Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Bezprzewodowe okulary projekcyjne 3D Instrukcja szybkiego uruchamiania

1
Podłącz urządzenie odtwarzające i telewizor
do modułu procesora.
Filmy z urządzenia odtwarzającego można oglądać na
telewizorze. Wystarczy podłączyć telewizor do modułu
procesora za pomocą przewodu HDMI High-Speed.
W menu „General Setup” w ustawieniu „HDMI passthrough” zaznacz wartość „On”.
Moduł procesora (tył)
HDMI IN
Uwaga
Hełm wideo
 Funkcja przepuszczania sygnału
HDMI uniemożliwia jednoczesne
odtwarzanie filmów na hełmie
wideo i w telewizorze.
Skrócona instrukcja
HDMI OUT
(do telewizora)
Przewód HDMI (w zestawie)
Przewód HDMI
(nie należy do
wyposażenia)
Odtwarzacz Blu-ray Disc™
Konsola gier
2
Telewizor
Podłącz słuchawki.
Włóż wtyk mini słuchawek
do wyjścia słuchawkowego.
3
Podłącz duży zasilacz sieciowy i przewód
zasilający do modułu procesora.
Moduł procesora
(tył)
Duży zasilacz
sieciowy (w zestawie)
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy także zapoznać się z sekcjami „Środki
ostrożności dotyczące zdrowia” oraz „Środki ostrożności” w „Podręczniku referencyjnym”.
Przewód
zasilający
(w zestawie)
Do gniazda
ściennego
4 Włącz zestaw.
HMZ-T3W
1. Włącz moduł procesora.
Wydrukowano przy użyciu tuszu na bazie oleju
roślinnego niezawierającego lotnych związków
organicznych.
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (PL)
1
2. Włącz hełm wideo.
Podłączanie urządzenia
Przygotuj następujące elementy dołączone w opakowaniu:
5
Włącz urządzenie odtwarzające.
6 Wybierz wejście.
Hełm wideo
i bateria (1)
Moduł procesora
(1)
Słuchawki (1)
Mały zasilacz
sieciowy
(AC-UD10) (1)
Duży zasilacz
sieciowy
(AC-L200D) (1)
Przewód zasilający
(2)
Przewód HDMI (1)
Przewód
micro USB (1)
Na module procesora naciśnij
przycisk INPUT i wybierz wejście,
do którego zostanie podłączone
urządzenie źródłowe. Wskaźnik
HDMI INPUT wybranego wejścia
zacznie świecić na pomarańczowo.
7
Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu naładuj baterię.
Ładowanie rozpocznie się z chwilą podłączenia małego zasilacza
sieciowego i przewodu zasilającego do baterii.
Podczas ładowania wskaźnik  (zasilania) świeci na pomarańczowo.
Po zakończeniu ładowania gaśnie.
Przewód micro USB
(w zestawie)
Mały zasilacz
sieciowy (w zestawie)
Przewód zasilający
(w zestawie)
Sprawdź, czy bateria jest włożona
w odpowiednią stronę i czy wskaźnik
WIRELESS świeci na niebiesko.
Uwagi
 Niewłaściwe położenie
baterii może skutkować
nieprawidłowym odbiorem fal
radiowych. Połóż baterię tak,
aby logo SONY było skierowane
do góry.
 Dopilnuj, aby między modułem
procesora a baterią nie było
żadnych fizycznych przeszkód.
Zasięg łączności: ok. 5 m
Do gniazda ściennego
Wskazówki
Bateria
Hełm wideo
 W czasie, gdy zestaw jest ładowany
za pomocą przewodu zasilającego
podłączonego do źródła prądu,
można go używać.
 Przy wyłączonym zestawie pełne
naładowanie baterii trwa ok. 5 godzin.
Ciąg dalszy w części
2 Regulacja i zakładanie hełmu
2 Regulacja i zakładanie hełmu
3 Konfiguracja i oglądanie
Wygodne dopasowanie
Wykonaj instrukcje
wyświetlane
na ekranie.
1 Wybierz język wyświetlacza
(tylko za pierwszym razem).
Naciśnij przycisk /, aby
wybrać język, a następnie
naciśnij przycisk MENU lub .
Bateria
2 Wyreguluj rozstaw
soczewek.
Ekran
Ekran
Oko
 Hełm powinien być oparty na czole oraz w dwóch miejscach
z tyłu głowy.
 Hełm nie powinien dotykać nosa.
 Wyreguluj urządzenie tak, aby ekrany znajdowały się na wprost oczu.
 Umieść baterię tak, aby leżała stabilnie.
Osoby noszące okulary lub soczewki kontaktowe powinny ich używać podczas
korzystania z urządzenia (nie dotyczy okularów do czytania). Korzystanie
z urządzenia w okularach dwuogniskowych może obniżać jakość obrazu.
Przesuń elementy regulacji rozstawu
soczewek w taki sposób, aby oba ekrany
były wyraźnie widoczne.
Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk
MENU lub .
Wskazówki
Wszystkie trzy
oznaczenia
„ ” przecinają się
z linią poziomą.
1 Unieś górny pasek na
głowę i wspornik czołowy.
 Jeżeli nie widzisz wyraźnie ekranów po wyregulowaniu
rozstawu soczewek, rozpocznij ponownie od kroku
„2 Regulacja i zakładanie hełmu”.
 Jeżeli regulacja sprawia Ci trudności, spróbuj najpierw zsunąć
oba elementy regulacji rozstawu soczewek do środka.
3 Sprawdź wyrównanie
ekranów.
Sprawdź, czy wszystkie trzy oznaczenia „ ”
przecinają się z linią poziomą, a następnie
naciśnij przycisk MENU lub .
Oznaczenia „ ” mogą przecinać się z linią
poziomą poza środkiem ekranu.
Położenie wspornika czołowego można
regulować.
Standardowo jest ustawione najniższe.
Uwaga
Poluzowanie
Skrócenie
2 Wyciągnij końcówki
górnego i dolnego paska
na głowę.
Naciśnij przyciski na górze obu regulatorów
i trzymając je w tej pozycji, wyciągnij
końcówkę paska z prawej strony.
3 Załóż hełm wideo
na głowę.
Obniż dolny pasek do podstawy głowy.
Co najmniej jedno
oznaczenie „ ”
nie przecina się
z linią poziomą.
 W przypadku zmiany położenia hełmu oznaczenia „ ” przestaną
przecinać się z linią poziomą. W takim przypadku ponownie
wyreguluj długość pasków na głowę i sprawdź poprawność
ułożenia hełmu. Skorzystaj z procedur „2 Regulacja i zakładanie
hełmu” i „ Wyreguluj rozstaw soczewek”.
Jeżeli choć jedno z oznaczeń „ ” nie przecina się z linią poziomą,
sprawdź procedurę „Sprawdzanie wyrównania ekranów”
w „Podręczniku referencyjnym”.
4 Wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
Ekran pokazuje informacje dotyczące zasad
obsługi urządzenia.
4 Dociągnij lekko paski
i dopasuj ułożenie hełmu
wideo na głowie.
Wciskając końcówki pasków do regulatorów
na górnym i dolnym pasku, solidnie
zamocuj hełm na głowie.
Starannie ustaw urządzenie, przesuwając
je w prawo, lewo, do dołu i do góry, aby
znaleźć optymalne położenie, w którym
widzisz środek ekranów.
5 Zaciśnij paski.
6 Załóż słuchawki.
Jeśli nosisz okulary lub potrzebujesz dodatkowej regulacji,
Patrz rozdział „Dopasowywanie hełmu wideo” w „Podręczniku referencyjnym”.
5 Uruchom urządzenie
odtwarzające.
Obraz pojawi się na ekranie hełmu wideo.
Wskazówki
 Do regulowania głośności służy przycisk VOL +/– znajdujący się
na hełmie wideo.
 Warto mieć zawsze pod ręką pilota do urządzenia
odtwarzającego.
 Niektórymi funkcjami urządzenia odtwarzającego można
sterować z zestawu. Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w „Podręczniku referencyjnym” w opisie ustawienia
„Control for HDMI” menu „General Setup”.
Rozwiązywanie problemów dotyczących
odtwarzania 3D, braku dźwięku lub obrazu
1. Włącz moduł procesora i hełm wideo.
2. Wyłącz urządzenie odtwarzające, a następnie włącz je ponownie.
Jeśli urządzeniem odtwarzającym jest konsola PlayStation®3,
wyłącz ją, a następnie naciśnij na niej przycisk zasilania
i przytrzymaj co najmniej 5 sekund (aż usłyszysz kolejny sygnał
dźwiękowy). Konsola zostanie ponownie uruchomiona.
„PlayStation” jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Sony Computer Entertainment Inc.
Download PDF

advertising