Sony | SAL70300G2 | Sony SAL70300G2 70–300 mm F4,5–5,6 G SSM II Instrukcja obsługi

4-563-297-01(1) (PL)

Polski
2
1
3
4
Wymienny obiektyw
Instrukcja obsługi
5
8
67
10 11
9
W tej instrukcji obsługi zamieszczono instrukcje
posługiwania się różnymi modelami obiektywów.
Środki ostrożności wspólne dla wszystkich
obiektywów, takie jak uwagi na temat eksploatacji,
zebrano w osobnym arkuszu zatytułowanym
„Uwagi przed użyciem”. Przed użyciem obiektywu
należy zapoznać się z obydwoma dokumentami.
Ten obiektyw jest przeznaczony do stosowania
z uchwytem typu A, którego można używać
z aparatami Sony z rodziny α.
Uwagi dotyczące użytkowania
 Chcąc przymocować obiektyw do aparatu
70-300mm F4.5-5.6 G SSM II
Uchwyt typu A
©2015 Sony Corporation
z uchwytem typu E, należy zastosować adapter
mocujący (do kupienia osobno). Nie wolno
zakładać obiektywu bezpośrednio do uchwytu
typu E, ponieważ grozi to uszkodzeniem obiektywu
i aparatu.
 Przenosząc aparat z przymocowanym obiektywem,
należy mocno trzymać cały zestaw.
 W trakcie regulacji zoomu nie należy chwytać za
żadną wystającą część obiektywu.
 Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż w jego
konstrukcji zastosowano pewne zabezpieczenia
przed wnikaniem kurzu i wody. Jeśli ma być używany
w deszczu i podobnych warunkach, należy chronić
go przed kroplami wody.

–1
SAL70300G2
Środki ostrożności dotyczące używania
lampy błyskowej
(1)
(2)
Chcąc używać wbudowanej lampy błyskowej, należy
pamiętać o zdjęciu osłony obiektywu. Czasami
obiektyw może częściowo zasłaniać światło lampy,
co powoduje, że u dołu obrazu powstaje cień.
Winietowanie
–2
W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu stają
się ciemniejsze niż środek. Aby zapobiec temu zjawisku
(tzw. winietowaniu), należy zmniejszyć ustawienie
przysłony o jeden lub dwa stopnie.
 Nazwy części
1···Pierścień do regulacji zoomu
2···Pierścień do regulacji ostrości
3···Wskaźnik ustawienia odległości
4···Styki obiektywu
5···Wskaźnik ustawienia osłony obiektywu
6···Skala ogniskowej
7···Wskaźnik ustawienia ogniskowej
8···Skala odległości
9···Przycisk pamięci ostrości
10···Przełącznik trybu/zakresu regulacji ostrości
11···Wskaźnik ustawienia montażowego
 Zakładanie/zdejmowanie
obiektywu

Zakładanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
1
Zdjąć przykrywki obiektywu (tylną i przednią)
oraz przykrywkę korpusu aparatu.
 Istnieją dwa sposoby zakładania/zdejmowania
przedniej przykrywki obiektywu — (1) i (2).
Jeśli przykrywka jest zakładana/zdejmowana
przy założonej osłonie obiektywu, należy
zastosować metodę (2).
2
Ustawić pomarańczowy wskaźnik na tubusie
obiektywu w jednej linii z pomarańczowym
wskaźnikiem (wskaźnik mocowania) na
korpusie aparatu. Następnie wsunąć obiektyw
do uchwytu w korpusie i obracać nim w prawo
do chwili, aż się zablokuje.
 Podczas zakładania obiektywu nie wciskać
przycisku zwalniania obiektywu umieszczonego
na korpusie aparatu.
 Nie zakładać obiektywu pod kątem.
Zdejmowanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
Trzymając cały czas wciśnięty przycisk zwalniania
obiektywu na korpusie aparatu, obracać
obiektywem w lewo do wyczucia oporu,
a następnie wyciągnąć obiektyw.

 Zakładanie osłony obiektywu
Zaleca się stosowanie osłony obiektywu w celu
ograniczenia efektu flary (halacji) i zapewnienia
jak najlepszej jakości obrazu.
Ustawić czerwoną kreskę na osłonie obiektywu
w jednej linii z czerwoną kropką na obiektywie
(wskaźnikiem ustawienia osłony obiektywu).
Obracać osłonę obiektywu w prawo do chwili,
aż czerwona kropka na osłonie ustawi się w jednej
linii z czerwoną kropką na obiektywie i będzie
słychać kliknięcie.

 Osłonę obiektywu należy poprawnie zamocować.
W przeciwnym razie osłona może przeszkadzać
albo pojawiać się na zdjęciach.
 Kiedy osłona obiektywu nie jest używana, należy
ją obrócić i zamocować tyłem do obiektywu.
 Regulacja powiększenia



Obracając pierścień do regulacji zoomu, ustawić
żądaną ogniskową.
 Nastawianie ostrości
Ustawianie AF/MF (automatyczna/ręczna
regulacja ostrości) i zakresu regulacji
ostrości (zakres AF)
W obiektywie można przełączać między dwoma
trybami regulacji ostrości: AF (automatycznym)
i MF (ręcznym). Zakres regulacji ostrości (zakres AF)
można też wybrać w trybie AF.
Aby zrobić zdjęcie w trybie AF, należy ustawić tryb
regulacji ostrości na AF zarówno w aparacie, jak
i w obiektywie, a następnie ustawić zakres regulacji
ostrości (zakres AF) w obiektywie. Aby fotografować
w trybie MF, wystarczy, że sam aparat lub sam
obiektyw będzie miał włączoną funkcję MF.
Ustawianie trybu regulacji ostrości
w obiektywie (patrz ilustracja –).

Przesunąć przełącznik trybu/zakresu regulacji
ostrości do wybranego ustawienia (AF lub MF).
W przypadku wybrania trybu AF należy ustawić
też zakres regulacji ostrości (zakres AF).
 W trybie AF za pomocą przełącznika trybu/zakresu
regulacji ostrości wybrać zakres regulacji ostrości
(w zależności od odległości fotografowanego
obiektu) spośród opcji podanych poniżej.
Ustawienie zakresu pozwala szybciej nastawić
ostrość. To przydatna funkcja, gdy zakres
fotografowania jest ograniczony.
– FULL: nie ma limitu odległości. AF działa w pełnym
zakresie.
– -3m: AF działa w zakresie od 3,0 m do
nieskończoności.
 W trybie MF należy obracać pierścieniem do regulacji
ostrości, patrząc cały czas przez wizjer (patrz
ilustracja –).
Korzystanie z aparatu wyposażonego
w przycisk sterujący trybem AF/MF
 Gdy w aparacie i obiektywie wybrano tryb AF,
naciśnięcie przycisku AF/MF spowoduje przejście
do trybu MF.
 Gdy w aparacie wybrano tryb MF, a w obiektywie AF,
naciśnięcie przycisku AF/MF spowoduje przejście
z trybu MF do AF.
Bezpośrednia ręczna regulacja
ostrości (DMF)
Gdy ustawianie ostrości jest zablokowane w trybie
AF-A (automatyka autofokusu) lub AF-S (pojedynczy
autofokus), odpowiedni tryb DMF można ustawić
przez obracanie pierścienia do regulacji ostrości.
 DMF jest niedostępny w poniższych sytuacjach:
– Gdy nie można uchwycić ostrości obrazu
– Gdy wybrany jest tryb AF-C (ciągły autofokus)
– Gdy ostrość jest potwierdzona dla drugiego zdjęcia
podczas ciągłego nagrywania w trybie AF-A
Fotografowanie z nieskończonej
odległości w trybie MF
Mechanizm regulacji ostrości wychodzi nieco poza
nieskończoną ogniskową, aby zapewnić precyzyjne
ustawienie ostrości w różnych temperaturach pracy.
Dlatego zawsze należy weryfikować ostrość obrazu
przez wizjer, szczególnie gdy ogniskowa jest ustawiona
blisko nieskończoności.
Przycisk pamięci ostrości
(patrz ilustracja –).
Gdy przycisk pamięci ostrości jest naciśnięty, funkcja
automatycznej regulacji ostrości jest zablokowana,
a ostrość ma stałe ustawienie.
 Działanie przycisku pamięci ostrości można zmieniać
w aparatach z mechanizmem konfigurowalnych
funkcji. Dokładniejsze informacje na ten temat
znajdują się w instrukcji obsługi aparatu.
Dane techniczne
Nazwa (modelu)
Ogniskowa (mm)
Ekwiwalent ogniskowej
35 mm*1 (mm)
Elementy układu
soczewkowego
Kąt widzenia 1*2
Kąt widzenia 2*2
Minimalna ostrość*3 (m)
Maksymalne
powiększenie (×)
Minimalna przysłona
Średnica filtra (mm)
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(ok., mm)
Waga (ok., g)
70-300mm F4.5-5.6 G SSM II
(SAL70300G2)
70–300
105–450
11–16
34°–8°10'
23°–5°20'
1,2
0,25
f/22-f/29
62
82,5 × 135,5
750
*1 To jest ekwiwalent ogniskowej w formacie 35 mm
w przypadku aparatów cyfrowych z wymiennym
obiektywem wyposażonych w przetwornik obrazu
o wielkości APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów w formacie
35 mm, natomiast wartość kąta widzenia 2 — aparatów
cyfrowych z wymiennym obiektywem wyposażonych
w przetwornik obrazu o wielkości APS-C.
3
* Minimalna ostrość to odległość od przetwornika obrazu
do fotografowanego obiektu.
 Ten obiektyw jest wyposażony w koder odległości.
Umożliwia on dokładniejszy pomiar odległości (ADI)
przez wykorzystanie lampy błyskowej.
 Zależnie od mechanizmu napędu obiektywu
ogniskowa może się zmieniać razem z każdą zmianą
odległości fotografowania. Dla wartości ogniskowej
założono, że obiektyw ma ustawioną ostrość na
obiekt znajdujący się nieskończenie daleko.
Zawartość zestawu
Obiektyw (1), przednia przykrywka obiektywu (1),
tylna przykrywka obiektywu (1), osłona obiektywu (1),
torba na obiektyw (1), pakiet drukowanej dokumentacji
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
i
są znakami towarowymi Sony Corporation.
Nazwy firm i produktów są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich
producentów.
Download PDF

advertising