Sony | SEL50F18F | Sony SEL50F18F FE 50mm F1.8 Instrukcja obsługi

4-581-473-01(1)


2
Wymienny obiektyw
1
Instrukcja obsługi
3
4

FE 50mm
F1.8

–1
E-mount
SEL50F18F
(1)
–2

©2016 Sony Corporation
(2)
Polski
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje
na temat posługiwania się obiektywem. Środki
ostrożności wspólne dla wszystkich obiektywów,
np. uwagi na temat eksploatacji, zebrano
w osobnym arkuszu zatytułowanym „Uwagi
przed użyciem”. Przed użyciem obiektywu należy
zapoznać się z obydwoma dokumentami.
Ten obiektyw zaprojektowano do aparatów
fotograficznych Sony α z uchwytem
typu E. Nie można używać go z aparatami
wyposażonymi w mocowanie A.
Obiektyw FE 50mm F1.8 może współpracować
z wieloma przetwornikami obrazu w formacie
35 mm.
Aparat z przetwornikiem obrazu w formacie 35 mm
można ustawić do robienia zdjęć w formacie APS-C.
Szczegółowa procedura konfiguracyjna jest podana
w instrukcji obsługi aparatu.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów
marki Sony.
Uwagi dotyczące użytkowania
ˎˎ Przenosząc aparat z przymocowanym obiektywem,
należy zawsze mocno trzymać zarówno aparat,
jak i obiektyw.
Środki ostrożności dotyczące używania
lampy błyskowej
ˎˎ Zawsze podczas korzystania z lampy błyskowej
należy zdjąć osłonę obiektywu i fotografować
obiekt z odległości co najmniej 1 m. W pewnych
konfiguracjach obiektyw–lampa błyskowa obiektyw
może częściowo zasłaniać światło lampy, powodując
powstanie cienia u dołu zdjęcia.
Winietowanie
ˎˎ Po wykonaniu zdjęcia z obiektywem brzegi kadru
są ciemniejsze niż jego środek. Aby zapobiec temu
zjawisku (zwanemu „winietowaniem”), należy
zmniejszyć ustawienie przysłony o jeden lub
dwa stopnie.
 Rozpoznawanie części
1 Wskaźnik ustawienia osłony obiektywu
2 Pierścień regulacji ostrości
3 Styki obiektywu*
4 Wskaźnik ustawienia montażowego
* Nie wolno dotykać styków obiektywu.
 Zakładanie i zdejmowanie
obiektywu
Zakładanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
1
Zdejmij przykrywki z przodu i z tyłu
obiektywu oraz przykrywkę korpusu
aparatu.
ˎˎ Przednią przykrywkę obiektywu można zdjąć
i założyć na dwa sposoby: (1) i (2). Jeśli na
obiektyw jest założona osłona obiektywu,
to przy zdejmowaniu i zakładaniu przykrywki
należy używać sposobu (2).
2 Ustaw biały wskaźnik na tubusie
obiektywu w jednej linii z białym
wskaźnikiem na korpusie aparatu.
Następnie wsuń obiektyw do uchwytu
w korpusie i obracaj nim w prawo do
chwili, aż się zablokuje.
ˎˎ Przy zakładaniu obiektywu nie należy
naciskać przycisku odblokowywania
obiektywu na korpusie.
ˎˎ Nie montować obiektywu pod kątem.
Zdejmowanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
Przytrzymując wciśnięty przycisk
odblokowywania obiektywu na korpusie,
obróć obiektyw do oporu przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara i zdejmij go.
 Zakładanie osłony obiektywu
W celu osłabienia odblasków i uzyskania najwyższej
jakości obrazu zaleca się użycie osłony obiektywu.
Ustaw czerwoną kreskę na osłonie
obiektywu w jednej linii z czerwoną kropką
na obiektywie (wskaźnikiem ustawienia
osłony obiektywu). Następnie wsuń osłonę
w uchwyt obiektywu i obracaj nią w prawo
do chwili, aż się zatrzaśnie, a jej czerwona
kropka będzie w jednej linii z czerwoną
kropką na obiektywie.
ˎˎ Podczas korzystania z wbudowanej lampy błyskowej
lub zewnętrznej lampy błyskowej przymocowanej do
aparatu należy zdjąć osłonę obiektywu, tak aby nie
blokowała światła lampy.
ˎˎ W celu przechowywania zestawu osłonę należy
zakładać na obiektyw odwrotnie.
 Nastawianie ostrości
Ostrość można nastawiać na trzy sposoby.
ˎˎ Tryb
AF
Aparat nastawia ostrość automatycznie.
–– Podczas nagrywania filmu mogą również zostać
zarejestrowane dźwięki pracy.
ˎˎ Tryb
DMF (Direct Manual Focusing —
bezpośrednie ręcznie ustawianie ostrości)
Aparat nastawia ostrość automatycznie,
a następnie daje użytkownikowi możliwość
wprowadzenia drobnych korekt.
ˎˎ Tryb
ręcznego nastawiania ostrości
Użytkownik ręcznie nastawia ostrość.
Więcej informacji o ustawieniach poszczególnych
trybów można znaleźć w instrukcji obsługi
dołączonej do konkretnego modelu aparatu.
Dane techniczne
Nazwa produktu
(nazwa modelu)
Ogniskowa (mm)
Odpowiednik ogniskowej
35 mm*1 (mm)
Grupy-elementy obiektywu
Kąt widzenia 1*2
Kąt widzenia 2*2
Minimalna odległość
ogniskowania*3 (m)
Maksymalne powiększenie (X)
Minimalna przysłona
Średnica filtra (mm)
Wymiary
(maks. średnica × wysokość)
(w przybliżeniu, mm)
Waga (w przybliżeniu, g)
Funkcja redukcji drgań
FE 50mm F1.8
(SEL50F18F)
50
75
5–6
47°
32°
0,45
0,14
f/22
49
68,6 × 59,5
186
Nie
*1 Odpowiednik ogniskowej w formacie 35 mm
w przypadku aparatów cyfrowych z wymiennym
obiektywem wyposażonych w przetwornik obrazu
o wielkości APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów
w formacie 35 mm, natomiast wartość kąta
widzenia 2 dotyczy aparatów cyfrowych
z wymiennym obiektywem, wyposażonych
w przetwornik obrazu o wielkości APS-C.
*3 Minimalna ostrość to odległość od przetwornika
obrazu do fotografowanego obiektu.
ˎˎ W zależności od konstrukcji obiektywu zmiana
odległości ostrzenia może powodować zmianę
ogniskowej. Podane wartości ogniskowej dotyczą
obiektywu nastawionego na nieskończoność.
Dostarczone wyposażenie
(Wartość w nawiasie oznacza liczbę sztuk
danego elementu).
Obiektyw (1), przednia przykrywka obiektywu (1),
tylna przykrywka obiektywu (1), osłona obiektywu (1),
pakiet drukowanej dokumentacji
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
jest znakiem towarowym
Znak
Sony Corporation.
Download PDF