASS"-indstillingen. Hvis
du indstiller begge på samme tid, får du mere
baslyd sammen med den ønskede lydkvalitet.
1
Drej funktionsdrejeknappen på
fjernbetjeningen for at vælge
SOUND.
2
Tryk gentagne gange på funktionsknappen, indtil "EQUALIZER" eller
"CLEARBASS" vises.
3
Tryk på .
4
Drej betjeningsknappen mod 
eller  for at vælge den ønskede
lydkvalitet.
5
Tryk på .
Frekvensområde
5
Lydstyrke
6
Gentag trin 3 til 5 for at foretage
justering for de resterende
2 frekvensområder.
Du kan justere lydkvalitet for hvert frekvensområde individuelt, og kontrollere bølgens
form på displayet.
7
Tryk på .
1
Sådan vendes tilbage til den foregående
skærm
Tryk på  på fjernbetjeningen.
Tilpasse lydkvalitet
2
24
Drej VOL +/– -kontrolknappen
gentagne gange for at vælge
lydstyrken.
Lydstyrken kan justeres i 7 niveauer.
Drej funktionsdrejeknappen på
fjernbetjeningen for at vælge
SOUND, og tryk derefter gentagne
gange på funktionsknappen, indtil
"EQUALIZER" vises, og tryk på .
Drej betjeningsknappen gentagne
gange mod  eller  for at
vælge "CUSTOM", og tryk på .
Sådan annulleres justeringsbetjeningen
Tryk på  på fjernbetjeningen i mindst
2 sekunder.
Bemærkninger
• Hvis lyden forvrænges af dine lydindstillinger, da
du skruede op for lydstyrken, skal du skrue ned for
lydstyrken.
• Hvis du kan fornemme en forskel i lydstyrke
mellem "CUSTOM" -lydindstillingen og andre
lydindstillinger, skal du justere lydstyrken efter
dine ønsker.
SOUND-punkter
For at vende tilbage til den foregående skærm skal du trykke på . For at annullere
indstillingsbetjeningen skal du trykke på  i mindst 2 sekunder.
Punkt
EQUALIZER
(Equalizerindstilling)
SOFT
ACTIVE
HEAVY
For vokal, fremhæver mellemtonelyd.
Livlige lyde, fremhæver høj- og lavtonelyd.
Kraftfulde lyde, fremhæver høj- og lavtoner yderligere
sammenlignet med ACTIVE-lyd.
CUSTOM
Tilpasset lyd (se  side 24 for nærmere oplysninger).
Normal lydkvalitet.
 OFF
BASS 1
BASS 2
BASS 3
Fremhæver baslyd..
Fremhæver baslyd mere end BASS 1.
Fremhæver baslyd mere end BASS 2.
Afspilning
CLEARBASS
(Baslydindstilling)
Indstillinger (: Standardindstilling)
Normal lydkvalitet.
 OFF
Bemærk
Hvis du ændrer indstillingen af EQUALIZER-punktet, efter du har indstillet CLEARBASS-punktet, får
indstillingen af EQUALIZER-punktet forrang.
Hvis du indstiller både EQUALIZER-punktet og CLEARBASS-punktet, skal du indstille EQUALIZER-punktet
først.
25
Ændre valgfri
indstillinger
For nærmere oplysninger om indstilling af
OPTION-punkter, se  side 27.
Indstille forskellige
funktioner
Du kan indstille de forskellige funktioner, f.eks.
sprog til menuen og afspilningsrækkefølge for
grupper/filer.
26
1
Drej funktionsdrejeknappen på
fjernbetjeningen for at vælge DSPL/
MENU, og tryk og hold derefter på
funktionsknappen.
2
Turn the operation dial toward 
or  to select the item you want to
set up, and then press .
3
Drej betjeningsknappen mod 
eller for at vælge det punkt, du
vil opsætte, og tryk derefter på .
Når du indstiller "LANGUAGE" eller
"PLAY ORDER", skal du gentage trin 3.
OPTION-punkter
For at vende tilbage til den foregående skærm skal du trykke på . For at annullere
indstillingsbetjeningen skal du trykke på  i mindst 2 sekunder.
Punkter
LANGUAGE
(Sprog til menu
osv.)
AVLS 3)
(Begrænse
lydstyrke)
2
 OFF
ON
Afspilning
G-PROTECTION 1) 2)
(For at undgå
lydhop)
Indstillinger (: Standardindstillinger)
Vælg sprog til menutekst,
MENU
 ENGLISH
advarselsmeddelelse osv.
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
JAPANESE*
KOREAN*
PORTUGUESE
RUSSIAN
S.CHINESE*
SPANISH
* Kun D-NE820LS
T.CHINESE*
Vælg sprog til cd-tekst, ID3-tag osv.
TEXT 1)
 AUTO
Hvis du vælger "AUTO", kan du læse
ENGLISH
teksten på følgende sprog.
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
JAPANESE*
KOREAN*
PORTUGUESE
RUSSIAN
S.CHINESE*
SPANISH
* Kun D-NE820LS
T.CHINESE*
Beskyttelse mod lydhop gives med cd-lyd af høj kvalitet.
1
Der gives forbedret beskyttelse mod lydhop.
Lydstyrken ændres uden at begrænse lydstyrkeniveauet.
Den maksimale lydstyrke begrænses for at beskytte din hørelse.
Fortsættes 
27
Punkter
TIMER
(Off Timer)
AUDIO OUT 1)
(Ekstern lydudgang)
BEEP
(Betjeningslyd)
SEAMLESS 1) 4)
(Afspille spor
uafbrudt)
POWER SAVE 1)
(LCD-baggrundsbelysning på
fjernbetjeningen
og OPR-lampen på
afspilleren)
PLAY ORDER 1)
(Afspilningsrækkefølge)
DIRECTION
(Vende tegnene på
displayet om)
CD-EXTRA 1) 5)
(Afspilning efter
diskformat)
28
Indstillinger (: Standardindstillinger)
Timeren er ikke aktiveret.
 OFF
ON
1-99 min
Drej VOL +/– -kontrolknappen på fjernbetjeningen gentagne gange for at forøge eller
formindske tidslængden med 5 minutter,
eller hold VOL +/– -kontrolknappen drejet
for at forøge eller formindske med 1 minut.
Standardindstillingen er "10 min".
 HEADPHONE Vælg denne, når du tilslutter de medfølgende hovedtelefoner
eller øretelefoner.
LINE OUT
Vælg denne, når du tilslutter andre enheder som f.eks. aktive
højttalere med en lydledning ( side 30).
Der høres biplyde, når du betjener afspilleren.
 ON
OFF
Biplydene er slået fra.
Cd’en afspilles som optaget på disken, herunder mellemrum
 OFF
mellem spor.
ON
Cd’en afspilles uden mellemrum mellem spor.
På fjernbetjeningen lyser displayet i ca. 10 sekunder, og slukkes
 OFF
derefter. OPR-lampen på afspilleren forbliver tændt.
1
Hverken displayet på fjernbetjeningen eller OPR-lampen på
cd-afspilleren lyser.
2
Hverken displayet på fjernbetjeningen eller OPR-lampen på
cd-afspilleren lyser. Desuden er SOUND-indstillingerne ikke
effektive.
TRACK
Afspil musikkilden i rækkefølge efter
 NORMAL
optagelse.
ID3tagTNO
Afspil i rækkefølge efter ID3-tag-nummer.
FILE NAME
Afspil i alfabetisk rækkefølge efter filnavne.
Afspil musikkilden i rækkefølge efter
GROUP
 OFF
optagelse.
ON
Afspil musikkilden i rækkefølge efter
gruppenavne.
Tegnene på displayet vender i normal retning.
 NORMAL
REVERSE
Tegnene på displayet vender i omvendt retning, så du kan
læse dem fra den modsatte side. Når du indstiller CUSTOMpunkterne i EQUALIZER-indstillingerne, virker VOL +/– på
fjernbetjeningen på en omvendt måde.
Indstil på "OFF", så længe du kan afspille cd’en normalt.
 OFF
ON
Hvis du ikke kan afspille en cd-ekstra, skal du indstille på "ON".
Derefter kan den afspilles.
Punkter
ANIMATION
(Vælge animationsskærm)
Indstillinger (: Standardindstillinger)
Den almindelige afspilningsskærm vises, når der ikke afspilles.
 OFF
ON
Animationsskærmen vises, når der ikke afspilles.
1)Du kan kun opsætte denne, mens afspilleren er standset.
2)Afhængigt af den model, du har købt, vises "G-PRO" på fjernbetjeningen.
3)AVLS er en forkortelse for Automatic Volume Limiter System.
4)Denne funktion virker kun for ATRAC-cd’er.
5)Denne funktion virker kun for lyd--cd’er og cd-ekstra-cd’er.
Afspilning
Bemærkninger
• Selvom "G-PROTECTION" er indstillet på "2", kan lyden hoppe:
– hvis cd-afspilleren udsættes for stærkere fortsatte stød end forventet,
– hvis der afspilles en beskidt eller ridset cd, eller
– for cd-r’er/cd-rw’er, hvis der afspilles en disk af dårlig kvalitet, eller der er et problem med det oprindelige
optageudstyr eller applikationssoftwaren.
• Selvom "SEAMLESS" er indstillet på "ON", afspilles sporene ikke altid uafbrudt, afhængigt af hvordan
kildemusikken blev optaget.
29
Tilslutte andre enheder
Du kan lytte til cd’er via et stereoanlæg
og optage cd’er på kassettebånd eller en
MiniDisc. Se betjeningsvejledningen til det
udstyr, du vil tilslutte.
Sørg for at slukke alle enheder, inden du
foretager tilslutning og ændrer indstillingerne
forklaret nedenfor.
til 
(hovedtelefoner)/
LINE OUT
(OPTICAL)
Optisk digital
tilslutningsledning
(medfølger
ikke)
Tilslutningsledning (ministik,
medfølger ikke)
Venstre (hvid)
Højre (rød)
MiniDisc-optager, AVforstærker, aktiv højttaler,
kassette-optager el.lign.
Du skal ændre indstillingen for "AUDIO
OUT" i OPTION-menuen, så lyden udsendes
til den tilsluttede enhed. Indstillingerne
for "AUDIO OUT" er vist nedenfor. For at
foretage disse indstillinger, se  side 26, 28.
30
Tilsluttet enhed*
Hovedtelefoner
Enhed tilsluttet med
tilslutningsledningen
Indstilling
HEADPHONE
LINE OUT
Når du tilslutter en anden enhed, skal
du indstille denne på "LINE OUT". Når
indstillingen er "LINE OUT", kan lydstyrken
hverken justeres med afspilleren eller
fjernbetjeningen, og lydfunktionen er ikke
aktiveret.
* Når du tilslutter en anden enhed med den optiske
digitale tilslutningsledning, er det ikke nødvendigt
at foretage disse indstillinger. Indstillingen ændres
automatisk.
Bemærkninger
• Inden du afspiller en cd, skal du skrue ned for
lydstyrken på den tilsluttede enhed for at undgå at
beskadige den tilsluttede højttaler.
• Brug lysnetadapteren til optagelse. Hvis du bruger
det genopladelige batteri eller et tørbatteri som
strømkilde, kan batteriet bruges helt op midt i
optagelsen.
• Denne cd-afspiller bruger Serial Copy
Management System, som kun gør det muligt at
lave en 1. digital kopi.
• Ved afspilning af en ATRAC-cd/MP3-cd udsendes
optiske digitale signaler ikke fra /LINE OUT
(OPTICAL) -stikket. Ved optagelse eller afspilning
af en ATRAC-cd/MP3-cd med en tilsluttet enhed,
må der kun bruges en analog tilslutningsledning.
• Ved brug af en optisk digital tilslutningsledning
skal du sørge for, at cd-afspilleren er indstillet på
pause, inden du begynder at optage en cd på en
MiniDisc, DAT el.lign.
• For at optage cd-lyd af høj kvalitet skal du indstille
"G-PRO (G-PROTECTION)" på "1" i OPTIONmenuen.
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem ikke kan løses, efter du har kontrolleret
disse symptomer.
Strøm
Symptom
Det genopladelige batteri kan ikke
oplades.
Årsag og/eller afhjælpning
 Det genopladelige batteri er ikke sat i batterirummet. Isæt det
genopladelige batteri ( side 11).
 Polerne på opladestativet er beskidte. Tør dem af med en blød,
tør klud ( side 35).
 Cd’en afspiller. Sluk den ( side 17).
 Cd-afspilleren er ikke placeret korrekt på opladestativet. Sæt
afspilleren godt fast på stativet, og sørg for at OPR-lampen
lyser ( side 11).
Symptom
Lydstyrken øges ikke, selvom
du gentagne gange drejer
VOL +/– -kontrolknappen på
fjernbetjeningen i + retningen (selv
om du trykker gentagne gange på
VOL + på afspilleren).
Ingen lyd, eller der høres støj.
Årsag og/eller afhjælpning
Lydstyrken kan ikke justeres.
 "AUDIO OUT" er indstillet på "LINE OUT." Juster lydstyrken
med lydstyrke-kontrolknappen på den tilsluttede enhed, eller
indstil "AUDIO OUT" på "HEADPHONE" ( side 28).
Luk
batterirummets låg godt til ( side 11).

Der høres en raslende lyd fra
cd’en.
Lyden forvrænges eller larmer når
afspilleren bruges med et tilsluttet
stereoanlæg.
EQUALIZER-punkter kan ikke
opsættes.
 "AVLS" er indstillet på "ON." Indstil den på "OFF" ( side 27).
 "AUDIO OUT" er indstillet på "LINE OUT." Indstil den på
"HEADPHONE" ( side 28).
Yderligere oplysninger
Lyd
 Slut hovedtelefon/øretelefonstikkene godt til.
 Stikkene er beskidte. Rens jævnligt hovedtelefon/
øretelefonstikkene med en tør, blød klud.
 "AUDIO OUT" er indstillet på "LINE OUT." Juster lydstyrken
på den tilsluttede enhed ( side 28).
 "AUDIO OUT" er indstillet på "HEADPHONE." Juster
lydstyrken på afspilleren ( side 28).
 "POWER SAVE" er indstillet på "2" ( side 28).
Fortsættes 
31
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Betjening/Afspilning
Symptom
Afspilningstiden er for kort. Cd’en
afspilles ikke.
Årsag og/eller afhjælpning
Visse spor kan ikke afspilles.
 Du forsøgte at afspille filer, der er gemt i et format, som ikke er
kompatibelt med denne afspiller ( side 5).
 Skift indstillingen af "CD-EXTRA" i OPTION-menuen. Så kan
du afspille cd’en ( side 28).
"Lo Batt" vises på displayet, og
cd’en afspilles ikke.
 Det genopladelige batteri er brugt helt op. Oplad batteriet
( side 11).
 Udskift tørbatteriet med et nyt LR6 (størrelse AA) alkalisk
batteri ( side 13).
"Hi DC in" vises på displayet.
 Der bruges en lysnetadapter med en højere ydelse end den
medfølgende eller anbefalede. Brug kun den medfølgende
lysnetadapter eller bilbatteriledningen anbefalet i "Ekstra
tilbehør" ( side 36).
Cd’en afspilles ikke, eller "No Disc"
vises på displayet, når der sættes
en cd i afspilleren.
 Cd’en er beskidt eller defekt. Rens den eller udskift den.
 Kontroller, at cd’en er isat med etiketsiden opad ( side 16).
 Der er opstået kondensvand. Lad cd-afspilleren stå i nogle
timer, indtil fugten er fordampet.
 Luk batterirummets låg godt til ( side 11).
 Sørg for, at batteriet er isat korrekt ( side 11, 13).
 Slut lysnetadapteren godt fast til en lysnetstikkontakt
( side 15).
 Tryk på  mindst et sekund, efter at lysnetadapteren blev
tilsluttet.
 Cd-r’en/cd-rw’en i afspilleren er uindspillet.
 Der er problemer med cd-r/cd-rw’ens kvalitet, optageudstyret
eller applikationssoftwaren.
OPR-lampen blinker på afspilleren,
når du trykker på en knap, og
cd’en afspilles ikke.
 Knapperne er låst. Skyd HOLD-kontakten tilbage ( side 18).
 Kontroller, at du bruger et alkalisk batteri, ikke et manganbatteri.
 Udskift tørbatteriet med et nyt LR6 (størrelse AA) alkalisk
batteri ( side 13).
 Oplad og aflad det genopladelige batteri flere gange ( side 13).
32
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Symptom
Afspilning begynder fra det
sted, hvor du standsede
(genoptagelsesfunktion).
Årsag og/eller afhjælpning
Ved afspilning af en ATRAC-cd
eller MP3-cd roterer cd’en ikke,
men du kan høre lyden normalt.
 Denne afspiller er designet til at standse rotationen af en
ATRAC-cd eller MP3-cd ved afspilning for at nedsætte
strømforbruget. Det er ikke en funktionsfejl.
"No File" vises på displayet, efter
du har trykket på , eller når
afspillerens låg er lukket.
 Der er ingen ATRAC3plus/MP3-filer på cd-r/cd-rw’en.
 Der bruges en cd-r/cd-rw, hvis data er blevet slettet.
 Cd’en er beskidt.
LCD-displayet bliver vanskeligt at
læse eller langsommere.
 Du bruger cd-afspilleren ved høje temperaturer (over 40 °C)
eller ved lave temperaturer (under 0 °C). Ved stuetemperatur
begynder displayet igen at fungere normalt.
blinker hurtigt på
fjernbetjeningens display, og du
kan ikke finde begyndelsen af
sporet eller et bestemt punkt på
sporet.
 Cd-afspilleren forbereder bogmærkeafspilning. Skift PLAY
MODE-indstillingen til normal afspilning (intet display)
( side 21).
Selvom du ikke har valgt
bogmærkeafspilning, blinker
(Bogmærke).
 Hvis du har valgt en anden afspilningsindstilling end
(Bogmærke).
bogmærkeafspilning, blinker
Afspilning standser pludseligt.
 Off Timer er indstillet. Skift indstillingen af "TIMER" til
"OFF" ( side 28).
 Det genopladelige batteri eller tørbatteriet er brugt helt op.
Oplad det genopladelige batteri ( side 11) eller udskift
tørbatteriet med et nyt LR6 (størrelse AA) alkalisk batteri
( side 13).
Du kan ikke betjene afspilleren,
og der vises en sekvens på 8 tal
eller bogstaver på cd-afspillerens
display.
 Det kan ske, afhængigt af den cd du bruger. Fjern alle strømkilder, og isæt derefter batteriet eller tilslut lysnetadapteren
igen. Prøv at betjene afspilleren igen. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.
 Genoptagelsesfunktionen er aktiveret. For at begynde afspilning
fra det første spor skal du trykke på , mens afspilleren
er standset, indtil det første spor begynder afspilning, eller
åbne låget på afspilleren ( side 17). Eller du kan fjerne
alle strømkilder, og derefter isætte batteriet eller tilslutte
lysnetadapteren igen.
Yderligere oplysninger
Fortsættes 
33
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Andet
Symptom
Ved optagelse med en optisk
digital forbindelse, kan
spornummeret ikke optages
korrekt.
Årsag og/eller afhjælpning
Når du lukker cd-afspillerens låg,
begynder cd’en at rotere.
 Afspilleren læser data på cd’en. Det er ikke en funktionsfejl.
Du kan ikke betjene cd-afspilleren
korrekt vha. fjernbetjeningen.
 Knapperne på afspilleren holdes nedtrykket ved en fejltagelse.
 Fjernbetjeningen er ikke sluttet godt til.
 Optag spornummeret igen med en MiniDisc-optager, DAToptager el.lign.
 Se betjeningsvejledningen til optage-enheden. Juster lydstyrken
på afspilleren.
34
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Vedligeholdelse
Specifikationer
Sådan rengøres kabinettet
Brug en blød klud, som er let fugtet med vand
eller et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
sprit, rensebenzin eller fortynder.
System
Sådan rengøres polerne
Hvis polerne på opladestativet bliver beskidte,
kan batteriet ikke oplades korrekt. Rengør
jævnligt polerne med en vatpind eller en tør
klud som afbildet nedenfor.
Poler
Digitalt lydanlæg med compactdisk
Laserdiode-egenskaber
Materiale: GaAlAs
Bølgelængde: λ = 770 - 800 nm
Emissionsvarighed: vedvarende
Laserudgang: Mindre end 44,6 µW
(Denne udgang er værdien målt ved en afstand
på 200 mm fra objektivlinsens overflade på den
optiske pick-up blok med en 7 mm åbning.)
DA-konvertering
1-bit quartz time-axis-konvertering
Frekvensreaktion
Udgang (ved 3 V indgangsniveau)
Linje-udgang (stereo-ministik)
Udgangsniveau 0,7 V effektivværdi ved 47 kΩ
Anbefalet belastningsimpedans over 10 kΩ
Hovedtelefoner (stereo-ministik)
Ca. 5 mW + Ca. 5 mW ved 16 Ω
(Ca. 1,5 mW + Ca. 1,5 mW ved 16 Ω)*
*Til kunder i Europa
Optisk digital udgang (optisk udgangsstik)
Udgangsniveau: –21 - –15 dBm
Bølgelængde: 630 - 690 nm ved spidsniveau
Yderligere oplysninger
20 - 20.000 Hz +1
–2 dB (målt af JEITA)
Strømkrav
• Genopladeligt NH-14WM-batteri fra Sony:
1,2 V jævnstrøm × 1
• LR6-batteri (størrelse AA): 1,5 V jævnstrøm × 1
• Lysnetadapter (DC IN 3 V-stik):
220 V, 50 Hz (Model til Kina)
120 V, 60 Hz (Model til Mexico)
• Mærkespænding: 1 A
Driftstemperatur
5 °C - 35 °C
Mål (b/h/d) (ekskl. fremspring og knapper)
Ca. 131,5 × 17,1 × 135,2 mm
Vægt (ekskl. tilbehør)
Ca. 165 g
Amerikanske og udenlandske patenter på licens fra
Dolby Laboratories.
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
35
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Ekstra tilbehør
Lysnetadapter
AC-E30HG*
Aktivt højttalersystem
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
Bilbatteriledning
Bilbatteriledning med
biltilslutningssæt
DCC-E34CP
Biltilslutningssæt
CPA-9C
Tilslutningsledning
RK-G129
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
Øretelefoner (undtagen
kunder i Frankrig)
Øretelefoner (til kunder i
Frankrig)
MDR-E0931SP
* Specifikationer for lysnetadaptere varierer fra
område til område. Kontroller din lokale spænding
og stikkets form inden køb.
Din forhandler har muligvis ikke alt det
ovennævnte tilbehør. Bed forhandleren om
yderligere oplysninger om tilbehør i dit
land/område.
36
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
G
Indeks
Tal
(Batteri) 11, 14
(disk) 16
1 21
a00 21
a00 SHUF 21
(BOGMÆRKE) 21, 22
(GRUPPE) 21
PGM 21, 23
(AFSPILNINGSLISTE) 21, 22
SHUF 21
(Gentaget afspilning) 23
H
HEADPHONE
HEAVY 25
HOLD-funktion
28, 30
18
I
ID3-mærke 19
INTRO 21
Klemme på fjernbetjeningen
8
L
A
B
Bæreetui til batteri
8
Bærepose
8
Batterilevetid
14
BEEP
28
Blandet-indstilling-cd
5
BOGMÆRKE
22
C
CD-DA-format
5
Cd-ekstra
28
Cd-ekstra
5
Cd-rom (SonicStage)
8
Cd-tekst
19
CLEARBASS
24, 25
CUSTOM
25
D
28
E
Eksternt batterihylster 8, 13
Ekstra tilbehør
36
EQUALIZER
24, 25
Fjernbetjening
8
Fjernbetjeningsdisplay 19
Låg til batterirum 11
LANGUAGE 27
LINE OUT 28, 30
List View 18
Lysnetadapter 8
M
m3u-afspilningsliste
MENU 27
MP3-cd 5
21, 22
Yderligere oplysninger
ACTIVE
25
Afspille
17
ANIMATION
29
ATRAC3plus
5
ATRAC-cd
5
AUDIO OUT
28, 30
AVLS
27
DIRECTION
Genopladeligt batteri 8, 11
Gentaget afspilning 23
G-PROTECTION 27
GROUP 28
Gruppe 6, 22
O
Opladestativ
Øretelefoner
8, 11, 35
8
P
Pause 17
PLAY MODE
PLAY ORDER
POWER SAVE
20
28
28
S
SEAMLESS 28
SOFT 25
Søge 17, 18
SonicStage 4
SOUND 25
Standse 17
T
TEXT 27
TIMER 28
TRACK 28
37
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
D-NE820/NE820LS.GB.2-318-334-13(1)
Download PDF