Sony | SLT-A99V | Sony SLT-A99V SLT-A99: aparat z mocowaniem typu A i pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu (35 mm) Instrukcja obsługi

4-438-655-52(1)
Aparat cyfrowy z
wymiennymi obiektywami
Podręcznik α
mocowaniem A
SLT-A99/SLT-A99V
©2012 Sony Corporation
Spis treści
Wprowadzenie do funkcji ............................................ 10
Przed rozpoczęciem pracy
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ...................... 13
Sprawdzenie dostarczonych elementów ..................... 16
Elementy aparatu .......................................................... 17
Przód .......................................................................... 17
Tył .............................................................................. 18
Górna część ............................................................... 20
Boki ........................................................................... 22
Spód ........................................................................... 24
Adapter stopki ......................................................... 25
Wykaz symboli wyświetlanych na ekranie ................. 26
Wykaz ikon wyświetlanych na ekranie LCD ........ 26
Wykaz ikon na panelu wyświetlacza ...................... 30
Wykaz funkcji
Funkcje obsługiwane przyciskami/pokrętłem ............ 31
Sposób obsługi ekranu Szybka nawigacja ............. 32
Sposób korzystania z cichego kontrolera
wielofunkcyjnego ............................................ 33
Wybór funkcji za pomocą przycisku Fn (Funkcja) ... 36
Funkcje wybierane przyciskiem Fn (Funkcja) ........... 37
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU ..... 39
Korzystanie z Przewodnika w aparacie ...................... 51
Przygotowanie aparatu
Ładowanie akumulatora ............................................... 52
Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w
sprzedaży) ................................................................. 54
Zgodne karty pamięci .............................................. 57
Zakładanie obiektywu .................................................. 58
Ustawianie daty i godziny ............................................ 60
Ponowne ustawianie daty/godziny ......................... 61
Zmiana kąta ustawienia ekranu LCD ........................ 62
Rejestrowanie wyrazistego obrazu bez drgań aparatu
..................................................................................... 63
Wskaźnik (Ostrzeżenie o drganiach aparatu) ...... 63
2
Korzystanie z funkcji SteadyShot .......................... 63
Prawidłowe trzymanie aparatu ............................... 64
Zdejmowanie nakładki na okular ............................... 65
Rejestrowanie i wyświetlanie obrazów
Fotografowanie ............................................................. 66
Nagrywanie filmów ....................................................... 68
Odtwarzanie obrazów ................................................... 69
Przełączanie pomiędzy zdjęciami a filmami ......... 70
Usuwanie obrazów ........................................................ 71
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Wybór trybu rejestrowania obrazów .......................... 72
Wybór właściwego trybu przez obrót pokrętła trybu
pracy ................................................................. 73
Tryb auto ...................................................... 73
Wybór sceny ..................................................... 75
Rozległa panorama .......................................... 78
Ciągły Prior. AE z zoomem cyfr. .................. 81
Program Auto ...................................................... 83
Priorytet przysłony .............................................. 84
Priorytet migawki ................................................ 86
Ekspozycji ręcznej ............................................... 87
BULB ................................................................... 90
Funkcje dostępne w poszczególnych trybach
rejestrowania obrazów ............................................ 92
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania (DISP)
..................................................................................... 93
Wybór trybu wyświetlania ...................................... 93
Histogram ................................................................. 95
Monitorowanie obiektu przez obiektyw bez
wyświetlonych efektów .................................. 95
Ustawianie ostrości
Ustawianie ostrości ....................................................... 97
Autofokus ................................................................. 98
Blokada ostrości ..................................................... 101
Obszar AF ............................................................... 101
Śledzenie obiektu ................................................... 102
3
Ograniczanie zakresu autofokusa (Kontrola zakresu
AF) ................................................................. 105
Regulacja ostrości innym przyciskiem niż spust
migawki (Autofokus wyłączony)
.......................................................................... 107
Wspomaganie AF .................................................. 108
Regulacja AF .......................................................... 109
Ręczne ustawianie ostrości ................................... 109
Uwydatnienie zarysu obszarów z ustawioną
ostrością (Zarys) ........................................... 111
Powiększenie .......................................................... 111
Bezpośrednie ostrzenie ręczne (DMF) ............... 113
Sterowanie AF/MF ................................................ 113
Regulowanie jasności obrazu
Kompensacja ekspozycji ............................................. 115
Blokada AE ................................................................. 117
Tryb pomiaru ............................................................... 118
Korzystanie z trybów pracy
Wybór trybu pracy ......................................... 119
Wykonywanie zdjęć pojedynczych ...................... 119
Zdjęcia seryjne ....................................................... 120
Samowyzw .............................................................. 120
Bracket: Seryjne/Bracket pojedynczy ................. 121
Brack.bal.bieli ........................................................ 123
Bracket DRO ......................................................... 123
Pilot .......................................................................... 123
Zaawansowane fotografowanie
Korzystanie z lampy błyskowej (oddzielnie w
sprzedaży) ............................................................... 125
Bezprzewodowa lampa błyskowa ........................ 127
Synchronizacja z długimi czasami otwarcia migawki
.......................................................................... 128
Korzystanie z lampy błyskowej wyposażonej w kabel
synchronizacyjny ........................................... 129
Dostępne tryby błysku ................................................ 131
Korekcja błysku ........................................................... 132
Reg.błysku .................................................................... 133
4
Blokada FEL ............................................................... 135
Ustawienie ISO ........................................................... 137
Wieloklatkowa redukcja szumów ........................ 138
Automatyczna kompensacja jasności i kontrastu (DRange) ..................................................................... 139
Opt. D-Range ......................................................... 139
Auto HDR .............................................................. 140
Ustawianie obróbki obrazu ........................................ 142
Efekt wizualny ........................................................ 142
Strefa twórcza ......................................................... 143
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli) ................. 147
Tmp. kol./Filtr ........................................................ 148
Własny balans bieli ................................................ 149
Ustawianie rozmiaru obrazu ...................................... 151
Rozm. Obrazu ........................................................ 151
Panorama: Rozmiar ............................................... 152
Ustawianie formatu i jakości obrazu ........................ 153
Format obrazu ........................................................ 153
Jakość ...................................................................... 153
Wykrywanie twarzy .................................................... 155
Rejestracja twarzy .................................................. 156
Autom. kadr. portr. ............................................... 157
Zdj. z uśmiechem ........................................................ 159
Praca z zoomem ........................................................... 161
Przybliżanie w pojedynczym kroku (Inteligentny
telekonwerter) ............................................... 161
Powiększanie z zachowaniem aktualnej
rozdzielczości obrazu (Wyraźny zoom obr.)
.......................................................................... 162
Redukcja szumów na obrazie .................................... 165
Red.sz.dł.naśw. ....................................................... 165
Red.sz.wys.ISO ....................................................... 165
Ustawianie przestrzeni barw ...................................... 166
Konfiguracja nagrywania filmów
Konfiguracja nagrywania filmów .............................. 167
Zmiana czułości śledzenia funkcji autofokusa w
trakcie filmowania ........................................ 168
Nagrywanie filmów z regulacją czasu otwarcia
migawki i przysłony ...................................... 168
5
Format pliku ........................................................... 170
Ustawienie nagrywania ......................................... 171
Poziom nagryw.audio ............................................ 172
Wyśw. poz. dźw. ..................................................... 173
Sprawdzanie sygnału audio przy użyciu słuchawek
.......................................................................... 173
Czas przesył. Audio ............................................... 174
Nagrywanie dźwięku ............................................. 174
Zaawansowane odtwarzanie
Korzystanie z funkcji odtwarzania ............................ 176
Wybór karty pamięci do odtwarzania ................. 176
Przełączanie pomiędzy zdjęciami a filmami (Tryb
oglądania) ...................................................... 176
Powiększanie obrazów .......................................... 176
Przełączanie do wyświetlania listy obrazów ....... 177
Obracanie obrazu ................................................... 178
Pokaz zdjęć ............................................................. 179
Wyświetl.odtw. ....................................................... 180
Ekran wyświetlany w trybie odtwarzania ................. 181
Przełączanie ekranu podczas odtwarzania .......... 181
Wykaz symboli na ekranie z histogramem ......... 181
Ochrona obrazów (Chroń) ......................................... 183
Określanie wydruku .................................................... 184
Określanie DPOF .................................................. 184
Nadruk daty ............................................................ 184
Kopiowanie obrazów .................................................. 186
Kasowanie obrazów (Kasuj) ...................................... 187
Usuwanie (Wiele obrazów) .................................. 187
Usuwanie wszystkich zdjęć lub filmów widocznych w
bieżącym trybie oglądania ........................... 188
Przeglądanie obrazów na ekranie telewizora .......... 189
Wyśw. informacji HDMI ....................................... 190
Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync .............. 191
Konfiguracja aparatu
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu ................... 192
Wyzw.bez obiek. .................................................... 192
Linia siatki .............................................................. 192
Auto podgląd .......................................................... 192
6
Funkcja przyc. AEL ............................................... 193
Przycisk ISO, Przycisk AF/MF, Przycisk Podgląd
.......................................................................... 194
Przycisk Własne ..................................................... 194
Elektroniczna przednia kurtyna migawki ........... 194
Jasność LCD ........................................................... 195
Jasność wizjera ....................................................... 195
Oszczędz. energii .................................................... 196
Ustaw. FINDER/LCD .......................................... 196
Rejestrow. w APS-C .............................................. 197
Selektor PAL/NTSC (Tylko w przypadku
urządzenia zgodnego z zapisem 1080 50i)
.......................................................................... 198
Kompensacja obiektywu ............................................ 199
Komp. ob.: Winietowanie obrzeża ....................... 199
Komp. ob.: Aberracja chromatyczna ................... 199
Komp. ob.: Zniekształc. ........................................ 199
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
................................................................................... 200
Tryb nagrywania .................................................... 200
Formatuj .................................................................. 201
Numer pliku ............................................................ 201
Nazwa katalogu ...................................................... 202
Wybierz kat. NAGR. ............................................. 202
Nowy katalog .......................................................... 203
Odz. bazę dan. obr. ................................................ 203
Ustaw. przesyłania ................................................. 204
Rejestrowanie informacji o lokalizacji przy użyciu
funkcji GPS (tylko model SLT-A99V) ............... 206
GPS Dane pomocnicze .......................................... 207
Aut. akt. godz. GPS ............................................... 208
Zapisywanie własnych ustawień ................................ 209
Resetowanie ustawień do wartości domyślnych ...... 211
Sprawdzanie wersji oprogramowania ....................... 219
7
Oglądanie zdjęć na komputerze
Korzystanie z oprogramowania ................................. 220
Korzystanie z „Image Data Converter” .............. 220
Korzystanie z „PlayMemories Home” ................ 220
Korzystanie z „Remote Camera Control” .......... 222
Zalecana konfiguracja komputera (Windows)
.......................................................................... 222
Zalecana konfiguracja komputera (Mac) ........... 223
Instalowanie oprogramowania (Windows) ......... 224
Instalowanie oprogramowania (Mac) ................. 225
Podłączanie aparatu do komputera .......................... 226
Ustawianie połączenia USB ................................. 226
Ustawianie numeru LUN (Logical Unit Number)
(Ustawienia USB LUN) .............................. 227
Podłączanie do komputera ................................... 227
Importowanie obrazów do komputera (Windows)
.......................................................................... 228
Importowanie obrazów do komputera (Mac) .... 229
Odłączanie aparatu od komputera ...................... 230
Tworzenie płyty z filmami .......................................... 231
Wybór metody tworzenia płyty z filmami ........... 231
Tworzenie płyty z obrazem w wysokiej
rozdzielczości (HD) (płyta z nagraniem
AVCHD) ....................................................... 232
Tworzenie płyty z obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD) .................................... 234
Płyty współpracujące z programem „PlayMemories
Home” ............................................................ 234
Tworzenie płyty z poziomu innego urządzenia niż
komputer ........................................................ 235
8
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
Rozwiązywanie problemów ....................................... 236
Komunikaty ostrzegawcze ......................................... 246
Czyszczenie aparatu i obiektywu .............................. 249
Czyszczenie czujnika obrazu ...................................... 250
Środki ostrożności ....................................................... 254
Używanie aparatu za granicą — źródła zasilania .... 257
Format AVCHD ......................................................... 258
GPS (tylko model SLT-A99V) .................................. 259
Karta pamięci .............................................................. 261
Ładowanie akumulatora/Ładowarka ........................ 263
Licencja ........................................................................ 265
Indeks ................................................................... 267
9
Wprowadzenie do funkcji
W tym rozdziale opisano niektóre często używane funkcje
rejestrowania obrazów i charakterystyczne funkcje.
Szczegółowe informacje na stronach w nawiasach.
Często używane funkcje rejestrowania obrazów
Kompensacja ekspozycji (115)
Można skompensować ekspozycję, aby wyregulować jasność całego
ekranu.
Nawet w trybie ekspozycji M, ekspozycję można kompensować przy
ustawieniu czułości ISO na [AUTO].
Czułość ISO (137)/Wieloklatkowa redukcja szumów
(138)
Można ustawić czułość na światło.
Czułość ISO można regulować w zakresie między ISO 50 a ISO
25600.
Po wybraniu funkcji
(Wieloklatk. red. szumów.) można wybrać
większe liczby ISO niż maksymalna czułość ISO.
Balans bieli (147)
Można regulować odcienie kolorów.
Można wybrać odpowiednią opcję dla danego źródła światła lub
przeprowadzić precyzyjną regulację łącząc temperaturę barwową z
filtrem kolorowym.
Tryb pracy (119)
Można skorzystać z odpowiedniego trybu pracy, na przykład z trybu
zaawansowanych zdjęć pojedynczych, zdjęć seryjnych, bracketingu
lub rejestrowania obrazów z użyciem pilota bezprzewodowego.
Oryginalne funkcje charakterystyczne
Kontrola zakresu AF (105)
Można ograniczyć zakres autofokusa, aby uniknąć ustawiania ostrości
na niezamierzonych obiektach.
10
Wprowadzenie do funkcji
DRO/Auto HDR (139)
Optymalizator D-Range: Przez podział obrazu na małe obszary
aparat analizuje kontrast świateł i cieni między obiektem i tłem,
tworząc obraz o optymalnej jasności i gradacji.
Auto HDR: Rejestrowane są 3 obrazy przy różnych poziomach
ekspozycji, które następnie są nakładane na siebie w celu utworzenia
obrazu o bogatej gradacji.
Strefa twórcza (143)
Można wybrać odpowiedni styl spośród 13 dostępnych stylów.
Można również regulować pewne parametry obrazów, takie jak
ekspozycja, wykorzystując jako podstawę wybrany styl.
Z ręki o zmierzchu (77)
Można utrwalać nocne ujęcia bez użycia statywu przy mniejszym
poziomie szumów i rozmyć.
Nagrywanie filmów z ręczną regulacją (168)
Podczas nagrywania filmów w trybie P, A, S i M można regulować
ekspozycję.
Sposoby obsługi aparatu i dostosowywania go
do własnych potrzeb
Informacje na ekranie (93)
Po spojrzeniu w wizjer uruchamiany jest tryb wizjera, a po odsunięciu
twarzy od wizjera przywracany jest tryb ekranu LCD. Tryb
wyświetlania można zmienić naciśnięciem przycisku DISP.
Szybka nawigacja (32)
Naciśnięcie przycisku Fn w trybie wizjera pozwala szybko przełączyć
się w tryb Szybkiej nawigacji z poziomu ekranu LCD. Poszczególne
opcje można ustawiać w sposób intuicyjny.
11
Wprowadzenie do funkcji
Cichy kontroler wielofunkcyjny (33)
Za pomocą cichego kontrolera wielofunkcyjnego, który pozwala
uniknąć odgłosów obracanych pokręteł, można bezgłośnie ustawiać
pewne opcje, takie jak tryb ostrości, czy poziom zapisu.
Dostosowywanie do własnych potrzeb (45, 194)
Aparat wyposażono w przycisk własny, do którego można przypisać
wybraną funkcję. Funkcje można również przypisać do innych
przycisków, takich jak przycisk AEL, czy przycisk ISO.
12
Przed rozpoczęciem pracy
Uwagi dotyczące korzystania z
aparatu
Język ekranu
Wybrany język informacji
wyświetlanych na ekranie można
sprawdzić z poziomu menu
(strona 50).
Opisywany aparat oferuje 2 tryby
monitorowania obiektów: tryb ekranu
LCD, w którym wykorzystywany jest
ekran LCD, oraz tryb wizjera, w którym
używany jest wizjer.
Uwagi dotyczące funkcji
opisywanego aparatu
• W celu sprawdzenia, czy jest to
urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i
bądź z zapisem 1080 50i, należy
sprawdzić jego oznaczenie na spodzie
aparatu.
Urządzenie zgodne z zapisem
1080 60i: 60i
Urządzenie zgodne z zapisem
1080 50i: 50i
• Opisywany aparat jest zgodny
zarówno z filmami w formacie
1080 60p jak i 50p. W odróżnieniu do
standardowych trybów nagrywania
stosowanych do tej pory,
wykorzystujących metodę zapisu z
przelotem, w opisywanym aparacie
wykorzystano metodę zapisu
progresywnego. Dzięki temu
uzyskano wyższą rozdzielczość oraz
bardziej płynny i realistyczny obraz.
Fotografowanie przy użyciu
obiektywu DT
Opisywany aparat wyposażony jest w
35-milimetrowy, pełnoklatkowy
przetwornik CMOS, jednakże rozmiar
obrazu jest automatycznie ustawiany na
rozmiar odpowiadający formatowi
APS-C i jest mniejszy, gdy używany jest
obiektyw DT (nazwa produktu zawiera
oznaczenie „DT”) (strona 151).
Nie ma możliwości uzyskania
odszkodowania za utraconą treść
nagrania, jeśli nagrywanie lub
odtwarzanie będą niemożliwe na
przykład ze względu na uszkodzenie
aparatu lub karty pamięci.
Zalecenie wykonywania kopii
zapasowych
Aby uniknąć ryzyka utraty danych,
należy pamiętać o kopiowaniu danych
(wykonaniu kopii zapasowej) na inny
nośnik.
Uwagi dotyczące ekranu LCD,
elektronicznego wizjera,
obiektywu i przetwornika obrazu
• Ekran LCD i wizjer elektroniczny są
produkowane z wykorzystaniem
wysoce precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udział sprawnie
działających pikseli wynosi ponad
99,99%. Na ekranie LCD i na wizjerze
mogą się jednak stale pojawiać
malutkie czarne i/lub jasne punkciki
(białe, czerwone, niebieskie lub
zielone). Punkty te są normalnym
zjawiskiem w procesie produkcyjnym i
nie mają żadnego wpływu na obrazy.
• Nie trzymać aparatu za ekran LCD.
• Nie pozostawiać aparatu przez dłuższy
czas na słońcu i nie kierować go w
stronę słońca. Wewnętrzny
mechanizm może ulec uszkodzeniu.
Jeżeli promienie słoneczne skupią się
na pobliskim obiekcie, może dojść do
pożaru.
• Z tyłu i dookoła obrotowego trzpienia
zawiasu ekranu LCD znajduje się
magnes. W sąsiedztwie ekranu LCD
nie należy trzymać żadnych
przedmiotów podatnych na działanie
magnesu, na przykład dyskietek lub
kart kredytowych.
13
Przed rozpoczęciem pracy
Procedura wykonywania zdjęć
Odszkodowania za treść
nagrania nie udziela się
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
• W niskich temperaturach na
wyświetlaczu może wystąpić smużenie
obrazu. Nie jest to usterka. Po
włączeniu aparatu w niskiej
temperaturze wyświetlacz może być
przez pewien czas ciemny.
Wyświetlacz zacznie działać
prawidłowo, gdy aparat nagrzeje się.
• Zarejestrowany obraz może odbiegać
od obrazu oglądanego przed jego
nagraniem.
Uwagi dotyczące
długotrwałego nagrywania
• W przypadku długotrwałego
fotografowania i filmowania,
temperatura aparatu może wzrosnąć.
Po przekroczeniu pewnego poziomu
temperatury na ekranie pojawi się ikona
i aparat wyłączy się automatycznie.
Po wyłączeniu zasilania należy odczekać
co najmniej 10 minut, aby temperatura
wewnątrz aparatu obniżyła się do
bezpiecznego poziomu.
• W ciepłe dni temperatura aparatu
rośnie szybko.
• Wraz ze wzrostem temperatury
aparatu pogorszeniu może ulec jakość
obrazu. Przed kontynuowaniem
rejestrowania obrazów wskazane jest
odczekanie, aż aparat ostygnie.
• Powierzchnia aparatu może się
nagrzewać. Nie jest to usterka.
Uwagi dotyczące importowania
filmów AVCHD do komputera
W przypadku importowania filmów
AVCHD do komputera z systemem
Windows, należy korzystać z
oprogramowania „PlayMemories Home”
na płycie CD-ROM (w zestawie).
Uwagi dotyczące odtwarzania
filmów na innych urządzeniach
• Do zapisu w formacie AVCHD
opisywany aparat używa kodeka
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile.
Do odtwarzania filmów w formacie
AVCHD zarejestrowanych
opisywanym aparatem nie nadają się
poniższe urządzenia:
14
– Inne urządzenia zgodne z formatem
AVCHD nieobsługujące profilu
kompresji High Profile
– Urządzenia niezgodne z formatem
AVCHD
Dodatkowo do zapisu w formacie
MP4 opisywany aparat używa kodeka
MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile. Z
tego względu filmów w formacie MP4
zarejestrowanych opisywanym
aparatem nie można odtwarzać na
innych urządzeniach niż te, które
obsługują kodeka MPEG-4 AVC/
H.264.
• Płyty nagrane w jakości obrazu HD
(wysokiej rozdzielczości) można
odtwarzać tylko na urządzeniach
zgodnych z formatem AVCHD.
Zwykłe odtwarzacze lub nagrywarki
DVD nie mają możliwości
odtwarzania płyt z obrazem w jakości
HD, ponieważ nie są one zgodne z
formatem AVCHD. W przypadku
zwykłych odtwarzaczy lub nagrywarek
DVD mogą również wystąpić
problemy z wysunięciem płyty z
obrazem w jakości HD.
• Filmy 1080 60p/50p można odtwarzać
tylko na zgodnych urządzeniach.
Informacje dotyczące urządzeń
zgodnych z systemem GPS
(tylko model SLT-A99V)
• Aby ustalić, czy posiadany aparat
obsługuje funkcję GPS, należy
sprawdzić nazwę modelu aparatu.
Zgodny z systemem GPS:
SLT-A99V
Niezgodny z systemem GPS:
SLT-A99
• Z systemu GPS należy korzystać
zgodnie z przepisami obowiązującymi w
kraju lub regionie, gdzie jest używany.
• Jeżeli dane o położeniu nie mają być
rejestrowane, należy opcję [WŁ./
WYŁ. GPS] ustawić na [WYŁ.]
(strona 206).
• Znajdując się w samolocie, należy
wyłączać aparat stosownie do
komunikatów personelu
pokładowego.
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
Ostrzeżenie dotyczące praw
autorskich
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo
i inne materiały mogą być chronione
prawami autorskimi. Nieuprawniona
rejestracja takich materiałów może
stanowić naruszenie przepisów
dotyczących ochrony praw autorskich.
• Robienie zdjęcia panoramicznego z
użyciem wizjera lub wodzenie oczami
dookoła, może powodować
zniekształcenie obrazu w wizjerze lub
zmianę jego koloru. Nie świadczy to o
usterce - jest to cecha obiektywu lub
urządzenia wyświetlającego. Podczas
rejestrowania obrazu wskazane jest
patrzenie w środkowy obszar wizjera.
Przed rozpoczęciem pracy
Zdjęcia wykorzystane w tej
instrukcji obsługi
Przykładowe zdjęcia znajdujące się w tej
instrukcji są reprodukcjami, a nie
faktycznymi zdjęciami wykonanymi za
pomocą tego aparatu.
Uwaga dotycząca parametrów i
danych technicznych
podawanych w niniejszej
instrukcji
Parametry i dane techniczne ustalono w
następujących warunkach, za wyjątkiem
tych miejsc w niniejszej instrukcji, gdzie
podano inaczej: w temperaturze
otoczenia 25°C, korzystając z całkowicie
naładowanego akumulatora, który
ładowano mniej więcej przez 1 godzinę
po tym, jak zgasła lampka CHARGE.
Uwagi dotyczące
fotografowania z użyciem
wizjera
Opisywany aparat jest wyposażony w
organiczny wizjer
elektroluminescencyjny XGA
charakteryzujący się dużą
rozdzielczością i wysokim kontrastem.
Wspomniany wizjer pozwala uzyskać
szeroki kąt widzenia i dużą odległość
oko - okular. Konstrukcja aparatu
zapewnia łatwość korzystania z wizjera
dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu
elementów.
• Przy krawędziach wizjera obraz może
być nieco zniekształcony. Nie jest to
usterka. Do obejrzenia szczegółów
całej kompozycji można skorzystać
także z ekranu LCD.
15
Przed rozpoczêciem pracy
Sprawdzenie dostarczonych
elementów
Jeżeli w zestawie nie ma wszystkich akcesoriów, należy skontaktować
się z punktem sprzedaży produktów Sony lub z autoryzowanym
serwisem Sony.
Liczba w nawiasie oznacza ilość sztuk.
• Aparat (1)
• Ładowarka akumulatora BCVM10A (1)
• Kabel USB (1)
• Pasek na ramię (1)
• Przewód zasilający (1)* (brak
w zestawie w przypadku USA i
Kanady)
* W wyposażeniu aparatu mogą
znajdować się różne przewody
zasilające. Należy używać
przewodów odpowiednich dla
danego kraju/regionu.
• Akumulator NP-FM500H (1)
• Adapter stopki (1)/Nakładka
ochronna złącza (1) (założona
na adapter stopki)
16
• Pokrywka na obiektyw (1)
(mocowana do aparatu)
• Nakładka stopki (1)
(przymocowana do aparatu)
• Nakładka na okular (1)
(przymocowana do aparatu)
• Płyta CD-ROM (1)
– Oprogramowanie użytkowe
aparatu α
– Podręcznik α (niniejsza
instrukcja)
• Instrukcja obsługi (1)
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje na stronach w nawiasach.
Przód
Przed rozpoczęciem pracy
A Wspomaganie AF (108)/
Lampka samowyzwalacza
(120)
B Spust migawki (66)
C Przełącznik zasilania (60)
D Przednie pokrętło
regulacyjne
E Czujnik zdalnego sterowania
(123)
F Złącza obiektywu*
G Znacznik mocowania
I Przycisk podglądu (45, 85,
194)
J Mocowanie obiektywu
K Przycisk Własne (45, 135,
194)
L Przycisk zdejmowania
obiektywu (59)
M Cichy kontroler
wielofunkcyjny (33)
* Nie dotykać bezpośrednio
tych części.
obiektywu (58)
H Lustro*
17
Elementy aparatu
Tył
A Przycisk MENU (39)
F Czujnik światła (195)
B Nakładka na okular (65)
G Ekran LCD (26, 62, 93, 181)
C Wizjer*
H Przycisk MOVIE (45, 68)
• Po spojrzeniu w wizjer
uruchamiany jest tryb
wizjera, a po odsunięciu
twarzy od wizjera
przywracany jest tryb ekranu
LCD.
D Czujniki muszli ocznej (65)
E Pokrętło regulacji dioptrażu
• Dostosować ustawienie
pokrętła regulacji dioptrażu
do swojego wzroku w taki
sposób, aby ekran w wizjerze
był wyraźnie widoczny.
I Fotografowanie: Przycisk
AF/MF (automatyczne/
ręczne ustawianie ostrości)
(44, 113, 194)
Podgląd: Przycisk
(Powiększenie) (176)
J Fotografowanie: Przycisk
AEL (Blokada AE) (44, 89,
117, 193)/przycisk SLOW
SYNC (128)
Podgląd: Przycisk
(Indeks obrazów) (177)
K Przycisk wielofunkcyjny
18
Elementy aparatu
L Fotografowanie: Przycisk Fn
(Funkcja) (36, 37)
Podgląd: Przycisk
(Obracanie obrazu) (178)
M Przycisk DISP
(Wyświetlanie) (93, 181)
N Przycisk
Przed rozpoczęciem pracy
(Inteligentny
teleobiektyw) (45, 161)/
przycisk zoomu (162)/
przycisk powiększenia (111)
O Fotografowanie: Przycisk AF
RANGE (105)
Podgląd: Przycisk
(Usuwanie) (71)
Przy wyświetlonym ekranie
Fn lub ekranie menu:
Przycisk przewodnika w
aparacie (51)
P Lampka aktywności (56)
Q Przycisk
(Odtwarzanie)
(69)
* Nie dotykać bezpośrednio
tego elementu.
19
Elementy aparatu
Górna część
A Mikrofon* (174)
H Przycisk WB (Balans bieli)
B Przycisk zwolnienia blokady
(147)
pokrętła trybu pracy (72)
I Przycisk
D Stopka multiinterfejsowa**
• Niektórych akcesoriów może
nie udać się wsunąć do końca
i mogą one wystawać poza
stopkę multiinterfejsową.
Jednakże połączenie jest
prawidłowe, gdy osprzęt
oprze się o przednią krawędź
stopki.
E Przycisk FINDER/LCD
(196)
F Panel wyświetlacza (30)
(119)
20
J Przycisk ISO (44, 137, 194)
K Przycisk podświetlenia
(25, 125)
G Przycisk
(Ekspozycja)
(115)
C Pokrętło trybu pracy (72)
(Tryb pracy)
panelu wyświetlacza (30)
L
Znacznik pozycji
przetwornika obrazu (100)
M Tylne pokrętło regulacyjne
* Nie zasłaniać tego
elementu podczas
nagrywania filmów. W
przeciwnym razie mogą
wystąpić szumy albo
obniżeniu ulegnie poziom
głośności.
Elementy aparatu
Przed rozpoczęciem pracy
** Szczegółowe informacje
dotyczące zgodnych
akcesoriów stopki
multiinterfejsowej można
znaleźć w witrynie Sony
danego regionu lub
uzyskać w punkcie
sprzedaży wyrobów Sony,
albo w miejscowym
autoryzowanym punkcie
serwisowym produktów
Sony. Można również
używać akcesoriów do
stopki do akcesoriów. Nie
można zagwarantować
prawidłowego działania w
przypadku akcesoriów
innych producentów.
21
Elementy aparatu
Boki
A Zaczepy paska na ramię
• Przymocować oba końce
paska na ramię do aparatu.
przewód pilota jest
skierowany do przodu.
D Głośnik
E Gniazdo DC IN
• Aby podłączyć do aparatu
zasilacz AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży),
należy wyłączyć aparat, a
następnie włożyć wtyk
zasilacza do gniazda DC IN w
aparacie.
F Gniazdo m (Mikrofon)
B Gniazdo
(Synchronizacja
błysku) (129)
C Gniazdo REMOTE
• Przy podłączaniu do aparatu
pilota RM-L1AM (oddzielnie
w sprzedaży), włożyć wtyk
pilota do gniazda REMOTE,
wyrównując znacznik
umieszczony na wtyku ze
znacznikiem na gnieździe
REMOTE. Sprawdzić, czy
22
• Po podłączeniu zewnętrznego
mikrofonu włączany jest on
automatycznie. W przypadku
mikrofonu zewnętrznego
zasilanego przez gniazdo
sygnałowe, mikrofon będzie
zasilany przez aparat.
G Gniazdo i (Słuchawki) (173)
H Gniazdo HDMI (189)
I Gniazdo
(USB) (227)
J Pokrywa karty pamięci (54)
Elementy aparatu
K SLOT1 (Gniazdo karty
pamięci 1) (54)
• Obsługuje zarówno karty SD
jak i karty „Memory Stick
PRO Duo”
L SLOT2 (Gniazdo karty
pamięci 2) (54)
Przed rozpoczęciem pracy
• Obsługuje tylko karty SD
23
Elementy aparatu
Spód
A Otwory prowadzące do
Pionowego uchwytu
• Otwory te są
wykorzystywane przy
podłączaniu Pionowego
uchwytu (oddzielnie w
sprzedaży) do aparatu.
Wspomniane otwory należy
chronić przed kurzem i
zabrudzeniami.
B Gniazdo do Pionowego
uchwytu
C Pokrywa gniazda do
Pionowego uchwytu
D Uchwyt statywu
• Używać statywu ze śrubą nie
dłuższą niż 5,5 mm. Na
statywach ze śrubami
dłuższymi niż 5,5 mm nie
można stabilnie zamocować
aparatu, a wszelkie próby
zamocowania grożą jego
uszkodzeniem.
E Wnęka akumulatora (54)
24
F Klapka akumulatora (54)
Elementy aparatu
Adapter stopki
Ściągnąć nakładkę stopki z aparatu i zamocować adapter stopki, aby
można było mocować akcesoria zgodne ze zwykłą stopką do
akcesoriów (stopką akcesoriów z automatyczną blokadą).
3
Dokręcić pokrętło blokujące.
automatyczną blokadą
B Pokrętło blokujące
Sposób mocowania
pokrętła blokującego
1
Ściągnąć ze stopki nakładkę
ochronną złącza.
2
Poluzować pokrętło
blokujące i wsunąć adapater
stopki w stopkę.
• Nie obracać pokrętłem na siłę po
jego unieruchomieniu.
• Mocując adapter stopki na
aparacie, należy wsunąć go do
oporu.
• Po zdjęciu adaptera stopki z
aparatu, należy na niego założyć
nakładkę ochronną złącza, aby jej
nie zgubić.
25
Przed rozpoczęciem pracy
A Stopka akcesoriów z
Wykaz symboli wyświetlanych na
ekranie
Wykaz ikon wyświetlanych na ekranie LCD
Stan ekranu LCD przyjmuje ustawienia domyślne „dla trybu wizjera
(wykorzystanie wizjera do monitorowania)”.
Naciśnięcie przycisku DISP spowoduje zmianę stanu ekranu na „w
przypadku trybu ekranu LCD”. Można również wyświetlić cyfrowy
wskaźnik poziomu lub histogram (strona 93).
W przypadku trybu wizjera
W trybie Tryb auto lub Wybór
sceny
W trybie Ciągły Prior. AE z
zoomem cyfr./P/A/S/M/Rozległa
panorama
W przypadku trybu ekranu W przypadku odtwarzania
LCD
(Ekran informacji
podstawowych)
26
Wykaz symboli wyświetlanych na ekranie
A
Wyświetlenie Wskaźnik
Wyświetlenie Wskaźnik
Tryb ekspozycji (72)
Szybkość klatek filmów
(171)
Rozmiar obrazu filmów
(171)
P P*
ASM
Poziom naładowania
100% akumulatora (56)
Numer rejestru (209)
Rejestrow. w APS-C
(197)
Ikony rozpoznanego
ujęcia (74)
WYŁĄCZENIE efektu
(95)
Nagrywanie filmów bez
dźwięku (174)
Karta pamięci (54, 261)/
Przekazywanie (204)
100
Pozostała liczba zdjęć,
jakie można
zarejestrować
Format zdjęć (153)
24M 10M Rozmiar zdjęć (151)
4.6M 20M
8.7M 3.9M
10M 4.6M
2.0M 8.7M
3.9M 1.7M
Jakość obrazu zdjęć
(153)
Redukcja szumu wiatru
(174)
SteadyShot/
Ostrzeżenie o
drganiach aparatu (63)
Stan procedury
triangulacji GPS (206)
(tylko model SLTA99V)
SteadyShot Błąd
funkcji (245)
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem (14)
Plik bazy danych
przepełniony (247)/
Błąd pliku bazy danych
(247)
Blokada AE (117)/
blokada FEL (135)
Tryb oglądania (176)
27
Przed rozpoczęciem pracy
Ładowanie lampy
błyskowej (125)
Wykaz symboli wyświetlanych na ekranie
Wyświetlenie Wskaźnik
100-0003
Numer folderu - pliku
(228)
-
Ochrona (183)
DPOF
Ustawiono DPOF (184)
Ostrzeżenie o niskim
poziom naładowania
akumulatora (56)
Wyświetlenie Wskaźnik
Strefa twórcza (143)/
Kontrast, nasycenie,
ostrość
+3 +3
+3
Efekt wizualny (142)
B
Wyświetlenie Wskaźnik
Tryb pracy (119)
Kadrowanie do
autoportretu (157)
C
Tryb błysku (125)/
Redukcja efektu
czerwonych oczu (42)
Wyświetlenie Wskaźnik
Skala EV (89, 115, 122)
Kompensacja
ekspozycji (115)/
Pomiar ręczny (89)
Tryb ostrości (97)
Korekcja błysku (132)
Obszar AF (101)
Śledzenie obiektu (102)
NAGR.
0:12
Czas nagrywania filmu
(m:s)
z
Ostrość (66, 100)
Wykrywanie twarzy
(155)/Zdjęcie z
uśmiechem (159)
1/250
Czas otwarcia migawki
(86)
F3.5
Przysłona (84)
Tryb pomiaru światła
(118)
ISO400
ISO AUTO
Czułość ISO (137)
AWB
Balans bieli
(automatyczny,
zdefiniowany, własny,
temperatura barwowa,
7500K filtr kolorowy) (147)
A5 G5
Optymalizator DRange (139)/Auto
HDR (140)
28
Blokada AE (117)/
blokada FEL (135)
Informacje GPS (tylko
model SLT-A99V)
35° 37’
32”N
139° 44’
31”W
Szerokość i długość
geograficzna (tylko
model SLT-A99V)
Wykaz symboli wyświetlanych na ekranie
Wyświetlenie Wskaźnik
Sygnalizacja zdjęcia w
trybie Auto HDR (140)
Błąd efektu wizualnego
(143)
Histogram (95)
Data nagrania
3/7
Numer pliku/liczba
obrazów w danym
trybie oglądania
Przed rozpoczęciem pracy
2012-1-1
10:37PM
D
Wyświetlenie Wskaźnik
Obszar pomiaru
punktowego (118)
Obszar AF (101)
Obszar pomocniczy
(99)
Cyfrowy wskaźnik
wypoziomowania (94)
Histogram (95)
Inteligentny
teleobiektyw (161)
Inteligentny zoom/
zoom z wyraźnym
obrazem/zoom cyfrowy
Wskaźnik czasu
otwarcia migawki (94)
Wskaźnik przysłony
(94)
Kontrola zakresu AF
(105)
z
Śledzenie ostrością
Śledzenie (102)
ostrością
Poziom dźwięku (173)
29
Wykaz symboli wyświetlanych na ekranie
Wykaz ikon na panelu wyświetlacza
Do regulacji czasu otwarcia migawki,
przysłony, kompensacji ekspozycji,
korekcji błysku, czułości ISO, balansu
bieli, trybu pracy i jakości obrazu
można wykorzystać panel
wyświetlacza znajdujący się w górnej
części aparatu.
Czas otwarcia
migawki (86)/
Przysłona (84)
Ekspozycja (115)/
Korekcja błysku
(132)
Czułość ISO (137)
Balans bieli (147)
Tryb pracy (119)
Jakość obrazu
(153)
Poziom
naładowania
akumulatora (56)
Pozostała liczba
możliwych do
zarejestrowania
zdjęć*
* Na wyświetlaczu pojawia się „9999”, nawet gdy pozostała liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć jest większa niż 9 999.
Włączanie podświetlenia panelu wyświetlacza
Nacisnąć przycisk podświetlenia
panelu wyświetlacza w górnej części.
Ponowne naciśnięcie przycisku
wyłączy podświetlenie.
30
Przycisk podświetlenia panelu
wyświetlacza
Wykaz funkcji
Funkcje obsługiwane
przyciskami/pokrętłem
Te przyciski/pokrętło umożliwiają konfigurowanie lub uruchamianie
różnorodnych funkcji.
Informacje na temat lokalizacji przycisków/pokrętła można znaleźć w
rozdziale „Elementy aparatu” (strona 17).
Przycisk
(119)
Wybór trybu pracy.
Regulacja balansu bieli.
Przycisk
Kompensacja ekspozycji.
(115)
Przycisk ISO (137)
Regulacja czułości ISO.
Pokrętło trybu pracy
(72)
Przełączanie trybu ekspozycji. Pokrętłem należy
obracać trzymając równocześnie wciśnięty przycisk
zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy.
Przycisk FINDER/LCD Przełączanie pomiędzy ekranem LCD a wizjerem.
(196)
Przycisk
podświetlenia panelu
wyświetlacza (30)
Włączanie podświetlenia panelu wyświetlacza.
Przycisk MENU (39)
Wyświetlanie ekranu menu do konfiguracji opcji menu.
Przycisk MOVIE (45, 68) Nagrywanie filmów.
Przycisk AEL (117)/
Przycisk SLOW SYNC
(128)/Przycisk
(177)
Ustalanie ekspozycji całego ekranu./
Fotografowanie z lampą błyskową przy dłuższych
czasach otwarcia migawki./Równoczesne
wyświetlanie kilku obrazów na ekranie.
Przycisk AF/MF (113)/ Przełączanie trybu automatycznego i ręcznego
Przycisk
(176)
ustawiania ostrości./Powiększanie wyświetlanego
obrazu.
Przycisk Fn (32, 36,
37)/Przycisk
(178)
Wyświetlanie ekranu konfiguracji funkcji
ustawianej przyciskiem Fn. W trybie wizjera
przełączanie do ekranu Szybka nawigacja./
Obracanie obrazów.
Przycisk DISP (93,
181)
Przełączanie danych nagrywania wyświetlanych w
wizjerze lub na ekranie LCD.
Przycisk
(161)/
przycisk zoomu (162)/
przycisk powiększenia
(111)
Powiększanie środka obrazu./Powiększanie z
zachowaniem aktualnej rozdzielczości obrazu/
Umożliwienie kontroli ostrości przed zrobieniem
zdjęcia przez powiększenie obrazu.
31
Wykaz funkcji
Przycisk WB (147)
Funkcje obsługiwane przyciskami/pokrętłem
Przycisk
(69)
Odtwarzanie obrazów.
Przycisk AF RANGE
Ograniczenie dostępnego zakresu autofokusa./
(105)/Przycisk
Wyświetlanie Przewodnika w aparacie./Usuwanie
Przewodnik w aparacie obrazów.
(51)/Przycisk
(71)
Przycisk podglądu (85) Kontrola rozmycia tła.
Przycisk Własne (45,
135, 194)
Przypisywanie często używanej funkcji do tego przycisku.
Domyślnie przypisana jest funkcja blokady FEL.
Cichy kontroler
wielofunkcyjny (33)
Cicha regulacja ustawienia.
Sposób obsługi ekranu Szybka nawigacja
Za pomocą ekranu Szybka nawigacja można bezpośrednio zmieniać
ustawienia na ekranie danych nagrywania po ustawieniu trybu ekranu
na [Wizjer] (Szyb.nawig.).
1 Nacisnąć przycisk DISP, aby ustawić tryb ekranu
[Wizjer] (strona 93).
2 Nacisnąć przycisk Fn, aby wyświetlić ekran Szybka
nawigacja.
W trybie Tryb auto lub Wybór sceny
W trybie Ciągły Prior. AE z zoomem cyfr./P/A/S/M/Rozległa panorama
32
Funkcje obsługiwane przyciskami/pokrętłem
3 Korzystając z sekcji v/V/b/B na przycisku
wielofunkcyjnym, wybrać odpowiednią opcję.
4 Ustawić daną opcję za pomocą przedniego lub
tylnego pokrętła regulacyjnego.
Funkcje dostępne na ekranie Szybka nawigacja
Tryb auto/Wybór sceny/Ciągły Prior. AE z zoomem cyfr./Wybierz
nośnik nagr./Jakość/SteadyShot (w przypadku zdjęć)/Tryb pracy/Tryb
błysku/Tryb ostrości/Obszar AF/Śledzenie obiektu/Uśmiech/Wykr.
tw./Tryb pomiaru/Balans bieli/DRO/Auto HDR/Strefa twórcza/Efekt
wizualny/Autom. kadr. portr./Kompens.eksp./Korekcja błysku/ISO
Uwagi
• Szare opcje na ekranie Szybka nawigacja nie są dostępne.
• W przypadku korzystania ze Strefy twórczej (strona 143), niektóre operacje
konfigurowania można wykonać tylko z poziomu przeznaczonego do tego celu
ekranu.
Sposób korzystania z cichego kontrolera
wielofunkcyjnego
Korzystając z cichego kontrolera wielofunkcyjnego, można ustawiać
opcję bez konieczności zmiany ekranu. Z uwagi na fakt, że pokrętło
to ma za zadanie wyeliminowanie odgłosów pracy pokręteł, odgłosy
te można wyeliminować podczas nagrywania filmów.
Do tego pokrętła można przypisać oddzielne funkcje w przypadku
rejestrowania zdjęć i nagrywania filmów (strona 35).
33
Wykaz funkcji
• Wyboru opcji dokonuje się przednim pokrętłem regulacyjnym, a
ustawia się ją tylnym pokrętłem regulacyjnym.
• Naciśnięcie środkowej sekcji przycisku wielofunkcyjnego uruchamia
odpowiedni ekran ustawiania wybranej opcji.
• Ponowne naciśnięcie przycisku Fn wyłącza ekran Szybka nawigacja i
przywraca pierwotny wygląd ekranu.
Funkcje obsługiwane przyciskami/pokrętłem
1 Nacisnąć przycisk, aby
pojawił się ekran
konfiguracyjny.
• Przy ustawieniach domyślnych, w
przypadku fotografowania do tego
przycisku przypisana jest opcja
[Tryb ostrości], a w przypadku
nagrywania filmów do tego samego
przycisku przypisana jest opcja
[Poziom nagryw.audio].
2 Obracając pokrętłem,
wybrać odpowiednie
ustawienie.
Bieżące ustawienie
3 Naciśnięciem przycisku zatwierdzić zmianę.
34
Funkcje obsługiwane przyciskami/pokrętłem
Przypisywanie innych funkcji do cichego kontrolera
wielofunkcyjnego
Bieżąca funkcja
Wykaz funkcji
Naciśnięcie i przytrzymanie tego
przycisku otwiera ekran służący do
przypisywania funkcji do cichego
kontrolera wielofunkcyjnego.
Obracając pokrętłem, dokonuje się
wyboru funkcji. Funkcję można
również wybrać w następujący sposób:
Przycisk MENU t
3t[
Cichy kontroler] lub przycisk MENU
t
1t[
Cichy kontroler].
Dostępne funkcje
Zdjęcie: Tryb ostrości/Obszar AF/Wybierz obszar AF/
Kompens.eksp./Tryb pomiaru/ISO
Film: Poziom nagryw.audio/Tryb ostrości/Obszar AF/Wybierz obszar
AF/Kompens.eksp./Tryb pomiaru/ISO/Czas otwarcia migawki/
Przysłona
35
Wybór funkcji za pomocą
przycisku Fn (Funkcja)
Ten przycisk służy do konfigurowania lub wykonywania często
używanych funkcji podczas rejestrowania obrazów, za wyjątkiem
funkcji z ekranu Szybka nawigacja.
1 Nacisnąć przycisk DISP, aby ustawić inny tryb ekranu
niż [Wizjer] (strona 93).
2 Nacisnąć przycisk Fn.
3 Korzystając z v/V/b/B na przycisku wielofunkcyjnym,
wybrać właściwe polecenie, po czym nacisnąć jego
środkową sekcję z, aby je wykonać.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji.
4 Zgodnie z przewodnikiem
po operacjach wybrać
i zatwierdzić żądaną funkcję.
Przewodnik po operacjach
Konfigurowanie aparatu bezpośrednio z poziomu
ekranu informacji o nagrywaniu
W punkcie 3 obrócić przednie pokrętło regulacyjne bez naciskania
środkowej sekcji z. Aparat można konfigurować bezpośrednio z
poziomu ekranu informacji dotyczących nagrywania. Dodatkowo,
niektóre funkcje można dostosować za pomocą tylnego pokrętła
sterującego.
36
Funkcje wybierane przyciskiem
Fn (Funkcja)
Przycisk Fn umożliwia wybór następujących funkcji:
Wybór automatycznego trybu fotografowania.
(Inteligentna auto/Lepsza automatyka)
Wybór sceny (75)
Wybór odpowiedniego trybu odpowiadającego
warunkom fotografowania spośród zaprogramowanych
ustawień Wyboru sceny.
(Portret/Sporty/Makro/Krajobraz/Zachód słońca/Scena
nocna/Z ręki o zmierzchu/Nocny portret)
Film (168)
Wybór trybu ekspozycji dla nagrywania filmów
odpowiadającego rejestrowanemu obiektowi lub
wybranemu efektowi.
(P/A/S/M)
Ciągły Prior. AE z Ustawianie szybkości zdjęć seryjnych.
zoomem cyfr. (81) (T10/T8)
Tryb pracy (119)
Ustawianie trybu pracy, na przykład trybu zdjęć
seryjnych.
(Zdjęcia pojedyncze/Zdjęcia seryjne/Samowyzw/
Bracket: Seryjne/Bracket pojedynczy/Brack.bal.bieli/
Bracket DRO/Pilot)
Tryb błysku (125)
Ustawianie trybu błysku lampy błyskowej (oddzielnie w
sprzedaży).
(Lampa błys. wył./Auto błysk/Bł.wypełniający/Bł.
zamykający/Bezprzewodowy)
Tryb ostrości (97)
Wybór trybu ostrości.
(Pojed. autofokus/Autom. autofokus/Ciągły autofokus/
Ciągły autofokus z asystą mapy głęb./Ostrość DMF/
Ostrość ręczna)
Obszar AF (101)
Wybór obszaru ostrości.
(Szeroki/Strefa/Punktowy/Lokalny)
Śledzenie obiektu Utrzymywanie ostrości na śledzonym obiekcie.
(102)
(WYŁ./WŁ./WŁ. (Śledzenie ostrością ze spustem))
Uśmiech/Wykr.
tw. (155, 159)
Automatyczne rejestrowanie twarzy przy optymalnym
ustawieniu ostrości i ekspozycji./Wykonywanie zdjęcia w
momencie wykrycia uśmiechu.
(Wykrywanie twarzy WYŁ./Wykrywanie twarzy Wł.
(rejestr. twarzy)/Wykrywanie twarzy WŁ./Zdj. z
uśmiechem)
37
Wykaz funkcji
Tryb auto (73)
Funkcje wybierane przyciskiem Fn (Funkcja)
Autom. kadr.
portr. (157)
Analizowanie ujęcia przy przechwytywaniu twarzy i
zapisywanie kolejnego obrazu o ciekawszej kompozycji.
(Automatyczne/WYŁ.)
ISO (137)
Ustawianie czułości na światło. Im większa liczba, tym
krótszy czas otwarcia migawki.
(Wieloklatk. red. szumów./ISO AUTO/ISO 50 do 25600)
Tryb pomiaru
(118)
Wybór metody pomiaru jasności.
(Wielopunktowy/Centraln. ważony/Punktowy)
Korekcja błysku
(132)
Regulacja natężenia błysku lampy.
(+3,0EV do –3,0EV)
Balans bieli (147)
Regulacja odcienia barw obrazów.
(Aut.bal.bieli/Światło dzienne/W cieniu/Pochmurnie/
Żarówka/Świetl.: Ciepła biała/Świetl.: Zimna biała/
Świetl.: Dzien. biała/Świetl.: Świat. dzien./Lampa błysk./
Tmp. kol./Filtr/Niestandard. 1–3)
DRO/Auto HDR
(139)
Automatyczna kompensacja jasności i kontrastu.
(WYŁ./Opt. D-Range/Auto HDR)
Strefa twórcza
(143)
Wybór właściwej metody obróbki obrazu.
(Standard/Intensywny/Neutralny/Czysty/Głęboki/
Pastelowy/Portret/Krajobraz/Zachód słońca/Scena
nocna/Jesien.liście/Czerń i biel/Sepia/Ramka stylu1–6)
Efekt wizualny
(142)
Fotografowanie z wybranym filtrem efektowym w celu
wzmocnienia ekspresji.
(WYŁ./Aparat zabawka/Kolor pop/Posteryzacja/Zdjęcie
retro/High-key: Miękki/Kolor częściowy/Cz.-b. duży
kontrast/Miękka ostrość/Malowidło HDR/Cz-b o
bogatej grad./Miniatura)
38
Funkcje wybierane za pomocą
przycisku MENU
Umożliwia konfigurowanie podstawowych ustawień aparatu jako
całości, albo wykonywanie takich funkcji jak fotografowanie,
odtwarzanie, czy też innych operacji.
Nacisnąć przycisk MENU, następnie skonfigurować wybraną opcję
korzystając z v/V/b/B na przycisku wielofunkcyjnym, po czym
nacisnąć jego środkową sekcję.
Wykaz funkcji
Wybór strony menu
Wybór opcji menu
Menu fotografowania
Rozm. Obrazu
(151)
Wybór rozmiaru zdjęć.
(L/M/S)
Format obrazu
(153)
Wybór formatu zdjęć.
(3:2/16:9)
Jakość (153)
Ustawianie jakości obrazu zdjęć.
(RAW/RAW & JPEG/Bardzo wysoka/Wysoka/
Standard)
Panorama:
Rozmiar (152)
Wybór rozmiaru zdjęć panoramicznych.
(Standardowy/Szeroki)
Panorama:
Kierunek (81)
Ustawianie kierunku fotografowania w przypadku zdjęć
panoramicznych.
(W prawo/W lewo/W górę/W dół)
Wyraźny zoom
obr. (164)
Wyższa jakość powiększanego obrazu niż w przypadku
zoomu cyfrowego.
(WŁ./WYŁ.)
39
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Zoom cyfrowy
(164)
Większe powiększenie obrazu niż w przypadku funkcji
Wyraźny zoom obrazu.
(WŁ./WYŁ.)
Red.sz.dł.naśw.
(165)
Ustawianie redukcji szumów w przypadku zdjęć z
czasem otwarcia migawki 1 sekunda lub dłuższym.
(WŁ./WYŁ.)
Red.sz.wys.ISO
(165)
Ustawianie redukcji szumów w przypadku zdjęć
wykonywanych przy wysokiej czułości.
(Normalna/Niska/WYŁ.)
Reg.błysku (133)
Wybór metody doboru natężenia błysku lampy.
(Błysk ADI/Przedbłysk TTL)
Wspomaganie AF Ustawianie wspomagania AF przydatnego przy
(108)
ustawianiu ostrości przy słabym oświetleniu.
(Automatyczne/WYŁ.)
SteadyShot (63)
Ustawianie funkcji SteadyShot dla fotografowania.
(WŁ./WYŁ.)
Prędkość AF
Wybór szybkości ostrzenia w trybie autofokusa. Wybór
ustawienia [Mała] przy fotografowaniu w trybie makro
ułatwia ustawianie ostrości.
(Duża/Mała)
Przestrzeń barw
(166)
Zmiana zakresu odtwarzanych barw.
(sRGB/AdobeRGB)
Cichy
kontroler (35)
Przypisywanie wybranej funkcji do cichego kontrolera
wielofunkcyjnego w przypadku fotografowania.
(Tryb ostrości/Obszar AF/Wybierz obszar AF/
Kompens.eksp./ISO/Tryb pomiaru)
Krok ekspozycji
Wybór wielkości przyrostu przy zmianie czasu otwarcia
migawki, przysłony i ekspozycji.
(0,5 EV/0,3 EV)
Nast.priorytetu
Ustawianie, czy migawka ma być wyzwalana nawet przy
braku ostrości w trybie autofokusa, czy też nie.
(Autofokus/Wyzwalanie)
40
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Ustawianie, czy autofokus ma być uruchamiany
naciśnięciem spustu migawki do połowy, czy też nie.
Opcja ta jest przydatna, gdy zachodzi potrzeba
oddzielnej regulacji ostrości i ekspozycji.
(WŁ./WYŁ.)
AEL z naciśn.
spustu
Ustawianie regulacji ekspozycji naciśnięciem spustu
migawki do połowy. Opcja ta jest przydatna, gdy
zachodzi potrzeba oddzielnej regulacji ostrości i
ekspozycji.
(WŁ./WYŁ.)
Pamięć MR (209)
Rejestrowanie kombinacji często używanych trybów i
ustawień, które można w łatwy sposób przywołać
pokrętłem trybu.
(1/2/3)
Wykaz funkcji
AF ze spustem
Menu filmowania
Format pliku (170) Wybór formatu plików filmowych.
(AVCHD/MP4)
Ustawienie
nagrywania (171)
Wybór jakości i rozmiaru kadru nagrywanego filmu.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot (63)
Ustawianie funkcji SteadyShot dla nagrywania filmów.
(WŁ./WYŁ.)
Czas śledzenia AF Ustawianie czułości śledzenia funkcji autofokusa w
(168)
przypadku nagrywania filmów.
(Wysoki/Średni/Niski)
Auto. wolna
migawka (169)
Ustawianie automatycznego wydłużenia czasu otwarcia
migawki podczas nagrywania filmów, gdy obiekt jest
słabo oświetlony.
(WŁ./WYŁ.)
Cichy
kontroler (33, 35)
Przypisywanie wybranej funkcji do cichego kontrolera
wielofunkcyjnego w przypadku filmowania.
(Poziom nagryw.audio/Tryb ostrości/Obszar AF/
Wybierz obszar AF/Kompens.eksp./ISO/Tryb pomiaru/
Szybkość migawki/Przysłona)
41
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Nagrywanie
dźwięku (174)
Wybór, czy podczas nagrywania filmu ma być
rejestrowany dźwięk, czy nie.
(WŁ./WYŁ.)
Reduk. szumu
wiatru (174)
Wyciszanie szumu wiatru podczas nagrywania filmów.
(WŁ./WYŁ.)
Poziom
nagryw.audio
(172)
Regulowanie poziomu zapisu dźwięku.
(0 do 31)
Wyśw. poz. dźw.
(173)
Ustawianie wyświetlania lub ukrywania wskazania
poziomu dźwięku.
(WŁ./WYŁ.)
Czas przesył.
Audio (174)
Środki zaradcze umożliwiające zredukowanie echa w
przypadku nagrywania filmów.
(Na żywo/Synchronizacja dźw.)
Menu ustawień własnych
Eye-Start AF
Ustawianie, czy podczas patrzenia przez wizjer ma być
włączany autofokus, czy też nie.
(WŁ./WYŁ.)
Ustaw. FINDER/
LCD (196)
Ustawianie sposobu przełączania pomiędzy wizjerem a
ekranem LCD.
(Automatyczne/Ręczny)
Red.czerw.oczu
Redukcja efektu czerwonych oczu podczas korzystania z
lampy błyskowej.
(WŁ./WYŁ.)
Wyzw.bez obiek.
(192)
Ustawianie, czy migawka może otwierać się bez
założonego obiektywu.
(Aktywne/Nieaktywne)
Zdj. ser. Lepsza
autom. (74)
Ustawianie, czy w trybie Lepsza automatyka mają być
wykonywane zdjęcia seryjne, czy też nie.
(Automatyczne/WYŁ.)
Pojd. zdj. Lepsza
autom. (75)
Ustawianie, czy wszystkie zdjęcia seryjne wykonane w
trybie Lepsza automatyka mają być zapisywane, czy też
nie.
(Automatyczne/WYŁ.)
42
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Ustawienie wyświetlania linii siatki w celu wyrównania
konturów obiektu.
(Siatka 3x3/Siatka kwadratowa/Siatka przek+kwad./
WYŁ.)
Auto podgląd
(192)
Automatyczne wyświetlenie zarejestrowanego obrazu
wykonanego zdjęcia. Istnieje możliwość ustawienia czasu
wyświetlania tego obrazu.
(10 s/5 s/2 s/WYŁ.)
Przycisk DISP
(monitor) (93)
Wybór dostępnych trybów wyświetlania w przypadku
ekranu LCD wybieranych naciśnięciem przycisku DISP.
(Wyświetl. graf./Wyśw. wszystk. inf./Brak informacji/
Poziom/Histogram/Wizjer)
Przycisk DISP
(wizjer) (93)
Wybór dostępnych trybów wyświetlania w przypadku
wizjera wybieranych naciśnięciem przycisku DISP.
(Wyświetl. graf./Wyśw. wszystk. inf./Brak informacji/
Poziom/Histogram)
Przycisk AF
RANGE (105)
Wybór funkcji używanej z przyciskiem AF RANGE.
(Kontrola zakresu AF/Przewodnik w aparacie)
Asysta kontroli
zakr. AF
Ustawianie wyświetlania lub ukrywania informacji o
tym, czy obiekt znajduje się w zakresie ostrości na
ekranie w trakcie korzystania z obszaru pomocniczego
po uruchomieniu funkcji kontroli zakresu AF (funkcja
dostępna tylko po zamocowaniu obiektywu zgodnego ze
standardem AF-D).
(WŁ./WYŁ.)
Poziom zarysu
(111)
Uwydatnienie określonym kolorem zarysu obszarów z
ustawioną ostrością.
(Wysoki/Średni/Niski/WYŁ.)
Kolor zarysu (111) Ustawianie koloru wykorzystywanego w przypadku
funkcji uwydatniania zarysu.
(Czerwony/Żółty/Biały)
Wyśw. podgląd na Wybór, czy efekt działania danej funkcji (np.
żywo (95)
kompensacji ekspozycji) ma być wyświetlany na ekranie,
czy też nie.
(Efekt ustawień Wł./Efekt ustawień Wył.)
43
Wykaz funkcji
Linia siatki (192)
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Funkcja przyc.
AEL (193)
Przypisywanie wybranej funkcji do przycisku AEL.
(Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Tryb ostrości/
Obszar AF/Uśmiech/Wykr. tw./Autom. kadr. portr./ISO/
Tryb pomiaru/Korekcja błysku/Balans bieli/DRO/Auto
HDR/Strefa twórcza/Efekt wizualny/Rozm. Obrazu/
Jakość/Blokada AEL/Przełącz.AEL/
Blokada AEL/
Przeł.AEL/Pamięć blokady FEL/Zmiana blokady
FEL/Śledzenie obiektu/Blok. regulacji AF/MF/Zm.
regulacji AF/MF/Blokada AF/Autofokus wyłączony/
Podgląd przysłony/Podgląd zdjęcia/Powiększenie/
Pamięć MR)
Przycisk ISO (194) Przypisywanie wybranej funkcji do przycisku ISO.
(Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Tryb ostrości/
Obszar AF/Uśmiech/Wykr. tw./Autom. kadr. portr./ISO/
Tryb pomiaru/Korekcja błysku/Balans bieli/DRO/Auto
HDR/Strefa twórcza/Efekt wizualny/Rozm. Obrazu/
Jakość/Blokada AEL/Przełącz.AEL/
Blokada AEL/
Przeł.AEL/Pamięć blokady FEL/Zmiana blokady
FEL/Śledzenie obiektu/Blok. regulacji AF/MF/Zm.
regulacji AF/MF/Blokada AF/Autofokus wyłączony/
Podgląd przysłony/Podgląd zdjęcia/Powiększenie/
Pamięć MR)
Przycisk AF/MF
(194)
44
Przypisywanie wybranej funkcji do przycisku AF/MF.
(Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Tryb ostrości/
Obszar AF/Uśmiech/Wykr. tw./Autom. kadr. portr./ISO/
Tryb pomiaru/Korekcja błysku/Balans bieli/DRO/Auto
HDR/Strefa twórcza/Efekt wizualny/Rozm. Obrazu/
Jakość/Blokada AEL/Przełącz.AEL/
Blokada AEL/
Przeł.AEL/Pamięć blokady FEL/Zmiana blokady
FEL/Śledzenie obiektu/Blok. regulacji AF/MF/Zm.
regulacji AF/MF/Blokada AF/Autofokus wyłączony/
Podgląd przysłony/Podgląd zdjęcia/Powiększenie/
Pamięć MR)
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Przypisywanie wybranej funkcji do przycisku własnej
funkcji.
(Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Tryb ostrości/
Obszar AF/Uśmiech/Wykr. tw./Autom. kadr. portr./ISO/
Tryb pomiaru/Korekcja błysku/Balans bieli/DRO/Auto
HDR/Strefa twórcza/Efekt wizualny/Rozm. Obrazu/
Jakość/Blokada AEL/Przełącz.AEL/
Blokada AEL/
Przeł.AEL/Pamięć blokady FEL/Zmiana blokady
FEL/Śledzenie obiektu/Blok. regulacji AF/MF/Zm.
regulacji AF/MF/Blokada AF/Autofokus wyłączony/
Podgląd przysłony/Podgląd zdjęcia/Powiększenie/
Pamięć MR)
Przycisk Podgląd
(194)
Przypisywanie wybranej funkcji do przycisku podglądu.
(Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Tryb ostrości/
Obszar AF/Uśmiech/Wykr. tw./Autom. kadr. portr./ISO/
Tryb pomiaru/Korekcja błysku/Balans bieli/DRO/Auto
HDR/Strefa twórcza/Efekt wizualny/Rozm. Obrazu/
Jakość/Blokada AEL/Przełącz.AEL/
Blokada AEL/
Przeł.AEL/Pamięć blokady FEL/Zmiana blokady
FEL/Śledzenie obiektu/Blok. regulacji AF/MF/Zm.
regulacji AF/MF/Blokada AF/Autofokus wyłączony/
Podgląd przysłony/Podgląd zdjęcia/Powiększenie/
Pamięć MR)
Przycisk Zoom
Wybór funkcji używanej z przyciskiem
cyfrowy (111, 161) (Zoom cyfrowy/Powiększenie/Zoom)
.
Przycisk blok.
ostrości
Ustawianie funkcji blokady fokusa obiektywu. Wybór
ustawienia [Przycisk Podgląd] powoduje przypisanie
funkcji wybranej przyciskiem [Przycisk Podgląd].
(Blokada fokusa/Przycisk Podgląd)
Przycisk MOVIE
Wybór odpowiedniego trybu dla przycisku MOVIE.
(Zawsze/Tylko tryb Film)
Nast.pokr.ster.
Ustawianie funkcji przedniego i tylnego pokrętła
regulacyjnego przy ustawionym trybie ekspozycji M.
Pokrętła te mogą być wykorzystywane do regulacji czasu
otwarcia migawki i przysłony.
(
Cz.m.
P./
P.
Cz.m.)
Komp.eksp.pokr.
(116)
Kompensacja ekspozycji za pomocą przedniego lub
tylnego pokrętła regulacyjnego.
(WYŁ./
Pokr.na prz./
Pokr.z tyłu)
45
Wykaz funkcji
Przycisk Własne
(194)
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Nast.komp.eksp.
Włączanie lub wyłączanie kompensacji ekspozycji w
zasięgu lampy błyskowej.
(Zastane&błysk/Tylko zastane)
Kolejn.bracket
Wybór kolejności zdjęć w przypadku fotografowania z
bracketingiem ekspozycji i bracketingiem balansu bieli.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Komp.
ob.:Winietowanie
(199)
Kompensacja przyciemnienia narożników ekranu
spowodowanego przez zamocowany obiektyw.
(Automatyczne/WYŁ.)
Komp. ob.: Aber.
chro. (199)
Redukcja odchylenia barw w narożnikach ekranu
spowodowanego przez zamocowany obiektyw.
(Automatyczne/WYŁ.)
Komp. ob.:
Zniekształc. (199)
Kompensacja zniekształcenia na ekranie
spowodowanego przez zamocowany obiektyw.
(Automatyczne/WYŁ.)
Pierw. kurtyna
migawki (194)
Ustawianie, czy ma być wykorzystywana funkcja
elektronicznej przedniej kurtyny migawki.
(WŁ./WYŁ.)
Prioryt. śledzenie
twarzy (104)
Wybór, czy dana twarz ma być śledzona na warunkach
preferencyjnych, czy też nie, po wykryciu tej twarzy
przez aparat w trakcie operacji śledzenia obiektu.
(WŁ./WYŁ.)
Rejestracja
twarzy (156)
Rejestracja lub zmiana priorytetowej osoby przy
ustawianiu ostrości.
(Nowa rejestracja/Zmiana kolejności/Kasuj/Usuń
wszyst)
Menu odtwarzania
Wybierz zdjęcie/
film (176)
Ustalanie sposobu grupowania odtwarzanych obrazów
(Tryb oglądania).
(Widok katalogu (Zdjęcia)/Widok katalogu (MP4)/
Widok AVCHD)
Kasuj (187)
Usuwanie obrazów.
(Wiele obrazów/Wszyst. w kat./Wszyst. pliki widoku
AVCHD)
46
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Wyświetlenie pokazu slajdów.
(Powtórz/Interwał/Typ obrazu)
Indeks obrazów
(177)
Ustawianie liczby obrazów wyświetlanych na jednej
stronie ekranu indeksu obrazów.
(4 obrazy/9 obrazów)
Chroń (183)
Ochrona lub anulowanie ochrony zdjęcia.
(Wiele obrazów/Anuluj wszystkie zdjęcia/Anuluj
wszystkie filmy (MP4)/Anuluj wsz. pliki Wid.AVCHD)
Określ wydruk
(184)
Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia obrazów do
wydruku DPOF.
(Ustaw.DPOF/Nadruk daty)
Wybierz nośnik
odtw. (176)
Wybór gniazda karty pamięci przeznaczonego do
odtwarzania.
(Gniazdo 1/Gniazdo 2)
Kopiuj (186)
Wykonywanie duplikatów obrazów na karcie pamięci.
Wykaz funkcji
Pokaz zdjęć (179)
Nastaw. głośności Ustawianie głośności podczas odtwarzania filmów.
(0 do 7)
Wyświetl.odtw.
(180)
Ustawienie sposobu wyświetlania obrazu
zarejestrowanego w układzie pionowym.
(Autom.obrót/Ręczny obrót)
Menu Karta pamięci — narzędzie
Wybierz nośnik
nagr. (55)
Wybór gniazda karty pamięci przeznaczonego do
nagrywania.
(Gniazdo 1/Gniazdo 2)
Tryb nagrywania
(200)
Wybór metody nagrywania na kartach pamięci.
(Standard./Nagr. jedn. (Zdjęcie)/Nagryw. jedn. (Film)/
Nagr. jed. (Zdj./Film)/Sortuj (JPEG/RAW)/Sortuj
(Zdjęcie/Film))
Formatuj (201)
Formatuje karty pamięci.
Numer pliku (201)
Ustawianie sposobu numeracji plików ze zdjęciami i
filmami MP4.
(Seryjny/Wyzeruj)
Nazwa katalogu
(202)
Ustawienie formatu folderu zdjęć.
(Forma standard/Forma daty)
47
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Wybierz kat.
NAGR. (202)
Zmiana wybranego folderu do zapisywania zdjęć i
filmów MP4.
Nowy katalog
(203)
Tworzenie nowego folderu do zapisywania zdjęć i
filmów MP4.
Odz. bazę dan.
obr. (203)
Odzyskiwanie pliku bazy danych obrazów i
umożliwienie nagrywania i odtwarzania.
Wyś. miej. na
karcie
Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania filmów oraz
liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci.
Menu ustawiania zegara
Ust.daty/czasu (61) Ustawianie daty, godziny i zmiany na czas letni i zimowy.
Nastawia region (61) Ustawianie lokalizacji użytkowania aparatu.
Menu ustawień
Start menu
Ustawianie górnego elementu lub ostatnio wybranego
elementu menu jako domyślnej pozycji kursora w menu.
(Główne/Poprzednie)
Potw.kasowania
Ustawianie opcji [Kasuj] lub [Anuluj] jako domyślnego
ustawienia w przypadku ekranu potwierdzenia operacji
usuwania.
("Kasuj"pierw./"Anuluj"pierw.)
Pomoc pokrętła
trybu
Wyświetlanie objaśnień poszczególnych trybów
rejestrowania obrazów, jak również wybór innego trybu
rejestrowania obrazów.
(WŁ./WYŁ.)
Jasność LCD
(195)
Ustawianie jasności ekranu LCD.
(Automatyczne/Ręczny/Słonecz. dzień)
Jasność wizjera
(195)
Ustawienie jasności wizjera.
(Automatyczne/Ręczny)
Temp. barw.
wizjera
Ustawianie temperatury barwowej ekranu w wizjerze.
Zmiana ustawienia w kierunku + pozwala uzyskać
zimniejsze barwy, a w kierunku – barwy cieplejsze.
(+2 do 0 do –2)
48
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Ustawienia GPS
Włączanie funkcji GPS.
(206) (tylko model
SLT-A99V)
Oszczędz. energii Ustawianie poziomu reakcji umożliwiającego
(196)
przełączenie do trybu oszczędzania energii.
(Maksymalny/Standard.)
Rozdzielczość
HDMI (189)
Ustawianie rozdzielczości po podłączeniu aparatu do
telewizora HDMI.
(Automatyczne/1080p/1080i)
STER.PRZEZ
HDMI (191)
Sterowanie aparatem z poziomu telewizora
obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync.
(WŁ./WYŁ.)
Wyśw. informacji
HDMI (190)
Wyświetlanie obrazów na ekranie podłączonego
telewizora HDMI bez wyświetlania informacji
dotyczących nagrywania.
(Włączone/Wyłączone)
Wykaz funkcji
Czas rozp. oszcz. Ustawienie odstępu czasu, po którym następuje
energii (196)
przełączenie do trybu oszczędzania energii.
(30 min./5 min./1 min./20 s/10 s)
Ustaw.
Włączanie funkcji przekazywania danych z aparatu z
przesyłania* (204) kartą Eye-Fi.
(WŁ./WYŁ.)
Połączenie USB
(226)
Ustawianie metody nawiązywania łączności USB
właściwej dla komputera lub urządzenia USB.
(Automatyczne/Pam. masowa/MTP/Zdalne sterowanie
PC)
Ustawienia USB
LUN (227)
Możliwość rozpoznawania przez komputer obu kart
pamięci przy połączeniu USB.
(Wiele/Jeden)
Sygnały audio
Wybór, czy w momencie ustawienia ostrości lub w trybie
pracy z samowyzwalaczem ma być generowany sygnał
dźwiękowy, czy też nie.
(WŁ./WYŁ.)
49
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Selektor PAL/
Odtwarzanie filmów zarejestrowanych aparatem na
telewizorze z systemem NTSC.
NTSC (Tylko w
przypadku modeli (PAL/NTSC)
zgodnych z
zapisem 1080 50i)
(198)
Rejestrow. w
APS-C (197)
Ustawianie nagrywania z wykorzystaniem obszaru
równoważnego formatowi APS-C.
(WŁ./Automatyczne)
Regulacja AF
(109)
Możliwość precyzyjnej regulacji pozycji z ustawioną
ostrością.
(Ustawienie regulacji AF/Wartość reg./Kasuj)
* Pojawia się po włożeniu karty Eye-Fi do gniazda karty pamięci SLOT1 w
aparacie.
Wersja (219)
Język
Wyświetlanie wersji oprogramowania aparatu.
Wybór języka.
Czyszczenie (250) Uruchamianie trybu czyszczenia w celu oczyszczenia
przetwornika obrazu.
Tryb
demonstracyjny
Włączanie lub wyłączanie odtwarzania filmu
demonstracyjnego.
(WŁ./WYŁ.)
Inicjalizuj (211)
Przywracanie ustawieniom ich domyślnych wartości.
(Nast.domyślne/Reset.tr.nagr./Resetuj Własne)
50
Korzystanie z Przewodnika w
aparacie
Przycisk AF RANGE
Wykaz funkcji
Przycisk AF RANGE uruchamia
zarówno funkcję Przewodnik w
aparacie jak i funkcję usuwania.
Naciśnięcie przycisku AF RANGE na
ekranie Fn lub ekranie menu
spowoduje automatyczne
wyświetlenie pomocy kontekstowej
dla aktualnie wybranej funkcji albo
ustawienia.
Przycisk MENU t
3 t [Przycisk AF RANGE] t
[Przewodnik w aparacie]
51
Przygotowanie aparatu
Ładowanie akumulatora
Przed pierwszym użyciem aparatu należy naładować akumulator NPFM500H „InfoLITHIUM” (w zestawie).
Akumulator „InfoLITHIUM” można ładować, nawet jeśli nie został
całkowicie rozładowany.
W nieużywanym urządzeniu akumulator stopniowo rozładowuje się.
Akumulator ulega stopniowemu rozładowaniu, również gdy nie jest
używany. Należy pamiętać o jego naładowaniu przed użyciem, aby nie
stracić jakiegoś ujęcia.
1 Włożyć akumulator do
ładowarki.
Wsunąć akumulator, aż do usłyszenia
odgłosu zatrzaśnięcia.
52
Ładowanie akumulatora
2 Podłączyć ładowarkę do
gniazda elektrycznego.
W przypadku USA i Kanady
Wtyk
Świeci się: Ładowanie
Nie świeci się: Ładowanie zakończone
Czas ładowania około 175 minut
• W przypadku ładowania całkowicie
rozładowanego akumulatora w
temperaturze 25°C.
• Po zakończeniu ładowania dioda
CHARGE gaśnie.
Dioda CHARGE
Do gniazda
elektrycznego
Uwagi
• Czas ładowania zmienia się w zależności od stopnia rozładowania
akumulatora i warunków ładowania.
• Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia pomiędzy
10°C a 30°C. Ładowanie w temperaturze wykraczającej poza ten zakres może
być nieskuteczne.
• Podłączyć ładowarkę do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego.
53
Przygotowanie aparatu
Dioda CHARGE
W przypadku krajów/regionów
innych niż USA i Kanada
Wkładanie akumulatora/karty
pamięci (oddzielnie w sprzedaży)
Opisywany aparat wyposażono w 2 gniazda kart pamięci. Gniazdo
SLOT1 obsługuje karty „Memory Stick PRO Duo” i karty SD, a
gniazdo SLOT2 - tylko karty SD.
1 Przesunąć dźwignię
otwierania pokrywy
akumulatora i otworzyć
pokrywę.
2 Mocno wsunąć akumulator
do samego końca,
naciskając końcem
akumulatora dźwignię
blokady.
Dźwignia blokady
3 Zamknąć klapkę.
4 Wysunąć i otworzyć pokrywę
karty pamięci.
54
Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w sprzedaży)
5 Włożyć kartę pamięci.
Gniazdo karty pamięci 1
• Zwracając uwagę, aby ścięty
narożnik karty był zwrócony jak na
rysunku, wsunąć kartę do oporu, co
jest sygnalizowane
charakterystycznym kliknięciem.
6 Zamknąć klapkę.
Wybór karty pamięci do nagrywania
Domyślnie ustawiona jest opcja [Gniazdo 1]. Jeżeli ustawienie nie
zostanie zmienione i będziemy korzystać tylko z pojedynczej karty
pamięci, należy używać gniazda 1.
Przycisk MENU t
1 t [Wybierz nośnik nagr.] t Wybór
właściwego gniazda
• Opcję [Wybierz nośnik nagr.] można również ustawić z poziomu
menu Szybkiej nawigacji (strona 32).
Równoczesne nagrywanie obrazu na obu kartach
pamięci
Istnieje możliwość nagrywania tych samych obrazów na obu kartach
pamięci lub rozdzielania obrazów na różne karty pamięci w zależności
od rodzaju obrazu (strona 200).
Przycisk MENU t
1 t [Tryb nagrywania] t Wybór
właściwego ustawienia
55
Przygotowanie aparatu
Gniazdo karty
pamięci 2
Upewnić się, że ścięty narożnik
jest właściwie ustawiony.
Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w sprzedaży)
Wyjmowanie karty pamięci
Upewnić się, że lampka aktywności (strona 19) nie jest podświetlona,
po czym otworzyć pokrywę karty pamięci, wsunąć kartę pamięci i
docisnąć ją.
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
W zestawie znajduje się akumulator litowo-jonowy z funkcjami
wymiany informacji z aparatem o warunkach pracy. Czas pozostały
do rozładowania akumulatora, który zależy od warunków pracy
aparatu, wyświetlany jest w procentach.
„Wyczerpany
akumulator.”
Poziom
naładowania
akumulatora Wysoki
Nie można
Niski wykonywać
więcej zdjęć.
Po przymocowaniu Pionowego uchwytu (oddzielnie w sprzedaży) do
aparatu, można korzystać z 2 akumulatorów zainstalowanych w uchwycie.
Wraz z akumulatorem zainstalowanym w aparacie, użytkownik ma do
dyspozycji 3 akumulatory, które przełączane są automatycznie.
Stan naładowania tych akumulatorów można sprawdzać na ekranie.
Poziom naładowania akumulatora w aparacie
Poziom naładowania akumulatorów w Pionowym
uchwycie
Szczegółowe informacje na temat Pionowego uchwytu można znaleźć
w instrukcji obsługi dostarczonej z Pionowym uchwytem.
Wyjmowanie akumulatora z aparatu
Wyłączyć aparat. Po upewnieniu się,
że drgania aparatu ustały i zarówno
ekran LCD jak i lampka dostępu są
wyłączone, należy przesunąć dźwignię
blokady w kierunku strzałki, po czym
wyjąć akumulator. Uważać, aby nie
upuścić akumulatora.
56
Dźwignia blokady
Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w sprzedaży)
Zgodne karty pamięci
Opisywany aparat obsługuje następujące karty pamięci. Nie można
jednak zagwarantować, że wszystkie karty pamięci będą prawidłowo
współpracować z opisywanym aparatem.
Typy karty pamięci
Memory Stick PRO Duo
Zdjęcia Filmy
*1
Filmy:
W niniejszej
(Nagr. jedn.) instrukcji
–
Memory Stick PRO-HG
Duo
*2
*3
*2
*3
Karta pamięci SDXC
*2
*3
Karta SD
• Nie można stosować kart MultiMediaCard.
*1 Karty „Memory Stick PRO Duo” zgodne ze standardem Mark2
*2 Karty SD zgodne z Klasą 4 lub szybsze
*3 Karty SD zgodne z Klasą 10 lub szybsze, albo z interfejsem UHS-I (Klasa
szybkości UHS 1)
Uwagi
• Z kart „Memory Stick PRO Duo” nie można korzystać w gnieździe 2.
• Obrazów zarejestrowanych na karcie pamięci SDXC nie można importować
ani odtwarzać na komputerach lub urządzeniach AV niezgodnych z systemem
exFAT. Przed podłączeniem aparatu do urządzenia należy upewnić się, że jest
ono zgodne z systemem exFAT. W przypadku podłączenia aparatu do
niezgodnego urządzenia może pojawić się monit o sformatowanie karty. W
żadnym wypadku nie wolno formatować karty w odpowiedzi na ten monit,
gdyż w przeciwnym razie z karty zostaną usunięte wszystkie dane. (exFAT to
system plików wykorzystywany na kartach pamięci SDXC.)
57
Przygotowanie aparatu
Karta pamięci SD
Karta pamięci SDHC
Memory Stick
PRO Duo
Zakładanie obiektywu
1 Zdjąć z korpusu aparatu
Przednia pokrywka obiektywu
dekiel i tylną pokrywkę z
tylnej części obiektywu.
• Czynność wymiany obiektywu należy
przeprowadzać możliwie szybko,
unikając zakurzonych miejsc, aby do
wnętrza aparatu nie przedostał się
kurz lub inne zanieczyszczenia.
• Przed przystąpieniem do
fotografowania, zdjąć z obiektywu
przednią pokrywkę obiektywu.
Pokrywka
obiektywu
Tylna pokrywka obiektywu
2 Zamocować obiektyw, po
uprzednim wyrównaniu
pomarańczowych
znaczników indeksowych na
obiektywie i na aparacie.
Pomarańczowe znaki indeksu
3 Obracać obiektyw zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, aż
do pozycji blokady, co
sygnalizowane jest
charakterystycznym kliknięciem.
Obiektyw należy nakładać prosto.
Uwagi
• Zakładając obiektyw nie naciskać przycisku zwalniania obiektywu.
• Nie zakładać obiektywu z użyciem siły.
• Obiektywy z mocowaniem E nie są zgodne z opisywanym aparatem.
• Po zamocowaniu obiektywu DT lub ustawieniu w pozycji [Rejestrow. w APSC] w menu konfiguracji
opcji [WŁ.], na ekranie LCD będzie wyświetlany
pełnoekranowy obraz na żywo o kącie widzenia w formacie APS-C. Obraz na
żywo w wizjerze jest również wyświetlany w całości. Można więc kontrolować
kompozycję lub efekt z wykorzystaniem całego ekranu.
58
Zakładanie obiektywu
• Gdy zachodzi potrzeba rejestrowania obrazów pełnoklatkowych, wówczas
należy skorzystać z obiektywu przeznaczonego dla aparatu pełnoklatkowego.
• W przypadku obiektywu wyposażonego w gniazdo statywu, obiektyw należy
mocować na statywie wykorzystując właśnie to gniazdo, aby zrównoważyć
ciężar obiektywu.
• Po zamocowaniu obiektywu do aparatu należy pewnie trzymać zarówno
aparat jak i obiektyw.
• Nie wolno chwytać za element obiektywu, który wysuwa się podczas
korzystania z zoomu lub ustawiania ostrości.
Zdejmowanie obiektywu
zdejmowania obiektywu i
przekręcić obiektyw
odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara, aż się
zatrzyma.
Przycisk zdejmowania obiektywu
2 Założyć pokrywki z przodu i
z tyłu obiektywu oraz
pokrywkę na korpus aparatu.
• Przed założeniem oczyścić je z
kurzu.
Uwaga dotycząca wymiany obiektywu
Pyłki kurzu lub inne zanieczyszczenia przylegające do powierzchni
przetwornika obrazu (elementu przetwarzającego światło na sygnał
elektryczny), które przedostały się do wnętrza aparatu podczas
wymiany obiektywu, w pewnych warunkach fotografowania mogą być
widoczne na obrazie w postaci ciemnych punktów.
Aparat posiada funkcję zabezpieczenia przed kurzem, zapobiegającą
osiadaniu kurzu na czujniku obrazu. Czynność mocowania/zmiany
obiektywu należy jednak wykonywać możliwie szybko i z dala od
źródeł zanieczyszczeń.
59
Przygotowanie aparatu
1 Nacisnąć do końca przycisk
Ustawianie daty i godziny
Po pierwszym włączeniu aparatu lub po zainicjowaniu funkcji pojawi
się ekran ustawiania daty/godziny.
1 Ustawić przełącznik
zasilania w pozycji ON w
celu włączenia aparatu.
Pojawi się ekran ustawiania daty i
godziny.
• Aby wyłączyć aparat, ustawić
przełącznik w pozycji OFF.
2 Sprawdzić, czy na ekranie
LCD zaznaczono [Enter], a
następnie nacisnąć
środkową sekcję przycisku
wielofunkcyjnego.
3 Wybrać właściwy obszar za pomocą b/B na przycisku
wielofunkcyjnym, a następnie nacisnąć jego środkową
sekcję.
4 Do wyboru pozycji służą
przyciski b/B, a do
ustawiania wartości
numerycznych — przyciski
v/V.
[Zmiana czasu:]: Włącza lub wyłącza
przełączanie na czas letni.
[Format daty:]: Wybór formatu
wyświetlania daty.
• Północ to 12:00 AM, a południe 12:00 PM.
60
Ustawianie daty i godziny
5 Powtórzyć czynności opisane w punkcie 4, aby
ustawić pozostałe pozycje, a następnie nacisnąć
środkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
6 Sprawdzić, czy jest wybrana pozycja [Enter], a
następnie nacisnąć środek przycisku
wielofunkcyjnego.
Anulowanie wprowadzonego ustawienia daty/czasu
Nacisnąć przycisk MENU.
Przygotowanie aparatu
Ponowne ustawianie daty/godziny
Przy pierwszym włączeniu aparatu ekran ustawiania daty/godziny
pojawia się automatycznie. Kolejnym razem datę i godzinę można
ustawić z poziomu menu.
Przycisk MENU t
1t
[Ust.daty/czasu] lub [Nastawia
region] (strona 48)
Pamiętanie ustawienia daty i godziny
Wbudowany akumulator opisywanego aparatu umożliwia pamiętanie
daty, godziny i innych ustawień niezależnie od tego, czy zasilanie jest
włączone lub nie, albo akumulator włożony lub nie (strona 255).
61
Zmiana kąta ustawienia ekranu
LCD
Ekran LCD należy ustawić w
taki sposób, aby był dobrze
widoczny.
• Ustawić palec na górnym lewym
rogu ekranu LCD i pociągnąć go do
siebie.
• Ekran LCD można pochylić o kąt
140 stopni w górę i 180 stopni w dół.
• Ekran LCD można obrócić o kąt 180
stopni zgodnie z ruchem wskazówek
zegara i o 90 stopni w kierunku
przeciwnym.
• Gdy ekran LCD nie będzie używany,
dobrze jest go złożyć powierzchnią
ekranu skierowaną w stronę aparatu.
Uwaga
• Przy otwartym ekranie LCD, czujniki
muszli ocznej mogą nie działać w
przypadku fotografowania z dołu. Jeżeli
po spojrzeniu przez wizjer monitor nie
zostanie automatycznie przełączony na
wizjer, należy nacisnąć przycisk FINDER/
LCD.
62
Rejestrowanie wyrazistego
obrazu bez drgań aparatu
Termin „drgania aparatu” odnosi się do niepożądanych poruszeń
aparatu spowodowanych naciśnięciem spustu migawki, które są
przyczyną rozmycia obrazu.
Aby zminimalizować drgania aparatu, należy postępować zgodnie z
poniższymi zaleceniami.
Wskaźnik (Ostrzeżenie o drganiach aparatu)
Wskaźnik
(Ostrzeżenie
o drganiach aparatu)
Uwaga
• Wskaźnik ostrzegający o drganiach aparatu nie pojawia się w następujących
sytuacjach:
– Po ustawieniu trybu ekspozycji na M/S lub podczas nagrywania filmów.
– Przy ustawionym trybie wyświetlania [Brak informacji], [Poziom] lub
[Histogram] (strona 93).
Korzystanie z funkcji SteadyShot
Opisywany aparat wyposażono w funkcję SteadyShot, która pozwala
zmniejszyć drgania aparatu. Funkcję SteadyShot można ustawić
oddzielnie dla rejestrowania zdjęć i nagrywania filmów.
Przy ustawieniach domyślnych, funkcja SteadyShot ma ustawienie
[WŁ.] w przypadku fotografowania i ustawienie [WYŁ.] w przypadku
nagrywania filmów.
63
Przygotowanie aparatu
W sytuacjach wystąpienia
potencjalnych drgań aparatu miga
wskaźnik
(Ostrzeżenie o
drganiach aparatu). W takim
przypadku należy skorzystać ze
statywu lub lampy błyskowej.
Rejestrowanie wyrazistego obrazu bez drgań aparatu
Przycisk MENU t
3 lub
1 t [SteadyShot] t
Wybór właściwego ustawienia
• Funkcję SteadyShot, wykorzystywaną przy fotografowaniu, można
również ustawić z poziomu menu Szybkiej nawigacji (strona 32).
Uwagi
• Funkcja SteadyShot może nie działać optymalnie bezpośrednio po włączeniu
zasilania, zaraz po skierowaniu aparatu na obiekt lub po naciśnięciu spustu
migawki od razu do końca, bez zatrzymania się w połowie.
• W przypadku fotografowania z użyciem statywu należy wyłączać funkcję
SteadyShot ze względu na pewne prawdopodobieństwo nieprawidłowego
działania funkcji SteadyShot.
Prawidłowe trzymanie aparatu
Ustabilizuj górną część ciała i przyjmij pozycję, która
pozwoli zapobiec poruszeniom aparatu.
W trybie wizjera
W trybie wizjera
(pozycja pionowa)
W trybie ekranu LCD
Punkt 1
Jedną ręką trzymaj uchwyt aparatu, a drugą ręką obsługuj obiektyw.
Punkt 2
Przyjmij stabilną pozycję w lekkim rozkroku, ze stopami oddalonymi
od siebie na szerokość ramion.
Punkt 3
Lekko przyciągnij łokcie do ciała.
Podczas fotografowania w pozycji klęczącej ustabilizuj górną część
ciała, umieszczając łokieć na kolanie.
64
Zdejmowanie nakładki na okular
W przypadku mocowania do aparatu celownika kątowego FDAA1AM (oddzielnie w sprzedaży) należy zdjąć nakładkę na okular.
Ostrożnie zsunąć nakładkę z
okularu, naciskając ją z obu
stron.
• Podkładając palce pod nakładkę na
okular, przesuwać ją w górę.
65
Przygotowanie aparatu
Uwaga
• Po przymocowaniu do aparatu celownika kątowego FDA-A1AM (oddzielnie
w sprzedaży) i ustawieniu w pozycji [Ustaw. FINDER/LCD] w menu ustawień
własnych
opcji [Rczny], naciśnięcie przycisku FINDER/LCD powoduje
przełączanie wyświetlanego obrazu pomiędzy wizjerem a ekranem LCD.
Wskazane jest ustawienie opcji [Eye-Start AF] na [WYŁ.], ponieważ mogą
zadziałać czujniki muszli ocznej znajdujące się pod wizjerem.
Rejestrowanie i wyświetlanie obrazów
Fotografowanie
„Tryb auto” umożliwia łatwe fotografowanie dowolnych obiektów w
każdych warunkach, ponieważ aparat przeprowadza ocenę sytuacji i
koryguje ustawienia.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy
na
(Tryb auto).
• Pokrętłem należy obracać trzymając
równocześnie wciśnięty przycisk
zwolnienia blokady pokrętła trybu
pracy w środku pokrętła.
2 Przytrzymać aparat
kontrolując ujęcie w
wizjerze.
Obszar AF
3 W przypadku obiektywu o
zmiennej ogniskowej należy
obrócić pierścień zoomu, a
dopiero potem przystąpić do
robienia zdjęcia.
4 Naciśnij spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
Po potwierdzeniu ostrości zostanie
podświetlony wskaźnik z lub
(Wskaźnik ostrości) (strona 100).
66
Pierścień
zoomowania
Fotografowanie
5 Będzie słyszalny odgłos
pracy migawki.
Rejestrowanie i wyświetlanie obrazów
67
Nagrywanie filmów
1 Nacisnąć przycisk MOVIE,
Przycisk MOVIE
aby rozpocząć nagrywanie.
• Nagrywanie filmów można
uruchamiać z dowolnego trybu
ekspozycji.
• W trybie autofokusa (strona 98)
aparat dalej ustawia ostrość przy
użyciu funkcji [Ciągły autofokus].
• Czas otwarcia migawki i wartość
przysłony są dobierane
automatycznie. Aby ustawić
określone wartości tych
parametrów, pokrętło trybu pracy
należy ustawić na
(Film)
(strona 168).
2 Ponowne naciśnięcie przycisku MOVIE kończy
operację nagrywania.
Uwagi
• Podczas nagrywania filmu mogą być również rejestrowane dźwięki
towarzyszące pracy aparatu oraz odgłosy mechanizmu obiektywu. Korzystając
z cichego kontrolera wielofunkcyjnego, można uniknąć odgłosów pracy
zwykłego pokrętła przy niezbędnych regulacjach (strona 35). Nagrywanie
dźwięku można wyłączyć ustawiając opcję [Nagrywanie dźwięku] na [WYŁ.]
(strona 174).
• Czas ciągłego nagrywania filmu może być krótszy i zależy on od temperatury
otoczenia i od stanu aparatu. Informacje w części zatytułowanej „Uwagi
dotyczące nagrywania filmów w trybie ciągłym”.
• Zbyt wysoką temperaturę aparatu sygnalizuje pojawienie się ikony
.
Aparat należy wyłączyć i odczekać aż ostygnie.
68
Odtwarzanie obrazów
1 Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
2 Zaznaczyć obraz za pomocą b/B na przycisku
wielofunkcyjnym.
• Aby odtworzyć filmy, wystarczy nacisnąć środkową sekcję przycisku
wielofunkcyjnego.
Obsługa przycisku
wielofunkcyjnego/tylnego pokrętła
regulacyjnego/przycisku DISP
Wstrzymanie/wznowienie
odtwarzania
z
Przewijanie do przodu
B
Przewijanie do tyłu
b
Odtwarzanie w przód w zwolnionym
tempie
W trakcie pauzy obrócić pokrętło
regulacyjne w prawo.
Odtwarzanie w tył w zwolnionym
tempie
W trakcie pauzy obrócić pokrętło
regulacyjne w lewo.
• Film będzie odtwarzany klatka po
klatce.
Regulacja poziomu głośności
V t v/V
Wyświetlanie informacji
Przycisk DISP (Wyświetlanie)
Uwaga
• Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem filmów zarejestrowanych na innych
urządzeniach z poziomu opisywanego aparatu.
69
Rejestrowanie i wyświetlanie obrazów
Podczas odtwarzania filmów
Odtwarzanie obrazów
Przełączanie pomiędzy zdjęciami a filmami
Aby wyświetlić zdjęcia, należy ustawić [Wybierz zdjęcie/film] na
[Widok katalogu (Zdjęcia)], a z kolei aby odtworzyć filmy, należy
ustawić [Wybierz zdjęcie/film] na [Widok katalogu (MP4)] lub
[Widok AVCHD] w zależności od formatu pliku.
Przycisk MENU t
1 t [Wybierz zdjęcie/film] t
Wybór właściwego trybu
70
Usuwanie obrazów
Przed usunięciem obrazu należy zrobić jego kopię lub upewnić się, że
nie będzie już dłużej potrzebny. W przypadku wszystkich obrazów,
które mają być zachowane, należy zrobić ich kopie przed usunięciem
z aparatu.
1 Wyświetlić obraz, który ma
być skasowany i nacisnąć
przycisk .
Przycisk
Rejestrowanie i wyświetlanie obrazów
2 Wybrać [Kasuj] za pomocą v na przycisku
wielofunkcyjnym, a następnie nacisnąć środkową
sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
Uwaga
• Nie można skasować obrazów chronionych.
71
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Pokrętłem należy obracać
trzymając równocześnie
wciśnięty przycisk zwolnienia
blokady pokrętła trybu pracy w
środku pokrętła.
Opisywany aparat wyposażony jest w następujące tryby rejestrowania
obrazu.
(73)
(Tryb auto) Umożliwia łatwe fotografowanie dowolnych obiektów w
każdych warunkach, ponieważ aparat przeprowadza
ocenę sytuacji i koryguje ustawienia.
(Program Auto) Umożliwia filmowanie z automatyczną regulacją
(83)
naświetlenia (zarówno czasu otwarcia migawki, jak i
wartości przysłony). Pozostałe parametry można
regulować ręcznie.
(Priorytet
przysłony) (84)
Możliwość filmowania przy ręcznym ustawianiu wartości
przysłony za pomocą przedniego lub tylnego pokrętła
regulacyjnego.
(Priorytet
migawki) (86)
Możliwość filmowania przy ręcznym ustawianiu czasu
otwarcia migawki za pomocą przedniego lub tylnego
pokrętła regulacyjnego.
(Ekspozycji
ręcznej) (87)
Możliwość filmowania przy ręcznym ustawianiu
ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i
wartości przysłony) za pomocą przedniego lub tylnego
pokrętła regulacyjnego.
1/2/3 (209)
Przywoływanie ustawienia zarejestrowanego wcześniej z
poziomu pozycji [Pamięć MR] w menu fotografowania
.
(Wybór
sceny) (75)
Łatwe fotografowanie dowolnych obiektów w każdych
warunkach z uwagi na automatyczne wprowadzanie
właściwych ustawień w aparacie.
(Rozległa
panorama) (78)
Możliwość robienia zdjęć panoramicznych przez łączenie
kilku obrazów.
(Ciągły Prior. Wykonywanie zdjęć seryjnych do momentu zwolnienia
AE z zoomem
spustu migawki. Aparat rejestruje zdjęcia w sposób ciągły z
cyfr.) (81)
maksymalną szybkością 10 lub 8 zdjęć na sekundę.
72
Wybór trybu rejestrowania obrazów
(Film) (68, 167) Możliwość filmowania z automatyczną regulacją
ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki, jak i
wartości przysłony).
• Nacisnąć przycisk Fn, gdy wymagana jest zmiana funkcji wybranego
trybu (strony 32, 36).
Wybór właściwego trybu przez obrót pokrętła
trybu pracy
Obrócenie pokrętła trybu pracy powoduje wyświetlenie objaśnienia
danego trybu rejestrowania obrazu i zmianę funkcji wybranego trybu.
1 Przycisk MENU t
1 t [Pomoc pokrętła trybu] t
[WŁ.]
Wybór trybu rejestrowania obrazów
2 Wybrać właściwy trybu rejestrowania obrazu za
pomocą pokrętła trybu pracy.
Zostanie wyświetlone objaśnienie wybranego trybu.
3 Nacisnąć środek przycisku wielofunkcyjnego.
4 Wybrać właściwy tryb korzystając z sekcji v/V na
przycisku wielofunkcyjnym.
Tryb auto
1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Tryb
auto) (strona 72).
• Aby zmienić dany tryb, wystarczy nacisnąć przycisk Fn, po czym
wybrać inny tryb.
2 Skierować aparat w stronę obiektu, po czym ustawić
ostrość i zrobić zdjęcie.
73
Wybór trybu rejestrowania obrazów
(Inteligentna
auto)
W celu doboru właściwych ustawień aparat
przeprowadza odpowiednią ocenę sytuacji.
(Lepsza
automatyka)
Aparat rozpoznaje warunki fotografowania i
przeprowadza ich ocenę, po czym automatycznie dobiera
odpowiednie ustawienia. W razie potrzeby w aparacie
można zapisać właściwy obraz przez nałożenie lub
rozdzielenie kilku obrazów.
Rozpoznawanie ujęcia
Po rozpoznaniu obiektu przez aparat i
dobraniu odpowiednich ustawień do
warunków fotografowania, na ekranie
podawane są następujące informacje:
ikona rozpoznanego ujęcia, liczba
obrazów do zarejestrowania. W trybie
Lepsza automatyka podawana jest
również funkcja rejestrowania obrazu
właściwa dla rozpoznanego ujęcia.
Ujęcie rozpoznane przez aparat:
(Scena nocna),
(Z ręki o
zmierzchu),
(Krajobraz),
(Portret pod światło),
(Portret),
(Scena nocna-statyw),
(Pod
światło),
(Makro),
(Nocny
portret),
(Reflektor), (Słabe
oświetl.),
(Dziecko)
Funkcja fotografowania: Zdjęcia
seryjne, Synch.dł.czas., Auto HDR,
Aut. bł. w dzień, Dł. cz. otw. mig., Z
ręki o zmierzchu
Ikona rozpoznanego ujęcia
Funkcja
Liczba zdjęć do wykonania
Ustawianie zdjęć seryjnych w trybie Lepsza automatyka
Przycisk MENU t
1 t [Zdj. ser. Lepsza autom.] t Wybór
właściwego ustawienia
74
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Wybór sposobu zapisu zarejestrowanych obrazów w
trybie Lepsza automatyka
W trybie zdjęć seryjnych można wybrać opcję zapisu tylko
1 odpowiedniego zdjęcia z serii lub opcję zapisu wszystkich zdjęć.
Przycisk MENU t
1 t [Pojd. zdj. Lepsza autom.] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwagi
• Nawet po ustawieniu opcji [Pojd. zdj. Lepsza autom.] na [WYŁ.] przy
wybranym rozpoznanym trybie sceny [Z ręki o zmierzchu] zapisywany jest 1
złożony obraz.
• Ustawienie opcji [RAW] lub [RAW & JPEG] w pozycji [Jakość] może mieć
wpływ na wydajność.
Wybór sceny
1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Wybór
sceny) (strona 72).
• Aby zmienić scenę, wystarczy nacisnąć przycisk Fn, po czym wybrać
inną scenę.
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
75
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie z użyciem zaprogramowanych ustawień
zgodnie z danym ujęciem
Wybór trybu rejestrowania obrazów
76
(Portret)
Rozmycie tła i wyostrzenie
fotografowanego obiektu. Delikatne
uwydatnienie odcieni skóry.
• Aby tło było bardziej niewyraźne,
ustaw długą ogniskową obiektywu.
• Istnieje możliwość wykonywania
bardziej sugestywnych zdjęć przez ustawianie ostrości
na oku, które jest bliżej obiektywu.
• Użyj osłony obiektywu, aby wykonać zdjęcie obiektu
oświetlonego od tyłu.
• Użyj funkcji redukcji efektu czerwonych oczu, jeśli
oczy osoby na zdjęciu stają się czerwone od lampy
błyskowej (strona 42).
(Sporty)
Poruszający się obiekt jest
fotografowany z krótkim czasem
otwarcia migawki, aby wyglądał
jakby był nieruchomy. Aparat
wykonuje zdjęcia w sposób ciągły, aż
do momentu zwolnienia spustu
migawki.
• Naciśnij do połowy i przytrzymaj spust migawki, a
następnie poczekaj do właściwego momentu.
(Makro)
Fotografowanie obiektów w
zbliżeniu, na przykład kwiatów lub
potraw.
• Obiekty z bliska można
fotografować za pomocą
obiektywu makro (oddzielnie w
sprzedaży).
• W przypadku fotografowania obiektu z odległości do
1 m należy ustawić tryb błysku na [Lampa błys. wył.].
• Podczas fotografowania w trybie makro skuteczność
funkcji SteadyShot spada. Lepsze wyniki można
uzyskać używając statywu.
• Najkrótsza ogniskowa nie zmienia się.
(Krajobraz)
Do zdjęć krajobrazu z zachowaniem
ostrości obrazu i żywych kolorów w
całym zakresie.
• Aby zaakcentować otwartość
scenerii, ustaw obiektyw na
szeroki kąt.
Wybór trybu rejestrowania obrazów
(Zachód
słońca)
(Scena nocna)
(Z ręki o
zmierzchu)
Zapewnia pięknie oddaną czerwień
na zdjęciach wschodzącego lub
zachodzącego słońca.
Pozwala fotografować ujęcia nocne z
pewnej odległości z zachowaniem
atmosfery ciemności otoczenia.
• Czas otwarcia migawki jest
dłuższy, dlatego zalecane jest
użycie statywu.
• Ujęcie nocne może nie zostać prawidłowo
zarejestrowane w całkowitej ciemności.
(Nocny portret) Do robienia zdjęć portretowych
nocą. Zamocować lampę błyskową i
uruchomić ją.
• Czas otwarcia migawki jest
dłuższy, dlatego zalecane jest
użycie statywu.
77
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Do ujęć nocnych bez użycia statywu
przy mniejszym poziomie szumu i
rozmyć. Wykonywana jest seria
zdjęć, które są później poddawane
obróbce w celu ograniczenia
rozmycia obrazu, widocznych
poruszeń i szumów.
• Ograniczenie rozmycia jest mniej skuteczne nawet w
trybie [Z ręki o zmierzchu], gdy fotografowane są:
– Obiekty poruszające się w sposób chaotyczny
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też
obiekty charakteryzujące się niewielkim kontrastem,
typu niebo, piaszczysta plaża, czy trawnik
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub
wodospady
• W przypadku trybu [Z ręki o zmierzchu] może
wystąpić szum blokowy przy korzystaniu z
migoczącego źródła światła, na przykład oświetlenia
jarzeniowego.
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Technika fotografowania
• Lepsze zdjęcia można uzyskać korzystając z funkcji strefy twórczej
(strona 143) po ustawieniu pokrętła trybu pracy w pozycji P, A, S
lub M. W takich przypadkach można zmieniać ekspozycję, czułość
ISO itd.
Uwagi
• Ze względu na fakt, że aparat automatycznie ocenia ustawienia, wiele funkcji
będzie niedostępnych, na przykład kompensacja ekspozycji, czy ustawianie
czułości ISO.
• W każdym trybie Wybór sceny lampa błyskowa ustawiana jest na [Auto błysk]
lub [Lampa błys. wył.]. Ustawienia te można zmienić (strony 125, 131).
Rozległa panorama
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie rozległej scenerii lub wysokich budynków o
dynamicznej kompozycji.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na
(Rozległa panorama).
2 Aparat należy skierować na obiekt, dla którego ma
być wyregulowana jasność i ostrość, po czym
nacisnąć do połowy spust migawki.
3 Aparat należy skierować na
krawędź kompozycji,
naciskając równocześnie
spust migawki do połowy.
Ten fragment nie zostanie
utrwalony
78
Wybór trybu rejestrowania obrazów
4 Wcisnąć spust migawki do końca.
5 Prowadzić aparat w
poziomie lub w pionie do
końca korzystając z paska
pomocniczego
wyświetlanego na ekranie.
Pasek pomocniczy
79
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Uwagi
• Jeżeli nie uda się objąć ruchem aparatu całego obiektu w zadanym czasie, na
skomponowanym zdjęciu pojawi się obszar w kolorze szarym. W takim przypadku
należy szybko przesunąć aparat, aby zarejestrować cały obraz panoramiczny.
• Z uwagi na fakt, że kilka obrazów jest sklejanych razem, przejście w miejscu
sklejenia dwóch obrazów może nie być płynne. W trakcie rejestrowania
obrazu i przesuwania aparatu wzdłuż sceny nie należy pochylać aparatu do
tyłu i do przodu, ani w prawo i lewo.
• Przy słabym oświetleniu obraz na zdjęciach panoramicznych może być
zamazany, albo w ogóle nie zostanie zarejestrowany.
• Przy migoczącym świetle, np. przy oświetleniu jarzeniowym, mogą wystąpić
różnice w jasności lub kolorystyce niektórych obszarów złożonego zdjęcia.
• W przypadku dużych różnic w jasności i ostrości między całym ujęciem
panoramicznym a kątem, przy którym za pomocą blokady AE/AF ustawiono
na stałe ostrość i ekspozycję, zarejestrowanie takiego ujęcia może się nie udać.
W takim przypadku należy zmienić kąt blokady i ponowić wykonanie zdjęcia.
• Nagrywanie w trybie Rozległej panoramy nie sprawdza się w przypadku, gdy
fotografowane są:
– Obiekty poruszające się.
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu.
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też obiekty
charakteryzujące się niewielkim kontrastem, typu niebo, piaszczysta plaża,
czy trawnik.
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
– Obiekty w słońcu lub oświetleniu elektrycznym itp., które są dużo jaśniejsze
od otoczenia.
• Nagrywanie w trybie Rozległej panoramy może zostać przerwane w
następujących sytuacjach:
– Przy zbyt szybkim lub zbyt wolnym obracaniu lub pochylaniu aparatu.
Wybór trybu rejestrowania obrazów
– Przy zbyt dużych drganiach aparatu.
• Aż do momentu zakończenia fotografowania aparat przez cały czas robi
zdjęcia w trybie Rozległej panoramy, co jest sygnalizowane ciągłym klikaniem
migawki.
• Nie można korzystać z funkcji [Autom. kadr. portr.] i z zoomu w aparacie.
Wskazówki dotyczące fotografowania w trybie Rozległa
panorama
Aparat należy obracać w poziomie lub W pionie
w pionie ze stałą szybkością w
kierunku zgodnym ze wskazaniem na
ekranie. Funkcja [Rozległa panorama]
lepiej sprawdza się w przypadku
obiektów nieruchomych niż
poruszających się.
W poziomie
Jak najmniejszy
promień
• W przypadku trybu Rozległa panorama wskazane jest korzystanie z
obiektywu szerokokątnego.
• Jeżeli używany jest obiektyw o długiej ogniskowej, aparat należy
obracać w poziomie lub w pionie wolniej niż w przypadku
obiektywu szerokokątnego.
• Skomponować ujęcie i nacisnąć spust migawki do połowy, aby
można było zablokować ustawienie ostrości, ekspozycji i balansu
bieli.
• Jeżeli w pobliżu krawędzi ekranu znajdą się mocno zróżnicowane
kształty lub bardzo urozmaicony krajobraz, wówczas kompozycja
zdjęcia może ulec zaburzeniu. W takich przypadkach należy zmienić
kompozycję kadru, aby wspomniany fragment znalazł się w środku,
po czym ponownie zrobić zdjęcie.
Zmiana rozmiaru obrazu
Istnieje możliwość wyboru rozmiaru obrazu: Przycisk MENU t
1 t [Panorama: Rozmiar].
80
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Ustawianie kierunku obracania aparatu w poziomie lub
w pionie
Istnieje możliwość ustawienia kierunku obracania aparatu w
poziomie lub w pionie.
Przycisk MENU t
1 t [Panorama: Kierunek] t Wybór
właściwego ustawienia
Przewijanie zdjęć panoramicznych (Odtwarzanie z
przewijaniem)
Zaznaczyć zdjęcie panoramiczne, a następnie nacisnąć
środkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
• Ponowne naciśnięcie tego przycisku wstrzymuje odtwarzanie.
Zdjęcie panoramiczne można przewijać za pomocą v/V/b/B
podczas pauzy.
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Ciągły Prior. AE z zoomem cyfr.
Rejestrowanie obrazów w trybie szybkich zdjęć seryjnych przez
utrwalenie wąskiego środkowego fragmentu obrazu.
Ten tryb umożliwia:
z Wykonywanie zdjęć seryjnych szybko poruszającego się
obiektu w celu uchwycenia właściwego momentu.
z Fotografowanie min dziecka, które zmieniają się bardzo
szybko.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Ciągły
Prior. AE z zoomem cyfr.) (strona 72).
• Aby zmienić dany tryb, wystarczy nacisnąć przycisk Fn, po czym
wybrać inny tryb.
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcia obiektów.
• Aparat rejestruje zdjęcia do momentu zwolnienia spustu migawki.
81
Wybór trybu rejestrowania obrazów
(Ciągły
Prior. AE z
zoomem cyfr.)
Rejestrowanie obrazów w sposób ciągły z maksymalną
szybkością 10 obrazów na sekundę przy zoomie około
2,3× w przypadku fotografowania pełnoklatkowego lub
przy zoomie około 1,5× w przypadku fotografowania w
formacie APS-C.
(Ciągły
Prior. AE z
zoomem cyfr.)
Rejestrowanie obrazów w sposób ciągły z maksymalną
szybkością 8 obrazów na sekundę przy zoomie około
1,5× w przypadku fotografowania pełnoklatkowego. W
przypadku fotografowania w formacie APS-C obrazy są
rejestrowane przy pełnym kącie widzenia.
Techniki fotografowania
• Po ustawieniu w pozycji [Tryb ostrości] innej opcji niż [Pojed.
autofokus], wartość przysłony ustawiana jest na F3.5 (gdy
maksymalna wartość przysłony obiektywu przekracza F3.5,
ustawiana jest ona na maksymalną wartość przysłony). Czułość ISO
można jednak regulować. W trakcie rejestrowania obrazów ostrość i
ekspozycja są dalej regulowane.
• W trybie ręcznego ustawiania ostrości lub przy ustawieniu [Pojed.
autofokus] w pozycji [Tryb ostrości], można regulować czułość ISO i
przysłonę. Po wybraniu opcji [Pojed. autofokus] ostrość jest
ustalana przy pierwszym zdjęciu.
Uwagi
• Gdy skala zoomu wynosi 2,3×, wówczas rozmiar obrazu ustawiony jest na S, a gdy
skala zoomu wynosi 1,5×, wówczas rozmiar obrazu można ustawić na M lub S.
• Czas otwarcia migawki może być dłuższy w zależności od czułości ISO i wartości
przysłony. W rezultacie szybkość wykonywania zdjęć seryjnych może ulec zmniejszeniu.
• Funkcja Wykrywanie twarzy jest wyłączona.
• Po wybraniu funkcji [Auto HDR] przez chwilę wykonywana jest procedura
DRO zgodnie z ustawieniem DRO.
• Po wybraniu opcji
, w pozycji [Jakość] nie można wprowadzić ustawienia
[RAW] lub [RAW & JPEG].
82
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Program Auto
Ten tryb umożliwia:
z Korzystanie z automatycznej ekspozycji przy zachowywaniu
niestandardowych ustawień czułości ISO, strefy twórczej,
optymalizatora D-Range itp.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na P.
2 Określ odpowiednie ustawienia funkcji wykonywania
zdjęć (str. od 97 do 166).
Wybór trybu rejestrowania obrazów
3 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
Przesunięcie programu
Pozwala chwilowo zmienić
kombinację czasu otwarcia migawki i
wartości przysłony z jednoczesnym
zachowaniem prawidłowej ekspozycji
ustalonej przez aparat.
Po ustawieniu ostrości obróć przednie
lub tylne pokrętło regulacyjne, aby
wybrać odpowiednią kombinację.
Wskaźnik trybu ekspozycji zmieni się
na „P*”.
83
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Priorytet przysłony
Ten tryb umożliwia:
z Uzyskanie ostrego obrazu obiektu oraz rozmycie wszystkiego
przed i za obiektem. Otwarcie przysłony powoduje
zmniejszenie zakresu ostrego obrazu. (Głębia ostrości
zmniejszy się.)
z Fotografowanie z uwzględnieniem głębi ujęcia. Przymknięcie
przysłony powoduje zwiększenie zakresu ostrego obrazu.
(Głębia ostrości zwiększy się.)
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na A.
2 Przednim lub tylnym
pokrętłem regulacyjnym
wybrać wartość przysłony
(liczbę F).
• Mniejsza wartość F: pierwszy plan
i tło obiektu są rozmazane.
Większa liczba przysłony: Zarówno
obiekt, jak i pierwszy plan oraz tło są
ostre.
• Na ekranie LCD i w wizjerze nie
można sprawdzić stopnia rozmycia
obrazu. Sprawdź zarejestrowany
obraz i reguluj wartość przysłony.
• Jeśli ocena dokonana przez aparat
będzie wskazywała na to, że przy
użyciu wybranej wartości przysłony
nie uzyskano prawidłowej ekspozycji,
czas otwarcia migawki będzie migać.
W takich przypadkach trzeba
ponownie nastawić wartość przysłony.
84
Przysłona (wartość F)
Czas otwarcia migawki
Wybór trybu rejestrowania obrazów
3 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
Czas otwarcia migawki jest regulowany automatycznie w celu uzyskania
prawidłowej ekspozycji.
Techniki fotografowania
• Czas otwarcia migawki może zwiększyć się w zależności od wartości
przysłony. Jeśli czas otwarcia migawki jest dłuższy, użyj statywu.
• Aby uzyskać większe rozmycie tła, należy używać teleobiektywu lub
obiektywu o mniejszej wartości przysłony (jasny obiektyw).
• Orientacyjny stopień rozmycia obrazu można sprawdzić przed jego
zarejestrowaniem za pomocą przycisku podglądu.
Na ekranie LCD i w wizjerze
prezentowany jest obraz widziany
przez całkowicie otwartą przysłonę.
Zmiana przysłony wpływa na ostrość
obrazu obiektu, tworząc rozbieżność
między ostrością obrazu przed jego
Przycisk podglądu
zarejestrowaniem a ostrością
rzeczywistego obrazu.
Przycisk podglądu pozwala zobaczyć
obraz z przysłoną używaną podczas
wykonywania zdjęcia, umożliwiając
sprawdzenie orientacyjnej ostrości
obrazu obiektu przed faktycznym
wykonaniem zdjęcia.
• Przycisk podglądu należy nacisnąć po ustawieniu ostrości.
• W trybie podglądu można zmieniać przysłonę.
Opisywany aparat oferuje 2 tryby podglądu:
[Podgląd zdjęcia]: Znajduje to również odzwierciedlenie w efekcie
DRO i wartości czasu otwarcia migawki.
[Podgląd przysłony] (ustawienie domyślne): Ma to wpływ tylko na
przysłonę.
85
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Sprawdzanie rozmycia tła (Przycisk podglądu)
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Przycisk MENU t
4 t [Przycisk Podgląd] t Wybór
właściwego ustawienia
(Również [Funkcja przyc. AEL]/[Przycisk ISO]/[Przycisk AF/MF]/
[Przycisk Własne] umożliwia ustawianie tej funkcji.)
Uwaga
• Obraz podglądu może być ciemniejszy w zależności od wartości czasu otwarcia
migawki. Jednak obrazy będą rejestrowane zgodnie z ustawioną jasnością.
Priorytet migawki
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie poruszającego się obiektu w danym momencie.
Użyj krótszego czasu otwarcia migawki, aby wykonać wyraźne
zdjęcie szybko poruszającego się obiektu.
z Śledzenie ruchu obiektu w celu oddania jego dynamiki i przebiegu.
Użyj dłuższego czasu otwarcia migawki, aby wykonać zdjęcie
poruszającego się obiektu ze śladami po nim w postaci smug.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na S.
2 Przednim lub tylnym
pokrętłem regulacyjnym
ustawić czas otwarcia
migawki.
• Jeśli ocena dokonana przez aparat
będzie wskazywała na to, że przy
użyciu wybranego czasu otwarcia
migawki nie uzyskano prawidłowej
ekspozycji, wartość przysłony będzie
migać. W takich przypadkach należy
ponownie nastawić czas otwarcia
migawki.
Przysłona (wartość F)
Czas otwarcia migawki
86
Wybór trybu rejestrowania obrazów
3 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
Przysłona jest regulowana automatycznie w celu uzyskania prawidłowej
ekspozycji.
Techniki fotografowania
• Jeśli czas otwarcia migawki jest dłuższy, użyj statywu.
• Podczas fotografowania halowych dyscyplin sportu wybierz
większą czułość ISO.
Ekspozycji ręcznej
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie przy wybranym ustawieniu ekspozycji przez
dostosowanie zarówno czasu otwarcia migawki, jak i
przysłony.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na M.
87
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Uwagi
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie
priorytetu migawki.
• Im większa czułość ISO, tym wyrazistszy szum.
• Gdy czas otwarcia migawki wynosi co najmniej 1 sekundę, wówczas redukcja
szumów (Red.sz.dł.naśw.) trwa tyle samo czasu, ile wynosi czas otwarcia
migawki. Podczas tej redukcji nie można wykonywać kolejnych zdjęć.
Wybór trybu rejestrowania obrazów
2 Obracając przednim
pokrętłem regulacyjnym,
ustawić czas otwarcia
migawki, a obracając tylnym
pokrętłem regulacyjnym,
ustawić wartość przysłony.
• Opisywany aparat umożliwia
ustawieniu czułości ISO na [AUTO]
w trybie ręcznej ekspozycji. Po
ustawieniu czułości ISO na [AUTO],
czułość ISO będzie regulowana w
celu uzyskania prawidłowej
ekspozycji, zgodnie z kombinacją
czasu otwarcia migawki i wartości
przysłony.
• Jeżeli, przy ustawieniu czułości ISO
na [AUTO], w ocenie aparatu nie
można uzyskać prawidłowej
ekspozycji przy wybranej wartości
przysłony, czułość ISO będzie migać.
W takich przypadkach należy
ponownie ustawić czas otwarcia
migawki i przysłonę.
88
Czułość ISO
Przysłona (wartość F)
Czas otwarcia migawki
Wybór trybu rejestrowania obrazów
3 Po ustawieniu ekspozycji
Ekran LCD
wykonać zdjęcie.
Tryb ręczny z pomiarem
Ekran w wizjerze
Tryb ręczny z pomiarem
Uwaga
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie
ekspozycji ręcznej.
Przesunięcie ręczne
Można zmienić kombinację czasu otwarcia migawki i wartości
przysłony bez zmiany ustawionego poziomu ekspozycji.
Obrócić przednie pokrętło
regulacyjne trzymając wciśnięty
przycisk AEL, aby wybrać kombinację
czasu otwarcia migawki i wartości
przysłony.
Przycisk AEL
89
Wybór trybu rejestrowania obrazów
• Przy innym ustawieniu czułości ISO
niż [AUTO] wartość ekspozycji
należy sprawdzać przy użyciu trybu
ręcznego z pomiarem*.
W stronę +: obraz staje się
jaśniejszy.
W stronę –: obraz staje się
ciemniejszy.
* Gdy aparat jest w trybie M,
podawana jest wartość kompensacji
w dół lub w górę w oparciu o
prawidłową ekspozycję.
Wyświetlana jest ona w postaci
liczby na ekranie LCD i w wizjerze
na skali EV.
Wybór trybu rejestrowania obrazów
BULB
Ten tryb umożliwia:
z Uzyskiwanie na zdjęciu smug światła, na przykład sztucznych
ogni.
z Uzyskiwanie na zdjęciu smug gwiazd.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na M.
2 Obrócić przednie pokrętło
regulacyjne w lewo, aż
pojawi się [BULB].
• Przy czułości ISO ustawionej na
[AUTO], wybór opcji [BULB]
spowoduje przełączenie czułości
ISO na [100].
BULB
3 Obrócić tylne pokrętło
regulacyjne, aby ustawić
przysłonę (liczbę F).
4 Naciśnij spust migawki do połowy, aby dopasować
ostrość.
90
Wybór trybu rejestrowania obrazów
5 Nacisnąć i przytrzymać spust migawki przez cały czas
wykonywania zdjęcia.
Dopóki spust migawki jest naciskany, migawka pozostaje otwarta.
Techniki fotografowania
Uwagi
• W przypadku korzystania ze statywu funkcję SteadyShot należy wyłączyć (strona 63).
• Im dłuższy czas ekspozycji, tym wyrazistszy jest szum na obrazie.
• Po wykonaniu zdjęcia nastąpi redukcja szumów (Red.sz.dł.naśw.), która
trwa tyle samo czasu co otwarcie migawki. Podczas tej redukcji nie
można wykonywać kolejnych zdjęć. Gdy priorytetem jest czas rejestracji
ujęcia, a nie jakość obrazu, wówczas w pozycji [Red.sz.dł.naśw.] należy ustawić
opcję [WYŁ.] (strona 165).
• Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem lub funkcji Auto HDR, albo przy
ustawieniu [Malowidło HDR] lub [Cz-b o bogatej grad.] w pozycji [Efekt
wizualny], czasu otwarcia migawki nie można ustawić na [BULB].
• W przypadku korzystania z funkcji Zdjęcie z uśmiechem, Auto HDR lub gdy
funkcja [Efekt wizualny] jest ustawiona na [Malowidło HDR] lub [Cz-b o
bogatej grad.] przy ustawieniu czasu migawki na opcję [BULB], czas otwarcia
migawki zostanie chwilowo ustawiony na 30 sekund.
• Przed przystąpieniem do robienia zdjęć w trybie BULB wskazane jest
odczekanie aż aparat ostygnie, aby jakość zdjęć nie uległa pogorszeniu.
91
Wybór trybu rejestrowania obrazów
• Użyj statywu.
• Przykładowo, w przypadku fotografowania sztucznych ogni, ostrość
należy ustawić na nieskończoność w trybie ostrzenia ręcznego.
Jeżeli pozycja nieskończoności obiektywu nie jest znana, najpierw
należy ustawić ostrość na sztuczne ognie puszczane w tym samym
ogólnym obszarze, a dopiero potem je fotografować.
• Korzystać z pilota bezprzewodowego (oddzielnie w sprzedaży)
(strona 123). Naciśnięcie przycisku SHUTTER na pilocie
bezprzewodowym włącza tryb fotografowania BULB, a ponowne jego
naciśnięcie wyłącza tryb fotografowania BULB. Nie trzeba przytrzymywać
wciśniętego przycisku SHUTTER na pilocie bezprzewodowym.
• Jeżeli używany pilot (oddzielnie w sprzedaży) wyposażony jest w
funkcję blokady spustu migawki, migawkę można pozostawić
otwartą używając w tym celu pilota.
Funkcje dostępne w
poszczególnych trybach
rejestrowania obrazów
Dostępne funkcje zależą od wybranego trybu rejestrowania.
W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem . –
oznacza, że dana funkcja jest niedostępna.
Niedostępne funkcje są wyświetlane na ekranie w kolorze szarym.
Tryb
Kompen
Zdjęcia
Samowyzw
rejestrowa s.eksp.
seryjne
(120)
nia obrazu (115)
(120)
/
Autom.
Wykrywanie Zdj. z
kadr.
twarzy
uśmiechem
portr.
(155)
(159)
(157)
–
(73)
–
(75)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(78)
–
–
–
–
–
/
–
–
–
–
–
–
–
(81)
(83)
(84)
(86)
(87)
–*
(68,
167)
*
* W trybie ekspozycji M, ekspozycję można kompensować tylko przy
ustawieniu czułości ISO na [AUTO].
92
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania
Przełączanie wyświetlanych
danych nagrywania (DISP)
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
DISP powoduje zmianę
wyświetlanych na ekranie danych
nagrywania obrazu zgodnie z
ustawieniami domyślnymi.
Przycisk DISP
Wizjer
Brak informacji
Poziom
Histogram
Wybór trybu wyświetlania
Istnieje możliwość wyboru właściwego trybu wyświetlania. Po
przełączeniu ekranu naciśnięciem przycisku DISP będą wyświetlane
tylko wybrane informacje. Istnieje możliwość wyboru dostępnych
opcji wyświetlania oddzielnie dla wizjera i ekranu LCD.
1 Przycisk MENU t
2 t [Przycisk DISP (monitor)]
lub [Przycisk DISP (wizjer)]
2 Korzystając z v/V/b/B na przycisku wielofunkcyjnym,
wybrać właściwy ekran, po czym nacisnąć środkową
sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
3 Nacisnąć przycisk MENU.
93
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania
• Wszystkie te informacje można wyświetlić na ekranie lub na ekranie
graficznym, na którym czas otwarcia migawki i wartość przysłony są
prezentowane w formie wykresów.
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania (DISP)
Wyświetl. graf.
Na ekranie graficznym w formie
wykresu prezentowany jest czas
otwarcia migawki oraz wartość
B
A
przysłony i w sposób czytelny
przedstawiona jest zasada działania
ekspozycji. Znaczniki na wskaźniku czasu otwarcia
migawki (A) i wskaźniku wartości przysłony (B)
wskazują bieżącą wartość.
Wyśw. wszystk.
inf.
Wyświetlanie wszystkich informacji na ekranie.
Brak informacji
Żadne informacje nie są wyświetlane na ekranie.
Poziom
Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania W poziomie
informuje, czy aparat jest ustawiony
prawidłowo w poziomie jak i w
kierunku przód-tył. Gdy aparat jest
wyrównany względem jednej osi,
wówczas wskaźnik zmienia kolor na
zielony.
• Błąd cyfrowego wskaźnika
W kierunku
wypoziomowania ulega
przód-tył
zwiększeniu po przechyleniu
aparatu zbyt mocno w przód lub w tył.
• Nawet jeśli aparat znajduje się praktycznie idealnie w
poziomie, może być sygnalizowany przechył o wartości
±1°.
Histogram
Wyświetlanie histogramu (strona 95).
Wizjer*
Istnieje możliwość ustawienia odpowiedniego stanu
ekranu LCD, który będzie pasował do pracy z wizjerem
(strona 26).
* Tę opcję można ustawić tylko po wybraniu [Przycisk DISP (monitor)].
94
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania (DISP)
Histogram
Liczba pikseli
Histogram to sposób prezentacji
rozkładu luminancji informujący o
tym, ile pikseli o określonej jasności
znajduje się na danym zdjęciu.
Kompensacja ekspozycji odpowiednio
zmieni histogram.
Oba końce histogramu pokazują
elementy najjaśniejsze lub
najciemniejsze. Nie można będzie
później przywrócić tych obszarów na
komputerze. Należy dostosować
ekspozycję i ponownie zrobić zdjęcie.
Ciemny
Jasny
Monitorowanie obiektu przez obiektyw bez
wyświetlonych efektów
Można monitorować obiekt przez obiektyw bez efektów typu:
kompensacja ekspozycji, balans bieli, Strefa twórcza, Efekt wizualny
itp.
95
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania
Uwagi
• Histogram nie wskazuje ostatecznie zarejestrowanego obrazu. Prezentuje on
jedynie stan obrazu, którego podgląd jest aktualnie wyświetlany na
wyświetlaczu. Wygląd histogramu zależy od ustawień przysłony itp.
• Wygląd histogramu może się także różnić między momentem wykonywania
zdjęcia a rejestrowaniem w następujących sytuacjach:
– Podczas korzystania z lampy błyskowej.
– W przypadku, gdy obiekt ma niską intensywność, na przykład w nocy.
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania (DISP)
Przycisk MENU t
3 t [Wyśw. podgląd na żywo] t
[Efekt ustawień Wył.]
• Po wybraniu opcji [Efekt ustawień Wył.] obraz Live View w trybie
M jest zawsze wyświetlany z prawidłowym poziomem jasności.
Uwaga
• Opcji [Efekt ustawień Wył.] nie można wybrać w trybie ekspozycji Tryb auto,
Rozległa panorama, Film lub Wybór sceny.
96
Ustawianie ostrości
Ustawianie ostrości
Są 2 sposoby ustawiania ostrości: automatyczna i ręczna.
W zależności od obiektywu, w inny sposób realizuje się przełączanie
między automatycznym i ręcznym ustawianiem ostrości.
Rodzaj
obiektywu
Wykorzystywany Przełączenie do
przełącznik
autofokusa
Obiektyw
Obiektyw
wyposażony w
przełącznik trybu
ostrości
Aparat
W pozycji [Tryb
ostrości] w aparacie
należy ustawić
opcję [Ostrość
ręczna].
* W przypadku korzystania z obiektywów SSM lub SAM zgodnych z
funkcją DMF, tryb ostrości można zmieniać z poziomu aparatu,
nawet jeśli przełącznik trybu ostrości na obiektywie ustawiony jest w
pozycji AF.
Szczegółowe informacje dotyczące obiektywów zgodnych z funkcją
[Ciągły autofokus z asystą mapy głęb.] i obszaru pomocniczego
funkcji Kontrola zakresu AF można znaleźć w witrynie Sony danego
regionu lub uzyskać w punkcie sprzedaży wyrobów Sony, albo w
miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym produktów Sony.
97
Ustawianie ostrości
Obiektyw nie
jest wyposażony
w przełącznik
trybu ostrości
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości na
obiektywie w
pozycji AF. (W
pozycji [Tryb
ostrości] w aparacie
należy ustawić inną
opcję niż [Ostrość
ręczna].)
W pozycji [Tryb
ostrości] w aparacie
należy ustawić inną
opcję niż [Ostrość
ręczna].
Przełączenie do
ręcznego
ustawiania
ostrości
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości na
obiektywie w
pozycji MF.*
Ustawianie ostrości
Autofokus
1 Jeżeli obiektyw wyposażony
jest w przełącznik trybu
ostrości, należy ustawić go
w pozycji AF.
2 Przycisk Fn t
niż
(Tryb ostrości) t inne ustawienie
(Ostrość DMF) lub
(Ostrość ręczna)
3 Naciśnij spust migawki do
połowy, aby sprawdzić
ostrość, i zrób zdjęcie.
• Po potwierdzeniu ostrości wskaźnik
ostrości zmienia się na z lub
(strona 100).
• Obszar AF z potwierdzoną ostrością
zmienia kolor na zielony.
Obszar AF
Wskaźnik ostrości
(Pojed.
autofokus)
Aparat ustawia ostrość, która zostaje zablokowana,
dopóki spust migawki jest wciśnięty do połowy.
(Autom.
autofokus)
Tryb ostrości można przełączać między trybem
Pojedynczy autofokus i Ciągły autofokus w zależności od
sposobu poruszania się obiektu.
Jeśli obiekt jest nieruchomy, po naciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku ostrość zostanie zablokowana.
Jeśli obiekt jest w ruchu, aparat będzie kontynuować
ustawianie ostrości.
(Ciągły
autofokus)
Aparat kontynuuje ustawianie ostrości, gdy spust
migawki jest wciśnięty do połowy i przytrzymywany.
• Sygnał dźwiękowy nie włączy się, jeżeli obiekt jest
wyostrzony.
• Nie można używać blokady ostrości.
98
Ustawianie ostrości
(Ciągły
autofokus z
asystą mapy
głęb.)
Obszar
Oprócz działania funkcji Ciągły
pomocniczy
autofokus, aparat przez cały czas
ustawia ostrość na obiekcie przy
użyciu obszaru pomocniczego. Tę
opcję można wybrać tylko po
zamocowaniu zgodnego obiektywu.
• Funkcja asysty AF działa po
ustawieniu ostrości na obiekcie przy
użyciu 19 obszarów AF. Nie można Wskaźnik
użyć tylko obszaru pomocniczego
ostrości
przy ustawianiu ostrości.
Techniki fotografowania
Uwagi
• Gdy ostrość w aparacie ustawiana jest automatycznie, w przypadku niektórych
obiektywów nie wolno dotykać obracającego się pierścienia nastawiania
ostrości.
• Obszar pomocniczy funkcji [Ciągły autofokus z asystą mapy głęb.] może nie
działać prawidłowo w następujących przypadkach:
– Przy niedostatecznym oświetleniu.
– Po ustawieniu trybu pracy [Zdjęcia seryjne] z opcją Wysoka lub bracketing.
– Po ustawieniu trybu ekspozycji na Ciągły Priorytet AE z zoomem cyfrowym
lub [Sporty] w trybie Wybór sceny.
99
Ustawianie ostrości
• Jeżeli obiekt nie porusza się, należy używać trybu [Pojed.
autofokus].
• Jeżeli obiekt porusza się, należy używać trybu [Ciągły autofokus]
lub [Ciągły autofokus z asystą mapy głęb.].
• Gdy zachodzi potrzeba ustawienia ostrości na obiekcie, który
porusza się z boku na bok i/lub w górę i w dół pomiędzy tymi 19
obszarami AF, należy skorzystać z funkcji [Ciągły autofokus z asystą
mapy głęb.].
• W celu wybrania obszaru AF wykorzystywanego do ustawiania
ostrości należy skonfigurować opcję [Obszar AF] (strona 101).
• Aby zmienić szybkość ostrzenia, wystarczy skonfigurować opcję
[Prędkość AF] (strona 40).
Ustawianie ostrości
Wskaźnik ostrości
Wskaźnik ostrości Stan
z podświetlony
Ostrość zablokowana. Gotowy do wykonywania zdjęć.
podświetlony
Ostrość potwierdzona. Ognisko przesuwa się, podążając
za poruszającym się obiektem. Gotowy do wykonywania
zdjęć.
podświetlony
Trwa ustawianie ostrości. Nie można zwolnić migawki.
Miga wskaźnik z
Nie można ustawić ostrości. Migawka jest zablokowana.
Obiekty wymagające specjalnego ustawiania ostrości
Używając funkcji automatycznego ustawiania ostrości, trudno jest
ustawić ostrość na niżej wymienionych obiektach. W takim wypadku
należy fotografować z blokadą ostrości (strona 101) lub ręcznie
ustawić ostrość (strona 109).
• Obiekt o małym kontraście, na przykład błękitne niebo lub biała
ściana.
• Dwa obiekty w różnej odległości, zachodzące na siebie w obszarze
AF.
• Obiekt składający się z powtarzającego się wzoru, na przykład
fasada budynku.
• Obiekt bardzo jasny lub błyszczący, na przykład słońce, karoseria
samochodu lub powierzchnia wody.
• Światło zastane jest niewystarczające.
Dokładny pomiar odległości od obiektu
Symbol
na górze aparatu
wskazuje miejsce umieszczenia
czujnika obrazu*. Podczas dokładnego
pomiaru odległości między aparatem a
obiektem należy kierować się pozycją
tej linii poziomej.
* Przetwornik obrazu to element
aparatu przetwarzający światło na
sygnał elektryczny.
100
Ustawianie ostrości
Uwaga
• Jeżeli obiekt jest bliżej niż minimalna odległość fotografowania dla
założonego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Upewnić się, że
odległość pomiędzy obiektem i aparatem jest wystarczająca.
Blokada ostrości
1 Umieścić obiekt w obszarze
AF i nacisnąć spust migawki
do połowy.
Ostrość zostanie zablokowana.
• Ustawić [Tryb ostrości] na [Pojed.
autofokus].
2 Trzymać spust migawki
3 Wcisnąć przycisk migawki do końca, aby wykonać
zdjęcie.
Obszar AF
Wybierz żądany obszar AF, tak aby
odpowiadał warunkom
fotografowania lub preferencjom.
Obszar AF z potwierdzoną ostrością
zmienia kolor na zielony, a pozostałe
obszary AF znikają.
Obszar AF
101
Ustawianie ostrości
wciśnięty do połowy i
umieścić obiekt z powrotem
w początkowej pozycji, aby
ponownie skomponować
ujęcie.
Ustawianie ostrości
Przycisk Fn t
ustawienia
(Obszar AF) t Wybór żądanego
(Szeroki)
Aparat ustala, który z 19 obszarów AF będzie
wykorzystywany do ustawiania ostrości.
(Strefa)
Używając przycisku wielofunkcyjnego, wybrać strefę
lewą, prawą lub środkową, dla której ma być ustawiana
ostrość. Aparat ustala, który z obszarów AF w wybranej
strefie będzie wykorzystywany do ustawiania ostrości.
(Punktowy)
Aparat używa wyłącznie obszaru AF znajdującego się w
strefie środkowej.
(Lokalny)
Używając przycisku wielofunkcyjnego, wybrać jeden z
19 obszarów AF, dla którego ma być ustawiana ostrość.
Uwagi
• Funkcja [Obszar AF] jest na stałe ustawiona na [Szeroki] i nie można wybrać
innego ustawienia w trybie ekspozycji Tryb auto lub Wybór sceny lub gdy
włączona jest funkcja Śledzenie obiektu albo Zdjęcie z uśmiechem.
• Obszar AF może nie zostać podświetlony, gdy wykonywane są zdjęcia seryjne
lub gdy spust migawki został wciśnięty do końca bez zatrzymania.
• Aparat dobiera punkty asysty automatycznie. Nawet po wybraniu opcji
[Lokalny] nie ma możliwości wyboru własnych punktów asysty.
Śledzenie obiektu
Śledzenie poruszającego się obiektu. Przy ustawieniach domyślnych,
gdy w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono [Ciągły autofokus] lub
[Ciągły autofokus z asystą mapy głęb.], działać będzie opcja [WŁ.
(Śledzenie ostrością ze spustem)].
1 Ustawić [Tryb ostrości] na [Ciągły autofokus] lub
[Ciągły autofokus z asystą mapy głęb.] (strona 98).
2 Przycisk Fn t
(Śledzenie obiektu) t [WŁ.
(Śledzenie ostrością ze spustem)]
102
Ustawianie ostrości
3 Nacisnąć spust migawki do
połowy, aby aparat
automatycznie zablokował
wybrany cel w kadrze i
rozpoczął śledzenie obiektu.
Aparat kontynuuje ustawianie
ostrości, gdy spust migawki jest
wciśnięty do połowy
i przytrzymywany. Po uzyskaniu
ostrości ramka celu zmieni kolor na
zielony.
Ramka celu
4 Nacisnąć spust migawki, aby zrobić zdjęcie obiektu.
Techniki fotografowania
• Aby uchwycić osoby, można wykryć i śledzić twarz danej osoby
wykorzystując poniższe ustawienia: w pozycji [Śledzenie obiektu]
ustawienie [WŁ. (Śledzenie ostrością ze spustem)], w pozycji
[Obszar AF] ustawienie [Szeroki] i w pozycji [Uśmiech/Wykr. tw.]
ustawienie [Wykrywanie twarzy WŁ.].
• Przy małym obiekcie na ekranie Live View, można oczywiście
ograniczyć obszar wykorzystywany do ustawiania ostrości na
obiekcie podczas jego śledzenia używając poniższych ustawień: w
pozycji [Śledzenie obiektu] ustawienie [WŁ. (Śledzenie ostrością ze
spustem)], w pozycji [Obszar AF] ustawienie [Lokalny] lub [Strefa].
Zmiana trybu
Przycisk Fn t
(Śledzenie obiektu) t [WŁ.] lub [WYŁ.].
103
Ustawianie ostrości
Po ustawieniu obszaru AF na [Szeroki], aparat rozpoczyna śledzenie
obiektu od obszaru wybranego automatycznie przez aparat.
W trakcie śledzenia ostrość na obiekcie ustawiana jest przy użyciu
wszystkich obszarów.
• Aparat rozpocznie śledzenie obiektu od wybranego obszaru, gdy w
pozycji [Obszar AF] ustawiono opcję [Lokalny] lub [Strefa].
Ustawianie ostrości
(WŁ.)
W trakcie wyświetlania informacji dotyczących zapisu
nacisnąć środkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego,
aby pojawiła się ramka celu. Wyrównać ramkę celu z
obiektem, który ma być śledzony, i nacisnąć środkową
sekcję przycisku wielofunkcyjnego. Aparat rozpocznie
śledzenie obiektu.
Po uzyskaniu ostrości ramka celu zmieni kolor na
zielony. Aby anulować funkcję śledzenia, należy
ponownie nacisnąć środkową sekcję.
(WYŁ.)
Wyłączenie funkcji Śledzenie obiektu.
Uwagi
• W poniższych sytuacjach mogą wystąpić problemy ze śledzeniem:
– Obiekt zbyt szybko się porusza.
– Obiekt jest zbyt mały albo zbyt duży.
– Słaby kontrast między obiektem a tłem.
– Fotografowany obiekt jest słabo oświetlony.
– Zmienia się oświetlenie zewnętrzne.
• Z funkcji Śledzenie obiektu nie można korzystać przy ustawionym trybie
ekspozycji Rozległa panorama, Ciągły Priorytet AE z zoomem cyfrowym lub
[Z ręki o zmierzchu] w trybie Wybór sceny, jak również podczas korzystania z
zoomu cyfrowego lub funkcji ręcznego nastawiania ostrości.
• Aparat przestaje śledzić obiekt, gdy ten znajdzie się poza ekranem.
• Opcję [WŁ. (Śledzenie ostrością ze spustem)] można ustawić tylko przy
ustawieniu [Ciągły autofokus] lub [Ciągły autofokus z asystą mapy głęb.] w
pozycji [Tryb ostrości].
• Po uruchomieniu funkcji Śledzenie obiektu, obszar AF jest automatycznie
ustawiany na [Szeroki].
Preferencyjne śledzenie twarzy
Istnieje możliwość wyboru, czy dana twarz ma być śledzona na
warunkach preferencyjnych, czy też nie, po jej wykryciu przez aparat
w trakcie operacji śledzenia obiektu.
Przycisk MENU t
6 t [Prioryt. śledzenie twarzy] t [WŁ.]
Gdy twarz nie jest widoczna na ekranie, wówczas aparat śledzi ciało, a
gdy twarz jest widoczna, wówczas one jest śledzona. Gdy docelowa
osoba zniknie z ekranu w trakcie śledzenia, po czym ponownie pojawi
się na ekranie, wówczas w aparacie zostanie wznowione ustawianie
ostrości na tej twarzy.
104
Ustawianie ostrości
• W przypadku śledzenia twarzy przy użyciu funkcji aparatu Śledzenie
obiektu przy włączonej funkcji Zdjęcie z uśmiechem, dana twarz stanie
się obiektem docelowym dla funkcji wykrywania uśmiechu.
• Ustawienie wykrytej twarzy jako obiektu docelowego, nawet przy
funkcji [Prioryt. śledzenie twarzy] ustawionej na [WYŁ.],
spowoduje, że aparat będzie śledził ciało, gdy twarz jest
niewidoczna. Gdy docelowa osoba zniknie z ekranu w trakcie
śledzenia, po czym ponownie pojawi się na ekranie, wówczas w
aparacie zostanie wznowione ustawianie ostrości na tej twarzy.
Ograniczanie zakresu autofokusa (Kontrola zakresu AF)
Istnieje możliwość ograniczenia zakresu autofokusa. Funkcja ta
umożliwia ustawienie ostrości w aparacie na obiekcie bez zakłóceń
wprowadzanych przez obiekty w tle lub na pierwszym planie.
1 Nacisnąć przycisk AF
RANGE (Kontrola zakresu
AF).
2 Do ustawiania maksymalnej
odległości fotografowania
służy przednie pokrętło
regulacyjne, a do ustawiania
minimalnej odległości
fotografowania - tylne
pokrętło regulacyjne.
• Nachodzące na siebie fragmenty
obszaru AF i obszaru
pomocniczego*, przy obiekcie w
obrębie ustawionego zakresu AF,
zmienią kolor na żółty.
* Obszar pomocniczy pojawia się
tylko w przypadku korzystania ze
zgodnego obiektywu.
Pozycja ostrości obiektywu
Skonfigurowany
Wartość odległości
105
Ustawianie ostrości
Przycisk AF RANGE
Ustawianie ostrości
3 Nacisnąć ponownie przycisk AF RANGE, aby
zablokować odległość.
• Wskaźnik limitu zakresu będzie nadal wyświetlany.
• Nachodzące na siebie fragmenty obszaru AF i obszaru pomocniczego,
przy obiekcie w obrębie ustawionego zakresu AF, zmienią kolor na
żółty.
Anulowanie funkcji Kontrola zakresu AF
Należy ponownie nacisnąć przycisk AF RANGE.
Techniki fotografowania
• Przesunąć zakres AF do pozycji V (pozycja ostrości obiektywu) w
obrębie zakresu po ustawieniu ostrości na obiekcie, który ma być
utrwalony na zdjęciu.
• Wyregulować zakres AF, aby obiekt znalazł się wewnątrz lub na
zewnątrz niego, kontrolując punkty obszaru AF i obszaru
pomocniczego w kolorze żółtym.
Uwagi
• Z tej funkcji nie można korzystać w trybie ręcznego ustawiania ostrości lub
nagrywania filmów.
• Zmiana obiektywu spowoduje przywrócenie domyślnej wartości zakresu AF.
• W przypadku zamocowania obiektywu z funkcją ogranicznika zakresu
ostrości, nie należy korzystać z funkcji Kontrola zakresu AF w aparacie.
Można korzystać z jednej z tych funkcji.
• Wartość odległości fotografowania nie jest wyświetlana w przypadku
obiektywu bez funkcji kodowania odległości.
• Podawana wartość odległości fotografowania jest orientacyjna.
• Zakres AF i wartość odległości fotografowania mogą odbiegać od faktycznej
pozycji ostrości obiektywu.
• Rzeczywisty zakres AF może nie pokrywać się z zakresem żółtych punktów
obszaru AF i obszaru pomocniczego.
• Jeżeli nie uda się uzyskać ostrości, wówczas obszar AF i obszar pomocniczy
mogą nie zmienić koloru na żółty.
• Przy niedostatecznym oświetleniu lub przy słabym kontraście obiektu, na
przykład w przypadku płaskich powierzchni o jednolitej barwie, obszar AF lub
obszar pomocniczy mogą z trudem zmienić kolor na żółty dopiero po pewnym
106
Ustawianie ostrości
czasie. W takich przypadkach do ustawiania ostrości na obiekcie należy
używać jego konturów itp.
• Z funkcji tej nie można korzystać razem z funkcją bezpośredniego ostrzenia
ręcznego, za wyjątkiem obiektywu wyposażonego w silnik (obiektywy SSM,
SAM*).
* Niektóre obiektywy SAM mogą nie być zgodne z funkcją bezpośredniego
ostrzenia ręcznego. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji
obsługi obiektywu.
• Początkowy ruch, który powoduje ustawienie tej wartości na nieskończoność,
może nie zostać wykonany, gdy funkcja ta używana jest razem z funkcją
sterowania AF/MF, za wyjątkiem obiektywu wyposażonego w silnik
(obiektywy SSM, SAM*).
* Niektóre obiektywy SAM mogą nie być zgodne z funkcją sterowania AF/
MF. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi obiektywu.
• Szczegółowe informacje dotyczące obiektywów zgodnych z funkcją asysty AF
można znaleźć w witrynie Sony danego regionu lub uzyskać w punkcie
sprzedaży wyrobów Sony, albo w miejscowym autoryzowanym punkcie
serwisowym produktów Sony.
Ostrość można regulować innymi przyciskami zamiast spustem
migawki. Autofokus ustawiany jest na tryb wybrany w pozycji [Tryb
ostrości].
Przycisk MENU t
4 t wybór odpowiedniego
przycisku* t [Autofokus wyłączony]
* Wybrać ustawienie spośród [Funkcja przyc. AEL], [Przycisk ISO],
[Przycisk AF/MF], [Przycisk Własne] lub [Przycisk Podgląd].
Technika fotografowania
• Jeżeli spust migawki nie ma być wykorzystywany do ustawiania
ostrości, oprócz ustawienia [Autofokus wyłączony] należy
wprowadzić poniższe ustawienia.
– Ustawić [AF ze spustem] na [WYŁ.].
– Ustawić [AEL z naciśn. spustu] zgodnie z własnymi preferencjami.
107
Ustawianie ostrości
Regulacja ostrości innym przyciskiem niż spust
migawki (Autofokus wyłączony)
Ustawianie ostrości
Wspomaganie AF
Ze wspomagania AF można korzystać przy nastawianiu ostrości na
obiekcie w warunkach słabego oświetlenia.
Przycisk MENU t
2 t [Wspomaganie AF] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwagi
• Wspomaganie AF nie działa, gdy [Tryb ostrości] jest ustawiony na Ciągły
autofokus lub [Ciągły autofokus z asystą mapy głęb.], albo gdy obiekt jest w
ruchu w trybie [Autom. autofokus]. (Zostanie podświetlony wskaźnik
lub
.)
• Wspomaganie AF nie jest włączane, gdy opcję [Obszar AF] ustawiono na
[Lokalny] lub [Strefa] i wybrano inny obszar niż środkowy.
• Wspomaganie AF może nie być włączane dla obiektywów o ogniskowych
300 mm i dłuższych.
• Jeżeli podłączona jest lampa błyskowa wyposażona we wspomaganie AF
(oddzielnie w sprzedaży), wykorzystywane będzie wspomaganie AF tej lampy
błyskowej.
• Wspomaganie AF nie działa, gdy używana jest funkcja Zdjęcie z uśmiechem.
108
Ustawianie ostrości
Regulacja AF
Istnieje możliwość precyzyjnego ustawienia ostrości każdego
obiektywu.
Tę operację należy wykonywać tylko w razie potrzeby. Należy
pamiętać, że konsekwencją źle przeprowadzonej regulacji mogą być
późniejsze problemy z prawidłowym ustawieniem ostrości obiektu.
Przycisk MENU t
3 t [Regulacja AF] t [WŁ.] t
[Wartość reg.] t Wybór właściwej wartości
• Im większa wartość, tym dalej od aparatu, a im mniejsza, tym bliżej
aparatu znajduje się płaszczyzna ostrzenia.
Ręczne ustawianie ostrości
Gdy występują problemy z ustawieniem ostrości w trybie
automatycznego ustawiania ostrości, można ręcznie ustawić ostrość.
109
Ustawianie ostrości
Uwagi
• Wskazane jest dobieranie tej wartości w rzeczywistych warunkach
fotografowania.
• Po założeniu zarejestrowanego w aparacie obiektywu wyświetlana jest
zapisana wartość. Wyświetlany symbol „–” zamiast wartości informuje, że
zarejestrowano już łącznie 30 obiektywów i nie można zarejestrować
kolejnego. Aby zarejestrować nowy obiektyw, należy założyć obiektyw,
którego zarejestrowana wartość może zostać usunięta, i ustawić wartość na
„±0”, albo wyzerować wartości dla wszystkich obiektywów przy użyciu funkcji
[Kasuj].
• Przeprowadzenie precyzyjnej regulacji AF dla obiektywów innych
producentów może mieć wpływ na wartości poprawek dla obiektywów firm
Sony, Minolta i Konica Minolta. Nie należy korzystać z tej funkcji w
przypadku obiektywów producentów, którzy nie zostali tutaj wymienieni.
• Nie można indywidualnie przeprowadzić precyzyjnej regulacji AF dla
obiektywów Sony, Minolta i Konica Minolta o tych samych parametrach.
Ustawianie ostrości
1 Ustawić przełącznik trybu
ostrości na obiektywie w
pozycji MF.
2 Jeżeli obiektyw nie jest wyposażony w przełącznik
trybu ostrości, przycisk Fn t
(Ostrość ręczna).
(Tryb ostrości) t
• Po przypisaniu funkcji [Tryb ostrości] do cichego kontrolera
wielofunkcyjnego, można zamiennie używać cichego kontrolera
wielofunkcyjnego (strona 33).
3 Obrócić pierścień
nastawiania ostrości
obiektywu, aby uzyskać
ostry obraz.
Pierścień
nastawiani
Uwagi
• W przypadku szerokiego obszaru AF, do ostrzenia wykorzystywany jest
obszar środkowy, w przypadku strefowego obszaru AF wykorzystywany jest
obiekt reprezentujący wybrany obszar, natomiast w przypadku lokalnego
obszaru AF wykorzystywany jest obszar wybrany przyciskiem
wielofunkcyjnym.
• W przypadku korzystania z telekonwertera (oddzielnie w sprzedaży) itp. mogą
wystąpić problemy z płynnym obracaniem pierścienia nastawiania ostrości.
• Mogą wystąpić problemy z uzyskaniem prawidłowej ostrości w wizjerze, jeżeli
w trybie wizjera nie została właściwie przeprowadzona regulacja dioptrii
(strona 18).
• Aby pracować w trybie ręcznym, przełącznik trybu ostrości na obiektywie
należy koniecznie ustawić w pozycji MF. Nie wolno obracać pierścieniem
nastawiania ostrości bez ustawienia trybu MF. Obrócenie pierścienia
nastawiania ostrości na siłę bez przełączenia do trybu MF grozi uszkodzeniem
pierścienia (za wyjątkiem obiektywów wyposażonych w funkcję
bezpośredniego ostrzenia ręcznego).
110
Ustawianie ostrości
Uwydatnienie zarysu obszarów z ustawioną
ostrością (Zarys)
W trybie ręcznego nastawiania ostrości istnieje możliwość
uwydatnienia określonym kolorem zarysu obszarów z nastawioną
ostrością. Jest to wygodne przy precyzyjnym nastawianiu ostrości na
obiekcie w trybie fotografowania makro lub portretowego.
Można ustawić poziom intensywności zarysu i jego kolor.
Przycisk MENU t
3 t [Poziom zarysu] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwagi
• Z uwagi na fakt, że aparat dokonuje oceny ostrości obszarów, poziom zarysu
zależy od obiektu, warunków fotografowania lub używanego obiektywu.
• Zarys obszarów z nastawioną ostrością nie jest uwydatniany, gdy aparat jest
podłączony za pośrednictwem kabla HDMI.
Ustawianie koloru uwydatniania zarysu
Uwaga
• Nie można ustawić tej opcji, gdy w pozycji [Poziom zarysu] ustawiono opcję
[WYŁ.].
Powiększenie
Przed zrobieniem zdjęcia istnieje możliwość sprawdzenia ostrości na
powiększonym obrazie.
1 Przycisk MENU t
4 t [Przycisk Zoom cyfrowy] t
[Powiększenie]
111
Ustawianie ostrości
Istnieje możliwość ustawienia koloru wykorzystywanego w przypadku
funkcji uwydatniania zarysu.
Przycisk MENU t
3 t [Kolor zarysu] t Wybór właściwego
ustawienia
Ustawianie ostrości
2 Nacisnąć przycisk
Powiększenie.
Przycisk Powiększenie
3 Nacisnąć ponownie przycisk
Powiększenie, aby
powiększyć zdjęcie i,
korzystając z sekcji v/V/b/B
przycisku wielofunkcyjnego,
wybrać fragment, który ma
być powiększony.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku
Powiększenie powoduje zmianę
skali powiększenia w następujący
sposób:
Rozmiar pełnoklatkowy: Około ×5,9
t Około ×11,7
Rozmiar APS-C: Około ×3,8 t
Około ×7,7
4 Sprawdzić i wyregulować ostrość.
• Aby uzyskać ostry obraz w trybie ręcznego ustawiania ostrości, należy
obracać pierścieniem ustawiania ostrości.
• Po naciśnięciu środkowej części selektora wielofunkcyjnego,
powiększony obszar powraca do pozycji centralnej.
• W momencie naciśnięcia spustu migawki do połowy funkcja
Powiększenie jest anulowana.
5 Nacisnąć spust migawki do oporu, aby wykonać zdjęcie.
• Zdjęcia można rejestrować, gdy obraz jest powiększony, lecz nagrane
zdjęcie jest przeznaczone do wyświetlania w trybie pełnoekranowym.
• Po zrobieniu zdjęcia funkcja Powiększenie zostanie wyłączona.
112
Ustawianie ostrości
Bezpośrednie ostrzenie ręczne (DMF)
Po ustawieniu ostrości przy użyciu autofokusa można precyzyjnie
wyregulować ostrość (Bezpośrednie ostrzenie ręczne).
Pozwala ona szybko ustawić ostrość na obiekcie zamiast używać
ręcznego ustawiania ostrości od początku. Jest to wygodne, na
przykład podczas fotografowania w trybie makro.
1 Przycisk Fn t
(Tryb ostrości) t
(Ostrość
DMF)
2 Wcisnąć spust migawki do połowy, aby zablokować
ostrość.
3 Przekręcić pierścień nastawiania ostrości, aby
dokładnie nastawić ostrość, trzymając wciśnięty do
połowy spust migawki.
Funkcja bezpośredniego ostrzenia ręcznego w
obiektywie
Gdy obiektyw wyposażony jest w funkcję bezpośredniego ostrzenia
ręcznego, przy ustawieniu [Pojed. autofokus] lub [Autom. autofokus]
pierścieniem nastawiania ostrości można precyzyjnie regulować
ostrość już po jej zablokowaniu (na przykład model DT 16-50mm F2.8
SSM).
Sterowanie AF/MF
Można przełączać między trybem automatycznego i ręcznego
ustawiania ostrości bez zmiany kompozycji ujęcia w aparacie
(sterowanie AF/MF).
113
Ustawianie ostrości
Uwaga
• Niektóre obiektywy SAM nie są zgodne z funkcją bezpośredniego ostrzenia
ręcznego. Aby dowiedzieć się, czy posiadany obiektyw jest z nią zgodny,
należy sięgnąć do instrukcji obsługi posiadanego obiektywu.
Ustawianie ostrości
Nacisnąć przycisk AF/MF.
Przycisk AF/MF
W trybie automatycznego ustawiania
ostrości: Tryb ostrości zostanie
chwilowo zmieniony na tryb ręcznego
ustawiania ostrości. Nacisnąć i
przytrzymać przycisk AF/MF, aby
ustawić ostrość, obracając pierścień
Pierścień nastawiania ostrości
nastawiania ostrości.
W trybie ręcznego ustawiania ostrości:
Tryb ostrości zostanie chwilowo
zmieniony na tryb automatycznego
ustawiania ostrości, a ostrość zostanie
zablokowana.
• Wybrany tryb można zachować bez naciskania i przytrzymywania
przycisku AF/MF po ustawieniu opcji [Przycisk AF/MF] w Menu
ustawień własnych
(strona 194).
114
Regulowanie jasności obrazu
Kompensacja ekspozycji
Zwykle ekspozycja jest dobierana automatycznie (Ekspozycja
automatyczna).
Ekspozycję ustaloną automatycznie można skorygować korzystając z
funkcji kompensacji ekspozycji. Cały obraz można rozjaśnić,
przesuwając ekspozycję w kierunku symbolu +. Przesuwając
ekspozycję w kierunku symbolu – (Kompensacja ekspozycji), cały
obraz można przyciemnić.
1 Nacisnąć przycisk
.
2 Ustawić ekspozycję za
Przycisk
Wygląd ekranu LCD
pomocą sekcji b/B na
przycisku wielofunkcyjnym.
Skompensowana ekspozycja
Wygląd wizjera
Skompensowana ekspozycja
3 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
Techniki fotografowania
• Ustawić poziom kompensacji przez sprawdzenie zapisanego zdjęcia.
• Za pomocą funkcji bracketingu można wykonać wiele zdjęć
z ekspozycją przesuniętą w kierunku strony + lub – (strona 121).
115
Regulowanie jasności obrazu
W stronę + (powyżej): Rozjaśnia
obraz.
W stronę – (poniżej): Przyciemnia
obraz.
• W trybie wizjera ekspozycję można
kontrolować przy użyciu skali EV.
Kompensacja ekspozycji
Uwagi
• Tej opcji nie można ustawić w trybie ekspozycji Tryb auto lub Wybór sceny.
• W trybie ekspozycji M, ekspozycję można kompensować tylko przy
ustawieniu czułości ISO na [AUTO].
Kompensacja ekspozycji przednim lub tylnym pokrętłem
regulacyjnym
Ekspozycję można skompensować za pomocą przedniego lub tylnego
pokrętła regulacyjnego bez potrzeby naciskania przycisku .
Przycisk MENU t
5 t [Komp.eksp.pokr.] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwagi
• Po przypisaniu funkcji kompensacji ekspozycji do przedniego lub tylnego
pokrętła regulacyjnego, pierwotnie przypisaną funkcją można sterować za
pomocą drugiego pokrętła regulacyjnego.
• W trybie ekspozycji M i przy ustawieniu czułości ISO na [AUTO], opcja
[Komp.eksp.pokr.] jest nieprawidłowa.
Zmiana wpływu kompensacji ekspozycji
Istnieje możliwość ustawienia, czy ekspozycja ma być kompensowana
w zasięgu błysku lampy, czy tylko w przypadku światła zastanego.
Przycisk MENU t
5 t [Nast.komp.eksp.] t Wybór
właściwego ustawienia
116
Blokada AE
W przypadku fotografowania pod słońce lub przez okno, gdy
ekspozycja może zostać wybrana nieprawidłowo, należy skorzystać ze
światłomierza w miejscu, gdzie obiekt jest wystarczająco jasny, i przed
zrobieniem zdjęcia zablokować ekspozycję. Aby zmniejszyć jasność
obiektu należy skierować aparat na fragment, który jest jaśniejszy niż
obiekt i użyć pomiaru światła do zablokowania ekspozycji dla całego
obrazu. Aby zwiększyć jasność obiektu należy skierować aparat na
fragment, który jest ciemniejszy niż obiekt i użyć pomiaru światła do
zablokowania ekspozycji dla całego obrazu.
W tej części opisano sposób fotografowania rozjaśnionego obiektu
przy użyciu trybu (Punktowy).
1 Przycisk Fn t
(Tryb pomiaru) t
(Punktowy)
2 Ustawić ostrość na element, na którym
ma być zablokowana ekspozycja.
3 Nacisnąć przycisk AEL, aby
Przycisk AEL
Zostanie wyświetlony wskaźnik
(ikona blokady AE).
• Wartość ekspozycji oparta jest na
zablokowanej ekspozycji wewnątrz
koła pomiaru punktowego. Wartość
ta wyświetlana jest na skali EV.
4 Naciskając przycisk AEL, ustawić ostrość na obiekt
i zrobić jego zdjęcie.
• Jeżeli dalsze fotografowanie ma się odbywać przy tej samej wartości
ekspozycji, należy po zrobieniu zdjęcia nacisnąć i przytrzymać
przycisk AEL. Nastawienie zostanie anulowane po zwolnieniu
przycisku.
117
Regulowanie jasności obrazu
zablokować ekspozycję.
Tryb pomiaru
Przycisk Fn t
ustawienia
(Tryb pomiaru) t Wybór właściwego
(Wielopunktowy) W tym trybie obszar całkowity jest dzielony na wiele
podobszarów, a odpowiednia ekspozycja dla całego
ekranu jest obliczana na podstawie pomiaru oświetlenia
w każdym z tych podobszarów.
(Centraln.
ważony)
(Punktowy)
Podkreślając środkowy obszar ekranu, tryb ten mierzy
przeciętną jasność całego ekranu.
W tym trybie pomiar światła wykonywany jest tylko w
kołowej strefie pomiaru punktowego w środku obszaru.
Techniki fotografowania
• W przypadku zwykłych zdjęć należy korzystać z trybu pomiaru
[Wielopunktowy].
• Gdy w obszarze AF znajduje się silnie kontrastowy obiekt, należy
zmierzyć oświetlenie fotografowanego obiektu przy optymalnej
ekspozycji, używając funkcji pomiaru punktowego, i skorzystać z
funkcji fotografowania z blokadą AE (strona 117).
Uwaga
• W trybie ekspozycji Tryb auto lub Wybór sceny, albo w przypadku
korzystania z funkcji zoomu aparatu, opcja [Tryb pomiaru] jest na stałe
ustawiona na [Wielopunktowy] i nie można wybrać innych trybów.
118
Korzystanie z trybów pracy
Wybór trybu pracy
Można skorzystać z odpowiedniego trybu pracy, na przykład zdjęć
pojedynczych, zdjęć seryjnych lub bracketingu.
Przycisk
t Wybór
właściwego trybu
Przycisk
(Zdjęcia
pojedyncze) (119)
Jest to normalny tryb fotografowania.
(Zdjęcia
seryjne) (120)
Aparat rejestruje zdjęcia seryjnie.
(Samowyzw)
(120)
Użycie 10-sekundowego samowyzwalacza jest wygodne,
gdy osoba fotografująca chce być na zdjęciu, a wyzwalacz
2-sekundowy pomaga zredukować drgania aparatu.
(Bracket:
Seryjne) (121)
Wykonywana jest określona liczba zdjęć, każde przy
innym poziomie ekspozycji.
(Bracket
pojedynczy) (121)
Wykonywana jest określona liczba zdjęć jedno po
drugim, każde przy innym poziomie ekspozycji.
(Bracket
DRO) (123)
(Pilot) (123)
Można zrobić 3 zdjęcia z przesuniętą wartością
Optymalizatora D-Range.
Istnieje możliwość fotografowania z wykorzystaniem
przycisków SHUTTER lub 2SEC (wyzwolenie migawki
z 2-sekundowym opóźnieniem) na pilocie
bezprzewodowym RMT-DSLR1/RMT-DSLR2
(oddzielnie w sprzedaży) lub nagrywania filmów z
wykorzystaniem przycisku START/STOP (dostępnego
tylko w przypadku modelu RMT-DSLR2).
Wykonywanie zdjęć pojedynczych
Przycisk
(Tryb pracy) t
(Zdjęcia pojedyncze)
119
Korzystanie z trybów pracy
(Brack.ba W oparciu o wybrany balans bieli i temperaturę
l.bieli) (123)
barwową/filtr kolorowy rejestrowane są 3 zdjęcia z
przesunięciem balansu bieli.
Wybór trybu pracy
Uwaga
• Po ustawieniu trybu ekspozycji [Sporty] w Wyborze sceny nie można robić
pojedynczych zdjęć.
Zdjęcia seryjne
1 Przycisk
(Tryb pracy) t
(Zdjęcia seryjne) t
Wybór właściwej szybkości za pomocą b/B na
przycisku wielofunkcyjnym.
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
• Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki nagrywanie jest
kontynuowane.
Technika fotografowania
• Aby uruchomić szybsze zdjęcia seryjne, należy ustawić tryb Ciągły
Priorytet AE z zoomem cyfrowym (strona 81).
Uwagi
• Po wybraniu opcji
zostanie wyświetlony obraz zarejestrowany pomiędzy
klatkami.
• Zdjęć seryjnych nie można wykonywać w innych trybach Wybór sceny niż
[Sporty].
Samowyzw
1 Przycisk
(Tryb pracy) t
(Samowyzw) t
Wybór właściwego ustawienia za pomocą b/B na
przycisku wielofunkcyjnym.
• Liczba wyświetlana bezpośrednio przy symbolu
wybraną liczbę sekund.
120
oznacza aktualnie
Wybór trybu pracy
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
• Uaktywnienie samowyzwalacza jest sygnalizowane dźwiękiem
i lampką samowyzwalacza. Na krótko przed wykonaniem zdjęcia
częstotliwość migania lampki i sygnału dźwiękowego wzrasta.
Aby anulować samowyzwalacz
Nacisnąć przycisk
(Tryb pracy).
Bracket: Seryjne/Bracket pojedynczy
Ekspozycja podstawowa
Kierunek –
Kierunek +
Fotografowanie z bracketingiem umożliwia wykonanie kilku zdjęć,
każde z innym poziomem ekspozycji. Wystarczy określić odchylenie
od ekspozycji podstawowej (skok parametru) i aparat wykona 3 do 5
zdjęć automatycznie przesuwając poziom ekspozycji.
(Tryb pracy) t
(Bracket: Seryjne)
lub
(Bracket pojedynczy) t Wybór właściwego
skoku bracketingu i odpowiedniej liczby zdjęć za
pomocą b/B na przycisku wielofunkcyjnym
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
Ekspozycja bazowa jest nastawiona dla pierwszej klatki bracketingu.
• Przy wybranej opcji [Bracket: Seryjne] nacisnąć i przytrzymać spust
migawki do momentu zakończenia operacji rejestrowania zdjęć.
• Przy wybranej opcji [Bracket pojedynczy] naciskać spust migawki
przy każdym zdjęciu.
121
Korzystanie z trybów pracy
1 Przycisk
Wybór trybu pracy
Uwagi
• Po wybraniu trybu ekspozycji M i innego ustawienia czułości ISO niż [AUTO]
przesunięcie ekspozycji realizowane jest przez zmianę czasu otwarcia
migawki. Po ustawieniu czułości ISO na [AUTO], przesunięcie ekspozycji
realizowane jest przez zmianę czułości ISO.
• Po ustawieniu ekspozycji jest ona zmieniana na podstawie skompensowanej
wartości.
• Z bracketingu nie można korzystać w trybie ekspozycji Tryb auto, Rozległa
panorama, Ciągły Priorytet AE z zoomem cyfrowym lub Wybór sceny.
• Gdy uruchamiana jest lampa błyskowa, wybierany jest tryb bracketingu
błysku, w którym zmienia się natężenie błysku, nawet przy wybranej opcji
[Bracket: Seryjne]. Wymagane jest naciśnięcie spustu migawki przy każdym
zdjęciu.
Skala EV dla bracketingu
Bracketing światła
Bracketing błysku
zastanego*
3 ujęcia z krokiem 0,7
3 ujęcia z krokiem 0,3
Korekcja błysku -1,0
Kompensacja ekspozycji 0
Wizjer
Ekran LCD (gdy
funkcja [Przycisk
DISP (monitor)] jest
Pokazany w górnym
ustawiona na
rzędzie.
[Wizjer])
Pokazany w dolnym
rzędzie.
* Światło zastane: Każde światło oprócz światła lampy błyskowej,
które oświetla scenerię przez dłuższy czas, na przykład światło
naturalne, światło żarówki lub świetlówki.
• W przypadku bracketingu, na skali EV wyświetlana jest ta sama
liczba indeksów, co liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć.
• W momencie rozpoczęcia fotografowania z użyciem bracketingu
indeksy wskazujące już zarejestrowane zdjęcia zaczynają kolejno
znikać.
122
Wybór trybu pracy
Brack.bal.bieli
1 Przycisk
(Tryb pracy) t
(Brack.bal.bieli)
t Wybór właściwego ustawienia za pomocą b/B na
przycisku wielofunkcyjnym.
• Wybór ustawienia Lo powoduje przesunięcie balansu bieli o 10 MK–1*,
a wybór ustawienia Hi powoduje przesunięcie o 20 MK–1.
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
* MK–1: jednostka obrazująca jakość konwersji koloru w filtrach konwersyjnych
(taka sama wartość jak „mired”).
Bracket DRO
1 Przycisk
(Tryb pracy) t
(Bracket DRO)
t Wybór właściwego ustawienia za pomocą b/B na
przycisku wielofunkcyjnym.
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
Pilot
1 Przycisk
(Tryb pracy) t
(Pilot)
2 Ustawić ostrość na obiekcie, skierować nadajnik
pilota bezprzewodowego w stronę czujnika zdalnego
sterowania i wykonać zdjęcie.
123
Korzystanie z trybów pracy
• W przypadku opcji Lo zdjęcie będzie rejestrowane przy wartościach
DRO Lv1, Lv2 i Lv3, a w przypadku opcji Hi - przy wartościach DRO
Lv1, Lv3 i Lv5.
Wybór trybu pracy
Uwagi
• Z pilota bezprzewodowego RMT-DSLR1 (oddzielnie w sprzedaży) nie można
korzystać przy nagrywaniu filmów. Korzystać z pilota RMT-DSLR2
(oddzielnie w sprzedaży).
• Działanie przycisku START/STOP pilota RMT-DSLR2 można sprawdzić na
podstawie świecenia lampki samowyzwalacza na aparacie.
• Po ustawieniu w pozycji [Przycisk MOVIE] opcji [Tylko tryb Film], przycisk
START/STOP na pilocie będzie dostępny tylko po ustawieniu pokrętła trybu
pracy na Film (tylko w przypadku modelu RMT-DSLR2).
• Informacje na ten temat można znaleźć również w instrukcji obsługi pilota
bezprzewodowego.
124
Zaawansowane fotografowanie
Korzystanie z lampy błyskowej
(oddzielnie w sprzedaży)
Używając lampy błyskowej w ciemnym miejscu, można zrobić jasne
zdjęcia obiektów i zabezpieczyć się przed poruszeniem aparatu.
Fotografując pod słońce, można użyć lampy błyskowej do
rozświetlenia obiektu znajdującego się w cieniu.
Szczegółowe informacje na temat używania lampy błyskowej można
znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do lampy.
1 Ściągnąć nakładkę stopki i
zamocować lampę błyskową
(oddzielnie w sprzedaży).
• Wsunąć do oporu podstawę lampy w
stopkę multiinterfejsową w kierunku
wskazanym strzałką. Sprawdzić, czy
jest zablokowana.
• W przypadku korzystania z lampy
błyskowej zgodnej ze stopką
akcesoriów z automatyczną blokadą,
na aparacie należy dodatkowo
zamocować adapter stopki
(strona 25).
Zaawansowane fotografowanie
125
Korzystanie z lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży)
2 Włącz lampę błyskową i po
naładowaniu lampy wykonaj
zdjęcie.
Miga: Lampa błyskowa jest
ładowana.
Świeci się: Lampa błyskowa
została naładowana.
• Po wciśnięciu spustu migawki do
połowy przy słabym oświetleniu, w
trybie autofokusa może zostać
uruchomione wspomaganie AF
lampy błyskowej.
3 Przycisk Fn t
Wskaźnik
(Ładowanie lampy
błyskowej)
(Tryb błysku) t Wybór żądanego
ustawienia
• Dalsze informacje na temat dostępnych trybów lampy błyskowej w
poszczególnych trybach fotografowania można znaleźć na stronie 131.
Uwaga
• Obiektyw może zasłaniać światło lampy błyskowej i w dolnej części zdjęcia
może być widoczny cień. Zdjąć osłonę przeciwodblaskową.
(Lampa błys.
wył.)
(Auto błysk)
Błysk nie jest uruchamiany.
Błysk jest uruchamiany przy słabym oświetleniu lub w
przypadku fotografowania pod światło.
(Bł.wypełniający) Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
(Bł.
zamykający)
Błyska tuż przed zakończeniem ekspozycji przy
każdorazowym wyzwoleniu migawki.
(Bezprzewodowy) Zamiast mocować lampę na aparacie, można uzyskać
większy kontrast i efekt trójwymiarowej przestrzeni na
zdjęciu.
126
Korzystanie z lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży)
Techniki fotografowania
• Gdy używana jest lampa błyskowa, obiekt należy fotografować z
odległości co najmniej 1 m.
• Fotografując w pomieszczeniu lub w nocy, można użyć trybu
synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki, aby uzyskać
jaśniejszy obraz osób i tła.
• Błysk zamykający pozwala uzyskać naturalne zdjęcie śladu
poruszającego się obiektu, np. jadącego roweru lub idącej osoby.
• W przypadku korzystania z lampy błyskowej HVL-F60M/HVLF58AM/HVL-F43AM (oddzielnie w sprzedaży) można
fotografować z użyciem funkcji synchronizacji z krótkimi czasami
naświetlania przy dowolnym czasie otwarcia migawki. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z lampą
błyskową.
Bezprzewodowa lampa błyskowa
1 Ściągnąć nakładkę stopki i zamocować na aparacie
lampę błyskową HVL-F60M/HVL-F58AM/HVL-F43AM/
HVL-F20AM (strona 125).
2 Ustawić lampę błyskową w trybie „kontrolera
bezprzewodowego”.
3 Przycisk Fn t
(Tryb błysku) t
(Bezprzewodowy)
4 Umieścić lampę błyskową ustawioną w trybie pracy
bezprzewodowej z dala od aparatu.
127
Zaawansowane fotografowanie
• W przypadku mocowania lampy HVL-F58AM, HVL-F43AM lub
HVL-F20AM, należy pamiętać o wcześniejszym zainstalowaniu na
aparacie adaptera stopki (strona 25).
Korzystanie z lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży)
5 Aby wyzwolić błysk próbny, naciśnij przycisk AEL.
Uwaga
• W przypadku gdy inny fotograf używa w pobliżu bezprzewodowej lampy
błyskowej i jej światło uruchamia błysk w posiadanej lampie, należy zmienić
kanał lampy błyskowej. Informacje o zmianie kanału lampy błyskowej można
znaleźć w dołączonej do niej instrukcji obsługi.
Konfiguracja przycisku AEL
Jeżeli używana jest bezprzewodowa lampa błyskowa, wskazane jest
ustawienie opcji [Funkcja przyc. AEL] na [Blokada AEL] w menu
Ustawień własnych (strona 193).
Bezprzewodowa lampa błyskowa z regulacją natężenia
światła
Istnieje możliwość korzystania z bezprzewodowej lampy błyskowej z
regulacją natężenia światła w połączeniu z funkcją kilku błysków.
Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi dołączonej do
lampy błyskowej (HVL-F60M, HVL-F58AM, HVL-F43AM).
Synchronizacja z długimi czasami otwarcia
migawki
Tryb synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki pozwala
uzyskać wyraźny obraz obiektu pierwszoplanowego i tła. Jest to
przydatne podczas robienia zdjęć portretowych w nocy na ciemnym
tle.
128
Korzystanie z lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży)
Wykonać zdjęcie przy
wciśniętym przycisku SLOW
SYNC.
Na ekranie pojawi się podświetlona
ikona
sygnalizująca blokadę
ekspozycji.
Przycisk SLOW SYNC
Uwagi
• Tryb synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki będzie niedostępny z
poziomu przycisku SLOW SYNC po ustawieniu trybu ekspozycji S lub M.
• Tryb synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki będzie niedostępny z
poziomu przycisku SLOW SYNC po wybraniu innej funkcji niż AEL w
pozycji [Funkcja przyc. AEL]. Po wybraniu funkcji AEL w pozycji [Przycisk
ISO], [Przycisk AF/MF], [Przycisk Własne] lub [Przycisk Podgląd], tryb
synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki będzie dostępny z poziomu
tych przycisków.
Korzystanie z lampy błyskowej wyposażonej w
kabel synchronizacyjny
Gniazdo
(synchronizacja błysku)
• Gniazdo synchronizacyjne może być stosowane z lampami
błyskowymi posiadającymi kabel o dowolnej (ujemnej lub
dodatniej) polaryzacji środkowego styku.
129
Zaawansowane fotografowanie
Otworzyć osłonę gniazda
(synchronizacja błysku) i
podłączyć kabel.
Korzystanie z lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży)
Uwagi
• Wybrać tryb ręcznej ekspozycji (zalecane są inne ustawienia czułości ISO niż
AUTO) i ustawić czas otwarcia migawki na 1/250 sekundy. Jeżeli czas
otwarcia migawki zalecany na lampie błyskowej jest dłuższy, użyć zalecanego
lub dłuższego czasu otwarcia.
• Jeżeli nie można sprawdzić kompozycji ujęcia w warunkach słabego
oświetlenia, należy zmienić ustawienie [Wyśw. podgląd na żywo], aby obraz
był zawsze wyświetlany przy odpowiednim poziomie jasności (strona 95).
• Używać lampy błyskowej o napięciu synchronizacji błysku wynoszącym
maksymalnie 400 V.
• Przed podłączeniem kabla synchronizacyjnego do gniazda (synchronizacji
błysku), należy wyłączyć zasilanie podłączonej lampy. Jeśli zasilanie jest
włączone, lampa może błysnąć podczas podłączania kabla.
• Błysk zawsze będzie pełny. Nie można stosować korekcji błysku (strona 132).
• Nie zaleca się użycia automatycznego balansu bieli. Należy użyć własnego
balansu bieli, aby uzyskać dokładniejszy balans.
• Po podłączeniu kabla do gniazda (synchronizacji błysku) wskaźnik lampy
błyskowej nie jest wyświetlany.
130
Dostępne tryby błysku
Tryby błysku zależą od trybu rejestrowania obrazów i wybranych
funkcji.
W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem . –
oznacza, że danej funkcji nie można wybrać.
Niedostępne tryby błysku są wyświetlane na ekranie w kolorze
szarym.
Tryb
rejestrowa (Lampa
nia obrazu błys. wył.)
/
(73)
(Auto
błysk)
(Bł.
(Bł.wypełn
zamykający) (Bezprzew
iający)
odowy)
–
–
–
(75)
–
–
–
–
/
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(83)
–
–
(84)
–
–
(86)
–
–
(87)
–
–
–
Zaawansowane fotografowanie
–
–
–
(68,
167)
–
–
–
–
(81)
–
–
–
(78)
–
131
Korekcja błysku
Podczas fotografowania z lampą błyskową można wyregulować samo
natężenie błysku, bez zmiany kompensacji ekspozycji. Możliwa jest
tylko zmiana ekspozycji głównego obiektu, który znajduje się w
zasięgu błysku.
Przycisk Fn t (Korekcja błysku) t Wybór
właściwego ustawienia
W stronę +: zwiększa natężenie błysku.
W stronę –: zmniejsza natężenie błysku.
Uwagi
• Tej opcji nie można ustawić w trybie ekspozycji Tryb auto, Rozległa panorama
lub Wybór sceny.
• Z uwagi na ograniczony strumień światła, efekt mocniejszego błysku może nie
być zauważalny, jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej.
Jeżeli obiekt jest bardzo blisko, efekt słabszego błysku również może nie być
zauważalny.
Kompensacja ekspozycji i korekcja błysku
Kompensacja ekspozycji zmienia czas otwarcia migawki, przysłonę i czułość
ISO (gdy wybrane jest [AUTO]), aby dokonać kompensacji.
Korekcja błysku zmienia jedynie ilość światła emitowanego podczas błysku.
132
Reg.błysku
Przycisk MENU t
2 t [Reg.błysku] t Wybór
właściwego ustawienia
Błysk ADI
W tej metodzie natężenie błysku jest regulowane
z uwzględnieniem informacji o nastawionej ostrości
i danych o pomiarze światła uzyskanych na podstawie
przedbłysku. Ta metoda pozwala na dokładną korektę
błysku z praktycznie pomijalnym efektem odbicia od
obiektu.
Przedbłysk TTL
W tej metodzie natężenie błysku jest regulowane tylko
z uwzględnieniem danych o pomiarze światła
uzyskanych na podstawie przedbłysku. Ta metoda jest
wrażliwa na odbicia od obiektu.
ADI: Advanced Distance Integration (Zaawansowany pomiar światła
błysku)
TTL: Through the lens (Przez obiektyw)
• Przy wybranej metodzie [Błysk ADI] używanie obiektywu
wyposażonego w koder odległości może zapewnić dokładniejszą
korektę natężenia błysku dzięki informacjom o nastawionej
odległości.
133
Zaawansowane fotografowanie
Uwagi
• W przypadku gdy nie można ustalić odległości między obiektem a lampą
błyskową (fotografowanie z użyciem bezprzewodowej lampy błyskowej,
fotografowanie z użyciem oddzielnej lampy błyskowej uruchamianej za
pośrednictwem kabla, fotografowanie z użyciem dwupalnikowej lampy
błyskowej do zdjęć makro itp.), aparat automatycznie wybierze tryb
przedbłysku TTL.
• W następujących przypadkach należy wybrać tryb [Przedbłysk TTL],
ponieważ nie jest możliwe przeprowadzenie przez aparat korekcji błysku przy
użyciu metody ADI flash.
– Do lampy błyskowej HVL-F36AM jest przymocowana nasadka
rozpraszająca.
– Do fotografowania z lampą błyskową jest używany dyfuzor.
– Używany jest filtr wpływający na ekspozycję, taki jak filtr ND.
– Używana jest nasadkowa soczewka makro.
Reg.błysku
• Metoda ADI flash jest dostępna tylko w połączeniu z obiektywem
wyposażonym w koder odległości. Aby określić, czy obiektyw jest wyposażony
w koder odległości, należy zapoznać się z instrukcją załączoną do obiektywu.
• Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na Rozległa
panorama lub [Scena nocna]/[Z ręki o zmierzchu] w trybie Wybór sceny.
134
Blokada FEL
Przy zwykłym fotografowaniu z lampą błyskową, natężenie błysku
jest regulowane automatycznie w celu uzyskania optymalnej
ekspozycji. Wcześniej jednak można zablokować wybrane ustawienie
natężenia błysku.
FEL: Flash Exposure Level (Poziom ekspozycji z lampą)
1 W środku kadru umieścić
obiekt, w przypadku którego
ma być ustawiona blokada
FEL, i ustawić na nim
ostrość.
2 Nacisnąć przycisk własny,
Przycisk Własne
aby zablokować natężenie
błysku.
• Następuje uruchomienie błysku
wstępnego.
• Zostanie podświetlony wskaźnik
(blokada FEL).
3 Zmienić kompozycję ujęcia i
• W celu anulowania funkcji blokady
FEL wystarczy ponownie nacisnąć
przycisk własny.
Lampy błyskowe zgodne z funkcją blokady FEL
• Lampy HVL-F60M I HVL-F43AM można używać z przyczepianym
monitorem LCD, oddzielnie (sterowane za pośrednictwem kabla)
lub w trybie bezprzewodowym (kontroler/pilot).
135
Zaawansowane fotografowanie
zrobić zdjęcie obiektu.
Blokada FEL
• Lampy HVL-F58AM i HVL-F20AM można używać z
przyczepianym monitorem LCD lub oddzielnie (sterowane za
pośrednictwem kabla).
Uwagi
• Tej funkcji nie można ustawić bez zamocowanej lampy błyskowej.
• Przy próbie ustawienia lampy błyskowej niezgodnej z funkcją blokady FEL
pojawia się komunikat o błędzie.
• Po zablokowaniu zarówno AE jak i FEL pojawia się ikona
.
Zmiana funkcji przycisku własnego
Przycisk ten można skonfigurować pod kątem utrzymywania
zablokowanego poziomu, gdy przycisk jest wciśnięty ([Pamięć blokady
FEL]), lub przypisać do niego inną funkcję.
Przycisk MENU t
4 t [Przycisk Własne] t Wybór
właściwego ustawienia
136
Ustawienie ISO
Czułość na światło jest wyrażona liczbą ISO (Zalecany wskaźnik
ekspozycji). Im większa liczba, tym większa czułość.
1 Nacisnąć przycisk ISO, aby
Przycisk ISO
wyświetlić ekran ISO.
2 Wybrać właściwe ustawienie korzystając z sekcji v/V
na przycisku wielofunkcyjnym.
• Im większa liczba, tym wyższy poziom szumów.
• Aby wybrać opcję [Wieloklatk. red. szumów.], należy wyświetlić
ekran konfiguracji korzystając z sekcji B, po czym wybrać
odpowiednią wartość korzystając z sekcji v/V.
• Liczba ta zmienia się o 1/3 przyrostu, gdy używane jest tylne pokrętło
regulacyjne, podobnie jak w przypadku przycisku wielofunkcyjnego, i
o 1 wielkość przyrostu, gdy używane jest przednie pokrętło
regulacyjne.
Zmiana automatycznej regulacji zakresu w trybie
[AUTO]
Po wybraniu trybu [AUTO] należy nacisnąć B, wybrać [ISO AUTO
maksimum] lub [ISO AUTO minimum], a następnie wybrać właściwy
zakres.
137
Zaawansowane fotografowanie
Uwagi
• Dostępny zakres jasności obiektu (zakres dynamiczny) jest nieco węższy w
przypadku obszarów z czułością ISO poniżej 100.
• W trybie ekspozycji Tryb auto, Rozległa panorama lub Wybór sceny, czułość
ISO jest na stałe ustawiona na [AUTO] i nie można wybrać innych wartości
ISO.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji P/A/S/M i czułości ISO na [AUTO],
ustawienie ISO jest automatycznie dobierane z przedziału ISO 100 i ISO 6400.
Ustawienie ISO
Wieloklatkowa redukcja szumów
Aparat automatycznie wykonuje szereg zdjęć seryjnych, nakłada je,
redukuje szumy i rejestruje 1 zdjęcie. W trybie wieloklatkowej
redukcji szumów można wybierać większe liczby ISO niż maksymalna
czułość ISO.
Rejestrowane jest 1 zdjęcie wynikowe.
1 Nacisnąć przycisk ISO, aby
Przycisk ISO
wyświetlić ekran ISO.
2 Wybrać
(Wieloklatk. red. szumów.) za pomocą v/V
na przycisku wielofunkcyjnym.
Uwagi
• Z funkcji tej nie można korzystać przy ustawieniu opcji [Jakość] na [RAW]
lub [RAW & JPEG].
• Nie można korzystać z lampy błyskowej, optymalizatora D-Range i z funkcji
[Auto HDR].
138
Automatyczna kompensacja
jasności i kontrastu (D-Range)
Przycisk Fn t
ustawienia
(WYŁ.)
(Opt. DRange)
(Auto HDR)
(DRO/Auto HDR) t Wybór żądanego
Wyłączenie funkcji DRO/Auto HDR.
Przez podział obrazu na małe obszary aparat analizuje
kontrast świateł i cieni między obiektem i tłem, tworząc
obraz o optymalnej jasności i gradacji.
Wykonywane są 3 zdjęcia przy różnych ekspozycjach, po
czym na prawidłowo doświetlone zdjęcie nakładany jest
jasny obszar niedoświetlonego zdjęcia i ciemny obszar
prześwietlonego zdjęcia, dzięki czemu powstaje obraz z
bogatą gradacją.
Rejestrowane są 2 zdjęcia: zdjęcie z właściwą ekspozycją
i zdjęcie uzyskane w wyniku nałożenia obrazów.
Opt. D-Range
1 Przycisk Fn t
(DRO/Auto HDR) t
(Opt. D-
Range)
2 Wybrać optymalny poziom, używając sekcji b/B na
(Optymalizator Automatyczna korekta jasności.
D-Range:
Automat.)
(Poziom)*
Przeprowadzana jest optymalizacja zarejestrowanego
zdjęcia w każdym obszarze obrazu. Należy wybrać
optymalny poziom pomiędzy ustawieniem Lv1 (mała) a
ustawieniem Lv5 (duża).
* Wyświetlana wartość Lv_ ze wskaźnikiem
parametru.
to aktualnie wybrany skok
139
Zaawansowane fotografowanie
przycisku wielofunkcyjnym.
Automatyczna kompensacja jasności i kontrastu (D-Range)
Uwagi
• Przy trybie ekspozycji Rozległa panorama lub w przypadku korzystania z opcji
[Wieloklatk. red. szumów.] lub [Efekt wizualny] na stałe ustawiona jest opcja
[WYŁ.].
• Po ustawieniu programu [Zachód słońca], [Scena nocna], [Nocny portret] lub
[Z ręki o zmierzchu] w trybie Wybór sceny, ustawienie to ma zawsze wartość
[WYŁ.]. W przypadku dowolnego innego programu trybu Wybór sceny
ustawienie to ma zawsze wartość [Automatyczne].
• Podczas fotografowania z funkcją optymalizatora D-Range na zdjęciu mogą
być widoczne szumy. Po sprawdzeniu zarejestrowanego zdjęcia należy wybrać
właściwy poziom, szczególnie gdy efekt ma być wzmocniony.
Auto HDR
1 Przycisk Fn t
(DRO/Auto HDR) t
(Auto HDR)
2 Wybrać optymalny poziom, używając sekcji b/B na
przycisku wielofunkcyjnym.
(Auto HDR:
Różnica ekspoz.
aut.)
Automatyczna korekta różnicy ekspozycji.
(Exposure
Ustawianie różnicy ekspozycji w oparciu o kontrast
Difference Level)* obiektu. Należy wybrać optymalny poziom pomiędzy
ustawieniem 1,0Ev (mała) a ustawieniem 6,0Ev (duża).
Przykład: Po wybraniu ustawienia 2,0Ev nałożone
zostaną 3 zdjęcia: zdjęcie z ekspozycją –1,0Ev, zdjęcie z
właściwą ekspozycją i zdjęcie z ekspozycją +1,0Ev.
* Wyświetlana wartość _Ev ze wskaźnikiem
parametru.
to aktualnie wybrany skok
Technika fotografowania
• Ze względu na fakt, że migawka jest wyzwalana 3-krotnie przy
1 zdjęciu, należy przestrzegać następujących zasad:
– Używać tej funkcji, gdy obiekt nie porusza się i nie miga.
– Nie zmieniać kompozycji ujęcia.
140
Automatyczna kompensacja jasności i kontrastu (D-Range)
Uwagi
• Z funkcji tej nie można korzystać w przypadku zdjęć w formacie RAW.
• W trybie ekspozycji Tryb auto, Rozległa panorama, Ciągły Priorytet AE z
zoomem cyfrowym lub Wybór sceny, albo po wybraniu opcji [Wieloklatk. red.
szumów.] nie można wybrać ustawienia [Auto HDR].
• Nie można przystąpić do robienia kolejnego zdjęcia, dopóki proces
przechwytywania obrazu poprzedniego zdjęcia nie dobiegnie końca.
• Przy pewnej różnicy w luminancji obiektu i w niektórych warunkach
fotografowania można nie uzyskać pożądanego efektu.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, funkcja ta ma niewielki wpływ.
• Przy słabym kontraście danego ujęcia albo w przypadku drgań aparatu lub
rozmycia obiektu, uzyskane zdjęcia HDR mogą być gorszej jakości. W
przypadku wykrycia problemu przez aparat, na zarejestrowanym zdjęciu
wyświetlany jest symbol
sygnalizujący wspomnianą sytuację. W razie
potrzeby należy ponownie wykonać zdjęcie, zwracając uwagę na kontrast lub
rozmycie.
Zaawansowane fotografowanie
141
Ustawianie obróbki obrazu
Efekt wizualny
W celu uzyskania lepszej i bardziej artystycznej ekspresji wystarczy
wybrać właściwy filtr efektowy.
Przycisk Fn t
ustawienia
(Efekt wizualny) t Wybór żądanego
• Po wybraniu trybu z opcją precyzyjnej regulacji, należy wybrać
właściwe ustawienie korzystając z sekcji b/B przycisku
wielofunkcyjnego.
(WYŁ.)
(Aparat
zabawka)
(Kolor pop)
(Posteryzacja)
Wyłączenie funkcji Efekt wizualny.
Uzyskiwanie wrażenia zdjęcia z aparatu zabawki z
ciemniejszymi narożnikami i wyrazistymi barwami. Za
pomocą b/B można wybrać tonację kolorów.
Uzyskiwanie żywych barw dzięki uwydatnieniu odcieni
kolorów.
Tworzenie obrazu o silnym kontraście i abstrakcyjnym
wyglądzie dzięki mocnemu uwydatnieniu kolorów
podstawowych albo zastosowaniu trybu czarno-białego.
Kolory podstawowe albo tryb czarno-biały można
wybrać za pomocą b/B.
(Zdjęcie retro) Uzyskiwanie wrażenia starego zdjęcia dzięki
zastosowaniu odcieni sepii i przygaszonego kontrastu.
(High-key:
Miękki)
Uzyskiwanie obrazu o określonej atmosferze: jaskrawy,
przezroczysty, eteryczny, delikatny, miękki.
Tworzenie obrazu z zachowanym 1 określonym kolorem
(Kolor częściowy) i pozostałymi barwami przekształconymi w czerń i biel.
Kolor można wybrać za pomocą b/B.
(Cz.-b. duży
kontrast)
Tworzenie obrazu o silnym kontraście w trybie czarnobiałym.
(Miękka
ostrość)
Tworzenie obrazu z efektem wypełnienia miękkim
światłem. Intensywność tego efektu można ustawić za
pomocą b/B.
142
Ustawianie obróbki obrazu
(Malowidło
HDR)
Tworzenie wrażenia pracy malarskiej poprzez
uwydatnienie kolorów i szczegółów. Migawka w aparacie
jest wyzwalana 3 razy. Za pomocą b/B można wybrać
intensywność efektu.
(Cz-b o
bogatej grad.)
Tworzenie obrazu w trybie czarno-białym z bogatą
gradacją i wiernym oddaniem szczegółów. Migawka w
aparacie jest wyzwalana 3 razy.
(Miniatura)
Tworzenie obrazu z żywym uwydatnieniem obiektu i
znaczącym rozmyciem tła. Ten efekt często występuje na
ujęciach miniaturowych modeli. Obszar z ostrością
można wybrać za pomocą b/B. W pozostałych obszarach
ostrość ulega w znacznym stopniu zmniejszeniu.
Strefa twórcza
Istnieje możliwość wyboru jednego spośród 13 stylów do obróbki
obrazu, jak również regulacji kontrastu, nasycenia i ostrości w
przypadku poszczególnych Stref twórczych.
Można również regulować ekspozycję (czas otwarcia migawki i
przysłonę), w odróżnieniu do trybu Wybór sceny, w którym
ekspozycja jest dobierana w aparacie.
143
Zaawansowane fotografowanie
Uwagi
• Gdy wykorzystywana jest inna funkcja zoomu niż zoom optyczny, niedostępne
są efekty [Aparat zabawka] i [Miniatura].
• W przypadku niektórych obiektów lub w pewnych warunkach fotografowania,
po wybraniu opcji [Kolor częściowy] wybrana kolorystyka obrazów może nie
zostać zachowana.
• W trybie ekspozycji Tryb auto, Rozległa panorama, Ciągły Priorytet AE z
zoomem cyfrowym lub przy ustawieniu [RAW] lub [RAW & JPEG] w pozycji
[Jakość] nie można korzystać z Efektu wizualnego.
• Po wybraniu stylu [Malowidło HDR], [Miniatura], [Cz-b o bogatej grad.] lub
[Miękka ostrość] nie można sprawdzić efektu przed zrobieniem zdjęcia. Nie
można także ustawić trybu pracy.
• Przy słabym kontraście danego ujęcia albo w przypadku znacznych drgań
aparatu lub rozmycia obiektu w przypadku stylu [Malowidło HDR] lub [Cz-b
o bogatej grad.], uzyskane zdjęcia HDR mogą być gorszej jakości. W
przypadku wykrycia takich warunków przez aparat, na zarejestrowanych
zdjęciach pojawi się symbol
sygnalizujący wspomnianą sytuację. W razie
potrzeby należy ponownie wykonać zdjęcie, zmieniając kompozycję ujęcia lub
zwracając uwagę na rozmycie.
Ustawianie obróbki obrazu
1 Przycisk Fn t
(Strefa
twórcza)
• Wyświetlanych jest 13 Stref
twórczych i 6 ramek stylu (podobnie
jak w przypadku
, numer
wyświetlany jest z lewej strony
ikony). Można zarejestrować własne
poprawki w ramce stylu.
Strefa twórcza/ramka stylu
2 Wybrać właściwą Strefę
twórczą lub ramkę stylu za
pomocą v/V na przycisku
wielofunkcyjnym.
• W przypadku wyboru ramki stylu,
należy przesunąć kursor w prawo za
pomocą B, a następnie wybrać
odpowiednią Strefę twórczą.
• Korzystając z ramki stylu, można
przywołać ustawienia stylu, które
zostały zarejestrowane przy
precyzyjnie kontrolowanych
ustawieniach.
3 Gdy zachodzi potrzeba
zmiany parametrów
(Kontrast), (Nasycenie) lub
(Ostrość), najpierw należy
wybrać właściwy parametr
korzystając z przycisków b/
B, a następnie zmienić jego
ustawienie korzystając z
przycisków v/V.
144
Widoczne tylko po wybraniu
ramki stylu.
Ustawianie obróbki obrazu
(Standard)
Do fotografowania różnych scenerii z bogatą gradacją
i w pięknych kolorach.
(Intensywny)
Nasycenie i kontrast zostają podkreślone dla uchwycenia
pięknych obrazów kolorowych scen i obiektów, takich
jak kwiaty, wiosenna zieleń, błękit nieba lub widok
oceanu.
(Neutralny)
Nasycenie i ostrość zostają zmniejszone, aby
fotografować stonowane obrazy. Odpowiedni również
do robienia zdjęć obrazów, które mają być zmieniane
komputerowo.
(Czysty)
Do fotografowania przejrzystych obrazów w jasnych
miejscach, odpowiedni do uchwycenia promieni.
(Głęboki)
Do fotografowania obrazów o głębokich i wyrazistych
kolorach, dla uchwycenia mocnego charakteru obiektu.
(Pastelowy)
Do fotografowania obrazów o jasnych i prostych
kolorach, dla uchwycenia orzeźwiająco lekkiego
otoczenia.
(Portret)
Do fotografowania stonowanego koloru skóry, idealnie
nadaje się do robienia zdjęć portretowych.
(Krajobraz)
Nasycenie, kontrast i ostrość zostają podkreślone,
aby uchwycić intensywną i rześką scenerię. Dalekie
krajobrazy są również lepiej widoczne.
(Zachód
słońca)
Do fotografowania pięknej czerwieni
zachodzącego słońca.
(Scena nocna) Zmniejszony kontrast dla fotografowania obrazów nocą,
które będą bliższe rzeczywistemu widokowi.
Do fotografowania scen jesiennych, z intensywnym
podkreśleniem czerwieni i żółci kolorowych liści.
(Czerń i biel)
Do fotografowania obrazów czarno-białych.
(Sepia)
Do fotografowania obrazów w sepii.
Zaawansowane fotografowanie
(Jesien.liście)
145
Ustawianie obróbki obrazu
W przypadku poszczególnych ramek stylu można regulować
(Kontrast), (Nasycenie) i
(Ostrość).
(Kontrast)
Im wyższa wartość zostanie wybrana, tym bardziej
zostanie zaakcentowana różnica między obszarami
świateł i cieni, co będzie miało wpływ na zdjęcie.
(Nasycenie)
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać żywsze kolory.
W przypadku niższej wartości kolory na zdjęciu są
przygaszone i blade.
(Ostrość)
Służy do regulacji wyostrzania. Wybór wyższej wartości
powoduje uwydatnienie konturów, a wybór niższej
wartości ich złagodzenie.
Uwagi
• W trybie ekspozycji Tryb auto lub Wybór sceny, albo w trybie Efekt wizualny,
funkcja [Strefa twórcza] jest na stałe ustawiona na [Standard] i nie można
wybrać innych ustawień.
• Wybór ustawienia [Czerń i biel] lub [Sepia] uniemożliwia regulację nasycenia.
146
Regulacja tonacji kolorów
(Balans bieli)
Tonacja kolorów zmienia się w zależności od charakterystyki źródła
światła. W poniższej tabeli pokazano, w jaki sposób tonacja kolorów
zmienia się przy różnych źródłach światła w porównaniu z obiektem,
który jest biały w świetle słonecznym.
Pogoda/
oświetlenie
Charakteryst
yka światła
Światło
dzienne
Pochmurnie
Świetlówki
Żarówki
Białe
Sinawe
O zielonym
odcieniu
Czerwonawe
Tej funkcji należy używać, gdy tonacja kolorów jest różna od
oczekiwanej lub kiedy ma być zmieniona w celu zmiany wyrazu
zdjęcia.
Uwagi
• W trybie ekspozycji Tryb auto lub Wybór sceny, opcja [Balans bieli] jest na
stałe ustawiona na [Aut.bal.bieli] i nie można wybrać innych trybów.
• Jeżeli jedynym źródłem światła jest lampa rtęciowa lub sodowa, uzyskanie
przez aparat prawidłowego balansu bieli nie jest możliwe z powodu
charakterystyki źródła światła. W takich przypadkach należy użyć
lampy błyskowej.
Przycisk WB
147
Zaawansowane fotografowanie
Przycisk WB t Wybór
właściwego ustawienia
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli)
AWB
(Aut.bal.bieli)
Aparat automatycznie wykrywa źródło światła i ustawia
tonację kolorów.
(Światło
dzienne)
Po wybraniu opcji dopasowania do określonego źródła
światła, tonacja kolorów będzie dobierana do źródła
światła (zdefiniowany balans bieli).
(W cieniu)
(Pochmurnie)
(Żarówka)
(Świetl.:
Ciepła biała)
• Po naciśnięciu B na przycisku wielofunkcyjnym
pojawi się ekran precyzyjnej regulacji
umożliwiający, w razie potrzeby, zmianę tonacji
kolorów za pomocą v/V/b/B (strona 148).
(Świetl.:
Zimna biała)
(Świetl.:
Dzien. biała)
(Świetl.:
Świat. dzien.)
(Lampa błysk.)
Technika fotografowania
• Jeżeli nie można uzyskać żądanego koloru przy wybranej opcji,
należy użyć funkcji bracketingu balansu bieli (strona 123).
Tmp. kol./Filtr
Istnieje możliwość wyboru właściwej temperatury barwowej i
przeprowadzenia precyzyjnej regulacji przez połączenie temperatury
barwowej z filtrem barwnym.
1 Przycisk WB t
(Tmp.
kol./Filtr) t B na przycisku
wielofunkcyjnym
148
Przycisk WB
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli)
2 Ustawić temperaturę barwową za pomocą sekcji v/V.
3 Nacisnąć B, aby wyświetlić
ekran precyzyjnej regulacji, i
przeprowadzić kompensację
koloru zgodnie z własnymi
preferencjami za pomocą v/
V/b/B.
Temperatura barwowa: Precyzyjna
regulacja koloru w kierunku barwy B
(niebieskiej) za pomocą b, a w
kierunku barwy A (bursztynowej) za
pomocą B.
Filtr kolorowy: Precyzyjna regulacja
koloru w kierunku barwy G (zielonej)
za pomocą v, a w kierunku barwy M
(magenta) za pomocą V.
Uwaga
• Ponieważ mierniki koloru są przeznaczona dla aparatów na filmy, wartości
różnią się dla świetlówek/lamp sodowych/lamp rtęciowych. Zalecane jest
ustawienie własnego balansu bieli lub wykonanie zdjęcia próbnego.
1 Przycisk WB t [
SET] t
Nacisnąć środkową sekcję
przycisku wielofunkcyjnego
Przycisk WB
149
Zaawansowane fotografowanie
Własny balans bieli
Dla scenerii, w której światło zastane pochodzi z różnych źródeł,
zalecane jest użycie własnego balansu bieli, aby dokładnie odtworzyć
biel. Maksymalnie można zarejestrować 3 ustawienia.
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli)
2 Trzymać aparat w taki sposób, aby biały obszar
całkowicie wypełnił znajdujący się w środku obszar
AF, a następnie nacisnąć spust migawki.
Migawka kliknie i zostaną wyświetlone skalibrowane wartości
(temperatura barwowa i filtr kolorowy).
3 Wybrać numer w rejestrze za pomocą b/B na
przycisku wielofunkcyjnym, a następnie nacisnąć
środkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
Na monitorze ponownie zostaną wyświetlone informacje dotyczące
zapisywania, a zapamiętany własny balans bieli zostanie zachowany.
• Własne ustawienie balansu bieli zarejestrowane podczas tej operacji
będzie obowiązywać aż do zapisania nowego ustawienia.
Uwaga
• W przypadku fotografowania obiektu znajdującego się bardzo blisko z
użyciem lampy błyskowej lub jaskrawego obiektu w ramce, komunikat „Błąd
własnego balansu bieli” sygnalizuje, że dana wartość znajduje się poza
oczekiwanym zakresem.) Jeśli ta wartość zostanie zarejestrowana, przy
wyświetleniu informacji o nagrywaniu wskaźnik
zmieni kolor na żółty.
Można w tym momencie wykonać zdjęcie, ale wskazane jest ponowne
ustawienie balansu bieli, aby uzyskać jego dokładniejszą wartość.
Przywoływanie ustawienia niestandardowego balansu
bieli
Przycisk WB t Wybór właściwego numeru w rejestrze
• Nacisnąć B na przycisku wielofunkcyjnym, aby wyświetlić ekran
precyzyjnej regulacji, i przeprowadzić kompensację koloru zgodnie
z własnymi upodobaniami.
Uwaga
• Jeżeli podczas wciśnięcia spustu migawki używana jest lampa błyskowa,
własny balans bieli zostanie zarejestrowany z uwzględnieniem błysku lampy.
Podczas późniejszego fotografowania należy używać lampy błyskowej.
150
Ustawianie rozmiaru obrazu
Rozm. Obrazu
Przycisk MENU t
1 t [Rozm. Obrazu] t Wybór
właściwego rozmiaru
[Format obrazu]: [3:2]
Wskazówki dotyczące
wykorzystania
Rozmiar obrazu
L:24M
6000 × 4000 pikseli
Do rejestrowania obrazu
najwyższej jakości
M:10M
3936 × 2624 pikseli
W przypadku odbitek
maksymalnie w formacie A3+
S:4.6M
2640 × 1760 pikseli
W przypadku odbitek
maksymalnie w formacie A5
[Format obrazu]: [16:9]
Wskazówki dotyczące
wykorzystania
Rozmiar obrazu
L:20M
6000 × 3376 pikseli
M:8.7M
3936 × 2216 pikseli
S:3.9M
2640 × 1488 pikseli
Do odtwarzania na
telewizorach wysokiej
rozdzielczości
[Format obrazu]: [3:2]
[Format obrazu]: [16:9]
L
L:10M
3936 × 2624 pikseli
L:8.7M
3936 × 2216 pikseli
M
M:4.6M
2640 × 1760 pikseli
M:3.9M
2640 × 1488 pikseli
S
S:2.0M
1728 × 1152 pikseli
S:1.7M
1728 × 976 pikseli
Uwagi
• W przypadku wyboru zdjęcia w formacie RAW z ustawieniem [Jakość],
rozmiar zdjęcia RAW odpowiada ustawieniu L. Ten rozmiar nie jest
wyświetlany na wyświetlaczu.
• W przypadku zamocowanego obiektywu DT, automatycznie wybierany jest
rozmiar obrazu wykorzystywany przy formacie APS-C.
• Obrazów zarejestrowanych przy ustawieniu [S:2.0M] w pozycji [Rozm.
Obrazu] w trybie fotografowania w formacie APS-C nie można powiększać.
151
Zaawansowane fotografowanie
[Rejestrow. w APS-C]: [WŁ.]
Ustawianie rozmiaru obrazu
Panorama: Rozmiar
Istnieje możliwość ustawienia rozmiaru obrazów panoramicznych.
Rozmiar obrazu zależy od ustawienia kierunku fotografowania
(strona 81).
Przycisk MENU t
1 t [Panorama: Rozmiar] t
Wybór właściwego rozmiaru
Standardowy
Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W górę]
[W dół]: 3872 × 2160
Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W prawo]
[W lewo]: 8192 × 1856
Szeroki
Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W górę]
[W dół]: 5536 × 2160
Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W prawo]
[W lewo]: 12416 × 1856
152
Ustawianie formatu i jakości
obrazu
Format obrazu
Przycisk MENU t
1 t [Format obrazu] t Wybór
właściwego formatu
3:2
Format zwykły.
16:9
Format HDTV.
Uwaga
• Tej opcji nie można wybrać po ustawieniu trybu ekspozycji Rozległa
panorama.
Jakość
Przycisk MENU t
1 t [Jakość] t Wybór
właściwego ustawienia
(RAW)
(Bardzo
wysoka)
(Wysoka)
(Standard)
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie
kompresji RAW) + JPEG
Obraz RAW i obraz JPEG są tworzone w tym samym
czasie. Jest to wygodne, gdy potrzebne są 2 pliki obrazu:
plik JPEG do oglądania i plik RAW do edycji.
Format pliku: JPEG
Obraz zostaje skompresowany do formatu JPEG
podczas nagrywania. Współczynnik kompresji rośnie, a
rozmiar pliku zmniejsza się w poniższej kolejności:
[Bardzo wysoka], [Wysoka] i [Standard].
Uwaga
• Tej opcji nie można wybrać po ustawieniu trybu ekspozycji Rozległa
panorama.
153
Zaawansowane fotografowanie
(RAW &
JPEG)
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie
kompresji RAW.)
W tym formacie nie jest wykonywane żadne
przetwarzanie cyfrowe zdjęć. Format ten wybiera się,
aby dokonać obróbki obrazów na komputerze w celach
profesjonalnych.
• Rozmiar obrazu jest ustawiony na maksymalny.
Rozmiar obrazu nie jest wyświetlany na wyświetlaczu.
Ustawianie formatu i jakości obrazu
Obrazy RAW
• Do otwarcia obrazu RAW nagranego tym aparatem potrzebny jest program
„Image Data Converter” znajdujący się na dysku CD-ROM (w zestawie). Za
pomocą tego programu można otworzyć obraz RAW i poddać go konwersji
do zwykłego formatu, takiego jak JPEG lub TIFF, a balans bieli, nasycenie
kolorów, kontrast itp. można wyregulować.
– Obrazu w formacie RAW nie można drukować przy użyciu drukarki
obsługującej system druku DPOF.
– Funkcji [Auto HDR] lub [Efekt wizualny] nie można ustawić w przypadku
zdjęć w formacie RAW.
• Obrazy RAW zarejestrowane opisywanym aparatem mają rozdzielczość 14
bitów na 1 piksel. Jest ona jednak ograniczona do 12 bitów w następujących
sytuacjach:
– Red.sz.dł.naśw.
– Fotografowanie w trybie BULB
– Zdjęcia seryjne (w tym zdjęcia wielokrotne, na przykład zdjęcia seryjne w
trybie Lepsza automatyka)
154
Wykrywanie twarzy
Aparat wykrywa twarze, ustawia ostrość i ekspozycję, przeprowadza
obróbkę obrazu i dobiera ustawienia lampy błyskowej.
Przycisk Fn t (Uśmiech/Wykr. tw.) t Wybór
żądanego ustawienia
(Wykrywanie
twarzy WYŁ.)
Wyłączenie Wykrywania twarzy.
(Wykrywanie
twarzy Wł.
(rejestr. twarzy))
Włączenie funkcji Wykrywanie twarzy i ustawienie
priorytetu dla twarzy zarejestrowanych poleceniem
[Rejestracja twarzy] (strona 156).
(Wykrywanie
twarzy WŁ.)
Włączenie Wykrywania twarzy ale bez priorytetu
rozpoznanych twarzy.
(Zdj. z
uśmiechem)
Automatyczne wykrywanie uśmiechu i wykonywanie
zdjęcia.
Ramka Wykrywanie twarzy
• Jeżeli twarz znajduje się poza obszarem AF dostępnym po
naciśnięciu spustu migawki do połowy, obszar AF wykorzystywany
przy ustawianiu ostrości zmienia kolor na zielony.
• W przypadku wykrycia kilku twarzy przez aparat, automatycznie
dokonywany jest wybór priorytetowej twarzy i pojedyncza ramka
Wykrywanie twarzy zmienia kolor na biały. Wokół twarzy
zarejestrowanej przy użyciu funkcji [Rejestracja twarzy] pojawia się
ramka w kolorze magenta.
155
Zaawansowane fotografowanie
W trakcie przeprowadzanej procedury
wykrywania twarzy w aparacie
pojawia się szara ramka Wykrywanie
twarzy. Gdy aparat może uruchomić
autofokusa, ramki Wykrywanie
twarzy zmieniają kolor na biały. Po
Ramki Wykrywanie
naciśnięciu spustu migawki do połowy
twarzy (szare)
ramki Wykrywanie twarzy zmieniają
Ramki Wykrywanie twarzy (białe)
kolor na zielony.
Wykrywanie twarzy
Technika fotografowania
• Kadr należy skomponować w taki sposób, aby ramka Wykrywanie
twarzy pokryła się z obszarem AF.
Uwagi
• W przypadku trybu ekspozycji Rozległa Panorama lub Ciągły Priorytet AE z
zoomem cyfrowym nie można korzystać z funkcji Wykrywanie twarzy.
• Można wykryć maksymalnie 8 twarzy.
• Przy pewnych warunkach fotografowania aparat może nie wykryć żadnej
twarzy lub też wykryć inny obiekt.
Rejestracja twarzy
Aparat wykrywa twarze z wcześniej zarejestrowanymi informacjami.
1 Przycisk MENU t
6 t [Rejestracja twarzy] t
[Nowa rejestracja]
2 Wyrównać ramkę pomocniczą względem twarzy,
która ma być zarejestrowana, i nacisnąć spust
migawki.
3 Wybrać [Enter] za pomocą v na przycisku
wielofunkcyjnym i nacisnąć środek przycisku
wielofunkcyjnego.
• Można zarejestrować maksymalnie 8 twarzy.
• Twarz należy fotografować od przodu w dobrze oświetlonym miejscu.
Twarz zasłonięta kapeluszem, maską, okularami przeciwsłonecznymi
itp. może nie zostać prawidłowo zarejestrowana.
Zmiana priorytetu wcześniej zarejestrowanych twarzy
W przypadku zarejestrowania kilku twarzy, automatycznie ustalany
jest ich priorytet zgodnie z kolejnością ich rejestrowania. Istnieje
możliwość zmiany tego priorytetu.
156
Wykrywanie twarzy
Przycisk MENU t
6 t [Rejestracja twarzy] t [Zmiana
kolejności] t Wybór twarzy do zmiany priorytetu i jego
poziomu
Usuwanie zarejestrowanej twarzy
Zarejestrowaną twarz można usunąć.
Przycisk MENU t
6 t [Rejestracja twarzy] t [Kasuj] t
Wybór twarzy do usunięcia
• Polecenie [Usuń wszyst] umożliwia jednoczesne usunięcie
wszystkich zarejestrowanych twarzy.
Uwagi
• Nawet wybór polecenia [Kasuj] nie spowoduje usunięcia informacji o
zarejestrowanych twarzach z aparatu. Aby usunąć również te dane z aparatu,
należy wybrać polecenie [Usuń wszyst].
• Zarejestrowana twarz nie zostanie usunięta nawet w przypadku użycia
polecenia [Inicjalizuj].
Autom. kadr. portr.
157
Zaawansowane fotografowanie
Po wykryciu twarzy przez aparat i zarejestrowaniu jej obrazu,
przechwycony obraz zostanie automatycznie przycięty, aby pasował
do kompozycji. Zapisywany jest zarówno obraz oryginalny jak i
przycięty.
Przycięty obraz jest zapisywany w tym samym rozmiarze co obraz
oryginalny.
• Wskaźnik
zmienia kolor na zielony, gdy funkcja przycinania jest
dostępna w trybie Live View.
• Ramka przedstawiająca przycięty obszar jest pokazywana na
ekranie autopodglądu po zrobieniu zdjęcia.
Wykrywanie twarzy
Przycisk Fn t
(Autom. kadr. portr.) t Wybór właściwego
ustawienia
Ustawienie domyślne to [WYŁ.].
Uwagi
• Z funkcji Autom. kadr. portr. nie można korzystać, gdy tryb ekspozycji jest
ustawiony na Rozległa panorama lub Ciągły Priorytet AE z zoomem
cyfrowym, Film, albo na [Z ręki o zmierzchu], [Sporty] w trybie Wybór sceny.
• W pewnych warunkach fotografowania przycięty obraz może być daleki od
najlepszej możliwej kompozycji.
• Z funkcji tej nie można korzystać przy ustawieniu opcji [Jakość] na [RAW]
lub [RAW & JPEG].
• Z opcji tej nie można korzystać przy następujących funkcjach: zdjęcia seryjne,
bracketing seryjny, [Wieloklatk. red. szumów.], [Auto HDR], zoom aparatu,
ostrość ręczna lub [Miękka ostrość], [Malowidło HDR], [Cz-b o bogatej
grad.], [Miniatura] w Efekcie wizualnym.
158
Zdj. z uśmiechem
Po wykryciu uśmiechu przez aparat, migawka zostanie wyzwolona
automatycznie.
1 Przycisk Fn t
(Uśmiech/Wykr. tw.) t [Zdj. z
uśmiechem Włączony: Normalny uśmiech] t Wybór
właściwego trybu Czułość wykrywania uśmiechu za
pomocą b/B na przycisku wielofunkcyjnym
Czułość funkcji Zdjęcie z uśmiechem służącej do wykrywania
uśmiechów można zmieniać, korzystając z 3 opcji:
(Włączony:
Lekki uśmiech),
(Włączony: Normalny uśmiech) i
(Włączony:
Szeroki uśmiech).
• Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik Czułość wykrywania uśmiechu.
2 Poczekać na wykrycie
uśmiechu.
Ramka Wykrywanie twarzy
(pomarańczowa)
Wskaźnik Czułość wykrywania
uśmiechu
159
Zaawansowane fotografowanie
Aparat wykrywa uśmiech i sprawdza
ostrość. Gdy poziom uśmiechu
przekroczy punkt b na wskaźniku,
aparat rejestruje zdjęcia
automatycznie.
• Wokół docelowych twarzy
wykrytych przez aparat pojawią się
pomarańczowe ramki Wykrywanie
twarzy. Ramki Wykrywanie twarzy
zmieniają kolor na zielony, gdy
znajdujące się w nich obiekty staną
się ostre.
• Po ustawieniu funkcji [Autom. kadr.
portr.] na [Automatyczne], obraz
będzie przycinany automatycznie w
celu zapewnienia właściwej
kompozycji.
Zdj. z uśmiechem
3 Zatrzymanie rejestrowania zdjęć - przycisk Fn t
(Uśmiech/Wykr. tw.) t wybór innej opcji niż [Zdj. z
uśmiechem].
Techniki fotografowania
• Aby ustawić ostrość uśmiechu, należy nałożyć ramkę Wykrywanie
twarzy na obszar AF.
• Nie zakrywać oczu grzywką itp. Obiekt powinien się uśmiechać.
• Twarzy nie zasłaniać kapeluszem, maską, okularami
przeciwsłonecznymi itp.
• Twarz powinna być zwrócona przodem w stronę aparatu i
utrzymywana w poziomie.
• Uśmiech powinien być wyraźny, a usta otwarte. Uśmiech łatwiej
wykryć, gdy widoczne są zęby.
• W przypadku naciśnięcia spustu migawki przy włączonej funkcji
Zdjęcie z uśmiechem, aparat wykona zdjęcie, po czym wróci do
trybu Zdjęcie z uśmiechem.
Uwagi
• Z funkcji Śledzenie obiektu nie można korzystać przy ustawionym trybie
ekspozycji Rozległa panorama, Ciągły Priorytet AE z zoomem cyfrowym,
Film lub [Z ręki o zmierzchu] w trybie Wybór sceny, jak również w trybie
ostrości ręcznej.
• Automatycznie ustawiany jest tryb pracy [Zdjęcia pojedyncze] lub [Pilot].
• Wspomaganie AF nie działa w trybie Zdjęcie z uśmiechem.
• Jeżeli aparat nie wykrywa uśmiechu, należy zmienić ustawienie opcji Czułość
wykrywania uśmiechu.
• W pewnych warunkach fotografowania uśmiechy mogą nie być wykrywane.
• W przypadku śledzenia twarzy przy użyciu funkcji aparatu Śledzenie obiektu
przy włączonej funkcji Zdjęcie z uśmiechem, dana twarz stanie się obiektem
docelowym dla funkcji wykrywania uśmiechu (strona 102).
160
Praca z zoomem
Powiększanie obrazów w większym stopniu niż przy zoomie
optycznym
Przybliżanie w pojedynczym kroku (Inteligentny
telekonwerter)
Istnieje możliwość zarejestrowania zdjęcia po uzyskaniu zbliżenia
środkowego fragmentu obrazu za pomocą inteligentnego
telekonwertera.
Nacisnąć przycisk
.
• Za każdym razem, gdy zostanie
naciśnięty przycisk
, skala
powiększenia zmieni się
w następujący sposób: Około ×1,4
t Około ×2 t wyłączony
Przycisk
Rozmiar obrazu jest następujący w zależności od skali zoomu.
Skala powiększenia
Rozmiar obrazu
Około ×1,4
M lub S
Około ×2
S
161
Zaawansowane fotografowanie
Uwagi
• Zoom cyfrowy jest niedostępny.
– Po ustawieniu trybu ekspozycji Rozległa panorama.
– Przy funkcji [Jakość] ustawionej na [RAW] lub [RAW & JPEG].
• Po przypisaniu funkcji [Powiększenie] lub [Zoom], ustawienie należy
ponownie zmienić na [Zoom cyfrowy] (strony 111, 162).
• Jeżeli funkcja inteligentnego telekonwertera jest dostępna, w pozycji [Tryb
pomiaru] jest ustawiona opcja [Wielopunktowy].
• Z zoomu cyfrowego nie można korzystać w przypadku filmów.
Praca z zoomem
Powiększanie z zachowaniem aktualnej
rozdzielczości obrazu (Wyraźny zoom obr.)
Funkcja Wyraźny zoom obr. pozwala uzyskać powiększenie z
zachowaniem aktualnej rozdzielczości obrazu.
Stopień zoomu można zwiększyć korzystając z funkcji Inteligentny
zoom lub Zoom cyfrowy.
1 Przycisk MENU t
4 t [Przycisk Zoom cyfrowy] t
[Zoom]
2 Nacisnąć przycisk
.
3 Powiększyć obraz do wybranego poziomu za pomocą
b/B na przycisku wielofunkcyjnym.
• Korzystając z v/V, obraz można powiększać w szybszym tempie.
Funkcje zoomu dostępne w opisywanym aparacie
Wygląd wyświetlanej na ekranie ikony zmienia się zgodnie ze skalą
zoomu.
Skala
powiększenia
(małe wartości)
Skala
powiększenia
(duże wartości)
A
: Funkcja zoomu aparatu nie jest używana (wyświetlana jest
wartość ×1.0).
B
Inteligentny zoom: Powiększenie obrazów uzyskiwane jest
przez ich delikatne przycięcie. (Opcja dostępna tylko wówczas,
gdy w pozycji [Rozm. Obrazu] ustawiono opcję M lub S.)
C
Wyraźny zoom obr.: Powiększenie uzyskiwane jest w wyniku
wysokiej jakości obróbki obrazu.
162
Praca z zoomem
D
Zoom cyfrowy: Powiększenie uzyskiwane jest w wyniku
obróbki obrazu.
Ustawienie
Skala powiększenia przy zoomie
optycznym (Górny rząd:
Rozmiar
fotografowanie pełnoklatkowe/dolny
obrazu
rząd: fotografowanie w formacie
APS-C)
Powiększanie obrazów L
przez ich przycięcie w
M
dostępnym zakresie (bez
pogorszenia jakości
obrazu).
S
Wyraźny zoom obr.:
WYŁ.
Zoom cyfrowy: WYŁ.
Przy powiększaniu
obrazów priorytet
stanowi ich jakość.
Wyraźny zoom obr.:
WŁ.
Zoom cyfrowy: WYŁ.
–
około 1,5×
około 1,5×
około 2,3×
około 2,3×
L
około 2×
M
około 3×
S
około 4,5×
około 2×
około 3×
około 4,6×
około 4×
około 4×
około 6,1×
około 6×
około 9,1×
około 9,1×
Uwagi
• Funkcja zoomu w aparacie jest niedostępna
– Po ustawieniu trybu ekspozycji Rozległa panorama.
– Przy funkcji [Jakość] ustawionej na [RAW] lub [RAW & JPEG].
• Funkcja [Wyraźny zoom obr.] jest niedostępna
– Po ustawieniu trybu ekspozycji na Ciągły Priorytet AE z zoomem cyfrowym.
– Po ustawieniu trybu pracy na zdjęcia seryjne lub bracketing seryjny.
• Z funkcji Inteligentny zoom lub [Wyraźny zoom obr.] nie można korzystać w
przypadku filmów.
163
Zaawansowane fotografowanie
Przy powiększaniu
L
obrazów priorytet
stanowi uzyskanie
większego powiększenia. M
Wyraźny zoom obr.:
WŁ.
S
Zoom cyfrowy: WŁ.
Praca z zoomem
• Jeżeli zoom elektroniczny jest dostępny, w pozycji [Tryb pomiaru] jest
ustawiona opcja [Wielopunktowy].
Zmiana ustawienia funkcji [Wyraźny zoom obr.]
Ustawienie domyślne to [WŁ.].
Przycisk MENU t
2 t [Wyraźny zoom obr.] t Wybór
właściwego ustawienia
Zmiana ustawienia funkcji [Zoom cyfrowy]
Ustawienie domyślne to [WYŁ.]. Jeżeli zależy nam na większym
powiększeniu bez względu na pogorszenie jakości obrazu, wówczas
należy wybrać ustawienie [WŁ.].
Przycisk MENU t
2 t [Zoom cyfrowy] t Wybór
właściwego ustawienia
164
Redukcja szumów na obrazie
Red.sz.dł.naśw.
Przy czasie otwarcia migawki 1 sekunda lub dłuższym
(fotografowanie z długim czasem ekspozycji), funkcja redukcji
szumów jest włączona przez taki sam czas, co czas otwarcia migawki.
Ma to zredukować ziarnisty szum występujący zwykle przy długim
naświetleniu. Gdy trwa proces redukcji szumów, wyświetlany jest
komunikat i nie można wykonać kolejnego zdjęcia. Gdy ważniejsza
jest jakość obrazu, należy wybrać ustawienie [WŁ.]. Gdy ważniejsze
jest szybkie wykorzystanie okazji do wykonania zdjęcia, należy
wybrać wartość [WYŁ.].
Przycisk MENU t
2 t [Red.sz.dł.naśw.] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwagi
• Przy ustawionym trybie ekspozycji Rozległa panorama, Ciągły Priorytet AE z
zoomem cyfrowym lub w trybie zdjęć seryjnych, bracketingu seryjnego,
[Sporty] lub [Z ręki o zmierzchu] w Wyborze sceny, albo przy czułości ISO
ustawionej na [Wieloklatk. red. szumów.], redukcja szumów nie jest
przeprowadzana, nawet gdy funkcja ta jest ustawiona na [WŁ.].
• W trybie ekspozycji Tryb auto lub Wybór sceny nie można wyłączyć redukcji szumów.
• W pewnych warunkach fotografowania redukcja szumów może nie działać,
nawet przy ustawieniu 1-sekundowego lub dłuższego czasu otwarcia migawki.
Przycisk MENU t
2 t [Red.sz.wys.ISO] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwagi
• W trybie ekspozycji Tryb auto, Rozległa panorama lub Wybór sceny, opcji tej
nie można ustawić.
• Redukcja szumów nie jest przeprowadzana w przypadku zdjęć w formacie RAW.
165
Zaawansowane fotografowanie
Red.sz.wys.ISO
Aparat skutecznie redukuje szumy, które stają się bardziej widoczne
zwłaszcza przy wyższych czułościach ISO aparatu.
Zwykle korzysta się z ustawienia [Normalna]. Można również wybrać
opcję [Niska] lub [WYŁ.].
Ustawianie przestrzeni barw
Sposób przedstawiania kolorów za pomocą kombinacji liczb lub
zakres odtwarzanych barw określany jest mianem „przestrzeni barw”.
Przestrzeń barw można zmieniać zależnie od potrzeb.
Przycisk MENU t
3 t [Przestrzeń barw] t Wybór
właściwego ustawienia
sRGB
To standardowa przestrzeń barw aparatu cyfrowego.
Przy zwykłym fotografowaniu, gdy zdjęcia mają być
drukowane bez modyfikacji, należy używać przestrzeni
sRGB.
AdobeRGB
Ma duży zakres odtwarzanych kolorów. Przestrzeń barw
Adobe RGB dobrze się sprawdza przy obiektach z
dużymi partiami żywej zieleni lub czerwieni.
• Nazwa pliku obrazu zaczyna się od „_DSC”.
Uwagi
• Przestrzeń Adobe RGB jest przeznaczona dla aplikacji lub drukarek
obsługujących zarządzanie kolorami i opcje DCF2.0 przestrzeni barw. Kolory
mogą nie być wiernie odtwarzane na wydrukach zdjęć uzyskanych przy użyciu
aplikacji lub drukarek, które nie obsługują wspomnianych funkcji.
• Zdjęcia zarejestrowane w przestrzeni Adobe RGB i wyświetlane z poziomu
urządzeń, które nie są zgodne z przestrzenią Adobe RGB, charakteryzują się
niskim nasyceniem barw.
166
Konfiguracja nagrywania filmów
Konfiguracja nagrywania filmów
W tym rozdziale opisano nagrywanie filmów z użyciem
zaawansowanych operacji.
Techniki fotografowania
• Nagrywanie należy rozpocząć po ustawieniu ostrości.
• Można korzystać z poniższych ustawień wprowadzonych podczas
robienia zdjęć:
ISO/Balans bieli/Strefa twórcza/Kompensacja ekspozycji/Obszar
AF/Tryb pomiaru/Wykrywanie twarzy/Śledzenie obiektu/
Optymalizator D-Range/Komp. ob.:Winietowanie/Komp. ob.:
Aber. chro./Komp. ob.: Zniekształc./Efekt wizualny
• Podczas filmowania można zmieniać czułość ISO, kompensację
ekspozycji, śledzenie obiektu lub obszar AF.
• Po przypisaniu funkcji [Blokada AF] do przycisku AEL, przycisku
ISO, przycisku AF/MF, przycisku własnego lub przycisku podglądu,
przyciskami tymi można blokować ostrość w trybie autofokusa.
• W trakcie nagrywania filmów można przybliżać lub oddalać ujęcie
korzystając z zoomu cyfrowego (strona 162).
• Obraz można wysyłać bez informacji dotyczących zapisu
wyświetlanych podczas nagrywania filmu po ustawieniu w pozycji
[Wyśw. informacji HDMI] opcji [Wyłączone] (strona 190).
167
Konfiguracja nagrywania filmów
Uwagi
• W trybie filmowania zakres rejestrowanego obszaru (kąt widzenia) jest węższy
niż w przypadku fotografowania przy funkcji SteadyShot ustawionej na [WŁ.].
Aby uzyskać ten sam kąt widzenia, co w przypadku zdjęcia w formacie 16:9,
funkcję SteadyShot należy ustawić na [WYŁ.] (strona 63).
• Gdy na ekranie LCD wyświetlany jest obraz [Wizjer], wówczas w momencie
rozpoczęcia nagrywania ekran LCD zostanie przełączony do trybu [Wyśw.
wszystk. inf.].
• Nie wolno filmować silnych źródeł światła, np. słońca. Wewnętrzny
mechanizm aparatu może ulec uszkodzeniu.
• Do importowania filmów AVCHD do komputera należy używać programu
„PlayMemories Home” (strona 220).
• Długotrwałe filmowanie aparatem powoduje wzrost jego temperatury i może
prowadzić do pogorszenia jakości obrazu.
Konfiguracja nagrywania filmów
• Z uwagi na automatyczną regulację czasu otwarcia migawki i przysłony, w
warunkach jasnego oświetlenia czas otwarcia migawki może być krótszy, a
ruch obiektu może nie być płynny. Można uzyskać bardziej płynny ruch
wybierając ręczne ustawianie ostrości i regulując czas otwarcia migawki lub
przysłonę (strona 109).
• W przypadku nagrywania filmów wartość czułości ISO można wybrać z
przedziału od ISO 100 do ISO 6400. W przypadku rozpoczęcia nagrywania
filmu z wybranym ustawieniem równym ISO 6400 lub większym, czułość ISO
zostanie automatycznie ustawiona na ISO 6400. W przypadku rozpoczęcia
nagrywania filmu z wybranym ustawieniem równym ISO 100 lub mniejszym,
czułość ISO zostanie automatycznie ustawiona na ISO 100. Po zakończeniu
nagrywania zostają przywrócone wcześniejsze ustawienia czułości ISO.
• Przy czułości ISO ustawionej na [Wieloklatk. red. szumów.] tymczasowo
wybierane jest ustawienie [AUTO].
• W pozycji Efekt wizualny nie można wybrać ustawienia [Miękka ostrość],
[Malowidło HDR], [Cz-b o bogatej grad.], ani [Miniatura]. W momencie
rozpoczęcia nagrywania filmu opcja Efekt wizualny zostaje tymczasowo
ustawiona na [WYŁ.].
Zmiana czułości śledzenia funkcji autofokusa w
trakcie filmowania
W przypadku nagrywania szybko poruszających się obiektów, należy
wybrać opcję [Wysoki], a gdy kilka obiektów porusza się tam i z
powrotem mijając się wzajemnie, należy wybrać opcję [Niski].
Przycisk MENU t
1 t [Czas śledzenia AF] t
Wybór właściwego ustawienia
Nagrywanie filmów z regulacją czasu otwarcia
migawki i przysłony
Istnieje możliwość nagrywania filmów z regulacją czasu otwarcia
migawki i przysłony, oraz kontrolowania tym samym rozmycia tła lub
płynność.
1 Przycisk Fn t
(Tryb ostrości) t
ręczna) (strona 109).
168
(Ostrość
Konfiguracja nagrywania filmów
2 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Film)
(strona 72).
• Aby zmienić dany tryb, wystarczy nacisnąć przycisk Fn, po czym
wybrać inny tryb.
3 Przednim lub tylnym pokrętłem regulacyjnym
dostosować czas otwarcia migawki i wartość
przysłony.
• Po przypisaniu funkcji [Szybkość migawki] lub [Przysłona] do cichego
kontrolera wielofunkcyjnego, do regulacji można również zamiennie
używać cichego kontrolera wielofunkcyjnego (strona 33).
4 Wyregulować ostrość, po czym nacisnąć przycisk
MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie.
Umożliwia filmowanie z automatyczną regulacją
naświetlenia (zarówno czasu otwarcia migawki, jak i
wartości przysłony). Pozostałe parametry można
regulować ręcznie, a używane nastawy można zapisać.
(Priorytet
przysłony) (84)
Możliwość filmowania przy ręcznym ustawianiu wartości
przysłony za pomocą przedniego lub tylnego pokrętła
regulacyjnego.
(Priorytet
migawki) (86)
Możliwość filmowania przy ręcznym ustawianiu czasu
otwarcia migawki za pomocą przedniego lub tylnego
pokrętła regulacyjnego.
(Ekspozycji
ręcznej) (87)
Możliwość filmowania przy ręcznym ustawianiu
ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i
wartości przysłony) za pomocą przedniego lub tylnego
pokrętła regulacyjnego.
Auto. wolna migawka
Ustawienie funkcji [Auto. wolna migawka] na [WŁ.] redukuje szumy
na równomiernie ciemnych fragmentach obrazu.
Po ustawieniu funkcji [Auto. wolna migawka] na [WYŁ.], obraz jest
ciemniejszy niż przy ustawieniu [WŁ.], ale za to obraz nagranego
filmu jest bardziej płynny z mniejszą liczbą poruszeń.
169
Konfiguracja nagrywania filmów
(Program
Auto) (83)
Konfiguracja nagrywania filmów
Przycisk MENU t
właściwego trybu
1 t [Auto. wolna migawka] t Wybór
Uwaga
• Ta funkcja jest dostępna tylko wówczas, gdy tryb ekspozycji ma inne
ustawienie niż M/S, a czułość ISO jest ustawiona na [AUTO].
Format pliku
Przycisk MENU t
właściwego formatu
1 t [Format pliku] t Wybór
AVCHD
Nagrywanie filmów 60i/50i, 24p/25p lub 60p/50p w
formacie AVCHD. Ten format pliku Sony przeznaczony
jest do oglądania filmów na telewizorze o wysokiej
rozdzielczości.
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania
„PlayMemories Home” można utworzyć płytę Blu-ray,
płytę z nagraniem AVCHD lub płytę DVD-Video.
• Filmy 60i/50i są nagrywane z szybkością odpowiednio
60 klatek na sekundę lub 50 pól na sekundę. Zarówno
w przypadku filmów 60i jak i 50i wykorzystywany jest
system skanowania z przeplotem, system audio Dolby
Digital oraz format AVCHD.
• Filmy 24p/25p są nagrywane z szybkością odpowiednio
24 klatek na sekundę lub 25 klatek na sekundę.
Zarówno w przypadku filmów 24p jak i 25p
wykorzystywany jest progresywny system skanowania,
system audio Dolby Digital oraz format AVCHD.
• Filmy 60p/50p są nagrywane z szybkością odpowiednio
60 klatek na sekundę lub 50 klatek na sekundę.
Zarówno w przypadku filmów 60p jak i 50p
wykorzystywany jest progresywny system skanowania,
system audio Dolby Digital oraz format AVCHD.
MP4
Nagrywanie filmów mp4 (AVC). Ten format nadaje się
do materiałów przekazywanych do Internetu,
załączników wiadomości e-mail itp.
• Filmy są nagrywane w formacie MPEG-4 z szybkością
około 30 klatek na sekundę z wykorzystaniem
progresywnego systemu skanowania, systemu audio
AAC oraz formatu mp4.
• Przy użyciu dostarczonego oprogramowania
„PlayMemories Home” nie można utworzyć płyty z
filmów zarejestrowanych w tym formacie.
170
Konfiguracja nagrywania filmów
Ustawienie nagrywania
Im wyższa średnia szybkość transmisji, tym wyższa jakość obrazu.
Przycisk MENU t
1 t [Ustawienie nagrywania] t
Wybór właściwego rozmiaru
[Format pliku]: [AVCHD]
Ustawienie
nagrywania
Szybkość
Nagrywanie
transmisji
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
maks. 24
Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(60i/50i) w wysokiej jakości obrazu.
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
średnio
około 17
Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(60i/50i) w standardowej jakości obrazu.
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
maks. 28
Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(60p/50p) w najwyższej jakości obrazu.
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
maks. 24
Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(24p/25p) w wysokiej jakości obrazu. Ten tryb
zapewnia atmosferę podobną do atmosfery w
kinie.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
średnio
około 17
Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(24p/25p) w standardowej jakości obrazu. Ten
tryb zapewnia atmosferę podobną do
atmosfery w kinie.
[Format pliku]: [MP4]
Średnia
szybkość Nagrywanie
transmisji
1440×1080 12M około 12
Mb/s
VGA 3M
około 3
Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1440 × 1080.
Nagrywanie filmów w formacie VGA.
* urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i
** urządzenie zgodne z zapisem 1080 50i
171
Konfiguracja nagrywania filmów
Ustawienie
nagrywania
Konfiguracja nagrywania filmów
Uwagi
• W celu utworzenia płyty AVCHD z nagraniem filmy zarejestrowane przy
ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] lub
[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie nagrywania] są
konwertowane przez program „PlayMemories Home”. Taka operacja
konwersji może być czasochłonna. Dodatkowo nie można utworzyć płyty w
oryginalnej jakości obrazu. Aby zachować pierwotną jakość obrazu, filmy
należy przechowywać na płycie Blu-ray.
• Do oglądania filmów 60p/50p lub 24p/25p na ekranie telewizora niezbędny
jest odbiornik telewizyjny zgodny z systemem 60p/50p lub 24p/25p. W
przypadku niezgodnego odbiornika telewizyjnego, filmy będą wyświetlane na
ekranie telewizora po ich uprzedniej konwersji do formatu 60i/50i.
Poziom nagryw.audio
Poziom zapisu dźwięku można regulować obserwując miernik
poziomu sygnału.
Przycisk MENU t
2 t [Poziom nagryw.audio] t
Wybór właściwego poziomu za pomocą b/B na
przycisku wielofunkcyjnym
W stronę +: Podwyższanie poziomu zapisu dźwięku.
W stronę –: Obniżanie poziomu zapisu dźwięku.
Reset: Ustawianie domyślnej wartości poziomu zapisu.
Techniki fotografowania
• Przy regulacji tego ustawienia wskazane jest korzystanie ze
słuchawek w celu sprawdzenia poziomu.
• Ustawienie niższego poziomu pozwala w sposób naturalny
rejestrować niezmiennie głośne dźwięki. Aby uchwycić cichsze
dźwięki i zarejestrować je na łatwo słyszalnym poziomie, należy
zwiększyć to ustawienie.
Uwagi
• Ogranicznik działa zawsze bez względu na ustawienie Poziom nagryw.audio.
• Ta funkcja jest dostępna tylko przy trybie ekspozycji ustawionym na Film.
• Regulacja poziomu zapisu dźwięku jest dostępna w przypadku mikrofonu
wewnętrznego i gniazda m (Mikrofon).
172
Konfiguracja nagrywania filmów
Wyśw. poz. dźw.
Istnieje możliwość wyboru, czy
poziom dźwięku ma być wyświetlany
na ekranie, czy też nie.
Poziom dźwięku
Przycisk MENU t
2 t [Wyśw. poz. dźw.] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwagi
• Poziom dźwięku nie jest wyświetlany w następujących przypadkach:
– Funkcja [Nagrywanie dźwięku] ustawiona na [WYŁ.].
– Tryb ekranu ustawiony na [Brak informacji].
• Ustawić tryb ekspozycji na Film. Przed przystąpieniem do nagrywania poziom
dźwięku można wyświetlić, tylko po ustawieniu go na Film.
Sprawdzanie sygnału audio przy użyciu
słuchawek
1 Podłączyć słuchawki do
gniazda i (Słuchawki).
2 Ustawić pokrętło trybu pracy na
(Film).
Dźwięk można monitorować podczas nagrywania lub odtwarzania
filmów.
173
Konfiguracja nagrywania filmów
Gniazdo i (Słuchawki)
Konfiguracja nagrywania filmów
Czas przesył. Audio
Używając słuchawek, podczas nagrywania filmu można zmienić
ustawienia kompensacji echa.
Przycisk MENU t
2 t [Czas przesył. Audio] t
Wybór właściwego ustawienia
Na żywo
Wysyłanie dźwięku bez opóźnienia podczas nagrywania
filmów. Ustawienie to należy wybrać, gdy istotne jest
opóźnienie nagrywanego dźwięku z monitora.
Synchronizacja
dźw.
Wysyłanie dźwięku zsynchronizowanego z obrazem
podczas nagrywania filmów. Zapobieganie utracie
synchronizacji między dźwiękiem a obrazem.
Nagrywanie dźwięku
W trakcie nagrywania filmów mogą zostać zarejestrowane dźwięki
generowane przez aparat lub obiektyw podczas pracy. Istnieje
możliwość nagrywania filmów bez dźwięku.
Przycisk MENU t
[WYŁ.]
2 t [Nagrywanie dźwięku] t
Wyciszanie szumu wiatru
Istnieje możliwość wyciszenia szumu wiatru przez wycięcie dźwięków
niskiej częstotliwości wprowadzanych przez wbudowany mikrofon.
Przycisk MENU t
2 t [Reduk. szumu wiatru] t [WŁ.]
Uwagi
• Ustawienie tej opcji na [WŁ.] może spowodować, że pewne dźwięki niskiej
częstotliwości zostaną zarejestrowane przy zbyt niskim poziomie głośności.
Gdy wiatr nie wieje, funkcję tę należy ustawić na [WYŁ.].
• Gdy używany jest mikrofon zewnętrzny (oddzielnie w sprzedaży), wówczas
wspomniana funkcja nie działa.
174
Konfiguracja nagrywania filmów
Nagrywanie filmów bez odgłosów pracy pokręteł
Korzystając z cichego kontrolera wielofunkcyjnego, można zmieniać
ustawienia bez używania przedniego lub tylnego pokrętła
regulacyjnego (strona 33).
Przycisk MENU t
1t[
Cichy kontroler] t Wybór
właściwego ustawienia
W trybie ręcznego ustawiania ostrości można wyłączyć nagrywanie
odgłosów pracy obiektywu przy autofokusie (strona 109).
Konfiguracja nagrywania filmów
175
Zaawansowane odtwarzanie
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Wybór karty pamięci do odtwarzania
Przycisk MENU t
2 t [Wybierz nośnik odtw.] t
Wybór właściwego gniazda
Uwaga
• Jeżeli w wybranym gnieździe nie ma karty pamięci, żadne obrazy nie zostaną
odtworzone. Wybrać gniazdo z włożoną kartą pamięci.
Przełączanie pomiędzy zdjęciami a filmami (Tryb
oglądania)
Wybór rodzaju obrazów do odtwarzania (zdjęcia lub filmy).
Przycisk MENU t
1 t [Wybierz zdjęcie/film] t
Wybór właściwego ustawienia
Widok katalogu
(Zdjęcia)
Wyświetlanie zdjęć w folderze.
Widok katalogu
(MP4)
Wyświetlanie filmów (MP4) w folderze.
Widok AVCHD
Wyświetlanie tylko filmów AVCHD.
Powiększanie obrazów
Zdjęcie można powiększyć, aby je dokładniej obejrzeć.
Jest to wygodny sposób sprawdzenia ostrości nagranego obrazu.
1 Wyświetlić obraz, który
ma być powiększony,
a następnie nacisnąć
przycisk .
176
Przycisk
Korzystanie z funkcji odtwarzania
2 Do powiększania lub
pomniejszania obrazu służy
tylne pokrętło regulacyjne.
• Obracanie przednim pokrętłem
regulacyjnym powoduje
przełączanie obrazów przy
zachowaniu powiększenia.
Po zrobieniu kilku zdjęć w tej samej
kompozycji można porównać
warunki ustawienia ostrości.
3 Wybrać fragment, który ma być powiększony,
korzystając z v/V/b/B na przycisku wielofunkcyjnym.
Nacisnąć środkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego, aby
przywrócić normalny rozmiar obrazu.
Uwaga
• Obrazów zarejestrowanych przy ustawieniu [S:2.0M] w pozycji [Rozm.
Obrazu] w trybie fotografowania w formacie APS-C nie można powiększać.
Przełączanie do wyświetlania listy obrazów
W trakcie odtwarzania na ekranie można wyświetlić kilka obrazów
jednocześnie.
1 Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
Zostanie wyświetlony ekran indeksu
obrazów.
177
Zaawansowane odtwarzanie
Aby anulować odtwarzanie powiększone
Korzystanie z funkcji odtwarzania
2 Naciskając kilkakrotnie
przycisk DISP, wybrać liczbę
obrazów wyświetlanych na
jednej stronie ekranu
indeksu obrazów.
Przycisk DISP
• Na ekranie można wyświetlić
4 obrazy lub 9 obrazów.
Aby powrócić do pojedynczego obrazu
Po zaznaczeniu wybranego obrazu nacisnąć środkową sekcję
przycisku wielofunkcyjnego.
Wyświetlanie wybranego folderu
Korzystając z przycisku
wielofunkcyjnego, zaznaczyć pasek z
lewej strony ekranu indeksu obrazów,
a następnie wybrać właściwy folder
korzystając z v/V. Naciśnięcie
środkowej sekcji przycisku
wielofunkcyjnego przy zaznaczonym
lewym pasku powoduje przełączanie
trybu wyświetlania pomiędzy
zdjęciami i filmami (strona 176).
Obracanie obrazu
1 Wyświetlić obraz, który ma
być obrócony, po czym
nacisnąć przycisk
.
Przycisk
178
Korzystanie z funkcji odtwarzania
2 Nacisnąć środek przycisku wielofunkcyjnego.
Obraz zostanie obrócony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Aby wykonać kolejny obrót, należy powtórzyć krok 2.
• Po obróceniu zdjęcia będzie ono odtwarzane w obróconej pozycji
nawet po wyłączeniu zasilania.
Aby powrócić do normalnego ekranu odtwarzania
Należy ponownie nacisnąć przycisk
.
Pokaz zdjęć
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t [Enter]
Odtwarzanie po kolei zarejestrowanych zdjęć (Pokaz zdjęć). Pokaz
zdjęć zatrzymuje się automatycznie po odtworzeniu wszystkich zdjęć.
• Poprzedni/następny obraz można wyświetlić, naciskając b/B na
przycisku wielofunkcyjnym.
• Nie można wstrzymać pokazu slajdów.
Aby zakończyć pokaz zdjęć w czasie jego trwania
Nacisnąć środek przycisku wielofunkcyjnego.
Ustawianie odstępu czasu między kolejnymi obrazami w
trybie pokazu zdjęć
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t [Interwał] t
Wybór odpowiedniej liczby sekund
Odtwarzanie wielokrotne
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t [Powtórz] t [WŁ.]
179
Zaawansowane odtwarzanie
Uwagi
• Filmów nie można obracać.
• Po skopiowaniu obróconych obrazów do komputera można je prawidłowo
wyświetlić, używając programu „PlayMemories Home” znajdującego się
na dysku CD-ROM (w zestawie). W zależności od użytego oprogramowania,
automatyczne obrócenie obrazów może być niemożliwe.
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Odtwarzanie obrazów trójwymiarowych
Obrazy 3D można odtwarzać po podłączeniu aparatu do odbiornika
telewizyjnego zgodnego z funkcją 3D za pośrednictwem kabla HDMI
(oddzielnie w sprzedaży). Informacje na ten temat można również
znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t [Typ obrazu] t
[Wyśw. tylko 3D]
Uwaga
• Opisywany aparat nie rejestruje obrazów 3D.
Wyświetl.odtw.
Istnieje możliwość ustawienia orientacji przy odtwarzaniu zdjęć
zarejestrowanych w układzie pionowym.
Przycisk MENU t
2 t [Wyświetl.odtw.] t Wybór
właściwego ustawienia
180
Ekran wyświetlany w trybie
odtwarzania
Przełączanie ekranu podczas odtwarzania
Za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty przycisk DISP ekran
zmieni się, jak następuje.
Z danymi nagrania
Histogram*
Bez danych
nagrania
Wykaz symboli na ekranie z histogramem
Szczegółowe informacje na temat opcji „Z danymi nagrania”
wybranej w trybie ekranu można znaleźć na stronie 26.
A
Wyświetlenie Wskaźnik
Karta pamięci (54, 261)
Tryb oglądania (176)
100-0003 Numer folderu - pliku
(228)
Format zdjęć (153)
181
Zaawansowane odtwarzanie
* Występujące na zdjęciu obszary o wysokiej lub niskiej tonacji będą migały na
ekranie histogramu (ostrzeżenie o granicy luminancji).
Ekran wyświetlany w trybie odtwarzania
Wyświetlenie Wskaźnik
Wyświetlenie Wskaźnik
24M 10M Rozmiar zdjęć (151)
4.6M 20M
8.7M 3.9M
10M 4.6M
2.0M 8.7M
3.9M 1.7M
ISO200
Kompensacja
ekspozycji (115)
–0.3
Korekcja błysku (132)
Tryb pomiaru światła
(118)
35mm
Jakość obrazu zdjęć
(153)
-
Ochrona (183)
DPOF
Ustawiono DPOF (184)
Czułość ISO (137)
–0.3
Długość ogniskowej
Strefa twórcza (143)
Efekt wizualny (142)
Ostrzeżenie o niskim
poziom naładowania
akumulatora (56)
Poziom naładowania
100% akumulatora (56)
Plik bazy danych
przepełniony (247)/
Błąd pliku bazy danych
(247)
AWB
5500K A1
M1
Optymalizator DRange (139)/Auto
HDR/Sygnalizacja
zdjęcia w trybie Auto
HDR (140)
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem (14)
B
Wyświetlenie Wskaźnik
2012-1-1
10:37PM
Data nagrania
Histogram (95)
Tryb ekspozycji (72)
3/7
Numer pliku/liczba
obrazów w danym
trybie oglądania
P
ASM
1/125
Czas otwarcia migawki
(86)
F3.5
Przysłona (84)
182
Balans bieli (auto,
zdefiniowany,
temperatura barwowa,
filtr kolorowy, własny)
(147)
Ochrona obrazów (Chroń)
Istnieje możliwość włączenia ochrony obrazów przed przypadkowym
skasowaniem.
1 Przycisk MENU t
1 t [Chroń] t [Wiele
obrazów]
2 Zaznaczyć obraz do
ochrony, używając sekcji
b/B na przycisku
wielofunkcyjnym, a
następnie nacisnąć jego
środkową sekcję.
3 Aby zabezpieczyć inne obrazy, powtórzyć krok 2.
• Wszystkie obrazy w danym folderze można zaznaczyć wybierając
pasek z lewej strony ekranu z indeksem obrazów.
4 Nacisnąć przycisk MENU.
5 Zaznaczyć [OK] za pomocą v, a następnie nacisnąć
środkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
Anulowanie ochrony wszystkich zdjęć lub filmów
Istnieje możliwość anulowania ochrony wszystkich zdjęć lub filmów w
aktualnie wyświetlanym folderze.
Przycisk MENU t
1 t [Chroń] t [Anuluj wszystkie
zdjęcia], [Anuluj wszystkie filmy (MP4)] lub [Anuluj wsz. pliki
Wid.AVCHD]
183
Zaawansowane odtwarzanie
W polu wyboru pojawi się znak .
• Aby anulować wybór, jeszcze raz
nacisnąć środek przycisku.
Określanie wydruku
Określanie DPOF
Przed zleceniem wykonania odbitek w punkcie usługowym lub
wydrukowania ich na drukarce, z poziomu aparatu można ustalić,
które zdjęcia mają być drukowane. Wykonać poniższą procedurę.
Określenia DPOF pozostają z obrazami po wydrukowaniu.
Zalecane jest ich usunięcie po zakończeniu drukowania.
1 Przycisk MENU t
1 t [Określ wydruk] t
[Ustaw.DPOF] t [Wiele obrazów]
2 Wybrać obraz za pomocą b/B na przycisku
wielofunkcyjnym, a następnie nacisnąć jego środkową
sekcję.
3 Wprowadzić znak
naciskając środkową sekcję
przycisku wielofunkcyjnego.
• Aby usunąć wybór dla DPOF, wystarczy ponownie zaznaczyć zdjęcie,
a następnie nacisnąć środkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
4 Nacisnąć przycisk MENU.
5 Zaznaczyć [OK] za pomocą v, a następnie nacisnąć
środkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
Uwagi
• Nie można określać DPOF dla plików RAW.
• Nie można podać liczby zdjęć do wydruku.
Nadruk daty
Podczas drukowania na obrazach można umieścić datę. Pozycja daty
(wewnątrz lub na zewnątrz obrazu, rozmiar czcionki itp.) zależy od
drukarki.
184
Określanie wydruku
Przycisk MENU t
daty] t [WŁ.]
1 t [Określ wydruk] t [Nadruk
Uwaga
• W niektórych drukarkach ta funkcja może nie być niedostępna.
Zaawansowane odtwarzanie
185
Kopiowanie obrazów
Istnieje możliwość kopiowania obrazów z karty pamięci w gnieździe
wybranym poleceniem [Wybierz nośnik odtw.] na kartę pamięci w
drugim gnieździe. Operację kopiowania można ograniczyć do
określonego rodzaju obrazów (zdjęcia/filmy) (strona 176).
Przycisk MENU t
2 t [Kopiuj]
Uwaga
• Kopiowanie dużej liczby obrazów może być operacją czasochłonną. Należy
używać akumulatora o wystarczającym poziomie naładowania.
186
Kasowanie obrazów (Kasuj)
Istnieje możliwość usunięcia tylko zbędnych obrazów lub też
wszystkich obrazów.
Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Przed usunięciem upewnić
się, czy na pewno dane zdjęcie nie jest potrzebne.
Uwaga
• Nie można skasować obrazów chronionych.
Usuwanie (Wiele obrazów)
1 Przycisk MENU t
1 t [Kasuj] t [Wiele obrazów]
2 Zaznaczyć obrazy do
W polu wyboru pojawi się znak .
• Aby anulować wybór, jeszcze raz
nacisnąć środek przycisku.
Całkowita liczba
3 Aby skasować inne obrazy, powtórzyć krok 2.
• Wszystkie obrazy w danym folderze można zaznaczyć wybierając
pasek z lewej strony ekranu z indeksem obrazów.
4 Nacisnąć przycisk MENU.
5 Zaznaczyć [OK] za pomocą v, a następnie nacisnąć
środkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
187
Zaawansowane odtwarzanie
usunięcia używając
przycisku wielofunkcyjnego,
a następnie nacisnąć jego
środkową sekcję.
Kasowanie obrazów (Kasuj)
Usuwanie wszystkich zdjęć lub filmów
widocznych w bieżącym trybie oglądania
Istnieje możliwość usunięcia wszystkich zdjęć lub filmów widocznych
w bieżącym trybie oglądania.
1 Przycisk MENU t
1 t [Kasuj] t [Wszyst. w kat.]
lub [Wszyst. pliki widoku AVCHD]
2 Wybrać [Kasuj] za pomocą v na przycisku
wielofunkcyjnym, a następnie nacisnąć środkową
sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
Wyświetlanie wybranego folderu
Przyciskiem wielofunkcyjnym zaznaczyć pasek z lewej strony ekranu
indeksu obrazów, a następnie wybrać właściwy folder korzystając z
v/V.
188
Przeglądanie obrazów na ekranie
telewizora
Do wyświetlania na ekranie telewizora zdjęć zarejestrowanych przy
użyciu aparatu potrzebny jest kabel HDMI (oddzielnie w sprzedaży)
oraz odbiornik telewizyjny HD wyposażony w gniazdo HDMI.
1 Przed podłączeniem aparatu
do telewizora należy
wyłączyć aparat i telewizor.
1 Do gniazda
HDMI
Kabel HDMI
(oddzielnie w
sprzedaży)
Zaawansowane odtwarzanie
2 Do
Gniazdo
HDMI
2 Włączyć telewizor i sygnał wejściowy.
• Zobacz również instrukcję obsługi telewizora.
3 Włączyć aparat i nacisnąć
przycisk
.
Zdjęcia wykonane aparatem pojawią
się na ekranie telewizora.
Wybrać właściwe zdjęcie korzystając z
b/B na przycisku wielofunkcyjnym.
• Ekran LCD w aparacie pozostaje
wyłączony.
Przycisk wielofunkcyjny
Przycisk
189
Przeglądanie obrazów na ekranie telewizora
Uwagi
• Używać kabla HDMI z logo HDMI.
• Użyć mini-złącza HDMI na jednym końcu (dla aparatu) i złącza
odpowiedniego do podłączenia do danego telewizora na drugim końcu.
• Gdy obrazy są wyświetlane nieprawidłowo, należy ustawić [Rozdzielczość
HDMI] w menu Ustawienia
na [1080p] lub [1080i], zgodnie z posiadanym
odbiornikiem telewizyjnym.
• Niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo.
• Nie podłączać złącza wyjściowego urządzenia do złącza HDMI na aparacie.
Może to spowodować usterkę.
Standard „PhotoTV HD”
Ten aparat jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Po podłączeniu urządzeń marki Sony zgodnych z systemem PhotoTV
HD za pośrednictwem kabla HDMI można wejść w nowy świat
fotografii w zdumiewającej jakości Full HD.
System „PhotoTV HD” umożliwia fotograficzne odtworzenie
subtelnych faktur i kolorów z uwzględnieniem wszystkich szczegółów.
Wyśw. informacji HDMI
Po podłączeniu do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI
(oddzielnie w sprzedaży) można wyświetlać obrazy na ekranie
telewizora bez informacji dotyczących nagrywania i równocześnie
wyświetlać obrazy na ekranie LCD aparatu z informacjami
dotyczącymi nagrywania.
1 Przycisk MENU t
2 t [Wyśw. informacji HDMI] t
[Wyłączone]
2 Podłączyć aparat do telewizora (strona 189).
Obrazy na żywo będą wyświetlane na ekranie telewizora bez informacji
dotyczących nagrywania.
Obrazy na żywo będą wyświetlane na ekranie LCD aparatu z
informacjami dotyczącymi nagrywania.
190
Przeglądanie obrazów na ekranie telewizora
Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync
Po podłączeniu aparatu za pośrednictwem kabla HDMI do
odbiornika telewizyjnego obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync
aparat można będzie obsługiwać z poziomu pilota telewizora.
1 Podłączyć telewizor obsługujący funkcję „BRAVIA”
Sync do aparatu (strona 189).
Wejście zostanie przełączone automatycznie, a na ekranie telewizora
pojawi się zdjęcie wykonane aparatem.
2 Nacisnąć przycisk SYNC MENU na pilocie telewizora.
3 Operacje wykonywać z użyciem przycisków na pilocie
SYNC MENU - opcje
Pokaz zdjęć
Automatyczne odtwarzanie obrazów.
Odtwarzanie
pojedynczych
zdjęć
Powrót do ekranu pojedynczego zdjęcia.
Indeks obrazów
Przełączanie do ekranu indeksu.
Wybierz zdjęcie/
film
Wybór rodzaju obrazów do odtwarzania (zdjęcia lub
filmy).
Kasuj
Usuwanie obrazów.
Uwagi
• Zestaw dostępnych operacji jest ograniczony, gdy aparat jest podłączony do
telewizora za pośrednictwem kabla HDMI.
• Operacje te są dostępne tylko w przypadku telewizorów obsługujących
funkcję „BRAVIA” Sync. Operacje SYNC MENU zależą od podłączonego
telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
• Jeżeli aparat podłączony za pośrednictwem kabla HDMI do odbiornika
telewizyjnego innego producenta reaguje nieprawidłowo na polecenia z pilota
telewizora, należy w pozycji [STER.PRZEZ HDMI] w menu ustawień
wprowadzić [WYŁ.].
191
Zaawansowane odtwarzanie
telewizora.
Konfiguracja aparatu
Ustawianie pozostałych funkcji
aparatu
Wyzw.bez obiek.
Istnieje możliwość wyzwalania migawki bez podłączonego obiektywu.
Opcję tę należy wybrać w przypadku podłączenia aparatu do
teleskopu astronomicznego itp.
Przycisk MENU t
[Aktywne]
1 t [Wyzw.bez obiek.] t
Uwaga
• Nie można przeprowadzać prawidłowych pomiarów w przypadku obiektywów
bez styku elektrycznego, na przykład obiektywów teleskopu astronomicznego.
W takich przypadkach ekspozycję należy ustawiać ręcznie, dobierając ją w
oparciu o zarejestrowany obraz.
Linia siatki
Linia siatki to element pomocniczy przy komponowaniu ujęcia.
Można włączać/wyłączać linię siatki i wybierać jej rodzaj.
Wyświetlany jest również dostępny zakres nagrania filmu.
Przycisk MENU t
2 t [Linia siatki] t Wybór
właściwego ustawienia
Auto podgląd
Nagrany obraz można sprawdzić bezpośrednio po jego nagraniu na
wyświetlaczu. Można zmienić długość wyświetlenia.
Przycisk MENU t
2 t [Auto podgląd] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwagi
• W autopodglądzie obraz nie będzie wyświetlany w układzie pionowym, nawet
jeśli opcja [Wyświetl.odtw.] jest ustawiona na [Autom.obrót] (strona 180).
192
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
• W trybie autopodglądu w aparacie można wyświetlić obraz bez
przeprowadzonej obróbki, na przykład [Komp. ob.: Zniekształc.], po czym
wyświetlić ten sam obraz po przeprowadzonej obróbce.
Funkcja przyc. AEL
Można wybrać jedną z 2 funkcji przycisku AEL (strona 118):
– Utrzymując wartość zablokowanej ekspozycji, przez naciśnięcie
przycisku AEL podczas jego przytrzymywania ([Blokada AEL]).
– Utrzymując wartość zablokowanej ekspozycji, przez naciśnięcie
przycisku AEL do momentu ponownego naciśnięcia przycisku
([Przełącz.AEL]).
Po wybraniu opcji [ Blokada AEL] lub [ Przeł.AEL] ekspozycja
jest blokowana w trybie pomiaru punktowego.
Przycisk MENU t
4 t [Funkcja przyc. AEL] t
Wybór właściwego ustawienia
Przypisywanie dodatkowej funkcji do przycisku AEL
Oprócz funkcji AEL do przycisku AEL można przypisać jedną z
poniższych funkcji:
Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Tryb ostrości/Obszar AF/
Uśmiech/Wykr. tw./Autom. kadr. portr./ISO/Tryb pomiaru/Korekcja
błysku/Balans bieli/DRO/Auto HDR/Strefa twórcza/Efekt wizualny/
Rozm. Obrazu/Jakość/Pamięć MR/Pamięć blokady FEL/Zmiana
blokady FEL/Śledzenie obiektu/Blok. regulacji AF/MF/Zm. regulacji
AF/MF/Blokada AF/Autofokus wyłączony/Podgląd przysłony/
Podgląd zdjęcia/Powiększenie
193
Konfiguracja aparatu
Uwagi
• Przy zablokowanej wartości ekspozycji na ekranie LCD i w wizjerze widoczny
jest symbol . Należy zachować ostrożność, aby nie zresetować tego
ustawienia.
• Ustawienia „blokady” i „przełączania” mają wpływ na przesunięcie ręczne
(strona 89) w trybie ręcznym.
• Wartość zmierzona ustawiona za pomocą [Przełącz.AEL] jest zwalniana po
powrocie aparatu z trybu oszczędzania energii lub po jej użyciu do
odtwarzania obrazów.
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Przycisk ISO, Przycisk AF/MF, Przycisk Podgląd
Do przycisku ISO, przycisku AF/MF lub przycisku podglądu można
przypisać inną funkcję. Dostępne funkcje są takie same jak [Funkcja
przyc. AEL] (strona 193).
Przycisk MENU t
4 t [Przycisk ISO], [Przycisk AF/
MF] lub [Przycisk Podgląd] t Wybór właściwego
ustawienia
Przycisk Własne
Domyślnie funkcja blokady FEL jest przypisana do przycisku
własnego (strona 135). Do przycisku własnego można również
przypisać inną funkcję. Dostępne funkcje są takie same jak w
przypadku opcji [Funkcja przyc. AEL].
Przycisk MENU t
4 t [Przycisk Własne] t Wybór
właściwego ustawienia
Elektroniczna przednia kurtyna migawki
Funkcja elektronicznej przedniej kurtyny migawki skraca opóźnienie
między kolejnymi wyzwoleniami migawki.
Przycisk MENU t
6 t [Pierw. kurtyna migawki] t
Wybór właściwego ustawienia
Uwagi
• Fotografując przy krótkich czasach otwarcia migawki z użyciem obiektywu o
dużej średnicy, przy pewnych obiektach lub w pewnych warunkach
fotografowania, w obszarze rozmycia może pojawić się podwójny obraz. W
takich przypadkach opcję tę należy ustawić na [WYŁ.].
• W przypadku korzystania z obiektywu marki Minolta/Konica Minolta opcję tę
należy ustawić na [WYŁ.].
• W niektórych sytuacjach przy krótkich czasach otwarcia migawki jasność
obrazu może być nierównomierna. W takich przypadkach opcję tę należy
ustawić na [WYŁ.].
194
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Jasność LCD
Jasność ekranu LCD jest dobierana automatycznie za pomocą
czujnika światła (strona 18) w zależności od warunków oświetlenia
zewnętrznego.
Jasność ekranu LCD można ustawić ręcznie. Można również wybrać
odpowiednie ustawienie w przypadku słonecznej pogody.
Przycisk MENU t
1 t [Jasność LCD] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwagi
• W przypadku ustawienia [Automatyczne] nie wolno zakrywać czujnika światła
ręką lub jakimś przedmiotem.
• Korzystając z aparatu podłączonego do zasilacza AC-PW10AM (oddzielnie w
sprzedaży), jasność ekranu LCD jest zawsze ustawiona na wartość
maksymalną, nawet przy wybranym ustawieniu [Automatyczne].
• Z uwagi na fakt, że ustawienie [Słonecz. dzień] jest zbyt jasne, w przypadku
pracy w pomieszczeniach należy wybrać ustawienie [Automatyczne] lub
[Ręczny].
Jasność wizjera jest dostosowywana automatycznie do warunków
oświetlenia obiektu.
Jasność wizjera można ustawić ręcznie.
Przycisk MENU t
1 t [Jasność wizjera] t [Ręczny]
t Wybór właściwego ustawienia
195
Konfiguracja aparatu
Jasność wizjera
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Oszczędz. energii
Aby zapobiec wyczerpaniu się akumulatora, można skrócić czas do
przełączenia się aparatu w tryb oszczędzania energii, gdy aparat nie
jest używany. Uruchomienie aparatu, na przykład naciśnięcie spustu
migawki do połowy, przywraca tryb fotografowania. Jeżeli przez
pewien czas z poziomu aparatu nie zostaje wykonana żadna operacja,
jasność ekranu LCD ulegnie zmniejszeniu.
Przycisk MENU t
2 t [Oszczędz. energii] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwaga
• W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego AC-PW10AM (oddzielnie w
sprzedaży), opcji tej nie można ustawić na [Maksymalny].
Zmiana czasu do przełączenia aparatu w tryb
oszczędzania energii
Można ustawić różne przedziały czasu, po których aparat będzie
przełączany do trybu oszczędzania energii.
Przycisk MENU t
2 t [Czas rozp. oszcz. energii] t Wybór
właściwego czasu
Uwagi
• Aparat podłączony do telewizora lub z ustawionym trybem pracy [Pilot] nie
będzie przełączany w tryb oszczędzania energii.
• Ustawienie tej opcji na [Maksymalny], spowoduje, że w pozycji [Czas rozp.
oszcz. energii] pojawi się ustawienie [10 s].
Ustaw. FINDER/LCD
Istnieje możliwość wyłączenia opcji automatycznego przełączania
pomiędzy ekranem LCD a wizjerem i włączenia opcji przełączania
tylko za pomocą przycisku FINDER/LCD.
Przycisk MENU t
[Ręczny]
196
1 t [Ustaw. FINDER/LCD] t
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Rejestrow. w APS-C
Opisywany aparat jest zgodny z pełnoklatkowym standardem
małoobrazkowym. Można jednak również fotografować w formacie
APS-C. Po ustawieniu tej opcji na [WŁ.] aparat rejestruje obrazy w
formacie APS-C, nawet po zamocowaniu do aparatu obiektywu. W
przypadku zamocowanego obiektywu DT, format APS-C wybierany
jest automatycznie.
Przycisk MENU t
3 t [Rejestrow. w APS-C] t
Wybór właściwego ustawienia
Uwaga
• Gdy w przypadku opcji [Rejestrow. w APS-C] wybrano ustawienie [WŁ.],
rozmiar obrazu zmieniany jest automatycznie (strona 151).
Konfiguracja aparatu
197
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Selektor PAL/NTSC (Tylko w przypadku
urządzenia zgodnego z zapisem 1080 50i)
Po ustawieniu systemu NTSC w pozycji [Selektor PAL/NTSC] przed
przystąpieniem do filmowania, filmy rejestrowane aparatem można
odtwarzać na telewizorze z systemem NTSC.
Przycisk MENU t
3 t [Selektor PAL/NTSC] t
Wybór właściwego ustawienia
Uwagi
• Ta funkcja jest oferowana tylko przez urządzenia zgodne z zapisem 1080 50i.
Nie jest ona dostępna w przypadku urządzeń zgodnych z zapisem 1080 60i. Na
spodzie urządzeń zgodnych z zapisem 1080 50i widoczne jest oznaczenie „50i”.
• Po włożeniu karty pamięci sformatowanej wcześniej w systemie PAL pojawi
się komunikat informujący o potrzebie ponownego sformatowania karty. W
przypadku nagrywania w systemie NTSC, należy ponownie sformatować kartę
pamięci lub użyć innej karty pamięci.
• Po wybraniu trybu NTSC komunikat „Uruchomiono w NTSC.” będzie się
zawsze pojawiał na ekranie startowym przy każdorazowym włączeniu aparatu.
198
Kompensacja obiektywu
Istnieje możliwość automatycznej kompensacji następujących
zjawisk: zmniejszenie ilości światła na krawędziach, aberracja
chromatyczna i zniekształcenia (tylko w przypadku obiektywów
zgodnych z kompensacją automatyczną). Więcej informacji na temat
obiektywów zgodnych z kompensacją automatyczną można znaleźć w
witrynie Sony danego regionu albo uzyskać w punkcie sprzedaży
wyrobów Sony lub w miejscowym autoryzowanym punkcie
serwisowym produktów Sony.
Komp. ob.: Winietowanie obrzeża
Kompensacja ciemniejszych narożników ekranu spowodowanych
pewnymi cechami obiektywu. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na
[Automatyczne].
Przycisk MENU t
6 t [Komp. ob.:Winietowanie] t
Wybór właściwego ustawienia
Przycisk MENU t
6 t [Komp. ob.: Aber. chro.] t
Wybór właściwego ustawienia
Komp. ob.: Zniekształc.
Kompensacja zniekształceń na ekranie spowodowanych pewnymi
cechami obiektywu. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na [WYŁ.].
Przycisk MENU t
6 t [Komp. ob.: Zniekształc.] t
Wybór właściwego ustawienia
199
Konfiguracja aparatu
Komp. ob.: Aberracja chromatyczna
Redukcja odchylenia barw w narożnikach ekranu spowodowanego
pewnymi cechami obiektywu. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na
[Automatyczne].
Ustawianie metody nagrywania
na kartę pamięci
Tryb nagrywania
Istnieje możliwość nagrywania tych samych obrazów na 2 kartach
pamięci lub rozdzielania obrazów na różne karty pamięci w zależności
od rodzaju obrazu. Domyślnie ustawiona jest opcja [Standard.].
Przycisk MENU t
1 t [Tryb nagrywania] t Wybór
właściwego ustawienia
Standard.
Rejestrowanie obrazów tylko na karcie pamięci
znajdującej się w gnieździe wybranym poleceniem
[Wybierz nośnik nagr.] (strona 55).
Nagr. jedn.
(Zdjęcie)
Rejestrowanie zdjęć na obu kartach pamięci
znajdujących się w 2 gniazdach bez względu na
ustawienie [Wybierz nośnik nagr.] i rejestrowanie filmów
na karcie pamięci znajdującej się w gnieździe wybranym
poleceniem [Wybierz nośnik nagr.]. Zdjęcia będą
zapisywane pod tą samą nazwą pliku w katalogach o tych
samych numerach na obu kartach pamięci.
Nagryw. jedn.
(Film)
Rejestrowanie filmów na obu kartach pamięci
znajdujących się w 2 gniazdach bez względu na
ustawienie [Wybierz nośnik nagr.] i rejestrowanie zdjęć
na karcie pamięci znajdującej się w gnieździe wybranym
poleceniem [Wybierz nośnik nagr.]. Filmy MP4 będą
zapisywane pod tą samą nazwą pliku w katalogach o tych
samych numerach na obu kartach pamięci.
Nagr. jed. (Zdj./
Film)
Rejestrowanie zdjęć/filmów na obu kartach pamięci.
Sortuj (JPEG/
RAW)
Rejestrowanie danych JPEG na karcie pamięci
znajdującej się w gnieździe wybranym poleceniem
[Wybierz nośnik nagr.] i rejestrowanie danych RAW na
drugiej karcie pamięci.
Sortuj (Zdjęcie/
Film)
Rejestrowanie zdjęć na karcie pamięci znajdującej się w
gnieździe wybranym poleceniem [Wybierz nośnik nagr.]
i rejestrowanie filmów na drugiej karcie pamięci.
200
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
Uwagi
• Do równoczesnego nagrywania filmów potrzebna jest jedna z poniższych kart
pamięci:
– Karty SD zgodne z interfejsem UHS-I (Klasa szybkości UHS 1)
– Karty SD w klasie szybkości 10 lub wyższej
– „Memory Stick PRO Duo”
• Nagrywanie obrazów w trybie równoczesnym może być operacją
czasochłonną.
• Po wybraniu funkcji nagrywania równoczesnego lub [Sortuj (JPEG/RAW)] i
przy braku karty pamięci w jednym z gniazd, obraz nie zostanie nagrany na
żadnej z kart.
Formatuj
Należy pamiętać, że formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie
dane zapisane na karcie pamięci, łącznie z obrazami chronionymi.
Przycisk MENU t
1 t [Formatuj] t Wybór
właściwego gniazda t [Enter]
Numer pliku
Przycisk MENU t
1 t [Numer pliku] t Wybór
właściwego ustawienia
201
Konfiguracja aparatu
Uwagi
• Podczas formatowania świeci się lampka aktywności. Nie wyjmować karty
pamięci, gdy lampka się świeci.
• Kartę pamięci należy formatować w aparacie. Jeżeli karta pamięci zostanie
sformatowana na komputerze, jej użycie w aparacie może być niemożliwe, w
zależności od wybranego rodzaju formatu.
• Formatowanie może potrwać kilka minut, zależnie od używanej karty pamięci.
• Gdy pozostały czas pracy akumulatora wynosi 1 procent lub mniej, wówczas
nie można formatować kart pamięci.
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
Seryjny
Aparat przydziela plikom kolejne numery. Numeracja
plików zostaje wyzerowana dopiero po osiągnięciu liczby
„9999”.
Wyzeruj
Po zapisaniu pliku w nowym katalogu następuje
wyzerowanie numeracji plików w aparacie i rozpoczęcie
przydzielania numerów począwszy od „0001”. Jeśli w
katalogu nagrania jest jakiś plik, przydzielany jest numer
o jeden większy od aktualnie najwyższego przypisanego
numeru.
Uwaga
• Uruchomienie polecenia [Nast.domyślne] zeruje numerację plików.
Nazwa katalogu
Zarejestrowane zdjęcia są zapisywane w automatycznie tworzonych
folderach w folderze DCIM na karcie pamięci.
Przycisk MENU t
1 t [Nazwa katalogu] t Wybór
właściwego ustawienia
Forma standard
Format nazwy katalogu jest następujący: numer katalogu
+ MSDCF.
Przykład: 100MSDCF
Forma daty
Format nazwy katalogu jest następujący: numer katalogu
+ R (ostatnia cyfra)/MM/DD.
Przykład: 10020405 (Nazwa katalogu: 100, data: 2012/04/
05)
Uwaga
• Katalog z filmami MP4 ma zawsze format „numer katalogu + ANV01”.
Wybierz kat. NAGR.
W przypadku wybrania katalogu w formie standardowej, gdy
występują jeszcze co najmniej 2 inne katalogi, można wybrać katalog,
w którym będą zapisywane zarejestrowane obrazy.
Przycisk MENU t
1 t [Wybierz kat. NAGR.] t
Wybór właściwego katalogu
202
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
Uwagi
• Nie można wybrać katalogu przy wybranym ustawieniu [Forma daty].
• Po wybraniu nagrywania równoczesnego lub nagrywania z sortowaniem, na
obu kartach pamięci można wybrać tylko katalogi o tej samej nazwie. Jeżeli
nie ma katalogów o tej samej nazwie, nowy katalog można utworzyć za
pomocą polecenia [Nowy katalog].
Nowy katalog
Na karcie pamięci można utworzyć katalog do nagrywania obrazów.
Zostaje utworzony nowy katalog o numerze o jeden większym niż
najwyższy aktualnie używany numer i staje się on aktualnym
katalogiem do nagrywania. Katalog zdjęć i katalog filmów MP4
tworzone są równocześnie.
Przycisk MENU t
1 t [Nowy katalog]
Odz. bazę dan. obr.
Jeżeli w pliku bazy danych obrazów zostaną stwierdzone
niezgodności spowodowane obróbką obrazów na komputerach itp.,
obrazy na karcie pamięci nie będą odtwarzane w tej postaci. W takiej
sytuacji w aparacie przeprowadzana jest procedura naprawy tego
pliku.
Przycisk MENU t
2 t [Odz. bazę dan. obr.] t
Wybór właściwego gniazda t [Enter]
203
Konfiguracja aparatu
Uwagi
• Po ustawieniu w pozycji [Tryb nagrywania] innej opcji niż [Standard.] i
rozpoczęciu nagrywania, na obu kartach pamięci zostanie utworzony nowy
katalog o numerze o jeden większym niż największy numer aktualnie
używanego katalogu.
• Po ustawieniu w pozycji [Tryb nagrywania] innej opcji niż [Standard.] i
rozpoczęciu nagrywania, nowy katalog może zostać utworzony automatycznie.
• Po włożeniu do aparatu karty pamięci używanej w innym sprzęcie, w
momencie przystąpienia do rejestrowania obrazów może automatycznie
zostać utworzony nowy folder.
• W jednym folderze można zapisać maksymalnie 4 000 obrazów. Po
przekroczeniu pojemności folderu automatycznie tworzony jest nowy folder.
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
Uwaga
• Należy używać naładowanego akumulatora. Niski poziom naładowania
akumulatora w trakcie procedury naprawy grozi uszkodzeniem danych.
Ustaw. przesyłania
Z funkcji przesyłania danych można korzystać posiadając kartę EyeFi (dostępną w sprzedaży). Ta opcja pojawia się po włożeniu karty
Eye-Fi do gniazda karty pamięci 1 w aparacie.
Przycisk MENU t
3 t [Ustaw. przesyłania] t [WŁ.]
Wskaźniki sygnalizujące stan połączenia
Oczekiwanie. Nie zostaną wysłane żadne obrazy.
Oczekiwanie na przekaz.
Trwa łączenie.
Trwa przekazywanie.
Błąd.
Uwagi
• Wskaźniki stanu w trakcie nawiązanej łączności są wyświetlane tylko przy
ustawieniu [Standard.] w pozycji [Tryb nagrywania].
• Przed przystąpieniem do korzystania z karty Eye-Fi należy skonfigurować
punkt dostępowy sieci LAN oraz miejsce nadania. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do karty Eye-Fi.
• Karty Eye-Fi są sprzedawane w USA, Kanadzie, Japonii i niektórych krajach
UE (stan na marzec 2012 r.).
• Więcej informacji można uzyskać po skontaktowaniu się bezpośrednio z jej
producentem lub sprzedawcą.
• Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie zostały
zakupione. Kart Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem krajów/
regionów, gdzie zostały zakupione.
• Karty Eye-Fi zaopatrzone są w funkcję bezprzewodowej sieci LAN. Kart EyeFi nie wolno wkładać do aparatu w miejscach, gdzie jest to zabronione, na
przykład na pokładzie samolotu. Jeżeli w aparacie znajduje się karta Eye-Fi,
funkcję [Ustaw. przesyłania] należy ustawić na [WYŁ.]. Po ustawieniu funkcji
[Ustaw. przesyłania] na [WYŁ.] na ekranie wyświetlany będzie symbol
.
204
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
205
Konfiguracja aparatu
• W przypadku użycia nowej karty Eye-Fi po raz pierwszy, przed jej
sformatowaniem należy skopiować do komputera znajdujący się na karcie plik
instalacyjny menedżera karty Eye-Fi.
• Z karty Eye-Fi można korzystać po aktualizacji oprogramowania sprzętowego
do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja dołączona do
karty Eye-Fi.
• W trakcie przekazywania obrazów nie działa funkcja oszczędzania energii
aparatu.
• W przypadku wyświetlenia symbolu
(błąd) należy wyjąć kartę pamięci,
po czym włożyć ją powtórnie, albo wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie.
Ponowne pojawienie się symbolu
może świadczyć o uszkodzeniu karty
Eye-Fi.
• Na łączność w ramach sieci Wi-Fi mogą mieć wpływ inne urządzenia
komunikacyjne. Przy słabej sile sygnału należy przybliżyć się do punktu
dostępowego sieci Wi-Fi.
• Szczegółowe informacje na temat typów plików, które można przekazywać,
można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do karty Eye-Fi.
• W przypadku przekazywania obrazu zarejestrowanego z opcją [WŁ./WYŁ.
GPS] ustawioną na [WŁ.], dane o miejscu zarejestrowania obrazu mogą zostać
udostępnione stronie trzeciej. Aby się przed tym zabezpieczyć, należy opcję
[WŁ./WYŁ. GPS] ustawić na [WYŁ.] (strona 206) (tylko model SLT-A99V).
• Opisywany produkt nie obsługuje trybu „Endless Memory Mode” kart EyeFi. Należy upewnić się, że wkładane do opisywanego wyrobu karty Eye-Fi
mają wyłączony tryb „Endless Memory Mode”.
Rejestrowanie informacji o
lokalizacji przy użyciu funkcji
GPS (tylko model SLT-A99V)
Po uzyskaniu przez aparat danych o położeniu za pośrednictwem
wewnętrznej funkcji GPS informacje te są rejestrowane na zdjęciach
lub filmach nagranych w danym miejscu.
Zarejestrowane w danym miejscu obrazy można zaimportować do
komputera wraz z danymi o położeniu, korzystając z dostarczonego
oprogramowania „PlayMemories Home”, aby następnie móc je
przeglądać z pomocą mapy, na której zaznaczono miejsce wykonania
nagrania. Szczegóły zawiera „Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home”.
Przycisk MENU t
WYŁ. GPS] t [WŁ.]
2 t [Ustawienia GPS] t [WŁ./
Wskaźnik zmienia się wraz ze zmianą siły odbieranego sygnału GPS.
Wskaźniki
GPS
Stan odbioru sygnału GPS
Brak
wskaźnika
Funkcja [WŁ./WYŁ. GPS] ustawiona na [WYŁ.].
Aparat nie może zapisywać danych o położeniu. Z aparatu
należy korzystać na otwartej przestrzeni.
Trwa obliczanie danych o położeniu. Należy poczekać, aż
będzie można zapisywać dane o położeniu.
Bieżące dane o położeniu można zapisywać.
Występuje problem z funkcją GPS. Wyłączyć aparat i włączyć
go ponownie.
Odbieranie sygnału GPS
• W pomieszczeniach lub w sąsiedztwie wysokich budynków
prawidłowe przeprowadzenie triangulacji jest niemożliwe.
Po przeniesieniu aparatu na otwartą przestrzeń należy go powtórnie
włączyć.
206
Rejestrowanie informacji o lokalizacji przy użyciu funkcji GPS (tylko model SLT-A99V)
• Uzyskanie danych o położeniu może zajmować od kilku dziesiątych
sekundy do kilku minut. Czas pozycjonowania można skrócić
korzystając z danych pomocniczych systemu GPS.
Uwagi
• Zaraz po włączeniu aparatu uzyskanie danych o położeniu może zajmować od
kilku dziesiątych sekundy do kilku minut. W przypadku rejestrowania
obrazów bez pobrania informacji o położeniu, informacje te nie będą
zapisywane. Aby zarejestrować prawidłowe dane, należy odczekać, aż aparat
zacznie odbierać sygnały radiowe z satelitów GPS.
• W trakcie startu i lądowania samolotu aparat powinien być wyłączony zgodnie
z instrukcją personelu pokładowego.
• Z systemu GPS należy korzystać zgodnie z przepisami obowiązującymi w
danym miejscu lub w danej sytuacji.
• Szczegółowe informacje na temat funkcji GPS można znaleźć na stronie 259.
GPS Dane pomocnicze
Sprawdzanie stanu danych pomocniczych GPS
Przycisk MENU t
asysty GPS]
2 t [Ustawienia GPS] t [Użyj dan.
Uwagi
• Do aktualizacji danych wymagany jest komputer podłączony do Internetu.
• Jeżeli termin ważności danych pomocniczych wygasł, wówczas nie można
skrócić czasu oczekiwania na gotowość do zapisu danych o położeniu.
Wskazane jest regularne aktualizowanie danych pomocniczych. Dane
pomocnicze tracą ważność po upływie mniej więcej 30 dni.
• Jeżeli nie przeprowadzono procedury [Ust.daty/czasu] lub ustawiona godzina
różni się znacząco, wówczas nie można skrócić czasu oczekiwania na
uzyskanie danych o położeniu z systemu GPS.
• Usługa danych pomocniczych może nie działać z różnych powodów.
207
Konfiguracja aparatu
Czas uzyskiwania danych o położeniu przez system GPS można
skrócić przez pobranie danych pomocniczych GPS. Jeżeli aparat jest
podłączony do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem
„PlayMemories Home”, dane pomocnicze GPS mogą zostać
zaktualizowane automatycznie.
Rejestrowanie informacji o lokalizacji przy użyciu funkcji GPS (tylko model SLT-A99V)
Aktualizowanie danych pomocniczych GPS przez
włożenie karty pamięci do komputera
Z poziomu ekranu głównego oprogramowania „PlayMemories
Home” uruchomić program [Narzędzie obsługi GPS], w komputerze
wybrać dysk odpowiadający karcie pamięci, po czym przeprowadzić
aktualizację danych pomocniczych GPS. Zaktualizowaną kartę
pamięci włożyć do aparatu.
Aut. akt. godz. GPS
Aparat umożliwia aktualizację ustawienia godziny na zegarze dzięki
funkcji GPS, która pobiera informacje o godzinie w trakcie
uruchamiania. Aktualizacja godziny przeprowadzana jest przy
wyłączonym zasilaniu.
Przycisk MENU t
2 t [Ustawienia GPS] t [Aut.
akt. godz. GPS] t [WŁ.]
Uwagi
• Funkcja [Aut. akt. godz. GPS] działa nieprawidłowo przy ustawieniu [WYŁ.]
w pozycji [WŁ./WYŁ. GPS].
• Przed jej użyciem należy uruchomić polecenie [Ust.daty/czasu].
• Mogą występować kilkusekundowe niezgodności.
• W niektórych rejonach może nie działać prawidłowo.
208
Zapisywanie własnych ustawień
W pamięci można zapisać 3 kombinacje najczęściej używanych
trybów i ustawień. Zapisane ustawienia można przywołać za pomocą
pokrętła trybu pracy.
1 Nastawić aparat w ustawieniu, które ma być zapisane.
2 Przycisk MENU t
4 t [Pamięć MR]
3 Za pomocą b/B na przycisku wielofunkcyjnym wybrać
numer, pod którym mają być zapisane ustawienia, a
następnie nacisnąć środkową sekcję przycisku
wielofunkcyjnego.
Zarejestrowane ustawienia można zmienić.
Opcje, które można zapisać
Przywoływanie zapisanych ustawień
Obrócić pokrętło trybu pracy do pozycji o numerze 1/2/3, który ma
być przywołany.
Zmiana zapisanych ustawień
Po przywołaniu ustawienia, zmienić je w aparacie na ustawienie,
które ma być zapisane, a następnie zapisać to ustawienie pod tym
samym numerem.
209
Konfiguracja aparatu
Tryb ekspozycji, przysłona, czas otwarcia migawki, tryb pracy, tryb
ostrości, czułość ISO, balans bieli, kompensacja ekspozycji, tryb
pomiaru, DRO/Auto HDR, Strefa twórcza, tryb błysku, korekcja
błysku, Wykrywanie twarzy, Czułość wykrywania uśmiechu, śledzenie
obiektu, Efekt wizualny, pozycja lokalnego obszaru AF i wszystkie
opcje menu fotografowania
(strona 39), opcje menu filmowania
(strona 41)
Zapisywanie własnych ustawień
Uwagi
• Nie można zapisać ustawień trybów Przesunięcie programu ani Przesunięcie
ręczne.
• Bieżące ustawienie nie będzie odpowiadać położeniu pokręteł na aparacie.
Podczas rejestrowania obrazów należy korzystać z informacji wyświetlanych
na ekranie LCD.
210
Resetowanie ustawień do
wartości domyślnych
Można zresetować główne funkcje aparatu.
Przycisk MENU t
4 t [Inicjalizuj] t Wybór
właściwego ustawienia t [OK]
: Opcje, które są resetowane.
– : Opcje, które nie są resetowane.
Funkcje rejestrowania obrazów
Nast.dom Reset.tr.n Resetuj
yślne
agr.
Własne
Opcje
Resetowane do
Kompensacja
ekspozycji (115)
±0.0
Tryb pracy (119)
Zdjęcia pojedyncze
–
Tryb błysku (125)
Bł.wypełniający
(zależy od trybu
ekspozycji)
–
Tryb ostrości (97)
Pojed. autofokus
–
Obszar AF (101)
Szeroki
–
Śledzenie obiektu
(102)
WYŁ. (zależy od
ustawienia w
pozycji [Tryb
ostrości])
–
–
–
Autom. kadr. portr. WYŁ.
(157)
–
ISO (137)
–
AUTO
Tryb pomiaru (118) Wielopunktowy
–
Korekcja błysku
(132)
±0.0
–
Balans bieli (147)
AWB
(Automatyczny
balans bieli)
–
5500K, Filtr
kolorowy 0
–
Tmp. kol./Filtr
(148)
Konfiguracja aparatu
Uśmiech/Wykr. tw. Wł. (rejestr. twarzy)
(155, 159)
211
Resetowanie ustawień do wartości domyślnych
Własny balans bieli 5500K
(149)
–
DRO/Auto HDR
(139)
–
Optymalizator DRange: Automat.
Strefa twórcza (143) 1/Standard
–
Efekt wizualny
(142)
WYŁ.
–
Wybór sceny (75)
Portret
–
Film (168)
P
–
Tryb auto (73)
Inteligentna auto
–
Ciągły Prior. AE z
zoomem cyfr. (81)
T10
–
Menu fotografowania
Opcje
Resetowane do
Rozm. Obrazu
(151)
L:24M
Format obrazu
(153)
3:2
Jakość (153)
Wysoka
Nast.dom Reset.tr.n Resetuj
yślne
agr.
Własne
–
–
–
Panorama: Rozmiar Standardowy
(152)
–
Panorama:
Kierunek (81)
–
W prawo
Wyraźny zoom obr. WŁ.
(164)
–
Zoom cyfrowy
(164)
WYŁ.
–
Red.sz.dł.naśw.
(165)
WŁ.
Red.sz.wys.ISO
(165)
Normalna
Reg.błysku (133)
Błysk ADI
Wspomaganie AF
(108)
Automatyczne
SteadyShot (63)
WŁ.
212
–
–
–
–
–
Resetowanie ustawień do wartości domyślnych
Prędkość AF (40)
Duża
Przestrzeń barw
(166)
sRGB
–
–
Cichy kontroler Tryb ostrości
(35)
–
Krok ekspozycji
(40)
–
0,3 EV
Nast.priorytetu (40) Autofokus
–
AF ze spustem (41) WŁ.
–
AEL z naciśn.
spustu (41)
–
WŁ.
Menu filmowania
Opcje
Resetowane do
Nast.dom Reset.tr.n Resetuj
yślne
agr.
Własne
Format pliku (170)
AVCHD
–
Ustawienie
nagrywania (171)
60i 17M(FH), 50i
17M(FH)
–
SteadyShot (63)
WYŁ.
–
Czas śledzenia AF
(168)
Średni
Auto. wolna
migawka (169)
WŁ.
Konfiguracja aparatu
–
–
Cichy kontroler Poziom
(35)
nagryw.audio
–
Nagrywanie
dźwięku (174)
WŁ.
–
Reduk. szumu
wiatru (174)
WYŁ.
Wyśw. poz. dźw.
(173)
WŁ.
–
–
Czas przesył. Audio Na żywo
(174)
–
Menu ustawień własnych
Opcje
Resetowane do
Eye-Start AF (42)
WYŁ.
Nast.dom Reset.tr.n Resetuj
yślne
agr.
Własne
–
213
Resetowanie ustawień do wartości domyślnych
Ustaw. FINDER/
LCD (196)
Automatyczne
Red.czerw.oczu
(42)
WYŁ.
Wyzw.bez obiek.
(192)
Nieaktywne
Zdj. ser. Lepsza
autom. (74)
Automatyczne
Pojd. zdj. Lepsza
autom. (75)
Automatyczne
Linia siatki (192)
WYŁ.
–
–
–
–
–
–
Auto podgląd (192) 2 s
–
Przycisk DISP
(monitor) (93)
Wizjer/Brak
informacji/Poziom/
Histogram
–
Przycisk DISP
(wizjer) (93)
Brak informacji/
Poziom/Histogram
–
Przycisk AF
RANGE (43, 105)
Kontrola zakresu
AF
–
Asysta kontroli
zakr. AF (43)
WŁ.
Poziom zarysu
(111)
WYŁ.
Kolor zarysu (111)
Biały
Wyśw. podgląd na
żywo (95)
Efekt ustawień Wł.
Funkcja przyc.
AEL (193)
Blokada AEL
–
–
–
–
–
Przycisk ISO (194)
ISO
–
Przycisk AF/MF
(194)
Blok. regulacji AF/
MF
–
Przycisk Własne
(194)
Zmiana blokady
FEL
–
Przycisk Podgląd
(194)
Podgląd przysłony
Przycisk Zoom
cyfrowy (111, 161)
Zoom cyfrowy
214
–
–
Resetowanie ustawień do wartości domyślnych
Przycisk blok.
ostrości (45)
Blokada fokusa
Przycisk MOVIE
(45)
Zawsze
Nast.pokr.ster. (45)
Cz.m.
Komp.eksp.pokr.
(116)
WYŁ.
Nast.komp.eksp.
(46)
Zastane&błysk
–
–
P.
–
–
–
Kolejn.bracket (46) 0 t – t +
–
Komp.
ob.:Winietowanie
(199)
Automatyczne
–
Komp. ob.: Aber.
chro. (199)
Automatyczne
Komp. ob.:
Zniekształc. (199)
WYŁ.
Pierw. kurtyna
migawki (194)
WŁ.
Prioryt. śledzenie
twarzy (104)
WŁ.
–
–
–
Opcje
Resetowane do
Wybierz zdjęcie/
film (176)
Widok katalogu
(Zdjęcia)
Pokaz zdjęć –
Powtórz (179)
WYŁ.
Pokaz zdjęć –
Interwał (179)
3s
Pokaz zdjęć – Typ
obrazu (180)
Wszystkie
Indeks obrazów
(177)
4 obrazy
Określ wydruk –
Nadruk daty (184)
WYŁ.
Wybierz nośnik
odtw. (176)
Gniazdo 1
Nast.dom Reset.tr.n Resetuj
yślne
agr.
Własne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
215
Konfiguracja aparatu
–
Menu odtwarzania
Resetowanie ustawień do wartości domyślnych
Nastaw. głośności
(47)
4
Wyświetl.odtw.
(180)
Autom.obrót
–
–
–
–
Menu Karta pamięci — narzędzie
Opcje
Resetowane do
Wybierz nośnik
nagr. (55)
Gniazdo 1
Tryb nagrywania
(200)
Standard.
Numer pliku (201)
Seryjny
Nazwa katalogu
(202)
Forma standard
Nast.dom Reset.tr.n Resetuj
yślne
agr.
Własne
–
–
–
–
–
–
–
–
Menu ustawiania zegara
Opcje
Resetowane do
Ust.daty/czasu (61)
–
Nastawia region
(61)
–
Nast.dom Reset.tr.n Resetuj
yślne
agr.
Własne
–
–
–
–
Menu ustawień
Opcje
Resetowane do
Start menu (48)
Główne
Potw.kasowania
(48)
"Anuluj"pierw.
Pomoc pokrętła
trybu (48)
WYŁ.
Jasność LCD (195)
Automatyczne
Jasność wizjera
(195)
Automatyczne
Temp. barw.
wizjera (48)
0
Ustawienia GPS –
WŁ./WYŁ. GPS
(206) (tylko model
SLT-A99V)
WYŁ.
216
Nast.dom Reset.tr.n Resetuj
yślne
agr.
Własne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Resetowanie ustawień do wartości domyślnych
–
–
Oszczędz. energii
(196)
Standard.
–
–
Czas rozp. oszcz.
energii (196)
1 min.
–
–
Rozdzielczość
HDMI (49)
Automatyczne
–
–
STER.PRZEZ
HDMI (49)
WŁ.
–
–
Wyśw. informacji
HDMI (190)
Włączone
–
–
Ustaw. przesyłania
(204)
WŁ.
–
–
Połączenie USB
(226)
Automatyczne
–
–
Ustawienia USB
LUN (227)
Wiele
–
–
Sygnały audio (49)
WŁ.
–
–
Rejestrow. w APSC (197)
Automatyczne
–
–
Regulacja AF –
Ustawienie
regulacji AF (109)
WYŁ.*
–
–
Tryb
demonstracyjny
(50)
WYŁ.
–
–
Konfiguracja aparatu
Ustawienia GPS – –
Aut. akt. godz. GPS
(208) (tylko model
SLT-A99V)
Inne
Opcje
Resetowane do
Wyświetlane
informacje
dotyczące
nagrywania (ekran
LCD) (93)
Wizjer
Nast.dom Reset.tr.n Resetuj
yślne
agr.
Własne
–
–
217
Resetowanie ustawień do wartości domyślnych
Wyświetlane
Poziom
informacje o
nagrywaniu (wizjer)
(93)
Wyświetlanie
odtwarzania (181)
Ekran
pojedynczego
zdjęcia (z danymi
nagrywania)
–
–
–
–
* Nawet w przypadku resetowania tego ustawienia, regulowane wartości nie są
resetowane.
218
Sprawdzanie wersji
oprogramowania
Wyświetlanie wersji oprogramowania aparatu. Wersję należy
sprawdzić, gdy pojawi się aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Po zamocowaniu obiektywu zgodnego z funkcją podwyższania wersji
obiektywu, wskazywana jest wersja obiektywu.
Przycisk MENU t
4 t [Wersja]
Uwaga
• Aktualizację można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania
akumulatora wynosi co najmniej
(3 kreski na symbolu akumulatora).
Wskazane jest korzystanie z dostatecznie naładowanego akumulatora, albo z
zasilacza sieciowego AC-PW10AM (oddzielnie w sprzedaży).
Konfiguracja aparatu
219
Oglądanie zdjęć na komputerze
Korzystanie z oprogramowania
Na płycie CD-ROM (w zestawie) znajdują się następujące aplikacje,
które umożliwiają bardziej wszechstronne wykorzystanie obrazów
zarejestrowanych posiadanym aparatem.
• „Image Data Converter”
• „PlayMemories Home”
• „Remote Camera Control”
Szczegółowe informacje na temat instalacji można również znaleźć na
stronach 224, 225.
Korzystanie z „Image Data Converter”
Program „Image Data Converter” pozwala między innymi:
• Otwierać i edytować obrazy zapisane w formacie RAW z różnymi
poprawkami, na przykład krzywej tonalnej czy ostrości.
• Korygować zdjęcia, korzystając m.in. z balansu bieli, ekspozycji i
strefy twórczej.
• Zapisywać obrazy wyświetlane i edytowane na komputerze.
Można je zapisać w formacie RAW lub w formacie zwykłego pliku.
• Wyświetlać i porównywać obrazy RAW/JPEG zarejestrowane
opisywanym aparatem.
• Oceniać obrazy w 5-stopniowej skali.
• Ustawiać etykiety kolorów.
Informacje na temat obsługi programu „Image Data Converter”
można znaleźć w Pomocy.
Kliknąć [Start] t [Wszystkie programy] t [Image Data Converter]
t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Strona wsparcia dla programu „Image Data Converter” (tylko wersja
angielska)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Korzystanie z „PlayMemories Home”
Program „PlayMemories Home” pozwala między innymi:
220
Korzystanie z oprogramowania
• Konfigurować obrazy zarejestrowane aparatem i wyświetlać je na
komputerze.
• Porządkować zdjęcia na komputerze na podstawie kalendarza,
według daty zdjęcia, aby móc je przeglądać.
• Retuszować (redukcja efektu czerwonych oczu itp.), drukować i
wysyłać zdjęcia jako załączniki wiadomości e-mail oraz zmieniać
datę zarejestrowania.
• Edytować obrazy na komputerze, na przykład przycinać je lub
zmieniać ich rozmiar.
• Drukować lub zapisywać zdjęcia z datą.
• Tworzyć płyty Blu-ray lub DVD z filmami AVCHD
zaimportowanymi do komputera. (W przypadku tworzenia płyty
Blu-ray/płyty DVD po raz pierwszy, wymagane jest połączenie z
Internetem.)
Informacje na temat obsługi programu „PlayMemories Home”
można znaleźć w pozycji „Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home”.
Kliknąć dwukrotnie skrót
(Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home) na pulpicie. Albo kliknąć [Start] t [Wszystkie programy] t
[PlayMemories Home] t [Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home].
Strona wsparcia dla programu „PlayMemories Home” (tylko wersja
angielska)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
221
Oglądanie zdjęć na komputerze
Uwagi
• Oprogramowanie „PlayMemories Home” nie jest zgodne z komputerami
Mac. W czasie odtwarzania obrazów na komputerach Mac należy korzystać z
odpowiedniego oprogramowania dołączonego do komputerów Mac.
• W celu utworzenia płyty AVCHD z nagraniem filmy zarejestrowane przy
ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] lub
[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie nagrywania] są
konwertowane przez program „PlayMemories Home”. Taka operacja
konwersji może być czasochłonna. Dodatkowo nie można utworzyć płyty w
oryginalnej jakości obrazu. Aby zachować pierwotną jakość obrazu, filmy
należy przechowywać na płycie Blu-ray.
Korzystanie z oprogramowania
Korzystanie z „Remote Camera Control”
Podłączyć aparat do komputera. Program „Remote Camera Control”
pozwala:
• Skonfigurować aparat lub nagrać obraz z poziomu komputera.
• Nagrywać obrazy bezpośrednio na komputerze.
• Fotografować w trybie interwałowym.
Przed użyciem należy przeprowadzić następującą konfigurację:
Przycisk MENU t
3 t [Połączenie USB] t [Zdalne sterowanie
PC]
Informacje na temat obsługi programu „Remote Camera Control”
można znaleźć w Pomocy.
Kliknąć [Start] t [Wszystkie programy] t [Remote Camera
Control] t [Help] t [Remote Camera Control Ver.3].
Uwaga
• W trybie fotografowania interwałowego ustawiony jest tryb pracy [Zdjęcia
pojedyncze]. Jeżeli nie uda się uzyskać ostrości, migawka nie zostanie
wyzwolona (za wyjątkiem przypadku, gdy wybrano ręczne ustawianie ostrości
lub przy ustawieniu [Wyzwalanie] w pozycji [Nast.priorytetu] w menu
fotografowania
).
Zalecana konfiguracja komputera (Windows)
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania
zdjęć za pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca
konfiguracja komputera.
222
Korzystanie z oprogramowania
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
„PlayMemories
Home”
Procesor CPU: Intel Pentium III 800 MHz lub szybszy
(Do odtwarzania/edycji filmów w wysokiej
rozdzielczości: Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy/
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy, Intel Core 2 Duo
2,26 GHz lub szybszy (AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2
Duo 2,40 GHz lub szybszy (AVC HD (PS)))
Pamięć: Windows XP 512 MB lub więcej (zalecany jest
1 GB lub więcej), Windows Vista/Windows 7 1 GB lub
więcej
Dysk twardy: Miejsce na dysku wymagane do instalacji
— około 500 MB
Monitor: Rozdzielczość ekranu — 1024 × 768 punktów
lub więcej
„Image Data
Converter Ver.4”/
„Remote Camera
Control Ver.3”
Procesor CPU/Pamięć: Pentium 4 lub szybszy/1 GB
lub więcej
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
* Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane.
Do korzystania z funkcji tworzenia płyt wymagany jest program
Windows Image Mastering API (IMAPI) w wersji 2.0 lub nowszej.
** Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
Zalecana konfiguracja komputera (Mac)
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania
zdjęć za pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca
konfiguracja komputera.
System
operacyjny
(zainstalowany
fabrycznie)
Połączenie USB: Mac OS X v10.3 – v10.8
„Image Data Converter Ver.4” „Remote Camera
Control Ver.3”: Mac OS X v10.5 – v10.8
„Image Data
Converter Ver.4”/
„Remote Camera
Control Ver.3”
Procesor CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo
lub szybszy
Pamięć: zalecany 1 GB lub więcej.
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
223
Oglądanie zdjęć na komputerze
System
operacyjny
(zainstalowany
fabrycznie)
Korzystanie z oprogramowania
Uwagi
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w środowisku zaktualizowanego
systemu operacyjnego opisanego powyżej oraz w środowisku
wielosystemowym.
• Jeżeli do jednego komputera są jednocześnie podłączone co najmniej
2 urządzenia USB, niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie działać, w
zależności od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Podłączenie aparatu z wykorzystaniem interfejsu USB zgodnego ze
standardem Hi-Speed USB (zgodnego z USB 2.0) pozwala na zaawansowany
transfer (transfer z dużą szybkością), ponieważ opisywany aparat jest zgodny
ze standardem Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0).
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu ze stanu zawieszenia lub uśpienia,
komunikacja między aparatem a komputerem może nie zostać przywrócona.
Instalowanie oprogramowania (Windows)
Zalogować się jako Administrator.
1 Włączyć komputer i włożyć CD-ROM (w zestawie) do
napędu CD-ROM.
Pojawi się okno menu instalatora.
• Jeśli okno się nie pojawi, należy dwukrotnie kliknąć [Komputer]
(w systemie Windows XP: [Mój komputer]) t
(PMHOME) t
[Install.exe].
• Jeżeli pojawi się ekran Autoodtwarzanie, należy wybrać polecenie
„Uruchom: Install.exe” i postępować zgodnie z instrukcjami
pojawiającymi się na ekranie, aby przeprowadzić instalację.
2 Kliknąć [Zainstaluj].
Upewnić się, że zaznaczone są pozycje „Image Data Converter” oraz
„PlayMemories Home” i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
• Po pojawieniu się stosownego monitu na ekranie (strona 227),
podłączyć aparat do komputera.
• Kiedy pojawi się komunikat potwierdzający zrestartowanie
komputera, należy zrestartować komputer, postępując według
instrukcji na ekranie.
• W zależności od konfiguracji komputera może zostać zainstalowany
zestaw funkcji DirectX.
224
Korzystanie z oprogramowania
3 Po zakończeniu instalacji wyjąć CD-ROM.
Zostaną zainstalowane poniższe aplikacje, a ich ikony skrótów
pojawią się na pulpicie.
„Image Data Converter”
„Remote Camera Control”
„PlayMemories Home”
„Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home”
Uwaga
• Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program „PMB” (Picture Motion
Browser) dostarczony w zestawie z aparatem zakupionym przed rokiem 2011,
program „PMB” zostanie zastąpiony przez program „PlayMemories Home”,
co uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcji programu „PMB”.
Instalowanie oprogramowania (Mac)
Zalogować się jako Administrator.
zestawie) do napędu CD-ROM.
2 Podwójnie kliknąć ikonkę CD-ROM.
3 Skopiować pliki [IDC_INST.pkg] i [RCC_INST.pkg] z
folderu [MAC] na ikonę dysku twardego.
4 Dwukrotnie kliknąć pliki [IDC_INST.pkg] i
[RCC_INST.pkg] w folderze docelowym operacji
kopiowania.
Postępować według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację.
225
Oglądanie zdjęć na komputerze
1 Włączyć komputer Mac i włożyć dysk CD-ROM (w
Podłączanie aparatu do
komputera
Ustawianie połączenia USB
Wybór metody zestawiania połączenia USB, gdy aparat jest
podłączony do komputera lub urządzenia USB za pośrednictwem
kabla USB.
Przycisk MENU t
3 t [Połączenie USB] t Wybór
właściwego ustawienia
Automatyczne
Automatyczne ustanowienie połączenia pamięci
masowej lub MTP zgodnie z podłączonym komputerem
lub innymi urządzeniami USB. Komputery z systemem
Windows 7 są podłączane w trybie MTP, co umożliwia
korzystanie z unikalnych funkcji tego systemu.
Pam. masowa
Ustanowienie połączenia pamięci masowej między
aparatem a komputerem lub innymi urządzeniami USB.
Tryb standardowy.
MTP
Ustanowienie połączenia MTP między aparatem a
komputerem lub innymi urządzeniami USB. Komputery
z systemem Windows 7 są podłączane w trybie MTP, co
umożliwia korzystanie z unikalnych funkcji tego
systemu. W przypadku innych komputerów (z systemem
Windows Vista/XP, Mac OS X) pojawia się Kreator
autoodtwarzania i zdjęcia z folderu zapisu w aparacie są
importowane do komputera.
Zdalne
sterowanie PC
Sterowanie aparatem z poziomu komputera przy użyciu
oprogramowania „Remote Camera Control” na płycie
CD-ROM (w zestawie), na przykład rejestrowanie
obrazów, czy ich zapisywanie na komputerze.
Uwagi
• Przy opcji tej ustawionej na [Automatyczne] nawiązanie połączenia może być
operacją czasochłonną.
• Jeżeli funkcja Device Stage* nie jest wyświetlana w przypadku systemu
Windows 7, należy tę opcję ustawić na [Automatyczne].
* Device Stage to ekran menu służący do zarządzania podłączonymi
urządzeniami, na przykład aparatem (funkcja systemu Windows 7).
226
Podłączanie aparatu do komputera
Ustawianie numeru LUN (Logical Unit Number)
(Ustawienia USB LUN)
W przypadku komunikacji z komputerem za pośrednictwem
interfejsu USB istnieje możliwość wyboru dostępnego gniazda.
Dostępne opcje to oba gniazda lub gniazdo 1.
Przycisk MENU t
3 t [Ustawienia USB LUN] t
Wybór właściwego ustawienia
Wiele
Wyświetlanie zarówno obrazów z karty pamięci w
gnieździe 1 jak i z karty pamięci w gnieździe 2 na ekranie
komputera.
Jeden
Wyświetlanie tylko obrazów z karty pamięci w gnieździe
1 na ekranie komputera.
Podłączanie do komputera
podłączyć aparat do gniazda elektrycznego za
pośrednictwem zasilacza sieciowego AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży).
2 Włączyć aparat i komputer.
3 Sprawdzić, czy w przypadku opcji [Połączenie USB] w
pozycji
3 wybrano ustawienie [Pam. masowa].
227
Oglądanie zdjęć na komputerze
1 Włożyć do aparatu naładowany akumulator lub
Podłączanie aparatu do komputera
4 Podłączyć aparat do
komputera.
• W przypadku nawiązywania
połączenia USB po raz pierwszy
komputer automatycznie uruchomi
program do rozpoznawania aparatu.
Należy chwilę zaczekać.
1 Do gniazda USB
komputera
Kabel USB
(w zestawie)
2 Do gniazda USB
Importowanie obrazów do komputera (Windows)
Program „PlayMemories Home” umożliwia łatwe importowanie
obrazów.
Szczegółowe informacje na temat funkcji programu „PlayMemories
Home” można znaleźć w pozycji „Przewodnik pomocniczy
PlayMemories Home”.
Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z
programu „PlayMemories Home”
Gdy po zestawieniu połączenia USB pomiędzy aparatem a
komputerem pojawi się Kreator autoodtwarzania, należy kliknąć
[Otwórz folder, aby wyświetlić pliki] t [OK] t [DCIM] lub
[MP_ROOT] t skopiować wybrane obrazy do komputera.
Nazwa pliku
Folder
Typ pliku
Folder DCIM
Plik JPEG
DSC0ssss.JPG
Plik JPEG (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
Folder
MP_ROOT
228
Nazwa pliku
Plik RAW
DSC0ssss.ARW
Plik RAW (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
Plik MP4 (1440 × 1080 12M) MAH0ssss.MP4
Plik MP4 (VGA 3M)
MAQ0ssss.MP4
Podłączanie aparatu do komputera
• ssss (numer pliku) oznacza dowolną liczbę z zakresu od 0001 do
9999.
• Przy ustawieniu [RAW & JPEG] w pozycji [Jakość] część
numeryczna w nazwie pliku danych RAW i w nazwie
odpowiadającego mu pliku JPEG jest taka sama.
Uwagi
• Do czynności takich jak importowanie filmów AVCHD do komputera, należy
używać programu „PlayMemories Home”.
• Do importowania do komputera filmów z danymi GPS o położeniu używać
programu „PlayMemories Home” (tylko model SLT-A99V).
• Uruchomienie filmów AVCHD lub wykonywanie operacji na katalogach z
poziomu komputera przy podłączonym do niego aparacie grozi uszkodzeniem
obrazów lub problemami z ich odtworzeniem. Z poziomu komputera nie
należy kopiować filmów AVCHD na kartę pamięci ani ich usuwać. Firma
Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje tego typu operacji
wykonywanych za pomocą komputera.
1 Najpierw podłączyć aparat do komputera Mac.
Kliknąć dwukrotnie nowo rozpoznaną ikonę na
pulpicie t folder, w którym znajdują się obrazy do
zaimportowania.
2 Przeciągnąć pliki obrazów na ikonę dysku twardego i
puścić.
Pliki obrazu są kopiowane na dysk twardy.
3 Kliknąć dwukrotnie ikonę dysku twardego t
właściwy plik obrazu w folderze zawierającym
skopiowane pliki.
Zdjęcie zostanie wyświetlone.
229
Oglądanie zdjęć na komputerze
Importowanie obrazów do komputera (Mac)
Podłączanie aparatu do komputera
Oprogramowanie dla komputerów Mac
Więcej informacji na temat oprogramowania dla komputerów Mac
można znaleźć pod poniższym adresem URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Odłączanie aparatu od komputera
Przed przystąpieniem do poniższych czynności należy wykonać
procedury od punktu 1 do 2:
• odłączenie kabla USB,
• wyjęcie karty pamięci,
• wyłączenie aparatu.
1 Kliknąć dwukrotnie ikonę
Windows Vista
rozłączenia na pasku zadań.
• W przypadku systemu Windows 7
najpierw należy kliknąć ikonę
, a Ikona rozłączenia
następnie ikonę
.
2 Kliknąć
(Bezpiecznie usuń Urządzenie pamięci
masowej USB).
Uwagi
• W przypadku komputera Mac należy wcześniej przeciągnąć ikonę karty
pamięci lub ikonę dysku i upuścić ją na ikonę „Kosz”, a aparat zostanie
odłączony od komputera.
• W przypadku systemu Windows 7 ikona rozłączenia może nie być
wyświetlana. W takiej sytuacji możliwe jest odłączenie bez wykonywania
opisanych czynności.
• Nie wolno odłączać kabla USB, gdy świeci się lampka aktywności. Może to
spowodować uszkodzenie danych.
230
Tworzenie płyty z filmami
Istnieje możliwość utworzenia płyty z filmami AVCHD
zarejestrowanymi opisywanym aparatem.
Wybór metody tworzenia płyty z filmami
Istnieje możliwość utworzenia płyty z filmami AVCHD
zarejestrowanych opisywanym aparatem.
Płytę taką można odtwarzać na różnych urządzeniach, w zależności
od rodzaju płyty. Należy wybrać metodę, która jest zgodna z
posiadanym odtwarzaczem płyt.
Są dwa sposoby tworzenia płyty z filmem. Skorzystać z
oprogramowania „PlayMemories Home” na komputerze lub
utworzyć płytę przy użyciu innych urządzeń niż komputer, na
przykład za pomocą nagrywarki.
Urządzenia do
odtwarzania płyt Blu-ray
(Odtwarzacz płyt Bluray, konsola
PlayStation®3 marki Sony
itp.)
Zachowanie wysokiej
jakości obrazu (HD)
Zachowanie wysokiej
jakości obrazu (HD)
(płyta AVCHD z
nagraniem)
Zachowanie
standardowej jakości
obrazu (STD)
Odtwarzacz
–*
–*
–*
Urządzenia do
odtwarzania płyt w
formacie AVCHD
(Odtwarzacz płyt Bluray, konsola
PlayStation®3 marki Sony
itp.)
–*
Zwykłe urządzenia do
odtwarzania płyt DVD
(Odtwarzacz DVD,
komputer z możliwością
odtwarzania płyt DVD
itp.)
–*
231
Oglądanie zdjęć na komputerze
Dostępne ustawienie
Rodzaj płyty/funkcja zapisu
PS
FX
FH
Tworzenie płyty z filmami
* W celu utworzenia płyty AVCHD z nagraniem filmy zarejestrowane przy
ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] lub
[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie nagrywania] są
konwertowane przez program „PlayMemories Home”. Taka operacja
konwersji może być czasochłonna. Dodatkowo nie można utworzyć płyty w
oryginalnej jakości obrazu. Aby zachować pierwotną jakość obrazu, filmy
należy przechowywać na płycie Blu-ray (strona 233).
Uwaga
• Przy użyciu oprogramowania „PlayMemories Home” nie można tworzyć płyt
z filmami nagranymi przy ustawieniu [NTSC] w pozycji [Selektor PAL/
NTSC]. Płyty należy tworzyć z poziomu innego urządzenia niż komputer
(strona 235). (Tylko w przypadku modeli zgodnych z zapisem 1080 50i)
Tworzenie płyty z obrazem w wysokiej
rozdzielczości (HD) (płyta z nagraniem AVCHD)
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PlayMemories Home”,
z filmów AVCHD zaimportowanych do komputera można utworzyć
płytę z nagraniem obrazu w wysokiej rozdzielczości (HD) w formacie
AVCHD.
1 Uruchomić program [PlayMemories Home] i kliknąć
ikonę
(Utwórz dyski).
2 Wybrać [AVCHD (HD)] z listy rozwijanej służącej do
wyboru płyty.
3 Wybrać filmy AVCHD, które mają być zapisane.
4 Kliknąć [Dodaj].
• Filmy można również dodać za pomocą metody przeciągnij i upuść.
5 Utworzyć płytę, postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
232
Tworzenie płyty z filmami
Uwagi
• Wcześniej należy zainstalować oprogramowanie „PlayMemories Home”.
• Zdjęć ani plików filmowych w formacie MP4 nie można nagrywać na płycie w
formacie AVCHD.
• Tworzenie płyty może być operacją czasochłonną.
Odtwarzanie na komputerze płyty z nagraniem w
formacie AVCHD
Płyty można odtwarzać za pomocą programu „PlayMemories Home”.
Należy wybrać stację DVD, w której znajduje się płyta i kliknąć opcję
[Player for AVCHD] programu „PlayMemories Home”.
Szczegóły zawiera „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home”.
Uwaga
• Przy pewnych konfiguracjach komputera mogą wystąpić problemy z płynnym
odtwarzaniem filmów.
Tworzenie płyty Blu-ray
Uwaga
• Filmy zarejestrowane przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] po
zapisaniu na płycie Blu-ray za pomocą programu „PlayMemories Home”
można odtwarzać tylko, korzystając z urządzeń obsługujących format
AVCHD Ver 2.0.
233
Oglądanie zdjęć na komputerze
Istnieje możliwość utworzenia płyty Blu-ray z filmami AVCHD
zaimportowanymi wcześniej do komputera. Posiadany komputer
musi obsługiwać funkcję tworzenia płyt Blu-ray.
Do tworzenia płyt Blu-ray można używać nośników BD-R
(jednokrotnego zapisu) i BD-RE (wielokrotnego zapisu). Bez
względu na użyty nośnik, do płyty nie można niczego dodać po jej
utworzeniu.
Aby tworzyć płyty Blu-ray za pomocą aplikacji „PlayMemories
Home”, należy zainstalować własnościowe oprogramowanie
dodatkowe. Szczegóły można znaleźć pod poniższym adresem URL:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Do instalacji tego oprogramowania wymagane jest połączenie z
Internetem.
Szczegóły zawiera „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home”.
Tworzenie płyty z filmami
Tworzenie płyty z obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD)
1 Uruchomić program [PlayMemories Home] i kliknąć
ikonę
(Utwórz dyski).
2 Wybrać [DVD-Video (STD)] z listy rozwijanej służącej
do wyboru płyty.
3 Wybrać filmy AVCHD, które mają być zapisane.
4 Kliknąć [Dodaj].
• Filmy można również dodać za pomocą metody przeciągnij i upuść.
5 Utworzyć płytę, postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Uwagi
• Wcześniej należy zainstalować oprogramowanie „PlayMemories Home”.
• Na płycie nie można nagrywać plików filmowych w formacie MP4.
• Tworzenie takiej płyty zajmuje więcej czasu, ponieważ dodatkowo ma miejsce
konwersja filmów AVCHD do standardowej rozdzielczości obrazu (STD).
• W przypadku tworzenia płyty DVD-Video (STD) po raz pierwszy wymagane
jest połączenie z Internetem.
Płyty współpracujące z programem
„PlayMemories Home”
W programie „PlayMemories Home” można używać płyt 12centymetrowych. Informacje na temat płyt Blu-ray znajdują się na
stronie 233.
234
Tworzenie płyty z filmami
Rodzaj płyty
Cechy charakterystyczne
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Z możliwością jednokrotnego
zapisu
DVD-RW/DVD+RW
Z możliwością wielokrotnego
zapisu
• Należy dbać o to, aby w konsoli PlayStation®3 zawsze była
zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania systemowego
PlayStation®3.
• Konsole PlayStation®3 mogą być niedostępne w niektórych krajach
lub regionach.
Tworzenie płyty z poziomu innego urządzenia niż
komputer
Płytę można utworzyć z poziomu nagrywarki płyt Blu-ray itp.
Rodzaj płyty, jaką można utworzyć, zależy od używanego urządzenia.
Urządzenie
Rodzaj płyty
Nagrywarka HDD itp.:
Tworzenie płyty DVD z
obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD)
Standardowa jakość obrazu
(STD)
Uwagi
• Szczegółowe informacje na temat tworzenia płyty można znaleźć w instrukcji
obsługi używanego urządzenia.
• Do kopiowania filmów zarejestrowanych przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p
28M(PS)] na płytę Blu-ray wymagane jest urządzenie obsługujące format
AVCHD w wersji 2.0. Do odtwarzania utworzonej płyty Blu-ray wymagane
jest urządzenie obsługujące format AVCHD w wersji 2.0.
235
Oglądanie zdjęć na komputerze
Nagrywarka płyt Blu-ray:
Tworzenie płyty Blu-ray
lub DVD z obrazem w
standardowej
Wysoka jakość Standardowa
rozdzielczości (STD)
obrazu (HD) jakość obrazu
(STD)
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych
rozwiązań.
1
Wykonać czynności kontrolne opisane na stronach od 236 do
245.
2
Wyjąć akumulator, po około 1 minucie włożyć go ponownie i
włączyć zasilanie.
3
Zresetować ustawienia (strona 211).
4
Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Wkładając akumulator, należy nacisnąć dźwignię blokady brzegiem
akumulatora (strona 54).
• Można używać tylko akumulatora NP-FM500H. Upewnić się, że
posiadany akumulator to model NP-FM500H.
Nieprawidłowy odczyt wskaźnika poziomu naładowania
akumulatora lub szybkie wyczerpywanie się akumulatora przy
wskazaniu wystarczającego poziomu. Aparat nie włącza się.
• Do takiego zjawiska dochodzi, gdy aparat jest używany w miejscu o
bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze (strona 254).
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator
(strona 52).
• Akumulator jest zużyty (strona 264). Wymienić na nowy.
• Włożyć prawidłowo akumulator (strona 54).
236
Rozwiązywanie problemów
Zasilanie nagle się wyłącza.
• Jeśli przez pewien czas na aparacie nie zostaje wykonana żadna
operacja, aparat przechodzi do trybu oszczędzania energii i prawie
zupełnie się wyłącza. Aby anulować funkcję oszczędzania energii,
należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy
spust migawki (strona 196).
Podczas ładowania akumulatora CHARGE dioda miga.
Wykonywanie zdjęć
Po włączeniu zasilania w trybie wizjera na ekranie LCD nie są
wyświetlane żadne informacje.
• Funkcja [Ustaw. FINDER/LCD] ustawiona na [Ręczny]. Nacisnąć
przycisk FINDER/LCD (strona 196).
Obraz w wizjerze nie jest wyraźny.
• Prawidłowo nastawić skalę dioptrii, używając pokrętła regulacji
dioptrii (strona 18).
237
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
• Można używać tylko akumulatora NP-FM500H. Upewnić się, że
posiadany akumulator to model NP-FM500H.
• W przypadku ładowania akumulatora, który nie był używany przez
długi czas, dioda CHARGE może migać.
• Dioda CHARGE może migać na 2 sposoby: szybko (co 0,15 sekundy)
lub wolno (co 1,5 sekundy). W przypadku szybkiego migania,
akumulator należy wyjąć, po czym włożyć go dobrze jeszcze raz.
Ponowne szybkie miganie diody CHARGE sygnalizuje, że
akumulator jest niesprawny. Powolne miganie sygnalizuje zawieszenie
operacji ładowania, ponieważ temperatura zewnętrzna znalazła się
poza dopuszczalnym zakresem temperatur pracy akumulatora.
Operacja ładowania zostanie wznowiona, a dioda CHARGE
zapalona, gdy temperatura zewnętrzna powróci do dopuszczalnego
zakresu.
Optymalna temperatura ładowania akumulatora mieści się w
przedziale 10°C do 30°C.
Rozwiązywanie problemów
Brak zdjęć w wizjerze.
• Funkcja [Ustaw. FINDER/LCD] ustawiona na [Ręczny]. Nacisnąć
przycisk FINDER/LCD (strona 196).
• Przysunąć oko trochę bliżej do wizjera.
Nie można wyzwolić migawki.
• Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik blokady
zapisu, który jest ustawiony w pozycji LOCK. Nastawić przełącznik na
pozycję zapisu.
• Sprawdzić wolne miejsce na karcie pamięci.
• W trybie autofokusa nie można wyzwolić migawki, gdy obiekt jest
nieostry.
• Obiektyw nie jest prawidłowo założony. Założyć prawidłowo
obiektyw (strona 58).
• W przypadku podłączenia aparatu do innego urządzenia, np. do
teleskopu astronomicznego, należy w pozycji [Wyzw.bez obiek.]
ustawić opcję [Aktywne] (strona 192).
• Obiekt, może wymagać specjalnego ustawienia ostrości (strona 100).
Użyć blokady ogniskowej lub funkcji ręcznego ustawiania ostrości
(strony 101, 109).
Nagrywanie długo trwa.
• Włączona jest funkcja redukcji szumów (strona 165). Nie jest to
usterka.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie RAW (strona 153). Ponieważ plik
danych RAW jest duży, fotografowanie w trybie RAW może trwać
dłużej.
• Funkcja Auto HDR przeprowadza obróbkę obrazu (strona 140).
Ten sam obraz jest rejestrowany kilkakrotnie.
• Tryb pracy ustawiono na [Zdjęcia seryjne] lub [Bracket: Seryjne].
Ustawić go na [Zdjęcia pojedyncze] (strona 119).
• Tryb ekspozycji ustawiono na Ciągły Priorytet AE z zoomem
cyfrowym (strona 81).
• Tryb ekspozycji ustawiono na [Lepsza automatyka], a opcję [Pojd. zdj.
Lepsza autom.] na [WYŁ.] (strona 75).
238
Rozwiązywanie problemów
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Sprawdzić minimalną odległość ogniskowej
obiektywu.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie ręcznego ustawiania ostrości. W
pozycji [Tryb ostrości] ustawić inną opcję niż [Ostrość DMF], [Ostrość
ręczna] (strona 97).
• Gdy obiektyw wyposażony jest w przełącznik trybu ostrości, należy
ustawić go w pozycji AF.
• Światło zastane jest niewystarczające.
Nie działa Eye-Start AF.
Data i czas są nieprawidłowo zapisane.
• Wprowadzić prawidłową datę i godzinę (strona 61).
• Obszar zaznaczony przy użyciu funkcji [Nastawia region] różni się od
faktycznego obszaru. Należy ponownie skonfigurować ustawienie
[Nastawia region] (strona 61).
Wartość przysłony i/lub czas otwarcia migawki migają, gdy
spust migawki zostanie wciśnięty do połowy.
• Ponieważ obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, znajduje się on poza
dostępnym zakresem. Ponownie wyregulować nastawienie.
Obraz jest zbyt jasny (zaświetlenie).
Na obrazie pojawia się rozmycie światła (duchy).
• Zdjęcie zostało wykonane przy silnym źródle światła i do obiektywu
dostała się nadmierna ilość światła. Założyć osłonę
przeciwodblaskową obiektywu.
Zdjęcie jest zbyt ciemne w rogach.
• Jeżeli został użyty filtr lub osłona, zdjąć je i wykonać zdjęcie
ponownie. W zależności od grubości filtra i nieprawidłowego
założenia osłony, filtr lub osłona mogą się częściowo pojawić na
obrazie. Właściwości optyczne niektórych obiektywów mogą
powodować, że brzegi obrazu wydają się zbyt ciemne (niedostateczne
239
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
• Ustawić [Eye-Start AF] na [WŁ.] (strona 42).
• Wcisnąć spust migawki do połowy.
Rozwiązywanie problemów
światło). Zjawisko to można skompensować przy użyciu funkcji
[Komp. ob.:Winietowanie] (strona 199).
Oczy na zdjęciach są czerwone.
• Włączyć funkcję redukcji efektu czerwonych oczu (strona 42).
• Podejść bliżej obiektu i fotografować go w zasięgu błysku z użyciem
lampy błyskowej. Sprawdzić zasięg błysku w rozdziale „Dane
techniczne”.
Na ekranie LCD widoczne są zakłócenia punktowe.
• Nie jest to usterka. Punkty te nie będą widoczne na zarejestrowanym
zdjęciu (strona 13).
Obraz jest rozmazany.
• Zdjęcie zostało wykonane w ciemnym miejscu bez lampy błyskowej,
co spowodowało drgania aparatu. Wskazane jest korzystanie ze
statywu lub lampy błyskowej (strona 125).
Skala EV b B miga na ekranie LCD lub w wizjerze.
• Obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny dla zakresu pomiaru aparatu.
Dźwięk nie jest prawidłowo nagrywany.
• Po ustawieniu poziomu zapisu na minimum, dźwięk nie będzie
nagrywany.
• Po ustawieniu poziomu zapisu na maksimum, mogą wystąpić
zakłócenia dźwięku w postaci trzasków.
Przeglądanie obrazów
Nie można odtworzyć zdjęć w aparacie.
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona z poziomu komputera
(strona 228).
• Nie gwarantuje się odtworzenia pliku obrazu na tym aparacie, jeśli
został on poddany obróbce na komputerze lub wykonany innym
modelem aparatu.
• Do odtwarzania przechowywanych na komputerze obrazów z
opisywanego aparatu używać programu „PlayMemories Home”.
• Aparat jest w trybie USB. Odłączyć aparat od komputera
(strona 230).
240
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie obrazów
Aparat nie kasuje zdjęć.
• Anulować ochronę (strona 183).
Zdjęcie zostało przypadkowo skasowane.
• Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Zalecane jest chronienie
zdjęć, które nie mają być skasowane (strona 183).
GPS (tylko model SLT-A99V)
Aparat nie odbiera sygnału GPS.
Błąd nadmiarowy w danych o położeniu.
• Margines błędu może wynosić nawet kilkaset metrów w zależności od
otaczających budynków, słabych sygnałów GPS itp.
Operacja triangulacji zajmuje pewien czas mimo pobrania
danych pomocniczych GPS.
• Nie przeprowadzono procedury [Ust.daty/czasu] lub ustawiona
godzina znacząco się różni. Ustawić prawidłowo datę i godzinę
(strona 61).
• Minął termin ważności danych pomocniczych. Przeprowadzić
aktualizację danych pomocniczych GPS (strona 207).
• Z uwagi na fakt, że pozycje satelitów GPS zmieniają się nieustannie, w
niektórych miejscach i o pewnym czasie ustalenie pozycji aparatu
może trwać dłużej, albo odbiornik w ogóle nie będzie w stanie ustalić
położenia.
• „GPS” to system określania położenia geograficznego w oparciu o
triangulację sygnałów radiowych z satelitów GPS. Należy unikać
241
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
• Ustawić [WŁ./WYŁ. GPS] na [WŁ.] (strona 206).
• Aparat może nie odbierać sygnałów radiowych z satelitów GPS z
uwagi na przeszkody.
• Aby prawidłowo przeprowadzić triangulację pozycji, należy przenieść
aparat na otwartą przestrzeń i powtórnie go włączyć.
• Po zamocowaniu na aparacie akcesoriów (oddzielnie w sprzedaży),
sygnał odbierany z satelitów GPS może nie być tak silny, jak
wcześniej.
Rozwiązywanie problemów
miejsc, gdzie sygnały radiowe mogą być blokowane lub odbijane, na
przykład miejsc zacienionych, otoczonych budynkami lub drzewami.
Dane o położeniu nie zostały zarejestrowane.
• Do importowania do komputera filmów z danymi GPS o położeniu
używać programu „PlayMemories Home”.
Komputery
Nie wiadomo czy system operacyjny komputera jest
kompatybilny z aparatem.
• Sprawdzić w rozdziale „Zalecana konfiguracja komputera”
(strona 222).
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Sprawdzić, czy aparat jest włączony.
• Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, włożyć inny,
naładowany akumulator (strona 52) lub skorzystać z zasilacza
sieciowego (oddzielnie w sprzedaży).
• Użyć kabla USB (w zestawie) (strona 227).
• Odłączyć kabel USB i ponownie dobrze go podłączyć.
• Odłączyć z gniazd USB komputera wszystkie urządzenia oprócz
aparatu, klawiatury i myszki.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator
USB lub inne urządzenia (strona 227).
Nie można skopiować zdjęć.
• Zestawić połączenie USB, prawidłowo podłączając aparat do
komputera (strona 227).
• Postępować zgodnie z procedurą kopiowania dla posiadanego
systemu operacyjnego (str. 228, 229).
• Jeśli obrazy są fotografowane z kartą pamięci sformatowaną na
komputerze, kopiowanie obrazów na komputer może być niemożliwe.
Rejestrować zdjęcia na karcie pamięci sformatowanej z poziomu
aparatu (strona 201).
242
Rozwiązywanie problemów
Nie można odtworzyć obrazu na komputerze.
• W przypadku korzystania z oprogramowania „PlayMemories Home”
należy sięgnąć do pozycji „Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home”.
• Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.
„PlayMemories Home” nie uruchamia się automatycznie
po wykonaniu połączenia USB.
• Podłączyć kabel USB dopiero po włączeniu komputera (strona 227).
Karta pamięci
• Nieprawidłowy kierunek wkładania karty pamięci. Włożyć kartę we
właściwym kierunku (strona 54).
Nie można nagrywać na kartę pamięci.
• Karta pamięci jest pełna. Usunąć zbędne obrazy (strony 71, 187).
• Włożono niezgodną kartę pamięci (strony 57, 261).
• Przy użyciu polecenia [Wybierz nośnik nagr.] (strona 55) wybrać
gniazdo z włożoną kartą pamięci.
Nie można odtworzyć plików z karty pamięci.
• Sprawdzić ustawienie w pozycji [Wybierz nośnik odtw.] (strona 176).
Karta pamięci została przypadkowo sformatowana.
• Formatowanie usuwa wszystkie dane z karty pamięci. Nie można ich
odtworzyć.
Drukowanie
Nie można drukować zdjęć.
• Nie można drukować obrazów RAW. Aby wydrukować zdjęcia w
formacie RAW, najpierw należy przeprowadzić ich konwersję do
formatu JPEG przy użyciu programu „Image Data Converter” z
dołączonej płyty CD-ROM.
243
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
Nie można włożyć karty pamięci.
Rozwiązywanie problemów
Kolor obrazu jest dziwny.
• Gdy zdjęcia zarejestrowane w trybie Adobe RGB drukowane są przy
użyciu drukarki sRGB niezgodnej z Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
zostaną one wydrukowane z mniejszą intensywnością barw
(strona 166).
Obrazy są drukowane z odciętymi brzegami.
• W zależności od drukarki, lewy, prawy, górny lub dolny brzeg obrazu
może zostać odcięty. Szczególnie w przypadku druku obrazu
wykonanego z formatem obrazu ustawionym na [16:9], może zostać
odcięty boczny brzeg zdjęcia.
• Drukując zdjęcia na własnej drukarce, należy wyłączyć w
ustawieniach funkcje przycinania krawędzi i druku bez ramek.
Skontaktować się z producentem, aby sprawdzić czy drukarka posiada
te funkcje.
• Drukując zdjęcia w punkcie usługowym poprosić o wydrukowanie
obrazów bez odcinania brzegów.
Nie można drukować obrazów z datą.
• Program „PlayMemories Home” pozwala drukować zdjęcia z datą
(strona 220).
• Drukując zdjęcia w punkcie usługowym można poprosić o
wydrukowanie zdjęć z datą.
Inne
Obiektyw zachodzi mgłą.
• Nastąpiło skroplenie wilgoci. Wyłączyć aparat i nie używać go przez
około 1 godzinę (strona 254).
Po włączeniu aparatu pojawia się komunikat „Ustaw obszar/
datę/czas.”.
• Aparat nie był używany przez pewien czas z prawie rozładowanym
akumulatorem lub bez akumulatora. Naładować akumulator i
ponownie ustawić datę (strona 61, 255). Jeżeli nastawiona data zostaje
utracona za każdym razem, gdy ładowany jest akumulator,
skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub z autoryzowaną stacją
serwisu Sony.
244
Rozwiązywanie problemów
Liczba możliwych do zarejestrowania obrazów nie zmniejsza
się lub zmniejsza po 2 na raz.
• Jest to spowodowane tym, że gdy zdjęcia są wykonywane w formacie
JPEG, współczynnik kompresji i rozmiar obrazu po kompresji różnią
się w zależności od obrazu (strona 153).
Ustawienie zostało zresetowane bez wykonania czynności
resetowania.
• Akumulator został wyjęty, gdy przełącznik zasilania był ustawiony na
ON. Wyjmując akumulator, należy upewnić się, że aparat jest
wyłączony, a dioda aktywności nie świeci (strona 19, 56).
• Wyłączyć aparat. Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie. Jeżeli
aparat jest ciepły, przed wykonaniem powyższej procedury należy
wyjąć akumulator i odczekać, aż ostygnie.
• Jeżeli używany jest zasilacz sieciowy (oddzielnie w sprzedaży),
odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego. Następnie ponownie
podłączyć wtyk zasilania i włączyć aparat. Jeżeli aparat nadal nie
działa po próbie wykonania tych zaleceń, należy skontaktować się ze
sprzedawcą produktów Sony lub autoryzowanym serwisem Sony.
Na ekranie pojawi się wskaźnik
.
• Funkcja SteadyShot nie działa. Można kontynuować fotografowanie,
ale funkcja SteadyShot nie będzie działać. Wyłączyć aparat i włączyć
go ponownie. Jeżeli skala SteadyShot dalej nie znika, należy
skontaktować się ze sprzedawcą produktów Sony lub z
autoryzowanym serwisem Sony.
Na ekranie pojawi się wskaźnik „--E-”.
• Wyciągnąć kartę pamięci i włożyć ją ponownie. Jeśli ta procedura nie
wyłączy wyświetlanej informacji, sformatować kartę pamięci.
245
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
Aparat nie działa prawidłowo.
Komunikaty
ostrzegawcze
Jeżeli pojawią się poniższe
komunikaty, należy postępować
zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Ustaw obszar/datę/czas.
• Ustawić region, datę i godzinę.
Jeżeli aparat nie był używany
przez dłuższy czas, należy
naładować wewnętrzny
akumulator (strony 61, 255).
Brak dostatecznej energii.
• Próbowano wykonać
[Czyszczenie] przy niskim
poziomie naładowania
akumulatora. Naładować
akumulator lub użyć zasilacza
sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży).
Nie można użyć karty
pamięci. Sformatować kartę?
• Karta pamięci została
sformatowana z poziomu
komputera i format pliku został
zmodyfikowany.
Wybrać [Enter] i sformatować
kartę pamięci. Można
ponownie korzystać z tej karty
pamięci, ale wszystkie
zapisane na niej wcześniej
dane zostają skasowane.
Zakończenie formatowania
może potrwać dość długo.
Jeżeli komunikat nadal się
246
pojawia, wymienić kartę
pamięci.
Błąd karty pamięci
• Włożona jest niezgodna karta
pamięci lub formatowanie nie
powiodło się.
Włóż ponownie kartę
pamięci.
• Włożonej karty pamięci nie
można używać w tym
aparacie.
• Karta pamięci jest
uszkodzona.
• Złącze karty pamięci jest
zabrudzone.
Karta pamięci zablokowana.
• Używana karta pamięci
wyposażona jest w przełącznik
blokady zapisu, który jest
ustawiony w pozycji LOCK.
Nastawić przełącznik na
pozycję zapisu.
Przetwarza...
• W przypadku redukcji
szumów występujących przy
długim czasie ekspozycji lub
redukcji szumów
występujących przy wysokiej
czułości ISO, która trwa tyle
czasu, ile wyniósł czas
otwarcia migawki. Podczas tej
redukcji nie można
wykonywać więcej zdjęć.
Komunikaty ostrzegawcze
Nie można wyświetlić.
• Mogą wystąpić problemy z
wyświetlaniem zdjęć
zarejestrowanych innymi
aparatami lub
zmodyfikowanych z poziomu
komputera.
Sprawdź założony obiektyw.
Jeśli obiektyw nie jest
zgodny, można zezw. Na jego
użycie w niestand. menu.
Nie można drukować.
• Próbowano oznaczyć znakiem
DPOF obrazy RAW.
Aparat przegrzany. Pozwól
mu ostygnąć.
• Aparat jest nagrzany,
ponieważ zdjęcia były
wykonywane bez przerwy.
Wyłączyć zasilanie. Ochłodzić
aparat i poczekać, aż będzie
znowu gotowy do pracy.
Nagrywanie niedostępne w
tym formacie filmu.
• Ustawić [Format pliku] na
[MP4].
• Liczba obrazów przekracza
wartość, przy której w
aparacie możliwe jest jeszcze
zarządzanie datami w pliku
bazy danych.
• Nie można zarejestrować
pliku bazy danych. Należy
zaimportować wszystkie
obrazy do komputera przy
użyciu programu
„PlayMemories Home” i
odzyskać kartę pamięci.
Błąd aparatu
Błąd systemu
• Wyłączyć zasilanie, wyjąć
akumulator i włożyć go
ponownie. Jeżeli komunikat
pojawia się często,
skontaktować się ze
sprzedawcą Sony lub z
autoryzowanym serwisem
Sony.
247
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
• Obiektyw nie jest założony
prawidłowo lub w ogóle nie
jest założony.
• W przypadku podłączenia
aparatu do teleskopu
astronomicznego lub
podobnego urządzenia, należy
w pozycji [Wyzw.bez obiek.]
ustawić opcję [Aktywne].
• Temperatura wewnątrz
aparatu wzrosła do
niedopuszczalnego poziomu z
uwagi na długotrwałe
nagrywanie. Przerwać
nagrywanie.
Komunikaty ostrzegawcze
Błąd bazy danych
obrazu.Odzyskać?
• Nie można nagrywać ani
odtwarzać filmów AVCHD ze
względu na uszkodzenie pliku
bazy danych obrazów.
Postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie, aby odzyskać
dane.
Nie można powiększyć.
Nie można obrócić obrazu.
• Mogą wystąpić problemy z
powiększaniem lub obracaniem
zdjęć zarejestrowanych innymi
aparatami.
Więcej kat niemożliwe.
• Na karcie pamięci występuje
katalog z nazwą zaczynającą
się od „999”. W takim
wypadku nie można utworzyć
więcej katalogów.
248
Czyszczenie aparatu i obiektywu
Czyszczenie aparatu
Czyszczenie obiektywu
• Nie używać środka czyszczącego zawierającego rozpuszczalniki
organiczne, takie jak rozcieńczalnik lub benzyna.
• Do czyszczenia powierzchni obiektywu z kurzu należy używać
dostępnej w handlu dmuchawki. Jeśli kurz przylega do powierzchni,
zetrzeć go miękką ściereczką lub chusteczką higieniczną lekko
zwilżoną płynem do czyszczenia obiektywu. Wycierać spiralnie, od
środka ku brzegom. Nie rozpylać środka do czyszczenia obiektywu
bezpośrednio na powierzchnię obiektywu.
249
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
• Nie dotykać wewnętrznych części aparatu, takich jak złącza
obiektywu lub lustro. Ze względu na fakt, że kurz na lustrze lub w
jego sąsiedztwie może mieć wpływ na jakość zdjęć lub parametry
aparatu, kurz należy usuwać za pomocą dostępnej w handlu
dmuchawki*. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia
przetwornika obrazu można znaleźć na stronie 250.
* Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu. Można w ten
sposób spowodować usterkę.
• Powierzchnię aparatu czyścić miękką, lekko zwilżoną w wodzie
szmatką, po czym wytrzeć suchą szmatką. Aby uniknąć uszkodzenia
warstwy wykończeniowej lub obudowy, należy postępować zgodnie
z poniższymi zaleceniami.
– Nie używać środków chemicznych typu rozcieńczalnik, benzyna,
alkohol, ściereczki jednorazowe, środki odstraszające owady,
kremy z filtrem, środki owadobójcze itp.
– Nie dotykać aparatu mając jakikolwiek z w/w środków na rękach.
– Nie pozostawiać aparatu w długotrwałej styczności z gumą lub
winylem.
Czyszczenie czujnika obrazu
Drobiny kurzu lub zanieczyszczeń przylegające do przetwornika
obrazu (element przetwarzający światło na sygnał elektryczny), które
dostały się do wnętrza aparatu, mogą być w pewnych warunkach
widoczne na zdjęciu. Kurz z przetwornika obrazu można usunąć w
następujący sposób.
Uwagi
• Do przeprowadzenia operacji czyszczenia wymagany jest co najmniej 50%
poziom naładowania akumulatora.
• Sygnał dźwiękowy uruchamiany podczas procedury czyszczenia wskazuje na
rozładowanie akumulatora. Należy natychmiast zakończyć czyszczenie i
wyłączyć aparat. Zalecane jest korzystanie z zasilacza sieciowego ACPW10AM (oddzielnie w sprzedaży).
• Czyszczenie powinno być wykonane szybko.
• Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu, ponieważ można w ten sposób
wprowadzić kropelki wody do wnętrza korpusu aparatu.
Automatyczne czyszczenie przetwornika obrazu
z wykorzystaniem trybu czyszczenia w aparacie
1 Sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany
(strona 56).
2 Przycisk MENU t
4 t [Czyszczenie]
3 Wybrać [Enter] za pomocą v na przycisku
wielofunkcyjnym i nacisnąć środek przycisku
wielofunkcyjnego.
Drgania, w jakie na chwilę wprawiany jest przetwornik obrazu,
powodują usunięcie pyłków kurzu z przetwornika.
4 Wyłączyć aparat.
250
Czyszczenie czujnika obrazu
Czyszczenie przetwornika obrazu z użyciem
dmuchawki
Jeżeli tryb czyszczenia jest niewystarczający i wymagane jest dalsze
czyszczenie, przetwornik obrazu należy oczyścić w następujący
sposób, używając dmuchawki.
1 Należy przeprowadzić operację czyszczenia opisaną
w punktach od 1 do 3 procedury „Automatyczne
czyszczenie przetwornika obrazu z wykorzystaniem
trybu czyszczenia w aparacie”.
3 Palcem nacisnąć dźwignię
blokady lustra, aby unieść je.
• Uważać, aby nie dotknąć
powierzchni lustra.
Dźwignia blokady lustra
251
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
2 Zdjąć obiektyw (strona 59).
Czyszczenie czujnika obrazu
4 Za pomocą dmuchawki
wyczyścić czujnik obrazu i
powierzchnię wokół niego.
• Nie dotykać przetwornika obrazu
końcówką dmuchawki, ani nie
wkładać jej do wnętrza aparatu
poniżej poziomu mocowania
obiektywu.
• Aparat należy trzymać przednią
stroną skierowaną w dół, aby
zapobiec ponownemu osadzeniu się
kurzu w aparacie. Szybko zakończyć
czyszczenie.
• Dmuchawką należy również
oczyścić tylną stronę lustra.
5 Po przeprowadzonym
czyszczeniu upuścić lustro
dociskając je palcem, aż
wskoczy na swoje miejsce.
• Palcem przesunąć ramkę lustra ku
dołowi. Uważać, aby nie dotknąć
powierzchni lustra.
• Przesuwać lustro ku dołowi do
momentu, aż wskoczy na swoje
miejsce.
Jedną lub drugą stronę
ustawić w dół.
6 Zamocować obiektyw i wyłączyć aparat.
• Przed założeniem obiektywu sprawdzić, czy lustro jest dobrze
zablokowane.
252
Czyszczenie czujnika obrazu
Uwagi
• Po zakończeniu czyszczenia, a przed zamocowaniem obiektywu sprawdzić, czy
lustro jest dobrze zablokowane. Nieprawidłowe zamknięcie lustra grozi jego
porysowaniem lub wystąpieniem innych problemów. Ponadto, jeżeli lustro nie
będzie dobrze zablokowane, podczas robienia zdjęć nie będzie działał
autofokus.
• Nie można robić zdjęć przy uniesionym lustrze.
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
253
Środki
ostrożności
Nie używać/
przechowywać aparatu
w następujących
miejscach.
• W miejscach bardzo gorących,
suchych lub wilgotnych
W miejscach takich, jak
zaparkowany na słońcu
samochód, korpus aparatu może
ulec deformacji, co grozi awarią.
• W bezpośrednim słońcu lub w
pobliżu grzejnika
Korpus aparatu może ulec
odbarwieniu lub deformacji, co
grozi awarią.
• W miejscu narażonym na drgania
• W pobliżu silnego pola
magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub
zapylonych
Uważać, aby do aparatu nie
dostały się piasek lub kurz. Może
to spowodować awarię, w
niektórych przypadkach
nieusuwalną.
• W miejscach wilgotnych
W takich miejscach na obiektywie
może tworzyć się pleśń.
Przechowywanie
Pamiętać o założeniu przedniej
pokrywki obiektywu lub dekla
na korpus, gdy aparat nie będzie
używany. Przed założeniem
pokrywki obiektywu na aparat,
całkowicie usunąć z niej kurz.
254
Temperatura pracy
Posiadany aparat jest
przeznaczony do pracy w
przedziale temperatur od 0°C do
40°C. Nie jest wskazane
fotografowanie w miejscach, gdzie
panują skrajnie niskie lub wysokie
temperatury spoza podanego
zakresu.
Skraplanie wilgoci
Jeżeli aparat zostanie przeniesiony
bezpośrednio z zimnego do
ciepłego miejsca, wilgoć może się
skroplić wewnątrz lub na zewnątrz
aparatu. Skroplenie wilgoci może
spowodować awarię aparatu.
Jak zapobiegać skraplaniu się
wilgoci
W przypadku przenoszenia
aparatu z zimnego do ciepłego
miejsca, należy włożyć go do
szczelnie zamkniętej plastikowej
torby i pozostawić w niej na około
1 godzinę, aby przystosował się do
warunków panujących w nowym
miejscu.
Jeśli nastąpi skroplenie wilgoci
Wyłączyć aparat i poczekać około
godzinę, aż wilgoć odparuje. W
przypadku wykonywania zdjęcia z
zawilgoconym obiektywem nie ma
możliwości uzyskania ostrych
obrazów.
Środki ostrożności
Wbudowany akumulator
Metoda ładowania
wbudowanego akumulatora
Włożyć naładowany akumulator
do aparatu lub podłączyć aparat do
gniazda elektrycznego za
pośrednictwem zasilacza
sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży) i pozostawić aparat na
24 godziny lub dłużej z
wyłączonym zasilaniem.
Korzystanie z obiektywów
i akcesoriów
Wskazane jest korzystanie z
obiektywów/akcesoriów marki
Sony (jak również produktów
marki Konica Minolta), ponieważ
dostosowane są one do parametrów
opisywanego aparatu. Korzystanie
z produktów innych producentów
grozi obniżeniem wydajności
aparatu lub jego awarią.
Karty pamięci - informacje
Na karcie pamięci, ani na jej
adapterze nie wolno umieszczać
naklejek itp. Może to spowodować
usterkę.
Uwaga dotycząca
utylizacji/przekazywania
aparatu innej osobie
W przypadku utylizacji aparatu lub
przekazywania go innej osobie,
należy wykonać poniższe operacje,
aby nie ujawniać informacji
osobistych:
• [Inicjalizuj] t [Nast.domyślne]
(strona 211)
• Usunąć wszystkie dane
dotyczące rejestracji twarzy
(strona 157).
255
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
Wbudowany akumulator
opisywanego aparatu umożliwia
pamiętanie daty, godziny i innych
ustawień niezależnie od tego, czy
zasilanie jest włączone lub nie, albo
akumulator naładowany lub nie.
Akumulator ten jest stale
ładowany, jeśli tylko aparat jest
używany. Jednakże w przypadku
krótkotrwałych okresów używania
aparatu, akumulator będzie
stopniowo się rozładowywał. Jeżeli
aparat nie będzie używany przez
mniej więcej 3 miesiące,
akumulator ulegnie całkowitemu
rozładowaniu. W takim przypadku
przed użyciem aparatu należy
naładować akumulator.
Nawet jeśli akumulator nie jest
naładowany, aparat może być
nadal używany, niemożliwe będzie
jedynie nagrywanie daty i godziny.
Jeżeli przy każdorazowym
ładowaniu akumulatora aparat
przywraca ustawienia domyślne,
wbudowany akumulator może być
zużyty. Skonsultować się ze
sprzedawcą Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
Środki ostrożności
Nagrywanie/odtwarzanie
• W przypadku pierwszego użycia
karty pamięci w opisywanym
aparacie, wskazane jest
sformatowanie karty z poziomu
aparatu w celu zapewnienia jej
stabilnego działania w trakcie
fotografowania lub filmowania.
Należy pamiętać, że
formatowanie trwale usuwa
wszystkie dane zapisane na
karcie pamięci i jest to operacja
nieodwracalna. Cenne dane
należy zapisać na komputerze
itp.
• W przypadku wielokrotnego
nagrywania i usuwania obrazów,
na karcie pamięci może dojść do
fragmentacji danych. Mogą
wystąpić problemy z
zapisywaniem lub nagrywaniem
filmów. W takim przypadku
należy zapisać obrazy w
komputerze lub na innym
nośniku pamięci, a następnie
sformatować kartę pamięci
(strona 201).
• Przed przystąpieniem do
rejestrowania wydarzeń
niepowtarzalnych należy
wykonać zapis próbny, aby
upewnić się, że aparat działa
prawidłowo.
• Niniejszy aparat jest odporny na
kurz i wilgoć, ale nie jest
wodoszczelny ani zabezpieczony
przed ochlapaniem. Korzystając
z aparatu na deszczu należy
uważać, aby aparat lub obiektyw
się nie zamoczył. Jeśli aparat się
256
ubrudzi, wyczyścić go po użyciu.
Jeśli na aparacie pozostanie
woda, piasek, kurz, sól itp.,
aparat może nie działać
prawidłowo.
• Nie patrzeć na słońce ani na
ostre światło przez zdjęty
obiektyw lub wizjer. Grozi to
nieodwracalnym uszkodzeniem
wzroku. Może to również
spowodować awarię aparatu.
• Nie używać aparatu w pobliżu
miejsc występowania silnych fal
radiowych lub promieniowania.
Prawidłowe nagrywanie lub
odtwarzanie mogą być w takiej
sytuacji niemożliwe.
• Używanie aparatu w miejscach
piaszczystych lub zapylonych
może spowodować awarię.
• W razie wystąpienia kondensacji,
skroploną parę wodną należy
usunąć przed przystąpieniem do
eksploatacji aparatu
(strona 254).
• Nie potrząsać ani nie uderzać
aparatem. Może to spowodować
nie tylko nieprawidłowe
działanie i uniemożliwić
rejestrowanie obrazów, ale
również być przyczyną
nienaprawialnych uszkodzeń
karty pamięci lub spowodować
uszkodzenie lub utratę danych
zdjęciowych.
• Chronić aparat i załączone
akcesoria przed dostępem dzieci.
Karta pamięci może zostać
połknięta. Jeżeli zdarzy się taka
sytuacja, natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
Używanie
aparatu za
granicą —
źródła zasilania
Uwaga
• Nie używać transformatorów
elektronicznych (przetworników
turystycznych), ponieważ może
to spowodować awarię.
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Grecja, Gujana,
Irak, Iran, Monako, Rosja,
Ukraina itd.
Systemy kolorów w
telewizji
Aby można było oglądać zdjęcia
na ekranie telewizora, aparat i
telewizor muszą korzystać z tego
samego systemu telewizji
kolorowej.
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia,
Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka,
Japonia, Kanada, Kolumbia,
Korea, Meksyk, Peru, Surinam,
Tajwan, USA, Wenezuela, Wyspy
Bahama itd.
257
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
Aparatu, ładowarki i zasilacza
sieciowego AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży) można
używać w każdym kraju i regionie,
w którym napięcie zasilające prądu
zmiennego w sieci ma wartość z
przedziału od 100 V do 240 V, 50/
60 Hz.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny,
Chorwacja, Czechy, Dania,
Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Indonezja, Kuwejt,
Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa
Zelandia, Polska, Portugalia,
Rumunia, Singapur, Słowacja,
Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia,
Turcja, Węgry, Wielka Brytania,
Wietnam, Włochy itd.
Format AVCHD
Format AVCHD to cyfrowy
format wideo wysokiej
rozdzielczości wykorzystywany do
rejestrowania sygnału wysokiej
rozdzielczości (HD), zarówno w
przypadku specyfikacji 1080i*1, jak
i specyfikacji 720p*2, z użyciem
efektywnej technologii kompresji i
kodowania danych. Do kompresji
danych wideo wykorzystywany jest
format MPEG-4 AVC/H.264, a do
kompresji danych audio - system
Dolby Digital lub Linear PCM.
Format MPEG-4 AVC/H.264
zapewnia większą efektywność
kompresji w porównaniu z
tradycyjnym formatem kompresji
obrazu. Format MPEG-4 AVC/
H.264 umożliwia nagrywanie
sygnałów wideo wysokiej
rozdzielczości, które zostały
zarejestrowane kamerami
cyfrowymi na 8-centymetrowych
płytach DVD, dysku twardym,
pamięci flash, karcie pamięci itd.
Nagrywanie i odtwarzanie
z poziomu aparatu
W oparciu o format AVCHD
posiadany aparat rejestruje obraz
w wysokiej rozdzielczości (HD)
zgodnie z poniższą specyfikacją.
Sygnał wideo*3:
urządzenie zgodne z
zapisem 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i, 1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
258
urządzenie zgodne z
zapisem 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i, 1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
Sygnał audio: Dolby Digital 2ch
Nośniki zapisu: Karta pamięci
*1 Specyfikacja 1080i
Specyfikacja wysokiej
rozdzielczości z wykorzystaniem
1 080 efektywnych linii
skanowania i systemu przeplotu.
*2 Specyfikacja 720p
Specyfikacja wysokiej
rozdzielczości z wykorzystaniem
720 efektywnych linii skanowania i
systemu progresywnego.
*3 Danych zarejestrowanych w
formacie AVCHD innym niż
wymienione powyżej nie można
odtwarzać z poziomu opisywanego
aparatu.
GPS (tylko
model SLTA99V)
259
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
Ten system pozwala wskazać
dokładne położenie na ziemi.
Satelity GPS znajdują się na
6 orbitach na wysokości 20 000 km
nad ziemią. W skład systemu GPS
wchodzą co najmniej 24 satelity
GPS. Do odbiornika GPS
docierają sygnały radiowe z
satelitów. Sygnały te są
wykorzystywane do obliczania
aktualnej pozycji odbiornika na
podstawie danych orbitalnych
(almanach) i czasu propagacji
sygnałów itp.
Ustalanie pozycji określane jest
mianem „triangulacji”. Odbiornik
GPS może ustalić szerokość i
długość geograficzną danego
miejsca w oparciu o sygnały z co
najmniej 3 satelitów.
• Z uwagi na fakt, że pozycje
satelitów GPS zmieniają się
nieustannie, w niektórych
miejscach i o pewnym czasie
ustalenie pozycji aparatu może
trwać dłużej, albo odbiornik w
ogóle nie będzie w stanie ustalić
położenia.
• „GPS” to system określania
położenia geograficznego w
oparciu o triangulację sygnałów
radiowych z satelitów GPS.
Należy unikać korzystania z
funkcji GPS w miejscach, gdzie
sygnały radiowe mogą być
blokowane lub odbijane, na
przykład w miejscach
zacienionych, otoczonych
budynkami lub drzewami.
• Aparatu należy używać na
otwartej przestrzeni. Danych o
położeniu nie można
zarejestrować w poniższych
miejscach lub sytuacjach, w
których sygnały radiowe z
satelitów GPS nie docierają do
aparatu.
– W tunelach, pomieszczeniach
lub w cieniu budynków.
– Pomiędzy wysokimi
budynkami albo w wąskich
uliczkach otoczonych
budynkami.
– Pod ziemią, w miejscach gęsto
zadrzewionych, pod mostem
zwodzonym lub w miejscach,
gdzie wytwarzane są pola
elektromagnetyczne, na
przykład w pobliżu przewodów
wysokiego napięcia.
– W pobliżu urządzeń
wytwarzających sygnały
radiowe w tym samym paśmie
częstotliwości co aparat: W
sąsiedztwie telefonów
komórkowych lub innych
urządzeń pracujących w paśmie
1,5 GHz.
GPS (tylko model SLT-A99V)
• W przypadku publikowania lub
udostępniania w Internecie
obrazów zarejestrowanych przy
funkcji [WŁ./WYŁ. GPS]
ustawionej na [WŁ.], dane o
miejscu zarejestrowania obrazu
będą jawne dla osób trzecich. W
takich przypadkach, przed
przystąpieniem do rejestrowania
obrazów, funkcję [WŁ./WYŁ.
GPS] należy ustawić na [WYŁ.]
(strona 206).
Informacje dotyczące błędów
triangulacji
• Przemieszczanie się po włączeniu
aparatu powoduje wydłużenie
czasu do rozpoczęcia triangulacji
w porównaniu z sytuacją, gdy
pozostajemy z aparatem w tym
samym miejscu.
• Błąd spowodowany położeniem
satelitów GPS
Aparat przeprowadza
automatycznie triangulację
bieżącej pozycji, gdy odbiera
sygnały radiowe z co najmniej 3
satelitów GPS. Błąd triangulacji
dopuszczalny przez satelity GPS
wynosi około 30 m. W pewnych
warunkach terenowych błąd
triangulacji może ulec
zwiększeniu. W takim przypadku
bieżące położenie może odbiegać
od pozycji wskazywanej na
mapie przez system GPS.
Obecnie satelity GPS są
kontrolowane przez
Departament Obrony Stanów
Zjednoczonych i stopień
260
dokładności może zostać celowo
zmieniony.
• Błąd podczas procedury
triangulacji
Podczas triangulacji kamera
pobiera informacje o pozycji
mniej więcej co 15 sekund.
Informacja o lokalizacji jest
rejestrowana na obrazie z
opóźnieniem w stosunku do jej
uzyskania, dlatego rzeczywista
lokalizacja miejsca
zarejestrowania obrazu może być
nieco inna niż lokalizacja na
mapie określona przez system
GPS.
Informacje o
ograniczeniach
dotyczących korzystania z
systemu GPS w samolocie
W trakcie startu i lądowania
samolotu aparat powinien być
wyłączony zgodnie z instrukcją
personelu pokładowego.
Pozostałe ograniczenia
Z systemu GPS należy korzystać
zgodnie z przepisami
obowiązującymi w danym miejscu
lub w danej sytuacji.
Informacje dotyczące
układu współrzędnych
geograficznych
Wykorzystano układ
współrzędnych geograficznych
„WGS-84”.
Karta pamięci
Uwagi dotyczące
korzystania z kart
pamięci
261
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
• Chronić kartę przed urazami
mechanicznymi i upuszczeniem.
Nie wolno jej wyginać.
• Nie używać i nie przechowywać
karty w następujących
warunkach:
– miejsca o wysokiej
temperaturze, np. samochód
zaparkowany na słońcu;
– miejsca wystawione na
bezpośrednie działanie światła
słonecznego;
– miejsca wilgotne lub takie, w
których obecne są substancje
powodujące korozję.
• Bezpośrednio po używaniu przez
dłuższy czas karta pamięci może
być gorąca. Obchodzić się z nią z
zachowaniem ostrożności.
• Gdy świeci się lampka
aktywności, nie wyjmować karty
pamięci i akumulatora ani nie
wyłączać aparatu. Dane mogą
zostać uszkodzone.
• Dane mogą ulec uszkodzeniu,
jeśli karta pamięci zostanie
umieszczona w pobliżu silnie
namagnesowanych przedmiotów
albo będzie używana w
warunkach mogących sprzyjać
pojawianiu się wyładowań
elektrostatycznych lub zakłóceń
elektrycznych.
• Zalecamy tworzenie zapasowych
kopii ważnych danych, np. na
dysku twardym komputera.
• Przenosić i przechowywać kartę
pamięci w załączonym etui.
• Nie narażać karty na działanie
wody.
• Nie dotykać złącza karty pamięci
palcami ani metalowymi
przedmiotami.
• Ustawiony w pozycji „LOCK”
przełącznik ochrony karty przed
zapisem uniemożliwia
wykonywanie operacji
rejestrowania lub usuwania
zdjęć.
• Nie można zagwarantować
działania w opisywanym aparacie
kart pamięci sformatowanych z
poziomu komputera. Karty
pamięci należy formatować z
poziomu aparatu.
• Szybkości odczytu/zapisu zależą
od użytej karty i stosowanego
urządzenia.
• Pisząc w miejscu przeznaczonym
na notatki nie należy mocno
naciskać.
• Na kartach nie wolno umieszczać
naklejek.
• Nie rozbierać karty na części, ani
nie dokonywać jej przeróbek.
• Nie pozostawiać karty pamięci w
zasięgu małych dzieci. Mogą ją
przez przypadek połknąć.
Karta pamięci
Informacje dotyczące
kart „Memory Stick”
stosowanych w
opisywanym aparacie
Poniżej podano typy kart
„Memory Stick”, które można
stosować w opisywanym aparacie.
Nie można jednak zagwarantować
prawidłowego działania wszystkich
funkcji kart „Memory Stick PRO
Duo”.
„Memory Stick PRO Duo”*1*2*3
„Memory Stick PRO-HG
Duo”*1*2
Zgodność z posiadanym aparatem
„Memory Stick Duo”
Brak zgodności z posiadanym
aparatem
„Memory Stick” i „Memory
Stick PRO”
Brak zgodności z posiadanym
aparatem
262
*1 Z funkcją MagicGate.
MagicGate to technologia
ochrony praw autorskich
wykorzystująca technikę
szyfrowania. W opisywanym
aparacie nie można nagrywać/
odtwarzać danych wymagających
funkcji MagicGate.
*2 Obsługuje szybki transfer
danych przy użyciu interfejsu
równoległego.
*3 Do nagrywania filmów na
kartach „Memory Stick PRO
Duo” należy używać wyłącznie
kart z oznaczeniem Mark2.
Uwagi dotyczące
korzystania z karty
„Memory Stick Micro”
(oddzielnie w sprzedaży)
• Opisywany produkt jest zgodny z
kartami „Memory Stick Micro”
(„M2”). „M2” to skrót od
„Memory Stick Micro”.
• Chcąc użyć w tym aparacie karty
„Memory Stick Micro”, należy
pamiętać o włożeniu karty
„Memory Stick Micro” do
adaptera „M2” odpowiadającego
rozmiarem karcie Duo. W
przypadku włożenia karty
„Memory Stick Micro” do
aparatu bez adaptera „M2”
odpowiadającego rozmiarem
karcie Duo, wyjęcie jej z aparatu
może być niemożliwe.
• Nie pozostawiać karty „Memory
Stick Micro” w zasięgu małych
dzieci. Mogą ją przez przypadek
połknąć.
Ładowanie
akumulatora/
Ładowarka
Uwagi dotyczące
korzystania z
akumulatora
• Używać tylko akumulatora NPFM500H. Nie można używać
akumulatorów NP-FM55H, NPFM50 i NP-FM30.
• W niektórych sytuacjach
wyświetlany poziom
naładowania akumulatora może
być nieprawidłowy.
• Nie narażać akumulatora na
działanie wody. Akumulator nie
jest wodoodporny.
• Nie zostawiać akumulatora w
bardzo gorących miejscach, na
przykład w samochodzie lub na
słońcu.
263
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
• Czas ładowania zmienia się w
zależności od stopnia
rozładowania akumulatora i
warunków ładowania.
• Wskazane jest ładowanie
akumulatora w temperaturze
otoczenia pomiędzy 10°C a 30°C.
Ładowanie w temperaturze
wykraczającej poza ten zakres
może być nieskuteczne.
• Podłączyć ładowarkę do
znajdującego się w pobliżu
gniazda elektrycznego.
• Nie wolno podejmować prób
ponownego ładowania
akumulatora zaraz po jego
naładowaniu lub w przypadku,
gdy akumulator nie był używany
po naładowaniu. W przeciwnym
razie wydajność akumulatora
może ulec pogorszeniu.
• Za pomocą ładowarki (w
zestawie) nie należy ładować
akumulatorów innych niż
„InfoLITHIUM” z serii M.
Akumulatory inne niż podanego
typu mogą przy próbie
ładowania przeciekać, ulec
przegrzaniu lub wybuchnąć,
powodując ryzyko porażenia
prądem i oparzeń.
• Jeśli miga kontrolka CHARGE,
może to wskazywać na błąd
akumulatora lub obecność w
ładowarce akumulatora innego
niż podanego typu. Sprawdzić
czy akumulator jest
wymienionego wcześniej typu.
Jeżeli akumulator jest zgodny z
podanym typem, należy go
wyjąć, wymienić na nowy lub
inny i sprawdzić, czy ładowarka
działa prawidłowo. Jeżeli
ładowarka działa prawidłowo,
mógł wystąpić błąd akumulatora.
• Jeżeli ładowarka akumulatora
jest zabrudzona, ładowanie może
nie przebiegać prawidłowo.
Wyczyścić ładowarkę suchą
szmatką.
Ładowanie akumulatora/Ładowarka
Efektywne korzystanie z
akumulatora
Jak przechowywać
akumulator
• W niskich temperaturach
sprawność akumulatora spada.
W związku z tym w niskich
temperaturach akumulator
będzie działał krócej i
zmniejszeniu ulegnie szybkość
zdjęć seryjnych. Wskazane jest
włożenie akumulatora do
kieszeni blisko ciała, aby go
ogrzać, i włożenie do aparatu
bezpośrednio przed
rozpoczęciem fotografowania.
• Częste korzystanie z lampy
błyskowej, wykonywanie zdjęć
seryjnych, wielokrotne włączanie
i wyłączanie aparatu oraz
rozjaśnianie ekranu LCD
przyspiesza rozładowanie
akumulatora.
W celu wydłużenia okresu
eksploatacji akumulatora,
przynajmniej raz w roku należy go
naładować i do końca rozładować.
Akumulator należy przechowywać
w suchym i chłodnym miejscu.
Żywotność akumulatora
• Żywotność akumulatora jest
ograniczona. Pojemność
akumulatora stopniowo maleje
wraz z jego zużyciem i z czasem.
Jeśli czas pracy akumulatora
znacznie się skróci,
prawdopodobną przyczyną jest
jego wyeksploatowanie. Należy
zakupić nowy akumulator.
• Żywotność akumulatora różni
się w zależności od warunków
przechowywania i warunków, w
jakich akumulator jest używany.
264
Licencja
Uwagi dotyczące licencji
UŻYTKOWNIK
OPISYWANEGO MODELU
OTRZYMUJE LICENCJĘ W
RAMACH LICENCJI NA
PORTFOLIO PATENTOWE
AVC DO OSOBISTEGO I
NIEKOMERCYJNEGO
(i) KODOWANIA
MATERIAŁÓW WIDEO
ZGODNIE ZE STANDARDEM
AVC („MATERIAŁY WIDEO
AVC”)
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA
MATERIAŁÓW WIDEO AVC,
KTÓRE ZOSTAŁY
ZAKODOWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI OSOBISTEJ I
NIEKOMERCYJNEJ I/LUB
UZYSKANE OD DOSTAWCY
MATERIAŁÓW WIDEO
Oprogramowanie
udostępniane w ramach
licencji GNU GPL/LGPL
Do aparatu dołączono
oprogramowanie, które
udostępniane jest w ramach
poniższej Powszechnej Licencji
Publicznej GNU (dalej zwanej
„GPL”) lub Pomniejszej
Powszechnej Licencji Publicznej
GNU (dalej zwanej „LGPL”).
Informuje ona, że użytkownik ma
prawo do wglądu, modyfikowania i
przekazywania dalej kodu
źródłowego tych programów
użytkowych na warunkach
dostarczonej licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w
Internecie. Można go pobrać z
poniższego adresu URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
265
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
Opisywany aparat dostarczany jest
wraz z oprogramowaniem w
ramach umów licencyjnych
zawartych z właścicielami praw
autorskich. Na wniosek właścicieli
praw autorskich do tych aplikacji
użytkowych mamy obowiązek
podania poniższych informacji.
Prosimy o zapoznanie się z
poniższym tekstem.
Należy zapoznać się z licencjami
(w wersji angielskiej) znajdującymi
się w folderze „License” na płycie
CD-ROM.
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ
NA DOSTARCZANIE
MATERIAŁÓW WIDEO AVC.
GDY CHODZI O
JAKIEGOKOLWIEK INNE
ZASTOSOWANIA, ŻADNA
LICENCJA NIE JEST
UDZIELANA, ANI NIE
NALEŻY TAKOWEJ
DOMNIEMYWAĆ.
DODATKOWE INFORMACJE
MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE
MPEG LA, LLC.
INFORMACJE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Licencja
Prosimy nie kontaktować się z
nami w sprawie zawartości kodu
źródłowego.
Należy zapoznać się z licencjami
(w wersji angielskiej) znajdującymi
się w folderze „License” na płycie
CD-ROM.
Do oglądania plików PDF
potrzebny jest program Adobe
Reader. Jeżeli nie jest on
zainstalowany na posiadanym
komputerze, można go pobrać ze
strony internetowej firmy Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
266
Indeks
Indeks
A
B
Balans bieli ............................. 147
C
Centraln. ważony ................... 118
Chroń....................................... 183
Ciągły autofokus ...................... 98
Ciągły autofokus z asystą mapy
głęb. ....................................... 99
Ciągły Prior. AE z zoomem
cyfr......................................... 81
267
Indeks
A ................................................ 84
Adapter stopki ......................... 25
AdobeRGB ............................ 166
AEL......................................... 117
AEL z naciśn. spustu............... 41
AF RANGE ........................... 105
AF ze spustem.......................... 41
AF-A ......................................... 98
AF-C ......................................... 98
AF-D ......................................... 99
AF-S .......................................... 98
Akumulator................ 52, 54, 263
Aparat zabawka ..................... 142
Asysta kontroli zakr. AF ........ 43
AUTO....................................... 66
Auto błysk .............................. 125
Auto HDR.............................. 140
Auto podgląd ......................... 192
Autofokus......................... 98, 113
Autofokus włączony.............. 107
Autom. autofokus.................... 98
Autom. kadr. portr. ............... 157
Auto. wolna migawka ........... 169
Aut. akt. godz. GPS............... 208
Aut.bal.bieli............................ 147
AVCHD ................................. 170
Bardzo wysoka ....................... 153
Bezpośrednie ostrzenie
ręczne .................................. 113
Bezprzewodowy
(Tryb błysku)...................... 125
Blokada AE............................ 117
Blokada FEL .......................... 135
Blokada fokusa ........................ 45
Blokada ostrości..................... 101
Blokada poziomu ekspozycji z
lampą................................... 135
Błysk ADI............................... 133
Bł. zamykający ....................... 125
Bł.wypełniający ...................... 125
Bracket DRO ......................... 123
Bracketing............................... 121
Bracketing błysku .................. 121
Bracketing pojedynczy .......... 121
Bracket: Seryjne..................... 121
Brack.bal.bieli ........................ 123
Brak informacji ........................ 93
„BRAVIA” Sync ................... 191
Indeks
Cichy kontroler.........................35
Cichy kontroler
wielofunkcyjny .....................33
Cyfrowy wskaźnik
wypoziomowania..................94
Czas otwarcia migawki ............86
Czas przesył. audio .................174
Czas rozp. oszcz. energii ........196
Czas śledzenia AF ..................168
Cz-b o bogatej grad. ...............142
Czujnik muszli ocznej ........18, 65
Czułość ISO ....................137, 194
Czyszczenie .....................249, 250
Cz.-b. duży kontrast ...............142
D
Dane asysty GPS ....................207
DISP...................................93, 181
Domyślnie ...............................211
DRO/Auto HDR ...................139
Drukuj .....................................184
E
Efekt wizualny ........................142
Ekran LCD ...........26, 62, 93, 181
Ekspozycji ręcznej....................87
Eye-Fi ......................................204
Eye-Start AF.............................42
F
Film ............................68, 167, 168
Filtr barwny (Balans bieli) ....148
FINE ........................................153
268
Fn......................................... 36, 37
Format obrazu ....................... 153
Format pliku filmowego ....... 170
Format pliku (Film) .............. 170
Formatuj ................................. 201
Fotografowanie........................ 66
Fotografowanie BULB ........... 90
Funkcja przyc. AEL .............. 193
Funkcja SteadyShot................. 63
Funkcja zapobiegająca osiadaniu
kurzu ............................. 59, 250
G
Gniazdo DC IN........................ 22
Gniazdo mikrofonu ................. 22
Gniazdo REMOTE................. 22
Gniazdo synchronizacji
błysku.................................. 129
GPS ................................. 206, 259
H
HDMI ..................................... 189
High-key: Miękki................... 142
Histogram ................................. 95
I
Image Data Converter .......... 220
Indeks obrazów...................... 177
Inicjalizuj ................................ 211
Instalacja......................... 224, 225
Inteligentna auto ..................... 73
Inteligentny teleobiektyw..... 161
Inteligentny zoom.................. 162
Indeks
J
L
Jakość ...................................... 153
Jakość obrazu ......................... 153
Jasność LCD .......................... 195
Jasność wizjera ....................... 195
Język.................................... 13, 50
JPEG ....................................... 153
Lampa błysk.
(Balans bieli) ...................... 147
Lampa błys. wył...................... 125
Lepsza automatyka.................. 73
Linia siatki .............................. 192
Lokalny (Obszar AF)............ 101
K
Ł
Karta pamięci ..... 54, 57, 200, 261
Kasuj ................................. 71, 187
Kolejn.bracket.......................... 46
Kolor częściowy ..................... 142
Kolor pop................................ 142
Kolor zarysu ........................... 111
Kompensacja ekspozycji ....... 115
Komputer ....................... 220, 226
Komp. ob.: Aberracja
chromatyczna ..................... 199
Komp. ob.: Winietowanie
obrzeża................................ 199
Komp. ob.: Zniekształc. ........ 199
Komp.eksp.pokr. ................... 116
Kontrast .................................. 146
Kontrola zakresu AF............. 105
Kopiuj ..................................... 186
Korekcja błysku ..................... 132
Korekcja dioptryczna .............. 18
Krajobraz .................................. 75
Krok ekspozycji ....................... 40
Ładowanie akumulatora ......... 52
M
M ................................................ 87
Makro ........................................ 75
Malowidło HDR .................... 142
MENU....................................... 39
Menu ......................................... 39
MF ................................... 109, 113
Miękka ostrość ....................... 142
Miniatura ................................ 142
MOVIE ............................. 68, 167
MP4 ......................................... 170
MTP......................................... 226
N
269
Indeks
Naciskanie do połowy ............. 66
Nadruk daty............................ 184
Nagrywanie dźwięku ............. 174
Nagrywanie dźwięku filmu ... 174
Nagrywanie filmów.......... 68, 167
Nakładka na okular ................. 65
Nastawia region........................ 61
Indeks
Nastaw. głośności ...............47, 69
Nast.komp.eksp. .......................46
Nast.pokr.ster. ..........................45
Nast.priorytetu..........................40
Nasycenie ................................146
Nazwa katalogu ......................202
Niedoświetlenie ......................181
Niestandard. (Balans bieli) ...149
Nocny portret............................75
Nowy katalog ..........................203
Numer pliku ............................201
O
Obiektyw ...................................58
Obróć .......................................178
Obszar AF ...............................101
Obszar pomocniczy ..................99
Odtwarzanie z
przewijaniem.........................81
Odz. bazę dan. obr. ................203
Oglądanie zdjęć na ekranie
telewizora ............................189
Określ wydruk ........................184
Oprogramowanie ...................220
Opt. D-Range .........................139
Ostrość...............................97, 146
Ostrość DMF ..........................113
Oszczędz. energii ....................196
P
P..................................................83
Pamięć MR..............................209
270
Pam. masowa.......................... 226
Panel wyświetlacza .................. 30
Panorama: Kierunek ............... 81
Panorama: Rozmiar .............. 152
Pasek ......................................... 22
Pasek na ramię ......................... 22
Pierw. kurtyna migawki ........ 194
Pilot ................................... 22, 123
Pilot bezprzewodowy ............ 123
PlayMemories Home ............ 220
Pochmurnie (Balans bieli).... 147
Podgląd ............................. 85, 194
Podgląd przysłony ................... 85
Podgląd zdjęcia ........................ 85
Pojd. zdj. Lepsza autom.......... 75
Pojed. autofokus ...................... 98
Pokaz zdjęć............................. 179
Połączenie USB ..................... 226
Pomoc pokrętła trybu ............. 48
Portret ....................................... 75
Posteryzacja............................ 142
Potw.kasowania ....................... 48
Powiększenie.......................... 111
Powiększone zdjęcie.............. 176
Poziom nagryw.audio............ 172
Poziom naładowania
akumulatora......................... 56
Poziom zarysu ........................ 111
Prędkość AF............................. 40
Priorytet migawki .................... 86
Priorytet przysłony .................. 84
Prioryt. śledzenie twarzy....... 104
Indeks
Program Auto .......................... 83
Przedbłysk TTL ..................... 133
Przeglądanie obrazów ..... 69, 176
Przestrzeń barw...................... 166
Przesunięcie ręczne ................. 89
Prześwietlenie ........................ 181
Przetwornik obrazu ....... 100, 250
Przewodnik w aparacie ........... 51
Przycisk AF RANGE ..... 43, 105
Przycisk AF/MF ............. 113, 194
Przycisk blok.ostrości .............. 45
Przycisk DISP (monitor) .. 43, 93
Przycisk DISP (wizjer) ...... 43, 93
Przycisk funkcyjny ................... 36
Przycisk ISO ........................... 194
Przycisk MOVIE ....... 45, 68, 168
Przycisk Podgląd.................... 194
Przycisk podświetlenia panelu
wyświetlacza......................... 30
Przycisk wielofunkcyjny.......... 18
Przycisk Własne ............... 45, 194
Przysłona................................... 84
Przywołanie pamięci.............. 209
Punktowy (Obszar AF)......... 101
Punktowy (Tryb pomiaru).... 118
R
S
S ................................................. 86
Samowyzw .............................. 120
Scena nocna .............................. 75
SCN ........................................... 75
Selektor PAL/NTSC.............. 198
Seryjne wykonywanie
zdjęć............................... 81, 120
Skala EV ................... 89, 115, 122
Skraplanie wilgoci.................. 254
SLOW SYNC ......................... 128
Sporty ........................................ 75
sRGB....................................... 166
Standard .................................. 153
Start menu ................................ 48
STD ......................................... 153
271
Indeks
Ramka stylu............................ 143
RAW ....................................... 153
RAW+J................................... 153
Redukcja drgań aparatu ......... 63
Redukcja szumów.......... 138, 165
Reduk. szumu wiatru............. 174
Red. czerw. oczu ...................... 42
Red.sz.dł.naśw. ....................... 165
Red.sz.wys.ISO ...................... 165
Regulacja AF.......................... 109
Reg. błysku ............................. 133
Rejestracja twarzy.................. 156
Rejestrow. w APS-C.............. 197
REMOTE ................................. 22
Remote Camera Control ...... 222
Ręczne ustawianie
ostrości ........................ 109, 113
Rozdzielczość HDMI ...... 49, 190
Rozległa panorama.................. 78
Rozm. obrazu ......................... 151
Indeks
Sterowanie AF/MF ................113
STER.PRZEZ HDMI .....49, 191
Stopka akcesoriów z
automatyczną blokadą.........25
Stopka
multiinterfejsowa ...........20, 25
Strefa twórcza .........................143
Strefa (Obszar AF) ................101
Sygnały audio............................49
Synchronizacja z krótkimi
czasami naświetlania..........127
Synchronizacja z wolną
migawką ..............................128
Szeroki (Obszar AF)..............101
Szyba nawigacja........................32
Ś
Śledzenie obiektu ...................102
Śledzenie ostrością .................102
Światło dzienne
(Balans bieli) ......................147
Światło zastane .................46, 122
Świetl.: Ciepła biała (Balans
bieli).....................................147
Świetl.: Dzien. biała (Balans
bieli).....................................147
Świetl.: Świat. dzien. (Balans
bieli).....................................147
Świetl.: Zimna biała (Balans
bieli).....................................147
T
T10 .............................................81
T8 ...............................................81
272
Telewizor ................................ 189
Temperatura barwowa (Balans
bieli) .................................... 148
Tryb auto .................................. 73
Tryb błysku..................... 125, 131
Tryb demonstracyjny .............. 50
Tryb ekspozycji ........................ 72
Tryb nagrywania .................... 200
Tryb oglądania ....................... 176
Tryb ostrości..................... 98, 109
Tryb pomiaru ......................... 118
Tryb pracy .............................. 119
Tryb rejestrowania obrazu ..... 72
Tworzenie płyty ..................... 231
U
USB ......................................... 226
Ustawianie zegara ................... 60
Ustawienia GPS..................... 206
Ustawienia USB LUN .......... 227
Ustawienie nagrywania
(Film) .................................. 171
Ustawienie zapisu filmów ..... 171
Ustaw. FINDER/LCD.......... 196
Ustaw. przesyłania................. 204
Ustaw.DPOF.......................... 184
Ust.daty/czasu .......................... 60
W
W cieniu (Balans bieli) ......... 147
WB .......................................... 147
Wersja ..................................... 219
Indeks
Z
Z ręki o zmierzchu ................... 75
Zachód słońca .......................... 75
Zarys........................................ 111
Zdalne sterowanie PC ........... 226
Zdefiniowany balans bieli..... 148
Zdjęcia pojedyncze ................ 119
Zdjęcie retro........................... 142
Zdj. ser. Lepsza autom. ........... 74
Zdj. z uśmiechem ................... 159
Zoom ......................... 66, 161, 176
Zoom cyfrowy ........................ 162
Ż
Żarówka (Balans bieli) ......... 147
Indeks
Widok AVCHD..................... 176
Widok katalogu...................... 176
Wieloklatkowa redukcja
szumów ............................... 138
Wielopunktowy...................... 118
Wizjer ........................................ 18
Wskaźnik Czułość wykrywania
uśmiechu............................. 159
Wskaźnik ostrości .................. 100
Wspomaganie AF .................. 108
Współczynnik kompresji....... 153
Wybierz kat. NAGR. ............ 202
Wybierz nośnik nagr. .............. 55
Wybierz nośnik odtw............. 176
Wybierz zdjęcie/film.............. 176
Wybór sceny ............................. 75
Wykrywanie twarzy ............... 155
Wyraźny zoom obr. ............... 162
Wysoka ................................... 153
Wyświetl. graf........................... 94
Wyświetl.odtw........................ 180
Wyśw. informacji HDMI ...... 190
Wyśw. podgląd na żywo .......... 95
Wyśw. poz. dźw. ..................... 173
Wyśw. wszystk. inf. .................. 93
Wyś. miej. na karcie ................ 48
Wyzeruj................................... 211
Wyzw. bez obiek. ................... 192
X
X.FINE ................................... 153
273
Download PDF

advertising