Sony | DSLR-A350 | Sony DSLR-A350 DSLR-A350 Sam korpus (bez obiektywu) Instrukcja szybkiego uruchamiania

Szybki start
Przyg
ygotowanie
y
yg
g
Fotog
ografowanie
o
og
g
Akumulator
Obiektyw
1
1
Ładować akumulator do momentu, gdy
zgaśnie lampka CHARGE.
Karta pamięci
Ustawianie daty/czasu
Zdjąć pokrywy.
1
Włączyć aparat.
Odtw
warzanie
w
1 Ustawić pokrętło trybu pracy
do pozycji AUTO.
Nacisnąć
.
 Upewnić się, czy przełącznik LIVE VIEW/
OVF jest w pozycji „LIVE VIEW”.
Przełącznik LIVE VIEW/OVF
Lampka CHARGE
2
2 Sprawdzić obiekt na ekranie
LCD.
 Nie dotykać części wewnętrznych.
 Jeżeli kurz dostanie się do aparatu,
może się pojawić na zdjęciu. Nie
zostawiać aparatu i obiektywu bez
pokryw. Wymiany obiektywu należy
dokonywać szybko, w miejscu
wolnym od kurzu.
Włożyć akumulator do aparatu.
2
2
 Ustawić w linii
oznaczenia.
 Podczas wkładania karty pamięci
wyłączyć aparat.
 Po informacje o dostępnych kartach
pamięci, patrz Instrukcja obsługi.
Aby powrócić do trybu wykonywania zdjęć:
Podtrzymywać obiektyw od
dołu.
Aby skasować obraz
Nacisnąć
.
3 Wcisnąć spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
 Naciśnięcie spustu migawki do połowy i
przytrzymanie go uruchamia
automatyczne ustawianie ostrości.
Mocno wsunąć akumulator do samego
końca, naciskając końcem akumulatora
dźwignię blokady.
 Obrócić obiektyw, do usłyszenia
dźwięku zatrzaśnięcia.
Aby odtworzyć poprzedni lub następny obraz:
nacisnąć / na regulatorze.
Ustawić datę/czas.
Strona górna z
naklejką
Założyć obiektyw.
Trzymać uchwyt aparatu.
końca, aby wykonać zdjęcie.
Aby móc w pełni wykorzystać funkcje zakupionej
lustrzanki, patrz „Instrukcja obsługi”.
Download PDF

advertising