Sony | SAL50F14Z | Sony SAL50F14Z Planar T* 50 mm F1,4 ZA SSM Instrukcja obsługi

4-466-332-PL (1)

1
2

3

4
Wymienny obiektyw
6
Instrukcja obsługi
5
7
Planar T 50 mm F1,4 ZA SSM
1···Pierścień regulacji ostrości 2···Wskaźnik odległości
3···Skala głębi ostrości 4···Styki obiektywu
5···Wskaźnik montażu 6···Skala odległości
7···Przycisk pamięci ostrości 8...Przełącznik trybu ostrości
 Zakładanie i zdejmowanie
obiektywu
Niniejsza instrukcja zawiera informacje o posługiwaniu
się poszczególnymi obiektywami. Wspólne uwagi
eksploatacyjne zamieszczono w oddzielnej ulotce
„Zalecenia eksploatacyjne”. Przed użyciem obiektywu
należy zapoznać się z obydwoma dokumentami.
Zakładanie obiektywu
(patrz rysunek –)
1
Niniejszy obiektyw, opracowany wspólnie przez firmy Carl
Zeiss i Sony Corporation, jest przeznaczony do aparatów
z mocowaniem Sony typu A. Jego produkcja odbywa się
z zachowaniem surowych norm jakościowych i standardów
kontroli jakości firmy Carl Zeiss.
Mocowanie A
8

Uwagi eksploatacyjne
–1
ˎˎChcąc użyć tego obiektywu na aparacie z mocowaniem E,
należy założyć sprzedawany oddzielnie adapter. Nie zakładać
tego obiektywu bezpośrednio na aparat z mocowaniem E.
Grozi to uszkodzeniem aparatu i obiektywu.
ˎˎPrzenosząc aparat z założonym obiektywem, należy stabilnie
trzymać zarówno aparat, jak i obiektyw.
Informacje dotyczące użycia lampy błyskowej
Printed in Czech Republic (EU)
(1)
(2)
W przypadku korzystania z lampy błyskowej aparatu
należy pamiętać o zdjęciu osłony obiektywu i zachowaniu
przynajmniej 1 m odstępu od fotografowanego obiektu.
W pewnych konfiguracjach obiektyw-lampa błyskowa
obiektyw może częściowo zasłaniać światło z lampy,
powodując powstanie cienia u dołu obrazu.
Zdejmij przykrywki z przodu i z tyłu obiektywu
oraz przykrywkę korpusu aparatu.
ˎˎPrzednią przykrywkę obiektywu można zdjąć i założyć
na dwa sposoby, (1) i (2). Jeśli na obiektyw jest założona
osłona, to przy zdejmowaniu i zakładaniu przykrywki
należy używać sposobu (2).
Niniejszy obiektyw jest przeznaczony do aparatów Sony α.
SAL50F14Z
©2013 Sony Corporation
 Nazwy elementów
2
Dopasuj pomarańczowy wskaźnik na tubusie
obiektywu do pomarańczowego wskaźnika na
korpusie aparatu (wskaźnika montażowego),
po czym wprowadź obiektyw w gniazdo
korpusu i obróć go zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż do zablokowania.
ˎˎPrzy zakładaniu obiektywu nie należy naciskać przycisku
odblokowywania obiektywu na korpusie.
ˎˎNie montować obiektywu pod kątem.
Zdejmowanie obiektywu
(patrz rysunek –)
Przytrzymując wciśnięty przycisk odblokowywania
obiektywu na korpusie, obróć obiektyw do oporu
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij go.
ˎˎZdjęty z korpusu obiektyw należy umieścić stykami do góry.
Pozwoli to uniknąć uszkodzenia styków i tylnej soczewki
obiektywu.
Winietowanie
Jeśli obraz w rogach ekranu jest ciemniejszy niż na środku,
w celu osłabienia tego zjawiska (zwanego winietowaniem)
należy zmniejszyć otwór przysłony o jeden lub dwa stopnie.
-2
jest znakiem handlowym Sony Corporation.
Nazwy firm i nazwy produktów firm są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi
odpowiednich firm.
SAL-50F14Z_OI_PL.indd 1
SAL50F14Z 4-466-332-01(1)
SAL50F14Z 4-466-332-01(1)
14.04.2013 15:45

 Zakładanie osłony obiektywu
W celu osłabienia odblasków i uzyskania najwyższej jakości
obrazu zaleca się użycie osłony obiektywu.
Umieść osłonę obiektywu na zamocowaniu na końcu
tubusu obiektywu i obróć ją zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż do zablokowania.



ˎˎW celu przechowania osłony należy ją założyć na obiektyw
przeciwną stroną.
 Nastawianie ostrości
Przełączanie między trybami AF
(autofokus) i MF (ręczna regulacja
ostrości)
Przełącznik na obiektywie umożliwia wybór trybu AF lub
MF. Aby fotografować w trybie AF, należy przełączyć aparat
i obiektyw w tryb AF. Aby fotografować w trybie MF, należy
przełączyć aparat lub obiektyw w tryb MF.
Wybieranie trybu ostrości na obiektywie
(patrz rysunek -)
Wybierz przełącznikiem trybu ostrości odpowiedni tryb
(AF lub MF).
W trybie MF nastawiaj ostrość pierścieniem nastawiania
ostrości, kontrolując obraz w wizjerze (patrz rysunek
-). Bieżący poziom ostrości jest wskazywany przez
sygnał ostrości w wizjerze.

Użycie aparatu wyposażonego
w przycisk przełączania trybu AF/MF
ˎˎAby przełączyć tryb AF na MF, naciśnij przycisk przełączania
trybu AF/MF, gdy w aparacie i na obiektywie wybrany jest
tryb AF.
ˎˎAby przełączyć tryb MF na AF, naciśnij przycisk przełączania
trybu AF/MF, gdy w aparacie jest wybrany tryb MF, a na
obiektywie tryb AF.
DMF (bezpośrednia ręczna regulacja
ostrości)
Nastaw żądaną ostrość pierścieniem regulacji ostrości
po nastawieniu ostrości w trybie AF-A (autofokusa
automatycznego) lub AF-S (autofokusa pojedynczego).
ˎˎFunkcja DMF nie działa w następujących przypadkach:
ˋˋgdy obraz jest nieostry,
ˋˋprzy wybranym trybie AF-C (autofokusa ciągłego),
ˋˋpo nastawieniu ostrości drugiego zdjęcia w czasie zdjęć
seryjnych w trybie AF-A.
Zdjęcia w trybie MF z ostrością
nastawioną na nieskończoność
W celu umożliwienia dokładnego nastawienia ostrości
w różnych temperaturach mechanizm ostrości daje się
obrócić nieco poza nieskończoność. Ostrość obrazu zawsze
należy sprawdzać w wizjerze, zwłaszcza gdy jest ona
nastawiona blisko nieskończoności.
SAL-50F14Z_OI_PL.indd 2
SAL50F14Z 4-466-332-01(1)
Przycisk pamięci ostrości
(patrz rysunek -)
Naciśnięcie przycisku pamięci ostrości wyłącza autofokus
i blokuje ostrość, umożliwiając wykonanie zdjęcia.
W aparatach z funkcją programowania można zmieniać
funkcję przycisku blokady ostrości. Szczegółów należy
szukać w instrukcji obsługi aparatu.
Skala głębi ostrości
Po nastawieniu ostrości na obiekt aparat będzie ostro
odwzorowywać wszystkie obiekty znajdujące się w takiej
samej odległości jak obiekt oraz wszystko, co znajduje
się w pewnym przedziale odległości przed i za obiektem.
Przedział ten nosi nazwę głębi ostrości. Głębia ostrości
zależy od odległości od obiektu i od nastawionej przysłony;
wskazywana jest przez odpowiadające różnym przysłonom
linie na skali głębi ostrości.
Dane techniczne
Nazwa produktu
(Symbol modelu)
Planar T 50 mm F1,4 ZA SSM
(SAL50F14Z)
Ogniskowa w przeliczeniu
na format 35 mm*1 (mm)
75
Grupy-elementy obiektywu
5–8
Kąt widzenia 1*2
47°
Kąt widzenia 2*2
32°
Minimalna odległość
od obiektu*3 (m)
0,45
Maksymalne
powiększenie (×)
0,14
Minimalna przysłona
f/22
Średnica filtra (mm)
72
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(przybliżone, w mm)
81 × 71,5
Przybliżona waga (g)
518
*1 Wartości ogniskowej w przeliczeniu na format 35 mm dotyczą
aparatów cyfrowych z wymienną optyką wyposażonych
w przetwornik obrazu o rozmiarze APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów małoobrazkowych
(35 mm), a kąta widzenia 2 aparatów cyfrowych z wymienną
optyką wyposażonych w przetwornik obrazu o rozmiarze
APS-C.
*3 Minimalna odległość od obiektu to minimalna odległość
między płaszczyzną przetwornika obrazu a obiektem.
ˎˎObiektyw jest wyposażony w koder odległości. Umożliwia on
bardziej dokładny pomiar (ADI) przy wykorzystaniu lampy
błyskowej.
ˎˎW zależności od konstrukcji obiektywu zmiana odległości
ostrzenia może powodować zmianę ogniskowej. Podane
wartości ogniskowej dotyczą obiektywu nastawionego na
nieskończoność.
Dostarczane wyposażenie: obiektyw (1 szt.), przednia
przykrywka obiektywu (1 szt.), tylna przykrywka obiektywu
(1 szt.), osłona obiektywu (1 szt.), drukowana dokumentacja
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
SAL50F14Z 4-466-332-01(1)
14.04.2013 15:45
Download PDF

advertising