Sony | MDR-ZX110NA | Sony MDR-ZX110NA Auscultadores com cancelamento de ruído MDR-ZX110NA Instruções de Funcionamento

Po zainstalowaniu aplikacji Smart Key* ze sklepu
Google PlayTM będzie można na smartfonie
zmieniać utwory i regulować głośność za pomocą
przycisku wielofunkcyjnego.
* Smart Key to aplikacja na smartfony XperiaTM
z systemem operacyjnym AndroidTM w wersji
4.0 lub nowszej. Aplikacja jest dostępna w
wybranych krajach i/lub regionach i może być
używana tylko na obsługiwanych modelach
smartfonów.
Se instalar o app Smart Key* a partir da loja
Google PlayTM, o ajuste da faixa e do volume
no seu smartphone será activado com o botão
Multi-função.
* Smart Key é uma aplicação para XperiaTM,
AndroidTM OS 4.0 e acima. O app pode não
estar disponível em alguns países e/ou
regiões, e pode não funcionar com modelos de
smartphone não suportados.
Noise Cancelling
Headphones
Instrukcja obsługi
Manual de instruções
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey
Baterie należy chronić przed długotrwałym
narażeniem na nadmierne ciepło, na przykład
promieni słonecznych, ognia itp.
Ważność oznakowania CE jest ograniczona tylko
do tych krajów, w których stosowanie takiego
oznakowania jest prawnie wymagane; dotyczy
to w szczególności krajów EWG (Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej).
Uwaga dla klientów: Poniższe informacje
odnoszą się tylko do wyposażenia
sprzedawanego w krajach stosujących
dyrektywy UE
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony
Europe Limited, The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania.
Zapytania dotyczące zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy
kierować do Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. W kwestiach dotyczących
usług serwisowych lub gwarancji należy
korzystać z adresów kontaktowych podanych w
oddzielnych dokumentach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji.
© 2014 Sony Corporation Printed in Malaysia
MDR-ZX110NA
Zasady użytkowania
Rozkładanie słuchawek
Wyczuwalna wypustka
(po lewej)
Czynność powtórzyć dla lewej strony.
2
Instalowanie baterii
Naciśnij
3
4
Podłączanie
Słuchawki z funkcją
tłumienia szumów
OSTRZEŻENIE
4-540-895-33(1)
1
Polski
Włączanie zasilania
Smartfonów
Pozbywanie się zużytych baterii i
zużytego sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach europejskich
mających własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub
na jej opakowaniu oznacza, że ten ani produkt ani
bateria nie mogą być ona traktowane jako odpad
komunalny. Symbol ten dla pewnych rodzajów
baterii może być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci
(Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi produktami i zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z
tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć
pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W
odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy
dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt
lub bateria.
Zgodne produkty
Urządzenie jest przeznaczone do smartfonu.
Uwagi
5
Noszenie i sterowanie
Po zakończeniu użytkowania
Wyłącz zasilanie słuchawek
ˎˎ W przypadku niektórych modeli smartfonów,
mikrofon tego urządzenia może nie działać lub
poziom głośności może być niski.
ˎˎ Nie można zagwarantować, że opisywane
urządzenie będzie działać z cyfrowymi
odtwarzaczami muzycznymi.
Używanie przycisku
wielofunkcyjnego
Przycisk
wielofunkcyjny
Mikrofon
Jednokrotne naciśnięcie odbiera połączenie,
a ponowne naciśnięcie kończy je; naciśnięcie
odtwarza/wstrzymuje odtwarzanie utworu.
Dostępne operacje dla
smartfonów
Pojedyncze naciśnięcie odtwarza/wstrzymuje
odtwarzanie utworu w podłączonym smartfonie.
Dwukrotne naciśnięcie przeskakuje do
następnego utworu.
Naciśnięcie i przytrzymanie przez dwie
sekundy i zwolnij, aby odrzucenie połączenia
przychodzącego.
Uwagi
ˎˎ W przypadku niektórych smartfonów działanie
przycisku może być inne.
ˎˎ Należy zachować ostrożność, aby zapobiec
przypadkowemu naciśnięciu przycisku podczas
przenoszenia smartfona z podłączonymi
słuchawkami.
Uwagi dotyczące
użytkowania
Co to jest tłumienie szumów?
Za pomocą wbudowanych mikrofonów obwód
tłumienia szumów wykrywa szum otoczenia, a
następnie wysyła do słuchawek sygnał tłumiący o
takiej samej wartości, ale przeciwnej fazie.
Uwagi dotyczące funkcji
tłumienia szumów
ˋˋDopasuj poduszki słuchawek, aby zasłaniały
uszy. W przeciwnym razie tłumienie szumów
nie będzie działać prawidłowo.
ˋˋSkuteczność tłumienia szumów może się
różnić w zależności od sposobu noszenia
słuchawek.
ˋˋNie zasłaniaj mikrofonu słuchawek dłońmi.
Funkcja tłumienia szumu może nie działać
prawidłowo.
Uwagi dotyczące słuchawek
Wysoki poziom głośności może
oddziaływać na słuch. Z uwagi na
bezpieczeństwo drogowe, nie należy
korzystać ze słuchawek podczas
prowadzenia samochodu lub jazdy
rowerem.
Ponieważ słuchawki zagłuszają dźwięki z
zewnątrz, mogą stać się przyczyną wypadku.
Należy również unikać używania słuchawek w
sytuacjach wymagających sprawnego słuchu,
na przykład na przejeździe kolejowym, na placu
budowy itp.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy
wysokim poziomie głośności. Laryngolodzy
odradzają ciągłe, głośne i długotrwałe słuchanie
muzyki. W przypadku odczucia dzwonienia w
uszach należy zmniejszyć poziom głośności lub
zaprzestać słuchania.
Uwaga dotycząca
elektryczności statycznej
W szczególnie suchym powietrzu mogą
występować szumy lub przeskakiwanie dźwięku,
a także uczucie mrowienia w uszach. Wynika to z
nagromadzonej w ciele elektryczności statycznej
i nie jest to usterką słuchawek.
Efekt ten można zminimalizować poprzez
noszenie odzieży z naturalnych włókien.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących zestawu, które nie zostały
omówione w tej instrukcji obsługi, należy
skontaktować się z lokalnym dealerem firmy
Sony.
ˋˋDługi czas pracy baterii - około 80 godzin na
jednej baterii alkalicznej typu AAA.
Dane techniczne
Ogólne
Typ
Dynamiczny, zamknięty
Jednostki sterujące
30 mm, typ stożkowy (uzwojenie
z drutu aluminiowego
platerowanego miedzią)
Maksymalna moc wejściowa
28 mW
Impedancja
220 Ω przy 1 kHz (przy
włączonym zasilaniu)
45 Ω przy 1 kHz (przy
wyłączonym zasilaniu)
115 dB/mW (przy włączonym
Czułość
zasilaniu)
110 dB/mW (przy wyłączonym
zasilaniu)
Pasmo przenoszenia
10 Hz – 22 000 Hz
Całkowity współczynnik tłumienia szumów1)
Ok. 13 dB2)
Kabel
Ok. 1,2 m, przewód licowy OFC
Wtyk
Czteroprzewodnikowy pozłacany
miniwtyk stereofoniczny w
kształcie litery L
Źródło zasilania DC 1,5 V, 1 × bateria R03 (rozmiar
AAA)
Masa
Ok. 150 g z baterią, bez kabla
Mikrofonu przyustnego
Poziom napięcia obwodu
otwartego
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Trwałość baterii
Rozwiązywanie
problemów
Brak dźwięku
Mikrofon
ˋˋPo włączeniu zasilania słuchawek może być
słyszalny lekki świst. To nie jest usterka, lecz
dźwięk pracy obwodu tłumienia szumów.
ˋˋFunkcja tłumienia szumów jest skuteczna
głównie w zakresie fal niskich częstotliwości.
Choć szumy są redukowane, to nie są usuwane
całkowicie.
ˋˋW bardzo cichym otoczeniu efekt tłumienia
szumów może być niezauważalny lub może
być słyszalny pewien szum.
ˋˋPodczas korzystania ze słuchawek w pociągu
lub samochodzie w pewnym warunkach może
występować szum.
ˋˋTelefony komórkowe mogą powodować
zakłócenia i szum. W takich przypadkach
należy zwiększyć dystans między słuchawkami
i telefonem komórkowym.
Uwagi dotyczące korzystania
ze słuchawek w samolocie
Nie należy korzystać ze słuchawek w sytuacjach,
w których zabronione jest używanie sprzętu
elektronicznego lub w przypadku, gdy
zabronione jest używanie własnych słuchawek
podczas korzystania z oferty rozrywkowej w
samolocie.
Uwagi dotyczące postępowania
ze słuchawkami
ˋˋPonieważ słuchawki zostały tak
zaprojektowane, aby ściśle przylegać do
uszu, dalsze przyciskanie ich do uszu może
spowodować uszkodzenie błony bębenkowej.
Nie należy używać słuchawek w miejscach,
gdzie będą narażone na uderzenia przez ludzi
lub przedmioty, na przykład piłkę.
ˋˋPrzyciskanie słuchawek do uszu może
powodować klikanie membrany. To nie jest
usterka.
ˋˋSłuchawki należy czyścić suchą, miękką
szmatką.
ˋˋNie należy pozostawiać zabrudzonego wtyku,
ponieważ może to spowodować pogorszenie
jakości dźwięku.
ˋˋGdy poduszki słuchawek są zabrudzone lub
uszkodzone oraz gdy słuchawki wymagają
naprawy, należy skontaktować się z dealerem
firmy Sony.
ˋˋNie należy pozostawiać słuchawek w
miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, ciepła lub
wilgoci.
ˋˋNie należy narażać słuchawek na nadmierne
wstrząsy.
ˋˋNależy ostrożnie obchodzić się z jednostkami
sterującymi.
ˋˋJeśli korzystanie ze słuchawek powoduje
senność lub złe samopoczucie, należy
natychmiast zaprzestać ich używania.
ˋˋSprawdź połączenie słuchawek i sprzętu.
ˋˋSprawdź, czy podłączony sprzęt jest włączony.
ˋˋZwiększ głośność podłączonego sprzętu.
ˋˋWtyk słuchawek należy czyścić suchą, miękką
szmatką.
Efekt tłumienia szumów jest
niezadowalający
ˋˋFunkcja tłumienia hałasu jest skuteczna
jedynie w zakresie fal niskich czestotliwosci,
na przykład w samolotach, pociagach lub
biurach (przy klimatyzatorach itp.). Jest
mniej skuteczna w przypadku częstotliwości
wysokich - na przykład głosów ludzkich.
ˋˋWłącz słuchawki.
Dźwięk jest zniekształcony
ˋˋZmniejsz głośność podłączonego sprzętu.
ˋˋWtyk słuchawek należy czyścić suchą, miękką
szmatką.
Nie można włączyć zasilania
ˋˋSprawdź, czy bateria nie jest wyczerpana
(wskaźnik POWER jest wyłączony) i czy została
włożona prawidłowo. Wymień baterię na nową
lub włóż ją prawidłowo.
Żadna z funkcji urządzenia nie
działa
ˋˋPrzestaw przełącznik POWER na słuchawkach
w pozycję „OFF”, sprawdź wszystkie
połączenia, po czym przestaw przełącznik
POWER z powrotem w pozycję „ON”.
Podłączone urządzenie
smartfonu nie działa
ˋˋSprawdź połączenie słuchawek i smartfona.
Cechy produktu
ˋˋFunkcja tłumienia 95% szumów
Słuchawki z funkcją tłumienia szumów
umożliwiają zredukowanie hałasu
pochodzącego z otoczenia i zapewniają
lepsze warunki odbioru dźwięku oraz większą
przyjemność ze słuchania muzyki.
ˋˋKonstrukcja ułatwiająca składanie
Oryginalny mechanizm składania do
postaci kompaktowej umożliwiający łatwe
przenoszenie i przechowywanie słuchawek.
ˋˋWytwarzanie wyrazistego, zrównoważonego
i potężnie brzmiącego dźwięku o wysokiej
jakości
Magnesy neodymowe 300 kJ/m3 zapewniają
mocny dźwięk, a dzięki korektorowi cyfrowemu
możliwa jest szeroka regulacja dźwięków, od
najniższych po te wysokie.
ˋˋMożliwość używania jako zwykłych słuchawek
nawet po przestawieniu przełącznika POWER
w położenie „OFF”.
Bateria
Przybl. liczba
godzin3)
Bateria alkaliczna Sony
LR03 rozmiar AAA
80 godziny4)
Bateria manganowa Sony
R03 rozmiar AAA
40 godziny4)
Uwaga
Dostarczona bateria została dołączona
do opakowania na etapie produkcji (jako
udogodnienie dla użytkownika). Możliwe jednak,
że do czasu zakupu bateria ulegnie rozładowaniu.
Rzeczywista trwałość dostarczonej baterii może
być mniejsza, niż podany w niniejszej instrukcji
standardowy czas dla nowej baterii.
Kiedy bateria jest bliska
wyczerpania
Wymień baterię na nową, kiedy wskaźnik POWER
miga lub jest wyłączony.
Uwagi
ˎˎ Przy niskim poziomie energii baterii dźwięk i
działanie funkcji eliminacji szumów mogą być
przerywane.
ˎˎ Po rozładowaniu baterii słuchawki zostaną
automatycznie przełączone w tryb pasywny.
W tym trybie mogą być słyszalne zmiany cech
dźwięku.
Dostarczone wyposażenie
Słuchawki (1)
Adapter wtyku umożliwiający korzystanie ze
słuchawek w samolocie5) (1)
Bateria R03 (rozmiar AAA) firmy Sony (1)
Instrukcja obsługi (1)
Karta gwarancyjna (1)
Zgodnie z normą pomiarową firmy Sony.
Odpowiednik ok. 95% redukcji energii
akustycznej w porównaniu z brakiem
słuchawek.
3)
1 kHz, moc 0,1 mW + 0,1 mW
4)
Czas podany powyżej może się różnić w
zależności od temperatury lub warunków
użytkowania.
5)
Może być niezgodny z niektórymi urządzeniami
do korzystania z oferty rozrywkowej w
samolocie.
1)
2)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.
XperiaTM jest zarejestrowanym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy Sony
Mobile Communications AB.
AndroidTM i Google PlayTM są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Google, Inc.
Como utilizar
1
Português
Auscultadores com
Cancelamento de Ruído
AVISO
Abrir os auscultadores
Não exponha a pilha ao calor excessivo como, por
exemplo, luz solar, fogo ou outra fonte de calor.
A validade da marca CE limita-se aos países
onde a mesma é legalmente vinculativa,
principalmente nos países do EEE (Espaço
Económico Europeu).
Aviso para os clientes: a seguinte informação
aplica-se apenas a equipamento vendido nos
países que apliquem as Directivas da UE
Este produto foi fabricado por ou em nome
da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas
à conformidade dos produtos com base na
legislação da União Europeia devem ser dirigidas
ao representante autorizado, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica. Para quaisquer
assuntos de serviço ou garantia, consulte os
endereços fornecidos nos documentos de serviço
ou de garantia.
Ponto táctil (no lado
esquerdo)
Faça o mesmo para o lado esquerdo.
2
Instalar uma pilha
Empurrar
3
4
Fazer a ligação
Ligar os auscultadores
Smartphone
5
Utilizar e controlar
Após a utilização
Desligue a alimentação dos auscultadores
Botão Multi-função
Microfone
Tratamento de pilhas e
equipamentos elétricos e
eletrónicos no final da sua vida útil
(Aplicável na União Europeia e em
países Europeus com sistemas de
recolha seletiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto na pilha ou
na sua embalagem, indica que estes produtos
e pilhas não devem ser tratados como resíduos
urbanos indiferenciados. Em determinadas pilhas
este símbolo pode ser usado em combinação
com um símbolo químico. Os símbolos químicos
para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são
adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005%
em mercúrio ou 0,004% em chumbo. Devem
antes ser colocados num ponto de recolha
destinado a resíduos de pilhas e acumuladores.
Assegurando-se que estes produtos e pilhas são
corretamente depositadas, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem
como para a saúde, que de outra forma poderiam
ocorrer pelo mau manuseamento destes
resíduos. A reciclagem dos materiais contribuirá
para a conservação dos recursos naturais.
Se por motivos de segurança, desempenho ou
proteção de dados, os produtos a necessitarem
de uma ligação permanente a uma pilha
integrada, esta só deve ser substituída por
profissionais qualificados. Acabado o período
de vida útil dos produtos, coloque-os no ponto
de recolha de produtos elétricos/eletrónicos
de forma a garantir o tratamento adequado da
bateria integrada. Para as restantes pilhas, por
favor, consulte as instruções do equipamento
sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria
num ponto de recolha destinado a resíduos
de pilhas e baterias. Para informações mais
detalhadas sobre a reciclagem deste produto,
por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a
loja onde adquiriu o produto ou a pilha.
Produtos
compatíveis
Utilize esta unidade com um smartphone.
Notas
ˎˎ Em função do modelo de smartphone, o
microfone desta unidade pode não funcionar
ou o nível de volume sonoro pode ser baixo.
ˎˎ Não há garantia que estes auscultadores
controlem leitores digitais de música.
Utilização do botão
Multi-função
Premindo uma vez para responder a chamada,
prima novamente para terminar; prima para
reproduzir/fazer pausa numa faixa.
Modos de funcionamento
disponíveis para smartphones
Premindo uma única vez, reproduz/faz pausa
numa faixa do smartphone que estiver ligado.
Premindo duas vezes, retrocede para a faixa
seguinte.
Mantenha premido durante dois segundos e
solte para rejeitar um chamada recebida.
Notas
ˎˎ A função do botão pode variar consoante o
smartphone.
ˎˎ Tome cuidado para não premir o botão
involuntariamente ao transportar o seu
smartphone com os auscultadores ligados.
Notas acerca da
utilização
O que é o cancelamento de
ruído?
O circuito de cancelamento de ruído detecta
ruído exterior com microfones incorporados
e envia um sinal de cancelamento igual mas
oposto para os auscultadores.
Notas acerca da função de
cancelamento de ruído
ˋˋAjuste os auriculares de modo a cobrirem
as orelhas, caso contrário a função de
cancelamento de ruído não funcionará
adequadamente.
ˋˋO efeito de cancelamento de ruído poderá
variar dependendo de como utiliza os
auscultadores.
ˋˋNão cubra o microfone dos auscultadores com
as mãos. A função de cancelamento de ruído
poderá não funcionar adequadamente.
Prevenção de lesões auditivas
Evite utilizar os auscultadores com um volume
elevado. Os especialistas em audição advertem
contra a audição contínua, prolongada,
a volumes elevados. Se começar a ouvir
campainhas, reduza o volume ou interrompa a
utilização dos auscultadores.
Nota acerca da eletricidade
estática
Em condições de ar particularmente seco, pode
ocorrer ruído ou omissão de som ou pode sentir
um ligeiro formigueiro nas orelhas. Tal resulta da
electricidade estática acumulada no corpo e não
constitui uma avaria dos auscultadores.
O efeito pode ser minimizado através da
utilização de roupas feitas de materiais naturais.
Caso surjam quaisquer questões ou
problemas relativos ao sistema, não
solucionados neste manual, consulte o seu
agente Sony mais próximo.
Guia de resolução
de problemas
Ausência de som
Microfone
ˋˋDepois de ligar os auscultadores, poderá ouvir
um zumbido. Este zumbido é o som da função
de cancelamento de ruído e não uma avaria.
ˋˋA função de cancelamento de ruído funciona
principalmente para ruído na banda de
frequência baixa. Embora o ruído seja
reduzido, não é completamente cancelado.
ˋˋO efeito de cancelamento de ruido poderá
não ser muito evidente num ambiente muito
sossegado ou poderá escutar algum ruído.
ˋˋQuando utiliza os auscultadores num
comboio ou num carro, poderá ocorrer ruído
dependendo das condições da estrada.
ˋˋOs telemóveis podem provocar interferência
e ruído. Se isto acontecer, afaste os
auscultadores do telemóvel.
Notas acerca da utilização em
aviões
Não utilize os auscultadores quando for proibido
o uso de equipamentos eletrónicos ou o uso de
auscultadores pessoais para usufruir dos serviços
de entretenimento do avião.
Notas acerca do
manuseamento
ˋˋDado que os auscultadores são concebidos
para se adaptarem às suas orelhas, forçá-los
contra as mesmas poderá resultar em lesões
no tímpano. Evite utilizar os auscultadores em
locais onde possam ser atingidos por pessoas
ou outros objectos como, por exemplo, uma
bola, etc.
ˋˋPressionar os auscultadores contra as orelhas
poderá resultar num som tipo estalido do
diafragma. Não se trata de uma avaria.
ˋˋLimpe os auscultadores com um pano macio
e seco.
ˋˋNão deixe a ficha suja, caso contrário, o som
pode ficar distorcido.
ˋˋNão deixe de levar os auscultadores a um
agente Sony quando os auscultadores ficarem
sujos ou danificados, ou caso seja necessário
repará-los.
ˋˋNão deixe os auscultadores num local sujeito à
luz solar directa, calor ou humidade.
ˋˋNão sujeite os auscultadores a choques
excessivos.
ˋˋManuseie as unidades accionadoras
cuidadosamente.
ˋˋSe sentir sonolência ou náuseas durante a
utilização dos auscultadores, deixe de os
utilizar imediatamente.
Notas acerca dos auscultadores
Um volume elevado pode afectar
a sua audição. Para efeitos de
segurança rodoviária, não utilize os
auscultadores enquanto conduz ou
anda de bicicleta.
Visto que os auscultadores reduzem a audição
dos sons externos, a sua utilização pode provocar
acidentes de trânsito. Evite também utilizar
os auscultadores em locais onde a audição
não pode ser prejudicada, por exemplo, numa
passagem de nível, local de construções, etc.
ˋˋVerifique a ligação dos auscultadores e do
equipamento.
ˋˋCertifique-se de que o equipamento
conectado está ligado.
ˋˋAumente o volume do equipamento
conectado.
ˋˋLimpe a ficha dos auscultadores com um pano
macio e seco.
O efeito de cancelamento de
ruído não é suficiente
Sensibilidade 115 dB/mW (quando ligado)
110 dB/mW (quando desligado)
Resposta em frequência
10 Hz – 22.000 Hz
Coeficiente de supressão de ruído total1)
Aprox. 13 dB2)
Cabo
Aprox. 1,2 m, fio Litz OFC
Ficha
Minificha estéreo em L dourada
de quatro condutores
Fonte de alimentação
CC 1,5 V, 1 pilha R03 (tamanho
AAA)
Massa
Aprox. 150 g incluindo a pilha e
excluindo o cabo
Microfone de falar
Nível de tensão de circuito
aberto
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Duração da pilha
Pilha
Horas aprox.3)
Pilha alcalina Sony
LR03 tamanho AAA
80 horas4)
Pilha de manganês Sony
R03 tamanho AAA
40 horas4)
Nota
A pilha fornecida foi colocada na embalagem
durante o processo de fabrico (para comodidade
do utilizador) e é possível que a mesma possa
estar totalmente descarregada no momento
da aquisição. A duração real da pilha fornecida
poderá ser mais curta do que o tempo indicado
neste manual para a utilização de uma pilha
nova.
Quando a pilha está fraca
Substitua a pilha por uma nova quando o
indicador POWER estiver a piscar ou quando se
apagar.
Notas
ˋˋA função de cancelamento do ruído é eficaz
em locais de baixa frequência, como em
aviões, comboios ou escritórios (perto de
aparelhos de ar condicionado, etc.) e não é tão
eficaz em altas frequências, como nas vozes
humanas.
ˋˋLigue os auscultadores.
ˎˎ O som e o efeito de cancelamento de ruído
podem tornar-se intermitente quando a pilha
estiver fraca.
ˎˎ Os auscultadores mudarão automaticamente
para o modo passivo quando a energia da
pilha esgotar-se. Pode ouvir as características
do som mudarem neste modo.
Som distorcido
Itens incluídos
ˋˋReduza o volume do equipamento conectado.
ˋˋLimpe a ficha dos auscultadores com um pano
macio e seco.
Auscultadores (1)
Adaptador de ficha para utilização em avião5) (1)
Pilha Sony R03 (tamanho AAA) (1)
Manual de instruções (1)
Cartão da garantia (1)
Não é possível ligar
ˋˋVerifique se a pilha está gasta (se a luz do
indicador POWER se apagou) e se foi inserida
na orientação correcta. Substitua a pilha
por uma nova ou volte a inserir a pilha na
orientação correta.
Nenhuma operação funciona
ˋˋColoque o interruptor POWER dos
auscultadores na posição “OFF”, confirme as
ligações e coloque novamente o interruptor
POWER em “ON”.
O smartphone ligado não
funciona
ˋˋVerifique a ligação dos auscultadores e dos
smartphones.
Características
ˋˋRedução de 95% do ruído ambiente
Os auscultadores com cancelamento de
ruído reduzem ao mínimo o ruído ambiente
indesejado e proporcionam um ambiente mais
calmo para tirar o máximo partido do som.
ˋˋEstilo de dobragem rápida
Mecanismo original de dobragem compacta
para transporte e armazenamento fácil.
ˋˋSom de alta qualidade, potente, claro e
balanceado
Um ímã de neodímio de 300 kJ/m3 produz um
som potente e um equalizador proporciona
um som balanceado dos graves aos agudos.
ˋˋPassíveis de serem utilizados como
auscultadores normal mesmo quando o
interruptor POWER está colocado em “OFF”.
ˋˋPilha de longa duração - aproximadamente
80 horas com pilhas alcalinas AAA.
Especificações
Gerais
Tipo
Dinâmico, fechado
Unidades acionadoras
30 mm, tipo campânula (CCAW
adoptado)
Entrada máxima
28 mW
Impedância
220 Ω a 1 kHz (quando ligado)
45 Ω a 1 kHz (quando desligado)
Segundo a norma relativa a medidas da Sony.
Equivalente a aprox. 95% de redução de energia
em comparação com a não utilização de
auscultadores.
3)
1 kHz, saída de 0,1 mW + 0,1 mW
4)
O tempo indicado acima depende da
temperatura ou das condições de utilização.
5)
Pode não ser compatível com determinados
serviços de entretenimento no avião.
1)
2)
Design e especificações sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
XperiaTM é uma marca registada ou uma marca
comercial da Sony Mobile Communications AB.
AndroidTM e Google PlayTM são marcas comerciais
ou marcas registadas da Google, Inc.
Download PDF

advertising