Sony | SLT-A65 | Sony SLT-A65 Instrukcja obsługi

SLT-A65/SLT-A65V/SLT-A77/SLT-A77V
Opisano tutaj nowe funkcje oferowane przez tę zaktualizowaną wersję
oprogramowania sprzętowego i ich działanie.
Szczegółowe informacje można znaleźć w pozycjach „Instrukcja obsługi”
i „Podręcznik α”* znajdujących się na dostarczonej płycie CD-ROM.
* „Podręcznik α” nie jest dostarczany z modelem SLT-A77/A77V.
© 2012 Sony Corporation
4-456-998-51(1)
Oferowane funkcje
Aktualizacja oprogramowania systemowego zapewnia następujące nowe funkcje.
Oferowane nowe funkcje
Funkcje
Przycisk MOVIE
Ustawia tryb, który włącza przycisk MOVIE.
2PL
Przycisk MOVIE
Określa, czy ma być wykorzystywany przycisk MOVIE.
1 MENU t
3 t [Przycisk MOVIE] t wybrane ustawienie.
Zawsze
Zawsze włącza przycisk MOVIE.
Tylko tryb Film
Włącza przycisk MOVIE tylko, gdy pokrętło trybu
ustawione na ustawienie
(Film).
3PL
Download PDF

advertising