Sony | SLT-A57 | Sony SLT-A57 Instrukcja obsługi

4-420-757-52(1)
Aparat cyfrowy z
wymiennymi
obiektywami
Przygotowanie aparatu
Rejestrowanie i
wyświetlanie obrazów
Podręcznik α
mocowaniem A
Rejestrowanie obrazów w
zależności od obiektu
Korzystanie z funkcji
fotografowania i filmowania
Korzystanie z funkcji
odtwarzania
Wykaz funkcji
Oglądanie zdjęć na
komputerze
Inne
Operacje zaawansowane
Indeks
SLT-A57
©2012 Sony Corporation
Spis treœci
Podstawowa
obsługa
............................................................................. 9
W tej części podano podstawowe informacje z zakresu obsługi aparatu.
Rozdział „Podstawowa obsługa” zawiera te same informacje co
dostarczona Instrukcja obsługi.
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ...................... 10
Przygotowanie aparatu
Sprawdzenie dostarczonych elementów ..................... 13
Elementy aparatu .......................................................... 14
Ładowanie akumulatora ............................................... 20
Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w
sprzedaży) .................................................................. 22
Zakładanie obiektywu .................................................. 25
Włączanie aparatu i ustawianie zegara ....................... 29
Przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów ...... 31
Regulacja wizjera do ostrości wzroku (korekcja
dioptryczna)...................................................... 31
Prawidłowe trzymanie aparatu ............................... 31
Rejestrowanie i wyœwietlanie obrazów
Fotografowanie .............................................................. 33
Nagrywanie filmów ....................................................... 35
Odtwarzanie obrazów ................................................... 36
Kasowanie obrazów (Kasuj) ........................................ 37
Rejestrowanie obrazów w zależnoœci od obiektu
Zmiana kąta ustawienia ekranu LCD ........................ 38
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach ............... 39
Lepsza automatyka ....................................... 40
Wybór sceny ..................................................... 41
Rozległa panorama/
Rozległa panorama 3D
............................................................................ 42
Tryb ciągłego prior. AE .................................. 43
2
Korzystanie z funkcji fotografowania i filmowania
Używanie lampy błyskowej .......................................... 44
Regulowanie jasności obrazu ....................................... 46
Wybór trybu pracy ........................................... 48
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania (DISP)
..................................................................................... 49
Ustawianie rozmiaru obrazu ........................................ 50
Rozm. Obrazu .......................................................... 50
Panorama: Rozmiar ................................................. 50
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Powiększanie obrazów .................................................. 52
Przełączanie do wyświetlania listy obrazów ............... 53
Oglądanie obrazów na ekranie telewizora ................. 54
Wykaz funkcji
Funkcje obsługiwane przyciskami/przełącznikiem .... 55
Wybór funkcji za pomocą przycisku Fn (Funkcja) ... 56
Funkcje wybierane przyciskiem Fn (Funkcja)............ 57
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU ..... 59
Korzystanie z funkcji pomocy w aparacie .................. 66
Przewodnik w aparacie ............................................ 66
Wskazówki dotyczące fotografowania .................. 66
Oglądanie zdjęć na komputerze
Współpraca z komputerem .......................................... 68
Korzystanie z oprogramowania ................................... 70
Wybór metody tworzenia płyty z filmami .................. 73
Inne
Wykaz symboli wyświetlanych na ekranie ................. 76
Funkcje dostępne w poszczególnych trybach
rejestrowania obrazów ............................................ 79
Dostępne tryby błysku .................................................. 80
3
Operacje
zaawansowane ........................................................................... 81
W tym rozdziale podano dalsze informacje dotyczące aparatu.
Przygotowanie
Konfigurowanie aparatu ............................................... 82
Zdejmowanie muszli ocznej .................................... 82
Ekran wyświetlany w trybie rejestrowania obrazów ..... 83
Wybór trybu wyświetlania ...................................... 83
Histogram ................................................................. 84
Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania ..................... 85
Monitorowanie obiektu przez obiektyw bez
wyświetlonych efektów .................................. 85
Wykaz symboli w trybie wizjera ............................. 86
Rejestrowanie wyrazistego obrazu bez drgań aparatu
..................................................................................... 88
Wskaźnik ostrzeżenia o drganiach aparatu .......... 88
Korzystanie z funkcji SteadyShot .......................... 88
Korzystanie ze statywu ............................................ 89
Fotografowanie
Wybór trybu fotografowania ....................................... 90
Inteligentna auto/ Lampa błys. wył. ............ 90
Lepsza automatyka ....................................... 90
Wybór sceny ..................................................... 91
Rozległa panorama/
Rozległa panorama 3D
............................................................................ 94
Tryb Ciągły Priorytet AE ............................... 96
Program Auto ...................................................... 97
Priorytet przysłony .............................................. 98
Priorytet migawki ............................................... 100
Ekspozycji ręcznej ............................................. 102
BULB ................................................................. 103
Konfiguracja nagrywania filmów .............................. 106
Łatwe nagrywanie filmów ..................................... 106
Zoom cyfrowy ........................................................ 107
Nagrywanie filmów z regulacją czasu otwarcia
migawki i przysłony ...................................... 108
4
Format pliku ........................................................... 109
Ustawienie nagrywania ......................................... 110
Nagrywanie dźwięku ............................................. 111
Ustawianie ostrości ..................................................... 112
Autofokus ............................................................... 112
Blokada ostrości ..................................................... 114
Tryb autofokusa ..................................................... 115
Obszar AF ............................................................... 116
Wspomaganie AF .................................................. 117
Śledzenie obiektu ................................................... 117
Ręczne ustawianie ostrości ................................... 119
Zarys ........................................................................ 120
Powiększenie .......................................................... 121
Wykrywanie twarzy .................................................... 123
Wykrywanie twarzy ............................................... 123
Rejestracja twarzy .................................................. 124
Autom. kadr. portr. ............................................... 125
Zdj. z uśmiechem ................................................... 126
Regulowanie jasności obrazu ..................................... 129
Blokada AE ............................................................ 129
Tryb pomiaru .......................................................... 130
Korekcja błysku ..................................................... 131
Reg.błysku .............................................................. 131
Lampa błyskowa .......................................................... 133
Bezprzewodowa lampa błyskowa ........................ 134
Ustawienie ISO ........................................................... 136
Wieloklatkowa redukcja szumów ........................ 136
Automatyczna kompensacja jasności i kontrastu
(D-Range) .................................................... 137
Opt. D-Range ......................................................... 137
Auto HDR .............................................................. 138
Ustawianie obróbki obrazu ........................................ 140
Efekt wizualny ........................................................ 140
Strefa twórcza ......................................................... 141
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli) ................. 143
Ekran precyzyjnej regulacji koloru. ..................... 144
Temp.barw./Filtr kolorowy ................................... 145
Własny balans bieli ................................................ 145
5
Powiększanie zdjęć z użyciem skali większej od zoomu
optycznego (ZOOM) ............................................. 147
Wybór trybu pracy ......................................... 150
Wykonywanie zdjęć pojedynczych ...................... 150
Zdjęcia seryjne ....................................................... 150
Samowyzw .............................................................. 151
Bracket: Seryjne/Bracket pojedynczy ................. 151
Brack.bal.bieli ........................................................ 153
Pilot .......................................................................... 154
Odtwarzanie
Ekran wyświetlany w trybie odtwarzania ................. 155
Przełączanie ekranu podczas odtwarzania .......... 155
Wykaz symboli na ekranie z histogramem ......... 155
Korzystanie z funkcji odtwarzania ............................ 157
Obracanie obrazu ................................................... 157
Tryb oglądania ....................................................... 157
Pokaz zdjęć ............................................................. 158
Wyświetl.odtw. ....................................................... 159
Przewijanie zdjęć panoramicznych ...................... 159
Ochrona obrazów (Chroń) ......................................... 160
Kasowanie obrazów (Kasuj) ...................................... 161
Usuwanie (Wiele obrazów) .................................. 161
Usuwanie wszystkich zdjęć lub filmów w tym samym
trybie oglądania.............................................. 162
Informacje o odtwarzaniu na ekranie telewizora .... 163
Oglądanie 3D ......................................................... 163
Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync .............. 164
Konfiguracja aparatu
Ustawianie formatu i jakości obrazu ........................ 165
Format obrazu ........................................................ 165
Jakość ...................................................................... 165
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu ................... 167
Red.sz.dł.naśw. ....................................................... 167
Red.sz.wys.ISO ....................................................... 167
Przestrzeń barw ...................................................... 168
Wyzw.bez obiek. .................................................... 168
Linia siatki .............................................................. 169
6
Auto podgląd .......................................................... 169
Funkcja przyc. AEL ............................................... 170
Przycisk ISO ........................................................... 171
Przycisk Podgląd .................................................... 171
Elektroniczna przednia kurtyna migawki ........... 171
Jasność LCD ........................................................... 172
Jasność wizjera ....................................................... 172
Tryb ekonomiczny ................................................. 173
Oszcz.energii ........................................................... 173
Ustaw. FINDER/LCD .......................................... 173
Kompensacja obiektywu ............................................ 174
Komp. ob.: Winietowanie obrzeża ....................... 174
Komp. ob.: Aberracja chromatyczna ................... 174
Komp. ob.: Zniekształc. ........................................ 174
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci ........175
Formatuj .................................................................. 175
Numer pliku ............................................................ 175
Nazwa katalogu ...................................................... 175
Wybierz kat. NAGR. ............................................. 176
Nowy katalog .......................................................... 176
Odz. bazę dan. obr. ................................................ 177
Ustaw. przesyłania ................................................. 177
Resetowanie ustawień do wartości domyślnych ...... 179
Sprawdzanie wersji aparatu ....................................... 183
Komputer
Podłączanie aparatu do komputera .......................... 184
Ustawianie połączenia USB ................................. 184
Podłączanie do komputera ................................... 184
Importowanie obrazów do komputera (Windows)
.......................................................................... 185
Importowanie obrazów do komputera (Mac) .... 186
Usuwanie połączenia USB .................................... 187
Tworzenie płyty z filmami .......................................... 188
Tworzenie płyty z obrazem w wysokiej
rozdzielczości (HD) (płyta z nagraniem
AVCHD) ....................................................... 188
7
Tworzenie płyty z obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD) ..................................... 189
Płyty współpracujące z programem „PlayMemories
Home” ............................................................ 190
Drukowanie
Określanie DPOF ....................................................... 191
Nadruk daty ............................................................ 191
Czyszczenie
Czyszczenie aparatu i obiektywu ............................... 192
Czyszczenie czujnika obrazu ...................................... 193
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
Rozwiązywanie problemów ....................................... 196
Komunikaty ostrzegawcze ......................................... 206
Środki ostrożności ....................................................... 209
Używanie aparatu za granicą — źródła zasilania .... 212
AVCHD Format ......................................................... 213
Nagrania 3D ................................................................. 214
Karta pamięci ............................................................... 215
Ładowanie akumulatora/Ładowarka ........................ 217
Licencja ........................................................................ 219
Indeks ............................................................................ 221
8
Podstawowa obsługa
Rozdział „Podstawowa obsługa” zawiera te same
informacje co dostarczona Instrukcja obsługi. W tej
części podano podstawowe informacje z zakresu
obsługi aparatu. Aby w pełniejszy sposób
wykorzystać możliwości aparatu, należy zapoznać się
z rozdziałem „Operacje zaawansowane” (strona 81).
9
Uwagi dotyczące korzystania z
aparatu
Procedura rejestrowania
obrazów
• Opisywany aparat oferuje 2 tryby
obserwowania obiektów: tryb ekranu
LCD wykorzystujący ekran LCD oraz
tryb wizjera wykorzystujący wizjer.
• Zarejestrowany obraz może odbiegać
od obrazu oglądanego przed jego
nagraniem.
Uwagi dotyczące funkcji
opisywanego aparatu
• Aby ustalić, czy jest to urządzenie
zgodne z zapisem 1080 60i bądź z
zapisem 1080 50i, należy sprawdzić
oznaczenie na spodzie aparatu.
Urządzenie zgodne z zapisem
1080 60i: 60i
Urządzenie zgodne z zapisem
1080 50i: 50i
• Aparat jest zgodny zarówno z filmami
w formacie 1080 60p jak i 50p.
Zamiast zastosowania metody zapisu
z przeplotem, która do tej pory
stanowiła standard w trybach
nagrywania, w opisywanym aparacie
wykorzystano metodę zapisu
progresywnego. Dzięki temu
uzyskano wyższą rozdzielczość oraz
bardziej płynny i realistyczny obraz.
• Podczas oglądania obrazów 3D
zarejestrowanych aparatem na
monitorach zgodnych z funkcją 3D
mogą wystąpić objawy dyskomfortu,
np.: zmęczenie oczu, nudności lub
uczucie zmęczenia. Dlatego w trakcie
oglądania obrazów 3D wskazane są
regularne przerwy. Potrzeba robienia
przerw i ich częstotliwość zależą od
indywidualnych predyspozycji, należy
więc ustalić własną normę
postępowania. W przypadku
wystąpienia objawów chorobowych
należy przerwać oglądanie obrazów
3D i w razie potrzeby zasięgnąć
porady lekarza. Należy również
sięgnąć do instrukcji obsługi
10
podłączonego urządzenia lub
wykorzystywanego z aparatem
oprogramowania. Wzrok dziecka jest
bardzo wrażliwy (zwłaszcza w
przypadku dzieci poniżej 6 roku
życia). Przed wyrażeniem zgody na
oglądanie obrazów 3D należy
zasięgnąć porady eksperta, np.
pediatry lub okulisty. Należy
koniecznie sprawdzać, czy dzieci
stosują powyższe środki ostrożności.
Brak rekompensaty za nagrania
Nie ma możliwości uzyskania
rekompensaty za utracone nagrania w
przypadku problemów z ich
zarejestrowaniem lub odtworzeniem z
uwagi na nieprawidłowe działanie
aparatu lub karty pamięci itd.
Zalecenie wykonywania kopii
zapasowych
Aby uniknąć potencjalnego ryzyka
utraty danych, należy pamiętać o
kopiowaniu danych (wykonaniu kopii
zapasowej) na inny nośnik.
Uwagi dotyczące ekranu LCD,
elektronicznego wizjera,
obiektywu i czujnika obrazu
• Ekran LCD i wizjer elektroniczny są
produkowane z wykorzystaniem
wysoce precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udział sprawnie
działających pikseli wynosi ponad
99,99%. Na ekranie LCD i wizjerze
mogą się jednak stale pojawiać
malutkie czarne i/lub jasne punkciki
(białe, czerwone, niebieskie lub
zielone). Wspomniane punkciki są
normalnym zjawiskiem w procesie
produkcyjnym i nie mają żadnego
wpływu na obrazy.
• Nie należy trzymać aparatu za ekran
LCD.
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
• Nie pozostawiać aparatu przez dłuższy
czas na słońcu i nie kierować go często
w stronę słońca. Wewnętrzny
mechanizm może ulec uszkodzeniu.
Zogniskowanie promieni słonecznych
na pobliskim obiekcie grozi pożarem.
• Z tyłu i dookoła obrotowego trzpienia
zawiasu ekranu LCD znajduje się
magnes. W sąsiedztwie ekranu LCD
nie należy trzymać żadnych
przedmiotów podatnych na działanie
magnesu, na przykład dyskietek lub
kart kredytowych.
• W niskich temperaturach na
wyświetlaczu może wystąpić smużenie
obrazu. Nie jest to usterka. Po
włączeniu aparatu w niskiej
temperaturze wyświetlacz może być
przez pewien czas ciemny.
Wyświetlacz zacznie działać
prawidłowo, gdy aparat nagrzeje się.
Uwagi dotyczące
długotrwałego nagrywania
• W przypadku długotrwałego
fotografowania i filmowania,
temperatura aparatu wzrasta. Po
przekroczeniu pewnego poziomu
temperatury na ekranie pojawi się
symbol
i aparat zostanie
automatycznie wyłączony. Po
wyłączeniu zasilania należy odczekać
co najmniej 10 minut, aby
temperatura wewnątrz aparatu
obniżyła się do bezpiecznego
poziomu.
• W przypadku wysokiej temperatury
otoczenia temperatura aparatu rośnie
szybko.
• Wraz ze wzrostem temperatury
aparatu pogorszeniu może ulec jakość
obrazu. Przed kontynuowaniem
rejestrowania obrazów wskazane jest
odczekanie, aż aparat ostygnie.
• Powierzchnia aparatu może się
nagrzewać. Nie jest to usterka.
Uwagi dotyczące importowania
filmów AVCHD do komputera
W przypadku importowania filmów
AVCHD do komputera z systemem
Windows należy korzystać z
oprogramowania „PlayMemories
Home” znajdującego się na płycie
CD-ROM (w zestawie).
Uwagi dotyczące odtwarzania
filmów na innych urządzeniach
• Aparat używa kodeka MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile do zapisu w
formacie AVCHD. Filmów w
formacie AVCHD zarejestrowanych
opisywanym aparatem nie można
odtwarzać za pomocą poniższych
urządzeń:
– Inne urządzenia kompatybilne z
formatem AVCHD, które nie
obsługują profilu kompresji High
Profile
– Urządzenia niekompatybilny z
formatem AVCHD
Dodatkowo niniejszy aparat używa
kodeka MPEG-4 AVC/H.264 Main
Profile do zapisu w formacie MP4. Z
tego względu filmów w formacie MP4
zarejestrowanych opisywanym
aparatem nie można odtwarzać na
innych urządzeniach niż te, które
obsługują kodek MPEG-4 AVC/
H.264.
• Płyty nagrane w jakości obrazu HD
(wysokiej rozdzielczości) można
odtwarzać tylko na urządzeniach
zgodnych z formatem AVCHD.
Zwykłe odtwarzacze lub nagrywarki
DVD nie mają możliwości
odtwarzania płyt z obrazem w jakości
HD, ponieważ nie są one zgodne z
formatem AVCHD. W przypadku
zwykłych odtwarzaczy lub nagrywarek
DVD mogą również wystąpić
problemy z wysunięciem płyty z
obrazem w jakości HD.
• Filmy 1080 60p/50p można odtwarzać
tylko na kompatybilnych
urządzeniach.
11
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
Ostrzeżenie dotyczące praw
autorskich
Programy telewizyjne, filmy, taśmy
wideo i inne materiały mogą być
chronione prawami autorskimi.
Nagrywanie takich materiałów bez
upoważnienia może stanowić naruszenie
klauzul dotyczących ochrony praw
autorskich.
Zdjęcia wykorzystane w
niniejszej instrukcji
Przykładowe zdjęcia znajdujące się w
niniejszej instrukcji to reprodukcje,
a nie prawdziwe zdjęcia wykonane z
użyciem opisywanego aparatu.
Uwaga dotycząca parametrów i
danych technicznych podanych
w niniejszej instrukcji
Dane dotyczące wydajności oraz dane
techniczne zostały zdefiniowane w
następujących warunkach, chyba że
zaznaczono inaczej: w otoczeniu o
średniej temperaturze 25°C i przy
wykorzystaniu akumulatora
ładowanego przez około 1 godzinę po
zgaśnięciu lampki CHARGE.
Nazwa modelu
Niniejsza instrukcja dotyczy kilku
modeli dostarczanych z różnymi
obiektywami.
Nazwa modelu zależy od dostarczonego
obiektywu. Dostępne modele zależą od
kraju lub regionu.
Nazwa
modelu
Obiektyw
SLT-A57
–
SLT-A57K
DT 18–55 mm
SLT-A57M
DT 18–135 mm
SLT-A57Y
DT 18–55 mm i
DT 55–200 mm
12
Przygotowanie aparatu
Sprawdzenie dostarczonych
elementów
Najpierw należy sprawdzić nazwę modelu otrzymanego aparatu
(strona 12). Dostarczone akcesoria zależą od modelu.
Liczba w nawiasie oznacza liczbę sztuk.
• Przewód zasilający (1)*
(niedołączany w przypadku
USA i Kanady)
• Pokrywka na obiektyw (1)
(mocowana do aparatu)
• Muszla oczna (1) (mocowana
do aparatu)
• Płyta CD-ROM (1)
– Oprogramowanie użytkowe
aparatu α
– Podręcznik α (niniejsza
instrukcja)
• Instrukcja obsługi (1)
SLT-A57K
* W wyposażeniu aparatu mogą
znajdować się różne przewody
zasilające. Należy używać
przewodów odpowiednich dla
danego kraju/regionu.
• Obiektyw o zmiennej
ogniskowej DT 18–55 mm (1)/
Przednia pokrywka obiektywu
(1)/Osłona transportowa (1)
SLT-A57M
• Akumulator wielokrotnego
ładowania NP-FM500H (1)
• Obiektyw o zmiennej ogniskowej
DT 18–135 mm (1)/Przednia
pokrywka obiektywu (1)/Tylna
pokrywka obiektywu (1)/Osłona
przeciwodblaskowa (1)
• Kabel USB (1)
SLT-A57Y
• Pasek na ramię (1)
• Obiektyw o zmiennej
ogniskowej DT 18–55 mm (1)/
Przednia pokrywka obiektywu
(1)/Osłona transportowa (1)
• Obiektyw o zmiennej ogniskowej
DT 55–200 mm (1)/Przednia
pokrywka obiektywu (1)/Tylna
pokrywka obiektywu (1)/Osłona
przeciwodblaskowa (1)
13
Przygotowanie aparatu
Wspólne akcesoria
• Aparat (1)
• BC-VM10A Ładowarka
akumulatora (1)
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje na stronach w nawiasach.
Przód
A Spust migawki (33)
L Pokrętło trybu pracy (39)
B Przełącznik zasilania (29)
M Przycisk
C Pokrętło sterowania
(98, 100, 102)
D Czujnik zdalnego sterowania
(154)
E Lampka samowyzwalacza (151)
F Złącza obiektywu*
G Lustro*
H Przycisk Podgląd (100)/
Przycisk Powiększenie (121)
I Mocowanie obiektywu
J Wbudowana lampa
błyskowa* (44, 133)
K Mikrofon** (111)
14
(podnoszenia
lampy błyskowej) (44, 133)
N Znacznik mocowania
obiektywu (25)
O Przycisk zdejmowania
obiektywu (26)
P Przełącznik trybu ostrości
(112, 119)
* Nie dotykać bezpoœrednio
tych częœci.
**Nie zasłaniać tego elementu
podczas nagrywania filmów.
W przeciwnym razie mogą
wystąpić szumy albo
obniżenie poziomu głoœnoœci.
Elementy aparatu
Tył
B Wizjer*
• Po spojrzeniu w wizjer
uruchamiany jest tryb
wizjera, a po odsunięciu
twarzy od wizjera
przywracany jest tryb ekranu
LCD.
C Pokrętło regulacji dioptrii
(31)
D Ekran LCD (76, 86, 155)
E Czujnik światła (172)
F Muszla oczna (82)
G Fotografowanie: Przycisk Fn
(funkcji) (56, 57)
Podgląd: Przycisk
(Obracanie obrazu) (157)
Przygotowanie aparatu
A Czujniki okularu (82)
H Przycisk sterujący
v/V/b/B/DISP
(Wyświetlacz) (49, 155)/
WB (Balans bieli) (143)/
(Tryb pracy) (48, 150)/
(Efekt wizualny) (140)
I Przycisk sterujący (Enter) /
Przycisk AF (116)/Przycisk
śledzenia obiektu (117)
J Przycisk
(Przewodnik w
aparacie) (66)
Podgląd: Przycisk
(Kasuj)
(37)
K Przycisk
(Odtwarzanie)
(36)
* Nie dotykać bezpoœrednio
tego elementu.
15
Elementy aparatu
Górna częœć
A Stopka akcesoriów z
automatyczną blokadą (134)
B Przycisk MENU (59)
C Przycisk MOVIE (35, 106)
D Przycisk FINDER/LCD
(173)
E Przycisk
(Ekspozycja)
(46)
F Przycisk ISO (136, 171)
G Znacznik
pozycji
przetwornika obrazu (114)
H Fotografowanie: Przycisk
ZOOM (147)
Podgląd: Przycisk
(Powiększenie) (52)
16
I Fotografowanie: Przycisk
AEL (Blokada AE) (129,
170)/Przycisk AV (Wartość
przysłony) (102)
Podgląd: Przycisk
(Pomniejszenie) (52)/
Przycisk
(Indeks zdjęć)
(53)
Elementy aparatu
Boki/spód
• Przymocować oba końce
paska na ramię do aparatu.
C Głośnik
D Gniazdo DC IN
• Aby podłączyć do aparatu
zasilacz AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży),
należy wyłączyć aparat, a
następnie włożyć wtyk
zasilacza do gniazda DC IN w
aparacie.
E Gniazdo mikrofonu
B Gniazdo REMOTE
• Aby podłączyć pilot
RM-L1AM (oddzielnie w
sprzedaży) do aparatu, należy
wsunąć wtyk urządzenia pilot
do gniazda REMOTE,
wyrównując znacznik
umieszczony na wtyku ze
znacznikiem na gnieździe
REMOTE. Sprawdzić, czy
przewód urządzenia pilot jest
skierowany do przodu.
• Po podłączeniu zewnętrznego
mikrofonu automatycznie
wyłączany jest wbudowany
mikrofon. W przypadku
zewnętrznego mikrofonu
zasilanego przez wtyk,
mikrofon jest zasilany przez
aparat.
F Gniazdo mini HDMI (54, 163)
G Gniazdo
(USB) (184)
H Lampka aktywności (23)
I Gniazdo karty pamięci (22)
J Pokrywa karty pamięci (22)
17
Przygotowanie aparatu
A Zaczepy paska na ramię
Elementy aparatu
K Wnęka akumulatora (22)
L Pokrywa akumulatora (22)
M Otwór na statyw
• Używać statywu ze śrubą
krótszą niż 5,5 mm. Na
statywach ze śrubami
dłuższymi niż 5,5 mm nie
można stabilnie zamocować
aparatu, a wszelkie próby
zamocowania grożą jego
uszkodzeniem.
18
Elementy aparatu
Obiektyw
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(W zestawie z modelem
SLT-A57K/A57Y)
A Pierścień nastawiania
ostrości
B Pierścień zoomowania
C Skala ogniskowej
D Znacznik ogniskowej
Przygotowanie aparatu
E Styki obiektywu
F Przełącznik trybu ostrości
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(W zestawie z modelem SLT-A57Y)
G Znacznik mocowania
obiektywu
H Oznaczenie osłony
przeciwodblaskowej
I Przełącznik blokady
powiększenia
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(W zestawie z modelem SLT-A57M)
• Obiektywy DT 18-55mm F3.55.6 SAM/DT 55-200mm F4-5.6
SAM/DT 18-135mm F3.5-5.6
SAM są przeznaczone do
aparatów Sony wyposażonych
w mocowaniem A (modele z
czujnikiem obrazu formatu
APS-C). Nie można stosować
tych obiektywów w aparatach
35mm.
• Informacje na temat innych
obiektywów niż DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM/DT 55-200mm
F4-5.6 SAM/DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM można znaleźć w
instrukcji obsługi dostarczonej
z obiektywem.
19
Ładowanie akumulatora
Przed pierwszym użyciem aparatu należy naładować akumulator
NP-FM500H „InfoLITHIUM” (w zestawie).
Akumulator „InfoLITHIUM” można ładować, nawet jeśli nie został
całkowicie rozładowany.
Można go także używać, jeśli nie został w pełni naładowany.
W nieużywanym urządzeniu akumulator stopniowo rozładowuje się.
Aby nie stracić okazji na udane zdjęcie, przed wykonaniem fotografii
należy kontrolować poziom naładowania akumulatora. Jeśli poziom
naładowania jest niski, należy go ponownie naładować.
1
Włożyć akumulator do
ładowarki.
Docisnąć akumulator, aż do
usłyszenia kliknięcia.
20
Ładowanie akumulatora
2
Podłączyć ładowarkę do
gniazda elektrycznego.
W przypadku USA i Kanady
Wtyk
Lampka świeci: Ładowanie
Lampka nie świeci: Ładowanie
zakończone
Czas
ładowania
Około 175 minut
Kontrolka CHARGE
W przypadku krajów/regionów
innych niż USA i Kanada
Kontrolka CHARGE
Do gniazda
elektrycznego
Uwagi
• Czas ładowania zmienia się w zależności od stopnia rozładowania
akumulatora i warunków ładowania.
• Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia pomiędzy
10°C a 30°C. Ładowanie w temperaturze wykraczającej poza ten zakres może
być nieskuteczne.
• Podłączyć ładowarkę do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego.
21
Przygotowanie aparatu
• W przypadku ładowania
całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze
25°C.
• Po zakończeniu ładowania dioda
CHARGE gaśnie.
Wkładanie akumulatora/karty
pamięci (oddzielnie w sprzedaży)
1
Przesunąć dŸwignię
otwierania pokrywy
akumulatora i otworzyć
pokrywę.
2
Zdecydowanym ruchem
wsunąć akumulator do
samego końca,
naciskając końcem
akumulatora dŸwignię
blokady.
3
Zamknąć pokrywę.
4
Wysunąć i otworzyć
pokrywę karty pamięci.
22
Dźwignia blokady
Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w sprzedaży)
5
Włożyć kartę pamięci.
• Zwracając uwagę, aby ścięty
narożnik karty był zwrócony jak na
rysunku, wsunąć kartę do oporu,
co jest sygnalizowane
charakterystycznym kliknięciem.
Przygotowanie aparatu
6
Upewnić się, że ścięty narożnik
jest właściwie ustawiony.
Zamknąć pokrywę.
Wyjmowanie akumulatora
Wyłączyć aparat. Przesunąć dźwignię
blokady w kierunku wskazanym przez
strzałkę po 10 sekundach od
wyłączenia aparatu i wyjąć
akumulator. Uważać, aby nie upuścić
akumulatora.
Dźwignia blokady
Wyjmowanie karty pamięci
Upewnić się, że lampka aktywności nie jest podświetlona, po czym
otworzyć pokrywę, wsunąć kartę pamięci i docisnąć ją.
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Do zestawu dołączony został akumulator litowo-jonowy z funkcjami
wymiany z aparatem informacji o warunkach pracy. Czas pozostały
do rozładowania akumulatora, który zależy od warunków pracy
aparatu, wyświetlany jest w procentach.
23
Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w sprzedaży)
„Wyczerpany
akumulator.”
Poziom
naładowania
akumulatora Wysoki
Niski
Nie można
wykonywać
więcej zdjęć.
Dostępne karty pamięci
Opisywany aparat obsługuje wymienione poniżej karty pamięci.
Nie można jednak zagwarantować, że wszystkie karty pamięci będą
prawidłowo współpracować z aparatem.
Typy kart pamięci
W niniejszej
instrukcji
Zdjęcia Filmy
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG
Duo
Karta pamięci SD
(Mark2)
Memory Stick
PRO Duo
(Klasa 4 lub
szybsza)
Karta pamięci SDHC
(Klasa 4 lub
szybsza)
Karta pamięci SDXC
(Klasa 4 lub
szybsza)
Karta SD
• Nie można stosować kart MultiMediaCard.
Uwaga
• Obrazów zarejestrowanych na karcie pamięci SDXC nie można importować
ani odtwarzać na komputerach lub urządzeniach AV niezgodnych z systemem
exFAT. Przed podłączeniem aparatu do urządzenia należy upewnić się, że jest
ono zgodne z systemem exFAT. W przypadku podłączenia aparatu do
niezgodnego urządzenia może pojawić się komunikat z prośbą o
sformatowanie karty. W żadnym wypadku nie wolno formatować karty w
odpowiedzi na ten komunikat, gdyż wykonanie tej operacji spowoduje
usunięcie wszystkich danych. (exFAT to system plików wykorzystywany na
kartach pamięci SDXC.)
24
Zakładanie obiektywu
1
• Czynność wymiany obiektywu
należy przeprowadzać możliwie
szybko, unikając zakurzonych
miejsc, aby do wnętrza aparatu nie
przedostał się kurz lub inne
zanieczyszczenia.
• Przed przystąpieniem do
fotografowania zdjąć z obiektywu
przednią pokrywkę obiektywu.
2
Zamocować obiektyw,
po uprzednim
wyrównaniu
pomarańczowych
znaczników na
obiektywie i na aparacie.
Przednia pokrywka obiektywu
Pokrywka na
obiektyw
Osłona transportowa
Pomarańczowe znaczniki
25
Przygotowanie aparatu
Zdjąć pokrywkę na
obiektyw z korpusu
aparatu i osłonę
transportową z tylnej
częœci obiektywu.
Zakładanie obiektywu
3
Obracać obiektyw
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara,
aż do pozycji blokady,
co sygnalizowane jest
charakterystycznym
kliknięciem.
• Obiektyw należy nakładać prosto.
Uwagi
• Zakładając obiektyw, nie należy naciskać przycisku zdejmowania obiektywu.
• Nie wolno zakładać obiektywu z użyciem siły.
• Obiektywy z mocowaniem E nie są zgodne z opisywanym aparatem.
• W przypadku obiektywu wyposażonego w gniazdo statywu, obiektyw należy
mocować na statywie wykorzystując właśnie to gniazdo, aby zrównoważyć
ciężar obiektywu.
• Po zamocowaniu obiektywu do aparatu należy pewnie trzymać zarówno
aparat jak i obiektyw.
• Nie wolno chwytać za element obiektywu, który wysuwa się podczas
korzystania z zoomu lub ustawiania ostrości.
Zdejmowanie obiektywu
1
26
Nacisnąć do końca
przycisk zdejmowania
obiektywu i przekręcić
obiektyw odwrotnie do
ruchu wskazówek
zegara, aż się zatrzyma.
Przycisk zdejmowania obiektywu
Zakładanie obiektywu
2
Założyć pokrywki z
przodu i z tyłu obiektywu
oraz pokrywę na
obiektyw na korpus
aparatu.
Przygotowanie aparatu
• Przed założeniem oczyścić je z
kurzu.
• W zestawie z obiektywem
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM nie ma
tylnej pokrywki obiektywu. Jeżeli
obiektyw będzie przechowywany
oddzielnie po wykręceniu z
aparatu, należy zakupić tylną
pokrywkę obiektywu ALC-R55.
Zakładanie osłony przeciwodblaskowej na obiektyw
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo
wystąpienia flary i zapewnić
maksymalną jakość obrazu, wskazane
jest korzystanie z osłony
przeciwodblaskowej na obiektyw.
Zamocować osłonę w gnieździe na
krawędzi tubusu obiektywu i obrócić
ją zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż wskoczy na swoje miejsce.
Uwagi
• Osłona przeciwodblaskowa nie jest dołączana do obiektywu DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM. Można stosować osłonę ALC-SH108 (oddzielnie w sprzedaży).
• Osłona przeciwodblaskowa na obiektyw może zasłaniać światło lampy
błyskowej. Gdy używana jest lampa błyskowa, należy zdjąć z obiektywu
osłonę przeciwodblaskową.
• Przechowywać po nałożeniu wykręconej osłony przeciwodblaskowej w
odwrotnym kierunku na obiektyw.
27
Zakładanie obiektywu
Uwagi dotyczące zmiany obiektywu
Pyłki kurzu lub inne zanieczyszczenia przylegające do powierzchni
czujnika obrazu (odpowiednika błony filmowej), które przedostały się
do wnętrza aparatu podczas wymiany obiektywu, w pewnych
warunkach fotografowania mogą być widoczne na zdjęciu w postaci
ciemnych punktów.
Aparat jest wyposażony w funkcję zabezpieczenia przed kurzem,
zapobiegającą osiadaniu kurzu na czujniku obrazu. Czynność
mocowania/zmiany obiektywu należy jednak wykonywać możliwie
szybko i z dala od źródeł zanieczyszczeń.
28
Włączanie aparatu i ustawianie
zegara
Po pierwszym włączeniu aparatu pojawi się ekran Ustawianie daty/czasu.
1
Ustawić przełącznik
zasilania w pozycji ON w
celu włączenia aparatu.
Przygotowanie aparatu
Pojawi się ekran ustawiania daty i
godziny.
• Aby wyłączyć aparat, ustawić
przełącznik w pozycji OFF.
2
Sprawdzić, czy na ekranie
LCD zaznaczono [Enter],
a następnie nacisnąć
œrodkową częœć
przycisku sterującego.
3
Wybrać region korzystając z sekcji b/B
przycisku sterującego, a następnie nacisnąć
jego œrodkową częœć.
4
Do wyboru pozycji służą
przyciski b/B, a do
ustawiania wartoœci
numerycznych —
przyciski v/V.
[Zmiana czasu:]: Włącza lub
wyłącza przełączanie na czas letni.
[Format daty:]: Wybór formatu
wyświetlania daty.
• Północ to 12:00 AM, a południe 12:00 PM.
29
Włączanie aparatu i ustawianie zegara
5
Powtarzać punkt 4, aby ustawić pozostałe
pozycje, a następnie nacisnąć œrodkową częœć
przycisku sterującego.
6
Sprawdzić, czy zaznaczono [Enter], a następnie
nacisnąć œrodkową częœć przycisku sterującego.
Anulowanie wprowadzonego ustawienia daty/czasu
Nacisnąć przycisk MENU.
Ponowne ustawianie daty i godziny
Przy pierwszym włączeniu aparatu ekran ustawiania daty/godziny
pojawia się automatycznie. Kolejnym razem datę i godzinę można
ustawić z poziomu menu.
Przycisk MENU t
1 t [Ust.daty/czasu]
Ponowne ustawianie regionu
Istnieje możliwość ustawienia regionu, w którym aparat będzie
używany. Opcja ta pozwala ustawić strefę lokalną w przypadku
wyjazdu za granicę.
Przycisk MENU t
1 t [Nastawia region]
Zapamiętanie ustawienia daty i godziny
Wbudowany akumulator aparatu umożliwia zapamiętanie daty,
godziny i innych ustawień niezależnie od tego, czy zasilanie jest
włączone lub nie, albo akumulator włożony lub nie (strona 210).
30
Przed przystąpieniem do
rejestrowania obrazów
Regulacja wizjera do ostroœci wzroku (korekcja
dioptryczna)
Przygotowanie aparatu
Dopasować ustawienie
pokrętła regulacji dioptrii
do swojego wzroku w taki
sposób, aby ekran w
wizjerze był wyraŸnie
widoczny.
• Jeśli na ekranie wizjera nie jest
widoczny cały obraz, możliwe jest
wyskalowanie ekranu wizjera
(strona 61).
Uwaga
• W opisywanym aparacie nie można stosować przystawki do korekcji
dioptrycznej (oddzielnie w sprzedaży).
Prawidłowe trzymanie aparatu
Należy ustabilizować górną częœć ciała i przyjąć
pozycję, która pozwoli zapobiec poruszeniom
aparatu.
W trybie ekranu LCD
W trybie wizjera
W trybie wizjera
(pozycja pionowa)
31
Przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów
Punkt 1
Jedną ręką należy trzymać uchwyt aparatu, a drugą ręką obsługiwać
obiektyw.
Punkt 2
Przyjąć stabilną pozycję w lekkim rozkroku, ze stopami oddalonymi
od siebie na szerokość ramion.
Punkt 3
Lekko przyciągnąć łokcie do ciała.
Podczas fotografowania w pozycji klęczącej ustabilizować górną część
ciała, umieszczając łokieć na kolanie.
32
Rejestrowanie i wyœwietlanie obrazów
Fotografowanie
Tryb „Inteligentna auto” umożliwia łatwe fotografowanie dowolnych
obiektów w każdych warunkach, ponieważ aparat przeprowadza
ocenę sytuacji i koryguje ustawienia.
Podczas wykonywania zdjęcia w miejscu, w którym użycie lampy
błyskowej jest niedozwolone, należy wybrać opcję
.
1
lub
2
Przytrzymać aparat, kontrolując ujęcie na
ekranie LCD lub wizjerze.
3
Umieœcić obiekt w
ramce obszaru AF.
• Jeżeli miga wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach
aparatu), podczas fotografowania
należy trzymać aparat nieruchomo
lub skorzystać ze statywu.
• Gdy aparat rozpoznaje ujęcie, na
ekranie zostaje wyświetlona ikona
Rozpoznawania ujęcia i następuje
wybór odpowiednich dla danej
sceny ustawień.
Wskaźnik
(Ostrzeżenie o
drganiach aparatu)
Obszar AF
33
Rejestrowanie i wyœwietlanie obrazów
Ustawić pokrętło trybu
pracy na tryb
lub
(Lampa błys. wył.).
Fotografowanie
4
5
Jeœli jest używany
obiektyw zoom,
przekręcić pierœcień
zoomowania, a potem
zdecydować, czy ma
zostać wykonane zdjęcie.
Pierścień
zoomowania
Nacisnąć spust migawki
do połowy, aby ustawić
ostroœć.
Po potwierdzeniu ostroœci zostanie
podœwietlony wskaŸnik z lub
(WskaŸnik ostroœci) (strona 113).
Wskaźnik ostrości
6
Naciœnij do końca spust
migawki, aby wykonać
zdjęcie.
• Gdy aparat wykrywa i rejestruje
twarz przy funkcji [Autom. kadr.
portr.] ustawionej w trybie
[Automatyczne], uchwycony
obraz jest automatycznie
przycinany w celu stworzenia
udanej kompozycji. Zapisywany
jest zarówno oryginalny jak i
wyskalowany obraz (strony 125).
34
Nagrywanie filmów
1
Nacisnąć przycisk
MOVIE, aby rozpocząć
nagrywanie.
Przycisk MOVIE
2
Ponowne naciœnięcie przycisku MOVIE kończy
nagrywanie.
Uwagi
• Podczas nagrywania filmu mogą być również rejestrowane dźwięki
towarzyszące pracy aparatu oraz odgłosy mechanizmu obiektywu. Nagrywanie
dźwięku można wyłączyć ustawiając opcję [Nagrywanie dźwięku] na [WYŁ.]
(strona 111).
• Czas ciągłego nagrywania filmu może być krótszy i zależy on od temperatury
otoczenia i od stanu aparatu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w
części zatytułowanej „Uwagi dotyczące nagrywania filmów w trybie ciągłym”.
• Zbyt wysoką temperaturę aparatu sygnalizuje pojawienie się symbolu
.
Aparat należy wyłączyć i odczekać aż ostygnie (strona 207).
35
Rejestrowanie i wyœwietlanie obrazów
• Nagrywanie filmów można
uruchamiać z dowolnego trybu
ekspozycji.
• Czas otwarcia migawki i wartość
przysłony są dobierane
automatycznie. Aby ustawić
określone wartości tych
parametrów, pokrętło trybu pracy
należy ustawić na
(Film)
(strona 108).
• W trybie autofokusa aparat dalej
ustawia ostrość.
Odtwarzanie obrazów
1
Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
2
Przycisk MENU t
1 t [Tryb oglądania] t
Wybór właœciwego trybu
• Aby wyświetlić zdjęcia, należy zaznaczyć [Widok katalogu (Zdjęcia)],
z kolei aby odtworzyć filmy, należy zaznaczyć [Widok katalogu
(MP4)] lub [Widok AVCHD] w zależności od formatu pliku.
3
Wybrać zdjęcie, używając sekcji b/B przycisku
sterującego.
• Aby odtworzyć filmy, wystarczy nacisnąć środkową sekcję przycisku
sterującego.
Podczas odtwarzania filmów
Obsługa przycisku sterującego/
pokrętła regulacyjnego
Wstrzymanie/wznowienie
odtwarzania
z
Przewijanie do przodu
B
Przewijanie do tyłu
b
Odtwarzanie do przodu w
zwolnionym tempie
W trakcie pauzy obrócić pokrętło
regulacyjne w prawo
Odtwarzanie do tyłu w
zwolnionym tempie
W trakcie pauzy obrócić pokrętło
regulacyjne w lewo
• Film będzie odtwarzany klatka po klatce.
Regulacja poziomu głośności
V t v/V
Wyświetlanie informacji
v
Uwaga
• Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem filmów zarejestrowanych na innych
urządzeniach z poziomu opisywanego aparatu.
36
Kasowanie obrazów (Kasuj)
Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Przed usunięciem upewnić
się, czy na pewno dane zdjęcie nie jest potrzebne.
Uwaga
• Nie można skasować obrazów chronionych.
Kasowanie aktualnie wyœwietlanego obrazu
Wyœwietlić obraz, który
ma być skasowany i
nacisnąć przycisk .
Rejestrowanie i wyœwietlanie obrazów
1
Przycisk
2
Zaznaczyć [Kasuj] korzystając z sekcji v
przycisku sterującego, a następnie nacisnąć
jego œrodkową częœć.
37
Rejestrowanie obrazów w zale¿noœci od obiektu
Zmiana kąta ustawienia ekranu
LCD
Ustawić ekran LCD tak, aby był
dobrze widoczny.
• Ekran LCD można pochylić o
180 stopni.
• Z pozycji, w której ekran LCD jest
skierowany do przodu, można go
obrócić w lewo o 270 stopni.
• Gdy ekran LCD nie jest używany,
wskazane jest jego złożenie ekranem
skierowanym w stronę aparatu.
Uwaga
• Przy otwartym ekranie LCD czujnik oka
może nie działać w przypadku
fotografowania z dołu. Jeżeli po
spojrzeniu przez wizjer monitor nie
zostanie automatycznie włączony, należy
nacisnąć przycisk FINDER/LCD.
38
Rejestrowanie obrazów w
różnych trybach
Ustawić pokrętło trybu pracy w
pozycję odpowiadającą
wybranemu trybowi.
Opisywany aparat wyposażony jest w następujące tryby rejestrowania
obrazu:
Tryb „Inteligentna auto” umożliwia łatwe
fotografowanie dowolnych obiektów w każdych
warunkach, ponieważ aparat przeprowadza ocenę
sytuacji i koryguje ustawienia. W przypadku
fotografowania bez lampy błyskowej należy wybrać
opcję „Lampa błys. wył.”.
(Lepsza
automatyka)
(40, 90)
Aparat rozpoznaje warunki fotografowania i
przeprowadza ich ocenę, po czym automatycznie dobiera
odpowiednie ustawienia. W razie potrzeby w aparacie
można zapisać 1 właściwy obraz przez nałożenie lub
rozdzielenie kilku obrazów.
(Wybór
sceny) (41, 91)
Wybór odpowiedniego trybu w zależności od
fotografowanego obiektu lub warunków fotografowania
pozwala wykonać zdjęcie z najbardziej optymalnym
ustawieniem dla danego obiektu.
(Rozległa
Możliwość robienia zdjęć panoramicznych.
panorama) (42, 94)
(Rozległa
panorama 3D)
(42, 94)
Możliwość robienia panoramicznych zdjęć 3D do
odtwarzania na ekranie telewizora zgodnego z funkcją 3D.
(Tryb Ciągły Aparat rejestruje zdjęcia do momentu zwolnienia spustu
Priorytet AE) (43, migawki. Aparat rejestruje zdjęcia w sposób ciągły z
96)
maksymalną szybkością 12 lub 10 zdjęć na sekundę.
(Film) (35, 106) Możliwość filmowania z ręczną regulacją ekspozycji
(zarówno czasu otwarcia migawki, jak i wartości
przysłony).
39
Rejestrowanie obrazów w zależnoœci od obiektu
(Inteligentna
auto)/
(Lampa
błys. wył.) (33, 90)
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach
(Program Auto) Możliwość fotografowania z automatyczną regulacją
(97)
ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki, jak i
wartości przysłony). Pozostałe parametry można
regulować ręcznie.
(Priorytet
przysłony) (98)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
wartości przysłony za pomocą pokrętła sterującego.
(Priorytet
migawki) (100)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
czasu otwarcia migawki za pomocą pokrętła sterującego.
(Ekspozycji
ręcznej) (102)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i
wartości przysłony).
Lepsza automatyka
1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Lepsza
automatyka).
2 Skierować aparat na obiekt.
Symbol rozpoznanego trybu sceny
Po rozpoznaniu przez aparat
warunków fotografowania i dobraniu
odpowiednich ustawień podawane są
następujące informacje: symbol
rozpoznanego trybu sceny,
odpowiednia funkcja fotografowania,
liczba zdjęć do wykonania.
Funkcja fotografowania
Liczba zdjęć do wykonania
3 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
Scena rozpoznana przez aparat
(Scena nocna)
(Z ręki o zmierzchu)
(Portret pod światło)
(Portret)
(Scena nocna-statyw)
(Pod światło)
(Makro)
(Nocny portret)
(Reflektor)
40
(Słabe oświetl.)
(Krajobraz)
(Dziecko)
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach
Funkcja fotografowania
Zdjęcia seryjne (150)
Synch.dł.czas. (44, 133) Auto HDR (138)
Aut. bł. w dzień
Dł. cz. otw. mig.
Z ręki o zmierzchu (41, 91)
Wybór sceny
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na
(Wybór sceny).
2 Korzystając z sekcji v/V wybrać odpowiedni tryb,
po czym nacisnąć częœć œrodkową przycisku
sterującego.
3 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
(Portret)
Rozmycie tła i wyostrzenie fotografowanego obiektu.
Delikatne uwydatnienie odcieni skóry.
(Sporty)
Poruszający się obiekt jest fotografowany z krótkim
czasem otwarcia migawki, aby wyglądał jakby był
nieruchomy. Aparat wykonuje zdjęcia w sposób ciągły,
aż do momentu zwolnienia spustu migawki.
(Makro)
Fotografowanie obiektów z bliska, na przykład kwiatów
lub potraw.
(Krajobraz)
Do zdjęć krajobrazu z zachowaniem ostrości obrazu i
żywych kolorów w całym zakresie.
(Zachód
słońca)
(Scena nocna)
(Z ręki o
zmierzchu)
Możliwość uzyskania pięknej czerwieni na zdjęciach
wschodzącego lub zachodzącego słońca.
Możliwość utrwalania ujęć nocnych z pewnej odległości z
zachowaniem atmosfery ciemności otoczenia.
Do ujęć nocnych bez użycia statywu przy mniejszym
poziomie szumu i rozmyć. Wykonywana jest seria zdjęć,
które są później poddawane obróbce w celu ograniczenia
rozmycia obrazu, widocznych poruszeń i szumów.
(Nocny portret) Do robienia zdjęć portretowych nocą.
41
Rejestrowanie obrazów w zależnoœci od obiektu
• Aby zmienić scenę, wystarczy nacisnąć przycisk Fn, po czym wybrać
inną scenę.
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach
Rozległa panorama/
Rozległa panorama 3D
1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
panorama)/
(Rozległa
(Rozległa panorama 3D).
2 Aparat należy skierować na
krawędŸ obiektu, po czym
nacisnąć do połowy spust
migawki, aby wyregulować
ostroœć.
Ten fragment nie zostanie utrwalony
3 Wcisnąć spust migawki do końca.
4 Prowadzić aparat w
poziomie lub w pionie do
końca, korzystając z paska
pomocniczego
wyœwietlanego na ekranie.
Pasek pomocniczy
42
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach
Tryb ciągłego prior. AE
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na
(Tryb Ciągły
Priorytet AE).
2 Korzystając z sekcji v/V przycisku sterującego,
zaznaczyć wybrany tryb, po czym nacisnąć œrodkową
sekcję z przycisku sterującego.
• Aby zmienić dany tryb, wystarczy nacisnąć przycisk Fn, po czym
wybrać inny tryb.
• Aparat rejestruje zdjęcia do momentu zwolnienia spustu migawki.
(Ciągły
Prior. AE z
zoomem cyfr.)
Aparat rejestruje zdjęcia w sposób ciągły z maksymalną
szybkością 12 zdjęć na sekundę.
• Minimalna skala zoomu aparatu jest ustawiona na 1,4x,
a rozmiar obrazu można ustawić na M (średni) lub S
(mały).
(Ciągły
Priorytet AE)
Aparat rejestruje zdjęcia w sposób ciągły z maksymalną
szybkością 10 zdjęć na sekundę. Rozmiar obrazu można
ustawić na L (duży).
43
Rejestrowanie obrazów w zależnoœci od obiektu
3 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcia obiektów.
Korzystanie z funkcji fotografowania i filmowania
Używanie lampy błyskowej
Wykorzystanie lampy błyskowej w ciemnym miejscu, umożliwia
robienie jasnych zdjęć obiektów i pomaga zapobiegać poruszeniu
aparatu. Fotografując pod słońce, można użyć lampy błyskowej do
wykonania jasnego zdjęcia podświetlonego obiektu.
1 Przycisk Fn t
(Tryb błysku) t Wybór wybranego
ustawienia
• Dalsze informacje na temat dostępnych trybów lampy błyskowej w
poszczególnych trybach fotografowania można znaleźć na stronie 80.
2 Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
Lampa błyskowa otworzy się.
• W trybie Inteligentna auto, Lepsza
automatyka lub Wybór sceny lampa
błyskowa otwierana jest
automatycznie przy niedostatecznym
oświetleniu lub podświetleniu obiektu
od tyłu. Wbudowana lampa błyskowa
nie otworzy się nawet po naciśnięciu
przycisku .
3 Po naładowaniu lampy
błyskowej zrobić zdjęcie
obiektu.
Migający
: Lampa błyskowa jest
ładowana. Gdy wskaźnik miga, nie
można zwolnić migawki.
Podświetlony
: Lampa błyskowa
jest naładowana i gotowa do błysku.
• Po naciśnięciu spustu migawki do
połowy przy słabym oświetleniu w
trybie autofokusa, lampa błyskowa
może zostać uruchomiona, aby
ułatwić ustawianie ostrości na
obiekcie (Wspomaganie AF).
44
Wskaźnik
(Ładowanie
lampy błyskowej)
Używanie lampy błyskowej
(Lampa błys.
wył.)
(Auto błysk)
Błysk nie jest wyzwalany nawet po podniesieniu
wbudowanej lampy błyskowej.
• Opcji tej nie można wybrać przy pokrętle trybu pracy
ustawionym na P, A, S lub M. Lampa nie będzie
jednak błyskać, jeżeli nie zostanie wysunięta.
Błyska, gdy jest ciemno lub aparat jest ustawiony pod
światło.
(Bł.wypełniający) Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
(Synch.dł.czas.) Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
Fotografowanie w trybie synchronizacji z długimi
czasami otwarcia migawki umożliwia uchwycenie
wyraźnego obrazu zarówno obiektu, jak i tła dzięki
zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia migawki.
(Bł. zamykający) Błyska tuż przed zakończeniem ekspozycji przy
każdorazowym wyzwoleniu migawki.
Korzystanie z funkcji fotografowania i filmowania
(Bezprzewodowy) Uruchamiana jest zewnętrzna lampa błyskowa
(oddzielnie w sprzedaży) niepodłączona do aparatu
(fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową).
45
Regulowanie jasnoœci obrazu
W trybach ekspozycji innych niż M ekspozycja jest dobierana
automatycznie (Ekspozycja automatyczna).
Ekspozycję ustaloną automatycznie można skorygować korzystając z
funkcji kompensacji ekspozycji. Cały obraz można rozjaśnić,
przesuwając ekspozycję w kierunku symbolu +. Natomiast
przyciemnić go, przesuwając ekspozycję w kierunku symbolu –
(Kompensacja ekspozycji).
1 Nacisnąć przycisk
Przycisk
.
2 Ustawić ekspozycję za
pomocą pokrętła
regulacyjnego.
W stronę + (powyżej): rozjaśnia obraz.
W stronę – (poniżej): przyciemnia
obraz.
• W trybie wizjera ekspozycję można
potwierdzić przy użyciu skali EV.
Ekran LCD po
regulacji ekspozycji.
Skompensowana ekspozycja
Ekran w wizjerze
Ekspozycja standardowa
3 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
46
Regulowanie jasnoœci obrazu
Techniki fotografowania
• Poziom kompensacji ustawia się przez sprawdzenie zapisanego
zdjęcia.
• Za pomocą funkcji bracketingu można wykonać wiele zdjęć z
ekspozycją przesuniętą w kierunku strony + lub – (strona 151).
Uwaga
• Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na Inteligentna
auto, Lepsza automatyka lub Wybór sceny.
Korzystanie z funkcji fotografowania i filmowania
47
Wybór trybu pracy
Dostępne tryby pracy to na przykład tryb zdjęć pojedynczych, zdjęć
seryjnych lub bracketingu.
na przycisku sterującym
t Wybór właœciwego trybu
(Pojedyncze
zdjęcie) (150)
Jest to normalny tryb fotografowania.
(Zdjęcia
seryjne) (150)
Aparat rejestruje zdjęcia seryjnie.
(Samowyzw)
(151)
Użycie 10-sekundowego samowyzwalacza jest wygodne,
gdy fotografujący ma być na zdjęciu, a wyzwalacz
2-sekundowy pomaga zredukować drgania aparatu.
(Bracket:
Seryjne) (151)
Wykonywane są kolejno 3 zdjęcia przy różnych
poziomach ekspozycji.
(Bracket
pojedynczy) (151)
Istnieje możliwość zrobienia 3 zdjęć, jedno po drugim,
o różnych poziomach ekspozycji.
(Brack.bal. W oparciu o wybrany balans bieli i temperaturę
barwową/filtr kolorowy rejestrowane są 3 zdjęcia z
bieli) (153)
przesunięciem balansu bieli.
(Pilot) (154)
48
Istnieje możliwość fotografowania z wykorzystaniem
przycisków SHUTTER i 2SEC (wyzwolenie migawki z
2-sekundowym opóźnieniem) na urządzeniu pilot
bezprzewodowy RMT-DSLR1 (oddzielnie w sprzedaży).
Przełączanie wyœwietlanych
danych nagrywania (DISP)
Każdorazowe naciśnięcie DISP na
przycisku sterującym powoduje
zmianę wyświetlanych na ekranie
danych nagrywania obrazu.
Istnieje możliwość wyboru dostępnych
opcji wyświetlania oddzielnie dla
wizjera i ekranu LCD.
Wyświetl. graf.
Wyśw. wszystk. inf.
Brak informacji
Poziom
Ekran graficzny
Na ekranie graficznym w formie
wykresu prezentowany jest czas
otwarcia migawki oraz wartość
przysłony i w sposób czytelny
przedstawiona jest zasada działania
ekspozycji. Znaczniki na wskaźniku
czasu otwarcia migawki i wskaźniku
wartości przysłony wskazują bieżącą
wartość.
Wartość przysłony
Czas otwarcia migawki
49
Korzystanie z funkcji fotografowania i filmowania
Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania
Ustawianie rozmiaru obrazu
Rozm. Obrazu
Przycisk MENU t
1 t [Rozm. Obrazu] t Wybór
właœciwego rozmiaru
[Format obrazu]: [3:2]
Rozmiar obrazu
Wskazówki praktyczne
L:16M
4912 × 3264 pikseli
W przypadku odbitek
maksymalnie w formacie A3+
M:8.4M
3568 × 2368 pikseli
W przypadku odbitek
maksymalnie w formacie A4
S:4.0M
2448 × 1624 pikseli
W przypadku odbitek
maksymalnie w formacie L/2L
[Format obrazu]: [16:9]
Rozmiar obrazu
Wskazówki praktyczne
L:14M
4912 × 2760 pikseli
M:7.1M
3568 × 2000 pikseli
S:3.4M
2448 × 1376 pikseli
Do odtwarzania na
telewizorach wysokiej
rozdzielczości
Uwaga
• W przypadku wyboru zdjęcia w formacie RAW z ustawieniem [Jakość],
rozmiar zdjęcia RAW odpowiada ustawieniu L. Ten rozmiar nie jest
wyświetlany na wyświetlaczu.
Panorama: Rozmiar
Istnieje możliwość ustawienia rozmiaru obrazów panoramicznych.
Rozmiar obrazu zależy od ustawienia kierunku fotografowania
(strona 96).
Przycisk MENU t
1 t [Panorama: Rozmiar] lub
[Pan. 3D: rozm. obr.] t Wybór wybranego rozmiaru
50
Ustawianie rozmiaru obrazu
[Panorama: Rozmiar]
Standardowy
Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W górę]
[W dół]: 3872 × 2160
Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W prawo]
[W lewo]: 8192 × 1856
Szeroki
Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W górę]
[W dół]: 5536 × 2160
Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W prawo]
[W lewo]: 12416 × 1856
[Pan. 3D: rozm. obr.]
16:9
1920 × 1080
Standardowy
4912 × 1080
Szeroki
7152 × 1080
Korzystanie z funkcji fotografowania i filmowania
51
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Powiększanie obrazów
Zdjęcie można powiększyć, aby je dokładniej obejrzeć. Jest to
wygodny sposób sprawdzenia ostrości nagranego obrazu.
1 Wyœwietlić obraz, który ma
być powiększony, a następnie
nacisnąć przycisk .
Przycisk
2 Powiększyć lub pomniejszyć obraz, używając
przycisku
lub przycisku
.
• Obracanie pokrętła sterującego powoduje przełączanie obrazów przy
zachowaniu powiększenia. Po zrobieniu kilku zdjęć w tej samej
kompozycji można porównać warunki ustawienia ostrości.
3 Wybrać fragment, który ma być powiększony,
używając sekcji v/V/b/B przycisku sterującego.
Aby anulować odtwarzanie powiększone
Nacisnąć środkową sekcję przycisku sterującego, aby przywrócić
normalny rozmiar obrazu.
52
Przełączanie do wyœwietlania
listy obrazów
Na ekranie można wyświetlić kilka obrazów jednocześnie.
Nacisnąć przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran indeksu
obrazów.
• Istnieje możliwość wyboru liczby
zdjęć wyświetlanych na jednym
ekranie indeksu obrazów za pomocą
opcji [Indeks obrazów] znajdującej
się w
Menu Odtwarzanie.
Przycisk
Aby powrócić do pojedynczego obrazu
Po wybraniu właściwego zdjęcia nacisnąć środkową część przycisku
sterującego.
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Wyœwietlanie wybranego folderu
Przyciskiem sterującym zaznaczyć
pasek z lewej strony ekranu indeksu
obrazów, a następnie wybrać właściwy
katalog, korzystając z przycisków v/V.
Naciśnięcie środkowej sekcji
przycisku sterującego przy
zaznaczonym lewym pasku powoduje
zmianę trybu wyświetlania.
53
Oglądanie obrazów na ekranie
telewizora
Do wyświetlania na ekranie telewizora zdjęć zarejestrowanych przy
użyciu aparatu potrzebny jest kabel HDMI (oddzielnie w sprzedaży)
oraz odbiornik telewizyjny HD wyposażony w gniazdo HDMI.
1 Przed podłączeniem aparatu
do telewizora należy
wyłączyć aparat i telewizor.
1 złącze do
gniazda HDMI
Kabel HDMI
(oddzielnie w
sprzedaży)
2 złącze do
mini gniazda HDMI
2 Włączyć telewizor i wybrać sygnał wejœciowy.
• Należy zapoznać się również z instrukcją obsługi telewizora.
3 Włączyć aparat i nacisnąć
przycisk
.
Zdjęcia wykonane aparatem pojawią
się na ekranie telewizora.
Wybrać odpowiedni obraz korzystając
z sekcji b/B przycisku sterującego.
• Ekran LCD w aparacie pozostanie
wyłączony.
Przycisk sterujący
Przycisk
54
Wykaz funkcji
Funkcje obsługiwane
przyciskami/przełącznikiem
Te przyciski/przełącznik umożliwiają konfigurowanie lub
uruchamianie różnorodnych funkcji.
Informacje na temat lokalizacji przycisków/przełącznika można
znaleźć w rozdziale „Elementy aparatu” (strona 14).
Przycisk
Przycisk
(44, 133)
(46)
Przycisk ISO (136)
Podnoszenie lampy błyskowej.
Kompensacja ekspozycji.
Regulacja czułości ISO.
Przycisk FINDER/LCD Przełączanie wyświetlania pomiędzy ekranem LCD
(173)
a wizjerem.
Wyświetlanie ekranu menu do konfiguracji opcji
menu.
Przycisk MOVIE
(35, 106)
Nagrywanie filmów.
Przycisk AEL (129)/
Przycisk AV (102)/
Przycisk
(53)/
Przycisk
(52)
Ustalanie ekspozycji całego ekranu./Ustawianie
wartości przysłony./Równoczesne wyświetlanie
kilku obrazów na ekranie./Pomniejszanie
wyświetlanych obrazów, które zostały wcześniej
powiększone.
Przycisk ZOOM (147)/
Przycisk
(52)
Powiększenie i wykonanie zdjęcia obiektu za
pomocą funkcji zoomu aparatu (ZOOM)./
Powiększanie obrazów w czasie ich oglądania.
Przycisk Fn (56, 57)/
Przycisk
(157)
Wyświetlanie ekranu konfiguracji funkcji
ustawianej przyciskiem Fn./Obracanie obrazów.
Przycisk sterujący
Konfigurowanie poniższych funkcji: Wyświetlacz
(49, 83, 155), Balans bieli (143), Tryb pracy (48,
150), Efekt wizualny (140) i Autofokus (112).
Przycisk
Odtwarzanie obrazów.
Przycisk
Przycisk
(36)
(66)/
(37)
Wykaz funkcji
Przycisk MENU (59)
Wyświetlanie wskazówek dotyczących
rejestrowania obrazów lub Przewodnika w
aparacie./Kasowanie obrazów.
Przełącznik trybu
ostroœci (112, 119)
Przełączanie trybu automatycznego i ręcznego
ustawiania ostrości.
Przycisk Podgląd
(100)/przycisk
Powiększenie (121)
Sprawdzanie rozmycia tła./Możliwość sprawdzenia
ostrości dzięki powiększeniu obrazu przed
wykonaniem zdjęcia.
55
Wybór funkcji za pomocą
przycisku Fn (Funkcja)
Ten przycisk służy do konfigurowania lub wykonywania funkcji
często używanych podczas fotografowania.
1 Nacisnąć przycisk Fn.
2 Korzystając z sekcji v/V/b/B przycisku sterującego
zaznaczyć odpowiednią pozycję, po czym nacisnąć
jego częœć œrodkową z.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji.
3 Zgodnie z przewodnikiem po
operacjach wybrać i
zatwierdzić żądaną funkcję.
Przewodnik po operacjach
Konfigurowanie aparatu bezpoœrednio z poziomu ekranu
informacji o nagrywaniu
W punkcie 2 obrócić pokrętłem regulacyjnym bez naciskania sekcji
środkowej z. Aparat można konfigurować bezpośrednio z poziomu
ekranu informacji o nagrywaniu.
56
Funkcje wybierane przyciskiem
Fn (Funkcja)
Przycisk Fn umożliwia wybór następujących funkcji:
Wybór odpowiedniego trybu odpowiadającego
warunkom fotografowania spośród zaprogramowanych
ustawień Wyboru sceny.
(Portret/Sporty/Makro/Krajobraz/Zachód słońca/Scena
nocna/Z ręki o zmierzchu/Nocny portret)
Film (108)
Wybór trybu ekspozycji odpowiadającego
rejestrowanemu obiektowi lub wybranemu efektowi
oraz nagrywanie filmów.
(P/A/S/M)
Tryb Ciągły
Priorytet AE
(43, 96)
Ustawienie prędkości wykonywania zdjęć w serii.
(Ciągły Prior. AE z zoomem cyfr./Ciągły Priorytet AE)
Tryb pracy
(48, 150)
Ustawianie trybu pracy, na przykład trybu zdjęć
seryjnych.
(Pojedyncze zdjęcie/Zdjęcia seryjne/Samowyzw/Bracket:
Seryjne/Bracket pojedynczy/Brack.bal.bieli/Pilot)
Tryb błysku
(44, 133)
Ustawianie trybu lampy błyskowej.
(Lampa błys. wył./Auto błysk/Bł.wypełniający/
Synch.dł.czas./Bł. zamykający/Bezprzewodowy)
Tryb autofokusa
(115)
Wybór trybu ustawiania ostrości odpowiadającego
sposobowi poruszania się obiektu.
(Pojed. autofokus/Autom. autofokus/Ciągły autofokus)
Obszar AF (116)
Wybór obszaru ostrości.
(Szeroki/Strefa/Punktowy/Lokalny)
Œledzenie obiektu Utrzymywanie ostrości na śledzonym obiekcie.
(117)
(WŁ./WYŁ.)
Uœmiech/Wykr.
tw. (123, 126)
Automatyczne rejestrowanie twarzy przy optymalnym
ustawieniu ostrości i ekspozycji./Wykonywanie zdjęcia
po wykryciu uśmiechu.
(Wykryw. twarzy wył./Wykrywanie twarzy Wł. (rejestr.
twarzy)/Wykryw. twarzy wł./Zdj. z uśmiechem)
Autom. kadr.
portr. (125)
Analiza sceny podczas rejestrowania twarzy oraz
automatyczny zapis kolejnego zdjęcia o zrównoważonej
kompozycji.
(Automatyczne/WYŁ.)
ISO (136)
Ustawianie czułości na światło. Im większa liczba, tym
krótszy czas otwarcia migawki.
(Wieloklatk. red. szumów./ISO AUTO do 16000)
57
Wykaz funkcji
Wybór sceny
(41, 91)
Funkcje wybierane przyciskiem Fn (Funkcja)
Tryb pomiaru
(130)
Wybór metody pomiaru jasności.
(Wielopunktowy/Centraln. ważony/Punktowy)
Korekcja błysku
(131)
Regulacja natężenia błysku lampy.
(+2,0 EV do –2,0 EV)
Balans bieli (143)
Regulacja odcienia barw obrazów.
(Aut.bal.bieli/Światło dzienne/W cieniu/Pochmurnie/
Żarówka/Świetl.: Ciepła biała/Świetl.: Zimna biała/
Świetl.: Dzien. biała/Świetl.: Świat. dzien./Lampa błysk./
Tmp. kol./Filtr/Niestandard.)
DRO/Auto HDR
(137)
Automatyczna kompensacja jasności i kontrastu.
(WYŁ./Opt. D-Range/Auto HDR)
Strefa twórcza
(141)
Wybór właściwej metody obróbki obrazu.
(Standard/Intensywny/Portret/Krajobraz/Zachód słońca/
Czerń i biel)
Efekt wizualny
(140)
Fotografowanie z wybranym filtrem efektowym w celu
wzmocnienia wyrazu.
(WYŁ./Aparat zabawka/Kolor pop/Posteryzacja/Zdjęcie
retro/High-key: Miękki/Kolor częściowy/Cz.-b. duży
kontrast/Miękka ostrość/Malowidło HDR/Cz-b o
bogatej grad./Miniatura)
58
Funkcje wybierane za pomocą
przycisku MENU
Istnieje możliwość konfigurowania podstawowych ustawień aparatu
jako całości, albo rejestrowania obrazów, ich odtwarzania, czy też
wykonywania innych operacji.
Nacisnąć przycisk MENU, następnie skonfigurować wybraną opcję
korzystając z sekcji v/V/b/B przycisku sterującego, po czym nacisnąć
jego środkową sekcję.
Wybór strony menu
Wybór opcji menu
Menu fotografowania
59
Wykaz funkcji
Rozm. Obrazu (50) Wybór rozmiaru zdjęć.
(L:16M/M:8.4M/S:4.0M (Gdy opcja [Format obrazu] jest
ustawiona na 3:2)
L:14M/M:7.1M/S:3.4M (Gdy opcja [Format obrazu] jest
ustawiona na 16:9))
Format obrazu
Wybór formatu zdjęć.
(165)
(3:2/16:9)
Jakoœć (165)
Ustawianie jakości obrazu zdjęć.
(RAW/RAW & JPEG/Wysoka/Standard)
Panorama:
Wybór rozmiaru zdjęć panoramicznych.
Rozmiar (50)
(Standardowy/Szeroki)
Panorama:
Ustawianie kierunku fotografowania w przypadku zdjęć
Kierunek (96)
panoramicznych.
(W prawo/W lewo/W górę/W dół)
Pan. 3D: rozm.
Wybór rozmiaru zdjęć 3D.
obr. (50)
(16:9/Standardowy/Szeroki)
Pan. 3D: kierunek Ustawianie kierunku fotografowania w przypadku zdjęć
(96)
3D.
(W prawo/W lewo)
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Powiększanie obrazu z jakością lepszą niż uzyskana
dzięki Zoomowi cyfrowemu.
(WŁ./WYŁ.)
Zoom cyfrowy
Uzyskanie większego powiększenia obrazu niż dzięki
(107, 147)
Wyraźnemu zoomowi obrazu. Z funkcji tej można
również skorzystać podczas nagrywania filmów.
(WŁ./WYŁ.)
Red.sz.dł.naœw.
Ustawianie redukcji szumów w przypadku zdjęć z czasem
(167)
otwarcia migawki 1 sekunda lub dłuższym.
(WŁ./WYŁ.)
Red.sz.wys.ISO
Ustawianie redukcji szumów w przypadku zdjęć
(167)
wykonywanych przy wysokiej czułości.
(Wysoka/Normalna/Niska)
Reg.błysku (131)
Wybór metody doboru natężenia błysku lampy.
(Błysk ADI/Przedbłysk TTL)
Wspomaganie AF Ustawianie wspomagania AF przydatnego przy
(117)
ustawianiu ostrości przy słabym oświetleniu.
(Automatyczne/WYŁ.)
Przestrzeń barw
Zmiana zakresu odtwarzanych barw.
(168)
(sRGB/AdobeRGB)
WyraŸny zoom
obr. (147)
SteadyShot (88)
Wskaz. dot.
fotograf. (66)
Ustawianie funkcji SteadyShot.
(WŁ./WYŁ.)
Dostęp do wszystkich wskazówek dotyczących
fotografowania.
Menu filmowania
Format pliku (109) Wybór formatu plików filmowych.
(AVCHD/MP4)
Ustawienie
Wybór rozmiaru kadru nagrywanego filmu.
nagrywania (110) (60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
Nagrywanie
Wybór, czy podczas nagrywania filmu ma być
dŸwięku (111)
rejestrowany dźwięk, czy nie.
(WŁ./WYŁ.)
60
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Reduk. szumu
wiatru (111)
SteadyShot (88)
Wyciszanie szumu wiatru podczas nagrywania filmów.
(WŁ./WYŁ.)
Ustawianie funkcji SteadyShot.
(WŁ./WYŁ.)
Menu ustawień własnych
Eye-Start AF
Ustaw. FINDER/
LCD (173)
Powiększ. w
wizjerze
Red.czerw.oczu
Wyzw.bez obiek.
(168)
Pojd. zdj. Lepsza
autom. (90)
Linia siatki (169)
Auto podgląd
(169)
Przycisk DISP
(monitor) (83)
Ustawienie wyświetlania linii siatki w celu wyrównania
konturów obiektu.
(Siatka 3x3/Siatka kwadratowa/Siatka przek+kwad./
WYŁ.)
Wyświetlenie zarejestrowanego obrazu wykonanego
zdjęcia. Ustawianie autopodglądu.
(10 s/5 s/2 s/WYŁ.)
Wybór dostępnych trybów wyświetlania w przypadku
ekranu LCD wybieranych naciśnięciem DISP na
przycisku sterującym.
(Wyświetl. graf./Wyśw. wszystk. inf./Brak informacji/
Poziom/Histogram/Wizjer)
61
Wykaz funkcji
Zdj. ser. Lepsza
autom. (90)
Ustawianie, czy przy patrzeniu przez wizjer ma być
używany autofokus, czy też nie.
(WŁ./WYŁ.)
Ustawianie sposobu przełączania pomiędzy wizjerem a
ekranem LCD.
(Automatyczne/Ręczny)
Zmiana rozmiaru obrazu wyświetlanego przez wizjer.
Jeśli cały obraz nie jest widoczny na ekranie wizjera,
należy ustawić tę opcję na [Standardowy].
(Maksymalne/Standardowy)
Redukcja efektu czerwonych oczu podczas korzystania z
lampy błyskowej.
(WŁ./WYŁ.)
Ustawianie, czy migawka może otwierać się bez
założonego obiektywu.
(Aktywne/Nieaktywne)
Ustawianie, czy w trybie Lepsza automatyka mają być
wykonywane zdjęcia seryjne, czy też nie.
(Automatyczne/WYŁ.)
Ustawianie, czy wszystkie zdjęcia seryjne wykonane w
trybie Lepsza automatyka mają być zapisywane, czy też nie.
(Automatyczne/WYŁ.)
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Wybór dostępnych trybów wyświetlania w przypadku
wizjera wybieranych naciśnięciem DISP na przycisku
sterującym.
(Wyświetl. graf./Wyśw. wszystk. inf./Brak informacji/
Poziom/Histogram)
Poziom zarysu
W trybie ręcznego ustawiania ostrości uwydatnienie
(120)
określonym kolorem zarysu obszarów z ustawioną
ostrością.
(Wysoki/Średni/Niski/WYŁ.)
Kolor zarysu (121) Ustawianie koloru wykorzystywanego w przypadku
funkcji uwydatniania zarysu.
(Czerwony/Żółty/Biały)
Wyœw. podgląd na Wybór, czy efekt działania danej funkcji (np.
żywo (85)
kompensacji ekspozycji) ma być wyświetlany na ekranie,
czy też nie.
(Efekt ustawień Wł./Efekt ustawień Wył.)
Przycisk DISP
(wizjer) (83)
Przypisywanie wybranej funkcji do przycisku AEL.
(Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Tryb
autofokusa/Obszar AF/Wykrywanie twarzy/Zdj. z
uśmiechem/Autom. kadr. portr./ISO/Tryb pomiaru/
Korekcja błysku/Balans bieli/DRO/Auto HDR/Strefa
twórcza/Efekt wizualny/Rozm. Obrazu/Jakość/Blokada
AEL/Przełącz.AEL/ Blokada AEL/ Przeł.AEL/
Śledzenie obiektu/Blokada AF/Podgląd przysłony/
Podgląd zdjęcia/Zoom/Powiększenie)
Przycisk ISO (171) Przypisywanie wybranej funkcji do przycisku ISO.
(Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Tryb
autofokusa/Obszar AF/Wykrywanie twarzy/Zdj. z
uśmiechem/Autom. kadr. portr./ISO/Tryb pomiaru/
Korekcja błysku/Balans bieli/DRO/Auto HDR/Strefa
twórcza/Efekt wizualny/Rozm. Obrazu/Jakość/Blokada
AEL/Przełącz.AEL/ Blokada AEL/
Przeł.AEL/Śledzenie obiektu/Blokada AF/Podgląd
przysłony/Podgląd zdjęcia/Zoom/Powiększenie)
Przycisk Podgląd Wybór sposobu działania przycisku Podgląd.
(171)
(Podgląd zdjęcia/Podgląd przysłony/Powiększenie)
Przycisk blok.
Ustawianie funkcji blokady ostrości obiektywu.
ostroœci
(Blokada fokusa/Podgląd głębi ostr.)
Przycisk MOVIE
Wybór odpowiedniego trybu przycisku MOVIE.
(Zawsze/Tylko tryb Film)
Funkcja przyc.
AEL (170)
62
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Komp.
ob.:Winietowanie
(174)
Komp. ob.: Aber.
chro. (174)
Komp. ob.:
Zniekształc. (174)
Pierw. kurtyna
migawki (171)
Rejestracja
twarzy (124)
Prioryt. œledzenie
twarzy (118)
Kompensacja przyciemnienia narożników ekranu
spowodowanego przez zamocowany obiektyw.
(Automatyczne/WYŁ.)
Redukcja odchylenia barw w narożnikach ekranu
spowodowanego przez zamocowany obiektyw.
(Automatyczne/WYŁ.)
Kompensacja zniekształcenia na ekranie
spowodowanego przez zamocowany obiektyw.
(Automatyczne/WYŁ.)
Ustawianie, czy ma być wykorzystywana funkcja
elektronicznej przedniej kurtyny migawki.
(WŁ./WYŁ.)
Rejestracja lub zmiana priorytetowej osoby przy
ustawianiu ostrości.
(Nowa rejestracja/Zmiana kolejności/Kasuj/Usuń
wszyst)
Ustawienie, czy ma być włączone preferowane śledzenie
danej twarzy, gdy kamera wykryje tę twarz podczas
śledzenia obiektu.
(WŁ./WYŁ.)
Menu odtwarzania
Tryb oglądania
(157)
Pokaz zdjęć (158)
Indeks obrazów
(53)
Oglądanie 3D
(163)
Chroń (160)
Okreœl wydruk
(191)
Usuwanie obrazów.
(Wiele obrazów/Wszyst. w kat./Wszyst. pliki widoku
AVCHD)
Ustalanie sposobu grupowania odtwarzanych obrazów.
(Widok katalogu (Zdjęcia)/Widok katalogu (MP4)/
Widok AVCHD)
Wyświetlenie pokazu zdjęć.
(Powtórz/Interwał/Typ obrazu)
Wyświetlenie listy obrazów.
(4 obrazy/9 obrazów)
Odtwarzanie obrazów 3D przy użyciu podłączonego do
aparatu odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją
3D.
Ochrona lub anulowanie ochrony zdjęcia.
(Wiele obrazów/Anuluj wszystkie zdjęcia/Anuluj
wszystkie filmy (MP4)/Anuluj wsz. pliki Wid.AVCHD)
Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia obrazów do
wydruku DPOF.
(Ustaw.DPOF/Nadruk daty)
63
Wykaz funkcji
Kasuj (37, 161)
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Nastaw. głoœnoœci Ustawianie głośności podczas odtwarzania filmów.
Wyœwietl.odtw.
Ustawienie sposobu wyświetlania obrazu
(159)
zarejestrowanego w układzie pionowym.
(Autom.obrót/Ręczny obrót)
Menu Karta pamięci — narzędzie
Formatuj (175)
Numer pliku (175)
Nazwa katalogu
(175)
Wybierz kat.
NAGR. (176)
Nowy katalog
(176)
Odz. bazę dan.
obr. (177)
Wyœ. miej. na
karcie
Formatowanie karty pamięci.
Ustawianie sposobu numeracji plików ze zdjęciami i
filmami w formacie MP4.
(Seryjny/Wyzeruj)
Ustawienie formatu katalogu zdjęć.
(Forma standard/Forma daty)
Zmiana wybranego katalogu do zapisywania zdjęć i
filmów w formacie MP4.
Tworzenie nowego katalogu do zapisywania zdjęć i
filmów w formacie MP4.
Odzyskiwanie pliku bazy danych obrazów i
umożliwienie nagrywania i odtwarzania.
Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania filmów oraz
liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci.
Menu ustawiania zegara
Ust.daty/czasu (29) Ustawianie daty, godziny i zmiany na czas letni i zimowy.
Nastawia region
Ustawianie lokalizacji.
(30)
Menu ustawień
Start menu
Jasnoœć LCD
(172)
Jasnoœć wizjera
(172)
64
Ustawianie górnego elementu lub ostatnio wybranego
elementu menu jako domyślnej pozycji kursora w menu.
(Główne/Poprzednie)
Ustawianie jasności ekranu LCD.
(Automatyczne/Ręczny)
Ustawienie jasności wizjera.
(Automatyczne/Ręczny)
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Tryb ekonomiczny
(173)
Oszcz.energii
(173)
Rozdzielczoœć
HDMI (163)
STER.PRZEZ
HDMI (164)
Ustawienie poziomu trybu oszczędzania energii.
(Standard./Maksymalny)
Ustawienie odstępu czasu, po którym następuje
przełączenie w tryb oszczędzania energii.
(30 min./5 min./1 min./20 s/10 s)
Ustawianie rozdzielczości po podłączeniu aparatu do
telewizora z obsługą interfejsu HDMI.
(Automatyczne/1080p/1080i)
Sterowanie aparatem z poziomu telewizora
obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync.
(WŁ./WYŁ.)
Ustaw.
Włączanie funkcji przekazywania danych z aparatu w
przesyłania* (177) przypadku korzystania z karty Eye-Fi.
(WŁ./WYŁ.)
Połączenie USB
Ustawienie metody realizacji połączenia USB.
(184)
(Automatyczne/Pam. masowa/MTP)
Sygnały audio
Wybór, czy w momencie ustawienia ostrości lub w trybie
pracy z samowyzwalaczem ma być generowany sygnał
dźwiękowy, czy też nie.
(WŁ./WYŁ.)
Czyszczenie (193) Uruchamianie trybu czyszczenia w celu oczyszczenia
czujnika obrazu.
Wersja (183)
Język
Pomoc pokrętła
trybu
Tryb
demonstracyjny
Inicjalizuj (179)
Wyświetlanie wersji oprogramowania aparatu.
Wybór języka.
Włączanie lub wyłączanie przewodnika dla pokrętła trybu
pracy (objaśnienia poszczególnych trybów rejestrowania
obrazu).
(WŁ./WYŁ.)
Włączanie lub wyłączanie odtwarzania filmu
demonstracyjnego.
(WŁ./WYŁ.)
Przywracanie ustawień domyślnych.
(Nast.domyślne/Reset.tr.nagr./Resetuj Własne)
65
Wykaz funkcji
* Pojawia się po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi (oddzielnie w sprzedaży).
Korzystanie z funkcji pomocy w
aparacie
Przewodnik w aparacie
Naciśnięcie przycisku (Przewodnik
w aparacie) na ekranie Fn lub ekranie
menu spowoduje automatyczne
wyświetlenie pomocy kontekstowej,
w zależności od aktualnie wybranych
funkcji albo ustawienia.
Zaznaczenie niedostępnych funkcji
lub ustawień na ekranie Fn, a
następnie naciśnięcie środkowej sekcji
przycisku sterującego spowoduje
wskazanie właściwej metody
konfiguracji umożliwiającej ich
włączenie.
Przycisk
(Przewodnik w
aparacie)
Wskazówki dotyczące fotografowania
Aparat wyświetla wskazówki dotyczące fotografowania, w zależności
od wybranego trybu fotografowania.
1 W trakcie wyœwietlania
informacji dotyczących
nagrywania nacisnąć
przycisk (Przewodnik w
aparacie).
Automatycznie pojawi się lista
wskazówek dotyczących
fotografowania dla bieżącego obiektu.
66
Przycisk
(Przewodnik w
aparacie)
Korzystanie z funkcji pomocy w aparacie
2 Korzystając z sekcji v/V przycisku sterującego,
zaznaczyć wybraną wskazówkę, po czym nacisnąć
œrodkową sekcję przycisku sterującego.
Zostanie wyświetlona wybrana wskazówka dotycząca fotografowania.
• Ekran można przewijać za pomocą v/V.
• Opcję można wybrać za pomocą b/B.
Dostęp do wszystkich wskazówek dotyczących fotografowania
Z poziomu menu można przeglądać wszystkie dostępne w aparacie
wskazówki dotyczące fotografowania.
Opcja ta służy do przeglądania wskazówek już wcześniej oglądanych.
Przycisk MENU t
3 t [Wskaz. dot. fotograf.] t
Wybór właœciwej wskazówki
Wykaz funkcji
67
Ogl¹danie zdjêæ na komputerze
Współpraca z komputerem
Na płycie CD-ROM (w zestawie) znajdują się następujące aplikacje,
które umożliwiają bardziej wszechstronne wykorzystanie obrazów
zarejestrowanych aparatem.
• „Image Data Converter”
Możliwość otwierania plików RAW.
• „PlayMemories Home”
Możliwość importowania do komputera zdjęć lub filmów
zarejestrowanych za pomocą aparatu w celu ich oglądania oraz
stosowania różnych przydatnych funkcji umożliwiających ich ulepszenie.
Szczegółowe informacje na temat instalacji można również znaleźć na
stronie 70.
Uwagi
• Do odtwarzania obrazów w formacie RAW służy narzędzie „Image Data
Converter”.
• Oprogramowanie „PlayMemories Home” nie jest zgodne z komputerami
Mac. W czasie odtwarzania obrazów na komputerach Mac należy korzystać z
odpowiedniego oprogramowania dołączonego do komputerów Mac.
Zalecana konfiguracja komputera (Windows)
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania
zdjęć za pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca
konfiguracja komputera.
System operacyjny Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
(zainstalowany
Windows 7 SP1
fabrycznie)
„PlayMemories
Home”
68
Procesor CPU: Intel Pentium III 800 MHz lub szybszy
(Do odtwarzania/edycji filmów w wysokiej
rozdzielczości: Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy/
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy, Intel Core 2 Duo
2,26 GHz lub szybszy (AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2
Duo 2,40 GHz lub szybszy (AVC HD (PS)))
Pamięć: Windows XP 512 MB lub więcej (zalecany jest 1
GB lub więcej), Windows Vista/Windows 7 1 GB lub więcej
Dysk twardy: Miejsce na dysku wymagane do instalacji —
około 500 MB
Monitor: Rozdzielczość ekranu — 1024 × 768 punktów
lub więcej
Współpraca z komputerem
„Image Data
Converter Ver.4”
Procesor CPU/Pamięć: Pentium 4 lub szybszy/1 GB
lub więcej
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
* Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane.
Do korzystania z funkcji tworzenia płyt wymagany jest program
Windows Image Mastering API (IMAPI) w wersji 2.0 lub nowszej.
**Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
Zalecana konfiguracja komputera (Mac)
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania
zdjęć za pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca
konfiguracja komputera.
System
operacyjny
(zainstalowany
fabrycznie)
Połączenie USB: Mac OS X wersje 10.3–10.7
„Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X wer. 10.5,
10.6 (Snow Leopard), 10.7 (Lion)
„Image Data
Converter Ver.4”
Procesor CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo
lub szybszy
Pamięć: Zalecany 1 GB lub więcej.
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
69
Oglądanie zdjęć na komputerze
Uwagi
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w środowisku zaktualizowanego
systemu operacyjnego opisanego powyżej oraz w środowisku
wielosystemowym.
• Jeżeli do jednego komputera są jednocześnie podłączone co najmniej 2
urządzenia USB, niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie działać, w zależności
od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Podłączenie aparatu z wykorzystaniem interfejsu USB zgodnego ze
standardem Hi-Speed USB (zgodnego z USB 2.0) pozwala na zaawansowany
transfer (transfer z dużą szybkością), ponieważ opisywany aparat jest zgodny
ze standardem Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0).
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu ze stanu zawieszenia lub uśpienia,
komunikacja między aparatem a komputerem może nie zostać przywrócona w
tym samym momencie.
Korzystanie z oprogramowania
Instalowanie oprogramowania (Windows)
Zalogować się jako Administrator.
1 Włączyć komputer i włożyć CD-ROM (w zestawie) do
stacji CD-ROM.
Pojawi się okno menu instalatora.
• Jeśli okno się nie pojawi, należy dwukrotnie kliknąć [Komputer]
(w systemie Windows XP: [Mój komputer]) t
(PMHOME) t
[Install.exe].
• Jeżeli pojawi się ekran Autoodtwarzanie, należy wybrać polecenie
„Uruchom: Install.exe” i postępować zgodnie z instrukcjami
pojawiającymi się na ekranie, aby przeprowadzić instalację.
2 Kliknąć opcję [Zainstaluj].
Upewnić się, że zaznaczone są pozycje „Image Data Converter” i
„PlayMemories Home”, i dalej postępować według instrukcji na
ekranie.
• Po pojawieniu się stosownego monitu na ekranie (strona 184) w
trakcie tej procedury, podłączyć aparat do komputera.
• Gdy pojawi się monit o ponowne uruchomienie, należy ponownie
uruchomić komputer, postępując według instrukcji na ekranie.
• W zależności od konfiguracji komputera może zostać zainstalowany
zestaw funkcji DirectX.
3 Po zakończeniu instalacji wyjąć CD-ROM.
Zostaną zainstalowane poniższe aplikacje, a ich ikony skrótów pojawią
się na pulpicie.
„Image Data Converter”
„PlayMemories Home”
„Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home”
70
Korzystanie z oprogramowania
Uwaga
• Jeśli aplikacja „PMB” (Picture Motion Browser) dołączona do aparatu
zakupionego przed rokiem 2011 została już wcześniej zainstalowana na
komputerze, program „PMB” zostanie zastąpiony przez aplikację
„PlayMemories Home”, co może uniemożliwić korzystanie z niektórych
funkcji programu „PMB”.
Instalowanie oprogramowania (Mac)
Zalogować się jako Administrator.
1 Włączyć komputer Mac i włożyć dysk CD-ROM
(w zestawie) do napędu CD-ROM.
2 Dwukrotnie kliknąć ikonę CD-ROM.
3 Skopiować plik [IDC_INST.pkg] z katalogu [MAC] na
ikonę dysku twardego.
4 Dwukrotnie kliknąć plik [IDC_INST.pkg] w katalogu,
do którego ma zostać skopiowany.
Postępować według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację.
Program „Image Data Converter” pozwala:
• Edytować zdjęcia zapisane w formacie RAW z różnymi
poprawkami, na przykład krzywej tonalnej, czy ostrości.
• Korygować zdjęcia, korzystając m.in. z balansu bieli, ekspozycji i
strefy twórczej.
• Zapisywać zdjęcia wyświetlane i edytowane na komputerze.
Można je zapisać w formacie RAW lub w formacie zwykłego pliku.
• Wyświetlać i porównywać zdjęcia RAW/JPEG zarejestrowane
opisywanym aparatem.
• Oceniać obrazy w pięciostopniowej skali.
• Wprowadzać kolorowe etykiety.
71
Oglądanie zdjęć na komputerze
Korzystanie z narzędzia „Image Data Converter”
Korzystanie z oprogramowania
Informacje na temat obsługi programu „Image Data Converter”
można znaleźć w menu Pomoc.
Kliknąć [Start] t [Wszystkie programy] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Korzystanie z narzędzia „PlayMemories Home”
Program „PlayMemories Home” pozwala:
• Importować obrazy wykonane aparatem i wyświetlać je na komputerze.
• Porządkować obrazy na komputerze w oparciu o kalendarz, aby
móc je przeglądać według dat zarejestrowania.
• Retuszować (redukcja efektu czerwonych oczu itp.), drukować i
wysyłać zdjęcia jako załączniki wiadomości e-mail oraz zmieniać
datę wykonania zdjęcia.
• Drukować lub zapisywać zdjęcia z datą.
• Tworzyć płyty Blu-ray lub DVD z filmami w formacie AVCHD
zaimportowanymi do komputera. (W przypadku tworzenia płyty Blu-ray/
DVD po raz pierwszy, wymagane jest połączenie z Internetem.)
Uwagi
• Oprogramowanie „PlayMemories Home” nie jest zgodne z komputerami
Mac. W czasie odtwarzania obrazów na komputerach Mac należy korzystać z
odpowiedniego oprogramowania dołączonego do komputerów Mac.
• W celu utworzenia płyty AVCHD z nagraniem filmy zarejestrowane przy
ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] lub [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie nagrywania] są konwertowane
przez program „PlayMemories Home”. Taka operacja może być czasochłonna.
Dodatkowo nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu. Aby
zachować pierwotną jakość obrazu, filmy należy przechowywać na płycie Blu-ray.
Informacje na temat obsługi programu „PlayMemories Home” można
znaleźć w pozycji „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home”.
Kliknąć dwukrotnie skrót
(Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home) na pulpicie. Albo kliknąć [Start] t [Wszystkie programy] t
[PlayMemories Home] t [Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home].
Strona wsparcia dla programu „PlayMemories Home” (tylko wersja
angielska)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
72
Wybór metody tworzenia płyty z
filmami
Istnieje możliwość utworzenia płyty z filmami AVCHD
zarejestrowanych opisywanym aparatem.
Płytę taką można odtwarzać na różnych urządzeniach, w zależności
od rodzaju płyty. Należy wybrać metodę, która jest zgodna z
posiadanym odtwarzaczem płyt.
Opisano tutaj 2 sposoby tworzenia płyty z filmami: tworzenie płyty z
poziomu komputera przy użyciu oprogramowania „PlayMemories
Home” lub tworzenie płyty przy użyciu innych urządzeń niż
komputer, na przykład rejestratora DVD.
Dostępne ustawienie
Rodzaj płyty/funkcja zapisu
PS
FX
FH
Urządzenia do
odtwarzania płyt Blu-ray
(odtwarzacz płyt Blu-ray
marki Sony, konsola
PlayStation®3 marki Sony
itp.)
Zachowanie wysokiej
jakości obrazu (HD)
Zachowanie
standardowej jakości
obrazu (STD)
–*
–*
–*
Urządzenia do
odtwarzania płyt w
formacie AVCHD
(odtwarzacz płyt Blu-ray
marki Sony, konsola
PlayStation®3 marki Sony
itp.)
–*
Zwykłe urządzenia do
odtwarzania płyt DVD
(Odtwarzacz DVD,
komputer z możliwością
odtwarzania płyt DVD
itp.)
–*
* W przypadku tworzenia płyty za pomocą programu „PlayMemories Home”
zmiana jakości obrazu na niższą pozwala na utworzenie płyty.
73
Oglądanie zdjęć na komputerze
Zachowanie wysokiej
jakości obrazu (HD)
(płyta AVCHD z
nagraniem)
Odtwarzacz
Wybór metody tworzenia płyty z filmami
Tworzenie płyty przy użyciu komputera
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PlayMemories Home”
można zaimportować do komputera filmy AVCHD i utworzyć z nich
płytę z nagraniem w formacie AVCHD z obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD).
Szczegółowe informacje na temat metody tworzenia płyty przy
użyciu programu „PlayMemories Home” można znaleźć w pozycji
„Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home”.
Uwagi
• Aby tworzyć płyty Blu-ray za pomocą aplikacji „PlayMemories Home”,
należy zainstalować własnościowe oprogramowanie dodatkowe. Szczegóły
można znaleźć pod poniższym adresem URL:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
• Konsole PlayStation®3 mogą być niedostępne w niektórych krajach lub
regionach.
• W celu utworzenia płyty AVCHD z nagraniem filmy zarejestrowane przy
ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] lub
[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie nagrywania] są
konwertowane przez program „PlayMemories Home”. Taka operacja może
być czasochłonna. Dodatkowo nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości
obrazu. Aby zachować pierwotną jakość obrazu, filmy należy przechowywać
na płycie Blu-ray (strona 189).
• Do odtwarzania filmów zarejestrowanych przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/
[50p 28M(PS)] z płyty Blu-ray wymagane jest urządzenie obsługujące format
AVCHD w wersji 2.0.
Tworzenie płyty z poziomu innego urządzenia niż
komputer
Płytę można utworzyć z poziomu nagrywarki płyt Blu-ray i
rejestratora DVD.
Rodzaj płyty, jaką można utworzyć, zależy od używanego urządzenia.
74
Wybór metody tworzenia płyty z filmami
Urządzenie
Rodzaj płyty
Nagrywarka płyt Blu-ray:
Tworzenie płyty Blu-ray
lub DVD z obrazem w
standardowej
Wysoka jakość Standardowa
rozdzielczości (STD)
obrazu (HD) jakość obrazu
(STD)
Rejestrator DVD inny
niż DVDirect Express:
Tworzenie płyty
AVCHD z nagraniem
lub płyty DVD z
obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD)
Wysoka jakość Standardowa
obrazu (HD) jakość obrazu
(STD)
(płyta
AVCHD z
nagraniem)
Nagrywarka HDD itp.:
Tworzenie płyty DVD z
obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD)
Standardowa jakość obrazu
(STD)
75
Oglądanie zdjęć na komputerze
Uwagi
• Szczegółowe informacje na temat tworzenia płyty można znaleźć w instrukcji
obsługi używanego urządzenia.
• W przypadku tworzenia płyty przy użyciu urządzenia DVDirect marki Sony
(rejestratora DVD) należy skorzystać z gniazda karty pamięci rejestratora
DVD lub podłączyć rejestrator DVD do gniazda USB, aby umożliwić
przesyłanie danych.
• W przypadku korzystania z urządzenia DVDirect marki Sony (rejestratora
DVD) należy upewnić się, czy w urządzeniu zainstalowano najnowszą wersję
oprogramowania sprzętowego.
• Do kopiowania filmów zarejestrowanych przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/
[50p 28M(PS)] na płytę Blu-ray wymagane jest urządzenie obsługujące format
AVCHD w wersji 2.0. Do odtwarzania utworzonej płyty Blu-ray wymagane
jest urządzenie obsługujące format AVCHD w wersji 2.0.
Inne
Wykaz symboli wyœwietlanych na
ekranie
Wyœwietl. graf. (ekran LCD)
A
WskaŸnik Objaœnienie
Tryb ekspozycji (39)
P
ASM
Wyœw. wszystk. inf. (ekran
LCD)
Symbole rozpoznanego
ujęcia (33, 40, 90)
Karta pamięci (22, 215)/
Przekazywanie (177)
100
W przypadku odtwarzania
(Ekran informacji
podstawowych)
Pozostała liczba zdjęć,
jakie można
zarejestrować
Format obrazu
rejestrowanych zdjęć
(165)
Rozległa panorama 3D
(42, 94)
16M 8.4M Rozmiar zdjęć (50)
4.0M 14M
7.1M
3.4M
76
Wykaz symboli wyœwietlanych na ekranie
WskaŸnik Objaœnienie
Jakość obrazu zdjęć
(165)
B
WskaŸnik Objaœnienie
Obszar pomiaru
punktowego (130)
Obszar AF (116)
Szybkość klatek filmów
(110)
Inteligentny zoom
(147)
Rozmiar obrazu filmów
(110)
100%
Wyraźny zoom obr.
(147)
Zoom cyfrowy (147)
Poziom naładowania
akumulatora (23)
Wskaźnik czasu
otwarcia migawki (49)
Trwa ładowanie lampy
błyskowej (44)
Wskaźnik przysłony
(49)
WYŁĄCZENIE efektu
(85)
Nagrywanie filmów bez
dźwięku (111)
SteadyShot/
Ostrzeżenie o
drganiach aparatu (88)
SteadyShot błąd (205)
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem (11)
Tryb oglądania (157)
WskaŸnik Objaœnienie
NAGR.
0:12
Czas nagrywania filmu
(m:s)
z
Ostrość (34, 113)
1/250
Czas otwarcia migawki
(100)
F3.5
Przysłona (98)
Skala EV (46, 103, 153)
(tylko w przypadku
wizjera)
+3.0
Kompensacja
ekspozycji (46)
Blokada AE (129)
100-0003 Numer katalogu - pliku
(186)
-
Chroń (160)
Sygnalizacja zdjęcia w
trybie Auto HDR (138)
DPOF
Nastawienie DPOF
(191)
Błąd Efektu
wizualnego (141)
Ostrzeżenie o niskim
poziom naładowania
akumulatora (23)
ISO400
Czułość ISO (136)
77
Inne
Plik bazy danych
przepełniony (207)/
Błąd pliku bazy danych
(207)
C
Wykaz symboli wyœwietlanych na ekranie
WskaŸnik Objaœnienie
3/7
2012-1-1
10:37AM
Numer pliku/liczba
obrazów w danym
trybie oglądania
E
WskaŸnik Objaœnienie
Tryb pomiaru światła
(130)
Data nagrania
D
Korekcja błysku (131)
Balans bieli
(automatyczny,
zdefiniowany, własny,
temperatura barwowa,
7500K filtr kolorowy) (143)
A5 G5
AWB
WskaŸnik Objaœnienie
Tryb pracy (48, 150)
Optymalizator
D-Range (137)/
Auto HDR (138)
Tryb błysku (44, 133)/
Redukcja efektu
czerwonych oczu (61)
Tryb ostrości (115)
+3 +3 +3
Strefa twórcza (141)/
Kontrast, nasycenie,
ostrość
Efekt wizualny (140)
Obszar AF (116)
Śledzenie obiektu (117)
Wykrywanie twarzy
(123)/Zdjęcie z
uśmiechem (126)
Automatyczne
skalowanie obrazu
(125)
Wskaźnik Czułość
wykrywania uśmiechu
(126)
78
Funkcje dostępne w
poszczególnych trybach
rejestrowania obrazów
Dostępne funkcje zależą od wybranego trybu rejestrowania.
W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem . —
oznacza, że dana funkcja jest niedostępna.
Wyświetlane na ekranie niedostępne funkcje mają kolor szary.
Tryb
Zdjęcia
Kompens. Samowyzw
rejestrowania
seryjne
eksp. (46) (151)
obrazu
(150)
(33, 90)
(33, 90)
(40, 90)
–
–
–
–
(41, 91)
Autom.
Wykrywanie Zdj. z
kadr.
twarzy
uœmiechem
portr.
(123)
(126)
(125)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
/
Inne
(42, 94)
(42, 94)
(43, 96)
(97)
(98)
(100)
(102)
(35, 106)
–
*
* Po wybraniu opcji [Ekspozycji ręcznej] funkcja ta jest niedostępna.
79
Dostępne tryby błysku
Dostępne tryby błysku zależą od trybu rejestrowania obrazów i
wybranych funkcji.
W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem . —
oznacza, że danej funkcji nie można wybrać.
Wyświetlane na ekranie niedostępne tryby błysku są mają kolor szary.
Tryb
rejestrowania (Lampa (Auto
obrazu
błys. wył.) błysk)
(Bł.
(Bł.wype- (Synch.
(Bezprze
zamykający)
łniający) dł.czas.)
wodowy)
(33, 90)
–
(33, 90)
–
(40, 90)
(41, 91)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(42, 94)
–
–
–
–
–
(42, 94)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
/
–
–
(97)
–
–
(98)
–
–
(100)
–
–
(102)
–
(43, 96)
(35, 106)
80
–
–
–
–
Przygotowanie
Przygotowanie (Operacje zaawansowane)
Operacje zaawansowane
W tym rozdziale podano dalsze
informacje dotyczące aparatu.
Operacje zaawansowane
81
Konfigurowanie aparatu
Zdejmowanie muszli ocznej
Gdy do aparatu mocowany jest Celownik kątowy FDA-A1AM
(oddzielnie w sprzedaży) należy zdjąć muszlę oczną.
Ostrożnie wysunąć muszlę
oczną, naciskając po obu jej
stronach.
• Podłożyć palce pod muszlę oczną i
wysunąć ją w górę.
Uwaga
• Gdy do aparatu zamocowany jest celownik kątowy FDA-A1AM (oddzielnie
w sprzedaży), do przełączania trybu wyświetlania między wizjerem a ekranem
LCD należy używać przycisku FINDER/LCD. Zalecane jest ustawienie
funkcji [Eye-Start AF] w pozycję [WYŁ.], ponieważ mogą zostać włączone
czujniki okularu znajdujące się nad wizjerem.
82
Ekran wyœwietlany w trybie
rejestrowania obrazów
Wybór trybu wyœwietlania
1 Przycisk MENU t
2 t [Przycisk DISP (monitor)]
lub [Przycisk DISP (wizjer)]
2 Korzystając z sekcji v/V/b/B przycisku sterującego,
zaznaczyć wybrany tryb wyœwietlania, po czym
nacisnąć œrodkową sekcję przycisku sterującego.
3 Nacisnąć przycisk MENU.
83
Przygotowanie (Operacje zaawansowane)
Istnieje możliwość wyboru wybranego trybu wyświetlania. Po
przełączeniu ekranu naciśnięciem przycisku DISP na przycisku
sterującym (strona 49) będą wyświetlane tylko wybrane informacje.
Istnieje możliwość wyboru dostępnych opcji wyświetlania oddzielnie
dla wizjera i ekranu LCD.
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
Histogram
Liczba pikseli
Histogram to sposób prezentacji
rozkładu luminancji informujący o
tym, ile pikseli o określonej jasności
znajduje się na danym zdjęciu.
Kompensacja ekspozycji odpowiednio
zmieni histogram.
Oba końce histogramu pokazują
elementy najjaśniejsze lub
najciemniejsze. Nie można będzie
później przywrócić tych obszarów na
komputerze. Należy dostosować
ekspozycję i ponownie zrobić zdjęcie.
Ciemny
Jasny
Uwagi
• Histogram nie ukazuje ostatecznie zarejestrowanego obrazu. Prezentuje on
jedynie stan obrazu, którego podgląd jest aktualnie wyświetlany na
wyświetlaczu. Wygląd histogramu zależy od ustawień przysłony itp.
• Wygląd histogramu może się także różnić między momentem wykonywania
zdjęcia a rejestrowaniem w następujących sytuacjach:
– Podczas korzystania z lampy błyskowej.
– W przypadku, gdy obiekt ma niską intensywność, na przykład w nocy.
84
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
Cyfrowy wskaŸnik wypoziomowania
W poziomie
W kierunku przód-tył
Uwagi
• Błąd cyfrowego wskaźnika wypoziomowania ulega zwiększeniu po
przechyleniu aparatu zbyt mocno w przód lub w tył.
• Nawet jeśli aparat znajduje się praktycznie idealnie w poziomie, może być
sygnalizowany przechył o wartości ±1°.
Monitorowanie obiektu przez obiektyw bez
wyœwietlonych efektów
Można monitorować obiekt przez obiektyw bez wyświetlonych
efektów typu: kompensacja ekspozycji, balans bieli, Strefa twórcza,
Efekt wizualny itp.
Przycisk MENU t
2 t [Wyœw. podgląd na żywo] t
[Efekt ustawień Wył.]
• Po wybraniu opcji [Efekt ustawień Wył.] obraz Live View w trybie
M jest zawsze wyświetlany z prawidłowym poziomem jasności.
Uwaga
• Opcji [Efekt ustawień Wył.] nie można wybrać przy ustawionym trybie
ekspozycji Inteligentna auto, Lepsza automatyka, Rozległa panorama,
Rozległa panorama 3D, Film lub Wybór sceny.
85
Przygotowanie (Operacje zaawansowane)
Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania
informuje, czy aparat jest ustawiony
prawidłowo w poziomie jak i w
kierunku przód-tył. Gdy aparat jest
wypoziomowany względem jednej osi,
wówczas wskaźnik zmienia kolor na
zielony.
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
Wykaz symboli w trybie wizjera
Po uruchomieniu opcji [Wizjer] w pozycji [Przycisk DISP (monitor)]
można, naciskając DISP na przycisku sterującym, wybrać jeden z
dostępnych stanów ekranu LCD najbardziej odpowiedni dla trybu wizjera.
Szczegółowe informacje na stronach podanych w nawiasie.
W trybie Inteligentna auto,
Lepsza automatyka lub
Wybór sceny
A
WskaŸnik Objaœnienie
WskaŸnik Objaœnienie
Tryb ekspozycji (39)
ASM
Karta pamięci (22, 215)/
Przekazywanie (177)
Pozostała liczba zdjęć,
jakie można
zarejestrować
Format obrazu
rejestrowanych zdjęć
(165)
86
Rozległa panorama 3D
(42, 94)
16M 8.4M Rozmiar zdjęć (50)
4.0M 14M
7.1M
3.4M
P
100
W Tryb Ciągły Priorytet AE/
P/A/S/M
Jakość obrazu zdjęć
(165)
Szybkość klatek filmów
(110)
Rozmiar obrazu filmów
(110)
100% Poziom naładowania
akumulatora (23)
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
WskaŸnik Objaœnienie
Trwa ładowanie lampy
błyskowej (44)
WskaŸnik Objaœnienie
AWB
WYŁĄCZENIE efektu
(85)
Nagrywanie filmów bez
dźwięku (111)
Balans bieli
(automatyczny,
zdefiniowany, własny,
temperatura barwowa,
filtr kolorowy) (143)
7500K A5
G5
Optymalizator
D-Range (137)/
Auto HDR (138)
SteadyShot błąd (205)
Strefa twórcza (141)/
Kontrast, nasycenie,
ostrość
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem (11)
+3 +3 +3
Efekt wizualny (140)
Plik bazy danych
przepełniony (207)/
Błąd pliku bazy danych
(207)
B
Automatyczne
skalowanie obrazu
(125)
WskaŸnik Objaœnienie
Tryb pracy (48, 150)
Kompensacja
ekspozycji (46)/Pomiar
ręczny (103)
Tryb błysku (44, 133)/
Redukcja efektu
czerwonych oczu (61)
Tryb ostrości (115)
Korekcja błysku (131)
Skala EV (153)
C
WskaŸnik Objaœnienie
Obszar AF (116)
Śledzenie obiektu (117)
Wykrywanie twarzy
(123)/Zdjęcie z
uśmiechem (126)
1/125
Czas otwarcia migawki
(100)
F2.8
Przysłona (98)
ISO
AUTO
Czułość ISO (136)
Blokada AE (129)
Tryb pomiaru światła
(130)
87
Przygotowanie (Operacje zaawansowane)
SteadyShot/
Ostrzeżenie o
drganiach aparatu (88)
Rejestrowanie wyrazistego
obrazu bez drgań aparatu
Termin „drgania aparatu” odnosi się do niepożądanych poruszeń
aparatu spowodowanych naciśnięciem spustu migawki, które są
przyczyną rozmycia obrazu.
Aby zminimalizować drgania aparatu, należy postępować zgodnie z
poniższymi zaleceniami.
WskaŸnik ostrzeżenia o drganiach aparatu
Gdy możliwe jest wystąpienie drgań
aparatu, miga wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach
aparatu). W takim przypadku należy
skorzystać ze statywu lub lampy
błyskowej.
Wskaźnik
(Ostrzeżenie o
drganiach aparatu)
Uwaga
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) jest wyświetlany tylko w
tych trybach, w których czas otwarcia migawki jest ustawiany automatycznie.
Wskaźnik ten nie jest wyświetlany w trybach M/S, ani w trakcie filmowania.
Korzystanie z funkcji SteadyShot
Opisywany aparat wyposażono w funkcję SteadyShot, która pozwala
zmniejszyć drgania aparatu. Funkcję SteadyShot można ustawić
oddzielnie dla rejestrowania zdjęć i nagrywania filmów.
Domyślnie funkcja SteadyShot jest ustawiona na [WŁ.].
Przycisk MENU t
3 lub
1 t [SteadyShot] t
Wybór wybranego ustawienia
88
Rejestrowanie wyrazistego obrazu bez drgań aparatu
Uwaga
• Funkcja SteadyShot może nie działać optymalnie bezpośrednio po włączeniu
zasilania, zaraz po skierowaniu aparatu na obiekt lub po naciśnięciu spustu
migawki od razu do końca, bez zatrzymania w połowie.
Korzystanie ze statywu
Uwaga
• W przypadku fotografowania z użyciem statywu należy wyłączać funkcję
SteadyShot ze względu na pewne prawdopodobieństwo nieprawidłowego
działania funkcji SteadyShot.
89
Przygotowanie (Operacje zaawansowane)
W poniższych przypadkach zalecane jest zamocowanie aparatu na
statywie.
• Fotografowanie bez lampy błyskowej przy słabym oświetleniu.
• Fotografowanie przy długim czasie otwarcia migawki, który jest
zazwyczaj używany podczas fotografowania nocą.
• Fotografowanie blisko znajdującego się obiektu (np. wykonywanie
zdjęć makro).
• Fotografowanie przy użyciu obiektywu teleskopowego.
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Fotografowanie
Wybór trybu fotografowania
Inteligentna auto/
Lampa błys. wył.
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Inteligentna
auto) i przystąpić do wykonywania zdjęć (strona 33).
• Podczas wykonywania zdjęcia w miejscu, w którym użycie lampy
błyskowej jest niedozwolone, należy wybrać opcję .
Uwaga
• Ze względu na fakt, że aparat włącza automatyczną funkcję ustawiania, wiele
funkcji będzie niedostępnych, na przykład kompensacja ekspozycji, czy
ustawianie czułości ISO. Aby mieć możliwość regulacji różnych parametrów,
należy pokrętło trybu pracy ustawić w pozycji P i dopiero wówczas wykonać
zdjęcie obiektu.
Lepsza automatyka
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Lepsza
automatyka) i przystąpić do wykonywania zdjęć
(strona 40).
Ustawianie zdjęć seryjnych
Przycisk MENU t
1 t [Zdj. ser. Lepsza autom.] t
Wybór właœciwego ustawienia
Wybór sposobu zapisu zarejestrowanych obrazów
W trybie zdjęć seryjnych można wybrać opcję zapisu tylko 1
odpowiedniego zdjęcia z serii lub opcję zapisu wszystkich zdjęć.
Przycisk MENU t
1 t [Pojd. zdj. Lepsza autom.] t
Wybór właœciwego ustawienia
Uwagi
• Nawet po ustawieniu opcji [Pojd. zdj. Lepsza autom.] na [WYŁ.] przy wybranym
rozpoznanym trybie sceny [Z ręki o zmierzchu] zapisywany jest 1 złożony obraz.
• Ustawienie opcji [Jakość] na [RAW] lub [RAW & JPEG] może mieć wpływ
na jakość.
90
Wybór trybu fotografowania
Wybór sceny
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie z użyciem zaprogramowanych ustawień
zgodnie z daną sceną
(Portret)
Rozmycie tła i wyostrzenie
fotografowanego obiektu. Delikatne
uwydatnienie odcieni skóry.
• Aby tło było bardziej niewyraźne,
ustaw długą ogniskową obiektywu.
• Istnieje możliwość wykonywania
bardziej sugestywnych zdjęć przez ustawianie ostrości
na oku, które jest bliżej obiektywu.
• W przypadku fotografowania obiektów pod światło,
używać osłony przeciwodblaskowej.
• Użyj funkcji redukcji efektu czerwonych oczu, jeśli
oczy osoby na zdjęciu stają się czerwone od lampy
błyskowej (strona 61).
(Sporty)
Poruszający się obiekt jest
fotografowany z krótkim czasem
otwarcia migawki, aby wyglądał
jakby był nieruchomy. Aparat
wykonuje zdjęcia w sposób ciągły,
aż do momentu zwolnienia spustu
migawki.
• Naciśnij do połowy i przytrzymaj spust migawki,
a następnie poczekaj do właściwego momentu.
91
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Wybór
sceny), wybrać właœciwy tryb i przystąpić do
wykonywania zdjęć (strona 41).
Wybór trybu fotografowania
(Makro)
Fotografowanie obiektów
znajdujących się blisko, na przykład
kwiatów lub potraw.
• Obiekty z bliska można
fotografować za pomocą
obiektywu makro (oddzielnie w
sprzedaży).
• W przypadku fotografowania obiektu z odległości do
1 m należy ustawić tryb błysku na [Lampa błys. wył.].
• Podczas fotografowania w trybie makro skuteczność
funkcji SteadyShot spada. Lepsze wyniki można
uzyskać używając statywu.
• Najkrótsza ogniskowa nie zmienia się.
(Krajobraz)
Do zdjęć krajobrazu z zachowaniem
ostrości obrazu i żywych kolorów w
całym zakresie.
• Aby zaakcentować otwartość
scenerii, ustaw obiektyw na
szeroki kąt.
(Zachód
słońca)
(Scena nocna)
92
Zapewnia pięknie oddaną czerwień
na zdjęciach wschodzącego lub
zachodzącego słońca.
Pozwala fotografować ujęcia nocne z
pewnej odległości z zachowaniem
atmosfery ciemności otoczenia.
• Czas otwarcia migawki jest
dłuższy, dlatego zalecane jest
użycie statywu.
• Obraz może nie zostać prawidłowo zarejestrowany
przy całkowitym braku oświetlenia.
Wybór trybu fotografowania
(Z ręki o
zmierzchu)
(Nocny portret) Do robienia zdjęć portretowych
nocą.
• Czas otwarcia migawki jest
dłuższy, dlatego zalecane jest
użycie statywu.
Technika fotografowania
• Lepsze zdjęcia można uzyskać korzystając z funkcji strefy twórczej
(strona 141) po ustawieniu pokrętła trybu pracy w pozycji P, A, S
lub M. W takich przypadkach można zmieniać ekspozycję, czułość
ISO itd.
Uwagi
• Ze względu na fakt, że aparat automatycznie ocenia ustawienia, wiele funkcji
będzie niedostępnych, na przykład kompensacja ekspozycji, czy ustawianie
czułości ISO.
• W każdym trybie Wybór sceny lampa błyskowa ustawiana jest na [Auto błysk]
lub [Lampa błys. wył.]. Ustawienia te można zmienić (str. 44, 80, 133).
93
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Do ujęć nocnych bez użycia statywu
przy mniejszym poziomie szumu i
rozmyć. Wykonywana jest seria
zdjęć, które są później poddawane
obróbce w celu ograniczenia
rozmycia obrazu, widocznych
poruszeń i szumów.
• Ograniczenie rozmycia jest mniej skuteczne nawet w
trybie [Z ręki o zmierzchu], gdy fotografowane są:
– Obiekty poruszające się w sposób chaotyczny
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też
obiekty charakteryzujące się niewielkim kontrastem,
typu niebo, piaszczysta plaża, czy trawnik
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub
wodospady
• W przypadku trybu [Z ręki o zmierzchu] może
wystąpić szum blokowy przy korzystaniu z
migoczącego źródła światła, na przykład oświetlenia
jarzeniowego.
Wybór trybu fotografowania
Rozległa panorama/
Rozległa panorama 3D
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie rozległej scenerii lub wysokich budynków o
dynamicznej kompozycji.
z Wykonywanie zdjęć 3D z wrażeniem głębi i oglądanie ich na
ekranie odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją 3D.
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Rozległa
panorama) lub
(Rozległa panorama 3D) i przystąpić
do wykonywania zdjęć (strona 42).
Uwagi
• Jeżeli nie uda się objąć ruchem aparatu całego obiektu w zadanym czasie, na
skomponowanym zdjęciu pojawi się obszar w kolorze szarym. W takim przypadku
należy szybko przesunąć aparat, aby zarejestrować cały obraz panoramiczny.
• Z uwagi na fakt, że kilka obrazów jest sklejanych razem, przejście w miejscu
sklejenia dwóch obrazów może nie być płynne. W trakcie fotografowanie nie
należy pochylać aparatu do tyłu i do przodu, ani w prawo i lewo, lecz
przesuwać aparat kierując go na wprost.
• Przy słabym oświetleniu obraz na zdjęciach panoramicznych może być
zamazany, albo w ogóle nie zostanie zarejestrowany.
• Przy migoczącym świetle, np. przy oświetleniu jarzeniowym, mogą wystąpić
różnice w jasności lub kolorystyce niektórych obszarów złożonego zdjęcia.
• Gdy w całym zakresie kąta ujęcia panoramicznego oraz kąta, w przypadku
którego za pomocą blokady AE/AF ustawiono na stałe ostrość i ekspozycję,
występują duże różnice w jasności, kolorystyce i ostrości, może nie udać się
utrwalić takiego zdjęcia. W takim przypadku należy zmienić kąt blokady i
ponowić wykonanie zdjęcia.
• Funkcja [Rozległa panorama] lub [Rozległa panorama 3D] nie sprawdza się w
przypadku, gdy fotografowane są:
– Obiekty poruszające się.
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu.
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też obiekty charakteryzujące
się niewielkim kontrastem, typu niebo, piaszczysta plaża, czy trawnik.
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
– Obiekty w słońcu lub oświetleniu elektrycznym itp., które są dużo jaśniejsze
od otoczenia.
94
Wybór trybu fotografowania
• Rejestrowanie w trybie [Rozległa panorama] lub [Rozległa panorama 3D]
może zostać przerwane w następujących sytuacjach:
– Przy zbyt szybkim lub zbyt wolnym obracaniu lub pochylaniu aparatu.
– Przy zbyt dużych drganiach aparatu.
• Aż do momentu zakończenia fotografowania aparat przez cały czas robi
zdjęcia w trybie [Rozległa panorama] lub [Rozległa panorama 3D], co jest
sygnalizowane ciągłym klikaniem migawki.
• Nie można używać opcji [Autom. kadr. portr.] i opcji zoomu aparatu
(ZOOM).
Aparat należy obracać w poziomie lub
W pionie
w pionie ze stałą szybkością w
kierunku zgodnym ze wskazaniem na
ekranie. Funkcje [Rozległa panorama]
lub [Rozległa panorama 3D] lepiej
sprawdzają się w przypadku obiektów
nieruchomych niż poruszających się.
W poziomie
Jak najmniejszy
promień
• W przypadku funkcji Rozległa panorama lub Rozległa panorama
3D, wskazane jest korzystanie z obiektywu szerokokątnego.
• Jeżeli używany jest obiektyw o długiej ogniskowej, aparat należy
obracać w poziomie lub w pionie wolniej niż w przypadku
obiektywu szerokokątnego.
• Skomponować ujęcie i nacisnąć spust migawki do połowy, aby
można było zablokować ustawienie ostrości, ekspozycji i balansu
bieli.
• Jeżeli mocno zróżnicowane kształty lub bardzo urozmaicony
krajobraz znajdą się w pobliżu krawędzi ekranu, wówczas
kompozycja zdjęcia może ulec zaburzeniu. W takich przypadkach
należy zmienić kompozycję kadru, aby wspomniany fragment
znalazł się w środku, po czym ponownie zrobić zdjęcie.
95
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Wskazówki dotyczące wykonywania zdjęć panoramicznych
Wybór trybu fotografowania
Obrazy 3D
Wykorzystując te same operacje jak w przypadku funkcji Rozległa
panorama, aparat rejestruje wiele obrazów i nakłada je, aby powstał
obraz 3D.
Wspomniane obrazy 3D można oglądać na ekranie odbiornika
telewizyjnego zgodnego z funkcją 3D. Szczegółowe informacje na
temat obrazów 3D można znaleźć na stronie 214.
Zmiana rozmiaru obrazu
Istnieje możliwość wyboru rozmiaru obrazu: Przycisk MENU t
1 t [Panorama: Rozmiar] lub [Pan. 3D: rozm. obr.].
Ustawianie kierunku obracania aparatu w poziomie lub w
pionie
Istnieje możliwość ustawienia kierunku obracania aparatu w
poziomie lub w pionie.
Przycisk MENU t
1 t [Panorama: Kierunek] lub
[Pan. 3D: kierunek] t Wybór właœciwego ustawienia
Tryb Ciągły Priorytet AE
Ten tryb umożliwia:
z Wykonywanie zdjęć seryjnych szybko poruszającego się
obiektu w celu uchwycenia właściwego momentu.
z Fotografowanie min dziecka, które zmieniają się bardzo szybko.
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Tryb Ciągły
Priorytet AE), wybrać właœciwy tryb i przystąpić do
wykonywania zdjęć (strona 43).
• Wybór opcji
(Ciągły Prior. AE z zoomem cyfr.) powoduje
ustawienie minimalnej skali zoomu aparatu (ZOOM) na 1,4-krotne
powiększenie, a rozmiar obrazu na M lub S.
96
Wybór trybu fotografowania
Techniki fotografowania
• Po ustawieniu trybu autofokusa na [Ciągły autofokus], w trakcie
fotografowania nadal będzie regulowana ostrość i ekspozycja.
Czułość ISO można regulować.
• W trybie ręcznego ustawiania ostrości lub gdy autofokus jest
ustawiony na [Pojed. autofokus], można regulować czułość ISO i
przysłonę. Po wybraniu opcji [Pojed. autofokus] ostrość jest
ustalana przy pierwszym zdjęciu.
Program Auto
Ten tryb umożliwia:
z Korzystanie z automatycznej ekspozycji przy zachowywaniu
niestandardowych ustawień czułości ISO, strefy twórczej,
optymalizatora D-Range itp.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na P.
2 Okreœl odpowiednie ustawienia funkcji wykonywania
zdjęć (str. od 112 do 154).
• Aby użyć lampy błyskowej, naciśnij przycisk .
3 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
97
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Uwagi
• Funkcja Wykrywanie twarzy jest wyłączona.
• Po wybraniu funkcji [Auto HDR] przez chwilę wykonywana jest procedura
DRO zgodnie z ustawieniem DRO.
• Wybór opcji
(Ciągły Prior. AE z zoomem cyfr.) uniemożliwia ustawienie
funkcji [Jakość] na [RAW] lub [RAW & JPEG].
• Warunki pomiarów. Szybkość wykonywania zdjęć seryjnych można
zmniejszyć w zależności od warunków fotografowania (rozmiaru obrazu,
ustawień ISO, redukcji szumów powstałych przy wysokiej czułości ISO lub
ustawień [Komp. ob.: Zniekształc.]).
Wybór trybu fotografowania
Przesunięcie programu
Pozwala chwilowo zmienić
kombinację czasu otwarcia migawki i
wartości przysłony z jednoczesnym
zachowaniem prawidłowej ekspozycji
ustalonej przez aparat.
Obróć pokrętło regulacyjne w celu
wybrania odpowiedniej kombinacji,
podczas gdy już uzyskano
odpowiednią ostrość.
Wskaźnik trybu ekspozycji zmieni się
na „P*”.
Priorytet przysłony
Ten tryb umożliwia:
z Uzyskanie ostrego obrazu obiektu oraz rozmycie wszystkiego
przed i za obiektem. Otwarcie przysłony powoduje
zmniejszenie zakresu ostrego obrazu. (Głębia ostrości
zmniejszy się.)
z Fotografowanie z uwzględnieniem głębi ujęcia. Przymknięcie
przysłony powoduje zwiększenie zakresu ostrego obrazu.
(Głębia ostrości zwiększy się.)
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na A.
98
Wybór trybu fotografowania
2 Pokrętłem regulacyjnym
wybrać wartoœć przysłony
(wartoœć F).
Przysłona (wartość F)
3 Ustawić ostroœć i zrobić
zdjęcie obiektu.
Czas otwarcia migawki jest
regulowany automatycznie w celu
uzyskania prawidłowej ekspozycji.
• Jeśli ocena dokonana przez aparat
będzie wskazywała na to, że przy
użyciu wybranej wartości przysłony
nie uzyskano prawidłowej ekspozycji,
czas otwarcia migawki będzie migać.
W takich przypadkach trzeba
ponownie nastawić wartość przysłony.
Czas otwarcia migawki
Techniki fotografowania
• Czas otwarcia migawki może się zwiększyć w zależności od wartości
przysłony. Jeśli czas otwarcia migawki jest dłuższy, użyj statywu.
• Aby uzyskać większe rozmycie tła, należy używać teleobiektywu lub
obiektywu o mniejszej wartości przysłony (jasny obiektyw).
• Orientacyjny stopień rozmycia obrazu można sprawdzić przed jego
zarejestrowaniem za pomocą przycisku podglądu.
99
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
• Mniejsza wartość F: pierwszy plan i
tło obiektu są rozmazane.
Większa wartość F: Zarówno obiekt,
jak i pierwszy plan oraz tło są ostre.
• W wizjerze ani na ekranie LCD nie
można sprawdzić stopnia rozmycia
obrazu. Sprawdź zarejestrowany
obraz i reguluj wartość przysłony.
Wybór trybu fotografowania
Uwaga
• W przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy nacisnąć
przycisk . Zasięg lampy błyskowej zależy od wartości przysłony. W
przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy sprawdzić jej
zasięg w części zatytułowanej „Dane techniczne”.
Sprawdzanie rozmycia tła (Przycisk podglądu)
Ekran LCD i wizjer pokazują obraz
widziany przez całkowicie otwartą
przysłonę. Zmiana przysłony wpływa
na ostrość obrazu obiektu, tworząc
rozbieżność między ostrością obrazu
przed jego zarejestrowaniem a
Przycisk podglądu
ostrością rzeczywistego obrazu.
Przycisk podglądu pozwala zobaczyć
obraz z przysłoną używaną podczas
wykonywania zdjęcia, umożliwiając
sprawdzenie orientacyjnej ostrości
obrazu obiektu przed faktycznym
wykonaniem zdjęcia.
• Przycisk podglądu należy nacisnąć po ustawieniu ostrości.
• W trybie podglądu można zmieniać przysłonę.
Uwaga
• Jeśli funkcja [Powiększenie] zostanie przypisana przyciskowi podglądu, należy
ustawić funkcję [Przycisk Podgląd] na [Podgląd zdjęcia] lub [Podgląd
przysłony] menu Ustawienia własne
(strona 171).
Priorytet migawki
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie poruszającego się obiektu w danym
momencie. Użyj krótszego czasu otwarcia migawki, aby
wykonać wyraźne zdjęcie szybko poruszającego się obiektu.
z Śledzenie ruchu obiektu w celu oddania jego dynamiki i
przebiegu. Użyj krótszego czasu otwarcia migawki, aby
wykonać zdjęcie poruszającego się obiektu ze śladami po nim
w postaci smug.
100
Wybór trybu fotografowania
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na S.
2 Wybierz czas otwarcia
migawki za pomocą pokrętła
regulacyjnego.
3 Ustawić ostroœć i zrobić
zdjęcie obiektu.
Przysłona jest regulowana
automatycznie w celu uzyskania
prawidłowej ekspozycji.
• Jeśli ocena dokonana przez aparat
będzie wskazywała na to, że przy
użyciu wybranego czasu otwarcia
migawki nie uzyskano prawidłowej
ekspozycji, wartość przysłony będzie
migać. W takich przypadkach należy
ponownie nastawić czas otwarcia
migawki.
Przysłona (wartość F)
Techniki fotografowania
• Jeśli czas otwarcia migawki jest dłuższy, użyj statywu.
• Podczas fotografowania halowych dyscyplin sportu wybierz większą
czułość ISO.
101
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Czas otwarcia migawki
Wybór trybu fotografowania
Uwagi
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie
preselekcji czasu.
• Im większa czułość ISO, tym wyrazistszy szum.
• Gdy czas otwarcia migawki wynosi co najmniej 1 sekundę, wówczas redukcja
szumów (Red.sz.dł.naśw.) trwa tyle samo czasu, ile wynosi czas otwarcia
migawki. Podczas tej redukcji nie można wykonywać kolejnych zdjęć.
• W przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy nacisnąć
przycisk . Podczas korzystania z lampy błyskowej i przy przymkniętej
przysłonie (większej wartość F) w wyniku wydłużenia czasu otwarcia migawki,
światło lampy błyskowej nie dotrze do odległych obiektów.
Ekspozycji ręcznej
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie przy wybranym ustawieniu ekspozycji przez
dostosowanie zarówno czasu otwarcia migawki, jak i przysłony.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na M.
2 Obróć pokrętło regulacyjne,
aby ustawić czas otwarcia
migawki, a podczas
naciskania przycisku AV
obróć pokrętło regulacyjne,
aby ustawić wartoœć
przysłony.
Przycisk AV
Przysłona (wartość F)
Czas otwarcia migawki
102
Wybór trybu fotografowania
3 Po ustawieniu ekspozycji
Ekran LCD
wykonać zdjęcie.
Wartość ekspozycji
Ekran w wizjerze
Ekspozycja standardowa
Uwagi
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie
ekspozycji ręcznej.
• Jeśli pokrętło regulacyjne jest ustawione na M, ustawienie ISO [AUTO] jest
ustawione na [100]. W trybie M ustawienie ISO [AUTO] nie jest dostępne.
Czułość ISO należy dobrać zgodnie z potrzebą (strona 136).
• W przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy nacisnąć
przycisk . Zasięg lampy błyskowej zależy od wartości przysłony. W
przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy sprawdzić jej
zasięg w części zatytułowanej „Dane techniczne”.
BULB
Ten tryb umożliwia:
z Uzyskiwanie na zdjęciu smug światła, na przykład sztucznych
ogni.
z Uzyskiwanie na zdjęciu smug gwiazd.
103
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
• Sprawdzić wartość ekspozycji,
korzystając z funkcji Pomiar
ręczny*.
W stronę +: obraz staje się
jaśniejszy.
W stronę –: obraz staje się
ciemniejszy.
* Gdy aparat jest w trybie M,
podawana jest wartość kompensacji
w dół lub w górę w oparciu o
prawidłową ekspozycję.
• W trybie wizjera wartość ekspozycji
można sprawdzić przy użyciu skali
EV.
Wybór trybu fotografowania
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na M.
2 Obróć pokrętło regulacyjne
w lewo, aż zostanie
wyœwietlone [BULB].
BULB
3 Podczas naciskania przycisku
AV obróć pokrętło
regulacyjne, aby dostosować
wartoœć przysłony (wartoœć F).
Przycisk AV
4 Naciœnij spust migawki do połowy, aby dopasować
ostroœć.
5 Nacisnąć i przytrzymać spust migawki przez cały czas
wykonywania zdjęcia.
Dopóki spust migawki jest naciskany, migawka pozostaje otwarta.
104
Wybór trybu fotografowania
Techniki fotografowania
Uwagi
• W przypadku korzystania ze statywu funkcję SteadyShot należy wyłączyć
(strona 89).
• Im dłuższy czas ekspozycji, tym wyrazistszy jest szum na obrazie.
• Po wykonaniu zdjęcia nastąpi redukcja szumów (Red.sz.dł.naśw.), która trwa
tyle samo czasu co otwarcie migawki. Podczas tej redukcji nie można
wykonywać kolejnych zdjęć.
• Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem lub funkcji Auto HDR, albo przy
ustawieniu [Malowidło HDR] lub [Cz-b o bogatej grad.] w pozycji [Efekt
wizualny], czasu otwarcia migawki nie można ustawić na [BULB].
• W przypadku korzystania z funkcji Zdjęcie z uśmiechem, Auto HDR lub gdy
funkcja [Efekt wizualny] jest ustawiona na [Malowidło HDR] lub [Cz-b o
bogatej grad.] przy ustawieniu czasu migawki na opcję [BULB], czas otwarcia
migawki zostanie chwilowo ustawiony na 30 sekund.
• Przed przystąpieniem do robienia zdjęć w trybie BULB wskazane jest
odczekanie aż aparat ostygnie, aby jakość zdjęć nie uległa pogorszeniu.
105
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
• Użyj statywu.
• Przykładowo, w przypadku fotografowania sztucznych ogni, ostrość
należy ustawić na nieskończoność w trybie ostrzenia ręcznego.
Jeżeli pozycja nieskończoności obiektywu nie jest znana, najpierw
należy ustawić ostrość na sztuczne ognie puszczane w tym samym
ogólnym obszarze, a dopiero potem je fotografować.
• Należy posłużyć się urządzeniem pilot bezprzewodowy (oddzielnie
w sprzedaży) (strona 154). Naciśnięcie przycisku SHUTTER na
urządzeniu pilot bezprzewodowy włącza tryb fotografowania
BULB, a ponowne jego naciśnięcie wyłącza tryb fotografowania
BULB. Nie trzeba przytrzymywać wciśniętego przycisku
SHUTTER na urządzeniu pilot bezprzewodowy.
• W przypadku korzystania z urządzenia pilot wyposażonego w
funkcję blokady spustu migawki (oddzielnie w sprzedaży), można
pozostawić otwartą migawkę, korzystając z urządzenia pilot.
Konfiguracja nagrywania filmów
Łatwe nagrywanie filmów
Nagrywanie filmów można uruchamiać z dowolnego trybu ekspozycji.
Czas otwarcia migawki i wartość przysłony są regulowane
automatycznie.
Nacisnąć przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie
(strona 35).
Techniki fotografowania
• Nagrywanie należy rozpocząć po ustawieniu ostrości.
• Można korzystać z poniższych ustawień wprowadzonych podczas
robienia zdjęć:
– ISO
– Balans bieli
– Strefa twórcza
– Kompensacja ekspozycji
– Obszar AF
– Tryb pomiaru
– Wykrywanie twarzy
– Śledzenie obiektu
– Optymalizator D-Range
– Komp. ob.:Winietowanie
– Komp. ob.: Aber. chro.
– Komp. ob.: Zniekształc.
– Efekt wizualny
• Podczas filmowania można zmieniać czułość ISO, kompensację
ekspozycji, śledzenie obiektu lub obszar AF.
• Po przypisaniu funkcji [Blokada AF] do przycisku AEL lub
przycisku ISO, przyciskami tymi można blokować ostrość w trybie
autofokusa.
106
Konfiguracja nagrywania filmów
Zoom cyfrowy
Z funkcji zoomu cyfrowego można korzystać podczas nagrywania
filmów. Wpłynie to jednak negatywnie na jakość obrazu ze względu
na jego przetwarzanie.
107
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Uwagi
• W trybie filmowania rejestrowany obszar (kąt widzenia) jest węższy niż w
przypadku fotografowania.
• Gdy na ekranie LCD wyświetlany jest ekran [Wizjer], wówczas w momencie
rozpoczęcia nagrywania ekran LCD zostanie przełączony do trybu [Wyśw.
wszystk. inf.].
• Nie wolno filmować silnych źródeł światła, np. słońca. Wewnętrzny
mechanizm aparatu może ulec uszkodzeniu.
• Do importowania filmów AVCHD do komputera należy używać programu
„PlayMemories Home” (str. 68, 185).
• Długotrwałe filmowanie aparatem powoduje wzrost jego temperatury i może
prowadzić do pogorszenia jakości obrazu.
• Zbyt wysoką temperaturę aparatu sygnalizuje pojawienie się symbolu
.
Aparat należy wyłączyć i odczekać aż ostygnie. Jeżeli filmowanie nie zostanie
przerwane, aparat zostanie wyłączony automatycznie.
• Z uwagi na automatyczną regulację czasu otwarcia migawki i przysłony,
w warunkach jasnego oświetlenia czas otwarcia migawki może być krótszy,
a ruch obiektu może nie być płynny. Można uzyskać płynniejszy ruch,
wybierając ręczne ustawianie ostrości i regulując czas otwarcia migawki lub
przysłonę (strona 108).
• Czułość ISO do nagrywania filmów wynosi od 100 ISO do 3200 ISO. Podczas
nagrywania filmu przy ustawieniu czułości równej lub większej niż 3200 ISO,
czułość zostaje automatycznie ustawiona na 3200 ISO. Po zakończeniu
nagrywania zostają przywrócone wcześniejsze ustawienia czułości ISO.
• Przy czułości ISO ustawionej na [Wieloklatk. red. szumów.] tymczasowo
wybierane jest ustawienie [AUTO].
• W pozycji Efekt wizualny nie można wybrać ustawienia [Miękka ostrość],
[Malowidło HDR], [Cz-b o bogatej grad.], ani [Miniatura]. W momencie
rozpoczęcia nagrywania filmu opcja Efekt wizualny zostaje tymczasowo
ustawiona na [WYŁ.].
• Z funkcji [Wyraźny zoom obr.] nie można korzystać przy nagrywaniu filmów.
Konfiguracja nagrywania filmów
1 Nacisnąć przycisk ZOOM.
• Funkcja zoomu cyfrowego jest
dostępna podczas nagrywania
filmów, nawet gdy opcja [Zoom
cyfrowy] jest ustawiona na [WYŁ.]
w menu fotografowania .
Przycisk ZOOM
2 Powiększanie obrazu do okreœlonego stopnia za
pomocą b/B na przycisku sterującym.
• Dostępne jest maksymalnie 4-krotne powiększenie.
Nagrywanie filmów z regulacją czasu otwarcia
migawki i przysłony
Istnieje możliwość nagrywania filmów z regulacją czasu otwarcia
migawki i przysłony, oraz tym samym kontrolowania rozmycia tła lub
płynności.
1 Ustawić przełącznik trybu ostroœci na MF (strona 119).
2 Ustawić pokrętło trybu pracy na
(Film).
3 Zaznaczyć właœciwy tryb korzystając z sekcji v/V
przycisku sterującego, po czym nacisnąć jego sekcję
œrodkową.
• Aby zmienić dany tryb, wystarczy nacisnąć przycisk Fn, po czym
wybrać inny tryb.
4 Pokrętłem sterującym wyregulować czas otwarcia
migawki i wartoœć przysłony.
5 Wyregulować ostroœć, po czym nacisnąć przycisk
MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie.
108
Konfiguracja nagrywania filmów
Możliwość fotografowania z automatyczną regulacją
ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki, jak i
wartości przysłony). Pozostałe parametry można
regulować ręcznie, a używane nastawy można zapisać.
(Priorytet
przysłony) (98)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
wartości przysłony za pomocą pokrętła sterującego.
(Priorytet
migawki) (100)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
czasu otwarcia migawki za pomocą pokrętła sterującego.
(Ekspozycji
ręcznej) (102)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i
wartości przysłony).
Format pliku
Przycisk MENU t
właœciwego formatu
AVCHD
1 t [Format pliku] t Wybór
Nagrywanie filmów 60i/50i, 24p/25p lub 60p/50p w
formacie AVCHD. Ten format pliku przeznaczony jest do
oglądania filmów na telewizorze wysokiej rozdzielczości.
Płytę Blu-ray, AVCHD lub DVD-Video można
utworzyć przy użyciu dostarczonego oprogramowania
„PlayMemories Home”.
• Filmy 60i/50i są nagrywane z szybkością odpowiednio
60 klatek na sekundę lub 50 pól na sekundę. Zarówno
w przypadku filmów 60i jak i 50i wykorzystywany jest
system skanowania z przeplotem, system audio Dolby
Digital oraz format AVCHD.
• Filmy 24p/25p są nagrywane z szybkością odpowiednio
24 klatek na sekundę lub 25 klatek na sekundę.
Zarówno w przypadku filmów 24p jak i 25p
wykorzystywany jest progresywny system skanowania,
system audio Dolby Digital oraz format AVCHD.
• Filmy 60p/50p są nagrywane z szybkością odpowiednio
60 klatek na sekundę lub 50 klatek na sekundę.
Zarówno w przypadku filmów 60p jak i 50p
wykorzystywany jest progresywny system skanowania
oraz system audio Dolby Digital.
109
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
(Program
Auto) (97)
Konfiguracja nagrywania filmów
MP4
Nagrywanie filmów mp4 (AVC). Ten format nadaje się
do materiałów przekazywanych do Internetu,
załączników wiadomości e-mail itp.
• Filmy są nagrywane w formacie MPEG-4 z szybkością
około 30 klatek na sekundę z wykorzystaniem
progresywnego systemu skanowania, systemu audio
AAC oraz formatu mp4.
• Przy użyciu dostarczonego oprogramowania
„PlayMemories Home” nie można utworzyć płyty z
filmów zarejestrowanych w tym formacie.
Ustawienie nagrywania
Im wyższa średnia szybkość transmisji, tym wyższa jakość obrazu.
Przycisk MENU t
1 t [Ustawienie nagrywania] t
Wybór właœciwego rozmiaru
[Format pliku]: [AVCHD]
Format pliku
Œrednia
szybkoœć Nagrywanie
transmisji
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
24 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(60i/50i) w wysokiej jakości obrazu.
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(60i/50i) w standardowej jakości obrazu.
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(60p/50p) w najwyższej jakości obrazu.
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(24p/25p) w wysokiej jakości obrazu. Ten tryb
zapewnia atmosferę podobną do atmosfery w
kinie.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(24p/25p) w standardowej jakości obrazu. Ten
tryb zapewnia atmosferę podobną do
atmosfery w kinie.
110
Konfiguracja nagrywania filmów
[Format pliku]: [MP4]
Format pliku
Œrednia
szybkoœć Nagrywanie
transmisji
1440×1080 12M 12 Mb/s
VGA 3M
3 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1440 × 1080.
Nagrywanie filmów w formacie VGA.
* urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i
**urządzenie zgodne z zapisem 1080 50i
Nagrywanie dŸwięku
W trakcie nagrywania filmów mogą zostać zarejestrowane dźwięki
generowane przez aparat lub obiektyw podczas pracy. Istnieje
możliwość nagrywania filmów bez dźwięku.
Przycisk MENU t
1 t [Nagrywanie dŸwięku] t [WYŁ.]
W trybie ręcznego ustawiania ostrości można wyłączyć nagrywanie
odgłosów pracy obiektywu przy autofokusie (strona 119).
Wyciszanie szumu wiatru
Istnieje możliwość wyciszenia szumu wiatru przez wycięcie dźwięków
niskiej częstotliwości wprowadzanych przez wbudowany mikrofon.
Przycisk MENU t
1 t [Reduk. szumu wiatru] t [WŁ.]
Uwagi
• Ustawienie tej opcji na [WŁ.] może spowodować, że pewne dźwięki niskiej
częstotliwości zostaną zarejestrowane przy zbyt niskim poziomie głośności.
Gdy wiatr nie wieje, funkcję tę należy ustawić na [WYŁ.].
• Gdy używany jest mikrofon zewnętrzny (oddzielnie w sprzedaży), wówczas
wspomniana funkcja nie działa.
111
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Uwagi
• W celu utworzenia płyty AVCHD, filmy zarejestrowane przy ustawieniu
[60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/
[25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie nagrywania] są konwertowane przez
program „PlayMemories Home”. Taka operacja konwersji może być
czasochłonna. Dodatkowo nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości
obrazu. Aby zachować pierwotną jakość obrazu, filmy należy przechowywać
na płycie Blu-ray.
• Do oglądania filmów 60p/50p lub 24p/25p na ekranie telewizora niezbędny
jest odbiornik telewizyjny zgodny z systemem 60p/50p lub 24p/25p. W
przypadku niezgodnego odbiornika telewizyjnego, filmy będą wyświetlane na
ekranie telewizora po ich uprzedniej konwersji do formatu 60i/50i.
Ustawianie ostroœci
Są 2 sposoby ustawiania ostrości: automatyczna i ręczna.
W zależności od obiektywu, w inny sposób realizuje się przełączanie
między automatycznym i ręcznym ustawianiem ostrości.
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości na
obiektywie w
pozycji AF.
Przełączenie do
ręcznego
ustawiania
ostroœci
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości na
obiektywie w
pozycji MF.
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości w aparacie
w pozycji AF.
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości w aparacie
w pozycji MF.
Rodzaj
obiektywu
Wykorzystywany Przełączenie do
przełącznik
autofokusa
Obiektyw
wyposażony w
przełącznik trybu
ostrości
Obiektyw
(Przełącznik
trybu ostrości w
aparacie
powinien być
zawsze
ustawiony w
pozycji AF.)
Aparat
Obiektyw nie
jest wyposażony
w przełącznik
trybu ostrości
Autofokus
1 Ustawić przełącznik trybu
ostroœci w aparacie w
pozycji AF.
2 Gdy obiektyw wyposażony
jest w przełącznik trybu
ostroœci, należy ustawić go
w pozycji AF.
112
Ustawianie ostroœci
3 Naciœnij spust migawki do
połowy, aby sprawdzić
ostroœć, i zrób zdjęcie.
• Po potwierdzeniu ostrości wskaźnik
ostrości zmienia się na z lub
(poniżej).
• Obszar AF z potwierdzoną ostrością
zmienia kolor na zielony.
Obszar AF
Wskaźnik ostrości
Technika fotografowania
• W celu wybrania obszaru AF wykorzystywanego do ustawiania
ostrości należy skonfigurować opcję [Obszar AF] (strona 116).
WskaŸnik ostroœci
WskaŸnik ostroœci Stan
z œwieci
Ostrość zablokowana. Gotowy do wykonywania zdjęć.
œwieci
Ostrość potwierdzona. Ognisko przesuwa się, podążając
za poruszającym się obiektem. Gotowy do wykonywania
zdjęć.
œwieci
Trwa ustawianie ostrości. Nie można zwolnić migawki.
z miga
Nie można ustawić ostrości. Migawka jest zablokowana.
Obiekty wymagające specjalnego ustawiania ostroœci
Używając funkcji automatycznego ustawiania ostrości, trudno jest
ustawić ostrość na niżej wymienionych obiektach. W takim wypadku
należy fotografować z blokadą ostrości (strona 114) lub ręcznie
ustawić ostrość (strona 119).
• Obiekt o małym kontraście, na przykład błękitne niebo lub biała ściana.
• Dwa obiekty w różnej odległości, zachodzące na siebie w obszarze AF.
• Obiekt składający się z powtarzającego się wzoru, na przykład
fasada budynku.
113
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Uwaga
• Gdy ostrość w aparacie ustawiana jest automatycznie, nie należy dotykać
obracającego się pierścienia nastawiania ostrości.
Ustawianie ostroœci
• Obiekt bardzo jasny lub błyszczący, na przykład słońce, karoseria
samochodu lub powierzchnia wody.
• Światło zastane jest niewystarczające.
Dokładny pomiar odległoœci od obiektu
Znacznik
na górze aparatu wskazuje
miejsce umieszczenia czujnika obrazu*.
Podczas dokładnego pomiaru odległości
między aparatem a obiektem należy
kierować się pozycją tej linii poziomej.
* Czujnik obrazu stanowi tę część
aparatu, która działa jak film.
Uwaga
• Jeżeli obiekt jest bliżej niż minimalna odległość fotografowania dla
założonego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Należy się upewnić,
że odległość pomiędzy obiektem i aparatem jest wystarczająca.
Blokada ostroœci
1 Umieœcić obiekt w obszarze
AF i nacisnąć spust migawki
do połowy.
Ostrość zostanie zablokowana.
• Ustawić [Tryb autofokusa] na
[Pojed. autofokus].
2 Trzymać spust migawki
wciœnięty do połowy i
umieœcić obiekt z powrotem
w początkowej pozycji, aby
ponownie skomponować
ujęcie.
3 Wcisnąć spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.
114
Ustawianie ostroœci
Tryb autofokusa
Przycisk Fn t
(Tryb autofokusa) t Wybór
właœciwego ustawienia
Aparat ustawia ostrość, która zostaje zablokowana,
dopóki spust migawki jest wciśnięty do połowy.
(Autom.
autofokus)
[Tryb autofokusa] można przełączać między trybem
Pojedynczy autofokus i Ciągły autofokus zgodnie z
ruchem obiektu.
Jeśli obiekt jest nieruchomy, po naciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku ostrość zostanie zablokowana.
Jeśli obiekt jest w ruchu, aparat będzie kontynuować
ustawianie ostrości.
(Ciągły
autofokus)
Aparat kontynuuje ustawianie ostrości, gdy spust
migawki jest wciśnięty do połowy i przytrzymywany.
• Sygnał dźwiękowy nie włączy się, jeżeli obiekt jest
wyostrzony.
• Nie można używać blokady ostrości.
Techniki fotografowania
• Jeżeli obiekt nie porusza się, należy używać trybu [Pojed. autofokus].
• Jeżeli obiekt porusza się, należy używać trybu [Ciągły autofokus].
Uwagi
• Tryb [Autom. autofokus] jest wybierany po ustawieniu trybu ekspozycji
Inteligentna auto, Lepsza automatyka lub jednego z poniższych trybów Wybór
sceny: [Portret], [Krajobraz], [Zachód słońca], [Scena nocna], [Nocny portret]
lub [Z ręki o zmierzchu].
• Opcja [Pojed. autofokus] jest wybierana po ustawieniu trybu ekspozycji na
Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D lub [Makro] w trybie Wybór
sceny.
• Opcja [Ciągły autofokus] jest wybierana po ustawieniu trybu ekspozycji na
[Sporty] w trybie Wybór sceny lub w przypadku używania funkcji Zdjęcie z
uśmiechem.
115
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
(Pojed.
autofokus)
Ustawianie ostroœci
Obszar AF
Wybierz żądany obszar AF, tak aby
odpowiadał warunkom
fotografowania lub preferencjom.
Obszar AF z potwierdzoną ostrością
zmienia kolor na zielony, a pozostałe
obszary AF znikają.
Obszar AF
Przycisk Fn t
ustawienia
(Obszar AF) t Wybór właœciwego
(Szeroki)
Aparat ustala, który z 15 obszarów AF będzie
wykorzystywany do ustawiania ostrości.
(Strefa)
Używając przycisku sterującego, wybrać strefę lewą,
prawą lub środkową, dla której ma być ustawiana
ostrość. Aparat ustala, który z obszarów AF w wybranej
strefie będzie wykorzystywany do ustawiania ostrości.
Nacisnąć przycisk AF, aby wyświetlić ekran ustawień,
po czym wybrać właściwą strefę.
(Punktowy)
Aparat używa wyłącznie obszaru AF znajdującego się w
strefie środkowej.
(Lokalny)
Używając przycisku sterującego, wybrać jeden z
15 obszarów AF, dla którego ma być ustawiona ostrość.
Nacisnąć przycisk AF, aby wyświetlić ekran ustawień i
wybrać właściwy obszar.
Uwagi
• Funkcja [Obszar AF] jest na stałe ustawiona na [Szeroki] i nie można wybrać
innego ustawienia, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na Inteligentna auto,
Lepsza automatyka lub Wybór sceny lub gdy włączona jest funkcja Śledzenie
obiektu lub Zdjęcie z uśmiechem.
• Obszar AF może nie zostać podświetlony, gdy wykonywane są zdjęcia seryjne
lub gdy spust migawki został wciśnięty do końca bez zatrzymania.
• Gdy funkcja [Śledzenie obiektu] jest ustawiona na [WŁ.], ekran ustawień
używany do opcji [Strefa] lub [Lokalny] nie jest wyświetlany, gdy użytkownik
korzysta z przycisku AF.
116
Ustawianie ostroœci
Wspomaganie AF
Ze wspomagania AF można korzystać przy nastawianiu ostrości na
obiekcie w warunkach słabego oświetlenia.
Przycisk MENU t
2 t [Wspomaganie AF] t Wybór
właœciwego ustawienia
• Ponieważ wbudowana w aparacie lampa błyskowa pełni funkcję
wspomagania AF, należy nacisnąć przycisk , aby otworzyć lampę.
Œledzenie obiektu
Utrzymywanie ostrości na poruszającym się obiekcie podczas jego
śledzenia. Domyślnie funkcja Śledzenie obiektu jest ustawiona na
[WŁ.].
1 W trakcie wyœwietlania informacji dotyczących zapisu
nacisnąć œrodkową sekcję przycisku sterującego.
Pojawi się ramka celu.
• Aby wyłączyć funkcję Śledzenie obiektu, należy nacisnąć przycisk Fn i
ustawić ją na [WYŁ.].
117
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
• Wspomaganie AF nie działa, gdy [Tryb autofokusa] jest ustawiony
na
(Ciągły autofokus) lub gdy obiekt jest w ruchu w trybie
(Autom. autofokus). (Zostanie podświetlony wskaźnik
lub .)
• Wspomaganie AF może nie być włączane dla obiektywów o
ogniskowych 300 mm i dłuższych.
• Jeżeli podłączona jest zewnętrzna lampa błyskowa wyposażona we
wspomaganie AF (oddzielnie w sprzedaży), wykorzystywane będzie
wspomaganie AF zewnętrznej lampy błyskowej. Nacisnąć
wbudowaną lampę błyskową i schować ją.
• Wspomaganie AF nie działa przy opcji [Zdj. z uśmiechem]
ustawionej na [WŁ.].
Ustawianie ostroœci
2 Wyrównać ramkę celu z
obiektem, który ma być
œledzony, i nacisnąć
œrodkową sekcję przycisku
sterującego.
Aparat rozpocznie śledzenie obiektu.
• Aby anulować funkcję śledzenia,
należy ponownie nacisnąć środkową
sekcję.
Ramka celu
3 Nacisnąć spust migawki, aby zrobić zdjęcie obiektu.
Uwagi
• W poniższych sytuacjach mogą wystąpić problemy ze śledzeniem:
– Obiekt zbyt szybko się porusza.
– Obiekt jest zbyt mały albo zbyt duży.
– Słaby kontrast między obiektem a tłem.
– Fotografowany obiekt jest słabo oświetlony.
– Zmienia się oświetlenie zewnętrzne.
• Z funkcji Śledzenie obiektu nie można korzystać przy ustawionym trybie
ekspozycji Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D, trybie AE z
priorytetem zdjęć seryjnych lub [Z ręki o zmierzchu] w trybie Wybór sceny,
jak również podczas korzystania z funkcji ręcznego nastawiania ostrości.
• Aparat przestaje śledzić obiekt, gdy ten znajdzie się poza ekranem.
Priorytetowe œledzenie twarzy
Dostępna jest funkcja priorytetowego śledzenia twarzy, którą można
aktywować, gdy aparat wykryje twarz podczas śledzenia obiektu.
Przycisk MENU t
[WŁ.]
4 t [Prioryt. œledzenie twarzy] t
Gdy twarz nie jest widoczna na ekranie, aparat śledzi ciało. Gdy twarz
staje widoczna, podąża za twarzą. Gdy śledzona osoba zniknie z
ekranu w trakcie śledzenia, po czym ponownie pojawi się na ekranie,
wówczas w aparacie zostanie wznowione ustawianie ostrości dla tej
twarzy.
118
Ustawianie ostroœci
• Wykrycie twarzy przy ustawieniu Śledzenie obiektu z włączoną
funkcją Zdjęcie z uśmiechem spowoduje, że dana twarz stanie się
obiektem docelowym dla funkcji wykrywania uśmiechu.
• Ustawienie wykrytej twarzy jako obiektu docelowego, nawet gdy
funkcja [Prioryt. śledzenie twarzy] jest ustawiona na [WYŁ.]
spowoduje śledzenie ciała, gdy twarz będzie niewidoczna. Gdy
śledzona osoba zniknie z ekranu w trakcie śledzenia, po czym
ponownie pojawi się na ekranie, wówczas w aparacie zostanie
wznowione ustawianie ostrości dla tej twarzy.
Gdy występują problemy z ustawieniem ostrości w trybie
automatycznego ustawiania ostrości, można ręcznie ustawić ostrość.
1 Ustawić przełącznik trybu
ostroœci na obiektywie w
pozycji MF.
2 Gdy obiektyw nie jest
wyposażony w przełącznik
trybu ostroœci, przełącznik
trybu ostroœci w aparacie
należy ustawić w pozycji MF.
3 Obrócić pierœcień
nastawiania ostroœci
obiektywu, aby uzyskać
ostry obraz.
Pierścień
nastawiania
ostrości
119
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Ręczne ustawianie ostroœci
Ustawianie ostroœci
Uwagi
• W przypadku szerokiego pola AF do ostrzenia wykorzystywany jest obszar
środkowy, w przypadku strefowego pola AF wykorzystywany jest typowy
obszar wybranego pola, natomiast w przypadku lokalnego pola AF
wykorzystywany jest obszar wybrany przyciskiem sterującym.
• W przypadku korzystania z telekonwertera (oddzielnie w sprzedaży) itp.,
mogą wystąpić problemy z płynnym obracaniem pierścienia nastawiania
ostrości.
• Mogą wystąpić problemy z uzyskaniem prawidłowej ostrości w wizjerze, jeżeli
w trybie wizjera nie została właściwie przeprowadzona regulacja dioptrii
(strona 31).
• Należy koniecznie ustawić przełącznik nastawiania ostrości w pozycji MF, aby
pracować w trybie ręcznym. Nie wolno obracać pierścieniem nastawiania
ostrości bez ustawienia trybu MF. Obrócenie pierścienia nastawiania ostrości
na siłę bez przełączenia do trybu MF grozi uszkodzeniem pierścienia.
Bezpoœrednie ręczne ustawianie ostroœci
Po założeniu obiektywu wyposażonego w funkcję bezpośredniego
ręcznego ustawienia ostrości i gdy funkcja [Tryb autofokusa] jest
ustawiona na [Pojed. autofokus] lub [Autom. autofokus] można
dokonać precyzyjnej regulacji za pomocą pierścienia ustawiania
ostrości po czym ostrość zostaje zablokowana. Umożliwia to szybsze
ustawienie ostrość na obiekcie w porównaniu ręcznym ustawianiem
ostrość od samego początku. To wygodna funkcja podczas robienia
zdjęć w trybie makro.
Zarys
W trybie ręcznego nastawiania ostrości istnieje możliwość uwydatnienia
określonym kolorem zarysu obszarów z nastawioną ostrością. Funkcja
ta pozwala w łatwy sposób sprawdzić nastawienie ostrości.
Przycisk MENU t
2 t [Poziom zarysu] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwagi
• Z uwagi na fakt, że aparat dokonuje oceny ostrości obszarów, poziom zarysu
zależy od obiektu, warunków fotografowania lub używanego obiektywu.
• Zarys obszarów z nastawioną ostrością nie jest uwydatniany, gdy aparat jest
podłączony za pośrednictwem kabla HDMI.
120
Ustawianie ostroœci
Ustawianie koloru uwydatniania zarysu
W trybie ręcznego nastawiania ostrości istnieje możliwość ustawienia
koloru wykorzystywanego przez funkcję uwydatniania zarysu.
Przycisk MENU t
2 t [Kolor zarysu] t Wybór
właœciwego ustawienia
Powiększenie
Przed zrobieniem zdjęcia istnieje możliwość sprawdzenia ostrości na
powiększonym obrazie.
1 Przycisk MENU t
3 t [Przycisk Podgląd] t
[Powiększenie]
2 Nacisnąć przycisk
Powiększenie.
Przycisk Powiększenie
121
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Uwaga
• Nie można ustawić tej opcji, gdy w pozycji [Poziom zarysu] ustawiono opcję
[WYŁ.].
Ustawianie ostroœci
3 Nacisnąć ponownie przycisk
Powiększenie, aby
powiększyć zdjęcie i,
korzystając z sekcji v/V/b/B
przycisku sterującego,
wybrać fragment, który ma
być powiększony.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku
Powiększenie powoduje zmianę
skali powiększenia w następujący
sposób: Pełny ekran t około ×4,8
t około ×9,5
4 Sprawdzić i wyregulować ostroœć.
• Aby uzyskać ostry obraz w trybie ręcznego ustawiania ostrości, należy
obracać pierścieniem ustawiania ostrości.
• Po naciśnięciu przycisku AF powiększony obszar powraca na środek
obrazu.
• W momencie naciśnięcia spustu migawki do połowy funkcja
Powiększenie jest anulowana.
5 Nacisnąć spust migawki do oporu, aby wykonać
zdjęcie.
• Zdjęcia można rejestrować, gdy obraz jest powiększony, lecz nagrane
zdjęcie jest przeznaczone do wyświetlania w trybie pełnoekranowym.
• Po zrobieniu zdjęcia funkcja Powiększenie zostanie wyłączona.
122
Wykrywanie twarzy
Wykrywanie twarzy
Aparat wykrywa twarze, ustawia ostrość i ekspozycję, przeprowadza
obróbkę obrazu i dobiera ustawienia lampy błyskowej.
Przycisk Fn t (Uœmiech/Wykr. tw.) t Wybór
właœciwego ustawienia
Wykrywanie twarzy Włączenie funkcji Wykrywanie twarzy i ustawienie
Wł. (rejestr. twarzy) priorytetu dla twarzy zarejestrowanych poleceniem
[Rejestracja twarzy] (strona 124).
Wykryw. twarzy wł.
Włączenie Wykrywania twarzy ale bez priorytetu
rozpoznanych twarzy.
Zdj. z uœmiechem
Automatycznie wykrywa uśmiech i robi zdjęcie.
Ramka Wykrywanie twarzy
W trakcie przeprowadzanej procedury
wykrywania twarzy, w aparacie
pojawia się szara ramka Wykrywanie
twarzy. Gdy aparat może uruchomić
autofokusa, ramki Wykrywanie
twarzy zmieniają kolor na biały. Po
Ramki Wykrywanie
naciśnięciu spustu migawki do połowy
twarzy (szare)
ramki Wykrywanie twarzy zmieniają
Ramki Wykrywanie twarzy (białe)
kolor na zielony.
• Jeżeli twarz znajduje się poza obszarem AF dostępnym po
naciśnięciu spustu migawki do połowy, obszar AF wykorzystywany
przy ustawianiu ostrości zmienia kolor na zielony.
• W przypadku wykrycia kilku twarzy przez aparat, automatycznie
dokonywany jest wybór priorytetowej twarzy i pojedyncza ramka
Wykrywanie twarzy zmienia kolor na biały. Wokół twarzy
zarejestrowanej przy użyciu funkcji [Rejestracja twarzy] pojawia się
ramka w kolorze magenta.
123
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Wykryw. twarzy wył. Wyłączenie Wykrywania twarzy.
Wykrywanie twarzy
Technika fotografowania
• Kadr należy skomponować w taki sposób, aby ramka Wykrywanie
twarzy pokryła się z obszarem AF.
Uwagi
• W przypadku trybu ekspozycji Rozległa Panorama, Rozległa Panorama 3D
lub trybu AE z priorytetem zdjęć seryjnych nie można korzystać z funkcji
Wykrywanie twarzy.
• Można wykryć maksymalnie 8 twarzy.
• Przy pewnych warunkach fotografowania aparat może nie wykryć żadnej
twarzy lub też wykryć inny obiekt.
Rejestracja twarzy
Aparat wykrywa twarze z wcześniej zarejestrowanymi informacjami.
1 Przycisk MENU t
4 t [Rejestracja twarzy] t
[Nowa rejestracja]
2 Wyrównać ramkę pomocniczą względem twarzy,
która ma być zarejestrowana, i nacisnąć spust
migawki.
3 Zaznaczyć [Enter] korzystając z sekcji v przycisku
sterującego, a następnie nacisnąć jego œrodkową
częœć.
• Maksymalnie można zarejestrować 8 twarzy fotografowanych
obiektów.
• Twarz należy fotografować od przodu w dobrze oświetlonym miejscu.
Twarz zasłonięta kapeluszem, maską, okularami przeciwsłonecznymi
itp. może nie zostać prawidłowo zarejestrowana.
Zmiana priorytetu wczeœniej zarejestrowanych twarzy
W przypadku zarejestrowania kilku twarzy, ustalany jest ich priorytet.
Istnieje możliwość zmiany tego priorytetu.
124
Wykrywanie twarzy
Przycisk MENU t
4 t [Rejestracja twarzy] t
[Zmiana kolejnoœci] t Wybór twarzy do zmiany
priorytetu i jego poziomu
Usuwanie zarejestrowanej twarzy
Zarejestrowaną twarz można usunąć.
• Polecenie [Usuń wszyst] umożliwia jednoczesne usunięcie
wszystkich zarejestrowanych twarzy.
Uwagi
• Nawet wybór opcji [Kasuj] nie powoduje usunięcia informacji o
zarejestrowanych twarzach z aparatu. Aby usunąć również te dane z aparatu,
należy wybrać [Usuń wszyst].
• Zarejestrowana twarz nie została usunięta nawet z użyciem opcji [Inicjalizuj].
Autom. kadr. portr.
Gdy kamera wykrywa twarz i robi zdjęcie, powstały obraz jest
automatycznie odpowiednio przycinany. Oba zdjęcia, zarówno
oryginalne jak i przycięte, zostają zapisane.
• Wskaźnik zaczyna świecić na
zielono, gdy w trybie Live View
dostępna jest funkcja przycinania.
• Rama do przycinania jest
zaznaczona na ekranie
autopodglądu po zrobieniu zdjęcia.
Ekran autopodglądu
Zakres przycinania
Zmiana ustawień funkcji [Autom. kadr. portr.]
Ustawieniem domyślnym jest ustawienie [Automatyczne].
125
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Przycisk MENU t
4 t [Rejestracja twarzy] t
[Kasuj] t Wybór twarzy do usunięcia
Wykrywanie twarzy
Przycisk Fn t (Autom. kadr. portr.) t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwagi
• Z funkcji Automat. oprawa portretu nie można korzystać przy ustawionym
trybie ekspozycji Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D, lub trybie AE z
priorytetem zaawansowanych zdjęć seryjnych, trybie Film lub [Z ręki o
zmierzchu], [Sporty] w trybie Wybór sceny.
• Przycięty obraz może nie tworzyć najlepszej możliwej kompozycji w
zależności od warunków, w jakich powstało zdjęcie.
• Z funkcji tej nie można korzystać przy ustawieniu opcji [Jakość] na [RAW]
lub [RAW & JPEG].
• Ta funkcja jest niedostępna z funkcjami: zdjęcia seryjne, bracketing seryjny,
[Wieloklatk. red. szumów.], [Auto HDR], zoom aparatu (ZOOM), ostrość
ręczna lub [Miękka ostrość], [Malowidło HDR], [Cz-b o bogatej grad.],
[Miniatura] w trybie Efekt wizualny.
Zdj. z uœmiechem
Po wykryciu uśmiechu przez aparat, migawka zostanie wyzwolona
automatycznie.
1 Przycisk Fn t
(Uœmiech/Wykr. tw.) t [Zdj. z
uœmiechem Włączony: Normalny uœmiech] t Wybór
właœciwego trybu Czułoœć wykrywania uœmiechu za
pomocą sekcji b/B na przycisku sterującym
Czułość funkcji Zdjęcie z uśmiechem służącej do wykrywania
uśmiechów można zmieniać, korzystając z 3 opcji:
(Lekki uśmiech),
(Normal. uśmiec) i
(Szeroki uśmiec.).
• Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem na ekranie pojawi się
wskaźnik Czułość wykrywania uśmiechu.
126
Wykrywanie twarzy
2 Poczekać na wykrycie
uœmiechu.
Ramka Wykrywanie
twarzy
Wskaźnik Czułość wykrywania
uśmiechu
3 Aby zakończyć wykonywanie zdjęć — przycisk Fn t
(Uœmiech/Wykr. tw.) t Wybrać opcję inną niż [Zdj.
z uœmiechem].
Techniki fotografowania
• Aby ustawić ostrość uśmiechu, należy nałożyć ramkę Wykrywanie
twarzy na obszar AF.
• Nie zakrywać oczu grzywką itp. Oczy powinny być zwężone.
• Twarzy nie zasłaniać kapeluszem, maską, okularami
przeciwsłonecznymi itp.
• Twarz powinna być zwrócona przodem w stronę aparatu i
utrzymywana w poziomie.
• Uśmiech powinien być wyraźny, a usta otwarte. Uśmiech łatwiej
wykryć, gdy widoczne są zęby.
• W przypadku naciśnięcia spustu migawki przy włączonej funkcji
Zdjęcie z uśmiechem, aparat wykona zdjęcie, po czym wróci do
trybu Zdjęcie z uśmiechem.
127
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Aparat wykrywa uśmiech i sprawdza
ostrość. Gdy poziom uśmiechu
przekroczy punkt b na wskaźniku,
aparat rejestruje zdjęcia automatycznie.
• Wokół docelowych twarzy
wykrytych przez aparat pojawią się
pomarańczowe ramki Wykrywanie
twarzy. Ramki Wykrywanie twarzy
zmieniają kolor na zielony, gdy
znajdujące się w nich obiekty staną
się ostre.
• Ustawienie funkcji [Autom. kadr.
portr.] na [Automatyczne] powoduje
automatyczne przycięcie obrazu i
zapewnia odpowiednią kompozycję.
Wykrywanie twarzy
Uwagi
• Z funkcji Śledzenie obiektu nie można korzystać przy ustawionym trybie
ekspozycji Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D, trybie AE z
priorytetem zdjęć seryjnych, Film lub [Z ręki o zmierzchu] w trybie Wybór
sceny, jak również w trybie ręcznego nastawiania ostrości.
• Automatycznie ustawiany jest tryb pracy [Pojedyncze zdjęcie] lub [Pilot].
• Wspomaganie AF nie działa w trybie Zdjęcie z uśmiechem.
• Jeżeli aparat nie wykrywa uśmiechu, należy zmienić ustawienie opcji Czułość
wykrywania uśmiechu.
• W pewnych warunkach fotografowania uśmiechy mogą nie być wykrywane.
• Wykrycie twarzy przy ustawieniu Śledzenie obiektu z włączoną funkcją
Zdjęcie z uśmiechem spowoduje, że dana twarz stanie się obiektem
docelowym dla funkcji wykrywania uśmiechu (strona 117).
128
Regulowanie jasnoœci obrazu
Blokada AE
1 Przycisk Fn t
(Tryb pomiaru) t
(Punktowy)
2 Ustawić ostroœć na element, na którym ma być
zablokowana ekspozycja.
3 Nacisnąć przycisk AEL, aby
Przycisk AEL
zablokować ekspozycję.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
(symbol blokady AE).
• Na skali EV podawana jest również
wartość naświetleniowa, w oparciu o
ekspozycję zablokowaną w miejscu
pomiaru.
129
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
W przypadku fotografowania pod słońce lub przez okno, gdy
ekspozycja może zostać wybrana nieprawidłowo, należy skorzystać ze
światłomierza w miejscu, gdzie obiekt jest wystarczająco jasny, i przed
zrobieniem zdjęcia zablokować ekspozycję. Aby zmniejszyć jasność
obiektu należy skierować aparat na fragment, który jest jaśniejszy niż
obiekt i użyć pomiaru światła do zablokowania ekspozycji dla całego
obrazu. Aby zwiększyć jasność obiektu należy skierować aparat na
fragment, który jest ciemniejszy niż obiekt i użyć pomiaru światła do
zablokowania ekspozycji dla całego obrazu.
W tej części opisano sposób fotografowania rozjaśnionego obiektu
przy użyciu trybu (Punktowy).
Regulowanie jasnoœci obrazu
4 Naciskając przycisk AEL, ustawić ostroœć na obiekt i
zrobić jego zdjęcie.
• Jeżeli dalsze fotografowanie ma się odbywać przy tej samej wartości
ekspozycji, należy po zrobieniu zdjęcia nacisnąć i przytrzymać
przycisk AEL. Nastawienie zostanie anulowane po zwolnieniu
przycisku.
Uwaga
• Funkcja zablokowania trybu AE jest niedostępna, gdy tryb ekspozycji jest
ustawiony na M.
Tryb pomiaru
Przycisk Fn t
ustawienia
(Tryb pomiaru) t Wybór właœciwego
(Wielopunktowy) W tym trybie obszar całkowity jest dzielony na wiele
podobszarów, a odpowiednia ekspozycja dla całego
ekranu jest obliczana na podstawie pomiaru oświetlenia
w każdym z tych podobszarów.
(Centraln.
ważony)
(Punktowy)
Podkreślając środkowy obszar ekranu, tryb ten mierzy
przeciętną jasność całego ekranu.
W tym trybie pomiar światła wykonywany jest tylko w
kołowej strefie pomiaru punktowego w środku obszaru.
Techniki fotografowania
• W przypadku zwykłych zdjęć należy korzystać z trybu pomiaru
[Wielopunktowy].
• Gdy w obszarze AF znajduje się silnie kontrastowy obiekt, należy
zmierzyć oświetlenie fotografowanego obiektu przy optymalnej
ekspozycji, używając funkcji pomiaru punktowego, i skorzystać z
funkcji fotografowania z blokadą AE (strona 129).
Uwaga
• Po ustawieniu trybu ekspozycji Inteligentna auto, Lepsza automatyka lub
Wybór sceny, jak również w przypadku korzystania z funkcji zoomu aparatu
(ZOOM), opcja [Tryb pomiaru] jest na stałe ustawiona na [Wielopunktowy] i
nie można wybrać innych trybów.
130
Regulowanie jasnoœci obrazu
Korekcja błysku
Podczas fotografowania z lampą błyskową można wyregulować samo
natężenie błysku, bez zmiany kompensacji ekspozycji. Możliwa jest
tylko zmiana ekspozycji głównego obiektu, który znajduje się w
zasięgu błysku.
W stronę +: zwiększa natężenie błysku.
W stronę –: zmniejsza natężenie błysku.
Uwagi
• Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na Inteligentna
auto, Lepsza automatyka, Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D lub
Wybór sceny.
• Z uwagi na ograniczony strumień światła, efekt mocniejszego błysku może nie
być zauważalny, jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej.
Jeżeli obiekt jest bardzo blisko, efekt słabszego błysku również może nie być
zauważalny.
Kompensacja ekspozycji i korekcja błysku
Kompensacja ekspozycji zmienia czas otwarcia migawki, przysłonę i czułość
ISO (gdy wybrane jest [AUTO]), aby dokonać kompensacji.
Korekcja błysku zmienia jedynie ilość światła emitowanego podczas błysku.
Reg.błysku
Przycisk MENU t
2 t [Reg.błysku] t Wybór
właœciwego ustawienia
Błysk ADI
W tej metodzie natężenie błysku jest regulowane z
uwzględnieniem informacji o nastawionej ostrości i danych
o pomiarze światła uzyskanych na podstawie przedbłysku.
Ta metoda pozwala na dokładną korektę błysku z
praktycznie pomijalnym efektem odbicia od obiektu.
Przedbłysk TTL
W tej metodzie natężenie błysku jest regulowane tylko z
uwzględnieniem danych o pomiarze światła uzyskanych
na podstawie przedbłysku. Ta metoda jest wrażliwa na
odbicia od obiektu.
131
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Przycisk Fn t
(Korekcja błysku) t Wybór
właœciwego ustawienia
Regulowanie jasnoœci obrazu
ADI: Advanced Distance Integration (Zaawansowany pomiar światła
błysku)
TTL: Through the lens (Przez obiektyw)
• Przy wybranej metodzie [Błysk ADI] używanie obiektywu
wyposażonego w koder odległości może zapewnić dokładniejszą
korektę natężenia błysku dzięki dokładniejszym informacjom o
nastawionej odległości.
Uwagi
• W przypadku gdy nie można ustalić odległości między obiektem a zewnętrzną
lampą błyskową (oddzielnie w sprzedaży) (fotografowanie z bezprzewodową
lampą błyskową przy użyciu zewnętrznej lampy błyskowej (oddzielnie w
sprzedaży), fotografowanie z lampą błyskową umieszczoną poza aparatem
przy użyciu kabla, fotografowanie z lampą makro itp.), aparat automatycznie
wybierze tryb przedbłysku TTL.
• W następujących przypadkach należy wybrać tryb [Przedbłysk TTL],
ponieważ nie jest możliwe przeprowadzenie przez aparat korekcji błysku przy
użyciu metody Błysk ADI.
– Do lampy błyskowej HVL-F36AM jest przymocowana nasadka
rozpraszająca.
– Do fotografowania z lampą błyskową jest używany dyfuzor.
– Używany jest filtr wpływający na ekspozycję, taki jak filtr ND.
– Używana jest nasadkowa soczewka makro.
• Metoda Błysk ADI jest dostępna tylko w połączeniu z obiektywem
wyposażonym w koder odległości. Aby określić, czy obiektyw jest wyposażony
w koder odległości, należy zapoznać się z instrukcją załączoną do obiektywu.
• Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na Rozległa
panorama, Rozległa panorama 3D lub [Scena nocna]/[Z ręki o zmierzchu] w
trybie Wybór sceny.
132
Lampa błyskowa
Nacisnąć przycisk Fn, wybrać właœciwy tryb błysku,
nacisnąć przycisk i przystąpić do robienia zdjęć
(strona 44).
Techniki fotografowania
Uwagi
• Nie trzymać aparatu za lampę błyskową.
• Warunki fotografowania, jakie muszą być spełnione, aby na zdjęciu nie
pojawiały się cienie, zależą od obiektywu.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji Inteligentna auto, Lepsza automatyka lub
Wybór sceny nie można wybrać funkcji [Synch.dł.czas.], [Bł. zamykający] i
[Bezprzewodowy].
• Po ustawieniu trybu ekspozycji P, A, S, M, trybu AE z priorytetem zdjęć
seryjnych, nie można wybrać ustawienia [Lampa błys. wył.] lub [Auto błysk].
Jeżeli lampa błyskowa nie będzie używana, należy ją opuścić.
• W przypadku korzystania z lampy błyskowej i mikrofonu stereo lub
podobnego urządzenia zamocowanego do: Stopka akcesoriów z automatyczną
blokadą, lampa błyskowa może nie wysunąć się na odpowiednią wysokość i w
narożnikach zarejestrowanych zdjęć mogą pojawić się cienie. Należy odłączyć
wszelkie urządzenia od: Stopka akcesoriów z automatyczną blokadą.
133
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
• Osłona przeciwodblaskowa na obiektyw może zasłaniać światło
lampy błyskowej. Gdy używana jest lampa błyskowa, należy zdjąć z
obiektywu osłonę przeciwodblaskową.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, obiekt należy fotografować z
odległości co najmniej 1 m.
• Fotografując w pomieszczeniu lub w nocy, można użyć trybu
synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki, aby uzyskać
jaśniejszy obraz osób i tła.
• Błysk zamykający pozwala uzyskać naturalne zdjęcie śladu
poruszającego się obiektu, np. jadącego roweru lub idącej osoby.
• W przypadku korzystania z lampy błyskowej HVL-F58AM/
HVL-F43AM (oddzielnie w sprzedaży) można fotografować z
użyciem funkcji synchronizacji z krótkimi czasami naświetlania przy
dowolnym czasie otwarcia migawki. Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z lampą błyskową.
Lampa błyskowa
Bezprzewodowa lampa błyskowa
W przypadku lampy błyskowej z funkcją bezprzewodowego
fotografowania (oddzielnie w sprzedaży), można robić zdjęcia z
lampą błyskową bez przewodu, nawet gdy lampa nie jest podłączona
do aparatu. Zmieniając ustawienie lampy błyskowej, można
zwiększać wrażenie przestrzenności, uwypuklając kontrast jasnych i
ciemnych fragmentów obiektu.
Faktyczne wskazówki dotyczące fotografowania można znaleźć w
instrukcji obsługi lampy błyskowej.
1 Przymocować bezprzewodową lampę błyskową do:
Stopka akcesoriów z automatyczną blokadą i włączyć
zarówno aparat jak i lampę.
2 Przycisk Fn t
(Tryb błysku) t
(Bezprzewodowy)
3 Odłączyć bezprzewodową lampę błyskową od: Stopka
akcesoriów z automatyczną blokadą i podnieœć
wbudowaną lampę błyskową.
• Aby wyzwolić błysk próbny, naciśnij przycisk AEL.
Uwagi
• Po zakończeniu fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wyłączyć
tryb bezprzewodowej lampy błyskowej. Jeżeli wbudowana lampa błyskowa
jest używana, gdy tryb bezprzewodowej lampy błyskowej pozostaje włączony,
spowoduje to niewłaściwe oświetlenie lampą.
• Gdy w pobliżu znajduje się inny fotograf używający bezprzewodowej lampy
błyskowej, należy zmienić kanał zewnętrznej lampy błyskowej, aby zapobiec
wyzwalaniu zewnętrznej lampy pod wpływem lampy drugiego fotografa.
Informacje o zmianie kanału zewnętrznej lampy błyskowej – patrz instrukcja
obsługi lampy.
134
Lampa błyskowa
Konfiguracja przycisku AEL
Jeżeli używana jest bezprzewodowa lampa błyskowa, wskazane jest
ustawienie opcji [Funkcja przyc. AEL] na [Blokada AEL] w menu
Ustawień własnych (strona 170).
135
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Bezprzewodowa lampa błyskowa z regulacją natężenia œwiatła
Istnieje możliwość korzystania z bezprzewodowej lampy błyskowej z
regulacją natężenia światła w połączeniu z funkcją kilku błysków.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z lampą błyskową (HVL-F58AM, HVL-F43AM).
Ustawienie ISO
Czułość na światło jest wyrażona liczbą ISO (zalecany wskaźnik
ekspozycji). Im większa liczba, tym większa czułość.
1 Nacisnąć przycisk ISO, aby
Przycisk ISO
wyœwietlić ekran ISO.
2 Wybrać odpowiednie ustawienie korzystając z sekcji
v/V przycisku sterującego.
• Im większa liczba, tym wyższy poziom szumów.
• Aby wybrać opcję [Wieloklatk. red. szumów.], należy wyświetlić
ekran konfiguracji korzystając z sekcji B, po czym wybrać
odpowiednią wartość korzystając z sekcji v/V.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji Inteligentna auto, Lepsza automatyka,
Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D lub Wybór sceny, czułość ISO jest
na stałe ustawiona na [AUTO] i nie można wybrać innych liczb ISO.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji P/A/S i czułości ISO [AUTO], ustawienie ISO
jest automatycznie dobierane z przedziału ISO 100 i ISO 3200.
• Ustawienie [AUTO] nie jest dostępne w trybie ekspozycji M. Po zmianie
trybu nagrywania na M przy ustawieniu [AUTO] czułość jest ustawiana na
[100]. Czułość ISO należy ustawić odpowiednio do warunków fotografowania.
Wieloklatkowa redukcja szumów
Aparat automatycznie wykonuje szereg zdjęć seryjnych, nakłada je,
redukuje szumy i rejestruje 1 zdjęcie. W trybie wieloklatkowej redukcji
szumów można wybierać większe liczby ISO niż maksymalna czułość ISO.
Rejestrowane jest 1 zdjęcie wynikowe.
Uwagi
• Z funkcji tej nie można korzystać przy ustawieniu opcji [Jakość] na [RAW]
lub [RAW & JPEG].
• Nie można korzystać z lampy błyskowej, optymalizatora D-Range i z funkcji
[Auto HDR].
136
Automatyczna kompensacja
jasnoœci i kontrastu (D-Range)
Przycisk Fn t
(DRO/Auto HDR) t Wybór
właœciwego ustawienia
(WYŁ.)
(Opt. D-Range)
Przez podział obrazu na małe obszary aparat analizuje
kontrast świateł i cieni między obiektem i tłem, tworząc
obraz o optymalnej jasności i gradacji.
Wykonywane są 3 zdjęcia przy różnych ekspozycjach, po
czym na prawidłowo doświetlone zdjęcie nakładany jest
jasny obszar niedoświetlonego zdjęcia i ciemny obszar
prześwietlonego zdjęcia, dzięki czemu powstaje obraz z
bogatą gradacją.
Rejestrowane są 2 zdjęcia: zdjęcie z właściwą ekspozycją
i zdjęcie uzyskane w wyniku nałożenia obrazów.
Opt. D-Range
1 Przycisk Fn t
(DRO/Auto HDR) t
(Opt.
D-Range)
2 Wybrać optymalny poziom korzystając z sekcji b/B
przycisku sterującego.
Automatyczna korekta jasności.
(Automatyczne)
(Poziom)*
Przeprowadzana jest optymalizacja zarejestrowanego
zdjęcia w każdym obszarze obrazu. Należy wybrać
optymalny poziom pomiędzy ustawieniem Lv1 (mała) a
ustawieniem Lv5 (duża).
* Wyświetlana wartość Lv_ ze wskaźnikiem
parametru.
to aktualnie wybrany skok
137
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
(Auto HDR)
Funkcje DRO/Auto HDR nie będą używane.
Automatyczna kompensacja jasnoœci i kontrastu (D-Range)
Uwagi
• W trybie ekspozycji Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D lub w
przypadku korzystania z opcji [Wieloklatk. red. szumów.] lub [Efekt wizualny]
na stałe ustawiona jest opcja [WYŁ.].
• Po ustawieniu programu [Zachód słońca], [Scena nocna], [Nocny portret] lub
[Z ręki o zmierzchu] w trybie Wybór sceny, ustawienie to ma zawsze wartość
[WYŁ.]. W przypadku dowolnego innego programu trybu Wybór sceny
ustawienie to ma zawsze wartość [Automatyczne].
• Podczas fotografowania z funkcją optymalizatora D-Range na zdjęciu mogą
być widoczne szumy. Po sprawdzeniu zarejestrowanego zdjęcia należy wybrać
właściwy poziom, szczególnie gdy efekt ma być wzmocniony.
Auto HDR
1 Przycisk Fn t
(DRO/Auto HDR) t
(Auto HDR)
2 Wybrać optymalny poziom korzystając z sekcji b/B
przycisku sterującego.
(Auto HDR:
Różnica ekspoz.
aut.)
Automatyczna korekta różnicy ekspozycji.
(Exposure
Ustawianie różnicy ekspozycji w oparciu o kontrast
Difference Level)* obiektu. Należy wybrać optymalny poziom pomiędzy
ustawieniem 1.0Ev (mała) a ustawieniem 6.0Ev (duża).
Przykład: Po wybraniu ustawienia 2.0Ev nałożone
zostaną 3 zdjęcia: zdjęcie z ekspozycją –1.0Ev, zdjęcie z
właściwą ekspozycją i zdjęcie z ekspozycją +1.0Ev.
* Wyświetlana wartość _Ev ze wskaźnikiem
parametru.
to aktualnie wybrany skok
Technika fotografowania
• Ze względu na fakt, że migawka jest wyzwalana 3-krotnie przy 1
zdjęciu, należy przestrzegać następujących zasad:
– Używać tej funkcji, gdy obiekt nie porusza się i nie miga.
– Nie zmieniać kompozycji ujęcia.
138
Automatyczna kompensacja jasnoœci i kontrastu (D-Range)
139
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Uwagi
• Z funkcji tej nie można korzystać w przypadku zdjęć w formacie RAW.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji Inteligentna auto, Lepsza automatyka,
Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D, trybu AE z priorytetem zdjęć
seryjnych lub Wybór sceny, albo po wybraniu opcji [Wieloklatk. red. szumów.]
nie można wybrać ustawienia [Auto HDR].
• Nie można przystąpić do robienia kolejnego zdjęcia, dopóki proces
przechwytywania obrazu poprzedniego zdjęcia nie dobiegnie końca.
• Przy pewnej różnicy w luminancji obiektu i w niektórych warunkach
fotografowania można nie uzyskać pożądanego efektu.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, funkcja ta ma niewielki wpływ.
• Przy słabym kontraście danego ujęcia albo w przypadku drgań aparatu lub
rozmycia obiektu, uzyskane zdjęcia HDR mogą być gorszej jakości. W
przypadku wykrycia problemu przez aparat na zarejestrowanym zdjęciu
pojawi się symbol
sygnalizujący wspomnianą sytuację. W razie potrzeby
należy ponownie wykonać zdjęcie, zwracając uwagę na kontrast lub rozmycie.
Ustawianie obróbki obrazu
Efekt wizualny
W celu uzyskania lepszej i bardziej artystycznej ekspresji wystarczy
wybrać właściwy filtr efektowy.
(Efekt wizualny) na
przycisku sterującym t
Wybór właœciwego ustawienia
• Po wybraniu trybu z opcją precyzyjnej
regulacji, należy wybrać właściwe
ustawienie korzystając z sekcji b/B.
(WYŁ.)
(Aparat
zabawka)
(Kolor pop)
(Posteryzacja)
Funkcja Efekt wizualny nie będzie używana.
Uzyskiwanie wrażenia zdjęcia z aparatu zabawki z
ciemniejszymi narożnikami i wyrazistymi barwami.
Za pomocą b/B można wybrać tonację kolorów.
Uzyskiwanie żywych barw dzięki uwydatnieniu odcieni
kolorów.
Tworzenie obrazu o silnym kontraście i abstrakcyjnym
wyglądzie dzięki mocnemu uwydatnieniu kolorów
podstawowych albo zastosowaniu trybu czarno-białego.
Kolory podstawowe albo tryb czarno-biały można
wybrać za pomocą b/B.
(Zdjęcie retro) Uzyskiwanie wrażenia starego zdjęcia dzięki
zastosowaniu odcieni sepii i przygaszonego kontrastu.
(High-key:
Miękki)
Uzyskiwanie obrazu o określonej atmosferze: jaskrawy,
przezroczysty, eteryczny, delikatny, miękki.
Tworzenie obrazu z zachowanym 1 określonym kolorem
(Kolor częœciowy) i pozostałymi barwami przekształconymi w czerń i biel.
Kolor można wybrać za pomocą b/B.
(Cz.-b. duży
kontrast)
Tworzenie obrazu o silnym kontraście w trybie czarnobiałym.
(Miękka
ostroœć)
Tworzenie obrazu z efektem wypełnienia miękkim
światłem. Intensywność tego efektu można ustawić za
pomocą b/B.
140
Ustawianie obróbki obrazu
(Malowidło
HDR)
Tworzenie wrażenia pracy malarskiej poprzez
uwydatnienie kolorów i szczegółów. Migawka w aparacie
jest wyzwalana 3 razy. Za pomocą b/B można wybrać
intensywność efektu.
(Cz-b o
bogatej grad.)
Tworzenie obrazu w trybie czarno-białym z bogatą
gradacją i wiernym oddaniem szczegółów. Migawka w
aparacie jest wyzwalana 3 razy.
(Miniatura)
Uwagi
• W przypadku korzystania z funkcji zoomu aparatu (ZOOM), efekty [Aparat
zabawka] i [Miniatura] są niedostępne.
• W przypadku niektórych obiektów, po wybraniu opcji [Kolor częściowy]
wybrana kolorystyka obrazów może nie zostać zachowana.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji Inteligentna auto, Lepsza automatyka,
Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D, trybu AE z priorytetem zdjęć
seryjnych lub przy ustawieniu [RAW] lub [RAW & JPEG] w pozycji [Jakość]
nie można korzystać z Efektu wizualnego.
• Po wybraniu stylu [Malowidło HDR], [Miniatura], [Cz-b o bogatej grad.] lub
[Miękka ostrość] nie można sprawdzić efektu przed zrobieniem zdjęcia. Nie
można także ustawić trybu pracy.
• Przy słabym kontraście danego ujęcia albo w przypadku znacznych drgań
aparatu lub rozmycia obiektu w przypadku stylu [Malowidło HDR] lub [Cz-b
o bogatej grad.], uzyskane zdjęcia HDR mogą być gorszej jakości. Gdy aparat
wykryje takie warunki, na zarejestrowanych zdjęciach pojawi się symbol
sygnalizujący wspomnianą sytuację. W razie potrzeby należy ponownie
wykonać zdjęcie, zmieniając kompozycję ujęcia lub zwracając uwagę na
rozmycie.
Strefa twórcza
Można wybrać odpowiedni styl, który będzie wykorzystywany w
trakcie obróbki obrazu, oraz regulować kontrast, nasycenie i ostrość
poszczególnych Stylów twórczych. Można również regulować
ekspozycję (czas otwarcia migawki i przysłonę), w odróżnieniu do
trybu Wybór sceny, w którym ekspozycja jest dobierana przez aparat.
141
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Tworzenie obrazu z żywym uwydatnieniem obiektu i
znaczącym rozmyciem tła. Ten efekt często występuje na
ujęciach miniaturowych modeli. Obszar z ostrością
można wybrać za pomocą b/B. W pozostałych obszarach
ostrość ulega w znacznym stopniu zmniejszeniu.
Ustawianie obróbki obrazu
1 Przycisk Fn t
(Strefa twórcza) t Wybór
właœciwego ustawienia
2 Aby wyregulować
(Kontrast), (Nasycenie) lub
(Ostroœć), należy zaznaczyć odpowiednią opcję
używając sekcji b/B przycisku sterującego, a
następnie dobrać wartoœć używając sekcji v/V.
(Standard)
(Intensywny)
(Portret)
(Krajobraz)
(Zachód
słońca)
(Czerń i biel)
Do fotografowania różnych scenerii z bogatą gradacją i
w pięknych kolorach.
Nasycenie i kontrast zostają podkreślone dla uchwycenia
pięknych obrazów kolorowych scen i obiektów, takich jak
kwiaty, wiosenna zieleń, błękit nieba lub widok oceanu.
Do fotografowania stonowanego koloru skóry, idealnie
nadaje się do robienia zdjęć portretowych.
Nasycenie, kontrast i ostrość zostają podkreślone, aby
uchwycić intensywną i rześką scenerię. Dalekie
krajobrazy są również lepiej widoczne.
Do fotografowania pięknej czerwieni zachodzącego
słońca.
Do fotografowania obrazów czarno-białych.
Parametry (Kontrast), (Nasycenie) i
(Ostrość) można
regulować dla każdego stylu Strefy twórczej.
(Kontrast)
(Nasycenie)
(Ostroœć)
Im wyższa wartość zostanie wybrana, tym bardziej
zostanie zaakcentowana różnica między obszarami
świateł i cieni, co będzie miało wpływ na zdjęcie.
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać żywsze kolory.
W przypadku niższej wartości kolory na zdjęciu są
przygaszone i blade.
Służy do regulacji wyostrzania. Wybór wyższej wartości
powoduje uwydatnienie konturów, a wybór niższej
wartości ich złagodzenie.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji Inteligentna auto, Lepsza automatyka lub
Wybór sceny, albo w trybie Efekt wizualny, opcja [Strefa twórcza] jest na stałe
ustawiona na [Standard] i nie można wybrać innych ustawień.
• Wybór ustawienia [Czerń i biel] uniemożliwia regulację nasycenia.
142
Regulacja tonacji kolorów
(Balans bieli)
Tonacja kolorów zmienia się w zależności od charakterystyki źródła
światła. W poniższej tabeli pokazano, w jaki sposób tonacja kolorów
zmienia się przy różnych źródłach światła w porównaniu z obiektem,
który jest biały w świetle słonecznym.
Charakterystyka œwiatła
Światło
dzienne
Pochmurnie
Świetlówki
Żarówki
Białe
Sinawe
O zielonym
odcieniu
Czerwonawe
Tej funkcji należy używać, gdy tonacja kolorów jest różna od
oczekiwanej lub kiedy ma być zmieniona w celu zmiany wyrazu
zdjęcia.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji Inteligentna auto, Lepsza automatyka lub
Wybór sceny, opcja [Balans bieli] jest na stałe ustawiona na [Aut.bal.bieli] i
nie można wybrać innych trybów.
• Jeżeli jedynym źródłem światła jest lampa rtęciowa lub sodowa, uzyskanie
przez aparat prawidłowego balansu bieli nie jest możliwe z powodu
charakterystyki źródła światła. W takich przypadkach należy użyć lampy
błyskowej.
WB na przycisku sterującym t
Wybór właœciwego ustawienia
• Po wybraniu ustawienia innego niż
[Tmp. kol./Filtr] i naciśnięciu B w
celu wyświetlenia ekranu
precyzyjnej regulacji, można w razie
potrzeby zmienić tonację kolorów za
pomocą v/V/b/B.
143
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Pogoda/
oœwietlenie
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli)
AWB
(Aut.bal.bieli)
Aparat automatycznie wykrywa źródło światła i ustawia
tonację kolorów.
(Œwiatło
dzienne)
Po wybraniu opcji dopasowania do określonego źródła
światła, tonacja kolorów będzie dobierana do źródła
światła (zdefiniowany balans bieli).
(W cieniu)
(Pochmurnie)
(Żarówka)
(Œwietl.:
Ciepła biała)
(Œwietl.:
Zimna biała)
(Œwietl.:
Dzien. biała)
(Œwietl.:
Œwiat. dzien.)
(Lampa błysk.)
Techniki fotografowania
• Jeżeli nie można uzyskać żądanego koloru przy wybranej opcji,
należy użyć funkcji bracketingu balansu bieli (strona 153).
• Po wybraniu opcji [Tmp. kol./Filtr] można ustawić żądaną wartość
(strona 145).
• Po wybraniu opcji [Niestandard.] można zapisać własne ustawienie
(strona 145).
Ekran precyzyjnej regulacji koloru.
Można przeprowadzić precyzyjną
regulację łącząc temperaturę barwową
z filtrem kolorowym.
144
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli)
Temp.barw.
Precyzyjna regulacja koloru w kierunku barwy B
(niebieskiej) za pomocą b, a w kierunku barwy A
(bursztynowej) za pomocą B.
Filtr kolorowy
Precyzyjna regulacja koloru w kierunku barwy G
(zielonej) za pomocą v, a w kierunku barwy M
(magenta) za pomocą V.
Temp.barw./Filtr kolorowy
t
(Tmp. kol./Filtr) t B
2 Ustawić temperaturę barwową za pomocą sekcji v/V
na przycisku sterującym.
3 Nacisnąć B, aby wyœwietlić ekran precyzyjnej regulacji,
i przeprowadzić kompensację koloru zgodnie z
własnymi preferencjami za pomocą v/V/b/B.
Uwaga
• Ponieważ mierniki koloru są przeznaczone dla aparatów na filmy, wartości
różnią się dla świetlówek/lamp sodowych/lamp rtęciowych. Zalecane jest
ustawienie własnego balansu bieli lub wykonanie zdjęcia próbnego.
Własny balans bieli
Dla scenerii, w której światło zastane pochodzi z różnych źródeł, zalecane
jest użycie własnego balansu bieli, aby dokładnie odtworzyć biel.
145
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
1 WB na przycisku sterującym
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli)
1 WB na przycisku sterującym
t[
SET] t Naciœnięcie
œrodkowej sekcji przycisku
sterującego
2 Trzymać aparat w taki sposób, aby biały obszar
całkowicie wypełnił znajdujący się w œrodku obszar
AF, a następnie nacisnąć spust migawki.
Migawka kliknie i zostaną wyświetlone skalibrowane wartości
(temperatura barwowa i filtr kolorowy).
3 Nacisnąć œrodkową częœć przycisku sterującego.
Na ekranie ponownie zostaną wyświetlone informacje dotyczące
zapisywania, a zapamiętany własny balans bieli zostanie zachowany.
• Własne ustawienie balansu bieli zarejestrowane podczas tej operacji
będzie obowiązywać, aż do momentu zapisania nowego ustawienia.
Uwaga
• Komunikat „Błąd własnego balansu bieli” wskazuje, że wartość przekracza
oczekiwany zakres. (Kiedy lampa błyskowa jest używana wobec blisko
znajdującego się obiektu lub gdy w polu znajduje się obiekt o żywych
kolorach.) Jeśli ta wartość zostanie zarejestrowana, przy wyświetleniu
informacji o nagrywaniu wskaźnik
zmieni kolor na żółty. Można w tym
momencie wykonać zdjęcie, ale wskazane jest ponowne ustawienie balansu
bieli, aby uzyskać dokładniejszą wartość balansu bieli.
Przywoływanie własnego balansu bieli
WB na przycisku sterującym t
(Niestandard.)
• Nacisnąć B, aby wyświetlić ekran precyzyjnej regulacji, i przeprowadzić
kompensację koloru zgodnie z własnymi preferencjami.
Uwaga
• Jeżeli podczas wciśnięcia spustu migawki używana jest lampa błyskowa,
własny balans bieli zostanie zarejestrowany z uwzględnieniem błysku lampy.
Podczas późniejszego fotografowania należy używać lampy błyskowej.
146
Powiększanie zdjęć z użyciem
skali większej od zoomu
optycznego (ZOOM)
Funkcja zoomu aparatu (ZOOM) umożliwia użycie większego zoomu
powiększającego niż w przypadku zoomu optycznego obiektywu do
powiększenia centralnego obszaru ekranu i zapisania obrazu.
zoomowania, gdy przyłączony jest obiektyw o
zmiennej ogniskowej (strona 33).
2 Nacisnąć przycisk ZOOM.
Przycisk ZOOM
3 Powiększyć obraz do okreœlonego stopnia za pomocą
sekcji b/B na przycisku sterującym.
• Obraz można bardziej powiększyć za pomocą sekcji v/V.
Dostępne funkcje zoomu
Ikona wyświetlana na ekranie zmienia w zależności od skali zoomu.
Skala zoomu
(mała)
A
Skala zoomu
(duża)
: Funkcja zoomu aparatu (ZOOM) jest niedostępna (zostaje
wyświetlona wartość ×1,0).
147
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
1 Powiększyć obraz za pomocą pierœcienia
Powiększanie zdjęć z użyciem skali większej od zoomu optycznego (ZOOM)
B
Zoom inteligentny: Powiększanie obrazów dzięki
nieznacznym przycięciom. (Funkcja dostępna tylko gdy opcja
[Rozm. Obrazu] jest ustawiona na M lub S.)
C
Wyraźny zoom obr.: Powiększanie obrazów dzięki
przetworzeniu zdjęcia wysokiej jakości.
D
Zoom cyfrowy: Powiększanie obrazów dzięki przetworzeniu
zdjęcia.
Ustawienie
Rozmiar
Skala zoomu z zoomem optycznym
obrazu
Powiększanie poprzez
przycinanie obrazów w
dostępnym zakresie
(bez wpływu na jakość
obrazu).
Wyraźny zoom obr.:
WYŁ.
Zoom cyfrowy: WYŁ.
L
–
M
Około
1,4×
S
Około 2×
Pierwszeństwo jakości
podczas powiększania
obrazów.
Wyraźny zoom obr.:
WŁ.
Zoom cyfrowy: WYŁ.
L
Około 2×
M
Około
2,8×
S
Około 4×
Pierwszeństwo
powiększenia podczas
powiększania obrazów.
Wyraźny zoom obr.:
WŁ.
Zoom cyfrowy: WŁ.
L
Około 4×
M
Około
5,6×
S
Około 8×
Uwagi
• Funkcja zoomu aparatu (ZOOM) jest niedostępna
– Po ustawieniu trybu ekspozycji Rozległa panorama lub Rozległa panorama 3D.
– [Jakość] ustawiono na [RAW] lub [RAW & JPEG].
• Opcja [Wyraźny zoom obr.] jest niedostępna.
– Gdy tryb ekspozycji ustawiono na tryb AE z priorytetem zdjęć seryjnych.
– Tryb pracy ustawiono na tryb Zdjęcia seryjne lub bracketing seryjny.
148
Powiększanie zdjęć z użyciem skali większej od zoomu optycznego (ZOOM)
• Z Inteligentnego zoomu lub funkcji [Wyraźny zoom obr.] nie można korzystać
w przypadku filmów.
• Gdy skala elektronicznego zoomu przekracza wartość 2,0-krotnego zbliżenia,
[Obszar AF] zostaje ustawiony na centralnie ważony.
• Przy dostępnym zoomie elektronicznym opcja [Tryb pomiaru] jest ustawiona
na [Wielopunktowy].
Zmiana ustawień funkcji [WyraŸny zoom obr.]
Ustawieniem domyślnym jest ustawienie [WŁ.].
Zmiana ustawień funkcji [Zoom cyfrowy]
Ustawieniem domyślnym jest ustawienie [WYŁ.]. Dalsze
powiększenie bez uwzględnienia pogorszenia jakości obrazu można
uzyskać, ustawiając [WŁ.].
Przycisk MENU t
2 t [Zoom cyfrowy] t Wybór
właœciwego ustawienia
149
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Przycisk MENU t
2 t [WyraŸny zoom obr.] t
Wybór właœciwego ustawienia
Wybór trybu pracy
Wykonywanie zdjęć pojedynczych
Jest to normalny tryb fotografowania.
t
na przycisku sterującym
(Pojedyncze zdjęcie)
Uwaga
• Po ustawieniu trybu ekspozycji [Sporty] w Wyborze sceny nie można robić
pojedynczych zdjęć.
Zdjęcia seryjne
Aparat rejestruje zdjęcia seryjnie.
1
na przycisku
sterującym t
(Zdjęcia
seryjne) t Wybór właœciwej
szybkoœci
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
• Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki nagrywanie jest
kontynuowane.
Technika fotografowania
• Aby uruchomić szybsze zdjęcia seryjne, należy ustawić tryb
ekspozycji na tryb AE z priorytetem zdjęć seryjnych (str. 43, 96).
150
Wybór trybu pracy
Uwagi
• Po wybraniu opcji
zostanie wyświetlony obraz zarejestrowany pomiędzy
klatkami.
• Zdjęć seryjnych nie można wykonywać w innych trybach Wybór sceny niż
[Sporty].
Samowyzw
1
na przycisku
sterującym t
(Samowyzw) t Wybór
właœciwego ustawienia
• Liczba wyświetlana po symbolu
oznacza aktualnie wybraną liczbę
sekund.
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
• Uaktywnienie samowyzwalacza jest sygnalizowane dźwiękiem i
lampką samowyzwalacza. Na krótko przed wykonaniem zdjęcia
częstotliwość migania lampki i sygnału dźwiękowego wzrasta.
Aby anulować samowyzwalacz
Nacisnąć
na przycisku sterującym.
Bracket: Seryjne/Bracket pojedynczy
Ekspozycja
podstawowa
Kierunek –
Kierunek +
151
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Użycie 10-sekundowego samowyzwalacza jest wygodne, gdy
fotografujący ma być na zdjęciu, a wyzwalacz 2-sekundowy pomaga
zredukować drgania aparatu.
Wybór trybu pracy
Fotografowanie z bracketingiem umożliwia wykonanie kilku zdjęć,
każde z innym poziomem ekspozycji. Po ustawieniu wartości
odchylenia (kroku) od ekspozycji podstawowej aparat wykonuje
3 zdjęcia, automatycznie zmieniając wartość ekspozycji.
1
na przycisku
sterującym t
(Bracket:
Seryjne) lub
(Bracket
pojedynczy) t Wybór
właœciwego kroku
bracketingu
• Wyświetlana wartość _Ev ze
wskaźnikiem
to aktualnie
wybrana wartość.
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
Ekspozycja bazowa jest nastawiona dla pierwszej klatki bracketingu.
• Przy wybranej opcji [Bracket: Seryjne] nacisnąć i przytrzymać spust
migawki do momentu zakończenia operacji rejestrowania zdjęć.
• Przy wybranej opcji [Bracket pojedynczy] naciskać spust migawki
przy każdym zdjęciu.
Uwagi
• Jeżeli pokrętło trybu pracy jest ustawione na M, ekspozycja jest zmieniana
przez zmianę czasu otwarcia migawki.
• Po ustawieniu ekspozycji jest ona zmieniana na podstawie skompensowanej
wartości.
• Z bracketingu nie można korzystać, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na
Inteligentna auto, Lepsza automatyka, tryb AE z priorytetem zdjęć seryjnych,
Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D lub Wybór sceny.
• Gdy uruchamiana jest lampa błyskowa, można skorzystać z funkcji
bracketingu błysku, która zmienia natężenie błysku. Wymagane jest
naciśnięcie spustu migawki przy każdym zdjęciu nawet przy wybranej opcji
[Bracket: Seryjne].
152
Wybór trybu pracy
Skala EV dla bracketingu
Bracketing światła
Bracketing błysku
zastanego*
(np. 0,7 kroku, 3 zdjęcia,
(np. 0,3 kroku, 3 zdjęcia,
Kompensacja lampy –1,0)
Kompensacja ekspozycji 0)
Wizjer
Pokazany w dolnym
rzędzie.
* Światło zastane: Każde światło oprócz światła lampy błyskowej,
które oświetla scenerię przez dłuższy czas, na przykład światło
naturalne, światło żarówki lub świetlówki.
• W przypadku bracketingu, na skali EV wyświetlana jest ta sama
liczba indeksów, co liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć.
• W momencie rozpoczęcia fotografowania z użyciem bracketingu
indeksy wskazujące już zarejestrowane zdjęcia zaczynają kolejno
znikać.
Brack.bal.bieli
W oparciu o wybrany balans bieli i temperaturę barwową/filtr
kolorowy rejestrowane są 3 zdjęcia z przesunięciem balansu bieli.
1
na przycisku
sterującym t
(Brack.bal.bieli) t
Wybór właœciwego ustawienia
• Wybór ustawienia Lo powoduje
przesunięcie balansu bieli o 10 MK–1*,
a wybór ustawienia Hi powoduje
przesunięcie o 20 MK–1.
153
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Ekran LCD (Gdy
funkcja [Przycisk
DISP (monitor)] jest
Pokazany w górnym
ustawiona na
rzędzie.
[Wizjer])
Wybór trybu pracy
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
* MK–1: jednostka wskazująca jakość konwersji koloru w filtrach równoważących
temperaturę barwową (taka sama jak tradycyjna jednostka „Mired”).
Pilot
Istnieje możliwość fotografowania z wykorzystaniem przycisków
SHUTTER i 2SEC (wyzwolenie migawki z 2-sekundowym
opóźnieniem) na urządzeniu RMT-DSLR1 pilot bezprzewodowy
(oddzielnie w sprzedaży). Informacje na ten temat można znaleźć
również w instrukcji obsługi urządzenia pilot bezprzewodowy.
1
na przycisku
sterującym t (Pilot)
2 Ustawić ostroœć na obiekcie, skierować nadajnik
urządzenia pilot bezprzewodowy w stronę czujnika
zdalnego sterowania i wykonać zdjęcie.
Uwaga
• Z urządzenia RMT-DSLR1 pilot bezprzewodowy (oddzielnie w sprzedaży)
nie można korzystać przy nagrywaniu filmów.
154
Odtwarzanie (Operacje zaawansowane)
Odtwarzanie
Ekran wyœwietlany w trybie
odtwarzania
Przełączanie ekranu podczas odtwarzania
Każdorazowe naciśnięcie DISP na przycisku sterującym powoduje
zmianę informacji wyświetlanych na ekranie zgodnie z poniższym
schematem.
Wyświetlanie
histogramu
Odtwarzanie (Operacje zaawansowane)
Z danymi nagrania
Bez danych
nagrania
Wykaz symboli na ekranie z histogramem
A
WskaŸnik Objaœnienie
WskaŸnik Objaœnienie
Karta pamięci (22, 215)
Tryb oglądania (157)
100-0003 Numer folderu - pliku
(186)
Rozległa panorama 3D
(42, 94)
16M 8.4M Rozmiar zdjęć (50)
4.0M 14M
7.1M
3.4M
Format obrazu
rejestrowanych zdjęć
(165)
155
Ekran wyœwietlany w trybie odtwarzania
WskaŸnik Objaœnienie
WskaŸnik Objaœnienie
Jakość obrazu zdjęć
(165)
Tryb pomiaru światła
(130)
35mm
-
Chroń (160)
DPOF
Nastawienie DPOF
(191)
Długość ogniskowej
Strefa twórcza (141)
Efekt wizualny (140)
Ostrzeżenie o niskim
poziom naładowania
akumulatora (23)
Automatyczna oprawa
portretu (125)
Poziom naładowania
akumulatora (23)
Plik bazy danych
przepełniony (207)/
Błąd pliku bazy danych
(207)
Balans bieli (auto,
zdefiniowany,
temperatura barwowa,
filtr kolorowy, własny)
5500K A1 (143)
M1
AWB
Optymalizator DRange (137)/Auto
HDR/Sygnalizacja
zdjęcia w trybie Auto
HDR (138)
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem (11)
B
WskaŸnik Objaœnienie
Histogram* (84)
Tryb ekspozycji (39)
Data nagrania
3/7
Numer pliku/liczba
obrazów w danym
trybie oglądania
* Występujące na zdjęciu obszary o
wysokiej lub niskiej tonacji będą
migały na ekranie histogramu
(ostrzeżenie o granicy luminancji).
PAS
M
1/125
Czas otwarcia migawki
(100)
F3.5
Przysłona (98)
ISO200
Czułość ISO (136)
–0.3
Kompensacja
ekspozycji (46)
–0.3
Korekcja błysku (131)
156
2012-1-1
10:37AM
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Obracanie obrazu
1 Wyœwietlić obraz, który ma
być obrócony, po czym
nacisnąć przycisk
.
Przycisk
Obraz zostanie obrócony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Aby wykonać kolejny obrót, należy powtórzyć krok 2.
• Po obróceniu zdjęcia będzie ono odtwarzane w obróconej pozycji
nawet po wyłączeniu zasilania.
Aby powrócić do normalnego ekranu odtwarzania
Należy ponownie nacisnąć przycisk
.
Uwagi
• Nie ma możliwości obracania filmów i obrazów 3-D.
• Po skopiowaniu obróconych obrazów do komputera można je prawidłowo
wyświetlić, używając programu „PlayMemories Home” znajdującego się na
dysku CD-ROM (w zestawie). W zależności od użytego oprogramowania,
automatyczne obrócenie obrazów może być niemożliwe.
Tryb oglądania
Wybór rodzaju obrazów do odtwarzania.
Przycisk MENU t
1 t [Tryb oglądania] t Wybór
właœciwego ustawienia
Widok katalogu
(Zdjęcia)
Wyświetlanie zdjęć w folderze.
Widok katalogu
(MP4)
Wyświetlanie filmów (MP4) w folderze.
Widok AVCHD
Wyświetlanie filmów AVCHD.
157
Odtwarzanie (Operacje zaawansowane)
2 Nacisnąć œrodkową częœć przycisku sterującego.
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Pokaz zdjęć
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t [Enter]
Odtwarzanie po kolei zarejestrowanych zdjęć (Pokaz zdjęć). Pokaz
zdjęć zatrzymuje się automatycznie po odtworzeniu wszystkich zdjęć.
• Poprzedni/następny obraz można wyświetlić korzystając z sekcji
b/B przycisku sterującego.
• Nie można wstrzymać pokazu slajdów.
Aby zakończyć pokaz zdjęć w czasie jego trwania
Nacisnąć środkową część przycisku sterującego.
Aby ustawić odstęp czasu między obrazami w trybie pokazu
zdjęć
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t
[Interwał] t Wybór odpowiedniej liczby sekund
Odtwarzanie wielokrotne
Przycisk MENU t
[Powtórz] t [WŁ.]
1 t [Pokaz zdjęć] t
Odtwarzanie obrazów 3D
Po podłączeniu aparatu do odbiornika telewizyjnego zgodnego z
funkcją 3D za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży)
można odtwarzać obrazy 3D zarejestrowane w trybie Rozległa
panorama 3D. Szczegółowe informacje na temat obrazów 3D można
znaleźć na stronie 214. Informacje na ten temat można również
znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t
[Typ obrazu] t [Wyœw. tylko 3D]
158
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Wyœwietl.odtw.
Istnieje możliwość ustawienia orientacji przy odtwarzaniu zdjęć
zarejestrowanych w układzie pionowym.
Przycisk MENU t
2 t [Wyœwietl.odtw.] t Wybór
właœciwego ustawienia
Przewijanie zdjęć panoramicznych
• Ponowne naciśnięcie tego przycisku wstrzymuje odtwarzanie.
Zdjęcie panoramiczne można przewijać za pomocą v/V/b/B
podczas pauzy.
Uwaga
• Funkcja przewijania nie jest dostępna w przypadku zdjęć zarejestrowanych
przy opcji [Pan. 3D: rozm. obr.] ustawionej na [16:9].
159
Odtwarzanie (Operacje zaawansowane)
Zaznaczyć zdjęcie panoramiczne, a następnie nacisnąć
œrodkową częœć przycisku sterującego.
Ochrona obrazów (Chroń)
Istnieje możliwość włączenia ochrony obrazów przed przypadkowym
skasowaniem.
1 Przycisk MENU t
1 t [Chroń] t [Wiele
obrazów]
2 Wybrać obraz, który ma być
chroniony, używając sekcji
b/B przycisku sterującego,
a następnie nacisnąć jego
œrodkową częœć.
W polu wyboru pojawi się znak
• Aby anulować wybór, należy
ponownie nacisnąć środek
przycisku.
.
3 Aby zabezpieczyć inne obrazy, powtórzyć krok 2.
• Wszystkie obrazy w danym folderze można zaznaczyć wybierając
pasek z lewej strony ekranu z indeksem obrazów.
4 Nacisnąć przycisk MENU.
5 Zaznaczyć [OK] korzystając z sekcji v przycisku
sterującego, a następnie nacisnąć jego œrodkową
częœć.
Anulowanie ochrony wszystkich zdjęć lub filmów
Istnieje możliwość anulowania ochrony wszystkich zdjęć lub filmów
wyświetlanych aktualnie w tym samym trybie oglądania.
Przycisk MENU t
1 t [Chroń] t [Anuluj wszystkie
zdjęcia], [Anuluj wszystkie filmy (MP4)] lub [Anuluj wsz.
pliki Wid.AVCHD]
160
Kasowanie obrazów (Kasuj)
Istnieje możliwość usunięcia tylko zbędnych obrazów lub też
wszystkich obrazów.
Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Przed usunięciem upewnić
się, czy na pewno dane zdjęcie nie jest potrzebne.
Uwaga
• Nie można skasować obrazów chronionych.
Usuwanie (Wiele obrazów)
1 Przycisk MENU t
1 t [Kasuj] t [Wiele obrazów]
2 Zaznaczyć obrazy, które
mają zostać usunięte,
używając przycisku
sterującego, a następnie
nacisnąć jego œrodkową
częœć.
W polu wyboru pojawi się znak
• Aby anulować wybór, należy
ponownie nacisnąć środek
przycisku.
.
Całkowita liczba
3 Aby skasować inne obrazy, powtórzyć krok 2.
• Wszystkie obrazy w danym folderze można zaznaczyć wybierając
pasek z lewej strony ekranu z indeksem obrazów.
161
Odtwarzanie (Operacje zaawansowane)
Wyœwietlanie wybranego folderu
Przyciskiem sterującym zaznaczyć pasek z lewej strony ekranu indeksu
obrazów, a następnie wybrać właściwy folder korzystając z v/V.
Kasowanie obrazów (Kasuj)
4 Nacisnąć przycisk MENU.
5 Zaznaczyć [OK] korzystając z sekcji v przycisku
sterującego, a następnie nacisnąć jego œrodkową
częœć.
Usuwanie wszystkich zdjęć lub filmów w tym
samym trybie oglądania
Istnieje możliwość usunięcia wszystkich zdjęć lub filmów
wyświetlanych aktualnie w tym samym trybie oglądania.
1 Przycisk MENU t
1 t [Kasuj] t [Wszyst. w kat.]
lub [Wszyst. pliki widoku AVCHD]
2 Zaznaczyć [Kasuj] korzystając z sekcji v przycisku
sterującego, a następnie nacisnąć jego œrodkową
częœć.
162
Informacje o odtwarzaniu na
ekranie telewizora
Do odtwarzania obrazów można przystąpić po
podłączeniu aparatu do telewizora za poœrednictwem
kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży) (strona 54).
Standard „PhotoTV HD”
Ten aparat jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Po podłączeniu urządzeń marki Sony zgodnych z systemem PhotoTV
HD za pośrednictwem kabla HDMI można wejść w nowy świat
fotografii w zdumiewającej jakości Full HD.
System „PhotoTV HD” umożliwia fotograficzne odtworzenie
subtelnych faktur i kolorów z uwzględnieniem wszystkich szczegółów.
Oglądanie 3D
Po podłączeniu aparatu do odbiornika telewizyjnego zgodnego z
funkcją 3D za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży)
można automatycznie odtwarzać obrazy 3D zarejestrowane w trybie
Rozległa panorama 3D. Szczegółowe informacje na temat obrazów
3D można znaleźć na stronie 214. Informacje na ten temat można
również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
Przycisk MENU t
1 t [Oglądanie 3D]
163
Odtwarzanie (Operacje zaawansowane)
Uwagi
• Używać kabla HDMI z logo HDMI.
• Użyć mini-złącza HDMI na jednym końcu (dla aparatu) i złącza
odpowiedniego do podłączenia do danego telewizora na drugim końcu.
• Gdy obrazów nie można wyświetlić w prawidłowy sposób, należy ustawić
[Rozdzielczość HDMI] w menu Ustawienia
na [1080p] lub [1080i] zgodnie
z posiadanym odbiornikiem telewizyjnym.
• Niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo.
• Nie podłączać złącza wyjściowego urządzenia do złącza HDMI na aparacie.
Może to spowodować usterkę.
Informacje o odtwarzaniu na ekranie telewizora
Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync
Po podłączeniu aparatu za pośrednictwem kabla HDMI do
odbiornika telewizyjnego obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync
aparat można będzie obsługiwać z poziomu pilota telewizora.
1 Podłączyć telewizor obsługujący funkcję „BRAVIA”
Sync do aparatu (strona 54).
Wejście zostanie przełączone automatycznie, a na ekranie telewizora
pojawi się zdjęcie wykonane aparatem.
2 Nacisnąć przycisk SYNC MENU na pilocie telewizora.
3 Operacje wykonywać z użyciem przycisków na pilocie
telewizora.
Menu zdalne - opcje
Pokaz zdjęć
Automatyczne odtwarzanie zdjęć (strona 158).
Odtwarzanie
Powrót do ekranu pojedynczego zdjęcia.
pojedynczych zdjęć
Indeks obrazów
Przełączanie do ekranu indeksu.
Oglądanie 3D
Odtwarzanie obrazów 3D po podłączeniu aparatu do
odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją 3D.
Tryb oglądania
Do przełączania trybu oglądania.
Kasuj
Usuwanie obrazów.
Uwagi
• Zestaw dostępnych operacji jest ograniczony, gdy aparat jest podłączony do
telewizora za pośrednictwem kabla HDMI.
• Operacje te są dostępne tylko w przypadku telewizorów obsługujących
funkcję „BRAVIA” Sync. Operacje SYNC Menu zależą od podłączonego
telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
• Jeżeli aparat podłączony za pośrednictwem kabla HDMI do odbiornika
telewizyjnego innego producenta reaguje nieprawidłowo na polecenia z pilota
telewizora, należy w pozycji [STER.PRZEZ HDMI] w menu ustawień
wprowadzić [WYŁ.].
164
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Konfiguracja aparatu
Ustawianie formatu i jakoœci obrazu
Format obrazu
Przycisk MENU t
1 t [Format obrazu] t Wybór
właœciwego formatu
Format zwykły.
16:9
Format HDTV.
Uwaga
• Tej opcji nie można wybrać po ustawieniu trybu ekspozycji Rozległa
panorama lub Rozległa panorama 3D.
Jakoœć
Przycisk MENU t
1 t [Jakoœć] t Wybór
właœciwego ustawienia
(RAW)
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie
kompresji RAW)
W tym formacie nie jest wykonywane żadne
przetwarzanie cyfrowe zdjęć. Format ten wybiera się,
aby dokonać obróbki obrazów na komputerze w celach
profesjonalnych.
• Rozmiar obrazu jest ustawiony na maksymalny.
Rozmiar obrazu nie jest wyświetlany na wyświetlaczu.
(RAW &
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie
kompresji RAW) + JPEG
Obraz RAW i obraz JPEG są tworzone w tym samym
czasie. Jest to wygodne, gdy potrzebne są 2 pliki obrazu:
plik JPEG do oglądania i plik RAW do edycji.
• Jakość obrazu jest ustawiona na wartość [Wysoka],
a jego rozmiar jest ustawiony na wartość [L].
(Wysoka)
Format pliku: JPEG
Obraz zostaje skompresowany do formatu JPEG podczas
nagrywania. Ze względu na fakt, że współczynnik
kompresji w przypadku jakości
(Standard) jest
wyższy niż w przypadku jakości
(Wysoka), rozmiar
pliku w jakości
jest mniejszy niż w jakości
.
Dzięki temu na jednej karcie pamięci można nagrać
większą liczbę plików, ale jakość obrazu będzie gorsza.
JPEG)
(Standard)
165
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
3:2
Ustawianie formatu i jakoœci obrazu
Uwaga
• Tej opcji nie można wybrać po ustawieniu trybu ekspozycji Rozległa
panorama lub Rozległa panorama 3D.
Obrazy RAW
Do otwarcia obrazu RAW nagranego tym aparatem potrzebny jest program
„Image Data Converter” znajdujący się na dysku CD-ROM (w zestawie). Za
pomocą tego programu można otworzyć obraz RAW i poddać go konwersji do
zwykłego formatu, takiego jak JPEG lub TIFF, a balans bieli, nasycenie
kolorów, kontrast itp. można wyregulować.
• Obrazu w formacie RAW nie można drukować przy użyciu drukarki
obsługującej system druku DPOF.
• Funkcji [Auto HDR] lub [Efekt wizualny] nie można ustawić w przypadku
zdjęć w formacie RAW.
166
Ustawianie pozostałych funkcji
aparatu
Red.sz.dł.naœw.
Przycisk MENU t
2 t [Red.sz.dł.naœw.] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwagi
• Przy ustawionym trybie ekspozycji Rozległa panorama, Rozległa panorama
3D, trybie AE z priorytetem zaawansowanych zdjęć seryjnych lub w trybie
zdjęć seryjnych, bracketingu seryjnego, [Sporty] lub [Z ręki o zmierzchu] w
Wyborze sceny, albo przy czułości ISO ustawionej na [Wieloklatk. red.
szumów.], redukcja szumów nie jest przeprowadzana, nawet gdy funkcja ta
jest ustawiona na [WŁ.].
• Po ustawieniu trybu ekspozycji Inteligentna auto, Lepsza automatyka lub
Wybór sceny nie można wyłączyć redukcji szumów.
Red.sz.wys.ISO
Aparat redukuje szumy, które stają się bardziej widoczne przy
wyższych czułościach aparatu. W trakcie obróbki może być
wyświetlany komunikat i nie można rejestrować obrazów.
Zwykle korzysta się z ustawienia [Normalna]. Aby przeprowadzić
redukcję szumów, należy ustawić opcję [Wysoka]. Gdy ważniejsze jest
szybkie wykorzystanie okazji do wykonania zdjęcia, należy wybrać
wartość [Niska].
167
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Przy czasie otwarcia migawki 1 sekunda lub dłuższym
(fotografowanie z długim czasem ekspozycji) funkcja redukcji
szumów jest włączona przez taki sam czas, co czas otwarcia migawki.
Ma to zredukować ziarnisty szum występujący zwykle przy długim
naświetleniu. Gdy trwa proces redukcji szumów, wyświetlany jest
komunikat i nie można wykonać kolejnego zdjęcia. Gdy ważniejsza
jest jakość obrazu, należy wybrać ustawienie [WŁ.]. Gdy ważniejsze
jest szybkie wykorzystanie okazji do wykonania zdjęcia, należy
wybrać wartość [WYŁ.].
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Przycisk MENU t
2 t [Red.sz.wys.ISO] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji Inteligentna auto, Lepsza automatyka, Rozległa
panorama, Rozległa panorama 3D lub Wybór sceny, opcji tej nie można ustawić.
• Redukcja szumów nie jest przeprowadzana w przypadku zdjęć w formacie
RAW.
Przestrzeń barw
Przestrzenią barw jest nazywany sposób przedstawiania kolorów za
pomocą kombinacji liczb lub zakres „przestrzeń barw”. Przestrzeń
barw można zmieniać zależnie od potrzeb.
Przycisk MENU t
2 t [Przestrzeń barw] t Wybór
właœciwego ustawienia
sRGB
To standardowa przestrzeń barw aparatu cyfrowego. Przy
zwykłym fotografowaniu, gdy zdjęcia mają być drukowane
bez modyfikacji, należy używać przestrzeni sRGB.
AdobeRGB
Ma duży zakres odtwarzanych kolorów. Przestrzeń barw
Adobe RGB dobrze się sprawdza przy obiektach z
dużymi partiami żywej zieleni lub czerwieni.
• Nazwa pliku obrazu zaczyna się od „_DSC”.
Uwagi
• Przestrzeń Adobe RGB jest przeznaczona dla aplikacji lub drukarek
obsługujących zarządzanie kolorami i opcje DCF2.0 przestrzeni barw. Kolory
mogą nie być wiernie odtwarzane na wydrukach zdjęć uzyskanych przy użyciu
aplikacji lub drukarek, które nie obsługują wspomnianych funkcji.
• Wyświetlanie obrazów zapisanych w przestrzeni Adobe RGB w aparacie lub
na urządzeniach, które nie są zgodne z przestrzenią Adobe RGB, powoduje,
że obrazy mają niskie nasycenie.
Wyzw.bez obiek.
Istnieje możliwość wyzwalania migawki bez podłączonego obiektywu.
Opcję tę należy wybrać w przypadku podłączenia aparatu do
teleskopu astronomicznego itp.
168
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Przycisk MENU t
[Aktywne]
1 t [Wyzw.bez obiek.] t
Linia siatki
Linia siatki to element pomocniczy przy komponowaniu ujęcia.
Można włączać/wyłączać linię siatki i wybierać jej rodzaj.
Wyświetlany jest również dostępny zakres nagrania filmu.
Przycisk MENU t
2 t [Linia siatki] t Wybór
właœciwego ustawienia
Auto podgląd
Nagrany obraz można sprawdzić bezpośrednio po jego nagraniu na
wyświetlaczu. Można zmienić długość wyświetlenia.
Przycisk MENU t
2 t [Auto podgląd] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwagi
• W autopodglądzie obraz nie będzie wyświetlany w układzie pionowym, nawet
jeśli opcja [Wyświetl.odtw.] jest ustawiona na [Autom.obrót] (strona 159).
• W trybie autopodglądu zostaje wyświetlony obraz, który nie został poddany
przetworzeniu, np. [Komp. ob.: Zniekształc.], a następnie ten sam
przetworzony obraz.
169
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Uwaga
• Nie można przeprowadzać prawidłowych pomiarów w przypadku obiektywów
bez styku elektrycznego, na przykład obiektywów teleskopu astronomicznego.
W takich przypadkach ekspozycję należy ustawiać ręcznie, dobierając ją w
oparciu o zarejestrowany obraz.
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Funkcja przyc. AEL
Można wybrać jedną z 2 funkcji przycisku AEL (strona 130):
– Utrzymując wartość zablokowanej ekspozycji, przez naciśnięcie
przycisku AEL podczas jego przytrzymywania ([Blokada AEL]).
– Utrzymując wartość zablokowanej ekspozycji, przez naciśnięcie
przycisku AEL do momentu ponownego naciśnięcia przycisku
([Przełącz.AEL]).
Po wybraniu opcji [ Blokada AEL] lub [ Przeł.AEL] ekspozycja
jest blokowana w trybie pomiaru punktowego.
Przycisk MENU t
3 t [Funkcja przyc. AEL] t
Wybór właœciwego ustawienia
Uwagi
• Kiedy wartość ekspozycji jest zablokowana, na ekranie LCD i w wizjerze
pojawi się . Należy zachować ostrożność, aby nie zresetować tego
ustawienia.
• Przy wybranym ustawieniu [Przełącz.AEL] należy pamiętać, aby ponownie
nacisnąć przycisk AEL i zwolnić blokadę.
Przypisywanie dodatkowej funkcji do przycisku AEL
Oprócz funkcji AEL do przycisku AEL można przypisać jedną z
poniższych funkcji:
Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Tryb autofokusa/Obszar AF/
Wykrywanie twarzy/Zdj. z uśmiechem/Autom. kadr. portr./ISO/Tryb
pomiaru/Korekcja błysku/Balans bieli/DRO/Auto HDR/Strefa
twórcza/Efekt wizualny/Rozm. Obrazu/Jakość/Śledzenie obiektu/
Blokada AF/Podgląd przysłony/Podgląd zdjęcia/Zoom/Powiększenie
Uwaga
• Jeśli tryb ekspozycji jest ustawiony na M, przycisk AEL pełni funkcje
przycisku AV. Wybrana funkcja nie została przypisana do przycisku.
170
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Przycisk ISO
Dodatkową funkcję można również przypisać do przycisku ISO
oprócz funkcji ISO. Dostępne funkcje są takie same jak [Funkcja
przyc. AEL] (strona 170).
Przycisk Podgląd
Przed zrobieniem zdjęcia istnieje możliwość sprawdzenia rozmycia tła
obiektu (strona 100). Funkcję [Powiększenie] można przypisać do
przycisku podglądu, dzięki czemu można powiększyć obraz, aby
potwierdzić ostrość przez zrobieniem zdjęcia (strona 121).
Przycisk MENU t
3 t [Przycisk Podgląd] t Wybór
właœciwego ustawienia
Podgląd zdjęcia
Przysłona zostanie zwężona zgodnie z wybraną wartością
przysłony i można sprawdzić rozmycie. Znajduje to
również odzwierciedlenie w efekcie DRO i wartości
czasu otwarcia migawki.
• Obraz na podglądzie może być ciemniejszy w
zależności od wartości czasu otwarcia migawki. Obrazy
można jednak zapisać zgodnie z wybranymi
ustawieniami jasności.
Podgląd przysłony Przysłona zostanie zwężona zgodnie z wybraną wartością
przysłony i można sprawdzić rozmycie.
Powiększenie
Przed zrobieniem zdjęcia istnieje możliwość
powiększenia obrazu w celu potwierdzenia ostrości.
Elektroniczna przednia kurtyna migawki
Funkcja elektronicznej przedniej kurtyny migawki skraca opóźnienie
między kolejnymi wyzwoleniami migawki.
Przycisk MENU t
4 t [Pierw. kurtyna migawki] t
Wybór właœciwego ustawienia
171
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Przycisk MENU t
3 t [Przycisk ISO] t Wybór
właœciwego ustawienia
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Uwagi
• Fotografując przy krótkich czasach otwarcia migawki z użyciem obiektywu o
dużej średnicy, przy pewnych obiektach lub w pewnych warunkach
fotografowania, w obszarze rozmycia może pojawić się podwójny obraz.
W takich przypadkach opcję tę należy ustawić na [WYŁ.].
• W przypadku korzystania z obiektywu Konica Minolta opcję tę należy ustawić
na [WYŁ.]. Przy ustawieniu [WŁ.] nie zostanie ustawiona prawidłowa
ekspozycja, albo jasność obrazu będzie nierównomierna.
Jasnoœć LCD
Jasności ekranu LCD jest dobierana automatycznie za pomocą
czujnika światła (strona 15) w zależności od warunków oświetlenia
zewnętrznego.
Jasność ekranu LCD można regulować ręcznie.
Przycisk MENU t
1 t [Jasnoœć LCD] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwagi
• W przypadku ustawienia [Automatyczne] nie wolno zakrywać czujnika
światła, np. ręką.
• W przypadku korzystania z aparatu podłączonego do zasilacza AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży), jasność ekranu LCD jest zawsze ustawiona na
wartość maksymalną, nawet przy wybranym ustawieniu [Automatyczne].
Jasnoœć wizjera
Jasność wizjera jest dostosowywana automatycznie do warunków
oświetlenia obiektu.
Jasność wizjera można ustawić ręcznie.
Przycisk MENU t
1 t [Jasnoœć wizjera] t
[Ręczny] t Wybór właœciwego ustawienia
Uwaga
• W przypadku korzystania z aparatu podłączonego do zasilacza AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży), jasność wizjera jest zawsze ustawiona na wartość
maksymalną, nawet przy wybranym ustawieniu [Automatyczne].
172
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Tryb ekonomiczny
Przycisk MENU t
1 t [Tryb ekonomiczny] t
Wybór właœciwego ustawienia
Uwaga
• W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego AC-PW10AM (oddzielnie w
sprzedaży), należy ustawić wartość omawianego parametru na [Maksymalny].
Oszcz.energii
Można zmienić czas, po którym aparat będzie przełączany do trybu
oszczędzania energii (Oszcz.energii). Naciśnięcie spustu migawki do
połowy przywraca tryb robienia zdjęć.
Przycisk MENU t
właœciwego czasu
1 t [Oszcz.energii] t Wybór
Uwaga
• Aparat podłączony do telewizora lub z ustawionym trybem pracy [Pilot] nie
będzie przełączany w tryb oszczędzania energii.
Ustaw. FINDER/LCD
Istnieje możliwość wyłączenia opcji automatycznego przełączania
pomiędzy ekranem LCD a wizjerem i włączenia opcji przełączania
tylko za pomocą przycisku FINDER/LCD.
Przycisk MENU t
[Ręczny]
1 t [Ustaw. FINDER/LCD] t
173
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Aby zapobiec zmniejszeniu stanu naładowania akumulatora, można
skrócić czas oczekiwania aparatu na wyłączenie, gdy aparat nie jest
używany. Wybór opcji [Maksymalny] oznacza, że funkcja
[Oszcz.energii] została ustawiona na [10 s]. Po pewnym okresie
bezczynności jasność ekranu LCD zostaje zmniejszona.
Kompensacja obiektywu
Istnieje możliwość automatycznej kompensacji następujących
zjawisk: zmniejszenie ilości światła na krawędziach, aberracja
chromatyczna i zniekształcenia (tylko w przypadku obiektywów
zgodnych z kompensacją automatyczną). Więcej informacji na temat
obiektywów zgodnych z kompensacją automatyczną można znaleźć w
witrynie Sony danego regionu albo uzyskać w punkcie sprzedaży
wyrobów Sony lub w miejscowym autoryzowanym punkcie
serwisowym produktów Sony.
Komp. ob.: Winietowanie obrzeża
Kompensacja ciemniejszych narożników ekranu spowodowanych
pewnymi cechami obiektywu. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na
[Automatyczne].
Przycisk MENU t
4 t [Komp. ob.:Winietowanie] t
Wybór właœciwego ustawienia
Komp. ob.: Aberracja chromatyczna
Redukcja odchylenia barw w narożnikach ekranu spowodowanego
pewnymi cechami obiektywu. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na
[Automatyczne].
Przycisk MENU t
4 t [Komp. ob.: Aber. chro.] t
Wybór właœciwego ustawienia
Komp. ob.: Zniekształc.
Kompensacja zniekształceń na ekranie spowodowanych pewnymi
cechami obiektywu. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na [WYŁ.].
Przycisk MENU t
4 t [Komp. ob.: Zniekształc.] t
Wybór właœciwego ustawienia
174
Ustawianie metody nagrywania
na kartę pamięci
Formatuj
Przycisk MENU t
1 t [Formatuj] t [Enter]
Uwagi
• Podczas formatowania świeci się lampka aktywności. Nie wyjmować karty
pamięci, gdy lampka się świeci.
• Kartę pamięci należy formatować w aparacie. Jeżeli karta pamięci zostanie
sformatowana na komputerze, jej użycie w aparacie może być niemożliwe,
w zależności od wybranego rodzaju formatu.
• Formatowanie może potrwać kilka minut, zależnie od używanej karty pamięci.
• Gdy pozostały czas pracy akumulatora wynosi 1 procent lub mniej, wówczas
nie można formatować kart pamięci.
Numer pliku
Przycisk MENU t
1 t [Numer pliku] t Wybór
właœciwego ustawienia
Seryjny
Aparat przydziela plikom kolejne numery. Numeracja
plików zostaje wyzerowana dopiero po osiągnięciu liczby
„9999”.
Wyzeruj
Gdy plik zostaje zapisany w nowym folderze, aparat
zeruje numerację plików i zaczyna przydzielanie
numerów począwszy od „0001”. Jeśli w katalogu
nagrania jest jakiś plik, przydzielany jest numer o jeden
większy od aktualnie najwyższego przypisanego numeru.
Nazwa katalogu
Zarejestrowane zdjęcia są zapisywane w automatycznie tworzonych
folderach w folderze DCIM na karcie pamięci.
175
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Należy pamiętać, że formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie
dane zapisane na karcie pamięci, łącznie z obrazami chronionymi.
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
Przycisk MENU t
1 t [Nazwa katalogu] t Wybór
właœciwego ustawienia
Forma standard
Format nazwy katalogu jest następujący: numer katalogu
+ MSDCF.
Przykład: 100MSDCF
Forma daty
Format nazwy katalogu jest następujący: numer folderu
+ Y (ostatnia cyfra)/MM/DD.
Przykład: 10020405 (Nazwa folderu: 100, data: 2012/04/05)
Uwaga
• Katalog z filmami MP4 ma zawsze format „numer katalogu + ANV01”.
Wybierz kat. NAGR.
W przypadku wybrania katalogu w formie standardowej, gdy
występują jeszcze co najmniej 2 inne katalogi, można wybrać katalog
nagrywania, w którym będą zapisywane obrazy.
Przycisk MENU t
1 t [Wybierz kat. NAGR.] t
Wybór właœciwego katalogu
Uwaga
• Nie można wybrać katalogu przy wybranym ustawieniu [Forma daty].
Nowy katalog
Na karcie pamięci można utworzyć katalog do nagrywania obrazów.
Zostaje utworzony nowy katalog o numerze o jeden wyższym niż
najwyższy aktualnie używany numer i staje się on aktualnym
katalogiem do nagrywania. Katalog zdjęć i katalog filmów MP4
tworzone są równocześnie.
Przycisk MENU t
1 t [Nowy katalog]
Uwagi
• Po włożeniu do aparatu karty pamięci używanej w innym sprzęcie, w
momencie przystąpienia do rejestrowania obrazów może automatycznie
zostać utworzony nowy folder.
• W jednym folderze można zapisać do 4 000 obrazów. Po przekroczeniu
pojemności folderu automatycznie tworzony jest nowy folder.
176
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
Odz. bazę dan. obr.
Przycisk MENU t
[Enter]
1 t [Odz. bazę dan. obr.] t
Uwaga
• Należy używać naładowanego akumulatora. Niski poziom naładowania
akumulatora w trakcie procedury naprawy grozi uszkodzeniem danych.
Ustaw. przesyłania
Włączanie lub wyłączanie funkcji przesyłania danych w przypadku
użycia karty Eye-Fi (dostępnej w sprzedaży). Opcja ta pojawia się po
włożeniu do aparatu karty Eye-Fi.
Przycisk MENU t
2 t [Ustaw. przesyłania] t
Wybór właœciwego ustawienia
WskaŸniki sygnalizujące stan połączenia
Oczekiwanie. Nie zostaną wysłane żadne obrazy.
Oczekiwanie na przekaz.
Trwa łączenie.
Trwa przekazywanie.
Błąd.
Uwagi
• W trakcie przekazywania obrazów nie działa funkcja Tryb ekonomiczny.
• Przed przystąpieniem do korzystania z karty Eye-Fi należy skonfigurować
punkt dostępowy sieci LAN oraz miejsce nadania. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do karty Eye-Fi.
• Karty Eye-Fi są sprzedawane w USA, Kanadzie, Japonii i niektórych krajach
UE (stan na marzec 2012 r.).
177
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Jeżeli w pliku bazy danych obrazów zostaną stwierdzone
niezgodności spowodowane obróbką obrazów na komputerach itp.,
obrazy na karcie pamięci nie będą odtwarzane w tej postaci. W takiej
sytuacji w aparacie przeprowadzana jest procedura naprawy tego
pliku.
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
• Więcej informacji można uzyskać po skontaktowaniu się bezpośrednio z jej
producentem lub sprzedawcą.
• Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie zostały
zakupione. Kart Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem krajów/
regionów, gdzie zostały zakupione.
• Karty Eye-Fi zaopatrzone są w funkcję bezprzewodowej sieci LAN. Kart
Eye-Fi nie wolno wkładać do aparatu w miejscach, gdzie jest to zabronione, na
przykład na pokładzie samolotu. Jeżeli w aparacie znajduje się karta Eye-Fi,
funkcję [Ustaw. przesyłania] należy ustawić na [WYŁ.]. Po ustawieniu funkcji
[Ustaw. przesyłania] na [WYŁ.] na ekranie wyświetlany będzie symbol
.
• W przypadku użycia nowej karty Eye-Fi po raz pierwszy, przed jej
sformatowaniem należy skopiować do komputera znajdujący się na karcie plik
instalacyjny menedżera karty Eye-Fi.
• Z karty Eye-Fi można korzystać po aktualizacji oprogramowania sprzętowego
do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja dołączona do
karty Eye-Fi.
• W trakcie przekazywania obrazów nie działa funkcja oszczędzania energii
aparatu.
• W przypadku wyświetlenia symbolu
(błąd) należy wyjąć kartę pamięci,
po czym włożyć ją powtórnie, albo wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie.
Ponowne pojawienie się symbolu
może świadczyć o uszkodzeniu karty
Eye-Fi.
• Na łączność w ramach sieci Wi-Fi mogą mieć wpływ inne urządzenia
komunikacyjne. Przy słabej sile sygnału należy przybliżyć się do punktu
dostępowego sieci Wi-Fi.
• Szczegółowe informacje na temat typów plików, które można przekazywać,
można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do karty Eye-Fi.
• Opisywany produkt nie obsługuje trybu „Endless Memory Mode” kart
Eye-Fi. Należy upewnić się, że wkładane do opisywanego wyrobu karty
Eye-Fi mają wyłączony tryb „Endless Memory Mode”.
178
Resetowanie ustawień do
wartoœci domyœlnych
Można zresetować główne funkcje aparatu.
Zostaną zresetowane następujące opcje.
Funkcje rejestrowania obrazów (Nast.domyœlne/Reset.tr.nagr.)
Opcje
Resetowane do
Kompensacja ekspozycji (46)
±0.0
Tryb pracy (48, 150)
Pojedyncze zdjęcie
Tryb błysku (44, 133)
Bł.wypełniający (w zależności, czy
wbudowana lampa błyskowa jest
otwarta, czy zamknięta)
Tryb autofokusa (115)
AF-A
Obszar AF (116)
Szeroki
Śledzenie obiektu (117)
WŁ.
Uśmiech/Wykr. tw. (123, 126)
Wykrywanie twarzy Wł. (rejestr.
twarzy)
Autom. kadr. portr. (125)
Automatyczne
ISO (136)
AUTO
Tryb pomiaru (130)
Wielopunktowy
Korekcja błysku (131)
±0.0
Balans bieli (143)
AWB (Automatyczny balans bieli)
Temp.barw./Filtr kolorowy (145)
5500K, Filtr kolorowy 0
Własny balans bieli (145)
5500K
DRO/Auto HDR (137)
Optymalizator D-Range: Automat.
Strefa twórcza (141)
Standard
Efekt wizualny (140)
WYŁ.
Wybór sceny (41, 91)
Portret
Film (108)
P
Tryb Ciągły Priorytet AE (43, 96)
Ciągły Prior. AE z zoomem cyfr.
179
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Przycisk MENU t
3 t [Inicjalizuj] t Wybór
właœciwego ustawienia t [OK]
Resetowanie ustawień do wartoœci domyœlnych
Menu Fotografowanie (Nast.domyœlne/Reset.tr.nagr.)
Opcje
Resetowane do
Rozm. Obrazu (50)
L:16M
Format obrazu (165)
3:2
Jakość (165)
Wysoka
Panorama: Rozmiar (50)
Standardowy
Panorama: Kierunek (96)
W prawo
Pan. 3D: rozm. obr. (50)
Standardowy
Pan. 3D: kierunek (96)
W prawo
Wyraźny zoom obr. (147)
WŁ.
Zoom cyfrowy (107, 147)
WYŁ.
Red.sz.dł.naśw. (167)
WŁ.
Red.sz.wys.ISO (167)
Normalna
Reg.błysku (131)
Błysk ADI
Wspomaganie AF (117)
Automatyczne
Przestrzeń barw (168)
sRGB
SteadyShot (88)
WŁ.
Menu Filmowanie (Nast.domyœlne/Reset.tr.nagr.)
Opcje
Resetowane do
Format pliku (109)
AVCHD
Ustawienie nagrywania (110)
60i 17M(FH), 50i 17M(FH)
Nagrywanie dźwięku (111)
WŁ.
Reduk. szumu wiatru (111)
WYŁ.
SteadyShot (88)
WŁ.
Menu Niestandard. (Nast.domyœlne/Resetuj Własne)
Opcje
Resetowane do
Eye-Start AF (82)
WYŁ.
Ustaw. FINDER/LCD (173)
Automatyczne
Powiększ. w wizjerze (61)
Maksymalne
Red.czerw.oczu (61)
WYŁ.
Wyzw.bez obiek. (168)
Nieaktywne
Zdj. ser. Lepsza autom. (90)
Automatyczne
180
Resetowanie ustawień do wartoœci domyœlnych
Opcje
Resetowane do
Pojd. zdj. Lepsza autom. (90)
Automatyczne
WYŁ.
Auto podgląd (169)
2s
Przycisk DISP (monitor) (83)
Wyśw. wszystk. inf./Wyświetl. graf./
Brak informacji/Poziom
Przycisk DISP (wizjer) (83)
Brak informacji/Wyświetl. graf./
Poziom
Poziom zarysu (120)
WYŁ.
Kolor zarysu (121)
Biały
Wyśw. podgląd na żywo (85)
Efekt ustawień Wł.
Funkcja przyc. AEL (170)
Blokada AEL
Przycisk ISO (171)
ISO
Przycisk Podgląd (171)
Podgląd zdjęcia
Przycisk blok. ostrości (62)
Blokada fokusa
Przycisk MOVIE (62)
Zawsze
Komp. ob.:Winietowanie (174)
Automatyczne
Komp. ob.: Aber. chro. (174)
Automatyczne
Komp. ob.: Zniekształc. (174)
WYŁ.
Pierw. kurtyna migawki (171)
WŁ.
Prioryt. śledzenie twarzy (118)
WŁ.
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Linia siatki (169)
Menu Odtwarzanie (Nast.domyœlne)
Opcje
Resetowane do
Tryb oglądania (157)
Widok katalogu (Zdjęcia)
Pokaz zdjęć – Interwał (158)
3s
Pokaz zdjęć – Powtórz (158)
WYŁ.
Indeks obrazów (53)
4 obrazy
Określ wydruk – Nadruk daty (191)
WYŁ.
Nastaw. głośności (64)
2
Wyświetl.odtw. (159)
Autom.obrót
181
Resetowanie ustawień do wartoœci domyœlnych
Menu Karta pamięci — narzędzie (Nast.domyœlne)
Opcje
Resetowane do
Numer pliku (175)
Seryjny
Nazwa katalogu (175)
Forma standard
Menu Ustawienia (Nast.domyœlne)
Opcje
Resetowane do
Start menu (64)
Główne
Jasność LCD (172)
Automatyczne
Jasność wizjera (172)
Automatyczne
Tryb ekonomiczny (173)
Standard.
Oszcz.energii (173)
1 min.
Rozdzielczość HDMI (163)
Automatyczne
STER.PRZEZ HDMI (164)
WŁ.
Ustaw. przesyłania (177)
WŁ.
Połączenie USB (184)
Automatyczne
Sygnały audio (65)
WŁ.
Pomoc pokrętła trybu (65)
WŁ.
Tryb demonstracyjny (65)
WYŁ.
Pozostałe (Nast.domyœlne)
Opcje
Resetowane do
Wyświetlane informacje o nagrywaniu Wyśw. wszystk. inf.
(ekran LCD) (49)
Wyświetlane informacje o nagrywaniu Poziom
(wizjer) (49)
Wyświetlanie odtwarzania (155)
Ekran pojedynczego zdjęcia (z danymi
nagrywania)
Uwaga
• Twarz zarejestrowana dzięki funkcji [Rejestracja twarzy] nie została usunięta
nawet z użyciem opcji [Nast.domyślne]. Wybierz opcję [Usuń wszyst] dla
funkcji [Rejestracja twarzy].
182
Sprawdzanie wersji aparatu
Opcja ta pozwala wyświetlić wersję aparatu. Wersję należy sprawdzić,
gdy pojawi się aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Jeśli podłączony obiektyw jest zgodny z obsługiwaną wersją
obiektywu, zostanie wyświetlona jego wersja.
3 t [Wersja]
Uwaga
• Aktualizację można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania
akumulatora wynosi co najmniej
(3 kreski na symbolu akumulatora).
Wskazane jest korzystanie z naładowanego akumulatora, albo z zasilacza
sieciowego AC-PW10AM (oddzielnie w sprzedaży).
183
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Przycisk MENU t
Komputer (Operacje zaawansowane)
Komputer
Podłączanie aparatu do komputera
Ustawianie połączenia USB
Wybór metody zestawiania połączenia USB, gdy aparat jest podłączony
do komputera lub urządzenia USB za pośrednictwem kabla USB.
Przycisk MENU t
2 t [Połączenie USB] t Wybór
właœciwego ustawienia
Automatyczne
Automatyczne ustanowienie połączenia pamięci
masowej lub MTP zgodnie z podłączonym komputerem
lub innymi urządzeniami USB. Komputery z systemem
Windows 7 są podłączane w trybie MTP, co umożliwia
korzystanie z unikatowych funkcji tego systemu.
Pam. masowa
Ustanowienie połączenia pamięci masowej między
aparatem a komputerem lub innymi urządzeniami USB.
Tryb standardowy.
MTP
Ustanowienie połączenia MTP między aparatem a
komputerem lub innymi urządzeniami USB. Komputery
z systemem Windows 7 są podłączane w trybie MTP,
co umożliwia korzystanie z unikatowych funkcji tego
systemu. W przypadku innych komputerów (z systemem
Windows Vista/XP, Mac OS X) pojawia się Kreator
autoodtwarzania i zdjęcia z katalogu zapisu w aparacie
są importowane do komputera.
Uwagi
• Przy opcji tej ustawionej na [Automatyczne] nawiązanie połączenia może być
operacją czasochłonną.
• Jeżeli funkcja Device Stage* nie jest wyświetlana w przypadku systemu
Windows 7, należy tę opcję ustawić na [Automatyczne].
* Device Stage to ekran menu służący do zarządzania podłączonymi
urządzeniami, na przykład aparatem (funkcja systemu Windows 7).
Podłączanie do komputera
1 Włożyć do aparatu naładowany akumulator lub
podłączyć aparat do gniazda elektrycznego za
poœrednictwem zasilacza AC-PW10AM (oddzielnie w
sprzedaży).
184
Podłączanie aparatu do komputera
2 Włączyć aparat i komputer.
3 Sprawdzić, czy w przypadku opcji [Połączenie USB] w
pozycji
2 wybrano ustawienie [Pam. masowa].
4 Podłączyć aparat do
komputera.
komputera
Kabel USB
(w zestawie)
2 złącze do gniazda USB
Importowanie obrazów do komputera (Windows)
Program „PlayMemories Home” umożliwia łatwe importowanie
obrazów.
Szczegółowe informacje na temat funkcji programu „PlayMemories
Home” można znaleźć w pozycji „Przewodnik pomocniczy
PlayMemories Home”.
Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z
programu „PlayMemories Home”
Gdy po nawiązaniu połączenia USB pomiędzy aparatem a
komputerem pojawi się Kreator autoodtwarzania, należy kliknąć
[Otwórz folder, aby wyświetlić pliki] t [OK] t [DCIM] lub
[MP_ROOT] t skopiować wybrane obrazy do komputera.
185
Komputer (Operacje zaawansowane)
• W przypadku nawiązywania
połączenia USB po raz pierwszy
komputer automatycznie uruchomi
program do rozpoznawania aparatu.
Należy chwilę zaczekać.
1 złącze do gniazda USB
Podłączanie aparatu do komputera
Nazwa pliku
Katalog
Typ pliku
Katalog DCIM
Plik JPEG
DSC0ssss.JPG
Plik JPEG (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
Katalog
MP_ROOT
Nazwa pliku
Plik RAW
DSC0ssss.ARW
Plik RAW (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
Plik MP4 (1440 × 1080 12M) MAH0ssss.MP4
Plik MP4 (VGA 3M)
MAQ0ssss.MP4
• ssss (numer pliku) oznacza dowolną liczbę z zakresu od 0001 do
9999.
• Gdy w ustawienie [Jakość] jest ustawione w pozycji [RAW & JPEG]
część numeryczna w nazwie pliku danych RAW i w nazwie
odpowiadającego mu pliku JPEG jest taka sama.
Uwagi
• Do czynności takich jak importowanie filmów AVCHD do komputera, należy
używać programu „PlayMemories Home”.
• Uruchomienie filmów AVCHD lub wykonywanie operacji na katalogach z
poziomu komputera przy podłączonym do niego aparacie grozi uszkodzeniem
obrazów lub problemami z ich odtworzeniem. Z poziomu komputera nie
wolno kopiować ani usuwać filmów AVCHD znajdujących się na karcie
pamięci. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje
tego typu operacji wykonywanych z poziomu komputera.
Importowanie obrazów do komputera (Mac)
1 Najpierw podłączyć aparat do komputera Mac.
Kliknąć dwukrotnie nowo rozpoznaną ikonę na
pulpicie t katalog, w którym znajdują się obrazy do
zaimportowania.
2 Przeciągnąć pliki obrazów na ikonę dysku twardego i
puœcić.
Pliki obrazu są kopiowane na dysk twardy.
186
Podłączanie aparatu do komputera
3 Kliknąć dwukrotnie ikonę dysku twardego t
właœciwy plik obrazu w katalogu zawierającym
skopiowane pliki.
Zdjęcie zostanie wyświetlone.
Oprogramowanie dla komputerów Mac
Więcej informacji na temat oprogramowania dla komputerów Mac
można znaleźć pod poniższym adresem URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Przed przystąpieniem do poniższych czynności należy wykonać
procedury od punktu 1 do 2:
• odłączenie kabla USB,
• wyjęcie karty pamięci,
• wyłączenie aparatu.
1 Kliknąć dwukrotnie ikonę
Windows Vista
rozłączenia na pasku zadań.
• W przypadku systemu Windows 7
najpierw należy kliknąć ikonę
,
a następnie ikonę
.
Ikona rozłączenia
2 Kliknąć ikonę
(Bezpiecznie usuń Urządzenie
pamięci masowej USB).
Uwagi
• W przypadku komputera Mac należy wcześniej przeciągnąć ikonę karty
pamięci lub ikonę dysku i upuścić ją na ikonę „Kosz”, a aparat zostanie
odłączony od komputera.
• W przypadku systemu Windows 7 ikona rozłączenia może nie być
wyświetlana. W takiej sytuacji możliwe jest odłączenie bez wykonywania
opisanych czynności.
• Nie wolno odłączać kabla USB, gdy świeci się lampka aktywności. Może to
spowodować uszkodzenie danych.
187
Komputer (Operacje zaawansowane)
Usuwanie połączenia USB
Tworzenie płyty z filmami
Istnieje możliwość utworzenia płyty z filmami AVCHD
zarejestrowanymi opisywanym aparatem.
• W celu utworzenia płyty AVCHD z nagraniem filmy zarejestrowane
przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] w pozycji
[Ustawienie nagrywania] są konwertowane przez program
„PlayMemories Home”. Taka operacja może być czasochłonna.
Dodatkowo nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu.
Aby zachować pierwotną jakość obrazu, filmy należy przechowywać
na płycie Blu-ray (strona 189).
Tworzenie płyty z obrazem w wysokiej
rozdzielczoœci (HD) (płyta z nagraniem AVCHD)
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PlayMemories Home”,
z filmów AVCHD zaimportowanych do komputera można utworzyć
płytę z nagraniem obrazu w wysokiej rozdzielczości (HD) w formacie
AVCHD.
1 Uruchomić program [PlayMemories Home] i kliknąć
ikonę
(Utwórz dyski).
2 Wybrać [AVCHD (HD)] z listy rozwijanej służącej do
wyboru płyty.
3 Wybrać filmy AVCHD, które mają być zapisane.
4 Kliknąć opcję [Dodaj].
• Filmy można również dodać za pomocą metody przeciągnij i upuść.
5 Utworzyć płytę, postępując zgodnie z instrukcjami
wyœwietlanymi na ekranie.
188
Tworzenie płyty z filmami
Uwagi
• Wcześniej należy zainstalować oprogramowanie „PlayMemories Home”.
• Zdjęć ani plików filmowych w formacie MP4 nie można nagrywać na płycie w
formacie AVCHD.
• Tworzenie płyty może być operacją czasochłonną.
Odtwarzanie na komputerze płyty z nagraniem w formacie AVCHD
Płyty można odtwarzać za pomocą programu „PlayMemories Home”.
Należy wybrać stację DVD, w której znajduje się płyta i kliknąć opcję
[Player for AVCHD] programu „PlayMemories Home”.
Szczegóły znajdują się w pozycji „Przewodnik pomocniczy
PlayMemories Home”.
Tworzenie płyty Blu-ray
Istnieje możliwość utworzenia płyty Blu-ray z filmami AVCHD
zaimportowanymi wcześniej do komputera. Używany komputer
powinien obsługiwać funkcję tworzenia płyt Blu-ray.
Do tworzenia płyt Blu-ray można używać nośników BD-R
(jednokrotnego zapisu) i BD-RE (wielokrotnego zapisu). Bez względu
na użyty nośnik, do płyty nie można niczego dodać po jej utworzeniu.
Aby tworzyć płyty Blu-ray za pomocą aplikacji „PlayMemories
Home”, należy zainstalować własnościowe oprogramowanie
dodatkowe. Szczegóły można znaleźć pod poniższym adresem URL:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Szczegóły znajdują się w pozycji „Przewodnik pomocniczy
PlayMemories Home”.
Uwaga
• Filmów zarejestrowane przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], które
skopiowano na płytę Blu-ray przy użyciu programu „PlayMemories Home” można
odtwarzać jedynie za pomocą urządzeń obsługujących format AVCHD w wersji 2.0.
Tworzenie płyty z obrazem w standardowej
rozdzielczoœci (STD)
1 Uruchomić program [PlayMemories Home] i kliknąć
ikonę
(Utwórz dyski).
189
Komputer (Operacje zaawansowane)
Uwaga
• Przy pewnych konfiguracjach komputera mogą wystąpić problemy z płynnym
odtwarzaniem filmów.
Tworzenie płyty z filmami
2 Wybrać [DVD-Video (STD)] z listy rozwijanej służącej
do wyboru płyty.
3 Wybrać filmy AVCHD, które mają być zapisane.
4 Kliknąć opcję [Dodaj].
• Filmy można również dodać za pomocą metody przeciągnij i upuść.
5 Utworzyć płytę, postępując zgodnie z instrukcjami
wyœwietlanymi na ekranie.
Uwagi
• Wcześniej należy zainstalować oprogramowanie „PlayMemories Home”.
• Na płycie nie można nagrywać plików filmowych w formacie MP4.
• Tworzenie takiej płyty zajmuje więcej czasu, ponieważ dodatkowo ma miejsce
konwersja filmów AVCHD do standardowej rozdzielczości obrazu (STD).
• W przypadku tworzenia płyty DVD-Video (STD) po raz pierwszy wymagane
jest połączenie z Internetem.
Płyty współpracujące z programem
„PlayMemories Home”
W programie „PlayMemories Home” można używać następujących
płyt 12-centymetrowych. W przypadku płyt Blu-ray informacje można
znaleźć na stronie 189.
Rodzaj płyty
Cechy charakterystyczne
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Zapis jednokrotny
DVD-RW/DVD+RW
Wielokrotny zapis
• Należy dbać o to, aby w konsoli PlayStation®3 zawsze była
zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania systemowego
PlayStation®3.
• Konsole PlayStation®3 mogą być niedostępne w niektórych krajach
lub regionach.
190
Drukowanie (Operacje zaawansowane)
Drukowanie
Okreœlanie DPOF
Przed zleceniem wykonania odbitek w punkcie usługowym lub
wydrukowania ich na drukarce, z poziomu aparatu można ustalić,
które zdjęcia mają być drukowane. Wykonać poniższą procedurę.
Określenia DPOF pozostają z obrazami po wydrukowaniu. Zalecane
jest ich usunięcie po zakończeniu drukowania.
1 Przycisk MENU t
1 t [Okreœl wydruk] t
[Ustaw.DPOF] t [Wiele obrazów]
sterującego.
3 Wprowadzić znak
naciskając œrodkową częœć
przycisku sterującego.
• Aby usunąć wybór dla DPOF, wystarczy ponownie zaznaczyć zdjęcie,
a następnie nacisnąć środkową część przycisku sterującego.
4 Nacisnąć przycisk MENU.
5 Zaznaczyć [OK] korzystając z sekcji v przycisku
sterującego, a następnie nacisnąć jego œrodkową częœć.
Uwagi
• Nie można określać DPOF dla plików RAW.
• Nie można podać liczby zdjęć do wydruku.
Nadruk daty
Podczas drukowania na obrazach można umieścić datę. Pozycja daty
(wewnątrz lub na zewnątrz obrazu, rozmiar czcionki itp.) zależy od
drukarki.
Przycisk MENU t
daty] t [WŁ.]
1 t [Okreœl wydruk] t [Nadruk
Uwaga
• W niektórych drukarkach funkcja ta może nie być dostępna.
191
Drukowanie (Operacje zaawansowane)
2 Wybrać zdjęcie, używając sekcji b/B przycisku
Czyszczenie (Operacje zaawansowane)
Czyszczenie
Czyszczenie aparatu i obiektywu
Czyszczenie aparatu
• Nie dotykać wewnętrznych części aparatu, takich jak złącza
obiektywu lub lustro. Ze względu na fakt, że kurz na lustrze lub w
jego sąsiedztwie może mieć wpływ na jakość zdjęć lub parametry
aparatu, kurz należy usuwać za pomocą dostępnej w handlu
dmuchawki*. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia czujnika
obrazu znajdują się na następnej stronie.
* Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu. Można w ten
sposób spowodować usterkę.
• Powierzchnię aparatu czyścić miękką, lekko zwilżoną w wodzie
szmatką, po czym wytrzeć suchą szmatką. Nie używać niżej
wymienionych środków, ponieważ mogą uszkodzić wykończenie lub
obudowę:
– Środki chemiczne takie jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol,
ściereczki jednorazowe, środki odstraszające owady, środki
przeciwsłoneczne, środki owadobójcze itp.
– Nie dotykać aparatu mając jakikolwiek z w/w środków na rękach.
– Nie pozostawiać aparatu w długotrwałej styczności z gumą lub
winylem.
Czyszczenie obiektywu
• Nie używać środka czyszczącego zawierającego rozpuszczalniki
organiczne, takie jak rozcieńczalnik lub benzyna.
• Do czyszczenia powierzchni obiektywu z kurzu należy używać
dostępnej w handlu dmuchawki. Jeśli kurz przylega do powierzchni,
zetrzeć go miękką ściereczką lub chusteczką higieniczną lekko
zwilżoną płynem do czyszczenia obiektywu. Wycierać spiralnie, od
środka ku brzegom. Nie rozpylać środka do czyszczenia obiektywu
bezpośrednio na powierzchnię obiektywu.
192
Czyszczenie czujnika obrazu
Drobiny kurzu lub zanieczyszczeń przylegające do przetwornika
obrazu (odpowiednika błony filmowej), które dostały się do wnętrza
aparatu, mogą być w pewnych warunkach widoczne na zdjęciu. Kurz z
przetwornika obrazu można usunąć w następujący sposób.
Automatyczne czyszczenie przetwornika obrazu
z wykorzystaniem trybu czyszczenia w aparacie
1 Sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany
(strona 23).
2 Nacisnąć przycisk MENU, a
Przycisk MENU
następnie wybrać pozycję
2 korzystając z sekcji b/B
przycisku sterującego.
3 Zaznaczyć opcję
[Czyszczenie] korzystając z
sekcji v/V, a następnie
nacisnąć œrodkową częœć
przycisku sterującego.
193
Czyszczenie (Operacje zaawansowane)
Uwagi
• Jeśli podczas czyszczenia akumulator będzie bliski rozładowania, aparat wyda
sygnał dźwiękowy. Należy natychmiast zakończyć czyszczenie i wyłączyć
aparat. Zalecane jest korzystanie z zasilacza sieciowego AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży).
• Czyszczenie powinno być wykonane szybko.
• Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu, ponieważ można w ten sposób
wprowadzić kropelki wody do wnętrza korpusu aparatu.
Czyszczenie czujnika obrazu
4 Zaznaczyć opcję [Enter] korzystając z sekcji v,
a następnie nacisnąć œrodkową częœć przycisku
sterującego.
Drgania, w jakie na chwilę wprawiany jest przetwornik obrazu,
powodują usunięcie pyłków kurzu z przetwornika.
5 Wyłączyć aparat.
Czyszczenie przetwornika obrazu z użyciem
dmuchawki
Jeżeli sam tryb czyszczenia nie wystarcza, przetwornik obrazu należy
oczyścić w następujący sposób, używając dmuchawki.
1 Należy przeprowadzić operację czyszczenia opisaną
w punktach od 1 do 4 procedury „Automatyczne
czyszczenie przetwornika obrazu z wykorzystaniem
trybu czyszczenia w aparacie”.
2 Zdjąć obiektyw (strona 26).
3 Palcem nacisnąć dŸwignię
blokady lustra w miejscu
znaku V, aby unieœć lustro.
• Uważać, aby nie dotknąć
powierzchni lustra.
Dźwignia blokady lustra
194
Czyszczenie czujnika obrazu
4 Za pomocą dmuchawki
wyczyœcić czujnik obrazu i
powierzchnię wokół niego.
Czyszczenie (Operacje zaawansowane)
• Nie dotykać przetwornika obrazu
końcówką dmuchawki, ani nie
wkładać jej do wnętrza aparatu
poniżej poziomu mocowania
obiektywu.
• Trzymać aparat przednią stroną
skierowaną w dół, aby zapobiec
ponownemu osadzeniu się kurzu
w aparacie. Szybko zakończyć
czyszczenie.
• Dmuchawką należy również
oczyścić tylną stronę lustra.
5 Po przeprowadzonym
czyszczeniu upuœcić lustro
dociskając je palcem, aż
wskoczy na swoje miejsce.
• Palcem przesunąć ramkę lustra ku
dołowi. Uważać, aby nie dotknąć
powierzchni lustra.
• Przesuwać lustro ku dołowi do
momentu, aż wskoczy na swoje
miejsce.
6 Zamocować obiektyw i wyłączyć aparat.
• Przed założeniem obiektywu sprawdzić, czy lustro jest dobrze
zablokowane.
Uwagi
• Po zakończeniu czyszczenia, a przed zamocowaniem obiektywu sprawdzić,
czy lustro jest dobrze zablokowane. W przeciwnym razie można porysować
obiektyw albo w inny sposób go uszkodzić. Ponadto, jeżeli lustro nie będzie
dobrze zablokowane, podczas robienia zdjęć nie będzie działał autofokus.
• Nie można robić zdjęć przy uniesionym lustrze.
195
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych
rozwiązań. Sprawdzić pozycje wymienione na stronach od 196 do 205.
Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym serwisem
Sony.
1
Spróbować następujących sposobów.
2
Wyjąć akumulator, po około 1 minucie włożyć go ponownie i
włączyć zasilanie.
3
Zresetować ustawienia (strona 179).
4
Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Wkładając akumulator, należy nacisnąć dźwignię blokady brzegiem
akumulatora (strona 22).
• Można używać tylko akumulatora NP-FM500H. Upewnić się, że
posiadany akumulator to model NP-FM500H.
Nieprawidłowy odczyt wskaŸnika stopnia naładowania
akumulatora lub szybkie wyczerpywanie się akumulatora przy
wskazaniu wystarczającego poziomu. Nie można włączyć
aparatu.
• Do takiego zjawiska dochodzi, gdy aparat jest używany w miejscu o
bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze (strona 209).
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator
(strona 20).
• Akumulator nie działa (strona 218). Wymienić na nowy.
• Włożyć prawidłowo akumulator (strona 22).
196
Rozwiązywanie problemów
• Jeśli przez pewien czas na aparacie nie zostaje wykonana żadna
operacja, aparat przechodzi w tryb oszczędzania energii i prawie
zupełnie się wyłącza. Aby anulować funkcję oszczędzania energii,
należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy
spust migawki (strona 173).
Podczas ładowania akumulatora CHARGE dioda miga.
• Można używać tylko akumulatora NP-FM500H. Upewnić się, że
posiadany akumulator to model NP-FM500H.
• W przypadku ładowania akumulatora, który nie był używany przez
długi czas, dioda CHARGE może migać.
• Dioda CHARGE może migać na 2 sposoby: szybko (co 0,15 sekundy)
lub wolno (co 1,5 sekundy). W przypadku szybkiego migania,
akumulator należy wyjąć, po czym włożyć go dobrze jeszcze raz.
Ponowne szybkie miganie diody CHARGE sygnalizuje, że
akumulator jest niesprawny. Powolne miganie sygnalizuje zawieszenie
operacji ładowania, ponieważ temperatura zewnętrzna znalazła się
poza dopuszczalnym zakresem temperatur pracy akumulatora.
Operacja ładowania zostanie wznowiona, a dioda CHARGE
zapalona, gdy temperatura zewnętrzna powróci do dopuszczalnego
zakresu.
Akumulator należy ładować w odpowiedniej temperaturze pomiędzy
10°C a 30°C.
Wykonywanie zdjęć
Po włączeniu zasilania w trybie wizjera na ekranie LCD nie są
wyœwietlane żadne informacje.
• Jeśli przez pewien czas na aparacie nie zostaje wykonana żadna
operacja, aparat przechodzi w tryb oszczędzania energii i prawie
zupełnie się wyłącza. Aby anulować funkcję oszczędzania energii,
należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy
spust migawki (strona 173).
Obraz w wizjerze nie jest wyraŸny.
• Prawidłowo nastawić skalę dioptrii, używając pokrętła regulacji
dioptrii (strona 31).
197
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Zasilanie nagle się wyłącza.
Rozwiązywanie problemów
Brak zdjęć w wizjerze.
• Ustawienie [Ustaw. FINDER/LCD] znajduje się w pozycji [Ręczny].
Nacisnąć przycisk FINDER/LCD (strona 173).
• Przysunąć oko trochę bliżej do wizjera.
Nie można wyzwolić migawki.
• Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik blokady
zapisu, który jest ustawiony w pozycji LOCK. Nastawić przełącznik na
pozycję zapisu.
• Sprawdzić wolne miejsce na karcie pamięci.
• Nie można rejestrować obrazów podczas ładowania wbudowanej
lampy błyskowej (str. 44, 133).
• W trybie autofokusa nie można wyzwolić migawki, gdy obiekt jest
nieostry.
• Obiektyw nie jest prawidłowo założony. Założyć prawidłowo
obiektyw (strona 25).
• W przypadku podłączenia aparatu do innego urządzenia, np. do
teleskopu astronomicznego, należy w pozycji [Wyzw.bez obiek.]
ustawić opcję [Aktywne] (strona 168).
• Obiekt, może wymagać specjalnego ustawienia ostrości (strona 113).
Użyć blokady ogniskowej lub funkcji ręcznego ustawiania ostrości
(str. 114, 119).
Nagrywanie długo trwa.
• Włączona jest funkcja redukcji szumów (strona 167). Nie jest to
usterka.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie RAW (strona 165). Ponieważ plik
danych RAW jest duży, fotografowanie w trybie RAW może trwać
dłużej.
• Funkcja Auto HDR przeprowadza obróbkę obrazu (strona 137).
Ten sam obraz jest rejestrowany kilkakrotnie.
• Tryb pracy ustawiono na [Zdjęcia seryjne] lub [Bracket: Seryjne].
Ustawić go na [Pojedyncze zdjęcie] (str. 48, 150).
• Tryb ekspozycji ustawiono na tryb AE z priorytetem zdjęć seryjnych
(str. 43, 96).
• Tryb ekspozycji ustawiono na Lepsza automatyka, a opcję [Pojd. zdj.
Lepsza autom.] na [WYŁ.] (strona 90).
198
Rozwiązywanie problemów
• Obiekt jest zbyt blisko. Sprawdzić minimalną odległość ogniskowej
obiektywu.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
Ustawić przełącznik trybu ostrości w pozycji AF (autofokus)
(strona 112).
• Gdy obiektyw wyposażony jest w przełącznik trybu ostrości, należy
ustawić go w pozycji AF.
• Światło zastane jest niewystarczające.
Nie działa Eye-Start AF.
• Ustawić [Eye-Start AF] na [WŁ.] (strona 82).
• Wcisnąć spust migawki do połowy.
Lampa błyskowa nie działa.
• Tryb błysku jest nastawiony na [Auto błysk]. Aby mieć pewność, że
lampa błyskowa na pewno będzie uruchamiana, należy ustawić tryb
błysku [Bł.wypełniający] (str. 44, 133).
Lampa błyskowa ładuje się zbyt długo.
• Lampa błyskała kilka razy pod rząd przez krótki okres. Jeśli lampa
wykona kilka błysków pod rząd przez krótki okres, proces ładowania
może trwać dłużej niż zwykle, aby uniknąć przegrzania aparatu.
Zdjęcie zrobione z lampą błyskową jest zbyt ciemne.
• Jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem błysku (odległością, którą
może objąć błysk), zdjęcie będzie ciemne, ponieważ światło lampy nie
dotarło do obiektu. Zmiana czułości ISO powoduje równocześnie
zmianę zasięgu błysku. Sprawdzić zasięg błysku w rozdziale „Dane
techniczne”.
Data i czas są nieprawidłowo zapisane.
• Wprowadzić prawidłową datę i godzinę (strona 29).
• Obszar zaznaczony przy użyciu funkcji [Nastawia region] różni się od
faktycznego obszaru. Należy ponownie skonfigurować ustawienie
[Nastawia region] (strona 29).
199
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Obraz jest nieostry.
Rozwiązywanie problemów
Wartoœć przysłony i/lub czas otwarcia migawki migają, gdy
spust migawki zostanie wciœnięty do połowy.
• Ponieważ obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, znajduje się on poza
dostępnym zakresem. Ponownie wyregulować nastawienie.
Obraz jest zbyt jasny (zaœwietlenie).
Na obrazie pojawia się rozmycie œwiatła (duchy).
• Zdjęcie zostało wykonane przy silnym źródle światła i do obiektywu
dostała się nadmierna ilość światła. Założyć osłonę
przeciwodblaskową.
Zdjęcie jest zbyt ciemne w rogach.
• Jeżeli został użyty filtr lub osłona, zdjąć je i wykonać zdjęcie
ponownie. W zależności od grubości filtra i nieprawidłowego
założenia osłony, filtr lub osłona mogą się częściowo pojawić na
obrazie. Właściwości optyczne niektórych obiektywów mogą
powodować, że brzegi obrazu wydają się zbyt ciemne (niedostateczne
światło). Zjawisko to można skompensować przy użyciu funkcji
[Komp. ob.:Winietowanie] (strona 174).
Oczy na zdjęciach są czerwone.
• Włączyć funkcję redukcji efektu czerwonych oczu (strona 61).
• Podejść bliżej obiektu i fotografować go w zasięgu błysku z użyciem
lampy błyskowej. Sprawdzić zasięg błysku w rozdziale „Dane
techniczne”.
Na ekranie LCD pojawiają się i pozostają punkty.
• Nie jest to usterka. Te punkty nie zostają nagrane (strona 10).
Obraz jest rozmazany.
• Zdjęcie zostało wykonane w ciemnym miejscu bez lampy błyskowej,
co spowodowało drgania aparatu. Wskazane jest korzystanie ze
statywu lub lampy błyskowej (str. 44, 89, 133).
Miga symbol b B skali EV.
• Obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny dla zakresu pomiaru aparatu.
200
Rozwiązywanie problemów
Nie można odtworzyć zdjęć w aparacie.
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze (strona 184).
• Nie gwarantuje się odtworzenia pliku obrazu na tym aparacie, jeśli
został on poddany obróbce na komputerze lub wykonany innym
modelem aparatu.
• Do odtwarzania przechowywanych na komputerze obrazów z
opisywanego aparatu używać programu „PlayMemories Home”.
• Aparat jest w trybie USB. Usunąć połączenie USB (strona 187).
Usuwanie obrazów
Aparat nie kasuje zdjęć.
• Anulować zabezpieczenie (strona 160).
Zdjęcie zostało przypadkowo skasowane.
• Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Zalecane jest chronienie
zdjęć, które nie mają być skasowane (strona 160).
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest
kompatybilny z aparatem.
• Sprawdzić „Współpraca z komputerem” (strona 68).
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Sprawdzić, czy aparat jest włączony.
• Przy niskim poziomie naładowania akumulatora włożyć inny,
naładowany akumulator (strona 20) lub skorzystać z zasilacza
sieciowego (oddzielnie w sprzedaży).
• Użyć kabla USB (w zestawie) (strona 184).
• Odłączyć kabel USB i ponownie dobrze go podłączyć.
• Odłączyć z gniazd USB komputera wszystkie urządzenia oprócz
aparatu, klawiatury i myszki.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator
USB lub inne urządzenia (strona 184).
201
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Przeglądanie obrazów
Rozwiązywanie problemów
Nie można skopiować zdjęć.
• Dokonać połączenia USB, prawidłowo podłączając aparat do
komputera (strona 184).
• Postępować zgodnie z procedurą kopiowania przeznaczoną dla
danego systemu operacyjnego komputera (strona 185).
• Jeśli obrazy są fotografowane z kartą pamięci sformatowaną na
komputerze, kopiowanie obrazów na komputer może być niemożliwe.
Należy wykonywać zdjęcia przy użyciu karty pamięci sformatowanej
w aparacie (strona 175).
Nie można odtworzyć obrazu na komputerze.
• W przypadku korzystania z oprogramowania „PlayMemories Home”
należy sięgnąć do pozycji „Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home”.
• Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.
„PlayMemories Home” nie uruchamia się automatycznie po
wykonaniu połączenia USB.
• Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera (strona 184).
Karta pamięci
Nie można włożyć karty pamięci.
• Nieprawidłowy kierunek wkładania karty pamięci. Włożyć kartę we
właściwym kierunku (strona 22).
Nie można nagrywać na kartę pamięci.
• Karta pamięci jest pełna. Usunąć zbędne obrazy (str. 37, 161).
• Włożono niezdatną do użycia kartę (str. 24, 215).
Karta pamięci została przypadkowo sformatowana.
• Formatowanie usuwa wszystkie dane z karty pamięci. Nie można ich
odtworzyć.
202
Rozwiązywanie problemów
Nie można drukować zdjęć.
• Nie można drukować obrazów RAW. Aby wydrukować zdjęcia w
formacie RAW, najpierw należy przeprowadzić ich konwersję do
formatu JPEG przy użyciu programu „Image Data Converter” z
dołączonej płyty CD-ROM.
Kolor obrazu jest dziwny.
• Kiedy obrazy nagrane w trybie Adobe RGB drukowane są przy
użyciu drukarki sRGB niekompatybilnej z Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), obrazy zostaną wydrukowane z mniejszą intensywnością
(strona 168).
Obrazy są drukowane z odciętymi brzegami.
• W zależności od drukarki, lewy, prawy, górny lub dolny brzeg obrazu
może zostać odcięty. Szczególnie w przypadku druku zdjęcia
wykonanego w formacie obrazu [16:9] może zostać obcięta boczna
krawędź zdjęcia.
• Drukując obrazy na własnej drukarce, wyłączyć w ustawieniach
funkcje przycinania brzegów i druku bez ramek. Skontaktować się z
producentem, aby sprawdzić czy drukarka posiada te funkcje.
• Drukując zdjęcia w punkcie usługowym, poprosić o wydrukowanie
obrazów bez odcinania brzegów.
Nie można drukować obrazów z datą.
• Program „PlayMemories Home” pozwala drukować zdjęcia z datą
(strona 72).
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na obrazy. Ponieważ
jednak zdjęcia wykonywane tym aparatem zawierają informację o
dacie nagrania, można wydrukować obrazy z nałożoną datą, jeśli
drukarka lub oprogramowanie rozpoznaje informacje Exif. Aby
uzyskać informacje o kompatybilności z informacjami Exif,
skontaktować się z producentem drukarki lub oprogramowania.
• Drukując zdjęcia w punkcie usługowym, można poprosić o
wydrukowanie zdjęć z datą.
203
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Drukowanie
Rozwiązywanie problemów
Inne
Obiektyw zachodzi mgłą.
• Nastąpiło skroplenie wilgoci. Wyłączyć aparat i nie używać go przez
około 1 godzinę (strona 209).
Po włączeniu aparatu pojawia się komunikat „Ustaw obszar/
datę/czas.”.
• Aparat nie był używany przez pewien czas z prawie rozładowanym
akumulatorem lub bez akumulatora. Naładować akumulator i
ponownie ustawić datę (str. 29 i 210). Jeżeli nastawiona data zostaje
utracona za każdym razem, gdy ładowany jest akumulator,
skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub z autoryzowaną stacją
serwisu Sony.
Liczba możliwych do zarejestrowania obrazów nie zmniejsza
się lub zmniejsza po 2 na raz.
• Jest to spowodowane tym, że gdy zdjęcia są wykonywane w formacie
JPEG, współczynnik kompresji i rozmiar obrazu po kompresji różnią
się w zależności od obrazu (strona 165).
Ustawienie zostało zresetowane bez wykonania czynnoœci
resetowania.
• Akumulator został wyjęty, gdy przełącznik zasilania był ustawiony na
ON. Wyjmując akumulator, należy upewnić się, że aparat jest
wyłączony, a dioda aktywności nie świeci (str. 17 i 22).
Aparat nie działa prawidłowo.
• Wyłączyć aparat. Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie. Jeżeli
aparat jest ciepły, przed wykonaniem powyższej procedury należy
wyjąć akumulator i odczekać, aż ostygnie.
• Jeżeli używany jest zasilacz sieciowy (oddzielnie w sprzedaży),
odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego. Następnie ponownie
podłączyć wtyk zasilania i włączyć aparat. Jeśli aparat nie działa po
wykonaniu tych zaleceń, skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
204
Rozwiązywanie problemów
.
• Funkcja SteadyShot nie działa. Można kontynuować fotografowanie,
ale funkcja SteadyShot nie będzie działać. Wyłączyć aparat i włączyć
go ponownie. Jeżeli skala SteadyShot nadal jest wyświetlana, należy
skontaktować się ze sprzedawcą produktów Sony lub z
autoryzowanym serwisem Sony.
Symbol „--E-” jest wyœwietlony na ekranie.
• Wyjąć kartę pamięci i włożyć ją ponownie. Jeśli ta procedura nie
wyłączy wyświetlanej informacji, sformatować kartę pamięci.
205
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Na ekranie widoczny jest symbol
Rozwi¹zywanie problemów/Pozosta³e informacje (Operacje zaawansowane)
Komunikaty
ostrzegawcze
Błąd karty pamięci
Jeżeli pojawią się poniższe
komunikaty, należy postępować
zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Włóż ponownie kartę pamięci.
Ustaw obszar/datę/czas.
• Ustawić region, datę i godzinę.
Jeżeli nie korzysta się z
aparatu przez dłuższy czas,
należy doładować wewnętrzny
akumulator (str. 29 i 210).
Brak dostatecznej energii.
• Próbowano wykonać
[Czyszczenie], gdy poziom
naładowania akumulatora był
zbyt niski. Naładować
akumulator lub użyć zasilacza
sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży).
Nie można użyć karty
pamięci. Sformatować kartę?
• Karta pamięci została
sformatowana z poziomu
komputera i format pliku
został zmodyfikowany.
Wybrać [Enter] i sformatować
kartę pamięci. Można
ponownie korzystać z tej karty
pamięci, ale wszystkie
zapisane na niej wcześniej
dane zostają skasowane.
Zakończenie formatowania
może potrwać dość długo.
Jeżeli komunikat nadal się
pojawia, wymienić kartę
pamięci.
206
• Włożona jest niezgodna karta
pamięci lub formatowanie nie
powiodło się.
• Włożonej karty pamięci nie
można używać w tym aparacie.
• Karta pamięci jest
uszkodzona.
• Złącze karty pamięci jest
zabrudzone.
Karta pamięci zablokowana.
• Używana karta pamięci
wyposażona jest w przełącznik
blokady zapisu, który jest
ustawiony w pozycji LOCK.
Nastawić przełącznik na
pozycję zapisu.
Przetwarza...
• W przypadku redukcji
szumów występujących przy
długim czasie ekspozycji lub
redukcji szumów
występujących przy wysokiej
czułości ISO, która trwa tyle
czasu, ile wyniósł czas
otwarcia migawki. Podczas tej
redukcji nie można
wykonywać więcej zdjęć.
Nie można wyœwietlić.
• Obrazy nagrane innymi
aparatami lub obrazy
zmodyfikowane na komputerze
mogą nie zostać wyświetlone.
Komunikaty ostrzegawcze
• Obiektyw nie jest założony
prawidłowo lub w ogóle nie
jest założony.
• W przypadku podłączenia
aparatu do teleskopu
astronomicznego lub
podobnego urządzenia, należy
w pozycji [Wyzw.bez obiek.]
ustawić opcję [Aktywne].
Nie można drukować.
• Próbowano oznaczyć znakiem
DPOF obrazy RAW.
Aparat przegrzany. Pozwól
mu ostygnąć.
• Aparat jest nagrzany,
ponieważ zdjęcia były
wykonywane bez przerwy.
Wyłączyć zasilanie. Ochłodzić
aparat i poczekać, aż będzie
znowu gotowy do pracy.
• Temperatura wewnątrz aparatu
wzrosła do niedopuszczalnego
poziomu z uwagi na
długotrwałe nagrywanie.
Przerwać nagrywanie.
Nagrywanie niedostępne w
tym formacie filmu.
• Liczba obrazów przekracza
wartość, przy której w
aparacie możliwe jest jeszcze
zarządzanie datami w pliku
bazy danych.
• Nie można zarejestrować
pliku bazy danych. Należy
zaimportować wszystkie
obrazy do komputera przy
użyciu programu
„PlayMemories Home” i
odzyskać kartę pamięci.
Błąd aparatu
Błąd systemu
• Wyłączyć zasilanie, wyjąć
akumulator i włożyć go
ponownie. Jeżeli komunikat
pojawia się często,
skontaktować się ze sprzedawcą
Sony lub z autoryzowanym
serwisem Sony.
Błąd bazy danych obrazu.
Odzyskać?
• Nie można nagrywać ani
odtwarzać filmów AVCHD ze
względu na uszkodzenie pliku
bazy danych obrazów.
Postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, aby odzyskać dane.
• Ustawić [Format pliku] na
[MP4].
207
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
SprawdŸ założony obiektyw.
Jeœli obiektyw nie jest
zgodny, można zezw. Na jego
użycie w niestand. menu.
Komunikaty ostrzegawcze
Nie można powiększyć.
Nie można obrócić obrazu.
• Mogą wystąpić problemy z
powiększaniem lub obracaniem
zdjęć zarejestrowanych innymi
aparatami.
Więcej kat niemożliwe.
• Na karcie pamięci występuje
katalog z nazwą zaczynającą
się od „999”. W takim
wypadku nie można utworzyć
więcej katalogów.
208
Nie używać/przechowywać
aparatu w następujących
miejscach.
• W miejscach bardzo gorących,
suchych lub wilgotnych
W miejscach, typu zaparkowany
na słońcu samochód, korpus
aparatu może ulec deformacji,
co grozi awarią.
• W bezpośrednim słońcu lub w
pobliżu grzejnika
Korpus aparatu może ulec
odbarwieniu lub deformacji, co
grozi awarią.
• W miejscu narażonym na drgania
• W pobliżu silnego pola
magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub
zapylonych
Uważać, aby do aparatu nie
dostały się piasek lub kurz. Może
to spowodować awarię, w
niektórych przypadkach
nieusuwalną.
• W miejscach wilgotnych
Na obiektywie może pojawić się
pleśń.
Przechowywanie
Pamiętać o założeniu przedniej
pokrywki obiektywu lub dekla
na korpus, gdy aparat nie będzie
używany. Przed założeniem
pokrywki obiektywu na aparat,
całkowicie usunąć z niej kurz.
W przypadku zakupu zestawu
obiektywu DT 18 - 55 mm F3.5 5.6 SAM należy zakupić również
również tylną pokrywkę
obiektywu ALC-R55.
Temperatura pracy
Posiadany aparat jest przeznaczony
do pracy w przedziale temperatur
od 0°C do 40°C. Nie jest wskazane
fotografowanie w miejscach, gdzie
panują skrajnie niskie lub wysokie
temperatury spoza podanego
zakresu.
Skraplanie wilgoci
Jeżeli aparat zostanie przeniesiony
bezpośrednio z zimnego do
ciepłego miejsca, wilgoć może się
skroplić wewnątrz lub na zewnątrz
aparatu. Skroplenie wilgoci może
spowodować awarię aparatu.
Jak zapobiegać skraplaniu się
wilgoci
W przypadku przenoszenia aparatu z
zimnego do ciepłego miejsca należy
włożyć go do szczelnie zamkniętej
plastikowej torby i pozostawić w niej
na około 1 godzinę, aby przystosował
się do warunków panujących w
nowym miejscu.
Jeœli nastąpi skroplenie wilgoci
Wyłączyć aparat i poczekać około
godzinę, aż wilgoć odparuje. W
przypadku wykonywania zdjęcia z
zawilgoconym obiektywem nie ma
możliwości uzyskania ostrych
obrazów.
209
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Œrodki
ostrożnoœci
Œrodki ostrożnoœci
Wbudowany akumulator
Wbudowany akumulator
opisywanego aparatu umożliwia
pamiętanie daty, godziny i innych
ustawień niezależnie od tego, czy
zasilanie jest włączone lub nie, albo
akumulator naładowany lub nie.
Akumulator ten jest stale
ładowany, jeśli tylko aparat jest
używany. Jeśli jednak aparat jest
używany tylko przez krótkie
okresy, akumulator stopniowo się
rozładowuje, a jeśli aparat w ogóle
nie będzie używany przez około
3 miesięcy, akumulator rozładuje
się do końca. W takim przypadku
przed użyciem aparatu należy
naładować akumulator.
Nawet jeśli akumulator nie jest
naładowany, aparat może być
nadal używany, niemożliwe będzie
jedynie nagrywanie daty i godziny.
Jeżeli przy każdorazowym
ładowaniu akumulatora aparat
przywraca ustawienia domyślne,
wbudowany akumulator może być
zużyty. Skonsultować się ze
sprzedawcą Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
Metoda ładowania
wbudowanego akumulatora
Włożyć naładowany akumulator
do aparatu lub podłączyć aparat do
gniazda elektrycznego za
pośrednictwem zasilacza
sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży) i pozostawić aparat na
24 godziny lub dłużej z
wyłączonym zasilaniem.
210
Korzystanie z obiektywów
i akcesoriów
Zalecane jest korzystanie z
obiektywów/akcesoriów* marki
Sony, ponieważ dostosowane są
one do parametrów opisywanego
aparatu. Korzystanie z produktów
innych producentów grozi
obniżeniem wydajności aparatu
lub jego awarią.
* Z uwzględnieniem wyrobów
marki Konica Minolta.
Karty pamięci - informacje
Na karcie pamięci, ani na jej
adapterze nie wolno umieszczać
naklejek itp. Może to spowodować
usterkę.
Nagrywanie/odtwarzanie
• W przypadku pierwszego użycia
karty pamięci w opisywanym
aparacie, wskazane jest
sformatowanie karty z poziomu
aparatu w celu zapewnienia jej
stabilnego działania w trakcie
fotografowania lub filmowania.
Należy pamiętać, że
formatowanie trwale usuwa
wszystkie dane zapisane na
karcie pamięci i jest to operacja
nieodwracalna. Cenne dane
należy zapisać na komputerze
itp.
Œrodki ostrożnoœci
• Nie potrząsać ani nie uderzać
aparatem. Może to spowodować
nie tylko nieprawidłowe
działanie i uniemożliwić
rejestrowanie obrazów, ale
również być przyczyną
nienaprawialnych uszkodzeń
karty pamięci lub spowodować
uszkodzenie lub utratę danych
zdjęciowych.
• Przed użyciem powierzchnię
lampy błyskowej należy oczyścić
miękką szmatką lub czymś
podobnym. Ciepło błysku może
powodować przypalanie
przylegającego do powierzchni
kurzu i odymienie lampy.
• Chronić aparat i załączone
akcesoria przed dostępem dzieci.
Karta pamięci może zostać
połknięta. Jeżeli zdarzy się taka
sytuacja, natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
211
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
• W przypadku wielokrotnego
nagrywania i usuwania obrazów,
na karcie pamięci może dojść do
fragmentacji danych. Mogą
wystąpić problemy z
zapisywaniem lub nagrywaniem
filmów. W takim przypadku
należy zapisać obrazy w
komputerze lub na innym
nośniku pamięci, a następnie
sformatować kartę pamięci
(strona 175).
• Przed przystąpieniem do
rejestrowania wydarzeń
niepowtarzalnych należy
wykonać zapis próbny, aby
upewnić się, że aparat działa
prawidłowo.
• Ten aparat nie jest ani odporny
na kurz, ani odporny na
zachlapanie, ani wodoodporny.
• Nie patrzeć na słońce ani na
ostre światło przez zdjęty
obiektyw lub wizjer. Grozi to
nieodwracalnym uszkodzeniem
wzroku. Może to również
spowodować awarię aparatu.
• Nie używać aparatu w pobliżu
miejsc występowania silnych fal
radiowych lub promieniowania.
Prawidłowe nagrywanie lub
odtwarzanie mogą być w takiej
sytuacji niemożliwe.
• Używanie aparatu w miejscach
piaszczystych lub zapylonych
może spowodować awarię.
• W razie pojawienia się
skroplonej wilgoci należy ją
usunąć przed użyciem aparatu
(strona 209).
Używanie
aparatu za
granicą —
Ÿródła zasilania
Aparatu, ładowarki i zasilacza
sieciowego AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży) można
używać w każdym kraju i regionie,
w którym napięcie zasilające prądu
zmiennego w sieci ma wartość z
przedziału od 100 V do 240 V,
50/60 Hz.
Uwaga
• Nie używać transformatorów
elektronicznych (przetworników
turystycznych), ponieważ może
to spowodować awarię.
Systemy telewizji
kolorowej
Aby można było oglądać zdjęcia
na ekranie telewizora, aparat i
telewizor muszą korzystać z tego
samego systemu telewizji
kolorowej.
System NTSC (1080 60i)
Ameryka Środkowa, Boliwia,
Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka,
Japonia, Kanada, Kolumbia,
Korea, Meksyk, Peru, Surinam,
Tajwan, USA, Wenezuela, Wyspy
Bahama itd.
212
System PAL (1080 50i)
Australia, Austria, Belgia, Chiny,
Chorwacja, Czechy, Dania,
Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Indonezja, Kuwejt,
Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa
Zelandia, Polska, Portugalia,
Rumunia, Singapur, Słowacja,
Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia,
Turcja, Węgry, Wielka Brytania,
Wietnam, Włochy itd.
System PAL-M (1080 50i)
Brazylia
System PAL-N (1080 50i)
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM (1080 50i)
Bułgaria, Francja, Grecja, Gujana,
Irak, Iran, Monako, Rosja,
Ukraina itd.
Format AVCHD to cyfrowy
format wideo wysokiej
rozdzielczości wykorzystywany do
rejestrowania sygnału wysokiej
rozdzielczości (HD), zarówno w
przypadku specyfikacji 1080i*1, jak
i specyfikacji 720p*2, z użyciem
efektywnej technologii kompresji i
kodowania danych. Do kompresji
danych wideo wykorzystywany jest
format MPEG-4 AVC/H.264, a do
kompresji danych audio - system
Dolby Digital lub Linear PCM.
Format MPEG-4 AVC/H.264
zapewnia większą efektywność
kompresji w porównaniu z
tradycyjnym formatem kompresji
obrazu. Format MPEG-4 AVC/
H.264 umożliwia nagrywanie
sygnałów wideo wysokiej
rozdzielczości, które zostały
zarejestrowane kamerami
cyfrowymi na 8-centymetrowych
płytach DVD, dysku twardym,
pamięci flash, karcie pamięci itd.
Nagrywanie i odtwarzanie
z poziomu aparatu
Sygnał wideo*3:
Urządzenie zgodne z
zapisem 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264
1920 × 1080/60i,
1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
Urządzenie zgodne z
zapisem 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264
1920 × 1080/50i,
1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
Sygnał audio: Dolby Digital 2ch
Nośniki zapisu: Karta pamięci
*1 Specyfikacja 1080i
Specyfikacja wysokiej
rozdzielczości z wykorzystaniem
1 080 efektywnych linii
skanowania i systemu przeplotu.
*2 Specyfikacja 720p
Specyfikacja wysokiej
rozdzielczości z wykorzystaniem
720 efektywnych linii skanowania i
systemu progresywnego.
*3 Danych zarejestrowanych w
formacie AVCHD innym niż
wymienione powyżej nie można
odtwarzać z poziomu opisywanego
aparatu.
W oparciu o format AVCHD
posiadany aparat rejestruje obraz
w wysokiej rozdzielczości (HD)
zgodnie z poniższą specyfikacją.
213
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
AVCHD Format
Nagrania 3D
Uwagi dotyczące
nagrywania
• [Rozległa panorama 3D] nie
sprawdza się w przypadku, gdy
fotografowane są:
– Obiekty poruszające się.
– Obiekty znajdujące się zbyt
blisko aparatu.
– Obiekty o powtarzalnym
wzorze, np. płytki, bądź też
obiekty charakteryzujące się
niewielkim kontrastem, typu
niebo, piaszczysta plaża, czy
trawnik.
• Rejestrowanie w trybie
[Rozległa panorama 3D] może
zostać przerwane w
następujących sytuacjach:
– Przy zbyt szybkim lub zbyt
wolnym obracaniu lub
pochylaniu aparatu.
– Przy zbyt dużych drganiach
aparatu.
• Jeżeli nie uda się objąć ruchem
aparatu całego obiektu w
zadanym czasie, na
skomponowanym zdjęciu pojawi
się obszar w kolorze czarnym. W
takim przypadku należy szybko
przesunąć aparat, aby
zarejestrować cały obraz
panoramiczny.
• Z uwagi na fakt, że kilka obrazów
jest sklejanych razem, przejście w
miejscu sklejenia dwóch obrazów
może nie być płynne.
• Przy słabym oświetleniu obrazy
mogą być rozmyte.
214
• Przy migoczącym oświetleniu, np.
w świetle lampy jarzeniowej, mogą
wystąpić problemy z prawidłowym
nagrywaniem obrazów.
• Gdy w całym zakresie kąta ujęcia
panoramicznego 3D oraz kąta, w
przypadku którego za pomocą
blokady AE/AF ustawiono na
stałe ostrość i ekspozycję,
występują duże różnice w jasności,
kolorystyce i ostrości, może nie
udać się utrwalić takiego zdjęcia.
W takim przypadku należy
zmienić kąt blokady i ponowić
wykonanie zdjęcia.
• Dostępny jest tylko poziomy
kierunek fotografowania.
• Szczegółowe informacje na
temat procedury rejestrowania
obrazów 3D można znaleźć na
stronie 42.
Uwaga dotycząca
odtwarzania obrazów 3D
W przypadku odtwarzania obrazów
3D na ekranie LCD aparatu lub na
ekranie telewizora niezgodnego z
funkcją 3D, obrazy będą
odtwarzane bez efektu 3D.
Uwagi dotyczące plików z
obrazami 3D
• W celu utworzenia obrazu 3D
łączony jest plik JPEG i MPO. W
przypadku usunięcia jednego z
tych plików z komputera, obrazy
3D nie będą prawidłowo
odtwarzane.
• Szczegółowe informacje na temat
procedury wyświetlania obrazów
3D można znaleźć na stronach
158 i 163.
Uwagi dotyczące
korzystania z kart
pamięci
• Chronić kartę przed urazami
mechanicznymi i upuszczeniem.
Nie wolno jej wyginać.
• Nie używać i nie przechowywać
karty w następujących
warunkach:
– miejsca o wysokiej
temperaturze, np. samochód
zaparkowany na słońcu;
– miejsca wystawione na
bezpośrednie działanie światła
słonecznego;
– miejsca wilgotne lub takie, w
których obecne są substancje
powodujące korozję.
• Bezpośrednio po używaniu przez
dłuższy czas karta pamięci może
być gorąca. Obchodzić się z nią z
zachowaniem ostrożności.
• Gdy świeci się lampka
aktywności, nie wyjmować karty
pamięci i akumulatora ani nie
wyłączać aparatu. Dane mogą
zostać uszkodzone.
• Dane mogą ulec uszkodzeniu,
jeśli karta pamięci zostanie
umieszczona w pobliżu silnie
namagnesowanych przedmiotów
albo będzie używana w
warunkach mogących sprzyjać
pojawianiu się wyładowań
elektrostatycznych lub zakłóceń
elektrycznych.
• Zalecamy tworzenie zapasowych
kopii ważnych danych, np. na
dysku twardym komputera.
• Przenosić i przechowywać kartę
pamięci w załączonym etui.
• Nie narażać karty na działanie
wody.
• Nie dotykać złącza karty pamięci
palcami ani metalowymi
przedmiotami.
• Ustawiony w pozycji LOCK
przełącznik ochrony karty przed
zapisem uniemożliwia
wykonywanie operacji
rejestrowania lub usuwania
zdjęć.
• Nie można zagwarantować
działania w opisywanym aparacie
kart pamięci sformatowanych z
poziomu komputera. Karty
pamięci należy formatować z
poziomu aparatu.
• Szybkości odczytu/zapisu zależą
od użytej karty i stosowanego
urządzenia.
• Pisząc w miejscu przeznaczonym
na notatki nie należy mocno
naciskać.
• Na kartach nie wolno umieszczać
naklejek.
• Nie rozbierać karty na części, ani
nie dokonywać jej przeróbek.
• Nie pozostawiać karty pamięci w
zasięgu małych dzieci. Mogą ją
przez przypadek połknąć.
215
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Karta pamięci
Karta pamięci
Informacje dotyczące
kart „Memory Stick”
stosowanych w
opisywanym aparacie
Poniżej podano typy kart
„Memory Stick”, które można
stosować w opisywanym aparacie.
Nie można jednak zagwarantować
prawidłowego działania wszystkich
funkcji kart „Memory Stick PRO
Duo”.
„Memory Stick PRO Duo” *1*2*3
„Memory Stick PRO-HG Duo” *1*2
Można stosować w aparacie
„Memory Stick Duo”
Nie można stosować w aparacie
„Memory Stick” i „Memory
Stick PRO”
Nie można stosować w aparacie
216
*1 Zaopatrzona w funkcję
MagicGate. MagicGate to
technologia ochrony praw
autorskich wykorzystująca
technikę szyfrowania. W
opisywanym aparacie nie
można nagrywać/odtwarzać
danych wymagających funkcji
MagicGate.
*2 Obsługuje szybki transfer
danych przy użyciu interfejsu
równoległego.
*3 Do nagrywania filmów na
kartach „Memory Stick PRO
Duo” należy używać wyłącznie
kart z oznaczeniem Mark2.
Uwagi dotyczące
korzystania z karty
„Memory Stick Micro”
(oddzielnie w sprzedaży)
• Opisywany produkt jest zgodny z
kartami „Memory Stick Micro”
(„M2”). „M2” to skrót od
„Memory Stick Micro”.
• Chcąc użyć w tym aparacie karty
„Memory Stick Micro” należy
pamiętać o włożeniu karty
„Memory Stick Micro” do
adaptera „M2” odpowiadającego
rozmiarem karcie Duo.
W przypadku włożenia karty
„Memory Stick Micro” do
aparatu bez adaptera „M2”
odpowiadającego rozmiarem
karcie Duo, wyjęcie jej z aparatu
może być niemożliwe.
• Nie pozostawiać karty „Memory
Stick Micro” w zasięgu małych
dzieci. Mogą ją przez przypadek
połknąć.
• Czas ładowania zmienia się w
zależności od stopnia
rozładowania akumulatora i
warunków ładowania.
• Zalecane jest ładowanie
akumulatora w temperaturze
otoczenia od 10°C do 30°C.
Ładowanie w temperaturze
wykraczającej poza ten zakres
może być nieskuteczne.
• Podłączyć ładowarkę do
znajdującego się w pobliżu
gniazda elektrycznego.
• Nie wolno podejmować prób
ponownego ładowania
akumulatora zaraz po jego
naładowaniu lub w przypadku,
gdy akumulator nie był używany
po naładowaniu. W przeciwnym
razie wydajność akumulatora
może ulec pogorszeniu.
• Za pomocą ładowarki (w
zestawie) nie należy ładować
akumulatorów innych niż
„InfoLITHIUM” z serii M.
Akumulatory inne niż podanego
typu mogą przy próbie
ładowania przeciekać, ulec
przegrzaniu lub wybuchnąć,
powodując ryzyko porażenia
prądem i oparzeń.
• Jeśli miga kontrolka CHARGE,
może to wskazywać na błąd
akumulatora lub obecność w
ładowarce akumulatora innego
niż podanego typu. Sprawdzić
czy akumulator jest
wymienionego wcześniej typu.
Jeżeli akumulator jest zgodny z
podanym typem, należy go
wyjąć, wymienić na nowy lub
inny i sprawdzić, czy ładowarka
działa prawidłowo. Jeżeli
ładowarka działa prawidłowo,
mógł wystąpić błąd akumulatora.
• Jeżeli ładowarka akumulatora
jest zabrudzona, ładowanie może
nie przebiegać prawidłowo.
Wyczyścić ładowarkę suchą
szmatką.
Uwagi dotyczące
korzystania z
akumulatora
• Używać tylko akumulatora
NP-FM500H. Nie można używać
akumulatorów NP-FM55H,
NP-FM50 i NP-FM30.
• W niektórych wypadkach
wyświetlany poziom może nie
być prawidłowy.
• Nie narażać akumulatora na
działanie wody. Akumulator nie
jest wodoodporny.
• Nie zostawiać akumulatora w
bardzo gorących miejscach, na
przykład w samochodzie lub na
słońcu.
217
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Ładowanie
akumulatora/
Ładowarka
Ładowanie akumulatora/Ładowarka
Efektywne korzystanie z
akumulatora
Sposób przechowywania
akumulatora
• Pojemność akumulatora
zmniejsza się w niskich
temperaturach. W związku z tym
w niskich temperaturach
akumulator będzie działał krócej
i zmniejszeniu ulegnie szybkość
zdjęć seryjnych. Wskazane jest
włożenie akumulatora do
kieszeni blisko ciała, aby go
ogrzać, i włożenie do aparatu
bezpośrednio przed
rozpoczęciem fotografowania.
• Częste korzystanie z lampy
błyskowej, wykonywanie zdjęć
seryjnych, wielokrotne włączanie
i wyłączanie aparatu oraz
rozjaśnianie ekranu LCD
przyspiesza rozładowanie
akumulatora.
Jeżeli akumulator nie będzie
używany przez długi czas, należy
raz w roku naładować go i
całkowicie rozładować, po czym
przechowywać w suchym,
chłodnym miejscu, aby wydłużyć
okres jego eksploatacji.
Żywotnoœć akumulatora
• Żywotność akumulatora jest
ograniczona. Pojemność
akumulatora stopniowo maleje
wraz z jego zużyciem i z czasem.
Jeśli czas pracy akumulatora
znacznie się skróci,
prawdopodobną przyczyną jest
jego wyeksploatowanie. Należy
zakupić nowy akumulator.
• Żywotność akumulatora różni
się w zależności od warunków
przechowywania i warunków, w
jakich akumulator jest używany.
218
Uwagi dotyczące licencji
W zestawie z aparatem
dostarczane jest oprogramowanie:
„C Library”, „zlib” i „libjpeg”.
Wspomniane programy
dostarczane są w oparciu o umowy
licencyjne zawarte z właścicielami
praw autorskich do nich. Na
wniosek właścicieli praw
autorskich do tych aplikacji
użytkowych mamy obowiązek
podania poniższych informacji.
Prosimy o zapoznanie się z
poniższym tekstem.
Należy zapoznać się z plikiem
„license3.pdf” znajdującym się w
folderze „License” na płycie
CD-ROM. Znajdują się w nim
licencje (w wersji angielskiej)
programów „C Library”, „zlib” i
„libjpeg”.
UŻYTKOWNIK
OPISYWANEGO MODELU
OTRZYMUJE LICENCJĘ W
RAMACH LICENCJI NA
PORTFOLIO PATENTOWE
AVC DO OSOBISTEGO I
NIEKOMERCYJNEGO
(i) KODOWANIA
MATERIAŁÓW WIDEO
ZGODNIE ZE STANDARDEM
AVC („MATERIAŁY WIDEO
AVC”)
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA
MATERIAŁÓW WIDEO AVC,
KTÓRE ZOSTAŁY
ZAKODOWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI OSOBISTEJ I
NIEKOMERCYJNEJ I/LUB
UZYSKANE OD DOSTAWCY
MATERIAŁÓW WIDEO
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ
NA DOSTARCZANIE
MATERIAŁÓW WIDEO AVC.
GDY CHODZI O
JAKIEGOKOLWIEK INNE
ZASTOSOWANIA, ŻADNA
LICENCJA NIE JEST
UDZIELANA, ANI NIE
NALEŻY TAKOWEJ
DOMNIEMYWAĆ.
DODATKOWE INFORMACJE
MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE
MPEG LA, LLC.
INFORMACJE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Oprogramowanie
udostępniane w ramach
licencji GNU GPL/LGPL
Do aparatu dołączono
oprogramowanie, które
udostępniane jest w ramach
poniższej Powszechnej Licencji
Publicznej GNU (dalej zwanej
„GPL”) lub Pomniejszej
Powszechnej Licencji Publicznej
GNU (dalej zwanej „LGPL”).
219
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Licencja
Licencja
Informuje ona, że użytkownik ma
prawo do wglądu, modyfikowania i
przekazywania dalej kodu
źródłowego tych programów
użytkowych na warunkach
dostarczonej licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w
Internecie. Można go pobrać z
poniższego adresu URL.
http://www.sony.net/Products/
Linux/
Prosimy nie kontaktować się z
nami w sprawie zawartości kodu
źródłowego.
Należy zapoznać się z plikiem
„license2.pdf” znajdującym się w
folderze „License” na płycie
CD-ROM. Znajdują się w nim
licencje (w wersji angielskiej)
oprogramowania „GPL” i
„LGPL”.
Do oglądania plików PDF
potrzebny jest program Adobe
Reader. Jeżeli nie jest on
zainstalowany na posiadanym
komputerze, można go pobrać ze
strony internetowej firmy Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
220
Indeks
Indeks
Cyfry
3D ................................ 42, 96, 214
A
AdobeRGB ............................ 168
Akumulator................ 20, 22, 217
Auto błysk ........................ 44, 133
Auto HDR.............................. 138
Auto podgląd ......................... 169
Autofokus............................... 112
Autom. kadr. portr. ............... 125
AVCHD ........... 73, 109, 110, 213
B
C
Centraln. ważony ................... 130
Chroń ...................................... 160
D
DISP .................................. 49, 155
Drukuj ..................................... 191
E
Efekt wizualny........................ 140
Ekran LCD ........... 38, 76, 86, 155
Ekspozycji ręcznej ................. 102
Elektroniczna przednia
kurtyna migawki ................ 171
Eye-Fi ...................................... 177
Eye-Start AF ............................ 61
F
Filtr kolorowy......................... 145
Format obrazu........................ 165
Format pliku filmowego........ 109
Formatuj ................................. 175
Fotografowanie ........................ 33
Fotografowanie BULB ......... 103
221
Indeks
Balans bieli ............................. 143
Bezprzewodowa lampa
błyskowa ............................. 134
Blokada AE............................ 129
Blokada ostrości .................... 114
Bł. zamykający ................. 44, 133
Bł.wypełniający ................ 44, 133
Bracket pojedynczy ............... 151
Bracketing .............................. 151
Bracketing balansu bieli ....... 153
Bracketing błysku .................. 151
Bracketing seryjny ................. 151
„BRAVIA” Sync ................... 164
Ciągły autofokus .................... 115
Ciągły Prior. AE z zoomem
cyfr................................... 43, 96
Cyfrowy wskaźnik
wypoziomowania ................. 85
Czas otwarcia migawki .......... 100
Czujnik obrazu ............... 114, 193
Czujnik okularu.................. 15, 82
Czułość ISO ............................ 136
Czyszczenie..................... 192, 193
Indeks
Funkcja przyc. AEL ...............170
Funkcja SteadyShot .................88
Funkcja zapobiegająca
osiadaniu kurzu ..................193
L
Gniazdo DC IN ........................17
Lampa błys. wył..... 33, 44, 90, 133
Lepsza automatyka ........... 40, 90
Lepsza automatyka zdjęć
seryjnych............................... 90
Lepsza aut. pojd. zdj................ 90
Linia siatki .............................. 169
H
Ł
Histogram..................................84
Ładowanie akumulatora......... 20
I
M
Image Data Converter.............71
Indeks obrazów ........................53
Inicjalizuj .................................179
Inteligentna auto ................33, 90
Inteligentny Zoom .................147
Makro.................................. 41, 91
Menu ......................................... 59
Muszla oczna ............................ 82
G
J
Jakość.......................................165
Jakość obrazu..........................165
Jasność LCD ...........................172
Język ..........................................65
JPEG........................................165
K
Karta pamięci....................22, 215
Kasuj ..................................37, 161
Kompensacja ekspozycji..........46
Kompensacja obiektywu .......174
Komputer ..........................68, 184
Kontrast...................................141
Korekcja błysku......................131
Krajobraz.............................41, 91
222
N
Nadruk daty ........................... 191
Nagrywanie dźwięku filmu.... 111
Nagrywanie filmów ......... 35, 106
Nastawia region ....................... 30
Nastaw. głośności..................... 64
Nasycenie................................ 141
Nazwa katalogu ..................... 175
Nocny portret..................... 41, 91
Nowy katalog ......................... 176
Numer pliku ........................... 175
O
Obiektyw ............................ 19, 25
Obróć ...................................... 157
Obszar AF .............................. 116
Indeks
Odtwarzanie obrazów
panoramicznych................. 159
Odz. bazę dan. obr................. 177
Oglądanie zdjęć na
ekranie telewizora ....... 54, 163
Oprogramowanie..................... 70
Opt. D-Range......................... 137
Ostrość ............................ 112, 141
Oszcz.energii .......................... 173
P
R
RAW ....................................... 165
Redukcja drgań aparatu.......... 88
Redukcja szumów .......... 136, 167
Redukcja szumów powstałych
przy długim czasie
naświetlania........................ 167
Reduk. szumu wiatru............. 111
Red.czerw.oczu ........................ 61
Red.sz.wys.ISO ...................... 167
Regulacja dioptrii .................... 31
Reg.błysku .............................. 131
Rejestracja twarzy.................. 124
Ręczne ustawianie ostrości .... 119
Rozdzielczość HDMI ............ 163
Rozległa panorama............ 42, 94
Rozmiar obrazu........................ 50
S
Samowyzw .............................. 151
Scena nocna ........................ 41, 91
Seryjne wykonywanie
zdjęć..................................... 150
Skala EV ................... 46, 103, 153
223
Indeks
Pasek na ramię ......................... 17
Pilot ................................... 17, 154
Pilot bezprzewodowy ............ 154
PlayMemories Home .............. 72
Podgląd ................................... 100
Pojed. autofokus .................... 115
Pokaz zdjęć ............................. 158
Pokrętło sterujące.... 98, 100, 102
Połączenie USB ..................... 184
Pomiar światła........................ 130
Portret ................................. 41, 91
Powiększenie .......................... 121
Powiększone zdjęcie................ 52
Powiększ. w wizjerze ............... 61
Priorytet migawki .................. 100
Priorytet przysłony .................. 98
Prioryt. śledzenie twarzy....... 118
Program Auto .......................... 97
Przeglądanie obrazów ..... 36, 157
Przestrzeń barw...................... 168
Przewodnik w aparacie ........... 66
Przycisk AEL ......................... 170
Przycisk blok. ostrości ............. 62
Przycisk Fn.......................... 55, 57
Przycisk ISO ........................... 171
Przycisk MOVIE...................... 62
Przycisk Podgląd .................... 171
Przycisk sterujący..................... 55
Przysłona................................... 98
Punktowy ................................ 130
Indeks
Skraplanie wilgoci ..................209
Sporty...................................41, 91
STER.PRZEZ HDMI ...........164
Strefa twórcza .........................141
Sygnały audio............................65
Synchronizacja z krótkimi
czasami naświetlania..........133
Synch.dł.czas. ....................44, 133
Œ
Śledzenie obiektu ...................117
Światło zastane .......................153
T
Temperatura barwowa ..........145
Tryb autofokusa .....................115
Tryb błysku .................44, 80, 133
Tryb ekonomiczny..................173
Tryb oglądania........................157
Tryb ostrości ...........................115
Tryb pracy .........................48, 150
Tryb zaawansowany
ciągłego prior. AE..........43, 96
Tworzenie płyty ................73, 188
U
Ustawianie daty/czasu..............29
Ustawianie zegara ....................29
Ustawienia domyślne .............179
Ustawienie nagrywania..........110
Ustaw. FINDER/LCD...........173
Ustaw.DPOF ..........................191
224
W
Wersja ..................................... 183
Wieloklatk. red. szumów ...... 136
Wielopunktowy...................... 130
Wizjer...................................... 172
Własny balans bieli................ 145
Wskazówki dotyczące
fotografowania..................... 67
Wskaźnik ostrości .................. 113
Wspomaganie AF .................. 117
Współczynnik kompresji....... 165
Wybierz kat. NAGR. ............ 176
Wybór sceny....................... 41, 91
Wykrywanie twarzy............... 123
Wyraźny zoom obr. ............... 147
Wyświetlanie informacji
o nagrywaniu................ 49, 155
Wyświetl. graf. ......................... 49
Wyświetl.odtw........................ 159
Wyśw. podgląd na żywo.......... 85
Wyzeruj................................... 179
Wyzw.bez obiek..................... 168
Z
Z ręki o zmierzchu............. 41, 91
Zachód słońca .................... 41, 91
Zarys ....................................... 120
Zdj. z uśmiechem................... 126
Zoom................................. 34, 147
Zoom cyfrowy ................ 107, 147
Download PDF

advertising