Sony | SAL24F20Z | Sony SAL24F20Z Distagon T* 24 mm F2 ZA SSM Instrukcja obsługi

4-188-197-PL(1)

Niniejsza instrukcja zawiera opis posługiwania się
obiektywami. Wspólne uwagi eksploatacyjne dotyczące
wszystkich obiektywów zamieszono w oddzielnej ulotce
„Zalecenia eksploatacyjne”. Przed użyciem obiektywu
należy zapoznać się z obydwoma dokumentami.
–1
Niniejszy obiektyw jest przeznaczony do aparatów Sony α.
Niniejszy obiektyw, opracowany wspólnie przez firmy Carl
Zeiss i Sony Corporation, jest przeznaczony do aparatów
z mocowaniem Sony A.
Jego produkcja odbywa się z zachowaniem surowych norm
jakościowych i standardów kontroli jakości firmy Carl Zeiss.
Wymienny obiektyw
Instrukcja obsługi
Distagon T 24 mm F2 ZA SSM
(1)
(2)
Uwagi eksploatacyjne
ˎˎPrzenosząc aparat z założonym obiektywem, należy pewnie
trzymać zarówno aparat, jak i obiektyw.
ˎˎChcąc użyć tego obiektywu na aparacie z mocowaniem E,
należy założyć sprzedawany oddzielnie adapter. Nie zakładać
tego obiektywu bezpośrednio na aparat z mocowaniem E.
Grozi to uszkodzeniem aparatu i obiektywu.
SAL24F20Z
Mocowanie A
–2
©2010 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
Informacje dotyczące użycia lampy błyskowej
W przypadku korzystania z lampy błyskowej aparatu
należy pamiętać o zdjęciu osłony obiektywu i zachowaniu
przynajmniej 1 m odstępu od fotografowanego obiektu.
W pewnych konfiguracjach obiektyw-lampa błyskowa
obiektyw może częściowo zasłaniać światło z lampy,
powodując powstanie cienia u dołu obrazu.
Winietowanie
Jeśli obraz w rogach ekranu jest ciemniejszy niż na środku,
w celu osłabienia tego zjawiska (zwanego winietowaniem)
należy zmniejszyć otwór przysłony o jeden lub dwa stopnie.

1
 Nazwy elementów
1...Pierścień regulacji ostrości 2......Wskaźnik odległości
3...Styki obiektywu 4...Wskaźnik montażu
5...Skala odległości 6...Przycisk pamięci ostrości
7...Przełącznik trybu ostrości
 Zakładanie i zdejmowanie
obiektywu
Zakładanie obiektywu
(Patrz rysunek –.)
1
Zdejmij przykrywki z przodu i z tyłu obiektywu
oraz przykrywkę korpusu aparatu.
Przednią przykrywkę obiektywu można zdjąć i założyć
na dwa sposoby, (1) i (2). Jeśli na obiektyw jest założona
osłona, to przy zdejmowaniu i zakładaniu przykrywki
należy używać sposobu (2).
2
Dopasuj pomarańczowy wskaźnik na tubusie
obiektywu do pomarańczowego wskaźnika na
korpusie aparatu (wskaźnika montażowego),
po czym wprowadź obiektyw w gniazdo
korpusu i obróć go zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż do zablokowania.
ˎˎPrzy zakładaniu obiektywu nie należy naciskać przycisku
odblokowywania obiektywu na korpusie.
ˎˎNie montować obiektywu pod kątem.
Zdejmowanie obiektywu
(Patrz rysunek –.)
Przytrzymując wciśnięty przycisk odblokowywania
obiektywu na korpusie, obróć obiektyw do oporu
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij go.
2
 Zakładanie osłony obiektywu
3
5
6

4

W celu osłabienia odblasków i uzyskania najwyższej jakości
obrazu zaleca się użycie osłony obiektywu.
Dopasuj czerwoną linię na osłonie obiektywu do
czerwonej kropki na obiektywie. Wprowadź osłonę
obiektywu w gniazdo na obiektywie i obróć ją zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, tak aby czerwona kropka
na osłonie obiektywu znalazła się obok czerwonej
kropka na obiektywie, a osłona obiektywu wskoczyła
na miejsce.
ˎˎW przypadku korzystania z lampy błyskowej aparatu należy
zdjąć osłonę, aby uniknąć zasłonięcia światła z lampy.
ˎˎJeśli pojawia się czerwona linia lub inny znak, należy starannie
założyć osłonę obiektywu. W przeciwnym razie osłona może
być nieskuteczna lub pojawiać się na zdjęciach.
ˎˎW celu przechowania osłony należy ją założyć na obiektyw
przeciwną stroną.
7
SAL-24F20Z_PL.indd 1
SAL24F20Z 4-188-197-PL(1)
10-09-19 22:15
SAL24F20Z 4-188-197-PL(1)


 Nastawianie ostrości
Przełączanie między trybami AF
(autofokus) i MF (ręczna regulacja
ostrości)
Przełącznik na obiektywie umożliwia wybór trybu AF lub
MF. Aby fotografować w trybie AF, należy przełączyć aparat
i obiektyw w tryb AF. Aby fotografować w trybie MF, należy
przełączyć aparat lub obiektyw w tryb MF.
Wybieranie trybu ostrości na obiektywie
(patrz rysunek -.)

Wybierz przełącznikiem trybu ostrości odpowiedni tryb
(AF lub MF).
W trybie MF nastawiaj ostrość pierścieniem regulacji
ostrości, kontrolując obraz w wizjerze (patrz rysunek
-). Bieżący poziom ostrości jest wskazywany przez
sygnał ostrości w wizjerze.
Użycie aparatu wyposażonego
w przycisk przełączania trybu AF/MF

ˎˎAby przełączyć tryb AF na MF, naciśnij przycisk przełączania
trybu AF/MF, gdy w aparacie i na obiektywie wybrany jest
tryb AF.
ˎˎAby przełączyć tryb MF na AF, naciśnij przycisk przełączania
trybu AF/MF, gdy w aparacie jest wybrany tryb MF, a na
obiektywie tryb AF.
DMF (bezpośrednia ręczna regulacja
ostrości)
Nastaw żądaną ostrość pierścieniem regulacji ostrości
po nastawieniu ostrości w trybie AF-A (autofokusa
automatycznego) lub AF-S (autofokusa pojedynczego).
ˎˎFunkcja DMF nie działa w następujących przypadkach:
−gdy obraz jest nieostry,
−przy wybranym trybie AF-C (autofokusa ciągłego),
−po nastawieniu ostrości drugiego zdjęcia w czasie
zdjęć seryjnych w trybie AF-A.
Zdjęcia w trybie MF z ostrością
nastawioną na nieskończoność
W celu umożliwienia dokładnego nastawienia ostrości
w różnych temperaturach mechanizm ostrości daje się
obrócić nieco poza nieskończoność. Ostrość obrazu zawsze
należy sprawdzać w wizjerze, zwłaszcza gdy jest ona
nastawiona blisko nieskończoności.
Przycisk pamięci ostrości (patrz rysunek
-.)
Dane techniczne
Model (Symbol modelu)
Ogniskowa
w przeliczeniu na format
35 mm*1 (mm)
Grupy-elementy
obiektywu
Kąt widzenia 1*2
Kąt widzenia 2*2
Minimalna odległość
ostrzenia*3(m)
Maksymalne
powiększenie (×)
Minimalna przysłona
Średnica filtra (mm)
Przybliżone wymiary
(maksymalna średnica ×
wysokość) (mm)
Przybliżona waga (g)
Distagon T 24 mm F2 ZA SSM
(SAL24F20Z)
36
7-9
84°
61°
0,19
0,29
F22
72
78 × 76
555
*1 Podane powyżej wartości ogniskowej w przeliczeniu na
format 35 mm dotyczą aparatów cyfrowych z wymienną
optyką wyposażonych w przetwornik obrazu o rozmiarze
APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów 35 mm, a kąta
widzenia 2 aparatów cyfrowych z wymienną optyką
wyposażonych w przetwornik obrazu o rozmiarze APS-C.
*3 Minimalna odległość ostrzenia to minimalna odległość
między płaszczyzną przetwornika obrazu a obiektem.
ˎˎObiektyw jest wyposażony w koder odległości. Umożliwia on
bardziej dokładny pomiar (ADI) przy korzystaniu z lampy
błyskowej zgodnej z ADI.
ˎˎW zależności od konstrukcji obiektywu zmiana odległości
ostrzenia może powodować zmianę ogniskowej. Podane
wartości ogniskowej dotyczą obiektywu nastawionego na
nieskończoność.
Dostarczane wyposażenie
Obiektyw (1 szt.), przednia przykrywka obiektywu (1 szt.),
tylna przykrywka obiektywu (1 szt.), osłona obiektywu
(1 szt.), pokrowiec (1 szt.), drukowana dokumentacja
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
jest znakiem handlowym Sony Corporation.
Nazwy firm i nazwy produktów firm są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi
odpowiednich firm.
Naciśnięcie przycisku pamięci ostrości wyłącza autofokus
i blokuje ostrość, umożliwiając wykonanie zdjęcia.
W aparatach z funkcją programowania można zmieniać
funkcję przycisku pamięci ostrości. Szczegółów należy
szukać w instrukcji obsługi aparatu.
SAL-24F20Z_PL.indd 2
SAL24F20Z 4-188-197-PL(1)
10-09-19 22:15
SAL24F20Z 4-188-197-PL(1)
Download PDF

advertising