Sony | SEL85F14GM | Sony SEL85F14GM FE 85 mm F1,4 GM Instrukcja obsługi

4-575-277-01(1) (PL)

1
2
3

45
Uwagi dotyczące użytkowania
 Przenosząc aparat z przymocowanym obiektywem,
należy zawsze mocno trzymać cały zestaw.
 Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż w jego
konstrukcji zastosowano pewne zabezpieczenia
przed wnikaniem kurzu i rozbryzgów wody. Jeśli ma
być używany w deszczu i podobnych warunkach,
należy chronić go przed kroplami wody.
6
Wymienny obiektyw
Instrukcja obsługi
7
Środki ostrożności dotyczące używania
lampy błyskowej
8
 Zawsze podczas korzystania z lampy błyskowej
należy zdjąć osłonę obiektywu i fotografować obiekt
z odległości co najmniej 1 m. Czasami obiektyw może
częściowo zasłaniać światło lampy, co powoduje
powstawanie cienia u dołu obrazu.
12
Winietowanie
 W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu
9
10
11
4
stają się ciemniejsze niż środek. Aby zapobiec
temu zjawisku (zwanemu „winietowaniem”),
należy zmniejszyć ustawienie przysłony o jeden
lub dwa stopnie.
13

FE 85mm
F1.4 GM
 Rozpoznawanie części
–1
Uchwyt typu E
Polski
SEL85F14GM
(1)
–2

(2)
Ta instrukcja zawiera informacje dotyczące
obsługi obiektywów. Środki ostrożności
wspólne dla wszystkich obiektywów, np. uwagi
na temat eksploatacji, zebrano w osobnym
arkuszu zatytułowanym „Uwagi przed użyciem”.
Przed użyciem obiektywu należy zapoznać się
z obydwoma dokumentami.
Ten obiektyw zaprojektowano do aparatów
fotograficznych Sony α z uchwytem typu E.
Nie można go stosować w aparatach z uchwytami
typu A.
Obiektyw FE 85 mm F1.4 GM może być używany
z wieloma przetwornikami obrazu w formacie
35 mm.
Aparat z przetwornikiem obrazu w formacie 35 mm
można także skonfigurować w celu wykonywania
zdjęć w formacie APS-C.
Szczegółowa procedura konfiguracji została zawarta
w instrukcji obsługi aparatu.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów
marki Sony.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Wskaźnik ustawienia osłony obiektywu
Pierścień regulacji ostrości
Wskaźnik przysłony
Skala przysłony
Pierścień przysłony
Wskaźnik ustawienia montażowego
Przełącznik trybu regulacji ostrości
Przycisk pamięci ostrości
Osłona obiektywu
Przycisk zwalniania osłony
Przełącznik przysłony
Styki obiektywu*
Gumowy pierścień uchwytu obiektywu
* Nie wolno dotykać styków obiektywu.
 Zakładanie i zdejmowanie
obiektywu
Zakładanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
1
2
Ustaw biały wskaźnik na tubusie
obiektywu w jednej linii z białym
wskaźnikiem na korpusie aparatu.
Następnie wsuń obiektyw do uchwytu
w korpusie i obracaj nim w prawo do
chwili, aż się zablokuje.
 Podczas zakładania obiektywu nie należy
naciskać przycisku zwalniania obiektywu
umieszczonego na korpusie aparatu.
 Nie należy zakładać obiektywu pod kątem.
Zdejmowanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
Trzymając cały czas wciśnięty przycisk
zwalniania obiektywu na korpusie aparatu,
obracaj obiektywem w lewo do czasu,
aż poczujesz opór, a następnie wyciągnij
obiektyw.
 Zakładanie osłony obiektywu
Zaleca się stosowanie osłony obiektywu w celu
ograniczenia efektu flary (halacji) i zapewnienia
jak najlepszej jakości obrazu.
Ustaw czerwoną kreskę na osłonie
obiektywu w jednej linii z czerwoną kreską
na obiektywie (wskaźnikiem ustawienia
osłony obiektywu), a następnie wsuń
osłonę obiektywu do uchwytu w obiektywie
i obracaj nią w prawo do chwili, aż się
zatrzaśnie.
 Podczas korzystania z wbudowanej lampy błyskowej
lub zewnętrznej lampy błyskowej przymocowanej do
aparatu należy zdjąć osłonę obiektywu, tak aby nie
blokowała światła lampy.
 Kiedy osłona obiektywu nie jest używana, należy ją
zamocować tyłem do obiektywu.
Zdejmowanie osłony obiektywu
Trzymając cały czas wciśnięty przycisk
zwalniania osłony znajdujący się na osłonie
obiektywu, obracaj osłoną obiektywu
w lewo.
Zdejmij przykrywki obiektywu
(tylną i przednią) oraz przykrywkę
korpusu aparatu.
 Istnieją dwa sposoby zakładania/zdejmowania
przedniej przykrywki obiektywu — (1) i (2).
Jeśli przykrywka jest zakładana/zdejmowana
przy założonej osłonie obiektywu, należy użyć
metody (2).
©2015 Sony Corporation
(ciąg dalszy na drugiej stronie)

(ciąg dalszy z pierwszej strony)
 Nastawianie ostrości
(1)
Istnieją trzy sposoby regulowania ostrości.

Autofokus
Aparat ustawia ostrość automatycznie.

DMF (bezpośrednia ręczna regulacja
ostrości)
Gdy aparat ustawi ostrość w trybie automatycznym,
można ręcznie dokonać ostatecznej korekty.
(2)



Ręczna regulacja ostrości
Użytkownik sam ustawia ostrość.
Szczegółowy opis ustawień poszczególnych trybów
można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
W przypadku niektórych modeli aparatów tryb AF
nie jest dostępny podczas nagrywania filmów.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów
marki Sony.
Włączanie automatycznej (AF)/
ręcznej (MF) regulacji ostrości
W obiektywie dostępne są dwa tryby regulacji
ostrości — automatyczny i ręczny.
W celu fotografowania z automatycznym
ustawieniem ostrości w aparacie i obiektywie należy
ustawić funkcję AF. W celu fotografowania w trybie
ręcznego ustawienia ostrości wystarczy ustawić
funkcję MF w jednym z tych elementów.
Ustawianie trybu regulacji ostrości
w obiektywie
Przesuń przełącznik trybu regulacji ostrości
do pozycji trybu AF lub MF (1).
 Szczegółowe wskazówki ustawiania trybu regulacji
ostrości znajdują się w instrukcji obsługi aparatu.
 W trybie MF należy obracać pierścieniem regulacji
ostrości (2), patrząc cały czas przez wizjer.
Korzystanie z aparatu wyposażonego
w przycisk sterujący trybem AF/MF
a
 Naciskając przycisk sterujący AF/MF podczas
fotografowania w trybie AF, możesz tymczasowo
przełączyć regulację ostrości na tryb MF.
 Naciskając przycisk sterujący AF/MF podczas
fotografowania w trybie MF możesz tymczasowo
przełączyć regulację ostrości na tryb AF, jeśli
w obiektywie ustawiono tryb AF, a w aparacie — MF.
 Korzystanie z przycisków
pamięci ostrości
 Przycisk pamięci ostrości w tym obiektywie jest
niedostępny podczas pracy z niektórymi modelami
aparatów.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów
marki Sony.
Naciśnięcie przycisku pamięci ostrości w trybie AF
spowoduje wyłączenie tego trybu. Ostrość zostanie
ustawiona na stałe i będzie można zwolnić migawkę
przy tym ustawieniu. Aby ponownie włączyć tryb AF,
należy wcisnąć do połowy przycisk spustu migawki
i puścić przycisk pamięci ostrości.
 Regulacja ekspozycji
Po zrównaniu punktu „A” na skali przysłony
ze wskaźnikiem przysłony aparat przechodzi
w tryb automatycznej przysłony i samodzielnie
dostosowuje ekspozycję. Można wtedy
wyregulować ilość światła, obracając pierścieniem
przysłony między wartościami f/1.4 a f/16.
Ręczne dostosowanie ilości światła
Obracaj pierścieniem przysłony w celu
osiągnięcia odpowiedniej ekspozycji
(liczby f), gdy aparat działa w trybie
ręcznym (M) lub automatycznym (A).
Uwagi
Podczas nagrywania filmów ustaw przełącznik
przysłony w pozycji OFF. (Patrz ilustracja -a).
Gdy przełącznik przysłony znajduje się w pozycji
OFF, następuje tłumienie odgłosów działania
pierścienia przysłony. (Do nagrywania filmów).
Jeśli przełącznik przysłony znajduje się w pozycji
ON, zmiana wartości przysłony podczas
filmowania spowoduje zarejestrowanie dźwięku
towarzyszącego obracaniu pierścienia przysłony.
Dane techniczne
Nazwa produktu
(model)
Ogniskowa (mm)
Odpowiednik ogniskowej
35 mm*1 (mm)
Elementy układu
soczewkowego
Kąt widzenia 1*2
Kąt widzenia 2*2
Minimalna odległość
ogniskowania*3 (m)
Autofokus
Ręczna regulacja ostrości
Maksymalne powiększenie (X)
Minimalna przysłona
Średnica filtra (mm)
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(w przybliżeniu, mm)
Waga (w przybliżeniu, g)
Funkcja redukcji drgań
FE 85 mm F1.4 GM
(SEL85F14GM)
85
127,5
8–11
29°
19°
0,85
0,8
0,12
f/16
77
89,5 × 107,5
820
Nie
*1 Odpowiednik ogniskowej w formacie 35 mm
w przypadku aparatów cyfrowych z wymiennym
obiektywem wyposażonych w przetwornik obrazu
o wielkości APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów
w formacie 35 mm, natomiast wartość kąta
widzenia 2 — aparatów cyfrowych z wymiennym
obiektywem wyposażonych w przetwornik obrazu
o wielkości APS-C.
*3 Minimalna odległość ogniskowania to odległość od
przetwornika obrazu do fotografowanego obiektu.
 Zależnie od mechanizmu napędu obiektywu
ogniskowa może się zmieniać razem z każdą zmianą
odległości fotografowania. Dla podanej wartości
ogniskowej założono, że obiektyw ma ustawioną
ostrość na obiekt znajdujący się nieskończenie daleko.
Zawartość zestawu
(Wartość w nawiasie oznacza liczbę sztuk danego
elementu.)
Obiektyw (1 szt.), przednia przykrywka
obiektywu (1 szt.), tylna przykrywka
obiektywu (1 szt.), osłona obiektywu (1 szt.),
torba na obiektyw (1 szt.), zestaw drukowanej
dokumentacji
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
i
są znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
Download PDF

advertising