Sony | KDL-32W705B | Sony KDL-32W705B Przewodnik pomocniczy

i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
Czynności podstawowe
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
KDL-42W706B/32W706B
KDL-42W705B/32W705B
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Czynności
Czynności podstawowe
Opis części
Oglądanie telewizji
podstawowe
Czynności podstawowe
Używanie pilota
Odkryj „Discover”
Ekran Menu głównego
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Regulacja obrazu
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Obserwacja podł. urządz.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Używanie aplikacji
Używanie i-Manual
Odkryj funkcję Oglądanie ze znajomymi
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
1
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis
Czynności podstawowe
Opis części
Oglądanie telewizji
części
Opis części
Telewizor
Przód
Przyciski sterowania z tyłu
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Terminale z tyłu (dołu)
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Terminale z tyłu (z prawej)
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Terminale z tyłu (na środku)
Pilot
Góra
Górna część
Środek
Dolna część
Dół
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Panel dotykowy zdalnego sterowania (opcja)
Górna część
Dolna część
Wyświetlanie klawiatury ekranowej
Łatwiejsze znajdowanie treści (ekran „Discover”)
Ekran Menu głównego
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
2
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie
Czynności podstawowe
Opis części
Oglądanie telewizji
telewizji
Oglądanie telewizji
Wybieranie kanałów
Większa radość z piłki nożnej
Wyświetlanie informacji tekstowych
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Obsługa programu telewizyjnego
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie w 3D
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Używanie funkcji wyszukiwania w instrukcji telewizora
Oglądanie dwóch obrazów
Wyświetlanie obrazu w obrazie
Wyświetlanie obrazu jeden obok drugiego
Zmiana informacji/obrazu na wyświetlaczu Rozmiar/Audio
Korzystanie z innych
urządzeń
Wyświetlanie informacji
Podpisy
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Format obrazu / tryb panoramiczny
Dźwięk
Korzystanie z usług NVOD/MF
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
3
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie
Czynności podstawowe
Opis części
Oglądanie telewizji
muzyki
Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki
Oglądanie filmów
Słuchanie muzyki
Oglądanie zdjęć
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
4
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Używanie usług i aplikacji
Czynności podstawowe
Opis części
Oglądanie telewizji
internetowych
Używanie usług i aplikacji internetowych
Używanie aplikacji
Przeglądanie stron WWW
Oglądanie wideo internetowego
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Korzystanie ze Skype
Konfiguracja początkowa
Nawiązywanie połączenia
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
5
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym
Czynności podstawowe
Opis części
miejscu
Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu
Rozmowy ze znajomymi podczas oglądania telewizji
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
6
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych
Czynności podstawowe
Opis części
Oglądanie telewizji
urządzeń
Korzystanie z innych urządzeń
Odtwarzacz BD/DVD
Podłączenie HDMI
Podłączenie komponentowe wideo
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Podłączenie SCART
Podłączenie kompozytowe
Urządzenie USB do nagrywania
Konfiguracja początkowa
Nagrywanie za pomocą jednego przycisku
Nagrywanie z timerem
Oglądanie nagranej zawartości
Korzystanie z innych
urządzeń
Usuwanie nagranej zawartości
Wstrzymywanie oglądanego programu
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Aparat cyfrowy/kamera
Przydatne funkcje
Komputer
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Urządzenie USB
System audio
Podłączenie HDMI
Podłączenie optyczne audio
Podłączenie kabla audio
Urządzenie MHL (smartfon, tablet itp.)
Subwoofer bezprzewodowy (opcja)
Odtwarzalne formaty plików (DLNA, urządzenia USB itp.)
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
7
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z urządzeń BRAVIA
Czynności podstawowe
Opis części
Oglądanie telewizji
Sync
Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync
Ustawienie BRAVIA Sync
Używanie Sync Menu
Przyciski sterowania urządzeniem HDMI/MHL
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Wyświetlanie listy urządzeń BRAVIA Sync
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
8
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Przydatne funkcje
Czynności podstawowe
Przydatne funkcje
Automatyczna regulacja obrazu/dźwięku
Opis części
Ustawianie obrazu i dźwięku odpowiednio do zawartości
Oglądanie telewizji
Automatyczna regulacja jasności obrazu odpowiednio do oświetlenia otoczenia
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Dodawanie ulubionych aplikacji
Korzystanie z funkcji wyszukiwania
Wyszukiwanie informacji o bieżącym widoku
Wyszukiwanie słów kluczowych
Zmniejszanie zużycia energii
Zmniejszanie zużycia energii przez redukcję jasności
Wyłączanie telewizora po określonym czasie bezczynności
Używanie zegara i timerów
Ręczne ustawianie aktualnej godziny
Ustawianie timera włączenia
Ustawianie timera uśpienia
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
9
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Nawiązywanie połączenia z
Czynności podstawowe
Opis części
Oglądanie telewizji
Internetem
Nawiązywanie połączenia z Internetem
Połączenie bezprzewodowe (wbudowana sieć LAN)
Połączenie przewodowe (z kablem sieci LAN)
Ustawienia IPv6
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
10
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z sieci domowej
Czynności podstawowe
Korzystanie z sieci domowej
Odtwarzanie zawartości na telewizorze
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Ustawienia sieci domowej
Włączanie funkcji urządzenia wyświetlającego
Włączanie lub wyłączanie dostępu z urządzenia sterującego
Wprowadzanie ustawień zaawansowanych urządzenia wyświetlającego
Wybieranie serwerów do wyświetlenia
Sprawdzanie połączenia z serwerem
Łączenie się poprzez Wi-Fi Direct (bez routera bezprzewodowego)
Odtwarz. treści: urządzenie wyświetlające
Używ. smartfona/tabletu jako pilota
Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze (funkcja Kopia ekranu jednym dotknięciem)
Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze (funkcja Kopia lustrzana)
Udostępnianie zdjęć
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
11
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych
Czynności podstawowe
Opis części
Oglądanie telewizji
ustawień
Wprowadzanie różnych ustawień
Ustawienia obrazu i ekranu
Wybieranie trybu obrazu
Regulacja ustawień obrazu, np. jasność i kolor obrazu.
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Ustawianie rozmiaru i położenia ekranu
Ustaw. dźwięku
Regulacja ustawień dźwięku, np.: dźwięki niskie i wysokie i balans.
Ustawianie dźwięku stosownie do pozycji telewizora
Ustawianie kanałów cyfrowych
Ustawienie napisów
Ustawianie dźwięku w transmisjach cyfrowych
Korzystanie z innych
urządzeń
Automatyczne dostrajanie kanałów cyfrowych
Ręczne dostrajanie kanałów cyfrowych
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Zwiększanie jakości obrazu wybranego kanału
Przydatne funkcje
Sortowanie kanałów cyfrowych
Automatyczne zapisywanie nowych usług cyfrowych
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Przenoszenie listy programów przy użyciu urządzenia USB
Korzystanie z sieci
domowej
Sortowanie kanałów satelitarnych
Wprowadzanie różnych
ustawień
Automatyczne dostrajanie kanałów satelitarnych
Automatyczne zapisywanie nowych usług satelitarnych
Ustawianie kanałów analogowych
Automatyczne dostrajanie kanałów analogowych
Ręczne programowanie kanałów analogowych
Rozwiązywanie
problemów
Zmiana kanałów przyciskami z cyfrą
Jak używać zakładek
Edycja opisu programów
Sortowanie kanałów analogowych
Ust. informacji o programie i usługach
Wyświetlanie listy programów analogowych
Ustawienia paska z informacjami
Wyświetlanie tapety przy transmisji radia
Automatyczne zmienianie kanałów
Dostęp do płatnej telewizji
Ustawianie aplikacji interaktywnych
12
Ustawianie kontroli rodzicielskiej
Ustawianie hasła kontroli rodzicielskiej
Ustawianie ograniczeń wiekowych
Blokowanie określonych programów
Blokowanie kanałów interaktywnych
Blokowanie nagranej zawartości
Ustawienia dźwięku
Wyłączanie dźwięku naciskania klawiszy przy pracy zdalnej
Wyłączanie logo przy uruchomieniu
Włączanie/wyłączanie i regulacja jasności podświetlenia
Ustawianie powiadomień
Ustawianie języka menu
Konfiguracja panelu dotykowego zdalnego sterowania
Ustawianie urządzenia Bluetooth
Przywracanie ustawień fabrycznych
Ustawienia zewnętrznego wyjścia dźwięku
Wybieranie głośników do przesyłania dźwięku
Odbiór dźwięku ze słuchawek lub innego systemu audio
Sterowanie głośnością zewnętrznego systemu audio przy użyciu pilota
Ustawianie dźwięku w cyfrowym wyjściu dźwięku
Ustawianie łącza między słuchawkami i głośnikiem
Ustawianie dźwięku do sterowania systemem kina domowego
Ustawienia wejścia zewnętrznego
Zarządzanie wejściami zewnętrznymi
Przełączanie wejścia wideo
Wprowadzanie szczegółowych ustawień wejścia wideo
Uruchamianie wstępnej konfiguracji
Obsługa
Sprawdzanie informacji o systemie
Przesyłanie historii działania
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania do transmisji i usług
Aktualizacja oprogramowania telewizora
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
13
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie
Czynności podstawowe
Opis części
Oglądanie telewizji
problemów
Rozwiązywanie problemów
Autodiagnostyka
Zasilanie: problemy
Obraz i ekran: problemy
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Odbiór transmisji: problemy
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Dźwięk: problemy
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Nagrywanie na USB: problemy
Obraz 3D / okulary: problemy
Połączone urządz.: problemy
Wyniki testów połączenia z siecią
Sieć lub aplikacje: problemy
Korzystanie z innych
urządzeń
Sieć domowa: problemy
Pilot: problemy
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Zjawiska dotyczące panelu dotykowego zdalnego sterowania
Przydatne funkcje
Kopia lustrzana - problemy
Mysz Bluetooth — problemy
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Kopia ekranu jednym dotknięciem - problemy
Korzystanie z sieci
domowej
Oznaki Photo Share
TV SideView, objawy
Notes
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
14
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Jak używać
zakładek
Czynności podstawowe
Jak używać zakładek
Opis części
Oglądanie telewizji
Możesz zapisać często wyświetlane strony tego podręcznika. Użyj kolorowych przycisków
wyświetlonych u dołu ekranu.
Aby zapisać stronę
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Na stronie, do której ma zostać dodana zakładka, naciśnij żółty przycisk, odpowiadający pozycji
[Dodaj zakładkę] u dołu ekranu.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać żółty przycisk, a następnie naciśnij panel dotykowy).
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Aby uzyskać dostęp do strony z zakładką
Naciśnij zielony przycisk, odpowiadający pozycji [Pokaż zakładkę] u dołu ekranu w celu
wyświetlenia listy zakładek. (Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek
), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać zielony przycisk, a następnie
sterowania (
naciśnij panel dotykowy). Wybierz żądany tytuł.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk RETURN.
Aby usunąć zakładkę
Na stronie z zakładką naciśnij żółty przycisk, odpowiadający pozycji [Usuń zakładkę] u dołu
ekranu.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać żółty przycisk, a następnie naciśnij panel dotykowy).
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
15
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna > Spis
treści
Czynności podstawowe
Używanie pilota
Odkryj „Discover”
Ekran Menu głównego
Regulacja obrazu
Używanie i-Manual
Obserwacja podł. urządz.
Odkryj funkcję Oglądanie ze znajomymi
Używanie aplikacji
Do początku strony
Opis części
Telewizor
Przód
Przyciski sterowania z tyłu
Terminale z tyłu (dołu)
Terminale z tyłu (na środku)
Terminale z tyłu (z prawej)
Pilot
Góra
Górna część
Środek
Dolna część
Dół
Panel dotykowy zdalnego sterowania (opcja)
Górna część
Dolna część
Wyświetlanie klawiatury ekranowej
Łatwiejsze znajdowanie treści (ekran „Discover”)
Ekran Menu głównego
Do początku strony
Oglądanie telewizji
Wybieranie kanałów
Większa radość z piłki nożnej
Wyświetlanie informacji tekstowych
Obsługa programu telewizyjnego
16
Używanie funkcji wyszukiwania w instrukcji telewizora
Oglądanie w 3D
Oglądanie dwóch obrazów
Wyświetlanie obrazu w obrazie
Wyświetlanie obrazu jeden obok drugiego
Zmiana informacji/obrazu na wyświetlaczu Rozmiar/Audio
Wyświetlanie informacji
Podpisy
Format obrazu / tryb panoramiczny
Dźwięk
Korzystanie z usług NVOD/MF
Do początku strony
Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki
Oglądanie filmów
Słuchanie muzyki
Oglądanie zdjęć
Do początku strony
Używanie usług i aplikacji internetowych
Używanie aplikacji
Przeglądanie stron WWW
Oglądanie wideo internetowego
Korzystanie ze Skype
Konfiguracja początkowa
Nawiązywanie połączenia
Do początku strony
Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu
Rozmowy ze znajomymi podczas oglądania telewizji
Do początku strony
Korzystanie z innych urządzeń
Odtwarzacz BD/DVD
Podłączenie HDMI
Podłączenie komponentowe wideo
Podłączenie SCART
Podłączenie kompozytowe
Urządzenie USB do nagrywania
Konfiguracja początkowa
Nagrywanie za pomocą jednego przycisku
Nagrywanie z timerem
Oglądanie nagranej zawartości
Usuwanie nagranej zawartości
Wstrzymywanie oglądanego programu
17
Aparat cyfrowy/kamera
Urządzenie USB
Komputer
System audio
Podłączenie HDMI
Podłączenie optyczne audio
Podłączenie kabla audio
Urządzenie MHL (smartfon, tablet itp.)
Subwoofer bezprzewodowy (opcja)
Odtwarzalne formaty plików (DLNA, urządzenia USB itp.)
Do początku strony
Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync
Ustawienie BRAVIA Sync
Używanie Sync Menu
Przyciski sterowania urządzeniem HDMI/MHL
Wyświetlanie listy urządzeń BRAVIA Sync
Do początku strony
Przydatne funkcje
Automatyczna regulacja obrazu/dźwięku
Ustawianie obrazu i dźwięku odpowiednio do zawartości
Automatyczna regulacja jasności obrazu odpowiednio do oświetlenia otoczenia
Dodawanie ulubionych aplikacji
Korzystanie z funkcji wyszukiwania
Wyszukiwanie informacji o bieżącym widoku
Wyszukiwanie słów kluczowych
Zmniejszanie zużycia energii
Zmniejszanie zużycia energii przez redukcję jasności
Wyłączanie telewizora po określonym czasie bezczynności
Używanie zegara i timerów
Ręczne ustawianie aktualnej godziny
Ustawianie timera włączenia
Ustawianie timera uśpienia
Do początku strony
Nawiązywanie połączenia z Internetem
Połączenie bezprzewodowe (wbudowana sieć LAN)
Połączenie przewodowe (z kablem sieci LAN)
Ustawienia IPv6
Do początku strony
Korzystanie z sieci domowej
Odtwarzanie zawartości na telewizorze
Ustawienia sieci domowej
18
Włączanie funkcji urządzenia wyświetlającego
Włączanie lub wyłączanie dostępu z urządzenia sterującego
Wprowadzanie ustawień zaawansowanych urządzenia wyświetlającego
Wybieranie serwerów do wyświetlenia
Sprawdzanie połączenia z serwerem
Łączenie się poprzez Wi-Fi Direct (bez routera bezprzewodowego)
Odtwarz. treści: urządzenie wyświetlające
Używ. smartfona/tabletu jako pilota
Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze (funkcja Kopia ekranu jednym dotknięciem)
Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze (funkcja Kopia lustrzana)
Udostępnianie zdjęć
Do początku strony
Wprowadzanie różnych ustawień
Ustawienia obrazu i ekranu
Wybieranie trybu obrazu
Regulacja ustawień obrazu, np. jasność i kolor obrazu.
Ustawianie rozmiaru i położenia ekranu
Ustaw. dźwięku
Regulacja ustawień dźwięku, np.: dźwięki niskie i wysokie i balans.
Ustawianie dźwięku stosownie do pozycji telewizora
Ustawianie kanałów cyfrowych
Ustawienie napisów
Ustawianie dźwięku w transmisjach cyfrowych
Automatyczne dostrajanie kanałów cyfrowych
Ręczne dostrajanie kanałów cyfrowych
Zwiększanie jakości obrazu wybranego kanału
Automatyczne zapisywanie nowych usług cyfrowych
Sortowanie kanałów cyfrowych
Przenoszenie listy programów przy użyciu urządzenia USB
Automatyczne dostrajanie kanałów satelitarnych
Sortowanie kanałów satelitarnych
Automatyczne zapisywanie nowych usług satelitarnych
Ustawianie kanałów analogowych
Automatyczne dostrajanie kanałów analogowych
Ręczne programowanie kanałów analogowych
Zmiana kanałów przyciskami z cyfrą
Sortowanie kanałów analogowych
Edycja opisu programów
Ust. informacji o programie i usługach
Wyświetlanie listy programów analogowych
Ustawienia paska z informacjami
Wyświetlanie tapety przy transmisji radia
Automatyczne zmienianie kanałów
Dostęp do płatnej telewizji
Ustawianie aplikacji interaktywnych
Ustawianie kontroli rodzicielskiej
Ustawianie hasła kontroli rodzicielskiej
19
Ustawianie ograniczeń wiekowych
Blokowanie określonych programów
Blokowanie kanałów interaktywnych
Blokowanie nagranej zawartości
Ustawienia dźwięku
Wyłączanie dźwięku naciskania klawiszy przy pracy zdalnej
Wyłączanie logo przy uruchomieniu
Włączanie/wyłączanie i regulacja jasności podświetlenia
Ustawianie powiadomień
Ustawianie języka menu
Konfiguracja panelu dotykowego zdalnego sterowania
Ustawianie urządzenia Bluetooth
Przywracanie ustawień fabrycznych
Ustawienia zewnętrznego wyjścia dźwięku
Wybieranie głośników do przesyłania dźwięku
Odbiór dźwięku ze słuchawek lub innego systemu audio
Sterowanie głośnością zewnętrznego systemu audio przy użyciu pilota
Ustawianie dźwięku w cyfrowym wyjściu dźwięku
Ustawianie łącza między słuchawkami i głośnikiem
Ustawianie dźwięku do sterowania systemem kina domowego
Ustawienia wejścia zewnętrznego
Zarządzanie wejściami zewnętrznymi
Przełączanie wejścia wideo
Wprowadzanie szczegółowych ustawień wejścia wideo
Uruchamianie wstępnej konfiguracji
Obsługa
Sprawdzanie informacji o systemie
Przesyłanie historii działania
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania do transmisji i usług
Aktualizacja oprogramowania telewizora
Do początku strony
Rozwiązywanie problemów
Autodiagnostyka
Zasilanie: problemy
Obraz i ekran: problemy
Odbiór transmisji: problemy
Obraz 3D / okulary: problemy
Dźwięk: problemy
Połączone urządz.: problemy
Nagrywanie na USB: problemy
Wyniki testów połączenia z siecią
Sieć lub aplikacje: problemy
Sieć domowa: problemy
Pilot: problemy
Zjawiska dotyczące panelu dotykowego zdalnego sterowania
Mysz Bluetooth — problemy
20
Kopia lustrzana - problemy
Kopia ekranu jednym dotknięciem - problemy
TV SideView, objawy
Oznaki Photo Share
Notes
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
21
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Czynności podstawowe
> Używanie
pilota
Czynności podstawowe
Używanie pilota
Opis części
Oglądanie telewizji
Dwa piloty
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Do obsługi telewizora można używać pilota wykorzystującego promieniowanie podczerwone albo
panel dotykowy zdalnego sterowania. To, czy Twój telewizor został dostarczony z panelem
dotykowym zdalnego sterowania, zależy od modelu, regionu i kraju. Dostępny jest opcjonalny
panel dotykowy zdalnego sterowania.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Używanie pilota wykorzystującego promieniowanie podczerwone
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Do obsługi podstawowych ustawień i funkcji telewizora służą przyciski
/ / /
i
.
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Aby powrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk RETURN.
Używanie panelu dotykowego zdalnego sterowania
Do obsługi podstawowych ustawień i funkcji telewizora służy przesuwanie palca po panelu
dotykowym i naciskanie go. Aby używać przycisków, których nie ma na panelu dotykowym
zdalnego sterowania, należy skorzystać z klawiatury ekranowej. Przed użyciem panelu
dotykowym zdalnego sterowania trzeba go zarejestrować.
22
Aby powrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk RETURN.
Aby zarejestrować panel dotykowy zdalnego sterowania w telewizorze
Naciśnij przycisk HOME na pilocie wykorzystującym promieniowanie podczerwone, wybierz opcje
[Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] → [Konfig. panelu dotyk. zdalnego ster.], a
następnie wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Dostosowanie panelu dotykowym zdalnego sterowania
Można dostosować czułość panelu dotykowego oraz aktywować/dezaktywować instrukcję obsługi
[Ustawienia] → [Ustawienia
panelu dotykowego. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
systemowe] → [Ustawienia panelu dotykowego] → żądana pozycja.
Aby uruchomić samouczek korzystania z panelu dotykowego zdalnego sterowania
Przed zapoznaniem się z samouczkiem, należy zarejestrować panela dotykowego zdalnego
sterowania w telewizorze.
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] →
[Ustawienia panelu dotykowego] → [Uruchom samouczek].
[Ustawienia systemowe] →
Aby wyświetlić instrukcję obsługi panelu dotykowego
Dotknij i przytrzymaj palec na środku panelu dotykowego, aby wyświetlić instrukcję jego obsługi,
przedstawiającą gesty dostępne na bieżącym ekranie telewizora.
Przycisk OPTIONS
Naciśnięcie przycisku OPTIONS powoduje wyświetlenie menu Opcje i umożliwia szybki dostęp
do funkcji dostępnych dla aktualnie wyświetlanego ekranu. (Pozycje w menu Opcje różnią się w
zależności od wybranego ekranu). Jest to szybszy sposób na uzyskanie dostępu do funkcji niż
Menu główne.
Obsługa funkcji za pomocą kolorowych przycisków
U dołu ekranu wyświetlane są kolorowe przyciski i dostępne funkcje.
Naciśnij kolorowy przycisk odpowiadający funkcji, której chcesz użyć.
Dostępne funkcje różnią się w zależności od ekranu.
Wskazówki
Ilustracja po prawej stronie służy za przykład. Kolejność kolorowych przycisków różni się w
zależności od regionu lub kraju.
23
Aby używać kolorowych przycisków za pomocą panelu dotykowego zdalnego
sterowania
Naciśnij pasek sterowania (
), aby otworzyć klawiaturę ekranową, przesuń palec po panelu
dotykowym, aby podświetlić żądany kolorowy przycisk, a następnie dotknij panelu dotykowego,
aby wybrać ten przycisk.
Powiązane informacje
Ekran Menu głównego
Używanie i-Manual
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
24
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
> Łatwiejsze znajdowanie treści (ekran
„Discover”)
Czynności podstawowe
Łatwiejsze znajdowanie treści (ekran „Discover”)
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Funkcja Discover pozwala wyszukiwać interesującą zawartość (np. programy telewizyjne, treści
internetowe itp.). Zwartość wyświetlana przez funkcję Discover różni się w zależności od modelu,
regionu i kraju.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Kroki
1. Aby włączyć funkcję Discover, naciśnij przycisk DISCOVER.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, dotknij panela i przesuń palec z
dołu w górę).
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
2. Wybierz żądaną kategorię za pomocą przycisków
/ .
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, lekko uderzaj w górę lub w dół).
3. Wybierz żądaną pozycję za pomocą przycisków
/ i naciśnij przycisk .
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu
dotykowym w lewo lub w prawo, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij panel dotykowy).
Wyświetlona zostanie wybrana zawartość.
Aby zmienić ustawienia funkcji Discover
Aby zmienić ustawienia funkcji Discover, naciśnij przycisk OPTIONS, gdy wyświetlany jest ekran
funkcji Discover, a następnie wybierz żądaną pozycję (np. [Dostosuj funkcję Discover] i
[Ustawienia kategorii]).
Wskazówki
Niektóre ustawienia opcji wymagają ustawienia zegara w telewizorze.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
25
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
> Ekran Menu
głównego
Czynności podstawowe
Ekran Menu głównego
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Menu główne można wyświetlić, naciskając przycisk HOME. W górnej części Menu głównego
[Kanały],
[Filmy] i [Aplikacje]. Wybierając w
wyświetlane są kategorie, takie jak
podkategorii miniaturę zawartości, można ją odtworzyć. Za pomocą odpowiednich ikon można
także używać funkcji (np. zmieniać ustawienia). Liczba kategorii i dostępnych pozycji różni się w
zależności od regionu/kraju.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME.
2. Wybierz żądaną kategorię za pomocą przycisków
/ .
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu
dotykowym w prawo lub w lewo).
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
3. Naciśnij przycisk
, a następnie wybierz żądaną podkategorię za pomocą przycisków
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu
dotykowym w dół, a następnie w prawo lub w lewo).
Po przesunięciu kursora poza lewą/prawą krawędź podkategorii zostaje wyświetlone
następna podkategoria.
4. Wybierz miniaturę zawartości.
Zawartość zostanie odtworzona.
26
/ .
Kategorie w Menu głównym
[Kanały]
Możesz przeglądać miniatury audycji na żywo, nagranych i emitowanych w przyszłości. Wybierz
żądaną podkategorię, aby zmienić źródło. Możesz również zmienić system emisji za pomocą menu
[Lista kanałów] w dolnej części Menu głównego.
[Filmy]
Można oglądać filmy z serwisów internetowych, podłączonego urządzenia USB lub sieci domowej.
Wybierz żądaną podkategorię, aby zmienić źródło.
[Album]
Można przeglądać zdjęcia z serwisów internetowych, podłączonego urządzenia USB lub sieci
domowej. Wybierz żądaną podkategorię, aby zmienić źródło.
[Muzyka]
Można odtwarzać muzykę z serwisów internetowych, podłączonego urządzenia USB lub sieci
domowej. Wybierz żądaną podkategorię, aby zmienić źródło.
[Aplikacje]
Możesz uruchamiać aplikacje. Wyświetlane są miniatury polecanych aplikacji ([Wybrane]) i Twoich
ulubionych aplikacji ([Moje aplikacje]). Aby wyświetlić wszystkie aplikacje, wybierz opcję [Wszystkie
aplikacje] w dolnej części Menu głównego.
Wskazówki
Podkategorie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Ikony w Menu głównym
[Szukaj]
Możesz wprowadzić słowo kluczowe, aby wyszukać zawartość. Możesz też wybierać słowa
kluczowe wyszukiwane wcześniej.
(Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju).
[Wejścia]
Możesz wybrać urządzenie wejściowe podłączone do telewizora.
[Serwer multimediów]
Możesz wybrać serwer multimediów (np. napęd USB, sieć domową), aby przeglądać jego zawartość
za pomocą odtwarzacza multimedialnego.
[Ustawienia]
Możesz zmienić ustawienia telewizora (np. Ekran, Dźwięk, Kanał).
[Pomoc]
Możesz wyświetlić informacje o samodzielnej diagnostyce i wsparciu dla klientów. Możesz też
wyświetlić tę instrukcję i-Manual.
/ /
[Stan sieci]
Możesz zobaczyć stan podłączenia sieci.
Możesz zobaczyć stan podłączenia sieci, wybierając ikonę.
: Połączono z siecią przewodową LAN.
: Połączono z siecią bezprzewodową LAN. Liczba linii fal pokazuje siłę sygnału.
: Połączono z siecią mobilną. Liczba słupków pokazuje siłę sygnału. (Dostępność tej funkcji
zależy od regionu/kraju).
Do ikony dodaje się następujące znaki, aby pokazać określony stan.
: Ten znak pokazuje błąd połączenia z siecią. Znak ten pojawia się również w przypadku
niekompletnej konfiguracji sieci. (W takim przypadku pojawia się dymek [Nie skonfigurowano sieci]).
27
: Ten znak pokazuje, że telewizor jest podłączony do sieci domowej, ale nie może połączyć się z
Internetem.
: Ten znak pokazuje, że telewizor jest tymczasowo odłączony od sieci albo aktualnie próbuje
nawiązać połączenie z siecią. W przypadku prawidłowej konfiguracji sieci, połączenie zostanie
wznowione automatycznie.
lub , sprawdź ustawienia i stan sieci. Naciśnij przycisk HOME i
W przypadku wyświetlenia
[Ustawienia] →
[Sieć] → [Ustawienia sieci] → [Wyświetl ustawienia i stan
wybierz opcje
sieci].
Powiązane informacje
Oglądanie filmów
Słuchanie muzyki
Oglądanie zdjęć
Używanie aplikacji
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
28
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Regulacja ustawień obrazu, np. jasność i kolor
obrazu.
Czynności podstawowe
Regulacja ustawień obrazu, np. jasność i kolor obrazu.
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz regulować różne ustawienia obrazu, takie jak jasność/kolor obrazu itp.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
2. Wybierz opcje
[Ekran] → [Obraz] → żądana opcja.
Korzystanie z sieci
domowej
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Dostępne opcje
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
[Wejścia docelowe]
Stosuje niestandardowe ustawienia obrazu do wybranego wejścia lub do wspólnej pamięci
współdzielonej przez inne wejścia. Aby zastosować te same ustawienia obrazu dla więcej niż
jednego wejścia, wybierz opcję [Wspólne] i dostosuj ustawienia obrazu.
[Tryb obrazu]
Umożliwia wybranie trybu obrazu zgodnie z własnymi preferencjami.
(lub panel dotykowy na panelu dotykowym zdalnego sterowania), aby przejść
Naciśnij przycisk
do opcji „Wybieranie trybu obrazu” i wyświetlić szczegóły.
Przejdź do strony
[Zerowanie]
Przywraca wszystkie ustawienia opcji [Obraz] do ustawień domyślnych, z wyłączeniem ustawień
[Wejścia docelowe], [Tryb obrazu] i [Zaawansowane ustawienia].
[Podświetlenie]
Reguluje jasność podświetlenia. Zmniejsza jasność ekranu w celu zmniejszenia poboru mocy.
29
[Kontrast]
Reguluje kontrast obrazu.
[Jasność]
Reguluje jasność obrazu.
[Nasycenie]
Reguluje intensywność koloru.
[Odcień]
Reguluje odcienie zielonego i czerwonego.
(Dostępność funkcji [Odcień] zależy od systemu kolorów).
[Temperatura barw]
Reguluje białość obrazu.
[Zimne]: nadaje białym kolorom niebieskawy odcień.
[Neutralne]: nadaje białym kolorom neutralny odcień.
[Ciepłe 1]/[Ciepłe 2]: nadaje białym kolorom czerwonawy odcień. [Ciepłe 2] nadaje odcień bardziej
czerwony niż opcja [Ciepłe 1].
[Ostrość]
Reguluje ostrość obrazu.
[Redukcja zakłóceń]
[Automat.]: automatycznie redukuje zakłócenia punktowe.
[Duża]/[Średnia]/[Mała]: modyfikuje efekt redukcji zakłóceń.
[Inteligentny]: automatycznie optymalizuje jakość obrazu z efektem redukcji zakłóceń.
(Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla analogowego wejścia RF, podłączenia SCART i
kompozytowego wejścia wideo.)
W przypadku analogowego sygnału wejściowego o niskiej jakości zalecane jest wybranie opcji
[Inteligentny].
[Wył.]: Wyłącza funkcję.
[Redukcja zakłóceń MPEG]
[Automat.]: automatycznie redukuje zakłócenia w skompresowanych plikach wideo MPEG.
[Duża]/[Średnia]/[Mała]: redukuje zakłócenia w skompresowanych plikach wideo MPEG.
[Wył.]: Wyłącza funkcję.
[Redukcja zakłóceń punkt.]
[Automat.]: automatycznie redukuje zakłócenia punktowe.
[Wył.]: Wyłącza funkcję.
[Tworzenie realizmu]
Reguluje dokładność obrazu i jego zakłócenia w celu uzyskania realistycznego obrazu.
[Rozdzielczość]
Reguluje dokładność i ostrość obrazu.
[Filtrow. zakłóceń]
Reguluje obraz tak, aby zmniejszyć poziom zakłóceń.
[Łagodna gradacja]
Tworzy płynne przejścia między płaskimi powierzchniami na obrazie.
[Tryb filmu]
[Automat.] : wyświetla zawartość filmową z wyglądem zbliżonym do oryginalnego przez
zastosowanie procesów charakterystycznych dla filmów.
[Wył.]: Wyłącza funkcję.
(Jeśli obraz zawiera nieregularne sygnały lub zbyt wiele zakłóceń, ustawienie jest wyłączane
automatycznie, nawet po wybraniu opcji [Automat.]).
30
[Zaawansowane ustawienia]
[Zerowanie]: resetuje wszystkie [Zaawansowane ustawienia] do wartości domyślnych (z wyjątkiem
ustawienia [Balans bieli]).
[Korekcja czerni]: wzmacnia czarne obszary obrazu w celu uzyskania lepszego kontrastu.
[Zaaw. zwiększ. kontrastu]: automatycznie optymalizuje [Podświetlenie] i [Kontrast] odpowiednio do
jasności ekranu. To ustawienie jest przydatne w przypadku ciemnych obrazów i scen.
[Gamma]: reguluje balans pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.
[Automat. ograniczanie jasności]: zmniejsza blask, np. w scenach, w których cały ekran jest biały.
[Czystość bieli]: wzmacnia biel na obrazie.
[Żywy kolor]: sprawia, że kolory są bardziej żywe.
[Balans bieli]: reguluje poziom koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego na ekranie.
[Uwydatnianie szczegółów]: uwydatnia szczegóły obrazu.
[Uwydatnianie krawędzi]: uwydatnia krawędzie obrazu.
[Naturalny kolor skóry.]: wykrywa twarze i odtwarza naturalny kolor skóry.
[Priorytet szybkości wyświetlania]: Skraca opóźnienie obrazu w celu optymalizacji reakcji na
polecenia z kontrolerów gry/myszy komputerowej poprzez wybranie opcji [Wł.].
[Tryb ruchu LED]: redukuje rozmycie obrazu w ruchu.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
31
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Czynności podstawowe
> Używanie iManual
Czynności podstawowe
Używanie i-Manual
Opis części
Oglądanie telewizji
Szukanie informacji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Instrukcja i-Manual wyjaśnia, w jaki sposób korzystać z funkcji telewizora. Na głównej stronie
instrukcji i-Manual można wybrać żądaną metodę poszukiwania informacji.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Spis treści: wyszukiwanie z listy tytułów.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Indeks: wyszukiwanie według nazwy funkcji/cechy.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie problemów: wyszukiwanie rozwiązań problemów.
Wybierz jedną z kart:
/
/
.
Wskazówki
Dostarczony wydrukowany podręcznik zawiera ważne informacje, takie jak przestrogi i instrukcje
obsługi mające na celu zapobieżenie wypadkom. Aby bezpiecznie użytkować telewizor, należy
dokładnie przeczytać dostarczony wydrukowany podręcznik.
Kroki
Przykład procedury: szukanie „Spis treści”
1. Na głównej stronie tego podręcznika wybierz kartę „Spis treści” za pomocą przycisków
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu
dotykowym w prawo lub w lewo).
2. Wybierz tytuł po lewej stronie ekranu za pomocą przycisków
przycisk
/ , a następnie naciśnij
.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu
dotykowym w górę lub w dół, aby wybrać tytuł, a następnie naciśnij panel dotykowy).
Tytuły po prawej stronie ekranu zmieniają się w zależności od tytułu wybranego po lewej
stronie ekranu.
32
/ .
3. Wybierz tytuł po prawej stronie ekranu za pomocą przycisków
przycisk
/ , a następnie naciśnij
.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu
dotykowym w górę lub w dół, aby wybrać tytuł, a następnie naciśnij panel dotykowy).
Pojawi się strona z wybranym tytułem.
4. Naciśnij przycisk
, aby przejść do następnej strony.
Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij przycisk
.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu
dotykowym w prawo lub w lewo).
Aby przejść do strony głównej
Naciśnij odpowiedni kolorowy przycisk znajdujący się u dołu ekranu.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
otworzyć klawiaturę ekranową, a następnie wybierz odpowiedni kolorowy przycisk).
), aby
Aby zamknąć i-Manual
Naciśnij przycisk i-MANUAL.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
otworzyć klawiaturę ekranową, a następnie wybierz przycisk i-MANUAL).
), aby
Jeśli naciśniesz ponownie przycisk i-MANUAL, poprzednio wyświetlana strona pojawi się na
powrót. Jeśli naciśniesz przycisk i-MANUAL po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora,
pojawi się strona główna.
Ponowne wyświetlanie strony podczas oglądania telewizora
Naciskaj przycisk i-MANUAL, aby przełączać pomiędzy ekranem telewizora a poprzednio
wyświetlaną stroną i-Manual. W ten sposób możesz korzystać z i-Manual podczas oglądania
telewizora.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania ( ), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk i-MANUAL, a następnie naciśnij panel
dotykowy).
Zapisywanie często oglądanych stron (zakładka)
Możesz zapisywać często oglądane strony w tym podręczniku za pomocą kolorowego przycisku.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zakładek, naciśnij kolorowy przycisk
odpowiadający pozycji [Pokaż zakładkę] u dołu ekranu.
(Używając panelu dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania ( ), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk [Pokaż zakładkę], a następnie naciśnij panel
dotykowy).
Do początku strony
33
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Czynności podstawowe
> Obserwacja podł.
urządz.
Czynności podstawowe
Obserwacja podł. urządz.
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Po podłączeniu różnych urządzeń (np. nagrywarki BD, aparatu cyfrowego, komputera, smartfonu,
tabletu) do telewizora, możesz korzystać z odtwarzania zawartości, takiej jak zdjęcia i muzyka na
podłączonym urządzeniu.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Można podłączyć urządzenie, korzystając z dwóch sposobów:
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
34
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu
> Rozmowy ze znajomymi podczas oglądania
telewizji
Czynności podstawowe
Rozmowy ze znajomymi podczas oglądania telewizji
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Funkcja Oglądanie ze znajomymi umożliwia użycie usług sieci społecznościowych podczas
oglądania programu telewizyjnego. Możesz czerpać radość z rozmów ze znajomymi i sprawdzać
wypowiedzi innych osób dotyczące programu w komentarzach na ekranie.
(Funkcje, które mogą być używane z funkcją Oglądanie ze znajomymi różnią się w zależności od
modelu/regionu/kraju).
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Kroki
1. Nawiąż połączenie z szerokopasmowym Internetem.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk
aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania
szczegółów.
,
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie
naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z
Internetem” w celu uzyskania szczegółów).
2. Naciśnij przycisk SOCIAL VIEW, aby uruchomić funkcję Oglądanie ze znajomymi.
Pojawi się ekran Oglądanie ze znajomymi. (Rozmiar obrazu oglądanego programu zostanie
zmniejszony i pojawi się obszar tweetów).
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
3. Naciśnij ponownie przycisk SOCIAL VIEW, aby otworzyć ekran menu, a następnie zaloguj się
do żądanej usługi sieci społecznościowej.
Po zalogowaniu się nazwa konta jest wyświetlana obok nazwy usługi na ekranie menu.
Aby zatrzymać funkcję Oglądanie ze znajomymi, podczas wyświetlania ekranu Oglądanie ze
znajomymi naciśnij przycisk SOCIAL VIEW, aby otworzyć ekran menu, następnie naciśnij
ponownie przycisk SOCIAL VIEW.
Aby wyświetlić program w trybie pełnego ekranu
Naciśnij przycisk SOCIAL VIEW, aby otworzyć pasek menu, następnie wybierz [Układ widoku] →
[Ustawienia ekranu:] → [Nakładanie].
35
Aby wprowadzić słowo kluczowe wyszukiwania
Obszar usługi sieci społecznościowej przedstawia tweety związane z oglądanym programem.
Można także wprowadzić słowo kluczowe wyszukiwania. Podczas wyświetlania ekranu
Oglądanie ze znajomymi naciśnij przycisk SOCIAL VIEW, aby otworzyć ekran menu, wybierz
[Ustal słowo kluczowe dla wiadomości tweet], następnie wprowadź żądane słowo kluczowe.
Wskazówki
Z serwisu Twitter można korzystać bez logowania się, ale zalogowanie się do niego pozwoli
skorzystać z dodatkowych funkcji serwisu Twitter.
Uwagi
Jeśli nie masz konta usługi sieci społecznościowej, utwórz je przy użyciu komputera.
Podczas korzystania z funkcji Oglądanie ze znajomymi nie można wyświetlać obrazów 3D.
Opcja [Format ekranu] zmienia się na [Pełny] podczas korzystania z funkcji Oglądanie ze znajomymi.
Po uruchomieniu aplikacji Discover podczas korzystania z funkcji Oglądanie ze znajomymi niektóre
kategorie nie zostaną wyświetlone.
Urządzeniem BRAVIA Sync nie można sterować przy użyciu pilota telewizora podczas korzystania z
funkcji Oglądanie ze znajomymi. Do sterowania urządzeniem użyj jego pilota.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
36
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Używanie usług i aplikacji internetowych
> Używanie
aplikacji
Czynności podstawowe
Używanie aplikacji
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Naciśnij przycisk SEN/APPS lub wybierz z menu głównego opcję [Aplikacje], aby otworzyć
kategorię Aplikacje, która pozwala korzystać z zawartości pochodzącej z Internetu. Z tego ekranu
można uzyskiwać dostęp do różnych usług i aplikacji. Pozycje w kategorii Aplikacje różnią się w
zależności od regionu/kraju i mogą ulegać zmianie.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Kroki
1. Nawiąż połączenie z szerokopasmowym Internetem.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk
aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania
szczegółów.
,
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie
naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z
Internetem” w celu uzyskania szczegółów).
2. Naciśnij przycisk SEN/APPS lub wybierz z menu głównego opcję
[Aplikacje], aby otworzyć
kategorię Aplikacje.
3. Wybierz odpowiednią miniaturę, aby uruchomić żądaną aplikację.
Aby wyświetlić wszystkie aplikacje, możesz w menu głównym wybrać opcję [Wszystkie
aplikacje].
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Wskazówki
W zależności od rodzaju usługi przed skorzystaniem z niej może być wymagana rejestracja.
Aby dodać aplikację do [Moje aplikacje]
Wybierz ikonę +, aby wyświetlić wszystkie aplikacje, wybierz żądaną aplikację, a następnie opcję
[Dodaj do Moich aplikacji]. Albo wybierz opcję [Wszystkie aplikacje] w menu głównym, aby
wyświetlić wszystkie aplikacje, wybierz żądaną aplikację, a następnie opcję [Dodaj do Moich
aplikacji].
Do początku strony
37
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
>
Przód
Czynności podstawowe
Przód
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Czujniki i podświetlenie
Czujnik pilota
Odbiera sygnały z pilota.
Skieruj pilot na logo Sony, aby obsługiwać telewizor.
Nie kładź niczego w pobliżu czujnika. Może to zakłócić jego funkcjonowanie.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Czujnik światła
Określa poziom oświetlenia w pomieszczeniu i dostosowuje do niego jasność ekranu.
Nie kładź niczego w pobliżu czujnika. Może to zakłócić jego funkcjonowanie.
Dioda LED podświetlenia
Podświetlenie LED świeci się lub miga w odpowiedzi na czynności wykonywane pilotem i świeci
się w różnych kolorach, w zależności od stanu telewizora.
Miganie
(szybkość migania zależy od stanu)
Telewizor jest włączony
Telewizor odbiera połączenie przychodzące *2
Telewizor znajduje się w trybie Obraz wyłączony
Trwa aktualizacja oprogramowania
Miganie
Gdy telewizor i urządzenie mobilne (np. smartfon) są połączone bezprzewodowo
*1
Podczas nagrywania (włącznie z trybem SCART REC) lub gdy telewizor jest w trybie wstrzymania
*2
*1
Ustawione są następujące funkcje timera:
Timer włączenia, Timer uśpienia, Przypomnienie (*2), Timer nagrywania (*2)
W przypadku jednoczesnego wystąpienia kilku stanów wyższy priorytet ma stan znajdujący się wyżej
w tabeli.
38
Podświetlenie LED nie świeci się, gdy telewizor jest w trybie czuwania, z wyjątkiem sytuacji, gdy trwa
nagrywanie lub ustawiony jest timer.
*1: Jeśli w obszarze [Dioda podświetlenia LED] wybrano opcję [Prosta reakcja], podświetlenie
LED nie świeci ciągle, ale miga w celu potwierdzenia operacji.
*2: Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
39
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
> Przyciski sterowania z
tyłu
Czynności podstawowe
Przyciski sterowania z tyłu
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
(Zasilanie)
Naciśnij, aby włączyć telewizor albo przełączyć go w tryb czuwania.
CH +/– (Kanał)/ / ,
W Menu głównym telewizora te przyciski działają jak
Wprowadzanie różnych
ustawień
/ / / .
HOME
Naciśnij, aby wyświetlić Menu główne telewizora.
(Wybór wejścia)/
Korzystanie z sieci
domowej
+/– (Głośność)/ /
Naciśnij, aby wybrać następny (+) lub poprzedni (–) kanał.
Naciskaj, aby wyregulować głośność.
(Wybierz / potwierdź)
Naciśnij, aby wyświetlić listę wejść.
Aby wybrać odpowiednie wejście, naciśnij ten przycisk wielokrotnie.
W Menu głównym telewizora ten przycisk działa jak
(wybierz/potwierdź).
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
40
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
> Terminale z tyłu
(dołu)
Czynności podstawowe
Terminale z tyłu (dołu)
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Wejście RF umożliwiające połączenie z telewizją kablową lub anteną.
W przypadku modeli kompatybilnych z telewizją satelitarną dostępne jest
także wejście satelitarne.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
HDMI IN 2/3/4
Interfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface) zapewnia
nieskompresowany, w pełni cyfrowy interfejs audio/wideo łączący ten telewizor z
dowolnym urządzeniem audio/wideo kompatybilnym z HDMI. W przypadku
podłączenia urządzenia obsługującego funkcję BRAVIA Sync możliwa jest też
komunikacja z podłączonym urządzeniem.
Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo
HDMI.
W przypadku podłączenia cyfrowego systemu audio obsługującego
technologię Audio Return Channel (ARC) użyj interfejsu HDMI IN 2. W
przypadku braku takiej kompatybilności wymagane jest dodatkowe
połączenie z DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
41
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
> Terminale z tyłu (na
środku)
Czynności podstawowe
Terminale z tyłu (na środku)
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
DC IN 19.5 V
Do podłączania dostarczonego zasilacza sieciowego.
W zależności od modelu telewizor może nie być wyposażony w to złącze. W takim
przypadku zasilacz sieciowy nie jest dostarczany.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Za pomocą wejścia cyfrowego audio (optycznego) można odtwarzać dźwięk
telewizora na podłączonym systemie kina domowego.
AV2,
/
COMPONENT IN
To wejście może być używane jako kompozytowe wejście wideo lub
komponentowe wejście wideo. W przypadku podłączenia do urządzenia mono
L (MONO).
podłącz do gniazda (złącza) audio
W przypadku połączenia kompozytowego użyj złącza
AV2 do podłączenia
(L/R) wejścia
/
COMPONENT IN do
sygnału wideo i złącza
podłączenia sygnału audio.
W przypadku podłączenia komponentowego użyj Y, PB i PR do podłączenia
(L/R) do podłączenia sygnału audio.
sygnału wideo i złącza
AV2 i
/
Telewizor automatycznie wykrywa i przełącza pomiędzy
COMPONENT IN. Aby ręcznie ustawić typ wejścia, naciśnij przycisk HOME i
wybierz opcje
[Ustawienia] →
[Wejścia zewnętrzne] → [Wejście
AV2/Component].
/
AV1
Podłącz za pomocą kabla SCART. W przypadku podłączania analogowego
dekodera tuner telewizora wysyła zakodowane sygnały do dekodera, a dekoder
rozkodowuje je przed wysłaniem.
Ustawienia wyjścia SCART należy wprowadzić przy przesyłaniu cyfrowego
sygnału RF w niektórych modelach lub krajach.
Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję [Nagryw. SCART wł.].
LAN
42
Połączenie z istniejącą siecią za pomocą kabla Ethernet.
CAM (Moduł dostępu warunkowego)
Umożliwia dostęp do płatnych usług telewizyjnych. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, przejdź do podręcznika użytkownika dostarczonego z modułem CAM.
Nie wkładaj karty smart bezpośrednio do gniazda CAM telewizora. Musi ona
zostać włożona do modułu dostępu warunkowego dostarczanego przez
autoryzowanego przedstawiciela.
Moduł CAM nie jest obsługiwany w niektórych krajach/obszarach. Sprawdź,
czy moduł jest obsługiwany u autoryzowanego przedstawiciela.
Po przełączeniu się na program cyfrowy po używaniu wideo internetowego
może pojawić się komunikat CAM.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
43
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
> Terminale z tyłu (z
prawej)
Czynności podstawowe
Terminale z tyłu (z prawej)
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
HDMI IN 1/MHL
Interfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface) zapewnia
nieskompresowany, w pełni cyfrowy interfejs audio/wideo łączący ten telewizor z
dowolnym urządzeniem audio/wideo kompatybilnym z HDMI. Możesz także
podłączyć urządzenie MHL (Mobile High-definition Link) za pomocą kabla MHL.
W przypadku podłączenia urządzenia obsługującego funkcję BRAVIA Sync
możliwa jest też komunikacja z podłączonym urządzeniem.
Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo
HDMI.
W przypadku podłączenia cyfrowego systemu audio obsługującego
technologię Audio Return Channel (ARC) użyj złącza HDMI IN 2
znajdującego się w dolnej części telewizora. W przypadku braku takiej
kompatybilności wymagane jest dodatkowe połączenie z DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL).
AUDIO OUT/
Podłącz słuchawki lub system stereo, aby słuchać dźwięku telewizora za
pośrednictwem podłączonego wyposażenia.
Aby słuchać dźwięku telewizora za pomocą podłączonego wyposażenia, naciśnij
[Ustawienia] →
[Dźwięk] →
przycisk HOME i wybierz opcje
[Słuchawki/Wyjście audio] → [Słuchawki] lub [Wyjście audio].
Po ustawieniu opcji [Wyjście audio] w obszarze [Słuchawki/Wyjście audio]
wybierz opcję [Stałe] lub [Regulowane], naciśnij przycisk HOME i wybierz
[Ustawienia] →
[Dźwięk] → [Wyjście audio].
opcje
USB 1 (HDD REC)/2
Możesz słuchać muzyki, a także oglądać zdjęcia i filmy wideo zapisane w
urządzeniu USB.
Po wybraniu opcji USB 1 (HDD REC) można też nagrywać sygnał nadawany
cyfrowo na zewnętrzny dysk USB.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
44
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
>
Góra
Czynności podstawowe
Góra
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
/ (Wybór wejścia / Zatrzymanie tekstu)
W trybie telewizji: naciskaj, aby wybrać wejście podłączonego urządzenia.
W trybie tekstowym: naciśnij, aby zatrzymać bieżącą stronę.
(Tryb czuwania telewizora)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor (przełączyć go w tryb czuwania).
Używanie usług i aplikacji
internetowych
(Ustawienie napisów)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć napisy (gdy ta funkcja jest dostępna).
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
AUDIO
Naciśnij, aby zmienić tryb podwójnego dźwięku.
W trybie cyfrowym naciśnij, aby zmienić język aktualnie oglądanego programu.
Korzystanie z innych
urządzeń
SYNC MENU
Naciśnij, aby wyświetlić menu BRAVIA Sync służące do sterowania
urządzeniem zgodnym z funkcją BRAVIA Sync.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
RELATED SEARCH
Po podłączeniu telewizora do Internetu, możesz podczas oglądania programu
telewizyjnego wyszukiwać powiązanych treści. (To, czego możesz
wyszukiwać zależy od regionu/kraju i innych okoliczności).
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
TV PAUSE
Naciśnij, aby wstrzymać aktualnie oglądany program.
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
45
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
> Górna
część
Czynności podstawowe
Górna część
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Przyciski do podłączonych urządzeń
Przy użyciu tych przycisków można sterować podłączonym urządzeniem
obsługującym funkcję BRAVIA Sync lub dyskiem twardym USB.
TITLE LIST
Naciśnij, aby wyświetlić listę tytułów.
REC
Naciśnij, aby nagrać bieżący program przy użyciu funkcji nagrywania na dysku
twardym USB.
Kolorowe przyciski
Gdy dostępne są kolorowe przyciski, na ekranie wyświetlany jest przewodnik
po obsłudze.
Aby wykonać wybraną operację, postępuj zgodnie z informacjami w
przewodniku po obsłudze.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
SOCIAL VIEW
Dzięki funkcji SNS można oglądać telewizję razem ze znajomymi w każdym
miejscu.
Przydatne funkcje
FOOTBALL
Naciśnij, aby zmienić tryb Live Football Mode.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
46
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
>
Środek
Czynności podstawowe
Środek
Opis części
Oglądanie telewizji
DISCOVER
Naciśnij, aby rozpocząć wyszukiwanie treści za pomocą funkcji Discover.
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
SEN/APPS
Naciśnij, aby otworzyć kategorię Aplikacje z Menu głównego.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
GUIDE
Naciśnij, aby wyświetlić cyfrowy przewodnik po programach.
Funkcja przewodnika może nie być dostępna w niektórych regionach lub
krajach.
/ / / / /
RETURN/BACK
Naciśnij, aby wybrać lub potwierdzić wyróżniony element i wrócić do
poprzedniego ekranu albo wyjść z menu.
OPTIONS
Naciśnij, aby wyświetlić listę wygodnych funkcji i skrótów menu. Pozycje menu
mogą się różnić w zależności od bieżącego wejścia i/lub zawartości.
HOME
Naciśnij, aby wyświetlić Menu główne telewizora.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
47
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
> Dolna
część
Czynności podstawowe
Dolna część
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
DIGITAL/ANALOG
Naciśnij, aby przełączyć się między trybem cyfrowym i analogowym.
Naciśnij podczas oglądania obrazu z podłączonego urządzenia, aby powrócić
do ostatnio oglądanego trybu telewizji.
EXIT
Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu albo wyjść z menu. Gdy
dostępna jest usługa interaktywna, naciśnij, aby wyjść z tej usługi.
/
Naciśnij, aby wyświetlić informację.
i-MANUAL
Naciśnij, aby wyświetlić podręcznik użytkownika na ekranie (ten podręcznik).
Przyciski z cyframi / przyciski z literami
W trybie telewizji: naciskaj, aby wybrać kanały.
W trybie tekstowym: naciśnij, aby wprowadzić numer strony i/lub znaki
alfabetu.
Gdy dostępna jest usługa interaktywna, możesz również wprowadzać litery.
TV/RADIO
Naciśnij, aby przełączyć się między transmisją telewizji lub radia.
(Tekst)
Naciśnij, aby wyświetlić informację tekstową.
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
48
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
>
Dół
Czynności podstawowe
Dół
Opis części
Oglądanie telewizji
+/– (Głośność)
Naciskaj, aby wyregulować głośność.
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
(Wyciszenie)
Naciśnij, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
PROG +/–/ /
W trybie telewizji: Naciśnij, aby wybrać następny (+) lub poprzedni (–) kanał.
W trybie tekstowym: naciśnij, aby wybrać następną ( ) lub poprzednią ( )
stronę.
3D
Naciśnij, aby wyświetlić Menu 3D.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
49
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
> Górna
część
Czynności podstawowe
Górna część
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
SOCIAL VIEW
Dzięki funkcji SNS można oglądać telewizję razem ze znajomymi w każdym
miejscu.
(Tryb czuwania telewizora)
Naciśnij, aby włączyć telewizor albo wyłączyć go (przełączyć go w tryb
czuwania).
)
Pasek sterowania (
Naciśnij, aby otworzyć klawiaturę ekranową w górnej części ekranu telewizora.
Przesuń palec w lewo/prawo, aby poruszać się w lewo/prawo, a następnie
naciśnij panel dotykowy.
Panel dotykowy
Do sterowania telewizorem za pomocą panelu dotykowego służą gesty, takie
jak naciskanie lub przesuwanie.
RETURN
Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu albo wyjść z menu.
HOME
Naciśnij, aby wyświetlić Menu główne telewizora.
OPTIONS
Naciśnij, aby wyświetlić listę wygodnych funkcji i skrótów menu. Pozycje menu
mogą się różnić w zależności od bieżącego wejścia i/lub zawartości.
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
50
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
> Dolna
część
Czynności podstawowe
Dolna część
Opis części
Oglądanie telewizji
+/– (Głośność)
Naciskaj, aby wyregulować głośność.
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
PROG +/–
Naciśnij, aby wybrać następny (+) lub poprzedni (–) kanał.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
(NFC)
Dotknij urządzenia (np. niektóre modele telefonu Xperia) odpowiadającego
funkcji Kopia ekranu jednym dotknięciem, a ekran urządzenia zostanie
wyświetlony na telewizorze.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
51
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Opis części
> Wyświetlanie klawiatury
ekranowej
Czynności podstawowe
Wyświetlanie klawiatury ekranowej
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Można wyświetlić klawiaturę ekranową.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Kroki
1. Naciśnij pasek sterowania (
) na panelu dotykowym zdalnego sterowania.
Klawiatura ekranowa zostanie wyświetlona na ekranie.
2. Przesuń palec w lewo/prawo, aby wybrać przycisk, a następnie naciśnij panel dotykowy.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
52
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji
> Wybieranie
kanałów
Czynności podstawowe
Wybieranie kanałów
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Kanały można wybierać za pomocą funkcji Discover, Menu głównego lub przycisków
numerycznych.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Wybieranie kanałów za pomocą funkcji Discover
1. Aby włączyć funkcję Discover, naciśnij przycisk DISCOVER.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, dotknij panela i przesuń palec z
dołu w górę).
2. Wybierz żądany system emisji za pomocą przycisków
/ .
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, lekko uderzaj w górę lub w dół).
3. Wybierz żądaną miniaturę za pomocą przycisków
/
i naciśnij przycisk
.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu
dotykowym w lewo lub w prawo, aby wybrać miniaturę, a następnie naciśnij panel dotykowy).
Wybieranie kanałów za pomocą Menu głównego
1. Naciśnij przycisk HOME.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
2. Wybierz opcję
[Kanały] w górnej części Menu głównego.
3. Wybierz żądany system emisji za pomocą menu [Lista kanałów] w dolnej części Menu
głównego.
4. Wybierz żądany kanał.
Wybieranie kanałów za pomocą przycisków numerycznych
1. Naciśnij przycisk DIGITAL/ANALOG, aby wybrać tryb cyfrowy/analogowy.
2. Naciśnij przyciski numeryczne, aby wybrać kanał.
W przypadku kanałów o numerach 10 i wyższych po naciśnięciu pierwszego przycisku
naciśnij szybko drugi.
53
Informacje o banerze informacyjnym
Podczas zmieniania kanału na krótko pojawia się baner informacyjny. Na banerze mogą być
wyświetlane poniższe ikony.
: usługa danych (aplikacja emisyjna)
: usługa radiowa
: usługa szyfrowana/objęta subskrypcją
: dostępne ścieżki dźwiękowe w wielu językach
: dostępne napisy
: dostępne napisy i/lub ścieżka dźwiękowa dla niedosłyszących
: zalecany minimalny wiek widzów bieżącego programu (od 3 do 18 lat)
: Kontrola rodzicielska
: Blokada programów cyfrowych
: dostępna ścieżka dźwiękowa dla niedowidzących
: dostępne napisy czytane przez lektora
: dostępna wielokanałowa ścieżka dźwiękowa
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
54
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji
> Większa radość z piłki
nożnej
Czynności podstawowe
Większa radość z piłki nożnej
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz uzyskać bardziej realistyczny obraz i dźwięk, jak gdybyś oglądał wydarzenie sportowe na
stadionie.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Kroki
1. Naciśnij przycisk FOOTBALL i wybierz opcję [Wł.].
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
),
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk FOOTBALL, a następnie naciśnij
panel dotykowy).
Głos tłumu jest podkreślony, a opcja [Tryb obrazu] ustawiona na [Sport].
Aby wyłączyć Tryb Live Football Mode, naciśnij przycisk FOOTBALL, a następnie wybierz [Wył.].
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk FOOTBALL, a następnie naciśnij panel
dotykowy).
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
55
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji
> Wyświetlanie informacji
tekstowych
Czynności podstawowe
Wyświetlanie informacji tekstowych
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz wyświetlać szereg informacji tekstowych oraz informacji graficznych opartych na tekście,
takich jak wiadomości krajowe, prognoza pogody czy programy telewizyjne. Informacje będące
przedmiotem zainteresowania możesz wybierać na kilku stronach, wprowadzając odpowiedni
numer.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Kroki
Naciśnij przycisk
, aby wyświetlić informację tekstową.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).
Aby zamknąć informację tekstową, naciśnij przycisk
.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).
Informacje o ekranie informacji tekstowych
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Wprowadzenie numeru strony
Pozwala przejść bezpośrednio do danej strony przez wybranie numeru strony na
ekranie albo bezpośrednie wprowadzenie numeru strony.
Kursor wyboru strony
56
Pozwala wybrać nową stronę tekstową za pomocą kursora, przez naciśnięcie
przycisku
(lub ekranu dotykowego na panelu dotykowym zdalnego
sterowania).
Fastext
Umożliwia szybki dostęp do żądanych stron poprzez naciśnięcie
odpowiadającego im kolorowego przycisku, jeśli jest dostępny.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać odpowiedni kolorowy
przycisk, a następnie naciśnij panel dotykowy).
/ , aby zatrzymać stronę.
Naciśnij przycisk
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk
, a następnie
naciśnij panel dotykowy).
Naciśnij przycisk / , aby wyświetlić ukryte informacje (często stosowane na
stronach z quizami).
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie
naciśnij panel dotykowy).
Informacje o usłudze cyfrowej informacji tekstowej
Usługa cyfrowej informacji tekstowej zapewnia obfite w grafikę treści cechujące się płynnymi
obrazami i rysunkami. Możesz korzystać z różnych funkcji, takich jak linki do stron czy łatwe
metody nawigacji. Usługę tę oferuje wielu nadawców. (Dostępność tej funkcji zależy od
modelu/regionu/kraju).
Informacje o usłudze cyfrowej aplikacji interaktywnej
Usługa cyfrowej aplikacji interaktywnej zapewnia wysokiej jakości cyfrowy tekst i grafikę wraz z
zaawansowanymi opcjami. Ta usługa jest obsługiwana przez nadawców. (Dostępność tej funkcji
zależy od modelu/regionu/kraju).
Uwagi
Serwisy interaktywne są dostępne tylko wówczas, gdy dostarcza je nadawca.
Dostępne funkcje oraz zawartość ekranu mogą się różnić, w zależności od nadawcy.
W przypadku wyboru napisów i uruchomienia przez użytkownika aplikacji cyfrowej informacji
tekstowej za pomocą przycisku „text”, w niektórych przypadkach napisy mogą zniknąć. Po
opuszczeniu przez użytkownika aplikacji tekstu cyfrowego, dekodowanie napisów zostanie
wznowione automatycznie.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
57
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji
> Obsługa programu
telewizyjnego
Czynności podstawowe
Obsługa programu telewizyjnego
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz szybko znaleźć ulubione programy i szczegółowe informacje o programach. Dostępne są
bieżące informacje o programach i tygodniowe programy telewizyjne na następne osiem dni. (Ta
funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku sygnału cyfrowego i jest uzależniona od
[Ustawienia] →
regionu/kraju. W niektórych krajach jest dostępna tylko przy ustawieniu opcji
[Ustawienia systemowe] → [Konfiguracja funkcji ogólnych] → [Działanie przycisku GUIDE] →
[Uruchom Przewodnik]).
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Kroki
1. Naciśnij przycisk GUIDE, aby wyświetlić cyfrowy przewodnik po programach.
),
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk GUIDE, a następnie naciśnij panel
dotykowy).
2. Wybierz program do oglądania.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Aby zamknąć cyfrowy przewodnik po programach, naciśnij przycisk GUIDE.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania ( ), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk GUIDE, a następnie naciśnij panel dotykowy).
Aby poszukiwać programów według gatunku
Naciśnij przycisk OPTIONS, wybierz [Lista gatunków programów] i żądany gatunek, a następnie
żądany program.
Aby zarejestrować ulubione programy
Naciśnij przycisk OPTIONS, wybierz opcję [Ustaw. przewodn. po ulubionych.]/[Konf. ulubionych]*
i żądaną kategorię, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
zarejestrować kanały.
58
* Nazwy opcji mogą się różnić w zależności od regionu/kraju.
Aby ustawić przypomnienia
Możesz ustawić przypomnienia dla programów, które mają zostać wyemitowane. Po wybraniu w
przewodniku programu, który ma zostać wyemitowany, wybierz polecenie [Przypomnienie].
Aby wyświetlić listę programów, dla których ustawiono przypomnienia, naciśnij przycisk HOME i
[Kanały] →
[Nagrania] → [Lista programatora].
wybierz opcje
(Ta funkcja może być niedostępna w zależności od modelu/regionu/kraju).
Informacje o ekranie cyfrowego przewodnika po programach
Kategoria
Wskazuje nazwę kategorii (np. [Przewodnik po ulubionych 1]), zawierającej
wszystkie kanały należące do tej kategorii.
Okienko informacyjne
Pokazuje informacje o podświetlonym programie.
Informacja o kanale
Wyświetla nazwę kanału oraz numer nadawcy.
Siatka programowa
Umożliwia wybór programu do oglądania albo do ustawienia jako przypomnienie*.
* Dostępność ustawienia jako przypomnienie zależy od regionu/kraju.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
59
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji
> Używanie funkcji wyszukiwania w instrukcji
telewizora
Czynności podstawowe
Używanie funkcji wyszukiwania w instrukcji telewizora
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz wyszukiwać informacje o programach telewizyjnych oraz szczegóły dotyczące obsady.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Wskazówki
Od marca 2014 roku ta funkcja będzie dostępna w następujących regionach/krajach.
Czechy / Dania / Niemcy / Szwajcaria / Austria / Wielka Brytania / Irlandia / Hiszpania / Francja /
Włochy / Holandia / Belgia / Luksemburg / Norwegia / Polska / Rosja / Słowacja / Finlandia /
Szwecja / Nowa Zelandia / Australia / Stany Zjednoczone / Kanada / Brazylia
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Kroki
1. Nawiąż połączenie z szerokopasmowym Internetem.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk ,
aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania
szczegółów.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie
naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z
Internetem” w celu uzyskania szczegółów).
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
[Kanały].
3. Wybierz [Guide].
Wyświetla szczegółowe informacje o programach telewizyjnych.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij kilka razy przycisk RETURN.
Uwagi
Przewodnik i wysz. można włączyć tylko wtedy, gdy w opcji [Działanie przycisku GUIDE] wybrano
ustawienie [Uruchom Przewodnik i wyszukiw].
Aby wyszukiwać programy telewizyjne przez wprowadzenie słowa kluczowego.
Aby wyszukiwać programy telewizyjne przez wprowadzenie słowa kluczowego (np. tytułu), można
wybrać opcję [Wysz. zdarzenia] z menu Opcje.
60
Aby włączyć wyświetlanie programu telewizyjnego przez naciśnięcie przycisku
GUIDE lub ikony GUIDE.
Aby skonfigurować program telewizyjny, wykonaj następujące czynności:
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] →
[Konfiguracja funkcji ogólnych] → [Działanie przycisku GUIDE] → [Uruchom Przewodnik i
wyszukiw].
Można także wybrać pozycję [Uruchom Przewodnik] w menu Opcje, aby przełączyć na
transmitowany przewodnik po programach.
Wskazówki
Jeśli wyświetlany kanał różni się wybranego, wybierz polecenie [Przypisz program], naciskając
przycisk OPTIONS, a następnie z listy kanałów wybierz odpowiedni kanał. Jeśli dany kanał nie
znajduje się na liście, wyszukaj go, wprowadzając odpowiednie słowo kluczowe (nazwę nadawcy).
Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku kanałów w przystawce telewizyjnej.
Podczas wyświetlania programu telewizyjnego naciśnięcie przycisku OPTIONS pozwala utworzyć
listę ulubionych kanałów lub przełączyć się między programem telewizji cyfrowej, satelitarnej lub
przystawki telewizyjnej.
Przełączanie między programem telewizji cyfrowej, satelitarnej lub przystawki telewizyjnej jest
dostępne tylko w modelach obsługujących telewizję satelitarną lub funkcję IR Blaster.
Uwagi
Gdy brak danych dla kanału, program będzie pusty.
Informacje o kanale mogą nie wyświetlać się prawidłowo.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
61
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji
> Oglądanie w
3D
Czynności podstawowe
Opis części
Oglądanie w 3D
( Dostępność tej funkcji zależy od modelu/regionu/kraju).
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Możesz cieszyć się doświadczeniem wspaniałej rozrywki 3D, zapewnianej przez stereoskopowe
gry wideo 3D i płyty Blu-ray 3D.
Aby oglądać zawartość z efektem 3D, podłącz urządzenie obsługujące efekt 3D bezpośrednio do
telewizora, używając zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI oznaczonego logo HDMI.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Zalecana odległość oglądania obrazu 3D
Jeśli odległość oglądania jest niewłaściwa, obraz może być widoczny podwójnie. Zalecamy, aby
siedzieć bezpośrednio na wprost telewizora.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Wskazówki
Jeśli planujesz zakup opcjonalnych pasywnych okularów 3D, wybierz model TDG-500P.
Kroki
1. Wyświetl na ekranie telewizora zawartość, która ma być oglądana w 3D.
2. Załóż pasywne okulary 3D.
Jeśli nie widać efektu 3D, wykonaj następujące kroki.
3. Naciśnij przycisk 3D, aby wyświetlić ekran [Obraz 3D].
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
62
),
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk 3D, a następnie naciśnij panel
dotykowy).
4. Naciskaj przycisk 3D, aby wybrać tryb [Obraz 3D] dopasowany do wyświetlanej zawartości.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
),
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk 3D, naciśnij panel dotykowy,
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać żądany tryb [Obraz 3D], a następnie
naciśnij panel dotykowy).
[3D (Obok siebie)]: wyświetla obrazy w 3D obok siebie.
[3D (Nad i pod)]: wyświetla obrazy w 3D nad i pod.
[2D (Tylko po lewej)]: jeśli ten sam obraz jest wyświetlany obok siebie, rozszerzony obraz po
lewej stronie jest wyświetlany w trybie 2D.
[2D (Tylko u góry)]: jeśli ten sam obraz jest wyświetlany nad i pod, rozszerzony obraz z góry
jest wyświetlany w trybie 2D.
Przy niektórych rodzajach sygnału wejściowego lub formatu wybranie opcji [3D (Obok
siebie)]/[3D (Nad i pod)]/[2D (Tylko po lewej)]/[2D (Tylko u góry)] może być niemożliwe.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Aby wyjść z Menu 3D, naciśnij przycisk RETURN.
Aby dezaktywować efekt 3D
Naciskaj przycisk 3D, aby wybrać opcję [Wył.] w [Obraz 3D].
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania ( ), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk 3D, naciśnij panel dotykowy, przesuń palec po
panelu dotykowym, aby wybrać ustawienie [Wył.] dla opcji [Obraz 3D], a następnie naciśnij panel
dotykowy).
Aby użyć trybu SimulView™
(Dostępność tej funkcji zależy od modelu sprzętu).
Ten telewizor jest wyposażony w funkcję SimulView™. Podczas korzystania z tej funkcji używaj
okularów wyłącznie do SimulView™.
SimulView™ umożliwia dwóm graczom jednoczesne oglądanie dwóch niezależnych obrazów na
pełnym ekranie podczas grania w tę samą grę. Obraz jest wówczas wyświetlany w trybie 2D. Aby
można było korzystać z tej funkcji, gra musi obsługiwać tryb SimulView™.
Aby wyregulować ustawienia 3D
Możesz regulować następujące ustawienia 3D.
Naciśnij przycisk HOME, wybierz opcję
żądana opcja.
[Ustawienia] →
[Ekran] → [Ustawienia 3D] →
[Obraz 3D]
Otwiera [Obraz 3D] w celu przełączania trybów wyświetlania.
[Auto 3D]
Wybierz opcję [Automat.], aby telewizor automatycznie przełączał się do trybu obrazu 3D po
wykryciu sygnału 3D.
Wybierz opcję [Wył.], aby tryb obrazu 3D nie był wybierany automatycznie.
Przy niektórych rodzajach sygnału wejściowego lub formatu tryb obrazu 3D może nie włączyć się
automatycznie.
W takim przypadku naciśnij przycisk 3D, aby wybrać ręcznie tryb obrazu 3D.
), przesuń palec
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk 3D, a następnie naciśnij panel dotykowy).
[Powiadomienie o sygnale 3D]
Powiadamia o wykryciu sygnału 3D.
63
Uwagi
Jeśli w opcji [Obraz 3D] wybrano ustawienie [Wył.], nie można używać trybu SimulView™.
W zależności od wyświetlanego obrazu, korzystając z trybu SimulView™, gracze mogą widzieć
wzajemnie swój obraz.
Efekt 3D jest dostępny tylko wówczas, gdy obraz jest wyświetlany w trybie pełnego ekranu.
Zalecany kąt oglądania i odległość mogą różnić się w zależności od lokalizacji telewizora i warunków
panujących w pomieszczeniu.
Konserwacja okularów
- Przetrzyj delikatnie okulary miękką szmatką.
- Uporczywe plamy można usunąć szmatką lekko zwilżoną roztworem delikatnego mydła i ciepłej
wody.
- Jeśli używana jest szmatka nasączona substancjami chemicznymi, przestrzegaj instrukcji podanych
na opakowaniu.
- Nigdy nie używaj do czyszczenia silnych rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, alkohol lub
benzen.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
64
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji
> Wyświetlanie obrazu w
obrazie
Czynności podstawowe
Wyświetlanie obrazu w obrazie
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz oglądać dwa obrazy (główny i dodatkowy) jednocześnie. Główny obraz może być
wyświetlany w trybie pełnego ekranu, a dodatkowy obraz może być wyświetlany w dodatkowym
oknie (np. wejście HDMI (format PC) lub program telewizyjny).
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję [Podwójny obraz].
Jeśli wyświetlane źródło jest inne niż komputer, wybierz opcję [PIP].
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
2. Naciśnij przyciski
/ , aby przełączyć dźwięk pomiędzy dwoma obrazami.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu
dotykowym w prawo lub w lewo, aby przełączyć wyjście audio).
Aby wyjść z trybu PIP, naciśnij przycisk RETURN.
Aby przesunąć dodatkowe okno
Naciśnij przyciski
/ .
Rozwiązywanie
problemów
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu dotykowym w
górę lub w dół).
Jak używać zakładek
Dostępne kombinacje dwóch obrazów
Gdy głównym źródłem obrazu jest program cyfrowy, obrazami dodatkowymi mogą być:
- Wejście wideo
- Wejście komponentowe
- Wejście HDMI (format wideo)
Gdy głównym źródłem obrazu jest program analogowy, obrazami dodatkowymi mogą być:
- Wejście HDMI (format wideo)
Gdy głównym źródłem obrazu jest wejście wideo, obrazami dodatkowymi mogą być:
65
- Program cyfrowy
- Wejście HDMI (format wideo)
Gdy głównym źródłem obrazu jest wejście komponentowe, obrazami dodatkowymi mogą być:
- Program cyfrowy
Gdy głównym źródłem obrazu jest wejście HDMI (format wideo lub komputerowy), obrazami
dodatkowymi mogą być:
- Program cyfrowy
- Program analogowy
- Wejście wideo
Uwagi
W przypadku jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów o różnej częstotliwości pionowej (np.
obrazu pełnoekranowego typu 24p i obrazu dodatkowego typu 60i), obraz dodatkowy może nie być
wyświetlany płynnie.
Przy ustawieniu opcji [Motionflow] innym niż [Impuls]/[Wył.] obraz dodatkowy może nie być
wyświetlany płynnie. (Dotyczy wyłącznie modeli kompatybilnych z [Motionflow]). Aby temu zapobiec,
ustaw opcję na [Wył.]. Naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz opcję [Obraz] → [Motionflow]
→ [Wył.].
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
66
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji
> Wyświetlanie obrazu jeden obok
drugiego
Czynności podstawowe
Wyświetlanie obrazu jeden obok drugiego
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz oglądać dwa obrazy (lewy i prawy) jednocześnie (np. podłączone urządzenie i program
telewizyjny).
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Kroki
1. Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcje [Podwójny obraz] → [P&P].
2. Naciśnij przyciski
/ , aby przełączyć dźwięk pomiędzy dwoma obrazami.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu
dotykowym w prawo lub w lewo, aby przełączyć wyjście audio).
Dźwięk będzie emitowany dla podświetlonego obrazu.
Aby wyjść z trybu P&P, naciśnij przycisk RETURN.
Aby zmienić rozmiar obrazu
Aby zmienić rozmiar, naciskaj przyciski
/ .
Korzystanie z sieci
domowej
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń kilka razy palec po panelu
dotykowym w górę lub w dół, aby zmienić rozmiar).
Wprowadzanie różnych
ustawień
Dostępne kombinacje dwóch obrazów
(lewo i prawo lub na odwrót)
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Program cyfrowy i wejście wideo
Program cyfrowy i wejście komponentowe
Program cyfrowy i wejście HDMI (format wideo)
Program analogowy i wejście HDMI (format wideo)
Wejście wideo i wejście HDMI (format wideo)
Uwagi
Ta funkcja nie jest dostępna dla sygnału z komputera.
W przypadku jednoczesnego wyświetlania obok siebie dwóch obrazów o różnej częstotliwości
pionowej (np. obrazu po lewej stronie typu 24p i obrazu po prawej stronie typu 60i), obraz po prawej
stronie może nie być wyświetlany płynnie.
67
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji
> Wyświetlanie
informacji
Czynności podstawowe
Wyświetlanie informacji
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Kroki
1. Podczas oglądania programu naciśnij przycisk
.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
),
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel
dotykowy).
W trybie cyfrowym: pojawiają się szczegółowe informacje o bieżącym programie.
W trybie analogowym: pojawia się numer bieżącego kanału i tryb ekranu.
Aby zamknąć wyświetlaną informację, naciśnij przycisk
.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).
Wskazówki
Naciśnięcie przycisku / podczas wyświetlania informacji tekstowych pozwala wyświetlić ukryte
informacje (np. odpowiedź na pytanie w quizie).
), przesuń
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
68
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji
>
Podpisy
Czynności podstawowe
Podpisy
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Kroki
1. Podczas oglądania programu z napisami naciśnij przycisk
.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
),
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel
dotykowy).
2. Włącz lub wyłącz żądany język.
Aby zamknąć tę listę, naciśnij przycisk RETURN lub
.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij przycisk RETURN lub panel
dotykowy).
Uwagi
W przypadku wyboru napisów i uruchomienia przez użytkownika aplikacji cyfrowej informacji
tekstowej za pomocą przycisku „text”, w niektórych przypadkach napisy mogą zniknąć. Po
opuszczeniu przez użytkownika aplikacji tekstu cyfrowego, dekodowanie napisów zostanie
wznowione automatycznie.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
69
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji
> Format obrazu / tryb
panoramiczny
Czynności podstawowe
Format obrazu / tryb panoramiczny
Opis części
Oglądanie telewizji
Kroki
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Format ekranu] → żądana opcja.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Dostępne opcje (Sygnał źródłowy 4:3)
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
[Ustawienia] →
[Ekran] → [Ustawienia ekranu] →
[Rozszerzony]
Powiększa obraz tak, aby wypełniał ekran 16:9, zachowując jednocześnie w największym możliwym
stopniu właściwości oryginalnego obrazu.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
[Normalny]
Wyświetla obraz 4:3 w oryginalnym rozmiarze. Po bokach wyświetlane są czarne pasy, aby
wypełnić ekran 16:9.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
[Pełny]
Rozciąga obraz 4:3 w poziomie, aby wypełnić ekran 16:9.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
[Zoom]
Wyświetla obraz 16:9, który został skonwertowany do formatu 4:3 letterbox, w poprawnych
proporcjach.
Jak używać zakładek
[14:9]
Wyświetla obraz 14:9 w oryginalnym rozmiarze. Po bokach wyświetlane są czarne pasy, aby
wypełnić ekran 16:9. (Dostępność tej opcji zależy od regionu/kraju).
70
[Napisy]
Rozciąga obraz w poziomie, aby wypełnić ekran 16:9, z zachowaniem miejsca na ekranie na napisy.
Jeśli wybrane jest wejście komponentowe (480p) i opcja [Wybór sceny] jest ustawiona na [Gra]
lub [Grafika], wówczas dostępne opcje zmieniają się na [Normalny]/[Pełny]/[Konsola 1]/[Konsola
2].
[Normalny]
Wyświetla obraz 4:3 w oryginalnym rozmiarze. Po bokach wyświetlane są czarne pasy, aby
wypełnić ekran 16:9.
[Pełny]
Rozciąga obraz 4:3 w poziomie, aby wypełnić ekran 16:9.
[Konsola 1]
Rozciąga obramowany na czarno obraz gry z PlayStation®Portable.
[Konsola 2]
Rozciąga obramowany na czarno obraz (np. przeglądarki) z PlayStation®Portable.
Dostępne opcje (Sygnał źródłowy 16:9)
[Rozszerzony]
Powiększa obraz, zachowując jednocześnie w największym możliwym stopniu właściwości
oryginalnego obrazu.
[Normalny]
Wyświetla obraz o proporcjach 4:3 rozciągniętych do formatu 16:9 w formacie 4:3.
71
[Pełny]
Wyświetla obraz 16:9 w oryginalnym rozmiarze.
[Zoom]
Wyświetla obraz 16:9, który został skonwertowany do formatu 4:3 letterbox, w poprawnych
proporcjach.
[Napisy]
Rozciąga obraz w poziomie tak, aby zmieścić napisy na ekranie.
Dostępne opcje (Synchronizacja z komputerem)
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
72
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji
>
Dźwięk
Czynności podstawowe
Dźwięk
Opis części
Oglądanie telewizji
Kroki
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Podczas oglądania programu naciskaj przycisk AUDIO, aby wybrać żądany sygnał audio.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk AUDIO, a następnie naciśnij panel dotykowy).
Wskazówki
Możesz także zmienić tryb dźwięku w Menu głównym. Naciśnij przycisk HOME, wybierz opcję
[Ustawienia] →
[Dźwięk] → [Podwójny dźwięk] → żądana opcja.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
73
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie telewizji
> Korzystanie z usług
NVOD/MF
Czynności podstawowe
Korzystanie z usług NVOD/MF
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
NVOD (ang. Near Video On Demand - programy niemal na życzenie) i MF (ang. Multi Feed wieloprogramowość) to standardy nadawania kilku programów na jednym kanale jednocześnie.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
NVOD zapewnia wiele kopii programu dostępnych w różnym czasie, zaś MF umożliwia wybranie
żądanego programu spośród kilku programów na jednym kanale.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Kroki
1. Podczas oglądania programu z usługą NVOD/MF naciśnij przycisk OPTIONS.
2. Wybierz opcję [Usługi dodatkowe] → żądany program.
Uwagi
Korzystanie z sieci
domowej
Ta funkcja jest dostępna, jeśli nadawcy zapewniają dostęp do usługi NVOD/MF.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
74
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki
> Oglądanie
filmów
Czynności podstawowe
Oglądanie filmów
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz oglądać filmy z serwisów internetowych, podłączonego urządzenia USB lub sieci
domowej.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Filmy].
2. Wybierz żądaną podkategorię.
3. Wybierz żądaną miniaturę, aby obejrzeć film.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
75
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki
> Słuchanie
muzyki
Czynności podstawowe
Słuchanie muzyki
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz odtwarzać muzykę z serwisów internetowych, podłączonego urządzenia USB lub sieci
domowej.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Muzyka].
2. Wybierz żądaną podkategorię.
3. Wybierz odpowiednią miniaturę, aby odtworzyć żądany utwór muzyczny.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
76
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki
> Oglądanie
zdjęć
Czynności podstawowe
Oglądanie zdjęć
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz przeglądać zdjęcia z serwisów internetowych, urządzenia USB lub sieci domowej.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Album].
2. Wybierz żądaną podkategorię.
3. Wybierz odpowiednią miniaturę, aby wyświetlić żądaną zawartość.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
77
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Używanie usług i aplikacji internetowych
> Przeglądanie stron
WWW
Czynności podstawowe
Przeglądanie stron WWW
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Gdy Internet jest podłączony do telewizora, możesz przeglądać strony internetowe.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Kroki
1. Nawiąż połączenie z szerokopasmowym Internetem.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk ,
aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania
szczegółów.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie
naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z
Internetem” w celu uzyskania szczegółów).
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Aplikacje].
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
3. Wybierz [Wszystkie aplikacje] → [Przeglądarka internetowa].
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij przycisk HOME.
Aby zmienić rozmiar czcionki
Naciśnij przycisk OPTIONS, wybierz [Powiększenie], a następnie żądaną opcję.
Uwagi
Jeśli telewizor nie obsługuje funkcji zapewnianych przez niektóre usługi internetowe (np. Adobe Flash
Player, przeglądarka PDF), zawartość strony może nie być wyświetlana prawidłowo lub niektóre
funkcje mogą nie działać prawidłowo. Telewizor może również nie być w stanie obsługiwać funkcji
zaoferowanych w przyszłości.
Firma Sony w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia
78
spowodowane lub związane z korzystaniem z przeglądarki internetowej, nieprawidłowe działanie (w
tym nieprawidłowe działanie oprogramowania) ani błędy w komunikacji.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
79
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Używanie usług i aplikacji internetowych
> Oglądanie wideo
internetowego
Czynności podstawowe
Oglądanie wideo internetowego
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz korzystać z internetowych treści wideo, w tym z filmów i kreskówek, używając bramki
zapewniającej dostęp do różnorodnych rozrywek na żądanie.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Kroki
1. Nawiąż połączenie z szerokopasmowym Internetem.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk ,
aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania
szczegółów.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie
naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z
Internetem” w celu uzyskania szczegółów).
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Aplikacje].
3. Wybierz opcję [Wszystkie aplikacje] → żądana usługa → żądana zawartość.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Aby przeszukiwać do przodu/wstecz w treści wideo
Naciśnij na pilocie przyciski, które odpowiadają wskaźnikom sterowania na ekranie.
), przesuń
(Używając panelu dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przyciski odpowiadające wskaźnikom sterowania na
ekranie, a następnie naciśnij panel dotykowy).
Aby uniknąć przerw w obrazie wideo i dźwięku
W zależności od warunków w sieci i rozmiaru danych może dojść do przerw w transmisji obrazu
lub dźwięku.
Przerw tych można uniknąć, zapisując tymczasowo zawartość na urządzeniu USB (nie wchodzi w
skład zestawu). Pozwoli to na uzyskanie efektu płynnego odtwarzania obrazu. Ta funkcja jest
.
dostępna po wybraniu usług oznaczonych ikoną
80
Aby użyć tej funkcji, wykonaj następujące czynności.
Podłączenie urządzenia USB
Podłącz urządzenie USB obsługujące protokół 2.0 lub nowszy do portu USB telewizora.
Rejestracja urządzenia USB
[Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] →
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienie przesyłania strumieniowego] → [Zarejestruj urządzenie USB].
Uwaga: zarejestrowane urządzenie USB zostanie sformatowane i wszystkie zapisane dane zostaną
usunięte.
Aby wyrejestrować urządzenie USB, wybierz polecenie [Wyrejestruj urządzenie USB].
Podczas wyświetlania zawartości dostępnej usługi podłącz zarejestrowane urządzenie USB do
portu USB telewizora. Gdyby miało dojść do przerw w trakcie odtwarzania, zawartość można
zapisać tymczasowo na urządzeniu USB.
To zarejestrowane urządzenie USB nie pojawia się na liście urządzeń podłączonych do
telewizora.
Aby zaktualizować usługi internetowych treści wideo
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
internetową].
[Ustawienia] →
[Sieć] → [Odśwież zawartość
Wskazówki
Informacje o podświetlonej ikonie są wyświetlane na banerze informacyjnym.
Dostęp do treści internetowych jest uzależniony od dostawców Internetu.
Uwagi
Jeśli występują trudności, sprawdź, czy połączenie z Internetem zostało nawiązane we właściwy
sposób.
Zapewnia blokadę treści wideo przy pomocy ustawienia [Kontrola rodzicielska] w telewizorze.
Niektórzy dostawcy usług nie obsługują tej funkcji.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
81
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Używanie usług i aplikacji internetowych
> Konfiguracja
początkowa
Czynności podstawowe
Konfiguracja początkowa
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Opcjonalny zestaw z kamerą i mikrofonem CMU-BR200/CMU-BR100 pozwala na korzystanie z
połączeń wideo z obrazem w szerokim formacie.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Zamocuj kamerę do telewizora, następnie podłącz kabel USB do portu USB telewizora. Odnośnie
do szczegółowych informacji na temat sposobu mocowania kamery patrz podręcznik
użytkownika dostarczony wraz z kamerą.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
Przydatne funkcje
1. Nawiąż połączenie z szerokopasmowym Internetem.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk ,
aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania
szczegółów.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie
naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z
Internetem” w celu uzyskania szczegółów).
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Aplikacje].
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
3. Wybierz [Wszystkie aplikacje] → [Skype].
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Wskazówki
Choć za pomocą telewizora można utworzyć nowe konto, zaleca się użyć w tym celu komputera.
Wskazówki
82
Więcej informacji na temat Skype można znaleźć na stronie
http://www.Skype.com/
Ten produkt zawiera pakiet SkypeKit 4.5.1
(c) 2003–2014, Skype
Trwa przyznawanie patentów
Skype, pokrewne znaki towarowe i logo oraz symbol „S” są znakami towarowymi firmy Skype.
Wprawdzie ten produkt został przetestowany i spełnia nasze standardy certyfikacyjne w zakresie
jakości dźwięku i obrazu, nie jest on jednak zatwierdzony przez firmę Skype, firmę Skype
Communications S.a.r.l. ani powiązane z nimi firmy.
Uwagi
Można używać tylko opcjonalnego zestawu z kamerą i mikrofonem CMU-BR200/CMU-BR100. Inne
modele nie są obsługiwane.
Bez połączeń awaryjnych. Skype nie umożliwia zastąpienia telefonu i nie może być używany do
połączeń awaryjnych.
Gdy działają niektóre aplikacje, użycie programu Skype może nie być możliwe.
Użycie połączenia bezprzewodowego może spowodować spadek jakości dźwięku lub obrazu.
Podłącz opcjonalną kamerę i mikrofon bezpośrednio do portu USB telewizora. Nie stosuj
koncentratora USB.
Rozmowy telefoniczne i wideorozmowy do innych osób używających programu Skype są darmowe.
Inne usługi Skype, takie jak tanie połączenia z telefonami komórkowymi lub stacjonarnymi,
wymagają doładowania konta Skype lub wykupienia abonamentu.
W hałaśliwym otoczeniu jakość dźwięku z mikrofonu może ulec pogorszeniu.
Dzwonek nie jest odtwarzany przez złącze HDMI Audio Return Channel (ARC) ani optyczne wyjście
[Ustawienia]
cyfrowego audio. Aby odtworzyć dzwonek, naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Dźwięk] → [Głośnik] → [Głośnik TV].
→
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
83
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Używanie usług i aplikacji internetowych
> Nawiązywanie
połączenia
Czynności podstawowe
Nawiązywanie połączenia
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz wykonywać bezpłatne połączenia wideo i głosowe z przyjaciółmi i rodziną na całym
świecie, nie ruszając się ze swojego salonu. Jeśli chcesz porozmawiać z osobą, która nie używa
programu Skype, możesz za pomocą Skype zadzwonić na telefon stacjonarny lub komórkowy.
Mikrofonu CMU-BR200/CMU-BR100 (nie wchodzi w skład zestawu) nie można używać z
modelem z wbudowaną kamerą.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
1. Nawiąż połączenie z szerokopasmowym Internetem.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk ,
aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania
szczegółów.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie
naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z
Internetem” w celu uzyskania szczegółów).
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Aplikacje].
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
3. Wybierz opcje [Wszystkie aplikacje] → [Skype] → [Kontakty] lub [Historia].
Wybierz [Kontakty], aby skorzystać z listy kontaktów Skype. Wybierz [Historia], aby
skorzystać z historii połączeń.
4. Wybierz kontakt lub numer telefonu →
(Poł. wideo) lub
(Poł. głosowe).
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Informacje o ikonach stanu na liście kontaktów
Obok kontaktów na liście jest wyświetlana ikona stanu.
84
Dostępne ikony stanu dostępności to:
: dostępny, : zaraz wracam, : nie przeszkadzać, : niepodłączony, : niepodłączony (z
włączonym przekazywaniem połączeń), : kontakt telefoniczny, : niepodłączony (z włączoną
pocztą głosową)
Informacje o ikonach stanu w historii połączeń
Ikony na liście historii przedstawiają następujące informacje:
: Nieodebrane połączenie, : Połączenie przychodzące...,
: Wiadomość głosowa,
: Prośba o kontakt
: Połączenie wychodzące...,
Aby wykonać połączenie poprzez wprowadzenie numeru telefonu
Naciśnij przycisk HOME, następnie wybierz [Aplikacje] → [Wszystkie aplikacje] → [Skype] →
[Narz.] → [Zadzwoń na numer telefonu]. Wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz [Roz.].
Aby dodać kontakty do listy kontaktów
Możesz dodawać kontakty za pomocą następujących sposobów:
Naciśnij przycisk HOME, następnie wybierz
[Aplikacje] → [Wszystkie aplikacje] → [Skype] →
[Narz.] → [Znajdź kontakty]. Wprowadź nazwę Skype, imię, nazwisko lub adres e-mail, a następnie
wybierz opcję [Szukaj], nazwę Skype lub imię i nazwisko osoby, z którą chcesz nawiązać połączenie,
i naciśnij przycisk [Dodaj do kontaktów].
Na liście historii połączeń wybierz kontakt lub numer telefonu, następnie wybierz [Dodaj do
kontaktów].
Po wprowadzeniu numeru telefonu wybierz [Zap.], a następnie żądaną opcję.
Aby odebrać połączenie
Możesz odbierać połączenia podczas oglądania telewizji lub korzystania z innego programu.
Gdy podświetlenie LED z przodu telewizora zacznie migać i/lub pojawi się następujący ekran
(Poł.
powiadamiający o nadchodzącym połączeniu, wybierz opcję (Poł. wideo) lub
głosowe), aby je odebrać.
(Gdy używasz innego programu, zostanie wyświetlone pełnoekranowe powiadomienie o
połączeniu przychodzącym).
Aby korzystać z opcji połączenia podczas połączenia
Użyj paska menu znajdującego się u dołu ekranu.
Gdy na pełnym ekranie jest wyświetlana druga strona połączenia, możesz wyświetlić lub ukryć
pasek menu, naciskając przycisk .
), przesuń
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).
85
Aby zakończyć połączenie
Naciśnij przycisk
, aby otworzyć pasek menu, a następnie wybierz
[Kończ rozmowę].
Wskazówki
Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku przy użyciu programu Skype, nie używaj głośników
zewnętrznych, ale głośników wbudowanych w telewizor. Aby użyć głośników wbudowanych w
telewizor, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz [Głośniki] → [Głośniki TV].
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
86
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Podłączenie
HDMI
Czynności podstawowe
Podłączenie HDMI
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Dla uzyskania optymalnej jakości obrazu zalecane jest podłączenie HDMI. Jeśli odtwarzacz
BD/DVD jest wyposażony w gniazdo (złącze) HDMI, podłącz go za pomocą kabla HDMI.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
* Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo HDMI.
Kroki
1. Po wykonaniu podłączenia włącz podłączony odtwarzacz BD/DVD.
2. Naciskaj przycisk
, aby wybrać podłączony odtwarzacz BD/DVD.
),
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk
, naciśnij panel dotykowy,
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać podłączony odtwarzacz BD/DVD, a
następnie naciśnij panel dotykowy).
3. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym odtwarzaczu BD/DVD.
Wskazówki
Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z funkcją BRAVIA Sync, możesz nim w prosty sposób
sterować przy użyciu pilota telewizora.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
87
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Podłączenie komponentowe
wideo
Czynności podstawowe
Podłączenie komponentowe wideo
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Jeśli odtwarzacz BD/DVD jest wyposażony w gniazda (złącza) komponentowe wideo, podłącz go
do telewizora za pomocą kabla komponentowego wideo i kabla audio.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Kroki
1. Po wykonaniu podłączenia włącz podłączony odtwarzacz BD/DVD.
2. Naciskaj przycisk
, aby wybrać podłączony odtwarzacz BD/DVD.
),
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk
, naciśnij panel dotykowy,
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać podłączony odtwarzacz BD/DVD, a
następnie naciśnij panel dotykowy).
3. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym odtwarzaczu BD/DVD.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
88
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Podłączenie
SCART
Czynności podstawowe
Podłączenie SCART
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Jeśli odtwarzacz BD/DVD jest wyposażony w gniazdo (złącze) SCART, podłącz go za pomocą
kabla SCART.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Kroki
1. Po wykonaniu podłączenia włącz podłączony odtwarzacz BD/DVD.
2. Naciskaj przycisk
, aby wybrać podłączony odtwarzacz BD/DVD.
),
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk
, naciśnij panel dotykowy,
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać podłączony odtwarzacz BD/DVD, a
następnie naciśnij panel dotykowy).
3. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym odtwarzaczu BD/DVD.
Wskazówki
Podczas oglądania programu nadawanego cyfrowo możesz nagrywać aktualnie oglądany program
za pomocą urządzenia podłączonego poprzez podłączenie SCART. Naciśnij przycisk OPTIONS,
wybierz [Nagryw. SCART wł.], a następnie wykonaj operację nagrywania na podłączonym
urządzeniu.
Uwagi
Podłączenie SCART może zapewniać taką samą jakość obrazu, jak podłączenie kompozytowe, w
zależności od podłączonego odtwarzacza BD/DVD.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
89
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Podłączenie
kompozytowe
Czynności podstawowe
Podłączenie kompozytowe
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Jeśli odtwarzacz BD/DVD jest wyposażony w gniazdo kompozytowe, podłącz go za pomocą
kabla kompozytowego wideo/audio.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Kroki
1. Po wykonaniu podłączenia włącz podłączony odtwarzacz BD/DVD.
2. Naciskaj przycisk
, aby wybrać podłączony odtwarzacz BD/DVD.
),
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk
, naciśnij panel dotykowy,
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać podłączony odtwarzacz BD/DVD, a
następnie naciśnij panel dotykowy).
3. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym odtwarzaczu BD/DVD.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
90
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Konfiguracja
początkowa
Czynności podstawowe
Konfiguracja początkowa
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Podłącz zewnętrzny dysk USB do telewizora i korzystaj z możliwości nagrywania sygnału
cyfrowego. Jeśli telewizor jest wyposażony w dwa lub więcej portów USB, podłącz dysk USB do
portu oznaczonego „HDD REC.”.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Ustawienia nagrywania] → [Rejestrowanie
dysku HDD].
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować dysk USB.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Aby wyrejestrować urządzenie USB
Naciśnij przycisk HOME, wybierz opcje
[Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] →
[Ustawienia nagrywania] → [Wyrejestrowanie dysku HDD] → urządzenie, które chcesz
wyrejestrować.
Uwagi
Obsługiwane są dyski twarde USB o pojemności większej niż 32 GB.
Podłączanie dysku USB HDD przez koncentrator USB nie jest możliwe. Urządzenie należy podłączyć
bezpośrednio do telewizora.
Dane zapisane na dysku USB HDD zostaną usunięte wskutek formatowania wykonywanego w
trakcie procesu rejestracji. Dysk USB HDD, który został zarejestrowany w telewizorze, nie może być
używany z komputerem. Aby użyć dysku USB HDD z komputerem, należy go najpierw sformatować.
91
Uwaga: spowoduje to usunięcie wszystkich danych na dysku USB HDD.
Możesz zarejestrować maksymalnie 8 dysków USB.
Wyłącznie ten telewizor może odtwarzać dane zapisane na dysku USB.
Nagrywanie jest obsługiwane tylko w telewizorach z obsługą sygnału cyfrowego. Nagrywanie
transmisji danych lub audycji radiowych nie jest obsługiwane.
Nie jest możliwe nagrywanie zakodowanych sygnałów.
W następujących sytuacjach nie jest możliwe wykonanie nagrywania:
- Telewizor nie rozpoznał zarejestrowanego dysku USB HDD.
- Na dysku USB HDD zostało zarejestrowane więcej niż 1 000 programów.
- Dysk USB HDD jest pełny.
Po wybraniu opcji [Nagryw. SCART wł.] nagrywanie na dysku USB HDD nie jest możliwe.
Automatyczny wybór nagrywanego programu może nie być możliwy.
Nagrywanie nie jest możliwe dla programów, które nie uzyskały odpowiedniej autoryzacji od
operatora.
W przypadku używania modułu dostępu warunkowego (CAM) nie należy używać jego funkcji ochrony
rodzicielskiej. Jej wykorzystanie w trakcie nagrywania może nie być możliwe. Można również użyć
blokowania programu lub ochrony rodzicielskiej udostępnionej w opcjach telewizora, jeśli jest ona
obsługiwana przez nadawcę.
Nagrywanie niektórych programów w Norwegii może nie być możliwe z powodu ograniczeń
prawnych.
Jeśli telewizor zostanie uderzony w trakcie nagrywania na dysku HDD, może dojść do rejestracji
szumów.
W żadnej sytuacji firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za awarie podczas nagrywania
ani utratę nagranej zawartości spowodowaną awarią telewizora, zakłóceniami sygnału lub innymi
problemami.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
92
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Nagrywanie za pomocą jednego
przycisku
Czynności podstawowe
Nagrywanie za pomocą jednego przycisku
Opis części
Oglądanie telewizji
Kroki
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Podczas oglądania programu, który ma zostać nagrany, naciśnij przycisk REC.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk REC, a następnie naciśnij panel dotykowy).
Nagrywanie rozpocznie się automatycznie i zatrzyma się w momencie zakończenia programu.
Aby ręcznie zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk
.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
93
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Nagrywanie z
timerem
Czynności podstawowe
Nagrywanie z timerem
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Kanały].
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
2. Wybierz opcję [Guide] → program do nagrania → [NAGR - programator].
3. Naciśnij przycisk
, skonfiguruj ustawienie timera za pomocą przycisków
następnie naciśnij przycisk .
/ / / ,
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy, przesuń po
nim palec w górę, w dół, w prawo lub w lewo, aby skonfigurować ustawienie timera, a
następnie naciśnij panel dotykowy).
Telewizor poinformuje Cię, czy wybrany program jest dzielony na części. Możesz nagrać
wszystkie części, jeśli przerwa między nimi wynosi mniej niż 3 godziny. (Dostępność tej
funkcji zależy od regionu/kraju).
4. Wybierz ustawienie [Ust. programator].
Jeśli wybrany program stanowi odcinek serii, możesz wykonać nagrywanie serii, wybierając
[Ustaw program. jako serię]. (Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju).
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Aby ręcznie ustawić timer poprzez podanie daty, godziny i kanału
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Kanały] →
[Nagrania] → [Lista programatora] →
[NAGR - program. ręczny].
Skonfiguruj ustawienia timera, a następnie wybierz [Ust. programator].
Aby sprawdzić, zmodyfikować lub usunąć ustawienia timera.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Kanały] →
[Nagrania] → [Lista programatora].
Wskazówki
Można wprowadzić do 32 ustawień timera.
Jeśli nagrywanie nie powiedzie się, wynik zostanie wyświetlony na liście w [Lista Błędów
nagrywania] menu [Nagrania].
Uwagi
Nagrywanie z timerem nie może zostać uruchomione, jeśli odłączony został przewód zasilający
prądem zmiennym.
94
Jeśli ustawienia timera nakładają się, priorytet ma program, który zaczyna się jako pierwszy.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
95
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Oglądanie nagranej
zawartości
Czynności podstawowe
Oglądanie nagranej zawartości
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Kanały].
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
2. Wybierz opcje
[Nagrania] → [Lista tytułów] → zawartość.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
96
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Usuwanie nagranej
zawartości
Czynności podstawowe
Usuwanie nagranej zawartości
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Kanały].
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
2. Wybierz opcje
Korzystanie z innych
urządzeń
Wskazówki
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
[Nagrania] → [Lista tytułów] → zawartość.
3. Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcje [Skasuj] → [Jeden]/[Wybrane]/[Wszystkie].
Możesz także wybrać wiele pozycji zawartości i usunąć je jednocześnie.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
97
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Wstrzymywanie oglądanego
programu
Czynności podstawowe
Wstrzymywanie oglądanego programu
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz zatrzymać aktualnie oglądany program. Ta funkcja jest użyteczna, gdy potrzebujesz
przerwać na jakiś czas oglądanie.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Kroki
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
1. Podczas oglądania programu naciśnij przycisk TV PAUSE.
),
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk TV PAUSE, a następnie naciśnij
panel dotykowy).
Telewizor rozpoczyna tymczasowe nagrywanie programu na dysk USB.
2. Naciśnij przycisk
, aby kontynuować oglądanie programu.
),
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk
, a następnie naciśnij panel
dotykowy).
Aby powrócić do oglądania programu na żywo, naciśnij przycisk
.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).
Wskazówki
Program może być zatrzymany (tymczasowo nagrany) na czas do 8 godzin.
Jak używać zakładek
Uwagi
Tymczasowo nagrana zawartość zostanie usunięta z dysku USB po wyjściu z trybu zatrzymania na
skutek naciśnięcia przycisku lub przełączenia kanału.
), przesuń palec
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).
Tryb zatrzymania zostanie anulowany w przypadku rozpoczęcia nagrywania z timerem. Możesz
jednak obejrzeć zatrzymany program do punktu, w którym rozpoczęło się nagrywanie z timerem.
98
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Aparat
cyfrowy/kamera
Czynności podstawowe
Aparat cyfrowy/kamera
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Podłącz swój aparat cyfrowy lub kamerę Sony za pomocą kabla HDMI. Użyj kabla wyposażonego
w złącze (gniazdo) mini jack HDMI po stronie aparatu/kamery i standardowe złącze (gniazdo)
HDMI po stronie telewizora.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
* Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo HDMI.
Kroki
1. Po wykonaniu podłączenia włącz podłączony aparat cyfrowy/kamerę.
2. Naciskaj przycisk
, aby wybrać podłączony aparat cyfrowy/kamerę.
),
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk
, naciśnij panel dotykowy,
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać podłączony aparat cyfrowy/kamerę, a
następnie naciśnij panel dotykowy).
3. Uruchom odtwarzanie na podłączonym aparacie cyfrowym/kamerze.
Wskazówki
Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z funkcją BRAVIA Sync, możesz nim w prosty sposób
sterować przy użyciu pilota telewizora. Upewnij się, że urządzenie obsługuje funkcję BRAVIA
Sync. Niektóre urządzenia nie obsługują funkcji BRAVIA Sync, nawet jeśli wyposażone są w
gniazdo (złącze) HDMI.
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
99
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Urządzenie
USB
Czynności podstawowe
Urządzenie USB
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Podłącz urządzenie USB w celu korzystania ze zdjęć, muzyki lub wideo zapisanych w
urządzeniu.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Kroki
1. Po podłączeniu urządzenia USB, włącz je.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Serwer multimediów].
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
3. Wybierz opcję [USB] → folder lub plik z listy.
Po wybraniu folderu wybierz pożądany plik.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Codec List
Wskazówki
Jeśli urządzenie USB zawiera plik z napisami, można oglądać program z napisami. W takim
przypadku plik z napisami powinien znajdować się w tym samym folderze i mieć tę samą nazwę co
plik filmu.
(W zależności od pliku z napisami, napisy mogą nie być wyświetlane prawidłowo, nawet jeśli dany
format jest obsługiwany).
Uwagi
Przeglądarka USB obsługuje systemy plików FAT16, FAT32, exFAT i NTFS.
100
W przypadku podłączania do telewizora za pomocą kabla USB aparatu cyfrowego Sony w
ustawieniach połączenia USB aparatu należy wybrać tryb [Auto] lub [Pamięć masowa].
Jeśli aparat cyfrowy ciągle nie działa z telewizorem, spróbuj wykonać następujące czynności:
- W ustawieniach połączenia USB aparatu wybierz tryb [Pamięć masowa].
- Skopiuj pliki z aparatu na napęd USB, a następnie podłącz napęd do telewizora.
Opcje [Powiększenie twarzy] i [Skaluj i przytnij] w menu opcji [Przycinanie] mogą nie działać w
przypadku niektórych plików zdjęć.
Przewijać można wyłącznie panoramiczne pliki JPEG w następujących rozmiarach
poziomych/pionowych. (Jeśli plik JPEG został poddany edycji na komputerze PC itd., przewijanie
może nie być możliwe).
- Dla przewijania w poziomie: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856,
8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080
- Dla przewijania w pionie: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192,
2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520
Pliki wideo znajdują się w następującej strukturze folderów (pozycja hierarchiczna):
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
Unikaj utraty plików poprzez archiwizowanie wszystkich plików multimedialnych zapisanych w
urządzeniu USB. Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone dane
zapisane w urządzeniu USB.
Przy niektórych plikach odtwarzanie może nie być możliwe nawet przy obsługiwanych formatach.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
101
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
>
Komputer
Czynności podstawowe
Komputer
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz słuchać muzyki, oglądać zdjęcia i korzystać z innej zawartości zapisanej na komputerze,
podłączając go za pomocą kabla HDMI.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
* Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo HDMI.
Odpowiadający sygnał wejściowy komputera
(rozdzielczość, częstotliwość pozioma/pionowa)
640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
1280 x 768, 47,4 kHz/60 Hz i 47,8 kHz/60 Hz
1360 x 768, 47,7 kHz/60 Hz
1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (wyłącznie model Full HD)
1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (wyłącznie model Full HD)*
* W przypadku podłączenia synchronizacji 1080p do wejścia HDMI będzie ona traktowana jako
synchronizacja wideo, a nie synchronizacja komputera. Wpłynie to na ustawienia [Ustawienia
systemowe] i [Ekran]. Aby oglądać zawartość z komputera, ustaw [Wybór sceny] na [Grafika],
[Format ekranu] na [Pełny] i [Pole wyświetlania] na [Wszystkie piksele]. (Funkcję [Pole
wyświetlania] można konfigurować tylko wtedy, gdy w opcji [Automatyczne pole wyświetlania]
wybrano ustawienie [Wył.]).
Uwagi
Ten telewizor nie obsługuje sygnału z przeplotem.
Dla uzyskania optymalnej jakości obrazu zaleca się korzystanie z sygnałów podanych na schemacie.
W trybie plug and play sygnały o częstotliwości pionowej 60 Hz będą wykrywane automatycznie.
(Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera).
Obraz może być rozmyty lub rozmazany, co jest zależne od stanu połączenia. W takim przypadku
zmień ustawienia komputera, a następnie wybierz inny sygnał wejściowy w sekcji „Odpowiadający
sygnał wejściowy komputera”.
102
W zależności od komputera, wyjście 1920 pikseli x 1080 linii/60 Hz może być niedostępne. Nawet
jeśli zostanie wybrane wyjście 1920 pikseli x 1080 linii/60 Hz, rzeczywisty sygnał wyjściowy może się
różnić. W takim przypadku zmień ustawienia komputera, a następnie wybierz inny sygnał wejściowy
w sekcji „Odpowiadający sygnał wejściowy komputera”.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
103
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Podłączenie
HDMI
Czynności podstawowe
Podłączenie HDMI
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Podłącz system audio (np. system kina domowego) z wyjściem HDMI do telewizora za pomocą
kabla HDMI.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
* Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo HDMI.
Wskazówki
Podłączając cyfrowy system audio zgodny z funkcją BRAVIA Sync przy użyciu technologii Audio
Return Channel (ARC), należy podłączyć go do złącza HDMI IN 2 za pomocą kabla HDMI. Jednak
w przypadku podłączania systemu niezgodnego z funkcją BRAVIA Sync lub Audio Return Channel
niezbędne jest dodatkowe połączenie audio przez złącze DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podłączania innych urządzeń i ustawień przed
użyciem, patrz instrukcja obsługi systemu audio.
Kroki
1. Po połączeniu urządzeń naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Dźwięk] → [Głośnik] → [System audio].
Podłączony system audio jest włączany automatycznie. Głośność może być regulowana za
pomocą pilota telewizora.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Wskazówki
Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z funkcją BRAVIA Sync, możesz nim w prosty sposób
sterować przy użyciu pilota telewizora.
Uwagi
Musisz skonfigurować ustawienia [Cyfrowe wyjście audio] zgodnie z posiadanym systemem audio.
(lub panel dotykowy na panelu dotykowym zdalnego sterowania), aby przejść do
Naciśnij przycisk
opcji „Ustawianie dźwięku w cyfrowym wyjściu dźwięku” i wyświetlić szczegóły.
104
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Podłączenie optyczne
audio
Czynności podstawowe
Podłączenie optyczne audio
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Podłącz system audio (np. system kina domowego) z wejściem cyfrowym do telewizora za
pomocą kabla optycznego audio.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Wskazówki
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podłączania innych urządzeń i ustawień przed
użyciem, patrz instrukcja obsługi systemu audio.
Kroki
1. Po połączeniu urządzeń naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
[Ustawienia].
[Dźwięk] → [Głośnik] → [System audio].
3. Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
4. Włącz podłączony system audio i wyreguluj głośność.
Uwagi
Rozwiązywanie
problemów
Musisz skonfigurować ustawienia [Cyfrowe wyjście audio] zgodnie z posiadanym systemem audio.
(lub panel dotykowy na panelu dotykowym zdalnego sterowania), aby przejść do
Naciśnij przycisk
opcji „Ustawianie dźwięku w cyfrowym wyjściu dźwięku” i wyświetlić szczegóły.
Jak używać zakładek
Przejdź do strony
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
105
i-Manual
Rozmiar czcionki Drukuj
Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Podłączenie kabla
audio
Czynności podstawowe
Podłączenie kabla audio
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Podłącz system audio (np. wzmacniacz) do telewizora za pomocą kabla audio.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Wskazówki
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podłączania innych urządzeń i ustawień przed
użyciem, patrz instrukcja obsługi systemu audio.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Kroki
1. Po połączeniu urządzeń naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
2. Wybierz opcje
Korzystanie z sieci
domowej
4. Włącz podłączony system audio i wyreguluj głośność.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Wskazówki
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
[Ustawienia].
[Dźwięk] → [Słuchawki/Wyjście audio] → [Wyjście audio].
3. Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
W przypadku korzystania z zewnętrznego systemu audio, wyjście audio telewizora może być
kontrolowane przy użyciu pilota telewizora, jeśli opcja [Wyjście audio] jest ustawiona na
[Ustawienia] →
[Dźwięk] → [Wyjście
[Regulowane]. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
audio] → [Regulowane].
Podczas podłączania subwoofera, naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Dźwięk] → [Słuchawki/Wyjście audio] → [Subwoofer].
[Ustawienia] →
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
106
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Urządzenie MHL (smartfon, tablet
itp.)
Czynności podstawowe
Urządzenie MHL (smartfon, tablet itp.)
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Podłącz urządzenie MHL (np. smartfon lub tablet) z wyjściem MHL do portu HDMI IN 1/MHL
telewizora za pomocą kabla MHL.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
* Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabla MHL 2 z logo MHL.
Kroki
1. Po połączeniu urządzeń naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Wejścia].
2. Wybierz ustawienie [HDMI 1/MHL].
Aby automatycznie przełączać na wejście MHL
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] →
[Wejścia zewnętrzne] → [BRAVIA
Sync — ustawienia] → [Automatyczna zmiana wejścia (MHL)] → [Wł.]. (Wejście może nie zostać
przełączone w zależności od urządzenia MHL.) Jeśli telewizor znajduje się w trybie czuwania, nie
przełącza wejścia automatycznie.
Aby ładować urządzenie MHL
Kiedy telewizor jest włączony, możliwe jest ładowanie urządzenia MHL przez telewizor za
pomocą kabla MHL.
Wskazówki
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Kiedy telewizor znajduje się w trybie czuwania, a opcja [Ładowanie MHL podczas czuwania] jest
ustawiona na [Wł.], możliwe jest ładowanie urządzenia MHL przez telewizor za pomocą kabla
MHL.
[Ustawienia] →
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ładowanie MHL podczas czuwania] → [Wł.].
[Wejścia zewnętrzne] →
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
107
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Subwoofer bezprzewodowy
(opcja)
Czynności podstawowe
Subwoofer bezprzewodowy (opcja)
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Aby podkreślić niskie tony dźwięku telewizora, można podłączyć do niego opcjonalny
bezprzewodowy subwoofer SWF-BR100.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Aby skorzystać z bezprzewodowego subwoofera SWF-BR100, należy podłączyć bezprzewodowe
urządzenie nadawczo-odbiorcze dostarczone razem z bezprzewodowym subwooferem.
Podłączanie
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
1. Podłącz kabel audio (w zestawie) do bezprzewodowego urządzenia nadawczo-odbiorczego.
Wprowadzanie różnych
ustawień
3. Podłącz bezprzewodowe urządzenie nadawczo-odbiorcze do portu USB telewizora.
2. Podłącz drugi koniec kabla audio do gniazda (złącza) AUDIO OUT/ telewizora.
[Słuchawki/Wyjście audio] jest ustawione automatycznie na [Subwoofer].
4. Ustaw bezprzewodowy subwoofer i podłącz go do źródła zasilania.
Rozwiązywanie
problemów
Zaleca się ustawianie bezprzewodowego subwoofera jak najbliżej telewizora.
Wskazówki
Jak używać zakładek
Gdy bezprzewodowe urządzenie nadawczo-odbiorcze jest odłączone, automatycznie przywracane
jest oryginalne ustawienie opcji [Słuchawki/Wyjście audio].
Szczegółowe informacje na temat konfiguracji bezprzewodowego subwoofera zawiera instrukcja
obsługi dostarczona z bezprzewodowym subwooferem.
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
108
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Dźwięk] → [Subwoofer bezprzew.].
Dostępne opcje
Wartości zalecane dla używanego telewizora zostały już ustawione.
[Głośność subwoofera]
Reguluje poziom głośności bezprzewodowego subwoofera.
[Częstotliwość odcięcia]
Reguluje częstotliwość odcięcia używaną przez bezprzewodowy subwoofer.
[Faza]
Pozwala wybrać biegunowość faz.
Wybierz ustawienie w oparciu o własne preferencje.
[Zasilanie]
Ustawia metodę sterowania zasilaniem bezprzewodowego subwoofera.
W razie nieużywania bezprzewodowego subwoofera wybierz [Wył.].
Możesz także ustawić tę opcję, korzystając z menu Opcje.
[Zerowanie]
Resetuje ustawienia bezprzewodowego subwoofera do wartości początkowych.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
109
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z innych urządzeń
> Odtwarzalne formaty plików (DLNA, urządzenia USB
itp.)
Czynności podstawowe
Odtwarzalne formaty plików (DLNA, urządzenia USB itp.)
Opis części
Oglądanie telewizji
Sprawdzanie obsługiwanych formatów plików
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Codec List
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
110
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync
> Ustawienie BRAVIA
Sync
Czynności podstawowe
Ustawienie BRAVIA Sync
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Jeśli urządzenie zgodne z funkcją BRAVIA Sync (np. odtwarzacz BD, wzmacniacz AV) jest
podłączone za pomocą kabla HDMI albo urządzenie zgodne z funkcją BRAVIA Sync (np.
smartfon, tablet) jest podłączone za pomocą kabla MHL, ten telewizor umożliwia sterowanie
podłączonym urządzeniem za pomocą pilota telewizora.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Kroki
1. Włącz podłączone urządzenie.
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
3. Wybierz opcje
[Wejścia zewnętrzne] → [BRAVIA Sync — ustawienia] → [BRAVIA Sync
— sterowanie] → [Wł.].
4. Włącz funkcję BRAVIA Sync w podłączonym urządzeniu.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Jeśli określone urządzenie zgodne z funkcją Sony BRAVIA Sync jest podłączone i włączone,
opcja [BRAVIA Sync — sterowanie] jest ustawiana na [Wł.], a w urządzeniu jest
automatycznie aktywowana funkcja BRAVIA Sync.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika podłączonego
urządzenia.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Aby nie wyłączać automatycznie podłączonego urządzenia podczas wyłączania
telewizora
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] →
[Wejścia zewnętrzne] → [BRAVIA
Sync — ustawienia] → [Automat. wyłącz. urządzeń] → [Wył.].
Aby nie włączać automatycznie telewizora podczas włączania podłączonego
urządzenia
111
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] →
Sync — ustawienia] → [Automat. włączenie TV] → [Wył.].
[Wejścia zewnętrzne] → [BRAVIA
Aby przełączyć wejście telewizora na odpowiednie urządzenie podłączone za
pomocą kabla MHL
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] →
[Wejścia zewnętrzne] → [BRAVIA
Sync — ustawienia] → [Automatyczna zmiana wejścia (MHL)] → [Wł.].
Dostępne operacje dla BRAVIA Sync
Odtwarzacz BD/DVD
Automatycznie włącza urządzenie zgodne z funkcją BRAVIA Sync i przełącza wejście na to
urządzenie, gdy zostanie ono wybrane z Menu głównego lub Sync Menu.
Automatycznie włącza telewizor i przełącza wejście na podłączone urządzenie, gdy urządzenie
rozpoczyna odtwarzanie.
Automatycznie wyłącza podłączone urządzenie po wyłączeniu telewizora.
Steruje obsługą menu (przyciski / / / ), odtwarzaniem (np. przycisk
podłączonego urządzenia za pomocą pilota telewizora.
) oraz wyborem kanałów
Wzmacniacz AV
Automatycznie włącza podłączony wzmacniacz AV i przełącza wyjście dźwięku z głośników
telewizora na system audio w momencie włączenia telewizora. Ta funkcja jest dostępna tylko
wówczas, gdy wzmacniacz AV był już wcześniej używany do emitowania dźwięku telewizora.
Automatycznie przełącza wyjście dźwięku na wzmacniacz AV poprzez włączenie wzmacniacza AV,
gdy telewizor jest włączony.
Automatycznie wyłącza podłączony wzmacniacz AV po wyłączeniu telewizora.
Ustawia głośność (przyciski
za pomocą pilota telewizora.
+/–) i wycisza dźwięk (przycisk
) podłączonego wzmacniacza AV
Kamera wideo
Automatycznie włącza telewizor i przełącza wejście na podłączoną kamerę wideo w momencie
włączenia kamery wideo.
Automatycznie wyłącza podłączoną kamerę wideo po wyłączeniu telewizora.
Steruje obsługą menu (przyciski / / / ), odtwarzaniem (np. przycisk
podłączonej kamery wideo za pomocą pilota telewizora.
) oraz wyborem kanałów
Uwagi
„BRAVIA Sync — sterowanie” (Funkcja BRAVIA Sync) jest dostępna tylko w przypadku podłączonych
urządzeń zgodnych z funkcją BRAVIA Sync, oznaczonych logo BRAVIA Sync.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
112
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync
> Używanie Sync
Menu
Czynności podstawowe
Używanie Sync Menu
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Kroki
1. Naciśnij przycisk SYNC MENU.
),
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk SYNC MENU, a następnie
naciśnij panel dotykowy).
2. Wybierz pożądaną pozycję w Sync Menu.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Aby wyjść z Sync Menu, naciśnij przycisk SYNC MENU.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania ( ), przesuń
palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk SYNC MENU, a następnie naciśnij panel
dotykowy).
Wskazówki
Naciśnięcie przycisku SYNC MENU spowoduje wyświetlenie ekranu promocji w następujących
przypadkach.
- Urządzenie HDMI lub MHL nie jest podłączone.
- [BRAVIA Sync — sterowanie] jest ustawione na [Wył.].
Wprowadzanie różnych
ustawień
Dostępne pozycje
Rozwiązywanie
problemów
[Wybór urządzenia]
Umożliwia wybór urządzenia zgodnego z BRAVIA Sync, przeznaczonego do sterowania za pomocą
pilota telewizora.
Jak używać zakładek
[Sterowanie urządzeniem]
Wyświetla menu, opcje i listę tytułów podłączonego urządzenia albo wyłącza urządzenie.
[Dźwięk przez głośniki telewizora]/[Dźwięk przez system audio]
Przełącza wyjście dźwięku pomiędzy telewizorem i podłączonym urządzeniem audio.
[Sterowanie telewizorem]
Wyświetla menu i opcje telewizora albo pokazuje/ukrywa wyświetlane pozycje na ekranie
telewizora.
[Powrót do TV]
113
Powraca do kanałów TV.
[Obsługa TV za pomocą pilota TV]/[Obsługa urządz. za pomocą pilota TV]
Przełącza urządzenie przeznaczone do sterowania za pomocą pilota telewizora pomiędzy
telewizorem i podłączonym urządzeniem.
Wskazówki
Wszystkie urządzenia zgodne z funkcją BRAVIA Sync (z wyjątkiem systemu audio) są wymienione
[Wejścia] w Menu głównym.
jako nowe źródło wejściowe w obszarze
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
114
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync
> Przyciski sterowania urządzeniem
HDMI/MHL
Czynności podstawowe
Przyciski sterowania urządzeniem HDMI/MHL
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
2. Wybierz opcje
[Wejścia zewnętrzne] → [BRAVIA Sync — ustawienia] → [Klawisze
sterowania urządzeniem] → żądana opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Dostępne opcje
[Brak]
Dezaktywuje sterowanie za pomocą pilota telewizora.
[Normalny tryb pracy]
Umożliwia podstawowe operacje, np. za pomocą przycisków nawigacji (w górę, w dół, w lewo lub w
prawo itp.).
[Klawisze strojenia]
Do podstawowych operacji i obsługi przycisków związanych z kanałami, np. przyciski PROG +/– lub
0–9 itp.
Przydatne przy sterowaniu tunerem lub przystawką telewizyjną przy użyciu pilota.
[Klawisze menu]
Do podstawowych operacji i obsługi przycisków HOME/OPTIONS.
Przydatne przy sterowaniu menu odtwarzacza BD itp. za pomocą pilota.
[Kl. strojenia i kl. menu]
Do podstawowych operacji i obsługi przycisków HOME/OPTIONS oraz przycisków związanych z
kanałami.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
115
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync
> Wyświetlanie listy urządzeń BRAVIA
Sync
Czynności podstawowe
Wyświetlanie listy urządzeń BRAVIA Sync
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
2. Wybierz opcje
[Wejścia zewnętrzne] → [BRAVIA Sync — ustawienia] → [BRAVIA Sync
— lista urządzeń].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
116
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Przydatne funkcje
> Ustawianie obrazu i dźwięku odpowiednio do
zawartości
Czynności podstawowe
Ustawianie obrazu i dźwięku odpowiednio do zawartości
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz wybrać zaprogramowane ustawienia obrazu i dźwięku (np. [Automat.], [Kinowy], [Sport]),
odpowiadające oglądanej zawartości.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Wybór sceny] → żądana opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Dostępne opcje
[Automat.]
Automatycznie wybiera scenę w oparciu o wyświetlaną treść.
[Automat. (24p)]
Automatyczny wybór opcji "Kinowy" w przypadku sygnału 24Hz. W przypadku innych sygnałów
działa jak opcja "Automat.".
[Ogólna]
Wyłącz wybór sceny dla treści ogólnych.
[Kinowy]
Optymalna jakość obrazu i dźwięku do oglądania filmów.
[Sport]
Optymalna jakość obrazu i dźwięku do oglądania sportu.
117
[Muzyka]
Optymalna jakość dźwięku do słuchania muzyki.
[Animacja]
Optymalny obraz do oglądania animacji.
[Zdjęcia]
Optymalny obraz do oglądania zdjęć. To ustawienie dotyczy tylko formatów 1080i/p (50/60Hz) oraz
480/576p. (Formaty 1080i/p (50Hz) i 576p są dostępne w zależności od regionu/kraju).
[Gra]
Optymalna jakość obrazu i dźwięku dla gier wideo.
[Grafika]
Optymalna jakość obrazu do przeglądania tabel i znaków.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
118
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Przydatne funkcje
> Automatyczna regulacja jasności obrazu odpowiednio do oświetlenia
otoczenia
Czynności podstawowe
Opis części
Automatyczna regulacja jasności obrazu odpowiednio do oświetlenia
otoczenia
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Jasność obrazu może być automatycznie dostosowywana do oświetlenia otoczenia.
Optymalizując jasność obrazu można zmniejszyć zużycie energii.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Eco] → [Czujnik światła] → [Wł.].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
119
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Przydatne funkcje
> Dodawanie ulubionych aplikacji
Czynności podstawowe
Dodawanie ulubionych aplikacji
Opis części
Kroki
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
1. Wyświetl aplikację, którą chcesz dodać do [Moje aplikacje]
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
aplikacja.
2. Naciśnij przycisk
[Aplikacje] → [Wszystkie aplikacje] → żądana
i wybierz opcję [Dodaj do Moich aplikacji].
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy).
Aby uzyskać dostęp do pozycji dodanych do [Moje aplikacje]
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Aplikacje], a następnie żądaną pozycję.
Aby usunąć pozycję z [Moje aplikacje]
Wyświetl pozycję do usunięcia, naciśnij przycisk OPTIONS, następnie wybierz [Usuń z Moich
aplikacji].
Aby posortować listę aplikacji
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Aplikacje].
Wybierz żądaną pozycję, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz opcję [Przenieś
aplikację]. Wybrane aplikacje można przenosić w żądane miejsca za pomocą przycisków / /
/ na ekranie sortowania aplikacji.
(Jeśli używasz panelu dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu dotykowym w
prawo, w lewo, w górę lub w dół, aby przejść do żądanych miejsc).
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
120
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Przydatne funkcje
> Wyszukiwanie informacji o bieżącym
widoku
Czynności podstawowe
Wyszukiwanie informacji o bieżącym widoku
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Ta funkcja pozwala na wyszukiwanie informacji na temat oglądanego programu telewizyjnego lub
tytułu/artysty aktualnie odtwarzanej muzyki z telewizora z internetowej bazy danych. Można
również wyszukiwać informacje na temat muzyki odtwarzanej na urządzeniu podłączonym do
telewizora.
Oprócz tego można wyszukiwać powiązanych informacji z wynikami wyszukiwania.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Wskazówki
Od marca 2014 roku ta funkcja będzie dostępna w następujących regionach/krajach.
Czechy / Dania / Niemcy / Szwajcaria / Austria / Wielka Brytania / Irlandia / Hiszpania / Francja /
Włochy / Holandia / Belgia / Luksemburg / Norwegia / Polska / Rosja / Słowacja / Finlandia /
Szwecja / Nowa Zelandia / Australia / Stany Zjednoczone / Kanada / Brazylia
Kroki
1. Nawiąż połączenie z szerokopasmowym Internetem.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk ,
aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania
szczegółów.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie
naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z
Internetem” w celu uzyskania szczegółów).
2. Podczas odtwarzania programu telewizyjnego, pliku wideo lub muzyki naciśnij przycisk
RELATED SEARCH.
W trakcie oglądania programu telewizyjnego, pojawią się informacje dotyczące tego
programu. Przejdź do kroku 4.
W przypadku treści innych niż programy telewizyjne pojawią się informacje dotyczące
aktualnie odtwarzanej muzyki. Przejdź do kroku 3.
3. Po pojawieniu się w prawym dolnym rogu ekranu wiadomości o zakończeniu wyszukiwania,
naciśnij przycisk
.
121
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy).
4. Pojawią się szczegółowe informacje na temat aktualnie oglądanego programu lub aktualnie
odtwarzanej muzyki.
Aby zobaczyć powiązane szczegółowe informacje, przełącz karty za pomocą przycisków
.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu
dotykowym w prawo lub w lewo, aby przełączyć karty).
/
Aby korzystać z wyników wyszukiwania
Można zastosować różne czynności (np. [Odtwarzanie] i [Strojenie]). Dostępne czynności różnią
się w zależności od warunków.
Uwagi
Informacja może nie być dostępna dla każdego rodzaju oglądanej zawartości.
Podczas oglądania telewizji poprzez wejście wewnętrzne nie można wyszukiwać informacji
dotyczących programów telewizyjnych.
Dotyczy klientów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady: Podczas oglądania telewizji z użyciem sygnału
kablowego nie można wyszukiwać informacji dotyczących programów telewizyjnych.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
122
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Przydatne funkcje
> Wyszukiwanie słów
kluczowych
Czynności podstawowe
Wyszukiwanie słów kluczowych
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz wyszukiwać informacje o programach telewizyjnych, muzyce i filmach wideo,
wprowadzając słowo kluczowe (tytuł utworu, nazwę albumu, tytuł filmu wideo itp.). Możesz także
wyszukiwać i odtwarzać treści wideo znajdujące się w Internecie. Wyniki wyszukiwania mogą się
różnić w zależności od regionu/kraju.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Kroki
1. Nawiąż połączenie z szerokopasmowym Internetem.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk
aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania
szczegółów.
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
,
[Szukaj].
3. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wpisz słowo kluczowe, a następnie wybierz polecenie
[Wprowadź].
Możesz też wybierać słowa kluczowe wyszukiwane wcześniej.
Wyniki wyszukiwania zostaną sklasyfikowane według typu treści, a następnie wyświetlone.
Wybierz kategorię, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania dla tej kategorii.
4. Wybierz wynik wyszukiwania.
Rozwiązywanie
problemów
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij kilka razy przycisk RETURN.
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
123
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Przydatne funkcje
> Zmniejszanie zużycia energii przez redukcję
jasności
Czynności podstawowe
Zmniejszanie zużycia energii przez redukcję jasności
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz zmniejszyć zużycie energii, zmieniając ustawienie jasności obrazu.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Eco] → [Oszczędzanie energii] → żądana
opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Dostępne opcje
[Obraz wyłączony]
Maksymalna oszczędność energii. Obraz zostaje wyłączony, dźwięk pozostaje włączony.
[Intensywne]
Duża oszczędność energii. Obraz zostaje przyciemniony.
[Słabe]
Mała oszczędność energii. Obraz zostaje lekko przyciemniony.
[Wył.]
Brak oszczędności energii.
124
Wskazówki
W przypadku wyłączenia zasilania przy włączonej opcji [Obraz wyłączony], przy kolejnym włączeniu
zasilania funkcja [Oszczędzanie energii] zostanie ustawiona na [Wył.].
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
125
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Przydatne funkcje
> Wyłączanie telewizora po określonym czasie
bezczynności
Czynności podstawowe
Wyłączanie telewizora po określonym czasie bezczynności
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz ustawić automatyczne wyłączanie telewizora po upływie określonego czasu
bezczynności.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Eco] → [Tryb czuwania po bezczynności.] →
okres.
Po upływie tego czasu zasilanie zostanie wyłączone automatycznie. Wybranie opcji [Wył.]
spowoduje, że zasilanie nie zostanie wyłączone.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
126
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Przydatne funkcje
> Ręczne ustawianie aktualnej
godziny
Czynności podstawowe
Ręczne ustawianie aktualnej godziny
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Aktualny czas jest ustawiany automatycznie, jeśli telewizor odbiera czas z sygnału cyfrowego.
Jeśli telewizor nie odbiera sygnału cyfrowego, ustaw aktualny czas ręcznie.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
2. Wybierz opcje
3. Naciśnij przycisk
[Ustawienia systemowe] → [Zegar/Timery] → [Ustawianie zegara].
w obszarze [Data], ustaw datę → wybierz opcję [Czas] → ustaw godzinę.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy w obszarze
[Data]).
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Rozwiązywanie
problemów
Aby wybrać strefę czasową, w której się znajdujesz
Jak używać zakładek
(Dostępność tego ustawienia zależy od regionu/kraju).
Naciśnij przycisk HOME, wybierz opcję
[Ustawienia] →
[Zegar/Timery] → [Strefa czasu] → żądana opcja.
[Ustawienia systemowe] →
Aby automatycznie przełączać między czasem letnim a zimowym zgodnie z
kalendarzem
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] →
[Zegar/Timery] → [Automat. czas letni/zimowy] → [Wł.].
[Ustawienia systemowe] →
(Dostępność tego ustawienia zależy od regionu/kraju).
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
127
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Przydatne funkcje
> Ustawianie timera
włączenia
Czynności podstawowe
Ustawianie timera włączenia
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz ustawić włączenie telewizora z trybu czuwania o wybranej godzinie.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Zegar/Timery] → [Timer włączania].
3. Naciśnij przycisk
w obszarze [Timer włączania] i wybierz opcje [Wł.] → ustawiana pozycja
→ ustaw pozycję.
Wprowadzanie różnych
ustawień
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy w obszarze
[Timer włączania]).
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
128
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Przydatne funkcje
> Ustawianie timera
uśpienia
Czynności podstawowe
Ustawianie timera uśpienia
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz ustawić wyłączenie telewizora po upływie określonego czasu.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Zegar/Timery] → [Timer wyłączania] → żądana
opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Uwagi
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora ustawienie funkcji [Timer wyłączania] zostanie
przywrócone na [Wył.].
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
129
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Nawiązywanie połączenia z Internetem
> Połączenie bezprzewodowe (wbudowana sieć
LAN)
Czynności podstawowe
Połączenie bezprzewodowe (wbudowana sieć LAN)
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN umożliwia dostęp do Internetu i korzystanie z
zalet sieci w środowisku pozbawionym kabli.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Kroki
1. Ustaw router bezprzewodowy (lub punkt dostępu).
Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika routera
bezprzewodowego (lub punktu dostępu) albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała
sieć (administratorem sieci).
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
3. Wybierz opcje
[Sieć] → [Ustawienia sieci] → [Konfiguruj połączenie sieciowe] →
[Podstawowy].
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia konfiguracji.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
5. Po zakończeniu konfiguracji, wybierz [Odśwież zawartość internetową].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Ab wyłączyć wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] →
[Sieć] → [Wi-Fi (wbud.)] → [Wył.].
Wskazówki
Wskazówki dotyczące płynnego przesyłania obrazu:
- Jeśli to możliwe, zmień ustawienie routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) na 802.11n.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień, sięgnij do podręcznika
użytkownika routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) albo skontaktuj się z osobą, która
konfigurowała sieć (administratorem sieci).
- Jeśli ta zmiana nie spowoduje żadnej poprawy, zmień ustawienia routera (lub punktu dostępu) na
130
5 GHz.
- Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz tej funkcji zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz
nie jest obsługiwane, telewizor można połączyć z routerem bezprzewodowym (punktem dostępu),
wyłącznie używając pasma 2,4 GHz.
Aby ustawić zabezpieczenia WEP routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu), wybierz opcje
[Zaawansowany] → [Ustawienia sieci Wi-Fi] → [Wyszukaj].
Aby ustawić kod PIN WPS, wybierz opcje [Zaawansowany] → [Ustawienia sieci Wi-Fi] → [WPS
(kod PIN)].
Uwagi
Elementy konfiguracji (np. adres IP, maska podsieci, DHCP) mogą się różnić w zależności od
dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika
użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem. Możesz też
skontaktować się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
131
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Nawiązywanie połączenia z Internetem
> Połączenie przewodowe (z kablem sieci
LAN)
Czynności podstawowe
Połączenie przewodowe (z kablem sieci LAN)
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Podłączenie do przewodowej sieci LAN zapewnia dostęp do Internetu i do sieci domowej.
Podłącz kabel LAN do telewizora.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Kroki
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
1. Skonfiguruj router LAN.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika routera LAN albo
skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
3. Wybierz opcje
[Sieć] → [Ustawienia sieci] → [Konfiguruj połączenie sieciowe] →
[Podstawowy].
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia konfiguracji.
5. Po zakończeniu konfiguracji, wybierz [Odśwież zawartość internetową].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Uwagi
Elementy konfiguracji (np. adres IP, maska podsieci, DHCP) mogą się różnić w zależności od
dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika
użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem. Możesz też
skontaktować się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
Do początku strony
132
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Nawiązywanie połączenia z Internetem
> Ustawienia
IPv6
Czynności podstawowe
Ustawienia IPv6
Opis części
Oglądanie telewizji
Podłączanie
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Jeśli usługa Twojego dostawcy Internetu jest zgodna z IPv6, możesz podłączyć telewizor do
Internetu przez IPv6.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Przykład połączenia bezprzewodowego:
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Kroki
1. Nawiąż połączenie z szerokopasmowym Internetem.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie ponownie naciśnij przycisk ,
aby przejść do opcji „Połączenie bezprzewodowe” lub „Połączenie przewodowe” w obszarze
„Połączenie z Internetem”, gdzie znajdziesz więcej szczegółów.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie
ponownie naciśnij panel dotykowy, aby przejść do opcji „Połączenie bezprzewodowe” lub
„Połączenie przewodowe” w obszarze „Nawiązywanie połączenia z Internetem”, gdzie
znajdziesz więcej szczegółów).
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
3. Wybierz opcje
[Sieć] → [Ustawienia IPv6] → [Ustaw połączenie IPv6].
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia konfiguracji.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Uwagi
Jeżeli Twoje otoczenie sieciowe nie obsługuje protokołu IPv6, wyłącz protokół IPv6 w telewizorze.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
133
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z sieci domowej
> Odtwarzanie zawartości na
telewizorze
Czynności podstawowe
Odtwarzanie zawartości na telewizorze
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz odtwarzać zdjęcia, muzykę lub wideo zapisane na serwerze (np. na komputerze)
podłączonym do tej samej sieci domowej, do której podłączony jest telewizor.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Kroki
1. Podłącz telewizor do sieci domowej, wykonując czynności opisane w części „Nawiązywanie
połączenia z Internetem.”.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk ,
aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania
szczegółów.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie
naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z
Internetem” w celu uzyskania szczegółów).
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Aplikacje].
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
3. Wybierz opcje [Wszystkie aplikacje] → [Odtwarzacz multimediów] → [Zdjęcia], [Muzyka] lub
[Wideo] → serwer zawierający plik do odtworzenia → folder lub plik z listy.
Po wybraniu folderu wybierz pożądany plik.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików
Codec List
Uwagi
Serwer musi posiadać certyfikat DLNA (np. VAIO).
Przy niektórych plikach odtwarzanie może nie być możliwe nawet przy obsługiwanych formatach.
134
Przewijać można wyłącznie panoramiczne pliki JPEG w następujących rozmiarach
poziomych/pionowych. (Jeśli plik JPEG został poddany edycji na komputerze PC itd., przewijanie
może nie być możliwe).
- Dla przewijania w poziomie: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856,
8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080
- Dla przewijania w pionie: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192,
2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520
Opcje [Powiększenie twarzy] i [Skaluj i przytnij] w menu opcji [Przycinanie] mogą nie działać w
przypadku niektórych plików zdjęć.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
135
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z sieci domowej
> Włączanie funkcji urządzenia
wyświetlającego
Czynności podstawowe
Włączanie funkcji urządzenia wyświetlającego
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Włączenie funkcji renderera umożliwia odtwarzanie zdjęć, muzyki lub wideo zapisanych w
kontrolerze (np. aparat cyfrowy) na ekranie telewizora poprzez obsługiwanie bezpośrednio
danego urządzenia. Jako pilot do telewizora może być również wykorzystywane poprzez sieć
domową urządzenie mobilne (np. smartfon).
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Sieć] → [Ustawienia sieci domowej] → [Urządzenie zdalne/Renderer] →
[Urządzenie zdalne/Renderer] → [Wł.].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
136
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z sieci domowej
> Włączanie lub wyłączanie dostępu z urządzenia
sterującego
Czynności podstawowe
Włączanie lub wyłączanie dostępu z urządzenia sterującego
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Sieć] → [Ustawienia sieci domowej] → [Urządzenie zdalne/Renderer] →
[Renderer - kontrola dostępu] → kontroler, którego uprawnienia dostępu chcesz zmienić →
[Wł.] lub [Wył.].
Wybierz [Wł.], aby umożliwić dostęp z kontrolera. Wybierz [Wył.], aby zablokować dostęp z
kontrolera.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
137
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z sieci domowej
> Wprowadzanie ustawień zaawansowanych urządzenia
wyświetlającego
Czynności podstawowe
Wprowadzanie ustawień zaawansowanych urządzenia wyświetlającego
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Sieć] → [Ustawienia sieci domowej] → [Urządzenie zdalne/Renderer] →
[Ustawianie funkcji Renderer] → żądana opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Dostępne opcje
[Automatyczne przydzielenie dostępu]
Umożliwia automatyczny dostęp do funkcji telewizora, gdy kontroler uzyskuje dostęp do telewizora
po raz pierwszy.
[Inteligentny wybór]
Reaguje na sygnały podczerwone wysyłane przez kontrolery.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
138
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z sieci domowej
> Wybieranie serwerów do
wyświetlenia
Czynności podstawowe
Wybieranie serwerów do wyświetlenia
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Sieć] → [Ustawienia sieci domowej] → [Ustawienia wyświetl. serwerów] →
serwer który ma być (lub nie być) wyświetlany → [Tak] lub [Nie].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
139
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z sieci domowej
> Sprawdzanie połączenia z
serwerem
Czynności podstawowe
Sprawdzanie połączenia z serwerem
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Sieć] → [Ustawienia sieci domowej] → [Diagnostyka serwera].
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu wykonania diagnostyki.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
140
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z sieci domowej
> Łączenie się poprzez Wi-Fi Direct (bez routera
bezprzewodowego)
Czynności podstawowe
Łączenie się poprzez Wi-Fi Direct (bez routera bezprzewodowego)
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Telewizor można podłączyć bezpośrednio do urządzenia z obsługą Wi-Fi/Wi-Fi Direct (np.
smartfon lub komputera), które obsługuje również funkcję „DLNA Push controller”. Pozwala to na
bezpośrednie odtwarzanie na telewizorze takiej zawartości, jak zdjęcia, muzyka i filmy wideo.
Aby jej użyć, nie jest wymagany router ani punkt dostępowy.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
2. Wybierz opcje
[Sieć] → [Wi-Fi Direct] → [Wł.] → [Ustawienia Wi-Fi Direct].
3. Wybierz nazwę telewizora wyświetlaną na ekranie telewizora przez urządzenie z funkcją WiFi Direct.
Jeżeli urządzenie nie obsługuje funkcji Wi-Fi Direct, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie
wybierz opcję [Ręczne].
4. Posłuż się urządzeniem Wi-Fi Direct/Wi-Fi, aby połączyć się z telewizorem.
5. Prześlij zawartość z urządzenia z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi do telewizora.
Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia.
Jeśli nie udało się nawiązać połączenia
Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania dla ustawień Wi-Fi Direct, naciśnij przycisk OPTIONS,
a następnie wybierz [Ręczne].
Jeśli urządzenie obsługuje funkcję WPS, wybierz opcję [WPS (naciśnięcie przycisku)]. W
przeciwnym razie wybierz opcję [Inne metody] i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Aby podłączyć kolejne urządzenie
Aby podłączyć urządzenia, wykonaj powyższe kroki. Jednocześnie można podłączyć do 10
141
urządzeń. Aby podłączyć jedenaste urządzenie, odłącz najpierw dowolne z 10 podłączonych
urządzeń.
Aby zmienić nazwę telewizora wyświetlaną na podłączonym urządzeniu
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] →
[Sieć] → [Nazwa urządzenia].
Aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń/wyrejestrować urządzenia
Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania dla ustawień Wi-Fi Direct, naciśnij przycisk OPTIONS,
a następnie wybierz [Pokaż listę urządzeń / Skasuj].
Aby wyrejestrować urządzenie, zaznacz je na liście do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk
(lub naciśnij panel dotykowy na panelu dotykowym zdalnego sterowania). Następnie wybierz
[Tak] na ekranie potwierdzenia.
Aby wyrejestrować wszystkie urządzenia, naciśnij przycisk OPTIONS na liście, wybierz [Usuń
wszystkie], następnie [Tak] na ekranie potwierdzenia.
Ikony po lewej stronie listy pokazują następujące informacje.
(ikona zaznaczenia): podłączone urządzenia
(ikona wyświetlenia): urządzenia zgodne z funkcją Kopia lustrzana
Aby wyświetlić okno dialogowe po próbie podłączenia urządzenia do telewizora
Aktywacja tej funkcji pozwala uniknąć podłączenia niechcianego urządzenia.
Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania dla ustawień Wi-Fi Direct, naciśnij przycisk OPTIONS,
a następnie wybierz [Powiadamianie o rejestracji].
Uwaga: gdy urządzenie odmówi rejestracji, jego podłączenie przed usunięciem z listy urządzeń
nie będzie możliwe.
Aby podłączyć odrzucone urządzenie, naciśnij przycisk OPTIONS, wybierz [Pokaż listę urządzeń
/ Skasuj] i usuń odrzucone urządzenie. Następnie podłącz je od nowa.
Aby zmienić ustawienia pasma (dla zaawansowanych)
Jeśli telewizor nie jest połączony bezprzewodowo z żadnym routerem, można wybrać pasmo
bezprzewodowe funkcji Wi-Fi Direct. Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania dla ustawień WiFi Direct, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz [Ustawienie pasma].
[Automat.]: zwykle należy użyć tej opcji. Odpowiednie pasmo używane przez funkcję Wi-Fi Direct
jest wtedy wybierane automatycznie.
[Automat. (pasmo 2,4 GHz)]: użyj tej opcji tylko do połączeń z urządzeniami obsługującymi
pasmo 2,4 GHz. Opcja ta pozwala obsłużyć większą liczbę urządzeń niż inne opcje.
[Automat. (pasmo 5 GHz)]: użyj tej opcji tylko do połączeń z urządzeniami obsługującymi pasmo
5 GHz. Zastosowanie tej opcji może poprawić jakość odtwarzania strumieniowego wideo.
Uwaga: po wybraniu tej opcji do telewizora nie można podłączać urządzeń obsługujących tylko
pasmo 2,4 GHz.
[Wybierz kanał]: użyj tej opcji, aby wybrać określony kanał bezprzewodowy.
Uwaga: jeżeli telewizor jest podłączony do bezprzewodowego routera (punktu dostępu), nie
można zmienić opcji [Ustawienie pasma].
Wskazówki
Informacje na temat pasm bezprzewodowych obsługiwanych przez używane urządzenie znajdziesz
w jego instrukcji obsługi.
Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest
obsługiwane, można użyć tylko ustawień [Automat.] i [Wybierz kanał].
Uwagi
Gdy telewizor jest podłączony przy użyciu routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) z
prędkością 5 GHz:
- Połączenie 5 GHz zostanie rozłączone, jeśli opcja [Wi-Fi Direct] jest ustawiona na [Wł.].
- Połączenie zostanie wznowione po ustawieniu opcji [Wi-Fi Direct] na [Wył.].
142
Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest
obsługiwane, telewizor można połączyć z routerem bezprzewodowym (punktem dostępu), wyłącznie
używając pasma 2,4 GHz.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
143
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z sieci domowej
> Odtwarz. treści: urządzenie
wyświetlające
Czynności podstawowe
Odtwarz. treści: urządzenie wyświetlające
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz odtwarzać zdjęcia, muzykę lub wideo zapisane w kontrolerze (np. aparat cyfrowy) na
ekranie telewizora poprzez obsługiwanie bezpośrednio kontrolera. Kontroler powinien być
również kompatybilny z rendererem.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Kroki
1. Podłącz telewizor do sieci domowej, wykonując czynności opisane w części „Nawiązywanie
połączenia z Internetem.”.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk ,
aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania
szczegółów.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie
naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z
Internetem” w celu uzyskania szczegółów).
2. Za pomocą kontrolera rozpocznij odtwarzanie zawartości na ekranie telewizora.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
144
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z sieci domowej
> Używ. smartfona/tabletu jako
pilota
Czynności podstawowe
Używ. smartfona/tabletu jako pilota
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Telewizorem można sterować za pomocą ekranu dotykowego urządzenia mobilnego (smartfonu
lub tabletu) z zainstalowaną aplikacją TV SideView. Aby używać urządzenia mobilnego jako
pilota do telewizora, należy zarejestrować je w telewizorze jako urządzenie zdalne. (Rejestracja
jest wymagana wyłącznie za pierwszym razem).
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Dostępne operacje przy użyciu urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją „TV
SideView”
Użycie jako pilota do telewizora i włączanie telewizora
Wprowadzanie tekstu z klawiatury urządzenia mobilnego
Wyczerpujące informacje na temat aplikacji „TV SideView” można znaleźć na stronie:
http://info.tvsideview.sony.net
Szczegółowe instrukcje użytkowania aplikacji „TV SideView” znajdują się w pomocy aplikacji.
Wskazówki
Możesz wyszukiwać i pobierać aplikację „TV SideView” z:
- Google Play (system operacyjny Android)
- App Store (system operacyjny iOS)
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Kroki
1. Podłącz telewizor do sieci domowej, wykonując czynności opisane w części „Nawiązywanie
połączenia z Internetem.”.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk ,
aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania
szczegółów.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie
naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z
Internetem” w celu uzyskania szczegółów).
2. Podłącz urządzenie mobilne do sieci domowej, do której podłączony jest telewizor.
3. Uruchom na urządzeniu mobilnym aplikację „TV SideView”, następnie znajdź telewizor w
145
sieci domowej lub w dostępnych urządzeniach Wi-Fi Direct.
Na urządzeniu pojawi się lista wykrytych urządzeń.
4. Wybierz telewizor z listy wykrytych urządzeń, następnie wykonaj w telewizorze niezbędne
czynności.
Ta wzajemna rejestracja (opisana powyżej) jest wymagana wyłącznie za pierwszym razem.
Wskazówki
Możesz również podłączyć aplikację „TV SideView” do telewizora, korzystając z opcji Wi-Fi Direct.
[Ustawienia] →
[Sieć] → [Wi-Fi
Włącz funkcję Wi-Fi Direct w telewizorze, wybierając opcje
Direct] → [Wł.], a następnie przejdź do strony [Ustawienia Wi-Fi Direct] w telewizorze, wybierając
[Ustawienia] →
[Sieć] → [Ustawienia Wi-Fi Direct].
opcje
Aby włączyć odbiornik TV podczas włączania funkcji „TV SideView” w urządzeniu
mobilnym
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] → [Sieć] → [Ustawienia sieci
domowej] → [Zdalne uruchamianie] → [Wł.].
Po ustawieniu [Wł.], zwiększy się zużycie prądu w trybie czuwania.
Uwagi
Upewnij się, że opcja [Urządzenie zdalne/Renderer] jest ustawiona na [Wł.]. Aby potwierdzić
[Ustawienia] →
[Sieć] → [Ustawienia sieci
ustawienie, naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
domowej] → [Urządzenie zdalne/Renderer] → [Urządzenie zdalne/Renderer].
Nazwa i dostępne funkcje „TV SideView” podlegają zmianom.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
146
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z sieci domowej
> Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze (funkcja Kopia ekranu jednym
dotknięciem)
Czynności podstawowe
Opis części
Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze (funkcja Kopia ekranu jednym
dotknięciem)
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Dotykając urządzeniem mobilnym (telefonem smartphone lub tabletem) panelu dotykowego
zdalnego sterowania, możesz wyświetlić jego ekran na dużym ekranie telewizora.
Możesz zastosować tę funkcję „Kopia ekranu jednym dotknięciem” z urządzeniem obsługującym
funkcję Kopia ekranu jednym dotknięciem (np. niektóre modele Xperia).
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Kroki
1. Włącz ustawienie NFC* w smartfonie.
* NFC: Near Field Communication
2. Dotknij obszarem wykrywania NFC w telefonie smartphone oznaczenia
na panelu
dotykowym zdalnego sterowania na około 2 sekundy.
Po pojawieniu się komunikatu o ukończeniu procesu potwierdzania urządzenia na dole
ekranu telewizora odsuń smartfon od pilota.
Kiedy smartfon jest połączony z telewizorem, jego ekran pojawi się także na telewizorze.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Aby zoptymalizować funkcję Kopia ekranu jednym dotknięciem (dla
zaawansowanych)
Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania funkcji Kopia lustrzana, naciśnij przycisk OPTIONS, a
następnie wybierz opcję [Optymalizacja tworzenia kopii lustrzanej].
[Wył.]: zwykle należy użyć tej opcji. Wykorzystuje ona ten sam kanał bezprzewodowy 2,4 GHz co
router bezprzewodowy (punkt dostępu).
[Automat.]: ta opcja wykorzystuje wydajny kanał bezprzewodowy i może poprawić jakość
transmisji strumieniowej wideo.
Uwaga: po wybraniu tej opcji połączenie bezprzewodowe między telewizorem a routerem
147
bezprzewodowym (punktem dostępu) zostaje podczas działania funkcji Kopia ekranu jednym
dotknięciem przerwane, więc komunikacja przez Internet (np. przychodząca rozmowa) jest
zatrzymana.
Jeśli telewizor jest połączony z routerem bezprzewodowym (punktem dostępu) przy użyciu
pasma 2,4 GHz, można zoptymalizować połączenie bezprzewodowe pod kątem korzystania z
funkcji Kopia ekranu jednym dotknięciem.
Uwagi
W celu połączenia z Xperia, odblokuj ekran Xperia, następnie dotknij.
W celu uzyskania informacji na temat obszaru wykrywania NFC na smartfonie skorzystaj z jego
instrukcji obsługi.
Jeżeli telewizor nie może rozpoznać smartfon i połączyć się z nim, spróbuj jeszcze raz.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
148
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z sieci domowej
> Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze (funkcja Kopia
lustrzana)
Czynności podstawowe
Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze (funkcja Kopia lustrzana)
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Ekran urządzenia mobilnego (np. smartfon lub tabletu) można wyświetlić na ekranie telewizora,
aby przeglądać zdjęcia, filmy lub strony internetowe.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
„Kopia lustrzana” to funkcja pozwalająca wyświetlać ekran urządzenia obsługującego funkcję
„Kopia lustrzana” (np. smartfonu lub komputera) na ekranie telewizora przy użyciu technologii
Miracast. Do korzystania z tej funkcji nie jest potrzebny router bezprzewodowy (punkt
dostępowy).
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Kroki
1. Naciśnij przycisk
i wybierz opcję [Kopia lustrzana].
),
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk
, naciśnij panel dotykowy,
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać ustawienie [Kopia lustrzana], a następnie
naciśnij panel dotykowy).
2. Połącz smartfon z telewizorem.
Kiedy smartfon jest połączony z telewizorem, jego ekran pojawi się także na telewizorze.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi smartfonu.
Aby zmienić nazwę telewizora wyświetlaną na podłączonym urządzeniu
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] →
[Sieć] → [Nazwa urządzenia].
Rozwiązywanie
problemów
Aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń/wyrejestrować urządzenia
Jak używać zakładek
Aby wyrejestrować urządzenie, zaznacz je na liście do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk
(lub naciśnij panel dotykowy na panelu dotykowym zdalnego sterowania). Następnie wybierz
[Tak] na ekranie potwierdzenia.
Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania funkcji Kopia lustrzana, naciśnij przycisk OPTIONS, a
następnie wybierz opcję [Pokaż listę urządzeń / Skasuj].
Aby wyrejestrować wszystkie urządzenia, naciśnij przycisk OPTIONS na liście, wybierz [Skasuj
wszystkie], następnie [Tak] na ekranie potwierdzenia.
Ikony po lewej stronie listy pokazują następujące informacje.
(ikona zaznaczenia): podłączone urządzenia
(ikona wyświetlenia): urządzenia zgodne z funkcją Kopia lustrzana
Aby wyświetlić okno dialogowe po próbie podłączenia urządzenia do telewizora.
149
Aktywacja tej funkcji pozwala uniknąć podłączenia niechcianego urządzenia.
Gdy jest wyświetlany ekran trybu gotowości funkcji Kopia lustrzana, naciśnij przycisk OPTIONS, a
następnie wybierz opcję [Powiadamianie o rejestracji] → [Wł.].
Uwaga: gdy urządzenie odmówi rejestracji, jego podłączenie przed usunięciem z listy urządzeń
nie będzie możliwe.
Aby podłączyć odrzucone urządzenie, naciśnij przycisk OPTIONS, wybierz [Pokaż listę urządzeń
/ Skasuj] i usuń odrzucone urządzenie. Następnie podłącz je od nowa.
Aby zmienić ustawienia pasma (dla zaawansowanych)
Gdy jest wyświetlany ekran trybu gotowości funkcji Kopia lustrzana, naciśnij przycisk OPTIONS, a
następnie wybierz opcję [Ustawienie pasma].
[Automat.]: zwykle należy użyć tej opcji. Odpowiednie pasmo używane przez funkcję Kopia
lustrzana jest wtedy wybierane automatycznie.
[Automat. (pasmo 2,4 GHz)]: użyj tej opcji tylko do połączeń z urządzeniami obsługującymi
pasmo 2,4 GHz. Opcja ta pozwala obsłużyć większą liczbę urządzeń niż inne opcje.
[Automat. (pasmo 5 GHz)]: użyj tej opcji tylko do połączeń z urządzeniami obsługującymi pasmo
5 GHz. Zastosowanie tej opcji może poprawić jakość odtwarzania strumieniowego wideo.
Uwaga: po wybraniu tej opcji do telewizora nie można podłączać urządzeń obsługujących tylko
pasmo 2,4 GHz (za wyjątkiem ekranu trybu czuwania dla opcji Kopia lustrzana).
[Wybierz kanał]: użyj tej opcji, aby wybrać określony kanał bezprzewodowy.
Uwaga: jeżeli telewizor jest podłączony do bezprzewodowego routera (punktu dostępu), nie
można zmienić opcji [Ustawienie pasma].
Wskazówki
Informacje na temat pasm bezprzewodowych obsługiwanych przez używane urządzenie znajdziesz
w jego instrukcji obsługi.
Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest
obsługiwane, można użyć tylko ustawień [Automat.] i [Wybierz kanał].
Można zastosować inne pasmo w zależności od podłączonego urządzenia bezprzewodowego.
Uwagi
Gdy wyświetlany jest ekran trybu gotowości funkcji Kopia lustrzana, połączenie bezprzewodowe
między telewizorem a routerem bezprzewodowym (punktem dostępu) zostaje przerwane, więc
komunikacja przez Internet (np. przychodząca rozmowa) jest zatrzymana.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
150
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Korzystanie z sieci domowej
> Udostępnianie
zdjęć
Czynności podstawowe
Udostępnianie zdjęć
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Siądź przy telewizorze z rodziną lub znajomymi, podłączcie do niego swoje smartfony lub tablety i
oglądajcie ulubione zdjęcia na dużym telewizyjnym ekranie. Jeśli spodoba Ci się zdjęcie z
czyjegoś smartfonu lub tabletu, możesz też skopiować je na swoje urządzenie.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Aplikacje] → [Photo Share].
Pojawi się wprowadzenie do sposobu podłączania smartfonu lub tabletu do telewizora.
2. Naciśnij przycisk
(lub panel dotykowy na panelu dotykowym zdalnego sterowania), aby
rozpocząć tę procedurę.
3. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby podłączyć każdy smartfon lub tablet do
telewizora.
4. Po nawiązaniu wszystkich połączeń naciśnij przycisk
.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu
dotykowym w prawo).
5. Otwórz przeglądarkę internetową na smartfonie lub tablecie i wykonuj instrukcje wyświetlane
na ekranie, aby przejść do adresu URL widocznego na ekranie telewizora.
6. Aby wyświetlić zdjęcie na telewizorze, dotknij opcji [Rozpocznij] na smartfonie/tablecie,
dotknij ikony , wybierz zdjęcie na smartfonie/tablecie, a następnie dotknij ikony . Zdjęcie
pojawi się na ekranie telewizora, a na smartfonach lub tabletach widoczna będzie jego
miniatura.
7. Aby zapisać zdjęcie wyświetlane na ekranie telewizora, dotknij jego miniatury na swoim
smartfonie lub tablecie, a następnie dotknij i przytrzymaj zdjęcie, aby otworzyć menu
kontekstowe. Wybierz polecenie [Zapisz], aby zapisać zdjęcie. Aby ponownie wyświetlić
zdjęcie na ekranie telewizora, możesz nacisnąć ikonę .
Uwagi
W historii miniatur przechowywanych jest pięć zdjęć. Można też podłączyć do telewizora napęd USB,
aby zapisać do 55 zdjęć.
Nie odłączaj napędu USB podczas używania aplikacji Photo Share. Grozi to uszkodzeniem danych
151
będących w napędzie.
Jeżeli telewizor wykorzystuje pasmo 5 GHz, aby połączyć się z routerem bezprzewodowym (lub
punktem dostępu), połączenie zostaje rozłączone po uruchomieniu usługi Photo Share.
Jednocześnie do telewizora można podłączyć do 10 urządzeń typu smartfon/tablet. Aby podłączyć
jedenaste urządzenie, odłącz najpierw dowolne z 10 podłączonych urządzeń.
Obsługiwana jest domyślna przeglądarka dla wersji Android 2.3 lub nowszej.
Obsługiwana jest domyślna przeglądarka dla systemu iOS, ale nie można używać niektórych funkcji
w zależności od wersji systemu iOS.
Maksymalna wielkość pliku zdjęć to 10 MB.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
152
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Wybieranie trybu
obrazu
Czynności podstawowe
Wybieranie trybu obrazu
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz wybrać trybu obrazu zgodnie z własnymi preferencjami. Ustawienie [Tryb obrazu] działa
zgodnie z ustawieniem [Wybór sceny].
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Ustaw [Wybór sceny].
Przydatne funkcje
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk ,
aby przejść do pozycji „Ustawianie obrazu i dźwięku odpowiednio do zawartości” w celu
uzyskania szczegółów.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie
naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Ustawianie obrazu i dźwięku
odpowiednio do zawartości” w celu uzyskania szczegółów).
Korzystanie z sieci
domowej
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
3. Wybierz opcje
[Ekran] → [Obraz] → [Tryb obrazu] → żądana opcja.
Spójrz na kolejne strony odnośnie do dostępnych opcji. Zwróć uwagę, że opcje zmieniają się
w zależności od ustawienia [Wybór sceny]. (np. jeśli ustawienie [Wybór sceny] to [Ogólna],
wówczas opcjami w [Tryb obrazu] będą [Żywy], [Standardowy] i [Własny]).
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Dostępne opcje
[Żywy]
Polepsza kontrast i ostrość obrazu.
[Standardowy]
153
Zapewnia standardowy obraz dla podstawowego wykorzystywania w domu.
[Własny]
Przechowuje preferowane ustawienia użytkownika.
[Kino 1]
Zapewnia zawartość filmową do warunków zbliżonych do kinowych.
[Kino 2]
Zapewnia zawartość filmową do podstawowego wykorzystywania w domu.
[Sport]
Optymalizuje jakość obrazu pod kątem programów sportowych.
[Gra-Standard]
Zapewnia standardowy obraz, odpowiedni do gier.
[Gra-Oryginalny]
Dostosowuje obraz gry odpowiednio do preferencji użytkownika.
[Grafika]
Optymalizuje jakość obrazu pod kątem oglądania grafiki.
[Zdjęcie-Żywy]
Zwiększa kontrast, ostrość i podkreśla barwy zdjęć.
[Zdjęcie-Standard]
Optymalizuje jakość obrazu pod kątem zdjęć.
[Zdjęcie-Oryginalny]
Zwiększa wizualne ciepło fotografii.
[Zdjęcie-Własny]
Dostosowuje szczegółowe ustawienia wyświetlania zdjęć i zapisuje preferowane ustawienia.
[Animacja]
Optymalizuje jakość obrazu pod kątem animacji.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
154
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ustawianie rozmiaru i położenia
ekranu
Czynności podstawowe
Ustawianie rozmiaru i położenia ekranu
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz ustawić rozmiar i pozycję ekranu zgodnie ze swoimi preferencjami.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
2. Wybierz opcje
[Ekran] → [Ustawienia ekranu] → żądana opcja.
Korzystanie z sieci
domowej
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Dostępne opcje (dla wejść innych niż komputer)
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
[Wejścia docelowe]
Stosuje niestandardowe ustawienia ekranu do wybranego wejścia lub do wspólnej pamięci
współdzielonej przez inne wejścia.
[Format ekranu]
[Rozszerzony]: Powiększa obraz, zachowując jednocześnie w największym możliwym stopniu
właściwości oryginalnego obrazu.
[Normalny]: Przy źródle o proporcjach 4:3 wyświetla je w formacie 4:3 z bocznymi pasami
wypełniającymi ekran 16:9. Przy źródle o proporcjach 16:9 wyświetla je w formacie 4:3
rozciągniętym do formatu 16:9.
[Pełny]: obraz jest powiększany w poziomie, aby wypełnić ekran, jeśli obraz oryginalny ma proporcje
4:3. Jeśli sygnał wejściowy ma proporcje 16:9 (obraz wysokiej rozdzielczości), wybór tej opcji
umożliwia wyświetlenie obrazu 16:9 w oryginalnym formacie.
[Zoom]: Wyświetla obraz 16:9, który został skonwertowany do formatu 4:3 letterbox, w poprawnych
proporcjach.
[14:9]: obraz formatu 14:9 jest wyświetlany w prawidłowych proporcjach. Wskutek tego na ekranie
widoczne są czarne obszary na brzegach. (Dostępność funkcji [14:9] zależy od regionu/kraju).
[Napisy]: powiększa obraz w poziomie tak, aby zmieścić napisy na ekranie.
155
Jeśli wybrane jest wejście komponentowe (480p) i opcja [Wybór sceny] jest ustawiona na [Gra] lub
[Grafika], wówczas dostępne opcje zmieniają się na [Normalny]/[Pełny]/[Konsola 1]/[Konsola 2].
[Normalny]: wyświetla obraz 4:3 w oryginalnym rozmiarze. Po bokach wyświetlane są czarne pasy,
aby wypełnić ekran 16:9.
[Pełny]: rozciąga obraz 4:3 w poziomie, aby wypełnić ekran 16:9.
[Konsola 1]: rozciąga obramowany na czarno obraz gry z PlayStation®Portable.
[Konsola 2]: Rozciąga obramowany na czarno obraz (np. przeglądarki) z PlayStation®Portable.
[Autoformatowanie]
Automatycznie zmienia ustawienie opcji [Format ekranu], dopasowując je do sygnału wejściowego.
[Domyślny tryb 4:3]
Ustawia domyślny format ekranu dla sygnału wejściowego 4:3.
[Automatyczne pole wyświetlania]
Automatycznie dopasowuje obraz do najbardziej odpowiedniego obszaru wyświetlania.
[Pole wyświetlania]
[Wszystkie piksele]: wyświetla oryginalny obraz, gdy jego części są obcięte.
[+1] : wyświetla obraz tak, aby wypełnić obszar wyświetlania telewizora.
[Normalne]: wyświetla obraz w zalecanym rozmiarze.
[-1]: powiększa obraz.
(Opcja [Wszystkie piksele] jest dostępna tylko, jeśli sygnał wejściowy ma rozdzielczość
1080i/1080p, a w opcji [Format ekranu] wybrano ustawienie [Pełny]).
[Pozycja ekranu]
Reguluje położenie obrazu w pionie i poziomie.
Położenia w pionie nie można regulować, jeśli opcja [Format ekranu] jest w ustawieniu
[Rozszerzony], [Normalny] lub [Pełny].
[Rozmiar pionowy]
Reguluje rozmiar obrazu w pionie.
Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli opcja [Format ekranu] jest w ustawieniu [Normalny] lub [Pełny].
Dostępne opcje (dla wejścia komputera)
[Zerowanie]
Przywraca wszystkie ustawienia fabryczne obrazu z komputera.
[Format ekranu]
[Normalny]: wyświetla oryginalny obraz.
[Pełny 1]: powiększa obraz tak, aby wypełnić obszar wyświetlania przy zachowaniu oryginalnego
obrazu.
[Pełny 2]: powiększa obraz tak, aby wypełnić obszar wyświetlania.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
156
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Regulacja ustawień dźwięku, np.: dźwięki niskie i wysokie i
balans.
Czynności podstawowe
Regulacja ustawień dźwięku, np.: dźwięki niskie i wysokie i balans.
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
2. Wybierz opcje
[Dźwięk] → [Dźwięk] → żądana opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Dostępne opcje
[Wejścia docelowe]
Stosuje niestandardowe ustawienia dźwięku do wybranego wejścia lub do wspólnej pamięci
współdzielonej przez inne wejścia.
[Tryb dźwięku]
[Standardowy]: optymalizuje jakość dźwięku dla treści ogólnych.
[Kinowy]: optymalizuje dźwięk przestrzenny dla filmów.
[Sport]: odtwarza realistyczny dźwięk, jak na stadionie.
[Muzyka]: pozwala cieszyć się dynamicznym i czystym dźwiękiem, jak na koncercie.
[Gra]: zwiększa przyjemność z gry dzięki doskonałej jakości dźwięku.
[Dźwięk skompresowany]: poprawia jakość dźwięku skompresowanego.
[Efekt Surround]
Ustawia efekty dźwięku przestrzennego.
Gdy opcja [Tryb dźwięku] jest ustawiona na [Kinowy], [Sport], [Muzyka] lub [Gra], technologia Sony
odtwarza pole dźwięku przestrzennego.
[Automat. dźwięk przestrzenny]
Automatycznie emituje dźwięk przestrzenny 5.1, jeśli telewizor otrzymuje tego typu sygnał ze źródła
sygnału.
[Wzmacnianie dźwięku]
[Wł.]: wzmacnia tony wysokie/niskie i odtwarza dynamiczny dźwięk.
[Wył.]: zapewnia uzyskanie naturalnego dźwięku.
[Korektor graficzny]
Dostosowuje dźwięk zgodnie z określonymi częstotliwościami.
[Uwydatnienie głosu]
157
Wzmacnia głos lub dźwięki otoczenia.
[Tryb Live Football]
Można podkreślić głosy tłumu podczas wydarzeń sportowych, tak jakby oglądało się je
bezpośrednio na stadionie.
[Wł.]: Podkreśla głosy tłumu.
[Wył.]: Wyłącza funkcję.
Po włączeniu tej funkcji wszystkie ustawienia dźwięku inne niż [Wzmacnianie dźwięku] i [Korektor
graficzny] są nieaktywne.
Funkcja ta zostaje wyłączona po zmianie kanału lub źródła albo po wyłączeniu telewizora.
[Zaawans. automat. głośność]
Automatycznie kompensuje różne poziomy głośności programu lub wejścia.
[Wył.]: Wyłącza funkcję.
[Normalne]: tryb normalny.
[Noc]: kompresuje zakres dynamiczny w celu uzyskania bardziej stałego poziomu głośności do
oglądania w nocy.
[Korekta głośności]
Reguluje bieżący poziom głośności w stosunku do innych wejść, gdy opcja [Wejścia docelowe] jest
ustawiona na bieżące wejście.
[Balans]
Zwiększa natężenie dźwięku z lewego lub prawego głośnika.
[Zerowanie]
Resetuje wybrane ustawienia wejściowe do wartości początkowych.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
158
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ustawianie dźwięku stosownie do pozycji
telewizora
Czynności podstawowe
Ustawianie dźwięku stosownie do pozycji telewizora
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
2. Wybierz opcje
[Dźwięk] → [Ustawienie telewizora] → żądana opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Dostępne opcje
[Stolik]
Zapewnia najlepszą jakość dźwięku po ustawieniu telewizora na podstawce.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
[Ściana]
Zapewnia najlepszą jakość dźwięku po powieszeniu telewizora na ścianie.
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
159
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ustawienie
napisów
Czynności podstawowe
Ustawienie napisów
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia cyfrowe] → [Ustawienia napisów] → żądana opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Dostępne opcje
Korzystanie z innych
urządzeń
[Tryb napisów]
[Wył.]: wyłącza napisy.
[Podstawowe]: wyświetla napisy.
[Dla słabo słyszących]: wyświetla pomoce wizualne (napisy, o ile są dostępne) dla osób
niedosłyszących.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
[Preferowany podst. język]
Wybiera preferowany język napisów.
Przydatne funkcje
[Preferowany dodatk. język]
Wybiera drugi w kolejności preferowany język napisów.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Uwagi
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Dostępność funkcji [Ustawienia napisów] zależy od regionu/kraju.
Dostępność opcji [Preferowany podst. język] i [Preferowany dodatk. język] zależy od regionu i kraju.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
160
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ustawianie dźwięku w transmisjach
cyfrowych
Czynności podstawowe
Ustawianie dźwięku w transmisjach cyfrowych
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia cyfrowe] → [Ustawienia audio] → żądana opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Dostępne opcje
[Typ audio]
Po wybraniu opcji [Dla słabo słyszących] przełącza na emisję sygnału dla osób niedosłyszących.
[Preferowany podst. język]
Ustawia preferowany język. W przypadku niektórych kanałów cyfrowych dla danego programu
dostępnych może być kilka wersji językowych.
[Preferowany dodatk. język]
Ustawia drugi w kolejności preferowany język.
[Audiodeskrypcja]
Zapewnia opis głosowy (narrację) informacji wizualnych, jeśli takie informacje są dostępne.
[Poziom miksowania]
Reguluje poziom głównego wyjścia audio oraz wyjścia [Audiodeskrypcja].
[Zakres dynamiki]
Kompensuje różnice w poziomie audio między różnymi kanałami (tylko dla dźwięku Dolby Digital).
(Efekty tego ustawienia mogą się różnić w zależności od programu).
[Poziom dźwięku MPEG]
Reguluje poziom dźwięku w plikach MPEG.
[Poziom dźwięku HE-AAC]
Reguluje poziom dźwięku w plikach HE-AAC.
Uwagi
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od regionu/kraju.
W zależności od rodzaju dźwięku, funkcja [Audiodeskrypcja] może nie działać podczas korzystania z
funkcji Oglądanie ze znajomymi.
Do początku strony
161
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Automatyczne dostrajanie kanałów
cyfrowych
Czynności podstawowe
Automatyczne dostrajanie kanałów cyfrowych
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Kroki
1. Sprawdź, czy kabel antenowy jest dobrze podłączony do telewizora.
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
3. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia cyfrowe] → [Autoprogramowanie cyfrowe].
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu dostrojenia wszystkich
dostępnych kanałów cyfrowych i zapisania ich ustawień w telewizorze.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Aby zmienić zakres strojenia (dostępne w zależności od regionu/kraju)
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] →
autoprogramowania] → [Domyślny]/[Pełny].
[Ustawienia cyfrowe] → [Zakres
[Domyślny]: wyszukuje dostępne kanały w danym regionie lub kraju.
[Pełny]: wyszukuje dostępne kanały niezależnie od regionu lub kraju.
Wskazówki
Funkcję [Autoprogramowanie cyfrowe] można włączyć po przeprowadzce lub zmianie usługodawcy
albo w celu wyszukania nowych kanałów.
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
162
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ręczne dostrajanie kanałów
cyfrowych
Czynności podstawowe
Ręczne dostrajanie kanałów cyfrowych
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Sprawdź, czy kabel antenowy jest dobrze podłączony do telewizora.
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
3. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia cyfrowe] → [Cyfrowe programow. ręczne].
4. Wybierz opcję [Rodzaj przeszukiwania] a następnie [Kanał] lub [Częstotliwość].
5. Ustaw odpowiednio wartości innych pozycji.
6. Wybierz opcję [Przeszukiwanie do przodu] lub [Przeszukiwanie do tyłu].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
163
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Zwiększanie jakości obrazu wybranego
kanału
Czynności podstawowe
Zwiększanie jakości obrazu wybranego kanału
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia cyfrowe] → [LNA] → [Wł.].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Uwagi
Funkcja [LNA] może nie być dostępna w niektórych sytuacjach.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
164
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Automatyczne zapisywanie nowych usług
cyfrowych
Czynności podstawowe
Automatyczne zapisywanie nowych usług cyfrowych
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia cyfrowe] → [Automat. aktualizacja kanałów cyfr.] → [Wł.].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Wskazówki
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Zaleca się, aby ustawić opcję [Automat. aktualizacja kanałów cyfr.] na [Wł.], dzięki czemu nowe
usługi cyfrowe będą dodawane automatycznie po ich pojawieniu się. Po wybraniu ustawienia [Wył.]
nowe usługi cyfrowe nie będą automatycznie dodawane. (W zależności od kraju lub regionu
powiadomienia o nowych usługach mogą być wyświetlane w postaci komunikatów ekranowych).
Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju. Jeśli funkcja jest niedostępna, należy wykonać
[Autoprogramowanie cyfrowe] w celu dodania nowych usług.
Uwagi
Dostępność funkcji [Automat. aktualizacja kanałów cyfr.] zależy od regionu/kraju.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
165
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Sortowanie kanałów
cyfrowych
Czynności podstawowe
Sortowanie kanałów cyfrowych
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Ustawienia cyfrowe] → [Sortowanie programów cyfrowych.] → wybierz
program, który chcesz przenieść do nowej pozycji → wybierz nową pozycję, do której chcesz
przenieść wybrany program.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Uwagi
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od regionu/kraju.
Dostępność funkcji [Sortowanie programów cyfrowych.] zależy od regionu/kraju.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
166
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Przenoszenie listy programów przy użyciu urządzenia
USB
Czynności podstawowe
Przenoszenie listy programów przy użyciu urządzenia USB
Opis części
Oglądanie telewizji
Kroki
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Listę zaprogramowanych programów można skopiować do innego telewizora albo edytować za
pomocą komputera.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
1. Podłącz urządzenie USB do telewizora w celu zaimportowania/wyeksportowania listy
zaprogramowanych programów.
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
3. Wybierz opcje
[Ustawienia cyfrowe] → [Przesyłanie listy programów], a następnie opcję
[Import] lub [Eksport].
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia transferu.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
167
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Automatyczne dostrajanie kanałów
satelitarnych
Czynności podstawowe
Automatyczne dostrajanie kanałów satelitarnych
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Sprawdź, czy kabel antenowy jest dobrze podłączony do telewizora.
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
3. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia cyfrowe] → [Autoprogramow. z satelity].
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu dostrojenia wszystkich
dostępnych kanałów satelitarnych i zapisania ich ustawień w telewizorze.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Wskazówki
Korzystanie z innych
urządzeń
Funkcję [Autoprogramow. z satelity] można włączyć po przeprowadzce lub zmianie usługodawcy
albo w celu wyszukania nowych kanałów.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
168
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Sortowanie kanałów
satelitarnych
Czynności podstawowe
Sortowanie kanałów satelitarnych
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Ustawienia cyfrowe] → [Sortowanie programów satelit.] → wybierz
program, który chcesz przenieść do nowej pozycji → wybierz nową pozycję, do której chcesz
przenieść wybrany program.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Aby usunąć niepożądane kanały
Naciśnij przycisk OPTIONS na ekranie [Sortowanie programów satelit.] i wybierz opcję [Skasuj].
Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju.
Uwagi
[Sortowanie programów satelit.] może nie być dostępna u niektórych usługodawców lub w niektórych
regionach.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
169
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Automatyczne zapisywanie nowych usług
satelitarnych
Czynności podstawowe
Automatyczne zapisywanie nowych usług satelitarnych
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Ustawienia cyfrowe] → [Automat. aktualizacja kanałów sat.], a następnie
opcję [Preferowany satelita] lub [Ogólny satelita].
3. Wybierz ustawienie [Wł.].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
170
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Automatyczne dostrajanie kanałów
analogowych
Czynności podstawowe
Automatyczne dostrajanie kanałów analogowych
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia analogowe] → [Autoprogramowanie kanałów].
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu dostrojenia wszystkich
dostępnych kanałów analogowych i zapisania ich ustawień w telewizorze.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Wskazówki
Funkcję [Autoprogramowanie kanałów] można włączyć po przeprowadzce lub zmianie usługodawcy
albo w celu wyszukania nowych kanałów.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
171
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ręczne programowanie kanałów
analogowych
Czynności podstawowe
Ręczne programowanie kanałów analogowych
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia analogowe] → [Programowanie ręczne] → żądana opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Dostępne opcje
[Program]
Wybiera numer programu, aby dostroić go ręcznie.
[System telewizyjny]
Wybiera system nadawania sygnału telewizyjnego.
[Kanał]
Wybierz ustawienie [S]/[Z]* dla programów kablowych lub [C]/[DS]* dla programów naziemnych.
* Nazwy opcji mogą się różnić w zależności od regionu/kraju.
[ARC]
Pozwala precyzyjnie dostroić programy analogowe w celu ustawienia jakości obrazu.
[Filtracja dźwięku]
Poprawia dźwięk wybranego kanału nadawanego monofonicznie.
[Pomiń]
Pomija nieużywane kanały analogowe.
[LNA]
Poprawia jakość obrazu wybranych kanałów, gdy nadawany sygnał jest słaby.
(Funkcja [LNA] może nie być dostępna w niektórych sytuacjach).
[System kolorów]
Ustawia system koloru zgodny z danym kanałem.
[Poziom sygnału]
Wyświetla poziom sygnału dla bieżącego programu.
Uwagi
Nie można wybrać numeru programu, który jest ustawiony na [Pomiń].
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od regionu/kraju.
172
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
173
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Zmiana kanałów przyciskami z
cyfrą
Czynności podstawowe
Zmiana kanałów przyciskami z cyfrą
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia analogowe] → [Przyciski jednocyfrowe] → [Wł.].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Uwagi
Nie można wybrać kanałów o numerach 10 i wyższych, wprowadzając dwie cyfry na pilocie, jeśli
opcja [Przyciski jednocyfrowe] jest ustawiona na [Wł.]
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
174
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Sortowanie kanałów
analogowych
Czynności podstawowe
Sortowanie kanałów analogowych
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Ustawienia analogowe] → [Sortowanie programów] → wybierz program,
który chcesz przenieść do nowej pozycji → wybierz nową pozycję, do której chcesz
przenieść wybrany program.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
175
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Edycja opisu
programów
Czynności podstawowe
Edycja opisu programów
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Ustawienia analogowe] → [Nazwy programów] → program, którego nazwę
chcesz edytować.
3. Wpisz nową nazwę i naciśnij przycisk
(lub panel dotykowy na panelu dotykowym zdalnego
sterowania).
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
176
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Wyświetlanie listy programów
analogowych
Czynności podstawowe
Wyświetlanie listy programów analogowych
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia analogowe] → [Wyświetl listę programów] → [Wł.].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Uwagi
Dostępność funkcji [Wyświetl listę programów] zależy od regionu/kraju.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
177
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ustawienia paska z
informacjami
Czynności podstawowe
Ustawienia paska z informacjami
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia systemowe] → [Pasek informacyjny] → żądana opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Wskazówki
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
To ustawienie nie wpływa na działanie przycisku
temat obecnie oglądanych treści.
, który pozwala wyświetlić pełne informacje na
Korzystanie z innych
urządzeń
Dostępne opcje
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
[Ukryty]
Ukrywa informacje o aktualnie oglądanym kanale telewizyjnym, programie i wejściu zewnętrznym w
przypadku zmiany kanału/programu/wejścia.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
[Mały]
Pokazuje wybrane informacje o aktualnie oglądanym kanale telewizyjnym, programie i wejściu
zewnętrznym w przypadku zmiany kanału/programu/wejścia.
[Duży]
Pokazuje pełne informacje o aktualnie oglądanym kanale telewizyjnym, programie i wejściu
zewnętrznym w przypadku zmiany kanału/programu/wejścia (z wyjątkiem programów
analogowych).
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
178
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Wyświetlanie tapety przy transmisji
radia
Czynności podstawowe
Wyświetlanie tapety przy transmisji radia
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia systemowe] → [Radio - wyświetlanie] → żądany wzór tapety lub
[Pokaz slajdów].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
179
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Automatyczne zmienianie
kanałów
Czynności podstawowe
Automatyczne zmienianie kanałów
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia cyfrowe] → [Zamiana usług] → [Wł.].
Kanał zostanie automatycznie zmieniony, jeśli nadawca przestawi transmisję oglądanego
programu na inny kanał.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
180
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Dostęp do płatnej
telewizji
Czynności podstawowe
Dostęp do płatnej telewizji
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz uzyskać dostęp do płatnych usług telewizyjnych po wykonaniu odpowiednich ustawień na
telewizorze.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Włóż moduł dostępu warunkowego (CAM) i specjalną kartę do telewizora, następnie wykonaj
ustawienia.
Dostępność tego ustawienia zależy od regionu/kraju.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia cyfrowe] → [Ustawienia modułu CA].
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia konfiguracji.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Uwagi
Niektóre funkcje CAM mogą być niedostępne podczas korzystania z funkcji Oglądanie ze znajomymi.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
181
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ustawianie aplikacji
interaktywnych
Czynności podstawowe
Ustawianie aplikacji interaktywnych
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia cyfrowe] → [Konfiguracja aplikacji interaktywnej] → żądana
opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Dostępne opcje
[Aplikacja interaktywna]
Pozwala na oglądanie programów zawierających usługi interaktywne. (Dotyczy tylko wybranych
programów).
[Automatyczny start aplikacji]
Automatycznie uruchamia aplikacje związane z nadawaniem.
Przydatne funkcje
[Aplikacja dla (bieżący program)]
Włącza usługę aplikacji interaktywnej dla bieżącego programu.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Uwagi
Korzystanie z sieci
domowej
Dostępność opcji [Konfiguracja aplikacji interaktywnej] zależy od modelu telewizora, regionu i kraju.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
182
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ustawianie hasła kontroli
rodzicielskiej
Czynności podstawowe
Ustawianie hasła kontroli rodzicielskiej
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Ustaw 4-cyfrowe hasło blokady rodzicielskiej. Hasło będzie wymagane w przypadku zmiany
ustawień blokady rodzicielskiej.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Kontrola rodzicielska] → [Kod PIN] →
wprowadź hasło.
3. Ponownie wprowadź hasło za pomocą przycisków numerycznych w celu potwierdzenia, a
następnie naciśnij przycisk
.
(Używając panelu dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
),
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przyciski numeryczne do ponownego
wprowadzenia hasła, a następnie naciśnij panel dotykowy).
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Wskazówki
Informacje o haśle można znaleźć w rozdziale Rozwiązywanie problemów w wydrukowanym
podręczniku dołączonym do telewizora.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
183
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ustawianie ograniczeń
wiekowych
Czynności podstawowe
Ustawianie ograniczeń wiekowych
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz zablokować dowolne zdarzenie oznaczone jako nieodpowiednie dla danego przedziału
wiekowego. (Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju).
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
2. Wybierz opcje
3. Naciśnij przycisk
[Ustawienia systemowe] → [Kontrola rodzicielska].
w obszarze [Kod PIN], wpisz hasło, wybierz opcję [Ocena rodzicielska] →
ustaw wiek.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy w obszarze
[Kod PIN]).
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
184
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Blokowanie określonych
programów
Czynności podstawowe
Blokowanie określonych programów
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz zablokować programy, podając numer programu.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Kontrola rodzicielska].
3. Naciśnij przycisk
w obszarze [Kod PIN], wpisz hasło, następnie wybierz opcję [Blokada
programów cyfrowych] lub [Blokada programów satelitarnych] → program, który ma zostać
zablokowany → [Zablokowany].
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy w obszarze
[Kod PIN]).
Możesz również wybrać program, wprowadzając numer programu za pomocą przycisków
numerycznych.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
185
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Blokowanie kanałów
interaktywnych
Czynności podstawowe
Blokowanie kanałów interaktywnych
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz zablokować kanały interaktywne poprzez wyświetlenie podpowiedzi wymagającej
podania hasła w celu uzyskania dostępu.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Kontrola rodzicielska].
3. Naciśnij przycisk
w obszarze [Kod PIN], wpisz hasło i wybierz opcję [Blokada
interaktywnych serwisów] → [Nadzór].
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy w obszarze
[Kod PIN]).
Wybierz [Nigdy], aby nie wyświetlać podpowiedzi.
Rozwiązywanie
problemów
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
186
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Blokowanie nagranej
zawartości
Czynności podstawowe
Blokowanie nagranej zawartości
Opis części
Oglądanie telewizji
Przegląd
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz zablokować nagraną zawartość poprzez wyświetlenie podpowiedzi wymagającej podania
hasła w celu uzyskania dostępu.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Kontrola rodzicielska].
3. Naciśnij przycisk
w obszarze [Kod PIN], wpisz hasło i wybierz opcję [Blokada rodzic. dla
nagr. tytułów] → [Wł.].
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy w obszarze
[Kod PIN]).
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
187
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Wyłączanie dźwięku naciskania klawiszy przy pracy
zdalnej
Czynności podstawowe
Wyłączanie dźwięku naciskania klawiszy przy pracy zdalnej
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Dźwięk] → [Dźwięk przycisków] → [Wył.].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
188
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Wyłączanie logo przy
uruchomieniu
Czynności podstawowe
Wyłączanie logo przy uruchomieniu
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Konfiguracja funkcji ogólnych] → [Logo przy
inicjalizacji] → [Wył.].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
189
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Włączanie/wyłączanie i regulacja jasności
podświetlenia
Czynności podstawowe
Włączanie/wyłączanie i regulacja jasności podświetlenia
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Konfiguracja funkcji ogólnych] → [Dioda
podświetlenia LED] → żądana opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Dostępne opcje
[Demo]
Lampka miga przez cały czas, gdy telewizor jest włączony.
[Autoregulacja jasności]
Dostosowuje jasność do światła otoczenia.
[Ciemne]
Obniża jasność lampy.
[Prosta reakcja]
Podświetlenie zaświeca się w odpowiedzi na wykonywane czynności. Nie pozostanie ono włączone,
nawet w przypadku ustawienia timera, timera nagrywania* lub przypomnienia*.
* Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju.
[Wył.]
Lampka nie świeci się podczas normalnego użytkowania.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
190
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ustawianie
powiadomień
Czynności podstawowe
Ustawianie powiadomień
Opis części
Oglądanie telewizji
Kroki
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Możesz uruchomić tę funkcję, aby otrzymywać powiadomienia od aplikacji i usług. Podświetl
aplikację lub usługę w obszarze powiadomień, aby wyświetlić jej powiadomienie.
(Powiadomienia różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju.)
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] →
[Ustawienia systemowe] →
[Ustawienia powiadamiania].
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia konfiguracji.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Uwagi
Otrzymane powiadomienie może zasłonić napisy lub inne informacje.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
191
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ustawianie języka
menu
Czynności podstawowe
Ustawianie języka menu
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia systemowe] → [Język/Language] → żądany język.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
192
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Konfiguracja panelu dotykowego zdalnego
sterowania
Czynności podstawowe
Konfiguracja panelu dotykowego zdalnego sterowania
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie wykorzystującym promieniowanie podczerwone i wybierz
opcję
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Konfig. panelu dotyk. zdalnego ster.].
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować panelu
dotykowego zdalnego sterowania.
Po zakończeniu procesu można korzystać z panelu dotykowego zdalnego sterowania.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
193
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ustawianie urządzenia
Bluetooth
Czynności podstawowe
Ustawianie urządzenia Bluetooth
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia systemowe] → [Ustawienia Bluetooth]*.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia konfiguracji.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
* Dostępność tej opcji zależy od modelu/regionu/kraju.
Uwagi
Urządzeniem Bluetooth, które można zarejestrować w telewizorze, jest tylko mysz Bluetooth (do
wersji Bluetooth 3.0). Można zarejestrować maksymalnie 2 myszy.
Poruszanie wskaźnikiem myszy Bluetooth jest możliwe tylko w przeglądarce internetowej.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
194
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Przywracanie ustawień
fabrycznych
Czynności podstawowe
Przywracanie ustawień fabrycznych
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Konfiguracja funkcji ogólnych] → [Ustawienia
fabryczne] → [Tak] → [Tak].
Po zakończeniu procesu wyświetlany jest ekran konfiguracji wstępnej.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
195
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Wybieranie głośników do przesyłania
dźwięku
Czynności podstawowe
Wybieranie głośników do przesyłania dźwięku
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Dźwięk] → [Głośnik] → [Głośnik TV] lub [System audio].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Uwagi
Aby korzystać z dźwięku wielokanałowego, podłącz się do przy użyciu kabla optycznego do
zewnętrznego systemu audio obsługującego standard Dolby Digital i wybierz opcję [System audio].
Opcję [System audio] należy wybrać, aby słuchać dźwięku wielokanałowego 5.1.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
196
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Odbiór dźwięku ze słuchawek lub innego systemu
audio
Czynności podstawowe
Odbiór dźwięku ze słuchawek lub innego systemu audio
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Dźwięk] → [Słuchawki/Wyjście audio] → [Słuchawki], [Wyjście audio] lub
[Subwoofer].
Aby odtwarzać dźwięk przez słuchawki, wybierz opcję [Słuchawki]. Aby odtwarzać dźwięk
przez system audio podłączony do telewizora, wybierz opcję [Wyjście audio]. Aby odtwarzać
dźwięk przez subwoofer, wybierz opcję [Subwoofer].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
197
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Sterowanie głośnością zewnętrznego systemu audio przy użyciu
pilota
Czynności podstawowe
Sterowanie głośnością zewnętrznego systemu audio przy użyciu pilota
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Ustawienia].
2. Wybierz opcje
[Dźwięk] → [Słuchawki/Wyjście audio] → [Wyjście audio] → [Wyjście audio]
w menu ustawień dźwięku → [Stałe] lub [Regulowane].
Wybierz [Stałe], aby ustawiać głośność przy użyciu pilota podłączonego systemu audio.
Wybierz [Regulowane], aby ustawiać głośność przy użyciu pilota telewizora, gdy używany
jest zewnętrzny system audio.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
198
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ustawianie dźwięku w cyfrowym wyjściu
dźwięku
Czynności podstawowe
Ustawianie dźwięku w cyfrowym wyjściu dźwięku
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Dźwięk] → [Cyfrowe wyjście audio] → [Automat.] lub [PCM].
Wybierz [Automat.], jeśli urządzenie podłączone poprzez DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
jest kompatybilne z Dolby Digital. Wybierz [PCM], jeśli urządzenie nie jest kompatybilne z
Dolby Digital.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
199
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ustawianie łącza między słuchawkami i
głośnikiem
Czynności podstawowe
Ustawianie łącza między słuchawkami i głośnikiem
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Dźwięk] → [Wył. głośn. po podł. słuch.] → [Wł.] lub [Wył.].
Wybierz [Wł.], aby dźwięk nie wydobywał się z wbudowanych głośników telewizora po
podłączeniu słuchawek do telewizora. Wybierz [Wył.], aby dźwięk wydobywał się zarówno z
wbudowanych głośników telewizora, jak i ze słuchawek.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
200
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Ustawianie dźwięku do sterowania systemem kina
domowego
Czynności podstawowe
Ustawianie dźwięku do sterowania systemem kina domowego
Opis części
Oglądanie telewizji
Kroki
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Można podłączyć telewizor do Internetu i korzystać z gotowych aplikacji dla systemów audio (np.
Sound Bars).
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Dźwięk] → [Sterowanie kinem domowym].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Wskazówki
Aby ustawić tę funkcję i korzystać z niej wymagane jest połączenie internetowe.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
201
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Zarządzanie wejściami
zewnętrznymi
Czynności podstawowe
Zarządzanie wejściami zewnętrznymi
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Wejścia zewnętrzne] → [Ustawienia AV] → wejście → [Automat.] lub
[Zawsze].
Wybierz [Automat.], aby wyświetlać ikony lub nazwy jedynie po podłączeniu urządzeń albo
[Zawsze], aby wyświetlać je bez względu na stan połączenia.
3. Wybierz nazwę urządzenia.
Wybierz [Edycja], aby wprowadzić preferowaną nazwę. Po wprowadzeniu nazwy naciśnij
przycisk (lub, jeśli używasz panelu dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po
panelu dotykowym w prawo), a następnie wybierz ikonę.
Korzystanie z innych
urządzeń
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Uwagi
W przypadku połączenia SCART nie można wybrać pominięcia.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
202
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Przełączanie wejścia
wideo
Czynności podstawowe
Przełączanie wejścia wideo
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Wejścia zewnętrzne] → [Wejście AV2/Component] → żądana opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Dostępne opcje
[Automat.]
Automatycznie przełącza wejście na [Component] lub [AV2] po wykryciu podłączenia do złącza.
Korzystanie z innych
urządzeń
[Component]
Przełącza na komponentowe wejście wideo.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
[AV2]
Przełącza na kompozytowe wejście wideo.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Uwagi
Nie można równocześnie używać złączy [Component] i [AV2].
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
203
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Wprowadzanie szczegółowych ustawień wejścia
wideo
Czynności podstawowe
Wprowadzanie szczegółowych ustawień wejścia wideo
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ekran] → [Ustawienia wejścia wideo] → żądana opcja.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Dostępne opcje
[Przestrz. kolorów wideo (x.v.Colour)]
Dostosowuje przestrzeń barw oryginalnego obrazu wideo do jakości obrazu odpowiedniej dla źródła.
[x.v.Colour]: jest to przestrzeń barw wideo zgodna z międzynarodowymi standardami xvYCC,
zapewniająca szerszą gamę kolorystyczną w celu uzyskania bardziej żywego odwzorowania
kolorów naturalnych, takich jak jaskrawe odcienie kwiatów czy szerokie spektrum odcieni błękitu
oceanu.
[Przestrzeń barw dla zdjęć]
Dostosowuje przestrzeń barw zdjęcia do jakości obrazu odpowiedniej dla źródła.
[sRGB]: przestrzeń barw dla zdjęć zdefiniowana przed Exif w wersji 2.1; sRGB to międzynarodowy
standard cechujący się węższą reprodukcją gamy kolorystycznej niż Adobe RGB i sYCC.
[sYCC]: przestrzeń barw dla zdjęć zdefiniowana po Exif w wersji 2.2; sYCC to międzynarodowy
standard, obejmujący niemal wszystkie widzialne kolory, przy jednoczesnym zachowaniu
kompatybilności z przestrzenią barw sRGB.
[Adobe RGB]: przestrzeń barw dla zdjęć zdefiniowana w Exif w wersji 2.21; Adobe RGB to
międzynarodowy standard, obejmujący gamę kolorystyczną dla urządzeń drukujących.
[Matryca kolorów]
Odzwierciedla sygnały różnicowe kolorów. Zaleca się pozostawienie domyślnych wartości
fabrycznych tego ustawienia.
[Zakres dynamiki]
Daje w efekcie naturalny obraz, zmieniając sposób odzwierciedlania sygnałów wejściowych. Do
standardowego użytkowania wejścia HDMI zalecany jest wybór [Automat.], automatycznie
zmieniający sposób odzwierciedlania. Do użytkowania wejścia w trybie Kopia lustrzana zalecany
jest wybór opcji [Ograniczony]. Wybierz opcję [Pełny], jeśli kolory białe i czarne są rozmazane.
[SBM]
Tworzy przejścia przy użyciu technologii mapowania Super Bit Mapping.
[System kolorów]
Ustawia system kolorów zgodny z sygnałem ze źródła wejściowego.
Uwagi
204
Dostępność opcji [Przestrz. kolorów wideo (x.v.Colour)], [Przestrzeń barw dla zdjęć] i [System
kolorów] zależy od modelu telewizora, regionu i kraju.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
205
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Uruchamianie wstępnej
konfiguracji
Czynności podstawowe
Uruchamianie wstępnej konfiguracji
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Ustawienia].
[Ustawienia systemowe] → [Automat. inicjalizacja].
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu uruchomienia ustawień
wstępnych, które były wyświetlane po pierwszym podłączeniu telewizora.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Wskazówki
Ta funkcja jest przydatna, gdy należy zmienić ustawienia po przeprowadzce lub gdy chcesz
wyszukać nowe kanały.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
206
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Sprawdzanie informacji o
systemie
Czynności podstawowe
Sprawdzanie informacji o systemie
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Pomoc].
[Pomoc techniczna] → [Informacje o systemie].
Wyświetlane są informacje związane z telewizorem, takie jak numer seryjny i wersja
oprogramowania.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
207
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Przesyłanie historii
działania
Czynności podstawowe
Przesyłanie historii działania
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Pomoc].
[Pomoc techniczna] → [Prześlij dane o użyciu TV i statystyki] → [Wł.].
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Wskazówki
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Załadowane informacje zostaną użyte do kontroli jakości oprogramowania, ulepszania i
wzbogacania poszczególnych funkcji.
Uwagi
Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych regionach/krajach.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
208
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Aktualizacja oprogramowania do transmisji i
usług
Czynności podstawowe
Aktualizacja oprogramowania do transmisji i usług
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
[Pomoc].
2. Wybierz opcję
[Pomoc techniczna] → [Automat. pobieranie oprogram.] → [Wł.] → [Czas
pobrania oprogr.] → czas sprawdzania dostępności aktualizacji oprogramowania.
Po zakończeniu pobierania i włączeniu telewizora pojawi się komunikat z potwierdzeniem
rozpoczęcia aktualizacji.
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Uwagi
Oprogramowanie jest pobierane, gdy telewizor jest w trybie czuwania.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
209
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Wprowadzanie różnych ustawień
> Aktualizacja oprogramowania
telewizora
Czynności podstawowe
Aktualizacja oprogramowania telewizora
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Kroki
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
2. Wybierz opcje
[Pomoc].
[Pomoc techniczna] → [Aktualizacja oprogramowania].
Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem rozpoczęcia aktualizacji. Jeśli
oprogramowanie nie zostało pobrane, telewizor rozpocznie jego wyszukiwanie przez Internet
(jeśli jest dostępny).
Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
210
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
>
Autodiagnostyka
Czynności podstawowe
Autodiagnostyka
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Jak sprawdzić, czy telewizor działa prawidłowo.
Jak sprawdzić, czy telewizor działa prawidłowo.
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje [Pomoc] →
problemów] → [Automatyczna diagnostyka].
[Pomoc techniczna] → [Diagnozowanie
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
211
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Zasilanie:
problemy
Czynności podstawowe
Zasilanie: problemy
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Telewizor wyłącza się automatycznie.
Telewizor włącza się automatycznie.
Telewizor wyłącza się automatycznie.
Sprawdź, czy funkcja [Timer wyłączania] jest aktywna albo sprawdź ustawienie opcji [Czas trwania] w
funkcji [Timer włączania].
Sprawdź, czy funkcja [Tryb czuwania po bezczynności.] w opcji [Eco] jest aktywna.
Telewizor włącza się automatycznie.
Sprawdź, czy funkcja [Timer włączania] jest aktywna.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
212
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Obraz i ekran:
problemy
Czynności podstawowe
Obraz i ekran: problemy
Opis części
Oglądanie telewizji
Jakość obrazu jest gorsza niż w sklepie.
Obraz jest zniekształcony.
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Brak kolorów/ciemny obraz/błędne kolory/zbyt jasny obraz
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Kolory są nieprawidłowe. Jak dopasować tonację kolorów.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Ciemny ekran. Jak rozjaśnić ekran.
Występuje opóźnienie pomiędzy obrazem a dźwiękiem.
Format obrazu / tryb panoramiczny zmienia się automatycznie.
Obraz nagle zmniejsza się.
Na brzegach ekranu pojawiają się czarne pasy.
Na ekranie pojawia się tryb demonstracyjny.
Pojawia się powiadomienie, a napisy lub inne informacje zostają ukryte.
Jakość obrazu jest gorsza niż w sklepie.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Jakość obrazu zależy od sygnału. Aby uzyskać najlepszy możliwy obraz dla danego sygnału,
zapoznaj się z informacjami technicznymi.
Obraz jest zniekształcony.
Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Utrzymuj podłączenie anteny/telewizji kablowej z dala od innych kabli.
Rozwiązywanie
problemów
Ustaw opcję [Motionflow] na [Standardowe] lub [Wył.]. (Dotyczy wyłącznie modeli kompatybilnych z
[Motionflow]).
Jak używać zakładek
Zmień bieżące ustawienie [Tryb filmu] na inne ustawienie. (Nazwy opcji mogą się różnić w zależności
od regionu/kraju.)
Podczas instalowania urządzenia opcjonalnego pozostaw nieco wolnej przestrzeni pomiędzy tym
urządzeniem a telewizorem.
Ustaw opcję [LNA] na [Wył.] w celu poprawy jakości odbieranego obrazu. (Funkcja [LNA] może nie
być dostępna w niektórych sytuacjach/regionach/krajach).
Aby poprawić odbiór obrazu w przypadku sygnału analogowego, uruchom funkcję [ARC] w
[Programowanie ręczne].
Upewnij się, że antena jest podłączona za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego.
Brak kolorów/ciemny obraz/błędne kolory/zbyt jasny obraz
213
Aby wprowadzić regulację, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję [Obraz].
Wybierz polecenie [Zerowanie] w opcji [Obraz].
Po ustawieniu opcji [Oszczędzanie energii] na [Słabe] lub [Intensywne], poziom czerni zostanie
zwiększony.
Ciemny ekran. Jak rozjaśnić ekran.
Dopasuj ustawienia opcji [Podświetlenie] lub [Kontrast] w obszarze [Obraz].
Sprawdź ustawienie opcji [Oszczędzanie energii]. Jeśli wybrano wartość [Słabe] lub [Intensywne],
ekran ciemnieje. Aby rozjaśnić ekran, wybierz w opcji [Oszczędzanie energii] wartość [Wył.].
Kolory są nieprawidłowe. Jak dopasować tonację kolorów.
Dopasuj ustawienia opcji [Odcień] lub [Temperatura barw] w obszarze [Obraz].
Aby pogłębić tonację kolorów, dopasuj ustawienia opcji [Nasycenie] lub [Żywy kolor] w obszarze
[Obraz].
Występuje opóźnienie pomiędzy obrazem a dźwiękiem.
Podczas korzystania z funkcji Karaoke za pomocą podłączonego urządzenia, w opcji [Wybór sceny]
wybierz pozycję [Gra].
Format obrazu / tryb panoramiczny zmienia się automatycznie.
Podczas zmiany kanału lub wejścia wideo, jeśli ustawienie [Format ekranu] w opcji [Ustawienia
ekranu] jest ustawione na [Wł.], bieżące ustawienie [Format ekranu] jest automatycznie zmieniane
odpowiednio do sygnału wejściowego. Aby zablokować ustawienie [Format ekranu], wybierz w opcji
[Autoformatowanie] wartość [Wył.].
Sprawdź ustawienie [Autoformatowanie] w opcji [Ustawienia ekranu].
Obraz nagle zmniejsza się.
Z powodu metody używanej przez dostawcę zawartości w czasie reklam obraz ulega zmniejszeniu.
Gdy zawartość kanału HD jest przełączana na rozdzielczość SD (w trakcie reklam), obraz może być
mniejszy oraz być wyświetlany w czarnej ramce.
Funkcja [Autoformatowanie] nie spowoduje rozszerzenia obrazu w momencie przełączania
zawartości. Informacje o zawartości są sterowane przez dostawcę sygnału. Możesz ręcznie zmienić
ustawienie [Format ekranu]. Będzie ono obowiązywać do momentu zmiany kanału lub wejścia albo
ponownej ręcznej zmiany ustawienia opcji [Format ekranu].
Na brzegach ekranu pojawiają się czarne pasy.
Niektóre obrazy panoramiczne są rejestrowane w proporcjach większych niż 16:9 (dotyczy to w
szczególności filmów, które były emitowane w kinach). W takim przypadku na górze i na dole ekranu
będą widoczne czarne pasy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się w dokumentacją dołączoną
do dysku DVD (lub skontaktuj się z dostawcą zawartości).
Programy o proporcjach obrazu 4:3 będą wyświetlane z pasami po lewej i prawej stronie ekranu.
Programy nadawane w formatach HD (720p i 1080i) o proporcjach obrazu 4:3 będą zazwyczaj miały
czarne pasy po lewej i prawej stronie obrazu dodane przed nadawcę.
Gdy czarne pasy zostały dodane przez nadawcę, wybranie opcji [Autoformatowanie] nie spowoduje
rozszerzenia obrazu. Możesz ręcznie zmienić ustawienie [Format ekranu] na [Rozszerzony] lub
[Zoom]. Będzie ono obowiązywać do momentu zmiany kanału lub wejścia albo ponownej ręcznej
214
zmiany ustawienia opcji [Format ekranu].
Niektóre przystawki telewizji kablowej lub satelitarnej również umożliwiają sterowanie wielkością
obrazu. Jeśli używana jest taka przystawka, skontaktuj się z jej producentem w celu uzyskania
dodatkowych informacji.
Na ekranie pojawia się tryb demonstracyjny.
Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie i wybierz opcję [Wstrzymaj demo]. Następnie naciśnij przycisk
[Ustawienia] - [Ustawienia
HOME na pilocie i przejdź do opcji [Automat. inicjalizacja] z menu
systemowe].
Pojawia się powiadomienie, a napisy lub inne informacje zostają ukryte.
Wyłączenie wyświetlania powiadomień Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia systemowe] → [Ustawienia powiadamiania].
[Ustawienia] →
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
215
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Odbiór transmisji:
problemy
Czynności podstawowe
Odbiór transmisji: problemy
Opis części
Oglądanie telewizji
Aby rozwiązać problem z odbiorem sygnały telewizyjnego, sprawdź najpierw poniższe kwestie.
Widoczne są cienie lub rozdwojony obraz.
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Na ekranie widać wyłącznie śnieżenie lub czarny obraz.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Obraz jest zaszumiony.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Zaszumiony obraz/dźwięk w kanale telewizyjnym.
Niektóre kanały są puste.
Słaby odbiór lub niska jakość obrazu cyfrowej telewizji naziemnej.
Nie możesz oglądać kanałów cyfrowych.
Słaby odbiór lub niska jakość obrazu telewizji satelitarnej. (Tylko modele odbierające sygnał telewizji
satelitarnej).
Nie można oglądać kanałów sat. (Tylko modele z TV satelitarną)
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Nie wszystkie kanały zostały zaprogramowane.
Aby rozwiązać problem z odbiorem sygnały telewizyjnego, sprawdź najpierw
poniższe kwestie.
Sprawdź, czy kabel antenowy jest dobrze podłączony do telewizora.
- Sprawdź, czy kabel antenowy nie jest poluzowany albo odłączony.
- Sprawdź, czy środkowy bolec wtyczki kabla antenowego nie jest zgięty.
Widoczne są cienie lub rozdwojony obraz.
Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
Rozwiązywanie
problemów
Sprawdź lokalizację i ustawienie anteny.
Ustaw opcję [Motionflow] na [Standardowe] lub [Wył.]. (Dotyczy wyłącznie modeli kompatybilnych z
[Motionflow]).
Jak używać zakładek
Na ekranie widać wyłącznie śnieżenie lub czarny obraz.
Sprawdź, czy nie jest wykonywane automatyczne strojenie.
Sprawdź, czy antena nie jest uszkodzona lub wygięta.
Sprawdź, czy nie skończył się okres eksploatacji anteny (3–5 lat w przypadku normalnego
użytkowania, od 1 roku do 2 lat w okolicach nadmorskich).
Zaszumiony obraz/dźwięk w kanale telewizyjnym.
216
Aby uzyskać lepszy odbiór obrazu, przeprowadź operację [Fine Tune]/[ARC] (Nazwy opcji mogą się
różnić w zależności od regionu/kraju.)
Ustaw opcję [Filtracja dźwięku] na [Wył.], [Słaba] lub [Mocna] w celu poprawy jakości odbieranego
dźwięku analogowego. (Funkcja [Filtracja dźwięku] może nie być dostępna w niektórych
regionach/krajach).
Ustaw opcję [LNA] na [Wył.] w celu poprawy jakości odbieranego obrazu. (Funkcja [LNA] może nie
być dostępna w niektórych sytuacjach/regionach/krajach).
Obraz jest zaszumiony.
Upewnij się, że antena jest podłączona za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego.
Poprowadź kabel antenowy z dala od innych kabli łączących.
Aby uniknąć interferencji z telewizorem, upewnij się, że kabel antenowy nie jest uszkodzony.
Niektóre kanały są puste.
Kanał jest zakodowany lub podlega subskrypcji. Musisz wykupić subskrypcję na usługę telewizyjną.
Kanał jest używany wyłącznie dla celów transmisji danych (brak dźwięku lub obrazu).
Skontaktuj się z nadawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przekazu.
Słaby odbiór lub niska jakość obrazu cyfrowej telewizji naziemnej.
Zmień pozycję, kierunek i kąt anteny telewizji naziemnej, aby zmaksymalizować jakość odbioru.
Sprawdź, czy kierunek anteny nie został przypadkiem zmieniony (np. przez wiatr).
Jeśli używasz wzmacniacza sygnału telewizyjnego, ponownie dostosuj wzmocnienie sygnału.
Jeśli między anteną a telewizorem podłączone jest inne urządzenie (np. dystrybutor sygnału
telewizyjnego), może to wpływać na odbiór sygnału. Podłącz antenę bezpośrednio do telewizora,
aby sprawdzić, czy jakość odbioru się poprawi.
Nie możesz oglądać kanałów cyfrowych.
Zapytaj lokalnego instalatora, czy przekaz cyfrowy jest dostępny w Twoim regionie.
Zamontuj wyższą antenę.
Słaby odbiór lub niska jakość obrazu telewizji satelitarnej. (Tylko modele
odbierające sygnał telewizji satelitarnej).
Złe warunki pogodowe mogą wpływać na systemy transmisji satelitarnej. Poczekaj, aż pogoda się
poprawi.
Nie można oglądać kanałów sat. (Tylko modele z TV satelitarną)
Zapytaj lokalnego instalatora, czy przekaz satelitarny jest dostępny w Twoim regionie.
Sprawdź urządzenie LNB i ustawienia.
Nie wszystkie kanały zostały zaprogramowane.
Spróbuj ręcznie zaprogramować kanały, konfigurując ustawienia w funkcji [Programowanie ręczne].
(Dostępność funkcji [Programowanie ręczne] i jej opcji może się różnić w zależności od
regionu/kraju/sytuacji).
217
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Obraz 3D / okulary:
problemy
Czynności podstawowe
Obraz 3D / okulary: problemy
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Obrazy 3D nie są wyświetlane. Efekt 3D jest słaby.
Wyświetlanie 3D automatycznie włączane po wykryciu sygnału 3D.
Po wykryciu sygnału 3D pojawia się komunikat [Wykryto sygnał 3D.].
Obrazy 3D nie są wyświetlane. Efekt 3D jest słaby.
Jeśli dwa obrazy są wyświetlane obok siebie, naciśnij przycisk 3D do momentu wyświetlenia opcji [3D
(Obok siebie)]. Jeśli dwa obrazy są wyświetlane jeden nad drugim, naciśnij przycisk 3D do momentu
wyświetlenia opcji [3D (Nad i pod)].
), przesuń palec
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk 3D, naciśnij panel dotykowy, przesuń palec po panelu
dotykowym, aby wybrać ustawienie [3D (Obok siebie)] lub [3D (Nad i pod)], a następnie naciśnij
panel dotykowy).
Jeśli pojawia się ekran ustawień [Obraz 3D] i obraz 3D nie jest wyświetlany, wyłącz urządzenie
odtwarzające zawartość 3D, a następnie włącz je ponownie.
Postrzegany efekt 3D może się różnić w zależności od konkretnej osoby.
Przydatne funkcje
Wyświetlanie 3D automatycznie włączane po wykryciu sygnału 3D.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Ustaw, aby ręcznie włączać i wyłączać wyświetlanie 3D. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] →
[Ekran] → [Ustawienia 3D] → [Auto 3D] → [Wył.].
Po wykryciu sygnału 3D pojawia się komunikat [Wykryto sygnał 3D.].
Dezaktywuj ustawienie [Powiadomienie o sygnale 3D]. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] →
[Ekran] → [Ustawienia 3D] → [Powiadomienie o sygnale 3D] → [Wył.].
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
218
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Dźwięk:
problemy
Czynności podstawowe
Dźwięk: problemy
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Nie ma dźwięku, a obraz jest dobry.
Dźwięk jest zaszumiony.
Brak dźwięku lub słaby dźwięk w kinie domowym.
Dźwięk jest zniekształcony.
Nie ma dźwięku, a obraz jest dobry.
Sprawdź ustawienie głośności.
Naciśnij przycisk
lub
+, aby wyłączyć wyciszenie.
Ustaw opcję [Głośnik] na wartość [Głośnik TV] w ustawieniu [Dźwięk]. Po wybraniu opcji [System
audio] dźwięk nie będzie emitowany z głośników telewizora bez względu na ustawienie głośności.
W przypadku używania wejścia HDMI z Super Audio CD lub DVD-Audio, wyjście DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) nie będzie przesyłać sygnałów audio.
Dźwięk jest zaszumiony.
Upewnij się, że antena jest podłączona za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego.
Poprowadź kabel antenowy z dala od innych kabli łączących.
Aby uniknąć interferencji z telewizorem, upewnij się, że kabel antenowy nie jest uszkodzony.
Brak dźwięku lub słaby dźwięk w kinie domowym.
Ustaw opcję [Głośnik] na wartość [System audio] w ustawieniu [Dźwięk].
W obszarze [Dźwięk] w opcji [Słuchawki/Wyjście audio] ustaw wartość [Wyjście audio] a w opcji
[Wyjście audio] ustaw wartość [Stałe].
Jeśli wybierzesz kanał analogowy (RF) i obraz jest wyświetlany prawidłowo, zmień system
[Ustawienia] →
[Ustawienia
nadawania telewizora. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
analogowe] → [Programowanie ręczne] → [System telewizyjny]. (Dostępność funkcji
[Programowanie ręczne] lub nazwy opcji mogą się różnić w zależności od regionu/kraju/sytuacji).
Dźwięk jest zniekształcony.
Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
Utrzymuj podłączenie anteny/telewizji kablowej z dala od innych kabli.
Ustaw telewizor z dala od źródeł szumu elektrycznego, takich jak samochody, suszarki do włosów,
urządzenia Wi-Fi, telefony komórkowe lub urządzenia optyczne.
Podczas instalowania urządzenia opcjonalnego pozostaw nieco wolnej przestrzeni pomiędzy tym
urządzeniem a telewizorem.
219
Aby poprawić odbiór dźwięku w przypadku sygnału analogowego, uruchom funkcję [ARC] w
[Programowanie ręczne].
Ustaw opcję [Filtracja dźwięku] na wartość [Słaba] lub [Mocna], aby poprawić odbiór dźwięku w
przypadku sygnału analogowego. (Funkcja [Filtracja dźwięku] może nie być dostępna w niektórych
regionach/krajach).
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
220
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Połączone urządz.:
problemy
Czynności podstawowe
Połączone urządz.: problemy
Opis części
Oglądanie telewizji
Brak obrazu z podłączonego urządzenia.
Nie można wybrać urządzenia z menu głównego.
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Niektóre źródła wejściowe nie mogą być wybrane.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Zdjęcia wyświetlane na ekranie są małe.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Niektóre programy cyfrowe mają niski poziom szczegółów.
Wyświetlenie zdjęć lub folderów wymaga zbyt dużo czasu.
Brak obrazu z urządzenia podłączonego przez SCART.
Nie można znaleźć podłączonego urządzenia HDMI BRAVIA Sync.
Nie można sterować drugim odbiornikiem AV.
Telewizor nie wyświetla obrazu i/lub nie odtwarza dźwięku z urządzenia MHL.
Brak obrazu z podłączonego urządzenia.
Włącz podłączone urządzenie.
Sprawdź połączenie kablowe pomiędzy urządzeniem i telewizorem.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
, aby wyświetlić listę wejść, następnie wybierz żądane wejście.
Naciśnij przycisk
), przesuń palec
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (
, a następnie naciśnij panel dotykowy).
po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk
Korzystanie z sieci
domowej
Podłącz poprawnie urządzenie USB.
Wprowadzanie różnych
ustawień
Prawidłowe działanie może nie być możliwe w przypadku wszystkich urządzeń USB. Działanie może
też różnić się w zależności od funkcji urządzenia USB albo odtwarzanych filmów.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Upewnij się, że urządzenie USB zostało prawidłowo sformatowane.
Nie można wybrać urządzenia z menu głównego.
Sprawdź połączenie kablowe.
Niektóre źródła wejściowe nie mogą być wybrane.
Wybierz opcję [Ustawienia AV] i potwierdź ustawienie [Zawsze] dla źródeł wejściowych. (Nazwy opcji
mogą się różnić w zależności od regionu/kraju.)
Niektóre programy cyfrowe mają niski poziom szczegółów.
Z powodu kompresji cyfrowej sygnału źródłowego stosowanej przez niektórych nadawców oraz na
części płyt DVD obraz może zawierać mniej szczegółów lub mogą być na nim widoczne artefakty
221
(jednokolorowe bloki, kropki lub piksele). Ilość artefaktów zależy od jakości obrazu i rozdzielczości
telewizora.
Zdjęcia wyświetlane na ekranie są małe.
Zdjęcia o określonych proporcjach czy rozdzielczości nie będą wyświetlane na całym ekranie.
Wyświetlenie zdjęć lub folderów wymaga zbyt dużo czasu.
Czas ładowania zdjęć lub folderów zależy od rozmiarów obrazu, rozmiaru pliku oraz liczby plików w
folderze.
Po pierwszym podłączeniu urządzenia USB do telewizora przy użyciu kabla USB wyświetlenie zdjęć
może wymagać kilku minut.
Brak obrazu z urządzenia podłączonego przez SCART.
W niektórych modelach może być konieczne wykonanie następującej czynności: naciśnij przycisk
OPTIONS i wybierz opcję [Nagryw. SCART wł.].
Nie można znaleźć podłączonego urządzenia HDMI BRAVIA Sync.
Upewnij się, że urządzenie obsługuje funkcję BRAVIA Sync.
Sprawdź, czy w urządzeniu zgodnym z funkcją BRAVIA Sync skonfigurowano opcję [Sterowanie
przez HDMI] a w telewizorze ustawiono opcję [BRAVIA Sync — sterowanie].
Nie można sterować drugim odbiornikiem AV.
Można używać tylko jednego odbiornika AV zgodnego z funkcją BRAVIA Sync.
Telewizor nie wyświetla obrazu i/lub nie odtwarza dźwięku z urządzenia MHL.
Odłącz kabel MHL, a następnie podłącz go ponownie. Można także wyłączyć urządzenie MHL, a
następnie włączyć je ponownie i odblokować ekran w urządzeniu.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
222
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Nagrywanie na USB:
problemy
Czynności podstawowe
Nagrywanie na USB: problemy
Opis części
Oglądanie telewizji
Nie można użyć dysku USB.
Nie można nagrać./Nagrywanie nie powiodło się.
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Nagrana zawartość zniknęła.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Dysk USB działa, choć nie został włączony.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Tryb wstrzymania został niechcący wyłączony.
Nie można użyć dysku USB.
Sprawdź, czy dysk USB jest:
- prawidłowo podłączony.
- włączony.
- zarejestrowany w telewizorze.
Podłączanie dysku USB przez koncentrator USB nie jest możliwe.
Wykonaj [Test sprawności HDD] w celu sprawdzenia, czy specyfikacja dysku USB spełnia
wymagania.
Nie można nagrać./Nagrywanie nie powiodło się.
Sprawdź pozostałą ilość wolnego miejsca na twardym dysku. Jeśli pozostało niewiele miejsca, usuń
niepotrzebne treści.
Następujące programy nie mogą być nagrywane.
- Programy zabezpieczone przed kopiowaniem
- Programy analogowe
- Programy z wejść zewnętrznych (włączając w to programy z podłączonych przystawek
telewizyjnych)
- Szerokopasmowe materiały wideo
Nagrywanie z timerem może nie być możliwe w przypadku zmiany czasu nadawania programu.
Nagrana zawartość zniknęła.
Nagrywanie nie może być wykonywane, jeśli kabel zasilający prądem zmiennym lub kabel łączący
zostanie odłączony podczas nagrywania. Nie odłączaj żadnych kabli podczas nagrywania. W
przeciwnym razie może dojść do utraty nagrywanych treści albo wszystkich nagranych treści.
Tryb wstrzymania został niechcący wyłączony.
Tryb zatrzymania zostanie anulowany w przypadku naciśnięcia następujących przycisków pilota, a
223
nagrana tymczasowo treść zostanie usunięta.
, RETURN, GUIDE, i-MANUAL, HOME, PROG +/-,
, przyciski numeryczne.
Dysk USB działa, choć nie został włączony.
Gdy telewizor pobiera dane EPG w trybie gotowości, podłączony dysk USB może się obracać a dioda
LED urządzenia może się świecić.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
224
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Wyniki testów połączenia z
siecią
Czynności podstawowe
Wyniki testów połączenia z siecią
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Wyniki testów: „Zakończone niepowodzeniem”/„Zakończone niepowodzeniem”/„Zakończone
niepowodzeniem”.
Wyniki testów mają wartości „OK”/„Zakończone niepowodzeniem”/„Zakończone niepowodzeniem”.
Wyniki testów mają wartości „OK”/„OK”/„Zakończone niepowodzeniem” lub „OK”/„OK (tylko IPv6)”/
„Zakończone niepowodzeniem”.
Wyniki testów mają wartości „OK”/„OK (tylko IPv6)”/„OK (tylko IPv6)” lub „OK”/„OK”/„OK (tylko IPv6)”.
Wyniki testów: „Zakończone niepowodzeniem”/„Zakończone niepowodzeniem”/
„Zakończone niepowodzeniem”.
Używając przewodowej sieci LAN, sprawdź, czy kabel jest dobrze podłączony.
Używając bezprzewodowej sieci LAN, odłącz telewizor od gniazdka zasilania, poczekaj chwilę i
podłącz go ponownie.
Wyniki testów mają wartości „OK”/„Zakończone niepowodzeniem”/
„Zakończone niepowodzeniem”.
Funkcja routera w używanym routerze może być wyłączona. Włącz ją i spróbuj ponownie.
Jeśli używasz bezprzewodowej sieci LAN, sprawdź następujące kwestie:
- Być może wprowadzono nieprawidłowy klucz zabezpieczeń (WPA lub WEP). Sprawdź, czy
wprowadzony klucz zabezpieczeń jest prawidłowy.
- Sprawdź, czy z listy skanowania wybierana jest właściwa sieć (SSID). Jeśli wprowadzasz
identyfikator SSID ręcznie, sprawdź, czy jest on prawidłowy.
- Aby poznać prawidłowy klucz zabezpieczeń i identyfikator SSID, zasięgnij opinii osoby, która
skonfigurowała sieć lub sprawdź informacje zawarte w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej
routera bądź zasięgnij porady producenta routera.
- Jeżeli skonfigurowano funkcję bezprzewodową LAN telewizora, aby połączyć się z routerem
bezprzewodowym (lub punktem dostępu) przy prędkości 5 GHz, połączenie z routerem
bezprzewodowym zostaje rozłączone przy ustawieniu opcji [Wi-Fi Direct] na [Wł.]. Po wyłączeniu
opcji [Wi-Fi Direct], połączenie zostanie automatycznie wznowione.
Wyniki testów mają wartości „OK”/„OK”/„Zakończone niepowodzeniem” lub
„OK”/„OK (tylko IPv6)”/„Zakończone niepowodzeniem”.
Używany router (szerokopasmowy) może być skonfigurowany niezgodnie z ustawieniami dostawcy
usług internetowych (np. mieć nieprawidłowe ustawienie PPPoE). Aby prawidłowo skonfigurować
router, sprawdź informacje zawarte w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej routera albo
skontaktuj się z jego producentem. Jeśli nie znasz konfiguracji ustawień swojego połączenia
internetowego (np. nazwy konta i hasła), skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
225
Wyniki testów mają wartości „OK”/„OK (tylko IPv6)”/„OK (tylko IPv6)” lub „OK”/
„OK”/„OK (tylko IPv6)”.
Do nawiązania połączenia z Internetem telewizor wykorzystuje wyłącznie protokół IPv6 i korzystanie
z niektórych funkcji sieci może być niemożliwe. Używany router (szerokopasmowy) lub dostawca
usług internetowych mogą obsługiwać tylko protokół IPv6. Sprawdź w instrukcji obsługi lub na stronie
internetowej routera, czy obsługuje on protokół IPv4, albo skontaktuj się w tym celu z producentem
routera. Jeśli nie wiesz, czy Twoja umowa obejmuje połączenie IPv4, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
226
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Sieć lub aplikacje:
problemy
Czynności podstawowe
Sieć lub aplikacje: problemy
Opis części
Oglądanie telewizji
Czasami przy sieci bezprzewodowej jakość streamingu wideo jest niska.
Brak połączenia bezprzewodowego LAN lub słaby sygnał.
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Telewizor nie może połączyć się z routerem bezp. (lub punktem dostępu) używającym technologii
5 GHz.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Słaby obraz w wideo internetowym.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Obraz wideo internetowego jest dobry, ale brak dźwięku.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Niektóre wideo internetowe mają niski poziom szczegółów.
Aplikacje są niedostępne.
Niektóre aplikacje w obszarze [Aplikacje] są niedostępne lub zniknęły z obszaru [Wszystkie
aplikacje].
Przy włączonym IPv6 telewizor nie może się połączyć z Internetem.
Czasami przy sieci bezprzewodowej jakość streamingu wideo jest niska.
Jakość połączenia z siecią bezprzewodową jest uzależniona od odległości i przeszkód (np. ścian)
pomiędzy telewizorem a routerem bezprzewodowym (punktem dostępu), wpływu środowiska oraz
jakości routera bezprzewodowego (punktu dostępu). W tym przypadku użyj przewodowego
połączenia z Internetem lub pasma 5 GHz.
Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz tej funkcji zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie
jest obsługiwane, telewizor można połączyć z routerem bezprzewodowym (punktem dostępu),
wyłącznie używając pasma 2,4 GHz.
Brak połączenia bezprzewodowego LAN lub słaby sygnał.
Sprawdź lokalizację ustawienia telewizora i routera bezprzewodowego (punktu dostępu). Sygnał
może być zakłócany z następujących powodów.
- Znajdujące się w pobliżu inne urządzenia bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, lampy
fluorescencyjne itp.
- Ściany lub podłogi pomiędzy routerem bezprzewodowym (punktem dostępu) a telewizorem.
Jeśli problem będzie dalej występował, spróbuj skonfigurować przewodowe połączenie LAN.
Telewizor nie może połączyć się z routerem bezp. (lub punktem dostępu)
używającym technologii 5 GHz.
Jeżeli opcja [Wi-Fi Direct] jest w ustawieniu [Wł.], nie można połączyć się z routerem
bezprzewodowym (lub punktem dostępu) z prędkością 5 GHz. Ustaw opcję [Wi-Fi Direct] na [Wył.].
[Ustawienia] →
[Sieć] → [Wi-Fi Direct] → [Wył.].
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
227
Słaby obraz w wideo internetowym.
Jakość jest uzależniona od jakości materiału dostarczanego przez dostawcę filmów wideo oraz
prędkości połączenia.
Niektóre wideo internetowe mają niski poziom szczegółów.
Jakość i rozmiar obrazu zależą od prędkości połączenia oraz jakości materiału dostarczanego przez
dostawcę zawartości.
Obraz wideo internetowego jest dobry, ale brak dźwięku.
Jakość jest uzależniona od jakości materiału dostarczanego przez dostawcę filmów wideo oraz
prędkości połączenia.
Ze względu na charakter filmów w Internecie nie wszystkie filmy zawierają dźwięk.
Aplikacje są niedostępne.
Sprawdź, czy kabel LAN i przewód zasilający prądem zmiennym (przewód zasilania)
routera/modemu* są podłączone prawidłowo.
* Router/modem musi być wcześniej skonfigurowany na połączenie z Internetem. Aby uzyskać
ustawienia routera lub modemu, skontaktuj się z dostawcą Internetu.
Spróbuj użyć aplikacji później. Serwer dostawcy aplikacji może nie działać.
Niektóre aplikacje w obszarze [Aplikacje] są niedostępne lub zniknęły z obszaru
[Wszystkie aplikacje].
Przeprowadź [Ustawienia fabryczne], aby przywrócić ustawienia fabryczne telewizora. Naciśnij
[Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] → [Konfiguracja
przycisk HOME i wybierz opcje
funkcji ogólnych] → [Ustawienia fabryczne] → [Tak] → [Tak].
Przy włączonym IPv6 telewizor nie może się połączyć z Internetem.
Protokół IPv6 może nie być dostępny, więc ustaw opcję IPv6 jako wyłączoną. Naciśnij przycisk
[Ustawienia] →
[Sieć] → [Ustawienia IPv6] → [Ustaw połączenie IPv6]
HOME i wybierz opcje
→ [Nie].
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
228
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Sieć domowa:
problemy
Czynności podstawowe
Sieć domowa: problemy
Opis części
Oglądanie telewizji
Telewizor nie może nawiązać połączenia z serwerem.
Komunikat o braku możliwości podłączenia telewizora do sieci.
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Serwer jest niedostępny.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Podczas wyświetlania nie można odtwarzać plików muzycznych.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Brak części plików multimedialnych z pamięci USB lub serwera.
Nie można znaleźć telewizora za pomocą urządzenia Wi-Fi Direct.
Telewizor nie może nawiązać połączenia z serwerem.
Sprawdź połączenie przewodowe/bezprzewodowe LAN serwera i telewizora.
Sprawdź, czy sieć została prawidłowo skonfigurowana w telewizorze.
Komunikat o braku możliwości podłączenia telewizora do sieci.
Sprawdź bieżące ustawienia sieci. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Ustawienia] →
[Sieć] → [Ustawienia sieci] → [Wyświetl ustawienia i stan sieci]. Sprawdź podłączenia sieci i/lub
podręcznik użytkownika serwera pod kątem informacji odnośnie do podłączania lub skontaktuj się z
osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
Zmień ustawienia sieciowe, naciskając przycisk HOME i wybierając opcje
[Sieć] → [Ustawienia sieci].
[Ustawienia] →
Jeśli kabel LAN jest podłączony do aktywnego serwera i telewizor uzyskał adres IP, sprawdź serwer
[Ustawienia]
mediów pod kątem połączeń i konfiguracji. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Sieć] → [Ustawienia sieci] → [Wyświetl ustawienia i stan sieci].
→
Serwer jest niedostępny.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Sprawdź połączenie przewodowe/bezprzewodowe LAN albo połączenia serwera. Telewizor mógł
utracić połączenie z serwerem.
Wykonaj [Diagnostyka serwera] w celu sprawdzenia, czy serwer mediów komunikuje się prawidłowo
[Ustawienia] →
[Sieć] → [Ustawienia
z telewizorem. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
sieci domowej] → [Diagnostyka serwera].
Brak części plików multimedialnych z pamięci USB lub serwera.
Nieobsługiwane pliki mogą nie być wyświetlane.
Ograniczenie liczby plików lub folderów w jednym katalogu wynosi 1 000 dla pamięci USB i 30 000
dla serwera. Są w to wliczane pliki, które nie są obsługiwane, oraz foldery. Pliki i foldery są
przedstawiane na podstawie ich sygnatur czasowych. Zdjęcia, utwory muzyczne lub foldery
229
przekraczające to ograniczenie nie zostaną wyświetlone.
Podczas wyświetlania nie można odtwarzać plików muzycznych.
Podczas używania funkcji renderowania w trakcie odtwarzania muzyki niektóre aplikacje wyświetlają
jednocześnie plik z załadowanym fabrycznie zdjęciem. Zależnie od załadowanego fabrycznie pliku
ze zdjęciem odtwarzanie muzyki może być niemożliwe, o ile nie zmieni się pliku ze zdjęciem.
Nie można znaleźć telewizora za pomocą urządzenia Wi-Fi Direct.
Ustaw opcję [Wi-Fi Direct] na [Wł.]. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
[Sieć] → [Wi-Fi Direct] → [Wł.].
[Ustawienia] →
Jeżeli nie można znaleźć telewizora nawet przy ustawieniu opcji [Wi-Fi Direct] na [Wł.], zmień
ustawienie [Ustawienie pasma] na [Automat. (pasmo 2,4 GHz)]. Naciśnij przycisk HOME, następnie
[Ustawienia] →
[Sieć] → [Ustawienia Wi-Fi Direct] → naciśnij przycisk
wybierz opcje
OPTIONS → [Ustawienie pasma] → [Automat. (pasmo 2,4 GHz)].
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
230
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Pilot:
problemy
Czynności podstawowe
Pilot: problemy
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Pilot nie działa.
Pilot nie działa.
Naciśnij przycisk na telewizorze w celu określenia, czy problem dotyczy pilota.
Sprawdź, czy orientacja wszystkich baterii jest zgodna z symbolami bieguna dodatniego (+) i
ujemnego (-) w komorze baterii.
Baterie mogą być rozładowane. Wymień baterie na nowe.
Szczegółowe informacje na temat sposobu wkładania baterii zawiera papierowa wersja instrukcji
dostarczona wraz z telewizorem.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Skieruj pilot na czujnik pilota znajdujący się w przedniej części telewizora.
Nie zasłaniaj niczym czujnika pilota.
Przydatne funkcje
Światło fluorescencyjne może zakłócać działanie pilota; spróbuj wyłączyć światło fluorescencyjne.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
231
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Zjawiska dotyczące panelu dotykowego zdalnego
sterowania
Czynności podstawowe
Zjawiska dotyczące panelu dotykowego zdalnego sterowania
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Panel dotykowy zdalnego sterowania nie działa albo działa nieprawidłowo.
Szybkie rozładowanie baterii.
Panel dotykowy zdalnego sterowania nie działa albo działa nieprawidłowo.
Wymień baterie.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Zarejestruj ponownie panelu dotykowego zdalnego sterowania.
Panel dotykowy zdalnego sterowania korzysta z pasma 2,4 GHz, dlatego szybkość komunikacji może
niekiedy ulec obniżeniu lub zostać przerwana ze względu na zakłócenia powodowane przez
bezprzewodową sieć LAN.
Jeśli w pobliżu znajdują się elektryczne urządzenia domowe (np. kuchenki mikrofalowe lub telefony
smartphone), pojawienie się zakłóceń radiowych jest bardziej prawdopodobne.
Telewizor lub panel dotykowy zdalnego sterowania może nie działać na metalowej szafce ze względu
na zakłócenia komunikacji bezprzewodowej.
Za pomocą panela dotykowego zdalnego sterowania można sterować tylko ostatnim
zarejestrowanym telewizorem.
Telewizor umożliwia zarejestrowanie tylko jednego panelu dotykowego zdalnego sterowania.
Zaleca się używanie panelu dotykowego zdalnego sterowania w odległości do 7 m od telewizora.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Szybkie rozładowanie baterii.
Ciągłe przesuwanie urządzenia z funkcją NFC nad punktem dotykowym NFC pilota spowoduje
szybsze rozładowanie baterii pilota i/lub urządzenia.
Nie pozostawiaj panelu dotykowego zdalnego sterowania przednią stroną skierowaną w dół.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
232
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Mysz Bluetooth —
problemy
Czynności podstawowe
Mysz Bluetooth — problemy
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przerywane działanie lub urządzenie nie działa.
Przerywane działanie lub urządzenie nie działa.
Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
Wymień baterie w urządzeniu.
Zarejestruj ponownie urządzenie.
Urządzenia Bluetooth korzystają z pasma 2,4 GHz, dlatego szybkość komunikacji może niekiedy ulec
obniżeniu lub zostać przerwana ze względu na zakłócenia powodowane przez bezprzewodową sieć
LAN.
Jeśli w pobliżu znajdują się elektryczne urządzenia domowe (np. kuchenki mikrofalowe lub
smartfon), pojawienie się zakłóceń radiowych jest bardziej prawdopodobne.
Telewizor lub mysz może nie działać na metalowej szafce ze względu na zakłócenia komunikacji
bezprzewodowej.
Aby uzyskać informacje o odległości komunikacji między telewizorem i innymi urządzeniami,
zapoznaj się z instrukcjami obsługi urządzeń.
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
233
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Kopia lustrzana problemy
Czynności podstawowe
Kopia lustrzana - problemy
Opis części
Oglądanie telewizji
Jakiego typu urządzenia można podłączać w celu korzystania z funkcji Kopia lustrzana?
Nie można podłączyć telewizora do urządzenia Miracast.
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Obraz wideo lub dźwięk zostaje czasami przerwany.
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Funkcja Kopia lustrzana nie działa./Telewizora nie można znaleźć za pomocą urządzenia
obsługującego funkcję Kopia lustrzana.
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Nie można odtwarzać niektórej płatnej zawartości.
Jakiego typu urządzenia można podłączać w celu korzystania z funkcji Kopia
lustrzana?
Możliwe jest podłączenie urządzeń zgodnych z funkcją Kopia lustrzana Sony (np. niektóre modele
telefonu Xperia).
Funkcja Kopia lustrzana wykorzystuje technologię Miracast, która umożliwia łączenie się z
urządzeniami zgodnymi z Miracast.
Nie można podłączyć telewizora do urządzenia Miracast.
Jeśli podłączenie urządzenia zgodnego z technologią Miracast, takiego jak notebook PC, nie
[Wejścia] → [Kopia lustrzana], aby
powiedzie się, naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje
wyświetlić ekran czuwania funkcji Kopia lustrzana.
Obraz wideo lub dźwięk zostaje czasami przerwany.
Urządzenia emitujące fale radiowe, takie jak inne urządzenia bezprzewodowej sieci LAN lub kuchenki
mikrofalowe, mogą zakłócać działanie funkcji Kopia lustrzana w bezprzewodowej sieci LAN. Trzymaj
telewizor i urządzenia Sony zgodne z funkcją Sony Kopia lustrzana (np. niektóre modele telefonu
Xperia) z dala od takich urządzeń, albo wyłącz je, jeśli to możliwe.
Szybkość komunikacji może się zmieniać w zależności od odległości lub przeszkód między
urządzeniami, konfiguracji urządzeń, stanu fal radiowych, zatłoczenia linii albo używanego
urządzenia. Komunikacja może zostać przerwana ze względu na stan fal radiowych.
Nie można odtwarzać niektórej płatnej zawartości.
Urządzenie źródłowe musi być zgodne ze standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) w wersji 2.0/2.1/2.2. Wyświetlanie niektórych płatnych treści za pomocą urządzeń
niezgodnych ze standardem HDCP 2.0/2.1/2.2 może być niemożliwe.
Funkcja Kopia lustrzana nie działa./Telewizora nie można znaleźć za pomocą
urządzenia obsługującego funkcję Kopia lustrzana.
234
Jeżeli używasz funkcji Kopia lustrzana na innym urządzeniu, wyłącz najpierw funkcję Kopia lustrzana
i spróbuj ponownie.
Jeżeli Twoje urządzenie nie obsługuje pasma 5 GHz i ustawiono opcję [Ustawienie pasma] na
[Automat. (pasmo 5 GHz)], spróbuj zmienić ją na ustawienie [Automat.].
[Wejścia] → [Kopia lustrzana], aby wyświetlić
Naciśnij przycisk HOME, następnie wybierz opcje
ekran trybu czuwania funkcji Kopia lustrzana i spróbuj ponownie.
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
235
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Kopia ekranu jednym dotknięciem problemy
Czynności podstawowe
Kopia ekranu jednym dotknięciem - problemy
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Funkcja Kopia ekranu jednym dotknięciem nie działa./Nie rozpoznano urządzenia docelowego.
Funkcja Kopia ekranu jednym dotknięciem nie działa./Nie rozpoznano
urządzenia docelowego.
Upewnij się, że włączona jest funkcja NFC urządzenia zgodnego z funkcją Kopia ekranu jednym
dotknięciem.
W przypadku łączenia z telefonem Xperia zgodnym z funkcją Kopia ekranu jednym dotknięciem,
telewizor nie połączy się z telefonem Xperia, jeżeli ekran telefonu jest zablokowany. Odblokuj ekran,
następnie dotknij.
Ustal pozycję obszaru wykrywania NFC na urządzeniu zgodnym z funkcją Kopia ekranu jednym
dotknięciem, a następnie dotknij ponownie. W celu uzyskania informacji na temat obszaru
wykrywania NFC skorzystaj z instrukcji obsługi zgodnego urządzenia.
Po odsunięciu zgodnego urządzenia od panelu dotykowego zdalnego sterowania dotknij ponownie.
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Jeżeli używasz funkcji Kopia lustrzana na innym urządzeniu, wyłącz najpierw funkcję Kopia lustrzana
i spróbuj ponownie.
Przydatne funkcje
Jeżeli Twoje urządzenie nie obsługuje pasma 5 GHz i ustawiono opcję [Ustawienie pasma] na
[Automat. (pasmo 5 GHz)], spróbuj zmienić ją na ustawienie [Automat.].
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
[Wejścia] → [Kopia lustrzana], aby wyświetlić
Naciśnij przycisk HOME, następnie wybierz opcje
ekran trybu czuwania funkcji Kopia lustrzana i spróbuj ponownie.
Sprawdź, czy Twoje urządzenie obsługuje funkcję Kopia ekranu jednym dotknięciem. Nawet jeżeli
dotkniesz urządzenia niekompatybilnego, telewizor może pokazać jakąś reakcję, ale nie uruchomi
opcji Kopia lustrzana.
Przed użyciem panelu dotykowego zdalnego sterowania trzeba go zarejestrować w telewizorze.
Ustaw NFC urządzenia kompatybilnego jako włączone.
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
236
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> TV SideView,
objawy
Czynności podstawowe
TV SideView, objawy
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Nie można włączyć telewizora i nie można nim sterować za pomocą aplikacji TV SideView, gdy
[Zdalne uruchamianie] jest ustawione na [Wł.].
Telewizora nie ma na ekranie TV SideView. Telewizora nie można zarejestrować w aplikacji TV
SideView.
Nie można włączyć telewizora i nie można nim sterować za pomocą aplikacji TV
SideView, gdy [Zdalne uruchamianie] jest ustawione na [Wł.].
Jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia powodujące zakłócenia fal radiowych (kuchenki mikrofalowe,
telefony bezprzewodowe itp.), funkcja TV SideView może nie działać. W takim przypadku odsuń
urządzenia tego typu od routera bezprzewodowego (punktu dostępu) lub telewizora albo wyłącz je.
Funkcja TV SideView może nie działać w następujących przypadkach. Włącz telewizor i podłącz go
ponownie do routera bezprzewodowego (punktu dostępu).
- Włączanie/wyłączanie zasilania routera bezprzewodowego (punktu dostępu) w trybie czuwania
telewizora
- Reset routera bezprzewodowego (punktu dostępu) w trybie czuwania telewizora
- Zmiana kanału routera bezprzewodowego (punktu dostępu) w trybie czuwania telewizora
Funkcja TV SideView może nie działać z routerami bezprzewodowymi (punktami dostępu)
wykorzystywanymi w firmie, które wymagają okresowego ponownego podłączenia.
Funkcja TV SideView może nie działać w zależności od ustawień routera bezprzewodowego (punktu
dostępu) (np. tryb Multi SSID lub oszczędzania energii).
Jeśli do podłączania aplikacji TV SideView do telewizora używana jest funkcja Wi-Fi Direct, włączanie
telewizora z trybu czuwania może być niemożliwe w przypadku niektórych smartfon lub tabletów.
Telewizor powinien znajdować się w trybie włączonym lub w trybie czuwania. Nie wyłączaj telewizora,
odłączając jego przewód zasilania AC.
Sprawdź, czy dokonano następujących ustawień dla telewizora.
Router bezprzewodowy (punkt dostępu) i telewizor są podłączone do bezprzewodowej sieci LAN
- Używany jest model telewizora z wbudowaną bezprzewodową siecią LAN
- [Wi-Fi (wbud.)] w [Sieć] jest ustawiona na [Wł.]
- [Zdalne uruchamianie] z [Ustawienia sieci domowej] w [Sieć] jest ustawione na [Wł.]
- Telewizor jest podłączony do routera bezprzewodowego (punktu dostępu)
Router bezprzewodowy (punkt dostępu) i telewizor są podłączone do przewodowej sieci LAN
- [Zdalne uruchamianie] z [Ustawienia sieci domowej] w [Sieć] jest ustawione na [Wł.]
Telewizora nie ma na ekranie TV SideView. Telewizora nie można zarejestrować
w aplikacji TV SideView.
Upewnij się, że telewizor jest włączony.
Upewnij się, że telewizor i smartfon lub tablet są połączone z tą samą siecią domową.
237
(Przy łączeniu za pomocą funkcji Wi-Fi Direct łączenie się z siecią domową nie jest konieczne).
Być może osiągnięto maksymalną liczbę zarejestrowanych urządzeń. Przed zarejestrowaniem
kolejnego smartfonu lub tabletu usuń zbędne zarejestrowane urządzenia.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
http://info.tvsideview.sony.net/faq/
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
238
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
> Oznaki Photo
Share
Czynności podstawowe
Oznaki Photo Share
Opis części
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Obsługiwany format zdjęć
Obsługiwany format zdjęć
Obsługiwane są tylko pliki jpeg.
Maksymalna wielkość zdjęć to 16384 × 16384.
Minimalna wielkość zdjęć to 16 × 16.
Nie jest obsługiwane przewijanie panoramiczne.
Maksymalna wielkość pliku zdjęć to 10 MB.
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
239
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie problemów
>
Notes
Czynności podstawowe
Notes
Opis części
Oglądanie telewizji
This manual is the simple version of the TV's built-in i-Manual. For details, refer to that i-Manual.
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Korzystanie z innych
urządzeń
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Korzystanie z sieci
domowej
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
240
i-Manual
Drukuj
Rozmiar czcionki Strona górna
>
Rozwiązywanie
Czynności podstawowe
Opis części
Oglądanie telewizji
problemów
Rozwiązywanie problemów
Autodiagnostyka
Zasilanie: problemy
Obraz i ekran: problemy
Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki
Odbiór transmisji: problemy
Używanie usług i aplikacji
internetowych
Dźwięk: problemy
Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu
Nagrywanie na USB: problemy
Obraz 3D / okulary: problemy
Połączone urządz.: problemy
Wyniki testów połączenia z siecią
Sieć lub aplikacje: problemy
Korzystanie z innych
urządzeń
Sieć domowa: problemy
Pilot: problemy
Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync
Zjawiska dotyczące panelu dotykowego zdalnego sterowania
Przydatne funkcje
Kopia lustrzana - problemy
Mysz Bluetooth — problemy
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Kopia ekranu jednym dotknięciem - problemy
Korzystanie z sieci
domowej
Oznaki Photo Share
TV SideView, objawy
Notes
Wprowadzanie różnych
ustawień
Rozwiązywanie
problemów
Jak używać zakładek
Do początku strony
© 2014 Sony Corporation
Spis
treści
241
Download PDF

advertising