Sony | FDR-AX1E | Sony FDR-AX1E FDR-AX1E Kamera 4K Ultra HD zapewniająca obraz w jakości 4K Instrukcja obsługi

4-484-004-11(1) (PL)
Cyfrowa kamera wideo
o rozdzielczości 4K
FDR-AX1/AX1E
Instrukcja obsługi
Należy uważnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem
użytkowania urządzenia, a w razie potrzeby również korzystać
z niego później.
© 2013 Sony Corporation
Karta urządzenia
Numery modelu i seryjny są umieszczone na
spodzie urządzenia. Numer seryjny należy wpisać
w miejscu pokazanym poniżej. Posługuj się tymi
numerami przy wszystkich kontaktach
z punktem sprzedaży produktów Sony
w sprawie tego urządzenia.
Ten symbol ma ostrzegać
użytkownika o obecności
niezaizolowanego
„niebezpiecznego napięcia”
wewnątrz obudowy produktu,
które jest tak wysokie, że może
spowodować porażenie
elektryczne człowieka.
Nr modelu FDRNr seryjny
Nr modelu ACNr seryjny
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem:
1) Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu
lub wilgoci.
2) Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych
płynami, np. wazonów.
Nie wystawiaj baterii na działanie silnych źródeł ciepła,
np. światła słonecznego, ognia itp.
PL
2
Ten symbol ma zwracać uwagę
użytkownika na obecność
ważnych instrukcji
eksploatacyjnych
i konserwacyjnych
(serwisowych) w literaturze
dołączonej do urządzenia.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.
NIEBEZPIECZEŃSTWO — ABY ZMNIEJSZYĆ
RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM,
PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH PONIŻSZYCH
INSTRUKCJI.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przeczytaj te instrukcje.
Zachowaj te instrukcje.
Zwracaj uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
Nie używaj kamery w pobliżu wody.
Czyść tylko suchą ściereczką.
Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych. Wszelkie czynności montażowe wykonuj ściśle
wg instrukcji producenta.
Nie montuj kamery w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, systemy grzewcze, kuchenki
i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają duże ilości ciepła.
Wtyki polaryzowane i wyposażone w uziemienie wkładaj tak, aby zapewnić działanie ich funkcji
ochronnych. Wtyk polaryzowany ma dwie blaszki o różnej szerokości. Wtyk z uziemieniem ma dwie
blaszki oraz dodatkowy bolec uziemiający. Szersza blaszka lub trzeci bolec mają funkcję zabezpieczającą.
Jeśli wtyk dostarczony w zestawie nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany
gniazdka.
Chroń przewód zasilający przed nadeptywaniem i zaginaniem zwłaszcza przy wtyku, gniazdku
elektrycznym i punkcie wyjścia z obudowy.
Stosuj wyłącznie mocowania/akcesoria określone przez producenta.
Stosuj tylko wózki, podstawy, statywy, uchwyty oraz stoły określone przez producenta lub sprzedawane
wraz z urządzeniem. Jeśli używasz wózka, uważaj, aby się nie przewrócił podczas przemieszczania.
• W trakcie burzy lub dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenie powinno być odłączone od zasilania.
• Wszelkie naprawy powierzaj wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom. W razie jakichkolwiek
nieprawidłowości dotyczących urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub jego wtyku,
wylania płynu na urządzenie, dostania się do niego ciał obcych, wystawienia na działanie deszczu
lub wilgoci, niewłaściwej pracy albo upuszczenia na twarde podłoże, zleć sprawdzenie serwisowi.
• Jeśli kształt wtyku nie pasuje do gniazdka zasilania, użyj przejściówki o konfiguracji odpowiedniej
do gniazdka.
PL
3
Rodzaje wtyków przewodu zasilającego w poszczególnych krajach/regionach na całym świecie.
Typ A
(amerykański)
Typ B
(brytyjski)
Typ BF
(brytyjski)
Typ B3
(brytyjski)
Typ C
(CEE)
Typ SE
(CEE)
Typ O
(Australia
i Oceania)
W tabeli poniżej są opisane stosowane napięcia zasilania i typy wtyków.
Obowiązujące rodzaje wtyków i napięcia zasilania różnią się w zależności od kraju/regionu.
Uwaga: Należy stosować przewód zasilający zgodny ze specyfikacjami właściwymi dla danego kraju.
—Tylko Stany Zjednoczone
Użyj przewodu dostarczonego w zestawie.
Europa
Kraje/regiony
Napięcie
Częstotliwość (Hz)
Typ wtyku
Austria
Belgia
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Luksemburg
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Słowacja
Szwajcaria
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
230
230
220
230
230
230
220
127/230
230
230
230
230
230
230
220
230
220
220
220
230
230
220
240
220
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
C
Kraje/regiony
Napięcie
Częstotliwość (Hz)
Typ wtyku
Chiny
Filipiny
Hongkong
Indie
Indonezja
Japonia
Korea Południowa
Malezja
Singapur
Tajlandia
Tajwan
Wietnam
220
220/230
200/220
230/240
127/230
100
220
240
230
220
110
220
50
60
50
50
50
50/60
60
50
50
50
60
50
A
A/C
BF
C
C
A
C
BF
BF
C/BF
A
A/C
Azja
PL
4
Australia i Oceania
Kraje/regiony
Napięcie
Częstotliwość (Hz)
Typ wtyku
Australia
Nowa Zelandia
240
230/240
50
50
O
O
Kraje/regiony
Napięcie
Częstotliwość (Hz)
Typ wtyku
Kanada
Stany Zjednoczone
120
120
60
60
A
A
Kraje/regiony
Napięcie
Częstotliwość (Hz)
Typ wtyku
Bahamy
Dominikana
Gwatemala
Honduras
Jamajka
Kostaryka
Kuba
Meksyk
Nikaragua
Panama
Salwador
120/240
110
120
110
110
110
110/220
120/127
120/240
110/220
110
60
60
60
60
50
60
60
60
60
60
60
A
A
A
A
A
A
A/C
A
A
A
A
Kraje/regiony
Napięcie
Częstotliwość (Hz)
Typ wtyku
Argentyna
Brazylia
Chile
Kolumbia
Peru
Wenezuela
220
127/220
220
120
220
120
50
60
50
60
60
60
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Kraje/regiony
Napięcie
Częstotliwość (Hz)
Typ wtyku
Arabia Saudyjska
Irak
Iran
Izrael
Turcja
Zjednoczone Emiraty Arabskie
127/220
220
220
230
220
240
50
50
50
50
50
50
A/C/BF
C/BF
C/BF
C
C
C/BF
Kraje/regiony
Napięcie
Częstotliwość (Hz)
Typ wtyku
Algieria
Demokratyczna Republika Konga
Egipt
Etiopia
Kenia
Nigeria
Republika Południowej Afryki
Tanzania
Tunezja
127/220
220
220
220
240
230
220/230
230
220
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
Ameryka Północna
Ameryka Środkowa
Ameryka Południowa
Bliski Wschód
Afryka
PL
5
PRZESTROGA
Akumulator
Nieostrożne i nieprawidłowe użytkowanie
akumulatora może doprowadzić do wybuchu,
pożaru lub poparzenia chemicznego. Dlatego
należy przestrzegać następujących środków
ostrożności:
• Nie rozkładaj akumulatora na części.
• Nie zgniataj akumulatora ani nie narażaj go
na wstrząsy lub działanie dużej siły, na przykład
wskutek uderzenia młotkiem, upuszczenia
na twarde podłoże lub nadepnięcia.
• Nie zwieraj styków akumulatora i uważaj,
aby nie dotykały ich metalowe przedmioty.
• Nie wystawiaj akumulatora na działanie
temperatur powyżej 60°C, np. wskutek
bezpośredniego działania promieni
słonecznych czy pozostawienia w samochodzie
zaparkowanym na słońcu.
• Nie podpalaj akumulatora ani nie wrzucaj go
do ognia.
• Nie wykonuj żadnych czynności
na uszkodzonych lub cieknących
akumulatorach litowych.
• Do ładowania akumulatora stosuj wyłącznie
oryginalną ładowarkę Sony lub inne właściwe
urządzenie ładujące.
• Trzymaj akumulator poza zasięgiem małych
dzieci.
• Dbaj, aby akumulator zawsze był suchy.
• Wymieniaj akumulator wyłącznie na taki sam
lub inny zalecany przez Sony.
• Niepotrzebny akumulator bezzwłocznie
wyrzucaj w sposób opisany w instrukcjach.
Wymieniaj akumulator wyłącznie na akumulator
dozwolonego typu. W przeciwnym razie może
dojść do pożaru lub obrażeń ciała.
Zasilacz sieciowy
Nie umieszczaj zasilacza sieciowego w ciasnym
miejscu, na przykład między ścianą a meblem.
Podłącz zasilacz sieciowy do najbliższego
gniazdka ściennego (zasilania). Jeśli kamera
podłączona do zasilacza sieciowego wykazuje
jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu,
natychmiast odłącz zasilacz od gniazdka.
Ładowarka
Podłącz ładowarkę do najbliższego gniazdka
ściennego. Jeśli urządzenie wykazuje jakiekolwiek
nieprawidłowości w działaniu, natychmiast
odłącz je od gniazdka.
PL
6
Uwaga dotycząca przewodu zasilającego
Przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie
do tej kamery. Nie należy z niego korzystać
z żadnymi innymi urządzeniami elektrycznymi.
Nawet wyłączona kamera otrzymuje zasilanie
z sieci elektrycznej (gniazdka ściennego), do
której jest podłączony zasilacz sieciowy.
Zbyt wysokie ciśnienie akustyczne
w słuchawkach może spowodować utratę słuchu.
Uwagi dla klientów z EUROPY
Informacja dla klientów zamieszkałych
w krajach stosujących dyrektywy UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Zgodność produktu z normami UE:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy
Informacja
Jeśli statyczne ładunki elektryczne lub pole
elektromagnetyczne spowodują przerwanie
(niepowodzenie) trwającego przesyłu danych,
uruchom ponownie aplikację lub odłącz,
a następnie ponownie podłącz przewód
komunikacyjny (np. USB).
To urządzenie zostało przetestowane i uznane
za zgodne z ograniczeniami określonymi
w dyrektywie EMC (zgodności
elektromagnetycznej) dotyczącymi używania
przewodów połączeniowych o długości
poniżej 3 m.
Uwaga
Pole elektromagnetyczne powstające przy
określonych częstotliwościach może wpływać
na obraz i dźwięk nagrywane przez kamerę.
Pozbywanie się zużytego
sprzętu (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i pozostałych
krajów europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Należy go przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje
się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Właściwa utylizacja urządzenia ułatwia
zapobieganie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów
pomaga chronić surowce naturalne.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego produktu
należy skontaktować się z miejscową jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym kupiono ten produkt.
podłączenie do baterii/akumulatora,
wymianę zużytej baterii lub zużytego
akumulatora należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanym serwisantom. W celu
zapewnienia prawidłowej utylizacji baterii/
akumulatora należy przekazać zużyte urządzenie
elektryczne lub elektroniczne do odpowiedniego
punktu zbiórki.
W przypadku pozostałych baterii/akumulatorów
należy zapoznać się z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii/akumulatora z produktu.
Baterię/akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii/
akumulatorów należy skontaktować się
z miejscową jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi
się zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym kupiono ten produkt.
Pozbywanie się zużytych
baterii/akumulatorów
(dotyczy krajów Unii
Europejskiej i pozostałych
krajów europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii/akumulatorze lub na
opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien
być zaliczany do odpadów domowych.
Na pewnych bateriach/akumulatorach symbol
ten może być używany razem z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg)
lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria/
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci
lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami/
akumulatorami, można zapobiec ich
potencjalnemu negatywnemu wpływowi
na środowisko i zdrowie ludzi, jaki mógłby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
materiałów pomaga chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
PL
7
Spis treści
Przegląd
Rozmieszczenie i funkcje elementów ......................................11
Wskazania na ekranie .............................................................18
Ekran LCD/wizjera ............................................................ 18
Przygotowanie do użycia
Zasilanie ...................................................................................20
Ładowanie akumulatora .................................................... 20
Ustawianie zegara ....................................................................22
Podłączanie urządzeń ..............................................................22
Podłączanie osłony obiektywu z pokrywką .................... 22
Regulowanie ekranu LCD i wizjera ................................. 23
Używanie kart pamięci XQD ..................................................24
Karty pamięci XQD ........................................................... 24
Wkładanie karty pamięci XQD ........................................ 24
Wyjmowanie karty pamięci XQD .................................... 24
Wybór gniazda pamięci, które ma być używane
do nagrywania .............................................................. 24
Formatowanie karty pamięci XQD .................................. 25
Sprawdzanie pozostałego dostępnego
czasu nagrywania ......................................................... 25
Nagrywanie
Podstawowe procedury obsługi ..............................................26
Zmiana podstawowych ustawień ............................................29
Format zapisu ..................................................................... 29
Regulacja jasności obrazu ................................................. 29
Regulacja do naturalnych kolorów (balans bieli) .......... 31
Konfiguracja dźwięku ........................................................ 32
Przydatne funkcje ....................................................................34
Konfigurowalne przyciski ................................................. 34
PL
8
Spis treści
Ekrany miniaturek
Ekrany miniaturek ..................................................................35
Konfiguracja ekranu .......................................................... 35
Odtwarzanie klipów ................................................................36
Odtwarzanie zaznaczonego i następnych
klipów kolejno ............................................................. 36
Operacje na klipach .................................................................36
Operacje dostępne w menu miniaturek .......................... 36
Wyświetlanie szczegółowych informacji o klipie .......... 37
Usuwanie klipów ................................................................ 38
Zmiana informacji na ekranie miniaturek ..................... 38
Ustawienia
Operacje w menu Setup ...........................................................39
Lista elementów menu Setup ..................................................40
Menu Camera ..................................................................... 40
Menu Paint .......................................................................... 41
Menu Audio ........................................................................ 43
Menu Video ........................................................................ 43
Menu LCD/VF .................................................................... 44
Menu Media ........................................................................ 45
Menu System ....................................................................... 45
Menu Thumbnail ............................................................... 47
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Podłączanie zewnętrznych monitorów i urządzeń
nagrywających ...................................................................48
Zarządzanie klipami z komputera ..........................................49
Podłączanie za pomocą przewodu USB .......................... 49
Odtwarzanie obrazów na komputerze ....................................50
Co można zrobić za pomocą oprogramowania
„PlayMemories Home” (Windows) ......................... 50
Oprogramowanie na komputery Mac ............................. 50
Sprawdzanie konfiguracji komputera ............................. 50
Instalowanie programu „PlayMemories Home”
na komputerze ............................................................. 50
Montaż obrazów na komputerze ..................................... 51
PL
Spis treści
9
Załączniki
Ważne uwagi dotyczące eksploatacji ......................................52
Czas nagrywania filmów ................................................... 52
Używanie kamery za granicą ............................................ 54
Formaty i ograniczenia danych wyjściowych .........................60
Formaty wideo i sygnały wyjściowe ................................. 60
Wskazania błędów/ostrzegawcze ............................................62
Wskazania błędów ............................................................. 62
Wskazania ostrzegawcze ................................................... 62
Licencje ....................................................................................64
Informacje na temat dostępu do oprogramowania
objętego licencjami GPL/LGPL ................................. 64
Licencje na oprogramowanie otwarte ............................. 64
Dane techniczne ......................................................................64
Zawartość zestawu ............................................................. 66
Indeks ......................................................................................67
PL
10
Spis treści
Przegląd
Przegląd
Rozmieszczenie i funkcje elementów
Opisy funkcji i zasad obsługi elementów znajdują się na stronach, których numery podano w nawiasach.
1. Zaczep do paska na ramię (14)
2. Przycisk ASSIGN 7/
FOCUS MAGNIFIER (34)
3. Uchwyt mikrofonu*
4. Przycisk IRIS PUSH AUTO
5. Suwak elektronicznej regulacji zoomu (26)
* Korzystając z mikrofonu, należy przestrzegać
dołączonej do niego instrukcji obsługi.
PL
Rozmieszczenie i funkcje elementów
11
Przegląd
1. Obiektyw (22)
2. Osłona obiektywu wraz z pokrywką (22)
3. Mikrofon wewnętrzny (33)
4. Przednia lampka nagrywania (46)
Lampka nagrywania miga, jeśli wyczerpuje się
pojemność nośnika zapisu lub akumulator.
5. Przycisk ASSIGN 4/ZEBRA
6. Przycisk ASSIGN 1
7. Przycisk ASSIGN 2*
8. Przycisk ASSIGN 3
9. Przycisk ASSIGN 6/THUMBNAIL
10. Przełącznik CH1 (INT MIC/INPUT1/
INPUT2)
11. Przełącznik AUTO/MAN (CH1) (34)
12. Pokrętło AUDIO LEVEL(CH1) (34)
13. Przycisk STATUS CHECK (15)
14. Przycisk CANCEL/BACK (39)
15. Przycisk MENU** (39)
16. Pokrętło AUDIO LEVEL(CH2) (34)
17. Przełącznik AUTO/MAN (CH2) (34)
18. Przełącznik CH2 (INT MIC/INPUT1/
INPUT2) (34)
19. Przycisk PUSH AUTO (27)
20. Przełącznik FOCUS (27)
21. Przełącznik ND FILTER (30)
22. Przycisk ASSIGN 5/PEAKING*
* Przyciski ASSIGN 5/PEAKING i ASSIGN 2 mają
na powierzchni wypukłe punkty, które ułatwiają
ich odnalezienie w trakcie filmowania.
** Przycisk MENU ma na powierzchni wypukły pasek,
który ułatwia jego odnalezienie w trakcie filmowania.
PL
12
Rozmieszczenie i funkcje elementów
Przegląd
1. Złącza AUDIO OUT/złącze VIDEO OUT
(48, 61)
2. Złącze HDMI OUT (48)
3. Gniazdo UTILITY SD
(do wykorzystania po przyszłej
modernizacji)
4. Suwak regulacji zoomu na rękojeści (26)
5. Przycisk START/STOP
Gdy suwak zostanie ustawiony w pozycji
HOLD, przycisk START/STOP nie działa.
6. Złącze INPUT2
7. Złącze INPUT1
8. Zaczep na przewód
Można do niego zamocować np. przewód
mikrofonu.
9. Przełącznik INPUT2 (32)
10. Przełącznik INPUT1 (32)
11. Złącze REMOTE
Złącze REMOTE służy do sterowania
rozpoczęciem/zakończeniem nagrywania itd. za
pomocą urządzenia wideo oraz podłączonych
do niego urządzeń peryferyjnych.
12. Pasek przytrzymujący
13. Przełącznik POWER (26)
14. Przycisk nagrywania (26)
15. Wylot powietrza
Uwagi
• Miejsca wokół otworów wentylacyjnych mogą
się nagrzewać.
• Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
16. Złącze DC IN (21)
17. Zaczep na przewód
Można do niego zamocować np. przewód
zasilacza.
PL
Rozmieszczenie i funkcje elementów
13
Przegląd
1. Zaczep do paska na ramię
2. Pierścień regulacji ostrości (27)
3. Suwak pokrywki obiektywu (22)
4. Pierścień do regulacji zoomu (27)
5. Pierścień do regulacji przysłony (29)
6. Przycisk GAIN (29)
7. Przycisk WHT BAL* (31)
8. Przycisk SHUTTER SPEED (30)
9. Przełącznik AUTO/MANUAL (29)
10. Złącze i (słuchawkowe)
Do słuchawek stereo z wtykiem typu minijack
11. Przycisk BATT RELEASE (20)
12. Akumulator (20)
13. Nośnik Memory Stick/gniazdo C na kartę
SD/lampka dostępu
(do wykorzystania po przyszłej
modernizacji)
14. Gniazdo A na kartę pamięci XQD/przycisk
wyboru/lampka dostępu (24)
15. Gniazdo B na kartę pamięci XQD/przycisk
wyboru/lampka dostępu (24)
16. Złącze USB (typu mini-B) (49)
17. Złącze USB (typu A)
(do wykorzystania po przyszłej
modernizacji)
PL
14
Rozmieszczenie i funkcje elementów
18. Przycisk
(zintegrowany) (31)
19. Przełącznik pamięci balansu bieli (31)
20. Przełącznik wzmocnienia (29)
21. Przycisk IRIS* (29)
* Przyciski WHT BAL i IRIS mają na powierzchni
wypukłe punkty, które ułatwiają ich odnalezienie
w trakcie filmowania.
Aby zamocować pasek na ramię
Zamocuj pasek na ramię (sprzedawany osobno)
do zaczepu.
Przegląd
1. Przycisk OPTION (36)
2. Przycisk THUMBNAIL (35)
3. Przyciski sterowania odtwarzaniem
Spód
(PREV, PLAY/PAUSE*, NEXT, STOP,
F REV, F FWD) (28)
4. Przycisk DATA CODE
(do wykorzystania po przyszłej
modernizacji)
5. Przycisk DISPLAY (18)
6. Ekran LCD (23)
7. Przełącznik regulacji zoomu
na rękojeści (26)
8. Wizjer (23)
9. Duża muszla oczna
10. Suwak regulacji soczewek wizjera (23)
11. Suwak zwalniania wizjera (58)
12. Przełącznik HEADPHONE
MONITOR (34)
13. Tylna lampka nagrywania (46)
14. Przyciski obrotowe SEL/SET (39)
15. Przyciski VOLUME*
16. Przycisk STATUS CHECK
17. Przycisk CANCEL/BACK (39)
18. Przyciski V/v/B/b/SET (39)
19. Przycisk MENU (39)
* Przyciski VOLUME+ i PLAY/PAUSE mają
na powierzchni wypukłe punkty, które ułatwiają
ich odnalezienie w trakcie filmowania.
1. Otwór na statyw (1/4 cala)
Pasują do niego śruby 1/4-20UNC.
Statyw (sprzedawany osobno) należy
zamocować do otworu za pomocą śruby
(sprzedawana osobno; długość śruby
nie może przekraczać 5,5 mm (7/32 cala)).
Ekran stanu
Aby wyświetlić ekran stanu
• Naciśnij przycisk STATUS CHECK.
Aby przełączać różne ekrany stanu
• Obracaj pokrętło SEL/SET.
Aby ukryć ekran stanu
• Naciśnij przycisk STATUS CHECK.
PL
Rozmieszczenie i funkcje elementów
15
Przegląd
Ekran stanu kamery
Ekran stanu systemu
Pokazuje ustawienia elektronicznej migawki lub
stan obiektywu.
Pokazuje ustawienia sygnału wideo.
Gain<H>
Gain<M>
Gain<L>
Preset White
Gamma
AE Level
AE Speed
AGC Limit
A.SHT Limit
Ustawianie wartości poziomu
wzmocnienia <H>
Ustawianie wartości poziomu
wzmocnienia <M>
Ustawianie wartości poziomu
wzmocnienia <L>
Wstępnie ustawiona wartość
balansu bieli
Kategoria i krzywa gamma
Ustawianie wartości
poziomu AE
Ustawianie prędkości
dostosowywania
parametrów AE
Ustawianie wartości
maksymalnego
wzmocnienia AGC
Najkrótszy czas otwarcia
migawki regulowanej
automatycznie
Ekran stanu dźwięku
Pokazuje ustawienia wejściowe każdego kanału,
miernika poziomu dźwięku i filtra wiatru.
CH 1 level meter Miernik poziomu dla kanału 1
CH 1 Source
Źródło sygnału wejściowego
dla kanału 1
CH 1 Ref. / Sens. Czułość wejścia mikrofonu
wewnętrznego dla kanału 1
lub poziom referencyjny
wejścia audio
CH 1 Wind Filter Ustawianie stanu filtra wiatru
dla wejścia mikrofonu dla
kanału 1
CH 2 level meter Miernik poziomu dla kanału 2
CH 2 Source
Źródło sygnału wejściowego
dla kanału 2
CH 2 Ref. / Sens. Czułość wejścia mikrofonu
wewnętrznego dla kanału 2
lub poziom referencyjny
wejścia audio
CH 2 Wind Filter Ustawianie stanu filtra wiatru
dla wejścia mikrofonu dla
kanału 2
Audio Format
Ustawienie formatu audio
Headphone Out Ustawienie wyjścia
słuchawkowego
PL
16
Rozmieszczenie i funkcje elementów
Country
Rec Format
Picture Size
Frame Rate
Ustawianie stanu regionu —
NTSC lub PAL
Format zapisu zapisywany
na karcie pamięci XQD
Rozmiar obrazu zapisywany
na karcie pamięci XQD
Liczba klatek na sekundę
zapisywana na karcie
pamięci XQD
Ekran stanu wyjścia wideo
Pokazuje ustawienia wyjścia HDMI i wideo.
HDMI
Video
Rozmiar obrazu wyjściowego
Wyjście wł./wył.
Rozmiar obrazu wyjściowego
Ekran stanu konfigurowalnego przycisku
Pokazuje funkcje przypisane do poszczególnych
przycisków ASSIGN.
1
2
3
4
5
6
7
Funkcja przypisana
do przycisku Assign 1
Funkcja przypisana
do przycisku Assign 2
Funkcja przypisana
do przycisku Assign 3
Funkcja przypisana
do przycisku Assign 4
Funkcja przypisana
do przycisku Assign 5
Funkcja przypisana
do przycisku Assign 6
Funkcja przypisana
do przycisku Assign 7
Ekran stanu nośnika
Pokazuje ilość miejsca pozostałego
na nośniku zapisu (karcie pamięci A XQD/
karcie pamięci B XQD).
Informacje
dotyczące
nośnika A
Chroń
informacje
nośnika A
Ikona nośnika wyświetlana,
gdy nośnik zapisu jest
w gnieździe A
Ikona ochrony wyświetlana,
gdy nośnik zapisu
w gnieździe A jest
zabezpieczony przed zapisem
Uwagi
• Nie można włączyć ochrony
przed zapisem na karcie
pamięci XQD.
Ilość miejsca
pozostałego
na nośniku A
Informacje
dotyczące
nośnika B
Chroń
informacje
nośnika B
Ilość miejsca
pozostałego
na nośniku B
Ilość miejsca
pozostałego
na nośniku B
Informacje
dotyczące karty
UTILITY SD
Chroń
informacje karty
UTILITY SD
Ilość miejsca
pozostałego
na karcie
UTILITY SD
Ilość miejsca
pozostałego
na karcie
UTILITY SD
Ilość miejsca pozostała na
nośniku zapisu włożonym
do gniazda A wyrażona
za pomocą wskaźnika
paskowego
Ilość miejsca pozostała na
nośniku zapisu włożonym
do gniazda A wyrażona w GB
Ikona nośnika wyświetlana,
gdy nośnik zapisu jest
w gnieździe B.
Ikona ochrony wyświetlana,
gdy nośnik zapisu w gnieździe
B jest zabezpieczony przed
zapisem.
Ilość miejsca pozostała
na nośniku zapisu włożonym
do gniazda B wyrażona
za pomocą wskaźnika
paskowego
Ilość miejsca pozostała
na nośniku zapisu włożonym
do gniazda B wyrażona w GB
Ikona nośnika wyświetlana,
gdy nośnik zapisu jest
w gnieździe UTILITY SD.
Ikona ochrony wyświetlana,
gdy gniazdo UTILITY SD jest
zabezpieczone przed zapisem.
Ilość miejsca pozostała na
nośniku zapisu włożonym
do gniazda UTILITY SD
wyrażona za pomocą
wskaźnika paskowego
Ilość miejsca pozostała na
nośniku zapisu włożonym
do gniazda UTILITY SD
wyrażona w GB
Przegląd
Ilość miejsca
pozostałego
na nośniku A
PL
Rozmieszczenie i funkcje elementów
17
Przegląd
Wskazania na ekranie
Ekran LCD/wizjera
Podczas nagrywania, oczekiwania w gotowości na nagrywanie i odtwarzania stany oraz ustawienia
urządzenia są nakładane na ekran LCD/wizjera.
Wyświetlanie stanów i ustawień można włączać/wyłączać przyciskiem DISPLAY.
Informacje wyświetlane na ekranie podczas nagrywania
1. Wskaźnik trybu/czasu otwarcia migawki
2. Wskaźnik filtra ND (str. 30)
3. Wskaźnik wzmocnienia (str. 29)
4. Specjalny wskaźnik stanu nagrywania/
aktywności
zRec
Stby
ATW
PWB
Memory A
Memory B
n
Nagrywanie w toku
Oczekiwanie na rozpoczęcie
nagrywania
5. Wskaźnik temperatury barwowej (str. 31)
6. Wskaźnik naładowania akumulatora
(str. 55)
7. Wskaźnik położenia ostrości
Pokazuje miejsce, na którym jest skupiona
ostrość.
8. Wskaźnik położenia zoomu
9. Wskaźnik stabilizatora obrazu SteadyShot
10. Wskaźnik trybu regulacji ostrości
11. Wskaźnik automatycznej migawki
12. Wskaźnik funkcji AGC
13. Wskaźnik automatycznej przysłony
14. Wskaźnik położenia przysłony
Pokazuje położenie przysłony.
PL
18
15. Wskaźnik trybu balansu bieli (str. 31)
Wskazania na ekranie
Tryb automatyczny
Tryb ustawień wstępnych
Tryb gniazda pamięci A
Tryb gniazda pamięci B
Tryb ustawień wstępnych
(w pomieszczeniach)
Tryb ustawień wstępnych
(na zewnątrz)
16. Wskaźnik stanu gniazda nośnika
UTILITY SD
17. Wskaźnik czasu trwania
18. Miernik poziomu dźwięku
19. Wskaźnik stanu/ilości pozostałego miejsca
na nośniku w gnieździe A/B (str. 25)
Gdy lewa strona ikony jest pomarańczowa,
można nagrywać.
Gdy zielona lampka w prawym górnym rogu
ikony świeci, można odtwarzać.
20. Wskaźnik gamma (str. 41)
Pokazuje wartość ustawienia korekcji gamma.
21. Wskaźnik formatu zapisu
Przegląd
(kodera-dekodera) (str. 29)
Pokazuje format materiału zapisywanego
na karcie pamięci XQD.
22. Wskaźnik częstotliwości nagrywania
i metody skanowania
23. Wskaźnik formatu zapisu (rozmiaru
obrazu) (str. 29)
Pokazuje rozmiar obrazu zapisywanego
na karcie pamięci XQD.
Informacje wyświetlane na ekranie odtwarzania
Informacje wymienione poniżej są nakładane
na wyświetlany obraz.
1. Nr klipu/łączna liczba klipów
2. Tryb odtwarzania
3. Format odtwarzania (rozmiar obrazu)
4. Naładowanie akumulatora
5. Format odtwarzania (liczba klatek na
sekundę)
6. Czas trwania
Tu jest wyświetlany czas trwania filmu.
7. Poziomy dźwięku
Tu są wyświetlane poziomy dźwięku
przy nagrywaniu.
8. Nośnik
Jeśli karta pamięci jest chroniona przed
zapisem, z lewej strony pojawia się symbol
.
9. Format odtwarzania (koder-dekoder)
PL
Wskazania na ekranie
19
Przygotowanie do użycia
Zasilanie
Po naładowaniu akumulatora
Ładowanie akumulatora
Przygotowanie do użycia
Akumulator „InfoLITHIUM” można naładować
za pomocą ładowarki dostarczonej w zestawie
(seria L).
Uwagi
• W kamerze można zamontować akumulator o dużej
pojemności NP-F970 (w zestawie). Nie wolno
korzystać z akumulatora NP-F570/F770
(sprzedawany osobno).
Przewód
zasilający
Lampka ładowania zgaśnie (zwykłe
naładowanie). Jeśli będziesz kontynuować
ładowanie przez godzinę po zgaśnięciu lampki,
pozwoli to nieco dłużej używać akumulatora
(pełne naładowanie).
Po zakończeniu ładowania wyjmij akumulator
z ładowarki.
Mocowanie akumulatora
Przyłóż akumulator do wnęki z tyłu kamery,
wciśnij i przesuń w dół.
Do gniazdka
ściennego (zasilania)
Lampka
ładowania
Przełącznik trybu
Ładowarka AC-VL1
Uwagi
• Ładowarka AC-VL1 nie może służyć do podłączenia
kamery do zewnętrznego źródła zasilania. Jeśli kamera
ma być zasilana z gniazdka ściennego, należy użyć
dołączonego zasilacza sieciowego.
1
Ustaw przełącznik trybu
w pozycji CHARGE.
2
Podłącz przewód zasilający jednym
końcem do ładowarki, a drugim
do gniazdka ściennego.
3
Połóż akumulator na gniazdo ładowarki,
wciśnij, a następnie przesuń zgodnie
z kierunkiem strzałki.
Lampka ładowania zaświeci i rozpocznie
się ładowanie.
PL
20
Zasilanie
Wyjmowanie akumulatora
Przesuń przełącznik POWER w pozycję OFF.
Wciśnij przycisk zwalniania akumulatora
BATT RELEASE i wyjmij akumulator.
BATT RELEASE
przycisk zwalniania akumulatora
Uwagi
Przygotowanie do użycia
• Po ustawieniu przełącznika POWER w pozycji OFF
można zapisać ustawienia menu oraz regulowane
przełącznikiem AUTO/MANUAL. Gdy ekran LCD/
wizjera stanie się całkowicie pusty, wyjmij akumulator.
W przeciwnym razie ustawienia mogą nie zostać
zapisane.
• Jeśli wyjmiesz akumulator lub zasilacz sieciowy przy
przełączniku POWER ustawionym w pozycji ON,
nie da się włączyć kamery, nawet gdy ponownie
podłączysz akumulator lub zasilacz.
Przesuń przełącznik POWER na chwilę w pozycję
OFF, a następnie w pozycję ON.
Złącze DC IN
Przechowywanie akumulatora
Jeśli nie zamierzasz używać akumulatora przez
dłuższy czas, rozładuj go, a następnie odłóż
do przechowania. Szczegółowe informacje
o przechowywaniu akumulatora znajdują się
na str. 55.
Zasilacz
sieciowy
(AC-NB12A)
Czas ładowania
Przybliżony czas (w minutach) potrzebny
do naładowania w pełni rozładowanego
akumulatora.
Akumulator
Czas zwykłego
naładowania
NP-F970
365
Czas pełnego
naładowania
425
Do gniazdka
ściennego (zasilania)
Przewód
zasilający
1. Podłącz przewód zasilający do zasilacza
sieciowego.
Uwagi
• W tej kamerze nie można montować akumulatora
NP-F570/NP-F770.
Uwagi o akumulatorze
• Przed wymianą akumulatora przesuń przełącznik
POWER do pozycji OFF.
Zasilanie z gniazdka ściennego
Kamera może być zasilana z sieci elektrycznej
za pośrednictwem zasilacza sieciowego.
2. Podłącz zasilacz sieciowy do złącza DC IN
w kamerze.
3. Podłącz przewód zasilający do gniazdka
ściennego.
Uwagi o zasilaczu sieciowym
• Podłącz zasilacz sieciowy do najbliższego
gniazdka ściennego (zasilania). Jeśli kamera
podłączona do zasilacza sieciowego wykazuje
jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu,
natychmiast odłącz zasilacz od gniazdka.
• Nie umieszczaj zasilacza sieciowego w ciasnym
miejscu, na przykład między ścianą a meblem.
• Nie zwieraj styków zasilacza sieciowego za
pomocą żadnych metalowych przedmiotów.
Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
• Nawet wyłączona kamera otrzymuje zasilanie
z sieci elektrycznej (gniazdka ściennego),
do której jest podłączony zasilacz sieciowy.
• Nie można naładować kamery przez
podłączenie jej do zasilacza sieciowego.
PL
Zasilanie
21
Ustawianie zegara
Podłączanie osłony obiektywu
z pokrywką
Przygotowanie do użycia
Gdy kamera jest włączana po raz pierwszy po
zakupie lub po całkowitym rozładowaniu baterii
podtrzymującej, na ekranie LCD i wizjera pojawia
się ekran Initial Setting. Za jego pomocą należy
ustawić datę i godzinę wbudowanego zegara.
Podłączanie urządzeń
Strefa czasowa
Wartość pokazuje różnicę względem
uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).
W razie potrzeby zmień to ustawienie.
Ustawianie daty i godziny
Zegar uruchamia się po obróceniu pokrętła
SEL/SET (str. 15) w celu wybrania elementów
lub wartości. Aby je ustawić, naciśnij pokrętło
SEL/SET.
Gdy ekran ustawień zniknie, wartości „Time
Zone” oraz daty/godziny można ustawić za
pomocą podmenu „Clock Set” (str. 46) w menu
System.
Uwagi
• Jeśli ustawienie zegara zostanie skasowane wskutek
rozładowania baterii podtrzymującej (brak
akumulatora oraz zasilania przez złącze DC IN),
po następnym włączeniu kamery pojawi się ekran
Initial Setting.
• Gdy jest wyświetlany, nie można wykonywać żadnych
operacji (poza wyłączeniem zasilania), dopóki nie
zostaną na nim skonfigurowane ustawienia.
Przycisk zwalniania osłony obiektywu PUSH
Wyrównaj znaczki na osłonie obiektywu
i na kamerze, po czym obracaj osłonę
zgodnie ze wskazaniem strzałki 2,
aż się zablokuje.
Otwieranie lub zamykanie pokrywki
osłony obiektywu
Aby otworzyć pokrywkę obiektywu, przesuń
suwak do pozycji OPEN. Aby zamknąć
pokrywkę, przesuń suwak do pozycji CLOSE.
Zdejmowanie osłony obiektywu z pokrywką
Wciśnij przycisk zwalniania osłony obiektywu
PUSH i obracaj osłonę obiektywu w kierunku
przeciwnym do strzałki 2 pokazanej
na ilustracji.
Uwagi
• Osłonę obiektywu z pokrywką należy zdjąć
podczas zakładania/zdejmowania filtra
polaryzacyjnego 72 mm lub filtra ochronnego.
PL
Ustawianie zegara / Podłączanie urządzeń
22
Regulowanie ekranu LCD i wizjera
Ekran LCD
Jasność podświetlenia wizjera można
regulować za pomocą ustawienia „VF Backlight”
w podmenu „VF Setting” menu LCD/VF (str. 44).
Przygotowanie do użycia
Odchyl ekran LCD o 180 stopni (1), po czym
obracaj go, aż uzyskasz najlepszy kąt do
nagrywania lub odtwarzania (2).
Uwagi
• W trakcie przesuwania linii widzenia na wizjerze może
migać paleta kolorów podstawowych. Nie oznacza to
nieprawidłowego działania. Migające kolory nie
zostaną nagrane na nośniku zapisu.
1 Odchyl o 180 stopni.
2 90 stopni
(maks.)
2 180 stopni
(maks.)
• Obrazy na ekranie LCD są wyświetlane
w odbiciu lustrzanym, ale nagrywają
się normalnie.
• Jasność podświetlenia ekranu LCD można
regulować za pomocą ustawienia „LCD
Backlight” w podmenu „LCD Setting”
menu LCD/VF (str. 44).
Wizjer
Suwak regulacji
soczewek wizjera
Przesuwaj, aż obraz
stanie się wyraźny.
PL
Podłączanie urządzeń
23
Uwagi
Używanie kart pamięci XQD
Kamera rejestruje materiały audio i wideo na
kartach pamięci XQD włożonych do gniazd.
Przygotowanie do użycia
Karty pamięci XQD
Kamera współpracuje z następującymi kartami
pamięci Sony XQD.
Karty pamięci XQD z serii S
Karty pamięci XQD z serii H
Karty pamięci XQD z serii N
W przypadku innych kart pamięci nie ma
pewności poprawnego działania.
• Jeśli podczas uzyskiwania dostępu do karty pamięci
nastąpi wyłączenie zasilania lub wyjęcie karty, istnieje
ryzyko naruszenia integralności danych. Informacje
zapisane na karcie mogą zostać zniszczone. Dlatego
przed wyłączeniem zasilania lub wyjęciem karty
upewnij się, że lampka dostępu świeci na zielono
lub w ogóle nie świeci.
• Karta pamięci XQD wyjęta z kamery po sesji
nagrywania może być rozgrzana. Nie oznacza
to nieprawidłowego działania.
Wybór gniazda pamięci, które ma być
używane do nagrywania
Naciśnij przycisk A lub B gniazda karty pamięci
zawierającego kartę, na której chcesz nagrywać.
Lampka wybranego gniazda zacznie świecić
na zielono.
Szczegółowe informacje dotyczące posługiwania
się kartami pamięci XQD i środków ostrożności
związanych z eksploatacją znajdują się w instrukcjach
obsługi poszczególnych kart XQD.
Wkładanie karty pamięci XQD
1
Otwórz pokrywę gniazda kart.
2
Przystaw kartę pamięci XQD napisem
XQD skierowanym w lewą stronę
i wsuwaj ją do chwili, aż usłyszysz
kliknięcie potwierdzające właściwe
zamocowanie.
Lampka dostępu (str. 14) świeci najpierw
na czerwono, a gdy karta jest gotowa
do pracy — lampka zmienia kolor na zielony.
3
Zamknij pokrywę.
Uwagi
• Włożenie karty pamięci do gniazda złą stroną może
spowodować uszkodzenie karty, gniazda lub zapisu
obrazu.
Wyjmowanie karty pamięci XQD
Otwórz pokrywę gniazda kart, naciśnij jeden
raz lekko kartę XQD, po czym ją wyciągnij.
PL
24
Używanie kart pamięci XQD
Przycisk gniazda karty pamięci A
Przycisk gniazda karty pamięci B
Uwagi
• Można wybrać tylko gniazdo, w którym już jest
karta pamięci.
• Podczas nagrywania filmów na kartę pamięci nie
można zmienić gniazda, nawet naciskając przyciski
gniazd A/B.
• Jeśli karta pamięci znajduje się tylko w jednym
gnieździe, jest ono wybierane automatycznie.
• Jeśli w trakcie nagrywania karta pamięci
zostanie zapełniona, kamera automatycznie
zacznie nagrywać na karcie w drugim gnieździe.
Formatowanie karty pamięci XQD
W podmenu „Format Media” (str. 45)
w menu Media wybierz kolejno ustawienie
„Media(A)” (gniazdo A) lub „Media(B)”
(gniazdo B) i polecenie „Execute”.
W komunikacie potwierdzenia ponownie
wybierz polecenie „Execute”.
Pojawią się komunikat o trwającej operacji
i pasek stanu, a lampka dostępu zacznie
świecić na czerwono.
Po zakończeniu formatowania zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat.
Aby go ukryć, naciśnij pokrętło SEL/SET.
Wymiana karty pamięci XQD
• Jeśli pozostały dostępny czas razem na obu
kartach spadnie poniżej 5 minut, pojawia się
komunikat ostrzegawczy „Media Near Full”,
lampka nagrywania zaczyna migać,
a w słuchawkach rozlega się ostrzegawczy
brzęczyk. Wtedy należy wymienić karty
na takie, na których jest dość miejsca.
• Jeśli będziesz kontynuować nagrywanie
do całkowitego wyczerpania miejsca, treść
komunikatu zmieni się na „Media Full”
i kamera przestanie nagrywać.
Przygotowanie do użycia
Jeśli karta pamięci XQD nie jest sformatowana
lub została sformatowana w innym systemie,
na ekranie LCD/wizjera pojawia się komunikat
„Media Needs to be Formatted”.
Aby sformatować kartę, wykonaj poniższe
czynności.
Uwagi
• Jeśli karta pamięci jest chroniona przed zapisem,
pojawia się ikona
.
Uwagi
• Jedna karta pamięci XQD zmieści ok. 9999 klipów.
Po osiągnięciu limitu liczby nagranych klipów wartość
pozostałego dostępnego czasu zmieni się na „0”
i wyświetli się komunikat „Media Full”.
W razie niepowodzenia formatowania
Nie można sformatować karty pamięci XQD
z włączoną ochroną przed zapisem lub
nieobsługiwanej przez kamerę.
Gdy zobaczysz komunikat ostrzegawczy,
włóż właściwą kartę pamięci XQD zgodnie
z instrukcjami podanymi w komunikacie.
Uwagi
• Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie
z niej wszystkich danych, w tym nagranych obrazów
i plików konfiguracyjnych.
Sprawdzanie pozostałego dostępnego
czasu nagrywania
Podczas nagrywania (lub oczekiwania
w gotowości na nagrywanie) można sprawdzić
ilość pozostałego miejsca na kartach pamięci
XQD włożonych do gniazd. Pokazują to
wskaźniki stanu/ilości pozostałego miejsca
dla nośników w gniazdach A/B, wyświetlane
na ekranie LCD/wizjera (str. 18).
Dostępny pozostały czas nagrywania przy
obecnym formacie wideo (przepływność
nagrywania) jest obliczany na podstawie ilości
wolnego miejsca na obu kartach i wyświetlany
w minutach.
PL
Używanie kart pamięci XQD
25
Nagrywanie
Podstawowe procedury obsługi
Aby nagrywać na poziomie podstawowym, należy
wykonać poniższe czynności.
1
Upewnij się, że podłączono do kamery
niezbędne urządzenia oraz
doprowadzono do nich zasilanie.
2
Włóż karty pamięci.
Aby używać suwaka elektronicznej regulacji zoomu
Aby powoli zmienić powiększenie, delikatne
przesuń suwak elektronicznej regulacji
zoomu D. Jeśli przesuniesz suwak dalej,
powiększenie zmieni się szybciej.
Widok panoramiczny: (szeroki kąt)
Nagrywanie
Jeśli włożysz dwie karty, po zapełnieniu
jednej kamera zacznie automatycznie
nagrywać na drugiej.
3
Otwórz pokrywkę osłony obiektywu.
4
Przytrzymaj zielony przycisk wciśnięty
i przesuń przełącznik POWER
w pozycję ON.
Na ekranie LCD/wizjera pojawi się ekran
nagrywania.
5
Naciśnij przycisk nagrywania (str. 13).
Lampka nagrywania zacznie świecić
i rozpocznie się zapis.
6
Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie
naciśnij przycisk nagrywania.
Kamera przestanie nagrywać i przejdzie
w tryb STBY (oczekiwania w gotowości
na nagrywanie).
Regulacja zoomu
Widok bliski: (teleobiektyw)
• Minimalna wymagana odległość między
kamerą a przedmiotem, na którym jest
ustawiana ostrość, wynosi ok. 1 cm (13/32 cala)
przy ustawieniu nagrywania szerokokątnego
i ok. 80 cm (2 5/8 stopy) przy nagrywaniu
teleobiektywem.
• Ostrość może nie być regulowana przy
niektórych ustawieniach zoomu,
jeśli przedmiot znajduje się bliżej niż 80 cm
(2 5/8 stopy) od kamery.
• Pamiętaj, aby trzymać palec na suwaku
elektronicznej regulacji zoomu D. Zdjęcie
palca z suwaka D może spowodować, że
kamera będzie nagrywać dźwięk jego pracy.
Aby używać regulatora zoomu na rękojeści
1. Ustaw przełącznik regulacji zoomu na
rękojeści B w pozycji VAR lub FIX.
• Gdy ustawisz przełącznik regulacji zoomu
na rękojeści B w pozycji VAR, możesz
przybliżać lub oddalać widok ze zmienną
prędkością.
• Gdy ustawisz przełącznik regulacji zoomu
na rękojeści B w pozycji FIX, możesz
przybliżać lub oddalać widok ze stałą
prędkością określoną w ustawieniu
„Setting” podmenu „Handle Zoom”
w menu Camera (str. 41).
2. Naciskaj suwak regulacji zoomu na
rękojeści A, aby przybliżać lub
oddalać widok.
PL
26
Podstawowe procedury obsługi
Uwagi
• Suwak regulacji zoomu na rękojeści A nie działa, jeśli
przełącznik regulacji zoomu na rękojeści B znajduje
się w pozycji OFF.
• Prędkości ustawiania zoomu za pomocą suwaka
elektronicznej regulacji zoomu D nie można zmienić
przełącznikiem regulacji zoomu na rękojeści B.
Używanie pierścienia do regulacji zoomu
Możesz przybliżać/oddalać widok z żądaną
prędkością również za pomocą pierścienia do
regulacji zoomu C. Istnieje także możliwość
precyzyjnego regulowania.
—Filmowanie nieruchomego obiektu
ze statywu.
1
Ręczna regulacja ostrości
2
Nagrywanie
Wskaźnik trybu regulacji ostrości zmieni się
na „MF”.
Uwagi
• Obracaj pierścień do regulacji zoomu C
z umiarkowaną prędkością. Zbyt szybkie obracanie
może sprawić, że prędkość zmiany przybliżenia/
oddalenia nie będzie nadążała za szybkością obrotu.
Ponadto może być nagrywany dźwięk pracy
mechanizmu zoomu.
Podczas nagrywania lub oczekiwania
w gotowości na nagrywanie ustaw
przełącznik FOCUS B w pozycji MAN.
Obracaj pierścień regulacji ostrości A,
aby dopasować ostrość.
Ręczne nastawianie ostrości
• Aby ułatwić regulowanie ostrości, skorzystaj
z funkcji zoomu. Przesuń suwak elektronicznej
regulacji zoomu w stronę pozycji T
(teleobiektyw) i wyreguluj ostrość, po czym
przesuwając suwak w stronę pozycji W (szeroki
kąt), wyreguluj przybliżenie/oddalenie do
nagrywania.
• Jeśli chcesz sfilmować obiekt w zbliżeniu,
przesuń suwak elektronicznej regulacji zoomu
w stronę pozycji W (szeroki kąt), aby uzyskać
maksymalne powiększenie. Następnie
wyreguluj ostrość.
Aby przywrócić funkcję automatycznej regulacji
Ustaw przełącznik FOCUS B w pozycji AUTO.
Tryb regulacji ostrości zmieni się na „AF”
i zostanie przywrócona funkcja
automatycznej regulacji ostrości.
Ostrość można nastawiać ręcznie w zależności
od warunków nagrywania.
Zastosowania funkcji:
—Filmowanie obiektu znajdującego się za
oknem pokrytym kroplami deszczu.
—Filmowanie wzoru z poziomych pasów.
—Filmowanie obiektu, który słabo odróżnia
się od tła.
—Ustawianie ostrości na przedmiocie
znajdującym się w tle.
Aby chwilowo użyć automatycznej regulacji ostrości
(autofokus włączany przyciskiem)
Trzymaj przycisk PUSH AUTO C wciśnięty
i nagrywaj obiekt.
Zwolnienie przycisku spowoduje powrót
do ręcznego nastawiania ostrości.
Ta funkcja umożliwia przesunięcie ostrości
z jednego przedmiotu na inny. Przejście między
scenami będzie płynne.
• Informacja o odległości ogniskowej (gdy jest
ciemno i trudno ustawić ostrość) jest
wyświetlana przez mniej więcej 3 sekundy
w następujących sytuacjach (zamontowanie
opcjonalnego dokupionego konwertera może
zafałszować wskazanie):
—Kiedy obracasz pierścień regulacji ostrości,
gdy na ekranie wyświetla się napis „MF”.
PL
Podstawowe procedury obsługi
27
Aby używać rozszerzonej regulacji ostrości
W konfiguracji domyślnej funkcja „Focus
Magnifier” jest przypisana do przycisku
ASSIGN 7 (str. 34).
Naciśnij przycisk ASSIGN 7.
Pojawia się ekran lupy ostrości, którego
środek jest powiększony ok. 2-krotnie. Ułatwi
to zweryfikowanie ustawienia ostrości podczas
nastawiania ręcznego. Ponowne naciśnięcie
przycisku spowoduje przywrócenie oryginalnych
rozmiarów ekranu.
Uwagi
Nagrywanie
• Mimo że obraz wyświetlany na ekranie jest
rozciągnięty, nagrywa się normalnie.
Odtwarzanie nagranego klipu
Nagrany klip można odtwarzać na kamerze
znajdującej się w trybie czuwania.
1
Włóż kartę pamięci XQD.
2
Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE
z zestawu przycisków sterowania
odtwarzaniem.
3
Za pomocą przycisków PREV i NEXT
poszukaj żądanego klipu.
4
Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE.
Odtwarzany obraz pojawi się w wizjerze.
Opcje sterowania odtwarzaniem:
Przycisk PLAY/PAUSE: wstrzymanie
odtwarzania. Aby wznowić odtwarzanie,
ponownie naciśnij ten przycisk.
Przyciski F FWD/F REV: przyspieszone
odtwarzanie. Aby wrócić do normalnego
odtwarzania, naciśnij przycisk PLAY/
PAUSE.
Przycisk STOP: zatrzymywanie odtwarzania
lub nagrywania.
Monitorowanie dźwięku
W trybie normalnego odtwarzania można
kontrolować nagrywany sygnał audio przez
podłączone słuchawki.
W podmenu „Audio Output” (str. 43) menu
Audio można wybrać kanał audio, który ma
być monitorowany, i wyregulować głośność.
PL
28
Podstawowe procedury obsługi
Przechodzenie do początku
Aby rozpocząć odtwarzanie klipu od początku
Naciśnij przycisk PREV lub NEXT (str. 15)
z zestawu przycisków sterowania odtwarzaniem.
W celu przejścia do początku wybranego klipu
naciskaj wielokrotnie dowolny z tych przycisków.
Przełączanie kart pamięci XQD
Jeśli do kamery włożono dwie karty pamięci,
przycisk (str. 14) umożliwia przełączanie ich.
Uwagi
• Nie można zmienić aktywnej karty pamięci
XQD podczas odtwarzania.
Nie można włączyć ciągłego odtwarzania łącznie z kart
w gniazdach A i B.
Klip (nagrywanie danych)
Z chwilą zatrzymania nagrywania dane wideo,
audio i dodatkowe od początku do końca sesji
nagrywania zostaną zapisane jako jeden klip
na karcie pamięci XQD.
Maksymalny czas trwania klipu
Maksymalna długość klipu wynosi 13 godzin.
Maksymalny nieprzerwany czas nagrywania
filmu to również ok. 13 godzin. Po osiągnięciu
tej wartości nagrywanie się zatrzymuje.
Zmiana podstawowych
ustawień
wraz ze zwiększaniem apertury (zmniejszeniem
wartości F), natomiast spada wraz z zamykaniem
apertury (zwiększaniem wartości F). Aktualna
wartość F jest wyświetlana na ekranie.
1. Podczas nagrywania lub oczekiwania
Możesz zmieniać ustawienia kamery zgodnie
z planowanym wykorzystaniem nagranego
materiału lub warunkami nagrywania.
w gotowości na nagrywanie ustaw
przełącznik AUTO/MANUAL H
w pozycji MANUAL.
2. Gdy przysłona zostanie automatycznie
Format zapisu
Regulacja jasności obrazu
Nagrywanie
Formaty dostępne do wyboru zależą od regionu,
w którym jest używana kamera (Country).
Format można zmienić w ustawieniu „Video
Format” w podmenu „Rec Format” (str. 45)
menu System.
wyregulowana, naciśnij przycisk IRIS E.
Zostanie wyświetlona wartość przysłony.
Podczas automatycznego regulowania
wartości przysłony pojawia się napis „A.Iris”.
3. Ustaw przysłonę za pomocą pierścienia
do regulacji przysłony A.
• Przesuwanie ustawienia zoomu od W do T
powoduje zbliżanie się wartości F do poziomu
F3.4, nawet jeśli apertura zostanie otwarta
mocniej przez ręczne ustawienie wartości F
niższej niż F3.4, np. F1.6.
• Zakres regulacji ostrości — ważna pochodna
ustawienia apertury — nosi nazwę głębi pola.
Głębia pola zmniejsza się wraz z otwieraniem
apertury, a zwiększa się wraz z jej zamykaniem.
Kreatywne używanie apertury pozwala uzyskać
różne efekty fotograficzne.
• Odpowiednio nią manewrując, można
rozmazać lub wyostrzyć tło.
Aby przysłona była regulowana automatycznie
Naciśnij przycisk IRIS E lub ustaw przełącznik
AUTO/MANUAL H w pozycji AUTO.
Obok wartości przysłony pojawi się
napis „A.Iris”.
Uwagi
W celu ustawienia jasności obrazu można
wyregulować przysłonę, wzmocnienie lub czas
otwarcia migawki albo za pomocą przełącznika
ND FILTER B zmniejszyć ilość wpadającego
światła.
Regulacja przysłony
Ustawiając ręcznie przysłonę, możesz sterować
ilością światła docierającego do obiektywu.
Regulowanie przysłony obiektywu powoduje
zmianę lub zamknięcie (
) apertury, której
wartość wyraża się symbolem F w przedziale od
F1.6 do F11. Ilość wpadającego światła rośnie
• Po ustawieniu przełącznika AUTO/MANUAL H
w pozycji AUTO również inne ustawienia regulowane
ręcznie (wzmocnienie, czas otwarcia migawki, balans
bieli) stają się automatyczne.
Regulacja wzmocnienia
Jeśli nie chcesz używać funkcji automatycznej
regulacji wzmocnienia (AGC), możesz ustawiać
wzmocnienie ręcznie.
1. Podczas nagrywania lub oczekiwania
w gotowości na nagrywanie ustaw
przełącznik AUTO/MANUAL H
w pozycji MANUAL.
2. Gdy wzmocnienie zostanie automatycznie
wyregulowane, naciśnij przycisk GAIN C.
Pojawi się napis „AGC”.
PL
Zmiana podstawowych ustawień
29
3. Ustaw przełącznik wzmocnienia F
w pozycji H, M lub L. Na ekranie pojawi
się wartość wzmocnienia ustawiona dla
wybranej pozycji przełącznika. Wartości
wzmocnienia dla pozycji H/M/L można
konfigurować w opcji „Gain” w podmenu
Camera menu (str. 40).
Aby wzmocnienie było regulowane automatycznie
Naciśnij przycisk GAIN C lub ustaw przełącznik
AUTO/MANUAL H w pozycji AUTO.
Wartość wzmocnienia zniknie z ekranu. Obok
wartości wzmocnienia pojawi się napis „AGC”.
Nagrywanie
Uwagi
• Po ustawieniu przełącznika AUTO/MANUAL H
w pozycji AUTO również inne ustawienia regulowane
ręcznie (przysłona, czas otwarcia migawki, balans
bieli) stają się automatyczne.
Regulacja czasu otwarcia migawki
Czas otwarcia migawki można regulować
i wybierać na stałe ręcznie. Odpowiednie
ustawienie tego czasu pozwala nieruchomo
uchwycić obiekt znajdujący się w ruchu albo
wręcz przeciwnie — zaakcentować ruch.
1. Podczas nagrywania lub oczekiwania
w gotowości na nagrywanie ustaw
przełącznik AUTO/MANUAL H
w pozycji MANUAL.
2. Naciśnij przycisk SHUTTER SPEED D.
Zostanie wyświetlona wartość migawki.
3. Aby zmienić wartość migawki, obracaj
pokrętło SEL/SET G.
Czas otwarcia można regulować w zakresie
od 1/4 sekundy do 1/9000 (NTSC Area) i od
1/3 sekundy do 1/9000 sekundy (PAL Area).
Ustawiona wartość migawki jest wyświetlana
na ekranie. Na przykład jeśli ustawisz czas
otwarcia migawki na 1/100 sekundy, na
ekranie pojawi się napis „1/100”. Im większy
mianownik, tym krótszy czas otwarcia.
4. Aby zablokować wartość migawki, naciśnij
pokrętło SEL/SET G.
Aby zmienić ustawienie czasu otwarcia
migawki, powtórz kroki od 2 do 4.
• Zakres czasów otwarcia migawki, jakie można
ustawić, zależy od wybranej liczby klatek
na sekundę.
• Przy dłuższych czasach otwarcia migawki
ręczne ustawianie ostrości jest trudne. W takich
sytuacjach zaleca się umieszczanie kamery
na statywie.
PL
30
Zmiana podstawowych ustawień
• Obraz nagrywany w świetle lamp
fluorescencyjnych, sodowych lub rtęciowych
może migotać, zmieniać kolory albo zawierać
poziome pasy szumu. Możesz spróbować
rozwiązać ten problem, regulując czas
otwarcia migawki.
Aby czas otwarcia migawki był regulowany
automatycznie
Naciśnij dwukrotnie przycisk SHUTTER
SPEED D lub ustaw przełącznik AUTO/
MANUAL H w pozycji AUTO.
Wartość migawki zniknie z ekranu. Podczas
automatycznego regulowania czasu otwarcia
pojawia się napis „A.SHT”.
Uwagi
• Po ustawieniu przełącznika AUTO/MANUAL H
w pozycji AUTO również inne ustawienia regulowane
ręcznie (przysłona, wzmocnienie, balans bieli) stają się
automatyczne.
Regulacja ilości światła (filtrem ND)
Jeśli otoczenie jest zbyt jasne, za pomocą
przełącznika ND FILTER B można uzyskać
wyraźne nagranie filmowanego obiektu.
OFF: filtr ND nie jest używany.
1: zmniejszenie ilości wpadającego światła do 1/4.
2: zmniejszenie ilości wpadającego światła
do 1/16.
3: zmniejszenie ilości wpadającego światła
do 1/64.
Podczas automatycznego regulowania przysłony
pojawia się napis „Video Level Warning”.
Jeśli napis ND OFF miga, ustaw przełącznik
ND FILTER w pozycji OFF. Ikona filtra ND
zniknie z ekranu.
Uwagi
• Przestawienie przełącznika ND FILTER B w trakcie
nagrywania może spowodować zniekształcenie obrazu
i dźwięku.
• Podczas ręcznego regulowania przysłony komunikat
„Video Level Warning” nie jest wyświetlany nawet
wtedy, gdy trzeba dopasować ilość światła
przełącznikiem ND FILTER.
Podczas filmowania jasnego obiektu zamykanie
apertury może spowodować dyfrakcję (ugięcia)
światła, a w efekcie rozmycie ostrości. To częste
zjawisko w kamerach wideo. Przełącznik
ND FILTER B niweluje ten efekt i w ten
sposób poprawia jakość nagrywanego obrazu.
Regulacja do naturalnych kolorów
(balans bieli)
Warunki filmowania
A
(pamięć A)
• Wartości balansu bieli
wyregulowane dla różnych źródeł
światła można zapisywać
w pamięciach A i B. Odpowiednią
procedurę opisano w punkcie
„Aby zapisać wyregulowaną
wartość balansu bieli w pamięci A
lub B” (str. 31).
• Nagrywanie szyldów neonowych
lub sztucznych ogni
• Nagrywanie zachodów/
wschodów słońca oraz tuż po
zachodzie lub przed wschodem
słońca
• Lampy fluorescencyjne emitujące
światło o barwie światła
dziennego
• Oświetlenie ulegające częstym
zmianom, na przykład
w dyskotece
• Mocne światło, na przykład
w studio fotograficznym
• Światło z lamp sodowych
lub rtęciowych
• Temperaturę barwową można
ustawiać w przedziale od 2300 K
do 15000 K (wartość domyślna
to 3200 K).
B
(pamięć B)
Outdoor
n
Indoor
Balans bieli można regulować i wybierać na stałe
zgodnie z warunkami oświetleniowymi
w filmowanym otoczeniu.
Wartości balansu bieli można zapisywać
w pamięciach A (
A) i B (
B). O ile
nie zmienisz tych ustawień, kamera je zachowa
nawet po wyłączeniu zasilania.
Wybranie trybu PRESET spowoduje, że
ustawienia „Outdoor”, „Indoor” lub
„Color Temp.” są skonfigurowane automatycznie
w zależności od tego, co wybrano wcześniej
w opcji „Preset White” w podmenu „White”
menu Paint.
1
Podczas nagrywania lub oczekiwania
w gotowości na nagrywanie ustaw
przełącznik AUTO/MANUAL D
w pozycji MANUAL.
2
Naciśnij przycisk WHT BAL A.
3
Ustaw przełącznik pamięci balansu
bieli B w dowolnej z pozycji —
PRESET/A/B.
Pozycję A lub B należy wybrać w celu
nagrywania przy użyciu ustawień balansu
bieli zapisanych odpowiednio w pamięci
A lub B.
Temperatura
barwowa
(„Color Temp.”)
Nagrywanie
Wskaźnik
• W kamerze można zmienić temperaturę
barwową światła. W menu Paint w podmenu
„White” w opcji „Preset White” wybierz
ustawienie „Color Temp.”, ustaw przełącznik
pamięci balansu bieli B w pozycji PRESET,
a następnie naciśnij przycisk
(zintegrowany) C. Obracaj pokrętło SEL/
SET E, aż na ekranie zobaczysz żądaną
wartość temperatury, po czym naciśnij
pokrętło, aby ustawić tę wartość. Inny sposób
ustawienia temperatury barwowej to
naciśnięcie przycisków WHT BAL A +
(zintegrowany) C.
Aby zapisać wyregulowaną wartość balansu bieli
w pamięci A lub B
1. W 3 kroku procedury „Regulacja do
naturalnych kolorów (balans bieli)” ustaw
przełącznik pamięci balansu bieli w pozycji A
(
A) lub B (
B).
2. Skieruj kamerę na biały przedmiot,
na przykład kartkę papieru, tak aby
wypełniał cały ekran przy warunkach
oświetleniowych takich samych jak docelowy
obiekt filmowania.
PL
Zmiana podstawowych ustawień
31
3. Naciśnij przycisk
(zintegrowany) C.
Ikona
A lub
B zacznie szybko migać.
Gdy regulowanie balansu się zakończy i jego
wartość zostanie zapisana w pamięci
A
lub
B, ikona zacznie świecić w sposób
ciągły.
Konfiguracja dźwięku
Złącza, przełączniki i pokrętła opisane poniżej
umożliwiają skonfigurowanie dźwięku, który
ma być nagrywany.
Uwagi
• Zależnie od warunków nagrywania proces regulacji
balansu mieli może potrwać dość długo. Jeśli przed
ukończeniem regulacji zechcesz wykonać inną
czynność, przestaw przełącznik pamięci balansu
bieli B w inną pozycję. Spowoduje to zawieszenie
procesu ustawiania balansu bieli.
Nagrywanie
Aby balans bieli był regulowany automatycznie
Naciśnij przycisk WHT BAL A lub
ustaw przełącznik AUTO/MANUAL D
w pozycji AUTO.
Uwagi
• Po ustawieniu przełącznika AUTO/MANUAL D
w pozycji AUTO również inne ustawienia regulowane
ręcznie (przysłona, wzmocnienie, czas otwarcia
migawki) stają się automatyczne.
Zewnętrzne gniazda i przełączniki wejścia audio
Gniazdo INPUT 1 B
Gniazdo INPUT 2 A
Przełącznik INPUT 1 C
Przełącznik INPUT 2 D
Przełączniki źródła dźwięku
Przełącznik CH1 (INT MIC/INPUT 1/
INPUT 2) E
Przełącznik CH2 (INT MIC/INPUT 1/
INPUT 2) J
Elementy sterowania poziomem dźwięku
Przełącznik CH1 (AUTO/MAN) F
Przełącznik CH2 (AUTO/MAN) I
Pokrętło AUDIO LEVEL (CH1) G
Pokrętło AUDIO LEVEL (CH2) H
PL
32
Zmiana podstawowych ustawień
Używanie mikrofonu wewnętrznego
W przypadku korzystania z mikrofonu
wewnętrznego dźwięk będzie nagrywany
w układzie stereofonicznym.
Ustaw przełączniki CH1 (INT MIC/
INPUT 1/INPUT 2) i CH2 (INT MIC/
INPUT 1/INPUT 2) w pozycji INT MIC.
Nagrywanie dźwięku z zewnętrznego
urządzenia audio
Aby używać zewnętrznego urządzenia audio
lub mikrofonu (sprzedawane osobno), należy
zmienić ustawienia w następujący sposób.
1. Wybierz źródło sygnału.
Ustaw przełączniki INPUT 1/INPUT 2
odpowiednio do specyfiki urządzeń
podłączonych do gniazd INPUT 1/INPUT 2.
Urządzenia audio
Pozycja
przełącznika
Zewnętrzne urządzenie audio
(np. mikser)
LINE
Mikrofon dynamiczny lub
mikrofon z wbudowaną
baterią
MIC
Mikrofon zasilany
napięciem +48 V
(zasilanie fantomowe)
MIC+48V
• Jeśli ustawisz przełącznik w pozycji
MIC+48V i podłączysz urządzenie, które
nie obsługuje zasilania fantomowego
+48 V, mogą wystąpić zakłócenia działania.
Dlatego przed podłączeniem urządzenia
dokładnie sprawdź jego dane techniczne.
• Jeśli do gniazda INPUT nie jest podłączone
żadne urządzenie audio, ustaw przełącznik
INPUT tego gniazda w pozycji LINE, aby
zapobiec szumom.
3. Wybierz kanały do nagrywania.
Za pomocą przełączników CH1/CH2
wybierz źródła, które mają być nagrywane
na poszczególnych kanałach.
Gdy przełącznik CH1 znajduje się w pozycji
INT MIC
Źródło sygnału i nagrywany
Pozycja
kanał
przełącznika
CH2
INT MIC (L)
INT MIC (R)
CH1
CH2
INT MIC
(monofoniczny)
INPUT 1
CH1
CH2
INT MIC
(monofoniczny)
INPUT 2
CH1
CH2
Nagrywanie
• Jeśli kamera nagrywa dźwięk za cicho, w menu
Audio w podmenu „Audio Input” w opcji
„INT MIC Sensitivity” wybierz ustawienie
„High” (str. 43).
• Aby ograniczyć wpływ hałasu wiatru, przejdź
do menu Audio i w podmenu „Audio Input”
w opcji „INT MIC Wind Filter” wybierz
ustawienie „On” (str. 43).
• Aby ustawić poziomu sygnału wejściowego
mikrofonu, przejdź do menu Audio
i w podmenu „Audio Input” wybierz
ustawienie „INPUT1 Reference/INPUT2
Reference” (str. 43). Następnie wyreguluj
poziom sygnału zgodnie z czułością
mikrofonu.
Gdy przełącznik CH1 znajduje się w pozycji
INPUT 1
Źródło sygnału i nagrywany
Pozycja
kanał
przełącznika
CH2
INPUT 1
INT MIC
(monofoniczny)
CH1
CH2
INPUT 1
CH1
CH2
INPUT 1
INPUT 2
CH1
CH2
2. Ustaw poziom sygnału wejściowego
mikrofonu.
PL
Zmiana podstawowych ustawień
33
• Gdy przełącznik CH1 znajduje się w pozycji
INPUT 2, dźwięk ze źródła INPUT 2 jest
nagrywany na kanale CH1.
• Jeśli używasz mikrofonu stereofonicznego
(z 2 wtykami XLR), wtyk kanału L (lewego)
podłącz do gniazda INPUT 1, a kanału R
(prawego) do gniazda INPUT 2. Ustaw
przełącznik CH1 w pozycji INPUT 1,
a przełącznik CH2 w pozycji INPUT 2.
Regulacja głośności
Nagrywanie
Gdy oba przełączniki CH1/CH2 są w pozycji
INT MIC, kanały lewy i prawy są powiązane
z przełącznikiem i pokrętłem kanału CH1.
1. Przełącznik AUTO/MAN (F lub I)
kanału, który ma zostać wyregulowany,
ustaw w pozycji MAN.
Na ekranie LCD pojawi się ikona
.
2. Podczas nagrywania lub oczekiwania
w gotowości na nagrywanie obróć pokrętło
AUDIO LEVEL (G lub H) kanału,
który ma zostać wyregulowany.
Aby przywrócić funkcję automatycznej regulacji
Ustaw przełącznik AUTO/MAN (F lub I)
ręcznie wyregulowanego kanału
w pozycji AUTO.
Konfigurowanie dźwięku w słuchawkach
Ustawiając przełącznik w pozycji CH1 lub CH2,
możesz wybrać kanał, z którego dźwięk będzie
wyprowadzany do słuchawek.
Zobacz opis ustawienia „Headphone Out”
znajdującego się w podmenu „Audio Output”
menu Audio, które dotyczy funkcji obsługi
dźwięku STEREO MIX (str. 43).
PL
34
Przydatne funkcje
Przydatne funkcje
Konfigurowalne przyciski
Kamera jest wyposażona w siedem
konfigurowalnych przycisków (str. 11, 12),
do których można przypisać dowolne funkcje
i w ten sposób zwiększyć wygodę posługiwania
się kamerą.
Zmiana funkcji
W menu System otwórz podmenu „Assignable
Button” (str. 45).
Przypisane funkcje są wyświetlane na ekranie
stanu konfigurowalnych przycisków (str. 16).
Domyślnie przypisane funkcje
Przycisk 1 Off
Przycisk 2 Off
Przycisk 3 Off
Przycisk 4 Zebra
Przycisk 5 Peaking
Przycisk 6 Thumbnail
Przycisk 7 Focus Magnifier
Funkcje, które można przypisać
• Off
• Marker (str. 44)
• Zebra (str. 44)
• Peaking (str. 44)
• Focus Magnifier (str. 28)
• Auto Exposure Level (str. 40)
• SteadyShot (str. 40)
• Color Bars (str. 40)
• Rec Lamp[F] (str. 46)
• Rec Lamp[R] (str. 46)
• Thumbnail (str. 47)
Ekrany miniaturek
Ekrany miniaturek
Naciśnięcie przycisku THUMBNAIL (str. 15) powoduje, że klipy nagrane na karcie pamięci XQD
są wyświetlane w postaci miniaturek na ekranie.
Odtwarzanie można rozpocząć od klipu zaznaczonego na ekranie miniaturek. Odtwarzany obraz można
oglądać na ekranie LCD/wizjera i zewnętrznych monitorach.
Aby zamknąć ekran miniaturek i powrócić do ekranu nagrywania, naciśnij przycisk THUMBNAIL.
Konfiguracja ekranu
Informacje o klipie zaznaczonym za pomocą kursora są wyświetlane u dołu ekranu.
Ikona bieżącej karty pamięci XQD jest wyróżniona, a karty niewybranej — wyszarzona.
(Jeśli karta jest chroniona przed zapisem, z prawej strony widać ikonę kłódki).
Ekrany miniaturek
Nr bieżącego klipu/łączna liczba klipów
Kursor
(żółty)
1. Miniaturka
Miniaturką każdego klipu jest jego klatka
indeksowa. Podczas nagrywania pierwsza klatka
jest automatycznie ustawiana jako indeksowa.
Pod każdą miniaturką widać informacje
o klipie/klatce. Dobór wyświetlanych informacji
można zmienić w ustawieniu „Thumbnail
Caption”, które znajduje się w menu miniaturek
w podmenu „Customize View” (str. 36).
3. Format nagrywania filmu
Tu widać format pliku zaznaczonego klipu.
4. Czas trwania klipu
5. Data i godzina utworzenia
2. Nazwa klipu
Tu widać nazwę zaznaczonego klipu.
PL
Ekrany miniaturek
35
Odtwarzanie klipów
Odtwarzanie zaznaczonego i następnych
klipów kolejno
1
Obracając pokrętło SEL/SET (str. 15),
przestaw kursor na miniaturkę klipu, od
którego chcesz rozpocząć odtwarzanie.
2
Naciśnij pokrętło SEL/SET.
Odtwarzanie rozpocznie się od początku
zaznaczonego klipu.
Uwagi
Na ekranie miniaturek, korzystając z menu
miniaturek, można wykonywać różne czynności
na klipach albo sprawdzać ich dane dodatkowe.
Menu miniaturek pojawia się, gdy na ekranie
miniaturek naciśniesz przycisk OPTION (str. 15).
Operacje dostępne w menu miniaturek
Aby wybrać element menu, obróć i naciśnij
pokrętło SEL/SET (str. 15).
Aby powrócić do poprzedniego stanu,
naciśnij przycisk CANCEL/BACK (str. 15).
Aby wyłączyć wyświetlanie menu miniaturek,
naciśnij przycisk OPTION.
Ekrany miniaturek
• Odtwarzany obraz może być chwilowo zniekształcony
lub zawieszony między klipami. Wtedy nie można
wykonywać żadnych czynności na kamerze.
• Gdy zaznaczysz klip na ekranie miniaturek
i rozpoczniesz odtwarzanie, może nastąpić
zniekształcenie obrazu na początku klipu. Aby uniknąć
tego zjawiska, od razu po rozpoczęciu odtwarzania
wstrzymaj je, naciśnij przycisk PREV z zestawu
przycisków sterowania odtwarzaniem, co spowoduje
powrót do początku klipu, po czym uruchom
odtwarzanie od nowa.
Operacje na klipach
Uwagi
• Jeśli karta pamięci XQD jest chroniona przed zapisem,
niektóre operacje będą niedostępne.
• Zależnie od stanu działania kamery w momencie
wyświetlenia menu niektóre elementy mogą być
niedostępne.
Menu operacji na klipach
Display Clip Properties
Wyświetlanie ekranu ze szczegółowymi
informacjami o klipie (str. 37).
Delete Clip
Select Clip: usuwanie zaznaczonego klipu
(str. 38).
Customize View
Thumbnail Caption: zmiana elementów
wyświetlanych pod miniaturką. (str. 38)
PL
Odtwarzanie klipów / Operacje na klipach
36
Wyświetlanie szczegółowych informacji o klipie
W menu miniaturek wybierz polecenie „Display Clip Properties”.
Duration: czas trwania klipu
3. Data nagrania/modyfikacji
4. Aktualnie wybrana karta pamięci
5. Ikona ochrony nośnika przed zapisem
6. Numer klipu/łączna liczba klipów
7. Ikona akumulatora
8. Nazwa klipu
9. Tytuł klipu 1/2
Ekrany miniaturek
1. Obraz z bieżącego klipu
2. Kod czasowy
10. Format zapisu
Video Codec: koder-dekoder obrazu
Size: rozmiar obrazu
FPS: liczba klatek na sekundę/przepływność
Audio Codec: koder-dekoder dźwięku
Ch/Bit: numer kanału nagrywanego dźwięku/
jakość nagrywanego dźwięku w bitach
11. Specjalne informacje o nagrywaniu
12. Nazwa urządzenia nagrywającego
PL
Operacje na klipach
37
Usuwanie klipów
Klipy zapisane na karcie pamięci XQD można
usuwać.
W menu miniaturek w podmenu „Delete Clip”
wybierz polecenie „Select Clip”.
W jednej operacji można zaznaczyć wiele klipów
do usunięcia. Po zaznaczeniu klipów, które
chcesz usunąć, naciśnij przycisk OPTION
(str. 15).
Zmiana informacji na ekranie
miniaturek
Ekrany miniaturek
Informacje o klipie/klatce wyświetlane
pod miniaturką można zmieniać.
W menu miniaturek otwórz podmenu
„Customize View” i w ustawieniu „Thumbnail
Caption” zaznacz wyświetlany element
informacyjny.
Date Time: data i godzina utworzenia
lub modyfikacji
Time Code: kod czasowy
Duration: czas trwania
Sequential Number: numer miniaturki
PL
38
Operacje na klipach
Ustawienia
Konfigurowanie elementów menu Setup
Operacje w menu Setup
Obracając pokrętło SEL/SET, umieść kursor
na elemencie menu, który chcesz skonfigurować,
po czym naciśnij pokrętło, aby wybrać element.
• W obszarze wyboru pozycji menu może
wyświetlać się maksymalnie 9 wierszy naraz.
Jeśli wszystkie opcje wyboru nie mieszczą się
na jednym ekranie, można przewijać je w górę
i w dół za pomocą kursora.
• W przypadku elementów o dużej liczbie
możliwych wartości (np. od –99 do +99) obszar
tych wartości nie jest wyświetlany. Zamiast
tego bieżąca wartość jest wyróżniona i można
w jej miejsce wpisać inną wartość.
• Wybranie polecenia „Execute” dla elementu
wykonywalnego powoduje wykonanie
odnośnej funkcji.
• Po wybraniu opcji, którą przed wykonaniem
trzeba potwierdzić, ekran menu na chwilę
znika i pojawia się komunikat z monitem
o potwierdzenie. Postępuj zgodnie
z instrukcjami w komunikacie i określ,
czy chcesz wykonać, czy anulować operację.
Menu Setup, w którym można konfigurować
różne ustawienia nagrywania i odtwarzania,
jest wyświetlane na ekranie LCD/wizjera po
naciśnięciu przycisku MENU. (Może też być
wyświetlane na podłączonym zewnętrznym
monitorze).
Elementy sterujące menu
Przycisk MENU (str. 15)
Włączanie/wyłączanie trybu menu, który
udostępnia menu konfiguracji.
Pokrętło SEL/SET (str. 15)
Obracając pokrętłem, przesuwasz kursor w górę
lub dół, aby zaznaczyć pozycje menu lub ustawić
wartości.
Aby wybrać wyróżniony element, naciśnij
pokrętło SEL/SET.
Ustawienia
Przycisk CANCEL/BACK (str. 15)
Powrót do poprzedniego elementu menu.
Niezatwierdzone zmiany są wtedy anulowane.
Przycisk V/v/B/b SET
Naciskanie przycisków V/v/B/b powoduje
przemieszczanie się kursora w odpowiednim
kierunku, umożliwiając wybór pozycji menu
lub ustawianie wartości.
Naciśnięcie przycisku SET powoduje otwarcie
wyróżnionego elementu.
Uwagi
• W trybie Focus Magnifier (str. 28) nie można używać
menu konfiguracji.
PL
Operacje w menu Setup
39
Lista elementów menu Setup
Poniżej wymieniono funkcje i ustawienia dostępne w elementach menu.
Ustawienia domyślne, czyli skonfigurowane fabrycznie, są wyróżnione pogrubioną czcionką
(na przykład: 18dB).
Menu Camera
Camera
Elementy menu Elementy podrzędne
i wartości ustawień
Gain
Konfigurowanie
wzmocnienia
Ustawienia
Auto Exposure
Konfigurowanie
systemu pełnego
sterowania
automatycznego
(kontrola
wszystkich
poziomów)
Gain<H>
0dB / 3dB / 6dB / 9dB / 12dB /
15dB / 18dB / 21dB
Ustawianie wartości wstępnej <H> wzmocnienia.
Gain<M>
0dB / 3dB / 6dB / 9dB / 12dB /
15dB / 18dB / 21dB
Ustawianie wartości wstępnej <M> wzmocnienia.
Gain<L>
0dB / 3dB / 6dB / 9dB / 12dB /
15dB / 18dB / 21dB
Ustawianie wartości wstępnej <L> wzmocnienia.
Level
-2,0 / -1,75 / -1,5 / -1,25 /
-1,0 / -0,75 / -0,5 / -0,25 / 0 /
+0,25 / +0,5 / +0,75 / +1,0 /
+1,25 / +1,5 / +1,75 / +2,0
Ustawianie poziomu systemu TLCS.
Speed
Od -99 do +99 (±0)
Ustawianie prędkości dostosowywania parametrów TLCS.
AGC Limit
Ustawianie maksymalnego wzmocnienia dla funkcji AGC.
3dB / 6dB / 9dB / 12dB / 15dB /
18dB / 21dB / 24dB
A.SHT Limit
Off / 1/100 / 1/150 / 1/200 /
1/250
Ustawianie najkrótszego czasu otwarcia migawki regulowanej
automatycznie.
Setting
On / Off
Konfigurowanie
pasków barwnych Type
ARIB / SMPTE / 75% / 100%
Włączanie/wyłączanie pasków barwnych.
Mode
Auto / On / Off
Konfigurowanie
korekcji migotania Frequency
50Hz / 60Hz
Ustawianie trybu korekcji migotania.
Setting
On / Off
Konfigurowanie
funkcji SteadyShot SteadyShot Type
Hard / Standard / Soft /
Wide Conversion
Włączanie/wyłączanie funkcji stabilizatora obrazu
SteadyShot.
Color Bars
Flicker Reduce
SteadyShot
PL
40
Opis
Lista elementów menu Setup
Wybieranie typu paska barwnego.
Ustawianie częstotliwości zasilania źródła światła, które
powoduje migotanie.
Wybór rodzaju stabilizacji obrazu SteadyShot.
Camera
Elementy menu Elementy podrzędne
i wartości ustawień
Handle Zoom
Ustawianie
szybkości zoomu
suwakiem
na rękojeści
Setting
Od 1 do 8 (3)
Opis
Ustawianie szybkości zoomu suwakiem na rękojeści.
(Ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy przełącznik
regulacji zoomu na rękojeści znajduje się w pozycji „FIX”).
Menu Paint
Paint
Elementy menu Elementy podrzędne
i wartości ustawień
White
Konfigurowanie
balansu bieli
Konfigurowanie
przesunięcia
balansu bieli
Gamma
Regulowanie
kompensacji
gamma
Wybieranie typu, który ma być używany jako ustawienie
Preset White
Outdoor / Indoor / Color Temp. wstępne.
Color Temp. <Preset>
Wyświetlanie i ustawianie temperatury barwowej balansu
Od 2300K do 15000K (3200K) bieli, która jest zapisana w pamięci bieli.
Shockless White
Off / 1 / 2 / 3
Ustawianie prędkości zmiany balansu bieli po włączeniu trybu
balansu bieli.
Off: zmiana natychmiastowa.
Od 1 do 3: im wyższa wartość, tym wolniejsza zmiana przy
użyciu interpolacji.
ATW Speed
1/2/3/4/5
Ustawianie czasu reakcji w trybie ATW.
1: najkrótszy czas reakcji
Setting
On / Off
Włączanie/wyłączanie opcji „Offset White” używanej dla
funkcji automatycznej regulacji balansu bieli (przyciskiem
zintegrowanym) i funkcji ATW.
Offset<A>
Od -99 do +99 (±0)
Regulowanie wielkości przesunięcia bieli dla pamięci bieli (A).
Offset<B>
Od -99 do +99 (±0)
Regulowanie wielkości przesunięcia bieli dla pamięci bieli (B).
Offset<ATW>
Od -99 do +99 (±0)
Regulowanie wielkości przesunięcia bieli dla funkcji ATW.
Gamma Category
STD / CINE
Wybierz wartość „STD” (standardowa korekcja gamma)
lub „CINE”.
Gamma Select
Wybieranie tablicy korekcji gamma używanej dla kompensacji
gamma.
Ustawienia
Offset White
Opis
Gdy w ustawieniu „Gamma
Category” zaznaczono wartość
„STD”
STD1 DVW / STD2 ×4.5 /
STD3 ×3.5 / STD4 240M /
STD5 R709 / STD6 ×5.0
Gdy w ustawieniu „Gamma
Category” zaznaczono
wartość „CINE”
Cinematone1 / Cinematone2
PL
Lista elementów menu Setup
41
Paint
Elementy menu Elementy podrzędne
i wartości ustawień
Detail
Konfigurowanie
regulacji
szczegółów
Skin Detail
Regulowanie
kompensacji
szczegółów skóry
Ustawienia
Matrix
Konfigurowanie
korekcji palety
kolorów
Manual Setting
On / Off
Włączanie/wyłączanie funkcji regulowania szczegółów.
Level
Od -99 do +99 (±0)
Regulowanie poziomu szczegółów.
Setting
On / Off
Włączanie/wyłączanie funkcji kompensacji szczegółów skóry.
Area Detection
Execute/Cancel
Wykrywanie koloru w kompensacji szczegółów skóry.
Execute: wykonanie tej funkcji.
Area Indication
On / Off
Włączanie/wyłączanie funkcji powodującej wyświetlanie
wzoru zebry w obszarze docelowym na potrzeby kompensacji
szczegółów skóry.
Level
Od -99 do +99 (±0)
Regulowanie poziomu szczegółów skóry.
Saturation
Od -99 do +99 (±0)
Regulowanie poziomu koloru (nasycenia) w kompensacji
szczegółów skóry.
Hue
Od 0 do 359
Regulowanie odcienia koloru w kompensacji szczegółów
skóry.
Width
Od 0 do 90 (40)
Regulowanie szerokości odcienia koloru w kompensacji
szczegółów skóry.
Setting
On / Off
Włączanie/wyłączanie funkcji korekcji palety kolorów.
Preset Matrix
On / Off
Włączanie/wyłączanie funkcji wstępnie ustawionej palety
kolorów.
Preset Select
Standard / High Saturation /
FL Light / Cinema
Wybieranie wstępnie ustawionej palety kolorów.
User Matrix
On / Off
Włączanie/wyłączanie funkcji korekcji palety kolorów
użytkownika.
Level
Od -99 do +99 (±0)
Regulowanie nasycenia koloru na całym obszarze obrazu.
Phase
Od -99 do +99 (±0)
Regulowanie fazy koloru na całym obszarze obrazu.
PL
42
Opis
Lista elementów menu Setup
Menu Audio
Audio
Elementy menu Elementy podrzędne
i wartości ustawień
Audio Input
Konfigurowanie
wejść audio
INPUT1 Reference
-60dB / -50dB / -40dB
Wybieranie poziomu referencyjnego sygnału wejściowego
dla sytuacji, gdy przełącznik INPUT1 jest ustawiony
w pozycji MIC.
INPUT2 Reference
-60dB / -50dB / -40dB
Wybieranie poziomu referencyjnego sygnału wejściowego
dla sytuacji, gdy przełącznik INPUT2 jest ustawiony
w pozycji MIC.
Wybieranie czułości mikrofonu wewnętrznego.
INT MIC Sensitivity
Normal / High
Konfigurowanie
wyjść audio
INPUT1 Wind Filter
On / Off
Włączanie/wyłączanie filtra wiatru dla kanału 1.
INPUT2 Wind Filter
On / Off
Włączanie/wyłączanie filtra wiatru dla kanału 2.
INT MIC Wind Filter
On / Off
Limiter Mode
On / Off
Włączanie/wyłączanie filtra wiatru dla wewnętrznego
mikrofonu stereofonicznego.
Włączanie/wyłączanie ogranicznika głośności sygnału
wejściowego, gdy poziom tego sygnału jest ustawiany ręcznie.
AGC Mode
Mono / Stereo
1KHz Tone
On / Off
Wybieranie powiązania kanałów w funkcji AGC.
Headphone Out
Mono / Stereo
Wybieranie trybu sygnału wyjściowego słuchawek — „Mono”
lub „Stereo”.
Włączanie/wyłączanie referencyjnego sygnału tonowego
o częstotliwości 1 kHz.
Ustawienia
Audio Output
Opis
Menu Video
Video
Elementy menu Elementy podrzędne
i wartości ustawień
Opis
Output Format HDMI
Konfigurowanie
formatu
wyjściowego
Ustawianie rozdzielczości sygnału wyjściowego HDMI.
Wartość ustawienia zmienia się SET: wykonanie tej funkcji.
w zależności od ustawienia opcji
„Video Format” w podmenu
„Rec Format” menu System.
Ustawienia domyślne
są następujące.
Model NTSC:
3840×2160P / 1920×1080P /
1920×1080i / 720×480P
Model PAL:
3840×2160P / 1920×1080P /
1920×1080i / 720×576P
VIDEO
Wyświetlanie rozdzielczości i metody skanowania
(brak możliwości edycji).
PL
Lista elementów menu Setup
43
Video
Elementy menu Elementy podrzędne
i wartości ustawień
Opis
Output Display HDMI
On / Off
Określanie, czy do sygnału wyjściowego HDMI mają być
dodawane informacje menu czy informacje o stanie.
VIDEO
On / Off
Określanie, czy do sygnału wyjściowego wideo mają być
dodawane informacje menu czy informacje o stanie.
Konfigurowanie
rodzaju sygnału
wyjściowego
Menu LCD/VF
LCD/VF
Elementy menu Elementy podrzędne
i wartości ustawień
Opis
LCD Setting
Color
Od -99 do +99 (±0)
Regulowanie nasycenia koloru ekranu LCD
Brightness
Od -99 do +99 (±0)
Regulowanie jasności ekranu LCD
LCD Backlight
Normal / Bright
Regulowanie poziomu podświetlenia ekranu LCD
VF Backlight
Normal / Bright
Regulowanie jasności obrazu widzianego w wizjerze
Power Mode
Auto / On
Ustawianie trybu oświetlenia zależnie od zachowania
ekranu LCD
Auto: świeci, gdy ekran LCD jest zamknięty lub obrócony.
On: świeci zawsze.
Setting
On / Off
Włączanie/wyłączanie funkcji wyostrzania
Color
White / Red / Yellow / Blue
Wybieranie koloru sygnału dla funkcji wyostrzania
Color Peaking Level
Od 0 do 99 (50)
Ustawianie poziomu wyostrzania kolorów
Setting
On / Off
Włączanie/wyłączanie wszystkich znaczników wskazujących
w wizjerze
Center Marker
On / Off
Włączanie/wyłączanie znacznika środkowego
Guide Frame
On / Off
Włączanie/wyłączanie wyświetlania ramki pozycjonującej
Setting
On / Off
Włączanie/wyłączanie funkcji zebry
Zebra Select
1 / 2 / Both
Określanie wzorów zebry, które mają być wyświetlane
(Zebra 1, Zebra 2 lub jednocześnie Zebra 1 i Zebra 2).
Zebra1 Level
Od 50% do 107% (70%)
Ustawianie poziomu wyświetlania wzoru Zebra 1
Zebra1 Aperture Level
Od 1% do 20% (10%)
Ustawianie poziomu apertury wzoru Zebra 1
Zebra2 Level
Od 52% do 109% (100%)
Ustawianie poziomu wyświetlania wzoru Zebra 2
Konfigurowanie
ekranu LCD
VF Setting
Ustawienia
Konfigurowanie
wizjera
Peaking
Konfigurowanie
funkcji
wyostrzania
Marker
Konfigurowanie
znaczników
wskazujących
Zebra
Konfigurowanie
wzoru zebry
PL
44
Lista elementów menu Setup
Menu Media
Menu jest niedostępne, jeśli do kamery nie włożono żadnego nośnika.
Media
Elementy menu Elementy podrzędne
i wartości ustawień
Format Media
Formatowanie
pamięci
Opis
Media(A)
Execute / Cancel
Formatowanie karty pamięci XQD umieszczonej
w gnieździe A
Execute: wykonanie formatowania
Media(B)
Execute / Cancel
Formatowanie karty pamięci XQD umieszczonej
w gnieździe B
Execute: wykonanie formatowania
SD card
Execute / Cancel
Formatowanie karty UTILITY SD
Execute: wykonanie formatowania
Menu System
System
Elementy menu Elementy podrzędne
i wartości ustawień
Rec Format
Video Format
NTSC Area:
3840×2160 59.94P 150
3840×2160 29.97P 100
3840×2160 29.97P 60
3840×2160 23.98P 100
3840×2160 23.98P 60
1920×1080 59.94P 50
1920×1080 29.97P 50
1920×1080 23.98P 50
PAL Area:
3840×2160 50P 150
3840×2160 25P 100
3840×2160 25P 60
1920×1080 50P 50
1920×1080 25P 50
Od <1> do <7>
Off / Marker / Zebra / Peaking /
Focus Magnifier /
Przypisywanie
Auto Exposure Level /
funkcji do
SteadyShot / Color Bars /
konfigurowalnych
Rec Lamp[F] / Rec Lamp[R] /
przycisków
Thumbnail
Assignable
Button
Ustawianie formatu zapisu
SET: wykonanie tej funkcji
Ustawienia
Konfigurowanie
formatu zapisu
Opis
Przypisywanie funkcji do poszczególnych konfigurowalnych
przycisków
Marker: włączanie/wyłączanie znacznika
Zebra: włączanie/wyłączanie funkcji zebry
Peaking: włączanie/wyłączanie funkcji wyostrzania
Focus Magnifier: włączanie/wyłączanie funkcji lupy ostrości
Auto Exposure Level: włączanie/wyłączanie funkcji
ustawiania poziomu AE
SteadyShot: włączanie/wyłączanie funkcji stabilizatora obrazu
SteadyShot
Color Bars: włączanie/wyłączanie wyświetlania pasków
barwnych
Rec Lamp[F]: włączanie/wyłączanie przedniej lampki
nagrywania
Rec Lamp[R]: włączanie/wyłączanie tylnej lampki nagrywania
Thumbnail: włączanie/wyłączanie wyświetlania miniaturek
PL
Lista elementów menu Setup
45
System
Elementy menu Elementy podrzędne
i wartości ustawień
Rec Lamp[F]
On / Off
Konfigurowanie
lampki nagrywania Rec Lamp[R]
On / Off
Rec Lamp
Language
Konfigurowanie
wbudowanego
zegara
Time Zone
Od UTC –12:00 Kwajalein do
UTC +14:00
Ustawianie różnicy strefy czasowej względem UTC w krokach
co 30 minut
Date Mode
YYMMDD / MMDDYY /
DDMMYY
Wybieranie trybu wyświetlania daty
YYMMDD: kolejno rok, miesiąc i dzień
MMDDYY: kolejno miesiąc, dzień i rok
DDMMYY: kolejno dzień, miesiąc i rok
Wybieranie trybu wyświetlania godziny
12H: tryb zegara 12-godzinnego
24H: tryb zegara 24-godzinnego
Date
Time
Ustawianie bieżącej daty
SET: ustawianie daty
Ustawianie bieżącej godziny
SET: ustawianie godziny
Ustawienia
NTSC/PAL Area
Ustawianie regionu, w którym jest używana kamera.
Execute: wykonanie tej funkcji
Hours Meter
Hours(System)
Wyświetlanie
miernika godzin
Hours(Reset)
Wyświetlanie łącznego czasu pracy kamery
(wartości nie można wyzerować).
Wyświetlanie łącznego czasu pracy kamery
(wartość można wyzerować).
Konfigurowanie
regionu
All Reset
Przywracanie
ustawień
fabrycznych
Reset
Execute / Cancel
Zresetowanie wartości ustawienia „Hours(Reset)” na 0
Execute: wykonanie resetowania
Reset
Execute / Cancel
Resetowanie kamery powodujące przywrócenie stanu
fabrycznego
Execute: wykonanie resetowania
Number
Vx.xx
Wyświetlanie
informacji o wersji Version Up
tej kamery
Execute / Cancel
Version
PL
46
Włączanie/wyłączanie tylnej lampki nagrywania
Ustawianie języka, w którym ma być wyświetlany interfejs.
SET: wykonanie tej funkcji
12H/24H
12H / 24H
Country
Włączanie/wyłączanie przedniej lampki nagrywania
Select
Konfigurowanie
języka
Clock Set
Opis
Lista elementów menu Setup
Wyświetlanie bieżącej wersji oprogramowania kamery
Uaktualnianie oprogramowania kamery*
Execute: wykonanie uaktualnienia
* Uaktualnianie to funkcja powodująca aktualizację
oprogramowania kamery
Menu Thumbnail
Thumbnail
Elementy menu Elementy podrzędne
i wartości ustawień
Opis
Display Clip
Properties
Otwieranie ekranu ze szczegółowymi informacjami o klipie
Wyświetlanie
ekranu ze
szczegółowymi
informacjami
o klipie
Delete Clip
Usuwanie klipu
Execute / Cancel
Usuwanie zaznaczonych klipów (musi być zaznaczony
co najmniej jeden klip).
Execute: wykonanie tej funkcji
Ustawienia
PL
Lista elementów menu Setup
47
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Podłączanie zewnętrznych monitorów i urządzeń
nagrywających
Aby wyświetlać nagrywane/odtwarzane obrazy
na zewnętrznym monitorze, wybierz rodzaj
sygnału wyjściowego i podłącz monitor
za pomocą właściwego przewodu.
Sygnał wychodzący z kamery może być
rejestrowany na podłączonym urządzeniu
nagrywającym. Na zewnętrznym monitorze będą
wyświetlane te same menu i informacje o stanie
co na ekranie wizjera.
Zgodnie z typem sygnału podawanego do
monitora w menu Video w opcji „Output
Display” (str. 44) wybierz ustawienie „On”.
Złącze HDMI OUT (typu A)
Odpowiednio skonfiguruj ustawienia On/Off
dla sygnału wyjściowego oraz określ format
wyjściowy w menu Video (str. 43).
Do podłączenia użyj przewodu HDMI
dostarczonego w zestawie.
Jeśli chcesz użyć przewodu HDMI kupionego
na wolnym rynku, powinien to być przewód
HDMI High Speed.
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Złącze VIDEO OUT (pinowe)
Do podłączenia użyj przewodu połączeniowego
A/V dostarczonego w zestawie.
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie
„Formaty wideo i sygnały wyjściowe” (str. 60).
PL
48
Podłączanie zewnętrznych monitorów i urządzeń nagrywających
3
Zarządzanie klipami
z komputera
Podłączanie za pomocą przewodu USB
Aby użyć czytnika kart XQD (sprzedawany
osobno)
Gdy podłączysz czytnik kart MRW-E80 XQD
(sprzedawany osobno) za pomocą przewodu
USB, karta pamięci w gnieździe jest
rozpoznawana przez komputer jako osobny
napęd.
W przypadku zamontowania dwóch kart każda
z nich jest traktowana jako osobny napęd.
Uwagi
Na komputerze z systemem Windows
otwórz aplet Mój komputer i sprawdź,
czy karta pamięci jest w nim wyświetlana
jako dysk wymienny.
Na komputerze Macintosh sprawdź,
czy na pulpicie został utworzony folder
„NO NAME” lub „Untitled”. (Nazwę
tego folderu można zmienić).
Uwagi
• Gdy lampka dostępu świeci na czerwono, nie należy
wykonywać następujących operacji:
—wyłączanie zasilania lub odłączanie przewodu
zasilającego
—wyjmowanie karty pamięci XQD
—odłączanie przewodu USB
• Podczas wyjmowania karty pamięci XQD, gdy kamera
jest podłączona do komputera Macintosh, w menu
ikony karty wyświetlanym na pasku menu nie wybieraj
polecenia „Card Power Off”.
• Nie ma gwarancji prawidłowego działania
na wszystkich komputerach.
• Czytnik MRW-E80 nie pobiera zasilania z magistrali
komputera. Należy do niego przyłączyć osobne źródło
zasilania.
Aby używać trybu pamięci masowej w kamerze
1
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji
ON, aby włączyć kamerę.
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Na ekranie LCD/wizjera pojawi się
komunikat z monitem o potwierdzenie,
że chcesz włączyć połączenie przez
interfejs USB.
Uwagi
• Komunikat się nie pojawi, jeśli na ekranie
jest wyświetlany inny komunikat z monitem
o potwierdzenie lub informujący o trwającej
operacji (np. dotyczący formatowania karty
pamięci XQD lub przywracania z niej danych).
Stanie się widoczny z chwilą zakończenia operacji
formatowania/przywracania. Ponadto
komunikat nie będzie wyświetlany, gdy aktywny
jest ekran ze szczegółowymi informacjami
o klipie. Po zakończeniu wykonywanych
na nim działań lub po powrocie do ekranu
miniaturek komunikat się pojawi.
2
Obróć pokrętło SEL/SET, aby wybrać
opcję „Execute”.
PL
Zarządzanie klipami z komputera
49
Odtwarzanie obrazów
na komputerze
Sprawdzanie konfiguracji komputera
System operacyjny*1
Windows Vista SP2*2/Windows 7 SP1/Windows 8
Aplikacja „PlayMemories Home” umożliwia
zaimportowanie filmów i zdjęć do komputera
w celu ich dowolnego wykorzystania.
Procesor
Intel Core i3/i5/i7
Procesor graficzny
Intel HD Graphics (4000 lub wyższy)
Pamięć
Co można zrobić za pomocą
oprogramowania „PlayMemories Home”
(Windows)
• Importowanie obrazów z komputera
• Eksportowanie obrazów z komputera
do kamery
• Wyświetlanie obrazów w kalendarzu
Aplikację „PlayMemories Home” można pobrać
z następującej strony:
http://www.sony.net/pm
Uwagi
• Aby można było zainstalować program
„PlayMemories Home”, komputer musi mieć
połączenie z Internetem.
• Połączenie internetowe jest niezbędne do korzystania
z usługi „PlayMemories Online” i innych usług online.
Usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach/
regionach.
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Oprogramowanie na komputery Mac
Aby zaimportować obrazy z kamery do
komputera Mac i na nim je odtwarzać, należy
na komputerze zainstalować odpowiednie
oprogramowanie.
Szczegółowe informacje znajdziesz
na następującej stronie:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Uwagi
• Kamera nie obsługuje formatu XAVC.
PL
50
Odtwarzanie obrazów na komputerze
Co najmniej 2 GB
Dysk twardy
Ilość miejsca na pliki instalacyjne:
Około 600 MB
Ekran
Co najmniej 1024 × 768 pikseli
*1 Wymagana jest instalacja standardowa.
W przypadku uaktualnienia systemu lub środowiska
wielosystemowego nie ma gwarancji poprawności
działania.
*2 Wydanie Starter Edition nie jest obsługiwane.
Uwagi
• Nie ma gwarancji prawidłowego działania we
wszystkich środowiskach komputerowych.
Instalowanie programu „PlayMemories
Home” na komputerze
1
W przeglądarce internetowej na
komputerze przejdź do wymienionej
poniżej strony pobierania i kliknij na
niej kolejno opcje „Install” t „Run”.
www.sony.net/pm
2
Przeprowadź instalację zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Gdy na ekranie zobaczysz monit
o podłączenie kamery do komputera,
wykonaj to za pomocą przewodu USB
dostarczonego w zestawie.
Z chwilą zakończenia instalacji program
„PlayMemories Home” zostanie
uruchomiony.
Uwagi dotyczące instalacji
Montaż obrazów na komputerze
• Jeśli aplikacja „PlayMemories Home” jest już
zainstalowana na komputerze, podłącz kamerę
do komputera. Na komputerze będą wtedy
dostępne różne funkcje kamery.
• Jeśli na komputerze jest zainstalowana aplikacja
„PMB” (Picture Motion Browser), zostanie ona
zastąpiona aplikacją „PlayMemories Home”.
W takim przypadku w programie
„PlayMemories Home” nie będzie można
używać niektórych funkcji dostępnych
wcześniej w programie „PMB”.
Używanie systemu montażu nieliniowego
W przypadku systemów montażu nieliniowego
potrzebne jest sprzedawane osobno
oprogramowanie do montażu obsługujące
formaty zapisu używane w kamerze.
Klipy przeznaczone do montażu należy wcześniej
zapisać na dysku twardym komputera za pomocą
odpowiedniego oprogramowania.
Aby odłączyć kamerę od komputera
1. Kliknij ikonę
widoczną w prawym
dolnym rogu pulpitu komputera i wybierz
polecenie t „Safely remove USB Mass
Storage Device”.
2. Na ekranie kamery wybierz kolejno
opcje
t „Tak”.
3. Odłącz przewód USB.
i
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Jeśli używasz systemu Windows 7 lub
Windows 8, kliknij kolejno przyciski
.
Uwagi
• W celu uzyskania dostępu z kamery do komputera użyj
aplikacji „PlayMemories Home”. Nie można
zagwarantować poprawności działania, jeśli operacje
na danych będą wykonywane za pomocą aplikacji
innej niż „PlayMemories Home” albo jeśli będziesz
działać bezpośrednio na plikach i folderach z poziomu
komputera.
• Podczas filmowania w formacie XAVC S kamera
automatycznie dzieli plik obrazu zgodnie z czasem
nagrywania. Wszystkie pliki obrazów mogą być
pokazywane jako osobne pliki na komputerze, jednak
będą poprawnie obsługiwane przez funkcje importu
i odtwarzania w kamerze lub oprogramowanie
„PlayMemories Home”.
PL
Odtwarzanie obrazów na komputerze
51
Załączniki
Ważne uwagi dotyczące eksploatacji
Czas nagrywania filmów
Szacowany czas trwania nagrywania i odtwarzania
Czas nagrywania
Orientacyjny dostępny czas w przypadku używania w pełni naładowanego akumulatora.
(jednostka: minuta)
Czas
nieprzerwanego
nagrywania
4K
HD
Ekran LCD
Wizjer
165 (30P)
175 (25P)
170 (30P)
180 (25P)
Czas typowego
nagrywania
155 (60P)
160 (50P)
160 (60P)
165 (50P)
4K
HD
75 (30P)
80 (25P)
80 (30P)
85 (25P)
70 (60P)
70 (50P)
75 (60P)
75 (50P)
Uwagi
• Czas typowego nagrywania dotyczy sytuacji, gdy użytkownik uruchamia/zatrzymuje nagrywanie, stosuje przybliżanie/
oddalanie itd.
• Zmierzone czasy dotyczą kamery pracującej w temperaturze otoczenia równej 25°C (77°F). Zalecany przedział
temperatur to 10°C – 30°C (50°F – 86°F).
• W przypadku korzystania z kamery w niższych temperaturach czasy nagrywania i odtwarzania będą krótsze.
• Czasy nagrywania i odtwarzania mogą również ulec skróceniu przy pewnych innych niekorzystnych warunkach
otoczenia.
Czas odtwarzania
Orientacyjny dostępny czas w przypadku używania w pełni naładowanego akumulatora.
(jednostka: minuta)
Ekran LCD
Załączniki
Wizjer
4K
HD
230 (30P)
235 (25P)
240 (30P)
245 (25P)
230 (60P)
245 (50P)
240 (60P)
245 (50P)
Szacowany czas nagrywania filmów
(jednostka: minuta)
Format
Rozdzielczość
XAVC S [4K]
3840×2160
Long 420 8-bitowy
XAVC S [HD]
1920×1080
Long 420 8-bitowy
Liczba klatek
na sekundę
Przepływność Czas
(w przybl.)
nagrywania
32 GB
(w przybl.)
Czas
nagrywania
64 GB
(w przybl.)
59,94P/50P
29,97P/25P/23,98P
29,97P/25P/23,98P
59,94P/50P/29,97P/
25P/23,98P
150 Mb/s
100 Mb/s
60 Mb/s
50 Mb/s
50
75
125
150
PL
52
Ważne uwagi dotyczące eksploatacji
25
35
60
70
Uwagi
• Dostępny czas nagrywania może się różnić w zależności od warunków nagrywania, cech filmowanego obiektu itd.
• Nagrany materiał filmowy może się składać maksymalnie z 9999 scen.
• Maksymalny nieprzerwany czas nagrywania filmów wynosi ok. 13 godzin.
• Kamera wykorzystuje format VBR (Variable Bit Rate), który zapewnia automatyczne dopasowywanie
jakości obrazu do cech nagrywanej sceny. Jedną z konsekwencji tego dopasowywania są wahania
dostępności czasu nagrywania na nośnikach. Filmy zawierające szybko poruszające się i skomplikowane
obrazy są nagrywane z większą przepływnością, dlatego ograniczają łączny dostępny czas nagrywania.
Załączniki
PL
Ważne uwagi dotyczące eksploatacji
53
Używanie kamery za granicą
Zasilanie
Zasilacz sieciowy i ładowarka dołączone
do wyposażenia kamery umożliwiają
posługiwanie się nią w dowolnym regionie
i kraju, gdzie prąd zmienny ma napięcie od 100 V
do 240 V i częstotliwość 50 Hz/60 Hz.
Wyświetlanie na telewizorze
Zanim nagrasz kamerą film przeznaczony
do oglądania na telewizorze, przejdź do
menu System i w podmenu „Country” w opcji
„NTSC/PAL Area” ustaw system odbioru
telewizji właściwy dla kraju/regionu, gdzie chcesz
oglądać film. Poniżej wymieniono kraje i regiony,
w których trzeba włączyć ustawienie
„NTSC Area” lub „PAL Area”.
NTSC Area:
Ameryka Środkowa, Bahamy, Boliwia, Chile,
Ekwador, Filipiny, Gujana, Jamajka, Japonia,
Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Stany
Zjednoczone, Surinam, Tajwan, Wenezuela itd.
PAL Area:
Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia,
Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia,
Francja, Gujana, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Irak, Iran, Kuwejt, Malezja, Monako,
Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Paragwaj,
Polska, Portugalia, Rosja, Singapur, Słowacja,
Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Ukraina,
Urugwaj, Węgry, Wielka Brytania, Włochy itd.
Załączniki
Proste konfigurowanie zegara przez ustawienie
różnicy czasu
Gdy znajdziesz się za granicą, przejdź do menu
System i w podmenu „Clock Set” ustaw
odpowiednią wartość „Time Zone” (str. 46).
Użytkowanie i przechowywanie
Nie ustawiaj kamery obiektywem bezpośrednio w stronę
słońca
Promienie słoneczne wpadające przez soczewki
mogą zostać skupione wewnątrz kamery
i wywołać pożar.
Wysyłka
• Przygotowując kamerę do transportu, wyjmij
z niej karty pamięci.
• Jeśli kamera ma być transportowana
ciężarówką, statkiem lub samolotem, zapakuj
ją w oryginalny karton transportowy.
Pielęgnacja urządzenia
Jeśli korpus urządzenia ulegnie zabrudzeniu,
wyczyść go miękką suchą ściereczką.
W wyjątkowych sytuacjach można użyć
ściereczki zwilżonej neutralnym detergentem,
po czym natychmiast należy wytrzeć korpus
do sucha. Nie używaj rozpuszczalników
organicznych takich jak alkohole
i rozcieńczalniki, ponieważ mogą
spowodować odbarwienia lub inne
uszkodzenia powłoki korpusu.
Informacje na temat akumulatora
„InfoLITHIUM”
Kamera współpracuje wyłącznie z akumulatorem
„InfoLITHIUM” z serii L o dużej pojemności
NP-F970 (w zestawie).
Nie wolno korzystać z akumulatora NP-F570/
F770 (sprzedawany osobno).
Akumulatory „InfoLITHIUM” z serii L
są oznaczone symbolem
.
Nie narażaj urządzenia na gwałtowne wstrząsy
Może to doprowadzić do uszkodzenia
wewnętrznych mechanizmów lub zniekształcenia
obudowy.
Czym jest akumulator „InfoLITHIUM”?
„InfoLITHIUM” to akumulator litowy, który
wyposażono w funkcje przekazywania informacji
dotyczących warunków eksploatacji między
kamerą a dostarczonymi w zestawie zasilaczem
sieciowym lub ładowarką.
Nie zakrywaj urządzenia w trakcie pracy
Umieszczanie na kamerze na przykład ubrań
może spowodować jej przegrzanie.
Naładowanie akumulatora
• Przed rozpoczęciem używania kamery naładuj
akumulator.
Po użyciu
Zawsze ustawiaj przełącznik zasilania
w pozycji OFF.
PL
54
Gdy nie zamierzasz używać kamery przez dłuższy czas
Wyjmij akumulator.
Ważne uwagi dotyczące eksploatacji
Aby optymalnie korzystać z akumulatora
• Wydajność akumulatora zmniejsza się, gdy
temperatura otoczenia spadnie poniżej 10°C
(50°F). Skraca się wtedy czas, przez jaki
akumulator może zapewnić zasilanie. Dlatego
w niskich temperaturach należy wykonać jedną
z opisanych czynności, aby wydłużyć czas pracy
akumulatora.
—Umieść akumulator w kieszeni, aby
utrzymywać go w cieple, i zamontuj go
w kamerze dopiero przed rozpoczęciem
filmowania.
• Jeśli nie nagrywasz ani odtwarzasz filmów
w kamerze, przestaw przełącznik POWER
w pozycję OFF. Energia akumulatora jest
zużywana również wtedy, gdy kamera znajduje
się w trybie oczekiwania w gotowości na
nagrywanie lub wstrzymania odtwarzania.
• Przygotuj zapasowe akumulatory na 2-3
krotność spodziewanego czasu nagrywania oraz
przeprowadź testy czasu trwania nagrań przed
rozpoczęciem faktycznego filmowania.
• Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody.
Akumulator nie jest wodoodporny.
Informacja o wskaźniku naładowania akumulatora
• Stan naładowania można sprawdzić za pomocą
następujących wskaźników wyświetlanych
na ekranie LCD.
Wskaźnik
naładowania
akumulatora
Wykrywane napięcie
7,4 –
7,2 – 7,3
7,0 – 7,1
6,6 – 6,7
– 6,5
• Wyświetlony poziom może nie być dokładny
w pewnych okolicznościach.
• Jeśli dojdzie do wyłączenia zasilania, mimo iż
wskaźnik naładowania akumulatora pokazuje,
że pozostała ilość energii powinna wystarczyć
do pracy, naładuj akumulator do pełna. Stan
naładowania będzie wtedy sygnalizowany
poprawnie. Należy jednak pamiętać, że
wskazanie stanu naładowania nie zostanie
przywrócone, jeśli akumulator pracuje przez
dłuższy czas w wysokich temperaturach,
Informacje na temat przechowywania akumulatora
• Jeśli akumulator ma pozostawać nieużywany
przez dłuższy czas, raz do roku naładuj go
do pełna, włóż do kamery i wyczerp.
To warunek utrzymania jego funkcjonalności.
Aby przechować akumulator, wyjmij go
z kamery i umieść w suchym, chłodnym
miejscu.
• W celu całkowitego wyładowania akumulatora
włożonego do kamery włącz kamerę i pozostaw
ją w trybie oczekiwania w gotowości na
nagrywanie (str. 18).
Informacje na temat żywotności akumulatora
• Pojemność akumulatora zmniejsza się wraz
z upływem czasu i w miarę użytkowania.
Znaczne skrócenie czasu pracy między
kolejnymi ładowaniami będzie sygnałem,
że należy wymienić akumulator.
• Żywotność każdego akumulatora zależy
od warunków przechowywania, eksploatacji
i otoczenia.
Informacje na temat ładowania akumulatora
• Ładowarka dostarczona w zestawie służy
wyłącznie do ładowania wskazanych rodzajów
akumulatorów. W przypadku ładowania innych
akumulatorów może dojść do wycieku,
przegrzania, wybuchu lub porażenia prądem,
a w efekcie poparzenia lub obrażeń ciała.
• Wyjmij naładowany akumulator z ładowarki.
• Lampka ładowania na dostarczonej w zestawie
ładowarce może migać według jednego z dwóch
wzorców:
Szybkie miganie — gwałtownie zapala się
i gaśnie w odstępach co ok. 0,15 sekundy.
Wolne miganie — naprzemiennie zapala się
i gaśnie w odstępach co ok. 1,5 sekundy,
po czym gaśnie na ok. 1,5 sekundy. Lampka
wielokrotnie powtarza tę sekwencję.
• Jeśli lampka ładowania szybko miga, wyjmij
ładowany akumulator, po czym zamocuj go
solidnie jeszcze raz. Jeśli lampka ładowania
wciąż szybko miga, być może doszło do
uszkodzenia akumulatora albo jest on
niewłaściwego typu. Sprawdź, czy akumulator
jest odpowiedni do tej kamery/ładowarki. Jeśli
tak, wyjmij go, po czym włóż fabrycznie nowy
akumulator albo inny akumulator, o którym
Załączniki
6,8 – 6,9
zostanie pozostawiony nieużywany w stanie
pełnego naładowania lub jest często używany.
Wskazanie stanu naładowania należy traktować
wyłącznie orientacyjnie.
PL
Ważne uwagi dotyczące eksploatacji
55
wiadomo, że działa poprawnie. Pozwoli to
stwierdzić, czy problem nie tkwi w ładowarce.
Jeśli ładowarka działa poprawnie, być może
doszło do uszkodzenia akumulatora.
• Jeśli lampka ładowania miga powoli, ładowarka
jest w trybie czuwania i ładowanie zostało
zawieszone. Gdy temperatura otoczenia
wykracza poza zakres odpowiedni
do ładowania, ładowarka automatycznie
zawiesza pracę i przechodzi w tryb czuwania.
Kiedy temperatura otoczenia wróci do
dopuszczalnego zakresu, ładowarka wznowi
ładowanie i zapali się lampka ładowania.
Zalecamy ładowanie akumulatora przy
temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C
(od 50°F do 86°F).
Informacje na temat obchodzenia się z kamerą
Załączniki
Używanie i dbałość
• Nie używaj ani nie przechowuj kamery oraz
jej akcesoriów w następujących miejscach:
—Lokalizacje o skrajnie wysokiej lub niskiej
temperaturze. Nigdy nie wystawiaj ich
na działanie temperatur przekraczających
60°C (140°F), tzn. nigdy nie zostawiaj
ich bezpośrednio na słońcu, w pobliżu
grzejników, w samochodzie zaparkowanym
na słońcu itd. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia lub deformacji
urządzenia.
—W pobliżu silnych pól magnetycznych
lub drgań mechanicznych. Może to
spowodować nieprawidłowe działanie
kamery.
—W pobliżu silnych fal radiowych lub
promieniowania. Kamera może wtedy
nieprawidłowo nagrywać obraz.
—W pobliżu odbiorników AM (z modulacją
amplitudy). Obraz może zostać wtedy
zaszumiony.
—Na piaszczystych plażach lub w innych
miejscach, gdzie występuje drobny pył.
Jeśli takie drobiny dostaną się do wnętrza
aparatu, mogą spowodować jego
nieprawidłowe działanie. Czasami takich
uszkodzeń nie da się naprawić.
—W pobliżu okien lub na zewnątrz, gdzie
ekran LCD, wizjer lub obiektyw mogą być
narażone na bezpośrednie działanie słońca.
Grozi to uszkodzeniem wnętrza wizjera
lub ekranu LCD.
—W miejscach o dużej wilgotności.
PL
56
Ważne uwagi dotyczące eksploatacji
• Kamera powinna być zasilana prądem stałym
o napięciu 7,2 V (z akumulatora) lub 8,4 V
(z zasilacza sieciowego).
• Zarówno przy zasilaniu z akumulatora, jak
i zasilacza sieciowego należy stosować
wyłącznie akcesoria zalecane w tej instrukcji
obsługi.
• Nie pozwól, aby kamera zamokła, na przykład
od deszczu lub wody morskiej. Mogłoby
to spowodować jej nieprawidłowe działanie.
Czasami takich uszkodzeń nie da się naprawić.
• Jeśli do wnętrza kamery dostanie się ciało obce
lub płyn, oddaj urządzenie do sprawdzenia
w punkcie sprzedaży produktów firmy Sony.
Dopiero po pomyślnej inspekcji i ewentualnej
naprawie można jej znów używać.
• Unikaj nieostrożnego obchodzenia się,
rozmontowywania, samodzielnego
modyfikowania, narażania na wstrząsy,
na przykład wskutek uderzenia młotkiem,
upuszczenia na twarde podłoże lub
nadepnięcia. Szczególnie uważaj na obiektyw
i soczewki.
• Nie używaj zdeformowanego lub uszkodzonego
akumulatora.
• Gdy nie używasz kamery, ustaw przełącznik
POWER w pozycji OFF.
• Podczas używania kamery nie zakrywaj
jej żadną tkaniną, na przykład ręcznikiem.
Może to spowodować nadmierne nagrzanie
się wnętrza kamery.
• W celu odłączenia przewodu zasilającego
ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.
• Uważaj, aby nie uszkodzić przewodu
zasilającego, na przykład kładąc na nim
ciężki przedmiot.
• Dbaj o czystość metalowych styków.
• Przechowuj bezprzewodowego pilota i baterię
guzikową poza zasięgiem dzieci. W razie
przypadkowego połknięcia baterii natychmiast
skontaktuj się z lekarzem.
• W razie wycieku elektrolitu z baterii:
—skontaktuj się z najbliższym
autoryzowanym punktem serwisowym
firmy Sony;
—przepłucz miejsca na skórze, które mogły
mieć kontakt z płynem;
—jeśli płyn dostanie się do oczu, wypłucz go
dużą ilością wody, po czym bezzwłocznie
skontaktuj z lekarzem.
Gdy nie zamierzasz używać kamery przez dłuższy czas
• Włączaj kamerę i nagrywaj oraz odtwarzaj
obrazy mniej więcej raz w miesiącu. Pozwoli
to utrzymać kamerę w optymalnej kondycji
przez wiele lat.
• Przed odłożeniem akumulatora rozładuj go
do końca.
Skraplanie wilgoci
Jeśli kamera zostanie przeniesiona bezpośrednio
z miejsca zimnego do ciepłego, w jej wnętrzu
może się skroplić para wodna i w efekcie
spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.
Jeśli doszło do skroplenia wilgoci
Nie włączaj kamery przez ok. 1 godzinę.
Uwaga dotycząca skraplania wilgoci
Para wodna może się skraplać wewnątrz kamery
w sytuacji, gdy urządzenie zostanie przeniesione
z miejsca zimnego do ciepłego (lub odwrotnie)
albo jest używane w miejscu o dużej wilgotności.
Oto kilka przykładów:
• Przyniesienie kamery ze stoku narciarskiego
prosto do miejsca ogrzanego piecykiem.
• Wyniesienie kamery z klimatyzowanego
samochodu lub pomieszczenia do gorącego
otoczenia na zewnątrz.
• Używanie kamery po ulewie lub prysznicu.
• Używanie kamery w gorącym i wilgotnym
miejscu.
Ekran LCD
• Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na ekran
LCD, ponieważ możesz go w ten sposób
uszkodzić.
• Jeśli kamera jest używana w chłodnym miejscu,
na ekranie LCD może pozostawać obraz
resztkowy. Nie oznacza to nieprawidłowego
działania.
• W trakcie używania kamery tył ekranu LCD
może się nagrzewać. Nie oznacza to
nieprawidłowego działania.
Obchodzenie się z obudową
• Jeśli obudowa ulegnie zabrudzeniu, przemyj
ją miękką ściereczką lekko zwilżoną wodą,
po czym wytrzyj do sucha inną ściereczką.
• Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni
obudowy, przestrzegaj następujących
wskazówek:
—Nie używaj środków chemicznych takich
jak rozcieńczalniki, benzyna, alkohol,
ściereczki nasączone chemikaliami, środki
odstraszające owady, środki owadobójcze
i kremy przeciwsłoneczne.
—Nie bierz kamery w ręce, jeśli są
posmarowane wymienionymi środkami.
—Uważaj, aby obudowa nie stykała się
z przedmiotami gumowymi ani
plastikowymi przez dłuższy czas.
Załączniki
Jak uniknąć skraplania wilgoci
Gdy zamierzasz wnieść kamerę z chłodnego
miejsca w ciepłe, włóż ją do plastikowego worka
i szczelnie go zamknij. Zdejmij worek, gdy
temperatura wewnątrz worka zrówna się
z temperaturą otoczenia (po ok. 1 godzinie).
Aby wyczyścić ekran LCD
Powierzchnia ekranu LCD jest powlekana
specjalnym materiałem. Zarysowanie
powierzchni może spowodować usunięcie
powłoki. Dlatego przy czyszczeniu i używaniu
ekranu należy pamiętać o następujących
kwestiach:
• Jeśli na ekranie pozostawisz ślady tłuszczu lub
kremu z dłoni, powłoka łatwiej się złuszczy.
Dlatego jak najszybciej usuwaj takie
zabrudzenia.
• Powłoka może ulec zarysowaniu, jeśli będzie
przecierana chusteczką papierową i podobnymi
materiałami.
• Najpierw usuń kurz i piasek dmuchawą,
a dopiero potem zetrzyj pozostały brud.
• Do usuwania brudu używaj miękkiej ściereczki
(np. stosowanej do okularów).
Informacje na temat dbania o obiektyw i jego
przechowywania
• W sytuacjach wymienionych poniżej wytrzyj
powierzchnię obiektywu do czysta miękką
ściereczką:
—Na powierzchni obiektywu widać odciski
palców.
—Kamera jest używana w miejscu gorącym
lub wilgotnym
—Obiektyw jest narażony na działanie
zasolonego powietrza, na przykład od
morza.
• Przechowuj w przewiewnym miejscu o jak
najmniejszej ilości brudu i kurzu.
• Aby zapobiec powstawaniu pleśni, okresowo
czyść obiektyw w sposób opisany powyżej.
PL
Ważne uwagi dotyczące eksploatacji
57
Informacje na temat ładowania wewnętrznego
akumulatora
Kamera jest wyposażona w wewnętrzny
akumulator. Pozwala on zachować informacje
o dacie, godzinie i inne ustawienia, nawet gdy
przełącznik POWER znajdzie się w pozycji OFF.
Akumulator ten jest ładowany zawsze, gdy
kamera jest podłączona do sieci elektrycznej
(gniazdka ściennego) za pośrednictwem zasilacza
sieciowego albo gdy jest zamocowany
akumulator. Akumulator wewnętrzny ulegnie
rozładowaniu po ok. 3 miesiącach całkowitego
braku używania kamery z podłączonym
zasilaczem sieciowym lub akumulatorem.
Aby używać kamery, należy najpierw naładować
wewnętrzny akumulator.
Jednak jeśli akumulator wewnętrzny nie jest
naładowany, kamera funkcjonuje prawidłowo,
o ile tylko nie chcesz rejestrować daty.
Usuwanie kurzu z wnętrza wizjera
1
Zdejmij muszlę oczną z wizjera.
Przesuń suwak zwalniania wizjera w dół
i trzymając go w tej pozycji (1), unieś
muszlę oczną tak, jak pokazano na
ilustracji (2).
Załączniki
2
Za pomocą dmuchawy usuń kurz
z wnętrza muszli ocznej i wizjera.
PL
58
Ważne uwagi dotyczące eksploatacji
Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych
ze strony telefonów komórkowych, urządzeń
bezprzewodowych itd.
Używanie telefonów komórkowych, urządzeń
bezprzewodowych itp. w pobliżu kamery
może spowodować jej wadliwe działanie oraz
zakłócenia sygnałów audio i wideo.
Zaleca się, aby takie urządzenia znajdujące się
w sąsiedztwie kamery wyłączać.
Informacje na temat ekranu LCD
• Nie zostawiaj ekranu LCD skierowanego prosto
na promienie słoneczne, ponieważ mogą one
uszkodzić ekran.
• Nie naciskaj ekranu LCD, nie przeciągaj
po nim mocno palcem ani nie umieszczaj
na nim żadnych przedmiotów, ponieważ może
to spowodować nieprawidłowe działanie,
np. zakłócenia obrazu.
• W trakcie pracy ekran LCD może się nagrzać.
Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
Informacje na temat zablokowanych pikseli
Ekran LCD zamontowany w tej kamerze jest
wytwarzany przy użyciu bardzo precyzyjnych
technologii, które pozwoliły osiągnąć wskaźnik
działających pikseli równy co najmniej 99,99%.
W związku z tym może być zablokowanych
jedynie niewiele pikseli — zawsze wyłączonych
(czarne), zawsze włączonych (czerwone, zielone
lub niebieskie) lub migających. Ponadto
ze względu na fizyczne cechy wyświetlaczy
ciekłokrystalicznych po długotrwałym
użytkowaniu mogą się samoistnie pojawiać
nowe zablokowane piksele. Problem ten nie
jest objawem wadliwego działania kamery
i zablokowane piksele nie są nagrywane
na nośniku zapisu.
Uwaga na temat ekranów
• Obrazy wyświetlane na ekranach LCD
i wizjera mogą ulec zniekształceniu
wskutek następujących operacji:
—zmiana formatu wideo
—zainicjowanie odtwarzania z ekranu
miniaturek
—obrócenie ekranu LCD
• Zmiana linii widzenia w wizjerze
może spowodować wyświetlenie barw
podstawowych — czerwonej, niebieskiej
i zielonej. Nie jest to jednak oznaka
uszkodzenia kamery. Kolory te nie są
rejestrowane na nośniku zapisu.
Fragmentacja
Jeśli kamera nie jest w stanie poprawnie nagrać/
odtworzyć obrazów, spróbuj sformatować
nośnik zapisu.
Podczas wielokrotnego nagrywania/odtwarzania
obrazów z określonego nośnika zapisu przez
dłuższy czas pliki na nośniku mogą ulec
fragmentacji, uniemożliwiając poprawny zapis/
przechowywanie. W takim przypadku wykonaj
kopię zapasową klipów znajdujących się na
nośniku, po czym sformatuj nośnik za pomocą
polecenia „Format Media” (str. 45)
umieszczonego w menu Media.
Załączniki
PL
Ważne uwagi dotyczące eksploatacji
59
Formaty i ograniczenia danych wyjściowych
Formaty wideo i sygnały wyjściowe
Formaty wyjściowe ze złącza HDMI OUT
Ustawienie regionu
Ustawienie formatu
zapisu
„NTSC/PAL Area”
„Video Format”
w podmenu „Country” w podmenu
menu System
„Rec Format”
menu System
Ustawienie wyjścia
HDMI
„HDMI” w podmenu
„Output Format”
menu Video
Sygnał wyjściowy/
metoda konwersji
Sygnał wyjściowy
NTSC Area
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
3840×2160 59.94P*
1920×1080 59.94P
1920×1080 59.94i
720×480 59.94P
3840×2160 29.97P
1920×1080 59.94P
1920×1080 59.94i
720×480 59.94P
3840×2160 23.98P
1920×1080 23.98P
1920×1080 59.94i
720×480 59.94P
1920×1080 59.94P
1920×1080 59.94i
720×480 59.94P
1920×1080 59.94P
1920×1080 59.94i
720×480 59.94P
1920×1080 23.98P
1920×1080 59.94i
720×480 59.94P
3840×2160 50P*
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
3840×2160 25P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
3840×2160 59.94P 150
3840×2160 29.97P 100
3840×2160 29.97P 60
3840×2160 23.98P 100
3840×2160 23.98P 60
1920×1080 59.94P 50
1920×1080 29.97P 50
1920×1080 23.98P 50
Załączniki
PAL Area
3840×2160 50P 150
3840×2160 25P 100
3840×2160 25P 60
1920×1080 50P 50
1920×1080 25P 50
* Zgodny z systemem transmisji Sony.
Kamerę można podłączyć do telewizora Sony o rozdzielczości 4K lub monitora o takiej rozdzielczości.
Rozdzielczość obrazu Y:Cb:Cr=4:2:0.
PL
60
Formaty i ograniczenia danych wyjściowych
Formaty wyjściowe ze złącza VIDEO OUT
Jeśli w opcji „HDMI” w podmenu „Output Format” menu Video wybrano ustawienie „3840×2160P”,
sygnały wyjściowe nie są wysyłane do złącza VIDEO OUT.
Sygnał wyjściowy wideo
Ustawienie dla regionu, w którym jest używana kamera
„NTSC/PAL Area” w podmenu „Country” menu System
Wyjście VIDEO
NTSC Area
PAL Area
720×486 59.94i
720×576 50i
Załączniki
PL
Formaty i ograniczenia danych wyjściowych
61
Wskazania błędów/ostrzegawcze
Za pomocą komunikatów na ekranie LCD/wizjera, lampki nagrywania i brzęczyka kamera informuje
o sytuacjach stanowiących ostrzeżenie lub przestrogę albo wymagających sprawdzenia poprawności
działania.
Sygnał brzęczyka jest kierowany do słuchawek podłączonych przez złącze słuchawkowe.
Wskazania błędów
Po wskazaniach wymienionych poniżej kamera przerywa działanie.
Wskazanie błędu
na ekranie LCD/
wizjera
Brzęczyk Lampka
nagrywania
C:04:ss
Przyczyna i działania naprawcze
Akumulator nie jest typu „InfoLITHIUM”. Zamontuj
akumulator „InfoLITHIUM” (str. 54).
Akumulator ma za wysoką temperaturę. Zmień akumulator
lub umieść go w chłodnym miejscu.
Odłącz źródło zasilania. Podłącz je ponownie i włącz kamerę.
Wykonaj poniższe czynności:
1 Przeczytaj uważnie listę i sprawdź dokładnie kamerę.
2 Odłącz źródło zasilania, poczekaj ok. 1 min, podłącz
ponownie źródło i włącz kamerę.
3 Skontaktuj się z przedstawicielem lub autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Sony.
C:06:ss
C:32:ss
E:20:ss/E:40:ss/
E:41:ss/E:50:ss/
E:51:ss/E:61:ss/
E:62:ss/E:92:ss/
E:94:ss/E:95:ss
Wskazania ostrzegawcze
Gdy zobaczysz którekolwiek z poniższych wskazań, postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązania
problemu zawartymi w komunikacie.
Załączniki
Wskazanie
ostrzegawcze
na ekranie LCD/
wizjera
Brzęczyk
Media Near Full
Przerywany Miga
Media Full
Ciągły
Battery Near End
Przerywany Miga
Battery End
Ciągły
Battery Temperature
High
Turn Power Off
PL
62
Wskazania błędów/ostrzegawcze
Lampka
Przyczyna i działania naprawcze
nagrywania
Szybko miga
Szybko miga
Za mało wolnego miejsca na karcie pamięci XQD.
Wymień kartę na inną przy najbliższej okazji.
Brak wolnego miejsca na karcie pamięci XQD. Nie można
wykonywać operacji nagrywania, kopiowania ani dzielenia
klipów.
Wymień kartę na inną.
Akumulator wkrótce się wyczerpie.
Naładuj akumulator przy najbliższej okazji.
Akumulator jest rozładowany. Kamera nie będzie nagrywać.
Przerwij wykonywane czynności i naładuj akumulator.
Temperatura akumulatora wzrosła powyżej bezpiecznej
wartości granicznej.
Kamera wyłączy się automatycznie.
Wskazanie
ostrzegawcze
na ekranie LCD/
wizjera
Brzęczyk
Lampka
Przyczyna i działania naprawcze
nagrywania
Temperature High
Przerywany Miga
Battery Error
Please Change Battery
Unknown Media(A)*
Please Change
Media Error
Media(A) Needs to be
Restored*
Media Error
Cannot Record to
Media(A)*
Media Error
Cannot Use Media(A)*
Will Switch Slots Soon
Cannot Use Media(A)*
Unsupported File
System
Media Error
Playback Halted
Media Reached
Rewriting Limit
Change Media(A)*
Cannot Use Media(A)*
Unsupported File
System
Battery Temperature
High
Załączniki
Media(A) Error*
Temperatura wewnątrz kamery wzrosła powyżej bezpiecznej
wartości granicznej.
Przerwij wykonywane czynności, wyłącz zasilanie i poczekaj,
aż temperatura spadnie.
Wykryto usterkę w akumulatorze.
Wymień akumulator na działający poprawnie.
Włożono kartę pamięci podzieloną na partycje lub
zawierającą liczbę klipów większą niż obsługiwana przez
tę kamerę.
Tej karty nie można używać w tej kamerze. Wyjmij ją i włóż
zgodną kartę.
Wystąpiła usterka na karcie pamięci. Dane karty wymagają
przywrócenia.
Wyjmij kartę, włóż ją ponownie i wykonaj procedurę
przywracania.
Nie można nagrywać, ponieważ karta pamięci jest
uszkodzona.
Być może da się odtworzyć zawartość karty. W takim
przypadku zalecamy, aby najpierw skopiować klipy
(jeśli są potrzebne) i dopiero wtedy wymienić kartę.
Nie można nagrywać ani odtwarzać, ponieważ karta pamięci
jest uszkodzona.
Nie można wykonać na niej żadnych operacji w tej kamerze.
Wymień kartę na inną.
To jest generowane z wyprzedzeniem zawiadomienie,
że kamera przełączy się z bieżącej karty pamięci na drugą
kartę w celu kontynuacji nagrywania.
Włożono kartę o innym systemie plików lub
niesformatowaną. Nie można jej używać w tej kamerze.
Zamień kartę na inną albo sformatuj w tej kamerze.
Wystąpił błąd podczas odczytywania danych z tej karty
pamięci i nie można kontynuować odtwarzania.
Jeśli błąd występuje często, skopiuj pliki karty (jeśli
ich potrzebujesz) i wymień kartę na inną.
Nie można nagrywać, ponieważ wystąpiła usterka
na karcie pamięci.
Jeśli problem często się powtarza, wymień kartę pamięci.
Karta pamięci osiągnęła koniec okresu przydatności do
eksploatacji. Jak najszybciej wykonaj kopię zapasową jej
danych, po czym wymień kartę na inną. W przypadku
dalszego używania tej karty mogą wystąpić trwałe problemy
z nagrywaniem/odtwarzaniem.
Więcej szczegółów podano w instrukcjach obsługi
karty pamięci.
Włożono kartę pamięci o innym systemie plików.
Wymień kartę na inną albo sformatuj w tej kamerze.
Przerywany Miga
Temperatura akumulatora rośnie.
Wyłącz zasilanie i wymień akumulator na inny albo poczekaj,
aż temperatura dotychczasowego akumulatora spadnie.
* Określenie „Media(B)” dotyczy karty w gnieździe B.
PL
Wskazania błędów/ostrzegawcze / Wskazania błędów/ostrzegawcze
63
Licencje
Informacje na temat dostępu
do oprogramowania objętego
licencjami GPL/LGPL
Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie
podlegające licencjom GPL/LGPL. Niniejszym
informujemy, że masz prawo uzyskiwać
dostęp, modyfikować i rozpowszechniać
kod źródłowy tych programów na warunkach
licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest zamieszczony w Internecie.
W celu jego pobrania otwórz podaną stronę
i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami:
http://www.sony.net/Products/Linux/common/
search.html
Oczekujemy, że nie będziesz się z nami
kontaktować w sprawie zawartości tego
kodu źródłowego.
Treść tych licencji znajduje się w pliku
„License1.pdf” w folderze „License” na
dostarczonym w zestawie dysku CD-ROM.
Aby wyświetlić pliki PDF, musisz mieć
na komputerze zainstalowany program
Adobe Reader.
Jeśli nie masz tej aplikacji, możesz ją pobrać
z następującej strony:
http://get.adobe.com/reader/
Załączniki
Licencje na oprogramowanie otwarte
Na mocy umów licencyjnych zawartych między
firmą Sony a właścicielami praw autorskich do
oprogramowania niniejszy produkt wykorzystuje
oprogramowanie otwarte.
Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez
właścicieli praw autorskich do oprogramowania
firma Sony ma obowiązek poinformować
Cię o treści tych licencji.
Treść tych licencji znajduje się w pliku
„License1.pdf” w folderze „License” na
dostarczonym w zestawie dysku CD-ROM.
PL
64
Licencje
Dane techniczne
System
Sygnał wideo
Jakość obrazu 4K (3840×2160): UHDTV
Jakość obrazu HD: HDTV
System nagrywania filmu
Jakość obrazu 4K (3840×2160): zgodność
z formatem MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
w wersji 1.0
Jakość obrazu HD: zgodność z formatem
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S w wersji 1.0
System nagrywania dźwięku
Linear PCM 2-kanałowy (48 kHz 16-bitowy)
Nośnik zapisu
Karta pamięci XQD
Urządzenie do przetwarzania obrazu
Przetwornik CMOS 7,82 mm (typu 1/2,3)
Brutto: ok. 18 900 000 pikseli
Efektywnie (film, 16:9): ok. 8 300 000 pikseli
Obiektyw
Obiektyw z serii G
Zoom 20  (optyczny)
Ogniskowa
f = 4,1 mm – 82,0 mm (3/16 cala – 3 1/4 cala)
Przy konwersji na zdjęcia jak z aparatu
35 mm
31,5 mm – 630 mm (1 1/4 cala – 24 7/8 cala)
(16:9)
F1.6 – F3.4
Średnica filtra: 72 mm (2 7/8 cala)
Temperatura barwowa
„Indoor” (3200 K)
„Outdoor” (5600 K)
„Color Temp.” (2300 K – 15 000 K)
Minimalne wymagane oświetlenie
60P (NTSC Area):
4 lx (luksy) (stały czas otwarcia migawki
1/30, ręczne wzmocnienie (27 dB),
automatyczna regulacja przysłony (F1.6))
50P (PAL Area):
3 lx (luksy) (stały czas otwarcia migawki
1/25, ręczne wzmocnienie (27 dB),
automatyczna regulacja przysłony (F1.6))
Złącza wejściowe/wyjściowe
Złącze VIDEO OUT
Złącze pinowe
1 Vp-p, 75  (omów) niezbalansowane,
synchronizacja ujemna
Złącza AUDIO OUT
Złącza pinowe
-10 dBu (przy impedancji obciążenia 47 k
(kiloomów)), impedancja wyjściowa poniżej
2,2 k (kilooma)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
Złącze HDMI OUT
Złącze HDMI (typu A)
Złącze i (słuchawkowe)
Minijack stereo (Ø 3,5 mm)
Złącza INPUT1/INPUT2
XLR 3-pinowe, żeńskie
MIC: -50 dBu: 3 k(kiloomy)
LINE: +4 dBu: 10 k(kiloomów)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
Złącze USB
Pamięć masowa: mini-B
Host: typ A
Złącze do łączności zdalnej
Mini-minijack stereo (Ø 2,5 mm)
Ekran LCD
Obraz
8,8 cm (typ 3,5, współczynnik kształtu
obrazu 16:9)
Łączna liczba punktów
1 229 000 (854 × 480 × 3 [RGB])
Wizjer
Obraz
Typ 0,45, współczynnik kształtu obrazu 16:9
Łączna liczba punktów
Ok. 1 226 880
Zasilacz sieciowy AC-NB12A
Wymagane zasilanie
Prąd zmienny 100–240 V, 50/60 Hz
Pobór prądu
0,65 A – 0,35 A
Pobór mocy
30 W
Napięcie wyjściowe
Prąd stały 12 V*
Zakres temperatur przy pracy
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Temperatura przechowywania
Od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Wymiary (w przybliżeniu)
49,5 mm × 28 mm × 99,5 mm
(1 31/32 cala × 1 1/8 cala × 3 15/16 cala)
(szer./wys./gł.) bez wystających elementów
Waga (w przybliżeniu)
200 g bez przewodu zasilającego
Załączniki
Ogólne
Wymagane zasilanie
Prąd stały 7,2 V (akumulator)
Prąd stały 12 V 2,5 A (zasilacz sieciowy)
Średni pobór mocy
Podczas nagrywania z użyciem mikrofonu
wewnętrznego i ekranu LCD z normalną
jasnością
NTSC Area:
4K: 14,5 W (29,97P, 60 Mb/s)
HD: 15,7 W (59,94P, 50 Mb/s)
PAL Area:
4K: 13,8 W (25P, 60 Mb/s)
HD: 14,7 W (50P, 50 Mb/s)
Zakres temperatur przy pracy
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Temperatura przechowywania
Od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Wymiary (w przybliżeniu)
Sam korpus kamery (z uwzględnieniem
wystających elementów):
189 mm × 193 mm × 362 mm
(7 1/2 cala × 7 5/8 cala × 14 3/8 cala)
(szer./wys./gł.)
Podczas nagrywania (z uwzględnieniem
wystających elementów):
189 mm × 193 mm × 413 mm
(7 1/2 cala × 7 5/8 cala × 16 3/8 cala)
(szer./wys./gł.)
(z przymocowanymi akcesoriami —
akumulator (NP-F970), duża muszla oczna)
Waga (w przybliżeniu)
Sam korpus kamery:
2440 g
Podczas nagrywania:
2770 g (z przymocowanymi akcesoriami —
akumulator (NP-F970), duża muszla oczna)
* Więcej danych technicznych zawiera nalepka
na zasilaczu sieciowym.
Ładowarka AC-VL1
Wymagane zasilanie
Prąd zmienny 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Pobór prądu
0,35 A – 0,18 A
Pobór mocy
22 W
Napięcie wyjściowe
Prąd stały 8,4 V*
Zakres temperatur przy pracy
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
PL
Dane techniczne
65
Temperatura przechowywania
Od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Wymiary (w przybliżeniu)
136 mm × 51 mm × 90 mm
(5 3/8 cala × 2 1/8 cala × 3 5/8 cala)
(szer./wys./gł.)
bez wystających elementów
Waga (w przybliżeniu)
270 g bez przewodu zasilającego
* Więcej danych technicznych zawiera etykieta
na ładowarce.
Akumulator NP-F970
Maksymalne napięcie wyjściowe
Prąd stały 8,4 V
Napięcie wyjściowe
Prąd stały 7,2 V
Maksymalne napięcie ładowania
Prąd stały 8,4 V
Maksymalny prąd ładowania
3,0 A
Pojemność
Typowa: 47,5 Wh (6 600 mAh)
Minimalna: 45 Wh (6 300 mAh)
Typ
Litowy
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
• Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Zawartość zestawu
Załączniki
Ładowarka (1) (AC-VL1)
Akumulator NP-F970 (1)
Zasilacz sieciowy (1) (AC-NB12A)
Przewód zasilający (2)
Przewód połączeniowy A/V (1)
Przewód HDMI (1)
Przewód USB (1)
Osłona obiektywu (1)
Duża muszla oczna (1)
Dysk CD-ROM „License” (1)
Instrukcja obsługi (2)
PL
66
Dane techniczne
Informacja o znakach towarowych
• „Handycam” i
są
zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.
• „XAVC S” i
są znakami towarowymi
Sony Corporation.
• XQD i
są znakami towarowymi
Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista
i Windows Media są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
U.S. Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• Mac i Mac OS są znakami towarowymi firmy
Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
• HDMI, logo HDMI oraz High-Definition
Multimedia Interface są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
organizacji HDMI Licensing LLC
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Intel, Intel Core i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Intel Corporation albo
jej podmiotów zależnych w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
Wszystkie pozostałe nazwy produktów
wymienione w tym dokumencie mogą być
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi odnośnych właścicieli.
Dodatkowo w instrukcji pominięto niektóre
oznaczenia ™ i „®”.
H
Indeks
A
Akumulator „InfoLITHIUM” 54
All Reset 46
Assignable Button 34, 45
Audio 28
Audio Input 43
Audio Output 43
Auto Exposure 40
Autofokus włączany przyciskiem 27
B
Balans bieli 31
Handle Zoom 41
Hours Meter 46
I
Indoor 31
K
Karty pamięci XQD 24
Klip 28, 36
L
Language 46
LCD Setting 44
M
F
O
Filtr ND 30
Flicker Reduce 40
Format Media 45
Format wideo 60
Formatowanie 25
Obiektyw 57
Offset White 41
Osłona obiektywu z pokrywką 22
Ostrość 27
Outdoor 31
Output Display 44
Output Format 43
Clock Set 46
Color Bars 40
Country 46
Czas ładowania 21
Czas otwarcia migawki 30
D
Data i godzina 22
Delete Clip 47
Detail 42
Display Clip Properties 37
E
G
Gain 40
Gamma 41
Gniazdko ścienne (zasilania) 21
Załączniki
Ekran LCD 18, 23
Ekran miniaturek 35
Marker 44
Matrix 42
Media Full 25
Media Near Full 25
Menu Audio 43
Menu Camera 40
Menu LCD/VF 44
Menu Media 45
Menu miniaturek 36
Menu Paint 41
Menu Setup 39, 40
Menu System 45
Menu Video 43
MIC+48V 33
Monitor zewnętrzny 48
Montaż nieliniowy 51
MRW-E80 49
C
PL
Indeks
67
P
T
Pasek na ramię 14
Peaking 44
Pierścień do regulacji przysłony 29
Pierścień do regulacji zoomu 27
Pierścień regulacji ostrości 27
Pokrętło SEL/SET 39
Przechodzenie do początku 28
Przełącznik AUTO/MANUAL 29
Przełącznik FOCUS 27
Przełącznik pamięci balansu bieli 31
Przełącznik regulacji zoomu
na rękojeści 26
Przełącznik wzmocnienia 29
Przewód USB 49
Przewód zasilający 20
Przycisk GAIN 29
Przycisk IRIS 29
Przycisk MENU 39
Przycisk nagrywania 26
Przycisk OPTION 36
Przycisk PUSH AUTO 27
Przycisk SHUTTER SPEED 30
Przycisk WHT BAL 31
Przycisk zintegrowany 31
Przycisk zwalniania osłony
obiektywu PUSH 22
Teleobiektyw 26
R
Załączniki
Rec Format 45
Rec Lamp 46
Regulator zoomu na rękojeści 26
Rozszerzona regulacja ostrości 28
S
Skin Detail 42
Skraplanie wilgoci 57
SteadyShot 40
Strefa czasowa 22
Suwak elektronicznej regulacji zoomu 26
Suwak pokrywki obiektywu 22
Suwak regulacji soczewek wizjera 23
Suwak regulacji zoomu na rękojeści 26
Suwak zwalniania wizjera 58
Sygnał wyjściowy 60
Szeroki kąt 26
PL
68
Indeks
U
UTC 22
Używanie kamery za granicą 54
V
Version 46
VF Setting 44
W
Wewnętrzny akumulator 58
White 41
Wizjer 18, 23
Wskazania błędów 62
Wskazania ostrzegawcze 62
Wzmocnienie 29
Z
Zaczep do paska na ramię 14
Zasilacz sieciowy 21
Zebra 44
Zegar 22
Złącze HDMI OUT 48, 60
Złącze słuchawkowe 14
Złącze VIDEO OUT 48, 61
Zoom 26
Więcej informacji o tym produkcie oraz
odpowiedzi na często zadawane pytania można
znaleźć w naszej witrynie pomocy technicznej.
Download PDF

advertising