Sony | SEL28F20 | Sony SEL28F20 FE 28 mm F2 Instrukcja obsługi

4-562-616-01(1) (PL)


2
Winietowanie
 W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu stają
się ciemniejsze niż środek. Aby zapobiec temu zjawisku
(zwanemu „winietowaniem”), należy zmniejszyć
ustawienie przysłony o jeden lub dwa stopnie.

1
3
 Rozpoznawanie części
1
2
3
4
Wymienny obiektyw
Instrukcja obsługi
Wskaźnik ustawienia osłony obiektywu
Pierścień regulacji ostrości
Styki obiektywu*
Wskaźnik ustawienia montażowego
* Nie wolno dotykać styków obiektywu.
4
©2015 Sony Corporation

–1
SEL28F20
(1)
Polski
Ta instrukcja zawiera informacje dotyczące
obsługi obiektywów. Środki ostrożności
wspólne dla wszystkich obiektywów, np. uwagi
na temat eksploatacji, zebrano w osobnym
arkuszu zatytułowanym „Uwagi przed użyciem”.
Przed użyciem obiektywu należy zapoznać się
z obydwoma dokumentami.
FE 28mm F2
Uchwyt typu E
 Zakładanie i zdejmowanie
obiektywu
(2)
Ten obiektyw zaprojektowano do aparatów
fotograficznych Sony α z uchwytem typu E.
Nie można go stosować w aparatach
z uchwytami typu A.
Obiektyw FE 28mm F2 może współpracować
z wieloma przetwornikami obrazu w formacie 35 mm.
Aparat z przetwornikiem obrazu w formacie 35 mm
można skonfigurować w celu wykonywania zdjęć
w formacie APS-C.
Szczegółowa procedura konfiguracji została zawarta
w instrukcji obsługi aparatu.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać na lokalnej
stronie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów
marki Sony.
–2
Uwagi dotyczące użytkowania
 Przenosząc aparat z przymocowanym obiektywem,
należy zawsze mocno trzymać cały zestaw.
 Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż w jego
konstrukcji zastosowano pewne zabezpieczenia
przed wnikaniem kurzu i rozbryzgów wody. Jeśli ma
być używany w deszczu i podobnych warunkach,
należy chronić go przed kroplami wody.
Środki ostrożności dotyczące używania
lampy błyskowej
 Podczas korzystania z lampy błyskowej należy zdjąć
osłonę obiektywu i fotografować obiekt z odległości
co najmniej 1 m. Czasami obiektyw może częściowo
zasłaniać światło lampy, co powoduje, że u dołu
obrazu powstaje cień.
Zakładanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
1
Zdejmij przykrywki obiektywu
(tylną i przednią) oraz przykrywkę
korpusu aparatu.
 Istnieją dwa sposoby zakładania/zdejmowania
przedniej przykrywki obiektywu — (1) i (2).
Jeśli przykrywka jest zakładana/zdejmowana
przy założonej osłonie obiektywu, należy użyć
metody (2).
2
Ustaw biały wskaźnik na tubusie
obiektywu w jednej linii z białym
wskaźnikiem na korpusie aparatu.
Następnie wsuń obiektyw do uchwytu
w korpusie i obracaj nim w prawo do
chwili, aż się zablokuje.
 Podczas zakładania obiektywu nie należy naciskać
przycisku zwalniania obiektywu umieszczonego
na korpusie aparatu.
 Nie należy montować obiektywu pod kątem.
Zdejmowanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
Trzymając cały czas wciśnięty przycisk
zwalniania obiektywu na korpusie aparatu,
obracaj obiektywem w lewo do czasu,
aż poczujesz opór, a następnie wyciągnij
obiektyw.

 Zakładanie osłony obiektywu
Zaleca się stosowanie osłony obiektywu w celu
ograniczenia efektu flary (halacji) i zapewnienia
jak najlepszej jakości obrazu.
Ustaw czerwoną kreskę na osłonie obiektywu
w jednej linii z czerwoną kropką na obiektywie
(wskaźnikiem ustawienia osłony obiektywu).
Następnie wsuń osłonę w uchwyt obiektywu
i obracaj nią w prawo do chwili, aż się
zatrzaśnie, a jej czerwona kropka znajdzie
się w jednej linii z czerwoną kropką na
obiektywie.
 Podczas korzystania z wbudowanej lampy błyskowej
lub zewnętrznej lampy błyskowej przymocowanej
do aparatu należy zdjąć osłonę obiektywu, aby nie
blokowała światła lampy.
 Kiedy osłona obiektywu nie jest używana, należy
ją zamocować tyłem do obiektywu.
 Nastawianie ostrości
Istnieją trzy sposoby regulowania ostrości.

Autofokus
Aparat ustawia ostrość automatycznie.


DMF (bezpośrednia ręczna regulacja
ostrości)
Gdy aparat ustawi ostrość w trybie automatycznym,
można ręcznie wprowadzić ostateczne korekty.

Ręczna regulacja ostrości
Użytkownik sam ustawia ostrość.
Szczegółowy opis ustawień poszczególnych trybów
można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
Dane techniczne
Nazwa produktu
(model)
Ogniskowa (mm)
Odpowiednik ogniskowej
35 mm*1 (mm)
Elementy układu
soczewkowego
Kąt widzenia 1*2
Kąt widzenia 2*2
Minimalna odległość
ogniskowania*3 (m)
Autofokus
Ręczna regulacja ostrości
Maksymalne
powiększenie (X)
Minimalna przysłona
Średnica filtra (mm)
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(w przybliżeniu, mm)
Waga (w przybliżeniu, g)
Funkcja redukcji drgań
FE 28mm F2 (SEL28F20)
28
42
8-9
75°
54°
0,29
0,25
0,13
f/22
49
64 × 60
200
Nie
*1 To jest odpowiednik ogniskowej w formacie 35 mm
w przypadku aparatów cyfrowych z wymiennym
obiektywem wyposażonych w przetwornik obrazu
o wielkości APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów w formacie
35 mm, natomiast wartość kąta widzenia 2 — aparatów
cyfrowych z wymiennym obiektywem wyposażonych
w przetwornik obrazu o wielkości APS-C.
*3 Minimalna odleglość ogniskowania to odległość od
przetwornika obrazu do fotografowanego obiektu.
 Zależnie od mechanizmu napędu obiektywu ogniskowa
może się zmieniać razem z każdą zmianą odległości
fotografowania. Dla podanej wartości ogniskowej
założono, że obiektyw ma ustawioną ostrość na obiekt
znajdujący się nieskończenie daleko.
Zawartość zestawu
Obiektyw (1 szt.), przednia przykrywka obiektywu
(1 szt.), tylna przykrywka obiektywu (1 szt.),
osłona obiektywu (1 szt.), pakiet drukowanej
dokumentacji.
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
Download PDF