Sony | SEL50F18 | Sony SEL50F18 E 50 mm F1,8 OSS Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja zawiera opis posługiwania się
obiektywami. Wspólne uwagi eksploatacyjne dotyczące
wszystkich obiektywów zamieszono w oddzielnej ulotce
„Zalecenia eksploatacyjne”. Przed użyciem obiektywu
należy zapoznać się z obydwoma dokumentami.
4-290-406-PL(1)
Wymienny obiektyw
Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja dotyczy kilku obiektywów.
Obiektywy E 30 mm F3,5 Macro i E 50 mm F1,8 OSS są
przeznaczone do aparatów Sony α z mocowaniem E.
Obiektyw Sonnar T E 24 mm F1,8 ZA, opracowany
wspólnie przez firmy Carl Zeiss i Sony Corporation, jest
przeznaczony do aparatów z mocowaniem Sony E. Jego
produkcja odbywa się z zachowaniem surowych norm
jakościowych i standardów kontroli jakości firmy Carl Zeiss.
E 30 mm F3,5 Macro
E 50 mm F1,8 OSS
Sonnar T
Nie można go używać na aparatach z mocowaniem A.
E 24 mm F1,8 ZA
ˎˎO ile nie zaznaczono inaczej, ilustracje w instrukcji
przedstawiają model E 30 mm F3,5.
Mocowanie E
©2011 Sony Corporation
Uwagi eksploatacyjne
ˎˎPrzenosząc aparat z założonym obiektywem, należy pewnie
trzymać zarówno aparat, jak i obiektyw.
Printed in Czech
Republic (EU)
Zalecenia dotyczące użycia lampy błyskowej
ˎˎW przypadku korzystania z lampy błyskowej należy pamiętać
o zdjęciu osłony obiektywu i zachowaniu przynajmniej
1 m odstępu od fotografowanego obiektu. W pewnych
konfiguracjach obiektyw-lampa błyskowa obiektyw może
częściowo zasłaniać światło z lampy, powodując powstanie
cienia u dołu obrazu.
SEL30M35 / SEL50F18 / SEL24F18Z

Winietowanie
E 30 mm F3,5 Macro
1
ˎˎJeśli obraz w rogach ekranu jest ciemniejszy niż na środku,
w celu osłabienia tego zjawiska (zwanego winietowaniem)
należy zmniejszyć otwór przysłony o jeden lub dwa stopnie.
2
 Wykaz elementów
4
3
1 Wskaźnik osłony obiektywu
2 Pierścień regulacji ostrości
3 Styki obiektywu*
4 Wskaźnik montażu
* Nie dotykać styków obiektywu.
E 50 mm F1,8 OSS
1
2
 Zakładanie i zdejmowanie
obiektywu
4
3
Zakładanie obiektywu
(patrz rysunek –)
1
Sonnar T
1
2
E 24 mm F1,8 ZA
2
4
3

Zdejmij przykrywki z przodu i z tyłu
obiektywu oraz przykrywkę korpusu
aparatu.
ˎˎPrzednią przykrywkę obiektywu można zdjąć i założyć na
dwa sposoby, (1) i (2).
Dopasuj biały wskaźnik na tubusie
obiektywu do białego wskaźnika
na korpusie aparatu (wskaźnika
montażowego), po czym wprowadź
obiektyw w gniazdo korpusu i obróć go
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do
zablokowania.
ˎˎPrzy zakładaniu obiektywu nie należy naciskać przycisku
odblokowywania obiektywu na korpusie.
ˎˎNie montować obiektywu pod kątem.
–1
Zdejmowanie obiektywu
(patrz rysunek –)
(1)
(2)
Przytrzymując wciśnięty przycisk
odblokowywania obiektywu na korpusie,
obróć obiektyw do oporu przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i zdejmij go.
-2

SEL-50F18_OI_PL.indd 1
SEL30M35 / SEL50F18 / SEL24F18Z
4-290-406-PL(1)
11-09-08 17:56

Dane techniczne
E 30 mm F3,5 Macro
Nazwa produktu
(symbol modelu)
Ogniskowa w przeliczeniu
na format 35 mm*1 (mm)
Grupy / elementy
obiektywu
Kąt widzenia
Minimalna odległość od
obiektu*2 (m)
Maksymalne powiększenie
(×)
Minimalna przysłona
Średnica filtra (mm)
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(przybliżone, w mm)
Przybliżona waga (g)
Efekt kompensacji *3
E 50 mm F1,8 OSS
Sonnar T
E 24 mm F1,8 ZA
Nazwa produktu
(symbol modelu)
Ogniskowa w przeliczeniu
na format 35 mm*1 (mm)
Grupy / elementy
obiektywu
Kąt widzenia
Minimalna odległość od
obiektu*2 (m)
Maksymalne powiększenie
(×)
Minimalna przysłona
Średnica filtra (mm)
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(przybliżone, w mm)
Przybliżona waga (g)

 Zakładanie osłony obiektywu
(dostarczonej)
W celu osłabienia odblasków i uzyskania najwyższej jakości
obrazu zaleca się użycie osłony obiektywu.
E 30 mm F3,5 Macro
Sonnar T E 24 mm F1,8 ZA:
Dopasuj czerwoną linię na osłonie obiektywu
do czerwonej linii (wskaźnika osłony) na
obiektywie. Wprowadź osłonę obiektywu
w gniazdo na obiektywie i obróć ją zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, tak aby czerwona
kropka na osłonie obiektywu znalazła się
obok czerwonej linii na obiektywie (wskaźnika
osłony), a osłona obiektywu wskoczyła na
miejsce.
ˎˎW przypadku korzystania z lampy błyskowej wbudowanej
w aparat lub dostarczonej z aparatem należy zdjąć osłonę, aby
uniknąć zasłonięcia światła z lampy.
ˎˎNa osłonie obiektywu można także zainstalować filtr lub
przednią przykrywkę obiektywu. W przypadku pewnych
filtrów założenie osłony obiektywu jest możliwe po
zainstalowaniu filtra na obiektywie. (Tylko E 30 mm F3,5
Macro)
ˎˎW celu przechowania osłony należy ją założyć na obiektyw
przeciwną stroną. (Tylko Sonnar T E 24 mm F1,8 ZA)
E 30 mm
F3,5 Macro
(SEL30M35)
45
E 50 mm
F1,8 OSS
(SEL50F18)
75
6/7
8/9
50°
0,095 (0,32)
32°
0,39 (1,28)
1,0
0,16
f/22
49
62,0 × 55,5
f/22
49
62,0 × 62,0
138
-*4
202
Około
4 stopni
Sonnar T E 24 mm F1,8 ZA
(SEL24F18Z)
36
7/8
61°
0,16 (0,52)
0,25
f/22
49
63,0 × 65,5
225
*1 Podana powyżej wartość ogniskowej w przeliczeniu na
format 35 mm dotyczy aparatów z wymienną optyką
wyposażonych w przetwornik obrazu o rozmiarze APS-C.
*2 Minimalna odległość od obiektu to minimalna odległość
między płaszczyzną przetwornika obrazu a obiektem.
*3 Czas otwarcia migawki (zależnie od warunków
fotografowania)
*4 Nie jest dostępna funkcja optycznej kompensacji wstrząsów.
ˎˎW zależności od konstrukcji obiektywu zmiana odległości
ostrzenia może powodować zmianę ogniskowej. Podane
powyżej wartości ogniskowej dotyczą ostrości nastawionej na
nieskończoność.
Dostarczane wyposażenie
E 30 mm F3,5 Macro (SEL30M35):
Obiektyw (1 szt.), przednia przykrywka obiektywu (1 szt.),
tylna przykrywka obiektywu (1 szt.), osłona obiektywu*
(1 szt.), drukowana dokumentacja
* Założona na obiektyw
E 50mm F1.8 OSS (SEL50F18):
Obiektyw (1 szt.), przednia przykrywka obiektywu (1 szt.),
tylna przykrywka obiektywu (1 szt.), osłona obiektywu
(1 szt.), drukowana dokumentacja
Sonnar T
E 24 mm F1,8 ZA (SEL24F18Z):
Obiektyw (1 szt.), przednia przykrywka obiektywu (1 szt.),
tylna przykrywka obiektywu (1 szt.), osłona obiektywu
(1 szt.), pokrowiec (1 szt.), drukowana dokumentacja
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
jest znakiem handlowym Sony Corporation.
E 50 mm F1,8 OSS:
Umieść osłonę na zamocowaniu na końcu
tubusu obiektywu i obróć ją zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż do zablokowania.
ˎˎW przypadku korzystania z lampy błyskowej wbudowanej
w aparat lub dostarczonej z aparatem należy zdjąć osłonę, aby
uniknąć zasłonięcia światła z lampy.
ˎˎW celu przechowania osłony należy ją założyć na obiektyw
przeciwną stroną.
 Nastawianie ostrości
Ostrość można nastawiać na trzy sposoby.
• Automatyczna regulacja ostrości (autofokus)
Aparat automatycznie nastawia ostrość.
• DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości)
Po automatycznym nastawianiu ostrości można ręcznie
wprowadzić jej korektę.
• Ręczne nastawianie ostrości
Ostrość nastawia się ręcznie.
Dalszych informacji o wybieraniu trybu należy szukać
w instrukcji obsługi aparatu.
Makrofotografia
(E 30 mm F3,5 Macro)
Ostrzeżenie dotyczące użycia
dostępnych w handlu światłomierzy
i fotografowania w trybie błysku
ręcznego
Fotografowanie obiektywem E 30 mm F3,5 Macro z małej
odległości zmniejsza jasność obiektywu.
Przy fotografowaniu w trybie automatyki ekspozycji lub
w trybie ręcznym z pomiarem (na przykład w trybie AUTO
aparatu) ekspozycja jest regulowana automatycznie.
W przypadku użycia dostępnego w handlu światłomierza
lub fotografowania w trybie błysku ręcznego (dostępnym
w pewnych lampach) należy nastawić ekspozycję większą
niż wskazywana wartość.
Kompensacja ekspozycji
Odległość od obiektu
0.095
(m)
+2/3
+1/3
0.098
0
0.159
∞
ˎˎJeśli w polu AF znajdują się obiekty pozostające w różnych
odległościach od aparatu, mogą wystąpić problemy
z automatycznym nastawianiem ostrości. W takim przypadku
należy zapoznać się z instrukcją obsługi aparatu i wybrać
właściwy tryb ostrości.
SEL-50F18_OI_PL.indd 2
SEL30M35 / SEL50F18 / SEL24F18Z
4-290-406-PL(1)
11-09-08 17:56
Download PDF

advertising