Sony | NEX-VG30EH | Sony NEX-VG30EH Instrukcja obsługi

Kliknij
Spis treści
Podręcznik kamery „Handycam”
NEX-VG30/VG30H/VG30E/VG30EH
Znajdź obraz
Indeks
 2012 Sony Corporation
4-440-803-21(1)
PL
Korzystanie z Podręcznik kamery „Handycam”
Spis treści
Podręcznik kamery „Handycam” oferuje wyczerpujące informacje dotyczące eksploatacji
posiadanej kamery. Podręcznik kamery „Handycam” to dokument, który należy przeczytać
dodatkowo po zapoznaniu się z pozycją o nazwie Instrukcja obsługi (oddzielna książka).
Informacje na temat używania kamery podłączonej do komputera zawiera również Instrukcja
obsługi oraz „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home” będący pomocą do programu
„PlayMemories Home” (w zestawie).
Szybkie wyszukiwanie informacji
Kliknięcie zagadnienia na prawym marginesie każdej strony pozwala przejść bezpośrednio na
stronę odpowiadającą wybranemu zagadnieniu.


Znajdź obraz
 Kliknij tutaj.
W programie Adobe Reader zagadnienia można wyszukiwać korzystając ze słów kluczowych. Wskazówki
dotyczące korzystania z programu Adobe Reader można znaleźć w Pomocy programu Adobe Reader.
Podręcznik kamery „Handycam” można wydrukować.
Indeks
PL
Ważne informacje

Używanie kamery

Nie wolno trzymać kamery za osłony gniazd,
ani za następujące elementy.
Ekran LCD
Obiektyw (NEX-VG30H/
VG30EH)
Osłona przeciwodblaskowa
(NEX-VG30H/VG30EH)
Spis treści
Wizjer
Ekran LCD i wizjer zostały wykonane z
wykorzystaniem bardzo precyzyjnej technologii,
dzięki której efektywnie można korzystać z
ponad 99,99% pikseli. Na ekranie LCD mogą
jednak pojawić się czasami małe czarne lub
jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub
zielone). Punkty te są normalnym efektem
procesu produkcyjnego i nie mają żadnego
wpływu na jakość nagrywanego obrazu.
Czarne punkty
Białe, czerwone, niebieskie lub zielone
punkty



Kamera nie jest pyłoszczelna, kroploszczelna,
ani wodoszczelna. Patrz „Informacje o obsłudze
kamery” (str. 112).

Informacje o opcjach menu, panelu
LCD, wizjerze i obiektywie

Wyszarzony element menu jest niedostępny
w danych warunkach nagrywania lub
odtwarzania.


PL
Do ilustracji procedur obsługi wykorzystano
zrzuty ekranu w danym języku. W razie
potrzeby przed przystąpieniem do korzystania
z kamery należy zmienić język napisów na
ekranie (str. 25).
Indeks
Ustawienie języka
Znajdź obraz
Wbudowany mikrofon
Nie wolno nagrywać słońca ani pozostawiać
na dłużej kamery narażonej na działanie
promieni słonecznych. Może to doprowadzić do
uszkodzenia wnętrza kamery. Jeśli promienie
słoneczne skupią się na leżącym blisko
przedmiocie, może dojść do zaprószenia ognia.
Gdy musisz pozostawić kamerę wystawioną na
działanie promieni słonecznych, załóż osłonę
na obiektyw.
Efektem długotrwałej ekspozycji ekranu
LCD, wizjera lub obiektywu na bezpośrednie
operowanie promieni słonecznych może być
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Nie wolno kierować obiektywu kamery
bezpośrednio w stronę słońca. Można w ten
sposób uszkodzić kamerę. Słońce można
filmować wyłącznie w warunkach słabego
oświetlenia, na przykład o zmierzchu.
Nie wolno patrzeć na słońce ani na inne jasne
źródło światła przez zdjęty obiektyw. Może
to spowodować nieodwracalne uszkodzenie
wzroku.
Nagrywanie




Zapisuj wszystkie dane


Uwagi dotyczące odtwarzania


Płyty DVD nagrane w wysokiej rozdzielczości
(HD) można odtwarzać za pomocą urządzeń
zgodnych ze standardem AVCHD. Płyt z
obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) nie
można odtwarzać z odtwarzaczy/nagrywarek
DVD, ponieważ nie są one zgodne z formatem
AVCHD. Po włożeniu płyty nagranej w
formacie AVCHD (z obrazem w wysokiej
rozdzielczości; HD) do odtwarzacza/
nagrywarki DVD, mogą wystąpić problemy z jej
wysunięciem.
W przypadku innych urządzeń mogą wystąpić
problemy z normalnym odtwarzaniem obrazów
zarejestrowanych opisywaną kamerą. Również
w przypadku opisywanej kamery mogą
wystąpić problemy z odtwarzaniem obrazów
zarejestrowanych z poziomu innych urządzeń.
Filmów w standardowej jakości obrazu (STD)
nagranych na karty pamięci SD nie można
odtwarzać na AV innych producentów.
Aby zapobiec utracie danych obrazu, należy
regularnie zapisywać wszystkie nagrane obrazy
na nośnikach zewnętrznych. Informacje
dotyczące zapisywania obrazów na komputerze
można znaleźć na stronie 57, a na urządzeniach
zewnętrznych – na stronie 63.
Rodzaj płyt lub nośników, na których można
zapisywać obrazy, zależy od wybranego
Tryb NAGR] w chwili
ustawienia [
rejestrowania obrazów. Filmy zarejestrowane w
] (NEX-VG30/VG30H),
trybie [60p Jakość
] (NEX-VG30E/VG30EH)
[50p Jakość
] można zapisywać na
lub [Najwyż. jakość
nośnikach zewnętrznych lub na płytach Blu-ray
(str. 61, 63).
Znajdź obraz


Spis treści

Płyty DVD nagrane w jakości HD (w
wysokiej rozdzielczości)
Aby zapewnić stabilną pracę karty pamięci,
przed pierwszym użyciem wskazane jest
sformatowanie karty pamięci z poziomu
kamery (str. 87). Formatowanie karty pamięci
spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych
na niej danych, których nie będzie można
odzyskać. Ważne dane należy zapisać, na
przykład na komputerze.
Przed rozpoczęciem nagrywania należy
sprawdzić działanie funkcji nagrywania, aby
mieć pewność, że obraz i dźwięk zostaną
prawidłowo zarejestrowane.
Nie przewidujemy rekompensaty za wadliwe
nagrania, nawet jeśli przyczyną problemów
z nagrywaniem lub odtwarzaniem jest
uszkodzenie kamery, nośnika itp.
Aby odtworzyć na telewizorze nagrania
wykonane kamerą, wymagany jest telewizor
NTSC w przypadku NEX-VG30/VG30H, oraz
PAL w przypadku NEX-VG30E/VG30EH.
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i
inne materiały mogą być chronione prawami
autorskimi. Nagrywanie takich materiałów bez
upoważnienia może stanowić naruszenie praw
autorskich.
Kamerę należy używać zgodnie z miejscowymi
przepisami.
Uwagi dotyczące akumulatora/zasilacza
sieciowego


Akumulator lub zasilacz sieciowy można
odłączyć dopiero po wyłączeniu kamery.
Zasilacz sieciowy należy odłączać od kamery,
trzymając jednocześnie kamerę i wtyk.
Uwaga dotycząca temperatury kamery/
akumulatora

Indeks
PL
W przypadku bardzo wysokiej lub bardzo
niskiej temperatury kamery lub akumulatora
mogą wystąpić problemy z nagrywaniem
lub odtwarzaniem z uwagi na funkcje
zabezpieczające kamery uruchamiane w takiej
sytuacji. W takim przypadku na ekranie LCD
(str. 102) lub w wizjerze pojawi się wskaźnik.
Gdy kamera jest podłączona do
komputera lub osprzętu




Uwagi dotyczące eksploatacji

Jeżeli nie można odtwarzać lub
nagrywać obrazów, należy użyć funkcji
[Format]


Uwagi dotyczące wyposażenia
dodatkowego


Znajdź obraz
W przypadku wielokrotnego nagrywania/
usuwania obrazów przez dłuższy okres czasu,
dochodzi do fragmentacji danych na karcie
pamięci. Nie można wówczas nagrywać ani
zapisywać obrazów. W takim przypadku
należy najpierw zapisać zdjęcia na komputerze,
a następnie wykonać [Format] dotykając
(MENU)  [Konfiguracja]
przycisku
Ustawienia nośnika)]  [Format]
[ (

.

Nie wolno wykonywać poniższych czynności.
W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia karty pamięci, mogą wystąpić
problemy z odtworzeniem nagrania, nagranie
może zostać utracone albo mogą wystąpić inne
nieprawidłowości:
 wyjmować karty pamięci, gdy świeci lub miga
lampka dostępu (str. 28);
 odłączać akumulatora lub zasilacza od
kamery, ani dopuszczać do wstrząsów lub
drgań mechanicznych, gdy świecą lub migają
(Film)/ (Zdjęcie) (str. 31) lub
lampki
lampka dostępu (str. 28).
W przypadku korzystania z paska na ramię
(sprzedawanego oddzielnie) należy uważać, aby
nie obijać kamery o inne przedmioty.
Spis treści
Nie wolno formatować karty pamięci kamery z
komputera. W przeciwnym razie kamera może
nie działać prawidłowo.
Przed podłączeniem kamery do innego
urządzenia za pomocą przewodów
komunikacyjnych należy upewnić się, że wtyk
przewodu został prawidłowo włożony. Próba
włożenia wtyku na siłę do gniazda grozi jego
uszkodzeniem i może skutkować nieprawidłową
pracą kamery.
Konstrukcja oraz dane techniczne kamery
i akcesoriów mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Wskazania na ekranie przedstawione w
niniejszej instrukcji pochodzą z modelu
NEX-VG30.
Zalecamy stosowanie oryginalnego osprzętu
Sony.
W niektórych krajach lub regionach oryginalne
akcesoria Sony mogą być niedostępne.
Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji,
ilustracji i informacji wyświetlanych na
ekranie

Indeks

Przykładowe zrzuty ekranów w niniejszej
instrukcji mają charakter poglądowy i zostały
uzyskane za pomocą aparatu cyfrowego.
Z tego względu ich wygląd może odbiegać
od rzeczywistych obrazów i wskaźników
wyświetlanych na monitorze posiadanej
kamery. Rysunki kamery i wskaźników na
jej ekranie zostały celowo powiększone lub
uproszczone, aby ułatwić zrozumienie.
W niniejszym podręczniku płyta DVD z
nagranym obrazem w wysokiej rozdzielczości
(HD) określana jest mianem płyty AVCHD.
PL
Charakterystyka tego
urządzenia
Ręczne nastawy
Duży czujnik obrazu
Kamera wyposażona jest w czujnik obrazu
CMOS o rozmiarze APS-C (23,5 mm ×
15,6 mm).
Jego powierzchnia jest ok. 20 razy większa
od standardowego czujnika o przekątnej
1/3 cala, który jest często używany w innych
kamerach wideo.
Im większy czujnik obrazu, tym mniejsza
głębia pola. Pozwala to na zredukowanie
ostrości tła i lepsze wyróżnienie
rejestrowanego obiektu.
Spis treści
Kamera podczas nagrywania filmu
umożliwia regulację przysłony, czasu
otwarcia migawki, wzmocnienia, balansu
bieli itd.
Pokrętło MANUAL i oddzielne przyciski
pozwalają na wygodniejsze używanie
kamery w wybrany przez Ciebie sposób.
Precyzyjny mikrofon
Wymienny obiektyw
Kamera wykorzystuje system mocowania E
dla wymiennych obiektywów.
Obiektyw z mocowaniem E znajdujący
się w zestawie z NEX-VG30H/VG30EH,
posiadający optyczny mechanizm
kompensacji drgań kamery (tryb aktywny),
to wspomagany elektrycznie obiektyw
zmiennoogniskowy o dużym powiększeniu,
który może powiększać do 11 razy.
Za pomocą przejściówki (sprzedawana
oddzielnie) można również używać
obiektywów α (obiektywy z mocowaniem
A) (sprzedawane oddzielnie).
Możesz wybrać obiektyw odpowiedni
do warunków nagrywania filmu lub
wybranego obiektu. Szeroki wybór
obiektywów poszerza zakres dostępnych
środków wyrazu.
Stopka multiinterfejsowa
Znajdź obraz
Kamera ta została wyposażona w
czterokapsułową matrycę mikrofonów.
Pozwala to na precyzyjne zlokalizowanie
nagrywanego dźwięku docierającego
do mikrofonu i zapisanie realistycznej
ścieżki dźwiękowej o określonej lokalizacji
przy niskim poziomie szumów i czystym
brzmieniu. Dzięki tak nowoczesnemu
mikrofonowi filmy w wysokiej
rozdzielczości będą robiły jeszcze większe
wrażanie.
Ze stopką multiinterfejsową można użyć
adaptera XLR (sprzedawanego oddzielnie)
oraz lampy błyskowej (sprzedawanej
oddzielnie).
Indeks
PL
Znajdź obraz
Nagrywanie filmów o jakości zdjęć
Spis treści
Regulacja kolorów (47)
Ręczne ustawianie ostrości (43)
Lepsza jasność (75)
Robienie zdjęć przypominających film (85)
Uzyskiwanie bardziej wyrazistych i
artystycznych efektów (76)
Znajdź obraz
Rozmycie tła (49)
Rejestrowanie obrazu podczas trzymania kamery ręką
Unikanie drgań (79)
Śledzenie poruszającego się obiektu (78)
Indeks
Rejestrowanie pod niskim kątem (47)
PL
Nagrywanie wyraźnego dźwięku
Rejestrowanie hałasów z zachowaniem
naturalnego brzmienia (81)
Spis treści
Rejestrowanie dźwięku surround (46)
Rejestrowanie krajobrazów
Niebo w żywych kolorach (75)
Stabilizacja obrazu (81)
Wykonywanie wyraźnych zdjęć
Znajdź obraz
To samo ujęcie przy innej jasności (78)
Rejestrowanie najciekawszych chwil (78)
Indeks
PL
Spis treści
Spis treści
Korzystanie z Podręcznik kamery „Handycam”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Szybkie wyszukiwanie informacji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ważne informacje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uwagi dotyczące eksploatacji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Charakterystyka tego urządzenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Znajdź obraz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Czynności wstępne
12
12
13
14
14
14
14
15
18
20
23
25
26
26
26
27
28
Znajdź obraz
Krok 1: Sprawdzenie wyposażenia w zestawie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wszystkie modele.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEX-VG30H/VG30EH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Mocowanie akcesoriów znajdujących się w zestawie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mocowanie obiektywu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mocowanie osłony antywiatrowej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mocowanie pokrywy akumulatora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Ładowanie akumulatora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 4: Mocowanie obiektywu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdejmowanie obiektywu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 5: Włączanie zasilania oraz ustawianie daty i godziny.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana ustawień języka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 6: Wprowadzanie ustawień przed rozpoczęciem nagrywania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekran LCD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana zawartości ekranu LCD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wizjer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 7: Wkładanie karty pamięci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagrywanie/odtwarzanie
PL
30
31
32
34
36
37
38
38
Indeks
Nagrywanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagrywanie filmów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografowanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie na kamerze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsługa kamery podczas odtwarzania filmu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przeglądanie zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie obrazów na ekranie telewizora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfiguracje połączeń.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje zaawansowane
Spis treści
Znajdź obraz
Przydatne funkcje przy nagrywaniu filmów i zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Dostosowywanie zoomu za pomocą pierścienia zoomu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Dostosowywanie zoomu za pomocą dźwigni zoomu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ręczne ustawianie ostrości.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Używanie rozszerzonej ostrości.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Wybór wysokiej rozdzielczości obrazu (HD) lub standardowej rozdzielczości
obrazu (STD).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Wybór trybu nagrywania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Korzystanie z funkcji śledzenia ostrości.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Nagrywanie pełniejszego dźwięku (5,1-kanałowego dźwięku
przestrzennego).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nagrywanie w trybie lustrzanym.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nagrywanie pod innym kątem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Regulacja opcji Balans bieli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ręczne ustawianie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ręczna zmiana ustawień obrazu pokrętłem MANUAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Regulacja opcji Przesłona.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Regulacja opcji Szybkość migawki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Regulacja opcji Ekspozycja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ręczna obsługa zaawansowanych funkcji .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Optymalne wykorzystanie kamery.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Usuwanie filmów i zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ochrona nagranych filmów i zdjęć (Ochrona).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Dzielenie filmu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Zapisywanie zdjęć z kadrów filmu (tylko NEX-VG30/VG30H).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Wybór metody tworzenia płyty (komputer).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Importowanie filmów i zdjęć do komputera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Zapisywanie obrazów na płycie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Przewodnik dotyczący dubbingu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapisywanie obrazów na pamięci zewnętrznej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapisywanie wybranych filmów i zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie obrazów z pamięci zewnętrznej na kamerze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie płyty w formacie standardowej rozdzielczości (STD) za pomocą
nagrywarki lub innego urządzenia nagrywającego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PL
10
62
63
65
65
66
Indeks
Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego
urządzenia
Dostosowywanie ustawień kamery
69
69
70
74
74
85
87
87
Spis treści
Korzystanie z menu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsługa menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Listy menu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryb fotografowania (Opcje wyboru trybu rejestrowania obrazów).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparat/Mikrofon (Opcje rejestracji niestandardowej).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jakość/rozm.obrazu (Opcje ustawień jakości i rozmiaru obrazu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edycja/Kopiuj (Opcje edycji). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfiguracja (Inne opcje konfiguracyjne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatkowe informacje
Znajdź obraz
Rozwiązywanie problemów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Informacje diagnostyczne/wskaźniki ostrzegawcze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Czas nagrywania filmów/liczba zdjęć, które można zapisać.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Oczekiwany czas nagrywania i odtwarzania dla każdego akumulatora.. . . . . . 105
Szacowany czas nagrywania filmów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Szacowana liczba zapisywanych zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Korzystanie z kamery za granicą.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Konserwacja i środki ostrożności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Informacje o formacie AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Informacje dotyczące karty pamięci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Informacje o akumulatorze „InfoLITHIUM”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Informacje o obsłudze kamery.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Podręczny skorowidz
Wskaźniki na ekranie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Części i elementy sterujące.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Indeks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Indeks
PL
11
Czynności wstępne
Krok 1: Sprawdzenie
wyposażenia w
zestawie
Przewód połączeniowy A/V (1) (str. 39)

Przewód USB (1) (str. 63)

Pilot (RMT-835) (1) (str. 123)
Spis treści
Sprawdź, czy wraz z kamerą dostarczono
następujące elementy.
Liczby w nawiasach ( ) oznaczają liczbę
elementów w zestawie.

Wszystkie modele




Akumulator (NP-FV70) (1) (str. 15)

Pokrywa akumulatora (1) (str. 14)

Osłona antywiatrowa (1) (str. 14)

Duży okular (1) (str. 27)
Zasilacz (1) (str. 15)
Przewód zasilający (1) (str. 15)
Przewód komponentowy A/V (1)
(str. 38)
PL
12
Indeks

Okrągła bateria litowa jest fabrycznie włożona
do kamery.
Znajdź obraz

Kamera (1)
Osłona na korpus (przymocowana do
kamery NEX-VG30H/VG30EH; znajduje
się w zestawie, ale nie jest przymocowana
do innych modelów) (1) (str. 18)

CD-ROM „Handycam” Application
Software (1)
 Program

Spis treści
„PlayMemories Home” (w tym
„Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home”)
 Program Image Data Converter
(oprogramowanie do wywoływania plików
RAW)
 Podręcznik kamery „Handycam” (PDF)
Instrukcja obsługi (1)
NEX-VG30H/VG30EH

Osłona przeciwodblaskowa (1) (str. 22)

Przednia osłona na obiektyw
(przymocowana do obiektywu) (1)
(str. 18)

Tylna osłona na obiektyw (1) (str. 18)
Indeks
Wspomagany elektrycznie obiektyw
zmiennoogniskowy o dużym
powiększeniu (E PZ 18-200mm F3.5-6.3
OSS) (przymocowany do kamery) (1)
(str. 18)
Znajdź obraz

PL
13
Krok 2: Mocowanie
akcesoriów
znajdujących się w
zestawie
Mocowanie pokrywy akumulatora
Mocowanie obiektywu
Informacje na temat mocowania obiektywu
można znaleźć na stronie 18. Model
NEX-VG30/VG30E nie jest dostarczany z
obiektywem E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS.
Należy użyć odpowiednich obiektywów
(sprzedawane oddzielnie).
W przypadku modelów NEX-VG30H/
VG30EH, obiektyw w chwili zakupu jest
przymocowany do kamery.
Spis treści
Po włożeniu akumulatora zamocuj
prawidłowo pokrywę akumulatora.
Zamocuj pokrywę tak, aby wystający
element () był skierowany tak, jak to
pokazano na ilustracji.

Mocowanie osłony antywiatrowej
Znajdź obraz
Osłona antywiatrowa pozwala zredukować
szum wiatru rejestrowany przez mikrofon.
Zamocuj osłonę tak, aby logo firmy Sony
było skierowane do dołu.
Indeks
PL
14
Krok 3: Ładowanie akumulatora
Spis treści
Gniazdo DC IN
Akumulator
Zasilacz sieciowy
Przewód zasilający
Do gniazda elektrycznego
Wtyk napięcia stałego
Wyrównaj symbol  na wtyku
napięcia stałego do odpowiedniego
symbolu na gnieździe DC IN.
Znajdź obraz
Lampka CHG (ładowanie)
Akumulator „InfoLITHIUM” (z serii V) można ładować po podłączeniu do kamery.
 Uwagi
Do kamery nie wolno podłączać akumulatorów „InfoLITHIUM” innej serii niż V.
 Do kamery nie wolno podłączać akumulatorów „InfoLITHIUM” NP-FV30/FV50, nawet mimo tego, że
są serii V.

1
2
3
Przesuń przełącznik POWER do pozycji OFF (ustawienie domyślne).
Podłącz zasilacz sieciowy do kamery, a przewód zasilający do gniazdka.
Lampka CHG (ładowanie) zaświeci się. Oznacza to, że ładowanie zostało rozpoczęte. Po
całkowitym naładowaniu akumulatora lampka CHG (ładowanie) zgaśnie.
PL
15
Indeks
Podłącz akumulator, wsuwając go do oporu w kierunku wskazywanym
strzałką, aż wskoczy na swoje miejsce.
4
Po naładowaniu akumulatora odłącz zasilacz od gniazda DC IN kamery.
Czas ładowania
Akumulator
NP-FV70 (w zestawie)
NP-FV100

Czas ładowania
195
390
Spis treści
Orientacyjny czas (w minutach) wymagany do całkowitego naładowania kompletnie
rozładowanego akumulatora.
Czasy ładowania podane w powyższej tabeli zmierzono podczas ładowania kamery w temperaturze 25C.
Wskazane jest ładowanie akumulatora w zakresie temperatur od 10 C do 30 C.
Wskazówki
Gdy kamera jest włączona, orientacyjny stan naładowania akumulatora można ocenić na podstawie
wskaźnika stanu naładowania w górnym prawym rogu ekranu LCD.


Odłączanie akumulatora
Przesuń przełącznik POWER do pozycji OFF. Przesuń dźwignię zwalniającą BATT
(akumulator) () i odłącz akumulator ().
Znajdź obraz
Dźwignia zwalniająca BATT
(akumulator)
Korzystanie z gniazda elektrycznego jako źródła zasilania
Wykonaj takie same podłączenia, co przedstawione w części „Krok 3: Ładowanie
akumulatora” (str. 15). Nawet jeżeli akumulator jest podłączony, nie będzie on
rozładowywany.
Akumulator można ładować przy użyciu znajdującego się w zestawie zasilacza w dowolnym
kraju/regionie, w którym sieciowe napięcie zasilające mieści się w zakresie od 100 V do 240 V
(prąd zmienny), a częstotliwość wynosi 50 Hz/60 Hz.
 Uwagi
Nie wolno stosować elektronicznego przekładnika napięcia.

PL
16
Indeks
Ładowanie akumulatora za granicą
Uwagi dotyczące podłączania/odłączania źródła zasilania


Spis treści

Przed wyjęciem akumulatora lub odłączeniem zasilacza sieciowego należy wyłączyć kamerę i upewnić się,
(film)/ (zdjęcie) (str. 31) i lampka dostępu (str. 28) są wyłączone.
że lampki
Lampka CHG (ładowanie) miga podczas ładowania akumulatora w następujących sytuacjach:
 Akumulator nie został prawidłowo zainstalowany.
 Akumulator jest uszkodzony.
 Temperatura akumulatora jest niska.
Należy odłączyć akumulator od kamery i umieścić go w ciepłym miejscu.
 Temperatura akumulatora jest wysoka.
Należy odłączyć akumulator od kamery i umieścić go w chłodnym miejscu.
W momencie zakupu kamera jest ustawiona w taki sposób, aby po około 5 minutach bezczynności
wyłączała się automatycznie w celu uniknięcia rozładowania akumulatora ([Autowyłączanie], str. 92).
Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego



Zasilacz sieciowy należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego. Gdy wystąpią
jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy kamery, należy natychmiast odłączyć zasilacz od gniazda
elektrycznego.
Nie wolno używać zasilacza sieciowego w ograniczonej przestrzeni, na przykład wsuwając go pomiędzy
meble a ścianę.
Nie wolno zwierać metalowymi przedmiotami wtyku napięcia stałego zasilacza sieciowego ani styków
akumulatora. Grozi to awarią.
Informacje o przewodzie zasilającym
Znajdź obraz
Przewód zasilający jest przeznaczony do użytku wyłącznie z tą kamerą. Nie należy go używać z innymi
urządzeniami elektrycznymi.
Indeks
PL
17
Krok 4: Mocowanie obiektywu
Spis treści
Niniejsza instrukcja opisuje sposób mocowania obiektywu, wykorzystując obiektyw E PZ
18-200mm F3.5-6.3 OSS dostarczony z modelem NEX-VG30H/VG30EH (obiektyw w chwili
zakupu jest przymocowany do kamery).
W przypadku użycia innego obiektywu należy zapoznać się z instrukcją obsługi w zestawie z
danym obiektywem.
Przednia osłona na obiektyw
Tylna osłona na obiektyw
Pierścień zoomu
Wskaźnik osłony
przeciwodblaskowej
Przełącznik szybkości zoomu
Dźwignia zoomu
Znajdź obraz
Przełącznik zoomu
Pierścień ostrości
Wskaźnik mocowania
Styki obiektywu*
* Nie dotykaj ani nie dopuszczaj do zabrudzenia się styków obiektywu.
Indeks
PL
18
 Zdejmij osłonę na korpus z korpusu kamery oraz osłonę pakunkową z tyłu
obiektywu.
Spis treści
 Zamocuj obiektyw, wyrównując wskaźniki mocowania (białe) na obiektywie
i korpusie kamery. Popychając delikatnie obiektyw w stronę korpusu
kamery, obróć obiektyw w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
aż wskoczy do pozycji zablokowania.
Znajdź obraz
Należy uważać, aby obiektyw zakładany był prosto.
Wskaźniki mocowania (białe)
PL
19
Indeks
 Uwagi
Podczas mocowania obiektywu nie należy naciskać przycisku zwalniania obiektywu.
 Podczas mocowania obiektywu nie należy używać siły. Mocowanie obiektywu na siłę może doprowadzić
do awarii lub uszkodzenia mocowania obiektywu.
 Obiektyw w pozycji zablokowanej może mieć delikatny luz, zależnie od tego, jaki obiektyw został użyty.
Nie oznacza to awarii.
 Trzymaj korpus kamery przodem w dół i szybko wymień obiektyw w miejscu znajdującym się z dala od
kurzu, aby kurz lub pył nie dostał się do wnętrza korpusu kamery.

Zdejmowanie obiektywu
 Naciskając całkowicie przycisk zwalniania obiektywu, obróć obiektyw w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się zatrzyma.

Podczas zdejmowania obiektywu należy upewnić się, że trzyma się zarówno obiektyw jak i korpus
kamery.
Spis treści
Dźwignia zwalniająca obiektyw
korpusu kamery.


Wyrównaj oznaczenie na osłonie na korpus ze wskaźnikami mocowania i obróć osłonę w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Przed przymocowaniem osłon, usuń z nich kurz.
Znajdź obraz
 Załóż osłonę pakunkową na obiektyw i przymocuj osłonę na korpus do
Wyrównaj oznaczenia.
PL
20
Indeks
 Uwagi
Jeśli podczas wymiany obiektywu kurz lub pył dostanie się do wnętrza korpusu kamery i przylepi się do
powierzchni czujnika obrazu (części działającej jak błona filmowa), może pojawić się na obrazie, zależnie
od warunków fotografowania. Czujnik obrazu wyposażony jest w powłokę antypyłową, zapobiegającą
przylepianiu się kurzu do czujnika obrazu. Należy jednak mocować i zdejmować obiektyw szybko, w
miejscu znajdującym się z dala od kurzu.
 Nie należy pozostawiać korpusu kamery ze zdjętym obiektywem i osłoną na korpus.

Gdy do czujnika obrazu przylegnie kurz lub brud
Wyłącz kamerę i zdejmij obiektyw. Wyczyść czujnik obrazu i obszar wokół niego przy użyciu
dmuchawki (sprzedawanej oddzielnie) i załóż obiektyw.
Spis treści
 Uwagi
Nie używaj rozpylacza. Może on spowodować, że do korpusu kamery dostaną się krople wody.
 Nie wkładaj końcówki dmuchawki do otworu za mocowaniem obiektywu, aby nie dotknąć czujnika
obrazu.
 Trzymaj kamerę do dołu. W ten sposób unikniesz ponownego osadzenia się kurzu w kamerze.
 W trakcie czyszczenia kamery nie trząś nią ani nie uderzaj jej.
 Jeśli nie możesz wyczyścić czujnika obrazu przy użyciu powyższej procedury, skontaktuj się ze
sprzedawcą Sony lub lokalnym autoryzowanym serwisem Sony.

Za pomocą przejściówki (sprzedawana oddzielnie) można do kamery przymocować
obiektywy z mocowaniem A (sprzedawane oddzielnie). Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi w zestawie z przejściówką.
Znajdź obraz
Mocowanie
Indeks
PL
21
Dostępne funkcje zależą od typu przejściówki.
Funkcje
LA-EA1
Dostępne tylko w
obiektywach typu
SAM/SSM*
AF kontrastowe
LA-EA2
Dostępne
Wybór AF/MF
Przełączane na
obiektywie
Tryb AF (tylko dla
zdjęć)
Pojedynczy
Obiektywy SAM/SSM: przełączane na
obiektywie
Inne obiektywy: przełączane przy użyciu
przycisku FOCUS
Pojedynczy/ciągły
Autofokus
System AF
AF z wykrywaniem przesunięcia
Spis treści
* W LA-EA1 szybkość autofokusa dla obiektywów z mocowaniem typu A będzie mniejsza niż przy
obiektywach z mocowaniem typu E. (Przy zamocowanym obiektywie typu A szybkość autofokusu wynosi
od 2 do 7 sekund przy nagrywaniu w warunkach określonych przez firmę Sony. Określona wartość
szybkości zależy od obiektu, światła otoczenia itd.)
 Uwagi
Użycie niektórych obiektywów może być niemożliwe lub ich funkcjonalność może być ograniczona. Aby
uzyskać informację o obsługiwanych obiektywach, przejdź do specjalnego serwisu lub skonsultuj się z
pracownikiem autoryzowanego serwisu Sony.
 Podczas nagrywania filmu może dojść do rejestracji dźwięku działającego obiektywu i pracującej kamery.
(MENU)  [Aparat/
Aby tego uniknąć, ustaw opcję Poziom nagryw.audio na minimum. Dotknij
Mikrofon]  [ ( Mikrofon)]  [Poziom nagryw.audio].
 Przy niektórych obiektywach lub ujęciach automatyczne ustawienie ostrości może być czasochłonne lub
utrudnione.

Znajdź obraz
Aby zamocować osłonę na obiektyw
Wyrównaj czerwoną linię osłony przeciwodblaskowej z oznaczeniem na obiektywie i zamocuj
osłonę przeciwodblaskową na obiektywie. Obróć osłonę przeciwodblaskową w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż czerwona kropka na osłonie przeciwodblaskowej
zrówna się z czerwoną linią na obiektywie i słychać będzie kliknięcie.
Nie można na odwrót zamocować osłony przeciwodblaskowej na obiektywie.
Indeks
PL
22
Krok 5: Włączanie zasilania oraz ustawianie daty i
godziny
Spis treści
1
Naciśnij zielony przycisk i przytrzymując go, przesuń przełącznik POWER
do pozycji ON.
Przełącznik POWER
2
Wybierz właściwy język, a następnie dotknij [Dalej].
Znajdź obraz
Dotknij dowolnego
przycisku na ekranie
LCD
3
Wybierz odpowiedni obszar geograficzny korzystając z przycisków
/ , a następnie dotknij polecenia [Dalej].
Aby ponownie ustawić datę i godzinę, wystarczy dotknąć kolejno:
(MENU) 
[Konfiguracja]  [ ( Ustawienia zegara)]  [Ustaw. daty i czasu]  [Data i czas]. Jeżeli
dana opcja nie jest widoczna na ekranie, dotknij przyciski
zostanie wyświetlona.
PL
23
/
tyle razy, aż dana opcja
Indeks

4
Wybierz opcję [Czas letni] i dotknij polecenia [Dalej].

Po ustawieniu opcji [Czas letni] na [Włącz] wskazanie zegara przesunie się o 1 godzinę do przodu.
6
Spis treści
5
Wybierz format daty i dotknij [Dalej].
/
tak, aby ustawić odpowiednią
Zaznacz datę i godzinę, dotykając
*.
wartość, a następnie dotknij polecenia [Dalej] 
Znajdź obraz
* Ekran z potwierdzeniem wyświetlany jest tylko wtedy, gdy zegar ustawiany jest po raz pierwszy.
Zegar zacznie działać.
 Uwagi
Data i godzina nie są wyświetlane podczas nagrywania, lecz są automatycznie nagrywane na karcie
pamięci i mogą zostać wyświetlone podczas odtwarzania. Aby wyświetlić datę i godzinę, należy dotknąć
(MENU)  [Konfiguracja]  [
(
Ustaw. odtwarzania)]  [Kod danych] 
kolejno:
.
[Data/Czas] 
 Sygnały dźwiękowe podczas pracy można wyłączyć dotykając kolejno:
(MENU)  [Konfiguracja]
.
 [ ( Ustawienia ogólne)]  [Brzęczyk]  [Wyłącz] 
 Jeżeli dotykany przycisk nie reaguje prawidłowo, należy skalibrować panel dotykowy (str. 114).

Przesuń przełącznik POWER do pozycji OFF.
Lampka (Film) będzie migać przez chwilę, po czym kamera zostanie wyłączona.
PL
24
Indeks
Wyłączanie zasilania
Zmiana ustawień języka
Istnieje możliwość zmiany języka informacji i komunikatów wyświetlanych na ekranie.
(MENU)  [Konfiguracja]  [ ( Ustawienia ogólne)] 
Dotknij kolejno


.
[Language Setting]  wybranego języka 
Spis treści
Znajdź obraz
Indeks
PL
25
Krok 6: Wprowadzanie ustawień przed
rozpoczęciem nagrywania
Ekran LCD
 Maks. 90 stopni
Spis treści
Otwórz ekran LCD pod kątem 90 stopni do kamery () i ustaw go pod odpowiednim kątem
w pionie ().
Czujnik oka
 Maks. 180 stopni
 Maks. 90 stopni


Znajdź obraz
Wskazówki
Obrazy są wyświetlane w wizjerze lub na ekranie LCD.
Gdy oko zbliży się do wizjera, gdy ekran LCD jest zamknięty, wyświetlanie obrazu zostanie przełączone
na wizjer. Kamerę można ustawić w taki sposób, aby wyświetlanie obrazu było przełączanie na wizjer po
zbliżeniu oka do wizjera, nawet gdy ekran LCD jest otwarty (str. 91).
Przy użyciu opcji [Jasność LCD] (str. 91) można ustawić jasność ekranu LCD.


Zmiana zawartości ekranu LCD
Naciśnij przycisk DISPLAY, aby włączyć następujące tryby w podanej kolejności:
Nagrywanie: szczegółowe informacje  podstawowe informacje  minimum informacji
Odtwarzanie: szczegółowe informacje  minimum informacji
Indeks
Przycisk DISPLAY
PL
26
Wskazówki
W domyślnej konfiguracji po 4 sekundach włączany jest ekran z podstawowymi ustawieniami ([Ustaw.
wyświetlania], str. 92). Aby włączyć szczegółowy ekran oraz móc użyć elementów sterujących na ekranie,
wystarczy dotknąć ekran LCD w dowolnym miejscu (poza przyciskami).


Wyświetlacz wygasza się, gdy wizjer używany jest przez pewien czas.
Spis treści
po ok.
4 sekundach
Wizjer
Podczas nagrywania przez wizjer, trzymaj oko blisko wizjera, gdy ekran LCD jest zamknięty.
Jeżeli wskaźniki w wizjerze są nieostre, ostrość można wyregulować dźwignią poniżej wizjera.
Jeśli opcja [Wizjer/Panel] (str. 91) ustawiona jest na [Auto], po zbliżeniu oka do wizjera,
czujnik oka wykryje je i przełączy wyświetlanie obrazu na wizjer, pomimo otwartego ekranu
LCD. Jeśli czujnik oka nie wykryje oka, obraz będzie wyświetlany na ekranie LCD.
Znajdź obraz
Jeśli obraz w wizjerze jest niewyraźny
Jeśli obraz w wizjerze nie jest wyraźny z powodu jasnego światła, użyj dużego okularu (w
zestawie). Aby zamocować duży okular, rozciągnij go i dopasuj do odpowiedniego rowka na
wizjerze. Okular można zamocować zarówno z prawej, jak i z lewej strony.
Duży okular (w zestawie)
Indeks
Ustaw element wystający
tak, aby był prosto.
 Uwagi
Nie wolno zdejmować zamocowanego fabrycznie okularu.

PL
27
Krok 7: Wkładanie karty pamięci
Spis treści
Lampka dostępu
Zwróć uwagę na położenie ściętego narożnika.
2
Po włożeniu nowej karty pamięci pojawi się ekran [Przygotowywuję plik bazy danych
obrazu. Proszę czekać.]. Poczekaj, aż ekran ten zniknie.
Znajdź obraz
1
Otwórz pokrywę i włóż kartę pamięci w odpowiednim kierunku (ścięty
narożnik powinien być ustawiony, jak na rysunku), aż karta wskoczy na
swoje miejsce.
Zamknij pokrywę.
 Uwagi
Po wyświetleniu komunikatu [Nie udało się utworzyć nowego pliku bazy danych obrazu.
Prawdopodobnie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.] kartę pamięci należy sformatować
(str. 87).
 Sprawdź kierunek wkładania karty pamięci. Włożenie karty pamięci niewłaściwą stroną grozi
uszkodzeniem karty, gniazda karty pamięci lub znajdujących się na niej danych.
 Podczas nagrywania nie wolno otwierać pokrywy.
 Podczas wkładania i wyjmowania karty pamięci należy zachować ostrożność, aby karta nie wyskoczyła z
gniazda i nie upadła.

Otwórz pokrywę i lekko naciśnij kartę pamięci.
PL
28
Indeks
Aby wysunąć kartę pamięci
Typy kart, których można używać w kamerze
Klasa szybkości
karty SD
„Memory Stick PROHG Duo”
32 GB
—
Określana w tym
podręczniku jako
„Memory Stick PRO
Duo”
Spis treści
„Memory Stick PRO
Duo” (Mark2)
Pojemność
(potwierdzono
działanie)
„Memory Stick XCHG Duo”
Karta pamięci SD
Karta pamięci SDHC
Karta pamięci SDXC



Class 4 lub
szybsza
64 GB
Karta SD
Nie możemy zagwarantować prawidłowej pracy wszystkich kart pamięci.
W opisywanej kamerze można używać kart „Memory Stick PRO Duo” w rozmiarze połowy karty
„Memory Stick” lub kart SD w standardowym rozmiarze.
Do kart pamięci ani do przejściówek nie wolno przyklejać etykiet ani innego rodzaju naklejek. W
przeciwnym razie można spowodować usterkę.
Znajdź obraz
 Uwagi
Z tą kamerą nie można używać kart MultiMediaCard.
 Filmów zarejestrowanych na kartach pamięci „Memory Stick XC-HG Duo” lub SDXC nie można
importować ani odtwarzać z poziomu komputerów lub urządzeń AV, które nie obsługują systemu
plików exFAT*, po podłączeniu kamery do wspomnianych urządzeń za pośrednictwem przewodu
USB. Wcześniej należy sprawdzić, czy podłączane urządzenie obsługuje system exFAT. W przypadku
pojawienia się ekranu operacji formatowania po podłączeniu sprzętu, który nie obsługuje systemu exFAT,
nie wolno przeprowadzać formatowania. W przeciwnym razie wszystkie dane zostaną utracone.
* exFAT to system plików używany na kartach pamięci „Memory Stick XC-HG Duo” i SDXC.

Indeks
PL
29
Nagrywanie/odtwarzanie
Nagrywanie
W domyślnej konfiguracji filmy są nagrywane w wysokiej rozdzielczości (HD).
1
Spis treści
Zapnij pasek na dłoń.
Znajdź obraz
2
Aby zdjąć osłonę na obiektyw, popchnij elementy umieszczone po jej
bokach.
3
Naciśnij zielony przycisk i przytrzymując go, przesuń przełącznik POWER
do pozycji ON.
Kamera została włączona.
Indeks
PL
30
Nagrywanie filmów
(Film): podczas nagrywania filmu
(Zdjęcie): podczas zapisywania zdjęcia
Przycisk
START/
STOP
[OCZEK.]  [NAGRYW.]
Spis treści
Przycisk MODE
 Naciśnij przycisk MODE, aby podświetlić lampkę
(Film).
 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk START/STOP.
Znajdź obraz
Podczas nagrywania lampka nagrywania świeci na czerwono (str. 122).
Aby przerwać nagrywanie, należy naciśnij ponownie przycisk START/STOP.
 Uwagi
Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmów wynosi ok. 13 godzin.
 Gdy rozmiar pliku filmowego przekroczy 2 GB, automatycznie tworzony jest kolejny plik.
 Nagrywanie można będzie rozpocząć dopiero po upływie kilku sekund od włączenia kamery. W tym
czasie nie można używać kamery.
 Następujące elementy sygnalizują kontynuowanie operacji zapisu na nośniku po zakończeniu
nagrywania. W tym czasie kamerę należy chronić przed wstrząsami mechanicznymi lub drganiami i nie
wolno odłączać akumulatora bądź zasilacza sieciowego.
 Podświetlona lub migająca lampka dostępu (str. 28)
 Migający symbol nośnika w prawym górnym rogu ekranu LCD
 Podczas nagrywania trzymaj kamerę tak, aby podtrzymywać obiektyw lewą ręką (jeśli nie używasz
statywu). Pamiętaj, aby nie dotykać palcami mikrofonu.





PL
31
Indeks
Wskazówki
Aby uzyskać więcej informacji o czasie nagrywania filmów, patrz str. 106.
Po naciśnięciu przycisku PROGRAM AE ustawienia Przesłona, Szybkość migawki, Wzmocnienie i
Ekspozycja są wprowadzane automatycznie.
SteadyShot] jest domyślnie ustawiona na [Standardowy]. Jeśli zamocowany obiektyw nie
Funkcja [
oferuje stabilizacji obrazu, funkcja SteadyShot nie będzie dostępna.
Z klatek nagranych filmów można tworzyć zdjęcia (NEX-VG30/VG30H) (str. 56).
Maksymalny czas nagrywania, orientacyjną ilość dostępnej pamięci itp. można sprawdzić, dotykając
(MENU)  [Konfiguracja]  [ (
Ustawienia nośnika)]  [Informacja o nośniku]
(str. 87).



Istnieje możliwość wyświetlania zarejestrowanych obrazów na całej powierzchni ekranu (wyświetlanie
pełnoekranowe). Jednak w przypadku odtwarzania obrazów na ekranie telewizora, który nie jest zgodny
z wyświetlaniem pełnoekranowym, górna, dolna, prawa i lewa krawędź obrazu może zostać nieznacznie
ucięta. W takim przypadku należy ustawić funkcję [Ramka prow.] na [Włącz] (str. 81) i nagrywać obrazy
z użyciem ramki zewnętrznej pełniącej na ekranie rolę prowadnicy.
Kod danych podczas nagrywania
Spis treści
Na karcie pamięci są automatycznie rejestrowane informacje o dacie, godzinie, warunkach
nagrywania i współrzędnych. Nie są one wyświetlane podczas nagrywania. Można
jednak sprawdzić je jako [Kod danych] podczas odtwarzania. Aby wyświetlić je, dotknij
(MENU)  [Konfiguracja]  [ (
Ustaw. odtwarzania)]  [Kod danych] 
.
wybrane ustawienie 
Fotografowanie
(Film): podczas nagrywania filmu
(Zdjęcie): podczas zapisywania zdjęcia
Przycisk
PHOTO
Miga  Świeci
Znajdź obraz
Przycisk MODE
Zniknięcie wskaźnika
 Naciśnij przycisk MODE, aby podświetlić lampkę
sygnalizuje zarejestrowanie zdjęcia.
(Zdjęcie).
Ekran LCD zostanie przełączony do trybu nagrywania.
 Naciśnij lekko przycisk PHOTO, aby ustawić ostrość, po czym naciśnij go do
oporu.
Indeks
Wskaźnik ostrości
Wskaźnik ostrości symbolizuje ustawienie ostrości przez świecenie lub mruganie.
 świeci się
 mruga
: ostrość jest zablokowana.
: kamera nie może ustawić automatycznie ostrości na wybranym obiekcie.
Zmień kompozycję kadru lub ustawienia ostrości.
PL
32
Wskazówki
Aby uzyskać więcej informacji o dostępnej liczbie zdjęć, patrz str. 106.
Po naciśnięciu przycisku PROGRAM AE ustawienia Przesłona, Szybkość migawki, ISO i Ekspozycja są
wprowadzane automatycznie.
(MENU)  [Jakość/rozm.obrazu] 
Aby zmienić rozmiar obrazu, wystarczy dotknąć kolejno
Rozm. obrazu]  wybrane ustawienie 
.
[
.
Nie można rejestrować zdjęć, gdy wyświetlany jest wskaźnik





Spis treści
Znajdź obraz
Indeks
PL
33
Odtwarzanie na kamerze
Wskazówki
Kamera automatycznie wyświetla zarejestrowane obrazy jako wydarzenie w oparciu o datę i godzinę.


Kamera została włączona.
Spis treści
1
2
Naciśnij zielony przycisk i przytrzymując go, przesuń przełącznik POWER
do pozycji ON.
(Podgląd obrazów).
Naciśnij przycisk
/
, wybierz odpowiednie wydarzenie ().
PL
34
Indeks
 Do ekranu MENU
 Wydarzenia

/ : Poprzednie/następne wydarzenie
 Nazwa wydarzenia
 Zmiana trybu nagrywania film/zdjęcie
 Pasek osi czasu
 Przycisk zmiany skali wydarzenia
Znajdź obraz
3
Po kilku sekundach pojawi się ekran Podgląd Wydarzeń.
Dotykając
Ekran Indeks wydarzeń pojawia się po kliknięciu wydarzenia wyświetlanego w środku.

4
Dotykając przycisku
( zmiana skali wydarzenia) w prawym dolnym rogu ekranu można
zmieniać okres czasu na pasku osi czasu od półtorej roku do trzech miesięcy, co powoduje również
zmianę liczby wydarzeń, jakie można wyświetlić na pasku osi czasu.
Dotknij obrazu, który ma być wyświetlony.
Spis treści
Dotykając , wybierz rodzaj obrazów wyświetlanych na ekranie indeksu spośród:
FILM] (tylko filmy), [
ZDJĘCIE] (tylko zdjęcia) i [
FILM/FOTO] (filmy i
[
zdjęcia).

Znajdź obraz
 Powrót do ekranu Podgląd Wydarzeń

/
: Wyświetla poprzednią/następną stronę (Dotknięcie i przytrzymanie tego
przycisku uruchamia przewijanie ekranu indeksu).
 Zmiana trybu nagrywania film/zdjęcie
 Tytuł wydarzenia
 Łączny czas trwania filmów (łączna liczba zdjęć jest wyświetlana tylko wtedy, gdy są
zapisane zdjęcia)
 Przycisk zmiany rodzaju obrazów
 Film
 Zdjęcie
W przypadku ostatnio odtwarzanych lub nagrywanych filmów bądź zdjęć pojawia się symbol .
Po dotknięciu filmu lub zdjęcia z symbolem  można kontynuować odtwarzanie od miejsca, w
którym poprzednim razem przerwano odtwarzanie.
Indeks
PL
35
Obsługa kamery podczas odtwarzania filmu
Podczas odtwarzania filmu z poziomu kamery można korzystać z funkcji przedstawionych na
FILM/FOTO]
poniższym rysunku. Poniższy obraz wyświetlany jest po wybraniu opcji [
FILM] za pomocą przycisku zmiany rodzaju obrazów na
(ustawienie domyślne) lub [
ekranie indeksu wydarzeń.
Spis treści
Regulacja głośności
Kasuj
Kontekst
Dalej
Zatrzymanie*
Przewijanie do przodu*
Poprzedni
Przewijanie do tyłu*
Pauza*/odtwarzanie
* Z tych przycisków można korzystać tylko w trakcie odtwarzania filmu z poziomu kamery.
 Uwagi
Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem obrazów z poziomu innych urządzeń niż kamera.





Znajdź obraz
Wskazówki
Dotknięcie przycisku
na ekranie odtwarzania powoduje wyświetlenie aktualnie używanych funkcji, co
ułatwia korzystanie z nich.
Po zakończeniu odtwarzania ostatniego z wybranych obrazów, ponownie zostanie wyświetlony ekran
INDEX.
/
.
Aby odtwarzać filmy w zwolnionym tempie, wystarczy w trybie pauzy dotknąć
/
w trakcie odtwarzania zwiększa tempo odtwarzania
Kolejne dotknięcie przycisków
ok. 5 razy  ok. 10 razy  ok. 30 razy  ok. 60 razy.
Podczas nagrywania automatycznie rejestrowane są informacje o dacie, godzinie i warunkach
filmowania. Informacje te nie są wyświetlane podczas nagrywania, można je jednak wyświetlić w trakcie
(MENU)  [Konfiguracja]  [
(
Ustaw. odtwarzania)]
odtwarzania, dotykając kolejno:

.
 [Kod danych]  wybranego ustawienia 


Regulacja głośności filmów
 i przeprowadzić regulację za pomocą
Podczas odtwarzania filmów można dotknąć
/

.
Indeks
PL
36
Przeglądanie zdjęć
W trakcie wyświetlania zdjęć można użyć funkcji przedstawionych na poniższym rysunku.
ZDJĘCIE] za pomocą przycisku
Poniższy obraz wyświetlany jest po wybraniu opcji [
zmiany rodzaju obrazów na ekranie indeksu wydarzeń.
Spis treści
Zoom odtwarzania
Kasuj
Kontekst
Poprzedni
Wskazówki
Aby powtórzyć Slajdy, dotknij
Dalej
Uruchomienie/
zatrzymanie pokazu
slajdów


 [Ust. pok. slajd.].
Aby wyświetlić powiększone obrazy
(Zoom odtwarzania) podczas odtwarzania zdjęć. Można dostosować zoom za
/ . Można również to zrobić za pomocą dźwigni zoomu.
Wskazówki
Nie można użyć zoomu odtwarzania, jeśli nie wybrano opcji [


ZDJĘCIE] na ekranie indeksu.
Znajdź obraz
Dotknij
pomocą
Indeks
PL
37
2
Odtwarzanie obrazów
na ekranie telewizora
Podłącz kamerę do telewizora.

3
Odtwórz film lub wyświetl zdjęcie
z poziomu kamery (str. 34).
Konfiguracje połączeń
Gniazda wyjściowe w kamerze
Podłączanie kamery do telewizora HD
Gniazdo HDMI OUT
Znajdź obraz
Filmy, które zostały zarejestrowane w
wysokiej rozdzielczości (HD), będą
odtwarzane także w wysokiej rozdzielczości
(HD). W przypadku rejestrowania w
standardowej rozdzielczości (STD)
filmy będą odtwarzane w standardowej
rozdzielczości (STD).
Przewód komponentowy
A/V (w zestawie)
Zdalne złącze
A/V
(Zielony) Y
(Niebieski)PB/CB
(Czerwony)PR/CR
(Biały)
(Czerwony)
1
Przełącz wejście w telewizorze
na odbiór sygnału z gniazda, do
którego podłączono kamerę.

Spis treści
Konfiguracje połączeń i jakość obrazu
(wysoka rozdzielczość (HD) lub
standardowa rozdzielczość (STD))
wyświetlanego na ekranie telewizora zależą
od typu podłączonego telewizora oraz
używanych gniazd.
Obrazy na telewizorze można oglądać
nawet wtedy, gdy dopiero są nagrywane.
Jako źródła zasilania należy użyć
znajdującego się w zestawie zasilacza
sieciowego (str. 16).
Przewód HDMI
(sprzedawany oddzielnie)
Indeks
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi
telewizora.
PL
38
Podłączanie kamery do telewizora 16:9
(panoramicznego) lub 4:3 niezgodnego
ze standardem HD

Podłączanie przy użyciu przewodu
HDMI



Przewód komponentowy
A/V (w zestawie)

(Zielony) Y
(Niebieski)PB/CB
(Czerwony)PR/CR

(Biały)
(Czerwony)

(Biały)
(Czerwony)
Ustawianie proporcji obrazu zgodnie z
podłączonym telewizorem (16:9/4:3)
(Żółty)

Przewód połączeniowy A/V
(w zestawie)
(Żółty)
(Biały)
(Czerwony)
Zależnie od posiadanego telewizora, w pozycji
[Typ TV] wybrać ustawienie [16:9] lub [4:3]
(str. 89).
Podłączanie za pośrednictwem
przewodu połączeniowego A/V z
wtykiem S VIDEO

Po podłączeniu tylko wtyków wideo
przewodu komponentowego, sygnały audio
nie będą odtwarzane. Aby sygnały audio były
odtwarzane, do odpowiednich gniazd należy
włożyć wtyk biały i czerwony.

PL
39
W przypadku podłączenia wtyku S VIDEO
(kanału S VIDEO) nie będą wyprowadzane
sygnały audio. Aby sygnały audio były
odtwarzane, do wejściowych gniazd audio
telewizora należy podłączyć wtyki biały i
czerwony.
Taka konfiguracja połączeń zapewnia obrazy
wyższej rozdzielczości w porównaniu do
konfiguracji połączeń z użyciem przewodu A/V.
Indeks
Podłączanie za pośrednictwem
przewodu komponentowego A/V

Znajdź obraz
Przewód połączeniowy
A/V z wtykiem S VIDEO
(sprzedawany oddzielnie)
Pamiętaj, aby użyć kabla HDMI z logo HDMI.
Przewód powinien mieć z jednej strony (od
kamery) wtyk mini HDMI, a z drugiej — wtyk
pasujący do telewizora.
Obrazy chronione prawami autorskimi nie będą
przesyłane z gniazda HDMI OUT kamery.
W tej konfiguracji niektóre telewizory nie będą
działać prawidłowo (np. brak dźwięku lub
obrazu).
Nie należy podłączać gniazda HDMI OUT
kamery do gniazda HDMI OUT urządzenia
zewnętrznego, ponieważ może dojść do
uszkodzenia.
Jeżeli podłączone urządzenie jest zgodne z
5,1-kanałowym dźwiękiem przestrzennym,
filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) będą
automatycznie odtwarzane w trybie 5,1kanałowego dźwięku przestrzennego. Dźwięk
w filmach w standardowej rozdzielczości (STD)
będzie konwertowany na dźwięk 2-kanałowy.
Spis treści
Filmy, które zostały zarejestrowane w
wysokiej rozdzielczości (HD), będą
odtwarzane w standardowej rozdzielczości
(STD). Filmy zarejestrowane w
standardowej rozdzielczości (STD) będą
odtwarzane w standardowej rozdzielczości
(STD).
Wybierz ustawienie [Komponent] odpowiednie
do używanego wejściowego gniazda
komponentowego. Aby wprowadzić ustawienie,
(MENU)
wystarczy dotknąć kolejno:
 [Konfiguracja]  [ ( Połączenia)] 
[Komponent]  wybranego ustawienia 
.
W przypadku telewizora
monofonicznego (wyposażonego tylko
w jedno wejściowe gniazdo audio)

Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego
A/V do wejściowego gniazda wideo, a wtyk
biały (lewy kanał) lub czerwony (prawy kanał)
- do wejścia audio telewizora lub magnetowidu.
Spis treści
Podłączanie kamery do telewizora
przez magnetowid

Podłącz kamerę do wejścia LINE IN
magnetowidu przy użyciu przewodu A/V.
Ustaw przełącznik wyboru sygnału wejściowego
magnetowidu w pozycji LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 itd.).
 Uwagi
Filmy w standardowej rozdzielczości (STD),
które będą odtwarzane na telewizorze
4:3 niezgodnym z sygnałem 16:9, należy
nagrywać w proporcjach obrazu 4:3. Dotknij
(MENU)  [Jakość/rozm.obrazu] 
Tryb Szeroki]  [4:3] 
(str. 85).
[
 Gdy do wyprowadzania sygnałów wideo
wykorzystywany jest kabel połączeniowy
A/V, obrazy będą odtwarzane w standardowej
rozdzielczości (STD).

Znajdź obraz
Wskazówki
Przy podłączaniu kamery do telewizora przez
kilka typów przewodów połączeniowych do
przesyłania obrazów, kolejność priorytetu
gniazd wejściowych telewizora będzie
następująca:
HDMI  komponentowe  S VIDEO 
video
Interfejs HDMI (High Definition Multimedia
Interface) umożliwia wysyłanie zarówno
sygnałów wideo, jak i sygnałów audio. Wyjście
HDMI OUT zapewnia bardzo dobrą jakość
obrazu i umożliwia przesyłanie dźwięku
cyfrowego.



Indeks
PL
40
Funkcje zaawansowane
Przydatne funkcje przy
nagrywaniu filmów i
zdjęć
Dostosowywanie zoomu za
pomocą dźwigni zoomu
Dostosowywanie zoomu za
pomocą pierścienia zoomu
Zoom optyczny wspomagany
elektrycznie
Jeśli obiektyw jest wyposażony w pierścień
zoomu, obrócenie go w lewo lub w prawo
pozwala zmienić stopień powiększenia.
Ustawienia powiększenia za pomocą
pierścienia zoomu można dokonać
tylko w zakresie optycznym obiektywu.
Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi w zestawie z obiektywem.
Spis treści
Dostosuj powiększenie za pomocą dźwigni
zoomu. Przesuń dźwignię nieznacznie, aby
szybkość zoomu była niewielka. Przesuń ją
dalej, aby uzyskać szybszy zoom.
Możesz powiększyć obraz bez pogarszania
jego jakości. Wymagane jest użycie
kompatybilnego obiektywu z zoomem
wspomaganym elektrycznie.
Pierścień zoomu
Znajdź obraz
Szerszy zakres
widoku (szerszy
kąt)
 Uwagi
Nie łap cylindra obiektywu wysuwanego
podczas powiększania ani nie używaj wobec
niego siły. Może to spowodować uszkodzenie
obiektywu.
 Konieczne może być przełączenie przełącznika
na obiektywie do pozycji MANUAL, w
zależności od używanego obiektywu.
Indeks

Widok przybliżony
(tele)
PL
41
Aby ustawić szybkość zoomu
Z powodu przetwarzania cyfrowego jakość
obrazu ulegnie pogorszeniu.
W przypadku korzystania z zoomu
cyfrowego wykrywanie twarzy (str. 79)
i śledzenie ostrości (str. 45) nie będzie
działać. W przypadku użycia zoomu
cyfrowego, gdy kompensacja tła jest
aktywowana przez funkcję wykrywania
twarzy, funkcja jest anulowana i jasność
obrazu może spaść. Przed użyciem zoomu
cyfrowego ustaw opcję [Ekspozycja] na
ręczną.
Można dostosować szybkość zoomu.
(MENU)  [Aparat/
Dotknij
Asysta
Mikrofon]  [ (
nagrywania)]  [Szybkość zoomu] 
[Stały]  wybranego ustawienia 



 Uwagi
Trzymaj palec na dźwigni zoomu. Jeśli palec
zostanie zdjęty z dźwigni zoomu, nagrany
możne również zostać dźwięk działania dźwigni
zoomu.
 Nie można użyć zoomu cyfrowego po
RAW/JPEG] na [RAW]
ustawieniu opcji [
lub [RAW & JPEG].


PL
42
Indeks
Wskazówki
Można użyć zoomu cyfrowego wraz z zoomem
optycznym.
Po ustawieniu opcji [Dźwignia zoomu]
(str. 84) na wartość inną niż [Zoom cyfrowy],
powiększenie zoomu cyfrowego będzie
zachowanie.

To ustawienie działa zarówno w przypadku
zoomu cyfrowego jak zoomu optycznego ze
wspomaganiem elektrycznym.
Po ustawieniu na [Stały] można powiększać z
ustawioną szybkością, niezależnie od zakresu
wychylenia dźwigni zoomu.
Zakres szybkości zoomu różni się w zależności
od używanego obiektywu z zoomem
wspomaganym elektrycznie. W zależności od
kombinacji obiektywu ustawienia [Szybkość
zoomu], szybkość może nie ulec zmianie
lub może być słyszalny dźwięk napędu.
Przed rzeczywistym filmowaniem zaleca się
dokonanie próby.
Dźwignię zoomu wspomaganego elektrycznie
obiektywu zmiennoogniskowego o dużym
powiększeniu znajdującego się w zestawie
z modelem NEX-VG30H/VG30EH można
obsługiwać niezależnie od dźwigni zoomu
kamery. W takim przypadku można przełączyć
się pomiędzy zoomem wspomaganym
elektrycznie (SERVO) a zoomem ręcznym
(MANUAL) w obiektywie. W przypadku
korzystania z zoomu wspomaganego
elektrycznie (SERVO) za pomocą przełącznika
szybkości zoomu w obiektywie można wybrać
szybkość zoomu spośród trzech poziomów.
Ustawienie zoomu w kamerze i w obiektywie są
od siebie niezależne.
Znajdź obraz


.
Spis treści
Zoom cyfrowy
Odległość między powierzchnią obiektywu
i czujnikiem obrazu wynosi ok. 18 mm.
Ręczne ustawianie ostrości
Jeśli obiektyw jest wyposażony w pierścień
ostrości, obrócenie go w lewo lub w prawo
pozwala ustawić ostrość.
Jeśli używany obiektyw obsługuje
autofokus, naciśnij FOCUS, aby ustawić
tryb autofokusu na ręczny. Symbol 
będzie wyświetlany na ekranie LCD w
trybie ręcznego ustawiania ostrości.
* Czujnik obrazu to element kamery, który pełni
rolę taśmy filmowej.
Gdy obiekt znajduje się bliżej od obiektywu, niż
wynosi minimalna odległość rejestrowania**,
nie jest możliwe sprawdzenie ustawienia
ostrości. Upewnij się, czy odległość między
obiektem i kamerą jest prawidłowa.
** Minimalna odległość rejestrowania dla
obiektywu E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS,
znajdującego się w zestawie z modelem
NEX-VG30H/VG30EH wynosi 0,3 m (szeroki
kąt) – 0,5 m (tele).

Spis treści
Wskazówki
Naciśnięcie przycisku FOCUS pozwala
przełączyć tryb pracy w następującej kolejności:
[Auto]  [DMF]*  [Ręczny].
* Tylko zdjęcia
Ręczne dopasowanie ostrości po wprowadzeniu
ustawienia automatycznego (bezpośrednie
ostrzenie ręczne).


Przycisk FOCUS

Używanie rozszerzonej ostrości
Naciśnij przycisk EXPANDED FOCUS, aby
powiększyć (ok. 4x) środek ekranu. Przy
użyciu tej funkcji można łatwo i dokładnie
ustawić ręcznie ostrość.
Znajdź obraz
Tej funkcji można użyć w następujących
przypadkach.
 Zarejestrowanie obiektu znajdującego się za
oknem, na którym są krople wody.
 Zarejestrowanie poziomych pasków.
 Zarejestrowanie obiektu, który ma mały
kontrast z tłem.
 Zarejestrowanie obiektu, który znajduje się
w tle.
 Zarejestrowanie nieruchomego obiektu z
użyciem statywu.
Naciśnij EXPANDED FOCUS.
Aby zmierzyć dokładną odległość do
obiektu
Mocowanie obiektywu
Naciskanie przycisku EXPANDED FOCUS
pozwala przełączać się między widokiem
rozszerzonym i normalnym.
18 mm
Symbol przedstawia dokładne położenie
czujnika obrazu*. Podczas pomiaru
odległości między kamerą i obiektem
należy odnosić się do położenia tej linii.
PL
43
Indeks
Przycisk EXPANDED FOCUS
 Uwagi
Chociaż obraz na ekranie jest rozszerzony, to
jest on rejestrowany w normalny sposób.
 Nie jest możliwe używanie zoomu razem z
opcją [Pomiar punkt./ostr.], [Pomiar punktu]
lub [Ostrość punktu].
Wybór trybu nagrywania
W przypadku nagrywania filmów w
wysokiej rozdzielczości (HD) istnieje
możliwość zmiany trybu nagrywania, który
]
decyduje o jakości filmu ([Standard
jest ustawieniem domyślnym). Długość
nagrania, które można zapisać na karcie
pamięci, zależy od trybu nagrywania.
Istnieje możliwość wyboru odpowiedniej
jakości obrazu. Można wybrać wysoką
rozdzielczość (HD), która gwarantuje
bardzo dobrą jakość obrazu, lub
standardową rozdzielczość (STD),
która zapewnia lepszą zgodność z
różnymi urządzeniami odtwarzającymi
Jakość HD] jest ustawieniem
([
domyślnym). Jakość obrazu należy dobrać
do warunków nagrywania lub urządzenia
odtwarzającego.
(MENU)  [Jakość/
 Dotknij
Tryb NAGR].
rozm.obrazu]  [
/
Dostępne tryby nagrywania zależą od
Szybkość
wybranego ustawienia [
klatek] (str. 85).
* Na ikonie nośnika pojawi się symbol
, jeżeli filmu zarejestrowanego w
wybranym trybie nagrywania nie można
zapisać na tym nośniku.
 Dotknij
.
Jakość nagrywania obrazu uległa
zmianie.
PL
44
.
Indeks

Znajdź obraz
 Dotknij odpowiedniego trybu
nagrywania.
Jakość HD],
 Dotknij [
aby rejestrować obrazy w
wysokiej rozdzielczości (HD),
albo [
Jakość STD],
aby rejestrować obrazy w
standardowej rozdzielczości
(STD).
 Dotknij
Spis treści
Wybór wysokiej rozdzielczości
obrazu (HD) lub standardowej
rozdzielczości obrazu (STD)
(MENU) 
 Dotknij
[Jakość/rozm.obrazu]  [
Ustawienia].
Wskazówki
Można nagrywać, odtwarzać lub edytować
filmy wyłącznie w wybranej jakości obrazu.
Aby nagrywać, odtwarzać lub edytować filmy
w innej jakości obrazu, należy zmienić to
ustawienie.



 [Najwyż.
Tryby nagrywania i nośniki danych

PS*
FX

FH/
HQ/LP
Na opisywanej kamerze
Karta pamięci
Korzystanie z funkcji śledzenia
ostrości
Na urządzeniach zewnętrznych
Nośniki
zewnętrzne
(urządzenia USB)
Po dotknięciu wybranego obiektu na
ekranie LCD, który ma być śledzony,
kamera będzie śledzić ten obiekt w trakcie
rejestrowania filmu.
Płyty Blu-ray
—
Po dotknięciu twarzy
Wokół twarzy pojawi się podwójna ramka,
dla której automatycznie będzie ustawiana
ostrość, kolor i ekspozycja.
—
* Opcję [PS] można ustawić tylko wtedy, gdy
Szybkość klatek] jest ustawiona
opcja [
na [60p] (NEX-VG30/VG30H), [50p]
(NEX-VG30E/VG30EH).
Po dotknięciu punktu poza twarzą
Wokół dotkniętego punktu pojawi się
podwójna ramka, dla której automatycznie
będzie ustawiana ostrość.
Wskazówki
Gdy wybrany jest tryb PS dla obrazu w wysokiej
rozdzielczości (HD), filmy są nagrywane w
rozdzielczości 1920  1080/60p (NEX-VG30/
VG30H) lub 1920  1080/50p (NEX-VG30E/
VG30EH). Gdy wybrany jest tryb FX lub FH,
filmy są nagrywane w rozdzielczości 1920 
1080/60i / 1920  1080/24p (NEX-VG30/
VG30H) lub 1920  1080/50i / 1920 
1080/25p (NEX-VG30E/VG30EH). Gdy
wybrany jest tryb HQ lub LP dla obrazu
w wysokiej rozdzielczości (HD), filmy są
nagrywane w rozdzielczości 1440  1080/60i
(NEX-VG30/VG30H) lub 1440  1080/50i
(NEX-VG30E/VG30EH).
Do wyboru są następujące tryby nagrywania w
wysokiej rozdzielczości (HD).
] (NEX-VG30/VG30H), [50p
 [60p Jakość
] (NEX-VG30E/VG30EH) (AVC
Jakość
HD 28M (PS))


Dotknij twarz lub punkt, które mają
być śledzone.
Indeks

Znajdź obraz
Płyty do
nagrywania
AVCHD
Spis treści

Tryb nagrywania
Rodzaje nośników
jakość
] (AVC HD 24M (FX))
] (AVC HD 17M (FH))
jakość
 [Standard
] (AVC HD 9M (HQ))
 [Dłuższy czas
] (AVC HD 5M (LP))
Tryb nagrywania w standardowej jakości
obrazu (STD) ograniczony jest do następującej
wartości.
 [Standard
] (STD 9M (HQ))
„M” np. w opcji „24M” oznacza „Mb/s”.
Można nagrywać z rozdzielczością 1920 
1080/24p (FX, FH) w modelu PAL l (NEXVG30E/VG30EH) po aktywowaniu opcji [Tryb
24p].
 [Wysoka
Rodzaje nośników, na których można
zapisywać obrazy, zależą od wybranego
trybu nagrywania.
Szczegółowe informacje na temat operacji
zapisu z wykorzystaniem urządzeń
zewnętrznych można znaleźć na stronie 63.
Wyświetlona zostanie podwójna
ramka.
PL
45
Aby zakończyć śledzenie, wystarczy
/
widocznego z
dotknąć symbolu
prawej strony ekranu LCD.
 Uwagi
Aby uzyskać 5,1-kanałowy dźwięk przestrzenny
towarzyszący filmom nagranym w wysokiej
rozdzielczości obrazu (HD) z dźwiękiem
5,1-kanałowym, potrzebne jest urządzenie
obsługujące dźwięk przestrzenny w formacie
5,1-kanałowym.
 W przypadku podłączenia kamery przewodem
HDMI (sprzedawany oddzielnie), dźwięk
towarzyszący filmom wysokiej rozdzielczości
(HD) nagrany w standardzie 5,1-kanałowym
jest automatycznie odtwarzany jako dźwięk
5,1-kanałowy. Dźwięk towarzyszący filmom
w standardowej rozdzielczości (STD) jest
konwertowany na dźwięk 2-kanałowy.

Wskazówki
Jeżeli dotknięta twarz zniknie z ekranu
LCD, priorytet ma obiekt wybrany w pozycji
[Wykrywanie twarzy] (str. 79). Jeżeli twarz
powróci na ekran, wówczas ta twarz ma
priorytet.
Nie można użyć funkcji wykrywania twarzy,
Cinematone] jest ustawiona na
gdy opcja [
[Włącz].
Funkcje wykrywania twarzy i śledzenia ostrości
nie działają w przypadku korzystania z zoomu
cyfrowego.






Nagrywanie w trybie lustrzanym
Nagrywanie pełniejszego dźwięku
(5,1-kanałowego dźwięku
przestrzennego)
Kamera ta została wyposażona w
czterokapsułową matrycę mikrofonów.
Pozwala to na rejestrowanie wyraźnego
dźwięku bez szumów w standardzie 5,1kanałowym. Później, odtwarzając film na
urządzeniach obsługujących 5,1-kanałowy
dźwięk przestrzenny, można uzyskać
realistyczny dźwięk.
Wskazówki
Na ekranie LCD pojawi się lustrzane odbicie
obrazu, ale nagrywany będzie normalny obraz.
Kamera może wyświetlać obraz na ekranie LCD
lub w wizjerze.

Wbudowany mikrofon


PL
46
Indeks
Otworzyć panel LCD pod kątem 90 stopni
do kamery (), a następnie obrócić go o
180 stopni w stronę obiektywu ().
Znajdź obraz

Wskazówki
Dostępne standardy nagrywanego dźwięku to
) i [2ch Stereo] (
)
[5.1ch Surround] (
([Tryb audio], str. 81).
Korzystając z programu „PlayMemories Home”
(w zestawie) z poziomu komputera można
utworzyć płytę z filmami zarejestrowanymi
posiadaną kamerą. Odtwarzając taką płytę z
poziomu 5,1-kanałowego zestawu dźwięku
przestrzennego, można uzyskać realistyczny
dźwięk.
Spis treści
 Uwagi
Po zmianie fryzury lub przy pewnych
poziomach jasności otoczenia obiektu mogą
wystąpić problemy z wykrywaniem wybranego
obiektu. W takim przypadku należy ponownie
dotknąć obiektu w trakcie nagrywania.
 Jeżeli ma być śledzona jakaś twarz, w
pozycji [Wykrywanie twarzy] należy wybrać
inne ustawienie niż [Wyłącz] ([Auto] jest
ustawieniem domyślnym).

Naciśnij WHITE BALANCE.
Nagrywanie pod innym kątem
Kamera może rejestrować obraz pod
następującymi kątami względem obiektu.

Niski kąt
(przycisk START/STOP na ekranie LCD)
Spis treści
Przycisk WHITE
BALANCE
Można wybrać spośród następujących trybów
 Auto
Automatyczna regulacja balansu bieli.
Na zewnątrz ( )

Wewnątrz ()
Balans bieli jest odpowiednio
dostosowywany do poniższych warunków
nagrywania:
 W pomieszczeniach
 Na przyjęciach lub w studiach, gdzie
warunki oświetlenia szybko się
zmieniają
 Przy oświetleniu lampami studyjnymi,
sodowymi lub lampami emitującymi
światło o barwie przypominającej
światło fluorescencyjne
Wskazówki
Po zbliżeniu się do wizjera, gdy opcja [Wizjer/
Panel] ustawiona jest na [Auto] (str. 91), czujnik
oka może wyłączyć ekran LCD. Aby tego
uniknąć, ustaw opcję [Wizjer/Panel] na [Panel].


Regulacja opcji Balans bieli
Temp.barw. (
)
Balans bieli jest dostosowywany stosownie
to temperatury barwowej źródła światła:
 Wybierz opcję [Temp.barw.], a następnie
ustaw ją przyciskami +/– na ekranie
LCD.
PL
47
Indeks
Balans bieli (balans kolorów) można
ustawić tak, aby biel była wiernie
odwzorowywana, stosownie do
temperatury barwowej źródła światła.
Można również użyć tej funkcji w celu
dostosowania kolorów stosownie do
używanego obiektywu.
Znajdź obraz
Balans bieli jest odpowiednio
dostosowywany do poniższych warunków
nagrywania:
 W plenerze
 Sceneria nocna, neony i pokazy ogni
sztucznych
 Wschody i zachody słońca
 Przy oświetleniu lampami jarzeniowymi
emitującymi światło dzienne
Niskie kąty
(przycisk START/STOP na uchwycie)
Jednym dotk. (
)
Spis treści
Balans bieli zostanie dostosowany do
oświetlenia otoczenia.
Dotknij [
].
Skierować kamerę na biały przedmiot,
np. kartkę papieru, oświetlony tak samo
jak obiekt, który ma zostać sfilmowany,
w taki sposób, aby wypełnił kadr.
Dotknij [
].
 Uwagi
Przy oświetleniu jarzeniówkami emitującymi
światło białe lub o zimnym odcieniu w
przypadku opcji [Balans bieli] należy wybrać
ustawienie [Auto] lub dostosować kolor w
obszarze [Jednym dotk.].
 Po wybraniu [Jednym dotk.] ustaw kadr na
białe elementy.
 Gdy kamera nagrywa film, symbol
jest
wyszarzony, a ustawienie opcji [Jednym dotk.]
nie jest możliwe.

Znajdź obraz
Wskazówki
W przypadku wymiany akumulatora przy
ustawieniu [Auto] lub przeniesienia kamery na
zewnątrz po nagrywaniu w pomieszczeniu (lub
odwrotnie), kamerę należy na ok. 10 sekund
skierować na znajdujący się w pobliżu biały
przedmiot.
Przy zmianie oświetlenia w wyniku
przyniesienia kamery z pleneru do
pomieszczenia (lub odwrotnie) po uprzednim
ustawieniu balansu bieli przez funkcję [Jednym
dotk.] należy powtórzyć procedurę [Jednym
dotk.], aby ponownie wyregulować balans bieli.
Można dostosować balans bieli B-A (od
niebieskiego do bursztynowego) lub G-M
(od zielonego do amarantowego) dotykając
przycisku [OPTION].
Gdy opcja [Temp. barw. b. biel.], [B. biel.
B-A] lub [B. biel. G-M] jest przypisana do
przycisku MANUAL (str. 51), wartość można
dostosować naciskając przycisk MANUAL
i obracając pokrętło MANUAL (str. 49). W
przypadku ponownego naciśnięcia przycisku
MANUAL, wartość [Auto] jest ustawiana w
opcji [Temp. barw. b. biel.], a ustawienie staje
się nieefektywne w przypadku wybrania opcji
[B. biel. B-A] lub [B. biel. G-M].




Indeks

PL
48
Ręczne ustawianie
 Aby wybrać ręczne ustawianie
tego trybu, naciśnij przycisk IRIS
.
Ręczna zmiana ustawień obrazu
pokrętłem MANUAL
Aby wprowadzić ręcznie szereg ustawień,
użyj widocznego na kamerze pokrętła
MANUAL .
Spis treści
Naciskanie przycisku IRIS 
powoduje naprzemienne włączanie
trybu automatycznego i ręcznego.
Wartość przysłony
Ikona przełączania trybu pracy
Ikona przełączania trybu pracy
Pusta
Ustawianie ręczne.

Funkcja [Ekspozycja] jest sterowana ręcznie
(str. 52).
Znajdź obraz
Ustawianie automatyczne.
Ustawienie wartości
Po podświetleniu wartości ustawienia
można ją dostosować za pomocą
pokrętła MANUAL.
Regulacja opcji Przesłona
Poniżej zostały opisane czynności
pozwalające na skonfigurowanie ekspozycji
z zastosowaniem priorytetu Przesłona.
 Aby ustawić opcję Przesłona,
obróć pokrętło MANUAL .
Wskazówki
Naciśnij ponownie przycisk IRIS, aby ustawić
opcję Przesłona automatycznie. Obok wartości
przysłony pojawi się symbol .
Zakres wartości przysłony, które można
ustawić, zależy od zastosowanego obiektywu.
Przy niektórych obiektywach wartość przysłony
może się zmieniać wraz ze zmianą stopnia
powiększenia z szerokokątnego na tele.



PL
49
Indeks
 Naciśnij przycisk PROGRAM
AE  i ustaw opcje Przesłona,
Wzmocnienie (ISO), Szybkość
migawki oraz Ekspozycja na
[Auto].




Regulacja opcji Szybkość migawki

Poniżej zostały opisane czynności
pozwalające na skonfigurowanie ekspozycji
z zastosowaniem priorytetu Szybkość
migawki.
Można ustawić opcję Szybkość migawki w
zakresie od 1/4 sekundy do 1/10000 sekundy w
trybie filmu 60p (NEX-VG30/VG30H), od 1/3
sekundy do 1/10000 sekundy w trybie filmu 50p
(NEX-VG30E/VG30EH), lub od 30 sekund do
1/4000 sekundy w trybie zdjęć.
Przy dłuższych wartościach opcji Szybkość
migawki automatyczne ustawienie ostrości jest
utrudnione. Zalecamy ustawienie kamery na
statywie i ręczne ustawianie ostrości.
Podczas nagrywania przy lampach
fluorescencyjnych, sodowych, rtęciowych lub
LED na obrazie mogą się pojawić poziome pasy.
Aby je zredukować, zmień ustawienie opcji
Szybkość migawki.
Aby automatycznie ustawić czas
ustawienia opcji Szybkość migawki
 Naciśnij przycisk PROGRAM
AE  i ustaw opcje Przesłona,
Wzmocnienie (ISO), Szybkość
migawki oraz Ekspozycja na
[Auto].
Naciśnij ponownie przycisk SHUTTER
SPEED . Obok wartości opcji Szybkość
migawki pojawi się symbol .
Regulacja opcji Ekspozycja
Poniższy opis jest przykładem sytuacji,
w której do przycisku MANUAL została
przypisana opcja [Ekspozycja] 
(ustawienie domyślne).
Naciskanie przycisku SHUTTER
SPEED  powoduje naprzemienne
włączanie trybu automatycznego i
ręcznego.
Znajdź obraz
 Aby wybrać ręczne ustawianie
tego trybu, naciśnij przycisk
SHUTTER SPEED .
 Naciśnij przycisk MANUAL ,
aby włączyć tryb ręcznej regulacji
przysłony.
 Aby ustawić opcję Szybkość
migawki, obróć pokrętło
MANUAL .
Naciskanie przycisku MANUAL
powoduje naprzemienne włączanie
trybu automatycznego i ręcznego.
Wskazówki
Zmiana opcji Szybkość migawki pozwala
ustawić wygląd poruszającego się obiektu.
Ustawienie krótszego czasu w ustawieniu
Szybkość migawki pozwala sfotografować
szybko poruszający się obiekt bez jego
rozmazania. Z drugiej strony dłuższe ustawienie
w opcji Szybkość migawki pozwala lepiej
uwypuklić aktualny nastrój.
Indeks


Spis treści
Zakres ostrości, ważny efekt związany z
przysłoną, nazywa się głębią pola. Głębia
pola skraca się wraz z otwarciem przysłony
i powiększa z jej zamykaniem. Dzięki
odpowiedniemu używaniu przysłony można
osiągnąć interesujące efekty artystyczne.
Prawidłowe ustawienie przysłony pozwala na
wyostrzenie lub rozmazanie tła.
 Ustawienie wartości
Od lewej Przesłona, Wzmocnienie
(ISO), Szybkość migawki
PL
50
Przypisywanie elementu menu do
przycisku MANUAL
 Stan
Ikona przełączania trybu pracy
Naciśnij i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk MANUAL.
Zostanie wyświetlony ekran ustawień
opcji [Przycisk MANUAL]
Pusta
Ustawianie ręczne.

Spis treści
Ustawianie automatyczne.
Funkcja [Ekspozycja] jest sterowana ręcznie
(str. 52).
Ustawienie wartości
Po podświetleniu wartości ustawienia
można ją dostosować za pomocą
pokrętła MANUAL.
Obróć pokrętło MANUAL i wybierz
element menu do przypisania.
Naciśnij przycisk MANUAL.
 Obracając pokrętło MANUAL ,
ustaw wartość opcji [Ekspozycja].
 Uwagi
Ustawienia ręczne zostaną zachowane,
nawet jeśli element przypisany do przycisku
MANUAL. Jednak po ustawieniu opcji
Przesłona, Szybkość migawki i Wzmocnienie
(ISO) na tryb ręczny (przy opcji [Przestawienie
AE] ustawionej na [Włącz]), opcja
[Przestawienie AE] nie będzie brana pod uwagę.

Wskazówki
Również elementy menu można przypisać do
przycisku MANUAL przez dotknięcie kolejno:
(MENU)  [Aparat/Mikrofon] 
(
Ustawienia aparatu)]  [Przycisk
[
MANUAL].
Informacje (str. 88) wyświetlane na ekranie
LCD kamery zależą od ustawień nagrywania
kamery. Ustawienia sygnalizują wyświetlane
poniższe ikony.

: Automatycznie

: Ekspozycja ustawiana ręcznie.


Aby wrócić do trybu regulacji
automatycznej
Naciśnij ponownie przycisk MANUAL.
Obok wartości [Przesłona], [Szybkość
migawki] i [Wzmocnienie (ISO)] pojawi
się symbol , a wyróżnienie zostanie
anulowane.

Elementy, które można przypisać do
pokrętła MANUAL







Indeks

[Ekspozycja]
[Wzmocnienie(ISO)]
[Przesłona]
[Szybkość migawki]
[Przestawienie AE]
[Temp. barw. b. biel.]
[B. biel. B-A]
[B. biel. G-M]
Znajdź obraz
Wraz z obracaniem pokrętła MANUAL
będzie rosnąć wartość ustawień
Przesłona, Szybkość migawki i
Wzmocnienie (ISO).
PL
51
[Ekspozycja]: ręczne ( )
Ręczna obsługa zaawansowanych
funkcji
Przy użyciu opcji Przesłona, Szybkość
migawki i Wzmocnienie (ISO) można
ustawić jasność rejestrowanych filmów.
Poniższy opis jest przykładem sytuacji, w
której opcja Przesłona została ustawiona na
ręczną regulację.
[Ekspozycja]: automatyczne ( )
Spis treści
Gdy jest używana opcja [Ekspozycja],
[Pomiar punktu] itd. wszystkie
ustawienia Przesłona, Szybkość migawki
i Wzmocnienie (ISO) wprowadzone jako
automatyczne ( ) zostaną przełączone na
ręczne ( ).
Jasność jest regulowana na podstawie
wartości ustawionej w opcji [Ekspozycja],
[Pomiar punktu] itd.
 Ustaw opcję [Ekspozycja] na
regulację ręczną.
Fotografowanie zdjęć zostanie ustawione
tak, aby uzyskać optymalną jasność.
 Naciśnij IRIS , aby ustawić
ręczny tryb (symbol obok
ustawienia wartości zniknie).
 Naciśnij IRIS , aby ustawić
ręczny tryb (symbol obok
ustawienia wartości zniknie).
Aby ustawić wartość, użyj pokrętła
MANUAL , gdy ustawienie wartości
jest wyróżnione, a obok nie jest
widoczny symbol .
 Aby ustawić przysłonę, obróć
pokrętło MANUAL .
Znajdź obraz
Aby ustawić wartość, użyj pokrętła
MANUAL, gdy ustawienie wartości jest
wyróżnione, a obok nie jest widoczny
symbol .
 Aby ustawić przysłonę, obróć
pokrętło MANUAL .
Wartości Szybkość migawki
i wzmocnienia (ISO) zostaną
automatycznie dopasowane do
optymalnej jasności tak, aby były
zgodne z wartością przysłony.
Ustawienia wartości Szybkość migawki
i Wzmocnienie (ISO) zmieniają się
stosownie do wartości ustawionej w
opcji [Ekspozycja], [Pomiar punktu],
etc.
Indeks
PL
52
Optymalne
wykorzystanie kamery
Pełny tryb ręczny
Pełny tryb ręczny jest dostępny, gdy
wszystkie opcje: Przesłona, Szybkość
migawki i Wzmocnienie (ISO) zostaną
przełączone na tryb ręczny.
Usuwanie filmów i zdjęć
[Ekspozycja]:
automatyczne
( )
[Ekspozycja]:
ręczne ( )
 Uwagi
Nie ma możliwości przywrócenia usuniętych
obrazów. Ważne filmy i zdjęcia należy wcześniej
zapisać.
 Podczas usuwania obrazów nie wolno
odłączać akumulatora lub zasilacza sieciowego
od kamery. Może w ten sposób dojść do
uszkodzenia karty pamięci.
 W trakcie usuwania obrazów z karty pamięci
nie wolno wyciągać karty.
 Nie można usuwać chronionych filmów i
zdjęć. Przed przystąpieniem do usuwania
wspomnianych filmów i zdjęć należy anulować
ich ochronę (str. 55).

Pełny tryb
ręczny
Wskazówki
Ustawienia Przesłona, Szybkość migawki,
Wzmocnienie (ISO) i Ekspozycja zostaną
przełączone na tryb automatyczny po
naciśnięciu przycisku PROGRAM AE.
Po dotknięciu przycisku [Auto] na ekranie
ustawienia [Ekspozycja], [Pomiar punktu] itd.
tylko te opcje (spośród Przesłona, Szybkość
migawki i Wzmocnienie (ISO)) wrócą do
ustawienia , które były ustawione na .



Wskazówki
Na ekranie odtwarzania istnieje możliwość
usunięcia zdjęcia przy użyciu .
Aby usunąć wszystkie nagrane obrazy i zwolnić
całe dostępne miejsce na karcie pamięci,
sformatuj tę kartę (str. 87).
Obrazy o zmniejszonych rozmiarach,
umożliwiające wyświetlenie wielu obrazów
jednocześnie na ekranie indeksu, określane są
mianem „miniatur”.




 Naciśnij przycisk
obrazów) (str. 34).
(Podgląd
PL
Indeks
(MENU)  [Edycja/
 Dotknij
Kopiuj]  [Kasuj].
53
Znajdź obraz
 Ustaw opcję [Ekspozycja], [Pomiar
punktu] na ręczną/automatyczną regulację.
 Gdy wszystkie opcje: Przesłona,
Szybkość migawki, Wzmocnienie (ISO) są
ustawione na tryb ręczny.
 Gdy przynajmniej w jednej z opcji 
wybrano ustawienie [Auto].
Spis treści
Aby zwolnić miejsce na karcie pamięci,
usuń z niej filmy i zdjęcia.
Powiązanie między trzema trybami
 Aby zaznaczyć i usunąć filmy,
dotknij [Wiele obrazów] 
[
FILM]/[
ZDJĘCIE]/
[
FILM/FOTO].

Dotknij
i dotknij

.
, zaznacz wydarzenie
Aby potwierdzić obraz, dotknij miniatury
i przytrzymaj ją. Do poprzedniego ekranu
.
można wrócić, dotykając polecenia
Dotknij

.
Ochrona nagranych filmów i zdjęć
(Ochrona)
Spis treści
Gdy opcja [
/
Ustawienia] jest
Jakość STD], zamiast
ustawiona na [
pojawi się
.
/
Zabezpieczenie filmów i zdjęć pozwala
uniknąć ich przypadkowego usunięcia.
Na chronionych obrazach będzie
wyświetlany symbol .
 Dotknięcie powoduje
wyświetlenie symbolu
na filmach lub zdjęciach do
usunięcia.
(MENU)  [Edycja/
 Dotknij
Kopiuj]  [Chroń].
 Aby zaznaczyć i ustawić ochronę
filmów, wystarczy dotknąć
kolejno: [Wiele obrazów] 
FILM]/[
ZDJĘCIE]/
[
[
FILM/FOTO].
Aby potwierdzić obraz, dotknij miniatury
i przytrzymaj ją. Do poprzedniego ekranu
.
można wrócić, dotykając polecenia
 Dotknij


(Podgląd

.
Znajdź obraz

 Naciśnij przycisk
obrazów) (str. 34).
Gdy opcja [
/
Ustawienia] jest
Jakość STD], zamiast
ustawiona na [
pojawi się
.
 Dotknij filmów i zdjęć, które mają
być zabezpieczone.
Jednoczesne usuwanie wszystkich
filmów/zdjęć w ramach wydarzenia
W kroku 2 dotknij przycisku [Wsz. w
Wydarzeniu].
Na wybranych obrazach zostanie
wyświetlony symbol .
Indeks

PL
54
Aby potwierdzić obraz, dotknij miniatury
i przytrzymaj ją. Do poprzedniego ekranu
.
można wrócić, dotykając polecenia
 Dotknij


i
w punkcie, w
 Dotknij
którym film ma zostać podzielony
na ujęcia.
.
Odtwarzanie filmu zostanie
wstrzymane.
Anulowanie ochrony filmów i zdjęć
/
,
 Korzystając z
precyzyjnie ustaw położenie
punktu podziału.
Jednoczesne zabezpieczanie
wszystkich filmów/zdjęć w ramach
wydarzenia
Spis treści
Dotknij filmu lub zdjęcia oznaczonego w
kroku 4 symbolem .
Symbol zniknie.
W kroku 3 dotknij [Ust. wsz. w
Wydarz.].
Powrót na początek wybranego
filmu

/
.
 Dotknij
, zaznacz wydarzenie
Aby potwierdzić obraz, dotknij miniatury
i przytrzymaj ją. Do poprzedniego ekranu
.
można wrócić, dotykając polecenia
Dotknij


.
.
Anulowanie ochrony wydarzenia
W kroku 3 powyżej dotknij [Usuń wsz.
w Wydarz.], zaznacz wybrane filmy lub


.
zdjęcia i dotknij
Dzielenie filmu
Film można podzielić w celu usunięcia
zbędnych fragmentów.
 Dotknij  [Podziel] na ekranie
odtwarzania filmu.
PL
55
Indeks
 Uwagi
Nie ma możliwości scalenia podzielonych
filmów.
 Nie można dzielić chronionych filmów. Przed
podjęciem próby podzielenia filmu należy
usunąć jego zabezpieczenie (str. 55).
 Podczas dzielenia filmu nie należy odłączać
akumulatora lub zasilacza sieciowego
od kamery. Może w ten sposób dojść do
uszkodzenia karty pamięci.
 W trakcie dzielenia filmów na karcie pamięci
nie wolno wyciągać karty.
 Może wystąpić nieznaczna różnica między
punktem, w którym zostanie dotknięty przycisk
, a rzeczywistym punktem podziału,
ponieważ kamera wybiera punkty podziału w
odstępach około półsekundowych.
 Z poziomu kamery dostępna jest tylko prosta
edycja. W przypadku bardziej zaawansowanej
edycji należy korzystać z oprogramowania
„PlayMemories Home” (w zestawie).

Znajdź obraz
Dotknij
i dotknij
 Obrazy
Zapisywanie zdjęć z kadrów filmu
(tylko NEX-VG30/VG30H)
Istnieje możliwość przechwytywania
obrazów z klatek filmów zarejestrowanych
kamerą.


Pojawi się ekran [Przechwyć zdjęcie].
i
w momencie
 Dotknij
pojawienia się kadru, który ma
być zapisany jako zdjęcie.
Spis treści

 Dotknij widocznego na ekranie
odtwarzania filmu symbolu 
[Przechwyć zdjęcie].
panoramiczne (16:9) i standardowej
jakości obrazu (STD): 0.2 M (16:9)
 Obrazy o standardowych proporcjach 4:3 i
standardowej jakości obrazu: 0.3 M (4:3)
Karta pamięci, na której mają zostać zapisane
zdjęcia, musi mieć wystarczającą ilość wolnego
miejsca.
Data i godzina nagrania przechwyconych zdjęć
jest taka sama, jak data i godzina nagrania
filmów.
Jeżeli film, z którego kadrów są przechwytywane
zdjęcia, nie zawiera kodu danych, data i godzina
nagrania zdjęcia będą odpowiadać dacie i
godzinie przechwycenia zdjęcia z filmu.
Odtwarzanie filmu zostanie
wstrzymane.
Znajdź obraz
/
,
 Korzystając z
precyzyjnie ustaw położenie
punktu przechwycenia.
Powrót na początek wybranego
filmu
 Dotknij
.
Po zakończeniu przechwytywania
przywracany jest tryb pauzy.
Indeks
 Uwagi
Rozmiar zdjęcia jest ustalony i zależy od
jakości obrazu filmu. Poniżej podano rozmiary
przechwyconych zdjęć w zależności od jakości
obrazu zarejestrowanego filmu.
 Obrazy w wysokiej rozdzielczości (HD):
2.1 M (16:9)

PL
56
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Wybór metody tworzenia płyty (komputer)
Rodzaj płyty
Aby zapisać
obrazy w wysokiej
rozdzielczości na
płycie Blu-ray (HD)
Aby skopiować
obrazy na płytę
przy standardowej
jakości (STD) w
celu ich dalszego
przekazywania
Odtwarzacz
Importowanie filmów i zdjęć
Urządzenia odtwarzające
płyty Blu-ray (odtwarzacz
Sony Blu-ray, konsola
PlayStation3 itd.).
Importowanie filmów i zdjęć
Urządzenia odtwarzające
format AVCHD (odtwarzacz
Sony Blu-ray, konsola
PlayStation3, itd.).
Importowanie filmów i zdjęć
Zwykłe urządzenia
odtwarzające płyty
DVD (odtwarzacz DVD,
komputer z odtwarzaczem
płyt DVD itd.).
do komputera (str. 59)

Tworzenie płyty Blu-ray*
z obrazami w wysokiej
rozdzielczości (HD) (str. 61)
do komputera (str. 59)

Tworzenie płyty AVCHD
z obrazami w wysokiej
rozdzielczości (HD) (str. 60)
do komputera (str. 59)

Tworzenie płyty z
obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD) (str. 60)
„PlayMemories Home” (str. 61).
PL
57
Indeks
* Do tworzenia płyt Blu-ray konieczne jest zainstalowanie dodatku BD Add-on Software do programu
Znajdź obraz
Aby zapisać
obrazy w wysokiej
rozdzielczości na
płycie AVCHD (HD)
Wybór metody
Spis treści
Opisano tutaj kilka metod tworzenia płyty w formacie wysokiej rozdzielczości (HD) lub
standardowej rozdzielczości (STD) z filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) lub zdjęć
zarejestrowanych na kamerze. Należy wybrać metodę, która jest zgodna z posiadanym
odtwarzaczem płyt.
Płyty współpracujące z programem „PlayMemories Home”
W programie „PlayMemories Home” można używać płyt 12-centymetrowych. Informacje na
temat płyt Blu-ray znajdują się na stronie 61.
Rodzaj płyty
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Cechy charakterystyczne
Z możliwością jednokrotnego zapisu
Z możliwością wielokrotnego zapisu
Spis treści
 Uwagi
Należy zadbać o to, aby posiadana konsola PlayStation3 zawsze korzystała z najnowszej wersji
oprogramowania systemowego PlayStation3.
 W niektórych krajach lub regionach konsole PlayStation3 mogą być niedostępne.

Znajdź obraz
Indeks
PL
58
3
Importowanie filmów i
zdjęć do komputera
Kliknij polecenie [Import].

Spis treści
Filmy i zdjęcia zarejestrowane kamerą
można importować do komputera.
Wcześniej należy włączyć komputer.
Szczegółowe informacje zawiera
„Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home”.
 Uwagi
Kamera powinna być podłączona do gniazda
elektrycznego przy użyciu znajdującego się w
zestawie zasilacza sieciowego (str. 16).

1
Włącz kamerę i podłącz ją do
komputera przy użyciu kabla USB
(w zestawie).
Rozpocznie się importowanie filmów i
zdjęć do komputera.
Po zakończeniu tej operacji pojawi
się ekran programu „PlayMemories
Home”.
Wskazówki
Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) można
przenieść z powrotem z komputera do kamery.
Podłącz kamerę do komputera przy użyciu
kabla USB (w zestawie), na ekranie komputera
wybierz urządzenie docelowe do eksportu
filmu (w tym przypadku kamerę), wybierz
film do eksportu i kliknij [Export] (w kategorii
[Manipulate])  wybierz napęd do eksportu
plików  kliknij [Export]  na ekranie
informującym o zakończeniu eksportu kliknij
[OK] (NEX-VG30/VG30H).

2
Na monitorze kamery pojawi się ekran
[Wybór USB].
Dotknij na ekranie kamery opcji
[Połączenie USB].

Znajdź obraz

Jeżeli ekran [Wybór USB] nie zostanie
wyświetlony, należy dotknąć kolejno:
(MENU)  [Konfiguracja] 
[ ( Połączenia)]  [Połączenie USB].
Indeks
Na ekranie komputera pojawi się okno
operacji importowania.
Aby zmienić lokalizację dla
zapisu importowanych plików
multimedialnych, wystarczy kliknąć
[PlayMemories Home]  [Narzędzia]
 [Ustawienia…]  [Importuj], po
czym wybrać odpowiednią lokalizację.
PL
59
Zapisywanie obrazów
na płycie
Można wybrać filmy zaimportowane do
komputera i zapisać je na płycie.
1
Włącz komputer i włóż
niezapisaną płytę do napędu
DVD.


2

Informacje o rodzajach płyt, jakich można
używać, znajdują się na stronie 57.
Jeżeli zostanie automatycznie
uruchomiony inny program niż
„PlayMemories Home”, zakończ jego
działanie.
4
Aby dodać filmy do wcześniej
zaznaczonych, wystarczy zaznaczyć te
filmy w głównym oknie, a następnie
przenieść je metodą „przeciągnij i upuść”
do okna wyboru filmów.
Spis treści
Zapisywanie takich filmów zajmuje
jednak więcej czasu niż wynikałoby to
z ich długości z uwagi na konieczność
konwersji obrazu z wysokiej
rozdzielczości (HD) do standardowej
rozdzielczości (STD) w trakcie zapisu
filmu na płycie.
Kliknij [Calendar] lub [Index],
aby wybrać datę lub folder, a
następnie zaznacz film, który ma
być zapisany na płycie.
Uruchom program „PlayMemories
Home”.


5
Aby utworzyć płytę, należy
postępować zgodnie z
instrukcjami na ekranie.

Znajdź obraz
3
Kliknij (Utwórz dyski), aby
wybrać rodzaj płyty z listy
rozwijanej.
Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD)
oznaczone są symbolem .
Aby zaznaczyć kilka filmów, wystarczy
kliknąć poszczególne miniatury trzymając
wciśnięty klawisz Ctrl.
Tworzenie płyty może być operacją
czasochłonną.
Odtwarzanie płyty z nagraniem AVCHD
na komputerze
Płyty z nagraniami w formacie AVCHD
można odtwarzać, korzystając z aplikacji
„Player for AVCHD”, która została
zainstalowana razem z programem
„PlayMemories Home”.
PL
60
Indeks
Pojawi się okno wyboru filmu.
[AVCHD (HD)]:
Na płycie DVD można zapisywać filmy
w wysokiej rozdzielczości (HD).
[DVD-Video (STD)]:
Na płycie DVD można też zapisywać
filmy w standardowej rozdzielczości
(STD). Jako źródło można wybrać
obraz w wysokiej rozdzielczości (HD).
Do tworzenia płyt Blu-ray nadają się
nośniki BD-R (jednokrotnego zapisu)
i BD-RE (wielokrotnego zapisu). W
przypadku obu rodzajów płyt po ich
utworzeniu nie można dodawać żadnych
materiałów.
 Aby odtworzyć płyty Blu-ray utworzone
]
z filmów nagranych w [60p Jakość
]
(NEX-VG30/VG30H), [50p Jakość
(NEX-VG30E/VG30EH), wymagane jest
urządzenie zgodne z formatem AVCHD
w wersji 2.0.
Uruchamianie programu „Player for
AVCHD”

Spis treści
Włóż płytę AVCHD do nagrywania,
wybierz napęd wyświetlany w panelu po
lewej stronie ekranu PlayMemories Home,
a następnie kliknij przycisk „Player for
AVCHD” w panelu po prawej stronie
ekranu PlayMemories Home.
Informacje na temat obsługi zawiera
„Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home (dodatkowa pomoc online)”.
 Przy pewnych konfiguracjach komputera
mogą wystąpić problemy z płynnym
odtwarzaniem filmów.
Tworzenie płyty Blu-ray
Znajdź obraz
Istnieje możliwość utworzenia płyty Blu-ray
z wcześniej zaimportowanym do komputera
filmem w wysokiej rozdzielczości (HD)
(str. 59).
Do tworzenia płyt Blu-ray konieczne
jest zainstalowanie dodatku BD Add-on
Software do programu „PlayMemories
Home”. Na ekranie instalacyjnym
oprogramowania „PlayMemories Home”
kliknij [BD Add-on Software] i wykonaj
instalację wtyczki, postępując według
instrukcji pojawiających się na ekranie.
 Podczas instalacji dodatku [BD Addon Software] komputer powinien być
połączony z Internetem.
Indeks
Włóż niezapisaną płytę Blu-ray do napędu i
kliknij  [Create Blu-ray Disc (HD)] w
kroku 4 procedury „Zapisywanie obrazów
na płycie” (str. 60). Pozostałe procedury
są takie same, jak podczas tworzenia płyty
AVCHD.
 Posiadany komputer musi obsługiwać
funkcję tworzenia płyt Blu-ray.
PL
61
Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia
Przewodnik dotyczący dubbingu
Można wybrać metodę zapisywania filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) przy użyciu
zewnętrznego urządzenia.
Zewnętrzne urządzenie
pamięciowe
Zapisywanie obrazów w
wysokiej rozdzielczości (HD)
na zewnętrznym urządzeniu
pamięciowym.
Nagrywarka z twardym
dyskiem itp.
Zapisywanie obrazów na płytach
DVD w standardowej jakości
(STD).
Strona
Kabel z przejściówką
USB VMC-UAM1
(sprzedawany
oddzielnie)
63
Przewód
połączeniowy A/V (w
zestawie)
66
Do podłączenia kamery do urządzenia zewnętrznego, na którym będą zapisywane obrazy,
należy używać przewodu połączeniowego A/V.
Znajdź obraz
Filmy nagrywane w wysokiej rozdzielczości (STD)
Spis treści
Przewód
połączeniowy
Urządzenia zewnętrzne
Rodzaje nośników, na których są zapisywane obrazy
Informacje w części zatytułowanej „Tryby nagrywania i nośniki danych” na stronie 45.
Indeks
PL
62
Zapisywanie
obrazów na pamięci
zewnętrznej
 Uwagi
Mogą wystąpić problemy z obsługą pamięci
zewnętrznej z funkcją kodowania.
 Kamera obsługuje system plików FAT. Jeżeli
nośnik zapisu pamięci wewnętrznej został
sformatowany w systemie np. NTFS, przed
jego użyciem należy sformatować pamięć
zewnętrzną z kamery. Po podłączeniu pamięci
zewnętrznej do kamery pojawi się ekran
formatowania. Należy wcześniej sprawdzić, czy
na pamięci wewnętrznej nie pozostały zapisane
ważne dane.
 Nie gwarantujemy poprawnego działania
z wszystkimi urządzeniami spełniającymi
wymagania.
 Szczegółowe informacje na temat dostępnych
zewnętrznych urządzeń pamięciowych można
znaleźć w witrynie wsparcia technicznego firmy
Sony w danym kraju lub regionie.

 Uwagi
Potrzebna jest do tego przejściówka USB VMCUAM1 (sprzedawana oddzielnie).
 W niektórych krajach lub regionach
przejściówki USB VMC-UAM1 mogą być
niedostępne.
 Kamera powinna być podłączona do gniazda
ściennego za pośrednictwem znajdującego się w
zestawie zasilacza sieciowego (str. 16).
 Informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi w zestawie z pamięcią
zewnętrzną.

1
2
Jeżeli pamięć zewnętrzna
zaopatrzona jest w przewód
zasilający, należy podłączyć go
do gniazda elektrycznego.
Wskazówki
Obrazy zapisane na pamięci zewnętrznej można
zaimportować do komputera przy użyciu
programu „PlayMemories Home” (w zestawie).
Funkcje dostępne po zapisaniu
obrazów na pamięci zewnętrznej
Znajdź obraz
Podłącz zasilacz sieciowy i
przewód zasilający do gniazda
DC IN kamery i do gniazda
elektrycznego.


Spis treści
Filmy i zdjęcia można zapisywać na
pamięci zewnętrznej (podłączanej przez
USB), np. na zewnętrznym dysku twardym.
Obrazy można również odtwarzać z
poziomu kamery lub innego urządzenia
odtwarzającego.
3
Podłącz przejściówkę USB do
pamięci zewnętrznej.
 odtwarzanie
obrazów z kamery (str. 65)
obrazów do programu
„PlayMemories Home”
 importowanie
Urządzenia, które nie mogą być
wykorzystywane jako pamięć
zewnętrzna

Indeks
Następujące urządzenia nie mogą być
wykorzystywane jako pamięć zewnętrzna:
 o pojemności przekraczającej 2 TB
 zwykły napęd płyt, np. napęd CD lub DVD
 podłączone za pośrednictwem koncentratora
USB
 z wbudowanym koncentratorem USB
 czytnik kart
PL
63
4
Podłącz przejściówkę USB do
gniazda  (USB) posiadanej
kamery.
Podłączanie pamięci zewnętrznej
Obrazy zapisane na pamięci zewnętrznej
wyświetlane są na ekranie LCD. Po
podłączeniu pamięci zewnętrznej, na
ekranie Podgląd Wydarzeń (oraz na innych
ekranach) pojawi się symbol USB.
Spis treści
Przewodu USB nie wolno odłączać,
gdy na monitorze LCD kamery
wyświetlany jest komunikat
[Przygotowywuję plik bazy
danych obrazu. Proszę czekać.]. Po
wyświetleniu informacji [Napr. danych
obrazu] na ekranie kamery należy
.
dotknąć
Istnieje możliwość zmiany ustawień menu
pamięci zewnętrznej, na przykład dotyczące
usuwania obrazów. Na ekranie Podgląd
(MENU) 
Wydarzeń dotknij
[Edycja/Kopiuj].
Przejściówka
USB
VMC-UAM1
(sprzedawana oddzielnie)
Aby odłączyć pamięć zewnętrzną
5
Podłącz pamięć zewnętrzną do
kamery i dotknij na jej ekranie
polecenia [Kopiuj.].
 Uwagi
Poniżej podano liczbę ujęć, jakie można zapisać
na pamięci zewnętrznej. Nawet jeśli jest na
niej jeszcze wolne miejsce, nie można zapisać
większej liczby zdjęć.
 Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD): maks.
3 999
 Filmy w standardowej rozdzielczości (STD):
maks. 9 999
 Zdjęcia: maks. 40 000
Liczba ujęć może być mniejsza w zależności od
rodzaju rejestrowanych obrazów.

Filmy i zdjęcia zapisane na karcie
pamięci, które nie były jeszcze
zapisywane na pamięci zewnętrznej,
można w tym momencie zapisać.

6
Znajdź obraz
Dotknij
, gdy kamera znajduje się
w trybie oczekiwania na odtwarzanie
(wyświetlany jest ekran [Podgląd
Wydarzeń] lub indeks wydarzeń) z
pamięci zewnętrznej.
Odłącz przejściówkę USB.
Ta operacja jest dostępna tylko w
przypadku nowo zarejestrowanych
obrazów.
Indeks
Po zakończeniu operacji dotknij
na ekranie kamery.
PL
64
 Na ekranie kamery dotknij
przycisku


.
Zapisywanie wybranych filmów i
zdjęć
Istnieje możliwość zapisania wybranych
obrazów z kamery na pamięci zewnętrznej.
Odtwarzanie obrazów z pamięci
zewnętrznej na kamerze
Zostanie wyświetlony ekran Podgląd
Wydarzeń dla pamięci zewnętrznej.
 Podłącz kamerę do pamięci
zewnętrznej i dotknij [Odtwarzaj
bez kopiowania.].
(MENU)  [Edycja/
 Dotknij
Kopiuj]  [Kopiuj].
Zostanie wyświetlony ekran Podgląd
Wydarzeń dla nośnika zewnętrznego.
 Postępując zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, wybierz nośnik zapisu,
metodę wyboru obrazu oraz
rodzaj obrazu.
 Wybierz obraz do obejrzenia i
odtwórz go (str. 34).

 Po wybraniu opcji [Wiele
obrazów] dotknij obrazu, który
ma być zapisany.
Pojawi się .
Aby ręcznie wykonać operację [Kopia
bezpośrednia]
Gdy kamera jest podłączona do pamięci
zewnętrznej, operację [Kopia bezpośrednia]
można wykonać ręcznie.
Na ekranie [Podgląd Wydarzeń] pamięci
(MENU)
zewnętrznej dotknij
 [Edycja/Kopiuj]  [Kopia
bezpośrednia].
Dotknij [Skopiuj zdjęcia, które nie
zostały skopiowane.].

.
Dotknij
Aby potwierdzić wybór, naciśnij i
przytrzymaj obraz na ekranie LCD. Do
poprzedniego ekranu można wrócić,
.
dotykając polecenia
Po wybraniu opcji [Wsz. w Wydarzeniu]
wybierz wydarzenie do skopiowania,
/
. Nie ma można
używając
zaznaczyć kilku wydarzeń.
PL
65
Indeks

Obrazy można również oglądać na ekranie
podłączonego do kamery odbiornika
telewizyjnego (str. 38).
Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD)
można odtwarzać z poziomu komputera
przy użyciu programu [Player for
AVCHD]. Uruchom program [Player for
AVCHD] i z menu [Settings] wybierz
napęd odpowiadający podłączonej pamięci
zewnętrznej.
Znajdź obraz

Nie jest możliwe kopiowanie obrazów
z pamięci zewnętrznej na wewnętrzną
pamięć kamery.

Spis treści
 Podłącz kamerę do pamięci
zewnętrznej i dotknij [Odtwarzaj
bez kopiowania.].
Spis treści
Tworzenie płyty w
formacie standardowej
rozdzielczości (STD) za
pomocą nagrywarki
lub innego urządzenia
nagrywającego
 Uwagi
Jeżeli kamera nie rozpoznaje pamięci
zewnętrznej, spróbuj wykonać poniższe
czynności:
 Podłącz ponownie przejściówkę USB do
kamery.
 Jeżeli pamięć zewnętrzna ma w przewód
zasilający, podłącz go do gniazda
elektrycznego.

Po podłączeniu kamery do nagrywarki
płyt itp. za pośrednictwem przewodu
połączeniowego A/V, obrazy odtwarzane z
poziomu kamery można skopiować na płytę
lub kasetę wideo. Urządzenie podłącz przy
użyciu  lub . Dodatkowe informacje
znajdują się w instrukcji obsługi w zestawie
z podłączonym urządzeniem.
 Uwagi
Kamera powinna być podłączona do gniazda
elektrycznego przy użyciu znajdującego się w
zestawie zasilacza sieciowego (str. 16).
 Filmy w formacie wysokiej rozdzielczości (HD)
będą kopiowane w formacie standardowej
rozdzielczości (STD).

Znajdź obraz
Indeks
PL
66
1
Włóż nośnik zapisu do urządzenia
nagrywającego.
Zdalne złącze A/V

Podłącz kamerę do urządzenia
nagrywającego (nagrywarki płyt
itp.) przy użyciu przewodu A/V
 (w zestawie) lub przewodu
A/V z wtykiem S VIDEO 
(sprzedawany oddzielnie).
Wejście
S VIDEO
VIDEO
(Żółty)

(Biały)
3
(Żółty)
Podłączyć kamerę do gniazd wejściowych
urządzenia nagrywającego.
(Czerwony)

Kierunek przepływu sygnału
4
Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera instrukcja obsługi dostarczona w
zestawie z urządzeniem nagrywającym.
Po zakończeniu kopiowania
zatrzymaj urządzenie
nagrywające, a potem kamerę.
Przewód połączeniowy A/V (w
zestawie)
Przewód połączeniowy A/V z wtykiem
S VIDEO (sprzedawany oddzielnie)
Ten przewód umożliwia uzyskanie
obrazów wyższej jakości niż przewód
A/V. Biały i czerwony wtyk (lewy/prawy
kanał audio) oraz wtyk S VIDEO (kanał
S VIDEO) przewodu połączeniowego
A/V należy połączyć z przewodem
S VIDEO. Po podłączeniu tylko wtyku
S VIDEO nie będzie słychać dźwięku.
Podłączenie wtyku żółtego (wideo) nie
jest konieczne.
 Uwagi
Ponieważ kopiowanie odbywa się za
pośrednictwem analogowej transmisji danych,
jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
 Obrazów nie można przesyłać do nagrywarek
podłączonych za pośrednictwem przewodu
HDMI.
 Aby skopiować datę/godzinę, dotknij
(MENU)  [Konfiguracja] 
(
Ustaw. odtwarzania)]  [Kod
[
.
danych]  wybrane ustawienie 
Znajdź obraz
Uruchom odtwarzanie z poziomu
kamery i nagrywanie z poziomu
urządzenia nagrywającego.
AUDIO
Spis treści
2
Jeżeli urządzenie nagrywające jest
wyposażone w przełącznik wyboru
sygnału wejściowego, należy ustawić go w
odpowiedniej pozycji.

Indeks
PL
67


Spis treści
Przy urządzeniach (np. odbiornikach
TV) z ekranem o proporcjach 4:3 dotknij
(MENU)  [Konfiguracja] 
[ ( Połączenia)]  [Typ TV]  [4:3] 
.
W przypadku podłączania urządzenia
monofonicznego, do wejścia wideo urządzenia
należy podłączyć żółty wtyk przewodu
połączeniowego A/V, a do wejścia audio – wtyk
biały (kanał lewy) lub czerwony (kanał prawy).
Znajdź obraz
Indeks
PL
68
Dostosowywanie ustawień kamery
Korzystanie z menu
Dobra znajomość menu pozwoli bardziej cieszyć się kamerą.
W kamerze jest 6 kategorii menu, a w każdym z nich znajdują się różnorodne opcje.
Aparat/Mikrofon (Opcje rejestracji niestandardowej)  str. 74
Jakość/rozm.obrazu (Opcje ustawień jakości i rozmiaru obrazu)  str. 85
Spis treści
Tryb fotografowania (Opcje wyboru trybu rejestrowania obrazów)  str. 74
Funkcja Odtwarzania (Opcje odtwarzania)  str. 34
Edycja/Kopiuj (Opcje edycji)  str. 87
Konfiguracja (Inne opcje konfiguracyjne)  str. 87
Obsługa menu
Aby zmienić opcje menu, wykonaj poniższe procedury.
Znajdź obraz
 Uwagi
W pewnych warunkach nagrywania lub odtwarzania konfigurowanie niektórych opcji menu może być
niemożliwe.
kończy konfigurowanie ustawień menu lub powraca do poprzedniego ekranu menu.
 Dotknięcie

PL
69
Indeks
Menu [Aparat/Mikrofon] i [Konfiguracja] zawierają podkategorie. Wystarczy dotknąć ikonę
podkategorii, a na ekranie zostaną wyświetlone pozostałe menu danej podkategorii.
Wyszarzone opcje menu lub ustawienia są niedostępne.
Listy menu
Tryb fotografowania
74
Pomiar punkt./ostr.
Jednoczesne dostosowanie jasności i ostrości
wybranego obiektu.
74
Pomiar punktu
Ustawienie i zablokowanie ekspozycji na obiekcie
tak, aby był rejestrowany z odpowiednią jasnością.
75
Ostrość punktu
Ustawienie ostrości na obiekcie dotkniętym na
ekranie.
75
Ekspozycja
Blokuje ustawioną ręcznie jasność obrazu.
75
Wzmocnienie
Ustawia wzmocnienie.
75
ISO
Ustawia czułość świetlną podczas rejestrowania
zdjęć.
76
Regulacja jasności w automatycznej kontroli
ekspozycji.
76
Wybiera żądany filtr efektów, aby uzyskać bardziej
wyrazisty i artystyczny efekt.
76
Cinematone
Automatyczne dobranie kolorystyki filmu w taki
sposób, aby przypominała atmosferę obrazu z
kamer filmowych.
77
Samowyzw.
Ustawienie samowyzwalacza (gdy kamera pracuje
w trybie wykonywania zdjęć).
77
Tryb pracy
Włączenie fotografowania ciągłego lub
wielokrotnego.
78
Tryb AF
Wybranie metody ustawiania ostrości.
78
SteadyShot
Włączenie funkcji SteadyShot podczas nagrywania
filmów.
78
SteadyShot
Włączenie funkcji SteadyShot podczas
fotografowania.
79
Auto Pod światło
Automatyczna regulacja ekspozycji w przypadku
filmowania obiektów pod światło.
79
Przycisk MANUAL
Pozwala wybrać element menu, który ma zostać
przypisany do przycisku MANUAL.
49
Wykrywa twarz.
79
Aparat/Mikrofon
(
Ręczne nastawy)
Przestawienie AE
(
Ustawienia aparatu)
Efekt wizualny
(
Twarz)
Wykrywanie twarzy
PL
70
Indeks
74
Fotografowanie.
Znajdź obraz
Nagrywanie filmów.
Zdjęcie
Spis treści
Film
(
Lampa błyskowa)
Wybiera sposób włączania lampy błyskowej
podczas robienia zdjęć.
80
Poziom błysku
Ustawienie jasności lampy błyskowej.
80
Red. czerw. oczu
Uniknięcie efektu czerwonych oczu podczas
fotografowania z lampą błyskową.
80
Reduk. szumu wiatru
Włączenie redukcji szumu wiatru w mikrofonie
wewnętrznym.
80
Tryb audio
Zmiana formatu nagrywania dźwięku.
81
Poziom nagryw.audio
Regulacja rejestrowanego poziomu sygnału audio.
81
Ramka prow.
Wyświetlenie ramki, która pozwala sprawdzić, czy
obiekt jest ustawiony w poziomie lub w pionie.
81
Zebra
Wyświetlenie wzoru zebry przydatnego przy
regulacji jasności.
81
Maksimum
Wyświetlenie obrazu na ekranie z uwydatnionymi
zarysami, który ułatwia ustawienie ostrości.
82
Histogram
Wyświetlenie histogramu.
82
Wyśw.dane kam
Wyświetlenie wartości przysłony, wzmocnienia
(ISO) oraz czasu otwarcia migawki.
82
Wyśw. poz. dźw.
Wyświetlenie wskaźnika poziomu sygnału audio
na ekranie.
83
Mikro Regulacja AF
Ustawienie ostrości zamocowanego obiektywu.
83
Zoom cyfrowy
Ustawia zoom cyfrowy.
84
Dźwignia zoomu
Ustawia funkcję przydzieloną do dźwigni zoomu.
84
Szybkość zoomu
Zmienia szybkość zoomu po naciśnięciu dźwigni
zoomu.
84
Tryb NAGR
Włączenie trybu nagrywania filmów.
44
Szybkość klatek
Ustawienie szybkości klatek podczas nagrywania
filmów.
85
Wybranie jakości obrazu podczas nagrywania,
odtwarzania lub edycji filmów.
44
Tryb Szeroki
Wybranie proporcji obrazu stosowanych podczas
nagrywania filmu w standardowej jakości (STD).
85
Rozm. obrazu
Ustawienie rozmiaru zdjęcia.
86
RAW/JPEG
Wybranie formatu kompresji zdjęć.
86
Pozwala na wyświetlanie nagranych filmów/zdjęć.
34
(
Mikrofon)
(
Spis treści
Lampa błyskowa
Asysta nagrywania)
Znajdź obraz
Jakość/rozm.obrazu
/
Ustawienia
PL
71
Indeks
Funkcja Odtwarzania
Edycja/Kopiuj
Usunięcie filmów lub zdjęć.
53
Chroń
Włączenie ochrony filmów i zdjęć (aby uniknąć
ich skasowania).
54
Kopiuj
Wybranie i skopiowanie filmów i zdjęć na pamięć
zewnętrzną.
63
Kopia bezpośrednia
Skopiowanie wszystkich obrazów, które nie zostały
zapisane na zewnętrznym nośniku.
65
Informacja o nośniku
Wyświetlenie informacji o nośniku, takiej jak ilość
wolnej pamięci.
87
Format
Usunięcie wszystkich danych zapisanych na
pamięci zewnętrznej.
87
Napr. danych obrazu
Naprawienie pliku bazy danych obrazów
zapisanego w pamięci wewnętrznej lub na karcie
pamięci.
Numer pliku
Ustawienie sposobu przypisania numeru pliku.
88
Kod danych
Wyświetlenie podczas odtwarzania szczegółowych
danych plików.
88
Głośność
Regulacja siły głosu podczas odtwarzania oraz siły
głosu w słuchawkach podczas nagrywania.
89
Typ TV
Konwertowanie sygnału wyjściowego
odpowiednio do proporcji obrazu w podłączonym
telewizorze.
89
Wyjście komponentu
Opcję tę należy wybrać w przypadku podłączenia
kamery do komponentowego gniazda wejściowego
telewizora.
89
Rozdzielczość HDMI
Wybór typu sygnału przesyłanego do telewizora
przez gniazdo HDMI.
90
Połączenie USB
Używa połączenia USB przy użyciu kabla USB.
90
Ust. połączenia USB
Ustaw trybu transmisji USB stosowny do
podłączenia kamery do komputera lub innego
urządzenia USB.
90
Wypalanie płyty
Zapisuje obrazy, które nie zostały jeszcze zapisane
na płycie.
91
Brzęczyk
Włączenie lub wyłączenie dźwięku w kamerze.
91
Jasność LCD
Regulacja jasności ekranu LCD.
91
Temp. barw. wizjera
Ustawia temperaturę barwową wizjera.
91
Wizjer/Panel
Zmienia wyświetlanie obrazu pomiędzy wizjerem
a ekranem LCD.
91
Konfiguracja
(
(
99, 103
Ustaw. odtwarzania)
Połączenia)
Ustawienia ogólne)
PL
72
Indeks
(
Ustawienia nośnika)
Znajdź obraz
(
Spis treści
Kasuj
Ustawienie czasu wyświetlania ikon i wskaźników
na ekranie LCD.
92
Lampka NAGRYW.
Wyłączenie lampki nagrywania z przodu kamery.
92
Zdj. bez obiektywu
Włączenie lub wyłączenie możliwości zapisywania
obrazów bez zamocowanego obiektywu.
92
Zdalne sterowanie
Włączenie lub wyłączenie obsługi pilota (w
zestawie).
92
Autowyłączanie
Włączenie automatycznego wyłączania kamery.
92
Language Setting
Wybranie języka, w którym wyświetlane są
informacje na ekranie LCD.
93
Spis treści
(
Ustaw. wyświetlania
93
Tryb 24p*
Nagrywa filmy 24p w systemie PAL.
Kalibrowanie
Kalibracja panelu dotykowego.
Stan akumulatorów
Wyświetlenie informacji o akumulatorze.
93
Wersja
Wyświetlenie wersji kamery i obiektywu.
93
Ustawia opcję [Data i czas], [Czas letni] lub
[Format daty i czasu].
93
Format daty i czasu
Ustawia opcję [Format daty i czasu].
93
Czas letni
Ustawia opcję [Czas letni].
93
Data i czas
Ustawia opcję [Data i czas].
93
Wprowadzenie różnicy czasu bez zatrzymywania
zegara.
94
114
Ustawienia zegara)
Ustaw. daty i czasu
* Tylko model NEX-VG30E/VG30EH
Znajdź obraz
Ustawienia regionu
Indeks
PL
73
Aparat/Mikrofon
Tryb fotografowania
(Opcje rejestracji
niestandardowej)
Informacje na temat obsługi w rozdziale
„Korzystanie z menu” (str. 69).
Ustawienia domyślne są oznaczone .
Informacje na temat obsługi w rozdziale
„Korzystanie z menu” (str. 69).
Ustawienia domyślne są oznaczone .
Spis treści
(Opcje wyboru trybu
rejestrowania obrazów)
Pomiar punkt./ostr. (Pomiar
punktowy/ostrość)
Film
Pozwala nagrywać filmy.
Istnieje możliwość równoczesnej regulacji
jasności i ostrości wybranego obiektu.
Funkcja umożliwia równoczesne użycie
opcji [Pomiar punktu] (str. 75) i [Ostrość
punktu] (str. 75).
Zdjęcie
Pozwala rejestrować zdjęcia.
Znajdź obraz
Dotknij obiektu, względem którego ma
zostać ustawiona jasność i ostrość.
Aby ostrość i jasność były ustawiane
automatycznie, należy dotknąć opcji
[Auto].
 Uwagi
Opcje [Ekspozycja] i [Ostrość] są
automatycznie ustawiane na [Ręczny].
 Opcja [Auto] jest ustawiona, gdy w trybie
fotografowania ostrość została ustawiona na
[DMF].

Indeks
PL
74
Pomiar punktu (Elastyczny
pomiar punktowy)
Ekspozycja
Jasność obrazu można ustawić ręcznie.
Jasność wymaga regulacji, gdy obiekt jest
zbyt jasny lub zbyt ciemny.
Parametry naświetlania można dobrać i
ustawić w taki sposób, aby odpowiadały
oświetleniu wybranego obiektu, nawet
w przypadku dużej różnicy kontrastu
między wybranym obiektem a tłem, na
przykład przy obiektach na scenie w świetle
reflektorów.
 Auto
Ręczny
Ręczna regulacja.
Dotknij obiektu, względem którego ma być
ustalona ekspozycja.
Aby przywrócić tryb automatycznej
regulacji ekspozycji, należy dotknąć
przycisku [Auto].
Spis treści
Automatyczna regulacja w zależności od
rejestrowanego obrazu.
Dotknij
/
, aby wyregulować
jasność.
Aby ekspozycja była ustawiana
automatycznie, należy dotknąć przycisku
[Auto].
Wskazówki
Można także ustawić ręcznie pokrętłem
MANUAL (str. 49).


Ostrość punktu
Znajdź obraz
 Uwagi
Opcja [Ekspozycja] jest automatycznie
ustawiana na [Ręczny].

Wzmocnienie
W kamerze można wybrać punkt
ogniskowej i ustawić ostrość obiektu
znajdującego się poza środkiem ekranu.
Jeśli nie chcesz używać funkcji AGC
(automatycznej kontroli wzmocnienia),
ustaw ją ręcznie.
 Auto
Automatyczna regulacja.
Ręczny
Dotknij obiektu, względem którego ma być
ustawiona ostrość.
Aby ostrość była ustawiana automatycznie,
należy dotknąć przycisku [Auto].
Reguluje wartość wzmocnienia (0 dB~30 dB)
ręcznie.
PL
75
Indeks
 Uwagi
Przy wyższych wartościach wzmocnienia
zwiększają się szumy.

 Uwagi
 Opcja [Ostrość] jest automatycznie ustawiana
na [Ręczny].
 Niska
wartość Wzmocnienie/czułość ISO
Można nagrywać gładkie zdjęcia. Jednakże
czas otwarcia migawki może wydłużyć się
w celu skompensowania niskiej wartości
Wzmocnienie/czułość ISO. Ponadto, należy
uwzględnić drgania kamery lub ruch
obiektów.
ISO
Ustawia czułość świetlną podczas
rejestrowania zdjęć.
 Auto
Spis treści
Kamera ustawia odpowiednią wartość ISO
zależnie od oświetlenia otoczenia.
Ręczny
Korzystanie z wartości ISO (100/200/400/800/
1600/3200/6400/12800/25600) ustawionej
ręcznie.
 Uwagi
Im wyższa liczba tym wyższy poziom szumów.
Przestawienie AE

Istnieje możliwość ręcznej regulacji
ekspozycji.
Wskazówki
Zwiększenie czułości ISO (wybranie wyższej
liczby) pozwala ustawić krótszy czas otwarcia
migawki i zmniejszyć rozmazanie obrazu
w ciemnych miejscach lub spowodowane
poruszającymi się obiektami.
Wzmocnienie/Czułość ISO (Zalecany indeks
ekspozycji) to wrażliwość na światło nośnika
rejestrującego zawierającego czujnik obrazu
odbierający światło. Nawet gdy ekspozycja
jest taka sama, obraz różni się w zależności od
ustawienia Wzmocnienie/ISO.
 Wysoka wartość Wzmocnienie/czułość ISO
Przy wysokiej wartości Wzmocnienie/
czułość ISO, przechwytywane obrazy będą
miały odpowiednią jasność nawet przy
niewystarczającej ekspozycji. Jednakże
zwiększenie wartości Wzmocnienie/czułość
ISO spowoduje zaszumienie zdjęć.



 Wyłącz
Automatyczna regulacja ekspozycji.
Włącz (EV i dobrana liczba)
Wskazówki
Po ustawieniu opcji [Ekspozycja] na [Auto]
będzie można ustawić jaśniejszy lub ciemniejszy
poziom ekspozycji automatycznej.
Przy zbyt jasnym obiekcie lub silnym
. Jeżeli obiekt
oświetleniu z tyłu dotknij
jest zbyt ciemny albo oświetlenie słabe, dotknij
.
Można także ustawić ręcznie pokrętłem
MANUAL (str. 49).




Znajdź obraz
Pozwala na wprowadzenie dalszej regulacji
ręcznej, gdy kamera określi optymalną
ekspozycję.
Efekt wizualny
Wybierz żądany filtr efektów, aby uzyskać
bardziej wyrazisty i artystyczny efekt.
Nie używa funkcji Efekt wizualny.
(Aparat zabawka)
Tworzy zdjęcie wyglądające jak wykonane
aparatem zabawkowym, z cieniowanymi
rogami i uwydatnionymi kolorami.
PL
76
Indeks
 Wyłącz
Cinematone
(Kolor pop)
Tworzy przejrzysty obraz, podkreślając tony
kolorów.
Podczas nagrywania filmu kolorystyka
filmu zostanie dobrana automatycznie w
kamerze w taki sposób, aby przypominała
atmosferę obrazu z kamer filmowych.
(Posteryzacja)
 Wyłącz
(Zdjęcie retro)
Funkcja Cinematone nie będzie
wykorzystywana.
Tworzy efekt starego zdjęcia w tonach sepii i z
wyblakłym kontrastem.
Spis treści
Tworzy obraz o wysokim kontraście i
abstrakcyjnym wyglądzie, silnie podkreślając
podstawowe kolory lub czerń i biel.
Włącz
(High-key: Miękki)
Funkcja Cinematone będzie wykorzystywana.
Tworzy obraz o wskazane atmosferze: jasny,
przezroczysty, eteryczny, łagodny, miękki.
 Uwagi
Po włączeniu lub wyłączeniu funkcji
Cinematone], obraz zostanie tymczasowo
[
wstrzymany.
 Nie można użyć funkcji wykrywania twarzy,
Cinematone] jest ustawiona na
gdy opcja [
[Włącz].
(Kolor częściowy)

Tworzy obraz, który zachowuje określony
kolor, a inne zamienia w czerń i biel.
(Cz.-b. duży kontrast)
Tworzy obraz czarno-biały o wysokim
kontraście.
Samowyzw.
Aby rozpocząć odliczanie, należy nacisnąć
PHOTO. Zdjęcie zostanie zarejestrowane
po upływie ok. 10 sekund.
(Miniatura)
Tworzy obraz, który wyraźnie podkreśla
obiekt i w znacznym stopniu rozmywa
tło. Ten efekt często można spotkać w
przypadku zdjęć miniaturowych modelów.
Ostrość pozostałych obszarów jest znacznie
zmniejszona.
Znajdź obraz
(Miękka ostrość)
Tworzy obraz wypełniony łagodnym efektem
świetlnym.
 Wyłącz
Anulowanie samowyzwalacza.
Włącz ( )
Uruchomienie nagrywania z użyciem
samowyzwalacza. Aby anulować nagrywanie,
.
należy dotknąć przycisku
 Uwagi
RAW/JPEG] jest ustawiona na
Gdy opcja [
[RAW] lub [RAW & JPEG], nie można użyć
funkcji Efekt wizualny.
 Podczas nagrywania filmów efekty [Miękka
ostrość] i [Miniatura] nie są dostępne.

Wskazówki
Ten sam efekt można uzyskać, naciskając
przycisk PHOTO na pilocie bezprzewodowym
(str. 123).


Indeks
PL
77
Tryb pracy
Seria zdjęć (
Istnieje możliwość wybrania trybu
wykonywania zdjęć, takiego jak zdjęcia
ciągłe lub wielokrotne. Ten element jest
dostępny tylko podczas rejestrowania zdjęć.

Zostanie zrobione 1 zdjęcie. Normalny tryb
fotografowania.
)
Gdy jest przytrzymywany przycisk PHOTO,
zdjęcia będą wykonywane w trybie ciągłym z
wysoką szybkością. We wszystkich zdjęciach
zostaną wybrane ustawienia ostrości i jasności
wybrane dla pierwszego zdjęcia.
Spis treści
 Uwagi
W trybie nagrywania filmu kamera
automatycznie ustawia ostrość odpowiednio do
nagrywania filmów.
 W trybie [Seria zdjęć] sygnały dźwiękowe nie
będą emitowane, gdy na obiekcie jest ustawiona
ostrość.
 Zdjęcia pojedyncze
Zdjęcia seryjne (
)
Gdy przycisk PHOTO jest naciśnięty i
przytrzymany do połowy, kamera będzie
nadal ustawiać ostrość. Użyj tej opcji, gdy
fotografowany obiekt porusza się.
SteadyShot
Wykonaj trzy zdjęcia z kolejnymi
ustawieniami ekspozycji różniącymi się o
0,3 EV.
Zakres: 0,7 EV ( )
Wykonaj trzy zdjęcia z kolejnymi
ustawieniami ekspozycji różniącymi się o
0,7 EV.
)
Aktywny (
Zapewnia mocniejszy efekt SteadyShot.
 Standardowy
 Uwagi
Opcja [Zdjęcia pojedyncze] jest zawsze
ustawiana, gdy w trybie fotografowania na
pilocie został naciśnięty przycisk PHOTO.
Uwaga: jeśli ustawienie ostrości jest utrudnione,
wykonanie zdjęcia może być niemożliwe.
Znajdź obraz
Istnieje możliwość kompensacji drgań
kamery.
Jeśli używasz statywu (sprzedawanego
SteadyShot]
oddzielnie), ustaw opcję [
na [Wyłącz] ( ). Sprawi to, że obraz
będzie wyglądać bardziej naturalnie.
Dostępne ustawienia zależą od obiektywów.
Zakres: 0,3 EV ( )
Zapewnia efekt SteadyShot przy ujęciach
szerokokątnych i stosunkowo stabilnych
warunkach nagrywania.

Wyłącz (
)
Funkcja SteadyShot nie będzie
wykorzystywana.
Tryb AF
Wybranie metody ustawiania ostrości po
naciśnięciu przycisku PHOTO.
Ten element jest dostępny tylko podczas
rejestrowania zdjęć.
Indeks
 Pojedyncze zdjęcie (
)
Po naciśnięciu przycisku PHOTO do połowy,
kamera ustawia i blokuje ostrość. Użyj tej
opcji, gdy fotografowany obiekt nie porusza
się.
PL
78
Wykrywanie twarzy
SteadyShot
 Auto
 Włącz
Wykrywanie twarzy bez rozróżniania, czy są
to twarze osób dorosłych, czy dzieci.
Funkcja SteadyShot będzie wykorzystywana.
Wyłącz (
Spis treści
W kamerze można ustawić automatyczne
wykrywanie twarzy. Ponadto można
wybrać, które twarze (dzieci lub dorosłych)
będą przez kamerę wykrywane w pierwszej
kolejności.
Automatyczne ustawienie ostrości/koloru/
ekspozycji dla twarzy wybranego obiektu.
Można skompensować drgania kamery po
podłączeniu obiektywu kompatybilnego z
funkcją Steadyshot.
Jeśli używasz statywu (sprzedawanego
SteadyShot]
oddzielnie), ustaw opcję [
na [Wyłącz] ( ). Sprawi to, że obraz
będzie wyglądać bardziej naturalnie.
)
Priorytet dziecka (
Funkcja SteadyShot nie będzie
wykorzystywana.
)
Pierwszeństwo mają twarze dzieci.
Priorytet dorosłego (
)
Pierwszeństwo mają twarze osób dorosłych.
Auto Pod światło
Wyłącz (
Posiadana kamera wyposażona jest w
funkcję automatycznej regulacji ekspozycji
w przypadku filmowania obiektów pod
światło.
)
Twarze nie będą wykrywane.
 Włącz
Automatyczna regulacja ekspozycji w
przypadku filmowania obiektów pod światło.
Wyłącz
Bez regulacji ekspozycji w przypadku
filmowania obiektów pod światło.
Wskazówki
W celu uzyskania większej skuteczności
wykrywania twarzy, obiekty należy
fotografować w następujących warunkach:
 Miejsce powinno być wystarczająco jasne
 Obiekty nie powinny mieć okularów, czapek
ani masek
 Twarze obiektów powinny być zwrócone w
stronę kamery
Po dotknięciu ramki wyświetlanej wokół
twarzy obiektu priorytetowego, pojawi się
podwójna ramka i dana twarz stanie się twarzą
priorytetową.
Znajdź obraz
 Uwagi
W niektórych warunkach nagrywania, przy
pewnych obiektach i ustawieniach kamery
twarze mogą nie być wykrywane.
 Funkcja [Wykrywanie twarzy] może nie
działać prawidłowo w niektórych warunkach
nagrywania. W takim wypadku opcja
[Wykrywanie twarzy] powinna mieć ustawienie
[Wyłącz].


Przycisk MANUAL

Możesz wybrać opcję regulowaną przy
użyciu przycisku MANUAL. Szczegółowe
informacje na stronie 49.
PL
79
Indeks

Lampa błyskowa
Red. czerw. oczu
Ustawienie lampy błyskowej możesz wybrać
podczas wykonywania zdjęć przy użyciu
obsługiwanej zewnętrznej lampy błyskowej
(sprzedawanej oddzielnie).
 Auto
Lampa jest automatycznie uruchamiana, gdy
kamera uzna, że jest za mało światła.
 Wyłącz
Włącz ( )
Funkcja Red. czerw. oczu nie jest używana.
Lampa jest uruchamiana dla każdego zdjęcia,
niezależnie od oświetlenia otoczenia.
Włącz (
Synch. dług. czasu (
)
 Uwagi
Włącza zasilanie przymocowanej lampy
błyskowej (sprzedawanej oddzielnie) w celu
użycia funkcji Red. czerw. oczu.
 Efekt działania funkcji Red. czerw. oczu
może odbiegać od oczekiwanych. Precyzyjny
efekt zależy od różnych warunków, takich jak
odległość od danej osoby lub czy patrzyła ona w
inną stronę przy błysku wstępnym.
 Niektórych lamp błyskowych nie można
używać razem z funkcją Red. czerw. oczu.
Aby uzyskać informacje o obsłudze określonej
lampy błyskowej, skontaktuj się ze sprzedawcą
Sony lub autoryzowanym przedstawicielem
serwisu Sony.

)
)
Lampa błyskowa nie jest uruchamiana
Poziom błysku
Znajdź obraz
Lampa błyskowa jest uruchamiana
bezpośrednio przed zakończeniem
naświetlania. Ślady poruszających się
obiektów są zgodne z ich naturalnym
kierunkiem ruchu.
Wyłącz (
)
Lampa błyskowa jest uruchamiana w celu
redukcji efektu czerwonych oczu.
Lampa jest uruchamiana dla każdego zdjęcia.
Po wprowadzeniu tego ustawienia nie tylko
fotografowany obiekt stanie się jaśniejszy, ale
również tło.
Synch. zamkn. mig. (
Spis treści
Lampa błyskowa (sprzedawana oddzielnie)
jest uruchamiana przynajmniej dwa razy.
Pozwala to zmniejszyć efekt czerwonych
oczu.
Ten element jest dostępny tylko podczas
rejestrowania zdjęć.
Wskazówki
Przy słabym oświetleniu soczewki rozszerzają
się. Światło lampy błyskowej odbija się wówczas
od naczyń krwionośnych z tyłu oka. Powoduje
to powstanie efektu „czerwonych oczu”.

Poziom lampy błyskowej możesz wybrać
podczas wykonywania zdjęć przy użyciu
obsługiwanej zewnętrznej lampy błyskowej
(sprzedawanej oddzielnie).
Siłę lampy można w kamerze ustawić
w zakresie od –3,0 EV do +3,0 EV. Po
podłączeniu niektórych (sprzedawanych
oddzielnie) lamp błyskowych ustawiona
wartość może nie być brana pod uwagę.
Po ustawieniu poziomu lampy błyskowej
wyświetlany jest symbol .

Reduk. szumu wiatru
 Wyłącz
Wyciszenie szumu wiatru wyłączone.
Włącz (
)
Wyciszenie szumu wiatru włączone.
PL
80
Indeks
Istnieje możliwość wycięcia wejściowych
dźwięków niskiej częstotliwości z
wbudowanego mikrofonu dzięki czemu
nagrania filmowe są w dużej mierze
pozbawione szumu wiatru.
Tryb audio
Ramka prow.
Istnieje możliwość zmiany formatu
nagrywanego dźwięku.
Można wyświetlić ramkę, aby sprawdzić,
czy obiekt jest ustawiony w poziomie lub
w pionie.
Ramka nie jest nagrywana.
)
5.1ch Surround (
 2ch Stereo (
 Wyłącz
Ramka prowadząca nie jest wyświetlana.
)
Nagrywanie dźwięku stereofonicznego
2-kanałowego.
Włącz
Spis treści
Nagrywanie dźwięku w trybie 5,1-kanałowego
dźwięku przestrzennego.
Ramka prowadząca jest wyświetlana.
 Uwagi
Dotyczy wyłącznie wbudowanego mikrofonu.

Poziom nagryw.audio
Można dostosować głośność podczas
nagrywania. Po zmianie głośności na
ekranie nagrywania wyświetlany jest
symbol .

Powrót do normalnego poziomu.
Wskazówki
Zalecamy, aby podczas regulacji tego ustawienia
bieżącą siłę głosu sprawdzać przy użyciu
słuchawek.
Ustawienie niższego poziomu pozwala
rejestrować głośne dźwięki z naturalnym
brzmieniem. Aby zarejestrować ciche dźwięki
tak, aby można je było potem wyraźnie
odsłuchać, zwiększ to ustawienie.
Niezależnie od ustawienia wartości opcji
Poziom nagryw.audio, w każdej sytuacji jest
włączony ogranicznik.
Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku
używania w przypadku korzystania z
urządzenia wejściowego audio podłączonego do
stopki multiinterfejsowej.




Zebra
Znajdź obraz
 Reset

Wskazówki
Ustawienie celownika ramki na obiekcie
umożliwia zrównoważenie kompozycji.
Zewnętrzna [Ramka prow.] wskazuje obszar
wyświetlania odbiornika telewizyjnego,
który nie jest zgodny z trybem wyświetlania
pełnopikselowego.


Istnieje możliwość wyświetlenia wzoru
zebry przydatnego przy regulacji jasności.
Wzór zebry nie jest rejestrowany razem z
obrazem.
 Wyłącz
Wzór zebry nie będzie wyświetlany.
Włącz
Na ekranie wyświetlany jest symbol
i
poziom jasności. Dostosuj poziom jasności
przyciskami +/–.
PL
81
Indeks
 Uwagi
Obraz z obiektem, którego jasność przekracza
poziom 100 IRE, może być prześwietlony.

Wskazówki
IRE (skrót od: Instytut Inżynierów
Radiowych) to miara poziomu sygnału wideo
wykorzystywana jako baza jasności; poziom
odniesienia (poziom bazowy) przyjmuje się
jako 0 (%), a poziom maksymalny (poziom
całkowitej bieli) jako 100 (%).


Włącz
Histogram jest wyświetlany z linią wskazującą
jasność na poziomie 100.
Włącz.[Pkty zebry]
Maksimum
80
Piksele
 Włącz/wyłącz
Spis treści
Histogram jest wyświetlany z linią wskazującą
jasność ustawioną w opcji [Zebra] () oraz
jasność na poziomie 100 ().
Po wybraniu opcji [Włącz],
/
/
istnieje możliwość
wyświetlenia obrazu na ekranie z
uwydatnionymi zarysami obiektów.
Funkcja ta jest przydatna przy ustawianiu
ostrości. Ustawieniem domyślnym jest
opcja [Wyłącz].
Ciemniejsze
Jasność
Jaśniejsze
Wskazówki
Lewy obszar histogramu przedstawia
ciemniejsze obszary zdjęcia, a prawy
– jaśniejsze.


 Kolor
Wyśw.dane kam
Po ustawieniu w tej opcji wartości [Włącz]
można stale wyświetlać na ekranie
wartości przysłony, wzmocnienia (ISO)
i czasu otwarcia migawki. Ustawieniem
domyślnym jest opcja [Włącz].
 Poziom
Można wybrać dominującą czułość:
[Wysoki], [Średni] i [Niski]. Ustawieniem
domyślnym jest opcja [Średni].
Znajdź obraz
Można wybrać dominujący kolor: [Biały],
[Czerwony] i [Żółty]. Ustawieniem
domyślnym jest opcja [Biały].
 Uwagi
Zarysy obrazu zapisanego na nośniku nie
zostaną wzmocnione.

Wskazówki
Dzięki tej funkcji oraz funkcji rozszerzonej
ostrości (str. 43) będzie można łatwiej ustawić
ostrość.


Wartość przysłony Czas otwarcia migawki
Wzmocnienie (ISO)
Wskazówki
Informacja ta jest wyświetlana na ekranie
podczas regulacji ręcznej niezależnie od
ustawienia tej funkcji.
wskazuje na ustawienia, które są regulowane
automatycznie (str. 50).

Histogram
Możesz wyświetlić histogram (wykres
rozkładu kolorów na obrazie), który ułatwi
regulację ekspozycji. Histogram nie jest
nagrywany.

 Wyłącz
Histogram nie jest wyświetlany.
PL
82
Indeks

Wyśw. poz. dźw.
Wyczyść wszystko
Usuwa wprowadzone wartości dla wszystkich
zarejestrowanych obiektywów.
Istnieje możliwość wyboru, czy
wskaźnik poziomu sygnału audio ma być
wyświetlany, czy też nie.
 Uwagi
Gdy opcja [Mikro Regulacja AF] jest ustawiona
na [Włącz], zarejestrowanie wartości regulacji
w obiekcie nie jest możliwe.
 Zmiana wartości na + powoduje przesunięcie
punktu ostrości w stronę tła, a zmiana na
– powoduje przesunięcie punktu ostrości w
stronę frontu. Określ prawidłową wartość,
rejestrując próbne obrazy.
 Zalecamy określenie tej wartości w
realistycznych warunkach.
 Po przymocowaniu obiektywu, który został
zarejestrowany w kamerze, na ekranie pojawi
się zarejestrowana dla niego wartość. Można
zarejestrować maksymalnie 30 obiektywów.
Po zarejestrowaniu 30. obiektywu pojawi się
odpowiedni komunikat. Aby zarejestrować
kolejne obiektywy, należy najpierw usunąć
niektóre z zarejestrowanych. Aby to zrobić,
należy zamocować obiektyw, którego wartość
chcesz usunąć, i ustawić jego wartość regulacji
na „±0”. Przy użyciu funkcji [Wyczyść
wszystko] możesz także zresetować wartości dla
wszystkich obiektywów.
 Wykonanie precyzyjnej regulacji AF dla
obiektywu producenta zewnętrznego może mieć
wpływ na wartości regulacji dla obiektywów
firm Sony, Minolta i Konica Minolta. Nie wolno
używać tej funkcji razem z obiektywami innych
producentów.
 Nie jest możliwe wykonanie precyzyjnej
regulacji AF dla obiektywów Sony, Minolta
i Konica Minolta, które mają takie same
parametry techniczne.

 Włącz
Wyłącz
Wskaźnik poziomu sygnału audio nie będzie
wyświetlany.
Wskazówki
Po ustawieniu opcji [Tryb audio] na [2ch
Stereo], 2 wskaźniki poziomu sygnału audio
(lewy i prawy) w górnej części poruszają się.


Gdy jest używany obiektyw LA-EA2
(sprzedawany oddzielnie) i obiektyw
z mocowaniem typu A (sprzedawany
oddzielnie) precyzyjna regulacja ostrości
nie jest możliwa. Wykonaj tę operację tylko
wtedy, gdy jest to konieczne. Uwaga: po
wprowadzeniu niepoprawnego ustawienia
prawidłowe ustawienie ostrości na obiekcie
może nie być możliwe.
 Włącz/wyłącz
Indeks
Po ustawieniu opcji [Włącz] zostanie
zarejestrowana wartość ustawienia dla
przymocowanego obiektywu, a ostrość
zostanie wyregulowana z zastosowaniem
zarejestrowanej wartości (ustawienie
domyślne to [Wyłącz]).
Znajdź obraz
Mikro Regulacja AF
Spis treści
Wskaźnik poziomu sygnału audio będzie
wyświetlany.
Wartość regulacji
Wprowadź dla przymocowanego obiektywu
wartość od –20 do +20.
PL
83
Zoom cyfrowy
Szybkość zoomu
Zoom cyfrowy można włączyć/wyłączyć.
Należy zwrócić uwagę na to, że podczas
korzystania z zoomu cyfrowego jakość
obrazu spada.
Można zmienić szybkość zoomu.
 Zmienny
Szybkość zoomu zależy od stopnia naciśnięcia
dźwigni zoomu.
Szybkość zoomu jest stała, niezależnie od
stopnia naciśnięcia dźwigni zoomu.
Wybierz jeden z 32 poziomów.
 Uwagi
To ustawienie działa zarówno w przypadku
zoomu cyfrowego jak zoomu optycznego ze
wspomaganiem elektrycznym.
 Po ustawieniu na [Stały] można powiększać z
ustawioną szybkością, niezależnie od zakresu
wychylenia dźwigni zoomu.
 Zakres szybkości zoomu różni się w zależności
od używanego obiektywu z zoomem
wspomaganym elektrycznie. W zależności od
kombinacji obiektywu ustawienia [Szybkość
zoomu], szybkość może nie ulec zmianie
lub może być słyszalny dźwięk napędu.
Przed rzeczywistym filmowaniem zaleca się
dokonanie próby.
 Włącz
Spis treści
Stały

Zoom cyfrowy wykonywany jest do 2.
Wyłącz
Nie używa zoomu cyfrowego.
 Uwagi
Funkcja wykrywania twarzy i śledzenia ostrości
nie będzie działać w przypadku korzystania z
zoomu cyfrowego.

Dźwigni zoomu można użyć w przypadku
korzystania z zoomu cyfrowego lub gdy
podłączony jest obiektyw z zoomem
wspomagany elektrycznie.
Znajdź obraz
Dźwignia zoomu
 Zoom cyfrowy
Cyfrowym zoomem steruje się za pomocą
dźwigni zoomu.
Duży zoom
Dźwignia zoomu steruje zoomem po
zamocowaniu obiektywu z zoomem
wspomaganym elektrycznie.
Wyłącz
Nie używa dźwigni zoomu.
Indeks
Wskazówki
Jeśli używany jest obiektyw z dźwignią zoomu,
ta funkcja nie będzie miała wpływu na działanie
jego dźwigni.


PL
84
Jakość/rozm.
obrazu
24p (NEX-VG30/VG30H)
25p (NEX-VG30E/VG30EH)
Przy użyciu tego ustawienia wygląd filmów
będzie zbliżony do kinowego.
(Opcje ustawień jakości i
rozmiaru obrazu)
 Uwagi
Nośniki, na których można zapisywać obrazy,
zależą od ustawionego podczas zapisu trybu
nagrywania. Szczegółowe informacje na
stronie 45.
 Uaktywnij opcję [Tryb 24p] podczas
nagrywania filmów 24p na modelu w systemie
PAL (NEX-VG30E/VG30EH).

Tryb NAGR
Informacje na stronie 44.
Spis treści
Informacje na temat obsługi w rozdziale
„Korzystanie z menu” (str. 69).
Ustawienia domyślne są oznaczone .
Wskazówki
Szybkość klatek to liczba obrazów
aktualizowanych w ustalonym okresie czasu.


Szybkość klatek
W przypadku nagrywania filmów w
wysokiej rozdzielczości (HD) istnieje
możliwość wyboru szybkości klatek. W
przypadku standardowego nagrywania,
zalecane jest użycie opcji [60i] (NEXVG30/VG30H) lub [50i] (NEX-VG30E/
Szybkość klatek]
VG30EH). Opcję [
należy ustawić przed ustawieniem opcji
Tryb NAGR] (str. 44).
[
/
Ustawienia
Informacje na stronie 44.
Tryb Szeroki
 60i (NEX-VG30/VG30H)
50i (NEX-VG30E/VG30EH)
W przypadku zwykłego nagrywania
zalecana jest właśnie ta szybkość klatek.
60p (NEX-VG30/VG30H)
50p (NEX-VG30E/VG30EH)
Znajdź obraz
Podczas nagrywania filmów w
standardowej rozdzielczości (STD) można
wybrać odpowiedni stosunek długości do
wysokości w zależności od proporcji ekranu
podłączonego telewizora. Informacje
na ten temat można również znaleźć w
instrukcji obsługi znajdującej się w zestawie
z telewizorem.
 Szeroki 16:9
Nagrywanie filmów w trybie
pełnoekranowym pod kątem telewizora o
proporcjach obrazu 16:9 (panoramicznego).
4:3 (
)
Nagrywanie filmów w trybie
pełnoekranowym pod kątem telewizora o
proporcjach obrazu 4:3.
 Uwagi
Opcję [Typ TV] należy skonfigurować zgodnie
z typem podłączonego telewizora (str. 89).

PL
85
Indeks
To ustawienie umożliwia uzyskanie
bardziej przejrzystych obrazów poprzez
nagrywanie filmów zajmujących
dwukrotnie więcej miejsca niż 60i
(NEX-VG30/VG30H)/50i (NEX-VG30E/
VG30EH). Aby odtworzyć na telewizorze
film nagrany przy tym ustawieniu,
wymagane jest użycie telewizora
obsługującego odtwarzanie filmów
60p (NEX-VG30/VG30H)/50p (NEXVG30E/VG30EH). Jeśli telewizor nie jest
kompatybilny z 60p (NEX-VG30/VG30H)/
50p (NEX-VG30E/VG30EH), film będzie
wyglądał jak film 60i (NEX-VG30/
VG30H)/50i (NEX-VG30E/VG30EH).
Istnieje możliwość wyboru rozmiaru
wykonywanych zdjęć.

16.0M (
)4 912 × 3 264
13.6M (
)4 912 × 2 760
8.4M (
)3 568 × 2 368
7.1M (
)3 568 × 2 000
4.0M (
)2 448 × 1 624
3.4M (
)2 448 × 1 376
Spis treści
Aby otworzyć plik RAW zapisany przy użyciu
tej kamery, należy zainstalować program „Image
Data Converter” znajdujący się na płycie CDROM (w zestawie). Przy jego użyciu można
otworzyć obraz RAW, zmienić w nim ustawienia
balansu bieli, nasycenia kolorów, kontrastu itd.
i zapisać go w bardziej naturalnym formacie,
takim jak JPEG lub TIFF.
Rozm. obrazu
 Uwagi
Wybrany rozmiar obrazu obowiązuje, gdy
(Zdjęcie).
podświetlona jest lampka
 Aby uzyskać więcej informacji o dostępnej
liczbie zdjęć, patrz str. 106.
 Rozmiar obrazu JPEG będzie stały i będzie
RAW/JPEG] jest
wynosił 16M, gdy opcja [
ustawiona na [RAW & JPEG].

Znajdź obraz
RAW/JPEG
Wybranie formatu kompresji zdjęć.
 JPEG
Jest to popularny format kompresji.
RAW
Wybranie tego formatu uniemożliwia
cyfrową obróbkę zdjęć.
RAW+J (RAW & JPEG)
Jednocześnie zostanie utworzony obraz
RAW i JPEG.
Wskazówki
Obrazy RAW
Format RAW to dane „surowe”, które nie zostały
w żaden sposób przetworzone cyfrowo. Różnica
między plikami RAW i bardziej popularnymi
formatami (np. JPEG) polega na tym, że
„surowy” materiał można dalej przetwarzać do
profesjonalnych zastosowań.


Indeks
PL
86
Konfiguracja
Edycja/Kopiuj
(Inne opcje konfiguracyjne)
Informacje na temat obsługi w rozdziale
„Korzystanie z menu” (str. 69).
Informacje na temat obsługi w rozdziale
„Korzystanie z menu” (str. 69).
Ustawienia domyślne są oznaczone .
Kasuj
Informacja o nośniku
Informacje na stronie 53.
Istnieje możliwość sprawdzenia
pozostałego czasu nagrywania na karcie
pamięci w każdym trybie nagrywania oraz
orientacyjnej ilości wolnego i zajętego
miejsca.
Chroń
Informacje na stronie 54.
Kopiuj
Spis treści
(Opcje edycji)
Wyłączanie wyświetlanej informacji
Informacje na stronie 63.
Dotknij
Kopia bezpośrednia
.
 Uwagi
Ze względu na obszar zarządzania plikami
wykorzystana ilość miejsca może nie być równa
0 %, nawet po użyciu funkcji [Format] (str. 87).

Informacje na stronie 65.
Znajdź obraz
Wskazówki
Kamera może wyświetlić informacje o karcie
pamięci.


Format
Formatowanie polega na usunięciu
wszystkich filmów i zdjęć w celu
odzyskania wolnego miejsca dostępnego
dla operacji nagrywania.
Wybierz nośnik sformatowania i dotknij

.
 Uwagi
Kamera powinna być podłączona do gniazda
elektrycznego przy użyciu znajdującego się w
zestawie zasilacza sieciowego (str. 16).
 Aby uniknąć utraty ważnych obrazów, należy je
zapisać przed sformatowaniem nośnika zapisu.
 Usunięte zostaną również zabezpieczone filmy
i zdjęcia.

Indeks
PL
87

Gdy wyświetlany jest komunikat
[Wykonywanie...] nie wolno zamykać ekranu
LCD, uruchamiać przycisków kamery, odłączać
zasilacza sieciowego, ani wyjmować karty
pamięci z kamery. (W trakcie formatowania
karty pamięci lampka dostępu jest podświetlona
lub miga.)
Data/Czas
 Data
 Godzina
Informacje na stronie 99, 103.
Spis treści
Napr. danych obrazu
Dane kamery
Numer pliku
Film
Istnieje możliwość wyboru sposobu
przypisywania zdjęciom numerów plików.
 Seria
Zdjęciom są przypisywane kolejne numery
plików.
Numer pliku zwiększa się po każdorazowym
zarejestrowaniu zdjęcia.
Nawet po zmianie karty pamięci kolejność
numeracji plików nie ulega zmianie.
Zdjęcie
Znajdź obraz
Resetuj
Pliki są numerowane kolejno począwszy od
najwyższego numeru pliku na karcie pamięci.
Po zmianie karty pamięci pliki są
numerowane od początku. Każda karta
pamięci ma własną numerację.
 Balans bieli
 Funkcja SteadyShot wyłączona
 Szybkość migawki
 Przesłona (Wartość przysłony)
 Wzmocnienie
 Jasność
 Lampa błyskowa
 Kompensacja ustawienia Ekspozycja
 Balans bieli (B-A, G-M)
 ISO
 Balans bieli (Temp.barw.)
Kod danych
Podczas odtwarzania kamera wyświetla
informacje (Data/Czas, Dane kamery)
zarejestrowane automatycznie w trakcie
nagrywania.
 Wyłącz
Kod danych nie jest wyświetlany.
Wskazówki
Po podłączeniu kamery do telewizora kod
danych jest wyświetlany na jego ekranie.
Naciskanie przycisku DATA CODE na
bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania
powoduje przełączanie wyświetlanych
informacji w następującej kolejności: [Data/
Czas]  [Dane kamery]  [Wyłącz] (brak
wskazania).

Wyświetlana jest data i godzina.

Dane kamery
Wyświetlane są ustawienia kamery.

PL
88
Indeks
Data/Czas

 Uwagi
Stosunek krawędzi poziomej do krawędzi
pionowej obrazu w przypadku filmów w
wysokiej rozdzielczości (HD) wynosi 16:9.
 Po podłączeniu kamery do telewizora
kompatybilnego z systemem ID-1/ID-2, należy
ustawić opcję [Typ TV] na [16:9]. Telewizor
automatycznie przełączy się na tryb pełny.
Informacje na ten temat można również znaleźć
w instrukcji obsługi znajdującej się w zestawie z
telewizorem (tylko NEX-VG30/VG30H).
W zależności od stanu karty pamięci mogą
pojawiać się kreski [--:--:--].

Głośność
Głośność odtwarzanego dźwięku można
/
.
regulować dotykając
W przypadku niektórych odbiorników
telewizyjnych podczas odtwarzania
filmów i zdjęć konieczna jest zamiana
sygnału na sygnał obsługiwany przez
podłączony telewizor. Nagrane filmy i
zdjęcia są odtwarzane zgodnie z poniższymi
ilustracjami.
Spis treści
Typ TV
Wyjście komponentu
Jeżeli kamera jest podłączona do
komponentowego gniazda wejściowego
telewizora, należy wybrać opcję
[Komponent].
 16:9
1080p/480i (NEX-VG30/VG30H)
1080p/576i (NEX-VG30E/VG30EH)
Tę opcję należy wybrać, gdy filmy będą
wyświetlane na ekranie telewizora 16:9
(panoramicznego). Poniżej pokazano w jaki
sposób są odtwarzane nagrane filmy i zdjęcia.
Filmy i zdjęcia
Filmy i zdjęcia
nagrane w trybie 16:9 nagrane w trybie 4:3
(panoramicznym)
 1080i/480i (NEX-VG30/VG30H)
1080i/576i (NEX-VG30E/VG30EH)
Opcję tę należy wybrać w przypadku
podłączenia kamery do komponentowego
gniazda wejściowego telewizora, który
obsługuje sygnał 1080i.
4:3
Znajdź obraz
Opcję tę należy wybrać w przypadku
podłączenia kamery do komponentowego
gniazda wejściowego telewizora, który
obsługuje sygnał 1080p.
480i (NEX-VG30/VG30H)
576i (NEX-VG30E/VG30EH)
Tę opcję należy wybrać, gdy filmy i zdjęcia
będą wyświetlane na ekranie zwykłego
telewizora 4:3. Poniżej pokazano w jaki
sposób są odtwarzane nagrane filmy i zdjęcia.
Opcję tę należy wybrać w przypadku
podłączenia kamery do komponentowego
gniazda wejściowego telewizora.
Filmy i zdjęcia
Filmy i zdjęcia
nagrane w trybie 16:9 nagrane w trybie 4:3
(panoramicznym)
Wskazówki
Po uaktywnieniu opcji [Tryb 24p]
wartości ustawienia zostaną zmienione na
odpowiadające modelowi obsługującemu NTSC
(NEX-VG30E/VG30EH).


Indeks
PL
89
 Uwagi
Szybkość klatek] jest ustawiona
Gdy opcja [
na [60p] (NEX-VG30/VG30H)/[50p] (NEXVG30E/VG30EH), a opcja [Rozdzielczość
HDMI] jest ustawiona na [720p/480p] lub
[480p] (NEX-VG30/VG30H)/[720p/576p]
lub [576p] (NEX-VG30E/VG30EH), nie jest
możliwe przesyłanie sygnałów HDMI podczas
nagrywania.
Rozdzielczość HDMI

Opcję tę należy wybrać w przypadku
podłączenia kamery do telewizora
za pośrednictwem przewodu HDMI
(sprzedawany oddzielnie).
Zwykłe ustawienie (automatycznie
wysyłany jest sygnał zgodny z posiadanym
odbiornikiem telewizyjnym).
Wskazówki
Po uaktywnieniu opcji [Tryb 24p]
wartości ustawienia zostaną zmienione na
odpowiadające modelowi obsługującemu NTSC
(NEX-VG30E/VG30EH).


1080p/480p (NEX-VG30/VG30H)
1080p/576p (NEX-VG30E/VG30EH)
Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) będą
wysyłane w formie sygnału 1080p, a filmy
w standardowej rozdzielczości (STD) — w
formie sygnału 480p (NEX-VG30/VG30H)/
576p (NEX-VG30E/VG30EH).
Spis treści
 Auto
Połączenie USB
Wybierz to polecenie, gdy po podłączeniu
kamery do komputera przy użyciu kabla
USB na ekranie LCD nie pojawi się [Wybór
USB].
1080i/480i (NEX-VG30/VG30H)
1080i/576i (NEX-VG30E/VG30EH)
Ust. połączenia USB
Istnieje możliwość ustawienia trybu
transmisji przez magistralę USB w
przypadku podłączenia kamery do
komputera lub innego urządzenia USB.
720p/480p (NEX-VG30/VG30H)
720p/576p (NEX-VG30E/VG30EH)
Obrazy w wysokiej rozdzielczości (HD) będą
wysyłane w formie sygnału 720p, a obrazy
w standardowej rozdzielczości (STD) — w
formie sygnału 480p (NEX-VG30/VG30H)/
576p (NEX-VG30E/VG30EH).
Znajdź obraz
Obrazy w wysokiej rozdzielczości (HD) będą
wysyłane w formie sygnału 1080i, a obrazy
w standardowej rozdzielczości (STD) — w
formie sygnału 480i (NEX-VG30/VG30H)/
576i (NEX-VG30E/VG30EH).
 Auto
Kamera automatycznie dobierze najbardziej
optymalny tryb transmisji danych przez
magistralę USB w zależności od podłączonego
urządzenia.
480p (NEX-VG30/VG30H)
576p (NEX-VG30E/VG30EH)
Mass Storage
Jest to tryb transmisji danych przez magistralę
USB zgodny z wieloma rodzajami urządzeń
USB.
480i (NEX-VG30/VG30H)
576i (NEX-VG30E/VG30EH)
MTP
Jest to tryb transmisji danych przez
magistralę USB zgodny z pewnymi rodzajami
komputerów.
Wysyłany jest sygnał 480i (NEX-VG30/
VG30H)/576i (NEX-VG30E/VG30EH).
PL
90
Indeks
Wysyłany jest sygnał 480p (NEX-VG30/
VG30H)/576p (NEX-VG30E/VG30EH).
 Uwagi
Po podłączeniu kamery do innych urządzeń z
wykorzystaniem trybu [MTP], filmy nagrane
z tą samą jakością obrazu co aktualnie
/
wybrany (wybrany z poziomu menu [
Ustawienia]) można wyświetlić wyłącznie
na podłączonym urządzeniu.
 Po podłączeniu kamery do urządzenia
zewnętrznego z wykorzystaniem trybu [MTP],
pliki filmowe będą wyświetlane wraz z datą
ich nagrania, jednakże pewnych informacji,
np. informacji o regionie, znajdujących
się w plikach filmowych nie można
wyświetlić na podłączonym urządzeniu. Do
importowania obrazów z kamery do komputera
można używać dostarczonego programu
„PlayMemories Home” (w zestawie).
 Jeżeli po podłączeniu kamery do komputera
z systememWindows 7 nie pojawia się okno
„Device Stage*”, należy w pozycji [Ust.
połączenia USB] ustawić [Auto].
* „Device Stage” to menu systemu Windows 7
służące do zarządzania urządzeniami (kamerą,
aparatem itp.) podłączonymi do komputera.
Jasność LCD

Istnieje możliwość regulacji jasności ekranu
LCD.
 Normalny
Jasny
Opcję tę należy wybrać, gdy ekran LCD nie
jest wystarczająco jasny.
Spis treści
Ustawienie standardowe (standardowa
jasność).
Wskazówki
Zmiana tego ustawienia nie ma w żaden sposób
wpływu na nagrywane obrazy.
Gdy jest używany zasilacz, jasność zostanie
ustawiona na [Jasny].



Temp. barw. wizjera
Wypalanie płyty
Filmy i zdjęcia nagrane na kamerze można
zapisać na płycie za naciśnięciem jednego
przycisku.
Znajdź obraz
Temperaturę barwową wizjera można
zmienić za pomocą pokrętła MANUAL
lub przycisków +/–. Gdy temperatura
barwowa zostanie obniżona, wizjer
będzie miał zabarwienie czerwone, a gdy
zostanie podniesiona, wizjer będzie miał
zabarwienie niebieskie.
Wizjer/Panel
 Uwagi
Opcja [Wypalanie płyty] nie jest dostępna
nawet po podłączeniu kamery do komputera.
Kamera wykrywa stan i przełącza
wyświetlanie pomiędzy wizjerem i ekranem
LCD.

Brzęczyk
Auto
Kamera automatycznie przełącza
wyświetlanie pomiędzy wizjerem a ekranem
LCD dzięki sterowaniu czujnikiem oka.
 Włącz
Sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia/
zakończenia nagrywania lub obsługi panelu
dotykowego.
 Panel
Anulowanie sygnalizacji dźwiękowej.
 Uwagi
Jeśli czujnik oka nie działa nawet po zbliżeniu
oka do wizjera, obraz będzie wyświetlany
na ekranie LCD, nawet po ustawieniu opcji
[Wizjer/Panel] na [Auto].

PL
91
Indeks
Gdy panel jest otwarty, obraz wyświetlany jest
na ekranem LCD.
Wyłącz
Ustaw. wyświetlania
Zdj. bez obiektywu
Istnieje możliwość ustawienia czasu
wyświetlania ikon i wskaźników na ekranie
LCD.
Włączenie lub wyłączenie możliwości
rozpoczęcia nagrywania bez
zamocowanego obiektywu.
 Auto
 Nieaktywne
Kamera nie rozpoczyna nagrywania i
informuje użytkownika o tym, że obiektyw
nie jest przymocowany prawidłowo.
Włącz
Aktywne
Wyświetlanie ciągłe. Podczas rejestracji
obrazu na ekranie LCD nie jest wyświetlany
przycisk nagrywania.
Pozwala użyć z odpowiednimi
przejściówkami obiektywów innego typu niż
E firmy Sony.
Wskazówki
Ikony i wskaźniki są wyświetlane w
następujących przypadkach.
 Po włączeniu kamery.
 Po dotknięciu ekranu LCD (z wyjątkiem
przycisku nagrywania na ekranie LCD).
 Po przełączeniu kamery do trybu nagrywania
filmów, rejestrowania zdjęć lub odtwarzania.
Wyświetlacz można również przełączyć,
naciskając przycisk DISPLAY.


Zdalne sterowanie (Pilot)
 Włącz
Opcję tę należy wybrać w przypadku
korzystania z pilota znajdującego się w
zestawie (str. 123).
Wyłącz
Wybierz tę opcję, gdy nie chcesz używać
pilota (w zestawie).
Lampka NAGRYW. (Lampka
nagrywania)
Wskazówki
Opcję [Wyłącz] należy wybrać, jeżeli kamera
nie ma reagować na sygnały wysyłane z innego
pilota.


Kamerę można ustawić w taki sposób, aby
podczas nagrywania lampka nagrywania
w przedniej części kamery nie była
podświetlona.
Znajdź obraz

Spis treści
Wyświetlanie przez około 3 sekundy.
Podczas rejestracji obrazu na ekranie LCD
wyświetlany jest przycisk nagrywania.
Autowyłączanie
(Automatyczne wyłączanie)
 Włącz
Kamerę można ustawić w taki sposób, aby
wyłączała się automatycznie po około 5
minutach bezczynności.
Lampka nagrywania kamery jest
podświetlona.
Wyłącz
 Włącz
Lampka nagrywania kamery nie jest
podświetlona.
Kamera będzie wyłączać się automatycznie.
Kamera nie będzie wyłączać się
automatycznie.
 Uwagi
Gdy jest używany zasilacz, kamera nie wyłącza
się automatycznie.

PL
92
Indeks
Wyłącz
Language Setting
Stan akumulatorów
Istnieje możliwość wyboru języka, w
którym wyświetlane są informacje na
ekranie LCD.
Istnieje możliwość sprawdzenia stanu
naładowania akumulatora.
w górnej lewej części
Dotknij
ekranu.
Wersja
Możesz wyświetlić wersję obiektywu
i kamery. Dzięki tej funkcji można
sprawdzić, kiedy zostało zaktualizowane
oprogramowanie kamery.
Tryb 24p (tylko model NEXVG30E/VG30EH)
Spis treści
Wskazówki
Jeżeli wśród dostępnych opcji nie można
znaleźć języka ojczystego, kamera oferuje
uproszczoną wersję języka angielskiego (opcja
[ENG[SIMP]]).


 Uwagi
Aktualizację należy wykonać tylko wtedy,
gdy jest podłączony zasilacz. Jeśli chcesz ją
przeprowadzić przy zasilaniu akumulatorowym,
sprawdź, czy akumulator jest całkowicie
naładowany.
 Wersja obiektywu może nie być wyświetlana w
innym trybie niż tryb fotografowania.
Można nagrywać filmy 24p w systemie
PAL.
Po wybraniu opcji [OK] na ekranie [Tryb
24p], kamera uruchomi się ponownie w
trybie 24p.
Po wybraniu opcji [OK] na ekranie [Anuluj
tryb 24p], kamera uruchomi się ponownie
w trybie 50i.

 Format daty i czasu
Można wybrać jeden z 4 formatów daty i
godziny.
Znajdź obraz
Ustaw. daty i czasu
 Uwagi
 Nie można nagrywać filmów 24p na karcie
pamięci zapisanej w systemie PAL. Należy użyć
innej karty pamięci.
 Po uaktywnieniu opcji [Tryb 24p], format
nagrywania filmów jest ograniczony do
AVCHD 24p (FX, FH). Format wyjściowego
sygnału wideo kamery to kolo NTSC.
W zależności od podłączonego komputera,
normalne odtwarzanie może nie być możliwe.
 Po uaktywnieniu opcji [Tryb 24p] nie można
/
Ustawienia] na
ustawić opcji [
Jakość STD] i nie można użyć opcji
[
Szybkość klatek].
[
 Czas letni
Można zmienić to ustawienie bez
zatrzymywania zegara. Aby przesunąć
czas do przodu o 1 godzinę, ustaw opcję
[Włącz].
 Wyłącz
Czas letni nie będzie ustawiany.
Włącz
Kalibrowanie
Czas letni będzie ustawiany.
 Data i czas
Informacje na stronie 23.
PL
93
Indeks
Informacje na stronie 114.
Ustawienia regionu
Spis treści
Różnicę czasu można skorygować bez
zatrzymywania zegara. W przypadku
korzystania z kamery w innych strefach
czasowych należy wybrać strefę lokalną.
Informacje na temat różnic czasu na świecie
można znaleźć na stronie 109.
 Lokaliz.początk.
Opcję tę należy wybrać, gdy kamera będzie
używana w miejscu zamieszkania.
Destynacja ( )
Opcję tę należy wybrać, gdy kamera będzie
używana w innym miejscu.
Wskazówki
W przypadku częstych wyjazdów w pewne
miejsce i korzystania tam z kamery, warto
miejsce to ustawić jako [Destynacja].


Znajdź obraz
Indeks
PL
94
Dodatkowe informacje
Rozwiązywanie
problemów
Czynności ogólne/
bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania
Nie można włączyć zasilania kamery.

 Sprawdź listę (str. 95 do 105) i
skontroluj kamerę.

 Odłącz źródło zasilania, po czym
po upływie 1 minuty podłącz je
ponownie i włącz kamerę.
Po włączeniu zasilania kamera nie działa.



 Skontaktuj się z punktem
sprzedaży produktów marki Sony
lub miejscowym autoryzowanym
punktem serwisowym Sony.









Czynności ogólne/bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania......................................str. 95
Akumulatory/źródła zasilania . ...................str. 96
Ekran LCD/wizjer..........................................str. 96
Karta pamięci.................................................str. 97
Nagrywanie.....................................................str. 97
Odtwarzanie...................................................str. 99
Odtwarzanie obrazów zapisanych na karcie
pamięci z poziomu innych urządzeń........str. 100
Edycja filmów/zdjęć z poziomu kamery
........................................................................str. 100
Odtwarzanie na ekranie telewizora...........str. 100
Kopiowanie/podłączanie do innych urządzeń
........................................................................str. 101
Podłączanie do komputera.........................str. 101
Kamera się nagrzewa.

Podczas pracy kamera może się nagrzewać.
Nie oznacza to awarii.
Pilot (w zestawie) nie działa.



PL
95
W pozycji [Zdalne sterowanie] ustaw opcję
[Włącz] (str. 92).
Włóż akumulator do uchwytu akumulatora,
prawidłowo dopasowując bieguny +/– do
oznaczeń +/– (str. 123).
Usuń wszystkie obiekty znajdujące się między
pilotem i czujnikiem pilota.
Indeks


Kamera jest gotowa do filmowania po upływie
kilku sekund od włączenia. Nie oznacza to
awarii.
Odłącz zasilacz sieciowy od gniazda
elektrycznego lub odłącz akumulator, a
następnie podłącz go ponownie po upływie
około 1 minuty. Jeżeli funkcje nadal nie
działają, ostro zakończonym przedmiotem
naciśnij przycisk RESET (str. 121). Naciśnięcie
przycisku RESET spowoduje wyzerowanie
wszystkich ustawień, włącznie z godziną.
Temperatura kamery jest bardzo wysoka.
Wyłącz kamerę i pozostaw ją na chwilę w
chłodnym miejscu.
Temperatura kamery jest bardzo niska.
Pozostaw przez jakiś czas włączoną kamerę.
Wyłącz kamerę i przenieś ją do ciepłego
miejsca. Pozostaw tam kamerę przez chwilę, a
następnie ją włącz.
Znajdź obraz
 Ostro zakończonym przedmiotem
naciśnij przycisk RESET (str. 121) i
włącz kamerę.
Naciśnięcie przycisku RESET
spowoduje wyzerowanie wszystkich
ustawień, w tym godziny.

Podłącz do kamery naładowany akumulator
(str. 15).
Wyjęto wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazda
elektrycznego. Podłącz wtyczkę do gniazda
elektrycznego (str. 15).
Spis treści
Jeżeli podczas używania kamery wystąpią
jakiekolwiek problemy, należy postępować
zgodnie z poniższymi zaleceniami.


Pilot nie będzie działał, gdy czujnik (str. 122)
jest zasłonięty przez obiektyw.
Kierować pilota z dala od silnych źródeł
światła, na przykład bezpośredniego
światła słonecznego lub lampy na suficie.
W przeciwnym razie bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania może nie działać
prawidłowo.
Podczas ładowania akumulatora miga
lampka CHG (ładowanie).



Wskazanie czasu pozostałego do
wyczerpania akumulatora nie jest
właściwe.
W przypadku urządzenia DVD wybrać tryb
pilota inny niż DVD 2 lub zasłonić czujnik
urządzenia DVD czarnym papierem.

Akumulatory/źródła zasilania

Nie można podłączyć akumulatora do
kamery.




Akumulator szybko się rozładowuje.

Użyj zasilacza sieciowego.
W konfiguracji domyślnej po około 5
minutach bezczynności kamera automatycznie
się wyłącza (Autowyłączanie). Zmienić
ustawienie opcji [Autowyłączanie] (str. 92),
lub ponownie włączyć zasilanie.
Naładuj akumulator (str. 15).



Gdy jest włączone zasilanie, na
ekranie LCD ani na wizjerze nie jest nic
wyświetlane.
Wyłącz zasilanie (str. 15).
Podłącz prawidłowo akumulator do kamery
(str. 15).
Prawidłowo podłącz przewód zasilający do
gniazda elektrycznego.
Ładowanie akumulatora zostało zakończone
(str. 15).

PL
96
Kamera wyświetla obrazy na wizjerze lub
na ekranie LCD. Gdy opcja [Wizjer/Panel]
(str. 91) jest ustawiona na [Auto], gdy
oko zbliży się do wizjera, ekran zostanie
przełączony na wizjer, a gdy oko oddali się
od wizjera, zostanie przełączony na ekran
LCD. Gdy opcja [Wizjer/Panel] (str. 91) jest
ustawiona na [Panel] i panel LCD jest otwarty,
Indeks

Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt
wysoka. Nie oznacza to awarii.
Akumulator nie został wystarczająco
naładowany. Ponownie naładować całkowicie
akumulator. Jeżeli to nie rozwiąże problemu,
wymienić akumulator na nowy (str. 112).
Ekran LCD/wizjer
Lampka CHG (ładowanie) nie świeci się,
gdy trwa ładowanie akumulatora.

Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt
wysoka. Nie oznacza to awarii.
Akumulator nie został wystarczająco
naładowany. Ponownie naładować całkowicie
akumulator. Jeżeli to nie rozwiąże problemu,
wymienić akumulator na nowy (str. 112).
W pewnych warunkach wskazanie czasu
pozostałego do wyczerpania akumulatora
może być nieprawidłowe.
Znajdź obraz
Należy używać akumulatora typu
„InfoLITHIUM” (seria V). Z kamerą nie
wolno używać akumulatorów NP-FV30/FV50,
nawet mimo tego, że są serii V.
Kamera niespodziewanie się wyłącza.

Spis treści
Inne urządzenie DVD nie działa
prawidłowo podczas korzystania z
dostarczonego pilota znajdującego się w
zestawie.
Przy zbyt wysokiej lub zbyt niskiej
temperaturze akumulatora mogą wystąpić
problemy z jego naładowaniem (str. 111).
Podłącz prawidłowo akumulator do
kamery (str. 15). Jeżeli nie uda się usunąć
problemu, należy odłączyć zasilacz od
gniazda elektrycznego i skontaktować się
ze sprzedawcą produktów marki Sony.
Akumulator może być uszkodzony.
wyświetlanie ekranu nie ulegnie zmianie
nawet po zbliżeniu oka do wizjera.
Nazwa pliku danych nie jest prawidłowo
podawana lub miga.
Opcje menu są wyszarzone.




Nagrywanie
Informacje na ten temat można również
znaleźć w części „Karta pamięci” (str. 97).
Na panelu dotykowym nie są wyświetlane
przyciski.


Dotknij lekko ekranu LCD.
Naciśnij przycisk DISPLAY na kamerze lub
DISPLAY na pilocie (str. 123).
Obrazy nie są nagrywane mimo
naciskania przycisku START/STOP lub
PHOTO.
Wyświetlany jest ekran odtwarzania. Naciśnij
przycisk MODE, aby podświetlić lampkę
(Film) lub (Zdjęcie) (str. 31).
 Kamera nagrywa właśnie zarejestrowane
ujęcie na karcie pamięci. W tym czasie nie
można nagrywać nowych obrazów.
 Karta pamięci jest pełna. Usuń zbędne obrazy
(str. 53).
 Gdy opcja [Zdj. bez obiektywu] (str. 92)
jest ustawiona na [Nieaktywne], nie można
nagrywać w następujących przypadkach;
 Obiektyw nie został prawidłowo zamocowany.
 Zamocowany obiektyw nie obsługuje
standardu komunikacyjnego obiektywów
E-mount.
Aby uzyskać informację o obsługiwanych
obiektywach, przejdź do specjalnego serwisu lub
skonsultuj się z pracownikiem autoryzowanego
serwisu Sony.
 Całkowita liczba ujęć filmowych lub zdjęć
przekracza pojemność kamery dostępną dla
nagrań. Usuń zbędne obrazy (str. 53).
 Temperatura kamery jest bardzo wysoka.
Wyłącz kamerę i pozostaw ją na chwilę w
chłodnym miejscu.
 Temperatura kamery jest bardzo niska.
Wyłącz kamerę i przenieś ją do ciepłego
miejsca. Pozostaw tam kamerę przez chwilę, a
następnie ją włącz.
 Obiektyw nie został prawidłowo zamocowany.
Zamocuj ponownie obiektyw.
Przyciski na panelu dotykowym działają
nieprawidłowo lub nie działają w ogóle.


Wyregulować panel dotykowy
([Kalibrowanie]) (str. 114).
Obraz w wizjerze jest niewyraźny.

Jeśli czujnik oka spowoduje przełączenie na
wizjer, ekran LCD wyłączy się. W pozycji
[Wizjer/Panel] ustaw opcję [Panel] (str. 91).
Karta pamięci
Nie można wykonywać operacji z użyciem
karty pamięci.

Nie można usunąć obrazów zapisanych na
karcie pamięci.


Jednocześnie można usunąć maksymalnie 100
obrazów na ekranie indeksu.
Nie można usunąć zabezpieczonych obrazów.
PL
97
Indeks
Jeżeli używana karta pamięci została
sformatowana na komputerze, należy ją
ponownie sformatować z poziomu kamery
(str. 87).
Znajdź obraz
Przesuń dźwignię regulacji soczewki wizjera,
aby uzyskać wyraźny obraz (str. 27).
Brak obrazu na ekranie LCD, pomimo iż
jest on otwarty.

Plik jest uszkodzony.
Dany format pliku nie jest obsługiwany przez
kamerę (str. 111).
Spis treści
Nie można wybrać wyszarzonych opcji w
bieżącym trybie nagrywania/odtwarzania.
Niektórych funkcji nie można uruchomić
jednocześnie.
Lampka dostępu świeci lub miga nawet
po zatrzymaniu nagrywania.

Nie działa automatyczna regulacja
ostrości.
Kamera nagrywa właśnie zarejestrowane
ujęcie na karcie pamięci.

Pole obrazowania wygląda inaczej.


Wygląd pola obrazowania zależy od stanu
kamery. Nie oznacza to awarii.
Rzeczywisty czas nagrywania filmów
jest krótszy niż przewidywany czas
nagrywania na danym nośniku zapisu.

Funkcja SteadyShot nie działa.

W pewnych warunkach czas dostępny dla
operacji nagrywania może być krótszy. Może
tak się dziać na przykład podczas nagrywania
szybko poruszającego się obiektu itp (str. 105).


Temperatura kamery jest bardzo wysoka.
Wyłącz kamerę i pozostaw ją na chwilę w
chłodnym miejscu.
Temperatura kamery jest bardzo niska.
Wyłącz kamerę i przenieś ją do ciepłego
miejsca. Pozostaw tam kamerę przez chwilę, a
następnie ją włącz.


Na obrazach zarejestrowanych przy
użyciu lampy błyskowej widoczne są białe
plamy.
Między naciśnięciem przycisku
START/STOP a faktycznym momentem
rozpoczęcia lub zatrzymania nagrania
występuje różnica czasu.


W kamerze może występować niewielka
różnica czasu między momentem naciśnięcia
przycisku START/STOP a chwilą rozpoczęcia/
zatrzymania nagrywanego filmu. Nie oznacza
to awarii.

Stosunek krawędzi poziomej do krawędzi
pionowej obrazu w przypadku filmów w
wysokiej rozdzielczości (HD) wynosi 16:9
(obraz panoramiczny).
PL
98
Fotografowany obiekt znajduje się poza
zasięgiem lampy błyskowej. W takiej sytuacji
jego doświetlenie nie jest możliwe. Zmiana
wartości ISO oznacza także zmianę zasięgu
lampy błyskowej.
Indeks
Działa funkcja redukcji szumów. Nie oznacza
to awarii.
Nie można zmienić współczynnika
proporcji filmu (16:9 (obraz
panoramiczny)/4:3).

Na obrazie są widoczne zanieczyszczenia
(kurz, pyłki itp.) znajdujące w powietrzu, od
których odbiło się światło. Nie oznacza to
awarii.
Zdjęcie wykonane z lampą jest za ciemne.
Zdjęcia są wykonywane powoli.

Włącz zewnętrzną lampę błyskową
(sprzedawaną oddzielnie).
Lampa błyskowa nie została prawidłowo
zamocowana. Zamocuj ponownie lampę
błyskową.
Lampy błyskowej nie można używać podczas
rejestrowania filmów.
Znajdź obraz

Zamocuj obiektyw obsługujący funkcję
SteadyShot.
Ustaw opcję [
SteadyShot] na [Aktywny]
lub [Standardowy], a opcję [
SteadyShot]
na [Włącz] (str. 78, 79).
Nie można robić zdjęć z lampą błyskową.
Kamera przestaje działać.

Spis treści

Obiekt znajduje się za blisko. Sprawdź
minimalną odległość rejestrowania od
obiektywu.
Światło otoczenia jest za słabe.
Warunki nagrywania nie są odpowiednie
dla funkcji automatycznej regulacji ostrości.
Ustaw ostrość ręcznie (str. 43).
Obiekty bardzo szybko poruszające się w
kadrze są zniekształcone.

Dźwięk nie jest prawidłowo rejestrowany.


Na obrazie pojawiają się poziome pasy.


Zjawisko to występuje w przypadku
nagrywania obrazów w świetle lampy
fluorescencyjnej, sodowej lub rtęciowej. Nie
oznacza to awarii.
Można je wyeliminować przy użyciu opcji
Szybkość migawki.
Odtwarzanie
Obrazów nie można odtworzyć.

Podczas filmowania ekranu telewizora lub
monitora komputerowego widoczne są
ciemne pasy.


Nie można odtwarzać zdjęć.

Parametru [Jasność LCD] nie można
wyregulować, gdy:
 Panel LCD kamery jest zamknięty, a ekran
LCD skierowany na zewnątrz.
 Kamera jest zasilana z zasilacza sieciowego.


Zjawisko to może występować podczas
fotografowania podświetlonych obiektów.
Jeśli używasz obiektywu z zoomem, zamocuj
osłonę przeciwodblaskową.
Na miniaturze widoczny jest symbol
Zdejmij filtr lub osłonę. Przy grubszych
filtrach lub przy nieprawidłowo zamocowanej
osłonie, na rejestrowanym obrazie może się
pojawić obraz filtra lub osłony. Właściwości
optyczne niektórych obiektywów mogą
powodować niedoświetlenie peryferyjnych
obszarów obrazu (przy za słabym świetle).

PL
99
.
Może on się pojawić w przypadku zdjęć, które
zostały nagrane na innych urządzeń, były
edytowane na komputerze itp.
Zasilacz sieciowy lub akumulator został
odłączony, gdy miga wskaźnik karty pamięci w
prawym górnym rogu ekranu lub zanim zgasła
lampka dostępu po operacji nagrywania. Może
to spowodować uszkodzenie danych obrazu.
W takim wypadku jest wyświetlany symbol
.
.
Plik bazy danych obrazu może być
uszkodzony. Sprawdź plik bazy danych,
dotykając
(MENU)  [Konfiguracja]
[ (
Ustawienia nośnika)]  [Napr.
danych obrazu]. Jeżeli symbol jest nadal
wyświetlany, należy usunąć obraz z symbolem
(str. 53).
Indeks
Rogi obrazu są ciemne.

Zdjęć nie można odtworzyć, jeżeli z poziomu
komputera zmodyfikowano pliki lub foldery,
bądź edytowano dane. (W takim przypadku
nazwa pliku miga). Nie oznacza to awarii.
Na miniaturze widoczny jest symbol
Obraz jest rozmyty (rozbłyski)
Na obrazie są widoczne odbłyski światła
(„ghosting”)

Wybrać jakość obrazu filmu, który ma być
odtwarzany (str. 44).
Mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem
obrazów nagranych na innych urządzeniach.
Nie oznacza to awarii.
Znajdź obraz
Wyreguluj opcję Szybkość migawki (str. 50).
Nie można wyregulować parametru
[Jasność LCD].

W przypadku podłączenia lub odłączenia
zewnętrznego mikrofonu itp. podczas
nagrywania filmów dźwięk może nie
zostać prawidłowo nagrany. Podłączyć
mikrofon ponownie w taki sam sposób, jak
był podłączony w momencie rozpoczęcia
nagrywania filmów.
Jeśli opcja Poziom nagryw.audio (str. 81)
jest ustawiona na minimum, nie zostanie
zarejestrowany żaden dźwięk.
Spis treści
Jest to określane mianem zjawiska płaszczyzny
ostrości. Nie oznacza to awarii. Ze względu na
sposób odczytu sygnałów przez przetwornik
obrazu (czujnik CMOS) obiekty, które bardzo
szybko przemieszczają się przed obiektywem,
mogą w pewnych warunkach nagrywania
ulegać zniekształceniom.
Brak dźwięku lub bardzo cichy dźwięk
podczas odtwarzania.

Nie można przechwycić zdjęcia z kadru
filmu (NEX-VG30/VG30H).
Zwiększyć głośność (str. 36).

Podczas odtwarzania filmów na
komputerze lub innym urządzeniu dźwięk
z lewego i prawego kanału nie będzie
zrównoważony.


Podłączony telewizor nie odtwarza obrazu
ani dźwięku.
Dzieje się tak, gdy komputer lub inne
urządzenie dokona konwersji 5,1-kanałowego
dźwięku przestrzennego na dźwięk 2kanałowy (zwykły dźwięk stereo). Nie oznacza
to awarii.
Zmień typ konwersji (typ miksowania)
dźwięku w przypadku odtwarzania na 2kanałowych urządzeniach stereo. Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera instrukcja
obsługi dostarczona w zestawie z urządzeniem
odtwarzającym.
W przypadku tworzenia płyty zmień dźwięk
na 2-kanałowy przy użyciu programu
„PlayMemories Home” (w zestawie).
Dźwięk nagrywać przy opcji [Tryb audio]
ustawionej na [2ch Stereo] (str. 81).





Odtwarzanie obrazów zapisanych
na karcie pamięci z poziomu
innych urządzeń
Górna, dolna, prawa i lewa krawędź
obrazów jest nieznacznie ucięta na
ekranie podłączonego telewizora.
Nie można odtworzyć obrazów lub karta
pamięci nie jest rozpoznawana.

Urządzenie odtwarzające nie obsługuje
odtwarzania kart pamięci (str. 4).

Edycja filmów/zdjęć z poziomu
kamery
Edycja nie jest możliwa ze względu na stan
obrazu.

Nie można podzielić filmu.


Film jest zbyt krótki, aby można go było
podzielić.
Nie można podzielić zabezpieczonego filmu.
PL
100
Istnieje możliwość wyświetlania
zarejestrowanych obrazów na całej
powierzchni ekranu (wyświetlanie
pełnoekranowe). Jednak w przypadku
odtwarzania obrazów na ekranie telewizora,
który nie jest zgodny z wyświetlaniem
pełnoekranowym, górna, dolna, prawa i lewa
krawędź obrazu może zostać nieznacznie
ucięta.
Zalecane jest rejestrowanie obrazów z użyciem
ramki zewnętrznej funkcji [Ramka prow.]
(str. 81).
Indeks
Nie można edytować.

Jeżeli używany jest komponentowy przewód
A/V, opcję [Komponent] należy skonfigurować
zgodnie z wymaganiami podłączonego
urządzenia (str. 89).
W przypadku używania komponentowego
przewodu wideo należy upewnić się, czy są
podłączone wtyki czerwony i biały przewodu
połączeniowego A/V (str. 39).
Z gniazda HDMI OUT nie będą wysyłane
obrazy, jeżeli zawierają one nagrany sygnał
ochrony praw autorskich.
W przypadku używania wtyku S VIDEO
należy upewnić się, czy są podłączone wtyki
czerwony i biały przewodu połączeniowego
A/V (str. 39).
Po aktywowaniu opcji [Tryb 24p], nagrane
obrazy mogą nie zostać odtworzone nawet po
podłączeniu kamery do telewizora pracującego
w standardzie PAL (NEX-VG30E/VG30EH).
Znajdź obraz

Odtwarzanie na ekranie telewizora
Spis treści

Karta pamięci, na której mają być zapisywane
zdjęcia, jest zapełniona.
Obraz wyświetlany na ekranie telewizora
w formacie 4:3 jest zniekształcony.

Kamera nie jest rozpoznawana przez
komputer.


U góry i u dołu ekranu telewizora 4:3
widoczne są czarne pasy.

Odłącz urządzenia podłączone do portu USB
komputera (poza klawiaturą, myszą i kamerą).
Odłącz kabel USB (w zestawie) od komputera
i kamery, uruchom ponownie komputer,
a następnie ponownie podłącz komputer i
kamerę w prawidłowej kolejności.
Spis treści
Tak się dzieje w przypadku wyświetlania
obrazu nagranego w trybie 16:9
(panoramicznym) na ekranie odbiornika TV
4:3. Skonfiguruj prawidłowo ustawienie opcji
[Typ TV] (str. 89) i rozpocznij odtwarzanie
obrazu.
Tak się dzieje w przypadku wyświetlania
obrazu nagranego w trybie 16:9
(panoramicznym) na ekranie odbiornika TV
4:3. Nie oznacza to awarii.
Kopiowanie/podłączanie do
innych urządzeń
Obrazy nie są prawidłowo kopiowane.

Nie można kopiować obrazów za
pośrednictwem przewodu HDMI
(sprzedawany oddzielnie).
Przewód połączeniowy A/V nie został
prawidłowo podłączony. Włóż wtyk przewodu
do gniazda wejściowego drugiego urządzenia
(str. 66).
Znajdź obraz

Podłączanie do komputera
Nie można zainstalować programu
„PlayMemories Home”.

Zapoznaj się z procedurą instalacji i sprawdź
konfigurację komputera wymaganą do
instalacji programu „PlayMemories Home”.

Indeks
Program „PlayMemories Home” nie działa
poprawnie.
Zakończ pracę programu „PlayMemories
Home” i uruchom ponownie komputer.
PL
101
Informacje
diagnostyczne/
wskaźniki
ostrzegawcze
 (Ostrzeżenie związane ze stanem
naładowania akumulatora)


(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
temperatury akumulatora)

Temperatura akumulatora jest wysoka.
Wymień akumulator lub umieść go w
chłodnym miejscu.
Spis treści
W przypadku pojawienia się wskaźników
na ekranie LCD lub w wizjerze konieczne
jest przeprowadzenie następujących
kontroli.
Jeżeli problem nie ustępuje mimo
kilkakrotnych prób jego usunięcia, należy
skontaktować się z punktem sprzedaży
produktów marki Sony lub miejscowym
autoryzowanym punktem serwisowym
Sony. W takim przypadku należy podać
pełny numer kodu błędu rozpoczynającego
się literą C lub E.
Akumulator jest prawie zużyty.
W zależności od warunków pracy lub stanu
akumulatora wskaźnik  może zacząć migać,
gdy stan naładowania to ok. 20% maksimum.
(Wskaźnik ostrzegawczy związany z
kartą pamięci)
Wolne miganie
 Kończy się wolne miejsce do zapisu obrazów.
Informacje o typach kart pamięci, które
można stosować w posiadanej kamerze,
można znaleźć na stronie 29.
 Nie włożono karty pamięci (str. 29).
C:(lub E:) : (informacje
diagnostyczne)
C:04:
 Używany akumulator nie jest akumulatorem
typu „InfoLITHIUM” (serii V). Należy używać
akumulatora typu „InfoLITHIUM” (serii V)
(str. 111).
 Podłącz prawidłowo wtyk napięcia stałego
zasilacza sieciowego do gniazda DC IN
kamery (str. 15).
Znajdź obraz
Szybkie miganie
Brak wystarczającej ilości miejsca do
nagrywania obrazów. Po zapisaniu obrazów
na innych nośnikach (str. 62) należy usunąć
zbędne obrazy lub sformatować kartę pamięci
(str. 87).
 Plik bazy danych obrazu może być
uszkodzony. Sprawdź plik bazy danych,
dotykając
(MENU)  [Konfiguracja]
[ (
Ustawienia nośnika)]  [Napr.
danych obrazu].
 Karta pamięci jest uszkodzona.

(Wskaźniki ostrzegawcze związane z
formatowaniem karty pamięci)


Karta pamięci jest uszkodzona.
Karta pamięci nie została prawidłowo
sformatowana (str. 87).
(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący
niezgodną kartę pamięci)
C:13: / C:32:
Odłącz źródło zasilania. Podłącz ponownie
kamerę do źródła zasilania i spróbuj ją
uruchomić.


E::
Wykonaj czynności od punktu  na
stronie 95.

PL
102
Włożono niezgodną kartę pamięci (str. 29).
Indeks
C:06:
Temperatura akumulatora jest wysoka.
Wymień akumulator lub umieść go w
chłodnym miejscu.

Opis komunikatów ostrzegawczych
 (Wskaźnik ostrzegawczy
sygnalizujący zabezpieczenie karty
pamięci przez zapisem)


Jeżeli na ekranie wyświetlane są
komunikaty, należy postępować zgodnie z
podanymi instrukcjami.
Karta pamięci jest chroniona przed zapisem.
Dostęp do karty pamięci został ograniczony z
poziomu innego urządzenia.
Nośnik zapisu


Błąd danych.

Plik bazy danych obrazu może być
uszkodzony. Sprawdź plik bazy danych,
dotykając
(MENU)  [Konfiguracja]
[ (
Ustawienia nośnika)]  [Napr.
danych obrazu].
Nośnik zewnętrzny jest uszkodzony.

W pliku bazy danych obrazu wykryto
niezgodności. Chcesz naprawić plik bazy
danych obrazu?
W pliku bazy danych obrazu wykryto
niezgodności. Nie można nagrywać lub
odtwarzać filmów HD. Naprawić plik?
(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
formatowania nośnika zewnętrznego)


Nośnik zewnętrzny jest uszkodzony.
Nośnik zewnętrzny jest nieprawidłowo
sformatowany.

Występują poruszenia obrazu spowodowane
niestabilnym ustawieniem kamery. Podczas
filmowania należy trzymać kamerę oburącz.
Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący drgania
kamery mimo wszystko nie zniknie.
W pliku bazy danych wykryto
niezgodności. Wykonać kopię zapasową
i odzyskać dane. Po odzyskaniu danych
zaimportuj je używając dołączonego
oprogramowania PC
(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
zapisu zdjęć)



Karta pamięci jest pełna.
Nie można zapisywać zdjęć w trakcie operacji
przetwarzania danych. Odczekaj chwilę i
wznów nagrywanie.
PL
103
Ponieważ doszło do uszkodzenia informacji
o filmach w wysokiej rozdzielczości (HD),
występują niespójności między informacjami
w bazie danych oraz informacjami w pliku.
Dotknij
, aby wykonać kopię zapasową
filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) i
naprawić plik z bazą danych. Nie jest możliwe
wyświetlenie na kamerze kopii zapasowych
filmów.
Gdy po naprawieniu bazy danych kamera
zostanie podłączona do komputera, przy
użyciu zainstalowanego na komputerze
programu „PlayMemories Home” (w zestawie)
można wykonać import kopii zapasowych
filmów w wysokiej rozdzielczości (HD).
Jednak nie gwarantujemy możliwości importu
na komputer wszystkich filmów.
Indeks
Wskazówki
Pojawieniu się na ekranie pewnych wskaźników
ostrzegawczych może towarzyszyć melodia.


Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów
z powodu braku informacji do zarządzania
filmami. Po dotknięciu
zostaną
utworzone nowe informacje do zarządzania i
będzie można nagrywać lub odtwarzać filmy.
Znajdź obraz
(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący
drgania kamery)

Może się to zdarzyć przy nieprawidłowym
dostępie do karty pamięci.
Mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem
filmów nagranych na innych urządzeniach.
Spis treści
(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
nośnika zewnętrznego)
Przepełnienie buforu. Zapis na nośnik nie
został zakończony na czas.

Operacje nagrywania i kasowania były
wykonywane wielokrotnie lub używana karta
pamięci została sformatowana z poziomu
innego urządzenia. Wykonaj kopię zapasową
danych na innym urządzeniu (np. na
komputerze), po czym sformatuj kartę pamięci
z poziomu kamery (str. 87). Rozmiar włożonej karty pamięci jest
niewystarczający do skopiowania filmu lub
filmów. Użyj zalecanej karty pamięci (str. 29).

Dla tej karty pamięci prawidłowe
nagrywanie i odtwarzanie zdjęć może być
niemożliwe.

W przypadku nieprawidłowego przebiegu
operacji zapisu kamera automatycznie
podejmuje próbę odzyskania danych.

Nie można odzyskać danych.




Sformatuj kartę pamięci (str. 87). Należy
zwrócić uwagę, że sformatowanie karty
pamięci spowoduje usunięcie wszystkich
zarejestrowanych filmów i zdjęć.
Nie można uzyskać dostępu do nośnika
zewnętrznego.
Folder zdjęć pełny. Nie można
nagrywać zdjęć.


Nie można utworzyć folderów o numerze
większym niż 999MSDCF. Nie można tworzyć
folderów ani usuwać utworzonych folderów z
poziomu kamery.
Sformatuj kartę pamięci (str. 87) po zapisaniu
obrazów na komputerze itd.

PL
104
Spróbuj użyć nośnika w otoczeniu o
odpowiednich warunkach (brak drgań,
odpowiednia temperatura pomieszczenia itd).
Upewnij się, że nośnik zewnętrzny jest
prawidłowo zasilany.
Indeks

Sprawdź plik bazy danych, dotykając
(MENU)  [Konfiguracja] 
[ (
Ustawienia nośnika)]  [Napr.
danych obrazu].
Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany,
podłącz nośnik zewnętrzny i sformatuj
go. Uwaga: sformatowanie karty pamięci
spowoduje usunięcie wszystkich
zarejestrowanych filmów i zdjęć.
Jeśli sformatowanie nośnika zewnętrznego
nie jest możliwe, może to oznaczać, że nośnik
nie jest obsługiwany przez kamerę lub został
uszkodzony. Wymień nośnik na nowy.
Znajdź obraz
Kilkakrotnie wyjmij i ponownie włóż kartę
pamięci. Jeżeli po tej operacji wskaźnik dalej
miga, karta pamięci może być uszkodzona.
Spróbuj użyć innej karty pamięci.
Nie można rozpoznać karty pamięci.
Proszę sformatować i użyć ponownie.

Włóż ponownie kartę pamięci i postępuj
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na
ekranie LCD.
Nośnik zewnętrzny nie obsługuje tych
funkcji.
Zapisanie danych na nośniku kamery nie
powiodło się. Podjęto próbę ich odzyskania,
lecz zakończyła się ona niepowodzeniem.
Włóż ponownie kartę pamięci.

Użyj karty pamięci zalecanej w przypadku
opisywanej kamery (str. 29).
Nie wyjmuj karty pamięci podczas zapisu.
Dane mogą być uszkodzone.
Odzyskiwanie danych.

Użyj karty pamięci zalecanej w przypadku
opisywanej kamery (str. 29).
Spis treści

Dla tej karty pamięci nagrywanie
i odtwarzanie filmów może być
niemożliwe.
Czas nagrywania
filmów/liczba zdjęć,
które można zapisać
Nie można rozpoznać obiektywu.
Zamocuj obiektyw prawidłowo.

„HD” oznacza wysoką jakość obrazu a
„STD” – standardową.
Oczekiwany czas nagrywania
i odtwarzania dla każdego
akumulatora
Spis treści

Obiektyw nie został prawidłowo zamocowany
lub nie został w ogóle zamocowany.
Jeśli komunikat jest wyświetlany mimo
zamocowanego obiektywu, zamocuj go
ponownie. Jeśli komunikat pojawia się często,
sprawdź, czy styki w obiektywie i kamerze są
czyste.
Gdy mocujesz obiektyw inny niż Sony E lub
używasz przejściówki, ustaw opcję [Zdj. bez
obiektywu] na [Aktywne].
Czas nagrywania
Szacowany czas dostępny przy całkowicie
naładowanym akumulatorze.
Inne
(jednostka: minuty)
Wybrano już maksymalną liczbę obrazów.

Akumulator
Jakość obrazu
NP-FV70
(w zestawie)
NP-FV100
Dane zabezpieczone.


Podjęto próbę usunięcia zabezpieczonych
danych. Anuluj ochronę danych.




PL
105
Na górze: podczas nagrywania przy użyciu
ekranu LCD
Na dole: podczas nagrywania przy użyciu
wizjera
Każdy czas nagrywania został określony w
następujących warunkach.
Tryb NAGR]: Standard
(ustawienie
[
domyślne)
 Używanie obiektywu E PZ 18-200mm
F3.5–6.3 OSS
Typowy czas nagrywania pokazuje czas
rozpoczęcia lub zakończenia nagrywania,
przełączenia lampy MODE oraz używania
zoomu.
Czasy zostały zmierzone dla kamery pracującej
w temperaturze 25 C. Zalecana temperatura
pracy wynosi od 10 C do 30 C.
Przy niższej temperaturze czas nagrywania i
odtwarzania spadnie.
Czas nagrywania i odtwarzania może być niższy
w innych warunkach.
Indeks

Czas typowego
nagrywania
HD STD
100
105
90
95
205
210
185
190
Znajdź obraz
Maksymalnie można wybrać 100 obrazów
jednocześnie przy operacjach:
 Usuwanie filmów i zdjęć
 Zabezpieczanie filmów i zdjęć lub anulowanie
ochrony
 Kopiowanie filmów i zdjęć
Czas ciągłego
nagrywania
HD STD
185
190
165
175
370
385
335
350
Czas odtwarzania

Szacowany czas dostępny przy całkowicie
naładowanym akumulatorze.
(jednostka: minuty)
STD
440
355
870
710
Na górze: podczas nagrywania przy użyciu
ekranu LCD
Na dole: podczas nagrywania przy użyciu
wizjera
Szacowana liczba zapisywanych
zdjęć
16 GB
32 GB
64 GB
Szacowany czas nagrywania
filmów
Obraz w wysokiej rozdzielczości (HD)

32 GB
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
64 GB
305
(305)
360
(360)
490
(490)
865
(655)
370
(300)
740
(610)
1490
(1225)




Obraz w standardowej rozdzielczości (STD)

(jednostka: minuty)
RAW & JPEG
670
1300
2650
Gdy opcja [
Rozm. obrazu] jest ustawiona
16,0M].
na [
Gdy jest używana karta pamięci Sony.
Wybrany rozmiar obrazu obowiązuje, gdy
(Zdjęcie).
podświetlona jest lampka
Liczba zdjęć, które można zapisać na
karcie pamięci, została przedstawiona dla
maksymalnego rozmiaru zdjęcia. Faktyczna
liczba zdjęć jest wyświetlana na ekranie LCD
podczas pracy (str. 117).
Liczba zdjęć, które można zapisać, zależy od
warunków fotografowania.
Wskazówki
Do zapisu zdjęć można także używać kart
pamięci o pojemności poniżej 1 GB.
Poniższa lista przedstawia szybkość kodowania,
liczbę pikseli oraz proporcje dla każdego trybu
nagrywania (film + dźwięk itd).
 Obraz w wysokiej rozdzielczości (HD):
PS: maks. 28 Mb/s 1 920  1 080 pikseli/16:9
FX: maks. 24 Mb/s 1 920  1 080 pikseli/16:9
FH: ok. 17 Mb/s (średnio) 1 920  1 080
pikseli/16:9
HQ: ok. 9 Mb/s (średnio) 1 440  1 080
pikseli/16:9
LP: ok. 5 Mb/s (średnio) 1 440  1 080
pikseli/16:9
64 GB
895
(825)
 Uwagi
Gdy jest używana karta pamięci Sony.
 Czas nagrywania może zależeć od warunków
nagrywania, nagrywanego obiektu oraz
Tryb NAGR] i
ustawień opcji [
Szybkość klatek] (str. 85).
[

PL
106
Indeks
32 GB
445
(410)
RAW
880
1750
3550


16 GB
220
(200)
JPEG
2400
4800
9600
Znajdź obraz
(jednostka: minuty)
16 GB
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
Spis treści

HD
395
325
785
650
Wskazówki
Kamera korzysta z formatu VBR (zmienna
szybkość kodowania), aby automatycznie
dostosować jakość obrazu do nagrywanej
sceny. Ta technologia powoduje wahania czasu
nagrywania na nośniku. Filmy zawierające
szybko poruszające się i złożone obrazy
nagrywane są z większą szybkością kodowania,
co powoduje skrócenie całkowitego czasu
nagrywania.


Akumulator
Jakość obrazu
NP-FV70
(w zestawie)
NP-FV100
Liczby w nawiasach ( ) oznaczają minimalny
czas nagrywania.
 Obraz

Spis treści
w standardowej rozdzielczości (STD):
HQ: ok. 9 Mb/s (średnio) 720  480 pikseli
(NEX-VG30/VG30H), 720  576 pikseli
(NEX-VG30E/VG30EH)/16:9, 4:3
Liczba pikseli na zdjęciu oraz proporcje obrazu.
 Tryb nagrywania zdjęcia:
4 912 punktów  3 264 punktów/3:2
4 912 punktów  2 760 punktów/16:9
3 568 punktów  2 368 punktów/3:2
3 568 punktów  2 000 punktów/16:9
2 448 punktów  1 624 punktów/3:2
2 448 punktów  1 376 punktów/16:9
 Zapisywanie zdjęć z kadrów filmu
(NEX-VG30/VG30H):
1 920  1 080 punktów/16:9
640  360 punktów/16:9
640  480 punktów/4:3
Znajdź obraz
Indeks
PL
107
Korzystanie z kamery
za granicą
Systemy telewizji kolorowej
Zasilanie
Kamery i zasilacza sieciowego (w zestawie)
można używać w dowolnym kraju/regionie,
w którym napięcie zasilania w sieci ma
wartość z zakresu od 100 V do 240 V
(prąd zmienny), a częstotliwość wynosi
50 Hz/60 Hz.
System
NTSC
Wyświetlanie filmów w wysokiej
rozdzielczości (HD)
PAL
PAL-M
PAL-N
SECAM
Wyświetlanie filmów w standardowej
rozdzielczości (STD)
Indeks
Do wyświetlania filmów w standardowej
rozdzielczości (STD) potrzebny jest
telewizor z systemem NTSC (NEX-VG30/
VG30H) lub PAL (NEX-VG30E/VG30EH)
z gniazdami wejściowymi AUDIO/
VIDEO. Kamerę należy podłączyć za
pośrednictwem przewodu połączeniowego
A/V.
Znajdź obraz
W krajach/regionach, w których
obsługiwane są standardy 1080/60i (NEXVG30/VG30H) i 1080/50i (NEX-VG30E/
VG30EH), można wyświetlać filmy z tą
samą wysoką jakością obrazu (HD), z jaką
zostały nagrane. Niezbędny jest telewizor
NTSC 1080/60i (NEX-VG30/VG30H) lub
PAL 1080/50i (NEX-VG30E/VG30EH)
(bądź monitor) z gniazdami wejściowymi
komponentowymi AUDIO/VIDEO lub
gniazdem HDMI. Kamerę należy podłączyć
za pośrednictwem kabla komponentowego
A/V lub kabla HDMI (sprzedawany
oddzielnie).
Stosowany w krajach
Ameryka Środkowa,
Boliwia, Chile, Ekwador,
Filipiny, Gujana, Jamajka,
Japonia, Kanada, Kolumbia,
Korea, Meksyk, Peru, Stany
Zjednoczone, Surinam, Tajwan,
Wenezuela, Wyspy Bahama itd.
Australia, Austria, Belgia,
Chiny, Czechy, Dania,
Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Kuwejt, Malezja,
Niemcy, Norwegia, Nowa
Zelandia, Polska, Portugalia,
Singapur, Słowacja, Szwajcaria,
Szwecja, Tajlandia, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy itd.
Brazylia
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak,
Iran, Monako, Rosja, Ukraina
itd.
Spis treści
Posiadana kamera działa w systemie
NTSC (NEX-VG30/VG30H) lub PAL
(NEX-VG30E/VG30EH). Aby wyświetlić
odtwarzany obraz na ekranie telewizora,
musi on pracować w systemie NTSC
(NEX-VG30/VG30H) lub PAL (NEXVG30E/VG30EH) z gniazdem wejściowym
AUDIO/VIDEO.
PL
108
Ustawianie czasu lokalnego
W przypadku korzystania z kamery za granicą można łatwo ustawić na zegarze czas lokalny,
(MENU)  [Konfiguracja]  [ ( Ustawienia
podając różnicę czasu. Dotknąć
(MENU)  [Konfiguracja] 
zegara)]  [Ustaw. daty i czasu]  [Czas letni] i
[ ( Ustawienia zegara)]  [Ustawienia regionu] (str. 93).
Ustawienie obszaru
Różnice między
strefami czasowymi
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Lizbona, Londyn
Berlin, Paryż
Helsinki, Kair, Istambuł
Nairobi
Teheran
Moskwa, Abu Zabi, Baku
Kabul
Karaczi, Islamabad
Kalkuta, New Delhi
Ałmaty, Dakka
Jangon
Bangkok, Dżakarta
Hongkong, Singapur, Pekin
Seul, Tokio
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Wyspy Salomona
Fidżi, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Ustawienie obszaru
Wyspa Midway
Hawaje
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Meksyk
Nowy Jork, Bogota
Santiago
St. John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azory, Wyspy Zielonego
Przylądka
Znajdź obraz
Różnice między
strefami czasowymi
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
+12:00
Spis treści
Różnica czasu na świecie
Indeks
PL
109
Konserwacja i środki
ostrożności
Informacje dotyczące karty
pamięci

Informacje o formacie AVCHD








Nagrywanie i odtwarzanie przy użyciu
kamery



PL
110
Indeks
Format AVCHD umożliwia zapis obrazu w
kamerze w wysokiej rozdzielczości (HD).
Oprócz obrazu w wysokiej rozdzielczości
(HD) kamera pozwala także nagrywać
sygnał standardowej rozdzielczości (STD)
w tradycyjnym formacie MPEG-2.
Znajdź obraz
AVCHD to format stosowany w kamerach
cyfrowych wysokiej rozdzielczości do
nagrywania sygnału wysokiej rozdzielczości
(HD) z wykorzystaniem wydajnej
technologii kodowania kompresyjnego
danych. Format MPEG-4 AVC/H.264 służy
do kompresji danych wideo, a system Dolby
Digital lub system modulacji liniowej PCM
służy do kompresji danych audio.
Format MPEG-4 AVC/H.264 zapewnia
większą efektywność kompresji w
porównaniu z tradycyjnym formatem
kompresji obrazu.
 Z uwagi na fakt, że w przypadku
formatu AVCHD wykorzystywana jest
technologia kodowania kompresyjnego,
w miejscach, w których obraz, kąt
widzenia lub jasność zmieniają się
gwałtownie, mogą występować
zakłócenia. Nie świadczy to jednak o
usterce.
Spis treści
Co to jest format AVCHD?
Nie można zagwarantować zgodności karty
pamięci sformatowanej z poziomu komputera
(z systemem operacyjnym Windows lub Mac) z
posiadaną kamerą.
Szybkości zapisu/odczytu danych mogą się
różnić w zależności od używanej kombinacji
karty pamięci i urządzenia zgodnego z daną
kartą pamięci.
Do uszkodzenia danych lub ich utraty może
dojść w następujących przypadkach (bez prawa
do odszkodowania):
 W wypadku wyjęcia karty pamięci lub
wyłączenia kamery podczas odczytu lub
zapisu plików obrazów na karcie pamięci (gdy
świeci lub miga lampka dostępu)
 Jeżeli karta pamięci będzie używana w
pobliżu magnesów lub pól magnetycznych
Wskazane jest tworzenie kopii zapasowych
ważnych danych na dysku twardym komputera.
Do kart pamięci ani do przejściówek nie wolno
przyklejać etykiet ani innego rodzaju naklejek.
Styków nie wolno dotykać. Należy je
chronić przed zetknięciem z metalowymi
przedmiotami.
Karty pamięci nie wolno wyginać. Należy
chronić ją przed oddziaływaniem dużych sił i
uważać, aby jej nie upuścić.
Karty pamięci nie wolno rozbierać na części ani
przerabiać.
Chroń kartę pamięci przed wilgocią.
Chroń kartę pamięci przed małymi dziećmi.
Istnieje ryzyko połknięcia jej przez dziecko.
Do gniazda karty pamięci nie wolno wkładać
niczego innego poza kartą pamięci o zgodnym
rozmiarze. W przeciwnym razie można
spowodować usterkę.
Kart pamięci nie należy używać ani
przechowywać w następujących lokalizacjach:
 W miejscach narażonych na działanie
wysokich temperatur, np. w samochodzie
zaparkowanym latem w nasłonecznionym
miejscu
 W miejscach narażonych na bezpośrednie
operowanie promieni słonecznych
 W miejscach, gdzie panuje bardzo duża
wilgotność lub gdzie występują gazy
powodujące korozję
Informacje na temat adaptera karty
pamięci

Informacje o akumulatorze
„InfoLITHIUM”
W przypadku korzystania z adaptera karty
pamięci, należy zwrócić uwagę na właściwy
kierunek wkładania karty do adaptera i
adaptera do urządzenia. Nieprawidłowe użycie
grozi awarią.
Informacje dotyczące zgodności
danych obrazu



Ładowanie akumulatora
Pliki danych obrazu nagrane na karcie pamięci
z poziomu kamery są zgodne z uniwersalnym
standardem „Design rule for Camera File
system” wprowadzonym przez stowarzyszenie
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Jeżeli nie można korzystać z kart pamięci, które
były wcześniej używane w innym urządzeniu,
należy ją sformatować z poziomu kamery
(str. 87). Należy pamiętać, że formatowanie
powoduje wykasowanie wszystkich informacji
zapisanych na karcie pamięci.
Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem
obrazów za pomocą tej kamery:
 W przypadku odtwarzania danych obrazów
modyfikowanych na komputerze
 W przypadku odtwarzania danych obrazów
nagranych przy użyciu innych urządzeń









Opisywany produkt obsługuje równoległą
transmisję danych. Jednakże szybkość
transmisji zależy od rodzaju używanego
nośnika.
Opisywane urządzenie nie ma możliwości
nagrywania ani odtwarzania danych
wykorzystujących technologię „MagicGate”.
„MagicGate” to technologia ochrony praw
autorskich, która umożliwia nagrywanie i
przesyłanie materiału w postaci zaszyfrowanej.

PL
111
Indeks

Nagrywanie/
odtwarzanie
—
W temperaturze otoczenia 10 C lub poniżej
wydajność akumulatora spada, a czas jego pracy
ulega skróceniu. W takim wypadku należy
wykonać jedną z poniższych czynności, aby
wydłużyć czas używania akumulatora.
 Akumulator należy przechowywać w kieszeni
blisko ciała, aby go ogrzać, i instalować go w
kamerze bezpośrednio przed rozpoczęciem
filmowania.
 Użyj akumulatora o dużej pojemności: NPFV100 (sprzedawany oddzielnie).
Jeżeli nie jest wykonywana operacja nagrywania
ani odtwarzania, należy pamiętać o zamknięciu
ekranu LCD. Akumulator ulega rozładowaniu
także w trybie gotowości do nagrywania oraz
podczas pauzy w odtwarzaniu.
Warto mieć przygotowane zapasowe
akumulatory umożliwiające pracę w czasie
2- lub 3-krotnie dłuższym od przewidywanego.
Przed przystąpieniem do właściwego
nagrywania dobrze jest wykonać nagrania
próbne.
Chronić akumulator przed dostępem wody.
Akumulator nie jest odporny na działanie wody.
Znajdź obraz
„Memory Stick Duo”
(z technologią MagicGate)
„Memory Stick PRO Duo”
(Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
„Memory Stick XC-HG Duo”
Przed przystąpieniem do eksploatacji kamery
należy naładować akumulator.
Zalecane jest ładowanie akumulatora przy
temperaturze otoczenia w zakresie od
10 C do 30 C aż do wyłączenia lampki
CHG (ładowanie). Ładowanie akumulatora
w temperaturze spoza tego zakresu jest
nieefektywne.
Efektywna eksploatacja akumulatora
Informacje o kartach „Memory Stick”
Typy kart „Memory Stick”
Spis treści
Do zasilania kamery można używać
wyłącznie akumulatorów „InfoLITHIUM”
serii V.
Akumulatory „InfoLITHIUM” serii V są
.
oznaczone symbolem
Informacje o wskaźniku czasu
pozostałego do wyczerpania
akumulatora

Obsługa i eksploatacja

Przechowywanie akumulatora


Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy przynajmniej raz do roku
całkowicie go naładować i użyć w kamerze, aby
zachować jego sprawność. Do przechowywania
akumulator należy wyjąć z kamery i umieścić
go w suchym, chłodnym miejscu.
Aby całkowicie rozładować akumulator
(MENU) 
w kamerze, dotknij
[Konfiguracja]  [ ( Ustawienia ogólne)]
 [Autowyłączanie]  [Wyłącz] i pozostaw
kamerę w trybie gotowości do nagrywania do
momentu wyłączenia zasilania (str. 92).



Informacje o okresie eksploatacji
akumulatora

Z biegiem czasu pojemność akumulatora maleje
wraz z liczbą cykli ładowania i rozładowania.
Znaczne skrócenie czasu pracy pomiędzy
kolejnymi operacjami ładowania sygnalizuje
potrzebę wymiany akumulatora.
Długość okresu eksploatacji akumulatora zależy
od sposobu jego przechowywania, warunków
pracy i otoczenia.


PL
112
Indeks

Kamery i akcesoriów nie wolno używać ani
przechowywać w następujących miejscach:
 W miejscach narażonych na działanie
wysokich lub niskich temperatur albo
wilgoci. Nie wolno pozostawiać kamery
wyeksponowanej na temperaturę powyżej
60 C, np. na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub grzejników albo w
samochodzie zaparkowanym na słońcu. Mogą
one ulec uszkodzeniu lub odkształceniu.
 W pobliżu silnych pól magnetycznych lub w
miejscach narażonych na silne drgania. Może
to doprowadzić do awarii kamery.
 W pobliżu silnych fal radiowych lub silnego
promieniowania. Prawidłowe nagranie obrazu
przez kamerę może być niemożliwe.
 W pobliżu odbiorników fal średnich i
urządzeń wideo. Może dojść do powstawania
szumu.
 Na plaży lub w innych zakurzonych
miejscach. Gdy do kamery dostanie się piasek
lub kurz, może dojść do awarii. Czasami może
być to awaria nieodwracalna.
 W pobliżu okien lub poza pomieszczeniami
w miejscach, w których wizjer lub obiektyw
mogą być narażone na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych. Uszkodzeniu mogą
ulec elementy wewnątrz wizjera lub ekranu
LCD.
Kamera musi działać pod napięciem 6,8 V/
7,2 V prądu stałego (z akumulatora) lub 8,4 V
prądu stałego (z zasilacza).
Należy zawsze używać urządzeń zasilających
zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Nie wolno dopuścić do tego, aby kamera
zamokła (np. od deszczu lub wody morskiej).
Gdy do kamery dostanie się woda, może
dojść do awarii. Czasami może być to awaria
nieodwracalna.
Jeśli do obudowy kamery dostaną się obce
obiekty lub płyny, natychmiast ją wyłącz i oddaj
ją dealerowi Sony do kontroli.
Należy unikać nieostrożnego korzystania
z kamery. Dodatkowo kamery nie wolno
rozmontowywać, modyfikować, poddawać
uderzeniom lub wstrząsom, upuszczać ani
stawać na niej. Szczególną uwagę należy zwrócić
na obiektyw.
Znajdź obraz
Jeżeli akumulator jest bliski rozładowania,
mimo że wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora sygnalizuje co innego, należy
ponownie naładować akumulator do końca.
Pozostały czas pracy akumulatora będzie
wskazywany prawidłowo. Należy jednak
pamiętać, że czasami może nie być możliwe
przywrócenie prawidłowego wskazania
poziomu naładowania akumulatora, jeżeli
będzie on przez dłuższy czas używany w
wysokiej temperaturze, zostanie pozostawiony
w stanie maksymalnego naładowania lub będzie
często używany. Wskazanie czasu pozostałego
do wyczerpania akumulatora należy traktować
wyłącznie jako orientacyjne.
W zależności od warunków zewnętrznych
i temperatury otoczenia wskaźnik 
sygnalizujący niski poziom naładowania
akumulatora może migać, nawet jeśli
w akumulatorze pozostało jeszcze 20%
naładowania.
Spis treści

Informacje o obsłudze kamery






 Po

Ekran LCD

Gdy kamera była długo nieużywana



Gdy nie używasz kamery, pamiętaj o
zamocowaniu przedniej osłony na obiektyw.
Aby dłużej zachować kamerę w optymalnym
stanie, należy raz w miesiącu ją włączyć oraz
wykonać nagrywanie i odtwarzanie obrazów.
Przed schowaniem akumulatora na dłuższy
czas, należy go całkowicie zużyć.

Aby wyczyścić ekran LCD

Temperatura robocza.

Zbyt mocne naciskanie ekranu LCD grozi
nierównomiernym odtwarzaniem barw i
innymi uszkodzeniami.
Jeśli kamera jest używana w chłodnym miejscu,
na ekranie LCD mogą się pojawiać powidoki.
Nie oznacza to awarii.
Podczas pracy z kamerą tył ekranu LCD może
się rozgrzać. Nie oznacza to awarii.
Kamera jest przeznaczona do pracy w zakresie
temperatur od 0 °C do 40 °C. Nie zalecamy
używania kamery w bardzo zimnych i gorących
miejscach spoza powyższego zakresu.


Kondensacja wilgoci
Jeżeli kamera zostanie przeniesiona bezpośrednio
z miejsca zimnego do ciepłego, w jej wnętrzu
może dojść do kondensacji pary wodnej. Grozi to
nieprawidłowym działaniem kamery.
 W przypadku wystąpienia kondensacji pary
wodnej
Kamerę należy pozostawić wyłączoną przez
około 1 godzinę.
 Uwaga dotycząca kondensacji pary wodnej
Wilgoć może ulec kondensacji, jeżeli kamera
zostanie przeniesiona z miejsca zimnego
do ciepłego (lub odwrotnie), jak również w
następujących przypadkach, gdy kamera jest
używana w wilgotnym miejscu:
Jeśli na ekranie pozostanie smar lub krem do
rąk, powłoka będzie schodzić łatwiej. Należy je
szybko zetrzeć.
W przypadku wycierania ekranu za pomocą
chusteczki itp., może dojść do porysowania
powłoki.
Jeśli na ekranie znajdują się odciski palców
i kurz, zaleca się najpierw usunięcie kurzu
dmuchawką itp., a następnie usunięcie
odcisków palców miękką szmatką.
Znajdź obraz

przeniesieniu kamery ze stoku
narciarskiego do ogrzewanego pomieszczenia.
 Po przeniesieniu kamery w upalny dzień z
klimatyzowanego pojazdu lub pomieszczenia
na zewnątrz.
 Gdy kamera będzie używana po burzy lub po
deszczu.
 Gdy kamera będzie używana w ciepłym i
wilgotnym miejscu.
Zapobieganie kondensacji wilgoci
Przenosząc kamerę z miejsca zimnego do
ciepłego, należy włożyć ją do plastikowej torby,
a torbę szczelnie zamknąć. Kamerę można
wyjąć z torby, gdy temperatura w torbie osiągnie
temperaturę otoczenia (nastąpi to po około
1 godzinie).
Spis treści

Ekran LCD powinien być zamknięty, gdy
kamera nie jest używana.
Nie wolno korzystać z kamery owiniętej np.
ręcznikiem. Może to doprowadzić do wzrostu
temperatury w kamerze.
Odłączając przewód zasilający, należy ciągnąć
za wtyk, a nie za przewód.
Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu
zasilającego przez umieszczenie na nim
ciężkiego przedmiotu.
Nie wolno używać zdeformowanego lub
uszkodzonego akumulatora.
Styki metalowe muszą być czyste.
Gdy dojdzie do wycieku elektrolitu:
 Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym
serwisem Sony.
 Zmyj dokładnie jakikolwiek płyn, który mógł
mieć kontakt ze skórą.
 Jeśli płyn dostanie się do oczu, przepłucz je
dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
Wizjer

Indeks
PL
113
Jeśli żadne czynności nie będą wykonywane
przez pewien czas, ekran wizjera zgaśnie,
aby chronić go przed wypaleniem. Ponowna
obsługa kamery spowoduje powrót ekranu do
normalnego stanu.
Informacje o sposobie korzystania z
obiektywu i przechowywania go
Przyciski na ekranie dotykowym mogą działać
nieprawidłowo. W takim wypadku wykonaj
poniższe czynności. Zalecamy, aby na czas
wykonywania tych czynności podłączyć kamerę
do gniazda elektrycznego za pośrednictwem
dołączonego do zestawu zasilacza sieciowego.

(MENU)  [Konfiguracja] 
[ ( Ustawienia ogólne)] 
[Kalibrowanie].



Informacje o ładowaniu
zainstalowanego fabrycznie
akumulatora
Dotknij trzy razy wyświetlanego na ekranie
symbolu „” narożnikiem karty pamięci lub
podobnym przedmiotem.
Aby anulować kalibrację, wystarczy dotknąć
[Anuluj].
 Uwagi
Jeżeli ekran nie został naciśnięty we właściwym
miejscu, należy ponownie przeprowadzić
kalibrację.
 Do przeprowadzenia kalibracji nie należy
używać ostro zakończonych przedmiotów. W
przeciwnym razie można uszkodzić ekran LCD.
 Nie można przeprowadzić kalibracji ekranu
LCD, jeżeli jest on obrócony lub zamknięty i
skierowany na zewnątrz.
Sposób ładowania zamontowanego
fabrycznie akumulatora
Informacje dotyczące obudowy

Znajdź obraz
Kamera jest wyposażona w montowany
fabrycznie akumulator, który zapewnia
pamiętanie daty, godziny i innych ustawień, nawet
gdy ekran LCD jest zamknięty. Akumulator ten
jest zawsze ładowany, gdy kamera jest podłączona
do gniazdka przez zasilacz lub gdy jest włożony
akumulator. Całkowite rozładowanie akumulatora
nastąpi po upływie około 3 miesięcy nieużywania
kamery. Przed włączeniem kamery naładuj
zainstalowany fabrycznie akumulator.
Z kamery można korzystać nawet przy
rozładowanym akumulatorze, jednak nie będzie
wówczas rejestrowana data.


W następujących sytuacjach powierzchnię
obiektywu należy przetrzeć miękką szmatką:
 Gdy na powierzchni obiektywu są widoczne
odciski palców.
 W gorących lub wilgotnych miejscach.
 Gdy obiektyw jest narażony na działanie
powietrza z solą, np. nad morzem.
Obiektyw należy przechowywać w dobrze
wentylowanej lokalizacji nienarażonej na
działanie pyłu lub kurzu.
Aby zapobiec powstawaniu pleśni, należy
regularnie czyścić obiektyw zgodnie w
przedstawioną powyżej procedurą.
Spis treści
Regulacja panelu dotykowego
([Kalibrowanie])
Podłącz kamerę do gniazdka przy użyciu zasilacza
(w zestawie) i pozostaw ją na przynajmniej
24 godziny.
Jeśli obudowa zostanie zabrudzona, należy
ją wyczyścić miękką, zwilżoną szmatką, a
następnie wytrzeć suchą szmatką.
Uważaj, aby nie uszkodzić elementów
wykończenia kamery przez:
 Używanie substancji chemicznych, takich jak
rozpuszczalnik, benzyna, alkohol, środki do
odstraszania lub zabijania owadów oraz filtr
przeciwsłoneczny
 Obsługa kamery przy użyciu dłoni
zabrudzonych tymi substancjami
 Pozostawienie obudowy w dłuższym
kontakcie z obiektami z gumy lub winylu.
Uwaga dotycząca pozbywania się/
przekazywania karty pamięci
PL
114
Indeks
Nawet po usunięciu danych z karty pamięci
lub jej sformatowaniu na komputerze na karcie
mogą być wciąż zapisane informacje. Gdy chcesz
przekazać kartę innej osobie, zalecamy całkowite
usunięcie danych przy użyciu programy do
usuwania danych. Gdy chcesz wyrzucić kartę
pamięci, zalecamy jej fizyczne zniszczenie.
Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone w
niniejszej pozycji mogą być znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
odpowiednich firm. Ponadto znaki  i  nie
zawsze pojawiają się w niniejszej instrukcji.
Informacje o znakach towarowych












UŻYTKOWNIK OPISYWANEGO MODELU
OTRZYMUJE LICENCJĘ W RAMACH
LICENCJI NA PORTFOLIO PATENTOWE AVC
DO OSOBISTEGO UŻYTKU KONSUMENTA
LUB INNYCH ZASTOSOWAŃ, PRZY CZYM
NIE DO
(i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO
ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („AVC
VIDEO”) I/LUB
(ii) DEKODOWANIA W STANDARDZIE
AVC PLIKÓW WIDEO, KTÓRE ZOSTAŁY
ZAKODOWANE PRZEZ KLIENTA DO
WŁASNEGO UŻYTKU I/LUB ZOSTAŁY
POZYSKANE OD DOSTAWCY PLIKÓW
WIDEO, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ
NA DOSTARCZANIE PLIKÓW WIDEO
W FORMACIE AVC. GDY CHODZI O
JAKIEGOKOLWIEK INNE ZASTOSOWANIA,
ŻADNA LICENCJA NIE JEST UDZIELANA,
ANI NIE NALEŻY TAKOWEJ
DOMNIEMYWAĆ.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA
UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, LLC.
INFORMACJE <HTTP://WWW.MPEGLA.
COM>
PL
115
Indeks

WSZELKIE UŻYCIE NINIEJSZEGO
PRODUKTU W SPOSÓB INNY NIŻ DLA
CELÓW OSOBISTYCH ZGODNIE ZE
STANDARDEM MPEG-2 KODOWANIA
INFORMACJI WIDEO DLA NOŚNIKÓW
PAKOWANYCH JEST SUROWO ZABRONIONE
BEZ LICENCJI STOSOWNIE DO
ODPOWIEDNICH PATENTÓW Z PORTFOLIO
PATENTÓW MPEG-2, KTÓRĄ TO LICENCJĘ
MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, L.L.C., 6312
S. Fiddler’s Green Circle, Suite 400E, Greenwood
Village, CO 80111 USA.
Znajdź obraz

Uwagi dotyczące licencji
Spis treści

„Handycam” i
są
zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony
Corporation.
„AVCHD Progressive” i logotyp „AVCHD
Progressive” są znakami towarowymi Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
„Memory Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”,
„
”, „Memory Stick PRO
Duo”, „
”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”, „
”,
„Memory Stick XC-HG Duo”,
„
”, „MagicGate”,
„
”, „MagicGate Memory
Stick” i „MagicGate Memory Stick Duo” to znaki
towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe
firmy Sony Corporation.
„InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym Sony
Corporation.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym Sony
Corporation.
Blu-ray Disc i Blu-ray to znaki towarowe
stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.
Dolby i symbol double-D to znaki towarowe
firmy Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI i High-Definition
Multimedia Interface są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy HDMI Licensing LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Mac i Mac OS są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Intel, Intel Core i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Intel Corporation i jej
oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
„ ” i „PlayStation” są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Computer
Entertainment Inc..
Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
Logo SDXC jest znakiem towarowym SD-3C,
LLC.
MultiMediaCard jest znakiem towarowym
MultiMediaCard Association.
Spis treści
Oprogramowanie zainstalowanie w kamerze.
Wspomniane programy dostarczane są w oparciu
o umowy licencyjne zawarte z właścicielami praw
autorskich do nich. Na wniosek właścicieli praw
autorskich do tych aplikacji użytkowych mamy
obowiązek podania poniższych informacji.
Należy przeczytać pliki „LICENCJA” na płycie
CD-ROM. Znajdują się w nim licencje (w języku
angielskim) dotyczące oprogramowania.
Oprogramowanie na licencji GNU
GPL/LGPL
Znajdź obraz
Kamera zawiera oprogramowanie, którego
dotyczy poniższa licencja GNU General Public
License (nazywana dalej „GPL”) lub GNU Lesser
General Public License (nazywana dalej „LGPL”).
Informuje ona, że użytkownik ma prawo do
wglądu, modyfikowania i przekazywania dalej
kodu źródłowego tych programów użytkowych na
warunkach dostarczonej licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w Internecie. Można
go pobrać z poniższego adresu URL. Podczas
pobierania kodu źródłowego jako model kamery
należy wybrać NEX-VG900.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy nie kontaktować się z nami w sprawie
zawartości kodu źródłowego.
Należy przeczytać pliki „LICENCJA” na płycie
CD-ROM. Znajdują się w nim licencje (w języku
angielskim) dotyczące oprogramowania.
Indeks
PL
116
Podręczny skorowidz
Wskaźniki na ekranie
Wskaźnik
Ustawianie pokazu slajdów
W środku
Z lewej
Opis
Z prawej
Ostrzeżenie (102)

Tryb odtwarzania (36)
Z prawej
Wskaźnik
60i
50i
Na spodzie
Z lewej
Wskaźnik
Opis
60%
Przycisk MENU (69)
Nagrywanie przy użyciu
samowyzwalacza (77)
2,0
/
Tryb pracy (78)
0:00:00
Tryb ustawiania ostrości
(78)
00min
Wyłączanie funkcji
SteadyShot (78)
RAW/JPEG (86)
Nośnik zapisu/
odtwarzania/edycji (28)
Licznik (godzina:minuta:
sekunda)
Orientacyjny pozostały
czas nagrywania
Znajdź obraz
/
/
Zoom cyfrowy (42, 84)
Zoom optyczny (41)
Tryb Szeroki (85)
Opcja [Wykrywanie
twarzy] ustawiona na
[Wyłącz] (79)
Ręczne ustawianie ostrości
(43)

Opis
Jakość nagrywanego
obrazu (HD/STD),
szybkość klatek (60p/60i/
24p), (50p/50i/25p) i tryb
nagrywania (PS/FX/FH/
HQ/LP) (44)
Poziom naładowania
akumulatora
Spis treści

Zebra (81)
/
/
Rozmiar zdjęcia (86)
Maksimum (82)
Cinematone (77)
Destynacja (94)
9999
Folder odtwarzania
Efekt wizualny (76)
Opis
Stan nagrywania (31)
Przetwarzanie
PL
117
Numer aktualnie
odtwarzanego filmu lub
zdjęcia/Liczba wszystkich
zarejestrowanych filmów
lub zdjęć (36)
Zostało podłączone
urządzenie zewnętrzne
(63)
Indeks
100/112
W środku
Wskaźnik
[OCZEK.]/
[NAGRYW.]
Orientacyjna liczba
możliwych do nagrania
zdjęć i rozmiar zdjęcia
Na spodzie
Wskaźnik
Opis
Przycisk Podgląd obrazów
(34)
Reduk. szumu wiatru (80)
Tryb audio (81)
Spis treści
Poziom nagryw.audio (81)
Wyśw. poz. dźw. (83)
EV
Przestawienie AE (76)
Ekspozycja Automatyczne
(52)/ Ekspozycja Ręczne
(52)
Przesłona (49)
12dB
ISO200
4000
Wzmocnienie (75)
ISO (76)
Szybkość migawki (50)
Przycisk pokazu slajdów
101-0005

Nazwa pliku danych (37)
Obraz zabezpieczony (54)
Znajdź obraz
Lampa błyskowa (80)
Poziom błysku (80)
Red. czerw. oczu (80)

5500K A3 G3


Balans bieli (47)
Wygląd wskaźników i ich położenie są
orientacyjne i mogą odbiegać od stanu
faktycznego.
W zależności od modelu kamery część
wskaźników może nie być wyświetlana.
Indeks
PL
118
Części i elementy sterujące
Opisano tu ilustracje z przymocowanym obiektywem (E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS)
znajdującym się w zestawie z modelem NEX-VG30H/VG30EH.
Spis treści
Stopka multiinterfejsowa
Znajdź obraz
Wizjer (str. 27)
Czujnik oka (str. 91)
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat akcesoriów kompatybilnych ze stopką
multiinterfejsową, patrz strona internetowa
Sony w swoim obszarze lub skonsultuj się ze
sprzedawcą Sony lub miejscową autoryzowaną
placówką serwisową firmy Sony.
Dźwignia regulacji soczewki wizjera
(str. 27)
Przycisk PHOTO (str. 32)
Lampki
(Film)/ (Zdjęcie) (str. 31)
Zaczep na pasek naramienny
Przycisk MODE (str. 31)
Przełącznik ON/OFF (zasilanie) (str. 23)
Przycisk START/STOP (str. 31)
Dźwignia zwalniająca BATT
(akumulatora) (str. 16)
Stopka na akcesoria
Nie można zagwarantować działania z
akcesoriami innych producentów.
Na mikrofon pistoletowy (sprzedawany
oddzielnie) itp. Jeśli przymocujesz
akcesoria do stopki na akcesoria oraz stopki
multiinterfejsowej może dojść do wzajemnego
nachodzenia się akcesoriów i ich uszkodzenia.
Przycisk START/STOP na uchwycie
(str. 47)
Naciśnij ten przycisk, aby wykonać
nagrywanie pod innym kątem.
PL
119
Indeks
Gniazdo MIC (PLUG IN POWER)
Podłączenie mikrofonu zewnętrznego
(sprzedawanego oddzielnie) powoduje
wyłączenie mikrofonu wbudowanego
lub mikrofonu podłączonego do stopki
multiinterfejsowej.
Przycisk EXPANDED FOCUS (str. 43)
Na przycisku EXPANDED FOCUS znajduje
się wypukłość. Pomaga to w jego znalezieniu.
Gniazdo HDMI OUT (str. 38)
Gniazdo  (USB) (str. 64)
NEX-VG30E/VG30EH: tylko wyjście
Spis treści
Dźwignia zoomu (str. 41)
Lampka CHG (ładowanie) (str. 15)
Znajdź obraz
Indeks
PL
120
Spis treści
Mikrofon (str. 46)
Lampka dostępu do karty pamięci
Gdy lampka jest podświetlona lub miga,
kamera odczytuje/zapisuje dane.
Dźwignia zoomu (str. 18)
Przełącznik szybkości zoomu (str. 18)
Gniazdo karty pamięci (str. 28)
Przełącznik zoomu (str. 18)
Znajdź obraz
(str. 28)
Zaczep na pasek naramienny
Przycisk FOCUS (str. 43)
Przycisk MANUAL (str. 49)
Styk akumulatora (str. 15)
Pokrętło MANUAL (str. 49)
Ekran LCD/panel dotykowy (str. 23, 46)
Po obróceniu panelu LCD o 180 stopni
można go zamknąć w taki sposób, aby panel
pozostawał widoczny. Jest to wygodne podczas
odtwarzania.
Indeks
Przycisk RESET
Przycisk RESET należy naciskać ostro
zakończonym przedmiotem.
Przycisk RESET służy do zerowania
wszystkich ustawień włącznie z godziną.
Głośnik
Przycisk IRIS
Przycisk
(Podgląd obrazów) (str. 34)
Przycisk DISPLAY (str. 26)
Przycisk SHUTTER SPEED
Przycisk PROGRAM AE
Przycisk WHITE BALANCE (str. 47)
PL
121
Spis treści
Bolec do blokowania obiektywu
Gniazdo  (słuchawkowe)
Użyj gniazda minijack stereo do słuchawek.
Przycisk zwalniania obiektywu (str. 20)
Zdalne złącze A/V (str. 38)
Przy użyciu tego złącza można podłączyć
kamerę do innego urządzenia. Pozwala to
na przesyłanie zdjęć, filmów i dźwięków
do podłączonego telewizora lub na obsługę
kamery zamocowanej na statywie sterowanym
pilotem.
Obiektyw (str. 18)
Osłona przeciwodblaskowa (str. 13)
Znajdź obraz
Gniazdo DC IN (str. 15)
Pierścień zoomu (str. 41)
Pierścień ostrości (str. 18)
Pasek na dłoń (str. 30)
Gniazdo statywu
Statyw (sprzedawany oddzielnie) należy
zamocować w gnieździe statywu przy użyciu
śruby statywu (sprzedawana oddzielnie:
długość śruby statywu musi być mniejsza niż
5,5 mm).
Mocowanie (str. 18)
Czujnik pilota (str. 92)
Czujnik obrazu
Nie dotykaj ani nie dopuszczaj do zabrudzenia
się czujnika obrazu.
Styki obiektywu
Nie dotykaj ani nie dopuszczaj do zabrudzenia
się styków obiektywu.
PL
122
Indeks
Lampka nagrywania kamery
Lampka miga, gdy pozostała ilość miejsca
na nośniku zapisu lub poziom naładowania
akumulatora są niskie.
W celu obsługi kamery należy skierować
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
(str. 123) w stronę czujnika zdalnego
sterowania.
Osłonę przeciwodblaskową należy ściągnąć w
przypadku obsługi kamery z poziomu pilota,
który znajduje się w zestawie.
Przycisk PAUSE
Przycisk VISUAL INDEX (str. 34)
Podczas odtwarzania wyświetla ekran Indeks
wydarzeń.
Pilot
Spis treści
Przyciski ////ENTER
Naciśnięcie dowolnego z tych przycisków
powoduje wyświetlenie jasnoniebieskiej ramki
na ekranie LCD. Korzystając z przycisków
/// można zaznaczyć wybrany przycisk
lub element, a następnie nacisnąć przycisk
ENTER, aby zatwierdzić wybór.
 Uwagi
Przed przystąpieniem do korzystania z
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
należy usunąć folię izolacyjną.

Materiał izolacyjny

Przycisk PHOTO (str. 32)
W momencie naciśnięcia tego przycisku
widoczny na ekranie obraz zostanie zapisany
jako zdjęcie.

W celu obsługi kamery (str. 122) należy
skierować bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania w stronę czujnika zdalnego
sterowania.
Jeżeli przez określony czas z poziomu
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
nie będą wysyłane żadne polecenia,
jasnoniebieska ramka zniknie. Po ponownym
naciśnięciu któregokolwiek z przycisków
/// lub przycisku ENTER ramka pojawi
się powtórnie w miejscu, w którym była
ostatnio wyświetlana.
Niektórych przycisków na ekranie LCD
nie można wybrać przy użyciu przycisków
///.
 Uwagi
Opcja [Zdjęcia pojedyncze] jest zawsze
ustawiana, gdy w trybie fotografowania na
pilocie został naciśnięty przycisk PHOTO,
Tryb pracy].
niezależnie od ustawienia [
Uwaga: jeśli ustawienie ostrości jest utrudnione,
wykonanie zdjęcia może być niemożliwe.

Przyciski SCAN/SLOW (str. 36)
Naciśnij zaczep, wsuń do niego paznokieć i

Znajdź obraz
Przycisk DATA CODE (str. 88)
Naciśnięcie tego przycisku podczas
odtwarzania powoduje wyświetlenie daty
i godziny nagranych obrazów, danych
dotyczących ustawień kamery obowiązujących
podczas nagrywania.
Aby zmienić baterię pilota
Włóż nową baterią stroną + skierowaną do
(str. 36)
Przycisk PLAY
Przycisk STOP
Przycisk DISPLAY (str. 26)
Nadajnik
Przycisk START/STOP (str. 31)
Przyciski zoomu
góry.
Włóż baterię do pilota tak, aby dało się
usłyszeć dźwięk kliknięcia.
Zaczep
PL
123
Indeks
wyciągnij pokrywkę baterii.
Przyciski / (Poprzedni/Następny)
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowa obsługa baterii może
doprowadzić do jej wybuchu. Nie wolno jej
ładować ani rozmontowywać ani wrzucać do
ognia.
Gdy poziom naładowania baterii spadnie,
maksymalna odległość pracy pilota może
ulec skróceniu lub pilot może przestać działać
prawidłowo. W takim przypadku należy
wymienić baterię na baterię litową CR2025
marki Sony. Użycie innej baterii grozi pożarem
lub eksplozją.
Spis treści

Znajdź obraz
Indeks
PL
124
Indeks
Symbole
A
Akumulator..................................15
Akumulator „InfoLITHIUM”
.....................................................111
Aparat/Mikrofon.........................74
Auto Pod światło.........................79
Autowyłączanie............................92
AVCHD........................................57
FX..................................................44
G
Głośność.......................................89
Gniazdo elektryczne....................15
H
Histogram.....................................82
HQ.................................................44
I
Indeks wydarzeń..........................34
Informacja o nośniku..................87
Informacje diagnostyczne/
wskaźniki ostrzegawcze............102
IRIS................................................49
ISO.................................................76
J
Jakość obrazu...............................44
Jakość/rozm.obrazu.....................85
Jasność LCD.................................91
Jednym dotk. ...............................48
C
Chroń............................................54
Cinematone..................................77
Czas letni......................................93
Czas nagrywania filmów/liczba
zdjęć, które można zapisać.......105
Czas nagrywania i odtwarzania
.....................................................105
D
Dane kamery................................88
Data/Czas.....................................24
Dźwignia zoomu..........................84
F
FH..................................................44
Filmy.......................................31, 36
Format...........................................87
Format AVCHD.........................110
L
Lampa błyskowa..........................80
Lampka NAGRYW. ....................92
Language Setting...................25, 93
LP...................................................44
Ł
Ładowanie akumulatora.............15
Ładowanie akumulatora za
granicą.................................. 16, 108
PL
125
O
Obiektyw......................................18
Odtwarzanie.................................34
Odtwarzanie płyty AVCHD.......60
Ostrość punktu............................75
P
PAL..............................................108
Płyta Blu-ray.................................61
Podziel...........................................55
Pokrętło MANUAL.....................49
Połączenia.....................................38
Połączenie USB............................59
Pomiar punkt./ostr. ....................74
Pomiar punktu.............................75
Poziom błysku..............................80
Poziom nagryw.audio.................81
PROGRAM AE............................49
Przechwyć zdjęcie........................56
Przechwytywanie zdjęć z kadrów
filmu..............................................56
Indeks
E
Edycja/Kopiuj...............................87
Efekt wizualny..............................76
Ekspozycja....................................75
K
Kalibrowanie..............................114
Kasuj..............................................53
Kod danych............................24, 88
Komponent...................................89
Komunikaty ostrzegawcze........103
Kondensacja wilgoci.................113
Konfiguracja.................................87
Konserwacja...............................110
Kopiuj............................................63
N
Na zewnątrz..................................47
Nagrywanie..................................30
Nagrywanie 5,1-kanałowego
dźwięku przestrzennego.............46
Nagrywarka płyt..........................66
Napr. danych obrazu...................99
Nastawianie zegara......................23
Nośnik zewnętrzny......................63
Nośniki zapisu..............................28
NTSC..........................................108
Numer pliku.................................88
Znajdź obraz
B
Balans bieli...................................47
Bateria bezprzewodowego pilota
zdalnego sterowania..................123
Brzęczyk........................................91
M
Maksimum...................................82
„Memory Stick”.................. 29, 110
„Memory Stick PRO Duo”.........29
„Memory Stick PRO-HG Duo”
.......................................................29
„Memory Stick XC-HG Duo”....29
Menu.............................................70
Mikro Regulacja AF....................83
MPEG-4 AVC/H.264................110
Spis treści
1080i/480i.....................................90
1080i/576i.....................................89
1080p/480p...................................90
1080p/576p...................................90
480i................................................90
576i................................................89
R
Ramka prow. ...............................81
RAW/JPEG...................................86
Red. czerw. oczu..........................80
Reduk. szumu wiatru..................80
RESET.........................................121
Rozdzielczość HDMI..................90
Rozm. obrazu...............................86
Rozszerzona ostrość....................43
Rozwiązywanie problemów.......95
Ś
Środki ostrożności.....................110
T
V
VBR.............................................106
W
W pełni naładowany...................15
Wersja............................................93
Wewnątrz......................................47
Wizjer/Panel.................................91
Włączanie zasilania.....................23
Wskaźniki ekranowe.................117
Wykrywanie twarzy....................79
Wyśw. poz. dźw. ..........................83
Wyśw.dane kam...........................82
Wzmocnienie...............................75
Z
Za granicą...................................108
Zapisywanie obrazów na
zewnętrznym nośniku................63
Zdalne sterowanie.............. 92, 123
Zdj. bez obiektywu......................92
Zdjęcia.....................................32, 37
Zebra.............................................81
Zoom.............................................41
Zoom cyfrowy........................42, 84
Zoom optyczny wspomagany
elektrycznie..................................41
PL
126
Indeks
Telewizor.......................................38
Telewizyjne systemy kodowania
kolorów.......................................108
Temp. barw. wizjera.....................91
Temp.barw. ..................................47
Tryb 24p........................................93
Tryb AF.........................................78
Tryb audio....................................81
Tryb fotografowania....................74
Tryb lustrzany..............................46
Tryb NAGR..................................44
Tryb pracy....................................78
Tryb Szeroki.................................85
U
Ust. połączenia USB....................90
Ustaw. daty i czasu.......................93
Ustaw. wyświetlania....................92
Ustaw.HD/STD............................44
Ustawianie daty i godziny...........23
Ustawienia nośnika.....................28
Ustawienia regionu......................94
Znajdź obraz
S
Samowyzw. ..................................77
SHUTTER SPEED......................50
Stan akumulatorów.....................93
Statyw..........................................122
SteadyShot (Film)........................78
SteadyShot (Zdjęcie)...................79
Szybkość klatek............................85
Szybkość zoomu..........................84
Tworzenie płyty...........................57
Tworzenie płyty AVCHD...........60
Typ TV..........................................89
Spis treści
Przestawienie AE.........................76
Przewodnik pomocniczy
PlayMemories Home....................2
Przewód połączeniowy A/V
.................................................39, 67
Przycisk MANUAL.....................79
PS...................................................45
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising